Sunteți pe pagina 1din 295

RC'O' ala 'r'o" ·'b··I- D' SO· .

D"l-'Io' ""r'

,.,i_c; , ( ,-~ ,I ~ .••.. " :: i, I,':' 1,1).,

Raza- verde

//.:' ' •• ~, I'.: .,-

. . I . _ 1 ..

Prezen tare grafica,: 'VA~L :M:UNTEAN'U

, -

If)tn\~tt}\ '~id1I~1

~' .. '

. 'r. , ..... .

, , . ' _. " "1 '.', ...

. ' " ".' . ',.""" I~, . '.'.'

, ..

JU,LES VE,R:NE,

L ~e,oole des ,R,obinsons t« rayon vert Edition Hetzel Paris

,-- IV ~~ , .,'

. .

- . . - -

,'U'··' i e·······:·"'_s-il, v e···.··.-"-'r'I···n"'le,/-:,

... _..... I~.","' ~.' _. .:. ..' .' ..... , _ !., " I.' ' ... " ...

Scoala Robinsonilor •

R d

aza verne

:EDITURA IONCREAN'GA ~ BU'C;U,RE~'T',I -~'19'i5

",eN'- 'C- _I ;i\R""')!;;'!' 'C" ITlTO" :"'R'''-U'L 'D" A'· C' -" A'," 'D"O' '. 11:) 1t':'i'~T' iR'i 1n"A" - 'V'E' .~. ~ - ".., -

.11.'. '-fl,,:iln-,,·- ... ,· '--~, ,~-'_-'. ,,_,~~~y,,~ v A·_~A ~A;t;;ilA

SA C- . , , , J;, 'I - . - -

""rUMPERE, o IN.SULfi, iN OC~EANU'.L PAC1[FIC

....... Insula de, vtnzare eli bani ple<§in~ in a.fara, de cheltnieli, eelul care 0 fe:[a, mai mum t: ,! repeta intnma, E,§' ~i, ~i, .. §d, die a Urn P nlci sa sespire, Dean F elporg, agentul pretUJ i tor al licitatiei m'n care se d iseuta u cond,~"t.H'~,e acestei eiadate v'inza ri,

,....:... II n e;1Iml')f do' i~' vin -:-:::?,--,o II Insula de ~ vinzare l rep .. ·~,t-'~' I"""~I'~I 0'-" V,-I'"" .... ~ d in

. ,.;::t'!I.!II, i!i:l -!k;i' v1 ,z~,r~ ~ " , . ., ,;(t c_,~,,}.. Z _.!i;,r ., r~ .IL:;o _,0: ro,..u, _- ,1I,;iI''''''~ __ "

IC1e; 'in ce mal pu temic a crainicul G ingress care se ducea ID:n,ooIOI ~i incoace In mijlecul u nei m uljimi vid it £'08 rte ag~t'at~t 0 mul time

"" h .' ,;0;, d.... * '!' ... ifi. '~I 1 "'" t·· 1 ,i ,'"', ..

care se mg '·0,5u ta, U] anevaranu mjeies a, cuvm IUl tn, m imensa

~ g,ali a cladirii run care se operau vinzl,r~.~e, Ia nums rul 10 din strada Sacramanto. Brau aeolo nu numai un annmit :n~u]'mar de: amerlcani dh), Ce1i:for.n,i,a ~ Oregon, 'Utah, dar ~,ru, ciJivaJ, din francezi care: alca;~ tniese p~: :p~t~n 0. seslme a populatlel, mexicani infa~ura.f~, in sa ..

'1i!'~'nD ,;f!h';II:n--,ii"iWl'~il ""'I; n e' tunlcile 10' "T- cu m lneei larei eu TiI,'o:Iirn."itnll!:f1·- '11~,r ascutiti

,J!!, !!;I,ll-- .... , '''''' __ ~ I," ¥,o:;;;~. Ir.:.:II.~ _ 'C "':'" ,'~ _ _'I;,," .' _ "~ III iii, ''!;,e ."", ',i:!' ~ ...... - It!liili _ '-. _!!I;.;i!'~l~,_ .1u g~ """ ',,~,I,

~i bonetele cenice, melane S ienl d hl Oceania ehiar ~i lC;wJru,v,a dmtre npi~.Ici!oare=negr,e';!', ,,~:p'In:tece\-':mal.li~~ ~ ;t~capete-'turtite~'~,:l Vleni,f.i, de pie

malo rile rttd,u~, Trinite,

Sl nu uitsm s,l adaugiam,.ca aceasta scena se petreeea in capitala statului Celifornia, 130 San Pranciseo, dar nu intre anii 18491- l,a.~2~ eplQici in care exploa tarsa uno!' 'Hoi banea r,~, de n~is~:p U ,8 b'!" gea pie catmtl!i'~o,rn de aur din cele doua Iuml i,

San. Praneisee nu mal era. ceea ee '[us.esle la, ineeput, un cara van= seral, un debarcader, un han unde dormea u 0 noa pte Zlelo~:l:i cauta,tori care se t;g,[3,beau ca,tr1e terenurile aurifere de pe versantul occidental al m untilor Sierra ,N evada,

·N'I11", de vreo dlou,iZicci de ani 7- veehea ~i neins emna ta YerbaBuena f,Eijlc,'Use ,~IOC unui oras unlc 'in felu 1 S,it u, !CU, 100 000 de 10CUi'fOIil c.:~,id.i t pe coas tele a dou;,a eoline, nem,a,~,a:v1nd loc pe p]a,ja, li toralului, dar ga ta s,1 s,e :wntru:ndI, pina la u I timel e 'inil tlml - din, de-

pa:~taJre~ ,..... in sfir~it~ un ora~ care a detronar Lima, Santiago, Valnaraiso -,;e: toate rlvalele sale din vest 0'1 :a<t din care amerleanii

- - - ~,P - - - - - - -, p - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ,f -- !f-- - - -- - - - - - -

'~!I ~I '~'a" c ut reain "ilIl Paci fi eu 1- U- '-1' gl- '0' "'~ ".Ji coaste .'1' occ id e nta 'njo I oI:l

""I~j 1,:.1·, J.,W,~ " , .... ~~ \t.- -':I' -'1)1.' -: .. I,",l"l~ 'W"<.~~i.I.-. v.~: ... :~-~._lgjl~!I

'In ,g, ~,"li; ..,.'~' 1- 5 m - ai ;i!]I'II!",g; ";'iIi"ri'Ji""':.\I::: frie In g,;i"I!'li'!iog,;::o;t-'~ f"1liir~ afla t''; In

J. Q~~gl &1 ,~ . -~~. '. I,.Q, , ~~:iQ ,!I~w,~~CIJ ", "~b,i .1:' ,uJ~~gJ',-",I·. a .t°u ,Q;. 1Yl. - 1;,' ·.u '~

..... ~ 11,;i".i;~ 1-"-- - ei-- tJ1J.n;. - 'f'O! .;~,~(r. -':j p .•.• r' lm '. ~l!llli. ,.:'i' )f,P_: ,t~;m~ ~'l"'~ ~ ale '1'~I'~1 iIl'ri; ~ ~ m--a, 1" ,am-I ~'~'tl~~ c

!l;,;<Q,~,II;#Qi, ~ur nJJ~vr !r-' ,~,GIi .I,~ . ,II! ,!W W ~~. ~ .. 1I,d 0. w , 'iOiIi.U.iII.iII. , ,_ __ i!!!!ii!L""""'_

mai degraba ultimele sa:p'~a'mini ,al,e lunil martie d:in Europa de mijlcc .. Dar de toate acestea, nu-ji puteai da seama bl fundul s,llii de r~:i"lat'\e: -'Iubrcl Clotmtul C~ neincetata ~U'rn chemare adusese 0

.. _ leI. "l_ p., ,~,. .._. ""'1:".,. _, .... .... . -- . - -" -

mare mu ltime de oameni ~d. 0 atmos fErra, esti'vala, faclea, sa a p,8'di pie fruntea :fleca.:ruia, bro boane de sudeare pe care frlgul de :a,:f,a di [~ pede :~ e-ar Ii J'ngheta,t

Sa nu va g'indiji ca toU aeesti oameni gr,a biti venisera in, sala de U,cUatU ell intentla sa cumpere, :Ma.i. mult chiar, ,a'~, spune ea, acolo

n"u ~ om ~ flau d gn~'.I!., ..... 1'i ri osi C· '. ,j11nA ,~-- ,ie'" fn - II!- i!'iI, oJ'!;;It d - - 'il.. - d-- ;<'ii, - '1;;1 a'ii!"

__ I __ :~,iI;;,ii ,a, _ g;~ I ~_~~Ii II;, ..;;~,~ ~,I •. y '. ','. ',W. ",~ aT Jl W, _Ji·1Jj. ~,il]'~, '.' ,e n,etJiUn - .. ~~,ca . _ ,Ill'

f.i fost a dt de bogs t ~, inclt sl cnmp ere 0 i.ns,ula, din Pacific, :r;H~~ care gu vernul a vea ciudata Idee de a. 0 pune in v'in~a:re, l'

Se vorbea deci ta. suma la care fusese p,reluita, nn va fi 0 feri tl die nimeni, ca, nici un amator nu sa 'V;), l!sa,- UrU ~':n, vlrtejul lic;~'~atieL ~ii es ta nu din vina eralnleului, care i'n.1ceflCQ S 1: .. 1 m'usu f'~e~easlc I, pie cu:m,pi,r.,i,torn. obi~nui~i prin exclamajli, gesturi §i debitul vo:r'birU sale inzorzona Ui cu cele mai seducatoare m etafore,

Oamenii rideau, dar nu se inghesuian,

- ,0 insula ~ De vlnzare o itl$;'uli. !: repeta G-i.n,gI,a,5s;~

'_, Dar nu die eumparat, 1",a¢p- mnse un irlandez a'm c~i'ru--';; bu zunar

_ ~ _ ~ _ _ _ _ -:Ii ~ ~, I~ ~·Ii~ . 1 .I ~ _ _ ,~~~! _ .,Wl _ a l~ y ~. ~

fi "' .. i;li. f '. ]. II' .;.. .."' . "' t d 1 1

nu ar 1 ,PU~i;H rurruza p ata mci u:n,le,l ~,~ngur,e pietre ue pe ma u

ma·rii..

O ~ns.uU), care, daea truuiem seama de prejul la care este pusl in, vinzare, nu ar reveni decit Ia sase dolan aerul, '~. s tdga agentul lief ta:~-ie:'~,j Dean F1'@lpo:rg~

....... ' ~n, care nu va aduee venit nici 10 ju:m,1 tate de s f'e~rt de cent, repUel, un fermier m.ataba]olsj! bun cunoscator in ale: agricu'~;tu:rH,

- 0 i.n~ula care: nu mi.i;soara mal putin de saizeci ,~ patru de mU,e de [ur tm'prI6,jUI ~i cu 01 ,S,U"p[tl.:f,a:~i, de doua sute douazeei ~i

cinci de ,mfj de aeri, -

- Bste eel pujin 'SoUda p e temelia e:w.? 'in tr,tDa un mexican, v)ech'~ client a], clrciumilor fi al eU'Iu.i echiIibr~ parea 'in aeest moment Ioarte indo-rn.elnic,.

- 0,'- -:' in -''''''U-,lIX FOU p}<lld-,- u -r-i '~iIl'jIi~:)i:i v r ;:r;a~'nlii!li;- repe ,~:i:( ,c~:r,a;~n-,~-,:icu:~ ell c,~m,~U

, , oi]i, la "'" , II, , .. :I. .:JI.:II,lIil..,i:!Ii, , .~.'"' i!:I<~- 1!O,r, ,II< W. ' ' 1!l.iii1 . - - ~ - - - -I' - It" "

coline, cursuri de ap e, ,."

_Iiiiiiiiioiii, ...... '~~~

:I. ,i\ttla ..... ' m~:sti"A dl~ SU:pir'-.a1'~~.~ e,a]~ eu Oi4® itt:liu.

~ Garantate ? striga, un franeez care pi,rea PUlhl. dlspus sa se

m,OS'1i: p,.r.ins :in CUI$,a. ~ ~,

."",,", Da ! Garantate ! r,ispunse. agentul Pelporg, prea bitrln 'in meserle ca s·a. se mal lase impresionat de glumele publleului,

DOli, ,a:n~ ? .

n'" .x: 'nl f'" .. - nl ~ .•.•

~ I."" ln~ JJa s trsttu w .. ~.u:m.ll.

= iQ'~i chi ~ 'Ii" p-' ~ ~I~I ~ ii!'Fi; ~ ~ .... ~,~ ~i'~i '~.!I- ~ ?'

- y..1J ~" .IIJO~ . r: ~ :_1~ILlIl,l"~O ~ ~Q.,lIJ!~,~ I~Y '!:

_. 0 ~ns-ula ln prop rietate excl u si va, !. rep eta crain icu L 0 insula,

fldl. un singur anima 1 :S i.~ba.tic = nlcl flare, niei rept He L. ~ - Nlci :pasa.d, '1 ad,a.u,8;fl un ,~,ugubtit.·

_ ,N ici .. ~:n;s eete ? s tr.~gi, un altul,

- 0 insula eel ui care d,a mal mu 1 t I, re:b],a din. ce in ce 'mal tare Dea n p: alp- '" -g, H'§'~ do: . ~+; e .t!i;';j..~ teni ~' ·M.·····.·' i'a,'l" m :1 pi rlt 1'f"'P .~! ra] 1(:11. 'p-:_ u n Q',ii I! Cine

"'"' - . 1I§i.i. ur:+ gl_ .110< _!,,!I.~, "",'I;;;.lbdi,)",". . ., . -, . '!i.iI[. "-"!!;;IIi "", ~.. ~'iC) - - - - -

doreste o-ins,ull in. bun.a stare, care aproape c,l nu a, fost :folo-swUt~ .0 :runrS'U:~1 d:~n. P'.a.ci,fic:j aeest ocean al oceanelor ! Evaluarea ei este la o nhnlea toa tl. ! Unsprezece sute de .. mii de d olarl I: La unsprezece sute de mi~ de dolarl, exis-Hi, U WI ama tor ? Cine ? Dumneavoastra,

Id, omnu 1I,~! '? Sa 11~.,,1I·U' m neavoastrs de cole _ D"' •• u 'm·I:tjII;O.'I')l'UO·: ";:Jjil:'!,,;j.r~; care 'u:l5i

. .. ,11.1, JJw 'Ii .. ll~, !fJIj, _, " ~ 1·" ... ""l!i'-·, . A, ,_,~ ..... ~ Y!IIl~ . " _ ,. W.~,~lIdIl·", .·~lri)~ .. ~ .. g. ~ "'R

leo!',~ 'nl'~ +'1' I;r;,gl'p" _~.~ 1 iI"i!~ '~I'iII n 'm ~I'n' d ,§ rin de -~ .0-- -,~~'nl ~ --I A,' ", . c." 0 ~ n'i:!'u'nl~ 1. _ _ I. '1J1 t·J;i;

, . ,C'il,.Q.) ..... 1lI:. U._ ...... u '1;JIi,!!!!!i. ' ._.U I __ ~r ,~,,I, c ,¥ p .. r,".!!ll~n.",. _I·m ._' 1 ,'iJ ,w,~ .,,~. , y.,~g

o i.nsu,Hi, I:, ~ ~ Cine doreste o insula l'

S x 'U£II d em ob leet -u'1 I snu '""e If'HI 'iITI'!li1 C' ;i"I'~, ~ '1' clnd ~, r fi Iost verba

_, til. '.,...,,--). ~ ,~,,', I, ~11lJ.,~.~~ " .. _ ~ .' ~~. ,l~ .:-: ~~ b· ,w.~jl ~g ~I .• '.'~' J. l~IU~· .;1 :_I.·~ ~ ......

de un ta blou sa u de un vas de p orjela n ehlnezes c,

~. t ..... 1I • b .....;;. AI f.""'" if. 1- 1 ~

I~l " oata sara iz ouem [no ns, oar rara ca. pretu a care rusese eva ...

luat 1:(' in .:;o;'u' I' 'JI, ,.:;0; ~ f ~ £'0' if'iIi- ,'); .... 0' P' erit m x car Pll' 0- ]' um ~ ta · ... 8 d ,0 ...:al nl- 00, r--

. g. idl ... ~·IJ~' .. I,m :.ila . ,1 . " .-:".~'~ gl'~:.·-: .. n .~~" :1, i(~I:..: 1 <.. ~IW .:_ ,.'... I~ I~ .;. l.~ ::_: ~~ YIU _~,. ~I

T'otu,.i,., aa.lei obiectul despre care era yorba nu putea 'fi treeut din min! in m ~'ni:, planu I. insulel ·[u .. sese P'lIS Ia d ~:$ p~)o.7J.Ua pu blteulu rn. Ama b).rru:ru. 't r ell ui a u $,1). ~'Ue totul despre ac ea sti bucats de glob scoasa la licitatie, N'u aveau a. se teme de nicl 0 surpriza, de niei un neajuns, Situarea, orientarea, amplasarea terenurllor, relieful solului, rejeaua apelor, climatul, ea.He, de acces, totul era usor de verlfleat

dinadnte 'N- ~I~ c,D, C" um 1'!IIX'II'-'!lI m ita In sa c si "!!I,I!:! 'V: re '0:.. ;to'; ~1'1iI~ crezut d,:'--ac'x

~_.~.c . .J~~·!!iw!!j.'!!;;i'.. .11I,olII, o.!!,"", "I!.;i!jl .l""a.g,',. }Qi .. ~.. ..... '~:Y '~'~' '_ -i!ii!!- ,i::Ii!ii!!. !Ii, II;;:!! .. "",i!!,~~",_1~ c_ ,~_-,;!:;l

, , f-" U ~ :ii::" - 'L_ - ,A ," '" 1"" t ~ ~ ... - ~-- - -' ~ iI!o '

a rrm ca nn putea it I. vorna llIJle; mer 0 mse arone HI ceea ce pn ve~'~e'

'r x fii c i, d 'D '1- ~ 1- u ;~I ' - -

catttatea marrn ce se v.'n.~ ea, . ····,e a. ttel, nenumaratele ziare din

Sta:tele 'Unl~e ea §i mu I te al~e~ e din C aUforn.bl, cotid lene, bl -sap,Ulmlnale, ,saptamlna,~.et td· .. lunare sau lunare, cit ~:~ rleviste~ m,agazin,le~ bu.le·dne etc~ ... nu mO,lcetau.! de: citeva .luni~ sa ,atl'ag,a, atenthl p'ldJU,ta ,aJsupra a.cestei:~nsu:~,e" ,8. ca.tJei SC(Hl~e11e: la liei taJJ,~'e fus,es e a:u t~).r.b=,a ta, ,p:r.intr· .. 'u:n. vot at Co:ngres,~lld.,

.Aceasti insula ,era i.n.s:ula. Spencer, ,c.ar~ 5M3: ana ,situ,a·ta Ia ves;t-, sud:- ves.t de m.icul golf Sa.'n. Fra.'nc] s,co, 121 a p roximati v p'Sl.t:ruzeci~a6H~:Zier;.i .m:n.IB die .Utor;a:~.'[d. calliforni.an" .la. 3,ZO< la'fitudh~M~; nonl ,i 14:t~18' longitudlne :b!J. vest de mi~r'.rndia.nu.l Greenwjch~

'1

;[II (i!'

f~i 0' feri t '~I':n ne' le '!!!II'U'Q 'n- 1,;j:,'~J· ,1IlI, ., d' I'a r gji:;:i a·' cum '''l\ -m·· '-m- c-,~ 'I! i.::;o'Ii"'IIU- - <:, lii"ii. iif!! ~ ·n· u-, o'·'f- Q'lIi"aa--:

,_.l!l. " 'W , , '!I.<Il, ._ -C' ~,'''''U IL~,_ fI!..o' i' .,,' ~)!'._ -_ ..• I, ""I. _ "L n_ ~JIt,- ;;i;'·V) '!iOiQ '_ .. ,.....M; ....... ,

nici unul : p€ eei ecmpetenji nu-l interesa aceasta bueata despf,runsli dwn Statele Unite, mai mult decit 0 insu:~~ll pie,[dut~ in ghejurile polare In a' .... elasi tim n -.c·~·n-· .. itru ,~,~,-- . "'ZF ,iI!-,~---l' -"- .. ' ,.' ,. - - .-,,-

= '¥)'!I,;Il, .,~ , __ VQ,· ,." ,1., .,'!;". _),,1 II!. ,I 1:" p~, _m I~n P~[l!,.lc.uJ.,ar:!! sum,a 'e,ra

:totUj:rn, enorma. Trebuia sa fii, deci, bogat ca sa -,U pennltl ,3; teas Ui,

fantezie . care n u ar fi ,R d us veni t n,ru ei 0 eentima la suta, ~: -

A fi t b ".- a f"" " dl b . f'" d ... . '. b i ...

I _ _I ' .' " il I -~I', . I", - 1-- I ,.._ 1 I" ,." - I' , I _'. . iI'l-, . - -'", ", _.;. (- . I _. - ,'_ -, .'.- - '; "-;_, , ",

r 1 tre 'lnt S,U imens c_leog~~Jun._ca. tranzacpa trebuia sa

fie' ,r1e'aJw:zata CUJ 'bani pesin, ,~)ca:sh'~~, ca s,1 folosim expresia amerl-

. .. -.- .... -' - - ~ - - .' - a· , ,.._ a·' ".Po, S ttl '-U-'" - I ~ .'.'

cane" §l este s,~gu.r 'C· pma ,~.]_ m etareie ',. :,rute cel:Jenn, care au

unsprezece sute de mll dolarf bani de buzunar :~~ slnt dispusi 51t, .. 1 arun '~I~ ne '~'~r--~3:S~·r.~, ,f',ar' iii;, vre 0,·· sper a.'~,~~', ~IID.: a si _.;: ma 1· ''IlJ'QI;A1,Q;~I, l~"n,c,a,iIi1loi

~~- ~ -¥~, Ir" , ~ .......... -- - ,Il;=g;lo ,--- g ~ , -,....., --~'~J~ u:~ Y)' .i ,iIi!!.,I._ -,-Ifo;PUIf;;,P~ =-~,~' -"

sin t inca destul de pu Unt i

Si ell '~O:'l'I' joe, 'l'I'C·, es ~'Ao;II - C '-AiIijIl6"t"e·It"u .. l er ,0;11 foarte h .0.: ,~x 'r;"t ~,li;l; nu :'fill ''R:il''''l'nd)~

v .".. II;, _~IL ~ "'~""'IOlL" ,y,wW,t).l,. ,.;J.! _ lOlL IWI"'" I~ .. "" ILd, ,ill, .,i;!Ii ,. 'ILl! T , ,. ,lOlL

sub acest p:re;~', Unsprezece sute de mii de dolarl l Nlci un cent mai putin, sau insula va continua sa ri'wina proprietatea Sta;~e'~ lor Un U)~L

Trebuie -dIsci s,l, presupunem ci rd:ci un cumparator nu va fi atit

d - 'b- ....~ .... ·t - -.... - - - -- . -- -- .J

.. , ._ ",. ',. ' .. . ',., , .. -, " .. ," .,_ -- ... , - .". I '_.' ., I'

e ne nun sa ,P ateasca un asemenea prej,

De a~'tf(d:; era categoric speeificat eil eventualul c.unl,p,idltor - 'in cazul cD. s-ar 11 prezentat vreunul ' ...... n-aves sa, file regele

'. = -1·-·' g. -_-, .. -.,---.- ., - .<" ,_.,- -- .. , d ~ nt de .n .~ .. , I ~"'IP}:t' N·_' '11 .. , i···· ",'" ,.. ib '", ,,," "

IDSU e:,~, • 'l,p,e;nCJer" ei prese ain _,0 '_ i@i, repueuca, ,., rut avea sa ai ~ ',8 j' ,] n

nlclun chin dreptul de a avea supusi ci numai concetsteni care

-' -- - - _' ',t'-:~ , . - ,- _" . - - - - . - - - --', c - - ~ ;Ii , - ~ - - - - ~ - - - - '" - _

ll vor n umi pentru un tIm P determinat, ehiar daca U VOir realege

-] " iI!:" ~ i _

ia mr nur.

Oricum, n 'VaJ, fi interzis die a institui 0 dinastie donmltoare.

S'ta,tele: Unite nu vor tolera intemeierea unui regat, oricit de mic

f' 1 ,~, 1 ., - - --

.... ';..; _ 1'1' 1:·,1-."('." I. 1 ',~ I I" "I""! -_ ,I:""~a. -"""~

(I,r 1 e , .m.R apee amer.u:: _~ne., . _

- - '~II .i:( 'ft... b"'l .... ,,...111 ... - il<t"

Aceas ta cia uza avea ca s eOI), prooan 1. , sa mdeparteze emva

millona 1Il'·1'. am - b~c,~t~i~~~J citiva nababl d'e:carzut'~ care ar fi vrut sa rlvali-

. ,.IUJIUJ:.A,~ y, ~ _"~,~~V:;..- " "_", ".".1." '"_"". _"', .___ _ ~ ~l.!'!! _

zeze en regii s,§lba'fici din Sandwich, Marehize, Po:mo'~ou sau alte

ar hip elaguri din Oceanul Paci fie, .

Pe scurt, pentru lUl motiv sau altul, nu Set prezenta nimeni, Timpul trecea, eralnleul glfiru,a, incerolnd sa _ ,IM)rn,ea.sica_]},citaJ~,aj Dean Pelporg ragu~,ea E,D'r.a s,a, lzbuteascs :sa, lo'blini unul din acele semne din cap pe care aeesti respectabili agenti se pricep atlt de blne sa, I,! descopere, ~:i pretul nici m a,Cat nu era pus in. discupe,

TIe bu ie s,i spu nem totusl, ICa, daca cio cl-n!a§)um, n u obosea tot izbind 'in ta:b lia biroul ui, m ultimea, niel ea, n U obos ea a steptind.

Con t inua s ~:, plo u.·:\( I .... u zlum i1:i; ,c-'-J~f-m ~m-r-· 1;i5;,] e..l~' f-.!( .... ~a' D- ~·n n"lij1i;-;" ~~~ rT~1 ~ ;(',a .... 'nl~;;; -

__ _ ~_~ ,;:lUi, .. d, t;... ;0 IIi,.!II.m!!i;;i,I ZIi;;O_.w.~ IV, ,"'"'_' ..... _~,""'~ . 1, "\,J,II!!Il.ju, ,uill, d _ ,h,w.

U nii 0 fe'recau pe insula doi dolar.~'i' leu c'heUuieli cu tot., A'~ tw'w, celea.u, el plati, ,ea sa 0 ac'hiziJi_oneze,.

Si m ereu ,S t.l"iga ~uI c,ndnicul ui ::

n ;k\I'

- Ins u la, de vinza re !, Insula de vtnzare ~!: 1Si nimeni s-o cu m p ere"

= Garanta ti du mnea vo astr iIi, ea 800010 se g. '~." as esc . flats ~! -u r I ], ')

. '~' .... ,.

intrrba bacanul Stumpy din Merchant-Street, -

....- :N u, l",a,spu,ns,e agen tu] Iicitati ei, dar nu este Im p osi b il ~,a s e ga,seasca ~I Statul .cedeaz,a cumparatorului toate drepturlle asupra aces tor terenurl au rl fere,

...... Se ,afla macar un vuiean acolo '? intreba Oakhurst, circiumarul din strada Montgomery,

_, N u '- nici un vul can, replies Dean Fel p org, D ~u:a ar a vie a unul, ar :~,~, mai seump !

'U n tlJ rias hohot de: I,is urma acestui ra SpUDS"

~ Ins ull de vlnzare ! Insula de vlnzare :~ u rla Gingras s a ru, ea,rul pIa min [ s e os ten ea U za darni c.

- Doar un d olar, doa r 0 jumatate d e dolar, m a,Calt' U fill eent peste prejul 121, care a, fo~'t evaluate, spuse pentru 0 uUim,a, data

. ., ",. 1 .:!'. '. d" - dl .. ~ O' d t 'U 'I -D···· . do :.'it! . ,._" I

agenlLu :, ~l 0 c), -,"]IU], .I,ec. .. I;. a. ,a .. ~. -.e ,ou,~ or,~ .. ~.

Tfi cere d1e'plina, .

e=e= . Daca nim eni n.u spune nim ic, ad] udecarea va fi retra,s.~ I:.,. ,.

O.,;aI~'iI-.x, I Dg do .. ,- .... liI"l'I,-''!' I

._·llLQl,~, •• '!li!!' .J .. ~ _ ,·uta. vI], ~.I!l"1

,_ D oui.s p rezece sute de m j i de dolari !

In mijlocul salii, aceste patru c,uv]n~,le rasunErra ca patru detunaturi de pistol.

,Amu:~ita pentru 0 elipa,. intr\fnlga, adunare se intoarse catre indtaznetu 1 ca,re i.~,~ permisese ~,a rosteasca aceasta ci fra ...

Bra William W. Kelderup, din San Francisco.

Ca,pitolul II

CUM \YILL[AM, W. KOL'DER'UP DIN SAN FR,ANC.ISOO SE LUPTA CU J" R. TAS.KINf\'R~ D'IN STOCKTON

A fos t oda ~a un om extraord ru nar de boga t, care t~.rn. nnmara dOI~

] .. "'1· II 1 ,",i' ,. '. ... a . "1- <8' 'W' "II"'

. . - e- " ,.. . - .. , .. - - . .. .-- - -.. _- : - - . '" ',1" ',1 . ' I ,- " I ".' I -.' '. ". : - , I -.C .

,3, I'll cu nu ioane e cum a tu. ~l 1 numa r cu mn e.,ra, __ L tam

W'. Kolderup,

S e spunea despre e~ IC,it este mai bo ga t dectt d ucele de West ...

:01 j n 8 ter , , ,~d, ,ca rui venit se lid iea, la op t: su te de m U de lire ~i care

poate chel tui cine izeci de 1]1 ~~, de franci pe zl, a dica treizeci §,i sase de f.ranci pie minut - mal bogat declt senatorul Jones din Nevada,

- i I - _. 20 l' 0

.'-': , I" , I''': .. : I ". I ,",

• P,ro, eceut HI '" _." •

ca re poseda treizeci ~i cinci de mi ~,h)ane renta, mal bogat decit Mr ~ Macka,y chiar, ci.riJ ia eele dJou,a, ,m:n.~oarne ~aJ,p'~e sute cincizeci

"" d - I" t'" 11.... ....,.. - ~ ..... '-',.'.' - , II!: ., ,",'

mn I'. ,e ' Ire rent D, anuara u assgura ~31,,~,J~e: mu opt :SU'~t; :!!b ranci ,P e 0,r8

"-'-''' do f 1'1 ",,'" "~ .. :"',;1;- '-:, ,- mtin ',---' ecunda N""'l'" '--:-:;:" ",'iii,.. -',',', 'd'"

s au" m rranca ~,~ cr reva een nme p e secunc la,., _'" u mal vornesc ae

mieii m Uionar,~ de talia unui Roths chi ld ~ Van Der Bi~ 1:) a ducelui de :N o rthurnb erland, Stewart, nici de directorii pu ternicei ,B,anci

C 1" f'-' "" "' d It " AI·' 'L, 1 ...-

a, all' ormei ,,~.-~:e a te persona] e UIJ run WJIe;, ~u\g, :~.n:z;estr,a'~le ell rente,

din hnnea veche ~.i cea noua, ,CU, care WilUam W ~ Kolderup ar fi putut face acte de mllostenie.

Ar 1m, putut darn!, ,flr'a 5,a. fie stlngherh din. pricina asta, un milion cum noi arm putea da 0, suta de, blhl'!JlJi,.,

A t - 'Iii.. ·"~I - (II - f" - 1" - ] '. d ""' , 1

ces - onorann om r e ,(I, acen pusese teme ia so. 1-' a a mcaicu ~

Iabilei sale aver ;"'_.;,,'_'~I,_.,+""::. ,,:,:'-,-,:..1:',' 'f):".'_'_'I"'I-'il.'!I'I-c'if'.,,'-:,-: d-"~""

I,!, "I e~, sate avert In. expioatarea prime or eeremm aJU,r.ru ere mn

C:a,~i,fID'.rn.ia," 151 a, fnst prlnclpalul asociat al c.p!ita'Ru,~,'Ui elvetian

S--'-'~I'~II ... -~~lriI" nm terenurile .... tr-~I'iil;!!.:i, ~'O, d a~', .... o, perlse t'n la'A,S" nrimu 'm filon

. lu.!~,I~~~, r. ~ I~I~~ ~1~-~'. ~ _,~ ,I~ ~" J ~~JR, ii.1~ "_ l~~~' ;..:. ~~ ~~~:~I ~,~:~ IO"T- .::~ ~lb"~ ,,', .~~ " -."., '-r

D ~'n aceasta e~po.c.i~ a j'u tat de noroe ii. de in teljgent~,~, il ga:s'mm in-

- ,"" "'nl 1 t~:" di I S' ..;; '* " "

teresat m toa te marne expioa ars c In. mme, se a runca ,a ~ unci a ~'f~@'

In f'e,] de tel de .sp,ecu la tj:~, d,e 'com,erJ sl industria ~. Q

F"'--'d:-,--'''L'--I· '":' ... ;. ',.',Jk.,'ll, .·~·'rn;",-,-,-,"f-._:'" ,~--;ll- de ",-'-:'-""--'= ":",--",\- ,-,-,",~I,,'

on .. urue Sal, e mepuizaeue aumemara SUI~,e .. e uzme, vapearete

sale exoortind prodnsele ~'n lumea intrea,ai Averea-i IC-l~S'C~U, decl

. - - . . ,r". ~." . , .. ). ,. 1 ,. ,. J I .• .... [~i .• Iii [,. . . -. ._. .. - -- - - - - -

In tr .. o p,rQgre~de' n u a,rUme,tici,~ cl geometrlca. S e spunea despre el ceea ee se spu ne 'io' general despre aces U j .mlllardari i,~ ~ ci .n lei nu -~:ru cnnostea avutia. In realitate si-o eunostea :pina Ia ultimul dolar,

d I"" d ~ '. d ;j,:l(

a r n u se .3U'- ,a meio ata

In eli pta, cind U p,re'Zle~,t~m el tUor.U,o:r nosn .. :i~ cu tot respectulpe care n m"edUi un barba .. ~ J,.de ,0 asemenea sup'.rafil.~a,l.~~, Wn.lil:m W,' I{()~detup poseda doua mii de flrme r.aJspi:ndite hID, taste ptwnctele de p e ,(d!ob ,;: optzeci de mii die funetlonarl in divler-s,ele s ale b w rouri (U~n, America, Buropa ~i ,A'i~ straha :; trei sute de mU, de reprezentan ~i, ; 0 f.~,i()tl de: cincl SiU te d.e cor.ibii~ care 'CWl,t reierau ,fa rl rca,gaz marile spre ,p!liOf.W,t~~, sa u ~i nu ehel tu ia mai putiD, de un m ilion p e an numai ttl! timbre p entru documen tele sale com ereiale § ru scrl ~

"I d ~ I a'

: .. : '-. - .. . :-.. • -"j '1"'-- ~ .. I ~ , , ..... ',-.

5,o:n_e , .. e, ,I c~,S,lllr_" ,

In s fir~i t, era, onoarea §:w, gloria 'im,bem,~;ug~.tu lui Frisco _, dim ~ nutivul cu care americanii alintau familiar eapitala Californlei.

o licitajie ,s:u.s,~~n.uUi, die Wllliam 'W., Kolderup nu putea deci s,a,

fie d·!-·:.!;'~ : l-"'--""~'- t~'~,'!'--,,--· ~, 1-1-' ,---, ," -,---",~ -",',." A-" . .JI_, an .. ~ -~, ..'II

ie 'eCh 0 icnape 'l!!lllhire eete mal senoase. ,-~a:ua,r., a ,lU1IC~, cine

iii- t ~~ I" "';Il. +"' '. ""~II ~. '1 d'" ~ ;."

spectatorn icha,,,rn.'ei n reeunoscura pe ce care I' epasise cu o suta

de mil die dolari pretul .laJ ,ca:re, f'us;e~u~; eVallu~,ta :rn:nsu'~a Spence:~" ,fu,

,n I /', ':; ,~- -, .. ..,.1, .. ",;:( --',~,-: ,~.' :~,-, ,- ,-,1', .... - ,'- ",.' --: "..., (- 1- .---- '1- "f'nl - . '!I . '1, ---, I"

u m,~:~,r.e uC ne-s I~a p~ [U I~~ g~,litmel e IDce.dira, p e ,~.o!Cl z e . .iJ,e,me,~le, ore,

:l M aJ'r~ lo~ l"'.'u'~1 u .• n. ~ 1i1e·. Ia.,",,'r.l~(m·· <;;il t~,~ :a:fI'-m- -c' 'l~'r-.--,;;'I·t;v: IP :"'1'1:1 >C'a~ '~I ~ I-Z'" b- ~I ~I.""n']" r, .... a-' 'ur~'l- til!

-, '--II"",, ... r;... ,~, . ,~,~ ~,A""'~. , __ I!i!!I'Jo,n, . _U._,_ '_~' ,!;l!j,i!<, ""'~ " .,;;;J!. _1,,-, " _ .i!O,lll,'!;"" ,. . g' ..... "

11

~

Aces ~Je,w, as urzltoere Iarme ii urm,a, o 'fa,cere dlep,~ run/a. Ochli se holb.a:[i,~ se ,aslcu~'i[a, U rechile i In ee ne :pri veste, daca am fi fost acolo, ne-am fi iinu t respirajla, numai ca s,a n~u, ne 5,ca"p e nim ~c din hn: pre s ~,on:a],DJ.'~a, s,oeJla, ce a r f~ avut lac daca ,0J;[ ama tor ar f.i. 'indraznj,'[ sa, lntre in competljle cu W'imliam W~ Koklerup,

DI;3i,r era probabil '? Era macar {::U, putinti, ? N',", !'

M ". 1 ... d :11:" '" . .... m " . .. 'W',. ~ 1" 'W 'rr 1

_ .n. oprJ:mu. ,![,In .. " era, suncient s,a· .. w. p',:nV'le~trn, pe"lw.l3l:m \>~~ ,1'!ii..O"

derup ca, sa te convingi caJ. nu va eeda n:~,lci,loda:~a tntr-o eheatiune in care ar fl in joe ,pos!;1liliti,;He lui financiare,

Era un ,01m inaID:~, puternie, cu un cap mare, nmeri laji, ICU, miinile ~i pilc,~'Ola,[e;~e bine Iegate de tru Pi! o carcass de fler prins;i, zdra ... va .... HI ~'n.1 '~:IFrlnf'l;~1 ID!1' eturi, P "'r;'Ilr~ ;"~,g, '~'~I,~'~ 'l'III'jIi~: dar hot ~ 'r''''l'''t~' 'iIi'ri;'I'I: Il:'!~, nleea uso r,

" ,!ill !:il, .:Il ~ li~W-~~· ". t ~ ;&,,:l~ j, • .u:,." ,~:" fJli.r:Q. ~J/Q J ~,:li:I,~1 .Q", ... U IIJ._Q " '. ,~,'I ,II-~,'Idl, ~~ yjj, 'lir,!gl y.... III

Pi,arul sa,u, ca,ru:n,~'j tot a,d:t de bOg,8.t ea §..i in tlnerejc, se zburlea in. j urul crani ul ui, Llnlile drepte ale nasului situ. formau un tr~,U'nghi d reptunghle, desena t geometric. :N U avea m usta ~a,. O 'barba, pot:rivita, dupi moda americana, s'h~a,~"nic de deasa la 'b.arbie, ale cl-, rei margin ru, die sus se im preunau la coljurlle bnzelor :~i se inilia,'U apoi ,pina la timple mn fa vo.d,ji sare ~:i, piper, 'Din,~U, albi, simetrie aseza U Wft'~:r-Ol gUJ'h"'a sub.tire ~i std'Rs,a., Unal dtntre acele adevara te capete de comodor, care se ~':Ml~i 'in vi~elie ~,w, in.f'runtl, furtuna, Niei un uragan nu i l-ar Ii pleeat, a tit ii era de a,cnd insuruba t, p e gltul putemic care-t servea de pivot, In. aceasta bitiUie, a lici.tarilor, fiecare inclinare a capnlui .5 au tnsemne to $,u:Ut de mii de dolari in plus,

Nu avea de, ce s,iI, Iupte,

~ Doaa sprezece sa te de mii die dolald, douas prezece sute de mii die dolarl !: s tr.iga agentul Uci ta:~le'~" cu - aeel aecen t specific pe eare-l are un agent care vede in. s fir~i t ca, mu n rea, lui nu va :fi za .. da,r.n:rn,lca.

- La dOiu,i:S,p:rezece sute de: mii die dolarl, ar n nn amator l reP sUi erainicul G'ingl~s s,

,_ Olh, , se poate supralielta :fa.ra teama, murmura clrclnmarul Oakhurst, 'W:U1ia,m 'W'. Kolderup-nu va eeda '~:

- ~ He prea 'bwn,le eft nimeni nu se va aven tu ra ~ rais,pullsle 'hi,-,

canul dln Mercham-Street. .

stsU turi repetate U in vi ta:I'a pe eel dol o(n.or,a.biH negl!JJ;s,tori s,a p,istreze 0 tit,oere deplina, Inhnlle biiite"3 u mal tare, Va In.dr.~ozn:~ oare vrenn gla:s si, se rldlee ~:ru, sa ,ri.spund.a glasnlul lui William 'W .. Kol .. derup ?

HI, cu, 0 }hlU.i'I, mindra, nu se clin tea, 'Raminea acolo, tnt. ,a:tU: de lin] §I.t~~: ca §i cl'nd afacerea ,nu 1-21.1:' fj Interesat, Dar cei ce erau m.'ui,

12'

aproa pe die: el pu teau s a, bage die s ea:mi c~, ochll Ii erau ca dous PJ,s toale inca, rota, tie cu dolari, gata sa explodeze,

- Ni meal n U 'VQ,r b este ?' :f:n.t',reba. Dean Pelp org,

Nimenl nlll vorb t. _ -

~ O[ .-I,~,~,~,,;a],t!o 'd', [01I:11~ ori ~'-

. _ Y,R,II~, u,~ ",. ,VI~,Q~ ",' . '," !Il.I. [.

O d - 'U 'I d ...;I' :l!:: ~ I ... G·' f'" 'b....

- ,-a,ta ,.-e: uO'Ua orj .. ',.' repe'~a ~:lngtaSs;! carte o,_:'w,~\nlu.t CU

acest m ic dialog eu agen tn 1 :~ ~ei.t,a .. ~iew.,

- V'OJ. a,dljUJ,d~c~a :!

~ Vom ,8 diu deca ~

,......, L,R douasprezece sute de mil de dolarl insula Spencer, asa pre cum urmeaza .. ,.

- La dcuasprezeee sute de In rn_~ de: dolarl ~ Ba-te clar ? S - a, :inteles l'

:N u s-in:t pia reri de raJ,u '?

L d ... -..:!II .''' . .JI _...:ill 1 '. '. 1 S- ~

--a..louas,p.re(z!6'C'e sute ~,e mu ee Q,o_arl, H1SU a :--p'encer ,.,.i"i

Resplrajiile gl~~i.toaJ,tle ·ini.lta.u ~.i cobora u piepturile convul s,i v ~ Se va ~~v i:~ in s'nr~,H~ 'in u:~ ~ ima secunda [0 supralicitare ?

FeJpclrgj CU, mina dreap Ui inUns~, deasupra mesei sale, a,gi~i cio-

.... g'ng~~,u'll de filde iii: 0"--;-' -lllf'ii"ii_.''''*u'''x 0 ,~ffi'nau--~ '~I""" .... itu --l!: 'L:::! ad ']'·I~I~I.....ailD."""'!:!i''Ii''\tJ;;tli

'",,1.IIi [ I,~~ . ,~. . ~ _'~ [.~ W.liI![' :),' •• '. .... .... _(,J' ". ~,,~ _J!i. d:J! .. ' :Q',!!!~,:...6 .. fa, .IIl,'Y; ·,,·l_lu.n~, ;;fl ,~ !~.UI!',,",';~ .!I.'!!;i~,

avea sl ne d[e:finHi vi:L

__ Cioca,:~'Hjj.~.ul se 18$8 rn'n,cetj, atinse aproape masa, se _d~ic,1 iar, sovii 0 CliPH ca 0 'S,.p,ada care se angajeaza atunei cind bJrptato:rul fenteaza ; a,:poi cobort vertlglnoa.. _ Dar t'nil.~:nj'~e ca putern ~cSJ, lovitur,i,jj, :9 a, s e f'aca a U1zitl,~ un glas .f10S.t~

aeeste euvin te :'

~, Treisprezece sute de mil de dolari ~

~ii -- ~ i intli - - ah" I g,ffl;il"'"'''a. 11 de uimlre Q'~ '!I'~ln ,~~I doilea ah'' I j["y mg.l Lj!:.ll un n'~:· .-~', !,I~iIi.'_1 ,~~ !!.A!:II: , .. ,~ :y,IP Yl· ~,~ U'!l.}1 ,_'c_ n'e' .'

DU. mai put~:n. general, de satisfaetie.

Se mal prezentase un concurent, Deei, va avea loc 0 bi,talie'i Dar cine era acest cutezator care indrdznea s iID, vina sa 1 U pte cu. lovituri de dolari Impotriva m,ul William W ~ Kolderup din San Fran .. cisco ?

Era 1'., R .. , Taskinar, din Sh)cill\~'On~

T 'R,~' T. "askin ~I' - era b cza jj- d ,~.-- nu atit de avut n;tl!, ..... ·U era die g- ras,

J['. ,. .. ., Q.;) 1, g,r rg. ,_()'ol~., __ Q.r .WW, IQI.-,.. 'I;;,; Y'r '1/,l!I, - ,It""!!;..o '1;,;.0 - '--

[Cintarea, patru su te douszeci die UVfi! r ,. D'8:Ca, nu fuses e de c,ru.t al doilea 180 ultlmu 1 concurs al celor mal grasl oameni d ~ n Chicago, aceasta se datora faptului [ea nu 1 se daduse timp sa,-~,i termine cina ~i astfel ii lipsisera zece Iivre,

Aeest c6108~ caruia ]'I trebuiau, ca s;a,='~i ,al~eze uriasa sa persoana,

'11·' d S 1! .... 'iI!.. .e -. - -

scaune specia e, ocuia pe strar a -'J[n: .. Ioachim la Stockton ,= unul

14:

tiile ,;, pentru ce 'i.~i pregatlse in orice cas armele ; pentru ce, inainte de, a actions, asteptase ca adversarul ,s,a,u, s,a acopere pretul la care fusese eV3JluB],ti i nsula, oriel ~ de ma n~ a r Ii lost

In sfirsit, wnIi~lm W m Kolderup Iansase aceasta of'e,r'[a : - .Douasprezece sute de mii de AI-I-, -'" I,~'"

l ~ - -- -- - - - - - - 'I!O' ,,"iO' m L.e uO aJ f.D. •

~m, in clipa clnd W~ lliam W,. Kolderup putea s.a creada definiti v ei i se adjudeease insula, aparuse J .. :R" Taskinar ell aceste CU~ vlnte arnncate C:U glas die stentor ::

~ Treisprezece sute de mii de dolari !

'T08,Ui multimea, asa cum am, vazuo[, gle intorsese.

,j':; Taskinar, grasu 1 I: u _

{Si numele lui tre cu din om in om" Da :! M:,iJtiha~osul Taskfnar ~ Era, bine cunoscut :~ Corpolenta s a fusese n u numai 0 dati subleetul unor artieole in i:iarel!e din Statele Unite,

Nu ~U.u care matematlelan demonstrase chiar, cu ajutorul UDOl calcule superioare, ca masa sa era sufieient de. mare pentru a 0 influ en ta :P e aceea a sa teli tul ui nostru :~i sa tnl b ure intr .. 0 p ropor .. ,

f" ~ 'b·l'~ 1 '" '~I L"'," 1

pe aprecrar 1 a eiementeie orl~,:m:i~Jtru, umare,

Dar nu aspectul fizlc al lui J~ ,R. Taskinar U interesa in acest moment pe specta torii din sa]a.

Ce avea sa fle mult mai hnpresionant, era, faptul ,ca Taskinar se cinenea direct ~.i public ell William W" Kolderup ; faptul ca, 0 ]u pti eroica, ell levi turi de dolari, amenin ja sa se d'ezla,ntu~,e~ ~.i, n-as putea sa. spun pentrucare dintre cele doua ease die bani ar fi aratat mai m u:~'~ in teres eel ea .. re pariau,

Bnorm de boga lj amlndoi, acesti dusmani de moarte I! 'N u ,3. vea B,a, fie deci decit 0 chesti une de amor propriu, Du Pia, prima miscare de surprlza repede sta.pinld9j" 0 noua t.a,cere sa asternu 'in Intreaga

adunare .

A ~ fi putut a uzi un p a ianjen ~esin.du =~i plnza,

G lasul agentul ui Fel porg fu eel care rupse aeeas d"" apa s,ltoa,r-e tal,cere"

- La, treisp rezece snte de mil de dolari, insula Sp encer ~ :S ~rig;a el scullndu-se in. picloare, pentru a putea urmar] mal blne Iiei,tirile\,

Win~.'am, 'W .. Kolderup se hl.torsese, ciUfle J. 'R,. Taskinar.

Cei pre zen ti se retr.aS1e,ta ca s~ ;f,a(;a loc celor dol a d versa ri, Omul d'rnn San Francisco ~i eel drun Stockton erau f:af,a In f'aJa" puteau g,a se pri veasca in ochl du,pa. po fta inim ru i, Adevarul De obl ~ga, s,a

spunem ca niei unul nu se lasa mai preios. Nicl 0 cUpa prlvirea unuia nu at 'fi consimtlt ~il se plece In fa,fa privirii celuilalt,

l5

Hl

.Dona ,m:iUoane ~apite sute de mll I rlsjpunse CD, glas foarte

calm Wi Iliam W~, l{,olderup,.

...... Daui :mUw,loa:ne noui snte die mil ! - Tre·~ milleane !

Da, 'Wj'~lia,m W., Kolderup din San Francisco spusese trei miUOlan"e. de dolari ! ,A plauzele _ erau p e tale sa Isbucneasca ,;. eel din s,a1it :8 e a b~wnura to,tu~i a uzind glasul agen tul ui care rep eta stri,g,a'"' ,rUle fi al ,cirui ciocanel ridicat ameninta sa, coboar d,a'~orUi unei

invol un tare tresariri a. m uschilor. .

S-ar fi SpiUS ICa, Dean Felporg, o:l:k~lt ar :fi lost, de blazat .fa,ta de' snrprlzele unei vinzari publice, era ineepabll sa se mai $tapi~

.... '

neasca.

TOft te p dvirUe. er a u ind reptate ea tre J ~ R .. T,a skinar ..

