P. 1
Urbanism Si Amenajarea Teritoriului_curs

Urbanism Si Amenajarea Teritoriului_curs

|Views: 4,034|Likes:
Published by Szoszyke

More info:

Published by: Szoszyke on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE Facultatea de Ştiinţe

Prof.univ.dr.ing.mat.Gheorghe M.T. Rădulescu

URBANISM ŞI AMENAJAREATERITORIULUI

EDITURA UNIVERSITĂŢII DE NORD

2007
1

În loc de motto În anul 1973 eram student în penultimul an al Facultăţii de Geodezie din cadrul Institutului de construcţii Bucureşti. Printre disciplinele de studiu ale anului universitar 1973-1974 se enumera şi Urbanismul şi amenajarea teritoriului. Profesor avea să ne fie Virgil Ioanid. Proaspăt întors din Franţa, după un îndelungat stagiu de perfecţionare, profesorul Virgil Ioanid ne-a surprins plăcut cu un nou stil de predare, modern, occidental, extrem de pragmatic, interactiv. Deşi era, pentru noi geodezii o disciplină de informare tehnică, am fost atraşi încă de la început atât de noul stil de abordare didactică cât şi de conţinutul fascinant al cursului. Anii au trecut, profesorul Virgil Ioanid devine unul dintre cei mai cunoscuţi şi importanţi urbanişti din lume, succesele profesorului ne făcea şi pe noi foştii studenţi să ne mândrim :”am fost studentul profesorului Virgil Ioanid !“. Cu ocazia elaborării prezentului curs am dat peste ştirea care urmează, profesorul trecuse în nefiinţă în anul 2002, avea 75 de ani. O viaţă trebuie să fie marcată de repere morale şi profesionale, pentru mine profesorul Virgil Ioanid a fost un astfel de reper.

2

A Celebration of the Life of Virgil Ioanid The Johns Hopkins International Urban Fellows Association (IUFA) lost one of its founders in July, 2002. Professor Virgil Ioanid, from Bucharest, Romania, was one of the first International Urban Fellows in 1970, returned as a special fellow in 1980, and served as a leader among its alumni for the remainder of his life. He served as president of the IUFA from 1993 to 1996. Professor Ioanid was born in the first quarter of the twentieth century in Bucharest, where he attended elementary and high school. He received an undergraduate degree as a civil engineer from the Bucharest Polytechnic University, and a Ph.D. in urban and rural planning and development from the Bucharest Technical University of Civil Engineering. During the 1970s, he studied at the Center for Environmental Studies in London under a Ford Foundation fellowship, participated in the Salzburg Seminar in American Studies, and was a Research Fellow at the Netherlands Institute in Advanced Studies. He conducted studies for World Bank, the Institut d'Amenagement et d'Urbanisme de la Region Ile-de-France, the Agence Nationale pour l'Amenagement du Territoire (Algeria), UNESCO, the European Commission, and many other agencies. He coordinated 82 infrastructure, economic and social development projects in 21 municipalities, 14 counties and rural areas for local administrations and served on the editorial board of the Romanian monthly magazine "Science and Technics" from 1954 to 1985. After democratization in Romania, he served as Minister for Regional, Urban and Rural Planning in the new government in 1990. He has been senior permanent advisor for four different ministries of the government and for the Romanian National Bank. He became a University Professor at the Bucharest Technical University of Civil Engineering in 1992 and served as an advisor to many Ph.D. candidates.

"He meant a great deal to me because his spirit was ever young, his ideas were always fresh and unexpected, and he knew how to fight for them."- Anton Anton "It took great courage to host the Fellows conference in Bucharest in 1977. Virgil was one of our first fellows and he stayed very active in all the Fellows conferences and activities." - Jack Fisher "I have fond memories of Virgil. We had long talks and walks during the annual conferences together. He was a generous man with great experience in development issues of Eastern European countries and I learned many things from him. The Urban Fellows have lost a valuable "milestone." I wish to express my condolences to all fellows." - Tamer Gok "I have known Professor Ioanid for twelve years now. Fortunately forme, I was able to have dinner with him in June when I was in Bucharest. He was always very supportive of the International Urban Fellows Program and extremely committed to making it and the fellows association as strong as possible. He also had a fantastic sense of humor and was a pleasure to work with. He will be missed."Michael Bell

Sursa: IUFA Johns Hopkins Institute for Policy Studies International Urban Fellows Association, The Newsletter, November 2002, number 11
3

CUPRINS INTRODUCERE …………………………………………………………………………..1 1. STADIUL CUNOASTERII……………………………………………………………………………………. 2 2. EVOLUŢIA FORMELOR DE AŞEZARE UMANĂ………………………………………………………………16 3. MEDIUL UMAN ŞI URBANIZAREA…………………………………………………………………………...25 4. URBANISM ŞI DEZVOLTAREURBANA………………………………………………………………………………………………29 5. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND URBANISMUL……………………………………………………..33 6. STRATEGIE URBANA………………………………………………………………………………………………….63 7. ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL URBANIZĂRII…………………………...97 8. POPULAŢIA URBANĂ………………………………………………………………………………………………...99 9. LOCUIREA URBANĂ………………………………………………………………………………………………..103 10. URBANISMUL DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE…………………..............................106 11. TURISMUL IN SPATIUL URBAN……………………………………………………………………………………113 12. TURISM URBAN SI URBANISM TURISTIC…………………………………………………………………………143 13. MANAGEMENTUL ORASELOR TURISTICE…………………………………………………………………….162 14. STRATEGIA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR ŞI EXIGENŢELE URBANISMULUI TURISTIC…………………182 15. AMENAJAREA SI CONSERVAREA CENTRELOR ISTORICE - …………………………………………………..209 16. REPERE CONCEPTUALE ÎN ABORDAREA COMPETITIVITATII URBANE………………………232 17. ROLUL MARKETINGULUI ÎN MANAGEMENTUL URBAN……………………………………………………..269 18. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PREZENT……………………………………………………300 19. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE URBANĂ………………………………………………………………………323 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ DOMENII DE ANALIZĂ SPECIFICE…………………………………..344 21. AMENAJARII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI………………………………………………………….372 22. DOCUMENTE RELEVANTE LA NIVEL INTERNATIONALPRIVIND URBANISMUL ŞI MANAGEMENTUL URBAN……………………………………………………………………………………….383 23. CARTA URBANA EUROPEANA………………………………………………………………………………………..410 24. CARTA DE LA ATENA (2003)…………………………………………………………………………………………...431 CHESTIONAR DE EVALUARE…………………………………………………………………………………………….432 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………………………………………….434

INTRODUCERE

Evolutia societatii contemporane se caracterizeaza printr-o crestere accelerata a urbanizarii, fenomen marcat de o multitudine de conflicte legate, in principal, de neconcordanta dintre cresterea demografica si limitele cadrului fizic construit. Dezvoltarea urbana a reprezentat un proces continuu de transformare a mediului urban care a cunoscut dimensiuni importante indeosebi in cea de-a doua jumatate al secolului XX. In contextul extinderii fenomenului de globalizare, rolul oraselor in economia mondiala devine tot mai important, cresterea competivitatii si a calitatii vietii constituind obiective majore ale politicii economice la nivel local si national. Aceste preocupari se afla in sfera managementului si a strategiei urbane fiind integrate in obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale inscrise in dinamica urbana. In cadrul proceselor ce dau continut gestiunii urbane, elaborarea unor strategii de dezvoltare rezida in necesitatea asigurarii unei evolutii coerente, unitare a ansambului economiei nationale, utilizarii responsabile a resurselor naturale, materiale si umane in corelatie cu nevoile societatii dar si adaptarii la evolutiile si contextul economiei mondiale dinamice si competitive. Avand in vedere mutatiile tehnologice, cresterea demografica, concentrarea urbana la scara mondiala, problematica gestiunii urbane capata noi dimensiuni iar amenajarea zonelor urbane poate contribui in mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial. Ca urmare, cunoasterea orasului ca organism complex avand propriile sale mecanisme de dezvoltare, devine un imperativ al evolutiei societatii in ansamblul sau aceasta contribuind la asigurarea bunastarii locuitorilor, a unor conditii civilizate de viata, si nu in ultimul rand, a unei armonii intre cadrul natural si spatiul construit. Cursul are un caracter bibliografic, elaborat fiind pe baza lucrărilor menţionate, adresându-se cursanţilor de la formele de specializare şi perfecţionare postuniversitară.

1. STADIUL CUNOASTERII
Urbanismul modern, după cum este definit în literatura de specialitate, oferă imaginea unei arte şi a unei ştiinţe puse în slujba locuitorilor aşezărilor, fie că este vorba de comune, de oraşe sau de metropole. Amenajarea teritoriului - noţiune mai vastă şi mai complexă, integratoare a conceptului de urbanism, constituie unul dintre principalele instrumente de investigare şi cunoaştere, de previziune şi planificare, de edificare şi permanentă readaptare a mediului uman, a cadrului material creat de societate şi indispensabil existenţei sale. De cele mai multe ori considerate în alăturarea lor (şi, de cele mai multe ori cu referire doar la urbanism), sintagmele prezintă şi problematizează preocupări din ce în ce mai serioase şi de mare actualitate prin imperativitatea cu care se cer soluţionate de către specialiştii din cvasitotalitatea domeniilor vieţii sociale, cărora sunt chemaţi să li se alăture - prin acţiuni şi atitudini corespunzătoare oamenii de pretutindeni. Societatea contemporană este şi martora şi cauza unui fenomen extrem de periculos: mediul uman tinde să devină un mediu antiuman. Exploatarea intensivă a naturii şi extinderea mediului artificial tind să "sufoce" mediul natural şi să caracterizeze cadrul material al societăţii. Omul - în măsura în care poate fi inventiv şi constructiv - poate şi distruge ceea ce a creat, din cauza incapacităţii sale de a înţelege fenomenele în complexitatea şi globalitatea lor : pentru a-şi satisface rapid nişte interese meschine este în stare să compromită confortul şi securitatea generaţiilor viitoare. Termenul de "mediu uman" este unul relativ nou (adoptat la Congresul al IX-lea al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor, Praga, 1967), el exprimând acordul universal privind necesitatea obiectivă de integrare a celor două medii aparent contradictorii - mediul natural şi mediul artificial (creat de om) precum şi idea de înlăturare a cauzelor care provoacă raporturi de neconcordanţă cu efecte autodistructive pentru societatea umană. Extinderea artificializării accentuate şi haotice a mediului are ca şi cauze: • aglomerarea excesivă a industriilor perturbatoare ale mediului ambiant; • concentrări uriaşe - ca număr şi densitate - ale populaţiei în formaţiuni urbane care depăşesc scara umană; • dezvoltarea haotică a reţelelor de comunicaţii şi de transport care utilizează o suprafaţă excesivă de teren; • lipsa de control a unui trafic excesiv de intensificat;ocuparea dezordonată şi extensivă a zonelor periurbane şi rurale; • distrugerea terenurilor agricole fertile; • degradarea masivelor forestiere; • poluarea atmosferei şi a apelor; • imposibilitatea rezolvării corespunzătoare a evacuării, refolosirii, depozitării şi distrugerii deşeurilor. Toţi aceşti factori, vis-a-vis de care se manifestă, nu rareori, dezinteres, sunt subapreciaţi sau sunt abordaţi de o manieră rutinieră şi iresponsabilă, redusă la aplicarea unor măsuri limitate numai la situaţiile în care apar crize, pot afecta atât colectivităţile contemporane, cât şi pe cele viitoare. Atributul „durabil" a fost promovat pentru prima dată, pe plan mondial (în contextul protecţiei mediului), în documentele prezentate la Conferinţa Internaţională de la Rio din anul 1992 (regăsindu-se în binecunoscuta „Agendă 21"). În fieful „liberalismului economic şi financiar" din Chicago, la Congresul UIA din 1995, a fost lansat şi în mediul arhitectural şi urbanistic conceptul de „dezvoltare durabilă" (după ce, în 1987, fusese publicat „Raportul Brundland"), o dezvoltare menită să creeze structuri stabile, coerente, limitate spaţial. Acest concept readuce în atenţie caracteristici care pot transforma „aglomeraţia" într-un „complex de aşezari" distincte, locuibile şi eliberate, parţial, de stress.

Un fapt deosebit de important, dar extrem de puţin cunoscut, este acela că un arhitect român G. M. Cantacuzino - a realizat o operă de precursor prin utilizarea termenului „durabil" în domeniul arhitecturii şi construcţiei încă din 1947 ! Atributul „durabil" traversează cartea acestuia, intitulată „Despre o estetică a reconstrucţiei", de la un capăt la altul, impunând construcţiei (locuinţei, mai ales) să fie durabilă, să treacă peste modelele arhitecturale şi fanteziile speculei. În concepţia arhitectului român durabilul exclude lenea, anemia sensibilităţii, derizoriul, meschinul, refuzul artei şi anticultura, nepăsarea autorităţilor, promovând - însă - cu autoritate, o legislaţia chibzuită, o voinţă „neşovăielnică" şi „generozitate înţelegătoare a nevoilor naţiunii", dar şi echilibrul dintre disciplinele clasice, temele moderne şi formele subtile şi sensibile, dar „fără a întoarce spatele tradiţiei", susţinând dezvoltarea „firească" a României. Spaţiul urban reprezintă o realitate care s-a aflat în mijlocul preocupărilor geografilor înca din sec. al XIX-lea, iar explozia urbană din ultimele decenii a amplificat tot mai mult aceste orientări. V. Mihăilescu (1928) consideră oraşul „...o forma de organizare a spaţiului geografic în vederea concentrării, prefacerii şi redistribuirii bogăţiilor şi a energiilor sociale...". Alte definiţii conturează aglomerarea urbană ca un spaţiu caracterizat prin concentrarea populaţiei rezidente, preponderenţa activităţilor industriale, dar şi prezenţa activităţilor comerciale şi de servicii. Astfel, oraşul este privit ca un „organism teritorial bine populat, cu un înalt grad de concentrare, producţie şi organizare socială, culturală, format în anumite condiţii de spaţiu si timp". Varietatea definiţiilor demonstrează faptul că fenomenul urban se află într-o continuă dinamică deşi limitele acestuia se manifestă atât în alegerea reperelor geografice datorate aglomerărilor, cât şi în pragurile demografice care delimitează oraşele. Din analiza punctelor de vedere cu privire la definirea oraşului se desprind câteva elemente comun: tendinţa de a opune conceptul de oraş celui de sat; concentrarea semnificativă a populaţiei şi locuinţelor predominant colective şi mai puţin individuale; existenţa unui număr minim de locuitori sub care gruparea social-economică îşi pierde caracterul urban; un mod de viaţă specific sub aspectul muncii, şederii, deservirii, echipării tehnice şi recreerii; preponderenţa activităţilor economice neagricole (industrie, comerţ, servicii, administraţie etc.). Cu toate că la nivel internaţional demersul de stabilire a unor criterii de clasificare a aşezărilor omeneşti este extrem de dificil se conturează totuşi câteva criterii general valabile4: criteriul numeric are în vedere mărimea demografică a centrelor, criteriul numeric asociat cu nivelul de dotare edilitar-gospodărească sau cu criteriul administrativ, criterii hotărâte de guvern în cazul unor ţări ca România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Suedia, Japonia, etc. Unde oraşele sunt decretate prin acte normative ce au la bază cerinţe legate de poziţia geografică favorabilă, dimensiunea demografică, potenţialul economic diversificat, structura urbanistică, organizarea intravilanului, gradul de dezvoltare a serviciilor. Încercările de definire a oraşului se fundamentează pe două criterii principale: o dimensiune minimă critică, cel mai adesea legată de un prag necesar al cererii pentru a furniza o serie de servicii urbane şi legat de aceasta, un anumit nivel al densităţii populaţiei, precum şi prezenţa unor dotări tehnico-edilitare care să satisfacă cerinţele locuitorilor. Cele mai multe definiţii ale centrelor urbane se concentrează asupra problemei determinării limitelor exterioare ale acestora precum si identificarii factorilor care au contribuit la dezvoltarea acestora, fiind elaborate mai multe teorii dintre care: teoria apărării emisă de istoricul german Ludwig Maurer şi economistul Karl Bucher, care susţin ca oraşele au apărut ca urmare a necesităţilor de apărare ale oamenilor împotriva năvălitorilor, cetăţile fortificate devenind astfel nucleele viitoarelor oraşe, teoria condiţiilor geoclimatice elaborată de geografi, care explică apariţia oraşelor ca urmare a mediului natural favorabil (condiţiile geoclimatice, configuraţia terenului etc.), teoria deciziei administrative emisă de istoricii G. Below, K. Hegel şi T. Wright, care consideră că oraşele au luat naştere ca urmare a deciziei puterii de stat, factorul determinant fiind organizarea politico-juridică, teoria schimbului de mărfuri care subliniaza că principalul factor de dezvoltare a oraşelor l-a constituit plasarea acestora la intersecţia unor artere comerciale, terestre sau maritime şi care a favorizat schimbul de mărfuri (cum este cazul oraşelor greceşti sau a oraşelor porturi), teoria oraşelor-necropolă care aparţine lui Lewis Mamford şi care susţine că multe oraşe din Egipt, China sau Grecia au apărut în apropierea marilor necropole şi complexe religioase: Ierusalim, Delfi, Memfis etc. În conexiune cu aceste teorii, se poate vorbi de o etapizare in evoluţia oraşelor, în literatura de specialitate

conturându-se următoarele perioade istorice: perioada arhaică, orasul antic, avand o serie de caracteristici, oraşul medieval, oraşul în timpul Renaşterii, oraşul baroc, oraşul erei industriale. O altă abordare privind apariţia şi evoluţia istorică a oraşelor se referă la activităţile de bază care au generat centrul respectiv, modalitatea de evoluţie a acestora în timp în raport cu condiţiile naturale şi social-economice şi este exprimată prin intermediul funcţiilor urbane. Termenul de funcţie a fost introdus pentru prima oară de F. Ratzel în 1891 şi preluat apoi în literatura de specialitate de către toţi urbaniştii şi desemnează "activităţile care justifică existenţa şi dezvoltarea unui oraş, care aduc resursele necesare vieţii sale". Totodată, aceste funcţii se reflecta în organizarea oraşelor, de unde şi necesitatea elaborării unor principii. De-a lungul timpului, au existat numeroase încercări de fundamentare a unor principii universale privind sistematizarea oraşelor. Astfel, în 1933, CIAM (Congresul Internaţional de Arhitectură Modernă) adoptă un document redactat de arhitectul francez Le Corbusier, având ca tema oraşul funcţional şi rămas sub denumirea de "Carta de la Atena". Aceasta reprezintă prima încercare şi propunea printre altele împărţirea oraşului în zone funcţionale izolate prin ample spatii verzi, rezolvarea problemei locuinţei prin blocuri înalte cu multe apartamente care să asigure o mare densitate, în mijlocul unor spaţii verzi, desfiinţarea străzilor "coridor" prin interzicerea construirii de clădiri de-a lungul arterelor de circulaţie, separarea strictă a căilor de circulaţie şi diferenţierea lor pe categorii: circulaţie pietoni, circulaţie automobile etc., amenajarea unei ample reţele de spaţii verzi pentru recreere şi sport, integrarea pădurii în oraş, protejarea naturii şi a peisajului, salvarea patrimoniului arhitectural. Deşi aceste idei şi-au propus o rezolvare a situaţiei de criză, ele s-au dovedit incapabile să răspundă problemelor complexe impuse de oraşul contemporan şi începând cu deceniile 7, 8 ale secolului XX, criza oraşelor s-a declanşat cu o forţă tot mai puternică necesitând noi abordări referitoare atât la organizarea, cât şi la managementul acestora fiind necesara clarificarea conceptului de urbanism. În sens larg, urbanismul constituie arta de a ordona de o manieră armonioasă şi raţională viaţa unei populaţii, într-un spaţiu geografic determinat. Termenul de urbanism a apărut pentru prima data în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda "Teoria generală a urbanizării", publicată în 1867. Cu toate că termenul este de dată relativ recentă şi desemnează ştiinţa organizării oraşelor, arta urbană, formele geometrice ale oraşelor îşi au originea în antichitate. Urbanismul clasic, avându-l ca reprezentant pe Hipodam din Milet, Grecia antică, se caracteriza prin planificarea oraşului în dimensiuni regulate, cu străzile formând un sistem pătrat. Practic, conceptul de urbanism a fost definitivat în secolul XX, mai ales după crearea CIAM (Congresului Internaţional al Arhitecturii Moderne), iniţiat de Le Corbusier. După cel de-al doilea război mondial au apărut noi forme urbane (zone, regiuni, arii metropolitane, oraşe-satelit) ca urmare a creşterii populaţiei şi a progreselor tehnologice. Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, urbanismul reprezinta „stiinta al carei obiect il constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de noi asezari". O alta abordare, mai completa, desemneaza urbanismul ca fiind „stiinta proiectarii şi planificarii lucrarilor de construire, sistematizare, reconstruire sau restructurare a unei asezari omeneşti impreuna cu complexul de masuri socioeconomice, tehnice, igienice care se iau în vederea satisfacerii necesitatilor materiale şi socialculturale ale noilor asezari". În aceeasi idee se inscrie şi definitia potrivit careia urbanismul reprezinta „un ansamblu de masuri tehnice, administrative, economice şi sociale care trebuie sa permita o dezvoltare armonioasa, rationala şi umană a aglomeratiilor". Se desprinde astfel, legatura absolut necesara intre urbanism şi o serie de domenii ca economia, geografia, demografia, etc, urbanismul reprezentand „stiinta moderna care ofera solutiile normative care asigura crearea şi organizarea oraşelor în baza unui < bilant teritorial > adecvat a carei sarcina de baza este fundamentarea necesitatii decretarii de oraşe noi şi de a le transforma pe cele existente în asa fel incat acestea sa corespunda atât nevoilor actuale cât şi celor viitoare". Alte puncte de vedere privesc

