Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
CONSIDERAŢII GENERALE…………………………………………… 5
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL
INDIVIDUAL DE MUNCĂ………………………………………………. 7
Secţiunea 1. Contractul individual de muncă – noţiune şi 7
reglementare……. 7
1.1.Reglementarea contractului individual de 8
muncă…………………….. 1
1.2. Definiţia contractului individual de muncă………………………….. 0
1.3. Elementele contractului individual de muncă……………………….. 1
1.4. Trăsăturile contractului individual de muncă………………………... 1
Secţiunea 2. Aspecte generale privind încetarea contractului individual
de muncă……………………………………………………………………. 1
2.1. Noţiunea de încetare a contractului individual de muncă……………
2.2. Principiile care stau la baza încetării contractului individual de 1
muncă………………………………………………………………………. 3
2.3. Dezvoltarea reglementării privind încetarea contractului individual
de 1
muncă…………………………………………………………………….. 4

1
6
Secţiunea 3. Cazuri de încetare a contractului individual de muncă………... 1
3.1.Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de muncă..
3.2. Încetarea de drept a contractului individual de muncă………………. 1
3.3. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul 9
părţilor……. 2
3.4. Demisia………………………………………………………………. 0
3.5. Concedierea………………………………………………………….. 2
1
2
1
2
2
CAPITOLUL II
CONCEDIEREA DIN MOTIVE CARE NU ŢIN DE PERSOANA
SALARIATULUI………………………………………………………….. 2
4
Secţiunea 1. Dificultăţile economice, transformările tehnologice şi
reorganizarea activităţii – premise indispensabile ale concedierii. ………… 2
1.1.Sediul materiei………………………………………………………..
1.2.Stabilirea înţelesului şi sferei noţiunii de „dificultăţi economice, 2
transformări tehnologice şi reorganizarea activităţii”. …………………….. 4
1.3. Condiţii necesare pentru dispunerea concedierii în temeiul art. 65
alin.1 din codul Muncii. ……………………………………………………. 2
4

2
7

Secţiunea 2. Obligaţiile unităţii în cazul dispunerii concedierii conform art.


65, alin. 1din Codul 2
muncii………………………………………………….
2.1.Ordinea încetării contractului individual de muncă ca urmare a
dificultăţilor economice, transformărilor tehnologice şi reorganizării
activităţii ……………………………………………………………………. 2
2.2. Criterii minimale prevăzute de lege la încetarea contractului 9
individual de
muncă…………………………………………………………. 3
2.3. Principii care guvernează încetarea contractului individual de muncă 0
în temeiul art.65 alin.1 din Codul
muncii…………………………………… 3
2

Secţiunea 3. Concedierea colectivă – modalitate juridică de disponibilizare


a 3
personalului……………………………………………………………
….. 3
3.1.Noţiunea de concediere colectivă……………………………………..
3.2.Cadul normativ aplicabil concedierii colective………………………. 3
Secţiunea 4. Măsuri de protecţie ale salariaţilor cărora le încetează
raporturile de muncă………………………………………………………… 3
4.1.Obligaţii şi interdicţii ale unităţii în legătură cu încetarea contractului
individual de muncă ca urmare a concedierii………………………………..
4.2.Dreptul la indemnizaţie de şomaj al persoanelor disponibilizate prin 3
concediere………………………………………………………………
……
4.3.Măsuri de protecţie socială a persoanelor disponibilizate prin 3
concedieri
colective………………………………………………………….
3

CAPITOLUL III
CONCEDIEREA DIN MOTIVE CARE ŢIN DE PERSOANA
SALARIATULUI……………………………………………………… 4
….
Secţiunea 1. Situaţii în care poate fi dispusă concedierea reglementată de
Codul muncii………………………………………………………………... 4
1.1.Concedierea
disciplinară……………………………………………… 4
1.2.Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului mai mult de
60 de
zile……………………………………………………………………. 4
1.3.Concedierea pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică a salariatului….
1.4.Concedierea pentru necorespundere profesională …………………. 5

Secţiunea 2. Obligaţia angajatorului de a propune salariatului alte locuri


de 5
muncă……………………………………………………………………
..
CAPITOLUL IV
PROCEDURA ŞI FORMA CONCEDIERII…………………………..… 5
Secţiunea 1. Procedura concedierii individuale…………………………….. 5
1.1.Organele competente………………………………………………….
1.2.Avizul organului sindical…………………………………………….. 5
1.3.Termenele…………………………………………………………….
1.4.Decizia de concediere………………………………………………… 5
1.5. Cercetarea
prealabilă…………………………………………………. 6
1.6. Preavizul…………………………………………………………….
1.7.Efectele concedierii………………………………………………… 6

Secţiunea 2. Anularea decizie de concediere. Reintegrarea în funcţie…….... 7


2.1.Noţiunea de anulare a deciziei de
concediere………………………… 7
2.2.Răspunderea angajatorului pentru concedierea nelegală……………..
2.3. Acordarea despăgubirilor……………………………………………. 7

CONCLUZII……………………………………………………………….. 7

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………… 8

S-ar putea să vă placă și