Sunteți pe pagina 1din 2

AFIXOIDELE

Caracteristici:
• Sunt la origine cuvinte în limba greacă sau latină;
• Reprezintă elemente de compunere savantă;
• Au valoare denotativă;
• Se pot traduce, uşurându-se înţelegerea neologismelor;
• Formează cuvinte compuse neologice;
• Sunt frecvente în limbajul ştiinţific;
• Au circulaţie internaţională.
PREFIXOIDE SUFIXOIDE

acv - apă - cid – ucigător


aero – aer - derm – piele
auto – singur, automobil - fag – mâncător
agro – câmp - fil – prieten
antropo – om - fob – frică
arhe – vechi - for – purtător
avi – pasăre - glot – limbă
bar – greutate -graf – scriere
bi, bis – doi - krat – putere
biblio – carte - liză – descompunere
bio – viaţă - log – raţiune, învăţătură,cuvânt,specialist
calos – frumos - metro – măsură
cardi – inimă - morf – formă
cata – în jos - nom – lege
ana – în sus - ped – educator, picior
cardi – inimă - scop – a privi
cripto – ascuns - tecă – colecţie, depozit
crono – timp - zofie – înţelepciune, doctrină
demo – popor
di – de două ori
epi – deasupra
etero – diferit, amestecat
eu – frumos, armonios
fil – prieten
fito- plante
fon – sunet
foto – lumină
geo – pământ
grafo – scriere
hemo – sânge
hipo – cal
hidro – apă
izo – egal
lito – piatră
logo – cuvânt
macro – mare
micro – mic
mega- foarte mare
meta – schimbare
mezo – de mijloc
mono – unul singur
morfo – formă
multi – mulţi
neo – nou
neuro – nerv
omni – toţi
omo – identic
orto – corect
paleo – vechi
pan – întreg
para – pe lângă
pato - boală
patri – părinte
pedo – copil, educaţie, sol
piro – foc
pleni – deplin
pluto – bogat
poli – mulţi
proto – primul
pseudo – fals
psiho – suflet
radio – radiaţii
sapro – putred
tele – la distanţă
termo – cald
trans – peste
scinti – scânteie
zoo - animal