Sunteți pe pagina 1din 4

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa

Decanul facultăţii stomatologie catedrei Chirurgie o.m.f. pediatrică,


Prof.univ., d.h.ş.m. I.Lupan Pedodonţie şi Ortodonţie
procesul verbal nr._____
"___" "____________" 2010 de la"__""_________" 2010
Prof. univ. I.Lupan

Întrebările pentru examenul la chirurgia o.m.f. pediatrică,


Pedodonţie şi Ortodonţie pentru studenţii anului V
Pedodonţia
1. Utilarea cabinetului stomatologic pediaric, instrumentele stomatologice. Cerinţele contemporane către
sterilizarea instrumentelor.
2. Perioadele de vârstă la copii. Grupele de sănătate.
3. Particularităţile examinării copiilor în pedodonţie. Formula dentară, inclusiv şi formula recomandată de
OMS.
4. Succesiunea şi termenii de erupţie a dinţilor temporari. Eruperea precoce şi întârziată. Dinţii neonatali şi
natali.
5. Formarea rădăcinilor dinţilor temporari şi permanenţi. Termenii. Zona de creştere a rădăcinii dintelui.
6. Rezorbţia rădăcinilor dinţilor temporari.
7. Particularităţile anatomo-morfologice ale dinţilor temporari şi permanenţi.
8. Particularităţile structurale ale ţesuturilor dure a dinţilor temporari şi permanenţi tineri.
9. Indicii frecvenţei şi intensităţii cariei dentare la copii. Nivelurile intensităţii cariei dentare propuse de OMS.
Frecvenţa şi intensitatea cariei dentare la copii de diferită vârstă în Republica Moldova.
10. Factorii de risc pentru apariţia cariei dentare.
11. Definiţia cariei dentare. Clasificarea cariei dentare la copii.
12. Particularităţile generale ale evoluţiei cariei dinţilor temporari.
13. Caria incipientă a dinţilor temporari şi permanenţi, diagnosticul.
14. Metodele de tratament ale cariei incipiente la copii.
15. Particularităţile evoluţiei clinice ale cariei medii a dinţilor temporari.
16. Particularităţile tratamentului cariei medii a dinţilor temporari.
17. Particularităţile generale ale evoluţiei cariei dinţilor permanenţi la copii.
18. Particularităţile evoluţiei clinice a cariei medii a dinţilor permanenţi la copii.
19. Particularităţile tratamentului cariei medii a dinţilor permanenţi la copii.
20. Particularităţile evoluţiei clinice ale cariei profunde a dinţilor permanenţi la copii.
21. Particularităţile tratamentului cariei profunde a dinţilor permanenţi la copii.
22. Sigilarea fisurilor, materialele, metodica.
23. Materialele de obturaţie în tratamentul cariei dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
24. Caria de biberon, tratamentul, profilaxia.
25. Selectarea metodelor de tratament a cariei dentare la copii.
26. Principiile de preparare a cavităţilor cariate în dinţii temporari şi permanenţi la copii de diferite vârste.
27. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulputei cronice fibroase a dinţilor temporari.
28. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulputei cronice gangrenoase a dinţilor temporari.
29. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulputei cronice hipertrofice a dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
30. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulputei cronice fibroase a dinţilor permanenţi la copii.
31. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulputei cronice gangrenoase a dinţilor permanenţi la copii.
32. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulpitei acute de focar a dinţilor permanenţi la copii.
33. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulpitei acute difuze a dinţilor temporari la copii.
34. Particularităţile evoluţiei clinice ale pulpitei acute difuze a dinţilor permanenţi la copii.
35. Traumele ţesuturilor dure ale dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
36. Fractura coroanei dentare cu deschiderea cavităţii pulpare a dinţilor temporari şi permanenţi. Alegerea
metodei de tratament.
37. Metoda biologică (conservatoare) de tratament a pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
38. Amputaţia vitală în tratamentul pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
39. Extirpaţia vitală în tratamentul pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
40. Amputaţia devitală în tratamentul pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
41. Extirpaţia devitală în tratamentul pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
42. Metodele de tratament a pulpitelor dinţilor temporari şi permanenţi cu rădăcini incomplet formate.
43. Particularităţile generale ale parodontitelor apicale a dinţilor temporari şi permanenţi, clasificarea.
44. Parodontita apicală acută a dinţilor temporari.
45. Tratamentul parodontitelor apicale acute a dinţilor temporari.
46. Parodontita apicală cronică granulantă a dinţilor temporari.
47. Tratamentul parodontitei apicale cronice granulante a dinţilor temporari.
48. Parodontita apicală acută a dinţilor permanenţi.
49. Tratamentul parodontitei apicale acute a dinţilor permanenţi.
50. Parodontita apicală cronică granulantă a dinţilor permanenţi.
51. Tratamentul parodontitei apicale cronice granulante a dinţilor permanenţi.
52. Parodontita apicală granulomatoasă şi fibroasă a dinţilor permanenţi la copii.
53. Tratamentul parodontitei apicale cronice granulomatoase a dinţilor permanenţi la copii.
54. Hipoplazia locală a dinţilor permanenţi la copii.
55. Hipoplazia de sistem a dinţilor temporari şi permanenţi la copii.
56. Dinţii de "tetraciclină" la copii.
57. Fluoroza dentară la copii.
58. Amelogeneza imperfectă.
59. Dentinogeneza imperfectă.
60. Sindromul Steinton Cap-de-Pont.

