Sunteți pe pagina 1din 46

| ||
„  À CONCEPTUL DE BAZE DE DATE-


DATE-SGBD
 À LUCRUL CU TABELE ÎN ACCESS
À CREAREA FORMULARELOR
À CREAREA INTEROGĂRILOR
À CREAREA RAPOARTELOR
À CREAREA MODULELOR
À CREAREA MACRO
À CREAREA UNEI PAGINI WEB

Ú 


 


| ||

 
  
„  
 „  
 
„  
À Organi
Organizarea
zarea datelor în vederea prelucrării pe calculator este o À Baza de date ² este doar o componentă a SGBD care
activitate de mare importanţă . conţine datele propriu-
propriu-zise ² este un container care
stochează date structurate.
À Din punct de vedere al prelucrării pe calculator, datele sunt
definite de trei elemente: À Sistemul de gestiune a BDBD (SGBD) ²reprezintă software-
software-ul
pentru baze de date care are rolul de a controla
· { 
 
 
organizarea şi integritatea bazei de date, de regăsire a
· 
  


  
  datelor din baza de date , precum şi de a asigura stocarea
· 
  
 


 fizică, securitatea, replicarea şi recuperarea informaţiilor
À Informaţia este rezultatul prelucrării datelor. după erori.
· î
 

 À Microsoft Access este un SGBD comercial de tip desktop,
A Organizarea datelor în memoria internă,care cuprinde structura de tip fiind adecvat administrării bazelor de date mici şi medii.
listă,coadă şi stivă.
A Organizarea datelor pe memoria externă, care cuprinde structurile de tip
fişier şi baze de date.| ||

 
  „ 
„  
À UN SGBD de tip desktop este instalat şi rulează local. Este À Se bazează pe teoria matematică a mulţimilor, tabelele
o aplicaţie autonomă care stocează o bază de date şi reprezentând analoagele mulţimilor ² colecţii de elemente
efectuează ea însăşi toate procesările SQL sau se comportă distincte care au proprietăţi comune.
ca şi client al unui server SQL. À O bază de date = colecţie formată din unul sau mai multe
À SQL este tabele.
UN LIMBAJ DE PROGRAMARE
À Tabelul reprezintă:
A
A NEPROCEDURAL
A ÎNGLOBAT SAU INTERACTIV · 


 
A STANDARDIZAT ·  
   
A UTILZAT PENTRU A MANIPULA DATELE ŞI OBIECTELE DIN BAZA    

 
DE DATE
À SGBD execută programul SQL şi afişează rezultatul sau
· !
     
" 

mesajele de eroare. · # 

" 
  

· $ % 

 U


| ||

 
 
 „  

  
 
 „  
MODELUL RELAŢIONAL SQL NE--RELAŢIONAL
NE
(SGBD) Prima formă normală A doua formă normală A treia formă normală
1FN 2FN 3FN
RELAŢIE - caracterizează un tip de
entitate - o clasă de obiecte, evenimente ÀAre coloane care À1FN À2FN
TABEL FIŞIER
sau concepte cu proprientăţi comune, conţin numai valori ÀNu există dependenţe ÀNu există depen-
depen-
care aparţin lumii reale şi care pot fi atomice (o singură funcţionale parţiale. denţe tranzitive.
distinse de alte clase. valoare, nedivizată) Răspunsul la Răspunsul la
ÀNu conţine grupuri întrebarea : ´Pot întrebarea : ´ Pot
ATRIBUT- caracterizează o proprietate
ATRIBUT- care se repetă (două determina valoarea determina valoarea
specifică tipului entităţii din relaţie. COLOANĂ CÂMP sau mai multe coloane coloanei non-
non-cheie dacă coloanei non-
non-cheie
în relaţie logică unele nu cunosc decât o parte dacă cunosc oricare
cu altele) din valoarea cheii altă valoare a unei
TUPLU-- caracterizează o entitate ((o
TUPLU o
primare ? µ coloane non-
non-cheie ?µ
instanţă unică)
unică) al tipului de entitate RÂND ÎNREGISTRARE
inclus în relaţia din care face parte
instanţa respectivă.
 
| ||

  
 

 „   „

À Nivelul extern - corespunzător utilizatorului, care À ORGANIZAREA DATELOR:


