P. 1
maramures

maramures

|Views: 650|Likes:
Published by Dydy Belle

More info:

Published by: Dydy Belle on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

Absolvent: Bucureşti 2007

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A JUDEŢULUI MARAMUREŞ PRIN PRISMA TURISMULUI RURAL ŞI A AGROTURISMULUI
Conducător ştiinţific:

Absolvent: Bucureşti 2007

CUPRINS
INTRODUCERE CAPITOLUL 1: ASPECTE TEORETICE GENERALE PRIVIND TURISMUL, TURISMUL RURAL 9 ŞI AGROTURISMUL........................................................................ 1.1 Definiţii uzuale..................................................................................................................... 1.2 Avantajele şi dezavantajele practicǎrii turismului rural în plan economic, social şi ecologic .................................................................................................................. 11 1.3 Motivaţiile ce stau la baza practicǎrii agroturismului............................................................ 15 1.4 Tipologia satelor turistice...................................................................................................... 16 1.5 Modalitǎţi de cazare şi alimentaţie publicǎ specifice satelor turistice. Criterii economico-sociale de clasificare a fermelor şi pensiunilor agroturistice................. 18 CAPITOLUL ..... 22 2.1 Maramureşul între nou şi vechi............................................................................................ 22 2: CARACTERIZAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI 9

MARAMUREŞ.....................................................................................................................

........4 Nivelul de dezvoltare economicosocialǎ......1 Resurse naturale.................2 Istorie şi culturǎ în contextul actual. 31 2..........4 Învǎţǎmântul.......................................4........ ......................................................................................................................................... 36 3: ANALIZA OFERTEI TURISTICE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ....... 33 CAPITOLUL ...... 31 2....3 Aşezare geograficǎ şi cǎi de acces..... 29 2............................1 Economia....................................................................................................................................................... 25 2..............................................1 Conţinutul potenţialului turistic..............................2............................................................................................................................................................................................ 24 2....1.3 Agricultura............................................................4............... 34 3......................................................................................................... 34 3..................4.......... 28 2........................................................................4.....................2 Industria....................................................5 Populaţia.......4................................................ 28 2...................................................................

... flora şi fauna.................3 Reţeaua hidrograficǎ..1.............................2 Clima............1 Relieful..................1................................2 Baza tehnico-materialǎ a judeţului: dinamici şi structuri în perioada 20002004............................................................................2 Unitǎţi de alimentaţie....................................................... 42 3.............. Resurse antropice..............................1............................5 Rezervaţiile naturale...............................................................................4 Instalaţii de tratament......1...............2.1............................1 Unitǎţi de cazare......1... 47 3..........................1.....................................................................................2....................................................................................................................................... 43 3................. 69 .................3.......................................2..........2........1........1........................................................1.................................... 59 3... 68 3..... 58 3.2.............4 Solurile........3 Instalaţii de agrement......... 45 3.............1..... 39 3...................... 44 3........................................ 67 3............

........................................ 85 4......................................3 Casa şi gospodǎria ţǎrǎneascǎ...................................5 Monumentele de arhitecturǎ.............. 88 CAPITOLUL INDICATORI JUDEŢULUI 5: CE CALCULUL ŞI INTERPRETAREA CIRCULAŢIA ÎN PRINCIPALILOR TURISTICĂ A 2001- CARACTERIZEAZĂ MARAMUREŞ.........................................................6 Decorul şi simbolistica lui........................... 69 CAPITOLUL 4: CADRUL ETNOGRAFIC AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ............. bisericile şi porţile maramureşene.........1 Numǎrului mediu zilnic de turişti........................................................................................................................... 82 4...................................... 87 4................................................................2 Meşteşugurile ţǎrǎneşti...................................4 Portul popular şi obiceiurile............................................... 90 5............................ 90 .......................1 Aşezǎrile ...........................................3 Principalele forme de turism practicate în judeţul Maramureş..................... 83 4......................3..................................................................... PERIOADA 2005................................ 84 4................. 82 4.............................

......................112 CONCLUZII ANEXE BIBLIOGRAFIE ..... 5................................... 96 94 94 92 CAPITOLUL 6: STRATEGII DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A POTENŢIALULUI TURISTIC RURAL DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ........................................................................... 97 6.......................................4 Densitatea circulaţiei turistice.....................2 Modalităţi de dezvoltare şi promovare a turismului rural în judeţul Maramureş...........Numărul de înnoptări.............................................................4 Propuneri privind noi trasee turistice în judeţ........2.3 Determinarea indicelui de atractivitate al zonei Maramureşului ................109 6......5 Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de cazare................ 97 6..........................................................................1 Activitǎţi de management şi marketing în domeniul turismului şi agroturismului în România.5.................................3 Durata medie a sejurului............................................................................103 6....... 5.................... 5...........................................................................................................

ansamblul de activităţi prin care omul îşi petrece timpul liber călătorind în altă localitate sau ţară pentru a vizita oameni şi locuri. dezvoltarea sa spectaculoasǎ constituind o trǎsǎturǎ caracteristicǎ secolelor XX şi XXI. este parte integrantă a mediului înconjurător. de la cǎlǎtorii de o zi pânǎ la vacanţe în strǎinǎtate. Termenul de turism are un conţinut cât se poate de complex. termenul desemneazǎ o cǎlǎtorie (deplasare circularǎ a oamenilor) cu întoarcere în punctul de plecare (de rezidenţǎ). acesta regǎsindu-se (cu acelaşi sens) în majoritatea limbilor de largǎ circulaţie (în francezǎ – tourisme. Astfel întreg materialul turistic. a celei de-a doua jumătăţi a acestuia. mai mult ca oricare alt domeniu de activitate. Aşadar. activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial. Plecând de la originea sa (de la cuvintele latineşti turnare – a se întoarce şi turnus – mişcare circularǎ). Aceastǎ noţiune a fost extinsǎ în ultimii ani pentru a include orice cǎlǎtorie în afara zonei în care cineva trǎieşte sau munceşte. pentru recreere. dezvoltarea sa permanentǎ constituind una dintre principalele tendinţe ale secolului nostru şi. dar mai ales de starea mediului înconjurător. materie primă a “industriei călătoriei şi ospitalităţii”. şi drept urmare. monumente şi muzee. specialiştii atribuindu-i sensuri diferite. pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele generale.İNTRODUCERE Activitatea turisticǎ reprezintǎ cǎlǎtoria de plǎcere. pentru a se distra . prin turism se înţelege. în primul rând. în special. turismul a devenit în zilele noastre o activitate social-culturală şi economică de mare importanţă. Turismul se numarǎ printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporanǎ.) În prezent. în englezǎ – tourism. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber. Turismul. când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie turistică”[1]. în germanǎ – tourismus. fiind un element esenţial care contribuie la echilibrarea balanţei de plăţi a unei ţări. depinde în mod direct şi obiectiv de calitatea şi ospitalitatea zonelor turistice. este dependent printre altele de condiţiile meteo. în rusǎ – turizm etc. în italianǎ – tourismo.

. din contră. toate acestea sunt valori universale şi argumente pentru atracţia turiştilor. sporturi de iarnǎ sau nautice. Aceste zone se găsesc cu precădere în spaţiul rural. România dispune de un important potenţial turistic. mănăstirile din Moldova. romane. dacice). Potenţialul cultural este dat de varietatea vestigiilor (ale culturilor neolitice. 16% în staţiunile balneare din restul ţării. agroturismul afirmându-se ca o soluţie de evadare a orăşenilor din mediul urban deosebit de stresant. etnografie. oferă posibilităţi variate de formule de vacanţă: alpinism. vânătoare. Staţiunile mon 10310d322k tane. şi în condiţiile protecţiei şi conservării resurselor turistice. cu creste ascuţite şi stânci golaşe) şi. pensiuni. din care 43% se află în staţiunile balneo-climaterice de pe litoralul Mării Negre. Pentru a-şi satisface nevoia de mişcare fizică. pentru odihnă sau tratament etc. în special. monumentelor istorice. excursii. deasemenea de marea bogăţie a izvoarelor minerale şi termale ce o plasează pe unul din primele locuri în Europa. atât natural cât şi culturalistoric. moteluri. greceşti.şi a face sport. arta populară). dar există şi unităţi de 3-4 stele (6% din total). de artă şi de foarte bună conservare a civilizaţiei populare (folclor. şi a mediului înconjurǎtor în general[2]. în zone cu un cadru natural cât mai pitoresc şi cât mai puţin poluate. cabane. Unităţile de cazare cuprind hoteluri (56% din totalul locurilor de cazare). Din totalul locurilor de cazare cea mai mare pondere o deţin unităţile de 1-2 stele (46% din total). Potenţialul natural este dat de marea varietate a peisajului (de la peisajul marin şi deltaic la cel montan – împădurit. 300 000 locuri de cazare. campinguri. 6% în staţiunile montane etc. pescuit[3]. artizanatul şi horele satelor şi până la ospitalitatea specifică românilor. motelurile şi alte forme de cazare. arhitectonice. cu pajişti întinse sau. hanuri turistice. marine sau balneoclimaterice. la un înalt nivel calitativ. iar în al doilea rând industria creată pentru satisfacerea tuturor serviciilor solicitate de turişti la locul de destinaţie. precum şi cabanele. De la bisericile din lemn din Maramureş. Turismul românesc dispune în prezent de cca. . vile. oamenii doresc să-şi petreacă mai mult timp liber în mijlocul naturii.

Germania sau Austria. membră a Federaţiei Europene de Turism Rural – EUROGITES. ospitalitatea acestuia şi bucătăria autentică din fiecare zonă. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc este realizată de Asociaţia Naţională pentru Turism Rural. în România a început să se dezvolte turismul rural (agroturismul). în România. Frumuseţea cadrului natural şi monumentele istorice de valoare naţională şi internaţională. Pe de o parte turiştii au început să prefere liniştea şi aerul nepoluat din mediul rural în locul hotelurilor. Apoi. ca posibilă destinaţie turistică. Satul românesc – prin specificul etnocultural şi etnografic. O terapie anti-stress în mijlocul naturii nu poate fi decât beneficǎ pentru sănătate şi chiar pentru prosperitatea afacerilor. Pe de altă parte. un număr de 2500 de membrii şi pensiuni turistice şi agroturistice în 770 de sate româneşti[4]. această formulă de vacanţă cu sejur în gospodăriile ţăranilor se practică de puţin timp într-un cadru organizat.reprezintă un produs turistic inedit pentru piaţa naţională. Dacă în ţări ca Franţa. Nucleul l-a constituit zona Moeciu – Bran. dar mai ales pentru cea mondială. creând interesul faţă de România ca loc ce oferă o gamă largă de experienţe. prin originalitate şi bogăţia resurselor proprii spaţiului geografic aferent . Pe de altă parte. utilizează pensiunile şi fermele agroturistice pentru cazare şi servirea mesei.Din 1990. turismul rural are deja o vechime de câteva decenii. satul turistic românesc poate contribui la descoperirea ţării noastre. creează premisele obţinerii unui important aport economic din sfera turismului rural. de vacanţe de calitate şi chiar oportunităţi de afaceri. ANTREC are 31 de filiale judeţene. Ecologic şi Cultural (ANTREC). Turismul rural oferă turiştilor străini posibilitatea de a cunoaşte direct tradiţiile poporului român. organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 1994. ţăranii sunt din ce în ce mai interesaţi de această nouă îndeletnicire – turismul rural. beneficiază de un mediu nepoluat şi de . încetul cu încetul fenomenul s-a extins în toată ţara. Turismul rural se desfaşoarǎ în ariile extraurbane.

constituirea ANTREC. a întregului potenţial cultural-istoric din spaţiul rural. dar abia între 1973-1974 s-a încercat revitalizarea acestuia prin identificarea a 33 de „sate turistice” din toate zonele etnografice şi omologarea gospodăriilor ţărăneşti.[5] După 1990. cură de aer. prin ospitalitatea deosebită. această formă de turism cuprinde peste 60% din teritoriul ţării. Date fiind varietatea şi valoarea peisagistică a cadrului natural. Ulterior. au fost omologate 13 sate. s-au iniţiat acţiuni de promovare a turismului rural. Veniturile băneşti realizate vor duce la ridicarea nivelului de civilizaţie a satului românesc. dar şi necesară în etapa actuală. De aceea. Astfel. oferă populaţiei cu venituri reduse posibilitatea de odihnă şi reconfortare. care avea şi sarcini de organizare şi promovare a turismului în mediul rural. însă. s-a înfiinţat Comisia Zonei Montane. tratament balnear etc. a dat un nou impuls acestei forme de turism. Apoi. acţiunea a fost stopată din raţiuni politice. Pe de altă parte. contribuie la introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unor variate condiţii naturale şi la valorificarea tezaurului de cultură tradiţională sau contemporană. de cercetare şi cooperare internaţională. . la nivel organizatoric. ar putea schimba radical imaginea României în lume. instrucţie şi educaţie. Ca formă de „loisir” el se practicǎ pentru odihnă şi recreere. formativ. în peisajul pitoresc al mediului rural. de la munte până la litoralul Mării Negre sau în mirifica Deltă a Dunǎrii. sporturi. apoi au apărut agenţi economici specializaţi. de petrecere a timpului liber în vacanţă sau în week-end. diversitatea şi dispersia în teritoriu şi cu precădere în spaţiul rural a patrimoniului cultural-istoric. România are mari posibilitaţi de dezvoltare a turismului rural. dar au funcţionat numai două: Lereşti (Argeş) şi Sibiel (Sibiu). Turismul rural se practică în România din anii `20-`30. practicarea acestuia fiind nu numai posibilă. conducând la deconcentrarea marilor aglomerări turistice şi la evitarea degradării mediului înconjurător şi a resurselor turistice.atracţiile turistice naturale sau create de om. iar locuitorii săi. legislativ.

au fost create de-a lungul sutelor de ani. datinile şi ritualurile sǎrbǎtorilor se aflǎ la mare preţ.” În acest context. oglindit în arhitectura popularǎ originalǎ. multe dintre acestea rǎmânând neschimbate de sute de ani. Într-un cadru natural de o frumuseţe copleşitoare. inclusiv prin determinarea indicatorilor ce . fiecare întâmplare avându-şi rostul ei. aceastǎ nobleţe a tradiţiei care izbucneşte cu bucurie la fiecare sǎrbǎtoare este ca un ritual strǎvechi. poate chiar a mileniilor. Maramureşul este o arie culturalǎ cu caracteristici specifice bine conturate care. Maramureşul reprezintǎ în istoria noastrǎ ceea ce Egiptul reprezintǎ în istoria lumii. Îndeosebi în preajma sǎrbǎtorilor. zeci de izvoare minerale. ca şi în tot nordul ţǎrii. datinile autentice. coloritul portului popular şi frumuseţea graiului locuitorilor sǎi. respectiv Bucovina şi Oaş. în Maramureşul istoric. adevǎrat tezaur etnografic al României. Judeţul Maramureş pǎstreazǎ nesecate comori de frumuseţe. marele scriitor român Geo Bogza spunea despre Maramureş: „Prin potenţialul sǎu monumental şi folcloric. sǎ analizeze principalele forme de turism ce pot fi practicate în acest judeţ. pǎduri compacte cu o faunǎ ce i-a adus faimǎ printre vânǎtori[6]. Aici. şi constituie azi o emanaţie unicǎ de frumuseţe care dezvaluie spiritul oamenilor de aici şi al românilor de pretutindeni[7]. în structurǎ. cu accent pe cele specifice zonelor rurale. conţinând însǎ şi multe elemente de originalitate. se regǎsesc în ceea ce înseamnǎ „spiritualitate româneascǎ”. costumele tradiţionale. Toate acestea. alǎturi de arhitectura tradiţionalǎ. fiecare gest. pe locurile de leagǎn ale neamului românesc. să studieze stadiul actual de valorificare a potenţialului turistic. de identitate zonalǎ foarte precise. pajişti alpine întinse. basmele devin relitate. lucrarea îşi propune să evidenţieze patrimoniul turistic fǎrǎ pereche al judeţului Maramureş. într-un univers cu totul aparte: peisaje de un neasemuit pitoresc. ţǎranii devin haiduci sau cavaleri şi poveştile auzite la gura sobei devin reale. Copleşit de frumuseţea şi valoarea acestor meleaguri. ape nǎvalnice.Una din zonele cu un bogat potenţial turistic rural o reprezintǎ Maramureşul. în Ajunul Crǎciunului sau de Boboteazǎ.

1. industriei şi perfecţionǎrii mijloacelor de transport”. turismul s-a cristalizat la sfârşitul sec. a nonrezidenţilor”. prin care se valorifică potenţialul turistic al unui spaţiu. ceea ce determinǎ o serie de dificultǎţi în definirea lui. XIX şi. al XIX-lea turismul era considerat ca fiind sinonim cu cǎlǎtoria. . Cǎlǎtoria sau sejurul de agrement devin inseparabile de noţiunea de turism odatǎ cu înmulţirea staţiunilor termale şi balneare.caracterizează circulaţia turistică. CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE GENERALE PRIVIND TURISMUL. rezultat al dezvoltǎrii comerţului..1 Definiţii uzuale Prin natura lui turismul se prezintǎ ca o activitate economicǎ situatǎ la interferenţa altor ramuri. bazat pe creşterea necesitǎţii de refacere a sǎnǎtǎţii şi schimbare a mediului. primele încercări de definire şi caracterizare a acestuia datează din acea perioadă. TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL Deşi este considerat de cei mai mulţi dintre specialişti ca un fenomen propriu perioadei contemporane. O primǎ încercare de definire a turismului ca fenomen social şi economic aparţine lui E. Pornind de la premisa cǎ fiecare ramurǎ economicǎ reprezintǎ locul unei producţii de bunuri sau servicii care sunt consumate într-un mod specific. şi să propună câteva strategii de promovare a acestui areal la nivel naţional. Potrivit pǎrerii lui turismul este „un fenomen al timpurilor moderne. turismul are ca obiect „o producţie si un consum de bunuri eterogene care concurǎ la satisfacerea nevoilor turiştilor.. de cultivare a sentimentului de receptivitate faţǎ de frumuseţile naturii. Guy Freuler şi dateazǎ din 1880. ca atare. În prima jumǎtate a sec.

afacerile. afaceri sau alte scopuri. În anul 1983. Michaud. de la domiciliul obişnuit. generate de deplasǎrile de o noapte sau mai multe. de Leville-Nizerolle. . Şeful Consiliului Superior al Turismului Francez. în afara ariei de reşedinţǎ”[8]. printre care şi definiţii ale turismului. Mai târziu.M. Kaspar defineşte turismul ca ansamblul raporturilor şi fenomenelor rezultate din cǎlǎtoria şi sejurul persoanelor. sportivǎ sau religioasǎ. Vizitatorul reprezintă orice persoană care călătoreşte într-un loc. a adoptat un set de rezoluţii şi recomandări cu privire la conceptele utilizate în turism. călătorului şi turistului[10]: Călătorul este reprezentat de totalitatea persoanelor care se deplasează între două sau mai multe locaţii în orice scop. pentru care locul sejurului nu este nici rezidenţa principalǎ şi durabilǎ. motivul cǎlǎtoriei fiind plǎcerea. Turismul reprezintă activitatea persoanelor care călătoresc către şi rămân în locurile aflate în afara mediului lor obişnuit pe o perioadă de timp de cel mult un an pentru relaxare. nici locul obişnuit de muncǎ. pentru mai puţin de 12 luni consecutive şi al cărei scop principal nu este acela de prestare a unei activităţi lucrative la locul vizitat. sǎnǎtatea sau participarea la o reuniune profesionalǎ. Turistul este vizitatorul care rămâne cel puţin o noapte în mijloacele de cazare colective sau private la locul vizitat. aratǎ ca turismul grupeazǎ ansamblul activ de producţie şi consum. organism major care crează cadrul general de desfăşurare a activităţii turistice în lume.T. in anul 1975.O definiţie mai expresivǎ este formulatǎ în 1938. [9] În 1991 Organizaţia Mondială a Turismului (O. altul decât cel obişnuit.). potrivit cǎruia „turismul este ansamblul activitǎţilor nonlucrative ale omului.

Excursionistul este vizitatorul care nu-şi petrece noaptea în mijloace de cazare colective sau private la locul vizitat. Dupǎ definitivarea relativǎ a noţiunilor de turism şi consemnarea lor în literatura de specialitate, se evidenţiazǎ faptul cǎ acesta este un fenomen dinamic, care îşi lǎrgeşte continuu sfera de activitate. Noţiunea de turism trebuie adaptatǎ permanent schimbǎrilor din viaţa economicǎ şi socialǎ, confruntatǎ şi corelatǎ cu activitatea practicǎ, cu celelalte domenii ale economiei. Turismul rural şi agroturismul sunt noţiuni ce pentru mulţi înseamnǎ acelaşi lucru, însǎ turismul rural are o sferǎ de cuprindere mai larga astfel: turismul rural este un concept care acoperă activitatea turisticǎ desfăşurată şi condusă de populaţia locală şi bazată pe potenţialul natural şi antropic local, în timp ce agroturismul este o formă particulară a turismului rural, cuprinzând activitatea turistică propriu-zisă: cazare, pensiune, circulaţie turistică, derularea programelor, prestarea serviciilor de bază suplimentare, cât şi activitatea economică, de regulă agricolă, practicată de gazdele turiştilor (activităţi productive de obţinere şi prelucrare a produselor agricole în gospodărie şi comercializarea acestora către turişti, sau prin reţele comerciale, precum şi modul de petrecere a timpului liber).[11] Ambele forme de turism se încadreazǎ în noţiunea mai generalǎ de turism „moale”, cel ce se practicǎ fǎrǎ a deranja echilibrul natural dintr-un areal. Componentǎ de bazǎ a desfǎşurǎrii turismului rural, satele turistice sunt aşezări rurale situate într-un cadru pitoresc şi nepoluat, care prezintă urmatoarele avantaje: tradiţii etnofolclorice nealterate şi case cu arhitectura specifică unei zone etnografice; gospodării ţărăneşti (cu un anumit grad de confort) ce se închiriază turiştilor; monumente cultural-istorice, muzee şi atracţii naturale şi culturale, ce pot fi utilizate în dezvoltarea agrementului; dotări de infrastructură generala (alimentare cu energie electrică în întreaga localitate) apă şi canalizare; dotări comerciale, sanitare şi de telecomunicaţie; accesibilitate uşoară la drumurile naţionale şi căile ferate; reţea rutieră, parţial modernizată.[12]

Toate aceste concepte, noţiuni şi definiţii elaborate de OMT sau de mari profesori în domeniu, au drept scop stabilizarea turismului ca activitate şi evidenţierea particularitǎţilor acestuia. 1.2 Avantajele şi dezavantajele economic, social şi ecologic În timp, activităţile turistice derulate în spaţiul rural „verde” generează efecte pozitive, dar şi efecte nedorite mai ales când nu se respectă capacitatea de încărcare ecologică şi particularităţile ecologice ale mediului rural. Avantajele practicǎrii turismului rural pot fi prezentate din mai multe puncte de vedere:

practicării turismului rural în plan

Din punct de vedere al turistului: Odihna la ţarǎ este o alternativǎ din ce în ce mai atractivǎ pentru orǎşeni.

Sǎ colinzi ziua întreagǎ pǎdurile şi fâneţele, sǎ te abaţi pe la o stânǎ, iar seara sǎ dormi într-o camerǎ mirosind a mere coapte ... acestea sunt imaginile pe care le derulǎm în minte atunci când, copleşiţi de griji şi stresaţi de aglomeraţia strǎzii, începem sǎ visǎm cu ochii deschişi la o vacanţǎ idealǎ. Într-adevǎr, turismul rural este preferat de tot mai mulţi turişti români şi strǎini „saturaţi” de modernitate, de oraşele poluate, de aglomeraţia marilor hoteluri. Refugiul în naturǎ este practicat nu numai de elevi şi studenţi cu posibilitǎţi materiale modeste şi nepretenţioşi în privinţa condiţiilor de locuit, ci şi de oameni din România şi din strǎinǎtate cu un anume standard de viaţǎ, oameni de afaceri, intelectuali, diplomaţi, ceea ce face ca turismul rural sǎ devinǎ un culoar deosebit de important, care sǎ facǎ legatura între ţara noastra şi restul lumii. În afara odihnei propriu-zise, turiştii sunt invitaţi sǎ participe la sǎrbǎtorile tradiţionale locale, precum: mǎsurarea laptelui, rǎvǎşitul oilor, parade ale portului popular, târguri de artizanat ori vite, vizita unor castele medievale etc.

Din punct de vedere socio-economic:

Crearea şi dezvoltarea turismului este consecinţa mutaţiilor social-economice din epoca contemporanǎ. Aceastǎ ramurǎ a economiei stimuleazǎ dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale cum ar fi: industria, agricultura, construcţiile, transporturile, comerţul. Prin aceasta se poate spune cǎ turismul stimuleazǎ activitǎţi naţionale rentabile ca: hotelǎria, alimentaţia, suveniruri, artizanat etc. Activitatea turisticǎ este beneficǎ şi pentru diversificarea economiei locale acolo unde dezvoltarea agriculturii este insuficientǎ sau neregulatǎ. Turismul creeazǎ noi locuri de muncǎ în structurile turistice dar şi în sectoarele economice adiacente (agricultura, artizanat, pescuit, comerţ) prin dezvoltarea de întreprinderi turistice locale sau de unitǎţi de prestǎri servicii conexe. Acestea duc la creşterea veniturilor, ameliorând calitatea vieţii locuitorilor. Totodatǎ cresc impozitele şi taxele locale permiţând dezvoltarea infrastructurii, instalaţiilor, echipamentelor şi serviciilor în folosul comunitǎţii locale – spaţii verzi, spaţii recreative, parcuri, dotǎri tehnico-edilitare, alimentare cu apǎ, energie electricǎ, şcoli, dispensare etc. De toate acestea profitǎ atât populaţia localǎ cât şi turistul. Prin turism sunt finanţate adesea şi activitǎţi culturale ca spectacole de teatru, muzicale, festivaluri, reuniuni, expoziţii, competiţii sportive care antreneazǎ şi populaţia localǎ. Aceasta duce la creşterea nivelului de culturǎ şi civilizaţie al locuitorilor din zona turisticǎ respectivǎ, largirea orizontului de cunoaştere al acestora, schimb de cunoştinţe şi experienţe între sat şi oraş. Activitatea agroturisticǎ, datoritǎ complexitǎţii ei, contribuie la dezvoltarea în ansamblu a zonelor rurale, iar aceastǎ dezvoltare la rândul ei va determina o creştere a circulaţiei turistice. Agroturismul reprezintǎ o realǎ şansǎ pentru economia localǎ, acesta creând principalele motivaţii în antrenarea şi dezvoltarea unor iniţiative, a unor activitǎţi tradiţionale care au fost neglijate multǎ vreme, a unor meşteşuguri, creaţii artistice locale pentru satisfacerea turiştilor. Toate aceste activitǎţi dinamizeazǎ viaţa economicǎ localǎ.

el este amator de trasee. Astfel banii primiţi de la vizitatori sunt repartizaţi în diferitele sectoare ale economiei naţionale. în protejarea şi conservarea mediului natural şi construit. la nivel local. cât şi mediul din care aceasta face parte. de a presta servicii. are cele mai mari implicaţii în valorificarea resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţǎ al locuitorilor. meştesugǎreşti. solicitǎ servicii şi stimuleazǎ inventivitatea gospodarului. pentru achiziţionarea de echipamente moderne.[14] Un alt efect pozitiv determinat de activitatea turisticǎ este efectul multiplicator al acestuia.Activitatea turisticǎ oferǎ gospodarului posibilitatea de a pune în valoare oferta de cazare. plata personalului. de recreere. în contextul unei activitǎţi economice pe principii ecologice (turismul incitǎ la protejarea mediului). componentǎ a turismului rural. Turismul creeazǎ cererea localǎ de produse alimentare proaspete. interesul comunitǎţii şi autoritǎţii locale este acela de a elabora o strategie de organizare şi dezvoltare durabilǎ şi de promovare a turismului rural. în dezvoltarea socio-economicǎ a localitǎţii rurale şi comunitǎţii în general şi nu în ultimul rând. folclorice. avantaje de care beneficiazǎ atât entitatea agroturisticǎ. produse de micǎ industrie. Deasemenea. artizanat. provocând de fiecare datǎ noi venituri şi realizând investiţii de care vor beneficia viitorii vizitatori • Din punct de vedere socio-cultural: Activitǎţile şi serviciile din domeniul turismului rural sunt într-o strânsǎ interacţiune creând astfel o serie de avantaje sociale. cu concursul tuturor agenţilor economici implicaţi în desfǎşurarea acestei activitǎţi. turismul contribuie la conştientizarea populaţiei şi autoritǎţilor locale faţǎ de valoarea turisticǎ şi identitatea culturalǎ a localitǎţii. cu precǎdere a agroturismului. prezenţa turiştilor în zonele respective fiind consideratǎ ca o apreciere a calitǎţii mediului natural şi a .[13] Dupǎ cum se observǎ. achiziţionarea de mǎrfuri. agroturismul. Se activeazǎ astfel tradiţiile social culturale. De aceea. de a valorifica în stare proaspatǎ sau prelucratǎ produsele proprii din gospodǎrie.

efecte ce se resimt mai ales la nivelul peisajelor naturale. numǎrului mare de turişti care. prin contactul turiştilor strǎini cu etnocultura şi ambianţa naturalǎ şi ospitalierǎ a satului românesc. îndeosebi cea tânǎrǎ. prin circulaţie şi zgomot. pǎstreazǎ modelele socio-culturale existente. a tradiţiilor populare şi a arhitecturii locale. în areale sensibile. şi duce la sensibilizarea locuitorilor în problemele de mediu şi patrimoniu cultural istoric. susţinerea muzeelor.patrimoniului lor istoric şi cultural ce favorizeazǎ înţelegerea interculturalǎ şi comunicarea liberǎ între locuitori şi turişti. teatrelor şi a altor echipamente de culturǎ. Se pot menţiona. ajutǎ la creşterea calitǎţii vieţii populaţiei locale. vizitate în grupuri de peste 25-30 de persoane. Acestea se concretizeazǎ în: menţinerea şi dezvoltarea manifestǎrilor culturale tradiţionale. strângerea de relaţii prieteneşti între localnici şi turişti. dar şi de restrângere a procesului de emigrare a populaţiei rurale. produce . şi o serie de dezavantaje sau efecte negative generate de intensificarea turismului rural. • Din punct de vedere social-politic: Turismul ajutǎ la creşterea fenomenului de stabilitate. deasemenea. lipsei cadrului legislativ şi a reglementǎrilor de funcţionare ce pot permite dezvoltarea unui turism „greu” şi cu caracter de masǎ în multe rezervaţii sau parcuri naturale din apropierea satelor. Astfel turismul se înscrie ca sprijin pentru justificarea şi finanţarea protecţiei zonelor naturale. Deasemenea existenţa unui numǎr mare de trasee şi poteci. rezervaţiilor şi parcurilor naturale din vecinǎtatea satelor turistice datorate printre altele acordǎrii unor facilitǎţi prea largi. sprijin în conservarea siturilor arheologice şi istorice pentru a atrage vizitatori. creeazǎ o imagine externǎ favorabilǎ României. deci de întreţinere a acesteia la diversificarea ocupaţionalǎ a populaţiei rurale. conservarea şi protejarea patrimoniului cultural-istoric. contribuie la educaţia şi instrucţia populaţiei turistice tinere în vederea lǎrgirii orizontului de cunoaştere a mediului rural din ţara noastrǎ. drumuri de circulaţie şi acces. pot perturba viaţa ruralǎ şi viaţa florei şi faunei naturale.

comunitatea locativǎ. motivaţii care se pot realiza cu succes în ambianţa satului turistic. profesie. toate aceste activitǎţi turistice au impact atât asupra mediului înconjurǎtor cât şi asupra mediului economic şi a celui social. confort fizic şi spiritual. faunei etc. şi o prea mare diversificare a activitǎţilor sportive pot conduce la distrugerea solurilor. de asemenea. naturaleţe. . sex. • Cunoaşterea. a sporturilor de varǎ şi iarnǎ. 1. Practicarea. pe arealele existente. alǎturate convenţiilor sociale specifice. armonie. • • Motivaţiile estetice ce decurg din nevoia de frumos. Este rezultatul necesitǎţii de relaxare. motivaţie valabilǎ pentru toate categoriile de varstǎ. ordine.[15] Dupǎ cum se poate observa .perturbǎri ale echilibrului ecologic. poate fi depistatǎ o serie de necesitǎţi pe care orǎşeanul le emite din ce în ce mai constant şi tinde sǎ le transforme în acţiuni[16]: • Reîntoarcerea la naturǎ. determinǎ majoritatea turiştilor. sǎ se considere privilegiaţi pentru posibilitatea de a cunoaşte locuri atât de frumoase şi de pitoreşti. înţelegerea şi creativitatea sunt. Turismul rural intensiv practicat într-o anumitǎ zonǎ poate aduce schimbari în modul de viaţǎ al localnicilor şi poate favoriza poluarea. florei.3 Motivaţiile ce stau la baza practicǎrii agroturismului Pornind de la caracteristicile mediului citadin. sǎnǎtate. transformǎ vacanţele rustice într-un veritabil proces de asimilare a unor noi şi numeroase cunoştinţe. care viziteazǎ satele respective. ale folclorului. dintre care pot fi amintite: familia de tip patriarhal. grupul folcloric etc. ocupaţiilor tradiţionale şi obiceiurilor populare.. • Cunoaşterea şi adeziunea temporarǎ la grupurile de apartenenţǎ specificǎ zonelor rurale. statut social. grupul de muncǎ. Contactul nemijlocit cu piese ale tezaurului istoriei naţionale.

etnografie şi folclor reprezintǎ o imagine de marcǎ a poporului nostru. din punct de vedere turistic. şi s-au dezvoltat. aceştia grupându-se de la sine într-un sat sau altul. 1. consumul de alimente proaspete de care doresc sǎ beneficieze cei care îşi îngrijesc sǎnǎtatea în vacanţǎ. ascensiunile şi drumeţiile sunt motivaţii care capǎtǎ o notǎ autenticǎ. obiceiurilor gastronomice. care favorizeazǎ petrecerea timpului liber. Aşezǎrile turistice de acest tip. imaginaţiei şi înclinaţiilor individuale. cu casele raspândite la o oarecare distanţǎ unele faţǎ de altele. pânǎ în zona montanǎ. fiind grupate pe baza specificului în câteva tipuri majore[17]: • Satele peisagistice şi climaterice se caracterizeazǎ prin prezenţa unui cadru natural atractiv. stabilirea tipurilor de sate turistice constituie un mod de selecţionare a turiştilor. de pe litoralul Mǎrii Negre şi Delta Dunǎrii.4 Tipologia satelor turistice Aplicarea principiului specializǎrii în domeniul organizǎrii şi funcţionǎrii satului turistic este necesarǎ deoarece fiecare localitate ruralǎ constituie o entitate cu particularitǎţi proprii şi activitǎţi specifice. Teritoriul României prezintǎ o mare bogǎţie de valori cultural-istorice şi naturale. pe cele mai variate forme de relief. între care comorile de artǎ popularǎ. cu elemente de potenţial turistic numeroase şi variate. ce nu trebuie decât sǎ fie identificate şi valorificate cât mai eficient posibil. lǎsând loc suficient iniţiativei. în funcţie de principalele lor motivaţii şi opţiuni turistice. De asemenea. • Odihna. Sportul. vânǎtoarea. artizanatului şi ritualurilor sǎteşti. • care rǎspund unor variate motivaţii ale cǎlǎtoriilor turistice. cura de aer şi fructe. dar şi în zona litoralǎ – sunt adecvate turismului de sejur. Aşezǎrile rurale de interes turistic sunt prezente. pescuitul sportiv.• Curiozitatea ce decurge din informaţii asupra ospitalitǎţii populare. oferind . determinǎ dorinţa multor turişti de a cunoaşte la faţa locului toate acestea. situate în zone de deal şi de munte.

• Satele turistice de creaţie artisticǎ şi artizanalǎ (Tismana. Coştiui (Maramureş). Botiza (Maramureş). farfurii şi strǎchini de ceramicǎ. şi care pot sǎ atragǎ turişti. prin posibilitatea achiziţionǎrii unor astfel de creaţii direct de la sursǎ. mofete. Vama Veche (Constanţa). de valoare inestimabilǎ. Ciocâneşti (Suceava). dar şi zonelor joase. Sǎcelu (Gorj).posibilitǎţi de plimbare în aer liber. Sǎpânţa) atrag turiştii interesaţi de creaţia artisticǎ şi artizanalǎ. port tradiţional şi folclor: Curtişoara (Gorj). bǎi de aer. • Satele cu obiective de interes ştiinţific dispun de diferite tipuri de rezervaţii naturale care prin inedit. Cordun. Jina). meniuri tradiţionale servite în veselǎ şi cu tacâmuri specifice. de la producatorul însuşi. arhitecturǎ popularǎ de excepţie. pecuit. posibilitǎţi de cazare. bazându-se pe o serie de „resurse turistice” exploatate şi valorificate: ape minerale carbogazoase. helioterapie. Prislop. nǎmol: Zizin (Covasna). • Satele balneare susţin turismul balnear de importanţǎ localǎ şi mai rar regionalǎ. Brǎdet (Argeş). unicitate şi frumuseţe. reprezentat prin muzee etnografice. linguri de lemn etc.). Gǎrina – Jud. izvoare sau lacuri sǎrate. drumeţie: Tismana (Gorj). precum şi posibilitatea de a asista la modul de confecţionare al acestora. • Satele turistice pentru practicarea sporturilor sunt specifice zonelor montane cu strat de zǎpadǎ persistent. În aceastǎ grupǎ pot fi incluse satele de munte în care preocuparea de bazǎ a localnicilor este creşterea oilor şi vitelor. Rǎşinari (Sibiu). Caraş). condiţii de pantǎ deosebite ce favorizeazǎ practicarea sporturilor de iarnǎ (Fundata. prin meniuri bazate pe produse lactate. • Satele turistice etnofolclorice grupeazǎ aşezǎrile rurale care deţin un fond etnografic. • Satele pescǎreşti şi de interes vânǎtoresc oferǎ şi organizeazǎ diferite forme de agrement speciale pentru turişti – vânǎtoare. Gurghiu (Mureş). servicii culinar-gastronomice pescǎreşti sau vânǎtoreşti: Sfântu Gheorghe (Deltǎ). • Satele turistice pastorale (Vaideeni. safari – asigurând în acelaşi timp. decor şi lenjerie în stil popular. care susţin sporturile nautice (Murighiol) etc. Margina. Aceste sate pot oferi turiştilor servicii de cazare şi masǎ în condiţii autentice (mobilier. Vama (Suceava) etc. cu oglinzi de apǎ. atrag spre vizitare numeroşi turişti .

