Sunteți pe pagina 1din 3

...............

(Unitatea)
STAT DE SALARII
............... pe luna ............ anul ......
(secţia,
serviciul etc.)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


A - de încadrare
B - Efectiv în acord
C - După normă
D - Ore regie sau zile lucrate
E - Suplimentare
F - De noapte
G - Ore suplimentare
H - Ore de noapte
I - Vechime neîntreruptă
J - Condiţii deosebite
______________________________________________________________________________
|Nr. | NUMELE | Marca |Salariul|Vechime| | Timp | din | Timp nelucrat:
|crt.| ŞI |(funcţia)|de bază | în | | lucrat | care: |(ore sau zile):
| |PRENUMELE|sau număr|(pe oră,| muncă | |(ore sau | | :
| | |matricol | zi, | % | | zile) | | :
| | | | lună) | | | | | :
| | | |________| | |_________|________|______________:
| | | | A | | | | B | C| D| E| | F|Întreruperi| :
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9|10|11|12| 13 |14:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__:
______________________________________________________________________________
:Salariul| CALCULUL SUMELOR |
:de bază |_____________________________________________________________________|
: pentru | Ore | Ore | | | SPORURI |Indemnizaţie|Întreruperi| Adaos |
: timpul |după | regie | | |______________|de concediu | | pentru |
:efectiv |normă| sau | | | | | | | | | |depăşirea|
: lucrat | | zile | | | | | | | | | |sarcini- |
:în regim| |lucrate| | | | G| H| I| J| | | lor |
: normal | | | | | | | | | | | | |
:de lucru| | | | | | | | | | | | |
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
: 15 | 16 | 17 |18|19|20|21|22|23|24| 25 | 26 | 27 |
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
:________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


K - Restituiri din diminuări
L - Reţineri în contul sarcinilor
M - Definitive
N - Recuperabile
O - Indemnizaţie pentru primele 10 zile de boală
P - Indemnizaţie din asigurări sociale
R - Sume pentru calc. pensiei suplimentare
S - Total drepturi salariale
Ş - Alte drepturi impozabile
T - din care contrib. pentru asig. sociale de sănătate
Ţ - Contrib. pentru asig. sociale de sănătate reţinută din venituri
U - Indemnizaţie concediu odihnă, lichidări
V - Avans
X - Chirii
Y - Imputaţii
Z - Popriri
W - Rate
(continuare)
______________________________________________________________________________
| | Alte | Total | | | | | | Sume deductibile pentru :
|_______________|câştiguri |salariu| | | | | | calculul impozitului :
| | |Diminuări|în bani şi| | | | | | |____________________________:
| | |_________|în natură | | O| P| R| S| Ş|Contrib.|Ajutor | Alte sume :
| K| L| M | N | | | | | | | | la |şomaj |deductibile:
| | | | | | | | | | | | pensia | | :
| | | | | | | | | | | | suplim.| | :
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|28|29| 30 | 31 | 32 | 33 |34|35|36|37|38| 39 | 40 | 41 :
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
|__|__|____|____|__________|_______|__|__|__|__|__|________|_______|___________:
______________________________________________________________________________
: Baza de | Impozit | |Salariul| Reţineri |Total| Nr. |
:impozitare|_________| | net |________________________________| de | crt.|
: |Total| T | Ţ | | U | V | | X | Y | Z | W | | |plată| |
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
: 42 | 43 | 44| 45| 46 | 47| 48|49| 50| 51| 52| 53|54|55| 56 | 57 |
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
:__________|_____|___|___|________|___|___|__|___|___|___|___|__|__|_____|_____|
14-5-1 1/3X

Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,


financiar-contabil,

S-ar putea să vă placă și