Aşadar. economisti pentru a adapta comertul noilor conditii de locuit. populatia. asigurarea calitatii cadrului construit. urbanisti. asigurarea accesului la servicii publice şi locuinte convenabile pentru toti locuitorii. Prin rolul sau deosebit de important atât în raport cu producatorii cât şi cu utilizatorii. pe de alta parte. fractionarea cantitatilor mari de marfuri pe care le livreaza productia şi formarea sortimentelor comerciale în vederea punerii acestora la dispozitia . acestea reprezentand teritorii din cadrul unei localităţi. un alt aspect luat in considerare in determinarea continutului urbanismului il reprezinta delimitarea unei localităţi care are în vedere cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului. strategie şi fundamentarea deciziilor şi priveşte: cadrul natural. pe de o parte. identificarea zonelor functionale prezinta o deosebita importanta in definirea unui oras. noilor concentrari de populatie. care are drept scop asigurarea coerentei organice intre dotarile şi echiparile care asigura funcţia comerciala. forma şi organizarea localitatii. zona de spatii verzi. caracterul atractiv al oraşului). amenajat şi plantat din toate localitatile. conceptul de urbanism include acţiuni de cunoaştere şi remodelare a spaţiilor urbane avand la baza activitati de investigare şi diagnoza. Totodata. ca o importanţă componenta a acesteia avand ca obiect localitatile. utilizarea eficienta a terenurilor în acord cu functiile urbanistice adecvate. asezarile umane. reţeaua generala de localităţi şi echiparea tehnica a teritoriului. zona dotarilor social-culturale. Un alt aspect analizat in cadrul procesului de evolutie si dezvoltare a oraselor il reprezinta urbanismul comercial care desemneaza „ansamblul eforturilor şi mijloacelor puse în lucru de către arhitecti. comertul indeplineste o serie de funcţii: cumpararea marfurilor de la producatori şi transferarea acestora în depozite. În concluzie. circulatia stradala." În aceste conditii. Aşadar. În acelasi timp. protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural. zona de circulatie şi transport. urbanismul este privit în stransa interdependenta cu amenajarea teritoriului ca parte integranta a acesteia şi constituit dîntr-un ansamblu de activitati prin care sunt urmarite obiective legate de:ameliorarea conditiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor. functiile economice ale teritoriului. care se desfasoara pe intreg teritoriul national avand drept obiective principale determinarea structurii functionale a localitatilor si utilizarea rationala şi echilibrata a terenurilor. echipate şi amenajate. protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale şi a riscurilor tehnologice. prognoza. proiectia peisagistica. asigurarea unei densitati economice. zona de locuit. urbane sau rurale. varstnicilor şi ale persoanelor cu handicap. în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate. extinderea controlata a zonelor construite. urbanismul comercial apare ca un ansamblu de relatii. Zonele functionale cu profil dominant dintr-o localitate sunt: zona industriala. stocarea marfurilor în scopul asigurarii unui echilibru intre productie şi consum. urbanismul reprezinta o activitate de interes general cu caracter continuu. şi celelalte elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuinte. crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor.urbanismul în corelatie cu amenajarea teritoriului.

concepute. a principiilor care stau la baza organizarii comertului. realizate şi promovate ca unitati ale caror magazine. creşterea profitabilitatii capitalului investit de natura sa genereze transferuri de capital către alte ramuri sau sectoare de activitate. importanţă. reglarea structurilor geografice ale distributiei şi asigurarea uneiamplasari corespunzatoare a unitatilor sau centrelor comerciale. crearea de noi cartiere de locuit. Alaturi de acestea. corespund nevoilor şi resurselor banesti ale populaţiei interesate. a exigentelor şi restrictiilor referitoare la realizarea structurilor organizationale. În acest context. în ultimele decenii. Dezvoltarea urbana a reprezentat un proces continuu de transformare a mediului urbanacare cunoscut dimensiuni importante indeosebi în cea de-a doua jumatate al secolului al-XX-lea. realizarea marilor ansambluri rezidentiale. notiunea de urbanism comercial trebuie inteleasa şi prin raport cu necesitatea solutionarii multitudinii de probleme ce apar în legatura cu dezvoltarea continua a constructiilor. pe de o parte. pluralismul formelor organizatorice şi al continutului activitatii comerciale. totul fiind proiectat astfel incat sa asigure rentabilitatea exploatarilor comerciale. intre acestea numarandu-se19: legalitatea. specializarea comertului. cercetarea preferintelor consumatorilor. extinderea oraşelor şi dezvoltarea periferiilor. crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vanzare-cumparare prin retele de unitati care sa puna la dispozitia publicului marfurile necesare. pluralismul formelor de proprietate. stabilirea compendiului legislativ referitor la amplasarea şi constructia obiectivelor comerciale. refacerea şi mentinerea echilibrului ecologic prin masuri legislative de natura sa determine agentii economici sa contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de productie.consumatorilor. de alta parte. Distributiei (AIDA) care a avut loc în 1996. La acestea se adauga asigurarea consumului şi protectia consumatorilor avand rolul de subordonare a intregii activitati comerciale cerintelor piete şi de a proteja consumatorii impotriva practicilor abuzive ce ar aparea în relatiile vanzator-cumparator. Dintre acestea. În prezent. acestea au fost definite drept "ansambluri de comercianti şi de prestari servicii. Intelegerea compexitatii activitatii comerciale presupune cunoaşterea posibilitatilor de organizare a activitatii comerciale. în conditiile introducerii tehnologiilor comerciale evoluate". şi asigurarea aprovizionarii locuitorilor. stabilirea raporturilor dintre libertatile şi restrictiile referitoare la initiativa intreprinzatorilor particulari.aparut noi forme de distributie ca urmare a au preocuparilor pentru satisfacerea în conditii optime a nevoilor consumatorilor. contribuind la solutionarea unei game pe extrem de diversificate deprobleme legate de: imbunatatirea sistemului de distributie pentru a face fata cerintelor în continua crestere manifestate de consumatori. o amploare 21 deosebita au capatatcentrele comerciale independente Cu ocazia Congresului Asociatiei Internationale a . conturarea cadrului de finantare a constructiilor şi remodelarilor comerciale. localizarea şi conditiile lor concurentiale. la Viena. la ocrotirea mediului inconjurator şi obtinerea de profit. transferul marfurilor către zone indepartate sau izolate. prin natura. asigurarea promovarii produselor printr-un ansamblu de tehnici care sa stimuleze dorinta de cumparare a publicului consumator. majoritatea 22 specialistilor considera ca urbanizarea reprezinta un proces prin care „teritorii oameni devin urbani" iar şi .

zona metropolitana care se intinde pe o arie care cuprinde cel putin 100000 de locuitori şi este alcatuita dintr-un oraş cu cel putin 50000 de locuitori şi mai multe suburbii. se inregistreaza o adevarata "schizofrenie sociala" iar Manuel Castells afirma în lucrarea sa intitulata The Informational Society: Information Technology. degradarea mediului natural. conurbatia alcatuita din oraşe unite prin legături stranse de productie şi care formeaza arii continue urbanizate.schimbarile se petrec atât la nivelul teritoriului cât şi al populaţiei prin creşterea ponderii spatiului şi populaţiei urbane în ansamblul unei regiuni. cu atât mai putin pot administratiile publice regionale şi locale. Aparitia şi dezvoltarea acestor forme urbane a determinat de cele mai multe ori realizarea unor progrese în plan economic. în esenta. microregiunea urbana ca forma mai cuprinzatoare constand într-o imbinare. pe de o parte. Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. pe de alta parte. aglomerarea urbanaca forma cea maidezvoltata şi dinamica a oraşului modern reprezentand o arie urbanizata alcatuita dintr-un oraş cel putin 50000 de locuitori impreuna cu zona sa de suburbana. Problemele cu care sunt astazi confruntate aglomerarile sunt caracterizata extrem de plastic de John Friedmann (cel care initiaza conceptul de "world city"). organismele locale şi nationale implicate în formularea politicii urbane incearca mecanismele cele mai suple şi operationale pentru consolidarea cooperarii la nivelul aglomerarii . a somajului. Urbanizarea poate privita şi din punct de vedere sociologic adica al fi „modului de viaţa generat de acest proces şi care. care afirma ca intre societatile regionale şi institutiile locale. în consecinta. în anumite grade de dependenta economica. se pot distinge: oraşul propriu-is ca forma iniţială bine conturata z prin limite administrative. aparuta la Oxford în 1989:"…cu cât economia devine mai interdependenta la scara globala. social şi politic." Luand în considerare aceste probleme şi contextul economic. concentrata şi distincta în teritoriu de asezari urbane şi rurale care confera ansamblului un anumit profil specific economic şi social. a presiunii funciare şi a preturilor imobilelor. asa cum exista ele astazi. metropola semnificand pozitia marilor oraşe multimilionare. sa actioneze asupra mecanismelor de baza care conditioneaza existenta zilnica a locuitorilor lor." Transformarile ce au avut loc atât în dinamica economiei mondiale cât şi la nivel demografic au generat o serie de schimbari în caracteristicile spatiale şi functionale ale oraşelor. specialistii. în unele regiuni se unesc şi genereaza noi forme teritoriale urbane. social şi cultural contribuind astfel la scaderea nivelului calitatii vietii. Din multitudinea acestora. exprima un transfer de caracteristici urbane asupra localitatilor rurale. la amplificarea discrepantelor intre mediul urban şi cel rural şi. social şi cultural dar a generat în acelaşi timp o multitudine de probleme legate de creşterea criminalitatii. puternic extinse în teritoriu. sociala şi urbana. Dintre oraşele delimitate mai mult sau mai putin în plan teritorial. la adancirea dezechilibrelor în plan regional. notiunea de aglomerare urbana capatand dimensiuni diferite de la o tara la alta. unele formeaza adevarate aglomerari urbane care. şi strategiile companiilor economice la nivel internaţional (global). megalopolis-ul sau polimegalopolis-ul utilizat în prezent mai mult în SUA pentru a desemna marile formatiuni urbane aflate pe coasta de est la Oceanul Atlantic (zona dintre Boston şi Washington).

în special a celor neregenerabile. a rezultat un fenomen calitativ nou. Un reprezentant marcant al „noului urbanism" este Peter Calthorpe. Principalele zone functionale dintr-o localitate sunt: zona industriala. Primele incercari în acest sens au fost inregistrate în Franta prin instituirea Agentiilor de Urbanism ale Aglomeratiilor (AUA) şi în Olanda unde. adaptate insa modelelor de viaţa contemporane. iar populatia şi utilitatile ar trebui sa fie diverse (create de spatieri adecvate şi de un echilibru intre locurile de munca şi cele de locuit)". devine din ce în ce mai dificil de stabilit o delimitare stricta intre mediul natural şi cel artificial. scara pietonala. avand în vedere ca prin simbioza lor organica. specificul procesului tehnologic.ar trebui sa existe margini bine delimitate. prilej cu care a fost exprimat acordul universal privind necesitatea obiectiva de integrare a celor doua medii aparent contradictorii: mediul natural şi mediul artificial şi de inlaturare a cauzelor ce provoaca raporturile de neconcordanta cu efecte autodistructive pentru societatea umană. pentru a incuraja comunitatile invecinate sa se asocieze fără teama hegemoniei oraşului de pe canale. în literatura de specialitate sunt intalnite mai multe criterii în funcţie de: importanţa.. pot fi mentionate: consumul de spatiu cu impact asupra ecosistemului. În prezent. zona de locuit. specificul unitatilor. În ceea ce priveşte clasificarea zonelor industriale. în 1967. domeniile civice ar trebui sa formeze o ierarhie completa (centre culturale legate. se refera la conceptul de „noul urbanism". acesta reprezentand o miscare din SUA care pune în discutie crearea de mici oraşe şi asezari. în 1992. efectele . Acest concept a fost adoptat la Congresul al IXlea al Uniunii Internationale a Arhitectilor de la Praga. Un rol aparte în procesul de delimitare a localitatilor il reprezinta identificarea zonelor functionale ale localitatilor. efectele poluante ale marilor oraşe. el afirma în 1994 ca „. zona de circulatie şi transport. denumit în terminologia internationala "mediu uman". dezvoltarea oraşului are consecinte nefavorabile asupra spatiului şi mediului inconjurator. spatiul public ar trebui sa fie mai mult formativ decat rezidual. De altfel. XX. intelegand prin acestea "acele teritorii din cadrul unei localităţi în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate". districte comerciale şi vecinatati rezidentiale). În acest sens. Indiscutabil.. asupra calitatii vietii oamenilor. O alta tendinta care se contureaza in cadrul preocuparilor de clarificare a notiunii de urbanism. Aceasta propunere se bazeaza în principal pe revigorarea conceptelor de proiectare a oraşelor aparute la inceputul sec. amplasamentul în raport cu oraşul. spatiu public şi structura de vecinatate" sustinand ca aceste principii ar trebui aplicate la toate nivelurile unei regiuni metropolitane. Calthorpe defineste urbanismul prin „diversitate. zona de spatii verzi. sistemul de circulatie ar trebui sa functioneze pentru pietoni (sprijinit de sisteme de tranzit regional).urbane. care aplica idei urbaniste la scara regionala iar Asociatia de Cercetare a Proiectarii Mediului l-a numit ca fiind „unul dintre cei 25 de inovatori pentru activitatea sa în redefinirea modelelor de dezvoltare urbana şi suburbana din SUA". zona de dotari social-culturale. exploatarea fără restrictii a resurselor naturale. primaria din Amsterdam decide "auto-fragmentarea" acestuia în mai multe "entitati administrative" mai mici.

printre care: principiul coerentei. marketingul urban vizeaza toate componentele orasului ca sistem. Cu toate acestea. conceptul de gestiune urbana poate fi inteles drept "capacitatea de integrare. de armonizare a intereselor locale cu cele ale organizatiilor si grupurilor sociale si de reprezentare a acestor interese in plan extern. în paralel cu amploarea tendintelor de cosmopolitism şi segregare. a liderilor. Explozia continua a fenomenului urban a generat creşterea costurilor echipamentelor pentru locuinte. principiul flexibilitatii. In plan social. In actualele conditii ale mondializarii economiei. sociale. principiul echitatii. constituirea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii. mutatiilor tehnologice. marketingul urban presupune alegerea unor modalităţi adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor pentru satisfacerea nevoilor segmentelor ţintă interesate de dezvoltarea urbană. principiul durabilitatii tinand cont de pastrarea calitatii mediului inconjurator. in Raportul prezentat de Comitetul OECD pentru politica si dezvoltare teritoriala in noiembrie 2000. XX au determinat amplificarea provocărilor economice. fiecare oras adaptandusi propria politica in functie de contextul local si national. petrecerea timpului liber. intitulat "Imbunatatirea gestiunii in zonele urbane" au fost stabilite cateva principii ale politicii urbane. obţinerea sprijinului din partea cetăţenilor săi. investiţii şi vizitatori. etc. instituţiilor existente. Astfel. o definitie mai cuprinzatoare a notiunii de "gestiune urbana" ar include "ansamblul actiunilor prin care cetatenii orasului isi rezolva problemele in mod colectiv si raspund nevoilor sociale cu sprijinul administratiei publice". principiul satisfacerii nevoilor sociale ale populatiei. firmelor şi al vizitatorilor. principiul coordonarii." Literatura de specialitate nu cuprinde precizari referitoare la existenta unui model unic de gestiune urbana. Intr-o lume in care participarea intreprinderilor si a societatii civile in procesul de administrare a oraselor devine din ce in ce mai semnificativa. creşterea somajului. prezenţi în orice comunitate: garantarea furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. Soluţia pe termen lung in dezvoltarea echilibrata a oraselor presupune îmbunătăţirea a patru factori esenţiali de marketing. contribuind în final la degradarea calitatii vietii şi a mediului. cresterii demografice si legat de aceasta. principiul competivitatii. a concentrarii urbane la scara mondiala. a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. pentru a deveni un loc atractiv pentru firmele noi. educatie. a saraciei şi insecuritatii sociale. principiul specificitatii teritoriului national. sanatate. termenul de "administratie publica" devenind insuficient pentru definirea modelelor de organizare si conducere a oraselor si locuitorilor acestora. Schimbarile ce au avut loc pe plan mondial la sfarsitul sec. politice. pe care municipalităţile trebuie să le gestioneze în funcţie de interesele comunitatilor locale in conditiile in care competitia intre orase a devenit tot mai puternica. principiul subsidiaritatii. etc. circulatie. . o alta problema care capata noi dimensiuni o reprezinta gestiunea urbana. In acest context.asupra starii de sanatate a oamenilor. promovarea caracteristicilor şi condiţiilor de viaţă îmbunătăţite.

etc. Un rol important in elaborarea politicilor urbane il detine dezvoltarea durabila. concept care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator si responsabilitatile generatiilor actuale fata de generatiile viitoare. Lachman. gestiunea resurselor si abordarea calitatii vietii intr-un sens mai larg. Comisia Mondiala asupra Mediului si Dezvoltarii de pe langa ONU sa introduca termenul de dezvoltare durabila.O alta problema care se situeaza in centrul preocuparilor pentru introducerea unor noi metode de gestiune urbana reprezinta parteneriatul dintre sectorul public si cel privat in procesul complex de luare a deciziilor. crearea unui cadru institutional si legislativ adecvat. A Sustainable Community Profile from Places. in sensul mentinerii unei situatii in care nu exista nici o responsabilitate (de exemplu. intr-un cuvant adoptarea unei politici de ecoeficacitate. organizata sub egida ONU. In anul 1972. bancheri." Scientific American. ea se regaseste in sfera preocuparilor unor organisme internationale sau regionale generand evenimente. etc. proces fondat pe implicarea tuturor actorilor interesati: alesii locali. Parteneriatul public-privat a aparut in anii '80 in domeniul dezvoltarii urbane fiind considerat un instrument important in dinamica proiectelor urbane in care principalii parteneri sunt: sectorul privat (investitori. cazul distrugerii padurilor din Amazonia ca urmare a parteneriatului dintre guvern si intreprinzatorii particulari). Se impune deci gasirea unor modalitati de a imbina instrumentele economice cu reglementarile juridice. Totodata. guvernul) si organizatiile non-guvernamentale. si intreprinderile. pe de alta parte. 6 Septembrie. Ruckelshaus. populatia locala pe de o parte. politica urbana trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea locala. grupurile asociative. Pornind de la considerentele conceptului de dezvoltare durabila. problematica asezarilor urbane constituie tot mai mult obiectul reglementarilor referitoare la amenajarea si protejarea zonelor locuite in directia asigurarii dezvoltarii durabile. data fiind complexitatea si dimensiunea proiectelor de dezvoltare urbana precum si lipsa capacitatilor financiare. Linking Sustainable Community Activities to Pollution Prevention: A Sourcebook. Avand in vedere continutul foarte larg exprimat de acest punct de vedere dar si semnificatiile pentru dezvoltarea economico-sociala. Nu in ultimul rand. promovarea progresului tehnologic in favoarea unei cresteri in acord cu cerintele mediului. Camerele de Comert si Industrie. statul. Exista insa si opinii potrivit carora parteneriatul public-privat reprezinta un concept "vag si periculos". Rolul principal in . April 1997. 1789. Conferinta asupra mediului de la Stockholm. programe si actiuni specifice. Beth E. conceptul de dezvoltare durabilaa beneficiat de numeroase definitii si abordari (Thomas Jefferson. tarile dezvoltate au elaborat strategii urbane de dezvoltare cu obiective pe termen mediu si lung legate de controlul poluarii. Muscoe Martin. Prin dimensiunile si importanta efectelor sale. Winter 1995. Critical Technologies Institute. sectorul public (autoritatile locale si regionale. September 1989. grupurile socio-profesionale. promotorii de proiecte.). William D. "Toward a Sustainable World. a lansat pentru prima oara semnale serioase referitoare la mediu si indeosebi la poluarea acestuia pentru ca mai apoi.

cu impact direct asupra activitatilor urbane. recomandarile privind ocuparea fortei de munca si planurile nationale privind ocuparea. 91/156/CEE. Principalul instrument pentru realizarea unei gestiuni eficiente a spatiului urban il constituie masurile legislative care sa cuprinda instituirea unor taxe ecologice la care se adauga actiuni de cooperare intre colectivitatile locale si regionale. adoptata la 20 mai 1983 la Torremolinos (Spania). Programul intitulat "Orasul de maine" propune o serie de masuri referitoare la patrimoniul cultural. dintre care pot fi mentionate: Tratatul de la Amsterdam (1999). etc).domeniul cooperarii la nivel mondial privind asezarile urbane a fost asumat de ONU care a consacrat acestei probleme doua reuniuni interstatale: Habitat I (Vancouver. si Conferinta Habitat II care a urmarit promovarea unei "viziuni pozitive" asupra oraselor secolului XXI punand accentul pe rolul autoritatilor locale si al descentralizarii actiunilor. presiunea exercitata asupra zonelor litorale2. cel de-al V-lea Program comunitar de activitate privind mediul (1986-2000). In ceea ce priveste spatiul european. 1976) si Habitat II (Istanbul. schemele de dezvoltare a spatiului comunitar (SDEC/ESDP). si intre acestea si Comisia Europeana pe de alta parte (Directivele 85/337/CEE. Turcia. 91/689/CEE. In ceea ce priveste patrimoniul natural si cultural. alunecarea terenurilor. prezentarea de catre Comisia Europeana pentru Habitat a documentului intitulat "Problematica urbana -orientari pentru o dezbatere europeana" . Tot cu aceasta ocazie a fost creata Comisia Natiunilor Unite asupra asezarilor umane (CNUAU) alcatuita din reprezentanti ai colectivitatilor locale si societatii civile. angajamentele comunitare decurgand din aderarea la Conventiacadru privind schimbarile climatice (1992) si Protocolul de la Kyoto (1997) privind reducerea gazelor cu efect de sera. Tot in . indeosebi centrele istorice 1. policentric si echilibrat. noua reglementare a Fondului Structural (Agenda 2000). promovarea unei economii urbane diversificate. incendii. pe de o parte. 1996). imbunatatirea rezultatelor economice ale zonelor urbane prin implementarea metodelor moderne de gestiune urbana. 94/62/CEE. 96/61/CE. protectia civila. istoric si arhitectural.Audit (EMAS) care sa creeze conditiile introducerii pe piata a produselor ecologice si a metodelor de gestiune a mediului. In cadrul conferintei au fost adoptate doua documente: Declaratia de la Istanbul care promoveaza solidaritatea intre popoare in scopul realizarii dreptului la locuinta si eliminarii discriminarilor si Planul mondial de actiune care cuprinde un ansamblu de linii directoare si programe de actiune cu angajamentul guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuinta. Carta Europeana a amenajarii teritoriului. etc. Un alt domeniu de interes este reprezentat de introducerea celor doua sisteme comunitare: . Canada. securitatea cladirilor. flexibile si competitive.prin care isi afirma intentia de a examina politicile Uniunii Europene la nivelul zonelor urbane vizand trei obiective majore si anume: afirmarea rolului oraselor ca centre regionale prin promovarea unui sistem urban european. in 1997. utilizarea spatiilor verzi. Un moment de referinta in analiza problematicii urbane l-a constituit.Eco-Label si EcoManagement si . preocuparile referitoare la asezarile urbane au fost materializate prin adoptarea unor importante documente.

