P. 1
Contul de profit si pierdere - Forme de exprimare a performanţelor intreprinderii

Contul de profit si pierdere - Forme de exprimare a performanţelor intreprinderii

|Views: 9,168|Likes:
Published by viragnicu

More info:

Published by: viragnicu on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Contul de profit si pierdere - Forme de exprimare a performanţelor intreprinderii

Cuprins Introducere

1. Reflectarea performanţei financiare pe baza contului de profit şi pierdere
1.1. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului britanic 1.2. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului american 1.3. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului national

2. Sistemul de indicatori folositi in evaluarea performantelor
2.1. Soldurile intermediare de gestiune (SIG)
2.2. Rentabilitatea 2.2.1. Analiza profitului 2.2.2. Analiza ratelor de rentabilitate

2.3 Profitabilitatea

Concluzii

Bibliografie

Contul de profit si pierdere forme de exprimare a performantelor intreprinderii
Introducere

2

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea utilizatorilor, fiind esenţiale în economiile bazate pe investiţii private. Conceptul de performanta se intalneste in literatura de specialitate cu diferite sensuri, de exemplu: succe, rezultat al unei activitati, actiune.1 In domeniul economic, conceptul de performanta acopera acceptiuni diferite, cum ar fi : crestere, rentabilitate, productivitate, randament.2 Furnizarea de informaţii despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma desfăşurării activităţii sale pentru îndeplinirea obiectului său de activitate revine situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii. Prin intermediul acestora sunt oferite informaţii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi : investitorii, actuali sau potenţiali, salariaţii, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, conducătorii întreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informaţii. Nevoile informaţionale ale fiecărei categorii de investitori se concretizează astfel : investitorii vor evalua posibilităţile de cumpărare, vânzare sau păstrare a acţiunilor întreprinderii; salariaţii vor avea informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii luând decizii privind considerarea altor oportunităţi profesionale sau schimbarea locurilor de muncă; creditorii vor determina capacitatea de plată a întreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau păstrarea în continuare a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate; furnizorii şi ceilalţi creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al întreprinderii pronunţându-se asupra iniţierii de noi legături comerciale, acordarea sau anularea facilităţilor comerciale; clienţii vor lua decizii privind cumpărarea produselor firmei şi colaborări pe termen lung, iar conducătorii întreprinderii iau decizii privind operaţiunile pe care urmează să le întreprindă pentru bunul mers al întreprinderii. Majoritatea informatiilor cerute de utilizatorii de informatii sunt cuprinse in contul de proft si pierdere, iar cu cat acesta este mai detaliat, cu atat va fi mai transparent pentru utilizatorul informatiei financiare. In cadrul contului de profit si pierdere, componentele sale sunt trecute intr-o anumita ordine, si in lucrarea de fata voi prezenta diferite modele ale contului de profit si pierdere in conformitate cu referentialul national, britanic si american si sistemul de indicatori folositi in evaluarea performantelor intreprinderii.

1. Reflectarea performanţei financiare pe baza contului de profit şi pierdere

1 2

Annick Bourgnigon, Peut-on definer la performance?, Revue Francaise de Comptabilite, 1995 Bernard Colasse, Analyse financiere d’enterprise, Editura La Decouverte, Paris, 1999, pag. 23

3

urmând apoi interpretarea lor prin comparaţii. este vorba mai puţin de a măsura un patrimoniu decât de a ajuta în luarea deciziilor de către terţi şi deci de a anticipa performanţele viitoare.1. Feleagă. ci este determinată prin capacitatea sa de a genera beneficii. unde Bursele de valori au un rol mai mare decât cele din Europa Continentală. evaluării performanţelor. fie într-un anumit moment în timp. 4 . Economică. se calculează o varietate de indicatori. 1. Ed. dar corelaţi cu anumite procedee statistice. Într-o logică de piaţă. care traduce mai bine această aptitudine. 3 N. Dincolo de frontierele vagabondajului contabil. detalierea elementelor din situaţiile financiare realizându-se în anexă. ci devine un indicator de performanţă. americană si naţională. În continuare am prezentat modelele şi schemele de cont de profit şi pierdere în viziunea. Bilanţul pierde astfel din interesul său în favoarea contului de profit şi pierdere. În ţările anglo-saxone. îmbogăţire sau sărăcire.Contul de profit si pierdere face parte dintre situatiile financiare de sinteza. 1997. Bucureşti. determinării riscului fluxurilor de numerar. fie în timp. Pe baza informaţiilor reflectate de contul de profit şi pierdere se realizează o analiză a performanţelor întreprinderii. anglo-saxonă. Standardul IFRS 3 Reporting Financial Performance (1992) a realizat o revoluţie în prezentarea performanţei întreprinderilor din Marea Britanie Componentele performanţei sunt considerate următoarele: 1) rezultatul activităţilor continue (results of continuing operations). Cheltuielile de exploatare sunt grupate în general după funcţiile întreprinderii. Contul de profit şi pierdere este situaţia financiară care filmează cauzele normale şi accesorii ale gestiunii în intervalul de timp care este exerciţiul financiar şi care fotografiază efectele aceloraşi cauze asupra situaţiei întreprinderii la sfârşitul exerciţiului financiar3. însă o analiză a cheltuielilor din exploatare pe categorii de activităţi este comunicată în anexă. care masoara performantele activitatii unei firme in cursul unei perioade date si este principalul document folosit pentru reflectarea performanţelor financiare deoarece furnizează informaţiile necesare. iar pe de altă parte. pe de o parte. valoarea unei întreprinderi sau mai degrabă a unei activităţi nu mai este calculată ca suma valorilor elementelor aferente poziţiei financiare. rezultatul net nu mai exprimă o variaţie a poziţiei financiare. Situaţiile financiare sunt simplificate la extrem. 2) rezultatul activităţilor întrerupte (results of discontinued operations). Cifra de afaceri este principalul venit înregistrat în contul de profit şi pierdere. Astfel. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului britanic Contul de profit şi pierdere întocmit de societăţile britanice este prezentat sub formă de listă.

3) profitul sau pierderea realizat(ă) cu ocazia cedării sau încheierii unor activităţi. sunt detaliate în note. elementele excepţionale (diferite de cele de la punctul 3) se însumează cu cheltuielile sau veniturile similare din activitatea curentă şi. Pe de altă parte. în contul de profit şi pierdere. şi. FRS 22 Earnings per Share (identic cu IAS 33 Rezultatul pe acţiune impune prezentarea în contul de profit şi pierdere a câştigului pe acţiune de bază şi diluat aferent rezultatului net. Câştigul pe acţiune de bază şi diluat aferent profitului sau pierderii din activitatea întreruptă poate fi raportat în contul de profit şi pierdere sau în notele la situaţiile financiare. FRS 3 cere prezentarea distinctă în contul de profit şi pierdere a activităţilor abandonate. elementele extraordinare se caracterizează printr-un grad înalt de anormalitate. Diferenţele pot avea drept cauze: 5 . de regulă. Este motivul pentru care astfel de elemente sunt prezentate separat în categoria elementelor excepţionale. analiştii financiari utilizează pentru evaluarea întreprinderilor rezultatul înaintea elementelor excepţionale care sunt consecinţa cesiunii filialelor şi a activelor imobilizate. Rolul acestei situaţii este acela de a permite comparabilitatea între situaţiile financiare ale întreprinderilor care au optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale şi situaţiile financiare ale întreprinderilor care le-au menţinut la cost istoric. provin din tranzacţii sau evenimente care nu se încadrează în activitatea curentă şi nu sunt aşteptate să reapar FRS 3 a avut drept consecinţă dispariţia acestui rând din conturile de profit şi pierdere ale întreprinderilor britanice. a căror mărime sau al căror efect impune prezentarea lor în scopul respectării imaginii fidele. Standardul foloseşte atât noţiunea de element excepţional. Contul de profit şi pierdere trebuie să permită pieţelor financiare să stabilească previziuni asupra performanţei viitoare a întreprinderii. 4) elementele extraordinare. prin urmare. SSAP 3 Earnings per Share tratează rezultatul pe acţiune care se calculează pornind de la rezultatul net. Această notă trebuie prezentată în anexe şi nu are echivalent în practica internaţională. Elementele excepţionale sunt elemente semnificative. costurile reorganizărilor sau restructurărilor fundamentale. precum şi profitul sau pierderea din cedarea activelor fixe. precum şi a câştigurilor şi pierderilor obţinute din vânzarea sucursalelor sau societăţilor asociate. FRS 3 prevede şi întocmirea unei situaţii de reconciliere a rezultatului obţinut în condiţiile în care întreprinderea şi-a reevaluat imobilizările corporale cu profitul sau pierderea care s-ar fi obţinut în costuri istorice. Totuşi. cât şi pe cea de element extraordinar. provenite din tranzacţii şi evenimente curente. Informaţiile trebuie prezentate doar dacă diferenţele între cele două rezultate sunt semnificative. dar şi pe cel corespunzător profitului sau pierderii din activităţile continue. un eveniment care contribuie puternic la profitul sau pierderea exerciţiului şi care probabil nu se va reproduce trebuie să fie comunicat utilizatorului de conturi pentru ca previziunile stabilite pe baza contului de profit şi pierdere să fie fiabile.

