Sunteți pe pagina 1din 354

ROMULU'S VULcANESCU

MITOLOG' E R.OMAHA

".

·~~.I.

1m H)'LUS VULclNEScru

DE A ELA~I IDTon

Lv ED~TUJl:A. ACADEUffiI:

Eiliolayic ;u'rifUr;4 (1910},., 'oIQ(I;~j.(" (l6rtl~'ld (1J.'91'iO).

_-ltlasnl Ct11wplcn; ,PorJ:ae c'181J'icl'" (coorlloll3.COJ' ,tiinti!ia Iii ,coa.uto!l' d. l'Oman' ~ ugletli" 1912). 1i1;t.nologia,. latoria efirwlo!l'illi Tmn(i1l!6 (1 15). ,IlItror11l'OOfc in etJlfJl(Jgifl (coordonstor ljtiiJllt.uic Iii eoantor, 1980)

..... ....

MITOLOGIE HOM,ANA

iN Ar;TE EDITlJIU:

FellomCl'l11~ hQ7(il (Rammi, Ora.iova, 19,1-4). BlJlogJ"afia-~tiill!aclilt1Iriipop'Ulare( t.iiIltiIi r~, 1966). Bo.rimamfi (Albah'Os H08).

19,I.{)(I!/ii C..ubal"ros, 1970) .

.lTfd.,IiM}opidar6 (f?tiinttUclt, 1970).

lJietio)!ar (26 eI'nQll1{fiB (Albatws 1919).

EDITlilRA ACAOEMIEI REPUBLr'QII SO(llALIS,1'E B01>I.&slA 1,-,1

La mythollogie rnum-dne PJ.IJr.1IlCKM l'Iw<tPo.::!OrmI

The nu:ma.ni!an Mythology Rumarus:ehe Mytho,logie

- iflto]ogta I1Wla.na

B DfT L' n." ACA 011:1,11. E I J\ IE P IlIL! e i i :SOCIA1.IST!::: tI 0 ! A KI .....

H 711 717, BlJ'cnre!lll. CI'.l'Q "11l1.rld 125

In p#ltllullt t'rI Ci:l1' all, £.r-weptd lIa :ne "11:erIl\t,BZ~ proble-tlltie mit(J<log~i romiinc IIi literatuT,U 1waslrli "# digpitlau f,IUietaua tMi dirf irii ,do ill'tle8li- 9«1111 :

1) priml! direcJi4 81JIl#nea, 71t'ci fnGt mui4 fj,i'ci mai ,pul-itJ, dsc-£r c.cI 1iU .,QtUg Ji '!lorba do Q lIHtologl'fJ <l'n 8ec1i-$ul clasto a~ ~Il'rm- mtlt~i, fJi :rUl1lla1 dB l~11 tuM/rat mitologia, CacTI} Teftecta hlfl~lU'lfIlll, procca de i.1!crefU1U~ril (j alHJO~FQ1lianif(}r # toma.llilO'T'. Ziilttl a n~eT-II ptTlU- «colo £IIC£ts-~ B-WJUU'u.,~ eli r,omarui 11,111 fost preel'e~tini, cui.Nm m'isc:l~' (til 'Popal' iiU II mlltu~dlila-te-c,e.~~iml ~ni~i"-r,,, cMttr de I"jJclQtwa~torea 'i&toricui G cr~tii!1lis:mullL~ 'ht l:u,nleG m,editer,f1c. f'I~a'ta. Protagl)~.4H'i, ClCe3tBi ili1''lJeJ,ii,(le inll~~igal'i6 lIIitolo,gimi ocmsit1eJ\aU' im11/,icit cit m'tol.ogi~ romdna nu em aLklml~ dect6llu-altel'um nomen ,ell- Tinll' miwfo. iii crel1tiiM &tb.aice daeo-romau . I'lllpZici1:' IN' dedl~ eli Mi\llJafG 7niioZogie crelj~,i-nli u.rl'laicci da~'O-romatla, reJlecUi 1{,i~ cr6§'tif~ism. .pl'im'iUv" d!tb~l.ll. mai ap01 iW t~ ere.~lI!inism oogomilic. 111 sp;ril'lti a(l~tei iliJIeoj;iJ tl8 (J8rf!~'(mt -5i 'OO'f1cepJU liieofogic8 II-a olll8 fQl-ckmd mi'.fu 'fIeligws S4t:otit :pre.,. cr~till . apQi ortodoa1, ~i .,-at, "leutu.i.t anwlog~il l1JitograJit Ili chiar ,n,(lo,logi, t'~ i::S patriarlial cr~'tinJ a~11 CUim 86 110. pl~8a corUliata. Iii,. ca,pilolw. conslP crll/ -j.yjl'triO!ll'a/i6i' fllilDl.ogid rom ii?lC. A4ltsla est" co:tuL l~u;:rlirilQT ~ui i7D. Florea Jli<lil"i.(41l " Xtulor Pil'/'II/itt, Oviditt PlJpauill,I'G, ..!l_·urel Oo.wta, Til .. 1'eCi&lIIl, :arnreel OUfl'CIfWJ. (Ii altoTG ;

,21 a 6011a. diTecji(J 81I.8tin a oa 11litotogu.. TIml!iimi 11.11 poate f~ an;# f!l'ttT('_~1illf1 (.(7~ ,!IIT'I1/eI~i cfJtlMcroJi' 'hi Wer-atum ti11lpulm: ;Ipiigl~ Ii") ,. ell ;,/. (;~i1.g-ecinta tiflwtrl bubs'uftul ila Q-toman ahli7lri "~itj')lo!Ji1 c1.«~it;k-a:n~c. Pri-mI!2<' ~ .. mll<l :ttl- {J·r:ea3ti dir,tc#e ile "fI!Iit'[(,I'igat1~' ,rs-a dirt Di1:nu'tl'e fJfl1ftem~r r'i Deserierea M Idov,ej, apoi. eorif:oii liloHt lalinirte, B. P. Ha.siJ-eu (1.fl,t.r~O Ii rio de (l]'tiw! ~i stlulii), IIlll'llii Zq~i l1a8iLet' # cri aparJin-t'nii ,coZii ,!rDCQ!O!lice. A,a li~ Jalle eli a rloua, di7eaJie din~e./lti!lafie <:Hl 8cmdai £n. dootJ, 8Ill/diri;iJfii, ::a) tma 1attmsti:L, ctlrll' IlJir'llla, C"' 'l'Ij'lowgl(J. poptdl'lr,irorn/l!nii II emitlamlmte la~i1l!i; ~I!a trebuie 'l"tdeftqpt:«i-ii I", (rIel-Iii, ouer:ri"um rom4'Hi (J mito!ogi e:i lati~l • -£11 vqm(,liul m: am.sl'ic neolali1'; ~ b) "nil traelst4, CMII a/irma ail milologil1 '!"omlinci apal'f1ne 1iulna:i ldIW,tlltit,,,i Qm~erW" d'tn:rr r!lman, adic~ BpirillUlliUi#i 1l1iti4:e a,dolitln18 ~I'aee tl(ifd-,l1lm,(ireil.e. 111 u(le;3:e c()'!Idi#i t-,(I; C{)lIifMerat ~if ?nitolouia fo?lJllnli , 0' "i'ersiune I1eoti:aci1 B mftol(}lli' ("i Ir:ace: 1LOl1(t-du1ili-~eiie. Dircc'/ia f'l'Qcistd. la tl1lool,ej 8-a geifldftt #i 611 1'1l dotl . B.ulJdir~Jii de ijUJe8ti~alic : 0.) 'U1t(. ~~~r~ neo~cis~, iltllp,(J "lQd~ 1l1Z 8labild de l' 1¢ola~ D it81,*1a.nu '" opfJl'a Zuq, DaOll!. Pl'elstOi'lcli. (B'UCIJ_!,c~\ 1913) ~I: h) alta model·a.!; tl~9.clSt!i", dtl,1la 1llolielul staJIlli4 dll IV Q$l18 pal'"!I.11l1~ ·£n, QJIel'l! lui Oetica (lJ'j!lU-I'f~ti, 1()Z5). La (Jccllle· llou6 8!llJdiTefjii tTact-Bte; CI~ ,curen( Ie il", illtle.niglltic clJ'resp1f1!:Zi!Olfre, all itt epllt lIipaniaipB 'P ./l}Iecimi;,l:ti rlin alte d07U6'11ii ale {ltii-lIlclol' lIociaZ-isl:fff,'ee vi ?'Iullt amtlltori f,n jll¥J.. 10gi6 :'fi arllto.l'ogi • fn islaMd ll'i/lt.1lrii #i et1101ogio i

l'",rlr::a?di: allrstor difu<1 directii priltfJipaJe (1e. illl;'eMig(llio llia!pi ~1i par!" 80f](}W.!IJ, 'PI!' ll'll1lu rirrcpt{!t('. ad mitolo,g-;a ramdlla a 8i1JCrit inJlfltlljl

5

is/u .... e<:ou fa po'pida/iilil ~~II;fll'l!tfJaT~ lleUftlll.Ujlfmania" .lff 8«1,1111., ,ua,(1Brrlld 1meori (!araclnl'ul, 1Julura ~i' I!(lCQurlla dOIl'U11MnLer.o1' t8tonCI', If dal£wr Ifi jal)tel'o:r ClI>lIl"IlRt~ ar~I!fjIWli.r:, ill{otl'c ,g'i Cil4rat i

:; J " Irma, drue/ill iJlI 'i7i IW/iUgat!e. 1M <ll(:!r~ Q SIi.S#IIllm III p)'t:umtq; ZIUlr(ll'.e, ulli~/d eli 1I00"l"uia rQll/allli esee (} 8,11l1te::a 1:nl'rgl'(ItQUTIJ a. IJ.IJ/or (lm~a sfr«tll,ri 11Iit'J/f;r!}!CI) - flu!; ~f rQIIlUl1 -, ('II :.t8,!l"cn ror # il1{!'lJ.fJlIJI!!( mit'icr (dO!lt'I!<!, pr.luh'ft'() I!li:;ill(Z tml'a p~ ·8!f'IU'j,UJ'il'. 'ti;:i!/'!i~U ~i fn"lI.lic/! rcm!J11~la~a t,l. pl;tir}f)da 1Rnlif('<l/(i, OfJIbltlNt IUiflilini .ge dllt(m; .. ~t(l Ml!d~:~d,d illl(JI'll.i.~cil!'fil.l(l1' (l~ ·i:;Vlftluri'll' ""flll"" fell"" ('l'IlIirr lIIillririlot, "rllllld~.,.iIQt (~'ircr!J:ill1tc i/~ SllhsttMid d!l(:,,~rl"J;'W, (Id,~ll'ldlll 1Il'~'l.i till Q~ lI/r,l:!lul, wl!'rIJNlp(J"a~l) # al m(~trl'ilJlelilr lie terv», Irrld~li t!i 11I1/<11l0 fl'jr'I'UIJal'{' la, cMgclull!<I lldtlcii <I 'ral'lll.lJ'ilm' l]OPtWU.!iI~ rlllllli 1/ (dlll'(/;'lImlill', "uH:.'doMJlltiJl, mCgI""I'II'illII~"/I, fl ifl/,rDl'OIII.li.n). dar f' IItmli IIJIII IIIQI<''''ialell>.I' t·!JIll.lmrutil:~,:s(or!('e rejerlllJo.rtJ l(~ IJllflelur'1!a III il.ica a PfJl"I(lI'clfJ,r "('(<i,,, ~~ IlptopiullJ (7i11 Ell1'OI}Ja.

(.'I"!/!'Jrm 1Ief<JJlrr!ti~'~i fllllJnlM~ Tn. ~lnle:i'tl IIQ{llilrii', U:'it~!irl'tlJtJTC,III1. ~rr,'ll~ de la Mlldi'ul tt'QI"CUc: In cd et'i!Jlimftotiat «I Tliiif/!fiUi'ei ramihw, care sa bll~(-al'A pI,! un mnterin 1 :ii nil IUic imells, lJe poa~c alcii ~t! i '!til /:OI'lIR! mi/lJ!O!J!:c.

J.,~ ('UIJ~o. ()lHli'NIIil so imJmlJi; sfi 11lmcl'tim ;CI) ,If II 'Urmclrit si) rt«um (71 millJ,!lIoili Toutand aJtffl co;~oqm!!l ~ ~o!! !lr.:lLiri!i ttll,1 'iMi mpimll III tedllllIfll'lI ~ 1J8 ad,llcem 11Ql~ hi C3ipIUlell!(I Jlf)aslrti JI1./a de cua ell ii-O Bfrri1i pl1lfi rr, pre<:cllt hi IIce# (7mmmiu'l'

11" (' U:III~m cd 7111 ttQI'fI. pI/Un rli8PltJIiltJ compietll'l .IQal(J aarlflo b?trebik~ p~f!fJI'e ni le }1/,0l,TMI'ftli'l, iHlI!;rl)~rll u'lldc Silll dc-.(}"dnpt~t 1:1I-8'iw~alI1e ~. 'i""opera I!le, chit tii IC-(j)~m 1ol"ln!~lfJdl: dliar '",Qt.

eum S~ '1111, puli1(1. "oll'slaill" 11m wmirit IiU, mnp1f.1Il U~~ gol. 11~ dMll1miul 1MMC!yiei l'o1n{bu,. !JClI,c!.I'rll $-ij. !'<mm{a tot m~i ;miU, ,d:.'Upm!&llfotil$ele 'l'!lIate in !I['r!~t Ilfl/lM1~:i7i. (ail' I1ti. Sim, IN . .JlaN'fm., fiI11!}" P(l,mjUe, .Elena l\'i&l:i/d-nmmccll) Aurcl CI)8 lil-ll , 1I!l'trati~ OliMf!{J.U) .. Parttl' ~Hl tillSii'» in!JI'llti ~ prlN:lfl'lt, 111 ir,xuj:, (Idee ~nllCfC<H'e do I'fuu(!fare a !lItei ,.II,iJo!ogH nm!liulI, T<j!i lll.tU:nl.u~il~, ari.ctt de pregiiJiti,r'. eulltna1ti il1~ Insl. m~ ,I!o,md in ,cpl.lolo!lU de JoldQr mitic ~n,J1. ron ~nilb!JraJ~i. UII.elf ,I,in l'l~cn~rlcle fOfUtt Tii mils rl~ jUl:!i dt y",</'a!i'l', .dlldo elaborate df.J«r I.'Il primel!! calii/ole II' uncle il~ /a:!:(l !li'flli~1I11i (7(1IMilii. l1ijielt1liiJ.:lo,r progrNlir) qroocin(liJ ale lIIacleriallliu,i ~·~lIt'I!S,llllil'll trt]fmie tlJlljrlU!tr'lt seico/.trm{i! !Ii" iJi1Uflllcles, intlll"}ll"ctat hi IHi"rspecli~i!a '1I1olld~{(1 a Ullrl IlSClIICIIM in1repri'TI.deri, (1ijiollUat'i, can! (fU Sl!)pat pI! WI(lMt(l, 'i'nfrl! simp!e ill flillli~1' !Ii .elaJiliTliri bICOllipllf'~, hltrc "p'tftJe~~' ,i Ilforlo!vfmli (ill flJilaeiiiri. S-IiI~ fmpotmoW fn dooullwtlle pLi~u' ile Ixmtra'd'ie.I,u f!.luJ.rl!l'~!'I), in l-elm.ic~ do s(.'[c,g!il)lU!,1'8 #- rlec.()difi.r;1)1·~. riinti111J'/.d pCllln, :po~erilalc BimplfJ opl!re d,(j a.r1tira, de Jmeormpa)'j. do t1}lOCIi, ¢ Ollrio:riJallJ ,,!iil~ti;{"cd . ..iulQrii ZOj' 111£ Nm 111t'lfllll)lut sa crmtimfe Q mUllet} 1;mJ'per{H,(fi, l,ii8'1llj/·,f) Cllitjet ito BiWQmbC hi Jiiiti,~~tFile 'fflU1m.tiirilor !ifni IHilree. D~m(l crrN'p!i! : prima, a lui 0 ~idi'u Pa}Ju,. di'~llf{. 0 yi.ziutle rO!lllifi.ea~():l fi hanii, lillrf ['$tG (> miiorag,i.: rompletii, cte;rtin. p"illii!'t~a dl' (letlii l1!1'lgarll Uf~l'ilrlf #!!', 11(l!l«, j'l,Ijtologia rOm{mCMlaa a, lui Murlicl Oii'IIt$'Jlt, ~ Ilfllb'GlJW log,r)gr1tjicd lie pOptaari:znrc cUl!Ul'ClW.

L,I rfntlllZ 11Q>~tl'I(; ~i [I", 1t('</I/U sim!il (1c. 7n1I11.1l o,ri cQpl,e#!i Oe (I'Ith:gerca, fri.6l'ca, :tilJl~lllilti~(lre{l .,i drrodifil:<rtra JoleltmlbH lIIiiill: fn II',pt, II" ~~" Jara lUlId. cm'O pe 1n{i8UJ'if re-t de..'ter!i 1M i/l1I//(l at li~"I'lr gil W71111!,!, ()(J. lit! II filtrum', fU'l 11Il]!. Am llt'pl/f! impQlri!)fdner~1ie:i, n cmllQ1lHiiJii, a !(psll'li iloop .. nl~~cl!(il(), U filll]JUQr nwrJi, " rcrd1!il'(llJr 1:I1.rm~ de 1a C{J)pif1'. IGT dup4 ini1.~ llw9i TeIHr1lJil:r£ f'i Iwtol;mbolt1!lfi, am, hotfil'if, Otl (Jrior n'sr. Sa Irtngem baderc70 l'l'::i:J1il'fllf'i /7Im'llll1 'TIt <III r" 1'1 r:idic(l, (J !lQJ'>!JdlU!Il attt lit (!'llI,l'Ui, ('lnnplicllt4 ;;,i "mill'" "tla r-l,~IMil'l' (I f",,.1f}1'1!!rd 711i/i'e r~:mla"l'8{', _111/ fr((!ul ,11) lfl Sli(,Uul

~m':antelQr mit'ic" 1(1. IJlluatiriJ/aTM 1l!tI{eriaZ,ilor mitice de ba:rlf OOrD 1i'6inttgr4U pl!rfect f,1ilr"Q '!'i.:nime ~mitai'-popularc'i, Ia deamfarea temaUcif, jalnil~fiim ,S' fl'l!fCd",ti!1ii' miliu!J (tlfr-11rt): 8i~Um de 1'i/erili/il -i'il~pUI1~I<J 1i exp,l, c ite, ~Il purio. dl~al'e(l Tel'at£tui II materialelor ca1'1; 8/i(7(Ju crIlJ!OwQi'a. Xot'Ul (n:buiu> rMubu," 1't~'NI!lf1tmt, Gdlls 111. 'Imii.Clte de /J(Tllu)}/ie', dB ('onl'imu:t milia V' ile stil Ulcrar' 1m 1(1. Q tlm:IQil'i"rl«iit1, alfrr/oril1, ullliJiulaM, ci. la n?tll orgo.1Iieu, 'iill;t:ri'If.8eea:

1IIff!iI'1IUi di~! jolalol"l![ mitie fi ('{Ira rll 08upra,uitti~irill' iii Zittlt(lr-1l'lpulnr8' Ii !Jf!'I''III iJlflt cupodopure( triee I£n IlfJllitilttJea. ~Ulo:/'a, tlin ~11(Jrii 8erN'jon. 1'()tlll'lm;i.

11~ ,af1_f(f$/d, priVi1ltii. 'I1rmJl. fj'.~~ creder~~ eo a?~ (tt~Hl!l 1)f1rlu ,1(1. Cf~piit, JiT'll ca t'Q1ut', S'tIo ptUi1'll~ il!.P7MI~', iiI!;8 tl t(J;r~, Ii'll, certd.HtnU""a lol~~l eQf.€J 1lt!ifec/" .. 4 0'" 1e~)'it {Ill, {i1!:f)I'fY]Jii11l loal" l1uttl!rillle~e ~. sa 8;l.IttJttl1tl ~ot 'lrap1"B (jeed eu

,riln err tT~bldc lUi. ,Ulll ~l'U7te. '

OrlaUi desr:(jp~TillJ !l1li!atea;or,ganieli, o.tigllnalitlltea ':'TIlrim8ecd; ¢ i.$tQ. ri!lirrn~a 'Inatcrialului m,itic rOmil,~le$e" am trMfd, l.a :l'cs!rlleiurarea, ,sisl1.mmlu1f Ile IltitUri aflt'ol,IQIi!t Ii reclln9ff'uiroo, u.itoZogiei rQld".6' 1:7,1' flm:amlllUl ei~

..dfa CIMn!l1T~ a/iNn<l'" ,in alta luerc'iJi, rOOlJ'llsIHuJrl!(I. m1iwlag£~' Tom.tblB .fl1lH.o1.tceptd-Qfn trd/azlld'eelab'Orarl! (1937- 19;15, 1f)68 -If}'l() ~lg"{O' - 1082). i!n eartl, a'llHeiJl!.c!(rt trel. 'II)()!ria'1lte'pe w::cffJ'!i t6!l1ii : ~rilll();, o~ltolome POlltllii.r6 {Ie tip c,re~l"llI ortodox, aaotHl 0 nutologl6 "elictlla-lli. ,Il,u:emiI!Jis,. centltlJ.lt a. Mheti.plUuior m:iiiice autoh tone ,~ a lFda 0 mitologie popu.:IarlI. !:ii! tea~di. -mil t1l(t~ din 6Il1l~ 1IIeu,,',1t, care: tf~ll)l)ll!i f.n1f-() Mtm61St&rimi'i7,~¢1"tii I,IlIptcMIJ ~7!rl)er{/C1ltil Ide llcki,lalte a&u{i 'lJarianl:O mil.Qlcgictl a't~teri(ljfre;, Pm,... trll, erucfrim:M ejQrt1l1ui dcptlB; (lr Ji fOl>t >/!3Jtrem de instMla!i~ " sugilsU:vai fr!~~(nn'l!t~bl~{la, fon 1wl'1I1!~ ce16 lrci f;~ri(uI!~ iJpi,a 'l'M,!Cllde. O~~i!o"ii.~ a:eg'efil 'Il.r!f'J.lQglcl romtb.e arl' allmt atwlICl pll'~·tin1~'latea sa 1/6 (Jrmw.n!lIJ· de'iljaloorM jitciil'Qi 't{lrilUlIa Zuat (en p,a'rte, 1iirii ai':;m~ lloea.s'l.l r8l!e:lIi1'llla ac6lII~i.lai~ fllll~hl 8ii-~ piardii. i1.ltert'~tll Ilocufnll1d(!r # rf1er(1.1-lft#1J#f~e.

In cdc trd lIt.1rian,j<l ilt rul1nciTIJ a mitok10:iri :T'O'f/10,m:1', Mrc,se ,deoUDMif !Juji.citmt ,g"t'l'e elt pentnl~ a tilc:dtui jif;CIJ..)16 olm;:rare il~ qi~c 8tilUftoQre, ik jisclJ 1ala a~n 8.e8i~a~ al!.e va/qule '1I',liol1 ;ri (l'fll IJI!1tfn.pi?,16t ali1J' greuUiJ~, ,!,l(~r6 8-(lU 1i,!1li lrepliit e'J l'.{I;(mptrl"aJ"~ ile 1IHltcrial(l 1l1ai 1loo'h-i ,'tl i"tnpl1'mt t1~ f'eil(lut.are,

2'r€flmb In. relliqlU wtUlUli gl'eu U1~ilcm:'l;jOl'e, pe 11f!.Ie mi-nure 18 tom, 8e&i~u p~ parcllr~, {11,~mci~11w! va fi ca~l :

- UP8(/ de }wriIJdizarl;! a:;p7ollJtfllaii;;i£a 111'a~trial1~Zui 111i(il1 if~ itttl'68'l'igll/Hle ri l1ll1l"tjrile de i8tor-i~ s!lci(l"Q'Uit1~r(llrt ~1~1'(11~ril'l~pf;T(~ t11 t!r(i:;;~l1.~ i

, - 1;(1811 (?i' 111'll8s11(J6f'e 'fn 01lsa"'I"l1~ ~i ij", ptlrM a mater;i<1-Zw,u;, tn:mo ~(~ celelall ,tal1mri (ll~ popot1"~.i roman (lIwar<lof'Om;mui:, lllll'glclloromi1/fi pi l'strormntm),. ji.JlJiiWU ,(I 'IWlIp1e .o.81}I:Z ml-llle ooZ'U.rt 1m 'iIlJOWrlGt~ sa" a· rm!1da .~lIelB ~lftrrrdil:flii in let'n16ni, eUl18latatt1 i1~ ~lta;.eni:tl·!cIll refor.ftorrn Ta 'nl1n>wra dD{Jo,romllCiI,ii, ;

- lipB;1 (1" abord'U'll II i'lOJhl.lJllts1(),r, cl)lIw~!l,i'li1:ril(),. fi ca.Mlitril:u), rea!,'I'm:;] tn tImlmile fl'~lIel1! i9toriCB i&1ltrn ~nateri1'llul milia rom.&11 f£ ceZ at izo:r~ telOf el;lIioe 8111t ,il h:olatclol' enltlJralc /!tI!l'Qgm!6 <mciIWato ~~~ Mr,Pul etntbcu!tm'ul mmi111, salt i1l11eTS, til izol(licl'oT Wi.wj) TQlIIdlne I1nelMlutlII £n CIJ1"pu;l CIIIlIlU.lfll MItQr lH)lHiare troi'llll .mit apr(}p{«le j,

, , -u,P$lI. d'ti ill~erpTetlJ:re a ffbulge'let1ci mmli1ie ri ili1'1. pfJ1's'plWtitiil- mitolQg.,lll~: .A~j]a,;j'ta pCl!tm eli d'lIQgerreza 'I'm ate nU11Itli un prQve8 (mt7~])(Jli:'J-o {lllllllllJ, (It J11.1Ii'1U~ au:lrul'QOl!'1tezlC, din ·cart! jac,>' par'll;! i~degrQm1(i mit.ogeooza ,'om;'; llJi, In pr()l!~u.~ Citit'lti"ogtm&el" ?lI:itfJwgia deJ~:71-B 0 'P0'11,it(#6 IlIT!'6 71U, tI fieloc 11eglijabUu. N'il1' 1tnlu:rctUiT,01 lIZ jCtiOiIUellu!.I,i ,nitie TQ'I1llinesl1 (d~ !Il pa:rle lAu;,iml BiagI'!. ,.i Miree« Elia.d'e) 1'lU "' ill1ali!:ilt oopaci·ro.tea.de cn:t1.tie mi'oopeiui'i a popol1'lllui l'l)mflu ,''lit' {l. oZi'()J'dal mi~ogene2a en. (J CQIIl-

7

j!)o~_~n:~ ,0. "tn?gen. zei. FQm&ne, JiJr. a~ (I!lr~ flU; 'p~m St114l4 d,-,IJOll1!"!J "p1ntua-IdaJ" ,-1. cmUul'i-. romif1Wl;

- l~psa:, dll' aC'luat~arc sistematiciZ II- aoaum,m!eltll' mi1otog.:ce 0'" ~rg~ m~~II~ ~(' f8~r--IIII tntlluralit £1~ l"itpla d~ iljii"l1uP!'e (I) aon..'1tLintei 8'p'in'~!O\lt! pt_:!H'" 1tnJIa-}n. lUl!IC11(J'le a rQm4mlor,

o parle ,din o,iu;sil' liipltltri ,Ct, i1llp'Ziaa}iite tor am t'll'Il8i'C(lt sa; 1" rllme~ dillln apcli'lld §i fa in1J~(;t!!(f~·j,illl utlo)' cercetii!o'ri «C'tu,tlli it} olt"lturfi tom4nej ale' ciil"fJr 7'emLltaM pnr{ia:16 GUo tlloeput sii ]i'1J adus la C:tJin.()vt*~la 1J'Uh~icii 8'Ub 10l'ma de II'lilU IIi l1Iatltriale. U 10ate Mu/M 7ttt plueln aji:nll<Z 'E-ndtplil.ili. C1tlU;,,till-/u, rl~ c(w:zd -'U la Q ec.anruald ediJL6 "l,iiit'oar,e ,an!l!iticii 1l1l. "O'J» mal IUl' a ue!'1'I' !le 1/1111;'1" ,dll! JilllliZ .apurlid aotllin~ru de materiale fnlerll,_e ,i tml"l'lle (:llIu-esl 1'1!1'D)I ~16) rnstlld~'it! mi~f}logici romitle.

ROOO1UJW"ifta lUlei mito!ogii elf11 ciQburil ,'ri umbrels ae rituri # de relirte IIrJw,lc6 Ide ~1!:tJ8~ralldlli !IIiHc, (l£~, oo",f,am~i1Idt~£11 ~i i1ifl"'·(J;n~d8 TIl1nil~is. oftl!iall} ale IIr1Blr~t'ld'u'!i mUw iti dlll bogatlul IImter-ial [nell '!Jiu t'n s"rahtl muie liloaerlf; 0 operli, care '1:11 Mat: trebui sO; Sliporfe re'~l~ii)·i. !orma18j Ill! if; 7l1! e>1!iw i1'lilllCpoliir-i ae "liB clo,()1t'lnl!ttte reltwate de !'lU~ rec"periir,i iii prr;c[w,r' il~ (UIUIlt/,)tnl.

J)e all/e], oric0 r constrlleti 141 rbull.l el, plJ(J,tD!fi fi ell. I'ooonstruilf. 110rnlfln eMur de l(l n /lle~i ba-2'6 -teorclice 1l 61J1!1I.imcnJiule, de Za u,cclea..,i IIZl;Q.(li'C dll(lltlflfl'fUllI'!l- '1Ilwrcle, p81l~ru; III I!!dU7Ig,(J: fa. no~ mQ(Zel(J: d'o ll~abo:JI'«'I'e. Op,I!Mtir lJ811lrU (Jare. CI~'11 6'11'1 $PUfJ, ~u.!'i b~'1M a1!l- p2aUt ~£n itttreit In'but ol rCC(}1I,s!:17er,al'i'i, rf'<llq Ifnd troi llarilwlll ilc08'ebiU) 3trlwtl~rat l~i idel;di'/}, care ",e·alt desellis, ficr;I;1l'e ~n 'ParM, {flte pCl'spocliVfJ ~i ne-at~ 8l]t'lcitae i1~Jond (lit" solut1:i !J1obale, ..! Ollista 'PSl'lrm ,oli, .. cdlle/area U'IlIet: ~n'itl)lQDii n PI, poata J~ 'tnlll~li· galtl. 0 daM P film tOWllil;U1W, ci C8!O 1m prIXJ{P8 diaZect,ig (li1iamic, '~iu 11/ per'ml!lIlflltii C911N#c r!X!io(!re, care 88 dezVQUdi 71<ere", 1'8 mdsu;r« 0;; deuiliC mell; inN m, rCI1I18(;i'l" 1Ilerel' din propria Sa .sub.strU!IIi epi(1d.

. .111$& III uUa di7J t!.tJe8'le ,ti,P1lri $~au gii8U ,iollqii1e i1]' 1"-8ii~i :n~bfJtUcJlf4 ideali'IJa. a mitologi.ei : tematico;'."i prabl 1I1af.ic-a: r lett(1t. it /abulalili! fi (lneodotica male .. ialulw£ llI;iHe roman, ea ,;. r7~ l:ogica i11Irimu,!C1ri a mitogone;::ei # a sielel",uhl'i (Je 11~itl~ril ale r01n(i!t11or. A.s't 811 eJlplic-a. CUdll, Ui de ell' mil;ologia, romia;;' Nil1t tb~. ~a, 10. modu] cultunl majo)" n'SlliEatiilc ctM,toal"- s,.i iute· rc,d' 'lital at cnllrurii unitare- a. tut-uro1' :ramnrilm: I_>oporll]ui roman .,lIr-.) (1)1'r1j comple,'I1{~ de lip intl)'tdis-d:p~hl(fr, 1/1 (la'r,e 8e r.e[lIU:'UJ. parlea, eeta 'Illtli pe,.ella a (wlIle::i-C1' Cl'iM!Daru 1i. a. 7nelnol'liei ¢ulll~r'O:"6 Q 1'OPC"lt['~' I"VlIlcl2-lI.

Pri1~ :pre::6niatea, 1Ili!qwOi i ,romlbte ,cone "Putt: a Q smt cl int~"Tatoare a mmi jliiluct ,cd qpirituldi'ldiii po>p.cmu7(i rom&.l~ vrtmli 8a. ore-tie-m ali «.c C18i4 1lUimd vt]r81:ttmll' 8~adU!z..i8!IJFloa, '1//1. l;Iont.ritflli la, C'l1'I'Iua,tbrea, aifIClIlUa:

II'i ma!: reaJii a ,"slorim; oliituni III, (l1''lJiliz«{ioi Gluwl'I-!orrl' ,i prin £rlUlaal:<i (,"ttllf!lIlit re 'Co; olmibal Itzele ,fII'07laie salL te-llilell/iaase l"eJerj~oal'e la lipsa" do!! c.7~att:mt6 Ie I/!lewltii. ~ (l I ,.lu7'~ all UI'tra te coresp ,,".ztitO(ll'e ieza coJportllol e ds (letrautorii dr8]Jttti.ui la exl8temP1- ~.tnitara teri1orl:al!I, ,1; Il'til'lllouitumfii a pOptmLZ'fJ.1j l'Ollld'II,

1I-$#1I-ft7» aMaQia l)e'lltr1~ eli fl.oi !IW am urll.Ii1:rit 7!U11ll,·i so. tullpum. tm 9'-1.1 i" ml)ra(~uQ, 'l"I)IIN'i?la d·1J ilpeciaWa(.~'1 toi .'Ii 1111'mtnl.'llralll tQ.!lidatd 0 lall!l'ii ?~~g!ijatii a tflpacilu-tU dll ertm',tie a rQma1l4/o,r f,'11 do-menilu ,"iiolQ'gi(J-i 1lrla flu) f!IJttcl./J (Jels mai: t!!Cprcsive al spiriJ,'/,(flit'dlii romalte .

. -tlll ",nblim'/I1 IO{11a !lCP-SUI ial;li Pl!'l'ItJ'u di, fnita/agia rom4n.'Ii-, cum U a i;foIN/jnlll di11 ~illt~1 'I1-OII.8Ir(i. il!teg7l;i!DGrlJ, rsl8 pril! €7Is'ujlii .;Min.ui'rC€£ ei, fn !~mp \~i spat,in. lUI I!~'riifiral UlttClIlw iJe t:tlllo1,toni!a.lc, a«mtinuiia;ill :ri ol'iyi11<r_ ~Itatti 111<111'1-1 dim IIUUtill/ j1l !-l{lJa tl1tregldu,i _PDpor l'o,mcill Ii ii, 1'(llIIlfrilor 1 , ; !.8turil'l'" 1111 (l/l.'lJ:tl1.l £Stlil'ill ifl' cr(!(fll"'C(lle Q'irU!£r«ltt {II' (!t1Ipr1!!n"",iln/e 1'r1~II'/oIIre.

, , • liT,. c4r~1).rar JrclJ!c8;t,. A11 .. t<l'I~ a.~ -¥oru::ie. wjimM ~. fiJri,e ajJ'i'Jritl'd '8lorlg l!1U.lInralJ til 1!'rQ:fIJBI ,({Ilia !'b-8to,rll ot.st 14 'mt!molre dota Sl>Ullmtci"8' rl'ulltl natul1I. ~l glJ,lu.n penpla qui n'allt::!.it]J'ffi'l do my~bell serait 11111 pllUple: mort. O'!I> '1t~e, aOl1H11~ if) 'o"()!I«i~ lo orand 1JoiJte P'al'nce d,d /tI, Tour au Pin Ies pa's ~~us legendes s<!J11~ c~d!lmllds a ;m,ou,:riJ' de froid' . qi 1-111 Ciirtllra:; fum/il', Ataca Russo" 'if1.'tlllu ~J~ u. dD~la Jum(Lrale a. "ecolldui al X.1X-lea Ile!fprt; 'fIIit()l~g-iar~mlhia e~ i~(!r t~CfJ .ei-mJt.d', l"i cit ,,<iacfi. aj/.i 'P'oct vi :rmii it~ "poe "!l1~ologJe a{f ed!ta mIn mltotogla. rOIll:\llll, care-. jl'u,tlll)a8a ca ~~ a~e ~ l_at~1t<l ''?,It gj'caoo (" Carll -~1i""1: br1t~i ua # 'P'lJrtatii 'IlU I) ruJii lepiiifatd fl {lr I~ {11/def1$a (Iii Illl omr!,l ce iIltt" ,~u-rnm rom/itlr"le" t(Studi·e moldQva,DfI.' J .'il), . .,

., 1~, r(ldll~ll~rtll muo.lo{J~qi f~U (ll/1 ,(Ja~ Jliu fiber liwaluri~il-rii cu oriC-(t cJ'1FP,. dcmplltrl 'U, 'P&6(lI"I, Ol/llar "_',Mn p'Uit Intrdifl!l • .d.n~ at'ld ~", 'ImtuJt$ ,6!'ouli c~II8,a:el"tnle, pellrr~& 114 fJ.(leifea lenUl, 'mQ'itl" ~ eremli:llte 1I1illic(! a:i'Ii' «~t~ alt ~~7iti Jor?l:!tlal f'il Itmba pop0l'Ultd blatt a:r j~ Jiln Q i'l1lrf,et~t" sci le parlifrtlzI;Im, 8~a:;l'1ldll~1 a_3ff.' dubl~ .lor tlalOarll de puae autenltct. iloctt'11iat6 mitilile §'~ ,d", 1~1lIi'.ul:, t1(J,~ ~ P 1Itr;U, CU- ~flcad'''l'o!rea Ufliri eQi'P'U1h~'n ~ill~ifice 80Uaitd lUI lU71 bu) 8ob1'llt I~t ltit filM pr,ft."W.

, A,a _ ~e jl!fJe eli .am,. evil,at Cit l}rma ,t'iif&/a sa peOO111dm 'i?liT', (} a,uolfJflt~ fit S{j7~1,le ~l I!St'llt'l mtlologfl1ll ~.o jresed ~70inia~~ de:, a-rt3'e-Dl~ t:'I!~edi6e de lI!!~o!tlgle., PI] o(t ~.a: p1Jt!tt" atllo ~autllt s-a I1lb" I}tUii!lm tragm-mea '" Gnml!~ wnt" ,fJ1!pe It!era1't ,L opera !~lera"e 'tl'Ii!I'oa!re4 'lMmi dOCll1nMl~ ~ti*,#jitJ,

In C(;IIc!'U"i~' yn'i'Jt 17' dacUtrea mitolQg1.eri "Offllne inn 'tINI'Iartt :

, ~ ,8~ Ui.Tr[i:m. oriZ'tm~~l ?1~1~3a\'ltllri.i 81?i"ittt~it'dJii i8tQru:6 a pop<mtl'l1.i ~omlli', apr! t~l!d,,{1l:1'r(l ,h'lll!tif.tca,. a na~unlor hn, ca doCl!fll,elfu IIQciat-cl4lt'ur-alll II eu!or lIallial'~.1i,1'L p,~a~ j'l. cO"!tR!at~ '11ii%UM carll: repl'llZinUi .ese'll!a l'ermlf,nmt~ !1 1m.1t1ln'l, klltin'lce e:xp"Il8:M>-maJore rio rvmtinliif#i:

r=. r~l~falll ott (1,~ g~l!.6I'()a3(j :po~ fi 8ursele de t'1:lc8pi:rrJ!iB 71ff1Il,ij'Zocntd ala. ~1I11(jlo.g!m 1,opulare I'lIm,me, pqntr-!~ a cl}f1feri. 'jilJrl1pGclivG 11 di·m~l3'iu.1/i 710~ r~aJI I :lI'ltflTlll: 'P~ J~·tI1:a g.peciliOl1.lui '11!1_iiQ71Q{ ct~ U11 bognt co;nti7~ut epte ~t meso) 1U1IiUUSt;

• - :d ilf:fII;()fI~t~ihll _ iJ; 'f~,liMu!lia l'O'm8'1l<i pOfJieji:recoll$titnitaadin.tegrl!llll

,'h!1 ",em(n', l~ I III ,}11111)te fl1>1'tfum aId ea 0 'lIcml'e illterdiscipli-narli. a ,liill,. /t1 rOUlei7~"~I •. '

- ~'f uSIJel ~:i1 re8litui.m plI:PCl1'1I'lui T0711t1" cecil CIIJ a ttl1loliilat acfimifatm ·tlo.vlt" in cei l1Iai firm, dar # Il'ci- 7ncn • .te(.'ll'1lri !f~ 711"1 J"tTllfJ~ ani dicn mala,

PARTEA I

IN:rBODUCEB£

:E,xplUl~ren unel ctm:lI11itologii presupune (I luaee do po,zivie 'teore.tica l1i mct;o(lologici'b tUn p r..sp0[ltiv:L I ~liiin~i miturilor".Aooa.'3ta. pentru.. ci'I! in prezont asupra c@lmfd,uhti muologi:oi (:tematwlii ~l pTo!llem~Wlii:, jablti(l.tiei Iii !l,IMlJaoticii) ea '1-1 a. IIti!u#cili ~1~iIoE"glCi, exist§. toori:i ~~iin~fficil 'car S0 ('.OIllt;1'3izic, {Lacf~ IOn se aJIlu]oo.~ii reelprce, A,eeea.,.i situm.tie treb'ltie lwnt<\ in v dCTO' ~i III leg1:1.tw·:. ell ~8rn.~i7~o!oorn pDpmaril ,i 1tiinflt-wii a :7111;wlogiei.

Su.b 1"allortf11l1 c{![Jt;i'Dl.ltului, etllOfilitolllgiile se prezintllo C'!Ii variate locale eXJ)lieire ale lUlei euge'tari lnil;iee im]llici~, general-'llJllllID,o, 1M ub ~$P etnl ~tJin'\iiIic !1ri ru v,iiJantilla]" estetic(l ~i ::tl'tistice etnolDl:tologWe sint ~]lodopOi!re de SLntGllil, IcUltu:ra..liL Il'i snrse (II" inspil'lL1iie UtorM'-:;rrt:is:ticli.

Penuu del'lerminaJrea contillutuluiei s~ilistici:i etnomitologiei roma.ne De 111"upllDem iutl] sa stabil,im ciw;v,1Io pUIlete de roper epIst.emologioo; ce il.ifell!gelll, p~'all U'U!18t4re miticf1. ~li categoriilc eI, prilHl1:i', mum dB mut/ln ,~i 1I1ilolo!}'ic on. ~tiin~fi. 'l: liti apoi cura I~utelcgem s~ abOJ'dmln miUilogil!ll'omallJ~ {lin ooeasti imp!i.trita per.specth"'l dete:rminiolill-i. aspootele 4iluntial ,i IWD.~inutul.

CUllceptele de 'P;~i~ ~i mi101cgu all apa.rut inaint6a< el)1)1 noastro" dill adiDe;;i. anUchitategreC-IJ-l"Oma;llil, eel de cMtgo'f'ie a cug~rii 'T1&'iUee ~ m'8um ile mituri a.bia. in, epoea moderuii, i:;J,f tC1:'minologia. lu:J1eava.tll. ~!iinJe.i mi~ '1'i'1l1r estt i.nci'l. 1_0 proces de procizafe ill eeealnl nostru. Dllfini~iU6 date l1i :i.llIpIiCllTii1t: lor eompn;mLi't-:i!>tol'icCl m Ijtiinfele uma;l1iste a.le seeo[lllui :a.l XX:-l!:<~ luata in QT.llsid-lnt;ie, int de multo orl c(Jllt.radictorii, :a.nuh!.llte sau loop rante, C-·en. o. nu iJlsea.mnli. cli., i.II S1JibSt,all~ lor, termenii oore Ie, -e:.;:pli<:;a, siut impl'oprii studiiIor teor,etice !J,:i iloClL1lllIDtW"isl:;(ll'lct}.. DIm:potriiviLj Si"fI. (lO'lls'tatat ,eli. ter'menii de ba.7.~: categQl'i0 :rnitie1i" mit, si8'tem mitie

lj,i mit logie, ea not-hml aJ.e ~l.iIil1tei mitu;riJior:, llla-tesep.amt sa.u ni, di£erite .centexte, an 1m oon~iD.1!l1: .spiritual b<!ga.tj ell nnpoata fi confttiLtda.ll en a.t aloor 110t iUlli IJtii:n~i.fice. ilisa eereetarea 101' mOIlodtil;ciplirul.-rJ. a" ~inu.t in Ice xplia~ia lor pa.rtieulat~~~j_in~iii.(:a, 1m ooJ)di~e I}W.ntei actWIJ.e a mitw·iJ.or. itn-estiga~ia rie tip .iotordillcipJlin.ar (Cie intreprins! indi,'v~d,u,a.l. fie eolectiv) n~ atril,)1I,1e lUI rost ~i 0 vn.loilJ1.~, ~tii~~i~eIL: cres.cl:n~l!.. ~ontmlJ:~

nl 1(lI' 't(lt Inn! complex rol vi p~ Iing-J.lKlliglotJ:31, po1illemulo ~I poUvafenp

..rruliica. ~,i va-Iori estetice' Illlcori lelll!l!rc:abile. -

(;A. TEG{JR1ll.n C GETABlI Ml1'ICE

1,. Cunidera!ii glllll~r;de. ~ Dlnsr cal.egoriilc ,olti{lI'QgiclJ. eaee au oo.pi\(,at:ill mitologi:J. l'Omani'!. nn rol priorlter PQlltrll. clJ, frLfi ele nu pot U 6lq11li· ente '1II11'~iLll\tul. !:!xt'BLIsiunea ~i v'ltloarea al or a egorii, fa pa.':l'tB: S'pali'ld, Pimp'ILI u,'uzaWlltea ~i FifI-UHt:at~a, l.l1tr aeesf l}:l,tI'U' ·at."(lgorii de on.toloete mi[iciii. es,ist~ ditcl'Ollf ell! aanat4/tC" con(Jta4~e fjl '1I'l!m)~i/iMJi6 ga.osMlo''Tj ii, logia:.\ pi Icrnologic;1. ~i n:xiologicn., dj,f :rente care 56 luenFin:m. llivele dif~,i'jtll1. pM'i'l.lele nu oomunir.::t.nt.e, l1' ,illtor,pi'etllte ~tiilll'lfi(Jl\.

tn 'oueept-ia. ~j viillunea lllitC!logi, i l' mlne, ell< de aite I a. !lUll tu.t\lror etllMli LO logiilorca te,gO'lrii]c ()uto ]Qgic:o c1!~ S pa.till, ti mp, Muzatit'ate IIi €iIDJ.lil.a,u: se lmpuu 0 (\a~a C.U COllllliz}u'OO, HOOitlllLi.l:{ "6 IIl(ln~in iStoric~t0 !1 til.::!. ~iru'p c.it ,tl'lenii ccmtimlil sit cugete mitic. Pl·tn aO$miza'l'ea. treptatt\ u. Baosmru vern mtclegll, din pe[SllC(l'l;-l'V'iJI. In. .... terialu!ui mitic r"OtaA.n~s.c int,!, due ),'00 ordtuli divine ill Hnos Pl'Ol>rio a.eth1,ta~i pa.nurgice at dou!. sail rnai multe di"inU:l~i g'!omelal'(I. Ol'dinoo aooasta ificePIil en aJcliltuiirea. unul I/ulil U iUuicII'Jial- Q oecumen1L (loslnic:ii. in p l"ilIil"Dent1:t 0;'"'l:tind,C!r0. Spa.~inIL ~i timpnl ,cauza ~j fiMLitate.'\ 'ina; :imptitmte tli.turoC 8,tihiilor Iumll, ell a.clmstU, Ol'tUocwcope QJ'ice fniloi.s'tor-ia •

.. hind d!rept obiect Sl,.m]jul cttilJ!l(lI'i'ilur l)ug,e,f4T1ii e.rist61~#al.mit:irlll'l ol1tol(1gia- 'mit'i(J(j; !lUi coullbate -11 nici an 3dllUea.~i!i. QntowgUJ ,tU,1l#Ji:aa,a.dici . tudiul ta.tego,riil r mitiee nu controvinc categol"iilor e;tilnVil'icepr.in eontimu, ei prln modnl emu e:qlr.ilru't acest. ,r;on~i:nut In dUcdte oondif;ii isto- 1'i e.' 'ugetMe9. rnlrieanumal le snrprinde in eseIl'ta 101" (fj La gist matjze~. ea pr,e.ri{}u1"ari.~i mel(lcateyorii.

Analiz:L at ·gor.illol' Ulg tii.J:ii miticc d.esehille un orhont llebitrinili de bog».tin iotcrprcti1.ri ;~i semn LCieavii reteritOi'ill'e ,Ia sL~diU] mitQgrmiilll1'" lltiat in ansatnblu sa,u in parte.

CII~egQTii'lf) a<ttge.tarii "mitt'etl' SID!; 'nt)li1~ni ,j'lmilmRenta1'1;l c.a.M lie inc ·sa, m(;ete"em ~i sl incadrltm logic eut,'iliilil6 'Ilu'tioo, mituf't16 ~i oolelalte crea.1;ii: ,&1 jl.lll:le.zioi 111 ftop ~ic.ei in IT'Q roufll1t,atll .tull~ll4ltiva, care DU 510 'opune 'J',e;¢l(l4;:i,i, obiooH'V'B, i 0 eo.nlp,le'tea~a pe 1111umit laturL COlle~te ale ei.

in s rueturs lor tematici\j categor.ii.lc cl!Igct1lrij mi:ti e au. Wl eoU~inlll:. ideopln.s'!,ic :[orm:'dizali sau nonformal:izat de ·Iogica. lliiituliui ~i de, epiMteroologi:1> mltologi~l: tnlee 'CI!!. ijtiilllii. Ilgol0gie1t, Ele s,u v.pim1t (I data. eU p'rime1 lietiri1'i de gitHl.irc mitica. d., pre ~ramsformare.'\lHaosului tn (iJosmO$·

j continua, eu pl"oce ut do co mici1A,rc continua, a. H9l(J.sulni.

b a.ce!!~ seils, Co mosul devine ~(I,~£tL mille 8,oaraZizilt p:rin opera {!emiurgUor #mIIp 'ffl'itic 8acrali::at prin i.lIlllri.l.Wlrea tmni dtm, de ,dQ1;V'oltare, ~aWllttft.Gill miaca ,(Q(I;Uof!t C!1U~a:rltm) l\ tot ce so petrece in OosmosfiiJina-liUlI8 1.7~1!~;caj exprima,r' a. directiei l,Iisl}l1su1ui oFlcaroi dezvolta.ti ~i. t.ra.nsfonmLri,

2. ' pll~illl milifi. - :ResttiBgilod eORce»t'ul de !palru. mitic (lela. osmos lao T,Grm !;Ii de 1 Ten-a. 1& teritorlUl Ro1llitniei" deaprlndem Cit.eV3 cru:ae ere eSGIltlale 1.

;Pl\~iuL mitic It\Bte OWfUl/em" MljI':I,ipalii, CQsrnici~Ut pG '.Cm:ra, eonCllputi1 !Ii figumtll. d' !o] lorn.1 m:iti(l aJ. (I:l'ic!U'6i mitolagji intr .. o 'tal'Ill!io rcsl;rlml la eoamlctzaree piim.in(ullli ~utoht-on~, DimrulSiu;D.i! spatlww miliic l_)6Il,dnl • zih (11'(;1 int,re inJ-tfl.'it ;mdeji?lit Iii. ftnit.

El SA C.tellal.1'i ~i rCCl . i!a:!l!. l!I1eJ ,n in coes tiinta miLologlcil& l'omium]ui ]prill aeth'itatea dileliteior f!l.pwl'j saere S!LU consaerate, prill t.eomnjj pM'~!a:re mi iz£iri, .l:itualliilrl Ij'i ccrt-monit Spa.~hu mitic este ii~cQPtN'il ca saem dup,l anumite Sfmne caT(lCl81'i.,-lIiceo lui ca Joe maI'Cllt de c"enim nte eons.ldetat mitt,ce. Dar spatiuh mlitie poat fi ~i C01l81lCra!, in ssnsul c~

te cencaput ea Ioe de pnrWrnw6 in vederea UIlJTIi contact ell djviDitlUtm.

JJocllL,illllea. t;oR1Mle9.,seiL II01n:u1 sfinl'e~te locul" on nistoarllit olllllinea. l>aerath;\kH tLrne[ipl:ce1 It 'p9i~iul:al prill insta.w-area. ll!Ilei sser.!ilizli.Fi noo(.ipice" In l'ealita.te, slLCl'alizarea. Gupa Mllce,p~ mito)()gicl a l'Otoiillilof, est tot opel'ii divma. 01mL~ jii1Ul C1't!(JJia lt1Lpre1,na, ,dlotat1L eu ltltcle-ge:re pa;nl[lrgi'cJ, a, Jumii ~i viefiji, ill 01 dlvind~a.lile, gamel!J,1rG lllU pusclte ceTQ.:

Ne:f~lmJ, pd.mf'lltuZ din C(L)"e I-a. pli'LmMit; iM' Pliirtatul ~piri.~llZ cafe L-a. implantat in lP·illunt, sr.himbindlll-i astfel destinw.

In iInllgina~ia Illitopeic! a. l'OtDa,nuluJ centrul 8]Jllti'Ului cD3mw I!,ste Prlm£ll[W, jal' pentm l'om!i,fii ceutrul lnteresnlui Dllitic ,de p8 aces:t pimlnt Il filprtizintii. po:ivl{1tW! jli01n411,tJ'c s.

in smdiile Ci'l,nsacro:te illtel'pn.,t;ki]ol:' mi'GopeiOO &1 p!l.llLint.nlui roIl'lfLDCSC 1>0 disting trl!i eategorii d.e interpmtlri : JL) 1IlD. geo,gru.Jieif,neprezentaM. clar in oll ra. lui 11 onea. du-pa!lID' pimlntut:1lInin Q se iUfilli.Ijeaz.ji. ca. 0 ",cetate orografioill', 0\1 zidwl mnsive - MUIlt;i.i a.rpa.ti -, in mtijl0I1111 c!l.:l'ein, S6 a.iliL Podi!j.'Ul Troll.Eiih'Il,nic:i; ecl;!L'~e i.nooujura:ta en ·~an- 1iUl"1 externe de bops naturale, ce-i hoti1rllicesc tcritot:iul IUlaa-mlll'o!l' 2), alta. de jilMoJie ,fj (mIt,.,;" ~ lqi Lucian Blaga., ClIa1'6 consid ·'rA. prunl.ntuJ l"OmaUeSc. un 81J(JlffJ. otidula la ,;"',fontt cu lUJ~ dcal-'IJ'a.Le n.llIlli~ ".spaViu .mioTitia" i spa,~in mJ..l:e intri ea mewr determinant in mn,tticea, I.>~ilis~id. n. ,euitlll:ii l"OllltWe; 3.1 ~i allla de 8ocioLogie a eulIUf'ii, p[,'in care Doi am COllsidera~ eli. pt\mintlll romilDesc se tnf:l!;tiiJiMl!!L Cit £1Cim-la ci'rclIU!rii - P'odi~uJ1 TransUvanici - ilic(rlljlfll"!Ltil. lIe 0 tructnr:t cirenlMfi. excentrl a tle nIl Pel3(tj iila tipul m,andalet, numit de noi "fenomemll h.oml I cat s ro[lecti. in unele .formcl goom:i III !>peoli de ma.nllli!st1i.ri emo~llh;uraJe.

Saeraliza:roo, ~i cnllsa(lra,rea mi.tic~ :;r. pl'iminliuiui I'OLMneac cQ;Dstituie tUl pI'oces continuu, de 1'INacraJizare ~i de :re-C01'l8ilC!"aTe miMeA. a. inwegu.ll1i san llaq.lllll: omponootl'l ale a.ce tui p:\mlnt.

Opus prOC6:su.lu:.iSMfalizllrii ~ rC-.!'Rcl"aliziirii eSoo :proOOBW de-s5Cra~ lizl&'i1i, !prill I,seeulal.'uru:ea. Ililtlll'ijil in geIletlll !$i. ,,<!c<lluaf'i7.a1'Bm. pamin!;!1llJ~ l:01ll1l.1leSa" in special.

IntJ:-e :re·a:acral:ieau Iji at-j4CrlllfztU·~ e.xl$ta (11 sm;MlIiw' Titmi' 6. f nUlUenelol' mitice, 0 Q,roine o:iclic~ a 1ilDoi pali11.gene::ii ili.aleeiice,

Prin OD~mi:atea. Terrei, ~i implicit a. pumt1lhllu'i l'Qm4UIJ'8C, uhimw, se reduce: I sau la 8a()'J'aZkar~4 lui generaU (liot plmil.u;ul rom&lIl. Se e &IICru. p ntru romAni,) ; 2) au la IltWT,alizar,ea ,l1~i 1'lJrjiaUL ih :tip 1'elkul,nr (mullte ~eru; p!!.dme ,saCfU, lnnclt 9aCJ"dl_ in"oare ,a:cre, c!U SIl.IlUl., a..~e;dlfi ea;l)fe,. (,II.S{l SIllOlJe etc.). i'oate aC(!!lte spa(.1.i mjtic~ d Up agQ7Id'Sal. nulic IIlU ca.pl'ttat to ulitoi.stma, rQn~lbla Illl1 ((lLm tel' polisemic ,~i poLi'·,alCIl~.

.£4mfublril .. "fM1'iJ sili~ ewe in C8;I'O, irnagillat"1lI> a-utohWDilo.r s re!e_viL diin pl'eilitol'ie :in nen.1lmka;ie hiMQfanli bog'll!.;e, lo~1ltJiLe 1Uld:e ,aULde!! inS. 4i OOJA1iorit pe piimhlt IJ'i;tta~td ~i N iflil1arul peniirn. a. Cl'OO, in oontiDu:;ml~ :pellittn Ii> GODtrom :pe, Oanl,eni, mille S'-IloU oo:ltat In pliinilt .zj umb,re]e di$~ pa,mte :1Je unoraivtniti£~i priIlC(pa.i.Q ill snboriliJ:lea. ce!Ol' gentiliJc &aU tUJ.~ au dcins mal apilli in ewl mediu 8/ifl1ii po-pIllI;an- (sf. mil, sf. Ghool'ghe SaU sfintil fl,i sfintele In tem:- logioo "te.).

Spa~ii sear« sint considerate !pi Zqoun16 undo se am Q:r'borelll cos-m.il) SaU dilil'i''"a,tele lll.,j : aI'Dorole 'ce.rnll!li - ~ ru:bo:l'ele vieti:i, c:u slil,1)stiwtele lor: arbCJl'lU6 de rul!}tll2re, de OlIIlCil., ifertil12Ator, de jiudeM.~ [UllClm}' <0~C" saa und e iIIa.l~lL eoloana ,cerului au 8'Uc:c./!dil7lul~ oi, IlIlIlpii ciclul11li Viepj, dejudeoaU" profiL'H~tiei ,08> !$.i. 8imutallTill.l! eolo:l:.ll,!!.i 'cernlui : troit:ele ,de !la.t, dedrum, de mormtDt etc.~.

Oomun la. toatc ralllJlfUa. popw.'allJ!.i, rowin, 8J!a~'U~ aillO'ffl este, m :.U doili1!iI (illd: mg;;ia ,B!!HZ",i ~ tI!dTa 8aM1Li1 i mojti.a 8b'dbwtli §i e(ltut-

m.W «e 1lCi-~e. -

ll'Q~ 8!1"ul'lJ,i, esee faee UIJeOl'i corp (lOMllll CUtlati'1l iawlui, ~lPremila. 0' Mregorie 11, sp2>fijului Salll1l, p0 iIJIl'eO, omologitm DUma (lU vatta Batalni. In struerom ei putialllad.. mo~ S2.tului, d~i adesea.1n(!;()nj~, .."'. B,atuhLi-fMwii, lPl'ezint1i. 0 individuaJita:.oo mitiCll. distimet& Am lDl eeneru vi aJ. - ",alTa 8atul'u-i - I}i limiw natl1l:ale - lIJlLl~e s:atul\1!i. 1n st.ructi1ll'a. Ili stl'a.veehe ~ veehet, moo'li!!; ootm:1!li lire1;m:ia. si, Cllp<rilJlllL IiGa,te,eleme:l1tw0 Decesare t!:e.juln:i cODlllllll:iitar (d,e 'tip frrub."()lOMlC, ilaU In dev5lJ.IIiiIiie): pid'Ill'e" p'~ulle, ogoare, g;ritdiiID, s1lloe, eenaee SMl minguti (ill sons de ~ezld tClnu:pom:e), a:pe ~ hotare -. P.ffi1;i (lons:idem~ ~_, p lingS, ccmlrul 8'atul'u"i (ca lllleimta. 'a.c.ra lIt Illlijlocul CMom. se aft ru-borel,e eeeulni san colo!W.11> ceruiui), mai emu mn:rm:iintele si,TlImo~lol', JWlnrllltl· $<i rd;BCJ'lwil$. La hota.re :liIoVOOU lou I'itulli ma.gteo-Ililiologice ~ de diverse, Dintre acestea m811~i(lnl1m oil;evtJ, :mai cameteris;tiee, ~ fIoDwoe rimi d alulligU'Q a. demo.nilor UnOI' boli (eama!/3> ciwn_ii) i de Il>pli:ra>re im:potri:Va. stl'igoi10r care b'lnmiau. nop\iile intre cint~t:ol'i i deI~t SWImllll in joenrlle de Rusalli ale dtlnp.rilol'j die impiedi(!.OO1G no :lyklmt!'opm; de bles,- 1if!'Jn&l1e a ,soloIillol1ariIor j de plimba-re a earuiul hmerar OIlL tnJ.pul mo'cilor din fatui sa.tului m:a.inte de Wmol'Dlint:a.re; de UlI.:voca.m a. mtemperll101' favorabUe ogottte~or. 'La. howe a-vea:u loe "('Uti jurillice: ,de alungare diD sa.t sail Iapiwue a.. ccloli" 'ce cil,cu.u "leges. tAripl j de 161gM'G pum,m,1I. de :Iit''bOil.'el,e ju.llt'i~r lIentnJ. irJdiepooLtea ooei ordalli i de,IWU'Care a. hotarelor- 1!mei ,mo~i~ familiaJe ]priD jurimlntul c~ In:ll.:m in ~IP 5a!U prin 'b!taia

"pillar pentru memomrea. IO(}Ul'ilor 1 de infit";i;ct;ire. la. M~terM eopiLulul,. ell IlD lin'bore vill; de inc1!1Scrire, wtre sloollii de pe moVii vwine; de mh:u~ ;tare a. piimilll.ulilli 13 plecarea de p;l mo~ta Ii3ot\l1W saUl din'~ ~ilg. into!l!l~ cere!. pe m(l~ia. &.1I;tului san m t&m. Pa,etJ:lftIe d'e hotare, SWpii de lwta;ro, :u'borii'iDfiemll sau: 1mboUl't\~ til lloldo:Va. indeplU:lAu in datinile lSi f;m.. wviile papmului roman a.tribll.te de oo,~, Deei hotarele repmzeD: talll in mitalogia roldn1l. IocW'ile pref,erate m care Sf! petreceau eels J:(lll;t mUJIte.,mai, ,oompl!ieaoo ~i lIlBi se:DlIliliieatill"'e ~ri"''' ,t'l.i$ trMet'ie, e(I ,oooBti1miau. 0. parte iw~i\ dID ftBtemta lie rih!" d6 ~,.t«I', III poporului romAn,

PWI11qte ~a.cr~ pe t1U1#4 il'a~ emu l"'t£1014: desclrlse ,(pntori;le) earn eel 3(loperitel ca !;Ii twipJ.d ~da:Jl"1I ridiilJ.lli .. l$. loeuri ,II prim Jilie; 'in pildmi, ],a. vadlU'ide ape :san. in PU!,ti~1'i. Un :rol a.potropa10 jUMIl. pi.'loogi. aroum l!aCN :Iii arborii OO'lJlll1lOfmMt, jn Leptru:i ern 6'Venimenf)ele Illi.l'i.fice

:1.1 nnor erol legc.ndaai, lupl:ofil.tori pemm. (l,;p:~ mD~jei ~ li~rta~comu-

nitiltii etnic0. ,

- P0lltl'U rolIUtm, ()n, !;ll pcmtrn Illt0 ]lOll()a~e, lJI[I punet geOgIa'fiQ Oa.l'C-

eare putea sl fie 10(.' elm:!t. ;!;?-~ ~1~1~Y;:I~ (i;m:pI~} .. Un loe, neeura.t pu1\c;rl,sA fie btntuit de spirito, SClOldn"l'JJlltlqa '}l dii'i"Ul-l.tiu1;l _ ma.lef,ce. Da.T 1lIIi~ loe nee1.U'<btplltOt'. ~i\. fie ~i Ilpu!"cal, In sensul }legrodi:irii l!li d'ilP}~ a fa.Ptr.._ l!Dpurei"!:

A&L Ill! .tae!' ca l(lc~rif8 iwcasll, 101l11fl]e de .~u·f~ ~I {.celll'li", il~ retlJ.,t'. en. !\II mhi tir.:l.i1l! jfJ('lIrlll! (1e ifc7liI'l1T:f. ~lJi:ilHj .. !fri. bWCriCI sau CI~-mll~rt1. se alCgll.l.ll GUpa. criterii ma~icu-I!l:itolngice san ll(W.giO::~-I·i;l_jgi(las' precis6 U, daLinile ebi.liOrUol" de a~ezill'i ~i i:nstiliU~ii. . ..• .. ... ,., _ . '

P:rin 'VaII(l 8aLu!i:u romQ,uul liltelege tool IrtPUfI d{'! -Sp3~1U 8Mll . l:ialJ (Ii

sa~ubjii eoncepllti (!xtel)~i'l"" ca peri'''!~T1' at 8Iilulu'i, 2) ":~tm s.at~l_lui 0011-

epnti'L int0'ol'.iv th'C]lt. c~nlrl~l ~f),~'h.!I~~ lueul un.tlil ~o II.~~~: $t'ilput c.eJ'U~ lUI:, bl1,turugile sjahdu'l- ds b«ln:'ll ~I tl!d~'n~.f_I. 'I"re~ ~tmLlU1 'II 3} IY~liJl l1ll(1~ s-a l"idi~t priIU1b ells!.: ell. pnml1 1:alm d'l'II sal, III ca.re n. arB primul foc

saelt"U. • ." _,

IDit-ia.l, va!ra. 'le. a._,e::'ara. S.-:1:._ CIJ?~!l~ut ,1,1\.1. 'nOll~ ~a~~"lI1l, ~'~U[l,'I'CC(l eele mat vechi 8ate de~I erau runplle t~ f!l8jlf"uJ.:e pI; p!_IUl{M. ~ c!'inll' de ,delL; l[lr!: [nallil ;sauc11l 'liIUill}i (In loeuri tel"ito~:\turo.[ .0.0 11IClIl"SIU_Il~C dl;) pm~l:~ ale lnvuda.lio'tilor sau m,igt"RoorUol") eupn:Dd&!i.u Illtroa",,"3. mO~-l flO B-1':.I,ulul. 1n easul noost':l. 1l-lQiia - Bill SI'lUsat'l~t - mQ.y.i'1l emu a-om;idIDlI!le s,"lcrs iruUfcl"llnt do $(;rnetm-a lor social-istoridt,l:satw tlac,u:acO-li'ilrlillll, pootofOlI"ti!l,U S;il.ll l'Omii"u, me:dlewl &ll.llmodern),.

D1Tpit 1'alirn. saL111ui,celltl"Ll 31 lI~c,v..i'il"ji sll.t{l.~l::i ~i l'at;i'1~ a 'pril1!lei ,ca'l'lO: eu e<,!r-0 S-{J, i"ucepu.I; eons~llle~iaunui neu 8:1llt;, vine imcdil:.t ill il~portllontA (latra- C{!8I1i, lo(!ulunfier S~ ff.:Itll~tcise iUl)ilJz-e~,te, so deooifil;t1I,se vrn)OO, wul(l

se colinda. in S:l:rbiltol'il6 solsti~illlllti de iarllIi. .

Pc vatl"l:l I11l Sil pune:nu spu.reooiuoi,. In vn;tm nu se "~CU.lpa., in fu.p:t. vett'lii. aiIlil! ~blin.~omd ~j urla vi ('Ol"ul in hof:tluri, ba.bele LlUl'1'1~eca,u sail

prC1.iCOOtl.VNmu:ri10:, fficeau pil'OlIIllMie. . ., . ..'

r(ltnrc«M£ a .repre·lEm~llt la toatll popoarele milo-llW"opene 8paPtlt~ 6(Wr!~ dil~ C(l'Sii i.1l CILI."e ~!l !,UIIIJ'a. ~ocul mer!:tl 3.pr~n!J (macar en '~i1ci~Uli a8{l1llL~1 !;ub ceuu~~l, Illude 5C gli:r;cau po:menHc. de aimbl1tcle Ul~r~ilor, 1JI~~~ tntro,Qutul j,ndopi'irlTott s.o 11l.1I1CIUl Ilrnel,Q cu cellll~\' mettnbril:o,r. fallul.le,. Va.tro. ca.Seci l'Cpoozeuta ,alia/ill pc. CMll ferneiie oUciau, _intii riwrile .. domll8!~jj'e, legabe. d0 c:i.c11l1l .... ie~H {nfJ.:)t rQ, nu.1l liil. ~i .rnoarte'l ~ j, d.c 1'.C:f-emonill.0 fe.stuve

corespllllzi!i.t09ire. . ~

Pe rn,!;n, cn.aei [lj~tea-u iUJ~Ol·EI;lJlIle.i]e caFe TIU pnwau 1ia-jltc' 'P6 jJa1n!CtI~.

Pe v!I,trl\, ae jurnll s:tuble"tema-n ~Epoda.riiJ i.ntro Ill. P-e.:utrr.. dcA~~1 Nun se imrQC!);1l 'ii'b'l"a.l1lo~ii ~i t:I1o~il ]lBoj'-l'1i1 api:!.ml6a mo~!el, go:spo~anel. ea~ei, d_1iI ,n~prasn.e. po top, cntoomllTl!!,1l'r.1llnete. Pe VMrn.SIl 'i:m!iii.ta~ ~n ()Ii)pii cU icrbmri t:LrnMUliware saUl [ntilrioon;re cop iii :;IILbiiDogi, Dlm s[i!1'jitnl. ~i sru'it;nJ bohnol":fVirli~i PIl vaua illcins(j; [~i iIiJerp.retll'(l; 'l.tl'S:ifa,. liIe _'\nul Non fetQ'I~ ca,re urm..~1!l8it I'll cisinfJl'e&ll~ Tob Ill, vatr-l do[toroa.iele i~i vro.eii sate,11'l1" i'}i prtparo.W4 llua;ptoo-, i.n taiOO, ,Elmr-uri!!!, liQt}rit8_'~ le~cur'il~.

Sil:l:\~illl Initio Ill! ret'Lect{i. ~i in litermura !1l!'1Qloqica, en. ~"i !D 'I11Uologl,! ll1!era'r(i sau Zilll'rahm~ 'mftQlugieatd, in doni modUl11 CtJ1tVergtl'llGe" in ap~~ent:~ OOlltm.dic\tie: l} c.q, "pgJi-u des4h.i8, eU forme dif{)refitw.te, cu. Bero.nlficll.~LI. vllll.'i.a~1! (de lJl. uOOl1Lul [ru-J limite. Iii f.Il.ra., Buhemll.t;.'!. L!l. cosmos. ~1 ~e w. a.eesta: la ap-"'ti.ul tercstru) ~i2) 09. spaflu {'Ilell1-S, deil.!illmenea in dlle:n~e ~1)I"m6. ~l vari,Uoseinniflea.tii(de lao spatiu1 piimintuhlii.nt.:rog b lS'paVill!j Q;tnel, ,,~an:', ILl IlDui munte, al p,l,tllUl'i.i, &1 c',~a~ii, al sllimui, nl oosei iji morm:lll.tul.ul)-.

S,pa.t.-iW. de.!;oo.ia,w eM'(! inmgina-1;in. omultfi He allfutil. WU-(I aootare itidiljiniU ~ sp'ai~h!l mellis" tn ea-re i-magilf!aJiae ,f1-wng1UJrltr'b !l:1~. ef!l:li.itil'il8 CI"r aViin.i!), to,ttu~i ilu.1:ia. unei eiillttoriipliniB de obstll..co'oo, de cete m:ai n:mlte orr tohtnoo.

Va.l01'ill C rls,wa, iIlt;('-o IUClRl'0 del1~l. e, surpriude I!tlllwnrlm:beile j;ale1.'a (~l/J"PafimuJ m-tt1'C 'VI l1iI'8T(l'ttlra, ttnWllrsaro, CUi apI'feap' p6rUmC'fllIJ llJ lifcl"Gturn rQm6mt &. x·den' Ill. sp!'l~ul dewhis lll! lihmnEU!Clll: in Vasi.1e Far..-'all, 1a N_icolae :rorga :, la spa;t<l-ul inc};_js al ll1Iormin1;Wui In. G. C.o:}buQ;, L,uein:lll Bla:ga- lll:ireeaEliade, JJiViu Rebreatm, G .. Baoovia) M.arin Preda etc.

·3, 1'impu] mltie, - Timpm mitic esoo CIlIrclat S'papiill1'li :miIiiC,BOOIlmenei. arrhetipaJe cosmic.e ssu terest-.l'c. Cao ~I hi. ca~11Ll S]?9.t;i.ttl:ni :I:ni'tlc; tim,pul! mitic mcepe 0 daMi. cu olieat:ia lumii ~i se :Bfirllo~oo ,I',) dati 01ii ~iI,u,1 lumii. E-l DU so oprl'.l§Ge 1:1. faCel100 lIDlllii'i I!UIID\i 1.'t GXperien(tl. prmmlii. a spirituAui,ct 50 JPr-ehr:!.Dge-~t(!_ piull. in p:te_~eDt ~i. ehfur v:iZ-IlS-zit prefacEM& 'l'litol11lni ~.

Dnpil:. 0Xllge~ii Jstoriei mitului, tim.pm mitiCl este lllnMlllp aJ 1Iepetillirbilitlt~ii, oriootll;. ritunl spr-c imoarcl.e Ill"capei. spil'i'tuale,. ca.--r·efaoo, pe om sii. j["\e~iR5c~ aii!Vll.~ cuoofiri.ie tr.aeutlllui ,ulllt;urnl iJl. ptlr:il:t.a.tea, luI ge:nu1~ ni~. Du~~. exegc"ilistorie~ soci1il-eC:oll.l'lnllce, tihn~w iStoric. '~J!itellillri ti~ a[ de-velUm en l'lelJi&\l1 de Ia weeu:t sprc pro1An,t !Ill en desclud.eree;pm vu~Of" s. Timpua isool"ie prezilllt-u. cnlitfiti modclatll!}.re ale form.eJ:oI' .de, a~ma:oo strict IUII;anii, I'aetori determinM~ti a:i li)iw!ninl«OIieJ:Of 1;1. fO:rl"ll:&~inl1ilor ~(icia11.l ~i a1 destinli1ui uman, dinamism~ spont-a;Deitate orearoru:-o d Lns'ii~ tll"\lii §i forme de (lllltlll'"li; ~.

il?e:ntmistndeii profc:sioni;!Jti, timpul miticestai:nchill, zAvorl~ en ~!Pte bcill.te grele", inoa. de la primale lu1li~l'i in ooD~tID1~ in lJ~po'zi.tJLecntimpul istoric,care !law d!lSehis t.u1;ul'O:l' fonnelol' ,aectmo-w.;~JiO ,~i PJ;Coft"cerilor lento san l'EliVtllutioMro.

1n interpretruroa. JlOMt.-ru, timpul rIDti.e 1111 Ii) wehog:a;t o-aa.~i!, peutm totaeauna, nil lI~prre~nt~ nwrm:i '0 lnooa..roere iaizvQiMe fi 0 rotrifu·e rJituaHI. ~ &I.'ecmtu.itli,. pe.ntrti. cU hill es:te tOlldeall.iUI, :ro,iil:.'OI:i'OliiV, 'ci u;neo'r'i:e:i prospec:tiv, liuHl 0 o""tegori.o it cilget!Lrii mi:l;icc', uti eadrn spirItuaJ oare ae~ioJl~!\!t \Illl'ori i:ll-ilelle1ldent. alteori paralel ~i aneori in CO[ltorlu.~ tjluptllni tskltic. lc.ei1ce iDS rl'LDlllll ca, ])(mw mitologtte,timpu[ mltic 'ponte 6. iSIlO.mat. mil

isturiza.C, Wrcc1lrn tinlpul istorie, lao ,riDdU[ hu, 'poate fl :mItimt. Aceasta. pc,ntl.:ll Qa iJltr _' !.hoe-ste. dQ1ltll. fo-nne ale. tlmpruui !ttia~ 0 eomplom,a'm.tt\l'i&ate de :fon(l. 1n. :SUbllt:m1;ll. lui, el 'IlU eculwtoNe, in, Seimsll1 a SQ W&~ adem, de~I'llI.inii.r.i llpa.t,ialol. Nu e mai a-lltii8t<mill, in se-nsul. e1i., SCllipi\ oricJ!tei mi'L<mn-'il"i u.iI:l.la:Ue. E~te iilliniit in spatiu. ~i indefiIlit in. mport em 01: imlUJl.i .. E ireversibil ~ire-ver,ilibil, ciclic lSi amelia,. coolilie- %I, pall11crtmiri toli~ !ldMl1. Poate t'l adus 'iruJ.-poi, Ia. orig;inii.e lui, ~ rotriUt rimaJ, 00 in ganem lUi :ab ilia tempwu. Fllri"L III lin poate :u cllincepu'tll. niei 0' geDo~iI. mltiCl" nici un procell de per/O"l''tlIllJ"e, jtmnarlJ ,~a.u tra:nsIDrm'al1l: In Mlittl(iS ~ PI) ])i1mil1!~, i:m:lI.if.rel!l.'C dM:t ,~stc vOl1ba do fi1p,t."W'ile dime ge'mruar-e, ,dol iliviJlititlle sllool'(lonate 10[', dewnJ;clc umJUIe, de mimale M.o.plMlte, itl} ~m~ de 8tihiile' lumii ~i jnj;emperii. C-l.t!]oscute ~:u. l1Ie~UlI.oseute d.e In::mea. ·di.'Itirtit;'1i~i1or, lUlllea. dedlllcolo, de pe ~alt m"'trim eite. DM ttmpul miti.o- poate r:i proill~tM I'ji ill Yiitl;Jf !l,1 tl,iIlt cuanticipa'tie rHiual : ad J{,ne,m IempQm. A~ se fuell cil miwlogia lUueol"ia.ntioipeazu. (I'VoluVia. $i t:raDm~:rrIID'll:"OO> lUCl"W"i~ lor cl'ior rna!. bi2Jll'O ~i Illai incredi.bik i dooi t"iln.plll, lli.1.tie poate ti l/.i,(Ul'ici~ palifJ 'Ii creal!t!" (miLologia :"1lltioipa.tlvlt In Ejtiiut.ll.),.

. :1Iliwlogin. w~erpre~!lagi1 oilil!(!tiv ItmjJul B<lbi-ectlitl Iii i!!IVers. Ti.lllP.11iDi

oiblec~iv e iloidimBllsionn], ell doua MU!lW"i: Ilpr0tTeClit §h Ilipro 'Vtitm:~

19

Til'l.lplil !iubieativ e pllllidimeD.SioIml. aohim;'bll.tor Ii eva,nea~e~_t._~~ptwiI_ mitice pot f:i o.mnil>em:porala In acelruji pI"ez-eut flao. pot fIi ommprezoIlit. tn mai multe i"po:slla.z.c llIia Mmp:wui. ~impolmitJa Ii'll oo:m();gen in. SC~ lni~. poate fi 60mprwlln s.au ailat.at. tntr-Q soeundi se pO·3>j;~ so~g~ ~ a,~ ziw. etel"llitate. Dar PQa,l;e fi MereU teailtu.iJ.i~t 00. ,a.!;ru·e llnll nt III clila'kl'

pin!!. Iill e,x:iIiJ:9,'~gIliOtel·e, forme ~l-e, etin"Ilitlii~i:i ideMiT~. ., .

Tim-pIn ohiectiv (lron~logll} p;»s.edA alto .d~t~!~!lte dlta"!v:e. ~el)~~ Ii~impul mitolo-gi '" subi.ectt'v. UHIWru poate fi.hn~efinlt repeta.l>iJI f,l ~.nit netepet;m.bil, pilr~ru i:I\U gnne.m.l r~.clUpembil 'IJ permo~e:lIt J'B"!0l'iilbil.

Mitologia .rwev~ 1iseTJ.ilo!em:porah~at.lU.I, fa,'r~~;l1Ipl»'a1.ttll!ejj, III ruMtsm;por&ij'cUM '00, aspecte e:s~Il~n\lle !.1Je l;un:pu1\u nu~I1C, De a~emenea, lta.rea.

de i1Itemporaiit«.k. ., ". _ ~ . •

ill sellWo lui ontolog'u::lI., tunpul .DlIlac :ramme -pel,'I;!UlJ:len' __ p."bil;

n~ctl!Jlml\1IJil ~i reveriin~]},.. . . •.. , ~. . .

In t al;e roitologlile um1mL mHHl esse intu al pel'MoalCIQr JllI"lee a1 ,d",monilOl', -emidi"iIlit;a~ilor, divinitati~or ~ i rorilor 3.1 fa.pliurilol" we~l)J:e ~,i al eve'll~meDtelor mitiee, ,....

IoterpretM'oo tim~w.ui. m.itie lB. sen. ul t}(~$~el,lJt tum" ~ ~!icwgoJ'u etnIce. Ab8ol'U11~Z tral1l,s stano ssu /l1)soIukdcI~""JI. mer"!) din mt.eltlp~n'8~ Lit;:il.IiO. OrrJ1loCTllf'iil, illdirer~D·t enm 8~ ma~ lIum~c (!i.~ <:~ r ~':ilor Firta,~il), ~i!)s(l intr-Ull perpetnn IJZtr~ !emp'U8, ale eartu dimcnslnnl nu smt banuIto sau cnnescute,

, Idees-de pe:cl'ect.['lllilc S r0aJim~~~ ,la, t'?l'I':Utni in scna pro~s!~,:".l?. aetul gta.n.dios Il~ 7;epeUJl;ilita-fii (frettl'!.'1 1;1 pnn a.C(!3.~ta. ttl perJecf.1b·awa~." ...

jiecarei arealu repCUt!B. ". ..

TimpuJ POllitc: fi. mv·orabilsau de:favornl:!U pe.n~m etb moclifiea. ~urstd isoori i indivtduale sau col tive. FavQl'I1bilita;1lea san d~~ v rabililill>tea. timPllllli e previWulla. ill destlulll i.J1wviduall. sml oolectl'v, ca,. 0 tri1BiLtmiL

spjl"itunl~ a C).ornunitll~ii eunice. .

'l'iJn}>w mitio Iilrece peste. Iueruri I).i 'o~ nl ?U :p1l~~a ,lUI SUlP:ana.Il'tU-:ilii.. S", seurge en fUlgcnIl in !lOID'I, en, glndul III crelerl .~1, totu~l, st~

pc LOllI' •. ,. • ! .7'" I . - .A"" .-

n m1llo,logia l'Qll1;linl1. pupo!'!.'" O]p1lD Hmp1t uWTI" ell ill 11"-""""'1"11»

em dhun !<:imbol.iroMli1l'lllWt1'Jar.warlla lmll:e-rii '1HrtIJrii, cel oo(1)urn, r8llct'lUE~~;:J(tr!!a mDrlii. )Ultwii. tit; tilnpllll diurn cit ~1 eel nocturn se Opllll, la. ('mtlul lor, ti'lI1p~l'Ui TI!'VoM ~i .' lui aJ .&~·IfIJi1:ii. . ... . .

TlIIIpuJ! revohllt poate fl sYlrprlnf! i~ fOlmw."1 OrlCW1l!1 WIt" llrclua.t '>I] litel'3.tul'i:ra'lt de b~~smele mitice: . a. [ s·t odat~ oa, niciod~ta ... ". p["~oum ij,l 1:1l iitea~ia ~TBlei dB UII1.T :a. Oll'lenll'liill gedlero.l, Iji a tlil:r6l8i all au!" a" fiecllr-

rul. lillPOl' lua·t i'O parte 1~. .. • •

;rtmpu] Iloct;run pe plan m~tic e 00 opuselul ~IUrn: J'lmp~ ~oc~.n reiter@z§. aCi'MII!SJIWli1ItullMil:!llni ,fft(Jrn alltM".io.ii' onetit I creatill' 1i!.1' tlllll' pul ~Uurn reitereazd ziua Zttm1init cosmiee,il iM!)PI1!~lllui oricae.i :liit'u;t5.ri. Deaew I timpul no "lilun a. fo t ~i 0 t~ c~uSide~t; peJl~ .om 'ilJJj(J.S' $1 .• c~l diUl:I1 CQDsidl.lrali fMt. Noap~l'!a po pU.I1'!ln:~ fou\sc W:Ol?r~t~tea,.fitll~~~:[ teriomOl'fc- a. z.inelor r le, irur' z.iua. Wl.\Jol"Ita.Ma aBJruIDV.I.n.titVilol', dIVlnl.t!1~ilGJli' ~i etoilor, (la,re partioipa. La IllJl.ri1G pr 'fa.eeri l}i eong~ntcle d vomri.

Timpul IIltitic la, I;omi!.ui cste ill. gGll0l1Ll u..n 'i1I'1,P 8U?1"'Ul sau. ~. timp con.sacrat. TUnpUl sa.cru. mal~3$l!. JOe pu~~ 011·lr.~ wtogo:nu, CO :mOgUJoii IJ.Il.tropo.gon~i~ 6'tnogollji rot.ug!Jf.iU, nomogonll i . de asemane&, c '1 ,~l slir~itu1lJ.i uri.c!rQi m:iOOgul ii In cLclu'rile aotropogomce eo 10 vom ~1I!ki.onn,

20

Tiolpul consacrat d pl':ll~ti(l.ll, maogieo-mitioo deVille ill splritualita.tea. milriM a., 1rotnl'l·Dului un grad ma:i redns de saera.litlllte, eo.re ~ ea.pattlo ~ ·uel\lli ponder!) aultm"allt (I'll trmpul saern.

Romill.ul irnpa.rte tim.pul S8.oru. in vC&.Qml. Oapttl veacutui ~i coadG Clj/Huului sint liiltIireute de I'lven:menoo (j.~c.epJ;i.onall'l lIll~B~ pOP<la:relor.

Tot sa,cri slut ~t unu w, Ole obIooi al '1-1e3>, sJ 70-100 MlU a.l 71-1e:a. diDlir-1!Lll ven.c.ln!;r·U[I ar) 8aC'l'U Sillt, r(J,·timpuri1.e 8oZstip,iJ.or ~ echnro· t:ri,l.or, ill care . e oo.noo-nl;rellli.i'\, fjveJJUneutele. miti.I.'iO colo mai importrutte. D.!.} ob.i.cm aeeet ntstimpuri maooheazl!. riluri d~ Irooere de .1&, un- (l1IQtfrnp III, allul ~ ll'oJsti1\illI'l, titnri de trecere 130 stilri do dezechililbrn.. mine ~ oohinoXlUile, titilri. mlil tinloooo l:I.eohilibm. roitic. RimU0 detl'OO&ra 1s, slli.Wi: de de:mchilibrl.'t (jal'Ila, ~i Val'!!.) inC celc mQJ complese, mai semnifi,cllti:vl'l ~i ·mtI!l. speetaen~ lOMe, Elo ma.rcheazl\, inceputuJ ~8fir~itu.J. uner IiWtiy~t;l,~i mitice pe:ntl'lJ. clii. aU! pWitrot in 01 0 blLllit l)w:te din Slrl"lWl;tU$ generativ{i. !Io .substmtmru: mitologi·ei l'OlIJ1i>ne. In:vers, ritnriJ do trftiilH'A Ia. oohilibrol echinoml (prim!\val'a. Qi toamna,) illt mru aimpl.o, mru pu.pn sem.nifiootivl'l l)i binetnj:iel00· 1M] Nduse 00. fie~i1llle. lntlll'l solstit'ii ~j echinoXillXi nib :mport mttfc ~_sti II 1a;~1i intuI:depotldoote de alllllpenlla~e ,~i OODVe~D.~ tematioo. ~ ptQlJ)ll? IllfLtieiL. !l8o s faco ()It timpuJ. m..jfri6eQ~~cra.fl MlestQ~· rl1stilllllmi aatro~ ·nouli·c ~i caJ.enc1J.uistice e {lnrem ille boga·t in llt~mtlmJ, romAlll. AnOitillpurile car !lint nat p. a.ce to eoordonate calendaristioo !/!i &SWolilOrmee R(I impl:\it't In cite pa.tl'U IUlli, djntre care, ullele dot· bm6! al:liel0 me, en achimblLFj mat mutt. sail mwi PIl¢m' profo.nde die la. 1m J.a, an' in fuo.et'!e d osciJa1;ill 7.odiaculilIi, lunile ilnpllrt in Illl,pb5.mini fa to SillU Defoooo (sltptRmina I'l1.Il..'te sau micA)du loo.e san de. DapnsW" s!L:ptilml'lm Ile~ san aIM e~c.) . Iae si'Lptimtnile ill zile faIlte 'au nemste ~i ziJ Ie:iD ooaswi bune Balll r@ie nor eease sau nenoroeoaee.

Suh rnp!u·~ .m.itolcgiC, euai vom ooastata. in ·partoo. So tAia a .m.illolog; i,-anti, lunile <lilcle ~i cea urile sint, pel'SOfii[ie!lte in gen ralde farnai. D(J~ majo.rilill.t;c. pCl.'Iloni.fica'l"ilfJ'l" ]lOS dit den'Ull1i:ri la.tiDe, sub a,cest ve~mi.l.lt aSCl1ntlliomnif[cati.i dn.o:6 !j.i (l!'W.O-lIoma,n·e. ole:ndfJ;rtl.l babruol' de:mon~ streazit, P61llti'U la:e usul a·propiali ell . nee oral tireculnlluiindopirtat, cite luni s;!pUlru:Llll, zile ~i c0!l;l!mi d..m oos:iint. com;n.CI:ate Ullor evtlD.imelilte mieice impOl""Dt.1l sau OlAi pUl'i'n imponlMltie. Amint:im de (la.lend.:urul ba.belol' nu.ma.i penul'l a sublinia. vlllenf,ele tnfI;gico-mi1;ice a.trfbujte. in. tIe.cut a.cestui i'flStI'U1ne>1lt de' m.awl'at 'M1ii!ptd mitio la, l"o'l11Iim', eo. ¢ .t,piri1!elw ,i dWi'niti1~'t1IJr cr,QtJoZogic6.

To~ marii paoli ai Iumii au exru.tat sllillim61l~UZ timpu1JU:£ emAlla1; din Illil;Qlogia Il!Jr POP01'lllnll. ilL I-au tmrnl&s1mibollmt lipie Mn Iirie []l ]:ioti}Zia I r clll~it sau au pola.ri~t .in pemunb.ra ,sen im lltu1ui timpului. e:m:a.nM ajn mitologia. lof' subieetiva. 0 poezie de, pfo:[1lII.dQ 'Vruente intimi to" 0 sintlJz,!I. a aeeator doui;!. 1llS]lIHltlili Me seutjmentului timpnlui a)l fQJ~ IIw-prios6 de !JI,1Il GU%tI. in poezia. lui i\:I, Eminescu ~i el;.']J'llS 1nW-un UIIOU d·e mitologi' .Literarii. .

4i. Cllu:zalitawn milUeii. - Oauzaliiaw 111itM ,oKplii.mll.re:l.a.lia, dintro ('.(J:I:(:,Z lIi. !lCfJU, iu :fun(l~ie de ,oondi~iil de d@s~re !lo UUel a.cplmi, d.e necB8jtil~ile clIgGG§.rii IlIitice., de leg:itili,t;ile faruteziei crea.toarl!) ,§;j de structunJ. el;llOlnitol'lIgiel.

futl"6 alLlUali~too mltologic1i. !,Ii aiieea. $tiimtffici'l. 'e:risti\ aaem3nki ,i d&lsebirL ~Il cOlloop~ia meoo.niei5tl1 a c:a.ozl,l!tltii ;~1iliD~i1'i:ce prncesli!dl' uccesiU!l(l inti' Ciilu.zll. lIi eie'f; esoo unih!.t ml, direet ,~linear AGeloo~J. CIJ II .... • COHere t • iII 8.celliillil i CUll eli til 0 biootive prodU(l a.cel!ea.,i ef4cte mate-

21

l'iaJe. In connepth\ (!olltempGl'M!.llegtttolU1l> mtr 8,UZ !Ii .~ ote un mal e sta.biUl., roeeamiel1, oi smtiiStica, iar sub m]l(rrt diate tli.c, (!'flu?.nllta:t~p. ·este t-mtiv5 in flJIDc\ilG il.e Cllil!ltmdlctilla 00 !l.p~ iDltm llondltJjile !$i ef~tcle llnor eauze) in mntezele conexiu.nillol' invru-se. II irmetl'ice ~i h' ·'·ersihHe.

m ca.uzaJ..iUitefli mitricil., .inllre eauze ~j e[eelie exi tlt un pro . €I trolJlzien~lL: multilateral, imlu'ct D.I'DGOOsmmt. Acel4!';\~i C<l1ilW sph'itmllo ill a.oolca.~i c'!)uditil pSihice TIU proc1uc ae(!llla~i _ e t mitice. 0 SlflCOp e tilt o cau:til, .m.itica co pOr:lte ['well. in :aeala~ tim£! pennm aci!la~~ pet' o,na.j uman, efecte binef1l.ci1toa.re. 0 dlvinitat.e poatc 11 omnipre:o:ellta ill a ela~i tim,]) ~ absenc.~ prin PI' ~nta, t In toalie tim.purU, n pOl'wn~j divln IJoail :fllllaroa mtrni ipo taz_" (leoi:latlli: ,1: QpH, nlallID' SHU, b!'i.lir.in. 0 zittii. ~Q poate tmlls..f.()}'lDU, in plaml'iJ, :J.u1mnJ sail 11l0TI1;Itl'Il, eare se COllU,P01'tll. ell. divinH:.aoo.

Dec], acGlea.-I)i ea.u.ze produc I) <indifi"'iJate dB tJjecte. N.i.eiod~l;t:lL lIU $tii eu p;ree~e. co. efect po. liconta din l"eJ.a~ Willi. vult.. .

lntre eanze ,i dl!cte in :!J~UllltA exi til. ~a·tcii pI cia : eont'fmuw/lJ/It, hl1'nUepend"'t1#. aot€l:a.l'ilJ c!diiQt"itla, a1U!l'ff'ol~1"6. tll1trc C3.lll".ele ~i eteetele mitlee exist' .afPCft'(Jllt di eontin1!litate, a,utQDomie, simllitl.!.dille calitati.vll., hetel'oreglru'e,

prloclpalc d.lI'ClOtc SUpl'1lmllliHiiJe 'tmnk:CnlrtlllG ..,,,olatort! Imdl.wlil n-Utul~r<!! paJillculllJ;! I'rbOrt:lc:en Ie

""o;'llullll'C

:1 ndl.n"c!i' :p~lldJllJaimuJ," cuntiogcoLe ml.m(:ul.,..·.e dlrecl.0 po,rticul:m: comoe·

0;10:111:",

tn mitologie, rela~,il1r c~\l:rA-lllfoot nn elite up el'abWl J in comliti:i idellttee, ct wUcll., ineiliti de fieoe d :tao Toa.te eauaele tnt sllbioojjv ~ obiootivimte sa.ll obiootrv - :l!llbiecl;ivir.aw. Ac~ efoot poa.te avea 0 inde£intWite de eanse, Intra cauze~i efoote nn exi~ti1 nnl,aJlt~ delerfl~im'$t, abiecti:v. Oaug.ali!atea. se tra,nsi . .r Ill§.. de eel,e mai multe ori m. CloZ"lIllll!ilate, Prima este un principiu ~] 0 lege, a dQua. 0' &pliea~ifl a. prillcipiullli ~i l!!go lo. teaJjta.tea. conM'ci"A &.1\;11 a.bstrac.tlL Ca,x1.ul1imtea,13 [indul ai, llil1 fu'eolllil' c.omunda,tlI, 011 ca.zui8t.j1$ Ultima.estc '0 slloBSi.u.ae de evenimente d1lldod 'in,evitabilln a cODsmi;al'e factoiogie:1 a multipie1al" fu~eee aJlo ca.zuu.littl ~ii mitice. RaportlUil.e!lint tot!dOOUJil£L f·eversl7bi'Zll. 1.'rooere:il, d~ lat aooOO!jI ca.uzit. lac un aIt &"OOt dooit tlel ooonmt este ya]abilA in logica mituhli. ;;;;i .inver , mi;oorcerea. d·0 13. ~oot la, eaud!. poa.te deSiCOpei'i ,a.lte nltdietni ale cauzei pr.l.mogell1ae. Deacem lle:ut:rUl mi1:<llogie tOQre Galltzele sint principa.ie, direc1le necesare, slllbiooliive, esen~ial~ imaJLum.te. Interac~imlea. cauzi..efooli se ci\l~uz~te 'iIi. mitologie dUllil. legUe fanlieziei cr,eatoare.

utre oouziL ~i efoot in i),tfultl existi '5i 1m I"a'POrt inVI'll'S, de necea:itaoo., Efoot.el rooJizate in a-celea~,i condi~ii nn siut produse ell llooesltat de neel~i cnUE6, Efootele, 1a rinduJ 1001"1 se pot tra.n fonna i.1l cauze. In.tr-UD. lant a mai IUllloo cauze tI$Ils1orma,te itl efoote ij.i dec:te t;ralllSform.a.oo in cau.ze - se stabi!L~te lln HlllOl't ,de contlnu.itate alliUu:-:t lil md11'ccti, 0

evoll'lvie par fll.D£lmwaJit compl~. 1n:. Gtilint.a, qa.llZ8lim.tea. e ireverribil'i{, -in se.Jl!lUl elL de la. un erect -marca.t DU s poa.te regress. in 3:C~ ea.um 'CIll:D81.'I!IiIl9rt:'!L .. Dil'II lI!Cl'!81i ]Juuct de vedm:,e, (l3,lumJi'ta.too. mitid.. se 1lill.ea,lllAnli. en cauZlillta.tea. Iftii'llf;ine1t.

. ind l'omAnul spuna 1.,Bi-m, ma.tI:11, en neree Iii m-a<du:le--Il foe " Mne~lml de 1~Oi"IJC sfideMll. Call1.zoom.tea. obieotil'a.; iar I}tnd spuwe d,espre lylmutrepi "se ,di(, de trci Ol'i p~te ClItP ~i se transfoJi1l!1lA in lup" $i mVQliS "lu_-pul s,e ldi !Ie trci Gl'i posta ca;p .,~i .ia.r seo face om", ooo.aeptul Iyoontrop (t()iutra.Vllle eel:ui (1am.al. dEl CM"M. 1iU".

Dimensiunile ctruzril~tiiJii pot :fi redme Ja, oozt,Dlitato san ilJnplifioote l)i:olL J.a, ]Il"fJdnceI:ea. ro:'I'GCauzaliti#i,.

. In llerspooti,!a mioologiei c&wa,lit&tea se coru1'lndll. 00 contigul1t..a.te&

III aCE!aStt\ ell contingent!!..

5. Finalitlltea IlIliliieil. - .:F'~1IIutlatea mitwa se doose;j)eljte ale :fillIqJ!ilia>too. ~tiin~ific:A.· prima erefer:'t Is. u.n pla.n dcliillt a;l 6yol1litleiindefitii.te &, cosmosului in PeJ'spect.iV!l. '~l·ea.1:iei divine, 3) doua. b pl'ooe ul d_e &utod,etellminU' !iii ll.utoOl:icnta.te a. .fooomencl.ol' ma.teriMe ~i spir:itule in. pm,n1'l.!l Ol'g.hniziirii 101:' int 1'1} l5i el int;erac~iuDilor ambtemIe. »i~tUiikdell mine« ,revendicii'. Wl seo]l precis, fix:a.t de la uU::0ptltul casillogoniei de divinitA~ue supreme j fiIDlUbtea. I}l;iint;ilie<'t se Iawaf'eJ!,oo treptat §j ]Ia;r1iM, din Plod:llJ cum omul mtui~te struotura, dinamica ,~i evolupA nosmosului re.::A. deo&: rece ernul irlca. nll.~ti(l. p .. ina 1l1l.d'6 PO~?0 .inca .l'a.n~l ca'W'.aJj~~ii in namra.J Cru'e este pla.nw ~l scoplll desfi'l!$11l1-M1i slstOOllce:a. cosmolillhn u.

ElttD.om:itologiile a.u eJ.a,bolat mc.aele U6 fin'.i~itae6 fi 8'lBtem.e dl intUit41i.

Ffecare mitologie. tnicit l$i preconbloozlt un model de tfua.Htate, pe eare U hmnte en ilnztii_u, unnl d tin propriu. Modlelw de finaJimte a.l mitologiei geI:mllllliiee III deosebit d . 'lel al mitolog:iei. indice j m.odeL1ll dll fun-Utate at mitologiei slave de eel aJ mitologiei romAnoa em.

Si temele de :finali.tate inglobeazlL mai multe modele GOIll'V'ergente de fl1Wllitat·fJ cra-nica, ¥fflatG1l,:ieii, diacronicii, ;9calar!i~ p-<m8cendi!Ul~ttI etc. comOl"llle Oil niveluJ. cwtllrllJ. 311 po:poa.!.'elor care au 'Cl,lgetat :in aoeast;l, dil·ro~ie.

De aceea, I:li::n\;r@ ~tegoriile cugel!i!\rl:imiti(:e, fiDailitaten. prezintA :8>Spootcl eete mai eontroversate tn mito1ogie. Prill ea. mit;olo!!1l1 ivtelege tea:ulint(l. gememUi. tI" fu.-ptel.or! !lQ~illDilort evw1iQ.etl'te1o[ .i/<i evolu·t;iei eosmicil de a atinge1l1ll soop proo.i.\l, o.pro:cimativ sa.u im;provizibU, l~ IlttUDl6 a.da.ptares. .inwcguln.i Ia. pa.rte, a scopurilor ]a mijloaee ..

OriCG finali;ia~e collmogooici, '(}1I.trapo-gomaa eoo. cstll d.ooi nn a.spoot partielliar al fimlUw.fii mi'ic6, lie .r~7A prin ~pllnea. Mor fiLptwi conr'dera.te mirilice &Supra. aJtor ·mpturi eonsillera.te ob~nuite mil chiar a.'!"1Ipra. [lIlO!" elenrH,w:!;e Iji a·spootei.nsignifia.n. . Selootfa miti!.llt a.nticipea.~ din Mest :pUllet do Y'ederesele<:~ia. I1atmaJ1t,. IDe ooeea. ti.na.lltatea. mj'tioo eonsidem, orice proees cornie, tlP"!!Stru biologic OOU p.siho-sooiaJ ca. d(pinz.ind d.(3I"'~iunea; ~ioW6t~1ii. a 1'110'1" Ifminii{it;i .. Din ace.st Purult die voo..ere timJjt.a, ea. mitic.-\ introdu e in ,cuget..."tl'e3. deUbel'. tiL a. G&me.nilol', in per-

pootivtl. Lor tcomorfiei, ,,·intcligenta. divirul.i', demiur .. iea. I$i eoamool."atieP..

:no a.l~i liermmi, fl~.I1ectJl; destinul c@mie iji mesa.jrfil UIIla.ll iD x:a.port CU oosm,om.l ca proeM mitie de, CI'ea~je eO'mplexit ,ei p!.ll"iootibili. CaZiWil8 C08ril{)f1Ivrfe. ale uen~ei .iji c.on:tcinutrului vie~ii. ma,l;eris.],ofj.i spil'itu..n.ie se iml>IID ell> alate. Ontologls; sp,irimalii. m.torlbuie fmaJjtil.-~i.i mi.tke m:aJ multo mcHl'('Aittu'i a:dol.o:;:ice: 1'fla l'udica, lipmtlli imediall d,e, un seapI (l3rO imi

28

ea.~f!L pe 1OO1IUl"Bl '0lt'.ereit!trii ,ej gr~liult_e un seop in sine, alta. jotmoloflltuii de wvare a. eO~3m,~IJJi prm. ~p~e creata da.~riti£(jooOO4terii .de_clIifu:r; ac!l8- -a. d,es(dinWul.lor 00. ~c, ~ 1lU e8af.l<folo,(},ulii a. ca,uze]or final ale~stmJtil!.l. oos.mOSUtlu~1.. a.dl:l'ijll.~U_l . .p!tm_in~~i OOl'.e •. d. n:p~ ~i:tologiQ. ['0- mA.rI?-. este UM cu SUl.\l~tnl intrElgu C'IDea't'i1l1llll (iOSllUce: s~l'tnl pitmrotnl.nJ 'l"a. in~&pe e~ .::~tac.lialD~ :fitlii sea.II.'lB,n, 'cutl"nmox@:le vor zd.robi coloenele ceru111l1 Ij.l sliilpu de m:s;fili!lel' de sub pi,mint iIlb":-uI!!. zgomot lru'iori.tor i ~n cCl'W·i.Ie sparte e vor reVl'Ll'&a diluvii ; pitDililtul rnpt mltlai multebU!ci\~l Be ,""? -e:ellfu:nda. in. A;pele primordiaJe dm eare a. fast extr,nsi iniv,ial siLmmFi 1m de Nefltxtat ~l modehLt ca. a.we de Flrtat; dupl.t dJluvli a.strel.e SG VOl' .risipi, fji VOl: apdnde restul cosmosului intr·1Ul i'lleendiu IUllv,e:rsaJ. esre v& distroge ceea e m ma.l mma.s iII. imaptia mitop@icA 9i oameni1or; apoi se va ~terne u.r intunerieul co,mpaet al B'aosului 'ifli ~e, vnr .~tacl 00 _~~te DClri vagi Ap~ pr!InordiaJc'. iDgbi~( roa.teStiihill0 la:mn tnc:remem.te 'in ma.gma. sfirl;ilmlUl t!l{.WOf inoepuWrllO"r.

FIllA, I:a. epu.~ea. eosmos~lli, finaJ!iilla tea. m'i.tlcll. e .rep eta.bill p e plan OO~O,l)'()iIQlllC. au. f'ec.~et3lperym~1lt o.ntropogoflio (Ci.1~ "OOl consmta. m ca]lltolul A~"O;POgOfi.i~)! cu:fiOO8l'e re-ereM8 a. aJit-fll 8PIl~6 umana illS: p erfoo~, fiIlalita tea, mitioo TeVine la, izvoa.rele ,ei. Fieca.re experiment 3D~l'O~ p~~onro doola.nl}G:rA an neu cm;!t/, p111.'it£gmezW cd /i1m,U~" mttlce, Ind u~~. ~P~ umatD.~ so 'Va. d~tegl":;. 'in ~ltga'§.u] ei. c_osmin, presta.bilit; i1.e divm.tta.~ pnonurg"I!lft, a.tunel se vcr l:1l.Che!3. J1'O~tm'il61unlli H.

_. . Deoar,ooe :fi:n.e¥t:a.tea. C.OSIllOsullli inc~pe. en fina.lit.a,I;ea. Ill'e~ei uwane- 111 ac~sta. :9. de-ventt cO~tlE;D~ de f'liI$tul el. 811$ Ilma,ni pl'opriu-zm (nu ultna. ~e~ antropoworfa.) Vii.1Dcerea prj'll mijlo3cele magioi (comtfingee, ruIleruntru-'i; b~emii ete .. ) sa. impiedice tra.gicul ei destin.

.Jll'l'UL

. : .. ~litul" con 'IlJJl-clie~ }ll .mitQlo9~ll'i -. ~. oue p~-(lheie I'll orillilrei mJ.o.LGgu general , ~n aJ. Of1mlTel etllonntologn " fost ijl tli.min0 mitul. Ll~ wm'il'ea lui tn persp,ootiva ,u'i~ei teo<;;,efMje a mi.fwoJlorContl'ibule la. limurl'rea coneeptelor derivate din el e ,.iHeem de mUuri I)'i mitoZo,gie ..

Nu De prOPlUlCiDl siL trooem mre1ristJi. tQata definitiile date mitoJUii d p@ pozi~ii liOOreticlI diferil)e,. fi 'Pli',($ Illilllt de SPlLlI, Qi pOlItte pr,ea. ibu~ til. pl!n~, ooQpu1 pe a.a;re n lll'l!lilirim. Din crue, e?"ca-50 de def.il:lilii data mltnltU pirul. in IU'0lIent, socotim neceMl' D.'llD11l'!l I;i\ pllilctam expunerea., [loo~m, cu 'cite,·'a. enunvn:rj C&fe sit ne ajute ~ e]allOl'A.m p1'opri.a. noaslirll. tootle.

.. .t~plr~im d~vii1e .d.a.tre ml;~ui hi. trel_ grupe re1ativ dltitindte: d6/1n'1fh JielerOnOIl).Ii,fllf C@ tom de ~I,lim~ele umamste care p,u f'olo$it mit'lll in seopuri ~ux:ili:llre i dcfinilii ~~to70Qmiste ce;in <lie en:Ull~i]ein~ep·ood'llIlte aJe !j'tiin~ei mitului !Ii a,lllJitologlei' ~I aIJJi.1riiii. 'iilterdisalpZiMruta c'et;in ~e fooalizare<l i'n'erdependent.i1, II; sistemulilli de l.'t.iiIl!te sooia.f-istel!':Ic'& Mupra. mitului, :~~!l la.murirea. .~tiiIl~ei mi?Uui ijl sistem31tiZs.rea, mitologiei .. lillue defini~e heit~,onom:!Ste ~I eeie 1DterdisoipliDa.riste (W,~ miitn.lJni tm tre!bllie fiiouto COMlZD de eon~ut I}i inte.rpre'mre. Bjtllafiia. aeeaosta. va.

D cl.u.cida.tlL1n oela co 1IM'm~. .

. . ~~'imele defilli~ii siot p~iaJo, pr ferm~laJ. Qi S1!l,bord,onat& altar ilefW.i~!.l; seeundele si.nt uenOl!t'iiliza,n:h p iholosice I;i llloriologic6j 1Km~cl.e slllt ': gl:neiiae, compZtJIlie euenimenJiau l}i dia1eatiee.

D.hl.tre pri!Dcle doui. grope!lo d,efi.W¥i. caro S6 sprjj~ rooiproc mtre eI~,pen~ ci fieMro a,duce in pa.rte eLem:m.ro inedite1:o (iompozitia eon'Gep.t~~! de mit Ijj pentru ca.. am~el~ ~i:nt :c-~:u.V'e.rgeJ?Iie, ~~e p~~~iIil~ rtf (:lpt!lQl~iile auoonOIID 00 ale nutnlm !):l Impliclt de ~tim~(\I nutuJllIl ,1 mJlm-

oglei domi:Wi. Cea. clabors.ti de cex-eetltorU incadrati in ,coal" ,din 1i'rOl!fkjrarl. Ia.tl1- C'UW : tID mito ( ... ) B Ulm cspreasio:ne p-.,ofouda. '0 Uuoswiblile ~i qual Wd'tln1d, ill qnella imma,gine delw,ondo ella regge - quaJie atmttll!rll. mt!'.riore -lIlW; intera. ,cultura. e 11. BUO diver-tire lI'torico. In tal sens.o i~ m~ro' e o;W0110tnO, 'Gomme au tonoma. b h scienza. dei :nuilJi rispetto oJIe alb'e SCIen.:ze, lleU'aom.o. Autonomo e il mi.to Del ignifica.ro pl.-it lettemle e et!mpliCl! del vooahoJo ..• n :m.ito ~ i& !forma ol'igfuMili con elli [0 a:pmto <Ii UM 'cuitura defutisce se stesso, ,~ 1 espressione t1ir _ Ilf;a, aDBb6 e non uniGa.

d1 queUQ viaiol:l0 del mondD e d.Iill.'esis~ che es.ra.tteriz~vurita:r:mmente e :incoulllldibillmen.lie 'llWIi Clul'tura."'1.

F~m. tnttn:or ~Wn,~erol' l!oom.l-istoIiclli dilil si8temu[ de 51ttl)l~9 'i'"o:ntempo.ra.:O'EI uupra. c(lnooptItlui de mit me descbh;le un amant Ill,OU d _ ()er'tll'tare illteriH8oiplinaTil, (,I; mittUtd, nebltuuit de bogatil£ penn stu.d:inl em mulni de mitnrl, lli no fooilltea.z.i eP.1Jinpa.reIL une.i epwt~ologt.'i ~i. umti e'm1fi $tiifl.#fi.,c de ennOlli/i,wre Ijl ,axpliCJ!J'e a, redi.tA(;ii etnoollllltatrale prlu :mit.

!n Mea t.''i_ p.arte toore!JieA tic mitolo,giei l"omim II in~4illIeazii decl Il1lt llitit D1lmi1rolll,retigm'il.ri.lor" Il!Vll.tarurilor 5a'U fll.venturilor teoretice rue. cone ptulni de Dut (!7i a.! termino]ogi,e.i adiueJ:lilt:e derh;a.te odin· e-ll), it ~i. ales antinomiile li.ii cOJ),trltdic~iil(l menlui, djiiJectit'i\ fondll]ni lul .rea.-. lls~iallta,sfifc: ~a~ .rro.Ligt-isto~ic! cn.r re.l~vi\ asp te esoothUa ale cligetilLrii.mltlce a. omeniru W "'enera! ljla. poporului E'OIl!l:;in in special,

PGlltru nol COlloe!l?tul de wit, poo.te Ii l!Lmlllrit pe mai multe (';'i.i II [I'ICIIi. ice: a) pEm element Ie lui ('(lllsthuti\t ; b) prill motivel rabulati!!i$i s:uoodoticii; c) prill tipologia lui sfndfn:J-igtol'.i;m.; ell ~~rin logiC'itltt!! Il-i veridicita.te i e) prill polival uta. pam min \\ i ])oligIosia mitului.

2. IElcm urele "U] dlll.tivc ale nnililui. - Desi i11 ii, dill o.nticbjtatt?iillo greaclL ~i (lea roma.ru\ mitu.l (L cOllBti'Luit 0 tell'lt~ de til C!lIt,ie filozofici si i>toric<1, towlii «lew ntele mitulnl au fos.t s,tndfM ill esenja, lor IlIbi:J. in peri.oa.da. l'IlodeFlli!l. 0. erei noastre, Nu D·e prO!pul1'cm in acest eli:cun I'ooretic dedit; 51:' punctim citeva. conliribut,ii CllJt]::Ue pentru lJ,llll,liza ,Con' p_

tutu:i. . -

iI'em Ellade ' us~inl). c~ este "gren M. se dell. mitului ,0 de£lni~jl'J a~ept3t:i. de toVi Stli,'a.nWlJ,i cm-e s;iL fie, in Mt>lW)i tim}> a«:esibillL n ;peciali!jtilor"" pentrn. ell este impusibil ea. ,,0 singuri d,efini~iB [sl£ fiel useeptibillL sa. imbra~j,~ez too,t;e tipuriJc ~i tM1ie itlllCtiul.n.il'6 mitmhli, in toOa,te .s·00ieQl~ne a,rhl}jl)e~i tra.di~i()mnl·e. lllitu.leste, 0 realit;a1ie cultuulJ1 extrclU d.e eomploo:! care, pOll.te ii aboftln;t.!L ~i interc!ptaUl.. in perspootiv mul U ple ~l eompiemen:we' ~. In a.cce_ptilll 'llui mitul 'este "POVl\lStea. 1illie.i f!K:eri", [) 'Wlei j"genl3lle", a unni, "iueCpllt' cave rclatea.za istot-ill;. !!aer'~ :Ji unor [iiin~e sup.rana,.t'UtaJe C.a:T au o1'(>a1[. to' 1!Lli' de a eea.xprim(i, till ,mudd exemplar al tutnror IlCl;ivit!i.tilo.L' omeu,e~ti";. El domwMu1G deci h"I.Ql'io. sam e. in.' ~1.IIt1lrllor 'ind.irii omenelti" ,t'()t ce~ ee s-a petl'eeut qb origi7>8,", El UIl. a.e't dl:l "O-UUO!IiitMliie oroiil,i)Zolqrir; { .•• J in.$o~iR\ de 00 JIIutel"e Jrul<gi o--re1igiioa&1.' 4. Experi.en(a.mJtu.Uli duoe la. reilw(J.1'ta veniment [01' ~ti~~ tl'l'tiw ,i~ trecllt, 9i, in eQlIcllll~ie. M:irceao Elia.de Ilus~ille 00 .ln oi,ilizat;-h I prirllltive mttol I( , ,. ,J esprima, eoate iu relief ,~'i c djfjei' 0,1' iJl~ele i lS.'Livl:,'awleaza Iii imptme prln.eipill mdr.al . g:'lrMltea~.r~ IilUoaeita,tm cerem uillor ritllale ~i ,o[ru-l l'eguli prae ice e ul'm,c;a1.it!!;:i fie folo ilie de a,m" "-

to. comlPl?zi~ia 'IUI1il1 mi~ 10.1:;11:1, dupA ?I.fL['eea.lElIiade : 1W~ 'I11i8ttr g,!)'l1et1!!.

I.Ul adev:.tt" a.p.l'lorIC (cX}lrinmt a.podictic)- 0 tehnic! ~ po,estirii oral ca.r,e l'eiterC37..1i. evenUIUllltde:: OCll]ta~1ia, hi'llro:fania, sacraJ:ita,l;oo..

. Pentrn 'OJl\1iIde L6vi-Btmltl.ss r.uitul te produsuI ima"'iDa.~iei C['ea,. to~ n. o'IlUllui primitiv, a. oo1'oi ,gind:il' mlb&tic.I!.." ~ cOllStrui,~te .modele loglcp. d c~l'IO~tfll"e ~i de iutegr:u"e. prill cunalllj\tere in vja~a IJl9..tlllrii. in aeeasti. Pet·s,pectiva. mitul p at Ii iuterpretat ell,;; Ij r6Veie.ror al sentimentdor funilil.;mentQlo nle unci soeietiLti; 2) tcDfl&th'li.. aie ex:pLl.cM'e a. fenomencl~l' lllisterioa,se (a trOIll.QmiCe. meteorologieo etc.) i 3) n"Hec'tare a. struotltrUo:r socialc, raporRU'ilor 8oo1aJe' 4) ema Il·ind . .s ntimente1e refulaote S-3.1I n.rbetipurile primitive,l' 0.

til toa.e aooste interpl'etiri mituri.le 'inC produ.se d,ir,eete al Ulllini' m.od die gina'ir6 looie" do tip toienM.

Allallza strueturn.llt (iC$cQwPUlIe mitul in el(lcllUml(l'le Zu'£ (Jorl.still1ti'C,/J mImit mileme, Din!;l'-u:n lot ,de nilteme" )rintlHm joe-oJ domino 8e' poat&

eous'Utlli &aU rocOll:i!'tilmi un mit ~i variantele lui. In sl1bstalllt'1lI 1l1.i .ru.ituJ. devine un instrument de diseernere a gindiru magie'e. uAde,a.ruJ m:itldui

rut, te in l):o'DlIill1l:tullui llrivU gim.t (., .. ) ci in.ra.po.r'tmi1e tullogre6 lip,site de (:1!I!lt;inu tl •

3, loli\'el .. itdilll.alici ~i _!meudoti0.ii m:iuLiui. - ina ne l'ef'$:Up. ta motive:! fubu]a.~l(!j ~i a.m.ecdotiou mitului luitm. 'in considamt;ie dOllili, tU(lrill'i te01'etice diJlerlte: Pl'll1 metol'lm. Ij.i prooedeele de mucro, a.1A! oorar fllzu:Jtat-e ins!L co~v tn: ~ntr-ll~ PIU1Ct, nod:!l: :pr~ e !l.1.lui Stith ~ow.:pson', ImbUMt~i. HI. oort;181'emzutil,,!Ie" a il,ona. iii! Ill! :tam'! Ranko 8'.Q.este dou."I. Il'lCl~lri nu 'e xdud, i cr «1m a.mbi&$ unei aborMl'i. c.onv6l'gente, pl.ntrn ca ambele e:n,l.9>lln dim cIll'Cume .a.propia,te :~coli.i:j;'Ilt'C8 dllspl"(~. mit ~ 'lllillJlolfie.

Dopa Stith Thompllon, care a. lucra.t an eti r CUI An,ti Aarne, :mitu[ 8ste 0 .. 111O:lti nar(Jlj\'t'i. (tmdifirmoUI) care 111 sooil;lfiatea In 6&1'e, este sp'llsi1, e c~ru;irlern.;tiL a fi 0 relntMG vel"idicll d pre CBVp, care a-a ill1iilDlp,ln.t httT-o vrerne indepili.rtat:t', t:o. al~i termeni, mitlJ,l oste 0 'P(rvl13ti1:.(J1 et.'io7ofJiaiI, cum

a fa ,t d ililit;l. cam in .~i tim]) de ALexo,ndr'e ID'a,p}lI(I '. .

tUb 'Fhom:p on; ill IIJJC1'ru:'e31ui clI.,pitail\, Inde;tl'tt~ f1!Oti'lleZur lfuratlirii populaTe, trooe in rovistO. OOate moti.V'Qlle posibile ale mtalw, caiI' ID llla.jol'jta.tea, lor Ri.llt (;oI:'Jcentra,te in Imip:itolnl! A, i1M' restn1 wsperaate ~n <:u.prLnsu] intl:egilllllcmri. !Lpirolul contine treisprezooe cakgorii geueraJ: de moti'IIG lI~itQII),qiclJ (despre. ,er~to~, ZE!i s(l;ll:lizei ,1 c'llUum efoi],oJ: i ,eOSIDogonie ~i cosmolo,"'ie; tr!I:s.'tj.(m,l'ile topogI'3Itice aJ,e piilI1lntulni; ca.'f&.. mjt<'itUc lu.ruii: i:nslitnirea ofillnii, lliLtur®l.e; crea;t.ia ~'i rin~Ilia.h\ vie1iii u mM!,;; cl'el'I~ii!O vietii anima.le; aa:ractaristicile anLmale1ot;. of:lgme9i al'bOl'ilor . I planrteior i oii'~inoo. ~'acteristicilor .e.1a!JlteIor j ex:plic~i. m!s':l!la,n ). La 1'1ndlllllor a.ete tl·l'Ispr(lz@C.e"oooogQl'li generale die motiv:e mD'~ce !:lint, u.bdivi:zate tlup!l. 1U!. '. tem zeelmal in alt nttmet'OM calef/orii apecijice ,i n.eapooiJica. NumliU'o!;area. zeeimiili't e 2:. lifel aJ.ootW,M inctt 'Ol'i6m.d 8 ]lot fu.e·e nOM ud d ubcUviz:inni 1I0i, e:.tinzind ciaRi:fic!U:e3 iii. e'll"a.ntai ]:I.ln.;] lao UJl Q1,·/Jo7e t811~ClfulQgic indef:ini de mare $i c;omplm::. E 'deei nn t'l!ft'J! de8Q7I.w,. !lUpUS ~'entualelor ada lIl'.ide motiv mitice, neeuneseute ~Dt l'ior, ell variallite tellh'l.tic • f,·bula.torii, :iueedotice ~i w:vID'ia.nte ee alc§,tl]leso $cbo10tul mQl;ivll~iei mime ""Il.IUtr:it!·IUI1Ii1Ue.

l!a.sifica.rea si~t-maticIL 3 motive! I' witnlui, dup§, til;h Thompson .$e refera 1'\ pre11J.X'lete fZr~1l'l!{tice aJc fab.u;w,jilJi. l'i aliecdQticii, n.u la. temeZ6 iduli:UIl ale m.itului, la roll1:rile 'P care le joaca anQDli:~i fa{}OOl"i. ai IDU'~iunjj mitu]ui me'lajulu.l mitie, val ntelo:r ,g~ tice ~i iIJ!'tistice. ale 111li'tU.l:W.

Po St;itb Thompson 11 w.tw:,eaeaza mit'lll, G 111oti'D formal 1I1e eelei m&i larg;i rsmuri:a. fowloflil]l1i : OOl'a.biunea. Mit"rik ~i leg ndel8 Mea:tuiesc Mpul d aerie al Inde$uli.m: ile :rIIQti'1Je astfel si :temartliJ'.ate.

Unil iute:rpret.i 'a.i OPBl'ei lui Stitb Thompson onsitler-l ci !storm moti'l"Clol' mi-triee dup~ similfil'itllti fit contrarieta(;i dUM ls,. 0' CUllOII;.!!:Wl! tn.iti obieetiv-d. a, slnwtT,rii '!lflli'llotor :miliull:lt Motivcle m.itului. Ie coDPidem. prin ·ipa;}o ~] SOO!l1ldill'C, llWv·il!'w-uma.ne Ij:i parti nlllil'-u.ma;te oo.u etnic~. Astf'el e..~pliclt gooee.:11!< m.itmril:ol' (m,oDogenO>B. ill'!tW'I.tiI: de dl!u7~nne, 11&11. poll-

gl'l!l~a Ufmat,;'i. de eon-VI!l'gen!l5). _

P lltruSttth Thompson !}l to~i eel ce i-au W'lIl3>t clawaa:rea., ceca. oe caracterizM!',,'\ mitul C(I, prDzli. lIarafillQ r.'i.mine motivul tiipologic de ba.~. D'eci moth"lll salU motivele nm:ii.'~iu.nii Ill' fi ,elementul &aU ,elCn;lielltele ~nstBti1:nJve !lil ajlltornJ OOrOf'll. :se ·oi.ntllrefit.e gl'aaul d8, mitologimro Ii otdt1te In claJJi/icarea '.n1~Ii,riiM propdu-.zi e. Oh!flJ'ico.ret.£ l'0zititMii.f, It hti Stith Tb.ompSOil p"i"'ea.m m.i'Im!l de cl'Ilpac.it.'\bm Lilli de 0.~U ie etllooowe-vim~tt in oodrtll (I nei clil t1.lI'1. arllai sa'll popllla.t-traditiODaJ!e.

27

Duplt Ltm:ri IF{QI!ko. mi.tn1 el>K: 1[~ concept im evolutJa. cli:ruia. Ile.a.m... o .' taRe comple;ci1. de, tatonAri ~i definita;i" 1I.D1I; mal: reJa,tiva deeth aJ:ta., ws.; inopera:ntA logi" dar l'lla;i seducll.;toM'1) ;!,rllistic. El Jmpa.rtQ deilni,fJ:il mitll, 1"ilot' dupA. intorp1'efArilo llontJnntuhu 101' in, <lOB mari pupe: l,mt:erprOlltl'I.r.i1e anticJI:itli~u. ~lbeorill.e .tb.odel'fie.".

1.l]lIlterpr!l~ile ~Dtic.e" ,SiB d~tori!SC eu pr:OO'd.ere filozo.t.il 01', care ,,,pos~ ttllea.l'A zoos erplleAr~ !:Il_ mituLu)..". P'osfm1kile sint res'tw.ctm'a.te DlS'ell, UJlele, a.julllgmd slt fie foloslte ill fO'tmele lor ae6eSibile pinm til vremea. noMdlO.

CO.mann. opiruei 11!d: Lal.U':i Bonko, "boo. lUl«'lte m'tafJIretll.ri antic.e IIoU fC).s:t smlbillte ,1mtriO 81 servi «litH, Beliigia ,oficiallL ~i cultudle oifieialenn au fost, a;fectaoo pll.ternic de, ele", deoareee, in general, definl1iiile nil Ie defa.vm1za.u.

!aUf! Hanko un are ultitntll anvm.t :I:n IPrivllrta. xol1llluim:i.tulw in oultur~a.m.tioA grecc(JIJolJ, 0 interpre'.tare "I'alidi in :aCeMillli., prj~ ravine- 1m .Anton Dum:itriu, oo:re mctinda rrun! ,mi'tultli din mitnlogie 'in J(loz,oJia. ~i ~tiitn{.a grea.clli a.nticlt

1ntJr-o, , ,ln~e .a-supl'3 ideii de adevar in Gj"ecia. anticA." intituJatlL AltWIma, .Anton DWl:Iiliriu conaao:m 1UL ,c.n.pito! substlhllt-ial TQlul'lli 06" j~ mitul :in pr~~ ~ili.~ii.C::XPl'Unlrii ad. e~nuui~. Ooillform ana:.liz6l nnoe 'texte diD fiI.ozofia ljil ~tllll~a, greaclL !1Dtic.'L, ,Il'iIltul capita dona. semnificavu : 1) de metod'Ii de pl':e:umt.area unei :p:robl~e ~:ii sOl\l[~ in comu,nicarea ImUI. a4evar i "i 2)1 de m<Jdaliw.1c oln'jffj,uitil de argumeni.g,"l"e fiw~fiefj ~: ~~innfic4]2. 1m 11i!u,stA accep~D.lle: "mythos-ul nu mai iP0a.te fi; privit ca. 0 simPlAJa~~., ,EI a,coper;'i, ~totdea~llIa O,ll!Od6ZitlI.4tI a.~ ," ~&nd~ r_ea}itatea ( .•. ). msemnifiea in pia.nol 8X1SI;e:m~et sens:rbile Ie.alit4~ile mteliglbi]e" lS.

Pmtrll. filozofin. greacA. a.ntiW mytho-Ill devine astfell un elemjfld: ju.nd'am8nlru. om:,e ",ea;rMwlzea,zi1, epoo& in CaEE! gjnti.ir~ a. 5:D.oeroot plio. mi:jloa.ee ,e&nti tative: ( ••. ) Btl. l'e!evete 0 lume a caJi~tii. Logoo-11l1 earaeter1zoocm m. O:oua. epooa a. 1'\a;}iunii [a.nltice)1! Ii,

Sofifj.tii se servea;u m pledoa:riile lor filcw.:ofiM pe lIDgil. ~u:nerea. discmslva. ~i comenm:riu ~i de myt,lIos. Fla.fuu. Iince1ebra opo .PWf(I{Jo:raa :p'll.ne [lIe M,e.s;ta s1b intre:b9 pe Socra,tc "m cefcl. woo si-~i pre-zi!llte l'i.sPUI1- suI" 8ub forma 1~iI'I,'Ui mytMIJ 8au.m.b 101"1'14 tMliui dUm&rs f:cpiicatifl', Pell.tm Pw>'ton, "mythos-nriIe sint mijloa.e pedagogical! de la:a.nsmiwe a ,c'lln~tin~elor, de lit argnmenta. ideille eL mILi dlitici1e, enigma.tice ~i misterio".e. IIForm,a, ]loeti~ [80 mythos~U!lui] face catr.a,tlSiplll'en~ adevm.Ini ,sa fie lJl'llI.i a.tragll;l/Oii..Ft\ san , ..• ) poo:u:mbr,a, mythoB-ull!li filC6 atie1la'ffilmai fine mos", lax aristotel, el.l. tot 1'4Jiona.mMtul lUli, .Il.1il d'esco!llSideriL miturije, c;i 1 cons.iderl.t venefal>,ile penw vechlmea lor 16.

I,lIlerpreUln11J 'I'I:IoatNJlJ (de:nlUllite,teorill~ mod.eme Me IIlit1ilIlli"~ Se aatol'e:m aamenilor O:ee.tiinta fl.i B6i'efud la, I,contmmul'evi:mire a.:mjtll1l.o b1 lum.ma. activitl'\lU ~tilntifice moderne" •. Laud Hanko ,llUs'\line cil. 'I-a. compilat 0 lista. ,de 12 Mtmli!llGa. teo:tii,. pe care Ie impmcte in P,81t;r.U. 51:1.bgrope: istoricll., psihologi.ca, slKliologicli. ~ii stlTIctmaJii."" Din toa.te acestea. reiese cit ,,:mi,tul 'Ii!~te multidjmensionaJ,' 1~,

Oonst®ti:nd aotmiderabJ1n, va.riemte isooli:fcii. a. defini*ie.i cOJjlceptulult Lawri HOMO' sfi:r'9~t(l prin a enu.n~ propda lui iJefiniJie desaripti'l1li a. ml'l;n!ui. in ierwenii lui "witul este 0.' povoote a. zeilOl:, Ull. bila.ny alinceputului lumii, croo,tJje.i, venimtm.telor fttndamentaie, ft, .faptlel!Ol' ~lareaJ.e z,eilor, un remllat a.1 [iD.t'elegetii] luIi:ili,llaturfi ~i CUl£rllrii ~t'ea.l!ie, 1m. pre:JUli1i. cn.toate pi'i'rtile di:o ea, al smbiliril Cil'dlltii ( •. ,). MimI exprim1io

Ill!