Chirurgia OMF pediatrică


1. Clasificarea anesteziilor la copii. Anesteziile folosite în condiţii de ambulator la copii.
2. Particularităţile spaţiului pterigo-mandibular la copiii de vîrstă preşcolară.
3. Particularităţile anatomo- fiziologice a sistemului maxilo facial la copii.
4. Complicaţiile anesteziei locale ( lipotonia, colaps) tabloul clinic, tratamentul.
5. Complicaţiile anesteziei locale (şocul anafilactic) tabloul clinic, tratamentul.
6. Indicaţiile pentru anestezia generală la copii.
7. Anestezia locală în condiţii de ambulator. Tehnica anesteziei mandibulare la copii de diferite vârste.
8. Etapele extracţiei dentare la copii.
9. Indicaţiile extracţiei dentare în dentiţia de lapte şi permanentă.
10. Complicaţiile posibile la extracţia dentară la copii şi evitarea lor.
11. Etiologia periostitelor la copii. Clinica periostitelor acute la copii.
12. Clinica periostitelor cronice la copii.
13. Tratamentul periostitelor la copii.
14. Etilologia şi patogenia osteomielitelor la copii. Tabloul clinic al osteomielitelor acute odontogene la copii.
15. Tratamentul osteomielitelor acute la copii.
16. Etiologia şi clinica osteomielitelor cronice la copii.
17. Particularităţile sistemului limfatic la copii.
18. Boala „Ghearelor de mîţă”. Etiologia, tabloul clinic.
19. Etapele de reabilitare a copiilor cu procese de inflamaţie în regiunea oro-maxilo-facială.
20. Tratamentul osteomielitelor cronice la copii.
21. Etiologia şi patogenia osteomielitelor hematogene la copii.
22. Clinica şi tratamentul osteomielitelor hematogene la copii în dependenţă de localizare.
23. Etiologia, patogenia, clinica adenitelor acute ale regiunii oro-maxilo-faciale la copii.
24. Clinica şi tratamentul adenitelor cronice la copii.
25. Clinica şi metodele de tratament ale adenoflegmonului regiunii oro-maxilo-faciale la copii.
26. Particularităţile clinice ale leziunilor ţesuturilor moi la copii.
27. Particularităţile clinice a leziunilor oaselor la copii.
28. Metode de tratament a leziunilor ţesuturilor moi şi oaselor maxilare la copii.
29. Clasificarea, clinica traumelor acute dentare la copii.
30. Tratamentul chirurgical al traumelor acute dentare la copii.