de tip anglo-saxon le-am prezentat in tabelul de mai jos. impozitului pe profit şi amortizării Relaţia de calcul CA – Cheltuieli variabile de exploatare EBITDA = Earnings Before Interest. Contul de rezultate al exerciţiului furnizează date care pot fi analizate pentru a obţine indicatori necesari gestiunii. Indicator/ Subindicatori CIFRA DE AFACERI (CA) Ø Rezultat înainte de plata dobânzilor. amortizarea este bazată pe valoarea reevaluată.  dacă activele nu ar fi fost reevaluate. dar marele dezavantaj. dacă activele sunt reevaluate. în timp ce pentru activele evaluate la cost profitul este mai mare deoarece reprezintă diferenţa între preţul de vânzare (acelaşi) şi valoarea contabilă istorică (mai mică). Taxes. precum şi analiza rentabilităţii întreprinderii se realizează pe baza contului de rezultate „profit şi pierdere” având rolul de a arăta modul de formare a rezultatului net al exerciţiului prin compararea efectelor economice (veniturile obţinute) cu eforturile economice (cheltuielile angajate). profitul este diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea contabilă reevaluată.  dacă activele sunt vândute. Pe baza Soldurilor Intermediare de Gestiune caracteristice activităţii de exploatare se calculează în „cascadă” indicatorii care caracterizează rentabilitatea entităţii : 6 . prin intermediul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune. este cel al superficialităţii şi implicit reducerea considerabilă a imaginii întreprinderii. SIG. Analiza performanţei economico-financiare. Depreciation and Amortization (marjă asupra cheltuielilor variabile) Ø Rezultat înainte de plata dobânzilor EBITDA – Cheltuieli cu şi a impozitului pe profit = RE amortizarea si provizioanele EBIT – Earnings Before Interest and Taxes Ø Rezultat înainte de plata impozitului pe profit = RB EBT = Earnings Before taxes Rezultat net = RN EBIT – Cheltuieli cu dobânzile EBT – Impozit pe profit Avantajul acestei metode constă în flexibilitate şi timp scurt pentru aplicare. Solduri Intermediare de Gestiune. amortizarea s-ar fi bazat pe costul istoric.

FASB (Financial Accounting Standard Board) a considerat că flexibilitatea este mai importantă decât standardizarea situaţiilor financiare şi de aceea nu au stabilit un format pentru contul de profit şi pierdere al societăţilor. Declaraţia P & L “Statement of Profit and Loss “ declaraţia de profit şi pierdere mai este denumita si "Income statement" o declaraţie venit sau " Income and expense statement" declaratie de venituri şi cheltuieli. costurile şi cheltuielile suportate în timpul unei anumite perioade de timp . cheltuielile de exploatare. cheltuieli de taxe şi cheltuieli cu dobânzile. . cu gruparea cheltuielilor după funcţiile întreprinderii.Excedentul brut din exploatare.Rezultatul brut. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului american Organismul de normalizare american.Rezultatul din exploatare.Rezultatul financiar. primul ieşit” care corespunde cerinţelor principiului imaginii fidele. sub formă de listă. contul de profit şi pierdere este prezentat. în general. începe cu o intrare pentru venituri şi scade din venituri cheltuielile de exploatare de afaceri. Se ajunge astfel ca bilanţul contabil să fie diferite de cel fiscal. Datoriile şi creanţele în monede străine sunt convertite la nivelul cursului de închidere. ca principiu dominant al contabilităţii britanice. primul ieşit” este interzisă. produse de o companie. . În Regatul Unit legile fiscale au un efect mic asupra metodelor contabile. 1. ele sunt menite să fie analizate împreună. Amortizările contabile trebuie să fie reintegrate pentru determinarea rezultatului fiscal. În timp ce fiecare este important în sine. Aceste înregistrări furnizează informaţii care arată capacitatea unei societăţi de a genera profit prin creşterea veniturilor şi reducerea costurilor. În ceea ce priveşte evaluarea stocurilor. Sistemul fiscal britanic nu operează cu provizioane pentru pierderi de schimb valutar. contul de profit şi declaraţia a fluxurilor de numerar sunt situaţiile financiare cele mai importante. inclusiv costul bunurilor vândute. garantează o anumită libertate contabilului în elaborarea conturilor.Rezultatul net.2.costul bunurilor vândute se determină distinct în funcţie 7 . Contul de profit şi pierderi urmează o formă generală. fiind aplicată metoda “primul intrat.Rezultatul extraordinar. Contul de profit si pierdere in literatura de specialitate americana este definit ca fiind o situaţie financiară care rezumă veniturile. iar diferenţele de curs afectează rezultatul. . De exemplu: societăţile britanice pot opera deduceri fiscale autorizate de lege fără a le contabiliza. Imaginea fidelă. metoda “ultimul intrat. În contabilitatea americană.de obicei un trimestru fiscal sau an. .Rezultatul curent. astfel:  Funcţia de producţie . . . Bilanţ..

de specificul activităţii. chirii etc). Termenul de "marjă" se poate aplica la numărul absolut pentru un anumit nivel de profit şi / sau numărul ca un procent din vânzările nete / venituri. există patru niveluri de profit sau marjelor de profit profitul brut (Gross profit) profitul din exploatare(operating profit) profit inainte de impozitare (pretax profit) profitul net (net profit). Achiziţiile eficiente de materiale si de manipulare.costurile de vânzare sunt în general legate de activităţile de marketing. Profitul brut este surplusul generat de vânzări peste costurile bunurilor vândute. element definitoriu în contul de rezultat american. şi buna proiectare şi executare în procesele de producţie păstreaza costurile scăzute şi creştere marja bruta. anumite impozite şi taxe. amortizare din marja brută. În contul de profit si pierdere .costul administraţiei cuprinde cheltuielile legate de administrarea societăţii (salariile personalului de conducere. Profitul din exploatare este obţinut prin deducerea cheltuielilor de marketing. ciclul de exploatare presupune doar stocajul mărfurilor între cumpărare şi vânzare.  Funcţia de vânzare . Prin urmare. amortizarea clădirilor. a costurilor de prelucrare şi a costurilor indirecte de producţie. costul se determină astfel: Costul mărfurilor = Stocul iniţial de + Cumpărările . Marja de profit de analiză foloseşte calculul procentului de a oferi o măsură cuprinzătoare de profitabilitate a unei companii pe o bază istorica (3-5 ani) şi în comparaţie cu alte companii .Stocul final de vândute mărfuri perioadei mărfuri Dacă acest cost este dedus din veniturile nete din vânzări se obţine marja brută. Pentru activităţile de producţie costul produselor finite vândute se determină astfel: Costul produselor vândute = Stocul iniţial de produse finite + Costul de producţie Stocul final de produse finite Pentru activităţile comerciale. onorarii. de administrare. de publicitate şi de livrarea mărfurilor sau produselor. Companiile caută să maximizeze costurile de operare prin intermediul operaţiunilor de marketing mai eficiente şi eficace. Costul bunurilor vândute include costuri directe. comisioane. transportul spre interiorul societatii.  Funcţia de administraţie . cum ar fi materialele / costurile de marfa. 8 .

Profitul net care este disponibil. ante impozitare sau nivelul profitului net) generata de societate ca un procent din vânzările sale. şi pe baza căreia se pot realiza estimări. dar niciodată ambele condiţii nu caracterizează aceste elemente. Includerea acestor elemente în rezultatul activităţilor continue 9 . fie nu apar frecvent.Profitul inainte de impozitare este calculat prin deducerea cheltuielilor financiare din profitul din exploatare şi prin adăugarea de veniturilor financiare la profitul din exploatare . dar care totuşi aparţin activităţii continue a întreprinderii. câştigurile sau pierderile aferente variaţiei cursului valutar. imobilizărilor corporale şi necorporale. Aceste elemente fie sunt neobişnuite ca natură. de exploatare. Profitul net este profitul care rămâne după impozitare. pierderile din restructurare. Exemple de astfel de elemente sunt: constituirile sau reluările de ajustări aferente deprecierii creanţelor. stocurilor. Practic. Formule de calcul a marjei profitului : Marja profitului brut = Profit brut / vânzări nete ( venituri)   Marja profitului de exploatare = Profit / vânzări nete ( venituri) Marja profitului inainte de impozit = Profit inainte de impozit / vânzări nete ( venituri)   Marja profitului net = Profit net / vânzări nete ( venituri) La nivelul contului de profit şi pierdere apare noţiunea de rezultat din operaţii continue care corespunde numai activităţii normale. Poverile fiscale pot fi minimizate prin măsuri legale de evaziune fiscală. câştigurile sau pierderile din vânzarea activelor imobilizate. În cadrul acestui rezultat apare postul Elemente speciale sau rare. repetitive a întreprinderii. câştigurile sau pierderile din vânzarea investiţiilor. Obiectivul analizării marjei este de a detecta tendinţele pozitive sau negative ale veniturilor unei companii. aceasta este cantitatea de profit (de la brut. poate fi distribuit pentru dividende sau pentru majorarea de capital .

