Sunteți pe pagina 1din 2

REIKI ESENŢIAL

In centrul fiinţei tale ai răspunsul. Tu ştii cine eşti şi ştii ce vrei. Lao-tzu

Acesta nu este Reiki lui Mikao Usui, pentru că este mult mai vechi şi originea lui se pierde în
timp. Istoria Reiki menţionează că Mikao Usui este cel care 1-a redescoperit, recunoscând
implicit că el exista cu mult timp înainte. Denumirea de Reiki îi aparţine lui Usui, dar acesta nu
este elementul cel mai important.

Esenţa Reiki apare destul de clar dacă îi cercetăm diferitele ramuri şi variante. Ea este prezentă
în ramurile principale Usui Shiki Ryoho, Reiki Ascensional, Brahma Satya Reiki, Shambala
Reiki etc, fiind completată cu diferite elemente menite să adapteze practica respectivă societăţii
în care funcţionează, răspunzând astfel necesităţilor unor mase largi de oameni cu niveluri de trai
diferite, culturi diferite, preocupări spirituale diferite şi obiective diferite.

Reiki este un mod de lucru cu o energie integrală, echilibrată şi armonioasă, provenind de la o


sursă de energie, care nu trebuie localizată spaţial sau temporal precis. Energia este recepţionată
de un iniţiat care o transmite undeva spre beneficiul celui care o primeşte, fără a defini acest
beneficiu în mod concret. Fundamental, energia nu face rău nimănui, fiind la originea a tot ce
există în univers. Pentru ca metoda să funcţioneze sunt necesare două condiţii obligatorii:
- iniţierea;
- practica.

Iniţierea este alinierea cu sursa de energie, armonizarea cu frecvenţele ei vibraţionale, ceea ce


permite captarea energiei în mod special şi stabilirea unei relaţii interactive cu sursa. Pentru
aceasta, iniţiatul are deschis un canal special, dobândit prin iniţiere.

Practica este compusă din modalităţi de folosire şi dirijare a energiei şi exerciţii de dezvoltare
personală care vor conduce la dezvoltarea unor abilităţi ce vor permite extinderea practicii, cât şi
optimizarea utilizării energiei primite de la sursă.

Reiki esenţial nu se bazează pe o doctrină, religie sau filosofie, ci conduce la integrarea


individului în societatea căreia îi aparţine, prin crearea condiţiilor de armonizare a sa cu ceilalţi
membri ai comunităţii.

Reiki esenţial este nepericulos, flexibil şi tolerant, permiţând dezvoltarea şi ramificarea


modalităţilor practice şi interpretărilor teoretice în funcţie de nivelul de dezvoltare al individului
şi al societăţii în care funcţionează. El este structurat pe mai multe niveluri, pe care iniţiaţii le
parcurg succesiv.

Practicanţii sunt cei care transmit energie direct, interpunându-se Intre sursă şi primitor, ca un
releu, sau mental, comandând simbolic sursei unde să transmită energie. Oricine poate practica
Reiki dacă a primit iniţierea pentru aceasta. Reiki nu impune discriminări de nici un fel şi oricine
îşi poate găsi un maestru.
Maeştrii Reiki au capacitatea de a înţelege principiile fundamentale ale Reiki şi de a îndruma
începătorii şi practicanţii pe calea Reiki. Ei pot să-i iniţieze sau să-i conducă pe aceştia spre
iniţiere. Fiecare maestru este unic fi este util Reiki esenţial, adresându-se unor oameni diferiţi,
asemănători sieşi. Maeştrii au libertate absolută şi responsabilitate nelimitată. Pentru o fi
maestru, un practicant trebuie să îndeplinească două condiţii fundamentale:
- să fie recunoscut ca maestru de către un alt maestru;
- să fie recunoscut ca maestru de către discipoli.

PRINCIPII FUNDAMENTALE

- Toţi oamenii sunt buni. Structural toţi oamenii sunt buni, doar sunt după chipul şi asemănarea
Creatorului. In viaţa cotidiană întâlnim destui oameni cărora nu li se potriveşte această afirmaţie.
Ei s-au îndepărtat de structura iniţială din cauza unor influenţe exterioare care au amplificat
componenta lor negativă. Orice om echilibrat are în sine şi binele şi răul, amândouă acţionând
spre binele lui, prin mijloace diferite, bune şi rele. Chiar şi din punct de vedere social toţi
oamenii sunt buni. Ei sunt toţi buni la ceva, dar mulţi nu sunt conştienţi de aceasta. Dacă oamenii
şi-ar cunoaşte interesul şi ar şti care este valoarea lor reală, la ce sunt ei mai buni decât alţii, şi ar
face ceea ce îi pune în valoare cel mai bine, ar avea o viaţă mult mai bună. Din păcate uneori
educaţia îi pune pe oameni în competiţie unul cu altul şi îi clasifică în mai buni şi mai puţin buni.
Cei consideraţi mai buni sunt daţi ca modele şi de aici începe toată tragedia. Fiecare om e unic şi
el nu poate copia un model. Cei care sunt modele se plafonează. Omul nu trebuie să fie în
competiţie cu alţii, ci numai cu el însuşi. Nu trebuie să-i judecăm pe ceilalţi, nimeni nu este mai
bun decât altul, fiecare este bun la ceva şi fiecare trebuie să descopere la ce e bun şi ce are de
făcut.

- Trăim în lumea pe care ne-o creăm singuri. Lumea în care trăim este creaţia noastră, a fiecăruia
dintre noi. Fiind după chipul şi asemă narea Creatorului, toţi suntem creatori. Trăim în aceeaşi
lume, dar fiecare o percepe în mod diferit şi de aceea în mintea fiecăruia lumea este unică.
Observaţi-i pe cei din jur şi veţi vedea că optimiştii trăiesc într-o lume mai bună decât pesimiştii.
Trăiesc mai bine.

- Echilibrul şi armonia reprezintă starea normală a omului, a societăţii şi a Universului. Orice


abatere ne va crea neplăceri. Reiki conduce către echilibru şi armonie şi de aceea are puterea de a
rezolva problemele oamenilor. In orice om, ca şi în Univers, binele şi răul trebuie să fie în
armonie. Trebuie să acceptăm ideea că orice om are o parte bună şi una rea care trebuie să fie
echilibrate.

Trebuie să facem ca partea noastră rea să se manifeste cât mai puţin, chiar dacă acumulează o
energie deosebită prin această lipsă de manifestare.

Reiki esenţial se regăseşte în orice ramură Reiki. Dacă nu este aşa, nu e vorba de Reiki.
Completând Reiki esenţial cu mijloace practice de lucru, adaptate cerinţelor celor cărora li se
adresează, au rezultat diferite ramuri Reiki, izvorâte uneori şi din dorinţa unor maeştri de a crea
ceva original. Unii au reuşit mai bine acest lucru, alţii mai puţin.