,L !lonUr. ~mQ. val. _ orile"i n. orme1el'eIigloa.seale socie1ll~ii, ~prlW~e 00.-. tn'?ilC- .. lele lire COblJl,orta.rnent Ii! fie ini1da.te, ~ a,lieste eficaill;~tea. r,llmaluluL ell obiooti't'ele Jiui practice ~i. 8t&bil~ te Sli>Dclii.ta~ OOltol~' .. Medi~. aileval's,1i a1 mitnlui este eel C-Blre fuDdea.d. rltl\11'iJe ~ eeremoma,ml re.l:igios, ( ••. )Pe a.cOOIStif, caUe, 01'ili:o.oo.ln:mii CU'B a fost c:rea-taln era :primiHvli Ilel'eileeti in mi:tari1 prez.eni.ndU-IJi 'Va..!oare;a ~~pJlm1., de'.~Qdel P&Ilw 11llll.~ del astoAzi. Evepi:mente1a ~OIVestite in mlmn ~Iil Q 'V'a.lic'!i~te llo.nBtau~ pen.~ persoanelel rllllgio3:se. Ftm.tm. a.ceasti n~rtliDe folome30 ter~elIlUil'm de mI.!; ill umbajtl] eotidian, este inexaC'tiI. (in Umbajuill.lolll.'UA lDiitnl uta a..a~ea, folosit bl mod GXPr~drQ'P1; ceva. 1,leDd~al, u,topl:O', era'Hrt)")!1':

Pentm d~t;ia. ,deooripdvt a :mitu11li L!tnri Honko :pl'?puDe pa.tro. critelli !?D.Oseologice de. lua.t in con.sfdemtf . Propruu~rea. b1l mar 'head, o preeime. biIlleveniti in fliiUl4a mi~ului. Ia:~ aceste. (ll'iteru ;: st1fdiut, /Qrmm"" c:onY'mduZui, !umJJit~!~# fl~ ~111~UZ'U:: mitio. J'n ~Qud" r01';nm ~~u este pOfJtdirN f1l8a,i. 'l11~\lllea-, uua.maea,I;a.c.r§". c'!.NIIIl!Ia. rl~ (I e<llta.l' e liLmgicll,. iDmnl, d&~ r~gios, iC9an~llJ semnul si:mbolic)' :pov,es.m.:'~. e codifWal'd ~ ~IEA. pl'm,. DlQ.dmll de. ~o'~1?()r!<&men~ soner. O,,:nl1-nu~ mitlillui 6Uprl'll.de IDfurmafji des:pre d(ljuzillle '>Il i!ovimlmentele ru:ea.te la. iifioo):m:tul lumii din CM'e d,esoriel',ruecosmogom.ce OOU]li" 'un ~oo' emII;trn.L" dllpD. ClMO.,,;in. ,'riLu:dle oosm,ogonie~"j i,rU~ile ,~alendar.fl:ltio.e"l ,~ri~i d8 trooere" §i "riturl d~ c.rirA"', Jfl"'~J'WI~ ~tw.~ sereferl1a.lIP.oSlbilltlati&lo de a obwm,EI :mai mUilte ~u maii pU~I~e .e:n>.I1ca.~l~ Mllpr& ]umu ~ a. b~zelor pe eama ~ata a. lost oroo.ta} MtiVlU'i.~]e form.ativa, al~ zei1oF" o'tilmra croilor e.. ,). III reaU1late miwl ax,s DlumerO!llSQ fullCVlllIU IIpooifiee (,: .) eare SEl redue 130 n, mbstra,t cogni,tiv pmtrn for~ea: modcl~ p;rac.t.ee alecom.:pormmentlllul. Din acest piIll!lctd .. v,oow.' ~turi1e Pl>;t!1 cODISuiet:P,I;O pl'odmee:tlll)lol1ice, are slnt ~Q?l''pOl?t~.!j.lllJtegratelD~-O pr:l~e,~e a.DJl,Slm~ blu co'helle:c:rt.\, a~ll.pl1a. luwu 'il 3. ''leiti. l!J,r (iQ:II'tero~u~ mltulnl mClln~e, in moil notmaJ, !'itu·aiul sau moCJ!el.ul eompcrta.menitaJ eare a. fost, sm.nC~lOlmt priu nz:;t.j, Prin context mitul de~lllfe tm con~inut id.eolo'''ic, lega.t de 0 I'onna ,sae.m a (loomportlamentuItll"u.

rm'§l'ind aa ilepii1e.{(Sca {76,/i1tilia ilrscritptifJd 91 mtlrnlui ];fl'in.fir~o dfd:i:iii/is opera:'t't!u pe pl.aJl. cult1Ll"at, ~onehide cit. uIth!il,a. este. a,p~oope i,IIIIPI!I~tbili din: ~uza ,Inl>f;ei deflex1bllit.'l.te" a SUl'lIeli1r li~~ce ~m de ma.tel";r luI ot'al. cit §i llta.biltrii unu.i "tip idea,l de m.it" .. La:nt)~()nko n'U :treee m f iVig,Q'L cUi ~va. diree\lii de ~terpl'etnr~ too~1l1l!clL, a mltu~Ul a,xg,te p.e l~eea d,:" cn(IDtut tP ei.ertli nte eseDl\lwe ale .Illltultlll., deljll uneo:n se l"tU'd mdireet.ta. aoCeas:m.

~. Tipoll1!~illtadinl-istorietii. - Eclevati intil Ide i8torinnc~tilrli" teJ1JJl ti:PoIogiei stadial-illtoriaoa. fast reina.ti, de (I&foeta.rea. marxlslli a mituJoi l1i mitologiei.

. Diroo~ia. dl~ ce.rcetJarc .. m~:rist§. 1\, ,m!tnlll;I p.r~iln~: d(li~ Clurente.: unul :Pi'Oit!tCMl~ IjIi a,l'tul ~~itrlifin mat~la1U!t·dialectic lijL lS~rLO. Our~tuJ prolet6uUist consider§. mitul i) ilXplOOa;Vle faAsa, aber;mti.; _aJ:ienl.l<~" nocln,., promovlLt:l de eon.di1'iile ooonomicepoliitiee ~i idllo\ogic.e aJ.e 11l~tel ~e ~si intl'6 agroool'i ljIi ()primafii, exploata.tori:1}I exploalnp. 1{)llticept;ia ~tiiD:liificl!.

ma.tel"raJist-d,iaJloo.tioo. ~i istotie& oonsidl".i'1t mitlll un !WllUmelit iaWrio de na"l>:\ SOOial-OOOllQmiclt car'e e:xp.Jiclio :m" moaul subiootiv, Pal'ticWar §i iIlIcomplet, unelle, faipte §i Iletlitmi din via.ta. comunit!toi1or soeiaJ.e de tip etnic. 1ra.tl 1Iu'::t ~i Fr. Engels, in citeva. lu<rlr:i des pre rl!li!Pe,a\l"b\ '1i litera~ ~l!1 l!'Ils,\>m c;1I, !!tice mito.logie invie, dO'mlm11 ~ modlllooZl\ IIort-eta. lUIitlllU Ul

29

imagfuatie'iii disp;a.re:in mo.mentul ill ~e 8.a~l!;~ 8iut d,omrnate. De aoeea. ernul, de $tiin.~ trebui,e1!i [sCi. distin liie mtr I1Ml $ifie.tiv,. ihtre reilita.tea. fan eziei milliee ~ l' Lita,tea. fenomenaUll 'GOner,etA,

Mergwd P'1:l u:rmel lui Karl Ma:TX: ~i Fr .. Engcis, is . .0\.. Tomev COn,. &Ull'i (I &mpli\ lncrare ReIigiei tn iBfuFi« ']JO]!Qa;rcl&r lumi'i~, 111 care, rw.~l'~d la ~a~~a djn .. r~ mi.tGl0;t~ I}i Telil5iel ~OOQ~t;emitQlogia ~a. o :r8Z'!g~8' (J' CO'll'llmttfijilZ ;n'Irnti!ilve $I. relt.gta pro'pnu-2t~ti 00 {j Ojlsri:i It <¥OOtlltli#i IlItplitl1"t/J, :\'7~ Illan'. Descriind m~a!;li OI'lginil. rellgiei, conaidem. clI.

te '0 00 ivita.t Cal' e desm~oarlt ca" 0 ,!formi'i. de:natmat;ii. $. co~tilutei socia.le • RelligUl. !Ii iPrln 00. Il'~ izvo!l.l'·l ei oglfud c fantastic fOI'~el merIoal' ate dommiL ,"iat,a" in cll!rc fOT~ele p!1,romt~ti ian formll! UDO'r for~e IJI1pl'apamm~ti. a. l'cfioota:re deml;lITatiL IL D!Lturii ~ istorie:i societi't<U omeJl~I;i_, religia, dovcdl!4tG 0 In!I1I:G I!epu,t;intil, .(;Ie fl., OU09.!i't.e, de a. tnt;e.l.ege ~i 1.1lJI:ta,. i.m.potrivn. !or~wO!·na,tuJrii. ma.tel'illJe iii} .spirltl::!:II,I~.

tntr-o hlk:rpretaire DOlla ~~Ui. . I. GuIian eOI:l~iden'L maul .. ,0 !>pooie :£olcllol'jru't C&il'G a satisfiiont ilivel'$e :O.evoi: ,ewpi'lco.rea a 6eiVa, coill/ic(lf'6(t 7l01"meZ.fJT' ,de v.at' 'in 81J0-pun eatwa~i,,'e, 'fefievta'l'etJ., poZituiZtm.ia a struatur-ii !enrJmentlor ouUttralc, elcistent6 'V'alor.ilor, ear asigurll. (I) ~dine spirimali, deei (I moda]itate eal'e lllsi,gU!l":i tnlifea a.xiologicll." n. oa.te ac tea. denotl'l: cli, "mitul 0 fot"Jrul or.ga,nioilt €I,e C1l1tmri, Diciil.euIIID un mO'litdd.e gmdl:re:sa.ll de Wire". ~i SU ~inecano~ilUlea de adem a mitnlui lns~a. pentru primitiv aJltceva. dooit not;iunea., a.bslimeti1, pur I!llOseologjci{ de adem' II< fiI'ozoill.pr!. "Adevlk 'insea1ll.Wi,. JPtmtrn primitiv, efiei.entl'i.

.;i sueees", I

AleD.ndm T1i.uase, in. IWLi mulee luetki de filozofiea cultw'u ramine ~ imdoosebi in Cult"\I'G ~. TtUgie, S!I GOupiL direct de l'eLigie "i indirect ,de mil;ologie. Pentrn dlnsul m:itologia:. ca. ifi l'eligia,. eate ,,:lin fenome.u sociall,lm~J.II condifio:nat i toric eare ref1cct!lls't<a;dJi fjii modalitll;~i ru(lem~tJlltei, ale oltlloa¢erii rp ale !lctWi"tdj.'1Ii uma.DIlI". 1» aeeate eOlldi~il mitologia CA I$:i r,clfgia., .,mlisoaTit. gr-adul die tletrujal'e a omnlni d· natm'.lI gta.d'lll d,e' in tilpinire ~ nma.ni2ar", Beterindlu-:sela. elemental de ibll2.a aJ. .mitologiei, 8U~ 11. mitnl 'in esenta.lui "cuprinfl.e dou~ ~ peete sa.n d011lt ,cUmenriut!i, una. remma ~ ~aicii, dooarooe ll.U YOlb~te d,ooit despre ceca. c.e S4. intiJnp[a,t l'ealm,cmtll',ceea. oe ,I>e referlm. r:raWlili ( ••• ) Iii cWaltli Tcl$gioCl$ii, illl.ei este vorba, de 0 i:storitl8acro. { ..• ) intii ca. 0 eredint.Jt va.:g;:'t,. dtfitJ.M, ia,r mai tlrzin es, tul. fiOll.Cept toologic,. ea. 0 dogma;; ~':l. E de Beard en i'lllterpreta.roo, lui Henri Wald eft, I lnitnl esto mliii mlllt () earpliclJ1i1J C1plJl'iIltwi dlooit vlIlerp.rald-Wii. (., .J-, 0 iOl'mli. Qil'haicli. lit expli.oolJiei ra.viomle" :~, Beferitor la. mitolog:le adaogU. ci mitologia. unui pop or pdmifu [de ,ce nu §i modern. Y] c(m,1~n8 tot (;18M. ell 813 8,qpaTii, 77lM 1:trriu in religie (d,ogma.tiza.~1 ~ f,ltlint;eR,o p.liI'tlenlar~IJlofll'zie mnzicli, =;;1 arl:ie1e pla.stioe. DIP' mitolog:fllo llontiNuAl. !ii, flO 0 Goo:nl!ona'lli, llneori eseJl" .. ~ialA at nllBi eullrol't, chl:!l.r Ij.l d:upili. dI eplie'ir ea. 'Bta~uJu.i de prJmitivita.te" :J, ~j" spunw:n noi, cbilll' ~i int celela,]te sbdli s~a]-istorioo din ce in. co sllperioa.re .. Gees. ee iD.se&~ e;i "mi.tmile inglobea.m 0 experien;ti c.ulturaJA mni cowpl,exil pr~tiin~ificli.J dai!r UIl in intregi me rcligi,olllSi "1' 15,

Delji A1 xa.nd.l.'1JI T~nase COnl!i!'leli. tlt'8ta ,,~ii'QlogilJii istoriCli)!j,te PQ$i~ biL'L eOll.sta.1I;i't elb rl'lnele Il>spectfJalevir!atcti mitolog!ce ®!lti'lV!«i ljii dup!!., ~ea.stA vil'sta\ ~i cA pot ~i trebui6 Bl1. fie Slll'prwe tn trarZifii18' laiC8 aU! popMr:elor C'\loll~(fte. 1n. nc:ea-stli, pl'ivin~ face re.(erwte specia.le Ja. popornJ toman, care in i t rie ~i 4!manoiperuzi spirltnl! etnfu. de struetnrile dogma,loio,e, pen'trll

a. sa rhlien.la mitur.i en stmurluri wm1wVte, ce :ltel~ ~t11l'jl'llU!!a cOIl,fitiill-

fe! mitelogie0 in .inOl'ic, _

ii". L,gieitiltilll !iii \'eri!litd_t8Ien mitliluL - Dllpa. acea.sM 81lceiu1;li. prezelltw:e I'l. mitnlui, in care am pWlotat Dl!IDmi temele iji prob]ellull r,aprezent;ativ-semnifiMtive, se hinpUlle IW.- fixim IJi opiniR. 1l0!li_Stri in I. mr-j" en coneeptn.l-chei'e ma Ij.i implicit Gil cono.epliele C1U'e gen.er~ din Ii: 81SUJm 9n17iio §i mittlWgi(l (ca, ,U.f.n:fii teoreUq~ ~t lNJeni'tI'Utn#alii a 1l1~·flllii).

N1Il -m~ ei dm I) aefilnj[\'i.e eputemi.ci monodillGiplliDarl,OM'e St. ap.u}eze swill- definiFilof' a.ntel'ioa,rel, oi s.li. p.r:opunem 0, defi1li'fie g6:lIctiCiiI de tip ifl'tWi8Qil'lifI!(lT, eM sa promov~e !ji sA linMlfacll. exigeJltel!~ Orel!emde le ffliiufei c(;"rtelllpor·,mB II- m1'lldui.

Fentr:u noi mit/tl ste nn elao,(»'(U til Zo,gwuillH glndirii mitioo perm1¥nCllt active in ouliturlll indi!erElnt (le nivelol SQllm.l-ist.oJ:io '1:,,1 Mestei g"lUdtriJ m.itioe;!O, D~ 00 cSro giiildirea mi'lRclI. &i in 00 e(!l:n$~ logicrlmitea, eU GindiI'tilao mine'lli uu e ,te 0 formA sim:pm de gi'ndiro earn se Op1lne wei fOl1lDe complex,a d:. gindi.re, lIll3Ii pl'eoiB gmffirli ~trnce Ol II cvmpilJ~IM PlJrt1!a-116fltii, 4 gifldirii glolJale. Defininil astrcl gfudirea, miticlt mil !LID de:plasa.t expUca.'ifiSt n?los.tra in con.t~rtu_l g'in~1:ii ,Lo~~. OompolleIlta. perml!Jnell~ e tofiodakl, mid.lBOlubilit ~i ltJ.:lliena.billl. gmdu.l!l global. In aeest, m~ gilidirU, mitJicit funceionea"~~ lal nive!lnl 100101;' ttej s&i de OOD,IJtuntJli: a. con~Wn:j;ei pntpr~u"zi:&el SlI.bOOD§!iitn:tei Iji inC(lnfltiint!ei .. 0Um. aceste tFei star] de OO:n~ti.iJjl:t::b sint oonglJ'ueT'iae, II-inlffgiu; ~i 'reoiprQ(I wm,P8-»sa;!ur>ii S1!1D mportul log:iw tlI,l,Iii 101" =;;i gtndirca mitiaa.oeJleficia.zll. ,d o,cl1ast."L ea,litate, hi aJ~i teYmeni, i'ieca.r(l St.-U0 ,ae COti,§1;iinf;i- intervin in. tivit~tea. gwdil'ii mitiee nu pri.n .reduoorel1 Ia..a.bsurd a. celOl'bolte stari llJcl prill a.boliroo. parr.la.h'I, a. eelo:rla,1Lt . m, oj 'Prill pondere ~i j)rio!itm,te, in an1lmi(le; condifii bi9toIl[CUvitale al ol'gMri&mulw spirituaL Con~tiim_ta- p1'Oprl.n..zisA. proia ~i prelu~a da.:tele (ii e_1~entel(l, gindiriilnillioo, ~11 ~a,~Q, ra~il1;1_liiOOifi(lil!m~ IOU'bCOII:ljtunta pun moot Slmp:llte:tl,e SSo'll em..patetlO ~_l Dlcon~tilil~a.]!IrW (lOd genetic.

Logicitaka gjndilri.i mitioo deriv' deoi in mod iIlIU"llltlll,. din logiuita.ka !!indirji global ~i din reg]area. ~i autoJ;~ll:1l;tea, logicit1i-~ii globale tn col}Q>1Ctlll gindil:iii 'll.mW).e.

ee& ee msero.lllu\ '®-, u::rtocma.i ()FJ., IP celel'!!ilte (}om]!lonente Me (,1:,indicii globliil~. gi:rullrea. mll;i6t pOSed§. B:n1llDli1ie grMedelogicijaw adoova.m ros!iu· ]'iih:w ei. Prill abofoa,tea Stil'Ucturii ~ funr.l~i:Ullii iog.ioik'Ltii h. ma.te lUvelela ~iI componmlt-ele gtndi.l'ii globnJe iml/liGiti ,deci I}i l!m giJrdtrea. mi,ti~1 Jnlt~ll M pl"Odms spiriti1ml t~ justifiea dswrp. oDitollogica, ~ s1atuM GplfiBtemologic.

Tn illlwJJlootal'e.'1 1Il0Ilstr.-a mit~d este imbiba,t d~ logici~te Is!. Iioa~ m-veJJel coulltiiu~e-i, !il,llpAl plUCtplUl ,'as.elI1lI cctmuu:eante :fjJ M OSllll)Zel iutro stiiilrlile - d~ C.IJ'n~biinta. in corndltoii norm:ale de aeM.vitate spirUa:uJ.,li'li.. - ~ se &tee. aa mi-tul st<e, '1m elaborG~ :llolival-ent, ]JoU~emio' ~i poU9.~O&{ll al Iogieiti1J:i mitiec. I'rivit diJJ. 'Persp~ti'Vl!. fiecireftliri ,de OOlill-tiintli. lIlel apar' di£ Nl!lywt: lllillltI:u COIl~tii»ta propnu-zil'!;llniiml devinooo. el«b'oral, obiuti'Vizl,Ud «~ ralillu~ii, penn sub-conijliint<li 0 trwnsgT-8SarO ~~a~ticii a ajefJtilJifdtii Simpatetice jlaU ·em.pa.te'tiee" ]entl'U ineon~tiin!f;.\ ,0 e$Jl_~oZto paradlJ,a;a!d IJ OOGului gtJIllJlIW. Ottnwa.:llfl'lUz f'a.U.onald. pl"ln:mit un e aber.m~ !)i £a.tsA, ui tr.tm.s:fig'lll'fi'tli? reaUst-l1<Lntastio. G'/.m04W1crca subw~'>llUeJ~ prm mit nil e hibridlt, abisconsa" Gi dezMia!i!l cml)tiv! i iarr cm.1~1Sfea 'l-tICOIJft.iollta prin mit-DU e n,.b urdu, patologlclt, ef ,rin a£omoil!ar-e. ,~ a imilJl1'e }ls:i.bogen tieliL.

31

DiD. t4l3.te aceste Iillill:bnitiri ;rei.ese oil. mittil UllI ~te fi UD ,iGum, uu jootll?1." ,ci un IIIBtr<ll"wn al. fiee&re.ia. din M:eSOO tl'ei stari die eon'1tib1.ti SltU 1m Biflt~ticu~1l1ll wtu:ror, A.~ se 'a:tp'liel de 00 uneod mitul are 'Oiloara d.~, cOlllc~1. (~trn. oonl1~~ }ll'O,prin.-Zil;i.)I' de 91lJ/Cep' (pentru SllI.beoll-: ~unt~) ~ de ~~1411P' (pentrn mcolLlItWillA), 'Ceea. 00 mseamni do eI expl'1m.l !I..IIL C nViDut (lom]l~x 'a.l. rea.lltl.tu spb1tuaJG ~ de cell! ma;i mnlt!e on IIWmplexat Umb&jollli conventional inadec.va.t in pl'Ocesul de oommrloo.re, In ca.Ut:\1'e de COtlCcpt, mitad 6:EPlii.ca, stfilclim'a id.eat'ivlL- \l mitern :tor; e1emente1e lui eon ,tiitnttve pe aooea~1 tam!. Ql!.1;ego:rial-fcmnMizatlli. In caJ:.itate de ;mlicep~ mi~ refleota. m'llctnr.i fi.,<>Ul"3)tive c:i;Wgoria.l-:ideop1asticiz9te. lax ill calitate de 'incept mitul d.ega,jl\ strn.cturi de ood ge_netic e&tegol"mlpsiho t.onlc'6 ~,

In. ll-CeMUIi pllrsp ctiv~ logic' oonsic1erlLmwituJj tul- r&ptUl8 ~i80a:io' Sf.llj, 'cQlnjl'lllln:~ III 0 «71t'l'i!hartJ 't1icWJ.nM" r:t;!eri.tlJ~n lB mikgo wia- (1mi'D6TBuiWli, lipluriUJrj iucrltn1or, idtliZor. Btmti:nwn~ ,'Ii comport{HI~antalQrh la" eOIid1~ Ville vie~ii extl"ateI'estn~ lji te:M:otire, eosmice Iii a.oosmic.e I:iI destinWilUliyer" sal S81ll pM1;ia.l-emi.e al. umMlit~1ili, Mitld r.;ld~ Ideci taaOO a.spectele ~te,goriale a.le gindiril mitice (con_§ti8llte, S't1JbOOin~.tient;e ~i iD,coqtientcl', Gail: implioi ~l ex:plicli! jramktiirillJ WWM!wic{J, drnmuriZe fil;rli ie~iri, i1~Q8It"l(;l (lU10CIWlO"fterti ¢ P1WlctelB illl 'ri)P" glico-;urid'ioo 'im.VUl.ipa., o;m;uln.i.ln .ac;ea,atil, intel'Pl'et.aFe, p.5iholo,~ mnteziei W'OOtoare deooopm saUl gener:ead" formei.e -~ mobiful gtnd:irji mitice' m.it1!1l. Soc,iologia. fji etnologia. (doni (iitihIte gernel.o1re, dupli. Jean PaMe'!') infl'i;talj.l!Mii milml ca. 'Un f8tWmq~ ,bipolar, wnn:miia,,' fi 80cialiluT toicdaUi.

Oa. elabQr:a.t poliVl.l.lent, pcillsernic ~i poJ!glosic mi'tuD. tl'ebuie :studia.t diin :perspectiva. a. trei forme de :geneze : lla11to'l1llnezBi" BOoiogan&ori V' e:lMogd"M~ ~ei. D~ !a.pt,. aeeste tfet jtm'1l8 de ge,~e:dj ~lQtLto:iesll ill rea.litate 'trei aapeote ale unu.ia !j.i 1'bCel,uia.~ prooo:s gome~· a! apirlllll.aJ.ildfii eltnicil bine 4letel'IJ1ina.tifl in tiwp IJi !ipa.,\liu ; mioogeneza.,

Un '~enomen :pro,prlu. 'VT1illl'i.i nQa.stre este re:n'Tee#llg61,08ral"1V1nMul a rlliti';fiedrii in toa.te oomipa.tilrim~n.tru.e de activltaoo ml1>tetiaJi ~ gpiri-lrna.l1i. (ill titm\turi, arl!;l ~ <sttin1'i). Nioiodata in istoria. om~i:il 'capa.oiti/..tea. mitopeicll. ~ popo&l'eIol' nns-a. d.ezliavuit ma.i impreslona.nt ca, 'in se(lGlllh'l aJ! XIX-$ $~ Ij,~ XX~lM. Prollifiaitatoo> mihlz§.rit a luiitt; 1lJIl.eor:i forme d,e mas', tar mirogen!WlJ un Ml"aCter pollllllDit. l\fitul frea.mati, ell1:a,l~mm.bl!l~ Sjliritcle '&e:roriz.a.te 13,0 ritmul brepitlalilt &ll"Cie~ mode-l'Iie, EswUill pa.liu.tiv . 0 S1tll;l~PIl., ? l~e ~~, d~ I).e sa ~u. ,0 sl?,1lDem, Wleod 0 a.~te.NJ, de lllI matro S]Jll'l!Irnalita.1\n plIOpnu",zlSe, De1$! nulmr'ile coutempomne ip,4\U. P161.'dtlt ca:l'al.lternl. lor sacral" erutlil lor a ti.0vcenit msit w30i obsed:a.nt ~i ma.i tiran:i0 d!eei,t eel at m:iitw'j}or Sl1.<:mle, din. 'eru merull. ~ a.nMc:b.itate. 0 stognrl\ SlLJl8011:\ penw oontcmpomneimt.e : ef{ow~dtatea. :lQ;r. Apar ca, nbjte oomete, care m'Wliiii. aerul f&ntezi.eii.mnlm.6 Qi, c'ind ]P1llll et§;pln:iire pe splrite, s.e sting in neantul l!'egreoo]Oll" coleotlVtlJ 'aa. ~ cum. :n..ar Ii exista.t 081 awe nicio~ datli., Si ,oulmoo., 001 ma.imaro poocoo~ Q'''' mimi eon.tempQrn.n.e iJ fnroi· zea.zj\ OOioomjii de Uterel de, a.rtii ilIi ~tllii.t;1i.j 0\1 ex:perI11116'lltele lor GreaKII)lI!3·, ell i,potezele ~ ,lucm, en WOMB edN;va.ga;nte" 011 pa.ro.IDgmele mcredi.'biJ I C3I\e In. eel Jl1iI,j mic ~.~ &a sting in. de:t1dero, sa;tir-~ ~i glu.mA,

. Diego MArconi, intr-o luamre relsotiv receIllta. ill; cowbaote '?I6OpOZiti&i.8mul mifol~gifJ . d~mon.:str~d '.:(' !~ ,opera; lID. LU.dwig Wittge~tein 'in eB oonst:i :mtM bmoaJu~lIe1- ~t~l1j;~/W mtrodu:s in cereal;a.l'ea.. cOllOOmlPo~n!l. :

"Oio che ~ VerI) 0 falso ~. in ge.nem1e·r Will pmpaooon.e:, elle ~,l'ellPresskmo iSemlibile del pe:nsiero; quesool B Z'iftl(lgi1Ul l'ogica cl6i fiRli. La verit~ ,0

]a talsita ileU'.im.agipe Cillc1ln. pl"oposlzii'lne) oonsil> n(illli. cone.ertL."!'Ila o 1!llscQrdan!llI. del suo l:!elJi:iO" Q.1l la. realliaH tw. In partoo iiODSaaatit "det r· wintt"U wllll'Ulill : [\llIlJl!a c object' • annuli en eon ... ·illg "9:; ,li(lO lO!1ilJ.(l" iJIIl1,jj: r:1£rIJ,1sr. d1' 1/6811:$ 0' IIlI !l:j ada;ubrJi.: "propozif,1mlile l<lgiooi t,,,.) n'U me Yerifioo,t'C de confronta-rea eu reMitll tea. i PWI,YIl ell,. ele .DR in ';ma,", gini tlW ,lIlilril. ,~e ltliJ!rII7'il ' :11., _ devarul CXClllSiy all;ilil.IDt;ei C lie cet al x,tom~ ilit-litli ~liiintC!lo,r lJ)a(lm:aJe" 3~. H! iIlIl est din lnmct de \Tedll'f!) I}tJmt,lifJe p,aulqa«et;u,. .

in dome:llild UI' i liWI'MIl; placStif:e sa'll MlvJ;ioole, nu c:xi:stll, c:re&'ool: c~e. lit D'lfJ mize:r.e Clool'iilOlli!Lteie S9J\1 valentel nnul mit istoric (ola ic $I11l. allltohton), , hi lmui mit: in'Dfl,ld'at, cll'ia.r d! llt.emt Sl.t1l artist, ell ma.t mul 5. mD _nm,i ,l11!l.pni\ fh.nt.eztc, crum sa !lID. IT,lca.ree Jn0motin. eul'llum]!i. en liIlU'a,~ill.ni inoPCl$Elte,ce col[lore~z!L m~j iDooecva.te.

Am rela.t~t deS]?1'fl ace to i.D.terpret~ti ale milrului in. cent mporall,l!iita,te, penlJrll Q. complelia. ldcen. ei'i mito):ieis'mul, mil'!ofobia. Iji mitola.tria. stat pennatllmte ill a i.rita ea. :~iriL'l!lltli ~~ iLuna.n:llii!.t;ii ei!i 0I1Ji3lJi 0 71i1Cil8itatll 8Iril'~glll'l!~ doll a tI1'Ui2;I' .tn "rice cfnulmo v( sta~iu ,dll 'I1ialii IIQaial:-i!Jlot-ill" ~i aiL ]1l1l putem, ,.orb,. dB 11 . tapa. 71~iMog;wa a om.euirll d - cit 'ldJ501ulEi:zind 'is'tOl'ia. culbvH, Ol'iee eULp~ istQ1"icll, oricit (1 rcmlist:i!i. at' Ii, posedi 'in ~h'Uatm'30 ai, (rol:lere:a ill dozl1 de i:ant.ezle mit:icli., pG 'CHO 0 PI'olllOl'~zi diL'.;!ci; sn.u. ,mdiT t, '0 combll>oo im~,lidt sa.1l explici, in ool"llleni mai mWt sau ma,i Jl'Ul;iiu adeeva.f.i.

1n fand, ca.1iUi'jl76 1~!JiC8 d!lI 111-11u[w SI) adJ~scazi1 ill g<l.llt mi!l.sllIl":t tl!l:Lwor tipurilol' dI i11i1ividualitate J!.i p0l'SonaJitate tuicii ,tru.tutOll' fOmle- 101' de imagina1i w:caware, tlltu.l'01' stadulm' ctlltuml-istOl'iee,

A~ se f.i.too ell nlifooenega nu e legil.b'L de 0 periOlldill i 1.or:icJ1 lIe ol1ioo.iproi cta.ti'L inter-un ttmp tndep:lrtat, in virtuten unei inl.i!l"pr tAri:pllseiste. :.i1itogen&Za. e un pl'Ol?I!S permMlcu& de eoo.G<rIl!StOJ,' Iltll:pu.f;etica, a~jnlll'j),tiva, a<liievllItl\ timpului, sp nt.."Lnl.t pt-'ui11l11ci prin fitlll.clrl!a m:lturUm' spiritul uma.n relelld: faj;ete nebiiuuiLe ale Imnil Nal iTl'1JtlnUUlZd Ga.t!! ~ifupt iDE'dlto Me uned lumt l::l.'11t3..sticl!, l.lua41l6~ij din timpul,. ·spa.thlll; oa.ll~Llta.tello ~i iil!laJiita eao concretifl intl""o lome pil"iitun14d all1. TiJnllw· spa.1>iuJ ooU20II." lito.liea !li fifll,l,liL..1.tea. ca,pit~'t dime.llSilD1i ~i pel' pcetivc ml~ice de 'tS,'piTO lIl;eI(lff:ifJ lHmtl'l~ oWII~l 1Ro!lem. D~ !'..ce(!a.1 CY"I.'II:l:!Ll'€o. 1111 imsemnna M1ii~'t;oIt'ism,spa.~iit.lfu:~ ,lll,ls3. e C3llZalit. te . san de :fin.aJibt. ' Nu in~mni1. l)llu["'lI'Oa, ~terg 1~3i eu bUl'ete'le & "!!!l,litili,(ii sJ?iritualLe, (II uum!l<i mot1:ilieM.'ta da.telol' 6~sten pootru 0 I'elut-erp~;etQ,l'e a. lor, .Ast[el, Illi,l»geIllClla. IlU poom fi lndeterwina.li'l, t !!IlpgrnJ, sjlatiaJ" ca.l1z!liL ~ .finUJlllt, oi 1/'1611'1- d ~t1I"l,n:illGtd.,

.Mitogfmeza. lQodu.Ili\ op~zi\., ']lda tra11.."'ll3'lItu 'J'Ililldwi il.d.ioA pr~ trcceroo mitull1i dint.l'-O stlll'l ,de OOUl!$tiiJ!1't.l!. in. alta< dintr~ f(umi ,de 10gl- eit.a.'OO m a!:tiIJ.., ;rmn.zie,llta este un f:enomen real!!,i y;onsecven b ~ l\ctiviil)~li~ spiri,tuata. iji lie dA. O'r ~te pe dc-o P!lII't in.dice:lill..l €Ie remcj1ie perB1lUrillIo In. procesul rnitogenezei permaueo.te ~i:pe de a.lta: capaeitii~ii die oom~lCilIl'e, indhriiiua,h'l. Moll 'coli).{lt:ivA, III OOIl1ti!lllllliului et'1mclllt'tllMl aJ mitl\l1Ll I.D. 'Viat~, J: UfillI,i 3 tfel ~Jjeii n OOltooim ]ui f'N~ilbo'l'aTIJ ¢ re-t~oorfj}r~ ell vtJ.IGn~, semnllicn\ii ~rezoIll\ntc 'logi e noi ve-/fdapltilrsa IDllS80Jul!l1 lUi lao spiritul vromii. Re~liJ,bl)l'i1Nn, re-'ineill'cnrea. ~I re-a.(1!,p~l"~a.. lU'I'''ul;u:l mM'Cheazl'l; ,d. fiec d1\tiI, alii see\,,· nw QPortlll!la de lstorlOltil tM 1m, PuuiJ1'IlI nQi i$tul'ioilalll4 ,nitilltll nlll ,este uici de:piL~it1L de 'impJi. IIi mei re.fuhlC de wns..t1intl. in reentul mu.epitJ'ta,t, ,ei este :pel'!UltcnllIlt vie ~I a.etma.1ii., prill metl~iDcrea. Ulil i ccbiilistant:e io.lira olm.l)(J.1'erM uxnpaieticli !l.j clUloa~~reQ,

3S

rQJw.nalQ" tn,tom proioota;r· 80 SGlltimeJ!l'telol' pa.rtieJ!1lar-snb'leetlive, ilS1!lpn\ obieotulm eunoal,lwn ~ii nnM'im :mOO fo~tlJllL a. oonOIfl-i/terii raVio.lUlJa, 'in eeea 00 numim pl'l!l!entlil COf~tinU·~. Ntun¢ ast1,el n I xplicltm. (Ie c pen.ti.'U aGe1a~j.mit aetu.aJ gil..il.!n r6'lict.B miltW din liuDstm.t:u11ui e\'olutiv, r,~il~i8- cen/!) ,n.it,we din ad~Wl ltd "olu Iv !}i apeeU neomil;ice d.ill sbl'90tul evolntiv ; lloZindll31, Uge,"cl ;;t, baZau,e iiS', baM1I'IJ !ii, llovest;iri a?_

h ac asCi penpect:iv!!' t Ol'D teiroll!o~i!l. dillt<rl'l mit ~ :ulevir iI. IJ'ro.

VOC.I"'!; neml!lIIa:m1;e dispute mazaIieo, socioetnologiee ~i i -toI'ice. lUloa~woo milJca a. flo jJ merea QPusll. eQll(I3J~terli ,tii.ntiIice, m!ir'-O jnOOrpret..a.fo dialecticll!. r.1tstw:nllitlt. :In foml, lr:unon~te1oo miticil. f:ac6 part intcgt'ant;\ aJiLhlri de Ullo~I..!~te.rClL '1tiintifioo, din conwxtul cu;noo 1ie:I"H globall3. Ambele form de eunoa,!}tem" de, i diferfill,t~te logic, !ii.nt eon.gen ric, r:i staerglee totodq,ti1, O]lOZit;i1ll1 ~ contalldiel<i-a- lor C nli1i'1t!"j apClrtllla, iar ]ogicillatea Ier, l'lubstitilll!n1ra Iii compl(l[llcntarj1,.

In. ci16\'!l. IncriLl'i ale lui. Step1ila.n LUll. SCIl (Ste!aD. "D]la~cu) <i~, din ext<J1\lie1e cirol'a a~30 !tlclU,uit in llII.'ibn. Tom.A.llii 0 a.nlologil.l dB texte selecbte, descop rim 0 mtu.l·l llo dialcctic.ii ellllloa.f}OOri:i, dlllp!!' CMG intror01'll1eie gin~ dil'U noemale ~ an.Ofl'llGcle IllItl'G l'&ih:i$ml..ll uman lli ftllt,ipsihi&n 10 ieul se iu£t'L~j~eazi'L CI1 illsta.:hiJI, lIentrl:l cli. cslie.in p,",/llalllmt.i OO'IlIT!!dilJ?ie (til eZ ·(wsuVi i '1,c,pban Lupa.s.oo "Ds~ine C4"t iraJionalq,Z m, 6 lil.ogic" «bS'l!rdl,t ·ml· tI ;wgw, jJarlJilo~alui ~u~ <l i.logic. Es(m.~'l. vi<;iunii lo'glee il eunoi tililelor nosatre J"OZid:l in c(lll.trn.diot1a p l'manellti ~i dina.mica. ,dill tre ea, ~i lI'tltinOmia, ubieetuhd ei.

Cillo Dorfl.es, pa.:m1'11!1!.1iD.dn-l pe Schelling! Sllstin6 c5 !lI"[I!!UtIU a ~e da. seama. eo poabe fi c lls!,dera.t (ld8lUtrat lji co poate Ii comidernt inv8/lta~ ,£" :II,iHrebu i ~'\. aoocptiUn faptul cD. nicJI>IUI, moment al 1nitulll.-j conei/j.eral 8"(lplJftl/, lilt ul adell',lrlI~, oi dOllr Il.ilul in itnlrllgi.mea l!~i", ~i din acel.1.;ji mati .... se P03ii:1:l SpllllC Ii~ "fi.e¢a.rc religie pDUtf::ist:ll:-luaUi. tn pa.tte este mls!1,. dm: poUt Ismnl eOD&idem in tomlHlatea. mementelor lui llu('.OOiYe este ca.rHG spra adeoor ~i oa Mal'e .a(1evitrnl in lI~i ' :I!I.

" 1n l~ttlrit C11 Tela~ mit :;:1 adcvif S6 JimpUDO BiL Ill" oizi'im c,orol(t14'"

d~rl'nl ~'litWarSi ,i d.tllliti$(lr6. Tcoretic, ilelniti#Q:foa. IIU e p,rx;wun «lIcd m,iti:arlJ/l, I) per7rta'1illlltii. e~ eEl 1\llmim d.emi.tizare ste in. ~lita.te 0 re-1l~iti.VoI:rcefe!.:taal;fl, 'Pe altplan at glll~:irH mit:ioo, in ane conitltou istodae iii C_D alto o~u.rt h .is Ol'ia m.ittJrilor cOl1smtim. un l)l'Oces continull lIe fllU. 3.!. refln.", IDI~jC, r1a: {wmlitiMl'iI ,i re-:mititan p·ernuuumtt"i. Aooast~ revenifil e»: forte. ~oi I~ COD~i.nUtu.1 iilca.tiv $i extell iunea tillu.ii mit po aU plian a1 rilirm.l!.rh IStol'!.Q(: esl-e un fill d.e ,paling,B1lc.zte 7Ilitiol.t tnt mitnri OO.r', dup~ Ge s-a.u .1litllcUlIi a.n ere cut s~n disemillal; $i a.u. 'dispitrut pentrn un tbllp ned.efiInt, 0 bu. de lll. caP'1llt !:ntr-un cieIo rcnilscut !lti a.ij& maoi departc .. n,a.ltfcl.. pro(:e III a.~~aisej demitizari face parte din 'ciclnl pallugcnezie:l ~ltlc.e,_dmfltl.Xu] iii l"etluxul treceri1 d.e laI mom lai pro:l'lIill, dlli.procesu.l iliSOOlilt:mnit®t -continuitnte, ca. lji din pro~sul lDve.ts a1 .tavralizdrH projanu.h".

- 6. 1"oii\!1IIenI3, pulhmlia ,i poligJosin milului. - oam 20ce te trci CMt'Il:!_wrc esmt-Iale ale m:iL11lui relcvi\ i:umi..Ltl lioi grndnl {Ie compLcxil;;rt.w iI: scmdl-i todei a. moda,lit~tJlor de cl!Igetal'e milii~ ~. de tl."lInsgrcsa.re a

eleme.ntclot' ~F{'$ive I!l,le mitnhti; a,]egor.ia, met.afora. .§i &i:mbolul.

Gl'ndul do comple.dta.te crescind~ a modaliti;pIQ,r de cllIg ta.-r miticl:li hIN1m .. stl'sb:at suficimit ],Jlmiru a. DlI roM insmm asupm lorl 111.\ rlI,mme insi sa s~ ~"'~ ~dul d.o exp1·.itnar lldecvat~ III poliV'file"lll~i, poll emiei ~ poli"loalel art I!lilce a JlUtllilli, l'cleva.tll. de rela,~ia mit-poetlcili ~i mil;-estetiea..

]> iltifl3. inciudo pe 1In{;1;i. {Idnc1pill1c ] >gile ~1 llniit<'1e ]louiel in genereI ~ ~o. tll'M! .reEerit~Il1i1J ~ ,'lIoe;;w, rnit:ic4 III ~.pcQiat. Soar' pi1'''3 ab .. !U'd sl!. subUilill'w i.il~ ea J)octlcll Plod l'uA a,bordlla.z!t au llll1>1 multl), cl1~r. poe~il1 m,iUeil dllcit PIX' i¢:l. autiCi\. JU.st.i1ica.1lOO ItO!! t>oi pr<l'£ ri:ID.tc se (bto~ r'ft. ~ibw: it :pQl!Zlej m()il~1"1? de .t03~. e n'la.~lele po ~Ieii .e~ll.aic.e .'Ii ceneomlt0:ll1t lia mal d",mre.'jte !!~ liberalliziirti 1lOll:Z1 1 mitloo dll Vli'l)Url.e:l ct'1s:icil..

,tistul TI\odern si.m.oo uovoia. lilt Ie. plorozc smJli!undnr.il(!O mioope:lce file spl.ritullli lul, lilt inv'E!nt,ez1l Q m ito!o.gi proprie pe ooro sa. (I folo cru;c<\ dupi 'ole !in;li'~l lui,..A~ 50 face 0:1 SI!ID ittJiemimesis~u1I1i~i katl.lla.rsis-ului pO,ameli i\nticle a.Lt,o :riu~.lHlt i e_rC'<l.l!l'Rre. inIo6uie~oo !Dim.~sill-~ prill poests; PI'& ceca ell co,n. "iWo eee tila PC1'Il:lildlem.ti!. II; lmlll net rea htl1;f,i poe ice care nil :wni !l !"en.1ita.tfe c1l.llosculli .. moi. tmllsflglU1ll'ea. roo.lil;lli~ii (lUll.oSClllie Pl'm. po~zie, cil lnvelltaroo nnet al~ relillc:iidpoetioo, de ttpu1 IIi forma. rea.Utiltti m;itioo 1 el'Sona.le, subieetiv6 ~i ob~edanto, hlOcuic. be ileci lmtb.a.r;-;.il!-1l1 })~intt-(l nona, fiJlalli:nte art.istic;1, llupnsa de, mhtologilJ. petllOll'll!mj ii. elibemr-e [!. MOt obS!!siii 6l.;ea.toa,re, de transmit re a unnt mese.j ptoprilll., 00 mlitig:01'e]a, mpati.e a.bisa,Ui; etc. Poezia.D.ow,mitizC!a14 11IJ.iv~n1 subteotiv a1 fioolkni pilot, cullivi d! 'Ut'ul pouilj,o. Dill aeeste puncta de vedm;o vltt:ii!m .spuno ~ tlla.uril el OfClj'OO tn 'IalO!\l'e 1.\1:' iS1!iici\cntieeGill1tolog'ie It rsonal\ eu llloorciLtum a".iologi£a. f) fieo:\rei mitologiii pel"SOIIJlle.

l?oc2:in. mit.iliA 4'i xr:)J"imA \1"kl.entele prlu S'liWllnil P110pl'ii.!;!i pri.n re:shl'uctural:ca. unor i\guri de steil Clio ftgl~ri. lIe stl.l fnitopQe'ticl. Printrc stUeme l)r_oPlii. n~ g:lndim. J:a, ~.Le ~!~el"lte ."enuinc e;a.r_e :iJl:luii. In Ilo:mpo~ifli~ muli. sill artUli;Ic., datOl:ltii. VlZIUDIII mloopel6e gradulill d ottltnnf" 'Vocabulllrl:dlli ales scllsibiilitatii ller&>na.le, "enwlIli a.rl;i.etiu ete'i i:ll' 'Pl"in fig!l~'i' (le s·til m,iiJ?a ponclut'e:.\.iV Cl'lire 0 d1efill io e,,"primllcl'C!\ l't;i>1tiCl;l :i,1 '",Ol1nl, :mel"Mo'rn. 111 s.nul.Jolui mltie.

. J ·gur.ilJi (&!-';';II'(0,'lI4 ,alta fan' a lUGrlITik:l!:' ) (lI.\ proeedeu gtilistic

v' Jclllie'3.~il ()WIloa~t 're~ ne 11llO$(l:U"i;nlui "p1'.in ClLDO);CUV, a. unci idoi absL .cf pduu-o [igu~1' COller t",!. n lextcogm.f sns~l'le Oii. ,Ol'igw.C8t 318- g01'1e'l e.'ltG IjelJgim'l ~. ~(a:! aJ.e;;. mitll~ 118(1} a jormo; tZea1tJgorie. 0 illoorcaf0 d. A xplien. pte!e ~i fQ.I\t;cle "!l0iv&·sl\le". i pentru il llbUo1 d(iDni~. d~l<uniJ;Xt'ml~hl cl~,e: I IIIltlln LllI.OdQ-u ( ..• ) e,'!te,a,l.ogol'i:\<]J1,1(iorlii)ih;n.lvi\i'ii' .. ~ 'COllv:illlgl!l'i n lllIte ell, de fapt ,(tele mai mWlti' mitu.ri c1asioo sint a~elj:o~i i' u: !-eg?l"~. in&\ 1P~'~o,tllleit in~u~:il'ile. ~1 dekotcle tlrpl;ul'Uor divinej vtzlbllul ptlD mVlzlbll, ,eollvmg r a. rill slJI.gern.l'e.

in nlegoriO) inl l'Vl.ne I;otdOOluna. 0 eO"ll\p::>mFe ±Utl'il1sCleil. intt10 be~ne.nil fabu1aliui miti~ !nl Gxtl'irniooa iutre d&tehcanecd(Jtici.i miliel!; ln, I'll vellim.entcle-chaie ale U'Ilu.i mit Iji e:O:[lcret."izllItca IWOI' tl pecl;o pollvalllnte ale mi ului,

Mietafo.m (fI.~~=fl'IOpU, ll,toloel1h'<Ill\ 1lllui tel'roen ptin i'J.ltmL Ill' esm I) to~ part,lCtWn\ 11 cnnoa;1jwdi Rtititt.i1or. figilttative. Lu:el:m Jllaga. l'iust;inel ci uooet,Q,oom ea.pitll" lID oI'lIrac!er T8.I:jwalor III ade·vt\nUui mittie I 00 pr<!cede~ aluJlci gindui abJis.'I<l ... ..,1 w,r Tudor Jlllm Itfil'mA; ,m tii;,fo~ l'?16S~Jllt .ml.cl mituI'i '4!j in, (ffii1'!J ,,In.crlll"il,orstriLin.e li !le atr.ibnie ° yiali\ ~J Jl.a~l~ doo,ob-lvt I GUBle omuln.i". Ia.r llIorr' B. Goben pledeool!. PCIltl'u tiBI'IW1I:tllateaj!.lTl.lraH"IJd fl 1ntl1G./fJrei ati~ in ~~iintll! cit ~i in rw"'ie ll.i llIirtft,.

" D' (1i'l1\ Cle meta,fo.Ll\ du erie :un t rmllll prill 'kitui, ea, pOB.~H 8impHt 1'I.?!(ll\ ·to~<Jdn.L.~ lfillbicct ~nitii.l :~'i 8:QP")8iIJ -m.1'tWG (l liilbieottllrti j, ~i oomplux!i., clud sclllmbll un subiect. pm altul, dellmni.roo. Wle.ii diviniM.pi prin ()l1to.l'ifates. el dh'iJ.li1 ..

III fin: I sUnbohll (~~Q'-,I.0'l I ern.bll.uD~ i.n~ mnul sau I]ovooa ~ ceva.") I"eill. iieva wiliwle:t11i sau lIJl:tins.lilletl.t, deci I) ex"teIlti!. teall, printl"-1.IJl 'wuw,

as

insemm,o gm.lillJ- 'lUll. :tmml'll' etc, adici1, Pl'initr-um. eleme:nt 'aribittv J dar in.~l:'ca.t ~h) in~s. In subst&nt" liuI j&m1bolul este un tel d~ compM'&~ie inure oon.cret I" ibstrnet, in oo.l"~ unnl din itel'DleWi oompara.t;iei este numai sugemt. Ast(el e! este implicit, dait piezi!J:, O'll sees in eY:ld~nl:3' ,

Simbollll b. n.sfigureooi1L Cl'i.ptie ua,J:ita,tea conaretii., sl;4j cum 3.1' SpWl Jaspel's 0 ,senet" e~~:! 110 l·e:"Li~YU. De. a.wea UIleo.ri pm:e gl"otesc ~i n.mblgull. 10 S~truOtu;ra. hllll'ilt:icn. illel s!lhunW, f'(l1'lll9. pit tri:o.d liem.nmca.~ pa san ilii COll1serv/i, Eorttlil> sebimhiDd! sernnWcapn.. fun, 'cede pro,p,na" lui semniliof,iede"e:n:ind tr.'!.nss1mboi. Bmauind din Sttbcoll!;!t1eDt!p iIHll1ln~tilWt ojler(!.a,'1iii. c8.ilulliw.t prill t.TllllzieDt~·

AJegllria" meta.f'l1Il'll _ ~i simbolu] e compor ,5 (}3; moda1i1t~i.i. glmeric6 ,a r levai'e COll\iillUL-ulU!l eugeti1ril mttic ~j lotodM4 en. Sfilii11116 sau fig:uri de stella-Ie mitului, De aeeea sin Wllvetgentlil, cannipet.c §i eompleeaentar . 1'n cOlldit.ii normale prill Ie e _ tmmfen'i. v<.l!lIlj'e ~i lO"n:WifiC&~ii mit.:i:ee pl'Odme.lor a. .. tcl care, la. elndul 101', m(I.I:r.eu.:zlt mit1llui pllterea. de suge tie plMrl.ic,:o;", 'llo.mullielJ!biliw.te im.pm.tetici!. ~huflu creatoJ'. Intetpretar,en. ~ 1 ctura interd-pclld nk a. {~onl!int'ltullrl ~ xpr;(lsie'l mlL,u.ui deBCOpelll sen milo adinci ale. (U~tiei artistlee. MituI Lm.n&gliesood l'ealiiliatJea pc pla,uul oon~l,iintei prtn c.:'1,t~goriil lui esretice: infimui, oohilibrnl, rn-aIlUl,ticul- tragioul, ' uhlimnl, umicm. nn S6 :Jaca 'ctou] esooti.c 1.01 mi'tlllui, decit I!xciePtjon:'ll, in 11 eJl'ioa,ilele, de 0xtl'em.it, difllZhrne a eontaadle- 1-illor ~i ambigltitI'Lt,ilor. in opere roi-cotnioo SiLl] :gTot.el,lfli !ii bUl·le~ti.

. litnlui pI pl'iu;-zis, popuJa,l'-ilitoli~ ,n, .?P1ll1e'. pe d,e--o PO:l"OO: 1wmuo--'Illdul l'Uulta,t dtn prel:uomrea. prunu]m IntJr-o open; poetlc<l sau in Pl',o_za, epicf~. Pe de alta, parte, j 1> 0lluntl ~i lfUPI1I'-'l/lliJ,ul." un produs saw.nt in 1ioa,i;{i. aeeapjla, cuv'"i.ntllluii, 0 fol'lIlu. mod.ern.:1. a. -mill)!oglt:milnului In fan· liez-il> sci.lilltisru.

In ecle ee urml':lzu" m~Legem sa melt! Iem ea,pitohll nostril on cifleva. ~reoi.zlTi ]'('ferit(lllr la. J't!lItia mit-Mteticti.Nu ne }lropunem sr~ sohlt-im liltorJOgrefi.'l. nON-stet reln tii cum fOi).[te biuell. schit,a,t;.o. GilJo, Dorfles de lilt Yico la ";ittgenst in, aJdDdll-se}) Rel'de:r, Scbe.lling let.z!1ch' (Jr~00! Ca 'sirel' 'Ii multj allii, ]lentru <b ajUl:l."'0 la, cone.luz~ eA mitltl·~rll"$fe;ii. I'cali~ taiBa :prill finlll,i de ~t.il p~ pffioul COJ')~ti1ntei e_reatooo.'C, lit oIDl]lui in gl1neml Ili a arristului do talent sn.u genill in ]I cillel. JJ111Iho,~-nl este d (\i lID m.oll tIc exMent1t ~i de gi.ndi_re ca.pa>bU it ... aJlOO'ificG dinxcaLita,too., conQre~ in ar:(;ii, ceca. 00 '~e ,Ie viz'iUDea a'Cesllei .renJita.1;L

In aeeast,a, pcrsp ctivil. teoreticii. oonsidel'lilill ca viznmoo midc1l. lIo l~l:mii ~i v~fiii a. QOlIDlasullli ~jfii,llturiloE co:sm.lcci dintn ca.I'1Il face pa.I.'OO !p omlll~; ~ln.t C~l]se.Il~.lI.r:lt de catllgoriile !ls'tetiee; proced e gnosoologioo; O~f.l'tol~gIC(> :).L ll::'.:I,ologlce Mire r I '1~{i. esenf!l.I'ealiti\Vii. Cute.goriile este~ tic ~;-:(';tl\a oodr(>lc ft'ccptl1rll artistice prill mit. '&eml;st.a. Pii:otr'u. e.1. mitull ~:n~~lgtl1~Z~ r a-Ut.'L~ ea. prill mod.w CI1Iiil fabulea.zii., a,supm celor d1011lit luiwlttu:i: Lll;finitu] DIIe ~i In:fiu$tul mn.l'e (spa ~jal,. t lllpomU, ca.111.a.~ ~j fin 8>US~), ~J,~a.tiC:~1 ~i?ul IIi stlbliml!-l' sa.1JI,eum3ill cdotizeazti. asnprn eel'Df (lin poll a.l eellilibnullI msl.:ilbil, gratlOsui ~l db;g:In,t-iOS1I1, fmmosuJ ~j lui ut. bl1rfu.seul (san grQtoscil11) ~i comleuJ.

Didectiea mituh1i impliciL d.i.'Lleetica moogol'iflor I!'!stetiee', OOo[,ia !ji metoda ('.\liiOa'~tel':ii ~I>.n~i mitului lmplica. eunoa-stere& ca.pm..cit('i.$ii de

u-:primal'O a lnd HIlisa.billlIui mitologi.e In-in arHt. -

, 7. lI,rpUS 111ythorwu cia >1II~,rOtnallomm. - Se ]June l:ntli'ebn.rea. m CP. m!!~1l.I;l romu.nii pose:dt'l.1m corptta de docllIDent~ necemrc unei mitQ-

lllti! prop~ii: !Wl eorpufl !JJeiI,t1U~ din mai mnlte aeetiUD.i in CM-e $A. 50 el~~~0 .~~ Ij:tcm.a,tfge:'-ec .dootnnentlel de wen, mll~u Iii arbtvll., diup' Cl'lt«u lIl!Uv~al vrua.ibil In a.cest dOlllllltliuiD.lom a. IJlitin¢ii.oi'

· PiniL 'I'll },!I'1'eZOOIi I?mim~ :n~ po.sl!d;~ un ~rpu8 tra,(l$orU ~fl1~l"til. du~a. lood@l.u1 celor pn:pmll. deJa. ti:pill!1l1e III QUid nt, los!. :gosetiUi, e va. eCbl'V'llle?lt : 0' bun1l.part.e dinma,teriaJeio d 1bl)~1!. ee pot ~e lJ.i -trebuie s:!L fie i:lIlc~use JIIItr-lUl n' !lIliil1lea. OOltJ>Ull. ~i a.nmne :, ~) colmrJii 0;6 «O¢U1!lIH!.fe fnWw,sCri:9IJ Hr; QT(lin mitolQgio 8a;u;cmlingentlJ mit~loOiri. depollit3te in awILi'IJeJ.e dut~d ~ 'i~ 8oo1ifle do, ma:nu~e riSIJ ~18 'I'rnlri!or biblic11mi din tara i 2) rmJiIltmiale mag'll.l?-J~ut(ll!1gl.l:le itJ}tl1e (n pt!bl1ClIt6 ifa at'are ssu incluse in mono.pfii sat . ~~l ~l ~n 1 . vt~te. d1. e~!1!tuit popOI'8!llli i 3) m.kro- ~i maCi:ostuuii unwtj,ee ile ml!o_!1J!11~ j ~) ~tZl~tO!TrlJf:!1 paTliaZe de '1~.aim'jal61n.itor.o!1i¢,e C<'I.,!ji de ml1tt\l,"in..le all,! unor QJ.6(llpline alL'ti!liru' JSa.U- eontwgente lnJtologiei.

. I?e ~tfcl Cli eva. I i\1~ ale acestui eorpua ]deaJl au i inOO]lllit fi ~Pr:noo ~. tot CII,I s...~ publillat pulil .. ill pfmloot; eum .U' fi a'll~!(Jgii Umatt.~e ~I ~oklJ-N.'j._ile 'Ilunmaze ,t/.8 tere,., Nil J:~ m, prol1er.bele r07T!@;Jiwr (ale 1m. Iuhu, Zfihel, balli4el~ f'OfJIti1IUor (ale hli AL{. Ameule C1!I!" colifl4e1.:e (lw Pemt ICI1.~n}, dmotntec.tlJ: (hUi A:rt:lll' Gorovei), rittwit~ .ile 1~Ufl,ta. ii J'Uflt%r:a!G .(B. ~,lUal'iall) d'1I fn«l.ioiml IIll1giOO-'1T1itic!i (ale.M ciatJ . ille ist~.n~ medi inti), 5.eeru1e..m :parte puti:ncl umple multe VObUlll . cee:a, eli! S'-~r ridiea. cu Iiolmll3i I,) eilr-if. impl'IE's:i'QIlIMrt:i\, :In nCe'.'It caz CorpUS-lIl d.e iDtomnit ID' tnc.lud e . a. m:u m~ pm·t din m.at dalcle plll)lica_ e pIna. ID prozen ~1i dliD, eele stJ:JJlse m lU'hive.

· D~ al~;fe1 dm. a~m;;t CGr}J1!IS rucati:ML ]lC?l!ltltl publicm'c '!i1 Ii' ineeJitlt sa fle ~llPnnte 'Volume.! 'OJlliaeHltc litt'laturiiopuJru •

- eea ee . riim.as ifl- ~tu din aeest C rpiUa siIll ]lut-in element ':oe

refer!!. ]a, aspecte deja. 'vi.zate a.le sp:iJrltnalitit;ii n>mllllle.

· lnlJre aO,.p~t8-~~Z i~~ ,wt:u ,~ eel NJ ,scripta - ndici't eel de Ii en !p eel III parte publiC.'l~ - e;.dstitoo (1 ru.aj in defuvQarea {lol'l:ms.-wui 111 81ii'l_.l. PJl'e8li1punem eli. puliID ~ell'l.ent rp Illll?oote iued'itc miti lWt o~er:i !ll'l·el,\~1IijJ& ~(j _ ~eD" muon .~ arhi.d, jpcntrn . i din e obit aJ XVIn-lea. 11-1 PlIllt wtr-aJ X~-If'U -lL tot n] s eurh.,lla d ebj, il, cnm tot $6 ponte c;wege. Pentru !llli. oeCi\ .C!e 5-S. .~ul@s 11:\ ymmeiJI re!!.pec,tivi1 iIlu' Be DUlj ponte cruege astilzi, Cl.\m. pl' twd unn " crcetatort de it6!m"'. eel .o.olli J'evo1uttl, ~tiin~ooj; hlllclt.~ S(Jcia!_-polltica an, cmnin:1lll.t surs@! de Clllloa\,tell0 kI. tel'en &.1ft tr:oou. tu.lu:i, llU' dae a din ;PU¢n11l mru:Lif estiJri spiri ~ua:l.e mai supmviey--ui es. . frilgme.nlilll' 1.W Ie - aaest(l!1b nn poi; fi vaioI'Hicate fb~ :;\ 10 incadJ'O, mil>emme ~i compal'l'l; in structUl'& lor si!lt-emic!'i. cu eels dl:nlJl~n.1t, ope.rn-tli Ml'e lirebw.c s~se bizuio pc ipote:ze atllue:l1J c:u pruu: .. tc de ~ji'n in ceca.

s-a, rues hme-dln de_ inaint;!I~. La. 'l'T@\11lie3i lor inuint~ au fleut MtU tot oo~), ce u ifllcll' \,i aHe pOilofi'rn ewropenc J.a, staillm elinoccrilL'1ill'I\l Miles-

Pllllzitt-Ol' celUi a,l i.'omCl:nilor. eVI1ll.lai mul~, cl!ll~e r()m~'ill'~ti slint mai hUmeLO OJ J1U\1 dh"erse ~ ruai bogat!l inma.tetial'e decit a1 mnll,or pOpOM

tUopell lcare inID aU! ce:rcetl1t ctnill iI.fu ('oloIriil 10l'!/i apoi s-a1l a,pltllla't Mllpl propl"lcl lor ultW':i na~onale.

DllCi, tot (lee!!. ee 1.lI'ebnie sli. intoo In.tr-un COlpu.'lJ fd(>al de documcnte OOI.lPl'a spirilm !llitljii istorietla l'onlltnilnr -tc fI plnape cules. Ceelt () d!i. tmita..te ~ mit gra!ltlate a~e_tei culegerl. rZ1!lH~ pin~ ltJ!. nrmitdill opitr3. clselccflon~l'e SI sten~a,ti~lll"e ~i nsa1'llblru'O 1'1. dOClll1Dente1oi' in founs lot! poptL!l\_l'tn\l;lilion&li:'i~ <!rudl neltl.llIInHi I1ootllizatunei:nteryl fa insit eu toate

37

~'tel~ fl!le:ritnare fro s~tS~le .tle idenl;iI~re i::nl'im,p '.Ii SJlflilim. a.1Q: provenic;l1~ tI~ll(ll (ltll~c~tltuml~ ~I btneinteles eu. mdli!ele de tlltel'l'eb~u ~i (Ie mpol'''il.ri coml~tn'~liro]'leo.

. g ", TI'~lIlli(l" OlLlc!ICrii .mitmi'lor. - to. allt,[ebi~ll<1l miturUe au f05t eul':"'lc' !;il. l·Od.'liltat-c rle~;\tr(!. i?!Jo!}r.(rji !ii 1YI,ito!P'afi, Ou:legcrea. CI'l:'!. Hber5, llIcpulnllrllli1,.s1 nu; COIUJlortf.~ mC! ~,n.goal"'O! cle (ll'din teJm\e..Logogl'aEuI HILI m:1!J;~'n[ul !nrcgl.!!lm subh;I'LIJL ~I a reda, de eeto m.1.i mutre orl, ell: PliO- 11.l1!la.l ~u~'m~~; (1" m~l~e "ri all,crtlld fOi"Lnu:., ~rMlsva.luiLla seasul sau ehiar (:rlp~llldl.lllt I.IIC3t!l I~I, .A.,.1o se Jaec c:1 ill U·IiIIU·!li'icrea '1llfl14111il Sill i.ntte. Z1L.rcl~ grnrlll.1 de tt~lttu':i, $i stllul pro pr:iu. de e:'l.}Uilllfl.l\t! al logoam[lllUl SQ\l

mLl{!g[';Lfulw. - ..

'!J d:~LJt eu illtemeic~;~ ~li~'I!~i 'Ill ih"i!!li<" {!i descoperwca, JIHUJlIlIlt.f, ~l~'l!!t?lQ?IC 41 ,1!fip(),rJ.relOl', m pet'lorlda lU'ldel'nii, IHl:.1liu;Ltit lle'Voia unor eulcgerl "ffitCJn(~~w(lj ~fl.re ~il. g.-u'ant.lme i1Lregist1'll1'~ aornct,U, il., legelldelor IJ<\Ii!.d!'l;lo:" ~.as!ni!lor lit d!1!l~wi.lo~c~nOlllU~!le, Pen~1'1l ooe.'LstJ. IiIperatie, s.a,~ ,:Ji.ltlil.liUlt li:ltll. lllll~ (!,~' plflllclaje ill: allclld.a ill ba.za., m\mro. SiL se l1Qil.]~te dlscutJa, 0.11.1 1;:n~~1111M~rlll1le tCI:eIl. t~I,n:l!Ht pUllcoo.JUlI d. ~nchel;!l.po ~1tCi.\~i tcm~ lllltWa. os(ab. (Ie la, lii.\'cst.lgatOf In. i:ufoJ:l:lI;&tor, ln cen'cetIN'cn. ststem .. ~tl?~ 01-:1.(1 il1tL'(}~ns cJiI::8lioll'W'lrlll - U~t(J de ~ntreMrf. i~lu~uite tog1c, l~follto~r~ lao o te_~ 0 pr(l~lcm:lJ UIlI SU1)ICCL~, 0 Cfltegol'le de faptc eu sub- 1'r.~:1t mltie, !-llova!lt.'l. (;hl!~~U:II1!lrilll)r .a CoSt, prcl'Wlltii. d.e mit(lJogi~Li do 1:11 fftunt:ein, .~ocmle i:nl~~li!.e, do b,. ii~l'iCi, eIJno[l"il~olcgi, !!ociologl, et1hologi ',ctnogillu, . fo_lelon~ti, e('re(lt~!ioll a~ a_t'te~ l)oplJJa.l'e) ese, D,~ fajrt ~ttml'~l(l l:ioelaile ~leJlr'l?!!l~L.tl"! l\U rllrnlzBt Irntolog·t101' 1m. mq,l'l!l'ia! mit.io !lules !lin 1lU'l-sp.C!cl;iye d,IanGe t1it.llil"e S&1ltlt1. ill 0'ti.rlcnl;:t LltU.l'i pl'Oprii Il.CGSoor pe!."s.j?OO(.Iv:e j 1'.-(1. &rcem l1~el ("Ie Ia auchct;l umia. .. tle.iCE!i.';<'!i, atipim'i, ,s'llilceptibila sa, ext.lIl:-li~ ~i intlui]ii,. nol intrcl)ari; 13 ;1n{:hetD. s;crisill. inllhi'!a ~iLiplci'L C-'I>1"e 1l11itC[ a'Jill'_\~1 I.m.i!ill.tc de mJ,_'1lltfi, in auehetltrea- 'tuMlror illtrcbii.l'ilor ~i,.!\1trl1 .' (10 le ]1ll.tlm a .. t[c~ cl:~sifi,?~, siit()I!Utiz:.l ~i comprul'flo iJltrB cle, 0 datil. en ~uhunlJ~rc;~ litmetmLi CIlO";'~LOUllil'llIUl s-a :sebhnb~t ~i tchniC$, de :lp!ioot

p~ teren fl. im·Mlign1:iei mltlcc. . ...

. tnol"cb;lri rderitmH'e, IlL lIl].cf'jll,lele Inltiec I'm ri}~t illaimeintii in C~fIS'hOlj'tl"rI!l (Is !~tQri~. a.pni in cele (Ie ,~Dr:wlflg~e, ellwllJ<fjir, fortior ~i in ccle

dln urr:u.1i. do fl<l!QW.'11,Ii'. .

In u~ez.cnt, cerCG~itrjJc do ~OJrOlll Se efootue3,1.r~ en me~Q[le tchuiee uJt:m.

III ,,1cl'~('" M:!.gu.eto;[nt"!.ul I\tit de a.pl'e~ia~ in 1l1liimii Ilolli\r.eei. de I1I<ni ~~ c.edQt I;.tlli ,\:lIl.oomll.gllu.'~t )f_o~u.Ll1i,c-'l>l'<! i..n.depUne::ite tIJ:lte condit.ille de rnrcgisl;mre \ rl:llll-liL (OOlllOfl' Ilolulitnr;", (li!,eL\eo) !ftde c0I1M'Q.1 i,meditlb al rf'.2.i1[~lltl<lor obli~ Illlte, Cecil; Oil Ul!le;~llllll!i. CelL fJnrefi!\lul cul'~,; intl-a direct in xrltivll (lI], Loa-til-

~ ~·tele 1l?1l~!\!'e $Ul'prinderii l'.eJl'JIJumuUu i SlUt I'.a:plu.lui cultlll'a-L inrcghi'bra.t. • unl. UOI fJ~~edall1l 111:1 nntct'lfl,l .illeil.lt, ill iJ'Lm:a. p 1!·tO d[s,pi:l.l'rI~, cuh3.~ ~i Itllegls~rfi,L (WILl m.wootitl cb~tioll ~rnll)l' (ifll~hi~~ S:\lL de.'ohJ" ) !lilltCllil'i nC~'oiri sa. lie .1"'C.fC~ln ilL c.ee.'1; (t{l !til-aU adll.>; !lIe la, yremeR :Ior, nil !if. ie.flll.dam:

DJull(! (lbe~t.i.rml'Ll·{'lc ell Ci~re ~·,tU cule;; "i lJotel'i:a,lc TI'[liIc(I sub lI.U-

uwl" d d ,.. . l' ,. . . ~'" , ..

• . (" .~ lIL~ $l tl'.v. II~I 1~,D!;!I·i(l~. tl~ gilnum ll,Uffi'Jli h cl!lll' ca-re I)lLUctel~za.

Ist~I·I'I~n1[w. Lt'IIH 11 J:l~tril. dill lle,rslreoH;-,\ Ilnor disciplitif> SO:Hll!lUt-i~torice, CiRte III·l'Illt·CJ.'l Pl' l~!!.e:L~lli; {~J.l(! lIiL-;ji. fWlJ \:ne_n~l!zi!: prop!'iul tor .1[JweI1tu .. !'rlrL.~r,. l)I"ul·!" :"n·nbhll.: O~~I}J'~l·.rIU IU ;l:uo!Z d1 ill!.'"ebtidts 1'16 ljridl~Ja rmluiIJi> ~yft!l~m '11M "to 11'5 (tJUi h~ ilW(NbU~!~ e~In.UIj.~ ,~tt n 1!/11(,)!il'i, .,pnrnl.t do J;:",wcrl\ it l.\sjl, i'1Il1iii- iudemnul lui' A. O.lobermu, C,l.rc a.lciiitu:Lie un *i:r

ite ~e hltreb!l!l'i eu jpl'iv'a0- l!!lllo !.!U:r'l1e. istoriee,tmtliloiullil!e i~taxie.e !j.li MI tichit~le C!.U:e 's'a,r' g,!1Si pl1mllom.1W.e1el1.ttal(!, aoosta. !mGCop dea. preg!ti inoollml!:ea. unci 1l!todii llbnlltite !!O RomJlniel." (rupllD.~i:lell'u ;lost adl.!llate in 8 'tow,lui,. 3 JUG foil, In ord.ine 'CfOIIl,ologi(;il. s-a. implll8 am.p11ll ohe$lii~nar lS!iOrie: ~ro{Jraml" p~!!ltr1/. .ai.10~mi"fa l1afelO1' prifJitoii't(} la ,[i1I1b!l. ~Ql1l;'hHl ()31l();m'~ti 181:1'.1,)~. lui. B. P. Basdeu, W c(I;t'e se ]l\IDeaccl!Iltul pe eweg'ereflo clemciltciol' "lLmbwfiii,co-zni,tologicc".Atestwa. 'Ii I;yooedit: liJptStoUi rle8cB1'sU (I, ".A1bma.", V, 8, 18'10' i 11, "AJbin13o.", VU, 12, 18'l'O) in oore Athanasie Ma,rian Martenescu !ioliclt!t ,eIDcgerea.llielsturiimitice origiilale ca:fo S:~ fie a,;:po'l pli'clucm.I,1t ~ "nl!t(,,?jI ",". Concomitenr. folGWldi JhlCh~la. pri71 OOTe8- jJ<:mileJqa in ch.estionuo tematie6 do ~laliiill ~ obiccilrri Sirm:OOD. 11'1. Mamm ;), sl,rinll un l1lo.te:!i.ill tmeas. So, par'll cit, f(lloalnd lID ohC'>tiollilir d.es '1m do pU.llIctaJ, Elena. N. "OI'OTIOn. acmes ~ fa uu imens materral expllS in ant;.o.. logia ei (]Cllegendl! ~i ]Jo¥cs;wti,. basme ~i anec(l!J'te de tip, miihlc. Un amplu. ~i vnlcros OllesliO'llJriu de-8prt 'lraili/itl1,iilil # ,anticliit«lufl /,crilur lowlite: ds rQmli'rtj, (Blleur~ti, I, 1893 ~j I~j, H, 1895)1 rcda,cooti!l(l Nioo]a,G DenslJ~ ~ia.n1!l. OJ w'm1lrit desc{lpecire."lI tl'il.di~mol' mtoricce conaemnate in. lllgoo:de b~fMle, . basme, joe:wri deco:pii 1!t~" :'11 predid~e cele reEerilJoare Ja,' ,~ond, ui lllulolQgLc :\utolliron.Lo. liDdm 1m Gr, G, TociJ,es!ltl. ,lit. int<l}omit un CJlfIJ· (irmal" JQIl,·?ori8ria in lS96 (du[lu chel;tiollIllUl p'lllb!icat in ",lIlilus[lle'· de 1101>1111(1, a-vindlH,(! ill! ved 1'0 ~i luerit.l1He similirrG rue lui B .. P. msde:n $i 2'1e. Detl<i~jlll:ru).,.rl:pro(l~ intil 1:1.1 revisln. .,,~litll.R1-el!'" a. lui A. GOl"O'\·ei. ~j oapo! in .JI'!teri~m-i j(J.I]dO,M, '8'lice ~ese ~ pnbl1ca>,:te. !rub StlJi,'J:liei.i10 Minis,.. tenth.!} .. Cultelol' ~I hn'iitD.rnintuhu Pnbhc' ("Vul. I, Bum;uel}1i, 1900, pp. Dr-A.V)" in care 11Iit()1()lli~i. ;p()'prm1116 Ii este eODs:tru-at un QalJ,?ii:(ll .fuit:iaUvn.. hu Gr. G, '1'oC!ilosJlTL CSt~ cont-inua:t5- de ~:iniSLc.rul ,1l1tclor ~i l'nvft.- 1i'!.llllllimlul, care ~. mm Imblicat citeva ClIeafw11Du de jolal1J:r', i1e cltitu't4 }IIIP.ular<1. in erurnll Qttetlr.n de emegl'IL[ie ~i flillclor de 190 Ulli.'I'eriitl!.tea, din ChlJ, ll:om.WlJlS Vuj'!l. j"J, pllblioat WP. O!t(!llti(JII(Zr dcobiceill.ri d~ i(Ji'I~ii (11):)6) J'eferitm' lao datinUe flrl1ehrn.c~I;j. In eadntl Catedrei de foic1or rll, Um ..... !'f,sitil;t,ti di'u Ia:.,i, Pet'riu Dunman a lllQ"1}prins cenletIDi de ti!llm

pliin. C7U!8lioll(H'e1 dcsplc [care nc,.a. l'el:l!l1t omille ci:teva. 01'1. wti) 'lUJ speeialHG7le8ti'In(ri" 7illtdltj{liCi (l\Im1istiroo De.'1~Ul' Jlfl39) a. fust redn., !lac-tnt ~i pubUcat de EomulUll Vukilue~clll croe :J. mmfuit sll. cercctez0 sis1;cl'I:!81tic intregul. [alelor mitie liom~UC51l flU!haicfli IDediJl!'lal) incu. ro;jsfC!U.t n.t1lnCi pe te.I\WI •. in ca!inll~colii rociologlccde [3 BUewf~ti de mb ('O!!.dll~ 6~ea, lUI Dimitrie GlIlSti s-a:u intoc.mit in se(;u1 Ull.u..i tnffi-u.m.G:tQl'mdodologic. de t:f!J'en doua, ciliesti(lillaro iIllJUulIa.te pJanUli de ueI"cetale: Plmnd de. CertfetflfO a lI<i~'CJlo!Jiei P"P'IllarB In a .,~i{lFlM 1'o13u111"'",,' ,dc f;,teianill. CristescltG()lopl"!ll!~il1 ~j .PIi;!fiul de cercrlrU'e (I; ef,edi'Rl'el@ ~ rl"tuTill:»' dmnl.'8l1'l.Illda Constantin Bru.i1oiII ~i l3I. Eta,b] (l!N.O}. ~iin fGillui .Jnstdtuu de etuo.grafia l1i fOld!)!'., aCit;uaimelltc de ~I,uola-gk ~i d'iaJ ctologi~" S-1Il I'rrtoc.mit ooch~ tional' generul at _'UZ«;$'U.lui n'lIogrujic a! Rc;1n61Ii~i Iml)li(!at in 1968. in c~re S-:lU introdus ciieya.ml,TcblLti de mitologie. III ('out~tul int~e~ et,llogmliice referlto:J.l'C 111. l.lne.l(' datinl ~~. trndi\'il(ull;'ndmistic0,

Alto mteya, chllstlonarl' {'U nfel·iJl laill'ltim ~i Ulldifiil mitice aU rost ]mbIic:ue in 're\'J~teJ(' de spcCliruitate din t,wil.

. l'oT.aterinle1e culcse prin foat"e accsl. mljIOf,J:1l (pIOi.t!atc, lI[ogtDlnet

cbestiouare) atl Cost in llart,e delil).~;lt31e in s~~i me de mUh1.!EClI.isc ale mlUi!Ol'

·39

bibliote~ din jrat'lt, alt 'Ie au r-lm,wa la- IIIwegAtori ~i fIIltalc S-!l.U r!i.L;1(:it d.in eauaa distrugerllor !<1J.f~ril;e in eeto dOlllL l'it;:i.Joai ruomllule. 111 Ill'cz:caL rnauerlulele tl~es(' .onsurute fj <v'kiva imprfMfionatJ! de b()g;:~ta a, 'clIlLllrii 1)01) ltl~l ['I) romnue,

JII nltimii ,mi 1~1I fost extrilpol,., e ulIClI dill ne u e llu~ll'l'ialll ~iliipo.t vitj"i111dinillll' n'j'lIlii IW:I";!rr', I'nma,~' d pozttaae in .;oor.lil(' de rm uu"cri~' a le ltUlI'il",' hiuiiote{"{ dill (ura ::i all Inc -pu ~~ I'i' Fublic~le, no sub i"Ol'rmi lr rut fl, fit: I1UUll i I ... "PIU'''IIl'ill!c!·()th,m'.l·, UI1 IJl"{l'imm iiidLCUlJ Lica. II l~' lar-lLIritnl'. F;t·h,~.~iulllll'!'ll " urlllii.i·j~. cum 'm .~i fil"I!.'ie, de a. ,.dlloe I::. ,'ull",~t"iutil. Huu'l"llIi "I,hUe II ,g; ~a y,wict,m a t'olltinut'll~ui de di'lt , :I'~ptil .;i i.,ILerru''-'l.lri populur», 1111. l'c<lHu.il'€-a uuul si,tcIII tit uururt lRchcgilt !'Ii

UUII:lI' dill 111'(,,1 o uu l'l'IJ:'tI'f l'h;t~tlIIL(iUl.', •

','

" .. "

,

~ I

, ,

'l

I. Dl'fillil hi siSll'mll,lu i dll Illitmi. 1 de-a! tl'llilett concept d'e

ibW',;,i. 'llelabDl'arii IHH:i tnomilologii este s-istCIIl1ll ile mililn. Prhrtr-un l'.i~l{'m de ruiln!'i i:t1tcl('gcm un 11~!lIIar dfjhlit dll mifuri san de Itpeai. et'1l(li(.gi,·c 1ltwUi./Oo.re d tm'lur-i, ille remi'1ii.sce;l.je tiloitice ~i ';~lf(Jle :mflice, care s gi'il>l'S!~ in eOl'i!l.n,t[,e Ij.i interilepelli!ml:tiL t&lIHltica~i stiliatieiP-,

Intrll miturlle unei caIDunita1i etnlee sau na\io,Dllle exi~bl 0 u.Ditate org3.lli .. il de ordin Sl1iritual ear !'l.Coper-.l loate 'Il1%'cl.;ita1iJc gmi'IE:rii mitice in pltn 'xlPl'cili1ll al acl-h1itutilor eulturale,

Sis.l mul d ' mitur] in dia] uea lui includ Ins-Uel toate l"1is]lUDmril da.te hili' barilot' inchaute, liI{-rll!lmCJ'iM~01'1 ctu:iozit~tilor s]lifi1.1l1ui uman ill W.rinllta .1111 Mlli a.lnU'-tlD. ~i, t!.'ln m,iLle ,ml.mll:rlll milurilor cO'li'e-8plllllde numsrnlut LI . f nom·m pe 'ar, ince3rcit l':.l 1 - 'p]ie . Cum Ilcest uu:mi1r es i! in[init, ,t na turn J ell l1umiiiJ'lu mituriler ~i'~ fj ~i el infinilJ. One J.j) I'.i. ntii avlnd [. ,) punctul ('1 de pleeare in ceea ee este cunoseut,

t'st logill I!Il toai« ~lIilt!ri'8 s::'i-!;-i oJbi l'adi1einilo in I1xpenenja, umaflU;- 2. Binelnteles si.~ll!Dlatjzuea miL<irilor se ltlcbMl~\c in s:pirilittI,eonceP'Viet etniee sau nationai<e de~pl'e ...-iatit ~i lume, DII]' aool'dollarm- mitul'ilo.1' Ink-un sistem IX'cbute ~li corC!spulld:l SfS:tfli09. Ii:diril tu t'tu' 01' c~ofl.'l[te cl.llll~till~e stamal i,lorire (1:obilldite ae am.

:! •. :bpc 'Il' t> {,Dli31 !;II sis kmn liul d'iI: mlurri, _-In aeest m,des ~L,,{,¢ml11 de mitul'i l'eleva dill plin trei aspe .te el'tml,ial 31 continutu.hl~ lui:

- caplH,irotM de oreaj1!e miti'c.ii. a unu! p por : 9.1,titlldillile ~i "oe3i~ia ereatcare, Inilopeis:mulueditar ;

- Joml1ll dt! 112it1U'i, alC"dtuit diu arlU71I#llri (mituri geIl1l1ine, plimare, arhai 11 nl!lipizut_l') m.ituri (tiph:ate in p'rotolipUIi., 11p'Uri, 'l:uriani,e ~i eVen-- 11m] Invariant ), 1.te07n.'i'l-uri, 711iiolo!luWlaw ll'i mft()iile, Noomiliuril remit"' din contamina rl, in[]u nte ~l ealehicrl miLice surv ('ui le in e.()lui,ic. in cadrul jcmd1(!'lli o(lIUI'I1, mitul tmnsgrcsool'll dinlT-lul domenlu de activita, intor-ali ul (dill mitl}lol,rie ill l"eLigie, din, IjteJ'atul'l1 in IU' ), din lumea I>3.CTIltui intr-a pl'C1fnnuhli, nn llrhl (kmfti.~/jl"l', ei prill re-'l1l'iti~((rel prin rewclrcare de .Mr.n1Ii !J:i 1!alMI/c 1111'tiCI!!;

- SlI,'s~I'e c-nergrlice arc' ~U1mi 7nit(Jlogiri elmiC8.

apacitatea de crentie witi<'ill. estc dih~l'eIJ1:iau't de l!a un popor ta.

SILUI. Bini'; POpOO1'C care au !l][ltitl.~diJli lji voeatte mitopcicil. debordant.-t - 'azul popoarelor asiatic ~,c:ar- r(-t,,-re iI.."," 1'1'£11. ,e.17C 11m/a ,,-eehll mitur'i. Ie pI'oliE j" :J.1~'l mel' u, ~t aIt ]lOJioar,~ pr domillap cen lUl111toare ale stril."'echiulni lor fond mltle. in Iormele lui arhalC<'j san aJe mitmilQl" altar popnare, 11'11<111 ' _~l'1l0pOare mit1l.l'il !<iut o~iJjcat, ,pietrifi.catu t,.i supeI's'bi- 1iilc ~11radi~iil dominate de 0 mtlltalilallerlgiM, conformist!, anacroniell,.

)l. A!ltQfet!tMe~pnliva1cI!.Ui. poli!emloii :(l~ ]lo1i;~I~iOil. -lSi~~~uI do nll_mfl ,catc lIl}ler'W;l!Jloot.1t stm'@J 1110 4utol'eglartl pOh~lIt{I, pohnmrnCli $,il'olirjllwkf1 .. Pl'ina.utofegwe se :rMtlabil~te me"l't!u. oohilibrul d.l!l:lAmfo dintre ,."al{l1ttoil~ spi:rifua!ll ale mitllrilot cc in:tI'il tnsistem_ AutQregt'\too rcecl1ilibroo~ si_star.nu;1 in ruport cu descl)Porirea ,de nei Ienornene ~i 'ex,ptiCal."ca ]01,'; !:{U'C a.nga,jC3zit !p:u~,ia,.t, da.():l nu total" sio;tem:IIIL ReoohWl>:rarea. marehca?ii" de fllJpt, eamaternldc dabon~t i!>'tarieal sp~ittlali&l1,tii, ()on.til:i\iimtcl.t eEootiv:l n. unui mstcw de mit-uri in di;>.eo:mt~l1luita.tea lui apafeuM_ AUf!!1 sistelll:mJ de mitw'i s-ar l}uh-erl)tl, iu tot o.tiw;l. lUJtlUdosiate1fle s:m 'ifljl'(!siJItumr (It -fl~iI!ln:.

}~ii!ld uu il~b,li';al, f~h}rwl si~temu:l de tnttuti trooc' prin tot nt~tellb npooi. periondl! Iii l!Ca£1ii ist(lric:~ prtn eite tree ecouemia, euitura. ~i S11iritualttntea eOlll!lIn.it~ tii ('truee care 14 geOl,!·:.l:t • .lsl(}ricitlltea tl!llii sislrm do mitllrf. se fNna.re.i£ in ailllpl.ll1·ileconrinlll' In \'iaVlc, in ['('htl I;lU m cr;;>a,tivihltea mitfcii :rlctivc:tl'It, pc. 0 tatun'!. sau alta :1 Yil'l ii, CU 111 cste. h1fltl(mtati1 I5flU clIm il'1[JUI:n~ea7J1. In. rtndul eJ.

ttl urma IInOl" mati Iwetlim~'uh: !;celja I-is torte e. in data popoare.lur 11u:\buQie, {'atur:li~m~" ~l:b,i.ll1b:iIi de J'egim poUtie ~il'(illJ:'jCl~ 'CLC.), s!si;cmIlJ de ~it1;Wi sa adapll1'l\1.li. L1 noile cerin!c eonerete de cxi~tt'II~i'i.

Un esemplu ; in proc,e.~1!!l d!: forn:l;u'(I a ~!ltiU.llii alneriC:lllle din gru;Plll"i etalcu Il.tit dOl. diverse IntI'!! ell', in ultima !juEi. Ill' ani s-a re.u~i1;~"t seerecse till Jtu.lem. (18 mil!lri IJtopriu c:'l1'e ilu mai pilsb·l~iP~'1. l"~ziclm'-i din tnituilllgiiEc e.Lllice llbori~eni;l.ii!:l'U ale lnigl'atol:"ilul'. cI este \lI1 PM'a-l;.istllm de lleomituri M tind sa so cl'ist.aliz;cz0 intr-o /'Iitwl!lgiil l.'ontempQ.ra,i.a uoui'i, so.[lli~ica,f,;i, Pn,tt'Lck Gerst.er ~i Nicbol .. s Conrls ~" dU[I:i ee ran a scurt:1, ineursiullQ. in,)Ulirnrilc Vccllii Aruericill, ex-pull. eu lux de :unJ'i uUlIt!;! .mttW'ilc uoii Amer.icPi; "mitul'il0 t11Y~yolmrLi coloni,eli. mlMTiJe periJa.d,ei ]'CYOhl~ioll.i'tI'(·1 ale l:ar.boiului. [l[!' ill(lellcndent;:l, milJilI'ile vHstci emuln] ci)~un;" i ~turil; retI'ut;rad~ ale: sudulu i.' I~ittl~pe progresiste nle ]l}Q.!'dulll.i ; MIW) ImitYlrlualhUlulul i mltul ~.U]le.n:'lll;h·1 ~tJ·tI1i.tlflee etc. etc.

'I'rllnsn.l,it~ ~istemllluj de rnil;u.ri cune n;rc. lee in moil obi~nllit prilo cutum.c,lIu.lilni foil 'tl'a(Ii~ti! in pnrtei:neol~orate infondul glltmlrn Ili ceuservate iu dIJCIWUJ1/.IC de r)ralii!l,(c, re-Ee:ritoMo ].a, :rittU'i ~i c.ere:m,Olli:i,la Siirbilmr'i e;ruicnila.ristilll! :iall Ql)..1.zion:air., III milul"l islo.riatll :j.i istorii mitil'.:1I,tll.

.. ~. 111~r.!liilro:lCl!ioCO'iltric~i =i'~ima!Jill'Bn llroi.eici\. -Oriee. &i>i~(lJ]I dil-

r~ltu.I·1 etnl,e~ rcdil, chroot ~u 1~~l:rect, publiic. ${IU Q(ln.lt.'lJt,. o ima!li1J~re1.a'~/J IlIlHI{J!!llmC'£ a oQnc'e:ptICl mtttce <lMpl.·j!< vla.t4 ~i lnme, ,lublatlit rIc 0 ';"'f'uinc prQ!elari desI~r{l o.cti"itatoo, ,;ecial-OI1Hllral1t :t ullui pOp Of.

. ,jntlai5telUl~1 «e. mi~lU"i este iunu:lat ele rcziduf! rn!tiM. ;pro,;enite tIm suhstrat sal! {1L11t mltn!'! etcrl)gel1e: steeeuraee pI! Ile;;lmpto lim :Ildstrat SiI) cre.eMJi 'pPJ'~tll'bl~i ~fl a.ctivit~te.'L ~i.stCUll!llll, din eauza di¥ersit.lttilo; cl:H!tmdiciOl"ii, a ruixturii .'5-i uneorl chiara (:ooJ'lJzici Iuitlee care sa j"l!lJOO, ]"(·rtll~·M.I'i eare ]l()~ dll~{1 pitlii kI. plllverilf.area iilsteumlui. :mJtje (ina-jAto tho a h IUlltiamellt:l.L IJ lIutlJlogie) in pSl)miosi,s,!qml.l "au i,!/ras,isll)lne elf) miluri a 1m Ion ge 'if t'olllpetitivl,l im.r el,,_

S leeti:!.. lUitul'ilor, i Iltr-un sbt['1U I:nritnl' ste ~iat'lr(lla. ,'i; (wlooll"fJa. 8!!O'lilrJ.l~cft(J'ea_ ~i l'e!tlJ.rati'l.'~lat~a!ni.lI:e <later!!>,!' 'OD~t":ntci: .ctni.ce. in dcpl:i~ ~u.!;at~ c~e.te;t¥IJ Ill,! ~ ~(l~IU~llor 01 .cuHul'a,le.. Sd!lCI'111 InJ~Llr.llor pOllote. fi i.m;i1, !11 aJ"~liiclaln, 'tllatltlt1nala~l dfl~berattl [n opera oamewlor de ~I:.iJut4,

ill Ileelt ca~ $6 il!ilLol'e~tIl invesLigatiiJor ,~i claib1onlrilol' tcorctice stl;1l tl!mJl,liC0 a.le mnului de ~tiintotl, Clll'[l ];lillie de eele IDtli muIte od a{!ce.ntul 'pI)

42

'1}(jtI!Z8-, (1,,, ruCI'U .!iau teorti Desust'i'D1i1tle de l'Iocrnm~tel pe e..'lIUXttvnganre iI paren Ii ~tun t;iIil1e.

Uni tatea, CO(!I'~JJtll , orSawc ita bL>a. IifI Tala bflHatca. 11 nu] sil'<tem ,dc miturt :ies in Cl'identl In preeesu] de. trecere .11,(1 lp. slimctunJ, [ui &plU"ent nel'leJinitil mitoiogic 10. ~rr'llCf1trultii tlTlllm1·'olof/iciiC(Jl'fqiieUi.

5. Ilnl(·,l.~~ijl 51SICJliie nl cillomilolo!fid. - Fun(!(I,:m.('iIl.I;i.m{l 0 mi:toloril1 l'1',licii, mih,u'iIe capl'l tit un "l1rad" fti!ilt~lln'e 4.,. VI' m ~ SJ.lUDom,clt u.l.lia prim lncorpornrsn I'll i iIltr·o miMIf){flc I r~liea i~i :re]&:I oportnnlta t'ea. \l'i apli. cabllita tl'lI in istOl'ia I.\tlllo~tillteior ~i '1-aloriAol' ecmunitar-etnioe, ,(}aiacLN'ul sin mie 'U\l'lIfcll;.ii call1prt.'Ilf'D.silln~fi ~i :fQ~mtil9.;ru. flla1ogt.d IflHi'O 'mi:',~ lq{JI'U;; imp!' tllil'UM il:iferite, stl1bilo~te alJ.f!ihrul al(l"'at;t7. <'I~ ;yistcmulid ile 1II1t'llI'1 jll'i'I Tcgl@II€J!lill'i ,ill: iiI' homantllNc.

Sistenrul de l.lt:nQJnitul'i face pm' to iDlcgI':lllI1ta, di.n .tislem1!llle cutu~lIe; doli'lf. 11" 1;(JiJi/'fi. iSionc(! a11t1ui'~ fhl1:i. Pantru a, mtelrgc in ell ,con.!1taeonp. aurul, slruet'll.ra, ol'iginalil.at~a ~i,fUl1(:tiUll(\a cidltl_ralli. a. lllilUi Sc,i,!.itcm. de. rll1Owitll,l"i se impntli! ell neCI!s.irll.te c1l.lilo~terca cutllmcl'OI'1 da'ti:n:ilo:r ~~ tl'~diliilQr Is,torice glolmle ale ctnlei lUll te in eo,nsidl!I'at,ir,ea ~i a,mivGllllIli g~lHlnl de spocritllalit.ate in raport ell. cdcJaloo activiUiti sonial-cuH;o:ralc.

_D'I'OLOGU

1. l[itolol,ia,'Lihl~ii 1I milUJrilo[ i :;i.'rem elui ille mirnri. - 0 1 de al ps.LTUloo. C01I(lepb de ba.m 11Jl elabota,rea, unci etuomJt:.ologii, ste eel de mij(Jlo!}j,o.

'fermooulul, m:itoll)g:i~ ii Il.,co.rdi.m daM. :ln~eles:m.i! 1) dB ~tii7~Jii a mitJtrihlr £n !l'CJl.IlI·a!~ elIre l!"efloot:t capaciea.tellJ, dh'e~'sifieltrllor etni.o.e de c:rea.~e d:i1uzli!.l'e ~i 1'01'0 ire a. mibu:rilor ill via~a. spirttu,<\la' 'ti 2) de ,1'iitJtii II ~Zf!!t~ Bistum fk m.~'ur~ etnioe salt '~ttJ(on,al!!. clltet'elloota I) Mlumitll, cone p\;i.e miticlt, un panteon l1i 0 literattua mltica ora,Ui, di tinet-iL p_l'in cara.ctet,ele ei as cn~iale..

fitii1lJC. miwMlor 'ill OIJ1fl1r-aZ fI. fnst COm.batll~, ,infirw.a,t3, neg:ata, IIPOOtru. oo.se considlera. cit Iile!lpr,e m~t se poat IIpn.n.e once", se "poa.te "pa.hlvrlbgi" lJ:ooontWlit, Pl!llliro oiL nll ,existi un lIaevira~ mi~ltl11,( l3i, cr.. "en~u~ vIIoL!!dui nUl'eEiLIOCt4:l, ui'mic y,eridie tc., I! 00. A,ceste obiee'~'ii pot fj fitcU!te §l altor lS,tlin~e aoeial-l tor ice : esOOIDci], a ioLagiei, e'tic.ii ete. $tiinta. mitarilnr a denmit 0 discipJiini\ lit.i.in~ilicii noult, ear st'lldia.:rA

_ geneza. stT1!tet1ill:'a. itmc1>iWlea. 'Ii S:8mnifieapa. lstO\rlco-6ulwJiala. a; sistemelor de mitu;ri ]a, to.FIlte popoai~'cle hl'miL Prin vlllollll'ca pe cere 0 Mardi!. mitu.lu:i; ij.t:iinta.llIIittu,ilor doosebe."lte 1n:~lol'i'i!1ia de "elifJW! l'Si implicit de cele.. laUe forme de, a:etivita.tt;! spkituWil. cO'IlI"iugcn~B prcoclIJ.pk[lo:r ai.

. Mitologia so deoseb'e.}te de:re1igie, penl;l11 cl} iBtori(lOlt~j:.n (I 3nt:icipoor7Ji.

lI}l pentrn eli. ptegi,t~te pe llng1t aiPIU'~tiia" religiei !ji 'apMi\!ia: altor forme de cmlturl (filozofiru elJi(l3;, a.rm,. ~tii:n~). :FiI,lA de r· lime ea, ri'i.mue I. crea.~ie aIlollim.li.· nn e dooil; part;ia:l reglewwtata u r.£ru1l,tiv j iu.~titu~ionaJj7.rurea. ei e ope,ro:, UDO'f e;!>"Pel'ien~o mjbic.Q s(lc,u.1are i pro,movoo.m politeisml1l ~I 0llte o actLVlwte pbunH1 uneeri con.tradictorJe 'in sille. P'ellli:m inlnlirea dOO3ChiriloI', a.malclLliIlit lID m.ba!! COm:pm.filrtiy de tlitS;1J.'tl'll'i esen~ia.le i(vezi fiabe.luI aJatn:r&t),.

Unii mtoriQi ai religioz;ttlii~ji an consid&'at ll1i tologia 00 un p'reambl~l at reli!!'iei, ea. 0 pre-rel~te ia;r preserip1;liile m,itolo"'ioe (rituale; cerem.o,niaJe, festivel ca. 0' pre-dogil1!Itiei!. De.ci mitologio. PI' edit ~i pregit~l;e a)lari~, iSOOll'icli.,_ a. religje,!, 00>1"0 (l OP'81'3, unor l'ef'orm:a,tor:i., Oil prll!lcipii beoretiee l1i metodologiee de moedint;I formula;te in dograe,

Al~t istorici au eOlllSid.erat mi o[oaia, ea 0 pToto-,rtfJ"igi(J iM mittl.l ca. I) norma de o,mtluita etico-j'uriaicii. Ac~ta, este sisua1ia. mi~log~iloJ' ,ue aP l~enotei.'t 00I0 roo, treeerea. de la. polliteism IIa Illono,tc.ism.

~i in line, al~ii au cQlllIid'era.t m.ioologia CIIl> 0 !'orm1J, ali:en.ata ded::u.ta a. "eltgiei, mp:ra.vill,t;utnd ill pop,or aJ.!l;tm'.i. de religi.e. All. illterpret,a,I;.O 00i 0 ett:p~fua#f: ,abera,.tti rli(lOm'ooe lil.at08itDl'i., ordlnes Uraa.saa a. logie.ii. htcrlU'ilor.

Fa.ptgj ci 'in corpw nne! reliigi.i su.pra.vie'~ie< 0 urnJIl ,d~ miloZoqie 1ilnoori nellra.nsl'iguratllllLu insoo..ro'DIl. cD. bermenii S6 eonflIDdli. &\u Ol\ m.ito-

10m e 0 formli d!OOlI.wUi 1'1 religii.\i .. Oi tlimlpotrtrvi'li, ~'1. l'eligj!,l1~ S~ put.l1t debamsa au liotul do rczUluw:i1e m.it.plog!ei, ell C:Il>ron"!e~UI~~e .. U a. miooiogiei pe laare o roorooa.z:lL., ,d~i (I omlbMe iOl'mal

:rlJbel toml'l!""'U" Illtre IlLlI!!I(lglo J;l .,,1101 e ..... n,do:<r'<l e es "r;f1al.

pl'nllU la + ; I!mIll~Il"U!.' ii; "b~"';I" -)

'~R.;\C1'E RE RELlGIE
1 ul.oticl'ln I~ 0 +
2' SI1Q" tnD~1I0,I,e -+
3 DO!lIDll.tlm re (I +
d 1Ils1JtI.IUC)il.~lIlO."" + +
:I EXJ*"Im,w, ml'll~ii 0 +
16 Afollotl!lam +
7 poli'!e!sm + 0
8, Ho:notel$m (I 0
tl Rcl'Ofml\\or +
~Q MIiUIe. + + M1!J::Prn. cJlrl!!ia, lIU be rro:pu:nQUl &l1. ~lIS~sC:'imJ pe.ntnl Gii m. Il~Q ee nrl1lcaq~'t n~ Ilbo.l'ililm 1l!(lIla.~bi P!JZl~le: ~el!iclt ~ tlooru"OO pon1)ru. net MIlbcle il:i 01- l}line~mt; eLnolO"'tM l:l Oecl :;i1,cfgic~

. , • 1.:!ldiul l·ela1d.ei ~tologie - fo!cl(wi-tioo, 5.11 al <!!oiloo. fina, trebuie prl~t diu penpootiva, 10 Cl'?- lP~deDtl'j lor' etnolngiue . .r~ '('ste iliscipti.ne, I) ling;li I'll -Ie fM ~lUle diu 114l1.tliUUl c()mpl ~ !Ii sufi ticat do ili8aiplin(J ,I!fno!ogwr. 111 l'ec'nl\S1{'tera.rea, lor t l'eti lit; Iwtologia :oi fololorislJca slut iuterdr:pemlC'nl:e sub incideu,a. conJ"lutur.l(i In,r i1!t/1Td~ipli1.l'a7'.

Utll)C"t'~. l'I!Ia.~ia mitologie ~ ioldl1'1'isLi\!u, jo; d[sominl.\lt?..r~ In to aU· tea. sul.wel.f1~,[j clLti le i1up,licii t~mn1i(m mi~logie1i.. oillSwn.nalta de g UUI'U folclo1'lC!f:, 1m toa~e ~¢~$LQ ca~url nu .tJoa-te '£1 '~orlJa. II e 1tn iQlc107' 'm1't1c global, cum {Ie aUie] CXIStli til ]·rollt..'l.t ! el conventIonal, lie Itll jQMo1' miti(J C()11I~ :p~"-!'imljfl'!Il! pe ,discjIPIiIll~ ~i c;o:m;ie~nuat [lI'O'fe.slonllU i(illltt.ollornIc, pnstoral, ngrJcol, abmell tar , medical, JIl1'1die etc.),

2. Foleloru1rcligi011. -In a,tI~Jtl,l:i]nl lni folcloml :ruw,[1neS'G a, fo~t s.~dil').t ,deli e poz.i~ia rcligicl de ;r.heoc~or F. torn 1, in COlnl)!l1"8J~i en 1 e!igiozJm1:ea,antc~~,Il<$LIn.'t ~ pOp~L'"Dl1!lll·om;tn .. D!!~ ac~. t;'L pc:rspootiv;'l, couside:n1. f?IClol'111 reJjglo~ )og11llldll, SI Deem a l'edlllfl'l J'ligioo~e" :l.la aCI!.'l.sflt ace p- 1,1 iol~lon_l1 r m:ln~$O r~nee lI. "un lrIo,gnt mal'el'jal eu cUPI'~U$ telligio" dar. ma~ l'ef]eetiL p~'aJ!cl [jl lin aU; ~n.terull 'dtferit car cupl'inde in ell numIll 11oane.cr-ijtin "; Me.la. l'1;- i lelomlonmmina.t d 'I'eli i "4" Tihl'oc1or Featore j~~iI. ti~Z!l. comonn cru:c-i. temel,. ~blcforulni religio$ si~t _!1QgrIlI'141 .propl'u,:%l.S .<".lDISOOt'ul ~'og~elol'.' cre~tlne) I}i $us~ine eli. a~"!II{II:!'I' p'I"U ,crea:~l1 artl!iLICe d~ ordlJl tlolog'e a unor a.~poote nJ· r Jj. g:rolH~ltu! !l uner procese. de suhlrmar u a tri1.sltnrilor d"llo-roogioll'&e eaoo

s~t1~"aHI: In ~_ub:stanta hll !o~CLOl'ul. religios se d.iferent;ill>z<i. etrue die p.9iho~g~1J '!!<*'Dtullill dlt})ll a:fcctlvlUJ,t.e ~I tmnper9Jnent s. l'acra.:frn,zint'! un elm.t din "!., olse I~i'~ ";, Theodol' !ooiJ:)~~ dei'l.uM c.ii> "fiooare :na.\,inne colol'~~.ll. III 1l1o~1 diJel'lt folclo:rnl ~u:r.eli 103, pl?int1:1l e1!. "ar~ U1'l sens !Lllogicii [h1ll1 eare llpsll~te cruorlaJ:te" '.

tn f1CI!'a.'lut pel' p {;ivA jolclorul. :religiol1' III ret;.iall t ,Un C!'!e3, ee It circ~1n. sl:l~ ~(~a. Yec:bh~J!ui er~~tij:ni m pl"imitiv apoi a Cl'el;i:tinismului ofi~ laI.a} bl mm nee o,tll13te !itt ma,i tit·zitl:a. ereziei hog-omilie ", cees. ee S-3. Impo prlD onvergent.i1:.

,. :Uerglind p'lL!nu~1 . hit .... a:rtoja;n ~, Th .. Fooiom ,combat bo"omlli 'Mill ~ - pc l101.ltID toorliici!. ei de L'b l'ie a. ortodo:rlmuln.i mvocfnd ill spi:rijir:m a :~m@tl'l!ii lui UtIiI' turn, a;po.crifi\, neooumeni~i. ~ oononiOO: in necasUi. ll!'LVllltii. wrru1: ,muJtc cl'editnto, pe care gn llOOUlloootor (; : ,) Ie p~ta ocoli. bogomilie ( ••• h si:Dt a§a=DJilmitel.e theQ;log~wncne, adicli !Jretht'te 1l6priml'l() ojl:&id a~ Msurica"dar (lamise ca ~U'Co1It1'a.lleuilllll dogm:ru e.x:prll8(l"~ •. omb.o;,te !L]?:oi ~ez:l origin.ii folelornhd l'·Cligi.oli (It'~tjn ell> pu~tli,tor, de IImltologll, p.lgnilli", conform c./(re:ia fo]cJorulraligio!l n.!i' it lI,un ~UO~e:tl '1'!'l.MlIl. g?a~f-;sinc:r'e!riSInll.iJlt~'e (lr~in~e1e antecrc,.tiiue l;i cele ere.'j me : Or'l~l~ 1000,xtlun~ 11>1 e,rplicajua. nutiCll. antoorel!,tinit 'in, corpuZ folcloru lUI reli"'io ..

. _. ·ema.r:ei;nd qa este vorba. nlllIDai de 0 -~pZicg#(I mi~ie~cre~tina lipi!Cificili .POPOtIlJllll l'oolful 'j deci in Ultimll. in ·talllf~ 00 folcloml I'eligios, ro:m..lon reflcctA ,CIUlO(£.,tt!I'8 11:lit:ica c.re,tinii pI'oprie IHilei mitoZogii cre:.,ti11,fj1>

Th, Fooioru interpreteazi CUllO&~t.Ci"Qa. miticii. din perspeoti\"iii teoriei cunoa'$!ierii formulate de Luoia,DBlaga n. Be but cnnoru;terii mitie 011 e reda,t prl.n idei, oi pdn limagf,ri (i';coatl6), adieii prill f1l{!hipilEri ,!Ii bdimpliiri

"~'",l!olice, prill sem.n:lificll;l'iI.ll'i ~iIDL:ni:fica.yu .. $i ~n; CclCl ,dip. lIr~lt, _ C~Jloo 'rme ell. .1storic~te! de l;a. Slue, iiPOJlo~1 a. gmdL1l; ~!tio ~~.tiinei)tell ~:\ w: fulaloml mj,tic nu Do ,IZYOrit dli'n __ oun0D; terM, nlltici. ~p~mu~~1 !ll DIlDlilli dllrttJ:-o mi ologie er~tim'; 1;3, lit i:P~ei0.: eal;PZwalw. milr~IC~ e In.

ultima wsta-n1<it ,0' erea.l'iG po p!aiDll! eultulll.l mIlJ.Dre" JlI,. ,.

Tm-moniii in car iii !'ost pnsit. 'lIi 1'IlZol a.tiI. pl"'obillmo. ~Qlelombll tellgios oohimb5, lll~cl~l oIru;fu a.t l\CeS~iDen de folc~, eonsillel'lltt l,>ini,. b, i.Iltepl'eWilc mell.¥ona. e C3 0 modalitat:e YQIPula.l{\ de a ta~CL pr~ eipiiIe rcligiei, indifarent d'll swsa Iee religlo~slL iiOlelOl'w l'~gtQS _~e 'Ih :Fond to'l; un fcl de towIor tllitic I}~,e ema.d dintr- concept-Ie l'~gIOO&-'t dis:t.iD.cttl, dle!!pre etructura. ~i dezv~1IM~ un i. ,riziJ:!.ni :nitiCC, . a unot divini1;ii.~i.Iirj_ .i:nsllituyU cwoeulturnle, ~l codiflca:roo. [nOOlli]nhll dFa:mel UmaJll0

e:z..-priml'l;!ii\ pc pln,rdooal. . _

. A.st:'fru eocM]!!ublii, Ini'tologm 1:Gma.n1l. d.e.gs . .jlli, din RIstlmlul ~ii dill mimi

un pa»tetm, 0 «rlf?lui ~nr:tic'a ~i 0 e~p81'illlijir e:Piritua~(t Diu pflmteon fall

:plUta doua. cl'\itegorii de di'i'initl'Lt;~: " ..' .

~ dWinitll1i 11,omiutau"ttl !I'" d'elW'I1Il<11W-1l flz1onomio, ciU"MOOroioglc

~i .func1iio1;l~ '. w , .' ." -' . .'

_ dW~nttiijl Glwn~n!l"~ tieamrmma1-6 fizlOfiomlo, CMooterolog]c ljil

fIl1OO'P.orui1•

illtimete soi1ll1'i de divinit;ll!;~i : 1) s-au ru.'tsaut hibrlde fAd, PG1'8onali=

lalea. 1niticitj 2) Iii-au pierdllt ml;re tim.p personalitatea mittlli'i; j 8) 11,11 foilt QCulta.te de comunim.too care le-lll gellernt (dtn motive de ilom-.rvare); saUl 4) , n fost fMwi:wala pentro. te-r,09.-roo.· mitten. pe C8l1'o aU e.s:eroita..Ir-Oa.~lLpra. comttniti~ii care le-:II. atl0pitat.

Ma.jo:r.i.m,tea!W~lior. div:inifi,i;~i. a??nime ,~i n~ifer~iB\<~e pl'lllVin itiin imptl.olru1i; 'con~m~~J.1p Ca,lChICFl DlI~I)j~(il'1d:eosebllih~ IJ)r~ d~(]i!Wlogic), in Ilimpul ~a~l(ll popOareJ.Qr ~'I&tlce in E1l;Il'!pa.. ~I 11lll_Plill1t in, tArDe romiline. Alj3 S0 &.00 ei!: ,!lfIlJil!ie din ac~ste dhflWb\tl p~e,zIllU.! IlUlb mpo'tt Cll]tura.l, l"ara~elism6 mftt.ee ~~ Clo.ntr~m pe Cel'ctrt:q.tO:fl., d~) escvieFltiero De!,tingherite 1na{lIl-!la.\ii comwlli)la.te etnoC\1~tw:al~, ea. ~i lin oo.I:llULnitl.~i aultuml mtxte, Oil toati, cxpre8:l3i 101' anonlmti. !j:l Ilcd:iiferC'll~u."ta" aJ.dtui se mitrul disc.oratiei mtl'Ulllitoiog~ti. eare aW&~ &Ioucolilltiesb'i.lI:pa.rteII.en~, lor la 0 COlllunitate emi~ (i,i rolull.o1' cultural Ja, aWt eomlUUtate etnlei1,

M.iliQ1ogia l'omlioo presqlun-, !:Iltlinte de to!l'~ CI:~noa.~terea: etll;€F tmllU3ttlu.i iii m\it-op,e1o, vitaUtuwfl ei 'WiDri<ItG, ear~. n l~primi\ '!laW' SPWI)

uniae ;!!i 0 f.'W l.'eprezenJati'l"Ji in olWernw rmIwll IUlllvCll'~Ie. .

Orice mitolQgi.e etmci1'l dooi inclusiv Ili rei-tologia fQ!m\;mili, treee ;)ll'm doua JOM ulQri:aa (Ie OU'toa~twtl ~i ,dlao~:ail'e. lIrintr~o ,fuil:.'L mit{1qM/~(Ja ,(me orgs.1l.i:w~e tenia.t.illll. ~i deseriero a 1lllJ,t<!.1ilhlelor unru mal:em Cle m.~ttu·'Io eomu .. nik!r-etn,l{ce) ~i p1'intr-p fa.:di.ll'lJifo~ogic~ {de ~II.chel!t\l'~ intr·o IIiP~"I, ~~l":lentar-llitera,nt llW,m,;rli, Ql eOllfellt.i\., lZ'I"onti\ dl:ntr·uIIl!Jstun do mlt\U'1 ,etl?-tce), prQZeUJta~ ~,nn,l!i)gic- ~i oompal'atj;v~istol'jo, (Ill a.l~ mi.tologii etmce wmi1a.re. F»,.7..a. a. dona. so inobeie in 'bIhZj1. unlit ipoteze de I1lterpEetro'e, a un.or (lUJIlJ,lIm"i worc1!iioe IIi ~ic~ proprii orlciU'ei ela,bomi ~ 'ineifio0. .

Mit.ogrMiil au fost intJ:eprinse,;n oo~aJ in &nttcbitn.te_ de wOW/taj• IJl ~ilqrali, iar mi'roklgiile de ~me.uiii .. d ~,~~ .. in eVUl medil1,. ~er~oa.da. moderni ~ii eOD.t!mlPQr~D1i.. :M:ltogra.lli ,de4lCflU sls,temille dtl, dMiliU ~. .radi~ii tpice ~<ia oam acegw.Yi~Vui.eso sii.nsu;praYie:tu:i~ in 8il1perst;l~iileJ oceodin~e1e., QutllroeLe ,i trildiflill:e moluiio in ealeuda.nl.l:a(ltL;nta~i1Cll'l'op~aro, in (lDl1lmMtioa. eomunita.r-etniclL, in liter@tura ora~ IJ1 a.rtru.e pOjpula.te.

llito1?gii 11l'~~ ~:i 0Xll,lieiL. epistem~~tiCf" Jl:i probl~ti~~a,. &ilIt~ mxJ.htl de mlgl care emerg IIlI::l'~o ml'tologll\ M.c:!nd aniJ10gu lj.1 .lpoteze reicrito;n"o 1;1. d~apgl'iI"i, eom!l?aT$,~p. iPru:tllql!l~e ~~ ;s~i~c~fon. 'I:n~!'u:' ]p1!1lti!ld l0. St:al~l illWri!!l\. roh'll ej'tloetur, ehl9/IQt'etic ~i et~ioarh:ltic IU S)pll'1tni

,e1~l,~'Ui ]n,{tWll-l Ui1Ill i p~or. . '

1m acC3.<S~'L ampUi f!I!1'speeti,:v~ pistcm.ologfoo mim:logul a,bord~ im.plicit ~i explicit rclal(iiile diI!li)l'(I rnitologie !it ,metM.i:de..a, ettcli., rultct;ICa. ~i 3. xiologic,

3. (,''l-onoI09i::l Ill,iliui:'l. - 0 mltologie ~tiil1t+mcl:i. fi:l~ Q ?~01I~loqi~ miUelf ,un 0 de MlleeJlllt, .. ~ po~be pleda p~tllll 0 eronologtc ID1tic3. f:'tn'i, a, risco, sit se eNa~'il;m Ilil Jiml'te1e fa.lltezuu cr,eat,oo.te' Fihi. a. div*g:a. 1i1j1b pretextul pm1Qiliw"rii a,legol'iilor. m.etaii[l!Irw.lllr~i simboluti1(llr"

, Grolllol,ogia. mit;ieit .roolam{~ 0 sil\,crw'l't eolldi'\li$ :(llilltru 1\ fi rcla.tiv val.abilii; ca., 'liiatw.'iaJele Ia. eare tie: l'llIerim : 1J1ituri, l1n81lnn:16 "liUee, 1J(l1'8G' 1):11;6 m,f:tice,. iw!itltjiim,itii11l coo. s§. posooe pU?lele ~1~ :r.ept!ri.st'or':c~ in Jlab1:l~ la'jiia. !}i a]lood.{l'tloa. lor. hi, acest eM, el'OnoJOgl(l. 'I'Illticil !H),1r OOi:llrl:lna droit 1lI aproximare a in~]ll'e:ti'(dIOl: '~e bi~':bem~ic, 0 '~Il;~pozil~e,. ciae"i, lin (I, 1;:ransfigmaIIl; mltica, a. une:llstorll ~"C!l'oll!lce pOO,hiil{:l sallpI'o~ii.b]le ¥ Qronoiogm mitioo. s-ar colll1,'undl) ~tu.nCi em oarr)1lo1QoilJ proba1lila~II' de, ce !lU, pr(Jb.abilisticii a, unei realititti ~oonte, iJlcerte sau fa,ntasm.agorlCo.

- Aspec'tG *,}e crOllot(Jg:ie.j. 7wilwe mi Ie 0fern studjul ':sto.rual.,istOl'!o. 3>1 fatzl)1or mil;ologiei romine, prlu iOlltltd de SIl,p!!fstiC;il ~i 'C1"ea1J(1.~e f!utlce" prtn relieoo.l,e, !ii Ie:m.inisclmtocle D)itiae.

o m·oill:ologicm,itioo. sub r~porelielDlliti(l : 1) 11" c!clnllli v:ietii (lilB<9texe, .I1Ullti, mu.I!Ci.~ moarte)' 2) a, catendarului sii'l'b!Lto1'ilor de peste all {&h:~

~ bil.;o.vile consacl'~tG: ei:rnciegila;,. pkcsi:miilQr!ji cineizooimei) i, 3) 1\ dati· nUor (botHiliee, Qrnitolo.gice,descintece); 4) flo llradi.pilQ1" 'Pop'lllra;l,'e 'Illtreprinde Simeon FL Mariau, ]PI! en:re 1111 I) P0"J.tB ignora. mei (l ,eeree~e mitologlcli>, en 0' smgrn.1'teO][llIi~ie!., 00 361mSti,CIODOlogill tema.:ticll. sa, fIe raoorMt;.\ la eeroGt,l:tile care all adul1gM; not as]p!lQte 11.1 ,e1mrn.eI!lte Ia con. {tiD.lltW ei.

1\1t.\\ ero.nm:og1c mi]ica III rneniplllit-o I. A., OH,ndrea.15, PG.rnfnda:~Ja, sratMlwa ~J"o.xi'm.at1iva a lui G. D. 8ct'a.ba. rderito9il'ela. eele 53 de I;W' bftoori supexst:itioasei', J[,.A. Crt.ndl·ooa.jill.nge sit ti'oociL 'ill. revist."i. ,IS'I ae 3iJrl!i'ifuriswpl1J'8~i#ollJJe, c.la<!ifieimlu-le .iIl 26 d0 eate,,"'Ori.i telt'la.·tiee, hi, 'IlaI'O '11111 a. adit'llgM st1n'beldtl '1II(jI'~i1urde pe.ste fill ~i stmbet'elil 1)j:o~flor (C'!lm6

unoori sa confutLdi.eu ~tmbetele. mOl'tdiol'),. .

01 crono]ogizare mill ll'l'eeisit de ordm c·aJe:n(l3.;f'isbic a inla'ep.rms~o Petru. Cllil'.am~n 18, in lcgit'll,rli. ell ,aicZ1/,Z .5laf~iUQrilol' de iarm; : 1Jrii..eJ.IJJUU, Antill NOll §i Epifn;wa., c;m~ ll9 rcl.ewt, citeva. pUlllcte de repel' tempornle, n"'md s1irlil!.tprile cr~.t:in{j aU prelnat, w:rlfi.ea,t ~i eQuilin.na.t ealemlarul sit!"" biU:orilor eielulni :pugin. greeo-rl!lma 11, dominii.,mt i.n Da.da. !I'O,manA ptm, intermedin.!. lcginnilor, col(milOl' ~,vctel'ani1ol' .. S1rlYltoli'ij·e d,e iru.'m't ale ei~t!lu.iC1:e~tin unec~'i, ~rulul, ll1itio .u!-touto:rn. a'lJl?OP:oare1pr din E~.?P~ O"flentiaJi, eu eonmmlIl!l'il'U ~l parnlltlisnlll!le. trudrpi]or ,~l superst11-~i1l)r metlitef&til'l~lille ce au ll,rooedaL el'~tinismul

Totuiji Petru ~m3;llj baordinil cereetil:r,ile aro.l!fikiU'ei mitfcii susYinect!. "nn pootc Ii Yorba. dec m'otlol,ogiz31'e }l[,eoisil {, , ,J a,prodiuslil folelodee, aw: c1e ccle Ul~i m.ulte 01'i :nio:i oJiliar de UDa. a]lI'o~ma,ti.'I"a" .1'. 'nooe in revist{!. consideratwe a~U'Pr& ZimiM. 11,i'aanm'6 de p!l;straro ill bl.C!IDGriallllci a()lootivi~~i pl'im¥tiv~ (5 ]l'lrul In. G geJllleta~ii, m:trft. UJO - :aOO ruti)

411

a un~r ~Pt(l.~~ tilai;e..in p'I'oUulle !l!Il~l~rlee, d'lftpl il'M,e~imp i~~ell rl!!Jill-ru'larm, I}! dlS.I?tl.'!'I~m • .Degt'ada;fea. ~(lon~~ sn adaytl!'t'~ ~ 7ea,daptar<ltlLl(ll' malt!) in~pli1r! ~I &01, l;l, ail,t i;Pll:t.IU ~~ t1mp IV, A~a, Coa, in fona. cro.Dol(}~~

V'CIllW;(!lltclol1 p~()tI£Ilete (illt[,0 :2f)O~i 150 de am) tiu :ma;i (lfea$ lID IW.ttM'CS dooseblt, jpwtl'U..eA .. illli databile peallo' (J(i,i. "Dtntr@ 0I"~ti[hli ]populare sint Imeleea,re tr,e~l!iI..e.,,, ~.CMt88~U t{}tu.l ,de la, QI'.ice1lrobii ilf1 crO'lwlo. Oiza. Te. a, lor ~ll i!':~verum~t~,?r doopre OOJ.·C ~atra;tea~. I'lltre a.e~tea. illtat. (, .. j productml.lI gmu~\1!I ~.r.ie i( .. ··h cele tlt[l~rulul epl,,!, l)asillrue, $'1l:j)a,veIe {', , .h 1eg:e:~d~1'! eu fond ~!\cnlQI'l .-:- ~ ~poola[~~e !?'tlolo.gice ( , , ,j, 1l1:Qv'Cl'bcl~ lihlmlioriLe ( •..• ), emt®rue (l'OOlta'tivll1e) dat.inilor, cum siut coID:lio:cle" 211,

" . TitnJ?ul ill balad!l' PGpaJ:aril,cste en toW 1<€C:U/ndW', «mil nu apart! .m:u::-lod:ata l~ k~t:"'llepjl1 111. l·!)IrH1;~. Po:p~'ill1'QruAn (Wi ccleslave) •. ,malllif·e.st:l' tI1!CQ]!J tundtllia dB a actuah$r:a.p~!U0 pc1il:oonte il:rtr"';QIl tlioo.ut illil.u-. }Jil'ID~ ~pe d~ n]tAPa.rt~, .aUoori, t8'ltai7*1~ lie (l.arMiZ4 jntim:pUil:i l'~ti\1' recent! "1n,,,:cea~,M, IrmvtnV- l"e~ ~a;man mergo lie mmele lU1 Van G IllIleJ)P, e are afil'lml Be elt lCfJe!iU,l~le f9;t'r.l1'Ice 1~IIM1.n:m!SD 8au (rtth!N83C Jl1p~e!8 PIj: oore is reZateazii. PQ'~ti<:: :rend~nt{l, cte~liua1izm'o Iji. ~en"dm(1a. iii.'! ol.'hai. za.J:e, ("(I. p~!,dnse aJ]itl1!et!c~ aIle a.!ll'l)Pt:i;r.IJ, "consti.tl.]'ie.!!(l [pellum Petru:

Ca.r:'IIln~m] I~ornl eel mar lmpoxta;n:t'a. to't :fclnl {Ie mIIlCi"011118mpH~. Rernaz'oo:. ,1I:111101'tal!lta oa'laile1Qt il1;~parr.l~~ :peJ]trn ~onologia. baJafi·E!li nopulare. OOlillbate ~QZO~r6a d?:U'~ffl!rat"il8tOI'!Ca a baladm popnlaJ'e, pledfu:li:l :ptm:tru 'Valoars(] a. pll'tl!olcg:w.1Ji ~l .eslttit" ..

_ ~o:tilll1le "'}i61lM~imtl'~teZ6 1Ul"18tD~fit! ingrew!l,w, 111m e:t'1):n1)logi~ea. ba1fu'lCll?O]IuJmoe. ,Relevil., .w, op'era. 1ll_1 N . .IOl'ga, .n10duI oum a, mOOll'rei\a,t e.rollOlogJ;Il}. baI~<1!et .popm_~ ~! ~nstUle ei H1!9'UJ'a Itronr/tQgi1{g;r(!. rcla"tJii

!\I(!~a pc ct~ZUI'i tlJH C6. '

'. .~,e.tru '~ma:n BellO demo~stra~io ~ce1e.ntJt in PI'ivmW, crom.okJ.. gtwu, mteil!ll:pLitie~d ~tl ctntecllt lu~ Mar~oIJPa,a, Ee: spdjirul: pe erowcile !I.olone,. uerameae ~ rom:lne, pentru. a.M.sa la op:);l1te.,.elem,entele 'f1tlll;t.'i.s. tl(}e" !jl "ai~osfera de .miraeuloo("fi st<l>bili p.rm eroiide ibaJ:adi'i, (.castes., tmeead 111 {lO~m.eD.tu.I. aXJlloo.i~jeiJ iilut(JJlltioitatea i&to~iclfi a, ev,g.niw ment:nluJ '~i det~m1na:rea. timpu:lw~i loou]ui I!l!qIedi'«i.ei. tIlrce§'ti.

.'. .PclObICIlII!1 (}I'OD.ologi~ril 3Jproximatill!l! fi. u.nOl' m,i~t~~ san per8{ma,j1l mlhce ne'll'apreooupa ~ !ID. paa-te;ll a.dona,consacra1a .~.eie1enim~

Mlli DJ;,IlItas'tie !if. m1.Mculos in mi.tu[ istoric" ~S, "b

tn ,exP1UliU'rub sa Petru Ca:l'attlilln considen.'t ba1ll:da luj iJf~sPaia ml'lJt. m:u voohe decit soooiul al.XV-Eoo" eindB~ m~cli. inV1J.'zia. l.urci\. Tw:cii invadato:ri ~i pa;.'ia 116 ~Uh8f,j1ul8 altor perlJtmajlJ' lIlai vecki ~l" bnladei,. de a~eea. b.aiada. pl'!lre a, .~e l"'uferi. moo ti.m~ .i:oM'te j:ndep~'ffi,t liIi m, 'iUi. s]p.a'idu d('lla (l3Ipa.tgj Iumn. Elem.enteJe foloJ.m'~ce care alclilOOtese a.tmosfin'a baJatlei. sint dool ihfi'terloo,re, dnd prob:lIi'bilbalada a.v'~a, form:lt de legl1ndl£. D G 'ce iel die legllllda. I!l>tev,or~a.'~ III ew.~'ele.ge ,cil. nu. de una. iSCC>rtOO;, or il.!l 1!lmt, care a:\"oo, mww conlimgellt,e Cll! .lIM1nu~ 'Ini:tio IIi paa.tG c.biair cu,

'miruL ..

N oi propunem. o.;:ro'loloO'c: 'l'81atl'.OO, b.azat1f. p e stmc t'I1l1& l1i jIrJ.7W}iIl.l.1l~. 'I1~itu.TiIQr :~"~.8!rQty'¥C'H'~ ,'tor etll1l1.im;mp:a1li 1i,P(; siadii!c !Qrae di.. .. ·lw~tW'1J 'lin co:dmZ atTatif~cdnlQr m~ftM,

...• 4,. SuI.:tS"~(!l]' 3.dstrra~u] ~i~tratl1lU:Ii:tI}~(la:illi •. -.:In ,evolutia ~il)(llo~ gre1 roIllADe dl:Stlu.gem. 1lI'e:t IDllIt stratul'l m.ltciloglce, eu su'bst,mturi1e.kl'r cO]·e.spn.n~too;re,G;aJle ma:rcllcamrel:t.tiv CJ:on(llogictr~ <eta-PEl die Ol:'~ni~ zare !I:i. reot'pnLl';!!,!:e tm:ua.ticfi a, mirojogiei : 8ubu'1'l'Itu7., aiinraful pi stroM: u~

Pr,m .t1IMt_rottd m:itologic iD~!!legem" h1 c&mlxoro€milof" periouKla. de fQrmaro a. mitologie.i c"elar ii.oull. pOpOll:rEl im,(J[o-europwe. dacii ,,1 l"'onllG'I1!ii, eMil. an pa.r'ldcipa.t h'I, ~gene2a. dac,o-roma.uil,Ql', mn.r,eind a.s.ttell empa. 011 care ineepe mif.tJlogia ,~oulu~ jiOpUfl de (} igine daeO-OTOma.nli.

Prm adawatu1 mitolog:ic in~ll.l~em. perioada. de c;rolllvIe inte:rni.l. 1:(1- zuiltatii. in 8vul mediu timplH'.liu., i.n ca.r& c.onstaiAm pe de I) parte c.ont:a.mwlri, infIl\Jle'll!~0 ~, ca!rihieri, p't·ovooo.,te ,ile conviet;uirM pm1iallL cu unele e:Npuci alogene pr:ovenite din migI:a:1Pa popoarelor eI.ll'O-!l ilttiC0 ~i ~mibrelll unee grupe etruco migraitoro'(l; 'in aeelOOlji. oondllWl' ]Ie d.ealti pairte, adao uri ~i retu.ljMi mrliice :rezulllfJ,te din it}/l'ltelJ./o. pa:.raZeZti II (J1'6p(i1I'ismului popu7ar, C&1 !Ii 110 eelu.i cletllcaZ b:izantin. In ~dstratl1l mitologic. s-e da.t 0 bittitlie !lind sw:diL" .(lin.d violent<), Intre mitolog,ia.' daoo-roman.a ~ mitoLo· gina popootclOTmigmtoare ~ pru:a.lel cu J:Ilitologia. or~tI:m'L po:poraw in :p lini> expa.ns.lune.

Iar -Pl"io ItIr.at'f1t mito,lo"'ic iD~eiegem periOOIIila de l'estJ.'l:ngere a. sfer,eil de infiuen\ii'L a. ll1itologiei 1'lllmfi,ne in a.valltajul religici cl'e~'t.inel con.comitent QU tuflQtU:~ litera:r-PlllpuIBro I),i Jiter!U'-cul~ • patrimonhllui mil1ic d.aCO-fODlfl,'l!l.

8ub:st:ra.tul mitologia c.u}>l'inde bltreafm peTioadu. de mcwtropO!}I.mezfi. pinii. 1111 6'tlu)!1enttztJ daea I}i de ]a :woosrn. piM J.a, cln"gm~em. i1allO-'ll'o,manli'. CSl[a p:r.afignr~zti. mito!l~ ,·!wlj'lnG. dstr~tuJ! Illllpl'inde peioada de la e1.nogtmlJZa ""nulna 'piDA Ia ~teFea. cuJturii med,ievooe l'omine ~i snlml (mll~inlil,e per.iog,da, de la 7u11'rrrm lIiMievald a. oulturl.i romli-nll pinJli la. :rena,.. tww Cltllurii, mode:mtl roma'ne.

ill oo.(!:ru] ooestei tir01U1wgii T~W(l baza.te PI} stmWiuarea, sisttemn1ll1i.

, demiilmri 8luoolitonB iJl trei tllitoZagji ; mitowgia dacea, milDl.ogiG ,@¢o-Nmana:

Qi milQZoll'ia fQiI'i18M. sa pot face unele determi.nh'i isrodoe IDai prooise, hinfliD.'\;clea aeolo ullde matedaJ.el&. dOllillnentar-mitice lPermlt ncea-sta. In mat l'm:le doeuJJ1enfar-mitico mtllod'l1!Gem; '1InturillJ pro;ri1wdse, leg'cn.dele tI~iHcl1j baladeZtl'mitice, ba8mole "Iitwe; rihtrila ~i aeremo1clii~e ,cmr"e 1l.l.-fljQ pierilut cficl ntla- intra, timp, dar cal' tmdea,zi'j. prin sim;U~islntd WI' an substrllo,t mitiBunoo.ri destllll. de evident.

Sub ra.po:rtu,l stadillor de evoltl,:(;i dial,ootioo::li miturilol'; .jproplliDem '0. Ml!i:fio.ite a. cronologiei r Ililtiv . Ne refurIm. Is, omci sttadii de 8ool'Uft~ diaWCwti :

- $tadiul Cllol1~~i'l/ lant d Muwularo trepmta III mito,ideiox ~i mitemelor Iji die tnchegs.r6 a. lor ill Duclee miti.ee - eu l'it1,]ri c.oresputWLtoa-I'e <10 !!aCiI:,alizar e ;

- ,8!aiJiul -rll'l1ol'Uti'tl de crClj,tere :ra.pidi'i. a.liucJJeel.Ot' mitiioe Il'i 0l riturillllIl

{lores:punz:.ttoa.re pimL 1a. alci1tn1~·ea, de slstemie de 'W:itul'i; .

- Silad:ild wn.sevQlutiv de ca.mu11ate" disimulare I!a'U ocultare a. '1111'~lfriloT prin "'furl san II. ritl£rilQI' pl'i1l nIUW"i" pootro a. phtra.in diroo@l I,\i semuri a:pa.rent diferite sacra.litatea.temD.tlclL aau IOX;Pl'eslQ" stilistici'L 1:1. 'OOel!tel~a,u:tA'\ii ;

- IltadiuZ ;1t'lloIt~f,i1l de deserl}~ber trept.'l t.l;\ !It cOll~inutului ~i deatril.~ .mare firea.scit 9. miltlullll in. mito.logumen8 i}i a rituhai in ceremo1l'ial;

•. - etadiul' at$Qltdw de 'I,loow~a;re (\1 millologu.mtmeloriu p:reteKte nut lee popuJare ~an crute de ot'din litera.r.