Aceste elemente continuă să apară în contul de profit şi pierdere al societăţilor americane. Formatul contului de profit şi pierdere conform referenţialului naţional SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets SFAS 154 Accounting Changes and Error Correction 6 SFAS 128 Earnings per Share 4 5 10 . Efectul cumulativ al schimbărilor de metode contabile5 apare prezentat distinct în contul de profit şi pierdere. care caracterizează activitatea întreprinderii. pornind de la rezultatul activităţilor continue. trebuie să fie prezentate distinct. apar elemente speciale sau rare. Atunci când doar una dintre cele două condiţii de mai sus este îndeplinită. de regulă. spre deosebire de IFRS. se impune calcularea unui rezultat pe acţiune de bază şi a unuia diluat6.3. deoarece aceste tranzacţii nu vor mai genera fluxuri de numerar în viitor. în mod similar standardului internaţional IAS 33. 1. Elementele extraordinare trebuie prezentate distinct. Cum unul dintre principalele obiective ale situaţiilor financiare este acela de a permite estimarea viitoarelor fluxuri de numerar. Astfel. deci fără a lua în considerare efectul activităţilor abandonate. deoarece spre deosebire de celelalte tranzacţii ele nu pot fi controlate de întreprindere. care cere ca efectul modificărilor de metode contabile să fie prezentat în bilanţ. repetitive. Prin urmare. care se determină.este justificată deoarece aparţin activităţii continue a întreprinderii. Contul de profit şi pierdere din SUA este astfel conceput încât să permită foarte uşor estimarea viitoarelor fluxuri de numerar generate de întreprindere. se realizează o distincţie clară între elementele care sunt tranzitorii şi care nu se repetă de la un exerciţiu financiar la altul şi elementele curente. tranzacţiile aferente operaţiunilor pe care întreprinderea intenţionează să le cedeze sau să le abandoneze sau care au fost deja cedate sau abandonate4 . Elementele extraordinare se referă la tranzacţiile care îndeplinesc două condiţii simultan: sunt neobişnuite ca natură şi rare ca moment de apariţie. al elementelor extraordinare şi efectul schimbării de metode contabile. iar prezentarea lor distinctă în cadrul rezultatului din operaţiile continue ajută la realizarea estimărilor. nu se vor mai repeta în viitorul previzibil şi prin urmare nu vor putea fi folosite la estimări. Acţionarii şi alţi utilizatori ai situaţiilor financiare utilizează datele privind profitul pe acţiune pentru a evalua performanţele unei companii şi pentru a le compara cu cele ale altor companii.

Cheltuieli extraordinare 17. Cheltuieli cu personalul a) Salarii şi indemnizaţii b) Cheltuieli cu asigurările sociale. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare. conform reglementărilor contabile naţionale aplicate atât marilor întreprinderi. Profitul sau pierderea din activitatea curentă 15. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 11. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe 6. Venituri din interese de participare. Contul de profit şi pierdere.Situaţiile financiare de prezentare a performanţei din ţara noastră au un format standardizat. cu indicarea distinctă a celor privind entităţile afiliate 14. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară 18. Cifra de afaceri netă 2. Alte cheltuieli de exploatare 9. cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante 13. Venituri extraordinare 16. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale b) Ajustări de valoare privind activele circulante. este în format listă şi prezintă cheltuielile din exploatare după natura lor economică. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 10. în cazul în care acestea depăşesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauză 8. cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii 7. Alte venituri din exploatare 5. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. conform reglementărilor contabile româneşti este următoarea: 1. întreprinderile neavând posibilitatea de a opta între mai multe modele. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate 12. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 4. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 11 . Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie 3. Impozitul pe profit 19. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare. Schema de prezentare a contului de profit şi pierdere.

Există o singură diferenţă: cheltuielile cu impozitul pe profit sunt prezentate pe un singur post. care sunt rezultatul combinării celor două modele de prezentare a contului de profit şi pierdere. conform Directivei a IV-a. în timp ce schema prezentată în directivă delimitează impozitul aferent activităţii curente de impozitul aferent elementelor extraordinare. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente ale entităţii şi care. cu gruparea cheltuielilor după natură. un eveniment sau o tranzacţie poate fi extraordinar(ă) pentru o entitate. cu gruparea cheltuielilor după destinaţie. care se aliniaza la 12 . spre deosebire de cultul naţional.Formatul contului de profit şi pierdere reglementat prin OMFP nr. se are în vedere mai degrabă natura elementului sau a tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de entitate decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Din analiza comparativă a modelelor şi schemelor de prezentare contului de profit şi pierdere. precum şi activităţile conexe în care aceasta se angajează şi care sunt o continuare a primelor activităţi menţionate. Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale entităţii. prezentată în Directiva a IV-a. 2) Contul de profit şi pierdere în format cont. Aceeaşi prevedere se aplică veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar. Cele patru scheme privind contul de profit şi pierdere. entităţile trebuie să prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afectează „Profitul sau pierderea din activitatea curentă” şi „Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară”. incidente acestora sau care rezultă din acestea. dar nu şi pentru o alta. cu gruparea cheltuielilor după destinaţie. Activităţile curente cuprind activităţile desfăşurate de o entitate ca parte integrantă a afacerilor sale. prin urmare. cu gruparea cheltuielilor după natură. 3055/2009 este identic cu schema contului de profit şi pierdere în format listă. Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile extraordinare sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. directiva care prevede Directiva a IV-a prevede patru scheme de prezentare a performanţei întreprinderii. din cauza diferenţelor dintre activităţile curente ale acelor entităţi. cultul anglo-saxon si cel american abordeaza o prezentare a cheltuielilor din exploatare după funcţiile întreprinderii. sunt: 1) Contul de profit şi pierdere în format listă. Se observă că rezultatul extraordinar este prezentat în mod distinct deoarece reglementările contabile în vigoare în ţara noastră nu au integrat încă noile modificări din standarde. în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. cu gruparea cheltuielilor după natură. Totuşi. 4) Contul de profit şi pierdere în format cont. Prin urmare. 3) Contul de profit şi pierdere în format listă.

şi probabil că societăţile cotate. deoarece astfel de elemente trebuie cunoscute de către utilizatori pentru a nu le lua în considerare la previzionarea profiturilor estimate a fi obţinute în viitor. oferă. De asemenea. opţiunea prezentării cheltuielilor din exploatare după unul dintre cele două criterii. referenţialul britanic interzice prezentarea distinctă a acestor elemente. În contul de profit şi pierdere din ţara noastră astfel de elemente nu sunt prezentate distinct. referenţialul american şi contul de profit şi pierdere din ţara noastră prezintă distinct elementele extraordinare. Directivele europene. În România. în referenţialul britanic. si opteaza pentru clasificarea cheltuielilor din exploatare după natura lor. În ceea ce priveşte prezentarea elementelor extraordinare. Acesta reprezintă un avantaj într-o contabilitate care se doreşte a fi suport pentru efectuarea de previziuni. sub denumirea de elemente excepţionale. în încercarea lor de a se armoniza standardele internaţionale. 13 . ceea ce sugerează faptul că mai este mult până când vom ajunge să conştientizăm cât de importantă este informaţia previzională în comparaţie cu informaţia confirmatoare. suntem obligaţi să întocmim un cont de profit şi pierdere care clasifică cheltuielile din exploatare după natura lor. nu vor evita să o facă. constrânse de investitori.cultul european. de asemenea. Este adevărat că nimeni nu ne interzice să întocmim şi un cont de profit şi pierdere cu clasificarea cheltuielilor după funcţiile întreprinderii. sau elemente speciale şi rare. în referenţialul american. Totuşi. se remarcă în contul de profit şi pierdere din Marea Britanie şi SUA prezentarea separată a elementelor care nu sunt susceptibile să se producă în viitor.