Vnlurninosul persona] Ie simtea greutatea, dar mult mal mult greutatea acestor trei milieane de dolari care plreau. ca-l strlvese, Voia sa vorbeasca fira, indoiaUi.~ ca s,a s U pral [;ci teze, dar nu mal

pu.~ea., Voi.a. sa, des. din cap, dar nicl ,at'~.t n u era, in stare e.

In s.'nr~.rn,t". slab dar s uficien t pentru a-l anga] a, i. se a uzi glas ul,

- I 'rei miUoa,ne cinci sute die mii, murmura el,

~ Patru mi 1'1' ~O;)jnlo, I ""~""'p~lm:nit'e'" W"'::~l' lam W"· Kold erup

, "',. " I , . 'IU\oJ,~V • Jl.d~ ,'lj"lIiill~.;;1' _.lI!lIi.!I:lIL" ,~)I\." '_ ,,""'. l!i,lll ....• ,

A fos.t uhlma lov~~ut; de maciuc,a. J., R ... Taskinar se pl~abu.~L Cu 0 lov~ ~uraJ. scu.r.taj IC,~loca na ~,u 1 i.zbi marmura mesei,

Insula Spencer era, adiudeeata, pentru patru mllloane de dolari, lui 'W:w·~l.ia,ni W," Kolderup din San Franclseo

~' 01 ;sa, ma, dtzbun I! murmura J. R, Taskinar,

$,i dupa ce i~. a,r~n!ci 0, plr~.'v~rle plina die: 'Uri in.vin.ga.tortdu.i sau~i se lntoarse la Occiden :'al,= Hot el.

In aces!' timp, uralele §]. :~~h[p-hipjj,-urHle .rasunara die trei ali in auzul Jut WHlia.m ·W., Kolderup ; n i:nsotir,i plnl, in MontgomeryStreet ~i entuziasmn 1 acestor americani fu a tit de mare '~ncit ultara chiar sa cinte Yankee Doo dJe ..

CaPl tol ul M~~

IN CAR.E 'DISCUTIA :IN "'RE PHIN', HOLLA.NE,Y

$1 'GO'DFRE,Y M,OR:JGAN ESTE ACOIMF'ANIA~rA DE P:EAN

Wi.lliam Kolderup se intorsese Ia locuinja sa, din strada Montgomery, Ac!e'as~a, strada este Regent-Street-ul, Brodway-ul, Boulevard des I taliens al San Pranci seo- u h:d"

tl •

17

iT'otu~ de', .. a lungul aeestei marl artere, care strlba,t';e ora,ul pa .. 'iI!',~ 1!a'm cu ch eiuri liB' BII:!'te mise are ve 'c p iii; ~ via t:lil:: .' nenum ~'r'!!liit"e tram

.III. g'~~~, ~ _:_ '~,~.'IjpI ..:. £" l'~~,j \;~.':' ,1II,ILI')r:u q I!~, ", r. '.~I!W1Jl''';''~:I' 'y.' .. ~ Ji. ,! . . '~.' 1 • ,I _ I till .•.. 1. t -rU . _.~

vale, 'irosu,d trase die cal S,R U eatiri, oameni gr,lbi Ji care se lnghesuie 'pre trotuarele de, pia'trl" in fa ja m.'ilg,Bzm,elol' pline de cUen,' ~i, mult mal mulJi iDea;,., Ia usile barurllnr unde se vlnd blutur.i cum

nu s e pea te rna i ealifomiene, .

Inutil sa deseriem :~IDCuinJa, uaba bu lui din Frisco~ A'V:indl prea multe milioane, era, pres, lu;xoas,a~ Mal m,ult confort dec it bun-gust, M,ai put-in slmj artistic de1c'it, sim] praetle, Dar nu se poate avea tottd. nne' aceasta Iume,

,r ~

,CitUOI.ful 5,1, se m,ul:tumeasca, D, ~U ci, se afla acolo un mituunlfil.'t

salon de l"ece,p,~.~e" ~i in aces I salon un pian ale Icarui acordurl se im:pf.I,~ tiau in .calda 'ltmOIS,fe.rJ a easel, ,in clipa in eare ,~N: lntoreea acolo b ogatul Kclderup,

~,:Sn ordine ~ i§.,w, spuse let Ba §w, e~ sint aeolo !: Numai un euvlnt s I,,. I spun casierului meu, a pol lnda Ut 0' S I s tam de yorba ,I U

~H s e indrep Ul ell tre b j roul s i,u D' leu gin d ul de' ,81 termina aceas ta, afacere cu insula Spencer, lea apoi sa nu se mai glndeasca la ea, Sa termine insemna de fapt s a trans. forme: cl teva valorl ln bard lichizi pentru a plati ceea ce '~H:.hb:ru,Uo:nase~ Nu erau neeesare :m.a,i mult decit patru rinduri catre a"g,eruul s,ilu de _ schimb, Apoli 'WUo;,

· ' - - d 1- .. ' b .. - i'· - loll - - ,., • t'"

liasn W., Kolderu p se va ocupa c e 0, a, ta ; j conn nna ne -' care 11 s .a _

te - 1- f- . - ~ mult '~I;g ';;n';;m.>:!~

(ii, :mu 'L m,~u. , ,111. JIj,iOJl, ,III ,IJI ': ,jj.,

De ! Ea ,1 e,m erau ~n salon, Ba, in fa.~a pi.anu~:ui,t el pe fu'ml,hde culeat pe 01 canapes, ascultind distrat sunetele perlate ale ,8lfpC,giilor, care zburau de sub degetele fermecatoarei persoane,

M:.a asculji ?' ,$,,[PllSIC ea ~

~D ~ I

= Desigur !

...... Da I Dar m,o ~ W, auzt l'

~ Daca te aud,j Phlna ? Dar :n~ci.od.aUi nu 01. elntat atlt de 'bin,e aceste variatli din Auld R,(}bi'n G:rtlY'~

- Dar nu A,u,ld R.obin: G'tlay oint eu, Godfrey.; Cl Ht!ppy mo·,

ment.. -

- A.h T Credeam .. ,. raspunsie Goldfr _,Y 'pie un 'ton de 0 ifidif'e'renj'ii, a S~ P r a cD,rei a era, ,g reu s,i te lnsell ~

Tinara ,[,aUl ]'~,f ,~naJJ:a amlndoua mlinile, le tinu asa, cu drege:teh.~, r.asf'irate,.1 deasupra claviaturil, ca ~i cind s-ar f~ preglU,U sa atace un acord,

A p oi, 'hltorci'ndu~.s e pie j u mata tie cu. scae nu 1 de pian p e care s Ul-

~ "'- '. ... '~I·' ... ~ 1-· i -. I 11

tea, ramase crteva minute sa-t pnveasca pe hlUwl pre'a inistitul

Goclfr.t1y~ ale eiru~ priviri :i.nsi ,ince,rcau sa Ie evlte De ale ei,

18

Phlna H o:~ la mlJ!B]l era, fina lui William, W'., :I{olderupi., O'rfanii eres~U'~a :sup illlru;grij irea lui, e,~, Ii diadus,e, dreptul de a, se eonsldera fiica, lull' ,alvbl.d datorla de ,1,,·1 iubi ea pe un :p,oIin:fe',.

~:i ea nu uHa asta,

Era o Un,a:ra, persoana, cum se spune, udr,lguti, In felul ei" j' dar sigu,r fermecatoare, 0 b~;Qnda de sasesprezece ani. cu un tempera-

, d- b ~'1- ~ '" --1 .' 'h- ·11 ,. d- 1

ment de . ~Iu.na~ ucru care se ettea rn umma oct hOI' er 1~,!Ie: un a-

bastru aproape negru, Nu vom nita sa, 0 comparam cu un ,c~rin, fiind.'cl, este 0 com par a jle folosl ti, totdea una m'-u eea m .. l,i buna SQ.-' eietate,' in descrierea :frUMu.seJ,ilol"' americana,

E:r,a, deci, da'ca vf\eti~, un crin, dar un erin altoit pe un mib:e~;. ,re.z1s,t)tn.'t: ~i tare', Bra des ],.gur fa arte $,e;nUm'ental:1 3l,ceast~ '~inlr,l, miss, dar avea de: asemenea mull spiri t praetic, un fel de a, fi f.oart~ personal ~i. n u se I~,sla. antrenata mal m ult decit trebuie in il uzii sau YmstJ'[j ~ care ,S:hlt speci flee sexuhi i, :~.w. vi rS'Ee~, sale,

Visele sin t bune cind do rmi, fill. ro~:nd, e~ U. treaz,

Sl ea in acest moment :nu. dormea ~~'~ nici nu se gindea sl d.OB unit .; G'o d f're,Y' ~~ e:x,c;I,am,l, ea,

Phina ! r,ls:punse' '~inaluL ....... Un de ,t~;ti tu a,cu m ?

....... Linga, tine ... " in a eest salon .... , _

, , ' ., -... ~ , '---: ,.JI f 'I ~ ~ ,,", . 11 I' C""

N'U~, noll e~;b hng~, mine 'Gou,"re.y .' V'l nu ~_n acest salon ~',i., .'. 1

depar te, foa rte de pa rte., ~ peste m H,d ~ :nu,,, i asa ?' . _

~.l automat mlna Phinel, icau"tind, claviatura, se ra.ti,ci intr-o ,5,e~ rie de' septime d lminuate die (}I gdiitto1a'[e trlsteje, p e care, poa te, nepotul lui Wnlia:m W~ Kolderup niei nu le prleepu.

P· ., d .." - - ....... ~ ;j, 'm'" lib d d-I ~

nne ca, a ~ a era aces ~ ttnar §], aceas ra era Iegatura c e rue eme care

n lege de, bogatul s Ulpin al easel,

,Flu, al unel surorl al acestui 'cum.,p,artaor de insula ~ orfan de m ulti al'iir'[ii; God If',r-~u 'M···· .. organ fu sese, ca ~1· Phina, erescut in ..... asa

, , . 1, . U,!II ~ U , _ , ~,J' ,~ V,1Ii. :~" , - .jJI """ , .. ~ !!;;,o~ 'Y ~iIi_iII, _I' ' .... ,i!J, '!!;,; i;;[I - _. - """ - - -

'~:I-- ~hl .. ~ ~ ~ll~ 'I" ~~,~ ~ ~. c. c;X '-;-~_;jj:!' ,?I febra '~I Jacerilo _,' 'r' nu-l ~I ~i ~ gl't:' II!!!; n- ~ -i0::i~da'~a r--I,~,

'!l.'I,n"", ' 1,!<;!Il. '!IdI,l ~iIj,,!!.'II,:!, ,d,r'!WIIlu, ,1Il~IU,iII. _ w"IIl!<'!l.""",!!;' ~_ , , ,1~~g!Ul..... ~""'~''''' __ ~ _ _

gazul de a se glndl $1t sa cisato:reasca,.

G'od'fl'\~y numara atunci douazeel §~ doi die ani. Stu.dU.~,e odaUi terminate, !amisese ell totul lipsit de ocupajie, Paptul ,ca absolvise universitates nu insemna 'c~, era, mai iftva·tat V'ia;~a nu .. :ru, Of'6-' rea decit drumuri usoare, Putea 8"'0 la la stlnga sau la dreapta : asta l-ar ,n dus tctdeauna undj1ev,a unde averea nu i-ar t'rn, llpsit,

A'~ tmin teri ~ G,ad fre~y era trn. tina r dis tins, chipes elegan t" nepurtindu-si niciodata cravata trecuta prlntr-un inel, nelmpestritlndu-si nici degetele nici mansetele, :nruc:;,i plastonul ca,m;a~dru, cu toate aeele 'blh;wterw~ de fantezie, atlt die apreciate de; concetatenii sit

19

N ., ~ d ..' ~ ,,4 ,x G d f' M

U 'Vl(U surprm _ e ,P e 111m em, s',pUnUlu. C~ ';10-, - rey . '" lorgan7 u rma

,:;;:: x ~'- :!i::: Ph ~ H" l'il A ii:~x f - ~ - ,

S~, ;S'B C~S,~~i~o,re-a:src~ 'ell ,','_;mll, ,: .0 ,IJ,aneYm ,r. n putut Sa "ie1i altfel ?

'Tolul cencura la aceasta. De al~,f'el, W Ulla.m W,. Ko~delU'pl era ale icard eu aceasti« c~ ~,,)( t'~,r~,~ :, ~~: incred 1'· ~ t~ Q stfel aver ea ,j"';!..:=i:ffi or ,d·_I;t"i;i!I'~i >:::

__ _ _ _ II ._ glj iI!;iI~ lill..-!I! 1y..1 N.~ 'W . ;lI,ll"'~ M~ .. JJ:"_ ~,~ ~ _ 1 ~',!I!.~,~ _ _ _lU ~~

,fiin~,e p e care lie :i-u,bea ceE, mai m ult in aceasta illume, ,fa,r,a, s I mai spunem ci Phine ii placea, lui 'God fre,:Y ~,~, cl God f:r.ey :n.'u - i d ispU~J_'-

PL~' ~

eea liinei~,

Pentru 0 sina toasa conta bili tate a easel de: comert, a;~,81 se ead"ea, sa fie., De Ia nasterea celor dni, fusese deschis un 'CIDn t pen, ... fru tintlr~ un altul pentru .fati, ;: nu ,ramln.'ea, decit $,a. ij,e; reunite, ~i sa se b'traca la ~IDn'bcH:mhte'a 'iUlnJli rn, n.O'U!, con t pentru am b.~~ s ojL

P· b 1 Lnezus "" .... 1

"'~~!,"""I"r"':"""'-" .·._·~-~·-I .. ·1 "_ ...• '[ .... "",', " .. ,~, ';' -", I" - .. (~.

_ IeaQno.ra ~'l U. negustor spera ca aceas ta a vea sa s e Intimp e

la s,fir~.itul 1 unii §;i 'ca- :s\~tuaNia - va fl definiti v lez{)lhr,a,Ui, su b rezerva

" - 1 - I"' ~, -s

. .' .. :' , .' .': .. . -I , ·"1 " .. ," -." .. :- . '.-: .. -: - '_'.- I-··C'-

unor even tuale gl'\e~ e ~, sau ormsium, Ii< 'I

O":to- .. :1:':' .. t · '., .. [. h" 1 u -

- .. _ -.- .. - .... ' :-,", . : .•.. \ I' "j'" . -_- - ,.-:-- . -·-.~I·· . 1-' .-:::_-. •. " I -. ."._. '.' -, ,', I .', .. ',." ,"{. ti '[' ..

.' :. r~".~ em/ill IC-, exisra III omisiune :~,~, poate c ._I.~al 0 gr,e~,eaa,:; ,a,~a

cum 0 '10m arata."

O'Iejeall,~, fU.nd,cl God,f'lley' nu 8'S sim tea i·'h.,eD I foarte :prega tit pentru un as emenea mare eveniment ': !c;asi'b:u~la ; omlsinne, fiindca s-a :pii!erdut din vedere 's,i i se ,eea,ra pare:rea 'in p':rlv,mn.~a acestui su-

b"' - -

- teet,

I~i. in ,adeva:f') oda ti 'ter'U-~ iDo.'~e studi ne; Ood frey lncerca un fel

d "" nb-·o' ~. - "]-!( ,. I . - ... ~ t I' '.X 'f:' +~, . ..;11 -'. 1 - O,!!'il Ii;: i!' v· ~ ,g, hill d' e-a O'o:lIi '~;m ~n---' ..... ·a· -,.:::iI,

I e v~: 5'ea ,eli, prema."U.fa . ,8}G1, UlI"eum'v~, :!f,il J.g,),~ . """ - , ~,."I!).~" ,J._ "-"-' ' .......

'~'111 ; 'I:rg 'm~n'~~ 1!'IIlm- I~~ tn """a" , "- 1 .-. ,.,:", ,~.,' d' .'., "'~ -,..... - • -- - ,~.-, ~I-'n,

.lII-I,UI:",II,T~, .h,_r.;.J,!!!, nL. W,,,"t L_, '"",~_n: ,RiLl B,l" avea S'"~il ' .. , ,orea-sea nlm,~!c.l' ,I!,1l ~

care nu ar fi avut nimic d.'! flc.ut

6i a tU:OICi. n, :ni,:pldi d~Dlr'in.a, de a Ic;U trelera lumea ,; 'i~i. dliJ.du seama lea in va. '+;8.81£ die 'faa te nnmai 611 clli'fo F.@'aoc,a""'.1il"ii'u .• 1 1 'L,~' d 'IIi"~P" t 'V'· n,"''''

- -}i " -----....... ... ,.. __ ._.) .l!!-~ .. '. ,~ ,Il",",'. V ,III.

bind, din vechiul ,~i. noul eontinen t nn eunostea deeit un singur punct, San Francisco, unde se nascuse ~,i din tale n:u plecase nici ...

,oda,ta~ deci t doar m'n vis. -

Dar' 'v,a lntreb ce reorezi ·n· t-:!;;il nl'~I-n.·· tin ,~' -.. ,f!;;'!'II' -. ii"iI; nu- a~' £'::(,;0;;, -- -i de d il!'!l.U-x

. ..,' ... ., '-,," - "" .... 1"'".. ...... '~'!l.'Ii. IIhl !!;!!I,r "'1!!lII,r!l;;ii ,'_ _ ,,;,~Ut __ ~ I., '1;;;1',,_"

, sau trei orl inconjurul ,p,amlntu~:urn, mal ales daca este arrH~d,can.?

La c e mai p oate fi el 'bun '''/ $tie el d1lca s '" ar putea descurea in di verse ~mplr,e.j u:r~.d in care 1- a r arunca 0 'ci ]1iJ to rie mai 1 unga ? ,Da,.ca, nu a avut prilejul sa, guste dintr .. o via,ta plina, de ,Q'V',enturdl

, -' .

cum va i:nd:ra.zni e'~ .s.a, faS punda de sine insus] ?'

In. s.f]j'r§d,~" clteva mii deIeghe Pi arcu rse pe fata p,am1ntuhl,j'l' pen .. tru a, v'ed,s:", a, obs~;rva~ ,a se' .instruij nu sint oare 0. :n.eces,a:ri, com,,,, p:~etare, .a ed.t~J."'aJ~ei unui 'fini,r '?

I.El'~a. d,eci cle s.e In.tlmJP:~,as e : d,e a p ro'a:pe un ,an G od:r,rey .s e c:u-' f'und,as,e in ,e a rji de ca li t:or,ru ]," cu ca:re .p loua in ep-oc,a. noastr,a" ~,i 'lectu.r,H. ,ac,t,stor.a n, 'na,s~o·· -~Ias-e.,

______ _y __ lD "

· Descoperise, odaUl cu M3J.n:o Polo, China, America prin CoIum 'b' Pacificul cu ·-Ie·' OIf1l·~II.. 'p"o1~1'~1 S illiII·..:!I1 .f'!'~·iIi Dum not dlj'U--'I':r'l"l'll;i:i;

, 'I,; .1(11 ",,;' ",' . ..I!.;l I~, . ,". ::rUl,~" ,'I.~.I~. '"I"""y, ",;;,'!ik -I~ I" ~,':' '~'~, . -r'l'JjI~~

n In trase in cap' 8 a m!e:a:rg,.Q ,P e acolo pe unde acesti vestlti ,cal a.,· terri fusesera 'i,i lra el. De. fa,pt; el nu ,~U':' ·n :~N)CO'~U ,ld.,a'U~a prea seump o explorare de, citi'v,a ani ell prejul un u.i oarecare nu.-maJ1' de, atacuri din part ea piralt~,olr In ala iezi, 0 ciocnire pe mare, na, u f'r:l,gii pe 0

oo~'f'!t,~ -P' u tstie df'I·h'- iar AIIQC~ "lil'll" 'fl' trebuit C',ilii: d u'c"a'" vista unui 'S'-~I~""~'r'k

'_ _ u ii:!' .~ ,I.' ,;;;I! I~ _'''''',- ".... ~~, U!i,~" I~ ,~.Il- iIL'"",,",,, ~'''''' ,~ •. '.or "'",'''"', l!!;it _ C'_'I¥-U~,!JJ c__ ,

sau a. unu~ Robinson Crusoe !,

Un Robinson [ Sa d,ev.rnnlt un Roblnson ! Ce tina,r,a, im;agi.Da.:~ie \f' n-a vlsat un :p:~c; la as ta - asa cum a facu t-o adesee.prea a desea

G df m~," d ""1 ·11' '" .. .. 1 '" 'D ."~ 'D

I,_o~_~re,y - cmn •. aventunie erouor unagman 81 uri ·.,anl,elL ,c..e-'

foe 1 sa U W:y,ss '"'/ 2, •

Dial, !, Aiel ajunseae prop riul nepot a ~u:ru. Win ru;a:m 'W.. Koldenip :in clipa clnd unchiul ,s,Au se gln.dea ·sa ... m p,dnda, cum se spune, in lanfu rile ca,snl-cie.ru.

Ci:t despre a, Icami~l-to:rd ell Phina, deveni ti doamna G'od'ftlty Mor ... gan, nu, asta nu era cu :putinta. !,

Ca.li,b)r~He trebu ie s i, Ie Iaci singur, sa u sa n u le mal faci de-

_I~c ! eli de "U.feljoda'Ui, ;~reeu~e fanteziile, 'G-0dfr~,y ~u, ,a'~ fi ~.~ !'1,ai bine pregati t p en t ru ,3, ~'~'ru. semna con tractul ? PO:~l sa faCl fe,rl~,~ flea, uaei fernei daca ma ~ in Hi n U a i fOB t nlci mil ear in [aponia, in

Ch- - ~, - . · 1-· - ... 'D' ., - '? 'N" - - ~l 'H" . ~.:;C: rlt 'I I ". Ii .lDa" sa u met C nar In ~ uropa ,.' .. '." U.. ,.O'I~(lIl l' nu ..

lati1. die e,f; Godfrey era ling;a Phina eu gindu], ajurea, indiferent Ic1nd ea. if vorbea, surd 'ctnd t rn. clnta ariile care alUi.da:Ui Il ferme-

j'I,a,i'f1 C"'!'li'o f:'!'litX serioasa si ..... hibzui ... M Phina '2,'1" '!:Ii d at C'lti'~'mC'I'''i:i1 de ;g""'Ji3I,~i' 1¥~'"!l1 .... :~ '.) ~.~,~, .-~, ." "~" 't ~"l ... , .... , l1~"i r,w~·., ~I )! .. ~" I.g Q!.~Q ,GIl] -::_!W Q~~i:'-',

lueru ..

A spune ca, nu tneerca 0 oereeare dezamagire ~:w un pic, die durere, ar 'ins emna sa 0 calomniem pe nedrept, Dar, 0 bisnul tao s 3, la din. via ~a num al p a rtea buna ,8,. 1 ucrurilor, i~~, nl,cuse~ urma toarea socoteela :: ,~n,alcii trebuie numaidecit :si, pleee, mal bine sa ,0 'fa,~~a, lnain te ~i n u du p,a ('is,a;fo:de~~ ,. Si bda deci [ca, God frey!, desl se afla linga Phlna ,; era, acu m elm gl'od ul in ,a'~.tl. I=Hl rte, lnd'~ feren cind ee n vorbea.

_, Nu! e ~.' Tu nu le~,t:] in acest mom en t l~'n.ga· mine" ~.' ,ci pies te

m~.""iII"'l~' I~

liiJII..· '"

God.:f.r.e,y se ridicase, F,dttru cijiva pasi prin salon flra. sa :$B 'DUe

la Phlna si, :fita sl,· ~,i dea seama, t~li nts,a, deg!ewl ,a'r'ati tor 'S I, Icada,

'~.... I..] '. 'U b l~i de i dl .. .oJ! b

pe o cd3rpa a pianu .n.L" nt ,,~t,e...em() "-_13 ]OS,c In. octave ue SU,"~

porta,Uv, un sunet lntr-adevar [alnic, raspunse 'in locul lui.

i D~[Jiu,el D~IO<e - sCl"'i.HD1· e~ng[ez (16l60~:n 7 31l

:I: ,j,. D. WySS ~ ,s.cl"ilWr' e].v,e:t-Utn ,(.l7,"3~18:Un~ ,!8i'iatortd. :ro~ntlltJi. ~~R,ob~n:SJi)n ,e],VE~ianijjl ~',,,

Phina in~ele~~N~:", ~i." fara, vreo alta, d]scu,th~" sa :~n~e~a"h~ta tocmai s,i-~] lncol$ea.sca. Jogodnlcul f,ac.lll1d,u~1 sa, astepte ea ea sa,-l ajute 81 ga,s easca 0 po r [i:~a, P lin. care el sa p O~ tl fugi acolo uncle ] 1 imbia lnchipuirea lui, cina se des ch is e u ~ a, s,aJ.liji]1U 1 ul,

Ap~lr~" ,p,i:rind ea intotdeauna p'uJ~n, gr,abitl, William 'W'., Kolderup, Era negustorul care abla incheiase 0 tranzacjie ~,i se pregiU:ea s,l, incea pa, alta,

es=e= In bine, spuse eJ" nu rID e mal ramnie acum decit ~~di fixi,m de fini ti-v da ta,

_, D ata ? ris punse God frey Ur~slirind. ICe data, da.'ea nu te superi" unchi ule '1

~ Data lelsa toriei voastre a amlndoura !, l'\e,p~ ~,ca W illlam 'W, Kelderup, Presupun cl nu este data ,ca'sii'~OEh~;] rnele !:

~ Peate ('l ar fi mai u rgen ta, I sp taJ s e Ph] na,

= Cum ) Ce ? '''' :5 h~ig,a unehiu L Ce vrea sa, lnsemne asta ? Bra verba de s firsitu 1 1 unii, nu ''?

_, Nu data, unei casil~o,ril este verba :S,R 0 :fffix.am astaz], nasule

W'·l'~1 . ~ d ·'i· ...' 1· ~ -'~ ~; 1 .IIJ, Cl ..• , .. a,l~a, unel Pi eCH.'rI ..

,<'= U:nrew, plecari ? ~."

_ Da ~ plecarea ~'U ru 'God frey, conti n u,l, MIss Phi na, ,8. Iu ~ Godf're,Y' care simte nevoia ca, inainte de cilsator],e, sa cutrelere putin

~ u -~ ea I i m~ .

T'~I ~I ''IIiI'l'''"}' It"a"'" plecl tu ? ,e t 'Ii" ·lg~ W· :]" 1-11·'~ m W·':' Il" IFIt 1·..JI' eru inI ap ro

1_1 I~ '" ~. ~", '.\r.l ',W II • III I~' ~, ., w.,"' a .,'. . g. .' i ~ IO~ U' ....... ," ,[r-' [:,: ... -

piindu-se de t-ina:rul pe care n apuca de brat ca ~,l clnd i-ar fi -fost teama (;3J aces ft' ~tren~:a[ de nepot sa nu- W &C ape"

Da, unchiule Win" raspunse cu curaj Godfrey" - ~i pentru eit timp ?

- Pentru optsprezece hml sau dow, ani eel mult, da;c~t.,.

- O··'iIJIl,P';;:;I'?

~ g,~~, ,!!! i'Ii!io

~ D a,ea dum nea ta 0 s a'-m.i da i vole ~i Phina va voi s a 'FIla a~, .. tepte p:rn'n .. a atunci '~

_, s'a te astepte l' Ia uita'ii-vi hi acest pretendent care, nu pretinde declt sa=~i Ia vales :~ striga WiUru.am W., Kolderup.

-""" S,a, .. l Uisitm pe G'odfr~y sl f'aca ce vrea, w.as,punse Un,a'1~a, fata., M-3'm glndit bine, nasule wat Eu Shl.t Un~,ra, dar de. fapt Godffiey es te inc;a i~, mai t~ruih~ decit mine '~ rella toriile ~ li vo r rna tu riza ~i cred ca, n U trebu le s i - w eontrazicem gustu rll e ! Vrea sa, ca] a to= reasca ? Sa cai.lA,h)teasca.! Va veni apol ~,i nevoia die odibni!, ~j

l~'~!f# ~ ~ 'u!' w'

ia In roarcere o sa ma (ega s ea s ea.

- IC]Jm:~ s'~rigia WUHam W'. Kolderup E~ti de acord sa=~ lasi pe acest flusturatic s;ij,=§ii ia zborul l'

= Da, pentru cei doi ani p e care ii s olicita ~

- i 1-- 201·0

.. - .: . - , .. ' .... , , .. _ .. , .. .J , , .. -: ' .: ., .. , I .. , I ,'.,

• P,ro, eceut HI ." ..... _... •

2'~

.... ~

....... ~li. 0 sa.,-i ,a:~'~'Ie:,p~i ? mi".

_, D a cl n .. a~ :ff ~n. stare so. = I astept, ar insemna ,ca, nu .. l Iu b esc, nasule WUl !

Aces tea fru ind s p Ii] S e, Miss Phina se 'in toarse la P'] an si, ell sau fa_r.I, inb!n:Ue:, degetele el cintau in surdina un cintec foarte hi, mods, Plecarea logodnicului, c are, trebu ~ e sa recunoa ~ tem, era foarte potrlvlt in asemenea ~'m.pn~ju.rare., Dar Phina, farll, 8,3, bage de s,ea:miL p oate, 10 ,trnn.ta in !'" 130= m inor" , cu toate c'~ era scrisa in 'jIa .. major", In a~,a, f'e] inca melodia, astfel leru"ntata~ devenea ma.~ tr,is,t~", exprimlnd senthnentele intlme ale tinerei fete,

'In. tot aeesttimp, ,Godfrey" lncureat, - nu seotea nici un euvlnt, LU~Ddu .. :t capul in mUn:i, ~l intor,c'indu--l in :pUn,a. lumlns, unchiul sa.u Il prlvea, In aeest chip, H. lntreba, fi.ri, sa fie nevoie Ide vorbe, ~i el :dispundlea_j :~il:ri, s i, alba nevoi e s-a,~l raspundtt

- '" ~ I 11 ~ -]' x" :f €I. ~ l '.' ii,i:::;';;; " . d"

~,l suspmeie acelel P'"eCurt a ~og'o"n:!lCurn se raeeau ausite dm

.... 'h.. -- -- -, j '- t t -Ii:"" ~ it ...:i'- - c :X:- f- .... ---- . - - -I '1 .. -I' , .,' ] I:' W"'"i'~'11aJ'm ee In 1(';16 'mal msr, In snrsn, aupa C!6 ' a.CU ocosu sa, onu .U.l;:~w ~~_,~_:_

W.. 1<01 deru p reveni ling,a, IG!(~d.fle~y ~ 1(: are tam,as ese loculul, ca un vinorv,a-~ in f'a,~a IDu.d,e{~iUoruh~i s;a,~,," Apo], ridweind. glasul ::

....... Bste foarte series ?' lntreba e]"

_, Poaete series, 'Dra,sp'ur~se 'Miss Phina, fi:ra. sa, se wnt:lIerupa" pe cind Godfrey se m:u'~~umea, sa :f,aei un semn afirmativ,

,.....,. In regula ! replica 'Wru lliam W ~ Kolderu PJ fbrhl.du-l pe nepo-

tul s iu c.u 10' pri vireeiudata ' . "

L~,ai fi putut apoi auzi murmuriad prlntre dinti :: _.

- Aha l Vrel sag~ §,u_ d'~n. ca.ll.torii in;aln'~e de a. te IcasIi'tcu~'i cu

PiL ina I' Ei bi ne n ~'a'" au- rsti n ep ...... ate ~

l~'~' R. ~ ~ _ .' I ~ I ~~ I~ ~'_:'. e.,:.y~., ,~.' uq _~~ III

Mal 'lieu doi-trei p"a:~i ~i oprindu-se cu bratele incrucisate in ta~ "it a- lUI" 0'" - n d frev '"

I.;_I"~,, .. : . -.:- I Y "~~~,J:'~

...._ Unde v:re':w. sit te duei ? 'i1 iiltre'bi" - Peste tot..

~ ~:i, cind ai de gin d S3. pleei '?

~ Cind 0 s a vrel dumneata, unchiul e 'Wi 11..

Fie, I~-;t m -: a ~ eu ,--1'_'iIi"!i<d posibil m

- •. ,~,~ • •. _ 1 !II. ~IL_iI,rJIL!Jj-~, _ .. PilIl .. III

Auzlnd aceste ulthne cuvinte, Phina se lntrerupsese bIUSC," Deg,etu 1 eel mic al miinii sale stln,g:i atinsese tocmai un , .sol .. .dlez" ~i al patrulea nu -l rezolvase pe f'~Jn lea 'glllmei" Raimases,e la ",sep'tima'~!~' ca ~i Raou 1 din H U,g,hi€fN:oti'i' 1. ic:i'nd fug,le~, dup,it duo ... ul s.1 u eu Va _,.,

1·- -- f'" - - ennna,

Se prea poate ca Miss Phina sa :f~ a VU~· inima grea, dar' era ho .. "x rt't-·:l( ca~ n I PI'~I spu n ,~ n lm "'1"'"

ll,i:tI, .:t, ,14 ~. ..!,"",.;:::.' .' •. -iit-I" .111,,,., ''1;" ..

'I, 'Opeili',i de G. M~.rbe~~, emnP'O:dw ,g,~:rm~u1 ~ 1 :79'1-1~SM.

CapH'(l~ul IV

IN CARE, T. ARTEL,ETr!, ZIS TAR'TELE'TT,~,

ESTE, PREZENT A'r C.IT.ITOF(,UL,U.I~ ,AS,A CUM S:E CtrVIN]£

Daca T ~ Artelett ar f1 fost fran t·UZ~, com"p,atrio~ii sai nu s-ar :fi sfiit sa-l numeasca in gltwma Tartelett Dar cum acest nume i se potri V'e:~ te, nu vom ~~)v:a:i 8i~i .. m, numim as UtI.

De altfel, chlar daca Tartelett nu era ,franJnz~ at Ii fost demn sit f:~,e.,

In al situ ,1 tinerar tie la Paris La I.'er,walim,~ Cha teanbriand vorbeste despre un bi rbat m m"e de star tu ria~ "~ pudrat §i eoafat, ca 'in vremurile die: demult, cu haina de: un verde deschis v!e-;s,Ui de s~ofi, buclats, jabou ~i jacheta de casmir, care scirtlia dintr-o vioara de,

'LU' "'Un--<'lI;I' '1iO:; ml f-'a""c-,;c;'a it'~ da 'nC,;c;I'7D tn suaetul m elodlei M-" '.n,.J'oiniH' ~\11~

Il~r_:_ ~ .:: ,~,~~,' y.,~I-i~J . r- .. :··:'l!ir.ii.' ~'!;I '," ,.," .. ~~II!!r" ,~I,' ,~d~1 ~. I~Ul Ir - ~l ' . .I ... ~ ~}~. .:_: :.:_W~U~l~V.!Il··~ ,~" [~'!!!!

quet :pe; indienil irochien ~ ~i ~

Californ ienii nn sin t :rundietni, depa fee: de asta, dar Tartelett fill era mai putin profesor de dans :~,ru, de :Unuta, in capitala CaUforni'ei~. ,Daci nu-i plite:au Ieetiile, ca predecesorului s,a,u, in. plei de cas, .. , tor sau l:'H "unci die urs, ~ IDe :platea u :ins,a, hl. dolari.

Daca vorbiad de elevli ,s,ai, nu 'Spu~nleaJ, ::- I'JAc'e~U. domni salbaUcl ~'~[-' aceste deam ne ~,~~'~:- atice" ~.:iiI'-~ ,t:~'~'inlfic_:,5f elevf oj,"!':~;l· e .rau _ fe arte ,('o;i-

~~ ~. ~ ~ Uu ~i= _,_,_ ~ ~.~,£IU _. _ 1Li_ ~¥ ~l ~,~ Q 1,~J~,.!I!,U _!1.1. ~ . 'T .llll,~" .., g " ,RJl .. ~ ~~!

v:iliza:~i i~'i.~! daca .i -ai fi da t crezare, n u pujln eontribuise ~i el la civilizarea lor.

Celi batar, Tartelett pretindea 'Cti are, in perioa da despre care vorbim, pa truseci ~\i !c;wn\Ci de ani, Dar acum citeva zeci d,,~: ani fusese pe punctul de a se cas,a,t:od, ell 0 dom:n]~,oa.ra destul de matura, In. aeea le,poco. ~:w, in leg~1"~u:ri, C'U asta i s-au eerut ndoua='~rei 'rlnduri" prlvlnd vili:r5'~aJ aituatla, perseana 'sa ;, ~i iata ce a crezut el de cu vii n] I, s,a, rls,pund~t

. Asta ne' va senti pe nol sl~i facem portrerul d~n, d.ona, p"uncte de 'Ved,ere : fizic. ~i mora],

S .. a n~.sru~t~ la 17' ],uli'f!' 1 ;83:51r. Ia orele 'brej, ~i un s:fle:rl .ai,mj:n,ea,\:fi. :Inlil'~ime!a ~ste' de 'cinJCi picl,(ra;re,~.l dou,a, de'g~tte 2. ~i tl"f!i linU. :~u.na ta!!iei~; deasupea ~ldU1.dk~(r~, este exact de dO'ua pi'ci:o:are ~i '~r-ei d,eg,et~"'

G:re:u,taj~'aj' care ~:n ul timu] ~.ul a ereseut eu ,~ue lrvre, este de' '0 sutl cinclz'eel ~llllna de' 'I'iv,re ~_[ d,Q.ld\ l,U1CU, ,;!!

Capul ii este lunguiet,

PiFul~ rar deastlp:ra f:run tii.! este o(;',~,u)"taIrli.u inc~ru'D,'U:t;: r:runtea i:n<16;11 ; • L!

tar~ ovrua:i tenul colorat, Och1i ~' vederea 0 are excelient! '_ s~:iJlt, 'OOiil:U~~U"· elpFIlI .. d" gen.'ele ~i sprtneenele castanhs-deeehfs, pleoapele pu ~ln adin.d te sub -a;~a,.

N'uw .. potrivit, este eresh!t de c cieateiee ci,tre; m8!f,gi:n.ea ]1,a:rH 'stlIllgi" 'Tir.tilpllel@ '~, ic,ur'&jiH. sint .imberibL

U:n~'ChUe man l?\i ']jpi:te die capi

,Gura, de :mlrhne pot:rj:v'itai, DiU are absol ut nici un dinte stri.ca.t. Bu. .. z~],e ~.u.bti:ri ~ putln Silt;r]'nifH.~sin-iit acoperibe de o r:n.r]ll~:tata. impresionant de d'e~:; b1\rb,i,a, :rotun.da ~ste de ias,e:m,ene.a ,~ooperdta, eu ,0 'bairha. '(:!runtA.

Pe ,oeml" 0, mica aluni\1 U 'hn:pod'o'be~te ,gi1tul durduliu : ]n :s;ru-~i'~ elnd est€' in. oole'~ se poate vedea ca are' pielea alb~. fi Eli f'OIat1,,@ pu tin ,parosi'

Ex]stenla. U este Hn~Uta, ~i ~)'~do:na,W,~ ,F,a:ra sa a!i'M Q' .s3nata,te de ri'e'r,~

"'" :s",,:~,. r - d~I~ ..... --~'ta,- obr ~llco,j:"f!( ~J' ~'i nO;; ~,.a _--_x ~~1"=0, n:l!!:;tj<ll' ... ,~!':1!'~ l·;n,...."""~_:;( ,..d!.co 1.: ~ 'i'i' ~ ~.'~ S~i

u • li,.l.!y,'~ _ g~r"" ;SvIL.;(r']'I;;!i;i;,1,~], ... all.,;;!, Sa v ILl r.-Q~1:d !!W"'~ uwa. ..... 1HiL Y!o;; a .II,:!'Qw!i,ll;'JI,.II;. .!!:

p,i:na ,a.cum.. "

B:ronh.Hle i~ shlt usor irita b:Ue", acesta este :m-o'U vul ,pentrn care' nu '~' prost.ul ,~bi~. de a f·uma.

De, asemenea nu cpnslllm~, blu,tu:ri ai].cno]j,~~ {:la'f~a~ l~.ch[oF~, niei v.in eu~t, Inu.=uo. '~u.v~f]t~ tcrc, ee ar p'U'lifl'a. acti'O'tl.fll ,as:u:pr,a ~istemw'Ui nervos Htte r:j,guroo ~U:iP-Xim~:~ din h~gh~n,a, sa, 0 bere fl~i :n:ruliili. ,a]:'COOi:W" ,a,p-/i, eu c'iteva p.i~,rnri de vi'll r:,o\~!J Sl:nt ,singur{!l~ b!1llturi pe eaee le :poate '00!(]j,sum.a fara a .. -i da,un.3,. T,~ cm.ai d a:t~[',],tl eeeseel p'rud~n ,e a'~e eale, nu, a tcr;e'bUit, de clu.d a v~fii t pe :liu:HjJe~, s~, consul t~ ua medic.

GM:t,u~~ n este Pf'-OID,pt. me rsu 1 ~pr.[rJite'n~~ 'oo,r,&cternl slneer ~i deschis.

In dara de aeeasta, este de 0 extrema delieatete ~\i n-uma_~, 'teams, die it faee n,et~;r.i.c.i1a 0 ::fei:1t,H~i.'e l-a :f:i!icu.t sa ~Ivide In ill se ang;aja, in le'gi:trurH.e'

· ~nlej@L

Aceas ta a fost nota in tocmiUi de Tartelett ; dar j' oricit die ademenitoare ,it putut fru pentru 0 dom:n:ru:~oara de '0 oarecare virs,ta, cJsl toria ~n,:o'ru,ecta;Hi .nu, ~,-afacu.t:,

Profesorul ramase deci bU.r.~:3J'C ~.rn. continua :sa dea i.lecf,rui die dans §;"rn. thl.ut~t

1. V'~he 1!.!!,~'~'tate die, mas1U_~A~ echi va 1 iliL d. C'~ 33 'em.

I: V:~:be '~~i'ta~ d.e .ma5Ulr',a" ElI;;!hiv·'aUnd 'cu. ,27lY'1' mm,

s 'V~che ~ilita:te de m~'s:,u;r'~j "iJl,a C'U ,a;p~x~~ttv ,30 gr.,

Cam In 8lceas:li epoc!~ ~l cu acest titlu, IDIdra, ID:n. easa ~uru, 'wnUa:m W'" Koldernp j, a poi, cu treeerea ,t impului, elevii pi,dis ru,n.du ... l Inee-

tul ..... i- ,- '(I-~ = - iL,-',- '1- '--, ,Ii:"'" -, ,:"' , - ';,; - - iC~" :,'" ,ill ~ ,t, " ':' , -, --', _.t~ ,.,l'( ;"; - - -1,- :-' ~ - " .- -, '- ',- ,',: ,- : .. _

~u ~u mce .. u i!' S r~l pnn a n SOCOd _ ca 0 ro -l3;'!::l In P' us In persona

10,1 im,bel;;;,uga.tel case,

La urma urmel, cu toate apucaturlle lui care U :faeeau, rldicol,

""--'-, --, ',,-_-_- '(1'::- 't· __ "'·---:'b-::'::: T',t:" "~'I' "--""'-~' ;;:( ~,:. ,~; m_ ;~ Tartelett '"'I '.,,=

era un om, 1- e treat a~ , I)}l 13] uns esera .SlA pna ra er, "a,rILle,~.e _ u tu-

b -- , - 'G-' ell fr - ~ b- Pl ~ d' 1 f ~ I '"' d 1 ] "'I

I'. . . I ~ L • - t '. . I . . .':' .. . , . -: ... '. .'. ". ...-" I. . ".- .. - . J • I ._ - ," ", I I' ,." ._ I' . •. -.

_ ea p e ,0 ,ley>'! 0 nr ea p e nna, ca.,re,,- e a ~,e, I' ' 3. nn u _.or i' u

1'" D' b" I~:a- U' '~';; e "1'· ~ . ,

,I, -1;;;0',' I "~' ,"~

,A,a cit nu mal avea pie lume deci [ a. singur a am hi tie : s,a,- i :falca,

'Ii::'::(: !t'; tl'Iii'lIl,e-u- _ ,t o~,<E" (!I,i5;; ,in g"i e "'i'JIl'I" n~ mente 1"" '!:!i, rtel 'e,,~lI ~I Q ~:::il, 'f''llc'~ d I' n tD; t'n

~,t~V-~,~ l~ ~~~~ "," . f,fr";y,~?~~, !~,~\~,l~J' I ,~~ ~ll-· .. g\', ~ I '~~jJIV ~ ~ .. ,[ i.l1~.~I~ :!ilI A : :,". ,': R .. :. ; ~~,Jll~ tJI ~ ~

I-';-:""~ ,y":', ,_"\, ": "t" ;b"" '-', ele 1-- / ." '! ., do 'I"':" ii6!n_-:-'''',_~I, <M;,~ - ,''',jl.",

eeea ce pnveste nme e mamere, -_ou,a nmte !JJ,es~,v,rur~,~,~e.,

Or, cine ar :f~, crezu t '1 Tocmai el, pro tesorul Tartelen, fu eel pe care W illlam W" Ko:~ deru p n .am ese s it m W, fie tovara'~1 nep ntului sliiu t1f'i1 :e;3 'm ~ '~'O,:- '1'-1' a : prei e ',I:'".'~''1lIIt,;;t_ D," ,dIl !: Willia t?lifIi 'w,'_, .", Ko ~ deru fi a vea unele m iIf'IIl'"

~llll, ~aJ~'" '. ,A'U _!li.!i~"_ QI~ _ ~ !I ~, ~JHILIt .!I lt~ _u~ ,F _ _ __ _ r~ . __ U

tivle sa creada 'ca, Tartelett eontribuise ~ ~i nu p'-uJin _, la blCtJl,rajarea l~.i Go d frey in aceas tl man le ,I hninarelii, die ,I se perfee:t~loiRa, cu,trewer:ind lumea,

William, W" Kolderup h,~:)tid deci sa-i fa,ea ,$.,0' cutreiere ,impf\eu:ni!t, l,rr.u:-aJ, die a doua zl, sasespreeece aprilie, n anu'ntl, pie nro •• ·f-esii'it ,el, il asteanta tn blrou,

pr __ v )'_ ---11- __ __ _ _ .

,0 ,rugamin te a nab a bul ui era p ent fit Tartel ett u n ordin. _ Inar .. mat cu mica, sa via ~n~a de buzunar J' care Sie mal numes te ~1 j'j!}:Hlchette" " . ItU. gindul de a fi pre,gi,ti t pen tru oriee ev en i ment I' pro fesorul iesl d run cam era sa. m eraind -. a cademic", asa cg,m s B -eu vine

. ".... 'Y . . " ... - . :!i ". - ,e' " ~'" _ . - - -" ~ - -

din pa rtea unui prnfesor die dans, U rei, scare I' 'bittu, la usa b:iFOUIu i. 'i'rdrl cu coroul :~Ie J" umata te incl lnat C1JI bratel e rlOtI:10"; ite, ,z;'i.m '"

'_ . ,~, "_ -'. . -- - - - ,it"" - ,lit'" .. .., - ,. . :I! . ~ - - - ,,- "- - - - ~ -!Ii - -

bind si a~tep,Und ~n - pozltia a treia", duna ce l'!:t,~ adusese p··ic,,~~)i3J,rrcle,

- e- >.' .. '>"' ...'" , ':Ii,'... ,t ......' - - t"- - .. y - - - - , .

m:n unghi drept u'n.ul i~n, f'a,ta, eele ilal t, eu cilciie':~le alipite :~,:i, v'~ rfu-

IH,e departate.

Orleine altul decit profesorul Tartelett, illn'~urubat in aeest echili bru prea pu l~run s ta bil, s-ar :fi c~Ui .. tinat, da r el ~.t.hJ, ,S a, :~i,mini absolu~ drept,

= Domn ule Tartelett, spuse Ww ~ liam 'W. Kolderup, te-am ehemat ea sa,-ti anuft't 01 noutate care cred ,ea nu 0. :s,B, t~ surpr.lruHt

_, Sa va file d,e bine ~ ra S,pU:Il~:H! pro feso rut cu toa te ca, WUlia,m

W K'.'.- old ;Q;1I"~i'iII': '--'~111 strami +,~ ~',e;;, d'@10·,.... :. ~m;-_ U'~ - ~,~ Q~' n "U tut crede

.' _IV_.'; IW'LI~,iP n~ "l!.n;h~,I~~,,;)iv'W-,~,_Li ~''Y!a!, Icm ,;J! ,'"""" ,,;, ,''''' .. I . ,- ., .• '

,~, 'c-:-:: ~';: .. ,X,~,_" _";" ,- __ 'c_--c "til' ]'Ii, '" '-'II~·· - _' • -- -It-I···· ,,j!:I' ",. . .-, - I ... t'~'-re-

- .... ~Sa~o,na ,nep 0 _0, IU meu 5a ,amruna!1l ,CM, un it n sau OPI~S p~,_

zeee lunii :rel'U,~, un,chi ul ~ ~,i G odJw,Jt;y t bl cJer'erlea saj 10 sa p leee sa 'vizi teze d_i.:f,erlt:ele: ~r~a te din, vechea ~ ID, nona :~u m',e,.

_, 'Do!,mn uIe", riS',puns!e Ta,rtlelett, e:,~,evu 1 m!6U God.fre:y 'VI, face on.oa:m'~ :~-arii. caJl'\e I-a. 'vazu~ nasci:n.du .. se ~d.",.,

_, 0 :si 'tie deprlazi ~ rl,s"puns1e WUlia,m W',. 'K,olderup"ca un

om care a pus caplal't d ru:s eutiel, II;

Sa refuze era imposibil i

l.u i Tartelett niei nu-l V'en:w, un asemenea glnd, Ce eta el in cas ~r?"

Un 0 biect, un balot, un celet, pu tind sa fi,e expedlat in toa te col ... turile lumli ~ Dar expedierea care se punea Ia cale n u putea sl,

nu-l tulbure c~:,t de: c.U:.' , ,

,~~ ... d h -:.'i!:: ... -)!' 1 ? ... - 'ilk.... '1" '" d ;,;;

,= ~,i pe ern este .,o,t:a:nt~ precarea i lntrena er, tncerctnd :s,a

'" '. t" demi ;,;; U

reia 0' p OZl jie ~ ,,3C3; emiea ' '.,

- Pes te (}I Inna,~

- :$i pe ce. mari furtunoase a hotarit domnul Kolderup s:l ne

duca vaporul, pe elevul mea ~i pe mine 7' ,_, M,ai~:n tID W, prin Paci flc,

_, Si p e care punet 211 glo bu lui pam lntes c va tre bni sa pun pi,.... ~ t"I;'~~U 1 n. en tru p. irim "Jii ,d,got~; '?

I!ph,),[ 1lI,_ 11 ~,- .. , ,W "g, g!i:1i, ,.