In baza. MesteicrOliiologii I'eIa.tive, IItmdi.u.l mitologiei l'om&ma trebu~e &l. 36 8}ll'ijine, ]Ie linsi' prefigumri1e wvitblogie£ p'l'cda(J~ pe acelca. :ale mUofogWi aacB ~i d'Q,co-r01lI4Mj en. ~l pc, swdiul p.ocaJel a:] 'mt:tologiC£ Mea.i'Omi'b16 en oei!lla.loo 'J!'~tologilll :porilnl18 d:(.aW1taI·e rt ,al>8!~b81an#a:l",: miklloqj,a

POpubitrii rew·da·tG (D'umite [necree ;.popoare am t~riee" lli uneeet la. "popoarlje [dse) primi1tive'l di:n pcrioo<lla. OIlod"u·WI,. !I> e.:n.), aJ.teo"ti lnturum ~rlitol(}gii compl6lecar enp.l'ind toa.tc.omPMtimOO151il s,ctidti1ili .mi'tiee, la. popoa.re ' votualla numite. pl'eoll~StiC ,,}lopoar61stodoe".

in a.ee!>te cOIldi~ mitologia este I) f01"IM do. tmLmfestara gener(Uo'umarm.a.. el)D..~tiinVci tllosooia.le, 9. is.ti>riei ll'oole $3ufn.utMtt. e a. n estei 0:011- l}tiin~~ Uusl::ratlt de 0 bogaru fubllla~ie :11 naeort lSi mai hogati'L 9Jloodotim mitieii..

uh mpol'tul eOlDlI' rentei lr disting~m tt"ci categorn de m1tologii : ,.,~itologil: conser-vale ill silt~ (in (}Q]liurl popula,l'C 1»1 religii ;,popomne")' mitolo(fii: 'rC()(JII,sI,{tuite (din mM·rul'illl l100unJelnwc ce au sl.Ipra,rietuit ca san 'in reliete. Jlli reminisceu:;e. il'toriee) !,Ii. ~nil(ll.ogi~ i1n'cnlato (d.e pseudomitolog~M arti!,lti, liteJ.'a.(;j ~i oo,meni de ~tiiD.t§.)., Mitologtae inventate nu ne inter,asmru dl)Git 'ilil !lub~id:ial:', 03 produse paramitoio"ice ale fantezici c:r,catoore a, cllrturlU'i1o]',

'1. Roo(lnslilllinm ~Hiallifieii:. - 0 etnomit.ologie porne~t uneQri d lll. mitl,r~ biro ja7Ju.I,f4iu f;'i ohiar implicit f:llm anoodotio..li., f!l;ti. uwoogmfi'e pls,stie1l., fam dl;W'i prOI)ril; alt od d I.a. ritur' Jara n~it!tr'i' tibia sc.e1lll!riu, blue def:init fW:l!, tensiun:i dra.mstice. Pe ba.za modelelor dll miturl arhetlpiee ,i a.. rKtuJ'ilor coresPlLDizl't eare tl.'cbuie TooonstH:uite shlt.emul de miturj ~I diruLJruca. lUlestui siatem in contnxtul etnomitologiei afell'tIDtc.

Miloidelll !sa;n nucleele unor viito:u:e mituri), m~t8mllle (saa elementelo cOnstitutiVIl alemituriJOI'), rtlZictelil mWc8 ei 'I'tm11.71IiJ'iltJnlele '1/1,uu,1! ell

• rituril'e cOl;,espuuzlttoal"O", lcgl1ndqle l1u;ticl!, ,balacZole 1ni.tice !Ii lnmneZIJ mitic8 aJcl'i,.tnlruIC aero, ell in mod oib~lluit nl.lmim /oletOif' mitic ,propriru-z;is. Acest folclor mitic !I~tic.ipeam, P,llin eO!l~utul, sp,ooille, mnctitmea ~l VQ,loore'lj, lui (',00& co numtm jolc'lrJr reH!rios. Elite' pi1t'(lia.l prellu;,])t, a.da,-ptat ~i tr:;!.us~ simlmli7At de folcloml relicio:!, UDoori piruL In. omotogare, aLtieori pim'!. la asiiJnilal:l'l. F'olclorul riiili.gios EllTollJ!cam pa.ralel ell folclomJ mitic, in subsisteQlc de mitl.iri :paralell', ce alai:i.Llliesc doar mitologii pO'pu1nr , u milown~6 tradi~io1Ial-,polmlar4 ~i o mil<Jlo!Jie 'POPt~lard cre#ind. Din strllctufa fo!c!ol'wui mitic 5'6 extrag dooa,lltea,~.;'i, d.ooodjficit. ~i 'interpl"eteaza mituri paut'1~e I}i 5G rl!constituj - miL-UTi rCllti:n,e, c.ro:e Ilnco:ri Ilecontraca,rea,?.a; altoori so completea.ziI, l'(l(Jipf'OO in etllomltologm. accluialli popor.

Da.r m.ito]ogia, etniCl.'t prln sistemul de: mitw'iparticllJuQ pe care Ie CGll~m6 rGflectli<Il'i gradu! UIJ nl"i'Qlogir:are a 'Ullri coltcep#,i ,i tiriuJ,i lIoeNmite de mituri etnice intr"un pa.'[lt~OIl eMe x:prim!t ceea (Ie e.1ito ma.i autentic tetr-o Clllituni. tra-di~iooo.:t-POiJluJal'"l.

;prill ,deoscb1re de tnioologte ca litiin~ ge.llcra.h\ a mitu.lni, ;nornitologin. em IjoWn.!it ~ sistemulni !lcllliliw'i tnie elite lu lond U'I eartl'a411 .siatemic tim f01l{1~~Z !}loba,l dD 11iiluri elniol! i 0 S'i~lt=A. intllOfatoars de arhetipuri I}i tipuri; dQ va.rianOO i),i in,·a.ri.a,nt;o miti.ce al unui popor , bwn definit ill tim:p !!i fopa~'u, ~i tilt du,t:a, 0' /I,illleziL inugtata :Jo tn_aII'or ll<:tivitityih:n: mitio0 tn C'ultul"a. globaJ!. ClI>I':(l Ie-a generM. Dar 0 Iiltnomitolog:ig, IA llM;i tCl"meni, l'efiooti\, pe lingii.o lUilunita CQ:ltUep#D ile8pre TJiufta # 1m'!,e, Iji 0 t\.numiti 'vizhllllG dllSp,rc ioo.omenelo '11 fa.ptele [!!ale in structura. lor wit]co-(lvl'IDiD!nn~iah\. Totodatlc'L 0 etnomitologie degaj1l. din repr'ezeut.'lrile art' tieo ~] din :mmle1cle d6 ginilire Il'i croor,ie mitic3 (} 8tiliq!icii milologlca., doosebim de stiliis'tica literan\ p:roprill-ziS<\.

In inoorpreim',oo, n:oastrit SWD~ificlt infil.~m etllomit;ologm ca. '0 ,'trum~rd :pl«rala, in sewnd e5 pe d&-O paorte includem in micologie, Ull

53

p'e d,Q-o pw:tq" popOOJ'e1e dOm:Uwntc ,i. po de aIM pa.r'tl'l'j ercftin:istnurl ovlioci!ox. AC!ulI!l plS.tro.nd, !porarue ~l.emcnt de mitologie gerll!lllon:ici §i LJa,,,~ lin cQrpnl mit.ol0,giei :romine, pootro; 3.. ingro~a. mu di.Lua. su))S1lMif!a ideativ-:t Iii porulera. expl' is, ph\stioo. a lftrli.:v'echilol' mitnri l!.Ultolrtone.

uttimul nt"",w de cngeliaJl!e m.itica, eel ,mD!1. S61U't ~i mai elilIbora.t sub rapol·t 3.rti.s't.ie Iji est tic, elite stratul mito1ogilli rom.ine, pl'ooipj,t;mc Pi ultimele trei .sOOIDIl! in peecesul rena~t'el'll 'cu'ltumle" eind eonst3't4,m t<rei m;ii;o.. logii rom_ pamlel.e: una. popllk!:ra ~tea cli,lll!la. cl'l!l/ftinii ~i UWlllw'MiI:i'd,o

2. liIib trnl'ltl 'miwlogiei rom;bi. - Mitologia. au:toh,toni preziotl1l. doult aspoote mtotico, l'$tiv dimcte iIiSiL indepelldente: UII'ul iswric fl,ntel'wt lJi altnl ulterior ~og,enezei l'omAne.

kspootul istd:r.le a.nterior etnogmCZQL rolllltne s.erefern. la peri:i:l:ula dintr,e a.lltropO!!Wl~ ,~it eltm.og~e7;a projJli"iu-zisii:, ~i 'cd istoric ulte,rl,or t:Q'feritmo Ja, llerioa.da. illntre etD.ogenoo!l. l'Olllllni. ~J fell:flliterea euJ:turii romin .

.As]lootu1 au!;e:riQr' e.ste relent plk1't.inl de, iZVOOfG arheologie6 Ijii totodilitA de i.zvOll3(!le Ii eratw'.iiiolasice. grooo-latine,

a) I;;IiO(lI'iI~ arluUllogu:s il'ell~jooM'e ]a. materials de m,ilin mito]ogic descoperite pe tw:Hioritll Boma'lliei actua.I.G l5eot in eviden.t.!!. ~trn:rori de n~ftZM'e apll1'~iniDd epocil.or prillll'll' : palwlitiGl"\, noolitiell. llo Oll'onmllli ei fiem.htii.

""'ivrunrUe stmtigrauce ~i orh::~turile l11u.ltuJ'81e (lorespnnatoa.ra epooilor proistoriM ~i istoriee atesti~ el.'isten~a. una gfndiri 'IIIilifJlJ o.uw1I.- 10rl6 tn .fQ~matie, totoda,t;t COti.tra.wetorie 'IIi poliva:lenfAf eu 'ClJ.:ize de ,nr!i!jtru'e ~itlllburl'i.rj de e:qIresi~ pia tfu~.

][zvoM'cle a.rheologicG S{lot in eviden~iel~ente ~i IIISpcct(l all) acrovitllti.i magino--m!tologiee, II. see»a.rillor rituaJe 'IIi enltice aJ.e IDitologiilol' locale pre-dace. &paWrileeifootnaw, in.deosebi in sooohd al X4-1e:a. au releva,t l' tun de civi1i.zll>tie pal00iJiti.ci,nooliticil., a Pl'onmlui ei a. :fietW.ui, pentrliL gl'1.lpeie ~i p~pula.~ille elillice Wdiglll,e. Prlntre d~(I[!Glliti1e arhe.ologico mention!im :vetr'o die ~e7A\l·i.$t I,oc;um~e, :nooroJlole, incint;e ~r~, obioots (u.ll.elte ~ adil:a~te), lnsem.n,e .ritllale etc .. S,tudiul Ql1lPanlltiv libl cronologiei (,s!Jra~gra.tice:, ~~l1I~i?o .IIi p'r,obl~IIulitioe), :~lm,?l'rollllgie.i (~~~ sau pr,esupuSC)I~1 al semDifiea.~l(ll (Ul..trtniiOOl "0. m:trlD.&OOI) iDI desilinll1(l 8t1-turtm-i d" smlJme emblematioO-IIUlglcG $.i 1'Iemlod;ico-mitologice do tip totemic" Cfe.'liEe ,i utillza.te .a6 au"tohtoW.

EooollStilm:iz,eg, unet mitologii l!Ii!!.tohoone incipi6lJoo din aeesibC plltine da.te ~ elemente aiheologice M' devleni. ttlmeracli drum s.rtl' bizui. I1WDa.i P8 ele. i(:erce~rea, 1l0Mtrit insll J';ji [ll'opune sCi. i'.nto.,.'"l'eze aeeastll. tooODsliituire to. cOllltes:Wl general a] compleocw.ru mitologie :fstoriao-geogl'atil) (llm sudestn:l Europei, folosind,. cum ampreeociza.t w prima. ]lll..rte ill lucmril, metou oomp31'n;ti"V-isooricH" s.pai a. Q,na.log,iei reeueente Iii a" ipotez~lor de tueru.

in !l;DS!Lmblul WI', ma.todalele !l([Mowgic() precizooait Ieeul, aril\ ~i aonele de prozooti ~ dlstribll~ie, 1'01\11 5iill!1pill SaiU campl!)£, obieotw(l more satil profi\lle, I)venliu.aJ:ele totemw:i fll tabnu.ri. tn iulle~ie doot d ~ deseepefir.ile ,arheolQ'I'iol!\ ale 1;'I$!u1iIuatei '1&1tologii preo-a"B se lMl!. slLl'pr.inse oiteva. elemente ~,i a.~pec(;e ea,rG a.lcibuies.o 116fib'u nei punctB do reper 'iII II tluliul su b slita,ttdiii ml tolog,iei l'o:m(i,ne.

Oell mo.! lIirb&iG nivd mitologio Be rel1erl\, ~n 1i1J!.ti.m:llo aruillzl1., la ,jQl'm~ :tlnoipitm'6 ,de aide, i:mprooi e In slmliILllLMca. iorl di.seutabile m ,simbolislliM ).or, 03 ~i 19. f*!Ju,rtfrue amliigu6 ale uner mpllID.'i. IIBIIr&. A~esta eate Diveltd

tionllim Ott!i!t1'1'l Ori*, 'in OOl'C !NU, (!ODstat'\<t!pre~enFl- d.e liflll:'1i!I!.f(JJ~l;~~i;16 'ClIlle shnbolizau fec'oodimtea. De a'Scm.rmea. IllllU;urn, 'CeJ;3IlUCll liIDMle, culm"!}. Vinca.-Tu:rdi1\~, mllliUl:a. V3dast,m, I.a.VM~tr:1. s~u dei;eo;J_lIe~t ~i Jiguri.7l6 ~08~lite, e:"re, a.~!!lIga.ra.t ]ll'C~0nt;3.two.r uutvl cnp't:ice :f?'lo~lte de ma"wienl ~1 ClIBdinClOlSJ. :tD eullinl'a Gume:l.lllta. HI.U lleseoperlt lRcse de inrv~nt:n" fnncml'" lair in eo:m:]llexul cnltural Cuclltem (~!. AJ3 §'i ]3)" fl.gm'lnea:nt:ropomorfe ~tU!l'i de figll1'iIlli!l 1.(Jomo.rFe. Uncle ~J?ete ~e~gu,rine m forma. de c:1.ipe a.ufost tii.cute asUcl. pen.trn a. seTVI. delllclplOO,W ID6I'li\lln !\rde:re de rJ~il:l:i. ~a.'I1 fumiga;~ii eu pmute !LFQma"lle, m euloom CernaNud.i, s"ft-t1l'em£l.l1ca.tfigurill! t(ltUCl16pe Plept ell se.mifie '00 repl't<Zoomu entlta rituale ~u t01l0ri!jti de rJ<z.boi,. ria ,fl_1 figw'we. roprez!ID.flimil. cai.

hit' in nultJ.JJ;o.GlfIa 1[are S-tli-U deSCopel'lit lirnne de foe., '. '

b I I~Q!trll 'l1(1lr{ll'ivl'll1.eicrit{l:illtC 19. nspoot:e,. 'tfJme ~l problw[J.c de IDlt,Qlogie llrciBtoridi. 'In Daej:m, incluS0 mO.I?Cl"cle logogra.fi1or 6i mitogra.f.ilOf antie'i gTcG'i ~i .rop!81ni. Luo.rli.:l:lle litem]'G !}l ]lll.ot(lI.Itlintifiac 'ill grea,oo., ant;i_cll; ~i latini, t'ie:;pro SUp!f titiile,ll1ooil'lt.ele, IJIlturillll.e ~i trodit;iile .popu~ la;~illol.' ,i gr1il'P~Ol' etnicll din elPo(lH~ pfe~"toriC() in Da.cla.., ne sco't illllV1a:tell.~ 301.00 bm.e, clemente ~i 00Jl coo a,lemitQlogl,Qi .locale, in v:H'.iantelll lor pI! epoci pmisto:rice. LogOgra..m Iii mitogrn,iH 1iI~·fi.U ~1s ~tl!i, (ltlcon~llt. ma.ii larg sal!. ma;i restrms, wtimpUi.to:r sa'll, preeis,£::mtn-stl(,l Sltn .... 'M:Jd1'Ot r-eferi:toarn la gra<J!ul ,de d(':?i'l'oltlll:'C soeio·mioo,logic.i .!l; ,'i.eVll in. .Da.ce_in. p:reistur1~\, De~ ooeste iz,VOOlre Dam;~ive S0 refetii. mai mnlt ]a, perioa~n. prrunergii.toM1B formaTii ai'Yrnznipci !Ii cuJt'lu'il dace, iIlIeepb:ul camdUl secob~le X-VIII i.e,n .. " ele pot fi proiecl3.te f:ltii waroili. do. !!l1Oi'li1-e de e;a,lcu! GO ua mi!~ill. iii jumii.t!L,te 1fI_ai nWJJI) tu trecutul vieVU 'plil. p:(Lwint?i DaIQio;)i. rSustfuem {leell-stIli I!poeczii: pentru eu. w,elo OOxw .ll~tive cqll~

lOR

"fQl)mt.e'l-i. ,tndiil'3tlll!i MU}Ua sn1)Cl.'st.il,mo:r ill ll\l3.tIllIl!.ulor mult n~tel'.kl1n:>Il, rcer~r1:D\:e ~ti]'J,(1;il];llotii 1!'li~;litt'l la prc.mf;lolwi ~il!'ri}','i!uriiruUCCl!.e. cnrcWlc(}ri {ljll S'I],plUIV"iel"l)Lt pinl, in pliru1. ciriliZ1l>1>ie ~i()ultruti, da.Cl.1., a,lteori a.u diSpi\Ji'u't :in mLu:ile '.!?refaoo.ri m;p'ido ale elioGlloI' 'PMi">tQl'i!'l0.

tn (\~te'l'ffi" din Ii.~'!I;i~bmUe nn.tlce.; greM!j,tj III 1a;tine, dCiJ?l'O H.m,pii ltimemol'ulilili ~i aetivJt1ttil!.e :Ill.itice jpl'O]rrli .acestor tirrtpi, il1trez'lirim in.llli-

<latH SIl.b.seC,"~lltc :sau inl1idcn tale, lll;li mult !laU IDa,! pntein Glare, la l)rIl~[I·pusele orIf,<in:i alcnncr :>uplU'stilil, credimw, mtlll:tUue ~ tmdi:\ii d.'leer. Doupi\ aeeste l'e~llrilltre ljl in [orrna.;;i:l (ill jXIitte obi~Cl;h'(') {':'ire llosibil ca· lnilviuQ,ia prNlau/i, sa, Ei COJll!Lil;lliiJ tnieztu. lII~~tDW!1f~i1JfQIO-dllf:ll; flU' accMoi!'l, Is. l:huih~~ et, 8tJJprtl$'in. :tr(J,1Iiifl.imiJoJiza!11, a mUO!O!J.ioi ill1<ce.

CerCe.t11rile W!ro"'l'clQr nara,tko Ie-4nt SllpllS lW!.ei fIoJ:!:1,li:te sellliult;ice ~'i a.K:ioi.ogicll a te.xtclm·'3i centaxteler Lor, pl'f!eIDlil ~ t'mul wntTol earnJ?&mtiv~i5tol)1'!Cl .al tloutinul;lIlui in,tQ,,"11lt in ·mi~c.'l:t'e£l, de idel eulnurale ft,i(l eno~

eilor .1'Cspect'inl. .

01 .lflofJil! pcdl"ostllologic8. St"mUul de tC'l'e!l 3,1 ~JjeteloJ.' et'll!1gmtioo, ",i ~11'em:iniseilllltel.ol' ifolcloricu *" all! m'riL popl.llafll, fit entnmcler Ifi,tl!'adii\illor palroj1!ritlico, pdcomOflioollJ, p(!leo{li!trQm;nntt'6 ,0110. coboarii. 0!ll1Q.!1<3~ term Jl03stn't pi:o~ in CQmunll. primlti'\";i" E drep1i ~ in. MeMtll. retoospee!lie putem avea vert~gii de adLIlQime, pCl'l:lOp ~i Inoorpre'l'a. uncorl e'rouo,t. Dar mctodelo c:owillexc de Yc!'UiM[e· VI llIla:l!;erin,l Jot astltll l'eeeptate M po't r~auoom llimt;\Ll pl'OlP(n'~iilo!' Ij.i al l'f!fiJi.t4!~i1of pos.ibiJe ~iproba,bllf!. De aceea CC'l'cetlU'eI1> di",c~oIti(\1!; am. e;[ect!IDt-o jllG I.l~pl.l ~i. !;tudii de cri"'tl\~ mare a. rezuUaj;el{!r obtfiuute de l!lconrteml~OI"Hi In r:eua~l .. d.e In. [;ellda.l 130 u.ntic, de ]fi a.llt1e 1ft ]ll'imiliv. Ipoteza. l-&eval,jj tToeelltului iudo'p.fu."I.nt 'pl"m unrue :SUpl'1l v.i~tnjri 111 &reCllllul l\'POOpiMi, iiI 'ba,7.<l ideii cit trecutul ~ pFGlungC!JW a,u.:l;(fllele in liimp, poa.ted!,l_Ge, ]l'I l-egA"0w,]aUe erort de i:nt~r-

slniu~IO n~l"la. n IH';lI,~ 10 lonn;, d. <game, dup" V I. Ilu In itl"'C!!.

58

Djnstn1,TeCIleu, mitolo!rlc autolitona a per istat in mil,elo"ia j·omiUu'!. ,strlJclu:m emmenUtr-O\ t~ filoa>7l_elolr n~iti6e s~ru'll 0'1'1 de .; I)t~ p,~" C!I'Cl1, Iltt ®m s-a slllJra._pns lnCii. de In in epu illl I i 110&. t..r SUprrurtruetu:ra.

line! mibologii Q1:e:$tillC!, I

Ell'lnont.e Ole m:itologic gamftni~" :l!i lllaVl\ pittnilldi Sj_)ol:r1dlic in COl)ntll

mitclortiei aurohtone topesc in a.UbstRcta ;i, inSl"03.Il<'\ san dillle!lzli.

contbmWi ideath- al snf:'J.veahilGl' mit!]ri,

_ 'Iu .feudalism se producl!' in tOl"jIUl milQlogie'i nutoMollc '0 'c:hduna is.t~licii: P~1I"t-ea de .Jll:itolog"i~ ela O-t:omanll., it:1_abo~bi111i. dogmati~ii reli= gIl'l crelltIite ortodoxe (\A.{~e Intr--o p-roJ,WlliiiJ, 140yalllar cldtu-rq!lIi, lin ea,t~ SC 1ll0Jlfin, lJI i a.poi oc timpun pill!L-la ]',eruU'l:'oo ulli11rii l'(lmtn~, sub fOl!'m(l, de miMZogi6 piighld SitU mita{{){}ie lli-!lvol (UI d; 11\:1.' llart~ aboTdabilll,. reiigiei ofici!Lle, de stat lie il;l'alliOr mill tntr-c 'imri(0Itli ?tJ~t'Q!Ggicif luT/Jldara II CIIII{l!lIiwl.lii Ilr~Ul'l"e-OJ'~Q[1!Jm(l, fu:ril di''i'inilAtol pl'inuip_a.le, Clil'b l'eL)l'odo:ce 1;\ I:llOa.l:Il 101ll101"ie hagio ItLfia locah1. inaro!jotinMa fl-L tolemtit de teologllllumllle medlevllJl.!>,

:In aeea tao p no:adil, mlLologia. z,if)1i, pag1n~ supra;"i t.nie,t,ll fnl,gmentar 111 )lopOJ' aub fonna: de sllpC,t~eiI;iI l5i reclirnte: 1rc Ol'dlu d:em.oOOlogic ~j Cl'()OlDgic • .A~ ae e.~liCl'1 de ee, In ultimit in t~l1tOt'l. m.itologlIll l'onu'l,.ni'i neaimUn,r-ii. IJi netolero.tj1, de l"elil"rie sa reduce, penlJm n~(J11Doscll,toti, 11\ prima ~j lllJi.inUl ei iiI" apta rniliic:,'i" 1 de:l:llolll.liogi ~i r oIogic lit'em.m ~i lll!l!stic!i. '!l'c<pta tf'ologiCi\ a. Ilcelj~ei mitologii este 0 t:ran 'flol"iit;le literar-poptlJar:;l ,I'll teolog'l.I.rnel1eloi:' ~i d'ogmatJieii.

l'heologia. a adus putine ma,rit"trihnri:Jicvale l"C.:fuFiLoaJ'C la Inatet111.1e witologjce: in . Obl'DgPll P Dtrll pI"btl]e seeolo in colouiile "'rec~~tli ri unele a,ezarl for iEicale ale c b'ililor romane au fast descoperiee. illcinfs SI'ICI't', allw',e otior-iJice, 8t«-tll.lllf', f·lJItluri (16 8;,Hrd ~i ilfelD eu iigtll'iji;raa. Q.~pdJull,i flulerrJ!" 1)1 crold cuM'rtf!. momnneate TO(;il'tl em Oa/JaZol'ii O'altl~bi,n~il fflaD!)dr il't,riot(l gmv;~t.e en d(jlfi.I~1' 8acri, !!>poi tezam11l de.l;l. l:omi en ~dl~ l,'oril-tl!(t t'i z ul P(udca "i 8a.1'llcle ~aJ]t. a stic G.Zykoll monUllllentWliI'inmfal TropacUlll ',rmL'tni de 13 _ da.mKl· s.i - eu ulllele em bleme ~'i soo ohm 6aoce etc, In re~l;-W PrQ\d-IJclilot' dnco-ronUl't:Ui:, Illl'mit.e llDllli ~i:~ill :n.roIdo..-a.; Tmmih'nnilJ" .Muntenln, au £o.>t Ulliic0.1"U'ite. nncl lricfnte in cuti~t;i :probabil mere, saU urme de incinie'p deahtri ~i rnnatt, unel tinci mo late. de Imtm-a s..'l!l'I do minn. iindigCllil, locmi do p'-'le,rill~j la iz\'OIH-a con 'derate saere, IIi com;tructli de cult ca ~i ",«!He de Illt'<'l'ior de :palate, en siWdej

ceJ'bi au stele ill fr1lll.oo, Inti-(rullla~ tc, '

tn ])Obl'Ogoo l'Olnall!i. S-3.1I1 con~M'li.ot llin:1i. in S Calcic rrr-.rv e.n, !;arb1ltm'lle ruii!,: c elimill-ronw.ne (Hru"ma,1I8., TMgcUil J l'aUJiUe Df_oQYs.i celcJ. C:~ ill ficle rlaCQ-l'O!lllicue [onllul Imllirulli (1,1 t;acri£ic.illot de: Ilnim:a-Ie, a1 teonog1'3.I"i(li cevestre ete.) ..

111 tU~(':l$tii perioadi\ iIlCe]H! ol'ganizawa cro~tini~_mu1lli pe 'bazt: ::p1"0- pril locale.

lit urma im'azUlur popoan·] r mjgratoa.l:e in Dacia l!'otn:mii, imllimt1l1 A.mclian (. ee, III e.n.) ordonli. retm:ge:rea ~lnitatn(ll' millt:ill'll. Ji a admill1istnl}ici romane, hh;illd lllllmlit:n~etl:) die pod~ !lIntt~'U. Cil~Q0t~ eu PI'ociDoja :~Pi\l'util. lLCUJ11 de c.;litl)4li ,d~W-l'OlllllIll, de daet i}1 cl:acu Uberi. Din seeelu! nl m-Iea iti e.n, ew'g pina in !recoh;t'll al X-le ,.lmi nCl>ftl'~it d -, trlburl calil·.l iII mlgm(i conihlll:l, Fi ~H'll. \'lll lite '!)UpilflS

de cei ee-l lIuc-cllili't ~i a~ :pilla In. uLLiln1ll1 "Vl\1. S-a.u seurs ust el sllTllllLtii, popu:ln \ill de o~'lglne ,'es:t;..iJ'I'\iIiljftl1i, LL]_)oi got'li I''iz;igotii ijoios;l;rogoti'i) ~i

59

gep'izii (Ultlmii ill! dOlilito v~ll'lrl' - populatH gtLll'mnulcc '00 l):Eigmllmt'lo--eWOpejt.:niL - , bmrii d.e origille mongola. !\ivru:.li de ol'igine mongolJ., bulp1'li de: origlin tureic8i (8)>>oi sla,viz~t:~l, sla.vii ,11 orig,lne ind,1) mGpMnii, magldtll'il de ori",<>fue fillo-llgricil,. F.i caro din 11.0 ta popOMI.i. care afiau p diferite ,tt pte Q, erea,tie mitologic:i1, 1Ui 1· P Iire!lPta. il.emo!uJwgi4]ii, Iji a.ltcCle, :Pl.ltiml.i,)I H-eapta sem.idh'in:itliiVilor Ij.i diviniM1iilol' an eX61'Citat infl.'Ilmrte M!1.'llPw. ll'nClcdQ'tJuii I1lJOOlogilii do:ao-rnmo.ne - ~i.l1 pUn, p'OOCles ,d0 per:feetarc ctl> mitoIogie roma,nIt.

, DespT~ 11l\ asp-ct mt ologic al golill)T {Ii !Iep'izuo,r in Dacia. postrOmimi1- an scrlS lOl'da.n ., B. lE. I[ac&d ul, ipoiolilstant:in DlcUileacu a, Alex&ndru ]~lIIsuiOCellnil.1· ~ irgltiu ete"riltle' t1-D.r3gane~tj5 !Ii aJt,ji, jnstifiiciud, nsMel o WD:u ntlt recipl'OI»\ ,dAoo·rollliln;"~ Mllpm go1;Uor gepi7..ilor IP Invees. ]A sfirf/.itUl e.vtl]ui me dill 00 exeroiHt 0 Rll:i inrtuentu. l'il!eiproc.,'i" J'Orll:i-no~ gm"JlIlIliDil in 'l'n).iIsilvn.nia. intI' rom€!,ai ~i sa!f~ mr h\ :B ucmd.I10. illi<L'El romfi.ui ~ fII'Ilstrieci. ~t:!l, odublll. irJ.fllllIDt1it rooiprocll. esoo OOllOOllIDfJ.t~'t in luel'"il.lI'i ca.re a;mintesc de creillnt, <lip,tiDi ~j tmditti populo r l'Om:lne~ti ~ germsn:i- 0 intl-a,te in impact mitologi •

1n. ceea. 00 pr]\',ellte llnjpact.-uJ. tnic illtl"() rona:i'Di ~i. slayl Ito un POPPI."" indo-e1J!1'opean' migrati {Ie terit rtul Da,c.ici petronll'm '; s-a s.old~t fi.i el "prim in111u~lltc mitologice reci]n'oc, in peri.Dada. conde~uirli !iI prin ineorpOl'Wl"e<1. l11lUt" CI'WD'to in [lcriooda. asi:rIliluii sl!l>v:iJo'r de [·o,m(I:Ili. ..'I.t.it rJillu_e.Il.f,el , c.it~i inCOlJlIJII·ll.ri1e mitiee rezul~at{l dID asimiln,ren, 1a.WOI.'" n1JJ all !l.1~t londul Itutohton al mjlologi~i rQlDl\ne, _IlentJ"U blOtivul 00. crau de ac easi iuct;m;H. mdo·(mmpeanit.

Influ n\clc, contruniru!"lriI, Ili • 1 -hi rile mll;ic0 mciproce l'omano-

~ sla,v :iL1U fast t.l!Idi:i t :in eeePo . -prive~te ter-minplogia. mltieA de B. P, JE[ttOO II, 11-[, Qa,~te:r; 1~, !U·toj;;tU; P. Olteanu, Dall SimioneseuL]. ]jonlan" George lIiMil'i ¥ :tltJ_i! iar SMlditli pl'OprltH:is mltt:olo"ic rle B . .l:". lIa.sdeu, ],.. l1.!J.ili-ea,! fJrul:1r f,jitineanu, AJlca Irina Ieneaeu \Ii alt.i:i, 1n citeva. (lin aeeste ]uc1'llri ,Be OOJ')Sf{! tii. Iie 0 dub]it tru:m:mola''''ie, p,0Ui1I:U aeeeasl fli.ptruii. miticJi., fie I) dubht inil rpretare semal1.tic.1i. pentrn Ilceia~i tennent, ert este msa cit infhll~lIta. ~Iavj)l, upn'lo Jtllirologil!i rom,l,tI B-a.

x(l1cita't in dom.imiul !l.eulOllologiei mitice, in C3i!'l' slavi.i excelau. UU din pail·t.ca. mllllltuilo:r ·au oxercita.t iufhIlI.m.t,e lwgvi!;tJec G i).i infLuent.e lIliti,oo 1lJ,. sbwti dill IrndulDw!1rii, in (].I)meninl semidi\':ililititt;lilorll.gmre ,!Ii ps.'&tol:a.Le.

__ F.apl nl. eli. n -am oprit mai • les as\lpm migt'a.tie'i "~nil!)l' iii s]a.~

vilor nu 11IJ!llamni1 ell DU s~au exet:aitnt inflllen~ l'eciproco intre romit!1i .i.magbiaJ.:i, i.nsa aCe' tea. ooneficiind d (]am:-. fo.ndul'i mit ice, dif'ite iladloumpean ,~i fino-u .... dc 1111 Oltt £0 atit dB ('m,boraoo t:i Comple.I·U ca. in

celeJln1te C!ilzmi m(!ntionn.t~. ~1'Qt~i romilmU (Jill TraD!lffvll>'uia. all dat mat mruh a'logenUOl' silb 1'Il]pol'1ruil obiceiu:ciJor ~i da.tinllor mitioo declt au pl'imit de In ac~Li!\. In naeuHI. pdvlnt!t e de ajuns ~i1. ment,iolilib obi., ceiurilnl:l!litice lile pellte un an legn.tc de so]stit;ii i):i ec:lJfuoxlU'i de a.grlcultura. llc deal !ioi pil t timl oviltl.

lOILn G. 'o,ma-n, Ifltr~ Incnn'I' I'll "entiF, • mttn n o.rgrullenre de

is,tQ11 litcmtw'li pa.tl'i$tIc - Ia DlIuiir('~ de Jo pc fl -!J pflrt;e clli ,popu~ la>¢."l daoo-l"Uma.ni\, jjtnrirsw. ta. din . cl)iele ill fi.i IT ell- ,"'O,tii, ial' i:lin eoo~ Ielc: IV ~i "V ~i en lbUllii .... [care] vOl'llen.n limbi difel'ite (go1iioo. h:l!llltca" Ilnm etc.) {!n'L11 'jnmi'1nm](:hia,~o 1j1 e.pm}lw'w l}l'lll limbi1.ae cl\ll~ $1 admi:~ mlstl'lv(.tn. Hamei li:m,ba httinii.'" ~i pc de all"a, e-li, in :lC(!:iI'-.st;.\ vr:cmc- eredin~a crCllti_nil.. a. lost un ,L'"<ctor d,e pl'OlIIlo.:ure a Iomanlzitrii' D in timpul migrat;illor. j' ontin!!Lita.tCfk Ill} pu-tca fi at,it de put m_ieli. ~l (]e hUlg.'i. l'I.u-

rn~ da.~ d~eo-1'QIllfm;.ii cm!,l'thiin-ar ti du!:! Di!Idi ilopl1.de inlmlL inBllji ~ SPU'JtWJ.1f~.tLlliii. rt' t;o-dooiee, ~e ern credlrnt:a. in lilemw'ir "10.

.~rulue ,;lie ~OgC:D Z;:L l'!?mll;n.ilo~" mit-o]o"'!a. a.utob(;(lpij" i§i resliroctnrea~~probl~a.tica,. mstit:b1liil til l"ltologia. iJil oonformitate G1!l st.adiul di~0.L·VLlIza.*le J' gra~uJ~ de 6nlturii>- ,~L l)cim~ 'V r~gtniee. a poporulu:ii :tQ:m,a.1!I : ,ciru::o-T,!ma-1l~'I; DQ,-l' .~'!mogene2i~ l"-omlinilar, tneeplil'M. in lrecolu1lI ",I C..D" se comtllllu!I. !;l se CI:1S'ta,Uzeazl§, 10. sec. IV - VIa.n. Pr:imcie moarB fBud."io. care ~D.senm('~il. asp~()~e es.tm~ia.leale a~t-ei mitolI;)gii aut.oh.ti?:ne dm. :PlW1OOilil: etDo~ne:ze~ .BUIlt iloaW'moot8l€- d'B UmM, r.ei'el'itoaoo 1a. VIa.fa 8plrll;uf!J;,t lil ~ Qbl e~lll'J,. SlIp01'l5t;it-i~ !'Ii creffin:te 1U"mitoarele s:tnt@CU71llltltele d-6 'rail~Jltl (em!t}~l~, l~l!;lo~ioo ~i llJ,e a.l'tlt pop'ulMiI.) referi,miire ~,proeesui 'comple 1 clvilizat.t(lJ li'l cwtu1ii protoromliJ:):e. Ambele c,.«.tiegOl'1l de 1l.0CUDl61l1ie a-au "p,!l\stmc pin1i. til"Ziu in epoca ferulalli. in desC?m[lUlll~l"ll, sub format de :reJ.itit.e etnograf:ilJG ~i rcminiseentte folclor~oo

~I de Ilir.tii, pO:lmladl" .

• r~voal'ele Ut~oo fc~daJ!e tiirtti :J:1eferitQarb;h .. ti~,tw:a. popor1!llui rom,ill,_ tm~f:!.I].t.a III tJit:1_ JIOma,me~t1 epamm pro,v;tzotnl. ne eJ.u:eiilead. procc~ er (lIlal.,t Imllllrale!Il! domeniul m~tolillgiei rllnmue.

. Dlnt:r, Luc;r,ill"il . ma.D11.!1 crise ~ eVlll merlil;t ;'Te ar pu1ea. l'reziffl,ta

ulterll8 pe.nja Iillwbologll'\. 1:0·1II1\11'!i8tG Ql dexuloclp'Wo l\UlI;1i Eobollllzi 1.1 l'e4a t.",1; d~piL A;I'lten Vm:c:iu "in ,?a:!a~ in secolele XIT-XlII, in Ia.tull~ popular:;, !illl~~t '0.11. ooracter\"J:sO'f']e:rii dacioo'" ]2 •

'till ~a~:til DU: a io:;;; ~J]cll. desc],fmt niei macu,t"' fmgmen.ta!1, pootru. a. P:n~ SJm clk1.cllo iLu-~Fa doo~en.taJ:l,caI'e pa.r inaJ:l!Sambltll i a. _!I :rm-pF(l~.!I;t;\ ~ alllgorli, Il:!etaf?f., ~ sen boluri, m.Uee, eOn!;Sptlllde con1iInlt:nI1ll rnea..ta,V 31 mnnuscrJw ulw, lDc~rcitrn ~ 9iplic1lm. metoda illl~, ~vl.mtu~ ,deeodlflCID'C temMaC<L III tCXliuJ.lIi prin d. co(]ifiuiU'ea; ilUSir.l-t;:!ei ~conogt~oo. Pentru flo pu en pat'l'l.mde iusli ill illllt:in~ille wipJ:teaal.e ntu;;., Hatemiul .odex~lui ~.jntI·>1I?l~S 0 C:~J'ce~ru'? m~cTost,a,tiiltifa n, eontiaut,1!liIl~ ~a;t.IC ad r!t(.Slra1nl~t m.,.-IIW,t. :u l'ele~~ l)..s!;fel tr: i gl'l!lp :de {lu8- Ir~M 'J~''''I1(l1 . : .. sa;cr .. -:- nnxt :- pl'oiaD -; eele ~ere Je-esn grlilpa.t in: 1II,tolofT'c,c, 11~tltCIfJ-r l1g1oa ""e7l1gioase, i:u cere pfc{)tan :I:u O'rIUJme'lfa2e. ,Am extra; din ~cOO're ~n!-,w:u~1'i. tenm itlcopln fici ide.1i?fiCilt-a. aprgxhuativ dnp~ ~1>leQtuI d~l1tr;a~u)!l '1'1111 latCI dupil- pUlI,B1:,m '~l~ ~Ilt>ila\.p rson~J(J16 pri:nei,. ~aJ_~ ~i lleol/fIH~r~ dupi!. flUe clerlltllli6 dt! .£tlcadr,~r6 (,1 8cMlri (pei.sa.:i, a,!;bllri, l!~O-lllro .t(l..~ 11,1 dUlliL 't:PrezCirtarea :iOilOpl€f8Hc6 p~'it~t;ll€f1Otii, Inl!i4/IJI'C ,,;; 8tmQolun, :).1 n;n a;I~iLt1Ult WI a J)e~ lpotetl(l de sima. ie tem,MJlolli - dupl. care . e poa,t lntui 111 pa.r tcmll.1100, (le a.tIMIIll!:Jh.l !j.i P ca.W"Ol'U rt Ilm<i

~i sp t;e (le ihl:stra;1d'i mini t , 1;> , ..

otnpati.n~ illlstratilil minia, (l de i.p ,!!acral u emil;! de t.tp pro:Um, aon,statllm dOlnl~~ta. Il.atm'1l.J1i,. III oo.dnll a'I)mi:n~lltcl ~m de tip mitlo~ log~o, o:iwe:se Jliiru.ne~te :t'p'l'o:Ki:mativin 7 UUS!tI·Ui!ti'j .. ]l1:IUI. in !il i!u_sa'8l~1j .. ~Iille J nit! ,ccis trci .ipOSltlZe, ~pe propl'ill-zi$ d!:agOD ~ PillAill') in 5 illli~~tJl; ,m'tln~l!l_in ;) i 'opaclll !la{lfU :m 1. ,nt:lstm~iiile sa~ de tip religlOS llc Intllilim ill urmil.f;o!l:t'el.e t m : triruta1;ea, Jl, fugemll, cruQea 2, cma, (pl'Obai:Jft,de mi.ni1) 1,h:ristpnr nui ru ea.l, r!1 tignirea.3.

nUJI~tille pto£ano sinit atit de 111'l~in inci~ Ie luilm global in oon8i.-

dCl'alie. -

'iu'llFc i]us:tr.m~ill!! ioonogmfi.e-e SlI.c:I'llllo pt'edomin:l dleci eel'e, I'llJrJ:-olopee ~. btt:re aCl.'sti:la. cele ;r fc:ritool'iii iii. rom, l1lllii, stele CO.in.ete, ceea. Ce IDl!eanmiL SlQbsh-a.tul nnei mttologlimstn101e a.v1nd in c ntl'Ul ei crutulllo:lre1u.i. D alt:Cel nmnitl'Ul ll"lM' de simbolw-i ale. liolilrehrl o.'U'CD. 5, d Jloct!i.

61

i!ltru.'Pl~men. p:ro]i~emici1, a cnlllului :ro1ar. COOa 00 lipse-lted;i.D. tCOIII?;rtJ.f:i.e. !>blt !nSt~anun(lhllo dilmCi>UeQ,; oaUl..; Mpl"!lo, ca.lUl, 'bou,], elinelc, _:iiW_ dfn ooJe ~"tlbl1_tlM : lUP'ld, W'!;ju]" wrl:ml i &PQip{i&'irile. : ,ooMSul, oo~rbullvulturul elic. Fu.ph care. 1lOObllie sa deo. de gimU.t '[Dl;crp.retulll1 de.apl"C '0 ioouo,gm!fe miniM .. \. e!l. nR bestial: mitie t'edu$ :tP mr!1. ffit1llt-o mllfmo:n'oo de bl1s:t:mr Cre1jti~n"

Dati"l, fi.ind !li'filU,\,iao mterosta.ti&tiru din label intxe llliHolo'f16 ~reU,* gi~, puteffi: Pl\f:SUPWlC - eli. ~lltc 'I70roo ;dG Wl malleru..! _ ~d~pla~~i.c ~;re roe;l1ect;\ pOflmHw, de tm;nzl~le de m luitologhl. ::-st~lli, mui\ d~~~n t?1 JlIo reda-e'torul '1}l1eXlllllli 13 Meea. ]·ellgiioooJl. c,1~e<itLl1it lllf!:'L nedl:luwi,L 1'Ittld (ca.tollClt S:1U ortoda:di,).

'l!. b __ raporlilll mit?IQ.gic:l_ {l,st;:al..somr~,iconogro.iin.~d(!'ll..-u11lil. pa.i·~ 1)0 jUlltiilffl. astfe[ l)f(';@1llJRenta. uanr rlOnil sol:ar a.ncestmI, we SO ~!t!m~ I}l in illilstro tille. mlnlate de til) cl·c!j-tin. Dair oit-e _ oonta.m1nW:i ~l OOlom~1 infLuerut.e ~ aacuttnmtU no pot hoi in~1l ~~~!e iilO"nograflce 00 apa~tm lllle;i periollida de 'l_;ralllili~ie de b OOllce!P~ !II ,"L7i[Ulll.la. sola'l'll. de<SP1'O V!.'\~i fii lume In. ew.. C]'e;:tiL1~ Pl·ima.r-.'l,.

IHlmine de cOllStnltat in co iua"urii dOWJibr~ too;tu:llill de c:ltr~ 0 oomjl>ie spceiaL1. de paleogJ.'HiEiC:iel1illo:':te eo~f~·ml.l!o sa,u m~ .sll.!pozi.tiil~, nO:lSlil'c iCOll0gI<tHoo des!!!'c illls:t~tJile lllll!lla'te eare tiJlOIOgUI :l;par~l1 Em'tJ)ei snd-cstUnc ~i oo:ntralc ..

111 se:eolw a.1 XVll-le-a. Mar~n OpUZ,lln i.<;torie considM'at p!i:rlnt$ n,1 lital'llltm:ll gennanest UEl.1l0 t de yruga, in ~me~ lui, in, lIel'egriailLr!l!e lu1 IHltoFcne !L pOpollit ua 'a~. ~ profeso.~ I.", l!1l1vru~l!tfl~l!. d~, .A1~!b lulla, in 1622 - 1623. On aeest pri1el a !lutl:fllel1lt ],mm'CIlXl'illi"i!e ~l ["-& w~esa,t IlBlltrul J'omii,n&o ill} IUM"Mi iW l,t Zwtlla, din M~mtii _.!lplt.'l~~!i. Irnpre&lonat de r1.lllielc de C-"lst're mmane, mscriptiilo, cera_m_ica, l?ort'llllli Umoo! a wfis 'Il1l poml i.n vel'1'url, ZtatJla odur' m:m l1er RILlle ll~ Ga,1naty,t8. ~r~l'tID. .Opltz a strlns mn.wriill ]_Ie-ntl'u 0 Istorle mtiL-U.latit DacIa. .Ant0ull, e&re s·a, ll!e.rilu:1; ptob~Wl d1lpa IUO;lrtea lUI (do ,ciUl1i.lt} ill Thtnzig, III lIS39 lJ.

tn puemul Zlalna, Mt.rtin Opi:t? (l''lociL ill ro~,~~i in notele expltcatiYe ;: ~I 'Pu,llllnlul Ducid pl'I!~111 .. ,L de Imlle decclilli ~i ~on~numt8 l,\O~ m9Jlulj 2) lim})" ... l'OlUa,ua ca. liml)ii, tollliUlic;\ i 3) sll]u·n''I{Ullurr-e3. iI.nor daMnl ~,i trnrilitii l'OI11!WE' iJI ponnl llOpu!;:r.r i Jo} e.. .... ttnge1'Ca ,uu'rum ~l 6) Inodn[ dll "he<". 9..1 loeuitorilon' l[llllLllor Apulieui. l'ntem sllStiue eo!!., c priluul dtlo!lm~lIt strain di:l:lprlJ 'lIeolaHnUa!tl{~ i'oilt.illtilO'I', eVO<mt Illl 'tler8l~l'.r, inLr'-o lilnM rlc ClrCUl:ltil:' europeanit (gcrm<~nii,), d~pl'e !!}ob.illteo. "II1J"I'trllaJA U l'Olmln;ilor, (h;lspreMl'l'! :,dt!HloCUIDl:'illf! fi'tOOll;U OSOOllt.:1itiV.

In Cil.;lWfI. cuvi.ll00, jMil. cum I:mJC'i. '/rlff'llttll m,iJolo{}w' r!lmallo.(itlll (f,l zonei ZlahJ.CIi : c~ttllila Sarrn.IIl, .J1IUltsllJ Vu.lclln (Ilt ZIlulu.i. en aoola~1 n.um!:l)'. D11mit ~i ZCltt !}cJr.i'ojl, (jipo"l"'!:lste3. «e.'IprellrllOi;c, c._·we SUun, 1Ui1if1ll.: "Ya'l1C8tca df;/Jp1'lJ mUtlt8/ec,rinc de deumIt In!;! gpllll!l'l Ui'"",,1 \'I.colo' 0 8tiIlCi!-D care sint ! $;ilmt~.l:I,Ceste vOl'be: f 811b mtlle-i I) t"tllIH)IiJ'{111 il6 vroi 9-1)' <'Ii, _ pB tnime J jJ{I~il de nul -I"(i.~/II(lr1!(i ( ..• l. I f?i o!\lt'Ienij 'Putc['ea, { !ji-o IJuscrit inuJil:. til/lea. pW,L1U s-o: ill tOIUCil. i pe Ij='l rte.'Io cea.lalt.a; I dar~ i pc. n0!W:' 1a.1;.ii II!. !I't'inllu a.1l Clitil, in 8110UIi lc.r ],lIimi: I in mine n-:!H~ lovlt flllel fu1g:eru_~. 'llie.ip1osifl" I ~ITI Iltnt au, frunt<'a!-ll jos: i md: b.ncu;r t":, l(~ saal'e I (m ,f'rll7lltl1 'II-It'li Iltlor.~'·". h, sul}~oltll Jloennlllili. l'Iilli!lll G.:\wJl lIlo'te!l)l!i, : 2't'UJ,l de lell (HI> Jirllillii -"l:/.m~cui 1l11Unt{'~tC ccle pll"ostite de Homer. EdlJi.'\ IMtc ndru;i'i. In ?)i CI'll note, [late, ['aple ~l tl.!licte mi&ice an .ifIihn-i ~Yli1; .,PIII;t't"lrriu ill ap"Fop!ere de 11.1131\ Iwi~ [wJ(l~ ] lIrintre allele 90U :i'ost ueacoperite trei p,ll'ieul'e: de 1:1:1'1:, ftJ"!J care C{lntill pictogrnih$ llll(lr !,exte

st1'5:v,oohi ~i, et\1'e ptcdntl\91D.alogii eu eele MOase Ia ivcam. Ia. Urok Wa.rkai,:lI:fuwpotamiai fu:ferl@a['"~t,ij 1& i 0 w.eript;ia d,edie.aM.,zelll.1ll: ftbjlmiote.oi~l, il'efilr.imIil1IC hi. ,.M, Uilpius Augusw, llli,ertn:l l.ni BEmDi.'}s, a(llrimisnto'wul m.inoid~ alilF"'~. fill too;:li descr'ie pe mfgratrorj, "dind,epiiroo.te ,As.ii i "~nind pe {l.'t.igolllBt}i'\ go\i'ii §ihun:lL Fa<:e ~lUZii ra Iordane!> OOl"e conftIll,d~ pe goti ,cru,get-i'i. AllDmte~tc de. na:l:Ule,saiDi rum:!: Il.i F:a.n p!l< ma.lw:tle Am.pi)~ iullU. Ma.rtW Opijjg, _inoofu1eoo!i ."riai~ dhl Will!. ZL"lLna, miIrT-11U ca4rn 1I)1it.ic antle. @,voeind :BilItfel urec'lllt'lil btin a,llo·GlriwriJor MWJ~r Apu&eIl1.

Primale 1lI}118BI1!,n«ri 1'OJna!'l~U: d~ r,:!iMogis C011tp(l!rain ill gID1Leml l}i mitologie romanfl. in IJarti(lltl1lr i111Hil'tJ:n insiLlui Dimit\rie Oa:ntmh pl1m I:l][lere.le lui .illlllortanw petillm .tstoti_ogro,f!e: l).efjcriP,tio .JtQlda~ (1717) ~i H,.Dntoul 1lt'1li'i171iei it t'QIiiltlitHIl(ildq'llulhtlo;r (l720)., J))., Qmtllrnil' Ibtinge nnele. !l<Spccte ineuire nle mitologiei autohto,lii.Il..Il DMC'I'ipUQ .JEdlilawad, rnferindu-se m, genezn dli .. ;:iIlitr~Vilol·; SCln:id!vini~tj]o:r ~i iiemonilor mJrologlej gtcce!?M, Dim:itrleca.Dt.e:Lnir !!ustine eli. aocestcu., flint de orlgine umllna i in privillt.a lllOtl'l'ilipei m'lttn'ilor sl.lb]j~ mza lui Evhem'el' elf. eic oglin.tlcoo ainstnea. 0001' OUlJ'1enj di:vil!lza,~i pl'in rIt-ill'1 ~i cemmon'ii.

:De~ i.ll-pe:rspeeti.va ishrl"jei. alJl~'i't6 aoordA mitologlei greoo·iali!n~ unel:cdiit inttil!:!ctJiJl.I!i dllosebj't:, Dimitrie On'ntem:ir, in IlIll'Speetiva istol'ie~ oo[).k:.m)H!l'D.lJ.C llli~ !l~oorcdite,a,zac1il blmlGIlil de "mpll'Btifii ~ii de .,tn~Ilonse credinte ,1eclrl" uncle dkil'li.titti ~t nct;llllli remtato de mit<lIDgia PO,PWal1\ roman:!!,. Dar .aoostcooJlB'idemtilde. olr(tinl"cllgios" referitoru:-e 1a Inpt.'\ o!'e~ tinisnmllli ~miP!)tm'ib el'tlll:iilor din w~nro lui, l1u.limploo.iel iii wniit:ll. j'1l.decl.ti de vflllom"e remitl'l" m odgines.elnd da.cieli.,. c:rnd l'OmM1ll:, !I. OO:Ilti~ DUtuJlu:i. 2.Clli>te:i. m:itologiL l'nnIle:1 ell h1l1rea. d~:.Mtl!dine isoorillt!L, tre~ in l'emu\ Dltrne:ic tl. ci.Jilc:l. 20 de per!J(Jl.laj!?I miiQ7eOgill8 'p~ ClRlle]e cl'l!i_!)n~a. "!llg lj:i c5rom le a.urib'1II10 oorut:mt.ts.mll til!. b"l!l!lIll"al8;c~pta.bl1~. Dtnm a.cesr,;e, ~el"1l0Dllje IllttologicG unele prezintJl. ~e'~ CMoClutroo- 1ooZ.o:qaZ ·Iie· .mo,ri dhrinIt!i~i m a_i~!Ut!i; i:ntrnllln sau in teama7tic, a.ltcie 1'Ull caracill1' g6n-cral fluJ1Umic, .de spwtee ~"i. (l~uu:i miaore : Stl11F' i. .'\vlls~iti1, roipa ~t.a.nci it:iooUei i WaUl' de ma.r'0 (SU'enele} i E'etc 11O!~ti i .b'aira-Onl j .Dmcul din vafu. ({1m 'tilt'll) j St.abia.; ''S'!Jim:a ~ilol'l' Fl1lmo~e IS~J"l'De) l J01m~~ile i 3blUil,l;aruJ,; MiIli2.i:laJ.oap~ i Un;iooa.mie i Zilla (DJa:lllli}j Drligaina (Oems.); DOI!;Ili., (Mal'h. roll BellolHt.) i Sadg, (Venus); MlllD() (Gupid.o,nJ;, P=1pUuga, ~ a.ltele; Ilj, 1m_ finc, a.ltcle U1~ctli'l!ctq,;":i'oic-, die lM,pliltti. legw:Hml'e Ctll'e promo'vM1?tL c:ivili~-a:.tia.- ~c.ultur:.l. emica. in asl}t~ct.e[e ,eieu:t"ellrte.

Dirt ilCl!fIiS'b't ~:q'I1I:J1Gl',e rei:.esc clL mitoJo,gia. pOp'ulArii. to'm!n5 ,'" .fost sesiza.til. de DiuiitJ.1e C:aintml;ir.mM mu1t PG lo,tm.'R. ei ,dcmoDomgieli. Sesizarea. mare.hea,g'!:\' .I1\t atit S'kldiul real IlIl mltologiell'-omine ea. rt!ZU1~t M llrptei ell I'ellgfu ofieiailA de s'w,tf, eit (J1IJil'IJ.~ i/fl i'll,tJestigrrfM Iltii~lliJiOO 1.11 l\eoolul a.1 X"m~lea a. problemei etntim'itologioo.

ObS1m'l1~ij iIlWfl!CIill de mit.olog[e populam Ia.r,omiWi mal fa-e- in :secolul &<1 XVIn-lea J. J .. EhrllU ~i, ,duplt, cl" :Frnnz Joseph Sruze.l\

J, .J, Eln~ler; reviz.or t!lu:st{iao im[lermi in Bg,na,'t, soria 'M me:raot.Illonop,fie 1~! in, oore dCl!Crh~ ooe!e a.spe-ct.e parti~~ ale ob%l6iul':lIOl' i;'i ~3itmilnr mitiue t3. mm&:t.i.: Q 1jt.1,tf$tiea. demogra,fje:\ :in care IMllhsm'liii. lJl'eze)ll.'\l& m, mM'ea majodtatA a 'romit.njUol' n lJ.i oollsider&liii,.,Despre mligin-" ea:uca''fio. OO[llitlor, datiniilc 1).1. jpr-ejudccltltle rom:1llilor li sirbilCiJ:" lP, Tl;cblde '!)ePnut~ ideea. eili ijrcligia. cslie praoMcmii, mwi. ,tmll'!: (l1!I'M:!f, Ideai'b Ia. bil5C.l'.i,?\" ;.elI: r61i{lia (l(mt(wticii ,(I pl~t1. dc,'pl?ejlllde~t1.~i, 8u}?eJ1ititm ~ c~alll:.1'e (d'e nUnUlU -1$:1 'Vl'ii.ji, de altlligal'ea davulul1.l! 1);1 strlgo'i_~. n pl'eocm,pit nt1mlll de. ~,Ii'f~!erc, m~fJta ~ mQ(lT{~. D!!ller~ cop-nul rnpudiat la na~Mro, .lIlUllit

Lifilad.at; ~('tpM feeiollllBlor la DlUItll.; jO!lul in coer.;). al ?o~i; . jm1lMf.1t~ lotr,Clnr f.9,1 biaeritlii. ('ii tzgoliiJ1l'>~ 101"; !.(JrBO.~trfj ~liflcl'll11.'t 111> SUll ~ .mortUol' il(,ri1mhtul saCi'll ill lIomli'nilor va wpa-, ptw6 ~l 8i1re, !joL aUll OhlOOlW'l ])Iltin

mInflSClll(l.

6'1

~a m',easc.it din nllll. A<:ullIl- mftologia. popU1a.ri'i. OO'Illa.llill. iIl;liriJ; in O'l'lbita. lD,t.e,l'e~iHm· liUrratl.~ri;' (tu:ttc, ,~c:ia Ii devlri,ellt'Sl!. de ilii!li;pimtle 'fjiile pre~ucra('e poo.1!rtIl marl t scriit<!ll'i J;-omi\uL cea tao vrea S" Sll1l'lli\ c§i in stmlau. pro]!I1u-zi8 eon tatam nrel nivel ... de cl'eal'h,l parra,JclJ1i, : no. 'J..iti"~ mitl)lQgic n,afil',ral, de ordln popular IP. tmditiona.l, un ni'l1eZ n~itotogic or6¥UilHIi'kltIo(J} iiI nn nitlcl milotogw al'li/iaial, de ordi1l, lileral" old.!.

e la. in'~epulml ,collllw al XIX·lea- -3, pastl'a:t in Ill.lIDusm:is Ocm{lieu. ~im.bi.{' r,omU7UJ§ti de vornieol Ii I'lw.o,b:i Gole eu Cond!ca.lilnd d 1aept 1<171 dwI;1~lla,r C? ,clI}>rinde,o qllJll) llfl>l'OO din parlln~ioli'J!11g, l'omtmd (pille, p?,li;tl1!~J, ~vhnte ell ch.eu3 ~l Jlove~ti) .p. un outmnillr poplI,lar (bre.zIl.La, Cii~U;;al'lj co~,dell dJ.';t,\,"'l1.1~'d~x .. ma1a:irulo, pa.PlllfUdll.'1 ~""'rile etc.}.;Din OondIca hu, I01'd:o.'Chl Golesen I\oU fust publieate U'lle.le artwole in :revll;'1tele 0000,lelor al XIX·,Iea. ~i 301 XX·lro. Luc1'fI,rea- 'i.ntro.·",'U;. a" lost intetpretaoti\ de ('.xege~1 ca, rut doo.tuncnt etuQiogile de epDCt't.

til. inl'l'egul 00001 a1 XIX-Iea. sa l'epUD oozele eulege:ri.1 datillilt11' 'mit{ll(;l iji re~ctlrn IlI!Ot. mitograJii mai mull; Sllrll lIla,i pu~in eonsiste.Ilti). Gh. .AMclu pl'C!eonizCflz.~ 0 '!'IWo!ogie 'i'0.etiea., din C&le p'Ilblicli. 'in limb:. fraDcez~ DO'1u;ie~ Xrai(u~, .u11'laep.t)pul;G~"'.e11840); Mo,'ii,leQ 7IiU pOplltilNi (f~). ~n legatlU'il eu Baba Doehm. !lin Oea~u, c. ceuti citev!\. 4e811f~8 ~Wlil8 IJl oKclU'Sille lui crocurnentilw·('l de t ran. (]a. "1. h . .Asa,dli, Ion. - ~ lliidllllescu mili ,zit pentrn 0 71~ilologi6 po tMi'j. - cUm ilSl' seria C?~t~a poeme ion !Iu;;uri : Zlilt1\iit.qti~11(1 43), Oyolo71'1Jle 1fiaki figttre, Tantal~ada ~&j/ P:£nclala ~t Pil(j(Jld (1854) ~ epopoolll MiJuJiada (1844-11.869),

Strn~e ~.e ~t~lA>~i ,raina-nil:. lJlCSP a, n eJa,~Ol-ate a-cum aiD. puact d vedere lStoMC~l .liugvlsmu. J3. P. IL't.<;deu d('se.btde caJ~a ,(malUalul' fila. logipl1. ~'i. a. .t1intezelQI'. le"icograf~. lIDxeg",ze.lc tntl'eprinae I1iOO.nt a.suwa opere! 1111 ]1. l? JJll!!1den ne f"e]ev~~ 'in (II.'! COG. il:l.u pr6oo1~&rl18 lui 1n,ilologw'fJ. Intt'e 850-1854 l'ii¢ll1l'l1;eaz1i. III TIlSe&t citevlL stl100 rlIim;l;se 'tD. me.n.nSeri.s ~ .J1iltAollia da~il()1' carn 7i'1> pierdut, ~i despre Z&i4a m'l.t1na Zai~ 1Joc}~ia' ~i l1abe1e de pta!rd;' tall,.,,a. 101i1.'C 554-1 5~ (:OllOO]pC un stu:diu ampll1l, I'edacliat pal"!'im.~ in l'usi i}i ramll.!!; LlJi mann ol'i : Rem:i11,f8cln~J6 (116 or8di1.~ [elor llii'oZogic(J ta "{lltl<i11,i (din OOI'(l -{I 1,ru;t'l'l1lC PUl'tea I intitWata Remi- 7i.;Seelite altl IfJredi'IIf,8Zo7" dacice ~ 1. arlJd:irf~1J ~'J 'lIl!1IHL1'irea .Im/lt:ul'lti· 2. «0- rn/ia 8Qifr61u.i:' 3. DOllkia). Din • oeste rnater:ial' au. fost publicalte §i eemenmt~ ,cit .w, sbudli <l 1. p~n !lll. tele au l'am38 in dite: 81l;n~:u' Qluwrqlll.1 ,~infit()lUZ la lltl!r~o.-wla'h.i !;Ii Itl,clt~l (Ii ~liifraln.aJ' iil~oril?~a ~a.co.-roma:nG. 1.'1,1' mtl'e 1 57-1 9a mcep sa rmblice not stlldil ell lDlplimt.u DlltoiogIOO, mai aJ sin r,evist.'l. .' (JQIWnIUIo lui T.!.'30illln,II .• Inter-eSll>'tlte pe,~tm. ustol'ia. impacruluJ mme l.utre POutob toni Ijti. popU!h1.tille ""Cl'OOantoo lo mlgrat;re stun :

Zh"G lNltna, gallii !I'i Of11Jf'li'.j,(n Dacia. (1818). Oontillul1cu mim'Oll.lla.lize i;i;toriO!!l"a!]co··le:dcale de 0vid!GIltcan<(lt;el: mitologie., b a.l situ E~tJ]lR'I;f}r.o-, gi()wlU M (fglllUI1 ,R'0'II'Ia.ni.a6 {3 Volume, l' 86- 18981 0xpune ~s:poolie ilaudlte penrru 'i tOl'ia. mt logil'i fOmane m l'ekrmt;easupm citorva. persOU:llje fablllQlJlf;1'l : AOB.rlll ,pii:m(lIlRtui, .. <1Jlt, .AtldiZrmdi, Mo, 'P8." A:rillll C(mpului, BaiJ,a J.Yolla~ Babele, ,(.·a~lt PaZ17Idj Barbli Oot, FrlUlloasel" MurgiJ(i, ':Milii, 1ar"llli1 Pilltrli (,OC. In wate r.ricrom.onogl'lllfill cQllSa,Ilmoolloo 001' p"I.onaj fnbllloa 'C B. P. H.-lsden iJllU B censul Jl cQllpjuniul fi lJ~pr(J8i.I' lor fnwit"ii ill mttolo in I'i1mlillii. Din Mlllit PlUlct d ved 'e s po~te 30;$tint; cit. el dc"mc i"I~li tl41r/d iMfceUlrilo)' trace/ogia ~n ftiinta, T(JmiJlm in p1m soeol n,1 XIX·ka.

Mergi:nd pc unnele luI B.P. H!II$(ien so remarclt A . 1(. Ma;rien.es011, care jillLOCIUf!~te un hetiomu ~1I 0 ]l)prrsloZ.d dMIllli8ii (18TO) penb'lll Qul(!-

gere:a. datmucl' i}! eleJnenOOlot:" de mitolag:ie popuilllril.. Po.b1iCla lntli :melt? (lS'i'3') ~i Fa-Billa (1~'i3) a_poi fi1lgme.nt dintr-o MiwlQ{ltf) !laco-romanit (881) bJtitula:UJ; mai Iipoi 'fito_l{)gja "MJl.~'eMc#' (1883), p~eQ~ ~j 0 sel'ie,d~ D'UGo;periri 1nari (lS'il.-1 73) legn.tc de oonWiiu III m'tolG~1l a.I. \UlOl' sIlPel'ati,~ii i CWdlnt6 -popuJiare plil cum . de pI ilrili,iltTile 'mitologiCI1 1'0711(1116 'lloohi (187i)). fncboie (Ill C'IlltuZ ~gill!lei crI!VU'~ (18M) In care ll' vine la. pr~entM:ea. unOI' pl'oblwn d mitolog:ie d!l. ic!l.lii,roma'.:lit W _DnG~.

E t pr ocupn< Ide J1IuolDgfa ,din Pe 1«,111 111I1l echi (1 illS) m 'Ire

iiJltllie.%6 unele da; e ~ elemen ce VaiOl'Oill ooti itpm.d astfel eree itrUe

Intl"CprillS in ~ col'u:l a-l XX-I a ,de ('{II brut James Fll'aza.

In d,o'rinta. lui fier11inoo.de 3> CJ:'ea 0 mttologie dRoo-rom."iM a ill1(1CPUlt s:iI. contrnfl1cA unele teme de folclor lliJjti penttu Ii {lClI'iionScijlll tI'lirlrecltimea,. a.lr!itmt!citlR;t.ea :~i .... ,alOIlJ.'ffi crea.t:I:r.'J l'C a, aees tel ml tol()(rji. Damen ii de I!tnIllt!t I,d ,'reml! I-an com'b;iitut p0111;ru )'l1gexilile Iu], Va,siile AlI!~sa/l'ldl.'i n. liU.'tt poodUie net!!. hnpotr:lv'a< oontllni(iejl de ,a. ~1!ri.to!1Jgiza j'(J!cl!Trlu o"i!im"i~ .,i IllIl.1 alliS impotl'h'f!, sema.!ltlsmeiQ[ 1u1 uritolog;ee n'lcl'giml piD.iIi. 180 Impi d:iMl'NIi de a. i .00 pU:bli~ IIillclo~ril:uZ'~,.. . " _ ., ,.

Din ,categona c1l1egeriHDc tll dlatlnl Ill1tl00 ~l l"OOIl'Ct.\rl ,de nutogrnfil tema.tioe men ioulim in primul rind: 1J!ito,lo!l'ia; clclormmltz.llii, a lui Sim. Fl. Ma;;ria:n, pllblieatli. wb f I"Jlli, de 3.l'tioole ill 1', vis!; c "A:lbi.na. G\.rpatilol''' din : ·.tbin in :91nnl1878J in taI'Q 00 leferlL.: l} la. oo1a.nri, 2) 1& spiridu~il' 3) 1& solomonarl ~ 4) Ia moraL AcelO~ palir1!ltliIdii mi~mQnogl"a,firo de IDl'l>Cerielie mitice I'eferlwue tot lli. dQIIJon&ogi~ pofJli)am 1'0mll,na ShU dep.rle dea satisfa.ce .mgen$e1e unci, cercetlj.,l'i ~odl~e_ •

Prmtre a.lte too,ta.tive de prezeJIltare ft; 711.tMogl~j, popor41~6 &e rl!'ml1!tl~~ i:ndeosebl, - a.zl:r ~tie.'MiD. A.ce.,s1;a. pooJjca ~,Iltii.: .Ielel,e, stmHu @ mitoroQtQ oomparaj,l III 6)., 11<110t. BIJ!lfll,eltl r;m~il,n,~ 118951. ultima, o ll~Cl'tlre 3:mp,ia, p:t:'lilIi.:!n.ti !ile AcadC!llll.11\ Rom(!i,IiI~1 in carese ac(.)rdtli 0 jml)orta!l~a. deOS0bit:Tt. ~l!lmer~r /llnta8tice de J«I:t~~rii mil'QJ!:l!'liait \9Q,U ClIl ill'ltplica/ii clR'ilo.!ogwa.

La.z1ir illileallu trec.llJd In re'1:<ist1'l. i1np ort!an~a am!ropolcgicii a. bas- 1n181QI' '(l~entrn. ca;rael:erllll loll' doeum ntar re.icdrol' Ia ptez.enllarea. hiptu-il.ot 'umane, a. credintcior in bnnee !)i vd:ji etc.), importanJIl elJlfilogiaa a ba - 1newr (penJt;ru Wnt.ele supmnlttumle, mitice, miJ'acllloage, crediD 1e in Sl'mIil pJvestitQa"r urm d ordJlli SlLU jrudecl(ii dtvin. ), Il(Ulel:dd ooij.mele jn Umila. It)1, 'lniIlaforica ~i m flliotiBmele lor _l'eleiVl\ un 'cm/oirl,ut 71lifologw gerll~ral 8aTt paT!icul(JirlU1!a1~. 1n partea. oon.sacmt3 tipurllor d. Mille eu- cicluril core5punzatoare COllote jn e?ldJen'f1 ~ (larMt l'lll 1I1ilia alulfI.or IIroi dillilwn" ,Ceea, 00, meritiJ. &l. fie l'imlarca.1l11l aceastit am:pli monogro.iietem3tfcli. !!onlOlllcmt5 IOOsmel~' -,gtt:nl.aliR'a> miiolDgi.oo. II mwr i!roi!l'I~i P"P,dari; pe C3>l"e-i cOllalder:J. "Oflmeni Wet'll;!.Ii" (PIkaJA, TiD.dl'lllil. te.).

La, sfirlliituJl secoinlw :II XIX-le.'\ sfilldii1€ drJ fl1>iIQlo!1u 'OOIll1H~I'nltl llrilildi n.v1:nt. Prmtre comp!U"atI~tli ['Olllli"r.d aci folclor'1lllllii witte ment;iolilim pe A.r'oll De.nslIJijla:n1U !l1 G. Dem. l'eod'l}tescu,

In c rcetiarca. lllitologlet rowMe roll D l};S1l~ia.fiU lU[l.Jillesti'l. trei tcndint<6 crea.tOM'(l : 1) d t 01'i:'I,w:a:re ,(ll1pm mi'tmui ii mitolo"'~i, 2) de reoonstlituil'e mitGlogieiromi'i.n, prill reeti:hi ~tiintifi ,de GIllin OOmO!.lii(!; sa"U prin ,areQvii lit.eI'lM:e de tipul CpDp Ii mitiee ~i 3) d flm!laimenl:a.r tl't'l 0- Inlituit (mr.i precis dm,co·Tomana,) a. m'irolo,.tei romtW1c~tJ.

'Ht'ttl, dupil. Aron DeIlSll\ilaIlU, sile 0 poveste e iologlc.i'l. co se :referii. h un venimelil; j,st~rlc st'l'a'Vechi ~ tl1ito.logfa e t un sjsi;em_ ,d pove iIi etlolo~ .. iee utIU0 din epica. :popu1lan1 :tmeori'p vestiri iDoo)npl te :toll, l'i,uilimenta:re, (l,,'l,T pentr:n a" [i in~eles tl'ebnie t'ecopstiLuite d mito!ogi. t.

I'll pl'OCIlRlll do l'OClDlIlstl1;u:i'm a. :miJtGloglei poplllnre api'll' gC,mltri c.ru:~ 'lmlnliB umplul:e dEl m_jtoiogiS't. Im'OOl'poli'irile d yin in i!lOildt~iil6 'w:u"ntal'4 pirt;i constnli. . ill iunc.t>i d millllea, Ili n ce itl 1;:U sU!liomulllisau a.le xeconIt'ttlll.Otortdll.'i. hr liplU'iJe ,d.inl1r'.o mitologOOi popiuIa.m ]lO't, fi !Rtplinit;e prln cr'l'l1Otdi Lil!emrn epic !i.e ulin oult"

.Anon De:nsul;1uU a ~ntrep'l"in.s m!l.i multo inv tiga'\ili tema.tice de mit logie roma.uiL : , IIUliB Clslrp'l'a po,e;:riei ]JrJl)ltZt.lrlJ. r1)1114ne. I. liJlemen1,ut m;i'aZogio (1 liB); Orf,gtl,uta, dwwi' { 59}; De 1md ine '1I'litul I'~~o: rm1l::001l(r Cl 12); 1110 WI.letus ~·tmli'eLl. tu;ilii. d mitDZOgl8 cofntJaraUi (1~2). Oolwlde1. IIi lIimnd6 1ieawu (1' 93); RgfnJ1lUl o.ol:i'llHeWr (193); T dr/a""I;' (8Iud""" d lll'itologi e IltmlPa"aI4) (189.3); Pqr:8(,lGiUliu, rel'igiQ(l.J<o, a CI hil(Jl'd'aiti11Yi (1 93) i Din maliologia'Tamliu;(1. I Gatlac, H. Ca.~et6 ('189'3); Tl'mliJi'Ull'i, lD4a1e (1 98); Dim 1I1i1{jlil{}ia""(jlna~.I!:i., III, Di,!#i. IV, .Bed(t. I ..Ji-i1)1ari' (1894:):' ArUMi!' Ott mit ~i. t:t;IIdinJd (195) j »ili~ 'mitolD:{fia- t'071141Ul :Ill, n"i-ul prclrcuralei,. VII, Got'gO(!,;!!J (1 9~l i JiJ,popeea, 1nOMt"U: paalqi'IM.t~IJtl' (1895) i Arghir fi, Traian ( 8'96) ; N(lta (la t~.rar(l ln~ plttgtd) (l~96). Diu rum!iza Ilcest.or cerc I:;t'I;r:i t6Dlaltice de mitologle roml\nit e peate CQ'nsm.tia. ell. nnele au nn simplu cru:a~,tCl' Ilescrip,ti I aU" un. eomp19 C!U1Qcter cumpa.mt!1v-.'wric, ~1lS!L nu Rl'lideanIl& Sll$pillllli~i, in fine altaleau earae er inte,."l'a!tor mtr-un context:mID lnlU'1'! d· tip man ~~Qfic,. denumit, 1n geBeJaR, Din mitoZogia; f"ot1Uinrij li,mD:l! i:n&i ~ Ilermina

hOD DeJJt~iallU a. tim l!a. ceva mal muJlt. Dllpii f1illilulllOOOliliStituive.1. roitologiei r,omAne fttb tJ1ebuie sa. fie 0 opera 8MIl4 dc ,Brudi/i6. ei UWl. l'ii81'ara de propo:r#iile .# ooMJWM u.n.m epopei. 1la;J.ioMl'Cj care sti, sa.tisJ'Mlt x.ig'eu~ele unat fm,gll:ll.mt de mitologi I::omd,ueasca liteira.ttu'imt, ale unet ~llitologji. PQeI,ice. La a.Ceft-sta. idee :lion !luerat tacH (;aU pe :fa", lDtii. 'Gh, A.~a.ehi"apQi 10m R'eliat1e :R41du]escu lIi chiar Aleen lhts.so.

Foei:n1lll 1ui epic inti'tulait NlJgriai/a, nd.aota!b 'n donA 'l~te: prim!!., parh~ in 11.879, ia.r ]l!Lrtea.:)l n~a. in 18 ·j"l'do\·il, in til:&lle paootieo destinul ~ui Nt!f!n~ Yodti. care trece din T:l'all8i1vania, in Munterua. p.entru a. .fnnth. ~tl ~l'~cipa:t, Lu~~ ~ni ~'u ~emoo. ale Illll.wii !;ii oamenii este a.~ut;a,tA S3iU IJIlPIOOLcatol de diVID.ltit~1 nli:a.te ~u du~JJ.o:\ e, care emerg din p&IlOOoIIltlil [mal m1lllt ll'aDJte.z.ist dec.it istol'i") at Daciei l'Itr'avechi.

aralcl. ell . tudiuI liberatorii POP1LlaJ' M, Ga ter ~1iIe p.rel~eri de mitola,gie compara;t1'i. mtre 1 31 -1 85 la Univw:siw.'tea. din BuclIl"~ti

(V. Florea.,1Jf. a'aBter, GoreaponilelllQ., J3ucur'~ti, 19' 5, p. 1), . .

10 aCeWsi rltstimp, G,. Dom, TeodorellCU publ;lcA Z,p;; loooli, &6'1111, ~erpi,i. de ca,llii (1 70) '. i .lil1l'1I.11I1 lWi(lre, li1rcoUlcii. Stuai16 de ,tlRiolcflie ~ fliil'olcgie cornpllra:Ii£ (1889".

Gool-ge ~buc (1811'1'-1,908) descrie (I 1,tifoloI1U1' po,pfflMii f'oJnam<!~-' eli lie tip 8Q!S,I'" a,bilL in lIllti.nm VlII;lW, valo:rifiC!lliti.

o mi,tog,rafie rOlnjD~ dl~'olm.lf~ eate aceoo a Eleri,ei Ni01lJj~-, Val,onca pllbIilllLtll. 110 tlt;l:w .DdLni7.il # ol'eiWI~Jel6 p~on'~ru, ,,.,,mW1, ad~'*I·t8 "i (lflezate 'in, MitZi'nll mitolo,gioll (La, 1903, vol I, (Lm cele pa.t1'1l "olu,me proioo-o tate, ~clttUli din patnJ: p~i:r~i. a.s:llpra,IMQrij hunii, voL n (j"OOPl'C o~ 'I'olumnl. ill ruespre uMUl";\ ~i volumtll IV p'OY !(ti). !it fond, a.eea<iti 'l'astU, lucntt :monogl'ld.iCl\ es~ II ~1tt()Zl)gie «e jolowr mitio l'oJI.ifn, en r&erm~e

sp,ecirue ]a eel din Buoovina. .

1n premtl" Elena. Nleulit'- ol'onoa. susyin cll. ~i-a 'pFopns ,m pli trUllffil, en ul !}i sa. fa.elilln buci'i.lile risipite U III intreg", plLstrind pe cit llosibil ,,l:nfelesul JlI.itologic al credin~ei sau 111 mitului". :tiu:ili.tli~ ell 0 mltrwJliaire de-a. dl' ptll] impl'caiODant:il., ea ,!ii-a, croit si»".1'rJUiI. dnlmnl in 1'0..vnimlfZ 'i1Ife1erLi1. lIt milologie€ 7\om&~tl)'. drum care e fc)a.rte grau ij.'i, plm d€t

,67

.hiltoaipe, dM' a,peril. ctI. ,,"or ven:i. 'i1l~ mai t;irziin uJpii em:e]a vor se.m'li.na.". ED. '1iIl!i~in,e. de asemeaea, cA. ;,DU Ij.i-ll.l) l'llGrJlot carDello d\lpil, m"qi unmade;' ,ea. a. fost l1ovf;~tiJ, numat (JIe eea. eo ,siD,gut ~ -a. ~·ta.i, .Au. Ilt'eb~f. ani de zUe 8d eiliJt{:6 ,i 8li diIrime luorare4 ga14 ~: itt,. sa, ,0' .,.eeililio8 ~i lB' 50\ da.rime, piruL c a. -cIa-to de ealM ce i s-a P&Ut mQ~ ,Jimmtii i ~i in

greau,p. i.IliCet'c.a.re nu ,p. ~vut _Rjtltot dooit ,~labe!-e. III pu eri'~"', • ,

lilt ]a, Elim9l Niarui~i1-V()l'on(l:~, C!!lI !'jol Ii:I! 81m, ],j"j, JillJ.'m,ll, 09. ,~] la, DImitriI'! lJautemiir, p,roo.orrriIm. cm~el1mdlril!l ,i 'i!l"l.d'ieat'i1'!e "'Iilic!! rcf'eritOll'!:!II m illla mai rudimlfltiara treo,ptii. a 'mitolo(liei rum<'ii1.iI, Ja usmollologia, poptllilra. in ,care luclnde IsolaJUL : demonl, Lnidivin.it!li, eroi, raclml ~i Orliciu'1tOO8a: Pliil:ureJ11:1 : !fillul8 84pt.am~1Iit· luiluflflnii, .' up "~~~71i.'ilf"!!IOai(,fJle:

In IluOIlOgra.tia. Elene! Nlcul:i.j;{,-"\ Ol'Ollca s(:bpes,c. Idei. :r fel'1to31'1': ~l b unele persona.jc l1U ice d ra.ng mp(ll'iol' eum ar fi : P,dmf'fI~ILt M11ma, Oel'ld TaUil, SftnJii ru.a.i impo:rtan~i ea : BiB (Jll.pi,tel' T-o:IUUtIl), TO(ld~r

tOentau1'i:i11i1 (f/ltlf)7'f)'1i!1J {.Ap'oUol'l,). .

Blana Ni(luUt,ri- orOIlC-lL trece d Iii< expUller,etI< mitogl·a..Uc;'l In teorctizat'ea. pl'oblerociol' miti 11, um t aeeea a. ; 1!(I'raMelar intre er&lill/el poporaltJ 19. roma.n.i ~i tliltre alt;e popoare al~ Urol·mi.Lologi.i le-a t'!l(]lm.t"_ Este vorbi'll Ii lu l _'00 Btudii fn /olklO:T ::II, ill C81'C pntllul volum 'e nu.eriL ]a, ; Oh'lo:iuttutl BOQat6!1$, '1'rif ~i 8tre«mi'a, LaUi'11l 7(1.ti71-, Botnanii ri Bo'l'IIOOi';, ETIJ:ii 7Iea11'l1t~'I/,i i vel. II Ill.: ,Zeus " IJUrilJi>ril~. Gli.rO/i08-Molool!, 8a.urifiriile 4:11< .l!alia, SIlI~:Ii, ImbH11~1"~ ~a()11~fic£iWrI lMvni?!!i- _fi'i ~?!eligenJa. De8'p1'lJ bogom-tlt-8?r1, ,m Ie te:t'M bogolllthce, Paralme. do /()Wiof' mlhc, Toat aces ea au a.jutalFo, duplt pro.priile ei euvinte, ;lsa r:idice nn mle oolt. al, voalwlli" co acoperea -via~a etnicit I'J) lI'o]lo1'O:]u1 roman rehtiv 10. eulturcgeulIZa autuhtonil,

In ansambfnl 101', SLmlii1e ]e care A.e-a. iIltrepl'im Elena. :Njcnli~~ Voco,nca. au ul',t)u'il'it s:'~ "det.gToa.,J.'I (l do sub ,roweLe ,timpgllli mitolO!'pa PG1HJI"UZUI: i'o'm&I," in itllttefi.ga.. ei Tonumitate. l:n.suO!1\jUl, de dillla.mita hu,iDistiL !Ii de 1'esuJ', ele ef creatoa;l'€' Elena Niculitll-VorOliiC,a. sus\iino e.a a; iit lilt oitGVlL (1. "8co]uJ.riri JWIUI11Lice oootite de 1ingvil}ti dr lJ erOi'I: gell rllte ,Il eclntril.c iiSlt]Jt(l801:icitdrilu Cl,rtnl1ului !litifli8t,

QDCQlni\:!lut eu acest 11wrdri. IJ..'IlW!O!JlCIJ d,e milltri incep stL fie I.'labQrnte pa;r;alellli $t:Udii de i>8wl'i-O[JraJitJ 1IIit:o-l~flgt':i-8ti(!~, B. P. lL'l.lllicll C,.,'t neela. care dcsclihle dJ'tImuJ M111i1i:zci :fHologice ~i sintezei lCl'<i()ograf:ice tlro mi1!;ologie, In l!.'t11'1/1IUJZQgi<mm MO'01~um RO'I'/la1iiil'6 e..'QlllDe c1tfnT tm!}!e a pee-tcale mito']o!ri,e-~ l'omli,ue,

Din a.ltl.'t per peotivili. r:i Cl.ll nIt reSU.1tse reia. luC:tID'ile d Is. c:al1i1 t; Tudor Jla.mfiJe in.lcudiile in itulato Mmto!ogie fomtln.easca, trei pll-<l'ule publicate intra 19U.i ~ 19'2J: 1Jn~mronii # pr(etclill cl1nullUi, OO11lorih ~i Pli1ll.~nhll, :1n fOllld, mitulog1a, lui Tudor PaDlfile €lstc tot 0 1II'itograjio ,all!~ Wgl:I.lc'i, ill ca-re secentul cllrlc lie df!llll)nQ109if~ 1)OJl11!!lirii. 1n I:!ubs.ta.ntnel, acea-sta 'llUlnl:l:e :l,I1l101ogillll. un 3<lu(lc nimJc DOl.ll flti ,de ela:borll.'l'ile nu» doar ale Illi im. Fl, Mru:ian "i ELenw. NiculitlL-V rotiCa lD mate.!'i cl mitograJi0 pop1l1huii looit 0 uouei s()riifilLrli.

- i olae Deus!l~a:nlll in ])(1 '4, p'l',ei~to,.t{lii. (1910) i.5i pr,opuuc sii 1'0- (loU'lCtituie 8Itb8"tr(litt~ ~)IitQ1Qgiei d(tlJicB prin mitolrJgiil pel.allg1cii' cxLl'asa, dill LitemtuTIlI anticw gTecO-i"omi1l1li. !n f,oml, acea,sta, ]u.craro [L'1l! vaste llro-porfil sta.bilc-liJte in Co;rpu:li !i-i in 1'rum. Du.Il;1irii de JOll un.'l diu OCL"Umell l" 'lII:lo1ogiub ~"litlerS'tlUl, e unde se dil.'uzoom 1n B~l'OPa. I(>i Eurasia. "echea cullilU-a carpato-'da.nubialJJa. In 8p.iritul operei ]Ili N. DC'nsu~rn.D.n s-a. de.wolt:3}t un va t Clll'lIDt do idei caTe a. lill 111. I>nblkaT~ tUlQl' st"lldii

68

ce-I oontinlllit operll, E ,,'O!"bn- do l\l<U'll:l'ell. ]n i Ni ala [iuleRcu, D6'4(4'IJGoda ,(JOtIJt!.~t1j (Milano, 1976), in ear· des.'¢l'ie ,geneza, ItIlfoVruiiani8'11wlu; dlUl. DtiCw. prlfi.sforica esJte dooi p:limn teJitati'lJii ('Ie ~abora:re a. 1iIMii ,nitoiogii 'Pt!lasge !;i totodattt C~ maii 'Mtlpli'i. in ereare etllll_PUa.tiv-is orie.'t de smbilire a. uner plInji d 1 ... ii,tn'r'J., intre luito}ogia. P.,!.Mg:;c't lSi cea- reman!!;.

In prhmL ,iumMato m. secolu1ui al XX-Jea cl~ivi\ fololori~ti de ea.tedti'i. tuliversiwi Be ooupi\ en ,s'tu.dill] mitologiEi rorni1ifl! Acl!.~tia. p5~'I'l.SMG p,orijia mii;(Jgra;Jicu, d!epll~,esc ,ftad"::ul dlrltll)7Uilogi'ei d'oIIJ't8lice. "p1~11'~1;1J, 0, se, avillta. ill lnmea JWlLtMei: 'I7litice c01d,7'olat~ de. metorlcle ~l tclmieUe !l-tiin-

t e10r socisl-iswl'i c.ontempo:ra.u& secolnl'1l1i al -t('ll,

h lliCeru:ta POC}\ p,~t1'l.l Oar&m&ll pullUm\ un ,fmdiu_ lmaJltJ' (] PI'· mitowg!u cre8tin(i. tI Eurcpei oric1rta.I'IJ inUtuJ.aitl: IW' t"'«;~!1t mitologic (~l siIroil1{1rilor d ifm'll'i- it' rQmOm.i iii IJla,tli Il~i, 1931). in r:Ond, luc:r~U':C-.\ lui Pl'ii~1n·W. (I pa.raLclr~, i'.c:n:n,para~v-i.!lt;(lr:icii de-o parte, '£I, eielulut sSl'Qi'U)QI'llQl" de lama In. lr'OIll;alli : OI'Ucifl.lI,ul .AnuZ Nou, 1')p.ifaiilu ~i Ollr}Ul1Udu7. ~j, d a.ltit p,arlii; A, eiclulul I!.(l.wora~i sarbitto.ri "'fOOG-rOIDIwe : BrtwiaUa Diot~!J8ia 'ele, Batlmw;I.el'C'; Larmliak'k, O'olllpit:iek; Gall1fiete lui. ]atlotHinid !Iii C(J,""~aul)!lf(,l. .Astfel, pun in e."ldent~ I dupO. dn.tlale folclorulu[ miti 18_P, ial ~ romi'tinilOl:, S'l. 1~8Bl-el ,cq~rLamVr:&;:-1e, anaiogiile /1'.ap<tJ.lltlJ l;ii in.flUlJJtlde _ !lltje.rite do !ilirbitol'ile studia,w ~l lmporta.nt.a lor pcmtr·u sfuullul roir.ruo.gi~ famine.

Dnpa F,C!t1'U. CIJJ'!Wl3i1il Grdcimml r!!lGVl!. nUJ1Uil:l;lll .. 1!. TIlIII,i,lIi8C(lJ!l'~ jr/lclol"lce il;s (JriJ,i;n tnitoZOgiu, deoMCOO t, intez: t;utllJ'017 sl!llwo.niUi.~i1or Clltuml:il!Ol', &1Il]! stitillor ,i 1,i'tol'ilOll' ci l'Ului piigin It! lJa'rbiiUII'i!ol" dC1(Jnri, eonsaerat ou.Uului floa1'el~ti ~i totodt\t~t IImliulw: mortilor: La. l'i~lul siill O((rllrl'Oalul relerl. numeroase remiD'i_sclUl~e folclo1'icc de ordin greeo-trac eonsaerate lui Dionysos ~i eelebritrilor lui insotite de aoolipi. '11faBllaJ,:i,

l'rrllu.ent:ele, QontaIDi.Diri1e~i I'e:mitll ~eele la. cnt'eserQfer:i Petru CVll:m~n 1111 trebuie rW.:n fac.lJ" sll. a.b'ibuim oi-lgiJ.llea. a.cestor si1rbiilo:r1 de; iarID\ e.xlUllhr D1lDll;l!i llD.ei .mQ~teJlirj eoemne, cJ1ci txaditiille spooific.e tieriirui jlOpor au on lbuit (liD pM la. fon:na.1I:.ea. ~i Ill. tl':msformar~ oout;inutului *i rot'mciol' a e-·tOl' &il'batori.. b Il.cest oaz, 'II1ollm.ifriJ,il ·mit.nZogicl a I'OlD(tniJol' Sc !\Ill t ;\ en tradit\iile mitologiee mooiwa>neen b'rJ'I!(l~ l'0!tlilllO ,i traco-gl·ooc.e,: , pentlU a supravietn..i J.ll'es.ill!-lii el'~ti.nUmului Of!enta.l.

.Am l o!lmoiu. ])lUbLi'cii., on stlldiu teoret;iO tilcspr' mit in g:ener:H,G(,III!::<J ,"itului (:Suc.\U'e~ Iii, 942) mnrcin,d a£t£el 0 ('tapa nour .. in litera-tlll'a l1omfLni'l. d speoialita.w, 111 pui.oatla I".tzliloiului, dnd llimemi nu se mal g'indeat la mitologie,

Priooul studiu c1 folnlor miti (1.1 nUl vidi:u Pa.padinuJ. est 0 vizi1JM J'omli'lieascii ,a;m;pra I!l'Im:i (Bullur~ti lfll1l_l, Cum ell! nItrel txl'ecizeI;w.!t ill pr'eratn, mtittl.J.'ltlt . .1;itIJ.lli'iri ea.rtll'll. "l1lle 0 o_P(!J~'l. flo eLll'bOl'are clG de ("1"iu't3,.I'e ~ :;;'<1:sir a. mlm' adliWllrw'i (lintr-<J ]ume carl) !lisb'lzi degl;ul de d<cpm'to de-ljuneltmJ DOSL1'U u'lodern' ~d •• ;'i eontinn1i. ,e 0 rLe d l.n1'ut-i~ i droit de d"monSLrlii~ii ( ... J, de, in[lt i~tri a. ]umii noarn j I Jm'ic ' ~l, .. antologi de falcial: r. m!i.nc$c" fill:! t prm pl'olb1enmticl\ tilo7.oncii a. 9.11tornluL

OvWiu Papadima.ln&~ea2:.\ II!liziu~l,ta nmUimUl8c:a tt, lum-Ii u.,,, tH"m 88 -rna"; pa.1lrfll.~~ lila. inca. in piritnl (lb{L]jjmii tlDa lIt ,., ,), -i'l.zil'llli!a aceastA niJl e xclnsiv 11 noo tril, riln.deil. , " a IliImi!il1l\ in uneLe din lilliilc e.i au ale altora. ( •. ,) dintre popoarele cal' Jl ilJtol1jO!u-ii. (, •. ) Aeeste o.scm:tmil"'i

S9

T3tunj eUlLui'll BIII.n. Plnoa] de JgS, dup~ V1.l)llm1l:='::11o

Tal",,! eullll'l1I CIIITlCllllla. Slal'lnn ,~'l illLulIl ClIllul'\l r ... loI~n.I, PlaJ,1IIl d., Jo., dllpn vl.l)l1mllrll!sc:u elmice Iit1 aceslmt fo1olol". Benlll$1.la. minnntl! d i Ie fola ~w pent;ru· a, !m bJiDia 0 :idee sen alta. Su$De clb vizilllnlm rom.ltnea.-sc:-l a lumil 'a, prezentat-o tn SQhi~ ln~ din 1986 iDtr-o cd d op 1U'1 3J'e l'. preziflta. die fa]) . nucl III Melitei c.!ll"~i s. 'a e l'.", cr~ a QlIiltatat tDcA di~ ~e 'W €.Slll'j ('it l'iziuD~ rem{me&"<Jl,'1. a Imnii ol'gafli i!L, -~ "nn e nnmai 0 1111'31-

70

gine" grtt;r)dioMl'i i}i 3lTh'\nullltrim fu, acel;ruti timp, II, inUegH yi~i oollwlc(' c~ totad.3ot:i ill ~i 0 ortlJine desitvil'ljitll 3. viill~ii pi:tmiiutieJ!,1J ( ..• ). N1!J uumal 11\1. fell 0 a. giEdi aJ. t$rannluil BQljm, e1 ~i un fel de n. tri\j" ®. Ordiuea etlll:lcli a, vi ~jj t 1m.'i. 0: orruDe C'l7~tini'i (.".) ]!lllter:n.iC QrilIDtatil, 8pl"a v!UlSOODilLent .

Xr,ooe in l' ~-i ti ,cowosttl folcl ri " "raiul ~i i:a.dnl, a1t;e ahipuri alelumii noa 'tre", .,siinJ\1enia. di'ntli a !llUt'lcli", l'Cl>1HICtul fil1oi: .~ co I'll.O J,.

",de tfnu1' I "umbr gren a. piicatrulul", "rata omen: .. " I!. firu' .

In entoa ei,. 0' 'In~U-1Hl rtHil8neMca ,c:I IU'll"ii CSLIj un studla mi 010- gumenic ~re~tm frlli\:. antecedente in. li1;era.tn)·a. rOlllallU1i. o iIlwl']Il'etnrl' dif~itl\ de mltol.o!rija CJ:el!t1oa a, lui 8im. FL M9l'iau Tu,dor Famftle, El.eWlo

NTC'Oi.lijii.- V oronca, oStna, IP :M'a:rc ill Olineso1il.

Lucia.n. BI:!I,ml. in G~H~'" m,eM.f(jf'1Ji. !!Ii sell<$'l!~ cll1h.crij: (BI:!CU1'~hi:, 193'1'1. in Qri:wn~ '" st11 (B1llC!.n~e~ti, 1936) ~l ID ..d.rta ~ 1JIlIQ(lro (Bncure§ti, 1939) fJfflit~ mitowgio nutn spiJritu.l nnet 'mi~(]IClgi!j, C01f.l1mi!ar-qtn·ic'IJ l'Uml\o ti, oi 1p spirjtul iste.m:u]u,i lui de jfl(};wj'Iid ~i8t'.da, adiclli o,L unet mUcwgit fJ·er- 8()'1l(l!le.

V(j1'lj~te Clcsprc l'JUf!ul COSlI.ie eare pla,neaza tn to, ce Inco l',omimd, me:rgm<'J1 pe linin unul 8'piri~ a08motic, despl'o sa I,m 111itic, mtm1elc 7nlfQic, d spre numelB felIQ'll~JHiI6r. Cosmosul lui ,oint.1. iUWDi1sm"flit)" flUWUSetlb~ Inmil, Oosm,otiCll1 n Ojluno haotlieului. Lucian Blap pendulea,zit, um bine a afitmat lex. 'Tina,se, lDtJ:e filozoful poet !}i poetnl fiJozof, cwar cind. vorb~te dlesprmit fli mitolog:ie, ;~i lJlll;i ales clnd cl.l'lic.itea:r.i, mitoLOgl80 ltd personal..'t".

Si!l:rura. Iuerare in care L. B~gat a.r fi!ill 11 pr,ezl!Il'OO uncl(l II. :poote aLe mito1ogiei romiine - 00. 0 :m:ioologie ,Pllatoralii, - a fost. fJpa'Ji'ltl wi&ri€i" (~uc:ure!/.til l!9lHI). III "p'!',efl'llt1t" m,mrjrion.ea:zA clt face '0 "a.plieat:,ie a. tEllriei stilistiGe asupra, iff!D.ol."(!eJl1ll1ni romanesc [ilji cit] treee de la, toorw, absua.eMl.despre Mil [diD Orizont ~ flU] lao eolls.idem~ii spooi.ale asupl'3 unui MllIlmestil [., .. em] determinll>liitele [lui] sliilig,tice( •.. J lite s.nticipn ~ii iIlU c'l'et'l si fi neeesare I!,ootnl jn~elegerffi III :i1l·u. A cli1!ltrat ~6 cit a ]lltl.'lt sit ,dezvolte pk'eriile a:mpl'31 fi lIomB1~ulni uU1tral1'Q11laneBc" 1.

In eadml f'tmomenuluiculrul'1lll'omilneoo d~i d.'i. exlIDlple de, mitl)lri, IIU g referi Jill istemul de mi:tuJ'i Iii la 0 mitolo.tie romAIleamt ,tl,ooit in subsidiar.

Despr mitologia romana ail; 0 si'1llcz(l a. filozoiEiei cultlll'ii pcnml'ar me:n~ioneaz;.'!. lioui pagmL ,,Mitologia· nnastt'lL ]!Iopula.ri, fra.,,"Rtem:tar risipittJ; in .ima,trina.t..ia, satel@T, enum rit urmlttoall'clo vizinni msc:eptibile cle a. fi in'oorpr'etate tla'lii. nte] Q grenta!;e "''It 8MIS' srlfitUllia". Care sint I(.!.xemplcle tla.oo de ci, .B1ac$t8 : p(j~l!'~intitl trt~IISp(atm~, grtul criBto!ov-ic, ceI'ul vIU:flif~ .'j'i ~lujb(J Nntulul ~r.,

Oea mai pr·ofoind§. ~j compJexil cODtribuiiie Ia. SIl dilll mitologieirOlmifie a. fost adue.l d fucea. Eliad.o . .Ac('9£t:;'!, ,c:ontrib1ll.\iie est ai!'ll.l'..i'i in intt~aa lui l'l.1 con .. .,.w. :f'ilozoullilli istoriei l'e1igiiior. It feri.ntel ~pra folelonlluj miti lromlln I cOllcentrea:fii.in ci va., studj'i nueleare oro' polarizRm, 'in jurnllor, }Jl'oblemc ma.jore ale mttologieii I'O'lnine..

ill stlldiile lui reln.tive 130 ?:Ilituri ill parti :aIM' s.i]a, 7ilftolo!li~, in general: he 'llI.yt7t8 et Z'tft'61"Il41l'r~O'Ut ( 9491) I1nI;I!JtlJ et. lir!flllboUs 952:) Mg- 111,11&, 1:2f}e8 e' tn3/a&ere8 (:L9G7), ..tsp'eC'ls d:16 ",yt1,,, ( (3) LfJ ~{lcF4 t le p1ifilJane (1965) te.., MircBa Eliade se oou!p!i., de bazele teO!! tlee ale OOlIleepViei sale generale in CI'$O domeniu 41 implicit de folehnul mitie ~i mitolop

.. ,

J"l)xmll:l,~, Toooo n.eoste stlldti se g!!S!!$.(l s.t!hitel\,te siuootim :Ijot pl'o".~~tc i:o

X:raitll d'kill'ttn'rIJ dflii rel'igill?!S (1971l1), .

tn :'tDal:iza. CODiS"QC:VaiI'A slruc(urii jt£ 'lI'Iotfow!Jiei sacrulu{, rf;il;'C($ Elia.d!B porn ~t(l d Is. hi l'oianiile eru"ment.'l!rO ll\i hierofa,niille supllJ'ioare d~ tip monotelst peutl"tl a. explica e¥()lut,ia fenomenull~ rn~co-tcljgios" cit, ~i modaJjt;:,I~ in.Legra.biL fi.i il]tegrMlt~ a.le sa~l'\ill~1 euslllib~lur!1. Tl~ri1e, mitl1ldl ,i ideogl'am.el pc care 1 hip sta.~l1\Y.ii, 'em ]?I'opriille l'ul U:yl11 e, sU15\~ine' jla diial t;iqll de l'lli l'opboru sllPPoac ( ••. ) un sentunen:t ambivaLol'l.t qu provoquo l)'oUc'>temmen 10 s:\(U'e I 83, In c.oo~l ~esta., eonc. p~ia, rt ~upra miitc)l,:,giei :pollula.re ro-ma_n 'e,manit ~r~1C ~m (lOIle. ;pria l]]Itologll:it NPUsa in 2.'ra;laluZ siu dlJ. ,ston6 a T'hfTl!~lo:r ,~l" totodatrt",

e resesrbe 1n cOlltaxlml idcath' a11!;ramt1illui sUD.

U'oo dIn !Hleste ultime cilir~i ecusaeeate "s:tu.dtiloJ? oomllru:ativllI atro;pI'a. foi(.llomll1i Uail'i i ~i al Ew'opei O~ioo,1B1(l' I inti~t.:1l. . .Dec Z(ll"loa;:i$ & (}{I1Ig-i"l ]Dlfm (1970), Ul'ruiLre:,~e "h,;ssentiol !l'ilI 13. re,hg.lo1i.des Gi!!:to-:E?accs et tes plills important ' t:r!:ldltiOIlS ,mJrthologlques et ~ea.ll1~l1S folkl(l:~lqnes de RomnaJ!l', ill I'ea;Htallle. aeea M 'p:r umoo:r:e ,n unplique pI'! nooe,s'sair~m 11 eDI 113'I1u polntprooislneolltmuite entr l'Uni'l"el'~ 1'I!Lig:i~u.., de' G w·Dlt! " 't· elm qui II laJsse d6clIiHI' l' dans 11$ tl'n-oiiiolls peopulairC$ roumatn . iron '",eut pal'lel' de cQnt:itmi,&e, ella dQit '~r che.rch~e it un niv _au plus profond II u elui irooD.· 1'iI; par 1'1listoiJ:e. des G~oo.DM , des Daeo-Romain t de. leurs dNCelld:ants, 1 Rcumaiils"!!,Ii, 'On too.t .00. a.., tiel tO,D tit til. 0 i\riei' de diOOl!lll'lmt arhoolorrie ~i folc:lori e rebJ.,tive l!I, datele Iii scemariile mitico~rilrlJ.aLc ]1M' 1 llrlUl'i.:rC*ete, anaJli2;ea~,. ~;it cit e.~t po ibil, u:a.gmc'Iltele ruJtologice ~i. l'itua1 ooneerrate 'in tradl\iHe popular !'omaJlleJj·tij care sill uneezl 1md (u'1iake d~6 C'!loUl~~ d'~c!,"",.~ma1!. .liSlIPl'I'L ct~nlia. 111'1 ]losed!fml pilL'li't ,in prczent declt,lii:l'or.Illll>NUUll m.directe ~~ ipot.eze de muncli. elaborate mai alea die a:rh~l!Ilogl.

Mireoo Eliade I'eullle!jte ln D(J Zul1lll)lzi; MJenr,is Kllal~ 111'1 m~mlL1:' redus d tudiil'elath'e la originea. nUgioadil 31 ago. 'llclent·i!oI' l'omihillor : .a upra Ullin Lui ,etltie a1 dacUor (Lea Dac 8 et l~ tvUj)sj, g, UjpI'!I. clllltulul l~i .?lalrIlO,;(i . (ZlllmO(l}i~), mi~111!li co~~og ntc po~ula,r onserva )ntl'~dit ill l'om:'LnLlol' (L~ D'I(J/)le ef, ~ Bm~ Dtet~: 1{6 'prJ/lislotre de 1(, CO!J1Jl~tJon~8 'Popldai.~1! rottl/wine) semn[fiea\.iei mitico-riLu,al au.nei I~ood I',eferlooa,re la fnuflru'w, • ta,hd.ui l'Om;8;n aJ Ioldol'ei (L' prinC8 D'rugo!f et la, ,a7ias e rihtell'), {,on trnttiei I ne.! rnaru1st;iri iii. un QM'0l1 leg mIi.r (Militr, M~nol~ et Ie JlImHl9l r d rQt!i), I!I>supra cr 'din~clor popuJ.m'e ,~elll;Uv ls. m30 m. III e:; j;all (, '1rlnllm~ilJ'nle'" uhlJZ les' ROl'Utlai1M)1 1iI1ege.t'u p 1a:nteI_on' maglc,e (I.,I.' cldte de Mlmdl"lI:gorr en R17I~numi!l) Ifi ca.POd.Dpe:r'eJ pO~I(t1 ep'cl.ll'omilllllB (.L'tI/Jllolll.' 'toyamlo).

11 toa.te eli studi.ile fllilnitlll in 3.Cel!t 'Ill.tim vlOlu m no. fost $eris·!! ]a (l1l;te diEc:ril;c.. e.Le.Uce:)'('leva {I dQ(lllIlHlDtan~ flirl1 egaJ pilllii. inprez~~ aSllpn, Slll'SalOl' I!i sl,l'llec:I;nl'ii ni'itologiei pOp'll rare rOlliltlnc" ,ufi,l'!3 nu pot f1 Ignorat d istoQl'.i~ul (1 Ut'IIlitU'~te 6Illcicl:ll'CQ t"ontoinllttlLui mi,tolog,ic oJ culturii pre! ml'ic , pl'otoi"toric(! :;i istmioo ni,e l'omll;llilor,

in cac1;rul Ilcolii sociologic de be BtlCU1·~tl a, lui Dimitri Gu ti studi.lIl fokllol'ului miLie r rnllu@c a [0' rootu~t indeosebi de Ion r, Ioni rl pl'ill "I']a;tml d cl;([cetatea. mltolQ"'iei POPIl.L.·lre~i R.~tiintei popuhre I, de $tefa:nia istc.sc'Oi-Goloplill~j31 llT':in PI nul de ce-roetM'C ll,m'edin~elor (Ii 1'i nrilnr '110m tioe;; ~i d on tall lin Btl iloiu 'Prill "PJa.m111Icnl;lu eer-· cebn'l;'D uiJj(·tdlU'ilor ~i l.;ercJllloniilnr·,e.

O(l!l'eetll)'I:I~1i ,~l"Itt(l~~jIiIli6 Il.~ ))'vu:t un enrnotel' ,~~i[J-lDikilogic, utmll~ID.d l'!U'~e~en«Il'JI ml1;!ce lltm':ecl:h.1 care. 3U 'UllIraoVH,lhltc pin~ Is data

m"esti~t'iilor cd! ~ 'r()ll. ant bl;ilic "". .

, ~ dalcle tJ:lns. au, iolClt. ·QIlCelltrn.~ ill cit ':a 'lIw1!Oflr,qiii BaClifF '~tt{/l(}gl'(),e. de~ eden I~ru v!l.1'Ia-ta lOR .. lonicit a p~bll'a l'ezaUa.tel.e ]ml'~o,le. tn domt IU('J.ffil'l: Drohll M'ti]luhll, CeremO'lu(I' {l.grariP a cunU7tii f'll !j.'orq., ~llt~lt~~ (:BO(''llt'll-jitL" .l9iJOl :§:i Rtq)7IJZtmt.artltL OeMd~,i i(:BuotIT~ti 19'40:1) :;;t~allia.e. 1 t@;~- O]oprul1'ln ,l)uhlieab .oreil":"~/e ~ rit1ui mo!fo:l$' fullaCltl IJr.o.!l..~ d'l,11 1J(lfla')i':a~ (:BUGID'E!:j;.t! 1~40).~1 .1!:Mm;*1 mo:giquefl d(llll1J 1« tli8 II~"W l1edes P(IY"UI.?18 rQu:n~t118 de lhllJ1»'81!S regums d~.I. 1J_wJjfJ (:Buc.'ID'e~ti .• 19!1,O) •. Iar 011 tan!Ul BWi]QII1, IJe8prc bf!aet~a de la Dl'(J.f/WJ (,,Al'hi'Vn X, l - 4, Bnll1iltll"II" .l~a~~, H. E .taJb!, G. {nHfl1ipl.tV'o Oit!, mCl'l"o~ ,(in " ~. U0Ui:.", I 1.1" Bll,CUJ'e~tl, 19:.16), Emul eponun (Ill tIllV •. "Soo. Ii:om.", Buottre-.,ti 19'(13), Til olooie popu1lI1I':tl (EI!I.c:ur~ti, 1940), •

, J?in dirllctivele imp,l·Ima1"epM?!i.Iof do cerc.erare a. f·olclornlni mitic ca.1jJ ~llll.l'e~Haj;e1e aoe$1:QF ce:!''tlotirl mclit1se in mMografii tm:Mttce rei' I c!t lillitolo_gm 1~?puRru'ii. ~t~. Q iliaciplifiG II(}CI~ol,()g:icQ, oarei1lLCo parte mtc~tA. "wn QlUflc/tl; fI(jJi!~n1'".. ~ ¥.e iIil8Ila!lllU\: c'l!ll'Cetarea :£01 lorului mltiedm P~SPOO.ltiVa.,ilill~tll.l :Q,atti~nn u~mar~t6 ~acteri,iill'~ ff]lirh'1ll1l~ ~ poporllllUl )':~~ ,I jpl'lDtr-o mUo'lugle .. sOC1olomclt. Lucrli:lt'i1e l'Wiz" lie lIli. ca-drul ~ '0111 SOClOlogt.ce d ]a J!3uC1!U'e~tl ne dan 0 imagine cImt, ll>:modtJlUI cam s-ar Ii Plltbt redacta. .mUologia. l·oml:tnii., dad. cel'cetlrile D-ar Ifj fost iintrerup, din canm ee1ui ae-a;) dolles. rizboi mo:ndiaJ.

. . 0 pozit-ie 'teo,l'eticli- !ll Mestdome.niu am lu t lin at eva. stndii: ~Ilt!ti PN/Dlrt!. ~$Urra 1/1!tolQI1~Bf. :rcmzll",e,,~ll (l.93' ), '(J:heBtionar ,nitolog;c (l9311) J)oUil t1pttt'l.de ~nltoloo~e ".~m41'1Ul8cG 1193ge),e li'enommul 11!»'(I~ (194S),

r . ,Ini1too.et_e; 8;tle$tolllCl:.lrl pO:iIle3m de Iastudtu~ BQC[oll!lgie.aJ.feno~'I)clOl' III mpteJImr D!J~eel Peiltru a, Il.JIl.iIIge lao j!lr~blemallca tM~Qw!lUJil Ii 'I'mYoloyi~ To,!'!line:,. POZlll3. _noa<ilID'\ ·toorettiei se d~ee., ~iI atnaml .Di:i1~a tj,.p~,!ri (1" mttol?OtB "~mane,?~ca, ill em:e opuD~m m1tologla ]lop1l1arlLde fa(}turi alit&Cl'~f,\1iiIJa DIIl~loQ'teJ populate de "f:actwii, Qrl!lfr.in-ort:od~!1" pledind penh'll pnma formu.,

" U'n~l ~p'ee, ,$1 aee.s· ei mi'to~o,giirom!\:ne Ie-ara sU1'pri:ns ~i. in l\lem-

:iil ~wg'1B_J}~,,:dl:Ca. (19'1'O); rclerJtoar~ ~a. drcptul magioo-mi'lilcJ altele In s'tuwuJ Mfl;,"le popt£~al' (1910), :pmH e e a i,,,,,tmmMte ae tJ'wilfl.figur~r.e miticil ,'t1i 7'itun're ,;. ccr~iil legateiJ6 IJwl"t obiCeittnlor cZlt peslt: ~n, 111, In eel . dm mOll in studiul 001Qlma. ClfNl.iui (1972)ciDd 80m. desc:ris regi-strele 8trcatiqr:ajic ,aze m£tologMi. po;porului Tomlin,

•. hdeos~b,i ~Il! a~loana. cernlttll (1972), 0 .m,itologi:e bot9:nic;;i, l'e(lO'll1lti. tlllm forma. l]lllt'1llit ~I totoda1;<1L fo:odul &Im.boliCl n1~ unuia. dmfIre motivele mitice 'ole ,In!).!; voohi ~i, In consec1nti,. eeIe mai seJllllli{i(:Mive ale cnltur:il pop?lar ]'''!mAA.lle., mi:lm~ cploa:n.el emtlu~, Ae~ta. lie l'efet'iii Il)o eoue: p¥ia" rea.llioo1rC:a ~l "Pi'1liIlorUe al1t!Sticepe care Ie s)miJolizeaiZA pcntru cal -!l iro])un 'Cll" U!l pI'odu pooif:ie autofbton in 'CQuwxtul mitologic al Cl'eootJe.i lJitura1e gf)'fiQ!"8l lJ m.'Ule.

EecollStitu.irea. coioanci cwhti incep deE!! J~ cCfoetarea slnooonfcll a. pre~lUllll1i, p.lIDlinI ~ de :cm,deiI!. troo.nt~i I\met;gedin trool.it !;pre pnzenr. D~1I!l7:'n~ .cbaol'owc di.ntr~o eoo,pa~tr-alt'a Rm.bi1i~ ]JrOC!.l$ul ipot ti al mvolu~l uit;W'al n. ml1lfimnoo.tllbu. 1n subslTatull.dmtiv aJ comtln . primiLive sllrprindem geneza.w.oDumentuhd III cont~ful mitii al uoorelui cosmic lJi tra.nas1mbQliza,rea. mi:tologic;1 a. aiborelll] Closmie ill coloo.na. CHiIllu:i, OUSl1l:lcedan~e, ~i ll1m.uJaorrue e:L

13

QIila.1i'i 1!I'es.bilibll, illv,oluti'. monumentultLi spre S'tlfsele lui. J!nitologi.ce, r,ooollBtnle1iia face !!I tntOO"l;'ce.re cronologiOO. !!pre furmcle artistiee eontempora.ne, pen,taua. co.n!aro!a. procoo.nltea1 a1 evohl\Oiei lui.i,storlce. 1n lUleastit mt~l"(lee SJl,t',e :pr~ent Sill demonstn;lllo7.i, e.lL opera ltd "BrAnou!,!! OololJ.1lfJ i'lifil&iti reprezmt!ll fa,,z'8> fi1laUi. 31 evolut;i ei acesteitrune, forJrul, culmina;ndL iii eolo&nei cerrun:i. ~ cum ea. a, foot ideaM, m cnltru-a. comullei_ pri:mi'tive.

A. Oosma., QUp' ell< in prealabil JD..3i pubUca.sc:, .8tudit {Je toklor mitclogic TOm8mJ8C (1940) !j.i Co 'inol1onW PDPoMdUt t'llmli,~ lll9\l,21, i.IP 'pl'OpU.lle sit ia,slt din comun Iii Sl1. dea Q 8-iut6%4 vm'tol()gica, en valoare de fHll'IY-ia:r, prim:1l1 volillm ,dlntt· M'uthoZogic 1'Ultm(,i,,~e (vol. I BllIc!ll'~ti, 19!!J,2) . .hi. aceastit1[l]timi'L 1l1cra;ro urml'h'e~te l;J1, IS oata tIlL evidllll~ J?ktlle originale iii spooil:ice ale mioologie.i l·omfi.ne, 'hi:l'1i.pr ten1;ia. de 3- face ope:rn d spoo~ liba.te, WsiJ. en dm-i$ e:qJI'e.sit de a. reUa, v1!d.or:ile acestei mitologii, ms'ind a,ltoF3. sa:mina de II> crea II' opera miwlogimi verltaltiM.

10 prima, part.e (p1lbIiMt.l), • Ol>IDa se oouptL DlIJ.Dai d cosmogonia. popomiu_i romfi_n. m pa.l'tm Il. dona (ns'P'lcbliootA) ~ p.rOptIJUI !;i)i. SEl ooupe de nritolQ[fil'l. Gf!h:skt!l.i MIJ'owgi4 popuiai'ii. iu ese.ll~a, e.i, lulJii'area. ineompIetili. a lui A. Cosma. discut;'!. mitolop tomb'!" de pe pQZJ#i te&Ttt1"1l6 P70pril: illtrodllcind otdine in vlziunea, de n.nsa.mblup'iDU. la. e1 abordatl!. d.e ~namt~i i prezentilld.8Ir!ur~I!I·a areltil1--oT/'(JllolJ},{i.a tre/!slrri m/~tol(lgi~, DUlll dinsn], ,poJll,ornl J:omi!,n ~~a trn·s snrsele din crediulve:le bibliei 1j.i inva'tAmmt I ~i erieH, im: aeolo undo i-SiU. Ilipsit acesi5ea a. CQmpleta~ au. il1.agl~aliD "

h a.l.tli. perspootiri l!i u fIllte resurse, Mare 1 QUnescll pllblici 0 mi1o'In"aUe l'QmilnooscU" mt.ituJata In&'t MikA.ogie "omallro$~a;" peJlbm ell. in es~ta ai, cum a.fil'ml iW!u~.i Mltornl i.1l Un ,al,~b~t 'i:amW'itor S!, "ma.nualttl aCfl"ta· de mitologic li'omanea.scit ar ,a~ad ,smgurul soop d ~ da. pul.in:~ 8ill einoMtt~e iLea ei'ncoj)ciapelintia. d trlld],pe!'ji de credint:Jl, l'omlm.eascil. ( •• ,) _'00, romanern;cli. 'trebu:ie ( ••. ) ci'iutab't in ifonc8p$liife '1I~l't9-Jil(}8oficq. r ... ca.] imt.erprelare f,rosojidJi pin mit a. oricimi ia,p,t. Mili!t~ eate 0 f)ulgiJrizar8 a. c(m:c.{fPlisi'jtWs:o/iclJ'lJ.lumi'i { ••• )'1 3?, lSi, ma.i. Q,(lP;gt(! : ,,!nCl'JJr-' care3. mea, esse de a- I"ept~no GrilJ. 7~ne{l3eii 1'e iJo:;ele ei (ld.wiiratof! d(! viapi 1( •• ,.) P n.trn acea-sm p,e llingi 0 in.~irar.tl p aU 8-lJ. 'fFILWJ dlJ il'urn'IJG fii logica a mimri!oT, a.m iIi~irat pa.rllolel cr~U18 '!Jde pl(l$tfo8 - inspira;fre din M:'e.ste :m.itw·j - in gravur-i in Iemn, d,eoa'llooe oonsia(fl' gMllU-1'o, 4'i1£. l811m mai apropi:aUi de e1Jftl~(l ~'Miyi a a,rt6~ mitu;rilqr 'tionHinepti". Bunel1e im.ten\)i.i ale aD!Wru.i.ui de. a. ia-CG diJ!l. a.eeat".wa.nua.l ,de mi,to[ogie" q&n, i£OONtpt&T ,arli8tic aZ Q]iwgr(1)uriloT 1"£,, l)ar6 insotese ;f;ext;u.l" este D,tunllii () 1~1>liOOJt;i)e.

:ru:s,l'ooJi Olinescu, eare folosClfte lueriirilG In,i Sim. Fl.. Mmia.n, 'lI.'ndol' PllIDfilc, EL Niculi:p'i. .. Voro:m.caJ .A.rtur GO'lIJvei. reaJ.izQa.?.a totu:~i o ImtlJlo-

gie mif-ogra.jieii. :rom4'lla de pOiPuJa.ri~lll'e.. -

Q OOJltribll~ietooentA. hi. swdiille de mitologiol'omlneasca 0 adun0 Gh. Mu~u iIl'tt'~o seric ,de arti.eole integrate in trei ]uc'('tiri ; Zek. ""oil 'PlJr~ 80!l~~ (1910), ,mn irloria !oFr1ulot ae ouJlttr4 araaicd (Bucu:nl!Jti, 1974) I}i 1Jin milologia trlWii (1981).

h prim.,,, lucro.re Gh.:Uu~u; tntrepriiIWe otenl:a;U>ffl. do recoIU!titaire .0. unoI' MpectlJ p(.lr~Wulai'8 ale mikiklgia a,uwllf{l1~(iI ell, sUDstrat, :Iem«'fio e!i'IWlliTo-trac. -Tentati:va. lui 0 sprijiui po metodele 1ingvisticli clasfce,a.naJiza. sema.nticlt 81 "nU!m"l~r genuvI1!5 a.le zeilorj eroilor &aU perso,aa.jelol' mitiee, De.]a. atudi:;;a, 81JlIi:ia~,~tri<:a: Itrooe laO' IlII.£lZi::a 1'eliatulu" ooreUH 11lunelui lJi de: aiei la. atlaZ';:ea mikuui Zileriltl£riza:t, Oel'etrei trepte de rwonsutlllil'o 1:i1Jgvhl'tUCI\ sa ba.z~7A pO' ~raf£gl'r,tJia OIJUitrilla & 't!Jmelox luate to eoM.ide;:IloFh!, Q!Ilt6 d!esotud in ,timp di.llColo di'J W'Q; noa.Btl:'i, in plini, comlliDA primitiv!t, Imer-

'f.l

111 TJ.QftJaJfj~ ]'om]linIlG~~Qn 1i1l6tj:ne ~. DUo plXl't.1! despl'illdo '0 ~ ~~ di:n!a'~ lu~rnrQ OOl'e tr0btue ~ fi,& !ltiRO~[t;!1. de alte. illoti\ lu(lli,i!ri, C1 nul'D1\'i. (l'?~(j·cj)lji!i.tdrl, 'Ii annme :ljrcligia SP!U'1lo mi., o~· !w'1.u(iie, a Wl'0l' .(l~in~e ale pme.. . t¥i sqciale ~i ~.' ~..ilQ~terii i~. -. ,I!ipllin.~ ~:.:i r~~ g:l&, ~te (l()~~torlU ill propr~ Jw ese1llt.a i hra;m, :rellgiru~to U:W~Dnnlul'" Gte. D~l. autlmIl!. 'iMel!.XC;I.\> d,. lbibard:ex.e 0 mwe S;OOhO]Ogiet '1.1:. iacmIui inttU'pret.ea<Zi mitolo~ ca., religie III in:Vefll', \1iti«t fiin6 ·clio I!teestiea

simt do~ trepoo ,iLle Flll.igio~il:£fii, ijll ,evelU.~·ia. ci istG~~. •.• . _

iutr-o, IllffrM'e consa.emt4i. WeltamehA1lI!g·uIn.L ~:pecifie Il[H!OthuW: omit1lml ]'omim:ewJ inti1;u.bt$, C:artea *,iUl~~mlor act:m~roloif1 S~98J.),. Am:roJ.'!. iD.um:itrillJ, eonsa.cFil. u!m,~a,pitol Pe"l"riMir~i!i1J·.salll iEnHh~~tn uu pa~l:nt~~~ ~!(t1C!l. Elllte in a.ee;st IW<p1OO,1 Q tree.ere st0l'eosc:UPloli. in rC',VlS~ iii des,tln'lllU.l ~ istorie( ~r;ii da>lilor j .to ist_?ri_ei. d.uble d~(!g-romane, cue pruJ.dnlea.zfio fultre all tlJ',be ilcl(tta. a. dMI10'r Il~ ab 1!rbIJ c!illdtJa.;o. romanillft, 5e oelI~ de :p~idel"ll1a dal'lo-Tomwna,. dell~llnetul local!! .~at~mlill7l; .~ IIpa'~lll!lll~'!ili tipl~ l\lI;11ui (]8.QO-fom",n •. Rwo'rl!. !m~o,rl;a,n~ 1I1L~?l]o Hy'perbl)i'~Il!] CJl 9- fooumoriie peregr!D.'\re 3 :mLturil{lT hllln tam ll}IHIi'l'lOroom:lol' ~I,m'Utaj.fa mWlail.i.di8., .. 11; ima.gJn.i:i luI i'ooeplia~e de mitologla pO'pll~ roma;na •. E.G pl'coonpll, de apeli 1M!Ii!t8 ~i e)?oca.lm SdtU.'N~1 di9D1U!a,lrel'e80, de zeal Daunal, ,ile ZIIoi:!:noxis. Disenb'i. :lmportnn~1l< lor in. lStOI!IS, l'oligloa..'i!L a, daco-rolllllimlo't, Caul:ia m s,urprintdit teblllIM sibMttilor,dootn'.im ~i pra.ctiel:o _ce !lipar~ln Ulle,itradi~ii locale a.ntGriQM'eere~t.fuismuhrl, prdu.a..t0 mai apoi deaoeSta. E ,rorba: de tnili'tIa IMltlai ..dlb~ dCo'iuri$l, de mH,ogt\a.fiia.l!ltioi cli:ni, ctwe .apoi a. fest tL'snsforma.ti die mit;ol9~ c.r~ti~\ tntr-9 . bi~~icit .. m.inmmta, ,eu !lou.''! aHare. Dlilp!!. Anoon nmn.rtl'lu, .. arhive1a apffiltu~tAtH [romitn,e.] Be !!lill', pinA ill, ulIl'nti!ltmit timp,. ulllmai in tra{ii~ii". H83YM«81lUI :... fost pI'CZellGt in wlnasl;ir,ca TimniliW'i.,·in wem.ea., lui Nicodim •. ~i inmAnli.sti:rUe Dl)rd-IDoltl,o'l'tmC in vre.m.e:n. lui Gr. 'faombb.c. OOD.5id.ern. ciI. se r~rnlt~ lIIi in nncle aLulidin.lfMnlJlil1lirHe lUir: Nf!ll!l"fJ BM~ra!),

Fa/a] Tutungtll iDLerJ r~t!,l'il d'M!!l"n~r4!'',ov~ dWll8 qudfuas balade8 row. 'm1l',ineB (',.EtJlIIologicp,"; ][98,1/1) Ij,lTlt8 T'hrOOI104~, 17I:'!fl'MeI1Z Sql.listra!lml. oj MifJrip, {Aetes au G(m[lr~ In.tern. Tll7'(lCologlie, ]3U;.i;IM'e&t, lLOOO} abordeam tCIIl" ·iuedi.te in litllra.ul'o m:i.tol.ogiclt ~omJ;n.ease!.

!'i" De .11lJ mitologin liter. llw-riZ:U{ii 10 .. mlt!llogla l.i.teram. - Pa:r~! el.l cerce&'Lri[c, folclo:rme de tM"eJl $1 !llll tmt6tl'vefe de, redaetaiL'e 8. 1Ilnel mitoIQ{Jw, ab~traute, SMei, Itiin#!ieif, li!l dez;volta. Q fldklw!l'~e ~i~ll'I'awrizat&;, Prin ~niI1toZog,il\l litllTtlwrizGta i p:~elegem ciOl'tIllille lUlat'clirt'l!Zrari r"wJhni de a iuviot'a Jlite.ltatU:Ttl. I)Il1IA pr.elu.e.fmd fragment!de de m.ilmrl, legJndu.~l(l intre··ele intr-o luc.rm:e lIl.a.im.ult. $ll. mai pil~.ln uoitarll'o liii aooesibiJi.ro.n;re~ui public. ]a.r prmb'-o milollJ!1t~ Utelurd :mpetegem 0 milologie ai"~, i~ttCltIIilla ali wn Uferat, in spiritll:l. pU6Dit:1:~ii. mttiee de care,am vorbit in Intro«wJllrl!l. In &0001111 a.1 Xf'll>lea. OO'riItorU romilini, Sn. patriotiam:uJ lDr ent.l:tzia-st;, ~i-a'lil. PfOPlI.S .s:\ ebbOfetiG .0' 'mito2o!1~!I. Utera,,"a rQm!imi, cQmpl~i!, ,t !'P"lmdiQ~'~, oo.-r(l in conl!iGx:t ulllVe.I''IDil ~l\ rlva.l.Wez~ ill (,;QIl~iullt ~I fro:lIffi., ell. POe.tiJ,eill mitologiel. amioe grooo-:ronl.a1ne.. l4a. a;1;l! face m la. blceputul !!.ooo'luJui aot J::IX-ll.la B9 deIWO[ti'l; PG plsin tita1)IU", h1.n'l:l:lLd nbstra.o~ie de b. OIl oorii.tol' Ia. o.lliu], patrn mi'turi rutJt'{l1talll (mitnllIli Traia.ll. ~i 1),,1 DoGJliel" mitiul Miori~ei, .m.itul M~t0rn]ui Mrt.c!lole. ~imitu1 Zbw-1!.'tomllli.) oore1 in ,ese_n.~ 101'1 du~ Uoorg:e CMi.nooc.U" ma-relo critic ~i isto.ric literar :romltIl, "repre;:entau oele tl9!t.l1lproblemQ 'Nndamentale; Druj,tOO"ea, poponutl!.l l:o.mItn, si·tm .. ·~tll> cosmic§. a, omlllui,. ]lrobleoo& W"eatiei (cultm'a.le) ~i semall-

ta~n ~ 3i'·C1Ul truldin~ Si :polarlzeze ill jurnllor o'dec efarti mitologic! su l\(,'.nlllt :1\1.

. ntu aceste '1Ilitul'~ ju'l'lda111'e1l14le sc m..'lpirit, in M@St se<lo1 inca I'OID;a,ll-

tic =. Gbeorg]l(l A!Oru:rni, ~imitri{i Eolinible!)lnu, "Vasile Alccsall!J.I·.i, $U ?tfina-i E.nliLrUlEmll.,pr.m~ll u, ,s(lhiln:- " 'iliw[Ogtil .liUIl'!l.1'u llutQ"'t~ila'. ~etillt\4il~e ~'1. fioo~e !ld'I~oor ~1,,8.1ms in valooxeenp,acltatC3! d.e cfeat1El 1;11 f'1l'nade !Ii ,da. lJlla~lH1Wl:l.(l0I'and(!,.m.e1l!.t .. Fil!ClH'e OOlfti~·.," eon.ceput ~i ::roo&em,to temaI;iCi\,~ fa~u~ttie ~j all~O'~ m~.ti )ll'oprie ]lJ1ediloo~iiIor pruprii. In C one~ili1!l' Sil'l'l!ltlc.;t a 1:lI;1'uoorilor alrnm.a.t( ille ltC'est iiiffll ltitetar '1I1l#MlIll; mitoJogla, plen]';I ~ A. ciI, It .lls:'r .tL:eb!li!l Ill!. fie r oooustiruitt\,~l1!1nd cont de eor~on~ <I!!l1fw.G ~I!I..ll.mlitl1itlfiil.~ ~tI;hl(l~.~ mruiilJe J'!¥to]ogU antice ate Em',oPel, ]Jen~.!I .aa!JllUl.g~ la. mltu:rileaulb~u~e_ clUturil franc nord-dumtrene. $1 In.

!IMwal lor !D_JI;XIllll. do expresie M'tlstloil. _

. _JEi'ytma t~tat~1i'ii a unet Il_1it,glogii litera:re l'oouse h uncle produse aJe genlllu..L a:parctii~.ehu G'h. ~s~Cln. h~it~v!l.po·lllll>e (DoIl'1u;~ ~~t Trail.l~li Jl8!lO i 1J(l1~d:61~ leg~l~rlf!l_ 18~} G~. Asnclti ~,~I()s~t:eI".f.clo:m~,~ toPll1lWtia, mi"c:~ tracl~~lQt!aI41,.elltTlJ IiO mrnt~ p~8.a11&J~ {l.~v~e,l fi'il"':t, vrgoM:ea imagma~iei

nooe.'lare Qltel tl'alillipulleJ'l poetti.ee amltologtel, _

. De ehba:rarea unci Iilitologi:i.li'tera:rel'Omflne e iPreoowPa.hi D.EoUn.

lI~ll~'IlI' calItee(llQJ~Ull.e cUeva l!ov~;!.ti. mia.ee: ~cgell~6 rn bawt~ (friq~1~aZC (J ;)~). I,·'!Peni16., ~II'I' (]:862>; 'l!rooc' appt ~ 0 mttoiogl,e dacJ..'1. oom;p.l!ioo."b'Ii : _Da(J~~, Zel~ Dau~et. (18G8) !jcl 0 1?oeru,i epma llA!lio~IJ,J ~~lI-itbltG·4a. (1810), 1I1 ell[ '0 .em .. nt.a. nOIa8'p.!liJle plUl'iculal:e ~l<ii' d~InO'ooloO~eli 1~ C1orilogie£ 1J/u.fo11~

tone, nnele W towl cl>:t:rl1lva",<ra-nte. . ~ _

• L,u, r~ul lui" 'Va.\Sj]~Aloos:mdri .S('l~'itl!a~'!. ci~w], tema: ~,p._m 'I,llllol' il,?tnllu 1~ll'Il~U~oas~ ale ~ltOl:Va. I)(U:;S0ll.tJIlI fanta;st:!~e in. lifflende (1815), f,ln"L n a.Veili mel paxmn.ea mte1ectullL\ de a 'W'm!i.rleD.:persevel'OOFasnb.iootcl~ d'~'iJ:le ~e.pann lili~ 1Jj~i. arob:i\,ia. de rOOOlliStitll.il.'.1l/ l)a.r~iali'I; (l;I11l(l11 ~e(l~e ale Dllt<llogl.el. .r-omfi1'l.e dJIl poet de vedm'e literar.

