Sunteți pe pagina 1din 7

CUPRINS

1. Istoric nuga.........................................................................................................................2
2. Mediul de marketing .......................................................................................................2
3. Cumpărătorii.......................................................................................................................3
3.1. Descrierea pieţei..........................................................................................................3
3.2. Segmentarea pieţei......................................................................................................5
3.4 Piaţa ţintă......................................................................................................................5
3.3 Segmentarea pe avantaje..............................................................................................5
5. Tendinţe ale pieţei..............................................................................................................6
1. Istoric nuga

Se spune că NUGA era o prăjitură pe care grecii au dus-o în Marsillia. Francezii s-au
amorezat instant de ea numind-o la început „nougo". Istoria ei în Franţa este puternic
legată în Montmelimar de cultivarea nucului şi a alunului, iar miezul de nucă băştinaş şi
mai ales alunele au făcut casă bună cu prăjitura grecească, la care francezii au mai adăugat
puţină miere cu aromă de levănţică.
Fascinată de istoria şi de gustul delicios al acestui desert, firma HalviTop doreşte să
lanseze pe piaţa românească acest produs tradiţional într-un mod inovator. Firma
HalviTop are drept obiect de activitate producţia de dulciuri tradiţionale româneşti
care amintesc prin arome şi savoare de bucătăria bunicii, de inocenţa copilăriei. Pornind de
la reţete de casă, a dezvoltat şi personalizat reţete unice reuşind să ofere clienţilor produse
din materii prime naturale sută la sută, destinate copiilor şi nu numai.
2. Mediul de marketing
Orice firmă precum şi " HalviTop " , trebuie să se integreze în contextul naţional în
care îşi desfăşoară activitatea, context ce cuprinde atât mediul politic-legislativ, mediul
economic, demografic, tehnologic, social cât şi cel natural.
Propunându-şi să fie o firmă morală, HalviTop va respecta legile şi reglementările
administraţiei centrale naţionale, promovând în acest mod etica în afaceri, integrându-se
cu uşurinţă în mediul legislativ. HalviTop se angajează să respecte întocmai prevederile
OG nr 42/1995 republicată în 2008, privind producţia de produse alimentare destinate
comercializării. Aşadar, conform art. 5 al acestei ordonanţe HalviTop îşi asumă
responsabilitatea să producă produse alimentare de o asemenea compoziţie şi calitate încât
să nu constituie un pericol pentru organismul uman, din punct de vedere fizic, chimic,
microbiologic, toxiologic, parazitologic sau al nivelului de radioactivitate. Termenul de
valabilitate a produselor HalviTop va fi stabilit în conformitate cu art 13 prin colaborarea
cu unităţi de cercetare şi laboratoare specializate după experimentări prealabile.
Mediul economic extern are un impact deosebit asupra activităţii firmei, astfel că
HalviTop va fi interesată în cunoaşterea unei serii de indicatori (rata inflaţiei, rata
şomajului, indicele preţului de consum, numărul de salariaţi, precum şi câştigul salarial
mediu), în scopul stabilirii cantităţii de produse fabricate şi unui preţ rezonabil a acestora.
Astfel, dacă indicele preţului de consum al populaţiei la mărfuri alimentare este de
109.7% pentrul anul 2008 faţă de anul 2007 se deduce faptul că în acestă perioadă
preţurile de pe piaţa ieşeană au crescut cu 9.7%. Prin urmare, HalviTop va creşte preţurile