în locuinţele gospodarilor. • Sate turistice pomiviticole unde principala activitate este cultivarea pomilor fructiferi şi a viţei-de-vie iar turismul se poate practica pe toatǎ durata anului. . 1. Criterii economico-sociale de clasificare a fermelor şi pensiunilor agroturistice Cazarea în satele turistice se poate organiza şi amenaja pe mai multe tipuri şi anume: . Satul românesc – prin specificul etnocultural şi etnografic. . alta decât cea locuitǎ de gospodar.camere mobilate. care sǎ satisfacǎ o gamǎ largǎ de motivaţii în turismul organizat şi pe cont propriu. cu o salbǎ impresionantǎ de mǎnǎstiri: Suceviţa. Vǎratec etc. Putna. Un numǎr mare de sate.strǎini şi autohtoni: Andrieşeni (Vrancea).spaţiu pentru amenajarea unui loc de campare (cu cort sau rulotǎ) în grǎdinǎ sau livadǎ. • Sate cu monumente istorice. Subcarpaţilor Getici – Aninoasa. Feldioara etc. de categorii diferite. turismul de cunoaştere. spre a asigura securitatea turiştilor. prin oferirea fructelor. Sadova (Suceava).casǎ de vacanţǎ. constituie destinaţii pentru turismul de sejur. Cozia.spaţii secundare în gospodǎria sǎteascǎ. Agapia. . gospodarul locuind în apropiere. construitǎ ad-hoc sau eliberatǎ în sezonul turistic. . de artǎ şi arhitecturǎ cu valoare de excepţie. atât în perioada recoltǎrii cât şi dupǎ aceea.. sunt specifice Moldovei. aceştia locuind în aceeaşi casǎ sau în apropiere. Agapia etc.5 Modalitǎţi de cazare şi alimentaţie publicǎ specifice satelor turistice. renumite pe plan naţional şi internaţional. balneoturismul etc. prin originalitate şi bogǎţia resurselor proprii spaţiului geografic aferent – poate sǎ se constituie ca un produs turistic inedit. recunoscute ca sate turistice. intern şi internaţional. sudului Transilvaniei – Hǎrman. Şiria. Horezu. strugurilor şi a preparatelor pe baza lor: Recaş. Chiuzbaia (Maramureş) etc. Tismana. Biertan.

pensiune completǎ sau demipensiune la o unitate de alimentaţie publicǎ din localitate (restaurant. iar tarifele percepute vor fi în conformitate cu legislaţia în vigoare.demipensiune. Alimentaţia publicǎ.pregǎtirea mesei de catre turişti cu produsele lor sau ale gospodarului şi cu utilajele acestuia.pensiune completǎ la gospodarul-gazdǎ. Toate spaţiile de alimentaţie publicǎ vor fi omologate conform normelor Ministerului Turismului. În satele turistice. construite de cǎtre grupuri de locuitori sau asociaţia turisticǎ sǎteascǎ. .. care le va omologa. . . Toate aceste spaţii de cazare (mai puţin cele secundare) vor fi mobilate ca sǎ corespundǎ normelor de clasificare elaborate de Ministerul Turismului. pensiune).mic dejun inclus în tariful de închiriere a camerei (casei). care locuiesc în gospodǎrii diferite. ferme agroturistice) se fac de cǎtre Comisia Tehnicǎ de Verificare formatǎ din specialişti ai Ministerului Turismului şi Asociaţia Naţionalǎ de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC) şi au la bazǎ "criteriile minime privind clasificarea pe stele (margarete) a pensiunilor şi fermelor agroturistice" stabilite prin lege.spaţii cu destinaţie specialǎ pentru turişti. Omologǎrile şi clasificǎrile pentru structurile de cazare (pensiuni şi .pensiune completǎ sau demipensiune acordatǎ de o familie unui grup mai mare de turişti. servirea mesei pentru turişti se poate realiza în mai multe modalitǎţi: . . . iar tarifele vor fi stabilite şi aplicate în baza normelor în vigoare.

Criteriile minime pentru intrarea unei gospodǎrii în circuitul turistic se referǎ la: .camerǎ cu 1-3 paturi. lavoar. cu apǎ rece şi apǎ caldǎ. duş. Clasa II . duş. în folosinţa exclusivǎ a turiştilor.spaţii pentru prepararea şi servirea meselor: Clasa I . Clasa de confort agroturistic montan – spaţii de cazare: Clasa I . 10-20 mp. cu apǎ rece şi apǎ caldǎ.camerǎ cu 1-2 paturi. 10-16 mp.racord obligatoriu la reţeaua electricǎ publicǎ. cu WC. perioada de sejur (sezon sau extrasezon). Preţurile şi tarifele practicate sunt diferenţiate în funcţie de clasificarea gospodǎriilor. B. 10-16 mp. cu apǎ rece. Clasa IV . (cadǎ). .camerǎ cu 1-3 paturi. Criteriile de clasificare a gospodǎriilor ţǎrǎneşti din zona montanǎ : A. cu lavoar. duş. latrinǎ separatǎ de locuinţǎ. eventual şi apǎ caldǎ.racord obligatoriu la reţeaua publicǎ de canalizare şi existenţa apei curente menajere. comunǎ cu proprietarul şi o încǎpere pentru spǎlat. lavoar. fǎrǎ a se trece prin alte camere. Clasa de confort agroturistic montan . cu posibilitǎţi de încǎlzire asigurate şi grup sanitar comun cu alţi turişti. cu posibilitǎţi de încǎlzire asigurate şi grup sanitar comun cu alţi turişti şi cu proprietarul. zona în care se aflǎ acestea. 10-20 mp. grup sanitar propriu fiecǎrei camere. . comunǎ cu alţi turişti.accesul în camerele de dormit şi la grupurile sanitare sǎ fie direct. dotatǎ cu un loc pentru prepararea hranei.camerǎ cu 1-2 paturi. cu WC. cu apǎ rece. Clasa III . . lavoar. cu WC.camerǎ de servit masa şi de recreere.

4. 2. şi zona periurbană şi până la 20 de camere în mediul urban. În interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. . Criteriile minime privind clasificarea pensiunilor turistice şi a caselor de oaspeţi (ANEXA 1) 1. dar cu acces la bucǎtǎria proprietarului. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţie acestora. în folosinţa turiştilor cu propietarul. totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural.camerǎ de servit masa şi de recreere. Amplasarea pensiunilor turistice rurale şi a caselor de oaspeţi trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente.Clasa II . 3. şi zona periurbană şi până la 20 de camere în mediul urban. având o capacitate de cazare de la 3 la 10 camere. funcţionând în clădiri independente . caracterizate prin existenţa unor spaţii de cazare şi condiţii de pregătire a mesei. Casele de oaspeţi sunt structuri de primire turistice. bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii). cu acces la bucǎtǎria propietarului. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi servirea mesei.fǎrǎ camerǎ de servit masa şi de recreere. Clasa III . Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice. având o capacitate de cazare de la 3 la 10 camere. totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural.

Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor[18]. gestionate direct şi personal de proprietari persoane fizice. Preţurile de sejur cuprind atât pensiunea cât şi distracţiile oferite. are mai puţin de 10 camere şi un restaurant cu specific gastronomic regional. Primele sate de vacanţǎ au fost create în anul 1947 de cǎtre Touring Club de France şi au intrat în circuitul turistic începând cu anul 1965. fermele şi pensiunile turistice rurale.5. 6. Agroturismul. Cazarea turisticǎ în mediul rural cuprinde toate formele de primire. utilizeazǎ ca spaţii de cazare şi de servire a mesei. • Popasul turistic este un tip de hotel destinat în special turiştilor în trecere şi amenajat de-a lungul unui mare traseu turistic sau în apropierea lui. Aceste criterii sunt obligatorii pentru desfǎşurarea activitǎţii de cazare în pensiuni. La origine termenul desemna un ansamblu de apartamente grupate în bungalouri. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei trebuie să fie destinate în exclusivitate turiştilor. Principalele structuri de primire care se întâlnesc în zonele rurale din România sunt urmǎtoarele: • Satul de vacanţǎ este un centru turistic compus din vile sau bungalouri destinate cazǎrii individuale sau familiale şi grupate în jurul unor spaţii comune pentru masǎ. compuse . ca formǎ a turismului rural. de la ferme la hoteluri rurale sau camere de oaspeţi. izolate unele de altele sau aflate în acelaşi corp de clǎdire. distracţii şi sport. Aceste spaţii de cazare trebuie sǎ fie clasificate şi înregistrate la Registrul de Comerţ Judeţean sau Orǎşenesc în funcţie de situaţie[19]. asociaţii sau comunitǎţi locale. • Motelul.

un echipament adecvat. nu au personal la dispoziţia clientului . grupând o serie de pavilioane rustice. • Ferma agroturisticǎ este o structurǎ de primire pentru gǎzduire şi servire a mesei. şi pânǎ la 20 de camere în mediul urban.dintr-o camerǎ cu baie şi un amplasament pentru maşinǎ.autoservire – acesta închiriând apartamentul sau camera a carui cheie îi este data la recepţie imediat ce a sosit şi a plǎtit suma cerutǎ. Concepţia despre moteluri a evoluat rapid. Situate de-a lungul cǎilor rutiere. • • Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice având capacitate de cazare de pânǎ la 10 camere. CAPITOLUL 2 . totalizând maxim 30 de locuri în mediul rural. • Hotelul rustic pavilionar este un tip de hotel turistic. motelurile permit automobiliştilor sǎ aibǎ în permanenţǎ maşina la dispoziţie. funcţionând în locuinţele cetǎţenilor sau în clǎdiri independente. Dezvoltarea crescândǎ a acestei forme de turism a impus introducerea unor reglementǎri privind amenajarea terenurilor şi compartimentul turiştilor. cu capacitate cuprinsǎ între 3 şi 20 de camere. Campingul este forma de turism care presupune cazarea în corturi sau rulote. utilizând. în principiu. care asigurǎ în spaţii special amenajate cazarea turiştilor în condiţii de pregǎtire şi servire a mesei. Activitatea de turism în cadrul pensiunilor şi fermelor agroturistice cuprinde servicii de cazare şi masǎ. îndeosebi pentru turistul automobilist. Motelurile diferǎ de hoteluri prin aceea cǎ. pentru un sejur mai mult sau mai puţin prelungit. de agrement precum şi alte servicii asigurate turiştilor pe perioada sejurului. situat în mediul rural. funcţionând în cadrul gospodǎriilor ţǎrǎneşti care asigurǎ alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din surse proprii şi locale. la diferite grade de confort. amplasatǎ în general in afara localitǎţilor şi în imediata apropiere a reţelei rutiere şi a dotǎrilor acesteia şi destinatǎ sǎ ofere serviciile necesare. masǎ – de capacitate micǎ sau mijlocie. în prezent fiind definit astfel: construcţie cu funcţie hotelierǎ – cazare.

cu dealuri. . care au favorizat.1 Maramureşul între nou şi vechi Prin poziţia sa geograficǎ specificǎ. terase şi lunci. O incursiune succintǎ în preistoria locului ne aratǎ cǎ Maramureşul este un pamânt strǎvechi care a fost locuit încǎ din timpuri imemorabile. Bazinul Baia Mare şi o parte a Zonei Codrului. Lǎpuşului. prin bogǎţiile naturale şi geo-climatice. prezenţa şi permanenţa omului din cele mai vechi timpuri în aceastǎ zonǎ. La acest destin aparte a contribuit şi poziţia sa strategicǎ de primǎ importanţǎ. de o rarǎ frumuseţe. Cluj. judeţele Suceava. De aceea. De o frumuseţe aparte sunt depresiunile Maramureşului. Maramureşul a avut o istorie mai agitatǎ decât alte zone aflate înspre interiorul Transilvaniei. în extremitatea de nord-vest a României. Este cu certitudine cel mai mare muzeu etnografic în aer liber din Europa şi valorile pe care le deţine îl recomandǎ sǎ ocupe un loc pe lista UNESCO a valorilor culturale ale umanitǎţii. Judeţul actual Maramureş cuprinde Ţara Maramureşului. judeţul Maramureş este situat în nordul României şi are ca vecini Ucraina. 2. Bistriţa-Nǎsǎud. Prin valorile şi frumuseţile sale spirituale. morale şi peisagistice. în mijlocul unei civilizaţii egalizatoare. al X-lea şi al XI-lea. în decursul timpului apartenenţa Maramureşului la un stat sau altul a suferit dese schimbǎri. Lǎpuşului şi Bǎii Mari. Chioarului. provincie de care eşti legat în mod natural prin unitatea de limbǎ şi culturǎ a populaţiei sale. condiţiile specifice de dezvoltare ale Maramureşului au facut ca în aceastǎ zonǎ sǎ se organizeze mici entitǎţi teritoriale numite voievodate. Strǎveche vatrǎ româneascǎ. judeţul Maramureş constituie un punct de atracţie pentru mii de turişti din ţarǎ şi strǎinǎtate[20]. cunoscută sub denumirea de Ţara Maramureşului. În sec.CARACTERIZAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ În nord-vestul patriei noastre în cadrul Munţilor Carpaţii Orientali se deschide o depresiune de mare frumuseţe. cu o naturǎ încântǎtoare. Maramureşul este o oazǎ de viaţǎ arhaicǎ plinǎ de farmec. Sǎlaj şi Satu Mare. în majoritate româneascǎ.

actul a avut o deosebitǎ importanţǎ: el a servit tezei de mai târziu care prezenta ca naţiuni politice ale Transilvaniei numai pe unguri. spre surprinderea celor din stânga Tisei. Teceu în Tiacev. Ele se gaseau înşirate pe Vǎile Marei. nu şi-au uitat limba. saşi şi secui. pe Taraş şi Tisa. Biserica Albǎ . ei au constatat cǎ fraţii lor din dreapta apei.Dabrova. Ei sǎrbǎtoresc încǎ evenimentele arhaice rǎmase de la romani.semneazǎ o convenţie cu saşii şi secuii. care cautǎ sǎ ţinǎ aprinsǎ flacara culturii româneşti printre conaţionali[21]. în cazul când una din pǎrţi este atacatǎ. cu hotare între ele. Sub raport politic.Acestea erau formate din mai multe aşezǎri româneşti stabile. nu am încetat niciodatǎ sǎ ne simţim români!". Dupǎ evenimentele din Decembrie 1989 şi dupǎ dislocarea Imperiului Sovietic. Pânǎ şi denumirea româneascǎ a satelor a devenit slavǎ: Slatina s-a schimbat în Solotvina. înţelegerii i s-a mai spus Univ Trium Natium.spun ei. iar Apşa de Jos . legǎturile dintre românii de pe cele douǎ maluri au fost puternic întrerupte şi a urmat o intensǎ politicǎ de deznaţionalizare a populaţiei româneşti de cǎtre puterea sovieticǎ. o uniune frǎţeascǎ de întrajutorare.. Teritoriul maramureşean din nordul Tisei a trecut la Ucraina. Este impresionantǎ tenacitatea cu care românii maramureşeni din dreapta Tisei au luptat pentru a se pǎstra ca atare: "Suntem neam de piatrǎ!" sau "Deşi nu am fǎcut niciodatǎ parte din România. cum ar fi . respectiv la Uniunea Sovieticǎ. cu vetre de sat. .Belaia Terkov. deţinǎtorii puterii . atâţi câţi sunt. situaţia s-a schimbat radical. pǎşuni şi munţi cu pǎduri. românii erau doar toleraţi. portul şi nici tradiţiile. legǎturile s-au reluat. dar şi nobilii români care se maghiarizeazǎ . constituite în cnezate şi conduse de câte un cneaz. Secolul al XIV-lea şi începutul secolului urmǎtor se caracterizeazǎ în toatǎ Transilvania prin înǎsprirea relaţiilor dintre iobagi şi nobili.serbarea mǎrţişorului" şi existǎ o asociaţie culturalǎ numitǎ "George Coşbuc". Cosǎului.nobilii maghiari în majoritate. Pentru cǎ erau trei pǎrţi de trei neamuri diferite. În urma unor rǎscoale de proporţii (Bobâlna-1437). pe Talabor şi Vişeu precum şi pe cursul superior şi inferior al Izei. Dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial.

opera meşterilor maramureşeni a dus la închegarea unor forme de mare prospeţime şi usurinţǎ . se rǎsfrâng obiceiuri legate de preocupǎrile milenare (pǎstoritul). cât prin înfǎţişarea mândrǎ şi formele meşteşugite monumentalizate. elegantǎ . s-a procedat la desfiinţarea judeţelor şi s-a preluat modelul sovietic. al regiunilor şi raioanelor. Vizitatorii Ţǎrii Maramureşului sunt atraşi. Lǎpuş. în 1948 s-a desfiinţat şi judeţul Maramureş cu reşedinţa la Sighet şi s-a creat regiunea Baia Mare. transmise din generaţie în generaţie.dupǎ mai bine de 600 de ani . de creaţia popularǎ din Oaş. Satmar. sǎ îl ducǎ mai departe. În anul 1964 are loc o nouǎ împǎrţire administrativ-teritorialǎ a ţǎrii. În acest context. sǎ-l punǎ în valoare. dar Maramureşul rǎmâne în continuare afiliat la Baia Mare. prin modernitatea sa. pǎstratǎ şi azi în formele sale originale. Frumoasǎ. de-a lungul timpului. În Maramureş unde meşterii populari au cultivat de veacuri cu deosebitǎ artǎ şi pe scarǎ întinsǎ arhitectura de lemn. a fost privitǎ ca aliat în realizarea operelor cu caracterul lor specific – original şi pitoresc. În ritualul sǎrbǎtorilor oşenilor. Cǎderea dictaturii ceauşiste în Decembrie 1989 a adus speranţa unui reviriment rapid pentru întreaga zonǎ şi repararea unor greşeli fǎcute de regimul trecut. care încorpora teritoriul Maramureşului. pitoreascǎ. Sighetul Marmaţiei s-a dezvoltat şi s-a modernizat într-un ritm mai lent decât alte centre urbane similare. tradiţia maramureşeanǎ se distinge de-a lungul timpului nu atât prin forma discretǎ şi odihnitoare apropiatǎ de scara şi ochiul omului. Prin adaptarea la materialul din care este construit. nu agreseazǎ “vechiul” ci încearcǎ sǎ-l completeze. originalitatea gospodǎriilor. în primul rând. Se remarcǎ porţile sculptate (Halmeu). Chioaru. Natura.Dǎinuirea româneascǎ la nord de Tisa este însǎ fragilǎ şi depinde de sprijinul celor din ţarǎ. subordonate regiunii. care va deveni reşedinţa judeţului. noul.arta. obiceiurile şi tradiţiile. cioplitul . Zona Codrului . şi se înfiinţeazǎ raioanele ca unitǎţi teritoriale restrânse. revenindu-se la forma şi denumirea de judeţ ca unitate specificǎ. Oaş. Pierzându-şi . În privinţa împǎrţirii administrativ teritoriale a ţǎrii.locul privilegiat de reşedinţǎ de judeţ.deci şi actualul judeţ.

spirala simbolizând aspiraţia spre înalt. aidoma celor de acum 2000 de ani. Vama este o cunoscutǎ localitate prin produsele sale ceramice. iar viaţa de zi cu zi a satului maramureşean este o adevaratǎ întoarcere în timp. ceramicǎ. unele cu o vechime de peste 300 de ani.biserica mǎnǎstirii Bârsana 62 m. Culorile cu care se orneazǎ vasele sunt naturale. dar cele mai fascinante sunt crucile. şarpele cu binecunoscutul lui rol protector. care perpetueazǎ vechiul obicei dacic al olǎritului. Cimitirul vesel de la Sǎpânţa. Maramureşul este o regiune care a pǎstrat de-a lungul timpului obiceiurile legate de muncǎ.Vama.bijuterii de artǎ popularǎ . Prin intermediul unui text în care autoironia se împleteşte cu dramatismul. pictura pe sticlǎ şi olǎritul (Tur).lemnului (Camarzana. de viaţǎ şi de sǎrbǎtoare.simbolizând viaţa veşnicǎ. Bisericile de lemn .Negreşti Oaş. portul şi arta popularǎ se pǎstreazǎ ca nicǎieri altundeva în România. este locul unde tradiţiile. Meseriile tradiţionale cum ar fi . Coarda . iar unele deţin recorduri absolute: cea mai înaltǎ construcţie din lemn . ci sunt simboluri cu rǎdǎcini puternice în cultura creştina şi precreştinǎ. Maramureşul este un imens muzeu în aer liber. Muzeul etografic şvǎbesc-Petreşti. arborele vieţii . Muzeul ceramicii . reuneşte cruci "vorbitoare". Obiecte din lemn decorate artistic însoţesc toate momentele importante ale vieţii. Opt dintre acestea aparţin patrimoniului UNESCO.simbol al soarelui ca element esenţial al vieţii. 2. Poarta maramureşeanǎ veritabil "arc de triumf" rustic. rozeta . cea mai veche bisericǎ din lemn – biserica de la Ieud 1364. De asemenea. Conform tradiţiei. Elementele decorative nu au doar o funcţie esteticǎ. posedǎ o frumoasǎ colecţie de port oşenesc. Certeze). acestea povestesc viaţa ce lui dispǎrut. artǎ popularǎ (ţesǎturi şi cusǎturi caracteristice). poarta este bariera împotriva rǎului. vatrǎ de culturǎ şi civilizaţie care şi-a dǎltuit în lemn istoria.se întâlnesc aproape în fiecare sat. expune peste 500 de piese. Muzeul Ţǎrii Oaşului . era în trecut apanajul familiilor nobile. toate de o inegalabilǎ frumuseţe. element de comunicare între lumea celor vii şi a celor morţi. sunt doar câteva dintre elementele cel mai des întâlnite în sculptura porţilor maramureşene. opera artistului popular Ioan Patraş. elementul care delimitezǎ universul sacru al casei şi gospodǎriei.2 Istorie şi cultură în contextul actual Maramureşul.

între 47020’00” şi 48000’15” latitudine N şi 22052’30” şi 25007’30” longitudine E. având ca poartă locul îngust lângă Hust. Ucraina. aceşti violonoşti locali de excepţie. Maramureşul are o suprafaţǎ de 6 304 km2 adicǎ 2. Muzica maramureşeanǎ care însoţeşte toate momentele fericite ale vieţii se remarcǎ prin ritm şi vitalitate. adicǎ a Ţǎrii Maramureşului. Descrierea cuprinde întreg spaţiul Maramureşului istoric. Tânjaua. Râuri curg din toate marginile până la mijlocul ţinutului. închizând depresiunea cu acelaşi nume. Maramureşul . şi ele nu sunt puţine de-a lungul anului: Sǎrbǎtorile de Iarnǎ.3 Aşezare geografică şi cǎi de acces Judeţul Maramureş este situat în extremitatea de N-NV a României. Sǎrbǎtorile sunt momente în care satul maramureşean "explodeazǎ" de muzicǎ şi voie bunǎ. pe ritmul din ce în ce mai rapid. din care astǎzi mai mult de douǎ treimi se aflǎ în dreapta Tisei. Talaborul şi râul Neagova. 2. iar perechile încep sǎ se roteascǎ. mai iute ca oriunde. unde Tisa părăseşte locul său natal. impus de ceteraşi. la care se adaugǎ nunţile şi botezurile. sculptura lemnului. în ţara vecinǎ.formează în privinţa topohidrografică un teritoriu închis din toate laturile. nelipsiţi de la orice petrecere[22]. ca o cetate. Iza şi Vişeul iar din dreapta Apşa.situat în cursul superior al râului Tisa . la graniţa cu Ucraina. Aici. toatǎ sala este în picioare. În câteva clipe. Toate aceste râuri se ramifică în văi şi vâlcele de o rară frumuseţe naturală. pictura pe lemn şi sticlǎ se practicǎ cu succes şi se transmit din tatǎ în fiu. Stâna maramureşeanǎ.ţesutul. Paştele. Taraşul. de dealuri mari şi munţi înalţi. primind din stânga râurile Mara. acolo unde aceştia se desfac în douǎ ramuri: Rodna şi Munţii Maramureşului. unde Tisa le adună. se-ncinge muzica şi jocul.37% din suprafaţa ţǎrii şi o populaţie de 535 000 locuitori (2005) şi se întinde în partea de nord a Carpaţilor Orientali. . Portul popular este purtat zi de zi nu doar de sǎrbǎtori ca în alte zone.

atât de bogatǎ în tradiţii etnografice şi folclorice. Totuşi. La sud-vest se învecineazǎ cu Depresiunea Baia Mare[23]. Limita de nord a zonei se suprapune pe graniţa cu Ucraina. peste Rodna urmeazǎ lanţul munţilor Ţibleşului. fostǎ resedinţǎ de voievodat. urcǎ în Pasul Prislop şi în continuare pe cumpǎna apelor. Reţeaua rutierǎ de astǎzi este modernizatǎ.Din suprafaţa totalǎ de 10 354 km cât avea fostul comitat Maramureş înainte de primul rǎzboi mondial. Graniţa se continuǎ pe cumpǎna apelor din Munţii Maramureşului pânǎ dincolo de Izvorul Cǎţelei (izvor al Ceremuşului). la sud de Tisa a mai rǎmas o suprafaţǎ de 3 381 km. istorice şi poate mai mult ca orice constiinţa apartenenţei la acelaşi neam. La sud. cât reprezintǎ actualul Maramureş. pǎmântul care a dat primii domni ai Moldovei şi bisericuţele de lemn. Lǎpuşului. timp de peste 600 . confirmǎ legǎtura permanentǎ cu fraţii lor de dincolo de munţi. Cǎile rutiere ale judeţului sunt reprezentate de drumul european E60 care strǎbate traseul Bucureşti – Cluj Napoca. Drumurile urmeazǎ în general firul vǎilor principale şi secundare pe care sunt dispuse aşezǎrile omeneşti cu toatǎ frumuseţea şi pitorescul lor. au impus o legaturǎ a maramureşenilor cu fraţii lor din celelalte ţinuturi locuite de români. graniţa marcatǎ de râul Tisa începând de la satul Piatra pânǎ la vǎrsarea Vişeului în Tisa. Cǎile de comunicaţie şi transporturile Ţara Maramureşului. Toponimia şi tradiţiile. Carpaţii Vulcanici de Nord şi respectiv Munţii Maramureşului. Spre est Maramureşul se învecineazǎ cu Bucovina (actualul judeţ Suceava) pânǎ la Bistriţa Aurie. condiţiile geografice. Aceastǎ zonǎ este situatǎ în partea de nord a Carpaţilor Orientali. care sunt marcaţi de masivul Rodna. Maramureşul se învecineazǎ cu judeţul BistriţaNǎsǎud pe Bistriţa Aurie. E571 spre Dej şi DJ1C spre Baia Mare. drumurile spre Maramureş sunt asfaltate. Ignişului şi Oaşului. fiind accesibile pentru maşini. Centrul de convergenţǎ al tuturor drumurilor rutiere este municipiul Sighetu Marmaţiei. precum şi atestǎrile documentare din perioada medievalǎ. aceastǎ zonǎ atât de frumoasǎ peisagistic. comitat. a trebuit de-a lungul secolelor sǎ traiascǎ în sǎrǎcie şi izolare. şi mai târziu de judeţ. Gutâiului.

. 2. înlesnesc accesul omului în toate locurile tainice ale Maramureşului. Drumuri laterale. Prima reţea de cale feratǎ s-a dat în folosinţǎ în anul 1875. poteci. Vişeu de Sus şi Borşa. una din .de ani. atat de marfuri cat si de persoane se face prin aeroportul din comuna Tǎuţii – Mǎgherǎuşi situat la 10 km de Baia Mare[24].4 Nivelul de dezvoltare economico-socialǎ . drumuri forestiere şi de cǎruţe. iar prin pasul Huţa deschide poarta spre Ţara Oaşului . precum şi oraşele zonei: Sighetu Marmaţiei.porţile" de intrare în zonǎ . prinde firul râului Mara şi-l urmeazǎ pânǎ la Sighetu Marmaţiei.coboarǎ muntele în serpentine.o altǎ zonǎ etnograficǎ de mare rezonanţǎ în nordvestul României. 18. când a devenit funcţionalǎ şi gara Sighet. care leagǎ între ele aşezǎrile de pe Valea Marei. cu ramificaţie spre Vişeul de Sus – Borşa. Accesul în Maramureş dinspre Baia Mare se face pe şoseaua nationalǎ nr. precum şi cele de pe vǎile laterale. care trece prin pasul Gutâi (989 m). Începând din 6 decembrie 1996 s-au dat în folosinţǎ noi trasee.poartǎ" a Maramureşului este pasul Prislop. sǎ se bucure de creaţiile omului şi ale lui Dumnezeu.. structuratǎ pe douǎ direcţii: 1) Satu Mare – Baia Mare – Bucureşti. cu o densitate de 40 km/1000 km. o parte din aşezǎrile de pe Valea Tisei şi Ronei cu cele de pe Valea Vişeului şi Borşei. 2) Sighetu Marmaţiei – Vişeul de Jos – Salva – Beclean. pe calea feratǎ. dând posibilitatea iubitorilor de naturǎ şi de culturǎ popularǎ sǎ-şi umple sufletul. înspre Ucraina. cu mai multe ramificaţii. Tot de la Sighet un alt drum urmeazǎ firul Vǎii Tisei. cuprinzând toate aşezǎrile de pe aceastǎ vale. Calea feratǎ însuma 232 km lungime la sfârşitul anului 2000. Transportul aerian. Cǎile ferate oferǎ o altǎ posibilitate de acces spre Maramureş. O altǎ . Drumul care se constituie şi într-o axǎ etnograficǎ a Maramureşului este cel care porneşte de la Sighet şi urmeazǎ firul Vǎii Izei.

exploatare forestierǎ . a cǎror distribuţie procentualǎ pe principalele ramuri de activitate se prezintǎ astfel: .agriculturǎ.8% 46. 2. 2003. silviculturǎ.servicii şi alte activitǎţi Total: 5.Din punct de vedere economic şi social dezvoltarea turismului în judeţul Maramureş exercitǎ o influenţǎ pozitivǎ mai ales asupra utilizǎrii forţei de muncǎ prin crearea de noi locuri de muncǎ.1 INDICATORI Agriculturǎ. silviculturǎ.0% 100% Repartizarea salariaţilor pe principalele ramuri de activitate în anul 2003.industrie şi construcţii . INSSE.7 mii persoane. pisciculturǎ.4. 2. Bucureşti . aflatǎ în tranziţie la economia de piaţǎ.2% 48. turismul având efecte benefice asupra nivelului de calificare şi instruire a oamenilor cât şi asupra dezvoltǎrii economice a judeţului. pisciculturǎ.1 Economia Economia actualǎ a judeţului Maramureş este de tip industrial-agrarǎ. în judeţul Maramureş Tabel nr. Numarul total de salariaţi la sfârşitul anului 2003 este de 96. exploatare forestiera Industrie şi construcţii Servicii şi alte activitǎţi TOTAL Aprilie 2 491 45 928 47 746 96 165 Mai 2 501 46 104 47 928 96 533 Iunie 2 506 46 194 48 022 96 722 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş.

2. Comparativ cu sfârşitul lunii aprilie 2003. efectivul de salariaţi a înregistrat creşteri mai mari la servicii (276 persoane).4. Maramureşul ocupând locul întâi pe ţarǎ în producţia de plumb şi cupru electrolitic. agriculturǎ. Cavnic reprezintǎ principalele centre ale metalurgiei neferoase.8%).2 INDICATORI 1998 1999 2000 2001 2002 . pe ramuri ale economiei (%). silviculturǎ. încǎlţǎminte. exploatare forestierǎ (2. în creştere cu 557 persoane faţǎ de sfârşitul lunii aprilie a aceluiaşi an. Borşa. urmatǎ de industrie şi construcţii (47. metalurgia neferoasǎ ocupǎ primul loc ca pondere atât în producţia industrialǎ a judeţului cât şi a ţǎrii.Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii iunie 2003 a fost de 96 722 persoane. Creşterea efectivului de salariaţi s-a datorat în principal înfiinţǎrii de noi locuri de muncǎ în sectorul privat. Ramurile prelucrǎtoare s-au dezvoltat datoritǎ prezenţei zǎcǎmintelor de minereuri polimetalice neferoase şi a resurselor de masǎ lemnoasǎ. Populaţia activǎ ocupatǎ. în perioada 1998-2002 Tabel nr. reducerea muncii la negru şi recalificarea şomerilor în concordanţǎ cu nevoile curente ale economiei. produse alimentare etc. 2. pisciculturǎ. agriculturǎ. Baiul.6%). pisciculturǎ. industrie şi construcţii (266 persoane). exploatare forestierǎ (15 persoane). silviculturǎ.2 Industria Industria în judeţul Maramureş este reprezentatǎ prin sectoarele de exploatare şi prelucrare a materiilor prime.6% din totalul salariaţilor). în judeţul Maramureş. de articole de blǎnǎrie. materiale de construcţii. Astfel. Baia Mare. Pe teritoriul judeţului Maramureş îşi mai desfasoarǎ activitatea întreprinderi textile. Distribuţia salariaţilor pe sectoare de activitate evidenţiazǎ cǎ cea mai mare pondere o deţin serviciile (49.

0 4.2 1.0 1.0 1. Silvicultura.0 49. transporturile (2000 – 2. 2001 – 16.0 2.9 17.6 4. comerţ.9 1.5 1.7%.6 7.8 2.7 1.5%).0 3. bancare şi de asigurare Tranzacţii imobiliare.5 1.5 1.6 4.7 15.1 1.TOTAL Agriculturǎ Silviculturǎ.5 1. iar în anii urmǎtori ponderea a început sǎ scadǎ la 49. INSSE.5 1.0 1.5%).6 3.8%.1 100.0 49.1 4.2 29.3 4.0 20.5 100.9 24.7 0.8 1. vânat Industrie Ind.5 8. repararea şi întreţinerea autovehiculelor.7 8.7 7. iar industria prelucrǎtoare are o pondere în creştere din an în an (2000 – 15.0 2.0 1. a bunurilor personale şi casnice.0 1.4 1.3 1.0 1.4 0.6 1.2 1.6 1.9 5. gaze si apǎ Construcţii Comerţ. 2002 – 3.0 23. a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transporturi şi depozitare Poşta şi telecomunicaţii Activitǎţi financiare.9% în 2001 şi 44. 2002 – 19.0%. repararea şi întreţinerea autovehiculelor.7 4.4 4. exploatarea forestierǎ şi economia vânatului au variaţii foarte mici.5 3. Prelucratoare Energia electricǎ şi termicǎ. 2002 – 3.3 4. .6 1.5 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş.3%) învǎţǎmântul şi sǎnǎtatea.0 22.5 16. închirieri şi servicii prestate întreprinderilor Administraţie publicǎ Învǎţǎmânt Sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ Alte activitǎţi 100. exploatare forestierǎ.8 6.1 0. Bucureşti Agricultura a avut cea mai mare pondere în anul 2000 cu 50.5 3. Industria extractivǎ scade de la un an la altul (1999 – 3.2 2. 2001.9 1.0 0.9 2.0 20.2 2. Extractivǎ Ind.7 1.6 1.5 19.0 2.3 1.8 1.8 4.0 42.3%.3 1.7% în 2002.6 4.9%.0 44.1 0.6 100.0 50. Activitǎţile care au o creştere semnificativǎ sunt: construcţii.1%.0 0.5 1.0 2.4 1.0 0.6 1.0 3. 2003.6 0.0 0.3 3. 2000 – 3.8 100.

cartofi. Sǎpânţa. Tg. ovinele. iar industria construcţiilor de maşini are centre la Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare.4. Vişeu de Sus[25]. Lǎpuş şi prelucrarea artisticǎ a lemnului cu vestitele porţi maramureşene. care în judeţ ocupǎ 71% din totalul suprafeţelor agricole.Industria feroasǎ este reprezentatǎ printr-o turnǎtorie de oţel aflatǎ la Baia Mare. Borşa. 2. terenurile arabile însumând 3 604 ha cultivate cu: porumb. realizându-se programul de supraveghere şi combatere a bolilor la animale. placaj. S-a constituit cadrul favorabil pentru îmbunǎtǎţirea şi asigurarea stǎrii de sǎnǎtate a animalelor. piese de schimb auto etc. O îndelungatǎ tradiţie în judeţul Maramureş o are producţia meşteşugǎreasca din care se remarcǎ olǎritul la Sǎcel. Creşterea animalelor este şi ea prezentǎ. Baia Mare. cruci pictate. Baia Sprie. În sectorul creşterii animalelor s-au desfǎşurat acţiuni menite sǎ conducǎ la stoparea scǎderii numǎrului de animale la toate speciile şi relansarea zootehniei conform Programului de guvernare. de prevenire şi transmitere a acestora la om. porcinele. mobilier ţǎrǎnesc. unde se realizeazǎ mobilǎ. principalele animale fiind bovinele.3 Agricultura Fondul funciar al judeţului Maramureş la sfârşitul anului 1996 era format din 311 226 ha de terenuri agricole acoperite cu fâneţe naturale. Deseşti şi prelucrarea lânii la Sǎpânţa. A fost elaborat şi pus în aplicare Programul strategic privind exploatarea şi îmbunǎtǎţirea pajiştilor. 2. pepiniere pomicole şi viticole. la Vadul Izei.4. maşini şi utilaje agricole şi forestiere. Industria de prelucrare a lemnului a beneficiat de centre la Sighetu Marmaţiei. Producţia acestor centre se bazeazǎ în general pe utilaj minier. cherestea etc. orz etc. grâu.4 Învǎţǎmântul .