îşi exprimă cerinţele informaţionale prin aşa · crearea şi manevrarea tabelelor care conţin date
numitele scheme externe. într--un format tabelar convenabil (linii şi coloane)-
într coloane)-
À Nivelul conceptual - aferent administratorului Datasheet
bazei de date , care se concretizează în schema À LEGAREA TABELELOR ŞI EXTRAGEREA DATELOR
conceptuală.
· legarea mai multor tabele prin relaţiile între date
À Nivelul intern - corespunzător programatorului,
(prin intermediul Interogărilor
Interogărilor),în
),în vederea creării
care realizează reprezentarea datelor pe suportul
fizic. unor tabele temporare (Recordset
(Recordset)) , stocate în
memoria calculatorului sau în fişiere memorate pe
disc,care conţin datele alese de programator.

 |


| ||

    


  „ „ 

À INTRODUCEREA ŞI EDITAREA DATELOR:
· Crearea şi implementarea unor Formulare pentru 

introducerea, afişarea şi editarea datelor,ca


alternativă la prezentarea tabelară.
À PREZENTAREA DATELOR: 

· Crearea de Rapoarte în care să poată fi sintetizate


informaţiile din obiectele Recordset pe care le puteţi
vedea , tipării şi publica pe Internet sau Intranet.  
Aceste rapoarte reprezintă scopul final al unei aplicaţii
SGBD!
 

U
| ||

„ 


 „

À Table
Table--obiect definit de utilizator
în care sunt stocate datele À Pages
Pages--obiect care include un J J 
primare. fişier HTML şi alte fişiere suport 
J  J

 
în vederea furnizării accesului
À Form
Form--obiect care permite 
la date prin intermediul
introducerea datelor, afişarea
browser--ului Internet.
browser
acestora sau controlul întregii J
 J
aplicaţii. À Macro
Macro--obiect care conţine o
 
J 
definiţie structurată a uneia sau  J
À Query
Query--obiect care permite 
mai multor acţiuni pe care
vizualizarea informaţiilor
Access le realizează ca răspuns
obţinute prin prelucrarea
 
 
la un eveniment.
datelor din unul sau mai multe 

tabele şi / sau interogări. À Module


Module--obiect care conţine J

proceduri definite de utilizator


À Report
Report--obiect care permite
şi scrise în limbajul de
formatarea şi tipărirea
programare Visual Basic.
informaţiilor obţinute în urma
consultării bazei de date sub
formă de document. 


| ||

 „ 
 
  

 

 

 „ „

 

 J 
 

 
 
   J
    
J   


 

J
 
 
 

 

 U


| || 

 

 „ 

  
 
 ñ  
 ñ 
ñ  
 

 ñ 

ñ 


ñ 
 
  
 
 ñ  ñ 
  

 


| || 
 
 
ñ
  
 

  
 ññ
  

 ñ
   
 ññ  ñ

   
  ñ
  
 
ñ 
 

 |

|
| || 
 3 
 pp
 
 
 
 ñ
  

 


| || „


 
  „ 


 


  


ñ 
  
  

ñ 

  

  

 


| ||

 
  
 
  

INSTRUMENT
FUNCŢIE
INSTRUMENT NUME FUNCŢIE NUME
SELECT OBJECT Pointer--ul de selecţie al obiectelor.
Pointer OPTION Buton opţiune folosit pe formular cu alte butoane
(indicator) BUTTON pentru a determina care din acţiuni să aibă loc atunci
CONTROL WIZARD Activează/dezactivează programele Control când este selectat.
Wizard CHECK Casetă de validare care,atunci cănd este selectată
LABEL Afişează texte fixe ce includ numele unui BOX comută în starea ON(-
ON(-1).
(etichetă) control de tip text sau instrucţiuni. COMBO Casetă combinată.Casetă de text cu o listă derulantă.
TEXT Casetă de tip text ,editabilă. BOX Ăn caseta de text se poate edita şi găseşte elementul în
BOX listă.
OPTION LIST Casetă listă. Conţine o listă de valori al unui câmp din
Grup de controale de tip opţiune. Din grup
GROUP doar una poate fi selectată. BOX baza de date.
TOOGLE COMMAND Buton de comandă ,folosit pentru a executa coduri de
Buton cu două stări : ON(selectat) care
BUTTON înseamnă DA (-
(-1) şi OFF(deselectat) care BUTTON procedură editate în VBA.
înseamnă NU (0). IMAGE Afişează o imagine statică.Nu poate fi editată în
 formular. U


| ||

 
  
 
  

INSTRUMENT
FUNCŢIE
INSTRUMENT NUME
FUNCŢIE
NUME TAB Schimbător de pagină.Crează o serie de pagini care
UNBOUND Obiect neasociat bazei de date care include un CONTROL pot fi schimbate.Fiecare pagină conţine mai multe
OBJECT obiect OLE: orice obiect editat într-
într-un program controale.Se utilizează pentru formulare prea
Microsoft Office. încărcate.
FRAME
SUBFORM/ Introduce în formular , sub formă de subformular
BOUND Obiect asociat bazei de date şi care conţine un
SUBREPORT sau raport ,un formular sau raport efectuat
OBJECT obiect OLE : imagine,grafic,sunete,filme,etc.
anterior.
FRAME LINE Crează o linie dreaptă pe care o putem
PAGE Delimitator de pagină.Determină imprimanta să redimensiona şi muta.
BREAK tracă la o nouă pagină.Nu este vizibil în formular. RECTANGLE Crează un dreptunghi pe care îl putem configura cu
efecte speciale în moduri diferite.