diversificarea produselor turistice. demografici. cumparaturile. deplasarile de scurta durata pe cont propriu si asociate unor evenimente: expozitii de pictura. demers ce presupune abordarea intercorelata atat a notiunii de oras cu semnificatiile sale cat si a conceptului de turism in spatiul urban. sporirea atractivitatii spatiilor urbane. avand in vedere distanta de deplasare care. dezvoltarea tehnologiilor. etc. potrivit opiniei unor autori. cresterea mobilitatii persoanelor. Astfel. Avand in vedere aceste motivatii. dezvoltarea relatiilor sociale interne si internationale. Potrivit opiniei specialistilor39. a turismului de afaceri. in afara resedintei principale. clarificarea notiunii de turism urban fiind realizata in contextul intelegerii statutului si a functiilor oraselor. sociali. deplasarile de 1-3 innoptari in afara resedintei. seri distractive. amploare manifestata ca urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasarile in orase. ponderea cea mai mare o detine turismul cultural si agrementul urban. cresterea interesului pentru obiective culturale. o analiza a comportamentului . juridici si tehnologici. Dintre acestia. O alta abordare se refera si la respectarea conditiilor privind durata si motivul calatoriei. imprevizibilitatea. urbanizarea. pe de o parte cat si la delimitarea spatiului urban. Acesti factori au contribuit la crestera importantei sejururilor de scurta durata in spatiul urban. cresterea duratei medii de viata. turismul urban se desfasoara in localitati cu cel putin 20000 de locuitori. In privinta motivatiilor de calatorie. festivaluri. ar trebui sa fie de cel putin 100 km. cu conditia ramanerii pentru cel putin o noapte la locul de destinatie cat si la deplasarea excursionistilor pentru mai putin de 24 de ore in spatiul urban. Dintre acestea. pe de alta parte. pot fi enuntate: lipsa sezonalitatii. In prezent. se precizeaza ca turismul urban se refera atat la circulatia turistilor in orase sau aglomeratii urbane. un rol deosebit in cresterea sejururilor de scurta durata l-au avut evolutia timpului liber pe baza diminuarii timpului de munca. turismul urban este prezentat drept camp de interferenta pentru mai multe tipuri majore de turism41. O alta problema abordata in lucrarea de fata o reprezinta analiza fenomenului turistic in spatiul urban. etc. De-a lungul timpului. in sfera turismului urban fiind acceptate si deplasarile de o zi. targuri profesionale. afaceri si motive profesionale la care se mai adauga vizitele gastronomice. a informatiilor si a transporturilor. concerte. punctele de vedere diferite avand totusi unele elemente comune referitoare la cuprinderea notiunii de turist si excursionist. literatura de specialitate nu inregistreaza o definitie unanim acceptata pentru turismul urban. avand drept caracteristica principala sejururile de scurta durata. participarea la evenimente. urmat de intalniri cu familia si prietenii. potrivit definitiei OMT. prin acestea intelegandu-se. Totodata. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici.sfera preocuparilor legate durabilitatea urbana se inscrie si cea de-A Treia Conferinta Europeana a Municipiilor si Oraselor Durabile desfasurata in perioada 9-12 februarie 2000 la Hanovra care a reunit 250 de lideri municipali din 36 de tari europene si regiuni vecine pentru a evalua progresul realizat in transformarea durabila a municipiilor si oraselor si pentru a cadea de acord asupra directiilor si eforturilor de la inceputul secolului 21 in aceasta directie.

la imbogatirea patrimoniului cultural si istoric universal printr-o serie de actiuni: dezvoltarea relatiilor dintre diferitele organisme culturale si regionale. stagii de pregatire. Alaturi de analiza turismului urban si a implicatiilor acestuia asupra politicii de amenajare a oraselor turistice. intalniri cu parteneri de afaceri. etc. parcuri de odihna. turismul sportiv. vacantele gastronomice. reuniuni. targuri si expozitii. reprezinta o importanta forma a turismului urban. Alaturi de acestea. la conturarea unor forme ale turismului urban. efectuarea de cumparaturi. incurajarea creativitatii. etc. literatura de specialitate52 a identificat trei componente sau dimensiuni fundamentale: o componenta fizica si ecologica. vizitarea muzeelor. ponderea importantei acestora variind in functie de particularitatile regiunii turistice. clasificarea parcurilor tematice fiind dificil de realizat data fiind diversitatea lor conceptuala si functionala. pe aceasta baza. privat si societatea civila. turismul de afaceri si activitatile profesionale care se refera la congrese. targuri. vizitele la rude si prieteni constituie totodata motive de calatorie in spatiul urban. regional si mondial in directia elaborarii unor noi politici culturale care sa aiba in vedere largirea accesului la cultura. gasirea unor solutii de finantare pe baza de parteneriat intre sectorul public. desfasurate pe strazi. De mentionat totodata si preocuparile Comisiei Mondiale pentru Cultura si Dezvoltare (CMCD). o mai buna recunoastere a diversitatii culturale si lingvistice. alcatuirea unei baze de date privind politicile culturale apartinand diferitelor natiuni. pe aceasta baza. Toate aceste preocupari demonstreaza interesul manifestat fata de fenomenul cultural la nivel national. sprijinirea atelierelor nationale si regionale de formare privind gestiunea si administrarea institutiilor culturale. participarea la evenimente culturale. De asemenea. parcuri acvatice. astfel: parcuri-eveniment. bulevarde sau in parcuri care permit o larga accesibilitate si libertate de miscare spectatorilor. oferirea asistentei intelectuale in vederea elaborarii politicilor si programelor de dezvoltare culturala. sunt conturate si cateva aspecte legate de managementul acestora in sensul identificarii problemelor cu care se confrunta in prezent autoritatile publice centrale si locale in cadrul gestiunii urbane. una socio-demografica si alta politico-economica. Dr. expozitii. in 1988. complexurile de loisir urbane sau rural. reuniuni si intruniri.. calatorii-stimulent.vizitatorilor in orase conduce la identificarea unor particularitati ale cererii si. Heinz Rico Scherrieb realizeaza cea mai completa prezentare a functiilor parcurilor de loisir si. De un interes deosebit se bucura spectacolele populare. turism industrial si tehnic). dintre acestea putand fi mentionate capacitatea de incarcare si declinul destinatiilor turistice. formele de turism practicate si impactul acestora asupra . Cu toate acestea. constituita de UNESCO si ONU in 1992 si alcatuita din specialisti reuniti cu scopul de a contribui la intarirea relatiilor culturale dintre tari. etc. astfel: turismul cultural (reprezentand acele calatorii care se refera la: vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric. seminarii. parcuri dejoaca si sport. conferinte. tipologia calatoriilor de afaceri structurandu-se astfel51: turism general de afaceri. O alta forma a turismului urban este reprezentata de agrement. In ceea ce priveste continutul capacitatii de incarcare. participarea activa a cetatenilor. colocvii. o delimitare a acestora.

sistematizare si amenajare urbana. supraincarcarea si. . scaderea competitivitatii produselor turistice in raport cu concurenta. depasirea capacitatii optime de primire a statiunii. principalii factori de declin sunt legati de aglomerare. mobilitatea vizitatorilor. conservarea si reabilitarea centrelor istorice intr-o viziune unitara. epidemii. In acest context. cutremure. pe de o parte si cresterea concurentei intre orase pe de alta parte impun intensificarea preocuparilor in directia asigurarii unui echilibru intre nevoile locuitorilor si exigentele vizitatorilor. in literatura de specialitate nu se regaseste abordarea strategiilor de modernizare a asezarilor umane si imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor in conexiune cu activitatea turistica si preocuparile legate de infrastructura specifica turismului. In conditiile in care amploarea fenomenului turistic urban. lucrarea de fata isi propune conturarea unui nou concept in cadrul planificarii strategice a spatiului turistic urban: urbanismul turistic.mediului. arhitectura sau geografie urbana54. a competitivitatii lor (cotei de piata) sau aparitia unor dificultati in asigurarea dezvoltarii durabile. In orase. deteriorarea siturilor istorice sau aparitia unor conflicte intre turisti si populatia locala. Declinul destinatiilor turistice poate aparea acolo unde exista o anumita traditie in practicarea turismului si se caracterizeaza prin inregistrarea unor tendinte negative in ceea ce priveste diminuarea calitatii unor resurse. pe aceasta baza. schimbari climatice sau politice) si interni care se refera la deteriorarea mediului natural si istoric. unele probleme cu care se confrunta orasele in prezent fiind tratate distinct in lucrari de urbanism. animatia urbana. Factorii care contribuie la declinul unei statiuni turistice pot fi externi (razboaie.

Într-o altă categorie de păreri se consideră ca punct de plecare pentru urbanism era industrială. omul a parcurs un drum lung şi . regulat. Chiar dacă acest termen este relativ recent. noile tehnici şi tehnologii utlizate în construcţii au adâncit preocupările în domeniul creării unui nou cadru de habitaţie. scria: „Omul superior este un animal care construieşte oraşe"). Pe parcursul evoluţiei sale. Urbaniştii comtemporani au simţit nevoia de a găsi un .2. cauzal. al reflecţiei asupra oraşului.modelată.1. El a pornit de la vocabula latină „urbis" pentru a desemna ştiinţa amenajării oraşelor. prieten şi duşman. Mintea şi mâna omului au făurit minuni care au durat peste secole. Efortul şi preocuparea pentru amenajarea urbană a existat încă de la apariţia oraşelor. publicată în anul 1867. el a luptat împotriva ei sau şi-a luat-o aliat. □ urbanismul este „în acelaşi timp. îmbunătăţită. disciplina la care se referă este foarte veche. în funcţie de împrejurări şi necesităţi. EVOLUŢIA FORMELOR DE AŞEZARE UMANĂ 2. administrative. financiare. la celălalt pol. Specialiştii de azi fac distincţie între „arta urbană" . aprobare a unor planuri sau autorizare a construcţiilor viitoare pentru oricare tip de localitate (urbană sau rurală). în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda intitulată „Teoria generală a urbanizării". când curentele de gândire şi acţiune europene şi americane.să se răzbune şi să se răzvrătească pe aceste modificări care îi sunt aduse prin furtuni.până la perfecţiune . aşezărilor). Între aceste două componente disharmonice şi azi se desfăşoară existenţa reală a aşezărilor umane cu nesfârşita lor diversitate şi cu mereu noile probleme pe care le ridică". Prime consideraţii De la primele adăpăsturi umane . incendii şi alte evenimente naturale. ambianţa şi locuinţa (habitatul) nu au rămas nici ele neglijate. Spania.alteori . □ urbanismul (de fapt. având rădăcini în antichitate. pentru ca . □ urbanismul este ştiinţa şi tehnica construirii şi amenajării aşezărilor de tipul comunelor şi oraşelor. inundaţii. Franţa. când referirea se face la oraşele cu un plan ortogonal. îmblânzită. dezvoltarea urbană şi de a asigura o existenţă comunitară înţelept organizată Unii specialişti afirmă că urbanismul îşi are rădăcina în Renaştere. urbanistica) este ştiinţa al cărei obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor existente şi proiectarea de de aşezări noi (cuvântul însuşi vine de la latinescu „urbis" care înseamnă oraş.peşterile (ale căror pereţi poartă urmele existenţei umane în formele sale incipiente: Munţii Cantabrici . natura i-a fost omului adăpost şi pericol.Altamira. erupţii vulcanice. Urbanismul (termen încărcat de ambiguitate) a fost definit în diverse forme: □ urbanismul reprezintă un ansamblu complex de activităţi de proiectare. cutremure.uneori . economice. □ urbanismul este un ansamblu de măsuri politice. dar nu s-a constituit ca o politică publică aparte. în 1923.apărută odată cu primele oraşe şi vizând organizarea spaţiului metropolitan (în special aspectele legate de temple şi palate). Tassili. Termenul urbanism a fost folosit pentru prima dată. ci corelându-se logic. „Hârjoana" lui cu natura durează şi în ziua de azi: se lasă . urbanismul este aşadar ştiinţa dezvoltării oraşelor. este la fel de uşor de dovedit că aceleaşi „instrumente" l-au ajutat pe acesta să-şi şi distrugă uneori operele.uneltele de lucru. avizare. văile Dordognei şi Garronei. schimbată. el nu este o ştiinţă exactă.anevoios. alternanţele acestora nefiind deloc întâmplătoare. pare-se. din antichitate. urbansimul vizează nu mai puţin decât fiinţarea noastră ca specie edificatoare (Oswald Spengler. Dacă lupta cu forţele naturii l-a determinat pe om să-şi găsească şi apoi să-şi îmbunătăţească . şi mai mult şi mai puţin decât se crede al fi: la polul concret al amenajării aşezărilor. sociale sau tehnice destinate să asigure dezvoltarea armonioasă a unui oraş.nu rareori . Africa de Nord) până la cele mai îndrăzneţe siluete şi înălţimi ale zgârie-norilor de azi. „urbanificare" -desemnând fenomenul spontan al dezvoltării urbane şi „urbanism" (expresia sa organizată) -înţeles ca o voinţă de a dirija creşterea.

cultural. subordonat oraşului din punct de vedere economic. cu terenuri agricole fertile: Mesopotamia. Tipurile tradiţionale ale unităţilor teritoriale de bază cu trăsături distincte şi evoluţie specifică sunt satul şi oraşul. Teoria apărării (emisă de germanii Ludwig Maurer . marcând excluderea naturii din spaţiul construit a fost aparentă.consideră ca principali factori de formare şi dezvoltare a oraşelor condiţiile geoclimatice. o nouă ştiinţă. Oraşul este cel care a preluat rolul de conducător în reţeaua rurală. Primul şi singurul oraş din Dacia întemeiat sub Traianus . . Apărut încă din preistorie. zidul. Satul a fost primul tip de aşezare de sine-stătătoare. Pe parcursul unei perioade mai mari de un secol urbanizarea a îmbrăcat variate forme sociale şi juridice. Ca şi tip de aşezare.toate aspectele urbanismului: finalităţile.istoric şi Karl Bucher economist).cuvânt nou pentru a configura domeniul lor de preocupare. Treptat s-a impus lărgirea capacităţilor de producţie. astfel încât s-a ajuns la relaţii de colaborare. fireşte. înflorire a unora dintre acestea. numită de Hadrianus colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetusa şi onorată de Severus Alexandu cu epitetul Metropolis14. A fost atestată prezenţa numeroaselor aşezări autohtone. produse şi energii. a urmat.în general (Wolf Schneider susţine că primele oraşe au apărut în zone cu condiţii geoclimatice favorabile.prezenţa sporadică a dotărilor tehnico-edilitare.progresiv . izolării de natură. 2. atrăgând aceste elemente de pe raze de influenţă tot mai extinse. dominatoare a oraşului s-au emis mai multe ipoteze: 1.număr relativ mic de locuitori . ele impunându-şi supremaţia. mediul natural favorabil . imediat după cucerirea acesteia şi se apreciază că s-a încheiat înm perioada împăraţilor Severi. luând astfel naştere noi aşezări.elaborată de geografi . Această revigorare a atins . de acelaşi tip şi cu aceeaşi structură. polarizând capacităţi şi interese. India).înzestrarea modestă cu obiective de interes obştesc . printre care dimensiunea aşezării şi numărul de locuitori.ocuparea extensivă a acesteia . el s-a constituit ca urmare a primei mari diviziuni a muncii sociale: desprinderea agriculturii din sfera păstoritului.dar şi de obiceiurile şi tradiţiile locurilor lor dee baştină. o accentuată „ridicare". Prima delimitare. Valea Nilului.suprafaţă redusă a vetrei (centrului) aşezării . social. Pe parcursul timpului s-a putut remarca un anumit conservatorism în mentalitatea locuitorilor satelor în numeroase privinţe. dominaţia asupra celorlalte: acestea vor constitui nucleele viitoarelor oraşe. satul se caracterizează prin: . Ulpius Traianus. metodele şi cadrul de intervenţie.prin natura ocupaţiilor lor . configuraţia terenului. Locuitorii satelor rămân legaţi de ciclul anotimpurilor. Satul devine.constituind simbolul desprinderii. Eventualele creşteri excesive ale numărului de locuitori au fost „debuşate" în teritoriile din împrejurimi. fortificaţia . formată din mici localităţi. configuraţia nou apărută fiind una dispersată. Teoria condiţiilor geoclimatice .după toate regulile religioase. cooperare în cadrul cărora se urmărea obţinerea de avantaje reciproce. topografia şi organizarea lor fiind de mult studiată de arheologi. în timp. încât au avut sentinmentul că au creat. cetăţile fortificate devenind nucleele marilor oraşe (exemplu: Roma antică). de semnificativ practicile anterioare. În Dacia. juridice şi de sistematizare ale urbanismului roman clasic . de-a dreptul. În ceea ce priveşte factorii care au contribuit la definirea conturului urban al localităţilor şi la menţinerea poziţiei „privilegiate". Pentru a răspunde provocării lansate de revoluţia industrială (care a antrenat dezvoltarea anarhică a aglomerărilor urbare şi degradarea unor zone întinse) ei au trebuit să reînnoiască atât de profund. profilarea lor pe un anumit specific.de utilitate strict defensivă .a fost colonia Dacica. conform căreia geneza oraşelor este legată de necesitatea apărării locuitorilor de năvălitori. procesul de urbanizare a debutat sub M. Agricultura i-a permis omului emanciparea de construngerile cadrului natural şi stabilirea într-un anumit teritoriu legat de locul de producţie.

Fie că sunt menhire (pietre mari aşezate vertical.mai mult decât incitantă pentru cei care le studiază . la rândul ei. 5. Teoria oraşelor-necropolă.. 1. având ca şi criteriu de diviziune considerente tehnologice (respectiv materialul din care erau confecţionate uneltele.şi cel mai cunoscut .terestre sau maritime .caracterizată prin elemente contradictorii . dar se fac presupuneri „generoase". O altă caracteristică a tuturor acestor aşezări a fost aceea că ele nu s-au constituit ca şi simple aglomerări de elemente materiale ordonate după criterii exclusiv funcţionale. pictate) studierea construcţiilor rămâne singura dovadă certă a istoriei. din punct de vedere a alcătuirii acestora. Factorii luaţi în considerare în fiecare dintre aceste ipoteze au acţionat diferit. Anglia) .Teoria deciziei administrative. ceasuri solare etc. Toate aceste teorii au fost susţinute cu argumente istorice. Cel mai elocvent exemplu . 2. Olimpia. factorul determinant fiind organizarea politico-juridică. PERIOADA ARHAICĂ. Din punctul de vedere al studiului acestei perioade sunt de reţinut două aspecte: unul este cel care vizează locuirea oamenilor în comunităţi mici. Epoca primitivă . Cu toate că originea. dar fiecare a preluat doar secvenţial fenomenul urban care . dolmene (pietre mari aşezate trilitic) sau cromlehuri (incinte).care au favorizat schimbul de mărfuri (polis-urile greceşti sau oraşele-porturi). Aşezările edificate sunt bine structurate în jurul intersecţiei a două căi principale.este unul extrem de complex. E-V.după cum s-a mai arătat . Este interesant de remarcat uluitoarea lor asemănare. K.2. modul de realizare şi semnificaţia lor rămân îngropate în negura timpului. sau construite .a spectaculoaselor monumente cunoscute sub denumirea generică de „megalitice". desenate. izolat sau în grup). cu o . exemplificând cu prezenţa numeroaselor oraşe din Egipt. Aceasta a fost . accidental.ordonată în două epoci. emisă de istoricii germani G.acoperă o perioadă îndelungată de timp.este ansamblul de la Stonehenge (incintă neolitică cromleh. construirea lor a presupus mijloace tehnice şi motivaţii sentimentale sau religioase greu de imaginat. în adăposturi naturale . ci „însufleţite". dispuse pe o suprafaţă restrânsă. direct sau indirect. consideră că oraşele au luat naştere prin actul de decizie al unei puteri de stat. presupunerile şi speculaţiile vehiculate merg de la ipoteza scopului lor religios până la cea a observatoarelor astronomice complicate. dirijat sau aleator. Arheologia şi antropologia nu au putut oferii date certe privitoare la primele aşezări cu caracter urban. având direcţiile N-S. criteriul unei astfel de grupări fiind posibilitatea asigurării securităţii. poziţionate în bazinele marilor fluvii din lume sau în bazinele maritime. În lipsa izvoarelor iconografice (scrise. Teoria schimbului de mărfuri susţine că principalul factor de dezvoltare al centrelor urbane l-a constituit amplasarea lor la intersecţia unor drumuri .colibe.Chr.teoretic . Certă este însă interferenţa lor permanentă şi combinarea lor de maniera de care au dat imaginea oraşului şi semnificaţia lui actuală. a rampelor de lansare pentru nave extraterestre. Wright (1810-1877). indiferent de poziţia lor geografică. în momente istorice diferite: permanent. China sau Grecia în apropierea marilor necropole şi complexe religioase: Ierusalim. descoperite ulterior): epoca pietrei (împărţită. cu intermitenţe etc. Memfis. Hegel (1813-1909) şi de istoricul englez Th. despre care se cunoaşte extrem de puţin.peşteri. Principalele etape istorice în evoluţia oraşelor. Cel de-al doilea aspect îl constituie prezenţa . dar au căpătat această denumire primele cetăţi datate din mileniile VII-VI î. rolul. 3. uneori chiar fanteziste. în accepţiunea căreia „oraşul celor morţi a precedat oraşului celor vii". Bellow (1858-1927). Delfi. în paleolitic şi neolitic) şi epoca metalelor (cu cele două perioade: bronz şi fier). 4. iar zonele erau locuite având la bază ierarhizarea după poziţia socială a celor care le ocupau.