În anul şcolar 2002 – 2003. 1 şcoalǎ profesionalǎ.3 INDICATORI Învǎţǎmânt total: Unitǎţi Populaţia şcolarǎ Copii de grǎdiniţǎ Elevi înscrişi Studenţi înscrişi Personal didactic Învǎţǎmânt preşcolar: Grǎdiniţe de copii Copii înscrişi Personal didactic Învǎţǎmânt primar şi gimnazial: Şcoli Elevi înscrişi Personal didactic Învǎţǎmânt liceal: Licee Elevi înscrişi Personal didactic Învǎţǎmânt profesional: Şcoli Elevi Personal didactic Învǎţǎmânt tehnic de specialitate postliceal şi de maiştri: Şcoli Elevi înscrişi Învǎţǎmânt superior: Instituţii 1999/2000 623 111 903 17 630 89 663 4 610 7 461 2000/2001 366 109 475 17 526 87 083 4 866 7 318 2001/2002 365 108 169 17 448 85 241 5 480 7 391 2002/2003 369 105 573 17 853 82 537 5 183 6 974 296 17 630 1 010 52 17 526 941 52 17 448 929 56 17 853 920 208 64 108 4 405 31 15 698 1 508 273 61 912 4 243 30 15 792 1 494 272 59 542 4 287 30 16 382 1 591 271 54 093 4 022 32 17 083 1 425 3 4 450 35 1 4 669 79 1 4 881 48 1 5 477 57 1 2 339 31 1 1 604 16 1 1 324 14 1 1 026 14 . 271 şcoli generale. reţeaua unitǎţilor de învǎţǎmânt a judeţului Maramureş cuprindea 56 de grǎdiniţe. o şcoalǎ de maiştri şi 14 instituţii de învǎţǎmânt superior. Evoluţia învǎţǎmântului de toate gradele în judeţul Maramureş Tabel nr. 2. 32 licee.

din care populaţia masculinǎ 249 350. 2003.6 82.6 locuitori/km2. Şcolile profesionale au scǎzut de la un numar de 3 în 1999/2000 la o şcoala în 2002/2003. Bucureşti Efectivul şcolar scade de la un an la altul (de la 111 903 în 1999/2000 la 105 573 în 2002/2003).2 82. Populaţia urbanǎ reprezintǎ 52. Maramureşul avea 535 000 locuitori. la 1 iulie în judeţul Maramureş Tabel nr. adicǎ 2.5 Populaţia Conform ultimului recensǎmânt din 18 martie 2005. 2.3 . Populaţia.37% din populaţia ţǎrii.4.9%. O scǎdere spectaculoasǎ au avut-o grǎdiniţele (de la 296 în 1999/2000 la 56 în 2002/2003). cea ruralǎ 47.Studenţi 4 610 4 866 5 480 5 183 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş. Învǎţǎmântul superior a suferit şi el o transformare dintr-un numǎr de 31 de instituţii în 1999/2000 la 14 în 2002/2003. iar cea femininǎ 285 650[26]. de la grǎdiniţe pânǎ la instituţiile de învǎţǎmânt superior.3 84.4 Judeţul Maramureş Total (număr persoane) Ambel e sexe Masculin Feminin Urban (număr persoane) Ambele sexe Masculin Feminin Rural (număr persoane) Ambele sexe Locuitori / km2 Masculin Feminin Anii: 1990 1995 2000 2001 2002 2003 559393 537477 530955 530605 520635 519057 278051 266134 262845 262560 256901 255981 281342 271343 268110 268045 263734 263078 296745 286789 284256 284468 275357 274876 147698 141256 139396 139399 134416 133986 149047 145533 144860 145069 140941 140890 262648 250688 246699 246137 245278 244181 130353 124878 123449 123161 122485 121995 132295 125810 123250 122976 122793 122186 88. INSSE.1% iar densitatea populaţiei este de 82. pe sexe şi medii. 2. O primǎ cauzǎ a acestor scǎderi în învǎţǎmânt o reprezintǎ situaţia economicǎ şi slaba dotare a şcolilor cu tot ceea ce este necesar copiilor.2 84.7 85.

vechi . acesta s-a fǎcut remarcat prin frumuseţile şi bogǎţiile sale şi prin staţiunile climaterice şi balneo-climaterice. judeţul este renumit pentru zonele etnografice şi folclorice care şi-au pǎstrat aproape nealterate porturile.maramures.6%). 19.9%).3%) ş.4% români.7%).9% maghiari. 4. locuitorii s-au declarat în majoritatea lor de religie mozaică (38.insse. spre Sighetu Marmaţiei pe drumul prin Baia Sprie. mai întâi.7%). Din punct de vedere confesional. urmată de limba română (33. obiceiurile şi arta popularǎ. Denumit şi Ţara Lemnului.7%). 3. ortodocşi (3.1 Conţinutul potenţialului turistic De la Baia Mare se poate realiza o interesantǎ cǎlǎtorie în depresiunea numitǎ "Ţara Maramureşului" de care ne despart culmile teşite ale munţilor vulcanici Gutâi şi Ţibleş. Pornim. reformaţi (5.5% ruteni (ucrainieni) ş.6% evrei.a. 35. maghiară (25. tradiţiile. ucraineană (2.Sursa:www. romano-catolici (12.ro Populaţia urbană a judeţului era alcătuită din 38.a.a. cu caracteristici şi personalitate distinctǎ.8%). CAPITOLUL 3 ANALIZA – DIAGNOSTIC A OFERTEI TURISTICE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ Judeţul Maramureş reprezintǎ o zonǎ turisticǎ aparte.[27] Turismul reprezintǎ un factor ce poate duce la o creştere considerabilǎ a economiei judeţului Maramureş. urmaţi de greco-catolici (38.5%) ş.0%). Ca limbă maternă în mediul urban predomina limba idiş (36. în mǎsura în care potenţialul turistic al acestei zone este bine valorificat prin crearea de condiţii optime în vederea practicǎrii formelor de turism specifice acestui areal şi atragerea prin diferite mijloace de promovare atât a turiştilor români cât şi a celor de peste hotare.

unde se înalţǎ impresionantul monument al sculptorului Vida Gheza. fosta reşedinţǎ voievodalǎ în sec. loc pitoresc de popas cu o cabanǎ. din nordul Moldovei. Negreşti. Se trece mai apoi prin Borşa. vom întâlni marea comunǎ Medieşul Aurit. cu un interesant port popular. Şieu. Bârsana. De la Sighet putem coborî spre complexul turistic de la Borşa fie pe Valea Vişeului. pe la Negreşti. peste pasul Prislop şi se intrǎ în depresiunea Ţara Dornelor. Mai apoi ajungem la Sighetu Marmaţiei. iobagii rǎsculaţi în 1848 au închis mai mulţi latifundiari din regiune. Nǎneşti. care a trecut apoi la sângeroase represalii. Este de preferat acest din urmǎ drum care oferǎ un numǎr mai mare de atracţii turistice cum ar fi: Onceşti. sat cu un cimitir original. Varna. o carierǎ de piatrǎ pentru pavaj şi chiar douǎ mici fabrici. Seini este o comunǎ mare unde întâlnim podgorii. Traseul este pitoresc şi dinamic în obiective turistice: Sǎpânţa. Strâmtura. În drum sunt întâlnite localitǎţile Cârlibaba. principala localitate din Ţara Oaşului. Vom porni pe şoseaua ce duce la Seini. pe la Poiana Şuiorului. al XII-lea. În apropierea comunei. . fie pe Valea Izei. dedicat celor 29 ţǎrani ucişi aici în 1944. una de drojdie de bere şi una de abrazive. o fermǎ horticolǎ unde s-au aclimatizat migdali şi lǎmâi. localnicii au folosit un întins luminiş (4000mp) pentru a scrie cu litere formate din brazi numele marelui poet Mihail Eminescu. al XIV-lea. Certeze. Rozavlea. unde se înalţǎ o cetate din sec. Pentru eliberarea lor a trebuit sǎ intervinǎ armata. trecând prin inima Oaşului. Între zidurile ei. vechi centru minier. adevarat muzeu de artǎ popularǎ. unde putem vizita un muzeu cu profil etnografic. prin sate cu remarcabile biserici din lemn ca Deseşti. Dragomireşti. Mergând spre vest. Moisei. pe dealul Bradului. important centru de ceramicǎ.centru minier. În continuare se trece prin Bogdan Vodǎ. Dupǎ Şieu se aflǎ satul Ieud cu cea mai veche biserica maramureşeanǎ. teren de camping şi parching. Revenind la Sighetu Marmaţiei trebuie sǎ arǎtǎm cǎ de aici se poate vizita şi o altǎ zonǎ etnograficǎ foarte interesantǎ "Ţara Oaşului". Ciocǎneşti şi Iacobeni. pasul Huţa dincolo de satul Teceu unde se aflǎ hanul turistic "Sâmbra Oilor". Giuleşti şi Vad.

Maramureşul înseamnǎ un univers în care se îngemǎneazǎ. arta cioplitorilor dǎinuie ca una dintre virtuozitǎţile meleagului. Un ţinut al misterelor. dar înfrumuseţat apoi de mâna şi gândul omului. când ultima tehnologie a robotizat existenţa. în care fiecare aşezare apare ca un mic miracol. pǎdurile reprezentând. cu legende despre femei de pe celǎlalt tǎrâm. Ţinutului i s-a spus pânǎ nu demult. Sunt curioşi sǎ afle ce se mai petrece prin universul mare şi sunt gata sǎ povesteascǎ şi sǎ arate ce-i cu viaţa lor de ţǎrani. Toate sunt inconfundabile prin monumentalitatea şi bogǎţia motivelor decorative. 90 la sutǎ din suprafaţa Maramureşului. iatǎ cǎ este posibil sǎ amesteci toate astea într-un basm cu oi şi cai. "Ţara Lemnului". încântând prin tehnica ineditǎ a construcţiei. poartǎ ori casǎ. Cu atât mai puţin când este vorba de fabuloasele chipuri pe care le capatǎ lemnul. simboluri ce semnificǎ firul vieţii. Spectacolul este de-a dreptul fascinant.. cu oameni în costume viu colorate. prin armonia proporţiilor. arhaismul satelor şi al oamenilor cu puritatea naturii. cu locomotive cu aburi şi meşteri cioplitori în lemn. privelişti şi trǎiri. La început de nou mileniu. la începutul secolului trecut. care se aratǎ ziua prin luminişuri de pǎdure. care trǎiesc într-un fel de paradis dat de Dumnezeu. Starea de uimire nu te pǎrǎseşte aproape nici o clipa. ori cu atâtea şi atâtea chipuri. Eşti primit în lumea lor cu respect. mobilier. care exerseazǎ de multǎ vreme arta ospeţiei şi a mitologiei. cu ritualuri ce-ţi taie respiraţia şi teribile ritmuri de dans. cu colinde care urcǎ pǎmântul pânǎ la cer. vrei sǎ te convingi ca ceea ce vezi este aievea şi nu un vis din alte vremi. . De la cruce şi capcane pentru animalele codrului şi pânǎ la linguri. dar şi cu demnitate. ca într-un nesfârşit şi magic ceremonial. cu atâta firesc.. prin înǎlţimea turlelor. Bisericile din lemn din Maramureş . Dacǎ eşti venit din alte colţuri de lume. Atracţia ţinutului este fǎrǎ egal şi resorturile ei tainice rezidǎ din oamenii locului. O cǎlǎtorie în ţinutul Maramureşului înseamnǎ o superbǎ aventurǎ în Împǎrǎţia Pitorescului. greu de definit pentru strǎini.unele vechi de peste jumatate de mileniu – alcǎtuiesc un spectacol unic european. Splendoarea ţinutului este datǎ de lumea satelor. predominate de semnul soarelui şi al funiei.

. Ea face parte din complexul carstic Tǎuşoare .1 Resurse naturale Diversitatea formelor de relief. Munţii Rodnei din care face parte Ţara Maramureşului. Ţara Maramureşului reprezintǎ una dintre regiunile cele mai bogate în elemente de interes turistic în care obiectivele naturale se îmbinǎ armonios cu cele social-istorice. cu un pitoresc aparte: Iza-Vişeu. Munţii Rodnei au devenit cunoscuţi şi printr-o serie de forme carstice dezvoltate în calcare eocene. maramureşean. Iezer. este situat unul din cele mai pitoreşti lacuri glaciare din masiv . Izvorul Pietrosului.3. în spatele unor depozite morenice (Buhǎescu II. Someşul Mare. care coboarǎ în cascade. cu apǎ limpede. la o altitudine de 550 m. Peştera de la Piatra Busuiocului. specificul etnografic şi folcloric. Alte peşteri din zonǎ sunt: Peştera lui Maglei. descoperitǎ în 1955. Bistriţa Aurie. la 1786 m altitudine. mulţimea izvoarelor minerale şi prezenţa staţiunilor climaterice conferǎ judeţului Maramureş un valoros potenţial turistic. ele fiind acumulate din izvoarele care apar la baza depozitelor de grohotişuri. cu galerii în lungime de 9530 m.1950 m. praguri în spatele cǎrora s-au format lacurile glaciare din partea superioarǎ a crestei principale dintre Vârfurile Pietrosu. peştera Jgheabul lui Zalion. La picioarele pârâului Pietrosu.1.Zalion şi a fost declaratǎ monument al naturii. foarte abrupt. cu numeroase zǎnoage. prezenţa unor monumente istorice şi de arhitecturǎ. nemodificate prin activitatea umanǎ. Peştera Zânelor. reprezintǎ cel mai înalt masiv din Carpaţii Orientali. Izvorul Bistriţei). Majoritatea lacurilor sunt de origine glaciarǎ. întinderea pǎdurii cu bogatul fond cinegetic. Dintre ele se evidenţiazǎ Peştera Izvorul Tǎuşoarelor. Sǎpânţa. jalonaţi de o serie de vǎi. Cele 23 de lacuri situate la altitudini de 1800 . Glaciaţiunea cuaternarǎ a lǎsat urme mai ales asupra crestei şi a versantului nordic. bunǎ de bǎut. Peştera din Dealul Popii. rǎspândite mai ales pe versantul sudic.lacul Iezer. Resursele turistice naturale sunt alcǎtuite dintr-o serie de elemente caracteristice. Peştera de sub Paltin de la Izvorul Izei. Pe lângǎ marea diversitate a peisajului.

când s-a ajuns la concluzia cǎ mlaştina este un complex biologic unitar şi în acelaşi timp un veritabil depozit de relicve. originarǎ din Asia Micǎ. care cuprinde golul de munte din jurul Vârfului Pietrosu. iar la limita superioarǎ a pǎdurii de molid apar exemplare de tişǎ. Vǎrful Pietrosu este acoperit cu vegetaţie tipic alpinǎ şi subalpinǎ.Rezervaţia Pietrosul Mare. sub liziera pǎdurii. zona limitrofǎ a vârfului gǎzduieşte cea mai mare parte a rezervaţiei naturale din nordul ţǎrii. la numai 500 metri de cabana cu acelaşi . O importanţǎ economicǎ şi peisagisticǎ o reprezintǎ rezervaţia de castan comestibil sau dulce din jurul municipiului Baia Mare. adǎposteşte cǎldarea Buhǎescu. cea mai adâncǎ. este Zǎnoaga Iezeru. sunt unice în Carpaţii Orientali. versantul sudic al Vârfului Pietrosu. Pe baza ultimelor cercetǎri.În afara peşterilor amintite mai sunt şi alte fenomene carstice: Poarta lui Beneş are forma unei arcade prin care trece uşor un om. Flora. Rezervaţii de mlaştinǎ s-au format destul de târziu în timp. acvila de munte. pe terasa de pe dreapta râului Sasǎr şi pe prima treaptǎ a munţilor care sunt formaţi din roci vulcanice. cu pereţi prǎpǎstioşi. care adǎposteşte lacul Iezeru şi obârşia pârâului Pietrosu. Prima este Zǎnoaga Micǎ. O importantǎ rezervaţie naturalǎ se aflǎ la 10 km de oraşul Borşa . capra neagrǎ. apoi izbucul numit Izvorul Albastru al Izei. fauna. geologia. trei dintre mlaştinile aflate în judeţul Maramureş au fost puse sub ocrotire. urmele glaciare creeazǎ o rezervaţie cu o suprafaţǎ iniţialǎ de 183 ha. O bunǎ parte din golul alpin este acoperit cu jnepenişuri. marmota. râsul. Rezervaţia se întinde pe o suprafaţǎ de aproximativ 450 km. cea mai extinsǎ şi a doua. În cadrul rezervaţiei apar şi specii de animale ca: ursul brun. la începutul secolului XX. prin peisajul lor sǎlbatic. Culmea principalǎ adǎposteşte pe versantul nordic trei cǎrǎri glaciare care. cerbul. în care sunt cantonate Râurile Buhǎescului populate cu pǎstrǎv. Rezervaţia de castani comestibili a fost creatǎ în anul 1962 şi este o specie de climat mediteranean. cu specii rare printre care şi floarea de colţ. Specia de castan comestibil se dezvoltǎ între 240 şi 700 metri altitudine. Mlaştina oligotrofǎ Vlǎschinescu se aflǎ pe platoul izvoarelor.

Breb.plantǎ carnivorǎ. Munţii Maramureşului cu vârfurile Pop Ivan. la o distanţǎ de 4. Mlaştina Poiana Brazilor. Sunt prezente aici şi urme ale glaciaţiei. Farcǎu şi Mihailec ascund comori floristice şi faunistice deosebite. precum şi formaţiuni cu aspecte stranii cum este "vâju" din Pietrosu. având ca punct de plecare Ocna Şugatag. rogozul. specii de alge de origine nordicǎ. s-a format în urma unei alunecǎri de teren. alun. . cu o serie de piscuri ce depǎşesc 2000 m. Cascada Izvorul Cailor. Ea s-a format într-un rest de crater vulcanic. trifoiul de baltǎ. Un peisaj de neuitat oferǎ turiştilor Masivul Rodnei. situatǎ în raza localitǎţii Sǎpânţa. pe o suprafaţǎ de 20 ha se întâlneşte o interesantǎ asociaţie vegetalǎ. Potenţialul turistic al zonei Maramureşului este cunoscut sub valoarea pe care o are datoritǎ mai multor cauze printre care dotǎrile şi drumurile modernizate. Minunata creaţie a naturii. strǎbate un peisaj calcaros subteran de câţiva km pentru a reapare printr-un izbuc puternic sub numele de Izvorul Albastru al Izei. o cǎdere de apǎ. având o formǎ circularǎ.nume. care sunt foarte puţine. Aceastǎ rezervaţie naturalǎ rǎmâne un obiectiv turistic pentru cel ce îşi propune o ascensiune pe Creasta Cocoşului (Munţii Gutâi). roua cerului . de pe râul cu acelaşi nume din Muntele Piatra Rea. de la o înǎlţime de circa 60 m. unde ocupǎ o suprafaţǎ de 3 ha. Apele se prǎvǎlesc zgomotos.5 km de Borşa. este consideratǎ unicǎ în ţarǎ prin existenţa jepurilor care aici vegeteazǎ la cea mai joasǎ altitudine din Carpaţii Româneşti (970 m). cu un luciu de apǎ de 4300 mp şi o adâncime de 20 m. în trepte. Calcarele din Masivul Rodnei ascund un fenomen natural curios. Lacul Morenilor din hotarul satului Breb. la o altitudine de 800 metri în Munţii Gutâi. Ţara Maramureşului pǎstreazǎ numeroase locuri în zona montanǎ. Mai mult de jumǎtate din suprafaţa lacului este ocupatǎ de trifoiul de baltǎ. afluent al râului Mara. Speciile care vegeteazǎ pe cuprinsul mlaştinii sunt: muşchiul de turbǎ. Este alimentat de un pârâu în Valea Mare. se aflǎ la altitudinea de 1800 m. care include specii de crin. În jurul lacului. Ponorul afluent al izvorului lui Dragoş. plop.

1. numite de localnici "borcuturi". Vişeul de Sus (20). cu patru cabane pentru cazare.Natura a format în Maramureş câteva peşteri: Casa Pintii pe pârâul Mihai Viteazu. Carpaţii Vulcanici de Nord şi Depresiunea Maramureş. Staţiunea climatericǎ Izvoarele se aflǎ la 916 m altitudine (32 km de Baia Mare) pe un platou vulcanic înconjurat de brazi. Maramureşul este cunoscut şi pentru cele 100 de izvoare cu ape minerale. din împrejurimi sunt utilizate în tratarea unor afecţiuni ale rinichiului. este situat la 204 metri. Caracteristica generalǎ a Munţilor Rodnei sunt şisturile cristaline. are calitǎţi terapeutice de odihnǎ şi recreere. Munţii Maramureşului. aspecte de staţiuni balneare sau climaterice. Cadrul natural maramureşean conferǎ multe aşezǎri. calcice. Negoiasa (2041m). punctul cel mai jos care se aflǎ în Depresiunea Sighetului. la 800 m altitudine.între douǎ limite extreme. Strâmbu .Bǎiuţ. Pârtiile uşor accesibile fac din staţiune un centru al sporturilor de iarnǎ. situatǎ în plinǎ zonǎ a molidului. 3. Sǎliştea de Sus şi altele[28]. Borşa (30). la poalele Pietrosului. Cormaia (2033m). pe malul Tisei. Valea Virului (14). sub Vârful Igniş (Gutâi). Piatra Rea (1825m). Stoiceni. ponderea principalǎ o ocupǎ zonele cuprinse în Carpaţii Orientali: Munţii Rodnei. Peştera cu oase de la Poiana Botizii. În S-V Munţilor Gutâi se aflǎ Creasta Cocoşului şi Cheile Tǎtarului. Ca suprafaţǎ. Izvoarele cu ape minerale carbogazoase. În apropiere de Cheile Tǎtarului se aflǎ staţiunea Runcu . Între Pasurile Prislop (1416m) şi Şetref (817m) culmea este marcatǎ de mai multe vârfuri: Garagalǎu (2158m). de la luncile râurilor la crestele munţilor. ambele aflate în apropiere de Bǎiuţ. Ieud. dominate de urme glaciare: morene. În Maramureş se aflǎ doar partea nordicǎ a Munţilor Rodnei cu Vârful Pietrosul (2303m). circuri şi vǎi glaciare .1 Relieful Zona se caracterizeazǎ printr-un relief destul de variat. Borşa. magneziene. iar înǎlţimea cea mai mare o constituie vârful Pietrosul Rodnei de 2303 metri. aflate la Sǎpânţa. Borcut . Peştera de la Vǎlenii Şonicuţei de pe Valea Repedea. Peştera cu oase conţine resturi de fosile ale ursului de peşterǎ. Buhǎescu Mare (2188m) şi Bǎtrâna (1710m).1.Pleşa (100 locuri de cazare).Breb. care presupune creşteri şi descreşteri .

care alcǎtuiesc proeminenţe de relief. dintre valea Tisei şi valea Sǎlǎuţei. Pǎdurile de foioase cuprind spre sud un brâu de castani comestibili.1307 m. a Munţilor Ţibleş. Sighetu Marmaţiei şi Gutâi (987 m). deasupra cǎrora saltǎ vârfuri conice.(Fântâna cu Cimpoiaşǎ. este constituitǎ. În partea de sud. se prezintǎ sub formǎ de platouri cu conuri vulcanice deasupra. între care mai circulate sunt Negreşti-Oaş. Gutâi . în cea mai mare parte. care se întind pânǎ la valea Botizei. la care se adaugǎ restrânse iviri de andezite şi prioclastite. închisǎ spre vest de câteva maluri vulcanice. cu altitudine redusǎ (în medie 600-l000m). Negoiescu. Ţara Oaşului. unde punctul culminant (vf. Construcţia petrograficǎ şi formele de relief dominante justificǎ împǎrţirea acestor munţi în douǎ grupe: Munţii Oaş-Gutâi sunt formaţi din lave şi din piroclastite. în Munţii Oaşului. care închide Depresiunea Maramureşului pe aceastǎ laturǎ. din rocile flisului paleogen (îndeosebi marne şi gresii). micile depresiuni de pe latura sudicǎ a Gutâiului (Bǎiţa. Caracteristice sunt de asemenea. au pe alocuri curmǎturi relativ joase. unde unele vârfuri depǎşesc 1300 şi chiar 1400 m (Igniş . Sub vârful Pietrosu este lacul Iezer (la 1825 m)[29]. . A doua grupǎ. folosite ca pǎşuni de culme. între care cel mai înalt este vârful Ţibleş de 1839 m altitudine. Chiuzbaia) şi o depresiune de mai mari dimensiuni. pe substrat sedimentar (marne. Pietroasa şi Dragoş). Munţii vulcanici ai Maramureşului. Acest relief caracteristic se menţine la altitudini relativ coborâte în Munţii Oaş. Firiza. Populaţia acestei mici depresiuni pǎstreazǎ şi astǎzi un frumos port popular şi un folclor care stârnesc admiraţia vizitatorilor. Aceşti munţi. este de origine tectonicǎ şi erozivǎ. argile şi gresii cutate) cu relief de platouri vulcanice. Repedea. adevǎrate mǎguri conice. care dau culmi teşite sau larg ondulate la circa 1000 m altitudine.1442 m). Frasin) atinge abia 827 m şi la înǎlţimi mai mari în Munţii Gutâi. o cuvetǎ cu relief colinar şi piemontan. sud-vest se desfǎşoarǎ grupa nordicǎ a lanţului muntos de origine vulcanicǎ.

când aceste locuri apar menţionate pentru prima datǎ în documente. Se înşiruie de la nord spre sud-est de la vǎile Carlibaba şi Bistriţa Aurie pânǎ la frontierǎ. În general sunt constituiţi din şisturi cristaline. cu vârful Mica Mare (1815 m). prelungitǎ spre sud de Poienile de sub Munte cu dealul Muncelul Maxim (1220 m). care este între Carlibaba şi Ţibǎu[30]. La est de Borşa se dezvoltǎ masivul Cearcǎnu Prislop.1 Vârful.. fiind împânziţi de stâne de oi. strǎpunse de andezite.Munţii Maramureşului. Culmea Pietrosu Maramureşului sau Bârdǎului se situeazǎ între Ruscova şi râul Vaser. Tot din Munţii Maramureşului face parte şi Obcina Ţapului. care nu şi-au schimbat „locurile de vǎrat" iar . Repedea şi Rica. Munţii Zimbroslaviile se situeazǎ între vǎile Ţibǎului şi Bistriţa Aurie pânǎ la Valea Ursului. care cuprinde Muntele Cearcǎnu (1847 m) şi culmea Prislop. Se detaşeaz ǎ din aceastǎ culme şi Prislopasu (1201 m). Tot în cadrul acestui lanţ muntos se aflǎ şi Culmea Copilaşu (1611 m) şi Muntele Bârsǎnescu (1542 m). Muntele Muncel (1318 m). cirezi de vite. Novicioru. stavre de cai. de primavara pânǎ toamna. pe partea dreaptǎ a Vişeului. care merge de la Vaser pânǎ la izvorul Ţibǎului. vârful are 1850 m altitudine. denumirea Masivul in care se afla Localitatea cea mai apropiataDistanta si altitudinea (m) (km) . Muntele Suligu cu vârfurile Budescu Mare (1679 m) şi Ludescu(1580 m). Culmea Rosuşnei. Masivul Farcǎu este aşezat între vǎile Ruscova. În toţi aceşti munţi se practicǎ pǎşunatul. pe Valea Tasla. Principalele altitudini muntoase ale judeţului Maramureş Tabel nr. unde se aflǎ şi lacul periglaciar Venderelu. 3. vârful care dominǎ masivul se numeşte Mihǎilescu (1918 m). În cadrul Munţilor Maramureşului se detaşeazǎ Culmea Pop Ivan. Mai la sud. spre Borşa se gaseşte Culmea ToroiagaJupania. Grebeni. Muntele Pop Ivan (1937 m).drumurile oilor" se pǎstreazǎ încǎ din secolul al XIVlea.

Depresiunea Maramureş este cea mai mare formaţiune de acest gen din Carpaţii Orientali. max. cabane. Porţile de intrare în depresiune sunt marcate de pasurile de peste munţii care o înconjoarǎ. 2303m). domoalǎ spre sud cu excepţia zonei Pusdrele. Bucureşti Munţii Rodnei. Pietrosul. dinspre Moldova de Nord-Bucovina. Locurile acestea de trecere sunt de mare frumuseţe naturalǎ şi beneficiazǎ de amenajǎri turistice adecvate (hanuri. bazinetele şi micile .Pietrosul 2 303 Gǎlaţului 2 159 Cearcǎului 1 849 Ţibleş 1 839 Hudinului 1 611 Gutâi 1 445 Pleşca 1 323 Secului 1 311 Igniş 1 306 Pleşca Mare 1 302 Mogoşa 1 247 Tiganul 1 223 Pietrei 1 059 Latia 1 042 Rodna Rodna Rodna Ţibleş Ţibleş Gutâi Gutâi Ţibleş Gutâi Gutâi Gutâi Gutâi Gutâi Gutâi Borşa Complex Borşa Complex Borşa Dragomireşti Botiza Mara Bǎiuţ Botiza Chiuzbaia Chiuzbaia Cavnic Iapa Deseşti Ciocotiş 6 6 15 10 15 5 6 7 7 3 5 5 5 3 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş. intrarea şi legǎtura se fac prin pasul Prislop. legǎtura cu depresiunea şi Ţara Maramureşului se face prin pasul Şetref. intrarea în Maramureş. vf.toate cu specific zonal. pasuri care din vremuri strǎvechi o leagǎ de celelalte ţinuturi româneşti. dinspre zona Bistriţa-Nǎsǎud. hoteluri) . Depresiunea Maramureş este dominatǎ de douǎ categorii de relief. iar legǎtura cu depresiunea şi Ţara Maramureşului se face prin pasul Huţa. se face prin pasul Gutâi. Lipsit în zona alpinǎ de popasuri amenajate. masivul este indicat pentru drumeţia cu cortul[31]. pe o lǎţime de 30-40 km şi prezintǎ o asimetrie asemǎnatoare celei fǎgǎraşene: abruptǎ spre nord. Masivul cel mai înalt din Carpaţii Rǎsǎriteni (alt. 2002. în apropierea cǎreia se aflǎ o cabanǎ şi un refugiu Salvamont. Creasta principalǎ mǎsoarǎ peste 50 km lungime. una ar fi cea care cuprinde dealurile şi piemonturile şi alta în care intra vǎile. Astfel. dinspre Depresiunea Baia Mare. INSSE.

amintind în acest sens bazinetele Sǎcel. Vânturile sunt moderate şi bat în general din nord şi vest (dinspre munţi). vara se vede stratul gros de zǎpadǎ. în care s-a dezvoltat aşezarea cu acelaşi nume. lapoviţǎ şi ploi reci şi se întind pe o perioadǎ lungǎ. Ruscovei şi bazinetele Bistrei şi Valea Vişeului. În covata din versantul nordic al Pietrosului Rodnei.depresiuni. culoarul Rozavlea. Cosǎu. ea favorizând drumeţia şi turismul sportiv în principalele forme de relief atât vara cât şi iarna pe trasee marcate şi . de mare faimǎ în ţarǎ şi în lume. precipitaţiile sunt mult mai abundente. în zonele depresionare şi deluroase. precum şi invaziile de aer rece[32]. nu sunt viforniţe şi vijelii. Sǎliştea de Sus. cu zǎpadǎ abundentǎ. râuleţul Sǎpânţa a creat Depresiunea Sǎpânţa. 3. o serie de bazinete şi mici depresiuni favorabile aşezǎrilor. Rona şi desigur Sighet. Valea Vişeului cu afluenţii sǎi a permis în timp dezvoltarea unor mici depresiuni ca cele ale Borşei. lernile sunt destul de geroase.2 Clima Clima zonei Maramureş este moderatǎ de tip temperat continental. Temperaturile medii ale aerului variaza între 00 C în regiunile montane înalte şi 9. micile depresiuni Bârsana şi Vadul Izei. iar stratul de zǎpadǎ atinge grosimi de peste 80-100 cm şi se pastreazǎ pânǎ la 200 de zile din an.1. depresiune situatǎ la confluenţa Izei cu Tisa caracterizatǎ de terase joase şi lunci. Clima regiunii este beneficǎ pentru practicarea turismului. Râurile şi afluenţii au dat naştere la mici depresiuni care le poartǎ numele: Mara. de asemenea.40 C în depresiuni. Regimul precipitaţiilor. Vieşului. iar temperatura minimǎ absolutǎ -31. atinge 700 m anual iar pe crestele montane înalte ajunge pânǎ la 1 400 m anual.40 C a fost înregistratǎ la 16 august 1952 în localitatea Seieni.1. În peroiada de iarnǎ sunt frecvente inversiunile de temperaturǎ în ariile depresionare.60 C la 26 ianuarie 1954 la Vişeul de Sus. Piemontul Gutâiului. Piemontul Vǎratecului şi Piemontul Botizei. Între piemonturile Maramureşului amintim Piemontul Mara-Sǎpânţa. Temperatura maximǎ absolutǎ 39. În munţi. Culoarul Izei cuprinde. Dragomireşti.

Râul Mara are izvorul sub vârful Iezurile din Munţii Igniş (1040 m altitudine). De la izvoare şi pânǎ la Borsa-Moisei se numeşte Borşa sau Vişeul.3 Reţeaua hidrograficǎ Hidrografia zonei Maramureş. Afluenţii Izei pe partea stângǎ sunt: Bǎleasa.1. datorat pǎdurilor numeroase care atrag şi menţin umiditatea în sol. Cimpoieşu. Tǎul lui Dumitru). cel mai important afluent este pârâul Ronişoara.1. În minele de . dar mici. Caracteristica râului este debitul mare şi constant. Vremuşu. strǎbǎtând peste 83 km. Podul Izvorului. O mare bogǎţie a zonei atât din punct de vedere peisagistic cât şi al rezervei de apǎ sunt lacurile. Pietroasa. Mara. ledişorul. lezerul Pietrosului (18 lacuri).Valea Fântânelor.în zone cu altitudine scazutǎ. lacurile de sub abrupturile Gutâiului (lezerul Mare. Valea lui Dragoş. Slǎtioara. Mai numeroase. Pe partea dreaptǎ. Dintre lacurile glaciare amintim Buhǎescu Mare. de recreere sau tratament. iar Izvorul Cǎţelei merge spre Ceremuş (Ucraina). Râul Sǎpânţa işi are izvorul sub vârful Rotundu (1150 m altitudine) în Munţii Igniş. Râul Iza izvorǎşte de sub vârful Bǎtrâna din Munţii Rodnei (1380 m altitudine) şi se varsǎ în Tisa. Din partea dreaptǎ Vişeul primeşte ca afluenţi Vaşerul şi Ruscova. Vişeul are ca afluenţi pe cei din Munţii Rodnei . 3. Izvorul Negru. Deasemenea clima este favorabilǎ turismului de agrement. lezerul Mic. Pe partea stângǎ. lung de 22 km. pârâul Sugǎului. apele principale ale Maramureşului sunt colectate de râul Tisa (Vişeul. Râul Vişeu izvorǎşte de sub pasul Prislop (1416 m altitudine) şi se varsǎ în Tisa în localitatea Valea Vişeului. Botiza. sunt cele glaciare din Munţii Rodnei şi cele de tip periglaciar din Munţii Maramureşului (Venderelu din Muntele Mihǎilescu). Slatina. iar o micǎ parte cum este Ţibǎul şi Bistriţa Aurie sunt colectate de râul Bistriţa. Iza şi Sǎpânţa cu afluenţii lor). Pârâul Hotarului. Negoiescu. Baicu.

Pentru zonele alpine. rogozul. coborând uneori pânǎ la 1400 m.4 Solurile.2 Lungimea cursului de apǎ (km) Totalǎ Pe teritoriul judeţului Râuri Someş Lǎpuş Iza Vişeu Vaser Mara 381 115 83 80 43 40 61 115 83 80 43 40 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş. Pentru foioase distingem rǎşinoase. cel mai întins lac de minǎ din România fiind lacul Gavrila. Principalele cursuri de apǎ ale judeţului Maramureş Tabel nr. Ierburile bogate sunt favorabile pǎstoritului. cu largi posibilitǎţi de tratament al bolilor reumatismale. iar restul Tǎul fǎrǎ Fund. Vegetaţia variatǎ şi bogatǎ a Maramureşului a determinat şi prezenţa unei faune adecvate. flora şi fauna Solurile zonei cuprind grupa celor specifice zonelor montane şi depresionare. 1999 – 2003. fag. INSSE. 3. Etajul alpin (la peste 2000 m) cuprinde o florǎ bogatǎ şi cu multe raritǎţi. cu preponderenţǎ molidul. Bucureşti 3.sare de la Ocna Şugatag s-au format opt lacuri. Lacul Bǎtrâna. stejar. azaleea piticǎ etc. capra neagrǎ a fost una din bogǎţiile şi mândriile .1. urechelniţa. Coniferele. Gutâi şi Ţibleş. gorun. Etajul subalpin se încadreazǎ în general între 1900 m şi 1700 m altitudine. În general vegetaţia Munţilor Rodnei şi a Munţilor Maramureşului este caracterizatǎ de pǎduri de conifere şi pajişti alpine. Lacul Roşu şi încǎ peste 30 de lacuri mici în coline. Apele sǎrate şi lacurile care s-au format la Ocna Şugatag şi Costiui au permis în timp dezvoltarea în cele douǎ localitǎţi a unor staţiuni de agrement şi balneare. care determinǎ vegetaţia şi fauna caracteristicǎ acestora.1. ocupǎ zone întinse în Munţii Maramureşului.

Lumea pǎsǎrilor în pǎdurile mixte este mai variatǎ. iar peste 1500 ha sunt pǎduri. ştiuca. Cea mai reprezentativǎ zonǎ protejatǎ prin lege este Rezervaţia Pietrosul Mare. Se mai gǎseşte marmota. lupul. În pǎdurile de rǎşinoase gǎsim specii de animale şi pǎsǎri într-un mare numǎr. urşi. Clopoţelul (Campanula carpatica). mistreţul. piţigoiul de brǎdet. au determinat autoritǎţile administrative sǎ le protejeze prin lege. cleanul. apreciatǎ pentru blana şi pentru grǎsimea folositǎ în medicina popularǎ. peste 60 de specii cuibǎresc aici.1. forfecuţa galbenǎ. râsul. cu mare grijǎ a fost repopulatǎ începând cu anul 1964. Este situatǎ în limitele localitǎţilor Borşa şi Moisei. care însumeazǎ peste 23 de specii[33]. Pǎdurile de foioase adǎpostesc o mare varietate de animale: cerbul carpatin. Apele de munte (Tisa. caracterul de unicitate al unor formaţiuni geologice. iepurele. ţiparul. Mnium blyti. cǎpriorul. Crucea pǎmântului (Heracleum carpaticum) etc. Pǎsǎrile alpine şi subalpine sunt prezente într-un mare numǎr. cocoşul de munte. jderul de piatrǎ. Vişeu. vulpea. 3. ursul brun. vântureţul roşu. care cuprinde peste 3000 ha. scobarul etc. brumǎriţa. mrana. precum şi rogozul alpin (Cbresia simpliciuscula) sunt considerate ca relicte arctice. bursucul. ca: Pleuroclada albescens. peste 30 de specii. Cirripshyllum cirrosum. jderul de pǎdure. În golurile de munte florile de smârdar (Rhododendron kotschyi). veveriţa. dar şi a unor specii de florǎ şi faunǎ. Specii de muşchi pe care le gǎsim numai aici.5 Rezervaţiile naturale Frumuseţile naturii Maramureşului. iar lângǎ pǎdurile de molid .1. pǎstrǎvul curcubeul. Ruscova şi Vaşer) sunt bogate în peşti ca: lostriţa. Ghintura (Gentiana punctata). din care 1200 ha gol de munte.Maramureşului. Amintim acvila de stâncǎ.zâmbrul (Pirus cerba) sunt specii rare şi ocrotite . ciocǎnitoarea cu trei degete. raţa. Floarea de colţ sau Floarea Reginei (Lentopodium alpinum). constituind unele rezervaţii naturale şi declarând anumite specii monumente ale naturii. Dintre speciile de florǎ de tip alpin sau subalpin considerate ca rare şi protejate amintim: Guşa porumbelului sau Garofiţa (Lychnis nivalis). lupi.

• Poiana Borşa (Gura Negoiescu) .Şaua Buhǎescu Mare (Târniţa "La Cruce") .Lacul Iezer .Hanul Prislop. Pentru iubitorii de excursii cantonaţi în Borşa sunt câteva trasee turistice care le vor oferi bucurii de neuitat.Vârful Bǎtrâna .Ciungii Bǎlǎsinii este situatǎ în Munţii Maramureşului.Podul Izvorului . Cheile Tǎtǎrului de pe pârâul Brazilor sunt formate din andezite bazaltice. cuprinde golurile de munte şi s-a creat special pentru ocrotirea cocoşului de mesteacǎn. Toate sunt puse sub protecţia legii. Zona este bogatǎ şi în faunǎ dintre care amintim capra negrǎ (Rupicapra rupicapra}.Poiana Runca . • Staţiunea de odihnǎ Borşa .Cabana Puzdrele – Curmǎtura Gǎlǎţiului.Staţia metorologicǎ . vipera (Vipera berus) etc.Vârful Buhǎescu . râsul (Lynx lynx}. Rezevaţia Cornu Nedeii .de lege. acvila de stâncǎ (Aquila chrysaetos).Tǎmiţa la Cruce.Pietrosu Rodnei . şi puse sub ocrotire prin lege.Cascada Izvorul Cailor .pârtia olimpicǎ de schi . ursul brun (Ursus arctos}. . cocoşul de munte (Ttrao urogallus). Tǎul lui Dumitru de pe platoul Izvoarelor.Valea Negoiescu .Dealul Ştefǎniţei. marmota (Marmota marmota). Mai sunt declarate rezervaţii ale naturii.Târniţa Negoieselor . • Staţiunea de odihnǎ Borşa .Şaua Ştiol . • Şaua Gargalǎu . Mlaştinile Vlǎsinescu. recolonizatǎ în anul 1964. astfel[34]: • Borşa (Gura Pietroasa) .Şaua Gǎlǎţiului .Buza Muntelui – Cabana Puzdrele. Poiana Brazilor şi Lacul Morǎrenilor la hotarul satului Breb. recolonizatǎ în anul 1973.Poiana Ştiol – Şaua Gargalǎu. • Staţiunea de odihnǎ Borşa . cerbul carpatin (Cervus elaphus).

