Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL 1...................................................................................................................2
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SPĂLAREA BANILOR................................2
1.1. Evoluţia istorică.......................................................................................................2
1.2. Etapele procesului de spalare a banilor....................................................................8
1.3. Internationalizarea. Situatia Romaniei...................................................................11
1.4. Cum se pot recunoaste tranzactii suspecte………………...............…………… 19.
CAPITOLUL 2.................................................................................................................27
INFRACŢIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR.............................................................27
2.1. Infracţiunea de spălare a banilor incriminată în art. 23 al legii 656/2002.............27
2.2 Infracţiunea prevăzută la art. 24 din legea 656/2002.............................................41
CAPITOLUL 3………………………………………………………………………… 46
PREOCUPĂRILE ORGANELOR STATULUI PE LINIA PREVENIRII ŞI
COMBATERII SPALARII BANILOR ……………………...… ……………… ….46
3.1. Necesitatea combaterii fenomenului de spalare a banilor……………………… 46
3.1.1. Masuri luate la nivel international ……… ……………………………… 47
3.1.2. Evolutii legislative in Romania ………………………………………… 48
3.1.3. Evolutii institutionale …………………………………………………… 50.
3.1.4. Cooperare interna …………………………………………………………50
3.2. Entităţile raportoare prevăzute la art.8 din legea 656/2002 şi
obligaţiile................. instituite în sarcina acestora......................................................52
3.2.1. Entitati raportoare ……………………………………………………… 52.
3.2.2. Obligatii in sarcina entitatilor raportoare ……………………………… 53.
3.3. Sancţionarea neândeplinirii de către entităţile prevăzute la articolul 8,a obligaţiilor
stabilite de lege.............................................................................................................58
3.4. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.............................59
3.4.1. Organizare si functionare ……………………………………………… 59.
3.4.2. Atributii stabilite prin lege ……………………………………………… 61
3.5. Activitatea de cooperare desfăşurată de organele de cercetare penală abilitate
în.domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor....................................................65
CAPITOLUL 4 …………………………………………………………………………
ACTIVITATI DESFASURATE DE ORGANELE DE CERCETARE PENALA
ABILITATE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII SPALARII BANILOR
IN ROMANIA …………………………………………………………………………68
4.1. Competenţa cercetării infracţiunilor de spălare a banilor......................................68
4.2. Activităţi poliţieneşti specifice desfăşurate cu ocazia efectuării actelor
premergătoare...............................................................................................................69
4.3. Programul de măsuri întreprinse de poliţie pentru creşterea eficienţei în lupta
împotriva spălării banilor..............................................................................................72
4.4. Dificultăţi în activitatea de cercetare.....................................................................75
4.5. Aspecte privind protecţia martorului în cauzele ce au ca obiect infracţiuni de
spălare a banilor............................................................................................................76
CONCLUZII....................................................................................................................80
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................81

S-ar putea să vă placă și