Totuşi. din categoria cărora se detaşează situaţia fluxurilor monetare degajate de firmă.. si anume in indicatori care reprezinta raporturi comune de marime intre marimi absolute sau greutati specifice ori ponderi ale anumitor marimi fata de altele si indicatori care exprima raporturi financiare. rezultatul net al 7 Constantin Barbulescu. Soldurile intermediare de gestiune (SIG) Structura contului de profit şi pierdere. rezultatul curent (profit sau pierdere). al activelor curente sau fixe fata de total active s.a. răspunzând nevoilor întreprinderii în analiza performanţelor economico-financiare. pentru a aprecia locul si importanta acestora in cadrul bilantului contabil si a face evaluari corespunzatoare. pe cele trei tipuri de activităţi (de exploatare. Din prima grupa a indicatorilor. a diferitelor componente ale activelor si pasivelor. Indicatorii de volum si de schimbare procentuala a acestora pot fi folositi pentru exprimarea situatiei si a evolutiei tuturor faptelor si rezultatelor cu caracter financiar. a rezultatelor si schimbarilor procentuale ale acestora. producţia exerciţiului.I. extraordinară). Bucuresti. determinati sub forma unor raporturi intre marimi absolute se pot grupa la randul lor in doua categorii. structura actuală a contului de rezultate. în fapt. Construcţia indicatorilor se realizează în cascadă. care exprima raporturi comune sau greutati specifice pot fi dati ca exemplu raportul procentual al activelor in cadrul bilantului contabil.7 2. valoarea adăugată. excedentul brut (sau insuficienţa brută) de exploatare. Indicatorii in experesie relative. cum ar fi de pilda situatia cifrei de afaceri. Tabloul S. cuprinde următorii indicatori: marja comercială. În unele ţări europene.m. pornind de la cel cuprinzător (producţia exerciţiului + marja comercială) şi încheind cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerciţiului). permite întocmirea soldurilor intermediare de gestiune. În România nu se prevede obligativitatea întocmirii unui document care să redea soldurile intermediare de gestiune şi nici nu a lăsat la dispoziţia întreprinderilor o astfel de opţiune. palierele succesive în formarea rezultatului final. Indicatorii care exprima raporturi financiare se prezinta sub o mare diversitate. permite aprecierea performanţelor întreprinderii evaluate prin soldurile intermediare de gestiune. Sistemul de indicatori folositi in evaluarea performantelor Analiza financiara foloseste modalitati adecvate de calcul care sa permita obtinerea unor indicatori semnificativi din datele furnizate de situatiile financiare.G. Din randul acestor modalitati de calcul si analiza. Sisteme strategice ale intreprinderii. precum si indicatorii in expresie relativa determinati sub forma unor raporturi intre marimi in expresie absoluta. Utilizarea soldurilor intermediare de gestiune se înscrie în practica financiară recentă a Uniunii Europene. 1999 pag 95 14 . rezultatul exploatării (profit sau pierdere). ei servind la evaluarea performantelor intreprinderii si la compararea marimilor cu anumite standarde de performanta.1.d. financiară.2. Editura Economica. stabilirea soldurilor intermediare de gestiune este obligatorie. unii dintre aceşti indicatori sunt utilizaţi la întocmirea unor documente financiare. Soldurile intermediare de gestiune (SIG) reprezintă. cea mai mare extindere o au cele ce se bazeaza pe folosirea indicatorilor de volum si a celor care exprima schimbarile procentuale ale acestora. a vanzarilor. acceptată în ţara noastră.

producţia exerciţiului va include trei elemente: producţia vândută. cifra de afaceri reflectă doar producţia vândută. Cifra de afaceri poate să genereze o imagine deformată asupra întreprinderii. Are. Prin urmare. o anumită doză de ambiguitate deoarece este constituită din elemente eterogene. se poate identifica politica practicată de firmă: preţuri mari. rulaj scăzut (încet) sau preţuri mici-viteză rapidă de rotaţie a mărfurilor. întreprinderilor specializate în comerţ de lux sau comerţ tradiţional care asigură şi service după vânzare. Dimpotrivă. deoarece oferă o imagine mai fidelă a activităţii reale a întreprinderii pe durata perioadei de gestiune. la întreprinderile cu activitate mixtă. marje comerciale diferite. Datorită acestui fapt. deoarece ignoră anumite aspecte esenţiale privind activitatea acesteia. care antrenează variaţia stocurilor. iar altele la cost de producţie (producţia stocată şi producţia imobilizată). în exclusivitate. întreprinderile care dispun de suprafeţe comerciale mari şi practică metode de vânzare prin autoservire. producţia stocată şi producţia imobilizată. în general. valoarea producţiei exerciţiului nu poate să reflecte o realitate financiară. Ea exprimă creşterea de valoare rezultată din utilizarea factorilor de producţie. marjele comerciale ridicare corespund. Ea reprezintă principalul indicator de apreciere a performanţelor unei activităţi comerciale. Producţia exerciţiului este specifică activităţii industriale şi include valoarea bunurilor şi serviciilor „fabricate” de întreprindere pentru a fi vândute. Se pot remarca decalajele între momentul fabricării şi cel al facturării. În aceste condiţii. Marja comercială raportată la veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă practic adaosul commercial practicată de firmă. Mărimea marjei comerciale este un element care trebuie apreciat în funcţie de tipul politicii de vânzare promovată de întreprindere. Producţia exerciţiului se diferenţiază de cifra de afaceri. Astfel. însă. valoarea adăugată este primul sold intermediar de gestiune. nivelul rezultatelor se poate modifica în funcţie de metoda reţinută pentru evaluarea stocurilor. cifra de afaceri evidenţiază vânzările de mărfuri şi producţia vândută. cu aceeaşi cifră de afaceri. Marja comercială (adaosul comercial) reprezintă excedentul vânzărilor de mărfuri faţă de costul de cumpărare al acestora. îndeosebi a 15 . întreprinderile comerciale sau numai activitatea comercială28 a întreprinderilor cu activitatea mixtă (industrială şi comercială). De exemplu. Din acest motiv. Dacă cifra de afaceri este un indicator de volum al activităţii. Practica a demonstrat că două întreprinderi cu activitate comercială pot realiza. atunci mărimea adaosului comercial generat de cifra de afaceri. astfel: Marja comercială = Venituri din vânzarea mărfurilor – Costul mărfurilor vândute Marja comercială vizează. În plus. Informaţiile necesare construirii acestui tablou provin din contul de rezultate. este indicatorul indispensabil în aprecierea gestiunii unei întreprinderi comerciale.exerciţiului (profit net sau pierdere). unele fiind evaluate la preţ de vânzare (cum este cazul producţiei vândute). precum şi producţia imobilizată care uneori poate înregistra valori semnificative. vor înregistra marje comerciale mai reduse. producţia exerciţiului este un indicator mai util pentru manageri. stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. în timp ce la întreprinderile industriale. Drept urmare.

Valoarea adăugată se calculează pornind de la producţia exerciţiului majorată cu marja comercială şi diminuată cu consumurile de bunuri şi servicii furnizate de terţi pentru această producţie: Valoarea adaugata = Producţia exercitiului + Marja comerciala + . Aceste evoluţii vor induce schimbări la nivelul ponderilor alocate din valoarea adăugată. Fluctuaţiile înregistrate la nivelul procentelor de repartiţie au ca factori determinanţi evoluţia sortimentelor de produse realizate. o cheltuială calculată de întreprindere în scopul asigurării resurselor financiare destinate reînnoirii capacităţilor actuale de producţie. Astfel. În mod normal. creşterea ponderii din valoarea 16 .Consumuri de la terţi = (Marja comercială + Productia vândută + Venituri din producţia stocată +Venituri din producţia de imbilizări)(Cheltuieli cu materiale consumabile + Cheltuieli cu energia şi apa + Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi ) Valoarea adăugată prezintă o semnificaţie deosebită în perspectiva distribuirii veniturilor. Ea reprezintă sursa de acumulări băneşti pe care întreprinderea o poate utiliza pentru emunerarea participanţilor direcţi şi indirecţi la activitatea sa economică: salariaţi. acţionari. din care au fost repartizate.  impozitele şi taxele cuvenite statului în conformitate cu reglementările politicii fiscal-bugetare. ce asigură remunerarea salariaţilor implicaţi în desfăşurarea procesului de producţie. Acest tip de analiză va scoate în evidenţă cât şi în ce mod este repartizată valoarea creată de întreprindere către stakeholderi. volumului de producţie. tehnologiilor.  amortizarea. caracteristicile politicii sale privind remunerarea celor implicaţi în desfăşurarea propriei activităţi. pentru întreprinderea analizată. un grad ridicat de finanţare a întreprinderii prin credite. Evoluţia în timp a acestor procente sau compararea lor cu cele specifice altor firme din acelaşi sector de activitate reflectă. nivelul alocărilor ar trebui corelat cu gradul de eficienţă. se obţin procente pentru fiecare destinaţie.forţei de muncă şi capitalului. întreprindere. Fluxurile prin care sunt remuneraţi aceşti parteneri ai întreprinderii („stakeholders”) şi care se deduc treptat din valoarea adăugată sunt următoarele:  cheltuielile de personal. reprezentând dobânzile ce revin creditorilor pentru creditele pe care aceştia le acordă în scopul finanţării afacerii. Prin raportarea mărimii acestor fluxuri la valoarea adăugată.  cheltuieli financiare. în cadrul activităţii curente a întreprinderii. prin care se remunerează proprietarii întreprinderii pentru capitalurile pe care aceştia le-au avansat în afacere. productivităţii şi a preţurilor. peste valoarea bunurilor şi serviciilor provenind de la terţi. va implica în mod direct.  profitul net (nerepartizat sau distribuit ca dividende). creditori. respectiv cu politica de finanţare adoptată de întreprindere.