11l.E<'t eel ear manlfes~ aorin~a. vied!!'u, elaboo:a. 0 mitol().gietit~ an toll.tonli, eu u~~ e1'~n rGma.~liic aUlliilpoo~ orI~i1ln;lll!~ c]i 0 t'ehlricii. }IoeUei jl;lI'Pel"~o!Uit, l"lllllUe megnJabllll1 poetro.l11llhll MJlml Em!lIL"'~S:(ru .•. :Ell n, eonee}lilt 0 ~nfMlI,iB~iI61'ara lt~(Jifl ;fltii ~ lTh autooel5ori ~t It l"edll.cWit eH6'ia. po 1lI(1111i1c)'1]HI$ dm a'<leasli1l, IllIFol&g,loa.mpr.a pl1.1HcQmtlui il.ftc. He l'eferim mal a.le. 1a: Bugifc~~t1llea ~1.fIld dil'4l, ill liMe pr.e:zill1;J1, ,livini~arc.a IMoieJ' 'tnconjw-ati\, .. de di!lni.~~£. !,o?~etfe :- bhon« caJ!-p(J:1.,·~ - purtl.llii. a~liti( 'ill co~·ne.J!e .191:', lr1!f.()inn ~W~, l~~md.d.i:~ rt:p~l. _POll.tUlUl EU':i:in ,lICID,b'n a" lllpta. IJQ)'Qbwa du~manijor $l demomlOl' 3iG.tJ'ila,m ell sufle:tele [or pli:o,a, de lnHlilmc; G8cll.aUt~~lil :J;u)ew em"", lloveat~te m'itm:ile crca:~iei p:imimtJi'hd Tomjlne.~) cosmogO.1I:iIla. BtmveQ.~:fl?l' ~lpf!6'u,1~ .:p4m,$n~fdm.', ,plaii, 'Ili11~uhd etc., (),rlglllOO a,s;traHt a omuhu~l ol·lglue.a, drymit n. snfi(!'tlUlu1.· l1!e-m~tQ m.on, c~'<! in,f:.1t;il!'oo.?~'LIMnu~llt(t. 'lrllca.ele}~~ua 1a cllJl'e Za7ll11w:is' partieiPa -direct,. le~lnd de a~emcnen dID Po'nl'tlJ ].~~Il! c~ ~Q~t~irul lui do dh,:fuitil,li trn:c,e penttru .!b infru.uta pc Zeu8 eu aecilj;(;i~ lUI drvlll:.l j 8armi8 sa;u 1!'I'~1~ta lui Brig~Bel'U en princip'e...oa. PQ'ltJi7ill, logodniu fra.te1iiti. iul ,$;ttmis C3:]"G bJestmui acoosti .mia.mie, ~ a,.!lain.l! z,cilo!1 daCI eaf·(!·!l.U pa:rtieipa.t la. n:moo. i

l1orilliLcle, I) "po}lee m~io:Ila.liI. 3.:'t:l1i1ii Il(l 711itul lJ~criJic~ul'u;i" mtul'or cel:ol' -cat·e au lupt_fj,1i penl;rn libertates t1i.di Bub pro1JooVia semidiviIDtu;tiJ.or zeomorfe, bourn cal'plliliici i Pl'a:ntd lui DCI7INml, 0 ]t>gendi nlltofogioo.. ill ~tC este :tne.~i.~M~· din. nOll Ileonmhi!t> 'i:ntl:e. zeii ru-:aci; -iJtrigoi.i. eare l'esllEei~'ii mitilll dClmBllulllt pl'lmi:tiv rn.] mortil 1l"l.lidentaJ.c., ""i Grui 9f1if!(fI':: ill pm:vest6

~oi4ll. care ~t in 'CI\",dent<it trooe:~ea de JiJ, 1.111. ron waUl! ]a un e:rou

legend'lll' l'om{LII. -

Ap WAta P 11d'U. 0 mite'!o i> liooMm :1lliobton:\ !e.d,!IZ:\toiu'l: in 1)-

till d XIX-Dca de aSe!l1eol!}i Ja" a.l i serB ori roll:l.i1lli, l!a:l'e in&iL un nunvnt profu.ll.Zimea vir-inn'ii §'i snIlul poeti:c oJ unei "Ill. to Cl',eaetuH.i vigru'oo_s . II'!&. cum a o:necplLLi-O fiba.i. iBminescu.

Din mentullill~' imp_at la secolul al XIX-lea eare mili.t _ pent'l'tl o mit010gie liool'anl J'oIWioit de fa L,1/J'I't tracii. noltd-daQu.bia,na, faee IPnrtce IJlsecOilgJ[ I'll XX-lea. Qi"po ttlll Ionhco1:"'hQ ... l'esta. SOudMd panteonu] dn ])ri.li cit VfL pom;ue. 8rulJ!'I'I" ; Oa'i:tlll!l'fd lrac (Bllcllll' . ti 1909), In ear e l."eferi't 10. euleul, clI!J\r' t-ul1!li ps'ih0polllll; Meg'al1ticel~ (Bucw,'e.$ti, 19'1'2lt exegC?ii m.it<r:peicit II. 11 nor ]li :tI'~gculpttu'j a.rbetipale" Jl';~1'j:m.el~ (:Oucw:'~~tlir

19:T6,), iJlltoJ.l11'rel;are a e_fltiti1~ilo~ cosmcsutn i spirj'~!\ll dae. ,.

lnt:c-IlU CSCIl IlLlltologlc de (I amplo:are Imp;f,lMlonanli, lll:tilml.,.t Qul1IJZ 2lburlitl1l'lllq,i (op.,nHte 1lI)el~lltt' a8-1t1»"alu1iii!~ 1I'Iltu.1'ilQF aml)ktfm,¢) (Bll.cltr~ti" 1'911 4), ,lOll Ghoo,rghe pI' int1L lIipo&e:;:lilu III i . M{llll~l'I.mi kll'o.giei o:riginar , a I'OIU.lI,nllor !'olosmd'llll Ie Q1JIWiJ de and: mautiio'i, d 0' vwhime &buloas<t, d 0 re2l1itate msolita ~i uneen incredilbil.i; ell. ·,.U./,SII ,i, oiliecl;fJ totod:ata. aL ace1eiao\li mitologii." "0. Ae to oper de a!l'tlL magicili, in juru.D. a. 500 de tn,1;u lie uniee 10 Iume", de figurine a betoa11!1J arlw.l:ce'l 'int d~operiite ~ el m. LJ'ei .11- }'opole (eu momunen,I' - de lIUti.p neeunos ut) ~i loouJllWe !OI'W':i Me cu pa.mp te giga;m.llic. (1 piatri'l", in chipllIl ce~ llilor d lU'IUlt", ES6Itl 7nilologic allru 100 1Gb. orgh ia. in eoosidera ,j, arlzeli.pmle de pift.re 11Iagic!) ge1lemioar:e de difqri~ mit'twi; on! cos,mlic lume<r< l~' .BarM-001, ll'e1ltaU"L trnoi, ,numelll",. 71IoQj ie, parcele, o.~tri/i..:Jra#, iOI)"'~ de oll'nt, Ct"'obanii m;i'mtmnli III PI;Llltcol1lul .mi,tic :no'l:[l-dlll;llubia.n. .

Tl1ilmioo. ilLe Pl'0Zi'llltaU i1 lll'terp'l'emr a. acestol' l:lta.ttLete "Ill fio"ll:rine bfste $(l&efl, jnv ell i;a,{:l §i ll'ti.l.:imtit dc etnologul III ern:v1!1Jl Dacni,e] llll.zo (i.1l La .mlhtTe MQ\S'ml1, Pa.ris, 1959) iJldispansabil:'L in ,eel"cetfir,iJe de pale.o.lllwlog[e moderniL, Dup.i, Dani"el RUl(;o, ,]Wll'lil'ile pnjstoric ale omuluiau fost l!:oou:baite i1. 'Dca naru1'al<i { ••• )0, p~tru a exprima, C'OOi mal iuaJtll. conce.p\liel' de ,dtl>~it JPl'imitiq,. Ollea. cc On eaz;;\ in metod!L Jui Da.niel Rl1z0 e1lte ,,If.l1lUYa 111'M8ti £11 Care aer-oet.atmul 86 p.l~lu;aza plmtru (14 pU7lc"~l de t!Mere ,sli~ p81'1}li~ii. aif, apr, ",iieze O!pflrele (Mtfcl ~ooumte) if'i~ fortlle16 ll)t perltele' l'aptul e:t acel).,S"I:~1. plasnr esti3 lUllaL'1tl1., PWilU Pl:in:tJ.1-O !p'~ exooutabli. OUl aeeea,p tehnicl ~ acoo.a. i hwturli." rcicd, ,,'I!lla-l1iIU' prin crute ;west !!Cwptor a. I}iu.t sa pl'ofite d,e joou! lwminiloT " 1l-11lb.relor dupd orc2e ziki,i B(!.!;(.Ia1~el()r pUllf1'l~ (J. pWlUJ f,1~ ~oi<l.g'll/,(j ~1Img;W1'18 kii«.tll". ][, Gheo~gh e prOMd~ dupiJ. .metorhlllu i Daniel: RUllO a{]oplin.d aOI!ro'llo1 teh:liiCili, pentru.

II prim piettel", coruM,emile ,110 e1l!1:l&"lce sau real lllll'gice, tn unl CI~ mOflJl.miB mil :zilqi, BUb, ilil6rite '!Mighi:Ul" i16 t:Midel!JiI ii, l'ILmtniii somre~]a, ili&l'rlmte 8Jpr&cia.bile. I!IOniometdce,. fa;variZl.llii SiStfel 0' iluzie optic!l pen-feetlf, I)i, 0 viziull8 i:neditA a Ulll'a, imaginilOl' mitic,e. b!nnR oa a.W'c. In au 'te conditli :fiecare persoa-na. poow descop&i ceca '0 iU" sau oeca, co n'll fI- visa.t si\ oaul/e.. Des.eopem simboluri, ,rdegorii, mitw:i ~i atribliLie fiecibei pie~e co'nmd~tG JIXIagice m.al mul!" imllgini miHce care uu au mei. 0 l~tura ideatiw. iUtiN) ele, dimpollrivlo tiind. cpu e Iii. iusubordilmate.stfel, 0 singuLJ.'li. piatPL colWdera,t:1I. IIDl;!!l!M 1l01l>t& Il.gern. &tltW. mituri HJl.:l:litico-ilescriptiV0 cite 8;U OODtblgoota intJ.'e eJ.e .lluma.i pria eeI ce ]e ima,g~ ~j prill 81l!biootllll cue n 1II.1lDlJ1re4te.

'III

Ulbiml'l. l:!lOl'ltro do aeeat gel:! a lui loll Ghmrgne, Dacia Ji'iJllil."8 (Huc!.I.fe;'fti, 197·}, d nee llllIii dep9.1't., me (U'Cll.l'iilo nn~iolH'e; 'm spillltul un 11:1 110i milotl1gii (it(ll'lfrtlJ liD l,ip .1UJeml1tie.

in .nona. "lui mitoJ!.o:gi~ poetiei Fet\bol'deQc?1L hemete !u:ruJ]a,m ntale .aIr- miliol gid dace 13. mooll11 ll.t!1'1I.1.elio ~ lIIeta-l/!~rl1lellf:lltlll t Cf).8'l1U)gonw toogcm}a {Mlropogonia tt'n!iQlimid t/1U)lltNJOf),ru'u (clllno~ter,ea iegilorjptiee .sl ~lI£tru'clol'. co Olio ,~i a.le vi ~ij tor tre). a.~ii (I~O,logla, (sistemal d.e ,alorl :ultura:Ee •. 1 otlcep1ji:ci ~i viztllni!i sal d pre !ume).

one Imt;ii {';~ (I 1JlitoloQile U{ljji!. ulo;p~cdJ' ilOilO. mter,Pl.'eul.I: II .:oi Ion Ghoor :be irnplien .0 oll~D?Mtioi prcsupns:ltl dcol'il,ltatl!. (e..'itrallit san illVeJIl-

nUL run onomasnea, dlVIM trMo-groocli au g:etill=daclL) a. m1ll.rilol' diviwtii~i, . emidivwtUl ~i =;;i erei, a. marilor pODtifi (a:$ooiati Sll:-lln,ea'liooia~i Is, dOl'llnieh IJ. r~jor llaei "i wa?,ofji!?t' ep(llf;iimi;. a ~3g~e ~i 0. ~nl1ie de asemenea deC!'llHat care sco,t III ~VllllID'Pl, :rnC)?l!ll1.abils. UlventIVi.tt\'tlenroo= tear e a po etUlui.

• I?'11 ~ol t~t ~i, ~"id!'Jll~ l~ II udiul mitolo, iei. :r,om.Gbn~ :l. i:ncePllt Sl'l. JOMe iIi1/,l(lgl:ll.ou&u mffWl~ d~1plilll!L 0!U"(I II bord.ea&i.'t mtr,-o SlJill;e2'.lL paraJeili modul cum un popor consilIent propria ltl.i mirologi :!;i eum 0 c.onsidenl JI~p.o~'cl ~riLine v" ~nl.l~ sau a,~ropia~ . 111 ~cerulb.l pri~~ ~gologja IIDtie.;.' romaUl\ b u ficnaza, de 0 unpre&lono,nt1t ilutooontrlmrt;ul III hetero~ '011 r~btl'~i,~ :_. apor~l istllricilol', molo~r :ps.ibologilol', sooiologilOl' eliul:!lo<TilO'l' ~I I:iWllt;ilQF' (13,. P. ~eu. A. D. Xenopot.'r. lOf~. onsm:nf)in Gtm"n J:Ii ~totfl,n Pa n, Emil oadurache te.), preenm ~ a.pOI·tnl au1!lolo~ gliar dCllla.t!u'ialelSi st\'ldii (N. Qrga" I. F. Buricesea, Mil.rla Holban, do1f , rrnbnu ter t .),

Nu trebuio uitnti. Diei eontriblltia. impl'csiofla.nta a. slwliif'oT il""P'~ .sp·~fi'.m2. naj'io1l!d (Oonsm-n.hln lMdlnloscll-Motru,. Luciall lUngs, M;i,ha.i ]tllJea;l. Ovidin Papadillla, Mircea V1!Ilcltncsell, A~, .Y'ojn om,).

1m e:..~llr is. ei 'poPQllu-l mttoto ... ia. romin:l1i se sprijinlt ~i pe vMorifiear~ .il'!litgoZfJgiei mitw6 C07i~Ma:LI', cit §i "P~ speeifi 'n,a;tea. Da.~oW\hl. a. per,soJlnhti\t1:i creatoaro de ottltur.rlt s. popotuIlli :r,omlin,

tn !Leete cllllldii\<ilistoriogra,fia m:i tolo«iei J:omiUJe na r,ruevli, ill ~ ue,. rill. el;ape1 iL dl ;lvolta,rc al. cull.tlilr,ogc.nozci aut{)bto'I'Jo plll'mallente ,~i, in pa:rt;lcular, 3.>!p tel mitogcne1.ci autolltoll6 ill ' Yulu~ia spirjtnflJit3~ii roma:n,c dim' ,uittl,ntU a'1lioWg.i e alII g-bulirill ,niticil TDm6'1It" 3i!1n. own acestea" emru:g din .xistOli~ istol'ic;.\ :1, pop'Orului roman.

PAR TEA A II .... A

Ml'fOLQG-uLE .'\NCESrUALE

l\litQ!ogin rom,;1rul sU!cClG(I.:L UIJo!)), mitoh)f,-ii a'l.lc~tl'9.iCl e.Wtb!i',ll'tlite d.1!flutoht,onl PI) p1i,mint:uJ D.ac.icl. arh.'liel'l ~i IIlD.'l,{'h'li romane.luescl1!\{l> 11)1' !I~.l:hT mitologH s,Drlestl'rue del'ivii, iJlll3j d.in alta, cu 1'!ecelritste, p,entru. Cu. stIlt ~re.in contiC!nitiL~i.i spmitll:aJe a, :ace1nuI;5i ]Iopor ill i'liferitf1 sta.di evottlliT~ sooiaJ-istorice,.

:tn cete ce !ttrmea-~ ne llJ1{1PUlIl!tUSl'i scbitihn s'Qil'seIe. de mforma:'\lte" I'lreliimi~, de :reeeptrure s.l augel!ti:i ptmtnl mito,log-iao rOOlaID\, in ee eoDst..'1. ~llbstrtlt!l~ ]Ol' t'lITIlllIBtrlil, Iledimentat:w- cll'dino istoriei4 in mitQlogiile preiW",'d' proto{/llcil, dGed "li (l(l~toma,~a. (leea. 06 De i:nteresoom inaee.sll capitolleb:o-· E.-pecth' !),~te .mainte de toate 00 S'urpr.mdle:m, £n ltinii mari, ni(ld'cvniltl glUdjril mit.ice, dir'~a Cl"ob.l~i!!i i}i 11 sens11.1t~i I!c6Swi gindili m!tiA:e,l'nsu.cce.';Ju~ 1l00l1i c.ontiin:uitatea rnitoiogiiior a1!cestra,lej pillA ehinl: it! microl :m.itolo,g:inr rernane,

Litl,ii~ d;i'l'eI1!Mre iji. lioosIll lor volt pntea fj reeunesente ~i intclese. in dialectic!!. lor istoril'll'i, Ofidt de simple sau sGf:i~ticate al~ 'PUl\ea,!iU, Pilttl. la prima, Ilia!'!! de c(lutaet eu realimtoo. lor spil'itlllll.;'j,

Bibliografi'l1 nutologj_ilol' ancestllale: e. ~lc.."tui~in ll"tltjQrita,tea ei diu fienu.mimta re.teJi'a:te antropologice, aih.,eliogic0 ~ietJujl~e& (to matexwJede teren, lUI totdeeuna valorifu:late, ea.ll:L ,din studJi PillrtliLe-ili :m.ollogI:II:fii: pl'O'blewa,tic(l de istoria,!j-.] :illowfia. cultndl. E'l;"]iJUitiW'i 1l.1l00lti prea, slntetice se gfi.sosc ill. maril.e lucr.lld: de istol'te lIl.ationaLIl. (4\.. D. X.!):llI.opol,. Nmola~ Iorga., OOllSt.antin O. GliJ:HlSClll, tl"atatul de I,twi,fl; RamlnfCli di_u 1960),. ca ~:i ill albume l1i a.thse nrheolog.iee !!i isOOrice. Dal' sa mat giseso ~i. in nnele luc.cltl'i. de utan!> litl!1'aturi:a-a-ta eare foo OPIllii. concQwiten,til. do difu,._ :lare I'ji culburW.izarl! ljtiintril'.icll, 8> r<eZlll~tclor 8LrheoJQgie:i ~i llJOOl'i,ai v·oohi, aut l)h to-ne.

1. lpo~ezo ~:i intceTpola.ri I1lil'trOI!!!logiou i .IIlrlbieololli.ec. - 11lJ;1,w.te ,eIe a tl'ooe lao' studiuI mitolog.ici :p:recL'1ce ae .impnn doni }Jlfooi;>;.lti: 1) ptimde injglleb!!i.ri mllgieo-mitologiee apll.l' in !parioodl\ p'ietrei. aiojplit '0 lJreclldw:,e in nooliticj oeM ee oc raeo AA ccihorim eru:cew·f."& nOB 1m llil.tllt ill pr'e.istoria :Qooiei j 2)1 ace.;te inj"'b. bafi mag:i o-m:il'01ogice nu A:int unitare !ilibra.portnlooll(lep~i,ei~i viziunu lor d :-p,'eviltt\iil~ilnmc, C 61, ce mse3mu:1i. clL in malHl&te 'ee, vOI'»a de m.ai multo 7Ili1~ll)gii prea(Jc(I (cam. ll.titea. cite grnpm:i 1.)IJ~ne ~~lef,~ tncep flli, seeolll3tit1ili.c iJiooe:"Sti perioadl. in ginlii, WaDml~.l tnbUl'l). Not De-am prOJlUS Sil, gaSlm '~WI1JitO'i'!ll oomUl~ aJ. mtul"(Il' 8ce3t0l' 'm(tologii. p:rooaee din doua, mono: intii pentm lI. constam. ce i,e PQllite unl sub raportuJI Qlo!lctl)PUiei !j.i vizillillii p:ooma~co-mitiee ~i l'11})oi pentm a.mmki co p'reia, d~v'Qlt:t ~i sllp.l:l!l¥ie~e.~Lce in 1nitoklU~G dadt in fa,za. ei de organizare pi Dal"l.

In aces II cO'lldit,ii am mel'S pe mmele arheologiloi', ]liM in ,::or£re (J;utropo(J(Jlouei. p te:ritOrjul D3(!iei preisool'iee, ,Qxtillzlnd ce'l;.cetarea. neas'tail. mi.tologic1 p'ln.'\ Ijt, in.tunooa.ta periooM p,aleoliti.ca.

Sa illt.olege cli. i11Ier8i1men. n:oru>t:ra :in preistoria, Daeiel ul'mire,oo Sl'L descolleI'_6 3UI'Bele pnmaTe aill 7niMcgtet da.c~ 111 prin aceas!a (lire 11i1ittiloulei rol'1l&1~6. N e dltm Jle31ll!l. eli. nu n pu ®l j)izni p. pl'OOo mUl e documen e. Il?i aeelea. incerta, probabUB l;ii ObiiC1IU P care va. trehut 15<;\ le corolbOI"":tni CIl ipoteze Ii In _11, ~i inte.opollll'i reelama,te de logkta, int,Tinscei\, a lncruzilur.

Dooi prhr mitelogia p.·cl.lacf. in~clegelll CL eva 8is,teme (1t ll"eri4uri ~ j)1"C11l'tltri 'care s~ u t~ezy ItQ,1; pe tel'itol'inl Daoi,ei pl'ei.5tol'ic (lD.cepmd 8:pl'oxima.,tiv ei1 zeee m:ileni! i.e,u, piru\ ln milenilll al doilea i.(l.iIl.) in viata sp,irttitml:ll. 3; gnlpcloT nmane nedefinite el>riie, tnw idootifkate prill !lorizuutufile lor Q,D,tropologi, .,' ~i, cu:lturile 101" al'h()Qlo~<ice",

!n naeastA hm"afi lP,e .. ion,di\ :prcistoricit; de -la. aparitia omullli pe terItoriul Daeiei p'i.rul h. cI'istaliza:rm comunttiLtilor trJbalie de tip etDic, se fOli',mllftl!.~ 0 aomit.tJiulIC (It''Qhu1ir6 mi~icii Telativ fl.1l1i<Jrd" ill nat' - 5e in1a'evf1d cklr i!licBput!;Lrile mHolOgiei prei!aco. jn stnlCitura ,ei diaJectici'l. A,S., SII expiiCl\ :fapwl c3 le-3Jll dmt o.cestOl: mi,tologii un nllfM glob!l.l datorita .iO'1ll11tiui l4lJ' eeologlt'J Il!iltt~ral # l'rJlllli1lJel.or iltltem # ,w::temG de a se cODtopi i:n:tf-o Yiil;oa.re mitolo<fie clacit.

Pen1!a::n pnlooliticuliD1eriorClUloa, tewlU'mtic:u.nei "culturi deprn:nd'" po va.lea Dirjo'l'Uhli ~i liI. Dimbovnj.cului : OOhnica rudhl!!!,W'tarii a, u.nelte1or dlllSCopW'ito(t.apo~e d'e miniliJ. Pa1oo~U[l3, ~i paJ.eonoro. !'n!e<iiului 9iIllbio,nt a1 acestor dlesooperiri nu ue fac s;\ CUIlOOllte.tn proo 1111ldt di.n via.;t;a spiritualli. ii. lui Homo' sapiCIl8, oi. nuwa,i &l. Il presupuuem" pein comp'M"a~ie cn rube culturf de pl"Il.lld.

'b.eologii in,clinli. sA S'llStinlii cit lin il'.tilnta e:i .,oult.ll.l'8o de PI'1llM" se da.tol:~te :repl'6z.Olltiiri.lor l!pooiei 110'111') ,; HPfll'lJ 9apilm8 care a.lclLtu.ieoo )lri.mele C.OIilUllil"i>pi p[i,mjthl'~, de tipulall?rwirnati.v ;ill cete!or Chi llmm oCMe 1lrlLiau. diD ouk8uE, £'1) IUJ~ul'li {i 1I€m1toQ;T6Qi pnin, 1.1.cif~tdrq I~: CapC4'1'1'e'. In. acoo"st;a Vl'em6 t domes ieil; Jocrd, weep mimeG f)rgq,n'~M in eomun ~i limbajw ,.udimtllltar.

Fll!tru pMoo!imcu! mij:~ooiu all fost delroopedte :p~reri, 'Iteal'll~aj«4et ell urme de ease a til'S ·-o.,ez4ri. de tip mu t'll"ia.n, pe~terl1i4YIi«l ame1l(ljatB 4;i f"iiSM/lBna:jaf , CM'(l au contcinu~ urms die ,oastl ~m!r'lw apa:r~d tipn1:11i HOl1lO nlJa1ldl!:rthalell$i~. Din pesli:ella QJw;b!lc'PIFrlQr Il',a:tl. degaja.1i I) 1llIfrii (nq'IUi" G1Jd40 dB: silIW ,i dl1ltit'B_ tn Pelillem Baia; d F4.er s- ill d~op'erill 1tNt~fl d8 .2011t,,:rc lI'ab:ild. I,Jocuwea, in Peiiteri -·t secondait;ll de loollirea. sub, sttnai .oblice, (}e P(lt ~piira .nalmrru. d illtemperi.i, In 11mba.jul medievtU, fu Oloowa :fl.ISemefiM I'elictill llIdi:postu:ri w'u s~tnQi oblise, cars :ma;.i, sup'ravi.ejiu'ia11l in .see lui aJ XIX-Ie::. .'13' numenu pi~l· fWZi.fJQI'I!' tar :i.n Bs,llJI;,t (zona. ll'orOile -de Fier) pDWiI:P*1t 1. naL' sLllt folooit ~i lora' ./Jte irop1i.d'1ll'itc pentmru. IooM,e. Looui:rea inatliiepo'f)tul"iAe nal:tr1"lllle P,I'e5l1pU-fie (I s,tIIlIlJilita.te ItPtO'x:~tivtli :a.!!ruyelOI' umalle I gnta. de l)~llui.tulL in i1;pC!:le dew.uute 'Ii vil!ii\toMe8., in pCl.duril(': lUonro.n . Peseu.itul !$i vtnll,t03.l'll3 &U germinat 8>Uper~itii Ii .crei1.i.n/e '''l f()i~e1e co a.jut.\ 1.'1: obpinurea ma.i lesn:ic:ioa$1 a, Jnoia,nei.

Pel.l!nl p~ll<o1i~iG'ql SUpt:'flQl' SIl desco,pel""a., ru$l?-zari tem'pomre de tip, aur1}:nac'ia,n do 3i neal in, pel$teJ"i Iii cJrl;u' in aer tiber. In pej,lieia de ]a., Oioetovillll' (Trallsilva:n'ia) .,nn Ii t I'!I. La AlZwm - Xt:T!Plfolf (DoDrogro) "Sa pa.re a fj Iocuit, IIQ1~oS'api~ll,s I088ili8. Sl\p!Ltnril~ ~rlDeoiogiooc l'eleV'ilo llcntru _,~ceast.§. pe1'i,iJa.d;l pl'ei toric4 prezenta,. mam a. 0001' amtmaJ:e Fe;r()M: 'ttnI6l, leul ;I}i ];.i,crill (de pc t;crlI.),) OU care ownl a. fl>vut muIt de luplbat. Al;i;turi de c~e (bow'a! ~imbl'ul, eeebul, ropltlJ) lJ,pa-r llaJu.lline~ (Olliul ~i' fIlsi:nm), P Cllre oB-menii le 1·in.""u pen.~rlll lunM. piei &1, Qa.se, (d.e CGnfee,'f;iona,t iIlIstrllmtmte de teslltt sllJ?itligi de os, pm '11 !>co ~uberC1dii SIliU lM: cinile naer plante clilmest<ibUeJ f l"il.~li'raie de 0 din. fMc[ do a.nimale -eu dentl'lde jpuwl'rnirn\ !';i &scu~it.l:i.). - f1cloole de silelt lOG menlj;in !J.l se perfecj,iioneaz!t d."l>rorlt;\ t -Imicii. cioplirii lot bifac'ia.1e. Tot Slcum 00 produoo, 00 disocia.tie mtale un 100: UIlcle lilmin "m-elf{) P'l'~pri"~i88 alte1e lSill't modi-

"ocate in. armo. .

Pa>mleJ. IHL'n des,oopel'it sl iil~ru:i grnve.ttianEl ln 11"!slt1ritu:l1 terit(ldului Uaciei.1n aceast.iL p0l'iooai lie cfeeaziii lQcl"'nJe miie.i de tipUll oordeinlni ~ lQ(t~iTfI6 '1IUJri de tiplll ~i, c" ""ira £11 ",,:iijlDe, Lpouint.ele mati a.u fost couatJrUlte pt:oba.bil penna nUl'l).'e:rOIliSI!! familli. ma'tl:'i&rMEe salll pa.- 1;rial'lita,le,

Totpentru l!a.loolitiolitl ,slilperi J[' ,arheologii B.ll id.entificat a.di h!.rgi ,de Loeuh-e IDmII:OC. l.ume de a~ezaM 'i,n :Mf libel', de ate:Ltarn «(I[e Clll~ioo Iii l"izuitoa.re, pmdu!'0 dupl'b, tel'l.nioo. oioplkii Ia:m.ehi.re), ooea. Be dlIDOti!i. a.pa.rifla. uu'lelclinicirilor sp cializa.te. Acum se il\e$e jJr:tliJtioi 'l7lagilUJ ei d ,ada pll,.iet:ala in uncLe cay mc, prolmbU a.mGn!l<j~1Ie in 1110i"~'~ 8M,8"

Splllmdlce rna.nifiest!.ri de IliE't~ ma.gico-mitologiei sa 'illlirevil.d in :p ~tem Lapof : '0 fJgurinli. de lllll>tJ: ; picrom ll'Up@strii., !).i muJ:a;j &proximstlv (I un. cal, ta PG~tet'lb a(lildali i semne: soar19, btad, mUla. in pe~t.era. (}'I~Ta, .(]hitl.dici $j I) grn,V11I1'i1L I'u:pestlii.la. Giool:tI~JiiJ.,

in ace-astJI. perioad§. se £ortneaz1l. oompol'tamente, Dlll>g1oo-m:ito]ogil)e lin lcg-J.tttn\ 011 onlean} in ,nalaml: vinAtoMoo, iiomesticirea IIi ore§,teI;ea. 8-nlIilU.!ll),elor.

S-au de!!co'peu'i{' i c:lbVlWbe ear ~u fast foll)si'l;e 00, loollil'i r16 r rJ"(1il~ 111 ra.t~ wtll-IDpcriilol' violollte ~i 3. lnariilot: si1!b~t[ciltni uri iJ.e. Intem~ pel·.li]a I,d 1l.''I:,w·£ nil intnL IUlli' apot in. paleofolclol'1l1 m.itill due I}i ~u[!("jH'ie[ul se prilIl acesta pin~ ill om 11 :u;t.nl in follo:rul mitie l'Oma,n. J{ "pl'('2:euta,n\U ace to.l: ~1'1(lII~l!'i 1/3r-iumQrj{ tIo1L c!i.!J,llta hi. l'fJ'1111n_i numele gUIII'I"ia U e IJld a~lri.

O. S. ::;:-icomc.~ 'u-PI~op;;oI' rreee ill I'e\'i"bi~ p!'jm ,I l[m;iUI,i'iri ale llllt!'i nt/·K ~piNIl!!l ,~n /#llcol1ticul lllljl",,·ior.ln MCllSla pE!I'iO;tdL ,,!,:'indil"'lt iJJC -pe a ' imbogii'ti ell llu~l\lnf :l'1.1.:<l"IPI(>. l' d' z\'CJlb·~ (I ,..-jhF' »pi.rituulil, og-lilldit;l in prunele mlUJirl' {;i:ri ,(Ie, 1iI'lit: deseu ,glm'ul'j ~i Ili ·tl1l'i [rupesire], pJr'Cclim ~ sClillpill!.I'l in ()t • COl'U ~i md!!' s > ~j li;';lIrin Ill(, ',(,hue 111 hI' nenrs san llJi:se. nele qj!!1 HIC('"lC m:l.IIifl! t£l.I'j stau in l~gl'~ttll;l eu mllgi« 'Dhdi!o,elUeli" Jigu:ril.l'c!6 repre: IIl:iml Jmllci do Illnente;l,;d'~ ~i II' in puturH gintci ma.ter.ue. figllJrillili pl'ilJlitiv5. cinplitil. III ]Ji~ u'l, euuoastem dill Ia lAp0!t. Apar io.L tfe1lll:imel mlllLlil"t,ii.r"i primiLh' al I'cdilg~lol' rellglQ:~se! in cu.r(', datorit:l. uii\'ci'l11ni. i\rlca. rudlmen ~a.l' 111 rOI'!I1I01' U ' pl'OIlu(:tie .,i ahclatiilol' '0 iale, a-tit lumea N.:I ·11[, ett. ~ inS;\!jJ1 l'\O i tilw~a emenens l\ lID refleotau lntr-un a/lip jIIJ'lt<t9Lic, in "i.ndirea oameml I','ul:l f(l'rtuo, lll.101' repr:eze71tal'i i1l;Ugillo ~i, 0. cOi/,lJingcl'ii cit Tntl'e duru·i.te ginl i ~ ftllumit animal sau p!tan. e at: exi ta leg:'l:tutl'i lie l'Ucl nie ~j I) ~tnUmitll oiidadtat (lotl!1'liS'l1lld), Opractica In(jgiea in I:egii.nu:i!, em procesl;lIptmluflpc.1 "illlttol'f:~Li !H\ intilnit I}I la. D i, in 3.~(lz:t.rea. d Ill> Bud::l); .10010 pc 0 JlliH\ hne c re dO'mid ,mien. Eistl'iYei limit h~ oriT.ollt, 'i'i:Datorii: deJ!WL!!~\1l piCioul'el dB boor r4le::(lic ~i oa~6 de 1'C1!, !uta'-Il propoTvie redusa lpun.ctol ILl'OeoIDgi.c], Bu,dn. l·ep'w.inti'L 'Iltl lot' ds CI~1t ( ••• ) lloatc in ,cr-e(linta. clI. pdn aeeasta v'ina:tul nu se Vl\> impntil:l~ !)aulmimalq} e ,ra. laro. prius" (I,

In PQOO ·pipa.leotitici~ saUi.,;mezolilii<l5. p tcrltotlO]]) eiei pl'cistorice Dol orizonturi aulturide relc,"iI. uoi forme de ym.tii oonomicit n:m,i eVQlua,tii. Ullelte] de muncii. pe:r·r eVionea~a,cul ~ sa.g,el'il ian loen] maeiucilor . .Apnr iDS'tnuII ate ilIgJ"ioole, pt'oba.bil MJul d, 8C111i11Wi, .. iglll· 1I·ll:cetil(J s.i Tf,ni1de all: mf.flii. cseu.itlJl fo]o ~oo unelte DOi. Se dOIll()!l!l;lc~te cUl1e,la !$i se PIU-ctic:\ In (lOU.1 lnuur vi'.nat.o~r'ei\ prin hal lliaJii. ,fiat L de 'OOtlL;"1 d l)ii~ $t ' laza de prolUi cuhat. scX1mht. weep le::w'Lt:uri stabile Wll'(!' fcmei *i b;trba.~i, cal" alc4\t.uie per dti de '1';~\~< • c c.roe.'lZr~ "tecto/Jill III care I\.e iWl1Ilnte.'ua, .llUD1Si J'ftniile (lupil tituri ee ~w de nil all'iJlU8m. itlca, hnprects, Ace tip de inbunllH . nUnua. tnnl imp, I:n poca. Molitiel. 0 lntiln1m. !}l 'III Mt:Npnla. de L"II Cel".tI31'odi'i cnlitu.ra. Ha.mangia"

P I) famll,g-:'" de Ilccvideu, 0.. scnpnrit.a l1. uina. TUFCului, ill Ilefiilcul rrrtile de Fier" e IntT-ez.lil'el1'te incizat:lL CI r pl'QZclllore amtro,!J01I!I}rjti. gcolII - tri::alti C !L!r putea. aduce eu imneiDrut. tWc.i fiplnlri lul'tioo 'P,·ill~ar.rJ 8pipl.d/J~Wi i' Illtun:. roman Uo-ullia.nil.

NIL ~tilO P 'cis ine ~i in 00 fd a incepl,Il: i 'l'ioada. neo.utici'l, 11'1 .01"]00 eaz modul de "rlati pI'·il mina.l!l1; a. fos!; Ol'Cij1 rea, lil>I1ima·leliJt· ~i euluiWH't'a. pJ.lnintu]ui. Arb ol_ .. Ii ) lstoriii au. ajIUls I eonsen ul !lID! ulm . a. DMHticul U:Jeepe in Dacia. preistoricii. dim m.il c nilLt a,1 IV-Ina i.e,n, ~i C'lIJIL~i· II '[11.1'1. II C'illiiiiz4li:a !J1J11,Ulico-matrwrlicdG, oUticula [o·t de!lp1ir~it in p!:1tr1Ji I!t'qJc, ulti,m.a. dUJ'ind pma in !Ull!lwni n :i,e.]).

Sub l'{\por ulilited~l n olitticul continua. epip!l>looUticuJ sa.u mazolitiC~l! eu s iLenlurizarca. a,~e.llol'. 11_D&ril,ia, collstrucpilQl' s;tabile o,()1J,po.~jl ~I Uilooputurllc a ?IIlJ8erii legate de meoo.lnrgia. 1000.1:.1, a, i'l)"a1ll'M ~i a IHO"u.llli. Tllbnica. agran'\. e dez\'olt;'t, Ilopam un mod,c' in.", ntar agrieo! incepe eeee ce 0 va numi de ,eLtlloloS'i IIzo'll>L.elilllin. tra"ns.hw:nrunlA",

Btl

1i(a.terloJ:e1 rder'lIto!\'l' 1 ae ste C'Onoopte a.u fost uk Meidel1lalJ.ile nu, $ln.1i a:b~mn~e":niCii pl'~vlm din perspoottva. loglm fOl"lllu,)e. a;dsltolielice i}i eplsten1ologliu b'Mlllm n deeit, ]J09.~ l'3pOol'ta.t la. PI"tlJ'I1d:cCi\~ne prafesl.oDIl.']e, ale unor Itnologi caTe Ie-a.u. .folosit ea e1e:m@te a.llNi.ll~I'c in sisl:.emel 101' de giudim !j.tii:n'tii.ici'l. 1n l'(!1\litat.e inti produ{ l un l()!l1C'i dilimula"tB ,a6 i'nlIginl'l'lia d'iftU611'td p Bole 1I1!!.o.l· eC1,lfl1ii {!ipVrltnllOl,t)g~'c6 parliC:ltlitre, CIl tlli'Li mult IlI€CWlO !It _ l:li!;Ua13c care nu poa,t.o. fi rezotl', tili iimpli , 1lJlilatel,"ll.l . a.oehJlrunal,indiw:cllJ[< de na.tum sIstrnnuui de cugetare ~Lii.ntJ!uea. ea.te-j" eurge 1 ele, TOlltc judecli,tJle mtmnsi .. nt emlso in le:g?1t~ ell totemul ~j totemlSl'l.tm nu MI P mU de ill pl"enUSe la col:mi1!lzii, oi Ua."Cl . S-a definit ill' jj I;ol,emimmiL ,i apoi s-a clinta,t Sl\ se iflb!Ol!LlIclI..in trnctura. loglc.l\ a, de(ini~.ei luj tomnu,j ceca ee trelimia dlef1ni.t. ,Astrel t<liemru a, devenit -m,d Q tlJltioi-ogiJI lo.'1itr't, cln 0 ,em.bl6lJ'Ui, simbolieli c.ind 0 ieIJ6.Rm jonnQUi., cl.nd, 0 -,,,nigeria ;p,ri-tnllrU, eind Wl1 1Iid idll«t(v etc. Conooptul de totem e eeva .JWl,i mniLb d~ Bit -riecare defin.iti Ina I ill p. a rt; 8fi,U d cit toa,te lna.te in oosBlln'blu. Noi IlU no gwdlm 1a 0 ii.ef.init;ie CODj~!mm1i, ci Eo. una. g:eneb.lcll.-ev:eniiment;iallio C'al'O nu trebuie ti. S~pe 88mm'ijicaf,ia iliaiootilMi G oofl:Pinuttdl'i" 'oteJllUl Q filrm4 de CIUlot'¥tue 'itll'lJ,iti'C-l/,ai·1]a. a </'eaHtiiJii 1I011m'Qte; Q Illmoa.,teM p8 ~«lo-DbiecUt'd de ti!p~~~ Jab~ll(l#eiJ din eare face pa:rl~ iin~_n;§; !(ihiar fji subie0~11113'W!Ol!oo.eor. Pmtnl., nor, 'towm1lll I}i totemia:m.u1 expli~inrorreJa,ym. om-nat11l'iL ~ om.(!omunil;ate ma.terinli, com:unitate spiritual!!. gemilico-trlba.li. Bl este 0 paraexplica.(jie, d1ll1)lst.1, de 0 implica1ie, in sine ~ pent:ru sine. ExpresiasiM,balfcll. po dll. Im8!(prall$71'l,e (cpit,1It Ila:ll'ru, apelati'IJ tIlQlli8tiliJ) d~t unut obiect, .fii.ptm.1, iallililii. ooIDnnitl!.td sooiale 9,i eh:ia.r popU!la.\iii. (lind supmnwne1e ~ 1In\D.slonn:l In TIowne a.tunl,li totemu! d vine. 0 e14titatll sQ.cl,a, pe kma cllIre:i81 se b]'(lrl.:!llZii. 'Un mit 1)1 I!-EI oonst,ituie Ufl til ..

In a,gpec:Wle Iui stad..Ia.1-.istoriee, totMllw. SEl ro1evii ded map 0 Mtegone gDoSllologic.a.,_ ~C()-mi;ti~, ,de :tipill jlr~miliului !p. 0,1 ?rcritlltl(t~.

Faptul clio totsmul este md!isolllbillept die ,aO:SiilOgoogra..ea. loculm,. de spooille vegeta-le ~ a.nimale (considerate u.!iile san inl1ti1e), nu infil'ma. protoll8l6J;slita.tea. lui, ipoteza esentel lni gnoseologtee !l-i axiologiec. !tit'

toeemii;:Jl)u[ IlU este 0 simpl& teone illltUlt<iollaUt. a nnul silIt.em totelJmri

ci c 'Va, mai mult, I) 1ll1031~tere antropologicA globa.l!!., proprie giotci, eh\nWlli, imtriei, tribului. -

. In tot-em Ij,i totemisJ:n se stri\'Vi1d deci. ooncell~jaij.i vlziunea. d spre "Via,tll) 1;.'i Iume proprili rnit.ologlei aromiste, po OOl'e din aeeste moti 0- n:wmm : wliWol1ie tole-mW4. Ma.teJ'iaJele ~ interpr tkile multiple despoo totem.i:;miU '}J'l'eilrw llIe de.zvilluJ.e, clliee.t!;au i.nd.irec·, ullele totemuri i'llcipie;nle. anele e~ci-plellt6' unele incomplete, 9l1tele dezllgn:gate i uaele tompate !ji :Ute,le. bin cont\U"3te. 1n acest condlt"jj, miMo:gia tolemioo '11udaca S~ bizuie a.:tit pe rcferlnte genernle sa.u plld't;Wc" cit iSi pe int.erpoUh-l rez,u]ro.te ,din efeetulilPoliezclor tie lllcru., carl! Ia. ri.ndlll lot' anmsea.zlL l'ezlill~atellt 'mol" analize semill'tjc·e.ontextual61111e materlalelor de term" museu ~i a-diIivit.

In struCtllf3, societetii promlElvate de PQPuh~1i1e indige.ne dill DMiar preiSitorlcli pro'Pl:jj epocilnr noollitic,," s" br-onzului ~I ifiernlu:i, SOClo,tim ~ intra, confOAll- a.nrulizei oompamtiv-istotleellltl_it.i~i.le oci.ale clUlOS ute de altfel ¥ in E1U'-O;Pa. sud-esticli.. i in easul POiPuJa,~m:or de po teritoli'iui CMpa;ti.e aJl Daciei" ,ginm'J alanttl, fm.triIl., tribtll, in miisn:ra lIl(l.i wle,,,, s.a.u ma.i mate, &inti Polll't.atOIYe1o unei :prooritologil illwg011e. Oll,tro l.IiCil'QsM(IOn 1lat.'Ir>e ne duee prezen.t& iu inv6l!.taro[ a.rheologic. loooJ a de CGlleriril W10r obleete, emblems ~ifjgl1dri, presupwm.1i. fi to'ile:mice'. ~i, in uUJ.cl<i0 de

80.

d~tiltil'll i\d. trnditill pugol'lllllli roman. OI'JDe eare 1e a,t t'ii. un treeut ll1.c:mombiil.

~ e ~llt~ en pv;~Me:e la b.t"llll ,il!'?ltrece !lema, prllejuieEJ;te. eel mO.; h "eVeDt iiI J.'1lW- eumllic.;a.tiv io(')lllI1 lIl'butfcol, i)l'fe{p"iU 8a~ :p(l1"/44l in epoca.

neQlitici., 8. bF()DZ1,ilUli !j:t ehlar a. ii~uj. - I

Tot mul.a.rhOO'icoI inm:;,'flll alli>mO.ului a. io Ii tedat .!!1J'b Y1ll'ja,te foTme o.rtistice In ?Da:f;eJ:ia.l Ie ~rll:eolo~1(le, in infli;ri·ijc S4U 'Pw~uril6 parWtliD .a.le unO! pe~tel'l dID Ca.ll"pat<1 !jJ Dtlbrogll.'lo, p flgnrine., in amwete I!l}U taUsma,ne ~ itA uncle ~IiEUllp.illLli (1 soop!!Ii'ite pa llagmen SiJ,1l ciol.ru.d de ya e sau piese nede.fiuite .hUl(l~iona.l.

Imaginc(J bradulltiOR lot In ]a unel tribm··j primi.tive lt1!ltohCollc • ~ i~tJl!l ~te in ru!o[it;ic ~i tatu;;rtii pe corpul nm~ !II!Pl'()z(l~tat de unol figurme, QA,tre ac~·S,&lt conllIDtare no due deSCOpl9.'IJrJ:le rel&m< l'Mente ale 1I.1l01· il!cograme pr·emit'tic8- po flgrurine 00 Qi}l'lllrtio ma.l ml!litol' "eulturi n,rh Jo~ gIcell ; enltttrai Ha:m·angia., Clutrna. lloia,n, cwtum Gllmemiffi. cmtm'a. uc1!lteni etc. Pentrll c.1lI·ttll'i1 J:ht,ma.ngia. i;ntiwim '(d''llogrll-1na brail'!t~'!ti b chi.p' dB Zamiln pe 0 cupit de lut IUS· pentl-"Oi ctlltm:iJ'e Boia.D. ~i Gllillle1ni~a. 'iJl~lDim. ~maginea. im~izlltli "aU' aesemltiL a bradului lPe :t s~uri ·aer.unjoo "'I-a, ... definlita func~ona1; pell:tru cnl!;u:r1l. uautoni AI intilrum 1)0 figu!rinit. de lut m"S, dlescop-:rl~ In. ]8nglllQas."" ell Jigllrarea geomel.l'wtl-td (I; btadu;lu:i. 1l1rl1!l. p8 pbtee6 !I~ Piept etc.

. ~r tot.emul bT~2i£llli pellte fj desooperit . i tepr ~e:nt1l.t, sub forml.i fl4t:ltaM,. de 0 "ta.m1trJel!. (le bl'alV e ",·u·lI.JJ2i. de brad" etc. erruni·(jS daec-eeticlL dtunHL lucia llicaas.b'1 ,'cpTaztl'lItarll iiJol'owmica ::1 0 tmnssirllbolizmufl. ill prodnsruo ej flme:ra.re ou ?11o.tivnl ra7lJTtrtcii de brail i:nciwl6 in iut'el"wr'I!r ,fIa8Illo~ de .cu.u sau ~1~ exterior {aIllll6i caFli de lut desoopel'itil. la.eriL\:noi _ AJrge~). O~ l'llmu:m,l3. .de brad in rmlla. ellts repNzent.atA, oova mai ti'J.czlu in ml 108m. tmcl'iJ ~m/G Be-mlis. care eorespunde in mitologia gl"eact\ u.nticii> thzie zei1ei Artemjs.

1n _imag.ina.1'i~ witopicli. a. P'l' dae:llor bradtil Cllop!!it~\ mID muJitet:(ll./J1llll}11rWolw~: ~e, ~eprezen(oat ~l,l~ii vege~ c1u'Pati· de qn'e l pIaisEJCIL~' PUterll~irifiC~ 1iI. "e,g8~"'\1~! III mal ,apll! a. da.imoDglogiei·vegBta.le ;, de S:ll:nbol al re.la.lhllo:r I1J COmU[iXlln.u omulw ell Il'lme "egelabl' de bbzolll oJ! ee!ln?~iei d0i1ll:estico de grup oeiaJ (gintS. ~i Crib)' d ~Sl iroboL 3.1 exogllmli!l. eomumbre.

l'oromism~ lu'bol'ieol a.1 bmdulul la. preaJJ:oi p1lll pJl\emj el cultuluii arlforilar 8aCI'1 ~ aJ il Iltl"ol«tri6i, care vOI'ltl~ ma.i alloi" in pcuioada dac4t fo~e plen;ru-e ~ wn~p~ IP vizi'Wlea.(lacilor pm'Plill-zj_~'i. OtDOOPtm.L,. !Itl:U~tum l).1 l1lD_iIJj~ semlOticAs tot.emi&nnlui a,l"bo,ricol aJ lrll'1ldlllui b:ebuie oonsHlem ca. .liGflex te.oretic aJ stadi1lll1ili "oompla-uhrj animologic ,.,. din Cove m.ce pru:te arborele-'tol~JI.

. , in SIi1~etw:a ei ]u'hn~ figul'M'ea brndului cap!tti in conceptiI'!; ~i VlZlw:t6o. UlII:O~ lOt' a dll()ll~r jafl~l.Il1m~ !'rb,orB~'U" CQ8:iRQg.;;n.io in Qarpat'i (asDp~ a~est.1ll tiI-$j}ed <relmlill p.reJ.stol'lo. 1111 1I~itolQ!J'ei.rom~7ul vom illsi:it3>

lU caplkllttl CQDlIIlQl'a-t CQ8lnogQl1iei fMtice la /"11'/116,11£),. l"e S l,\bf!.Jj;e cernril

en co,ma.na. .lui plintl. de a~Ia'i ~ f!tptllri mixamdOll-8U' sub coroa.Dllo lui prot ~~:l. gl~ta. sa.u L1'ibul, ell eroii lor utvil.iJ!;a.rori sa1l saJ,-'·a.tod i sub l-at:Ulemli l!U Ildi!ipos.te .. oo 0 lum- -ubte1'ililla II. dlm.1011ilor, lIoo-flnitii. ca. 1Ilt.'l>rc. Axbol'eJ,e CO!I;jUloC; IJ.rodlli estc iDe1L diu .Ileo,litic 'uPOl'tul! iaea.tiv a;~ tm .. mit _ logH firoroologice PM'l:iic~ in J-egilme."l>. nOMtl"li. jstot'ico.-enbu~ I:n.la'j sud-estul. Etn'opd.

4 .ZIIIOIti£ ·muh. - w Ii e-a douR 00. gDlli.e d9 ooomMi W rewcv ·~lemlmt lfill ]x!Qte de U!ito.lo i l'Oteml~ 00 de ordim ~omDofl,:In gen,eml Z{jomtelllUf'iJe Ifl ttlItomruil pru'ticlllWre. ~nilil~lim'e 'au lost 0013.11.1110001 d.lI-ec·t san i:ndJ.:· . ~ .• i 'oorlei (181aria rO'm~"'~I'" I.910'~:in. ~:i.!i'i=liet Ilutollkme, ISlorl,a _cttlftn:t.t) 111 ~lIel"ln de arheologJ pre: li<mcli> ~I uII.1uwiirile noastI. de tm),lo.oit lfIi!fJlooi(la par1J'ht1il. P!";~tIWo@TIU& ?IJ~H'i:i illl OTtlClrl'lUlltielt :pap,!~lard rfnnllinli; .11 1lit. p(jpul(!"'~; (J.Qii_ !a-lItaJIt·i!ri ,1'1'1 mtdic;'17~ P01'utarn ete.).

Delli st\ldtlh len\ontelor lj-l n.spcl!tC.lor z otobcmismuiui sa IbIUllll"lI. de 0 ]jt.em!nrhl. mai !;iog.LI,"'.Ullii run iBl;Ol'icii mitologiei aceste.i pll!J'i.01llde

utlll);~l, 'lfii COil mneQ,7,!l, 'II. pt"udel*' ~j n.1pj atesta. pl'czenf. kltemlU"ilor l: m.erle ~ Iu··adn I. DiJJ prnna categorio £:ace ))<\1' iC, ])rinl1" al~tiJ ij.i AI. NO·IIT, ea.re sustine: I (I pl_l;rC CiI. a.u~mi1J. 1e.-tot1em au au e.;ris.t~1:. niet(Jd3.U\ in - redinl }. l'l'lig:ioll e : 1 b:., tinu~UOl' Do.;tri. intrO,ei 81 ca pOpQ1' tllt (!o1lJJqJJi tLriHiitMu) au adota-t. d ~oQ.l1)e timpwiu forWIc lllittrm.1il ClM(l put 01.1 ata. til €lhr ot~ I .... 't()m:iL eu vin.w" 10·1' imp,l:t Iile mllllcito:rl ai p£minmlni' . ACl.'atil, .atihulifl8 ipo~etticii 116 infu'tmi1ta d,e Il.celaii auter mtJ·-o nUl., lucl'lM'e, in care BlI!ef;lni posibill.ta.~lrt, oa ,'lUiele atnimaJ:e &1 fie ()(m~ide· 11at totemnrt p Cl: l' - credincio~ d le Slbcrilice eu seepul de iii> se imj!iL$-

~_j din divinitatea. len:". -

Dill oo.liegoria. ltulliuitl:oI" Wi·t'1l; oonaeumeazip:l:l!'zenl;@' tokm~i1or z mode ~.i a. IlUp.ro,Yil tmir!l!lr lor ca. l'clIicte ,emologioo ra~ pal·te eele C/.)D~ra.tc mil, Wor populare. mtl'"-o a.semenea. luorse DOl :MLllJl:zllld stru(lt.nm isto1'iclL a wl'i~.~i:lor pr:imi1;iv'o:p1ll ·oodtorinl! DaciCI!lJn s.usttnnt ci .1.t1'!1Jv~tiren. ( ...... ) i(,i:nea. d 'fIC4iJi.i crcilinj ~i silnl)ohlri (totQll~iM) SAn de Y8pTIW&1tldri pl,«dfc., ale 1m6i zo,;,latfii locale. [l;li cAJ uttete [court ssu 'OOl'emollii eu mi'li~M presu'l)u 'e (lr]mioo au :putnt 'PrI!J~guro. atpooie ~j, forme .!Untl""I~"1~ tJ~6»~ool tottmi8clr~ lccaZ ".

§i zoototemurIle., ca ~i til;ototemurile. 'pot refIoolJa. Mlime1e Sij,!bnticc, dmllestiOO ~i m,1l_1!:a tice. ~ototemUl'ile ~"LLbaMce ~i. (][Olllestioo slu: "pice in perioada_ prei tOri~1 P Iltrn ei J['epr:ezintit DlodBlit~ti biotopice din f80'Una ~t!Cu.. 10 B~h1mb, zoot;Qte;QlUl'lle 1a.lIlil'ta-stice sint aJipice, peutrlll ,e§, nu

into comlln intreguhti ev p)'"lm:ith". 01 ,,(I intilnesc iCJ .lj.i colo, hI ~imJlru _,i gpil~iul eru-pa.ti.c: Il!llele prol\fenind ·din lallf(lZ£~rta fi IIp:m zoototemur"uo[ s6lb:J.tioo ij1 dom(l1)moo !Ii a.ltele prov· nind din influc:nJte,le; OOnrllMDlwitrile .• i caJculele rezlllta.te d:l.n iml,lActul U WIele PO'PMI' migmto1lliI.'e pe ted·, t<lri.ul Dll<ciei :preistorice.

In ultima sintez1\ asnpI'llo. istorl.ei comtmei l~r:Unitive petQl'lt'Qrhil RomaDiei; fea.liza.tiL d tr Cl'(l3. ·de la. COJ\Sti!I1lUi\I· Ii IJ. pI'ud nj:i la, atesta.re& poozmrj;e:i llJ1l0r toicll'Iouri do 4nim;(JZe 3Cilbaliii'll, pl'i()l"U,alll'a Cllite COl'ilati boPidooZiJr.

, a. ruJimal S;1Cl'U, da-g ~ii a,-VCiloU. ~Ollr"l. saD {fiJllbrwl n car.c-l grlSim Cll.}11lnCt c~nlrml pia iJl:Ye<I.l~1lIl d.e fie .. III \I1IUIClut u,fln.c lli9.: F,is,1it1lo Iio~,ie . .Blllll'tli£.'l'& un aninll 1 mspilldili 1n pAduril Dacia §i Tmci i l]i e tmc:w ca ii ffl'W'lt{ in g nellll, Ull 0 S'peniiJ,i, oiu ti~'e l-eligiOa-si hi. d~i:et;i (alnllr~'DlIl vcl;ll'li s.imb.o[totenrll).~). 0 !j:~ire paslrmtli, in,r!hoZQgia; Plflatll~la - VI, p. 332 - llt~ inionneaza GiL 1l.1l com de bOIll' t'llllll'tkal (n ,auf' llllllt dln tUZl,l.lU,el'G da.(l~ce, :a. fo.st inchinu;!; .ae Tra.tan Lui ZeUJ OaHsioa d.1! lind Antiochla.1l .'.

l' e-tilile de. a.rheologi.e 6i paJe.ontologm zoomitologicii po -teri.tol'iul DlUliei prcl torioo De eol1firfillt preze0lt\ unor bo~te setm1 de jigltn''AfJ f~ alJllilet(J ue baIJli1StJ, ~il,e, ~l'or e q)liCl.l.tii oo1!verg !!pre interpret&nm. lor .ca, LlIt muri IP. fo1 iJirea lor in pl'·eritu.ri, d <mJt dam Me. de Clllt. funemr

91

88.11 de elll:t. nol1Htturii. 1M' CU'OOtalrJil COmpllmticv-is arlee de po.loolJ.t'olQgier ne l"l1!le,:i'!. folosi:roo,· jigwriiTil~ 00 llot'idn in etigili. irlt,egm1e san pa.rttiMe~ in m]~tHlOS,tmn &U TIllI£cOldo, in, protOll'! #- anSe a!~ m:o~we. de (!110n11l1' in SlJO}YI!lrlc'Vide.nt wo..glj:Q·ml.toiog1 ,a.le Oilro:J: nSID,j s-aoll pierdllt. !lele

tt'8cns:figur:l:rl t'lrr.il !L'U pl"amo...-at ~ralls8;mbt/Uzdf'~ mUire 00 all ,npl'avi '~lIIj • in relliote etuogml'ice ~h Fem~c~nl"e fole1ol:!ce pina, in pl'agul secolu.hti ueeteu,

CoIlSOllllila.t ~i atest:ltt nltel"for este IIi iotemul lllpul:ui, lDlcl'pl'clind Imootilmilll 1m Stmbon RSI1pn!- nume.hrl etllln& ffi:I.""CIIor, M:iJ:.cea. E~iade: sl!ls\ti,lIe cit ace ·tll< este 1l1il.mcl unut trib trac din Oa,rpa/li, da.toriM cl'ICllmt~i: elL lin mbl'ii lui se aseamrum lU!J)ilor, pmtl'U ei, a.c\iionell,z!i, violent en ~i 0, lIaita d 1I11)i!:li pe:ntl'll 63 a,"cn>ll ~i oo.paeitro mU'Il:culom rIe a '" tfl\llSforma. ritual i.n lupl, Nmuel tribull!l:i 11, fost iiotitti d con.stitull:ea lui "in?,-O O1,{:rerie seer tiL il61~tpliil(J1'i.' (1:ill fel de}\~iimueFbtind }, care s~Co~pOi'~ In lUlpt.i; ('3; 0 'homa de Ca.I1lflS1I!lt'l, ]l{)seda~ de eeea ce ' -1\ nun:ut it!!J,1 pOI jwrur 11 r(lieu8" Nenmnlimt' ,trwuri cIt ,iUme llit lup' • mt o.testa.t.e . .1 in rtlgiuni mtti indep1lll"t~t.e {de acia),-<la hi pa,nia (Louken!J.oi Iji Lueen se l. in alaeela celt'il.l I'icu, in IrIa.nda. Iii Anaoo. D alti[cl. aeest lenomen .011 este Jlll1ih.t numad 131 in-do-europenP 8,

Iusigmele san e..mbl.eme1e totcmioo ale acestet confrerii emu mlie1uCGl ~i stiu(llv'l1I(Z hI formti. de balauT f}U ca.p ile lu~_ e illte1ege cA. 111 da.ei ".luput jllC1J. un .I"Ol imp{}l:"tant" in ritulllur.ile mcerdotale, C3. Iji ~n eels l':lZbowi ,I,Irtllll;-'1J~ ioll1:lwuZ-ui aft lup ]po1llte fi omologat ott mitul zeilor d\~bQfu]ui·l1b b:aei: K;a;.lldoon, D'I),.unus et>B., adlci en stiramo~ii mitioi aevenlti

, .mai alloi ui illl jactlwii iUkulrl.OljG. .

[l'olelfl1'6~ 1~'-BU~'Mi e$r~ ~ ('1 conS(!lllDa ~ a e tf.lt c,'). nta.l'e prmtol'll tutu! lui semnilicati\' in vil1ta mnor tril:Hllri trace, Din_ l' a,t.!J.lle tJrz.ii ale lui PorpbYl'lil rei· se d, ZuL1nQiElJ If/; !l'iifJoo. dill!r-lln t"ib cal'6 folOlJea tote'nltZ tlr8111ui. Porpby~'u, su tin' crual' ,c.i. n Ull1e! iui ~,llruoxe "me de ]a, cuvintll.l tme Z(I/,mO$ ew ins !TIna pilla fJ£'¥11Iint (la piel, flebriali. in tlI.\l'LlI -uti greee~ti cojoc in t'lnenii nclma,!iu, I 'men-tariile eel ma,i lre ~Ilt hL a '<l til Tela.tllri int -in mil lli1'1. !Iii. justifioo p1'llwlt1l1 tot we al ID"SU.lui ]a Mal. .AOOllSb1. denmni:r COnsCl1l1Uruki. (le P0l1Jhyn16 ,. corda 111.1 10 an edotii,

9,2

dup~, ca:ro, :m lIt1tIJllerm 1m Q _piel Ull IlI'Yl a I'OR't , ..... Mn~ ]X' Za-flnoxe·.· m QlllJIilem de ~tilnl1\ (l~:Oode. Di'llfDm;>r, KaQinl:'(lW te.) Do'.1 deliIDI diIn a.wa~tii. 'I'itimQIQ~ 00. Zat"l.oar/J' era ZIJ O'Naillll -un zau-ul'$ 10 (Bii.l'eng:otJt ",gzi Eemen" Z'allll.Q~), Ipotl!llla lL ros" teltmtii. __ d,e :Roy'S; CfhI"pentet'" ~ Ut;a'zll. p. Zllil gBt pri_1l1rlJ alIi '81'tpi1~g bear". PeIItMl a~DdAl R y 1)1"1' IJ,W' un!:!ea.zil. cultta milGlo{l'fC ,al, tl~i Z'cd',nowi8 1"6 cliUu' ur.ml,,' toltnnie Za gel.o'-i1_aci.. ,Za:l'~lIO i(l pentru Rey Oa.lrpe:nror in~ pIel , iar "fans msea.nm.& ilrsU. In a~tiL interpr.etare. z,ern be tnmS!linboliza. 1'W veelli simboi IlobemiQ me 301 msului carp!\tiG.

Prlntl'e zQototemutlle 1000>1e trebuie metl~i()lIla:-t s,i {lu:rpeJe, in 'fQmla. lui Mbura.1i sau in llOOea !fant.a,stiem. d8 PaJa,ur. $acIl'eie'in fo.rmlt n~turiIola, a> fo'St sesir.a.t ca 8imbal triba ~ 'P8 s(Wtnri {Ii tl4SlJ. rru· ~:rpllle fa-nta.stio, ca. im~gine ·OO;:Rceroottt serpmtimorll'it, a. fx;>st 'consid:e:ra. de arb eologi " 1n~it dill HaUist.a.tt, IllIDi1I.lrin.'in.lsinllJo'lle alloc.",lo_iC:ilor dill ,,'lcl1la.1<i".

P~iaml dilltre a.rbeologii c.ve a.lll!o,t in cotrsiii.ern{ile probbJimllo ani'ml\,lelol' tot m:ioo ii'i a. mhmurilQ'r ool'1lBll1il!lZM~Ilil'6 Ii. fast Va.side, J?dl"'llltu, 1n lilei {' f17rmlJ i "lol'iclJ U Vasile P!l.rva.n pfelaJllUi, to1.en~i8-mtt:Z rt tabltta"mL i.la. jen(!1llCl!1J 1l0n.II1J!emlll~ml·1l a2~r8Ugi@iUiIi;' :pti,mitiPIl,. i:u in GeUo~ inee«r~ s:c\ e..."Phce stmdal'dlll eu ,eliip d balalll' anew ca, stgnum dll o'l'{b,," t.,tJJfIIW. 7ill)"llenit ile {lam (7 10 ltlitece80Ti Ill,

• Totem,1I1 §cu',P-el!ti uplt\ovietui '. _ in wa etnog; TIer. L daeilol', -in dou1L

Taria.nll : Ulla. do, ,arp (lCTBSt, aeriitllt ea ,Ill t.nmoftfoza, a wei di~tati meteorologic - C l' pl'cziutfi..flllgerru, ~1l:ltt:1 a ,arpe I rUlhU rn9.1Jireeis ~ubpi1m'Zntl'lI1!, en. figur.nl' . eriomo't'Ji'i. a. 'Iort.ei cl:ullm:iac .. Aljl\ s.& e.l..-plicil". cnm vom vedea i:Ll I}ltnEta OOIlS3~J'1]it:<\ 1nilologiei iUws, ,'Clol litWdal·(j.Ul dao mo~telJt!j:t ull.eio R\'1sitl.td iluprlr!:t.mte d t<ltemul !ja,rpruui l!e'lest in fln~f,iln)fi, mHolog'itl, (l bil.r,;tilm$,<llo)'. nlr liglll~ iconoglu,Iicit. iiIo Caival0-

rului 'tn.e mCietenG~t0 tn reIH'ez(,ll'r~re1\ al'borwui S9;Cru i:ncoi!ci,t. de tlJl 'fMllQ 't!rnsll.turlll.l iIllJlrim. .... te de totiluml !j,fUyelui fieresill'lll. ~t e~l' a9lilo{lr~U~ }/Olll.ic fJlJrpl'lltl1ornJ iluslirlLt pl$,stic 1$ Tonus mO!iit.ene~te aool~ tr~l!ittU:rl to-t{lw.iec ale ,1«J'pelld !allwslw pr-ellac.

in 'eI'ia PI'Cl'l.lPllS,dor zooro'temm'i x bil.ti ',e tl"ebw:e ~ l!Ilcn\!ioni"~m .. i IJ eel ill (·~·r'Jill·u;.· 3;1il ,de..."Co]writ pI!< 'ltoliul Romllniei fig;U.lEC !ZOG- 11"lorie c;al'e ill<ilii}>ui imagtuca oorlw.lui. Dintre ]egtmdele eonsemnll.t.~ ~e w1il;<lri gl'eei :\\inti i, po Wi PiSlll'Idru. !lei Pi:l!ida,r ist01'icnl P:b!U'oobldi~J t Ii se refcl'll.la (10 l'iloai4iJ. itt! aUT flare npiIro {/1~l'U/J DU1iiiril .. Dupit acenst§, 1,egerull, sqco i "i geto-sciticJ ~_ Ta,ig-u I iub,itn. lui ZCU~! iJ.lll]!ll~~~ zel~ci 01'[3153. (un reI de ArtlilllldlLl. m ora~,ul IE;Ia'la,de m. gufile Duniil>~ e cQl;'))oa-ica 'en ,ooafll Is (70 (lU¥ ea $>1 apere Del.tI.b 1'. 'lJerboaiea. en eoarnel de a'ilJ' il,vca, calitii.ti oXcelP Ionale hq>t care detl'l'm:iniL pe _r.ege1:e ~1'll!~11 al&\tcMi :t pnrn4:tll 1, In. \'imlto3.!'t:!, Offilbooica acoo ta aID a~cr1erj]~ mi'togJ:aEiloI' 3ntJej era prob!!,IbU repre;tcntarQI. toteml'1I4 a regel:ux DcltCi i'iItritvech.i.

F to l~te'm:oJ erbu]mi fJW'Pl'ttic 5-a ~pra,pu mftl 1iirzm" in, C])oc. tlIacl!-J toterol,ll clJTbul'Uj (lfWic, clilTe a, i:m.t5.rit ima"oRo"'ia. -totemlci a. p1'lm1ill.tl~.

Potem'~lcaluZlti llUIi trebuielli.tat. ni1l1 i1tldlD C3 emblemlt a.clIi:pete.lllJeJt 3. ~efului de trib in ceplroZ de p.'r:rtra en . cfigie a _c-a.p d. ,cal lji, pll'(lba.bil,. iIn sacr-ffi ille a.nimale, aIilDS!! inaeputmri~ol' olutnlui eolarlll.

5_ J 'll:olotlllllllri. - Dintre (lstl'otol6.l)tlltri18 i1!iligma pr~totiee "en: ~i'onam 11 II"czen'c Jle ccl. al so(t)'(Jhri ~i llfll' '. DaciL a tc ast.rotot~url au foot in III in mitologia Lote.w:icii. pr'cUlt'iI ~atU!]c.l e e).'Plieil. 1iJ:!IJl- lm-

Ule neam. Ii> serna at st"i.l'pei de 'Ileum .u-a. efeetlla.t i~ ti~pul elll'e~oniil(lr die iul~jere (s:e:xua.il, ma.rUaJa, rlz1i)oIDiei) pe.ntm 8;. mdlca 'P!"otootu\, to~ mica.. !rawa.jol l,'cprczental.n Dll\j011itatea. oozufilor sC'lnnu~ pl'(fjall, al 1ft~III,hu: ~i "a1/l.1~r!1.tlltemulm~ sll(:1'ah~a~. In aceste d~nn; C~ZIll'I,. ~Imbalismul ~Lua;ju1uj de.aeuwn. tm mod dUI egr!ll'e b,.~. a Identifica.r .;;" unita,tea soo~m Un o.ru;0 se ,crease, printr~() serrere C'I'lP,1iIOO san, ,0 trs;n~t.ere ideog:r,amjcli. Era. un instrnmen de eemunlcare profani, san saari, 0 Illv'GootJe a;potrops:iml. salU. tr'opeici1. In toa..te a.eeste cQ,zll!l'i grafla ta.tna,juJ.u'i rool, 1& monnlp,lastic un aont;iuu:t magicD-witol,ogic de eomacrlU'C pottall.I\iial!L a. Ull.uJ rang, a unci fol'~~ a UIluipriviLegi'll,

Sub ra.~ortul contiD.u~w,. tl;!olro.a~ul ~~ era. ~e;rnldie ~i)liera.tiCI eal i!'&nimn era, sexual §L arillstlo. lijl In pnTU1W-t teh$i.i ta.tn~u erau doosebil'i intre tI,lttl&jnl b!trba.\1ilor iJ;i frunelloli'. 'l'~tuajuJ hi. ]JQDCtl1.r.l $1 inbnmllurii era prefera.t ae feme) eel.in Cl!I.s:tt1Jl>lit, in r(lUJ'ele ~i;seulpmt, de bkba.~. La bbbati tawa.jul blC,Q;dra. si:mbolul tQt~ic, ]a, femei imbn'iea. Ul!l.'ele piirtd ale corpulu.i CM"& eraou ta.bu; ,cmrG trebill!l.u oarecum fts,c1Ull e v!1.zW:ni bltlrba?1or. . . ". _, •

S'istemru m,oi!ivelorgoometr.lc'8 in itatu:il>]1 perw1iem 0' fipare Imll .stri:li0a,.ta. Pen ru C!l1!lcidaroo. ttDorllOOite ale ta,tua-ju'lui saeru detlp, totemia im, Dacill> preistoricit, ne VOID opri, mdoosebi Is fil1"l)')eLe dooumell'tla.1ie irhoologic, citulOOd si\ subli.Jllem elemente1 lor esoopiale" 'OMe, degs,j/1l 8'tr.llo1uri mitQ1Qgi:C "

:In e enta lui aees't 'tatuad toteg;n,ic. pl'f:dae a ~ost formal nn 'lata.f/.i)

iimplu'l picta.t S8.)l ~eiza,t! !Ii complex, en jilcitlllllli. abu~d,~t.e Ji U~~htto: eu CIlI0H'0. IncizulIllle abund nte Q,VeIllU un caraoter CF'Lptia., ,c,ifrau. 111. &e embleme ot~mj!le. in aeest Soos JIle refQ:lm lib tatuajul realizat din lill.oti'v& geomeliriee all~'fIte !.'imem pe umeri ~!lel'eul'i eoncentl;i~e), p,e O'rp (li1J!ii in jI'..ig=Z&g lleregu~t)! ;l?e a.bd,omm (s:pn:~l, p~ eoa}} e !II ]:IIl.lpe (l.b:JJatur1'J: unchi:m !ill. t[i nngh I:u!'l lS?se~e P Illltl'U. a, nDIta. sillllc1& sau f'iUIIUTIl de_ br(lil) fulo,slt lD compoilpa, iigtU'l11doli"aotropomori ,Be lu.t (bust hkbM~, :ru.tuebl feminillit) e t,in de cultura., inCi1>" .de cultura . ini!a.-Turda~ dlll' cultura CIlicuteo.i, .Il" de cultoTa. GILmelnita A etc.

Bug n. om~. i qc.ta'Vian rutll!t pre7..int;'L .. citeva. lipine a.p~iniD.d culturll ,Tinea. d~operlte 1& Zorlentll Ma;re (Jlu.dejlld Cruc**"Severm), pe-fnUl~,:J1,13 GlWol'a. 116 tnt're.~edllll11 #'4.tll~j geomdri_O ~ar, ~e .. du"p!f.~~a:t~ -probabiliMl'ile ( •.. ) ogUnd.~te OblCeJ1ll' oa-meDillll' VIm p6l']ooda. (:noolitllell) ill 0. a. s,o !mull pc j'rwlltel> 17.

Vla.dimit Dnmit:reoon. soe!lllre~te cA O.rJla.m,UI,tc iMi~tepe sta.tuetele Cl!!lturii OUelll'teni. (fu.7io'\ -B) "poi; fi considera e maJ degra.b~ '1'eprezentarea tatlurjt4lfd, rill It; iudica.r~ oostll.mului" 1$:1. Pl'wtre emblemcLe ,deila.tdat. consid«:rH. ~i pe cella li1s.ate. ~pecetele de.lut 'MS, Dumit~ pintadtu:e ~':

Un aspoot :£101 tat1!l3jllll~1 to~ mJ.:: ~ese8iza.t de ~heolo~ es.te s'I!1blilll,e;.

r'e:), guru on ~mele in SC'u]pturilce lJlI:nw.tura]e de tiP Gllm,~ta.. ..

,.1511. pU6 .i:1l.siL ca tatula.jul !}' mlll'&t (liestu:l. de 111ult .IP~. tl)l'~t_orLU.I! tiU"lt llOMtr,e, dieo:ii.l:ooe intr·UIl·mormmt tl!1m'uiar de ill. ~ghioi (DobIOg:~), iii Mtinmd unni prmctipe trae Ootys, datllit ill iI~ol~ al :ry.l,ea, i:8.D.. •• Ion AD.a.ri~escn: (L gJ.&i;t, pr:intnl alte ]?odoa:be, un ~oj£ ~~ dOl1ft ~ n,~de (lam: liie.r6 metallice) de at'gint, r( , •• ). I na dm cnemide figurea7A. ill p!ll'tem eJ sU'Pe'li'iOOJ,~ co a<:opiUii. geDl;rnlhiu~, tlhfi?"Z 1U~U~ tfn~r l~tll' (al'Ucd, 10 ese'n\l8> Ini tatua.)W goomretrlC realiza.t dm dUDg! ~nrlte an ,da; ee~ ;bronz, coutrasttbd eu enro. fiernlui oxida in negru ttl eel mId splentbd dOO1!lmeDii [:u''heglogie] ce il po-edllim in preZefit. <igw'a tin<lmllili ll!lpti'lt;.1)I'"

t:'c~~~10~SPa.r'G ub 1inia.tm:a. rcgulaitl'i; a insemllclor ritll:lIleale uibn1lli. . ~1tI tattUJjul :fal}ial. Ql'&:loperit po sta.wetelle de I1l. Glllillelinita. ,i cell de p~ ~P~ ~11!U lu,p~t<fr ~urat'pe 0DemjD d~ b. ~gighiol e;x;i'sti sm~I,lltlul"n d6 8~,.ucturi ,po !VA'IlJ~IUn!!: 1ii £limb ale ea.zum glD.t lllCizium orizon-, true M, po_rnesc de FG l:1:I\,3 pe 'Oi>ffllJl, Aa~!io tehnicA a.oo.tllajlUlu,i den.otll. o co:nt~'l.nm.ta die ord:m rit'U1i.l ill evolueia. unor tribllri earpaotriM imttd!ite prin Blmbolismt!llor totemic.

_ _ _ i, _TaJtl(aj~1 ll1l~!l!dt(l,. - A~easQl, fo~mii. de tatm, j este men\JoIULtil pentru ace!~'}1 e.pool de. !lpe:e. li~a.T~ IP istori e grec jj.l;ia,ntie refel'itoare 13 Pop\iJapiile. de pe tentor1111 DIl(llel, eare ,eoDlJllemm astfel im !tinea c~or n~ta.te de ~hoo.~opi. ~e ,ref,erim .'i~ I:'li'!MU] ri:ll~ Iii) UUuaju;l ag~ ~~(lr, ,(JeJ~~~ trl!odot ,~ ZOiJtlil'QnIQT letneli .~~ In. al doilea. rind 190 ~1.'I!ii,*.i~I iJ1!I'iIlor,

.... '1?ompeius ~e1a. .~lls1llne ell. ,,a~tinI~ ~i mtueam fa~;Hi miduIMele" mill mll~~ sau, ma1J')u1'ln dupa cpnltweraJt.IJ, de care ,86 bl~Cl.tl'afiecar6 ~ 1'8 '1~fflta, 8t1 (Jmo~. Wr sa~, i ate a.ltf~ IOtl alJ; ace1ea." $em?~e $. t rue si:nt de a~ IDIlturl. melt m~ ~ot fi ~kr, ill prin splL~eu~, Artemldor djn Da.ld.ig p,rooizti3.zli. ; .b tl'a~l SlAt mooa1<i copi'iiltQbili, m 1& ge~i .l!c1a11ill" 21, Berodot COD j,di.erllo ~ltQ,ttla,jiul ~m~l ,~ea,mutt~j,ah\ll, ,c~; :nelill.,tuat; iind o'm, de l'WI'l?'1 ~I:, Dup~

leal'6h diD, Solum Ituevestel.e OOltilor au t3lWlIIC [PlilRftiv] femei]B tl'aee . ( . ,,), :&:~eil!e trace (lM"O :fu.~eserl\, [Mtfel] ba.~joe()l'i, e au ~I;e:rs [urma,] DmlorOOll"ll ,lor 1nt:r-~lD le~ 8lrei~ gravi.nd desene IP P? irestnl pielii, llentnl ~aem,n'lfZ 'U18uUet "" MlilllU ( • ' .. ,) d ~te:H'g.L ooara.prl1ll (,' .. ) podoa.b~" :3. S~blln Teln.tea.:rA clL wliltenea.mlU'ile se t.'l>wea:z.\ :1,1" Dioll. Chr:vso tom.oa ~]e'~ in 'F!"aeJ.a. "t,~eue;Ubel'e [sl.n~Jlp~ed~ semu,~ [acuto en fiemlxo~u I,ll e,&:e ~.u el,t lllU, ma.l mlllt~semn~, ~l mn] ,,~~a,te;, OU, n,t,ita. se nr.a.~, a. ifi mal lIolnle. 05 i .Piuwch cit "tl:aeu ( •.• 1 pmi\ 'a.~ti\zi i,i Ilatue&? .. 'i. fmnei:le, -aJj s§"..l Jli,zbune FB Od~'n J1 2lI;, PorplIyrio~ f(lloselJte 0 man!liune 'jl, lui Dionysophan, ,rn\ Zalmo:ns • a. citzut in nllinile ho~i]ot'!1i. a foot tatttat ind s~a flt~~ TWOO~ im:potriva.lui, Pitagora. cue a mgit, ~j §'i-a l~t fa.ta. diJli pt10ma ta.tu.a]oJ:w" 31• S-M' Plltea. ~ ca. Zalmoxis !l3. fi mfedt mai a.les, un. t.at!tllj lJ_~qr/J,Qe",~ in p eriootla. iIli~ie:ll'ii san Clonsacrn.til lui pitag,dreia.e h:l ~oMA. t§.cer~, teD~cll. ritl:!alii. folos:itU tn Egipt, India penm'll oo:m;:a&arl!& In SM.erdo~llt. Mt~tof~ Ia.,r'.!ndUl1ui, rela.t.eaWi clt ;;[oou.iwrH deling::\ I trn [D~e] ,8~ tattU13za. ~l se imbl"il~a. in ve~miDoo colorn,te" 2.s., ~i ?"~ ,atuncl cilld cm.ev ,mai ~re ]9. iSti'irun tie Dumi.t 'eel alb I !\ce..~ta. I sp~ ~ mod !:I"om7 ea, '1!>1 Gum ii.l'iii'Ve."\ f'rl1ll'toa. oura.tiL ~i alb1\'1 cee3 'Co til'ehlUe WlDpotrlVl!. sa se tn.tel!eag::'\ cli, I$te t~tuatl!ijj :It_

" ~ Jll'i~t'?' 1inbua.juhd pumpv la. iliEi, el. eJi'lII similar ceJ.uifo1osit m

li~~MI,.i :tal' 18. smta tatUll,jul·~~ a.plieat m solaivi .~ n:mnm punitlv ]a,Q3me!rli

",Illl, ... "

, Dint,';lMC acosta indica~ii ~nf;ice r,ruese ea, tatwl.jul se a.plioo. pe fa.~ ~Ie?rp, ~ti1 c.a Benin ~fJ 'lIeam,(glDG'L ;;a'U trib), aipoi ea 86m" de ale8 (ea.te.. ~one ~ali1", dl.pet,cwe ero"l, !;I1 1l\lJtlil1!M ell!. podoICllJ'l£. Trecerea de]o. tatua.Jtll, l~bZ8~1a1~(l d til) totmDlC ~tll~uaJul{J'neo.Zogio (de 1'Iast..'I. san categorie SOO]aJ!,) ljl de Jill acesta 1& 'tatlla;}~d Gin~a;III61ttClI S6 face trepta.t.

ht corcl.'ltio en jattlt~i(1< dll fc~8mu·rl so gttsesG 'totemurile presup1l1se <lao awe, cQn,semnat" pru:i'!al 53.U a.test&te direct ~a'U indirect de materitlllcle d~umenfrare de care dispu,nem pioit in prezen& S Se poow SllS~in6 ca 4iIl iltuiil e jG11J,i!i1· ,ao totmR'U,ri" 1IUlita.re, lii inchega,te pentm tiecare b'rn'l

s., il~i~ din 9.mllill~ uner ramilii de lo!,('nnul'i 0 (>ol1cep~il:nLln~tO-lUitollJl' gi{~\ ("O!llllll;'i, ('arc' Ie dit suh j;rnt l)iriwul, unital de ir.h:lA~ o!!ll~l:II"1LL(i., elilU'c i' p,lMti"ii, ."i fw~hlll coor,dOfmJ::I!

_ , ' IJ't'IIIlU:UC in\' 'llLllriat(l de !lui 1)'1) I'dit 11 i '~fr(J3t"ilcliiirii tuM.o.qiGa b~ne ,lch'J"mil1lLt;lin tunp ~i ,,;pall'll ele l,undiitiilu ]fIedoo.liruau', l,ocaJ. E.Il'. i1Ilaflin, ptim l:uf!tifll1lUi lor ial4.li.iv, lmul"folo,!l:ill lli 1I1lbollll1 10)' I!'coltJ!11ft 1."""1'11'1111' ('m'ptllivr', Hrlloul *i .. tej~I'I!I; l,ltlpul ,.I ,AAlein, CUI'Mtel'ize-:uA j~t(JglJlw.(I rfrl;!fII·~u.i(li J)a('i<ll'i 11l'tJislfJl\ilJlJ, preen III bOUli11UI, ;r.imbrl1l, lu:puJ ~I l~t~~I. 1:,I'I'h\l l ~I 1"1\1 U I. ~fll'I)I"](> ~i 1I1in L Nun 'lll'ri1.· .lZlI ;:!{)ogDlIia act~II;;a# Ir,'lluMtI.

hl~I' fi~u<tl'n. h1111, z_o~t.rllctw!'a !j.i 1l~~l;{)J;;t]"u I'llli'tt ierilorilllui Daeiei Ilrjl!}ith'e !!l'igtl\ il i-fJr"'~lUiJI.II~nl;;' bio{1lmetieii plY'jwlii. ;:peciile re.~])ectiv0 ;;0 Gprijillu unete pe lill(!~e i!i se MnrupldlifLlll reeiproe. Do ;w~ OI'ernt'lll'i1e lur'liinb (lfire.~plUllAlo1tl'e nu se ~lmtJ'lJ.1.i(l, [Ill se o:(utud ~j nlct uu !Ie anuh!iUi',;i fN!ipl"OO. Dim])oITh'a., Sf' compl,etllU'11. uuele p iul;cl.e *,i ().!ct'ttuiesc Q ll!lita,t(' ru'!!anICl1i bin j!ll(lh~'Wlm" pc ICSI'C 0 numim familill ,,,terIl111,aor

, pFromJc. In. !ll'l'll,>lIt.:i. fl\mi.lil'! du t-ot IllUU'i nu a tos 'ilucl'('Jlumi,tii ill fOl'lllel ,j r,;CllItine, ti a,t"'ollilM ,.,.a, d('ZH,lta,li ill lcilllP dup.t Iegile ,"olul;iei ol'.icil'ei forme de c:ulbm'ii.. DiJll:lll1islltml ffinliJiei de totem.UlIi ni se (]e7.1'iUui, a5~zi in analiw.a paleon oio"lc& it cta;peinl'!)j t.dHlul' ci de dRZVoll~r~c.l). emblem f;li msemne ]lCl'a:blice rlu orlllill I'3.cerdotal, milil;tll', ('Init'",

lto~lul ell III imUr;ewi ;)111 ,eofl('opun ~i re]Jf'!l1.elJld plagtie pr('totemuril ~i dill fU.'~t('S arh otclUurilr 11~ rae!;' ~'i ugeM m la concept-ii, magicl)miht'lu"'ici'L llIIilanl care le-a pI'QlnO'II~t, Toliemnri.ll j,lwcni:lI'iall' de 'lloi .OlIV(>.l'g, idoativ, pentru en in Pl'Cislu]j' ~ifll. sllbsunIM(~ II t'l'llra;i al(l"or.ii dlaleetiee II] gil~dil'ii llIitil;~', ::;i <lew 'I)' 'I' ttl mal i'llmifi'lith/' pentJ,'o clI. se meIl~ ill, il) illfl'rd! -ueud 1'i\:a !; b:illgen tit , chial' '/oi in fOl"lllelelol' Jle~ldi ti snn in celu 1111 e!Til)l' >'~f(i="'tj('i1t.(! ill cnnrar-tul en lJlltlU'il til.llQI' pOpr:r.l.l'1) mig!'1l.-' to.'lr{> (iI' nu ,~tJ.'l"l1~i'lt~H tI'I'!IUl'h~l nil ie:i prej, tertee, 1'l'lt")lU!MI~ bli"UIHn:fl<.t nu .!'iminnj sau fill lIotlll'iv .. nt in [urul lUI' tol;elllm'ile wLgt'ttliotiiloJ', l\ c.~l'1'or iil>!!fJi1~f' :(1 .Ie'· .nil a~tfel ! InplJ;:iIfJ." am' ehi\IH01 IJ ~\l"I]If\fl i cl ment d "!'Ilin Jllil.gi IH'liulo:,!il' locHL. ~imbl)li~Jnul tolCll1.l1I'ilOI' ill(li.~, lie ~l m/ol,u~ in p:rrtl' ill lH~mlfli(·" ,;i ill Itlll'I'f' IIIL nanJol);im 'Iii III miLi' ]11, protodnci ,i

hi;u' 11\ d!lei, ]~'IOlll'ill IL "u(j-ri'l JH~]"tllU'lllil"i l}i (~J'iz(' de dr7.v ltare co privesc maipl1tiu cO[i~innlnllf,r KpiriHlnl~i: m:ri limIt l"('])'l'et. ntNe:l IIll' '[lilrlD1a.I~, 1!]~ illlll,ct'l\..~tI't ll\'Oililie a'll I'!hna I'.ufieieule pUrI('le fl.e I'Il]H~l' pen:m:l tr'. c.tf'l1l, rl J1\ ffil'nH: incil,ir:mtr Ia, ;trheliplII:HI) t1r> lolQl1Iluri loca.l!:' are :1'11 inil'flt I.tpoi ill lll:ilol!Jgia Ilfl!{'iI. (}rapt p l'~ollmei.ri mhice.

Pltl"tliel eu ~ote[Dhllnt11 s d z-r;olti"t lot lIIi1i I1lll,lI[', I IIIt'nl,' d 'mUol"gi(l '5 m(Jrlii, 'pat lloi ri ·llri ~i 1·,epre7.l!lll'ii 'j dl: pl' Hlo,lll' {'.

,,]tCPI'ezetllllrile {le.pl"t' lum,e ,i "ift.~a Ill,' olnului ll(>'oUi~' cQr('~tllId ~i el' lIi.velnllli do d(lz\'oUft\'e tl fOl'[ 101' ~i r'wntiilor d prgcli.lJ.c\ic, In llt!gl\tlu;Jt NI enll i\'Ill'l'a plnn~d(Jr !ii ('r~ll~eJ"['a a nllllale1w' domestiC\It, a I. ('ArOI." 1'01111 i1siglll'ru"l'i! hrnllt'i 'ii < I'('lwrvl'lol' de lu'an;';i d'll es(.'Jrltial, Ii 1'il!;pilld,ese ;\ rlll,mi Lll lJrtJ.(·tici 11'!lrltl' clf CIIlU11L femmc1iliiJii ,~j, [11/'lilil' 'Iii. . e cristalizeaza din 'Il in c· mai "il'll' l,lIlUlfIlit, fel}l'~enUi"i. Cll pr{r;ire 1(1, 'lJiG/i ~i "loade,

, tl1!'ii. din pel'io;l.!lelr Ilnl'(ll'ioan,' lSoe fortUMC r Jll" Z!.'lllllfl!l1i prlmitivit d spre IJll(lSl\lm~:l e1(i~lent;;i Ihlhlii- II fiin~·j uman!! ; .f!()'jJ m(l/lIriaJ ~i ~m,,1Jrg. sa, ~c eq)iioli rilpt,ll.l {OH iii ('ll(it'" lIoo1itici. ~nJ!n· ~i pc I (wi totlu1 !~ om;\niei a.!!1I:inri (t.c. iI::cy;:ll'i~e rl)mlmit;l \ nor omelU'~1i, a~'1c1.'\\ral.l! timWr,~. Uij),!l.!jil ale eclor IIOL'li, II n,semenro cim.itir a rost d~o'pli!l'jt ill llltimii ani lao

C!'f1a.yg~l~ node :lll ro, I s.i:paL·' \'illroxhm liv 300 mOI'm.int (lie. illllurodl'e

97

!Si un anul intr-l1li Q~.r.Ji'o' dill- beul ;BoiD-1lI (.'\r:I_ftI~~i.) .. pQ I\]oolllri inS§ -se :mnr hl~lne.1(G int[~ ~! mOI·.nlintG hmJute, do ohiceJ In Pl'('l],jlcm lOC:'ui:l1ltduv, !MIl CibJfil" sub ele, in ~propie,l'ea Vet!l"eJol' ~ sub [lodi!l!ll. Cultu! ~~1HII'!Itl;,(:ji 1:llI.~ ill fe~e!-mll.mB I$i~n. ;'''itsit axpl'esia. ttl nmnllrollJ>c:lc iij~'Ul'ilIle untropomode f~I'mtjJlQ de!lCopeI'it· in tp,ri:.ll: cv,l1:mil(! 1l1.'Qji·tice, UIlcll!. M'llul tl·it~-

tnt! l:d.atJi"i"1l ~lcsrul de p~'oIluntnN/' 'u. .

!I'. $~rii?rl1'lI lJieno!lrti,fii'i'I ilIe In TiiJlihi:J. - Nt! lJU1em [1!]clleia ¢'611~ speetlll 'Iml!Jltil}i'ei prulace fiiJ't'L 11. ntet~I'Iollln 0 desenpertre excepiiolu\.l!l; ill aeest domenju, eure 3.pi'IIt,ine al'hrologi('i il'Olllt'Lne: scrictf.'ft 11ietogrrLHc1i ..

III 1961 ~. VIall!!.'!, n. fle.wopl'rit ill siil]liUll1'ile f1rheologl~G inl;reptillse ~n saml T;1r'li'!ria (j1ltl,olll.I Allibll!) Irei UililiJof! 11"1 Z1lt (Irs (el'Al!ot!\) eare dupil <liu);!!l 'rae pnrte init~':l<allt5 din ~t:nlv(!clum ,,<mltUl'i1 ~·nl'rla:!Ji"". f'm"(!Ctl _to't fltJ~ U(! ~t~~lvoolll.'u ('ullXu~l Vini!a u;.l.eiltlIil':!i@: l!nrlllJll'lllXlJl'tlll!Flll 1!tftJliiil! propriu I'ntl-~"tllIUli Europ-ei ~I. Prinh:'-UlIl COIUlCU>!I ,"J'hcolo~jc unanlm !;.u, ajulll~ la co)ncim.ia.c!t tlib~·it .. l(' a_:pllI:tin mileuiulul VTI - VI i.1?11.

'I:'~ljlilli l:ijJ]!p.~I'.]llv de, &el'lllq 1'!.L~llmII",,: 'l'ot.I.l\rlo. IJ'J.""(I~l.xI'.,,.I. C~~ ll"I,a B~'rl~ 1"",,10'-.

,\u fost <'xcan\te Illtr-o gI'{}3]Ja ell cell.uit- n1'it1lirilll1' <:>ite:r:t. sta~ 1::0 et!i-idali ~i OlMl' Ill;! 0'111 111'a1IU', trezl1Il!mbrale $i t'll'lcill,(lte. DOlla t:lbtit iii ~~nt.l"ectl)ngu lar (din eafC-lIIDl, Pl'l'.vi!itU L./I, e'll '1111 orHicillllle(i),ia.JI) ~i I) t~ blita. i!~ctl!a.111 (en orifi(llu lntera:lj. Sint. di:n Lttt al"s,de dim.CJJl>iumi mir·j : plil.ClItl\ Clfl'UW1i I'U Uiia!'ll'el'I'ul {lc 6,6 em ~icel('! I'I!CHLJJgnlurc, Cl'll mliiii m.ic5 UCpcI'fol:a.r:'t. tie ii,'.')X4,l,j !lin, it'u' {'en [lila! nHU'C perforat<i..,. (Ill 6,8)(3,7 tw .. ~I"(>ll.l_!lb\ I'} 8ll'u.ui'lll'fl ptoMiler(l(ii, U Il iJl('~pU t de Beri-ere piewgraJhJii, Itllte-. nOilSa >\;;m eel mu It ]JMule.1:1, un id'elltic:11"U 1!!iJ'ucI;IU'fI pl'otl'l.litt'r'.'l t:i [\ :pH!.,.. c11velor !I!.!.me.~i -ill",

. :Rezultn t('h! invPf'tigatil!l lui N. VIItMR anfo.t comoJnta~e rle on.IDl'llit (l,el:!tlintl stri'i.ilJi, Canl3.tI aj1l!lIi< c(l.ulla ooe]lW~i r.oncLuzii. :IE; vl}rbn. 11 ... C'l~iva; c~. ,eU1~ri uUlgb!ari :a1f1OS r.Caklmy., ~,">!ell~1]stIlPl~YI_ i~lg09Iavi; ;Jovan TodafoYl(: .. tlm.,eJ"!CIllIll : S .. Hood, Da\'ld Whipp, l;oV1,etccl.; '1'. S. :Passe!;:, V. Titp'O; Buris l?'erlo'l' ('tc.

98

'Coti c~l1umt: .. torii au ilweptat 0oluoluia c.l. pl!'i:~:uHl]'e Uo 1:\ nf''l~'ria., fl!;(l,p[trt.€! fUll·tr-lIll ['umplofUl ilUU!II"Clr c,o\,ille .:ttl!: de onlLul"fI Vil1ct~! cit ~l.. mat MWI, de e'l!llt'liJ"!1 Tllt'tnU<l.

JJfI, iueepnt1ilhool11nJfI i al X:X:~1ea. S.llro~tdrucll'pCl".ite in judlc:l"ul HonedmUi3 ~itQ¥n '!'aMC toll inse!'lIIfU~ picmgl\afiee (),fi,re ·oo.mi'i ruI. C\l s.c:dOll'€fI. picro-, gl:3J[ic;'l, ira,rTIllfb\ rle CUIt\I:rtli ba~i~{}llhull\ ~i ernd~oo. Jg.

CODclll1.iil,c t't·H .. se 1.1.0 N. VInSSil. ttl <ltudijle lui lie erOllologie strmtigl'l'ofi¢.'1 ~i fll! n,ITI1:[t:>..a u tiiblirclllr {Ill' lilt flufzy"t comcufJnte de t;umllll'olo"ul

V. Ti1fW; l'l1l"e cnflStMil~:fmi1itlldi!IJj de Sf,111ctur!i picrogm;I'!c:i1., 0

Puntru c0n~ilUl 1,111 ]0'1' jncdil rellilnl eOIl.l!oo;tliri!c III i Y .. Tit-uv I 'IIu,[la. ('Olll;e!;J.I~blrile lui. Roti.s I"'m'l,?,,': 1) ,,'1':.1 bli~cl~ (]e Ia i\~l'~HVja. sill~ illl frag. Itlilnt ~lmeNl11 ~1l!t!'lill. ilt· ,< 'rI~,re ut'rg :!'.i!ipl'l1ihtll'l tIe OFI"'ilUl 1,oc!}Jll, : :!1 te~til] IInei t.;1IJli:~(! CT!tI,muo'in'i ~I\"'l' M mllri. all!f<l<'~ cl'l1:e'oi!ll:id ell malm~ri!luL rUIl ,QI'!I&,01 su m.eri!l n Djt'mdet-NM1'i\ ~id{! tl~~·mell&.;L em hnll:rl.lrllitr.ile co .a:p:lri(,jn 'u!Llll'ii T{N'C!i-: ,3) KllnllLlrue (II! ]H! aeen'l't;'\ tiilJli!i'i, tL'efmle virilt, f!l cere, iu !:{'L)!;tll (mnt'[~u' lili$~'l'ri'i 1l:{;C']Ol; de OO\'iol'oic" '!i-)Otltill!;lL'ul inilCl'lp~ lid. o(tln.cit eeHit in;;.nmeu:it!.nFi)eliw in'liiril(: de di?,'iC:fip~.rir~ in ii.c~i 'Ji.'ill!t:1rie tI! um.ll.scb~let <1(!Zlll,llmornt. nllll.nli biirbat, eeea ee impliClI. (!:>!is-, tnnHl, 1ft, ftnficii Itaxt>ll.ri.mi, il. unui pilltal tmIJ'Opofr1gw;. C» 1'1!UUle'i1! !r.lluhli hx'al 11J11C t\l~fe klenticl;u uumele z~ulu,i [!;umeriftll Usm'I'(, Aeeasl;i. Mblit;\ a. fos:C Iil'Mlu..:i a,&tfcl: b (~ea de-ol ]lfltJ'lI.Rpre:>:(II;'e3. liIolJluis peU!:1'U_ Inl?;ele (gura) ;!;(mhli 9£I1UI cel mal vlJrsLl1ie dU:pH J'il;nal (1l..'<le san ::..Lost) aI'S. A<:I!l!I" IIl-j fLl :Y.ooiloo.. A!tul fI(!~ e e l'l1imlil'S(' i:()tl1l}i t.fihlite]' ftc 1:\ ~'tl't{ll"jil! ~ Un, n\~1J)nJls pT lei:; nu (·x5sti. tleoorrmiln ta. Dar esteJiLnl"l!ue eii, mllnai .s,lmd.i,e'roo. i.nlrl'glllui C"(llttplle:l: nl mounmenteler culturol", 'J['!lnh~~Vlnoa (d,@ r-:I.tc (I tl'g'<I>t:1 ~i ~lh1;l'll"Ill,) Jlodi:\_s;"i ne ;;qlJ:'!JI}i(l de rlezleg<lrca tainlli eeler trei tlibli:\1e, do tut" ~~.

Dill fl,~"drra'!'llute:tteloit do pe h:llili~e J'ez.WKl 1ll'llJ!i\,tl(llul!le:

.l"e pd'(llL~ tuhU{d; drel~l;ul.lghiullli'1t 0 iR~e.tnn:ltii illltt'Uehipa:rea ~imitloli(la a dOh tallj, i.ntre d.iw;il e'i1!1.e7",'1,t 'un s:pic. f'rute 'ca ]ntl'lrehip.a.rca. unQ\' tap:i ~i a 11 !lui ~pic a npl'!!!l:'!:ntl\t shnboIul hllll!lib'tarU oblfl, ii, Ia bam ·C:ll?oh-.. "I); :'l>1'I;1 Q~npa:~il~ lor eu ab':ri iI1llclu~ ~i !!l'e{j·tercl1 a,nim;~le1o.r. niU' s-ar ,mt€'ll .~l replCl'llin110!j,i e seellii lIe v'1n!'i,ooare. dupil cum O!:1"cdeN. VtllS8a" g illtere..'{au,t iC.ll, un !\ubieel; rle lWel:l~i fel 86 irJ.tilncllCe l'ii pe b1.blil;(tle ~lIm0'1"ietJe.

A {Imm MIJU,f(i {' lI'ilVi1rlit.-ii lW11I lini'j oriZ(l'lll:olllc ~i 'QI·tlen-le. in seeto;1l1~ nil lIrl'n mario :l'n l'je~i\l'l" ~WI or' sillt zg:II'il1tc di((H"ttl~ ifU.1Igilli s.imb.oliec.

-'\('~!,!;tro II!U ~in~ totemnl"j ~ .

ereul tl)~'-'I.Il.urUor' sum(!l"i,pIlQ P Cllno\le'I,lt.. ,:,)i dH~l1. ;;:e QQUTL]Jilritl'lc:<c[\t'le !I,e tit' il:lbLiI~ Tlon.,I'i"li eu hlla~imm, de TH.' '·:{~II.Th l"ftual. "hit in I";lipl\~ '\ urile «[lIla. Djl~mILct--N.a!l.r;l, vom 'rcll1ah:a d,ill I1ml rn 'eo~l'Il'lid('n\ll. i«bJto,'N'e. Primul ,"l.cl1'l.fI tlt·I)!). tiEblil':'i sllmeri'\I!it I' Ul:! !lllil:nill, utOlli mutt!:fI lIigul' UTI. i('rl,' ;'11 dvik-a, !'Cpll'cz'iltl:;'l u II ~('lIrpiol1l, all1.·eilea, GUpa foal.;> ]ll"obf1bilfl\l1 till!, nil (-Ill' de rUll !!tl11' (le 7-eu, allHl.tl"lllll'fl. SiI1l1:iJolil'l~1'W un llO*tc, at ci:ncilOO b (·fI!uemct.it.', ft.l ~a,<;elml 0, Pfl ~1I!c. ~o\~t[el SO' [)i:Il'Lte Pl'(!"Ullultc O'll pll t'ibUti. f'int hl~emJUl:te to~cnml"ilc: ied, sC{)l'pion dl'\lllon LTc9be, "udillt:-ruO:U·tl"", o pas;h'c,

. Fe n, l,rilJ Uilllitd rot\nu].l ~int !W1'i~e nrrn:ito9.["el,: NUNj KA. S,A, UGUJ"A, PI. IDDF, J;CAltA 1. ,!(I"'~ CUll'!> I.'el~) patl"lll,lmluMtoarl."{,) lJ't'ntnl ChiaH1,lz(,IlIUi $nn.1! I~) Ntl, LPJI,i il~ \"il';;,i;lt (eonduc)ril;ol'ul-llIll1'itl1"hnl,. hl'icCl'tili!l'Ctli 1.-jJrl'~1 ul Bupn:m{,l in yirtill t·ea ndinc{'l i Ilte].epciml1(,) afo,st ~I file,) u n,n I"~

C'e 'in\ eles prm h' IWI'::\. a 'f.'i\;st;\ illMti,pthd !';.'~·'lmp~n"lm I'U tloon: m.elltul D3(,IJOde.ti-:Nt~~I'a lH!lllenlt iU(lill~ , 11:1 "", .. l:.L sec (lib} li'l;t=l .{>J(l1' ma! iMe.m.llR,(l !rur(ll'i'lJre(!I:,,~cl' Cll:r(l Cl"l1.11 ill [MUltM a pa.tTu @'iII1Jt! trl1)nle. PO;J;te e;."t tot. It~·tf~Jl de 'Proote.:!Il~().mlndttol:U·(; 'H"I"Il dLl'll' ~.i lIL 'l'lll'IArio. Dar mn:iexcist;i ~i 1:1 alb' (lQi'll.(li~leJltiL, In inS(!I'j"ptia (1(' In 'l'ill''Uiria este IHlll:.le.nit zeul l)aJle i ba mal. mul], numcle .1A}1.I1u.i e r'I..'lll'c<:enlat 'in.toolnsi t':~ III s'ltlll'!.l'riel'li. .JUdecl11d ([up!1i lQf1~e tI}l O;>l'itlY.!, tltblitA llil't;Al"ja.ui~ ~oJlrin' illr,?rl1la~ii sel!!~~e fi:.~U!lJ.l"'. l'it.l1<lLului nddllrii 'li at'a",rii umri !'llc.el'dot,cal'~ ~HlS<lvu~it slujba bili!'-qll. Rilumit termen at c:oll{]llc~ii &1.11',

Ne in~]',(Jbibll iltuJ!('i !Jln!' fill: r{)~L l(l)(':ll)itol'ii <!trilvc(·lti ai Tl'ij'(fi:ri('i, ,C!).]'I! serian 1m. S',Jl)01:jumi, ill nnil{'lIlul \' l.e.n., eUlil !.Iespre Snm<:"!'ul Ul.;U~i nu sa pomi'n~toi]lI'H' '!'

Sc lmpu n~ (]o.llIlt sine (J. conc:llllliOl: w\'eJtliLtlodi sCil;[mii aumerlene lln fO$t, orici.t Rt' fi Ile p:9.mdo);[]I, Uti &lmlC!l'ielli.i, f"i. locuitorii :Ba.kaqilnf. 11lIDr-aucvir, CHum poa te (l ex plica t altI,el bpt1.l1 ('it Cell mai veehe ~r'iel'e din Burner,. Il:<li.af,'t dlu miLcnill] IV i.e.n., a n,PW'tlt entotnl pe neaIj:Le}J'L[I,h: ~i imlil··O !fOl'tIJ.:'t dev.voHanH SlImel!il1llii. lea ~i bahUoniClxil) an fost doa)' ('levi btl.l).i, ptelui.nd Ilcl']efl.'i!. pi(',l;ogmfcea. de la popoarele boJ(,';)'nipo ~i apoi dcz, cltind-o in serlare ctllwUorma t M,

Janos lElrfl,rJnfl WI, t'Cpll fa·t al'heo]og,.:m inc!!!' al,~i.rl $\ dl'.liI.:i:l"'c?1l tl1x.Mll ·!i'i.bHt"lol' l'I"'~1!ec·tiV('. i :J?'e 1):\1 .. '1 ('onnpflJI'I11,i'l';;1i, [iiu(l "Ol'bn- d '~eltliDC l,iclo-· gl':dic~ ~im'ilill'{J i'l njl11lg0 AA- Il~miJrl'lr.1'l extulde pe k'Lbliia l'eeffmgulru;"l!,. cal' i It tl'adlllcO\!'~ rom:ineru;cit n:r il1~(lmua : ,.,,_~ !'],t'!'t (lin mgiiduiul.::'i. ~(mILli ,"i '1!I~ecu t11ll!:!'l'e'i.lt., 10 {mil~!l.I'i) (Ie Ql"~. 10 cai, ora;ul Ullu'iI,i:u' te'Xtu:1 (10 ]'16 Cell I~e-:i. allua. pLl."u~ii. ill' fi: "FiU"u, 60 + 11] (llJlu.:ml'i)fz~liIltli l'alit 20 (rnl"iiSll!'il l'cgelui po:n:bifi; ~Fill 160 + 2 (m;.ll>ul'i/zjiltllui U~lnnfzi.itllllil S'!l11W<!I", 'r,,~tcl(i tr~ullHe. - d!'le<t '1'01' ifi COIl1i.r11l1IHI' - euprlud date [mpre3iom\nte~i i:llIliUlrle: un llllllltl': de a~czilre, numod« zei, -ex:i~I,en,la uUlli l)O'!Hit Estc d!IJ pns '1111 semu {I.e. ul~.·ehl1lre ill l<'l§tt.UlTh ou prhuul w\.xl, ,nleoru.'ooe in peL"io.adDi tlarA !Ilipiitlll:iLe luheologie' de I~ lIIui au 1!('Il~ la hrealii, IlUlJJJ'.:I'~e OOt"C d!!' ,wim!lle-; din dh'el'sc st:;J;~hHui; dar' ]1I~:HJf>!l11lhlu easele de: eai sint !!xtl.'l:lIn de 'p:ntine (il'lca [II], !Ie !i;iie dadl sint de 100. cal 'i!1olnesti('i san deJa, cai &llbotiti) ~i d( aceea est(';J:l'e.1l dendmis {'!I iIlI,.HHl fl>;Uel (let 'Kt - dacit este 10f'!l1. - 8·~ ~t' \'orhca.s('1I. despee U o[ramffi !.Ill 10 cai ~ (1,>,

_F,lmtrlt mitoltlgtJ_ prerl!l\ci!: t;'HIHtf'l(l d·p III Tiirl"':'I.I'iarel.cvl!; tl'e1 aspeetc mitlee : 1) t{!11lilel p~d'Ol'lI to "po~ ri i'lI/wIdl' (,iU$Ii.rnIlUl'Jlt!! ltm{l:'i{'Q-'luiLi'1tl de tip apotl'QP':i!IC ee 1\ purtau l~tjr~ltLe li\ git. .v~I1tI'U a a:pilra. I]e IJIlli t! lllll'icolel sal] I t«lilll/llJ.ne (i!:ml,':liImetllo magi 'o-n:UGi¢1l 'li!'opMee ee ]'t!llrczmu:t Vi.>Ilfir<J.(ja. lJliz:rhHOl'ilor ~i: ,E.:l.eili:i;Cll~'t comUl1ieali'@llf eu fQr~eJll RIIlI'rnnn,tlilrn1e), jar L$bH\,a MpeJ'foJ":"l·la (I 8IJi'1!iii iCI>I.li.f.>fi ;. 2) looul in eure au f'ost dereopel'ite ~ groap.il; en e'(lIm~;~ I en ill-olii ~i 0..'II.eI6 ea.lc:i,IlAM ~ r('mare~\ Icgat1JI':1, 10J' eu rit'lt[ j1r1ll'I'arlli!'lli ,eel'll ci! illS,NHiIllil !lit uu .r~t pitiJ(i do) ri.I,II1,m(arfilllll.o.l'!lI' i .31iSCJ'il'.l'~1 Vletogrnfic1i rolos.i~t pe ele ])f!.!"%lnt~'I. doUtl t~lillf(:i fJ~(jJjie!~i.ferilc : IH! kilbLitf~ n,'Ct.:tIIIl;l1lladli]:Hl:l'f1al';1,tU. I) h~nll Jigl(~I1~ ~'l'-MliU!l'8.!tea (Itle!l!l .perabll'lt~ l"!lNan~'1' I,:u'l1 [ll'l]H!l'fol"nL'I) ~l ])(' tt1bllts CU"CUl'l!l1i pcdio!'at'i. {I gT.a.;fi,e Urtittr-al/(II)i!li('(f . {' . eea ('{> vrea g:i Insemne l'Iou1'L e~~rpe ale serii.'!l'ii locu.lr, Cfll'IH'e1atf:l1l.Zl1. ,tlou1L ra.pil' d.et'l:mJiutit m.il iCl\ '11I~oHebll;cC1:~9Iogie <;i implic:it &i d(l ClOlIIt'Wl1t; ':I) eC('i\ ee IIl'Ovll:l.('llllJICle nedUm!ll'lfl ill pril-inta. struehtri'i ·gr.afioe' (!l't·c lip.a. ill ~rJtgJi3. ·figm'tl,1h'-imfltgis. Ilea ~i ill ilC'Cffi; lihia:r-a]fu.I:Hlt!ei'i a J'!6QI.11(!tl'~i~llIu lui lltonndros;pirnlic" 1) .lhndllJ pi! I:;lte <lillt ]fll'oil'('tat (l aCl's1 e s~l"i(fri.

N'etilllliimr.$ mit610gici pJ'00n60. oim_pmllo sintcza. &!;te101' .e:x:trlUe aJin l\llI.I1i!:a, rmltm:il(!lll" jproprii 0]'loaii. l'e.teritoo;!·~ laii;gurinroe anilILllli6l',(I Sflju, tl:mMG ·('a, am'Ule~c;. tal:iil)wallo sa.u idiuU care 'inC!ep '&I, dQf~J!lea~c.'\ a,llutpj:t." stll\l:'lae cJ;'e:di_n·t4t III i tiC''t.; in ritnrila WlU.gi(1()-'I1~itQ,r(!g:i,ct. [!lgl:!l-te de #tl~ul

Pt.ir.If,y;~C.Jrol' ·r • .'Jrv!!l!'''']~Jl.a: it,~t.tln'i

F.{f,ri Si~rji!.:l C~I!·i

F-r--. '''l::'<!'1) ,,~

Etr.f'rn.i r;r:15lt·fJ. Ci"!1"'~ • .!l1 Fl'-tnirlidl .... '"'~~t:F-. G<-MlIi< ...... Id;" _ fin7U~'.~~.'

i

......

p·ibnif!Jtlldlti-'lnu:mli. (slI.cri£ieiile aih.lse :p4miinl..llAui ;:eopiii, hitrbs~j, c;apete 'fileCQ1"ulI'te, ingropa.te Fie hI iilllliJita. ull.ci loo1l1n~e,. 3- unel ~ru::l1I'1 sau hl ala:ra all-w.il.riI fte 'upul tll:l.u;i sa.t); ttl '1lltltlll :mor/ii [prin mhumll:l;ie ill 'PollOi·t·ll dif'eritt', en m'tinile hlelJnate dif'erili, ]0 neerapole orgal!liza.ee po cn.:tugo.l'J1.i de ill,humRvi ~u die illeincr::l.1j·iWiuma:~1)J; !>au to !(jnil.ele{'/!.~pielll'e;alfl wlt-u1t1i' .S<li'N' (OO'icntarm mormin'tw.or spre l'iisl!:xit) ..

Ia ~ftr~illd 1,~ti~icul~1\ .in periQada de lWallzif,ie ~pr!! epoca flroIlZ!d~t', iD,ooll'y·Jnc ]1l1lrwmlN"tu,. 1'fUl(J-.europem.7:ol' pll teritori'lll []acie:i pruiMol'i~ee •. ~n dllllll'ii. l'alti'ri,. care sub :tn.part> mitologic a.duc. ett cit.l (I zest'rell"u7t«m11i (Ie "., .inu":!!'m ~:'I,~rimonilllpll'otodae t~i aletnog!llll.Qzei dace.

1{11

1(1'F0,,"061.>\ 1·1\01'OD6.(l

I. iUiyrU:lllt JindU-(!!II;'Opellll;i !;Ii ~lOponr~11l preance'. - c Ill! 'indr~pt;1lite.:t S!i. IlU ttecem, direct de ~ I;Cbiw. ,!!!'filll',IJ~'" prfd~t}c I~. a(l.~a. I/;~'()Io= gi ·lllfcel Un ~mltnllnt esen~tru : ap~~jiia., [lll:;;V0I,lJi'fel:\ ~,l lfifl~el}t~ m1g~ tiejiudo-etll'opene. ~c.~ti1 ~igro;~l~ J'epr~f.l"Il,I~,. 0 .Ii~~'nlll't~t ~lI,tologlclt in ,'iata ]lOpC..'ITeiol' lll~tgcl!Le. ,m J?ilCla. prill, ~~~le11>1 !lfi>r ate III .Imp"lct. eu Ll"ibllrUe iml O-Cllil'Ope'!1 I~ lllJlg~I'I(l. ~n re~ 1!LL r'!llr~e:!;c,:-!nl-I~t;ojt '0, Iingvl tire i mHoIogJce mtervlU 0 ~mtwA' ul,l,nl'fdJi ofJgtllltl;l.

Car - int euuerh-ile len {l().UIwltll vietil mnt riale j,ll epoca bronznlur,

C !l,Tillalcnea-zit, in palt'te, pe de b1)iri.tul!l\I.I' ~(111U"1l1'J t'ribaw veehi -!lu

extins 1P diiol'i1i 0, ol'c..'qmnd, invleinm i$torid'L rctl'()s~~tt,",tt, ]Jl:O''l!l- iiM: principal,e fill, D 'iei, lm.ilt'ui ind iu ~,,!lbI1l1 lor vlIIorul.:tc1·Jt. rIU

1 • i i prei ,t-OTice, aJ tl'aodor UQrll-QIUJ4irelU: ~lJ-g,~fJj....cn1'pn. Epo ~ br llZ1rdui l'I. fo~) dQmiWLt;ii, de met._·I.1ul"gia. br(ll1zul111, d@ unde de. ~dU@1 II 'l'"lnl'lll.i nurnele, Millie1:e1.1] II lu·a,llJil"rft ~i eel de aliI" se xtr;1.glr.L1.1 dill abundeJlli'~ in n.rJ!la~i. P_l·eluonll:ca. lor s fi'lCea. ~n rnioi a 1iero .s~bil ~ san l1e m.f',HJl·ia..~i nlilbuIn nt,i'· Pr,elu(:l'al"M, bl.·O"IlZIUUIIUl Cil:c]IH(C ]'ir'~]neninl.e all el·io.11' aia pi tl'ci, Lutnllli ~i lemunlnt, in. 6'1)()ClL bl"OllZuh.li, iDMPO Clllflll\ (liyiv.i1l11e a 11l.1l1]Q.ii: i.otl"Cl 11l1.'8i'lril£lli~i popuJa1,J."l. agro-p'iI~tOri'dd 1,

Eronomi .. ,epocii, in a.n&alublul ci se ba.lle.1.m irm'i.. pe _ 'prod\ic~i!\ 3cgl'(Fplut.orHltt, tn !tg'l.'icul·u,r;'t }:!;tl'llud u~e1'!, ~.e. h'(111Z (Ii!t:'C'eJ'I; t_oprnU,6 de luptli. ele ip .tr'aci )1. !lp;:t<.Ie lat,', (Eplll'. ru), !I.IL~II !tlgl'lti~ (i\IM, esu, l'il!lil~ti), eloJlotrn I iOOiOVUl:l), apllci (Mi!)Ca.-BIIItIll'), pandunt ...... (' ( 001- I.lt nl] ·t '.

Dar epoea brouzulnl estel:;ot.odMi ~:i ' poea aarulnl : rndeo;; b'i pum'lI_n.le de halbflrdi (Per~:mil'J bru\)iri \!i in Ie (Tnl'nll i\fil.gur le, 'tira.ta.Moonool'll), e:l'Mi ~i (lolil'Ti'J (Curtea dB J'\rg !t" ":il'l\t{l.-MontOOJ.'ll) fltn8l"l

n .,piml etc tllam lJl1iin l{liOOi.\ml' "all "'CllOUS (O-s1';rovu.lll iU_'c) va. de

aUT cu uiillere despFinse, ootU3It tot prill {ljoo:"milre ;3n rcpu1!lSs0' ' (BauL), 'b1'":'I.t.:lri '!,.'U pando,tiT (Co1'Thltcl), bT~'\"JIrii u yolui spi1"ali~e (SaCO$U ~jflil'(j). d1ru'lomfi. (Gfllcp)" pe:etOlrfi,I,(13MaclU). tn. CI'Cl,OOt:e3" a.mmalC;lo:r Jm,~nd t@ll-IIfui Iloi (Ie vBitoriio~t'I:i Ill, 1.lrodus,(!_lor p:!l.lS~omle. INIIIa.~UI, lm_ounLor eall:"~t<'i. tin M'int (lloosebit,diIoilot"itJl dom~ti iril ~ifolo'Sirij call~!ui~i,in"o;'l~t;tri.i (lm'lil1d 8f1,nilli ~i pll(tri. De 411 pri.J:ne1 Uc.iriri, aId 1il1l'OO1I brommlol, b~'i ·ta,1\@a, :e orJ,"n,nizC:a7Ji, pe cioovn, pl'iucipi!i: llil] lmiformi ~l eg-.uitani'J Clln cstI:' in epoc-a neolitie-it, devine stl'atifitQot<'i. ~,i ierarbic.a. Cilpel;lUIiil$ milil;llll"e ,~,i fllligioa e i.ncep sa, de~im't pll'~erea in ,comun, i'ntr-o 'OE!!:Ilrumre Jies ta.lil. & ri,UQ\ tot mal des a.,&<an Eorililioat.a de valllti d pa.mmb ~i pati Ml 1 \111 fel d jjijlati prillliti'Vtl pentlru a.ruipostiroo. capetenillor 'mili- 1oa1'(l lji :rdigioru> ale 'Il oh'tonil r., ·mel eu:tru.Jlte smt Mum de f:ier' I ;,oo'mlle p]n;te ~i {lub1te, I'_bille ae t.ip !lao, pumnale otite, virfuri de SllJ:ji~e" !\Cut1l.l'i 3.l'lI11a.te eu fier, ooifuri et~.

tWl'Lmiaa din Il]ioon; Tiel'llln:i Illite'1.1-11C,ori Mt'l1!lo:Iii'l, rtltoori impr:i:M:Y.tlL, '~geDelInl mai ]lll.~m rM.~i~t.'t ~ooif; in ,e.!llX!a bl:0Iil!',~ui,: l~lll':llcl ill€; tJ:rti1n~ ~ prodns eerlTlMIC a:lTtisthl{l m care dOQllIDli. mClZIllJJ.I co ({~'(Jr gt!(J~flet1'l;fJ. l'las.bi_c_a ZOOJ1lorftt de a m. ilit.t5. tigw·oo·za ub rotJlll''t d illll!llte san tallis.mfUle. plU' "i 0iU' rIc noree. mtl'e t-emele zOl,1'mllrfe ]Wed DUllnnte so r un _;oc itt sul, }npul el'blil calul, QliI.i ~i]) i1'cu,l. (roi tI;'¢i/Jil). _In a_c ru ~ plasticit 2Il1omo:rfli. illterviII ~i ~em II.t ;tlog ne rezuUfI'IJ i'hn nngt'3.t)3~ \ll!l1Oo1. pOpoaF' ctu'open,

In 'poo hrODZI)lu.i apar ?iW1'lJni1l'tlJ w",wwrit '11 invoo_Ytr care denotll tunctdl]I,I[1ehuluce I;l.perio8:l'e in COIJl1lllritJa, ea b'ibi]!t. In lJ]velillanrl moo;m. ciutelof, :pc linglL pi e dle ilJi'M.'I!N. se piis !;~ !j:i de nul' : uncle de uz magl~ co-mitolQg:ic" altele de pM"lIdfL !jJ dtenc emlnn;m.ellt illlJru'ru'e.

Cllltul soorciui s dezvolt'.l lliil_i'L Jill domina.rea, cmarla,1~0 forme: iJJ cull a. !l!liame:m:~elo:~ nl'lltUl"ii. ,lSq~teJ: _es~e intJi a:lel{~J,'i~~, .apolero~1\ S cr~ro1..ru I) ill lP1CI1~t lItera:WliL oraJlli, f1l JUl'lJIl JI?'lI t<ll'.Ll ttivm a. i"OO:rellu cm:1!, ClIIn vern Tetlea' •. ' Y3. flmpllificil ill talpa, de s !pafru'e _3. daci QI\ (la trnei liiot"d-d.ttn1tren:i, t1 til'ncii Irod-th:tnill' Ili, c.am. in sooolul VI i.e.tI.

Paralel 1IIill~hc~ .,roid.'I'ii aO(lTeliti is :f'orm za. lDi tnl Marti Trf!Mri aJ ilacrifi~~f~lIf~ 1t!lUtfI, f!iit~'Z 08piilul,!,~ ,!,~'lIc1tril'i-i, ar in l_Uitologia. da~ vor d vent 1Jiuturl, CBCIIIUl~ a1e e()n.UiI\e~ 11111&UJ 'h~ C(}i1tnoS ~l ale deattm.ul'U~ di'ru:1~ al (JIm/lui, pl'in z ii NI'ofetii Iii reformatorii daai: priD. Za.lmo:ri~., Deeen u, marti pontiCi ~i lr('giJ atooiaj,;i I domme en mru'ii pontifi.

~[im·a\J1\ Jndo-europeana ClU' II:. ineepnt in pCl'ioo.da de 'Iil'llD:ciiio de.

I.:l- . 'POO&- ncolitie~t L .II! ' ,en. <~, b.l!'o~.Lui piitrlmd~ ])~ ~-m:itQl'iru D!l(:iei Jlr~ i$toOl'iee In, ~.n]~iLltlIl'lJJ Tlm[u] lV, ll-Iln..cepu1u.I milenlUdm ill te.,n •. pc WI., tor lul EIl~'op rj III '·11 ev\l, l;:.JJul'LpR$iiOFal,a S!lCC eslve (valul lu« j~1 va.lul dorian" tUlclC si ci:metiul'll;'i valn t eN:i1 torilor de a.m('ol'e sf(U"icllll:; n~a,iol:1ta!;oo, ve:niJld !ilj_Il. AsJa. :U_ic-{j. J!I'ID strimh):ll',a Mllflll,ura,. prin Dordulll;!11'ii N~'e ~i prill nOl'd.-,"'e~tlll te:L~itorinlt1i Dilcici {l~llIatice. cIlH!stemJ deln(;:.'ntf_!c.~~l Qu1tural intl'lJ hii.tin:\~i .~i Idbl!l'ile plll!Ull'ate ind?"eu!op~?C il .fost in!~ial ~e~'i~bi!vioirnt . .4 u.rmul ~lPtH 0 l-llp1t oil C'rul'Ylet;iIll'1ol 0$1 a{lcultma.~Je l''\illiproc.:a lSI alta. d I" Ci'tJ'OI wnu:e elnT.I'!11 nr.il ~i iudwlHl aUi, cru:e In e,looOl. (iClmhu s-a. in h~aJ, prin e toi, 'n rblO!1('1!fZ(~ dace; 'U J(],rmareG clIUur-ii dm:_.o,.f/iltilor 1$1, impli -it Oil mtto!J('//f::C. (1,t1 'H.

2., .;\nimillnlul ~i polilc:i~~IDUlI llllllo~eul'ope))jlo.r. ~ Indo-elU'openii a.dllC! eu i 1]'111 luncI COn:lllU m~eo-m"itologi· l'elativ unloo fiaTt! in Jl r~, a fo·t Ilshni'la..t ~ i.ll fODdu] mih>!ogie ~~~MtOltil ilacic '.I. ~lIli 'iru}~ll~~iln it: explli~'im prin (lliIl;lIe ~~ (! I'Ga]e mlt$JlogleJ mdo-euI'ope.nc, lD.tl'll'te m ll~PD.C C11 nlitolo,r;illP' rriburilfll' a'lllO.lrtilllle-, cite\'!ll ,peet Il.'!ml!.Dtlce, alticl I~Dexp1ie.abil alc mit'()lo.giei dace Iii prill necs,!:.l'!1 =iii ale ml to~ogiiei dacO-I"Qman.1I.l

i;\i deci implicit ale n:ii olo,gicoJ :Q'I;)JI!il1e. . , •

:Mitllll",!rin Iribul'ilol' indo-euopelllJ IiIo pendlll!l!; i.lltre lU)- am,tllMtII pei,h'llogic Il'i ~nu'l mitoiligic. PO:Iild.erCfl. inai'l t'Io c-:.bmt PI' afllimtB1n'1l~ "nitoliO{/w. ,de nr tiiur.ln Ull,el eri1aliz.U'i -politm til.

Pnrlrl'rnzilldll-l pe David HlWle, putm qlu1l.e e' PO~ilt{>i~ld :l ¥OS ]lrj_ma. ten1nU"i\ mitol)eit;it" iar id'ollt()l'ia, 1'1 ]Hll'SOImj e I!J IDitil'lt·, l)l'l!lJ)a forma. (la 011 rt ~i ~1~,1Pc' In aell~]. aet:~tei ~lIIi tol ogii .. ir.I~o- . mr''?).lell !{e a_nn.11 -lw.va perf.lo'Wl·.lo mJ11 : acmOIWl ~I =m.t •.. lltlt demo1l1l, Cit Lzen se.:,('lereau ]a, de dotu aWgol".ii de enOmen.e. (;3l"- ob . au p'e omw P,l'.wstOti ;c~rll !)i p«mt11'ul', Ze1'd crl!lu'li sa.l'l art,.,,/. 1,'aUi fi!!U:rl'l, i·lll.lllcit~c~l; ~'Q foote a.trilmtclll. ~u i ; -,3lliJu l)q:'n1,!~tdil~i sam. Pa:t)~t~~y.' Mmmi,1lgm·a. lla,mlutlll ell toate a,tri.l:m tel LI11 ,ZeuJ cnu1li i'lltru~bjPll ]lrin i'PAn 1 J.IIlIlooulin!).i (11)ii-

ilO.3

minlnUlIi pri? ipluJ f:eminill"" 'all3 l!uplUi i1IIomina intt'l'gul Pl!.IlW&D indo·ulI'upC:ln. Om LmpreulUU'l!ll seer ta I!. 1'l1lul' p~mil~"1Jlui. aodi din,l.iertlgll;lIlta, Ip'r I.~t;por,; YCliflQl;) , ~(JD1ol'm, m.iLuhl [p"ifl];a.r IHLR il.rC:!li'l; eel m.a.i 1'11,11 • didni "\,i ",; dcmoni, !!~'Ul ijoj Pl'hnln,tiil dcvin l'lllrln~tl 7.clIol' ~i &'t oam nBnr.

C!lJiW'I' doui,i, ilivi.ni,Ul1i primordiale ,~i gIlRe.nllivl~ 1 Ilrtuca'!!il." in ordill"ll jlUpol'htu~ei, Idt~ didn.ilf'l·l : UII Z'eu a~ ."l'ollrl'-I'T'~.cll!l'e :~,1neorl se 'onf'Ulldit 1.''' Ze~tl C6rldui; Q .z~fij, (I LUflii Cll!re Illloori lie conIulld:i. eu Zeila ,~1(!tlll(i a PUtllj',ntull&i; l!I n Zml lIl' T'ttMltdt~i i U u Zeu itJ~Nphalio lIt Jerli~Hiilii' 1legei!JL~ ~i llI~imale j lUL Z,t.'lI. III ZuIW,llt~ln'i, ,td tl!~'''i/lt'k!,· pdl1wn'lQr ,. ,dr,lufI;w"ilor j ilOi 0 Zei~a. (I. A:li;l'oTei.

tut,I'11 mitologia. p.rednCi'l ll'i m.i ologi tribllJI'iIOl' indo- tlli'OpWl ID

migmJi ell'tii:. ia i ciJ.. Ii I'ellliz tA!J 8'ifl( ~it m i 16.100 ica ,("I> 'U M, ,\le "'it' ei tm~ s,ltm'i parti 'nt'nr6 "luc.m-tiLm OK'!. 1" espuneen ill mod SUiooiflt, 1!I,1lh1llj ,co, itiirS6 1Irtii'8lrJ'rilJd III milologict !'/J11Ullle,

:):. Cultul Otlr~lni. CuLiul blih~ni[ol' 'in~el·PI;i. '!lrl!Jt~(lfl'.atrm:.n~lia.