începând cu secolele VI-V î. administrative. 2. India şi China.Chr. a vieţii comerciale.cu necesităţile impuse de igienă.în partea cela mai înaltă a oraşului .1. atributelor de spaţiu: funcţional şi frumos alcătuit. fiind marcată de o impresionantă dezvoltare a arhitecturii şi sculpturii care fac paşi repezi spre perfecţionare.un platou deasupra unei stânci. Spaţiul urban elen răspunde . în care un loc central va fi ocupat de Grecia antică. fiind încetinit ritmul construcţiilor religioase. apărare şi alte exigenţe funcţionale. iniţial el având funcţie de apărare şi pe care s-a construit un număr însemnat de temple. Avântul economic. nu o alcătuire arbitrală şi neutră. culturale. Dacă până în secolul VI î. Perioada clasică este cuprinsă între secolele VI-V î.Acropolea. numită Propilee). se execută lucrări tehnico-edilitare: alimentarea cu apă.secolul V î.. oglindă a timpului.Chr. respectiv civile. Coloana este o regflectare a spiritului Greciei.poate . . care se face simţită şi astăzi în preajma monumentelor din acea perioadă. o simetrie perfectă. ORAŞUL ANTIC. Oraşele capătă funcţiuni complexe: economice.încărcătură filozofică. evacuarea apelor uzate etc. precum şi a „acropolei" (fiecare oraş avea acropolea sa.Chr. în istoria urbanismului european.cel mai bine. Perioada homerică (arhaică) .31 î. influenţat de concepţiile filosofice şi politice privind relaţia dintre alcătuirea oraşului şi viaţa materială şi spirituală a grupului social . Specifică este apariţia tramei stradale ortogonale (sistemul hipodamic. Asia Centrală. şi se caracterizează prin apariţia polis-urilor (oraşe cetăţi).în lucrarea sa „Mitologii subiective" . politice. mai ales datorită expansiunii romane. acestea sunt dăuă: coloala şi oraşul. cu trăsături specifice ale fiecărei etape reflectate şi în aspectul oraşelor. gimnazii. Dacă există elemente emblematice pentru Grecia antică. era socotit sacru. va polariza mai multe programe. existând o comuniune a materialului cu spiritualul. Egipt.cuprinsă între anii 323 . Istoria Greciei antice cunoaşte o periodizare.afirmă că „drumurile Greciei nu sunt suficiente pentru a avea acces la spiritul ei".Chr. constituind „spaţiul ideal" (se şi face afirmaţia „o frumuseţe. iar Octavian Paler . a cărui denumirea vine de la numele arhitectului Hippodamos din Milet). Oraşul este un organism viu. 2. În nordul şi verstul Europei civilizaţia urbană a apărut mai târziu. Despre cultura elenă Edouard Herriot spunea că „a dat spiritului echilibrul şi armonia unui templu". fie „secolul lui Pericle". cu timpul. cele două imperii: cel grecesc şi cel roman. este cuprinsă între secolele XII-VIII (după unii VI) î. răspunzând unor necesităţi practice. fie „secolul lui Fidias".(precedată de cea elenă .Chr. Primele oraşe s-au dezvoltat în Mesopotamia. Apar. Polii de interes al lumii antice au rămas cele două lumi. meşteşugăreşti. locul . ca şi în arta greacă). Grecia.Chr. fundamentat ştiinţific şi raţional. religioase şi culturale. cu zone care adăposteau templele. sprijinit de conducătorul Atenei Pericle.ca întreg şi a . Oraşul elenistic este un organism complex. Spre acest loc se ajungea printr-o frumoasă intrare triunfală. Perioada elenistică . Etapa se caracterizează printr-o impresionantă activitate din domeniul construcţiei oraşelor.) este numită fie „epoca de aur". se cristalizează o ştiinţă a construcţiei oraşelor. Oraşele Greciei antice prezintă două zone definitorii care cuprin două tipuri majore de preocupări: religioase . tot acum. Asia Mică. 2. Semnificaţiile spirituale erau mult mai importante decât construcţiile înseşi. 2. Siria. cu zone delimitate în jurul agorei (element nou cu funcţii tipice unei pieţe publice) care. mistică şi religioasă extrem de bogată. apariţia meşteşugurilor au avut ca şi consecinţă diversificarea tipurilor de organizare a cadrului material. „Polis-ul" (oraşul grecesc) reprezintă un model de alcătuire raţională şi echilibrată. datorită operelor de o imensă valoare artisitică create de genialul Fidias. trăsătura caracterisitică pentru alcătuirea oraşelor a fost dominanta simbolistică. în care se îmbină armonios viaţa spirituală foarte activiă .numită astfel pentru că atunci au apărut epopeile homerice.2. clădiri comerciale care se integrează în oraş. mistico-religioasă. programe de arhitectură pentru clădiri publice cu funcţii social-culturale: stadioane.3. dezvoltarea forţelor de producţie.

Spectacolul se desfăşura pe o suprafaţă plană. majoritatea folosint ca material piatra calcaroasă.pe o serie de regulamente care se refereau la: ♦ probleme de proprietate (limitări în interesul colectivităţii). mai târziu. ierarhizate ca importanţă şi dimensiune şi. ♦ clasificarea străzilor.ca parte a acestui întreg. numite amfiteatre. şi în zilele noastre. având ca axe ordonatoare „cardo maximus" pe direcţia N-S şi „decumanus maximus" pe direcţia E-V..Parisiorum (Paris). Londinium(Londra). fără ajutorul povârnişurilor. reprezentaţiile având loc în aer liber. în scopul administrării.încă din perioada de constituire a statului . • oraşe balneare şi de odihnă: pompei. profilul transversal al străzilor prevede separarea circulaţiei vehiculelor de circulaţia pietonală. Herculamun. alimentarea cu apă făcându-se prin conducte care aduceau apa . Igiena şi salubrizarea în oraş erau asigurate printr-o reţea de canalizare care permitea evacuarea apelor uzate. de asemeni. în care erau amplasate templul închinat zeului protector al oraşului. având formă de semicerc. din ce în ce mai sus plasate. legaţi între ei cu arcade).de multe ori .drame sau comedii. Cu toate acestea au fost ridicate amfiteatre şi pe câmpii.neperisabil . Cele mai semnificative caracteristici ale oraşelor romane erau: .să construiească astfel de amfiteatre pe o pantă lină de deal.pentru azi. să poată vedea jocul actorilor de pe scenă.apartenenţa lor la un sistem de localităţi distribuite în teritoriu.dotarea tehnico-edilitară. cisterne (rezervoare de apă). canalizări.fiecărui locuitor . cea mai mare parte a reţelei urbane contemporane. Efes. exploatării şi menţinerii acestuia. Antichitatea romană a folosit în mod creator experienţa predecesorilor. căi de acces care legau aşezările romane s-a dezvoltat.de cele mai multe ori .pentru . în locuri special amenajate. Vindobonai (Viena). din punct de vedere ştiinţific. două artere perpendiculate deosebite de celelalte străzi prin dimensiunile lor. . arta romană fiind doar epigonul celei greceşti". numită scenă. diversificate ca funcţiuni prioritare: • oraşe cu funcţiuni strategice: Lutectia . prospectul atingând 20-30-35 m. care foloseau pantele naturale ale terenului pe care s-au construit ca şi trepte pentru spectatori. apeducte (jgheaburi mari din piatră. De asemeni s-a accentuat preocuparea pentru spectacole . În interiorul oraşelor.organizarea oraşelor s-a bazat . prin modul cum au fost puse şi soluţionate practic problemele complexe pe plan urbanistic. Octavian Paler afirma: "Grecii i-au înfrânt pe romani prin rafinament. canalizare etc. instalaţii portuare. Salerno. . Palmira. Arhitecţii au căutat . . cu o acustică specială. Imperiul roman. atât la oraşe cât şi în teritoriul. susţinute de stâlpi groşi. Atena. Pe reţeaua de drumuri. Drumurile realizate de inginerii romani uimesc şi azi prin rezistenţa lor.de la mare distanţă. dinaintea căreia era un loc mai adâncit numit orchestră. numite odeoane. tunele. bazilica. corespunde unor utilizări complexe. alimentare cu apă. • oraşe administrative: Roma. tot în formă de semicerc. Neapole. Elementul „cheie" pentru succesul multor încercări la care „s-au angajat" romanii au fost drumurile. indicându-se lăţimi minimale obligatorii (Via . construcţiile comerciale.structura oraşelor se baza pe o reţea ortogonală de străzi care limitau cvartale denumite „insulae". Un amfiteatru era astfel construit încât spectatorii din bănci.) a polis-urilor greceşti cât. un punct de referinţă . o oraşe comerciale: Ostia. cu care inginerii romani au împânzit întregul imperiu. mai ales. Importanţa acestei perioade istorice constă nu numai în nivelul surprinzător de ridicat pentru mijloacele tehnice ale acelei perioade privind dotarea tehnico-edilitară (drumuri. poduri. Ştiinţa şi înţelepciunea acelui timp constituie un reper. având lungimea de câţiva km. La intersecţia acestora se afla piaţa sau forumul. Pe întinderea întregului imperiu au fost construite poduri. aplicând în realizările urbanistice norme şi reguli valabile. Pentru spectacolele muzicale au fost amenajate teatre mai mici. pe care o amenajau foarte meticulos.

sunt adepţii progresului tehnic care are la bază dezvoltarea ştiinţelor. igiena. galerii de tablouri.azi muzeu naţional de arheologie antică. Actus . acumulările de capital crează condiţiile dezvoltării oraşelor. Aceste premise au stimulat o nouă orientare ştiinţifică.vehicule. Perioada feudală a debutat printr-o acţiune distrcutivă. Pe de o parte năvălirile popoarelor migratoare. palatele şi columnele (cele mai cunoascute fiind cea a lui Traian şi cea a lui Marc Aureliu). după anul 476. ♦ probleme speciale de igienă. Este zdruncinată autoritatea dogmelor religioase care furnizau explicaţii eronate asupra realităţii: oamenii Renaşterii vor să cunoască viaţa. Urbanismul medieval prezintă interes întrucât majoritatea centrelor urbane moderne păstrează nuclee pe baza cărora s-au dezvoltat.ca şi elemente de arhitectură .au avut ca urmare depopularea şi ruinarea centrelor urbane antice (Roma de la o populaţie de un milion ajunge. Câteva dintre caracteristicile aşezărilor medievate se concretizează în: ♦ număr restrâns de locuitori (10. Acestea formau ansambluri cuprinzând săli de baie. biblioteci. înflorirea comerţului. Astfel s-au păstrat Termele lui Caracala . filosofică. 2.în general supradimensionate .000 de locuitori) ♦ prezenţa unor ziduri înconjurătoare (fortificaţii) ♦ densitate mare a construcţiilor şi a populaţiei ♦ construcţii şi trasee ale străzilor adaptate configuraţiei terenului ♦ reţelele stradale inelar-radiale convergeau către piaţa centrală. Din dogmatică. 2.care adăpostesc astăzi stagiunile de concerte de operă pe durata verii şi Termele lui Diocletian . iar pe de alta răspîndirea creştinismului .pentru pietoni. construirea de noi pieţe. dar preocupările pentru o nouă calitate a vieţii urbane au determinat remodelarea vechilor centre prin: lărgirea străzilor. Putem vorbi despre oraşul modern încă din secolele XV-XVI când afirmarea burgheziei.3.ca şi construcţii publice importante. mulţi locuitori revenind la vetrele aşezărilor antice.40. Oraşele Renaşterii s-au dezvoltat preponderent pe nucleele medievale. ORAŞUL MEDIEVAL.4. teatrele romane.dornic de la înlătura urmele „păgânismului" şi de a instaura o lume nouă . Demne de menţional mai sunt . în care erau amplasate clădirile religioase . parcuri. stadioane. La acest punct nu putem omite termele .000 . ♦ norme privind distanţa dintre clădiri şi înălţimea la cornişă a acestora. ORAŞUL ÎN RENAŞTERE. preocuparea aparte pentru compoziţia volumetrică şi arhitecturală. salubritatea (inclusiv a locuinţelor) şi dotarea tehnico-edilitară Secolele XI-XII marchează o revitalizare a vieţii urbane. prin rezolvarea echipărilor tehnicoedilitare. stadioanele. Iter .circurile. amplasate pe terenuri greu accesibile şi cu o suprafaţă a incintei limitată. nuclee care prezintă importanţă istorică şi care trebuie protejate prin politici urbane speciale. a producţiei de mărfuri. săli de muzică. la 1000 de locuitori). Populaţia se reaşează în localităţi de tipuri noi având un rol prioritar de apărare. ♦ instituirea serviciilor speciale cu probleme urbanistice şi de bună gospodărire. .şi cladirile publice (de exemplu primările) ♦ lipsa preocupării privind confortul.pentru animale). care se revigorează şi îşi recâştigă treptat influenţa în teritoriu. care va avea o puternică înrâurire asupra artelor. aservită religiei. ele erau şi locuri de întâlnire a cetăţenilor care voiau să discute despre probleme publice sau afaceri. estetică: curentul numit Renaştere. adevărate aşezări fortificate.

„Perspectiva" este cuvântul „cheie" al Renaşterii atât în artele plastice (exemplu constituindu-se fundalul cu perspectiva la un punct de fugă în lucrarea lui Leonardo Da Vinci „Cina cea de taină").creşterea numărului de locuitori prin atragerea populaţiei rurale pauperizate. literaţi. canalizare. XIX . activităţi culturale etc. Mulţi arhitecţi. bazate pe matematică. cel care a conceput cupola în opt ape a bisericii Santa Maria del Fiore (Domul din Florenţa). Progresele tehnice. în mod cert. pornind de la fapte şi experienţe concrete. Tizian (Vecellio). Leonardo (Da Vinci). oferă noi perspective stimulând progresul societăţii sub toate aspectele ei. de o drenare a populaţiei satelor în folosul unei dezvoltări urbane fără precedent. totalitatea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii.XX) Revoluţia industrială a determinat schinbări fundamentale în dezvoltarea centrelor urbane şi a declanşat criza pe care oraşul contemporan nu a reuşit să o depăşească. ORAŞUL EREI INDUSTRIALE (sec. ei au creat o artă nouă. Cunoscători ai artei antice greceşti şi romane (prin aprofundarea rezultatelor cercetărilor arheologice şi cunoaşterea documentelor antice). Un fapt demn de remarcat este cel prin care Renaşterea a promovat nu doar ctitorul (finanţatorul). fiind vizibile numai din stradă. Succint. Apariţia acestui fenomen şi amploarea lui sunt corelate cu ordinea şi nivelul industrializării ţărilor respective. cât şi în urbanism (palatul Versailles din Franţa fiind un reprezentant de seamă al curentului în arhitectură). revoluţia industrială este urmată de o creştere a presiunii demografice în oraşe. Părintele Renaşterii este considerat arhitectul Brunelleschi.5. simţită de la recensămintele din 1801. Din punct de vedrere cantitativ. Numeroşi artişti au fost ei înşişi oameni de ştiinţă. savanţi renumiţi. având câte 2-3 etaje ♦ amplasarea construcţiilor în zone funcţionale ♦ ierarhizarea străzilor şi a pieţelor după destinaţia lor ♦ amplasarea în zone izolate a atelierelor producătoare de noxe ♦ prezenţa unei legături facile între zonele productive şi spaţiile comerciale ♦ promovarea construcţiei pe nivele diferite a căilor de circulaţie pentru vehicule şi pentru pietoni ♦ preocuparea pentru confortul edilitar şi igiena publică Chiar dacă teoriile epocii au fost mai îndrăzneţe decât posibilităţile oferite de condiţiile sociale şi tehnice. . factorii care au generat aceste mari schimbări au fost: . noile descoperiri geografice lărgesc orizonturile. filosofi şi tehnicieni. începând cu anii 183020. Piaţa mondială în Evul Mediu îşi mută polul de interes din Mediterana . Cîteva dintre ideile privind construcţia oraşelor sunt: ♦ stabilirea formei incintei conform exigenţelor impuse de tehnicile de apărare ♦ castelele burghezilot (din a căror construcţie au fost eliminate fortificaţiile) au fost integrate în urbanistica nouă.în Atlantic. gândirea urbanistică vizionară a contribuit. primul monument renascentist.ştiinţa devine inductivă.apar probleme noi. . la care prezintă faţade atrăgătoare cu numeroase şi mari deschideri. progresează rapid. îi urmează Franţa şi Germania. Marea Britanie este cel dintăi teatru al acestei mişcări. Michelangelo (Buonarotti). pictori şi sculptori au fost cunoscuţi sub numele lor mic: Raffael (Sanzio). prin noile idei la evoluţia ştiinţei construcţiei oraşelor. fără precedent: □ necesitatea spaţiilor de cazare pentru o populaţie numeroasă □ asigurarea igienei publice: alimentare cu apă.controlată de turci . ci şi artistul. Ştiinţele pozitive. 2. .dezvoltarea explozivă a manufacturilor şi industriilor amplasate în centrele urbane. salubruizare □ necesitatea destinării unor edificii procesului educaţional: şcoli. marile descoperiri geografice ale timpului îşi pun amprenta asupra operelor maeştrilor Renaşterii.în Europa.

în marile oraşe ale lumii apar trenul cu aburi. socială şi urbanistică. Cei care vor produce schimbări fundamentale în activităţile de proiectare. fiind formată din funcţionari municipali. dar în mod haotic. oameni ai Bisericii. folosit pentru prima dată corect în 1861 de către Francois Coignet. lucrări savante. cochilii. nivelului mental şi moralităţii locuitorilor. precum şi rapoartele Comisiilor regale. poate fi considerat ca unul dintre fondatorii sociologiei urbane.. Engels. În celălalt caz.s-au constituit comisii de analiză şi prognoză (1947 . în 1845). faptele sunt observate cu dataşare şi se încearcă ordonarea lor într-un mod cantitativ. publicate sub formă de Rapoarte către Parlament. articole de jurnal. au stat la baza numirii celebrelor Comisii regale de anchetă asupra igienei. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX.Comisia Barlow. omnibuzele.în această perioadă . morfologie arhitecturală. vor persista până în zilele noastre şi care privesc mai ales incidenţele vieţii urbane asupra dezvoltării fizice. iar studiul acestora îmbracă . membrane etc. materialul care face posibilă şi determină apariţia noilor forme structurale (grinzi. avem de-a face cu o polemică care . în ciuda eforturilor lor. construcţie. . drumurile fetide şi lipsa grădinilor publice din cartierele populare.la rândul ei .. Începutul secolului XX aduce schimbări majore în domeniul transportului: la Londra -spre exemplu . Statistica este anexată sociologiei pe care de a se naşte. Măsuri administrative . în cadrul anchetelor prezentate.două aspecte foarte diferite. care denunţă . Aceste mijloace au permis populaţiei să descongestioneze centrele urbane prin stabilirea domiciliului în zone suburbane. . el foloseşte sistematic şi ştiinţific toate mărturiile disponibile: rapoarte ale poliţiei. Seriile de articole publicate în ziare şi reviste. O astfel de situaţie a impus luarea unor măsuri de natură administrativă. Arhitecţii secolului XIX nu şi-au asumat dezvoltarea tehnologică datorită incapacităţii şi refuzului lor de a asimila noile cunoştinţe teoretice în domeniul structural. arce. care trebuie nu numai să se dezvolte. respectiv a migrării acesteia spre zonele periurbane.este purtată de două grupări cu orientări diferite... s-a lărgit reţeaua liniilor de tramvai astfel încât (între 1890 şi 1939) aproape toate marile zone urbane au suferit procese de modificare a zonării populaţiei. Secolul XIX poate fi numit „secolul crizei oraşelor". au furnizat o seamă de informaţii extrem de utile (preţioase) despre marile oraşe ale epocii şi au contribuit la crearea legislaţiei engleze a muncii şi handicapului. mai ales în Anglia unde situaţia era acută. în Anglia). mai ales medici şi igienişti.bazându-se pe fapte şi cifre starea de decădere fizică şi morală în care trăieşte proletariatul urban. tramvaiul electri. dar să fie şi accesibil ca preţ (ieftin). care s-a dezvoltat într-un ritm accelerat.) este betonul armat. Cercetătorii în domeniu caută să înţeleagă mai cu seamă fenomenul urbanificării şi să-l plaseze într-o reţea de cauze şi efecte. au apărut trenuri electrice de suprafaţă. folosint „noutatea" care era betonul armat sunt arhitecţii Mişcării moderne. mai ales. distanţele epuizante care despart locuinţa de locul de muncă. habitatul muncitoresc insalubru .. ei se mai străduiesc şi să risipească un număr de prejudecăţi care. ale căror lucrări.au fost emise legi de sistematizare urbană (în anul 1909 apare prima Lege a sistematizării urbane. Fr. el este descriptiv.în 1907 au fost electrificate liniile de metrou.. Sunt făcute publice astfel igiena fizică deplorabilă întâlnită în marile oraşe industriale. Cea de-a doua grupare este constituită din gânditori politici care furnizează adesea informaţii de o remarcabilă amploare şi precizie. Anglia).comparat adeseori cu o vizuină. Într-unul din cazuri. La începutul secolului XX. În această perioadă este postulată „lizibilitatea structurală ca un atribut al expresivităţii arhitecturale". necontrolat.□ punerea la dispoziţia populaţiei a spaţiilor instituţiilor şi altor mijloace de petrecere a timpului liber. la toate acestea adăugându-se igiena morală precară. O grupare este animată de sentimente umanitare.. Probleme majore ridică trasportul urban. În lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (apărută la Leipzig..

contact cu natura etc. Faimosul model era prevăzut pentru o populaţie limitată la 30. care să asigure o mare densitate. . amplasate în mijlocul unor spaţii verzi.trăsătură fundamentală a evoluţiei aşezărilor umane . ministere şi departamente ale sistematizării urbane şi teritoriale. cu multe apartamente. de automobile. • rezolvarea problemei locuinţei prin blocuri înalte. izolate prin ample spaţii verzi. care a influenţat mulr gândirea urbanistică contemporană.urbanistul englez Ebenzer Howard elaborează celebrul proiect al „oraşului -grădină". Acest tip de oraşe (izolate. a cărui populaţie nu ar fi trebuit să depăşească 58. grea şi delicată pentru că este dificl de rezolvat contradictorialitatea dintre forma fenomenului urban (cadrul material constituit şi rezistent fizic) şi conţinutul acestuia (viaţa pe care o adăposteşte). prin definiţie. unele de altele prin centuri verzi) puteau fi .eventual -grupate la periferia unui oraş central (aflat la o distanţă cuprinsă între 5 şi 32 de km. . caracterizat printr-o evoluţie dinamică. răspunde la toate problemele apărute în marile centre urbane. Se constituie Congresele Internaţionale de Arhitectură Modernă (CIAM). El reprezintă prima încercare de fundamentare a unor principii universale privind sistematizarea oraşelor.s-au înfiinţat organisme guvernamentale: comisii de planificare urbană. dorindu-şi să îmbine avantajele vieţii de oraş (locuri de muncă.au apărut mişcări sociale pentru reforma sanitară şi urbană. document de referinţă pentru urbanismul modern. ale mediului etc. apărarea naturii şi a peisajului etc. În anul 1933. noi idei. la rându-i. Măsuri arhitectural-urbanistice . situaţie care a impus noi măsuri. • separarea strictă a căilor de circulaţie şi diferenţierea lor pe categorii: circulaţie pietonală. având ca temă oraşul funcţional (La Ville Radieuse) şi rămas cunoscut în continuare sub denumirea „Carta de la Atena". afirmare socială) cu binefacerile vieţii de la ţară: mediu sănătos. CIAM a adoptat un document redactat de arhitectul francez Le Corbusier. căi pentru traficul intens etc.000 de locuitori23.a atras după sine.s-au constituit societăţi în vederea promovării comunităţilor industriale complet sistematizate. fireşte.000 de proprietari agricoli. noi remodelări. evident. • desfiinţarea străzilor „coridor" prin interzicerea construirii de clădiri de-a lungul arterelor de circulaţie. Principiile generoase ale documentului au constituit însă instrumente importante şi eficiente pentru oraşele reconstruite şi construite după cel de-al doilea război mondial. Măsuri de natură socială . eliminând dezavantajele ambelor feluri de viaţă.000 de locuitori. integrarea pădurii în oraş. - • amenajarea unei ample reţele de spaţi verzi pentru recreere şi sport. coexistenţa vechiului cu noul care. plus 2.). a constituit o problemă grea şi delicată în procesul de dirijare a dezvoltării cadrului material. Deceniile VII şi VIII ale secolului trecut au marcat acutizarea crizei oraşelor. Fără a fi utopice. ideile promovate de Cartă nu au putut. Câteva dintre propunerile din Cartă au fost cele legate de: • împărţirea oraşului în zone funcţionale. • salvarea patrimoniului arhitectural. complet şi complex construite şi dotate. Continuitatea .