- Pe p,a.mt-ntu'~ Noii-Zeelande, :r'aspu:nse Wilharn 'W'" Kolderup Am, observat ea zeelandezii nu. ~tiu, sa",~l. tina coatele cum se cu. .. ,

V '"] 'iH' ;t;!Jo! 'D, u'ml "nl,Ciii!':!iI'lL",t'fi;'~ ~ tr ~ o· S" g -I" ' ... lD;y·a .... ta'~l;' ~

.• :IUIj,~ .1 1Ii1 •• 1 .. / : '" , , ,~!Qi, 1J UQI~I., a .. ' ~~ ._" . .#~'''': ,ji- 'II!

lil'~a, asadar, cam profesorul Tartelett a fos!: ales sa~i. :~,rn,le tova-

rX,;:;:: d ;i!!i; ;i"i,X:]~'tliftilr~,m ~UI'~ IG-" o,-"...:a'f'r~~"""u M'·'. -'D'! rea n

. ,i:I'~ .',~ l~aJ' .a,1 ,U ;~,~ JI! _" _:.!iJ _:_r, .... U __ , ~'~IJ :.. .. "~. \b" 1 , 'rij

A poi un semn al negus torulut 11 f,lcu sa, - 'inteleag,a, ,c~, audlenta a 1 ua t ,S fh:~It Se retras e deci, destul de emotionat pentru ca :P~I~ carea sa din camera :~,:m, gra jiile speciale 'p e care le d'es,fa'~'U ra die ob i-,

cei in aeest act dificil ,$,1, lase oarecnm de dori t,

ln adevar, pentru prima data, in vi,aj,'~a 'sa, profeserul T,a'fte'],ett·,~ 'ui,tln d, preo cu pa t cum era, cele mai e,ID,en1entare precepte ale artei sale, pleca ell vlrfurile picioarelor ad use ina un tru,

III

C'aJpi tolul V

I~ ''tiI,1' C--"A" '0 T,'!; ,C"'~ ''ffi7i'A'-, c 'p------: -'R' ~A'-' T'"I-R'<: I 1F'!i''Ii:'' 'p------: 'L- E.'i\if"!l.'" 'DE-· ~'I

,." .... : ~n~ ~i~ .~ ..... ". ..' "-~'". , JLJII.~.il .. .!~n_n 'y.

L,A, SFI:R~lTUL CA11,~'U]A S:E PL~ACA D'J~=A BTNELE_A

Nu s e mal p1utea, 18,Z;gindi

'Inalnte de, aceasta lung,a, cila:~'o[i,e in, doi~ prin v~arta, calatorie' 'care. Sf: 'nu:mej)'h;~, casa.t:ode~ God'frey avea s n, :f,(lICU in,c~):n,j urul I umi i,~

~ ~ i 11

eeea ce uneon este mar pe;nCUIOS'~

Dar era convins ca, va reveni foarte otell t ,:i ,c,,~ 'dnar nestlu tor la pleea re, se va bur~:('Hlirt:e: b1ld)at Avea :sa, v'ad,~~, s ii, 0 bserve, sa compare "Clwdo,zi.t~dle;a lui, avea $8, fie ,$'a:~i5f'iicuta,., Nu-i va mal

28

ri,mine'a. deelt s:a, stea Un,i,,~,t:~l, d ucind 0 via ta, sedentara, 51 t.raia,$,cl f~idcl,~: in 'co,min ul conj ugal, ,P e care nici o ispi ta, nu - ~ va mal face

'Ii:'l x; 1 p" ~ 'II!",~ ~ e ~ ~, ..... x ·s·· ,A ~':i:'iI' ~ ela sau ave a d· rep ta ,oj. ~ '?

~al.'-,. ll-.·Q,~Q~l·..:Q~d:!i I'" ~ Jlj~)f~ .... ~" u·y.·.:", I'·L .- ·l~· •• :.I,lt!1Ii.r. 'i

~ Avea el ,S ai, primes sca 0 buns ~:l t'e.mleinj .. ca lecjie care :sit .. :w, foloseasca l' Sa Uisim vUtoru lu i grija de a, raspunde,

T Pe scurr, 90. ~,f,!iey era incinta t, . t

N0Iini~rUUi,,~ fira, sa lase sa se vad.1 acest lucru, Phlna se re-

semna Ia aceasta ucenicie, '

Profesorul Tartelett, ati't de. sigur de, o'td eei pe pieioarele sale, hir~i t !n. eeh Bib ris tlca dansul ui, i~i plerdus e oblsnuitul a"p~,om b ~i,

. ,jn zadar 'cau,ia s a, sl-l mai re,g:lsea:s~a,., 1~le cl a.t~n,a, chiar f,:w, pe parche'iu'i .... amerel sale I"g, i:Jj" el nd ~ ar ,~; a" flat ne 'inifid]' eaua unei eabine

~,.' .J, ~~.J_. ~~ ._.:Jlll .~ ~~~~P.I I~R, ~ j ,,-: .1.<. iI..1l-l~ I,' ,~~ ,." .. <. I':."L ~.I:. - r'Y' j,. ~Ul,··. 1M ',.", I 1, ...•. : •. :.lg, .-'" '[ 'Iii.!i; ..

agi tala de ,:rulifl sau de: ].'ega,na,rea vaporulai.

Ci:t despre w'nUa:m W', K~)ld,ltrup, odatl hota,rlr1ea, luata, deve .. nise mal" nlruJ.tJ~ml com un l' cativ m la-I'~ ales ~·U·. nenot ul i!!"a"'~', ~:i:~~'e. ·l~

__ _ . _.. f"',~, Ji~, . v, .. ........ T, , ", ,ill. yj,il.~..... JIi~,. yV. 'Y. iJ! .'I!rIl.. ,IOiYiM. .....

strinse, oe_hii pe ,~u:ma,tate ascunsi pie dlu,pl pleoape aratau el, ,0 Idee ,f'ixa inco:~"ljsle ~'n aeeas ta, min te, :fdimin t! ta, die oblcei de compnYc:a'~e speculatii comereiale

- ,Ah~ vrei sa caHiJ,b:n~e~.tj'i! murmura el Icit:.eodata" sa, c!aIitore~'H in ,Iloc :sa te 'Clasa'fo:re~U~, in 100 811 stai aeasa, ~I, fii pur ~i simplu f'edcl:t:! Bi bine, ai sa ,ciUtfo:re:~ij, :1

lneepura numaidecit p.rega,U rile,

Mai i~n:lln trebuia abordata, dlscutata ~i. 'in :s,:f1.r,~,w,t rezolvata pro-

b1 .' • '" I ,. QiW ... G d' f' d ? sema 1 ttneranutut, ,6a mearga : . .0' ,..::rey spre sua, 'est St;ll,U vest "'

In prim ul rind asta trebula hoUirit..

Dllcl. incepea cu drumuri le din, sud, societatea Panama ',0 CaU .. ,

io .... nia and B~''t'';4': ;[I,1~ Colum :L,;'h a' 'po n'~ soci eta tea p"n,;f>k' ,04, S, - 'L.i'iI1jft:'L.'.(i'iN'tti '",

u r ill ~~y., M'I'~ _ I· . ~ !~t~~fJ, .'U',~K'. II) ~~~ '_ " UJIl, ~ v"."" " ,lIg ~Q M~: "-~\l. I"" ·l,lU K "r,~w" ~I~'r.-

tON, ,f(io··Jan;eil'" s-ar angaja 8a-] duel, bl,Buropa"

'Daca 0, Iaa prin est, marele drum d.e fier al Pacl flculo i putea sa,,,, I duel in. elteva zlle IDa N ew York, ;d, de: aeolo Iiniile Cunard, Inman, White,.,Sta'f, Hamburg-American sau Transatlanticul franeez aveau ,s.a!:-l transp orte :p e 11 toralul L umii Vechi.

,DaiCI, v'o:w,a, s! mearg:1 in, vest, cu St',eQ,rn TT(l,US',ch:·ea,n.ic Gold'e'n lArge i-ar fi fest u~o'.r :81, ,ajung,a, la Melbourne, apol 13 istmul de Suez", eu vapoarele s:o~c.~.'etIJj1 Peninsular Orie,n.t'td Steam C(l. :MiUoace~,e de trensport nu lipseau ~:i,~,da,toritl, concordantei lOI' matematice, i:nconfu:rul lum ii nu mai era declt 0. simpla plimbare de, rurlst, .

D' ar n enotul m ostemtor ;"i.~ nab ..:JI1'L.'UlIU'~1 d'; '~'n.. Prisco nu ~I'~""f,o:m tre-

:_" "'Q" _' ~rl">l-I _ _I- I', ""yw.~-\I"~~I~"I".~ I~~ ." 4" .lQ,U"_" Jj "w, :: til .1l-'r.J" ~"" 'lUI I" Ig,~I~"j l~"\~ I~JI~~I

buia sa cala:forea~clt

Nu,! Penteu noc:e$ltl:~:Ue comertului siu, William W., 'K.old,e;ru:p

posed ,~ 0 ~ -- i '"\Iti;'30''W floiIL,ii .:Is "~\a' ~'e ,..u ···i·n..,..;a ,~~; PU ab ·u- tri ".j~.~ a o mrreaga : iota U!;;;. vase '~.c_ :p _' I~'~ y:~ '~, a .. ,~: "

'Hotid deei ,ca unul d:hl vapearele sale sa 'fie pus la dispoziti.a tinJii"rul ui Go d f'r!~y Morgan, ca ~i cum ar :fi, fost vorba de. un prin] de singe cali.torind. pentru :pHlcerea sa, pe eheleulala su:pu"n.or taliU:U:rn, s.a,u.,

Din ordin ul sa 11l., Dream, un. steamer solid de ~,a s e su te de tone §,i cu 0 10[J1\ de: dou i sute cal putere, lncepu inda,ti :8 ii, se echip eze, Urma s,l fie comandat die c~u re 'C,il, pi tanul 'Turco tte, un b)J,:p de m a-re' care cu treierase dej-a toate 0 eeanele, 'p e toate latitu ~ dinile.

Marinar prlceput ~i ]nd[a,znet~, aeest obisnuit 81 furtunilor, t3J'W."" funelor ~i cicloanelor numara la, activul sil.u. patrazeci de' ani de na viga ~ie, la cei cincize ei pe care if avea I,

S,a lase cora bla 'in d:eriv-,a, sa u sa Jlna, p:~.ie,p'~ uraganul ui, nu era die c.~l un joe pen tru aces t matelot 'care nu inceroase nicioda ti declt ,,' r,a_ u de. pamint ~~ j atunci cind co rabla poposea blti rm. Tot de, la aceasta existenta, neincetat ,~gu~ndi P'2 0 punte die vas, pastr,m,$,e o bisnu in,J;a de, ~ se legana tot thup\d de fa stinga spre drea pta lnalnte, ina poi : avea ticul ndw.ului ~i al tangajului.

Un secund, un mecanie, patru f'oc.h,i:~li~ doisprezece m,a'~_~:moJi trebuiau sa, formeze echipajnl steamerulul Dream care, da:ca, ~'e mu..l .. tumea $! fa ca opt l:ni~ e p e ora, nu tns.emna Ic.a _ este mat puttn lnzestrat oCtm, excelente ical'i'Ui.ti nautiee Ci, lrlU. ar :f~ aJ,V-U~-· 0 'vi~eza destul de mare ca sa tale valurile, cind marea era a:gita,ta" fie! Dar, la lind ul lor, va lurile It U ... i treeea U pe dease p r a, a:V'an'eaj care eompenseaza foarte bine mediocritatea vitezei, mad ales atunci clnd nu ,e~,U e,t ~ de cit grabit,

De alt fel, Dream e:ra, echipat ca 10 gfJ(;~d"eUi ~ ~t~ pc un, vin t favo .. rabll, cu. cei .cinci sute de ,y:a:rzi 1 pi,tra:U de pln:l,a" putea usor ,s~, fa'ea '1$ a creases puterea aburilor.

Nu trebule ;S,3, credem totn~l ca, V'Oii.ajul intreprins de Dream h]l.'" tentlona sa 'fie numai '[[:rID, voiaj de: placere,

Willlam W .. Kolderup era un om. mult prea p:ra.cUc pentru a ' n u cau ta s,a, tragi, folos ,Un:h'= un pareurs die cincisprezece 5 au sase .. sprezeee mil de leghe, plio toate marile de pie glob.

Bste adevarat, corabia sa. trebuia sa pleee fa,ra incir,c3,t.u'la, dar.' i.i era user sa se pastreze in bune conditii de: plutlre umplindu .. ~i ~~'v.a~er=balastj'~-u:ri1e:ll1 care ar f'i putut ~sa 0 scufunde in 3'pa ptnl

la nivelul p~ntru~ d.aca ar fi. fost neeesar. . -

I 'U 11! ~tate dil!!' ml~su'rA ,el!!g']!e~~. >tl!!ch~;\!':mle'nt:J, C'lI! IOr!!n4 :111.

,~ "Jo.mp3[["l1men:t€" (:Ei:re p,o,.t. iii, 'n.lnJ(pllUfW: en ,a;IDA :atu.ncl. 'afnd] oo;r,a.b:i::EL es,~e- l'I!eYn,e,t'[JilCotIIui

D·"e' ,"ljje'd '. c .. ,~ O:C" _. .. ....!I .' i!;,_ d-I d'i' . 11·· d' _ .. ,- ..... , - .... ::ii! .

. , u~~m.le.nea,~ .··f,ea/ln ,a(Vlea. ue ,gJ8I ' .. e a ,ljua pe I' rum 0 ]:n~r' ..

,clU:IlI:rl fi sa visiteze 'diverse reprezentante ale bOigatulul negustor';; 18'-;11" .d:u!te astfel dlt la 0 sucursala la alta, Nu v.I, :f.ru.IC te'aml~ cipi, .. ·

"1"111 'II, .,. 'Till,': tte ··C -,' - _. .. - - .. c"~ _.' ,r'·· d\ '1'-,' ,'~'. :~-'~' .. '- ··'t·:E: ::'h-h'-,-~-

,:al1U.IJU~ ,ur,ClO .e nu avea sal ne ce 01: greu Sa,-;U. seoa e~. cnemne-

,n~.'e de drum, Pantezi r~ e lu rn 'G'€Jd fr~y' M.ol.,g,a,n nu avea u sa coste nlei,

U""-' d olar fina ':1- ~I.· '" . ,'Ik'"i' "ru I'" I A'· """.' . -::..J .- ~ f:'" , . - 1'·- .- - . '. --.- .. din . _': . rarnnanjeie IJn,Cd.Ulw.lU ... ··~a, preceaeaza I mne e senoase ce

comert

I . ~ .- .: . ", "' . , .. '.: '.).'il I

Teate acestea au f· .. est 'h, 0·' '~'~r-~ te 1""1IRi1 '~I'!!'!I H;,ol:' eon '~;'O, : rbl -- ~ 'fFJ.:~ --to g ;t;'~;i"!I'''":AliI',i!i..

_ ,. . ...... _ _ _ _ __ _.. o;!O Ill, . II;.Q ""I~ ,IL iii. .W.Y-~.iII-b """v. ,,,_ I _ lr.... ,_,VQJr _ ~ i,';IIV~ ,,,,,,,II.'¥:,

Pe care W·,;ll- ia m W"'-:- TtI'lI"1Iold: erup si .... ·Xp;t'..:II,fl,U'm Tu ;F'I;1I"'II'~-IIf" iii" Q'-'. .". "-4',

, .:. ~ __ ..!.",,' ,d =' II . .. ..... " l.'\;,'V- i.£!!l.lII., )".. "4'~. ;g;.~,w. _,lIl, __ ' i~rw'[d,d!~ ~,e-g,u a,vu~,

'impreuna~

Dar se pa.rea. cl, reglementarea aeestei afaceri, ad .. ~: die slm ple 'totu,],~ nu mergea pres usor, deoareee capitanu.l trebui :5,2\ 'a:el, ne ..

,~: .. ~ 'b' ,- 1 .. .

'Il:umar.ai~e~ vtztte in biroul negustoru ui,

Cind iesea de acolo, un] i mai. agerl deelt obisn uiJii casei ar fi observat 'c,l avea o expresie ciudata CD parol tru. era ca zburlit de'

, vbd, ca ;~m, cum am':' fi fest rascollt de o 'mlnii, nervoasa, in sfi~~.it"

c·I· .. · int 83··ga. - -. 'e - .'''' . 1'- -,' ,".. ..- .. ~ ts - -'1 d' e" obi -:e'~

. .. " ,. ' "'1' , " ... , ""1 .' . ,.. ,

, __ ' In f,.' "." :sa ,pl.rsoan,a, se' egan.a mal . are "C'~. 1 ... ·.' .. '_c' 1(:, 1 ..

S·"· . . +, - .... , ,. -.~' de . .... ,'.' " bu · '. .'. ~ d" '~" d -. ~-'I'C' ·C',!,-. ,'" '-'a--t:j;

e pureau auzr e asemenea 1:2:, mcmn eiue ate e g asun C,_,I~~i

8rl.ta u ea, intrcvcderi le nM sa p etrecea u :f,l:di, ciocnir:i.

eli ,', .)i; ~. '1 T ' ,£l! 1 '~I lui d '1Ik~ . .:111 hi ji,"

~;CI C~p',Uianu urcotte~ cu .11.6 U.w, ; ui t '!e 8 vorl~"d, '\,W,esc. IS:!! ~da

foarte bine :9 i,-l In fru n te pe W a~ iam W ~ KO'ld,eru:p care n iubea ~~; ,il!' it lm a des tul ca ;r;,~ i p~ ermi ~ x ;(" ~ "'11 c on traz le g;

)floW, !i)1"t I I L_ I.~ ~!ib _ .L, ,'- _ 1ilia,~ .. ,~, .,. ,1L1IJ.Q!illY .. ,' lioi,· ,,"~, '~"'i

In s fi[~H, pl~j,ru eli totul se aran j eaJ'z;a., Care din ei, 'W:Uliam

'W'·' K"-ld"" ,,'.', T" 'I' " ···t~ .' -,....all-, . - " N'" .' '. 1'; ,- d--:;.(, .. ,~.... . ..... iI"iI.'-'iii'~·Hot

_ a- . ... o~e[up sau . urtCo .I~e:j Ic.cuaslc '.. ~'a~ In .. r!.1.ZRl sa ma p'Ii~nu~,~),~,

necunosclnd nrnc;~, m,acar oblectul dLs,cu~ii~~or Ior. [lIar ,a,~ fi 'mal curind de pi rere ca ,1VUS es e ci:~ tlg de ca uzl ,cipita:nul.

Orlce at fi fest d'U'p~l opt zile de discujii; se :pa.ru ca, negustorul

11:2:'1· 'm' ,'O!III"~" C'~'. I'll " .... -:;.. iI' .JI, cord '. de: T··· .... ,,-··'iIf.~,. '. """, "'iI',J( 'b'.· ...... - ..... _

~. ..~ rmaru ~ it U C a z.u!L u e ,a,lcor ~ : ai .. r _ un:o ~ ... e .nu Ulce i.8, SCI ·O.m.

b~'n.; p printre dinti : S ...... , ,. ~ ,...,' ..... ,:! , ute d'~" ... ~~ de d'" ,- ...... 'd', .).';

: e -'-'''''' ~.""... ." .... . ... ,)'..' ~ it' - a. ina. Hi -CU1.tl $U _,e 'e, m U 'e_ e, !'aCl~ , . (t,ea

,ma ,itJte~.pta.m ca leu" Turcotte, sa fae 0 asemenea '~reabi'!" ~

I ' ~

n acest H mp echi pa rea . steam eru lui Dream ~nain,bl rapid ~i

!cip,italnum sin nu P ,ierdea din ved ere nim tn nentr ~I'~ ":) 'f· '1" D.o:!i,'+'g 'sx

. - .,. -, - - - - l'~. ',". . • , - • . - , ~ ~l ._ ~I . J~, :. ,~." •.• " ,Il~ r ~ ~ ~ _ I~l 1M, [' ~~,I~~ I .Jilll

plece~ p e 'rna.Crt:; in p,dma ill u m.a.ta tie; ,8 :~,u nU irnl rd.e,. 'Vas;ul fu;s,es,e refiovat !)i 'C~H~ena lu i vo,psita p:roa.sp1at ell m.in~u Icon tras'~a pu.tem.i.'c~; prin IO~U~ ie;i, ap'r~ns~ ~u p~h~~ne. negre sc:ufun.da:te in 8,P,3..

'In portu.l Sar~, Fr,ancisc![J' 'Vin un m.a r,e n umil:r' de 'Vifj,s:e d.e '~O.a te :f,el urHe ~l de '[oa:te n,a:~ionaJ i ~atne" A~.a ca, de: m,lI ~.t~. an:~, ,cheiu:rUe o~a ~:u l~ i~, ind,eo b ~.t:e ·coln stru:itle, pe, l:i [o.r'a1, nu. a,r fi fast: S'U ficien .. ~e ,pe:n.h~u, ~'nc;arlC,are~. ~i d.esca,rc8rea mia,rfuri.lor~ da,ca, inghleri.i niU. ,art n. lzhuUt sa cons.t r uiasca, m,a], mu:~ ~,e che,ru.u r1 a,rttHci,ale ..

~ (;JJluppe,r: - oo;i',~'bte m:i.'o~ cu ,phll!e', 'ClO:[IJ:s:t.f'~ i:t~ :in aseme:nea, "f,d m~~t :sA a,[ba v[~e:d. :m;lire.

:1: :R~:irt!O'i" dl,lllA"mCr.1)c·a de Sud.

tulburare de spirit erestea din zi iml lei, .la gind.'lIJ[ eventualeler in ..

'tim,:pmliri ale ciUltorlei en Via porul, '

Nu mal [a:m,a,$le:se de lndepli nit decit 0 formali tate : aeeea a,

fO~(Jgr,a.f:ii]or, -

. U,n. logodnic nu poate pleca decent pentru 0 lunga, caJator.ie ln jurul Iumii :f~.r',a sa ia 'ell el chlpul celei pe care 0 it~!be§- te ~.i:t in aeelasi timp, lira, sa I-l lase pe a:~, Iul,

_ DiOCi Godfrey, in costum de turist, se dadu pie mlna fotografulu.~, . d in Morugomery- Street - Stephenson e~' COI~ - ~ rn Phlna In rochle de dupa,-,amia.za" incredinja de asemenea soarelui 'grija de a fixa pep laca priceputilor opera tori tr,a:s ~t~urile e~, fermecatoare, da r piU tin earn in tris tate,

Bra i,ru i.s.ta, un fel de a c:a,UUori ~'mp',n::~na.,

Portretul Phlnel i~:w, avea asa cum s.e cuvenea, local in cabina lui God,f:r.e,Y ;, acela ,aJ :~.u ~ God fr.~y" '10 camera tlnerei fete

Ci't despre Tartelctt, care nu era logo dit ~i nici n use, gind ea sa fie, crezu totu§], potrivit ca '§l imaginea :~,'lJl sa fie w.ncredi.nta,t;~t sen .. :s:~bi lit'.ajii htrtiei fo;~tl"graf[c,e~

Dar orlcare ar fi Iost talentele fotogr,afI~,orj' el nu PiUttU'H sa

'iI1..·t~:l( • • t' ~ """ .... II"

OW) ",]n,tI, copu sa. rsracatcare,

Prea pujin (J,a-r, cU~.eul .nu, a i.zbtd,rn:t, sa, fie 'CUi nici un chip alteeva decit 0 eeaJa, confuza in care at :fl f'~)Slt 'C1!J nepll:Uil]l'~a ,500.-1 recu .. nosti pie profesorul die darns, :~,ru, ~inu.Ut

Asta din <CeO, uza c,a~ orice ar n fl;cut~ ellen tu 1 nu se putea lmpiedica sIt nu miste, In. ciuda reeomandarllor ~oIosite in toate ill h~:"' 1 ierele cons aerate op er,a:~U:~,or die aeest gen.

S=a,u in eercat alte mij loace rapi de ,~ fotografii instantanee, Imposibil, Tartelett se clatina anticipat, exact ca ~i capitanul co:ra,bie:~1 Dream.

A trebuit s.i, se renunte Ia pi$'~ra,tea. tr'asa.tur~lo:r' acestul barbat remarcabil .'

o ] r,epar.a,biUi nenorecire pentru posteritate daea '~ dar mai bine s.a nu ne gin.dim I ,= crezind ,ca, no. pleaca de ctt in Lume a .N ou,a,~ Tartelett ar f1 plecat pe lumea eealalta, d'~n care nu te mal tntorci,

La, 9 ~:lnl~le era,~, gata, D ream 'AU avea decit s,a, P orneasca, Docu .. mentele sale, frahtul, eontractul, polita de aslgurare erau 'in reguUl §,rn,~ cu doua zile mal lnalnte, agentul maritim a] :fi.rm,ei Kolderup trimisese ultimele semneturi,

In acea zl, la Ioeuinta din :Mo:rdgom,ery-Street se d8;du {)I mare masS. d"e adio. Se ball. peatru fericita calatol",i.le a lui G,od:f~ley ~.i pentru gra bnica sa intoarcere.

IGodfre;y era destul die induiesat ,i,]. nu ~nc,erta sa ,ascundi detoc aces t lucru, Phina s e ,ala tao mai tare decit el, Cit despre Tar tel ett J el i9'~ Ineci spallmeID., rln citeva pahare de sampanie, am carer efect se prelungi pina in clipa plecarll, Era cit pe ce sa,-~i uite vioara de buzunar, care i:i fu adusa in momer tul cind se dezlegau odgoan ~ le

,If',or· 'xlb' ~ 1· ~,; DI1II'·d""".t' 1N.r" a:. ~~ '. ~ 1~M'~IIlIi"!i

Ulbmul ramas bun se lui pe vas, ultimele string ,tw die mina. se schimbara pe d.uneta ;, apoi rnasina, -en citeva [uraJ.,rurn de elice, fieu ca steamerul s,a iasl in larg.

~ Adio, Phina ~ Adio, Godfrey I:

C 1';,.;· x Xl"'" ... ~I h· lIi

_ ern. sa va ca auzeasca ~ spuse unc 1 ut.

Si mai aies Sa ne aduca inapni, murmurs prefesorul Tartelett,

- Si nu nita nicioda.ta" Godfrey, ad,augi Wmlliam W·. Kolderup, deviza pe care D1r,ea.m 0 are inscrisa pe paneul din spa~" ::

Coniide, recte agens~ 1 _, Niciodata, unchiule Will '! Adio, I hina ! - Adil.) G'od'fiey [

Sleameru.l se ind_.pa.rUi, batistele fluturera atit timp c'[t· ~H~ mai vedea de p e chen ,ii ehiar pu lin du pa as fa ..

n curlnd Dream stri.bi tea golful San rene ~ sea, eel mai mare din lume, apol depasea ingustul canal 3.1 Golden-Gate-ului ~i despica. en etrava sa apele Pacificului : era ca '§] clnd aceasta upoar~a die aur" s~ar fl Inchis in urma lui.

Capi b311 ul VI

'IN CARE C TI''fORU ES I'E INV"1'TAT

sA F,ACA CU,NO$TINTA ell UN NOU PERSONAJ

,

CaUi:~or.[a lncepuse. S.i recunoastem cu tOllU cl nu aceasta era dificultatea, A~a cum adesea repeta, ell 0 ineo testabila log]caj, profesorul Tartelett : ~JO calii.tod.e incepe intotdeauna !, Dar uncle ~i cum se s:f~r~,e~,t,et aceasta este mal important ~:'~~

en bl na ocu pa Ui de God frey SIt'- des chid ea in fund u 1 d u netel lUI Dream, spre careul din s ~·a.te carle servea de sa~a de mese .

. 1 SA a," merede·]'Ie·~ e~ll'll.po..rt[ndu-te ccrect l (In Hmba ];::JJUna. jill text .• )

• Pro:iectul RI 20 1.0 •

35 • Jules, Verne 2,0:10 •

'.

I nceputul acestei c ~iJ,j!Uo'rH era deci fa vora bU, de ~ ru, c.a pitanul Turcotte lasa s.a, se vada, uneori '0 neliniste pe care zadarnlc 10=' eerca s,a, 0 ascuada. In. fiecare zru, cind soarele ajungea la m,er]d[,an~ eonsem na exa et locul unde se a fla co ra bia, Dar s e pu tea, observa ,ei itJdata, dupi asta li§.i lua seeundul in cabina ;~.i acolo ri%:m,inea.u amlndoi Jntr-o convorbire secreta, ca ~:i clnd ar n avut de discutat in vederea unor grave eventualitati. Acest am,;jin,U) nt, :[,ilr.ii rundolaUt~ trecea neo b serva ~ d e ,cit tre Go d fr,sy, 'e are nu pricepea nim ic din tainele fl,il vig,a:~ie'[ ~ dar se ftDll echi p1a.j ul ui :~'~ cit~,'V',a marinarl n U putu ra

s a nu fie su rprinsi, -

A eesti 08 meni de trea,bii f'uri, em! atit mai ui mi] ru cu cit, ch hI r d j 11 prima :s,apta~[n,i:na,", in timpul nopjii ~i fara, ca nimic .sa necesite ace as ta, manevra, directia co ra b iei fu simji tor modi fica til l' ca ziua

,e-,a'" fie d in ifi"!',n.ll' indrep .... t-'~"t.·~ A:,F'IPi's,t- fa pt explicabil u o corabie en

~ _ _ "",", , " ~ J1,V ""l .II J, ,ill . g ,~'" ,"""!I;.r. , . _~' """,R!; ~,l ~ _ i!! Jo, _ __ _ .

pinze supusa va --~ atillor curentilor .atmosfenci. nu nutea fl Ins-a,

, , . . , .. , . . r..[ . .io' 11_ ,[[ '" , :Jl ." '" . _ ' 1" ., It:"" .. . ... - =.

[ustl float la un- s teamer care p oa te s a, urrneze ru ~-n,hl marilor cercuri .,ru stringe pinzele clnd vintul nu-i este favoraoil.

. La 1.2 iunie, diminea ~a~ se produs e la bord un incident CU, totul neasteptat, (:,Ipitarnl.d Turcotte, seeundul sau ~,i Godfrey tocmai voiau sl -se rl~eze :~,a, m,asa, , cind, die pe punte se auzl un 'z,gom,ot neobisnuit, Aproape imediat seful eehipajulul, im,p.ing'ind u~,a,!.

I aparu in pragul careului, - 'Ca,pl~tane" :spus,e e].

= ICe: 8, .. ,3; mtlmplat ? .riispu nse repede Turcotte, ca un marinar care 'este 'tott timpul 'hl, a 18 rma,

Bste, ~. un P8,S agel' ~ spus e ~e:ful echl P'tJ j ulul,

,""""" TU"T -,i ,-. -.'C .. I, ,-. ? '~

... ,' n pasa.g.er- '" '.

,_, Un chines P€ Cal re l .. am descoperit din intlm pla re ID n f undul

calel,

,,= In fundul calei ?' ! ,s,t.rig,a cap itan u] Tu reotte. P e totl draci 1 din Sacramen to, a runcati .. l ru'n. ~ mare :~

'ii !Ii',,'!;;1 ful 'L" ~ 1- .

~ In. regu ~a I' raspunse ~Ie, ~u,~, ecm pal U ut,

'In aces t tim p,~ ,ca,p:~'tan ul Turcotte se ridicase: ~,p 01, urmat de God frey ~w, de secund " ,pi r,asi C3J reul de pe d uneta ~.i se lad ~epta spre ca,pa.tul punjii din [ala a. ,Dream~'11J.lui.

Aeolo, in a de-var-; strlns '~jn u t, s e zbatea in miinile a dol ... trei matinad, care nu ... l seuteau die gh~,ont~rruj un chlnez,

Era, un barba t in tre tlic&zeci si clnci ~, patruzeci de: an ru ~ eu tin, chip intellgent, bine ficut, spin, de" putin cam palid ca urmare ,3, ~'ede;rii. de saseze e.~, de ore 'in fund ul unel cale p rost aerisi te,Numai intimplarea :fi~h:;u:se s.a, fie deseoperit in ascunzatoarea lui

intuneca ti"

'i'.l1' ..... ~i'

Turcotte .fileu. numaidecit semn oamenilcr lui 81.,i. dea drumul nefericltu 1- ui ';i'nl'~'I1"'11 iII~:.

___ !Il,_~~1I,. _ . ~,ul~J!. "~,.

Cine e~,t.~.? n lntreba.

- U'n. om !

Q" - - - te 'h . ~?

...... ~l 'CUD1'e cneama r

'>== S eng- Vu, raspu nse chinezul al ca,fu~. nume in limba m.u:rn. na-

'+al"'" !"... ., x ~ C""'·--:,·..·· tr '!.;i. . .- ,'~

~ ,._a Insea.mna ~ w·are nl1J ,r,aJ;e~'i~'e' ~

~ Si ce faci aru"c;i.", Ia bord ? -

=' N a vighez"." raspunse :~j n ~~,tU: S eng- Vu, dar' p:rl.lclnuind u -'vi c'it mai putine necazuri,

- hitr .. adevar, cit mal pujine necazuri l.. $:~ te-al aseuns in ·cala, in clipa p,lecarii ?

_, Asa cum spuneji ca,~i'na.ne.

- --)I - - ... ., . ~ :I' !t:-,. . . ,.

- C'rul scopul de a te reintoarce gratis dln America in China, din,

cealalta parte a coas tel l?'a,ci.:f.h~lJ lul ?

- D,aca binevoiti. _ . . _ . _ .

-. :$i daca n u vreau daca te- a,~, ruga ~a te bl torei laot ,in 'China ?

. '....... Am ~,}t: '~'~I ce _. re, r"~ snu nse chi ne zul zim b ,'I" nd, d:; g.'iIi" probab ~"'r"l' '0' ·S· ~

. , ,.;J.itIj, ,W ~IUJj.~ . " "' .. gl.a ~ .. ,',' ~ \r.l .' . . '£II ", .iLl." " ,"." .. 'Y',I ", f'A~ .. ," ~lJU!.~ .,u

mia, due ,J OJ, fund ~: = -.

,_ E ~ bine, blestematule, :s;-~ri.g,a ca,p w.-tan ul Turcotte, am sa te Inva t eu sa, mai vrei 'S a economisesti chel tuielUe die transport !

:~i capitanu] Turcctte, mult mai infuriat deett ar f,n cerut-o impreiurarile, si-ar ,n pus- in aplicare amenlnjarea d.aca :nu. ar f~, intervenit 0'0 d [f\ey,"

= Ca:p:itaf1.iJ~~ spuse eli dacs acest biet om, a soeotit potrlvlt sa lipseas ci San Prancisco de prezen ~a hri, haide !: 0 sa -I laslm in

trecere p e eoasta Shangai -ului ~i 0 s,a, ulUhn de asta, .

Nu avem nici un motiv .s.a. 01 ascundem - Seng-'V'Wl ,fa:cea, p\a:r~e din tr-una dj-n, acele tru pe de teatru ca re reprezin ta piese chinezesti pe scena teatrului franeez din San Francisco, in ~ca.r,e el detinea 1rolu 1. die prim - com lc,

Odata incheia ta, stagi unea, reallzind pea te mai :m ult succes decit bani, a vrut s i, se rein-h) 3'[,t11 in patrie De aceea, cu totul ~i eu totu 1 Ia intlmplare, se s trecu rase: pe :ru r~~ in. cala ,0 ream~u.l ui,

Iirarmat ell provizii, spera ~,l fa,ca aceasta caU1to:rie; de clteva sap'tam.'i.ni lncognite ; a'po',~ s ii, d ebaree intr-un 10 c de pie ,OOiS ta chineza~ asa cum, se lmbarcase, fa,ra, a. fi ValZU.t

La urma urmei, era posibil. Pentru asta nu trebu la numaideelt sa ne exece ta t G odfr1e,y avea deei drep tate s,1 m:n:te:,rvlna :in favoarea in trusu'luffi ~i c,api tan ul Turcotte, care voise sa, pa ra, mal :rau deelt era. in realitate, rel1unta f,i1:~a :~re~a -mare P'~'lr\£n7!e de r.iiu~a-l arnnce

ne Sens Vu p' este !t...,;n, d ~ b""'l"'" .i< ,Oi. ~I 11') ~ jjl'.' 'III ~

,~.: :.- : ,,~~, es - ll~hj,r,,~ S-(;l s'e'~ a a;cea.sc;ij In ,ape.w,e r a,(a:1l~ru,IC::U~U t

CAPfTOLU,L VII

IN' CA,n:E ''''OM VED,EA CA, W]LLIAM W',. KOLDERUP ,POIATE C'A 'NU A, F ACUT RAU CA e:l-A A;SIG'URA T' OO'RAB[A.

In zilele u rm!a .. toare, 11~, 14 ,~,i 15 iunie, barometrul coborl lneet, dar con tinuu, fildi intrernpere, ceea ee indica o tend w'nrJ'lt a vremii de a !H:~ menjine S'U b varia bil, lntre ploaie sau vin t ~m fllrt1llfruJa. Briza s e rlco:r1 :fl~mJm,~or p e m,isu:ra, (N' inain ta U spre :su d- ves t, Dream avea v~nrn.ul in f,a~a, ; trebuia El,a, infrunte valuri destul de putemice care ll ~2bea.u la prove ~ Pinzele fu di deci strtnse in teclle lor ~i trebu i sa se me~arg,.a ell ellcea, dar en o presiune pot,rivUI pen tru a evita vreo neplacere,

'God f'r.~Y' suporta foarte bine aeeste ince:rclri - ale tanga juJ.u j, :~,~, ruliu 1 ui, f~i'ra g,8:1i:W :pia,rda nicl un singur minu t buna dispozijie Era, evlden t eli acest 'b!iat die trea bi'W, iubea marea,

'Dar Tartelett nu 10 iubea §i ea ii platea ca aceeasi moneda Trebuia sa -I vezi p e neferlclrul profesor d,e dans ~i ji nu tii, nemaitlnindu-se pe picioare, danslnd lmpotri va tu turor regelilor artei, n, era cu :n,epu:~int8J, ,sa ram'in.,a in. cabina, in. timpul acelor seuturaturi care ,zgn~iia,u steamerul :p'ina b, strafundu rID..

- Ae;,r! Aer l sus p wna el,

Asa ·c~ nicl 'I!'!Ii~I'~1 '01·" "'l,ii 'Pl' ,X:,-.~,,~~~, cuntea 0'" .," ,\," d ". - de _. 'W, . ," .' ,,- .

, 'y - !fa, ... ' 1 ,UU, " 1 ,GIl ill, _ii,.1] it!!i_~ ~Q P !.Iot~ -',.,..;y.~ . '.' z:g UI- In l'lt '_ e' ,rUd U:" ~], lor,l,

aruncar dintr-o parte in alta, Uri tanga], ~:ru, era proiectat inainte,

.. ehit .'. , .... ~'" n ~ " .. " .. ·..;al"i· "if- "I d . -'" _ ..... " ct -.' ';;,-- ... ,' g. '.' .,," 'i'" . -

cnr co. aproape imeo rna IL era, '_ In nou p roiec _ a,~, ru napoi, ", ,Ie spnjmea

de bal ustra dl~ se aga~a de f'ringhw'w l' lu a, a H tu dinl "cu totul condam ~

iI!'li,.g,"f~, de c: rinci -_. "1-1' I",n - -'Cr -" ,Ii=,' -,:" ,-- d - .'. , A,-','~' 1 D-'" - - ... ,-" te ·'11

,W~,~ ~~, I_,~ ,P,rI ,j;:apu e, C Y,re~Ia, w.lel ,rnoerne ~ "w'Dl " . e cJe nu pu _ ea e,.

,-"" ·C .. - "',-"'1+,', -'" bak ""-'''- .. ~'- ".,". de denivels 'T ..... , st ,"--

sa se Ina, je ,(:,8, un eaion m aer, S,~, scape c ,f; .1e..n.W"\N! arne aces _-el po-

dele m ru ~'ea toare :1 Un dansator dintre s tra,mo §] i saJ spunea ,ca daca ar consimjl sa, mai piI!]na, piciorul pie scens, ,R[' f~ numai pentru a. nu .. ,~lli, urnili camarazli. EI; Tartelett, ar fi vrut sa nu mai ap1a:[3 nieio d],aUii pe aceasta punte :PI@, care p~,rea, ca tangajul 0 Ur,a~te: in. :pra-' pastie,

,'C' '...,.;;, idee ne bo 'g- ;;;;,*!'Ji'~'U'~11 W...: '~'1'11- iam W··· Kol der ~'~'p-_- ~~ 1 trim '~t,~ acolo ~

''':::~' --.! ~ ~~~ 11) _- ~,_l'-''-.)';I!lll~')f''· 1 ",.' ,~ .&~, ,I ', .. -E ~~y Yl~ IIWIJ" ~" ~a.~ ~;lLL ,I I,LII,I'" Q!\.iI .. "_ . .w;.:- !II

,_, ,0 sa dureze m ~ It timpul i sta mizera bil ? n ~nU~eba. lei, de douazeci de ori pe zi, pe ca"p:rutanul Turcotte,

....... ' Hm, barometrul nn-i ~n~,a multumltor ~ ,l'21spunde:a invariabil cit p w tanul, ineruntind sprincenele.

0- ...... " , a '.'- . , ,-", . ...J?

,_ ':s,a a,]uneem curtnu ~. _ _

'....... In ,if'i'UI- -t -- d . d O .m··· i 1r"i; ~I ill 1 ,Q; TI artele 't't- I, , . H· rn ,', '~~ eurind. :Mal,j. tre buie

,1, ~ ;r.lD. __ , . __ "., JI,:ILU~,~ ,~!, 'W' ..• ili!l. _ !I+' !I -,,!~,~ ~ _ _

inca limp ca, ,sa, ajungem,

- 6i a sta se numeste oce-an, Paei flc ~ rep eta ne:ferh:d tu 1 lntre

doua .sughit~r.ru, §S,i dou,a c,:~a'tina.tlll"i., _

In a fa,tii de asta vom spune ca. profesorul Tartelett su Ierea nu n u mai de ra,u, de' mare, dar ca ~H .n.a.'pa,d],ea, :~i frica v,izind acele u r.i,a~'e vahrri ~'n:spum,a .. te C8.I!e se sp'airgea.'~ cu zgomot la b~,i:~tim,ea pavilionului ,~.u~, Dream, auzind supapele, desehise de socuri vlolente, la,:sw'n d g,a l't~nleas ca, aburi prin t,~V] le de, esa pament s bnj] nd steemerul aruncat de: colo-colo !C.a. un dop de pl uHi pe aces ti. mu nJ~ de ,0 pa~

N~I~' otlIcoi ..... irnnosih .. 1 ;:0;'''''' nu se r.~i~t- oarne 'I 'iii'~tn.t:il~'i']; ;e;;l fixindu ~I~'

~ _, !u,~; es ,~~ :ru:, I 'F !,;iI1~l,lfW ~ ;;:i,a, : ,~, ,j, ',gJ;": ,10;"", ~,! I"" .' Ii """,IL:'" ""':i~;¢:L iW, ',', 1 • IIiJIi. -',_

elevul eu 0 privire f,a:dl, via,li"

= Pii calm, Tartelett ~~ raspiu",de\aJ Ood~rey',. 0 corabie este facrn:w.ti, ca s~, pluteasca, ce dracu ~ Sint toate motivele pentru asta, - 'Bu ~'li spun C,B, n u sint !:

~a en aceasta convingere, profesoru 1 i'~:i. puse eolacul de salvare, 11 purta z~ §~, noapte, blne strins pte piept, Nu al f,~ putut sa,-] ,faci

't",'a'"" ~1~1.g,i.'1'ii'iI' n·· ! ';; ~j" .• ,~" ·d·, t .'",' o ,~' A .. :,",'_. '" ~ ,-- - . . . ',,"'. d .... d' ,-~ 'ki'

'~_ '~,w, .IIJ;"'"",~~, _' u ~ ,~a-~, I.J, ' . a. ,aur," ·,·,1'1 'U'~ cue on marea u c aaea 0 cbpa

de , a""l ' ,'-"'11 . --- 'C:~I di - .'-'." .. , f··l' ... · d lt - ~. D' f' - , ... " .... " ...

, ~ ~'- gaz! h umna l~ ~o U ~ U ~ mr CL ,PUIL.'ea.. e qlrp't~. ,~, S,I! pa f\el3] ca

nlcloda.ta, 'rn'1lfpr~1 e~:I!!"tD' ~U' f.lc1~,n!'~ d·. ~ U' -1- f~la· ·t- ~I

_ _ ,'~ i;;!' ..... "'" . ,tr;;. "II!. ,~_.... ,m "L_ .'

'C,erem ingi~i'd,[mint,a pe,lltru spa.inH::le lui Tart,elett Penh'u chl,e tlU e'S'~e: o'b,~:~n'UU IOU m,a'r~a, dezl§:n,tubHe ei au d!aIul de: a pricinuf 0 o~~n:-~ca:re, spalm!:; ~,], se ~'He !c,a aces~ cll]atc)]l' ,fara 'Yo-me .nu. Sf! ,avm:~ur,as,e pilla, a.tu n,c;j, nic:i cih i.SilU" pe~ a,p'e.l'e Uni ~,U~Je ale go,~.fumu:~ San Francis co, 'DleJci rin dJ~ mar'6 Ia Ib ordu~ ul1:el cor.a bii pe 'Um,:pul unu'i.

'V 1:0 t puternlc, groaz3 Ia vederea valurilor care :~zbes'c ~ putem s,a'~ t trecem cu vederea aces t lucre,

Die altfel, timpul devenea din ce ~'n, ce mai riu" amenintind steamerul cu t'i apro .'p-:,'~,aJ'; furtuna P'""" C'- are semafoarele d ~I""~I Dream

,_ _ II;,;,' __ ~"" ~ " ity&i!J._ ,~ ,,,,", ~, .,.,.'IW .. , ,u"lIlll;;il'g.r~ 'W', __ ,~,,,,,~, ",r~~h"

ar fi fost ,~n aproplerea ,UtiOr.a:~,ub,d" i-ar fi semrnailiza,t-'o,.

DaCia in tlmpul zllel corabia era ,~g11Jiitl groamie, daca nu mergea dec it eu 0 Joerte redu s a, vitez a~ ea. s.a, evite vreo stricaei une la masini, se intimpla ~otu~ru, ca in. rna d le denivelari ale: p,~Uurilo,r' lichide, rind pe rind, elicea sIi 'se seufunde sau sit se :wnai~J.!e la

iJ?: - 'SO' D' . ~ ~ ld b ']1 1 ill •• .x -,::;::' 'm letel }" '" 1

S,U prat af~a", I ". e a,ru,e'~'j! rormtc ,a, hie, e b,ab'ti a W.e pa tete or sa 'Ie 'In a pee

mal adlncl sa u tnvirtirea lor' ~'nJle'bunlUi deasu pra lintel de plutire, care putea sa eomprnmita rezistenta sistemului de masini. Se au"";;:;;~"1'!1 '')I'l!I~I'iI''iIl''':]'' niste bubuiturl r:"111 III rd e c are se 'P' reduce ·a.-: ·U- sub partes din

,Lo!!;,,~,IIi.lIi. 1[:11, ~u,!!;" , !L" IU ,_, it.L i::!1~_IIi, . .""" ,!!;,,""!!.. ,U.'I!.lII,,,-",,, _ """ ,iQ., ,, _

l. ,J

spate a corablel §ii plstoanele sire ambalau ,cu, 0 vitez,a pe ICH'J'ie meca-

nicul cu mare greutate 0 putea sUi,p,:in,L

La un momen t dat, t~otu,~,i" 'God.f.re,y obse,rvi un fenomen a, caru 1. ea:uzR flU 0 putu deslusi Is Inceput ; a,d'ru,ca" ~''R timpul nop:~H zgn~U~5 Ille steamerulni erau :infinit mai pu'tin, ,p;]'rozaV'lt ca in timpul z,rulei.. Trehuia oare sa ~,r.a.g,a conel uzia ca atnnci tltrla vm:n. tului s la"be~a,. ca dupa, apusul :8 oarelu i in tervenea o oarecare acalmie l'

A(~ est Iucru fu atit de evid en. t" ill"n,cit in noaptea de: 21 spre 22, i unie vru sa -~i dea seama die; cele Ice se i:n:tim,p:~,au 0 Ho Ut:r.it, ziua fusese

d 'I&.. 0 ... t 1 ;all '. " "" .,; oilio,~ -;,;. e.__ ~~ __ - oul

ell eoseo ire rea, v ID'JJJ aevemse rece ~l nu parea ell m umpu

nopjil marea.attt die caprlcloasa, ~bkJ,~,ita timp de nesfirsite teasuri'l' s-ar potol t

Go d fre,:Y s e sen l.H, d eci ,ea h~e: miezu I n.oip:tii~ s e :hn brse a calduros ~i u !'C,B, p e punte, Marinarul die cart veghea in, fa tao Ca,p,rn bin u:~, Tur,cotb:~~ Bra. pe pasarela, Violenta vintului nn scaizus.e deloc, Cutoate acestea, rn:lbitur.a vahnilor ~ care ,BJl' fi trebuit sa tale etrava ,D'l'Le,nn-ulu:l ~ ~.uibise, foarte mult, Dar rldicind ochii Cah'ie gura co~'U:~uw, inviUuit de, ,f~ m negru, 'Go d frey cbs ervi ca a eest fum in 10 C s,a z b care dl ~:n. £a~a. ina poi, se d ucea, dimpotriva, enn. spate eatre f.a:~a ~i tl rm a

a If" eeasi d; f;Q,r; .... ;i a .f'i'<!'li, ~" - 0 --'!lI,':u... "-

I",~..;. r- ~ ." ,Ji" " ..... ~}.,w'~ ~u, i:!1,1 C·:r~,IIl)'~,a,

J!IVintul s-a schimbat deem ?'f. ~',~,i, spuse el.

Si foarte fericit de aceasta schim bare, se urea pe pasarela, ,a,pow"

apropiindu-s e de c a pi tan ~ -,

- C~,:p:ita,ne ~ spuse el,

Acesta, in:[a:~urat in mantaua lui cu ,~'lugi impe'~mea'bn,a, nu .. l a,u'z] se venind ~:i mai in tii nu pu tu, g,a,,-~.i ,a s eunds 0 tf1es,ij r,i fie de nemuljumire vazindu-l mt~nga, el.

~ Dumneavcastra, domnule God,:fl'ley, dumneavoastra., pe p,asareil ?'

= Eu " eaplta ne, ~.ru. vreau :s,a re In treb.;

C e ? r asp'unse rep ed e ca.p,rn ianu 1 Turcotte, D!8,Ca, nu cumva s-a schimbat vlntul l'

N u, domn ule IGo d h",ey..". ~,i mi ='e teama din. nelericire s,i, 'IlU f';O, transform ~ tA'- 'f'- - - ·tUitll!c: 'r

se ~ a sron :,I~' m rur - ' :. ,(:I, ,;

_, 'ClUJ. toate a s tea a,CiIJ m m ergem C[~, 'Vh'1lJ.~uru, In. spate,

~, V]n.tu,~, ~tru, spate in a.d,e:'v,ih: .. ,,,, vintnl in spate '! :r\e'pe:~a, capltanul, . Id - '[ ...:I .'" -- - - -x',.,. d '. .. 'ii-~'b" -, \ ,f· - D'I - f-'",.'- .... vola ---ea ~ ev'll,-' ,en u,escum,p,~nl ~ re ace as 1L,3, o-s,erva }le" ··ar a ra, ,_ iuL_ m - :,_ ~

- Ce v rlet. i s,i, sp uneti ?