MtltllLI ZI,\]j.ii.- Oul1;u1 :l1lorti.lor se ma i In n~i:r.l(l,!)~ 'in neoliti.o, ri tu 1 fiullemr l:ne<:i, se oobimb IIMliool, tn epoen bronaulu] rnol'l,ji 'On ~,l' lIllIi inhu.rnt"dm, ci 80. i'Rcimueaztl !titnl itlcill l'l,\rii .1' au!; d' illdQ-cw:O(Hmi i$,i prt'ZMIa" C~) 0 cons(lcinti diroot.l!£. a. clIllIl~lIi lI(mrd.ui. Prln illelrll!I'lU'e. <\u.fieLIlI tl'cbu i.a. ~~ ~ cnret;o d toote imp'Ul'!ta~illl {lOI"lm~lli '3I:llln~te illtr~tI ',d~L~, IW;u,1 d Incln rare maroa rit'1~l Man"' f.l're(·CI'i hI Uume~ awllJill't1 l)l'hl pm-ifien rea' cu /OftllJ. ~1A9r" asemeal fo nlmi solar, uljul !lOaT'ltltli era (let·i (hlbL'lIt; in epoea hl·oll.ZuJui d,e, (l!tl:lul./mmllti. l' ll'll ,tie, 'ultllli !lOIi~l" se e~1l1·iu1l1l.. prln al_e~Ol'ii ~i simbolui!'i 111 rn 1Il1" f.i Ili, a.1()J: c'ar,tflui 1j(j,lllr, rlj~ii 8alrU'1' pl.-in !l'isc, C/Jl.,i spirala. I.H~, ~i,atU'il1(' d ;Ptis,(jl'i. S'oltirfl t{'. bpoen bl'ORZIllui, i'.t;rurlU:I'H 'mUl{rilof 1Iatwi,~16 lne pe sa I'i illJoouitli. flo a irJ.i!uri~r a~tf.'it.i(J~, PI pril'l':lu.l plflJl tl'C(lC 1I1itul i{JOflogra/ic al l!OHi"llhli Il-i aJ 'Ilnt)I'pre~ Ji!/!tJ'l.iri (1 divill;Uiji l"tj(Jh~'OIU' r-viriC41t: e.i transslmbellzate d~ diviini~ t.i ~ile adnl\l." $:i :U,{;eratc de aluril migrn~iti i ndo-eul'ol}GIII'.

rn Ill! tologia 1lI'O,toil:l\CiL, I.Hl.rnlel CII (}uibuJ ~oorfJlLli se dl."}I;\'oltA ill di-r tt~ IC<1';."lWi';'II. 11 a ta tilt lull 1UI(ri(l:!'II~'I, ilJ pi'tl'llltellU.i unel rami:1H 'nt::tri 'au :.\llJlltrit&uQr fll;!el Pli tI.!:eprczidcll?''''t mOTuU d liiJlUi.·olllnnit.l~ii triba,I,~ (till f 1 IlB g.ar(JlIt'ol<r!f'ill sobr.izn,~)i. eel), M fiil irumall'lllii. clI -ic!.mofJ)·(ifr'(4. ~i c~'ltu·lIBmeii, priTl Zei~'Io .PiJ.miJ1tul.ui, ttl n.~~'ililUtele foouu.dilA~ii i}i furLil,lll~~li all dis'pil..rlllt !I.(JolU'ont. Rolul mitologie uJ femeiii a. lost nnreal

"tom'PIlLL fIe e I nJ bi\rballmilli .. eum mitnl f mcl_i '" llSooin.z:l ell 1101 atri~ IlTI1'ft, IILIlIl"Ca.t rIe acel~i c1ll1~ tlldo- nJl·ol~oo,n. NIUlilQ''/'fIJ sll'1atoplgi~a ,~,

~atl«lLllI11 statn tlllol' ~i idt')tilor J6mi1~illi es illloo!lil~'t p1l'nn '[lj'eiI. 001"-

P:'!lui If 'QP~~t "Il; v('{J'mwl,c bogat rrm.m.~mb.tc!li podo be.llIu e, Baem-

piLl: ftgl!l'IlLlcl' l' minion de 1:ot iIna. I}i O;;tro"Ttl~ . for 11Il, l'oollii hi fo,.,~a d.l>. 1l~1}1).{)1, (',n I'lct{lltii orMmE!ll,tal,(} ~l illsemne sirubolioc cle tiplIl qj'[1'1'JI",~i, ~TfI"altf~ (JIJ')'tl'IV'ilor C(}lIllll'l~t'>ice, ~o;mtfJi "ala.TIl etc" " oe Ii iigllrine a,u ust IIllti>l:P[" tnt· !I.e u:nii istol'ici ai arl;ei ru-baice loonle c· i},Dticillind cle.mCille

Ol>ttmll1lt~i t~lr1tnesc. Kill r,omJin:i pri.ll. cOlitl'nnatie i!letl1.ta I'l-i wdaabe us&n 'nt rt?DO,!!~' f~n. biirba.tnli1i f'iitnul,e, Il~ooaiica in ' poe.fl. a.nterio.,l.I"l1. i iln]Jtlll~

o _IIU9:gl~lC gene: I.ogic<i. pa.tri.lit~i(lni ili pa.lrilooalii, !Iol'a SO va. ,mclltill- J ill pl!lC:l. flCl_'lI~lli. Clilpetl?niil'e miliw.l·c Ili !'aligi'QIU !lint !'ra.t-erne, iar l'e;imlll I?'r ~te:tl~'Ii1: gal'ontobatt'ool'(bI;ic, [,!M'['nro't, Wtld ,din, ~Jatttl de Mlrhll: bite-t tpJt. tn O'1lh«u\ 3"

, }n~ologi!l. prot men, elie u!'fllui.Ji, probn,btl Iii d,e (! l,iterdv,rii oraZii r(l!!l 1-'11 tP~.tJ. ,flUe eoD.!lemn,~ :rruiJI'iIle ~pte de !!;l'me iii d,e m:'Cdi!l~\ i.ll ,c;lpe-

lQ~

~to a900iat~ ]a, aQndllc€tl'Im. trjb'll!l'ilu~. Mttogogi1: !j,i jliaiJtori~ d'19' 1/1,1111'1: '~e:.~J~.UI!I.-!(J1 (flu I! .. i~ :0 mali i'~p()~·talLt ill eomull11a. 'I), tl·jbah ... i!ru sill ]I,I)'l\d C3 Imll- I..or~" .~el. ·s ~fiI'Zi ei!lll' p,t pr:ofe#" ,!a'!1,7ltar'/T:Il~ M f:I", ill'i lie :roomtOO.1"1. )lontUn tl"Ihn]l. NWI: !levin mai ~l,1Joi (:~ip tC1l'lH mHolo .... jcilin

st:Lt;m 1 dac. "'"

l' t .,jllt ZIL fonihllui mitologie. iilill:uhton cu fondul mitoIo::;c ll'l(1o~m?pl'au. s~ .sllpmpUlJ 1JD!lc;infue!I~ iiell rezultnsa dfn enta to ,devOO!ll'lli.t~~~ ~1_ Lmpaele de ClUI1l .... ·1 ~niTi.. Ill'llllW:l~ele se l'eD'Jarc& IUlnllOl'i il'll'lliLtul S~aT lu'!. _(~ir. dcalt.",,1 CJ"I1 eOJnnntutrnol']lOIJOru'ciol' bi 1)1' is! l'j ). Iu 1fl1,., . u1 -!R'an,. Zmp: ('!I'UI>U~ sratuar rl bfil"llil lit! la ~ u,lIDi) in lalll"ubulii (ee ll'llliha'u IBm ~~llr~[!!1). in jJ1~IWI ~lliJ!, ~mi (lCtl1iIi iliM11i (IHU'1,l .. OJ'l)llfmjali J:'IIi! :1~a~~~ Ztll,a). IIlclI!l!,ul Le-n!1n ($Imbol Mtl1al) nJ qarp l'lli t~]JIl'lllflL hi !lnerfl 'u cis aml'lll(l! 1(1n~1 ales l'!li') ~! 8aerijw'eii ""'I(UIC (prizoll,iel'ii d,e'l'1'i.zboi).

. :u tm)'!:!) n ~llt mUll IIt,(' ~ul1Jte a*upl", lIDOI' Iluper i\ii;;i f'l'ecliJlt JIll mlt~l?gia pr,oLudllCil,ill f'9milil~rl0 zci geLy..d~lll:i Uti 1\ ]:),'itl'U;l~ niei u'n zeu !lOttie ", '

Idoll,"""lo~,,~. CucultJI.I, d'upi!! M, Petrescu- 1)I",bo"I!~.

I. :l1'i1011lil11I '11[1 r:e[i!gi,e'? OJlinii, :i1'otM:l'~ leorii ill1~1. s IiIIlZe Jlrobabill~. - 11 Juug'ul Pl'CliIS de wab L'Me a miool gJilor :\1lCe!!tt:a.le" mit-ologio. ibw1i., r prezini.."'I. tadhtl final al o.lI'olll~[ei m. ,rmalo lnainlie I" 5trllCbul' 'e3" el i;al!;J,ll'l. intr-o lJ,inl;ezi mitologic!!' dac(CH.'oma.ru\, 10. lonna. ei pICn;a.l'itj mitclog,iada.cil. ill] i1Jfl''i.t4!~ M Q o;perutJPw§. oriY£llaUi, imiti'l1'1i # I'Qprezen.tatWJi p$Jllrl~ intrllg $lul-e31Itllrao at EILI't/Plli, ~I~ I'/1Qca: Jierll!rej,

n leg.tlmill. eu mitolagll!. d:ac:'1. s·an l>urt.a& diu seceln] al XIX-lea dkcu~ii eontrl't.di,etorii au uneorl J:!olemici: da.oo e vorlJ.& d· mi'Wlogie 5IIl1!l rcl'iglll; t'Ip,.clL 0 PQ~i'fJiati, s,u. mClooifJilJliU (purii san de ~ip ~rQ!ei~t) , d.1.~ e nlltltl'isM sau 8upl'!)'IT,atl<rikttt; dn.c;'t e icouf.a{i a.a,u {miollic(i:; dncl\ e wmpWta (p toata la.lrUril,a ei] ssn illoompleUi (rlll:ma&i. inlir-o faza. lIcdi:Ba~iJ',t:ta);, IJ.aW. p100te fi r8C01l:3IUu,;'w. (011 suee ) in intl'egim 8<"\\'l. numa! in 1I.mJi8 MPtIJl1! pa.l'hlcnJMe a.le ci'

S~eptic'ismnllHI OOirel-a.u lufIlrufest4l.,tuulL eiil't;urrari rom&ni, printT6 care cel m i l!Iurprint!l.tol' este all lui Lu,ciau B~a, care iA 1048 Sl1S~illea. ca. uu ae pot reconstituj ca. a.t;a,re I'qli<rjozi~tro. l1i Ulitologia. !'relicti. din lip- ,de inf rlllg,~ ee ne stan la. dispozi\'ie, nn m~i ,llstitui 11] P' zeut un g,rgllment. per'emptol'i:u. De atun.e!' au n.piLrut atitea. &lturlii .a.wple pinit in HI "" desprc religio7.itabea. dMli'L, moit eu m i Ilpsestc decil; 0 sintezli. glol13.I.\ a" lor pmtru m. ne da. seam!!. ee a illsem'OOt in i\nU ... hi t.'\Ce Tafor"1M mtCtologieil pndQSl'~ in oo~tilnp:l) greoilor a.n.tiol d opllm lui Z l!llO::;;il), oo:re ma.i tiI.'ziu va fi j['ea.ti:itiatll. in alta eondi~ii ~,i alt.e iorme in n rd-v1Utul Imperiului rO,m.Q,1l! de I'!lforma m:itologicA a. IUltwiior.

Diseut;:iilo purtate in [egltnrl. eu mitologia. (la.~:t pot cOllStihtii obiec~ tnL l.u'lei l.uCl'iW:i impre"iouant de vo~uminoa.s , f;\ri. III se putea. pun ('l,.~ a.l' epuiz temll as;ti:ll! n.bordat:t. In cele ce Ul'meazl'l" 'n i Utl urlll:irim &'t reeliiW.m tot e Sill :!pUS iWlilltallii nOjtri de:sp:u mii;ololl'il\, tiMa., in a,1l&Iom· blU] '111. Ne glll!ililll 1Q Gr .. G. TeeUa en oa.re in D40ill tll.t£inte ile 'I'Qman'i 9. C01tl.3:lli<U'a.t 0 blUili'i. parte dill LU,C1:'are 11Iuoto!1i~ ocio·il«i:11 Iii ~IlO. craM !1t:lo-[l4~, l'(lCl'!l.L'e care in u nele .8.'ipe~t ~le e.i m.eritll. 5<\ fie roo!)'iJSi~ d I'a.tli., 1) a.semenoone !!llld.im kbAt. l'lI. Ml;ricllesl}u e ra in Ol£nul piig'~n ~~ or6~UI~, coooepll!ll in pa.tru. vol.llme (1. lIlirhi1.oodle ei -dMinlle l'oma,ne '-echi ~ n, s\!.rblL otiLe C1"~etIl6 eohl ~i de a.zi 011 cuJtllL §'i datinile lor i m. sirb1i.torile l' &0. p;g:ioG d :1y.i 011 ''(litu'! ~i_ d3.tintUB lor ~i IV. olementel de mitologlO dooo-r,oma.oo), din carEl nu l,), Ilublficat dooit lldm.:ul votUlIl, 'in ea.re'llo .ilUliu8 tklll Soualls, NQt.ul~i dfP!prl1'm;;wltJ!J~a dauiciJ; jI,i rOJl~!u~ 'liMbe ~n DllrUlI'j pledind pentrll u,~ stll:t (lJ'islooraJlo SMel'dohl ~~i 11 ll.b trat, mitotor.-ic oelto-grcug..lmtin"etece [n revis,tiI. tot co 5-30 ~f'is in IJ,1)est dome;. @-u pwa. is. da.ta publioorIi Jh.llcra.rii. A. D. Xenopol!n 18"oria "'''ll1anilor din DaciG: 7'r:a€l%nli (I, oo'ua~ra.t un !!Spital lleliuiei Ji mara~un1or. Religi5

lui Zalmom (t!;lwtilier:wil lnuoo,gn viat;;t a et()=dru.'ilor. dopililn.tit de rialTo gill - deIli d r ~i'JDul d tat ~ ~'atie, J;:i oll1.e D MU.~i9n1lJ in Df.W'i.a pnislorioii a nrm1i1:il; 1iJ llUMI'tMc I,:tudiiul milo!o!l~ )}t!iCl89a ('Oll,s,ill ,t a U _ j f!liistnJizl1.t i'l1 '1U']l~~i!!:i d ail:i di!l!Iza.1:.II ill ... cV'~lec de via\A spil"ih,l:t],'j Rle EUI'O]H~4 00. u mile i:rmluxiuui )llu~ in .;\ ~jn, ecou!l:ide'l'imtl S'lllllll pi!l'fl.IJg C~ uu S ,n, . t~I'Mjc ~i. mitologi~ pel. >:1 ea I) mitlllogi"ll'n:ni~IDi, a, u tinllJ!. ('U .)<'1,_ gii • n fo.. Milt immtJ;'1 trfiC 1 .Iii 'ti1l'il(:U IUai ul,oa, de T1l:I'OUlra lQI' ~ h)·d •. ii, _o\.stfcl uut(llogi: pl'e.i tric;t llcllt~'\ PIJn' b z,e] spirittrale.at mitolugiei !l:rU'e, Q;iLicatli. gIIobaJ lie Vasile, r~.r":MIlI Dllo:ia p:reiJilo:ticH ll:i~ n';:.,"l1si't _ eenn In. b"lll'\!jlll~i ~i' ceen eo este nral sremllificativ ~i audlrult!'l III i!;tol'il'ii rle )I. E~ie;" M" 'hlL <li' :ico.rd ('i'L •• din 'Q3ill:7.{L J.luthlil t.fitil ;z'\"oo1' -lnl' i" tlri '\' I;) ac ~ mtt~ r in I a ff'll!t roon iati'i. 111.Ctnun] Jl~ Iipsese nneerl i'1l'.m lIt· ,'le' f(lIitt,ritl~'.""u~i1I.~ I'"iil'vil!l" in G lira, () ]ll'utmFltQl'ie I' D(llJid, eon '::J.t'I":1i i~1 uri\!,i l't'li;.,tjQa~1' a l!:~to-dacilor nn !lUUC:lpito.l, ill c:;!;p[tolnllll. .,ClIltl1l'a gHidi.". 10 e!J'tiu lItiS. islloi'illlll, a. lui VMile Pflin'tLu, 1'l!li[lill l1~tJii ,.I~ll :11'1' lliIlU" rlln lIi'inmia (liorl1!8cillea thl'ul:.'t-plll"!Jflica' , Z,ftlll"upl"tlit ~tlil~- 10Ie;;t(' in "I', Plltl:'Tile ill I.'lfl.ul .. tn.-cae 8inl !'. pru-nte, ~t J)olitirO-Dli. liilll'~t 11(' c(iit r ligillil!l>I.]) .'cri pa.nteolIul dar, (U·cl1in.ta, in ni!:lUlu;ir .1 mf]rtutu i. ItI{':lliZi,lN'il> I'dl~ici get.o-tlao.iclI nu e farta-Wi, ei l"e.ic~() en, arat-e din mtn~gul lui ::isl III de J,lal(lIiNl isl'l}l'icii.. AI('xl'Lmll'tl ).rOUl' ul'lirept"mde 011 studin ampl!u !1:pre IlUIII lui ZlIlmoJ;l;', mergind pe 1Jl1'ltUli lui Ya..iJe l'Ml"nn In. ('I\rc adllug-rt unel rln.iJni ~i I'NIi:nt,' Il.tl'lbuJt geto-dacilm',

::sricol:rue lor.zn, ill flj.$lO-&)";J al1l llo'ltml'dnS lit rIa ljJ. Ramq,ni/A Il'rien!a~(l !ii·hitt'fl.,Zl't Q ~ill~C1ii .inooi.tI~ a, :W:ilOl',.profeWQI', C'l'oilor ~i ,S]llil'itelol' rei!'), Nt ~i a ilrtc.1 ':::1 illlto1tlA'i I ~eto-t1aCJrQr.

, mal nmplii lucrare d ripul monograriciist ric@ (Ill IH'l'illii neligi t !Jli!o-ilarJil.fJr 0 retlAci.1:"aza. TOll I, Itu.<;'\1tI; in C!1.T'c.:m.!>tw.e(''li "'ooo·r:i.'lo.eii f!lOB 'pfiTte din l1.l3;rea fl1mjJj n- pOPOOI'IiI():I' geto-Ilrirur!l. mt:rcpri:iJt1 ' (I rrri«i(Jl'l /i1.oi()gicii f!! h'xrelor claal c1espre rcUgii1 gef.o-daClilol' C:k~i 0 'Irilieo '" ~:t:ager.aril()1' ideali':Il'IJ.tlJ ale Illi. V _ ' e l?~u"Vrm, eal'e a, n.i !l.,t 00 '!iOI'O-rlacii "l'nm till pop or' t1 e lUI"a:ni t'i p1i.stoJri tJii,i1!d in fOl'mit apropia-tli. lIe nntUll'li, flirli UI'ti" l·eJigioa.'lil".

Mil'{:_,ea Eliudc 1\ r0l'lUblicat IItlldiiJu ~(lc.lusc, mai i:naillt.e ill di1eri~e li'lwi;; e de le;toria rcligiHnf, in }}II Za.IIllQ~8 do G,m.ghis K1U1.'f~, in care a. F:iI. ,ut Ituali".a, t 'm mllllli 1111(1 1\ entonim apoi a n\lm ~ul '11 cult'ului 101 ZnlmolxU; dlll penpectJ\T:l univru- alli a rcl:igiozlt<'I.'t;ii ~ ist.orie-i ]"(lUgiiJor. A l'evenit aSUpF:l! l';eJigiei !lace III 181m!t OTClZ'i1lf.lltir "i i(1~lrrt rf'lit,JiQ>I'i'8(i, p§,strilld pro:pOl.pila i:J.1 ~JlllnI'!Et'll eullonlui ltli Z:alll'ltlxi.<; in rap tt mil reU-

gio:zUawa oilltempo.rntli!. et)01"ii. ill MDtf!:L. uni-versal .

eilal(li alll't~ri l' Illitni uarl.' :'IU llbq.rdll uncle aSI> tu al mituiogici Iln c ii Yom 1'0 nlcicma. (::tl'.ul V!!Ill cons.idera. eiL este Cll.m!. In ali!sa~nbjul ,'il (~Q In Oetic(~ In i V"Mile P(tr'llal'l pitta Ii\> I.lJtori(, Rcnlllhil"i ("01 .1;, (lin 19(0) lli de la I, I. llll8!iu piilla 11,MWc~ Elia.d-, am 'Ul'mal'it pur 'fit !;impb:llIUIDn.i ~'t ,n bliniem '!la, CB Ill! poale SpUIiC a Bsll;; m{tologio. daeq. iji c;flrt& ilela~lIazf1. mitologia d{Mlu, (11.1 cd mUe 7mwrogii itl)Jllmnjl'oran6 WI snb T:t ott! miloi.m .. I'OlU~lm I:.n snd-esL-ul E1llropei., ndic:'il sa. ltl{bli1Ii'am uluele pri1Icipa14.,i 1I1!1:lm{]afr. (jal'(,f(l:lercl~ Mltlt{ifllll' ¢ tlCllicllmtale f'l'~ l~'II,ii 1II(1N pajl1j!Of~la mit.,.. IrJgi(J.; inshtujiilo ll1ii()ioglCC, mituri~c ,i rilltJ'l'1.lJ care 0 l'eI'loobl ca II Lae'l:e.

E egl!~ii mit:o]ogi'l'i (la' e au l"t\(!!ll'S roe.reifi la, '1netona. !p(ii.ecmtoiogici 'I1I,itologi.clI ~ j .ht i;PO~(,ZE at) l116~' (I!}U~e ac~.tta m!lo(Je 1l,mm'u Il: 100. • ~ ~ ~car-gl1.. lim dooumente\tl ru:.hO(!OhlgJpe, redose u:noorl la. wte"t"iJI (:lOUOJ'1 (!il.lntr~un 'I1ttr6Q ili$I'Us) iMl't1 Ie. ,a1~a''f.t'l(J;oo p1'ObllliUi!, Ill\, lJ.i l" ~legoril ~i .. frnbolwi

10'1

.. mbi~~ lirul obscUI'~ lIliI.?1.e ~aei. ~Otitan~ a.1t.e:!e Pl'ecQru:e.l!'~ ~ in,3C()l'd ~I!l ~GZlWor!l CLlL CODBep~m f1 'Vl~ll1Jlea. mltolQgI!ltilor IlVlz<"lllc sa.U ImproVloZat;l.

" .. ~ to&te 8'iHlS~e ,dooumenoo IWhoologtoe~ litemre ~Iltice, ~iati06 Q1J mlii~ aJell. etnQl~g:<ee, CQl!lSel:Va.te sub form; de, in[or1Da.~i:i pre~~ noi

Il.!."rol dna, Qu.p.~, v. P~V,~II.

,511108 tic 1'"Vbl dD. In"I:w, r~ un "Q~ db hit..

Il op,r,im Bumai ampra acelora. car's ne l",elev;i tmelle illSpee:t.e dl'l'3]))",e 8-wperBtipi, C7'Iul:i1Ifle, Ilatini ~ '1'adi~ii, desp'.e tmtitlLlii n~ifi~:IJ", Pm'miJ1ioi}llflJ re.llili<t1C1 i'll ~/.ilur' Iri rlt'Ur~, jortllte de mdt, ,1Iiii'liGt4N ~ nw,m!jeftliri ~udill:e.

2. DUidism ~lffl.l'J1iOl)l'a1:i:e sau heooteisrn. AllliciUli:m. - In stadlilll a~tllal itl celleetidLor de mitologie daci, 5wtem 'in po esia citorva, )110110- g~a~i ~Jile.ologi~e, is~ri~'~.llD.gvisllic.~ ~i etnologiC(l ~ ILU ~blll'd!lt mO<n~ a18o:p~\n~r sa'll 1I-1~rj:hs¢t.plMl{lT ~a~riaJ.e1e illilSCOp6nte; pe t~r(!!lj in mnsee, a'l"hJv'e ~L ~teriale comPfJ,:fativ-lstQr,lce ,de:spr,e lllltologi9. p:opoareJ!Of a.Dtil,l~ C1;l are e-an a.na.t pe lWo~itrea.ptiL liooiaJl-politici\.

In lumina. acestor m.a.ool'.ill.le mitologia, <laoi 111& trwuie CO~t8idtTali1 ilrept 0 religie. Fa.ptu 1 cit miliolo"ia. este II dQua tlreapUl 4 reZig:ioritiiiii

du,pit ll:i,II{!'i,o, nn ~in.slMlimru!. 00. tre'buie m:teI"iPreta..M strict C3i r 0'3. poa.t~

pre:figu.ra unele inten¢j religiOOllG (hen'ow1>mulJ. 8!Cea.sta. e a, MHo-

logia, se a.flil, ]a, jumlita.tea. rlrOJnullli tnt;re magie" ~I reJ.igie, Mltolog.~a, pelfformea2i\ r~gia., pentru ci'i. r~illl este 0 potoofa.t'e i:ndividuaUt 0. mitologiei. ~llSefa(l6cit oric(;lwito:togieprclstorica inclll&iv coo. daoo, e politei8UJ. S'iii ;ptUle ibtrebar~ : desjll"e ell' fe! cle; po~'itll'S8m est'D' vo)"ba' De un poHleism compZ'e.?" 8111;1 llompllll'E'at' N:ai opinim pentru in.tm"J}fe~l,oo:.politeismldui dac· ca, fiin(Ji complex. Prill reducere la. a.bsurd ac t politclsm compl l!! este :domma.t de 'Un a«Clli$"m 'fItieic sui ,genlll',i$. S-a. disentat indirect des]pre, duabsmut da:c. ge,,:"a :m~, multI U.fIll5~ o~mbAtut, lIl.iIlco'ri 111. n.eeuu09t1.nta: df) ell.u.~". alt6Qri dill spil:it de. uODtrlldic~I'e._iSOiU c'!Intra.-opitdUlle IjitiintillciL. Date filnd s.utecedenOOlle tu:a>to-.!ii predooe Me druilismnilli dac, 30!1& C11lll a.m constats.,t, 00 m este de I"p' ,ge1ierral am.oo. cart doolt-8m genutil-luntJn in !'G!,iaifl.~ aMIt P'reUnti. eitevalDsu$i!ri ce !ll\I pot; fi estompate. Este h!. ,esent<ao lw~ t.o~~ gemewT, jTa(;rc.urldi.o., IIi, CQ''1fHl'!"",dw. 'lTei, aotr.ibute earQ ip tra.g. ddl1einile ,din, !!all, ~I pro.teot-m mmu:rile in r,egbJ:tul/T~roor(ltiQ" gfflm.

108

"

IWI'alfo lIi ie(!(1r:olit; propriu soolQt1ilii ~i <itanuLui dill 'Pl'in (lcca ee a, eon"utnit mal !lPQi is(;QL"t (5)te a'8'(!~ti(llia 4t dom,uios 1:fltlt 11Iln.rci proot ~i l'egc«, dae,

Fondl!fea. iILac~st dnallsm g melar, fratrI'~['ati ~l cesmocraf l"J.lIea.

Qinil, ~e uua, ,oint'! De e~laU.'l llintre C()Nh.POllellte lea.!;i in. dl~atit1l!ltlJ aooWpulitic (lQo).E:qlLlc.i , pOIl(ler,oo. Clld(!ll, ciflfl p,e ulful htl Gebeleizis cmd p' m al 11li Zrull'loxi ; Iud 1)'« marels pre t;, eind pc r "'e, Intre ele doni ·omp ll.ente i1onderea, I]U e1'3. au(;omat,!l, et e'ompcll>lafoa:re. intJ'-un l'Jtm dialectio in care :a(!cenl.-nls ][lIHillil\ }Hl tI:0bw:i1e ... ,ietil spil'i~nnlc ~u p eel,e Ll1ateriiale, fJ~ sitpramnn..n snu pe TlffllHII ye8acl"ol san pe prolan, A.ooosl.1i pondere ;1, fii.Clllt tntii pe Va ile l'IU"van sit vOl'DeflJlci1 de~pl'Ctl'J1 lumoui-sm j,(l ali#! ~i apol p x: O'()~i lui Pa.I'VRD UCSpl'C "'I h(!lwlei8m de lip 1Ii~WtiS". In rOnft, e l'orba de 11.1~ fllmal !S~II 'llioiLot~gi() !lut-ntj,· ill aeea vteme :

I!,I, liell.ot<li$11JI ell",llol din ,(1~,aliIi1Yl.

ee"" ctlilrobuie re~i:u!Jt e 'Ca.pl'U] w'L Mes,t /u'lWteisl'll 'mt"tm·.d'~~~ uMli.s:'rn ptf'zinti. tr~i 11 peete cOI),lmullictoriil iut:r tie, diu' ere }lob con um., I anume OnlfOPQn.wr!i " atl1 cOi~ic ~ ,t!lbui.sCill. lb-ropolllorl'ism111 ilivinitittif I' a -foat r 'Ii~thr oonlilllnL in !'aZ!\lYdl1l1a.l'l\ n mitologi.ei ditce. Pe Ihas:uriil, C ll1l:ltolo;:ia. lIacli, s-a iucbegut C~ atnre aratwpolnol'£islllul i!. d: pii~it,l ta~ mai:af01'Ica, :;:i ~i III I)QUc·;;. Zeii prlneipall nu il1Jc'l'pu si!..]P1" zin~e furlll8 1UnmliJ carll ~1.f4 .rUm? ocltJj:(11 Ult rd"U~8 tl~ /izitllllililia 'or 1UMI110 .C1,(Ji. D" IHlJt"iJ]lmfilr 1. lJi01," se bucurnli nttl1:mi marii pr tit M'I! eTI1U totodl:ltiL VI'O[I'~i ,f/i refufma Ii (Deeenen, 0 tllga , Vezillll, Duraa I!t ',po

ttl a."-emeO(!a comlilOii 81.'.1 e.'i]lli il (t.11.i'CIlWi$mIlL mi!olo!fi~,i. IJflOO. ill r~H'mlli hll clllrn.ifla.nbiL. Icoll!ogl'llJi.'I. illlptt ai., , I~ .1l«iI I' II invacatli. prln com,l)anlle I:U a .z.uilo1.' greei) •. e.ii.l'():I' i on gran '~l)rcci$l1., fiitl-a en. pri,ll accasl,iII COoJI\pl1Lm,e sa. Be (ImMel: II va, in plus, Gr,eoii SP'lIUI all. CIa Gebelei1}is e ua fc:l de Zew> TO!lll.uSj ~eit.a. vctrei ESt 'a, focmu;l un lei d Bestia, zam. mzbot'lllui un rei Il.c 1!t'Jirtlll hipel'bou'e~:[1 . ete, Dncli nu illOllfplU'Ml tnvers !lc' zcil ItJl'n~ eu ai lor.

Daea VT (JJ toL~i •• val.'biln (Ie (I 1 n !!'flit"ie ruilroloeiCi\ in fM.3 Q eulmluar <'linUoologici da.c nil puoom l"ef'el't nUPl3Ji la. iCl)"'r!f/I'aj'ia, semi,,!.icli (de senrn,e lnsemne lii~iliIl balun, ,!,com.et;ficel. &.oi precis :SjmS, 110 p~t;em ref· ri la glliome(ri,slntU rifua~ calle 3> i:<l'fl.u'ssimbolizat as,tife! iconog.r(iJitr. vag ;UI 'liopomorfie.:. cest g OlD tri III nrltic afost 10. rlndnl lui :;'1 el &b WOOt, criptie iji magic.

001'1l dou!i. monumenta 'tl'iumfale l'eferitoare la. c.ucerirea. Daoi 1 ,ile romOOli $I &nIUIUl' ,Coltlmna. 1m Trnin.n" ~ jj,i ,;MllillUtlile:ntnl de l:ill Adam lqissi 4 r·ed u figlLro. e oiteva, divhlit!!.\;i tnsemne sa, mothf,~ OlilU'IlleD.tale ee .I,\in lie mioologla claca. Dar ~i in uaete m.onede emise 1a. lWm~ dnpll. (lllceriEea. DA.{liei s. u emise i.1l. Dacia. a-a. introdus ii;QnOUf'a!ia. f"O?1UUla 'in ,a'llioowismm drul Iisillld :posteritatu oltevllb iID;lIl.gLni l'eceptllit!le <I.e rOlrulJli; p:rin :mElIl~::illtatea 10,r 'con(lIet~. :pe cafc nItfel D,·am fi pnflUt M. ni. 10 i:ncllriputm in. :ptmtoonm !lM_

Po OoLllInna. lni Tra-i!lJl sOlt inf!L'~a.t:t, pe lWgit cli'Oi~!lZ Trmal~ eu sacerdo~ii In.i 1).1 stindfirCleIe 8MI' ~,i pmbn.bfl alte persomtje ee tilt ,de saoordl)1iinl D·oma.n, i)i divini:t!l.~i dnea,: rli1td Da'n!dii~! ~. j_ se rulUI3 jgr~e pentrn :\ protejl3i trecer & pestQ apele !lui a. t~apruor fOlIJla;ne 111 Dacia., S ; st-indm:rdul soorn brualtrrtl dnc cw cap d81up l:n:fipt1ntr·o prI\jinl \iii emblewa mitie; dacl!.'G; 3uooW4fWlaC GQ!oaud CeF'Ultli :re.dlltte prin doult colonelte en. c.'lpilleloll:i silll.ple ~ e.f~gii smilpltn.te tn Clm);W'i, plaaa. e tn a/fill:"" paJ.isa,dl.li oota.t).i" Bf&'l'a 11)1(1"09. eDt 'Uuel1Ule :p,l('Qw~toa;J!'e d(\M'~. la.ll in [!<;\Sornliertuile

7'rop~l1Hlt'Ii' (), fa _~ dam ll{ig!f,i ~:ird inm.t,~~c su:11 UltIlOpl lUI briu de blQ-. eVI~~, Il,nice: ill "'rl1i1.c01iID'{~ '!:Fol'OOlof COIrUtIlC" rcp:r-e~I'lILflll fll1nze' dill aeant m splrol!! ler!1llj:lilute un "llPiI'lll de (1:I,p~ eu gu.I.·llo. ("l;e.;;.clJ.i:;<,-" illsellm!iil

!'lIne .lr rr1,,~ ,Ie 1., ,,,,",,,,,.,,1,,1 ol~ I, _h'~m i';.n",!. eu "':I'~I.· ,'r hlp.

t(!Jtemice dl!:cc 8 : ~}I oh:!hihtRl' douii 8'(; II iifl; I' dl! u'm!1' 1m ·rL'nlilIi'm· ",I iJt.stie sai) ]lirrtinl diliilIlM', ineluse Iu bb':G {:U:II nw U ; srlltlll'i ell elwunte 1i1i1ir( dil (>I"dh~ llll'ralclil: lli"i~_1"1l (lmel!' idc1ll.~~~ I'U cele de Ill' (,olmr.ihD!L lui Trnirm) I'.: un COlUb:\ta.n ~ al'1L-lrOm~, 'Probnl.l~1 un else, (;U 1m (Xli) ell- t'Oftrllt' ell} bcrridt1t II ; do;' b~rll{l'I a.j,'O'lII(lJI repI'Ci:t!IlI.lllu cl!1e doui1 forte alUagonicc ale Iuptei £rat erne 1. ! -tc,

Citev.a naonede rOllltrne fiJnll'CWi pc zaul, Dmmbi'uN pc an Ilimll' COIllSmru; ~l 81;e dou.i ~m~ini witice al!l.Da~i("',~ 1J(lt;ia captu, ~i aUl~ !?'r«;fG.1i rl,z ~Cz.ind (:probab!llpe U"I1 tron In rata WI!;!I coloa.ue san a uruu "ro.:eu.

~:H· i_T1.Mi!l"n~i f!Ollldilil. s,:! ("~IiC'~ ~i illb~~i&lI~ul1.lItit!llQ!1il.li ,d..art! prinlr-i) ~'11l.d1.l~e. f<pwt~l!ili'i. .~Hr~rCl'.~I1C : lura ~i.~arnlt 1;\i pronuuta I'e:. rmmelui u<ledrn a~~.edor .i!!'3>:tmtgr7.i.-,:'l •. L:.r,~\i~l'C::t :II!!i!vl' ])I,ltfyl. fi JiQlirnorfil, deci'lIfdrjitlii«. Jl"ilIQn~lln.c, N ~lIlcle J.e.ilo,". nu l)ILtea 51 Jll·C.l.IUl1tn~ CI). alate peatm ,1"f1, a.1.I'Jl~ !:;C3. m~~tea. d.~coperltol'!':ol' lor infimplhori S.[1U a. Ctll:c7.ato'r"ilol', Nnlllele Gl!bCll!!!~.g! en. ~l~GZmlla."1l Slut probu.bil. conform unci 199iei lnit-k'(' ~i ul.1eI ~(\ge;:() l!n,."Yls.tloo rm.'l.tiv rccelll~" ap!!l(~!'i~e san ('].Ij'1.'le-i$~u:ri_

. :1. I)noDms;!J·u I]hiu!'i. lTiLQEli-m.e dam:'. - E:xt'''czele soo~ in c'~-jdcn:l;J, d:oulL. nspe~t;e tili!'1J<!i01nlMtieii di'fli1lV let dad; II" de-a "parte, iljlf>r.ia 107 mfli-· ~1I}'Ik(a~llefl, 3,_m~O! preD~i, p~()feti _¢ ~-egi. de~eni'~izc.i~ !J,i, pe de nUal fn.r!O~Qgla lOT 1Q"IQrtlll{J {Do cuooririJOl' mruJ!Cllt~bi.1'0 ale ]]l&nl;eoll!uJui d:ac ro Ql];!mJa clIlturrulL a g.I'I!C()-1lOnluniJor, celc mai elevMe pOllOM'e a 1(1, anticlriMtUllU,r'Opene) •

~ _,,/'!U nil. propune?l' ~ _tr.ecem iJ!l_ r~visU1 tonte et~D()logiilll l1Iil'On.i.melor' • it r~ l.l.lto lUi Z~O'XIS $l 11.11 G'ebeltmil5~ care in plm1semantil'iwtll lor abiaC:; .• I.llCll~ .1'llCl'lU'I!e. A .se lIedt.e:.. .in aeell:s(;l1 privl.ntfl. es.egeen lui Mil'C<l:l> ]imade. NOl De oprun la. Ipoteza. SenlMttiCU, a lui Beys Cl.1l1']lIIDIDr (I'i):f1:! a.jlll.ug~

UG

bl :JUS eOTI.Clurzli deolt ~1c la @l'e I'l-l1l,ljll.US 1t11W1Ceilol'ii. lui. OIlO.nl !l)Mtl.izui f;(!ITIilDl'ioo, ool1llepi.1il ~alm.o'xls ""in.e dll .130 Zcd",w, = "piIlLc", iJn. Iimba. traoo, (JImiR =- "ltr;~;" (dJup1!o)). Lag:al'lIe}; ia-l'OOIlMj:ililll (GIJIBll]li-i!:i.a ell 'i''ill'i.1-nljl), lJ,el ei:::i·IJ = !,1l1 inci'ltol' de rni0~c" I ,dCCl to'1i t, r,,9 IP _

b!~t 'p!i. ",,:! Inpl "r~allt"p pOI 'limll!lil~nl,,1 <l'~.t.. Ad~",

f(ll>,l.

D"llubhls Idl<i.ll.r i'Gnl~n). D.ncl~ <F-Ipl" 51 IJudn 1'~lbl.

.\C:(l~te rlouii. UIlIllC, converg in :I~mnnj,isJnI1] lor 'P~ntrll ,'I UQZYl'Uui Uri cult Il>ncl;$tJ'a.ll al 1H'~ul<tti [!J1111l~i(J ill dMi., eu ,·iO.ui i1r·~'fmmllJ. alJl mol'jjii, urmn.te Ue,'illtri prh,HlverrulJ a,le MSUreCti~j.

Cum YOm oollStaba in pflrte30 ,COrlliMratR stTucli1l:l'i1 intcgl'tLtlv~ !\ mit.11ogiai.rmniln"ll, clutul ttl'smUli IHI. buom;a;t ~i ineli se mlli btl:!3uri1. de 0 aU'ntJc dcoseb[t1t in z.oncle :perf- IIi iutmimo:utane Ille Cru'pa.tdlor.

Deei Gebellirnis ar fi zeul 'mVrwiitor ,11' 1Mere du:pli. nllmcl.e tabniBtie ~1 twei. di ... illit~Vil in f'orlllil de. IJ:r.!I, !;oi Zia:lmo~ flell!pl~rtiiUn' lkl mhritlll. dt'l~ l'ir:w d:Curll. COl'e13t, d.Cluli. d.ivinioo.t,j ge:mela:re 'onOIlllllStice, Billem.lelc:s" fI(lCSro ctimologii shU depa..rte de 90 Ei singtliEelo. 'iji de :\ fi unanlm ac~ep(;al£. J~le sugeretU'1i. nums.i 0 olllologie san 0 flin.'llogie dt"l!illl'l. •

Te~a Oll.~mastiCl es~ slil!ljll.11.iiA de Cfll"S<atier:ol a.tl'lbul.t ale l1l3jOri· t~ten. exege~ilaraJ/tol~i~ll'nl'l'U': lui Zalm·(!Jl1iB 00.\10 devine ru!tfcl zl!n :w:uil1iG ~i \ltr(JI~i$wn~lui !'u1 al1b~1,t>:i'lj8 eare se Inlll'.ltioe R~liful plnll, b. (lue~ril:ea. DaciE!i .o.e.l'oro..ani,

Astr.OOl. dQuU. di)ri.nit:ilti, a-plmmt Il:tlt3iS"OW.c0,~tnt 'compe~a.tori.i. Pl"ln (ltl~il!;\lll0 lor jntl'iMfiei : Gebelei?ls 00< zen n.l eeruln.t, nl SI):lifGlui ~j 01 i.orempe:riilriT ~i Zalnlo~s, cg.. zeuMpi'iom.int1l1ll.i. 0.1 mor(;ii jj;i I!Il11t!I;llUri1'ii.

Nu ~tim. n;ici pi.niI. til. pre1.'IU1t. datl', !I£.e$oo donli, Clhri:ritit,'I:!,Ii ITatrocmte ~i cosb1(Hlmte :;JI~eA.twesl!l ip0i>taz,ele l.tneil1 ~i acetc.i:Pol!i d.i'i"imtll~i Ban dlWi una I) d.ivinitn;tee: ~ii eel'llat~', iMre ;prc.ot a] celeila-II;e divillitli~i.

112

. puc ~ ~'i~y,l a~l,(J, ][Irimi.ti," l di\im4it pin'! a;p];'t!)ll~ in impultlh-

boal lor lui cC0b,al cu lltJplIra ilIl '{'[nian,

;;. )Iurii Iltmlifi. PrHol'i.ji.'lni'l:itlut - lIHr,ii 1'13lllifi :u l)('ilJti la domni cur giid:H.li nupuafifo!'Lni,1lllPl 0lisinlpU' nUl1pro,"i:r.ati,ciUll orillimpol ri\'a. Ailt lel III mont-iOUettZl\. d I!l'r'c ZaJmCl,~iB Cl\ 11, I'o~t OOfo~mntol' mit.i· ... ]ll"Ofet, mat ]lontH, tllltm.aturg;"l'@llt • !l!limon ~i z 111, I'~, llo frec\\' nt;~lI1IMil· 1:1'1Ii1iI' r lligio \' al.(' l\lmii nnriee, J eel ca!U' fi UreIlt: luI,! - ga l!lu.T lllL'UII- 1;A(;J,oJlii!ioi a1l0i II s:lc'rniiz-rii. 51! [1.,Iu.liea..r.i1t 0.1 Ill' n iru,;lIHt wedi{lima l)SihtJ~ erllpirilll1 Iii a PrullIJ\' dl!H U(,flm:~j1'()U 1ul.f1etnlui. st:ll'e,~ de b .~ itmlin dU)lli Jfl0~,rte" fericir.:a '~llil:mi ill im]}~rl'illll~ea~, Penrru a illilin l'C (ij '.pelil lui, s-a:r [I l'f'tr'16 IIm'-1lI OlubLenmrt din }]cICl'OPI)ll;t dael Sru'JIlisegetuzll .. ~i ~r f.! I. !L:p!l~'ut. d1lll!' -1 ,alii. DIl.I1~l'lIIellert 0.1 .lI' n i.ui iat, dllpi oo(>~ti !Iiltru ;lnl, 1'1\,1'\'. w;;t!Il)lolj pf'1Il 1I •. ,n-zlSell· tI~pPf.r (1./1' lll'1l~!viTH, un f·J de s.hnpo;;iOtJllq, iu ,;cup LIlilolng-it" 1\, m~len. 'I.dm' Ih>" 'ri80 lTI(lJ I,il'y.ill lIe PlatoOn. I,'t'('~ ~ ~Ds~allln~ c{J Z:'dlI1. xi,:! iU' i pI' 'llTII I' lie -ontilnentul 1I1-I'1P all I III8lil"Jie.li IiI1M{}otll't! cimll' lniMntc d' -l'lntlm, C;Ll'e fIJJOSCij!1 e Kimpl,lzinIlu,1

in !!Ctlp tllozorh'. -

'l.I III pI" '(~i)';iU , 'I Ia :I'lles[ osp I" i m'f,ilfli !(! a1!1.tmli ,11 • Zalllllo.,is 118i .. tall ,?-Inullii ~P '1 lI~ilc' militlU~ ;~ Sllcrdo\ij 'p~illl(lip!lit-cl.ONo.n!Il~~el'llileitl,!\egaL_ .Apol s-ar fl relr,1.s 11'Ih'-ll 'Pf/lilltu, IHI.[]C ar Ei l'Il\Ilji.,a~ pe t1ct'lIIl<ului.

Dint!'\} -t'ilal i man pontifi, Dee lIt'it pnre ;1; fi rOtit aJ!t eih't1iOOY' ilcvrerue l'!.' ~nl'lllHi,:;;; i:i ~l[j~~li~ ctalitiWi ilXCl!iptioudl!', p11111I1du~l!l in.J pefIe_ mac gen .. smulni "~I JlIsLifillmfl astfl'l TIn te 'C1:lt il\'ilJza11e ~i cui!;ur.i rivllit pentru acea "" m ,d got] fl.i mull aU jlOl)OI'l)' CUJ'vpe:ne.:Nl!I Imll,

pl'ejoo; _ smt IlHIJ'jj I)II:ntiii (]lJah~fJAS "li Y (!"i'lll~. .

Print!' in. l~tll1'mn l'I1itohwi' dll~:PI' ear aW'JI1 in!Uei.i igllli' ~int (·onm:rll'!,W.tiile II' pl-eoti-miJihu'i, uinu CAr lII13 este Cell; de'cril;l-~ d ... '\fil'etl3, EUnde, a /upUfwrilor·lWJi, en:re, actienan ub i mpuls 11: I bl'Ult-ai ru unel -[Il'i (',l{'nru;;i ~rl!, Co pode 'Ei num ita lit Juro!, 111c'cull rq:Ji imllf.ltii co./J.greg{l~ie 'lIli~i~ ,em'li]?3 0 a 4. d1il1 i. not, ('~ a lll'Pwlol'-ilIJr-1II'lti - p1!J1'1~1 to!'i de ma{jti de tipull tuetci lUliea, IUQsciL mobru., ilc urs -, 00't'6 tn ete'" at~ ml ell tllorml'i.ituri [iol'oase in amintu'lm rurs:u.lui-totem d.iviniza,t.

Maj raus] QfflineleciU'lIgiir(!l't.i ale ,eti,'ji.tilor, eapuoban~1ilol" etc. CI\1 due a.U 0 viati, de pll'8tnici 'in e:reievii mlln1il.or de Itttide c!lIbol'lllu, din lllW in ind, -pecllltTU a propo,vl1dlli inp·iritul ,dootrinei lui Zalmo,xjS. 0 r mi.Ilci. clillr.l ordinu.lui o1iiljtilol' iD mitologip... l"om;tm;'l ~int, dupl\ Trojan Hergeni IIQr(;1IItmarii ..

Mllrji pontili ~i'il.petetilil0 mi]iw't?, in iFunte eu regele fi'il!tau :lIJUlaJ • 13. solsti~l'i ~i cchino:l."1I]'i, praC68i'fJ."'i 1['11 1na:llli pee c\JllmiiJ.e domoab,M11« mnlilpJor ~ lkall ·eea. ce s-n IIUimIt mal !po,i 'il.rctirile 1M 'fnu:ttte, care avean. lae in1.r·, til.sAlI'itlll !j,1 apusul searehri, BemiIDsoontele iicestor mUlti II Iltrn rug:JCillJl pc mll11tt!, cit 1nal IIp'roa.p(') dc, ce!'; in lilli,te ~i nec.uleg~e- an sU]lra.:.,~etr11,ill la ~omitni p~inll. i_i;l epOM mode-rni; HiEd pre.lulLtB de Ofe~t.i:niBm incil,.. din. ]l~lo:ada Iml!ra.\:iilor Ill'oas'iatic ale rei Donstr §Ii lmnsSiimboliiz.n.tc. l1lltg-iCQ·l-eligioo,

• O. '~'(IJtI!i . _lPl1:il;li pe~,t "I~ "II" r{'. "lr1l!t (j]u,fe.~ - Pe 1m~nJii (!;QIlBidl ~ r!lt~ "Gen }a: dam s-su COlL.~trolt hiln'Opolp.. Probnbil !;rai la ;cmmi'il' : Pl'ima. ~L eea mill Impolrtantti eare S-a COll.Sel'vat d tW d. bill , penli11!t a [j ,CU[I:letat nmi!nuw,pil:i. es e OOllo ,11~ la, Gl'"lIdj~,too. MUlilcelolui - II; dona de pe

eabJa,tn, (lIXllo uude !:i.1\o ~ i~ pinii in. vromeo, lui: imitrie Ca<ntell'l,ir umu.-, 1(l4rld. d 11W11unwnC f1'Itg!;il'itio 41 Doehie'; en oit, Ie i, ~ii a trni.", in 1\foopii

pu ent, ill pfea<jma Muntel:l1i Gitina,. '

113

A.m socotit IUle8'~ nwn1r :lpl:'os:imn;~i" (]I him'Opole doo!ll'OOe :'\In eenstatal> oJ mlmtll-U Sa"'I'I:' in. earn 'Ill! a& IIIl!jtel'l'L lui .2'ia'lmORb!, Olll1rJilJlIiII~U]. iii fosl:i plasn~ de cer~tr;Ltorlilui.in aeest>e trei wne,{bn !i,.r~~I •• I.1fp_Pe;;Iwa. Llli Za.l.mo,xi j;reboia sl fi lost fo~rte l;\pronpe de l&ler~!lrira VTP' l'PiIf-a a. .rcg~ tuilli. ~i de arm,:a 'gtlI1~(1 B'cIJiCl, 1~ 3(1 , I:;~ "oucluZI ue-an dus lfievltabl1 C • ehiLil c1'c bJ}}onimio i!ii;Qrici er~tua~el'. ut d ~[trcea ltOIllOJ"?tlu n 14 ,

nil- naL"iz' Zl Iepcnimele m8.]IU I. m~nol" d.1n zona S~rnn;;~ nza.

pent rn a. !!l1'rpl'inde Ol,j mila l$i emnificap 1,01' 1 t n~ ")ll'l":Ol'!illLli: B 1-0rbit die 1111 ru.a"terial bogat (1 tel' DI care a.emoll ' reii,zlL 0. .'I"I11.\Oll S~C~ii.~iI. fl1ti\ il1trct'upel" pe tc.ritoriul autleei Brml,.'Oef:l?tnz$l (illill'ltala DMIGI. to timl1111 lui Dee bad' ~i, in~~]'eet, elr:_~~~jou. ~ Impor~n{;i\ !lo U!f1Qr nu~ nime, In CUre Il~ vern refen tn p:l.1'10 I In l;!I.,Pltolul eomacrl1:t "toPQDmllel Iltitiee' .

"'I. !jUlIuUnLl'l! 111' HI' ll.'lllIlU(J. lledbol. ul:mton. - A~tc 'tllli'0tlttm;,~ ne Me til. diJ"ellt. . all ind.irect ci'L d:aeU if?1. desl:'l!jI.tI'aU uotivi tatea 1ll11j;lW(I·nutiCl.l1n 11 rer] scl'litu.ri eonsLmit<e. in sool'bulll de wpn.ci inciI.1ta .u!!,tern'M ~i t\!l;1 C&\U\fe Irculare, inde(!sl)bt PI) culml. Dinh'l.l multele PI!~OOI'1 pte:sup~1l a, f:i ia t 1:o10slte de. cliperanii.l N.Li"ioa. e, C~ m.ni calebnl a. f~l!I ao CI' de pe luntele agMnon. i 00 an mcerc,'lt II. d COI?1l11l pfl1l~rlle de q~l .. (laG au faclI't fiIl<'l.i mnl ipoteze d ltnCl'U l~ _It e ro ti~ry (1. ~t'i'~. .n:tni.1I u.aci Lnli.au jn se rburil capMflor SOt ulArl In stl'l1..u:u~url [1 > ~' cl;n sau III col1b am Wtja & in pustinri. Tn!lintel0 subterane (~e l,~pul ~I'!" reI II "!~6 in oar s-ar Il r0tr& pa,tl'u ani Zalma. is p-nliru meilLlt.a.tl(}l'OOgIOll> e po Ibl~ ~ mal Ii lost fola i.te Ij'i de truLtii pOlntifi till i-au :;llcceda,. flupi\ L'e:~Ol'lnl1o l.n~ mjtologicli de~i nn poscdim iniorma;tll deRP1'e MGasU., suecesrane, J1'11l~ .miieal' pentil'u ll~mcmL Mi!~D.S.l'L.l? ubsoluJ. :p",Ll\~ulut rega.l 'lac:' Cel~ L.!:111.1 mnlta delilla,pe'dn a-l'hoolomC')3 ~llIl.tQrpr t.;ll.'ll.3tOl'IOO 86 rel~r,\. iUJS;t III. 1't1~"Itme aircmifJI'e d.e ti111U RMlelU~rllM'. In 111llst\mblW\ ~1l11 aeeste rn(::mlic alo;\tU.leBO t.rei categorli de eo.nstrnc~ ; lJi1lijJle, OIl'11~plBa:B !lot llomp!ernlJts.

Dintre inemtcl:G siml)lllllleD~iornlm po ceIL Il;l'e .repr.[)zlnti!. nll~i .de-limitare:l. ei !}111 alilU'c de]o. Grlldllil< a. 1Luncelulru, ~l dou~, ell vatn\ ·itl mijlee, lUla. 1a FIl~ele ibe in MlIIl iE Oibinulul i Il~t:a no Pecie..'\ in judc~ul

rna. intr..e ineiD:te'l ciraWl.r'e complex III n~ llltm do~l. c:onli~uloo pc c1ealm:i" la Pu tiom ~ tude1e ~i Mao p mnnce L"\ Malern, lar, int'r inci.ntc io cil"cul.lli-l'e complexlltc, dec _1Dda,' numal una. &CC~ e l'ltl d hl.llroPQI.a, de 1.'10 G~tea IuncebIlni ling.\ n.rmb;egetnza. Regl&.

ltl!llin~l oirculi1>re 'SImple au dinmatrul rel1u.s (ll!ltrn 0 l}i 10 m), eea mai mar est~ aceoo ,a[e Ja Gl'liilj~fuen, Jim.'looUttlui (en oirua 1;J, HI di!J!-n1~trtd). All III eentrn 0 f1bsida in OOd'e se af11 utlC<l,ri..o ~afra;.oeea. C~.": . . detel'miID1 *'1. ,Iii MllSiderl!,m un £01 de. Sl'JotIlctllJl..te speCl:a.lu~1liOO III saotilLOII 'lWi1naliin'C: fl.i vl'll!etrile MIlli'G 0 d.ivinitn.to. OGltiSt(i" ]:l'obabil somr:L. InoiIlltlilw .eireul.rure compliatre !til: nn d~metrt1. mill ~ft,t~ (de ch'ea. 15 mlll-i. Slut n.lclttuive dln dDuit ctl·enm.fel·ll1~ (lIH1~elltl'l<:e1 in eeutm en 0 o.b"tda du tipul cella (II'\. grooi. !Ii lao l'OlUUi!li). A\Jsida. M'e In Lllljloeul.oi If) v;\~r~ "au dou.''!. vet:re, una. in nbsiilli. !j.i nIta. intm a.\:.-sld~ ~i clrc[lim[e.rm~a, m dw.~ san nnmal Ulla. tun absidlL Il-d cillclLmferint-a llledia.1l1l..

Numai inointa cirornal';-~ de tipul !l.llet'llarlllul oomplexnot, enm eate aooe.a. de l!J. GI'..1d~tea, l'lrunoohllui" a;r un di rnet'tu de circa. 30 III ~i os!;e CI!!I1 mai cmrri1ien.ti~1. pnntrll(l.l"ltit ol;um ma.gico-mitilJ'l <liMa, o.tl:l:. prilL

-S~l'lwluJ'a, cit Iii prin imegra.rlJ'G Wr~ul. GMIJITlb~u d6 aUt! i'llc~n~B ale hieropgE0~ ,00 ~w de Sarmiseg:etuza. Regia..

'eeR, I!.:l intel'e:s;.eI1~A in ale:i1nlil\C9. t'\ltlU'Ol' IH: 01' inoilltc ruronl.'lTl) aimpt!"! .. eomplexe ii coM,plex!l.l e. al:nt = or;iIl1Iia1'l'a. {or ,i1~ .8]}o.JI{1~ 'ii a-lIllti1Iljnte(J lor IlptPc.i:illl. pen ru \1)1 iJ'Ult liII IJel'liber inde sebi solar. Iuci'[ltel6 ,o.it'Cu1ncl'~ de tipuU Salllcttla1'1lllLi sin oT-il.mlute VfJ U~ri"..l r ndiQ;.'t a\l dC&IJ!llidetea. prill.

dp:illio iJ. nbsidei .pl! 'in,r jlllttM !lm~M a absidci s;pr,e SV • .Desoh;d~relY s1!~e fIl!J. l"I'e, to b, s~L.'lil:iz3ir('a. '[l'Uldww curb a.l absidei i tebnica construG.!l n, .gener~;\ pentfr~l mQID~ele in aer h"ber de tip1!1l te'I1~IJ'II08-w:ni saa semill!lchil!e de tlpul 'P rtbol-ulm jlauab~!on .. ttJiU!i .• Altletlft;jal1e-a. wOOlte~ Gi:rClllfar~ (,~Ilnplro::ate so (Jj 0 ebeljlt de a. ct:lorlaUe incinte simple. eOllst,rnite in. tehmc~ t-:menills-ulni Iii de ineintele ~i)mple."{e COl trult :in tclmica- pedbol-Iilni. In mclnta, compll)'xati, siDt folollile toa1e erl ~r i :illl1~ioi ; In I!e'l:clll esCcriln - tellnieUJ tC1nlmos~n1tlij' in ,0000CW median - tebnic, , Pf!.l'ibo!·nlln.i Ili tn eereul interim' SitU absid'i'\. - tcltl1iro abatol'l-uiu:i. In. aeensfi\ trip~ tehniOO, CQust5 pf}.Hj~ul(!Jj'lllI.llJa 1Y/.IJ;]'/'i Inoinle .

,)?Liri. litCl"(lfO begate dar ooIl~rodictol{i, sll1ine Ligi::t Birzn, M dau ~lc lial~ ~'eEcnt'O:tre hi. natum credifL( clQr( .•. ) Ia. cllltele il1":llIi ane ( .... ) <:11 abseJlt.a Imaginllol' lliltropnmodc ale ii.i'Oi'1l.itdtilor· s~r6'llJe lIur.amtJ.i,u ~i l'O.lul d .cisiv }l . (l~(l i.l are lnl1t'oal pr~i)t ( ... ) Oul e:l u:ranielle e micializetl't.a ~ i devin n!li""~ dQ S~1Lt ( •... ) 1n DIl!c.m deilvol~pa-mllJl Cl,l culteleumni De ~i culm ch"to~ell.c, ~u. ililli1Icit'ii(i /efltiniJl6 em,-. t:reptat int iropills .p 'pla-n s !Ul~lal'. :;1 'Pr ,hlblte ' u toG ansamblullor de pr c:tici. mai mUlt sall mai po.{;in orgms!;ICC·'. C asUi :pr-'uptm elii~ in~mejtu.i Ligin. :Bifzu ]lB imta. 111 c~ pot [1 ]llusate cel~ m:U,. chi. sanctuare circWatc da· ic OOotc llU llM' sa fIe anterloare seoolllim. '1 J·e.ll. OrlCl1llltJ, salllltufJl'1Iil)I! sQQ·rell1 ii, Clt)(Z«tit ( , . ,J

!(\'C Ia. Gtinii,j;ca., ~lrtle 8Q!~e de La. Mihal VadI, au },I~~lllill ~'J?W':IJn tLll i

t\710 mal re ante (po le chU\r ee, I ~.D.), BlL_ln,e ,de li'iimnrlt daci. (!Cl.~ ,doni\, til)ui ,de ~nctuare d_o.c~1):C (pat:rula.tel' au ilJlI11JlJ."nente, de coLoatl~ I)~ .cirQillln-) siailc ,asoeia,t(j ace1ltillijl cult, even~11,M la ~OUlt' l:post@)'J(l ,fi.l~ aoolel~1 'illiviJIltii.t l, fi,ind de. 'i'nate unor ce:remonil doosctllte san rCprlil~~?'e:r.. Ieeasurile unor ilivlni'R\~i dit rite"",ei cOMb~de : 1I'llste,=,rn de S~'bi111!_ I)olldert!i'io coltd r choRiene in ansnmbluJ cli'et\LnteloJ: r¢hglo~~e dll; lee, ,dllpli.. urn -est dillcil de demonstTst, ill ciuda. unor ifif.orJl?tll a:~t.I?l!J , IDcretlsmuJ din'h'e eultele uranlene li\i ~el chtoJlJiel1e, PMC mai vru'Ol!llml~ lillQOO ecnser,.r~rii aces,tut c,rediI!!t cn'toniene subro~ma UllOI' Clalte populare, ,,\~sb~ ru' fi ~i \1Iln. dm explica~iil6 .inlp~I'~M1~e! die ~l'e s~ ,hueum, cmUul, D'~an~,1 Begi'm i.11 D,Mia 1'Olllallli" DB 'Jila,fl~ sLl'uetw"n pohhc.e dn, uc I, antI u.b

i,<p'.llld,oialiL ~i (lis,pari\iia. idl!ologiei l:ii!-LigLoQ _ care 0 su.t,lIlell *, II.f\l.cut

,,,,i 1 ' j" II IS

1Posi'bi~ l'c~c!iOQrta ~ti.lltll1l' DIllie (! I!Olne~Wl _", ' .' '

Din e L relat:<eL ['eie~e ctI. bll wl!'olOA'Ia, da'cl!. SI! [lOa.t ~ ,vorb, de un. (fila!ia". uraiiil'fIO'-wllo71i!l'll, LIl toza itl' .1~d~pI!ILdcIIti\, 'n. DaClel" eu accent henQtei t pe ,ooo"A.cterul 11l$uiau ~ 1"clilPl!l d? stILt '?;r _in f9.,~a.r:om311~ 90 IJnciei de un iJ'Mol~iJl1n Mi'j! S~ '''H!111'me 'QilJmre8tu., I,a dM't't 'I'OI'llifil~IZ('h ell mllo-

.11J!}i8 'P(jIP 1111.1 rii. . ." ' "

Rer»lIst I'u,cJi (j PI'O'p:USB de arhl'~ eLl~l D I1Ul :"n'ooo,esc~ pentru U::CID t{l,

.complexa.ta. ae 1a,. l".uli~Lea. ~tuncelllhlL .nu. -satt fa~e e();l~mll?l(! ~~,IICi Il_01t~ S/rIWti'i tllligico-1'lililiC8 d~ cull 80lllf _'h~ ~el' Mer ~o, :UUUllluL !i1 cell~l::t1 J'!Id't;~ pl'oie It il:l'OPUS d:c iLm~tecj; a ap~ri'i. Inle.,n:aJ !l!!cmta. eu ~ colllll!'l~ct,j! em,.culari'. cu a. oper!~ conic, 't~L1l1 dl_n .!l1GmI_ii "Ill ,plan ~llllS~rvlH?- trer mcu~e:l"i, -d ,n1\ in tllmue ciIc.tlla.r'C ~I una III a,b. !d~ Illtl-arlle Hmd m cruca, a,xate

1inillo intr-lrii altddei, .

o incini'A circulruilo S!\~I'\ eonS3.m. l:A ewbulLli oa.l'01ui, ~ o}i uu teml?ll~ solar oomploota.t de t:ipnl cehli do Is. Gnildi$t.ea MlIDcehllw, nu ])Olltie tl ucoperit~\. 1'1 mo.i cIa'ic c1;:empln d,G" mCiD'ta ·acl":L Il '~ de 111 __ e~n~lle~ge 1in care sLUpil d pi. tJ'ilo era.d. to) il~1 pen.tlill ulltermma,retl. ~rIl1l~rCI 1m Is; sollstitiuri lii echinoxliIri, oll. ~i ntru. IIIAs.urlU:~ cea !l~'il~r din 21, 1nCla~1J.1 ilricmtei cireula.re CCIIJIlplex.a.te dels., G!'ii.~tell> MunClell1l!UJ sa poate sus\iD.e .I.la. nllfli6i (le,~o7.i.;i.i. pitt jJ"tudcpl.i'ni maim1ate !wnetiuw;i: de s[metn~r, ob8erv4' tor (j$troflofll:ia, (1 ifl.8tal~ill 'mrioorolO{JiM, tie ml&JihUlIl calendllr I}I do oJ1'(Ju. .d'ar,iu, a.nctuiJ>l:'l11 fijl'l,d WI. conoopt care cum VOIn, 'COIliSla\to. S0TCfert!; 1110 mlllte funetinni, vom inc1leia. ,cUt Bl COll!ide~tJJle no~stJ.'e, 1\ ~~servllot()r IllltrO\llomic stt1pjj P.'l'im~i.lli ~elei fl~'" ~ona. C,INIDJllfer~?-te dete~~~D!i. ~np:!. umbmLc lor so '~I;lUe fl!. echinox:ur.ile, m,r 001 de pB clroumf,er~~ prim!i.; .prin umbrele 101' c.easlU'ile din. zi. 'alends.rtil, a.\i!lo c~ ,s-a.~,al Spll~, catoe mllrca prill stilpii exteriori,!}i interiori lli. intervll\ew,.dm.tr~ m. ,u, Slllg~ mcntillnQ : : calendllirnI un a fost cereeta.t dupi'i..crlMu ma.g!CO-ll11tlCG alltloo, ci dupi\ criterii COfloompora.ne do ~:!tleul stne'li me.tematlll, pe[l~. PIl~U aDotimp't1ri gimettlee. 06001 ce sa UJ'I'Q in 1~turli. on ~te1,8ta.b!lite din .c.'I1eule o:Ei.stioo e te !l"ealIba,t~ melieorologtcll. Ilfopne llO~ulw Ttal!l-

silvani.ei si intre .... lllui teril'ioriu a.l Rom!\'niei, ca.1· nu se bnCltrilo (lc pa.tru ,91'Coti.mpwi simetcloo, oerte, bille delimit-a.te matcmatic, ci de ,Irei anlltim~' jJuri ': 1lara, to(.1I1>11oG $'i. 'illma. Trecerea. de la. Ul>='\ to. V3.r-d. SII, !:."i().(luneo:rl 'in el, pa.tru zile. I~ltrll aflotiml'puri eg;wtii '!Hl lloh-l1ib~, 'liMla!liI! I'Dam/HI II<! 'pre'~lli1Lgeqt8 (n illTfla,i lorna, Me u,neori OQ8v!iI'(IIB z~liJ del ~'ilra. eoo C0 im;~ en. 'in esen:j;a lui ca]elldM'nl dlle 110 iOOZ~ llo~ din oom.bQr~1"~a, II. don: .... ,gr1ilpe d'e disGipJiRe 1Jl9l~rico..:mi~i()e (l!.St:ronm:mu~ S~ meteqrulog1a.) eu 00111- w31entullar ,empiric.

U,S

, to utloima vrerDe Ludill.e l'efertooa:re. Ia inein;triii. I!il.erl'. 1l'lJ, lIIlS Mee:o,tmi m::u mlillt (HI a.na1l7,(l. oompl)~ttv-istoricll a. ClU'clD'ilor i COliLteD pi -. Un smdliua. ~l~irjt.J!li. il~ cOp&e ID1 M1.$lillM' solar, 5nseriB" in. ele Jii fQh1ll CtU'!!l a fo t utiJjZ1l<t n aJtu!l ~ nrPllirit m deflCDpeOO efectelo d,e wnibr8 ~J lum.iD.i a.Le ,celo~ dollil. cercuri e,oDcelltriOO. ",i a1111.mW1 "cW'cu.1 exterior (, .. ) im3.ginoo :plan ,oo[or Sa,~, Jup~~~ Mn-rw, Venna :~i Alerellrj cetcul. m'terio!:' ( .. ,.) ~gmooo PO'?)IViilor Lllnn 1Ul' POlicO'lIiVll, ilmaginea. _ o~11i '" :II, amI:! Ie studii lfi~I'l?i'etca.zij, da. ell) astronomiei n.c.lnlalo. pl'i.nplFirum., un i ma,t,emllltici !!Orls~ca.~ ,a e!omente]Ol' eon.stJ.'uc1iei l)imilell&I'e, lleglijillti caracterlll m~gLco~m'IMc. de cpoca 91 aeestei inelnte sllcro ~i iiI ,oolenli8£w:lli m ea.ro se lte'e1'Q.. Ipot ~akl de IIlIlJ'll e SPl'ij,iDi pc unele ealeule matem:a. ice ilmlI. se ll_it~ elemen~ :.<piritual OOl'e jUCB.U 1m ro,1 preorunpillitQr in $tiin.t:&

llllUI ,tat teo(lr:\tu:~ com Cl'a> eel DC" _

. ,Pramll exterior a1 ineintui circula.I'C marl em. c3ptuljit iIn interior do ~tilB)1 lie GIH'e fLtitpal'l, dO,l?a redac.t-Ol:'ii 18,I(iri~i Romaflli01i: I bueame, ler~e vegetru '. oWnde "otLv~, a,rme" is. eareul de stil.pi p[eV';\ZlL~r anume eu m Ie alcli.tuJa. UJIl ofr1iln,da;rlu e."\:pus tntmor pUJJ\ctelor eardinale. N'u !U' [j $iDgtU'1Ill cn~ in istorii\ (lODlsb-U.C iilo:r in Mr Jib 11.

MIl'reI'f wernli!; sac:rit 'co:Qlpiex:MlI, :rep1"e~enf;fJ) 'PT,.mcl1'a Za ~l Q 8OiJrebu: ~1"(H.1II8 imbol'i:..a1- own era *1 IlOrlll'tal intr-lll1 t-eropln solar ill aer li bmr, -tn mcmm-t.clDjplu in ae.r lib.r e oficin.tl oae mlli imporm.nte datini cu1tua1 legat:e de 3..ctivitMiiesta ulni centraliza.t alae; pl'ocJa,mal"e~ so]emna &, !<;a<l!'i.fic~ri! fill ~:nCD alll1esagem~ui ~&esc (aru-e 31' fi putut &"I'ea.1GO I~i :dl-. l'Url ill l.nBmts., cl:re'llliH'3 h'ior:!., abstd:l ~i.vatl"<i.f (I'll diamctl:ul de 15 m); insclnnar a l'lI,arm.ul pont if, a t'egclll.i ~i mal'ilor ta~,abQlii; asocierea 1a: domnie fII .reg Iui C?1l. m~ preot i ~~torja. r,egelUi .;i a. too'a.bo~or mo~tenitori 1:1b, tren ; mllct!.rll in rang iii degrra.dlLrile marillor dregJ.tol'l ai stili rnJ:ni . p.rlmi!'ei!, (llJJ.~a-Siadel(!r sllri!.i:lIle; p'fowlllma;rea. rlIo.zooiuJui sfint ~i a plI.cii;' tncheliitea. ali~il1 elor, activiti!.tile proietice :,i compUcatele lorme de lI:ullleie (~t'l'OIllOm.Ml.Cm, . nefe1o_marncia, chRoma-ncja., ornitomancia, piromanclll-, t.~eomoocla. eoo. ;0),:. calculatea> timpuluii in mport on caJi.end.allul eitc~ ~l oo.dmnw .l!ob:r fi-L in raport cn C'111lO$tinteIe ma.gice-mltice !}i ooI.e wu,irice. carob 1;)1";(1, to eu 'ClWlo~tiD~e despre regtmul,clima'I;i,(l aJ. D aci.eL

, sa~litlr,ile car-e IHI.U intreprins in inci:ntlli c.ireulam mare d.e m G'ra-

dltj'tc~ M:unceluhIi a.u desoopedt () va,t'ti ,de foe em. plmint C3lcinat mille de p,i]oDi de ]emn ,cli.llpllllii!l jpGtc.oa.vi:!. (oote ar lUUca abeld. !i,ar~ celliL) l.U !H~ undO',va.,. ll!.teral,. 1l!I:'m.lje Wl.ei p:re.slll'UoBe saii1'i oa;re ru: duu 1llldevOr gl!lb ll.amtnt • .1:D. CG ooilllli 'W'mele ooootoo. de ll~ subterani tf!,ia,tlI, in Ilalcru:e &mt l\~ale, iD~,nn :~'tim, Dar da~M ,dnee, eum"Va.la. Q tn~p(ll'-e Sllbteran~,

atl1mn Soar fuliC3 vll.luJ de ""este l enda ollllio· i "ubterane de nteditiJ.,t;ie a

lui Zalmolds. Jl!' . _ .1'

6. IlJtel'(fpnlll stntlllui temlfllti'o. - Oompl,fJKawa.illeint:ei eirou.liam s~llro~anc.oo 'd.6 III, UdLtl.aflitil.lr:tmc61ww nil, ~ille deci Dll.mai de d uupt~Te(l ~1l!~gJ"alii. ~ ,t1l.ointei, ?i ~i de 1I11"lJmhlvl Ili~'opo!~, in CMle illln1ltIJ '!'Ilml '()iram<tr~ pol4l'fM;~ 'il, ,1"''I'm ei frele2'CJl~ do~1i iMin>te oiTOIlU!JT,G mall ,nim, llna. care nil, ~tep'r!lYi'Znt.{l, COIl, aJta.r liIi alta. (;.<m;Sidemti\ 00 Qfl.W:an soL'lf'1 ~6 este totWl.i un aJ.w, Iii /JUe p5t'T-u.. ifmint6 rtlc~angW.al'el consUlel'alie ali· .IlIllmente ~ tamblU"i (dod wei. 'I de cite 18 1;1Ilmblll'Uri .~ nod mari" luull de 40 ~1 Mtn} de 52 ,de tambm:u.ri), A.zi ele aJiiDia.mente .sinl; in fond 800i':14ri ae. oO'1l",ruc#i ~J.erellre ffllmlui SG'l'IclUlV, nn temple desehis0, cum 1l.11 fllls,t cO.n&ld0Mli:te de Dmll A..nmlLe5QU, iln goo:lll celOl' .gJ-ec~ti din 'oot.""~ POIlbllIli EnxiD. BecoruJ~imiI'ea ca, *6mjpm descllise, nIlDU'li din coloneto

117

flint· fibstdn: !,ii aUIIT, aeopcdtc cOIll]llet, uu justifie<1 i'wtul 'tWo,' Ila-Mlt. I'll arhU "'In La cli.mt:£ rnll dtJ m'U,t ! niel ill lnta 'rculi\lt:l c:a mpltl. ·Q!!\.r Ilcopcl'it:l integrl1l ~i IIilli templnle :c~t.al1gnbtl1'ce {11~ uite llull'lai din eoto- 1I te de 1 mn IibMliI, aeoptll"it;Q, Trebnl a_vu.lli. iJ(l ,'ell '0 a '~~I uIlHa. e

cle priuc.ipii st tebn~ci l'hitectorue;c in m t;erie do afulp1a.I'C a. acestora I'1.IlldiuL menfnn cosmo."'c.ograM, D(I}liL ngi, schema. iDC:W e.101' rcetallgulan' se Ill'ctllfl.7it. m. i mult In,. 11i~l (!(Ju!lL;ructii :lllxilial'c ceo ~in de IlllSi'HUplul ilpcciric :dhip rpolei.: ' On.~tI11 'tiile ]'ectangLl.lare po.t fi illcllise ae D,cl"ilre

\1 nmi. n1ll1te i,neapm'.i~i ~.Ii, 1111 'clb,;;,i ftUl'lr, COI~tmct/ia llWJ:6 ar fi pdt! t :fi lUI grll'p de eJri!ii p,mtl'lI. ()lerici, CQlug!'il'l.. ,ur.wtt'il/i, (lfI'OIiwrpi, lar u t11;\ dilll 'U1lSh'uctiUe mlli mlei, i!)cuill1-0 marrlil.i prmiij. eu 0 :>alli. de eousilju, ell un «frilt-CIIPI'!lU i'll,c. 1M (laoli am Pl'C:lUIPUll.e 1'i. una, dlin construetiile mari ar fi ro~t tempill. ern. d,e-l'IJj'onSIHlIltJ.U n ingloba. Intr-insnl il'imQal.wi!{f (lm't(mi.ae al~ ll10deslmlLIi panteen hllDoteist WlC.

tIel 1'1U putem eeneepe 0 hieropol:\ cars din cauza, int'mpe.l·iilol" sa fie Hpsim d(l:pe~'soDJtlul derent ~i sa Du runc~jo.lleze iarna ]lellb:u un papo'li' ile munte oibil)lluit ell inliemperiile Iii eare CJ;;(l. v igu_ros Ij.i ~ai sit's na 11 clli. twg, nlmie in fata.(ll'edin~ei lui ia.ru:J,ticc. 8-31' pu:tea. obll'!cm Oil pcrs naln] aferent cl6J:ioi oti(i_ia.n~i ~i ma.rcl pontii' pntean looni in com, de blene, i.n a~a-?iBil! Cotate (pe te[a.se'le I _\7 hi. ves"t, !>IiLtl Ja, oot in lI-1l8ambluZ de cml8t1'l'.liJf,ii nemaracrle ar'hCQwgilJ 116 ierl~8IJl(j .X -_t11), ceca co 1l~1 e verosimil. In ac,easti't a~a..zi$l eetate nn pn t@ looui decit If.IO{lT'Jl',;,(Jcm(i. de -pu::iJ ,(I 1li!7opotGi a1ciitliili\, (lin ci'llugiiii-militari, in lllici CI'JUlltruc ii de Iemn, ]lla-SM~ dU'cct !Ie 801111 ~lc 'Pi(l'L'rii} ~i pmtrl Ij,i lipite de paliS:fl.(iU'i...

Pi1strlnd propOJi'~ijl(l ,de timp ~i "pit iu PIl m SiUs~in6 mi. b.ierolJ -Ill d.noa, a In, n1idi*tea fiIIl!lcelllLtli era (J "1tJ::aTI! r li!JiO(lsa (le Up lit l(lma,1teri ';

o ,(l~r(lto hQcr(llica in[!Olljltralii. ,d mllll'i riclionti pe cote de nivel ina ec.sihill' " 'nllldil:rii I}i, incli OG"flI, fJa,:neu,h'!. ~e 0 C{!IJtul'll de eet.:itti JIG nlunNi din jUl'", are a;p:. 8'1I tot da it. hil1lrt1}loID. ~i eUl.tea. Ii 'n.Ull regaJ ililI valea &rmi' "etu~, :R~rja.

Dar hierollobL filM era, /i'i 7m l.oc all u1v.{JPlr. I i rll1il'll~lI!lefl.e ];1II:mtl'U reg!!' ~i capeteTJ.i.ile dill cetl1 ~ile rega,tllllJli l'6fll"'iu ill C~ die primejdii imini'l.lllte: 1'E!eUlage_1'6 in a.z (1'13 ob e:illi fizicii.:sall ~e autopenJl,enOi m~li:t. Dooaroo Inal"eIl< hiBropola Iml. ctleiMtl ~itul ftt Htilt-ul1d ioocratic Mntl'aZiza! daa, aiei Ii'~ele o'[ic.ia. Mcerdotiu 1l.l.W.turi de mal'el.e prcot ~l clerul del'ent,

Farpml ace to. a, 'flleut ClIi< marea biero:pobl. ~ apat!!. ill ,oohii arheologl10r Ili ai istoricilor vs.looren-lUlui sanctusr l'i!gt'll ~i sa- i ntriliuie!ii numele Ce~~ij din 'Ville, $,I. Sa:rm:isegetuz,ei litG'I'ia.

U.

119

(III I 'Il~llperil'i llin TrnIlSUVal!111\ (Flowll Ie. ]~I·l'I.te.~, PI, - 01t) .:-i ill 1I0hl",... gea. (lfl :l'IIimg-alilLj" '1(1.

tnd.i'io e'bi mi4~ile antI'op'OILIorfe ell'! iliie1i'i. Clll](JIfat~ IA~i. Ill!. ehil!;i. pI" bl IIta tostutuilm' jn cOlli, xt1:11 inventarulu i tnlturlll d scll)ill'rit : !lint

M'I"";)' <1,,' il"'<1 ... Iumla. UtIn~~II. jllY.h,1 '-.,Iul. dll.I'll '".41 Ic',~ \ ~hrr'lu: t~:IIjfon~hu.·.

mii,ti !Ill' impoJ"t san locale .. l'i mllc "1111 ornnmentnl . j·e Et'pl"(>zinh1 M~il'imOt).i sau ()[icialllil, ~<II'I!: 1':1~]It1'!ld Ullci nee(':;hu~i reate ~;JlI ill 'rlJUtului till i in'flu IIle tl- niL.

II)oteJ.\{I 1"(\fel"itfrJl'e la ["aj'nr-t~"lIl ritual !)i cC~'(,l1I1onia I 1:1 lint i pare H~~i Ei g::<llii ru.tr ! UI1 PIl nd tIl' ,;tli·.ijil doeumenrat IIUI terial ill III ',,:It miL, Li atit de 'uriO<Me.

Din tW(1,lizill. il»rllw-IIlICll" matevinle ale O'rg1l11iltll"ii J'('l4.rim.italii (]!Il('C' I"llt1luutt!' esiaa l]uele I!fl'l~iLltl1'i mltologicc, nil JJ1Sl"llollt im.pli'atill.e ~IJit'i·tua,lil;;.i.tU oi. Pellu'u. It !;III'Jl!'im].e- e-IQ,~lIl, lll:i.la1I1g.itn (/a tI <11 1.I1fI!i ir:npu[lC '''1 _'esizi\m prill ;lpiile t nceptiei mit logiCG !i1 pe!:.~p(l tivele s}lit ;IHII ttl :atlcl',iuwi 111> miL-olO"'ia (lucri ..

J" llillrele tliltinile ~i !nulil iii ll'litologici dace l>nt Fi l"OOU"i) In ·tli~cv;. princ;illii:

1. i·worlttl·itllkll II li!le1 ul Itt'. ee pn ne il1tre~i1.rM de e fide su rlet este, verba: de stlf!~, cl"J'po'l"al san IIpirillral, ol . tl!;'~inel1l cit em . QI'ba. do sufletul lipit'il.iHiJ, de vrerne co dacH clispl'ettl[flU c'ol1luil'n (I inl"lli:;OOl'O 11,

;;'1260tuLu i *i eonslderau ruoart ea lTIai C'ollyjngiHtl!ll.'(' cJ!bennc asul'l

i uhri diD ru;I!aSUI. lachisoare, Probabil cit penlru oj, SII i'1etul spifi:tial CI'~ o lUltitate IDlltafiz.ic5 de tipu] celei cln.1> rate 1 metn.fi;>;ica 'Yl'ea~;t 3;IlLidt i

2, eomnniunea. In.tr llelll 1l1)rlaID!1-i pepcr se realizn. pe ,dour. cu.i : indlv.i~uah'l.,l}i l?uill.i~"i· ilidi"i.!lI~IfL prim ,ah$Lin~nt~, l'lIg-d. in.ui, de: 'illtee~; JIll lillll, 'Prill ]".WfI, ceremonll !it praemc perlodl c urOO'1 pI! II'Hlnte 10 iooilltcle ~aClre CiI'Clli:U'(I au :ub il,()lb~ innl~l to I}~;tdlll"ilo!" 'ull'l r I hi. izYO:ll'C &'K.'1'e;

3. mcri!ieiui uman ClIUC putea ij; al in lepta en inamleul i.itl'ii, al r "~lu; ij,i zeului lui suprem ; liJ CfI. inesaeer de illeredel'c :tl ele;l'uh1i il ' 00 re !leul suprem dill eel': I!:) prln sinllci.licr l1ltl~i o-mitlell din Pl'OII1'I" initl'Ltiv;''l,iI>cntt·u I'\, salva itl1::1yja, imlw~bilii;

'I, ulJm:rui cai care~. !IS.' ific:l!u in I'uptii pe ermpul ,tie btl 11Ii Impob'h'Mlu~m&nilor t~1I-ii sau en, mmg vi (Iii'ilgatului III eer, nu en; care mureau in pllt de bool.t'l. "au pc l1ici(ulJ'c do nellUtin(,(>le biitrinetii, rail fll.·imit.i in para(liSllllui Zdlmo:J;ilt, Pe u.itiJftli, zeu Iii putoa l'cflll'.a, f;_'kl drep t do apel,

'3. e<\ in a;nsambll.l d .ii ir;.i IlUu.o~toou bine illteh'tllcLe. I_)aJ'adir:m1 dae l'lL pretutindellli .~i nicil.ieri in eer, pentru aii. oernl eJ;:JI H.et'Dirginit. ..!llIltJi1Jt. "OmpouClDte1o:r mitogenezice '$i nl iCClIlO!?r:JJiei paf.adiSlJll.Ii dl).l) tlu: au dus

!lr;1I~f1l II ,,""ptl<l cl. "31 eu co •• ne", <;e~. 1.\' 1.~.,Il •. " ,Iupri M. P<lr~ct ... DlmbQ1dt",

]. D!l' lUCI,)ln'I,llluir~ lu silJh.zl'ltellliell. - m pctspCCtiva, istfwil;'i .. roitQlo,,;il!. Ct.'l,CG-l"(IHIMIU, prezint.{~ a:speGtut,1) cele ma·j complexe ~. mat 0011- fu:()ytll'i;~te nle 5ubstmtnIni mitologlel r!llmim~. t.molffit.Jl. ills!\. ~.i. eel ma.; DOgn,tC in aug;estll dlil 1'ii:001' *i prosl~ee.viulli !pcntru mitologia. ,l"oml'lnii.

Gilld ne I'eierlm 10. miti!lliOgin. t1.ftco·l'oma.llr~ treblll~ Sa. avem in .... ooel'e periooilo. cO~Goo~fii Daciei :!it "T'a:n.~~lb·ii¥ ei ,ill: l!:l'!lV~~<J :l'oman1\. (SCtlIY le.lo ll-lli G" n .• de CODflCVLHl'O ~! amimm ~ime.,,,,) ~I to1adn,t1'i., PC:UJ!!.dfb PQsteri:tI3,.J, (:'"lici'!. pel'ioMla. acoolclor ~- V e. n.t. iJo .~nprIli\".I~~lm·(\ ~ llOpuL'ltiei (bCI)-l'OllDlIllC; in oh~tii fnmliliale, ooucoID.Itent 1':1 nl.lljtlilO, ~~~!Ij) III m.id rcrmalii. peal stahtJe 0:1<. factu!! it, :l.u:toMmi'i, carc' s(! It'l<'hq;g:m, ~1 nos.. cb.ega.u in fcde:rn:l1ij de iOb$ti. ~i d~ In'Uii foITJl!~(;ii po..<;tstu.tlllll,

In perioa;illll, dMo·rom.a;na Pl'oll!riu·zisii. nn trebwe. sit uilt'im de :m,gl.o" blJ,I'1':3. in' unperiu {l. pro'VinaiOi!i D:l>::ifl, ~,i II; tecitoriuiu.i Dllociei Pontke, ~u.m I]U 'trel.:lIlil,l ~ii. uitillIil nici teritol'iilB din lios:1rdul, nordnl Ili apuliul liil&te.i: prov!:l1lcii Duci.'1; locuite de dM:.ii llberi, c.'],ce legal san .ilcgnl m~ti,:,e..'\~ lll«U.l!uri ell ID~CU :rornauiz::Ili. in '~llea-S1iI. '~iSllellJ..M';1. pcrloMl!i. c1&eh bllllJ!1L a~ sufeTlt iuc.li:rect iniluente I'OlIJ:l>111;l pm n'n.1iii lor l"omn.ni!7Ati. im.cndroi'i In Im.pe:ril!ll rornsn j, iar d11p:1, plrls.i.rea, a.r.mtj,1ki.~iM~Uin:is1?:3ti ... !i. a D.aci~i l'ot'n::me all alcli.tuit o rnMi1 C(I)lI.l]ll},c-tit de (looi "!''Oma.n11.a1 i. ~I lIIill'Omalllz.,;~, I:0've:nind rll:itfcl 1;\ ILI]jt.a.~\ ·OI'll,uu.ito.Vr tnicit antUl'i,Oflolii; I~bhn:'l,ielol,' lui Deeell~~l,t1Ili'l'u;te Ofl1'e Y3 ru. m;:am~.nllll'<'Lpital ~i v .... dnn" in rl1't=~ml.gra;r.i!li .Ic'iJi 1.1 ~i nlhlllil'i!lol' ,10i(!lrHe :~le W>pllll1ti.iior euro-MifiUCl', (lim! n:~te1"e lila. i a.poi Popgrllhii h"ll rm~j.I!.

In ac.esto. com1iFiistol'ito mitI;Jiog.in. daco~l'Omfi;l)ij, prClv.il1.ia n~peato ~i clemente C::kl"C .... bia in vremea Do(!,Stnll pri1l1l!tot'tUt ISillS\lunt ,1.1 ~I'bel)lo~ ~i.i11l11'~ ilStorti ·ilol' ~i ehlolngilol' 'incl!p sit hi; tamUl'ite.

D " !!]Ite!:t1]igio:titMu:;" ~i mit.ologi.ll ,tlaco-rorn.'}n\l. posecl:1im pint, III prol:l!llt ei11lYlb st11d ii tli!lplll"8;Lt e !fi. miellO- S;Hl mnfJl'(l>l!.l1teze t('rn:l. tiClJC, . rl'e1;ii .m.ioologlrJ, U::'cGIJ·rOl1,l.nna l:n"efi~"i1'OO;zu i1l. liL'lii I.Ilru·l~t~lloturn, diJ.'cct,.b'lo ~j ReDsul in C1.1·0 Sill ''I'.!'I. d(!zv(llia rn.itolo,gin. l'Omanlt. Ului l:>t-oriei ;oi t~lu.e.i, llla.i liimil!i, :II" putl!~ aIimm c-iL fiind 0 mi1olo~rle de tmmhi~. de 1a :),('003. da.co·rom:~I!l":t 1:1. r()ru~lLli"L, poo:!.ill1lil, =];..~l?ecH).l.liflene dn snrpri.ns in e~'lllita 1.0)', A~~iistm'lH ma.iilll.til"l'i'Zneti, fit' ,nttefba.firmil. elL in prinlll. d faza e.'!~o I)}' ITljt(~laI!Lc ]'orrUlll.o-lI'Inci:!. i'ibscousi'i, injglulbaUi l1I11nni ill II1cdi:nl [1I1'Sl, .sittcsc, osti,li'l.,siillet'OfIism.ullLl. ,cit:wUn fli mitlOlogici (}QlUpof.iil;) I'OllUl.lle. If_l.".in fa-7Al1 [I, rloufI, i.li.tI'P~ anlfi.ila1.'ea. cl.'ui.lOl' l'Ollll'l!n.iza.ti CI.l d.a ii libel'i, devine Q ~11i1(J!O!Ji{l ptlrgalii do '!I11t'i:<l ~,t:id1tl1ri Cl~lmi611'. ~1minind", im f!.:nsamblul~i, '0 al]evilm:t.i.l. 1]0'111'1, rnito]o,:rie (]a.c{t-roma!lr~.

Habitu,tull'oman in Dacia, Srn. Ill'efn:t De dtlt:eu {latr, care et:atl! 'CCto.tl'0 tribule uJc llua!JOljliIOiJi:' ~'tU ]lrinctpilol' daci, C9, ~i ]llllmele aUl~!!lll ilali'e, i.n~il. a·a, i'll',.z.vo]tat in naUe a~m'luti (loll t!pnl m.nnicipillllli, colol11 i I!i 'lllii.loi, CtIol'l}

122

$>\ti ~ea'll! lliJ\''Oi1,0 (lapetarnilor m.illtr3"te', religiPltSIll,. Ilod~ist~Ll~."'0. !11e_'),' ~lI®,,~,j,;i, t.PlIO..orcifLle, cultu.ro.le $i .r{lpl"llzo;mw.u. 1I0dmi ile lliI'OOliI.~1C 11'1 .llQr!'J"u.l ];I.Eoylnciei fQmMU~ f)lIoc;ia.. Niool.,\6 .nmlll~ 11'eJ:!e~ie Il~ pootealli dll Ull"b:l<J1~7iLrd ~ iixHi!lde l'Bpid IU eOOl\;~i : iII l!JJ.pilll ~~ia,ni!i;. 'C."lil·~ deYin~ ~pitl.~Ia. P!'[)'\":ill:C~Cli Dae:m. in NIIo'P!)~'\ Drob!l'Mo~ dlHllllm, ROlllUl:a." Poto,llisa, j:'oTloli sum, TlbisculI'n ,~i _l.ml'e:ll!lm~.

Intilmei~ nrbelur, (f.\ '~ar e0it'3.1'ilol' rmpia.T:lSi:l1.Ila;), se f~cca, pr.m· l'f=li!l!! "net l'itua.I, on semnifica,'j;i{) c.oomolog[c!t *i !wutit fUlllcj:i_e IdeQl!.!gic(i,; tm. ftcel'!t 'OI)Il'!iext, I!{JIldilor 6olo}li{~~, e,xec.ui;o:rlll ll'ioi:ntci I,ui l\h .. ;ri~ I1lpillll Tmlauuli in Daeill, lundeaflauapil:at ..... pl'O'vimeici (!ji iQunicipiilu &'\,11 0010- Lli.ile) I ,eOll~t11t.ind IImj ntc de 'tea.t'Q 'i'0! II t,1. Iu i JU1)it"el: i!l Megi{lfoo., 1,Qcu:1ui r·tiLllri~L Ae.~ill.n,ltl I'l.umitll 1J1iU.lg.UI'(!!iQ (!on.s(1L in delimfl.'llifru, lIDUi spa,WiIl nm1!;l:Ilgul:~I' !O.."l.1l ciJtlul::u ~iof,~" ('1'cnnplI.Jl1.1) D.ec.es.'lll" mm~uH:iidi z;eilor ill ~-en(l'ml, ,\ Iui J 1I1Jitllr ill .iil'!l,lci..,l. ( ••. )~i pClltJ:io., !Iol'ullpluii" ~.1n 3r!!estJc t~ll~ iI)lo Il~ ~~t s~ oririCl. cul't'llllll\lJI'ilQl' z!lit!'l.H !a.trnc ~i ,cuJtuJ Impilrn.t¢'ui reman, fu'lw celelflUe eulte !li'l'>li:oll, ilLl}}(u1:s.to III imlllCl'hl de C<Dhl'(l:'tllle de legioIlarj,i,~i 'OllSlil'llian iliii}.itttu "f~(lf(J t;;a.tl tOLnpl4! llrOpl'ii io :l~ll'r,ihilc. di;l U[~u.l Inu'lth:ipiilor ~i eol.l'Jniilol' dli cele IMi nUlltc C.l.l·j wint" ~i in (lel~l\llcd::m;stTfc.

'2. 1)1:II"Hlj~l.n uli'lnlll!li> ; Hl!lnl!tI'L~m !lc 1111. Ifillijcil<m lil'!",r. - COlU "om c!JJl,$:.i'lll:}l, (Un l'cfm'illtt'lr. uaur i!.1iQdci ]'omi1ui ~i ~t.r<1inj, ltl.it.ologin I'(lmm~i'i, in I MilL pl'ezin1it doult !l'.~plll~f;o:' ul'lMI o[i.eiai ~1 a,Hnl libel', pentru 1'1.1~i ce1:.'ilenil lie'lt,ot~t;ii nl unperiulul, S1.nil;ld iJJIlP!lrh~[ 11Jma.n iJl'otcja 11111- TI~lillll:ltd ~llit(J,rQ!JJc~ care nu jcu;~ int(ll'1'S!1l10 't:ult.lU~ll~ !,OJ:)lt!>uc:. cmJt;ul i'IIi,pe. l'i:\] :'" Cl)z9.·rilOl" 'il ouuul s,'1<e,cl'I\IJt:nl otic:iiLI. 1'1'111 !iliCC1'I>"'ti1. Eillblii Rtir;,lld.in.~. '.nit:ol:flgi~ rUn1:l.fla. d,U'1"("ni~(l in pl'im(!i(! f!.1l('oll!: :1>16 err!i DUIl'llt;J1{l I'l ~it'it()ltJ!lit! ~Jm'!;~'r8<!I!i,pentrll illtr6h'111 bai'.~n. Ilwdit.el'fLllIl!nH ~\.u·o.:tl'i.'O.a:~i~i(;.

"'\"p.ect~ ale pi umli8m.nill i mituil):::i(! ~~u fom: i liter l)l'>e1ia.t{l ol.ud. cn, 'I II ";n~"(JU..iTil ]l'l.i~()ln~i~ (!1JII'OnOOItl fi,i (IX! i"1\,(l1lll'opean, eind .. C~~ & .~lnJ.8;:ii. or.igillillll ~~ III itolti~iilm'l ~l'c 'Pl\rticlpllU ln "il1l~ S:llil'itootlii a pro'Villci i10r 'I·OLl]~T1i~7,.te ale .i.nl)l{)['iulni >;ii, iii unc, l)l'in I'~rllllecl'C'']' L:\r) dievini1lKt,e urtchtliL de stn,t, rrn'I.lerntornl, (":it un ll1ollol'eisrn de :i<ta.1 .

tnr:"ndiliU0 itlf.rmg,orii poporului '1]:),\1, l.nit.)lugi;\ f!<\I!fI, !lllrllt'J.. in prfHllll du{lI. ... m'Ml~III'(i#e .,,/It'1at .. nrM Hill ]I)~rtcn Irn:i'!;{iloji!iei roman!!, p:uljjlel i·U· I) eclil>~:l\·e 1\ liIla.dlorin~i,i1l1lii f.I1i~ir(l \ii dj,tLllitl,tti lllioe !;\i iu{i,) don~'\ ~1illld, prill I1cllrvj,ot1.lke "p1l'~Jlh~!i.". u.'j.~(J~lllm'it, (l (Jc'mdll/U'll#e ref1il1:f'/w/i. ,fl.(t('5 ~l rornll>ui~, in urmf\ Ctil'o!$), ~.e aj1flllgc 1110 0 F;lnt:wA ]ill~1inlogi(l<1, ~lobi\li, po crll,l'O Dltllll1lim in prilll'lll ei r~iL l'olmuio;.(7ru!li iJ,i.ill 110 doui'lo ci :f:tzitdUGo·r(l'fflilllj'j" Tri:n,a prill lIr(looslf!, dem.l.'i.nili'll!l:Ut~dial-j~toti~is'[~ an.liNlm nooanmL 001'0 soa, PUfIO. cuul pe aiiipoot.ul l:oml\iJ. n.I ll1Iitolog'iei lilnee !lind, pI! ru;pGctiul dfle aL

mitolggiei romhol1i~at~ in pr,ovincia. . "

J[n c.ele cc 1ll1'lUoo,:lia irtlrlCIlll in revi~l'll, t(l1lllatlvale de fir scoote In CVI<leTIt!t Mpoetcle cgm~ti&l!l :llll 1nitologiei daM-romano, in eollce'p~ia istoz{·

<:iior. ctno.,<reu. &lli Daeoromanitli. .

1...D. Xellopol so ollupli 111deageIJi <ne mitologia, anoii.·a, 1:!t1· hi eelID 'co prlve!!-te mIt-ola:g1.f\ dnCl'l·rom&u nu il)JilllC nimie d6!<pre elemollt' 'Ie s~.~i:g~" eolan'i~ti. (e:l.i.iii, 'tl'MIHliri, siriwl}'i pnrllmtf'ienI), Ml'e, in oo[~~.te do. 11IlrUta.l't, n~gJl%t01i fl.i me:se.r.lMi •. A.l1uel}<tu ,();U ei illeitiittIe I}i eulml parrtieulil.r ;)1 nces;tor :.>.!litML Deiljll'e. tOfi al'l!)~fii Z1li~i cnltulloT. OOl'e Ml l.~$a,t m'lLle de t'uwYjl?" nltare, ·illsCl'ip1,!.ii, nln:w.ate I'lt~ .• i\., D. XlllIopol un 6u:no~te iDCi'L Sitlu~tll:" lor' mitolog';icil. in I"I'I:port 'Cill mitologia. l·om~mt\. Descril.>. asp~etcl? .sQll1i!flrlo ~·lelll;~misJllJuhtip;rim.itiv R.I. Qlaco·l'omn..nilor. fatil, flo fM:1,l r·eferiln !l11!!!')t.101& ~i' rnitologiil< cln.CI)·rom9;Il!'t,. e3100 hrp1l:l. impot.riY{I. noli 1IJ"(!.illnte~. nnllll,lllell-

12'3

~:\ crc.'tWln·I'OO> Lelltit lIlis,iollM' lndividuaJ1I. de 13. om 11'1, om ~ tlilll'lillDloglt, lwtiru\ a. erest<in.ismuLu i prlmitiv If> d3 o-rom:i!.!ll.

N:i(}ola,e Iorga,-in ~"Mm lui I!!l!)r'jll n rl')'mlimili'lF !l;dlllcC IlD plUll' de WlOOiltere 0. m.itololJi0i Me -remane, Dupu «linsUl, .' pentl'o ulds.ti, rdigia UpI' m1l. em 1\ eoo.'~ dropclulili !Ii n nlml" aeeea n, impli'r"a.·tulni". In ~,e;:i!..~ tl1.'1':1 eu e;ultul impd.lu,tulw nMllg-J. ,(;tI 6,.x.ist.", ,,'Iil]! PI"eOt;: I'll culli\!lltli· lui '.rl-:liiil'l\: 8I11lllrdQielf den!l!lflhl;ot di!li Tr(lli(l11i·"o. Ji."lint:11e itb';~1i1 !ltil\' I1l1i1 !'IliItolo-"'ii dill Doom r,oma.ll~ te meJIJt;ioD t UII !1t!r1i'~ lool;: P,II,}i,I/I-lll' ,DIJcif.t Iii un Z \I :1.1 CO!ller\,u]ul lICDOlllin.'lLizm,t. Un al . g;anin. 1 i eete P""IpM lJGlllmll, a.~imn;\t IJlIU genlnl rtului T)'l'liS, a.poi lUI seu al J)\Yll,Lrii, Da,~1!1}ill"~, ]'9>raLel en Recste genii ~i ~i e~a-u ono'm~i ~ d~i htmi imperii. Unii diutr jbC~ti3c slistinG .IT. org'iIo, puW&u ti 1mbti a;mintirii e;oull11 tT["-" CM'e mrmi ti:r1.iu iii 'fo b ;-l>lmiltl H/ill!ilo/, C7"I'(ffini, Iu f}t.i iJ'1 ,- m:\!.\lUrJ.". ' )1IO;.l.te vorni de ~1lIi'1!l1 Gewr 'rlli Ihmii in&!. !LI-mnt ,te do. ,,1.0il lji zciV.ile

Duoiei ,itt! pwmfrrtrdld [(1,«0]"'_ .

tntreguj paateon l\()D'Hl!l plili,l'Und,(l iii Dt\ciiL Tomn:IJ'i!i. II 'L~ din 'iHvinit!i.~ile rOIlUlIl1B in sllllolol.o It ~~ In e, u, ""\I.to, i.llMl"Cl}tll(l !loR.'ibu1e miti<;u str\!;ine,o.du$ de leOTiolllfld.'i, d negu~tflri '.i ootlttooi l'O!n~ni de f1lt:i!> I.lI'igiIll0

tinic;l,c:liJli imperi.u. .,a so faee c.l, i.u mit.ol gia. daeo-rom:lnit lit inC('l)'Ut; a.u avu.t pondCfM (liyiJ'lit.ltdle roman lU'opl'.iu·zis i ,co. ~ i !lil'7Jlilt'i1'1t, i'&'ItHUi6 OOI",~ptl' d8 (llli~i""!i trwii!~ . .L\llOi 0.11 !l!vut pontliere ';iT'Hi'lIildf,illl J'ljtlmflC Ill!mtfltllilluil' (1 CIIlfJ lItrai'llll 1J7I1I(JWgc (Qn1.ul lui Jupi Ell' ,,'.\mmOll, all lui 'Isis

y;riouyma I 1 Qar:clui inviucilllll J\fltluws, Jupiter n llehenns sau 1!!.~

COtlUlllll}eulJ.ll otic_'. e urtrcduee tn t:ort,to, a~ te'i'I'lte:11I1' tilri forme di feffllltill"te dell Lt, rituri ObR(:W.' • ~,e COllSlL'lties. si't{ue., i tA.'lrnplei du:pi[ pl'efeo rtot Ie dcdicanlillor alotrcni.,

Ceta·tlle ~i ol~el- romnno aill ; .cin. eonst\\err~ form 0 rIB ("'Ill! «1[ r Il~ ~flllfJ Zl!ilOf 11M1w;.ritQl:i, a.pO'i ,,~f'H(H' "!a~ §'i Duni'" y.ciJllr tI'iorn'IJatW"gi, ~ei[l)li' Milol', :\1' ~ 1" padurilm', llill1Iclo.r salv:\ (,), re, ;:fdlei caM,. ,f' un r Z(li extrn-ur peru (siriclli pa.imil'ien.i, micru:!>. iI\Wei).

COIl(llur.i.U" lui ,Iol"!mo l."l, C!lllitDlul cofiSfi '1<\1; ~eilor m6r:ttiolll\t,i

Illnw,c!i, 0 lumiJ)!\. dlu~ fl$Up'n~ &ilUJ)~i i mit,olog.ic iu :Dacia. l"omflilll\ lJi a. pl'emi ',I,YOI' lin ATe i'! fOl'll1MZa mitologl.\ da 'o,-rODlI.UIi1,

,lu'';''i'lir.irmlla :I-iJtlr (1m rico ~i fi cult lOI' ,!IoIlJ.'nl>ndl'illc inl\inlttl~~~\

m &001\ ti 'pocii pinil ill _ Ua., I\ducind II I~i In. MtIIl'llilin, X im{,lj, ~i A~;lc.<, ca~ii ruM lui cml>i cgil>t~nul 1li lni Anu.bis It;cul'ciine din M~'w ~,il tQ;rli; ::i hli Mitlln\'$; in 'c-impiil' RillUlui, II :iUa.:~lI(.'i f,lt 'f Ir Lyon " i,", :ubonnej chia.l' pma ill ultimele coll'IlFi, B.C:()ffi I~ luI Jupili!f n.IJM!iuII..ttt1 trn.ei]Oll,1Ii lui .Tllpite,r D,ol!tb ca.old, (\ Jui ,jflillpiHll' f.lbilL, d.in lbi~·~. lui .Jupiter din Hnlio]polis ~ lui .fupitu .Ammou iIl'II~L ~ imic nu de m~rnrel)nlil'll c~ Se gl'l'I!.~ll')1,I. J')'01l UII rid L nllni [)i()'IIy~Oii :vufl.iud nuutel 1m .Agtlll)'l'SU! , T ... ~bI,1ie DDS Iff, b filin U:ll]jj~ de 1l(.)I,,(l, Imlll Ie "eebilo!'~i (Bel lll,) S. -()ns!.'r"~ intr- rtl,l{iun~'\n Il30r tnl!p 1 Jill ,,·itlill 1101111 t 'l'I~" cu ]Jo]mllllt.'1" til '_ d pa.rt ,c1 R1Ji1l (, _ .), Existl"' 0 reJi_gic Otl 't'ttl"i nntJt,j zei loc::..1i [~II Gl;Iliu !oIi Bl"iift]!ia) ILtunoi cll!I'lln. (:hlci !II\! b'Ccc<"I, 11\ U]] mOllo'teisw de 1 t eu l!.m J'el,l 'Prf.lJl'-/Hdrl'll,rl~ '. 'i N. torlm ad:J.ll¢J.: "Am lln.,QJ1- !a t L acc to exemple ,Lit do llum roa e tli VIL.l'h"t P - iI'l) II, r~C() ~;j Incet-ez opiJlia, atit de :riispmditll" eil. IWCIlt ,gYllrlf/l!r Cll.re cstli illfDrm tltmlll i il~ aPl!r.f'IW .. pentri] (lit fie.care lJ"ltiu.o vin - ell seeri:\' -'j d,r ;lei, ~.f1!' g'J,sj, Imma.1 Ill,"oo. a p:rovincie div rsifiea.t1l. Mrt"e 1)1 ia" Cui ;m'il 1111 l' ~ Jnw.int~ ~1l' i nici 0 inovn.ti J) lIg'io!\i ~, niei (I 'redh11i\, adllsr~ II uhlali Ai]OSl'a- eOl1D;pla't, l'o.ml1.l1l?a'\'i, ~"i'.1 illS'liP-tiil(' (. , .) Ilirnt I a.ti no" ~i ,dll ,!'l(1hmi

'IN

t· , .. ) .illn l'CS'itlll ile ol'icllta.le el oo1igii iW.lrni rle impel'itt i"ilispilliliit Jll 'W

tot, oft C!i{.f IlL iIllOOIIY) ul ISMo~ullUi ~l m-Iet~ -tiom.m"iU oom.r Ramil. ati de p'rofund ol'ie.lAtGiUza.M-. liele dJi:J;! I\(!.@sin lreLigii.] ~j.au pie:;-dut c.:U'IlctlIil.ll lor Urll!"iJUll" ,., .) j"rt'allt , •• Jdll:lor, aeestc dj"uliUL1.i J.1I,I c.l!n.'t m.itolo"i,ItJ poylW.UIl ~ rOlnttnilor l~e. !flfltU'l • 1>(11' Iii _po I!Ji iii" Ill/,fI(l" j.

· .', I :t. ~ ill 1.1 re li.SIU,' .. midlln~ Cnl!II'~t!i'iI[Um m, lUill!I!JicU-!lI'" Imll ~iUlil'1.li 11.u11l1,"!~hlll, - NIC10luc Ior{,'1l, combate "inClJ'oti mill. orioc.ia.l 'mr~:ao :lo\ v 'hit I" 'ld In. ,Homa.", argufil-n1,i1iid ';'1 ,zcii IfI(~Lli Ml di ll.trllt Sall

a"al~ (r'~"I"'JI' dtb all lIiWl!!! ", _

· IlolllM.ii ;,HlI l~t, IWjIil. ,d sub ilia! ut·tllI'!lI' <;ei1o,l', 'ilo prct,u1dllilL 'nl,. Jll1ltr-o lume~ll g 11 ml l'OIJ1[);t1it, Clll' t etw iuSi;'i, i I) TJ u r "t Ii l!i1lte:d ,aift' ric (,QIJlP~UJCIIa."IO. IJS ruella,s.t Sllltc~it in provilllciit 'fQloa,n S-fI,1J. nOliiuh"(L cCcm~utj) Oilt!oTo!lwlJ; ull! jiectin; provilloH,

)ritolo"il). lhLCI)·I"Ot:n<Jl.llit s ]ml1.iuHt. fl@·j ell C) illi:ezi!, 1\ miloiligi"oi iliL '0 C'U ;wilen fU.llL'lllii IJJ !U all lnil'1l.t '~i l'iem m d 111j til'it !lent;tl 110nl CIII't a,1 impllrn,\'llooc' tliviniza.(i, TmuUllla. SIJl'Il l/.It ;:~l ulli..: $oltln:;'l~t (sul~ ~!liFe su ~1a.],II'C1ri13. ;~llo[ Ii~11S1 ~i (j ZtNl/, mll<ra bwaaUi Detl t'~rr. (ms.j ,\POI' ill. ~I~.~hw.ll.!ll, F oiu. T' Ml"J.iFiA.) mlmifc\.ti\, tot III Il.i mult" in ilOl'ill~lo .10 IPIU'lfu:I!cII'1! ~ cult 101' MJ.' nn 1lI'I-e-dU utei -'nilliltM a h ] !lica ni :i,logitil.

l'{llua:n~L' 11, '

· '!lll1i<lriu '01I1Ji-/u7o!' d.c Cnnstnn:till C, GiU!I'(!'('U ~i Dinn C. iln:esclIf

swl, r,eleva: Rite aspecte I'Ll "i'tii 'l)i.ritll;(Ll- llo tJlll;('O-I'glllllnilQI' ~i imllll.id· Hill ml1'ologu_ei daCO-l'Omalle12, 'e de '(,I'ill, pl'iutr eele L!"'i l,.'fl.to"'Otii d clilegii tp,F.ofOOiona.le, el;nioe flo! Eell~it):blle), gl'11I,plli ,,'o!egillol' l1~J'e ;tlJ'J'illdeal! ]JtI , d!;u-atol·lillll. cl~ia.~i (U~it~ti: 1'~Jl '~'i1l;1 ..i~c-i, al~ e 1 l' ee Se incbilum 1.t:'it i ~r~1 It ,.~1~! lao- Pota.lS:sm.: coLe"'lUl btl JUPlt-I' ['0 nus (. , .) In _,\ll)m'llllg ~,\I:"I,~I';. COI~"I~I, Au.gu~talilol· ( •.• ) ])@nf.l'u eultul il'il)Jilr.-ltlld"lli, d 1\10 'Xro{l:s-' Il1~S III ; 'w. PontI ,,"l~. ])111' sill' Ill}: ('rise • i templ'cl iltilli)(Lcia. romI1l;'I.. I?~tot _il1t t<i ~iuib. rau dedica.i.;e tmplc ofic:il'ilc: tcmpllli hli JupLLer ~PtIlUU~ ~!\'-XUllUS: §.I templlJll ~npMl!ltuL!:li Ce~LI" so ref:el'cn, 13 irl1pii!1~t,1I In exercl~l1il put-enlor lul 1rIll~el'mlc la. dalla. hlDtUl- .. ii s.'\11 consemui''u'iilo)'III j!. _i'ipte) •• Alitturl dQ AiCestea. se 1,j(liCMt in llIIi10le lO('~'l-)ittl;\i d.im JlaeiR. ~i 1~1.rI.'I!'- tl.tuJ'_"in.'t :\Ie l.ciiar PO]lQ!u:61{Jr !!l~pU. I} tie rOl1L1..-ui ~i I\dni;i de legi()~ mm .:Hot(JI.~,gl(lfl/lll' p~'rupr'/J"~ 1« ,l])1Il1ll1"H, dcdl~1i ill ,~",Illl.ta.1,ca illirffiJ'OlI uIll! A UfOl'l.IIJIl8 PillR de lUi . oldilit l'OUlillU; (enllplul 1, itci I i. ]i\ P :tlJ,iS;Ulr l~mpllJ! Jui ;Tlll)it . C I"nCllllS lao lUbm'uu l\[liJ,ior t. CI'idi(!fl,1l ii lllt;ue lJl 1?,I('tJra '!"oj IYeie . .l urnelo ltLi ZnJmox:i&. f(!plw,ant U'C<l! I.ui,. imholicll ~u ~'rt'{) Forma d !lull. lItl .~ill,tr:u IlN(J[la.tC!ll 1l1itolugi!l d'I\'C'o.rOIlM~~lii.. j U f!cltinlh mll~;glll ..... ~'l~lUli ('{It'D'ler a,bundll in loco,litl'l.tile d..in,'i'alt?"ill ;o,Lmitrli (I .J 08_

,_ . .t" - [i.I~~olliile ,uf,ro.a"i:Alil,e *i H~lillismul p:rimili\', - Ill) fIll1nliy.:lo roh~lOglb'i.tll In [)IIiUJ~\ rOlna;niL in seootelo IT. IJ,i m 11.1 e. [I. llotl '0I1r,dl}llit ~i' ,F]o(,a,14 COllMan ill Dat ovl{·iul~ It ~ fLerM,j~, 'EmiJl IlIitlll1'(l,cll'jI, H. l . .Pi-ppidi in -Itaya stu.dii de lstOl'i,l ,rclil!iozir"'lii M'lt'ice, mllii ale" in DarLa. pon1ri,cii,..· .. Be nt, .·Uv iu 6llirlic. li'eill! dim uol pel';:p ct,ivu0l1lli\ sillt"rotislll1lll.ui mi1olog:ilr in qL \Iii luooll'i; pr'imlL II' ]Jfe clvm~a.tia fOIl:mm't Pl' t ~ jj orinl ~1'oldo\TePD Ili a. dOlll), despr" 'wh!le OI,j llIhll iIi Da<,i[1l ru~

Inillla'iI!l, -

}n. yol'lllIlul ',i,l)llil:alill pUlI'uII,a f(J, elll' d~ Qfll'Plili • _. Silvin SIUlle refffi".l ~e.'!Pl' ,clemen tc do vi: ~it Jftllotebta,tic."i _ i spiritll3;ilt. l"OIlliana in till Ca.rpaHl()il", Nlr ~p l'c-noolil. Wi j"t,ol'iogrnfil!., lll'imclull' lI" .i ~ 01. [ale - erei n(l~l ':!l inclcos 'bi io MQIi:lJG"3. lie sud.

Yiall~ IIpil'ittu,I1!, • IIltrprin':l!i dill pHn iIll lI~criJPl,lJ;le, mJl)~tlllnl,e ,a , lnlsuijUfI;(j ~i III 'pi ~lo er;;o,m\l;\,i'Ll'ne; lH'ill ilN::rip~H (Il!.umra. ""o!iive *i f'lUl<.lr,U(!j [l0 stel ~i "[\'111 tlo {Jemmicu; in.6cri1J~ii dill tip graJJili ~i Wul,i p;(J./i.

5~~r~gul ClJ ""~II, e"l~nl 1"10 .. ",imbol .. ri ",_'I~'", d. I

(:~l~ll. 0;1"" ... )iil"I,,' ~lm e,

(lm "II ~.lIp de ''''\110''' n~rhu~l. ,Iup" 511,1" Snllia.

Heron ·tihLia (.':l>mcwrcLe c3c:nliAlo !.LIe mltgloj!ifd <llMrI'",'IJI\\'IL1(! din llI'TiohIOl"\1, l'l.ll ~ut.l in blI<Z!I, rcuniniscouiQlor grafice :b r·igl.lril.lrl,r:>I" I 1)I'i!-"" utill!l ";l('ii. medat!lo:\uch:Il' U zei, ~iUlbor Inuhli oblecticlol' _clc ~\!lt, S~1I1 1ll1i'1.1\io: uaj i i :\) z(li rOllllllli tli groai~ll(llcrustit\i b) z(li abo'L'lg III ule .mll'~)I' Clut .1 lpk~ tica ,;.r~LI l'eeFisUbliz:1t,. in ~~pll.l, pl'Z nt, l ,rnllUJ.oe po ~el'lto~·1tI1 (tflllUl~mfl (Ci\.liil'otn1 tn1ll', 7.1)11 C,\lii.,l'vLl ~nnl~ln~.1· c) 7. '. (?!!ent:~h (.c\bt;ltn\, . 01)" (1) n~()d t semn ,.10 11l101111!t ! jl['lImlor CI' tllDl--.

~[OI1· dele cm'"J.miC1~:iii pil:ullc (1 cOllstru_c~ii inti'Lritc d "cOPCl'it~ 'ill 11' ·ifilU Mohlo\Toi "cllJl~ificli <lchimburi ll~t.ural dlwo-romatlB ell da.cu lib,>I'i.

III a 110M lucl"aJ1C rcia I',tllrliul eultelor orh'll,ti1>lo in D!1lcia .'VIJUIoIlr. 11 • und 1,1'1lU bbs"t. ill,t' .. illl':~ll-ii. IIlii·e-:1. tlu 11' .. _. ,Xencrpol, ,bElite Pfl,]'V!l.1I1 N. 1111'g'n, oll,bnt'lIl Dairo'l-ii(··iu ,~i :lltii, ->;'>.,"plOl'ind nul ID!,terl .. h)' (lp~gn~,fitf' >,Ii relil'htl'i e.uttUl'UII2, ~],Itl\'rc, ~t':ltut\ll.'!. (lHl" ~lesCO]lfmte In~l'c 'lil,mp. :'RilYil1 ~"',IIJr ii1l1'llpl'i nit, iIU' .... nbl·icref), inscri11'~illol:. IM,Illl> en COil ~lIlll~ t-ultuml orlt'llfal (&itl~lW ~i palrnirice) ~i t'l'ec.e I;)' X1(lliOOL\r\t~ lo~ 'Pcl'~'lJIml,~. llrin "iJ1('lll;lii "uml a,re tOt r 'Pl'('l':c!lt~~ri luiltiN! II ~~Ic ,1'Olnfintcr, ,t3b'I., le it· Jri"11l , :\ 1 (li\·illitli,H ~i r iel1' .~ip;'l,lll!liri,p.ne atribuit« unor lled!Q.'\Ilt;L mll:it~'I'i !:i ('i\om; 12 tns ri"ploii si~r1'!l"(, ~i proh~~\'iil ~ ('Ita"(\' t mple ~i rep'" z,rnliu'j 'lIlhun~1 > sirsene !;'i ]l,\l!uid ne mui l)ti\ i1w III dt ('1(' con n, 'rate eulmlni mill]lI·j:\u. 11 sp,rt' (liyinitli, il gjri a ]1 ;;eelit materlal iii da~o 'lpf('-I'i:to:loI' \ I. came} 61"111 101" de dii 'llIiUtlll'l1R l.1.i 1 "'iUllHol' din urbel ,::a,rnJ:!lu::l;nl! rCfIl'ul;].je, lin Imp rrul romau, it &i lilt uncle clhTinif;llti, 'I" i ;i Ab· ~lrtI(f!,iIUlf tlirilli:rll sub gilD l'icul rUi deaeqllr.

'fiIsl1 !!'d1lltl!. I"a ""p de ~nll,r Jl ",n"".I,,"rlll'~1 ,flop:\ ::;11,\'111 ~nla,

'1'" ... , -111111, Ill, ea "'[Ul"l'.clilnr"'l so.l't'l!li. lunll fl 1~"u.I~I, dupn, SUviu Sunin.

Z~!)I .. ScI" In c\,lI<J'rlllll, lii~r~L (lUll" SII:\'III .!i"'nl~.

IUPllitOI' 'l'~I~asi\g'a.d~ Iuppttse BnIm~u'codes IUppitl)!r' BXb"UPtml'tltis t. n~u" DI..'i\ :ma., Ba.lh&, ,7.L"'_01;ol Invietn Deu tCl_'DIlIS, Thea Hyp,-

810t08, ],1aJ.~ hb hi furl1lbol11S I1ollia;mm Oil , r nebal MMia> at etc,

_.' ,oa·, il~~i~ " ;uj(!.m~~on~Z'.\l!-!,~n.~'~ia eKercitiLtii. o;SlI]ll'a]}Opwa,tieiJ (lac.! '0 de 7.CII J;l:rvUlgatonl()I' 1]1. a drnrutatil .1' celerlal! tuii!Jj ,/010' (JrfJo Romfl.lH) [c;;:n-c).ull: 'l;!:tei_D~rb bin :'l.t!.Y."t-.tta epi~fl'. demre hJ, Il.oll" ?u1t n-n 'olltt'lhU!lt UJlph It L.1. n.l>;.'I.ndoMNlI. Z 5]01' $'tl-ii.uw\l(l~ti. E"oiu{>m... III !e'Cl.:!lel, ~~-]~:r c: 1Il. n Z il?L' :1.tltobi.Qni dMol'il!t $ciIU;i"Ct,i~mului li'oJjg!a' 9. :1!".u>"plmllJiII 101' HI '1111 rprl1tllHo 1"1)]11(1;11£1, C1ITIOll,:t 1'll001!lCU!c1l in 'lll'l! 1I 1l0-

127

"EWi1:' ... ~ dh'inWi;!i.I!II' Ilrigiruu' ill p,it?1I epigml'ic st· fOl.U'l' amrU{L Ve"bUe (li~'illi1&L\j :;oi-lleu im,Thog&tit mult do,gmele ~! 1mll~pUnl'l"iI,o plw;:jisc, All't>f I, div:i.llilii;\i rl,r.uw proba.bil l' ctl,l Sl:I!ll, in HtH! lM.i hi rg, dill sy",tiu] If'"d.Cr!:!·dllo<.'i(·! 1.'11111 'llu u~valcl'ul tt1l.C OI;tHI CavalQ.rii d~'l1ubie.ni, CUllIWC in secolele 1.[ ~i IUal " 11, {} i'IJAiogm/i,D ill -aNlllLitulll'i de olelllrurLe~e Luc.'l.l pot fi scllUlal:nol? .i inrtu(>nt ale i:nlt In!' Ql'ieull,lol /1U'flrUd iatio», 'iti II' i il~- •• ni me, nl'lcrilltul;;:; Q1Il1t,un~le - *i 0 t.rnime diu ill&oipUi.lc pl'Qv-ini.riri se l' (en\ [s cult - au ro, Ii serise 111 -Pl'o'P.or{ii ,mrin,;itoll.l'> in lim a. Illoiil_lll {!l~I,i'.i %1. lil7lll'glliile rcsttre in ni!eea~'i UrDU." eomuna tIlLlU'I,),I" cUliil!)r ~·a.T'e 1'-I)l1IlpIl,IW)~U popuh I ia. IDILciei J'(JIllll.110 au l'lm'!ir-lbllit 'Ill 'r;' pin,rul'(!.'I> ~i !\dop· t;Hc.~ lirubii I:~'tinc 131 op I"'" d' r m9.llil,at ";~.

!"I~ m~lii retenlu -{"onl rihu\ i h~ 1'fi1.el rf'l't'nt II' Illit<llogi '(> ill JDacin., l"olt1.l"lm'l a lui llilw.i Ii lll'1ml""wu-I 11'(,(',· in 1'\'i~1 Ii rf'ligill ,'utitiia1w ill hU'I' e.~j e l'lll'ha ,il' mat muir I' 111'],lI'l''lIJ' WI' Iwesl,ui ,(Ii d 'pdigie: 1) tltl eulI ,Ie .'Ii lTl'ilinl ,Ie in I)u ·i.L lQJllnml, 'II. 1I1selil>l,iilt' ~i f(1)l:pl';(mliUll' 1}1a Iii eo unele ufieial,(,. ",111'11' ~ubt~I"l~IiI', hu:lt"!)~('hi !lc' dUv.llliLa'cile fli i(>II'~I~lc ~'l"6

."I,ri"v,tl'all plill f ~!,ul PI'OC(l. tunilor *" ('t'll'O uTili:!) 101' lIli~,1 C1ir~M(~ de initil·It,·'· ::!I til' "rdigia indh-ir!.nIlIi', ~\Ilki\ f1(> ~ell1]' um Jwlhridul l:,-i [alma inl,impl1ifi'l' !tall r-hlbzui]. 1,'1'111'111 ,'au rl' Ili\'lnitiiti, un adeTru'at. ,pantoon p,;rl>{ n:'lr' ul 11 llil"~lltilol· de <'i'·I·a 1. I"" d[Yini!,i\\,lj eu 1£11 altar ellmllrn a.ll ""'1 ,!lhll'f '~I"/JlIi'IIII'" inlr-trn {iii til:' ,~IIWI'fU,~1II 1Jm(jr(J{JlII~1 SlUI "ell!G\:iolflat. Ildi~<ia hIiLi\'idulIl:1 ('I'M, ,.in rlll\!'(i,e (11.' IIligili1~ pl.ui '" ol'Ypn,.iit.,l" IUtpoil"" lilll'" di:!lil:lbIll,lIlui ~i elf' mll~h' Itlllul,h';~~i.i l~d(':l'I~ tran~pi .. reJlht~" h inal\<il Cl1!f1ll1i1 1'1 civili, miW·;lI h Iii S:lc('l"iln\i' 3) selll,hl'Ji@u,~ll1 reljgi!os in. TIIlJ) riul l'UIUll1l lindl' ill seeulul al H-IPl~ 1\1 e.n, 'it eensldere lIivinitiitil.e lrn.(litiD" !IOL]I' politt'il<ill ell Ip .. "III<7.I)':1.1,. unul 1IIIJ'Iwlmm 80lU'IG .rJ~ ~l(li, CeefH" fumu.fla. ill I'LLllc'll' rOlm~u!' em un f!f/Jdrl!·'tltd'i;flll~ Initl)ioY"l!, inchcier(> U11\'i ill"o,i Ii i 1I1,1'!.' !JIll 1ii IIi \'illitl~h ~i 2'>liht.i l:h\l'bulc,"icU pll:OOLi'leMl\.: "prin Sl,!l biUret'!, n,1 Lt,iiliU' d g' nlll d" III ,elroY, imre om Ili di\'init.ltt', l_)i!!l.ate,. n:~l1Iellilor JIll 1'!'oLe "'nlluiril .. d UlMU1-al;71, !i-1\1' pu'tea sjmue - chhlf .LI'linmh:l. t\(')r~" l,!l'lI de tir!} cu dil>illiuttea se surpriurle in epigl'a!f I dln TJI'l(;la I ' ,,) f.ir ereolillj".~ in. crlptiilor "ot;iv(l ( , .. 1 merou ;\1!l'l'a~i incheiere "(IlI,lllll) 1i(liihtiL) ]IUlJI'Il',) m(orilo}, ildica pmm,u.i!lnl';~ £ii'l1In (<:eiln['j n. imicillillil;.-" lmClllO\! t1ulia llIl!l'U" i!.l, f;)i lnai 11 pilol'l' "z sul I' I'limn dint.re Plll'\i ·;Ut' iI't-i nen7.;1i - lao 'rugilrnintea. CI"G(!i'nciu!tului - iltI' :.ICe:!I~~i(,e:,bh.ll:J.. p:~I'll!'l tilt .Iothita. lilt .I'bll' (Ie pmmisiunc ~e. L'dlll If' ubie('ti l" ·11' {'ou,t'l~l' u,u!.I,):lsnlldul nLilJl1vgic, l\Hh:~i Bi~rbu]eseu UlientrwllCltZll: vlndec.u'e d,1.' 0) 1I1'1..,l:i, a.jlJllm'ul (lit'ilL In iJllJII'f·jur:ill deoseolte ob\incr('tloliillor onorurl, iltl1i",\(;iile divine, n(·upn.~i:ll dl'l{lieanlll.lu\, rn!{in[1l flo1iLice, "I' Ii~i:~ !uiaHI,;"itii" ;~nt'I'(I(ltOnimin (~H'me,!" /j"1IJricl' ~; leOMimtl. 0 bli,lIOltii >I:lI:IlI'flntl~1 • j;;lt'hiitOli'j l'cljgiow>c.

"n -l;~"~ mm, nil. in Hae;a'" 011 l:ultf'h' ci mLi" '1f~a1 culteIep'lpnla,.iei HILI"-Ilnmw, (mil-rl .. la m,mlil ~l !Jele all! ]oiulismuhri politic fntf. d~ Ktat\d 1l11n;'l.1I .i illlp:in~l" . tnt, n~ZllllUl'le inw-un tauc! d ,it\l:l.ti,e pe ellr it I'Cpl'OotiuiClCm pl'ntL'u dnl'ill1te",~ ~i 'l:oLlci.~hllLCI'" hlL

til ,.I'(·ligillr 1)1'0\'111. 'id 1>:lI'la" Ul'IllIl.I'C~le ('I:k~ifi 'IU'I'U dh,itlitlt[oilf)~:

J I ill rllTlClil! dl; I)l'igino',.., lor "1111 'pl'tI'Vl'ruelllvu t.eI'ilo(lI'i;~I:': ill gl'oLl(;"O-llll,lIf),nOl ~lrl'lh SlOlli ," {" itr.·,!;tl.'l'l1lJ!.Ui('(;, tJ1U'u-da.ci·e *1 2) in r\l!U~,ti d gl'ltd,ul de Imh'!1'r"aHzan~ It ~""dinl .. lol' [w', {'llnr(liln cln,. .. ifiru"llti'il clupii ill'ig.inc ~e im:pl.lll a~a-7.i~i liil" 8elf'('U' dilll re ~U'c.~I,ia f'l' Pill't(>' ~i . it, "'I~ ,(U'l'iflild/~ ',1 !/Nlii Ita

1"1) 'IML'~ lJalJlariUlf IJI.tl'ia, 2'erra Drwi.(!t, 'a~ul"rltl t,!'1I0, C,ulIal .. rii t/.tl-lJ:II," M~li, JJilJ/lIl .l!ellijicIJ (4'lJit t ioWnl1, IlUUIIIIJ ill I>n 'l~), G~niliS' 'uilm,ia'

g t .. "IIQ • ,n:)lgJel emUdlelle" III provlndn Dncl<l, d"l"L M. Snrbuhl1ie",

SlipmIlllS,. nlri~\~1'~il~i'l peste veoht ~ivim~~~ looa1(''': lihn-i. B1trbulerou presupune C.1 JI,dl,VJnlti\ile romaue LI, (iI' ~I Llbcrn, DIana., ihranns Hercules et.c .• ~pf'llz~t, n ~i ,UllOOlltau, pentru dncii dill Ill'OvW. ie - intr-o il'lt rpl'd,:~tlll ~;WIOU -, dh~in;it~tn~ 101' Iltr~mo,H~;1ti in geum'al, ueindlvidua[j~~t , Dill aoesee dlVlwkt L Sllpl'3Vlefu_ll\OO avawiile 101' towime~ti (j:~n T~r1';\ Mater, P6'1!l'V1tWl M~!III/ii, ,UIIl Scuootuta, Gaea BIIM G'a:ia d~n D~na. I!.P~1.~im.tl1.1~ '~ t!iJ;l Sitnc~ DiM mltonimul i'omitn m:ia?!u; d!u Diana ¥eUitl(!3. ;f'm.ldl\·ulltatea, Z'~l~a albi,nolcr, aiD Ilvanu.s semjiliVi,nltn; en Pdd1if'c;iul dllil ~imr gcniUe roma.nC$j.ti 1 MOl'llto,

D~ll ~ el x:pu, e roleso oil ill pJ.'.i,ma. ei wnua ItLiI;Olo~UJ, l'oma-no-cllloo

sa Pl'ez!IJ.til 1'8 un miJ:l!6'II~ C'I)lll:Pf!oil!tltl 'tltrlt1IOrogiltlll1l.

In .ae~tl!.<iijma~ic parti ukuu, ell toat:'i larga to!el'&pili* m,itolorieill. a ~1J',?lIH]!lol: In nitre: co!?Dii m11: pl'orillcil x:tl"nitaJlce, mitolqgia. dn:cii ~llto ~hmm!l,th (lin C!etli~lle ~I ii".czlrl]cmflri ale.oociJor l'edU&"t]3, rul'tnilesliiniLate I~ ~n~!'lll "i Mtu_nll.i~ ~ {lepre. iun'iic in Til- ~i ~"trl\c~uJle.llrtll". llIID'iilc div:i" ll~l;t,v~ d l.a~ ('~~beleJ~I., Z Imoxi Bendl ,~,) sin abolite· Ofc1il'lele r-eli-"!~':L~C (eLI~h_J.j /l!fl.p.nobanl;iii ,elie.) sint ,d~sijintwte: inniJlll'eJe ~Mr(l ~i lQeIL. l'lle _toosaeJ'ate !li',~~ piizito CUI stri~nie de legiQl1Jlll'i romsn; ca sa; DU red'IWIlla. celll.l'~ .l",eb:IP~s(o. de ~evolf.!\ 8oeial-poIitica" Prlldienta. roma.ll~ iI. reo (l!n.m: ~ .1Ce;;te ml'isUl'l dl'i'ibtICC. To-.~te aeestem penb'll c:l. mito'loO'in; dlllco't ~! uri ''It'ut'eH ei au fo:;t pW'~Horii IdcllJulu:i u. rni:ro.te. ttltQ~~ {\, <> (l:J:eilol', de luPb"l aoerb~ impotriva ol'i(»lre.i rllomi:n,\'l.tii sta,~.illO 1)'eo 'teritorinl carpa tic' pentm Cl aSOCH.Jl'ea. mal'ilwi' pOlltiri la domm CUi r ,ii d~ci era prima rn; P\lo.l'J.H~I·~ de te!l~i~~t<ea _ill Inp i !iii.:!'czi"ten\ta m'mabl til popu.latiei. In. d,'1.~~ lIrutate, OIez'lCll dacl cer,eau popol'ulni dac sit moar.il. in ·ontifillare' fCl'lclt ,p,~ntrn elibl.':tm·ea Daciei ill muncle ZQolui !lllprOlUl ~i a~ doetfcinei Demlll"ltn ~lIlfl)mJ,UJ" dI!Ci:t. sa. fie oolll.vj poporului rOIDaD.

