Sunteți pe pagina 1din 23

ANTIARITMICE

ANTIARITMICE
Faza 1
IV
Faza 2
0 mV

III
Faza 0
I Faza 3

-80mV Faza 4
II
Clasificarea
Clasificarea antiaritmicelor
antiaritmicelor
Clasa (Vaughan- Williams Mecanism de actiune Efecte
electrofiziologice
Clasa I IA Chinidina Blocante canale Na Incetineste faza O de
Procainamida ++ depolarizare
Disopiramida > t. repolarizare
IB Lidocaina Blocante canale Na Scurteaza faza 3 de
Mexiletina + repolarizare
Tocainida
Moricizina < t. repolarizare
Fenitoina
IC Flecainida Blocante canale Na Incetineste marcat faza
Propafenona O de depol.
+++ t. repolarizare nm
II Beta-blocante adrenergice Blocheaza receptorii Supreseaza (deprima)
-Atenolol beta1 faza 4 de depolarizare
-Propranolol
-Metoprolol
III Blocanti canale de K Blocheaza canale de K Prelungeste faza 3 de
Amiodaron repolarizare
Sotalol > t. repolarizare
Tonsilat de bretiliu
IV Blocante canale de Ca Blocheaza canale de Ca Scurteaza potentialul
Verpamil, Diltiazem de actiune
Antiaritmice
Antiaritmice
(Therap.
(Therap. Guidelines
Guidelines –– cardiovascular
cardiovascular 2003
2003 Australia)
Australia)

Cls.I
Cls.I –– Compuşi
Compuşi care
care inhibă
inhibă canalele
canalele rapide
rapide de
de sodiu
sodiu
Cls.
Cls. IIII –– Compuşi
Compuşi care
care inhibă
inhibă sistemul
sistemul simpato-adrenergic
simpato-adrenergic
Cls
Cls III
III –– Compuşi
Compuşi care
care prelungesc
prelungesc potenţialul
potenţialul de
de acţiune
acţiune
Cls
Cls IV
IV –– Compuşi
Compuşi care
care inhibă
inhibă influxul
influxul lent
lent de
de calciu
calciu

Clasa
Clasa II –– se
se divide
divide în
în subgrupe
subgrupe corelat
corelat cu
cu efectul
efectul asupra
asupra duratei
duratei potenţialului
potenţialului de
de
acţiune
acţiune
II A
A –– creşterea
creşterea duratei
duratei P.A
P.A
II B
B –– scăderea
scăderea duratei
duratei P.A.
P.A.
II C
C –– fără
fără efecte
efecte asupra
asupra P.A
P.A
Clasificarea
Clasificarea antiaritmicelor
antiaritmicelor dupa
dupa locul
locul de
de actiune
actiune
(dupa
(dupa Gabriel
Gabriel Khan,
Khan, 2000)
2000)

Nodul
Nodul sinusal
sinusal –– Atriu
Atriu Ventricul
Ventricul

Beta-blocante
Beta-blocante Lidocaina
Lidocaina
Digoxin
Digoxin Procainamida
Procainamida
Disopiramida
Disopiramida Disopiramida
Disopiramida
Chinidina
Chinidina Beta-blocante
Beta-blocante
Amiodarona
Amiodarona Amiodarona
Amiodarona
Procainamida
Procainamida Mexiletin
Mexiletin
Verapamil
Verapamil Chinidina
Chinidina
Fenitoina
Fenitoina
Tocainid
Tocainid
Clasificarea
Clasificarea antiaritmicelor
antiaritmicelor dupa
dupa locul
locul de
de actiune
actiune
(dupa
(dupa Gabriel
Gabriel Khan,
Khan, 2000)
2000)

Nodul
Nodul A-V
A-V Căi
Căi accesorii
accesorii

Digoxin
Digoxin Disopiramida
Disopiramida
Beta-blocante
Beta-blocante Amiodarona
Amiodarona
Verapamil
Verapamil Flecainida
Flecainida
Diltiazem
Diltiazem Procainamida
Procainamida
Encainid
Encainid
Flecainid
Flecainid
Lorcainid
Lorcainid
Propafenona
Propafenona
Antiaritmice
Antiaritmice neclasificate
neclasificate