2
produselor sale în mod proporţional cu sporirea de ansamblu al preţurilor produselor de pe
piaţa ieşeană.
Pentru a-şi atinge obiectivele şi pentru a o dobândi o poziţie favorabilă pe piaţă
ieşeană a dulciurilor, HalviTop va ţine cont de structura demografică a populaţiei pe
categorii de vârste, sexe, clase sociale.
Pornind de la trăsăturile generale specifice ale românilor şi de la înclinaţia
acestora de a dărui dulciuri celor dragi, mai ales de sărbători, HalviTop studiază cu
atenţie acest mediu social naţional, mărindu-şi producţia în preajma sărbătorilor tipice
româneşti.
De o deosebită importanţă pentru firma noastră este mediul tehnologic, reprezentat
de cunoştinţele, experienţa şi creativitatea tehnică, utilajele folosite precum şi cercetătorii
HalviTop, ce lucrează în realizarea unor noi reţete nuga inovatoare.
Se observă tendinţa actuală a românilor de a se orienta către produse ecologice,
naturale, benefice sănătăţii lor, generatoare de energie şi vitalitate. HalviTop vine cu cea
mai bună soluţie realizând produse naturale 100%, fără E-uri, aditivi alimentari şi
coloranţi.
HalviTop este un sistem deschis care interacţionează în permanenţă cu mediul
extern, contact ce vizează clienţii, concurenţii, furnizorii, precum şi alte organizaţii. În
raport cu clienţii săi, firma trebuie în permanenţă să satisfacă nevoile acestora, în timp ce
faţă de concurenţii săi este importantă cunoşterea acestora, precum şi a impactului lor
asupra pieţei. În ceea ce priveşte furnizorii, entitatea trebuie să dezvolte o relaţie bazată pe
încredere, respect reciproc, astfel încât să existe o corespondenţă reală a calităţii şi
termenelor de livrare menţionate în contractele cu furnizorii.
3. Cumpărătorii
3.1. Descrierea pieţei
Din punct de vedere al marketingului, lexemul piaţă desemnează întreaga populaţie
de consumatori şi utilizatori ai produselor de acelaşi gen, indiferent de marca sau
originea acestora.
In cazul firmei "HalviTop", producătoare de nuga, piaţa este reprezentată de
cumpărătorii produsului nuga, doritori ai aromei unice oferite de acest desert delicios.
Privind din perspectiva gamei de produse, piaţa firmei noastre este reprezentată de
piaţa dulciurilor, în timp ce din punctul de vedere al categoriei de produse se indentifică
piaţa nuga. Perspectiva temporală este termenul mediu, o perioadă de trei ani.

3
Obiectivul nostru imediat este cucerirea pieţei ieşene, astfel că, în evaluarea
dimensiunii pieţei firmei se iau în considerare doar persoanele fizice din judeţul Iaşi. In
funcţie de criteriul intereselor de marketing, structurarea pieţei firmei, va fi următoarea:
• Populaţia totală (N) este reprezentată de numărul total de indivizi din judeţul
Iaşi. Potrivit datelor statistice prezentate de către Institutul Naţional de Statistică, la
data de 1 ianuarie 2008, în judeţul Iaşi există o polulaţie de 826.552 locuitori.
• Populaţia totală se împarte în consumatori şi nonconsumatori.
• Consumatorii sunt reprezentaţi de indivizii care fie au deja adoptat produsul nuga
în consumul lor, fie îl vor adopta cu un anumit grad de certitudine.
• Nonconsumatorii pot fi la rândul lor absoluţi şi relativi.
• Nonconsumatorii absoluţi (NCA) sunt indivizii care nu au nevoie de produs la
modul absolut şi nu-l vor cumpăra niciodată.
Se includ în această categorie :
• persoanele diabetice cărora le este interzis consumul de dulciuri ;
O populaţie de aproximativ 42.567 locuitori (5.15% din populaţia Iaşiului) nu
vor consuma niciodată produsul nuga.
• Nonconsumatorii relativi (NCR) sunt cei care ar putea avea nevoie de produs, dar
nu l-au cumpărat încă din diferite motive conjuncturale.
Se includ în această categorie:
• persoanele cu vârste cuprinse între 0-3 ani (aproximativ 15.100 locuitori).
În urma aplicării unui chestionar unui eşantion substanţial de persoane, s-a ajuns la
concluzia că există şi alte persoane care, în prezent nu vor consuma produsul nuga
din alte motive:venituri reduse-28,5%,consumă alte categorii de produse de pe
piaţa dulciurilor-1,7%, nu au aflat de existenţa produsului-0,8%
Nonconsumatorii relativi sunt deci în număr de 253.454 (15.100+238.354).
Astfel, consumatorii sunt în număr de 530.531 (826.552-42.567-253.454).
Pe baza acestor date, se pot calcula urmatorii indicatori, de o importanţă mare pentru firmă:
1. Piaţa teoretică (PT)
Structura pieţei pe tipuri de consumatori
Nonconsumatori
PT= N-NCA
absoluti
PT=783.985 locuitori 5% Nonconsumatori
relativi
2. Piaţa actuală (PA) 31% Consumatori