 


| ||

 
 
 
 
DATE TIPUL DESCRIERE
DATE TIPUL DATELOR DESCRIERE DATELOR

Cel mult 255 caractere.Valoarea


caractere.Valoarea NUMERICE Format special,fix ,cu patru
TEXT CURENCY zecimale,proiectat să excludă erorile de
prestabilită la 50.
rotunjire în calcule financiare.
ALFANUMERICE Cel mult 64.000 caractere. Nu poate
Data calendaristică şi ora sunt stocate
MEMO fi cheie primară
primară şi nu putem DATE
DATE/TIME într-un format special fix.Se selectează
într-
indexa după el. CALENDARISTICE
formatul dorit.
Sunt disponibile mai multe
subtipuri.Se alege formatul &  
 ,
 
NUMBER
dorit(nr.zecimale,etc.)  ,


OBIECTE MARI OBJECT OLE
 î#-

$ 
Tip # & 
ce se , +
NUMERICE autoincrementează.Nu se poate
AUTONUMBER 
 ./
 
modifica când există înregistrări.
ADRESE INTERNET HYPERLINK 

+ , 
,
 

Tip  '(
'() $ (*$ 
YES/NO 
% 


 
 

 + INFORMAŢII LOOKUP

 


LEGATE WIZARD
  


 
 |


| ||
 
„ 
 
 
À FORMAT
FORMAT-- permite alegerea unor formate prestabilite
MĂRIMEA CĂMPULUI ZECIMALE INTERVALUL VALORIC OCTEŢI sau crearea unui format personalizat pentru tipul de
BYTE 0 DE LA 0 LA 256 1 dată ales.
INTEGER 0 DE LA -32.768 LA 32.768 2
À DECIMAL PLACES -stabileşte numărul de zecimale
între 0-
0-15.
DE LA -2.147.483.648 LA
LONG INTEGER 0 4
2.147.483.648 À INPUT MASK -se aplică tipului text şi dată
SINGLE 7 DE LA ² 3,4*1038 LA + 3,4*1038 4 calendaristică un format personalizat de afişare.
DE LA - 1,797*10308 LA Ex.Tel.(0262)655--224.
Ex.Tel.(0262)655
DOUBLE 15 8
+1,797*10308 À CAPTION -nume atribuit cîmpului la
IDENTIFICATOR GLOBAL
REPLICATION ID
UNIC
16 vizualizare(diferit de cel intern,deja atribuit).
DECIMAL DE LA - 1028 LA + 1028 16 À DEFAULT VALUE -valoarea inclusă implicit ,înainte
de actualizarea câmpului(când majoritatea valorilor
 vor fi aceasta.) 

U
| ||  
À VALIDATION RULE - regula de validare testată pe baza À Interogarea bazei de date înseamnă regăsirea şi
criteriului definit sub forma unei expresii. Acestea extragerea datelor stocate în aceasta , într-
într-un mod util
folosesc: scopului urmărit.
Operatori: = ,-
Operatori: ,- ,*, /, Mod ,<
,< ,> ,” ,• ,AND,OR ,BETWEEN ,IN ,IS NULL.
A
À Rezultatul unei interogări reprezintă o foaie de răspuns
A Indentificatori:: ]n paranteze drepte [ ].
Indentificatori
A Funcţii.
Funcţii. dinamic, numită Dynaset, care nu mai există fizic după
A Constante..
Constante închiderea interogării.
À VALIDATION TEXT -mesajul care apare în cazul À Crearea Query se poate în următoarele moduri:
nerespectării regulii de validare. A Crearea pas cu pas în modul Design view (fereastră de proiectare)
Utilizând instrumentul Wizard
À REQUIRED -se stabileşte la yes dacă este strict necesară A
A Exprimarea cererii în limbaj SQL
completarea acestui câmp.
A Crearea unui filtru şi salvarea acestuia ca cerere de interogare.
À INDEXED - se alege opţiunea pentru un index neduplicat
(primar) sau duplicat . Câmpul indexat este util în
operaţiile de căutare în baza de date. 


