Sunteți pe pagina 1din 1

ROLUL LITERATURII ÎN PERIOADA PAȘOPTISTĂ

Studiu de caz
Direcții de investigație

1. Cadrul social-politic, cultural, dezvoltarea presei , învățământului, științelor etc.


2. Romantismul Biedermeier.
3. Prezentați trei scriitori din perioada pașoptistă – câte un prozator, un poet și un dramaturg (de ex.:
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Ion Ghica, Alecu Russo, Ion Heliade
Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac etc.),
urmărind:
• operele lor reprezentative și speciile literare dezvoltate;
• citate reprezentative din operele literare studiate;
• elemente de modernitate în cultura de la 1848;
• elemente romantice și clasice;
• teme ilustrate.
4. Eseu de sinteză: Aspecte din viața social-politică și literară în perioada pașoptistă.

BIBLIOGRAFIE:

Virgil Nemoianu, Îmblânzirea Romantismului – Literatura europeană și epoca Biedermeier, Editura


Curtea Veche, 2004

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Fundației Culturale Române, București,
1997;

Alexandru Piru, Istoria lteraturii române de la început până azi, Editura Univers, București, 1981;

George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, București,
1986;

Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei, București, 1979.