Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 6

Calculul la stabilitate al mantalei cilindrice al


rezervorului proiectat

Pentru rezervorul cilindric vertical cu capac fix calculul la stabilitate consta in :


-verificarea la stabilitate a virolei si a tronsonului de varf:
-verificarea la stabilitate a intregii mantale.

a)Verificarea la stabilitate a tronsonului de varf sau a virolei de varf, fig. 6.1

Pg>0
Pv<0
Di

Fig. 6.1 Stabilitatea virolei de varf

Virola de varf isi poate pierde stabilitatea datorita actiunii conjugate a


urmatorilor factori:
-vacuumul din spatiul de vapori caracterizat prin presiunea vacuumetrica,
pV [Pa ] , respectiv presurizarea exterioara uniforma a virolei;
-compresiune axiala uniforma datorata greutatii proprii a virolei si greutatii
cumulate a capacului, constructiei metalice si zapezii depuse pe capac.

P
Sv=Sn= 7 mm
Di
hn
Pv

Fig. 6.2 Sectiune prin virola de varf

Rezistenta la stabilitate a virolei de varf este descrisa din punct de vedere


cantitativ prin:
-presiunea critica minima exterioara la care isi poate pierde stabilitatea,
p inf, min [ Pa ; N / mm 2 ] ;
-sarcina axiala critica inferioara la care isi poate pierde stabilitatea ,
Pinf, min [ N ] ;
-presiunea critica minima exterioara, care depinde de mai multe
elemente:

Pinf, min = f ( E , µ, s n , D, H T ).
2( s n − c1 ) 2 2( s n − c1 )
pinf min = 0.6 ⋅ E ⋅ ; [ Pa]
D ⋅ HT D

P = Gvirola + Gcapac + GCM + Gzapada + Fp ;[ N ]


Gvirola = π ⋅ ( D + Dn ) ⋅ sn ⋅ hn ⋅ γ OL ;[ N ]
π ⋅ D2
Gcapac = ⋅ sc ⋅ γ OL ;[ N ]
4
GCM = (20...40) ⋅V ;[ N ]
π ⋅ D2
Gzapada = ⋅ qz ;[ N ]
4
750 + 1.5 ⋅ ( H − 600) ; dacaH teren ≥ 600m
qz =  ⇒ Hteren < 600m ⇒ qz = 750 N / mm 2
750 N / mm ; dacaH teren < 600m
2

Dn = 49.5 m ; sn = 0.007 m
γ OL = 7850 kg / m3 ; hn = 0.769 m
Gvirola = π ⋅ (49.5 + 49.5) ⋅ 0.007 ⋅1.5 ⋅ 7850 = 6568.37 N
π ⋅ 49.52
Gcapac = ⋅ 0.007 ⋅ 7850 = 201533.56 N
4
GCM = 49.5 ⋅ 31500 = 1260000 N
π ⋅ 49.52
Gzapada = ⋅1200 = 2309306.2 N
4
π ⋅ D2
Fp = ⋅ Pv [ N ] − forta de presiune datorata vacuumului din spatiul de gaze − vapori
4
Pv = 40mmH 2O = 392.4 N / m 2
π ⋅ 49.52
Fp = ⋅ ( −392.4) = −755143.13 N
4
P = 6568.37 + 201533.56 + 1260000 + 2309306.2 − 755143.13 = 3022265.01 N
c1 = 0.003M
2 ⋅ (0.007 − 0.003) 2 2 ⋅ (0.007 − 0.003) 6
pinf min = 0.6 ⋅ 2.1 ⋅105 ⋅10
49.5 ⋅16.369 49.5
pinf min = 63.26 N / m 2
2 ⋅ (0.007 − 0.003) 1.5 6
Pinf min = [π ⋅ (49.5 + 0.007 + 0.003) ⋅ (0.007 − 0.003)] ⋅ 2.35 ⋅ 21 ⋅105 ⋅ [ ] ⋅10
49.5
Pinf min = 630836.98 N / m 2

Conditia de rezistenta la stabilitate se exprima prin relatia:


Pv P
+ < 1 [N / N ]
pinf min Pinf min
−392.4 3022265.01
+ <=> −1.4118 < 1
63.26 630836.96

b) Verificarea la stabilitate a intregii mantale a rezervorului

Pierderea stabilitatii mantalei rezervorului se poate produce pe de o parte


datorita vacuumarii incintei rezervorului, indeosebi prin marea respiratie la golire
sau/si datorita presurizarii exterioare neuniforme in conditiile actiunii vantului.
Verificarea la stabilitate presupune determinarea unei presiuni exterioare de
calcul echivalente p e [Pa ] si in compararea acesteia cu presiunea critica de calcul a
rezervorului Pcr [Pa ] .
Conditia de fiabilitate sau securitate tehnica este:
Pcr
pe ≤ [ Pa ]
1.5
pe = max( pe1 ; pe 2 )
pe1 = 1.5 ⋅ max [ Pv ; 0.5 ⋅ ca ⋅ qv ( H T )]
pe 2 = 1.25 ⋅ [ Pv + 0.5 ⋅ ca ⋅ qv ( H T )]
Pcr = f ( E ; µ; sm1 ; sm 2 ; D; H T )

unde:- s m1 ; s m 2 -grosimile medii ale jumatatii inferioare si jumatatii superioare


a mantalei rezrvorului, fig. 6.3.

Fig. 6.3 Schema de calcul pentru


determinarea grosimilor
medii ale mantalei
rezervorului

1
H T jum∑
s m1 = ⋅ hi ⋅ s i
. inf .
2

1
H T jum∑
sm2 = ⋅ hi ⋅ s i
. sup .
2
i=1,2, … ,6 -numarul
i=1,2, … ,7 -numarul virolelor.

ca = 0.7; qv ( HT ) = 690 N / m 2
pe1 = 1.5 ⋅ max[(392.4);(0.5 ⋅ 0.7 ⋅ 690)] = 1.5 ⋅ max(392.4; 241.5) =
= 1.5 ⋅ (392.4) = 588.6 N / m 2
pe 2 = 1.25 ⋅ [(392.4) + (0.5 ⋅ 0.7 ⋅ 690)] = 1.25 ⋅ (633.9) = 792.38 N / m 2
pe = max(588.6;792.38) = 792.38 N / m 2
H T = 16369 mm
1 3 1
sm1 = ⋅ ∑ hi ⋅ si = ⋅ (0.030 ⋅ 2.6 + 0.025 ⋅ 2.6 + 0.02 ⋅ 2.6 + 0.018 / 2 ⋅ 2.6) = 0.0253 m
H T i =1 16.369
2 2
6
1 1
sm 2 = ⋅ ∑ hi ⋅ si = ⋅ (0.018 / 2 ⋅ 2.6 + 0.0014 ⋅ 2.6 + 0.001⋅ 2.6 + 0.007 ⋅ 0.769) = 0.0113 m
HT i =4 16.369
2 2

Punand conditia:

sm1 > 1.5 ⋅ sm 2 ⇒ 0.0253 > 1.5 ⋅ 0.0113 ⇒ 0.0253 > 0.0169 ⇒
Se considera ca avem un rezervor de mare rigiditate.

D
Pcr = 6.75 ⋅ β ⋅ α 02 ⋅ α 0 ⋅
HT
unde:
s 
β = β  m1 
 sm 2 
sm1 0.0253
= = 2.239 ⇒ β = 2.19
sm 2 0.0113
50 ⋅ sm 2 50 ⋅ 0.0113
α0 = ⇒ α0 = = 11.39
D 49.5
49.5
Pcr = 6.75 ⋅ 2.19 ⋅11.392 ⋅ 11.39 ⋅ = 19579.81 Pa
16.369
19579.81
pe = 792.38 [ Pa ] < = 13053.2 Pa
1.5
Conditia de stabilitate este indeplinita.

Obs: Daca conditia de stabilitate nu ar fi fost satisfacuta se impunea rigidizarea


mantalei rezervorului cu inele de rigidizare exterioare.