| ||

 
 

 
 


À Interogări de tip Action , acestea având efect asupra


À Interogări de tip Select care afişează datele din mai multe
datelor din baza de date:
tabele şi nu permite actualizarea datelor.
A Interogări de tip Append ²permit adăugarea de noi înregistrări
A Constituie o sursă de date pentru un raport sau formular.
într--o tabelă existentă.
într
À Interogări de tip Crosstab pentru sintetizarea datelor sub A Interogări de tip Delete ²permit ştergerea unor înregistrări
forma unei foi de calcul de tip Excel. dintr--o tabelă pe seama unor criterii.
dintr
À Interogări de tip Parameter care folosesc aceeaşi A Interogare de tip Make Table -creerea de noi tabele pe baza

interogare de mai multe ori cu parametrii diferiţi. celor existente.


A Interogare de tip Update ²modificarea(actualizarea) datelor
existente fără crearea de noi înregistrări sau tabele.

 U


| || 
 À Paşii creării unei interogări sunt: À Crearea unor câmpuri calculate:


· 
  

 · 1  , 
· 

0 
   7 
 7 


 

 % 
 
 
 · 1
1-+

-+
 % 7 


 

· 1
" 

 

 
% 
 · 8 /
/ 
 +
 

Nume rezultat : [Câmp1] operator aritmetic [Câmp2]


 
23-

23-
 2 
4 34 A

-+ 
+ 55 % 
 
 


 
 À Realizarea unor operaţii de calcul asupra tuturor
,  înregistrărilor :
· î
 

 1 1


0
0

 · 8 7  
!
34

!
34 
6+ " 

   
% " " 

 


| ||


 
  
 
 
OPERAŢIA FUNCŢIA TIP CÂMP

OPERAŢIA FUNCŢIA TIP CÂMP


Suma valorilor unui Numeric, Autonumber ,
SUM
câmp Data, Logic Toate tipurile
Numărul de valori
COUNT
dintr--un câmp
dintr
Numeric, Autonumber ,
AVG Media aritmetică Varianţa valorilor unui Numeric, Autonumber
Data, Logic STDEV
câmp ,Data,Logic

Numeric, Autonumber , Prima valoare din


MIN Valoarea minimă FIRST Toate tipurile
Data, Logic, Text câmp

Ultima valoare din


LAST Toate tipurile
Numeric, Autonumber , câmp
MAX Valoarea maximă
Data, Logic,Text
 |

|
| ||

 ñ  

 
 „ 


  
 
 


 
 
ñ  ñ
 
  ñ
 

 

 ñ ñ


ñ
ñ 

  
 ñ  ñ 
 
  
ñ 
 


| || 
 „ 

 
 „
À Sunt interogări care au ca rezultat o reprezentare
tabelară a datelor identică cu cea din Excel.
À Este utilă atunci cănd se doreşte o centralizare a datelor
, de exemplu numărarea înregistrărilor unei grupe de
date , însumarea unor date pe grupe sau după anumite
criterii.
À Schema unei astfel de interogări este:
A Câmp coloană - apare ca nume de câmp
A Câmpuri rând ²apar ca înregistrări
A Câmp calculat ² apare ca valoare calculată a înregistrărilor.

   ñ  
ñ  ñ
 
ñ  | ||  

   
SELECT [domeniu] listă_selecţie À Interogare de tip Select utilizată pentru crearea unor cămpuri
G calculate şi având şi un parametru :
FROM nume_tabelă1, nume_tabelă2,..


 SELECT [domeniu] [funcţie_agregat (nume_câmp) AS alias, ...]
[WHERE criteriul_de selecţie


 FROM nume_tabelă1, nume_tabelă2, ...
[ORDER BY câmpuri_criteriu [ASC/DESC]];
GROUP BY câmp_de_grupare
[HAVING criteriul_de_grupare
criteriul_de_grupare]]
[ORDER BY câmpuri_criteriu [ASC/DESC]];
1-#-7 &$799-:-# &$799-:-#
 
&$799-:-# &$799-:-#
 67-:-; :+
-+ 
/9î &$799-:-#&$$-9<î&$67-:-;î$
&$799-:-#&$$-9<î&$67-:-;î$ 1-#-7
1-#-7  
 :1 î : 
 

 
&$799-:-#

(67-:-; :
.=-9- 67-:-;
 (7
 /9î î96-93' 67-:-; :+6-1 !9î{>3' 
 

 
 :
=&$! 
 