dotările social-culturale. constituindu-se ca efect. spaţioalităţi şi structuri calitativ deosebite de cele care constituie mediul natural. caracterizat prin volume. considerat în complexitatea tuturor compartimentelor lui. urbană este apreciată localitatea care dispune de o dotare corespunzătoare privind confortul. în Albania .numărul de locuitori.peste 200 de locuitori.peste 1000 locuitori. în Jugoslavia.3. . se apreciază că o localitate poate fi calificată ca şi urbană dacă are: în Suedia . . . cu efecte negative pentru omenire.000 locuitori.. este menit să completeze şi să adapteze mediul natural.peste 2500 locuitori. identice cu unităţile administrativ-teritoriale . denumit în terminologia internaţională mediu uman.1. dar având un incontestabil rol determinant în promovarea progresului social. Sintagma mediu uman exprimă acordul privind necesitatea obiectivă a integrării celor două medii aflate . deşi conţinutul termenului urban este diferit de la o ţară la alta. igiena locuitorilor. Spania.denumite comune şi oraşe (municipii).peste 10. Este extrem de dificil.denumirea de oraş este stabilită prin reglementări administrative şi anume hotărâri ale organelor de stat. în Grecia . Este un proces care se desfăşoară în ritm accelerat.peste 400 de locuitori. satisfacerea intereselor publice. 3. respectiv toate construcţiile şi lucrările făcute de om. amenajarea străzilot etc.printre care şi ţara noastră . societatea a remodelat cadrul natural. Procesul urbanizării defineşte ca pe un fapt major epoca contemporană. MEDIUL UMAN ŞI URBANIZAREA Încă din fazele primare ale devenirii sale. căile ferate. impunând consecinţe transformatoare asupra tuturor compartimentelor vieţii umane. Mediul artificial. să se stabilească o delimitare strictă între mediul natural şi cel artificial. Mediul artificial este compus din multiple alcătuiri şi echipări care servensc cerinţelor curente şi sunt caracteristice procesului cotidian de trai al grupurilor sociale.. canalizarea. având în vedere că prin simbioza lor organică a luat fiinţă un fenomen calitativ nou. nu ca şi o cauză a civilizaţiei. în Elveţia.la poli opuşi: mediul natural şi mediul artificial. telefonia. S-a arătat că mediul artificial priveşte. alimentarea cu energie electrică. viaductele.care sunt. Anglia . podurile. în India şi Austria . în care a instituit un mediu ambiant creat cu mijloace proprii. alcătuite din aşezările omeneşti .criterii administrative. În unele ţări . dacă nu chiar imposibil. în principiu. . căutând să înlăture cauzele generatoare de raporturi de neconcordanţă.peste 2000 locuitori. alimentarea cu apă.aparent . în sens larg. Experienţa cea mai înaltă şi mai sintetică a mediului artificial o reprezintă formele perfecţionate de aşezare a populaţiei. Franţa.Definirea termenilor urban şi urbanizare Noţiunile de urban şi civilizaţie se suprapun deseori în limbajul curent şi chiar în gândire.dotarea cu echipament tehnico-edilitar. . barajele. cum sunt: şoselele. în baza anumitor criterii: . autostrăzile.importanţa în teritoriu. bazându-se pe coexistenţa activă şi benefică a celor două medii şi nicidecum pe adversitatea lor.adică totalitatea creaţiei materiale a omului..peste 5ooo locuitori. toate fiind supuse unui regim special de preotecţie datorită importanţei lor pentru om şi natură. Mediul artificial mai cuprinde tot ceea ce este creat de om şi se află în afara aşezărilor omenenşti. un mediu pe care îl numim „artificial". a celor de odihnă şi recreere etc. în SUA şi Japonia . Norvegia . care sunt amplasate dincolo de perimetrul aşezărilor omeneşti. întreaga tehnosferă .

1.2.ducând la „congestionarea" şi „inflamarea" organismului orăşenesc iniţial. o preocuparea pentru calitatea fondului construit şi pentru aspectul spaţiilor libere. o împărţirea teritoriului în zone specializate ca profil social-economic. 3. pentru cultură. Trăsăturile caracteristice ale mediului urban efectiv sunt: încadrarea populaţiei din acest mediu în ramuri economice şi sectoare de activitate neagricole.în procente crescânde . până la saturaţie. care se amplifică. a concenpţiilor şi mentalităţilor indivizilor: restrângerea numerică a celulei familiale. defectuos amplasate. Aceste acutizări sunt datorate unei multitudini de factori. EXCESUL DE MOBILITATE Mediul urban de azi cunoaşte dese momente de criză. creşterea numărului contactelor sociale. făcându-se risipă de el în zonele periferice. într-un perimetru mult extins. extinse şi interferate. D neutilizarea sau utilizarea improprie a terenurilor agricole 3. • 3.la vârsta majoratului.3. la intervale de timp mici). • intensificarea mobilităţii. o dezvoltarea unei diversificate înzestrări cu edificii şi cu dotări tehnico-edilitare. amplificarea furnizării de bunuri de larg consum.mărirea speranţei de viaţă a populaţiei. a populaţiei.2. se ajunge la manifestarea aspectelor violent-contradictorii. determinând o creşere demografică explozivă (numărul de locuitori .parametru fundamental al construirii mediului urban . nefiind cunoscută în timp util şi nefiind preîntâmpinate efectele transferului demografic necontrolat. independenţa membrilor adulţi . . Progresul social-economic înregistrat. în repetate rânduri.1. dintre care amintim: D polarizarea excesivă . D perturbaţii profunde care au loc între compartimentrele funcţionale ale oraşului. la care se adaugă descoperirile din domeniul biologiei. au dus la: . • modificarea structurii vieţii sociale. URBANIZAREA SPONTANĂ ŞI CONSECINŢELE EI Osmoza sat-oraş ridică dificultăţi majore în problema urbanizării: întrepătrunderea spontană a celor două tipuri de aşezări.a cunoscut dublări. • transferarea populaţiei ocupate . situaţie menţinută datorită minifestării . Trăsăturile cadrului material specifice urbanului sunt: o densitatea ridicată în ceea ce priveşte ocuparea solului.3. în care factorii „timp" şi „spaţiu" sunt transferaţi în mod îngrijorător în forme excesive de „viteză" şi „masă". care conduce la „sufocarea" activităţii şi vieţii normale a indivizilor. a resurselor şi energiei. o dezvoltarea unei reţele de comunicaţie cu mijloace perfecţionate de transport pentru categorii de trafic diferenţiate.a forţelor de producţie. • dezvoltarea unei reţele complexe de mijloace de transport şi comunicaţii eficiente şi uşor accesibile. interesul crescând al populaţiei pentru o calificare superioară. D supraocuparea solului.indiferent de sex . fără întreruperi sezoniere şi are un înalt nivel de productivitate (se pot include aici şi activităţile privind sectorul agricol şi alimentar industrializat). o dezvoltarea suprafeţelor spaţiilor verzi şi a zonelor pentru sport şi recreere. în care munca se desfăşoară cu ocupare permanentă. precum şi a energiei şi a informaţiilor. precum şi valorificarea optimă a unui „buget" crescând de timp liber. din domenii în care predomină munca fizică în cele în care ponderea majoră o are munca intelectuală.în jurul marilor oraşe . în zonele centrale.din sectorul productiv în sectorul serviciilor.3.repartizarea neuniformă a populaţiei globului.

-

-

fluxului de mobilitate a populaţiei; lipsa de omogenitate în repartizarea populaţiei reflectată în constituirea de mari aglomerări în nodurile industriale, la intersecţia traseelor magistrale de circulaţie şi de-a lungul regiunilor litorale; dezechilibrul menifestat în ceea priveşte echiparea complexă a matrilor întinderi ale Ecumenei (Ecumena desemnează zona planetară care oferă condiţii geo-climatice favorabile vieţii umane).

Aglomerarea populaţiei şi a funcţiilor urbane generează, prin dimensiunile atinse, un adevărat nomadism motorizat cu caracter de masă, ale cărui fluxuri sunt orientate cu precădere dinspre zonele de domiciliu spre zonele de muncă şi dinspre zonele de domiciliu spre zonele de recreere. Această mobilitate are un caracter pulsatoriu şi, datorită specificului ei, devine din ce în ce mai supusă disfuncţionalităţilor în condiţiile existenţei unei reţele neadaptate de artere de circulaţie (mai ales în structurile urbane care prezintă o solidă constituire istorică, având centre care trebuiesc păstrate şi protejate în condiţiile prezenţei unui impresionant echipement tehnic pus la dispoziţie de tehnica contemporană: autostrăzi, tuneluri, traversări denivelate). Suntem martori azi la un fenomen care accentuează trăsătura antiumană a mediului uman: dacă în perioada evoluţiei naturale circulaţia era cea care se subordona funcţiunilor oraşului, evoluţia metropolelor anarhic amplificate duce la subordonarea oraşului faţă de exigenţele circulaţiei. Progresul social împlică promovarea procesului de urbanizare; urbanizarea decurge din dezvoltarea forţelor de producţie şi din concentrarea teritorială a acestora, dar nu orice fel de concentrare oglindeşte şi un progres social. 3.4. PROBLEME DE TRANSPORT ŞI TRAFIC URBAN 3.4.1. Formaţiunile urbane au avut în toate timpurile ca funcţiuni principale: cazarea populaţiei şi asigurarea locurilor de muncă a membrilor colectivităţii . Cuceririle ştiinţei şi tehnicii au determinat o mărire a bugetului de timp liber, apărând o a treia funcţiune, din ce în ce mai complicată şi mai complexă: asigurarea posibilităţilor de recreere (recreerea presupune libertatea totală a individului de a opta pentru oricare dintre modalităţile de refacere fizică şi intelectuală într-un mediu lipsit de elemente restrictive, care există - în genere - în afara perimetrului urban). Străbaterea distanţei - crescânde - între elementele tripletei: loc de cazare - loc de muncă - loc de recreere a dus la diminuarea timpului liber, astfel încât s-a impus găsirea de mijloace noi tehnice corespunzătoare soluţionării problemei. Mijloacele de transport în comun utilizate cu succes până în prima jumătate a secolului trecut se dovedesc în prezent insuficiente. Ultima perioadă de timp este caracterizată prin preferinţa pentru automobil, vehicul autonom relativ uşor de manevrat şi folosit, fapt care a determinat creşterea producţiei industriale de autovehicule şi -implicit - creşterea cifrei de afaceri în domeniu. Această situaţie a determinat şi necesitatea echipării teritoriului cu reţele moderne de circulaţie, acţiune greoaie şi costisitoare care presupune un efort financiar sporit al membrilor întregii colectivităţi. Printre consecinţele cele mai evidente ale acestui fenomen putem numi: - aglomerarea excesivă a suprafeţelor carosabile; - gâtuirea fluxului de circulaţie; - creşterea numărului de accidente, care antrenează pierderi umane şi materiale; - scăderea vitezei medii de parcurs până la eliminarea eficienţei însăşi a acestui mijloc de deplasare - consumul avid de spaţiu (25 mp. pentru fiecare automobil în staţionare reprezintă echivalentul suprafeţei locuibile minimale pentru o familie cu trei persoane) transformă oraşul într-o zonă de conflict, în care omul şi automobilul îşi dispută suprafeţe egale. În mod necontrolat, structura oraşului se subordonează necesităţilor impuse de transport.

Un efect deosebit de negativ asupra amenajării teritoriului urban (în vederea realizării căilor de rulare pentru vehicole) îl are scoaterea din circuitul normal de folosinţă a unor suprafeţe de teren imense. Pe de altă parte, chiar arterele de circulaţie sunt blocate de vehicule parcate, ceea ce conduce la strangularea traficului, cel mai adesea în zonele centrale, cu efecte paralizante asupra activităţilor economice şi sociale. Apare astfel paradoxul: o imobilitate crescândă datorită abuzului de mobilitate. 3.4.2. Evaluarea problemei transportului în oraş; soluţii de rezolvare a acesteia. Impactul pe care era autovehicolului îl are asupra oraşului a constituit şi continuă să reprezinte o preocupare permanentă pentru asociaţiile profesionale aflate în strânsă legătură cu organele administrative centrale şi locale. Direcţiile de cercetare vizează: 1) cauzele care favorizează creşterea traficului auto (gradul de perfecţionare a tehnicilor în activitatea de construcţie a căilor rutiere, tehnologiile moderne implementate în construcţia de autovehicole, opţiunea participanţilor la trafic pentru diverse mijloace de transport; 2) problemele tehnice privind transportul interurban şi cel intraurban. În ceea ce priveşte transportul interurban se pun în discuţie două chestiuni: ponderea acestui tip de transport pe căi rutiere (factor dificil de evaluat datorită caracterului aleator al modificării preferinţelor pentru un tip sau altul de transport), respectiv fluxul mijloacelor de transport rutier interurban. Studiul acestui parametru este utilizat la întocmirea planurilor de dezvoltare ale oraşelor. Referitor la transportul intraurban se urmăresc două aspecte: posibilitatea accesului la toate punctele de interes şi fluxul de autovehicole. 3)consecinţele amplificării traficului rutier pentru oraş. 3.4.3. Soluţii propuse pentru rezolvarea problemelor generate de trafic Pentru oraşele mici sunt recomandate următoarele rezolvări: - centrle istorice să fie accesibile numai traficului pietonal (accesele carosabile şi parcajele urmând să fie amplasate în zone mai îndepărtate); - instituirea de restricţii de circulaţie în zonele centrale şi orientarea acesteia pe liniile de centură; - stabilirea unor rute fixe pentru mijloacele de transport. Oraşelor mari le sunt propuse următoarele soluţii: - facilitarea transportului auto prin redistribuirea activităţilor, de la locurile de muncă până la spaţiile comerciale şi de recreere, astfel încât să fie evitată amplasarea concentrată a acestora; - folosirea, în zonele centrale, numai a autobuzelor şi taxiurilor, accesul automobilelor fiind permis numai în zonele periferice.

4. URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANA
Evoluţia civilizaţiei contemporane se caracterizează printr-o accentuată tendinţă de generalizare a urbanizării, fenomen marcat de o multitudine de conflicte legate în principal de neconcordanţa dintre creşterea demografică şi existenţa cadrului fizic construit. În acest context, cunoaşterea oraşului ca organism complex având propriile sale mecanisme de dezvoltare, devine un imperativ al evoluţiei societăţii în ansamblul său. 4.1. Fenomenul urban; etape istorice în evoluţia oraşelor Dintotdeauna, societatea umană s-a confruntat cu o multitudine de probleme dintre care se detaşează ca importanţă cea a aşezărilor umane, urmare a exploziei demografice de-a lungul timpului, pe de o parte, şi exploziei urbane, a apariţiei şi proliferării marilor aglomeraţii urbane, a exodului populaţiei rurale către oraş, pe de altă parte. Evoluţia societaţii omeneşti a demonstrat ca oraşul şi amenajările sale urbanistice joacă un rol deosebit în modificarea instrumentelor economice şi socio-culturale ale diferitelor teritorii, acţionând favorabil asupra dezvoltării acestora. Aşadar, problema fundamentală a tuturor stadiilor de evoluţie a societăţii a fost şi continuă să fie problema aşezărilor umane, produs şi totodată efect al structurilor sociale şi al raporturilor cu cadrul natural de viaţă. Primul tip de aşezare umană l-a constituit satul, realizat ca urmare a primei mari diviziuni a muncii sociale, desprinderea agriculturii din sfera păstoritului, dând astfel omului posibilitatea de a se emancipa de constrângerile cadrului natural. Acest tip de aşezare se caracterizează printr-un număr relativ limitat de locuitori, suprafaţă redusă şi ocuparea extensivă a acesteia, înzestrarea restrânsă cu dotări de interes colectiv. Încă din fazele primare, satele au păstrat un anume conservatorism în privinţa dimensiunilor şi a numărului de locuitori. Eventualele creşteri demografice care depăşeau nevoia de forţă de muncă a satului erau rezolvate prin migrarea populaţiei în teritoriul înconjurator, generând noi formaţiuni de acelaşi tip, fapt ce a determinat o dispersie de localităţi rurale de mici dimensiuni. În timp, acestea au stabilit legături, s-au dezvoltat şi şi-au diversificat sistemul de organizare, devenind nucleele viitoarelor oraşe. Astfel, oraşul a preluat rolul de conducător în reţeaua rurală iniţială, transformându-se într-un centru polarizator de capacităţi şi interese, în dauna satului care, fiindu-i subordonat din punct de vedere economic, rămâne în urma acestuia în ceea ce priveşte

dezvoltarea socială, economică şi culturală. Spaţiul urban reprezintă o realitate care s-a aflat în mijlocul preocupărilor geografilor înca din sec. al XIX-lea, iar explozia urbană din ultimele decenii a amplificat tot mai mult aceste orientări. V. Mihăilescu (1928) consideră oraşul „...o forma de organizare a spaţiului geografic în vederea concentrării, prefacerii şi redistribuirii bogăţiilor şi a energiilor sociale...". Alte definiţii conturează aglomerarea urbană ca un spaţiu caracterizat prin concentrarea populaţiei rezidente, preponderenţa activităţilor industriale, dar şi prezenţa activităţilor comerciale şi de servicii. Astfel, oraşul este privit ca un „organism teritorial bine populat, cu un înalt grad de concentrare, producţie şi organizare socială, culturală, format în anumite condiţii de spaţiu si timp". Varietatea definiţiilor demonstrează faptul că fenomenul urban se află într-o continuă dinamică deşi limitele acestuia se manifestă atât în alegerea reperelor geografice datorate aglomerărilor, cât şi în pragurile demografice care delimitează oraşele. Din analiza punctelor de vedere cu privire la definirea oraşului se desprind câteva elemente comune58: tendinţa de a opune conceptul de oraş celui de sat; concentrarea semnificativă a populaţiei şi locuinţelor predominant colective şi mai puţin individuale; existenţa unui număr minim de locuitori sub care gruparea social-economică îşi pierde caracterul urban; un mod de viaţă specific sub aspectul muncii, şederii, deservirii, echipării tehnice şi recreerii; preponderenţa activităţilor economice neagricole (industrie, comerţ, servicii, adnministraţie etc.). Deşi la prima vedere conceptul de oraş (centru urban) pare extrem de clar, în realitate există o serie de elemente ce trebuie luate în considerare. Definirea oraşului diferă de la ţară la ţară în funcţie de criterii diferite: numărul locuitorilor; dotarea cu echipament tehnico-edilitar, considerându-se aşezare urbană acea localitate care dispune de o dotare corespunzătoare privind confortul şi igiena locuitorilor: alimentare cu apa şi canalizare, alimentare cu energie electrică, telefonie, străzi etc.; dotările social-culturale care trebuie să asigure satisfacerea intereselor publice de odihna şi recreere; importanţa în teritoriu; criterii administrative. Cu toate că la nivel internaţional demersul de stabilire a unor criterii de clasificare a aşezărilor omeneşti este extrem de dificil se conturează totuşi câteva criterii general valabile: criteriul numeric are în vedere mărimea demografică a centrelor (de exemplu de la 250 locuitori în Danemarca, 300 în Islanda, 1.000 în Canada, 2.500 în SUA la 10.000 de locuitori în Spania, Elveţia şi până la 20.000 în Olanda); criteriul numeric asociat cu nivelul de dotare edilitar-gospodărească sau cu criteriul administrativ; criterii hotărâte de guvern în cazul unor ţări ca România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Suedia, Japonia, etc. Unde oraşele sunt decretate prin acte normative ce au la bază cerinţe legate de poziţia geografică favorabilă, dimensiunea demografică, potenţialul economic diversificat, structura urbanistică, organizarea intravilanului, gradul de dezvoltare a serviciilor. În concluzie, se poate observa că încercările de definire a oraşului se fundamentează pe două criterii principale: o dimensiune minimă critică, cel mai adesea legată de un prag necesar al cererii

pentru a furniza o serie de servicii urbane şi legat de aceasta, un anumit nivel al densităţii populaţiei, precum şi prezenţa unor dotări tehnico-edilitare care să satisfacă cerinţele locuitorilor. Astfel, în concepţia clasică, oraşele pot fi definite în termenii raportului dintre inputurile (resursele) de natura non-funciară şi inputurile funciare, de teren, raport ce este mult mai ridicat în oraşe decât în spaţiile care le înconjoară. Cele mai multe definiţii ale centrelor urbane se concentrează asupra problemei determinării limitelor exterioare ale acestora. În realitate, localităţile urbane se diferenţiază de cele rurale nu numai prin aspectele cantitative relevate, ci şi prin aspecte calitative legate de specificul şi calitatea serviciilor de care beneficiază populaţia localităţilor respective, precum şi de specificul şi calitatea ocupaţiilor populaţiei active, care generează diversificarea categoriilor de venituri şi cerere, ca şi de comportamente, cu toate implicaţiile ce decurg din aceasta şi având drept elemente de bază componenta teritorială (vatra sau perimetrul construibil) care desemnează linia de contur a zonei clădirilor de locuit şi o componentă socialeconomică definită de populaţie şi locurile de muncă încorporate organic în teritoriul oraşului. Astfel, sistemul unitar de funcţiuni urbane poate fi interpretat ca reprezentând oferta de servicii specifice care se adresează unei cereri ce înglobează masa consumatorilor acestor servicii 61. Se poate afirma aşadar că există mari dificultăţi în realizarea unei omogenizări în ceea ce priveşte semnificaţia oraşelor, datorită diferenţelor notabile în nivelul de dezvoltare economico-socială a diverselor regiuni ale globului. Cu toate acestea, este recunoscut faptul că mediul urban trebuie să prezinte o serie de caracteristici, dintre care pot fi menţionate: • încadrarea populaţiei în ramuri economice şi sectoare de activitate neagricole, în care munca se desfăşoară cu ocupare permanentă, fără întreruperi sezoniere şi cu un înalt nivel de productivitate;

transferarea populaţiei ocupate, în ponderi tot mai mari, din sectorul producţiei nemijlocite în sectorul serviciilor; modificarea structurii vieţii sociale, a concepţiilor şi mentalităţilor indivizilor: interesul crescând pentru cultura, ocuparea timpului liber etc; intensificarea mobilităţii, creşterea contactelor sociale, amplificarea circulaţiei informaţiilor; împărţirea teritoriului în zone specializate din punct de vedere al profilului social şi economic; preocuparea deosebită pentru calitatea fondului construit şi pentru aspectul spaţiilor libere; prezenţa şi dezvoltarea unei reţele de comunicaţie cu mijloace perfecţionate de transport pentru categorii de trafic diferenţiate; dezvoltarea suprafeţelor spatiilor verzi şi a zonelor pentru sport şi recreere. Există numeroase situaţii în care anumite amenajări ale teritoriului orăşenesc presupunocuparea unor suprafeţe mari şi pot fi amplasate la distanţe apreciabile faţă de zonele de locuinte, cum ar fi: unităţi industriale producătoare de noxe, complexe agro-zootehnice, gospodărire comunală etc. În acest fel, se constituie zona periurbană sau preorăşenească ce alcătuieşte o parte complementară a organismului urban.

5. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND URBANISMUL
Dacă în anumite perioade amenajarea oraşelor a fost realizată din raţiuni religioase sau politice, urbanismul modern porneşte de la asigurarea bunăstării locuitorilor, a unor condiţii civilizate de viaţă, şi nu în ultimul rând, a unui confort vizual şi, în mod special, a unei armonii între natură şi spaţiul construit. 5.1. Urbanismul - conţinut şi semnificaţii Urbanismul a apărut şi s-a afirmat fundamentându-se pe arhitectura. Cu toate acestea, între arta urbană a marilor opere arhitectonice şi urbanismul modern există numeroase diferenţe apărute îndeosebi ca urmare a progresului societăţii bazat pe supradimensionarea şi valorificarea maximă a spaţiului. Denumirea de "urbanism" provine din limba latină de la "urbis-is", termen care desemna noţiunea de oraş. În sens larg, urbanismul constituie arta de a ordona de o manieră armonioasă şi raţională viaţa unei populaţii, într-un spaţiu geografic determinat 63. Termenul de urbanism a apărut pentru prima data în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda "Teoria generală a urbanizării", publicată în 1867. Cu toate că termenul este de dată relativ recentă şi desemnează ştiinţa organizării oraşelor, arta urbană, formele geometrice ale oraşelor îşi au originea în antichitate. Urbanismul clasic, avându-l ca reprezentant pe Hipodam din Milet, Grecia antică, se caracteriza prin planificarea oraşului în dimensiuni regulate, cu străzile formând un sistem pătrat. Practic, conceptul de urbanism a fost definitivat în secolul XX, mai ales după crearea CIAM (Congresului Internaţional al Arhitecturii Moderne), iniţiat de Le Corbusier. După cel de-al doilea război mondial au apărut noi forme urbane (zone, regiuni, arii metropolitane, oraşe-satelit) ca urmare a creşterii populaţiei şi a progreselor tehnologice. Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, urbanismul reprezinta „stiinta al carei obiect il constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de noi asezari". O alta abordare, mai completa, desemneaza urbanismul ca fiind „stiinta proiectarii şi planificarii lucrarilor de construire, sistematizare, reconstruire sau restructurare a unei asezari omeneşti impreuna cu complexul de masuri socio-economice, tehnice, igienice care se iau în vederea satisfacerii necesitatilor materiale şi social-culturale ale noilor asezari". În aceeasi idee se inscrie şi definitia potrivit careia urbanismul reprezinta „un ansamblu de masuri tehnice, administrative, economice şi sociale care trebuie sa permita o dezvoltare armonioasa, rationala şi umană a aglomeratiilor". Se desprinde astfel, legatura absolut necesara intre urbanism şi o serie de domenii ca economia, geografia, demografia, etc, urbanismul reprezentand „stiinta moderna care ofera solutiile normative care asigura crearea şi organizarea oraşelor în baza unui < bilant teritorial > adecvat a carei sarcina de baza este fundamentarea necesitatii decretarii de oraşe noi şi de a le transforma pe cele existente în asa

fel incat acestea sa corespunda atât nevoilor actuale cât şi celor viitoare". Alte puncte de vedere privesc urbanismul în corelatie cu amenajarea teritoriului, ca o importanţă componenta a acesteia avand ca obiect localitatile, asezarile umane, urbane sau rurale 67. Aşadar, urbanismul este privit în stransa interdependenta cu amenajarea teritoriului ca parte integranta a acesteia şi constituit dîntr-un ansamblu de activitati prin care sunt urmarite obiective legate de:
-

ameliorarea conditiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, varstnicilor şi ale

servicii publice şi locuinte convenabile pentru toti locuitorii;
-

persoanelor cu handicap; - utilizarea eficienta a terenurilor în acord cu functiile urbanistice adecvate;
- extinderea

controlata a zonelor construite;

- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; - asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localitatile; - protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale şi a riscurilor tehnologice. În concluzie, urbanismul reprezinta o activitate de interes general cu caracter continuu, care se desfasoara pe intreg teritoriul national avand drept obiective: determinarea structurii functionale a localitatilor, utilizarea rationala şi echilibrata a terenurilor, extinderea controlata a zonelor construite, asigurarea unei locuiri corespunzatoare nevoilor oamenilor, a unui nivel de trai decent, asigurarea conditiilor pentru satisfacerea unor nevoi speciale ale copiilor, persoanelor varstnice şi persoanelor handicapate, asigurarea esteticii compozitionale, protejarea conservarea, punerea în valoare şi revitalizarea monumentelor istorice precum şi a patrimoniului natural. Pana nu demult, notiunea de urbanism se limita doar la organizarea interna a oraşelor insa aparitia formelor de urbanizare periferica au determinat specialistii sa conceapa amenajarea urbana într-un cadru mai larg, integrand în sfera preocuparilor şi spatiile rurale invecinate, care, pot constitui zone de loisir pentru oraseni. În aceste conditii, periurbanizarea ridica o serie de probleme specifice. Aşadar, conceptul de urbanism include acţiuni de cunoaştere şi remodelare a spaţiilor urbane avand la baza activitati de investigare şi diagnoza, prognoza, strategie şi fundamentarea deciziilor şi priveşte: cadrul natural, functiile economice ale teritoriului, populatia, reţeaua generala de localităţi şi echiparea tehnica a teritoriului. Elementele şi aspectele caracteristice ale cadrului natural se refera la: relief, resurse, conditii geotehnice, seismicitate, reţeaua hidrografica şi hidrologica, cursuri, debite, surse de apa potabila şi industriala, ape poluate, clima, regim termic, precipitatii, regim eolian, fenomene şi conditii specifice de degradare, inundatii, exces de umiditate, eroziune, alunecari de teren, etc.

suprafata de teren ocupata. alimentarea cu gaze. a apei.. se evita dezvoltarea haotica şi amplasarea unor constructii în afara . gradul de dotare şi echipare. structura populaţiei active pe ramuri. deplasari pentru munca. proiectarea sistemului de legături intre localităţi şi nu în ultimul rand utilizarea rationala a teritoriului şi a resurselor acestuia.. valoarea resurselor. cinegetic. impurificarea atmosferei.Scopul principal al analizei cadrului natural este de a determina modul în care acesta influenteaza dezvoltarea şi organizarea retelei de localităţi. pomicole. Cunoasterea. etc. atomoelectrice). zootehnice. sporul natural şi migratoriu. urban). starea şi traseele mijloacelor de transport). Prelucrarea datelor pentru acesti parametri permite evidentierea unor probleme şi fenomene precum repartitia inegala a populaţiei în teritoriu. navigabile. structura fondului forestier şi relatiile acestuia cu alte activitati economice). viticole. etc. legumicole . indicele de natalitate şi mortalitate. terapeutic. forta de munca actuala şi de perspectiva ocupata. etc. echiparea tehnico-edilitara. gradul de echipare cu drumuri. forta de munca în deplasare. Populatia se analizeaza pe total teritoriu şi medii (rural. miscarea naturala a populaţiei. rutiere. agricultura (zonarea terenurilor agricole . forta de munca pentru fiecare unitate folosita în prezent şi preconizata pentru viitor. modul în care sunt puse în valoare. unitati principale de exploatare-intretinere. valorificarea fondului forestier din punct de vedere peisagistic. gradul de echipare tehnico-edilitara. transportul auto. localizarea lor.cerealiere. conditiile de viaţa. numarul şi localizarea unitatilor complexe de productie agricola. cai ferate. pondere. Functiile economice ale teritoriului au în vedere: industria (inventarierea unitatilor pe categorii de importanţă. Analiza retelei generale de localităţi urmareste distributia acestora în teritoriu precum şi relatiile de complementaritate intre ele. unitati producatoare de noxe. deplasarile zilnice pentru munca. gradul de solicitare. amplasarea deseurilor. Echiparea tehnica a teritoriului este considerata elementul motor al dezvoltarii şi organizarii complexe a oraşelor şi cuprinde intregul sistem de comunicatii şi transport (cai ferate. densitate. turismul.. profilul economic şi social. disproportii). forta de munca. navetismul zilnic sau temporar. distributia în teritoriu. functiile oraşelor. pe localităţi principale. desfasurarea procesului de urbanizare (ritm. structura pe varste. odihna şi tratamentul balnear (inventarierea resurselor balneo-turistice. zonarea functionala a acestora. economia forestiera (suprafata şi ponderea fondului forestier în teritoriul studiat. ramura. principalele lucrari hidrotehnice şi hidroameliorative. etc. gospodarirea complexa a apelor. etc). aprovizionarea oraşelor cu produse agro-alimentare). Astfel. termoelectrice şi de termoficare. sistemul energetic national (centrale hidroelectrice.). utilizarea fortei de munca. aeriene. analiza şi evaluarea acestor elemente ce dau continut urbanismului asigura o delimitare şi o dimensionare corecta a localitatilor. degradari de teren. accesul. protectia şi conservarea mediului inconjurator. număr şi evoluţie pe o perioada mai lunga (pe baza recensamintelor). etc.

mentinandu-se un mediu ambiant echilibrat. identificarea zonelor functionale prezinta o deosebita importanta in definirea unui oras. Unele unitati economice. . insalubre. Zona centrala a localitatii. Aceasta zona are o importanţă deosebita în mentinerea echilibrului ecologic urban. inundabile). vizand o forma cât mai compacta care sa corecteze eventualele deficiente rezultate din dezvoltarea haotica. b) Zona de locuit care cuprinde terenurile destinate cladirilor de locuit. creşterea eficientei economice în exploatarea retelei edilitare a strazilor. daca este realizata în mod corect. agro-industriale sau industriale. executate fără autorizatie. contine cele mai importante dotari orasenesti. Aceasta zona este structurata sub forma unitatilor urbanistice complexe (cartier. • • Asigurarea unei densitati economice. din materiale necorespunzatoare. ateliere de reparatii) pot fi amplasate în zona de locuit. scuarurilor. d) Zona de spatii verzi care este formata din terenurile destinate parcurilor. necontrolata şi cuprinderea unor zone ca rezerve de teren liber în interiorul sau în afara perimetrului existent. economisirea terenului agricol. a dotarilor şi a cailor de circulatie aferente. sector). c) Zona dotarilor social-culturale care include terenurile pe care sunt amplasate dotarile aflate în folosinta intregii populatii din localitatea respectiva. acestea reprezentand teritorii din cadrul unei localităţi. favorabil desfasurarii normale a vietii. textile. etc. Totodata. izolate sau raspandite dea lungul arterelor de patrundere din exterior. pot fi eliminate unele zone cu constructii dispersate. unitatile agricole. În acelasi timp. în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate.limitei permise. iar în localitatile rurale. un alt aspect luat in considerare in determinarea continutului urbanismului il reprezinta delimitarea unei localităţi care are în vedere: • Cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului în sensul evitarii utilizarii unor terenuri improprii amenajarii sau amplasarii unor constructii (terenuri instabile. Astfel. necesare extiderii în perspectiva. a spatiilor verzi. cu specific industrial (filaturi. confectii) sau de deservire (fabrici de paine. se asigura localitatii o functionalitate normala. are loc reducerea unor cheltuieli de intretinere pentru cladiri şi spatii libere amenajate. a sanatatii publice. a esteticii oraşului şi în imbunatatirea microclimei. denumita în literatura de specialitate şi centrul civic. echipate şi amenajate. gradinilor. zonelor plantate de protectie sanitara. Zonele functionale cu profil dominant dintr-o localitate sunt: a) Zona industriala care cuprinde totalitatea firmelor şi regiilor industriale şi de depozitare. Forma şi organizarea localitatii. urmarindu-se utilizarea în mod eficient a teritoriului urban. Amplasarea zonei industriale constituie o problema fundamentala de amenajare a teritoriului deoarece.

Prin rolul sau deosebit de important atât în raport cu producatorii cât şi cu utilizatorii. comertului i-a revenit un rol deosebit de important în asigurarea legaturii intre productie şi consum. social şi cultural al societăţii. spatiile destinate transportului în comun. în vederea . fenomenul de adaptare a structurii şi calitatii aparatului comercial la nevoile în continua schimbare ale societăţii. amploarea problemei circulatiei prin creşterea distantelor intre cartiere şi centrul oraşului. stabilirea unei coerente şi complementaritati minime intre echipamentele comerciale şi regulile de amenajare urbana. porturi. etc. pe de alta parte. Luarea în considerare a cerintelor legate de amplasarea şi dimensiunile optime ale localitatilor. constituie misiunea principala a urbanismului comercial. extinderea masiva a suprafetei oraşelor. 5. În aceste conditii. accesul dificil în zonele centrale prin sporirea numărului de automobile. aeroporturi. comertul indeplineste o serie de funcţii: • Cumpararea marfurilor de la producatori şi transferarea acestora în depozite. de transformarile profunde în distributia comerciala traditionala şi de necesitatea elaborarii unor politici sectoriale. şi celelalte elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuinte.componenta importantă a politicii de dezvoltare a oraşelor În contextul dezvoltarii economico-sociale. circulatia stradala. problematica urbanismului comercial a fost precedata pe de o parte de sporirea globala a bunastarii în tarile dezvoltate. urbanisti.e) Zona de circulatie şi transport care include terenurile destinate principalelor artere de circulatie. parcajele şi garajele publice. pe de o parte. alaturi de celelalte ramuri ale sectorului tertiar va genera continuu noi funcţii urbane. Urbanismul comercial reprezinta „ansamblul eforturilor şi mijloacelor puse în lucru de către arhitecti. economisti pentru a adapta comertul noilor conditii de locuit. constructiile şi instalatiile destinate transportului exterior (gari. intre posibilitatile societăţii şi nevoile de consum ale membrilor sai. influentele dezvoltarii industriale se vor diminua iar comertul. Urbanismul comercial . noilor concentrari de populatie În prezent. se confrunta cu o serie de probleme legate de: sporirea densitatii zonelor periferice.2. care are drept scop asigurarea coerentei organice intre dotarile şi echiparile care asigura funcţia comerciala. Astfel. urbanismul comercial apare ca un ansamblu de relatii. proiectia peisagistica. pe de alta parte. autogari.). În conditiile progresului economic. elaborarea planurilor şi respectarea zonelor functionale în conditiile utilizarii optime a resurselor argumenteaza necesitatea respectarii exigentelor urbanismului în proiectarea localitatilor. caracterul atractiv al oraşului). În aceste conditii.

creşterea profitabilitatii capitalului investit de natura sa genereze transferuri de capital către alte ramuri sau sectoare de activitate. • • Stocarea marfurilor în scopul asigurarii unui echilibru intre productie şi consum. Fractionarea cantitatilor mari de marfuri pe care le livreaza productia şi formarea Transferul marfurilor către zone indepartate sau izolate.pregatirii lor pentru vanzarea către utilizatorii finali sau intermediari. Intelegerea compexitatii activitatii comerciale presupune cunoaşterea posibilitatilor de sortimentelor comerciale în vederea punerii acestora la dispozitia consumatorilor. libera initiativa şi concurenta. ocrotirea mediului inconjurator şi nu în ultimul rand. obtinerea de profit. Intre principiile ce alcatuiesc cadrul de organizare a activitatii comerciale. mixta şi cooperatista. la ocrotirea mediului inconjurator şi obtinerea de profit. privata. refacerea şi mentinerea echilibrului ecologic prin masuri legislative de natura sa determine agentii economici sa contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de productie. pluralismul formelor de proprietate care presupune coexistenta diferitelor forme de proprietate: publica. Complexitatea activitatii comerciale. a principiilor care stau la baza organizarii comertului. organizare a activitatii comerciale. segmentele de consumatori. conditiile geografice sporind astfel profitabilitatea unitatilor comerciale prin concentrarea activităţilor. a exigentelor şi restrictiilor referitoare la realizarea structurilor organizationale. desfasurarii serviciior comerciale de către persoane fizice şi juridice corespunzatoare. La acestea se adauga asigurarea consumului şi protectia consumatorilor avand rolul de subordonare a intregii activitati comerciale cerintelor piete şi de a proteja consumatorii impotriva practicilor abuzive ce ar aparea în relatiile vanzatorcumparator. multitudinea functiilor sale îşi pun amprenta asupra modului de organizare. specializarea comertului în funcţie de anumite criterii legate de natura şi destinatia produselor. • • • • care sa puna la dispozitia publicului marfurile necesare. a structurilor şi principiilor de desfasurare a acesteia asigurand o buna distributie teritoriala şi o diversitate a formelor de organizare avand la baza protectia consumatorilor. În acest . reglementarii raspunderilor ce revin operatorilor economici. pluralismul formelor organizatorice şi al continutului activitatii comerciale care asigura structurilor comerciale elasticitate şi adaptabilitate la conditiile de piata. se numara: legalitatea care are în vedere atât infiintarea structurilor comerciale cât şi desfasurarea acesteia în conformitate cu normele de drept interne şi internationale în scopul asigurarii unei protectii optime a consumatorilor. cumparare a publicului consumator. Crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vanzare-cumparare prin retele de unitati Asigurarea promovarii produselor printr-un ansamblu de tehnici care sa stimuleze dorinta de Cercetarea preferintelor consumatorilor.

extinderea oraşelor şi dezvoltarea periferiilor. dinamica volumului vanzarilor. Dimensionarea retelei de distributie a marfurilor asigura concordanta intre dotarile comerciale şi cerintele fiecarei localităţi şi are la baza criterii legate de numarul populaţiei. 6-12 magazine specializate. care au o suprafata utila de 1000-2000 mp şi care grupeaza. mai multe magazine mici şi debite. pentru ca treptat. sa îşi faca aparitia şi în cartierele periferice. dezvoltarea economico-sociala de ansamblu a localitatilor. realizarea marilor ansambluri rezidentiale. Asa cum s-a mai aratat. în jurul unor supermagazine. Toate acestea au dus la conturarea catorva tipuri de structuri ale organizarii teritoriale a comertului: • zone comerciale cu tendinte de grupare a magazinelor de acelaşi profil în funcţie de echipamentele comerciale prezente la nivelul aşezărilor urbane. care erau organizate initial în centrele civice şi Alaturi de acestea. crearea de noi cartiere de locuit. • arterele comerciale de diverse tipuri. • zone comerciale din cartierele de locuinte. dimensiunile. precum şi unitati de prestari servicii. • stabilirea raporturilor dintre libertatile şi restrictiile referitoare la initiativa intreprinzatorilor particulari imbinand interesele intreprinzatorilor cu cele ale municipalitatii prin crearea unui cadru juridic stimulativ. pe de o parte. cultural al acestora. structura (profilul) şi amplasarea (localizarea în spatiu) a dotarilor comerciale. . se detaşează minicentrele. miscarea populaţiei şi pozitia geografica a unitatilor comerciale.context. în esenta. au aparut noi forme de distributie ca urmare a comerciale ale oraşelor. • stabilirea compendiului legislativ referitor la amplasarea şi constructia obiectivelor conturarea cadrului de finantare a constructiilor şi remodelarilor comerciale. în ultimele decenii. de profilul economic. câteva magazine specializate. notiunea de urbanism comercial trebuie inteleasa şi prin raport cu necesitatea solutionarii multitudinii de probleme ce apar în legatura cu dezvoltarea continua a constructiilor. Dintre acestea. şi asigurarea aprovizionarii locuitorilor. social. • a unitatilor sau centrelor comerciale prin stabilirea legaturilor dintre sistemele de transport. contribuind la solutionarea unei game extrem de diversificate de probleme legate de: • imbunatatirea sistemului de distributie pentru a face fata cerintelor în continua crestere reglarea structurilor geografice ale distributiei şi asigurarea unei amplasari corespunzatoare manifestate de consumatori. urbanismul comercial asigura integrarea practica a comertului în comerciale care sa asigure dezvoltarea comertului potrivit exigentelor urbanisticii moderne. destinate sa deserveasca locuitorii care au domiciliul la o distanta de circa 10 minute de mers pe jos. • structura urbana şi vizeaza. avand o suprafata de 5000-10000 mp şi care reunesc un supermagazin. pe de alta parte. şi centrele de importanţă locala.

unitati de prestari servicii.centrele comerciale cuprinzand galeriile şi pasajele comerciale din marile oraşe. pot fi mentionate: .centrele comerciale amplasate în diferite zone de agrement sau de mare interes turistic. etc.o noua viziune în proiectarea oraşelor Atractivitatea unei destinatii turistice este legata nu numai de calitatea resurselor naturale şi a serviciilor oferite. În ultimul deceniu s-a conturat tendinta de a construi complexe ale caror functiuni nu sunt restranse doar la spatiile comerciale. . acestea au fost definite drept "ansambluri de comercianti şi de prestari servicii. totul fiind proiectat astfel incat sa asigure rentabilitatea exploatarilor comerciale.centrele comerciale care se realizeaza în cadrul unor procese de reconstructie şi de modernizare a centrelor civice ale diverselor oraşe. . autogari). Cu ocazia Congresului Asociatiei Internationale a Distributiei (AIDA) care a avut loc în 1996. Centrele comerciale independente pot fi amplasate în diverse zone orasenesti care beneficiaza de existenta unor artere de legatura cu restul zonelor din oraş şi pot fi transformate în adevarate zone de atractie atât pentru populatia oraşului respectiv. Indiferent de tipul lor. intelegand prin aceasta personalizarea atractiilor turistice prin arhitectura şi arta peisagistica. gasind un climat favorabil dezvoltarii activitatii comerciale şi contribuind astfel la integrarea activitatii comerciale din zona în cadrul activitatii economice generale. realizate şi promovate ca unitati ale caror magazine.centrele comerciale amplasate în marile noduri comerciale (gari. Dintre cele mai importante tipuri de astfel de centre comerciale independente. proiectarea acestora din urma nemaiputand fi conceputa decat luand în considerare perspectivele ce se contureaza în prezent în ceea ce priveşte dimensiunea şi structura retelelor comerciale cât şi amplasarea echilibrata a unitatilor. importanţă. Privit ca mod de organizare a activitatii comerciale. în conditiile lipsei de spatii disponibile pentru constructia structurilor de mare distributie. Este vorba de acele zone de concentrare a functiilor tertiare denumite „mall-uri". . aceste unitati exercita o mare putere de atractie asupra consumatorilor. pe piata pe care actioneaza. amplasate indeosebi în „inima oraşului". Dintre acestea. o amploare deosebita au capatat centrele comerciale independente. . centrele comerciale regionale. . Urbanismul turistic . prin natura. incluzand şi blocuri administrative. 5. la Viena. cât şi pentru populatia din zonele invecinate.centrele comerciale intercomunale. aeroporturi. ci şi de ambianta estetica. corespund nevoilor şi resurselor banesti ale populaţiei interesate.preocuparilor pentru satisfacerea în conditii optime a nevoilor consumatorilor.3. urbanismul comercial capata în prezent o noua dimensiune şi multiple caracteristici în structura oraşelor. concepute. localizarea şi conditiile lor concurentiale. în conditiile introducerii tehnologiilor comerciale evoluate".