~ .. , .

,_, V,· .reau C"a'" sou tn r-a"'" nen tr t'jl u n iii com nromite se c urltatea va ,-

• ~ ~'~ •• "._ ~ " •. ~I.~'" J ~ •• ':.J ,1If~'=-'~-. I~, I~ _ U ',_',.' ,~. ", . iIj,I~1W' [,.-" : ~ ~'~~'." .,' 1_"

sulu ~. a tre b u,~~, sa fac o in toarcere co:m'p'~,etl ~l sa, fU,g: din, calea furtunii,

,_, lata ceva care 0 sa ne priclnuiasca ]"~'Ul~zle,:d regretabile l s pu s e Go d frey-,.

_ ,~ F carte regretablle, lmt t r-adevar, spuse e,l p i tanul Turcotte, In,-' data ee se -va, lum ~n,a ins,a,~, daca marea se 1/,30 linisti cit de cUJ 0 :8,1, pro fit ca sa,· mi reiau drum ul sp re vest, Ve, rog deci, domn ule Godfrey'" s,1 ",1 lntoarceti in cabina dumneaveastra, credeji-ma, hl cerca ti s H, do [11m ],t~, pe clnd noi 0 sa ne 1 ua m Ia in trecere cu 'male a.

o s,a, :f.ruJi mai putin scu turar :!

0'0 d:friey r.~rcu un s emn a firm ativ si arunc a <0 ul tim,a, privi re ne .. , l:in:i~ti.t', norilor ]o~i care alergau ICU 0 viteza foartc mare ;; apol, p~h"~'S] WID d pas arela, rein h~a, in ca b ina sa unde nu intitzie sa .;~i reia somnul lntrerupt,

A Aln- ,'" d'l"' ineats lJ- 2····,.,' "- -n° ,~,@ '!":i,~~ c· 'u'm ~'In'U!l:"Q"O ca"""p;t'g'Du-I-I'1

,_ , JU!iliiJI'lUJ aJ ,z], .' ~n:lI,l JI::'.~U,~, a ~ J!:a _ ,~ ],_ u· ,t".", di)' u, '_-'. " I, ,6'~· ;;:)''!w-o)'",-, ...•.. '~ . ',ill; ,~ :,_.~

T .... .. '~II ..... D' ""IIi

U rcotte, c:u toate ICla V"wn,~u.w, noll prea scazuse .:I'rea,rn, revems e ia

d:~ r.~ ctia cea buni.,

- .i' - - - -

Aces s Ui na,vw:ga,n~~~ zi ua catre vest, noaptea catre est, mal dUl,1

t"MiI '" ~ p,o!l, truzecl ,d .n,n IfI. ",,1 e" 0- "lIl'e- , D: ..;a:r b ',!!3, 'il'Ji'1o'm- - etrul 'p' ,oqil r-Jf"~, a-"r f··l·' 'liT""'" ';If ~:<

,~.ILW.!W=A ·~.G~:w.·~' .·:.JL I~~, IUrl~ IU ... ' '_ ~ ,'-;. ."~ _ ~~V=~_~1I.1 ul "'~t .'IW~ I. , T&W~ ~a

urce oscilatlile sale deveneau mai pilltilln. Ireevente ; era, de preSUPu.s ca acest timp rau ,uve'a, sa ia sflrsit odata cu vintul care:

Incep us e 9'a ~~:[ s ehim bed ru reejia c~U re nord, Ceea ce in adevar ~N~: :9:1 'intimplit

A S'~ fel ea, la ,25 iun i e, ca tre 0 ra 8: dimjnea ja, clnd G-od:f,rey se urea, pe punte, .0 d'riguti, brj,za, din nord-est '~atur,ase norii ; razele soa te;]:u] '-, [u cJnd p e greemen t, ,f~,c:ea,u s i :5 clip eas ca, toate relie furile puntii,

Marea, de un verde adlne, lovl tta in p,~ ~n de lumina radioass, ,f'1fil!':X: 1~1 ~ c e "Jij -P' Q '0 ~f a'rOi'~ inti nd ere

~IU,ul,tll ~, ... " OJ "," ... :. if' ,,~,A , L ~ , ",::,~ ~1Ii

Vintul n u mal ba tea declt in rafale :S prin tene, care Uvea U cres ~ tele valu rllor cu .0 spuma u.~,oa,ra j §:~, ca u rma re :fu.di intinse p'~n .. ' zele de [os,

La drept vor bind, marea nici n u se mal ridlca in va lurl ad,e-va, ... rate, ei dear in lungi on~,u.l,a,~~:~, care leg,ana.u u~:ur-el :S~'leaJ:m,e;ru]. 'O.n.dulaJii sau valuri, pentru profesorul Tartelett era, tonma, ca(~;i era la fel de bolnav cind ,:;'valild era prea meale" eft ~i atunci cind

era prea ta II!'ci!JI'f

j!~I~1 Q :.t': .,~UI !R,!IJ.~~-., .

:Ra:m'inea, decl acolo, p e j um,ii.hl~e ,cu:~,ca,t pe punte, cu gura 'irrtrie= deschisa ca un crap care l~,ru, d! su f~'etul pe uscat.

Pe d uneta, secundn 1, cu telescopul Ia 0 chi, pri vea in d,~ recjla nord .. est. Godfrey s e aprople de el,

- Hi bine, domnule, Ii spuse !B1 vesel, a~;-~azi este P;~JWJ~, mai bine

ei ieri ! -

,= D'I]" domn ule G od:frey, rm.s.,pulls e s ecundul, Acum ne a fillam, in ,apa m~n,~,~t'~UL

$,] D ream, a revenit pe drumulcel bun ?' - in,ca :nu.

- I· iifiJi ,",;:r:; '1iRI1'! 'il " ~l·' d,: D E'\e- "

~ __ '~.~~~, ~~~ ~ I~ 11. \.r. ~ ... - !!

m"" dl "" fost "dl t -:.; , .. , 1 tel It" f

- .If'u.n 1[:,1 ,8 ,QS'lII, evioen , aruncat :i~n. nmpu aeestei U nme :UI"-

tu n i ,ciare nord ""N.'~;S t ~i tre buie s I:-i calcu 1i1:m a cum ,P ozit.ia, exa etl. Dar ia'Ca, un soare frumos. Un orizont perfect curat, Cind se va inllta, la amiazii" 0 :5,3, putem avea 0 buna vlzibilitate ~i cap,HannI o sa, ne indiee drumal,

,"'= Dar unde este capita:n.ul '1 :intr,e'ba God:~r'ey',.

A 'u ... ii I ..,

pa:ra,sl. va.su ,.

- P ltrasw,t vasul ? ~!

Da l.; Oamenllor nostrl die cart li s-a :pii.rut ca zar,es.c ],30 est, p e spuma m,alh'H~ clteva 8 ti'm'uHz,i, care n u a pa r pe harta bordu lui, ~ialu,:pa cu a bu ri a .f'08'~, deci ech.i,p~l~a ~i~ urma t de ~'erul ec:b ~pa.fu'~u ~ ~i trei marinarl, ,eI pi tanul Turcotte a pleeat hI re cunoastere,

:De malt timp '?

- De aproape 0 ori, ~l ,j'tlmata'~e.,

~ Ah ~ spuse Godfrey. lmi p are ra,u ,ca nu am fest prevenit, M'i,-SJ,r fi [acu.t mare place::re :$,11,'-1. tntova,r,i,~esc. ~

'...... Dormeati, domnnle, r.a.s punse seeundul, ~i c l,p itan ul n u ,8

t "" """ ....

VIU _ sa va, 'il,"re,ZleaSlca.

,~ lmi pia re ra,u ; dar, spune-ml, in ce directie a pomit salupa ?' = Pe acolo, raspunse secundul, bl d:~Ie)et~a s,up,ortllul ancorel, de lea tribord ca,tre nord-est.

,_ :Si cu ocheanul 0 putem ,zarru ?

- Nillill este inc 'a~ 'p' re "Olil..:l,png, 'ii!"~~

'!UII,:!, ~.;J;.~ ", , , .,1, ',!UIi, !L!II'~i!FiQ,1I:. "~' •.

Dar nu poa te sa, mal inth:zt1e mult ?'

Nu poate sa, tntJr-zie:, ris,punsle~ secundul, deoarece capit;an:u,~ tin,e s.a caleuleze ehiar el pOZc~"Ua vasului :;d pentru asta trebuie sa, se In'~oal~ca inaln te de pri.n:z~

Du Pla aces t r.(i,s"puns~ Go d frey, care ceruse sa, i se aduea luneta ma rina,; se du se de s e 3!?ezi Ia ca patul punjll din fa:~a,. Vola s ai plndeasca intoarcerea salupei,

·CU despre acea $,ta recunoastere in care pleces e ci pitanul Turcotte, ea nu-l putea mira" Bra firesc ca D ream sa, nu se a ventureze pie 0 mare in care fusesera semnalate stinci,

Treen r.ii d,ou ii, ere, A hi a pie Ia ora zece '9i j um abl te incepu si se d esprinda deasupra orizontul ui, ca 0 ~ hl le, 0 pala. de :ium subti re, Era, nu lncap ea indoiala,~ sal U pa ell abu d ~ca re, dupa ce i§ti, termi na s e recunoasterea, se in torcea ,m,a bord, Lui God f'r~y' ii placu g,a, 0 urma rea s-ca, p fin. ru,uneta., ,0 vllzu con ttl rindu -se p'u,t~n ,clb,~ p1lJJin" cu sllueta ain ce hi], CJt m .. a:rn, clara, 'inaltindu-:s e deasu pra nla r~ ~~, zu~,~a vindu - ~i mai precis pe fon,d U], Urn pede al orizontul ui fumul amesteeat eu eiteva valuri de abur. Era, -0 ambarcatiune minun .. a Ui" de ma re vU~ez~, si, cum, mergea cu toa,ta, presiunea, in. cu rind putu :fi vaJ,zu,Ui 'cU, 0 ch'w,ul lib er : catre ora. unsprezeee se zire,a in fata ei norul de stropi pe care n ridlca etrava, lar 'in ur,ma

o dira ,h.JJ'ng3, de s.pum,I" care se .ll.'~ea, preeum coada unel comete, La, orele unsprezece ~i un S Iert, caipitan ul TUrcotte, acosta ~i sarea 'pie puntea D'retun~-ul ul,

= ~8], =bhl.le"c,apita:rJ}e, ce-i nou ?' intreba G,od:frey care venl su .. i,

stringi mID"na".· ,

Ah, buns zhia, domnule G od.:fl'ley ~ = Ce-i cu $,tIDn,dle, ?'

'_ A Iost nnmai 0 pa rere, ra,spiuns e ca,p~tan ul Turcotte" N,~,a:m viz,ut 'n imic suspect, Oamenii nostri s-a u In~e:la:~, In ce mil pili ..

ve .. ste 'm' I -a s f·;: 'm" ,C ]:. --~I «- 'I

_ . )l11i. ...... ~ ,f.IL)" ,J, , ,rg,,~, '.

...... Atunci pornlm l' spuse G od.:f,F',ey ~

- D'8", ,0 B,a, pornim ;: da r mal ina in te de asta trebule $,a, ea lculez poz ijla Co.dl,~b lel,

D ' . .JII" .... .;;. b I'?'" 'b- ... AI '~II

'= a~l orntn sa se unoarce sa upa; tntrel ,8 secunmu.

'_, N tm I' ra.s',puns'e ci:pitanu:l; 0 s a ne mal foloseasea Remer-

C- ati ~ f) r

~)1Ii v ~l

Ordinele c~,p,~,tanulurn :f~r.a executate '~i salupa, Hisa:U1 sub presi une, fu 1r'el11l0ICa ti, de. vag"

Trei s ferturi de or,1 d:u.pa as ta ca pltan uI T~ reotte, cu sextan tul in Inrn·n.a,~ IcamC:U,~:a, 'inilt~:mea soarelui sl, odata acest hicru stabilit, :indi,cl, drumul pe care trebulau sl-1 urmeze, Toate astea fiind rezolvate, d.u,pa ce aru'nca 0 u:~timi~' priyiIe, orizontului, 'i§ii Ithe,ma

seeund ul, n lui, in ca bina 1 ui ~:m acolo amindoi discu ~a.r.a, des tu~, de muh timp,

Zi ua fu foerte frumoasa, .D'ream putu s,a. inaintese repede ni:ra, ajutorul pinzelor, pe care trebuira sa Ie strbru;ga". Vi.nhd era Ioarte slab ,~.i~ cu vlteza data de m.'a,~b:d" nu ar f,w avut destula putere sa

Ie umfle, -

G'O-' d iC'i'!'-"'11 e ra "d- eose b it de b ucuro ,t:!' N' - ~I"-l:]i'n-~'r--;t:!i;a- a, ..... east .... 'p- [ii'i' 0' mare

_ ... lj: .. _Jl·~'~IIr.~f - ,g. ' ... ~U~· :._ . "."_ v _'. ~ .. ' ~ :: ~~, '. ~.T'~~g., ~'_._. I_._.~,~g~ ,0 ,: '" . ," ,;,I,~O v.

calma,; sub un soa re min unat, ce pu tea fi mai placu ~:~ ee pu tea s a, dea mai m uU' avin .. ~' gindului, mal ='.m ul~,~a m uUum ru re su f1,et:u]'O i !, ~,] iCU toate aces tea", a b ia daca in aceste Impre] ura,r.rn, fa VIOr,3, bile profeserul Tartelett iz b utea sa se in vioreze pujln. Dacs marea nu ~ W, m a i i nsp mora n elini sti irn ed late, nersoana sa fbdca n u izbutea sa

'" , .. ,,'-' '- '':1.1 .. ,.,-". - '~I ,it-"- -, -" ,

reacjloneze delo e, Ince rca sl m,an'iDee! dar f.it:r.a. gu s t, nici po f't~L G'odfr,ey ,ea,u:~i 5,8.-1 eonvinga s~-~i. scoa.ta acea (?entnJf,a, de salvare eare-i stringea pieptul ;: rertruz8 categorle, Tot acest ansamblu de I emn ~i 'fie~r, care :8 e n u.mle~,t.e vas) nu risca oare s,a se des :f;!ca dintr-o eli p,i, intr-al ta '?

Veni seara, PI ute a u aburi ,g:[O~:~ j' fa,r.a sa co boare pina 18 n ~v',elu 1

01, .X: - ,.,~

,I . <.tIlL

Drla]"plt timpul frumos de peste zi, noaptea avea sa fie ]jnu:~~ mai ~~nt.uD!ecoas,a, decit s .. ar f~, banuit,

De fapt, prin aceste :parj.~." a, CatOr POZ] tru.e e~a eta ci pitanu 1.

Turcotte a. con:s,e~~a.:s,e ID'.n hlrti He' 8aJ.1e~ n u era de temut n ici 0 IH',~,mejdie ; da.r oricind slnt poslbile cioeniri §ji trebuie sa te temi de ele in tlmpu 1 nop'tw:~ or cu ceaJa,.,

A§a 'c-ii~ dU,pa apusul soarelui, fura apr Inse f'e,~'~ n a rele de bord ; eel alb fu rldicat ~hl vtrhd eatargului dw'~ faja, ,~.i focurile de POZi.~:]6j' verde la dreapta, rosu ]a stinga., ~~~rlluchii ope cabluri.

Daca cu m va Dream: s-ar fi ciocnit de ceva, eel patin n u ar n

ii1l ;I:. dl ,. ] '..,.:1' '~II f-' 'm ] i1k:i!l: -

rest - In. vma . ui, ceea ce, ~e aJ!Jl elW'j' este 0 S .a,IU,~ consola re, A te

scufunda - c'tdar ,elnd nu al ·n.~,ci (}I vina, tot a, te scufunda inseamna ~,i d.aca, 10. bord careva ar :fi, ,[,aCM.t aceasta reflectie, desigur ca, Tartelett ar fi fost acela

In. acest timp, onorabilul om, mereu restogolindu-se, mereu le-

,p,t1;'nln du ,s e ,eo til; ~'n' tors ;o;~,,o, t'n ... abi n x: .. G'''' '0 d f -- o!!O~" ~,~' el intr-a Iu'! ,. ll' 'n~1 ill 1

~~ ... ,~U: ,_ ~ - ~ ,.;iIv ,~ , .'v ~,,;j,'I;,;.,;j~ .WIII~. Ir;...o. " ,'iit.I, ; "f_' !Il.fll;;.i,j'" y.l ~ " 1.: ,f='!Ql, .l jI Il.;!l. '1!.i!I

cu eertitudinea, eelalalt n umai eu s peran ~a s.a, p etreaea 0 noapte U:n.rn,~l~a, Dream, abia ID,e,gr~tnindu-'se pe valurile prelungi,

,Dupa, elf: incredinjase cartul s ecundul ui, ,c:a pitan ul Tu rcotte ]'otra, de asemenea s ub duneta, C'U gindu I sa se odihnea s,ca. >0'[ h'!;V;3J, ce asuri.

Totul era in regula, Corabia piU\ tea na viga ln perfects sigu r anta~, Iiind c3i se pi n:~;a ,ea eeata nu avea de g'ind, sa, se In\gJro,a,,e.,

4J),

Dupa douazeci de minute, God[fiey donnea ~.i insomnia lui Tartelett, care, asa cum obi~nuia~ sle culcase 1mbr,~,(::a'~, nu se mal. :ra"c;ea simti ta, decit ptin susplne abia a uzite,

Deodata, trebule sa fi fost ora unu dlmineate, God:fne~y fu trezit de stri,:gate Ingrozitoare, Sari din cuseta lui ~'n tr-o secunda " i~i trase p e el pantalonll, bl uza de: p ~:n:z,a g~oa,s,a,~ 'li~i inciUtl cizmele impermea bi le,

Aproap e imediat se auzkr'a die pe jnmte ti:p'ete de gJo,rtza :

'N' f' . .JI'.... I N f' ;al'" I

= .:". e scutuneam .,1,' .. e Sc.u- ~u.nu;am, .'

Intr-o eli pli, Go d,fr,ey lesi din. ca bin,a ~i aru,erga ID:n. careu, Aeolo is e izbi de 0 ma,sa, informs pe care, nu 0 ,re,cu:n.iQScu. Trebuie ,ca era profe sorul Tartelett.

-, Tot e chlpaj uID era, pe punte, alergind, 'in timp ce secundul ~i C~J.lID'~an ul dadea U ordlne,

,_, Ne-am ciocnit ? intreba 'Godfr.ey.,

= Nu ~.th]L,.,. nu stiu., pe ceata asta blestemata, JEispiuns,e secundul~, da r ne sCu':fun.d~bn. 'I

- Ne scuftmnd,lm '7., ,., :r.aspiun,s e G'od:fr,ey,.

S.i ln adevar j ,D ream, care fiJ,di. 'indoiaUt se eiocnise de, 0 stinc a) se scufunda v~lzind cu ochii, Apa aiungea aproape Ia inll:Umea pun,~U. :N ici nu ,", tn,ca:p'@'l in.do:iali ca, mctoarele, In, adlncimea sa Iii mas ~ n w lor ~ fusesera dei a ~nun.da te,

,~ In mare I In mare, domnule G'odfr~y! strlg,a capitanul, Nu .. i nici (}I clipi de pierdut ~: Cora,b~;a, se scufunda ! '0 ,sa, ne tirasca in.

''IU',j ill' ~i}j]"'~ '1111- ;;a. ,iii I ,",l!;l!.'I~"",111"o!!! V~ .,n.

51 .Tartelett ?

= Am eu g:r.ij,a, ~~ N'n sintem deelt la 0 su~a de: metri de' coasts L.~ Dar dUln:ll'ea,ta 1', .... ,

Datoria ma, 0 b lil .. a, s.rt ira'min ultlmul ~la, bord, ~i ra:min ! S puse ci,J::dtan ul. D,aF fu,gl~L ~. fugiti I~ -s ~.'

Godfrey, ezita l:llea sa, se arunce 'in mare : in acest thnp apa a] unses e sub bompres

S'Hind le,a wnoati ca un peste, dpita:n~l Tureette n in~faca de, umeri ~,ru, ]:I :f,alcu servieiul de a-l im:br'inci peste 'bordo

'E:' ,. ~ 1 ~ D'" f- ,. f' t t'" f. d- ,., t '. f- • ~iI!o ~:rSl, §,l Urn p,tru, i ..• aca nu ,8 r • J .. 01:3., ant •... e In tunenc, s-ar . l V-HZ,U'lIl,

Icas cind u-se, in :~ ocul unde fusese D 1'6am ~ 0 pr.ii,:pa.stie.

Da [' G o d:frlf{V ~ in :m:i jlocul acestel ape calme, d ~:n, clteva m lli:~a,ri p utus e sa S~ ~"rru.dl~parteze repede de acea pilnie care ;tI'~ra,,g,le:a ea 'VU torile un u:l Maelstrom !, 'l

Teate acestea s-au petrecut in mai putin de un minut,

CUeva cllpe mai U [zi u, hl mijlecul s t [ig,a'~le;'~ or de des perare, 1 u-

minile de la bnrd se stinserd una, dupa, alta,

N"!"!I mal era n '~C";' .Ai in 'd" 'o"I'~I'~ D·'Ii"L1I'''''''~-'~ ~~..;!II'u- t:i'~(:.tlo di 'e --,,j!. la 'f"-'- - 'd

lI0<II, ," I ,Q!II, 1iO.o!Q ,1· ,IL, V ,~" J " "g, u ~ , , i' ~u,"l .., Ii!i' l!!! _ ~ .... ',l""!!;i;i I. IT ' C~, _Q un " ,',

In. ceea CC: il p,dv~~~'e pe Godf.r~y~, el putuse sa, ajungi, la I(} stlnca h~;ta ~i ~'nalUi) la adapost de izbituri le to. ~ azu rilor. Aeolo, chem hl,d zadamic ln in tu neri C,' nea trd nd 'nici un gla s raspu nzind gla su lui sa u, ne~ tru tnd daca s e afla pe .0 stlnca iznla Ui sau la margi nea u nui ~ir die .s.ttnc\~ j fiind po ate silln:gu ru ~ sup ra viejuitor al aeeste rn catas _ trofe, aste ptl lv'~ fle-a zori lor ~

- I A

," :._l ... ", :'.. . 1 '.. . I • _ ._. . :~IJ' .: i :4 - :~, .. ;. ", ' . -', • - _:, '!II . '.' 1,'", _ t " '.. ,~ .. ,',' ' 'J. i. ., I .. ' ,',' ' .' "', ::. ',. -ill • 'I _ ' ;;], l'

CARE ,L ,F,ACE P.1~, GODFREY S_,= AJUNG,A ,LA AMARE REF.LEeT,n

ASUItRA MAMIEI CALA.']'(),];'UILO:R .

Mai trebuira - sa treaca inca trei ceasuri nesflrsite p'bd~, .cind :sa

reaears ,<,,' ,~I" deasi '-,,", " .. ,"'--c,- .-,~--'~!- ," D' '." '. ," ',' '- '.,' .. ..,-.--- " '-.

r ..... ",_,p~ra. ~O~U'Ie"w,e .e,a.~up'r.a o,nzo.nl~u~u~. . ... e~~q]lfie asem!e.nea, CeaSUI.l se

po\~,te spune 'ca, du tle'HZa ci ~ secolel e. --

In t"i'a' .. C·"!':j, -of-iI,""l ,. -.' t z • 'I" I" . "I~U_ ",'. ,- - ":iii:. da 'lj'" '

rncercerea _, pentru un mcepur ~, era aspra ; ..• ar, ia urma

urmei, asa ClUJ_l am, mal sp U$'''O~ Go d frey n u pleea s e pentru 00 simpUl plimbere, r~i spusese foarte bine ~i,~ pleclnd PiS mare, ~,as,a i'n, urma lui 00 in treaga existent,a de ferl Co] r,€ ~i 0 d:ihna, pe care n u, 0

'lJfle -. ~ ,- "1'. '. ''', ,. . -- '. !<i!:-j 1. l' '~

~ u m .. H~, gasi Ul P eregrman ~e , ui.

Bra deci verba sa, f~,e la, 'inalJ:w'mea situatiei,

Pe'n~rtn un timp era la adapost, M:a rea, totu ~,i nu putea s,~,-:~ smulga de pe aceas ~a s tln,ta ud a t,a_ doar de bura s timi ta de tala _, zurl, :N u U:e bu ia el oare sa s e teama die flu xul care .. 1 p u tea a j u nge in. carind ?' Nu, fU'ndca,~ tot gindindu-se, putu sa .. ~i dea seama CB,

nul ~~. ;""11111 ", ~,:"~"',-,, ,1·," '"I'" ] 1 :: '-" -I/i ,"", 'II "~t~ --,-- ~.:. '" '~,-,- ~;,'; - } D:'I' ," "

__ au r,agl~. se;. mump tlJje,_ ia .ce~, m,arn maira maree a, runu _ noi, ·.·ar

aif'lil'll~!t'1"ito,i:( c;t~'HIif"~ Otp·EIo oare '·["l'"A1!g*>f ? 'D-:'Ji"'IIm'-'!ln'EIo Ci;!!Jj 'C"I'!"~li'1;V~1 un In tres sir

g.~~g.jlJ ~a, iJ I ·,II:"w,W,'¥:ii ~~ Q ,_.,u;~ ~ ~.Liy,~ n 111(:1.. ' "rU1,_I, '''' ,a, ~~,_, I .. ~ ~ II t4,JL"'~' I~, " ,!I., - ~e., ~"_

de ->,,,,~-,, ":,,i ",""i",~ .. _,;I!-"~ ""." - .. ,..,;I!- .... ,-",,-,,-11-'1 ,-. ,. 'V',,"'.' '71' ·c" -", '." ,-. '-', .. *' ,- .. ~

e snnci existente in aceasta parte a maru r x.are era coas ta pe

care Tu reotte eredea .ci 0 wntreza,re:;;te in ,c,eR-,Ui l' S,], !c<a rui eonti _,

, -" t - '.' , 'iI'~ _ .. '. ',' " -E-'''' ,--' ..... - - lit ", -~' -- :iC' D"" - ., " fu '- ,··'b~'~' ,j. 'd'·

nen ' aparnnea ~' .·,ra mal mut ca sigur ca uream usese aJ"",~JJ,L I In

drumul sa'u in timpul fUrtun:i:i din zUele precedents. Deci nu putUSIC n ealculata pozitia exacta a, co r a b iel, Cum sa s e 1:n dota.slc,a.~ ,d. eoareee. n .. u m I 'P'~ C' 'n~lo .• III !I.'~: ore m ~I]"' ina ~ :fI1.;IJj;. ,f" a~ ni tanu 1 a firm a, c5

..... uq:,i!l, ......... "":Jl ' ,~u Yo l!II !l.lII,{!Ii VJI., , , ,Q, _ I!;l!!nJ!!l.""~ r;,.., ,II,':' II,.g _ __.!!.= ~~~__ _ __

h x'r' .. ~li!> sale -n° tll ,!'--..J ~""'''::iI~'~1 T'i' .... ,~ '!'j"', iI1iof.il, -I ..;1.0 st~li!"il ... ,:i p' 'r;]"n o!:IIC" o,~,ti.!i; na .... f,H I roM" l'Ji ~

, d, ,,,.111, ow Iii:i" ~ ,W'w , y, IDuJ."""dl!.dll, u.l"",.i un, ,Ill"" 'iLl,,,,",, '·'i~,~;II,tL..J, "" ;"1 )",,,, '!;; ,~L.o<' ,P ,_I!,A~

mult ch:i3rt sle; duses,e el insu~i ]']1 rec~u)'noa.~ter~~ sa, vada dlaca exrus~a aces'te Pi retirJls e s U rDA:J. pe: ca.re s a:n ~inelele de pe !catar,g c:r.~zuSle,[ a ca, ],e wad la, ,est.,

To'~u~i ncr era d'eclt p:rem, ;adeva ra ~,~ ~ ru, daca Tu rc!oUe a r fi. :me.rs;

mai depa rte cu recunoasterea, ar fi putu t ~ as ta es te b,J,~U r , ,~:F f~ p u tu t ev ru ta c ata s t [0 Ia, ar la ce bun sane glnd m'm la ce a fnst !

Pen tru 'God:~,l'\e:y tea ma i imp or tan til probl em ai, in 'f,al~a, fap tului im pllnit = 0 problema de via Ja :~,w, de m oa r te ,_ era, de a ~ tl da,c~, se ani. in apropierea vreunei .coaste. In ce parte a, Paclficului, 101 sil, a]'101 timp mai Ur-ziu sa se gindeasca 'ilia acest lucru, Inain te de toa tie; va trebui, C]rDJ d se va 1 u m ina, s,l ,pa.l',as.,e asca stinca a cea s ta, ca r,e: ] n parte a ei superloara nu rna sur a dec It doua zeci de pa~i in lungime ~1 ll,trn:m.e,. Dar' nu p,lrise~,H un lac decit pentru a merge in. altul ; ~l dac,l acest ,~,aJ nil U n u exista, daca T urco He .s ~,a lasat inselat de tomtit acea c.ea,UiJ d~u;;a In. jurul acestel stinci se intindea o mare n.em,H.rginitl, daca~ atlt ell, vedeal ell ochii, de jiul!' ';n]pr,e]ur~, cer u 1 ~i apa s e co n funda u intr- 0 ace eas [ li ni e a od Zion t ul u i !

Gindurile Unarului naufragiat se concentrau deci asupra acestui

j, 'i '''' ..,'I '"';I. t '" .. '~ ' .... t' ' .... b if"'" ..... ..iI1

punct. ,J. §.I mco rna cit pu ea. pnvi ru e c.a sa S' ranata, sa eescope ria

In mijlocul acestei ,nop:~i negre, d.aca in apropiere nu s-ar blnul, in partea die est a reclfulu], vreo masa confuza, o ]~grarni.di~e de stlnei san vreo fa leza" C3J re s~l prevesteasca usc it tu 1..

Godfrey nu z3,ri. In.sl nlmlc. Nu simJ,ru, nici un rniros 'fea.van~ nu v,azu n rn c,] - 0 zare d e lumina, nu auz i n ru ern. un zgomot, N ~.c~, 0 p,asare nM, '~~H3J. i rttunericul. Se p,l:rea, ,C,' in j uru 1 l~ ~ n u era, dele! [ un nes firi ~,~. pus tl u de ,apa",

lei 0 d h1e,y n u -si a s C~ ndea ca, sansele de 3, f:i p rn erd ut era u de 0 mie la u nu. Acum nu ma i era VOl' ba de s. face :[ hli,'H t tn,con j urul lumii jel. de a, infrunta moartea Tot ce putea S,B, {aca. el era s" ,aj~lepte ziua, st'i. se resemneze dj,aca, salvarea era imposibila, dar d.~,ca, d n11.pO t ri va., ar :frn, fest vreo sans a;: sa, se s a ~'V',e~ej! sa hl,cerc:e

totul, -

Calmar die ]nsa~i gravitatea acestor reflecti], Godfrey' se asezase pe 5,1']"ea. I~] scosese 0 parte din. hainele p,itrur~se de UPaJ, marii .; bluza ae Una" eizmele grele de api '="" astfel ca sa fie pregatit sa reinceapa sa inoate daca ar fi :f,os t nevoie.

Era C'U putin Ui, totusi, ca Hi meni sin u ,f~ supra vi etu i t nau frag]'uh.d? Cum '?' Nit! un om de pe D'ream sa nu n fost adus Ia ,tarm '? Pusesera oare tot]. UrIti in aeel irezistibil vtrte] pe care n p,r,ovoacil orlce corabie a tunci eind se scufund,i. ? Ultimul cu care God f,~ey verbis e fus ese ca pi tanu ~ Tu reo t te, hCIt.~ rlt :s~ nu =~.i pa,rlseasca vasul atit timp (iU vreunul din m~l~el·ol~w s~H 2'[' fi 108'[ inca acolo !, Call~~.anul ell mlna lui n aruncase in mare tn clipa bID, care puntea ,Dream-u'~u~ era pe punctul de a dispare,

DaF" cellalti, ~] nefericitul de Tartelett, ~~ nenorocitul acela de chinez, S 1ll rpri n ~ ~" fa,ra indo ~ ala,~ de :nit va la ap elo ['. 'LI.n u 1 p'! du neti,

.' Jules V,erne 2010 •

celiUa~t in adincimile ealei, Ice devenisera ? Din. cei care erau pe Dteam, sa fi fost slngurul care se salvase ? S.m eu ~o(a'b~: acestea ,alup',a ramises,e la remorca steam erulu ~ ! Citt:a marinari, call tori §.i m,a,'&elo,ti_ nu au putut care sa se refugieze in ea. la timp, pentru a 51e indleparta cit mal repede de locnl naufragiului l' Da ! Dar nu era eumva de temut lea sal u pat sa Ii fos·t ·tldtl, de cora bie Ia :fULn.d ,,:ru. va fi fiind acum sub apa la aproxi rna tiv douazecl die 1 ungimi de

'br2r~e adtnclme '1 -

'Glodfrey i:~~ spuse atunci ICa, dacl1l, nu putea sa vada :~'n aceasta noapte intuneca.ti~ putea eel putin ,sa se [,a,ca. auzitv Nimic n.u .. 1 lmpledlea s.,~ cheme, sa s trige in m.ij IDlolcu.l aces tei ta ceri adinci, Peate 'gJ,asu:~u:~ sa.u i .. ar ra.spun.de, acela al vretmui to'va.r!a~ de c~UI .. , 'to~w.e~ Chre,ma deci de etteva or',m" prlntr-un ,stt[gih prehmg care pu .. , tea s,l fie: 8'U'ZU pe ,0 dista.nta destul die mare,

Nici 'U n s tdglt nu- i ri.s,pun8e:"

I'~i :repletii chemarea de clteva eri, intorcindu-se pie rind catrle

toa te zarlle of.~'lJon tld,u t T'i~jceI'le absoluta,

- Singur I! slngur I .m u:rm u:riil, el.

Nu numai ca nici 0 voce nu risptlJ.n.s,e ehemari] sale, dar nlcl moc,ar ecoul DU. rasfrinse sunetul g~,a:s.uihIi siu,. Or, d,aca ar fi Iost a,p',foa pede 0 falezl, nu departe die v reun gru p d e sttnei, a ~ a cum all de multe ori li[murHe" era sigur ca s'frigiate:~e; sale". repereutate de obstaccl, s~,a:r n inters ],a el. -:D1ec:J" sau spre raslrUu:~ :sUnci~o:r se intindea -0 coasta, prea putin i.nil~t.a care nu ar Ii avu cum sa. produca un ecou, sa u, ceea fee era m,ai P'f\O ba hi '~, p r~:n a prop iere nu se a fla nici un uscat,

Ja,n.dir,Q des tinea pe care nau fra gia tul i~i g,a:!; ~ sere [u,gi ul era izola'£it

Tr,ecura cu aeeste spaime 'hoe I ceasuri, Inghetat, Godfrey, merg'j'nd ineolo si incoace pe vir,f'ul 1"ng1JJst ,aJ stlncii, tlut.a s'~ lupte :~mpu~riv.a fr~gu.lul. In s.:f~'r~~tJ eiteva lumini alburil colorara norii '~"a zeni t, Bra ,dls.:fringerea, p rlmelor cu lori 'pre orizont.

Inters in acea dlrectie ,_ singura c~U[e care putea sa fie usca'~ul ~ Ineerca sA va.d! reI.s,ra nu s-ar deslusi in semtlntuneric vreo faleza. Con urlnd-o cu. prlmele lui raze, soarele care ras,aflea. at fi tlie:b'u,ru.-t sa'-:ru, accentueze ~i maJ~. tare marginile,

Dar prln acesti ~ori. tulburi nu aparea deocamdats nimie. De p e ma:~e se in:ll ta 10 cea ta, U'~,oa.t',a lea re nu Hisa g,a se 'Va.d.ii -n ~ ci ml!car 'in tinderea stincilor.

Nu avea deci pentru ce s~.~·~i faJca iluzii. D,fitCa God.:frey ar fi ,ro~d aruneat intr-adevar pe 0 sUnc,1 lz'O!la.ta din Pacific, tnsemna

50

In ad,ev,i:r; era uscatul, In, aCJta_s~'a parte :su:~cne, DU, ,a1cltuhlU decit un _ panet ina in tat, ceva ca vi:r:ful meridional al unui ,golf care se rotunjea pe un perimetru de eel mult doua mne~ Pundul aeestei d,es,pii,ciUuri a p~b:ea, ca un prundi~, plat care ma,rginea 0, suceesi une die mici dune caprlclos undu ite de '~U f'eJ"c de: iarbi~ dar destul de pupn i;nul~e ..

- Din. locul unde SIS ,a,na, 'God.fre,Y putea s.l cu.pdndil eu privirea 'i.oa'ti aeeast :}lCI, ea art Je--· .-

_ _ _ ~ g p_ r ...

Mlrginita fa, nord, ~.i lao sud, de d~)ruia promontorlt Inegale, care inain tau, bl mare, n u era C3, in tinderre mal mare de einei sau sase mile, lira cu putin,ll, deei ca ea sa fme iega:ii de vrenn uscat mal mare, Orlce ar fj, fOrst" era, eel pujin pen tm momen t, 0 salvare .. Din acest punct de vedere Go d,f.reJI' nu pu tea sa .3J:ru.ba nlei 10 Indo'~ala ; nu fusese aruncat pe vreo strnn(';l pustle ~i vola sit ,c~reada e.l ,aceas.ti neCUll,OS,CU ti, beca ta, de p,imm t nu va re:f~lZ8J, sa, ,a:ru.bl grlji de p',rmme~,'e sale nevoi,

;:j,Pimin,t! P~m~n~: ~_ ~'i _ :i.~i ,s pus'e el, , ,

Dar' inaint,e de a par.asi s.tJnca,~ S~ ln to a rs e pen tru 0' ultima oa'l"a,.

Oehii sai marl cereetara :inea, 0, da fa a ten t m .. area p,tni, If! OdZIOR tu , mdep,irt& r, Aveau sa apa,di, cumva, la su pra f'a~a, valurilor ~ unele resturi djn D'ream." vreun swpravletui tor pea te '?

'N'~ ~ .

, .. ' ]m.u:~

Nicl :maca-r ~alup,a. n u mal era, aeolo ; trebule ,cai, fusese tidU~,

in aceeasl pr.a pastie. -

Lui Godf,reJ' Ii dido. atunci prin gind ca vreunul din 'tov,aIa~ii lui ar fi ,putut gafd ,;;9(dlp est ~i~ ca ~i el, ia:~:b~;,ll~a :S,8, se luminese de zj,ul, pentru a, lneerea s iij. ,ajun:gi la coasts

Nhnen i-, nicl pe s,Unci~ nici pe faJ.I~za,~! 8ti'ncile, erau tot atit de pustii rca, ii oceanul,

Dar ln :9 n:r:iU; d.efeo, n U supra vie::tui tori, marea sa, n u :fi arunca t macar mai, multe cadavre pe mal ? Nu cumva Godfre avea _sa ,glse'asca, in tre s thlIC~~, la ieee, m,3J i. de:pa.rbi,ta dun.g,;l, ·1, talazurilor care se sparg de :~lrm; eorpul neinsufleti t a~ unora din tre _ '~oyarl,~U :s,aj:m,? Nu '! Nimie altceva pe '~oa:~i. intinderea stincilor, deeit ultlmile .p'inze de :spums. ale refl uxul ui, :r'am,as'e in, urma acestula,

God:ff\ey era singur ! Nu pntea sIt eonteze deelt pe el ED, :~,u.p'ta sa lmpotriva perlcolelor d,e tot felul care n amenintau,

'Totu~,~,~! tre bu ie sa 0< spunem spre la uda lui, Go d'fr,ey' n.u vru s:~ eedeze m:n ,fa,~a acestel reaUti~:i.i Dar cnm, ]:n"a.~:n,'~ie de toate, ar :fi, Viut sa, frule lamu,r.rn."t: asupra naturii pa,m'in.-tulum, die care n d;esp'~rJea o ,mjj,ca dbda.n.ta dear, pari,sri virful $ti:n,lcm'rn, ~:i, incepu s~, se apropie de mat,

_ Clod in terval ele d:~n:tre: s Un.!c1 e:rau, prea ma I'i pen tru a fi treeu te din tr-un sal t, S~ anmca in, a,pa ~i~ fie [ca, piciorul atingea fundu], fie ca e,r a sllit ,51, se aj ute inctlnd, ajungea u~or' la atinca cea mai a propia .. t~t Dim p otrhf,a, j cind nu a vea ,in :t,a'~a lui dectt ,8',pa ~i ul unui

''t~a rd sau d' 111fl1~ - C','~ T'\e',":Ii1 di 10,' stlnca In stin ,fil,'a"" D··'[I!'u- m 'u'~1 p' til! ..;!II 'C' este 'P, :1" etre

..JM~ I ~~. ,UI" ~!eIlJ;I'_.YI '"_~, !il!~ _,','Pi¢." __ . __ ,_ Qf~Ll!!!!'_:f~.·:·!! ···l~: ...... l ,.~ Q,. 'I¥~lIJ..:, .,.' 'Iiir.i,I~.'Iii!i

vis coase, aeop eri te cu m uschi aluneeos, e"I'B h,U1\g ,~1 deloc 'U sor, Avea de, parcurs, i"n aceste [co.ndltii:; aproape uri, sfert de mUtt

To~u~i~ GodJre,y~ blldendna:Uc ~i sprinten, puse in s;'fi.r~it piciorul - -" . - - t ~: int d' I ""~ t' ~ d "" - '~' .' ill- '~I·' d' t 11 pe acest parmnt, unne u a,~, epdil;,(j"C3, nu s,](~r~:~,~u~, nneaie i[ eel.

pulin 0 viata, mizerabila, mal 'fie-a declt m,oa,rh~~'a" Poamea, setea, fr 19u'l ,I' Ii psurlle, prime] diile de toar~e Iel utile, :I'flta vreo ,81rm,3J, leu.

..... '''"i'':iI"1D ~;c,,~ ,,", D ~1'iIfII Dr" Q, 'f"'~r~ n .p.' '111 ~ii""'~ c- "U- f!i'!Ji'iIi";Ci, it' ~I 'V' :"'l'ne· '7,0 ,,i!(, r:;;;[ 'Ii.\.. g ~l- :i!'iIi Iii! d e

~~-~ y \~!" ~ y y.~.I~ r~, ~"~ U ,:' "~'I!r.i!~ -:",' ~\.rp.,~ V ~I~ ... . .:&.!~~" I,R. ,y. Wl~~' JII;&Y- .... ".

sehimb. toate ae este mlze ·.r-fl· ,§'!I:1"e" ,;g ~.::;: le lnd !1~1't'\~ I'

Q. ;I., ,lJ., lib-u.!1I. ~. ~~ I~ ~ , ~ ,iLl·,. ,.J, ~ Y .Q] ~g , ._ " __ ,,,*~~1j,4 '~ ~

Ah,~, imprudentul ! A, vrut sa stle -dace. este in stare s,l, se descuree

ill':n--I impreju .... ;;¥;: deosebit d til! srele E~'l" bine n ';:;'l:l!( 0-:' do v.: edeasea I' In-

_ I "~ ,""';J' . ""',,,ill,l A, ., ,W'" .,"" . ..',. I ... """ b "'" 'I;;,; i .' IU~ I.. ) v [0;:1,11 .' ,., 1!!I;i" """iIiJI!'i~'''''''(!Il, ~ ,111,11.

ld '. 'R b 1 0- x d"" d~: t ;Ii. ...

Vh .18 ~U! soarta UnUI Robinson " . .• ;S,a vana I[ aca soar a, aceas ~a este

d A ,~,"- '·~d"- lat !'

~: ,~n:V,h lQ_,- .'

~'. - ~ - "iI. -' - - - '" t~ - - .- - i, - ~ - - - ~a-' f: - .' - .. t x -- ea - -", ~ ~,1( u,~ O'~ -"x

'. , .. , I ".' .', ' .. I . ..,. ',' ., ,.,' 'I. '. . . . . "ri '. , . " 0' ~ 'I" ." '0. H-

1:1 atunci isi reanum ~ acea eXIS len"e rertena, acee V,W,_" I~_ c ~,,'_·I~_

d 01]1, ,~'~ San Praneisco ,~,~ 'n"iil!]·"~'o·. eul un ei fam ·!i'~~i~. bozate ~'1· ';;Ub-"'l'"t""O":~1i'~,

. 'Ij;;; io , , _ ..1;" JII. g , !!;" ~""" 'I' ,lULL ,1I!.l.l .!l, ,. . ~"d.IIUII, i!!J! .. ,b" ....)' Ji . .. Q;,," 11;0,;,

pe 'cafe 0 p,arasise: pentru a. se arunca 'in aventura, ~[i .. I reaminti ne unchiul s a,u, WiU, ne logodnica s a Phina, prletenli pe care :f,l:ri

'f d- · 1- ,x ;,.; ., ,It" • - dX I L t- ~ t'" ,. ..

~n. QUI ~ n.u avea s.a-m, mai vae ciJ, • La evocarea acesror anum in ~ se

s t:dnse: inima ~~" in ciuda ho'~i.r:~:r,H sale, n di.du:d~, laerimi le,

,~,~ m 2l:1[i!"',g,'Ii" d al~,ii<: 'HIU', ar fl '~,o-;"?'t sinzur d"'a<':,a, la f~'m, C:U, el. vreun alt

y~, "j;liI!;,,'Q.iII.. "",di, ,u, ~ J. ,J! ~"'"" €iJo'!;;l!i, -"'I;;,;-":Ii , w _ , _ __

su -~ ,i!!i':-:7~I~h1~'~lifti,r" al naufragiulu ~ ar fl' putut ~a""" ,3]:"lunoa la coasts ,~ fh~

8!upr~,v.ru'~Jrum,1I,1LiI 0, ,!IIU;IIi" . ,_ ill. W , , '!O;i!J, '""" _-' ,!:j"" 'i;.o!' " "

:~ij '~~n. lipsa ,c;apita:n:ulul sau a secundului, macar unul dintre mate .. IOI!~", :maca,r. profesorul Tartelett, oriclt de p'U~i:n s-ar :[l. putut bizui pe a,ce~,$,ta :fHrrul~ llJ,~Ura,Uca ~ orice i -ar 'n rezervat v.ru ru.'~oru:~, i s ... ar fi plaru'~ mai pujin de temut. De aceea, :til, aceasta p:rivin:~a,~, v[Qia

.' x: -- - ~ ,;j., . . ,'" ...... d: i d "of!i D-'~I.r.·~; p';a. ~ u.p'.' 'Ii"!:Ii :ii:o!;!il ttl; ,~'it:"'l- n- -- .... '; ·~lliI"ii.r" no' ijj Iii ,O'~' ~ ']~ if' ~ ,~~ oi"!' ~L

Sid mal ILra,:ga "'9. e] .... "!o--i,.i!;i!!,II"i.~,iW' .::I' ",Jl.Q,iIlg:"}",,, ~~ "'-"\i!,W,V'_, ~ ,e.H,i;!' ,i;;!<'" ,!IInr;".,

o U'rmti:, n:tw, p'utea, sa 0 inttlnea,$,c~, pe .ni,slp'U:~, ,!:u:.es,tei ,p'~a,~e?' Un ~

~i" 'nll::;(· -'" d ;110 ....

[a:Uul deeU, ifl n u aco:s taSle oa.re pe aces~, ,!!Llb')t,th I' Cjju~[n, un '1~()V',a:ra~, t

~'S~ 'of'"'~:~['-m"! !l1::,"I: e.'[ l'o:!i' .rc~'IfjII·d" 'u·l- llU" "';' c'a~,uta l'

Gi >' (lI" "-"II;;II!,. , '>" .... , U, ,:!i,IIi~.. , J.. i!." _. _

IGodfre,Y' mad cu,prins1e 0 data ~n~r'-o lunga 'privire '~oaJa :partea.

d·' ,'.,'", -(1]1 ": . ..:iI11 ' . d' 'N' . ,- - ,:r: --'!: ~":'. 'f"' "i' -"f" '0'" ,:.: on' O.'~ i'1'c. 2: 1114 'r!:li IQ;V'~i de'n· '~' i"'~

__ ,e: ,nor" ,~~, l!I!,e suo " = u za.rl nlCl 0 un.~a. 'ln~" ~Q~Q,. Jb!,iIl.Q .... :,11:, <, ,Iii,. '!w'Q

- - - ,t~ 'b-' ",,;(( d' .. ... " .. ~ ,II!- ,"- -" .. --, 1 . -, ,',j".... N"[ ",", 'i:'e v!Od~'~ 'n~i"~ '0" co-'~I~b'~

a.cea.s Ji '11-·uc,a'!(U ,e 'pa~nn I~ nu era, , OC.uh~~t,·_ u ~ _ """ ~,~ , W'v~, ... '. >. " . .iIJ ~,iQi

nici un :fru r d,e 'm'm 'ina I thl.d u'-s'e in aer"

:~,'FI,aJ.de I~ Haru.de, [! ~~' i,:i spuse. 'Godh1e;y~

'Si ru"ata-l in.a:intind. pe fplajll, catl'1e nord~ inainte de aJ. gil:!; ~,ventu,r,a, sa se ca;~are pe acem,e dune: dlt ni.slp' ,came aveau 809,,,,1 pem~mUa sa leu. .. noasca ti,n,Ulu1, pc 0 :m,a j, ma,l'1e in tinde:re"

5:2

Ti,loerea era abso]u'Ut Pe nlsip, nici 0 u,mdt C.]:!eVl" p,lsl:d de mare, ,p_'ts,eai:ru§ii sa u :go elaftzlJ, se zben8'u:~.'au. m,a, marginea - s'fincUor" sin;gu rele fiinje vii in ace'as'~i singu\ra tate" - - (j1od,f:re:y merse ,ala tbn,p de 'Un sfert de o,ra. In s f1:lrJl~, toemai era sIt urce pe po;vimi§ui~, eel mal inal t a~ acestor dune, pie care crestea I~,~_~colo p8,puri, "i, m,~r.ieini, ,eiud se opri bruse,

U'n_ obiect in:flor,m~ extraordinae de: umflat eeva care aducea cu eadavrul unui monstru marin, aruneat :f,a_ra i.ndoiall de ultima furtlmlai :::f.itce'l la c,:illeizec;~ de pa~i die tel, la mar:g:runea a tln,eilo:Jr',.

00 d,f~ey se gri bl s I, alerge in acessts direcjle. Pie mlsu.rl, ee se apropia, lnima n bi\Ue'a d'~n. ce ~n ce m!3ID repede lntr-adevsr, ~11 aeel animal Icazut i se pla'rea ,ea recunoaste 10 f'o,rm.'a omeneasca ~:

Nu mal era declt la ze ee pa.~l ,c:rnnd se opri d.'fodata j ea ~i ein.d,

a:r' :fl fost ;intu ~,t ID,(~cului, ~j, s'tlilii, ;' ' ,

:T t 'I tt I'

,_ I ·ar }e:,~.e '_- .'