(?@{7î9@A
 U


| || 
 „ 

 „

À Interogare de tip Union :
À Interogare de tip Crosstabe:
Crosstabe:
À SELECT listă_câmpuri FROM tabela1
À TRANSFORM funcţie_agregat(câmp) AS alias
À UNION SELECT listă_câmpuri FROM tabela2
À SELECT [ALL/DISTINCT/DISTINCTROW] nume_câmp À [GROUP BY câmp_de_grupare]
À FROM nume_tabelă1, nume_tabelă2, ... À [HAVING criteriu_de_grupare]
À GROUP BY nume_câmp À UNION SELECT listă_câmpuri FROM tabela3
À PIVOT nume_câmp ; À ...
À [ORDER BY câmp_de_sortare];
À Exemplu: À Exemplu :
À TRANSFORM Sum(cit_tot.nr) AS SumOfnr1 À SELECT distinct fmasc.luna, fmasc.nr, fmasc.sex
À FROM fmasc
À SELECT cit_tot.luna AS Expr1
À UNION select distinct ffem.luna,ffem.nr,ffem.sex
À FROM cit_tot À FROM ffem;
À GROUP BY cit_tot.luna À UNION select distinct imp_luna.luna , imp_luna.nr , imp_luna.total
from imp_luna ;
À PIVOT cit_tot.varsta ; 


| || „
 

 

 

À Interogare de tip Make Table:
Table: À Interogare de tip Append:
Append:
SELECT [domeniu] câmp1, câmp2, ... INSERT INTO tabelă_destinaţie (câmp1, câmp2, ...)
INTO tabela_nouă SELECT [domeniu] câmp, câmp, ...
FROM tabela_sursă FROM tabelă_sursă
[WHERE criteriul_de_adăugare
criteriul_de_adăugare];
]; WHERE criteriul_de_adăgare;

À Exemplu: À Exemplu:
À SELECT ALL INTRARE_EL.nume, INTRARE_EL.pren, &$1-97&$7î 67-:-#  
 
 
INTRARE_EL.datan, INTRARE_EL.adresa, DATE_EX.media_ex,
INTRARE_EL.sex 1-#-7 &$799-:-# &$799-:-#
 
&$799-:-# &$799-:-#
 67-:-; 
&$7î 6 :B**C
/9î &$799-:-#&$$-9<î&$67-:-;î$&$799-:-#

( /9î &$799-:-#&$$-9<î&$67-:-;î$&$799-:-#
&$799-:-#&$$-9<î&$67-:-;î$&$799-:-#

(
67-:-;

67-:-;


.=-9- 67-:-;
 (7

.=-9- 67-:-;
 (7
 .=-9- 67-:-;
 (7

.=-9- 67-:-;
 (7

î96-93' 67-:-; :+
67-:-; :+6-1
6-1 î96-93' 67-:-; :+
67-:-; :+6-1
6-1
 |


| ||  
 
À Interogare de tip Update : À Interogare de tip Delete:
Delete:
DELETE *
UPDATE nume_tabelă FROM nume_tabelă
SET nume_câmp1=valoare1, nume_câmp2=valoare2, ... [WHERE criteriu_de_ştergere
criteriu_de_ştergere];
];
[WHERE criteriu_de_actualizare
criteriu_de_actualizare];
];

À Exemplu :
À Exemplu:
6-#-7- &$799-:-#D ? :
A1-+
)
UPDATE MARFURI
/9î &$799-:-#
SET categ=´detergentµ, um=´cutieµ
.=-9- ?
.=-9- ? :
A('
6 
:
A('
6 ) 
WHERE categ=´detergentiµ AND um=´cutiiµ;

 

U
| ||

 
 


  

 

À Interogare de tip Parameter:


Parameter: ñ 
 
  
À PARAMETERS listă_câmpuri_parametru 

À SELECT DISTINCTROW nume_câmp1, nume_câmp2, ...
À FROM nume_tabelă
À [WHERE condiţie_parametru]
À [ORDER BY nume_câmp ASC/DESC];

À Exemplu :
À PARAMETERS [PUNCTAJ PESTE] Short;
À SELECT date_olimp.nume, date_olimp.clasa, date_olimp.total_p
À FROM date_olimp
À WHERE (((date_olimp.total_p)<=[PUNCTAJ PESTE]))
À ORDER BY date_olimp.total_p DESC;
 


| ||


 
 
 
  
  

 
  ñ 
  

   


   

 ñ 

 U


| ||


 
   
  
ñ 
    ñ  ñ ñ 
 
 ñ ññ   

 


| ||

 
 
  


 
 

 
  

 
ñ 

 ñ


  
 
 ñ! ñ   
ñ ñ
ñ 

 U|

|
| ||

 
 


 !"