.1;;;ll, ~ xlilicil Nlt;n d:m mi~o!O!ri!l. clAciL !>-all men!funt in Dacia roms:M. ac~l(! fl-'q??Cte e,ol.ull~O!Sl ml'l;olo"lP.l .'OIUn.:ne, cnre &-:tu spl'ijhti~ i1i c.omple~t 'rec1proc III reLi~~(lztmtea. elQl' dQY!!. pOlloar de tirpt'! indio.cll'l'opeanJ.., ll, vQl'b~ de I)lem~ntp de Initolo{fi(J' bot,ll'Ilicil (Ile llllLtlll pildnrilot sa: re, <-to 1l!",IQlofJl.fL,~l'fI11:I,d'U ). d,· ellem,e,nt.u lle 'In!,1'orogie zool,o,giaa, de orell.int (la.tini 1jl tr,~d!t'JI l!J,}((llflJ'.(Jpute, 1)1'~rr'l'(jpiC8 ?-1lI mi1ologhl earp''-. de miloJogiia. t1tQrll'l., de '1n_d~lQ!!~" Bt'rihn~;l"l' ,,~ t1I()r:Jtl~r, de 1t~ilowgii1 numJiwt, a.plil.oT',

(}slrOlWlllloT 1/. Jflsulelor. -

Frio tnkns~~ren l:Iii1<11o~ei t'omJ1no=d9(1~ bt lllitlrllogin daeo-ro-mana- 5_ eon1.illl1fl1tl proeesul de Jr' tru.ei!.1'JI'lU'lo' 1\ Pl' 'I:IntlJcIOJ' llllil'i·· i;'i. a. ac.~hHlilqr mitologic.e ill spir-i ] llfici i'ntt!7" gloL~le ~i ill ·rUte.

Af1Upm m.itologici llui;:ubtone 11'1 prr)\"tnr.:i!~ j):.c!ia an a i WlL din pUB pl'incillilll Iii H'Ihl!li n. s )\Ilnr.'t a ce ~ e s-a nnrnif illii!T{Jr,,'atio 7'01I1{.I1,<J,. care 'R redns ]a. uniV:l til'll ch]1' milsuJ'tl lnHi(lo-irll(·(Jlll~(jtl." irnagolollic;i, eut-

'(.W'ali'! I!i vn.lO!':ieit, 0 bum'l Jlllrte dim mHo'lo'l"hli Iinw. '

i'n opern lui trab n ~I! I'ciRtcnzA !ll(!)l.pr 1:111 ,~IQ::: .'I.>:7.~..,.·'.ll'eenr(l il ploillU l'olDll>l'Ilii {'Ii> Dens Dneiae, peutru a-I inclnrlo in mitlli(J!ria t~eofiaia1.(t II prol){Jl<liei~~" l..e,,""ll tura p eare .!\Jlton DlHnit]'iu 0 fa,,!'. 1lJ.1'!"ldnd p nrmel lui Nico1J!lc Ueqsll;silll)u, inrre Zenl Oltcici li-i ;lp.;J!\livl!1 lui Jill \';\ Fill, III Cerullti23• poato (j tot n~i ,t],' bWl' nMibuiu\ \ii Inr ZaILuo:d);. mai degrab! dedt Lui SaLllrll, Ufl,Ct"l ne gintlim ,cit Za!mQ,lJ.1I Ilo [0 t illtii more POIlIll, apoi 0111 tli~,ild.zcd ~i !l}J(li Om pr(.icr.lfll til ellr CUJ :r.Clt al "liIill.t10!;liJtlr. Zalma}lis (:,,1(' ;161[1;'1 iurntlficaL '·11 un On. b:1tl"incapr'~~'lId?i. j.;I\,ria. omen.il-il. Provincla 1 a ·ill I' ... tt' diVlJllW[.;1 ~i PUt· onlricahi, lin f·J d T,el1"tt Mn,ter Itl'io Dea lJaei.l\, nUlginea. miliC':1 L Zt1'J i 1 OCifl ('oj!C Ll'llll!,.jllll~o1izlltu Illlli apoJ in rnitologla rorn:1nil prin naoMa,

1n 1ll'ivints unor animale lOttmliclII ale il cilor Ilupii, Ilrl,:iiJ oerbii .. llierpii) ramnuii nu 8t1 !I\'Uirl'ezcrvc, pentru ell. 'Ii el pr()rl'~au [jcd~oal;'i 'ujlllJ'sti~ij, l\l'('(lin~1l ~i rrll.l1iFi mitlee,

1mlJ1irl~lri?1l tin'ilor <lin flP-:l Dnllllrii illn.illtc un 'l. porni in lupttt. a ajnns pilla ill 0; olul nl XX-I&; uu prreooNI t;':rapl'lIlir de m liciru't rnagict1 in nnumit bo1ili:OJ,

Prin Inr nrl :diul mit 10/;(i i romano-due ,Ei 11t, Itl rlolll/Uinta.

sncee rorllor representarea ctlLtural1t fI, rlhTinulni iroP:ll'&t Tl'aiall, lntr-o rllHologi P('~'Il{)Dalll-, care s-a tr~\U~mh> 1:1'3 ll~Uf.'1lJ'flta prill p>iloofolC!lolUl dnee-remun ia 1'0 I1I!l,Lli ,

In ontextul noli 1l1itologii rcmanc-daoe ttl.hai indll"l"i ,~i Im~ii)wuia: ~"i.1t}l.doII!iUfi de ]J • t..,x.itotiul I, Iel POll ie II; 'jl ~iJ01.", 'i (,'lmpt!llU'elor~ in care au cOll¥ie\lJi ~'Iii eli! Iilinii, In c:'! (1 J CT<t' lrl'& lor ~i <I> hint ,Ilmdulur men, .Acea, t, miLo1ogi mixheleul ~:~ avea ilt."oot'C! omol(l;r,ge I'll mitol gia. datlQ.-.l'omlliWi.. IHI "lib tmt CIlInU.u dae ~i gtmct;nl"3. lUito.:,."ImeLid"L cOl11unjl. greeo-romliLlJi, Cultu I ~(I:lI'('luj ('lUG 11 minn la geti ~j JlI·oe .... ~li I [1 ~ ~()1A1·i1~1I'e a tlh'iniili tillar ]\\ gf!ol i luce]) !i.li. )l':U,l'tUldi\ in !oruw IfloI:l'IJr ~ i in 0 ·tilMlll 1100- tice EiI$J;rill. Tomi~, .aJlat!s, Dion~'1iD].lOlIh, ,ilub(!lw:ile t'1lIL\1hli 000· ~ .. tic au }Xi I !'UIl,' in irnb lii!t.iN'L Hlitologiel mixllcl l1ic.i, in n'III" zenLIil't ,antI' p Inm'fe. in InuL' .j dt olar ~j j'l!ia.r p m 1If'1(' hi' I!Z, Bu 'ut' ""fitr~ c Ol'llpii r1 .'<imb",hd $Olf1' 1'" 111Il1J Me ilMril'1Lr, IJupa \lil'lsul, a' 'If'monroe en 1'1,J(lla 8!t!lm~ si'nr lIo mru'lul'ir 1\ ouluru:;irii iotTe l'el~ Oo.lIa f'lrm ut l' (lei g 1;[1', autohton, ~i (,.,.l grI'C!!3(", hetemeten .. Prln lht4nu'Ml.lJl' Ilionoo.e 110 ~Ul!tl1j .imbol. gn!(!.ii fnc ul' prhn 111l:!'I dl;' I'L'Clm1l~[.ol'e::ji Ill'e,;uir-C i"l tnuli., tlilor pOpllm\,ii1or local!' ill <>pl'tii 1m, 'o-gciice, rm 1l:"1I'" <nan t j, inler. ill I!lI. ,gI't:<Cllst'i\ un Limbaj 'mu1m to! ." iotl"lilinft pui Ii Ill' l£'f!litw.l, ill euuvierurr~ ul~nr p ':1 ,ela~i t: :l'lL l~ill.l limp ( " ,J, l' '110m 'Du1l1oot ' fi a"ezat III prima. J milt-at a .. ~ elulnl 01 V-l~ i.(,.l~, ·1Iil,

" IDI,r-un ~Ludjll. CCllWac:rM _Clllml'ii,::eli a In lOP ra lui 0- idiu nm anal!:mt une]e I f:ragmentc d mitologie "rliea subllnlajo llll'legille din TOmiJ;7 cnre, e r\Cf~~ ~tit ~a, gDtii, lib~l'j dIll hintillr.!andiul npft1rlill.ind Tomi.s:ulu i" cit lilt 11, gl!tll clladini tomHtl.IiIl. eeasta. p ·ntm lap(ul cr in Iliteratw'a, lui de xil Ovidill lOSD rn.Leres.'tt d :'lmbientul mil;ie al getjJol', ceoo 11)6' ]1eZultA di-A lLlot.a.t;ille lni p,oetiee nn atlt din tendi.ntca. d,e m:it'iztwe, it din.

180

dO'l'inla. d VI d or].: ~a.rlJ. !1!.!lilGlrnl hfUi~.3li3. ~ cul~ g ~i]ol" n~ ~ici in geIl~l ~i a getiJol1 eUadini iI~ particui.a.r", '1'oLu"i TID II '''lijl!9?.i!. .mitizllleA, fOl'.eIol' natu.rii fizi('e;": m+\,iilu[ Bor~a" zanl P{)DI.o altllri!lo 'und 1strol, c~ _r:Iuvi1l.1,. raeru e I- ~:l>p,r{' hi 1'1), t()ln 1.1 lui, P ·['l;OIll.!lj[eie rnItioo me!l!l.g'lml 31 p!l.ell: Eumpol(1, Orteu • .Ii'all cte,llI.

1n all; -!rullin (' f rHm' la Flc(JII;iIt'~/),,'1 "i!IJtUn (UlUO £1~ Pon-hl" l?tl.wi1l f1~ti!l iii, Jlaf'liCJld(f~iI~tr1~. TId I'lIlfiliQg,,:ee am tu-een t in I' vi t;l. [lc lmgl~ rll\'wl~l~ihl gn.'CC'.i'tl 1]1'1.1 nC'l!.'!te elllili:;i "tliviniMt,Ue Ia'Mice [gelOOe] gl'rel~a.t ~I .~~ C" • t~ 111.:!IJ IlItefCJlo,ll1, divi.lliUitil 'uTlci I'nitologi:i jnv(ln. tate III con~lrJil(j IZ(lIAI'~~ til .. e~ FlOC, . e~t e,. olorui j~i.. vila jill clllill'1l1 plitnteo,ThU~UI genltl"al ~lJ't~ prtJ/trraJi, cat·e ctllil de ,obi ci rootl1ta.t,i dill zelii rtut.eJa:ri : In. Ri!ltl'i;Ji. jil llUatis _pollo ~'I Artemis. pc care ii ~hlttoreau

III 'l'barg'e1ioo,; JQ, T~mis, POSe.iil.OII 'U' eta dr,blI.tol'it.ia. BQ1'mIUliilt ei DiQlll' 0 Ia. Di:olily!ii 'eo D Gmcum fl a.'l'· ,r;~lmfH:f.lI<iJ';1" etnstea p el'Ot,z..~(1- 711ftl a. lonCiat-o : un ng; igstOI' miriti , lU1 llegU;st()T inili'li-,1.he(, un ~!l(;'e prot tOI"'" Tnldii\iiil miti e tile 'cllii,Uor (.1in'POll't se ret r~lII .IIi 1'u. uuele dimill.iM Ii b'ulW g:recUcllll!: (}lYK(J7I . zoul~s<'u'p~ m.Dtw! tte em pI te CaI'0 aYea. doui'i :lU~""Il~ in s~ohd .lIe.n., nnul la Tomil. Ili .aUu1.lu AFI:~hJ;lll; Pont~s! z u~ 'Ml\.1'11 :N ogre, IJI.$ol4t II e Tycb,/a (li'ortllDe.),. Zelra noreeulul $J, l),e1~IJ"'lIlm adml pe IDIiIl?'!! .. Cn. !Ii ceilal~i zoi 50i m-RriJol' :"'reo~ti, FontQs era iru.a.gimt eiili1ri~ld m~ deZJin 'an Utt tat/I" ,de mOTe, c1,ealrutprll "'filW'ill, ~ns:puDmte_ Mihai Emin s¢u j .Bt{g~(;i!l/TIea umli dae l;ii M(',III(lJ/o mol'': p.l'czinl;l teoflulhia tli,,.trB m:. greci. ,~i em u;lttoMOlli in ear int I"\~n zeii rn!bi1 in dJJ.p (to hll'I'lIporl' t!tllrQ1IiOJ'/e. 10..1' Io,ll arin 'adOV(!8-U11 rD J'QUlILUlcll Tlttlrlt' ,mirii, -rcMi dhrva tiC n din cultul mitrjn, nllut Po eidnn Ia Hi&tf'ia, ci'lvoia in 1lrima zi i se sal!.ri.I'iCl~~ tin ool, alb pe F,ol, iar 0. n€l1la. ;1 fll'lj·I"1: 1II'{fT'I~ in mare.

"Pt'n11l1 livlni~tile :-nee gi:E'('ii\fitl" ( ... ) slnt mouj;iollll.t : zeit'cilili" df." la j 'oJ1II1,llm~lJe, 1U'f.J ~'lTItio.ip(,'ltz!l. *i l'e<l11pli:'l ultlll Di !lCuriioJ": Marel-d ;:;(11 in nf I iO_I1 ru Dt'l'Zcl g un fel d Phlto t.J '; tI" Iern l trIU: zenl' ai' li111boiulll~ ~i nl mOl'lii. (::1. ?oPt, ]l~iliopomp, C~V(\](>llla 11':lU t' inti1n(>~to pel bLrlp ftlnl1MU'1l mal I..il'r.ii in 1I1.'el'llllo1ele pnntiee ~i a.poi iIi iroflugrfllliL

• r. Uht1orgllc"u,

. ' Lll, a('l'.~te V'·Ol.'t'll • de c.(lm]1~C"'lM'~ a. m~tl).!og,iei. da!l&-l'On1.uUH' !Ill c'OU-

11'1(111][ IDf·;t f1ou;'!!; element ! mlf.ologlile afr<Y.i.H!ltICI.l care 11.0 LlWllllat; Dacin l'OUl~l!Iii, uelilll'P.,"ro' . altl r laId ill prinm 1)11 te II. ap t.lli eapirol; Iii I'dspindi:rea p~inl1' urri~i lll"in pl'o})a"'a.mll1 de Ia om 11\ Q ,flo ('rclZtinismulu i [IrimitiY.

Im!!Clin L IhlP~ l)ftri'i.i;fJ"ea Daeill:i Ill' cii. tre 8.fimillli!;t:I"Il,tia ,:1 Il'giullineo !'Onl:'lTIIl!. deci ]ll> I'ib:~iL1l1 sllirolu1td a] rll-J.e1l, mit-ologia rl'lmnflo·fllU:i~ &-i..~ nm in!! r\e]ft sine Tn con~inuttll icll>ati'l7-t'e_]ll'C7.<-lltativ $i axiolo.gi il1:JI~ei 1I0i miiolo;:i.i. 17W aet>3l;tiL l'el3tl'ingcl'{' se llUZilltii ell 0 si'lIl 'd lIi lii1ili-CG roo,ita si fel.'jdta.a elehDai e] ar ,m,ito] au till i RCeC;l 3, U1 cilor, cu cea mai ~{){i5ticatii mitologf Ul'opcnna, a[;~ef1 n rom'anilOT, Dl'l!lljllt~ deobUgal,ii1t mitologic:-l' oficialr rl mt, daee-e manit l'ovin !iI'eplatla fOl/o dill lor ~lIitj.o tH!i:.llstral, iD~l ill nClt lon/Ie d4 cllpr-il/w:rtl iljl'1i-ti,i'i, ~i plnbtiel"L, mat precis. in neua il:nn!;{igu'l'I.u·emiticli, [)of,tln'll t!'~ni:'nm Wll'.lO-l'oml.lnH ftlc 1.:01']) omnn em flaw ]jbcri impotl'i'l1ll. migi'atJilru' tot lnni Il.pi1:~toore.

JlitQlogi(~ Tr>J'Il(l'llll-'daca a Ut:\bn~it mitologia. da~'1 M 8-U I'cflllria in depl'el>iunile intramontnn, i in mUTI(i 01ll}1:1 . i-l'lu i dll'lTuH' nltarele, impr.'i!,ltiati Qtiian~ii ~! su )stillliUl 08. - familia d z.eit1i1i local _

it-un. I in a. IilUt"At 1!IiJ11\ lA l'etl'ngel'tm f'ltlminiFtml,iei ~i aI'mal:ei. ('(11'1", I<tioean cu ltnl roticiiM ~i eel libel!' 111 rlivillit4tilror imperi.nJui. 11Ilnef resnrrile mitolQpei dace si-au l'ee~l]!l;Hn.t libertaten d,e. actlutll', j'n. ii LI1I1'-o £01'1111:1. l11!lnil:·, 1Il compozitfu e:l11'e.ia. ~-alJl WJ",rat !}i .f1tdiirj,,,t1ri rnitol(lgi,or, ronia~II', Pill' all

rin' (']]I('{lg 'in vista dacilor l'oms,ni7.ati, ACl'31';jl'i J' llil~le- i' mitil';"i IIIl . e

lllta dec'!' mit,o,logia. cllll:lrmmal.ll1, in car _ (7omilllflll(f (I, fowl I' tlllcd ,ti, 'eo> (1 !ONIltI 11 ,'o'iulmit Mit,o]ogi::l. ,lacCl-I'ol"lla.ru1 rt>~Utlli ill "IIio.rlle e:i es ,tiale nu um.i ,*1 intole:ranl.:t enm ern aCl'eI\ ,t'h.'l.cit, (.j lit m l..cnit 01 Iln~a (Ie RL J'n!ti~;. nu ll'uJ.i l'! (l.Oltlpoz.itli. ci unitar-ii. I nitaLea. ri' ii vinn tit" la fo:l'ltlllli.. mIL!!') uomun dacilol' ~i hL'tinilOl' eare C llltlI:J..CTlJ"OP(-'ru1. Dill." u:ni.latoo i:i mai vine I}i_ d, ]a apitr9l'ea. l'cstulull din IJlltdmoniul mltologic cemnn in (a~1L ftar/JaT1':cum-1Il1ui ~i a. e:.,,-plI.nshulii cre*nne (':tI.'ecomb-;:Ltel'" politie.i 1..]1u1 eu Rr!!'llme<n1e p,eremptorii 1a. 9(! nome !Ii ill ae 10 cODtili ill s(le.ia.l-ist'Q1'ice.

Zeul PcmlUl (dllW' .. ), T.",y,;" 1~..,1,,1 11 .., .....

"~cll,il"harta ilJt$Q.l'iaJ4 de La. mttalggilJ; romlli"llo-da.clt la. m~tolgl':i~ oQRCi()-l'Oma nit !K!l fealimt, rlooi in p o.rioo.d ~ de viviflCID'e !IJ daeilor I'Qroa.IliI- 2:«tl pl'in 31Plll'wl dncilOiJ: libel'i ,1 (lol'Ultitul,l.l, nnmaJ 0 I"MHI.!tht. 1111 PQi'I~ 3 eeen. ue a [pst wtQlogia. dacll. i.E1aiute ,de. c'Qcm"[rea. rmoRoll.

Jofitologia, daQQ-ltQlliJ1Jll'L in ia?XJ. ci fi;v'a.n&l>t~·L d (0 ('Ja.bonu,(l i1 l\V'l1t deci ile intimpicma.li usaltutilC"crelJbiuismullii primitiv, eare vcnea ell 0 alta jOT1milil Ii ~~IIMti ~i OUl t\Ue l'e$tU'S& soofule rue l}l'Opa.gnlldJe~, mn,t !iUh~0 ~i IiI1:ll:i ad.oova &'0 'timp.uJo.i: "da.c il1.al'Uh.d Q esee [11 e c7.arulu II ' •• Y', ,.,lDb~te po. aptoopelle tli:u eiJ. pc tine lIDluW' !rOO. rc::.tinilSlnut llrimitiv s-a. goofa,1; !le,~te cl'edillfo' r;.i tmd4ii .m:itice. !l00'1) .~iW!.l',lo-t'!ilmJ],lle, care nn eonrtra:l'enoou iu esenta 1i-i forUll'l> lor ['ituab1!: dootrinei cr('<,I~ne, ~a I'lC Iaee c;i. in acoost:l ftlwil'l fI, mi'tologieida.eQ-volllo,ne pllwm '>"orln dil 0 1i4~1(JT'}Jr(!I:(lI'i(} -c1!1'is!i.wa. c:hiar fL nnor SI'lp,ootc !Ii clem Will' file "j011i in Dacia, tmlIlilnliL

Prm,o:r ir.t'QIIl'cle naMti,ve :r!rleritOM'e la m'CijI&n.:isDll111ltimiH'Ir men,(;ioMm opru'l\ istOl'ici a lui Term lLiall. Din. aeeasta Teirull eli ill! 1$ :caiul :\,1 n~ICfi at e. 1I., in Ill!'! i (late pl'cwh]!Cill~ i·alr!~Ule (dlilUre care naele ina£c.esibile pelll"tt T!II!Mlui e3 QaUia, Bt'ita.nia.) ,,~i eele ale !mrma:lilot', dac.Har, gIUI:tHlIlil?l'. ooitil.cl', stApilt1e~te mlm~le lui .. hl'!,~to& .c:n'~ ~ v enit" "I. Q1:',gel1e 11'1, f;oool~ll !l,1 m-Lea o.le, !L1::, III 'C!o!J.18I1ian'~le.II:lI,I~lflrlna. rl'la,tr~rea: lUI 'Fertulliau rli:rrm;md cll "barllall"ll dool, &M'mn.tl ~I OOI~1 (, .• }, C(,I maa m.ul~iwCli U'll.U ,llinZ!t ,c,ltvint;u1 l)wlngll~liei (,' .1 ";tt .• til lffliirhl R"maniei ~neeplltude CtJ'c.;,;tinism\!lui pl'imitiv .s~[lt eo~~em.nat~ in llf)!ci:;.. PQnLicl\ ~(\ iJ!l()c,puLuJ I!€eoluhll al !V~lm e. n. 1m l!I'rmfLpr.igOOllei cre~t~lI~ d~'(}I<lu;):a~e de Dioolc1,il.n, sa J"eJ]liLfoca :martiJ'~ cte*lilli in sase ceh'Hii. ,(W in Da.ll:la. mllllta.na~i :rubmofltana. s-au descopefJ.t obioote de cult (j'ellti.n (gClltl.e paJcO!lXl'l).tiue 1a. PUI'OliS;sll J'il, l'otn;i~Tll!rda-; il1:OOl'ip~ia. ~i mOI1G!.'I'nllltt C'l"ClSti:nit In BJt1:l't.'lj.t'; o:pn!t>~ In, A:l'!ulnm; m.omLlfie:LlLe!t1IlCI'fl.re Ia. Nil[ll)lf:a, Ja. l'qmlu.m ('rtf',), ,Ol"1jt)1m8Itlllll ml!rooWi 'Ill llecGlul ill IV -lea 11\0 (IneG-rooUlruu ( • , " em de foo~nIiL popuuuii., propa,gn.t nil de IUL~i1Jlu"ri oilelall, et ( • " .) din 0111 in QUI, lwin eontact (jirect, eu P'gJlu.Ia~ia; cr('.l!-t-ini'l din ~htQ)iUjll (, , ,I. :Nil ~Yr<:l (I orga,njzare eele:zia~ticil gU]le1'io~"L ( •• ,.)., se l'edU!K'a. 111. illS1.~~Li·ffi clr:ment,c1ov de oa,dL ale noii C:[edjjJ:~e fit 1.'1. Fffictiea. shnplii Ii cllIlIiIlllli" in miJl.ccu.l utli}]'comu.llitJ1~i :mic!, probnbil. f511\ legi'l Lllr:'iI tntl'c ele ~i Il00Upu.(: vren nel amll11ltG jl!risdic~i,i biserie~~tL til J)ll.ei'~, ea IJ;eSte ;eotj CIe<;tinilllU1.11 s-a aicoill La d~.CO-I'(llIlIllli ll@ credill!~c rr:mi veeh], pl'ist:i'a,te, ma i. tl.C_[l3]"te":I.J.

h ;llloostli. lIitUl""io S-!l!U m.O:ll1,1inut ·iIlDa.r.I:l. dill llWuzita.. I7ccT.ii 111it&ll}!1ii Il,mdl;l.lW {t aILIJO-rol.IUr,I~irl}r, ci;edinw, da.tini ~i ·tmdi!t;H filtmte prln cODceptia m:i:tQlogi(',iL flo m'e~ilil:!iSm1l1ui pl'iml.tiv. :B.m.dul fWillrnr, Ilitilp:ii ~cri. (mai ti.l"loil! tmit~I.e.) an Ilillrmt (lUalele .~ti~il'.r;a.nle ale u'[e!linciOll'ilIor ;[Ie !lr1Ul')IU'llc 101: de bejll.tl.ill': cum sust;inea Nioolml Ig,[gno, ill pcr.io:lod.a. mib·ln~iei. popolU'olol'; eultul ilrlm,ic al l'itnriDor de iJl;lmorminta,l'e·i.Ill~inonH'e; poml.lmlc, floUul nib, sll.l'l~i1ot{lrilc l'OlnaniDate: Rosa.lille, FlomWlo, Lllp<nc· eaflilc etc. in Ilnm~i, meiDJtale ~o.l\G dupl!lo medelnl dae ae tmll!lfonmlllicmn inbi{j"J'id IdlliU1dlil Ijin IrmJuri (Je lJm.zi i llL'ei1.ril.eda.cil.or la. mu.ut;6 Is. dEl,to fu e dill an peutru "fllgaehme ~i pra$lluirea.s:lltrhJltori!or str1i;v,cehi lega.te_.~e ,cuUld SiJarefllT, f1Wrl',till.ut derlm i:n (lela dJul.ll'ffl.lt pL'ilejl,lli de eleva;tj'il ,S,tl"l'tll.aM1 dB lip l'dlgio!i. In fcnclil>Ul>m:u:l timpnl'ill" pesta &ee.'IosiJA mib)~BgiQ .(Itoeo·rQlllillll1, pM~jal <l.rcJ;;tinat<'L pun peool;co.. wera,tismn.l, tmn&cend:oY[]t& ~i PO(l.zia,eti.ci'1 (1,. e~ti"(iism;ultl.i biz.jI"ntio,

!ii. InfhtNlll) liJiznut!l!l,uli .. - Jm.porta..n.tiQ. I1iz!li:p;~uA.ui porl'l;tn difetell'(iiOf.M c~e~tmiRll!luJui ~iI'iteo.ll de a.puswn, in o:rl;od(ll'll Il<i ca.tolic, 11<1 !per/te-

t~rc~ itPlir~~"'~aWatif; "IWiclID'l;; a '1H'PlJlIII~1i rl)f1I(; I~ 1~1I !\l,O)HJ ill cl'id!i'lIIt,fi 'j!;oJ<i 'bizq.ll1.illal,ogij !'Oma.1!!.i de In.: Nic,.ohl,\ I01;@l, ~. I:Ii\nel'l~ItI,. 11. Clltlpinn, L Mm~J El~gen SI~l.lelIDll, ValeDtm .41. Gcorge.iL:lI, GIJ .. !Jl'Qut, Virgjl OAnd.oo, AI. DIlt.u, RilZ'V.:l<uTheofioresll·U ~i (~ltii, fm llirl .. 'll!l'l~nF· 101, mai elaborate sobl'9;por:L istorie-enU;uml.

p.I!!c\LD:f:]l t;f~ 'autr PrlICU!.:'l"'i'o;.Un. se..,1,,1 V •. So"! .. ~~1 - 1:11'1 •. ""pi!

I_, Uln:u,

Pt!IlIItI'11 sl'lldiul !ni:t<ologiei remane - 'm SUOO~();U'i) a rnilOlogiei dtworOIl1:\lla -, ne,Opl'IDl 1:liIai a.le.\! lao 'Iutimeic .Mzult.;:tJt.c· &1·]lImJo .... ice.cpigmi'ice

Ijl tle :l.1'1iL bil'.ant.illi1. efect1ilt~l;o l'eoont. '"

PJ"I"" I .. "~rnn'l ell ~IJIlbgl"rl de Im"~llic.

Dan GIl: Tcodor tI 'co m r'6yistti1 matcl'ia1ele urh<lologice eare p.ri .... ese iSimi.l- reln;tiilor i\utoliton.ilOJ' di.:n- fiorunL nm:m"irli de ;ros Oil BiMmtl.lP6'j iJlHllen{cilJ ch11izcn;(,iei bizantine in Ilvolufi.'t~i continl[[tJil eelei earpatn-dullal'cIIEI; I'Qlul pc Cl.1<1'C Bba.llvul. l-a. (lVU,t;. 'Ill preiigUI'311m tl'l"l.l(turiloU' OO'Na.n caqiO'teritat, vl'!lit.a. materia]1\. :;:i spiFit1l1l>U! .ooO'ruUl'.J.Scil.l in cvuJ modio. defi.ntti:V'Ilr~ fO'.l:U:ifi.riilimlJ.i:irowltll.6 ~j po;pornlui ro;ml1:n ill st,:rlins.it. ~ djreet4t l(lg\l.tUl'it CU (j'Xlste'lltoa Iru.peri!wui biz;;lolItin, a. culturii ~i oivilizu.1'iei lUli.

1n alle:l:,oll'!. IWl'.io:'td!i., IJ' t.qri'tQriw Eo~tei i1Jaciiromalic s-u dill! (I dubHi. ]lrl':ljlagnLtM m!i:;icnlli"'i.: UIl!} er~t;inu, insa. lledl,~flIDtil'\ ca M&I'Il, I$.i attn. eru.iHnCl 110 till :;I.pu.;cru:l. Ilulm ~pl'u<JoreD>ej"~tilli;;rl1ului ill (lQuiJ) ljJi~eriei (apll .. eHouit)!i r'.).&.i:ritM:nl\). :L lu.'1;,t Il'l'IlIll!Ull in pl'O~rIM &i IllfLuenta CN<:tm.t bj~llr1ea. l~lcltuairu'l.

• \'1" ~(I hH:(lI;;-~ l'Oll1til;l'il11 IIlL DLU! Oll. Tood!)l' ,'cierii{)aro iii. n"Lspiwl in-Ill Cl'(l~t;~nio;ll:mhll Ilmi ell SIl'~IU:t p(llll~l'll woolclc. V-Xl c. n, marcbmzit .. ll'I1spil,dil'OO, timpl1I'iO ~l in m'l-"lil. ~~ crOlltl.n.i.<ill'llllul L:ri1.:lI1ltill, Laitill 0:.1 m'tlldo!ll' """,

ill 1101'dlll I mnllt:ii de Ju~, 1f!l'Pflriull,oj_~iHl!lllj C;U!! 1'1\\ 1~(II,lf!lli(;, 1'l11C'1'I in l_)llriOMh dlntre seeotete V-XC e.n, 0' iI~Llstillllt;1 !Lcbivit:1oo ill accst diolmm.in ( ... ) prin misiono.ri u',ulSfrugi sau pl'izonie:ri, f" noii ooligii ~i apo! :~ (J(jH~(JritliJ.l·i·i ,-ji" JOI'I'l~ M;alllilll'l"~~, '[win ·1.i:m.1JiL, litQ'lm.tmii, arte" ll~~fli7.:u·o: &o~bt,Et. jIH'i(li(}ili Il'()ln~no-bizalltijn(l in >lee, V -XI~, II. ,~I gre!;o,i;i:.wtllU· U!ill .~(!:.'. XI - X"-lIl:l).

inr.l'J)imt Itin secelul at V[[·Ic,,\. sab w'flucntl.' Illlitmii ;;1 !lIV m",a,\ie,j bi .... antlne, ('xeL'dti~tc toItBt:~u1'1 ~\,! cdL~talizead, pu.-mlci ell .. tructura J:oUglB.i '(:ra~Hw~ *i f! miff/lagi,. Iwt .. ~/;III'i., (.l:\rl: reduplir~ '!lIiIC1"Oifi tlal'lHoll!cmll pe :p1301'1 ]1I(1)U [a.l'.

P:1.mfin~ill[J lI.Iu!le l"0blttii.ri ;';lc studilllui lul Dun Gh, T'eodol', Rom« 1~U!ltl.tf1 IUll"jralo,·dllllti,rCMll !ll~ Bi~ii/ll'.~tl inve(icrtnl'r I)' -X t'I.I' .. , 11\ ca,r~ ne·:Jim r·ofOi'II, pntem SUIII il~e c:"~ tn Sh'llct"'lU'Il. III I'rmJple.r1l,prQ!Jl<i111f! Ii' tr'l1- seri! tk 1" 1,1 it,)hl[j.i!l; Ihll'rH'Olmll!(i 1(1, ?T,i/'QtQ!!i(/: rlluoii lia, in eule dou:J. ,,'a,I',i:J.n~e: ale ei, ill ,'rlria/fill llli(olI"JJ}i(;'IT }1()lwl"ani Qal~a.f!CiI *i ill "I,!f'!(ItlJiI -m itr,jtll1iflla I)I'('~UYIU; 11(J}I '!lara, nu ])oai.e H tltlldiillt.iL ~i pt: dep'lin inl~!·ea~f~ !1ecit ill iltrill.'>tt ei dil"ecl1i. to;rJ.tul'U eu Clxi"tcUtt;l Impe.riul.ui biz:Jl-II.ttn, 1\ cult urii ~i ('jdliz:~l:lei lui.

:In O!l>Z;\ acm;hw co:nsi.dm'a~ii putem vorbi iLMPl'e 0 7nito1Q!lio (Jl'r,li.di. 'l"ll"Il!/!'IUi. (:'Ia.boml"illt~ in dOcua, forme, nua earoe llCflaclill. (J,I1(l.,tini.smlll :primitj-,v ~i I:i:H"e continua. in ~J).iritlll)litac.ea l'lj~m\1lli Vina. in pcrio:ula. 'CIlHtru.llI.pamllr~" 4i WWl care rtlUeC'l'rL d()O'mllli/!~ (:re,~li~la orlod'UiiJ.

Noi nil VOIll PI'~iJt)l;I]}~ ill c.ele ee I1rmea.z!l. IIU!111n.i de nerelc II:!:Pl.lCOO -.:r.1(l pa m.I(}Ji"1I]'uiui iDt~'{l llIil-ologi(lo ilaeo-fOll'Utnil i:o t:rn.l1sri!!:'.m~rCl'~ i l'Vm.:1- lll!fli!!cfi. ~i rdictelB (ltIllJb'Tn'riol,' *i 1'~l11il1is(l@IlW](l foiuhuioo ij.i de a.rt~l populmii. ale mitolotO,ai fll'I!-'itiu(l IH"lunHhf6. Nu v(lml!lo.~lija. nilii 11111)11] jnelw;';il"mL ill Initolag-iil. ure~tiIlii, ·ortoiloj,:ft ca,1'C' Ii Iweltm~ din milolo::tt;~ dr:!.eO··I'nUlil.nit ~j dm n.crma cro~tilul pl'imi.tiVl\ ll(!,~lc ellllIlcnto :Iuitic!.' In:~i '!.'celli, l'l;l I':ll,ro ie-a tmlousfi),t'u-mt (cum IU' n mll1tll1 lloru-re1ui, Cll1~nl 'Te,l'rei lIEtI,tcl', l'nIta] WHIt' arbori &::I.erl, al unoI' aillll1!11eSfllel'Q1 1'1;". I.

0, ~blleeir mliaU('IIII); 'lJt"r,!1 II FII'I de Iii I~if'lrotl~\I. - P:rin~t1i eItitele IltmL'Ife llin Daeia lIDma.r:ut tl'clJiuic sit He I.l:umtil)n.a.t !j.t eel l'llln\'n.t in 'Piu·te illl ''rI,l7.l'I.lll'ul i11l Ill. Pieb'OOSjl, nUlU~t OIO,lHt ctt- pl4ii (l~ 1~~I'. dcnulLniro !>Qmnifi~ I~~! i";i IIlcnt itii.ti!. (lc AIIl~. Odohcscu, ()1\1'e ami:I1J;c.'1te. de lO!,roIl.:dol(llni~iclli1ltle OI~I~tl'l ('Il llllli de' n,ur ro[ori1<XlHl' L.<t. oite"a.lo~ul',i('ollsaom,te din :RomliIl elin•

""Z:I Ul'll I II ... Li'II l~ielrOilAA ill, fo~t {lc.wopel'~t in 183,1 de doi ,~1teni ~ri piro,i. Sli inl.'{' i u II 0 .• ('0 in. .~l.fi,tI11Ili ~1 ~'i fie dGp'Ozi!\I t la lI[u1.(,u] ·lll' It\ Sf. SO'\fa, a, trc;r'u l IIrill!l'-o Sl.'!j,o 11l.l U n'm~lId, Dc.~opc:I'iroo. III i 11' !ltlw-itfit intel'Clul deose-bit (II III i Alexllndrlll. Odobese\!; cactI) :\ fJ(clI& C(!l"Ce~i.1"i Ill. PicWOllllllo IJIlllh11 fI' Obl:iJ"It' 111\ tf! /illpHn~eIlNtrC 1\SIIIJr:t 101:11111 i '(lxe:\vari:i ~i:l ,cOJ!,tliti:ijQqirlHtuh:ri lui mtll1l'tttC. 'o:rcel;il,trile dechwtc de Ame:,;, Odoh~~u ii con~(!mnnl;e de lllCI1ltea 1'ezall1'ul (11} It.! ,P'ilJtroa.sa. sIut e~'Pt:lse ill editi."1a l[.;\ a. lucr;ll'ii, pliblicll,M, .in. 1016, i:qgrljil;.:,l" em i'lltrodtlM~'C. c:omNlm!r:ii. f;ii

l'I{):tedcMiro!:(l~~ab~,~ lji studii arluml~ogillo de Ra:dn Uorhoio;;;i (;11. Dj;reonu .. ('j.iU'erMtluc innctll:lIi.t~tQ. mQ[l'ilm,euU!!io, nlol'logr!lfie. ;;ublinjilltt ctmi!J'ibut,ill> ilXtlepti;olliillt n lui Alex. Odob(l;'«m !!i dcsaope.l·irile arbNllo:,!ice I'm"\IQlIIioo.

iutre !,imp ift Inmin.'\, u ltirnitor (l<3t'(lC!ti'ITi. ,

bu:a !ilt b comuulesrea- del;p'rc!lc-i!'uplTilr~Ij_:ll(rtn In, P!lTi~ ill! 181)5;.~\10.", Odoln;,,'I(.m ,~i·n. p:rOpll!l tTei IlIbiceti\'e de im'e5"ti~l'(l a lCl.'1iit:lYllUlLi:: 1) sr~ stttbill!li\."I"'1 popOI"ld !;>.i p(>J"s.pn.')jt!i ~lmi&. j-:JI HpRl't;i:lmt,. ilX'ull}i cpooa. I·ind:,l fQ$t foltmill t;.i imlJrej-ur:.'ri1e in rru!'!! a fOllt i~l'opat; 2) prD'veuil:mta, pleselcr, unde AU fl)!;t faiJ,'icale ~i stitul lllr : ~i 3)lll'>.t'fn!l{ia ]J i.e;;(olol' tC7.a1l~ rulu i, Rl'l.lIptU1SUrilc III :l.e!!:;!G ~~nb'ebil1"i ~!! euaosc tlJI'.I 'l'le pllblil::lte iiI) Alc:x, Otlo1J(!li{:1J ~i r1m C~l'(,fle;l'l'ilc ulw.riOltl'e !lSllp,'1l ilt<{'.~j II ill, E- 1m il'mllr {Jl'f'llltmic; ~j ftllumc goLie, care I), test n,l('l"illl it djll 2:;1 it(' piC!le uCl;copa,-ite. din crn'c IH1U phmlut 1.0. pimc, lluJ'lllloi de am', filihriciltr ill Bt,i'I~!l';ifll"t-istfQe Ilifctit.~_ Apru'ten,ei'*'" lu i a L:r:ibu.itA- j:1o! ilor !I-ill· dovcd il In::li tll'ziu n 11 vi;:l. ~.QI-iei!," TeZnnl'lll It.D!'IrUille:l unui pl'int. "Hannric" ~liiJ]ln IJc.~te aueal:m<l.11 - 0 C'llel.:n'll, vi)lij!oti(.';l\. in ]Jncin. ·ro.r.lllU!11;. l'iU'~ nCilJ,erellO i)nrui parte din [l('walul jllllci(BIIZ]'U. I!osL"lll U('1l-1j11Iil,P.';'.i1'IU' p'rimtltll' 81t1l ~l'etem-pin Yi.1.igot ('1':\. de a ri nn iDStl1;l:I:llCl't - magir;()-<lTIh,IlI'v;:::ir, (](> ,q~ll'al'e" de CODsaerare ~i d B rcspoet saerosanet penlJ'u ('!rca iil(·.jll~i .• Era rolosit de prillcipe sau de mareln .,:\c,Il,nlot, In l"iS';e]?ttl ~~u 111 :letel!!' ;I~ (\tll~ cE.iru.'l,t(l RD. t('mpluJ prillCfal'. TeZllIU1JJ rClll'('Q.el1f.a, proba.bil. (j !~RI'te mIl pwntJ!o.M~l 11iwi!l,ot i[l \'i):!;oa.re tn !,:(!(loltthil ru~l~ £1.1 G..D. AI('xnndul 0<10I:H~$Cll. d('~ie a;na)_~t:lc cello 12 p,i!l!i(l riirnlll!e din te~am:. Muiod mel'PIII. eOm]Hl.l:uti;1i ell :lite pi Mil dmilru.:,e, conioo~ionate in ,,!>t.iJ bM'iJal'''. HeIKIJ'I"J' (1(> nol de ..... Ill'lnii:r:i fieeUl'1} piC'Ml in parle. !SC illteTC'~w~ numni a.cdc P,£f!:1~ ,(1111'6 1!411'l'ihm'i W! l).ollli'IL'Ut dllli' 1/mgicIJ-'?1IUnlo,yir: vj'zt.gnti{J in t,:;.ilcaJa.l1.Ua ~i care ar (I pu tu 'Ii lam urme-san iJillur:ula p,c,auklhtonii f;iU~' IjIU eonrie~uit eu vizigQ1-ii ill pl"opEia.11Qf larn ~i, pea te, S]!lwe:m poot.~, iuflucnt;p,. supra, llnQf flh~mOO:l1e lIe cult :miti·o. ule ani;oh tonjl(lr. Sp!:!nern :I(lCIIl!la pentl"U !.;it in Dacia, in&eritgriu.l dooU-mjt G!1t!(!aL'jlJ!itla, c'I"'izigof;ii uu S-9u8!i-Il7.at lot-r-lIT! S]:I.'lf;iU! viti, ci und0e"istll11 M~tifi~i}i po care j." 1.1 a.~m·it !j;i, In. novoie, pe caJ"e i'1llu iliat In lupta, impoLl·n1alll:l'flilo:r j'llre ]r~:lll d:i.n~ro nl~it. In e;~\ll luptei Viwigo'tiiar impotrivu. hu nil!!1 s,i l'ctragor.ii lor fori a.te,el ~klU ingroJ)'<1,t ill, Dacin. IIlfi,i mtdte tcz:t111"1" Il!l zona, p~J:imopt<'um a B1l7A\uiui "",

Alex, Odobescu intlx'mf>liIC penl1"ll ficca;'re piooii&liIl tezaLU' 0 mol!.Ograf:h~ tcm_n tic.'l a]'lu-t.e,Clkr(' al~tiJi~te 0 pal·tc dbl Intreaga mOllogra;fie. Inool1(){mJlt CJ.<;'{;c eapitollllll·on!'aera.t coloJlIuhli cu in$tl'iptic~ glliJo,!li. .lIailo!], MX6 a f'Qst intm]l!'('lat cilld C!l; "obioot mcnl ,g_OtiCl", (}illd Crt ,.,fitib;ult C1Onsacrat gotiLor", ('iflllc!\' "propl'icta:m llill Od~l" ete, .dfloi. illW!'Clmntc}dn~ vasele {l~ ,aur pl'JIUU a.pil (leo bliut;, care pe mHl(!1' Jlo~cdfi cal-f(eGIl pa;'Jan cil Iliac (.'UrouJ, prnlJo.,/Ji,t 1I,lltI~m'. Pai-tl"Cl! inrcliaJ clw' (\()lll:ititnil'o insii o~ioo~lJ.l pr.inell';li:-Oll b I'l'IllQfLli Ifigurn t tel ~c:rIHlf' 01: ont,ine : 0 stR~lH}bj. :fernilllld zoom JDrflli (ON/UK!!, PiE:ln~ntvll), 'I:mp(D{lobW't eu ~notivu] ,-ltei do vie C'lJ strn.!.:!11 ri, 1 inlnd la pi~pl, lIlam'bClle rnUni, 0 L'l1~r~ ~'olli(':l, liD ctlhl:th:lls. La. pi~iI':areJe smtu(!tcI, f,ntre cercul COll1irru ~i ~!I'(t11 sill~ iI.i}C1.lItl" I) "e)-ie de ·Fii.!l.JI.fi : un l!ioDlil.tI. utdent, la 11ieiOOl'c cu. un (-jill!:, U11 i:m1pr gh~muitl 1il,l1 leUl 'it. :mcrs, doj m;iga:ri. 1l.f1'(iDtll'(;j ~i Ull leopard in mel'l', 111 c01"cul 1'J<1:eriQI', Hi per~on!lje, Imtll,te in "til grecO-l"oman ~i !'IllUme: zl!uiApgir (NE'p~). 11 n copU ClI1.Ul eo~ PI'! C!}P, zen1 1?" .. fit,·, z~1!Il j'1l7 l:Mru'l,c),. zc¥lu Uri1(r, PI'lllla. 1If11'1I," ga.tica I z.toJtllt T' erdatlf1ti,n do~ra. norM, 1'l~1\9 Al.>!ltdi'(l, n. Ilro:>l:\ 1Iorn1l., ztml Some:r (SIHtu'nJ, l/;Ilitn. Ji'f('l/G (Vcn1il~I. ~1l1lJ. (Jili,! (Alcnmri, .:i,elll Thor (V'-ulcan), zei:l'fl> lfl!14 (zcl\1l. llulrHDj .zeul .... tki, primu1 diG."iCU1' (Castor),

;'>;PIlI wi, fl.1 Iloilc:!. dleseur (pGlux)1 zew lfruJjr (at P(\l;l'i'l ~i AbllD.dontoi), zeiFn 081.(O'/J ta l)l"imllvCi'ii}" ZIlW. BI,Ul!:r t pollo) r;.i OoriJII1 :pr(1fetic !J.{ rev('J'at I' mu'c in.~O~~Le Lt"ci divinikt~i dill cell'! do pe patcni: : ,coruullitind pe u!Wi,'ttJ dropt ill zenlu] Tyr, pe UJuill'u! dr:p 31 lIeit<ci Vl!f!dnlldi'i *1 pe bieital diLll mina, dreapta celui do;..al uoilea Alle'i [Pelnx) .0,

til ,(' m=i~1tm1 eorbul saeru gQtje &9 a>lleatru'i!.l~ in. [n_n('(.lunea lui IlUlgi<'o-mi ielft. ou OI'bnl !lanl(" trebll ie ape1a.t 11:\ fondu! eomun lndo-europeau fi1 eel r <loW! popoarc eo an ('ollvietuit, in ondltille 11IlGnt;ioootc, ill 7.011 Jll'lz.'tn, eell e domin,l in. .. uita. 1 coseor {lersolllllje sin I !ru,llzelo d tJl~ii de IIi ,i ,"J'llfll~rii a.til'nn.ti fa. ltjvcll1ll1ll1eri!lor :,5 f:l'I1nZiil d.e vie, D strugur], ,'i Irunze Iledl!fhlite, 0 planlJ!\. i.n{'~r.rL ru 4 f:II'Ucte, Divini lL~Ue figurale asbr, l, aicittul(ltl panteonul ~otie CW!lnlllllfL~ tn aecolul ~l ill-1M, 1'lUlt~OIlIlI lliitjc .!!oti{' (til' tip ,. iz.igot) est,e rel.iat rI upi'r. gu. ttl 'l'!'OO, i'.oc!i ,tJestul dll al)1' i'C iil tin cop w.! ,

In ol'r11I1OO iJ.uport.-!1'l,t,ci mugic.O-lllito10"iec litebl~i(! &'1. menfiouam UU!<I:e!llEihl111i. bOlnh~t:' pha1erne l'oot.oraJcsl carCl repr,ozillta ~l'/l. filf..!IlIC1' regclA "0 :l.l'illilc lipitc d(' 'Oi'll, Una din Iibulale mici e pr&v;tz.~1t,j:1. eu lUI ell.:p ,de vultl+l'l,Le.~lIv. DOl1iluantharQIJ ('~U'l'~), unul QctogonaJ 1$1 al'cul d.odeca,ganal, p~eda miller Ie fln,Il('Me Ii tigl'i sau llaJlLeT iOinwollll for! L virile.

'OOJ't e mbUnia.;..:.1 Alex. 0 obeseu in Iuer l'illIt ~llIi. este filptul 01'00- t;ioImt do. altfel de Xell fon iu _4.'Ulba.,lB" ail. "9. el l>ompLuaJ'c" l'ytbo.nUl'iJe !)i eapele lIe metal pret,io 'PO CM'B Ie luer 11 rriwrieri i r1.aei nil Ml fost 0 mult mai prejo~ de cela ale vmjgQ~ilOl' C{l,r aplllThu la, ol'fevl'i-rjl str3ini, • ca,t..'l impr ie alltieipatl'i. de Alex, Odobeseu 1!i dat :.u::heruo ilor: l'omu.ni (iOIll\']~e:I'ea 01:1 mnl e 1J~?J11ll'& dlace descoperite in R-omlinia alclltuilt"C l'epH lIn t)l'rc\'l'ieoi Ilmgieo-m:iitologioo. autoltbmc fa~L de a cia de II). Pil'ltFon~, IUimin to,tm~i deseh is:'t ]lroblem.a. ill!hll').lI~'el(i1:r magico-mLtic:e reciprQCe,intl'!' IJru:ii din depre-sillllell- su'b ·9.l'paticlL iI. Bllzil,ului Iii vLzigofrii carl' .'<-.1,,\1 refllgiat]lo t1.ll"iI .. or iul dac cirea dOll' SII (i -d C a1l.i" pelltrll a. disp:1rea 'IHli defiDitiv.

f'alCi'\1C01lltlta \I~ l>rglat {Sur"4!)" dll,l?d M, l'""u ,I 0, 1l", .. lula.

138

1. iuJ]ue I!e ~j interferI'D!I',ll)ot'~zc di"l'r!ll'lIlO _~i ,eom:el'J)cllIl,e.-

,j,1lJO~CnI!l'A~ .l'lJli'Ilti.ll!i eo 1m ]11"OCes W.<iOhl11g It iO}'IIll'l;f(l lL pop Ol'l1lJllI rum.\Jil.

Ull prOCell complex tntc; li.ngvistic- ultural I}i mito~ogic, III etMge'IU!71i tate aspeetele ~l1l.nczice mentiD;mate ~r iJlg{\mi1tlOO7~t -lji pel'f'ol'meazil in a nsamblul lor I cu lIfl,ele mid decru.ajQ {'olin de eonditIDe ~i cauzele inte,rllP si exteruenle l1re.:woWiI:i:llol', El,n(Jgl!nl1~ l;Il.1 sepoate,col'i!!lia6l'nre.lllt[v ineheiati1. Q ,un.ti'!. u ~?l' -; itul &pru:en~ allill;,TQgQIlc:z~iJ CiIlHtlrOSi!1!0z,{li fji mtto,fenezo! I, tu I'e' hl.ate, riJl0!1f'lill::a ttl permamnl{j p nbu cll1Il eusamblul ~i CQTPlU etnie !Ii tletivitl~,il(l lui slut tn cOlltiuru1pcrf .tare etmotiJuicii, ('IL spitti, ~i lilllbl'li. f'lIltw'il. ,~i mitol,ogie,

u<wtcI:1II1 permanent al mitugene:ei TOllltltW DC facc:> ~1 Il'is.tm deschl e toa :por~iJe ohltiei mitolJogice in timpul$i ~atjul !"omim ~I!, ale f1lror db'. tii ~i . nsur] DIl lelltlkim iDtui ,decitpar iaJ. III suuliul ac.tmal de cercetare i!ltOl'i'li. a, mitologi~i roma,n8, et'3. C numlm in 111'CI'll'Dt stra:l'ld miwloqiei 'I'OIll(1Ii.e, u tr erea timplllui 'Il1I> cudea In vi.itor in ad.strR;tu1 mitologici rornane, l..\.stfcl stratnl in plilll'l desl'i1~urare SIi,I va prczeuGl. W, viitor ea (I nel)nlons.'1 em:0.!1B d~'tffiYA mal incet Iilltu mol l;a,pi,d de PTe-:.:entu7 {:(mllmm 1111,,-monJl~ii, 1l1!1Itru a-~i m~a ill lU'1tu1L rJh1l)lJIllI, jn ads.IlI'3.t.

In prOOf)Siltl Initol;llIDe.Mi ro,m;l,ne se illl un 001I,1J'ili1IJiile 'ijillll' M?IIjJtr UJeI~tl! mi:w!l(!# rico .e ill d substl'atul mitQ'lo~rei rom,tall' !ji ale \HIQ[ ~lemente 1Ili~iCI! ,~llpr(lptt$iJ 'tIUeri(}r, pro,'wte dill ~lIt <rfmmlc ~i WI/IN.e-lIte C'!l111lr"fl-l.e, mai mutt san .mai pu'~m pl'ooi.se !;ii d~ . lie, ate aJ6'ltuj,l1$O (ld~I"(lllll mitQZogi.1!i. 'rQ*Ih,,'e,

C'lnnponI?11!'ele ttuitogelHmeeluc pm'!..!'! int~aJllb1 din mitOlo- ia.romanit, au toate i el intri organic in stm tun. mit lOffiei l'omMle, so 'imbini !lIl«c elc in pro!par~ij die £e7iilibru 8tabll. Fii.ril: ecbil,ibr111 lor stabil nu se pot cone pO' MtI'QiltOl'lita"illa, !!I'1Mgel~ita'kfl 1lo-1111f1t (I, if I ,IIit{).(llft Iji PI1,Tticlllarit.(iJile mi ologiei romaDe, . ompQllentelo mi1..ogencR;ice nle-ltuill!$c deci ilcl1eletol il1ea;ti'Y~axjologic. al ori('.l'trei et.11olnilolotli:i,

Iar el"lIIuIl1-el~ 'I'IIUir;w p"'1IMnt~e din :1'~lterfl rUI/~ ~ in[lt( l11r crttlW,r~:I~ 'U!till'iuflirt, tle obioei tard i'Ve, s"lnt :ldaosll1'i ('arc de cole tufli mlut:e Qti Sil1Jlimtwa sat! C'S/o1111H'uZli 'tI'lI~tm.·i jj,i IlSpootc: sc{;1.I dare al IOIJ!ill1lh.l.i mi' ologttt ramall, Ele nu e,limini'i., ci redupJlicli., ~tnl'fl(J1'I'ltgil ~i t7wrgimuii,' '(U'C intQl'vin in. mDulutJa ~ :rani ales in ll'l'lfc!loti(lCl miffed.

In aoea 1:;.1 s.i'l;ml' i apart clcmelllcic mHite p'rovellite !lin i'll1erfenmte iii i?lJfillc111,fC IIllCidelltaie, im.pu~c de en 'Cl'i1.ol' san nd()pl:'li~ din inteTrull) de. grtl.P Sll.lll (·:\tegol1ie zODahl. l' dup,lkr~ :ll'pe(ltcle millOI'll file mito£ogi.'ef,; ele e tin de demollillogie, d t1Iitllri/c eroi-iJomilJc !ii, r!ll', de llnel& 86JDidiri:"il'ff~. i'lnpr~t!e.

139

itolll<;!m. rOluil'lll'i, se ililtemClio.?,;i po dOIJil COmpOUCllW mit;ogeneziee = e lItpa'trllt" rltJ.t!- (sau Iraco-m:rl',I·d.zul,fri'fuaii. numit;:l. ad "ElL olu]l.onellf.& (7M.'li) ~i "QmIJI?'II'lft'l 7'CilI'11'!I.'l. ""I f' ule ui"i:aL ~ ambele CQmpQl!lQ'utB mito~()n1.i I'e in I'imbd 101' sinl f:i(!N .... C in p~I'~e, "~,'t6CtJ mirC[Jffflc:riciJ ill alti)r cOlUl!Ii'lfumll' lUlil.crioarl'!; I i/o. 'ci ~inte7..1I. IU1C1i omponcnte pelq8-

Oii:~ (IL ill i u e lnl' peilllin!('lIi, !~ Il!IHvii I' Sl\U illdig,c,riilol' lwi!ttithril 0 COIn-,

POIIIlUta. i,l'lo mrf'lpl'(u/u (1\ val\ll'lIor de pDpula.t,ii ihdo-IIlUI'0IHll1e), r81'I!. 110

all-,Hulit iUlprcllnll 'U <ll1loll00l'lii N'iI{l[Jonf':m dlfWi, Iil_~' <I(1'III'PQlleifla rQIIllHla

(I ,;"01 74 m'll'le (·I)rnplr.:di;(1' o-);tl1nl ell n, popoarelol' !l[vctl! iIl~Lu;;e ill !it!' rerun Itnperfulnl .Il!ll!lU prilL ":!milaro bio1ogicii, culltul't\bi ~ mitelo"i~"

.'_.~, diseutat In'llt 11o'qll' p ndero« lji priari1«1 ii, ull.oi cOlnpoucnlre

fat.;\ dn erob.l1t,'i, ill i~l,ol'i:li. UJI'tt)!oe1~i l',oma.!lc. PO!t"b$zl'lIii uncia dID com'poncoLc mro'i, I il ~ll~l lal'!lli~1 m g.,;l~]. ~Pl'i,j~t)~ flit'~'Illtlte~te lin,..,lY'Vi~tice, eLnolo1l'!C . iuut!l'nIQ~IIHI "!,!I do tCJ]II~tiC1'l mrtlClt m (ihRCU~lil'e lor, mvodml dc, Haec laP prcz (Jill]; ~i a.b"enta unor tl"l :i.rui nnmitrul v~l~ca. l}i pO!ldOI'~3 lnr in Iii rucl~lm rnilologi i roman , 'OOPIII,cjt!i.tca, cle D,,tllmih\re ~i cil'(;U'l.a.t·ie a motivdol' m.iti(lQ P" t,eritotil.1l1 Dnrj.:!i,. in bn.lt.14 arguitlllBl.loolor de oorcn, umzeu, Ilrhhii ,l com'lmrMt ·-mt:()I'I{'c, l'urw-unii ficeiLrci compo-, nente mito·cnezic all. Ol:lllll\,al.. inl;ii leQni a1l~a!1(milJl'('t irc«lillic # irecoHr 1:i'i~IH~1I prfi1- f';1'l"hl,ili"ll'i .. mj.I.l,1 IQr,]1 I1lWu a njunge poi Is. ipo1etIJ ctJnlJerg nto., realilJl~ IIi l"rndl'ltlbik prln a.pO'rLul. lor rooilProo.

Li'i;;:'nn la (I [l< rt tcorlllo $.tit.a:;(oni 'to. care ill stadiu] ootoal al eereeUtriilol:' 111' mltclogic slnt dcpa~,il,e, Nc oprlm ~i insist-il.m M1iIpl'l\i i,potllZe1.o1" crn,~cerUjjll'/!' c:.t>fe 1'(>7.01 .... 11 obiooti\' <ji oereee lema'ica ~ :pl'oble:m~Jica ~bstr",,· tldm: mili>gt1nr,;;tf~ 1'0 rnarlit.,

tuLI'1! at' "l,~ tIoua Ipeteee ( fIlea ~i Ia.tina) a. exi.'t.a,L un fii.(l.]o" die) prinCipii, fJ rli!lput.l d~ lllotoil:lI d~ invC$ti~tie; denJ,cr&u:r'i iji eontl.'a,opiDIU, ().IIire in ('-"IJ. •• im'lri~o 101' nu an int~e1.i1.t doeit partial in vremea noaslrID,

entm ; pn i ea iz.'l. ~em Iur ile nnib'clot ipotez' rumIna mi.tologiei

It'oma,me ·iint:em ntw·I,i i ,il.. r.r.llil/ll Ill, itt Jinii nll\l'i, i:nW i1}ote;r.l~ latim.\~i. apoi .lpoOOza lir~tfl1i a miLoIGgiei't(Jm;\lIG, ueoal'ooC! i D. prilul\ ci fn~" de c.u.uutare ipotu.n h-a it Ml prel:illli~ t':'L i) l'~~io I,e.oreticit Ilwoorlologiclt (Ii ilu.strativ-rlocruno[lULd! fat-" dB p!l>l'ti2.'L1lO!. III Ij.i e....agv1il'iic ip,otez.ei latinelji tli"l lila i in .1\ doun 1a;;:1 Be iolii.t,i~ea?:ci. CI). 0 cxpliea~ie ijirsLemaLici'i, care 81'1 bal.e:u;;'t p0ltfgumCllw percmp'liOl'ii ee ul'mbesc adOVu.nll f}tiillt,ifie din.tF-nn \tug-hi Il v,edeI'c propriu. s..a.r ]Hltea spano 0.'1. protagolliiJtii ipot-czeli 1;1'000 au 111\'.1 I~t cum !III abOI'dt'u i tllrie pfoblem.a. Iii!} "'!Ill ricntll. mc't .1ologic.'i a. jp(J!I~7,[!i In.tinll ,i II. Pl'otn-gOruStilOl' aceate.ia.

~. IP'li(,7.:I lnlmii. - I[Pteza latina iI 'mitol()lliri r(l1ll4nc t.e I} moe-

(: inp IU,!icii a c'~nce'ptici b,t illiAlto It cultmi"ll rom:'i.nc- 1u T1 ne1e ,itin ,GJ]!1DIiu)·il .... ri I~ ro~t. 01111I11r~lI .. i\ de Dimltrie Cautemlr in ;;;WlIllil nl.::.-...--vm-lea, 'ub l"lilmrLul Cons" in(,l'lQl' ei, DiJ,nit.rie anliemir Till a trn~ conehlzii COJlS~V I'll I I ~i I!'. Hllm "om "IlINtnta in 'ale C(l Ilrmea" .. l Initol gill roruit,ru:'i" dllP:'i. DlmiLrie f'lllllt{'.m.ir, dC5i er11 i:nrJpregMtu i1e d.ivinit:r.ti gre<'o-ln\iine, ern "II!M~id&~t.;i rlaril'.1.i!'l ~tnl tu[',1I. ei gloltiill, IIlCOl.'l$cl!\'(!tllal;ooroiC:i. :l 111i III l1·tI·j~ .'lntowil' I'e eritoHG I:il :'ellez." ~i coutwU'l\ul miLolo"'iei romine nj> I'a' " ~"l !iU~1 im:ID cii ipOLeJ:3 laLm1. n ,mitologici I'om{tllc 1\ [o~t. "nun= ta.L-" in toa.t'-, plcrutailinM. ei Il;bili> mal tirzlll, de c!iTturn·rii trAn;O,ih'l"i.nelli, b 'l(,;li, imlM lor ideo1ogic:l'i. politlCt1. ~i cnltlU'aRt de ip luministl 1;). sfi.r~itlll cec lului ::1.1 .x.VTII-lm\ ~i ineeputul secolulu i 1:\.1 XIX~lea Mel} t:l

II ~.rt'AtiDtii" OOa.lU'del~nJ1. f}i a.poi cw'entullt~t~t, ll111m(1;e a.stf;a1 dUl)ji,

140

.ea:ra.e ml i)IlVi.lllltoului lot, til c,adrul H(lesior il.otivib'l.,~1 ~ompll!XIl au ])U!.I ,,,!iroblcma. mi el .. ~ i l'ODlil\ne.

A.ti& repl'czlilIltMlti:i ~Olli a.rae1!ell~ cit ~ cei &.i cl.lt0lJI,'lllu.i 1a.liiDiF,;J; :au Wlll~it, pa:r~l:rd en pr'obl0nJil, limbii IIi isl;orjei jpol,lolulu:i' l'omlial, ~i sill:l,diul originit!Ji. stru tlll'ti euUm:ii. 0. 1iLIilitii.~ii aees~i c:uUmrlla. toMct'!unttrile ~0'P ~~'~lll! ron~i..n, ?- co~ti.n.\\i~, ii ei i torie pel"!-6,este m.olellgm'i .!jl a. pcci- 1:icr(~'t'll Cl ellD,Cle ~l Da~lOntde, era'2bll'ea, tCllllliD!cll ~i f,n:llblCI'QJt'LicH ouJimii ,rom,l'i!,-ea,sm ~ b~zo, demo~Ia~'i, lat.in.iti!t"ii. l"o,!1la.n.ilor, PU&\ in &~niiba, l10 rn~ ii reveu.dicit 'n drop, Tll'liOl'OC1!l.le, poUtl e ,:\1 cultural. ale romll.nilor ,de snb regullllTi stli"line . i!l~upritoo,J.:e.

in. llpl'ijittul latinib~~li l'omilnUor,. a.liit ~artlll'a:rii tl'llllsil,'a.ne.nl ei'b ~i eei mold vam ~i rrnUl!;Gt\1i an iuvooni 1 pc ling:! {11''''ummte de ordin 1stJowi I I'ilol.o::i Il-i eL1l(ligmfi , ~i a.J:guJllente d ordiD. mi ologie: sistemuJ de anper s ti~ti !ii, 4lrl1d.in~c, ~iLilJ.' .de diy~t:lr'i, [orma!,: de cu]!;., ~nctru.M'cl9 ~(icgtora!, l'l'J.itcte ~Lllog;ra.fice ~t rel1ll~en.~e, ~oLc.lorl e care pcarpetuead 'l1O GO~tml~& P pOl'ahu rom. iii. mO!)tellu'M prl'ltuali latin;t.

ol'iici.i Sarno I lI.iol1-IDl!in, Gilenrghe ~wooi, Fetr.ll MaiOI' Ion ~tld~-Dolea'I"Lli ~i al~!i au :su~t~l1_t 110 lin.P~ plldt~t~ la il1!i. a. ctiU~i ~i,a. ~~u. roman~, !J:l p !~~Itat~a .latl1i': G. 11'11!o,l..oYl'et "F~1nihlll, lC,OOiIllI: fInelli, a snpcr~tl~ulor crecJ..in~eJol', datinilOl' !j.] tmdlf.ulol' latine, D~I rn. ... loriOO'tea idenor -e.n1J)l$>te tore-Eitoli' la mHiologia roml1ni'L dll or..i1li!ii ,~tiii;i ,ru:;delene all fost! jn!lic.ioose ~i. fecund~ llurelJe all if t exa.gel'£lte ::Ii inons inlA ste:tile.

Idoo.e ecoID ardeleo.e priv_illd .1l1.itole:gia rom>lnlt I\.U -fOOt preluata, in sooolru a.t XIX-lea.., de GrJre1ltli~ l.a:lwl"fi8t, !D. caw'1Jll ~ulesnuii mtr<mt de idei [pl!oocup».:rile de, mitolQgie i~i gt'tsese tot ma:i mult OOIl)U, 5e tradu emu.l.fi\ m:itologi greco-la.tiniL SlHu'mru',BSO Iii e iLescopM"ll'am'leli8-11I.e, ,n",ilil'uilifil iid.cn.tilil[,i- tot mai lz'hitoore., Pu:rtiLtotii d()l IIlvint a.i clll'ontn.lai la,tini ~d.opU\ f<llil. T.ozerve ipotezTh uIatinll;ta" a mito~oglci[,'olill&.n.e: Mon Pu.m:n.l'll (Leptur!lrilti r()m~IJdO, 6 vol. 1 621, :ugulit 1!reboJil.i11l TAl,urian 1}1 I. "",

l[asjm. (Diu#ommJ.lli7i"1bii 1"om.4ne 73), .tana i Y. ~ililtnSCll (.Poe- 8i(~ lDpora14 •. J1al~e tUt86 $ieorMIJ., 2' vol., 1 59 ~i 1 61 j POllia po-.,pUI'um. ~lJlill,(le,1 59; MlIridtfJ~operir;i, 1 1~; ,(:'UtMpdQi~ ,!!~ ,c;re,t.'ill, sa!l:) , Bl(ma N 1 u..Li &-. orOI'l,C.a (lJatlll'l-le '" ored.,n.Jel·e, poponilul r(fflla.-n, adwlJat-6 .. ~i (l1(mde 1:110 (mfi11(J mit'ologi-cii 3 vol. 903 . Siwlii f,,, jolklorJ' 1908, 1912 ~ 1913) 000. Atil.1lft 11.1 :r.,t rill!lll~u erede Ott ]!o~ia PO])QJalrn lJ.i l'J:I.!!>i n.l.e$ oCo1indeLc l'Ollu\nC! c.otl\fin ,.( , ,.J Il'IJ01I"irnl'~ mii..rqc ( . , ,) diD datin -Ie ~1ai1- bUnil,Of no '!!l'i., iDe.'1. (lin talia" iji iW. ace, tea sin!; cl'Lifi a. €I de nn)icmnlitate laLin:i1i a. PGJlQI'Ilhii ,care la-a. eroo,t, 1.:. tillulln) ci, ltm® Nie'!l1i~Yo- 1'01:lca, m"tllt.iotlea,~l (11l I Precu.vintal'ea," 1a ,t'IJ.dtif ';~~/olklor)' cU •• ( , , .J Ill(Ltel'ia1ul (mito!ogic) adun:at ( " .. ) mi-a !.lcocbi un. cimp la.t'g pllntlll t.tlLget«io u.Ilor para.Lele in.IJ.'o Cl'edin~(lle POPOl'alc hl. rom~llli ljiaLte POP'OU!l ale car~r .mi~l~gii Le-a-m stu d.La.t" , ace.ljtoalte. popoare slut cu prooil.dere: grecii Ili

!a:tlllll,

Mitologi: tii rolU,lui ill atlr~.i ill c:mroutl'll latitlJist lII;ll il.leerc t sf ~ll- 1:I1ine dill c,onOOl',.tlll Lioo:mtnrH popu.lare miti e ~i In spet~~ dIn I"cl al mitologiei populare rGIllMe.~ti CO~ CI! nu I'!.,'m, cOQSidnll.,t, In-Un ~i totooa.tA ~, deu')(lll trCZ(l cit, in cn.ta. el lI)ll.o'QOiq, r01llllnii. !.lolita (1 ilt/1mm!e, cru,ta,'l'Ili1i&i 8i dccalclm. miticl] 1If·Zal.me 1'~'m'jIll1IQtt{..1·~ emilUl!7MUllic Zati11ti in fondul ei mitop'cic., hI semI.lHic::l~ii1G ,e.i sim.l:ilJIic:e ~i tru,1lSllimboUctI !J,i iII conooxtu1 ei il1JisL"rt ... ti\'"-dOOll.llumtllr,

Ipoteza. lati:ml\ a. foloRit in I'lIUDWW'ile ei IlljtoiO~Q aQUa cn.tegorH .de 1l.T~ru.m.e.Llte.; 1 illel tca]1I) objectiVe, eonc.lude:lIte fl,i are prill fOl'jia de-

141

mon;sl'ret-il.'li IQr lOJl'i 'I;,l. !Ii il1ull~l.olUll!! IIe!\CQ)lerl'i fond1l.l1 mitopeic locnll ell! origli.J;re Jat.i:w1, I}i ill'tele idllfll~. ,;11 biecthre, neeeneludsntc Ifi Ilc ~l,lil,\!lllltilJl\lt. J,A'i"illii liJ1 0 parte rgmnefltliJ l<U~iQcbh·e. l1epll.lu;I)ibil P JpL'J.n mitelo .. ie. sGl'oate eODcbh'e cl!. ipOWM ]al.iDfL a mitol~i~i rom~ ne 3, t1~j,,~, ~cIef'tat 5i ,'alorifica diin fQonlut 1l1itopelc 1"omi~n ". dll,Lele cl mentele, ~p - -tele ~i cornpii-x; I~ miti '(' {ltl, Cl\enlii. IAt.inii "ar~ :)lc.lmie, . o parre imdiCWI:biu!' a. plltrimbJlliuLui mitglogi al popol"ulll1ll" mitD. A. AJ,'mbnu.:wll' adne nnele I.tmuril"i in n('(!as~l pl"iv[n\a (i.1l RfJllIlfJI' dlUl 1'(llI7finilllr, ] (112).

:1. Ipntezn trn ·;i. - IpolC'7.,\ tm(!u a fo~L ... rnlllllt;ll t::i Pf(I'f1JeJ u ipotezn.

IMina II ';lrtll.rlll"il Il!n ,,('Ie U'!'i t!ll'j l' m:"IIlC'';li ~i apui diu ltomallil'l" ill l)oooLul aB :sIX-IP!L f:i mai ales ln seeolul nl ~X-lro, III incl atltudine EaFl (le nnele exa;,:clotll'i mill' r;;co.Hi Hl'clelen~ ~i ,(lJe r-urenttrfu i In t.inilSt, jl.il:itil'_i~a,te' psioolQgit' ~i politle in perioiulfl de a.fi'l'TLUI]'{! a Jrt'ptl.ll'i!Ol' Ia uJdta,to, inde,. Tlmlilent!'i. lJ;i ,~uv(!ra:llimt(! m"iioI~~1n nle poporului ~'omt\ll, rupt ill ; ei pirl,i i

otodlltA a 11r1U;l.fit m'l. completczclnC'1I111'o1 t1!,\TenHc i'lsl;fcl inevitl1hilc ale ipote&ei !alill!', Nll alt"l'lltJa hal!cIL ei qJiteJ'I,l.tun"l ile"pl!I·i.\1Jilateti'flOQhQg'leu. (cmnl a.re Il.:.U:zil" 'are !!flti (,'I'eat I.l !j.("U{lLit tl':u:~ti1, !iii nic:i o In''alan~l de ollinih !i tinti1ic(' rnililante care W. £i gonel'f1t nn CI!1'f::lIllralri,,' in cultaff:l, romiuliL A I.'mana.t diu (lmokinl' uner rCNisl l' ,i 11 rC'urj Ule.l'aT" (',ll'(! uTmlreau numai 11\ modnl idool e~trapGlar sl ,'alol"ifi' t'N. 'Illlui d!l'i::llili to i mult rorua.nti decit, tiint;llic, p'fOmO"1lI1i 11 'et eUu-i p' ude tnOgl~ Ci ,e~ pseudofololor' e lIi P clI.uoartii"tic :popuhlr do 11' IIIR!!lIl san ill ertll. sOligi.nt~~, et milt mnl], . asemenl'a revi, t 1,11 ce,rcnl'i litlll'Ill'Q !;'l'3Yitau in jnrolllilll.ll1' por OllaHti'i.\li illl.erare marcallte ill aeeea vreme,

De~j DimilEl'ie antemlr a fo t un precursor al ~~olti ardlelene ~i pl'in a('.oos~~ al cu[,ooWlui laliuist, !$i a, ]plod.at pentru pnristnul IID1l>:ii ~i cn:.iginU peperulnt romlw, ~ub :NWOt'tllJ.l mitologlc e poate !;pllOe OR & 'fast: ff) u~ pJleclU'slI!'rr ~i gllll~Ol'i!!" al iplltru:e!t;r~ Oil ~ ID;it~l~i~i rQml},!lce. El a sus~m.u't ~t dl~l rnltolQgla J'omaM cOIl1imc muHe 'divl:llifiifj gJreco~J3~ tine e, in Clleni3) ei, docwd Iioi elL (lacism'ld £,Ii ,~t fle origiIlG l3CitilJ..~. ooi~;iii mcepi'll,d.SIl fi comidemr.i Iil~ llLllnci preeW"sorii, dacll. Dill gr:miti'i'i'U sla"l'ilO1'. Tcza. Mitismului mitologiei. rOltliDe Ii!'.'l,te I) eroat(\ Iloti.int.iliOO .. 1n ®111iif. roo. ei Doim.itrie Oa..nte.mir nu io103ellte l'gumen1tie OlliS dill fruc[ornl ro'il'1I'1:n, oi lru.mni ll>l'grunent& d ormn poli i ,dwar e In '00. vreme. prill ipde moldlovoon 'onta. pe ajutorol {;tI!rllllll Pctnl 1'(') r.~e pentru In!p' die cli:bem>re a. oLdoV'ci de 51l>b 611Zer(l.nita, e3 OOO.!l!l;lllit. AfirJllatiil lui eronalie" au fost iWirmate de c.er-cel3riJ! ulterioare de 'm.iJtolo<'ie ooitiei'l j po baM dooumentelol' istol'i'c~ arbeologie:G Ilngvislriec fl"i ctoofogiaEl,

Fu.nc1amenta.rea, trll.cisti a, mi o']ogiei rom,: ne pc plan lit(!'l'aT sa ~lator~te lui Gh. A.'~;ttehi, D, Bolintinmnu., Mihai Emille&!l1 ~:i a]ti:i i P'1l ]lIs».' . pal@Onto.l.ogie : 13, P. Ha.!;deu, Nicolao DcnSlllli(l;nlO, Val>ile Pi'l.rvl'lll, R!J,du Vulpe., 1. 10. Dr.\g31n; pc pllll.l!I. mitologic: 1uciu Bln,gtlrj Mireear Eliade ~i al~ij,

in eele M ll'TmMza. Ute ptopunem 8l In ('ii nt eta.]lcle principals d,il dezvolta'l'c ~tiiuti1tC3. ~i pel'Sollalitii~i1e t'ultul'Ule NU'e an illlbl'il1;i~at ~i prolD.ovat i]lotez t:rlloo. it mitologici t'oZ1lil:ne. 11l"ntru a, conchidc Il.suprao contr'ibll~ieil: Ie, obiectin ~i conolnden (;6 It· 'Il tlli ipotezc 1a 0 eu IllWJtere mai dleplin So mitologici l'om:\lIll.

PI'will ennn~ labo:rios al ipotezci Ijl."O a llIitologiei l'omlne Be datore I.e Lu.i :8. -Po Hasdeu . ..lce, a, in uDelr LuerilIi pislratei:m DlllDuseris (erun ax fi Zniwlo:1!l') ~i 1n tll.t lucrl!ri ~ll) ::ummm) cum

142

c:;)ll: ri 81'ti{J()le tle l'evi"LI't ( , ohll!lllla III i Tl"il,jl;tn f) Moll de ilictJOlIlnr (HilIYm"l(i:gielUtI Jl.taonmlll?lIlllfl.lj~lMl, 3 v OIl.; 1.S S -1,895). scoote in e'l"iuCII.:tA, ell lax ,II! lH'glilmente U UQQl'i LID ta.nt.e"~ilil, ~i 8nbliJ:iia,1J:."~ (lit 1ll"Omptlwdil!l9 cJ!cmen e !ii alIpC(lile mi jell ll.uti1htollG tlt::uw-ilil'iee'. !u su t;inel'ea i1lQt{lZ(li U"IlCC II. mitolo~ie.i ~OlTiA,~, B, P. JIasdQIl ro~ C!~l;c dOCUlID,Quto'convergento lingvl!;ic i ril"'c ~i etuo.!:,lJ'a.fic~,

Ai ~loile;\ iuYCSl;i!!tttor 11l domeniul Lrilcol niei 111li1;o1Qgi e l'omalle ~Ile Nic,oil1e DeID1Ul}i' nn, .Ace;;,ta, lutr-c luel~I'e l'lU1'.jvli (Dacia, 'PI' "lItf)rieu, 1913), lHil; de ilis(m,liM;:\ ill tibm'm.tIlm l'Omatl: de ~l!C{'ialtlai.e, Ill' IlWilduic.o;tc sfi "lemC))1stt'flIlB ~'i. I!litoLQ~ia p,eJa,;gi de til) uranic, confirmati!, deliU!1:3rt'll.nl, antici~ gr'0Co·l"omn,ulli; MtClln produs I'IUPlIotill. Duptl. {l:iniuJ, mi~ol,ogia p 'l:asgli. trnb(lt prin lnil;o1()gi3 trw!!. l1()l'd·tlUl!! realll·~ piru'l. In mil'ologia. =:9UClOesOUC fr.lmil.ni1. imuJac.r,e1q §l ilt('iut1ll11.l ~rre (LIe multor lli in.iiM~i. {Ira nicec. (! Ji~jjOi;('! !qJ b 1'ormr. d sthwi ant>ropDUlorfc *i. A,ocnri. (1 G ell]!; ill cal'·' IJ8..j.ii meril'iionali. l[cl'ill'llllll.i Nicola-a lJelilllll).ianUl COIl:::ti'i Oil ntit:in i3fori~it(ltea. mii(JlogLei :p~lf1;.1J!Je, pe ea.ro drep YQrbind ni,IlHlw nu 0 . Ulloa~te precis, cit ill grali'tiQ(Jroo ()tJf1eBPJitri i;Ulr,stei llIiloJ/lI[1ii, pie care (I cOllllig,e.l:';t ll'l'imogenic<L iii gellerlltoru'e de aUe mi ologii i~tol"i(le 'IJ (I uc '(lilii, in EurOI)!'l, <:iHi in, corespend 11 el pG CllU'1'I i lin boiis~t;e in folclncul miitill w. pop armor suceeaeare pc frill r Ili ll9l,l.-ffiurilQI' b -e ~i anumc PO); OOl'elul' ueolroo'4 ou referint p iale la. poporul I·OIllM.

JI.Sii, fOlldatorul eracoiogiei l'Omo1.l1l', Va il P:il'nw, asro tdotlabl§i J'lljormalwul i.pole:::.e-i (TRca, dClV'Crut mbr tilnp tria ·j.st!i.l'TcCQruzin(! in;vesti_gllt.ii de lrlloolo[p arlllwlogi'cli ~i in mod inovita.hLL in?(e3t~t\iupL'fI. ivillza~ic:i ~i en Itllifii tra e 1I1:()prjill-~i;;1l; tt(lCf}-geUce truao·lJ('iti!1f! traCJj-f/1·eqelllli. '!Ii traC{l-TQfliamt', IL-SUc rfu''\Ia,n Iltinge p"!'itl forta LnCrtll':i1o.f i}£ problema. <:el'Cl'ltmi1al' si$ooma.tice, onjoo~ive ~i ls't-ori tii; ale stmvechii luitologiJi a.utoll'llOne, In aceste cOllllit.ii ellliutit in termCllli Iloi iPOte1A\ ba.cii. a mtt..oln:::iej antoh ODIE: Iii lll'in aceasta. a. w.it:cilillgiei ri}m;;~It1e, porniud de).n, desc~ ller.iri fl I'b colo rice. trauo--gGtioe pe care: Ie COllii\lmD.ca,l'.it.illtii lntl:-o llUm'are masiviii in 6Ff,i,ca 0' pl·olaiJt.(will a .DactlJi (1920), ,~i 3iJ!lQI in alto. hlCl"it! de sin1)e~ (DI1.(J,I:n.. 'l!ilf:z~ik strih!echi din "egiJIwile Cllrpll.fo-dMl-1!billtl • 1937). h·lliJl'..a~il\. j_ cllltul'lJ. (lae<1; d~i inflllcneat9 de eclti ~i !!TE!ei,~i pitsttea.z{L au t'11 icitatal!)t s\Lb domluRvil1f Iloman:l. Dii wi(ligme8, .zeilltU tob:toni, aU I:' st "ador11.V po virf\U'i "inguraLi e" nun .01, lor au rel!,vat "atrlbutt: topol'iimi e" ial' ,de " atiilc trllCe clitl'c zeii regiormU' a-ll UOt"'e!lpllJ1 .,cre-dintclol' tr Cll". 0 d!lti~ cu .,tt~CZJu·~ l"omallli$LllUlui in Dner~, CAl'aetenl! We ~ tolliPl!>l~ in erCl\~me tllitic:e- f:trl~ c!. tO~1 &.:1 fli511Oirlt", spnne Tt 'i!o JIir)'IlD. lconografia, ~lac~ :l mitolo ... ic.i IHll)bb.tOtlG fa..ee 100 .acUlll iCQuo_gElllie:i 11a.eO-l'0I11ftne, ma.i cflulpliea.tc 'Ii llI{11i ~Cll'lllliiiootive po :pla.np oliM.::..

C&'(lelllriJe de lrl1~"l~!!ilJ f1l. l%l1l1~j,i'~!. ,lllpn. CPI11'idel'at;iiie Lu\ l'Iildu ,ru1.l)e, co,memlU'lbe wb'-un arnplu !1ltu,dhl int1tulat: f1i:lliui.J'p Ifdl J'(u~l1j'ohe8 il1i.mcoZoqiqWYl III' B(mrllal~il!', au l-.ldl'leiini pl'Q!'unde. Jflel'l& t'lo'!!iu DU, 0. ~ters amilltirea. jSi.ol"iC1\ a ~111..Co-<:~al:o- anlJlJienilOl' l1~i lIursclc iWrlcO "in 'oool,le obsem'p'" !tie feudaliBlnului limptll'in au ignorat 'prczm.~ '1i uumelc I"om'nilar (n protoromaIDlo1" i sm'll'om nilor) eonsidruwdn-i v~IMi. rimille 1l1' 'up:U-1 reieritoarc: 1;, riginello rom ru]or ~e datol'~SO 1tcma.flVtil!ir fwlimi. rn~ 3.rirlnar~ clementuilui dae in _('.olL,til1lJ~3 na.~ll)oo 1l.'\b\ 0. romlWilor s·a (~l'i1Italizat inee_pind (lin secolele XIII - ,XIV, d3~ -eu (lOD!!o,lidal'~ tlltelol' rOI'Oll.Il~ti. Trnnsilwmia.. Moldova ;l !I.mll. eD:ifI;. ttDc:eplJiI~ul cc:rcetarilDf m(rlerne referitoo:re La, dnci ~i geti il nHuohewA

143

in 00010 Rl:nx:J.en" CiV'Q f ,~m.~1 e<lwopeUl ::0. G. 'iebaM G. MiUJ.ll~rt. C. M:tUen.hoU, W. . r.t'tcicj()w&ki, A, n. . octkov '1'. :B'1rn" iar printre TGntfini : ._ lI::ot&e Stoics. diill Eat-ego, Tim Itcl Oipal'i:u . :B jin ·tt, Millail It !dIlur eanu.,Oc.z:;; Bollia.c, B,. P. Rasdeu, Alex, Qil()be.scUJ, Gr. ToeiJ u. tn S olullll X:X~I($ 'Tasille I'arvlllll d~hitllelU1 drum nOl!] IMIIOMgi--' (ltiill" fiJice prtn <:eTcotiirilclu i dil teTlI]} JII.ctOOa. r;guroo. .~ de inv,e:s.tigat,i .:i l"ClZui .. mtellli consamIl.nte i.1] vnsta ill i motJiografic. In'heologicll GeHc{1>. Opel'S Iu t Va~i1e l?1\l'\"8.-n Q conti;nllll 0 serte d I] ol1'ID.l"lIIli de !}tiiur:tl care a;fI constituit.

o adCWl'3ia ~oII01J!'i1 ,(lrllerJlo,q1c(i: B·ad:ll ulpe, OU<itan in nieo'l"i iu

Emil ontlnrnehi, 1 ltmithl Tudor DO'rIm Popescu Yktcli'mu: Dumltrescu, 'Ga,bl'ielil1 Bordcnach .i a,L~iL Prln t{J~i. ~f.i oacfl)ani d, ~tiint;. tl'a¢ol~ia. rominliL is. un tWin' doo.o;ebit, m ~ ales IhJp:1lal dloilea r-.1zboi mondis] inceJ,)i:nd ell rl'l{;'imul (l c]emocl'a(Je popuJar.i,. Ln II th'itatea.lor -a oil, :tlgtlt aeeea R. Ilrhoologilor Ion 1!300r. D, Berctu, Mircw. l?etTe.scu-Dimbovi~i.h,.

. Ni o);.'! e.wu-Plop!)or, Eugenia ZabMi{l, Mro·ia.lili EIlg'ru Oo~a,. A1exanw:u VliIlpe, R::Hlu . do:I'O!Icu, :N. Go;tI!:4' ,Pretia', Vi. 2iitrt'a, 'Sh. :Bietur. Gh. Diaconu" P@tr Diaconll, Jen BOl'a~il1 Cl'~iUI, 1d, Babel! ~i a,l(ii. N·f}ua. l'COllla (It.l'lritfOlogio dez~ol1t'..1 o int:l'~.gtll'e'~ca. d ~aIli;ierea1'll'eologi e, feem .. ea~i cGveet:iri tl e teren. pentrn toa:te epile ist riM Iii pu lic:Ji, o nlee~i - a e mODogl'a.f.ii. !nultima.Jl011iQllda deder,V'oItarea.u·i!.Colo!!i.ei ~tlliI~;jfi()'e oarnenii de ~.tilnt4 l'omd,n.i.'plU'tlcip:1. 111, ~ele dow' eQlJgr,e!H~ intm'l!la1,.icIlMe de tra.c:lI)logie (pl'il'llul ·11l. Sofia in 1912 Iji III i!loilea b, Bm.lrLi'e!j.ti in ]9"'6) ..

031 0 com;ooillt!1. n. d Z''I'"oit.:trii to·t :ttJ.a.'I liillliema.tice 11, tracologiei s-a. lll!filD.~a,t tlllllnstitnt n!J, ionaL rom~n d0 tTIteoIogie sub condncerea 111i D. Berciu are desfA.~oaJ.'lI. I) activi te de mm'llm!IJ'e ~tiin~ifica P' . tifl.rli,. intl(lo ebi in FlDilul arlieoiogilQI' ee lurewlJiii in mnaee ile 1U'hedlogie I,i trn,e,Glo.ruoll' dB for-ma.tte Dalla"

Obiootlvele .ceroetiiXilol" tracologice rom,!l.ne~U S"9.U iocnli1'.a.t 1lS1Ip'11a deo.'iebi.rilor Iii Mie"m1iwilc.T de cllltun't fli civmzliI:' ieatl'ooilQi:' nl)l'd··II·i sud& dtuli'l1'cnij a. C!YU;t&ltlalui en lumea IWti.c;7L g;l.'ooo-:romanlL. a eeea ell at! loat l1i au da.t eclor em. care au ylIDit tn contact !L caI'oowndui 101' indio-european .• ll, a-porl;ulI11 101' J!a, istorm._popoo:ralol' din. ud .. estul Et1ir pel Iii in aU~ spa!;ii europene, Si liUJ,mmulili lor cultural!} III Moote popoa:rc, iin oom.po1.'i .ia. 1m-

lino ·oo.ezie<'t sa.1l etncxmltw.-aJa"

. au pl'il(ljl.llce1ni de-oJ. dolles. congtes mterlig;~ionaJ de :traco'llo."'ie de 11'1 B'llcure(!l!i .... 9i1l de?:blttullmu.l:te tomcile mitoJ.ogie b:aco-da<!A, ca.re 0,11 iO<it mcIuB,e in aebele cOllgresuJui "Ii u.nele ttl dtcva loemrl apllrnte a;nume pe:ntm eo~es: I, I. RUllSill, Elements' tn1co-gFlice 'f1i ImperiuZ f'1l1i'lan 1" t,~ Biz.a.ftlimn (J3uc.m'e~ti. 197'0) i .. Frooa .Alex, V1l1pe (oo.itori), 7.'1i,tret}.Dac~a, 'I'emuril ·d'dltuJe8 (BucU!l'e~ti, 197'6). Tot Mum Ra<!u Vnlpe }1ublicll. 8~wz:i11i Thraco1.og1ica (:B1.l! lll'~ti, 976),iD care:6 urn atiilla. tra!:iii .Dord-· du_weID. cit ~j la ee:i 81.J(lL~dllllE..feni lnbaza. i'c:ZllUate!or l':eooell.il.rLiol' aUl!?l'no Imor catl~i, forme de ,eiviLi1.a1iill, diviniilii1!i I;li mstitutii trace.

In ull1i:nl.m "\'r,eme tlrMolog,ia, rowiM. .~i-a c}<tins cimpI'Il cen"<lt.§;rilOI' 1& ·toate dmuenlile de ~~lJol'da:re ljliiinl;ifi.c..'t inclrn;Iv eel de tilozofie a cuD.:tuJ:ji d !lociologil\ a. ew.1;urii de cinologie (etpogran~ ;f<i.trllor lSi attii> po.pullU"ll), de mj alogia. 1n e4l'lln ea. tem.e1or l5i problelillelor de ruitologie l'~:nnAn!i. lln pll tem rellunt:ilo lib f'olosirea. )j'·ezultateJ.Ol' tracologieei mJtologtl)ll'll' IlllDd ne referim ]a, Silbstl'!l.tni IJ.I er·edita.tca. mitoJQ!;'ioii..

,Pa.ralel ml actjl'i.t;a~ ta:acologici'i, m,entioD.at;i1. in !'ani; a, d(' ... 1[lfI.UoBilr 0: IMltiyita'Le ~ologi~ in :striLinimte lOBi! ~OnstAllti'il. DrZ,gan. lIlii i9.~or, IJli'p1IDlator ,edItor i!J Jiusl;:inAtor al l;r<\<ll'llogilor, 1. ,Dl'dgan a. pnbllea.t.

144

(lit.ovlY.lucrii:r[ in ClarG 5;0 oemp( IIi, tlo mitoiQgia. tracit : We UI.Il Thruai£lIs uwl lJur tfluUiltllillil'1!a'1llIi!lWro (vol. I, l\fill.I.no, 1976, elillp.. lilulu"ic ~i iisLm:i.o")", a,pei liJltlaLT,ri ~i deaU,ltJ, B8e11 (Iltl1tpra etQ~'J:iei !1.O-'I~'ii,n.t~ tmmp8'lUl (En 'UIrqti, 1911, e3>p. " onfin Ilt;e mitol gi' e ). mac tc lueral'! onlimtll.. mtr- form!!. nanl!; ftiCh)Jta.jjll. ce:l'wtolol' \Temii DOa, tre ~i in ClIVI" mre ]l!ru'sonal'i'l, ope·JiIl. 11J!l N.eu.~u~iJ'l.!lQ .. ])1llP':~ I. • Dnignu j,mitolIQgil\. LraCl\ !lSI! prima. isto:ri.c il Ew'o'pru", peDltt'u (jill ,e:c,,'primn. 111 elllla. ,ei 0 mlol'ie ll~icl\ i;;totill '" o:IlImenilo'l' nJl5eu.t-i dill pil.,nUIl1i. jnn'co:liiluClIl't!'lI1\b.i1e, 0 lstorie I·CZ:llUaitl"l. diu ilneipjenta. pi1mintnlui 10&lit de }!opoarele tmcCl, Cia' pl'cm{'rg 1n timp eelClhdt pop oil 1"(1 europene, lnchegate en atare mal tin:i\l. o i'torie \reritlid, nupA 1. ,Dritgalll lIU - -W nume i 0 sinlezlL ab b etl'!. a 'aDO!" (loowuente de aJ'hivl1 sa'll de muzI2;u1 oi ~i. (I sinte7A\ concretil: a ,ie~i$ de toot zllolc, III Iillfe.rilltc.l! J' El-i bUClU'iilol,', a, dorill clol' ~i vlsurtlor, all. P~'0- pr ii termenl : ,,inw .. un :[01, 'ill ori;!. trebuie privita !Ii peln lll'izm~ ])o('tic~ [~ la, ,ruaniere ll'Arit<tote] iar dEl.1)tinul .~i ovolU'tin unor POPOII,J!C, "i1zute ~i in euprtm til 1l1\01" l11ctafOI'(i [a is. ma.l1ie.to du myt1I1l]" (U.ealmi ~ «estill" 37),

I. C. Dl,;lgnn 'Publi ·::t un bulctin de un ologi !j.i In'!!nllizoo,z;:l din dOL in doi ani impoziooue int·ol'nat·iQnal,e d tl:rulologic po C 1l'lilJ.ll !Sii,u (Pl'iblul iiililpOz)On imtel'natoiOl1illl a IlYU 100 la R1)ID8. in 197 ~, 3,i do,,ilca lot In. Roma. in]l9 I) III tl'elJQiib Ill; Pahlla (Ie MallOl'ca, in pania,.19 2; !iii £II pa.trulea la, BostOll, i'll! •. U.A" 1984),

:E in cl'e:;ant;,\ :pozi~iaJlui Im.cian Binga, :I'a·lll.. Ide iplltezi!, traeii. ~lU:allol't eu mitologia. rom~l" e~i seri en IJattl . 'despn: r0"oltn rODdulu:i aill 'estral dae 111 1111t1l!I'1I. i'o.mihi" 111l face 0 pl'ofesillloe d'odin,rl ,~·tiint,ificll din jpot:eza.. tJ19id, in fe.lul etun mtre?i1rell el mitolQgi~ l'omi1!llli. Lu.cian lBlaga ·orutidtml lnltologia. impli 'aU, in OpCi.'a. lui de filo1.o'fl.'l. cultu.l'ij in fu.llc1:ie de determinru'M 'fenow'Mulo! CllltU!rhll'O'lIllan~. ttl in.cl'M'ea, 8pttJ'i1ulwnio-raw (1936), din "Mlta T:riTiJgio a iIl'Itlhlhlj, Lucian :BJaga. iltlll"epL'inde 0 a,pli .. ea~i(! practicl!1 :1. teoriei tillllhl i 03i orizOllt spatIal ~i WIlli[Jol'a1 a1 I:ubeo:,*tien= rului co]eetiV Ill> viatlt!. pirituMa III pO}Jolru1l.i l'OW{i:n. Ol'izonwl splI~ial ~i tempol'alli1 eultmii romine, ~i decl. im]plici·t ~iI a1 mitolo im roJDtu este spa'(;iuJ oilldulat c'IU'O u:r~t $icoboarli. ph\,lllTile !;llil'pa.tlc ,ilennnrlt, ill termeni a.1.ll.to.b1)Qni:r.a.n~i $patiu! mior.iti ", ~.i este timp1.'ll omduh, in vat1ll1i d.e rellragere ~i i1l'trare In.istorie, de :stagnru:e ~i pl'opllisie [.II via; a l!ooia.J· politica. In. a.cest ~'Pa~ill ~i timp mitie a, tnlit. pO]llll.a~iaJlI'e:vomlilinea~ei din Dooin, .~i apQi rullle3., :romlli!ll!a~ eLin )iIriJe romi.Jle jpOpttlt!,1'i'B (\e Q:1·j .. gino n;ae!i, 1;11 daco-l"omanA>. TIr-.tgind eODsecintcle at,e,atet beze ,de iilozofie a. eulturil pe plan .mi·tologi.c, dedllcem logic cii. m'itologia. antohi;onil. dupi. Ltlcia:1l :Blaga, a;r treblli sO, reflecte un 'Pll'ooes :mitopci eontiDllti. alla.pt&t la. cOllllep~illl despreyiatil;ll IUIDe III Q.l1tobtomiloll· dupa. coordonate1e stilistiCI'l a.~e ~o.~itllai ~i tim:pm.ui mioritic .• determiEBI ede ooitegoriil.e abi,$8,le aJ.e psihologiei .iudigene,i:IJ. clllilf1lnni.mte Cll. ,de Unul clrootorpniStol'al-a!!ficol al ]lopOl:lIl:Ui romltti.

GJ:l.eorgJiHI MUGU COllEacrli. ipotezci trace ceI'cetUri de lillg'ui:siiCiJ. mitol(J(tici1. Tehnics. d abordare a temMieii mitologiei rom-!\:ne porl1~te de b, ClMt~a aema1.1'l.ca a. munclor genuine ale diviniC'i'liilol' (demoJili, s mia ze~ zei ,i &l"oi) ]ar ,cmalka, riturilo1' ClJ'f'cl«1 IIi de]a, ac. ';tea, la mih~M76 ~Ol' zt~atl~l-iz(lt6. ileestc trei trepte de m"mmllllltn.re lwg"I'"illticil a ipotl!Z'e.i trace d.0ZViUwo 0 stra!;igra:fi.e mitici'l, care ccbOOlit din era. ll00Ilt1:U piDi!. i:n co.. mUM pl'imitivi1.. In Itt 'rilrue Iu i die mi.tol,ogie : Z~l eroi, 'PeT80'11~S' fI.9'l'1), DUl vton'" formlllor do &uZtl~I'a flt:hnic(I (1974; Din mit<1loglfl i'rGed (19 0) trooe in rcvist:l c-aI'!l.Clil'.l1Ul a:ntagom =iii bipQlru' al UDor lOel traoi ell Dioll¥-

14'5

!lOll - Zbc1tl11'dn!>, Zalml):cis - GobQ[e&i& ct 'I !>Iocoli:iLe di\"illit.1( i naclC3il'c ale mil;olo ... iei uu~ ht 1lC,' o nu IbllL sIlPI'avi~\;ujl'i Iti reminj wtQ mitieo. in {'OlcloriJtl FOl'!l{l,titeiir.e lim'!. in Vl"1'ml'ea noostt'li.

Cel lIUIJ pr,ofllud. iTltM'pl'ef; nlll1lillologiei l'omiine din pl!f>;p(l(.!liiva, lstoriel culturl! UUiVI!LWe. estll ) ircea Ellide. oms.ecvClll.i in ceL'Cctal'ile 1'111 teate-tiee ~i ili. ele aplteative lft. Mut.Ltza, fellOmenn.lui milil' D, uu felll.omon Gl'i!rirutJ' :\1"0 <'''·OhllIl'll.711. in timF ,,1 slll'lliu pil:Ji'i lao ~3cl'ruli-.!3.re:;J. geuemJA a. pl'ofnnului, invCSl'ighcaziL ~i fruelornl lIlitie I·O.ll1!\11~, eu ~e[[l~nl&t:ent~le ~ lln'Pl"ll.vie~uirilc IUi,)lQllt..r..ll a d~ IP !'i b1l.g1ne:llteie UUO[ U111mr1, rcsturile unor ima<r€l'l'ii ~i simbolistiei hermcnantlee all t(lliltone dace. De.wOl)erl\ astfe.l. I!('~~ru'mo' IDlticQ Q\;1l11~ial. p te}lnioile l'iturue de Sflcral[Y-l_\rc Iii eel.(! .cor€tlrl"onillic ric ue.~!iCmlizaI'c, a..~eet(>le hle.nti e al crea.tici mito;peWc lIIutobt 11W st!'ltcrur ~is emunri 1111 ic I:li f-UllC~ltllle.a lui i l ric·it. erie studii cOlll.pamti1'-ist01'l(lC Il'SUllra. paloofolclQF'U11l1i dac, dHnu'e 'a.r~ 1il.ltinml DII Zallllomi8 u Gtll{Jifl IDJltl1 (1010) ccncentreaza illt.1'-irnruL E.lllta. 0011- eeptiei lui ru;u;pm nner pl'obl@1 ale mitoLogici pl'cl'om~ lUC' ~i romaDt', Flinil. ~ &[~ezo'u o.~tent."l.~ie ipote7~\ trftl'l'i a, Jnitologi'ci I'Omltoll, 0 n:-;{,ioc in staogidiAI: ell a:rguJnente de ordlnul istol"iei I'eligic"i I)i :a, (:ult;urii. in .roDcl, p,orD~te de Ia ~ra.di~illc mitwo .ice nle Pl. pomtut )Countn Pl'l1'tt in persp - tirva lstol'iei univel'$.hle lIootJIu a ajunge Ia. el en n. :t!:cestei mitotog:li. reverberate in cOll!}tiiutn. n.tito1i' crea.tol"j populnI'i. S~b;ea"ii cele t:l'ci ni'Vele de cOl.lcret,iz,(i.fe mitieit ::mt(Jhil:orul, ni: .a1iul gcto-da.a; em da,co-['om:ln ~i cru )'omCwesc, n baea tragmentclol' mitico trace n rir-rluni'ire.ne . tabllesee I) p:.m;c diD si$temlll oivi.niUl.~j]ol' daeo-rcmane, ri.ll1alul core.splW71it.or talad;!tiile m:itologiae :poIJular'e autohtoM. Reconstoituie a.poi unele agpoote ale mitologiel rom.<i;ue refcritoal"'C 19. e megonte, teDgonie .a.nl;l'opogome l1i olluogonie, mti,ma flind de all;fe1!j.i ell> mal solicitatu de nl~tel'ialele de "ren .. DaT vorba.!}i nestl'uctl.1tll> partioJ:!t a mitologieiJ'oooii;neiji' de iustrllm,mtm'ul ei saeru.

Btmliile l'efel'it03l'c Ia tnl)logia dacHa!' la cult1[1] unor Ili'\'iniUL~i da,c.e; all UUOl' er i eiviliZlltOl'i Sl\il 1egcnd!llri ~i 1n. 'Uncle pJ'oduse lite.rare care glori£iCl\ tootc ace: 1:6 motive £lid\'l.1.l (I ()'ol!b·jbtJ~i.esltbstall~;al!\ h ClIiI03>§tel'ea. sli1'l1ctu)"ii :;;i pr.:nnC)'I'area unor 1.eUlre 310 mitologici r.onll1ne, ca. :;;i eollSact'artlQ. tol' in litefa.tnra. de spooi il1ll:a.

D<tca. in{:e'l'co1.m acllm 0 priviTe 1'ef;roopoo6ivlL a p1'a I'ClIllU;t.ta!or .de etnrpit dll.OOI'lllite ipotezei trace a. mitillogioi romal'l.c, eoru;t{'l;i:tliu uDcle plliflkleli.'Wle fji similitud.illl en re;rnltatele (1 e eliap1l.c ale 1.pot'C1.ei la, iDe.

Co too.tl't cQntribu~ia. real;'", obiootivl\ ~iconcl.u.denll§.: ipotel'.a. tJ:aca. a.a:imm prill nuii Iilin prQt.a~O'lli~tii ei In. Gxage.l'it.J;j trnniste cru-G a.n l'Or,U3!:ia,tJ i:n.aJ1leMndi~li lJi din alta perspective, exago.r.billlla iIlJsteateil)otooei latine ~ pl'ln 8.Ceasta. a.u ajnn" la lIi'l'gum,ente neeonch1 ],ente ~i s.terile.

tral, O. J3u.hofliu 2 cousidru:;'t ~'i. nnit:ologi3) I"oma.nA se. u'oouec .Ia. Q croo;~i0 clll:iitu!.m"mte ptt.~tol'aLl .:ii MM~t.a 19. () expr~ie exclush' t.ramhumanta c!U'e continuji, iii veni(!uLea7.a. I!rt.il.lU'ile M'haJoc ~a.ce cn magia lor implioita. Ial' po~tul Ion G.beorghe ~ 11naJlizind o.rhetipllI"ile \Ul r pietre magice !loootilil'! stameto il-i flgur.ine. dllpiL metoda. 1111 Daniel BUilO', ]e coosiderlt rna.gicc genm-atoare de miw.rl lI.ut()btou(' II tip b·ac. Prill eIe, so cxpl~ci't mitorrOlllM: trnclL In perapecti". pre<:en .'; : :rearm oullli ('0. mio, a. lllmii geDt1in~ a lllmii lui BID"bli- 0, I l'L cant.a.urj]or tr:l.ci, babl!lor Ij:i IilllmroOF, oiueJ.or, fl; p!l.sl;orUor minteuJo~i etc. Opera lui Ion Gheorghe, 0, mitolo"'ie Illutohtomi. fIe lip traG, l'eprez!nML (J area/if) mitoptjicii. a~ orili'l1 literar, (lare vine !i-i cOl1lJllCi;ea.7Ji. pc anumite IatuTi pe acc:oo. 11 un r pOG$i, dar nl..mine. to1mlli. III oroo.~ij) tra.ciza.l'ltA, :ntl tr:RcistBl.

146

Iii (:ondj'~1'1 do Wtl'Ilgll.l'fU'B 0. l'Ollilu.i ei, vMoarea ~, .. (w~Lricit IL i.llote?eil tme a. mitolEinieiTomA.uopoate f.i Plt~ in dh- ·uVial• !?L ill Ill! zu] III t zei Ia,tine Il, mitnloglci loml1ne, exn. ... aNil trebu i(l c:ombM'Ut~ ~i eI'OI'jl tbluenda.te prill control. Yootproo"

til eoncluzie, i]pOW'L>\ t.racil. a m.i~olorri,ei rom.tnc fin p~te anula, OOllnr.ibll. i realii.f 10 iee m\ iii con iudenM. a i:potcz i JIa hI ,:pI' um i olliza. mtinii. D.1!I a. pu ut lm) ied.ica. CODltribut>iia. ipo.t41.ei rn'a~e', pctlb'u cit nmbele i:potez.~ f.!rlpl'ez.in'ti' 0 parte cl!iD cxplica~ia intte¢i mitoh:):gii romalle. 2-\_Cost,o donu ipoleze nu sillt anta"'omcc, ci CI mplCInootm'o, e compline.·c ,i COmpletetl:1iL reetproc, O-otUl'il(! uncia aln uruplute d l'cl'.1dtatele cer e ru;i:i ecleil~lte." De ne.ce:lt seeettm cit l~lUnfli 0 siLltc.l'..ll inLe.gI'l11:0:1l1"~ & IlOllSto'L' dou~ ipatellc ~loiin1tilie(l re:fedt.OOJ'e ill.. gcneza com.LJ()zi\ia stl't1 tUl'a, viziunea l}i lI}Jooifieit;a tea lnjtQ1ofriei, toma,lle, Pl'in eiiJlliool'ea. exclnsi\' ismcl(ll" ':Ii ex.a.gerii.J:i]nT recipl1ooe" poate dnce la IJ e."ptie:l.~ie 1101\;'1. :;,i ndian 0, rnitnlogici l'O[tlJll1.e:~ ca:l'C ill o:;elltR (ii este dac(l-Ia.tini.

~,II leZl;l d.a·~181illi, -Din eKPor. ul nosnu in 1e."..aLllJi1ICU 'e! dllUli ilHltezc I11D.terio."l;re am liLsa.t s ae tntrueaga cit noi op.iru'im prmtru ipol;eza dilCo-]a.l;in{l. !u Il:cest scnll a.Ul pubUcat cu Illni ill lIJ'U'l'U un lit\ldial l'eferit"1l1:' la: mito enesa ramlUlil, in eare am remarea p:r(lpot'~ia apro;drna~ tivll a 'cia]" clouri eomponente mitmogice (dacit I)i Jatiuit) ill atrnctum nri olo·riel rOmitllc. AI11 suszymnt a.tlJlIC.i elL mitQgl1?l'fJZ(I 'lle nn a.spect al CILntO'a!J"'ltfC'~ I'oman ~i cttlrorQg:elilcz la r~ndul oi un RSpcet a1 eb'Qgl!n~.ri 70111811 • ,lllit gClle7.a a lon.i a l~'Lll!la latul·(j. di1Lt~micii, n 1'1111# 1'cl'1't?n..ui cilltllraJ. a2. elllOgll:tI~e:f.".

I g pMIte constitu.tiv!t IIi dillamici Il> etnogenezei,-m.itoff nero, re.;;tii un ploees eu!tm::il OOJiJlplwo, nelimita in timp- inm limilla.t in ~at,il.1 III pojiorul gen0J;a.tOli Cal"!) reieva ]'ela~ eonerete fnta-e j:s _ ode !;Ii spil'itull:1i1:atea ltd etnil;l.\. U:Uool'i a,naliza. ~timilUi.oo, a mitGgenezei pnne accentul pe ,,':fro.rillitaiea mit1dt£i «(II') nutil'ebuie camunda.tQ en 18tori:W'rea Illitului) IIi alte ol'i P _ ·tllit'oZogiia;iea isloM ( g,re AU !;rennie IDlmllUatii ciiI'II1,iMlogizlU'ea &.il>11 c.ltiM mitiJwar6a ief,Qritd).

-a cele:spll.!lcinaceststudin sintetic Bintam..Ilcvoi~i sa, acIli:uginHi1tev& CoD idGI'a. ~ii aruditi e.:

1, in IlIbstl'lltul mjt;ogeDeOlei romin - au intra" im.pliciti!ji l Jlumt8 1niti(Je: pl'ei81oricc ptl'looctQ! I PI) lingil, celt im:lll-rI'""ape:ull, dill OOl'e fae pa.:rte intcgranta celo tl'aee nm:cr-du..nbe!l(l Banet..(la - ~i cele, et;Wc~ roma.ne :sail. latmofobo din Impe:riul re:ma.n i

2. m It:l.itogm:ael-'1.11o l"omft:n1l. Pl'e:domwil. iDSli ehlluentele daco-la.tdPe eaxe au prQ11l0VI'Iit tniilil.og.l"4 aaco-roma,iO, fa:n1 de car, nu pOOl e fi Gon epQt1L I}in.i i Idoenm,enmtil. mitologi romaw;

a, structllra genera-tiM: a aeestei mi ologIi elsea-Ia-l1me (~i. imJllici'll at celei l'omI'Loe) preztntii pouden difetioo sub apo.fitnl fonduh1.i ~i fotmei, a1 con~inutulni IIi. e~-PI"osillol' ci. rnentllle mitiee. :, 'life! unoor-i eQn~ini1tul POD.,t fidaco-geti lji c:\'}1r'e.'\ia. IDcntaLIl m:i iell rutinit,lfi alteori (lOl1tJ:nutru: poatG Ii latin !,Ii expl'csia. mont.aJl'i. .miti~li all o-glCt:ici1. SI'J intelege et'l, DiU Il'! re{edm ]a c:t1<<rm;ibile ~calii tl'llcolagt{)6 'Ii. Did 'ale ~(JQlii lati?1i8'tcj oi mUllin la ceea e a fost ~j a.l'ihIlll!.;iDC1l. "'ill., anerl'lt din da.t.inile ~ i tt::II'li~iile dacolatme ill mitologia.romauit.

l?entll'u !I. ses'iza eompleximtro ~i eompwL1loot.a;rita.liea i1(lcstei problern'!l, yom lIil;a.cit Y e.'{emplnC!onchldeJrlte de.'Gonl/inuturi ~i expn iimenWe ule unoI' mj.t1}ri l1om1,nnllte in mitologm l'omft.m"

14.1

,~ ~Ilt'illll~ UJlOl' mi~'i da~-getiCle resnwnitieat;e de <l\!tprcsia. meJl-

tala. tatini\ ; ~lt!lllJ,"'bo,!'(illll Cos.ligl(",~ arbere 1!aCr11 mitu,l strli.mO<}ilor ii ~~~il?F c~ 1'11.'1.'1 !it ,pe~~I, mitul or~!J 00 Th~ ~i P reel mibll spil'italOJ: riiitr.;l?ltoru e~Cl\ stl'1 o~ $L,,,fa.ntom~ 1Il1tu.1 cem~IH tot I 3l _U~aDl1S, a1l}itm.intll lui 1l1l.1UIDt cp,. illlt.er '[ WT3. MU Gam etc. Illvei'8 011 ,tl;l:lltrnl u nor nutur'i l~tiu:1i,' fll$um,llifi0f!'t~ dJtl.p~ <l:qlfO in. m~tnJl). (_ltteo:-ge~iclt: ll'li~ul clclopLtor ~I al !,pga'CItom.ailll;ll, fllitorl Iul Apollo ~l :1,1 DI!me.I, mltml i£V'OO1'olor sac.l:'e 1lll!.!1~ mltD!i met~lIl'olo"ic(i t;;,i C[lL~Ildoo:~"icIl,Cite,·liO mitul'i :w.ll[wn.Uel'e :j!i d~ bestllJl_r l:nthil lUI Bel'rmle, IStorla tnitlcl. a impilra,tul'l1i Trllia"n (C-;u'e nil j;re~'mc '~o~u~a,~ lib, r'll.por~ I;Qmati en mimi istoriat 11] imp3:ni.t'J][ui

ra.Ll1.n ;;II aJ. pl'molp 01 Doollla.).

" .~lia cn,m am (),o~tatnt in aJt ~pitli'll al mitologiei l'om:Ii,Il'9 ponderoo.

JrutarJlo,r ])t'Jn cOI1~~mll ttll I,li ,e'xpre.$Jali lor ment:n.1lL nu ffLee s!L se incline bala'lltco.. de 0 parte Iiil-Il ~.Ita. lloDmponelljici Initogell.e:zice, pantJtll etii nu p'redomml)..rea contQMlal Cl rMb:U(l~u:r.al'oo. geool'~,tlVi!, l), ecester doui\ eoms p~~(ln. i?tr-o. flo tl'eil)", colLf~nll tlill.e~ tloi 'Hlil~ep~ii de via~q; ~i unel l101. VIZIUDI mttolog,1 e 11ega.Jate ~tm Mea.sta coneep'fll,}. La iiceasta.l'elliructumre compollelil.~ial11 cMcf)olaltnii san 'at"I,)o-d~cu Cee8;, ee no initel:Cl.iea..za. cslla 11'1a.. trice,a. geJlNi<!ii aruearab:\. a. fi ,de tip w<IQ-81~rop'eiHi ia eare lJU\trjce cum vom COlls~ta. i.mbervill in evnl mediu elemcn e 'COmpOIlie[l\tia.~e h~tero~ clIl:OllCj 'in :I'o.uo nlllo-ilidio-QW'opene slave 1;\1 goo-m.a.niee"

. ,5., J,nlllrlcreu'lc ~i i!~n:IIIllIII;e milic~retld.ale,. - StudiuL ipoDczelor nntologun l'omft,ne nu eplli~eazi\ problema. cOD.~tnlni, st1'Qctu,ri! ~,i valodi 12mfJlJrelor tD>ifologiei rom.81J.e d' it ub ,a.spectlll ' ub tralIDllli, In ceca. ce pri.vlJ,'~ a~tratu;~ 1n~tologi~i' f'?mll'hB &CUd. ut.ralul :im:P''''''»litul'itor dill epooa jMdaJ~ (1ilm]pUl"le ~l pM~;l3l In dezvoltm',e •• , tl"ebllic t1 pwoiwollie &1., lllli.1ll :in on jdtem~ie ~i h:npru.l1l~tu~ile.slilr,~~j;te de h unele popubpU migTatoru:0 ~ega.te t~~.lPOl'alr, pe t~I,tOl'mi ,_DaCi~ Pl?str'omane IIi csce au coOnv ie:~1Jiitl Oil ioca.lmCII un liunp lUlUtat, firnd be ll'Sinli1atll, fie migrind m. i departo in 'VGS:tul sau ndul Do iei.

.. Nu:mim ,!lur ~ 8~,I~~wre tk ,~IJ~tola9il.l romlilla: to to ~e]el eiemente mi:tnee_ pl'.ove~lto d,Ul UJtIlT/ere/lle ," 1nfhGtJl~f(J oultUirate cxereltate de unCll0 POpo~tlll In mlgl'Q,~le; ell CMe s,-a. convieliuit ~i a.u fast a. imlla.-lie clemente can 1m, prezj!)nt patti ru.episro.tlllj,h a.n.'l.li7.'Ilo,te If1. just". lor 'IIn.lI)Me" lie l"eferim p~~:ll perioo.lla. lili~ill~~9. orcillo~lire in eei# (n. (';~l'or eantrfblltie Intri'l. !Ili;.u ~Il:lo~ tl'a.tuJ ~ito~o"'iei. pl'oto(\Ce ~i mal a.poi, prin fl,simila.recornplet.l:l., LU ml~~gennza. dae~l.) III pOIltl'a prilJlelo ecole :1113 0.U. W. aiemen.1;ele nUtic'e Pfovcrute de II;\> p'PulaJi~ ge.NIl!llnio, ~'i IllaD~ (a. ,e~l'or CilutriO!l.~i intI'!§. in '\d lira.tlll. mitoLogiei I·om.ane).

tn or-dine i.storiei", ad1-ii·.i.~u lit, t citel"3;,·ra. .... i Uloon cUlltnr.aJe in BUDsln:atlli. ~ito]ogiei I1'Om;\oe, dilltre oore, 110 ll!iIi n il).ter0.~Bll1~l. indOO&Gbi eele I1!-ltlCD) (Hii)'l~e ~n pti,trll.1lS in millologia Me;!., a.poi da:co·[Dma.llt~ ~i in,

ceLa dill l\U'lul, prll). Cl6Uita.tll cu.lturll,Ui ill. mitologiQ rOIU{~IDl. ~ I

, . Tr!burile celtic intni. din \l'c:;.t; ~i lIol'd-v9..l 1'13 nritOl"iuL D iei prolSoorme ,m s " luL lIr i.e.!}. iji 'oavie~ll.ie·e en PI' odruli.i $1 dacii ViM 1111 sooo\u.l, I !l,a, en un ·Ie pre!IlD"iri pinlla clloel'.iroo. Dn.cj '110 ~ l..1'e romaui. 1n. per,lOa. a Iil;i;:!"trii eo]~ilol' in Da.aia; a,n intI'lLt cioo ... a Glemelllil! de vi!l.~ mlbtIU")a,li'i c.e!tu~l!. lilt S'rel'a de interoo9. dn.oi.lol'.

Dill' ljoi ei,emente tle viatdi Il'p Lritll aln, celt'io;.l ~e illcilld ~ 1 cnH\tra. r;\i e.ht.",,1' mibolo::m, aelt. Mile 1'AI'I"'&o (GcliIJa, g pl'otm'ol'ill II D!lciei, or a lI-a die :R.:.\du FIal: CIl, ,B\1cnr~ti, Edltur,a erilliruu~ 1'982) 1HtI'Zin til.

'pe ()el'~i -ea. locuitori 3,1 Dru:-iei" 00. ru.i}ttl.: nl; .culm\'lJ.Un .DM'iai" ~tindiia.Yli e01LIz.a,rea Dacieilliceltismu.l iJl arb. ({aeiL e:l''''indpem'mcieluj Vasi!QPl.l·'II"!l'll. .AL. Nou.rl deser[e totellli ron! ca.va.Uu ae~ ic", Tl1i.bul 131 ic 0.1 galaiilo,r' REI Cl011 -idera fiii ulllcl ~i(lp 8110re, Mit car,e -9. Q'aDS!tormil>t illi basrnul lUitie aJ. hri IOIll I reang<'t, Ut .,1)1 t-.Fru.m~ fin'! iepiP', el ii po allau '0, bQga.i.U ZOQ~m;(Qlo'!l~~, in oo.re e' elJ:\u : ~pele. ooo~l, ''UI~l1!rlll ete, elti'i !iglilrnu sQali"ele prill. l'oa~l ~,i ruea IlUnplii SUli gam.a.t<l, Di'r:i:O.ib't,vi1e exalt IIIDV'tziblle, . a.nonime, blir.t altere ~t temple'. Tirjtu, in faTAl< do mUG, e,uW!oLidar00 ... ooia.~-poLi"ieJi, IJ.l oooiilell III Eu.rop,ei i!ii pel"foo'te&1l;il 0' ima~rie m.i'to1ogi~'t apa.rte.

.In luOC'.1ri10 de ~torie a. l'Olllu"ui]or p'lltru poco. dnc;'l. silnt inc'miG viats., i"\tillm~ia ~i ultlll';\ ecltilar arc a,1,'I mU'1:Iot i.ntii in wupant !;Ii ll.poi 'II] e'OllJ'o'ie!ltlu'o ell dacil6, [tlVel"S; nnel elemenlle de, cnltu..r-J. d,aOO. oaTc 11.111 i'lltt'a;tin ]lI'eaeu:p!i:l'illl" Cel~i1C1I' ~.

Elamel'iti:lle de v.i'a.\;l'( sp:il'ituam all'. ,celt-i1ot' din D.acia au lost prezen- 1 tate indirect de studii g. neniJe a tillUU mOM:gl:afillor tllJllrti:i e, 1\'J:it-ololr$ eelticl a. a;vuli mW 0 demilnolQ:gie Iii I) erool'ogie dezvoltaliii. Unele grape etni e de ce1~i au 10 ·,t conm.lldate eu ,popnmvi.ile ltiperborecni!>" pen,tru ,~\

9,u! aaaot urme de m!)tlUlIlooto megaJitice !}i un 1Oi.m.boiism COllIpIi.c t al nordulul iJll.tu.J100at, 0 Clast!!. sa,eerdota,b\ - drlllil~jj -" sau(ltuMe dlepiailril, gt'opi ritlu,a]e eietva. Mhori saeri : slaj(ll'ul IP9 Cflir'e cre.,tea vis!m' - l:rimboLul v:iet;ii) ~i altUlut S-a. dus.cop,erilb 1m. ei ouUt~l capcleZol' tliiattJ prin 'vidtoal!E;a, de' cnopete, ·af ~i c'Un1Jl s.aerifi iilor uma,ne 7. Befetint:Lu-.se La. m~t&n:iroo,_ Galltiw in !>ud-estul Europ,ei, D. :BCl'utu. scr.ie: 1HlVer8D li(l16i1it"F (0 p(lplll]R~ie eelticli. din Dacia) a lost dcsl'im~i!l.ti~ d regale Bm:ebism,1!1.1· l'ii.iItulltD,or C6t6 c'elticecMla. p'erL/fll';'G ,D'(%oi'ei au loijt eLimiDate de oncerire$ rOmaJll:\. ~.n. D&e:W., eet~i.ii eOllliribnie l.a. .f.inalizall'ea. IltlUWii L.atelllil, ~ m~teni:r.,e ".stIltd (j·elti.c.ij ill arn't, mild"a,s·u mcn~i:nut mllit timp, la 'Uncle pop,oa.re ew:opene, p'lni1 'ill phn CY :mcdil.l "

Unele ,elem!,m'tcH1Ge\l~liurii.eeLticlt s,a.lltrawnui in vill.pa spir~tUtl.ll<'1, a

a.oUor $i prin d3.6Q-romaui lA l"1)mfi.1li) ebie.r pini:l. in I' Olio modet·lIi. O!.t ~a. din a.ces,1!ie sllpl'a.vie\IUiri Illl/u!.raUe ~i indleosebi m:! ologieeau fos sm:prmse ~i 8;ql,use ~Iltl'-O iuuMe de silJltezii. Ule Virginia. .artip;nn, referiliool"e 13; 111"me eetIJ,ce hi ,t',wtu,ra, I'OIll:li1.Il00SCu., ttl. Care i!ji proJlIlOI3 &.t "l)OllltUl"eiHI celtis.IIlul romilneall prin I'I.nn1im coneol'iIi1I.ut·elol' (]intro mitu:l'i ~i legend,!) din Ut;&a.tLr:a. ro,mil.;m:.\ ~i ~ unele cellt.ieel' '. Autororoo., ,consideri eo1M 1l11]-] "Q' (lompone.nolii\ in spiritm'llif:atoo, f)i eultw'B l'olUillro a.'" lB,

Studiul Virgiltiei Ca.rliio.lltu .... bord~za. c.eltismuL de pe pozitiiie e Do1t1giQi rornillo, Bllo..'lIOO in evidont::i. din a.e.ea.sta ]H~I'spectiva, "cor s· pli'l1!ldel)~elIe oe.Uice ill orllm..eliltic rom n0m!!''': orucc,'1. i1l:lllri&\ in cere Iii sll iruJ.a, inlli1l:Vuitr~. Mothfu 1 .,roa.tel .~oJ.a.,r<e" ell pll;~rl] Sl)itiil, doocoperrt l:rl aroo. popOOirolof' .>ttecesO:Lro col~iior, in s,oeolll[ aL V-lea 0.1 a.u" [I'll: i'llscri)?~ii '1.'01 rullab till o,ga.m :! i nti1ne.,te, bjllollltcies fl.lri'l,. in, crip~ii, in 111'''''\ popuJal'"~~ I'Omim61f;C:R in crucile tuum'arc dill j[a,I'o.murC!i 'ii din ~pal' &~egnl\li. Oerce'!:area par.,bahl da m.rhe lo~l ellii tL ~i ar • popu~nl'll. ~omanea,scli. e revela.tcmr •• im:Uiril,e dc motivc cflltiee in iitat"Il>Luu:a. )lol,ln1n.l'ii romll:nea.scA se refan'!. m linGle M'limate totemiec. d,wenite ma.i apoi emblem pantru mitDlogl9, CQl(;ic;t : m.jaIl'II}!U (llnOOI'i porelll) ~l corbuJ. 1Je.~1Ie. am- 1J!l1\1e III1!P~ l'roov0!!1oin basmelc :;>i sll11el'lI~it-iUc[!op()rt1Lui toruA:n>ll;i allt.oatlia 11.\ ,!Ill rh.:iell'te ru;cm.pl Gouorete, $i.tnilal'El eclor din litcra.t'tJ.rille jlapuLrtl"fl oocidentnle.. In privint;.a, ,mtitudinii celCic0 in. fa,~n unol' m!ste.re co!:nti e'" B0 ref;mi. Ia. lIentim utul na.tllrii in opera, litGtmrit POP!ll!l~, dar !ji eoWl,

( !C.ihs:i :Emine, -I), Otilistro.,L Fl~li 'IJi M[hai1 S:HlIn·oo,llll), ea *i In, iencept.iiL ID!)l'tU ill poezia P P1fl.lll.ri rotru1.ru'i, L'l ind uncle aluzii 111. l[lIr"'ll. Trooere din lUIDM eler vil il'llltlirnea. ombrc:ilioT. c:tllbl~ea id,ealuJui ~i i~1.Iat.!;lllt'ltrea> oosb,colelor prczint:'l imilitudinJi eeltiee in romj\'IIj. F u ne I\{:IlMatul ;pe tema. ;;aerificiullii tlmllU, 1.£1. cit-i, pcnt,l'il real:izfU'('ft 1JlI.ui !leOp Iaalt, Fn.ce apropieri CIl saerifietul (tLn lo,genlln _l~~ernl l[:lllOUC.' 1U pliopriilc.i euvtnn pl'in 9.{I nul Mit' POIIOl'lIl HUJllfln ,i.~· d,~ peJ.!l'Ii U ' din dimeIl8iunile Iu i i toriee • ill fond' i 11.3 o-europone.

$i DOi, i.ula:-o Il1rr('lrl' CQll& 'I':l,m 11Iii{l{-ilrJr pOjHtlIJH'. ur-am ]lI1:'1200tlPlit lIe unele rami niscen t,(, etnulogier toruli "C in pl'flsupuJcmi.a miliad 11\ n>IDI\ni lI, RelcritOl'l:l Illiilltil Ilt' ecru, mn ,I'N';l'nitUi .,d I ul pumcmlmle nl ooruelOJ" d,e I:f'rb in R 11'Iit.,)jia mrnt,ioninfl ,j'i! so 'as 111Ul It ill nn ,J;e uliu leruCllLwe lui ol'egrnri~o eu (l'HI~lIl C""1'lldor til' ullrl/ din Anglin, ill Abbllt"..J!3.I'OLllley, distric.tul • U1111'ol''{"t--Sbh'C', !ll.lle .. teeateu elemc:ntc de momi8'''. 1IItr.~QIJ (1e blmr, de !Imf san bon. a,minte!, tl'l 4 dllci 11 tic a Pluto d,e ta.nl'ul~ltl'ia tli ta.uromn.hiil (_l1n 'l'AU1'ida *i ot'!l.,;!£>ie .:.u~!litcl'8ne.i "l p de- alts, dll cull III UITll'ul'lli 1.11 ,,('71i, I l1Ifl.Scaida rll' vi r eare !lllbstititi m'G l..'QI~lu De mi.sb'4 ce so: :fOlD C1iL in co,uI1d1n. Illn MlIDtcrua }}inlt in pUn 8000lu1 XX. 1111 Iloal)taa d sf'. Vasile, de nude ii yill€! de altfel ~i numetc : culin,dul 11'11, is,:va n. ,in seeolul al J... .. Y-lcn e Mlillda in Anglin ill, han.cluaLcl1'l inYermde, eu un

cap de "iet' pus pc Q ~il) i t5i 1ml){}diobn u 11ill'i ~i pil-ngli i. otindulf':u'&

" p!£~trat in mann "('!I'i" in biblioteca 13oilleill.111 !liu Oxfurd a to ,t cupia.t *i JlL1blic!l.i ill r()m~'lllll de }Ticol.ae IO)'IJl.~I' l~. Te:i.:tll! en .. le.z ,1'1.1 tolinduilli e as,emi'iJll'ltor ell. hxtlll I'I:nmlll .. "ace.:;;t c3(p de mi"t;r,et. in luiru1. n sdue i cu panglici vesele §i nod do imp,/ pe toti "it 1'1): QlntaU 1)1) 'Ul'OS-./ ,ej ee sibtC.ti In. ma~.1 c' pul de mistr'ei il n.'llllc Il!ilava fUnd Dom.1.lult~il ( . , ,)1

lii..\'ij i-I co ill Well .fl~i velirul, Q doran i,I Ina-i, mnlt, rna,i Pll t llo,1 Il-'j.'l porunce~ to 31 no..~L-1"1l stiipin I ea y,e,sr;li cu tori m1 fi~i ite (il'i{:run" u.ltu P't:i"in~!L mlillik>r (il'l e/.l" (ertl'em de Vlliriato In, l'oma.tli de 1& ba;;toaneZe-.(lali la 1tI.ul't-oiel ap,flte Ii '"i b 11IMcvld UOI'Plt'ri d cai, It\, caii film 1'4)1'£ .. i oo,ii !If} 8~n TO(!ll r) llar a li:mmt,j Ie .;ait:lillemlid j$atl d caii j(l1I!a8tici imilgm.t\ti de eQ.I.~i in Dacia,.

In legittllrl em popJililMil g'crmanice ~i &lavo co.!l.~tat<\m de n{l~tn!lDil Ufme '~ulm~~le in 31:I&tra.tul mit.olo"'i~ ro~fLlle" a~Ct\ ~.n ~trat'!d de i1npru.mutlt1'~ par#Hl,l d~ cZ'UbNI,l t6nl~tnQlog:r.ce. lmagoiogw8 ~l rltualq.