,I Bra profesorul de, dans; ~i de :Unu t~L

God frey' ~·U~; rep CZ[ cilUre toyar,i:~u:~, SiD care, pea te, mini respire :ulca.,

o clip1a, mai '~lrziu i~i cUidu seama iel eeea ce Il ,fa.cea sa p,a'~i ,a:tlt de umflat ~i-i da"dea, neferieitului profesor 0< in:f,i:U~a:r.e de monstru :ma,r.bl."era, eentura de' s,alv-are',. 'Ij,ar" cu teate ltl, 'IT'artele;U nu dldea nlci un semn de via,t1ij poate ca nu era mort " Peate ci aeest aparat de inotat ll mentlnuse deasupra apel, in tim:p ee i'o .. volburarea talazurilor il purtas e IDa mal ~

'God frey' se a pUlca d,e 'trea,bl,. Mngenunche: Un.ga Ta,r~elett~ n. :s,0081s,e cen tura, cu 0 :mina putern ru,'ca, n f.r.ic.:Uona §l sim Ii in s:rir~,i t 0 respi '", rajie u~oa:r.a, .P e buzele tn,h:edesc;hls'6 I: ,.,. ~ Ii puse min a ,P e iniml ! Inima i~, batea ·lnc~t. '.

Go d frey Il s,tNga., .

T-· --'~:~I tt e, ,~' ,~-~ .'.:~i'.-'~ " ;"-'" " ""-,I' 1""-,-1· anol .lasa, gg, ~Ie ,a,udl u,n sunet

__ ~,r l~eW,e _ .. l~l m.l~ C;(I u.~o,r ca,pu '! - t-" - ~

r,a.gu,~,Uj urma t de cu vin te :f,a.r'3. ~1r ~

Godfr~y' ]I zgUtU violent,

Atunci - Tartelett deschise oc.bU." i~l treeu mina s.t:in;gi peste frun te~ 'i~i rid ~ca, mina dreapta ~i se as:[gu,r,i [ca,' mica lui vloa l"a cu

arcusu] el, pe: ica:re, 0 :~ifiea strlns, nu-l pa,rltsm~'e~" ' _, " '.' '"', ' . ,_ Tartelett scumpul meu Tartelett !, s,tngi. 'Godfrey ridicindu-!

~In eet .... '!;!I, null .Ii ,_ ,II/;;;!!!;;, \,;~',!f...II..

Aeest cap, cu pujinu 1. pa,r ciu'ftdi t ce- i rna W, ra,ma,ses'C1 fal&u un mlc semn afirmativ die, sus in jos,

_ Sint eu, G,od.f.rey! Eu God f're,Y 1 _ God fee,Y'? ras:pufisC· pro fesorul,

Apoi, iata,.-ID ea Sf Intoarce pe 0 parte" Sf ri.dica, in, genunchi, prt-

iI!- ""d ] "" d .. ~ ~" .J """':it'" ,.

ve~'It\e:,- sunae, se SC02L8. •.•.. e ]08 + ... ". yl-,a dat seama ca, w'n 8'w;],r'i,,~,t, are

..

tN'I' II"'"IiA''D 'Ei! ;('!IE D' ''ii'::i''''AfO'''N-' -;-'C'!!!'li""R'E- A" '2;~' C'-A' -N' -U-j TnT I u- IL ''E"ClT'~ TRA' NDA' 'rnIR' 'I"D'

1_':, ~.(:', .p",,;,_~ ~ - I .~I,utJL·,.·-.I, ,", g-,~. ',: :....::_' .~.'./.'~ ,'.:: .... , .' ,:. ,'.: -n ,IV- ,- " ,~'-~ - .. ':'- -, .... _, ," '-..:.. .. : .... '1;- .. ',",: ''':_.

I'T!;.Jr· M,',-,' i as -E--HI'A', DII-~ noansso ,'N:" ,_.Jl',!!! ',.c!-' n _,~ ""'~ ,l['~D.w." ~ -,""

Du.pa, asta profeserul ~,:~, elevul se a,ru:n.ca:ra unul in, bra t,ele

celnllel t -

' ...... Scumpul meu Godfr,ey! strigi Tertclett, _ Bunul meu Tartelett 1 13spiu:ns,c G-od.f,rey~

~ '1j'Iii sflrsit, am ,: aju 'lIf"ipi? d eci In 'iIi'lO- 11"';1:. ~' '1:"'~iIj":l"p'a'l-' p' rofesorul. pe tonul

1.IIi~, ~, :l '~' "Qi , IQ, _ ,UIi::I ''''"''' " r ,ill. ~ ~ ,., III.iII. b" _ ' ,L 'I!..!I ~;;;lI V ,'l1.<li :!' _,' V , , .Ii

omu lu i ""''''lI,'iiI"~; ;i:!' -a" ~ ~:,tu' nat de 'D" avi 1jJ!''!iIi'' ~]' it!!; !ll: "'I' a, Ii!"!!l'!~ d entele ei

".1 __ ", .. ,_ ~Q_~~ ~~_: ~U.I_.. __ .~Q_ :_'¥ _Q··:_:~rQ~·,'I;iI '~l_ ~~IIL __ IW""W.'W,J,~ ~ I.

E:~, numea cele in nrnn pla te : a H aj uns in port ! O'od:rl'ley' schlmba vorba .

...... ' S,coa:h~:-'~i centura de salvare, spuse el. Dracia asta te inabu§a ~i - ~i stinghereste m:~;~ ca:rHie.,

= Crezi cl, pot 8"'0 fac :f,a:di a a vea 111eiplac1eri fl' ~:n ttreba Tar- .

te!,ett.,! =

- Pla,l,a, nlci una, r.~h;,pun8e~ Go d:frey ~ Aeem :m,a:-'t~ vioara ~d s,a mergem in, reeuneastere.

_, Sa mergem, replica profesorul. Dar, daea nu te su peri, G'od", f're'y'", sa ne oprim ;la rp:dm.ul bar, M,or de, fora'nIle :~:ru, 0' du~runa, de s,an.d,V'i'~i1l!l:d,~, stroplte ell citeva paha re de :por~o,:, 01 :s,l :ml puna, tocm,a:i bine pe picioare,

' ........ - D'i,! La primal bar, ~,' :r,aspu,'Ds,e God,f,re:y ,cla:Unind din. ca Pt

~i chiar ~.i la ultimul.; d,a,ea prim ul n -0 :sa ne placl !: _ ..

- ,A:p!oi) re,:~:ua Tartelett, 0 sa in h'\e:bam und e se a:fUi, (l~iciul telegrafic, sl d~,m imediat .0 tellegr,am,a, unchlului dumitale Kelderu p, Im i 'inchi P'u i ca, acest min unat om, nn va refuza sl ne '~:ri ..

pieior d I em nu ,c:aJ cas e nici pe vreo pie:b~icicl, de pe plaJi; nlei pe vreun f,wf de ,m a:rha de pe aceste clmpli,

~ Nu zilresc orasul, 0 b 1$,erv,H Tertelett care SIC' ~:~JJia~ tn aeest '~im,:p, p e virfun,

,_ Asta ,P[O babil din pricina ci n u se a fll prmn, ,a,eca:s.ti, parte a ,$ inutul ui ~ ,r,asp~ us e Go d frey.

Dar un c§'iI-?

'~ Q{ . - '. ~Ql- !! ~!!''fi

Nici atit !

Da II!'" atunci und e ne ~ :l.il'~m' n o'~ ?

oAtIL Ul. I~~i;~ :ji IUI.', ,I '.':' ,.y oll· iil l • ' •. -',.,Ij. ~

Nu ~tiu. deloc,

CM:m l' Nu §,tH nimic ? D3J[', IGodf'rey~ trebuie s,a, ,afUim, fira lntirzlere ~

'- ~.

,_. Cine poate sa ne spuna ?'

- ~] at unci, ned, ce 0 s,a, devenim ? stdga Tartelett, rotun] :tn ...

du r:;::~ b --.g to!ii~iF.I. --;;:;" C"i--a (:'~ '11;:0, tIi'~' ... J~c>!:: ""'pre' .... ;::or

. '~'~.JI,!rAjl,*,.W,,,, :P'W: .. are ~'l J!'~ runca s "', ~\.;; .,

= Robinson ru,I' poate I

La. ace st 'ra spuns, profesorul :~acu un .asem enea sal t eu m niei 'U) n clovn nu falc.us1e ,I' oate In a ru'W1J:h~!'a Iu i,

R 'L. • - ,. .' ? ~I U R - 'b·- .. n i'itol " ~' D'" Of' .... end entl ''!iii '1' aC£Jj;'I· ul

Oulnsonru, -=;;;0 el ;. ;, .DO· '~:n:s'\.!!'n _, !I,;' _ ,.: .,'~,jj;~~', '>,) :..:.... .......,1 i

Selkirck care a tr'ait multi ani in insula Juan, Pernandez ~ Imltatori ai acelor eroi inchlpulti .a;i iurn, Daniel Defoe §i W'yss:, ale caror aventurl le citise atlt die des :~ Par,as:wP:, departe de: rudele lor;" de . prietenli lor, d.es.pa,r'~it~, p,r.hl. m~~ die rune de semenii lent"; m"e,ni~1 sa -si apere v iata poa~1e die fla re p oate de s,a lbatici care pu teau 5i debaree p,e acest pi,mint .. nefer~c~lru,~ fl,dt nlei un f'e:~, die. resurse, suferind de foame, suferind de sete, f,a'dt a rme, fara unelte, aproape fa,ra haine, p,iihras;iti~ srungurru, in voia soartei ~ 'tin:1 Bra

imposibil I'

_ Nu-m] spune asemenea lucruri, God:F,[l!:Y! ~rtr~,ga, Tartelett,

Nu :! N'u face,' as emenea gl ume '~ N'u'mld singura presupunere ar fi d estul ca sa, :ma, u ci,d,a, ~ A'~ vrut g,a glumesti, nu -i H,~ j1, ~l ~

_, Da ~ bunul meu Tartelett, ra,s punse God fre~"~ 'J ini,~ teste .. te ; 1

dar mai inUi sa. ne o!cu,p,lm de ce este ma ~ urgent ! .

I n ad eva r, era, 'Yorba s,a, ga,s,eas.ca, 0 gr1otl" 0 gllolilpa oarecare, in

care sa se pl~)iaLUi adaposti peste noapte '; a,po'~~, sa caute "sa adnne tor ce puteau gas:lj orice tel de scolcl comestibile ca s,i,-~.i poto-

1 ""d'lI:...· d~' "'1 t lli'

ea.sca ~ ' •. ,e urn@: .' ,e f,ilU, .ce:ir.1D te e, $' om,ac.u,wU'rn.

God :f.~ey ~i 'T artelett incepu di deci ,s,a, cob oare povlrnls ul dunelor, ']n_ asa fe,:~, :run.c'~'t sl se indrepte c:i:~re s'Unci. IGodfrey' se ara,ta, foarte aprig in. ci~ta'[ne sale ; Tarteletr, foarte na'ucit m'n ametellle lu.:.w ~e na.u.fni~~at Primul privea bm,aintea. lui, in urma m'U~, :hl toate pa.rtru Ie ; al doilea nu era f n s tare s:a, V'ad,a, :rDj'~c,rn m,a,c ar la, zeee pasl,

,j

In trebarea ,I' e care ~l-'o punea iGod f':r~y era, ur,ma toarea : ,I,D alc,1, pe aces t plm]:n.t nu sin t oam,ltn~", s-or f1. ga.si.nd, eel putin animals l' n

Intelegea prin asta animale domestice, ad:i,ca vinat eu b,]a:Ra ~~, pene, nu animele din aeelea ,S alba tice, care in reg;ru.u:n ~ le tmpieale ~ ,,", d 'b'~ ~ f - -

I •.. ' " ",' I . - .. ' .,:....;.: ': I' I.'· '. '11 ." Ii· . I ~ l' '_ . I I -:1 -", ,".' . . .. ~ .••. :'''_

:SU1,t_Jll . e !~ ug ,~l cu care nu avea ce ace,

N umai cercetarlle ulterioare a vea U :5,8-~, permi ta, sa, afle, _

In, orice ,Cl\Z", clteva clrd uri de pa.sa,r.i :i'ns:ufleteau litoralul '........ bitll!nj~ eorle, lijjiJe~ care rurUa:u" pluiau, umpleau v,ilzduhul de zborul !;Z,i tioetel e lor un Iel. d es l('j1Uf'~ de a protesta imp otriva in va.d,irii

,.' .t'I"'. ". "- ,', .. " .';,0' ~~, '".'- -- ~

acestu i domeni u,

G'od,frey putu, pe buns drepta te, sia 'f,a,iell h~:gi tu ra ']:0 tre priiis.iiri :~,l cuib, ~i intre cuib :~~, Qo,a., D,ilJ!ca aceste zbtudl toare se ad unau ln cirdurl numeroase, insernna ca, stincile trebeie Ica lie fumissu mil de S cohlturi pentru 0 bisnui tale lor Ioculnte 'MIl. departare, citiva bUlani ~i s toluri de beeate araita u ca prin apropiere se afla o balta,

Zbur8,toa,f1ele n.u llpseau deei ; singura diflcultate er.a, de a pune 'mt:na pe: ele, flra, sa ai vreo .a:rma ell care .sl.le, omorl, Or, 'in astep-

.- - 1 .. bi a" '~- f - '~- - - ,. 'b f' I" d i" ~ a-

'1_,' '-'1._' : .. - : .. i: t.:·. !: ,:'.~:> ,"'1';",. I ~ n ::' .. :. I·.:I··.·I[ ['<! 1.1:: :I~::!··.(-··> " I~' 1"1.: I::" :::.~ " :.". -'_l

tare, ce mal _ me era S e 0 ose~h SU. nrm _ e DU, ~.~ s .. te

h· Int;::i:"r'~ st '1" sa .... ', Ill! consum 1'· ¢U.· b ace >a,,~,ti~' ferrn ;, elem !~,1ji1 tar ),t, dar hrani-

I!;.!I' u,","~,y v. ..... 'I;;,i .. ,U.;IIYI, ;;!'. . __ .... ~..".. ~ '!;;,II,!", JI!ii!I ..... ,W!lo.P. ""\I,~,I!L. (;11" LL. _ = 1!;lIi~~~

toare,

Cu toate acestea chiar d:aca, eina e'ft~~ acolo '~IQI, ~"nd.' em in ~;. cum

tt - __ ~~lI! _. _:!L'!i4 g.... ,Ui,I!..!!',. .lII,~ ,~,n" .... " ,1iII" ,,",'~

a vea u s - 0 ga'£~'asca ?' Cum, a veau s,i ea ~i, i,a,lei rest die foe '? O e'h es-

ti,'U~.'e ~m portan tl, a e~tlei :~eZ(d'Va,lle fu amlnata pen tru mai tlrzju,

Godfrev ~'i Tartelett ~e tn '~\f"Ii~'. -,-, "'" di ,"" -~,;j. i"', .. "~1 de '.' '-, " .

'.' ''IU! _' . ,;1 ;~,~ , ,g, !!;,. '!W L _ ~., L.J.I!!'!V,a.[se;ra 'Tree !I. Ca ... re 8 dnc.bB I.'. ea,;s up r a

ci rora se lnvlrtea u cirdurlle de fil,a:sil:ri d e mare,

~ ~

Ah:l li ,a~tjep'ta ,0 su:rp':rizl,.

ln ad eva r, printre z bu ra'foarldlt aeelea indigene care alerga u pe rru:rns,rn,purile de ,P e plajaJ care c.luglrm leau in ,m:ru,~ 10 cul varechul ui ], ~ ~ pe sub tu fele die ierburi acvatlee, nu cumva ,zarleau ei o d uzi.na, de'

' .. ,"!'" , '". ~ dol ,~,..,~ . ,.-:.~:' d'II·' . - .-".... :- :.: :~ ?' -N''''''' I , .. , I .--,'. ...:iII·. 'J ;- .

gauu ,~'l 1 •• 01'- rrer co ~O~l .... e rasa americana i, .< U,j n u era, ne ,QC 0

U:uzrniB,., :fUn.dcl, la apropierea lor, ra,s.u na dl 'in ,8 er pu terniee cu cu .. l"ip'UJ'uHrl ca 0 chemare ~II:' t·,·folf b~·f'~',.,

b J --- - - __ 11_ ue _[1M .. l .. a_

,Si. mai departe, ce erau care acele patrupede care se 5,t:r,eCUnIU

";1:. . ,,," '. ~ ~. l!::" ~ I '. . '-1 ;i, ,. ,. 1- d

.JJfln'LfB sttnet ,~'rn, IC~ u tau 5~, 8.1 unga I a prime e p OVl[nl~ un a e " u ne-

lqr:~ unde se aflau C.i,UV8, arbusti cu 0' 'bogatl, 'Vsrdea,t,. '?' iGodfrey nu, putea nici de data, aceasta s,a, se insele. Bra u acolo 0 d uzina, til e

t" '" ,. . ...' t t t"'t ""' t ' '. '. . '. - ~

agu, JJ~, 'Clnel sau ~ase~ o,~, ~1:0 a lea ea,:pre C3l.lie pa.~'eal1l. dnl~.t],t: pn-

miele, fire:. d,e ia:rba ca,t,e Ie ie~e41u in ctde~ cll~a'r' la m,a:rgin.ea, clmp.i,e:,~.

A 'Ii!...I T' .;1:.1; ,~.!If ~ ,,~ ... ' l!( 1 11·.· ,~, 'I'" :.,,~ II

_, ~ w," ' ,a,r, Lel,el~ ~ ,. S I~,ng'd Ie '. 113 I~e tQJh,~ ..

~i p1ro:f'esornl se uUa, dar fa_r,a sa 'V,adl nimic, ~'n.b~'~a tit sentlmen-

'~ -1' ,~ ... ' stel . ltuati " -" "'~11-"" t· '''"1- '-_.' l' ',' . ,_

nu aces er sn uaju n,ea,!~e:p!"a, _ e ,1 cop esea,

O reflecjle Ii veni ,hl! minte lui G od:~,rey t ~i era cea mai j'us'Ui : aceea c,il toate aeeste animale, g,aini, agu ti, capre, of tre buie ca :ficu.s er.a parte din proviziile de animale vii de Pie. ,D1ream.. In ade'vi,f", in clipa in, care vasul se scufunda, zburatoarele putus er,Hj, U~,O[' sl aji"unga, pe sUn1c'w;! apoi pe plajl,i. C,:ht despre patrupede, motlnd, ele se sh',amutasera CU, U§i urin tat, p e primele stinci ale, Iitoraluhri,

A- tf 1 x b ... G- d iii: ,. • 1 dl t feri

~ s _"ie,,~ Ci.1,~, 0.' se:!1ia,-,(o~_:!!(rley) ceea Ice mer unur "in re neten-

cijii mJIo~td tova.r.ir~i nu a f,ac,uti animalele sim ple conduse de, instinctul Ior, au izbatit, ~"i din toji ct~i au ,~ost pie ,Drieam, salvarea nu a, existat deeit pentru animale L.

-="", Punlndu- ne ~i p e nol la DUma r 1 ra:s,punse CU, naivitate

Tartelett -

'~n.. ad ·e.'![iI'~r tn .... ,P'~'!'Ji1 ce t'~1 nrivea P rofeso 'fi"11:~1 ~i~ putuse salva .C'~ u '8.

J[ ".,., ....... ~ " """'"",,II;i>.o;i;li, . """ .i,~, ,It--,iII. ~. '!W~, ." ,~.'Ii;;II"1Il ~~ _-.J,i, 11WIf._ .,:;II """ , , _ ,I~. .;,~ ""~_,, g, . ~ .

blet animal in.co,n§.t~ en t, ~ a, care energia morala nu con trlbulse CD

AI' mai fi :inci un mi j 1,0 e, ra,$lpunsle God fre .. y., Legind unul

di .,,-,' 'lIi: 'II, • ,',)l:+ ~I 'I" 1-" .' f' ,-~~ ~ - ''i4~ --.!.:' ndu -,"-1 .-,-'" ~ ' .. " " .... , .. ,. ',;If -, d-'" - - r de

In oUQ ra C4P'Il,~UI, unet sron, mvirun U en se poate ae repe _e·j!!

·'.A ., b ~ d ,.iMo - ~ '"

opnno apar nrusc nnscareac e :n.)ibl:~iej s-ar putea ca aceasta ml~"

... t f' "", 'a"~d a' ".- ..

""1':' :' ,'_ .... --'.' ...... -:.,-- .. '. 'I' .", .- !' ""1 ,', 1'1'-· .. ·:'

,cale sa. se . f,ans.ol'm,e ],0, ,e " ur·, ~~, a tnnet.. ..

A- t I' l' . '"-' '~, - fi fie t '?

'- , ,~.n!c~, OU.I, ,a,r .. 1 , .u~r _ '.

= Da, daci rotatia a fost extraordinar de ra pidli, §:ru oprirea brusea .... , Dar cum, s a ob~ii aceasta oprire 'far a g,1 zdro b estl oul ?

A '",- ':,):;, j:,,;Ii..:iil:_ .. ',,- ,. - . ste , "/ . _" . . ;11' ,'.,1:' , '. .'., '~I .,' T·I' -~ -jl, ·t- t

, ~a IC:~:; la ~CI ceea ce ,ss e ma.l Slm p, U~I :3 cumiPu.~, meu , ,(1 fllL@:.w,e __ .,

,C!i" ~. - df , 11' .... , d ." ..," ~~, 'I' I' - '., 'I'~ 'd"', ',' ~'] .' de b·" - '. - I :&," . -,'.

~l '~ .. Ji'Oi: _ ,Il~rey l' ~.uIn,_ ell gn ]I,~, [Ul.lh, : In ou.~,.e . ~ e er.n.a!~~, n :s.,parse,

eeaja 1a unul din capete, apol, ,f,a,l'8. alte ~for,malitil[, il inghrn,:~i ell

d"'bi:( .'

! ,I, bacre.

T'artele .. ~t :n'lll, se putea hotart sa ... l imite ~i trebul sa, se multumeesca cu portia lui de s.co:ici.

Raminea acum sa cau te 0. g,fo'ta'i 10 in fundi tura lOa reeare, p entru a p etreee noaptea.

~ 'N·:'··u ~~ pomeneste ,-,~",X~ .. _~ ,,_',- "-"""'a,""' '··'---··f-'-"·'I"I'- ,'~ ,,-" Robinsonii

- , .. ' ~I~ ,,'V~ ~,_ ~n",~ e nlC,d,erl" rem,a,re, ,p,[oe:so rU,W'j' ca 0 U1S. nn

5;8, nu fi g",§J~d.t ce:m p~u'(~n o caverns din care, mai tirziu, i~'ru f'ace.au

'... _ ~ J • _ _.I,Ji"L I . .. __ .._ !. .• . . . . ,!II I . .. .. l' 1_~1 J •• ••• • .- - .-.

locu .• ·,n·.~I?

Y!w.. , . O.-.J

- .'

8"':1" " I~" . 't-'i' <,-- - d-' .-,,' ,"' -, - - -. . ". G" . " . d' f"'-- ',.-

~ .-. 11-- '.-- •••• " •• ,', ,' •••• _. ["', .,

. 'eo '_'_ c ._u __ m~ eCl~ r,o,s.punseo. ['e .. y~

'D-':' . '1' ... ""ru' . 'I' . - - - - -. . _. - - ~ .- \o!' '" - ," d- - - . f m - - -- -- IT

-:.- -'1'" :.' ··--"1'1", .' .. ··-1- .. :·.1'······:·,'· - . I-"~ -.,.~'- ·1'-'- .',-','._

.sac __ pma acum nu se pomenea mcaien iespre aeest UC[U~~ I e

buie s,l recunoastem ca", de data asta, firu 1 't.iadijiei se rupse, In

, . -

zada r c:e:r'Clet:sri e~~, briul stlncos din partea s ep'~:en;ud~).:nla]1 a gelfu _

'mi"" ~N'~ :'", I --t:\o!' ,-~ ," ~ ~ c. " • ..,.~ .-,- . ~:--::_.' bitu "" ',~., ','--"C, ,~(- f':;o, ,--- .-' ,;IL,-,-t- ,~ 1 .

nn, ~, . rei ,0 gre _ a, mci 0 smgura sco ~. 1. ura ea tre ar ~~, pu ~ U _- S,~ e

serveesca de ada post, Tr,ebuiri s a, remmte. In acelasi Ump" CD d.f'm:u' botJi:r'i ~~ m ea -,-g" ',ii 1'._- reeaneastere p-'ini la primii arborl de

_ .jJ _ _ _ _ _ _ f;;[I g. __ _ JL _ _ In :r _ [:; U __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- .

din ........ :~I iFiI; -d e acel br ~I'U'-I de nisip

__ ......:__:_·~~,w,u -:.:: '- I~..:_- - :' l~J _.~, .... ~'"l '~I~M..;;I1 ,I: !I'

T artelett ~i leu el urc:a:ra deci din nou povimisul primelor dune ,~l 0. 1 uar.i spire paj istlle in verzi te pe care le in treza:rw:s er,ij ell citeva

minu te ina-in te .

lntimplare b~za[a, $:rn, :~ericita, in acelasi twm:p~, ceilalji supravletui- ~

° ~ ~.. '1 '. ~·.:ai b ~ '. B"d ~,. ~: ..

'~o:r'~ ai naut r,agal c-U.1 W,l urme u de t una VOu!. ..: vsc ent, eocosn, S~:[-

'I ,OJ'm,,···'-tl,·' ,.",'- I' :'m,~ - ".11' t-j .... ~, 'IV d .;. ,", sth ,'till '~I,~ - ,.·',_---:~"-:'X ,:-,x_,'j r·~-, nne, OLeJ caprere, agu ,ru" mmajt ae Ins Inc. U,. ,w.uf" unusera Sa m m

'~ovl--,I'~'Ea,s'ca Farm hl.do rua] 1,- se simtea u prea s rnD'Q'u,r~, 1n e a eest

-' _or _~ .....• , , ,." .. , .-,1-, ",J' .. - ... -- . - g- -,- f"- -

do' '~ - 'f: - h ' - f:-· -' - '.lc- --~' -" '!'. "bl'" .. 1 ... -

, 1 - - .'-' --I _ 1 ",' - 1 ",' •. " - .'. ", - '_". - " ' •• _I '.' •. -" , . , . '. I I I I "'r"

prun ~:~ care no. H~ 0 I ere a nana su .u:ae\nt, mci ,~a.rl.", ca, um,ea

;~ i. n:ic..i, vier.m. u~:L

Tle~[ s f'ertur.ru. de odl m,ai. 'fi:f,ziu,~ 'God fr'~y' §'ID, T.a,rh~;}ett - in 'tim .. pu~,

a·, .. -·,c-,;If .. -·," -'i" - c·-mn, -a""--:' ,. - c':-"o't:";r&~Dti""'---- ''''llV' ~'n' t- a- ]'·'~'~I'n·,(Je'!lo'I'ii l,e; m- °1'i'Ol':i'H',~~

ce~l!J,e~ ex,P.I!I''I..!!'f·:n nu oC·· .,;;!!1r;;;;"i';;[I,,,,,,~,a, un "",,_,I ,_- =' '. II!!<-!Ii \~~" g ,_'QJI!ib~~W,"'I!i!Ii'

pa.du:rii. :N ici u rm,8j, de 10 C:U wn:~1 sau de ~,ocu.i tor., 0 sing,u:ra.ta .. ~e: de .. , . pIina,., 'T e puteai ,ch w.a-r in~re ha, datA pri.n a,ceas'ta, pa,r~e ,;l, ti.nu.tu'~.'tIli

'CilU,C3rS e vreodata vreun p1iciot de om !: •

Cres teau prin ,8 cele 10 curl, :w'n pi leu d, rare, ci~i va arbor! frumosl §i]~, la un sfert d,e mila in spatele lor; aljii mai desi formau 0 ,adevl ...

['ata, pa.dulice de specii diferite, - -

Godf[ley cauta vreun trunehi ba,tdnJ scobit din prlcina antler, care ar n putut sa lie ofere un 8,dj,ipo:d lntre peretil ,hd ; dar cautarns sale fura, zadamice, ell teate ,ea Ie continua p'w'nll la c'ade:rea noptii,

Poamea :u im.bo:~d:i atunci cu putere ~i amln do i, trebe ir,a, sa 5 e muljumeasca cu seolci, dwn, care- ln prealabil, i:~~, ficllSler,a 0 bogaUi provizie pe plaj'ai Apoi, frlnji de obosea.ll'l' se Ic;u].car,;a la :ra,dllcln:a unui tOP ae ~i it dorm h~'a:l cum se s pune, ]'n plaza eeru lui

OapibDllul X

'II!'N'- 'C'ARTi'" 'G' '-0- ,"'D"1:j'hD"~y." PRO"C-' ED I ,;''C'tA "7 A' ,oi'i.'-(!A'" -C', 'UM' 1 0' 'R-,,'T.i"tJl;,lE)'ir.":

JIl. -_ .' ~~ ", ", ,_~ .. ~j ,J.1L~ _ ", _,- -.-,1, .= .. ,~~L..I.;-:. ny J' ',' ~ ~ I __ . ">Jb~n~

N,AUFRA,G[AT A'R Fill PROCEDAT' ]N ,ASEMENEA, :IMPREJURARE,

N - - ~ t f-'" ... ," lde ~ c- ~ d '. , f'e .. J' !'" d

.-:', 'I, "1-':,":- -- -,:-,' ',--,,-',' ,'-,"::: ' 'I-~I' -,C '-'--,- :, ", ,- I': ,:,- iCC' ,'I' --,: ,,- 'I - '1-" '-"'I ,- I': '~

OaJ,P ea re ell , ara vreun ,~nCJ!, - en,l. ,e~,· - 01 nau ,ral~) a 1:, rupj ~" e

obos .'~I~ .'~ --·:"iIt:~,· ,-, idlh _. ", ... tot tit de '~II';i-'" titi .. ,,'i -,~, d-I -'-.'

oooseara ~l ernotu, se 10 1 D1Se-:Ia tot a, ,,1 , ne jIj~m~§,~,,.ru, ca ~l cine ar

1m dormit in cea ma,~, co:nf'or~a,b:~:Ui. c,am,er,ij din loc:uru:n,~a din. Mont.., gomery-Street,

A d oua zj J 27 i un] e, la pri me:~ e raze ale: S oarel ul ea re l",asi,rea, ii trezi cintatui coco ~] 10:[,.

'01(] d frey reali za a p F.O ape: imedia t unde se a fla" In tim P ce Ta rtelet t trebui sa :8 e Ire ce mulr Urn,];) la ochi ~], S,H se hU ~ n.d! tnainte OJ e a - ~]_ da seam a de realita te.

0- ~ 1 del d" diml t [-' ... .' d

= - -" -"II, ,,", - ,,' ,-,-,,' 'I ' , - I ,,:, -,-, ,'-' I "I ,',

are mscur c ejun c Hill HIUJiJJ,ea,.,'a as :81, va semana CU cma oe

ieri ? in treba eIT in p rimu 1 rind,

- Mi-e ~~'ama I(~,i da r,aspn.ns,e Godf're,y~, dar s'p~ghr' eli deseara 5 it c~ rtam rnai bin e !

Profesorul nu-si putu stapini 0> str'imhatu~,a semnlficativa.

U nde er a,u ceai ul si san d vi,~ uri le care, p,ina, acum, ,m, se ad ucea u eind Sf trezea 'I Cum va putea el sa astepte _, flra aceasta rna.sa pregatltoare ~ ora prlnzului. .. , care nu va mai suna, poate, nE.c]~ odata, !

Dar t tre bui au s a ],8; 0 hota rire, IGo d frey' ~ §,j, dA dea td ne se ama acum de responsa b Hi ta tea care apasa as U pra 1 ui ~ numai a su pra 1 u L ii:ind,ca de 13 '~oV',a:ra,~,ul lui nu putea sa, astepte nimic. In aceasta leu-tie ~o a ill i care- i s ervea pro Ie so lui ui de crani u, nu putea ,5 H se in fir] pie nici 0 idee practice ;, God fre~l tre b u i a :sl~, gindea sea ~I sa in = venteze, sit hnUi,raJ:S ca pen tru d oi .

• P,roi,ect,ul RI 2010 '.' 61

D1iirui un prim gind P'h:run.lei,~, logo dnlca sa, pe care r'e:fuzase~ ea un z"apaJtU,~ $,;i, ~:i-;o :f,a,c,a, s~)l:~,e, un al doilea unchiulul sau, 'W'Ul~ pe care I,Ut de :n.1~ple,V'aza,t()r n pi,rasise :i,W,,!, lntorclndu-se ,c~.tre TaT'-' telett, spus e :

_ Pen tru varialj,e" :ru,a:~i in.ca vreo citeva scoici ~i, 0 ~'U~ma tate

d d ,. 'i;;I d- "'" ~ , (1:: 11 __ UZEua, ,I e Qua ,.

~, ~,~ rtim 1"C'. ca """~ le putem n--.t;:!;al~t'~ ~

9'~' . , ,1 " .. ' Q aQ ,.'IW ." I, ~" I, Jtr!l;i,el~ .-1 .,

,~_ ,N imle, SpUS'B 'God f're,Y!, Dar, ce-ai spune, Tartelett, daca §i aces te aliments ne-ar ~ i,psi ?

,_ A~ spune c.a, ""nim ~!C·i' nu este destul '! r,ispunse Tartelett pie: un ton. sec,

To'tu,~i '~r,eb'lll i,fa s a, se m,ulj-umeasca ,CU, aees t prlnz mai :m u]:~: deci,t

!if ~ ... i, C' d'j 'iii' f" 111 f' ... ....'

saraoacios.Leea ee,- e ,a,~t'e\W,,, :' aeura.

'1'11 SJ;iI!!II''i!l1 fna rte firea ........ x pII· m ~ ca ..... iCii 'I' venl at~I'iII'iIi'iIl ei '~~r:II; 'G'" 0" d'f- rall' OJ

.. lU~\.iW .. ~Ji'-. ~ ,.IIJ.-~Q~r\..-Q,. .-: I, ..• g .. .; .. _ J.I.'~~ -'rt ~ . . ."_ .. !~.IIj.!l~. ,1I.1~,1l - J .. '_).l. 'j , ,I~~:, _,lUi,

fos.t aeeea de a d uce mai departe cereetarea bu:ep,utl, ~n ajun, In prim ul dnd~ pe 'ctt posi bll, era importan t de ~ti'u t in ee parte a oceanului Pacific pierise Dream, in scopul Ide a cauta, sl arjungi la vreun l~rnn.u~' .lOCu.U, al aceatui li toral, unde s-ar pu tea fle org,aniza o modalitate de reparriere, fie sa, astepte treeerea vrennei eo,rirb:~t

'God fre,Y se ,gindi cit, d2l;cit ar putea trece de aJ doilea rind de coline, ,8 I, ca ror pro fil pi toresc se desena pe deasupra pld,ud1"

'Ii1lf'11o;!1,i,:;:" ""~; e; ar putea '11i~;'m"I"i'r--~ ~'n" aceasta 'P"'fr:iV"l"'n' ,~~ eNi 'n"~I'iIi .... red ,c;.g ... :l!:: 1f1;

r'alaIlgltiW: ~1Ql, jll!!l',: I. 'I:' .~~ JI~ IIJI~ ~ .~I I ~,~lI!#g,i;i1 _-,~, , . ~-~ ' .. r _,~,~!!' ~~ :,_,_!~ ~~~.:..:._~!I!lL ~ u

sa, .. ,f trebulasca :'-I,3~, ',,- ,- -1'''': Id'- e·' U-, n- ceas ,_- B,U- d 0-' ul1 pentm a 3.J'I'ung·· ;e

, _ _ _ _ __ m _ _w mu .. _ _ c: __ g :s __ _ _ . , _ _ _ " .

acolo ; acestel urgente expl~).rari se h.ota:ri el sa,~i ennsacre primele 'ore ale d.im:~:n.let~,ru.,

PrlV'~, ln IDUrY:~ lui, Coco:§ii ~i gainH'e ciugulelu, p'fin, Ierburile m:l\al~le, Caprele, oile mergea u de colo-colo '[l e linga, marginea p,i .. , duricii,

Or, Go d'fl'l6:Y nu a vea d,e gtnd s,l tiras ca, dup,i} el '~J)t acest eird de .... buratoare si patmp ede 'Dar, ca sa fie: mai sig, , ur ca au sa

., z, ,fiL_, ':I' ,P ,.,1,-_. . -',. . .. , , ", .. _., ..

ramln:a prin aceste locuri, trebuia sa-I lase: pe Tart,elett ~·iJi lie pi,.. ·

11.:.;.1

zeasea,

Acesta eonshn ti. sa, ram ~:n.i singur ",i, s,l fw,e, pen tru 'Cl:~ev'a ore,

cia banul aces ~\ei turme,

N'u ,Q,VU decl"~' 0 0 b servatie ,::

_' S,i dacl. 0 sa te ra,~',ace~,~ i" G oclbey '1

...... In aceas ~a pri vln lJi s,i, n u ai ~dei 0 'b~~ama,~ raspuns(!: 'Unirul.

Nu am de str,ibi,tu:t: deelt erlngul ,a:sta ~i~ cum dumneata nu al :5,1 pleci de alci, slnt sigur ca te '\1'0:[, regasi,

_ N u u ~ta telegrams pen tru '~u].'c;hllJl dumi tale, Go d'fl1eJ'~ ~i cere .. i mai multe sute de, dolari I,

6,2

_, Telemla:mau", sau scrisoarea !, Ne-am in.:~e,m'es, ! ro,s,plu:nsc Go d .. fliey ~ care, atlt timp clt nu avea s;a, se Ui:mu.f\ea SiCa, asupra :~,oculu.i unde era situet uscatul ne care SIB: aflau vola ~~a: .. i lase 'Nlu.~ Tartelett

__ IIi,iii _r _l~, g. __ . p ~ !i;;I! e .w __ ! III_,iL __

tea te iluzH]e~

A poi, d.upa ee-l strlnse mina p~()'fesoru]u~;" se 'in:m:ndlt pe sub

" 1 'b ~ ~ x: d f .. b-" 'm'''' ..., ....

eeroaneie ace or :a:r: ·"OTl, ,a.1t carer : - es '~runz~,~, ,3. ua iasa sa tr~,aca

dear clteva raze de aeare, 'Toto~l~, prln p,adurice era drumul care trebuia iL'!X 1- 'd--u--"'~ niillJ" tin x"m- ,1i "0" stru exolo "II!'-·'~t-;i"Ii;r- n~'tiil"\;i"i, ac Ii:i,~ 'rOO,; _,J']! .... 'a"t'l(

&:" - lIU ," ~'A' ~ltI_l. I.. ." ~Q ,~.~, . .! 1 a. . ... ,w ~~ .. ~ I~~ _._ ~Allfl. ," _", Q _ v.. ~tw, . lIL ~ a" JII..I_Q, ,I ,I.IU, ,~ ": I J~

IC/olin:i; a ti:re.~, 'inll1~me aseundea pri viti 10'1:' sale, la es t, tot orl-

zontul. -

'Car,lle, nu era. CU, '£03 te aces tea, solul nu era 'C:~, to.tu~ I:~'psi t de orlce urme, God'frley' o'bslerva ca, p'dn unele locurl trecusera ani-

'I]) dl~' d ... x x d fu" ,..:ill'" •

mate, ,le'_Ot~d s,a.u. · e trel orl I se p~ru (~;~ veee .': 'glR\l, eiteva spnn ..

tene rumeg Ito a re, elani, cl:prioa,r,e sau eerbi wa pi tis" dar nu reeu .. nos CIJl. nicl ,0 lr::'rm,a de animal feroee ca. Ugru", fagua,l"., a caror ,OJ bsen lA" die aU:fe~ j ehiar c,i n u avea D'~.lei un :mol~ ru,v $,i regre te.

Ccroanele inal te ale copa cilor, ad i ca, tea ta, acea portiune ICUprins n, ID'nbe, hi m,r,ca:re,a ttunch ru,u bd 1n. erengi groas e ~'~, extremitatea de sn s it ram uriler, ailaposte'tuJ un mare numar de p'as It~ : era u porum bel sal ba,Ue,ru, C:U su tele, ,8 poi pe, sub d,esi~ vulturi de mare, cocosi sal batici, aracarls C[J, eiocul ea un cleste die: homar ~i mai SU,S~ zburind deasupra poenilor, do,n sau trei din aeei vulturl mari, ,rapi,torrn, die miei, ai carer oehi seam,i~hl,l ell 00 coeards. Tcrtu.~i :rd.lc.~, una dl~n aceste zburatoa fie nu era de 0 sp ecie :3. n~ de deose biti ca sa s e pioa,ti deduea care era latitudin ea acestui con tinent,

LaJ, red, era ~i CU, arborii aces tel p,adu,ri+. Aceleas W, esente 1C;a in :~inutul Statelor Unite care euprinde CaU~ornia. die [os, go_]f'ul 'Mo:D= b~l\ey ~,~ Noul :Me,xlc. Aeolo cres teau pomisori, co rni cu flori ~,ali~ gll.di,;~ mes teeeni, stejari, patru s au einci 'Va,d,e~aJi de ,ma.~:nlollia, ~i die pini de mare, a sa cum s e hltUn,!s'(~ In Carol ~ na de' Sud ;, ap oi, ~'n m:~]locul un or V3~~1~\e luminisuri, "loaslhTh~" castani si, ca arbustl, tufe de tamarind, mirt a rbori a caror :di,~inai, se mes te ea precum sa .. cruzut, toate cite se gasles,c h~" 'S:udu~ zonei temperate, In general, pr,w.:n.b~e arbon era destul loe pentru ,8 putea trece 'farii 'sa :f]i nevoU, :$.1, 'reeu rgi la seeu re sa u 121 foe, Pri n crengjle lnalte b riza m,a:ri.i adia usor ~,i j, lei -colo, marl pete de. lt~j'mlnil, [uca U 'pie; p'am in 1"

God frey merse decl astfel l' tra versln d de- a eurmezisul, p,e dedesu btul acestei mati padu r.~. sat ia 'V,FifO lrtasuri, de: precaujie nlci nu-l dad,ea, prin g'i:nd, Dorinta de ,3, aju.ngl€ :P~ Ina]~i:m]le care margineau deslsul spre est n absorbea cu tot~ l. I ncerca s,a va da,p:r.i.n frunzi.~ dlrecjia razelor de sOaJI1e:~1 ,C;M, glndul die, a, nu se abate de la, 't~n~a lui, Nu lua in seaUla, n~ci. m,acar' acele pa,sa,:ri.~gh'~.d, numite

as t:feM fiindc-3, z b oar,it in fa'~a pasilor ella torului, oprindu -se, lntorcindu ~,S e~ pornind din nou, ca ~i cind ar vrea 5,1,-1 arate dmmul, Nimic nu-i patea distrage atenjia,

A,cea.sta a,d:~:n.ca, preocupare a sa era d .. e bl.l-e.les ~ In mai putin

d· --D.' . . - .... - tt· d i _ .~. fa ... - ,. -... 1 -.~

- I • • . .- ,'. '. ',' "',.,. I • . . - l' .' r ! '. I·',' . . '.' ~ '!' - _ .••. _ - - .

I e 0 ora 0. sa :§ IU~: '. ae _I, era ell pu ume sa a,]un,g:a ia vreo par te

t,otui ta, din acest con tinent;

De pe acum Ood:fr!eJ; judeclnd dupa, cele ce aflaae, lain drumul percuss ,i, din cem nieut die Dream timp de saptesprezeee zile pie mare, i~~, spunea i(~a singurele punete W'ft care a putut 51 esuese cor abia nu pate o!'lil'~"~1 f'l'~I'~"';"'l't- 'm~.\""'''''''::Ii~lu'~1 '~"1lIlp' 0-- '1II'IIIIe"I']!' san -C- n,"::li'~'''';0:;11 ch ';'DI.tii,']!',;5,

~u I~~,_ ... ~ lllllll;.' ·'~JI~, .. · Q.y. '," u,~~'"' .lIl:l.Ii-U,j.,lgJ._ l J,g, :"' ·"JILIIl.·,~ [~. ,I, , . lIUhUri.1JI~~ "_ J! I~'~'.'

Die, aU.f'e~, poziJia, S oarel ui, tot tlmpul cit tre 'sud, fa~a de lei, a,ra ta clar ca, Drean: nu d,e.pa~ise linia emis ferei m,let.id:i~)"ale ..

-D-""'(i'J!(: i'1"- d:'·'·--'" -"-1-'-' .,,;"j;' '.',-- ,~. -. 'G .. ['o· 'd-~-'~;u '~"-'1--6""/,a; iIi~ a'ii:'·lI'r ..... 'V~'m.-"oo:!ilt-~v,

,-"Y'IIl1,~, 'yre, U,pu. p e,c~!'ea :5a~ '. ,',' ," ,1Il1\, ... ,J g,p.rr;;o"",l!liiii .!!i,~ , r V4W ,~,I ill. ,

I~~ne~ mile drum uID, parcurs " Unbl.d s coma de eele clteva ocohni Ia care il obligase uneori desisul ,pid.'Il1,rU i, ,AI. doilea rind de eoline n u - au tea f.-'i deoa - te Dei ~ :' -~'~.t'ii.r"l-" i-~ ceoeau ~a, se rir,eas c-a, Iormind p _ _ _ _ _ 1_ e.p~r)¥.. _] ~ an)v _ u. _D_ P _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _

lettie-Via, grupuri izolate ~i razele de i~.uminla, :pl1 trundeau mai 'U.~OI' nrlntre ramnrlle lnal te P'ii!hn~ru'ntum - de as emenea era din, ee in ee

1;"'" , . -' __ -' . '" - "-' - - -'.' , , ,.,', ',, ,-. . .• . ,.".. - - - - - -- __ -

mai ,povillrnj'~'J devenind In curind 0 pan tl, destul de abrupit,a.,

C- -4!- - ilL - - .... ' - - ... -- - - - - '1Il.._ it 0" . df'; '. ., dest ~~ , "i'-- ,~x ".

u ~O:B;.;e co. era oarecum OIUO\S"~,_,,, '_~IO: I,rey avu nesnna vo,run,;"u ea

8,3. n U'5',~; i lncetineasca mer sui Bueu ros ar fi alerg - at. f,I:~1 m~nd.oiall"

. " .. " . - _. - ., - - _.. - .. - , . -- - _ - - - - ,'.' ~ ,

d ! . i '1- f' '1' f" - tit d d -" - -. t'

• . . . . . ,- ,- . - . . - -.' - - , . ,- - - . .". -- • -.. ", _ ~ ,l . ,".". .' - ,_, I I ," _ '.' . I' I , . '

ac- pnme e p ante nu ar 1 ost ,3 .Il.~ .. -! e greu . e urcat, _

En. eurlnd fu destul de sus pentru a domina cu, prlvlrea intreaga .m,as,a a acestu ru, do:m 'in verzit care 56 intindee ~:n u:rma, 1 ui §,~ din care se 'jniUtau lei colo virfuri de copaci, ,

D':,·, [·G .... _-'-'dlf" _'-',', --I ,~. -, lndea "~I ' ,:','" ': .,~ ''''- '1'1'- I'""; 'IE"'] '-'I'i ~.,'" ' .. I"

·ar ,' .. 0 [, re nu se gmc ea sa ,PII veasca In III rma. £,J!j nu ,1 mar

'~"'- achi de '~- ' .. r·· .. 1'"-'·,,, .- '-'-':""i"'~'" ,··,1· .. ·· "-, ,'. '-'. ,.; .. -. "',-o:,f:,i11- la patru ,-

rua oc U e ia acea , InU! a C,I~S 1~1e.m go ase care se p,r 11,a JL ",g_. =

clncl su te de picicare 'in :fa:Ja, ,~,~, deasu pra lui. Bra bariera care continua g,3..-:ru, ascunda orizontul spre :r'isa,rU.

U',·, , "i' .-') "t "_', ." ·t"""'·':";Ii.' oblic d 1;ig!.1nX~@,i!l a'It""e' '~it1't""a; linie ,~~ >i.'!'1@'iI!"3j·""O·- rd ~[

n m,rn'C:ll,~, [ClOD:jI a ru!a IIJ" ,",' " _b •• , :[ ,~t"~y'IWg. . ,,,-,,,,,,.,', , ' ~,u l!!,_, l~,iII, ,;;II v ,I. ,I!;" -,II:; I~

p[,riLu, pante dulcl la ereasta sin uoasa pe care 0 desena ansam blum col inelor,

__ A,·.· colo I' _. A·-·, scolo ~I tsl n.' rop ,.i~I'~1 se G'·' "nd' I fr eu• Acolo lre buie sl

'~J ." IW1U !i>~.~ .. V,~IU '!l~!"!1 -y ,itf"'" . I~.~. . . Y - - - J' - -

a jung ! 'Vl'rf'ul acelui COl:", 'I. ,Si' de: acolo ce am, :8 a, v,M ?''". ,. Un or,El§, '1." ...

U . sat " 'p-! I' ; t ~ I'I'~ ?'ilI:

n S,iEW, ,cc ,. • ~ .' _' us' _,].U~ •

F'O"'''1lI'--';j,~ ~:'-'I- --a:' .. ,.it.efl[:t ~o' d:-'~' [" .. ,:- 'r'--I- a :'--- e' :-['e-'I"II GI'"'kI':-.,''' -- d_" ,-,- _,.- ~i ,- '''1- -- ,~,-, 11 '--'l!ll'

.. A,i[ i.!I;i ., ur ..... SCI """." u.-·' : .. ~ rey ruJ n::~ m ... I1 .. -y" g',paSln U §,l ,~u,ep ~ UJJ, C" J,

miinile ,pen:~ru. a,-[~'i ~r~ap'~n:~ bit t,aj:~,e inimii, Respira destul de greu,

eifiind a P-'-I fin an e ,J~ oboseala .fI~!'i-· nu .~.'- fl~ avut ,iiI',l(b.··.d-I"); -~o Iii'!;X f!'e.~

C!, -- -- c: VYi.!t- u... v .1l;;,iI'i!)~g._ --:t Ul;lIirU, __ QI _~, iQ'I'l~ _ ,!!!,(l __ of"", .-::lid ~.

M;Ii. d "'h ~ 'h" . ..11 ~ f"'- 'L_ I' ~ d~'

op-' rea,g,cH. 'ne.:nd"U a s€: Or]1 I 'n I. C .la r U,aICcH ar ~l tflc'uUl,[ ;S ijJ cal- a - Pie.