U U


| ||

!# !  

À Limbajul Visual Basic este instrumentul de programare
pentru aplicaţiile informatice dezvoltate cu ajutorul
Microsoft Office 2002-
2002-2003.
À Limbajul VBA este limbaj orientat pe obiecte şi
evenimente.
À Obiectele Access sunt caracterizate prin  şi


..·   

  
· >

 
  
· -+ î
-+ î
(
(7

7


U U


| ||

 
  „ 
  

À InputBox(
InputBox(Mesaj,Titlu,Val_implicit,X,Y,Fişier
Mesaj,Titlu,Val_implicit,X,Y,Fişier Help,Context)
Help,Context)
À Nume obiect access![Nume obiect].Proprietate
obiect].Proprietate ²afişează o casetă de dialog pentru introducere de date.
· >
  
  · I
I,


 +)*BJ 


" 
À Nume obiect access(´Nume obiectµ).Metodă
obiectµ).Metodă 
 
)K
À Exemplu: · 7 
7 55 ,

 
· /
E?

AE? A
/
E?

AE? A1/ 
1/  · : 
: 5 5  
 
 

· /
E?

AE?3 
A-

A- (
(7
 · ;
;5
5 
 +

 
 " 
· 
 

 (( F)G 5 

 

 · '
' 
 4

 
 " 

 ,% 
 
 H3 + · /,
=
/,
=5 5, 

 
 
  

 
 ,
 
F
F)G · +5
+5 

  ,
 

U UU


| ||

 
 


 
 
À Modulele sunt obiecte din Access care permit scrierea
 
 X
 X
 

de rutine în limbaj VBA Visual Basic pentru Access.

À Butoane: À º iti l Ñ ? fi À Modulele sunt formate din :
À vbOkOnly Ñ 0
À º ti Ñ  · Declaraţii de variabile
À vbOkCancel Ñ 1 À º l
ti ÑY · Tipuri de date utilizator

À vbAbortRetryIgnor
vbAbortRetryIgnorÑÑ2  · Proceduri
À º I f 
ti Ñ Y M
À vbYesNoCancel Ñ 3 · Funcţii
À vbYesNo Ñ 4 À Tipurile de date sunt:
À vbRetryCancel Ñ 5 · 6 

· 6 

U U


| ||

 
 
 

 
„

TIP DE DATĂ CARACTERISTICI


À VARIABILE GLOBALE ²valabile în toate modulele :
DOUBLE CU VIRGULĂ MOBILĂ PE 64 BIŢI
· >{3#& :

:

SINGLE CU VIRGULĂ MOBILĂ PE 32 BIŢI
· !#î3#
!#î3#:

:

CURRENCY CU PATRU ZECIMALE PE 64 BIŢI
À VARIABILE LOCALE ²valabile doar în modulul în care
BYTE NUMERE NATURALE PE 8 BIŢI
au fost definite :
INTEGER NUMERE ÎNTREGI PE 16 BIŢI
· 6& 


 :
LONG NUMERE ÎNTREGI PE 32 BIŢI
· >9&7-  :
BOOLEAN LOGICE: TRUE ((´´-1µ) ŞI FALSE (´
(´0µ)
· 1-7 
: 

: (
(+
: 
+
: 
DATE TIP DATĂ CALENDARISTICĂ ( ÎNTRE #)
À VARIABILE DINAMICE:
STRING TIP CARACTER (ÎNTRE ´ µ)
µ)
· DE TIP VECTOR : Dim var_vector
var_vector((10
10)) As tip_dată
VARIANT TIP GENERIC ² CARACTER GENERAL
· DE TIP MATRICE :Dim var_matrice
var_matrice((10,10
10,10)) As
OBJECT REFERĂ
REFERĂ UN OBIECT ŞI ESTE PRECEDAT DE SET tip_dată
U |


| ||  „
   

À Cuprinde date de tipuri diferite:


OPERATORI OPERAŢIA REALIZATĂ
À [PRIVATE ]/ [PUBLIC
[PUBLIC]] TYPE nume_tip_dată
^ RIDICARE LA PUTERE
· - ) 
:
:
+ ADUNARE
· - B 
:
:
- SCĂ
SCĂDERE
· - K 
:
:
· * ÎNMULŢIRE