Antiaritmic Indicaţii
Atropina Bradicardie sinusală

Adrenalina Stop cardiac

Izoprenalina Blocuri cardiace

Digoxina Fibrilaţie atrială

Adenozina Tahicardie supraventriculară

Clorura de Calciu TV prin hiperpotasemie

Clorura(Sulfat) de Magneziu Fibrilaţie ventriculară


Intoxicaţie digitalică
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE -- INDICAŢII
INDICAŢII
CLASA
CLASA II
Grupa
Grupa II AA
Chinidina
Chinidina––Scade
Scadeviteza
vitezafazei
fazei00
Procainamida
Procainamida––Prelungeşte
Prelungeştepotenţialul
potenţialulde
deacţiune
acţiune
Disopiramida
Disopiramida––Scade
Scadeviteza
vitezade
deconducere
conducere

Indicaţii
Indicaţii––Tahiaritmii
Tahiaritmiiatriale
atrialesi
si AV
AVjoncţionale
joncţionaleşi
şiventriculare
ventriculare

Grupa
Grupa II BB
Lidocaina
Lidocaina––Scade
Scadedurata
duratapotenţialului
potenţialuluide
deacţiune
acţiune
Mexiletina
Mexiletina --Scurtarea
Scurtareafazei
fazei33(de
(derepolarizare)
repolarizare)
Tocainida
Tocainida

Indicaţii
Indicaţii
••Tahicardie
Tahicardieventriculară
ventriculară(lidocaina)
(lidocaina)––prevenirea
prevenireafibrilaţiei
fibrilaţieiventriculare
ventriculare în
îninfarct
infarct
••Tahicardie
Tahicardieventriculară,
ventriculară,aritmie
aritmieventriculară
ventriculară cronică
cronică
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE -- INDICAŢII
INDICAŢII

Grupa
Grupa II CC
Flecainida
Flecainida Deprimă
Deprimămarcat
marcatviteza
vitezafazei
fazeiO
O
Propafenona
Propafenona

Indicaţii
Indicaţii
••Ectopii
Ectopiiventriculare
ventriculare
••Aritmie
Aritmieventriculară
ventricularărefractară
refractară
••Propafenona
Propafenona––spectru
spectrularg
largantiaritmic
antiaritmic(A.V,
(A.V,A.SV.,
A.SV.,WPW,
WPW,F.A)
F.A)
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE -- INDICAŢII
INDICAŢII
CLASA
CLASA IIII

Propranolol
Propranolol Deprimă
Deprimăpanta
pantafazei
fazei44(deprimă
(deprimăautomatismul,
automatismul,scăderea
scădereafrecvenţei
frecvenţei şi
şi
contractilităţii)
contractilităţii)
Metoprolol
Metoprolol
Pindolol
Pindolol
Timolol
Timolol

Indicaţii
Indicaţii
••Tahiaritmii
Tahiaritmiiprin
prinpredominenţă
predominenţă simpato-adrenergică
simpato-adrenergică(inclusiv
(inclusivdin
dininfarct)
infarct)
••Fibrilaţie
Fibrilaţieatrială
atrială
••Flutter
Flutteratrial
atrial
••Tahicardie
Tahicardienodală
nodalăreintrantă
reintrantă
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE -- INDICAŢII
INDICAŢII
CLASA
CLASA III
III (blocante
(blocante –– canale
canale K)
K)

Sotalol
Sotalol Prelungirea
Prelungireafazei
fazei33de
derepolarizare
repolarizare(prelungirea
(prelungireaduratei
duratei potenţialului
potenţialului de
de
acţiune,
acţiune,prelungirea
prelungireaperioadei
perioadeirefractare
refractareefective)
efective)
Bretiliu
Bretiliu
Amiodarona
Amiodarona

Indicaţii
Indicaţii
••Tulburări
Tulburăride
de ritm
ritmpostinfarct
postinfarctsau
saudin
dinischemie
ischemie(Sotalol)
(Sotalol)
••Aritmie
Aritmieventriculara
ventricularacu
curisc
riscvital,
vital,fibrilaţie
fibrilaţieventriculară
ventriculară(Bretiliu)
(Bretiliu)
••Tahiaritmii
Tahiaritmiiventriculare
ventricularesau
sausupraventriculare
supraventriculare(amiodarona
(amiodarona––toxicitate
toxicitatemare)
mare)
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE -- INDICAŢII
INDICAŢII
CLASA
CLASA IV
IV (blocante
(blocante –– canale
canale Ca)
Ca)

