Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 1

Mediul de lucru SPSS

Rolul acestui scurt capitol introductiv este acela de a readuce în memoria studentului
principalele comenzi din programul statistic SPSS – programul cu care se va lucra în cadrul
cursului de Metode cantitative.
Informaţiile cuprinse în acest curs fac referire la versiunea SPSS 10.0 sub Windows.
Pornim desigur de la premisa că toţi studenţii ştiu să utilizeze sistemul de operare Windows, fie
şi numai la nivel elementar.

Programul SPSS 10.0 conţine zece meniuri. Prezentǎm în continuare conţinutul fiecǎruia
dintre acestea.

 File – cuprinde în special comenzile utilizate pentru crearea unor documente noi şi
deschiderea sau salvarea documentelor create anterior
 Edit – cuprinde comenzile utilizate pentru editarea documentelor (ştergere, copiere, lipire
etc.)
 View – din acest meniu se pot seta caracteristicile vizuale ale documentelor
 Data – cu ajutorul comenzilor acestui meniu se realizează o serie de operaţiuni de bază
asupra datelor statistice (inserare, sortare, agregare, fuzionare fişiere etc.)
 Transform – cuprinde comenzi utilizate pentru transformări (cantitative sau calitative)
ale datelor (crearea de noi variabile plecând de la cele existente, recodificarea datelor,
ierarhizarea datelor etc.)
 Analyze – în acest meniu se gǎsesc toate comenzile necesare pentru realizarea analizelor
statistice
 Graphs – este meniul în care se gǎsesc comenzile pentru grafice (SPSS permite
realizarea câtorva zeci de tipuri de grafice)
 Utilities – este un meniu pe care nu-l vom folosi la acest curs. El cuprinde în special
comenzi care permit automatizarea facilităţilor din SPSS
 Window – permite manipularea ferestrelor în care este deschis programul SPSS
 Help – asigură accesul la asistenţa (ajutorul) pentru utilizatori

Întrucât meniul Analyze va fi de departe cel mai utilizat în cadrul acestui curs, vom
detalia în continuare comenzile existente în acest meniu.

 Reports – este un submeniu care conţine comenzi pentru elaborarea rapoartelor sintetice
asupra datelor
 Descriptive Statistics – comenzile din acest submeniu se folosesc în principal pentru
generarea indicatorilor statistici pentru variabilele studiate
 Custom Tables – submeniu folosit atunci când dorim sa construim tabele pornind de la
datele dintr-un fişier
 Compare Means – submeniu folosit pentru realizarea testelor de comparare a mediilor
(Student, ANOVA univariatǎ)
 General Linear Model – comenzile din acest submeniu servesc la executarea analizei
ANOVA multivariatǎ
 Correlate – cuprinde comenzile pentru studierea corelaţiei bivariate şi parţiale dintre
variabile
 Regression – submeniu util pentru realizarea diverselor tipuri de analizǎ de regresie
(liniarǎ şi neliniarǎ)
 Loglinear – cuprinde comenzi utlie pentru analizele de regresie de tip logaritmic
 Classify – cuprinde procedurile utilizate pentru gruparea obiectelor din baza de date
(analiza de tip cluster, analiza discriminantului)
 Data Reduction – cuprinde procedurile utilizate pentru gruparea variabilelor studiate
(analiza factorialǎ, analiza corespondenţelor)
 Scale – cuprinde proceduri avansate pentru lucrul cu scalele de mǎsurare (scalarea
multidimensionalǎ, analiza încrederii)
 Nonparametric Tests – aşa cum îi aratǎ numele, acest submeniu grupeazǎ toate testele
neparametrice (binomial, hi pǎtrat, Wilcoxon etc.)
 Time Series – cuprinde procedurile de analizǎ a seriilor de timp
 Survival – cuprinde procedurile utilizate în analizele de supravieţuire
 Multiple Response – cu ajutorul comenzilor din acest submeniu sunt gestionate datele
provenind din întrebǎrile cu rǎspunsuri multiple
 Missing Value Analysis – procedura utilizatǎ pentru analiza valorilor lipsǎ

Comenzile pentru gestionarea fişierelor în SPSS sunt foarte asemǎnǎtoare cu cele din
orice aplicaţie Windows. Astfel, pentru crearea unei noi baze de date comenzile utilizate sunt:

File > New > Data

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să definim variabilele (câmpurile) noii baze
de date. În parte din stânga jos putem observa butoanele Data View/Variable View. Apăsând
butonul Variable View, SPSS ne prezintă ecranul de dialog pentru definirea variabilelor. Pentru
fiecare variabilă va trebui să specificăm, printre altele:
• numele
• tipul (numeric, caracter etc.)
• lungimea (numărul de caractere)
• numărul de zecimale (pentru variabilele numerice)
• descrierea variabilei (opţional)
• valori posibile (opţional) etc.
Odată variabilele introduse, apăsăm pe butonul Data View pentru a putea introduce
datele în fişier.
Pentru deschiderea unei baze de date existente vom utiliza comenzile:

File > Open > Data

SPSS-ul ne va deschide o casetă de dialog pentru deschiderea unui fişier.

În momentul în care rulăm o analiză asupra unui set de date, SPSS-ul ne prezintă
rezultatele acestei analize sub forma unui fişier special numit output. Fişierele de output pot fi
desigur salvate şi apelate ulterior prin comanda:

File > Open > Output

Aspectele practice legate de lucrul cu fişierele, precum şi de utilizarea procedurilor de


analizǎ vor fi lǎmurite la seminar.