· -  :
: / ÎMPĂRŢIRE
À END TYPE \ CÂTUL ÎMPĂRŢIRII
À Accesul la o astfel de dată se poate face global sau MOD RESTUL ÎMPĂRŢIRII
perticular:: nume_tip_dată
perticular nume_tip_dată..Element1
CONCATENAREA(LIPIREA) A DOUĂ EXPRESII CU
& TRANSFORMAREA ACESTUIA ÎNTR-
ÎNTR-UN ŞIR DE CARACTERE
(STRING)
 

U
| || 

„


 
 

 a 

 

 a
À Sub Procedura1() À Sub Procedura2 (Pf1,Pf2,Pf3)
OPERATOR EXPLICAŢIE 
a
 
 a 
À ................ À ........................
= EGALITATE CARACTER EXPLICAŢIE À Call Procedura2(P1,P2,P3) À End Sub
À .................
> MAI MARE


 
ZERO SAU MAI MULTE À Call Procedura2(P11,P12,P13)
*
CARACTERE À ..................
< MAI MIC À Function Funcţia1(Pf1,Pf2, Pf3)
À Var_1=Funcţia1(Pa1,Pa2,Pa3) As tip_rezultat
MAI MARE SAU ? UN CARACTER
>= EGAL À .................. À .................
À Var_2=Funcţia1(Pa11,Pa12,Pa13)
<= MAI MIC SAU EGAL À Funcţia1=expresie
# O CIFRĂ À ......
À .......
<> DIFERIT À End Sub
À End Function
COMPARARE A [ list
listă
ă caractere ] UN CARACTER DIN LISTĂ
LIKE DOUĂ ŞIRURI

COMPARĂ DOUĂ
UN CARACTER CARE NU
IS VARIABILE CE [ ! list
listă
ă caractere ]
REFERĂ OBIECTE EXISTĂ ÎN LISTĂ 


| ||  $ 

% 
 
 

À Dacă procedura sau funcţia există în alt modul sau sunt


À Sub afisez_msg (mesaj
(mesaj As String) À Sub test_msg()
mai multe cu acelaşi nume ,apelul se face prin precizarea
modulului din care face parte: À ¶ mesajul este parametrizat prin À Call afisez_msg (´mesajul
´mesaj
mesajµµ în bara de stareµ)
stareµ)
À Call nume_modul.
nume_modul.nume_procedură
nume_procedură
À SysCmd acSysCmdSetStatus , À End Sub
[(val_param1,val_param2)]
mesaj
À Variabila = nume_modul.nume_funcţie
nume_modul.nume_funcţie À End Sub
[(val_param1,val_param2)]
· $ 
$ 7

7
 

0 
 
 

  
,
 " Function Versiune()
  ñ 
&'()'*+
&'()'*+
ñ
· 7
 

0 

 
 Versiune = SysCmd(acSysCmdAccessVer) ),„-.(/) 0(
  9
9 9
9 1 0{
/

1 0{
/
  01&

 End Function

 U


| ||

    
À Abs(expr_numeric
Abs(expr_numerică
ă)-valoareaÀ Date() À IsNull(expr) -true/false
Date()--data curentă À Len(şir_caractere)
Len(şir_caractere)--numărul
absolută À IsDate(expr) ²true/false
À Day(dată)
Day(dată)--numărul zilei de caractere din şir
À Asc(şir_caractere)
Asc(şir_caractere)--codul ascii din lună À IsEmpty(expr) ²true/false
À Space(număr)--număr de
Space(număr)
a primului caracter À Month(dată)--numărul lunii
Month(dată) spaţii À CStr(expr) ²conversie în
À Chr(cod_caracter)²
Chr(cod_caracter) ²caracterul din an À Str(expr_numerică)--
Str(expr_numerică) String
À Int(expr_numerică)--partea À
Int(expr_numerică) Year(dată)--anul datei
Year(dată) conversie în caractere À CSng(expr) ²conversie în
întreagă a numărului À Time()--oră:minute:secunde
Time() À Val(şir caracter)-
caracter)-conversie Single
À Exp(expr_numerică)--e la
Exp(expr_numerică) À Hour(expr_timp)--ora
Hour(expr_timp) în număr À Cdate(expr) ²conversie în
puterea expr_numerică Mid(şir,poziţie,[nr_caractere Date
À Minute(expr_timp)--minute
Minute(expr_timp) À
À Log(expr_numerică)--
Log(expr_numerică) ])-
])- extrage şir, de lungime À Cbool(expr) ²conversie în
logaritmul natural À Second(expr_timp)--
Second(expr_timp) Boolean
secunde ,din poziţia
À Cos(expr_numerică)--
Cos(expr_numerică)
cosinusul expresiei 