Verapamil
Verapamil Scăderea
Scăderea depolarizarii
depolarizarii spontane
spontane (faza
(faza 4)
4)
Diltiazem
Diltiazem Scăderea
Scăderea vitezei
vitezei de
de conducere
conducere (AV)
(AV)
Scurtarea
Scurtarea potenţialului
potenţialului de
de acţiune
acţiune

Indicaţii
Indicaţii
••Tahicardie
Tahicardieparoxistică
paroxisticăsupraventriculară
supraventriculară(verapamil),
(verapamil),pentru
pentruscăderea
scădereafrecvenţei
frecvenţei
ventriculare
ventriculare în
înfibrilaţia
fibrilaţiaatrială
atrială
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE –– EFECTE
EFECTE ADVERSE
ADVERSE
(dupa
(dupa “Melmon
“Melmon si
si Morrelli’s”
Morrelli’s” 2000)
2000)
Compusul Efecte adverse majore Boli de fond cu
contraindicatii relative
Amiodarona Extracardiace Afecţiuni pulmonare
Afecţiuni hepatice avansate
Neuropatie
Beta-blocante Caracteristicele grupului Astm, DZID

Calciu-blocante Insuf cardiacă congestivă Disfuncţie ventriculară


Bloc A-V Tulburări de conducere
Disopiramida Insuf cardiacă congestivă Disfuncţie ventriculară
Prelungirea QT
Hipopotasemie

Flecainida Torsada varfurilor


Moricizina Creşterea mortalitătii
postinfarct Boală coronariană
Bradiaritmie
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE –– EFECTE
EFECTE ADVERSE
ADVERSE
(dupa
(dupa “Melmon
“Melmon si
si Morrelli’s”
Morrelli’s” 2000)
2000)
Compusul Efecte adverse majore Boli de fond cu
contraindicaţii relative
Lidocaina, Mexiletina, Extracardiace Parkinson
Tocainida Afecţiuni convulsive
Procainamida
Extracardiace Artita cronică
Discrazie sanguină
Propafenona Extracardiace Astm
Insuf cardiacă congestivă Disfunctie VS
Bradiaritmie Tulburari de conducere

Torsada vârfurilor Prelungirea QT


Chinidina
Hipopotasemie

Sotalol Caracteristic beta-blocării Astm, DZID


Prelungirea QT

Torsada vârfurilor Hipopotasemie


ANTIARITMICE
ANTIARITMICE –– CONTRAINDICATII
CONTRAINDICATII

Conditia patologica Excludere/utilizare prudenta


Cardiace
Insuficienta cardiaca Disopiramida, flecainida

Disfunctie sinusala sau AV Digitalice, verapamil, diltiazem, beta-blocante,


amiodarona
WPW Digitalice verapamil, diltiazem

Tulburari de conducere infranodale Blocante canale Na, amiodarona

Antecedente de infarct miocardic Flecainida

QT prelungit Chinidina, Procainamida, Disopiramida, Sotalol

Transplant cardiac Adenozina

Necardiace
Diaree Chinidina

Afectiuni prostatice Disopiramida


Glaucom
ANTIARITMICE
ANTIARITMICE –– CONTRAINDICATII
CONTRAINDICATII

Conditia patologica Excludere/utilizare prudenta


Artrita Procainamida cronic

Afectiuni pulmonare Amiodarona

Tremor Mexiletina, Tocainida

Constipatie Verapamil

Astm bronsic Beta-blocante

Ischemie periferica Propafenona


Geneza torsadei vârfurilor
• Blocante ale canalelor de K
• Antihistaminice
• Fenotiazine
• Antidepresive triciclice
• Ketokonazol
• Dietă proteică lichidă