PA= consumatorii efectivi Consumatori Nonconsumatori


64% absoluti
PA= C= 530.531 locuitori Nonconsumatori
relativi

4
3.2. Segmentarea pieţei
Segmentarea reprezintă procesul de divizare a pieţei în subgrupe cu nevoi şi
preferinţe specifice, care formează o parte suficient de mare din cererea totală pentru
a justifica o strategie de marketing separată. Practic, segmentarea constă în împărţirea
pieţei în segmente, adică în grupe omogene de cumpărători, atât prin caracteristicile lor, cât
şi prin mentalitatea lor de cumpărare.
In realizarea segmentării, "HalviTop" va ţine cont de următoarele criterii de
clasificare: demografice, geografice, economice, psihografice, comportamentale.
Variabilele utilizate de firmă în realizarea segmentării sunt următoarele:
• mediu de provenienţă: urban / rural;
• sex: masculin / feminin;
• vârstă : 0-14 / 15-24 / 25-50 / peste 50;
• venit : scăzut / mediu / ridicat;
• copii: da / nu
• judeţe: Timişoara / Iaşi / Cluj / Bacău/ etc.
3.4 Piaţa ţintă
În urma procesului de segmentare realizat, "
HalviTop " îşi delimitează piaţa ţintă, aceasta fiind
reprezentată de un anumit grup de clienţi spre care
HalviTop se va orienta.
Ţinând cont de segmentarea realizată,HalviTop
vizează cumpărătorii reprezentaţi de femeile cu vârste
cuprinse între 25-50 de ani care sunt în acelaşi timp şi
mame. Acestea provin din mediul urban, din judeţul
Iaşi, care, dispunând de un venit mediu.
3.3 Segmentarea pe avantaje
Produsul este o sumă de satisfacţii sau utilităţi pe care le primeşte cumpărătorul,
astfel un rol important în marketing îl reprezintă cunoaşterea necesităţii şi avantajelor
căutate de consumator.
Lista avantajelor semnificative căutate de populaţia Iaşiului pe piaţa nuga sunt
următoarele: gust delicios, sursă de energie, hrănitor, natural / organic, preţ accesibil,
varietatea sortimentelor, estetic, ambalaj ecologic, aspect atractiv.

5
Segment A: cumpăratorii cu posibilităţi financiare
reduse
Segment B: cumpărătorii interesaţi de calitate,
sănătate, varietate
Segment C: persoanele care apreciază calitatea în
funcţie de aspectul produselor
Segment D: persoanele interesate de un produs
benefic sănătăţii lor
Segment E: cumpărătorii preocupaţi de un gust
plăcut al produsului
Dintre cele 5 segmente care aplică criterii omogene în
alegerea produselor, statutul de segment-ţintă îl
reprezintă segmentul B, întrucât Halvitop doreşte să
satisfacă majoritatea cerinţelor cumpăratorilor, spre
atingerea obiectivului ei de a deveni o firmă de
prestigiu.
4. Concurenţii
Concurenţa este o rivalitate, o luptă dusă cu mijloace economice (reducerea costurilor,
lansarea de produse noi, etc) şi extraeconomice (spionaj industrial, sabotaj) între
producători sau comercianţi, monopoluri, ţări." HalviTop " trebuie să aibă în vedere atât
concurenţa directă cât şi concurenţa indirectă. În cazul concurenţei directe este
important de precizat faptul că în România există 11 întreprinderi care mai fabrică nuga,
printre acestea cele mai importante sunt MALMO IMPEX (Brăila), ALISAN SRL (Iaşi),
DIACO (Măgurele). Totodată potenţialii ''rivali'' ai produsului nostru pot fi : ciocolata ,
pralinele, bomboane, jeleuri, prăjituri pufoase, caramele etc.care fiind preferate de către
mulţi consumatori de dulciuri, generează o concurenţă indirectă. Tabletele de ciocolată
au rămas şi anul trecut în topul preferinţelor consumatorilor noştri.
5. Tendinţe ale pieţei
Printre tendinţele care se preconizează pe piaţa produsului ''Nuga'' pentru următorii 3 ani,
se evidenţiază următoarele:
1.O caracteristică importantă a produsului cerută de cumpărători va fi ambalajul ecologic,
ca urmare a tendinţei generale de a reduce gradul de poluare a mediului înconjurător.
2.Va creşte cererea pentru produsele 100% naturale, în compoziţia cărora nu se
regăsesc ingrediente modificate genetic.
3.În calitate de părinţi, cumpărătorii vor fi orientaţi spre produsele care să conţină un
conţinut ridicat de elemente benefice sănătăţii copiilor lor, ce va asigura doza zilnică
necesară de calciu, vitamine, minerale pentru o creştere sănătoasă.
Participare proiect: Burlac T. Elena- 33%
Butnaru V. Ana-Maria-34 %
Păstrăv C. Ana-Maria- 33%

6
7