- . - _. -- ,Ii:'" -- - - - -- ,. '-"" ,--,,~, '-' .. , --' -"-' -- -- -' - --' -" - -' .. ' '- -- . ,', ,_

fum,l~ate ~,Ie~.inal; p'e virfu:~, conului- ,c·an~: ~e in~nta la, nu,mai .0 suti die p,i.cio,Rle d"ea:s'U,:pra, 'capul ui sa u,. Nu voia sa 'piard,l n:ilc"I, un min u t oplr.ind u .. s@:.,

:In sfm~r~]:tj citeva m lnute :i,nea, ~i 'i~i va ,a,Unge: jelul, U':rcu§ul i IS e pare., destul de a brupt pe ,3CJtaJ:S,t,i} parte, intr-un unghi mal mic de treizeci ~1 cinci de grade, Sea [uta cu :p~cw,loarele ~i ICU miinile :; se ag,i,p.. de tufele anemice de iu:rba~, de cei c;~lru,V'a, copacei prap,ldiii.,. de lentisc sau de mirt, care se mn,aUa u db1J, trea p,ta, in trea pilI" :pina ,121 'v:irf"

Pic~, an ultrum efnrt ! De,pa~:i ~ in :sflr~~t 1 - ell capul platforms

co' nulu .ill,. - t ~ - -- ce eulca t P Ii'JI, bu r"'~ "'C'h'I'I' cercetau cu l'~c'om'l' e to'~ I~~~' 0,1, :rnn,.lmpl:I~~~, I~~ iI,: ~, ." : ~l I~, _ !.i1:i iY;~'. . 1~~:1!i. ~",..IL!Q ., ·a:.' ' .. ' . '" .: .... 1Il.

odzon till din partea de: est .. ~

:Ma rea era cea care-l forma, :~i ~~UE~ Don funda, cam IDJaJ, douszeel de

mile de acolo, eu m ru'ni,31, ceruhri, ~

So intoarse...

L· ,. 'iIio" '1' . I' d I· .. ",..1 ,Ii'" rI1- .- - .. - - m M' f'"

aves lIi., :a Soli· j ,i,a, no.r~,; ~O'~ marea ~ ~ ,,'" ,;,Ia:re'a nes,' ~~ r§itaj :in,con, ..

j urlndu '"':~ din 'to ate, :p~lrt~:~,'e.

- 0"; Iif1Ij e-'ill"III-l-; I'

'.. .lj1ll~'~I~1 g, a.

Rostlnd aeest euvln:~, Go d fliey' i.ncerca 0 asc.'U:~Ui .s.tr]':nge'!e: de :b,imiL Nu- i prea dadus e prin gind ca ar fi pu till t fi ,P e 0 insula, I Si cu mate acestea, asta era, I, Lantul de cellae, care ar fi putut s,l-l lege 'de continent, se rupsese bmsc, Avu sentimentul ~unui om, a do:rmit: intr-o m,u:ntre titUI in deli va,,, care se trezeste :fii,ra 5:a mal

oi!il'lk~ 'n'; Il'·C··'l· v·~"t'l'~x: nici P'~'iH'''J'''~' .... ~I 'fl'~; if!:~, tnto a··' ..... Is t.'" : .

lUi U"", .. .... . JI,l.1Il,a j' ..... . •. ,iIi.iII,IUi"" '"'~, iQ'~ ~ ...... .1 _". . ··.rca ,a ,.arm ..

'God.f'rey i~d reveni i'n:s,a repede, ·g,e ho'UiI! s.a, aecepte s.ltu,a,pa" C,~'~ despre sansele de s alvare, fru'indcl,ele nu putea u venl din a:f,arr'a, el era eelcare trebuia sa, le :~11s ClOCENI$'cl.,

In primul rind trebuia sa, cunoasca, pe ICU se putea de precis, a~eza:ll'eaJ, aeestei ,w:n;std,e, pe care p,r.~,V',~.'l'iea s a 0 cnprindea a'CUM, in toata. intinderea, el, A,:~:n~eci,e ca trebuie ,sii masoare in j ur de, :~ asezecl die 'mile, lungime, de Ia sud la nord j' p e douasprezece mile 11- ~im,e de la est lao 'vest

in ceea ce :pli've§·te: partea din mljloc, ea era, ascunsa privirilnr de: frumi~ul acelei ,p.itdurl dese care se oprea la marginea crestei, domina til de eenu 1 al earui povlrni~ se pierdea :hlce;~u~ cu incetul :pina la li toral, Restnl nu era decit cimpie ell grupuri de arbori :8 au prundls en stjne'~'jl prolectindu-si ulfimile temelii in forma, de, ptnmontuIii~;i caprUl:ri, caprielos ascutite, C,i~e'Va, golf'ui,ele seobeeu coasta, dar nu .,8'r' fi putut ad,ip'osti decit doua-trei birlci de pescuit. Singur go]'hd. 'in care naufraglase ,D1B'am avea 0 inUnder,e de ~a'~l~e, .. opt mile, As:emani;i,tor unui bazin, e:, se desehidea cam cit dou,ai, treimi de eompas ; un vss nu ar fi p;'U,tll:t gasi acolo un adai:p~)s t slgur, in I,fa,fa de Icazul ca, vtn tul a 1"' fl bi tut de la :rasarit.

_ Dar ce insula era asta ?' Din care grup geografic :~,3J,cea parte ?' Apartlnea Cal, vreunui arhlpelag, sau nu era decit un accident mzolat ln, aeeas t:a pia rte a P aci ficul ui ?'

In orice caz, nicl -0 alta, insula, mare s a,'U m rn"ca", ~na'U:a 5,8JtJl j:oa,s,a, n U 3(parea 'in raza vederH sale"

'G od.:f,l'1ey se. rldlcase ~i eerceta orizon tu l. Nbn ic pie a eeasta llnie perfect liotundlt in care se confundau marea ~.i cerul, D,a.ca, exista decl lmpotri va s au in. d lrectla vlntului vreo ,~.n;Sl:d,~ sa u coasts a, vreunul continent, asta nu putea Ii d,ecit la 0 d'wstan,jiJi. censiderabila,

God fre;y' :[,1 cu apel la 'loa te cunostlntele same geografjee, Cll gind ul die a ghici care era aceasta insula din Paclfic, Chlbzuind aiunse la urmatoarele concluzii : in timpul eelor saptesprezece zlle - ,D're,(UH urmase, leu 0. mica, abatere, direetia sud-vest, Or, en 0 'V'W,t'CZ8, de o su Ui c,~ncllieci pina, la 0 sutl, optzeci de m w le pe Q,di,; tre buie 'ca parcursese aproa p e cincizeci de grade, Pie de a Ita parte, era s i,gur ci, n u d-e,l)a~'~:s'-e linla ecuatorlala. D eel, pn~d J la insulei s au a grupu~~,ul din ca re poate face,a parte t rebula caul~l~a ill p ortiunea d:h'u re eel de-al 0 sllta, saseeeellea ~.i ,alli 0, suti, saptezeeilea ,glad nord,

Po a teas tao bu cata a oeea nu lui P aci fie ,~, se parea lui Go d fley ca o ha da, n u ar fi putut s,~,~-i ofere un alt arhipelag decit eel at insule- 10,1" Sand w ich ; dar, illn a fa,f.u de ,3,(; es t arhi pelag, nu erau eam va insule izolate, al ca,ror nurne U seapa ~,ru, ca re erau semsna te, pe OJ mal mare In tlndere, p:hl,a Ia un ind,ep,l:r.ta,t U:~or,aJ. '?

De a n tfel, pu tin :ru-n.h~:r,es a ac est fu cru, Nu exlsta nlcl nn mijloc de, a ca uta. in tr-e 1 t punet ,oJ. ocean ului un us cat mai o,s,pUalier.

n· bl ... ,. G ~ ii,1; f'·"'..:1'" .' 'm 4 •

,un1'.n1.e, 'ffi~,l SpU:$N! ·.-c,_CNl,:llrle,~ • :Unu,ca, nu cunosc numeie acestei

ins ule, sa se numeasca ) ~ insula Phina ", in am bd1:r.ea celei pe care nu ar ,fi trebuit 8,3, 0 p~.ra:sesc ,ca, sa cutreer '~umea~:~,i sa dea Domnu]

ca acest nume s a ne poarte noroe :1 ~" _

G odfr1ey ineerea apei slt descop ere de ca, insula, 'in partea pi! care nu putuse sa 0 cerceteze, eralocuita.

D ~n, vir fu 1 eon ului n u VaZUl nimie ce a [' :r], putnt :8 it semene cu urmele unor indleni, nlel locuinje pe cim pile" nici case la marglnea 'Pa durli, niei macar ca bane vreun ui p escar,

'D d ..... 'II ,. -.... ,. '" •

,c' . ar ...• aca insura era pustie, aceasta mare ea re- i, UlICOD] ura nu era

mai putin pustie ~l nici oeorab ie nu se arr'llta, pe cuprinsul acestei bdln deli care de la inahime,8_ con ul ui :parea n.ie:s.fi~~Ha~

Explorarea odata terminata, lui IGodfrey nu-l mal :r.amine',a, decit :s,a co boare la poalele col ru nei ~.i g,I ... si reia d 1 umu 1 prln p,a d ure pen tru a-l rein tllni p e Ta rtel etr, Dar, lnain re de: a, p .,[a,si ~ocud le, p,dv~n~ia H fu atrasa de un fe:,~, de :I)'a d ure ell copacl marl, ba.trlni, care se

]ni.l ~a, la rna rginea cbq pUlor de la nord, Bra un .pUc die iflF·bori. uria ~;i, ; m"i. in treeea CU, un cap pe '~OI,U eel pie care G od,:fl"lcy' n V'azllse p'ID:ni anmcl,

HP'ol:~ie ta,~, 'i~.i spuse el; ar fi, potrivit __ s~ ne_ lnstalam in partea astaveu atlt mai mult cu cl~, da.,c~1 nu mil, insel, zaresc. un rm:u. care trebu ~.'e ci se trage din vreun izvor din lantul mnnjilor die m.i.,j loc ~i. eurge de-a Iatul elmpiei. Ar fi de eercetat asta ,:rn, chlar de miine",

C~tre sud) asp ectul lnsulel era, pujin alt lei. PAdu.ri ~.i cim,:pH face·,a U repede Ioc covorului galben ,al pla j el '~j in. unele p'I'r~i, li toralul se m:ni.ru.:~a 'in stlnei pi'to:~e,d,

Dar care .BU. fu surprlza lui G'od'frey' clod i se par~. ca za'fe~,te 0. 'I:~olari dir,l, de fum care se ~':n;aU'1 in V',izduh) dineolo d.'e sceasta ba:deri stlncoasa.

- Si, fi,e acolo decl eareva din t(~va.ri,~n n.o,~,trj_ !: str.lgl el, Dar nu ! :N u es te cu p'utru:n:~:a ~ De: ce sa se :n b~.d@:pAr'tal.t tt~.'c;I, de: ierl de go,~.f ~i inca la mal m ulte mile de stinei ? 0 fi vreun sat de peseari sau tabara vreunui trib indlgen ?

God fb~y' se U~U1. cu eea mal mare atenjie, Bra. in t:r-,a,deV'ar un fum) acest abur subtire Pit care briza i':~ purta clUre est '''/ 'Tie puteai tnsela, En, oriee caz, se d'estram,a repede : d upa, eiteva m runn te nn se lilla:~. pu tea. vedea nlmic

Inca, =0 spera,nli spulberata.

IGod,fl'leJl prlvl 0 ul Uma d:a:~a ~n aeea dlrectie ; apol, nemaizl,rlnd nimlc, se Uh;,a sit ahmece de-a 1 ungul tal uzului, CO bort plan tele cOlli ~ nei Ji SI(!: in,funda din nou sub arborl,

Un teas mal tlrziu traversase toata ;-c'ld --- rea ,~:~ aiensese la c; ar-

," ---- ' -,_, _ '_ .. __ , ____l' ' P,_U[ :11 a_l n m,r

glnea el.

.A,'DOlo n astepta T,arr'~eJ!eU" in m i,j 10 cul turmei sale cu doul ~i petru picioare, ;;H ,ca're;i oeupajii se deda incapafhu9J.tu'[ .p',ro:feso:r'? Mereu. a celeiasi, Cu 0 buea tUi, de lemn in mb~;a drea pt~" co. 0 81 ta in mlna :S tWnga", continua .s.a. se osteneasca vrind slle a pr.i:ndi,. Freca, freca ~ en 0 s'~arlUj'in_~l demna de 0 ca uza mal buna,

_' Ei, ce se aude ? ~n 'in tiieb,B lr-w,lca die departe, de cum n zar.i pie God f'rey'" lSi ofru,chlll telegra fie ?'

,_ I'-n-CI, nu 8,-8 deschis ~ if ra,s..punS'6 G'od:rfiey" care nu voia $,1,-1-

sp'UElI nimic despre situa ~i~ lor, "

,~ '~Il pesta ?

,~ Bra ~'n,ch.~s ii, ! Dar sa minJ(:lm I: .". ~ 'Mor de. foame ~ 0 sil discutsm mal ti.rz~u.

e:i in aceasta diminleaJ~'a G·odE.rey :~i ·tovara ~:u 1 lui. trebuila :61·8. S e m ultumeas ca. cu aeel preasarac prinz, com pus dln QUa crude ~i sco:~c~. !

._ Este un regim foarte sana,tos ~ ii repeta God f'r~y lui Tartelett, care :nu, era delo c de aceeas .. ~. parere ~i nu mlnca decit din vlrful buzelor i.

,1l""I.....- ltolnl XI' ~,pl,'~Q UJL. = =

1""'1' 'C"A" RE 'P'R- '0'" . B'LI' '1:;!'I'io.r A LJO' '. 'C"U-- [N" 'T' EI ~ ClT-E.' DEI :!!'7'·o' :'L"!I:"~'A' T"A

.~~ ... / -:_._ I ·,I·.,J::11 . ·-~_llrLiZi. '", .... ~. _ .. I_,_'J,_." ~I_, I. JL,:\ ·-·4.~·· . ''If'~~ ,',:',

I'N' 'M'-' ~ ;0<U' =RA '1"'-' ~ ARF P' '0'-' A' 'i'fij"'i'1[i' F"I' nEi!'7"i"\LV'" ,"A' TA'

:,.1 I ···_A'~' " .... ~~ [ilL,." ~·,·'.!.t!..il . ··· .. :,· .. ~.Il!iI1 ~l- I "-~ .... 't' :;';",

Se f,a!(~;l1s'e destul de tirziu, Astfel ·ca. God.f,rey :8 e botlrm sa, lase pe a doua ~\~. grij a die a treee la 0 ncndi. instalare, Dar tu turor i~ tre'llirUo W' nerab dl to a, re pe care :~. le punea profesorul ~'n l'ega.tu r,a C-U rezuhatul ex.plo:rlrii sale, sfir~l prin .(1 raspunde ·ca se aflau pe 0 insula ,- insula Phina ,_ pe care fuSISS erti. a,ru:n.ca.~i. amlndoi, ~i cl inalnte ti.e a se gindi "cum sa plece de pe ea. trebuie sa, se gin·, deaseala mijloacele de a tr,fU. acolo ..

--- 0 insu~l! exclama T,arte~,lett Da :! i~i, 10 insula, [

- l'ncon.~'[I.ra't_ de mare ?' ,- Bine.in.J,e\Ies"

-, Dar cum SEt· numeste '?

- Ti: .. ~m spas, in~~u~ia ':Ph hUl;,. ~i cred ci 0 s a in jelegi pen tru ce

am 'vrut s a"·'.i, da u numele lsta !

.,,_ Nu ~~ .. ,. Nu, 'inpeleg, r,as:punse Tartelett strlmblndu-se, ~,i n.u 'v.ld. asemanarea ! Domnisoa ra Phina este ineen] urn: ati. die 'pam in t !

DUPII, ,3cea,sta. 't~h3'~l cugetare, se ·pregl.th"3 sa petreaca noaptea Id't. mai putin r.iu p osi bit ' Go d:f'r~y . se ma ru, duse 0 da .. ~l la stinel

ea ,S I; .. ·~.i f'acl 0 DaUB. .Il rovizie de: oua ~,i. scolci, ~11. Cal fie n- a vuta incotro ~i tre bu.lra :s,lIj. se multumeasea, A p ol, fiind ~l >0 b oslt, se grabl sa se eulee la ra.d~lcina nnni copae, 'in tim p ce Tartelett, a carul :fno~o&~.,e D.'Il putea ,s,I, aceepte () asemenea sltuatie, se deda Ia cele mai amare re'f1e~f]m,

A. dOU:3. zl, .28, Iunle, a'mlndoi erau in plcloare lnaln te die a Ii tr,eziti de cin ta tul cccosulut,

M'a:i i'n:~U. un mic dejun ,s,iracac,io's, _, acelasi, de: altfel, ca. ~i in a] un. 'CU singura deosebire ca apa reee aJ, rluletul ui fu, ell ·p~,ac.ere, inlo cl!:d.'tl cu putln lapte de la una. din eapre care se li.sa mu'!s~t

.. I

'"

;e'Q U!Q1

Ah, demnule Tartelett, unde erau acele ;j,mint .. [ulep", ,,;,P(U·C," wine s:'a" n-=- erie" eh -I'e- rrv-cobbler" sherrv cocktail" ;I:' - .. ' 'a' --, ,--- b ~';D,~

- -" .' - !§I'iIl... . ,:Ii:!<;;;.1! . - '''',.:1 -. --!UJIL .c, ~ :,,;'I.1I\~,!l~,I!, -'-'J - r;,F.UII;ooo__ u.l iU In Cu.I'e, DU. . '"",y

n·~ill;i"l·~o11'31'iF-~ dar -':I~ .... ''!:ii --I!:> 1 -'i~,~·t,A~ ., .. -. -.:-. 1 ,. --. -" -'.', ." ::.::. i"', ba .' "I" ",~ ,;110,. ,. -, -

.w.w, " UQ~~.~ Y,'p,- P ...... care- putea cere, ia once ora run earurue ,.I raver

Delle din San Fr.EU1,e~.S,CO? M:Ed. de in.vidia t erau aceste zburatoere,

;g.ne·~ ti aguti '!':i; .... .t);~,"'t!i oi "";'''JI, r "", eof.i:;; 'p ot ol - a, !I'~I - D,l - - - !"!I a ... n ',ifij d- -- 'f- ,",' ,.;; ,g'" ~ l~. QJ, ," ""f aces 1li,Pr;;.:::II!,I ua I i~ l:>,:~ .' ~11I;.li _ • J:leu:YJ SIJia.:,ea. iCY! :.pH811, .ill.mp~t if:: . era

5,l1j, pr,ethl.d! ,8J.diuJ~irea vreunui .alt elemen t de zan!i' sau aleool ~:

Aceste animals carora nu le trebuia foe eentru '~1It'eO'ati-:ea mlncarll,

. . - - . --, - , .--. po. - l""---O----f------ ---,---:t

ridacini, leibu:ri, b oabe le a j ungcau §i prinzu 1 lor' era ~otd eauna servit Ia timp pte masa verde a paj':ru;~,t)et .-

~ La drum, spuse Godf're,Y.·

~i iiala -i pe amindoi :plor..nw.t~." u rmati Indeaproap e de eortegiul

lor de an hn ~ le. dom .e' s ~ ~'~:iCii, I~g ':I('II;l'_ 1fr,n.t'~ r~1rt. lueru I' . ~IU. V:O~ '1" ~'U. e,x "'1" n:( ..

, u __ .!!;,;o ~,!!! ~-~.. .!I;II, ~ Uu" _ i:) 111.,111."",,,,,,,, !i,tU.,1I:. ""'" .n.v _ iilI._ ,iIi,ll., .Mi.~.1i,,;- _ _,. .Ii-l:,. _ '_ !IO'l. ;;;;I~, !t'4

A' ...

r seasea.

Gedfrev av e-"u' de "D"'l' n'c'd' ;0,,; ;tJ;,Y'n1In'r-e-I']!'B ~llg, no rd ul '~'n-- sulei aeea bu

".""1 ulU ,~;. '::J' I. _ '," :. :. ~', :.: ,I,~ ~ 1 .:, ~w. ¥.A_r.·lu I, - ~~~ 'w:A 1 .. Jt ,'. ~l' ~ I I f~ilM FJIiP.!~~ 'I IW, - . g .:_', _:._ -

ca,';l de coast! pe care ~~u~ inlIja pileul de arbnri p e care il zarise de sus, din virful eonul ul, D ar ea s,n, a j ungl 3,100]0, se hotarl s I,

.. , .' .. ~ '.' I'"" . );!. ,~x. -P"" te '~t - 1- . ,- "'1-- .. - '-','.' -,"" ,-". ,-111 , .... I .

mearga pie mga jarm .... oate ca raiaznn e aruncasera pe ,maJJ u~e_e:

..... ,. '1-- -,--.IIi:, . ~'I 1'1' '!? "p .. , . t" .:lI: ,x .. ~: .. , "....".-.'. 11 'I,·':" ""i

epeve a e naurragnuui . ,e, oate IC~, 0 sa gaseasca pie msspur p,Q]eJ,

. .'" din "+'" " '. - ,... .' " 'I I '. de '. ,£1;, D·· I' :~iT~ -';;::''''''~n''' 'd' 'f~ P~I 'm" ormint 'iii:: ; ... x_

pe unn I, In I~OV,ara~ll ,Ul' e p'l!;;,rr,PU-_'u,;'I' Zu"",w._" ,I.~.",~, ,,-U ..... , .. [J!.W,~:;. '>,"',il I!i.A1

1--0.' ";';0, 1-'" s-at f::" c uvenit 0 lngropaciune ? C~t desnre a mal in'tiln:t tn.

,[ Fu, 1 S[ m """' __ '!!! __ •.. 1, - . ',ccll'· ... . ,.\. ..t". -- -, ------- -

"' >:i:d':'=: Iost salva' .. I'''~"' d ,Ax

'V~ati'J~ !. u pa ce a · ost sa vat ca ~1, et, 'lIlre:~zeCl §il §ase I. e ore y,U,P"

lea tas ~r.ont. un s'ing' ur marinar al echip··.,aiul ui n u mai uvea ni"ei 0

.' - - _1_. __ ' _ ., _ _" : . , " " , , -- .. - - , ' - -~ - - - - --11 -

Xd , .. ..1 Da" eil u.if ..

T1'Iecu.r,i, deci peste prlm ul rlnd de dune. Go d fr~y ~~, '~ov,air'~,~ul sa'u a] unsera ~:n eurind loa p oalele stlnctlor ~1 me v,izU'ra din nou, la fel de eustii CU-~-I le Uis.aserl. Acoma orudentl, Isi 'flei:nnoi:ra provi-

_ . _ ,P, __ =l __ m _ -- --- __ -,- _ ,) pl-- _,_~ 1),,_ _ _ . _ . .

·"1" ..3,"0'·· ,x .;j.;.,',:- .•....•.. ~~, 'd~l 'nl:,):;;",--,"t··,··· ~:- ,-. ·, .... i,·, 'm-b" .--.' : .. ',- -.

zme u.€ oua :~a S eoici, CU gu~.· UJJ. IC-a ,S, ar ,pu. ea ca aceste S.iJJQ"e· resu rs e

:s,i, le Iipseasca in nord ul insulel. A.:poi", urmlnd d:u:nga varech ului adus de ul tima maree, urca,t,ii, din, nou, cereetind cu pr! virea aceasta parte ,I coastei.

N~ .. " 'I ". ~ eM'" .' - .- - --,~, C "'., ~

,rn.m.lC ~ _! ,,,,.ereu Dlm.1C ~

Ho'~itH IUctU~ trebuie sa fim die acord ,el dacl ghinionul fic:use: din. aeesti doi s,uJP:ra:vietuHor~, de pie Dream ni,'~e Ro blnsonl, S e acra tas e - mal t mai aspru folA de ei decit :f,8J ~'I d"e mna:bl'ta§:~i I,or ! Acestora Ie tam brn.c a, totd],lea,u.na ,c:ibE~ CI€:va din vasuI nau fla.,gia t

,Du',a,:-.,: ,:, ,.II-,,,,~~cl.1 .'!II' I,~.· I'I'~+"',-" Id .. :" ,c:'b'_I~:~~:iIlo.::__ d- . ":',:~-,,:~ ·""··"J'.,-,,:,'!·t:,*y,

. _,p __ ee :se a egeau. co 0 ,m.u~.,trnme . e Olec~e __ e pr.wm~ neC6S1 aJ.11"e"

.. t···· . :l!(: f: 1'- - - ... · §. §.-. "I" I ~- .'

,p~ ~ ea:u .s~. ' 0 0113 ea,s ca, ~n r',m'·· ,1[1 ri!le !a"ce~r I Ula,.

,AUm,ente nentru citvaJ, Um'~- h.uh'lu" unelte- anne, ~n s.f]l"r'(i'U '[0'[

- -- _, - - - - r ,. . .. . ... ,'t']I , ,. , l "]1. .. "':I' -". . ')1'''- --'-

t :c 1" '. 'I " .. ''-1' t 1- ~,.. ~ '. "D' •. •.

pu _ea .1(0 OSID. ",aVOl o,r ·cle.ilor .mal e, em.lena re ,a, e: 'V,ru.e )lL ,I ·a:r' aiel,

'H'1im-'- -- ':iot" .~ ~["n -if·O i!Ji '"e''' '!lil (iI'eo >c~aa- ~ ''it-n· m; il"f1iIfili:iI'~'I- ~I PS li,B -I' n" f"ii;PI+; 1l,4g', 'rD 00' .-, ra~l"'QI

.I!I,~.~ ,II, "'''''''' 1Ij,lI,' iIi,:I, t, """ :' Q.\,< .:~!Ii,""" ... ,J[ .. ', .. 1 .iI.) yl"",11I.;Ii . '~"",,,,,,,.I,," .11 lUI . ,til. ,...~. I.!!ioi':l! .... ', 1,1jJ.u.

d~.>:: ... d'" '" I' ... ~ ~ f"" ,i:( x I' t"'" "1- ~ .. .

wsp~,rus e 'In ai, Incurie m.8,rn . ara, s~, a.se: S ,niCl(J>.r n:~.IC:,~. ere'a m('U

,t!'n 'U"!i1-

mica epa va !~. Nu tusese ell pu tin.tl s ii, se salveze ninnc, nici mi.car' un cbrnbrit _, ~d" de fept, mai ales aeest chibrit le Upsea.,

Bu sti u bine lei, oamen ~,!! ~ e - '~reabl stlnd ~'n, tihn ~:, In,: I ca. -:i '-I,e -:,>0" '~lliI"ii;-·~

__ 'iI' - - - -- - ---~ _11 lUI, ,~ if.1I_=__ .Q!__ __ _ ~ _ _ __ m_ rR JII,ul"

in :f,a,,~a un ui strasnic semmeu in care ard Ic3'rhu.ni §:i, lemne, ~dn't gata s,a, ,s,puna. :: ,,;D,a:r nu-l nlmic mal u~o,r decit sa-:U procuri foe ~ Pentru asta s~i:nt 0 mie die mliloaee ~ :DOiUI~' pie1tre: i ,. ~" Pujln m usehi uscat !:.".~ PUJ~n,a ,c'irpa ~n:s;i~,,,, (Dar cum 5,it-,i dai foe acestel eirpe 1) A"po'i lama _~~~~ m, IC~.iU servind de' am~n1a"~'i m ~ s a u _ "doua b~l~aji, de fem'h doa r freca te foarte tare, asa cum fac polinezienli 1 i ,;. ~,

:Hi bine, incereaji !:

Aeestea erau lefleic~i:n,e pe care le f'il,cea 'Qodf.rey me;rgbuJJ ~i eeea ce, pe buna drepta te, it :preoC:lll.:pa eel mal ,m,'U~U~ Poate ca, el, de as emenea, seormonind j era tieul pe gdi ta,r · ,~1 ci Und, pov,sstiri . .A;i!!i; .... .xlx·t·f1ior~l- D g;' mdlse I''!:Ii fel .... ~I'iI aeesf nl~lm" 'e' ni de ';tl'l!"\ifIi,tlib-}]t t D'01!' nus

u.~, I~~, (:I, ,lU· ,,' ''':11 r .}lUIUII. .. !i;Ii~ .. ~ .Ill .... · ~Ig lAw ·.~'I :i UU",· .: ... ;i U ... : I 'L~fI!ir.F.~. ~'~J ~ , ".·UJJ" ~'':_ .

:la, lncercare, nu 'm,aj, Etta de aceeasi 'p,lrEtl'e ~i vedea, .no fila, 0 oare-

. . ll" " ~ ... - oX A'. '~" - - t - t, '. _" -- _" - ,t - ~ -- - . . _. t _~ . 'are .. ! ~. ~ ! C

ca:re ne.iJUn,§,'li:IC:" ca. n ,illpse~-e,ocma~ a-Cle,Si: e:.~,emlen:, pe IC, __ , __ IumL

nu-l p., oat e inloeu 'I' ~ ''iO::U11

__ '"_': _ I:-JU~ "" .... 1.~IJli.i.I~ ~ JIlI~.~ .. Iii

M:,er,gea deci :p,m.lerdu'~ 'in glndurlle sale inain tea lui. Tartelett, a lci.ru:i, singudi, gr,i.ja, era sa adune turma de o-w", capre ,~i z'bula:~03l:r,e ..

Deodata privlrea U .f~, atra,sa, de, culorile vii ale unor eiorchim de mere mici, care a tlrnau pe II\'m urile unor ,copla,ce:i,j risipiti co sntele Ia poalele d unelqr ~ Recunos eu imedia t elteva d:wn acele

---- ~n- "'Jii ~; llas r.i: ..... !I'~ """''JIre ; nd:':;1 en- ; 'I' c g, h · ..... x.iII"lII Dit"C' b u""'urooe in annmite '111"10,

:t;mi'II:~:._Z~:w:!I:~<'~· :~' eu car 1.1,1 • LIII,I,I ,liI.- se ranes ; c ,',;:1 ir I, U, I~' . :111,111.1", Ji-~-'

--,i i, 1 C ]'"' ~,'

11UDI a e •. ·· .11'[ tormei.

- .....,. 'In. :s:f~rj"it ~! ,excJ,amI3, el, I,a,:tl eeva cu care sa variem pu fin prinzurile' noas tre de ~)u,l, :~,i seed,ct,

- ....... ' Cum l Asta se mlni'ncl? sp,use Tartelett, car.e; conform ,obicelu~ui s,iu ~ lneepu prin ,8, s e std~mba,.,

_, lncearea mai'int'il ~ :r,itspunse Godf're:Y'i

~n incepu sl cule'aga, eit,eva, din aces te manzanillas, din, care m u§c!1 cu nijlc-Otnile~

No erau deeit mere: ,p,i1dut~Je, dar, asa acre eum eran ~ aveau un gust :p]leut Prefesorul n u ~'n'n'[zie sa"'~i, lmhe t~varl~ul ei nu se a:rltl prea nemuljnmit de: ,8cea.s.Ui. descoperire. Godfr.ey se g,indi" pe buna, drepta te, ,ta, din aceste fruete s-ar pusea extrage 10 b~ utura fermen ta tl", ca,r,€ oricum at' fi fest de, preferat a pei de IDzvor ~

E§i reluara drumul, N\u, peste mu 1 t tirnp extreml ta tea dunei nisip ease se pierdu Intr-c cwmple st~a'bi:~u ta de un mic ,du cu ,a,:pl cu:rg:iUol3;Ie" Bra acela pe care God Ire :i1 ,za:ds'e din vir.ful 'con u~u t Ci:t despre 3T'b(JrU cei mari, ei se a.r.a:~a u eeva mai departe sl, du,p,l, o ItUrS,a, de aproxlmativ :n,ou§, mile, eei dol 'ei:,pI,oral'tori, destul de obositi de aceas Ii pllmbare de patru ceasuri, ,8,j unsera acolo citeva

70

minute dU,p:a prinz. Loeul merlta, lntr-adevar, osteneala de a ,n pl.r.~.vU', v,rn:Zcit3.'~j ales i i,,~ ,f~,r.a indoiali,~ ocu pat,

Acolo, in ad eva r. , Ia marglnea elmplei in tinse, .i.mpestdtati, de tu Ie de :ma:nza:n~Uas, ~.i .aiiti. arbusti, s e :inalta:u, cam vreo douszeci de eopacl uriasl, care ar Ii pu tnt sup orta comparatia cu eel de acee\a~i esenja, din pidurH,'e ,caJ:~ if,ornw"ene,. Crescusera in semicerc ~ Covorul verde care se 'in tindea -18. pleioarele Wlor~, dU,.pi ce Uvea albia riulu ~ alte (:UeV',1 sute de p'a,~J~ f'ii·ce',a mac. unei :fi~ii lungl de prundis presara t CU, ,$,tru:n.ci" pietre ~:~ vare en ~ a Ica.:re:,ru, prel ungtre se inscria in mare prin tr-un vlrf ascuji t catre nordul insulei, A,[ce~ ti arbori urlasl, ace,~.U, ;.,-big='trees"j; ,_ arborii cei mari _ asa cum sint nu:m.iti d.'f!; obicel in America de Vest, :ia:cea. u parte din s:p ecia sequela, coni fer din familia brazilor, ,DatO,!, Ii ln tre ba,p pe e.(n,glezw su b De nume mal deose bit n cunos c el : u We:~ w:n.,g'to:n ia ~~) va vor ras-

punde BL Si d,aca~. pe am erica n 1·':" .. W' "'g sh - in Ig;: t ·IO~.· ni ,g, !i:i; 'o::i; r fi r'~ snu :,n ..

. . "tI- -- _. - -', II!O' -, 'I!iO'.i!i.""'.. • U """.;]I, ,L , ." . ,. ....... ." g, ,!II., ,a,i.::Jtr ' ,

suI ]O.f.., -

S B vede nnmaldecit di felen'~tl.

Dar, fie ca ei amin tesc de flegma .. ticul i'nv.i.nga tor de, la 'W'a ter 10 I)

sa ~~ d' e m iemoria ~·m'~I'II·~,t- ruhil fllf'iii-n' dat '0' 'i!i" al R·. ~·p·'·!I·~I'~;m~II">"'· '~'--I,D--~('i;~i'" a ~-/'.-- t

~ .. 'Y. ',.. ·.....u .I,~ d.'!o!II/O), .J!.IIi. .'!U'. __ ._.Q .,~. ""._ _-'- .... ; II!oIII.WJ.IIl,I ..... ll ;Qm ..... rh.,~n"'"':!i san

oricu:m eele :mai gigantice produse cnnoscute ale florei ealifer:n'~Ie.n,e ~i nevadiene,

'En a.d,iev,l,r~ h1. nnele plr~i ale aeestor state sint ,plduri intregi din acesti arbori, ea eel d~'tl, grupurile din, Marip osa ~'i' Ca.lavera, dintre

ca _. 0 . ". ''''. - :l!: ,,.,, t - - - - ~ _.. -- t .. '. - ~ - '" o· 'I!!ii _... '. - fe

.~':~_,I1~ unn mascara mtre sasezecs §1 cprzecr :p:w.ca,~re; In circum .e-

r,i:n:~a,~ pe 0 bta1trn:m,e de' tre:i sute, Unu.! ciU:ntre: ei, :1 a, Intrarea vaii Yosemi te, fill are mal prllt~n, de o au ta, de plcioare ~:n, clrcumferin ~I, ';, pe eind era ~t~, pieioare ~, fiindca acum es te culeat la psimin t ,_

'110"''''fiI.ml "U! rll ~ ,.,.:I'" ,::-;::;!o, __ ,~ iij'\·U. teau ,~;"oi a· ,''''l"'np:( ~n.:~rnl,t;i'-mit:lla.. _ .M,·,·· 'uj:l'rPl,s;,t;l3'r~ :l"'~-ul"u' ';i~lriJ'lifjI,

[[!I;lIi " . , ,1 !!;;,ii ulD VII,Il, ,ill"'" !!i-'!iO' _.U IfJ!H . '" ti,tl ,~n~W,i'w "~, n'" -r • n. '!;,., ,~, Unlll,

Strasbara ~d"I'~I~'~ m a 'i, m ult rle patru ,~~".,I.tr;;' d e oieioare.' Se m ,a'~ cunosc

. . '"' ,!U. Sir. U, .1 W'ia, ,. J: " . ; t ..... ' ~ .,."" Iti,. . ~ u:"I.!!"r .'. r'l!i.......- . ~,'" _ . _ , ,il! ... _ ='_ '!/,;,II r..1I .....

~ ,Mama ,p,~d uril" , , ~,Zr.naJ, p,a d urli ~;i: j ,j' C·a bana pion ierul ui ~,~ ,', ~ !,Cc,le d04a santlnel e ~jl, i .Generalul Grant o;j;, ~ .Domnlsoara Emma'' ji ~ .Dom.ni,~oa ra M·.arde~', :I .Brlgham Young §,j, sojia lui u ~ , ~ Cele '~,re;w, gra tmr~' ~ !,,'U,rsur~' etc. ~ CaJ re sint adev ,~h~a,t"l~; fenomene vegeta ~.,e~ Pe trunchi ul retezat de, la ba,za, al unnl a, dintre aces ti copael s-a construl t un chiosc in. care poate sa se d!es,f,i1~oa,rle In vole un cadril de: 16 persoane, Dar, in realitate, uriasul acestor 'u.ri.a,~l~ ~"n miilocul unel piduri care; este prcprietatea statului, cam Ia elneisprezeee mile de' Mu:rp·hi., este )1 T,a'~al ,pid,urU'i(; 'ba,t:rbl seqnola In v~:r5t,1 de patru mii de ani ; e:~ se ~:na:~'~i la patru sute einclzeel :~i doua de piclo are de la p,a:mint, mal sus deeit crucea Sr-i'n,tldul Petru din Roma, mal :i.nlalt d,~c'i.t :m.area :p:i:~andda ,Un. 'G',izeb, in s'nt~i t!, tJ],ai inal t detlf

7.2

;, 'c" 1- "--tit" .",

~.,;.'", ... ~)!;~'I],II'I"i' "

!W~ i!lJI:.MiiiIo!Ii.Ii. _p

. At fi putut :H de folos ca, in caz die prime] die, sl afle un re fu,glu in aceas ~a dea s a COtllO'i,l'rrn1t pe care 0 sustinea trunchiul u da~. Era, o pro blern it, de anali Z3J t mal tirziu .. ,

Cind aceasta explorare S e termins, soarele cob orise destul de

, '~I' 1 'I "",' ',' I iii- " '!'" . ,. G" I "d,iI1: ,,' '" .' ',:::i:, , ,. ~"" + '. lt ,,:I: ~I. " , . ,

m ui I~ ia 0 nzon III ~'l 1 ui «, .0 ' !II n!y ~ Sf: par U mai porn VI s i't .iJ,as e pe:

a, doua 7:1 pregatirile nnei instalsrl definitive,

Da r no aptea asta, d u. p a 01 masa 81 c-3'rn:e.W des ert se 'com punea din mere sa,~ba,ti,ce) unde 0 puteau petrece mai bine decit pe pulberea vegeta~,l care aeoperea p'im'intu:~, 'in interlorul arborelui ?

Ceea Ic,e se ~.i fa,c;u~ nu '-f'~,r'a ca ,G,o d frey ,_ hI, a .. mintirea unehiul ui W iliam W," Kolderup - sa n u -i Ii da t acestui arbore, ai ,ca'fu:i tizi

d ']" i"ii' iIf"II ~d !I'~I r~ ~I;:. .... '!'iI, 1:· '~.n. ". .' . 1: "t· 'i' .;1, " ", " . , " ' ' t'~: t" .... ~ , . . ,1,'

, ,~ ~ ,t-a.. ,II:,W. ,IIJ,W,~ ':rl:il< ~,l.lII''Y!'rnru,ene §l aIle s,. a l~e,W.or v,eClne paar m, If) )oJ. n~,me: e

unu i mare certiJ'ean al Republlcii americane, numele de, 'w:'"n = Tree.

Caipi 00,1 ul XI I

CARE SE IN'CHEIE EXA,CT c]ND TR'EBU[E,~, p':~nN'f'R=UN MINUNA.T sr FERi['CI~ 'rrRASNET

Ole ee sl n u recunoas tern ?' In, aoe'as,tl situs t~,e, :noul pen tru el, Godire,Y'" ,atH die usuratlc, ,a.nt de nesoeotit, atit de frivol atunci clnd a v usese o via ~'a u~oara" era pe eale de a devenl un om nou, In ~deV',lr'J nwciodalaj grija zilei de, ,m~nnJ~ nu i~, tulburase llnlstea. In preaimbelsuga ta locuin til, din M,on tgomery-Street, uncle i;d dormea f!rai, intrerupere cele zece ore die somn, nici macar euta unel petale de trandafir nu-l tulburase odlhna,

Dar n u a vea s,a, rna] r"e asa, pie, aeeas Ut i nsu Hi, necunos C1] ti, se vedea ~' mult ~i bme ,_ izola t de restnl lum Ui, ,n"a.mas num .. a;i in nl.de'~idIEHl propriilor sale resurse, obUga.t sa faca fajl ",ecesi~aJnOtr' vie,~ii., in. conditil ru:n. care un o(m - chiar mul t mai practic ,_ at .Ern fast ~oa,rte stingherit, F,ata ~ndo'iani ci~ vlzind c,a n u m .. a ~ apare D 'e'om, vor incepe ~,a",:~, caute, Dar ce bu;..emnau ei dol ?' De I) mie de orl mal pu.tb:i1 decl t un ac in carul ell :r~~Rl' declt 'Un f r de nl s i'p pe ,mn,dul ma,rlru 1 Inealeulebila avere a unchiului Kolderup nu pu-

'tea rezolva totul '!, .

. ... ;all ~ ~. dX ~ de cl b ~ 1 .JIf

A~J. ca, ule~1 g<iSlSIS un ac ~1P'O$t en ce ,en aceepta JL, God [lev

dorm], totu ~ i un somn agite t. Creierul m,U'i s e 'fram'!"R ta asa cum nu o ficus e n ~'ciod..a,Ui.. Fiindca, tie emeste ea u 'in el tot felui, de ginduri :

Q, eele ,§ p e' ntn 'II ... il!'e ;;,>'u ""u'm 'n 1i'iI, ,....'''Ji'·fB "'1'~1 I'\BQ'lI!'e';j:,,~ '~m"'~ 'r '!;Ii f',QIB § '!;Ii 'm 0 P f;e;o:J'BD ~~. ".Qi ...... " .. ,-u 1~1Il,' ~ _II,',~ f[~ ~~l'~ ~,J..'~,~rlll.,.·'ILQ~' .. Q,.,. ,g,~~, 'lWg ig,W'W" :1, •. '!i.t~\r.i', lIOII

tuhii a 'earn i, reznl vare o le'auti, acelea pen tru vU.'~or care n nelinistea ~i mai mult !:

•-,: p·t'·o·""i,·e··,;t'Iio·tul RI' .. :-: 2····0··· '1' 0"· I ' •. , ,

" :..:.. ,~: .. '.' :.. '"'" I . ,I, :--.: __c' _" : '" , ..:' _,," .'

D .. f-t - - _. ~ . - o!; .. , ,,.. " d '

, . -- ,.. -.... ".', .', ' .,1' ,'.' " _...., --.~ .' .. ' .. ... ... ' ..... . , " ' - '. " -' . ' ... _- .

_ ar In, .,8, a, aC1C$1 or ,as pre incercan, In J U· eca ta sa. ~l, ca urmare,

in raJ._~ionam,entele care deeurg firese dh1! aceasta, se luminau ineetul co incetul zone came ph1]~, atunci parca do rm itasera ]:0 el, God frey 'era ho ~irit s a Iupte im potriva ghinionulu i, sa inceree tot

<lfl'A '~r ,r.; ,~,O~:t. p-." '0·' sib ..• i I '-p;- I~ml 'if firU" i'Ji, iesi d','I"', .- e, - ," ,,:,,~, eo 'D' : . 'Cii "C"" ;to,t.:i;: '~-t'fI, ~ ~ '~"~

~ Ig" ,h ,w."",,~" -- "'U' ,,~~!!I,h. g, ",,~li ,Jinl, Imp~i;;I'" ,"a.a ~~ V~ ~~lI!.V,~"

aeeas ~a lectle nu v.a £i zada rfi'h~,a pentru vii tor ~

I"Rca, dbl :ZiOf], fu In plcloare, en in tenjia de a proceda :~ a o ins ta ~ 11~,lII'e:: m al co m pleta, Problema alim entelor, m "3:1,~ ales :~. focului .. ..JI,@

,IIQ,III._ ,w __ 1!Oi!J. . I ~, ,,' 1I,iOi'!!,.l_~_Vr,~ ,.,' ,Gil i;),_""'~ a ,'Y",,",. ~~.l:Ji u~

care nu se pu teau :~] psi j' trecea h\a:~n~le'a celor lalte ,_ unelte SEIlllJ

,- .

unele anne, haine de: schimb pe care trebuisu .sa, :~,li le procure"

a'· It· 'f;l~l '111"'1' seln ,·d, ~ ~ ·iC:~i Q t't'il 'C' urind imb .. ~' .t">;!D, t ~ Ict. -;!I'll .,:X rn1Ilii"it All ~ '-p' · .... I.'~I '!!'iir'il i'iJ; -:-;." "'111,',." ~

, ....... ,iIl..i!JI . ',IL. ! . .,;:I'ia b.~ ,B~ .' ,J, •.... ,u~ ra"",~ ... ~ .::: '~pi;l!., ~!II·!I,VU,~ ,7v.~]_!I!,Ji.~Zlu'~i!!<a.

TI'a··· rtelett mal dorm 'Ii!li,g ... In .... :i!:: 'Y'-- .". h-:'''' .' 1',1 .: -. vedes Id···,<1I, ~ - -F: .... " e',·

_:_ _lII.l!,,,,,,,,W,~ ,I, ,~,IIi, .. '.' . ,ill , ..... Q,' ,,,"4,, l!,n Uln._ .:ra, Dill] !:i,e ve:· ea) . i!>J!.r se lilac a.

a uzi t. Aeest n"e:ferru(;Jt om, s,ci~ip,at de naufragiu j' :ra,mas hi, pa tru 'led,

"., ,.-:':'. I"": de 'C'I,j'~i '1~, ,!Ll:-I- de ;'-;11'1 oerflcial ' u : -Ii :c.111 ': I-~~il' altfel ._.'

,1 cmcr e an,~, ia rei c e super l.cru,3.w, asa cum rusese, oe a. rrei, ~l

elevul s.lu :p~n,l anmel, nu .. :i putea fi de, mare ajutor. 'Ii va :f~~ dimpotri vi) 0 'povaJ,r.il 'in plus j' 'fiind,cil va tre b ui sa,' ,a'mba gri i a de

toa ";r.iI; nevol ~ e '~'~I'~I ~ ori f",~ r,1IJj; '§IT fi fos t ele .' d OJ; 'iii" in Il:" firs it era 'U' n to',V!i;i!!,'l,11iOO' _'!i!"YU'lIi,L ,w,!!llIJ~", !U''I;"y, !!;; ~., ',' U\j]!'."~,·~ ;i'J,a!l!.:I "ILI,,;:)J1. >'. "l' \,0, ,0, . ,I, ."v-

'V,Q,ra§ ~ La urma urmei I era mai pretios declt tiel ma i 'in t:elig"e~n:~ cline if"~I"11 I toate .... 'g: ,c~'liI'a'" "'l-n- doiala ;Q'lII'a ma ~ putin util I 'I!:i''II"~' n 'f- ~;n,;j..u'r""a···

""".~' I ~~, 1~I!O<Ii, . ,Vy, . ;";"y) J!!"ul!!;'. . ~ '..I!.' '; .u., " ..... .J1l: •.. . ,I,I,JI, "I . ,,. . . ..• i~d, • ~.Ii'-~ '!)jl . ~'lfiL '.

It! ," _. !L;II b .!!!, t, -

. - '. - . . ,-,,' . , ., .' . , .. ' . ...... .'. '. . .. - "" "., . ,.., I I . . ..• - ,. .'. ,'. '."

care' avea grai, en toate ca vor I ea vrute ~ru. nevrute ) cu care pu-

teal sta la tailas, leu. toate ,cit ni,c~~od,ata nu spunea decit lucruri prea pujlu serioase ;, care ~ tis, sa, :S e 'pU'D1g,a:; eeea ce i se intimpla de -cele mal multe orl l Orlce ar f.ru." GodJ~y avea sa, aud,a rasu .. nindu-i 'in 10. UZ, un 'g),a:s omenes c, Asta era de preferat or leum pa-

.-, .. , ';"'1 '1' . ," '~" I~ -H':':-: :b· "'" ··.·:1 -. . I·C··-'·· '. ,-, - I Ie:" hi ...., 'I'll" TI"~-">If-:~ -, tt ... ,-", ~~ ~. ' ....

pa"g,s U Ul ,tWlI,tO .. ,uwson :",rusoe ;, .: . .- lar ell un . arl~e,~e . ~ nu ,avle.a sa

fru!e singur, ~.i nimic nu l .. ,a,:r :n deprimat mai mult deeit perspeetiva

'1Ii'1i nel iI"i"o- m plete !i."1' i'ln·'!tU'1li rg,'ji,,;:H ~1: 'R: ob 'I' n :5': O' iii, "'m-'- ~ ,; n ,~,;fi;, d -~, ''!.'i. t a' 'ii!:i'I~''''' 'lnl.:;'!; ·V·:·' "'!I n ieri 'I4,IU,' v'_'_,:w-III., .n I, 1-e.11i.iII, 'ull!~} ~ :~:!t, ". ".' =,' .' ,w~, = ~,~!!.~_i~~ '. ~ Q~J!J. 'c. 1I'· ...... P IP."~" .• ~ , ~,W,~

si R· lobinson 'd!' u tp ~ .... 6, '~=,~ ~;"IU·I!'~I~" 'If'ij!Cl; 'V···· ineri - ce deose bire ~I ,,~ it'tiJ;

jr" . '.·lUlUlIiJll~~. ,.1 J •• :.._,:.~ ~~ ,l-!GIl gl'" I~,~ ¥\.P. ._~, , .v., . . ". '.' y .... U~" '_'.- ,. ",Ii ~v.

glndea ,eI..