INSSE. animale. Alte specii de faunǎ şi florǎ ocrotite în zonǎ sunt bujorul de munte.5 5 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş 2003. huhurezul. Dintre animale sunt ocrotite prin lege râsul. Tǎul lui Dumitru Rez. ape. Bucureşti . Peştera cu oase Rez.54 26 15 0. acvila ţipǎtoare micǎ. laleaua pestriţǎ. Lacul Albastru Rez. de larice Coştui Rez. Nat. rezervaţia de goruneţ de pe Ronişoara. Nat. cocoşul de munte. Pǎdurea Crǎiasa Rez.3 Rezervaţii naturale ale judeţului Maramureş Rez. Mlaştina Oligotrofǎ Vlǎscinescu Rez. corbul.2 62 0. Cheile Babei Rez. lostriţa. peşteri. 3. iar dintre peşti. Fosilierǎ Chiuzbaia Rez. precum şi o serie de arbori seculari. Peştera Vǎlenii Şomcutei Suprafaţa (ha) 3 300 800 5 0. bufniţa. Creasta Cocoşului Rez. Rezervaţiile naturale ale judeţului Maramureş Tabel nr. laricele de la Costiui. cu arbori seculari de o rarǎ frumuseţe. Poiana Brazilor Rez. Nat. Cornu Nedeii-Ciungii Bǎlǎsinii Stâncǎriile calcaroase de la SâlhoiZâmbroslâvii Rez. ciuful. Nat.Rezervaţiile floristice sunt în mai multe locuri pentru diferite specii protejate: arboreţul de gorun şi larice de la Ocna Şugatag. Arboretele de castan comestibil Rez. Forestierǎ Bavna-Conga Rez. Pietrosul Mare Rez.7 4 44 50 3 3 500 50 1. Aceste rezervaţii ale Maramureşului ce deţin suprafeţe diferite şi elemente deosebite precum plante. sporesc interesul turiştilor de a vizita judeţul. de gorunet Ronişoara Rez. Izvorul Albastru al Izei Rez.

mierea ursului. reprezentând o Rezervaţie a Biosferei cu o suprafaţǎ de cca 3300 ha. ţesǎturi. multe dintre ele sunt adevǎrate muzee în aer liber. floarea de colţ etc. împreunǎ cu resursele antropice prezente în fiecare zonǎ. istorice. Aceastǎ zonǎ este destinatǎ conservǎrii diversitǎţii şi integritǎţii comunitǎţilor biotice vegetale în ecosistemele naturale şi protejǎrii diversitǎţii genetice a speciilor. se disting urmǎtoarele zone: zona etnografic – folcloricǎ a Ţǎrii Maramureşului. ce compun potenţialul turistic. datini şi folclor. cocoş de munte etc. biserici. complex şi unitar.Parcul National Munţii Rodnei este desemnat parc internaţional de cǎtre Comitetul MAB UNESCO. Ţinând seama de ansamblul elementelor naturale. ceramicǎ. Toate acestea sunt întâlnite mai cu seamǎ în aşezǎrile de pe vǎile Marei. zona municipiului Baia Mare şi împrejurimile şi zona Chioar – Lǎpuş. pe cursul mijlociu al râului Sasǎr. Masivul Pietrosul Mare este acoperit cu o vegetaţie de tip alpin şi subalpin ce cuprinde numeroase specii rare. unelte. peste pasul Huţa. Maramureşul istoric posedǎ un potenţial turistic antropic. vechime şi desfǎşurare. în Pietrosul Mare întâlnim numeroase specii de animale şi pǎsǎri cum ar fi: ursul brun. Municipiul Baia Mare este situat în partea vesticǎ a judeţului Maramureş. în care s-au pǎstrat aproape nealterate arta popualarǎ de o pregnantǎ originalitate: case. semnificaţie. dar prezente şi pe vǎile Tisei şi Vişeului. porţi. râsul. cerbul. unice prin frumuseţe. arhitecturale şi etnografic – folclorice. Datoritǎ unui complex de condiţii favorabile. în depresiunea cu acelaşi nume.2 Resursele antropice Resursele turistice antropice sunt reprezentate de acele obiective create de-a lungul timpului de activitatea umanǎ. Cosǎului şi Izei. În continuare vom prezenta principalele zone şi obiective turistice maramureşene. dintre care putem enumera: guşa porumbelului. zona turisticǎ montanǎ. acvila de munte.1. capra neagrǎ. ce poate fi continuat. Sighetu Marmaţiei şi Sǎpânţa. reprezentând o zonǎ renumitǎ prin elemente de etnografie şi folclor. 3. la o altitudine medie de . Traseele cele mai frecventate pentru valorile etnografice şi folclorice sunt: vǎile Marei şi Izei. şopârliţa. în pitoreasca şi nu mai puţin importanta Ţara Oaşului[35]. pǎiuşul.

aşezarea dezvoltându-se ca o micǎ capitalǎ de judeţ. De la Sighetul Marmaţiei sunt 20 de km. dominat de dealuri şi coline. de la crucea drumului din Fereşti. Vechiul Han al oraşului. între râurile Mara şi Cosǎu. pe cumpǎna apelor. Clǎdirea actualei biserici reformate se pare cǎ este cea mai veche construcţie din oraş. În general. Muzeul judeţean . aşezarea este de forma celor specifice populaţiilor alogene. Din pǎcate. Aşezarea este situatǎ într-un spaţiu pitoresc. De altfel. Instituţii de prestigiu din clǎdirile trainice. deasupra uşii de la intrare pǎstreazǎ în original sterna veche a Maramureşului. este o construcţie din piatrǎ. În zona turisticǎ Valea Cosǎului. perpendiculare pe şosea. Turnul lui Ştefan . Biserica Sfânta Treime. secolul al XI-lea. o replicǎ a turnului se aflǎ ridicatǎ lângǎ prefecturǎ. mineralogie[36]. 109 F. Spre Sighet au gravitat de secole oamenii Maramureşului de pe toate vǎile. în stil gotic. Vis-a-vis de bisericǎ este clǎdirea monumentalǎ a fostei prefecturi a judeţului Maramureş. urcând panta dealului. oraşului nu i s-a acordat atenţia meritatǎ pe mǎsura prestigiului de veche capitalǎ a unei provincii istorice româneşti de mare rezonanţǎ. centrul vechi s-a pǎstrat în întregime. care. .228 m faţǎ de nivelul mǎrii. la 5 km. oraş spre care au gravitat de-a lungul secolelor. D.are mai multe secţii: istorie şi arheologie. vechi. pe frontiera de nord-vest a ţǎrii. din care se desprind strǎzi drepte. oamenii Maramureşului de pe toate vǎile zonei. dau o notǎ specificǎ oraşului. pe un drum asfaltat ajungem în staţiunea balneoclimatericǎ Ocna Şugatag. Oraşul s-a dezvoltat în timp. cu viaţa sa economicǎ şi culturalǎ specificǎ burgurilor transilvane. aşezat la confluenţa râurilor Iza cu Tisa. populaţia comunei este mixtǎ: o bunǎ parte sunt maghiari şi vorbitori de limba maghiarǎ (şvabi şi polonezi maghiarizaţi) şi o parte români. casa Iancu de Hunedoara. Casele sunt situate de-a dreapta şi de-a stânga drumului principal. este vechea capitalǎ a Ţǎrii Maramureşului .J. artǎ. etnografie. Obiectivele turistice ce pot fi vizitate aici sunt: Biserica din Lemn. Oraşul Sighetu Marmaţiei. din foişorul sǎu se poate vedea o frumoasǎ panoramǎ asupra oraşului. şi o fac şi astǎzi. Turnul Mǎcelarilor. în ultimii 50 de ani. iar de la Baia Mare. 58 km. pe fronton.ridicat în secolul al XV-lea. înalt de aproape 50 m.

în perioada secolelor al XIV-lea şi al XV-lea. Apoi s-a mai numit şi "La sare". urmaşi ai lui Dragoş[37]. cantine. care vor da satisfacţie multor persoane şi vor îmbogǎţi peisajul locului. baruri.Localitatea apare în documente la 20 martie 1360. sǎli de gimnasticǎ medicalǎ). Staţiunea de astǎzi are deja un renume pentru diverse tratamente medicale. Existau aici patru hoteluri amenajate cu peste 300 de locuri de cazare. instalaţii de hidroterapie. Vin aici oameni la odihnǎ şi tratament din toatǎ ţara. Tot aici. imediat la poalele acestuia. o adevǎratǎ capodoperǎ a arhitecturii în lemn. Bolnavii beneficiazǎ de cabine individuale. la Giuleşti. în deceniul trecut pǎrintele Mircea Antal din Breb s-a îngrijit de construirea unei biserici de lemn în stil maramureşean. afluent al Marei. Dupǎ decembrie 1989 comuna a oferit posibilitatea şi pentru cei din afara ei (Sighet. Prin tradiţie se mai ştie cǎ aici erau bǎi balneoclimaterice din vechime. nefiind pe nici una din arterele principale. ne sugereazǎ exploatarea sǎrii aici din timpuri vechi. Satul Breb este aşezat pe versantul nordic al Muntelui Gutâi.De la Ocna Şugatag se pot face excursii cu caracter etnografic în satele de pe Valea Cosǎului sau Marei. cu arbori de stejar de sute de ani. Ocna Şugatag. în partea superioarǎ a bazinului Mara. Oarecum izolat. Brebul se învecineazǎ cu localitǎţile Budeşti şi Sârbi de pe Valea . terase. Baia Mare. pǎdurea fiind ocrotitǎ ca monument al naturii. cafenele. din neamul Rednicenilor. la "Creasta Cocoşului". restaurante. Stâncǎria de pe Munţii Gutâiului. satele din jur) de a-şi construi case de vacanţǎ proprii. De altfel. Complexul modern este situat în apropierea pǎdurii Crǎiasa. localitatea este situatǎ pe Valea Sǎratǎ. împachetǎri cu parafinǎ. în apropierea ei aflându-se şi localitatea Doraslǎu. azi disparutǎ. Ocna Şugatag apare în documente în stǎpânirea familiilor nobile din Giuleşti. În general. sub denumirea de Zalatina (Slatina). masaje. dar şi ţǎranii din satele Maramureşului. dar şi la "borcutul" de la Breb. sau denumirile mai vechi Slatina sau "La Sare". în imediata apropiere a Complexului. fizioterapie (inhalaţii. .

Danielle Mason. aici descoperindu-se şi vestigii din epoca bronzului. Copacis şi Breb. În zona turisticǎ Valea Izei întâlnim satul Ieud. Franţa)[38]. Deseşti. în moşiile Breb. Slatina (Ocna Şugatag). neobişnuite în regiune. Copacis. Mihai Pop. Un sat este un loc anume. Accesul în sat se face pe drumul care leagǎ Sighetul de Ocna Şugatag spre Budeşti. lǎrgitǎ în 1643 şi reparatǎ în 1715. obiceiurile. fiul lui Carol Robert. are o singurǎ streaşinǎ. ci un loc în umanitate şi în univers. diplomǎ care recunoaşte drepturile acestei familii cneziale asupra acestei moşii din vechime. A atras cercetǎtori români şi strǎini care au studiat satul cu oamenii sǎi (cercetǎrile interdisciplinare conduse de prof. Claude Karnoouh. aşezatǎ în apropierea întâlnirii pârâului Buboaia cu Valea Caselor. Hoteni şi Mara de pe Valea Marei şi peste deal cu satul Surdeşti. Arhitectura bisericii este specific maramureşeanǎ pentru acest gen de construcţii. orânduit dupǎ legile omeneşti. dr. Franţa. De remarcat faptul cǎ acoperişul. În hotarul Brebului se aflǎ mlaştinile cu turbǎ. un sat poate fi şi o cale cǎtre ţarǎ. Ieudul este aceastǎ "cale" şi o deschidere cǎtre ţarǎ. Intrarea în bisericǎ se face pe o poartǎ aflatǎ pe peretele sudic. Prima atestare documentarǎ este o diplomǎ a regelui Ludovic I de Anjou. numite Tǎul Chendroaiei sau Lacul Morǎrenilor. dr. fiul lui Giula. groase de opt metri. Brebul pǎstreazǎ bine încǎ arhitectura tradiţionalǎ. a fost construitǎ înainte de 1531. o deschidere a rosturilor ei cele mai îndepǎrtate.Cosǎului. între aceste douǎ localitǎţi. acolo în miazǎnoaptea . prin care îl întǎreşte pe romanul Dragoş. din zona Lǎpuşului. Un sat nu este numai o aşezare în spaţiu. portul. Hǎrniceşti şi Sat Şugatag. doc. cu o pantǎ abruptǎ. Biserica satului. satul fiind pe dreapta. În cimitir se pot vedea câteva troiţe cu coroane circulare. Este strǎbǎtut de pâraiele Breboaia şi Valea Mare ce izvorǎsc din Muntele Gutâi şi se varsǎ în râul Mara. folclorul. 1970-1974. Satul Breb de astǎzi cuprinde teritorii care în perioada medievalǎ fǎceau parte din aşezǎrile ce apar în documente sub denumirile de Valea Mare. din 20 martie 1360. dr.

zǎmislite dupǎ legile lui. vopsite în coloranţi vegetali şi minerali. Buzǎu. trecǎtorul prin Ieud poate vedea încǎ în zilele de sǎrbǎtoare portul popular. crescute din pǎmânt şi deodatǎ cu pǎmântul. Prin tot ce a dǎinuit din începuturile lumii şi pânǎ azi. În Ieud se aflǎ o bisericǎ veche datând din anul 1364. în bisericǎ se pǎstreazǎ o colecţie de icoane pe sticlǎ. mobilier specific şi desigur carte veche româneascǎ de mare valoare din principalele centre (Râmnic. Ieudul a pǎstrat tradiţii şi legende care amintesc de eroii întemeietori. de Sighetul . iar printre casele noi. la nord aşezarea este dominatǎ de Munţii Ţibleş. printre care se numǎrǎ şi Tipǎriturile lui Coresi "Întrebare Creştineascǎ" (Braşov 1560) şi "Apostolul" (Braşov 1563). covoare maramureşene. pârâul Ieudului. vâltori) etc. în care se varsǎ perpendicular Ieudişorul. o valoroasǎ colecţie de icoane pictate pe sticlǎ de Nicula. Biserica din Deal sau Biserica Balculu. sacrificii. Ieudul mǎrturiseşte despre obârşiile strǎmoşeşti. mobilier specific şi câteva cǎrţi de mare valoare. este Biserica din Şes din Ieud. Un alt monument de arhitecturǎ în lemn. Iaşi). de bucurii şi necazuri. Astǎzi. în Maramureşul istoric. specific locului. din secolele XVII-XVIII. Blaj. la margine de hotar voievodal strǎbun. în bisericǎ se pǎstreazǎ icoane vechi pictate pe lemn. Unele dintre acestea au intrat în patrimoniul muzeelor (Muzeul Satului din Bucureşti. de dascǎli şi preoţi. instalaţii tehnice acţionate de apǎ (mori. Biserica este edificatǎ în anul 1718. distanţǎ de Baia Mare şi la 43 km. Specific Ieudului este sistemul de amplasare al gospodǎriilor care sunt dispuse pe aceeaşi linie. deja devenite monument. de ctitori de mǎnǎstiri şi biserici. covoare şi ştergare cu motive geometrice. greco-catolicǎ. de-a lungul cǎreia pe parcursul mileniilor s-au statornicit casele oamenilor locului care au format satul. de mare frumuseţe şi care pe drept cuvânt este considerat "catedrala în lemn a Maramureşului". Situat la 97 km.pǎmântului românesc. ici-colo se mai zǎresc şi casele vechi. perpendicular pe axa drumului. Ieudul a pǎstrat şi o serie de monumente de arhitecturǎ ţǎrǎneascǎ laicǎ: case şi anexe gospodǎreşti. Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmaţiei). Comuna Ieud este aşezatǎ la sud de şoseaua care urmeazǎ firul vǎii Izei. de martiri.

Marmaţiei. de zid. la începutul secolului al XIVlea. Un loc important în viaţa femeilor din Botiza îl ocupǎ prelucrarea lânii. daruitǎ de comunitatea credincioşilor din Vişeul de Jos. Biserica a fost restauratǎ în anul 1962. în primul rând. Arhitectura monumentului este caracteristicǎ bisericilor din lemn maramureşene. numitǎ Botiza. din piatrǎ. precum şi cea mai veche pravilǎ în limba românǎ scrisǎ de mânǎ cu litere chirilice cunoscutǎ sub denumirea de "Codicele de la Ieud". vechea bisericǎ din lemn care exista atunci devenise neîncǎpǎtoare şi a fost înlocuitǎ cu o bisericǎ din lemn mai mare. pe un promontoriu. masivǎ. abandonat pe parcursul anilor. prin pitoresc şi originalitate. etc. creeazǎ o sursǎ de venituri deloc neglijabilǎ. Meşteşugul de a vopsi lâna cu coloranţi vegetali. Populaţia actualǎ este de aproximativ 4000 de persoane. pe Valea Izei. expoziţii de covoare şi obiecte de lânǎ. în partea opusǎ sunt clǎdirile administrative şi cooperativa. Ca element sculptural în exterior este de remarcat. pe lângǎ satisfacţii de ordin moral notorietate pe plan naţional şi internaţional. în dreptul comunei Şieu (37 km sud-est de Sighet). Centrul comunei este dominat de biserica din lemn aflatǎ într-o poziţie privilegiatǎ. a cunoscut în comunǎ o puternicǎ revitalizare. datoritǎ unor iniţiative individuale apreciabile. locuitorii se ocupǎ în principal cu creşterea vitelor. puţin mai jos este biserica nouǎ. mai spaţios. Ieudul atrage prin frumuseţea şi varietatea peisajului. tocul uşii de la intrare. tǎierea şi industrializarea lemnului sau lucreazǎ la mina de cǎrbuni din apropiere. a arhitecturii construcţiilor ţǎrǎneşti. unde se regǎsesc aceleaşi decoraţii ca şi pe porţile gospodǎriilor ţǎrǎneşti. Se ajunge aici pe un drum lateral de 11 km. care se desprinde din şoseaua principalǎ Sighet-Borşa. numitǎ "Biserica din deal". . Spre sfârşitul secolului al XIX-lea. care tocmai îşi ridicaserǎ un alt lǎcaş. ridicatǎ în 1364. cu simbolistica precreştinǎ în majoritatea cazurilor. Tradiţia popularǎ pomeneşte de o mǎnǎstire veche. care. extraşi din flori şi plante. Ieudul se mândreşte cu cea mai veche bisericǎ din lemn din Maramureş.

pentru un viitor centru mǎnǎstiresc ortodox. locuitorii au mai construit o bisericǎ de lemn. s-a construit în centrul satului o bisericuţǎ din lemn de stejar pentru cultul greco-catolic şi este în curs de finalizare o bisericǎ tot din lemn. dar şi pe strǎzile laterale. de Baia Mare şi vestit prin atelierele meşteşugǎreşti de ţesut covoare din lânǎ vopsitǎ în culori vegetale[39]. inspirate din tradiţia vechilor biserici maramureşene din lemn. Se pǎstreazǎ şi tablouri pe pânzǎ de mare valoare. Comuna Bârsana conservǎ câteva monumente de arhitecturǎ de excepţie. sentimentul bogǎţiei (materiale şi spirituale). pe dreapta şi pe stânga. Aşezatǎ pe malul drept al râului Iza. în stilul arhitecturii tradiţioanale maramureşene. Prima atestare scrisǎ despre comunǎ este din 22 septembrie 1326 când. În anul 1881 este edificatǎ în centrul satului o nouǎ bisericǎ greco-catolicǎ (azi ortodoxǎ). Bucureşti. a fost adusǎ aici în 1802 din locul numit "Podurile Mǎnǎstirii". printr-o diplomǎ. Astfel. dupǎ numele locului unde este amplasatǎ. aproape la fiecare casǎ s-au ridicat porţi noi. Râmnic. În 1992. Aceasta este pictatǎ în frescǎ în stil neobizantin.Creşterea populaţiei din comunǎ a impus ridicarea. regele Carol Albert I de Anjou recunoaşte şi întǎreşte în aceste locuri pe cneazul Stanislau. conservǎ în interior icoane din secolul al XVIII-lea pictate în Maramureş în tehnica "tempera pe lemn". precum şi multǎ carte veche din tiparniţele de la Iaşi. a unui nou lǎcaş de închinǎciune. Este unul dintre cele mai pitoreşti sate maramureşene situat la 99 km. de la primul contact. de-a lungul şoselei. construcţii monumentale din lemn de . Blaj. lângǎ aşezarea lor. cu intenţia de a creea aici o mǎnǎstire de maici. fiul lui Stan. cu şapte turle. "Bisericuţa de pe Jbar". Atât biserica veche din lemn. între 1975-1976. din piatrǎ. aproape de un izvor de apǎ mineralǎ. Ambele sunt creaţii arhitectonice deosebite. este strǎbǎtutǎ de drumul judeţean 186. De la intrarea în sat. Bârsana este una din comunele mari ale Maramureşului. la locul numit "Valea Sasului". cât şi cea din piatrǎ. 1993-1994. de asta data din cǎrǎmidǎ. Astǎzi satul îţi dǎ. la o distanţǎ de 20 km de municipiul Sighetul Marmaţiei. În ultimii ani.

În zona turisticǎ Valea Marei întâlnim localitatea Deseşti. a arhitecturii construcţiilor ţǎrǎneşti. Bârsana atrage prin frumuseţea şi varietatea peisajului.stejar. sunt mândria bârsǎneştilor. singura construcţie de acest gen pǎstratǎ în Maramureş. în faţa porţilor unde stau la sfat. De asemenea se poate vizita casa meşterului popular Toader Bârsan. iconostasul vechi ortodox manufacturat dupǎ anul 1800. În centrul comunei. de Baia Mare. Obiectivele turistice cele mai importante sunt: biserica din lemn atestatǎ documentar din anul 1400 având pictura executatǎ pe pânzǎ lipitǎ pe lemn. se aliniazǎ satelor maramureşene pǎstrǎtoare de tradiţii populare. în curtea şcolii generale centrale s-a restaurat şi conservat o veche şcoala confesionala (greco-catolicǎ). sculptate cu mǎiestrie în spiritul tradiţiei. Deseştiul este un sat de tip agro-pastoral dominat de grǎdini şi livezi cu pomi fructiferi. alǎturi de celelalte sate de pe Valea Marei. vecinǎtǎţi şi neamuri. Satul pǎstreazǎ încǎ o bunǎ parte din arhitectura tradiţionalǎ în lemn: case şi acareturi. Comuna Onceşti situatǎ la 65 km. pe Valea Izei. grupaţi în centrul civic pe grupuri de vârstǎ. În Bârsana se aflǎ una dintre cele mai frumoase mǎnǎstiri din Maramureş. în zilele de sǎrbǎtoare devine atractiv prin prezenţa oamenilor costumaţi în portul tradiţional. care astǎzi adǎposteşte muzeul sǎtesc ce cuprinde o bogatǎ colecţie de obiecte etnografice şi o serie de documente legate de istoria satului. Comuna Şieu este situatǎ la 89 km. de Baia Mare şi 8 km. Aşezarea se aflǎ la 41 km de Baia Mare şi 26 km de Sighetul Marmaţiei. prin pitoresc şi originalitate. adevǎrate arcuri de triumf. Centru de comunǎ de care aparţin administrativ satele Mara şi Hǎrniceşti. constituind o marcǎ de identitate culturalǎ inconfundabilǎ. de Sighetul Marmaţiei pe cursul superior al râului Iza. Comunǎ autenticǎ a Maramureşului Istoric. Situatǎ pe dealurile şi colinele de la poalele munţilor vulcanici Gutâi. localitatea apare în documente încǎ din 20 martie 1360. acesta fiind considerat unul dintre cei mai vestiţi meşteri populari în lemn din ţarǎ. Tot acum se organizeazǎ şi "Jocul" (hora satului). Porţile. . Satul. care faceau parte din cnezatul de vale al Drǎgoşeştilor.

de formǎ poligonalǎ. se pǎstreazǎ cea mai veche troiţǎ de hotar. Satul Brebeşti aparţine de comuna Giuleşti şi apare prima datǎ în documentele medievale la 7 aprilie 1402. în legaturǎ cu proprietǎţile voievozilor Bale. în special la etaj. Satul este legat de tradiţia cnezatului de vale al Cosǎului. Copiii şi tinerii pe categorii de . În zilele de sǎrbǎtori oamenii se îmbracǎ în portul tradiţional. alaturi de Fereşti. Drag şi Ioan Românul din Maramureş. obiceiurile. cunoscutǎ sub numele de "Troiţa Rednicenilor" şi datatǎ în a doua parte a secolului al XVIII-lea. acţionate de apǎ. În partea de jos a satului. Baloteşti. lucrate dupa rǎzboi. dar noile construcţii au preluat. Vinteşti si Vǎleni. iar absida este decroşatǎ. pive. Nu are pridvor. s-a ridicat în anul 1770 de cǎtre localnici. cu hramul "Cuvioasa Paraschiva". aducând de peste secole o culturǎ şi civilizaţie ţǎrǎneascǎ de excepţie. Biserica actualǎ. al cǎrui urmaş a întemeiat în zilele noastre firma Taina Lemnului. s-au pǎstrat şi porţile (mult îmbogǎţite în pǎrţile sculptate). Casele vechi din lemn sunt pe cale de dispariţie. Cǎlineşti.porţi monumentale. Şi astǎzi satul menţine frumoasele tradiţii locale cu specificul lor inconfundabil. cergi. În sat se pot vedea încǎ în funcţiune mori cu roatǎ verticalǎ. ştergare) adecvate. specializatǎ în restaurǎri de monumente în lemn (în special biserici) şi în construcţii noi în lemn specifice zonei şi adaptate la nevoile contemporane. ca o chintesenţǎ a geniului creator ţǎrǎnesc. sunt creaţiile meşterului Pop Taina. elemente din arhitectura veche din lemn. Multe din porţile din lemn. De asemenea. vâltori. Nava are un plan rectangular. Budeşti. în mod frecvent. În sat se pǎstreazǎ foarte bine portul. instalaţii tehnice ţǎrǎneşti. are o încǎpere aranjatǎ cu mobilier tradiţional şi împodobitǎ cu textile (covoare. de o deosebitǎ ingeniozitate tehnicǎ. dansurile. Interiorul. Construcţiile contemporane (majoritatea din cǎrǎmida pe fundaţii masive din beton) preiau anumite elemente tradiţionale în arhitectura exterioarǎ (pridvoare de lemn cu stâlpi şi arcade sculptate în spiritul tradiţiei locale). şopronuri pentru fân şi biserica din lemn.

În sat a existat şi o bisericǎ veche din lemn (1730). Descoperirile care s-au fǎcut indicǎ existenţa satului în sec. construitǎ din piatrǎ în stil baroc în perioada 1807-1814. În bisericǎ. pe cursul râului Tisa pe ruta Sighetul Marmaţiei . Toate poartǎ inscripţii şi datǎri certe pe parcursul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. În zilele de duminicǎ şi sǎrbǎtori. şi biserica romano-catolicǎ.N. Vespasianus. Pe şoseaua spre Negreşti. astǎzi o micǎ staţiune balneoclimatericǎ de interes local. una a fost transferatǎ la Muzeul satului din Bucureşti. La Coştiui. iar mai târziu sunt puse în legaturǎ cu prezenţa romanǎ. Localitatea este aşezatǎ pe D. Coştiui este o veche aşezare minereascǎ.vârstǎ sunt constituiţi în grupuri folclorice.Rona de Sus. XIII-XIV. se mai poate vizita "Calvaria St. care domina aşezarea şi despre care se ştie prea puţin. pe lângǎ Castel (astǎzi şcoalǎ). datatǎ în 1888. S-au descoperit monede de argint şi de aur . loc de odihnǎ într-un peisaj splendid. într-o adevǎratǎ defilare a portului tradiţional. aici funcţioneazǎ o micǎ . care a ars. foarte bine conservate. Demn de relevat este grupajul de case care a aparţinut familiei Pop Tomanu. oamenii ies la plimbare prin centrul satului. Minele de la Coştiui au fost exploatate încǎ din preistorie. Biserica satului este construitǎ la începutul secolului al XIX-lea prin grija preotului Petru Barlea. Casele sunt din lemn de stejar (pereţii din bârne impresionante) pe modelul clasic. construitǎ în 1742. În zona turisticǎ Valea Tisei întâlnim localitatea Remeţi situatǎ pe D.N. Septimius Severus).19.Negreşti. înainte de a urca dealul ne întâmpinǎ Popasul Huţa. castelul aparţinând la un moment dat familiei Apaffy. Ioan". Vitellius. În zona turisticǎ Valea Ronişoarei întâlnim localitatea Coştiui. Dintre acestea. una la Muzeul Transilvaniei din Cluj-Napoca şi una la Muzeul din Baia Mare. Marcian. Numele satului vine de la Castelul cǎmǎrii regale a sǎrii. tot aici existǎ şi o orgǎ.18 pe ruta Sighetul Marmaţiei . Traianus Consule. pictura din altar aparţine pictorului Simion Hollosy Corbul. de pe vremea împǎraţilor romani şi bizantini (Comodus. Huţa este un cǎtun care alǎturi de Teceul Mic aparţine de Remeţi. participant la Marea Unire. În sat s-au pǎstrat pânǎ nu demult case foarte vechi din secolele XVII si XVIII.

folosind ca fond albastrul. la 18 km distanţǎ de municipiul Sighetul Marmaţiei. douǎ şcoli cu clasele I-IV. ruteni. În Sǎpânţa s-au pǎstrat pânǎ în zilele noastre mai multe case monumentale din sec.N. unde în vârf se aflǎ Hanul "Sâmbra Oilor". aşezarea este dominatǎ de Piatra Sǎpânţei. Ceea ce a dus faima Sǎpânţei este aşa-zisul "Cimitir Vesel".fabricǎ (fostǎ manufacturǎ) de sticlǎ . o altǎ zonǎ turisticǎ şi etnofolcloricǎ de renume naţional şi european. hotarul comunei atinge hotarul municipiului Baia Mare. exceleazǎ prin frumuseţea peisajului colinar propice livezilor. pe D. slovaci. impunând . Stan Patraş a sculptat şi mobilier ţǎrǎnesc. galben. care marcheazǎ şi locul unde vara vin oşenii la sǎrbǎtoarea „mulsul mǎsurii”.. Stan Ioan Patraş. Sǎpânţa este una din comunele mari ale Maramureşului. a fǎcut din cimitirul de la Sǎpânţa un adevarat mit. albastru şi roşu. creaţie a renumitului sculptor de cruci Stan Ioan Patraş. una dintre acestea este casa Stan. XVII-XVIII construite din lemn. În sat existǎ o bisericǎ greco-catolicǎ şi o şcoalǎ cu clasele IVIII. germani. restauratǎ în Muzeul Satului Maramureşean . cruci. iar pentru sublinieri. Comuna Sǎpânţa este aşezatǎ pe malul de sud al Tisei în dreptul Vǎii Taraşului. cǎmin cultural. De aici se deschide o panoramǎ splendidǎ spre Depresiunea Ţǎrii Oaşului. Arta lui Stan Ioan Patraş constǎ în faptul ca a reuşit sǎ sintetizeze viaţa celui dispǎrut într-o imagine plasticǎ sculptatǎ în tehnica basoreliefului.astǎzi pentru cristalul rubiniu. Teceu sau Teceul Mic . români. colora lemnul sculptat pentru cruce. slovaci. În sat existǎ o bisericǎ catolicǎ. adǎugând de cele mai multe ori şi câteva versuri care redau preocupǎrile celui dispǎrut. ruteni. Şoseaua ne conduce prin serpentine acoperite de coroanele pǎdurii de fag spre pasul Huţa. un abrupt vulcanic de mare frumuseţe şi atractivitate turisticǎ şi desigur de râul Sǎpânţa care izvorǎşte de sub Vârful Rotundu 1500 m altitudine şi se varsǎ în Tisa 228 m altitudine. Maniera proprie de realizare a acestor semne de mormânt. Populaţia este mixtǎ: maghiari. Populaţia este mixtǎ: maghiari.sat aparţinǎtor de comuna Remeţi. Maniera naivǎ de tratare plasticǎ şi versurile însoţitoare trǎdeazǎ un optimism robust şi o anumitǎ veselie care au determinat pe unii cercetǎtori sǎ denumeascǎ cimitirul din Sǎpânţa "Cimitirul Vesel".

un stil specific. curate şi deschise întotdeauna[40]. dând nota caracteristicǎ aşezǎrilor de tip "rǎsfirat şi risipit". prelucrarea artisticǎ a lemnului. Biserica din lemn. clopotniţǎ şi pridvor . anume. la 2 februarie 1365. Interesante sunt urmele de aşezare din epoca bronzului remarcate la circa 750-800 m altitudine. În zona turisticǎ Valea Vişeului întâlnim localitatea Borşa. Pânǎ dupǎ rǎzboi. În Borşa au fost douǎ biserici de lemn. când Borşa a cǎpǎtat statut urban. una în parohia de Sus şi celaltǎ în parohia de Jos. În istoria comunitǎţii. Meşterul a avut mai mulţi ucenici care îi urmeazǎ îndeletnicirile. Piatra Sǎpânţei. turn. Sǎpânţa are mai multe locuri frumoase de vizitat: Cimitirul. va confisca moşiile acestuia dǎruindu-le voievodului Balc Vodǎ şi fraţilor sai Drag. cu cǎtune pe vǎile laterale şi case izolate la mare distanţǎ de vatrǎ. Borşa este una din vechile şi statornicele aşezǎri maramureşene. prin vopsirea lui. dar mai ales casele frumos amenajate. Casa-muzeu Stan Ioan Patraş. existentǎ astǎzi este din secolul al XVIII-lea. reconstruitǎ probabil imediat dupa 1717. naos drepunghiular. Aşezarea este caracteristicǎ pentru tipul "adunat de-a lungul vǎii". Nicǎieri în Maramureş lemnul nu se vopseşte. Urme de locuire exista încǎ din epoca bronzului. a fost consideratǎ cea mai mare comunǎ ruralǎ din România (atât ca numǎr de locuitori cât şi ca întindere). Pǎcat cǎ încǎ nu s-au fǎcut cercetari sistematice. monument. Pǎstrǎvia.N.18. Atestǎri scrise apar târziu. supǎrat pe voievodul Bogdan I pentru nesupunerea sa şi plecarea în Moldova. situatǎ la 81 km de Sighetul Marmaţiei pe D. cu statut de villae. Se pare cǎ cele doua biserici au ars în 1717. Monumentul are o absidǎ poligonalǎ. descoperiri întamplatoare au dat la ivealǎ piese şi fragmente ceramice edificatoare. numai la Sǎpânţa se foloseşte acest procedeu. popasul de la Borcut cu renumita apǎ mineralǎ de Sǎpânţa. evenimentul marcat cu litere de aur este lupta care s-a dat cu hoardele tǎtǎrǎşti în ultima lor invazie în Europa. când regele Ludovic. când la 4 septembrie 1717 tǎtarii au fost nimiciţi de sǎteni într-o bǎtǎlie eroicǎ. care au manifestat supunere. vâltorile şi horincile. Dragomir şi Ştefan. Cascada.

294 locuitori. Printre acestea se evidenţiazǎ Spitalul. Hotelul Iezer. Aici sunt amenajate pârtii de schi pentru coborâri. Chiar în centrul localitǎţii un perete de stâncǎ cu o verticalitate impresionantǎ ne introduce în atmosfera locului.deschis. Munţii Rodnei. era de 27. De pe Vârful Prislopului. construit într-o arhitecturǎ modernǎ şi destul de bine dotat. De aici se pot face excursii în împrejurimi. unde în luna august a fiecarui an se face marele festival folcloric "Hora la Prislop". pe lângǎ frumuseţile naturii va gǎsi şi oameni la stâne. în 1932 s-a creat Rezervaţia Pietrosu Rodnei (3300 ha). care se ridicǎ ca un zid deasupra Borşei. oferǎ un peisaj unic. cu bogǎţii ale faunei şi florei de neegalat. cu un plan generos pentru perioada respectivǎ: tindǎ. restul alte naţionalitǎţi (germani. avem perspectiva spre Valea Bistriţa Aurie. care astǎzi a devenit Rezervaţie a biosferei. Populaţia oraşului cu cǎtunele componente. Borşa de azi este un oraş de munte cu câteva dotǎri urbane. amintim câteva dotǎri de excepţie. În Borşa s-a pǎstrat una din puţinele case parohiale: o construcţie monumentalǎ din bârne rotunde din lemn din brad.5 km) cu o linie de telescaun. douǎ încǎperi mari. Oraşul dispune şi de o Bibliotecǎ şi o Casǎ de culturǎ cu cinematograf. români 26. la culesul fructelor de pǎdure. De la Complexul turistic se poate accede pânǎ la Poiana Runcu (3. la exploatǎrile forestiere. Din centrul Borşei. maghiari. iar iarna se face schi. Grupul Şcolar Minier. o concentrare de blocuri de locuinţe nefericit inspirate ca arhitecturǎ. . Oraşul a fost dintotdeauna localitate minierǎ. care ne va conduce spre Bucovina. pe un drum modernizat ce merge în paralel cu râul Tasia se ajunge în Baia Borşa. implantate în acest peisaj mirific. la recensǎmântul din 7 ianuarie 1994. iar una din ele are cea mai mare trambulinǎ naturalǎ din Europa (90 m) cu un record stabilit înainte de rǎzboi şi neegalat. fiind atestat ca atare încǎ din anul 1554. Dacǎ oraşul de astǎzi încǎ suferǎ în privinţa urbanizǎrii. Clubul Muncitorilor Minieri de la Baia Borşa. ucrainieni). care o flancheazǎ şi încǎ douǎ încǎperi în spatele lor.310. Cel care se va încumeta în Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului. În Masivul Rodnei pentru varietatea şi bogǎţia vegetaţiei şi animalelor. Centrul este dominat de casele vechi ale coloniştilor. Localitatea Baia Borşa aparţine de oraşul Borşa.

instalaţii de tratament sau agrement şi este condiţionatǎ în primul rând de dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale existente. Volumul fluxurilor turistice este determinată atât de cerere cât şi factorii acesteia. Unităţile de cazare sunt alcătuite din obiective de diverse tipuri. turism montan. forma de propietate. Astfel. turism de vânatoare. turism cultural etc. apar mutaţii în criteriile de selecţie a destinaţiilor de vacanţă. Aceasta explică. clasificate după conţinut. Valea Vinişorul cu 23 de izvoare minerale. Multitudinea de resurse naturale şi antropice ale acestu judeţ constituie elementele de atractivitate ale ofertei turistice maramureşene. Aceste resurse materiale sunt cunoscute sub denumirea de „bazǎ tehnico-materialǎ”[42]. are loc o sporire a importanţei bazei tehnico-materiale. categoria de confort. noul cartier de blocuri cu sediul administrativ al exploatǎrilor miniere din Baia Borşa. atracţia diferită a unor zone. Din pǎcate încǎ nu sunt valorificate în condiţii optime nici apele minerale. premisele de bazǎ ale desfǎşurǎrii unei activitǎţi turistice intense care sǎ permitǎ desfǎşurarea a numeroase forme de turism: turism rural. perioada de funcţionare. 3. pe măsură ce cresc exigenţele turiştilor faţă de calitatea serviciilor şi nivelul de confort.biserica. dar şi de gradul de dotare tehnică a teritoriilor. Zona este interesantǎ pentru turism: Vârful Toroiaga (1930 m). capabile sǎ asigure satisfacerea cerinţelor turiştilor. mijloace de transport.2 Baza tehnico-materialǎ a judeţului: dinamici şi structuri în perioada 2000-2004 Pentru realizarea unei activitǎţi turistice cât mai bune este necesar ca pe lângǎ resursele naturale şi antropice sǎ existe şi resurse materiale adecvate. în mare măsură. Deoarece. dar diferenţiat dotate din punct de vedere tehnic. etc. nici nenumǎratele posibilitǎţi de practicare a turismului montan[41]. Valea Tâslei. Aceasta este reprezentatǎ prin: unitǎţi de cazare şi alimentaţie. turism balnear. . beneficiind de potenţial sensibil apropiat. funcţia îndeplinită. o zonă turistică de mare atractivitate nu se poate constitui în ofertă înainte de a beneficia de dotările necesare primirii şi reţinerii călătorilor.

