Sunteți pe pagina 1din 3

Limba şi literatura română

Test iniţial
Clasa a IX-a

Subiectul I (40 puncte)

Citeşte cu atenţie următorul text:

„ Fulger negru…trăsnet lung


Dus pe aripi de furtună,
Zguduind pământul tună,
Zările de-abia-i ajung …
Parcă zboară,
Parcă-noată,
Scuipă foc, înghite drum,
Şi-ntr-un valvârtej de fum
Taie-n lung pădurea toată…”
( G. Topârceanu – Acceleratul)

a) Precizează măsura şi rima primelor patru versuri (10 puncte).


b) Descifrează sensul metaforelor Fulger negru…trăsnet lung (10 puncte).
c) Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate (12 puncte).
d) Identifică în text o locuţiune adverbială ( 8 puncte).

Subiectul al II-lea (50 puncte)

Scrie o compunere de una-două pagini în care să argumentezi apartenenţa la specia


literară nuvelă a unei opere literare studiate:
- Numeşte patru dintre caracteristicile acestei specii literare care se întâlnesc în
text;
- Prezintă aceste caracteristici cu ajutorul exemplelor extrase din text.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


Barem de corectare:

Subiectul I

a) Precizarea tipului de rimă (îmbrăţişată) – 5 puncte .


Precizarea măsurii ( 7 cu 8 silabe) - 5 puncte.
b) Explicarea convingătoare, nuanţată, originală a metaforelor personificatoare , cu
maxim o greşeală de exprimare – 10 puncte.
Explicarea parţială, schematică, cu maxim 2-3 greşeli de exprimare – 5 puncte.
Explicarea superficială, improprie într-un limbaj ezitant, cu numeroase greşeli de
exprimare – 0-1 puncte.
c) Precizarea statutului morfologic ( verb predicativ- 2p , substantiv comun- 2p,
respectiv adjectiv provenit din pronume- 2p) – total 6 puncte
Precizarea funcţiei sintactice ( predicat verbal- 2p , complement circumstanţial de
mod- 2p, atribut adjectival- 2p) – total 6 puncte
d) Identificarea locuţiunii – 8 puncte

Subiectul al II-lea

În vederea acordării punctajului pentru redactare, elevul trebuie să respecte limita impusă
de una- două pagini.

• Conţinut – 30 puncte

30 puncte:
- răspuns corect, complet şi convingător, conform cerinţelor (10 p.);
- părerile/ideile exprimate sunt pertinente, interesante, originale (10 p.);
15 puncte:
- răspuns parţial corect, incomplet, ezitant; respectarea parţială a cerinţei (8 p.);
- părerile/ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate (7 p.);
0-1 puncte:
- răspuns incorect, incomplet, neconvingător; nu respectă cerinţele.
• Redactare – 20 puncte

20 puncte:
- discurs clar, bine structurat, fluent şi coerent (8 p.);
- vocabular bogat, adecvat, nuanţat (6 p.);
- exprimare corectă (fără/cu maxim una-două erori de scriere ) (6 p.).

10 puncte :
- discurs uşor confuz, vag structurat, ezitant/repetitiv (4 p.);
- vocabular limitat, parţial adecvat (4 p.);
- exprimare în general corectă (cu ezitări şi erori de scriere, maxim trei- patru) (2 p.).

0-1 puncte:
- discurs confuz, nestructurat, incoerent;
- vocabular inadecvat, utilizare incorectă a structurilor lingvistice uzuale;
- multiple greşeli de scriere