T(~tu~i, In ,a"cea,s ti d:im'ineatii, _ '29 :rnltnw,e - (~,U ,gind ul de ,a;,-~'i pune: in apHcare proiectu'~, de a. exp'lo:nl ~'mp.rejuriInne p:li1cului d,e

,. . . . .... .." . 11, ." O'_' - ." 'd- f~' -- --,- - .,.' ,a .... ·,'~I~: I '~I f'" . "" '.',' '111"- p-"" ,;j,... "" '-'~I

seq U()la,~ .lE.U.~, '." 0 .re:Y'j' nUm m, ulS P l~,CU Sa .Ie S lngur., .'. 0 a.1~e. c.a 0 Su,

, '·'b- i(,~ " -, .,;iI . ". )1,_., c,' '.'. - .-'. ,iC:ru- . I'·~, i, ~:,--~.n, --~d' ".".,.. ~ ii!"i;)!; 1"':Jii[<m-' '",",f!'i~ b"'l'l~'

::Ul \iI, §ans,;a U.e ,ii, ueSCQlple;,n VreUD L cX.~~,,,r,,,,,v Itt. ,j}".J,uH, ..... 'Il.,i!l , ~>;! u.~" €I,l

pe ea:r.e, :sa 0 ,aduca, s.p'l\e 'ma:rea :multumi:re a 'profes,o,ruiluL M'~ lasa de-c~, p'e Tartelett leu 'visurile: sa~,e ~.i. pl,e;cilt,

a ,cea ti 'o~,oara, [nv,11u'~,a 'inca H_'ttot,aThu~" ~:i :marea ~ dar d.ejj a a cea.sta cea tl ~I car'e la. caldu r,a, :razeID.or d,'e so.ale a,v,es, sa s e 'tra:ns:forme in pica tU,fW, de a'pit~, ru:n.cep ea, s.a, :8 e rrudit)t ill,a, ,n,lord § i, es t Z,~'U a fig,adu ~a, :di fie: :f.oa,r~e: :frum,oasit

'Du:.,i. ,ce ... ei ciop'U un baston s.olid:, !Godf're~f s,e ]:nioa,rse doua.

l~- J "

,mne~, pt'n,~, hi a,cea :part:e a, '~ar.m ul u:i, pe c,are :n U 0 cuna ~ t!e:i\ l ,aJ ean.d COlt' fb:rm,a c,apul alu.ngU al ,ru~n:sulei Phlfi(l,

Z-"'_" fi'-'~ ''''d'- _,j'. - ~' f'-'--:'" 1"...- vt ", fl- ",- - _ -' - .-,,' ....

ciua ·,aga!,;,u,t,a sa _,.-'le jOOJ,.,C jrumoasa .. ,.",

Acolo i;d. Ius 0 '~:rima m,as,1 fo.~m,a'~a d in s coici ~. midil, clovise ~';i mai ales stri (1:- ;I';i ,it(m- ';II"":~ m iinunate C: ~r~, ~~;tli 'Oa"'~t-Iti;<')lu' aici ~';i'~ belsua

oyJi" '.. ' .. _ ",,"c-.;:l .... Ii. , '. _ .iIi ill. , J. li;;;\1" . Q.. :!' . ~J;,..... ......... ,t(I, ~ ",-"Uj, -' '- __ ..... UIlJ!i.lIi.W, _ .' ~ ,e...'

~ .La nevoie, i~:~. SPU$'S e~.jl la t'a ,ca a vern cu ce sa nu mu rlm de foame :! Sin t aeole mii de: d,t~j':zJni de stridii, :s'm, ell ce altai $,. [,ilHC:i s.ii '~aca stdgltele: cele mai ,aprig,e ale stcmacului :~ Tartelett face mofturi, :nbldca nu .. i plac aceste mohiste L, Ei bine, 0 ,sa,--l pilate, L."

Cu sigu.r,an.~a eli daJ,ci. stridlUe nu p ot s'~, lnlo cuia s,ca ell to-rut

P-- tinea ~i ICEI'~nea - nu cons U~u~,e mai nutin u n alim en:~ foarte ,hr,a",-

~ ~ .~. ~ • ~ ~ .."', 1 • } ~,. • ., •• ,~",) 1 .:.1 •• , ~ ~~ _ _ ~ _ _ _ ~ .~ ~ _

:nUOf" cu eondttla de a :fi. absorbite in. ca.nt~.tl:U mari, D,ar cum aces te molus te sin t foarte u ~or die digera t, pojl s,l iel ....... fl:dii pri =

idi di J'" . a' . ~ f' · b

mej re -,.Ul, ete cd vrei, Cal, S', nu spunem sa .aei aouz

Ac{~s.t mic dejun oda'Ui terminat, Godfrey i~.i le'.~u.a, bastonul ~i

o 't'~jie obllc spre nord-est, asa 'fel inclt sa, :5B l:ntoa.rca, pe malul drept ,al rinletului, Acest drum trebuia s,a,-l duca~ peste clmple, p'ina, .~}3J, grupurile de, copaci z3,ri te in a] un, dincolo de ~ irurile IU\]lgi

d ·t· 1£'-1" _. -- -! ~. rbi _. ;&;'. - . -_. .! .' . l( ". ,.. te , ... - d -,. - - ..

I is ;u llUn I~'~ arnusn pe care VOla, sa-t cerce eze ,] n ~ eaproa pe,

'Godfre,Y inainta deci in aeeasta directie aptol:im,a'Uv d,Qul mile,

-u-' . '- ..... -·I~1. 'I'~ ,_... 11. - ' •. '~, . ".' ,'. .tei .... , t .:,' .... ' ," .. , -'b- ,~, ";--.J 1'1 -t';';' ,-- 'i de ,~.,x . - ",", :-'.:III .

1mB. mann ,flU.IJf;"UJj.LU" a.~ ernut cu 0' IDHm.' ,a, scur a :~.ru, " easa ca 0 C~.-

tlfea C' "'--d'lu'''· d e ---:"';'Io?!!:'--'·~lle· '8"~: '"'<:: .• ; lu' au zaom rotos zbo ru '~I din '~g:~,e

U'u.~lr:-,_.Il!'ll" p'ai'j;;\!,i;ln U-o.P'i!:)!i. lyl ,_iQ.-I __ .t:.,~,I,__'~U;'" ,;i.. .. ', ,~, I', ,it,~,,~u,

ac .. e .'. '~'~e:~ fii n t~ ne .• ',C" un •. O':~·"~ of"'n,'!1 te ee ntru ele _ C·· .'!lI'ij';iEJ, venea ~l!( le lui bure

_ .... ;;)!Ii. ,~. }""" ,iII,I1 .. _ . \i.::I IW-1!OlIi I~ Ii;,. .t" . , iii, . '!I,;l "'"' ""'" "'",.... _ "i.,'\n _ _ __;;Ii" _ _. _ . _

'''_,.!i(:l!,i£''~' y'" :>, ·1·, .' y''-.. ... ,~ '.' 1.:. . n" '1'~'r,11 1 ' '- [1' :""1' ". '1,'7+\- '-, -~ - -to ---q. f

rmparana, .II"n, apeie repezi a,_€! rnueju ui a. eann anme pu ea _I,:~

in aceasta parte, cam de' patru sau cmcl yarzi., se zbenguiau pesti

d, ~ . ,.. . 1 r '.. ., 1'1 It· .. ~, . : ... -, .. ,'; '1' ,', - -

e mar mu . ,B smun,

B- id ., .. - iI!o -_. , .••.• - .,~ -- -" .- "'. ., -" , . ii!>",., ,,;Il,". ,-, - ,. t bt ,';.

v,m,~_en:I~J nu era greu Sa pu-ru. mma pe acesu pesn " mai tre nne

'[nsa sa:'-l ,~l frigi ;: mereu aceasta p:ro"b~ema de nerezolvat;

D"',- ,Iili.· .. ~ .. ," ...... ,-G·c ... .,:ai,IC'.,.- -' . ,'1"1' ,; 1" ,,_"--, '~I .. "',-,.JI de '1-' ;'f;~" ... ,--,~ ,-_::.-,.

m ,~'er,~~lr-e, < ': O~"L ~~y" ,3.]1 til ns 3._ .pn m ui nne I .. e . u .... ~~ uV.J recu-

-,- '0"< C, d 0"'- ,;x: feluri d .. - 'f; -'-'-'iIf- ~. ""'d· :I;;iif!~'--~ ·.j~'niili",Q ;F".;gj':I!'ICI, '''In'e~ unele ar n 115CU ','. Ua _'!;or' l-in I .. e I [uc·l~e: ,.1 [a_la,rj"",.wn~,,-, oU~~!II.l!&i.'V ~,~ ..... , .. ~~ !!j;lIi~:!:,r!.,. .... ,~!I!.

f" i b lt ...... ,ii;':" ... " .... - '.., i-'i'i 'AI, toe .... ,- .. it - . .1 .. ~ a· ,~!, nln cate d' '~r altele , I III,.re: ,UL is,a ,w.ru.e 'preg,al~,~,I~e: ,~!a 0,;.,.. IDlun e U!i'e __ rt m . QL\i . ~, 'A,U,'ir.i',W,.

I _' _";,i' ... ,-".:"",,_ ... :.- ... ,.,:,., .. _ .. -.;. ''',_'J .. ide A',"· .. ·.c·t·- d·-··,,..·)l! -.-.'1.i'I"i.·:_ '·"·1...:1 .. ···_·- '.'.

se purea u mmea asa cum e,r.a,~; cru e., . c es. _ e.·· 0 U,~ ~H.aJ nil ~ In u.lenn

din America Ie f'olos eau tot Um,pu t

Pr~.m ul era, 'ru] nul d ~-n, ,aoei ,a.rhu~ti nu ml~i :~ ~,ca:m.a.s. ~)' 'CEu:e; 'c,_n~ s c c.h !i,a:lt pe p,am.'fntu·rl ne.Fa d.itoare,. 'Din r.ei dacinUe lo:r'~ ca f\e s,ea,ma,l1~' C'1Jl 0' Icea'pa, se f,aoe un f,el de' f,aJ:na foa r~,e b og,aUi ~n gl ute:n. ~l f'(HI l'te

'b" ,'" -,·t·, -'." ·d·· ,~ ., ' ~. ,-"'" ," ..... "",- .. ' ..... "'1 .;' ·t·· I .'."- ,··t''''~~· D-'~'-- ~'n

,~,~tr:anl oare~ I,aca nu vr,el s,a,-~, cons,u,ml ca, pe. nl~e car.v.~l~ _~.r ,W,' ,

b m ,. 'iI1.." ,,"' f-· ~ d-;i. .- f-·' +

am. e,~e C3l,z:U.n. tr,eluiu,ru.les,c s a, le~ IC.ru t. ,e cU co,apte, S3U 'r ~,er,~,e.,

CelllaU arbu:s t producea un f'e:~. de b~lb de f'o:nn,a lungu ru a:~a., era.re poa,r~a numele~ rnn.digen de J !,ya:m.ph." ; ~:i da.ca ac~s't ya.m.ph pos'ed§, mal p:u.tru:n,C! e.m,e,me.:n.'~e h.r,ini:~oa:[e" riJ.ecit cam.asuli 'in ,~u)es,h~ hn.p:~ej~-

--~'l'~' ,..;.--'a d; ;:. p. ·1i'~;,f·-,~'r·i!JI'iI' 'f"·;;'~il'n,d'j"io,~ C!',~ nlif'ii,~li'IJO; '.-- - ~,---,;:"iI~ -il'i1d-

r!:t!!,c_m, ~I ___,~ ,,!I~'1i!!il At" "~W' I . _ !;.,ott Q"'" !t.--VQ'~'~ m.ln. .... ~, cr'l;;!!; ,

God:fr\ey" f'o.a:rte, sa,tmsf,lcu~ die aClea:sUi descoperwr'6l, fjlra sl tn~ir:del' i':~i po'~omw foannea cu clteva, din a,ce.~~;-te :~'id.i,lc]-ni ~i) ne~i.n:n.d d.e p:rin-'

z~ 1 lui Tartelett, £lieu un man unchi mare pe care ~iiii·1 a.ruulca. p e umeri, apoi i~.i Jie.lu:i drumul catre Will .. Tree,

Cit de b ine a fast primit ttal recol tao ~u:~ die yaJ.m ph, este lou til s.i. :w·n:s~sUlm .. Profesorul se o.spata cu ]:a!com:i.'! ~i .elevul slu fu sillt

S au 1 .... ,~~ tu '1' a' ~ C'~ co;,liI;l: oL'l'.t:iI, p ntol ~a' s .... x

I : '~l [.j lQ ~ _, . _ f.j: .,': g] ~ ~ ~~ n I'~" _- ... ~. ",W~.'~ '~',~i1i'1!1

- E,i~,:[ a.spuns e Tartelett, astuzi avem rada,lcinile: as tea, dar cine stie d,iea 0 S i. ~ e a vern :~ 1. ml ine ?

= Fa ~~~1 nici 0 gri] ,a~. n replica Godfrey,! mline, poimiine, mereu I Nu. trebuie deeit s,a ne ostenim sa ne ducem s,a, ~.'e culegem,

Bine, 0'0 d,fl'1ey ; :~,rn, aces t camas ? -

,.,.... Din camas, lrune! <0 g,a, avem foc~ 0 s,a, facem fitHna. ~i :pUne ! ,-, Foe! exelam ai, pro fesorul cli:Unind d,hl, cap, Poc l e,i cum 01 sa facem ''1

,..,.,.. 'I:ncl nu ~tiu~ ri,s,punsie 'God f're,Y:j' dar'; i:n:~r"'un fel salt altnl, o s a, izbutim,

e=e= Sa te audl Cerul, seumpul meu G'od'frlcy! $i clod m.l. gindesc ci1. slnt tW'Rii oameni care nu ~J.'~. deeit si,-·~i freee D' bu,lcl,'iica, de lemn de tocul panto fului ca sa -~. ,o\bUna ! Asta mt! face sa, 'Iu:['hez ! Nu I~ Niciodata n-ss fi crezut ca, nenoroeul 0 81 mit f'aca sa, aj ung lntr .. o asemenea m wZierm,e ! 'In Montgome~ry-,S treet n -ai face nici trel pasi 'f8il it sl intilnesti nn ,g:le,n.Ue.man ICU. I"mga r,8J 'in g.ur,a"

pen tru care I~U" f 10 plic1el'\s de a .. ji 0 feri un ~OC~ ,~1 alel., ,.- -

= Aici nu slntem la San 'Francisico, Tartelett, nici to :M ontg 0""

St ". d ''''' f-'" ~ ,,.. . t 1 ;I:. d '. " t x .. '

mery- _ reet §l ered lea ar . J mai mje ept I', . tn partea noastra sa nu ne

Ii s a:m, in nad,e;jdea treei torilor,

- Dar ~ ,totu,~'ru~, de ce 0 fj. tre buind ea plinea s,a se cOaJ"ci. ,~,i camea sa. se fia r'bi. ? Die c.e natur a, nu n.~ .. a f'w£u t sa tr'aim. cu aer ?

......, 0 sl vina ~i asta ~ li ra spunse G'(;U:l:~fity ICU, nn zlmbet 'in-

,gidul tor,

- Crezi ?,; ..

_' M'rID, orice caz, cried ea, eel piru;a],thl sa;vantru:~, se OtU;P,R eu asta ~

- E eu putin Ja,? ~a ,f) e ce se in temeiaza lei clnd c~u~.ta acest I

nou fel de alimen ta th~~; '?

.~ Pe rationamen tu'! j! :f'aspr~l,ns,e Go dire,]/,; ca d.lg,e:s ilia :~l respiratia slnt n.i~ te funetii in ~,egitu.r.a una, cu ceialaUI~ ~i una dlntre ele s-ar putee, eventual, snbstitul celeilalte. Deci, in ziua elnd ch irnia va reusi sa fa.eli hl asa £'le:1 ca alimentele necesare omulul sa 'fwe asim ilate p rln _ respiratie j pro blema va fi rezolva UL ,N'n, m~l

",g'm~':t!7la -~r-ii--·k II'~ ast ~ ...1-: ,i;,!f!. ~'--I -" -", "I'~ -,,"" fle 'f}(:'"'!I·~t hr~;""~'r'ftr I'~ 11,il"lilof> ~)t.

,1,',", ~n"'" 'Pi!;!;inlbf,l1;.ill. QS _ai. ueC,h ca aJ"erlh sa Ie, !,1,,,,",II!,.l!1,_,,, _,~,I,~.W,I~,V,·., .. 111:11. li,u""" !il!'i1,

:f~,e minca ta~, cina Via fi res p ira Hi.) asta-i b)'[ !

=, Ah, ce pacat ca aeeasta deseoperlre nu 5-,1 flcuf l'Oeil !, ex, .. clams profesorul. <CU de bucuros as resplra 0 jumittate de dlW:zini,

79 ..

nnst :".' ","', alt . "'I""'I'~'-' di '''-'-'1''. 11 '.',' ;11", ,.~ " I '·,'Ib·'· to; ,X l'

l"08; In vreun it, _ sequoul . In. grupui respecuv ~!l nu lZ .. 'UI) ,s" ,e

lmpledice die a in tra ]~n, inca,p erea com,unli, de cit ~,s,turpind mn'trarea, cu m:i:r.a,cini'!)co Din ferlcire, urn,cw, oile, nici ea prele nu fura ispi tite sa

fa cl ] a fe] A·", "'1 .: ." I " ~ '.' , ~'. " ,~ '~'~, .. , ~... ., '_ fa -11' , ,~, -. 1-.-', I . ," ~ .... ;... .

". _'. _' __ . :_ ce-s~,e anlm,81e rama.se,Ii'ji'j, .u,~,nl~.truh!~ ,aar,aJ, ~,~, nu man,l,t~.,;

ta,r.~ deloc veleitetea de a trece peste neinsemna ta ba,r~ledl.

Z~rl;" .'. I' ·,~t', .. ,"~', - . ..:: 'Ie ,--,:X ,!Ii:,", 1, .',,,, -, nentru ait . d'·'· ,:, "-"'I' t - ·'b-'· "."-' .. de

, he e unnateare JUJu ,11(0 OSW,I~,e. penrru ai e mverse re eun ..I'-

, (' 1 ~ co ~'I- ... d aJ' ". ". ~.. '1' I~

,- ",'1',11',- I'~"--"~ ['<'-~-.,". '_-_'. -~ .• "":' ':';' - .. , ..•.• -1_,- ~ _~'[ ",,_11',' -J ""1 ", _. ,' .. ~ ,-',I ,',,' .... _ 1--:-'-1:1.',"

In~. a, are, ,3rue:RaJ are ~,l reco tare l sa a,· une ou .. 1, ~l S'OOlCl~ S'" eu ~eaJ.g,_

radicin:i de ya,mph ~l fructe de manzanl llas, s tridii ,P e care in. f'ie--'

. ---=-0' :·"'·'·'·-ia'~"" sed <,.' ,--:;!!:ii'l--:: '. ""~--'~b--··,·,·-'~Il'-"I·'·d:'- '. '1,·,;11-·,.-:·'111 - ,i"'" care . unmeaja se r uceau Sa ie smutga I. ancunu te pe . hor8.IJ. ,_ I~oa,,~e

.. ... ~ . 'm' .. -. - t i, - .. . - .. ~ .' d

" .. _. , ' ',' " 'I' . '," I", ',- '. I'" .... .i . I' . .. . _ . , ... ', , . . .. .- ... ' ....

acestea uau rmp :;;,~, eeasurue treeeau 'epee' ,~,;

Ustens ilele de gospo dl,r,i,e se reduceau dear la cJ.tie;va marl cochl '" Iii care serveau de pahare 5,8,'0, de; farfurii, ,Bste ad,ev,arat cl, pentru ,g,e:nul de a~ imen tarUe la care erau .su,'pu~,ru m,'D,S afftii de la WiU .. Tree, nu trebuia m al m ult, Mall era de: a semenea spla latul ru felor ln apa limpede a IP~"du~u:i~, care ii ()Ct1P'H, lui T'ar.tele'~'~ Ump'llIl liber. Lui, ti.

r~'i·f':'"IIi:i;:~ '-. ',-,DI~I' .. il,'" ",;ili, ,:-:,~, :)C,. . '". I", . 'd~' '-', ,-: l-.-t,1I1: -1- .r,. bs de ·-:,I!\:t do ""OU,iI(,

'~'!f""U~Q ,aC"""a!SIL8 :S,g,rcrnn,g ~, nu,e,[a " e a ,lIi,C. 'Vul_·,U '. ,eel· I II!..o u,_ a,

,ca:m,a~.i.~ doui, ba tiste ~i dou! perech i de ciorapi, care constituia 11

'~'iIi"'!i; + i'i'@'!iIIO':III 'g' ~ rd 'ero 'Lr-,,:!( ;'}I, T'fI, ~u frasia t""~,.,.-~ nl~,~, ~lQo- :.' '!I;jI, I ",,",,[II, 1J!;tI, 'ai ,~~iQ: __ r'~~_!!!iI!,JtW ~.vr ..

A,· ·t--f··;· ;.~ "x ". 4[". ,'-,' -I .. -. ·,:t ,. '. --,- , :- t,·',·' 'G'-' ···df:--·:-~ ,,'!' T·I'- telett . "',

, s. ,_,e;~, ea, In nmpu ,;;u;eS,'el operajn, 0., _ re,Y ,~~ , ar ~ge.. erau

1mb.racaU numa i, cu p!a:n.,ta.lonl~, ~i bluzele lor ; dar, eu soarele

- x. -- d ll' '.' ·t:il:: la tlt lid! - .. .. "'. "*1" .. . .. " - -- .... ..:J&

arzator ne ,Il,a seeas d, a LIll1 me, 'i,Olan~'e aces i~ ea se USIC:a u repeae,

mi. ··t' ~l .... I .~. . ·t' fel f'~: .:l(., '. "1 ,.]." ., ,f-'" ·_"·t· din '.' __ , ..... : ... -' .. , ';10" "110'" iI:!'8U

re ,reCUf,a, as .Ile":i! ' C!IIfa a. ,a,V'B3, 'l,I,e suerlln p,[]Clna p . ],W, I, ,~.~' __ ~

a, ""~:n,tu:hi~~ p;fn~, IDa l ,ru.u:~i,e~

Tin~ndJ seama de conditiile die s.a:di,cie in care G,odfttey ~i 'Tar~e\ .. let tt fus esera arunca ti pe aceas ~a Insula, instalarea era, aproa pe acceptabila.

Cu. toate acestea nu trebuiau neg~ru"ia.te sansele de salvare, care nu puteau veni decit dhl afa,r,a. Astfel ci,!, in fleeare zi, 'G,odfrey venea sa cereeteze marea pie toa Hi, 'i,n t inderea aces tul sector care se d.es"f,a:~U'ra die la est la nord .. ves t, dincolo de premon toriu, A,teast. _ pa t~e: a Paci'ficului er,a totdeauna pustie. N ici un vas, n:rn)ci 0 'barel de 'p escui t, niei 'G n fum ,a,:pad:nd la orlzonr, ~i niclclnd, ~n lalt,

t reeerea vreunnl steamer, Se pia rea ca, insula Ph ina era $Ii tlJa,ta ~:n a Iara ru tinerariilor comerciale _ sa u transporturilor de c~IUt'£!llri Bra yorba deci de a astepta cu r.1 bclale:p Ide ,3) se 'incredlnta, haza:rdul.~l

I:nt~e, Urn Pi; cind necesi ti:~He im,edi,a'~e ale,' eX:~~~l~erru.'te~, n lisa'U pu.pn.

Um:p nber~, God::frey, im,:~;)jns mlaj a~,es. de Ta;r~lele'tt, reven,ea;, Is aCie:HsUi, i.mp'Q'rta,nta, ~i enervantl 'p:r.obl,t,ma, a :mcului..

, .

'~'n~e'rca mai hl~U s~ ~'D~o,cuiasca iasca, ce db}, p. aca:t:e U lip-:,s,ea.·

" ""'._ \ .~ .. _" " _" ,. """ _ u " -, .. . , ..,.. .. -',~ . ," '_' ,

:pJrintr-o 'mate'lie: asem,anltto,are,. 8-or f:i, :putu.t ea. 'Ohele: v,H,rle;ti,:ti, ae,

ro'l' ~I'III p'-',e' riii"'; :il'" ~ '1Il'\i!lI: f'"lDlI;::t"e-'~ IU p" 'fI' 'l'n' C'!, ..... ~ljiI"'biIU,- r' ~I'~ m po- .'pg t""]'lridi!" ·b· '~:''''IiI',;i;ln-' "l' d' un:).!; if'i'i;e'

"-"'!OiII,1 . ' .... 1, ~,II:. 'Ij;;o """, ""'y. !I;L" . ,1m, , ',' ~!!;..oU,iII.·. _' ,~it.... .....,_,g'''-'', \'!U,1Il _:_ ~ I!J, it ":i' _' .. ~.(l 'I;.o!"

ar f] fcst us eate vreme inde{blnga.tl~J 5,a, p(Hlrtl fi transformate inte-o subs ~ant,a com b~!]LSIUbiUL

__ Fur,~, deci culese mad mul te din aeeste ciuperci ~li expuse acti unii direc~Je a, soarel ui, p~:nJi ee se prerfai.cu,di, in pulbere, A p ei, 'eu c:u"U,'tuI. .s,i!i:u~ folosit '01, amnar, 'GI[Dd fr~y' :f,a CIJ, sa sari, dintr-o piatra, ctteva scin tei ca re cazurit, p e aceasta substan J~L. ~ Zada mic, Ma teria

S,P cn~g'[oasa nul ui, foe. ' ,"

- Lu ru, God,fJ'ley' ii dad u atunei P lin. glad sa 6010:8 easca acea flna, pulbere vege:tali, uscata de seeole, Ii e care o gas~;s e pie pa'mintu.l

din interiorul Win-Tlee-li~"mlL - --

'N--f j~; asa nu o ,;~Jlll'· n u nim I 1",.,.

, .• 1IJ,' ...... 1II. _. Q .1Il.1Il. , . u. . . _ .w~Jll .. "--01

, , ,

La c3Jpa tu I resu rselor, b],ICellCI s a provoace cu a] ute rul amna-

ruhii aprinderea unui fel de: burete care c,:~e~r~e~ pe sub stiacl,

Nu a vu mai m ult noroc Partieula de o:~el~' aprlnsa die izb:Uu:r.a

erem ienei _ ,:p'a~de-"'" pe sub - sranta. dar ,~,Q; stinzea "IU- tm "JI1~]:.l;;:'-C-_-"'l-'t

'Iiir._ 'IF _, __ ,~1II,!11,~ J. ~. _ , Q. '_. ~ _ L .Ijj 11J.~1 u ,,~g 'i _,~. ~ ~ Q. & ... ~I~-:~' 11;:~.I.L;: ~t:l......!~,g ,U ~" .. III

God:fr1ey ~~, Tartelett :fudt lntr-adevar desperati, Sa se l~:pseasci. d,le fee era imposibil, Incepuse sa le fie Iehamlte de: aceste fru ete,

d- ~ 'i\lii .... ~~+a ,t")(;-d' 1ii:~,""", .' d .' - '-, -, t - ,- - oluste ,!::" in ,:--, - "';'_'-,- d -A,-,- -', -:- ,-" 1- "'"ii', "-,~

,'~ g,~~!;;;11!!,~ !Il.d.I,~~n,~,;, I e aeesre m : UY~"""',I' '>,'l L_" curm .atomacu ,~Vle,Q.

s,a, respinglt cu towl acest .f'e] de: hra:na.,

Priveau - mad ales :1'10 fesorul ...... ' oile, 0J:,U ti, ,gai nile ea re se duceau ~~, veneau in j uru 1 W 1m'1 -Tre e .. ulul. '0 foam,e na pra$n~:ci, U ICU'~' prindea Ia vederea lor ~ D evo:r.a,u din ocbi aceste carnurl vi~, '!

N u ! As ta mr mai pu tea eontin ua asa ~ ,

Dar 0 imprejurare nea,~,t.ep'~ati, _' s,a, zicem plf\o'VidenJ],a'~,a,., d,ac.i

vreti - a yea, s,a, le vina in ad u tcn~ ~

'Y' - ;all - ~ ~ 'm '. ., 'm de ci . '~II ... '~II·'

sn noaptea oe :5 spre ~, :ID'Ude:!, Um,pUW'~1 carec e crteva zue mcnna

spre s:c'hlm, bar e, se transiorma intr-o vijelie, dupa 0 ea.1d.ut.it eoplesitoare, pe care bd'za mit:rU ,n.u, putuse sIt 0 potcleasca

- C ~:trB - ora 1 noaptea, G odfre,y ~.i Tartelett fu'rl trezitl in m ij"" locnl u-nu:i adevarat fee de ard:n.e;ru rn, 8.1 fulgerelor §i die bubuitul trasnetului, Nu ploua inca,~ dar mult nu mal .avea. ,A,[ fi 'fost atunci

-..:!II ""' f ..." d .' '"' 1-' tul ,i 1-

adevara te cataracte care s .. ar -1 preci p:rn,ta t -_~ JD. manu - non or, ca

unnare a rapidei condensarl a, vaporllor,

G .]11£" '"d" ~ ,~i ;Ii,.l '1~' t ,t

OUJ :rey se rt ~ nca ~l iesi 'CU ,BlnuU It S~, ceree eze eeru ~~

. 'T otul nu era deelt un - fo e lnei ns deasupra boltii arborilor urlasl,

~I x f·' - ,j; fl~ ~ .. ,; t bti .

a'~, c,~:ror ~rm:~l'nz,i:~ se :proie,c~a :PB un eer tn ,- ~iCH,r,ru, ea ms - e S'U _!Itrn rt

contururi ale unor umbre ehinezesti,

Deodats, 'run. m'ru,:~lolC.u:~, vacarmului general, un Iulger mal puternlc 'brazda, ,s,pati.ul Tunetul se f'icu auzit in aceeasi elipa ~i W:iUTree fu 'b:d~J'zd.a.t de S,U$, In ,) os de, fluidul electric ..

God frey~, p e j umatate ra,s.tu rna t de ~()C'; se :ridica, in m ~,U 0 cu ~ unei P:~OI], de 'foe care tldea in jurul :~'UL Tdis,net[ru.l aprinsese ramu-

'101

10

rile uscate ale erengUoif de: sus si pe p,lmlnt erau tot ,a:tJ:jia Icarbu,ni aprin§,i tale trosneau,

CU un stri:git", Godu,ey J:~,l Che.,ml tovar,I~~ul = Foe ~ Foe ,!~

,_ 'Foe, ~ l'ispuru;,ese T,a:rlem'ett. BiD!ec:uvln:ta't 5,1, fie: cerul, care ll'il ",.,1- ihr'i ~il'~~: II

11l~1I , '-JJ. u~-~,.t lL~ [!!II

,- ,,", d " X! ...'I' 1;. 1 _x 111 .,

Amln· 01 se aruncara num;a,'tueCJrt spre aeeie ramurese care lD,fU

ardeau incl,,, din tre care uncle se 'C.O'DSW1UI'U, fill flalcirit Le ,8 dunar;a,p' in ,ac.ela~ limp leu 01 ,grlmadl de C'lIe:ngi useate care nu Iipsea u la rldicina ,se.qu,oi€dJ, 81 ,ciruj trunchi nn fU5iCS e decit a tins de tr,amet. 'In,b,B,ra a.poi. tn loruin,~ 10.1' mrlune ca'~I, in, clip'D, in care ploail~,! revi,rsindu"se m, valuri, s:tmSil: mce.ndhll care ameninta sa m"~shdl ramurile de ,:8,118, ale 'WijJ .. Tree ... ulul,

'Oapiwlm XlU

'UNDE [GIO:D.FREY 'WDE, ,INCA '0 :OATA lNAL'T1NDU-SE,

~f'1r.''T'FI'flD 'J"ITN: ,i\ 'if 'm p- TiliNe '-;i""'t!'I'I AL'" INC'I'1'TT.E!II 'UN" DTlIT'lUr U'~O'R .I,.;J',u, :..: ft,~U I, ~I.!!l.: 'v.I.,[.;"';' JI,. , . J I :_ [0 V~t ,I, ~r !UJMJ!. _ I ~. , :

Ia t! 10 furtaml ve:ni.'~lla limp' .I: God f'rey §i Tartefett n.u trebuls er,a,~, precnm Prometeu, :80, se aven tureze in spapu ca sa fur-e ~ocu~ c efIC.sC ! CeruJ~, ala, enm spusese Tartelett, n1LsJl!s,e, ,ce~ care ,....... tntr-ade-

.lii: .;IIi'ii- ,.I I';' . .1" I' . 1- ~ ;1 ;Ii. ,. .' 'i ful 'E~

V'ar.~ al!l~ ne [n~adJntor _, ,Il-,J. tnmisese pnntr-un .' nger, 111 tre-

buiau ,8,CQJI1 sl aibl grlj I sll. plstreze, !

,......., N'u'~ Nu Or s,a~'I, ~5slm sl, se ~rUng,a, !' s:tri,ga'GIDdlue:y.,

- Cu. ant :mai mult, cu ,cit nu 0 sa ole lipslea's'cl lemnele cu cue sl=l mtre.PnJenI ~ r8,S,pm.m!e T,a,['U~1 ett, a. clnd muljumire Sf rnani esta prin nU"ci fftrigl,te de baeurie ..

D II-D' .. ''"'11 ',;;,. , .. 'ii"iii

,_ a: - 'al eme .,t,v-a In tre,pUII ,~

~ Bu.! Daeit va ,trebui,. 0 Sil yepez ;zj ,~,i noapte, rep]ica 'Tar~e~lett in'vird_nd In mm~, un tlc:iun.e. aprins,

~::i fleu exact aces t lucru plm,1 la f,lslritul s~)llrclui..

Precum s-a spus, lemne uscate erau din be:1~u;g sub imensa bol~a ,0. arb-orUD!r die sequoia, A:~,a ,e5, dmn zori, Go d.fr,eJ' ~,i pro fesorul, d,upl ee ,adunerl 01 eantitate se:rioasa, nu flcur3, economic Ia al~, .. mentarea foeului aprins de trllsnet.. lntocmit Ia rad,llc:rn:O,8 unuia dintre Ico:paci", 'iqtr"(J--criplturl in~stl lntre d~)iu .. 1 ramurl aleaeelei rl.dlcinil,. Iocul ardea C1II, un piriit vies el ~:m, luminos, Ta.r'fte,m,e.t~" gm6'm,~

.. ." 'h·1I ., - M i,. - f~'" d" 11 ' '..,;' f' I

l~l c e~'hl]a tloat~, :freS,pn:afi .. ill, S;U':w.aJ:n. 'In e:Jl;, CU toate ea, era perteet

inutt., I'D aeeasta atitudlne lua 'p,oz.e'.,e cele mai felurite, nrma.rmnd

fu .. , .... III .. 11 ._:!( '" ~ ~ d ,,", ia: .,'~ '"' 11

_m,w, cenU:~,l'U. ale carui volute se :ple!['l, ean Ul 'lrun.7.li'U~ ~n,a,wt

82

Dar' nu pentru a-l admira §i n~,ci pentru a se in,ca1zi fusese atlt de dorlt .acest ~oc neapara t neces ar, Era destlnat unei :foio~dd" mai interesante. Trebuia s it puna capat aeelor prlnsuri de sceicl crude ~i :radl'cini _ de ya'm:ph" din care 0 a p~ cloeoti fa s au numai 0 s.impla, coaeere sub oen'U~a nu pusese nicio data in valoare elementele lor hrani'f(Ul1"!e. iCU aceaJ:sta, treaba 'i~i f'olo~d,r.1l 'G ad frey ~i Tartelett o

dil '.' !I'!I'

parte a" lmlne:tl] ~

~ 0 sa mlncam bncuros un ul sau dol pui l ,s.trig,a, Tartelett, ale 'Clrui, fiI,c;i ~d "mcepuser,l sa Ic1a.n~ane:., S-,a,r putea s,a adauga,'m, la el §i 0 pu.lp! de agu ti, 0, puill:pa, de oaie, un sfert de ea pra,~ clteva b~Uc.f. d:wn i\ces t vi-nat care ,~.le'arga :p e eimpie, fiira S,9, 'lfllai punem la soc:ote~aJ.a, doi-trel pe~'ti, de. a,pia, dulce, ~~ntov;~t]fi~.i.ti de c~,tivtt 'pe~ti

d .. e mare" "

..,...;, Nu idi:t de repede, ras:puns e Go d,fley, pe care expunerea

aeestei prea pu~in, modeste liste de bueate 11 amuzase 'N u trebuie sll, rlscam 0 indigestie ca sa reeuperam dupa ~t am postit t_ Sa ne economiaim rezervele, Tartelett :1 De aeord eu doi pul """",. fiecare cite unul -- ~:W'" daca pUnea ne .lipseste, sper ca ridl,lcinH.'6 de camas, convenabil prega lite, 0 vor 'iil.lo,,~.u i f,~:rl prea mare

g11'e;m:m.ta te, _

Aceae;-~a botltire: 0 pi! tira 'en vlata a d,oua inecen te ,zburl toare care, w'um uli te, !c~,r,a jate, asezate §fu pr,eg,a.ti te de pro fesor, a poi trase intr-o frlgare, se rumenira tn curind deasupra unel f1i,ci,ri

juclu~e~ _

In aeest tlmp, 'God,f,f!ey- se OC11'P1il cu pregatlrea r'ltdacrnnUor de

.camas pentru primul prlnz series pe care aveau _~,I,=l ia 'PC: insula Phina. Ca s;a le facl comestibfle, nu avea declt s.a ,folDS ease I, me .. ' toda indiana ,pe care americanli trebuiau s,a 0 cunoasea, deoarece o 'vazus,er,i,,~, mal m ult decit o- da ta,~ :f.olosmtli, in elm piile vestamericane,

I,ata, cum proeeds Godfre,_: . .. . _ _

o anumita cantitate de pietre sub~iri ~:i netede, adunate de pe pbl,j a.; furi puse hl j era tic ea s.a se £:n:fi.e,:rhinte la maximum" S - a r putea ca Tartelett :si, Ii Iost de pire:,r1e ca .este pac,at sa folesesti un toe atlt de bun. pen tru ~:, a coace pietre 'j;~, dar cum aceasta n u -m, stingherea in nici un fel la pregatirea puilor sa.ii ,n use pU:nse in chip deoseblt.

'In timp ce pletrele se infierbinta u ast fel, 'Godfrey alese un moe die pe ea fie, pe aproxlmetl v spa ti ul unui yard. 'p l.trat, sm ulse iarba ; a. p oi, inarma t cu do~,a, coch llii marl, s ip"a, ~i seoase pa,mru:n tul pina la 0 adlnclme de zece degete, ,0 data fa,cu t aeest I ucru, el a'~le,za pe fu~nd.u.l aces tel gropi 0 gram!a,j o'a,ra, de lemne uscate, pe care 0

In acest li",p!, Godfrey Sf! ocupa cu p',r~ga"tif'ea riiddeinilor de c amas

.,.

' .

I§i, pemru a-~i, :raspund"e Is aCJea~~dl in trebare, U. veni idee-a s,n examineze pe dina,fa:ra trunchiul copacului, Oda tl terminate ceree .. tarea, G'odfrey lntelese eele ee se ,pe'trecus:erl 'in timpul furtunii, Urma tdisne:~ului. era v,izibUI pe copacul care fusese serios jupuit de coa] aJ pie: :u:010 pe unde treeuse - fluildul electric;" de la primele crengi pi.nil IDa, rid,a,cinlt Daca scinteia electrica in. loc s I, urmeze con turu 1 exterior al cO,p'acub;d:~, ar fi pa truns in interiorul lui, Go d:frey ~i b'Jya rl~u~, lui ar Ii putut fl b:-I's,nitL Fiiri s I, :§,He) treeu-

se,r.a, prln tr- 0 primejdie ad.evli ra tit -

_, S e reeomanda, spuse IGod f'r,ey, 5,a, n.u ee rc'fugi,lezi, 'sub arborl 'ill Ump,uJ, furtunli !Efde foarte bine peJ1,'~ru cei care Plot' :s,a f'aci ast f'e~, f Dar no,w cum am pU:~)EH\, evi tal. acest p erieol l' 'In. s fir.~i t, 01 ",)\' vede - I

sa V!!iO!i',:m, '.'

. Apoi, cereetind eopaeel in, punctul de' unde in,cepea urma pre .. , 'ilun'a~' 1X",'O"",,!< d· a 1111u- tid C!p--1'1I'~m ~

J .. o~ ,1li.11~~~d '._ ~ Ill ... Jl·':-t I~ . Y ... [~ iii .

'~ Bste eviden t cl,j - aeolo unde 1 ... 1. ]ov~.t trlsnetul, virfu), trun-

'1.. ,. 1- '. 'f-' - d ~ - ~ 111 .X D II!-. ~',~~ ~ d' 1 ,!il; ] ~

C~:IlU ui ,8 ,I .ost desptcat ell, VIOlJlen:~'(1l1! ,ar arunci, £~nni tea a eru _- pa ..

trunde m'm, interior p!,r,~n aeest orlficiu~ :ins,ea:mna cl arborele este a'a unos ne toa tl ina 1 timea I'll i si ca nu t-raie~'~e deett "rin Slooa'rl-1 ?

,~._._ "_' .tt. .. _ '.).' .t..~, _" ._, y' ' . _' ;_-- .y_ .. , _. ,~.,. ····"··--·~'I,."··!Ii

la'til ceva de care: ar trebui 5,1, ne: convlngem. -

:Si IGod fr~y Incepu s,l, clute ct"leva ramuri ra~in,oasie din care

putu sit f,acli 0 'tJor:fi" , _

U' ..... m d '. ,., ... ~ 'f ~,~ d ,~ lI!: ~ - _ --

'0 :P~1Jc ue pun n, : ,u.m~z<i t(u':~a ae care' avea :n~V('H.e '; r,~'~,ula, se

scurgea d'~n ram UJi'Q rupt~" care, ada tl a,prbtsl~" dld,lea, 0 luminl

foarte pu ternieit _

God fre', ,i:nb"a !D"poi i:n cavitatea eare-i 'tmes, loc de lOlcu]n:ta~ In .. , tunericul ui U u.nlla nUm,fddec]:'t: iumln,a, ,:1, usor i'~i, pu fu da selima.

de cum era eons trtd"t W:~l1", Tree pe dinlun.tm ~ ,

Un fel de bol,ti; 'ilia tl. n,eregul,a t" se lnchldea cam Ia cineisprezeee pieleere deasupra pi:mintuluL I':n!lU:tindu -sl to.r~a:; Go d f'rey' zllrl foarte distinct dj,es,chizl.tur.a unui burlan strimt a carul a,dmn, .. ,

elme ~:.tIi, pierd ea In . ln tun eric, E'IIl'~ 1@i",r-..JIDln.,iI-, .... ,)t arb orele era seo ,b'l"-i-

lz-. 0 __ ' ~ ~V. I¥~l·. , •.. ~. _ " , , _r~ __ ~ 1~1~1Il ~~l ~y.·,tU~, ,_;', ~a.. I" ... , .. ".Iv ~< _ ~ _ ~ •••••• " ••• '-

pe '~(N)l'ta lungimea lui; dar poate eft mai Ia,maseS'B,ra in.ca bucap in ta ete de Iemn silni tos, In acest caz ,8 r fi ,f:08'[, daca n u usor, eel pu Jin 'p~)s,i'bi~ ca, ,3lj u nndu-s e de: a oeste pro eminen'~e'; :sa se urce

. p'ru'n)i'-aico~:o'~unde 't'm'nchfui" copaculufse: 1bifuIC~-~ ---- "," '-,,',','

G odJf\e.y', care ~~H;'~ gindea Is 'vii t(~r,t ho;~lri sa afle filia M:nH:r.zie~re:

'nil ;j, ~ t~: 'I' 'I - :l;:' A- .J Lc'm

ia ce se putea astepta tn aeeasta prlVln~d., ,'vea un 'QUV~,U, scop :

in 'prim ul r:~nd s ii, astupe p erfect acest or,ru f]ciu prin care pu tea sa, ,pitru:ndl vintul san ploala _, lucru ee ar fi fl,cut WiU:,Tre.e de nelocuit ,. a~oi de asemenea sl se al'~';'PUI-J:i~ ~a.ca in-:- fata 'U'I'nUI'; 'ifii,e'e' ..

' '- -_- -' -- jj ,'It" - '-' - '.' -" " ,-" ',,-, 'c. __ ~, '--.:!I,wa I!O.; !UI!>_ ,':II - ,"tR, JU:.",III,it"_

rieol ...... atae din partea unor flare salba:Hoe ssu it unor bli~dina,~,i -

ramurile de sus ale, arborehri die sequoia n-ar putea oferi un re ..

fuglu convena bil, -

In orice caz, se putea qncerca~ 'Daca in bu d anum. ,mgus'~ a vea s a mnUm"pill,le vreo pieCi.ica, die netrecu t, ei bine, God frey n -avea decit sa coboare,

Du.pa ce :rn:~;~ infipse 'to'rtaJ, in cr.t1patunra dintre doua f,adacini care r.azba.tu.sera prin pamrunt" iata-l ca In.cepe 'sa, se cata,fie :P,B prlmele

~ d i!l! ~ 1 ," ,I!

proem WmiJJ.Ii~:n,,~e un mtenoru scoartet,

. ~[a, ~~:p:ri,nt~n~~. pu_!~rnic~, ~.nd.e~inati~). o'~li~.:~u',i~ c~ .~run_l~~,s~~ic~.~ ,a~,a cum s,~nt tO~l tinern amencam, N ~ fu deci t u rID. ,] oc pentru I~L In

curlnd ,a;~uns e in acest tub Inega 1, la 0' p orjhme mal s'~lim,Ui, prin care, spriiinindu-se in spate ~i ~n genunchl, putea s;a SC cfitlre ca. un cesar, Toa'ta. teama era ea nu cumva, la un m .. oment dar, lngus-

•• "ilL., 1 ~ U' I ,,," '. dice i ..

tnnea ncrnu 'lru.1 sa nu- impiec Ice In ascensnmea sa,

Co toate acestea contin U~ s a, urce ~d", eind in tUoea 0 proeml:nenJii, se odihnea pujin pen tnt ,3 .. - ~ ~ potoll :[le;sl,p:ru:ra tia,~

Trei minu te a'up! ce p.a !"asise solul, dacl G,o d.flle:y nu ajuns es€ I:a 0 Inal~ime de, ~a,izec.i de piclnare, trebnie cil n u era prea departe §d prin urmare nu mai avea de. s tr,~ b5.tu t deeit cam dJoui:h~eci de,

pieioare

In adlevIil', ,slmfea. de PI€ aeum trecindu-i pe :f,aii. I{) adiere mai P.r--olas.,pa fa. p e care 0 eorb ea. ell iaCJom:ili!", deoarece 'in interiorul arbo .. rehil de sequoia nu era to cmai :racoalre"

Dup'o. ceo se odihni un minut, dJu.:pa ee se s'c:u'tu'ra Ide praful mlrun t de pe pereti, 'Go d fre,Y' COlntinui sa urce ~.n. ClO~~~, hOlrn.'hJJI~ i, care

t ,,!> t d" .;;. -

.s.e s _ rrnm ,a, In. I~)e :rnn IDe ..

Dar in acest moment ,~lttei1.:pa ii fu a tr.as1t, die u,n anumlt zgomot care i s e pa.ru ....... 'p e bu.rdi dreptate ........ ' suspect S-ar' f.~ 81'11[1,5 ea din in teriorul eopacul ui SIB anzea 11]0. dent ,A proepe numaideclt s e a uzi 'U n fel de: suiera t, God fr~y' se o:mni.

n Ce s,i fru,lj! asta '1 se intreba el, Vreiun animal care s -,3, refugiat in sequoia '? Daca este un ~ari"ple, ?'u. Nu tn 'Inc1i n-am z1trit vreunul pe insula :! ,0" Ma], curlnd trebuie sa fie vreo pa s a re care e au ti, 'S a f'u.,ga ~ ~,!

'God fre,Y' n u se insela ~j" cum. con tinua s I, 'U rce, un Jel de eroncani t mai puternic, urma t die un zgomotos fDr~:f:U t de ari pi, U, a,r,iUi ca n u era verba decit die 10 z'bura toare eu 'w.b I rit I, ~n capac :~ i a. ca rel od ~'~"rill ~. 'f'~ra"'" ~"HI do" ,~' :!!':iil)l; In'~ --1Ib-- ''iI,~ . ~,,~- -

- dWdII iIi!~J ""'. ,. .IIi ,IL ,W ,_l'~_~:JI!I;.!!' I~U.li, l~r,l.I!!.s c ..

Mai multe nhi~-hl~(.",-uli~ :s,brig,a:~'ie co b:nl:Ui puterea :plam'wnW'lor s,1~",

o fa'Cura, numaidecit sa o la din 10 c. --

• P,ro:i,ectul HI 20 1.0 •

• J'ule:s, Ve:rne 2'0 :1 0 •

Bra, 'in ad,'e'V,ar, un soi de ,cloa ra mai mare, care DU, in.'nrzie s,a,,,'~i ia zborul prin desch~zitura, :~,.i di:spiru. :in g~abl. In ini.lthne'a eoroa-

nei lui Will ... Tree, .

Citeva minute d:upa as ta, capul lu i G·od:f.rey treeea p rln aceeasl d'e~9chllj;tu.r,l. ~,i in. eurind se ,gisea mstala t foarte corned pe furea ar b orel ui, aeolo de unde porneau primele ramur] ale trunchiul ui, p e care le d,espa,rJea de. sol 0 'Us tanta. d"e optzeci de picioare,

Aeolo, asa Ic,um s'·,a. 'mai spus, uriasul trunchi de sequoia purta un ad.lev,ala t cod ru ,. IC'a.p"d.c\~,oa,s a. 'in'V,a:~:ma,~,eala. ,9, ramuri lor = miel arata lea una din. aeele - pad.'~'d, ba trine, foarte deasa" nes'b~ib,a to tl, de nici un dram.

In acest tim P'~ Go d,fr'e]/ izbu tl, n u flri oarecare greuta te, sl se strecoare de pie 00 ramura pe alta, in asa fe] ca incetul eu incetul

:$,8 a.j ungll la ultim ul eta] al acestel fenomenale veg,!ctatiL "

Clnd n simjea 11 a p!lopU:ndu -S'!, :n,!~n.1IlJ:m.ira te :p,lslr.i i~:~. luau z borul ~h:lind ~i se re:fu:gia.u pie ,altJ, copacl din apifOipi.ere" pe care 'W,~ U '" Tree n 'W·n. t recea co. un ca p.

G od,be, co:ntb]Jua sa, ~H~; cai3 re ~I~ nu se OPI.r~ decit llin Icli,pa in care crengile eele inalte lft.ic"epum:l sa se m:ndoaie - sub greutatea sa,

Un la rg orizont de: apia inconiu ria insula Phina, care s e des fi~ur,a, la picioarele sale ca 0 hart! in relief ~

Oehf s,a.i ce:rce;t',ara laeoml aceas d~, pa rte a, rna rU i' Contin art :81, f,i'e pustie, 01 d .. H til in pl US~ trebuia sa tr,aga, concluzia cl1 ,~,n;su'~ia, se a fla in afa ra drum urn or' comerciale a'~:E; Paei fieul ui,

'God fre,Y' 'i~i ru:[]J,a busi nn suspln adlnc, apoi privirile sale: coboriri catre acest lngust domeniu, pe care searta it condamna :88, '~:dUa,s,ca

un tim P ~nd,el ungat, poate pentru totdeauna. .

Dar care 'HM,-,i ,to. surprlnderea cind, din nou, reva.zu" In nord die data aceasta, nn fum, aJi'eima,na.'~o.r cu eel pe care mal erezuse oda.hl, ca, n zitre~te' la sud, Privi deci ICU, cea mal 'mare atentie- U'n. abur foarte su b,ti re, de un albastru in tuneeat la v~'rf', se 'iniU ta drept in

aerul calm sl pur, ,',

_ ,~ Nu l Nu ,ma: insel 'I. ,strmgiii, G'od:fr1ey. Acnlo este trn :fturl, ~i.~, .. in C'ORS ecin ta~, un :f,oc care n produce !. ~. Sf ac est foe ott a, pu tut Ii

ap rins deelt de., De cine ?" ~.