Largirea QT – apariţia de complexe ventriculare prematur (CVP) – pauză –


CVP mai frecvente – alungirea suplimentară a QT – apariţia unde U
gigante
Torsada vârfurilor – responsabilă de 20% din totalul morţilor subite

Se evită Clasa IA

Medicamente utile:
Sulfat de Mg – 2g în 1-2 min, se repetă la 5-10 min
Alternativ:
Izoprotenerol sau pacing
Se administreză K, scurtarea potenţialului de acţiune
PROBLEME
PROBLEME MAJORE
MAJORE ALE
ALE SELECTIEI
SELECTIEI CLINICE
CLINICE A
A
ANTIARITMICELOR
ANTIARITMICELOR

••Pot
Pot genera
genera oo noua/noi
noua/noi aritmie/aritmii
aritmie/aritmii
••Cresc
Cresc riscul
riscul mortii
mortii subite
subite (la
(la cei
cei cu
cu risc
risc de
de FV)
FV)
••Proaritmie
Proaritmie generata
generata prin
prin mai
mai multe
multe mecanisme
mecanisme
Sindroamele
Sindroamele proaritmice
proaritmice necesita:
necesita:
-- Identificare
Identificare
-- Intreruperea
Intreruperea compusilor
compusilor proaritmici
proaritmici
-- Terapie
Terapie bazata
bazata pe
pe identificarea
identificarea mecanismelor
mecanismelor
ASOCIEREA
ASOCIEREA ANTIARITMICELOR
ANTIARITMICELOR

ASOCIERI
ASOCIERI RECOMANDATE
RECOMANDATE
Clasa
Clasa IB
IB (( canale
canale de
de Na
Na inactivate)
inactivate)
++
Clasa
Clasa IA
IA (canale
(canale de
de Na
Na activate)
activate)

Exemple
Exemple
Mexiletina
Mexiletina ++ Chinidina
Chinidina
Mexiletina
Mexiletina ++ Procainamida
Procainamida

Cea
Cea mai
mai frecventa
frecventa asociere
asociere –– Clasa
Clasa II ++ beta-blocant
beta-blocant
ASOCIEREA
ASOCIEREA ANTIARITMICELOR
ANTIARITMICELOR

ALTE
ALTE ASOCIERI
ASOCIERI
Propranolol
Propranolol ++ Flecainida
Flecainida –– este
este diminuar
diminuar efectul
efectul proaritmic
proaritmic al
al
flecainidei
flecainidei dar
dar este
este redus
redus si
si inotropismul
inotropismul

Mexiletin
Mexiletin sau
sau Procainamida
Procainamida
++
Sotalol
Sotalol sau
sau Amiodarona
Amiodarona

Clasa
Clasa IA
IA ++ Sotalol
Sotalol (date
(date clinice
clinice inca
inca incomplete)
incomplete)
ASOCIEREA
ASOCIEREA ANTIARITMICELOR
ANTIARITMICELOR

ALTE
ALTE ASOCIERI
ASOCIERI

Mexiletina
Mexiletina ++ Propranolol
Propranolol

Chinidina
Chinidina ++ Verapamil
Verapamil (hipotensiune
(hipotensiune !!!)
!!!)

Verapamil
Verapamil ++ Disopiramida
Disopiramida

Propafenona
Propafenona ++ Chinidina
Chinidina // Procainamida
Procainamida
ASOCIEREA
ASOCIEREA ANTIARITMICELOR
ANTIARITMICELOR

ASOCIERI
ASOCIERI INTERZISE
INTERZISE (NERECOMANDATE)
(NERECOMANDATE)

NU
NU se
se asociaza
asociaza compusi
compusi din
din aceeasi
aceeasi clasa
clasa sau
sau subclasa
subclasa !!!
!!!
Exemple:
Exemple:
••IA
IA ++ IC
IC
••Pentru
Pentru intervalul
intervalul QT
QT prelungit,
prelungit, nu
nu se
se adauga:
adauga:
Cl.
Cl. IA
IA sau
sau Amiodarona
Amiodarona sau
sau Sotalol
Sotalol

NU
NU se
se asociaza
asociaza Amiodarona
Amiodarona cu
cu beta-blocant
beta-blocant (efecte
(efecte beta-
beta-
blocante
blocante aditive)
aditive)