Iar proverbul grec. apar luxuriante vile la tarmul marii. oamenii au calatorit fie pentru interese materiale sau pelerinaje. temple şi bai. sisteme tehnice şi elemente decorative exotice. a vilei Poggio la Caiano de către Sangallo. cu vile şi hoteluri luxoase. aceste hanuri cuprindeau uneori camere şi magazii pentru depozitarea marfurilor. Smirna. pe care le-au raspandit în randul constructorilor. Adaposturi pentru popas. villele cu parcuri şi belvedere din preajma oraşelor-cetati. pentru razboaie şi descoperiri. erau caravanseraiurile (prin Karvin serai intelegandu-se palatul sau resedinta caravanelor). dar şi pentru a se odihni sau a-şi ingriji sanatatea. pe coastele de nord ale Africii. în insula Capri. Calatoriile şi explorarile geografice din acea perioada au inlesnit nu doar schimburile de idei. cladirile destinate calatorilor negustori sau pelerini. oraşul Canope (Abukir).Valorificarea prin turism a patrimoniului urban este strans legata de existenta bunurilor culturale. ca aceea a imparatului Tiberiu. anticipanad casele de vacanta . Anii care urmeaza consemneaza expeditii şi calatorii diplomatice. sau cele edificate de personalitati ale vietii publice. Sparta. În vremea Renasterii apar proprietatile de la tara ale nobililor. acestea din urma avand un rol deosebit de important în formarea personalitatii umane şi progresului culturii şi civilizaţiei. a villei Rotonda de langa Vicenza. În Orient. conceputa de Palladio. contribuind la innoirea artei şi a stiintei ci şi preluarea din Orient şi din Bizant forme. concepute pentru a indeplini functiunea de gazduire a calatorilor. Chenonceaux sau Blois. Este perioada edificarii unor palate şi pavilioane de vanatoare. ca Chambord. Antichitatea cunoaste afluenta calatorilor care frecventau tarmurile Mediteranei şi insulele egeene. Inca din cele mai vechi timpuri. Cu toate acestea. Delfi şi Olimpia. care l-au determinat pe filosoful Seneca sa afirme ca „nu exista lac pe care sa nu domine acoperisurile vilelor romane". cu teatre. sau descrierea amenajarilor pentru tratamente curative din Epidauros. Aceste constructii. vestita Alexandrie. ori pentru a cunoaste noi oameni şi locuri. Intreaga literatura a acelor vremuri cuprinde admiratia fata de monumentele vazute în Atena. Mai tarziu. cu scoli de filozofie şi retorica. cu instalatiile sale de bai la malul marii şi cu bogatul targ unde se desfaceau marfuri din Arabia şi din China. În conditiile actuale de evoluţie a sistemelor urbane. în Sparta sau în peninsula Balcanica. intelegandu-se prin aceasta realizarea unui echilibru intre costurile pastrarii acestuia şi beneficiile obtinute din turism. tradus apoi în latina „ not licet omnibus adire Corinthum" (nu le e dat tuturor sa ajunga în Corint) argumenteaza faptul ca accesul la viaţa animata şi costisitoare era limitat în acea perioada. ale caror vestigii se regasesc în Asia Mica şi în Persia. agrementate cu partide de vanatoare şi plimbari în zone pitoresti. au devenit în . activitatile turistice determina influente negative asupra valorilor culturale urbane necesitand preocupari de pastrare şi conservare a acestora. sau a unor castele de pe Loara. de cele mai multe ori. se pune tot mai acut problema pastrarii şi conservarii pentru generatiile viitoare a patrimoniului construit cu valoare istorica şi arhitecturala.

localităţi intregi şi zone construite. ca lucrari reprezentative ale timpurilor noastre. ansamblul Royal Festival Hall din Londra (sir Robert Matthew). în domeniul turismului exista trei tipuri de miscari post moderniste: • • utilizarea limbajului arhitectural din trecut din perspectiva unor noi forme de expresie. ghiduri şi scrieri despre calatorii se refera la lucrurile cele mai insemnate care pot fi vizitate în oraşe ca Neapole sau Paris. insemnate pentru valoarea lor arhitecturala şi pentru admosfera pe care o evoca. Alte monumente insa constituie cadru propice pentru organizarea unor festivaluri de teatru. arhitectura se manifesta ca un curent post modern. pastrand insa în centrul atentiei asezari umane şi indeosebi. Planul original pastrat de la manastirea Saint Gall din Elvetia indica zona de apus a ansamblului. Totodata. constituie elemente de baza ale turismului actual. dezvaluind vizitatorilor mentalitati şi conceptii proprii. intelegerea eclectismului actual din arhitectura şi atragerea acestuia pentru a imbogati extinderea miscarii avangardiste din arhitectura către amenajarile din domeniul turismului. piramidele din Gizeh. Seagram Building din New York sau Galeria Nationala de arta din Berlin (Mies van der Rohe). Pe plan mondial. bazilica lui Maxentiu la Roma. turnul Pirelli din Milano (Gio Ponti). Regulile de ospitalitate fac sa apara astfel dotari în preajma edificiilor de cult din India. strazi pitoresti din Berna sunt vizitate anual de sute de mii de turisti. opera şi balet. Incepand cu sec. noi opere de arhitectura sunt cuprinse în circuite turistice. • . prin care arhitectii au ales solutii noi. Turcia şi Tibet sau tarile Americii Latine. fiecare cu bucatarii proprii. Incaperi sau edificii pentru oaspeti şi pentru calatori se intalnesc adeseori înca din Evul Mediu. pentru concerte sau pentru spectacole de sunet şi lumina. Bakema. vestigii ale palatelor civilizaţiei Maya din arta precolumbiana. viaţa materiala şi culturala a unor popoare oglindindu-se în monumente şi ansambluri valoroase de arhitectura. pana în zilele noastre. La randul lor. obiectivele calatoriilor se diversifica.al-XVI-lea. în unele cazuri. ca teatrul Delfi. Monumentul megalitic de la Stonhenge. amfiteatrul din Verona. Ele starnesc interesul multimilor şi declanseaza adevarate pelerinaje demonstrand ca arhitectura realizata din antichitate pana în epoca noastra a devenit obiectiv turistic în sine. Potrivit opiniei unor specialisti. Saarinen şi Kenzo Tange sunt numai câteva exemple în acest sens. Odata cu trecerea anilor. Pavilionul studentilor elvetieni din cartierul universitar din Paris sau Palatul Justitiei din Chardigarh (Le Corbusier). şi în cuprinsul aşezărilor manastiresti. alaturi de lucrari ale arhitectilor Aalto. folosite. Cracovia sau San Gimignano. opere arhitecturale. capacitatea de creatie a unor perioade de inflorire. templele de piatra ale Indiei şi cele de lemn ale Japoniei. prin ceea ce au pastrat de-a lungul secolelor. piete ca acelea din Salzburg. casa oaspetilor şi casa pelerinilor. nu departe de intrarea principala a bisericii. Ruine şi cladiri izolate. se apreciaza ca aceste directii vor contribui la sporirea atractivitatii destinatiilor potentialul turistic. unde functionalul sa se armonizeze cu cerintele esteticii.prezent obiective turistice.

arterele de penetrare în oraş şi sistemul de degajare a acestora. Amploarea şi trasaturile specifice turismului fac necesara analizarea cadrului sau arhitectural şi stabilirea masurii în care acesta satisface cerintele actuale şi de perspectiva. - sistematizarea unor zone în teritoriu. turismului. diverse spatii comerciale. În acest context. în aglomerarea statiunilor de odihna şi a localitatilor turistice în conditiile în care. pe care le foloseste cu precadere. participa la conservarea. în primul rand. Analiza cadrului social-economic în aglomeratiile urbane demonstreaza faptul ca aportul masiv de turisti poate contribui la modificarea echilibrului urban. Ramane de vazut în ce masura exigentele impuse de amenajarea turistica urbana pot restabili acest echilibru. echipament urban şi dotari. promenada în jurul unui vechi castel puteau fi folosite şi de turisti. în unele cazuri. hotelul localitatii. a sistemelor de iluminat. În aceste conditii. în apropierea pantelor cu zapada. . hoteluri şi restaurante. - informarea turistilor. În prezent. printre obiectivele urmarite putand fi amintite: . fapt ce solicita la maximum autostrazile. Alaturi de aceste aspecte ar trebui avute în vedere şi posibilitatile de armonizare a raporturilor functionale cu imediata vecinatate în conditiile în care unele forme de turism afecteaza desfasurarea curenta a proceselor urbane. langa cele mai frumoase privelisti. similare în multe privinte cu spatiul arhitectural iar turismul. în conexiune cu celelate funcţii. pe malul lacurilor sau la marginea padurilor. poate fi luat în discutie conceptul de urbanism turistic caruia ii revine sarcina de a armoniza exigentele turismului cu cele ale vietii citadine. garile pitoresti. într-un mediu nepoluat. cautand sa gaseasca situl cel mai favorabil. Daca pana nu demult. în anumite perioada de varf. valorificarea cadrului natural şi a celui istoric şi integrarea patrimoniului arhitectural proiectarea mobilierului urban şi a decoratiunilor astfel incat sa contribuie la crearea unei amenajarea spatiilor verzi. valorificarea unor spatii construite şi la modelarea peisajului. asigurarea elementelor grafice pentru existent în zone şi circuite turistice. În acelaşi timp. strazilor şi pietelor. componenta spatiala proprie arhitecturii se extinde asupra oraşului. ansambluri şi retele cu carater turistic. - ambiante adecvate. sosele speciale. Mari aeroporturi. cu accidente şi blocaje de circulatie. Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui intoarcerea din zonele de odihna. cluburi şi dotari sportive îşi datoreaza exploatarea intensa.turistice prin sporirea elementului de fascinatie şi crearea unei atmosfere speciale. cu valori de trafic deosebit de mari. Afluenta calatorilor se resimte de asemenea în gari şi în porturi de agrement.amenajarea infrastructurii specifice turismului. astazi turismul subordoneaza o serie de mijloace importante. aleilor şi parcurilor. turismul „consuma" terenuri de inalta calitate. tinandu-le la dispozitie şi pentru alte functiuni. la mare. intreg spatiul urbanistic prezinta trasaturi specifice. cazinouri.

parte integrata din programul general de sitematizare a teritoriului şi a localitatilor . Mai apoi. La inceputul Evului Mediu. al XIX-lea ca urmare a dezvoltarii comertului şi transporturilor generand transformari şi noi delimitari teritoriale în structura urbana ca urmare a revolutiei industriale şi colonialismului care. ca piete de schimb. mestesugarii s-au unit în ateliere şi bresle iar oraşele s-au dezvoltat în jurul castelelor feudale. barrios (America Latina). În concluzie. etc. 5. care au devenit ulterior oraşe mari cu funcţii multiple (comerciale. Procesul de urbanizare s-a derulat mai rapid incepand cu sec. cunoscute sub numele defavelhas. shanty-towns (Asia). insalubre.4. creand conditiile necesare pentru determinarea zonelor şi traseelor turistice. în apropierea unor porturi sau la intersectia unor importante artere comerciale. notiunea de aglomerare urbana capatand dimensiuni diferite de la o tara la alta.constructiile specifice ocupa în continuare suprafete importante de teren şi modifica regimul de viaţa al locuitorilor. 200 de oraşe cu peste 20000 de .trebuie sa raspunda necesitatii elaborarii unor solutii pentru dezvoltarea coordonata economica şi sociala. palat regal. pentru integrarea organica a acestora în ansamblul functiilor urbane. exprima un transfer de caracteristici urbane asupra localitatilor rurale. în esenta. oraşele se deosebeau într-o mica masura de sate aparand mai intai targurile. se poate afirma ca urbanismul turistic . cand economia era predominant naturala iar mestesugurile şi comertul se aflau la un nivel scazut de dezvoltare. mestesugaresti. a resedintelor mai importante (episcopie. administrative. majoritatea specialistilor considera ca urbanizarea reprezinta un proces prin care „teritorii şi oameni devin urbani"80 iar schimbarile se petrec atât la nivelul teritoriului cât şi al populaţiei prin creşterea ponderii spatiului şi populaţiei urbane în ansamblul unei regiuni. Dinamica urbana Dezvoltarea urbana reprezinta un proces continuu de transformare a mediului urban care a cunoscut dimensiuni importante indeosebi în cea de-a doua jumatate al secolului al-XX-lea.). În anul 1800 existau 750 de oraşe cu peste 5000 de locuitori. bidonvilles (în coloniile franceze din Africa).). etc." Transformarile ce au avut loc atât în dinamica economiei mondiale cât şi la nivel demografic au generat o serie de schimbari în caracteristicile spatiale şi functionale ale oraşelor. În prezent. pentru amenajarea şi dotarea lor. Urbanizarea poate fi privita şi din punct de vedere sociologic adica al „modului de viaţa generat de acest proces şi care. alaturi de explozia demografica au condus la concentrarea populaţiei în spatiul urban unde contrastele s-au amplificat prin extinderea cartierelor sarace.

118 .73 19.21 8 Lagos 10. Rio de Janeiro. cit.77 5 Mumbai 15. În structura.61 239.5 41.29 24. 45% în 1995 şi va atinge 60% în anul 2025. Seoul.33 17.) crt.56 19.5 77.0 4900 60. Conform statisticilor O. Urban Agglomeration.92 17.1 Anul Populatia urbana a tarilor dezvoltate (%) 1800 1925 1950 1985 2025 7.55 19. creşterea prognozata a oraşelor cu populatie mai mare de 8 milioane locuitori se prezinta astfel: Cresterea oraşelor cu populatie mai mare de 8 milioane de locuitori în 2015 fata de 1995 Tabelul nr.82 3 Sao Paulo 16.0 16.6 107.49 227. 41% în 1985. 1995 2015 1 Tokyo 26. Calcutta. Urban Agglomeration.2 56.89 107.53 20.32 122.8% în anul 1800.1.U. Potrivit United Nation..18 6 Shanghai 13.. Orasul Populatia (mil. op. Karachi. Population Division. Lagos.locuitori şi 45 de oraşe cu peste 100000 de locuitori. 1950-2015 citat de Ilinca N.8 400 20. New-York.38 199.5 Fenomenul urban inregistrat creşteri a considerabile dupa cel de-al doilea razboi mondial.6 1982.95 Sursa: United Nation.5 734 27.58 17.32 7 Calcutta 11. 5.18 115.31 145. Pana în anul 1950. gradul de urbanizare s-a concretizat într-o pondere de 2.0 53.96 28.p. Mumbai.97 132.22 173.17 10 Dacca 8. numarul oraşelor a crescut de circa 35 de ori.3 40. se prezinta astfel: Ponderea populaţiei urbane pe categorii de tari Tabelul nr.84 71.15 2 Mexico-City 16. Buenos Aires. loc.N.16 9 Karachi 9.14 26. 5. ponderea populaţiei urbane pe categorii de tari şi pe Glob. Tokyo.92 4 New-York 16.92 31. Sao Paulo. 1950-2015.2 % 2015 fata de 1995 Nr. Teheran. loc.8 Populatia urbana a tarilor în curs de dezvoltare (%) 4. Delhi. Populatia Ponderea urbana totala populaţiei urbane (mil. în 1996 numarandu-se 275 de oraşe milionare din care pot fi amintite: Mexico-City. Shanghai. Population Division.) în totalul populaţiei mondiale (%) 25 2.3 10.

unele formeaza adevarate aglomerari urbane care. (de ex. gospodarire comunala. în aceasta categorie fiind incluse oraşele mici şi foarte mici ca formatiuni socialeconomice clar definite. în cadrul zonelor litorale sau de-a lungul marilor magistrale rutiere sau feroviare. Denumirea provine din latina (mater .mama şi polis .oraş) şi este utilizat în prezent mai mult în SUA pentru a desemna marile formatiuni urbane aflate pe coasta de est la Oceanul Atlantic (zona dintre Boston şi Washington). neexistand criterii riguroase pentru delimitarea administrativa şi teritoriala a acestora. microregiunea urbana ca forma mai cuprinzatoare constand într-o imbinare. în centrul unei conurbatii se afla un nucleu mai important în jurul caruia se situeaza oraşe-satelit sau comune suburbane. tot mai multe oraşe devin metropole capatand caracteristici distinctive şi transformandu-se în veritabili „poli" financiari. în anumite grade de dependenta economica. alimentare cu apa.mare şi polis . sociala şi urbana. Din multitudinea acestora. De regula. Aceasta forma urbana este intalnita adeseori pe vaile raurilor. în unele regiuni se unesc şi genereaza noi forme teritoriale urbane. TokyoYokohama. - zona metropolitana se intinde pe o arie care cuprinde cel putin 100000 de locuitori şi este alcatuita dîntr-un oraş cu cel putin 50000 de locuitori şi mai multe suburbii. O conurbatie poate avea mai multe centre. se pot distinge: oraşul propriu-zis ca forma iniţială bine conturata prin limite administrative. Printre trasaturile care definesc o conurbatie se numara existenta unor elemente comune ale vietii economice şi a unor sisteme comune de transport.oraş) şi reprezinta vechea denumire greceasca a oraşelor-state. bancari sau politici. Osaka-Kobe în Japonia. puternic extinse în teritoriu. - . aglomerarea urbana ca forma cea mai dezvoltata şi dinamica a oraşului modern reprezentand o arie urbanizata alcatuita dîntr-un oraş de cel putin 50000 de locuitori impreuna cu zona sa suburbana (comune. megalopolis-ul sau polimegalopolis-ul ca denumire provine din limba greaca (mega . concentrata şi distincta în teritoriu de asezari urbane şi rurale care confera ansamblului un anumit profil specific economic şi social.Dintre oraşele delimitate mai mult sau mai putin în plan teritorial. oraşe mai mici) desfasurata pe o suprafata relativ restransa cu o raza de pana la 50-60 km în jurul centrului principal. conurbatia este alcatuita din oraşe unite prin legături stranse de productie şi care formeaza arii continue urbanizate. În ultimul timp.) metropola semnifica pozitia marilor oraşe multimilionare.

Problemele cu care sunt astazi confruntate aglomerarile sunt caracterizata extrem de plastic de John Friedmann (cel care initiaza conceptul de "world city"). cu atât mai putin pot administratiile publice regionale şi locale. se inregistreaza o adevarata "schizofrenie sociala" iar Manuel Castells afirma în lucrarea sa intitulata The Informational Society: Information Technology.lacuri. consacrata de mijloacele ce asigura fluxurile de informatii intre actori . cele mai importante procese ce privesc oraşele sunt demersurile realizate în politica urbana pentru satisfacerea asteptarilor propriilor locuitori. facand necesara racordarea la alte utilitati sau eliminarea unora existente iar expansiunea zonelor de locuit nu se mai realizeaza avand în vedere accesul facil către centrul oraşului sau locurile de munca. Terenurile capata destinatii diferite de cele avute anterior. social şi cultural dar a generat în acelaşi timp o multitudine de probleme legate de creşterea criminalitatii. Tendinte în organizarea spatiala a aglomeratiilor urbane Concretizarile spatiale ale tendintelor inregistrate la nivelul ultimelor decenii vizeaza relocalizarea activităţilor economice . la amplificarea discrepantelor intre mediul urban şi cel rural şi. apar "oraşe fantoma" care nu au nume. degradarea mediului natural. Structurile traditionale ale controlului politic şi social asupra dezvoltarii productiei şi distributiei au fost ruinate (subminate în caracterul lor) de logica fără de loc a unei economii internationalizate. dar se nasc la un nod al autostrazilor sau pe un "culoar de dezvoltare" sau "oraşe de margine" în zonele aeroporturilor sau la limita zonelor portuare. sa actioneze asupra mecanismelor de baza care conditioneaza existenta zilnica a locuitorilor lor. paduri.5. pe de alta parte. care afirma ca intre societatile regionale şi institutiile locale. atât a afacerilor cât şi a populaţiei. social şi cultural contribuind astfel la scaderea nivelului calitatii vietii. cât şi la scara regionala. 5. în consecinta. nationala sau mondiala. la adancirea dezechilibrelor în plan regional.Aparitia şi dezvoltarea acestor forme urbane a determinat de cele mai multe ori realizarea unor progrese în plan economic. zone intregi din suburbii decad. şi strategiile companiilor economice la nivel internaţional (global). a presiunii funciare şi a preturilor imobilelor. pe de o parte. Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. pajisti. a somajului.atât în interiorul oraşului sau al aglomerarii urbane. modificand strategiile firmelor şi organizarea productiei. Liverpool etc) în deceniul al optulea. Progresul tehnologic şi standardizarea au accelerat dezurbanizarea şi de-metropolizarea. ci solicita accesul la "tezaur natural" . Consecintele acestor strategii ale firmelor sunt de un dramatism fără precedent. În contextul descris mai sus. facand posibile re-localizari spectaculoase. asa cum exista ele astazi. neegalat nici de inceputurile revolutiei industriale sau de tragediile suferite de oraşele engleze (Manchester. Astfel. aparuta la Oxford în 1989:"…cu cât economia devine mai interdependenta la scara globala.

pentru a incuraja comunitatile invecinate sa se asocieze fără teama hegemoniei oraşului de pe canale. pe de o parte. casa sau gospodaria. oraşe şi zone rurale a dat nastere unor critici vehemente din partea expertilor. specialistii. Primele incercari în acest sens au fost inregistrate în Franta prin instituirea Agentiilor de Urbanism ale Aglomeratiilor (AUA) şi în Olanda unde. Contrastul dintre suburbii. Luand în considerare aceste probleme şi contextul economic. imaginea oraşului. populatia refuzand sa valideze initiativa primariei. protejarea mediului natural şi a valorilor de patrimoniu construit. „un conflict al valorilor" intre cei care aleg sa traiasca în suburbii şi acei profesionisti ai spatiului urban care ii critica. fără caracter. Cu toate aceste preocupari. În ceea ce priveşte conceptul de suburbie. Exista în mod cert. social şi politic. primaria din Amsterdam decide "auto-fragmentarea" acestuia în mai multe "entitati administrative" mai mici. plictisitoare pana la infinit". cadrul administrativ reprezinta numai o arie de actiune. în 1992. managementul funciar. organizarea serviciilor publice la scara aglomerarii. acesta este reflectat în literatura de specialitate drept "o inventie a clasei mijlocii" ce intruchipeaza idealul vietii de familie. Aceasta fascinatie pentru suburbii pare sa fie impartasita astazi de milioane de locuitori. fiscalitatea. au fost adoptate o serie de initiative în . un observator al fenomenului îşi exprima „ura sa neprefacuta" pentru suburbiile Londrei pe care le vedea „ca pe ceva care nu are nici avantajele unui oraş nici libertatea de la tara. În 1864. au existat şi opinii favorabile în ceea ce priveşte latura pozitiva a suburbiilor. planificarea urbana. dar care reuseste sa combine dezavantajele celor doua".puternici dincolo de sfera de influenta a reglementarilor nationale". precum şi pareteneriatul intre "actori urbani" din cele mai variate categorii. organismele locale şi nationale implicate în formularea politicii urbane incearca mecanismele cele mai suple şi operationale pentru consolidarea cooperarii la nivelul aglomerarii urbane. Cele mai importante modalitati de implementare a noilor politici urbane sunt strategiile de dezvoltare urbana şi ansamblurile de politici publice aferente implementarii lor. Inca din 1876. care au ajuns sa afirme în anul 1981 ca termenul de suburbie reprezinta un cuvant „murdar". În cazul Rotterdamului. Cu toate acestea. Ca un raspuns la creşterea continua a suburbiilor. cum ar fi de pilda o serie de arhitecti şi edili. Unitatea de baza a formei suburbane este locuinta. putand fi complet detasata (SUA) sau semi-detasata (Marea Britanie). a "marilor evenimente" (olimpiade. O alta tendinta inregistrata în ultimii ani este reprezentata de creşterea rolului suburbiilor în dinamica teritoriala urbana. expozitii mondiale) şi a unor lucrari de anvergura. vorbind despre arhitectura suburbana. Cesar Daly dezvaluie „spiritul şi caracterul civilizaţiei moderne al acesteia". Suburbiile au fost apreciate ca fiind „monotone. fără personalitate. a doua oara în 1995. valorificarea resurselor locale. pe de alta parte avand interese comune legate de infrastructurile de transport şi cele de furnizare a utilitatilor. de nedistins una de alta. aceeasi initiativa esueaza de doua ori. atragerea firmelor "de marca". calitatea spatiului urban (cu precadere a celui public).