Go d,fr,e:y ca I,cula ll:t.uncru cu o Ioarte mare precizie poz,:i:Ua, locu- 1 ui respecti v ~ FUm ul se inal~a 180 nord-es rul ins ulei, in mijlocul stincilor inalte carle margineau tal"mu:~., Nil. putea £1 vorba de ill ,gre\$@:a:Ui.. Bra Ia mai I:nJI~j~ dl~ cJnci "m ile de Will-Tree, ~T ~ind drept "p e la nord-es t pes te ,clmpu,':, apot de .. a Iungul literal ul ui, .D'U. se putea

s i, n u aj ungl Ia stincile Uv.~e de ace I abur :strii vezlu, . .

- Poarte agi tal.'~', Go d:fr1ey coborl din Icrea:ngl in c-Ie,ang,a p':ru',na Ia bifurcarea trunchiulul. ,A,DOlo se oprl un momen t ca sa sm u:[ga de-a valma lD,l]L~thi §'~, frunze :; se strecura apoi prin de&chhditur.a pe care 0 aJs.tupa cit put u mal bine ~li se Ul,sl sa al unece repe de, plna

Ia pa,mint -

A:rUIlca, 1 ui Tartelett un singu r cu vin t" ca. g,l-'ru, sp,u:n,I, sa nu se ne~ inj~ teas c:a de absenta lui, ~:~, se ,at\lin.'~l in. directia no:£d - est, ast fel ca :sa, ,a~ruJ.nga. la l:Uo:lral.

F - _. - IIio.!'I d d - ~ - - ,! ;IIi, .- ;A ~ .- ,iii; 'I!;!.i !' .- ........ ~ ••

- u '0·,' 'C:·, ",U' rsa .. I~ • •• 10' ,U[~ ore - ,m" ,a,. 1 ~I nt I '~l 'P' este cim 'p': na 'In' V' .'e'~ll'~'~ - 1 n m ij-

-- ' ,I!l~ "","" , ,,' ." V.IIl. 'l! ' .'. , 'J:.~.iIi,tl.dl:lII, ' lil'!Ii.!Ii.o" '!;,;o ... "", IW, "",' ,oi.£o. I~IQJ! '" '".

Ioeul ,pU,cu.rUor rare de arbori sau de-a lungel gardului viu de: groza.ma s,.p:~n,oas.i~t~ a,poi d e-a lungul lizierei Hto,.ralum,\Ij_,

A.j unse 'in s,:~]rj:ru .. t' Ia ultimul ru:Hn.~: de stlnei,

0'8.1' in, zadar cauta s~, vada, din. nou, dupa ce eebnrise, fumul pe care ll z,iirise dill m"H,a1U.d arberelui, Cu toate acestea, deoarece ,j epreciase ,eG~a,ct Iocul din care se y,azuste f'umul, putu Sa a,jung.a acolo fa,r,a sa SI€: :ri1 ta,cca sci .. , Acolo, God f're,Y i~i inc'e;:pu cercetarile, Bxp~,or~, ,CU, griji,a ltoatii aceasta parte a Iitoralului. Stri,g,a.~"

Nimeni nu ri's,pUmliSlf chemarii sale, :Ni'C,~ 0 fUn ~a omeneasca nu . se a,l',a~i pe prundis. Niei 0 sUncl nu ... i. oferl vreo u:rmit,~ nici de Ioc ,pluospat aprins, nlel a, vreunui roc abla stins, pe care l-ar fi putut alimenta ierburile marine ~.i algele useate aduse de, valurl,

uN'Il, se poate, totruJ.'~.i.jl sa, m,l :fi b]J;~'ela,t l i,i. repeta Godfrey, Ceea . ee am zi'rit era lntt'-adeva,r un 'fum ! ~H to:tu~:~ :1."., U

Cum nu era ell pu tiota ea 'G odf,l\cy S,B, :f,w, fost indus in. eroere de

'. I' " ....... '] I'· '!.i' ~. '. '

o 1 U:ZH~ optlca,~, ajunse ,w .. H, eonctuzia ca exista vreun izvor de apia

calda:1 un Jel de gJ-l!c,i.zer intermltent, al Ici:rui. moe. nu-l putea gi,si~

din care tre bule ,ca, ,i~nise, acel ,3 bur ~ "

In tr-adevar ~ nimic nu dovedea tcl n U ar fw tos t pe insula mai mu 1 te din sees te izvoare na turale, In acest caz, aparijia unci coloane de a but s .. ar I,m pu tu,t explica prin acest simp I u fenomen geo-

1il ..... Q~ - -

, '0eW,'C~

Pirislnd litoralul, G'odfrey rlfe;ve:ni, ca,t[e Win-:T'!~ej, cercetind locurile eu mai m ul~a atentie Ia ~':n.~,oa,rclerte, lucru pte c are n u- m facuse la d us, Se a.r.a ~ara cl teva ru.meg,Ht(U~I.f\e, prin tre a hele wapiti, ru dar :fugeau. ,a,rl"~' de repede tc,a ar fi fost imposfbil sii Ie aj ungi,

Cltfre orele pa tru G od.ffley era lrnaporu., 10 ,s,uta, de pasl lna ru nte de a, ,a,u nge, alUJ'Z~ :s,e~t~iHul viori~ de: bUozu.n,a;r ,~,i, in curind se ,ga.si in f'aJa profesorului 'Ta:rtel,et~'" care, in atitudinea unei vestals, vte:gh.ea, en s fintenie asupra ~, foculu.i :S aeru ~~: ee-l fus ese d.'a'~, in. p,a~z,i.

"I

C'ap,i'tol'rull. X,IV

tN' C·'-· AD E': 'O:O":"D''P'R'1ii'''Y: o AS'1]'iJJ;;~T"E 0',-;' ''CIi'lE5'A'" "V··:':ii:

i._._ '.:~" n _" ·.··.]'··:··-.,171 ·.·_~I. ',_~_- -'~ '-:. 1£1.['"'" ,", . .A-'!I!'

CAREIA EL ,~,J TOVARA.$,UL L'U) 1M ,FAC 0 CA'LDQIt,Q'ASA ,PFUMIRE

ral, C·:·~I'\B_ ~"1Ii'"1 reflnx seeau, Teate aeeste mljloace erau foarte ru 'u-

,Ii. ~ l! ~,.1 ''"'"~ 'li.I.III. ..1'. ,1L,illr;"IL~,. "" !I,;r"",g.'I!.o!II,,. _ _, _ "'" '" '1;,;0,.;1' _ _ _ "_. _ , . _ _. __ !!:.,..,.. , _

dimentare, fara :indoi:aUi" dar, din cwnd. in eind, un frumos crustaeeu s a,u un peste gust os se a fla pe masa de la 'Will- Tree, 'fa r.a sa mai vorbim de, inolu~'~e],'l~ pe care le culegea f,ala, greutate cu mina,

Dar vom mi~:t~urisi _, ~i va tre'bu i sa fiji de acord ,_ Ica~ din toate usteasflele de: bucitiriet eea nJ.ai im.portanta,~ oala ,_ obisnulta oaUl. de tUJ..ci sau de taibll ~ 'Iipsea, ;~,.i Iipsa ei se :f,ac.ea foarte sim ji ta", God frel" n.u ~r~ia ce sa mai inven tese ca sl inloc.ui!aslca b ineCilU10SCU tul ibric a -ca,rui. intreb'uin:tare: este universala. :N ici rasol, nici carne sau p~'ie fiert, nimic declt fripturi sau grablfm Snpa gras i, no. a p'8Iea ni,cio(barta. ls incepu tul mesel, [~lteod,a:~l Tartelett se plingea amamic ; dar cum sa -~. poJi m ul.umi pe aces t biet om '!

De al tfel" cu 't'f)tum alte gri,j:i n. preocu pan pe !Ood,fle:y ~ Cereetlnd

diversi '. d" ""] ~ . ~ ,l(; '.' ] d '"I a.

Iver~l copaci .·i ,ID pl,CIh. respectrv, gasise un al do! iea sequoia

mare; a ca.ru:w, parte in:f,eri(~ar,I~" scooUI de vrem Uri) oferea die asemenea o i'n!clipa,tJoa.lle ,~.l intortocheata cavitate,

Aeolo blstall. !ld, un cote], In care zburl r tearele 1,1, s ta bHira. in. curind domlclllul. Coco'~:l!ll ,~,i glinile se obiln.uira cu u,~,ur,in.ia~ ouale era u cloeite !:Qoi!lJt:" pe iarba U~U~-il~a, puii incepleau sl misune. Brau mlcb~.:~..i in. fiecare _searl~, p entru a Ii pu~i Ia ,~.dlpos,t: de' pla~s I'd~e de: pl,ra_da care din i'nalt,imle8, ramnrilor pindeau aceste usoare vlctlme $:i", in eele din 'U.rml,,~ ar f'i dlstrus ·b).:p, puii,

i(:l~ despre aguti, oi, ea p,TJe~pl:rea blU.tU sa li se giseas'cl, un grajd :S a,u vreen staul, A veau :s,l, se 'g'i"nd.lefu~ el a tune! ,cJ:nd se va ,inr,liJJtl~i

tim'put ln iae:~·e,pta.r:et ele prosperau in, aeeasts bogata pl"une din elmple, avind acolo din bel~iI!lg un soi de: tri.fol ,l 0 m.u.ltime de dldicini Clo;mes:ti'bUej, pe care r.ozltoare~e le apreeiau eel m.a:i mult, Die la sosirea P e insulai eUev,a eapre fa,lasers, -da.r li se lIsa. aproa pie

tot 11~ ,- tele ---II!-. - --~ ,,- 'h- ):' -II' ,~i.' -

_~, t rapt e pemru a-si purea "I rant pun,

Teate aeestea ficea. u ca W'iU .. Tree ~i im.:p:rel urlm:ne ~aJ e oS·a file altum fearte :insufl.efib~~ Animalele domestice, ghi ftuite, veneau aiel, in. eeasurlle cele mal fi,erbinli ale zU,ei~ sa se adlilJpo-s,tea;s ca. de ti,r.ia soarelui, Nu era die b~~m.ut' cl, at fi putut 8,1, se ritlceasca In dep 3j,riare i~,i. de as,emenea. nlm 'IDle d e: tem 'II 11. ti - d •• ">- eart :.'e ... ' a frn,a rel 0-: Ii'. deoa ""

. . :)!' -- _ _ -- -- --- .. _ --- ,Y .1n pur. -, -- 2' .

rece pe insula Phina nu ,p,lre:a lei. ar :fi existat un ~dngur animal si~ba,tic~

Ast f'e~ fda teau Iucrurile, ttl prezen tu 1 cU: de clt asigura t, dian- en un v:ii.tor in pert1l,anleft:~a nellnlsti tor ~ clnd pe neaJ'tie~J~a te se .pro,duse un incident eare ave-a ,Sin, imbunitl.pe,u,cl sbnJitlor situatia.

Bra i':n,2,i9 lulie,

iI"ii(1' ~l.L

Godfrey :r'a Uiicea in timpul dimlnetll pie acea parte a, plaj eru, Cal De forma mUoral u~ gID,lflldui mare, pe care lei n. botezase Dream- B,H'Y., n cereeta, cu, glndul sa~~i dea gleams daca acesta ,eNI. :~,i el '~O'~: ,a:nt de bogat in :mol'U'~It.e ea :~.i Utor,abJll d in nord. Poa te c,l mai :8 pera ga, dea peste vreo ep,a,V3:" ,aU'~ de ciuda t i s e plrea, 'Ca, talazunle au aruneasera ~p'e coas ~I nici 0 ~dngu,di. rama~i ~I, din -cora b ie,

Or, :tn aceas ti, ,2';1, el ineln tase pin a, Ia eapul septentrional, care s e ispravea ell 0 ,pi!i),ID,1 nisipoas a~~, cind a.te.ntrna ~:n fu I~d:ra,sia, de 0 s Unci die forma, ci,'Od;~rUi; care ,a,parea din. a p,ai la inaltimea ultimn-

lui ~if' de alge, .

01 ,a:n.umUI presimjlre n Indemna sa ,~ia'beaJsci pasul. Care n u .. ~, fu surpriza ,_ ,§.i in. aeelasi tim p bucurla ,_ cind i~,i did u seama ca, ce~!a ce el _ .1 uase drept 0' sUnca era die fapt un ItliJj,fiJt pe jumatate ~~:ngrop\8Jt ,~n. nisi p' ..

Era oare un colet de pe ,Dream ,p Se afla ei[ bl acest loc de, la na u fraaiu '? N'u era mal eurlnd tot ee m al -18'11- -- :~ (i'8SI(i; d ~ 'C t, - i) al t,~

-- -- --0 • ,- . .. L, -, .. " ., e- _ ._. , I _" 1 __ ma9 __ ...... ,_~ll'Lr...". ' ~

ca.tasU~of'i mia~ recenta ?' ,AI' fi fost greu de spus, :In tot Icaz.uJ~ de unde ar fi vemrw."t ,~i orice ar fi co,n,~inu t acest cur,a r, avea dreptul s,i ... ~, ia,

G,od.f:re:y n cereeta pre d~:na:fal"a,., Nu 'v,a'zlJl. nlei urma de ad res a,,, ,Nic.~ un nume, n'ruci maca!' una din. aeele initiaie marl, tilatJe dintr .. o su bi~.re placa de metal, care im:podolbes e euferele americana Poa te Icl, inaun tru se va fi gisind vreo hirtie care sa lndice provenlen ja, na tlonall tatea, numele ,proprie:'tandui ?' In orlee caz, era ermetic inchis ;~.i se pu tea spera eli ceea ce conr~inea nu fuses e distru s de: sederea ,In apia de mare Bra, m:n adevar ~I un cu."ia't de

'~I emn tin'~rt e ,i:1' ell .J '"'nn- b . raeat t'ntr ft 'lIn;i ele O'lI!'o,g, !L'l',ii\: 11"111'1111 fil"II;"lI, ehei a;iu- - [- -'I" de

,w, , ,- : ,1Il0Q~ I~~ ~''l;;,i!' lU, '.1., u~i ". '.!iiJ. ~I'·"V :~rilll,!~, ~' ,GSell!. nasa, i,.,!!O,!Il. .lIL~.iI!~Ji1 . i~l~ _.. II " .. "",:

a rami la ,ool~r.i ~ii curele late care ... ~ m':r.mch:~ngan pe toa te pa.rtn.tt

Oriett de n,er.i\ibdlUo([ ar fi fost Godf,flty' de a, cerceta conjlnutul acestul ,cu,fa!'~ nici nu-l dlldu prln glnd sa .. l spa,rga", ei 51: .. 1 desctwidlt" du.pa ce va fi s.fati'ma t hicuietoarea. C,it des pre a. -I transporta din fundal ,g(J,lfub,;d Dream Ia Win .. Tree, greutatea lu'~ ar f.~ :fa"c:~t aeest lucra blip osl bll ~i nlel macar' nu putea sa se ,~ndeasca la asa ceva,

; ;Ei bine, f;~l spuse God fre:y~~ 0 sa-l goUlm aiel unde se a,U .. a ,i 0 8,8, facem a titea drumuri cUe vor f.~ neeesare pentru (I, transports to ~ C1e este in el. '"

Se nuteau numara _ de 1-; extremitatea nromcntorlului 'p.'ina

_ _ ,~u _ _ u ~um _ [ . . e ,a -_, ~ _, - - - ,iF ",

la pilcul de, sequoia, ,...... a~nuximativ p,a:£lu mile, As ta va cere deci

·

oarecere timp Ii va pril,ej'ui 0 oarecare oboseala, Or, de timp nu

dueeau lips.it 'Cit despre obosea],I, nu era cazul sa se .gw:ndeascl ..

ICe eontinea oare acest cu fl.t '1 .. ," ~ l:na:in:~e de a se bi~oa:~te la Win .. Tree, G odfle:y vru eel .p"u,:tin, s,a. iD.cerce sa -m. des chidl. Ineepu decl sa des.f·a,·el. cuselele ~i, !odata d.'esf~.lctlJ .. te, scoase cu m.u:nta. gr:~~a. iD.v·e:Utoarea de piele care acoperea tu-fa.rul. Dar cum 88.-] des .. , Ich~ru.dl l' ,Asta era treaba cea mai grea, IGod.fIe:y nw: avea n:lc.w. 0 plrghle carle ar .Ii putut s5-1 ajute .. Evitl rlscul die a-§,i. rupe cut~tum, in aceasta ()lpie:Jtaj~e,. C~i.u·ta). a-~ adar ~ 'pie malul mil.r-ii un pletroi cu care incercl 5,1 .spalla incuietoarea, Plaja era :pre;$,lratai, ell buciti

d :"=:d t - f'~ ". .' ,.

e eremene ,(1 ura, •. :_ e toate rormele, care-r pu teau sent ca ciocan,

,_ Alese una, mare dU pumnnl, ~i didu 0 lovitura puternica :pUiciru

A,II'I! '~rg\,tjt'II'~ {l,w ~l· ·,!WJ.I,I}~'!l

SP',I'lS marea lui 5'U rprindere, ,za'Vorul se d,e~s,f,alC:!l. Imedtat, Sau tnculesoerea ~~H:'~ s,f,a,rim,as'e de lovitura, s a,g, broasca nu fusese in=

hi, x h I'

cr isa cu C. ,I eia,

In clipa elnd s I. rldiee ea paenl ,cu.:Flrulul, :ru:rdma lui G od:fr,ey 'bl-

tea CUI putere ~ -

In s fir~l t ICD.farul era desehis ~~J' in tr-adeva r, da,ca ar ~n trebui t.

-x '--f~',:l( _'I", . "' .... ,- "·1 ~ '.t- ,- - '-1'-'-: - ;f'" .. ·b-'-" tit '··1-'·'" '1'1"',·'"

Son S arnne InCU.!l8 oarea, :nu ar , 1 ,~:Z":. U .1.. P rea ~,~ or"

Era 0 ad,Ie"V,a:lr8 ta, l.ad' de fie.,f' acest cu far ~ Peretli in teriori era u ,e:apb],~,i.t~ cu ta.'bUi de: zinc, in asa fel lnelt apa de ~'male' nu putuse plilrundlt As'n fel el, ,1 ucrurlle pe care le eontinea orielt die fragile

!fij- ,It~ fost ,', -0' •. ' tu ,--:)J: -_~:i(,4!- ~'--'+'- A ,·-f: '··t:::< ste --,

"l d_ ,OIS 'I"~, Sre: pu _ JS,er.!.1, paS "r.a, J nl~,r-V p,er ee, !a, .s ,a,re, •.

§i ee lucruri !~ Sco~ind.u.'-le; 'Godfre:y nu-si putea retine exclama .. ~i,ile, de buenrie !. Cu. sigura:n.jl, acest cu:f,l~r trebuie ca. ,a.:parJh1rUS6 vreunu i cala.tor foarte practlc, care avusese de, gind ,$,a, se aven tureze tntr~ un :Un ut in care ar fi fost redus nnmai la propriile sale

resurse resurse,

·t- ,- '. .. I ... ,. d .. f-"x ~,. ~ ,t:(,., ~,I' -",'.. • . ," ', ... ,. 'f" ,:' ,._, ,. ", .. ;ji.", • ,.

m pnmui nne 1i rurane ~ camasi, prosoape, cearsarun, euvenun ~

apol haine : bhrze die nna,~ ciorapi de lina ~:~. die bu'mba.c, pantaloni trainici ide p~H'za ~d cati fea, toate noi, flanele, veste de stl?'f'~ g'r~\a:sa ~i rezistenta ; aJ'po,~. d,(n~_a, perechl de. cizme grease, p,an.-bi)fru, de vina'toare ., iIi"'Ii, '~la"" rli die fetru

t. g" ,~~,g .. _ _ _ .'I;;l!I,,.

In ~d doilea rind) eiteva ustensile die buca'~arie ,:i. de toa ].eta, ~:

- - . "- - - .' • . I ... ~IL i .-

oa.ll - faimoasa oala a fit de dO,[i;ta, f _, 1 bri e mare, innc p entru

f· .. '. "';Ii. 1" "f' 1":' • ttit ,- .. ,- - 1" ,Ai:l!l! ' '. ....

ea ea, 'Ce81nJ,Cj; cueva imgun, rureu IJel ~l cuji ~ e, >0 og mea m ica,

peri i, pen tru di feri te intre~buintl'ri :; ~~n s fiq:i t, ceva ee n u era deloc

d d I' .a, ~ ~ t" ~.. ~ - 1 d' 'IlL,;, ~, •. d

__ e dtsprejutt, ,a.p:![DX,w'm.a:~.v ,c.ru:ne,~ sprezece ptnte '1 ,e; racs uu ~l ~_ e

'fa.f.rua 2 ~i mai, mu ~.h,~~ :~ ivre de, ea flea ,~,i. ceal,

:I. V~tih_~ u:ni:t.:~.'te' de :miS,UI"1 pl!n'h'u U¢h.~cl!et~ ~g~l.a eu a,:pro,~:b:[li!li:nv 1,/:11 U tru, :ii: :Ra!!!hhu d I_n m~Ii!1!,s:J!.

" iI 'ill t. d",~ , , 111 b 'h· f d iI f" .X ):!:

rn ,a,1( trei ea, nnn, clIl,teva unene ':: .iurg~1 lU mare, strec le'~"i:r«stI,~'U,

de! mini", un asertimeat de euie ,i :pnte'~, eazma ,~.i lo:pat,a." tlmacO"p~

t - - t' ,- II "t '

"~'" - ""'" "

o Dr,~,es:",: e I c .. ,

In al patrulea rind, anne :: doua, cu'pte de 'vtnl toaeetn teaea Jor. de piele, 0 car,a,bina ,l d,ou,l, 'pu~rUi trei fevolvere leu sase gloanje ,,:i

i rt i:!ll: '.' I, d 'II~ ~ 'iii t, lit. -If ~

101 impci '_ ,In'l~;ii :prov:~z;le ne ajJ.~.,ce ,~, Iglloa~n~e ~ tea Ie: aceste acme p~-

rind a n de I,a brlea p.e lenglez1t; in :s,fi.r~i'tjl 0 m ica farmaeie 'de b'uz,una,f, 0 lune:'~lt fJl busolo;, un leronomelru~

Se go,s,eau aeolo d .. e asemenea ei,ltev8, volum,le m'n ,en,g]leza" mai multe testele de hirtile ,am.bl, creloane, In cud. de, scns "~ cerneala un calendar, 0 bi,bUIC Icdiitat.lla, New' York,i Ma:nllalul b;ucat,arulu,j

oeriect .'

,,... 'i"" .t' .. AI - :1(., ~.,- '" ". " ~, , , i"",)l!,;M' ,;I,', ·Ii, ,~ " - ,It" - ,,- '"'I :"; - 'U--

in r-adevar, In aeeste ,lmptfeJ.IIJ,la:f1,. IL,Oa,lI.\,e acestea censnnnau _ n

Inventar nepretuit, _

A:S'~fel cit Gnd:f,rey nu mai putiea de bueurie .. Chlar di8100 el personal al fi comandet special a,ceastl zestre pentru ,aj u torareanau ~ fragiatilor in ~ncurclUurl,. BU. ar Ii f:ost Imai, loom ple~!," .

df ... ~ f-' ,i' 'x, de a-si I' ~x' I"

IGo,,'rey .~:~'I crenae ,P aeeree : e 8,""1 expune pe PI, a,J~, toat:,_~ eo-

, "f"'- bi .;II'" f'x If: .. s, ,.,

moara sa, Cereetase necare '0 .,'lec.,t~ dar In C1Jl:~r nu, g,~SI se mei o

hl '" t'." ,:Ii!, I.. .. di .. f!.a -- ,I, ,", , , , . - 'io.. .. -

htttie care ar n P'Q tut S~"'I In!,I('ce' provenle'D~t 91&1, pe ee cerame

fusese ~m,barca t,

In i.m,pr: .. jurimi, de, a 1:t fe ~ marea nu adusese ni,lci 01 altl, epa v~ cUn'U~-'U,n na u fr,a:giu. recent; Nlmie :pe S,till,cl" nimie PI' '["la,j it Cu farul trebuie ,el fusese adus in, acest lee de flux, dupl, ee phttlse mal mult salt mai putln limp,. lntr .. ,.a.devl:r', vol um ul, "in r,a,:poirt. eu greutatee

... ~ ." - 'i , -,- -1M ' , 1, "" " , "f' +.X

sa, :ru ru. pu tea aiugura, menjinerea J)B, s;u,pra, ,a'Ii-.g~,

Pentru un timp oarecare, decl, em, d,lo! Qia:spe~;i 11 ~nsum,ei Phlna se gisearo, lntr-o mare mib,ura, Ia ,a.dlpost de nevoile vjlel~~ mate-

. - 1 "'1 'ft)..," r-" "':l!ii!, lie: 'I d~ d

rlale ,_ une te, arme, ustensi e;li ,ww .. arnl.le ; 0 : ~er[Cit~, "a:n:s~, ,~,e na use

toa te acestea,

I' die la sine lnteles cl lui IGodfr~y nu-i pntea treee prln glnd si, ia CU, eltoate aeeste obieete la Win.-Tree~ Transportnl ler avea sa necesite ,mai m ulte drumuri ; dar ar fi fcs,t blne ,$,1, se ,g:rl ... beasce, die teama unei eve:n:tuale inrauta:~iri ,3 timpului,

PU,$ e deei eea mal mare parte din aeeste m,u'crud ~n. cu.f,l~r'~ 01

... ' 1- t~ - t' d ~ d :!Ii: ,i I"

pu sea, lin revo ver ~ Or oarecare can tta e ne prat c e :m;)1J~Cij ~l auce,

un cutit de 'Vina.toarle~ ocheanul, oala, ia'fii numai cu ee SiB 'incl,rci., leu ra rul fu ap 01 inch'rus cu gdj a f ~ i,~ cu un pas gr,l bl t, G od:frey iIi, reI u.a. drum ul pe ! i torel,

Ah, ce prhnire n flcu Tartelett dupa un ceas It S,i ee muljumire pe profesor Ia auzul enumerarii noilor lor bc"g,ltU~ pe care i-e

f'~ eea ~levl il11 S :Xu~ ~ ~ '0", 'Ia, ~~, ,nQ"~ o;J, m '!!iii i a 'II iIJj." 'rrl~' - - ~ b' ~ 'IIl-,X d e ili!a. '. -"' iii:."

,a~ . _'~ _ 1Ii!io\'. i~!!>4Ji, __ ~. -_ ~ _ ." .'. 'R_i1iA;I' YR,tA ,I . 'Q' .I!~~',~ ,~,"" ~m I ,iii ,..U "- •.• -) :111. ~r,U;:::ll~'e:!< :11 er,l'"

eire care se manifests pr.~ntr .. o serle de, , ",j'et'es", battus n, incheia te printr-un trlum "f'-,·a,'m pas de ,.-;'~~ ... 'L,-,~~·t~,j: I'

" ,. ,I~ __ , it ,,!!Ii!Ii., . .III, -,~,;;II .'V~, ;;)lA., ,~,~Ul, - .'

N~ - .... , ~ - · ~: A ;x, G d f~' .. d" d·)! ..

u era mea annaza, ,". ~a till - •. ;0-; ,re,y vru, imedta t~~~upa masa,

sa se r-~:n~oarcl la Dream -BaY'~' :Era. gr.a bi t C~ total s,a file pus "in :sig;ur,an:ti ,in WiU- Tree,

Tar~elett n u fieu nicI 0 obleejle §i .s e d,ee:i3J.'ra gata sa, plece, Nu mai avea de supra V'e,g:hea.'~ nici mae-ar focul care ardea, Cu praful de nu ~Icl e u sor de precura t £,0·.' cul - 0: ri und lie· ' Dar lii"II'fI!IO:" f·,I§!I:~,fi;r~I'!I~~ '~'l'!I} a

r' ~ y -- r - - - -- -- - .~-- ~ •. , -_ •• 1 , ~J'~.II:. ~~v !IlAIL~, ''''vlG

ca",,_ln "Ii psa lo;r:, ra solul sa :po.a.Ui fierbe wtlioet, la foe mic,

. rnihr .. o 'cH,:pa, oala, umplu dl, 'CU[ a.pa cU:n. rlu, p rimi un sfert de agu ti ell '0 duzina de ra,dac.ini de: ya:m ph, care ·tr,ebui,a 1J. sa J~n!a. 10 c die legume, la care se ,adau,g,i puUn,a, sare ,gisi fa bl. scorburile s,U:n _,

cnor~

O ~,x se soumniasca .a0!Jj si s;nDur~' I (!'''''r'!g'~ -T-I ~ --'#.t,,,"~II~t*"-~, ~-O; -~ ""

'...... ~ii::l ,', ," 'Q',r - " I.' ~~~II!.,.~ 'I!oi:~, 'i.. ,·"U,!t.6.: .. ~~, " ",,'~, !'~,~ " '0'[[ I!;~'.II!,'",;,; _Il:~, Ci!ii!I-f''i;.;' :pa-

rea roa,r£e sa tis:f,allcu.'t de, opel's. sa,

~-." ~ ~ t"'" I ... d D-' B'" - ,",' ~ d d

I '. 'I' \'- ~ .'Ii ,", I . "1 ", - . : _', "_-.,'.. ." .. ") :- .. - ""',:-'1 I' ._,':", ,', "" -:-.1";',.' ,"[ [ 't . ,"", .. -, ..

.1 n~~,1 alp ecm ~ ell. un pas usor spre Iream-.a.y:, ta,~.n.. pe nru-

mul eel mal seurt,

C-'-uf-:x--'-l,~'-'~'- tot . -,··1······, ·O-·,·--·d' 'f"" "'~II d':~ .",,,' :.'i .. ",~,,- "b~':"""'~ ,-.,. d ,- ~.~-,. ',,",'

... '~, ann era, rot aeo 0,.- O_I~ re:y u .... eSCUle ell _. agare n Ie aeama.

In m'i,jlocu], s t:riga telor d,e admira Jie ale lui. 'Tartele~'H'~ se proceda la e triere a dlverselor obiecte,

':1' ;, dOl G-' dilil! '.' M '1 .... f · iJ;

D acest pnm ,,: rum, .··"o·'.i.r,ey ~1 '~ovar~,~;u, sau, tr.ans_olrDul~l :~n.

ca.u-';':"' de '-I"-'O···~:·-'---X . '1,·t'I'I'~ -,~ ·..;al,,-Jiii 'nl· 'W·"WI-T···)·' ,----- J -~-. nitiile "'~

~ n 'e. povara, pu nra Sa anuca ta '.' ,m,w, = ree armere, mumpue ~w,

~ d-" h ,i

," .' I _W",.''-,'j' _. <": II'" - .--:- ,":'. ~ ~ .' .-:

o par re .. In name,

Be o dihnira apei am bldo:t d.u,:pa· efortul facu t, in Iata mesei p e

aare abur .. '-, ..... "I'I;,:l!i: d ' ". ,i'; -, .. '. -' . .- ·d-···· ,1 --,.~~,~- .·-l·,-~~,x en

care a urea, acea SU',Pt! ':J~, agutr, pe care 0 aeciarare exeeienra .. _.-1_

desnr ..... JfiI'~'lI!'np, d'·up.i5:, 't"'puce' 'I~' ·pro .... fe QO, ., ..... .J'l"U~' .:::il r: fi fost a1'~! '~I . .JIla, , ... ] n.' , .. ·:1!.,.l~ 'IIiI'U"; ,if,

~~ r -' ~ .'V~~ ~J! "," - '. _ .~u' ~ 1 . ~" : •• Iv . ", "," "." . >~ ._ ,-.il Uj ... ,i:, Q\. . "," ',',. ~!l. 6 lv~ !UJ.!fW- .. .I,' ~].l I~" ·,ll~,

ceva mai deU.,~';o. 5. I O· '.. m in un et - re zul t ..;!I1,t·: al Iinsu ri l or I

_ -- _ ~- _ _ 'i,,!\1I!, _ ~ . :1" ,. g. .... g. y ,h,lIf'"o.1I .. ,ill lu ,

A dona L:d", in :30 i ulie Go d frey ~i Tartelett plEH::-a!Jta d ~n ~od!, ~:~ in ,a~l te trel drum uri s n:r~irl de gont ~i transportat contin utul ell fa ru ...

1 '. 'I int d ' ,',. 1- 1- ~ ''AI 'I tot 1 d

_ UL mainte x e vemrea sent, une te e~, ustensuele, 'OU.l. era ,8 •• ". us,

rtnduit, inmaga:dnat la win ... Tree"

Ins fir~i t" la, 1 ,a ugus'~~ ,chiar ~i cuf,arul~ 'U'rU nu :f.ibra greU'~a te de-a 1 ungu], pIa j'le.rn.~ i~i a flaJ, loou! in. 1,10 c tdn !,a:~ tr.ans f'o:rm hmd u ~s,e 'in

'm ~',d'~ a"" d"- e' 'lI!'u.J.1:;;::;; 'T' ~'''5i 'rt-'o'~ ott- .... 'I'~ .~.-.- ,iJi;:b' ~ 1";;+'a' toa- Ii.'!'-P·, ,'"]: ~-l ~U1IU' ,;; ;;:"'~' t v" e dea' '!':!il iI'"'~"~I'm

~,Q" .... ". .... ~ .;1[ "-,,. . Q, . 'v,l~ " ",11l;lI!. m,'Y -lJ!IL,!Il, " ...... ,I, ~, ,r.~, Ib. . .ai, .~, .<lIq lj.,I,::; . ' .'. '~li,..!!;.<Ii.

'~'~ .. --'1-" - 'N f' d ~ d ... :'O;' §"'" .' ~

. '. '. I' .. _. .'. - ., . [ '. -", .. .. - l '. • ( : [" -, , ( " -' .' jl' . ," -"J I, .,. -r I ·r,

V'11 toru, In ro,z., ,I •. , U ar . J "e e, m,rr,a,re,aca,~ ].!D a,ceas t·', Z[" cu. m ~,cu ja

sa vio'a!a in, mina,,_ 8-'ar :fi d~.s, la eleNul sa.'u, ~i i -'ar fi 5,]_JUS ell b)l~tUi se~riozJ~a.tea,~, ca, ~.i dud s-,ar' fi ,a,flat hl salon.ul locu:[n.~e,i I{olderM.p ~

- ,Ei, bine, dnlgu~ ~m,eu Godfrey, nu a,r ,fi timp1l.ll1 g,1 n.e ,I'ieJ.'u"am lec~iile no,as'tre d:e dan'S?

nil: . . ~~

!N CARE, SF.: l.NT:IMP.LA 'CEEA OE SE· ·IN'rllM:pLA., eEL JP'U~IN' 0 DATA MN VIA',TA ORICA·E..UJ: :RO,B,INSO':N'.

- A-" 'U'i'jIj'fll::o'_'uTIC' S'" A:" U 'IN' C--H-IP'U'm1!'rlj'!'

", .', .. -., 1.!Il. £iI"~I' '1 .:", ~ " ,-:', -,' .w. -:.1.' : ... ,., . ~-JIl.-

- - .- -- -

V'mi'~(Jlrul se ,ll.tB tao de cl 'in tr-o lumina. mai plufwn $;umbri,. Da,ci.

Tartelett, traind nnmai :in prezent, nu vedea in posedarea. acestor Jnstrumente, ·8, acestor ustensile deelt un. mijloc de a-si face ;aiCleas,ti singuratate pujin mai pUi.cu~a~ God·fr,ey se ~i gindea la posibilitatea de a pa,r,is~ .. run~r~daL Phina, .N U ar pu tea el oare sa eons truia~'cli aeum o ambarea jlune sufieien t de 8~)ndi care sa, Ie .p ermi tai s I a,j'U'D.;ga fie

i dl ,. '. f' bi - f'" ~ - t

pe un 'Us car mn apropiere, .1~; p e vreo cora .' ie care ar . I r trecut pe

l~ ~ ~ l-~ ? mga msu a. :i

In asteptare, ideile lui Tartelett fU'ra cele a cairo-.r leaUzare le ocu.p.a:ri mal ales s aptl:mtnile care urmars.

'En adevar, in. cu rind i,~ .. hls,taiari garderoba die la WJn~ITree, dar bota,ri:ra " tinlnd seama de, nes ~gur.an~}a 'Vii torului, sa nu 0 u tilizeze

d .... .• . ...... S·!ii.' f" I ::;::, de i 'Il... 'I'

__ ectt ell ,tea. mai ma.r,e g:n]la ,. "a nu se . eO.108Iea~ ea oe aeeste name

d e ei t: in m,aSU[ifl 'in 'CaJ re era necesar - aeeas ta era regula eli·tela profesorul trebu la g,a :~. se su pu:n.a.,

....... La ce bun? spunea el 'bo:m'banind. Prea m.uUi zglrcenie, dragu~ men Go dfr~~l ] Ce draeu ! Nu slntem silba;tici lea sa umblam

pte j u matate goi '! _ _ _

........ l5ai a vern. ierta re, Ta rtelett, ~~. raspundea Godfrey, sin,tem sitU ..

be t:~ eli ~i n u alteeva ~ - - .

= Cum vrei, dar al sa, vezi ca' 0 gIl pia f'asim insula lnain te de a

fi purtat aeeste haine I! _

- 'N u ~tiu. nimic, Tartelett, ~:i. mai bine sl. ra:m.i.na, deett sl nu '~J" 'U·. na'~ '~

01 ., .C''' 'Iii

, - ,_ a- D18,r ~ ~~:n. :S flr~i t, dumlnica eel puti n~; to sa f:~.le permis sa ne

gaUm putin '?'

. - 1E:~, bine da 'I Duminica ~1 ehiar 'in zllele de' sa:rbl toare, II.·s,"

punse Godfrey;~ care nu vola sa-~:~. ne(~,a]iea,'S.ca, prea mult tlO'v.a.I'a~u~ ;, dar cum as'tt!zi este exact luni, mai avem 01 :5 ii:ptim'ina 'in tl'ie;a;gi plni sa ne facem frumosi !.

. S e in~e:~,e.ge de hi sine; eli, din clips in care a ]Jun:s ese pe insula, God'frey nu 'U itase ,$·1. noteze flecare zi care treeea, As'~'fe·m. ea " C'U ajutorul ealendarului .gash :hl. cufar, putuse :$1 constate lea. acea zi era intr-a devar luni.

In ecest timp ~,.~.i ~m,paIJ.ea.u m unca de toate zilele, file care d U pll apti tudin r~.le sale, N u mai era. neeesar sa vegheze Z·~. ~i noa.pt\€ asu-

-'1 •. , . '. f .. '. '-. ' .. ,','. -- .. "l-'--- -. - .,- .. -,,- . sib "-I:'t;(''-' : .... 'iii ,-, " .. -"A):!: .... -~ ,-~,-- d

pra umn . ·'OC pe care aeum aveau posi .1,1 1. a"tl SH-l apnnaa or.ru,lcw.n"" ~

Tartel ett '!'ill tu deci sa P" i rasea~n;2t n'U '[,i'ra p-ili'~ere de: ral!] aceasta

- . - .. _. ,... - ,t"' ... , .." .. , . - . . -" ", ., , , , - - I", .. , '--'- ' -' ':II - '-' , ..

sa 'rif"~'H,:!l: ce ,; ~Q pot rivea atlt d ~ bin e '~'n-'-I sehlmb I! '~'~ d ,x'd'in ln sea '-m'-"~' ~ .. 'W-JIUIUIJA ",: "' .1. [i:)~ - .. v.. ,~, ,_: ~ I Q~'~ .. _'_~I U_I~_"_'1!l J.~ ~~\lW,~.J, _.~ _ ~~ ''':' ~._- ,. __ ,.. ~~ .,,_,,~,~

die acnm inaln te aprovizlonarea cn Iid.~,cw-ni de yamp,:h. ,i camas, mai ales leu aceste din, urrna care constituia U piinea lor de fiecare zi,

A,~ '8 It",~ 'p' ro ~;:!i;C'O. rul se d IU:·C··· ea ~"iI'? fie .... ~ re "7; n"'l· •. n ~ '~,g, 11 ;i1ill ;I,~ ar bu ~''''1'1- '0, ,If-

c;re ;,a:~;;u'~ ,ci-~p1a,din Q s~~; tel;wni:T,:ee .. ~m~i,~ ~,AI;;ag Id~, . ii,cut

.0 mi la, s,a:u doua, dar se obi§n.ui, Apoi, intre timp, se 0 c.:u,pa cu culegerea strl diilor sau a, alter mo~.'U~ te din care consnmau Q. mare eantltate,

I - - - f 1; ... ~ ...." 1! '1 d

In ee-l p:ri veste 'p e Go d r,ey~, e'lj, :[~1 rezervase gnja animate 0:[:'_0 ..

, -,~ '1-"'" ,,~,,- -'''31",,,,"''10'''' dl , cuiber M,:j&ii:"li<p"'o, .;;I,Q; 'm·· ,~~~,~q"r D"U-'l' ~~'CjD!Ji n1.es .. ~lc!e, :y.~, ,a, o~spe11 ... · r 1.'·10 CUI, g,r,.,_~,...,-,.;iII~~,~, y,~ '-'_itl .... '!iO!I~,~' ,.1.- .. Jl,," ..... A,

niei ill ,place:re;" dar in. cele din, urma i:~:i, lnvinse scirba, A~a I~a,t dai~ori tl :m i", rasolul ,apiir,ea, des Il e masa lor j' urma t de CUev,l, bu,ca,,~i,

d '- ':Ii:, _',,~, -,''' (-,-,--~ :'1-' -i= .... ,---,:-: 'j :h'--,-··-Zil:;.li, f·' ... ~, .. ".-~ '.,,:' 'd; . "t'I,1 d' I~ ~-QI'I-;'a··(tX~ e, l,n p ~U ra,., ceea c e lorma ,0 ' _ra~,~. ue _looa,re ZJJ, _ es ill '. ,e ViQl.n _ G_

!elt despre vlnat, in pa.d.uf'i],le din ~ns,ula, Phina em din belsug ,,1 God.f'rey i~l propunea sa .. ~i. incea,pi 'v"initlll,ile mdatl ce alte gri,j:i

... -" 'I" --,' ..... ,-. , e . ,'c ,jI:~ d-" ,t .. - .~, .' , s·· ""1" c,x ~:' 'f,'o·ll.t't~e~'s"c-;c b ine a- r--

m,,8J~, u.r,g,elllle, ~;-\ar ,lit ···.1, un, ,r,~g,az., --nCOIL,ea Sa.-y~, . JJ!V~U . _"- I, U,,," . '

. -- . "·1 ' . --.~ , . ,Iii'. Lde . "" . ~:-,.' (j'I' iI"'iIo'a'-'- tele d '!Ti; '!::i;¥C'Q:n· alul ;Il1!g,u- , d- ~r-- ~'~i'~ ln a,'~'iI!"fIi*III3i' mee; p,ra,Il1!1!,il I.,e, ,pU,~,Ci1, ~~ ro' u!Y<n)lIO,iiy I,-h~, QJ;.,i;;I'~,-- !!!'I"" .... ,g,. ,!, I: g, ~,~IIlcl!!"._ U.:m.III.ii;,

ca instalarea ,g,os:podlriei lor s.a, fie pus it la punct, _

ICU, U De] tele pie care 113 aveau putu sa injghe be: citeva banci in interiorul §i 'pie U:n,ga, WiU:- Tree, Scannele flJJ:~'li elopllte cu barda, masa, mai pujin s.g:runJ,ur(),asa., deven i ,m,ai~ demni, de: farfurlile, castroanele ~i taelmurile 'ell eare 0 impodobeaprofesorul Tartelett, Asternuturile lor die iarba fu:r,;I, potrivite in ni~,te rame de lem n ~i ast:f,eJ acele ia~teirn u turi ]:uar§ un aspect mai plicu:~, Dial,lel, mal ,~w,p~

... '"" 1- 1 '1 1 --. dl '. ~ d I" u,

seau mea salta e e, eei pujm ~~e cuvertun nu :ma:~, aueeau ,1p'sa,",

Diversele 'IJ:S tensile de buca ta.de nu mai :z;a'Cea,'(I direct la plim'in t, ci ]:§\ru, ,g,as:i.di ~ocul p e polite fixate pre pe:re:p~, in teriori, Lucru rile - ttl f,irie~ haine _, fUli rinduite cu grij,a in. fundul unor dulapuri

'-' - - '

scoblte chier in scoarta arborelui de sequoia, la adlpost de :pra:f.

Armele le atimara in perete '

G'od fr,ey se ,(Judi s a, incbidi locuinta, desi se :palea ca, alte fiin ~e

vii H..U @;'V;';f!o,~.e..-,- ' ... --- olo ",,,,,.t'ii.h''ilI'~''!; '-- A~t', ..... - ili"il;'!::i;,:-,i~ animalele dom estice vI n '~A.IIl;;;llI!J.'!i,o!.U pe, ac-v' '. :" I!l,-/U' "~,~\~,, P'\o'tri1l' ~'" nVl!;lLp I~I"",~ 'I!,;i!!. '_ _ ..:Q !w.~' UIi.u, ~ , lJi!.""da"II:"'" >

ar fi putut s11 - ~,e t,u:~.bure somnul, Cum nu putea sa taie sclnduri ,CU, singurul fl~w'astri u de ,mina p e care ll avea, se 'fo],osi tot ale

b .... -"~ -.. did ID d '.

1'1'.-····· ', .... ;',: ~,' ... .',.- J', . - . '.-"'1 _.,. ,'p"'- ,-'_:: .····1(.'1 . -' .. :-:: .... ,_ ... I' 1:- ~., '~-. -.- ... ':1 I '~"'I[I

ilIlca.,~la te ~,~, _g,w.oase, _}e srcoarj , .: _ e lCop,a ej, P e oo.re ,ec eSpM'lnse, U~Oi ~

Fa,br.ruca, as.t:fiel 0 u~i d,lts,tl!JJl die ;solidi ,pentru de~$chizitllllra din WiU-

'9' '1 '" -" - ... ,~ d x f-'- ..,' ... oii:' >t 'm "I' 1;1:.

T,l'ee" In ,ac.e a,§.i 'hmp; Ude:OUil I,er,es,tre m:it'Cl, una Ul, :1[,3l,).'B, ce;w,leL(I, 'Le;

in IR§,a, f,e::~, incU, s.a, I,a:s,e sa p,a .. ~r-und.i in. in tErdorul :inci perU ,3;lerul ~i 1 u:m.ina,., 'In timpu.l n,op:Ui ~"~ inchidea u 'eu oib~oane ; dar). ce'l. ,pujin.,~

9S

i'!in ~I!IJ!

De altfel, aceasta a .. parij~.e a. un.·~rn, JUm, sau a unor aburi nu S'S mai repetase, and. God fre,Y :1,ic11 pentru ·a doua o.a..d1i ascensiunea con ului dl~. mijloc .sau cind if'i@' ~'II·r .... !!i!, din ·iirlill;i"ilo~.iII in ···,l(·jl- U' risul '~\'~''?,lt: al W· ······;·1-1--

___ ~, ~'Iioi! .~" !;,r,U~. ~ v ~. _' !I,;o~, U!.l " d!!,iII.lI;"iI'!UI. _" f.(;lID _ iIl'l)!'. ,1H!!il!!,_ _ g . W

Tree-ului, nu vazu. nrumic die na,iU'[ll s.a,·i ~,h:'ag"a atentia, Sfi:r~i deci prin a u:ru ta aceasta intttimpru,3J:'e:.

Trecura mai m ulte s1t-ptimi'ni ell aceste lu cr,a, ri de, amenaj are ~,rn cu. aceste expedijii de, Vhl~Uo.are. Pieeare zi ad ueea ell em 0 lmbn nl,., Ultir,e ~ vie::~ii lor,

In Iieeare dum:ru:nw,'c:a,~ ,a:~,a cum se illn~e;leses,@ir'aJ Tartelett 1,1 imbrica, hainele cele mai frumoase, In aceasta zi n u flit)e~a al teeva deeit se plimba pe sub arborii uri.,a:i rn. cru:rnltt:n.d din vicars. F,acle',a p Ii ~ mari de ) ~ g:~'~s,ad,a. ". dind u .. ~:i singu r ~1e:ctU" deoarece elevul B,a,lm, re fuzase ca tegoric sa - ~,i con nn.l1H! 'ClIf,S:U.t

_ ,""'"", La, ce bun ? r,l'Spu.nd,e~, Godfrey la insisten ~el'e pro fesorulu L r J~. poji :rn'n"ch'~:pui dumnea te un Robinson :~,'ldnd Ilectw rn. de. dans, i.i de '~inuta l'

....,.., ~a de ce n u ? relui foarre IS erios Tartelett, 'D'6 ce un Ro binson s .. ar m'~ps:i de >01 ~inut' ,aleasa '1 Nu pentru altll, !c.ru. pentru el insu,:ru, se ell vine sa ,a~w,ba manlere elegan te [

La, es ta 'Go'dfley' nn mai III yea ee ~,a :r~.sl)Un:da,. TQittm:~i n u ,ced,it ~i . pro fesorul fu sni:~' 1$, •. p,rofes,eze. h1. g,{)I,L

Ziua de: 13: septembrie lu ma,r,cata de, una din cele mal mari, una din cele mal triste d,,~ep,tU. pe care le pot, incerca neterieitii a'f~ nca,~i de un neufragi u pe '0 in'SuUi pus tie,

-.= D,a.~i" Godfrel~' -~u ~ai Vi,lus,e ',Jd~ioda.ta!~i.~ vreun punct oarecare

a~ w,":~rui~,ei, fum'wl inexplieabil ~d de. ne,e;asit) in aceasta z1, eatre orele b~\e~~ dupi -a1niazii.; atentia ll fu at ['.lsi de un. ,8 bur lung. a supra ori ... ginii ca,ru:ia n II se putea ln~,ela,.

Se.dusesesa se plimbe pina, la extremltatea Flag-Point-ului, nume pie; care il da,'d:ws e capului pe care ae in~n ~a pa vilionul, '0 r, ~a"Hi en ~ privind prin ochean, za,ri. dea supra orlzon tu lui un fum. pe care vlntul dbID vest n abstea in direetia insulei.

Inima ~u:m 'God frey 'bi tu violent. ~, 0' corabie !, ~rtrigi el.

Dar aceasta corabie, acest steamer avea el s,l treaca prin apropierea insulei Phina '? e,i, da,ca, trecea ~ se v,a, a p ropia d estu 1 de mu:~,t ~penttu ca semnalele sa ,poa.ti, fi v,u;zute, sarti auzite de ID:a bordul 'sl,'U], '1i Sau, mal curind, acest Jum~ abta intreva:zruJ,i, avea s,1, drspaJ'r-ii odata ell v,:a,s,ul, tn nord-vestal sau in sud-estul orlzonnrlui ?

In aceste ,dh)u~, ore God fre,)" fu p'rad.a unor em,loltrn~. al temative, care- i d~d,eau sta,rw, mai usor de numl t decit de descris,

- i I ~- 201'0

.. -': ' , ,...." , I' c' • .: .•... I ". I ,".

• P,ro, eceut HI '" ..... _." •