Ortodonţie

1. Dezvoltarea embriologică a feţei. Dezvoltarea cefalică la sfîrşitul primei luni.


2. Variaţiile patologice ale erupţiei dentare.
3. Ocluzia în dentaţia temporară. Planul post- lacteal. Poziţiile planului post-lacteal.
2
4. Ocluzia în dentaţia mixtă. Caracteristica clinico- morfologică.
5. Ocluzia în dentaţia permanentă. Caracteristica clinico-morfologică
6. Deglutiţia atipică.Tipuri de deglutiţie.Tulburările în dezvoltarea aparatului dento- maxilar
provocate de deglutiţie atipică.
7. Obiceiurile vicioase în apariţia anomaliilor dento-maxilare.
8. Terminologia în Ortodonţie. Radicalul. Prefixul. Calificativul.
9. Examenul fotostatic. Interpretarea fotografiei de profil.
10. Examenul radiologic în Ortodonţie. Incidenţa endoorala cu film ocluzal ( Simpson).
11. Ortopantomografia. Tehnica de realizare. Aprecierea scheletului masivului facial.
12. Examenul antropometric. Determinarea dimensiunilor faciale.
13. Indicele alveolo-maxilar ( Korkhaus).
14. Indicele alveolo-maxilar ( Pont ).
15. Metode de interpretare cefalometrică utilizate în practica ortodontică.
16. Forţa ortodontică. Caracteristica generală. Clasificarea forţelor ortodontice.
17. Biomecanica forţelor ortodontice în diferite deplasări dentare.
18. Noţiuni de forţe extraorale. Tracţiunea extraorală cervicală.
19. Clasificarea aparatelor ortodontice.
20. Aparate de contenţie. Varietăţi. Indicaţii.
21. Menţinătoare de spaţiu. Indicaţii. Particurităţi de confecţionare în perioadă de dezvoltare a
copilului.
22. Tortopoziţia. Definiţie. Tabloul clinic. Diagnostic. Tratament.
23. Tipuri ale anomaliilor dentare de formă şi structură. Diagnostic. Tratament.
24. Aspecte clinice ale incluziei dentare. Tratamentul curativ al incluziei dentare.
25. Ectopia dentară. Tratamentul curativ al ectopiei dentare.
26. Transpoziţia dentară. Tratamentul transpoziţiei dentare.
27. Pierderea precoce ale dinţilor temporari. Tratamentul pierderii precoce ale dinţilor
temporari.
28. Pierderea precoce a dinţilor permanenţi. Clinica şi etiopatogenia pierderii precoce a
dinţilor permanenţi. Metode de tratament.
29. Transformări tisulare în deplasarea dentară în sens vertical .
30. Examenul facial şi intraoral al pacientului ortodontic.
31. Teleradiografia: definiţia, tehnica efectuării, tipurile, punctele principale.
32. Particularităţile ocluziei la vârsta de 4-4,5 ani şi la 6-6,5 ani.
33. Tipurile ocluziei fiziologice. Semnele morfologice ale ocluziei ortognatice în perioada dentiţiei
permanente.
34. Importanţa factorilor locali în etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare.
35. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după Angle.
36. Clasificarea germană a anomaliilor dento-maxilare.
37. Metodele speciale de examinare a funcţiilor aparatului dento-maxilar, electromiografia, miotonometria,
palatografia.
38. Amprenta în ortodonţie. Materiale. Instrumente.
39. Aprecierea ocluziei constructive. Limitele şablonului din ceară.
40. Aparatele ortodontice mobilizabile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
41. Elemente de ancorare a aparatelor ortodontice mobilizabile.
42. Elementele active ale aparatelor ortodontice mobilizabile.
43. Aparatele ortodontice mobile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
44. Activatorul Andrezen-Haupl. Elementele componente. Indicaţii.
45. Regulatorul funcţiei lui Frankel. Elementele componente. Tipurile de regulatoare.
46. Bionatorul Balters. Tipurile existente. Elementele componente. Indicaţii.
47. Restructurările tisulare la deplasarea orizontală şi verticală a dinţilor în tratamentul
ortodontic.
48. Dereglările morfologice şi funcţionale în cazul pierderii dinţilor la copii.
49. Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire dentară. Cauzele. Manifestările clinice.
50. Metodele de creare a spaţiului în arcada dentară.
51. Diastema. Varietăţi clinice. Etiologia. Clinica. Tratamentul.
52. Anomaliile de număr: anodonţiile, dinţii supranumerari. Cauzele. Manifestările clinice.
Tratamentul.
53. Tulburări în erupţia dentară. Cauzele. Metodele de diagnostic şi de tratament.
54. Obiectivele tratamentului malocluziei de clasa II/1 după Angle în perioada dentiţiei mixte.
55. Malocluziile de clasa II-2 Angle. Clinica. Tratamentul.
56. Cauzele, tabloul clinic şi tratamentul formei false a malocluziei de clasa III Angle.
57. Etiopatogenia, clinica şi tratamentul formei adevărate a malocluziei de clasa III Angle.
3
58. Obiectivul ortodonţiei, organizarea secţiei, deontologie.
59. Funcţie sistemului dento-maxilar. Particularităţi de vîrstă.
60. Examenul radiologic cu film extraoral. Ortopantomografia. Tomografia.