STRUCTURA UNUI PLAN DE AFACERI

I. DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei 2. Codul unic de înregistrare 3. Forma juridic de constituire 4. Activitatea principal 5. Natura capitalului social

% Român Str in

Public

Privat

6. Valoarea capitalului social 7. Adresa, telefon, fax, e-mail 8. Persoana de contact 9. Cont bancar deschis la: 10.Asociati/actionari principali Nume Adresa Ponderea(%) in capitalul social

SUMAR CUPRINS ISTORIC FIRM (dac e cazul) : V. III. ANALIZA FINANCIAR Bugetul de venituri i cheltuieli Fluxul de numerar Prag de rentabilitate IX. INFORMA II DESPRE PIA Produsele/serviciile Clien ii Concuren a Pre uri Distribu ia Promovarea VI. IV. RISCURI . RESURSE UMANE: management i personal PLANUL OPERA IONAL Resurse necesare Grafic implementare VIII.II. VII.