3. Capacitatea de cazare turisticǎ în funcţiune (număr de locuri) din România şi din judeţul Maramureş Tabel nr.14 2004 276 089 3 100 1.15%. indiferent de apartenenţa la sectorul comercial sau noncomercial.13 2005 277 384 3 257 1. este cea care separă mijloacele de cazare în:[43] . anul cu cea mai mare capacitate de cazare este 2005 cu 277 384 locuri faţǎ de anul 2001 cu 277 047 locuri. serviciile de curăţenie.11 2002 272 596 3 177 1. prepararea hranei fiind procurate independent sau reliazate de turişti (camping-caravaning. vile .în România.14 2003 275 319 3 154 1. Bucureşti Capacitatea de cazare turisticǎ a cunoscut mici oscilaţii prezentându-se astfel: .1 Unităţile de cazare Aceste unităţi de cazare.etc).15 România Maramureş Pondere (%) Sursa: Anuarul statistic al României. sunt divizate.în care se asigură doar găzduirea propriu-zisă. 5. iar în Maramureş tot anul 2005 prezintǎ cea mai mare capacitate 3 257 faţǎ de anul 2001 cu 3 077 locuri de cazare.10 2001 277 047 3 077 1. hanuri. ferme.2.apartamente închiriate. Ponderea cea mai mare a judeţului a fost înregistratǎ în anul 2005 – 1. după modul de obţinere/oferire a serviciilor în unităţi cu servicii prestate{ hoteluri. Din rezultatele obţinute reiese faptul cǎ judeţul Maramureş nu prezintǎ o importanţǎ semnificativǎ la nivel naţional din punct de vedere al locurilor de cazare. Una din cea mai utilizată clasificare. INSSE. case de oaspeţi) şi unităţi cu autoservire . 2001-2005.

tabere şi colonii de vacanţă. cămine şi hanuri pentru tineri.• unităţi hoteliere propriu-zise şi asimilate lor (moteluri. etc. hoteluri-apartamente.4 Unitǎţi Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni urbane Pensiuni rurale Total 2004 15 5 1 1 17 59 2005 16 5 1 1 19 66 98 108 Sursa: Anuarul statistic al Judeţului Maramureş 2005. • Numărul unităţilor de cazare din judeţul Maramureş în perioada 2004 . Bucureşti . sanatorii şi stabilimente de sănătate. cabane şi refugii montane camere.2005 Tabel nr. pensiuni. INSSE. reprezentantă de terenuri de camping şi caravaning.) unităţi complementare sau cazare extrahotelieră. căsuţe. hanuri. sate de vacanţă. 3. bungalow-uri. case şi apartamente de închiriat.

Figura nr. la fel ca şi numǎrul vilelor turistice şi al cabanelor turistice.4 se poate observa că numărul crescut . 3.Din datele obţinute din 2004-2005 din tabelul 3. hotelurilor iar a numǎrul motelurilor a rǎmas acelaşi. aceste având o creştere de 2 şi respectiv 7 pensiuni. . Unităţile cu cea mai bună evoluţie sunt pensiunile urbane şi rurale.1 Numărul unităţilor de cazare din anul 2004 în Maramureş.

până în 2004 înregistrându-se creşteri succesive ale locurilor de cazare. instalaţiile de agrement sau tratament sunt adaptate specificului nevoilor turiştilor. În judeţul Maramureş sunt întâlnite hoteluri ce se încadrează din punct de vedere al clasificării între 1 şi 4 stele. O cauză a acestor variaţii poate fi modernizarea treptatǎ a acestor unităţi cu echipamente necesare atragerii turiştilor. Numărul locurilor de cazare din hoteluri existente în judeţul Maramureş în perioada 2000-2004 Tabel nr 3. Atfel. amplasarea în spaţiu. . Categoriile sale de clasificare se încadrează între 1 şi 5 stele şi poate fi de capacitate mare. În privinţa structurii. O unitate dotată cu un echipament modern şi cu un personal bine pregătit. mică şi mijlocie.Unităţile de cazare şi alimentaţie. unităţile de cazare şi alimentaţie sunt definite după cum urmează:  Hotelul: reprezintă unitatea de cazare destinată în principal turismului automobilistic. INSSE. importanţa. atrage turiştii şi astfel îi face să se întroarcă la aceea unitate. în funcţie de categoria socială şi venit. aceaste unităţii de cazare pot fi abordate din mai multe unghiuri. forma de propietate.5 Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Locuri de cazare în hoteluri 630 873 997 1 116 1 544 Sursa : Anuarul statistic al judeţului Maramureş 2004. anul 2002 deţinând cele mai puţine locuri de cazare în hoteluri dintre toţi anii analizaţi. folosind criterii diferite de segmentare ca: tipul unităţii. în restul anilor. categoria de de confort. perioada de funcţionare. Bucureşti Cel mai mare număr de locuri de cazare în hoteluri se înregistreazǎ în anul 2004 cu 1544 locuri. mijloacele de transport. etc.

Figura nr. amplasată deobicei de-a lungul şoselelor şi care oferă posibilităţi speciale de parcare.6 Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Locuri de cazare în moteluri 60 60 99 99 136 Sursa : Anuarul statistic al judeţului Maramureş 2004. Se observă că în judeţul Maramureş. creşte din doi în doi ani. Aceste creşteri sunt rezultatul proiectelor de modernizare a unităţilor de cazare din moteluri cu un echipament dezvoltat şi adecvat cererii turistice. În anii 2000-2001 se înregistreazǎ acelaşi numǎr de locuri de cazare (60). Numărul locurilor de cazare din moteluri existente în judeţul Maramureş în perioada 2000-2004 Tabel nr. 3.2 Ponderea capacitǎţii de cazare din hoteluri 2000 . INSSE.3 Ponderea capacităţii de cazare din moteluri între 2000-2004 .2004  Motelul: este o unitate de tip hotelier de dimensiuni mici. Bucureşti Numărul locurilor de cazare în moteluri între anii centralizaţi 2000-2004. cazare. hrană.Figura nr. carburanţii. motelurile sunt construite lângă resursele antropice sau naturale deoarece turişti să beneficieze de cât mai mult de ele. 3. pentru ca apoi acesta sǎ creascǎ şi sǎ se menţinǎ între anii 2003-2004 la 99 locuri. servicii. 3. Anul 2004 este anul cu cele mai multe locuri de cazare înregistrate (136).

salon pentru servirea micului dejun. Mara cu două camere single. opt camere duble şi patru pat matrimonial. în zonă montană. fotbal. spălătorie. şi cu o pârtie de schi cu o lungime de 1200m şi o diferenţă de nivel de 550 m. la altitudinea de 688m şi la 16 km de Baia Mare la poalele Munţilor Gutâi. El se defineşte ca o oază de linişte şi confort pentru petrecerea vacanţelor şi a timpului liber. Igniş cu 6 camere cu pat matrimonial caredispun şi de saună. organizarea de petreceri. baschet). necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă. saună. Complexul turistic: sunt unităţi de mari dimensiuni şi specific lor este faptul că oferă toată gama de servicii sub aceleşi adăpost: servicii de cazare. telefon. complexul oferă posibilităţi unice de relaxare şi evadare din cotodian. fitness. sală de conferinţe. funcţionând în clădiri independente. de tratament şi de agrement. terenuri de sport (tenis de câmp. etc. acesta având categoria de 3 stele. room service. Dispunând de multiple atracţii turistice. Cel mai important compex turistic din judeţul Maramureş este Compexul turistic Şuior (Baia Sprie). internet. minibar. Facilităţile oferite de Complexul Turistic Şuior sunt: resturant. în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. cu arhitectură specifică. opt camere duble şi patru cu pat matrimonial. alimentaţia şi alte servicii specifice. handbal. sportive şi de agrement.  Cabanele turistice : unităţi de primire turistică de capacitate relativ redusă. Acesta este amplasat într-un peisaj de o rară frumuseţe. El este compus din trei unităţi hoteliere: ♦ ♦ ♦ Iza cu două camere single. fax. de alimentaţie. rezervaţii naturale. care asigură cazarea. televizor. .

pensiuni urbane şi rurale şi a pensiunilor agroturistice.7 Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş. Numărul locurilor de cazare în cabanele amplasate pe teritoriul judeţului Maramureş în perioada 2000-2004 Tabel nr. anul 2004. Totuşi numǎrul locurilor de cazare din cabane este mic comparativ cu numǎrul locurilor din celelalte unitǎţi de cazare. care îşi măresc numărul de la un an la altul.Ele sunt specifice turismului de drumeţie. Locuri de cazare în cabane 40 55 70 70 84 . Această situaţie se datorează slabei importanţe faţă de acestă categorie de cazare. Situaţia locurilor de cazare în cabanele din judeţul Maramureş este bună. sunt amplasate în zone alpine şi au un caracter sezonier sau permanent. şi modernizarea altor categori de cazare precum: moteluri. 3. numǎrul acestora creşte treptat de la 40 de locuri în anul 2000 la 84 de locuri în anul 2004. dotată cu echipamentul necesar satisfacerii nevoilor turiştilor. În fiecare oraş se poate întâlni câte o cabană.

în spaţii special amenajate. în anul 2003 s-a produs cea mai mare modificarea numărului . 3. INSSE. peste 60 de terenuri de vânătoare. care asigură. multitudinea de lacuri naturale şi artificiale. Bucureşti Figura nr. totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural şi până la 20 de camere în mediul urban. cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei[44]". 3. 2004. a celor peste 100 de izvoare minerale. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente.Figura nr. 3. Datorită numeroaselor atracţii turistice.4 Ponderea locurilor de cazare în cabanele din judeţul Maramureş între 2000-2004 Pensiunile turistice: este "structura de primire turistică cu o capacitate de cazare de până la 10 camere.5 Ponderea pensiunilor in judeţul Maramureş în 2000-2004 Această categorie de cazare are o evoluţie foarte favorabilă. numărul pensiunilor creşte de la un an la altul. aici s-au înfiinţat foarte multe pensiuni urbane şi rurale. cultura şi tradiţiile fac din Maramureş un căutat centru turistic. Din acest motiv. Numărul de pensiuni din judeţul Maramureş în perioada 2000-2004 Tabel nr.8 Pensiuni din judeţul Maramureş 65 69 70 76 76 Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş.

iar evoluţia numărului lor este într-o continuă creştere. Numărul pensiunilor agroturistice amplasate pe teritoriul judeţului Maramureş în perioada 2000-2004 Tabel nr. şi ocupaţionale.9 Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Numărul pensiunilor agroturistice din judeţul Maramureş 49 55 56 59 59 . Amplasarea lor trebuie să fie în locuri ferite de poluare şi de orice elemente care ar pune viaţa sau sănătatea turiştilor în pericol.dar însă.O altă modificare importantă s-a produs în anul 2001de la 65 la 69 de pensiuni. cazare şi alimentaţie. de către populaţia din mediul urban. Numărul foarte mare de pensiuni agroturistice se datoreză faptului că în satele maramureşene se păstreză.economică şi mediul înconjurător.3.  Pensiunile agroturistice sunt pensiuni turistice ce pot asigura. Această dezvoltare a turismului în pensiuni s-a produs datorită numărului mare de cereri ale turiştilor de a-şi petrece vacanţa în aer liber. încă nealterate tradiţional şi spirituale. în natură. Agroturismul dă posibilitatea cunoaşterii mai bine a spaţiului rural cu toate valorile sale naturale. Pe teritoriul judeţului Maramureş sunt întâlnite peste 120 de pensiuni agroturistice. o parte din alimentaţia turiştilor este realizată cu produse din producţia proprie a gospodarilor. cu precădere cele etnofolclorice. viaţa socio.pensiunilor crescând de la 70 la 76. spirituale. Pensiunile agroturistice sunt cele mai numeroase unităţi de cazare din judeţ.

Dintre restaurantele cu specific internaţional existente în judeţul Maramureş menţionăm:  Crama Veche. Bucureşti Numărul pensiunilor agroturistice din judeţ este în creştere de la un an la altul. care au drept scop dezvoltarea agroturismului în România. etc.2 Unitǎţile de alimentaţie Unitatea de alimentaţie publică este localul care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire. punând la dispoziţia clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare.  Hexalit . servind o gamă diversificată de preparate culinare.Sursa : Anuarul statistic al judeţului Maramureş 2004. în aer liber şi de a lua parte la activităţile care se desfăşoară în cadrul pensiunilor. Creşterea şi dezvoltarea acestei categori de cazare se datorează numărului tot mai mare de cereri ale turiştilor de a-şi petrece vacanţa la ţară. dar şi datoritǎ punerii în aplicare a proiectelor EUROGITES.  Casa Veche. însă pentru gastronomie sunt mai căutate pensiunile agroturistice.59. băuturi alcoolice şi nealcoolice de servire sunt specifice ţării respective. Alte unităţi de alimentaţie ce merită amintite sunt: .2. cu 10 mai multe pensiuni agroturistice.Târgul Lăpuş. băuturi şi unele produse pentru fumători[45].Vişeu de Sus.Baia Mare. anul 2000 deţinea 49 de pensiuni iar 2004 .). INSSE.patisserie. Unităţile de alimentaţie publică din judeţul Maramureş nu reprezintă un punct de atracţie turistică. Italian. chinezesc. 3. produse de cofetărie. deşi sunt foarte variate. Restaurantul cu specific naţional este unitatea de alimentaţie publică ce pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni ( franţuzesc.

. terenuri de sport (tennis de câmp.Restaurant Plazza Rebel. etc). În apropierea oraşului Baia Sprie se află cabana Mogoşa (731 metri altitudine) unde există un telescaun ce urcă până la vârful Mogoşa (1346 metri altitudine). etc. în apropiere de Pasul Prislop. braserii. baruri.2.. una din cele mai bune din ţară pentru probele de slalom.2. Alte unităţi de agreement sunt reprezentate de numeroasele cluburi. . 3. handball.3 Instalaţiile şi modalităţile de agrement Cea mai importantă zonă de agrement a judeţului Maramureş o reprezintă staţiunea Borşa. patiserii. baschet. la 700-850 de metri altitudine. linia de teleferic ( de 1900 lungime şi 500 metri diferenţa de nivel) şi teleschi (790 metri) care leagă Complexul Borşa cu vîrful Runcu Ştiorului (1611 metri).Restaurant Doi Păuni. Aici există variate posibilităţi de practicare a turismului montan şi a sporturilor de iarnă: numeroase trasee marcate.Restaurant Union. Situat la 12 km nord-est de centrul oraşului Borşa. cu o diferenţă de nivel de 500 metri.4 Instalaţiile şi modalităţile de tratament . pârtii de schi cu diferite grade de dificultate. De aici coboară o pârtie de schi de 2100 metri lungime. discoteci. trambulină olimpică naturală (113 metri) amenajată pentru sărituri cu schiurile. Pe lângă unităţile amintite mai există şi fast-food-uri. fotbal. 3. cofetării. pizzeria. pe valea superioară a Vişeului. unităţi de tip expres. el este amplasat la poalele Munţilor Rodna şi Maramureş. existente în marile oraşe ale judeţului[46].

precum si rezeravaţii naturale ale Biosferei. gastro. turismul poate fi întâlnit aici în diferite forme şi anume turismul montan în munţii Rodnei. turismul cultural si ştiinţific stimulat prin curiozitatea oamenilor de cunoaştere şi vizitare. puternic ionizat. etc. Ţibleş. magneziene.. poteci marcate cât mai corespunzător. a colecistelor şi colitelor cronice şi a fomelor simple de diabet zaharat. ale tubului digestive.3 Principalele forme de turism practicate în judeţul Maramureş Prin relieful variat pe care îl deţine judeţul Maramureş. Turismul montan. turismul balnear întâlnit datorită prezenţei apelor minerale. utilizat în tratarea afecţiunilor respiratorii.În acest caz. bisericii şi obiceiuri străvechi.duodenale. turismul rural şi agroturismul practicat în gospodăriile ţăranilor. Staţiunea climaterică Izvoarele (916 metri) beneficiază de un climat tonic. 3. Turismul montan este practicat de gamă largă de persoane cu vârste cuprinse : de la 6 la . endocrine. Întâlnim forme ale turismului montan care necesită un grad de echipare tehnică ridicat (cazare. staţiunea Băile Cărbunari merită amintită apelor sulfuroase şi clorurate-sodice indicate în afecţiuni reumatismale. Această formă de turism s-a cristalizat printr-o formă organizată la sfârşitul secolului XIX . a bolilor ulceroase. bicarbonate şi calcice recomandate în tratarea afecţiunilor rinichilor şi căilor urinare. mijloace de transport pe cablu. Maramureşului. Turismul montan s-a dezvoltat şi a fost susţinut de numărul de cabane şi staţiuni care creşte de la un an la altul. pârtii de ski. intoxicaţii profesionale cu agenţi chimici. Ea dispune de numeroase izvoare cu apă minerale carbogazoase. Gutâi. Localitatea Săpânţa există un centru de îmbuteliere a apelor minerale . datorită prezenţei a numeroase obiective culturale. ele fiind folosite doar pe plan local pentru tratarea gastritelor cronice hiperacide. etc. accesibilitate). neurologice. etc. Deşi reprezintă interes pe plan local. etc. ale bolilor cronice. cel mai important loc îl ocupă staţiunea Borşa.

Dintre cele mai importante masive ale judeţului pe care se practică turismul montan. Vei dori să faceţi parte. în funcţie de zonă şi masiv. Dintre toate traseele ale judeţului cele mai periculoase se află în munţii Rodnei. unul dintre judeţele în care simplitatea se îmbină armonios cu omenia. Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie. În România a putut fi practicat la o scară largă. În traseele montane sunt întâlnite diferite marcaje turistice care apar în patru forme (triunghi. pentru a fi deosebite de alte tipuri de marcaje (explu : cele silvice). munţii Ţibleş. O excursie în Maramureş este o încântare pentru turistul dornic de cunoaşterea valorilor morale şi spirituale ale locurilor. albastru şi galben ).). munţii Maramureşului. toate marcajele turistice au un contur exterior alb.Lăpuş ce au altitudini cuprinse între 1300m şi 1839m. acea nobleţe dătătoare de har. deoarece pe teritoriul ţării se găseşte un renumit laţ muntos .lanţul vulcanic al munţilor Gutâi-Ţibleş. max. etc[47] . Maramureşul este. şi lanţul cristalin al munţilor Rodna şi Maramureş. pentru că aici sufletul se regăseşte şi trupul se împrospătează. să afli. enumerăm : munţii Rodnei (Pietrosu 2302m altit. Durata unor trasee montane în judeţ oscilează între 2-10 ore. Nu trebuie decât să priveşti şi să asculţi cu mare atenţie spectacolul ce te înconjoară. cultură şi geografie fără profesor. şi anume :"Lanţul muntos al Carpaţiilor". banda verticală şi cruce) şi trei culori (roşu. Natura se desfăşoară măiestoasă de jur împrejur iar viaţa localnicilor . prin excelenţă. de care trebuie să se ţină cont foarte mult de marcaje pentru a nu apărea incidente majore precum: rătăcire. conferindu-le locuitorilor.70 ani. atât de liniştită dar şi atât de bogată. accidentare. Judeţul Maramureş deţine 43% o suprafaţă muntoasă. . Orice ce persoană care trece prin Maramureş cu siguranţă va avea revelaţia împlinirii personale.munţii Căliman. specifice poporului român dar uitate în alte zone. nu te va lăsa indiferent. punct. cerc. care este reprezentat de cele două lanţuri: . munţii Gutâi.

în judeţul Maramureş. este o zonă de creastă cuprinsă între vârful Pietrosul Rodnei şi vârful Ineu. zona Pietrosul şi Iezerul Călimanului. În staţiunea Borşa se poate ajunge atât pe calea ferată cât şi pe şosea pe . Valea Izei. Lacurile Lala Mare şi Lala Mică). având lungimi cuprinse între 200 şi 3000 de metri şi zăpada din decembrie şi până în aprilie. Staţiunea oferă condiţii excelente pentru practicarea alpinismului şi a sporturilor de iarnă. Rezervaţia Pietrosul Rodnei. Dintre cele mai renumite staţiuni ale zonei. în zona de crestă lipsesc adăposturi. Fiind la o altitudine înaltă şi înconjurată de munţi înalţi (peste 2000 de metri) Borşa beneficiază de un aer curat. pentru practicarea acestui trase sunt importante marcajele pe timp nefavorabil. Turismul montan este practicat în urmǎtoarele zone: • Munţii Rodnei. intens ozonizat dar şi de izvoare cu ape minerale carbogazoase recomandate în afecţiuni digestive şi renale. Alte obiective turistice în zonă care pot fi vizitate sunt mănăstirile. regiunea 12 Apostoli cu martori de eroziune. De asemenea nu trebuie uitat festivalul folcloric tradiţional "Hora la Prislop" care are loc de obicei în august. pe valea râului Vişeu şi la numai câţiva km de oraşul Borşa. Valea Vaserului. Pentru parcurgerea traseelor montane se pot folosi ca punct de plecare şi staţiunile turistice sau localităţile amplasate în apropierea zonelor montane. lacurile din zona crestei Taul Pietrosu. pârtiile de schi fiind amenajate atât pentru începători cât şi pentru avansaţi. etc. Gazdele dumneavoastră vă vor încânta şi minuna iar tu nu vei rămâne decât cu regretul pentru un concediu atât de scurt. Aflată în nordul României. • Munţii Călimării. în zona de creastă nu există adăposturi. sunt: Borşa.să încerci. Buhăescu. pe timp nefavorabil se acordă mare importanţă marcajelor. Pentru turiştii pasionaţi de drumeţii montane zona oferă numeroase oportunităţi: Cabana Puzdrea (1540 m). staţiunea montană şi balneoclimaterică Borşa este situată la o altitudine de 850 de metri în Munţii Rodnei.

Din Rozavlea şi până în aceste două localităţi sunt circa 15 şi respectiv 6 km.leud . Unul din punctele de atracţie ale localităţii îl constituie biserica declarată monument istoric şi care datează din anul 1717. în judeţul Maramureş. Cavnic. Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei nu există decât drumuri naţionale (DN1C sau DN18 care trece chiar prin oraşul Borşa)[48]. Ocna Şugatag şi Izvoare. De asemenea. Rozavlea . se numără printre cele mai vechi aşezări maramureşene fiind menţionată încă de la jumătatea anilor 1300. în Munţii Gutâi şi beneficiază de zăpada abundentă din decembrie şi până. Mogoşa se află situată pe malul lacului Mogoşa. prin ospitalitatea şi farmecul maramureşenilor cu totul deosebite. pe aceeaşi vale a Izei se află şi localităţile Botiza şi leud care se înscriu în aceeşi notă de tradiţionalism şi istorie maramureşeană şi sunt situate la poalele Munţilor Ţiblesului.Poienile Izei Ca şi alte zone ale ţării.drumurile DN17C şi DN18 care se intersectează cu şoseaua europeana E576 Cluj Napoca-Bistriţa-Câmpulung Moldovenesc-Suceava. prin tradiţiile culturale şi etnografice aparte menţinute încă vii de locuitorii acestor locuri. pe drumul Naţional DN18 (Baia Mare-Baia Sprie-Sighetul Marmaţiei-Borşa-Vatra Dornei). în aprilie ceea o face atractivă pentru iubitorii sporturilor de iarnă mai ales că în zonă se mai poate schia şi pe pârtiile din Borşa. localitatea Rozavlea aflată la o distanţă de 35 km de Sighetu Marmaţiei şi 90 km de Baia Mare. În apropiere de Rozavlea. deseori. La Mogoşa se poate ajunge pe şosea (18-20 km) mergând dinspre Baia Mare. din Botiza se poate urca până în Poienile . drumeţiile montane pe care le puteţi face vor fi de neuitat (valea Izei. În acest spaţiu etnografic. Dinspre Satu Mare. Dacă nu vă atrag sporturile de iarna şi ajungeţi în zona Maramureşlui în timpul verii.Botiza . Maramureşul încântă prin frumuseţea peisajelor. valea Viseului etc).

În zonă se pot vizita. venind dinspre Năsăud sau Sighetul Marmaţiei până în Vişeul de Sus sau Vişeul de Jos de unde se poate continua drumul cu mijloace auto. Această localitate dispune de o pârtie de schi foarte bine întreţinută. Alte biserici de lemn aflate pe valea Izei. Cavnic localitate situată în munţii Gutâi. primăria a achiziţionat utilaje de bătătorit zăpada şi o instalaţie de iluminat nocturn şi a amenajat zone pentru iubitorii de snowboard. la jumătatea distanţei dintre Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei.Izei cale de câţiva kilometri. alpinism. aici zăpada ţine din decembrie până în aprilie. În turismul montan zonele sunt practicate şi de alte forme specifice numite sporturi extreme şi anume: mountainbike. Muzeul Satului şi Muzeul Memorial din Sighetul Marmaţiei. drumeţia. Muzeul Ţărăncii şi Mănăstirea din Dragomireşti. În zona Rozavlea . snowboard. . mai ales dacă ajungeţi aici vara. parapantǎ. Pe şosea se poate ajunge mergând pe drumurile naţionale DN17C dinspre Bistriţa prin Năsăud sau pe DN18 dinspre Suceava prin Câmpulung Moldovenesc[49]. Cascada Cailor din Munţii Pietrosu. Staţiunile Ocna Şugatag şi Mogoşa.etc.Ieud se poate ajunge pe calea ferată. În vederea modernizării şi dezvoltării localităţii. multe obiective turistice printre care: Cimitirul Vesel din Săpânţa şi Mănăstirea Peri. Biserica Cuvioasa Paraschiva din Botiza.Botiza . Mănăstirea Bârsana din localitatea Bârsana.

Activitatea de mountainbike se desfăşoară la coborâre sau urcare pe trasee montane amenajate pe drumuri forestiere sau plaiuri alpine. Cascadele întâlnite pe teritoriul judeţului Maramureş sunt: Cascada Cailor. O zi de adrenalină pe sub cascade şi în galeriile subterane din adâncul pământului include off-road cu maşini de teren până la cascade. Cascada Puzdrele[50]. Acest dispozitiv permite recuperarea coardei după terminarea coborârii. În cazul unei surplombe. dacă ai învăţat .Mountainbike. Coborârea în rapel trebuie să se efectueze fără întrerupere şi este recomandabil să se evite suprasolicitările asupra punctului de ancorare (de asigurare). puteţi să vă sprijiniţi pe genunchi. de exemplu: întoarcerea de la peşteră sau de la cascade.Giuleşti. aceasta fiind amplasată chiar în apropierea munţii Rodnei.Ocna Şugatag Activitatea se poate introduce şi în completarea altor activiăţti. coborârea unor cascade a căror înălţime ajunge şi Ia 30-35 de metri. Coborârile în rapel se pot face pe lungimi între 10 . picioarele orizontale şi depărtate.Săpânţa-Sighetul Marmaţiei *Rona de Sus. mountainbike-ul este practicat în judeţ pe traseele: *Băile Borşa-Borşa oraş. O zonă în care se desfăşoară acest fel de sport este în staţiunea Borşa.Călineşti.Deseşti-Ocna Şugatag *Poienile de sub Munte-Repedea-Ruscova-Rozavlea-Vişeul de Jos *Botiza-Rozavlea-Strîmtura. de pe pod.200 de metri pe stânca sau în gol. Coborârea în rapel se efectuează cu corpul vertical. Grupul de biciclişti este urmat întotdeauna de către o maşină cu remorcă pentru biciclete şi în situaţia în care un participant renunţă la deplasarea pe bicicletă acesta poate continua drumul cu maşina. se alege un traseu mai dificil. pentru cei antenaţi. Depresiunea Maramureşului este locul cel mai indicat pentru zbor cu parapanta. cu ajutorul unui sistem de frânare. Rapel este coborârea prin alunecare pe o coarda. Parapanta. în funcţie de nivelul de pregătire al participanţilor. Astfel.Bârsana. Aici se întâlnesc cei mai puternici curenţi de aer din judeţ şi.Vişeul de Sus *Remeţi. Activităţile de alpinism şi escaladă se desfăşoară pentru neiniţiaţi cel mai bine în prezenţa unui profesionist de obicei. numit opt de rapel. Escalada – Rapel.

Aven – Cascade. folosindu-te de curenţi. cu puţin talent în mânuirea parapantei. casca cu sistem de iluminare propriu pentru fiecare participant. punctul de plecare în rafting. Canioning – Bodyrafting. toate aflate la distanţe mici unele de altele. mai ales. Aceste forme de turism şi anume sporturile extreme sunt practicate în general de profesionişti care au pe lângă ehipamentul necesar adecvat şi o condiţie fizică bună. Pentru prima data în România se organizează coborâri de rafting şi pe timp de noapte. Traseul cuprinde parcurgerea sectoarelor de văi înguste şi adânci săpate de apǎ de-a lungul timpului. cascade. atât prin ineditul peisajului. Zborul se desfăşoară cu un pilot instructor autorizat şi experimentat. coborâre. echipat cu neopren. traversări de marmite etc. Canioning . O zi de adrenalină înconjuraţi de ape înseamnă offroad cu maşini de teren până în buza malului râului. lungi de zeci de metri. proiector montat pe barca. Zona lanţului vulcanic al munţilor Gutâi. dotat cu elemente reflectorizante. coborârea pe prin defileu Someşului[51]. pentru evitarea accidentelor. care permite participantului să plutească şi să facă mişcări libere în apă.lecţia bine şi ţi-a reuşit ridicarea de pe pământ. cât. avene şi galerii orizontale. Bodyrafting înseamnă coborârea pe firul apei a unui canion. văi active prin care mai curge apa. chei. poţi să zbori ore întregi.LăpuşŢibleş şi lanţul cristalin al munţilor Maramureş şi Rodna oferă cele mai spectaculoase locuri pentru aceasta aventură: canioane uscate sau cu apa. peşteri. ei trebuie să ţină seama şi de marcajele taseelor parcurse. Aventura este însoţită de echipament corespunzător. Zborul în tandem este o alternativă sigură şi plăcută pentru ca toţi cei ce doresc să experimenteze emoţiile şi senzaţiile zborului liber fără a parcurge un proces lung de învăţare şi antrenamente. sau fosile prin care cursul de apa a dispărut sau este sezonier. . si oferă o experienţă fatastică de 15-20 minute de zbor deasupra unui peisaj încântător. în condiţii de siguranţă maxima. Activitatea este deosebit de atractivă. prin diversitatea procedeelor necesare parcurgerii: căţărare. curgere prin tobogane naturale.

la o altitudine de 490 de metri. precum şi iniţierea unor acţiuni de educare a populaţiei în acest sens. Frumuseţea locurilor.Vadu Izei. unele lacuri acumulate în craterele vechilor mine de sare sau rezultate din eroziunea ori prăbuşirea unor părţii de munte. în vederea ocrotirii naturii. Prin complexitatea factorilor de cură pe care îi deţin aceste "uzine ale sănătăţii".În judeţul Maramureş există o asociaţie montană care are următoarele obiective: • Atragerea şi angrenarea tinerilor în practicarea activităţilor cu caracter turistic precum şi a sporturilor cu specific montan. Unele dintre ele sunt simple. aerul ozonizat. • Organizarea de excursii în toate zonele ţării. bogăţia de obiective turistice şi sărbători folclorice vă vor face să vă aduceţi aminte cu drag şi nostalgie de această staţiune. a cicloturismului şi alpinismului. • Iniţierea unor acţiuni menite să ducă la protejarea rezervaţiilor naturale. • Participarea pe bază de proiecte la acţiuni de ecologizare. a conştientizării importanţei acestui fapt şi a implicaţiilor sale în dezvoltarea societăţii moderne. multe radioactive. pot trata aproape toate maladiile umane. ospitatalitatea oamenilor. Ocna Şugatag este situată în Depresiunea Maramureşului la poalele Munţilor Ţibleş şi Gutâi. • Dezvoltarea reţelei turistice prin acţiuni de remarcare a traseelor turistice existente precum şi de marcare a noi trasee. erau cunoscute ca având efecte terapeutice. România poate fi considerată pe bune dreptate. • Educarea tineretului. monumentelor ale naturii şi a zonelor cu regim special de protecţie. Încă din antichitate. precum şi a elementelor de floră şi faună ocrotite[52]. Peste o treime din apele minerale ale Europei se găsesc în România. altele fierbinţi. . practicarea de activităţi cu caracter speologic. printr-o serie de acţiuni la nivel de şcoli. Ocna Şugatag -Mogoşa . o ţară fondatoare a turismului balnear.

În sprijinul acestora stau facilităţile de tratament prezente: bazine cu apa minerală caldă sau rece.Catolică (sec. altitutdinea medie a acestui loc este de 490m. la 58km de Baia Mare şi la 20km de Sighetul Marmaţiei. În Ocna Şugatag se poate ajunge pe şosea urmând drumul naţional DN18 care leagă Baia Mare de Sighetu Marmaţiei sau pe calea ferată până în gară din oraşul Sighetu Marmaţiei de unde se pot lua mijloace auto până în staţiune.aflată în localitatea Rona de Sus Baia Sprie . Mănăstirea Rona de Sus .Pe lângă toate acestea mai există şi izvoarele de ape minerale care sunt recomadate în tratarea unor afecţiuni reumatismale. fizioterapie. În judeţul Maramureş găsim următoarele staţiunii balneare : Ocna Şugatag situată în depresiunea Maramureşului la poalele munţilor de origine vulcanice Ţibleş-Gutâi. aerosoli. ginecologice sau ale aparatului locomotor. Din Ocna Şugatag până în Vadu Izei mai sunt circa 12-13 km mergând spre Sighetu Marmaţiei.Biserica Romano . electroterapie . În zona staţiunii Ocna Şugatag se mai pot vizita: . Mănăstirea Bârsana . gimnastică medicală. staţiunea Ocna Şugatag are un relief deluros. Centrul Vechi (arhitectura din sec. ale sistemului nervos periferic. ."Cimitirul Vesel". XV) etc.aflată în localitatea Bârsana şi atestată documentar în anul 1761.Oraşul Baia Mare: Muzeul de Etnografie si Artă Populară. Săpânţa . XIV)[53]. brăzdat de apele râului Mara.

reumatism secundar infecţios. infecţioalergice. ozenoase. Afecţiuni O. infecţîos. emfizen pulmonar.P. hipertrofice.R. periferice. în împrejurimi se pot vizita bisericile din lemn de la Breb. conferă aerosolului temperatură deosebită. 3. centrale. laringite. boli profesionale.. sechele postpneumectorii. artroze periferice. livezilor. boli cardiovasculare[54]. lacul Firiza unde se fac canotaj. Indicaţiile tratamentului balnear: 1. status post ionfecţii respiratorii repetate. Afecţiuni respiratorii: bronşită cronică.Datorită prezenţei pădurilor. alergice. coxartroze. Aerosoloterapia = pulverizarea prin diferite tehnici a apelor sulfuroase şi iodurate. izvoare crenoterapie. B. 2. Afecţiuni ale aparatului locomotor: reumatism degenerativ: spondiloze.N.C. reumatism abarticular. astmul bronşic alergic. sinuzite operate. Boli asociate: afecţiuni ginecologice. mărirea particulei. respirator Factori terapeutici naturali: ape minerale clorurosodice sulfuroase. viteza de deplasare.O. rinofaringite cronice hipertrofice. bromurate. traheobronşite.catarale. 4. Budeşti. plimbări cu vaporaşul sau se poate pescui. Călineşti şi Giuleşti. precum şi a lacurilor saline din preajma staţiunii. . gonartroze. De la staţiune se pot face drumeţii pe Valea Iehudului spre Vârful Ţibleş. ape clorurosodice iodurate.L. mănăstirea Bârsana. Lângă staţiunea "Ocna Şugatag". disfuncţii postraumatice: afecţiuni neurologice.: rinosinuzite cronice. micoze ocofaringiene. bronşiiectazii fără episoade hemoptoice. Sârbi. atmosfera este încărcată cu ioni negativi benefici. endocrine. Profil terapeutic: reumatismal.

pe un platou vulcanic sub vârful Igniş. câteva dintre reperele terapeutice sunt: afecţiuni reumatismale. decontracturant. Efectele apelor sulfuroase în cura externă: vasodilataţie în reţeaua arterială şi cutanată. scade glicemia. În această staţiune se folosesc cu precădere sursele cu ape minerale şi nămol. efect antiinflamator. ameliorează deficitul creat prin eliminarea procluziilor de secreţie patologică. efect bacteriostatic prin interferarea metabolismului microbian. creşte mobilitatea articulară. împreună cu kinetoterapia reface dinamica articulară. ortopedice. micoze. afecţiuni neurologice. exceptând faptul că apele sufuroase sunt indicate in reumatismul secundar infecţios şi reumatismul cronic degenerativ asociat cu HTA arterosclerică. având un rol important de interferare a mecanismelor biologice şi fiziologice[55]. creşte rezistenţa la frig a mucoasei căilor respiratorii. clorurată. favorizarea mukokineziei în sputele vâscoase permanente. au efect mai intens în micoze şi în fluidifierea sputelor vâscoase. în afecţiuni ginecologice inflamatorii. revitalizarea epitelului vibratil. periferice li se pare că şi la persoanele cu spasmofilie asociată. fluidifiant la nivelul lichidului articular. iodică. hipertonă. datorită temperaturii băii şi în asociere cu parafină. ginecologice. sulful intervine în cartilagiul articular în componenţa acidului. . aceasta este o staţiune climaterică şi de schi. O altă staţiune aflată în judeţul Maramureş este Staţiunea Izvoare. Elementul principal de cură este apa minerală în concentraţie mare. Efectele apelor iodurate sunt similare cu ale apelor sulfuroase exclusiv efectul antialergic. efect histominopaxic şi spasmilitic.Efectele apelor sulfuroase: umiditatea mucoasei bronşice. îmbunătăţirea circulaţiei arteriale periferice. este situată la altitudinea de 1003 m. Indicaţiile sunt comune pentru apele sufuroase şi iodurate . condroetin sulfric. general. într-un cadru natural deosebit de pitoresc. au mai mult rol trofic asupra mucoasei (eficiente în ozenă). sulful se reabsoarbe prin tegument şi intervine în metabolismul. vasodilataţie cu refacerea troficităţii mucoasei. electroterapia diminua durerea în procesul de dinamizare a stazelor. afecţiuni vasculare periferice şi afecţiuni neurologice periferice. sodică. aflată la 30 km de Baia Mare.

membră a Federaţiei Europene de turism rural EUROGITES. hotel. Prin promovarea unor aşezări rurale cu valori etnografice.În Maramureş. a fost înfiinţat oficial agroturismul. Ecologic şi Cultural (ANTREC). Din Borşa pe Valea Izei. dar câteva sunt zonele care se detaşează faţă de celelalte prin oferta lor mai mult decât generoasă. care în afara funcţiilor politico-administrative. înseamnă atragerea turistului prin ineditul spectacol. SATUL civilizaţia tradiţională cu înseamnă obiceiuri cunoscute de generaţii întregi. Antrec are 31 de filiale judeşene. în Săpânţa. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc este realizată de Asociaţia Naţională pentru Turismul Rural. Astfel. păstrătoare de tradiţii şi cu un bogat trecut istoric. 1994 care prevede stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona muntoasă. două reţele de pensiuni îşi cheamă din şosea drumeţii. în localităţile Vadu Izei şi Onceni. la căsuţe de vacanţă sau în ţarcuri special amenajate pentru instalarea corturilor. Această formă de turism a fost dezvoltat cu ajutorul satului şi naturii. sociale. La circa 20 km. Cei care preferă să se cazeze la oraş au oferta variata de hoteluri. 12 . care vor să înnopteze în pensiuni. situate într-un mediu nepoluat. case cu 3-4 etaje. agroturismul se defineşte prin: satele turistice drept aşezări rurale pitoreşti bine constituite. la vreun motel. doar două pensiuni autorizate sunt la dispoziţia Asociaţiei de Turism. cu sărbători strămoşeşti. Se poate vorbi mult de turismul rural din toată România. 154/31. culturale şi cadrul natural pitoresc. una dintre aceste zone fiind şi judeţul Maramureş. ca sate turistice. organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 1994. tradiţionalul şi modernul stau în aceeaşi casă. moteluri şi pensiuni în Sighetu Marmaţiei. plus mansardă şi demisol. astfel spus. Din anul 1995 a fost aprobată Legea nr. astfel fiind promovată iniţiativa privată în sensul că gospodăriile ţărăneşti pot fi autorizate să presteze servicii turistice în calitate de pensiuni sau ferme agroturistice. infuzia de capital din ultimii ani începe să sporească oferta de cazare a turiştilor. economice şi culturale . Staţiunea Borşa a fost năpădită în ultimii ani de veritabile palate. printre care şi în judeţul Maramureş. în care vechiul se îmbină cu noul sau.