pentru care managerul financiar va trebui să caute surse de finanţare. Astfel. Al doilea sold intermediar de gestiune îl reprezintă excedentul brut al exploatării (EBE) sau. cu atât mai mult ĩntreprinderea este integrată . dacă se realizează pe fondul deteriorării performanţelor comerciale şi ĩnrăutăţirii trezoreriei. va fi consecinţa unei politici de cointeresare a acestora. taxele şi cheltuielile de personal. În ceea ce priveşte procentele din valoarea adăugată alocate salariaţilor. pe de altă parte: Excedentul brut al exploatării exprimă acumularea brută din activitatea de exploatare. de activitatea comercială sau prestări de servicii.nivelul productivităţii unei unităţi de capital (imobilizări) folosite în exploatare. Cel de-al patrulea raport măsoară gradul de integrare a ĩntreprinderii. acestea ar trebui corelate cu productivitatea muncii acestora. se poate afirma că managementul întreprinderii se confruntă cu o problemă privind remunerarea factorilor de producţie.adăugată creată. făcând următoarele calcule: Cheltuieli cu personalul/Valoare adaugata Valoare adaugata / Numar salariaţi Valoare adaugata / Imobilizări brute Valoare adaugata / Producţie 1 2 3 4 Primul raport indică ponderea din valoarea adăugată distribuită salariaţilor. distribuită creditorilor. mergând de la aprovizionare până la elaborarea de produse finite. De asemenea. după caz. Aceasta ĩnseamnă că ĩşi asigură prin efort propriu un număr mare de faze de fabricaţie. prin practicarea unor preţuri mari. noţiunea de valoare adăugată trebuie utilizată cu prudenţă. pe care piaţa va fi incapabilă să le absoarbă. fără a recurge la serviciile altor ĩntreprinderi. rezultatul raportului din relaţia (2) este redus. insuficienţa brută de exploatare (IBE). creşterea valorii adăugate mai poate fi rezultatul creşterii stocurilor de produse finite fabricate la un nivel ridicat al costurilor. EBE se stabileşte ca diferenţă între valoarea adăugată (plus subvenţiile de exploatare) pe de o parte şi impozitele. al doilea arată nivelul productivităţii/salariat. cu cât rezultatul raportului este mai mare. are loc un transfer de valoare de la factorul de producţie capital către factorul de producţie muncă. pentru a nuşi vinde acţiunile. iar al treilea. Managerul financiar poate desprinde concluzii importante privind repartiţia valorii adăugate. De asemenea.o creştere a gradului de integrare va determina şi o sporire a necesarului de fond de rulment de exploatare. Sporirea valorii adăugate nu este neapărat un semn de prosperitate pentru ĩntreprindere. 17 . EBE reprezintă resursa principală a întreprinderii. Din punct de vedere al managementului financiar. o pondere ridicată a dividendelor acordate acţionarilor. Astfel. adică din operaţii strict legate de producţia industrială. alterând capacitatea întreprinderii de a reînnoi şi dezvolta dotările sale materiale. Pe de altă parte. În condiţiile în care rezultatul raportului prezentat în relaţia (1) este mare.

De asemenea. b) EBE este independent de politica financiară a întreprinderii şi pentru a argumenta afirmaţia noastră. deoarece exercită o influenţă hotărâtoare asupra rentabilităţii economice şi capacităţii potenţiale de autofinanţare a investiţiilor (din amortizări. o deficienţă structurală a întreprinderii în plan industrial şi comercial de care managerii trebuie să ţină cont în pregătirea deciziilor. indicatorul este luat în calculul rentabilităţii economice (Rezultatul exploatării/Activ total) sau al ratei marjei brute de exploatare (EBE/ Cifra de afaceri). În fine. diferenţa va fi distribuită statului (sub forma impozitului pe profit). taxe şi vărsăminte assimilate + Cheltuieli cu remuneraţiile personalului + Cheltuieli privind asigurările + sociale şi protecţia socială ) Excedentul brut al exploatării exprimă acumularea brută din activitatea de exploatare. EBE reprezintă o resursă financiară fundamentală pentru întreprindere. deci este independent de politica investiţională. EBE nu ţine cont de deciziile întreprinderii privind modalităţile de calcul al amortizării. acţionarilor (prin dividende) şi/sau conservată prin autofinanţare. Astfel. acoperirea riscurilor din provizioanele constituite şi asigurarea finanţării activităţii sale. provizioane. Rolul excedentului brut al exploatării în analiza financiară poate fi urmărit sub trei aspecte: a) EBE este o măsură a performanţelor economice ale întreprinderii. Din acest motiv. EBE reprezintă resursa principală a întreprinderii. întrucât nu ia în calcul impozitul pe profit şi rezultatul extraordinar. vom lua în considerare politica de investiţii. care poate fi utilizată pentru menţinerea sau creşterea capacităţii de producţie a întreprinderii. Rolul excedentului brut al exploatării în analiza financiară poate fi urmărit sub trei aspecte: EBE = (Valoarea adăugată + Venituri din subvenţii de exploatare ) – (Cheltuieli cu impozite. adică din operaţii strict legate de producţia industrială. Un excedent brut de exploatare suficient de mare va permite întreprinderii: reînnoirea imobilizărilor sale prin amortizări. În plus. profit). EBE nu ţine cont de deciziile conducerii întreprinderii privind repartizarea profitului net care fac obiectul politicii dividendelor şi nici de politica fiscală. EBE nu este influenţat de veniturile şi cheltuielile financiare dependente de structura financiară a întreprinderii. aparţinând aceluiaşi sector de activitate. politica de finanţare şi politica dividendelor. acoperirea cheltuielilor financiare.deoarece exercită o influenţă hotărâtoare asupra rentabilităţii economice şi capacităţii potenţiale de autofinanţare a investiţiilor (din amortizări. gradul de autonomie al EBE în raport cu politica financiară a întreprinderii îl recomandă în efectuarea de studii previzionale şi analize comparative a întreprinderilor. provizioane. plata impozitului pe profit şi a dividendelor. un cash-flow potenţial degajat de activitatea de exploatare susceptibil de a se transforma 18 . Însă această resursă financiară fundamentală nu este decât o resursă de trezorerie potenţială. deci nu se creează relaţii de dependenţă faţă de politica de finanţare. EBE poate să evidenţieze mai bine decât rezultatul net. profit). de activitatea comercială sau prestări de servicii.

deoarece nu este perturbat de elemente extraordinare. De asemenea.„earning before taxes”) este al patrulea sold intermediar de gestiune. ar trebui să depăşească nivelul cheltuielilor financiare ale întreprinderii.  Rezultatul curent sau profitul înainte de impozit (EBT.în disponibilităţi pe măsura reglementării decalajelor dintre nevoile şi resursele exploatării. Al treilea sold intermediar de gestiune este rezultatul exploatării (profit sau pierdere) şi priveşte activitatea de exploatare normală şi curentă a întreprinderii. Prin deducerea cheltuielilor cu amortizările (cele considerate normale) şi provizioanele pentru exploatare. În caz contrar. deci punctul de pornire în elaborarea tabloului fluxurilor de trezorerie. este influenţat de politica de investiţii a întreprinderii şi arată în mod indirect.T.I. „earning before interests and taxes”) Rezultatul exploatării = EBE + (Venituri din provizioane pentru exploatare +Alte venituri din exploatare) – (Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare + Alte cheltuieli de exploatare) E.B. Acest aspect decurge chiar din metodologia de calcul al EBE: EBE = Venituri din exploatare încasabile – Cheltuieli de exploatare plătibile EBE constituie primul nivel al analizei privind formarea trezoreriei globale a întreprinderii. Rezultatul curent = Rezultatul exploatării + Venituri financiare – Cheltuieli Financiare Rezultatul curent permite analiza dinamicii rezultatelor curente ale întreprinderii pe mai multe exerciţii succesive. Rezultatul net se determină prin scăderea impozitului pe profit din rezultatul current (EBT). partea din resursele create din activitatea de exploatare destinată menţinerii dotărilor materiale ale firmei. resursele acumulate din activitatea de exploatare. cât şi de cel al activităţii financiare.T. acesta devine un rezultat net al exploatării şi se simbolizează E.I. deci reprezintă rezultatul tuturor operaţiunilor curente ale întreprinderii. la care se adaugă veniturile financiare.B. atât de rezultatul exploatării normale şi curente. el este determinat. va avea loc un transfer de valoare de la proprietari către creditori. Rezultatul net = EBT – Impozitul pe profit 19 . Al patrulea sold intermediar de gestiune este rezultatul net al exerciţiului şi exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare cu care vor fi remuneraţi acţionarii pentru capitalurile proprii subscrise.