GotU (vizigOf;ii =;ii ()strogo(ii,il, a]!Q,i gepi.zU Ijii ,It popnl!a1iii gel'lIll\wce !liU migl'a.t pe t(ll"itor.iul, Daeoroma:nilli ill SOOGlw al IT-lea nl e.n, ~i ,o,u l!\sat;

w. urm.'l. lor cil6m clemen,t.e sp:iti:tu:'Ile, oon~gente 1'1'00 mp!il'iJol' ,noa.stt'e"

1'0 a.u intrat in mi toillgia. 11Ol'lJiU;ud. PI'jmcle l'clat:'l.ri I'af I'itoar ia. gnti (coltlIuIIdatJ ell scitii) Ile vin iJ! ]a, Dl!xip, car Sed uiliclllll, in 'o,r POyteliite ,despr w~azja, goticit i:n Dada In annl 248 e.O.I~_ Ce.I.~lt relliti\li vin. d lao J:ord .. nes, Wl. istQrjc gilt. rl:lI:lll1ui.z:u., caro !lotio Q &(fH,c@~ .in seeo Iul III VI -100 al ,e.lI. afu'lllind ~ "gettl an got, i" ~i prezin tit tmew (~iviJl.i~iiti getico !ir6iPt goti.ce. Zalmox. ('See un inyll.I;lI.t tax devine.rege

:l.lJOI zeu, EI rumead, dupa. ZenUt :}i D cenllU.. '.Dol. ]' rdMl.~ sru t.ino clli

b ge~i &-a nil,'>C1lL Jlarfe, pill C>l.l' in~cli1cill:lle..f!, jlOe~ilnr I,all ![cut. l'.eu, (. , .,J Pe m.oo.st :alarie, gotti t-oj,_dea.UllU~ i-llU indupJ.er-ll.t 'Ptin1ir~\l.Il 1m!! s«llla,uu (vi tiroele lui tiinll pti7-onier"ii u '~)". JJ pro pl'ooJif. go1ilor adnugr~: ,em cal'll S6 num.esc j) : CUCleTUiei, dcs.chi1J.ud in >'fa.ba. poq ile [ rotat iiJ. imbli!.calli, in hoin6 «!he au j ~~t illallllie [Ili1i .FiJlip al Ma.cooom!li] cu. ghitllr ~i .... '11 mvooo.t plin Ili:QLece rp pr,[fi .rug~1<ll.nri p • zeH lor atr~!IW~~ti sit Ie fie a.'Vom'lJ ili I)i 1l1t almllgc pI.' JlllI..ccdon Ili" 1" DesW'i1l pe Bw:etililm ~i DeemeR.

150

<lrupi'~ Iatul C:truifl • gp(ii au i.noopuL s~ ]1!ls.hla.seit pimin,tllrH@ .geF'l1~nLI ~, p ClH'e aown Ie Ii lLpineJ;(: ll'ancii". DCJ>Zvli,hllie hUlltD- ~lllWli.l d!l fi{!I~fllJ :!J/)(wl n'MFea .... OVlIDl' dUPo. r'!JHrt nif!luii pii31~1? ll.1ilb 111!lMClde OlJ'l?1lUICS•

St!iI.(Il;1t;zil '7.odl!l'cUI" m.el'~ul JllanetclOl', !ltelele !i' mfluent;a lor l", AILilJlJtelite dil vizigot-i. ostl'Qgll~i III gopiz! os. neamurl gotioo oo.f'O au l'icUcat alOOI'" si Ii-ILU illcb,ina.t Iflo icioli.

• Bogdan P trie,ru(,1lI Husd u [\ [(I~ p~'OO"ttpl1t de nlitul ",cohi g l'mn,uie al zellei Pil'lllll din Dll.clo.'·, in care III urm:'iriv IlwenLualelc ramlnls'Collte 111l100-foll:l1oT'h."u ill mil ologL:1 l'01,rlllnii. lUllsmlltill Dklltlescll.~"O (ISla ],"ll'oocu:pat. de Lllfhlellt LII ~tir.e iu cu.l.Lnr'u prot rom:lniJor. u llIDpl.tl velum I" feritol' In ,1''Cla(iile llilltr~ 1~()J11llath~ ~ulQn oua '$i. popu1atille migl":l.ton1't> p t. ti'to:lIhil'RrlUli'lliei'·l'.\ '(Jllsacnj, douil stndll gotilor ill n.e"ia. (puil'alel de Ol~ .. DlilO'llllli Iii Ill.! 1011 lOoIUP,) I;'i unul gepizilnt {de KllI'tll .13:0- l'emU:J 1)0 erito:arc I:] ILltilli(lle cerCI!U:1.l'i :WbL'I'llogiCle $I de llconowie istoll'.i:c4 ale t;lIpral'.tl1lC~\lrii sjJil'iunw :1 mlgmt rllcr, R (!fiL, Vil'giliu f5t ran cuDI'~imeiltl a publlea,i; d pre HiQ/i(t hti -'j'lIlS, ClU' In tmullC rca LllT go I(lit de f:l-d;IU~'t ,~i8I!JO-CI'e~til1i'l eo 001 UJLt1L 111'()bll,bil pc riloliu) ncie.i II fol0 it ~i tennent popnl&l'i ,Qaoo-l'olmlonJ ,~.

Migm,l/io. li&a.vtlor i.NC pI.! ill. gecohLl al VI-len. e,n, ~i sa imihelo a})1'oximllltiv in!l! olul VID-IC!li, In prooo..'Sw 'oom"ief,ulrii inwe pmt:oromi\nl lil sl:l.vi ui.{;iI1!ili siut asimilll \ i. Prin ~ imilatc u p1f.tnlB$ III cultum, t'O.lTUI:lJia 'i.ndoosebi elemente UO ,-iatit ll'llloteriltUD. ~i r,pIritlJlu.lit (leNic30te Ij!i mft-ic ). Cllm In,,ii ill l:uigra~.i(l ;\o\1e'~1l II lill1UA ,~i 0 C)u.l~IlI·!ii- ;').('h~ioo) ~piz'i'tIllIlJdlliteo. 101' urn a,~tlt pc: 0 ,cmlo~lero nutidi. ~i. pe eompurtament l;tl(l.gi.cca-J;):l(itologi .I?a :1: [at' ca i.nflu· t;el 1m' iL ttpm poPllila~iilol' ,:kUl.ohl;oll illl s'llde:i.nl EUI pei s-au x rcltll>1 nmi III ln (10m ulul miwla(}illi ml1J1'IoZlJoill'f, (:are este e~trCllll de oognl:i1 in periOMtlomi"'r; ~iei, prln lenn;'lIlJwgi-~ ~~ ,.j,IIHI!/(lwgia miti(ld 1'1. nn'Ql' spPili0 minore. :n!J fa.pt, in pc:riotll'lflltrigmviei s'lln·,~ de::pT'(l () miloZ{}gif ,~l'HJli, In Rerum.! 001' t a.1 terril nubli uu. S9 poMe "'orb. eli)' t. bi..<tdupa t I'DiliUI.f'e::L migf'll.liiei lot ~ alcalilIil'{n st.'l.I;e.ior L."l;'·e iR'OP r dootitril unoI' cron i i sla.v. in m, (ul1millIe&na, polonl?Zli, l'1IlSit, cw etc.) $i fl)Losil'~ {loclUm!l:f.l.te:tor xte:rue din. arere:il"l3e llilplia B.u~vilor inCl'e.~l;inllfi inlpotrh'i\ ia.ol:i.triei voold 2~,

In lavi tlcn l'Olnfmea.scii. s-au impus 'itDVi;l, Ilh'iibuty ; (I,! 1.1

1 • .Bogdoo, P. p, Ftl1laite.~e!l. GheorghoMlli;iilit p, Iteaun pelltru t1ol1l®iu.l mi,tologi'ci mn.u\1'Ic. lQan J3ogd: n a. s6ndiat l.itemllum mediov1l1ii. n,lru~ nea.-<;~ III limblll aLwon1i- ~ insLttu~i1l(! med.ievnle romi\ne.~1ri (indeolll'lbl ~nerAlitel IIi volevodat Ie). Pentlll eof'lltrib~iil' lui refer! are I, sLutllul !i1a.vi1 l' fI, fost onaidl!,l'at lu 'em:e 1'111 sla:vlsticH l'iOmiinqU. pll ·lic. ... I, "i~wl)a.l' Dam ive !)i docnmcnt.::ue', m.ediobulgn.l' Iji bilrult.inl'l- 'lav lite.rntul"1i. s.lavo-romana in seeolelo XV <'II xvr. _ E,U1'l)rins w!ittc uspeal,c de' vilJ.!;!L spirltllflltl. n;nl;()htom\ mentioDate in cl'lJuici sub te:rmellli Rln.Vl,

LI~ rilld-Qll hti P. P. Pi\fifl.i escll ,\ (1 veni.t al doilrm maro siamt runmn. pubUCllt. cdi~ii du izv 1', stndii n upm ero'ni ilot tolllliwe, monogrl\fii l'cferi l\l'~ ma. wcle ller·onaUtil.l'i e\lltu.rat-~torlc nJe ImpOl'lll.ui 1i'01'Qi\.n., ]LI.UlI'i\rileo lui lIuoo:tala ~le CUU1U1'a 'lc:ohomm.iwi'L ,~ isttlriografig. fIOmJ\nu inlimbib 'kw,onila-u SC05 in e\oidien\1[~ liUulte aspoote &le 8p-irilllalifilJii rt1171'li1l-qt-i lJecILi) u l' i riot ~i implicat ii mitologice b credin\Oefu !jot d:l.~tinile popornlw l'OJJld,n.

:In lntr"il~tUffC iii ~'A:lor.« o"lflm:i f.omlitl~li ~I sa l'ererii la. ,'Cll'igintl s.la.V'onl~muInJ cllUl.I.Iml 1::J.l'(;11D11m", RubliniJu.d ns:pee-~u1 lui mcrn ~t tntem. ,Limb: slii:rnnl, Bustlne 1'. , Pan.a.iLesoJ,t, a. fo- t () limb,tI. .a.e (Imt11l'a II!!. tJ

Iimb:'L muta:n.;1V', ia.r "PJ~)bl{Jllil."l! "·ia,'I'·all.ilHtt¥llul llr~ Lm !!lII'a~L-(!J' cldlm'll1 rj:i ill accl~i timp unul sociaiJ dar nu un caract 'I!ni ' Iii ."IlU , (;! jlOlttll vorbl cl un bilil\g\'ll!nl; veehea l:!1&,'u bls l'icell\Scii II me,n1 in g~Ue unei mmit.U 'wtruralc past:mt.o de cia It st!tpbnto..'l.l·o lilullllii l'ol!llfmeasCii." "'. .ar 'i:l1olumul ContriJ),,#i III 'isCarfa Itl'tMrj' I"o'lllom~\lli nnaliz(>a.z!i. 1i1l' ro. um. sln"O-I'OIiWtIt ~j ,c..'1.1:':\C1 ere1e ei =,pcciJ1c • C'/:l. !1-i i~lli,lUlle eultaral ale tDluani.lQ·1I' en riLl'.ile Sl90V ~n.

1n ultima vreme, Gheorghe .UilIlIiUi 1,mr'l".'~()I· d Ung,-i..nicit ,lj.i. i:!Li!l['l - gmf.i,e h ,·A,-lum;u.;l :~ pubLicae mlli lUulu.: ]uctl!i de 811 'Ul.ljtll.t" dinlre . , ,rlOlJil de li.n!!!:Vi!'.ti IlL ifll 1'i('11 ~J 'IllliL d le.:tiNllllgi' rom!Lnc. cl1 l' ehe !?, in llt!t rret lucl'il1i: Sf! rel'trrit lu unele aiilp 't ~i el Dlenl-c .:1. Yia\ iii. spiri- 10UllI:1l. a I'Qminilor in tal' sln impllc:tl ~i r Iil~~e eener J sau ,'p~ Iale de ordtn mltologie.

ill prima lnersre COIlliIl.Cl[;ltii, 'c:olJ.tl'ibu\<iilo.1t In. i!>l<l'I"i e\ll~ut'ii ili Lile:ra:turii J"OLlla.ne "'eclli seeru e In Yi(]en~i'l lltsillllmuhtCM lI'IMusel'iselOL' veeht, cal'O in.,anumi!it! iml~l'<:jW'ul'i clLlitctll'aI(l pollrlee ) reiibri.oll$c I~U flleu tao aceasL;"~ cuhmii [ve she l'{Jll')iinC':aseili) sa j; ,e~'PI'im.e la in . 'pUt 'Il PI"Cci\,. dere in sla-vana, [penLl'U ,it] indepUnea. ln litsal'it"Ul Europ i" a.]iitl!U'.i d.e groAcn, bizu,u!Jni1 acelu~i Il)1 pal' -I 8>V(':\ Jatina ill :~lrlliiul ~j e eutrul eon~i.rumj,u1.ni"~'. tin ))er!>IIec:tivfI v.lx1Il11.t:l S OICUplii. de serierea slav<'\" IuseriptJUe ~I:n,va "I'oolli, i~tiJriogrn.[iill bi>lalllJillo~g:Ia.v:1. ~i textcle bilinglre slnvn:roJru'lI1!1. l[j1r III ~ dOlm hlC.rarl:' OOllSMrn'l,' C'oIIUUclii pi ll!cra.1!wii r&manll 'lIfelli 1);110 !)a1l'tf~ l,r()l)~cm mtreplimi' inYeSIiC'fL~ii i.lteCme a.>upra j~"o:\r lor IDl!llievale, in limbile I:atinit, greadli ~' sla "Oll!l, }) mjrn cuuo~terea Hmbii l'Omlln~" ('3 tlU.tiLat d sine stl'i.ti'ltom'e l}i, prin limb::t, cUl1oat}l.erea. tit I'&t.urii iji Gulturu. v hi fomalli.i.

('er~l,ari d sla.vistioa lrutoitlbrl(:;;l" lao l'Omilni iLll j;'Gf>t ~b(ll'11;J,t in albinm vremc 1m ~i dln ptu:spectivfI dillillogiei ~i, a linOIr'i8ticii mi.twll.

Sub n:loport etnQlogic, it\'tr-u.ll stuclilt l.ua.i V'oo1\i, ne-fl-tn (lctL_pat de fiite~a elemente lav,e ~ mil.olo;h", l:orljui.l1~':1fl, Cal' 3>'11 f!licnt pa.tte: din aQ8iTatut i1D [:mpht1llU~'U'" 111 mttologlci roruana, In. olul at YI-liu cuitura. ro'mnni1. em (] j3- fOlDlll,tll, Jii impliCit mil.ologbll I'Qmitml. ,!!Ste It! - meat m.itiee sk ve ,: 31U remMe-lot in ono'lIIa.;ti.lia~" imagoiooia 11~IIO'wlbl1illit N e-am rel'eri, IlltUllci 10. numela l'J,i l'eprezellta:rea" lIDO!' fiiptllxi mitioo, la nnele (l(milltnillUN illl superBtilii' arcclo/:ii1<ll ~~ 1'i11~i'i: rlau6 en eele rom ue, e&, Iii 13 llne.le oofesponClcu\,c tirzii ltIedievaJe lll'ltrc epO;S'w poplll!lll' &bv ,i eel roman, in lupta, penbru llbertaliea socia.l&,

olltribu\ii inedite la, literaturn pop~' m di vall\, din P01:spootiva "Un i mitologii de adstra. l:l.lldus. pe ~g'. :ff.. 8!I'tojall,. ii a.u.imonescu, in studiile : Sioiw1.6 fn "iiiJftl,ttm'l (19.28) ,I..iieratur(Hom4116a8v!i di! O'er'l00lli.jJ~ (1939", OrlJ~itlll dO~M~li ffi sdrMtori ,i fa 'ilu,nfti (1941), Co'ntrilnl:Jii (1984). De am:.nu~,!ri pg(le1e Olt.e.anu. despre vinta. Jege~~ a lui Villd ~IOpe.'\l_

o oolLltJ"ii)n\de deoscbiti"i. in dOJllel!l.lu L ltngwlillfi ,,..it()Xogic/;I 116 jaaflrlrii IIlIJlL'd la t'&muni Q nducc AD,ca. !riml. Jonescu 010, Acesoo cOlIltJ"ihu~ii 10. senmeres. terminl1wgi -i crc(U"ntcior populare ale. slavilor!So cup! dilreet de tnitogl'lez~ sla.v3 Jil" in,direcl:, ~1 porte a 1)'1tQ11Uufticii ri ima!}Qlogiei 11Iitice "Za-rll! i7llrll16 ('n 'ni'to!.ogw romlln" §]i, iJ}"l'Cffl, do ~lI~;prwnwllrHIl lra:-icll! 7niUce rlin J'imblJr'oman.o (1' limbile slar".

Dill terminologi$. credD:!~lo.rpopularl\ Me si:n,\'"ilol' OIY-e piltr:u:n.d iii l~icul tnitologie llOwan mcn(.ionlim dupi Anca. Irma. I,ones(!u ~etmcnii Ii :: d'uh mUl, 5atilona·, so.wodiva, moroi, eoba, n:lQCOlj samoo.. ham, vampir, vh"eol'a;c; vila, babtl. i~ga etc. IIIt-ere:saJlte peDti'll stndiul mit-1:liogiei romA_ne

152

15t

bl ml lJl'i1 ~,1i1 tie:ll:u:rll.e, elJllpiil ~i apele au [ueaf un rolcOlll'\ret in vi ~a.

SV,iTitltltla a. l' l~orolll i rO,litla!l. •• _ ~ " _

4. Irinl'op:L'ezlU1ti:1'1'ile.~LJ.ilrw {l1ll).,,1 I I!'Hleb. zn. mr oI0":ll'U'bI]II'i~l\-sco~ te'ifl evi!l Illi'I o"r!1cl~ftl., IIIi('c!Ii r~t!'i{/e Ifl~ art:rtJjei: 'Ii it1v,s tlntoll1!l!"~. :m'tolO.g:!I!i TQmn,m1 :!l1J1 1}1'QmQVeaf,{~ 0 ,rjl!;illlle indi'forel1lil llin, PUllet, de vel~ru"'e atu;; -fii ,e.~,tctiCl, ,rajoritaten [lC!1' 1)11hjt'10l' ni Iii ~lt e 00 nte, iru;u~elltc .de. Ideea de. bifl(l' dl'eptntr". d . '11. d itl ea· de gil\J\!:'d~il', (I'nmu~ct,? ~,I .ul>lirr)_lt~,te, EI~ -i1.1itll': '., 3.p;m1 ~i hnprimri mcn~alitAtij autohtone !}II'CIH'czentil'lI lUJllil (I Ri'lre: rl ~>(/hiU/}rl! uumu. d tdflrll<l1I'11 IIllil'ihUlM, (.hi·~l1,M(plJ'l'r ill, natura, do .,rpl',mil' 0 IUlld CfI1r:I(;(/{I(fI'~11' '~)m'hlll$r:' ~ellI e!~ tl'eblile sit l"eC1!tIlOOi}~ew, !-C'ptCZi.nC'lllfl saraerer nrn mst, al acestel Illl'tolol;lI.

Decl, mit Lotrin l'om[tnihu'OlllOY ,7li - viztune d l)l'cn;ul(-af,lHume carll l[)..qn 1Il!!.al£i dt(l"l'u ~ tdls1l1 ur l IL!!o obite : (Jool'!li8mld s(llari:smut!li uit-Cl!mIlHIl. De..>;'Prl! neo~W(l din R.(:e..~te tnis:"dllU'i discutl:lm in L'llpholele a.1·~ lc rCC.lalll\L ell prlcrltate, .. , . _ " _ _"

5, if olo"ia remau a. IW11 ~I ar un 'OU LI "eblt III llitonu, II ltnl'lI

rom:LIII!!, De Ja primele i ree -iH,niri ~,i 1111U1 in 'TCllIle9> DO tt'il., Ilo f i1l3.11 rUJ toti cli.!'tuJ:1u'ii de va'7~·' aL poporulni rouuln : onmani lie I!tiinti'~, poeti! dl'a'l'l1~\lrul'''t. I'omll.notcri, mnzic.ieui to're:rI'l'tri, (lTt~ti plrulti i (.reIlLptOIi'I :,1 pidol·j) grnficr.ieni ~i (Jer'~I'ator~,. "~C,Ci~ III l~i.- .iI1l\ io se. ~ ,t.ol'e.~b mlloi mult r factori : ,\) co'ntactill!t11 nemljlccl eu sub' HLUf mJt,l<;l 3ll!!.tolltollil" eu !,nh tipurHc *i l lluu:l.tica gilllli_l'ii lILiL.ieo, eu izvQtwele de c~altare ~lDi~'l tie il1spii1l.~iQ ~i Cj'(!o1.tie lreneCtl-l-el.lllUl'tlI,i; hi ie"iitul'i,j O1i'gil.!Lice ell J;roC-llrol iilde'Tllll't;lL. care relevn ,orig-inel !;T}il'ittlnlililt~i,~lUtobtone 11'l~(!ea,c.c ar~ ~a mal uutentie ~i cl rlorintci rle a valul'iriea relICt 1 -t,llOg'I'dlee ~I remtln,"· N.'IIlcle 'folel!Ol'ice nle mitlll'i1ol' !)i slstemnlut d,e mitur i 'IU'C Illle.na comaIllIitalcn mjloualu II spiritllfLlitli.lii autohtene ill It"l~'\tll!:il ~i . (In:~i1IJ_c-;

l.n • .u:cu<l1il tJPi'ra 110 m/fli"ijilllfrl'. 111lii oamenl de cultunl 1mpl'ilVI:l!~~l in mitoiogi!)li IHI ~-lU1 opl'iL In f'('C"IIk/J'lllil'l!'l miLoiQgiei 'l"Olllill1l6 dill, mntm'm.lele doeuureutar " au :mpl';\'<ip\>llit lliru1 In 110'i, Ci!'UI Llteout mal d parte, In t't~'re(]rll(J LLIIei lui ologii l'O!lU~lJie! pe rm'islIl'll' lll,a ·,iQI.\,ii l,O~' de in~ol "e~e :, "CNl ee .U PlUt~L sa 'fie l'epl'(>~enlliltj1' peatru gimUrea mHlcU aut~bt~tuI, ,AC(!l<1 Ia pI! llC-1) pfll"l Il, Ill' lIIit!IWgi'Z(II' lili'mtw'(1 ill sQn.~nll)I·Olllil)Va~u mrto.rUm: 111 1It1ll':1.tll1~l, '~i IHl d- plW parle (III U(cl',dliri:a '!litclogia i~ . c1lSlJl "alol'if:icli.:rii fllbula(.i~i ~i an I:tloLidi miUL'c, til! cele lDll>! mnlte Ofl lD ' 11- tnt din exl'C! fill £alltezic ereat OllI"C,

_g ~i fU:.estll> 1111 l1{Jclnlu'lIl iSllm'fo ,d". lIItil IH.rlllra r.at;e iii'. pll,tm l"l$toota. di('tOlluJ' •. !'olllJ'l,Dn1 ·n Ililscu t poct" dill' nil port urte, el .[(La] al.oa lWei. 1nili , !l1'(,'a.ll)r de. Inill~ri jlortil'f. ,

lfitoloi!'~!\ I'OUl:'Ln' r <;!n"'ti~llil:i ~tiilll~ iri ,. pl'~illt.'l in. &~mbl~1 .! t'(I,lblArea 16IMC! do 'IWlel11 ell£01&h,,'11l de pI'0"or111 oot'lODnlo ~l de. u,nphoo.tn "I;tltm~atiQlIIllc CtU'(lI~~!.l"til (·apl1.eitatC<1 de "!lii'I:~ie miticll a ])opoL'\Il~ I ,'omu:lI, ori .. iTllllimtm Jui in llCrut II meuiu, c('o111 creattei lui illl ,rilt\ cuJltU.raJillloo om~nirii sl prln tIKI! acestea c(mtiml'it!lll1u ()l't(lIQrlllui ~r C'oleclill l)QPQI,rl f'Oll'ithi, 'Pi teritQl"illl blL u(~rpalie. I) QC IWlelW 11,lilol()gieti a lumii.

~~.')

•. £f.~. ~~

. ~~~l-~~.

.....

a\II!!: tI" lui cl.dl, eOL ",.,1I."ul ere ... &»I'ei d~ 1.1'11". 11111.11 0, ". r-lQ~l'H.

155

PAR TEA A III-A

1'IITOL06ffiI nOMANE

. Prill stl"l'Ie1LUJ'3. mHologiei l'(lruhe. ill~eleg m I'mlil~HM intrill~e<!J1. de fond ~i frmn CRIB ~1i,rimu yiauili tea ~i COil iDnil:lte,'l aeestol mito\.ogii in e ul;e;-rtu! c:ul!;l1rii I"olmtne. coo ell aract l'izea7.lt. Sill1.lCll;ul'a gal1crama, rnitolo«iei remanc co;, atara Slut eitel'a., note specifiec deo~t'bito ,gl.'IIdual (1'0 ale dtOl' m.itolo;::ti Dl);t,ionale: o1'OlJ:llh-itmea glubnlrl, imlt'rae:Iiltffdtrli/a ]liiI'I'IlQY" 1£II(11;!a£l'(I i'llt rHa, ditlafll;~lI!lIl cmlfltral, ad!icii. tot ('cea, re dl1.. fillifl/l~ (It(kllti,,ilfI1f II 'gillC!1i!ale ;;i i1!llQurt: '~JJ vijiciI ~lrIOltuUllraU1 IlD(!i I.llitolo~ii.

In aeeasta illtCl'pretaro t.OOl'Gt:IClb i[).tcl~em sll ))l'(lb uwm stl'lli:llillI''fI. mitolog'ini [,OIQll110 dtntr-e tlubli'L peni])ootivl! creato{l]'c: una !1~m""IIIi'l1(f, 'li alta i)llcyr«li'IJii,

In parLea ,'onsa 'r;\I.;~. Rtl'lIt:''llri'j g~lt.'riIll~1i fie propo(lllem Sil. illlrA I i!jiJn proo~.~1l11 jniUnl J ... I!el'mlmu"e It idC!iJol' huulamcIlt1l111 11 terneJor ~i nlQfii,elol' e>i(lt {inlc ill Illitologia !'omAni1 sl prln RCO tn looepuL-ul filill1ilUJlii 11a.. turale , itloilul" miiice illm]amcnl:lIe. Stl'uC.LIlr:t geoeJ.'aU\'t rcllee! l>ctmnJ s din iSlol'iC ub "iJ:aml icleatici mitopeieo nutohtou n oricarel cuglltlbJ mit,icc.

In aH,i termeni, l;~ructlll'fL gC!ltlL'n.tivii 3', mil,oiDgiru l'om!1nel1l1ne l~[lernisele tema Licii III motiv i, tie" mi~i(le, care Vlt, f:i pl'olul\:ti~ lSi dezyoirnlit illtegl':11 cl sun t11ra. int~"'l'.ti~ilt,

r c in partea '!W.~ IIot~ B1nlClIif1.·i~ :UUcgUliille.intelegcm !S<\ ill'fRtrill'ilm. in eonrinnar«, Inoceml neitltrcrupt de (Jj,'c~tere. al oirt;! ~i inlfllll'ire a idiea.: t.iai m.itop{'iee, a hmatLoil smc1iaJ-i.f.rtori 0, mai lwecis. !\ (,OIl!\illut;lIlui ~ Iurmel udsullmllli.~1 stl'll,tuhll mitol gi irOlllllu0.

til llcl'ioo.i]a nnlfrl(';i." merliuva:l1t $i IDolil'll'm't. dlltorW\ irnleoscbi coni1it,illOl' ~i ,liJmlllil'u interne cl~ dGZ'l'oU.a.re, cit -si nnor inflllnte eout mimtl'i Iii caleurt l'I'WipT'oo'e intra 'mlltllra au toh tonJ'i l'uwtlnell:s.m. in _p1il1ii [01'mare .,i r-ulmra pnpoerelor iu migrati.e, cODviel.l1'ire!1i ve<'illatnl.o S produce lUI proces de integral's vohd;"l'a ~i l'll~illte..."Tl'i1'e "ohniv. 11. tnm 101' "'aileratlvo in fj'Iiat,illnllll, 1m' omtul'1lil!. ,~i a udao uri]. r surventte II1t'l'e tim'l"

tn pel."io~dl1 cunts.wpl').[arul IiI'L~ntiiic.'U'1i!tl rnitic:"~ re1evii integl'OJil.atoo. mitolo",iei romu'llc La. ilID1 tuil'ea, e numen~a I}l i;1;rAJucu'ea_ ci plli'tillU lal'!t, Nil :.d.'iiti~ rlilOOOllotinuHate j, tQFic:i. (if ni i diSCf.epante LemnUee, ii

hiar fa.bu Ill, tor iii, Iutre structura g0tJl!u'3.Ln'l'i. *i s!fNcttrra, integra tOO-Te, p'entl'~li cii. ;l,ffibele e.'<pl'imit doui1 stacHi illtol'.ico a~0 .9.c0J:l1ia~l fenomen spiritual, trllctum mit()loeil')i r m~lfle, oricit dG compifcaw"nJ' llil.:rea, esta llIla. ~i :u::eea.'1i, idelll,.iCi't en ea in.~ll i tu 8V' lu~ia. e,i. constallb'i. !,l.i lIInital'i!. in v. i t,atm ,aj :lIJl!IJ'e_ntU. Noi. am frae~io!llat_..o in doru't s "'mell.te p«mtru a-t :putea eJqlUlne telll'e~i Iji analil'4I. 'metodic: eomplexitntea. c1i'~I!ld~, Iji a, (I facema.i iiiM.esillillL ill ooa, e a;rti01:lruij;-iiile oi gentm'logicc.

],59

Ptm'e.-lI1l aDa'!'i\ lei ~i fotm,il"ii al'iIf/(iplltUQr mitial! dill tare go.ner~al'1i. san (l(;rh:-a gcnoologiu ell neeesitute tl.l~lc CllldnLta forme de mituri i..,tOl:ioe {'nli1I!ri iipise, ~u tllTrievntclfJ Iii ,'binI' ilH!arilul/,1!1' lor) !JoWltiLlI.io pClltru orit;e Cm'l:eiM'O de neruL gan r'lcl.ljJllful Il!fl~I"du/'ilfJr ,oriCllrc.i miwlogjj autolitOIll',

ion aceastli U""0:rtul'i"i l~rr..:_~~ic1i a, rnii;oJogici 1'010;\110 vera i_jwe.~tiga. ]lriln.eleC()I:lIlc I'll! Uim1il'll III iticO ul.'1w.iall Ia Itutecruori ei ~t[lCli 13 'PoporiIl rm:naN, In trer-erea de la 'll'heli]#.ll'i ftt ft'jI'Ul'ill' 1I1iii.:p, rle 1;1 ,,{rinrllit"m till mit!ll'i ~i vul'bh'ea, ill po~ie''', CUlm S:pUl10 M. E!:ntl1o..~ll, ~-om hltt~vedea. lai'tll.lIJlwr:le mil&loo£& l'o1114nr, lI~iU'fJcllt::ltgelle'raM ~i T'lcU.oUlwiite pnl'l'ialc, mitopei.smul viu fji rr:mi-tiJi-I'llrl!fI, l'onU.Ilul\,

]!l[itolo:dfi rorni\rui, in. p'fefignrnl"ile ('i (lace, daeo-romane >';ii, bine!llt,OI!M, romftll~ [·c0.ettit ec/J~tI:'I e m;l£t ·altlt:ti)·,lZ carpmw in too t:'i. a!l~]llootea.lui lIis.l CtJlkr.l ~i in lio::..t;:'!, IllilIectica. lui i~toric;'1. 1\:(itoganoro.t!01'ii, lu{lcos.cb;i dln 7.onele fIe Ill." nta, I1k'i'Llinie..'!C 1w.cltfl.ll v-it.alI11 -cwsisl'illlOu11lli o:mIneral ,ullr_pati>!l:. La. ill(.~O-l)utul eomunel l)rimiti\'1'1 s-au formnt aUlunite arheti}IIl1'j ;;Ii M'.!1eri'ttll'j can':o u for ilia I;. SI1!.ls!;rn·1inI. nluviu uUOI' mitopeiee inlUgenc ~i de migra.. tie ind 0-. Oil to}le'lle, [lfmw C(t'l'JNlt1.i.ClllJ~ con(>(lpntcn. fac·tol' tlc cnlttml !j:i ciVili1*1\10.Nlii ereauer ele 'mi101tJ!J~ealdohfu'l'IIi, diforilll[;il'l.t<l elo:1 POllO-.'U'cl.ol' veelne !lin IIJnliCl'll1Jluul Oat"P3~n01t, Ae(l..~t, tip de I'm a tost *:i. inf'l1 ·as,tc un Q!,(.Hl p"livu.lcn~ C-Mr. ~i~a. pllS pooetea]:l0 tIi.cdiuIlui :&mbill lIt "i l1oos,ter.n. ICX'uHi. O!l!llo·'geogr.r.[ie, HO/lli) cI.II'jJmh.illi£s gind~t,e inacoot ll.plI/il! i~IQrio eO!1.£ll'ct, {Ie millCltl.'Q intern!!. ft, p-11suwitll h\i )'omil;nc£c, pe l'3l!'01~!lc itl,fI BInga, I-a [Ill mit ;.;imooli!' 81m/ill! miari.t'ic. Dar I;I~ti~~e lSi i Ilh:-llU 1i"~p iJJtQrill_p, ceneret, 'Pc care not l-nm rm_llnij;. cindva, ·tot silmlrlolJc, fiW]lul lutr(~l, vl'in(~ sit intclogem prln aee:l.-ilt..a MOt'IIIjJlatr~ Ilo(ilagic:i. iJltOl"i...<L llU'itic:l ae la· S'ILlbl't<rU [n.ncl j;l.'atfj.i 13. ~.tl'll.t,. in. (:Me ... e (lcs[j"i~otU'ii.C'r'(ldin~Clln. llitlillilo ~i t;ra.ditiile m,ltohtollo ale I'om!it!.lilor ell PI'l.lint."6llezla 'l"ibnurHol' 101' ('1,llOilil:Ol'iee, prin revenh-ile 101' !)ctllLitia!e. ~i eeliincxlale l1e ]a Ullll.not!iJ'Ip, In n.I~\1j. in 'Et!nct;ie Ill! mi.'j.Cnrea annal apm'el'!ltll !1" I'>oorelu i pc (:,CI' :;,i dc, ~01111 ac(l.,,'bn iiI! 'Ill viruta mitic:l it })ilmtelot, 3;nUnaJnIo:r I~i ,omuiui,

Strnc~u'l'ff, g~nal'nti."/'i,, pl'i_fl c(}lJl~iIII.utuJ 1j.i sWill el par!;iclll:u', (t-.q>l'lmillj relul al'pfl~ilor, (~a. iilJ(ltii~ 'Imm/all If:{mVfel dispus [n amfitoo.tni enorm, co. 1l{·I).IIl,wia 107 interntt ~i cxterl'lll, ell ellmn, v~e~tijj, ~i antmatele, ou ~im~ :put kurul, CIl pi!li!!gellezia: ri'lll,mrital' "'Ii{)u.!orrer, ipo,t8;t;ale, k1.eale ale inei~ tlil'i; ilIDlgina\>il!i ereasoare ale lIMr Itlltogonii lGnto, :l1e. unui 111litop(l_i.sm poodeFa.t 'Ii ale unui mitificari po'!"manollte, c:I.ll!l cl(l:>:acralizl1te, eilLld I:'~ ~:t,te,

Omul din Cnrpil~i a. ela;UQr,lt de mil,cll!l IHi cult al d0StinlJlJui iroooncilia.bil en 'etnotonusulilli ~'it:nl, UII aullat 'll>Qrlilo.r C-Qsuhst-'lD:tial unu i clll~ I'll 8trif.mO!li./()i' !i'! II~OJ~1o;., Cllle! g~ol'l;to1llftQl0!lii~. {Ii 1iHl ~~t~-,~ d6 m1ltQ~

tOO'

9(lUU (011)'" i~i au IJ!lll ill(, llHlet'1) I ente in elIlOlUihl'l()'ll'illc,pl~lH)3rO~~.r ,OtU'O]Hl'~? CQ'lt-aIU[ilUflll\('. Ihe!lpl le, r:w VOlllII'u('lo (lUl'lJ[lm~c a.nticG : w:'i:l'!l ~I funtrolll.. ,

11l:1HO~1 (' I"uiul it i.i, i'U'lIcl LIlT!.- gCl1'minutiWi li "j~t'Clmul'l1i lie arlmmituv·l _P1:o~wii rom;~nn(!_I" ]JI·nllUL~e;H' .. l prineonti:uullli III ei!c\'u, ~,~itlll()!Ji~ Qr},?'/;)~ cme'"g'e1!ll'e !'f:IHml:wCill III un ii, l1~l'ontonti·tol'(),;(lll, I1!lllologlTh d(l.~b~nuJIJ I :J'I Sil;tcm.ul milo)'iol)iUor) ('IU:'C: ("OI1,;til.ui,c: i1.f!nr;Slnl('Htr« mit""(jgif1!' ffruf""<lt~' ro./lllli,t.

In ,<I,udiu.1 UJ1ll1l111' :11 eom exlwui ace"lei 'omct):l(llile a tnilIJlofjfei ar/llt11lG' ~Irnlril'im .;

1) :li\'IID'IlI'indllni, d0finiln I;;:i :iilil'etllll'Li-~Allll, lIe e,iI"lJO>lilJil, etll.l)cic ·u},e flll'lJ1:Ll'r .n, !ltl'uciul'i'i ~cnrl'nti ... !); It ,clIgci;<ll'ii lIIiti(:e ll;ul!JMl,!u(I;

2) O!l.i I'(loom. iLniJlIl rontiTll]tlll temeil1if' 1'1..1 lamDtgl;llljl'tlmit,il)C\ mai ill(l.;j pdl! mc.tOlln Iml,(lont-ologie-i m.i.li_~('. diu I:e;fl_!~ri demiruri, legel~~ mitit!e-! tr:uHI ii mil icc, t-a 'l-i. dill ,r-XPI·C,;ijl.l1 <It:e-:;lgl'a.: nle,gnrii, luebrol'c ~ll!Lmbohm mit icc :

ill ,;:i1 r1c.."'lJpo.l'im. in flo~tCll'l:~h·ti cm,e1'g<>ntn, ill~:ll'llnt (U"junelic.,. £lie'. llIf'urele (lillfl.ruiel'l!IJ.c S·tl'flClllr-ii inif!1:,>Fative rut! mir.ologici r01[l1iD(l unihue ~i vfTiilit'-istOl'i('r~

~I udtul structnr ii g~l.Hll'llti\'·(\ dcr.v.1'illlie pforJ/I'IIU!.I(' PIf:rllll1l1f"ilr il!_(l.jf)re ~,r7~ II~iM(!!ltl'i I'Omt.ll~ i.'.~i.lli'iltl iut,.egr:mte Ill!'! "'piriIU9.lLIrutti I'fllnunC ~I IJl'in dl.l mirm:.f)lvrl ",ilo!rJgif'f "(jI/!I\1II',

IGI

1. I'tt'ilxisWn!{I, I'xiSIIJII'(i"1 :~'i: pr,sh')i;i!lIl'ntli;.IJred!'h:rmi~lism" d~'1eli'. ilOili.ism ~:i 111~~tdillerj_lIi'r~i,;m, - SOlll"t'l'l roce parte EnI'egl:allta diD urlJ,h'1ll!Jld JjJ'ii1etmTl:lill'ist~ iltd:(>-e!!r~]JoI16 ~i ~t\flec~i:i. clll~lll .f:lJfC"llr,!llii.l.l ~o~ ~ce"lDr cr~. drr.tli'. :&"vol"t ia eu Itulm ,elnlF-lUlt!lloglc III )\01'( U 110 I'cLova "I~lllnea JIl'[l:l'·ll. c(lm.l"l a cl·{'.dill~l'Ilol' prcde.ull'millj~lc. ale rmlCBl1t,ici d pre Yi01\U. laficcm'c POPO!' luat in parte. 111 ee COllstl:t contiuu LUI (mltllln.llal ffldi de sOllrii!,!

urn esee infj'lyi~t'l ruli~ie~'e valunre prC)lillt\'L ;pentru eultoo~t('rea I1n0"1 spiriL'Ilnlit-l'i\i cliu;cc bin!) dcHuiLc ill timp' ~!spl\t,iu.

. 1n iuterpretnrea slrl1i1'l}cIIC l'oL1l,'i:l.lcascli, SOllrl(~ mai n1Itc del!lll.mitotL

M,Imir(!. NrJj'rn:, 8el'i1<, Dat, tcruaeni care (u,pl·i.ma un aU(!I'"I'YI) 11IdlJ-em"U'jlclIli 1£11 (lf1slimuLuil j]ltc'1wetllt en Moira III ~l'ecj[ ')I1tici, ~i Fa(,11ill In l(l~iui.

:R eg'I,Cll1enttal'e:L c'onti.l'IlJ~ .~i ami1lllln~ili1 ;1 'l'os;~u!'lIO-l'II:lnJii a. fost; 'pl:~l''l:~iLil:ii iILl( illl d~ ].'llctl!~L~i d~cnllt.at;t al)?iirn OPC!'(l_ lo~' eO!'.n1ic:l; RUilI'l;ul.'l.1:). eosmeselnl, ea preces dillll.UlI.e eontnum, e lllcroomtat:l 1ll1~1 divinitii\ i pl·iUl.Gg,Q.uie,e, SOHl'tH, ~i .I.'esll(!~tat:'j. de flCleaslafllrl1 MIll]Jlt0l!lisul"i, fih'ii! cui tie intoarcere, Ull-llori (:hi.'lI' IlDpotl'iva demim'gilo't' ge:mclarlcCI. au Jill'~d6! ru'I!llllTht-O.

Soofl fLl~,i cz,;cn:i jilt 1m terea I'ISll11ra pr/l,f3-'iitleli,ri) e:I:isft'llfl:.i (fi~"nl('i'rU) i-tnpliuU 'UiIUvlie (.a conmnita\,ilor e\',rli~e "1m familial.o ~i ~\ illdividu.lui lll~t> 'inpn.rtol ,~i !J(j{jt('xi!Jtol'~'ei I.'Qilmi'",,1)' I(comri, pilmin:t ~i ~\lblJam~1lt'1 eu Q ~'~gIll·or.itate·IJIlsi1l11tit, ~i iml)hc~1)ili'i. {lonfol'm unee eroou1l'c mjtologu~(! Ja ['omllui, "rdi.nea,. cos.mie1i. liiilll.](O;fIIlla &ite iSUpl'lH'eglumW, de 'oorm. l]i1 M'e puteri. UrCNltet,itoa.l'e pentm mc:nt.1nel'ea, OO:liilibt1li]ni 'pl'~tiJlllml; lin cosmos, Cill1ficitntea. (!til a ill.tel'Vllui dil'~~ ill t'08L'ludI0 i1.{'~<l11i eehiLiliru sau Indlreet, prill iU'LGrpl'Gtii ~I aeolitii ei. Ell t·iU0 Cllltil1i'ina dj·cllll~.i l'il!ilujeH a calon" dh'inc, C(,..!.'ll '0 In:;oollm:t ,elL prczi~lc;w.ll, a!iltlli'j del dC!UlHl.l'j'):I., Ia ill;tre(lgTh Vlfl.tit mJ1teriilll'i it cosl'tlom~lli _l)i lili inttoo~ "i!ltil Kpiril"llalit ~ omulu:i. Da1I}rih\,nce.,te[ ~(:;t,i\'jHi~j lmnh'nb~I!l'h~, 'IIif!lllo!Ji(~ n.wlhui, mllU1~ pI iea. tit rLndu[ ei r,epI'c,zentlkile mit]M "Ie S!ll'~iiln dUl\ra, pl1l'lltlmU1Ji'l't£ta/~ siimi!(I!'c illSOt. Sl.1hQf(lorutt.4) ei, cal'B ac~iol:i~l'tA ulImn,j ill Spil'itul unoI' atdbute 4jvine nIl.lci san C:l'I.'C a.etioneazo' pe cant propriu im liLlli.teh~ ao~tOl' at"['i.bu te. l'senilin[1i"initi\.~il(> .;:ilnil:WG ~i !!tpaoJ·do'Il. .... ,te 1& rindtll If.il' trll.llSfigll~ rC!l~ .. ' He'!!';). l\lrilmte rw.ulw,to rlilil)ont:amill,\\'i, il'l.ftucute i'ti b.1.lC~II·i cuJ1tll~ . rale rooilYl'OCC ml pO}lOlll'e!.n din . .m.d-e.itnl Ellropfli. Dilltl'e IIce$L.e p£:'!ll1do-· iljyw.iUtn IlC l'(lfcl'irI1 m aeLe (!lU"(l pl'afiA'Ill"e;l1.U dil'~l; "au iluli:l'~(!t c\'cni~ mentcle pr,incil~ale ;:i d~fii.~m'{lrea 101' invlft'ti!l., OIDl1lui (rln~t!.'r(', llUIJJb'i., mOlU'teJ, ca JtiplIi rli C(Jsmicit !!:i f4I't!J,I'{~ elllfl-i:itQrbli'i,

.solUta 111. .. ...-.1 nlmi,llo. P~'incJpi:n1 ~i (linnmic un~ ,~i Ilcllcu'ii; tQldMUna ideot.i(J\ eLl C;\ il1..<;:l~i. !<uh tapol'j' l'uitio, pemtrLl elL g'lI"i:'ru'.Il0!l)ii 11lI'edt' .. thull·oo. :ril!lduiruilol' C(l.'-'ll1l ie e ~ i 11 mIl n e.

Da.cil ~re!II1&UnJlrea JIll'! ,c.de {lUnplWu'c:l !Ii!'oot ,lin. O'poo.'ll demit!rgiil1)r I),i ile~!~/w0V'1'- din. op~:r.\ Mmid.ivi.nntililol' clli: ~ill. lfilii de S1,'lR1'1:i ;:i np-oi. de di'Vinitl\"ile ee :filJ(} pillrtc d.in pnllteouul mlto19tie~ romillt0, }i(}1JtiJ.~Un{J;rM lliu te'lte ; m '·1l1.'U1OO tlNl !Ili~te.culuj 'implllcalyil nromiilr,I;w'j_sit III ucstmu[lilJ. globa-l al Msm~l(!n i Il-i inl[ltiClit :1] UUln,niljtt~i. 1n ncoo'JlNi pl'iv.inp SOOllta llrrrrdl"e~tll en pm:$Qve'ren\l'L dl'Ulrml ;t1l.Il'gral'l11 ·(!1l!.1I1~~i P't'- pifmhll' $i al rPin~ in' I1d'irii (f~j {J~ <:pSUlOS, p(l 0:11 pl'<wiz'il!ile in ilnpr(l\i:zJ.bllir;a;oo.

Ulwlwi ~031'iit c.!lte' cOIlI'und.atrJ! eu JIJ/'{lZiiatflJ. 1\'''L tl'cbuic lUih~~ ci fL(l~il!ne;\ il,l'-ll.UII1iti\ fnlnlitnl (' Inh'ti"lI'iJe {lllul,il 1!f!gl\t:i,·j\ Ii,. upl'iMtiare1. Tiet;ii, tI all.1.mtollill'!! f!l.1~t l'''l'W~ii in faf.:\ gl~u.tat,i!'!)r !31 nClil'eviziiuiII;iI' 'I;;iet:Ii, 1I6~,.n\llL pl. ... J,,,lu=:ttil dt· lllli:rllpliiri ~lll'!ill~Hl' (lcf.t'\l'~oml}iJi)lY!n.ullli. li'atnlil;u,. 1M, Ileag-j( J'IIi1~ur'ile "i'e!;:ii ::1 ;II{' mit'iil'Ui !lflll.'1;_ spuil:ullJ.. SoIlI'II'II a£kll,Ui,: ·roM' If~ril~' 1lI1,lrol}(}(!wwdciJ all' spiri~II'(IHJiiei'l, in ,care (HnaulLutl"lll I1Il denlobUi. zoo;.:l pl2i oro, CllUi. j!j~{~m i~i: ~mloa.l!tillil1il'J:, vit\~ii.

:!.. nl!tlli'~mtd Il);u'nsrnllfc ,~i, ,1)11'rlll.. rl'Sjlori .~,i u'r.;ilmm·: ~i'll-lml1j ,s'i (,j!!ba!!il !", - .slJllJt'~ aq.itmi!1;ll'.i:i, 1m numele {l~luill!,gil{J!' ~'UIIWhu:l, nol dlKlli!i.Il'Il] lui tl'Ocusmie.!!l ul deplil~!!i I.lh'·l'~ati dCl ncliltllll' in crull'u] ~i Ihtll elc bunei im:udti'i.I'ii·osmiee ,~i :mtn'lJ(lW!!m"ice. _ Auloiri.t:I1~(>(I, ete l)I~'!\ur'i, df~,id,~ er..d.e~i. '~rit a,peJ 8J,tU lura, recurs, :roman.i_i 0 Mc~pt:ll1; 1.I.l1001i ou resemnaro, nlte:ll'i. ell emislll mmnl. Rom.1nul nb"L~lnaie~te ,8m SpUIlll.: "':>Ii$. .... i·!\ CQ4 !;(.'l'ii'I', ".C"llJIl e (wunl ~j ;soart{:L 111 i "', ,.daeii al llDl'CIC [loti Ill\!. fii a:Z\'iJ:lit ill .foe", .• ~Ol'tl.i. i1 l~lllce o III iii 1 cl!II':aju:.~'" etc. Bin0illtc.las. Nefl1l'mtltl uneltestc merou ~i ill().C<;lrca s.'i >!llbolf'?CllloUlritilo nC~'I;r·d.mut3W de ncestet divinitiiti, numa i en ~all'sr. ,terlaS'1! (110. 't'ieanarc, de drn"iCfc de. mOlnlW.t, I'U imirzi(>I'.i ,1'I1I'oximuti'.'(! 1)[ flin"i I·Ost. In,we'.1.:;til privil1t;1 '(lei ~l1rD W" Ul]lrI'A~ .... \ l>l'cinthmpiue urslta uefer-jdt.'t 11(!utl'J;L . i1e...W ei.l(tcn't, ii lor n,pc. Jcn7~1- h'1 ~('l'\'i('iHc umgiei UC}:l'@1 bt -i)elual", m~i.j albe '1i chii'll; I!.'l. >le"~'iCm0 t'cligiei.

Iu p(Jr',illad& de mlllni.nllll'Cl1 ~:''Ll'o.Jl1l.slipril ului fIi :L"plli(le sepUl'olfea. agr:itnltl'uif de l~il.storlt, 30, ineeput ,,;a r}tCl:lScil rolul :i:el!lf;!ii in go~1X'diitlll ~j., lJara'lcl, ill 11 "tivita.tm mngiefleout,icn (L {:olUlmijiit ii eruo-eulturnle, Illi. nr.H';~tt\ ]H!I'i,o;lda ,~(! impuna lat.fnuii no:rd·tl.lw;'lnnli ~i sUJ1-fbHlitl'e1l:izei~lJo nonrli~, cnr!) (!OI'&I"lmncle zcitci Al'tcmi.R i,a, greei ijOi. ]3[(l'('nt.e I.', remaal, I'1'in~ 1 re alto. fin:ib~.te, zeit a ]3en(li~ dl?\,ilr.m i}i pG eeie ule destinl.llui ~tllli(l. a.i daetlor, pl)a sO; mille el'i IlHif!le Co\- a<loLi~i al zeijlciDenr}is &ll[cri't in Dacia t9m~na illn~IQrr~3 lnitilll'l; a MCclox IUI,inc: do a,scm, fje;_t eil llcollitoii '7.13i\ (\:1 Dl!mlig NLll;tt.li li.~l',illutu hJt ,nmi .l)I'!:wi!!E:: <l'u"la. l'(l;portlJll'olulul loriIT u;etcrmiuru'ca. 11 ndtci. At'lUll: tlr~",lc 1111 lJllti !l[HlI" til ~ipool(fzC ulr .':/Qr{ii, I.'I 11I"t>pt zin.c dife-

I'oll\iale tIe ~,*lrlii. .

1m aTI"1l.lll'liJlul ei, BIJ!ll'l"ll :lei iOIle<HCl !J:i l)l'in tlouil eatcgtll'ii dlo f:lpbul'i Ulitice: i)llplll/Jl"/.licifil~,:;l ((MUfti ci (lillff/i.

II 1[1 jll'ima 'catCgOlr-i de fi'i111;tH'i miticecu C;li'.lCI cr ftc. l[ll)st:'1?c ~liviTl~ (1" 'I.Ui1'te' Hf8!(.Qrii. sau ll1'/lil(Jl!l'~lfl. TC'tma-llu] W'SitlJlff.(· ville ell' III II 1/r,'I1., (·;ue i-l.re !l '()I'igi[l(l la~in:l de 111. Ilfilinr $i illlieamru1 fi l)l'crlt>I·Pl·mtll9." 11 u,r:7;i~ • I'\e ilni[lle.~te ill !lcogrclldl- IJl'izQj in bul~'U'ii- Irr:£l!t{J'lil,.lUwlogilll'Om:.\ni\ in pl'er'~1I1·.:il'ile til gel'll1inllrivc se illl\1ti~e\W.ll (mil IIIi'tQ/'o(Jic ptl8rQr(ll(I.IJ?~ tOI'::U-ngl'.ic{)li1 ,san n.i ... "I'!J-ptl;~t(!~·abl), l:1J!.'C l1u:m,!,hllle:J;1.it (':1 ipos~~ze C!'I'I'I'IlCl: (rltt Ilfll.tJll1i riQ&lwi S<U1 trl'i IIrsl/u(}.ri' cil)li(i'fl.'i/<i'. Nu ~ UIll iilea III ce Impl'ril-'

jur:i'iriiB:toric .... iTIOS.t:a7.<'i p~.;;'atT.;t(j de SOI·t,ii, eigbanH·U1·~it(lri ~i: eiobuIlitele-lusirOillrQ au ('oc1a t lQ(:u I U [lOr f!'iVhu'i "emldiYil!l;(! ig)OOjIlH?A1i'C in lltSi.re. l}Mtll<! il'useU'41, il1 Hnii llllWi, mfIllNmtctul}lQgr!lJi<'~ nle'~ietiilloilor nli.M.1'l·t:i,

.lS3

Ja1i!tia[ill lI.C3til11!1l.Uj lor i11ilivi{lull1. E'h nu n arnest ·,1 in Iln~l'dt)tiCll ,'ietli e ul urslt, DetermiuUrile. IIlwe/or nu pot fi ()OI1l"l'\ l bll1u tc..all 1M'll! L31i~, penb'll en, aclionCl)<z'- in uumel ,I or1H, Imp !>l'i'-Il 1m' e IJQlIL inter elli. fillll)n.i p"u'~IDl p clli Hlie~i til uucl eu jif.\l\!i{"" dnse de izbil1llii. oportOllli.

:prw: vrtijL. de "elm!;', l"ugliclllnL, utru ,tot" ou cLbw(llul, sphjdu.;i l!of. ,-

:J, )IlUIHhtell hinUllrtl " "I'l,rjiL, l'l"ilLlI 1I1'1'!llor. - Ur~ele - tn,i Ii'ti. ..

Ilil mtll' - ffrptur i fcmiuitll<: ~j lilt in~iiti~rt~e '!IlllcOI'i ('11, ttncre fl'tJ mOil CI eao J'li~t(! ,f.ine de uud!e nuruete lor de EFtf' m~\l F 'i();u:~(F"ldf' car l'frall ): rut orl elL .UIi/rEm'-FeciOlclr, m'il ell. Ili~ e -'-J';,ljitmll' ,d unde I1l.lJlJt'J de B(ll)e (1JllileTe ear» 111'/Jellc)'. l'flior-' ;r,jn lor tillcl'n AAU }JatrI'IIlC inselln'm:iI sUlI" "d pllr-i.~IJ,/ (hid!. ~i q>iriLun.1 tl'j'l' nee ~fll-a l'i[,ullli \lJ~h'ii ,i imipRl'"

till:liIiiti in Ill"U' ,intI' ·ele trei urse f:igurate 11rin trel F,ete-Fe(·ioo.:t·e SlUt tI',C'i :81'1 i rine-Foeionre, ruc J'epl'l'lIl:llHa.U de falP't, eele tr \ ipll~ellze ",Ie

'orl,il, e~i~t.'i 1111 'p:lrnl,e1i1'1l1 flln('lioool 'Pcl'f~t. num~i IPl'OOllclecln gjlllJ rC'IfJ.~ th' difedto, Triailn de Fctc-F(!(,iWlll'!l san de 13<1,\le-]'ccioru:1!. C!'ore'~)llnde hrtreH i "post'u.:::l' f"llIij~l:'II~ ,(~ ;;;l'it'l'i Tlec(1I (iden('i[irntn uneee! ("11 .htemia). COIlCIlPlltii 'IIL z:eiti11l tl1t1l1'O:r frJiptm'ilor plimintllllli l1i subpallllillf;ului,'cin<l ~lllitUi ~l!mll'oo, 'ind blnevoiteare, tina r1'iuvoitoai'l', 'jnd pyole toare, cind pedopsitom.l!'c- Imfigilll'll {nm'i(lfii II .'m1ii in mttologia J'(H1li:W, • en "i imn~iuea, prubabil tl'inital'1i, fI. ze;i III nlllldis It_ tl'l.lci" ~i ipur lriuiIJu,'L n z~il,l'i:

Hecate 11'1> romaui ~i Arlemi" la greei, simboiir.oo?' .. t acel, ~i $nh~limt, mi,ti(:

Iudo-enrepean al 1'1'I,'>('I'U(!U U ~ti.lllului urnan, de ('umpii,nit lI'i 1,1,1 gel' ,

.JIituL Ul'ulol' l}['('zinli dona variante 1'1t"uale ale llIr;sil"li: l) lUll. ill UtI.' 11't,ivitafoo.lm' s desffllfoar;l sncc siv til primel« trel nOPl i de I. l1i1~te-I'Il!.

In ~I'i\mll noapte LllcrellZl'i ll'lr ',iI(.{.rI'O <l~igL!\b.'i. de ',Iel-ahc cl !l't. TOl'rillfl

iil'ul "le1'ii uou'lui n.\i;.cut, In n();t}Dte;,\ a c101Ul drlHllld1cllmclI, rl,tl}ilni'l Eil'[ll

tor:;; pe ghem\tl v ielii ~i I'll 1I1J:l]lbea a train Iw!'m(it,l'JflTl'I' tn i,p ('U I'J ~U'(:cT."'.1

timl 'I'ie'l ii, Dill ('auza seeertl It JuJu 11l'"iI0ll1'1'! e cOllflmdftl!1 ~Uh~lill{H'i ell

2"1111' JC"r!ii, Ur~itoln:ea n b'(\illllllmllt fixro?.;t ill j:ill11J lim La vir\ii; 1110(11'-

ta."1, (·It ,woli!' 1t1!l~tlI' h momontlll opau'tun ~i {'U1'llll\ l)I'O]ll'iu-zi v!ala 121

"i aUa'ill :ire to:'lte(',cl trc-i urI;' inrl l'Uol',;r' inLI'ea:-'1'l.llJl' u('livil$1t(> ntlmai

in nQ'lJlll'll a tr in (Ie la, lIa~R('T'f~, D f1lpl,. l1'l"sir'~ c'fll,mlipl"li( illlfliu(l.

(J ;1I1'rt'llli I?Uo{w fj, copilului lithia nl'iiICut, '111'(1 ~,e pott'!!CC iIH'ite\'f1 ~ eU1l{le dill

noaptC!a 11, u'ci"l ~l~ 11'1 IlD*'I,l!l'f"'Ol [iIi: <II PL·n.<.p.x'pc :int'etil'!'[ in (l~tlm'llllia df' slli':l.mblu a. .... i(!tii um;11'!.e itlC'~dl'l'IlC in C()"IIIlO~, :t'ol"d'i.tWl>li'~ fUl'L('Ce depifllntolll'l!a d~~pHI:lIl !,ii il~ (;('1(' din UJ'mii illtervb] 'II1rrm~t()!U'oo, I'.:}!]'O t-liio flrul "'ieVii )l\.ulom(lnt-ul Pl'cll(',~LilllU {II' c(ll_l1"lt~, Ohcirnul [lrulu.i \'jotii £ ht i;;,c]c a_ tr'eio lLI'~ C'lIlJ'lIlfl:IJcml'ca, c:~e il :l~lII~ld(' llltr:-o 1>.,tCI11 in ltlllll~i"

Iii. (!ltrl' :tl'c flce ,; 1111111' ·I1'ta.

Dil ll' -;' L dllua ,':\ri,·m1..e l'iLU31~ .~l,c milu h.l i u]"~il'ii. incli.ll;u,lJ,l p('n,ll'll 'nlt;ilnn, <I100;ll'f('.(! .e:1 e Il,I1l'I mai ~:flropi.' lot "ie Ill,lmlOl'i:\ ell IltLr:'illlL :l rUlI'IIH)nentelol' elmogalllMlicll rd poprwullii I'Lltn!i.Il,

Ccil! lrei in!'p {,cmHto IIh-inc :110 (llll'Ll'!i - Uf elo - 111mI' il~ a-

tr ia tlOllplc de In ul'~t.el" in c!~lUl ra copilului lH!llll'U It-I fh;u o;U'l'l1~

!l('east:L oC!:;tzio xu InlReil in ~·I Illtm il'1 car (' aJIn ('Olliln! Il I1In~lt (iU

miner 'uri aJesc ~i lJalllm"ii1 lHmll'll J"J"imil"('u ll)"f('lor, '1l1"11 n,_ O~ liiti\

:pe indclNB, !ri itubu IliHO iill It Ii mn i ilUlul'l'i Lo,U'(l:t' !of£'1 cU _ O;u't<~ 111lt1111 i

11;'i:;c'ut. 'l'o~ in !ll'ef[:lnli C!UIl,er..1 ,e 111111<"11 lill Iq{!'I; f'll uiJi0C'ti! 111(1. e, 1"i(l(>lll'(l

o'\'ml! 0 sem:nHic'ntin !lUUIllO (un £luier, tI[I ;;,pi(' (If l'llI, IHI b<'l'II, !l ceu~dL

ell \' ill oil',), p('llO'1I eO~I:a llirm UlIQ]' IM][)ecl e file ttl'"irii. :iln t1imine:l.\,1li

cnre- "IIIlC~~ TITSil'ii, Jjll'u-iutii copilului sal] moa~fl inl'inde:.m tlllel'ul I'I!1 ohi

tc.le -Cllul!Ifl·a. h' ~ uTlll,'irln(l '.' 'ohi'~ct :Hingl!!Il iUlii ('opilllL 'U lUilllut,elc

164.

lnl, Obicctlll IJeehll pl'e'V Wa vDit{Xi[rea stare sooi:a!ti." civII{l. Sll.U -P;l'OfCtlionalll a. . opiluLui (illllieru 1 - ciobilliu.; 1>})icul de grill_ - plug.'iritul.; banulbo~ia', C~C:l- ell in - b tia te,)"

Ursele Ia. l"oIm\ni nu {lYC3.u llUime individnale-prcei, e eal greei m{)i~ Title ( InLh. L!tooe"i . 'it I)r()POS) SIllu la r(l'ltmlli ("'ODS, Deeuma ~d(j 'L'tll), (.'i 11'11I1/! !~llii!'Uct', deol'I:'~~ nu 'j,l' !bUt!!. ,!iil\ r~ nnmfte pI! nnmel lor "f,il}t .. l'tOOl:lnii Ie lIU!IIC'a c,ll.fumistie: tWg.lif9AI",Cfl (po. aneea eliril to~U'c,(l fuml ,Ifel,iil ~('i-nd"'1I1J"~ (!i'll'I'C deJ}~,lla :liml JII~ ghenHll Ylelii) ~i CII1:m!itoore« (po a,ceea'al', 01::1 fill111 \71 f,ii), 'Din, tt',oontul inii~piir!~t 8-a pit '. tr-ann mel1!lOl'ia ultllnbil a.l'!tl'iLmo-silol' 8imfi$i!ol' U;rubJtiDe~$Jroximathr;i, a Ill' elm' ea biilri1tV' feciQ(,7,Tt; n.v'lnd pl'Jivir.i int-uneca e Iiilld tacute ~i noindlll'u toare.

111 p,e:rioa-i'llt fonulirii 1'(!(]tll't'Cli dle.'~pl'Q. Sonb'i. ~i urse pMintiJ olJrI11lni 1-lou·nlls['ut {'['cdetllll c1i. puteau &1 vflail. cum ' .. riJl acestea, llooptea ~i dt puteau (hmd CUJl1 menose -(iintfIXea fiHlllllli lor. Nu. trebninu sa iacll nici o LUi~'flre sau ru !;crupe lin aecent de !lUI'aYe ])l'!li.tJ'll a tUI tulbu]'a lUI' -:Ita l1iDicill])oi&ldhmlgealtol'llceaJy~:mt ~I a\l7.I,,!lit' buja1:llillma-i AA se il'oa::- in l;Jilll, toot \ noaptea, ci sflttOO!it urscl,e in c,l1l1era copilwuia 'Vizila. lor llr~ fie ('11 nnroe. atorit't in~i imliscl'afiilol' ('omiBe d parillt<i ursitoarele -au ml"u ~ b.'iz,ihile. Bol~d piu' iut ilor l-au !uat 1111001) I : i!!i! CJj'ed~ en aeestoa, Riilll~l mal prudente, pnteau s;t vafli\ ~i sa au~l" \U' ita , f'lol:, ce i-nn II~Q~il, rind Ill.Oo.!!)l'lr "~dmu cli.. intl'l't ti:ptil lIrs~i~ S:puuea:u III J.!1Illd 11 tlll,foWil1Ue: II rselor, r ZIi'I('IOI' I [mmlJ~\ WO'I', I l1ec 100 relor, I en binayelli~i,/lJinl'!' 1lI'Ji,'i~iti,1 ('lJnn'-r~primiltllclll)u'ili tlIl'l.';}l IhllH!:)t 11i1: < "inlllm'i nl""r, / a.~~, vii \ :piitati /»in "it dnmirit[ /110(,,00 ;;;lm cni1i Il'alfll]11 i 110, ' (,' ,),,'3, ,

in mOld nutchton 111 w'8('111,r I1U trttervcnlt nneor! inrJ.uen~c striituc., :flll'Hti line,pi, l"efCI"itoal'c lu e ircvn 11 peetc efemerC!.,i olcIIJ,Il.nc soo\llldal'e ill ,,11'1.11' i urn l1I'si'rii !:,i nnurnola ; 'f!wJIt1nll' IQr imp(lr {7_ !<alt 9 ur.M) ; lrtlWlf't1 W· .. iFi'j ill clap!!: l'il it'~l lIuit i dintN) Carll' fI rlf!tii # ff 9/I,Or1H ffi'U it'irl!fl in~! .!1 t:1. ,,"t'rl"(li" ,~inu'- ('''rl .... ~ ,'Ir, jt lor, li1r r (""it l' l:~ onsel"\'IL1'1!fl, ,(1· 1I ull'ntulll i ul',~h ni: f!;;(:11 mll'l'!':1 _sdll'H1ulni 'U ,iil'lll '\, it.i~ snu, (':1:r{ fiot' rle 111'';1[:"1. i:1l .ummil'r 100'ul'i iN'ire lie Ill'oflllmu'e : (J pqtenl. Wf~ tlf'l'fI 'nl'i.dllil, in "I'lIm([!';l!' iPllill/Wfclthd" I'le',

Tn ll'.~iltl,ml'i en ]mllhi1!Jl! ltD sUo wlor f:xislil dOUR t17mii 1'111',e 1'11'11; OPUSI': 11 i1l1[Joll iy;t Il,N'SI,OI' J.ol.:U iJ i ]111 »e ruate tu{'t' I1lll1i P,;:fit,JIJ!l. I :\l)tltl' cUl:l>IIJ g'eJll?J::LI (f,almlatliJ.)' ~ t'iiII' "l'l lnbffi.\I! (t1lrwcdoHca.l~ ~ 2) 1m,· pOl"l'iVll nc ·tOl' bolJil'iri sc ']loatc f,le 'eva,!ii UD('Ql'i Inaj mlillt cbial' d 'U !Mll' {'red!", 'rima, tlwl"ie Jllcd~zii p~nt:rn imp)a,eabm aiell, {IItloun.})cnlnl rcltltivita ro dcc'izil'i UI',elo1', fnrl'i\ldt prima tuol"i lUI.. I'idi('i"~ vtollemo de orllil1 :1pllrativ in 1~1l1[lrii <"1:1 !'!'edinll"'le ~i dati:nile re~eri1oate 190 SO l't~i, rm\"Om opt'j In. A. d.ou:l tool'ie ~i i\pllmltiile ei rituule 'u'b rflpor't rtlitologia.

11., llhl Ililll.i:el' II,!' ea I'rl', dr··flll'l'rll ~i imhllm:irl', - Fok1orol m.edical mil ]'t'D "it uncI' ,PTlwtiri!j] (In'crllllX' ('{mtl'{I ur,~I!WrIl, In on.;l, M stca . i.nt dlewintec de b a~, -'hl~ificll'ld holile ilL c-illCi ('~,t~ol'iI (bQ(tllJ lie I,. Di/1I1fII':;"!I, d'e If!. 8r/lla Man',l, {Ie In , i7Jil'le ~l~ (If 11'" fl- la A1 ifilll lSi 00 la Q(l11l xi cne--li t!.illt dll~llLl1i) '0 dtnliuu'l ~O!lr biiHiIli till 'I in ,oil. ll!lll1al 110lille pl'ol'erLit do llltimclc pa.I;I'lI ('lItl!g'orii lIe fllllhul mitice (ill CIll'C intrii Il-i oamooii lu"ooesl:illll:'ji Ii inCI} I,;ttl) 1)011 U ,cowbfi Lute pl'i1"l deg('illLeee" D lapi. IIte"t dlllJel/ll-l! il iljlu:d.ue ill' 'I1r,~i:lii .'inL vetm'itolll'll:

DtHlll! i In al1l111HiJ-t' n.spec .I1Jo lll'siri:i uu ]HUitru iJILreflSIJ.lU'Sib.l, ,I il1l111illl! ntallai pcml1'l1 {).lloodoli<:fL 1Il:l;irii,

65

Dil!'~re ,;:iC!l'OrlUtugl~ care W',mi).rt'QSedoo[(weroo 1H'~*Qi 11llrn. ... i in ~az do b~ru:'lgr'I'ruJ J'cdu.m c_o;nt.inllltull.fnl! il.b : .. J:t.~ ~ Utsi.t3'L r{A'!ipnro~lI'ii, I albaB'tn 11. ' (}~!uU!.elr. It,.' ~lbefii, '1J1'(JgalfHJI.m, '.!'Ill ehlCiOO'l'lll!e .Ill! fl,\m.lni;ati:, I tli.tpU nn-i mn1cnt·l, f tn,gt'ea, bo~. 1'111-1 bll'g;\l i, f (10 ]-t111ooit 0 ]i'IJi{1., ~ra'Pit-i t-itcle" l'ic-O [}~',It-Oi eoarn,c::ul*-.I 'in!ll!t.lt ( •• }"7, In\'{,CilUii;~!le I'(lrfel'ea Ul. cel.c trei urse (J}rll'oll.s:l ]lI'ria.Jha..~tn\, TIl·o:.'1t[b~ll (lit fl..:i. llu-i fl'i1!R1:n~e trulHllou .t:I'eP. blJaht, lJrO"OOB.t;iL (1e·o F3ta (pnibabil nnmill'e Il'l!'remi~l lc all1liei'a (liD. Z!I!~r.,

l,W'!! PI'IJIlI'}QW, ~Qtilc aUt de !nllllCl'OOSC :ll1i, rom;_"~ni.). . - _ - .

D{'Iieill~ecul de twsiM"~ • ~looi mni unul!;. de imbli'lIri"ro, cleain~U'!)raf'" [I. er~ctclo:r ~bolii, a., unet mX:llOrociri,nBl'c ~nbij; in repo.rtol'illl fi-nt ]lGllttl"iU eel I It f.a.1l7J', numaa aa 0 '~ompOllCT:it.' :Ii Sor{.[i, Itl ea togol'la. ~lCestot' d.(';;{li.~. ieee (]e!:l'rSiLlt iD,entiomlm: c7t8lJtntClMle d~ cell'S l'flU ,do (li!(ll"hi dill lI1ll),ij, 1u'(I!]1'(i,. de (!"pw:«t, de siiaetiit1IT,I,. d PQJaa, ']'o.'l;tc ftre..~tcfjlescillt~(' antrenend !lclitlJWtFa:be "11:"'1".' de (llpiiraTfJ,rit.u)·i (1(). vj'muc(ll'{), l'itW'i ,ile !upt/J

1 m,polrH'(1 .N8nOrGr;ld!~'I; I;!I {lI'Qt·OI:rure a NOl'QCuhn. .

Ovi{1in Pn,padima acotdii un 1101 d,eo$ebit 1ll"sitotU"e:lOl' in ;;tl"uC:li))m eoneepUci!iii vizi!Jniirom[ille.~ti a lumtr, ,.Hoti'lM'riJO-UI'!;itoal'clol' Ja'lil pol; fi, (llillt.ite c: ... ) d3;I' po,!;, fi '?u'hlti'fl'}nainlll - ilr. a 8'~ du; IlIl rot Ii o {1I:i1ttl8. ( ... j prM~ :j;1I1eZdcMH~(l o/l1{1:I',1t!lJll> 1]1' .'l-UU daf'l.

lmD'uU9;rca jnce:\l"Ca a. fi n-lJt inu til. R)['i.n liQf\l)~tu 1 ur."it.o!l_rclor"c~r!ll tnbu ie~~ fie llle.l:Ltin~1 t abu ndcut I,tei liile d.llpU l1a.!'j.t-Il'l'C" ~ ('UIJl'ind:t din bGl~llg puna, MI.U, Illl~rl'i ilp(li vm, i:lOIJ'tlli',i. 'pl:l'lciut"o h!)_~tEl; lo~\I e impro:.p .. '~tl;,tll in [ioon.f,e"i ~i ill~otitn (Ie rtlg:'llllln'l;oo eaurselo 11.<1. [it,' It~it, dc b!ln~ ('II dC';;~i~lI.1l COFH'Il~1i pe cit de bl1n1'l xint ~~ill:n(>lJtc10: "l1I'~a. ,~t ric! bl'l'llli. ea 0 ,11)?lc, ! i?lh(lIlt~l (}~ ~Cji\, / dulce ('[1 flllet'ro.., Icurnli.'t HI, apa, I '·CSGIi1., "n, vinnl •.• '.D.

Ursele vin 1'\ enpul noulu] m:l«eul.. so a~a.zn j'J cere in juru] Iu], Pre~(mt)1, ~1J1' e n~lltarcat5. en 0 ~d.iefil {Le zefi:rlll on-mom, ])I'i11 di~fLritia. ~all IHI1>Ul"lnfH'OO UoOl' bueatc 1St bi\utULi'i,iil'l. =3i 'P1~jlltr·un~rl"!'!nl1l1:;l.t Iln ~,oa]l'te:. DllpiL ,I)~pirn.l!'e 'ineep llle,C& sa me'lloo~(;i1. Li.mhi~ lor ai)il), pO:i.tr. fi PIlrCC[lU til, de :initrifl!N, MM~Qle mdi.oorc:te trchulo, ~1 iuflJiMi iIi de sOO1'1'\1111 nt:;;;l'tii" ult[el. flu.]];!) prirn"ill i1esti't,iIllUi~'(', I11W:,

lJr~ita, ]wnte fi i1-ba.t;liI t>'i pJ,[ntr-o il'lJ!.e11.citllle na,h~u, ofaci-ll!l'lii nunuloi de mo~cle care all, :'!mit nTsita ~I uu au SPlI:;-O 11 in)!'iou i, niei ('('lui lH~ CMe "8.:s1tfBl lInlh1;[e&\ sit· 1 ~Ifpere da locnl \'Ii ~n(lm8I1ll~l fatal cc-,l a.7lc:.l;ptiL, Se ]l~n a.o!l..te fo.t;mal SOQl"tu priu f'~lt1'_Citi Ili bll!1l,o.f;(J.CI!, eli/Mia §i Ql1l-1}l!ie, ad;jclJ, IlfmlT-1) ,captuUQ bll,lltl!(lI~'1'liac ~i mmtnllizllf(l 'int(!ligrml>;1 {I, N e-1!OfQCltrui, Do:}! NeIlOl'OOltl.p_Qnt~ f.i abatl,1t for-rnnl. ~i]IM'~illL ~i prin activit'iltc<l. demo!ll('a n, II nllr 3]J'1rulll;'''~i care a¢~i.o[lJ~U>1.l'i. illllmne1e Ncrlil'~:J,tulru, pr'in "mn.giai 11eilignl" pClllifl1 a a,pira pc p01i~orjj 11)1' : oom~nii,

, ,~. :\~o~il~ ,~lil'i!!i .. - larm dona C-<llegoric' lie. Ui.ptlJU'i mit ice slnt Ile!ih/l,~ {h~nH al S(l1't;II, 11:1. sal:llWa. cii:l'Ol'U ca41e u n~c.doti('a. \7ictii [:odividu.:'ile ~!jn.!Te ute!j.~i o,llOlili (1.imuij deUllrni~i mlMri~i 'micile Ii)'f?l:li', lQcntioruim:

ZHIl'le b~t1~11 ~I Zme/II role, O'alaa. bU11li lli (Jaffa, rea" Pitl.z.~ bU)l{~ ~i Piaza i'om, (],u8lll llll·l.~ :;;i Ge48u! "WI> coo.lO,

, . Orcd i,n~etll desptc aueedoti.c.." des,tin"u,lU! iprezint.i llD.carwkl' Rom",o:n.io ~J eoutl:;l~l!i"ltOfill. Ele reOoofij, 1I~1'twtura imprm..~lJil4 (l. IImllmtllielo.r yie;ii umana m l'll-porl; en via~ coswie<l., di.allectica destineosmic -dest.iIl u mWl.

.. ~\ '~lit,ii. (liVi:D.iM Sortii. sa Mntracarro.z;_'i roolproo 'in oricewom.lIDt, a<!tIe~ Int'l L ,a,Q~edotiea doo:tiuwuj :,ill i.nflltiiie.n,r.,'1. fQflna.l ea. 0 11,lptl'L perma!;'~nL;' iD~rt:.,nMlit<ii PQzi.tivi !oiL coi n_e.ga~i:vi. 'intl'o N,orw !j!i NellQroo, int:f0 ZmeIc ",etll,~i ale, mol' ii.

Dc f!lip!:., i.tLeoneeptirL n.l~oologiw. a, p opo:wl,lll Toim.il:!) t()a te!:liP tmr ii1e m.it;iee. lnfel'io:U"e dill! nltim61e ,!:lou{i.cl,togorii :men~iomttlll (dG tltpul ~m!l:l(lr en. i!lt~rliIedi:'l"j divjni sau dl.t! fiJilt! flcoUt.1a¥ dit1illti)sinj; $1.1OOl:dona.te Sor/fAr. F'lp:L1l1'i1(1 mi~iGe immriOOl'·e amclllll'Mzi'LSlIi1fl. ~"l:aio;·eM;!. )rjgotile SQTt;,i1. ohinr n.tunui einilsin.t eontr'll:cara.l)(rpM'tJd dej-orfe 11Ioyle8 m."tD(l~te do Om.

'Crcdm~cle in lJ'!tOfmcdial"ii ~i nc.oliJ.;ii Sl!lr~ii !l'l1f~ d,e-n.lungul istoriei 101' calturnlc i.rilluenee. eontarnini'iri,!).i ealeh iro.~ i, Ca:!"1) alJl rOO,!; uneeri il,na-Iogate san rudmHII.te eu ~cle (tG prov'Gnienp: 'indo-enropeanl'L, a.ntoor'i iil~GI\i£ie:n.t1!l $!L11 neiwlll1lti:l'ie:MI'l fill difarite semidivutitiit'i. ili'l prO'n~n.i.ellt<li. eurepearu'i. {Z0lt! ,care partieip!L ae;~iv sao :pas i v,, ,cat'e PUit'rOVlOOql't seu eC:llnbat 1110[lrtea !a. popoarruc din. E-ur,opa. de m:ijloo, cst li\i sud-estl.,

mpt 'I.w.l.'t esl:e in:s.."ii ciL iuforJIlI,Ii hlia:rlJaicit '17dtu~ t~!'8el<)r m'B,llsgreRearJi in ba.~mtfllJ llc /fwl'Urli. m:i!i .. @'" Ul!'scle ;Ill.'en:~m 'inba.sme aCCe:llli struetnr:1 tcroa.ti.C1,'t, joaca. acrdlaJi.il'ol, hot;_'tririlc lor ~iJlt de asemeaea iriWooabHe. Ch~'U' cimL pe ~i lltul'n:L~iee ero~l de b:tS1?1 san pib'in~iI lUi.aillI. ~.it i iH1. } UrS.lli- NenorOOlllj nn Jl,O't mLervelill cu 1lI11I1c:,pen!;1"1l '~.u. in ll,m8. ~l 11 '01':1, l.J.(lt~rtt;t col co va tl'oiJui sii. moal"l Y;:Q, mUl'j (un Oll;ll.emplu : afOul de bMm CIH"C e meni.t ,~ mount lneea.t in DUD.iJ:e, dnC!I. e.viffi Dunih'ea, moore tot de in,oo, insli- Intr-un [('~ miillacu.los, 11:11. eapuJ intr~un:!'iu eare se V[H'sa in Dl.ulirc, C1i.lllT-lUl git d.c yin sorb.it dintr-I) butel<!l,. resptr"ind un Ilt.rI}P fie ploaic ctc.j, -

Unele coueepute (:&, tow~i."itoo're se inti'lnew la popOIIil'eie i.udQ;-GllTQ;. pene, in m'nctul~1t lor mitlel'i formal difeJj'eu~i.ftte. Intel'·ven~ia. ]01' 5wbil~tCl pe pkmul umaifi Iiitirare:l sa,neoordlona.truc v.i(l~ii pe:t'Sonale [I, fiOllIilr!i iliIoout 1I1.1plL pretle-SLifl(\'tilc SO'r~ij;, adaptilldlll-Ic.., de la uu eas In alt-ul, ,~ci rapoetindu-[e'ln titup 11\ :.I01lii lSi 'in sp'a; iu la axete looiJ:IG ale lumii. NllIDlli a..,a. prcvw:til'ila pot sell ita calit<i!,ti ~i mm.l.lf9> ,~oofttii, ]lot Iluti.cipa, rostl1 i:rCll> l]IlOr' oCllpatij" etares ci.v 111'1 $i sooifilli, C1!I !l-i f!:rm.lim.te<l;, accepta;bih't a. YicNi.

C. S",lrllI i'mIivi d,lm I II, ~i II ('I!llllllli'li:ilii€)llIi&·Il. - conceptnl do Soarlili treb_uie eRLil1.~ de 13ill~liTi ... i ~i la (j01nu~u;Mli /Jypi(ll.(; d(J ti.p' et?~i(}, Incaa [l~ nl'l ap', li.inc ri ,es.tCl" el1lr!lt~H~ ~lc illtoJl;iei ~i fri:Io;:or:i a,i' cultur:ii. fu aeClSt ea2l, idem ilf' 80."'1'1;1 eapi!.bl :snc Y:llC"lll<>. Nt! sc mai poa;te vCil:bi c1,a mtcr1l'le~ii ~i a(l'oli~ii Sor{ii. aMI'!"!!I POPOfII'ccIOI1 1m rCJllr~i[ltt\ lltat:f.stic~ jpoofitll mitglogie, :S:UUlJl 80r.1,[i jn~iyi;;ilol' caTe.compuniP'oJl~'tTcl • ~al' ~oa.r~~~ ... :tl:tl0)l 031'clo.Y nu. :S0 eonl:llnila JIlin cu. n~ec:li n. condllclL~O'ulcfi' lot !.sto.tlCl, ~_c.e'f:Il.' mil.! pr0,~m:; d~ Soortfl irulh:;r1l11n.lffi, Sail]'!.'} CO'IJ1&tivii. dinn.lilil3l1 dli.inu il'l1 '1ll1l ®eG- 4iunen afirmal'ii. en 1l@,1ll, mlsl(l'l1:1l'i:Sl'llul, (}olooth" Fe ellre po])rordlc ::i-I l'iX(':lm 'ill mCI.T!(lI.'i:n, 101' culbll'aUi., ~i ii, trnmnnit 1'I1m '.l'en,el~n'~i!!:ill. "'enef(l ~ie prin traditie lit(ll'1rrl, :!Ll't1\. f"illl'~(ifie $-i fl,tiin'ti!.J2.

Scinrla colcr:'t&v~ Il:! !loci 'comunil~ti ~tnice M~ tntrevedrc B$tEe:l hi etnotoullSU I v Lwl CltUUl"al, in '011)(111 2ii! refhn:nl crea.tiel mit ice ~i rol:u.l ctie po Cllfe m'itologia liI joael'L in -"'iata ~i c.ult-nrn, Dar IlC intrI'!.'VI'lt1:'lll;li ill 1l11)(lilJi fillnl in mtto1ogia pOI)llJmt se ;;tl:ati'Eici gl(latila de ill.lzf.;(JU(lre ~~stOI'l;ffti, ale 8pi'ritualilii!U nl1~i popel', s-nJ'il1!I.l patetic, !J1ama. evtooimentelor major!", pooeteill noo:i etRobiogl'aiEi 'eru:'llIaovinc CXCClll"\iio'llll,U!.,.

til l'lfari (it ritlt~ primir,ii I!i rillc8I'Mc~ tlrselw' lncele tr,cj zi[e do m.

Ila$,.fcrea .tll.tulllli, xom!lll.ii maij indcplineall Ili "itlll ,si11'biitoririi {ltl$d(l1' ri aoolf/lZl)t lll,r .r;~aj!ln'«l. .il:l~~ll'!4iNoll. CIlJ'e ·era, lin tel (]e ZUlli !aflllI!S. 'n 3COO;.s.r.'i OI!:\zlc C plU"lilom m~l!I(jii.mrlI11e.o;e ij i vina:t;Uri tIltr.o caUl enl l'C't;rasa 'lj.i In a1i:atinl1.n:tu! i11C01'0"\ p:r.inil.num0 cc.reJnODii &l d.e.'ieifreze ee,·a.din fI!bulatia san llD!lli',lloticn. dlcstililullli' lor (jQ()uri de. 1J.1:/J(f{i).

16'1'

t. Riml iI,!, I n'(''''!'1' I] in (!(tS!UIIJ; 1'1' Iliimirru ~;j l!WI"!1S. - Mitl.lllog,ia 1'I1m' if esto III fond Cilfl 1'!'J~ (lJ"lwillif forma !le 1nitol!l!/11,l pl'JllilHM l1i 111'ilJllIl Q;,lpi tol, l'ol,I''5it de selllllif;icA,tii pl'ofnoil umune, al oril.'tll'ei InHollJfjii !II'Jlfr(lti1!li! (lJt!ol!iIJ!!I'.

))nd'~ II,a:;.tt'llC,t omulili (}Oil>ltiLIl ic incepu tul unui 111011 si"H'!I:I dl' \'in\1i~ '(·o~ulioo. il1 :i I~O~l!\z,;\ Il.lr '~i l'it, nunt~~ eon 'lituie iill'r!itl:m'M aeest ul SiKIl'<IU ill riunul tl~Pl't al ,;i 'lii ],iIJnin,rt'~ti ial' mO:!lI'l~ reveuirea IJef1J~rillnlui t'cn!tWU tn cosmca. l'rhneJc' .lfllli'i. i!\'('uim'i>Il.\e lwineipal!<l1!le c:iclultli ill{i~. 1n·zd tCI'elltl.'e (I~~blll'lllt Iji rlUntiJ,.~ mal'clJ:",",ur.it tulhudtl'i ill biotnuusul \'H1Jl 01 ('QI'Jll1lu'i uman, III I1Ilc(liulni uman ({:(l))mnitl1l,t" f:iOCbllii,. rude, t)1'iukeni, '~Imuscuti). UI,t.iI:l.I.IJJ ovonhTU'nt, Il'lJJibl''lll'll, Ul!ll'cll£'!lW~1. ,'ulu'r-eu hl'nbdil fl. OO!'llUhli uman de [Jl[l'diul lui ~I (!uLnpullfil;ea ~J)iril'\llili ill CoSiUO!', l"rin 'cl1J:dmen ('i 0ll<'Ll'l.'ntn., mearlea rl'll"tn:i)'7~~' mu:ori :illntfil'l~~'I"11 omu.!.ul in 11c~tinnl ll]i.

ill al] i termeui, ~Jiftfll i<'I'(':~ll'tl f-ffl<' 1'!JI),~idarl!tti (I Ji 1m rit 11(' 'I!'l'ccl'i~lli I/.

C(J.,~mOll pepiflllfl.llt ';Ji ,1~' pr lJ6.u.i:/f,nu l'/1.<mo$; un rit de ~ reeere Cfi!\C 1.1·"'poot:i. ,~cl:1l lll'Ci rrepte ale 't1'eIJ(Wii, eonnmn tool'iei j)ui YaU GllllLepl, 1ni;;'1. fieClhT,e tl'ectWe I:lli Ii' '1M /jjlllPl'u rU do ~l'(le@m, ei it!! i!lunp,ll!x (l~ 'I'.itiil'l de I i'o~lJro, in <:;;wo . h'UC(!I"<!IL !:IG, o"'"p~'hl1:l prill rill1l'i de i'll.I~.Ifr(li'<i in ,("o,iHMi1ililta lfiilQr"1 1'i!,ui df!,ll'lIptiJ'/i'1'e d~ JllIlli!i~ ,J !W,')Wllitate-f~ 'fJii(m' *i rit!tl'i de i'ni"fj!'U1'1' ~n f'!}</illlll.il(l'~(~ mO'ftUor, 'lJ~ali\ ell ]'Uintegl;llrefL 11'1 co~mi}.". I?ol~re eel ma i omlJl:icat .~j, mal dlifioill'it ~:le t'l'ecere.. (lincrue T1~ C;U~ Ie-a intmH !J1lU!1 in i'l1l r"aga. llii ~xi!ltentil mMcl'illl{t. 1)1 spirituallio este cel al 1l101'~ii,

i!] ](I!!!:i\.tm~i. CU ffi.OIll'i;(>'.I, 08IlkCnH,. flin 'Limpii ('(Ii 11m! il'ldppal'la. ,I ~i-:lU! IJ!i!! ficcomollit. n'~lIlti'ilr..n1.te 'intl'olJil.ri l uncle ]"\Illlll'(} b'in't ri'l., punsu ri, altcle ell 11-'i$pl1n~lliri ocnr.iflllftlc, inal'l I'itl'o"i. 'intcleMlt'i, III Illtcle Clll 'I'lspun~uri de' ~oilsolal'il. A{ie;>.st;a pellLI:U el1l mQl.u'tt'11 'r:lmine SillA'lIfUI eVllllimelli .,puritIm! fiLl{\. l~plici~ u .. ntologi~1., ilHliEeI'en~ ,de sbuUul de 11l(.\7.."on:~'We i"to:ricU.a. OOll~t.iil.l\:ci, de cIll1ttu,\, ,<irntlL lit sux. 01111\ SPlJne lntce,.1. Blladc, ,.lll00ctCa.

}ll'illmL misl'('r" ooi.'ctlllbur;\ arumc I.lolll!!-I'iinl .. l urIlIUli\:.

2. 1'lrl'j r p'rczenlfiri .ale spir~Hlhli U!'lHI'fI, ~ lnti'c'b\'\tile wre ,~oUd~ c}1i.W l~l~])lll18tlJ'i oCllziollale sall de (!DDiSfilal'e 1;0 l'ufel'11 in Clienta l{)~ U1 : -I) ~'I!'Pi'fW/J1tt{/rr(!, !afllt;l.~!too II IIW,W I~'i r",spirii(l,lof JilfJI'lUor pri'l"i~e c.: i[lO~· t:l!.!:(! rutl ut.l.l'i rumi (I' '~'PliriMQr, luL'l\~ de rn.ctl[U;1i !laillulD.iclh., dct%:ll.t:l, lie m.'N',1. 1'('lllllilli~ $I Oilllll!Hlilor i -;n T'elUllZ<'IliCfrlll! mfrifirlI a spi'rUclol" d.ijnileltlf 'J:iplll'j rZe s/,riIriiIJlJi [Ii mOll! (lie stl.11ouni Illiiliai, dB el"oi civilil4LtO:1"i 1'.'1.1.1 ,~C' miz('i !j.i ,zl'i)" mll'flt,illind ell ei 0 leg:i.l;l.In't lnd!UoolUbilli CtllUmM ~~~n~\ pdn. lIiJ'-Q )!,eDOO Ipgi(' mnglNI-m itil'i'i j, - ~~n rt'}JI'I!Z£l!durt'(l 'rrali8T.j"m'lasIiIl'l1 II 1!1lMIp.lol' tllllll'tJr colar eel au jU1$t wi, defini~i'CfL ind'iwizi *i e:t:re inc PM'~ integronbi ain COnlllIlita tea ge.l1tllieli.1 cm.l'Iicii s..'ln t1:ibfllii.

168

Acet\le 'I;rci Jiihwi d t:cprllUllttlFi.11I :lp.h\j(lilu~ WIIn7,1 d;ml' postmorl'(:!:Ju U. il<l!tCli!a~ dlJ l!ul1~a rffe3i1':iI ;2. ;:tl tegQlu:;lil, f/to.flIcQ",militll ell l!uRtltl' 1(,t'e8t!'(Ij'!i 3. tllt<!gl'a'I, i11\ It/,r,lea OOS'iJliea, t.r'Jintl tlJttJ~i eo yi!lt-:\,colleret:l mlis.~. fllnt<lstii'.A) ne IU'f!.oCti]l'l" in primal rind, all. jpTOb),eJUC de mhologi.e !I, rnorti] ~i in III dQilOO lind ~ prol)l(>u\e l'lJ~r.rn:I'~\l!ui morti1or, im.llimtiilor ['lI!1illilin~;:i C3.t~~riilor (Ie U.pt'l!'I"i mil;lcecaore ]);]1'tim:ip:.t 1.ll.1 lTlPllrtel)i h post(>:<;is'teIl~:!. celor dcc.(l.dal~ (da,i:rnolli_,. IWmiz~i, zei ~i el;O'i fUllIl.r~Ji).

Gllstri.n~i, de l.J:;'iNllflin l'1efefiu,tclor U11(f~ ,aronoiogii 1'i1lb:f'iiill,11 qpoci., peril).'l(le $i, seeete, ,'om utili%ll" <1('010 Inl(~e 'billllm\eles ll:;:_i."Hi. fl ie~tlll',i il1.{"'I'U • i~i extcm e, een fir I:llfl. lie de l'[uLtQl·mlel)f!.nl.lcl~ !lAll C()ml}ru-a!1il·.iglo'rico. (iluloo, sebl 111l!d·c:;tIJlI E.ul.'opei), hU' i!.'lloll) unde illl I,''xllliu a.lc.~litl'i il't pll!:alele" ... -em I'eClngc.l:lIllvitl\,bll II\, illOCI'iW clli lU(li'1~ -$i ill.t~L1)olrOJ:!" def7t{jI~f}.rQ!li6 ltlflif'li.

!)I[l expnnerea d • all~am!:dlll. ,1 IUI'oolugll'l 11101'1 U 1:1 :nlll'ci TI! se VOl' I'h?~pl'ill(}e. in Hnii mn:ri, NII1It~llth I1L '\Ijziu lien mitlllogkfl. dCl'lJ}I'(' mllar!!' i popo['oilJi rom<,l,ti. Ptill nCClll'lI:i. eXl;lUIHU'1l vom anl icil);,I, uuele din ]ll'ohl(l!)wt. g(lllel'l.\I(· ale mil plugit'1 fQllla ne, I'lh{. du (mrr till }lot fi iutclt'l!l! !ll'ubl(,llwlt..

Ila!'Li('uhlN~ 1l1~~ !1t!l~!I'i Ini!olugii ill ~elfilli!i(;il~i.~ ~II!, L<;lpri<:i'L ,

iutclegclll !"II. d('_:;!j)l'Imlcnl COIlC{ll}t~q, .!p. ,'!1.IUIJeJl:, pllpomhn tlllm!lfl despre nli;toll)gi~\ Ilwrtii (]lin maIcrLaJcfc :urhcologlel! dBswIJcI'.itOJ}(' tltrito .. riul Bomrlni(!it !lin !:it-IIl·ill" ~i <lerevllouJile:l'ulICl'llTC srabilitu In bl'l-U"! Uc.el>t.of' materialll de I1Wenf':l1' fUIHrrar ,R,i nlUtte alte (IIbl.iga,.tii f1!1:i1. de 11I100 I'h' sl mOI'(i. De il~eme1l:li intclegem I\l\ de~iprifldcm dtn l'('zullll'li;cie istol'i{,ihir IniluloA"iilol', un])]!: ~lct'llJil,lJi el'ile:rii !>elel.ll.ivt}, clute ~i I!lcm.eqtlll ;0';1 fl.llosl:iu rCZlJl.tateh~ (:el"cct1i.rilof' lJ;1,leoetnol:ogicll Si ct[lo,logicr. eu ;l\jllllonJ1 "Hi'Htl'IQI' ".hwll)gil:t' co,.'e~pUnl.litO\lft~ (paleoctllW!J~l;r:k1 Iii CI~t1oJPl!'![b. l)3Jegfoh:lll!l'Ul I;ci [01dol11l1, paleoarta ~i rtr'la 5Ql1nptu(l.I-J.).

.Kumai 11=;':1 putem ·ifltTepri.ll!B,e en: rol,), I) ifa!ltrtli. mi'l}l()g(cdi1t1c.l'ilis(!i'~ }lUnaril, II 'naferiilMc.r ur/lo%ffke, erl! ismrie (I, mltoliJgiei. ,ri Ii -~!iifl.t~ll)l"lItm'lO!Jlee,

:J. ,\rh!l!olo!_li!li rmwrllrii. - A.dH,olo: .. ii !:!i, palc()clmologii allWbcliei nu s-au Jm~ccUTl~1 t tIt' '/li.il'alog-ia f1IlCl'ye71lri {j ri!1!rilrn de 'i/llci~l~l'm'e, fmno,I'" :tII£~i/m'll IIi (lubie (ih~ in(lilli~r.JJie CIl in:molrminflll'iI!h lU ,ilaclt a-au OCillpat. n\l"IDr<'zclita~ i'~ vtslune ·htlgITIMtlari\ ~i, in fond, HIU~iJaHI?' a llL>a1itr"tcii j!lumatolo.gice, din CnUI..it "rn,Jla.citi1jrii ,doCnOOI;IlLil'i'e". cum :11' spune Mirneu. EliaC:t'.

'II:! .fond, ar/l(''(Ill)gio J'Ul8!',U'I'a I'om\\ni;. s-e [}J;fIit :(lmulli ye. riliw.'il~~ fUiJerare~in!llOl!'fflinla're_- iBcine:rnl'c, sau l'i't (lublu) ~'i iiuwnklml ficei\nl.i tip iit' rit; EunenlJ', In bID'",'], ~H:I).~bor l'tillWrlalc, n'l'beolog~i nl! ~"iut{l,t 53, sta:bileat;(lil. sj,metum (ftlogc.llll ~ll helifi'o{::tl'l1it) U {!0I'ilU!1 i tll.,~ilOl' c111li!l0 eve !Jill {'teat Rallpl'flcti.eM, fl,nUlR:i't~J l'ilftlri flltll'ffll'Il, penlnl neollsmta plitl'nnilt>rile UE.or pOllulat.i:imfl,.'Tl!.tOfitC,. cnuvieevuir(':\ 101' ]ncol'd:l,uL ffi1l.1 Pfl~ci'l s:~imrlar@, ~c;,Qi>t>!?i 'P{]pllln.~ii de ciLlrc II;l.ItolJl{!)li,

en loIuI Ilk\. cste siLl.mtda :U}H~ologici nl'll.elil.re,Lu a Uau.'l .iumA,tat~ :'I secoUllllli a XX.-lea. 16'311 :l't.cut in [lCicst ii),Stimp deOOO]letiri deluMerio.le rltnani.JIl ];1eTltrll tOO.IC lleriO;li1o]C ~[ Cl?ociJ!~ lstOrltC, S·a, Iilrgit Ol'.i7.011tul Ce.N!il(~fil, ;!HHI nduwl:t ~ur 'de de .illr~llml\tit ~i ~.a~ stabillt conl'Xiltlli te1lli!itiec MIT' inamtl' y[eme Iln l'TRU po~Jbj)lI- pen'l:ri!:t IlmlUl'irea 1\1)r-o;xirI:wth'~ \'(,l'idiciL I~ i ('m('i u1Mrl .. - 'J1tulll1a!i&t~·ll/u. Ac.l'lm !i-au; d('llcoperi~ pC; tcnlioriul Ronlllilliei l.wui di"J1()zite de OII!!O fji cnrnii de iilT~i de 'PCijt{"n\lPl'1,'tera. Ilulie:rilor, B::i.ilc ll(·to:mlaflc) (i,ll tip 10'tl,'ll~jc; arup:ra. cilrom Iltt H-IlU £LUll). spe lIlApi rer.ct'i1~lrn l!!;. 0 inten\ionslitate nrltologiCi'!. n. 1iIllllli cult wagioomlMe al 'I.ltllu1ll.i, Ctlaborflt (rOlnva, de 'I1i'llfitol'Ii p.!!leolitici din t£"giUD!l:l I)$'.

HIS.

pat;iw.'t, Tn p.~L. o'mitolcgi: ' illcil'Hmt.\, .;l,,:~ . pac. co, 111 ul s, Wilt nlAlnri: d~ tVJ) ~uaUJ,~~l ~t'll de tl.p I!Omn;ue~" deoluleQe wtr-n.IlU~ dm bex: elo 11~ltogmtj]or ehm ref.0'.I1ltOfi,rc l1II ZalmoDs So· I1s\iinntcil.zculh'tl.c,nonl-daru-, ~;tr~ :pur,ta. pe ,um~i 0 fulll'id_i1. a~ci.liot'l1'!~ d1.o. 1!ie_le de UN .. P(ll:plLyro~ dln, TJI' 1111 VI(JJ~ ZUt P1l60I/ora. !!Us~LIle, ca l'UJ .,znlnwxis Ia- ;tna<,ijt rIO. i. s·u. a:rllDcat deasIlP!ll; (j _pi le ik ~Irs. 1'raoii numese aeeasti ]licl .:-almos"', .. 1 rusttc:l mitnl LId Zafmoris a. £0 1; expliel\,1; ·wlmntic ca. IiLlld al nnni pUlttl~to!t ,de pi 1· lli urs, De a.itfeJ., aQalitatoo, ursnllli ta. 1'(11118.01 e .~ t0sta.M:. Is, !llutohtoni d,wniintllfl, .erei no, ' tre' P~ in em l'l~tni. de eiteva su.pl3tStiitii. ,CIltUW!) ijl da,tlllJ con:semJllnoo LD Cfi.1!iudarol sltrMt-oritor tmdif;i(;na.l,e. ale lpOPOI'l!llui J'QIIJ.ii.n6,

~,. ~ lll~rifillilll] rihml I'll ursuln]. - Ac :SL <' ·erifi ill pal a f'i constlt1J'it p tcriwl'inl p'lLeiei ,prei5'~1·ico. un evenlment ill ~u:c:!\.~ de protol'ituri ~i pra'toee~m()n'll Ilmgu~Q.nlltclogll'lll I,eg:n,te de 1llI;(I[I,rte, III citrll.i S'C;lma.rill. il intrev dellil deocamdll.ta in r liete e nogmf:ioo ~i reminiscent. fol(ilo-rioo, in ~\t'b~hol'ile d~ ,lal'n1i.G, Uncle descolPeriri 3.l'h ologtce oolJJsemne&zlIi. pen'trn perioads paleol1ticit prezen(ia. "as lor d nrs g1'l1vM en insernn ge~metJ:ie" (la. Pot'vi1e de Fie:t'), I}i, penl:irn neolinle jig!.ri'l'itl "'i- l1j~ 'lprllZlI1ltlui: 'ltrQi (idoJli 10:\'1;1 1:ali~mane), ;cn. ~:i pen~ru p,erioadllL .U,etlllui siluete cle 'T,."i ,gl'(J'1J(ttg pl3 (linect!! dae , NOl am an.<tllzat mtr-o IUCl'3l1'e eonsaerata ma.lI~iIor miticc~t,evf'L 1nMii·co,stum . de ttl" dintl':6 MI' uncle avind ,:pui a m!mi.to.l' nllU;tUor romane ii:mm~t tecta. ga!eo; Cllire. se purta-n de pOIlL[U S&u, rlI.zboiIUci pe t.ea~ta capnhl~ ill~m ~ de joe sa,u h~:pt!l" Il'I se.h'ISILll pe "to'!> in timpul [ecului sau h11P,te.1. lIUi.!}tIle de UI'S de t.'pul nilliltilol'·oostnme. IDt~le ail folos<:aa d· ,1' m!1ni in oisti~iol de iarrul, in. oolemonill Q,ugurm de Apul ,;: on".

1m acesee joclu'i de b'llll aug:llr" ursul murea.lji a,poi il:Jvi:a., imboliiz:int1 IIJ.OlIIl'tea. ~i iuvie1'ea, inter,p:rel:at;l'L ~i en, Iilo.a,'!)ea na'tllrii ~iinv:ie:l'e." nanuril, A:,ce.la~i ritual al m.ortoiJ '}i invierH uvea loc ~i in a,lto oCA:llii (itt a,IDlllaJ considemte Sacl:. : (Jli:]}I'a_, tU1'~a 'i-i br.ezai~ - (1<1'1 Il' e:meni in. lsti,iul de If'Lrni\ 1a. lJJ1!lteccsOl'llI l'tlIDlLWiol' ~1 ]a, l'tlma.m,

. De Ja tra.nssiDllboliz!l,r~ mo1'tii 'titua.]e a. uJ:sw.lI.i ill joeul"ile fi.ugn.nI,10 de Annl NOll) s,a, tl.' C1lt]o, 14;pidarsa iI dO'Ut~ zj a Olll1,i lrlIfl6B~'it ill uTscmclI%, p~en'tm M" c~. ~~estit ~i-a pel'mis, in aJa,~ d.i!'t~i, ,deei in via.~ Pll'ofa.ni, SlJ, faG! aluzlI san Sit repere unel ob<lceUJtiI.~ dllli locI,

, ~., !IlIe :llpita~(la rriltlt~l~ ~i ~nlDl.!lsimb(lliz~1'e!l. nntro,pofAlfjiei. r:itllule. -

'ro~ ru:n plmORdet!l,pn.leol:itll~~ IjL ,~~ tll'ecere h neGlitio s·an deseopcd't po ~Itorml Rom:lmel o.ctuale lWa1IH W1ll(l.1l6 dflt~~I1!8 de soliClet inhumalfe Izetat, al ~or 1'ost mag\co-mi 01 gie Dll 110 fot in~ detel'mina.t ell pl'ecizi " Gum, a:muml a. fose consld mt swnl :fo,rt-ei fi'zi,cEI !j.i s-pil'itua.l cnato:lirG de'l',!n~1. IlB ]pil.mint, .ri-~ OOMBI'Vat (I ,1ia;1;i (lI] el ~i crcdtfita in <i1naginea afWnla-na Q. ;P4m'tiitW~ 1111 a CQ8'lnOSrdui, In mCIllloria. clIltt.tra,lUI, din slId.estll~ Eul-o,;P~i mit~'l ~Gpu.lui tle¢~il{lt aZ lui DrjDu cintand pe oa.-piL IIitri~ a. TraCJt'l~,_il intllmm su"'em.t ~t tn.tJ-o balaililo roIW1na ill legatm'l\ ell a.p ele nUnitl'l,ll, Da.r .s.a. ooW!erva.teou,eomitent en utit;111 lui Oden ~i imagl1lloo ~PUllLl dccaplta.t n.1ll;n:um dinlire ztili lJa,bjl'~, reprez..,n'ta.~ 1n!1;r·o t.1i. bli~ dB Ju~, ~ed:Qjt in pI'O~~lUne3 ~tulerar .. t. sp,:e. mllillt-cle In.itic in care capul tnlb~a. inhumnt .. Dw aoelru}1 con(;eKt mltlc s-a:r pullea. sa. meill. :PM~ i crG11!tle del!C?,pfmte perJO'fat8 &:.lilll (/'spIHlaio, 1llIDtril a. H s sooa.te cl'eiel'l!ll destiruJ.t S1l. fie C01!s,u,ma;1!; pentTtl insll¥rea. for-t;ei genemtoll.rn a. eJ'l)wlUi lllrns

in lup&, Uocle cmnii de acest :00:1. all putnt prove:l'li. din eeea. (Ie 8,a. Dum i II

"vin:1ttDllrc::\ deO:l!lIeOO'" a 'onllUMtol'nOt dU'lcmanl ]Jr,Ln~i en lil~uUn lUlll<:L ~i de.ClIl,il.atJ. dill fu~J., pentru 3CI!ClIllj.i ilu;lI~ a ,ddi\l\UOl' ;Ull'iillS ni al

CI' il."I'Ulroi 1m'. .

O,"ld.iu, ill "rj'diilfl ." eriu I'D "Cl1S11:ri eurn m~eall !;ci'lii Vil~i'i1 allC de eapete ill jrul111 ~orni!>UllIi : ",,1IltoCllmi CllIB lupul hl'l1l11i1t'(!~ ito s,i ti.!ll'l'~el JJ esre H'mi\lll\ uri !1i prln pi'lduL"I 0 oale m~d!illostila'-n til I a!jia lac 00:1'baml ltllj'lllllll, 11IW'\ JIl iudi']' in ",I 1 e eimp I earn Ill) .111, Ii.llllgiat lillcii ill fhlS\l! portiloJr i I aeelnia i >1(' 1l1'1111('Jj. latlll de gi i1i ~ dUI; rob, I sau pinro <Ie IUllittl. lIlV>:UUI11H\''''o, "1!ilIHlII, 1;1 til'ldl~l lui, I"ddlilJt?.lit d,c,:S'lu!l "mmmf'(I kl'iJiltlt' !",(11 fir liftriilli. 1'11' c:H'(l·i jertf ',HI o;;i.i uilneau, il'lr trsl.. e te 1m· 10 rUW~"IIU ln ~.illL"'lI. HI'rolly,l, 111l'II~kmi".17.:1 nhiec.:i,\il 'c'Llilor IIi' a rll"CIl!pita , CIlJn·jl"l· ,-dOl' mlli ill\'~r~ln1ll1i du . .l]1;u1i., I lin (,;tt-· Il!.cea:u I PUI:; I' l ... jll\'elite dl' ~;i:rlH!i ell l~k'i Ilt'Mg;lllitt' til} b!(ln ( ••• ) iar l'!ob'Rtii I pol('inu. r.tl '1I1ll' Ill' dill:Lulltm, I'll ~Ii 111~~ din cll'''l~, 1)",' III" 1l1fll [I putnt 1)1'Ol"l'ni ~i ilin 1'il'u.l t,l,'('f,piMI'ii ji'J'(Jp,'jiim' alipet Idii (Ilmlilil'Il <ljl1n~e Ii\ Mtr'il1el ,llf'nh'u IL ll H{i ':\1 fPl1,ll jll!~'l('p('iun ~ ll-i xpl'tl·i.mta ,Ii ,Iii lll'in Q 'ele-J.~i ])1'0 'ed(; . 'J.'oalu 1l~I!"l flll'lUI' I!l' [II! 'l'lpib > urm:tt ,d,-' uC'pllJ]lqi F,i OU1.Cl'lnl I'i uah .. i. a C:l'eil'I'1I11li ~a Rl:'dill oj !'Inrn 111ui ",tcsw. (I ol"ltn1. tle IllltJlOpiJ!agit .n'/tIr·li-r;i1, l1I!lgiCO'lllii.iCll NUl' ';C 11(lo~cbc'Jl'c ~lo IJIlltff'1J.tlj«}}i", )'ifU(lili II MMull(ltr (lescriSi't fit> Jnm.'-'~ .l·':r'lIZII' i'lil Rumll'ra (Ie (lUI,la,

l"('P!u1fltiu ilLl1bllla ;-' 'x-lin- elm ,;fert tnllgi:C f-rit1llaJj a. l,mli.toarei de cllpei In. a I.' ' -. Inagic'I1'11wdical1l.1n Icnl.p uti a. 1Jru.'Ctl:l~ lJi in ~lo ,'oteril1;m1 lndeesebl J'a Cl'l'"cr~torli de ilulma.llI' OOI'nute; IH"!I.ctillil. ml!<1icoJiI, C,~rC! t~ d!II'lH pinl1. ill rremea Tll)aIlLI~\ in t.otd n·plil(.ii P,olmj~ni i.

nele l' llcte trs usslmbcllce al- ant.I'Il]!lofagil·j I'itnale s-at pa 1m' l:J. sate, pi 1l5. .in pel: orilla D1oa!,'Nlij legate d des1riOQ;re.' ci C<U1 idltrati Ilupl'i :uwru:!t' (.!(IdlJ,N'I"t:H, ClUl'lil'DVUllilIJI teroarc, d(L\ilJII;', bo1i 1}i chirH'1fl(l;;llt[' ln fnmilie, un th 1]1 fix dU]lfi. iILhllJl1ll·rc, emu i":illumll.\i J'iliua.i nQi;I,])t~ do I.ll·U1bl'ii fulniliei. Er~u ap.)i. deCllollHn i sau Ii B scote:~ iniIlm dill piell1i l'l'utTU. ;~ Ii! ~j,l"!i.lllUh~ii. ' U lllil fil!l" l'O*lI au}, - It,1 tl. a. fi. f:i __ t5. li'i usuma. d,e memlnU f.",mrli,·i, in cl't'djnt.!Io ell. 3stfel ~e. :pi'l.ll .... linlm· deputer~t llcfns;ti\ a sl.ligolului,

in I"ancefi !I-a (lOnSeI"Vl'!; 0 fO)-Dlti. tl'Omfi,,"l.ll;atl'l. (1e ,anhopofngie litullU. E "orb, dll pli7lw; 'lJlJ'I1l{Z'I&ii, a '11lI1rt'Ul1ti lJel'1.1itii 11ltmwnfal' .!cunrl,iei. 1"tl ~ciflg', Era. rclictw riL1!I1U dO', lit,ru:w !Uf](iftll.' illa.inte ,13 ..... ' e pun IllQr 111 in cosci1l1g ~i {]uce ill, grormr O!'ipi1itw lUllt djn coseiug tn.lJIB~inl.bQli- 2ea;;:(i; WI as]Jcct 1>11 iit.uli,ti tlJ!ItH!po1':ng.iei pJimit;1vc ill I:amilj,e a elldn,"rulUi (Vramcea), .

Ill. un rcl:i (, IDluopofugic LC ~i fllllllc.'lr , de e!itr mcmlnl1 f. lOiliei a coitanilor' ('I)" <U'IIgttllli, lJindi 11'3. s('os !lin. Cll i1 pe IlIlll'J'i (II'! rue Ie ~j oprit IJe ]lmg ]Jelltf1l1 inilc.plinirca. rituJ Itj d,e U'ccru'i:) {liURlfI1lru in aful'U cas~,

'ei 6e pU!I'm.u cos:ciugul p e 't1l'll,eri I'IlllIllIgt'au C:1l din I il eitevn a~!lhli dill col(ul'iI o!lsci.u"'wui dI hradi}Jl.'nll"lIl all' I'Clulla apoi in co dug, Mw: 'firM din co ciu'" (.'J] :JUOI" III iniluntru trllJUiSimbQ]iza, (10 as meru nn 'asp ~ rilllill a1 a:utro,po!l\giei pl'imitiv 111 f:nnilIe. llelictol J'itmtI [unerar aJl ci'll'lIli intel~ fl,rofuud a foRt nitlilt ['stl~ nn f;O.pt .inC(l1l1es1abll legat de uecurnlwdepi'liI'-

Lat al mltlllogil'i liIQI'~ii ..

D 13. altl1·opoL'l.gia ritull1ii S·j)) tl" cut em timpnJ ta, tl ide-rea prill lllJ1i,1111"~ a biitrin,:lol' ()lJfol'lll unci datini comunitar·eoonomice ru»dJ t! cruei de$cri:se dli! Jam's o'I'aZIl!I', E coom 1apQ.hr!11.i (dill Jut. l'!6Pido), nl tlleidel'D l'iiJuale de..l.ipw lapidtli~'ii, ",ii;'I"ir~~ ill !l,tlooll:riill! &atel,or prill tel.eltJ QlflilEtrhli.,

171

p n'bru c~t 'l·miJl.'u· a. f}t.'UrllI.uOT ll~pldiJlc':~ld in numele r'nmiliei san III $\Lnlw ,de '0001,"0 biUrimi:t .ll':drall!1l1i aa,U de ilnl;Tllllga, olJ,t 1\ ~Mu1uiI4.

G. 'G~IlV!I~!~ ~ piet~r"lI tI;ql~tl:tii. - .Arluloio.gia IfIlDcn~Hu a inv'lltibl':B't p 'Ili;rlll paLollmc tll n, ohho 6' oVa grote au ueme J d C!l1C grnvllll"il, . 11,1 pi ctu:rlb lxu,jet:alit III eare fie l'cmarclt Int!llll ~~t do cuh ma.gico-J:l:dtic Iecal La antllcru!oll1 T{)manilor.

Pl'imcle d . OOPl\'t1d, mnlr rltsetHatill' Is, veemea Ier, tl.]l!lrl tn Iut •• ,"iCO!;l ,;, u- lop~Qor]~, diu 001' , ·t.mgeru.:' ,1111924,. am d s.cope:rit cit-eva (~e.it'ne ]l;rr.jct~e]u ul1cle. ":1'01ie din jut1'1'11ill Gorj. Din elne] deseue deseope]'It.<'" am publl ,I; llUDlaI Ll'ei ( ••• ),"J",

troa.le aces,te dcsene I1U [ost !Sllllu",' Olll.ologtlrli in oopii em te abl1,telai Brcuill clll' - nu !If -'zitat s,. Ie conhrm ;lI,lltcnticita.tea Im!i oori<la, gctHa- 1iI1Il-rnJ l't'lleritm'l:e. !lubillutul lor C:tt ,,,,de loin fmlvtll bill de !ltilu~ Wloem1 11:1 3J't i schcJDa.tfce ncolit;ioo-t-!Ilea1i.it;ioo. 1\J;l!lniioal'tl.'1. lor 11 pictul'1l a. it lI11fllll0IIl, cit ~i se:l.ndina.vll J' fedtQ<:.J;ooll,'l, Il.C~S • o][lClci esre [OM'to mare '. Urm'i.nd cetcet..:b:ille in s(';OO,llui, d.j-!'ee~e, am i!3...,lt un bo, .... u, IIUlIl rial, IW M1'61·o,m fu.ont, en:rn.oscll,l; pl'in 8CUJ"tO f~nl.(lole. !,'rime.Le dei!CllC Ie-aui d,e-sOO"peTit 1 intrnr . «rotC'lol' ell' IA Bl).i.t "lill' I gTot 1 ,'MUll rno!'''..i!\ HPb'milablLlllli '. $itua.te to~te lie ma.lul dl'ep~ al pir:inlui ",OI~lbenlLl', '='l. lIord de 'lll'a$. dona l.onit a. d6ilc pllririiot SCOllS' lIl! lnntinii. eJj.!,o "Vui(lei,' ill. D1iflile grotc do po rnal,uJi ~tffig al . IlsJtei, tl'cia .>loM, el)te ,,,RUDe'll' Ii uw-d ,d.e, sa , pi! mnlU11 sliing III "onodolnlUi", unde po 1m PCl'eOO 1Il1{aei roci de I!lJ.Il,ti dime:n lunl am dcsCopilrh pa ]i.nl],~ dC86,ru'! !J,i pI'imele g7l11:'".ri rUl)f}8~re, A. pa.trn, [zooii.] este n olovfaei" lu defilU!l OU to-,n per W stim. oo~i tormatl pe, IWllllil sting 3,1 piriului. [P flQ-1l. ootenninarcu.] Ill1Iter_ie1 oQlornnte. en can~ a-cte de ,n a.u 'fost execnesce, am ccr!ll; sr., se filcli. a.m~ ma. Ilii ere- cbimlca.. Dr . .At 50m:pol n. cons _D.t:al e:'L siltlt xeen tat0 ell (ll;1'!'bill.ne, a. OOcni origin au s cunoo.~te_llIli mmS dif rite optnium ru tlpm rollului desenulor lllgrotele [cmc.erote],. Iudepen.{lent d,Q ,opiniile ilmlSe 31m. paq lin leg<ltur"d. directi uuele reprcz,entm"l a .fi"urilor cu. aultld soar lui. D lila ~g'~ri umana (,,,e:~i 1l:ll11.1Sl, Bg.] 12,3~ 8~t ~ 11.n>z,i~Q II adornre! in IJieioare. ImlolDlJea. Elofl.l·ehu, Iii Ligm'a; 2' nn In 11. wei 0 IndQinU ci!t- 11U eide [lIQl"ba de] 8(umlle It~Mn'i2at:. To~tc aceste (llesene a.pa,l"j;in gl'ol;ei uPIreli.L.'1,bll". [Ocoo ce riU'I, fa - sl\ cr d ci.] in ace,.qtl'. reprezr:lIIl .3. ri [e ,T OJ: ba de] un • u[t III &oa.relui pmcticn.t ]11 WCe8-sti:i. gl'Q'1M. estll ililiii~i gfOtla. ( , ".) .impwiPrl paui;m 1 cult, eu ,d!l;schiderea.la.rga, pu1:111 sdincll. ( •.. J pU!ln :a.cc~ibill1, :Ci1ndsi~ tQ. dm~~npro 'tLnei p_m:ea-stU ( .. ,) vIn.d (I rlu.fJlii int7,are de·a. irumillSe~ gro.nd.lOll..'!it, gram Pll'eala.bu es,te un loCi [pa.l'clI. a.nul'lle] Mes pentl"U ""UU;~ 8(JM61~d pr-alltica.t <I.e stl'!mo1}ii. indeJl?l'1rl.a~L Mitrime& desenelor ( .... ) [core:sp1miJea. gtIstlllllllilJ.i noV'oilol,'] oa!lllcuilo,r preistoricii. obi~t1Ui1;i en idoli miGl

e pi§.minll ~i (IS. De altfel [I}i] pCfe~ii onduIn,tl pr(.'Zinti. supmfe~e pren, I~ei ;l~ntru. a. permite repl'8Z00Ml'i pms([ice ma:i mal'i (_ ... ) , e io:tiloese Dgul'l do ~wm..'1le'l ca. : c.vatrupede dB Ja ( •.. ) V:l.iliei ij1 ,aalul em. hi~IU'i de bl. ,RUIlIlU". Ace te de.mne nu. siut ( ... ) paJ.eolitioo( . ,.) [ci tilt de] MOlllfteri n r . " . )Au sup:mviotuit piJli ( , •• ) in 7.ilcle noa' tre. Afu.jol'i:(;atea reprezeutlrilor mnane I}i zOllmorfe 'Pu:tea.u sa, fie Situate dupj1. sti!llllior in [I;)poa.",] neo·elleolitie:i. ( . ,.) Gl1liVUlfle de la. RunCil a.u fos& llKeOUta.Ce Bll. 000 mctaJioo. [in alcitulJ-ea.loF] l'epMziDtll. flt~ echi.voc Un P8rt/07l(J.j cen~raZ de :ma.rl p:ropm:~ii, in Jural ell.ruia", ii p.rotoja.t do Ill, so IIliioo cllieva peil'sona.je insignifia.ntG ~i (aULturi] probabU ,o.ima OOlibe ,l?'.

Gl'a.vw;a. din pe~tern de 1a. ,Runcu, atribuitlt Tmtei de fier, redl\ (l I!~ flo eIt:rei SG!'nniliOO~iB nil! a. foal; deSeifhltll, p1na. lfi Pl'Miint, din c&UZi3.,

1.7,2.

II InI.U,iiiilTIlllu.i Il'I Cl'il)Lic, nunb~I,"\lUt_ '-eli pfUP1!illt'1Ul 1.1 Illlllcii'1'HJ1I' , ~U)ii III" fJLltc:'b_sii, tie Yel'(lSilnlll'r. ; in p:iJfioa d: 5'iYIl ('I ~J, ';'Ul"i.i pi).1·cA ill' n fl,ai J'il1ilpt ' eilIJ:ldriei nj;~ntltn{~lo]1,iar in part It drCltllfi!. doi :.1iilpi r. el41D"'I~l :dif~vili , ,cvl mle en (! roa tu ill "iTf'l IIi el?l 1nt1l'(" u 'figifl, I.umii cal]) fatA dlloC1l1u·. In rruta sI;U})iiloll" reetnn !lili.1Jri 0 silu: .[.il. mllaui't, solli\~I.a. liuia!", ]'iitiei; Or1\. ~(+u iu 'emIl ~ ndOl'iull', I! a Cc 11on:l no pal' Ii npi cil.irul,·j i In 1m es fi ,tilpi fUIl!H~l'i CO! U11t1'cbellz~ ill RpatiHl /l.:JlrIHl'IlIl'oS )oeuri de illlnmorn:N> illl' ('een ee lie 1l<U' c.!,)illlll~ (loL I;Ulpi 1" t; t1"ulul'i u t(I,r,;('til: l!ll di ' Nilfi~!I.

lhllul O~ lilL'U'(,ll,('ll zoa, un ;;PI1\LiU. ~Jllr(,"'1!""""11 Ill' })1l1 en. ri " i11C~1jUi "~lJI(jrl' :\ nnul "\"(;ntual cult solur; 'j,HPii Iunernri ~i ,.j .1'@ IL1!u'oIIMzi'l P' drnm ]lOl'ia"lll'ile la DNQllI'@ san la F'llsCI11CI, la f'om;(lli C 1'(·s;.Pllllt! IJi:tllid. h~ lnC{I'J!Iuttlll l'" 'ollllllli nl XX·IO!ll.' ~tilullIi 1?I'OJ,rilJ-hi~ Iunerar ,II simuln'l 101' stilimorro ale cllillan~i el'lduiu,

.ihhc.ulu·ro] "~t\~il Burou !lllt. b rlndul lUi, a f1(O .. < o[ll!l'i'L Q grQUi pil·tlllli. ell !lei'lt ri¥lI, 1n ])efilcul Hlllliriiu. E \"ot'b' ell' ;,]l!'.'ltl"re.'1 Galll'tl

MiUJi ~" llullI1i ~ lj,i ~11I(U"u Mioo ~ilUl:ita. iJIll)l1ll). o'llnllll'lP~ c31'i ~ Alibeg, dill jUdetul C::mlJ,l' vertn, GroUt din <l fiLlll ]l>ortiJol' lIe Fi{>l' dl' 10. loaw ",,'trimtLU'a-" e ri(Ucalli" 1.11. mn:~ 0 In ,dt'll-lllprnJ [.I:pelol' DlUlitrU, ini,I'-un ]lo"il'lli~ ~ bi'U[ll ~1C' e.1100): jUl'1l ste <ji eretncie. Pe, tt.'l':l '!loul il4e U If\ll!.Wie de eirca 60 mutri pitnlli lli citt'va 001101\,n • iul;ef<llc. I 11m ina IJiiLI'UJ!lllc normal in JI€'.~t!:l';l ilbia la ehlndh, d unde ,de nl1,rel ii vtne $i ~lwn(,llj, La chjnd.:ii hlnlina. 'l.I:1 dirf"ct pe p t kIn din~pl' . 'D!ll'(l-e~L'" 1 ··tt' se ~""e de lilt-r€'l

'cie llIai li1uite pict-nrl rupe: UI"e, Il[lI'tI'c·te ell i"OCI'll I'O~U I', Vasil!} llOl'oll{'an, n, idl'11LifimtL l)liutt· motiDel lll',c,(t&(r; '~ilu!!1, tUUaI\!! .,1 d pltt .. lrl bl'ad, Slltlr,~rl'" 1I~"PTI'III8 pa1'lIun jl1 d~!lII(jJ(I.

111 n·L'l.ta,l'll' i a.l'ticolt"l· )ufbli 1- dl'''lll''' ~I'Ol'I1, 1'a.ll(' BOI'ofleaD~ "ns{;inc Cll ,dullit sLilm Jlietul'ii aClmsi;.Il. apar\ iml (JpmJii. 7lfezllliticl', Ia,r (hlp!

r ·l:t.t~ll"i]e l:1.l1I01' 1· calthici bi'itlr'im, ca, gram :'l.. servil; l>iiatorilor mubi\ ITelU <3. .. ,,,adllpo~ Trcm lui' P Iltm onl1ll l!)i _,i animM ". Al'heologu,l ])1'11 UpUIl6 ~l in feu.doliSi1Ilul tiu.'I]}llriu au. '[o~t nd3£1~e sau stlpJapUl!o Ut:lel s~nlU8 ce 3.due a l711IlI!, ern: . Wi. m.e pa.r a, lie n;propia, de v(!(llliul alfu,bet ldavon. D:a1iuriM. ,oortdui J;J)~n"' ell ,oore smt piCtaL d, oneill. matl.ll'inlTll:ul p'ro·

17.3

T\lrut dlntr-o ruclllll]J!" pe d tl1j:CZDl'U ,.,\lilJl'g sl hL 150 m de~num 'hbld] i, ·V. Be 13QrOh~alllf. cmfte Ipoteea pimlll'iil p ~ludi thlm 'bi.ndl(·j_ in millill1hlll )":1 i, e, n, illll"·llna. ,till ·tuplile d.o lilIlJl;lin(UN! {~"ltlltll'i~ ',o7tclG 01«.· illnlei. nlU (lOI!ls1ItLa ~i unele :I~em~n!ll'i ,'ehlljec cu l)~ct'\lrll(j lreilli~atl! ill a a.~i -lIllI III PPlilt'l,iLe Jinl,nCO-ClaHwbJ:i ',', dill Il,fll'oHli III upenor ~i. m.fti tU'1Jiill QU eele !lUll !.tpCl a, IH j.a1!:l0l· II:iD. 1-lnlg-""I1ft, dc'IIL]l ~teM;J.1\li1g\lm"

j)l)cc.'ulldn.I~'i a(!('hje dl'l>CDpllrirl !lJ'lleQlO"'ic' Doll JJl:OCf!J'/i, penn-u llftloo" Litie U\'oli.li(l poC:.~ bt'ulililulni ~ flo hertj]ni uu surplus (l iiljlJl'lI!oJii w.i111C,)gi-tl ill Ir,<'ll.l· a ('11 eulusl IJI\.II"tJjJU1" pentru {'ill])il d· tree 'l'{' 1\1' 1a cl>iUz. ti: vjnH.lol'ilol' 'ti pllStO)!l1 !' ]iJ" ace 'l~ n. lllt'lwlie-Im'. 'l'edll1lde f}i id~i1c U1..'lgic-omitologicc e.!lI'('1 le-an ('ollHI'l'ta~ uu ne-au pBI .... ·,I,;'Ilii (:11 "r(j.~ile ~pititIlIIL(!". iar CUIl·ti1:ll'l II grolehlt' rntmIJll('UUlU' de event ua] !\iW'lu"re mal [llult cli]Jtice al lllll)t mici ,m~uniH'l\i t,'\'lIliiU "t' 11U 0 CUIIOll~(,1lI d pJilt, De aCIi){';t ilill'Ll'ltl I1I'\Toi\i R:'i .11 .. Ile~¢ifr·;tll1, rrngmCl1tAl' ~i 1"1.'1:1(,h·, CllI njluLflFrul ipolol!: 101' d In I U ~i :\1 illt('rpul!ltitlOl' iIlLl'l11pjd~ 1) • clllC'I,II11] pr(Jbnbmt~'ttil t ~i III Jlr-H'! lelisuu lor IHlgl'I'lItr II I'lllulllgia rlll]"r2li~1.

7. l~mltl'll1l (Hl'illillril: ~i i~ll'ril!, I'I!~rl'!illlli illlil1"~III\f'II'l'lIi" ~ lnlr'Q' l' trosp clie stnt liel-i. cultul mUl'~ill' La. dacl l)t'l'ziltili d .... u:'I. a [;Il:ete>~en. tia1 : lWID 'ur fillO a . jflll(7ul fir iall,riu III lIlillJl"!/ic,j r1il,cilr;r, ,L' !Jom :valeuliliCfl., ij:i altliI de JI)II~lljl iktori1) fll ",itrllogiti JfI(Jfl!Jj', epoclla n olil,iCll, a,. hruD'flulIi ~! n fit!ru)ui. ]11 altt L rmenl, 1111 n.~p(1C)[, c,"II'c 1"('levA liublJ!nlltU 1l:reint7u,.u1'QjJl'IIll propun puptllntiiJl}' din I' ~itllL\'i\ <II'paril r ~jtUJ1IC1l1" 'i-el('.\"ii sl/l!I!IL IId!l"'lltici illllo-8i1rQjJfml!. ;'I, trac.Ior l~ol"d-dnnilI'CIlJ tu l'i~UI'iJ(l ~i eeremonitle adli,,," deei.