Această comună fostă Cuhea. .pieptare de o mare varietate cromatică . este un important centru de artizanat: covoare.  Săcele . atelier renumit de cojocărie. Stabilirea tipurilor de sate turistice constă în relevarea specificului localităţilor şi gruparea lor în câteva tipuri fundamentale .Vodă se găsesc vestigiile fostei rezidenţei princiare a celui care a trecut Pasul Prislop pentru a întemeia Moldova şi al cărui nume îl poartă comuna cu mare fală. ceramică veche. costum popular cu specific local.proprii.sate turistice etnografice-folclorice .sate turistice climaterice şi peisagistice. îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului şi funcţia de primire şi găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui sejur cu durată nedeterminată[56].  Satul Şugatag are arhitectură de lemn tradiţională. Dintre aceste categorii de sate se enumerǎ şi cele întâlnite pe teritoriul Maramureşului.sate turistice de creaţie artistică şi artizanală . în vederea promovării în fiecare localitate: .muzeu sătesc ce deţine vestigii geto-dacice. Specialiştii apreciază că întreaga politică de dezvoltare a turismului rural din România trebuie să se facă printr-o cât mai strânsă colaborare cu EUROGITES.  Bogdan -Vodă este unul dintre satele declarate sate etnografice-folclorice. împletituri din nuiele. prelucrarea artistică a lemnului. unelte tradiţionale locale. ornamentate cu oglinzi şi ciucuri şi brodate cu negru. Nu departe de actuala intrare în satul Bogdan .

făurite de meşteri cioplitori locali cu mult simţ artistic. Porţile maramureşene deosebite care imaginând în relief şi culoare . ce reprezintă adevărate arcuri de triumf ale hărniciei şi omeniei acestui colţ de ţară. semnul soarelui-simbolul vieţii. port specific popular local: cămaşa femeiască de Săpânţa cu încreţituri. sat ce deţine un port popular lăpuşnean autentic.ţesături. sculptate cu motivul soarelui. aspecte din viaţa şi preocupările oamenilor din zonă. staiţe. flori. comună cu izvor cu apă minerală indicat în tratarea afecţiunilor hepatobiliare. colţişori şi broderie rafinată albă sau galbenă după vârstă. cămaşa bărbătescă brodată foarte scurtă. Satul Sârbi prin porţile de lemn. margini în dinţi de lup. rozeta solară. arborele vieţii.  Satul Botiza renumit centru de artizanat în ţesutul scoarţelor şi confecţionarea jugurilor pentru boi. turismul rural este reprezentat în judeţul Maramureş prin diferite sate şi activitǎţii desfăşurate acolo care atrag turişti. Cimitirul Vesel unic în România prin concepţie şi originalitate  Stoiceni.intestinale. păsări. cu motive ornamentale tradiţionale: funia.  Vadu Izei cele mai frumoase porţi de lemn din maramureş sculptate. . funia. Această formă de turism are două obiective : 1) de instruire prin îmbogăţirea cunoaşterii.  Satul Rogoz. cergi maramureşene cu motive tradiţionale original.  Săpânţa renumit centru de artizanat . fiecare fiind unic şi deosebit prin creaţiile pe care le deţine. floarea soarelui. gastro. Astfel.

în Sighetu . coverturi. spre deosebire de turismul recreere sau curativ. Monumentul eroilor (1935). Muzeul Etnografic al Ţării Lăpuşului. Participarea la evenimente culturale: spectacole de operă. recreerea. Există valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi internaţional. între care se remarcă: biserici şi ansambluri mănăstireşti. de civilizaţie. Vizitarea muzeelor: de arheologie. în Ieud: Centru Etnografic.Marmaţiei: Muzeul Maramureşului (1926). Ţinutul Maramureşului deţine un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi atractivitate turistică. castele. ansambluri urbane sau rurale. de nivelului de instruire al acestora. Casa de lemn (secXVIII). istorice. Catedrala Ortodoxă Română. Biserica . pentru care cadrul natural oferă majoritatea motivaţiilor. ştinţe naturale. Primordială rămâne însă în sfera condiţionări nevoia de cunoaştere şi nu numai ca derivat al ei. În acest judeţ există foarte multe resurse antropice iar turismul cultural este foarte practicat. în principal obiective turistice de provenienţă antropică. edificii religioase. dans. parcuri şi grădinii. sărbătători tradiţionale. Muzeul Satului Maramureşean. balet. festivaluri de muzică. naţionale sau regionale. monumente şi ansambluri de arhitectură şi de artă. parcuri zoo. Printre principalele obiective turstice vizitate în Maramureş prin prisma turismului cultural sunt: în Târgul Lăpuş: Centru de artizanat şi ceramică. istorice. expoziţii şi târguri. din care o parte s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO. Palatul culturii. Turismul cultural se concretizează în: Vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric al regiunii: vestigii arheologice. teatru.2) recreerea resimţită pe plan spiritual prin aflarea unor adevăruri şi cunoaşterea unor forme noi. monumente. grădina botanică. Turismul cultural vizează. Dezvoltarea turismului cultural este stimulatǎ de curiozitatea oamenilor.

gustul înşelǎtor al hornicii.UNESCO). ascultând înţelepciunea bǎtrânilor. precum şi de cǎtre cercetǎtori[57]. în Şieu : Biserica de lemn (1599 . râsul sǎnǎtos al maramureşencelor. Şi atunci. semeţe. stǎ farmecul Maramureşului. Aspectele problematice cu care se confruntă acest tip de turism sunt legate de infrastructura de acess la siturile arheologice şi monumentele de arhitectură care este învechită şi insuficientă.UNESCO ). Aspectul reliefului modelat în cea mai mare parte în roci cristaline reflectă puternic structura geologică. Cimitirul Vesel. pentru tradiţiile pe care ştie sǎ le respecte. Supranumiţi şi „Făgăraşul nordului”. lungi şi sălbatice spre sud. biodiversităţii deosebite existente în Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei.comuna Săcele: în Săpânţa: Centrul de artizanat. lipsa punctelor de belvedere pentru fortificaţi. însǎ mai presus de toate stǎ maramureşeanul. lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovarea obiectivului cultural. graiul fermecat. numeroase circuri glaciare. Turismul ştiinţific reprezintă o formă de turism cu potenţial deosebit de dezvoltare datorat.UNESCO). în Moisei: Ansablul Monumental dedicat patrioţilor maramureşeni (1972). custuri şi vârfuri abrupte. în special. În Rozavlea : Biserica din lemn (1717. lipsa spaţiilor de cazare pentru turismul de pelerinaj. Toate aceste caracteristici conferă frumuseţe şi originalitate acestui masiv montan deosebit de apreciat de către iubitorii de alpinism şi drumeţii montane. Toate acestea îndeamnă practicare formelor de turism amintite cu o intesitate ridicată şi în condiţii calitative accesibile. Mănăstirea Moisei (sec XIV . Doar reuşind sǎ simţi puterea magicǎ a maramureşeanului. Acest judeţ deţine un potenţial turistic de excepţie: unic şi vestit atât prin resursele naturale cât şi prin etnografie şi folclor care a fost păstrat de-a lungul anilor nealterat. în felul lor de a "hori" şi de a fi ca oameni. care şi-a pǎstrat judecata limpede şi neîntinatǎ. fire sǎnǎtoasǎ şi robustǎ. E adevarat cǎ Maramureşul este cunoscut pentru aceastǎ civilizaţie a lemnului.din Deal (1364). arhaic al ţǎranilor şi cântecul ceteraşilor poţi înţelege chemarea Maramureşului. . Biserica din Vale (1699). nu vei simţi decât un dor continuu şi o dorinţǎ puternicǎ de a te întoarce şi a nu mai pleca. Biserica din lemn (1699). o creastă principală lungă şi continuă orientată nord-vest. În felul lor de a grǎi şi de a privi lucrurile. Munţii Rodnei prezintă o configuraţie asimetrică cu văi abrupte şi scurte spre nord. Muzeul sătesc.

CAPITOLUL 4 CADRUL ETNOGRAFIC AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

Diversitatea formelor de relief, întinderea pǎdurii cu bogatul fond cinegetic, specificul etnografic şi folcloric, prezenţa unor monumente istorice şi de arhitecturǎ, mulţimea izvoarelor minerale şi prezenţa staţiunuilor climaterice conferǎ judeţului Maramureş un valoros potenţial turistic. Dintre toate acestea, cadrul etnografic este cel care atrage în mod deosebit turiştii prin frumuseţea şi diversitatea caselor, porţilor tradiţionale, uneltelor, ţesǎturilor, ceramicii, bisericilor, datinilor şi folclorului, unice prin semnificaţie, vechime şi desfǎşurare. 4.1 Aşezǎrile La întrebarea de ce este frumos Maramureşul, vom gǎsi o mulţime de rǎspunsuri pornite din impresii de moment, din impactul pe care-1 are vizitatorul cu natura, cu oamenii şi creaţiile acestora. Credem cǎ armonia care s-a creat între om şi operele sale integrate în peisajul maramureşean dǎ naştere specificului care individualizeazǎ zona, care-i conferǎ acesteia unicitate. Privitǎ în ansamblu, aşezarea maramureşeanǎ are ca dominantǎ biserica, care în general este amplasatǎ în mijlocul satului sau în mijlocul celor douǎ pǎrţi ,,susani" şi „josani". Biserica, în general este amplasatǎ pe un patrimoniu, de unde dominǎ satul. În jurul bisericii este cimitirul satului, unde de secole sunt îngropaţi cei care pleacǎ în lumea de dincolo. Având în vedere criterii etnografice, istorice şi geografice, se constatǎ elemente de identitate culturalǎ localǎ care indicǎ mai multe subzone. Pentru aceste subzone pledeazǎ şi tipul de aşezare şi structura gospodǎriei ţǎrǎneşti, ocupaţiile specifice portul popular şi arta popularǎ în general, obiceiurile şi folclorul, particularitǎţile lingvistice, şi nu în ultimul rând, arhitectura.

1) Subzona plasatǎ în vestul Maramureşului, definitǎ geografic de bazinul Marei şi Cosǎului şi cursul inferior al Izei pânǎ la Bârsana, în care folosirea lemnului de stejar a imprimat construcţiilor anumite caractere. 2) Subzona centralǎ, cuprinzând cursul mijlociu al Izei (între Strâmtura în nord şi Sǎliştea de Sus, în sud) şi apa Vişeului (de la vǎrsare în nord şi pânǎ la Vişeu de Sus, în sud), în care s-a dezvoltat arhitectura cunoscutǎ îndeobşte maramureşeanǎ, incluzând cele mai reprezentative biserici de lemn (Ieud, Rozvlea, Bogdan Vodǎ, Şieu, Botiza, Poienile Izei). 3) Subzona esticǎ a bazinului Ruscova, grupând şi cǎtunele populaţiei de ruteni, în care arhitectura prezintǎ unele note diferite faţǎ de restul zonei, în ceea ce priveşte planul şi sistemul de decoraţie. 4) Subzona nordicǎ, de-a lungul Tisei, în care se simte mai puternic influenţa arhitecturii oraşului Sighet, precum şi a localitǎţilor urbane de dincolo de Tisa, ducând la anumite fenomene de hibridizare. 5) Subzona sudicǎ cuprinde cursurile superioare ale Izei şi Vişeului (satele Sǎcel, Borşa, Moisei), mai complexǎ ca structurǎ, în care se resimt legǎturile cu Nǎsǎudul şi cu Bucovina. Deşi s-a fǎcut mult pentru dezvoltarea unui turism modern, amenajǎrile actuale sunt încǎ departe de a pune în valoare potenţialul turistic al judeţului[58]. 4.2 Meşteşugurile ţǎrǎneşti Acestea au apǎrut pentru a satisface nevoile omului, în special în perioada când satele erau ,,închise", guvernate de un sistem autarhic. Odatǎ create, ele s-au perfecţionat, pǎstrându-se vii pânǎ în zilele noastre. Torsul, ţesutul şi cusutul. Ambianţa interiorului casei din Maramureş este armonizatǎ de prezenţa textilelor care, prin varietatea lor, bogǎţia formelor, motivelor decorative, a cromaticii şi nu în ultimul rând a felului cum sunt aranjate, dau o notǎ

specificǎ zonei. Dupǎ funcţia ţesǎturilor în cadrul casei se disting: ţesǎturi de uz curent (cerga, ţolul, ţolinca, lepedeul, faţa de perinǎ, ştergarele, faţa de masǎ); ţesǎturi cu caracter decorativ (ţolurile şi cergile de rudǎ, cǎpǎtâie de pernǎ, ţesǎturile de desagi, ştergarele de rudǎ, ştergarele de icoanǎ, ştergarele de blid, feţele de masǎ şi lepedeele care se pun pe rudǎ); ţesǎturile de ritual (covorul pe care îngenuche mirii când depun juramântul, dar şi covorul de pe masa pe care este aşezat mortul în coşciug în timpul priveghiului şi al prohodului, ştergarele şi materialele de traistǎ care se dau de pomanǎ la înmormântare, crijma de botez). Prelucrarea lemnului. Meşteşugul prelucrǎrii lemnului se justificǎ prin bogǎţia pǎdurilor de foioase şi rǎşinoase, pǎduri care şi astǎzi acoperǎ o mare parte a teritoriului. Viaţa de azi a impus în Maramureş noi tehnici şi materiale de construcţie. Meşteşugarii de case şi porţi, prezenţi în toate satele zonei, folosesc şi astǎzi vechile tehnici tradiţionale: cioplitul lemnului cu securea, fǎtuitul cu barda, tǎiatul şi crǎpatul lemnului gros cu fierǎstrǎul şi joagǎrul, securirea pentru drǎnitit, rindele, dǎlţi, sfredele. În cadrul Maramureşului, comuna Sǎpânţa face o notǎ aparte în privinţa artei lemnului. Meşterul Stan Ion Patraş a colorat lemnul sculptat tot de el, în albastru ca fond, iar pentru sublinieri a folosit galbenul, roşul, albul. Stan Patraş a mai lucrat şi mobilier ţǎrǎnesc, miniaturi, picturi pe lemn. Olǎritul. Încǎ se mai pǎstreazǎ în casele maramureşenilor piese vechi de ceramicǎ provenite din zona Sǎcel, Sighet, Ieud. Astǎzi funcţioneazǎ centrul de ceramicǎ de la Sǎcel şi cel de la Sighet. Centrul de ceramicǎ de la Sǎcel are un specific propriu, absolut inconfundabil, ceramica de Sǎcel este cunoscutǎ ca ceramicǎ de facturǎ dacicǎ, deoarece prin tehnicile de lucru, dar şi prin forma vaselor şi prin elementele decorative este foarte asemǎnǎtoare cu ceramica arheologicǎ din La Tene-ul dacic. Efectul deosebit al ceramicii de la Sǎcel îl constituie forma şi culoarea roşie nesmǎlţuitǎ. Armonia între forma vaselor şi simplitatea motivelor decorative, într-o cromaticǎ caldǎ, dǎ notǎ de vechime şi autenticitate pentru aceste obiecte. Ceramica de Sǎcel a avut o largǎ rǎspândire, piese de mare rafinament artistic pǎtrunzând în colecţiile muzeelor zonale, naţionale şi în multe colecţii particulare. Şi astǎzi vasele ceramice îşi gǎsesc rolul lor funcţional (pentru apǎ,

Este un semn. iar pentru calitǎţile lor estetice se folosesc şi în decorarea interiorului. Casa . Casa este dovada importanţei de care s-a bucurat întotdeauna din partea celor care o locuiau şi de aceea. Toate componentele. s-au îndesit de-a lungul drumului principal. vâltorile şi uleiniţele. grǎdiniţa. au pǎstrat structura modelului tradiţional. pe mǎsura oamenilor locului. erau confecţionate din lemn. arhitectura construcţiilor este într-o armonie perfectǎ cu peisajul. dar şi construcţiile administrative. Astǎzi gospodǎriile s-au modernizat. pe lângǎ funcţionalitate. 4. Din lemn erau şi semnele de mormânt . gospodǎria ţǎrǎneascǎ tradiţionalǎ se încadreazǎ în tipul gospodǎriilor cu curte dublǎ.şi troiţele de hotar şi ca o sintezǎ a geniului creator ţǎrǎnesc tot din lemn erau construite şi bisericile . s-a avut în vedere şi aspectul ei estetic. creaţiile sale şi mediu. fenomen firesc şi necesar. respectiv gospodǎria propriu-zisǎ (grǎdina. pânǎ în primele decenii ale secolului nostru era pus sub semnul "civilizaţiei lemnului". de la poarta de intrare pânǎ la casǎ. pǎmânt arabil. formând o simbioza între om. pǎdure). rǎmânând un simbol al startoniciei. a frumuseţii lor sufleteşti şi a mediului natural care o înconjoarǎ.Locuinţa.crucile . o marcǎ culturalǎ şi de civilizaţie a unui popor. filosofic. Astǎzi gospodǎriile s-au modernizat. s-au îndesit de-a lungul drumului principal. au pǎstrat structura modelului tradiţional. dar. livada. dar în general. la fel ca şi morile. în general. fenomen firesc şi necesar. Gospodǎria maramureşeanului cuprinde douǎ componente: statutul. Casa ţǎranului din Maramureş poartǎ amprenta timpului peste care a trecut şi la care a rezistat. În ea este încorporat un sistem existenţial. Fiecare spaţiu din gospodǎrie este ocupat de o construcţie cu destinaţie specialǎ. pivele.3 Casa şi gospodǎria ţǎrǎneascǎ Privitǎ în ansamblu.lapte. Satul maramureşean. În Maramureş. de aceea se constituie într-un element de identitate culturalǎ şi naţionalǎ. preparatul hranei). curtea cu casa şi ocolul vitelor) şi terenurile din afara gospodǎriei (fâneţe.

este cǎmaşa de Sǎpânţa. Costumul femeiesc din Maramureş. mobilier modern în amestec cu piese tradiţionale. este o zona unitarǎ cu caracteristici specifice de necontestat. preluându-se îmbrǎcǎminte din comerţ. pǎmânt. Intrând astǎzi într-o casǎ ţǎrǎneascǎ vei fi uimit de abundenţa produselor textile de tot felul. La gât poartǎ şi azi "zgǎrdane" din mǎrgele colorate. Se renunţǎ cu mare uşurinţǎ şi rapiditate la piesele tradiţionale. brodat cu lânǎ finǎ. confecţionatǎ . vase emailate cu motive strident colorate aşezate în stive pe dulapuri. decolteul şi mânecile sunt accentuate de ornamente realizate prin cusǎturi de mare migalǎ şi cu fire divers colorate. Un loc important în domeniul acestei creaţii îl deţine portul popular[59]. suferǎ în continuare modificari.maramureşene. au devenit din ce în ce mai pregnante. geoclimatici a fost şi este supus nevoii de înnoire. care. Costumul bǎrbǎtesc se înscrie în aria portului transilvǎnean. Podoabele femeilor din Maramureş sunt puţine şi sobre. Pieptarul femeiesc are în general douǎ variante: cel din pǎnurǎ de lânǎ şi cojocul din blanǎ de miel. care astǎzi a devenit frecventǎ în Maramureş. O cǎmaşǎ bogat ornamentatǎ. pe ansamblu. În timp. Croiul acesteia este cel tradiţional specific zonei. Interiorul ţǎrǎnesc tradiţional condiţionat de factori social-economici. care mai de care mai colorate. divers coloratǎ. confecţionate din pânzǎ albǎ ţesutǎ în casǎ. care erau relevante pentru bogǎţia în animale. cu elemente comune şi pentru celelalte provincii româneşti. înşirate şi împletite sau "ţesute" în motive geometrice. O mare valoare artisticǎ o au cǎmǎşile femeieşti. Trebuie sǎ remarcǎm cǎ semnul categoriei sociale nu era dat de mǎrimea încǎperilor casei. sub aspectul creaţiei populare. se integreazǎ în structura generalǎ a portului popular românesc. cu mâneca încreţitǎ prinsǎ din umǎr şi decolteul pǎtrat. ca de altfel majoritatea categoriilor culturii populare materiale şi spirituale. etnopsihologici. 4. în esenţǎ. cu multe elemente specifice locale. un amalgam între vechi şi nou. în ultimii ani.4 Portul popular şi obiceiurile Maramureşul. portul popular. ci de mǎrimea şi numǎrul construcţiilor anexe din gospodǎrie. Cǎmaşa tradiţionalǎ bǎrbǎteascǎ. La femeile tinere şi fete.

dar şi cele de peste an. a bisericilor de lemn.din cânepǎ şi in. Se fierb cu scoarţǎ de arin şi capǎtǎ o culoare neagrǎ. O categorie aparte a costumului popular o constituie portul pǎcurarilor.5 Monumentele de arhitecturǎ. sunt marcate şi de componente sacrale creştine. în toate satele Maramureşului. au trecut în cel ceremonial. Bisericile şi porţile maramureşene Monumentele Maramureşului sunt fǎrǎ îndoialǎ monumentele neamului românesc. Prezenţa. case şi biserici. dar care se menţin şi în zilele noastre. evoluând înspre cel artistic. moartea. este confecţionat din pǎnurǎ şi tivit pe margini cu catifea neagrǎ dar şi albastrǎ. pǎstrându-şi funcţiile esenţiale. Maramureşul şi-a lǎsat amprenta pe pǎmântul milenar prin construcţiile de lemn. au determinat apariţia unor ceremonii şi ritualuri de o frumuseţe şi originalitate deosebitǎ. Sarasǎu şi Iapa. astǎzi din bumbac sau în amestec cu in. mori şi semne de mormânt. 4. dar şi zilele de trecere de la un anotimp la altul. cǎsǎtoria. este ţesutǎ în casǎ. în felul acesta devenind impermeabile şi imune la insecte. acareturi gospodǎreşti şi unelte. care presupun munci specifice. piesele sunt tratate cu sânge de ied în amestec cu unt. cu note proprii. în cadrul cǎruia s-au produs şi se produc schimbǎri. Astǎzi se poartǎ cizme sau bocanci. cele din ciclul vieţii. ca naşterea. cearǎ de albine şi rǎşinǎ de brad. care au contribuit la pǎstrarea şi transmiterea lor peste timp. Momentele importante. Hainele pǎcurarilor se numesc smolenci şi sunt o marcǎ personalǎ şi semn de distincţie. Portul popular este încǎ viu în zonǎ. Obiceiurile sunt o componentǎ a modului existenţial al oamenilor şi constituie un sistem de viaţǎ care s-a statornicit în timp. Încǎlţǎmintea tradiţionalǎ era formatǎ din opinci cu obicele de lânǎ legate cu curele. este expresia rolului pe . pǎstrând totuşi secvenţele esenţiale iniţiale. Pieptarul. la Sǎpânţa. hotǎrâtoare din viaţa omului. o altǎ piesǎ a costumului popular bǎrbǎtesc. iar zilele de sǎrbǎtoare devin pentru strǎini o revelaţie esteticǎ[60]. obiceiurile au pierdut tot mai mult caracterul lor magic şi ritual. de sens şi funcţionale. Toate obiceiurile statornicite în viaţa comunitǎţilor maramureşene. De-a lungul timpului.

sunt expresia unui limbaj ce se lasǎ greu de descifrat. având o încǎrcǎturǎ simbolisticǎ milenarǎ. frumuseţea porţilor uimeşte cu atât mai mult cu cât creatorii au fost ţǎrani simpli. adesea cu o înfǎţişare monumentalǎ. Maramureşul are puţine monumente vechi din zid (de piatrǎ. pǎmânt. cǎrǎmidǎ). "Sf Maria cu Pruncul" recuperare de la troiţele din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea[62]. cum sunt denumite de sǎteni. astǎzi trecutǎ în planul artisticului. Poarta maramureşeanǎ . Un element important al gospodǎriei maramureşene îl constituie porţile. Adevǎrate opere de artǎ. Semnele de mormânt sau crucile. În Muzeul Etnografic al Maramureşului din Sighetul Marmaţiei se mai pǎstreazǎ elemente componente . Caracteristic arhitecturii bisericilor maramureşene este supraînǎlţarea bolţii naosului.care l-au avut acestea de-a lungul veacurilor în viaţa şi spiritualitatea româneascǎ de pe acele meleaguri[61]. mai multe rǎstigniri "Iisus Hristos".sculpturi ca "Sf. deoarece ele aduc de peste secole forme sculpturale şi motive decorative deosebite şi de cele mai multe ori. Din punct de vedere al planimetriei. Încadramentele uşilor masive de la intrare. care şi-au cucerit o faimǎ binemeritatǎ prin armonia proporţiilor. aşezarea fortificatǎ de pe Dealul Cetǎţii din muncipiul Sighetul Marmaţiei. Elemente de decor vin sǎ susţinǎ arhitectura maiestuoasǎ a construcţiei. O poartǎ maramureşeanǎ este un ansamblu format din pǎrţi fixe şi mobile . edificiile fiind ridicate pe sistemul de plan folosit de întreaga arhitecturǎ medievalǎ româneascǎ şi caracteristicǎ cultului ortodox. atât de specifice satelor româneşti. la bisericile maramureşene se constatǎ unitatea de concepţie. texte care ele însele sunt monumente de limbǎ. atunci când s-au pǎstrat. ci pe un sistem de grinzi şi console. Printre acestea. dar cu un simţ al esteticului deosebit. Între monumentele Maramureşului. devin monumente. prin echilibrul construcţiei şi prin metafora densǎ a ornamentaţiei. un loc aparte îl au troiţele de hotar. ce se sprijinǎ nu pe pereţii clǎdirii. datatǎ la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului. Ioan". poartǎ însemne decorative pe care le gǎsim frecvent şi la casele tradiţionale şi care. cetǎţuia dacicǎ cu suprapunere medievalǎ de la Onceşti. precum şi ale ferestrelor. fǎrǎ pregǎtire specialǎ.

în afarǎ de atributele deja descrise. înseamnǎ cel mai adesea puterea femeii. combinatǎ cu Soarele ca parte masculinǎ. Acest motiv îl gǎsim şi în sculptura brâului masiv care încinge mai întotdeauna biserica de jur-împrejur. Luna simbolizeazǎ ritmul ciclic al timpului. Printre cele mai frecvente motive care apar încrustate pe cadrul uşilor exterioare la intrarea în biserici este în primul rând funia rǎsucitǎ. nu fǎrǎ surprindere. brâul acesta mai ilustreazǎ şi planul de legǎturǎ dintre Cer şi Pǎmânt. Soarele. Porţile maramureşene alcǎtuiesc un capitol important al civilizaţiei lemnului şi vǎzute într-un context european. ele reprezintǎ o contribuţie de seamǎ la îmbogǎţirea tezaurului cultural al vechiului nostru continent. arborele vieţii. reprezentare care vine de fapt cu aceeaşi semnificaţie. reînnoindu-se an de an pe aceeaşi structurǎ. zonalǎ şi localǎ. Luna . Poarta maramureşeanǎ este. el avea un rol simbolic. dispuşi paralel şi în acelaşi plan. la vechile culturi din care a fost preluat. pe acelaşi model. În afarǎ de funia rǎsucitǎ. dispariţia şi reapariţia ei înseamnǎ deasemenea . cu raze multe şi dese.ca simbol. divinitatea mamǎ. Soarele apare nu numai pe porţi. Dacǎ în privinţa arhitecturii locuinţei şi a celorlalte componente ale gospodǎriei tradiţionale s-au produs astǎzi mutaţii nu întotdeauna fericite. astfel el a fost cunoscut în Maramureş reprezentat sub formǎ de disc. poarta rǎmâne ca un simbol al Maramureşului. Soarele era considerat simbolul vieţii. pierzându-se mult din specificul zonal. ci pânǎ şi pe obiecte de uz casnic. apariţia. al cunoaşterii şi al înţelepciunii. devenirea universalǎ. Soarele era mǎsura timpului şi simbolul vieţii. roata şi coroana sunt cele mai frecvente elemente decorative. regina cerului. Element decorativ astǎzi. 4.6 Decorul şi simbolistica lui Cel care va zǎbovi puţin pe pridvorul unei biserici maramureşene va constata. pe ţesǎturi brodate şi pe cruci în cimitire. şi o marcǎ de identitate culturalǎ. cǎ decoraţia în lemn a stâlpilor de la intrare este identicǎ cu a porţilor de la gospodǎriile ţǎrǎneşti din satele regiunii. confecţionaţi din lemn de stejar. El era prezent încǎ din preistorie în simbolistica celor mai multe popoare. dar cel mai frecvent se poate vedea sub formǎ de rozacee cu petale."clasicǎ" şi cea mai des întâlnitǎ este alcatuitǎ din trei stâlpi de bazǎ.

Luna este în general asociatǎ cu Soarele. este "nava luminii care pluteşte pe marea nopţii". Coarnele de berbec sau de bovideu care împodobesc sub formǎ . Arborele sau pomul vieţii este reprezentat în Maramureş fie cioplit în lemn. În Maramureş este încrustrat pe stâlpii porţilor pǎzind gospodǎria. Şarpele. forţa şi puterea sufleteascǎ. contra anumitor boli. în descreştere ea îmbracǎ un aspect demonic.puterea trupeascǎ. Sculptatǎ în lemn sau confecţionatǎ din diverse frunze sau flori. fiind aproape peste tot alǎturi de Soare. În mormintele antice se puneau flori ca: rosmarin. cult de circulaţie universalǎ. recompensǎ. în creştere. el este o moştenire a dendrolatriei. prin însuşirile speciale pe care unele dintre ele le aveau. Crucea însǎşi este unul dintre cele mai vechi semne fǎcute de mâna omului. cultul arborilor. Motivul semnificǎ viaţa veşnicǎ. alteori al rǎului. veselie. coroana a avut din cele mai vechi timpuri o gamǎ de semnificaţii dintre cele mai diverse. Florile erau utilizate în scop profilactic. simbolizeazǎ fie schimbarea şi curgerea fǎrǎ întrerupere a timpului. un alt ornament des întâlnit în Maramureş. În accepţiunea ulterioarǎ a Bisericii creştine. împlinirea. fie pictat.nemurirea şi veşnicia. în special în Maramureş. ea a fost şi un instrument de torturǎ şi pedeapsǎ. albǎstrele. Roata. busuioc. Luna nouǎ. fie ciclurile anului. care merg pînǎ la contradictoriu: simbol funerar. de dimensiuni mai mari sau redusǎ la dimensiuni de amuletǎ. subiectivismul. motivul cel mai frecvent întâlnit în regiune. intuitivul. previne şi chiar respinge rǎul. semn de distincţie. şi reprezintǎ astfel cǎsǎtoria sfântǎ dintre Cer şi Pǎmânt. îl gǎsim gravat şi sculptat în lemn pe stâlpii porţilor în mai multe regiuni din România. pavǎzǎ împotriva bolilor. ca simbol. Luna jumǎtate este un simbol de îngropǎciune. este soarta omului însuşi: "repede ca nenorocirea. Coroana. "tinereţe fǎrǎ bǎtrâneţe". prin rǎstignirea şi moartea lui Iisus pe cruce. Poate reprezenta uneori spiritul binelui. înseamnǎ nenorocire. reînnoirea eternǎ. Luna plinǎ înseamnǎ întregul. Luna are şi aspecte mai puţin pozitive. Şarpele este unul dintre cele mai complexe simboluri. Soarele . florile au avut una din cele mai vechi întrebuinţǎri. a fost transformatǎ dintr-un obiect de torturǎ într-un lucru sfânt. de nepǎtruns ca destinul". devenind simbol al creştinismului. pentru a întârzia putrefacţia corpului. Ca talismane profilactice care se puneau în anumite puncte ale corpului. aratǎ luminǎ. ascuns şi chibzuit ca rǎzbunarea. Are semnificaţii magice. reprezentând iraţionalul.

încasǎrile din turism. CAPITOLUL 5 CALCULUL ŞI INTERPRETAREA PRINCIPALILOR INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ CIRCULAŢIA TURISTICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ ÎN PERIOADA 2001-2005 Indicatorii cei mai reprezentativi şi frecvent utilizaţi pentru exprimarea circulaţiei turistice şi a principalelor ei caracteristici sunt: numǎrul turiştilor. numǎrul mediu zilnic de turişti. densitatea circulaţiei turistice şi preferinţa relativǎ a turiştilor[64].de gravurǎ sau ciopliturǎ în lemn porţile maramureşene. grupuri artistice. fecunditate şi forţǎ regeneratoare[63].1 Numǎrul mediu zilnic de turişti Aratǎ intensitatea circulaţiei turistice într-un anumit interval. între anii 2001-2005 . durata medie a sejurului. NT mediu = Σ T / n. unde: ΣT – suma turiştilor înregistraţi într-o perioadǎ n – numǎrul zilelor din perioada respectivǎ Numǎrul de turişti sosiţi în judeţul Maramureş. capabilǎ sǎ oglindeascǎ într-o modalitate specificǎ realitatea lumii prin crearea de ansambluri. erau considerate ca simboluri pentru putere. Arta şi civilizaţia popularǎ maramureşeanǎ reprezintǎ una din componentele de bazǎ ale culturii şi civilizaţiei naţionale. Analiza circulaţiei turistice a judeţului Maramureş se va realiza în urma calculǎrii urmǎtorilor indicatori: 5. numǎr zile/turist. generate de un evantai larg de emoţii şi talente cu adânci rǎdǎcini în spaţiul carpato-danubiano-pontic cu îndelungate evoluţii istorice şi care au început sǎ fie apreciate şi mai bine cunoscute abia la începutul secolului XIX.

Atât numǎrul turiştilor strǎini cât şi al celor din ţarǎ este în descreştere din anul 2001 pânǎ în 2004. şi de la 17 315 în 2004 la 17 688 în 2005 (strǎini). 5.2 (turişti/zi) 2001 257 221 33 2002 245 194 42 2003 236 193 43 2004 216 169 47 2005 219 171 48 Total Români Strǎini Sursa: date rezultate din prelucrare Se observǎ o scǎdere a intensitǎţii circulaţiei turistice în primii 4 ani iar apoi o uşoarǎ creştere în anul 2005.1 Numǎrul mediu zilnic de turişti sosiţi în judeţul Maramureş între anii 2001-2005 . INSSE.Tabel nr. Calculul numǎrului mediu zilnic de turişti sosiţi în judeţul Maramureş între anii 2001-2005 Tabel 5. în anul 2005 se poate observa o uşoarǎ creştere de la 61 522 în anul 2004 la 62 384 în 2005 (români). Figura nr.1 2001 93 806 80 824 12 082 2002 89 389 70 879 15 510 2003 86 194 70 404 15 790 2004 78 837 61 522 17 315 2005 80 072 62 384 17 688 Total Români Strǎini Sursa: Anuarul Statistic al României 2001-2005. Bucureşti Numǎrul turiştilor sosiţi între anii 2001-2005 în judeţul Maramureş este oscilant. O primǎ cauzǎ a acestei scǎderi dintre anii 2001-2004 este lipsa investiţiilor din unitǎţile de cazare şi slaba promovare a zonei. 5.

Ritmul evoluţiei privind numǎrul turiştilor români este oscilant.91 0.02 Total Români Strǎini Sursa: date rezultate din prelucrare Din acest tabel putem observa ritmul evoluţiei privind numǎrul turiştilor sosiţi în unitǎţile de cazare în judeţul Maramureş pe perioada anilor 2001-2005.95 0.4 2001 2002 2003 2004 2005 . odihnǎ şi recreere. Numǎrul de înnoptǎri sau zile/turist din judeţul Maramureş se prezintǎ astfel: Numǎrul de înnoptǎri înregistrate în unitǎţile de cazare turisticǎ din judeţul Maramureş între anii 2001-2005 Tabel nr.87 1.Astfel. 5. zone care pe lângǎ linişte.09 2005/2004 1. aceeaşi situaţie o prezintǎ şi numǎrul turiştilor strǎini. Ritmurile de evoluţie privind numǎrul turiştilor sosiţi în unitǎţile de cazare turistica în judeţul Maramureş Tabel nr.96 0.19 2003/2002 0. cu ajutorul noilor aparate din tehnologia modernǎ.91 1. turiştii au cǎutat zone cu bogate resurse turistice atât naturale cât şi antropice.01 1. acesta creşte şi scade de la un an la altul.01 2004/2003 0.2 Numǎrul de înnoptǎri Numǎrul de înnoptǎri sau numǎr zile/turist reprezintǎ fluxul de turişti ce au cǎlǎtorit şi s-au cazat în diferite unitǎţi turistice dintr-o anumitǎ zonǎ intr-o perioadǎ de timp. care negǎsind ceva nou în aceastǎ zonǎ au început sǎ caute alte destinaţii. le oferǎ şi programe turistice de agrement şi tratament. 5.01 1.3 2002/2001 0. 5.95 1.

iar în 2002 de 31 733. INSSE. Bucureşti Numǎrul înnoptǎrilor înregistrate în unitǎţile de cazare turisticǎ ale judeţului în perioada 2001 – 2005 se prezintǎ astfel: .Total Români Strǎini 216 283 189 723 26 560 192 820 161 087 31 733 190 700 159 341 31 359 186 185 155 372 30 813 168 264 137 432 30 832 Sursa: Anuarul statistic al judeţului Maramureş.2 Numǎrul de înnoptǎri înregistrate în unitǎţile de cazare turisticǎ din judeţul Maramureş între anii 2001-2005 .6 . anul 2005. în 2001 situaţia era de 26 560. dar din 2003 se observǎ o uşoarǎ scǎdere pânǎ în 2004 când numǎrul turiştilor creşte cu câteva unitǎţi.numǎrul înnoptǎrilor efectuate de strǎini este oscilant. Figura nr.numǎrul înnoptǎrilor efectuate de români este în scǎdere continuǎ de la 189 723 în 2001 la 137 432 în 2005. Ritmul de evoluţie privind numǎrul de înnoptǎri înregistrate de unitǎţile de cazare turisticǎ din judeţul Maramureş Tabel 5.numǎrul de înnoptǎri in judeţ scade treptat de la 216 283 în anul 2001 la 168 264 în anul 2005 . 5.