2. În condiţiile în care la nivelul rezultatului net se vor înregistra pierderi. În concluzie. se pot identifica problemele cu care se confruntă managementul strategic al întreprinderii. Analiza rentabilităţii Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor.Profitul net trebuie susţinut de existenţa unor disponibilităţi monetare reale. indiferent de provenienţa acestora. Analiza structurală a profitului Analiza structurală a profitului urmăreşte stabilirea contribuţiei diferitelor tipuri de rezultate la modificarea totală. cum ar fi rentabilitatea investiţiei sau rezultatul pe acţiune”. 2. altfel el va rămâne doar un potenţial de finanţare. prevede la paragraful 69 ca „Profitul este frecvent utilizat ca o măsură a performanţei sau ca bază de referinţă pentru alţi indicatori. precum şi punerea în evidenţă a schimbărilor intervenite pe elemente componente. sub diversele sale forme. averea acumulată de proprietari în perioadele anterioare de profitabilitate a firmei se va reduce. Analiza profitului Profitul. Astfel. pe total întreprindere şi pe produse. IAS 1 . Mărimea absolută a rentabilităţii este reflectată de profit. acest fapt se materializează prin diminuarea valorii capitalului propriu. Pentru exprimarea rentabilităţii se utilizează două categorii de indicatori: profitul şi ratele de rentabilitate. Analiza structurală a rezultatului brut al exerciţiului (profit brut sau pierdere). 2. acestea se suportă de către proprietari în contul profiturilor viitoare aşteptate (pierderea este reportată pentru exerciţiul financiar următor). elaborat de IASC. Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. iar gradul în care capitalul sau utilizarea resurselor întreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilităţii (indicator al mărimii relative a rentabilităţii). Profitul net urmează să fie distribuit sub forma dividendelor sau/şi să se reinvestească în întreprindere. Profitul net nerepartizat constituie sursă de finanţare proprie sau element de autofinanţare generat de însăşi activitatea întreprinderii. 20 . analiza performanţelor întreprinderii cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune oferă indicii cu privire la modul în care este creată şi transferată valoarea în cadrul firmei. poate fi analizat din punct de vedere structural şi factorial.1.paragraful 77).2. Dacă întreprinderea continuă să obţină pierderi şi în exerciţiile financiare următoare. se poate efectua pe baza grupării cheltuielilor după natura sau după funcţia (destinaţia) lor în cadrul întreprinderii (cf.

pornind de la indicatorul de rezultate cei mai cuprinzator (marja comerciala + productia exercitiului) si se incheie cu indicatorul cel mai sintetic (rezultatul net al exercitiului). Prin solduri intermediare ale gestiunii înţelegem principalii indicatori economico-financiari stabiliţi pe baza datelor din Contul de profit şi Pierdere. financiare şi umane ale firmei. cu ajutorul cărora se caracterizează modul de folosire a resurselor materiale. gr. tabloul soldurilor intermediare de gestiune nu constituie decat o alta varianta de prezentare a contului de rezultate. Venituri din producţia de imobilizări (ct. 707) 2.I. + . 721. 711) 6. Producţia vândută (ct.). Tabloul soldurilor intermediare ale gestiunii. El propune. Indicatori crt. decat cea oferita de indicatorii contabili obisnuiti. Normele metodologice romanesti nu fac referire la aceste solduri si. Fiecare sold intermediar reflecta rezultatul gestiunii financiare la treapta respectiva de acumulare. volumul si rentabilitatea activitatii societafii comerciale sunt cunoscuti sub denumirea de solduri intermediare de gestiune . iar alţii se determină în situaţia S. Exerciţiul financiar precedent curent 21 . in practica franceza. Marja comercială (1-2) 4. evident. 61.Analiza structurală a profitului după natura veniturilor şi cheltuielilor O apreciere cat mai corecta si mai relevanta a situatiei financiare a unei societati comerciale impune necesitatea utilizarii unor instrumente de masurare a rezultatelor susceptibile sa traduca realitatea economica si financiara a activitatii desarsurate intr-o rnaniera mai semnificativa. Prin scăderi succesive se obţin indicatori de caracterizare a rentabilităţii şi gestiunii firmei (unii se regăsesc ca atare în Contul de Profit şi Pierdere. 60. intreprinderile au obligalia de a elabora "tabloul solduriior intermediare de gestiune". sub forma de listă se prezintă astfel: Tabelul nr. 607) 3. precum pi evidenlierea mecanismului de formare a principalilor indicatori de rezultate si performante. Variaţia producţiei stocate (ct. gr. 701 la 708) 5. care constituie o sursa suplimentara de informatii pentru determinarea si analiza rezultatelor pe diferite trepte ale formarii lor. In realitate. Soldurile intermediare de gesitiune sunt indicatori sub forma de solduri ce pun in evidenta etapele formarii rezultatului exerciliului. Costul mărfurilor vândute (ct. Un sold intermediar al gestiunii este diferenţa dintre două valori. 607 şi 621) 9. Acesti indicatori ce vizeaza. un alt mod de grupare a veniturilor si a cheltuielilor. 1. 722) 7.G. Valoarea adăugată (3+7-8) 1 Subvenţii de exploatare 0 . intr-adevar. nu fac precizari privind determinarea lor.. Consumurile exerciţiului provenind de la terţi (gr. 62 mai puţin ct. 1 Nr. Vânzări de mărfuri (ct. Producţia exerciţiului (4+5+6) 8.

1 1 . taxe şi vârsăminte asimilate (gr. 2 5 Indicatori Cheltuieli cu impozite. 1 4 . 2 3 . 2 1 . 1 9 . 1 8 .Nr. 2 2 . 658) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale Ajustarea valorii activelor circulante Ajustarea privind provizioanele penmtru riscuri şi cheltuieli Rezultatul exploatării (13+14-15-16-17-18) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent al exerciţiului (19+20-21) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar al exerciţiului (23-24) Exerciţiul financiar precedent curent 22 . 758) Alte cheltuieli de exploatare (ct. crt. 621) Excedentul (deficitul) brut al exploatării (9+10-11-12) Alte venituri din exploatare (ct. 1 2 . 64 + ct. 63) Cheltuieli cu personalul (gr. 1 6 . 2 0 . 1 3 . 1 7 . 2 4 . 1 5 .

2 Impozit pe profit 7 . crt. 2. Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate Rezultatul brut aferent CA nete (1-2) Alte venituri din exploatare 23 . distribuţiei sau activităţilor administrative (IAS1 .Nr. 2 Rezultatul exerciţiului (profit net sau pierdere) (26-27) 8 .paragraful 82). Indicatori Exerciţiul financiar precedent curent 2 Rezultatul brut al exerciţiului (22+25) 6 . Principalele rate financiare care pot fi stabilite pe baza soldurilor intermediare ale gestiunii sunt: Marja comercial ă ⋅100 Vanzari de marfuri Valoarea adaugata b) rata valorii adaugate = Pr oductia exercitiul ui + Marja comerciala a) rata marjei comerciale = ⋅100 c) rata contributie i factorului d) rata remunerarii e) rata EBE = Cheltuielil e cu personalul ⋅100 V aloarea adaugata Pr ofit net + Am ortizare + Pr ovizioane intreprinde rii = Valoarea adaugata um an = ⋅100 EBE ⋅100 Pr oductia ex ercitiului EBE ⋅100 f) rata marjei brute a exp loatarii = CA Analiza structurală a profitului după delimitarea cheltuielilor pe funcţii ale întreprinderii Cea de-a doua metodă de analiză structurală a rezultatului brut al exerciţiului este cunoscută ca metoda clasificării după destinaţia cheltuielilor sau a „costului vânzărilor” şi grupează cheltuielile după funcţia lor ca parte a costului vânzărilor. 3. Informaţiile necesare analizei se impun a fi grupate astfel: Tabelul 2 N-1 N Suma %CA Suma %CA 1. 4.

Deoarece fiecare metodă de prezentare are avantaje pentru diferite tipuri de întreprinderi. Alegerea metodei de analiză între metoda costului vânzărilor şi metoda naturii cheltuielilor depinde atât de factorii istorici şi de cei aferenţi sectorului economic respectiv. 24 . 8. se cere o prezentare suplimentară atunci când este utilizată metoda costului vânzărilor. x x x x x x x x x x x x Această prezentare oferă uneori informaţii mai relevante pentru utilizatori decât clasificarea după natură. 7. 1 Venituri extraordinare 2 . deoarece informaţiile asupra naturii cheltuielilor sunt utile la estimarea fluxurilor viitoare de numerar.5. Costuri de desfacere Cheltuieli generale de administraţie Alte cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatării (3+4-5-6-7) Venituri financiare 1 Cheltuieli financiare 0 . 1 Rezultatul financiar (9-10) 1 . 1 Rezultatul brut al exerciţiului (8+11+14) 5 . Standardul IAS1 (paragraful 84) solicită o opţiune între clasificări în funcţie de cea care prezintă cel mai fidel elementele de performanţă ale întreprinderii. cât şi de natura întreprinderii. Analiza factorială a profitului Analiza profitului se impune a fi efectuată şi în funcţie de de factorii direcţi şi indirecţi care acţionează la nivelul întreprinderii. Totuşi. 1 Rezultatul extraordinar (12-13) 4 . analiza factorială a acestuia poate fi aprofundată având în vedere rezultatul aferent cifrei de afaceri. 1 Cheltuieli extraordinare 3 . 6. Luând în considerare diversitatea de forme sub care se prezintă profitul la nivel de întreprindere. 9.

cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital etc. din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital. astfel: Re = Ve . se recomandă următoarele modele de bază: a) Pr = Σqvp-Σqvc ∑ b) Pr = ∑q v p1 −    ∑ q vc   = CA pr q vp   Aprofundarea analizei profitului total al întreprinderii presupune studierea profitului principalelor produse şi stabilirea influentelor factorilor direcţi şi indirecţi care acţionează asupra acestora. rezultatul exploatării se impune a fi analizat după următorul model: Re = Pr(CA) + Re' Pr(CA) = CA . donaţii şi subvenţii acordate. ch(CA) = cheltuieli aferente cifrei de afaceri nete.). (ct. 7812)] unde: Pr(CA) = profitul aferent cifrei de afaceri nete. amenzi şi penalităţi.658) = alte cheltuieli de exploatare (despăgubiri.Rezultatul exploatării (Re) se circumscrie la nivelul activităţii de baza a întreprinderii şi caracterizează în mărime absolută rentabilitatea ciclului de exploatare. CA = cifra de afaceri netă. 6812 -ct.). Ave = alte venituri din exploatare (despăgubiri.Ache Ch(CA) = Ce -[ΔQs + Qi + ct. conform reglementarilor de armonizare cu directivele europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. ΔQs = variaţia producţiei stocate.Ce Având în vedere caracterul eterogen al veniturilor şi cheltuielilor de exploatare.ch(CA) Re' = Ave . 7812) = ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. Analiza profitului pe produs (Prp) se poate realiza pe baza modelului: Pr p = q v ( p −c ) c = cm +csd +ci cm = cs ∑ jp j csd = t ⋅ sh C i ci = q în care: 25 . În cazul firmelor cu activitate de producţie pentru analiza factorială a profitului aferent cifrei de afaceri. Ache (ct. 27 din ct. Re' = rezultatul exploatării din alte operaţiuni decât vânzările curente. El se determină ca diferenţă între veniturile din exploatare (Ve) şi cheltuielile aferente acestora (Ce).6812 -ct.658 + (ct. amenzi şi penalităţi. de profit şi pierdere). din subvenţii pentru investiţii etc. donaţii şi subvenţii primite. Qi = producţia imobilizată.

timpul de muncă pe unitatea de produs.paragraful 9 „un segment de activitate este o componentă distinctă a unei întreprinderi ce este angajată în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu sau a unui grup de produse sau servicii conexe.cheltuielile cu manopera directă pe unitatea de produs. ric ..preţul de aprovizionare al resursei . sau ric = 1 − i  pi  în care: gi . q . s c .). resurse consumate etc.rata rentabilităţii comerciale pe produse. rata rentabilităţii resurselor consumate.cheltuielile indirecte pe unitatea de produs. s . Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului şi active sau capitaluri (proprii. şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor ce sunt diferite de aceleaşi din alte segmente de activitate. Analiza rentabilităţii resurselor consumate (Rrc) Rata rentabilităţii resurselor consumate reflectă corelaţia dintre rezultatul aferent cifrei de afaceri şi costurile totale aferente vânzărilor.. pj . Modelele utilizate în analiza factorială a acestei rate sunt următoarele: c a) R = b) R c ∑ ∑g r = 100 Pr ⋅100 = qvp c i i ∑q ∑q vp − vp ∑q     vc  ⋅100 . dând expresie politicii comerciale a întreprinderii.salariul mediu orar (inclusiv contribuţiile pentru asigurări şi protecţie socială)..consumul specific din resursa materială .reprezintă cheltuielile cu materiile prime şi materialele directe pe unitatea de produs. Analiza ratei rentabilităţii comerciale (Rc) Rata rentabilităţii comerciale exprimă corelaţia dintre profitul total aferent vânzărilor şi cifra de afaceri.volumul fizic al producţiei obţinute.suma cheltuielilor indirecte. Principalele rate operaţionale în analiza financiară a întreprinderii sunt: rata rentabilităţii comerciale. Modelul de analiză prezentat mai sus poate fi folosit şi în cazul analizei unui segment de activitate conform IAS14 . Diferitele forme de exprimare ale ratelor de rentabilitate au valori informaţionale variate şi oglindesc multiplele laturi ale activităţii economico-financiare a firmei.. i csj .2.j”. Modelul de calcul şi analiza este următorul: 26 . sau R c = 1 −   ∑q c 100  q p ∑  v v  c .” .reprezintă structura producţiei vândute pe produse.2.j”. rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare. c m 2. permanente) sau un flux de activitate (cifra de afaceri. h Ci . t . c d .

⋅100 K i unde: Ki = capital investit. decât în cazul altor rate de rentabilitate).E. iar la numitor mijloacele economice totale (activul total) sau o parte a acestora. se poate realiza pe baza următorului model de analiza: Re = CA Pr ⋅ ⋅100 Ki CA Pr  ⋅100  .A. Analiza factorială a ratei rentabilităţii economice. la numărător se poate utiliza rezultatul exploatării (profitul aferent cifrei de afaceri) sau excedentul brut din exploatare. V . exclusiv T. Ki Analiza ratei rentabilităţii financiare (Rf) Rentabilitatea financiară exprimă corelaţia dintre profit şi capitaluri în calitatea lor de surse de finanţare a activităţii întreprinderii. NFR = necesarul de fond de rulment. iar numitorul (cheltuielile totale) creşte. Rata rentabilităţii economice este independentă de structura financiară (gradul de îndatorare).R rc = ∑ Pr ⋅100 = q vc ∑q ∑q vp − ∑q vc vc ⋅100 Factorii direcţi care influenţează asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate sunt: structura producţiei vândute pe produse (g). se poate stabili astfel: Pr ⋅100 sau K i E.viteza de rotaţie a capitalului investit (număr de rotaţii). Analiza ratei rentabilităţii economice (Re) Rata rentabilităţii economice reflectă corelaţia dintre un rezultat economic şi mijloacele economice (capitalul) angajate pentru obţinerea acestuia. precum şi de elementele excepţionale. Trebuie remarcat faptul că asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate costul exercită o dublă acţiune. ceea ce face ca influenţa negativă a acestui factor asupra ratei rentabilităţii resurselor consumate să fie mult mai puternică. Rata rentabilităţii economice. Analiza ratei rentabilităţii financiare (capitalurilor proprii) măsoară. Ki = Ai +NFR Ai = active imobilizate nete. numărătorul (profitul) se reduce. costurile unitare (c) şi preţurile medii de vânzare unitare. (p).reprezintă rata rentabilităţii comerciale  R =  CA . în mărime relativă. influenţând în sensuri diferite prin numărătorul şi numitorul raportului (ex. CA  în care:  C Rc . în cazul depăşirii costurilor unitare pe produs. politica fiscală de impozitare a profitului. În calculul ratei rentabilităţii economice.B. remunerarea capitalurilor acţionarilor aduse ca aport sau a profitului net lăsat la dispoziţia 27 .

Pe parcursul acestor analize. cu cât este mai mare. în principal de eficienţa activităţii de exploatare a firmei. cu atât creşte rentabilitatea financiară. se identifica si se evalueaza influenta tuturor factorilor interni si externi ai firmei 28 . in mod special. . Rata rentabilităţii financiare a capitalurilor proprii (Rf). Rata în cauză. D . sau braţul pârghiei financiare.factorul de multiplicare a capitalului propriu.sporirea rentabilităţii nete a veniturilor totale reprezintă principala cale de creştere a profitului net şi este determinată. 2. D K p . considerată ca fiind necesar a sublinia următoarele aspecte: .rentabilitatea netă a veniturilor totale Vt V t Factorul de multiplicare a capitalului propriu reflectă gradul de îndatorare a firmei. Unele bănci apreciază că limita maximă de îndatorare 70% din sursele totale ale firmei. deoarece riscul financiar este mai mare (factorul de multiplicare fiind în acest caz 1 + 70 ).firmei pentru autofinanţare. există o limită de îndatorare acceptată de bănci.gradul de îndatorare.reprezintă pasivul total. se determină pe baza relaţiei: Rf = Pn ⋅100 Kp Analiza factorială a ratei rentabilităţii financiare a capitalurilor proprii. Utilizând acest model de analiză. analiza vanzarilor si a cheltuielilor.accelerarea vitezei de rotaţie a activului total reprezintă o condiţie esenţială pentru sporirea ratei rentabilităţii financiare a capitalurilor proprii. Profitabilitatea Pentru analiza profitabilitatii afacerii se elaboreaza multiple analize economice care vizeaza. P n . fapt demonstrat cu ajutorul relaţiei: At Pt Kp + D D = = =1 + Kp Kp Kp Kp în care: Pt . 33 . A t A t K p . poate fi aprofundată utilizând următorul model: Rf = Vt At Pn ⋅ ⋅ ⋅100 At Kp Vt în care: V t . reflectă corelaţia dintre profitul net (Pn).reprezintă viteza de rotaţie a activului total. ca venit al acţionarilor şi capitalurile proprii ale întreprinderii (Kp). În practica economică însă.3.factorul de multiplicare a capitalului propriu.datoriile totale. exprimată prin număr de rotaţii. depăşirea acestei limite de îndatorare atrage pentru firma în cauză dobânzi mai mari şi garanţii suplimentare solicitaţi de bănci.

