Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Consideraţii introductive…………………………………………………pag.2
CAPITOLUL I – Capacitatea succesorală……………………………….pag.3
SECŢIUNEA I – Noţiune şi particularităţi……………….……….pag.3
SECŢIUNEA II – Persoanele care au capacitate succesorală…….pag.12
2.1.Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii……..pag.12
2.2.Persoanele concepute der nenăscute…………………………..pag.13
2.3.Persoanele juridice……………………………………...…….pag.15
2.4.Persoanele dispărute…………………………………………..pag.16
SECŢIUNEA III – Persoanele care nu au capacitate
succesorală………………………………………….………..pag.20
3.1.Persoanele fizice predecedate si personae juridice care au
încetat să aibă fiinţă………………………………………….pag.20
3.2.Comorienţii…………………………………………………..pag.20
3.3.Persoane fizice decedate în acelaşi timp……………………..pag.24
CAPITOLUL II – Vocaţia succesorală…………………………………pag.27
Formele vocaţiei succesorale…………………………………….pag.28
Vocaţia legală generală…………………………………………..pag.29
Vocaţia legală concretă…………………………………………..pag.37
CAPITOLUL III – Nedemnitatea succesorală………………………….pag.38
SECŢIUNEA I – Noţiune şi caractere juridice…………………..pag.39
SECŢIUNEA II – Cazuri de nedemnitate………………………..pag.42
2.1.Atentatul la viata defunctului…………………………………pag.42
2.2.Acuzaţia capitală calomnioasă înpotriva defunctului………...pag.44
2.3.Nedenunţarea omorului a cărui victimă a fost defunctul……..pag.45
SECŢIUNEA III – Efectele nedemnităţii succesorale……………pag.46
3.1.Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului………pag.48
3.2.Efectele nedemnităţii fată de copii nedemnului………………pag.50
3.3.Efectele nedemnului faţă de ceilalţi descendenţi……………pag.52
3.4.Efectele faţă de terţi.Teoria moştenitorului apparent………..pag.53
SECŢIUNEA IV – Invocarea nedemnităţii……………………...pag.56
Persoanele care pot invoca nedemnitatea…………………pag.56
Persoanele impotriva cărora poate fi invocată
nedemnitatea……………………………………………...pag.58
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și