3 2. 5.84 1.97 0.0 2003 2.19 2003/2002 0.7 Total Români Strǎini Sursa: date rezultate din prelucrare .3 2.98 respectiv 0.00 în anii 2005/2004.2 2. unde: nzt – numǎr zile/turist (înnoptǎri) T – numǎr turişti Calcului duratei medii a sejurului în judeţul Maramureş între anii 2001-2005 Tabel nr.2 2.Total Români Strǎini 2002/2001 0.3 Durata medie a sejurului Reflectǎ posibilitatea ofertei turistice de a reţine turistul într-o anumitǎ zonǎ.1 2.2 1.89 0.88 1.90 0.84 în anii 2002/2001. 5.5 (zile) 2001 2.5 1.98 în anii 2003/2002 şi 2004/2003.88.3 2.2 2002 2.turiştii strǎini au un ritm descrescǎtor de la 1. crescând apoi la 1.0 2004 2.2 2.10 0.în cazul turiştilor români ritmul este oscilant. .19 în anii 2002/2001 la 0.98 0.97 de la 0.97 0.4 2.8 2005 2. acesta creşte în anii 2003/2002 şi 2004/2003 la 0.00 Sursa: date rezultate din prelucrare Ritmul evoluţiei privind numǎrul de înnoptǎri din unitǎţile de cazare turisticǎ este urmǎtorul: .98 2004/2003 0.98 2005/2004 0. iar apoi scade în anii 2005/2004 la 0. Dsmediu = Σ nzt / T.

printre cauze numǎrându-se şi lipsa promovării adecvate a potenţialului turistic al zonei.15 0. 5. o primǎ cauzǎ a acestei scǎderi fiind lipsa investiţiilor moderne din unitǎţile de cazare şi a personalului pregǎtit şi specializat în domeniul turismului.2005.03 2005 535 000 80 072 0.03 Populaţia Turişti sosiţi Total Români Strǎini Sursa: date rezultate din prelucrare Se observǎ o scǎdere a populaţiei pe parcursul anilor 2002 – 2004 iar apoi o creştere a acesteia în anul 2005 la 535 000 persoane. durata medie a sejurului oscileazǎ de la an la an.15 0.4 Densitatea circulaţiei turistice  În raport cu populaţia Pune în legǎturǎ directǎ circulaţia turisticǎ cu populaţia rezidentǎ a zonei receptoare. iar în cazul turiştilor strǎini se aflǎ în continuǎ scǎdere.17 0.7 (turişti/locuitor) 2001 530 605 93 806 0.12 0.12 0.15 0.18 0.14 0.17 0. o primǎ cauzǎ fiind creşterea ratei natalitǎţii în aceastǎ perioadǎ.Se observǎ o scǎdere a duratei medii a sejurului pe total în perioada 2001 .14 0. .02 2002 520 635 89 389 0.03 2004 520 637 78 837 0. D = Σ T / P. În privinţa turiştilor români.03 2003 519 057 86 194 0. unde: T – numǎrul turiştilor P – numǎrul populaţiei Calculul densitǎţii circulaţiei turistice în raport cu populaţia în judeţul Maramureş Tabel nr. 5.

D = Σ T / S.5 Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de cazare (Cuc) .Densitatea circulaţiei turistice scade de la 0.9 (turişti/km2) 2001 14.  În raport cu suprafaţa Suprafaţa judeţului Maramureş este de 6 304 km2.17 în anii 2002 şi 2003 şi la 0. neproducându-se supraaglomerǎri sau degradarea suprafeţei de teren.81 Total Români Strǎini Sursa: date rezultate din prelucrare În cazul densitǎţii turistice în raport cu suprafaţa situaţia este bunǎ.92 2002 14. reduce aglomerarea şi poluarea fonicǎ precum şi posibilitatea furturilor şi a imitǎrii comportamentului turistului.50 9.17 2. 5.15 în anii 2004 şi 2005 fapt ce diminueazǎ riscul producerii unor conflicte sociale între populaţia gazdǎ şi turişti.46 2003 13.76 2.18 11.82 1.70 9. unde: T – numǎrul turiştilor S – suprafaţa Calculul densitǎţii circulaţiei turistice în raport cu suprafaţa în judeţul Maramureş Tabel nr.90 2.18 în anul 2001 la 0.89 12. se aflǎ într-o uşoarǎ scǎdere.50 2004 12. 5.75 2005 12.67 11.24 2.

zile turist) / nr. 5. lipsei noilor tehnologii din baza tehnico-materialǎ a judeţului. calculat ca raport între capacitatea de cazare efectiv utilizatǎ la un moment dat sau într-o perioadǎ de timp şi capacitatea de cazare maxim posibilǎ[65]. anul cu cel mai bun coeficient fiind 2001 cu 19%. Cuc = nr. locuri de cazare * nr. slaba pregǎtire a angajaţilor din domeniul turismului şi calitatea redusǎ a serviciilor oferite. Aceastǎ scǎdere se datoreazǎ activitǎţii reduse de promovare a judeţului. zile funcţionare * 100 Calculul coeficientului de utilizare a capacitǎţii de cazare în judeţul Maramureş Tabel nr.11 (%) 2001 19 2002 17 2003 17 2004 16 2005 14 Cuc Sursa: date rezultate din prelucrare Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de cazare este în continuǎ scǎdere. . Analiza acestor indicatori oferǎ o viziune globalǎ asupra activitǎţii turistice în judeţul Maramureş. înnoptǎri (nr.Este un indicator sugestiv de apreciere a eficienţei cazǎrii.

în special. vestigii istorice. culturǎ. Pe de altǎ . Satul românesc. organizarea şi dezvoltarea agroturismului. cu o largǎ scarǎ de cuprindere care pun în evidenţǎ. Începând cu anul 1990. Iau naştere diverse asociaţii şi organisme care prin obiectivele propuse doresc afirmarea şi dezvoltarea turismului în zonele rurale. un cadru natural armonios îmbinat. în general. întâmplator şi mai ales neorganizat. cu un fond peisagistic variat şi pitoresc. de agrement puse la dispoziţia turiştilor. 6. circulaţia turisticǎ din mediul rural. artǎ popularǎ.1 Activitǎţi de management şi marketing în domeniul turismului şi agroturismului din România Agroturismul şi turismul rural sunt activitǎţi economice complexe. Turismul rural în ţara noastrǎ se practicǎ dintotdeauna. cu investiţii minime şi condiţii de protejare şi conservare a mediului ambiant. etnografie. tradiţii.CAPITOLUL 6 SRATEGII DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A POTENŢIALULUI TURISTIC RURAL DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ Teritoriul României prezintǎ o mare varietate de valori. Una dintre acestea este Federaţia Românǎ pentru Dezvoltare Montanǎ (1990) care îşi propune sprijinirea sub toate formele a locuitorilor din zona montanǎ. printr-un mecanism propriu. urmând ca acestea sǎ se desfǎşoare în cadrul natural rural. dar mai ales pentru cea mondialǎ. dar spontan. ca "pachete" de servicii economice. din punct de vedere conceptual. inclusiv prin promovarea. sportive. socio-culturale. şi cel cu vocaţie turisticǎ. reprezintǎ un produs turistic inedit pentru piaţa naţionalǎ. sporadic.Urmeazǎ Agenţia Românǎ pentru Agroturism (1995) ce îşi propune racordarea agroturismului românesc la sistemul internaţional de turism. interesul pentru turism rural renaşte. istorie. Agroturismul şi turismul rural trebuie abordate. folclor.

la toate nivelurile. c) . managementului global îi revine sarcina standardizǎrii urmǎtoarelor activitǎţi: a) . sǎ-şi punǎ în valoare dotǎrile realizate. Rolul managementului global este acela de a reuni toate iniţiativele individuale.parte.procedura de identificare a potenţialului zonal şi global. cât şi pentru oferta agroturisticǎ. de a asigura transpunerea acestora în standarde care sǎ fie uşor accesibile atât pentru coducere. Acestea trebuie sǎ sprijine interesele prestatorilor de servicii turistice şi agroturistice din lumea satului românesc care au posibilitatea. La nivelul regiunilor rurale se are în vedere modul de identificare şi potenţialul agroturistic. este nevoie de adoptarea unor standarde de evaluare. d) -procedura de existenţǎ şi consultanţǎ în vederea pregǎtirii ofertei de cazare şi programe agroturistice. e) . pe orizontalǎ şi pe verticalǎ. în vederea racordǎrii acestora la o reţea naţionalǎ şi internaţionalǎ. satul turistic românesc poate contribui la descoperirea ţǎrii noastre ca o posibilǎ destinaţie turisticǎ. creând interesul faţǎ de România ca loc ce oferǎ o gamǎ largǎ de experienţe. sub toate aspectele sale.procedura de formare a agenţilor locali. produsele şi preparatele locale[66]. b) . de vacanţe de calitate şi chiar oportunitǎţi de afaceri. modul de realizare al reclamei şi publicitǎţii. Pentru a crea o reţea naţionalǎ.procedura de catalogare a potenţialului agroturistic. pe de o parte şi omul (turistul). pe de altǎ parte.managementul global. Pentru facilitarea intrǎrii în corespondenţǎ cu partenerii interni şi externi. Soluţia lansǎrii satului românesc ca produs turistic pe piaţa naţionalǎ şi internaţionalǎ o constituie un demers de management şi marketing care sǎ situeze în centrul sǎu produsul. în cadrul unei afaceri 100% private. .

agroturismul şi turismul rural Agroturismul este o formǎ complexǎ de turism ce oferǎ oamenilor care vor sǎ se relaxeze. concretizatǎ în prelucrarea primarǎ a produselor agroalimentare în gospodǎrie.turismul hotelier. prestarea serviciilor de bazǎ şi suplimentare. * Identificarea operatorilor locali de turism.f) . concretizata în cazare. iubesc natura. .pensiune. * Elaborarea programului de marketing.pe de o parte activitatea turisticǎ propriu-zisǎ. servicii de alimentaţie . O clasificare foarte sumarǎ a tipurilor de turism ar fi: . * Elaborarea criteriilor de clasificare a unitǎţilor agroturistice. posibilitatea de a-şi petrece timpul liber în gospodǎriile ţǎrǎneşti. * Crearea reţelei zonale.realizarea programelor de marketing. activitatea economicǎ agricolǎ practicatǎ de prestatorii de servicii agroturistice. comercializarea acestora direct cǎtre turişti sau prin diferite reţele comerciale. cultura şi arta popularǎ. Agroturismul cuprinde douǎ mari laturi[67]: . cu sectoarele adiacente acestuia. * Elaborarea procedurii de selecţie. . pe de altǎ parte. circulaţie turisticǎ.

* Atestarea zonei. * Evaluarea globalǎ a potenţialului zonei. . * Catalogarea gospodǎriilor în zona agroturisticǎ.* Promovarea şi publicitatea. * Pregatirea ofertei agroturistice. * Identificarea şi atestarea gospodǎriilor agroturistice. * Formarea şi atestarea operatorilor şi agenţilor economici. * Realizarea programului agroturistic. * Formarea operatorilor şi crearea agentului local.

protecţia mediului. artizanale. contribuind astfel la stimularea stabilirii populaţiei active în zona ruralǎ. membrǎ a Federaţiei Europene de Turism Rural. 175 Funcţiile şi obiectivele strategice ale agroturismului ar putea fi sintetizate astfel: a) . cit. 6. pe cât posibil.folosirea şi diversificarea microindustriilor pentru prelucrarea parţialǎ sau chiar totalǎ a produselor agricole. Rodica Tǎnǎsescu. Asociaţia Naţionalǎ de Turism Rural. combaterea tuturor surselor şi factorilor de poluare de orice naturǎ. de înaltǎ calitate şi importanţǎ pe piaţa turisticǎ. Activitatea ANTREC-ului. Ecologic şi Cultural (1994). ca organizaţie . urmǎrind realizarea.Figura nr. a unei autonomii energetice a gospodǎriilor şi localitǎţilor rurale.valorificarea complexǎ a resurselor naturale existente în zonele rurale. este o organizaţie nonguvernamentalǎ. sau a altor numeroase industrii şi meşteşuguri specifice tradiţionale. d) . op. pentru conservarea unor condiţii de viaţǎ cât mai sǎnǎtoasǎ în zonele agroturistice. Eurogites. prin producerea de bunuri nealimentare.valorificarea resurselor hidrologice existente în aceste zone în scopuri energetice şi piscicole. b) . zootehnic şi silvic în zonele agroturistice. ANTREC.1 Comoponentele managementului agroturistic Sursa: Simion Cristian Ovidiu. c) .armonizarea dezvoltǎrii sectoarelor agricol. apoliticǎ şi nonprofit. g) . p. e) .reducerea şi chiar stoparea migraţiei populaţiei rurale spre mediul urban şi stimularea unei pǎrţi a populaţiei urbane în mediul rural.asigurarea unui nivel de trai şi civilizaţie în mediul rural comparabil cu cel din zonele orǎşeneşti. Vergina Buianu. f) .

. un alt stil de vacanţǎ.editare de buletine informative şi reviste. bǎi moderne. o terapie antistres în naturǎ. a satului românesc ca destinaţie turisticǎ. .nonguvernamentalǎ. . . Oaspeţii vor fi gǎzduiţi în case ţǎrǎneşti.identificarea şi popularizarea potenţialului turistic din spaţiul sǎtesc. pe de o parte.formarea profesionalǎ prin colocvii. cu servicii de cazare şi masǎ.participarea la târguri şi expoziţii naţionale si internaţionale.realizarea unui sistem de rezervǎri în turismul rural românesc. . realizând în mare parte ceea ce îşi propunea la fondare: . vizeazǎ. . dar dotate la nivelul condiţiilor confortului citadin: camere confortabile. cursuri de scurtǎ duratǎ si lungǎ duratǎ. sprijinirea membrilor sǎi (proprietari de pensiuni).cooperarea cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale de specialitate din ţarǎ şi strǎinatate. . viabilǎ. ANTREC este organizaţia cea mai reprezentativǎ. .companii de publicitate a pensiunilor şi fermelor agroturistice prin mediatizare.înfiinţarea unei banci de date. ANTREC vǎ propune o alternativǎ. iar pe de altǎ parte promovarea conceptului de turism rural. . seminarii. .schimbǎri de experienţǎ în ţarǎ şi în strǎinatate. sisteme de încǎlzire diverse.burse de specializare.

Bucovina). . asociaţia s-a preocupat de ridicarea nivelului pregǎtirii profesionale a prestatorilor de servicii turistice rurale. 62/24 august 1994 şi Ordinul Ministerului Turismului nr.. Ministerul Educaţiei Naţionale şi însuşi Guvernul României. iar cei al filialelor la 28. în 15 filiale. sǎptamânalul economico-financiar "Capital" a acordat asociaţiei premiul "Oscar . ANTREC reuneşte la sfârşitul anului 1995 peste 2000 de membrii. Urmarea fireascǎ a interesului general a fost Legea nr. Anul 1996 a marcat creşterea dimensiunilor ANTREC la 25 de filiale şi ridicarea nivelului calitativ. Pe de altǎ parte anul 1996 este punctul de pornire a primului Program Phare pentru turism rural din ţara noastrǎ. colocvii şi cursuri de tehnicǎ turisticǎ însemnatǎ (Braşov. Urmare a dinamismului activitǎţii desfǎşurate de cǎtre ANTREC. pensiuni sau gospodǎrii ţǎrǎneşti). Activitatea turisticǎ s-a desfǎşurat în cadrul a 1240 echipamente (ferme. Asociaţia a reuşit editarea primului CD-rom.Preocupǎri din ce în ce mai concrete au manifestat pentru acest domeniu: Ministerul Turismului. prin organizarea de seminarii. 145/1994 privind stabilirea unor facilitǎţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montanǎ. 20/1995. care au atras 18 500 de turişti .din care 3 500 de turişti strǎini . În anul 1997 membrii ANTREC au ajuns la aproape 3 000. reuniuni şi congrese) a fost preocupatǎ de realizarea unui climat de descentralizare a acţiunilor sale[69]. Maramureş.Capital" pentru anul 1995. recunoscând şi confirmând prin aceasta . referitor la normele şi criteriile de clasificare a pensiunilor şi fermelor agroturistice. Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Delta Dunǎrii şi litoralul Mǎrii Negre şi Ordonanţa Guvernului nr. a participat la numeroase evenimente promoţionale (târguri şi expoziţii. a primului catalog al pensiunilor şi fermelor turistice.un sejur mediu de 4 zile/turist. Cu acest prilej a fost demaratǎ o puternicǎ activitate de promovare a resurselor turismului rural românesc şi au început demersurile pentru realizarea unei centrale de rezervǎri.invitaţia cu cel mai mare impact social"[68].

care închiriazǎ circa 150 de case în satele Bran. Comisia Tehnicǎ pentru Dezvoltarea Turismului Rural. Sirnea şi Fundata. judeţul Braşov. "Dublion" Campulung (Arges). Pe langǎ acestea. . Un model este activitatea firmei "Branimpex" SRL din Bran. Institutul Naţional de Formare Managerialǎ în Turism. în momentul de faţǎ a unui numǎr important de firme ce desfaşoarǎ activitate de turoperatori cu produse turistice rurale. total aproape 25 de turoperatori. în ultimii ani în România au fost create: . Moeciu. Institutul de Cercetare pentru turism. pentru gazde şi pentru gospodǎriile acestora. pentru pensiunile şi fermele turistice. Ministerul Apelor. -aproximativ 150. "Montana Service" Vidra (Vrancea). prezenţa sa în paginile Internetului. Ministerul Tineretului şi Sportului. De asemenea. prin ordinul Ministerului Turismului 59/iulie 1995. Din aceastǎ comisie fac parte specialişti de la ministerele şi instituţiile care-şi pot aduce o contribuţie în acest domeniu: Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.Anul 1998 concretizeazǎ imaginea ANTREC în : . O problemǎ vitalǎ ce se doreşte realizatǎ în cel mai scurt timp este cea a implementǎrii unui sistem viabil de asigurǎri pentru turiştii ce practicǎ turismul rural. nu lipsitǎ de importantǎ este existenţa.omologate şi clasificate. cu un sejur mediu de 4 zile/turist Preocupǎrile actuale vizeazǎ finalizarea sistemului naţional informatizat de rezervare şi racordarea sa la sisteme similare din ţǎrile membre EUROGITES. organizaţi în 28 de filiale judeţene. "Trans Tour" Praid (Harghita).cei peste 2 500 de membrii.000 de turişti români. Pentru soluţionarea cu operativitate a problemelor privind organizarea. Dintre acestea amintim: " Branimex" şi "Ovidiu Tur" Bran (Braşov). Podurilor şi Protecţiei Mediului. dezvoltarea şi promovarea turismului rural în România a fost constituitǎ. Legat de strategia dezvoltǎrii turismului rural în ţara noastrǎ ANTREC şi Autoritatea Naţionalǎ pentru Turism au optat mai mult pentru calitate şi nu atât pentru cantitate.mai mult de 1 000 de pensiuni turistice şi agroturistice . "Daragus" Blavanyos (Covasna).

care se evidenţiază prin perpetuarea nealterată a tradiţiilor etnofolclorice si prin peisaje de excepţie. cu peste 2000 de spaţii de cazare situate în zone nepopulate. . Rogojanu .H.T. (Federaţia Patronală din Turism)[70].pentru "Cheile de aur". Bacău.Organizaţia Patronalǎ a Turismului Balnear din România.pentru F.pentru ACROM (Asociaţia Cabanierilor din România).. . Buzău. ANTREC au aderat 23 de filiale judeţene. Argeş.Asociaţia Naţionalǎ a Ghizilor de Turism din România. Braşov. Moteluri. Barmani şi Somelieri din Turism (precursoarea sa. Paul Mărăşoiu .Asociaţia Naţionalǎ Maitres d'Hotel.Asociaţia Naţionalǎ a deţinǎtorilor de Campinguri. Popasuri Turistice şi Sate de Vacanţǎ (Romcamping). Ulterior. . .Asociaţia Naţionalǎ a Organizatorilor Profesionişti de Conferinţe şi Expediţii. Bistriţa Năsăud. (Asociaţia Hotelierilor din România).R. Societatea Internaţionalǎ a Chelnerilor din Bucureşti a fost fondatǎ în 1881).pentru A. . menţionând ca practic întreaga suprafaţă a României poate fi cuprinsă în activitatea de agroturism: judeţele Alba. Se cuvine menţionat numele preşedinţilor fondatori ai câtorva organizaţii profesionale din domenii: Ion C. . Ovidiu Stoian .pentru ANTREC (Asociaţia Naţională a Turismului Rural Ecologic şi Cultural). Odată cu constituirea Asociaţiei Naţionale de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC) al cărei obiectiv principal este dezvoltarea şi promovarea produsului turistic rural.Federaţia Românǎ pentru Dezvoltare Montanǎ (precursoare a ANTREC). George Opris . Maria Stoian . .Fundaţia Europeanǎ pentru Învǎţǎmântul Hotelier.Turistic din România. primele gospodării agricole destinate cazării turiştilor au fost cele din Culoarul Rucar .P. În mod succint iată câteva din principalele zone cu potenţial agroturistic din ţara noastră.Bran.

2 Modalitǎţi de dezvoltare şi promovare a turismului rural în judeţul Maramureş Ca produse dominant intangibile. serviciile din spaţiul rural nu sunt uşor de promovat. Sibiu. 6. Judeţul Maramureş . Vrancea. Intangibilitatea e cel puţin dificilă de descris în publicitate. Tulcea. feroviare. TV sau radio.prin imaginea logo-ului sau sugerează căldura şi protecţia formelor sau pensiunilor turistice rurale împletite cu tradiţia şi spiritul ecologic al ecosistemelor ce găzduiesc echipamentele şi turiştii. Iaşi. Vişeului şi Tisei. Prin natura lor unităţile implicate în turismul rural sunt foarte mici. Prahova. Apare necesar un program de marketing care să promoveze la scară largă întregul sector. peste 200 de monumente de arhitectură populară. Satu-Mare. se poate vizita următoarele obiective: muzeele din Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei.este renumit prin elementele de etnografie şi folclor. Covasna. Marei. . programul de promovare. Aspecte concrete ale activităţii promoţionale în turismul rural românesc. Harghita. Mureş. indiferent dacă mediul este tipărit. Constanţa. ca de exemplu ANTREC . Sarcina ANTREC în marketing şi promovare este considerabilă nefiind legată de promovarea unui produs stabilit către o piaţă care este conştientă de aceasta. rutiere. cât şi pe cea internaţională. Maramureş.Cluj. Mehedinţi. Punctele pot fi reprezentate de caracteristicile fizice ale prestării serviciului sau unele obiecte relevante care simbolizează serviciul însuşi. Remarcabil este "Cimitirul Vesel" din Săpânţa. Căi de acces aeriene. Turismul rural în ţara noastră se află într-o perioadă de reafirmare şi lansare a produselor sale atât pe piaţa românească. Dâmboviţa. Neamţ. Dolj. Publicitatea produselor turistice trebuie să sublinieze punctele tangibile care vor ajuta turiştii să înţeleagă şi să evalueze serviciile prestate. Mult mai important şi fundamental este faptul că trebuie popularizat conceptul atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă. Pline de frumuseţe şi farmec sunt satele de pe Văile Izei.

folosirea unor însemne uzuale pe plăci de identificare. postere şi broşuri cu imagini. în care vor concura toţi operatorii. .material colateral de ajutor sub forma unui catalog succint care listează toate casele participante.recunoaşterea. Caracteristicile cele mai importante ale programului sunt: .cercetarea pieţei pentru a determina ce îmbunătăţiri trebuie făcute în produs şi în marketing. .servicii de rezervare locală şi centrală care să faciliteze realizarea rezervărilor. sub aceeaşi umbrelă. . constituite din: . . . cu destinaţie. Promovarea turismului rural şi agroturismului românesc va fi făcută prin intermediul mai multor materiale publicitare.marcarea turismului rural prin imaginea acestuia îmbunătăţită începe să se identifice cu o formă alternativă atractivă.o companie de marketing de cooperare. . din rândul acestora se remarcă tipăriturile.alegerea logo-ului şi a sloganului reprezintă un aspect de marcare a produsului. .promovarea directă de către public folosind publicitatea uzuală.legături şi cooperari cu organizaţii internaţionale angajate în promovarea şi dezvoltarea turismului rural. .un program educaţional de formare pentru operatori.târguri reprezentative comerciale şi pentru consumatori. Planul strategic de marketing ANTREC urmează în mod fundamental o astfel de abordare prin care toţi participanţii vor avea posibilitatea de a beneficia în mod egal. . identificarea proprietăţilor.

Produsul turistic rural se presupune a fi perceput mai ales de cei cu un anumit grad de cultură. în special Germania. folosind expunerea de broşuri şi postere. Pe piaţa externă avem categoriile de turişti străini care se consideră a fi deschise către promovarea turismului rural. la Bursa Internaţională de Turism Bucureşti. Silleda (Spania). Bucureşti. expoziţii şi conferinţe. Austria.piese individuale promoţionale pentru fiecare regiune. . turiştii în circuit prin ţările vecine în special în Ungaria şi tour-operatorii din ţări aflate la distanţe rezonabile faţă de România pe cale rutieră. circuite tematice sau culturale. promovarea în acest caz va fi direcţionată în atragerea turiştilor pe termen lung şi scurt în cadrul unor sejururi de tratament în zona ruralului. Dacă sunteţi excursionişti prin Maramureş cu siguranţă veţi . ANTREC participă la târgurile de la Londra. Milano. după cum urmează: turiştii de tranzit.un ghid al echipamentelor de cazare. Berlin. Berlin. Activitatea iniţială pe piaţa externă va fi limitată la: .postere. . .promovarea turismului rural şi agroturismului în aeroporturi şi la punctele de trecere a frontierei. Italia. Maramureşul este prin excelenţă izvorul cel mai bine păstrat al tradiţiilor strămoşeşti. conferindu-le acea nobleţe plină de har.participarea împreună cu Ministerul Turismului la târgurile de la Londra. la târgurile regionale de la Budapesta şi Praga. Toate aceste elemente ale activităţii promoţionale sunt canalizate şi spre evenimente promoţionale. O excursie în Maramureş este o încântare pentru turistul dornic de cunoaşterea valorilor morale şi spirituale ale locurilor. specifice poporului român dar uitate în alte zone.. târguri. Este locul în care simplitatea se îmbină armonios cu omenia. Paris.

implicit pentru petrecerea timpului liber. de durată şi supus acţiunii unor factori mai mult sau mai puţin cunoscuţi. asigurarea unor venituri suplimentare pentru gospodăriile . în momentul actual. pentru că aici sufletul se regăseste. Inflaţia a făcut ca tarifele şi preţurile practicate de hotelurile şi restaurantele din staţiunile tradiţionale de turism să fie inaccesibile pentru majoritatea consumatorilor. necesitatea petrecerii plăcute a timpului liber.avea revelaţia împlinirii personale. Natura se desfăşoară măiestoasă de jur împrejur iar viaţa localnicilor . nu vă va lăsa indiferenţi. atât de liniştită dar atât de bogată. a aşezării sale pe principiile economiei de piaţă. Principalii factori ai apariţiei şi dezvoltării agroturismului sunt reprezentaţi de: societatea industrializată. Nu trebuie decât să priviţi şi să ascultaţi cu mare atenţie spectacolul ce vă înconjoară. român sau străin. poluarea excesivă a zonelor urbane. veniturile populaţiei sunt destinate în întregime cheltuielilor alimentare. prin flora. poate să satisfacă pretenţiile celui mai exigent turist. Una dintre acestea o reprezintă tocmai agroturismul. Ca urmare. După decembrie 1989. Ţara Maramureşului este o ţară cu mare disponibilitate pentru turism. fauna şi prin monumentele sale istorice şi arhitectonice. sunt practic inexistente. naturale şi antropice cu care este înzestrată. cultură şi geografie fără profesor. Veţi dori să faceti parte. se va orienta mai mult decât până în prezent către alte forme de turism. şi anume aceea a reformei economice. Pe de altă parte. Dar pe măsura ieşirii din criza economică actuală şi a creşterii veniturilor reale ale populaţiei. Reforma este un proces profund. turismul românesc a intrat într-o nouă etapă. Prin diversele forme de relief. trupul se împrospătează. Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie.turismul românesc se află într-o situaţie de criză. Gazdele vă vor încânta şi minuna şi nu vă va rămâne decât regretul pentru un concediu atât de scurt . conferită de resursele variate. prin clima sa propice practicării turismului în tot timpul anului. să aflaţi. să încercaţi. rezultă deci că resursele pentru satisfacerea altor nevoi. cererea turistică se va ameliora şi având în vedere faptul că turismul clasic va rămâne în continuare destul de scump.

sportive. transmiterii şi perpetuării tezaurului folcloric.). Din cele prezentate rezultă că analiza conceptului de agroturism necesită tratarea acestuia ca un domeniu deosebit de complex. stoparea migraţiei populaţiei de la sate la oraşe. creşterea nivelului cultural şi educaţional al populaţiei rurale. Agroturismul trebuie abordat din punct de vedere conceptual ca un “pachet” de servicii economice. agroturismul are un rol de regulator. punerii în valoare a monumentelor istorice. puse la dispoziţia turiştilor.ţărăneşti. mijloace de comunicaţie. reluării tradiţiei caselor memoriale şi muzeelor. a ofertei de cazare şi a diverselor servicii agroturistice puse la dispoziţia turiştilor de către fermele şi pensiunile agroturistice. creşterea calităţii vieţii. . socio-culturale. oprirea exodului tineretului din sate spre oraşe. În cadrul sistemului economiei locale şi a relaţiilor acestuia cu mediul extern. Prin agroturism se realizează valorificarea superioară a cadrului natural. Prin agroturism se vor realiza efecte pozitive şi asupra conservării valorilor satului şi colectivităţii rurale. valorificarea eficientă a resurselor naturale şi antropice existente în zonele rurale. dezvoltarea infrastructurii locale (căi de acces. modernizarea localităţilor rurale. Agroturismul conduce la dezvoltarea zonelor rurale prin: reducerea somajului prin crearea de noi locuri de muncă. obţinerea de venituri suplimentare de către exploataţiile agricole devenite agroturistice[71]. urmând ca acestea să se desfăşoare în cadrul natural rural cu investiţii minime şi în condiţii de protejare şi conservare a mediului ambiant. putând fi privit ca un subsistem cibernetic în cadrul sistemului economiei locale. de feed-back. de agrement etc.etc. a vestigiilor arheologice şi a celorlalte valori spirituale existente în satul românesc. excendentul de cazare existent în gospodăriile ţărăneşti. instituţii de interes public. prin creşterea nivelului de trai al populaţiei rurale. pitorescul aşezărilor rurale şi ospitalitatea locuitorilor din satele româneşti.

considerăm că specificul lor etnografic poate şi trebuie să fie conservat şi perpetuat. meniuri tradiţionale servite în veselă şi cu tacâmuri specifice –farfurii şi străchini de ceramică. cu cât numeroşi săteni din unele localităţi manifestă vădit interes pentru menţinerea stilului de viaţă. Acest deziderat trebuie urmărit cu atât mai mult. Trebuie ţinut seama că. În caz contrar. spre deosebire de structurile de primire din alte ţări. ceea ce nu exclude desigur posibilitatea utilizării. Însă agroturismul de calitate nu poate fi realizat fără ca pensiunile şi fermele agroturistice. îmbogăţind cunoştinţele şi înflorind personalitatea umană. iar pentru turiştii care nu rămân în localitate. Abordând viitorul unei localităţi rurale din perspectivă turistică şi adaptându-le acestui scop. Păstrarea şi perpetuarea folclorului şi îndeosebi a etnografiei (portul. chiar şi în condiţiile civilizaţiei contemporane. deosebit de rentabile. Formele şi conţinutul de viaţă citadin au pătruns şi continuă să pătrundă impetuos şi ireversabil şi în mediul rural. ci numai vizitează.. refacere şi reconfortare. Cu mai multă receptivitate şi cu puţin interes din partea organelor administrative şi de specialitate.În satele turistice etnografice şi folclorice din zona Maramureşului (ex. arhitectura. se pot amenaja una sau mai multe gospodării. specializate fapt ce obligă la o exigenţă maximă. cu muzeu etnografic în aer liber. linguri de lemn etc. se află într-un declin. a tacâmurilor moderne). va scădea treptat. devenind tot mai izolate pe harta etno-folclorică a ţării. în general. aceste localităţi având şanse să devină baze turistice permanente. specificul etnografic şi spiritual al unor sate româneşti. interesul actual al turiştilor pentru satul românesc. décor. de popularitate internaţională. Bogdan-Vodă) pot fi oferite turiştilor servicii de cazare şi masă în condiţii autentice (mobilier. se poate perpetua. cele din România sunt oferite de turismul internaţional prin intermediul unor agenţii de turism. să dispună de echipare sanitară modernă.) în formele lor originale tradiţionale. la cerere. În concluzie se poate afirma faptul că agroturismul contribuie la recreere. . pentru mediul rustic. tehnicile de lucru. mobilarea şi decorarea interioarelor etc. echipament de pat în stil popular. În aceste sate se pot organiza expoziţii artizanale permanente (cu vânzare).

Asociaţia Natională pentru Turism Rural. atât în legislaţie cât mai ales în asigurarea infrastructurii. organizarea cu sprijinul corpului de experţi de la Asociaţia Naţională de cursuri de pregătire profesională pentru deţinătorii de structuri turistice rurale. acordarea de asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiilor pentru clasificarea şi participarea la activitatea comisiilor tehnice de clasificare a structurilor turistice din zonă. S-au aprobat norme de clasificare a pensiunilor. Specialiştii apreciază că întreaga politică de dezvoltare a turismului rural din România trebuie să se facă printr-o conlucrare cât mai strânsă cu EUROGITES. Adevărat. organizarea. sunt multe de făcut. gospodăriile ţărăneşti trebuie să fie sprijinite printr-o serie de facilităţi pentru aceste activităţi. precum şi prin colaborarea pe bază de parteneriat cu asociaţii regionale sau naţionale.3 Determinarea indicelui de atractivitate al zonei Maramureşului . Centrele teritoriale se vor ocupa de următoarele probleme: atragerea de noi membrii şi crearea în zonă a unui curent de opinii specifice de marketing. fermelor agroturistice. cel puţin o dată pe an. Multe regiuni din România.. Comisia Zonei Montane şi ANTREC trebuie să se ocupe de editarea unui îndrumator (ghid) cu variante de organizare interioară a structurilor de primire turistice nou construite sau posibilităţile de adaptare a clădirilor existente. din punct de vedere al peisajelor. asigurarea cuprinderii în catalogul naţional a tuturor structurilor turistice rurale clasificate. a telecomunicaţiilor. A fost adoptată legea privind scutirea de impozite pentru o perioadă de zece ani pentru cei ce practică turismul rural. la nivelul fiecărui centru teritorial a unor acţiuni promoţionale de genul "Zilele porţilor deschise pentru vacanţe la ţară. Ecologic şi Cultural din România s-a afiliat la EUROGITES. nu pot fi integrate în reţeaua de turism. în etapa actuală. a curentului electric sunt impedimente pentru practicarea turismului rural. unicate poate în lume. În acest sens. Lipsa căilor de acces. Ministerul Turismului." 6.Pentru aceasta.

III.Indicele de atractivitate al unei zone se foloseşte în scopul amenajării turistice a acesteia şi arată gradul în care această zonă beneficiază de resurse turistice naturale sau antropice capabile să atragă un flux mare de turişti în cazul amenajării unor structuri materiale în această zonă. În aceste condiţii tabelul va arăta astfel: Determinarea indicelui de atractivitate al zonei Maramureşului ..... .2. IV. VI. fiecare dintre ele având următoarea semnificaţie privind atractivitatea lor: 1 – insuficient 2 – suficient 3 – bine 4 – foarte bine Nota se acordă doar elementelor componente ale capitolelor I. II. În consecinţă.. • La baza urmatoarelor trei coloane stă coeficientul (indicele) de atractivitate (I) care are următoarea formulă de calcul: I = Σ qi * ci unde: q – ponderea fiecărui element (resursă) în total c – nivelul calitativ al acestor elemente (notă) i = 1. V.. Pentru a determina gradul de aractivitate al zonei Maramureşului vom utiliza un tabel după cum urmează[72]: • În prima coloană sunt evidenţiate principalele elemente de atracţie a zonei. indicele de atractivitate total va trebui să fie cuprins în intervalul [1-4]. .n – numărul elementelor Σ qi = 1 Nivelul calitativ al elementelor (c) este reprezentat de o notă cuprinsă în intervalul [1-4].

păduri 0.iazuri 0.cetăţi 0.2 . Poluarea mediului 0.06 .02 3 0.rezervaţii 0.clădiri civile urbane 0.aerian 0.02 .02 .biserici din lemn 0.12 rurale .reţea hidrografică 0.03 4 0.06 . conace.peisaj 0.05 3 0.01 2 0.06 arheologice .domeniu schiabil 0.lacuri 0. 6.06 istorice ale oraşelor) .02 3 0.30 .03 2 0.06 4 0.09 .rutier 0. palate 0.02 3 0.01 2 0.10 3 0.02 3 0.06 III.01 2 0.vegetaţie de interes turistic 0.05 4 0.06 .01 2 0.01 2 0.02 3 0. domenii 0.06 II.12 populară (locuinţe săteşti) .3 IV.folclor 0.02 ruinate .etnografie 0.16 mănăstireşti .03 3 0.03 4 0.02 .02 3 0.02 3 0.biserici şi ansambluri 0.03 3 0.06 .monumente ale naturii 0.1 Componentele ofertei turistice Pondere (qi) Nivel calitativ Indice de (ci) atractivitate (I) I.feroviar 0.fauna de interes cinegetic 0. Resurse antropice 0.Tabel nr.10 .08 .25 .06 (primării.02 . Resurse naturale 0.clima 0.15 .ansambluri.ape minerale terapeutice 0. curţi.ansambluri urbane (centre 0.04 4 0.06 .monumente de arhitectură 0.06 .02 3 0.02 1 0.ansambluri tradiţionale 0.09 .monumente şi situri 0. Accesul 0. teatre) .24 .02 .01 2 0.02 4 0.02 3 0.02 3 0.02 .castele.