DiH su!J'i!w,tuL jJl't'illcln-e ropeUfI doni alA j[!ll'ylnriilul' iUlUge.ll ]lri.mitiv.',l·'\oi:ll'I m in 1 g:111u,i\. 'U culrnl 11100'lillll' ctll.''I"ft fupLe, aspeere ~i tla.l·, ~lL oar intra da,tj\'lllm max :'I 'fdeiJ u(>;]lrll 11Iloorllc ,i :ideea 1OC:_I)flIiirii "\"ietii ,tlI moarte, C~I I.!t)n~flci 11\,('1 lor tiue. 1m ~liat l]'iIl~r rnoarte, biitiIlIl,,"U rl.e teama" pd:riis€f'" ca(i(l,'Drll/ (Ilupa '(': 5-;\11 fit ·ut. . forlalri de a-t HlIuJUC Iii \'iaVl), dur ]lb:1se:m ~i lneul in ClU" a ;;UCQU1.ba lin meJ'II1JI'fI!~1 fll.miljei RIUI in eer :l. fi)&1; gil. it (;ada'l.'J'n1. tLDuI memhru al onluni'(ii.lil. g ntlU . Inn"o !ltap!'l mat c\'oln,ata 1I8f111'11i1t1tJ1l cooII'l1mL in alluflo a ezil..l'li gootiliCCl, in lneurt f lit tle arumale ·Ill "oole de circlllatie, din ~,eall'!t .. III llm'b:ra. sa u fantOItla uWllda.t'Ul:lli. ~i, in 1az:Ji Ce!itl1iSlD 0"'0100 tn, tnlI1111~1)1. oadavl'lll en un Tit DU prea compllcat, propdll Viniltmililll' ~ IJ&stOI"UQr iliioe.J:'Mlti·

AbjJ.j. ,dupa Dlilfl"a1b lnd.IH!1!1I'O:P !tlilfi lu Eu.:ropa de su(l-est, In p.roce· lin! tl1o."'on Zil<i daei:lol" - 0 dilr~\ em sn1.llll(lU'I7.aJ1Ca> ~i !lcZ"oHnrt'll a·gritUL-

urd nollor com1lllitliti - tnice, S form!' ?oil, 0 DoOUij, eon PI'i despl'C 11UJIJrl ~1}()8t.lJ.1i-$ 111(i ~i. un Il u cult 01 ltIOl'lilor, Pr,eouci'i abia da iii jngl'opau mmt1ii If!. Qut'l\litllJ ]pSleolimcwui. I:n- daci-i (r"zulta.~ am I'tllo"en('?,a M9MIUl!}ilOl' ell ilido-ElIU'openll) ajlUl'" dupi UI,Ul!. ' dll 1I01';;\.1'i 1ft, rut eul t ul marjtlor mai. rnfinat in care r mrur:~1m 0 smL-ez;1i. urga-niicii. intr Wi'>l)tellirea. !UJ~o· lilton!, Iii aporrnl indo" u:ropean. D data aceasta ~iutllza, are in .. 7 mt-r blf'Ca. ~j ~MC\'i:nn°° soci.rilliJ !UiI:'~nla ~i bO~1.tiaj. credinta ~u D!Wl'(l iota- in mOM'l.e, Illcepc mhumarea proprlll,zl.1!. lao Mel. So mentlne ca. 3.loal·· II vr I'll •

poi ttllceprln citeva. :faze MIll nu totdeaUllII. s.illt euceestve, i~1Ili Iuhumt!J:ii so W1t'Qzi\. dnpi\ zona de n~illl'O, gTntl.ul de imp:l(}t SaUl influm.li ale

l"edin~ ~Ol:, loom inllnuniUii: in caverne (ptlllte:ri), sub dolmenl.l, in 115te

de pta.trli·, in tumuti to, Toste aeeste tipnr:i d Inhnmare p:!.'(t_mn1i3. I) g;!IJD5 ampli1 !I.e va.ria.Jlt~ tipice, atribnite. de arneologi uneori fj.i pO]lQ,ru"elo[' G(L[

11.74

175

tWl" elf;) "m lIiji lui" ltooompelllf'\ I ('.L (' 1m n11l11i" i It (:\'>I' ('.1 11It'mgel" dt.r '" Z III I'JIlPl"eJn pril'J S3.!!I"Uj·iu m eln Hit d (t ~oliJilldi IWll1UIi:tHI, I'g.lI1tt,;)le~ ell ,iilltll, ill j:Joicoi:le, imul'iite ale (' ! uhuL Ijoi die :\ ll. PtJollll'fiL llin JI3II'U in V",tl'!l ani b, CCll'emolllme mesagerIl I' C(J1JI ujr illlUS'I1i H",!d.;~il'",. IIIle'i,

In '1m., mc1l'\ roll lc- m,o:il'tl'll 'li1,IU]ltll]':l (" 'piil,l CI1l'llrlc! III de 1'I11'<".}iJi,ciu 1',lJ'rlJl>llll/, ,de('Ian~ll lI,ell'gOi\u.r;" !ill' "il1A'(>, A I c'l i\'Ul\nI' gtalillld.i1111 ('IC,), in, eat' p'dri Dtcle se ~ael'ific;1 p 11I.'u cU]J!]1l1 LIlli ~i i Ill" I'~, pal'l ('n.o ii dC' ~ill\~\ unul pen,lt'li I!e-laltlh, 3.1Jl'g,1:Jl<t I,' Pl']]lIl1 ~.'m In.! Iul,

10. Ef!)ir.urev UIlII'llIJilli. llaueherul I'lIDHUI". Cfili'iI'I'\I,I1 rmu'rllr, - 'roj, dill mnologia n.ort ilor lu d:.(,j f:,c{' l]lu!(' ~i Cl(,;l ee s-u uuuiit ill P'l'lljllll" ('rei Doa.strc' (secolele 1\r i. eo. n, pinA, 'I'll. seoelu] TV e. Ill.) "'J'QbV.r;~(1 fIl(rl'"f,1/1,Ii. Din mal{>tiiili!ll' arheologiee rof!'rill)nre lilt, cr"(Ji:r~ mOltului ill ll~L 'il,l

il'~4' d 1.111 1'01 Clllo.ubi il '11 tin =:\i eele referitoare la 'Ut'llIN'rlt tree. n rapt ambele ti.J!l:u1 ill' r(pr~tllllir!' ~!ilice.fluil'1R?"tJ': !'l'l!i7",}~'e.~ _murnihti ,~i

'''Ill rul 111lC se 1 ap'i. Intre ole ,PtlD a.b'lQU t.e ~i Iunethm! nUioio:!I!'!, -

I'll U lilt' , Dad .. rroiul'rea. mort.uhri pl't'r..i.nta lndees 'bi un I'llnU~h~l' .1 1l1'l14!'S{.iC , 10c[l1 restrjns, a.vliIlcrul, tme prezinti un eeraeter "en!lJ1'lloomnnital'-~'tllic d ili'f}lnilall' kal:achl()'1iJctl df} sUipin,olm,or/'ilor unei anumh Il'tlliL tn reprezentarm. lui dl11lu. noi, capMl! 0 il:lf.l'eitil. ilusrrare iC{lllieiL: de I) lilpr~ er(lci~al de eeuumltatea glllltiJicil.; 2) d 8/opirl al mortUar, allie.l III' ~em[(lh.-inil:atc funemm, ~i 3) de di1.li~i:t<Jte,(;JII(Jllicd, en uuele impHcil,e san e:xplicil atribllll! atf:dlhIHI IIrJit).1'II. ICQIIogrnfia,ire.'il'ei " pl'~~tl'Mri 'millet' ,~lill 1t1'1':1t Irei ipo!ltllzC' ii1j"ine S·'oa.te ill cyident<\ lJ,rin al ru nt 'Ie lot" intrili&fmi (al~gorij, metaiore, sill1.bD]Uti) fnnc'llllnea 'l' sta IlL ba7.a 1 prNH·nt.l.-it

.u'alC'I"I1Hrac&imlliu, ,':l:n.H'l1ni.l{igom';I'j" I'(lprez~nt:;t mo:rlnll"l'lJizac' de COUIlln it~Hl-a g("ni i]jci'~ ; "iCQDogmfi '" * zab in rn,t;a until arbore (cos:m i ' salu~b{ietii ~i mortii) incal.'\citdeun ~ro:p. Dar repr zinU, ~i dli"rinir.aLe-a. j;:a.bilcht,oUiclL. emd i "on'C1J,l'"uIJiI' ste reprezentat 'in rata uDui aHru- a~eUllt 1ilig;r~ arbore

I,\'i 'cina hIOOl1jUJ~'1 Ii acoliti~i. animale cbt;ouii<:

o,u1)iblJtii de !l.ml"itlUllI la S1\ldil.ll ea,,,a1ery'llIi HUt PU :ldilS. ['" K~~'l· "0\\"2, E. \l'nll'~ iima~ VOhl'biJ" tii ]lcnhu dr,,('lll) lil'il. tliu Ponwl l'Llixbeleni{' ~i Dacia 'romllIlit en feLl ~1lI'ile ~ Ilduo"urile dC~t Il!!l"il'i1ol' _,i hltCrpl-eIi'il'i,lor ;.:rh~ologic irILCf\<,mite ill a ttoua jUITu"t,lut[' I'L ll(>('olului. III XX-lea,. 1.,1, fi{)('stf'A trebuie, adii.lJ~t,e t?i eon-J!derH\me r11'Sllll'e C'M'RlerlLl tl'a aJ lui u:sil PtIT"van::4. poi alII lui nmHrn TllIli:)]~, :t llli Hnm,pru'tunian Nuba,t~, ru' ltd Radll Vulpc~~ ~i re Ol'Ilt ate )Ifll'ici A!e:xa.t1dresC~lViaUlI:1 et • ~i Plrntru :\, llrecizil. UTieio a peele mitol ~:iCl' comingenl

Oa:vaJernlui Ll'1f1.~ n prim]a COd. ltlai reel'uta IUCTa),I>, aCIlOO :1 Mndei

Alexilinaril&eu~Vi:an\l_

to. aooaJrtll.luCllli'e a\ltm~I' eli "lin,1!; dOlla tip1ll'i d,,,. I'l'oiztlfe II (1 :flU .• tu2ui : u.nul in repreze.nbll:ile ba nc.hel1(Zui' f!t1'l1'1'a1 Jji nlLul l.iI IIepl'e:!.entil.l'ille c«wr4f!llt~i jwnerar. In MIJIb Ie tIpurJ de n!;prezell~ r· ,'ol'bil, lle rJ IlfolZ'nrll milica a. lmui iStrlmO~ CO'iIl.l1nitar deoaJ'(lce {Il.ii il:CeDIlI ba.ncbetullli cit, ~i acC.eea. n cavalenuui funeral" slut :1test~~tc ,d:eimwl'ipt;.ii de OI·igiue. gr('(!oosca micro,~u;illtj ,,:1,"', tnt 1'~l1ril[' Itl,ht'IIII'i'JI" il!1IIwgraji('(' I' IntUnew in (l~ doni [,egiu]1) VI'(;iIlC, 'raeill ~i 'r!'Q:ill'" Eroiml'ca dcfumCflIlui ll!ll(l ill~1. U1.ui binc in I'vil1l.'.l]~1I. Iii t;e....: til I "SLc-l£'lllr" ~.'a["C r-ellrezinlJii. inlCli.,giuoo cilltll1rt,ullli fune!1U', Dup1i Mari!1. AIE'xfllIdn"wu, \'itll1l1, .. no, ill letL (1c 7Iftl"o~ llC lIlIol'lt.!in· 1me fWII:ll'llre :rm npru: iniutde:mllll liS cia tit ell imllg.ilJea (liillil'(',{ului, oi uueori ins,otc*te IiCQ:lilll. 'b:uu'lIctlllili f'uuC'I':l,J'" [8e MlC'l II ci] in c!.'1 dou!;:L soonn - Ii banchetllliul "i I!. ciill:r ~ului [11l11('11U' - c -Ie ,ilona. 'ilvsl,,(lri fll

1'16

;t/Ill.i n'ftf.::dl"ii i'lI'lu' il.t.('l'(lui., l' .ij~~ «liD!f'" ic:01IOf.,'W ri'l ('i'Uarelullli ( ., , ~ ~! jd.e~ rlli~iH'ii ~)!In Imate prin Iloiiunoo de 1,~r:o.!J piH1l ill ItlUlt'll gl'\lfllJ<1. I) A)'i~i lPei. [f'elltru ~~J .J~Ii!L o unit4\i cOli.ecpt.uHI;l 1'.lnillll'L1A prln tnm.C'li ~i. icollogmri:c de ciUl"e :;:"(' ii dill l~gel':\ ,I c i di.nl·onl',o~'·fOI. l\,I1\I,j: .Ah:I~IIlli1J.""'I:"II- nanD ('oll> idt' .. n\ tit lI.EnlC~I, 'fi'ili 11 i:lHll'fllil,t 1\1'1. lh'lTtun"lre<:t~ tt:atl:;llIilC'I't';,1 n('t'>I~ i 1~I'l~n!7.,entAri l('Qfl'o.;:''l'flfiee [pontlce] it! l' ghmil' tl. ec' ill e .}{'l'I ~·I·fli"lil'1I rim]nll'i I inra" lin ~(ic(ll\ll til III~It,n. i, e. 11. llo'-l'ziJu PI!' l.':lII't' I.e Ildnec' I EI'IlI·St. "'HI J IIU all.'st;1 Q Marl' VC(i.lll'i.nle"·u" ]!l'('l.'/J'*f !fC]II'I,ll pi ("''I1lIlt!'llllti tm« ilii Il'ritol'hll tra " dupn Marin .;.\I~X:Uldtl'~cu_'n~~I!U~ l"m" 11 [1 1\111' (>I'imll~'t, i;11'l1i'lpil1dh' ,I aC('IlUcia. ill I('rilorilll trae uon)·dUitlilu·floll 11'(',1"1' tl,(' ~rl'm I\t· irnlli(lr!l'Il, (:et.!l.til'ol· pO'!, Li~I.!, llc.>Irl'~zent,nl\1t9: iCQ~IQ!!l:(I..ri('it II r('II,'nl!lllIlui I1lU' IJrul'.iut:'1 11I1r-0 flnHliz!t atel1tiL~ti/rm (1I1enl011'te d~ til) ltl1i1'fll i _",,1J':\JlIllil d' .~ugellli\'(~ peuu-u ('1'<)nolugla folosit.i.. de al"heologi~ flll1l:'l'<lI'l.

<Jill vom CUIl"I"!Il;\ in Imrlell l1i {lOUR a miu,jogil,j mO:I,tii, :mai urnl,; i~lliril'i al fnll'ldl"lIl,ui miticfm lOh biliL 0 ii1ialillfl(' irure svalerul tm r,a lii\'illil:w,' [L11ll'l'llii !;:i ~rilL1tul (~h{'ol'gbe In rOlUfk't1i, ea 11i"lni!au' ('fi(!~tini7 .. 't11!. n .. lqii r-a ~i 11\ cell·LaH~' popoare dill sud- ,lOl ErnUI)e!, ilnlorlh\ in 11l:t( iI'11I11lg-Wn'i "hl1il~'" ~i o\lt"ltJuclor rbtinilu!' !i'i tJ:",dil~i1o.,. colilmil • Fili'ilthH~l.'al'\'fll(,l'tllui tree mal apLl;f(l Imn.~figl!lJ'ilt.u .,iill te.nirn{ 11111 fill', in 1'1Ui' "" .<chiteo,1JL erolzarea mor ,Uilli la l'Olnani,ijl"

"III1,riburifll j;;l.oJ'il'illli1"o,lo,giJlt)l' !j.i reLi.giiilo.r ]('1, .III IIQlw.Ji'l, 1U&.r{i;i, l'~1I> Fum I'l'il.'~c din onl·[·a.lui -IiI' "l'ao EUail(o~2 refv.l'itoartl In. periolld prl!iRLl1- ri{'li. 1';>1(' I'cdll~j, 11in CRlII ... .a. opacitiitii 110 UJ1Hmt 001" Ill'l1eologi(l , : I'll" .. pn'f,i,lIt.\ I) vlziune fl'l1J,;lne1'It;u<'1 ~i in foud m.llr,ilat;;l tb vietii ;,>1.0., gilldi~·n I' 'ligiv<lse"3~. 1l1lontionalib'l. ell. r Lilrioo.,'it a v!mUotilo!, lllllea.I1IiI'G!li 1111 ]}oatr ri d~ifratli. Ilill V!~nt; r ~lUll'i de O~ mlnte salt! d unel iC ~; nrme, 111 'cllhnh religil)~.it'llteu ,:inlHofulul pnleolitic; illcc:pe ~ ,i scllJtl.'it1' tnt '11- 'liilt' reH!!i :'e~ 'lnp.~ ~ipu'rile d lJlurm'inte, nnelte "i anne care "an It" it' mil(>I"YI,j !'i (ifa/J1I7a/ii pal·a·milQ,IO!/il: ~i ("' ,) in m illt compcH't;aml!,n{: l'itum.lr"iI-I. DimrnHiulllnl~ mitologicl1 :de OUlllJllj CI"e,"C in ",!lh'Ui~tl~].e agl'i. cole [eru'(' HU] elli!Jol-at (.,. I) fil!ligif' eQlllilicu ( •. ") ill t(1I'm T!iimpl"U[lIill1k'\ti d.in \"i~11l \'('grua.llii"~. nltlll [' nil.italii Zelle; JIUIIIC ,(levin soli(l:u' llCllt'i\ (,'!I "cultlll mottiiHa~, .ci,,1'1tl tIIjtQI",gic 'ViaJ;O..t/wftJ"ill,pIJ8IMJL8IMtd Se LIll· PIlM'tot llll'l.i [null Oil "tl"il t,nm ~i vi~flllll":1 nrit logit'.a u. pOpOa.roJOI" ajall peo Il~~s.li maapriL i:toriCl\ n. dezyoliAJ'i.i lor social- 1l!)IlIlDliee. onte1dul l'('lil'l"io~ ;.11 oeupaliilol' il~Hi lU'lue i.ii apoi RlltollOme,:'I1 :l"Tic:uUlU:ii JUeta.lUJ'glei 'pocU, i)1'Onxuiui. fi.i. [i ru lui , I"t'l "'\ nlli-tori de 1!!liJ1'lIliiatea f616lfUl I, , , ) ~i IJl'eZpntl1 :~(I~rnJii6J.i i I luril:c, l~~ can; IJ!U'tieipit millet, ~i l'll.inl!:l'l'l.l Ie~ •• _) d(\LnOllii CJnidivinib,l(,j'J /!i divinit:'1,tdle lut "IIt,nlW jdet"9;.

P nil'll pcriouiIl1. i81or.icu, .Urea, Blind L"lSloi. 11<1. - inteloog;t ell ace

I.'ltl)iml nOll aJ oriffi.tci isto(lrii !L mitologiei l'(ll~1) fa.c.o p.arte illt~"T.iIutl\ dintl'·o illllm'P'l'ctartl m. i CUpdbz:'Ltoal'C 3 n~!iL-zi ei rt>l(gij pap.dc" (£oU,-I'I;')j,idOll) (;onuUlilcUr- fin ice.

'm I. ;l[ollrlNI ::oi j rtin ~uO:lnl'i. animulil, Vt'!lcolalii. ~ b :problem NJ!WlJpfiri (liIiI'P'"11 'Illorf,i'i lo"'ognl,fi.i ~i mHogmii ant.i i, l' 11l"J.indeoi; ibi I~ tlll j in gellern.L {l .fac ade [iiI. eonfltzii ,II'ad, ncml-dlmfiTeni ~i !I'Ucii i!ild~d'I'Ulfli'llll.i" lluhlZill (lor sc il'lm (lin 'uzn. lUigtn I@i pe lQfitol'iul DaciM nntil' Il ltr10r 1)01 OlU::G ea,..lC! au c uvietuil; Iii au 1'0 ~iliJnilat. {l,~ tl,lJ"i. ~\pollo' di.1l l!llodol> :!;]looifi(',;1. pe .,Iwil ii a n'lI::l'iteca I i ell tml'ii"M, 111 lItlari« l1(1i11thlir!i ,~ siPeci1i.~"L, pc Ung"l Wl.co-sciti ~i "'uto.mi;dl niui~ gata-un tal'llii, dD.co,-SlIlDna1fj., (lfii'e .:ilU conyieyuit ill Dneilll ]llIla. co da.cit

II-",~

1.78

~!U0gCl,l. til.dQ·r(m"U~e,LU Ji ~Il_ ad"lm ~ll()g .. ~ nte:~t-l'lit dill L1n(jl~ tndn¥.ill,lli. ~I !!!I~(;.llIen ]l1'ovellitc I.art! lflfiml!l~ llll!;ologice dn'el:'ll ::Ul.ltIS~ U~ 1j!JI.!'plU:ilo !egiOD<I.~,(, l'C)ll1ftll, ·tllbili~') mJii db. mCI'lJl.)I'U 101' illtf1g-mti 0.<). iJcl'l'loi Hl 1)a0I1,",]> nOI Inl lie IIIL '!' ,('mil), I0raolllt'llui go nernl de liullmsw'ucttua II eultulni nl~rtn I' ill i!lLregllt. Tmperiu I man, 0i numai iIDIlt-j, ClaJ'C s-a t'T'C.lt nCe.LIlI n011l n In "P lal ill pt "in -ill rom:U'la lJ3wfI noului popor dileO-I o Ulan.

, .Au: plitll'lms in DACia. 0 Ulna u lJlimini$lh. :til\ ~i legiunil> romnne (life-I'lt "rilill\' ~i titt1~i le~[!,' Ill' In!lnrl .,i pe texi teu¢ -pro Imil'e din " ('Id, _uLul o'urop • rr, dUI slillui metUt runean, di;rl uri Iltul :uinlie dill n?I'dol Iriefi, peru ru CA1:e moartea, 1.'1'0, oind ., ,bi/ll'!at..rrtt, cinrl (J j)(!J(1t!111~«( (·md." mfftnIllQrjtJ;:li, 'iml!l m~felllp,9iJ){Jr;:<1. Penten 1'01U1Il'ni moaetea a ['(l~t c;~ms~t1e~l til. !IUI1Wtl IJ, h ~~'e. dint,l'-O I_?lmil ~~ y-iat-<i. ~ntl"'fdtll. rlit! ,;oill ta, p.1mmtl':mi\. III a 'eea ,.,UbJr.Llilmt!,'U\Iu.. "i lata l'I<l.mll11teaDIL er-~ r<U'Tllili'l. aoeen, suIJI,i,ll~~mt~~~it. i1, nmcrelor, 'if~ln~t('h.l~' de mOl'ti. A~a ~e xplic1t de It l\OI~I;mu inl It 1*llngl'opml ~lIQ.r1 u ~ u'Uel'lo)'1.I1 ('Wf i, a~u~,I, foJ.()~c:m llttfiJ'U1 pB' cnr !.l , IIraprljl.l(·lIi ~!lt'I'1I al (\:Llnwu[lI~ f/lmt_lllm'll,.[o 'lJllll!iDl I1lm'!~lo)·. COrnfOl'Dl "ly~llU\I'~,1 I' I I LrlIllI,Ot, dtlpi:L 1l.lOll.l'te sufletele ,peloL' d" da.~i em;1.l sowli!: (i1"IIII', Dar mermtntel« 101" lIIl)l!l l!Hll})It' fumjJi,,]c, Cillu lie vern tefe!-i I:) ",li (II g~!\!l1 ~.im(!;)ilot' I;'i 1n000ilou' voru r Y 'Ili a U 1>1"','1 rolului.lmiIOl; mn.:ullo:[ ~a penatLlor III tr [ej de I; 'l11LIII doltlosj,i la. c I -'oUUluij;~ all'Qnlllnlilol'. In ;If'I'~1 ·tiL fu,zil; " t~l'ica; J_',itWllhll~! '!' Ill, Di~ lu~ morplol' oa divillliU1 1"'

munuare .3tt ~ LI ?I de !i,plll! de neam meep 1\ fl' r glemenb\t de srat,

12. ·ll.lhrrle riliHl.t·iI O;U'..:. ,'i'ilrhilUII·j Iuuerare, - JRegIemen1t:mm, adlllilli"I,I'lIIl,h·.juridicil L'lo "'.Hl1ilifli il"'(',j, ill irt-clere ingu'ijirea. mol'.lllint.eln[' :Ii "fl:1I1dcllll' ~i ,m:dU ·iil~l'. ce Lr bUi:llllt ,~ltlu,~ ;pcl'iodi? JU0I1Uor} 1~ent'11l' C30 surlel d(' 1m' ~I' nu deYlll~~ wl/lI,.e I'lfl(icttGur:t', til l'ediinttL romanilor, ,eu III 0.. 1!1· ... i·i III I", II'm/m'le nilfldh!!~re -pnw('llcnu dlu ~ou:\ ca.m:e ill I g-:itw·it' GIJI.. II !tL!l'u] : 1) I:l \'illtU. ilhHClll.)ltu. luuinte du a se Ii I (ll'LI1W:l& mC!l:lliwtij DOl" Ilm1c. pn:>su]lune ;1, n fost SlfL llitol, ~' POl'()e (tU itoa.r) la ll3ftw'e; ~i 2} (:1l~Stll·~1. pos~st!pnlel'iil!i n. ltt(jn~~lIl.!, m~tel'llpUt de 1l1T'lna,ii. din ll~l:ij h:~a JH'IIJl~Jjlllrea. ul'J~u~l.1 l' ~I soooflCiilol' [l~lllmU'e I(~ Limp. !n aeese doua 'l'1ZW'j lb~'JlJrl'lD ruiUC1/Qal'" d reneau !I!mi~ I"allJiic6.l{)u'· _, tM-e n-a;veau nJ~ I> JI d It ~~ s._- l'l'i'?UDe);le me!fib11i' oc.icta~ii din car g611ealogiC au Iiioot "lal'U!, l~~onta, I,ll ,limclolC ~s-~ Interzis Ill. sa.te'·a, morl'ii sa. se mai Ingro ;pe ~n cas ~! I.D ·1ll't.1,. UU' Is. cet-itol .... a. hotihi. iI. se ingr a.pe·:tra.-muros. Dooi In arrtbel c. burl m zen re!n.th jgienic ~entrll C<lmunitatea. familia\lil. si It l·ctilliIl. Spil'hel illl'lt'\liJOl' trebuleu IUSii..- Sil. parLicill 1llJIi;i deplU'to J:a. api'i1'OJ:oo lIlilicii. ,:Ii pntrimo.ll.iului public s,i 11 ]11:11 C!I'H mlllfl.llC. Reglcmenta.r-es dtm1.r Inoqii ~i "i~ U :l>juns trcjltat 111. Ilxarea elolulm (JesirbiUol"i ooDSMlrate mer'I tlor, flo obUg'J.~jj[or l;ii ennatringerikrr I'iLtU'ilol' ~l er Illolliilo,r aces:tol' sarhiltlll'i. t'o:nfol'll1 il.il'litol'mglemllntilri ad!ILinis~rat:ivl)·j1!ll'i.diCe",8'lltb{nl)l'ijll jlmrmf() cei.emaiiJu]po]tll.llt0jnstatull-om::1dljT(1fa1ia.si. Parantalia a,u_ 'C~p.UIJ. () dabi., cumrula. (~3-25 Iebruarle) sellmiEicntcil ":ituaJe £ii CCl·~O. lIiaJ~ ;ll1al~~g~ : ofrl1I1de y sac.~'!it.~ IH'lll.il;t\ zeii IHlbUci ai ect:ltli, en. ~ ofrand.e :;1 !;acrt.IJ~ .p~ntni ZC!I farruUali, eonlorm dlltinilor s 'tivechl ~ III clip~illol' 1 leg'Jut,lell '6 (1 ~.tit. R_OlJa.liu, IIlIwtii. ru;tfclll@ntrll c!b so acilueeau roae ill Ulonmntel r r:ruln.le ~ se fa C(lIU OS)I t pentru ln0l1i oao sal'bll.Q!.1>I"e ;;I,iVt\m PI' zinkt unci Mp t· C rem ntale inedite lata Ide Tamil).

~i Par n hrlia. .

.0 da.tii. ell In,dlt-Wxeaadminist.rn.t;jei ~i jlu'isdictiei 'mmana in Dn i,. 6-au llil1rlJt]US ~i ace e trm sar-biitofl romsce ale I:ll1ltnlul mortilDl'. Dintl"&

1\OtJi;fa fOl'me de BulL "l mlll'lilat', nQsruio" ~·fi· impus mal mull. alit i~} !t[l'lflJluL ~MIJ.~(:, ['it ~i in eel eilialIill; fiblfl Il1!Li(lllmTln1h(ln.~il.>i~ pllHtrll iliIqJl !ile'J(lrtli(.i (:cti'ltr.mi 1111 IillllHWlt1lui romen, li~J~ M J\m:e ali. :RQSlJill:o (:Ill, daeo-rc(nibIli 1i:wmH:iie)j. eli inl:;r~.lj!'lL 11:1<1' [.1' 'nit de obk(!iu1"~ Iii m:~u:lli\1i nltiti(!e d~W- 1.\IItI:lncc. a l'Ii'uljit sa ~U1pmvie~uhlO!e:l.. in forme j[lQpul~\I'e <)1 dU.llll,.I'l1s[)iuflj':N<Il ~i ofiein.Hz"ro;:~, cre~i:ni"lll,ului {a. l'eUgilil de Sh\OI" pi/nil in V!'Cflle:!o llOllSt;I'il.

Ta~i .is~otieli eulturii mLine din 111.'()vincia, l'Oulanit ])a>lln ii~uhQ~ • l'.UPI~LI,u.nill'Q!1. cllIl;tlllilli mrfr~ii invin~li.t.ol;nOI' peste. ~d tiil invin~iIQI·. !IJ~(>- 1lG1IHl.rc: .... l'OOIlIZi~1ll T1ll1lM';\re, !10 riturllor ~l.oot'gI1UQIlIlJtlr, :\ \'al'Cll!ltl;llin ml,(,I."'" ~l. it' ~enlllmClltiilo~'1l1' resinrte <~bia, mId lirzlu p(!$ta tot in D[l{!(Ironllllllll.

?j \·urbu. lie P:lJ'ce (lll"Sel,~'I~mclc I'le moarte, ll!():a.!"L~~ conslalalt.l. ~L Ilhuc, I'Onkro mo.rLului, ciatecele iilc. pl'iy~ghl,lll! inmnrrruutare, ~l' lUJ!;rmu.ei(l mnnnlntulul, BI,ilp-stei!'i, l)l"lui funCJ':li', de pomani lletiu(lit"l:, d,e 1J3Pli'lul l!! II'i'rrlr, (l~~ ,f;(Jlld'1lilarc, de o'l(1,l,ii ete,

La bmhcl d!l>co-l'OUlllin at rul!mhu u.l.!.Il'tiior dln ]Iaio;uh \,rlmlifol'lI'l.1i.l'ii Daclel ill 1'1'O'"inoie ronumit~. :u!llliuga clw:m?I1W -?1.Eo!"IIl~ UQi de ('nit al !nul'~ilol' a,dn~'ie in D.l.eL.q. de eOhl!l'I,ulc de lcgfgual'l1.1i(>~I~llt'a.l Ii rim Mlepat:nI punete ML'WlU\lo lillie lIo:puriI.lJui. ~a. a,p'?lrliuJ aU~Ii!lL.~11 f1lt~CI~u ;\.[]llI> .• ~I". legluJJ.al'U rOUl:!lJli trllbuiu IUUl.~l,,'1ltU IlblJ'l'l,Lhzal'er~ nt.Ii!.l'llOl' *1 ('u.-eruoWilCIt :rUDet'li..l"e in f-a:Z,il< Ile rlc.sLI'l."\mi:!;re a. Impe'L"illlui toru~H, ell l'!<lTJ;C!'!lullitmimrill(·.nte ~i in prnvi neW. Da()i:~. inl?t'Occsl!ll I!UJ'eia i;ntn1. ~i. ('tum:l'l(~ CI'(I.,.I~ld~'lIw7.l!i pj'i'm'li~. D. :11[. FiI)pilli, ill Inal fIltdtl! 1.11(:1'1,1;1'1 ~~,~~t.l' rl·."lIllVUI Ill! l"'tOI~a. coltmiiJor g~'ece;)ti rle pe llt{Jl~ll~1 ,(llobrl}~'"«lc11l. at Mf~l'.ili ~eg1"t}, lIitl'"lmll Ibn ncesre luCIii.Ti 50 tc(el'i\ indirect ll~ Mpeclill ale eultulu] IlltOl,i~Qr, illlcg;HtLli'i. ell ofelnsiT:l (lultelor pel">OnllJe ,U0 lmii>~~ilor t'OlIl.· .. l1i. Gal/MIl', Augustus, ,cao .~i a cnltclor (l1·.ientuIl,': ~...j_ptMn ;iil'ian, rm:U·olli~m ~i ilmUilll. &1 1'1)£1'111.

clirlX'!; Ia. !;1uI~ul uwr,(:;i:Jol' in. sL-udiJle dt'3'P1'> ml.JI"m'l!ltul n P;}piI1lii, simbulul pah~llllor irui1trt.tc, C:L'CjjtiIilliIJlLul pl'lluiUv.

13. Ulna sitl:ibol hU:lt'~iir., -lnL.!:-lllll slm.di,u COMa'lll-ar. f[gIrL'i'I,I·iillllJ'M· vnlni ,lllimiPG. j:n parte:ct prl\il1(ll al'hf.!Olol,.'in :[1Ullll'al'u diu lliwifl PI"L'l"Oll1tmi!. ~'li din Da~la. mmrm;t, nlill trecut iII rcvi5ti'L tnt cee:. ce piJlli1. iu 19'H se enn!J~t()'l~ in m!ll-n.Lllro. Fouulnii in lJ!Cest dOlllcnilt :1It.iO~l figurnl<l,fi, in ::rrW>'l1l'ile 1m.' !"1etll<le ( • N, Plo. DllOf',. It ... c.u'l' mlil.ug;.'l;IIl. lmltoriall:'lc fI~8C()Il~rite il.o. V':wile BO'I'Onea.nt-), ~ciheletnl en mtlnlle J·itlit'i!>i. lD. Il1IH:rnlntclc ell G0.1'1t

. (VI. Z1rm.)" stawetele aliriL mUm din l)!!rioada lrrtln:·mhll, vftse en In:1ilrl omameutale weizaw l~GntTu 'peri.of\i.ln IWUln"l,ubu, ~talllptJcll' d elarl ell milnOe rid icat!! ill. SUS (n. V; :R(Jse~ti!li Y. Z,il'm), minn ""oth'a, =~ lui Sn,ba-. zios (M. Mnmlea), lligUill.e de fllufol'C (G. l.ml.;aClizinn). ~r.clale elcnisticc (Gr. Toeileseu, T. Sanciuc.S!l.,;·c",uu}, mim. 'llrCl'i[)t1!. em do,u:lliegei'e l"illic&t0 in "us I lVfl.lerul tmc, dl1pa Fr, Benoit). neroterel eu nuilliale \.u1tullla.l'~ colt.'\g din £\puhulletc.,. ail !lmbolnri rlllll!l~'Lre mi.,te: solare, lnedi~loe, 1"OOImtnice, el~re i'ltreuln.u 00 n,t{l'FO in ~ultn!Th prellaea, (hcl1l, dnca·rnC>.t;. Itelen.ioii. in l~rnl'lt ~i [hH'O-i'OlUwn:t in general.

Diu s.ttuc'i.mrn. mit.clogiei ll1.orVll Ia roruani (,l.nt.idpat \ji, i:mpiJc.it,I:ao gl\eeii . !hllti.cilunoJc el,emenl-e *i nspeere so ~u"MmiL la. ihai(;[J-ro:IJ1i1I'111. De Ubern.Lltiltilc ll.lioo~ogi(lQ ~ r{:ligionse 9010 I'omauilor bcucfj(,·iazit ~i daOO-11)o manu deveni\:j ceMiteni <ill irnperhtlllt Cnltul mortilor, regLell.1C:D.LaJ :M~I,()8 de l'Om~nl, atit cntnmil'lr tit ~i stat~, cedca.ztI tL'cpt;~~ ::u!:ministrntI"I'o-!tll'.i.· dic, wi nu integra~, cnltului mortilof IJOpu.1at.il'!i dace romfln.izate'.A~a. S(! n."\:lllic.l'~ 8i'I'~ (au s.illcrcti:sm1.'ll) l;", C:'hr(l njllil.gll> 1IIil{Jl()g~(I. lII().~jilo'l' m. ·'dn.oo-rom.a.ni! in co.ro dQmiID·~ clI)ncep~ia 170011(1 iudo-ew'Ol>eMlI!. nSD]}l'tI,

1.80'

R!oytti ·Ifi l)0~t'Oxi~t:uD~ei, e;"lIt"lmulii'1 in &ltini conselllilll;'a.8 de !latina pumh,~ iWt&i d4U, SIlU de lege" 1{i1~I)i d.iiLoo-tumn.li~ tlUllil c;ldput lngi' il'l,mlll'l!Q •.

Fro ~",~m d. v~.· rhLlgi]" ~u:p ~ Ylgd ZIMI.

~.I~mp'JlQ de '''I~[ eu "'''lh',,1 I,u"w"ilrll iii 'Ki~"', d~JlilJ

- I} .. Y. n<lSNll.

:Mhl~ \""il"~ II Jill S~bnlgs '1lI,,'l M. M~~~~.

l~. ElmoUla!latQ10nia popuhuii. - La contr.ibn~ia ll>I;hoologici !Ulie,. f"J.;rel).i a ili'toriei mitoll;Jgi'ilor intu1egem silL .add:~g-J:m.!p, CQirlb:ibatJa 'm1WZQgtl' .fu)I~I'Gre (a.'5a. enru acea.stu !i3terw.eVfit~ de elinogmfia. funeml'll, fulcloml ru oemI' !i,1. arm oo,mpt;uarll,) 1£10 stiUdird 1nilowgiei ml]llii. Ii}tl!ologia, /'tVl,erarli:

CeI'Cctc.':Lil.i.t i:lIIti.i l"Oli,utcl:elttnog.t'8Jfice ~ {learllu. populBr;J., ~i I'lODoomitent; mtnilliscell:~ele I'Olcillr.ice. ea dommun!D I!'t'l'loislD'ricll pre- IIi p:roto·:romllne, paralel en dlJ(U.tIlj.CI~te.!e el!l~o!Jl'(1fif)(Ji fQ,lcWl"iCB $i iJ.8 arU}, :1lQptda.r(E ~it ca.re; ~11 :lol'lS3.mlJlUll. WI', expriml\ oollecpi'ia. I}i 'll'iziunGa pn.mcmmJ' lOm.!l.uease~ HIe:'!. :in Yigoa.'m de.spt~ 1RIJ(lJ'le.,l posIleUlkte]t/d. Dooi,etnologl,a. iun'(ll'ario I'ooolrsiderit cerceM.riIe :m.I1ti vedhl in CO'lII!pS.I'I1tu.C e1ll. eru.e mai noi. unele clIl.iar :rooa:nte, de tlmM,toIQf,rio, l'lltr·o siDteza globa.1lL ~ u:nit30m o.'\!Te este millol.ogl!1. mor~it.

iii ex:pancl'f.!<'\' lnitologicd iLuorViill collcepu!:ii, i)i ela.bomt&i. a& 8v.tb8!ra;t!ta i(1~ali,o a~ ol'icarel mitogMliZ1J ~i prm fWeasta. :0. oridl'ei "1l1ito1ayii IIl'nic6, mtielog<!llil sil. r!!!!iIlL"gem., pe flit posibill, mS0henm ~eru!l.ticli, :Do oo.tegprii1or

['B1

mttlce II. lelvlli i dh-init:it( i1ol' u\wl U (,l1"a.'illll.O!ni, s iniillii,n.itii~t, dh'!ni iU,;i si cmi) ~l 110 L'i.li\U+iJ01· ~ ('ercmo:rilillll'v COl'espW:lZi1ID· re, U1IU:lt1J;l Cff. :~l;an;., im 1)~~l)it";l'lIl inlJ!'Odtl'tc~h' ul milQIQgit!i t"Unuill~. , e ln] elege eli. m .• 'XplUlel·p. uu U~ 111lt I I> >" ~ti, n.pliea:r(!l\o mee!lJ]li II ~ llil i. II 'hl'lll:!" (1eJ"~"!lci, ,wu sd~ -nUb m'i1111 m l "('!leJ'aI rl Jltl.IIDl:i :L DlU'I 'sum lU' nrieul.at L'Ve III 81.!Iec.ll\'II!1. lnat 'Ii~lului de Care eli ·1,1UlIi.'IJ1 ill Iltllo(lhiJI nc ;11:1>1 ;11 invcs.Li.:;~wiei ~l~il1tiEic '

Dc ncelr I mitologi II 11l(,rfii r II . v1~nllB' 1"(Illdim 18 ·11 l !nal mull dt'f!l.~

o siut 7.il f;nQUmIllLt ,Iogi<."\ II etoJ.10!!1'aD -L JWI 'l~l:r(l, ftlleluru~1ll ['~{,l~[' ~L arle.l ·Ol'npIUl\TI.:. er Imleol 'pU1l1'l ·it in srrnemra ('I est e ~1 eX;[I:rm!u.~ un 1I1,.«1J Ill,i i'l~t 1I1'fl" jlfhll!f'lll', D' I~ ·eeo. Jill \1111"-111 'P~oe somu d, • Itl-at iJltro mitolo",<i, TII0'I,tili $i (.;,=h· Il'ei ,tUsl;iIlli.ll" i'~nlll!lITIC(' ClU'~ 1l~lltaz~ rnon~'-

cn. If'tnogJ'l)fi;~ imH'J'~ult, rolt-~ltllUl r\UI~"llJ' ~I :1l1l·1~ :~.mn:p~l~lru}MiI~lOglt ..

ITlortii tnlQ' ,I sci tn' lllilllHwJi ·1· [U!JllIZ!II(> dl' a.el'lIt , ll~Jl 'i\tw_l~e _ el,nolll: :nile. 1lenl!nu II, dl'l>{lil'm, (lIn, !.:I,m\ iIll.lt,!~1 101'. ~1'nu;!,l!lelll' dill ~riJJ' ;I nl;\l'l~ •. l1('I!)!1\ifl. 'li ,"iziunro ilt>SJll 11ll1;1llf' In ~)nnlu;; litat IOJlIl!.ll~ l?i."1l~1.1I ~ slll"priDdJ:! :st'n\:\}." ml1~ ~It,iilt' 1s10~;iC (lit':L{' :,;u'!l cone e In ~! visium in f~u.tonticH ~l.t,~ .. 1 ,~I III l'fl\uthnll1!UI".t el.

Despre unel rI!I:p('cl - >tnutbluHl.LII1u!!1l-(· lomilJ1 • iHt~1 I)(:Ut1l1 D,intil,dl:;'

lUltl.'IIJ,i1-4' n. P. J:II:ls!lol:U ,~, f>il'Ill'01l ll·i.lIJ.a,ri'!J.n~Q- TI.l. ]~lIHl!i~r •• ~l.~·1i\illl~ Qltii. Toti au nbonla,t ill ~HILlUl lor 11i1t'lOWl. de.~c.tilJti"i1 11 Obl('(,IUTltUl' ~ .. mituril()(' rl1ll rare, t.(' cilHl in I' ,'i~I;!: semnel "'I' moarte I':tUJ.el' lUortu, !1l0L~WIl1 ul 1II11l1ii to,al4'1 mOll,HUI', III' gillil-{'a !;iCI1u1u.i! ' ilLSJenmi!~odl.wC'rare, a ]llHIWllilDl", doliul, rit;lll"ilc III" i~l,lmnl;U'(!, tort gill!. fll~Cllll", mln~maI' 1, $lUW siun 11" DUl' C'UlOl,llam~tl'll(l~,'" n.1l !<e l'cuuce muuat la.. rle&CfI("r(':lo .,iJ>lC'IIl:lLi oiL a. rnnrtil : ea p'I' supuue 11! Q lllt(!;fpl"eL~r~ ,t.>scatol,(lglca, a I'ul'le-' m,liil I', :::-;nlllni ~ii. mitcl gill 1l1OI'jii de :1oi!1. de ill'l ineolo mec',)) .

_'jQ?j iUlllll din p rhLiJiJj<1li rn u\.ionaii nu ;i-:l.. ]}r pI «r !le~~(,M?T~ propria di~dplinit p~tm ;~ ,.'ll'~p!·intlC. ~~n~f'lc_.~1 ,IU·1]1:I1!!f11e~l'. l,Ill'[~lo?lI!l 1110l'l.ii. hi. 1'Ofl!}1.ni. DU'plJI 1ffI.lIWiill!-l IlU'tl'lm'l. 111, ;\11I~e'd ~lhuleP' ,~l;-tL. trt. A, tin\l~ ,,'it va. Clll'j,,'Ulri "i slllllimnii reuillit-- hL Ul!11vcrstt~t("' .... dID , I;Ulcaro d1.pr> 'lnit ... 1Q9i~ ·t/lOl## ~i I'it!trile j'l1,nel'Ur II ~t cit [ill, ~'.(lI'llD1u1 31 do:iJl'll: ul acel"'in~i opere] R0 V3 OClLptl.. t!.l 1)1' Linde Ciil1!l.,'m,,)'I,lll Its 'teme de ~uwIncic I" mol'\i.i, nu CUll(ja~t m. t ·01iie aceste materiale, 1111 n·(i pcrnntelll .Ha antiCi]lilnl i'b en ·on t,!'t, a{: 't1o~W. tcm:t uruntaEa ell' msreic iIlO~tl'll\ corn-

l)fbliliot. . . ,. .. "., r. ',"

in. iut crpl" 111' I. floa.I'2'i\ 0. 1tt11t!l'logll?1 n;Ol"t'lli n flloimnem ~,L &e5J~atu

eole ]1Il1'li'1l irlJp!8 dl) IlmM(Wrllf.r :;;~~ll, de !aCrail_;;~"~' ~'. mQrltlo)'~ :I_'tlJ?tl:l7:t'ntm,d. In foud- eel putru ttmll';iol"fltiiIi _ tfi.llllllc a.lhVllll7.aru" Dlv~l!itil • !;!11-!_Pllul-lli ]lot tn "c pl'in tnate Sla(1iil sm:l'uli'w;1rli, pot Lnyohm. tm ~nud_h'\uiti:l\i, gruii "Si eJ'oi) ~i l' 1\'011.].11. do la aeestea spl'e. [~JI~1I ]~I' ~O~1;I1~Jltll.,; efoii p . 1.n,'ol'lla spre dnil!Luui !)i J·e'l'ol.\~3. S-PI'C e1l1.1drvUllt;tl.:~.,1 d~I\:~uM\.I' T !OJ'it:( ltd .T, nnllpb ill. dUIl:t ('me erou "pot 'rove!!. ~OOl (]. f~te d1i,: me, Jill 'xpl.ic:\ lI:lltllm tI'j~lbqfoL~ilol' st.adi!de. ,\t1;Ic a., l,tro. taZl n~f}r dl"~' lao care De l'e[eJ'im cl 1l1111Uli1 a motamOl:foi'Arilor ilivuut:1~ilol' III fUllll~' de uncle IU'(!OClll);lri. ale lot .. A.supl'a acestor a.specte. te?1'C?C(I ale. ~atl. fOI'I1!1ii-:

HoI' rliv lne am ind. t~t in Introdncere ill pnrtea luhWI t.a. ,,11' l:a7.c Eil metamorloze (,li"i'ine'",. ill care am pl1coi'l,ar. in C 'Qll;;i;:\ rul-tm: il Qs.t;a~~o: ea, hlw'Cl,lhrll'll. '!Tadual-ilivicli. ~i natura m~tMl1o"fozl!lor a o.t·-1un~bltrl

formnl .. saerale d vin\:<\ ocazional proilll'l:'l. •

ill clubol'aI'oo ei woria, luia1D1_lbe1l·" numal un aspe t:ll lpO, l:l, .. zelcr ,i Dl~talllodollelo~ di'lwum.re soaplioo nunuma] In cral, e,il?eil'ltl;enga. ooru1l. a. divinitiL~Uor, in d.!\>Dnonologj,e, Ii mhleologio Sj.i doologie. 3<lllplmU

1.82

(il:lie_Fnali)" in mioologia I"ItIfI)ill~ a . este doull el!.lieJ:J:w;ii. de Jiif!tw-i. ~l<!ill1~~11' p;r~ID'tfl 0' ~{lmlau..'\ ama.nli>!Ji una t.f-al1Human1'i (do Spirit ,. Fllpturiled. 4ntCiiruM pl'Ovhl ilin morp C81'Q 'U 03.m.eni . -au Iii!) ut in~lnnl[II'1 i lJ.i au dUH ~ ",int"i pred.cstilhl,bl, btin..-'i sau rea. ill iilu.p1l1 '\'I(l~lii Iii lIupr~ 1Il01U"te spiritul 101' ,1 n [jonal, 'ouform 6aJ'R tcruJU] J ~. daimonic. g'CllliI in.

Daim,onii b.enefic] $il'ci mill ri(!ii~lcon ro.0n:rro.zA1'll· ipr .. RI' i'\'ltfll1,ea.

In IDIOS'tlHIU, lor UlJillllUU daimllllii bencfiei au iul:1r.ieul'c pb"ll.lII LiI, siIlt lil'iii tandre, au privi!re senilJa, g • Inport.i. blilld I).i. fa- a(>i 1"':1 bin·crt' l'llriji:rul ,po sfu'manJ aliml I'll fel'illl eI bolna,·i.loT i. hiUlt:ll ie. pIL! il 1'; I'ltpt IH~ Itrtl care d\l!pi\ mearre sin een id rnl,i !l~llil j(/(llr', prl}tl"£'lo(lL'1! ale gill I. i, Daimonii mll.Jefic"i in ip'(i. 9ZIJ. lon.lllllllll;"i se L1As(: ('lJ ('i1itapcclllp, IH~ !)rllluit l'~ci~L; ~j "~iI'ii. 'piIl!'h'ii pl'eh!ll~ib1 eu 0 {,ni'Utlt, llfiCtll'i pi'''ioa.re]c, Int en eop,it;c. tn iPOfiliuz:\ 1m' !JI.IIU\-rul daimol1iii nlllJefici L~· "Qmllorti1 -n i!t.UUl'ltl sa lei, n'i11fiilli t ol'i, but.i, t~iL'£lllutli ('1)11 piu:ln\ i'i ~i fiHlelc, ell Vllc"inii ~i pt'iClCfl ii I~r). ill1i" p.rill l1louli'I'o daiJlll0Diismn~ JUI' mal ·1i· crr,~t in gmli ~i ]llllLcl'c.

Oeniilol' bun Li se call. n(d.~t un cult llC!l'imiie de ll!bOI'€lul'Cl in t'III'Il'tULiblit.iJa gll.nt:iJ~Cle, t1'il1l\1 s au -unice, Drill ullOl'Ul'ea ~Jli.l'itdui.' ~Il.me ,,{! I reco 1:\ ,proi:lIrw lOl" pl'iJ~ l'iIUl'! ~~o lIucl'ali::'(n lIm/, mmsuIJl'III'I' .. Spil'itclie bnne, in nona 101' calihtb , dcvln l!I'ui pro,lF"'IJJ1: sau oroi sa·lt'aillri,

OI\:menii I~UJ din cure provln ,00Ilt.IllQitii !./H, puteau fi impiedi nt! '"l f:acil t'.lu prin .I"itlll'i de tmlll~'n:l''re $.\'0 clli!u' II ,(h.'8({i1:iIilQII~lJrl' IJlrr{iaUL; im" dopa moarre, prin rituri (1IIlNtlrllicmll! (dndl e!'tLl! ('onsidCl'uti,. din Ti"11\(Ji. Iltrigui ?1IIJF(Ji, pricuU j,.,i tri«11it'; AAll luut ile in eazul lllpiilan:i); ,~.ep'tllC1'{.tl' (in timpuJiIIIll'll!ru'I:J'.ii, lIol'wu'le all 1!f)()rtll(r/l'il1 'il1.IJ.1 cc'ill1l1tlri~O!'IlCi$i illl.jOC d.e alh'e:r arll ]01'. al~l cl1lu!ial'i) ~au poM-lwpulnro1 (la.3 ,><au ... zile IlL tFCli sau ~lllt-e. ani), p'in .I'iiLlQl'i d (1e..~<ltlimoiliMr8 FQi(liCQ'ltl"",

In eaaul uoul (icIIJJotlism aeut en deete impr'o~:izibjJe int'eJ ... zIu de eele rr al multo 'Qri in .iM~ "itlll'i: d/l' m~11iI<lrl1 lSi c1 upil nlOro:tll lituri (1.~ I·;tr./il'PfIJ''t! ~i im;ine1'aI'e la iniroii), Iji unead til1l7i il' dl;'(J(rJ)i.ltl!'tr JJOI!(~flt-PIl!(]i'(I!i/J li~ lUI. m.lrnlil: flltiaie (3 8<1.U 7) de Z~l6 '!Il! Rni.

Prin "mistel'!'! teurn:ico" iu.OOl:c!'Iou gI'ecli Iii FOnw,liLi sit lmli[ice ,5U[le- 1.1.IhpirlluIll (r.nvfL«:'l'tK-1j 4uz-i]l; en MSClli de a diS!.rngll fizic p , i ])<I,~edaH d dairMlli I'iii . pentnL reaclizarea iutoar I1tii surlctului 11\ zeu'! (N. R. Dodd J nii{l,!elJl,'c,& ll.p'{<f1iMlGi, "p,. :~~u - 32'2).

In C,Ollccptin. p(Ilpullll'li , .r,om.iniJOl', daimonii ]'\11 IlU pUlteau fi CtlnjUi'ati s.lt e irobtmM"l1llumni 1l1'in u,'in~~ 'o1111l1'i1e 1(Jl'JlIl putcau fi pUli'i~ fi.eate ' i niei pe.cl,epaip ~\ l'el111L1le 19. aeth'itatro 1m'!. eidisU'II,.,[ po calea, 11IfAgtri a i ·tnletive, pr[n ri(IV<~ riQl'-"lte d£l ilC8dllT,1Il(mi:zure.

P utm romini, mitQlogilli mOl', Ii ,6 refer:~ la tlJl1'Iaticti Illill'flT # 10SCrir'i~! II!, i~ la, h!ir/1~llip(1:ilr, miti :'IlJ'tl ifllel'll'in. fIt pro(1elflil 11I!Jrtii sall IP t· eli lstcn\·el. !joL In. l'll'olol1U1, Ju,neruNl,

. lOO1'tea ~i po..~t ex.i-trmfn. t1tl r eon, icIer'ate in istoria (11'ed inttllol~

.l)i ideilot.' mjto~ogi' al popol'1Il1uiromtn crud rezu.ltatu! verdi tnllli mc,;"OI'l!Ibil nlllnela, ,lint.re lH'SP dnd . .tIl·Cpt c[ootu! 11lptci dLnlire '1ei.i llotrivniej IF'-J.l'ln.tul !!,i N'efit:rrn.r,ul, e-ure ilti disputii mercu l'OJltlll crroli.o nilill' lor; o/JIul !luimnllll, Jlmot:'L In acoo It.:t d iE!pl1~, accentul cnde:pc om i:1ptur:,t;

ea, mat (lipl'opiatli dl,lllivinitate. 'nnn vom con tata in capitolu! cQIlsa.c.n~j, antl:opogoniei -Jlie'irca sau mooftea, cidurllor de oan.lcui este jllo;tm'm,~\ mlUc di.fCl"it.

Prill monrte, dupil. mitolo ,~, sufletu 1 On11l111 i se l"ciD toal"oo in lumea.. spiritclQr sau CIlIIl",ltli lumll, 11ll[le duce 0 post-cxiste:ntil confor.m1'L vict-i'

llJfi.;, peneru ell. intQal' 'er l\ll fi: II illl J,TIU' 'U 'QmUl.nitll,l.ca mnr] iler (.1'0-

blUe ~l fill rasp 'tate LuaU:!. riUlrtl lUll mro.

, •. ~~~tl"a Q;!~to,. eonfo:,"m cOII.CepOiei t!llm.\.~lo:i,cc rom:i IUI!}tij illerenti!. (ln~ I el f·lIl'll~. Ji,~!1IlI nec.~LI 1l 1l0'U fr.ii. UrlM fll1fltn m():'Q.pe lilt li1:1'.!CiIt::i'.~ }J81 dl'llllll.l] mo:rtll '111lU" de'la Ila.ton, ¢Ulllele nlQj·tii .. 'identale Sl;inlt d.ifetit de eole !do. mOt't-ii nat urn'le, .[oat·lCllo f1(·,eid Ilhtlii c,.te alill!l nt.alii. d \'i~e zi. 'Il. I,]~rl,)fet we". "jll..rile rte Il,cl.illll!te, gJl'abil ,de .tI iUch",ia auumito sneotcll d illl

,'bIJl\ ~.I.'I rudele, 111'icLell.ii, "(WLllii, . . .

, ])qpA d~ '111111 !oi!l··~, .. h· a,.1 'ifol'\'a :Ol)ii din n(.\cc~i muilie (in'l\I'(I 3

l$1 7) .. "~ I' ('url!:~a la rll."h sJn'lJl(lll' ;/1' tl1lpLfl,Jr't·'!.rl' A 8('C'.:lhli lI.oi de UVOtlrfe: "t'> 1:1~ltl;lr('ll !IIi II 1"1II I t"I,I~ll ·]H' pl'agu I t.'iI~l'l, l~lUildll-hQ Qtll:npH 111'1 lui eu 11:11 11?ly\ an, I'~I'!' !l'1'11 l pm JU~I'OI) t Nl n n mOl'it 1.11 {'Utte<l gO:~I)l)fHiTjl'!i . JiF n se ~'111.1~'H Illt~Il1111 L!'Olld l' , fel'('a~t!fl sau prill Wll'fl pl'illl1lllui 1 rlll'atol' iJ wl'i .1 :' d.l~plL 1l:l'i'!CJ'(" ~I I "0 sehlmbn Illlllll,cle 1'l'e([e.~I·i·n;lt ('U It-Uul (loll de ~I!I':! I ~~. rlu I)i'i_ t'1!1'£o (' l~'III<:lIIl11l);'l~'f1 '·III)illll;. ~:1UI11011.'j:1 !oif:UU:la,]lC' Eemric , '.l1Jl"l.H_1'1 J~'In~'l1, p~ W"I' FII, t'~III}1,~m Jil' 1,,.1':11 ('Il''If!i l)onll'u CIl pii,mFII' Illi·'IIIWin. plltl'i<' ><110 /O(!IIJ illl.\I"~ sa lIpOl'<'t lJI'o~nlh11';\ imTIOll'iwl dullllrilrut !1f'.l.'u:t'Ut!' ('I1I:C P~'I.I~!I<u:,,~ IUOlu1m tlmpurln, De po pihlllIl~ HHuJ (If", l'ifli('llt m N!l.~ in 1,0"1111]'1, lnchhint la ~!»ll1"r ,:i npol ,,('i11!lut ritual (pl'iIiH\ !lC~1t1Il.),

T':I II ,!U'll"It nahll',Ll,l: de 111):11,1 ~H I~(' 1Iti'illote, enUl aile emll:e 1,'!lIIl·.'\IIUI1l tl\'C I,H'II'.'nll~ll" =i" S'QIIW(' Ill'(J\'Qltil e II c la a llirna.leJo dam "l,irc

• Ii'. ('III'i(' sail lie, ],1, IJ"lJ'li'iI'ii(' 1I0Nill'l1e ('ltr", ve<10:iC Ollt[ I dispnl'itill, Nu

sir ,c'lI?:ul • .:3 I 1I1.~1"':hu 1)1) toatc w'(',lrtll ill llltC7.1 nl:»l1il1'll iJillQ,!,,'l"lltOfU." • OIirl:t;1 !!IQ,U'IOl 1]~c;b1Ui)4'ltii., rurl lo, vlWinii :I~lU Pl'i(llOuii pl'~Qfl'!1t1 13 t(l.ale!:;) lfll).rlJl.ll1i, lI~n \'1L11\ c 'll~l"~ll ;1.1:mlil,~(' (j.!' ~ltllcQn FI.Mn:l'ia!lJ~.

, ' .. Pell.i~1I u ~lItol ':<' III ('0 t'OI!~,t:l (',0I1~1il[J'lj!l ~i V'iziull I Il!Q~"'(ii la J'OJ'1l,i.llil ~ nnpu ne 11,1 1I!(lalulll~ ~l prt'.t:DY,m' .1.llItrc um *1 t1lillltii romnnul >l COllCCput '~ ,(·\l}Im'llflfl"JtI~III(~le· 1I11tl('1l lH'c;:clIl~ In ('lkll'ct:lllcl,c eielulu i Yiel·ii. IJIlI.1 !I.e

Irl tl:1,1 ('I'll' pinlt III IIttllia, la InOI~rl ~i lUIi')' llOHl'te3ll. '

. J 1:. :U":irll'a Iii' piillldul SUU IiI' I):ti:t" - nlilPlt II da tinii. ;::h~ ·n:cli· , (.inc1.

(' ~I~~":" ~~·;MC!~ ~l, 1lI.1IH'~ •• 1'<1 IIU~ IH' llllllli IIr~ ll'c pn,le, tltHl:lal hI I~i 1I'l1l~'i'r fm",Y ~.II.", III n~ 1I~ltll (':t.a~lfcl."l~IHlrl:'l malll~l)r lIIo'II.',lea. llirul I[JU)l'lfi l'''I)·~R1ml "au. VI'! p;ue eT'<Jlln{ll'p,h!11! I'~I pl'C"t':ld I' fie a:;n'lClIlltot.i ,i pi'istOl'i ',I,I ;;:[I~I~I(' I~e fll1ll'~IFt. a lIl'pl't!'<itlnllol" mlnl- Iii ~:dl·n{lali']la,~iM. opilul eV'<II 1 !Ml'L,I lm,hwl1t !Ie '!1I1' III 1>1'H~1. {I'o,~r(!a :l\'in!1 ~f'ijli. (le duhhd IIJ~ brAd.ul. II.e~~IU,I!1 1m' ~e iIll1i1e't,(';[i ill 1 t tiilll)1I1 '.'ie-tiL . fm1 iil.lJ.'il'ul, imhol!1ft .• , jlnrmrll 1L1.(,1'~C!l1l 111 hm.d ><;'1-1 "(,lU'a IljlJlOr, (Ji!!fl ~l' in lum, morgen JlI bJ~td ... 11-1 nonl! ill·(' rlmH\ I ftC' rln nti " hl'ru~llli 'I:I~I !'~i(' illl! Ifl ItO IIt;rl al:1i<l;uri fit! Ini~i, (!l1II lmtt tin h':lI'1l nHIlt,ii 1i,<',lm1rhu" 1:1'11]11\, nu lII!;i , bradul era ~uit.pll'caml ])",11- trlJ ~lI'oh~~,tla nl~rCl ntll'l]l)I'. I.iII, 11101\1'1.0 ~c lolosm bll'adnl fUllc.l."Hr.

, 17. nVllthUI ill lIIilo!lllli.:I. lI'lorlii. - ..\.Ill\ fie fij·E,' dl Iltafl1ff dcti't!.cm ml 1<01 Impor!l\11l hi mil 7lo~iil \' iel i.i (i"i Clll.l!tJnllfl ..: i ilL '('ell Ii!. j·lIlll'ti.i •

III Hue.o"ma pin;'i. III ilwcpl1tlill II oluluj "J ~- ·Im pcntrn In ari::.e;I. !'~l'V"o~it.l ill II~JI.-zill~ .IOl'lU'i Illmmbl:(l.Le'·, dml dlJpa ilillcllntgi c:"llIttiri '::.~m\~lt(lne .~Il:llli "~I1'Sldcl'n mort nu nll jlUtut fi gl'hih' 'Ioi I'C('III1C.l<l1e, I']!c lit 'e:~ ull t'CllUUlf III ",we l!C ill;"o;'II})1l dUP:"L loul ·re,:;,'U.Iile, 1.m U-:u1whi rIc k'~1 , 1n I ,t!\ .. I mllul ~I' buie iiiil HiM !lWtl.lnl !lllI'O:dIUlIlh'l'i "i ,mlo-

'len ia ' ['11 \-cu'it,i ('elu i eor!l.',itl 01';1 t 1110li"L •

, 11. Yil'.fl~l lll;::l.Illllui e.R.fC nb, ti till. moruII ,t' ])lllIe".II. oca 'iuhi alb!\.

(slmb·ol ~ L pm'lt'~IIIJ·U 1~['lln" .ne:,.-ru .( mall.~('tll <Ie blalliL. ~~imb I {II LloUu hli). l'e Iloil~ l'ilnUl'~1 opus al.e bra.rllllllli ~e i1lLri:II;1(teeali millecil unci <r;il'm:i¥i

185

CiUSU to ell f~fl!i ~:L npoi aJ~ ll'lu!i :tm!lait~, T'nu'I{'b lul bnul lriu_i CI petl'OIju ~ pa' craoul uun) ltQ'1' alb. Trupul llIl"pro\T~t iHn brod (lI'S, ilIciDs en nn Lii'iu ro~, :BlI'adlil a tfel juv~mintat 'QI' a~e2ntin :icriill ~ipeprupn nLpi pI;.

1\'1 lud'l"buui &0 ]JUDe::!. l'I koo.na 55'. •

, n 'ina" lli!l!ulJ,U (0 e nll :'l. fo,; tfl.';1R'll~) pr UP!]! a fi rn rt. 'ra. i~ooUit eu u n, I.I'tHl -hi II e bl"atl ~l'Illr in cQ~.aiug. lU1m1 i'1i a,-Vel. QXl}1i(,:,t~ilb 1m r.hfllll.l,colOI!1I31'L lntJ:'1] omul (lin 'all]!lt\ i ~'i brlldul (llllllatin ('Ol!UUI;I(4r:1- t,ia Iitl\t('fL ml'lf('lcQ.lll:itic!l ~i 0 ("Olllunttnte de de till se lulUlifCStllll in to:Jlte impJ'r..jlU~bil '"lotii!i-i III.le1n(lI'~ii, in baza eli!!dint i ~(!]u!rRlizat cu Iiccru'o

0111 i.,i are UI~ ,c11tb!lt f'(;gct(IL ill ,·ja.ttt, '

fl~l)i1ful bradul!,i () Jum:llllsiUlI'!a: OOp~!ttl1tj.. piliLl erestea 01 dnt{L eo.

brodul. Tal' Uiestinul lor' se ingenlli:na. in to t:impul vie~ii ]01', 'iDOl tiui(.rnJ voiu &1, s01ogodeasc;'t, 11ll!1 IiIrept ItnU1:01' fit intent,mor 11I1i illt~ (](lfnli'l. nn b1'a:d.. 00 fO'l1mi!o (le prenu'fIta tr.ceau tinerii p:l,stCilt'i din Po1:nm ibiulu i. in p~U:lI:lI'(!, inl1ililtoo. unul bl'ad, undo timlLt'a. per'cche ~i jura, rCC1l'lll'CX: ['c:dmt11, ~i rl[.sA1.oric. l' ntru rumUi, mlciUi 11 in eeata Un:i.rulni a.legeau uu brad dm pi'lr]ll1l'e, ii eerean iCl:ial' rIt iJ in.i ,d:llr fan aeeasta ,sa 1 in:i ~ c ole III ire! [pinllln nun ire]1 elL este de vll't I iml;r.\I'!1lt1l111li no ,""'"fa. impoclobit eu panglief, b teaL~!;Ii fJori d C1t1mla~8ledelJr<fl'l~i G!UlniUl~i1; (lrlln'((IZ ,;Ilmttat de 1m:ldl!r, un :i. I de stliillto~ in coloc/l"ie J~ CIl-'>1ll miresi], nude 111(;11 "hom l)l'!llll1.hu" ;o.pu.ullld "bl'Mlulc, b17l!1utu.le,1 te jQclim dJ'Ilgu.~lc flu. casa 11Ilil'{'Siil' §i-a 11;t11>Ul'lte,(!i] I Clf), !IIi, 1,ii tu parte I !iUi:relui do (lepnrtc (, .. )' ~n.

La moarte a t:\ifl. un br d din mnnte, ,FI;![eiUl rlin ccata. se rugan [Ie ascmeni ~\-i terre dl-l hJ,ie, d!'lr a muelt llr:!l.te1e lui ,;i j;t'elmie &1-1 due5. 1<11. illlUol'mintare, • ! in pi'ocesinu IlI)1Icrmii era ]JUl'tat. in alni Ja u. a. cclui decooat, de nnde a;poi era lnehaa in eonvotul funeral' In, cimirn' ".i impmntat pe IDonnint.

,ely i uelumlt .!mort I]], trii lnfltMe" i ~r fidicft uu cenot,g,J: in cimitir ~i ill sat, ill r[L~n. gtwdllllli u Il'oitil ~j i i.' cle.li a un Imtd spre POl1ilcnir,C.

I~. [li.~I.ihdULllerlin', - [n lCgll101l1m cu tooleta mOl'~i1or '0 lmpane sa. meutl n.'im un Ie a pct'l.e care au 1'0; I lIe~lija,te Ii si pl'eziillt!i e illilI01tllmll'l. d('m;eblt;;l penLrll mitologia. morji]. X reterlm In LmUftilc. fIHl.ot'lll'0 l;Ii 1:~ mul~i'Plc~e ~ J: ~(,ill1.ni~i(;t~!ii magico-mitioe c,e le colpOl'b1. prln ali? goru, mct<lt~l'e .~I ~11~I,bl':lhlf'I, tl1elc))~I'; .. rtli illi(l'.!(~I'::~ mo.,t'/(lI~i i[npotrh'D UIIO!' d~m~m mah."Eicl, altele I) ltub6lbhth ell" fin lIIdiCCI n, ~tnima.~jlf)l' Il11Ce..'>-< tra11, ~I nltele f/lso/es' JI~fle1'(liiil(! u \':'llcn~ele lor Initir 0.1' ima<rjilli at'liDor lil.ptwi divine.

Jill en egol'ia. lI'ili$tilor C:M'e p:u-czervii. l:mllgin.ea. mortuln i. ne l' (erim Ia 'lila jJa-cwmll~d il ~'Em:(lnllr1l1(1I'c (dill [udetul Gorj) si la pill;;lf, rla lata

{diu OQcla~i jud D ~~, "

, 1'1' i1il 1111.18ta-ramtl,pil 1111 rll !II(I"lIIrulltr~ tl'elm ie ~!'i !;.(i iThj;elt'.1gI'L til ma..sei\- 1'~t~I'9"i, Gall ? Ilmnfl(;~-eoslI1HI1"1 ,'enJizat;\i dI:Il[.t'-O Ciirrul<j<t lunlfoi ~ ~lIIt'l1. {1,m c,meJ~1i. S!1Jl~Il11ctop~t;_ asU,el i!lcit ~1I. nil. aiba ni(,j lUI. or1:E:i 'jupeuo'll.cap ~l .Il1JllOOI, ~~L rUl' c1eseblsa DUmai JilL peale pentm , -putcm fi infundllt,ii. elll lIn Ijnw' llCtl'!lC'\1 in ti'\'\11 poolelor ea ~i'i Ie striulPl ,j ~!i, Ie 1~1 ca- 0 gjuil. (I ~ac. A.ceasta etiml1~ti compll!t f'II/'II.11(7at4 el'a. collIectionnta in 'll,a ~lii3r 111, enJi'c rein i!l.i pel'l!h'l1 care ,erR tla.~liJllll.ii, san penll'lJ p!iJ:inLele san SQ!'lIl

I, Era, UI~Ol' o~'I1aIl'l1,ent:ll!;li ill drop L1.11 'C"Ilptlluli t:1I pfitf.'11 gii.lll'eie lbl'oi)ato i'll I'O~U, dU<P1L" • 'imetl"lc fata ,de II Il- !tn eIJI, din Ji,Lijl'OOlll l(Jr, ,'e illcl.uai..'lu tii bliiJe I r~i[w-l'i, en clH~i\le" 'li I'ar 'n ""clu ul'i"r,().;;ii, c.~ ~i ~l1it1 ile id

poalele. '

186

tn fll:OOst;t rna 1'l\-Il!l.I1lruj!\ (1Ta inlrOllu ' cadavrul Il'llcl ':Ii (iI10:i 1il,,,Il7.m.t

in ilic'l'ill pl.!nri;'l'1I illmol'lnilll~n', -

11'\ mii!l,!Ue,eamiiji tie' fWIIQrlfli"lillT/' 1"1':\[1 imbnc (1,al' 11l1'mai eel ce C'QIIlsim\l'.i1.\l p cind ,Cr,tll itl(,il 1 n \'i~*\ &i. ~i. til ,!'onfcet ioucee. Rirna.lu t comfoo-

tlonil.riia: u.i, piirnt 0 d.ll[,a ell 'l'C!!li'llt~t.in nliH7"i'eil, lo:r, Er IUl duhlu tnstrul'liCllt de pl'OZer\llLl'C 111 Ir.icu-.mitit·a_: pe tl, '0 parre III cadiarl'ullli iml)otJliva" rlaiullOnol(lgiei netastc.!~ rno!'mJnf;lllui 1'0. ue dtlll>t'il'ta a membl'ilor fo,wiHai itnpotl'iYll une] ventunle "b'[gom'lri. dupa moarte a. jplu'lililo!'ulll.l IIi.

Ull subatitn 111 mfi.~lii,·(;.1imrl~i (lc Inmormlntare e.~t, "llilua ,ttl fltti'l", uu 'i~l nc illrns&"i l'CUI1Cith'a. de. ti.lil!l'L ob:rfizm ru lu i, utiLi1.l:llii illt too ttl pl'ioatla. fcn(JaUL In, jl'lntorl"nlutliil'ilc celo .. ,calll aveau de asouos un rietus d tum!D-, o mu nil: I'p. a • ilLelltal:!!. t\ r fii san care all t. 0:1 t eu Limbii (I mont' ~ $i1 Li I-C < ' pe:re a fol fnota. Pin;:a de r~~r~ 11Ut'oo.. Ii un ~tCli"I-'3.I' U1j.'U 't, ('a~'e lOa pttUC uli'izontru )pc int:1.

Din foul tl~ Jlw"llJl1~' ((tate, lo"odflil', !;ot, }1iil'ilLte" hnllii') fii¢ca .p,l:tl'te in 1)foClCnt ~i ,,,t1(Z tdierii pfldo(fbel()r capilll!'!] c{l.'1#Il,I .. , uncia d!nb'efemcile dm fj\lniUe (~ l(l'i, SUl'Orn, lIll" ..,tci, m1Imeil in,·tiDt~l mol' mIni ~i (IOflllneril I, I' '1\ oIJ.'(\lIrle in lllcril1 fit]llC mOl'm"LnL 'J'i'Uer'ClI. o~ilelO!' era eel nIl'Ll j1i(),'3 {lea' 'P oare i'I acol"d.'\ Jl]l\l al ~ leYn~la mortulni, in lipsii, 'rllla mortu,lui,

187

!lom SII\1 1IIlanlft lui. tn el;}ll-lliIl'Iltatea W tea (!li m /Jiliia!,&,Il r,.oq.;pUal·(~ in Sllm!) de oful1)UJ. funel'Mi. CI'tJ. pri\rltlt f.:1l IURJ'C ctnste,

ell I] ~t<!ali dourL -V!U'illJ'ltc !\J,c a e.~ 11 i lit; !i:I rIC1'aJ:' : una, eOllf()rl1~ Ci"u'eia. C i~ele t;l in e ISC a~eza.Ul jill ijiel.'ill nhl~\ CIt)) ~i 'PI':: umeri, tm dl'Im})ta. ~i ~tiUlga. mOll'lillll1i i ~l alta '(Inform c~'b·eil).r, In ia at'G-~,i tAia. pi'i.l'iIil! pUll ln CQ"j\it in tiugs. m l'L~11l i ill sl rlu ~ i alii lltirl'lll la. ,t;HpuJ I'll net'IU' ~Cll.1i'(,

"inft... dupa i urn l'mintarc ]1\ eupul mo,l'llli 11,11111 i, In uncle plitll 0.1 MolloY i g, mrpJ'lIl'" i ~it [lim'! in. 'P 'eajma \'telll'li rum, tte, (Ut var ia Ilt:\ a !lOll"" :~ rHu'ltti mllM'-ar. UlIma! pu»eren cOII['I·ci lntr-an 1ir.l~ llll mormtar.

Ilfor:nlllpiil l'(lEeritoare ila l'ituL ol'n>jl.ud i lune.rlU' a eosil('lm' llC'\'(lj tci IllClrtulu i au to j; p[elIenta.oo fI_e T. Pamflle {llll, (I , ~mp.ht, 'uriozih_tt'(l fhalH\l)nlogiC!' jill~ srL 600.m,l3lltllze [ol'luele_, rostul *1 '1lubllllSllIlul hLL ill comu Ili~ t1'l,!;M, ,,* ~efH;cii fOl1lihlh'L.

J?et)'t-I'f) III SMiza. importn'!1\i:'l Ilc0~tui rit futlCJi'1ltt ~i Jjl)omirira( ill lu i l1litolo"ic<'l "jntem ne''I'oiti 8\1 ftI'l111i:ltm 0 l?"j..,'[l'e r'eb'o,S]lE:rt,iv;'t !l1!;l1]wa :'I,ll>l.1i .rit ~r'l'[,'eehi >:imilar, rcfel:i1,'Or l~ Sl:1Cl.'ifi,(';ul, ~Jt1l'r~]' ]9. tomei. ~e boill~lilll In RCI'&lol despre a latl'U,i re[erm(il am nnu U1Clll\lOnn HI HC"t·.;I'llpl ol, EstCYG)l'ib:l de m dficullltmeia l in so] ii :iflU eoneubiue i!]uilJiea itlmnrmillloi r i.i Ii i III 11 l'~ a' ea. Ii i ngr op;1:r ii (\i Illii.II'Il'i II l>m'b. 1m 1 mol' t.

litre a est I'i trlycchi d ~acl'ifi 'nre a 1J1l!1ei f emei ill hitt;' ill numele tuturor ,('oJorlnit(l f mel dinf-ilmiJi "i ritnL sa 'ifif'arii r'o"i(r'IQ1' un i emei iubit, dlu fll1J1illil' (Wen, );Ol'it- ~lItie ~1·1.1 mama), exisi;;i 0 I~lihmi all ~i r:di~ llIa",l o-mtucn. Fondul ritului ;;ie ::;ncrii'i, iuluuian (intii 11llcg']'nl "i IlfjQi prlcl1'i,d rllsimnlnt) 1':1.1'6 em fiI u i rn auibel t: cf:\7.11l'i imtilll ne :\etul tnmormillt1rii; in prlmul caz prln IlIjl<JI!l'U:;tl'1' ~ (1{loC'i u n fcl dC' laicr!;'; In :'11 c1)iletl fir. priu tJti\!rea Fropriu-zi~ u'l!l.1rIQll1'jo-i fl!'llli'llillQ - d~d lI!ulilClrlJiIP Jlri,~ 't,'Hf.'rr,

'[pol:cza UIl."l,stl:i'i. r:al'C ai',!! ,;aw;a ,tIc a. fi vC'ddktt, c.._..;-plidl til iI~l',ea ~i a'S 7.<'U'e:h o~it'elor in ::;icriu Cll "tw1itOr.l}l!' hi Illte (;(mdilii <'I Homil 01 o&;,i(' :b lI9!crirlc-iului fuuel'al' '~loba1 Jot U'aci ]ll'lnll'-ull ~=ll'ril!c:iu runcn"IJc 1?lltlinl dhimobt la J'olTl:1J1li, UD l)iml)ol .,,1 rcilll'lI'cl!il"ii amlrogiJlJil'illlllll1il ~lJil'itual prinh'-n n treln, imhollll a(Jcllllia~i a l1!1ro,gini~III, 'I';\jere;! !!i 3" el!lll'f'il J'itu:lli II " dl lor (f('t~i ;rul'OI'ii, manl i&'tlll1 \'e~tei) in eo,.;ciujlllll 11rlmllll1l1 mOl' flil1 familie; (fl'llLI', ht(:'i, ~~.,t) l"lIlll ,~ lIUlti hilrb.lI illltl'ltt in familie' (t·a l()g~,rlniQ ~nll ';00 e.1 11/1 rdi'l" jllll"""" duhl:.\t d, "1'I'!l,illi{l "!ltfJ mifirll :11- I'll (' ,-!" Imlll;J..'Tcsnt. de In l;ll',h-('('hii lillldll'lIi 111"ill imlo"('lll'll;P('lli. 1! \'Ol'h'l Il{' ('lIl/lIt ,wltiiim' il1 fr)t'ltrl'l illt~"'rth"l, mO'lINni 11(' n~u'i r'~' POP!)!' indn-NU'of!@utl s,i 1"(;!'tI~llIi,~ III r I'me tra'l1~vnlnR'l1' 1:,., i'rllllllUi in 'I'nmpm:il iii etili('ll. n, (~rll'i'il'a. irlLdl 0 r~o:l,i'l ode "hll'!'!) Inl.i; Il~iinilll.1 fi!' ~iuge](I !tHin rdca~{>TlI n('a iI!(loCUI'II_tlCl'lII), J)rcp vrn'biu!l, (·l.Ilml ~':1lliiJo'l' a l<!1plI'.n'jor'{II,il" 1:1 imliC'ni pi1u'i. iil:l IlUri CV u!Nlill n:;E(ltil',

I)c l!('C.~t rit 11InCI':ll.1' tr:l1I"~Jml~nli~:lI ~,I ~tl(c'l'if'idll'iu ('o .• itl.,lol' ~O! Il?i in "il'"in! ~all p JJlorminhll .'<o1;lLllul de{'ooll t . illl CIU ,11('\'oi1'i ~Ii 1eg:1m ~i all I'it fllnetal' IlIcntiOmlt I]C 8im un 1"1. 'Xhn'iHII. "Ill B:lllat [ill 1 '~'2J.

UIII ~I' ajll'ugc 1:11 nU)lrlUn in tim irim .. II f('ml'ic tlill. n~lll1Ul'ili' :!lC!'"l111ill, mum:l, "oli''", :SOl. I. l";1U I) n] Ii. n.il'ItIQtl'nil", ill!'1'1!l'I inninl~l 111'(l(',"!>iul'lii r (lr-!l1l1'1l i U !II''''' pti ~'i t'\1 I) mllrilml in mirlll drea]pt;l !\tin~e-.l ])<-1' 1 ii i!l'opii fl trl'i ol'j I!up:i olalt. ,Nt ~,i cum lll' "oi ~,i-i mii 1\11' ,~i Ilpui we nrm,;i". Alit .. dC""IJl'- a('(', I npnl'Pllt ludat uuir i fun 1'1:11', ilB i"!'nlit,ll'(' e lot, 1m rrN," dol! ri1' !Iln mr (~nL' vino ~ 'l..lI1fit"me su-ih'(lCI! iu l .'illlh"l al l'u] tulu i sO tiilor )ll'intl'-nn tl'U.lI,· imb",1 ru IlCrfl:r rCUllnL

L88:

HI. p",.'usINI slIflilllll,ui. - Dil l'OO!uzlta t'oalet:ei ruertulu] mai \iucI!i tli.ie'l"CH unee l.lrij.it,'1" roll a nueai (l1i'(illl;uI'i lriL1_lnl I in /'(,da llil1rilll.ui, Simeon PI, :\rrtt'i!ul 1UC!Ilt(ioueum _peutru '1'",'ao'i!\·,l\.llillo iii :BI1C,O\'i,I111 RdatJioli fl~l-" ,'I'd li/nTltla 8icr.i>lll u toeu 1 hi pi iQ!Ilt'e", u o e b '-(,01 !}June ttl ",tt, bUiiela'il~iJetll l'n:u1!~ 11 I'ad (, •• ) 'Il;U la pici.om' " ',i ]lUill1!li ,in Bncevina ~1 ~~I'l.Ce de-o ]!I,tl"te ~i de ul 'In dreptul capllhli 1Tl >l'L1!lhli cite e .ff'I',~iJtrlliu,ri., pelltm ea sit:; - m""'-Sllflc si' vru'liit gloo tfll {"Il, -8. a 1111 na ('11 >;;.l-l peh'enC'a $i AA~'ii i~l ziua buuiit de la (';t", ~'\u tn :M:u.nlt>nill ,(Hllien rent H!!ielt in lll'l'p- 1.111 Cfi]llllllD NllIi nibll P( unde ve(Je;!;i t\ulli>lfn,WI'il '('C t s dan ( ... ) ~i lntra hronsca ''1 CilllU'U' jt d nasul jnortuhrt Nil. (,. ,) ,~1 inl!e311;:i :1 PII!I'czi' ~.,

ell ehml~ut do M,nfinHiI'llt(l ill tllitnlo hI mOl'lii,. -pr,in ritul fl'l'f'! Jrl't 81ifl1'lnltri il1~cleg!.!1lIl illca fUn nOflliti(" o''''p:'tl'lut'lJl inpiOi;reul 'CIJslIhei.jurJi'l'<ll· in om-e Sil punea (ler;u~a. ell oasele O1ltlld1J\l'IJt<l dupi'!: inoir:U,l:f'l.ll"ea .mortulut ~I!.

iii nr.oliMc S"il:U transmis piLl}l in IiWU t medlu, cl'elUnl;4lj::1 olil iCIIlit11 perIon'il'ii unul erttletn I1t eutla en oseminte (co;;r'illJ,'"u]), pen ·11 Ni aeesta ~1 lH,llLl{i. eamunicn in thnpnl nonsa.cr'Ht 1tlo~irij ~i Ihl]la. aeeea (m eomunltarea lui familia_liI !!ibU .titea " ~Il di din evnl medlu ,,i pinil in ]lIi'cv.ent -a ('I)Utiuull. t purfOI'.aI'(!t\o nnul orifici.u in st ·rill l}i"fl au 1.\' imloplill1 (l,C,c~i Iun ~iun l'ilu:'t!fl illchip'llii1i din neeli ]1;, lull inl'lilentll 're.'jtini);lnului;;,.a; 1;IU,,(ilflU~ 'il ortliciul est 0 fcreastli"t eare 8erv~tc snfLctullli mortulnl in l\Fat,ea 'l're('~I''('ll Lumea ('w,lalt-.l, sAlTWi audit ~,i ,11. revadii prtn \1'ilfilile ,·.'1.;;i({l.Ihului

influ en'. a IIH·dj;e"II.ti)pec-i{1l'a:ril~lcl·!nrl ~il,I)I'\')in{l in juru] o.);ei in g, "ptl.1::i1'Ia lui d e l~(l ~)ill1Jin~,

Hi!;:ul .,[el'L1:c] snfle'L'I1lui" lIi'I , -a mC'nt;ill~n Ile,..n lun:,.-u.l '\'cI'SfLot-t1hti fl;:tllrio'l' nl urpnt.ilnr R~\rn(llli .~i '].[ru:idioll.ali l~iwi in s~olul al XX,ll'!t. La, "fN'r'fl. n'lI sufletulu i ' • ill timpul fll'il"eghin lu i uoeturn pil£liia, 'I) .Ltuuillar~ I$i sO!: 1'l(ICI'il. ,.Boll!e~ul Itt fUl'CllS-Lnl.'" (ole illtelege lIll "re~.,\...1;'r11 t<1l.f.lclit!l.lIi", lit! '::l'lril<'<"III'C' ,'Ii! bC,H"illIm 111. fct'ea$ln't), ill V'(!l\'IL'I'i, ~rlt d a I) '(:llSibilim velHl01 il,i\ in C);.l !J:J lit in IlLt .. pro:llI.e n] 'gCIIU III i.fun ml', 13 'el11l1a ftrtUMi'fll ffllJlcl1~lllj; ~C'mrli(i«'11 !lIIllJlltlii..'!i u tr I:I.~SillllJrili?NC lloeti ,~"! I!. tlll'i!ldrij, If~ UI'~/le(1 mt.l"Ili/"i, p,e nUIlH' ill! ,iIll1>t.\'l, de tl' i ad, III troi ni uOI:n~al f!.i d ' i_l~. ori '\'i~Il'n1.. pi'llll'tl ft-II'cailuccL'J.via,ta. din (>'\' 'IIItual 1 ta:l'~IC In ~m'e!li' Ii fm;1 111'!:btl.~rl 11 d:Lilllflllii ma]el'ici IIi marl!i, 1n n 1'~1. ea;: ,r· e."i tl'fi !lnlltl'l~I.Jl

l(rpr ",-iul:i. L'I111 i.l ])31'[(' trUll.<Jil!'lltatl".!t IllMti('I. in 'Ol'llul >\iCl'iului, to odalit III UTl!,-"lrii ~i :t f/ ·!t:iIll!lt l:UunruliL

1-'ent.("l1 miloill!litl 1II'I'I'lii ferea,'Hm ~un lull1i l'rI,'zilU.Ii. 11 im}Jol'n.nru. deoeblhi : prin fOl'lnl!lc lui t!U'C II' in, prill nuru1irul I r, pl'in rU!lcpul1~ lo[">::i prin IIClJ~a Iji ~~mnifica_tia, 'U-~"inx"llel}e CIU'C 0 pruIIHH'I'Ill'.:l, Itl £Ii l'in

189

I) li'Hall iilllln ,,[l'lrC"~,tri\ alc ,,\1 [J:etl'l.Ilu'i" [Ie I'!'ltC ~ tenii Ie UCfillmCl'll!. ('1\ fi eum :U' f:i roo t. un ~illIUI' orif:iciU, "I'(tl'ca~lra suflet ulu] ' . .B,..,.e8Irrlt:r BIt[le1ljrtli era1!l Ih fnp' (hll'lu M~ifir:ii laternl»; in lladil,,~icl'ilJlui, fftC'utein c1l'i\pltll c. pulul, in JOl'llL1. (1(' t,I'iUllghiL (p(!nl,ru h;u'ba! a; t) ~. 'U fOlncl ,). ;11 ;:UIIiWitll 7.01l{' in rlll'mit de cere 0 ,au de plUral 0 uneert ifl,u'al 1- ~i iu IOl"nut de {"fum.'. ()rijil1ii/c :u· ~le:\ 'l~i;lUill('n\t dc~"\'bi~c tilL I iUi'I1i'm1lnh"cghilllu i ~i iur-lustv In illg!' I);U' • .lud 1'l ae pel'!'a s] .rful eu In {[;lilll.' il1ll "I' ,I;;' 7)1 U\l)I,tul ill "i('I'ill - In (('I' .tl'l'le ,;nrlrluhli '(' nprlndonu Ilimilllil'j il1.~r(',:lIk '_ ... 111' trr-buluu ,:i nrtl •• cnuuuuu l'ilti\ h i ,'in't! :IIlf)I'UII'U,i din ('11';;\, '1~('11 hI. f I" -liil'l'If'~nn IUlili s""liOCi'H ill """~UI'i ~Int lib!'I', in nopt lt l{'lll"lYl"j,Tlli, 1.11 VCI'";ILl'! hOi:!1l11l ball'illl!l~ l'al 11111 i : 1'/l('I~rll fjj '1'/'I'SlIr1 II ('it,UIl' III pl'flfc.<iotli"IC: 'llI'ICe~11I liber rude!!! 1l1}l'QpilllC,

I~inrl III illl"l'llIlllIl sccolnlu i a I XX-Ie;q i IlIIIIJ.r ui rn ial'{', ill sit'J'in en fpl'('~ll'(" 1\11' suflctuh: i :0 rll~t 1'lhpillditii In il'lll"NII,:l1. depreslune lnU'(I- ~i re~'lrui?urIJlllh'f/' lIill nordul t=1I"ii Ilit~l La "ull'\'M"t In ]1uui'iI'I!, I:, Drub 1'lJ, TIII'1l11 !,\(,'l'('rin, 'ollf ,'tionU(ll! E,C'i· ... ~II'('i ~lInelllllli l'obl1"",i ill timp til' ill "i('I'i(' In c{J.~rl'l !IIIUmll'(' UI' IH' rel'i1ol'inl UM'Rl'i nutereruuue, '(':J,I'I~. ilV(i!'lIlI.l!0 pal'U'a ~upC'I'il)lll·l·l II ]linll'~llltIi 0 l'iobntun'iL l)lanlnl a se ~ll('i'illll,un orif', Ill. 11I'ill ~':ll'e ,,'lfflel1lI1~lLll;i*i\'lllul' r-efui din vusul fu nerar s1i l'ofLt:l mtra ~I 10,;1 IIUI:l vule dupl iohn marc, UC('i ren·:.l"ll"t sujletulul 0 pfflt'tkin ,~i lin 1'it pl','i~tUl'if', la p{)p~llatii!l mntohlon,",din ltfwi"i prQfOmaml, ("US" ,1 rl_,\ rransmi" prhur-u coutinuii U"llllit i r,itllali1 l$i 'rClitoni:il1 runcrar. L. III un .. i II I, fnnernr - '\1 Ii' -ccnre d(' lJl[I('('1 - cul 1 noi din. nordul l£eh I~inWill': ,. 'at:"! (,. .] 'arii.,/ (,:.It<i ce-am fitI'Ui,/l1u1:1 eurn ai "l'lt'H:1 ,('~ t i-nm rlurlnlt ,lllle; - I'i run to('mlfu,/lIQuli m('_,IC'l'i NlI.l'i"ru lHmil ,I!I'11I'i',1 1::111:1 r~. 1Iil-'(i radi, {:11. lllln.i [Ii'II'l'.~I'I'i,1 s-unz i '"i r~il'C;:;li,! 1:(> ~(,-IUill'llllli-1I .";11,/'110 "ill<l Iii plcen 1,1 co .,c-ntlmpl:i aCIl~i'i./ t' e:n'(!JlJ p mal'<l I ~i ('C' III' I i v~c~t~1 tliml pl'i""~C,~L(!, , [>'('-0 fll'l'!!a ',m\ \'c7.i.! ~l nzi "" 111,1 C'!'cr.i:1 pC' :ll1a :;-,rlU1'<I,/ ~-:lm.i !i\fl n-rmzi: I ~I(l :~Ufl ffi-li \'j(> , lIIi'I'(j,' Illi' lJuniie:. pc nlil'l ill 1>1'1'11'1' liC'hrb ~ll'mioOHl'r. lH'al!a iulUll!ll Irc-nbfa n ... illlhlllul~J("mnd('-atil;t"il:l nl"'zlmif'll1. 11(' mUil, 'UII\ IInii lit' hll'a /'$i ullii lIC-tljul'l,l 1-, ,)""

:ZO, Virifil'nrl':l 1II1l~1'Illlli illlllwelat,,"IHI IIIIINIlI', 1~;II!Jilil >::i t'lW'hiil,i'i..-: ill 11'iuwlC' ,1i,()u:1 HUJII i lie [l1"i\'C'ghi" in 1'llmCI-n fllLl 1';tr;"L :';lIt IIIII'-U l'IIIlt(·I~. nl.IILlI'Ala ~'P]l II'N'IJolla 'al gOl"ii !l(' jlll·1U'i ; lIu€"le!l1' prl''''lIJl'lu,.l d"ijil'llf'" II IIWI',III/ui 1"11111111(')0,,(', dl' '(11'11 ;'11'1' {,!,,,ti;: Iji; It 1,(', "iI11]1iex:I', d!' ,'('I"'IIUII,I {.(Ii JIIIIII"fill', [1'!t1rIe1(' 'IIl'll1l'I'C~ , pa.ll';lllzar~n inrlul'lll i 11l'fa"tc fI murt ii I;li dl"UllltllliJOl' IImr1ii. Til I iH'I':l LlII':\ tnuwa[i(';i Utl~tine;ln<i dvifiClll'Ca 1III()I'tnlUilWili jllt'UU'i, ('(' all In, 1'11l'lU'LI'I' ,('u'utit' ~t deA"II'I,o:1 \'11 lux Ll" 1\ lII:i Ilu lite "I,

l'rilllr(' jtll'uriLI' til' f''''rI''IUOllia.1 FIIIU'I'M, ulliul .lmlifll in ~(!InTluritnl,iiL Illi mitiC'iI I"'t(' 'ailli. ,1 u:'u 1 <"l"T'C'mnnitll nl 1',\!11IIni ,(,\1111'1'111' n i:ilp.ltllL, IlL

IIh im:! \TI'IIlII'. (lll"lf'lCl'ul Hlllii jlJi.' de .I11"jC't<l1 r, .'

11111'-UIl l'I[ull.iu l'OIl"<;WI':l·' 11.'11I'I'i 81JI'i'tlrf'Il{ /1/11"''111', .1m Ihln:lJ~'rm~ ~ ~i,;ll"lml n:o\,~1"1' Il'ma lii'-il ~I jO('lIl'illl!' rip l'!'h'Cf;t'hi dInt' {'l'ilCl'iilr 1'~'I(,~lii1'I! ('UI1!;illlllllll1 i 1111' II\Il;t:il'lI-m'il [I' ill nrlll, u tI(o('II"I:i 1:I{'''lIil':lIII< :tln!l1! II ('\'1 \'1'< "prot'lill"IIt> fUTI(,l';IlT'1' PI' !1'1ll;1 "'Iluild, 1lf'lIhu n 11(' ulu'i III "I1,lm:li l'('pl'!:'lI~n,: lath' "I ro(-lIl!' III fll!LPI',)(' ~ {;II~inl - ill ('UI'I' Snl'l'lI\,'ic[.Ui!'"'I· ml)('I';:l~~~1 ~i 1'1' liiu!.!, <II'f,""clti!l1 ,,<1m)' 1'0111 lilli' ",.::\ »11('1' I" lillI' ('III'e f!l'iml'-u :In:TlII~~~ !'OIllI)lll':tlh'-i'lnl'k'ii a pulul In 1"('1'1111.;;10' II il ill :-!'lImifk;ttia lui arltail,a. l"ll(>{·lul'olul fUIH'l'lH' :1.1 rio,!!,iI11ui !liu "u, Illl ;\luldm'ri, Yo<)1\;1 .cldjlHI.. NIIIIUIlIll rh' ,,((":11 t~Jirl'allll •• 'nlhl;\ Iliu t!'ri lUI'li. ('t'" jll{';l\1 in illtrlT,lhll <I' '('I"i:l~i n pti (Ie I1l"h"~~lli Itl l'll",' imluli:il.Hi, ehin.,!' iUl'lllIlrl'll 111 I'lU:II';I, CII l'lnli)el' amlll.\:l jlli:1I1,' !Zl:I7.oIfl PI-illlt':l jo~ul. ~II'I'j"l'bll, ('hemli O"llilll. lhli tiul:'l"i,

190

fle ul Ulil.i mu.lte. Ql'i 1n(($OIJ/ii, lllll',au LiTi~ pe un nun IlIlIl,,"'UicV d,e la!J"ln, nliLroi't ,·"l" e;I (lin f.!llit eIlt, Varni 1l1~ c:cl clio Spi,ttel (ll']l:i(mto.i GlJgilil, afp.lzn in po;.;iti.e llormal11.. orniou'l c1ilflCl1. blUlll . eru'lJ, IlOl'Cll' eo p'liiV'egllean Ulorliu t, !;.Ii auun a ~'liJuriil(}rlre(l, Gogil1lui. Gog-iul mutt zimbeab.'r" tmturbt'. BLipa (Ofl " r nleul U oZiul pe 01'11 t1i'i.(lea 0('1'11 mol'til lu i (iujCzat hli miil ul r-mu I" iI, iru,('l1L, n olul dat mortnlu l. YQl'llicul (Jllilea. ".iI.-li fiedcb,ine~

ro~iul ". hi (J'~t)Lij'tiliIi curner I, care em ~oloLlallt . i oeolul mo~'tlllui -m'w'"Ill f:'i{'I'l~ glu m .) I r nli d iente In adr 8<'1.. iu.. s uriit tii incrjului - aliaa

TQ.!!11I1. 1l111)1i. I) Il!).urll, I'i ra n -~r.;;:af' sl\ s I!'agii I)' gil: dOI1i\, tigal'i b'l.'\,jerul (LI~ullta, din 110nl inW'nl'1'iL G ~iull1i. ])1'; a l~i rlnlJ, Yortlj,ul s:t;:Ue::l nernm') pe (rill. iar (Togilll mut (l!l.-a-lild:b'~ j elen , Iol{lli(,.l eu spR ele 1111 orn.ic. ill m "Mlllil'~it nl "!I1lllului-enl \"I)I'Hieull)ll('I'II.}HI GO"'iuj bll]_:n1.l'tind pletrlccle (ineh i pn illY pemana) ~i bet-[" OOfB (i II cb il)11 iurl III miru'il'.iJc), V,ol'llioul ;:c jcl",a. in f(J (0: [jIW1'i1'ci rell1e~ el!\"~hea. urertul, ln rul'nlC co.l'e.~"Pu l1z;;Uo!l]',e ",!htci. j:_'1I'jhhllni lIe rudenle si s.tl'l1paUei('c i-o nu tr ca. lru.:olljurind cftlllCl'(I, rUIl()ral'(f. ~i tleqi ~i pe 0101'1 i&5e1l th'"ill(l WIl\l1l1.lJ-C'tli C'U ;rogiuL mllt I'll "l)flu', UUI a I> IlIM, [UUI,"';'i i'lillri\ onli,c:ull1l1 GOtlfiul eiUflr(l in Fozi~ie nortn:llit pe 8l'tl'I!l.ltl-'L'ill. ornlcul c1:'ltlca Inn Ii SpUlli1'lcl fiooi'll'cillo iJll)!U'tt~\ Ci;'i a. 1I1\'iat o~iT!l, toloo;'l,k1 ,'erinu '11, i ,G l' tibllic ,0111.; iCa" (pi tl'icil'a) '5i ,.lllwinal"ic:ll1 (be~if$mlll) pJ'imjto, ine un le Pll1.ca I'CSt.itlli era lluvii> I'U IIti,,('(1 (0 lJi ill'jdi) iI'1I1Ii1.'\1) ~i ehlar "ntu'jza,1; u pm. Ap'oi Vnl'l'l~('uL Clil

ugiul d)aro J)O scaunul-eal ic.<seall in IDu'm;lln.ia gener:illJ, OJ ,celoT de I •

]nivcj?hi, -

_ .:\IUlliZll11'~ieaH'i 1\ nu m .. ll1i de' O):llJl 11 -1\ dus b t"on.~,tawea eli cl-:riv

liil1 pugi;, sau !iO!/f', enre illilinl nvea mal rnulte il1~cl Ill:i cotela e, di.J:l em'l) ue mll'l'e~€'JIII eel caro eXpl'imfL: 0' fiil1ra Fflllta.-li(':'I, :'U";l.hll'rI fi'l,ntomll ,"'l)(>I'·i(>jOlH'I':, Dc untie ,~i illtc1csu[ lui 11 !IIJyi. (=11 111 tl'i 'Ll, .A,.nali2:a, folt'lOl'ic:.i ;':t, hi~a j ~i1,~ illteICilg;\ ti'i Gog-in r'n. fiiulA -fant3!ftiCii e.~t C .. illegul'il' f~I<'lfl'(1rft f!. I~Q!:tuLII i. 1.>11 inrl.'cb~lI'('a anchllt~i do tel'ell : cine e.~te Gogiu' S-!u~IlJ)1l : .,GOglll :U' fl ,earn monu: lUaU'll (::1l'e ~-<il.-nsl).l'at: morLlI ~ru:e a 'm;ul'U' morta clII'e a-uyiltj''', in II !'ti t~lllooi, .IltU e.~le YOI'blll de IUGal'l.ea, C':orncepll .. i (';I 0 nUlIlll. ('a, ill JBor-iJ{L, ci ,Ie 7IU111n ?1l0rll!lu.i" ' , 111 datma, elULO.; utll u 'l,,{I.bL~i tHlIlle, DIU' J'le-adU1&~i la, 'oll$tal.area.ea ':lunllJ-clll nIl11"i:IJoIHle 1'000- 1!;im "IJ 'Ul{IOhillii 'i de miologia.morli'i; calnl. [ ~t 'OllSiillel'llI-tdiu1'11'(!m.i "11:;';i"\' cui 1m !ln~III,,1 piriho}Jomp eUl'e pm'ta Iji proteja- pe mor!; ~i l}Ost-mortew. FCl'mU'rl :Benoit, inLr-o luorru:e I. onsaeraul CJ'l)idirif reves,li: i! d ' l'ie ,,',"ilJQUC."t ]lSihol~ompit IJ, alulllli' ]ll 1"8 i S('iti ok" ]Jl',ooum !ji roh.l.l lui dublu 1.1 tulliJf!!al sohlr, illlr-lll! cult uraJlli':m, .,i clC! animal flmerrrl', intr-llll (·u IL ('in o (]i;Hl.

til l'c-pl",e1'<cnUo:ile dnee, eahu to ]'CrJllt P Inonlllmente illtlm'QIe d0 epociL Ulll:!olri imgUl' u, 111000ri clll'il~l;t de 8~~fletlll ~lll.lrl,lIll1~ ~au (11m tctt J!ml!raT, .. lcaoStl1 ~ e c::um] CaliJillfli''ill1li trllG !}i 11.1 a~\UleriIQr dl'!lud):Ce.lIi illfilil!~ati mai ales p ~elcle illiIU!['are dl.n regiunca CmJ'Pa.:to-l:mlcaniei'L m, De ace."lstii I' prezol1trrrc p'lastic;\ 9. calului )1, i1l0PO.· mp rirrUi'.Ill~"I aJlTorimati~ in secolc.lell t;;1 ill al "til" lllg.lm irmu"inea Col lor-iell Ai mdullli dilll'pootaaoJele fu n r:u',- la l'orniLlli ~i ill ]oo$ebi SpoMlaclJ)lul GO!lfll,

Rilla p 'UUlpomp :I(l mcnNne. ]<1, l'om:1l1i ili ill bocete, tlltr-u!l lmee (lil1 il'e.~u, jmll'!ul [ch~1 j_1\(i, se o5llon(': j alii,/ TOfLTIC,/ ~oal1L.1 \" zi 'I'inc-I! nllli'! i u hiH.'U III' tn" - tfl\)iU'it I un c; 1 1l1ohoril,f Ll gl"IiJ :;;.i urlt,l 11 I"mtmll l.':1ni(;'\,1 I'll 'in{!U, c(>rn:it':i,/ii. iei ,ama bin,:;',1 icbi,n", "tlb ,:t.1 pim:i::;oal'll 1:1 il "l1 ici i<l:lm,fl biu(',i cl ['in' '0 llle nl pi! cinC-D Ilm,/I'ct Lin! t

l!ll

i.l\, J _.I te'llI! mlli nm'''' In l'il~PIII eu joo" -1\{t()lo lind !lint Ilocari f11'llt~e,1 '1'10)'1 ~11II;hH I oare, , no~u de bmmi I eu dm' Iii ('U fl)t''' M •

• !..fb.llim t.eat;'1r1l.Ll' 11 ae ~tlli >I})ootruml 11'an;;pUI1i l'i'l,wl fullerm' I'll 'll.lu~ lui lI"i1lO]IOrlllP' u.rJ:~I)(at La ('cl"inl (';!c nnn! ... ul1!mit IHI bllie - -!ili (1 Pl'jvcglieli7.t\ mereul, Brumit ('Itufllil I!! ilcUinhzulil de In uu mod In. aluJ,

III flOPliL II I'l'i\'('.l:lii. UDll'loj(,II,,,j 111/('111111 /ll1Ii/l'tllc, 1':"1111111\ ~I" Ill)irn 111' It IIwltH lo,tl('fil-i a.i III ll'tii, cnre will,(>ml uoaptea tiJ'ci}'JII' 1':~diH'mlll i (>~qlll" la rl twa,,;;! in "1\ uiorn flll\CI'II11'l1, A(' ~II):I erau lIm~('ai (' ill I!!PI "I U ill! Cm:l,la\(' lI!ttl'ill('j pe 'I'alcll. UUI'~lJiuhd, ]~nl'rt'lll mumu il elor ll!'I1lir~II'>:11' Cil.lt~ , 11,1 hl':nL11l1ui ~11111~ dill'! DIl'li11h' penrrn n indcplln] uu )'1)1 complex : d~ sub"W.II nt ul mortulu i 'Ii ell' arhnr sau "tllp 11'~iilll'J(JIIlI) piru"i III iUlitir ~i lJ!1i1I.fJjnr ill o['imit,il'.

~~t 1:0. prinJ!hiul din !!lltillll:il noap'Le.ll~ valea Gurghiului, .reeioril *':1 tuiLll I ntocIlIC.sC' I, mmu:d nlrgnrJ '(i a m~r(ii C'lll'C!' n"'m"lmza, hll<lgiue;'l ,;chc]N;lIlui I!Tml'jii ('II o ,'(1('('1' ill' miml; hlr llulli1. un dnus f.Ili'l!{>l'lbl"lI in juru! (·.\tJ~\''lFuhd '0 npl"l),:,1 (' ~i "imulc~H1i. deasupra morrnln i ile('el~ill'. '-ie! ii. , 111 ultlmn !III, pi!' !I~ l)ri~'Ilg}li. ilillinlir dr inmlll'mllllnD"e, u !.lea ki. II'!)prml ,1(" l'h1ttai d .... hi1.:lI,i, ill 1'I/I'M,r"i. :ll,·:Huiia ill f'Il\l""IL satnlui, mtr-o !m!hu' de ((1':11, POl'l1 UL >'(Jl'e "ul ill ('om-oi hiN'filie. lntrnu in ~;~t i'(' ldi\1l l'rillcipa tli ~ L (,> illll1'ep I R II ~prl' I'll "fI ill -:\1'(' ,~~:I fl:-l 11'1;,1'1111. )'[I.'rsullol- hi.t'll t, ~II pa-, rlc l'fli;1~ (iI'" i ':1-"0\ :il. III' ~Illl('t r ";LIII'III;\ I (' iii' !llLU I C .~i bue iu mil'. (Ilti'tllJ ~nj:':-i in ,,\'U!'lCOl rle priveght", in mijlll"tll dil'pi:'l :,!;, ;'Ufl:'! lUI l'lll! 'lcpdn:. 'I'lI,J!ll'ul e1l'U1i1 ,,(, 1I,~ezol.,u 1'()U~:i, lillill!lu-~c (~(' millii eu iutr-o IIIId1 impicn'aa, r.a II n ,,_ In 1\ II L ,~i II;! lu lui L'N (Ii, 1II1l'}' ill,<ii tl It' IlClI'lI ~'l se I!li~ II' j ur-et I ItJ(ll1m5~11, de In _"Hlll.')!l ~Jl'rl' (h·(,;tlJl'~, ('luol ('II l}1'I~,i npii,<II\i, dlLll a er i('11 i, uwrl11Hllti!l ('('Y:II infunrla t :<illl ,~lI'igind violent IHI fe'l ,1,- im':1.lIlati('·lml·l't : ",OH'lUIe-Pillllli le,ll1\lI 11' mllu i,' nil I e jell! I, bneu I':i-I (' lml'uni 'I'li 1~1 [];',("il1l'\ 1~l/.lllLll'illll;nlli'lmilH.llrlr·in.'in(,{,I·j*i1uhlll:ln -u in:-1Lwnl'u(lundl',t

192

'r-"

enrte, ill I'll rhil e~ pOW:ln3 m.ortWui in al, :l,~e7.a·t.Ill' J1l'isl»\, mormitio.d $fIoll zbiel'im] euvjnte' Heinl,cliMe,

. -1n SC~lIIrrl'i1rl j',nemr (II ,/H/.rei II IIl'll iajlilor in jlll'llll'l"!"'lllui. sa r,c,mn~

.dOll!, v il-l' • IIill.iEielliLi YO: una ~l!l mrut !ji gl'3,vii Cl:u'e cor p,uncl,e 1$1 simbo!i:!@u.I'i colYQI'FI'I"l(f wlQhia$ilor rlin /ll,u1l/i- din lnmea coo,ll'1,l1;<1, dill 11llmea. m~illl)l' ~i s1\'i\m~ilor ob*ii ~l.te.~ti, !1oi 0 soove~~t "' es~li'i, ~,i hir.m.'i't care cor "pu Me ~i 'i~boiizea'~\ .I'r1:'1Ilil'f'a f!lfi.ef:du~ l1'Il:i':lIlltlt. ~n~ra ~'r;'lbr6Z6 tflQlilor (!"i. Slrlimo1fllf)r O(Jll~tl14~ ,!U S'ullllltL In !\oo,'oo~~ II. <lllun Inter-vn~e_? lll~l. eat{L de nilc.\{ deghizn.p ill • ,bllbe", care se 8.ruClit i'l:.:au. uu hU~lI *i joael'i un Il.u.mill' Impru: de joc.n:ri Iunerare, boetnd in stuol gcfrL~ln~lol' l'ituJIl.1I'},

H01'l'l juc~,ti dli ufl.O.llhL~i ,in j,ural I'Ilgll1ui ~el)rozi.Lll;<l un tit, de tl, ., ~ .ziti' tie' b. imCttl'l\\I' '\ In rtuhu In mht~lIlH'''R Iui. IpoLeM :~c~St1J" _am, su - "\iilnlilt- inl,-r-utl ,,1i\lllill~' ill re 11I .. men LI'l.'Z c~ /I",rl.l: ,~III,CIHII-'U_?r III Jllrul rugnlnl nprlns I'I~ l'olil'ltn.1 uuul I'll de l1rp:;::l~lro ,II mCID r('l'1'~~ ?O~CL'ebe, $1 l1E'ntru mo(;i'nu c['i, (1111>11. I'LU "t ti~ 1'E:'L1liUi.:iCill'l~ULllI;rwn u doun, zlllmr.:n.eata inlJum1rCH. In "'l)]n, I::~ pl'iv()ghi, in horn ullchi.;],.;ilDr s pl'el:ittca ,Sp1l'lt-,ua.l in jurul 'Ugu.1w dl':lIliiTh P ihop~oJl1pl, Mlr ,1\:" ,~s~ eonaume ~ dOl!J3, ~ l~ Inm OI'ID I uturu , 0 l'eflecb~l' a, nt,u.lrul d. UlCI.l161'1H In 11"1 lada. M~I'I)I~ v1tl!(J, !1I1!4t e I'dent 1.111 I: I' mini C811l"l. cp,ieA ,collcludentti. comelllli3.tii. diu PCl'SPI!O<ti~'a. r Lclool'tllui fll.ntlr,~r!l .P.HIl Tutuu",in,

:..1. Eh~lD' nte urll.lti- ale 11,l'umei hHl~rnr·. Tr~IU1. ~u'l]III i, "lOor~ funnlml. ~ III 0111' en de privcghi'" dedifJooL't!. "f timd. fU'IlN-ar m din J;llJ1[li Iln~rl, prirnul liOOi;\UD, inllltimlt no~pte de priveglll; la earellllillu 'PIllJ'OO IlliJlll,I,i Col" Inr ealci in mlli/li&, .. ,lc,;ozatfj b II mssa. 11lngtliai~, ll.lI(1o' se

OO'pl'ItiOO~a.; mtl';-o, lin~1;(j aplmnilit j ~1 ,ill ,iloilea. dilll'~, a dOll.ll.;Ii dimi.llt"l"1>i? inaiDt de uunonmllltarc, Ja. care luau. pa,rt.e' lI1ll1'J13.i rudel B]ll·opia,1;e. aJ'1l mOl·t--ruul, I'll}~ate po prispll in jurI'!] Bicl'iUllul tn sare ,Il-C afJa I'!UIiIClU'ea mor· tulw. nm poman p:usl ill sierill S' ,ollpit;nu lltlRliii ndele a;propill,1Je al,emorttllnj, Ospl,W] l1Ulel'!lr noettllfll somuifica mafia 1'1l11,til: ,w m'()l'1j U sLrli.III ,ii $1 m()~iil Iut diYinizati; lQil' 0 pi!, ,n1 dilll'n lX' Tll'jJ;pi, co. poma;na 1.1:11' giel·.iu, CI"Il. till relliot care tmll !i.imboliza rultro:pof:'lgia l'i1uo.l:1. J,)l;iotr-un simuIn 'I'll d prazni riLllM lnaim de i.lltnol'minW . He 'turi]!'> 1I,{'.('st1l1 nl doilea o8p;l~funel'a1' m-all l11sajc in sieriu ~I IitIl)r·~'tIl :iI~I'ML PI'StI!i ele 'pel!~ru I'i) fi illmormi.nta,t fl. tiel.

T{It 0 tum .~i'r.nbolizarc I1IlJlernru Hi aTI~I' poiagiei rituRlc SII iIilL~llIea> pinli nu dE.' mult i:u G rj, la. seoaterea mcrtnlul in !<ienll ii'll ca.'ia. m.d !licriul ajungea dealolllpl'!1 prflg!i1ui, c.eiec-l [llirtau iP l;l1"lltl' il r.m ";'!filJ Inihmtro tn :l;1 ei d PI' prj,;p' 'il tll'dg au in ailla'''.

Ul IlC st :rit. JIUlerar dll tr~I1Crd peslfJ.lml!Jlll crasei, ~ {lesJ'fll't(' ccle (toui\ luml, cee l:amili· Ii It ilea cQm:ull.it.ar:ib, lll.lilnim 111] alt uspcet ~ofisticat, III lil'iUIR:II'imbol.iz~I'ii 9J!ltl'O:po,fa.giei rttuale, to rltul acsprilllilurii de :famili('; reprez ut3tJi prln eel d.ill all. Ii, ]lUl1:1iJOI·ii s:il fului dllili~u.ut"l'1J)j jJmgnhd muscan ll~or i111l Cu~tUl'in{l , Ilind.lll'ilur de bm rl :Y>t sier:iullli, sIDnIgind eiL(>";)' a~chii pl' carl' dup~ tnCCT pl'a.gnlui I· SQulpu.itJ. in . icnu, Smu.lgl'r~a. cu dinliia a.~chiilol' din sicriu .~ MlWp;Uc.a ),01' apei III 'SilWili orall! o alUi Ea.-mit diRimulata a, pl'iD:Uti'Vri a.n~:ropofagjj I'i1I1iilC31'«' In ex .Ill~ plnl e ntertor :marcs, mreeaeul port) llU din 'iodl1 DLIma! de cat.n! rude,

e mal rl;jdea, de pOm31ll\ un pom intl'!}g fie cu. ohiect ,:fi P mtru uzutl'uct. ortcglnl fU]JeTILl' se inchega. tn eurtea casei celut d('ceoat.

ata. \mchia.~iloI' consjj uilfi, in t111rllt Jft7l'f!!rara 'llOl'.o\e3l, mo!'t ptnlf. la desprlnderea lui t()tniA de fall11ilk', la iJlmOl'wi't1HII'e, in .. unete de flauoo IIi bllciuml!, u'Dlde npoteau ]>e lee 0 hora statuta, In bo etf'le llarnilie.i.

22. Insemae £m.rcr!lfl': NIIIHu!UortwlUi. PlIst'ml.u sllrlelu!ui. - Pe mormIDt sa implanteaza, tI(i_pt:lt ~;se tnsemne funera .. re, care indepll.nesc:in eeoaomla ritual! !lase fwlctinni distineoo; 151"1t;~IZ {car marchea2a pl'eZcnt-a lui apotropa;imt), lIulf/a sau aagCIJCa brad!£rui brailul (care ma:rcll lUM. cosubstan(:latitatea brad-om !Ii eon:lJ.lDital;ea de destin, UIl ri ~i a,~bol,"el psihopomp), stil'PIlZ (stmplu neornat, bii.rbittesc!l3.u femeie.(i? ori in\pod.oibit ell p,,",ar,e(J ,~/ljllJ'tvlm), ~ruce" (i.nse.run solar al morl.nl!l..i) ~j tr()i,a (insemu mirologic al ere!1int;ei mortuloj}",

Cc s !1i.n:ilIc.'lt,ie m.ngfco,mitiCill, preziO't.i tlecare lnsemn fun !'ar, lnat in lla;ri;e, ~i toa£. ill :JIll:>!llllblu, ci.lld se utl.p]inti pe acdu~i mormlnt.' TORtG llilslmulc!e stiHmoril\ funcl'ru'e !;in,t 8U'CCM(I'1!U $'i .rinw1.(Jcf,fj ale celoanel ccrului c.'U'(l la riD-flu} ei l?!'le tin IIllostit'ut al arberelul ccsmtc (care est.e to[odat:1 ~i arber ce'l'('scl. OQnl;inrgtul miwlo,gic A I acester memuncnte W:.illlodll de UpuJ , uccedfiMe){)1' ~i "imulftCl'elor l-am :rcle,at i.lll.r-llll f!mdiio. de mltoJogic botani~,.

Dintre nceste sase t)lsem?18 aZB mormfntull(i', 1.'1(> vom ocnps lmdeoseb' (]Ie llTluZ (t:ulil<IL bradulni sau s!!gl.'.,ta bradnlni], {!I~ Nt;lp : Rimphl~all c\l.pa,ydrea Iwjlelului,. de stilpul C'IJI'UZII,i, san coToam.Ji cerlt~~Ji ~i 01;' Irai/d .

.B~,(,IdtII simplu, Iju!i/,(I bradllZiR" 8a{leaia braduiui slnf t.t'c>i va.riiU1Le ale lmw11hn l'I'lUtroil'. 111 acest ~Tei fo,rIDe brudu] simplu so pun~n, b\ 'calm} m()~mil1tulili III &o:(;i tiuerii, indiierc[lt un.cij. ,erall sau rIU 1lllni~ (adicii im\lmtil· tn I!!ce.astli. fa.zii. a, cl1ltulw ·fune.l'ru' al brl!.dWu.i coma fll'i.trlai (Ui.l"1llh'oo &iIIu tnl'rlit;irea dI In, Ila~t~rc a tilllllrnhil S:t1l1 tinerel en 'braduJ:, in baza. concepti i cosub tall.tiaJlita'(;il. arbor -cm, alins brad-ow" lutr·n fflitol;;;gis j)

194

SIII:II IUlnol'!l.r LlIln.!U!"IlIDl ""o",i III ~l1lp ctuclfoim eu mol! ,,"lfOfl'.lul. In, 0110,,18,

"i I

.. SLllpl IUl1~md. Scb-e •• dUI>(I TOM LDDIII!l· bradulul ~ TO tean: "Brndt\ mlirii. Brad,l1l1l1 t? m1nia, I~u t~iJlf~iia,.) togu-mi'i brnd ~ie J si1-i prlm ti iP~ (_,.) J la~~I,l~~ 1 .. fU1?tJ dill till.8 'lj.l rut trli.:i :liral ,~n-l actowl,il'i II ( ... )"_ hi ca!Zul~ilJ;)'d#s'l'U" P!!,T".irD.1il.fos,teau.: u~de.

Hl5

IJldl'~ l:ll1t.dc~ 11i.am adus un Irnle,/frntc tftm, nus-cu!;, II'r!l!kllIecTl!5eut, I m t b1ID-_lnbi~,/fr::I,t d 0 rQt.ml ( ••• )"' Ide-ea Co ubl>l.an\;jilitilt;ili 1tlitrl> arbor" ~i bfl'l.O, o.!lpli_ma-t.it pI'in I'l"la!;ia JIlIn- om, s lusrevod tn c'iJnt III llaMa- 0)1;[01' 13. prjVeg:bi in ran~: ",OmllJe'pon'lll1e,lllll te l"rIilui,l [ll] re jebli. if huew':.l-I! bllClu'lLi Ci riidii!ina tal mcul'inil ill ~miut{ _ Drill!'> in &'1:1 *-t lutul till1! i!oil, iTiQ:Ul"I1L/ de ll!1l:i",-aVc.lr!t/ in vis,linill-tiL't<I.

ntr- r3Z. 1.utel'iu;-u"l1:, bradal im'bo!:iza p ntru t]nil.rUIl:!all I-initra.

DI>]lImili'!, 1Jlil'ra a (bl'Qdul 1'1 "asIa) sau 'mi'l'eto (bra<lul "ou. ·ol1'1ui nsUl"iy prill IITII!tirCIJ "'101',4I1tlI1 IlC 'stn pm a ail. relntre in ordiulm nrc-ascii n rifului,(!iii eosmiee,

Ob(;inerca. bmdnlui diu pilliul' r cm.rgen in umbel cazuri I lirooulJ'(U~ III omuJuJ. all bl'l1(llll-iJIJ' (-ie) al moI"l,·ului (-I'i), dupl!- _ celasi rihlOl. -- "~'1ta d [('ciori hnbl"del Ii de lild;l"b!itoo_~e> u to:po:.u' Ill' mull!' ureau in plithll'l', nude aleg;O:lIHU1 hrad tillar, ilULlt llm·alt, ()ItTe~ OOl~_'IlJ\lJlUIi 'DI0f-

ului. i Ct'.lNHl ierlu cit- ~!Iic ~i (lit 011ce lovJnuli dB toper C C-ll Iii cnm lir i~bi ill carilla. lor. 11 ridlcau PI): urn ri ,i i1 ducealll Cit> p _ 1m llm't in Il.t~ Po {In_-UIl, {! lil-n. t'l1'1 iecilH'i, iDr:ot:i!a de pri 1ie11ii mortulul ~~UI de prietlmii moartet, 1ll ll. P -1111 ton W11m $Ii gml' clnteoul brnduJuj,cint C ])Bllll11' tina]·, Cllle,tl1in Hnt(·g: , BI'a(lllle, b:r!hhlt-ul ,I cin' ti-a pOl'U1.1 itl de ai eebo!"it,/ di];] In"i'idcl, d IInm(i,/ d, Inunl,i 11::1 I t.i , el'iT'Ullt=l'I-'i1w'·a ]Joruncitf de> nHIU Iloboritl UII biii.tl t Il :.ll"i/llflue-i aJ?3-am:uii. t/ lnc m-a mil11it.J de m-a a(1)ID'it/ ca 1'18, l1la lout (lu u/ln, (ap (l(J l1oim'w,I vintuti . m:1l. bill!"!." 1'(l(H'{, f;U. millll'da 'I - :Bmrlu]e, {Ilft.n!-.! rHtl te-au ill JIQlltJ cind mt t -au tolial! eu ~'orb 1l"!ID10fl~!.\1 ,i:; cllri tI'!ilo~l,e", Gn. Vl'ani 'PI' :zintii cintvculi bradului iutu'~o versiune CIIJOI!l:tl de dinsul ; "VoiDic, "'giniet',1 nu-rn] place, nn-ml philP! oe 'lel'll8t~ ai,l rial a IIi lIubl"i:l'c/ crli~lima-[I J1lldlll"e,/ luintl:l-D si?m_Il0./ - . '11 ee-l i:mbd'icuta ,/-' 0. O<1j u:c<\hJ:.}- en c ~i in"('lila! - Oil fl't<l:l?it-nCl"ot.'tjt,1"'2.

rn. r~ in em] limululn:i p~'nj.]'u (I Lin;'tlll:reci1tg la ncd{\!:I-~i ::u~gumenLe,~ "BnHhI1c, hradul .1 ccboal:e-a bilLl.ur I d L -ai . Co orit,! de la loc pi-tl1osl Ill! toe I'evano.~ '!/- Eu 1I1-111~ fi venit,1 ll-al1t fi cobo!:[tl (lam ma Iii !tul ~i nn m;'\· mlnteauf pin:t m-er 1itia.t/ ,!i m-an to,t pli.mbll.t/ caaI. :mi:i. imbuni\/ z.icind ci'~ mit ]lUna!]3, I'll ap,tle f, tit/ ~'D~ pe hun a--1Io1 ltii (,',) '. Ajllll18 J.a easa mortnlut, bradu:l eJ':\ erijll'la& i.mpodobit ou pallgJ'i.ci eu fkri'i albe de mlre san mb'oo-sa ~i iiprijinit, do ea$i\. Apoi purta' In alai mllJntl.la moltt-WI1H pina, In. '!l'oa,pa, lIDO'!) implilIta, la capul mormiutulnl HlJJg~ ,01'111 !;Ii gUlp, ea IDSCllll1 funerar' p'si-]iojor',

Int&[)J· tares '1IlorJii ell 1l1ulfd,a el te 011 "llp€ct inedut al cercmOflia:~ lubt de inIDo!"mint11lt In. romsnl, 1m vom eODl>ta't;\. indliltii, cenll.lloni,llul arc lel:fJ.~llTi 011 MinT/la.

8Tlli/tt ~ lliig(J{llll, de lmll7 '" d I)S be.\jC mai T~lUlt prln nnme !jiformil (J CIt 1)1'10 C{I!I(-[D11L tlm_natnlogic lip bradul simplu a,- al'bor fun l'1ll', In pilu:uw\', nnde 1'111 t ilill. I, ell 11!c.elU$i ritllal 03. lSi bFO(lW s.ltnp]u, era cul'l'~at de rnlllul'i ,i ootioa! Ia. inrlllnmlli tl'ID l'im:luri {],e ramnrt mcetin t i.ll.vil'j, ca virfui unet 8ul~Jc I';,\U al unci Inigeri. (laI' t !!ru.llnmcatia ~U:IIVei Situ 1\. b~~ij d ,bfiid' S_pn-cllln\"iiIt' 11IitolOI,-icc : Ci Ill' fl Slllit-a tall silgeata OU care lineu l:iJi'agellu in ]lori, In 7. ttl inti'mp iilol', care I'm ~i a.I, ll10l'"tii: eJlt nr fi in~llllDll] rw.11:IOinic. al dacilor Il~ rmt-i"rnc cerlntele lUI i ipotl!?.e plallzibile. Nm am COrlllll:l I'llt cit sulil~ "i s.-'igl'lIt-a bl'lldllJui sin! simulacre iconogl11riee ale col liLDllj' 'cOI:111nl i.,

hit)"· cel(l 12 ,(J3t-r:gorll du ~Lilpi wul€lulclHlii C ilueoodaueelo !fi !uLlIUla.crcl:e ;COlOllO i cemlui' - *tflpii. jtLlIemri ous~,it,Tli eat ga.-lao .... a tuai

19&

SWI" ,c.I",,"~ oJ~ 10m" ptfil"" mDrnl~nl 'lCl:U cD1IJpC de COU.Q _ 1~ ~hm,I,"I-I! ~1 !l1.1",IIlp! ~). ,'ujl6

Tullo" I'"mli"'.

Stl I 1'1, l"'r~Hc.U. CUtiu11l13, F~s!ir.l,·

~~pill1dit.a do HtonUIll ''lite ml~ic [010 it.G de pOiJ.lorttl rQmiUJ. llli lac 1'I;J1' i.1lt.-oglU,1l'1'4i. dln pl ~ Ie .1'ltmdo iiJ,u hunorminl:.A-l'ii, carQ se 1470ft p.' mQl'millr.

!lPt' tipuJ lor stiUmorl' Rli p¢JPJo siIl;':bil.l sWre.'l. oiviUt 0, [l'I.O'1'1;1Ihl.i :

'S x, \"h~tit. $i,tM.tJ f.a.rnililtlli., pl'()i ional.\ li<i . 0 1;,1:£, 1;):1. . .,1 gro;dul d

a.fcol'!nne Oil care .!lUi edU:ica.t nilplll,

La .rilldn] )0" $lf[pii jlultmJ1'i pot i: : sI'fTlpli, llnmilllu II rMll!1!1 B014 JnmiM(i. jpilllti"U pr,u!lic~ liti ~"agis 8l1aJucda. ~1i orrUl.m'[\llbl~i eu Pl.IBiil'IH' 8lJ,JlauJ.lli tIl Ifir) pennru cc:r lII.ODit\, illmormiott.llriil, Stibp Ill, .ttimp'll !It! PIUIL' imeilia,t, dupit t-ltl'UI$ ij.l ll'liH1cheazit IGllld tr.lI11ormilJl1irti. 0 cn.1i0!'ol'ie ell' /ilitpi. timpU ~Tlt cui ~C'1l11piAli' en morivnl F]pelw lllleolilci 11 el Sail t]I' iud slnuos Sprt· virf ~J illglJitind onr 1 75, . litpii Mr"a~ti. !iii &U{pii jemeill,"i all iDfii~i'l'ltrj dilerlte ~i I' tu:ri dU rl,be. 6liilpii I,)i~'b' te;~lii. sllRmallil. CU. r.il III I;lIDlpli l!:tlQmol'fi) clti fumeieeti an PM'eM sliperioa.l'u" disim lat--etu 'illl:~,

hit i.U$.lt UIlU ~tUpi 1b1l.rMte~tl {p"O .... l'I;l111~ CIl IlO cep d nod ill I mul ~i f 'llde~l,i (}JreYiizu.j,j ell un (ll'iticiIl de nod, fiiriL eep) c.al'O ~el'\r{illL1 hI pm '. liical'e.t. 1II,l1;g1:8& lJ&Vvlof}i ,petltl"U (,mul-Imit;eres calor vii It pnt.oril dlillhll:licO sexnale a 101' IDOI't;i, 'ii, in fin ~tilpi eruam l.lta.~! en 'P~l'j role snlletnlul aflczn.Ge I}O capi.teiudle 101'. ImpOl't3.11tJj pelJilfrn mitologh nlllrrii .. ~iUI, ;tCi'l~ti Iltilpi Olil pisiid 1.1l llllfletW.lli. lutr-un tlJld:iu ~Ilpm "pi\'lliu·ii NUrt rului" !i'! <I completare ];a, Meat ~tudiu m.{)ut-l in IlrlM !lugllilUilior :}i 'i:nforlllla.riilor .oplimil.l.ltutc. prlmlt din pal"te.'l,oititOlilol' ( :F} Glh. PIn" seu IllU1It,ine Cl\ stUpul. 1l.p-J1U, mormin ul", iar p '1trea., ullaliwui ,"tl.l]flI'e~iDl1;:t in:mgi liIeu, mOI'tu!ui" ,

U\ I'Omimi P<IIU{,/'t!« ,~'!Jlc'ul1ti n.10,~t llesizat3. de' i.rn 'ou ]11, Mad:ll1"l'O, apoi do TI\llh Pall bagi77, II, 'orb"" de Gh. P:we1e au?' lj-i (1 110'1.' l'eQCU.})Id.ti illl!' aesst mtJbiv al I'i.litoLogiei .mQr~ii arn ~c:lijs WJ udiu cOIIll»aI"-:Li;i I'i.storil!l .z;'&i8cII.lt-4m.e dall~ 1a rtIP!}IJ. Ponto-Blllli'11l6u. Dupii. ee lUll cO.n1;l:ttal; prez 'uI''ll pii8,irii. mi '{<Ie Ia tOllot(l Jili.vetcle m'itologiei (dail;IlQl.lologic, samideologic, d '010 ric :,-i tWO !g~icl (L till tOi~1.iI.l seClioMele tl!llu'ti'e luiviJld enlll..inrcll! obiooiurih lji lir..twtill tb.a.uatologioo (coalllog01'llice, LI'l,ogoDiclt, nULI'g· pogonicil !$i ctlJ(lgonice),ll.m Ii .. ~oa.t k\ l;ttuUIllI fOD,d\dw p. Ie thanatul!Jgic i!ld!1l' "ll.I'Op :UJ alpopo:).t'e,tor (lin regilll103J ponto-·oa.ltioo, ca.... rol <l so TI9;.<iU,re:. •.• Li.f]ctuhli ea. illl:>emn hi II IlrliJ r pentcu a desllrifio:e rOS'1;lli hL" tiv pi'i.rn:lu" \Ii eel '()"I"'OIU:lL 0.1 p';<ir:ii sufletulUl.

u acea:s't~i. ocazie am tlIStinll dona. form.e coItlplmneut:LI'_ d 'l'iJpr-aze-litilri idrop!a "ticl! ale suil(lt:u.iui mortu}nl: pMifna. .~I~flef,llll~j i$1 liu!lcllt/l){lSlit6 t}i tel<l.Va I r dil'liootie;i, in fllitoiogillo mor~il, .P".tilr~a m,f:/lJtll!'i1J IlII est;e (J imagino pla~tlctt !L 10 [' n11li Ili dnbletu1amtal'in.1 III Sllne~wll:i mer .. tului pe t[lm~ aeea ta, iM' lJt~JM'Id-paslJ,'a est.o imagin(!l)" omit Ul! I'l'icll, a. suIletului 1'l."IJ'e I"'L~1ic tot in J~um" a.eoo.sta, iu IDOM'I;el ;1,panmt.i'"L " U dllpll, m artcl\ lloal>t pi.lfiil., I~ ,lil'el'}lll'e;t, 1.11 loumeao ecala1li1L,

. 'to! ~ban[J;tologli rom5inlt ,r prtJZllnkwJ,fJ, ideopla.;UaiL a 1,1l(JTjii' 'L difc· l'it.a, (1 9C' a a Iwllell!lui II'IDrtldt!.i, de.)i de cele Illili mW~6 ol'j a.eestG d u;1 ~peet· Oil' eoruflll]dli. \1",0[". A~ llitlll1l<ie i:u 0000. ce pr.iv,c.~t;e. pMarB«.-suj'I.ot .,,1 8tgielltt-}J(lSilr • l\.,i':elllie douJi. C-.,\,OO':-orii de co!lhu:il Fin l'Ie 1 model..,l' e<ll

'e~hllor trndi1i-i m.i olng! imio·eur pene ~ fu:ocVi dQ nolle trnll;Li tii

rehgioM l,IledJc\<a.lt!, er kine,

Pasltru e mith:: &CI gl'U}lea.zI in dOIla. c.a.t;cgorii : uncle 11111 .ag l'6COO' am10111 mOll,l'tcn ~i Qal'I!Jlr:in mo-~ajllllior s:i.mllolizG8.'lA ulloori Q)b~a,r 'Illus,rte:L !ti13Jtele ewe'l'eprezintl'l. divcul! GlIp6alfJ ale .ltu!l:ettdul mot1'idl'~i, Din 1Jl'LUlI~ eat('gmio L'\e pn-r oo11l:ml ell l.d :,i b'llfmitn. dln a, daM fu,,c parte pii&i;~lle

198