| ||   

  À STRUCTURI ALTERNATIVE : À Instrucţiunea SELECT CASE
SELECT CASE expr_selector À Funcţia IIF: À STRUCTURI REPETITIVE :
Instrucţiunea IF IF:: À
À CASE listă_expr1 À valoare=
valoare=IIF
IIF((expr_test ; valoare Instrucţiunea WHILE...WEND:
À IF condiţie THEN
À Instrucţiuni1 returnată pentru cazul À WHILE condiţie_adevărată
À instrucţiuniA
À CASE listă_expr2 adevărat al expresiei de À Instrucţiuni
À ELSE
À Instrucţiuni2 À WEND
À Instrucţiuni B testare ; valoare returnată
........................................................... .............................................................
À END IF pentru cazul fals al expresiei
À CASE ELSE Instrucţiunea DO.....LOOP
........................................................... de testare)
À Istrucţiuni3 UNTIL:
IF NOT (condiţie) THEN À END CASE À Obs. În loc de valoare
À DO
Insrtucţiuni returnată pot fi incluse alte
À Instrucţiuni
END IF funcţii care să returneze
À LOOP UNTIL condiţie_falsă
............................................................ valoarea sau să execute o
acţiune!
 |

|
| ||
  

Instrucţiunea DO WHILE ..... Instrucţiunea FOR ....NEXT:


LOOP: À FOR contor=val_iniţială TO val_finală
À DO WHILE condiţie_adevăr À Secvenţă_instrucţiuni
À Instrucţiuni À [EXIT FOR] FOR]
À LOOP À Secvenţă instrucţiuni
À NEXT contor
À ....................................................
.......................................................
...
Instrucţiunea DO UNTIL ..... À ........................................................
LOOP: Instrucţiunea FOR EACH...NEXT:
À DO UNTIL condiţie_falsă À FOR EACH variabilă IN colecţie
À Secventă instrucţiuni
À Instrucţiuni À NEXT variabilă
À LOOP

#| ||

  
 
  
 


 
À Deschiderea / închiderea
À Alături de codurile VBA ,comenzile macro À Deschiderea / închiderea
de tabele, interogări, diferitelor meniuri de

 
 aplicaţiilor Access. Access.
formulare sau rapoarte.
À Comenzile macro permit automatizarea À Afişarea de mesaje de
À Vizualizarea sau tipărirea
diverselor evenimente, fără ca realizatorul rapoartelor. atenţionare sau chiar
aplicaţiei să cunoască un limbaj de programare. sunete de atenţionare.
À Rularea cererilor de tip
À Ştergerea, redenumirea ,
À În cadrul comenzilor macro pot fi incluse un acţiune.
copierea sau salvarea
număr mare de acţiuni a căror derulare poate fi À Efectuarea condiţională a diferitelor obiecte ale
condiţionată de anumite valori afişate în anumitor acţiuni. aplicaţiei.
formulare sau rapoarte. À Căutarea anumitor date în À Comunicarea cu alte
tabele. produse

software(Word,Excel,etc.).| ||  „ 

  „ 
 
 

 

 
 

 


 ñ  
ñ ñ   
  
ñ  ñ
  
 
 ñ  
 
 ñ 
 U


| ||  23/-3-42012
23/-3-42012 32/(25((2
2/(25((2678039
678039 2
  
 )-21(1*+ 1(:03; 1(/(228-/42/

 [[
 
G[[ 

G
[[


  

  [[
 
 ñ 
 ñ ñ ñ   
 

 
| ||

/-3(1/72'2<2'7&'-0 1(
1()3; 1(/(20 8-/42/ 

   „
À Acest lucru este necesar fie pentru a utiliza baza de
date în reţea, astfel încât fiecare utilizator să poată
  
 G

G G
 accesa în mod citire sau editare diferite date din

 
 

 
  aceasta, fie pentru a informa prin reţeaua Internet
G asupra unor resurse din baza de date a firmei
G G

 
 respective.
3
 

À Deşi pare un lucru greu, ´vrăjitorulµ te ajută, iar dacă
ai şi noţiuni de HTML poţi să faci modificări direct în
sursa paginii.
À Oricum, în principiu nu este mai greu decât să realizezi
un raport pe baza unei interogări în modul Wizard!

 |


| ||

 


  „
À Crearea unei pagini Web în
modul Design (introduceţi
fiecare dată singur ).
À Crearea unei pagini Web în
modul Wizard (exact ca în
cazul formularelor, se crează
pe baza unei interogări sau a
unei tabele).
À Editarea unei pagini Web deja
existentă.
À Eu vă recomand să utilizaţi
varianta Wizard şi să
respectaţi regulile învăţate la
crearea rapoa
rapoartelor.