Se calculeaza ca raport procentual intre profitul brut si vanzari (rata marginala a profitului brut) sau ca raport intre profitul net si volumul vanzarilor (rata marginala a profitului net): Profitul brut x 100 / Vanzari Sau Profitul net x 100 / Vanzari ● Rata de revenire a capitalului reprezinta o alta posibilitate de reflectare a profitabilitatii. se va analiza contextul general al mediului de afaceri si contextul local al pietei in care firma isi desfasoara activitatea: nivelul cererii de produse si servicii. Indicatorii de profitabilitate reprezinta cea mai importanta arie de actiune privind analiza financiara. -numarul clientilor. -numarul punctelor de vanzare. Profitabilitatea poate fi exprimata fie pe baza profitului brut (calculat ca diferenta intre vanzari si costul acestora) sau cu ajutorul profitului net (ca diferenta dintre profitul brut si celelalte cheltuieli). utilizand o gama limitata de resurse. clasificarea si ponderea acestora in totalul vanzarilor. Indiferent daca agentul economic urmareste maximizarea profitului sau alt obiectiv. Me-am oprit asupra urmatorilor indicatori de profitabilitate: ● Rata marginala a profitului (profitul luat in calcul) nu cuprinde elemente financiare. luand ca baza de referinta vanzarile. promotii. concurenta si avantajele concurentiale.care-si manifesta actiunea asupra“obiectului analizei” si se evidentiaza relatia dintre efecte si eforturi. De exemplu. se pot elabora si comparatii privind performantele operationale ale agentilor economici. ceea ce permite comparatii intre societati finantate diferit. permitand evaluarea abilitatii societatilor de a realiza profit. capacitatea spatiilor de prezentare si desfacere. -politica de preturi si de discounturi. prin raportarea vanzarilor sau a profitului brut la capitalul utilizat (capitalul utilizat = (active curente – datorii curente)): Vanzari x 100 / Capitalul utilizat 29 . actionarii vor fi intotdeauna interesati de profitabilitate. pentru analiza evolutiei si structurii vanzarilor se vor avea in vedere urmatoarele elemente cantitative si calitative: -cantitatea de produse si servicii livrate. -politica de oferte speciale. de asemenea. ca indiciu al modului in care managerii utilizeaza resursele pe care le au la dispozitie. -politica de acordare a creditelor – client. Pe langa aceste elemente. -numarul mediu de personal care deserveste activitatea comerciala. Valorile ridicate ale profitabilitatii pot deriva din combinatii optimale intre abilitatea echipei manageriale de a comunica rapid si coerent informatiile de care dispune si calitatile de raspuns ale personalului companiei.

Importanta indicatorilor calculati pe baza de vanzari a scazut in ultimul timp. comertul cu amanuntul inregistreaza o rata marginala a profitului mica.Sau Profitul brut x 100 / Capitalul utilizat ● Rata de revenire a capitalului permanent investigheaza eficienta de ansamblu a companiei. raportand profitul net (inainte sau dupa impozitare ) la suma capitalului social si a rezervelor: Profitul net (inainte sau dupa impozitare) / [Capital social + rezerve] Acest indicator reflecta eficienta investitiei actionarilor. deoarece se considera ca pretul de vanzare poate fi grevat de influente inflationiste sau politici concurentiale. costisitoare si care trebuie utilizate eficient. si masoara succesul de ansamblu al companiilor: Profitul net / Active fixe sau Profitul net / Total active ● Modul de finantare reprezinta o alta perspectiva a profitabilitatii. fie printr-o viteza de rotatie mai mare a activelor. situatie opusa celei din industria manufacturiera). dar o viteza de rotatie mai mare a activelor. Analiza contului de profit si pierdere nu este suficienta in evaluarea unei societati. observand modul in care sursele proprii de finantare au fost utilizate (prin considerarea nivelului rezultatelor obtinute in prezent) si incercand determinarea evolutiei viitoare. ramuri industriale diferite au niveluri specifice de profitabilitate (spre exemplu. se vor stabili diverse strategii pentru maximizarea profitului care vor avea in vedere atat cresterea vanzarilor cat si mentinerea sau diminuarea costurilor. Pe baza informatiilor furnizate de analizele economice efectuate de firma. Concluzii 30 . ● Alte metode de calcul al profitabilitatii implica activele. prin prisma finantarii pe termen lung. profitul net si dobanzile la creditele pe termen lung fiind raportate la capitalul permanent (capital permanent = capitaluri proprii + datorii pe termen lung) [Profitul net + dobanzile la credite pe termen lung] / Capital permanent Rata de revenire a capitalului utilizat poate creste fie printr-o majorare a profitului. Se impune compararea rezultatelor obtinute cu resursele utilizate de companie si controlate prin management. De asemenea. care se confrunta cu problema resurselor limitate. Previziunile analistilor vor fi cu atat mai valoroase cu cat vor include informatii mai detaliate despre performantele companiilor pe domenii de activitate si zone geografice. iar costul vanzarilor poate fi de asemenea poluat informational (a se remarca rezultatele particulare ale diferitelor metode de evaluare a stocurilor). fixe sau nete. corelatie reflectata cu ajutorul indicatorilor de eficienta.

în fapt.Din analiza comparativă a modelelor şi schemelor de prezentare contului de profit şi pierdere. referenţialul britanic interzice prezentarea distinctă a acestor elemente. Directivele europene. în referenţialul american. suntem obligaţi să întocmim un cont de profit şi pierdere care clasifică cheltuielile din exploatare după natura lor. Analiza financiara foloseste modalitati adecvate de calcul care sa permita obtinerea unor indicatori semnificativi din datele furnizate de situatiile financiare. pornind de la cel cuprinzător (producţia exerciţiului + marja comercială) şi încheind cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerciţiului). în referenţialul britanic. Pentru exprimarea rentabilităţii se utilizează două categorii de indicatori: profitul şi ratele de rentabilitate. palierele succesive în formarea rezultatului final. De asemenea. sub denumirea de elemente excepţionale. de asemenea. sau elemente speciale şi rare. oferă. iar 31 . se remarcă în contul de profit şi pierdere din Marea Britanie şi SUA prezentarea separată a elementelor care nu sunt susceptibile să se producă în viitor. referenţialul american şi contul de profit şi pierdere din ţara noastră prezintă distinct elementele extraordinare. cultul anglo-saxon si cel american abordeaza o prezentare a cheltuielilor din exploatare după funcţiile întreprinderii. si prezinta cheltuielie din exploatare după natura lor. Totuşi. constrânse de investitori. nu vor evita să o facă. opţiunea prezentării cheltuielilor din exploatare după unul dintre cele două criterii. Soldurile intermediare de gestiune (SIG) reprezintă. deoarece astfel de elemente trebuie cunoscute de către utilizatori pentru a nu le lua în considerare la previzionarea profiturilor estimate a fi obţinute în viitor. Acesta reprezintă un avantaj într-o contabilitate care se doreşte a fi suport pentru efectuarea de previziuni. Analiza performanţelor întreprinderii cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune oferă indicii cu privire la modul în care este creată şi transferată valoarea în cadrul firmei. în încercarea lor de a se armoniza standardele internaţionale. Mărimea absolută a rentabilităţii este reflectată de profit. Este adevărat că nimeni nu ne interzice să întocmim şi un cont de profit şi pierdere cu clasificarea cheltuielilor după funcţiile întreprinderii. care este in conformitate cu Directivele europene. Construcţia indicatorilor se realizează în cascadă. ceea ce sugerează faptul că mai este mult până când vom ajunge să conştientizăm cât de importantă este informaţia previzională în comparaţie cu informaţia confirmatoare. spre deosebire de cultul naţional. În România. În contul de profit şi pierdere din ţara noastră astfel de elemente nu sunt prezentate distinct. se pot identifica problemele cu care se confruntă managementul strategic al întreprinderii. În ceea ce priveşte prezentarea elementelor extraordinare. şi probabil că societăţile cotate. Astfel.

Pentru analiza profitabilitatii afacerii se elaboreaza multiple analize economice care vizeaza. permitand evaluarea abilitatii societatilor de a realiza profit. Pe parcursul acestor analize. se identifica si se evalueaza influenta tuturor factorilor interni si externi ai firmei care-si manifesta actiunea asupra“obiectului analizei” si se evidentiaza relatia dintre efecte si eforturi. Bibliografie 32 . analiza vanzarilor si a cheltuielilor. utilizand o gama limitata de resurse.gradul în care capitalul sau utilizarea resurselor întreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilităţii (indicator al mărimii relative a rentabilităţii). in mod special. Indicatorii de profitabilitate reprezinta cea mai importanta arie de actiune privind analiza financiara.

Feleagă. Economică. SFAS 128 Earnings per Share Internet www. Editura La Decouverte. Editura Economica. 1999. Sisteme strategice ale intreprinderii. Bucuresti. Dincolo de frontierele vagabondajului contabil.investopedia. Paris.Annick Bourgnigon. Ed. Peut-on definer la performance?.com www.pwc. SFAS 154 Accounting Changes and Error Correction (2005).com 33 . 1997. 1999 N. Constantin Barbulescu. Bucureşti. 1995 Bernard Colasse.ro/analize www. OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009) SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets (2001). Analyse financiere d’enterprise. Revue Francaise de Comptabilite.bizcity.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->