Forme de turism 0.25 practicate . Aceastǎ metodǎ a fost folositǎ pentru a demonstra faptul cǎ se pot face amenajǎri turistice în judeţ datoritǎ potenţialului turistic bogat pe care îl prezintǎ zona şi capacitǎţii acesteia de a atrage turişti din toate colţurile ţǎrii cât şi din strǎinǎtate.04 0.montan .04 1 4 3 4 4 3 0.24 0.Vadu Izei (109 km) - .Giuleşti (51 km ).Deseşti (42 km)-Hărniceşti (45 km ). p.25 0. Nicolae. op. Prezentarea unui circuit turistic în judeţul Maramureş Regiunea Maramureşului dispune de o gamă mare de resurse turistice naturale şi antropice dintre care putem enumera cele mai importante localităţi.06 0.06 0. cit.balnear .Sighetul Marmaţiei (65 km ) Grădina Morii şi Muzeul arhitecturii populare maramureşeneCâmpulung la Tisa (78 km ) .12 3.Săpânţa (84 km) Cimitirul Vesel şi Centrul etnografic Câmpulung la Tisa (90 km) -Sighetul Marmaţiei (103 km) .4 Propuneri privind noi trasee turistice în judeţ. Resursele antropice deţin o pondere puţin mai mare decât cea a resurselor naturale ceea ce indică faptul că turiştii se vor deplasa în zonă atât pentru unele cât şi pentru celelalte.agroturism .rural .24 0.cultural TOTAL Sursa: prelucrare după Băltăreţu Andreea.25 este cuprins între intervalul [1-4] şi depăşeşte jumătatea intervalului de unde rezultă că în zona aleasă se poate realiza o amenajare turistică în condiţii optime.2 0.12 0.V.05 0.Vadu Izei (59 km ) Centrul etnografic şi Biserica din lemn Sf. care sunt principalele obiective ale judeţului în decursul a câteva circuite: 1) Baia Mare (o km)-Baia Sprie (10 km) aici găsim Rezervaţia naturală ChiuzbaiaMara (39 km) Cheile Tătarului. 51 Indicele de atractivitate de 3. 6.

B. .Vişeu de Sus (90 km )Biserica Ortodoxă şi Defileul Vaserului Vişeu de Jos ( 96 km ) .Giuleşti (117 km ) -Hărniceşti (123 km ) .Vişeu de Jos (84 km) . 3) Baia Mare (0 km )-Baia Sprie (10 km ) Rezervaţia naturală ChiuzbaiaMogoşa (19 km )Staţiunea Mogoşa .Mara (129 km ) .Cerneşti (15 km ) .Deseşti (126 km ) .Baia Mare (180 km).Baia Mare (56 km).Siseşti ( 42 km ) .Strâmtura (11 km ) . Arhangheli Mihail şi Gavril .Dăneşti (40 km ) .Budeşti (37 km ) Poiana cu narcise de 100 ha şi Biserica din lemn Cuvioasa ParaschevaCălineşti ( 44 km ) .Bârsana (55 km )Biserica din lemn Intrarea în Biserica Maicii Domnului şi Mănăstirea Bârsana .Petrova (65 km ) Pădurea Ronişoara.Ruscova (74 km )Poiana cu narcise-Repedea.Ruscova (106 km ) .Baia Sprie ( 170 km ) .Bârsana ( 117 km ) .Rozavlea ( 103 km ) . Sprie (158 km) Rezervaţia naturală Chiuzbaia .Călineşti (128 km ) .Şieu (71 km ) .Baia Mare (28 km ) -Baia Sprie (38 km ) 4)Baia Mare (o km ) .Petrova ( 115 km ) -Bârsana (125 km ) Călineşti (136 km ) Budeşti (143 km ) Cavnic (155 km ) Mogoşa (161 km) .Cavnic (147 km ) Mogoşa ( 153 km) Staţiunea Mogaşa -Baia Sprie (162 km) Rezervaţia naturală Chiuzbaia Baia Mare (172 km).Cavnic (25 km ) .Baia Mare (168 ). 5)BaiaMare (o km) .Budeşti (37 km ) Biserica din lemn Cuvioasa Prascheva şi Centru etnografic (UNESCO) Călineşti ( 44 km ) .Budeşti (135 km ) .Baia Sprie (46 )Rezervaţia naturală Chiuzbaia .Strâmtura (61 km ) Rozavela (69 km ) Biserica din lemn Sf.Surdeşti ( 37 km ) .Cavnic ( 25 km ) .Baia Sprie (10 km) Rezervaţia naturală Chiuzbaia Mogoşa (19 km ) Staţiunea Mogaşa .Bârsana (55 km )Biserica din lemn Adormirea Maicii Domnului.Baia Sprie (10 km ) Rezervaţia naturală ChiutbaiaMogoşa ( 19 km ) Staţiunea Mogoşa .Copalnic (22 km) . 2) Târgul Lăpuş (o km ) Cheile Lăpuşului . Mănăstirea Bârsana şi Centru etnografic .

Noutatea acestui traseu constă în redescoperirea şi cunoaşterea într-o lumină nouă şi mult mai atrăgătoare a punctelor turistice deosebit de atractive presărate de-a lungul unui cadru natural pitoresc. având ca principal punct de atracţie Cimitirul Vesel de la Săpânţa. Număr de turişti: 20 Număr de ghizi: 1 ghid specializat în arta şi folclorul românesc şi vorbitor de limbi străine Număr de şoferi: 1 Mijloc de transport: Minivan Număr de zile: 8 zile (7 nopţi) . Prezentarea unui circuit turistic în judetul Maramureş Circuitul ales reprezintă un traseu ce străbate cea mai mare parte a judeţului Maramureş. făcându-se popasuri de câteva ore sau cazări la pensiunile agroturistice din localităţi pentru a putea vizita toată regiunea Maramureşului. Alegerea acestui traseu se datorează bogăţiei de atracţii turistice naturale şi antropice prezente în acest judeţ.Toate aceste trasee se pot parcurge cu maşina. Aceste trasee se mai pot face cu bicicleta atunci când drumul este inaccesibil pentru maşină iar turişti sunt cazaţi în apropiere sau se încearcă păstrarea mediului prin interzicerea accesului cu autovehicule. Coordonatele principale ale programului se disting după cum urmează: Traseul programului este următorul: Bucureşti – Baia Mare – Baia Sprie – Mara – Deseşti – Hǎrniceşti – Giuleşti – Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Câmpulung la Tisa – Sǎpânţa – Câmpulung la Tisa – Sighetu Marmaţiei – Vadu Izei – Giuleşti – Hǎrniceşti – Deseşti – Mara – Baia Sprie – Baia Mare – Bucureşti. şi astfel pe parcurge traseul pe jos sau cu bicicleta.

Baia Sprie .08. Bucureşti.Bucureşti – Baia Mare: 550 km 2.08.08.Perioada desfaşurării: 1-8 august 2006 Număr de km parcurşi: 1.2006 .2006 .2006 – Baia Mare – Baia Sprie: 10 km 3.Câmpulung la Tisa . .08.Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Sǎpânţa ZIUA 1: 1.Deseşti – Hǎrniceşti: 35 km 4.2006 – Baia Mare – Bucureşti: 550 km Total: 1 280 km Prezentarea traseului pe zile Circuitul turistic va urmări în principal vizitarea următoarelor puncte turistice: Baia Mare – Baia Sprie .08.Hǎrniceşti – Giuleşti – Vadu Izei: 14 km 5.2006 . Plecare cu Minivan-ul către Baia Mare pe traseul Braşov. Tg.08.2006 – Baia Sprie – Mara . Bistriţa cu scurte opriri.08.2006 .Vadu Izei – Giuleşti Hǎrniceşti – Deseşti – Mara .30: Întâlnire în Piaţa Unirii.08.Câmpulung la Tisa – Sǎpânţa: 12 km 7.2006 Ora 7.08.Sighetu Marmaţiei .Baia Mare: 90 km 8.Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Câmpulung la Tisa: 19 km 6. Mureş.2006 – Sǎpânţa .

casa Iancu de Hunedoara.30: Plecare către Baia Sprie unde se vor vizita rezervaţia naturală Chiuzbaia.30: Plecare către Mara – Deseşti – Hǎrniceşti unde se vizitează Cheile Tǎtarului. Turnul lui Ştefan.2006 Ora 8. şopronuri pentru fân şi alte biserici din lemn. Creasta Cocoşului.Ora 16. Vechiul Han al oraşului.00: Cazare şi cina tradiţională în ambianţa unui taraf de muzică populară la pensiunea Vlad (3 margarete). vizitare Biserica din Lemn.2006 Ora 8. Ora 9.08. porţi monumentale.00: Cazare şi cina la pensiunea Ioana (2 margarete) în satul Hǎrniceşti ZIUA 4: 4. . ZIUA 3: 3. Ora 20.08.30: Mic dejun la pensiunea Ioana (2 margarete). Ora 9. Ora 19. Muzeul de Mineralogie şi biserici de lemn.30: Mic dejun la pensiunea Vlad (3 margarete).08.30: Mic dejun la hotel Mara (3*). Lacul Albastru. case. ZIUA 2: 2. Turnul Mǎcelarilor. Muzeul judeţean.00: Cazare şi cina la hotel Mara (3*). Biserica Sfânta Treime.2006 Ora 8. Ora 19.30: Sosire Baia Mare. Biserica cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" din Deseşti ridicată în anul 1770.

Aici se vor vizita Centrul etnografic şi Biserica din lemn Sf. clǎdirea monumentalǎ a fostei prefecturi a judeţului Maramureş care. pǎstreazǎ în original sterna veche a Maramureşului. Nicolae. adevărate arcuri de triumf rustice.30: Mic dejun la Vila Doina Ora 9.0. deasupra uşii de la intrare.30: Cazare şi cina la pensiunea Casa Iurca ZIUA 6: 6. .30: Plecare către Sǎpânţa unde se vor vizita Cimitirul Vesel şi Centrul etnografic. Ora 19.Ora 9. Ora 19. Grădina Morii şi Muzeul arhitecturii populare Maramureşene.2006 Ora 8.30: Mic dejun la pensiunea Casa Iurca Ora 9. pe fronton. Aici se vizitează clǎdirea actualei biserici reformate cea mai veche construcţie din oraşul Sighetu Marmaţiei ce datează din secolul al XI-lea.2006 Ora 8.30: Plecare către Giuleşti – Vadu Izei.08.30: Cazare şi cina la Vila Doina în Vadul Izei ZIUA 5: 5. traseu care oferă pe lângă peisaje de un mare pitoresc şi satisfacţia vizitării unora dintre cele mai vechi biserici din lemn.30: Plecare către Sighetu Marmaţiei – Câmpulung la Tisa. precum şi a unui şir întreg de porţi maramureşene.

Braşov Ora 17. Ora 19. Tg. Ora 9. l-au transformat într-un adevărat muzeu.30: Cazare şi cina la pensiunea Adriana (3 margarete).Baia Mare Ora 19. Mureş.30: Plecare către Bucureşti pe traseul Bistriţa.30: Sosire în Bucureşti. cusute cu migală şi fantezie. uluieşte prin originalitatea sa. ele au ca ornament elementul tradiţional pentru Ţara Maramureşului: semnul soarelui. simbolul vieţii.Baia Sprie .Sighetu Marmaţiei .08.Hǎrniceşti – Deseşti – Mara .Cimitirul Vesel de la Săpânţa (la 18 km de Sighetu Marmatiei).30: Cazare şi cina la hotel Mara (3*) în Baia Mare ZIUA 8: 8.30: Întoarcere pe traseul Câmpulung la Tisa . În zilele de sărbătoare decorul lor este completat de costumele localnicilor.2006 Ora 8.Vadu Izei – Giuleşti . Coloritul crucilor şi textele pline de umor eternizează ipostazele esenţiale ale vieţii şi evidenţiază vigoarea spiritului românesc care nu se teme de moarte. Măiestrit lucrate. ZIUA 7. Vestitele porţi maramureşene sunt adevărate „cărţi de vizită” ale sculpturii în lemn. Se poate spune că satele maramureşene reprezintă o imensă Galerie de artă populară.08. unic în lume. 7. puternic colorate.2006 Ora 8. Piaţa Unirii Analiza de preţ a circuitului turistic .30: Mic dejun la hotel Mara (3*) Ora 9. Crucile de lemn sculptate şi pictate de meşterul popular Stan Patraş. obiceiurile reprezintă originale demonstraţii de artă populară.30: Mic dejun la pensiunea Adriana (3 margarete).

Beneficiarii acestui program turistic pot fi: . Calculaţia preţului de vânzare Tabel nr. Calculaţia preţului de vânzare este înfăţişată în următorul tabel. 6.crt Articole de calculaţie Elemente de cheltuieli Elemente de calcul (RON) Valoare (RON) 1 2 3 4 5 Cheltuieli directe Cheltuieli cu cazarea 35 RON/np*7 245 nopti Cheltuieli cu 40 RON/zi*8 zile 320 alimentaţia Cheltuieli cu 1280 25.rezervaţia naturală Chiuzbaia. şi prezintă în programul turistic următoarele obiective: în Baia Mare . Vechiul Han al oraşului. Biserica cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" din Deseşti. Grădina Morii şi Muzeul arhitecturii populare Maramureşene în Sighetu Marmaţiei. respectiv pentru cele 20 de persoane.Circuitul turistic maramureşean se desfăşoară în perioada 1-8 august 2006. Muzeul judeţean. alături de comision şi asigurare. în Baia Sprie . Turnul lui Ştefan. Biserica Sfânta Treime. unul din scopurile sale fiind acela de a promova imaginea judeţului Maramureş şi de a îl aduce în acelaşi timp în atenţia turiştilor de pretutindeni.6 transportul km*2RON/100 km Cheltuieli culturale Cheltuieli cu 15 ghidul 4900 6400 512 300 . Turnul Mǎcelarilor. Nicolae în Vadu Izei. Creasta Cocoşului.grup de familii Organizatorul grupului şi al circuitului turistic este ANTREC. Cimitirul Vesel şi Centrul etnografic din Sǎpânţa. casa Iancu de Hunedoara. Muzeul de Mineralogie şi biserici de lemn. pentru că în final să rezulte preţul total de vânzare pe persoană. observându-se prezentarea tipurilor de cheltuieli.Biserica din Lemn. Centrul etnografic şi Biserica din lemn Sf.grup de turişti români sau străini .2 Nr. apoi totalul preţului de vânzare pentru întreaga acţiune. Lacul Albastru.

2 reflectă faptul că preţul total de vânzare/persoană este de 771 RON echivalent a 220 euro. Bucureşti.Baia Sprie .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total cheltuieli directe (CD) Comision (10% * CD) Asigurare (3% * CD) TVA (19% * comision) Total costuri Rotunjiri Total preţ de vânzare Total preţ de vânzare în euro Cheltuieli cu şoferul Cheltuieli organizatorice Alte cheltuieli 15 50 670.6 67.74 770.cazare la hotelul Mara din Baia Mare. Reglementări. Casa Iurca.2 402. Acest preţ este accesibil nu numai pentru familiile cu venituri medii ci şi foarte atrăgător în acelaşi timp pentru străini. Preţul vânzare – persoană cuprinde următoarele servicii: . Cernescu Andreea – Economia turismului.servicii de ghid specializat în arta folclorului românesc şi vorbitor de limbi străine Se acordă facilităţi : tarifele pentru copii 0 – 6 ani: gratuit tarifele pentru copii 6 -14 ani: reducere 50% . pensiunile Vlad.4 15420 15420 4400 Sursa: Neacşu Nicolae.transport Bucureşti – Baia Mare . Adriana şi Vila Doina .masa în stil tradiţional .83 15410. 6. 2003 Concluziile ce se desprind în urma realizării tabelului nr.52 771 771 220 300 1000 13412 1341.12 12.36 254.06 20. Studii de caz. Editura Uranus.Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Sǎpânţa – Baia Mare – Bucureşti . Ioana.

excursionist. Circuitul turistic în zona Maramureşului va fi promovat prin intermediul agenţiilor de turism. Tursmul se practicǎ din vremuri strǎvechi. între 47 020’00” şi 48000’15” latitudine N şi 22052’30” şi 25007’30” longitudine E. cǎlǎtor.Preţul nu include costurile intrărilor la obiectivele turistice. vizitator. însa a cunoscut o dezvoltare majorǎ în ultimele doua secole. judeţul Maramureş este situat în extremitatea de N-NV a României. . cǎi aeriene (aeroportul Tǎuţii Mǎgherǎuşi – situat la 10 km de Baia Mare). În cadrul judeţului întâlnim numeroarse oraşe. primele definiţii ale turismului au fost realizate în secolul al-XIX-lea de mari profesori ai domeniului precum: Guy Freuler. mai cu seamǎ. internetului şi televiziunii. (ANEXA 2). Maramureşul are o suprafaţǎ de 6 304 km2 adicǎ 2. Cǎile de acces ale judeţului sunt cele clasice: şosele. Importantǎ zonǎ turisticǎ a ţǎrii noastre. CONCLUZII Înzestrat cu un potenţial turistic deosebit de variat. Hunziker. diversificat şi concentrat prin existenţa unor forme de relief îmbinate pe tot teritoriul. cu un patrimoniu cultural – istoric şi arhitectural de referinţǎ mondialǎ. cu factori naturali de curǎ balnearǎ. închizând depresiunea cu acelaşi nume. a unui potenţial faunistic şi floristic bogat în specii şi ecosisteme singulare în Europa. la graniţa cu Ucraina. însǎ cele mai importante dintre ele sunt municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei.37% din suprafaţa ţǎrii şi o populaţie de 535 000 locuitori (2005) şi se întinde în partea de nord a Carpaţilor Orientali. a unei clime favorabile practicǎrii turismului pe aproape tot parcursul anului. care au încercat sǎ formuleze şi sǎ delimiteze urmǎtoarele noţiuni: turist. W. cǎi ferate. acolo unde aceştia se desfac în douǎ ramuri: Rodna şi Munţii Maramureşului. Edmound Picard. judeţul Maramureş se poate încadra în rândul destinaţiilor turistice atractive din România şi chiar din Europa.

Judeţul Maramureş are o economie de tip industrial-agrarǎ, principalele ramuri de activitate fiind agricultura, industria şi construcţiile. Relieful judeţului este predominant muntos, acoperind 43 % din suprafaţa acestuia. Clima este temperat continentalǎ, cu ierni aspre şi veri rǎcoroase. Reţeaua hidrograficǎ este bogatǎ datoritǎ regimului abundent al precipitaţiilor în zonele montane, unde îşi au izvorul majoritatea râurilor, şi are o lungime de peste 3000 km. Principalele râuri ale judeţului sunt: Someş, Lǎpuş, Iza, Vişeu, Vaser şi Mara. În munţii Rodnei se gǎsesc şi câteva lacuri naturale: Iezerele, Buhǎescu, însǎ cel mai important lac al judeţului este Firiza (10 ha). Întinderea mare a pǎdurilor a constituit un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune bogate: capra neagrǎ, marmota de munte, cerbul carpatin, vulpea, iepurele etc. Tot aici întâlnim mai multe rezervaţii naturale, cea mai importantǎ fiind Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei, cu o suprafaţǎ de 3 300 ha. Una din atracţiile principale ale judeţului sunt bisericile din lemn ce s-au menţinut de-a lungul timpului aproape nealterate şi care deţin adevǎrate recorduri: Biserica din Deal de la Ieud este cea mai veche bisericǎ din lemn din Europa (1364) şi Biserica din lemn din Surdeşti este cea mai înaltǎ bisericǎ din lemn din Europa (1721). Sǎpânţa uluieşte lumea cu frumuseţea unicǎ a „Cimitirului Vesel”, creaţia lui Ion Stan Patraş, în care coloritul crucilor evidenţiazǎ vigoarea spiritului românesc care nu se teme de moarte, nu îngenuncheazǎ în faţa ei, ci o considerǎ o simplǎ trecere, necesarǎ în rotirea ireversibilǎ a ciclului vieţii. Maramureşul este „ţara” oamenilor tari şi colţuroşi la chip ca piatra, „ţara” oamenilor harnici şi buni la suflet ca pâinea caldǎ. Motivele ornamentale ale porţilor maramureşene, cergile înflorate, covoarele, portul, ciopliturile mǎrunte, icoanele pe sticlǎ şi multe alte comori tradiţionale prezente în acest judeţ îţi vor dezvǎlui înclinaţia spre frumos a maramureşenilor, transformatǎ în mǎiestrie, în vocaţie atunci când urmǎreşti arhitectonica armonioasǎ a bisericilor şi caselor din lemn.

Pentru a deveni o destinaţie turisticǎ din ce în ce mai cautatǎ judeţul Maramureş are nevoie de o bazǎ tehnico-materialǎ mult mai dezvoltatǎ, mai ales din punct de vedere al agrementului care, în ultimii ani, a devenit o motivaţie foarte importantǎ în paracticarea turismului. Judeţul este renumit pentru pensiunile agroturistice unde turiştii pot reveni la o viaţǎ simplǎ, departe de banalul cotidian şi de toate problemele legate de aglomeraţia urbanǎ. În cadrul acestor pensiuni, turiştii nu numai cǎ se odihnesc dar pot lua parte şi la activitǎţile specifice ţinutului: olǎrit, cioplitul lemnului, cusut, brodat etc. Datoritǎ potenţialului natural şi antropic foarte variat formele de turism ce se pot practica în judeţ sunt diverse: turism montan, balnear, cultural, stiinţific, rural, agroturism. Numǎrul turiştilor sosiţi în ultimii ani s-a mǎrit, ceea ce înseamnǎ cǎ atracţia cǎtre acest judeţ este în creştere, însǎ aceştia nu au înnoptat mai mult de 2,3 zile, cu toate cǎ unitǎţile de cazare sunt variate şi numeroase. Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de cazare era de doar 14 % în anul 2005 deoarece judeţul deţine unitǎţi de cazare ce funcţioneazǎ la capacitate maximǎ doar 3-4 luni pe an, mai ales în sezonul de varǎ. Principalele mǎsuri ce ar trebui aplicate pentru realizarea unei activitǎţi turistice dezvoltate în zona Maramureşului sunt: crearea de programe şi fonduri pentru cofinanţarea de proiecte de dezvoltare regionalǎ, corelarea programelor naţionale cu cele de interes local şi regional, extinderea comunicaţiilor în zonele de interes turistic, a transporturilor eficiente şi moderne, promovarea potenţialului turistic zonal prin participari la târguri de turism, prin realizarea de campanii publicitare, întocmirea de broşuri cu informaţii despre potenţialul turistic al zonei şi cu imagini sugestive în acest sens, mediatizarea pensiunilor şi fermelor agroturistice. Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie, culturǎ şi geografie fǎrǎ profesor. Nu trebuie decât sǎ priviţi şi sǎ ascultaţi cu mare atenţie spectacolul ce va înconjoarǎ. Natura se desfǎşoarǎ mǎiestoasǎ de jur împrejur iar viaţa localnicilor , atât de liniştitǎ dar atât de bogatǎ, nu vǎ va lǎsa indiferenţi. Veţi dori sǎ faceţi parte, sǎ aflaţi, sǎ încercaţi.

Deşi suntem la început de drum, avem totuşi succese în turismul rural din România. De la lună, la lună tot mai mulţi turişti români sau străini ne solicită pentru petrecerea vacanţelor. Ce poate fi mai minunat decât un mic dejun cu lapte prospăt, o plimbare pe cărările munţilor, uliţa satului, câteva clipe în faţa unei expoziţii artizanale, o plimbare cu sania trasă de cai, câteva ore visând în faţa sobei? Cum să nu alegi această lume minunată a satului în locul hotelurilor zgomotoase?

BIBLIOGRAFIE
• • BĂLTĂREŢU ANDREEA – “Amenajarea durabilă a teritoriului”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003 BĂLTĂREŢU ANDREEA – “Turism internaţional. De la teorie la practică”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004 BRAN FLORINA, MARIN DINU, ŞIMON TAMARA – “Turismul rural. Modelul european”, Editura Economică, Bucureşti, 1997 CÂNDEA MELINDA, ERDELI GEORGE, PEPTENATU DANIEL, ŞIMON TAMARA – “Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului”, Editura Universitară, Bucureşti, 2003 CÂNDEA MELINDA, BRAN FLORINA – “Spaţiul geografic Românesc”, Editura Economică, Bucureşti, 2001 CIOCULESCU ŞERBOV, BONIFACIU SEBASTIAN, GRIGORESCU MIRCEA – “România. Ghid turistic”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969 COCEAN P., VLĂSCEANU GH., NEGOESCU B. – “Geografia generală a turismului”, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2003 CRISTEA A. – “Gestiunea activităţilor de turism”, Editura Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 2003 DĂNCUŞ MIHAI – “Zona etnografică Maramureş”, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986 FIRUŢĂ CORINA, CORI SIMIONA ION – “România. Obiective turistice”, Editura Alcor, Bucureşti, 2002 GHINEA DAN – “Enciclopedia geografică a României”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002 GLĂVAN VASILE – “Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism”, Editura Economică, Bucureşti, 2003

• •

• •

• • •

• •

Editura ASE. STOIAN M. Editura Uranus. Bucureşti.• MIHALACHE ST. 2003 MITRACHE S. “Economia turismului. 2003 POP MIHAI – “Arta lemnului în Maramureş”. 1993 MIRCEA BOGDAN – “Prestări servicii agroturistice. Bucureşti. Bucureşti. Editura Sylvi. BARON PETRE. Studii de caz. Bucureşti.antrec. CERNESCU ANDREEA. NEACŞU NICOLAE – “Economia turismului”. – “Judeţele patriei.com www. ISTRATE I.ro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Bucureşti. Bucureşti. Editura Bioterra.. 35/nov. NEACŞU N. STOIAN M. – “Agroturism şi turism rural”.. 2002 Revista Vacanţe şi Călătorii. Judeţul Maramureş”. economie”. – “Economia turismului”. Bucureşti. 1974 Anuarul statistic al judeţului Maramureş. BRAN F. Editura Expert. Bucureşti. Editura Bioterra.org www. Editura Fax Press. Bucureşti. 2003 NEACŞU NICOLAE.agroturism. MANOLE V. Editura Universităţii Independente Dimitrie Cantemir. 1968 TUFESCU VICTOR – “România: natură.2002 www. MANOLE V. 1996 MINCIU RODICA – “Economia turismului”. Bucureşti Revista Vacanţe şi Călătorii. Editura Meridiane.. 2003 SNAK OSCAR. Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. BUIANU VERGINA – “Management agricol şi agroturistic”.. MOLDOVAN C. Editura Institutului de Geografie.. 2000 MINCIU RODICA. ISTRATE I. 2003 ŞTEFĂNESCU I. turism rural”. Editura Ştiinţifică. BRAN FLORINA – “Agroturism. Editura Uranus.... Bucureşti. INSSE. – “Arta veche a Maramureşului”. Editura Meridiane. POSEA A. SUDITU BOGDAN – “Geografie economică mondială”. 2003 NEGUŢ SILVIU. TĂNĂSESCU RODICA. 1968 POSEA GR. Reglementări”. BARON P. 1980 SIMION CRISTIAN OVIDIU... nr.alpinet. D. Editura Fax Press. nr. 2001 NISTOREANU PUIU – “Ecoturism şi turism rural”. om. 25/ian. Bucureşti. Marketingul serviciilor turistice”.

ro www.ro www.org www.romanianmuseum.ro www.ro www.ro www.com www.fonduriue.romaniatourism.turism-catalog.mfinante.apmbm.ro www.ropedia.ro www.ro www.insse.ro www.ro www.vacantesicalatorii.ro www.ro www.mturism.wikipedia.romaniatravel.emaramures.carpati.ro www.hoinari.ro www.incdt.• • • • • • • • • • • • • • • • • • www.maramures.infotravelromania.borsa.infoturism.org .ro www.

masǎ în stil tradiţional .com . tel. Ioana. Casa Iurca.Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Sǎpânţa PENTRU NUMAI 220 € Preţul vânzare – persoană cuprinde următoarele servicii: .servicii de ghid specializat în arta folclorului românesc şi vorbitor de limbi străine Se acordă facilităţi : tarifele pentru copii 0 – 6 ani: gratuit tarifele pentru copii 6 -14 ani: reducere 50% Ne puteţi contacta la adresa noastrǎ Str.Vadu Izei – Sighetu Marmaţiei – Sǎpânţa – Baia Mare – Bucureşti . pensiunile Vlad. Bucureşti. nr. Adriana şi Vila Doina .transport Bucureşti – Baia Mare .cazare la hotelul Mara din Baia Mare. Nuferilor. 5. e-mail: maraholiday@yahoo.Baia Mare – Baia Sprie . sect. 3. 3 22 22 22.Baia Sprie .

pensiune cu 2 margarete . 5 Pensiuni din Maramureş 1.NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI! ANEXA NR. Pensiunea Petreuş Irina .

Limbi strǎine vorbite: franceza. italiana. aşezatǎ la 5 m de râul Botiza. Pensiunea este prima casǎ pe dreapta şi are o poartǎ tradiţionalǎ. sufragerie Casa: Parter: • 2 camere cu 2 paturi simple • 1 baie modernǎ • sufragerie Casa tradiţionalǎ: Parter: • 1 camerǎ cu pat dublu • 1 baie modernǎ • sala de mese Etaj: • 1 camerǎ cu pat dublu • 1 camerǎ cu 2 paturi simple • 1 baie modernǎ . Stǎpâna casei este amabilǎ şi vǎ va delacta cu o mulţime de bucate tradiţionale. engleza Structura pensiunii : Parter: • 3 camere cu paturi duble • 1 baie tradiţionalǎ. Pensiunea dispune de o curte mare. şi de un foişor în care o sǎ vǎ puteţi relaxa sau servi masa.O pensiune frumoasǎ. retrasǎ. spaniola. plinǎ cu flori. Acces auto: la 700 m dupǎ intrarea în Botiza o luaţi la stânga.

Camere: 5 Capacitate de cazare: 10 locuri Facilitǎţi : • camerǎ cu obiecte tradiţionale • transfer auto de la gara Iza • încǎlzire cu sobe de teracotǎ • animale acceptate în curte • curte mare pentru parcare • gara: 22 km; staţie autobuz: 300 m; aeroport: 100 km Activitǎţi : • plimbare pe jos la Ieud sau Poienile Izei • vizite la bisericile din lemn din Maramureş, Muzeul Satului din Sighet, Cimitirul Vesel din Sǎpânţa. • plimbare cu cǎruţa sau sania • searǎ muzicalǎ cu ceteraşi • vizitǎ la meşteri artizani locali • grǎtar la iarbǎ verde Preţuri : Cazare: 5 EUR/persoana Masǎ: 3 EUR/pers. mic dejun 4 EUR/pers. prânz 4 EUR/pers. cinǎ Contact :PETREUŞ IRINA şi ROXANA nr. 771, ŞIEU Jud. MARAMUREŞ Telefon: 004 0262 334 129 Mobil: 004 0727 724 895; 004 0742 994 215 Personal web: www.ruraltourism.ro/petreus 2. Pensiunea Berbecaru Victoria - pensiune cu 2 margarete.

O pensiune frumoasǎ, formatǎ din douǎ case: una tradiţionalǎ şi una modernǎ, la distanţǎ de 50 m una de alta. Casa este bogat decoratǎ cu multe covoare tradiţionale. Stǎpâna casei este meşter artizan şi vǎ va ajuta sǎ învǎţaţi cum se fac covoarele tradiţionale. Casa tradiţionalǎ este un loc unde puteţi regǎsi trecutul Maramureşului (rǎzboi, car de lemn, etc.) Acces auto: pensiunea este a doua casǎ în dreapta bisericii vechi de lemn din centru Botiza, şi are o poartǎ tradiţionalǎ din lemn. Limbi strǎine vorbite: : franceza, engleza, germana, spaniola, japoneza Structura pensiunii : Casa: Parter: • salǎ de mese • 1 camerǎ cu pat dublu • 1 camerǎ cu pat extensibil • 1 baie modernǎ Etaj: • 2 camere cu 2 paturi simple • 2 camere cu pat dublu • 1 baie modernǎ, hol mare Camere: 6 Capacitate de cazare: 12 locuri

Casa tradiţionalǎ: Parter: • atelier • camerǎ muzeu • 1 baie modernǎ

Etaj: • 4 camere cu 2 paturi simple • 2 sǎli de baie moderne, terasǎ Camere: 4 Capacitate de cazare: 8 locuri Facilitǎţi : • transfer auto de la gara Iza • încǎlzire centralǎ cu lemne • animale acceptate în curte • curte mare pentru parcare • gara: 22 km; staţie autobuz: 50 m; aeroport: 100 km Activitǎţi : • puteţi învǎţa sǎ ţeseţi covoare şi sǎ le vopsiţi cu colori vegetale • vizite la bisericile din lemn din Maramureş, Muzeul Satului din Sighet, Cimitirul Vesel din Sǎpânţa. • plimbare cu cǎruţa sau sania • searǎ muzicalǎ cu ceteraşi • grǎtar la iarbǎ verde • plimbare pe jos ghidatǎ la Ieud sau Poienile Izei Contact : BERBECARU VICTORIA nr. 743, BOTIZA Jud. MARAMUREŞ Telefon: 004 0262 334 107; 004 0262 334 207 Mobil: 0723 775 848 Fax: 004 0262 334 107

2. Pensiunea Chindriş Dumitru — pensiune cu 2 margarete.

iar la cerere se poate asigura pensiune completǎ. . dupa Primǎrie cca 30m pe un drum imediat la dreapta. Direcţia spre pensiune este semnalizatǎ. plimbǎri. Facilitǎţi : • Acces cu automobilul • Monumente istorice • Informare • Grup sanitar • Baie cu cadǎ • Telefon • Televizor color în pensiune • Animale acceptate • Pensiune completǎ Posibilitǎţi de recreere oferite: echitaţie. pescuit. Pensiunea oferǎ o camerǎ cu pat dublu. Limbi vorbite: franceza.Pensiunea se aflǎ în centrul comunei Ieud. drumeţii. engleza.

op. cit. Negoescu B.Neguţ Silviu. 35/noiembrie 2002. Bucureşti..mturism. Bucureşti. p.. cit.13 [10] [11] [12] Cândea Melinda. Suditu Bogdan. p. op. p. p. op.ro Cocean P. 147 [15] [16] [17] Cândea Melinda. Erdeli George. Suditu Bogdan – Geografie economicǎ mondialǎ. Peptenatu Daniel. Bucureşti. cit. 14 Bǎltǎreţu Andreea – Turism internaţional. p. Editura Economicǎ. 204 [4] [5] www. Bucureşti. p. 20 Cândea Melinda.wikipedia.. Bucureşti. Istrate Ion. Editura Economicǎ. 2004. 1997. Erdeli George. Şimon Tamara. nr. Editura Sylvi. cit. Editura Meteor Press. Editura Universitarǎ. Stoian M. 130 [13] Mihalache St. Bran Florina – Agroturism. Bucureşti. Peptenatu Daniel. p.fonduriue. cit.. 2003. Şimon Tamara. Editura Fax Press. Peptenatu Daniel. Şimon Tamara. Şimon Tamara. 291 [18] [19] www. agroturism. Erdeli George. p. op. 17-19 Bran Florina. Şimon Tamara – Turismul rural. 2003. Marin Dinu. p. p. 282 Cândea Melinda.. Bucureşti. 130 [6] [7] [8] *** Revista Vacanţe şi cǎlǎtorii. turism durabil. p. p. Şimon Tamara – Potenţialul turistic al României şi amenajarea turisticǎ a spaţiului. nr. Şimon Tamara. p.. Erdeli George. Vlǎsceanu Gh.mfinanţe. p. cit. Peptenatu Daniel. 2001..278 .org [3] Neguţ Silviu. 29 [14] Vasile Glǎvan – Turism rural. 2003.. Bran Florina – Spaţiul geografic românesc. 13 [9] Cândea Melinda. op. 190 [1] [2] www. Editura Economicǎ.ro Bran Florina. 16 *** Revista Vacanţe şi cǎlǎtorii. – Geografia generalǎ a turismului. Bucureşti. Erdeli George. p. turism rural. Editura Sylvi. Modelul european. 2001.. Peptenatu Daniel. ecoturism. p. 1996. op. Marin Dinu.. De la teorie la practicǎ. 275 Cândea Melinda. Manole V.. 25/ianuarie 2002.

infoturism.org www.maramures.org Ghinea Dan.romaniatourism. Ion Cori Simiona – România. 325 Dan Ghinea – Enciclopedia geograficǎ a României. cit. 1974. cit.agroturism.ro www. Moldovan. op. Editura Meridiane. Sebastian Bonifaciu.org www. 89 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] www.carpati. op. Bucureşti. Posea.[20] [21] [22] [23] www. 125 .ro www. Editura Stiinţificǎ.org Tufescu Victor – România: naturǎ. 1969. p.ro www.apmbm. p. Ghid turistic. 1980.wikipedia.wikipedia. p.ro www. p. Bucureşti. 782 [24] [25] [26] [27] [28] www. 2002. om.ro Şerbov Cioculescu.maramures.hoinari. p.ro Gr. 777 www.insse. Obiective turistice. p. Aurora Posea – Judeţele patriei – Judeţul Maramureş.wikipedia. op. 158 [36] [37] [38] [39] [40] www. Mircea Grigorescu – România.com Firuţǎ Corina. 780 Ghinea Dan.insse.ro Ghinea Dan. Bucureşti.romaniatravel. p. Institutul de Geografie. Bucureşti. economie. Editura Enciclopedicǎ. Editura Alcor. 2002.vacantesicalatorii. Bucureşti.ro www. C. cit. 781 www. p.

ro www. 2000. Ştefǎnescu – Arta veche a Maramureşului. Aurora Posea..ro Minciu R.[41] [42] [43] [44] www. op. Op.hoinari.emaramures. 223 www. p.ro www. Bucureşti. Editura Meridiane. Stoian M. p. op.. p. Bucureşti. – Economia turismului. Bucureşti.cit. C. Manole V.infotravelromania..alpinet. 11 [57] [58] [59] [60] [61] www. 87 [54] [55] [56] www. p.. 175 www.ro www.infoturism..D.borsa.org www. Editura Fax Press.hoinari. 73 . pag 179 Cristea A.ro www.ro Mitrache S.. p. Cit. p.hoinari. cit. 1968. Bran F. Aurora Posea.. p.incdt. Editura Uranus. p. C. 2003. 2003.ro www. Posea.ropedia.romanianmuseum. Bucureşti. Istrate I. cit. 1986. – Agroturismul şi turismul rural.com Gr. 90 [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] Cristea A. Editura Universitatea Creştinǎ Dimitrie Cantemir. Moldovan.ro Dǎncuş Mihai – Zona etnograficǎ Maramureş.turism-catalog. op. Posea. Bucureşti.ro www. – Gestiunea activitǎţilor de turism. Editura Sport-Turism. 163 I. Moldovan. 175 Minciu R.ro Gr.

Vergina Buianu – Management agricol şi agroturistic.ro www. 2003.ro Mircea Bogdan – Prestǎri servicii agroturistice – Marketingul serviciilor turistice. 2003. Rodica Tǎnǎsescu. 491 [65] [66] [67] Nistoreanu Puiu – Ecoturism şi turism rural. Bucureşti.antrec. p. 1968. p. Editura Meridiane.infoturism. Bucureşti 2003.34 Snak Oscar. p. Neacsu Nicolae – Economia turismului. p. 127 Bǎltǎreţu Andreea – Amenajarea turisticǎ durabilǎ a teritoriului. 145 Simion Cristian Ovidiu. p. Bucureşti. 2003. Baron Petre. 56 Dǎncuş Mihai. Bucuresti. Editura Bioterra. Editura Sylvi. p. 78 Minciu Rodica. Bucuresti. 1993. Neacsu Nicolae – Economia Turismului. Editura Bioterra. 53 [72] . op. Editura Universitatii Independente Dimitrie Cantemir. Bucureşti. Baron Petre. Editura Expert.ro www.[62] [63] [64] Pop Mihai – Arta lemnului în Maramureş. Bucureşti. Editura ASE. cit p.antrec. 175 [68] [69] [70] [71] www. 2003. p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->