Sunteți pe pagina 1din 2

VARIATIA VASCOZITATII ULEIURILOR LUBREFIANTE CU

TEMPERATURA

Principiul lucrarii. Lubrefiantii sunt materiale fluide, viscoase sau solide care
se interpun intre suprafata de contact a doua corpuri solide in scopul evitarii frecarii uscate, a
micsorarii si incalzirii surpafetelor. Lubrefiantul trebuie sa adere la suprafata metalica si sa
formeze o pelicula de ungere rezistenta mecanic, termic si chimic.
Din punct de vedere al starii de agregare, lubrefianti se impart in lubrefianti gazosi,
lichizi si solizi. Cele mai importante proprietati ale unui lubrefiant lichid sunt onctuozitatea si
viscozitatea. Capacitatea lubrefiantilor lichizi de a adera la suprafetele metalice si de forma pe
acestea o pelicula rezistenta care sa impiedice contactul direct dintre piesele in miscare cu
scopul eliminarii frecarilor uscate si asigurarii ungerii la limita poarta numele de onctuozitate
sau putere de ungere.
Viscozitatea este rezistenta opusa de lichid la deplasarea unuia din straturile sale in
raport cu altul, ceea ce inseamna ca reprezinta la c urgere. Forta F care deplaseaza lichidul
este proportionala cu suprafata stratului (S) si cu gradientul de viteza, functie de distanta
dintre doua straturi (n/l )
S
F=  (dyn) (1)
l
Fl
 (dyn sec/cm2) (2)
S
unde h = viscozitatea dinamica. Unitatea de viscozitate absoluta sau dinamica se numeste
poise (P) si reprezinta forta de frecare cind v =1 cm/s , S= 1cm2 si l = 1cm.
Raportul dintre viscozitatea dinamica si densitate reprezinta viscozitatea cinematica,notata cu

n si se masoara in stokes.   (cm2s-1) (3)

In tehnica se folosesc si marimi conventionale. Cea mai utilizata este viscozitatea
conventionala Engler care reprezinta raportul intre timpul de curgere al unui volum de ulei la
o anumita temperatura si timpul de curgere al aceluiasi volum de apa distilata la 20 0C, prin
orificiul viscozimetrului Engler.
Pe baza lucrarilor lui Stokes, Einstein si Frenkel, se foloseste ecuatia teoretica de
dependenta a viscozitatii dinamice cu temperatura:
  0e E 0 / RT (4)
unde E0 -energia de activare a procesului de curgere viscoasa
T- temperatura, K
ho si R -constante
Aceasta relatie este valabila si pentru variatia viscozitatii conventionale Engler 0 E cu
temperatura si se poate folosi sub forma logaritmica :
Ea
log 0 E  log 0  (5)
2 , 303RT
Relatia (5) reprezinta ecuatia unei drepte a carei panta este Ea/2,303R, ceea ce face posibil
calculul marimii Ea.
Scopul lucrarii este stabilirea variatiei viscozitatii Engler cu temperatura si calculul
energiei de activare Ea..
Aparatura si substante : viscozimetru Engler, termometru, ulei mineral, cronometru.
Modul de lucru. Se obtureaza orificiul de curgere al vasului inferior cu ajutorul tijei
metalice centrale si se introduc cca. 200 cm 3 din uleiul de cercetat. Se incalzeste uleiul prin
intermediul baii de apa, masurand temperatura in baia de ulei cu ajutorul termometrului. Cand
temperatura atinge o valoare de aproape 40-450C, se opreste incalzirea si se asteapta cateva
minute pentru stabilizarea temperaturii. Se ridica tija metalica ce obtureaza orificiul de curgere
si se inregistreaza timpul in care,in vasul Engler, uleiul ajunge in dreptul reperului care indica
200 cm3. Se procedeaza similar pentru alte doua masuratori la temperaturi cu 10 respectiv
200C mai mari decat prima.
Rezultate.Viscozitatea Engler se calculeaza cu relatia :
t
0
E (6)
c
unde: t - timpul de curgere, in secunde a 200cm3 de ulei
c - constanta viscozimetrului egala cu 52 secunde, adica timpul de curgere a 200cm 3de
apa distilata la 200C.
Se alcatuieste urmatorul tabel :
Nr determ t0(C) T(K) 1/T timp (s) 0
E
0
log E

Se reprezinta grafic log0En functie de 1/T. se calculeaza,din grafic, panta dreptei. Apoi, tinand
cont de relatia (5),se obtine energia de activare Ea.
R = 8,31 J/mol grad =198 cal/mol grad
Interpretarea rezultatelor. Se apreciaza calitatile lubrefiante,ale uleiului in functie de
dependenta viscozitatii de temperatura. Uleiurile parafinoase au variatii mici ale viscozitatii cu
temperatura, spre deosebire de uleiurile cu continut ridicat de hidrocarburi aromatice.
Tema de casa
1. Sa se calculeze viscozitatea Engler a unui ulei lubrifiant la 25 0C stiind ca timpul de
curgere a 200 ml prin viscozimetrul Engler a fost de 1 min si 20 secunde, iar constanta
aparatului este 60 de secunde.
2. Care este timpul de curgere a 200 ml ulei A prin orificiul calibrat al vascozimetrului
Engler cu constanta 50 s la 60 0C, daca la aceasta temperatura vascozitatea Engler este
40 E.
3. Printr-un vascozimetru Engler, cu constanta de 60 sec, 200 ml ulei A, la t = 50 0C,
curge in 3,5 minute, iar un alt ulei B, la aceeasi temperatura curge in 5 minute.
Calculati vascozitatea Engler pentru cele doua uleiuri.
4. Se detremina variatia viscozitatii Engler cu temperatura la doua uleiuri folosind un
viscozimetru cu constanta c= 50s. Proba de 200 ml ulei curge prin viscozimetru, in
primul caz in 3 min si 20 sec (la 20 0C), 2min si 30 sec (la 400C) si 1 min si 20 sec (la
600C). Cel de al doilea ulei prezinta urmatoarele rezultate: 200s (la 25 0C), 150s (500C)
si 75 s (700C). Sa se arate care din cele doua uleiuri are o variatie mai mica a
viscozitatii cu temperatura (se va demonstra grafic).