Astfel. Aceasta propunere se bazeaza în principal pe revigorarea conceptelor de proiectare a oraşelor aparute la inceputul sec. Calthorpe defineste urbanismul prin „diversitate. al doilea „oraş-gradina" a fost fondat în 1920 şi proiectat de către Louis de Soisson. spatiu public şi structura de vecinatate" sustinand ca aceste principii ar trebui aplicate la toate nivelurile unei regiuni metropolitane. O dezbatere anti-urbana s-a dezvoltat în acest sens în Rusia. nereusind sa . se considera ca „noul urbanism" raspunde unor nevoi extrem de actuale. curentul major al ultimelor decenii fiind reprezentat de dezvoltarea „oraşelorgradina" ca premisa a afirmarii şi dezvoltarii „noului urbanism". şi anume acela ca strada principala ar trebui sa fie în linie dreapta iar cele secundare sa se curbeze. acesta reprezinta o miscare din SUA care pune în discutie crearea de mici oraşe şi asezari. el afirma în 1994 ca „. Neincrederea în marile oraşe a evoluat paralel cu neincrederea în populatia rurala. dupa Marea Revolutie Socialista din Octombrie. este nuanta lor anti-urbana.. 24% preferau o zona suburbana. districte comerciale şi vecinatati rezidentiale). în esenta. antiurban. Aceste tendinte anti-urbaniste au condus la propunerea de „asanare" a marilor centre de afaceri şi la conturarea preferintei pentru oraşe mici locuite de muncitori. care aplica idei urbaniste la scara regionala iar Asociatia de Cercetare a Proiectarii Mediului l-a numit ca fiind „unul dintre cei 25 de inovatori pentru activitatea sa în redefinirea modelelor de dezvoltare urbana şi suburbana din SUA". scara pietonala.scopul de a introduce un anumit grad de control asupra acestui proces. Potrivit unui studiu publicat în 1989 de New York Times. Acest concept a inregistrat un succes de masa. fiind adoptat în multe planuri urbanistice. De altfel. 34% din cei chestionati preferau sa traiasca într-un oraş de mici dimensiuni. Cu acest prilej. Welwyn. iar populatia şi utilitatile ar trebui sa fie diverse (create de spatieri adecvate şi de un echilibru intre locurile de munca şi cele de locuit)". XX. indiferent de originea şi orientarea lor. spatiul public ar trebui sa fie mai mult formativ decat rezidual. Un alt reprezentant marcant al „noului urbanism" este Peter Calthorpe. Cu toate acestea.ar trebui sa existe margini bine delimitate. 22% preferau fermele şi numai 20% şi-au exprimat dorinta de a locui într-un oraş mare. Ceea ce este comun acestor masuri şi propuneri. adaptate insa modelelor de viaţa contemporane. Preocuparile specialistilor în vederea unei mai bune organizari a spatiului au evoluat de-a lungul timpului. Referitor la conceptul de „noul urbanism". creand astfel o senzatie de imprejmuire şi intimitate.. sistemul de circulatie ar trebui sa functioneze pentru pietoni (sprijinit de sisteme de tranzit regional). exista şi opinii potrivit carora „noul urbanism" este . a fost argumentat faptul ca oraşele mari şi moderne erau produsul capitalismului şi nu aveau loc în utopia comunista. Modelul „oraşelor-gradina" a fost initiat de arhitectul Raymond Unwin care a introdus pricipiul designului sau în suburbia-gradina New Earswick. considerata ostila revolutiei şi ale carei modele de productie şi proprietate nu favorizau utopia colectiva. unde asemenea „acumulatori" de oameni şi avere erau excluse. domeniile civice ar trebui sa formeze o ierarhie completa (centre culturale legate.

zona de spatii verzi. Un rol aparte în procesul de delimitare a localitatilor il reprezinta identificarea zonelor functionale ale localitatilor. Principalele zone functionale dîntr-o localitate sunt: zona industriala. declinul centrelor urbane a constituit o amenintare pentru utopiile urbaniste. Dupa cum s-a observat din cele prezentate. determinarea perimetrului construibil prezinta un rol deosebit de important contribuind la evitarea dezvoltarii haotice şi amplasarii unor constructii în afara limitei permise. favorabil desfasurarii normale a vietii. datorita anumitor conditii obiective (naturale. intelegand prin acestea "acele teritorii din cadrul unei localităţi în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate". Perimetrul construibil al unei localităţi reprezinta linia conventionala de delimitare a teritoriului. cai de comunicatie. .6. cladiri de locuit. etc). la economisirea terenului agricol. principalele caracteristici ale dezvoltarii urbane din secolul XX au fost reprezentate de afirmarea zonelor metropolitane şi extinderea suburbiilor. perimetrul construibil cuprinde terenuri izolate. dimensionarea corecta a localitatilor în raport cu numarul de locuitori. în afara limitei principale. daca se realizeaza corect. mentinandu-se un mediu ambiant curat. zona de locuit. forma şi organizarea localitatii vizand o forma cât mai compacta care sa corecteze eventualele deficiente rezultate din dezvoltarea necontrolata şi cuprinderea unor zone ca rezerve de teren liber necesare extinderii în perspectiva. lucrari edilitare. istorice. a spatiilor verzi. izolate sau executate fără autorizatie. Zonarea functionala a spatiului urban În contextul utilizarii rationale a teritoriului. echilibrat. la creşterea eficientei economice în exploatarea retelei edilitare a strazilor. care grupeaza toate zonele functionale: industrii. dotari. În aceste conditii. micile oraşe au fost recunoscute şi promovate drept caracteristici ale vietii colective. spatii verzi. se asigura localitatii şi teritoriului o functionalitate normala. oferind alternativa micro-urbanismului. Zona industriala Amplasarea zonei industriale constituie o problema fundamentala de amenajare a teritoriului şi a localitatilor deoarece. utilizarea eficienta a teritoriului urban prin eliminarea zonelor cu constructii dispersate. delimitarea unei localităţi are în vedere: cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului. de amplasare a unor unitati industriale. în sensul evitarii unor amplasamente improprii ale constructiilor (terenuri instabile. Cu timpul. 5. zona de dotari social-culturale. Exista şi situatii în care. zona de circulatie şi transport. inundabile. etc). Contrar acestei suburbanizari. la reducerea unor cheltuieli de intretinere pentru cladiri şi spatii libere amenajate. O alta directie anti-urbana a fost retragerea treptata a clasei mijlocii din metropole la periferie. din materiale necorespunzatoare.faca fata structurii moderne a vietii urbane.

Astfel. b) specificul unitatilor: zone în care predomina unitati industriale. construirea şi exploatarea în comun a retelelor de instalatii energetice şi de apa. zone mixte. zone industriale nenocive: industria electrotehnica. alimentara. etc. etc). Amplasamentele izolate se recomanda pentru industriile nenocive care nu ocupa suprafete mari de teren (industrie locala de servire a populaţiei. iar în localitatile rurale. cooperarea intre cele doua functiuni din punctul de vedere al dotarilor tehnico-edilitare şi al dotarilor social-culturale. Primul tip de amplasament genereaza efecte pozitive privind eficienta şi buna functionare în relatia cu oraşul prin: asigurarea unei bune legături cu zonele de locuit apropiate. a cladirilor şi constructiilor auxiliare. metalurgica. În ceea ce priveşte clasificarea zonelor industriale. amplasarea se face în arealul acestor surse iar în cazul industriei prelucratoare. Industriile urbane pot fi amplasate fie în cadrul unor unitati teritoriale cu suprafete importante (platforme) fie izolat. în literatura de specialitate sunt intalnite mai multe criterii în funcţie de: a) importanţă: zone de interes national. siderurgica. zona industriala din cadrul oraşelor cuprinde totalitatea firmelor şi regiilor industriale. a constructiilor de masini. agro-industriale sau industriale. O alta cerinta a amplasamentului este asigurarea accesului prin caile de transport. mecanica fina. energie. depozitele şi bazele de aprovizionare. zone industriale amplasate în exteriorul perimetrului construibil al oraşului. caile navale unde avantajul este de natura economica. industrie electrotehnica. etc. unitatile agricole.Avand drept functiuni principale productia şi depozitarea marfurilor. zone de interes local. d) amplasament în raport cu oraşul: zone industriale amplasate în interiorul unitatilor de locuit. forestiera. unitati ale industriei usoare şi alimentare. zone în care predomina specificul procesului tehnologic: zone industriale producatoare de noxe: industria extractiva. caile rutiere care asigura un transport rapid cu servicii directe şi care pot deservi în conditii optime unitatile amplasate în interiorul zonei de locuit. se utilizeaza: caile ferate care asigura un transport cu volum mare la un cost relativ scazut. în cazul industriilor extractive. a instalatiilor termice. c) energetica. o conditie de baza o constituie asigurarea legaturii cu sursele de materie prima. combustibil. a unitatilor de cercetare-proiectare. zone industriale situate la marginea oraşului. Referitor la alegerea amplasamentului pentru industrii. În funcţie de conditiile geografice şi caracteristicile marfurilor ce urmeaza a fi transportate. cooperarea intre diferitele unitati productive în proiectarea.5 ori mai mic decat pe calea ferata şi de 7 ori mai redus decat cel rutier insa dezavantajele sunt legate de faptul ca viteza de transport . a liniilor de cale ferata. dar necesita suprafete mari de teren şi o ridicata rigiditate în ceea ce priveşte adaptarea la teren. etc. avand un cost de 2. în cadrul zonelor de locuit. usoara. conditia o reprezinta posibilitatea aprovizionarii cu materie prima.

Aceasta unitate este delimitata de strazi cu importanţă oraseneasca sau elemente naturale (forme de relief. masive plantate. Grupa de locuinte cuprinde un ansamblu de cladiri de locuit cu o populatie de 400-2500 locuitori şi o suprafata de 2-6 ha. parcaje şi garaje. dotarile socialculturale de folosinta zilnica. biblioteci. Zona de locuit este constituita din patru unitati structurale: grupa de locuinte. Zona de locuit În cadrul teritoriului orasenesc. generale. Functia de locuire reprezinta o notiune dinamica ce presupune existenta. dispensare. sali de sport. transportul prin conducte care se face pentru combustibilii lichizi şi gaze. spatii de circulatie carosabila. cluburi. avand o suprafata de 500-800 ha şi o populatie intre 100000-200000 locuitori. terenuri dejoaca şi sport. Cartierul cuprinde mai multe complexe de locuit grupate de obicei în jurul unui nucleu central (centru de cartier) incluzand dotari de folosinta periodica. scoli superioare. gradinite de copii scoli. în afara locuintelor propriu-zise. mai sunt utilizate şi alte tipuri de mijloace de transport cum ar fi: funiculare. zona de locuit ocupa locul cel mai important şi cel mai intins (intre 40-60% din suprafata urbana) avand funcţia complexa de locuire şi asigurare a cadrului vietii particulare şi sociale a populaţiei. birouri de firma. unitati comerciale şi de alimentatie publica. Suprafata minima este de 60-80 ha iar cea maxima de 150-200 ha. Aceasta unitate structurala nu este echipata complet din punct de vedere social-cultural. etc în cazul transporturilor interioare din cadrul platformelor industriale. ministere). dotari cu caracter administrativ (administratie. alei. a dotarilor şi amenajarilor necesare desfasurarii normale a vietii. Complexul de locuinte este format din mai multe grupe de locuit fiind considerat unitatea urbanistica de baza. etc). puncte de colectare a . Populatia are ca limta inferioara 15000-30000 locuitori iar limita superioara de 50000-60000 locuitori. benzi rulante. avand o suprafata de 10-20 ha. etc. spitale. În afara acestora. Elementele principale ale complexului de locuit sunt: cladirile de locuit cu anexele necesare. Sectorul orasenesc reprezinta unitatea structurala superioara. crese. De regula. muzee. conducte sub presiune. continand dotari de mica importanţă utilizate şi de alte grupari din zona. ajungand chiar pana la 40 ha cu o populatie de 3500-16000 locuitori.pe apa este cea mai redusa iar rigiditatea traseelor este cea mai ridicata. complexul de locuinte. Teritoriul aferent cladirilor de locuit cuprinde cladirile de locuit propriu-zise şi elementele anexe cum ar fi: platformele gospodaresti (centrale sau puncte termice. dotari specializate de folosinta ocazionala cum ar fi: unitati comerciale şi de alimentatie publica. oglinzi sau cursuri de apa. spatii verzi plantate. caracteristica oraşelor mari şi foarte mari şi cuprinde mai multe cartiere. prestari servicii cu caracter deosebit. cartierul este delimitat de artere de mare circulatie. unitati de prestari servicii pentru populatie. cartierul şi sectorul orasenesc. teatre. Sectorul cuprinde pe langa dotarile de folosinta zilnica şi periodica. în special pentru industriile chimice şi petrochimice.

daca sunt în exces.actioneaza asupra localitatilor. trasarea strazilor paralel cu . Locuintele individuale prezinta urmatoarele avantaje: contactul direct cu natura. Miscarea aerului .2%. posibilitati de extindere. o mai mare intimitate datorata izolarii fata de vecini. de asemenea. Intr-un ansamblu de locuit. medie (locuinte colective de P+1…P+4). prevazute cu ascensor). frecventa) contribuie la orientarea cladirilor şi a strazilor. Intensitatea vanturilor poate fi redusa cu ajutorul ecranelor de protectie sau al plantatiilor. etc. deschiderea spatiului interior al grupurilor de locuinte fata de directia vanturilor racoroase de vara şi inchiderea fata de directia vanturilor reci de iarna. Acest teritoriu reprezinta 50-60% din suprafata totala a unitatii structurale. dispunerea în teren. orientarea constructiilor fata de punctele cardinale. alegerea unui anumit tip de compozitie pentru un ansamblu. Pentru ca efectul insoririi sa fie eficient. regim de inaltime. Dupa folosinta. În acest sens. determinata şi de conditii climatice. zgomotul are urmatoarea structura: circulatia stradala 66%. Locuintele colective nu permit extinderi şi impun o conduita adecvata vietii colective. alei şi strazi interioare de acces la locuinte şi la anexele respective. locuintele sunt individuale sau colective. parter sau duplex). dispunerea în teritoriu a unor obiective în funcţie de gradul lor de nocivitate.gunoaielor. imposibilitatea cuprinderii într-un anasamblu unitar. trenuri şi avioane 9. aparate electrocasnice 7. Insorirea reprezinta unul din factorii climatici importanti în asigurarea igienei şi confortului. înca din faza de proiectare trebuie acordata o atentie deosebita în alegerea amplasamentului. locuintele pot fi clasificate dupa folosinta. Studierea caracteristicilor vanturilor (directie.8%.vantul .8%. intensitate. locuri pentru batutul covoarelor). poluare sonora. Principalele dezavantaje sunt de natura economica şi constau în ocuparea deficitara a terenului. difuzarea şi transportul impuritatilor nocive. influenteaza în mod negativ constructiile în timp ce insuficienta sau lipsa lor este daunatoare sanatatii şi confortului urban. insorire. Zgomotul influenteaza amplasarea şi conformatia cladirilor în raport cu sursele care il produc. foarte mare(locuinte cu peste 10 etaje). etc. trasee lungi de acces. orientare şi latitudine. Calitatea vietii în cadrul locuintelor depinde în mare masura de asigurarea acestui minim de insorire. mare (locuinte cu 5-10 etaje. Timpul de insorire şi intensitatea razelor solare depind de anotimp. locuintele pot avea inaltime: joasa (locuinte individuale. În acest context. etc. forma şi mod de dispunere. radioficare. asigurand ventilarea lor (reducerea temperaturii fiind proportionala cu viteza vantului). ateliere mestesugaresti 9. Protectia locuintelor se poate asigura prin asezarea constructiilor cu latura mica în directia vanturilor dominante sau cu latura mare oblic fata de acestea. deşi este imposibil de realizat pentru toate camerele dîntr-o zona de locuit unde conditiile locale. Alternarea zonelor umbrite cu cele insorite determina miscari ale aerului în timpul verii. Dupa inaltime. jocul copiilor 7. functionale şi estetice impiedica aplicarea unor solutii ideale în acest sens. Precipitatiile. spatii libere cu amenajari pentru jocul copiilor. Amplasarea locuintelor este. fatadele trebuie sa fie expuse radiatiilor solare timp de 2-3 ore pe zi.2%. ventilare.

strazi interioare şi alei de serviciu. spitalele. Garajele se realizeaza sub forma boxelor individuale sau garajelor colective amplasate la parterul sau subsolul blocurilor de locuit. Parcajele şi garajele deservesc posesorii de autoturisme. Preocuparea excesiva pentru calitatile reprezentative. institutiile administrative. poate avea uneori efecte opuse scopului initial. Aleile pentru pietoni asigura accesul la locuinte. Forma şi imaginea centrelor civice traditionale a rezultat din structura lor interna. pentru aspectul monumental-simbolic al cladirilor. platforme gospodaresti. în constructii special amenajate în subteran sau suprateran. cinematografele. centrul reprezinta expresia concentrata a vietii urbane. teatrele. Centrul oraşului reprezinta locul în care functiunile şi valorile urbane ating intensitatea lor maxima. Zona dotarilor social-culturale Aceasta cuprinde terenurile pe care sunt amplasate spatiile comerciale. Caile carosabile se clasifica în: strazi perimetrale. Numarul locurilor de garare se considera a fi 20% din numarul total de autoturisme. Practica urbanistica a demonstrat ca ignorarea specificitatii zonei centrale a oraşului poate avea efecte neasteptate. etc. Din punct de vedere social. administrative şi comerciale care prin calitatea serviciilor. dotari social-culturale şi amenajari. din continutul social şi functional care au generat caracterul polarizator pentru viaţa comunitara. Strazile interioare traverseaza complexul de locuinte legandu-l de diferite puncte de interes şi pot avea forma unor inele ramificate sau fundaturi. Construirea dupa reguli abstracte a unui nou centru poate fi respinsa indiferent de . Strazile perimetrale leaga complexul de locuinte de unitatile vecine asigurand delimitarea de acestea. un fir pentru o persoana avnd latimea de 6070 cm. zona centrala reprezinta o parte a structurii oraşului. dat fiind faptul ca centrul include nu numai parametri functionali. rezervata unor dotari culturale. hotelurile. parcajele şi garajele aferente. cu capetele amenajate pentru intoarcerea autovehiculelor. Spatiile rezervate circulatiei din cadrul complexului de locuit reprezinta 15-20% din suprafata ansamblului şi cuprind: aleile pentru circulatia pietonala. compozitionali. Aleile de serviciu asigura legatura cu unele elemente ale complexului: parcaje. caile carosabile. o participare psiho-sociala specifica. Numarul locurilor de parcare-garare se stabileste în funcţie de indicele de motorizare (raportul dintre numarul autovehiculelor şi numarul populaţiei). importanţă şi gradul de specializare influenteaza intreaga localitate. Latimea acestora este de 1-4 fire de circulatie. Din punct de vedere geometric. Dotarile de importanţă oraseneasca se amplaseaza în centrul civic al localitatii. ci şi o anumita istorie. proiectantii trebuie sa prevada o rezerva de teren pentru parcaje. Prezenta acestor dotari nu este insa suficienta pentru ca centrele sa poata fi atractive şi rentabile pentru viaţa sociala a comunitatii datorita faptului ca centrul nu include doar parametri functionali. scolile. Avand în vedere creşterea în timp a acestui indicator. dotari. volumetrici. curti de serviciu.directia vanturilor slabe în vederea obtinerii unei bune ventilari.

au fost distruse nuclee mai vechi. determinata de existenta oraşului. defininduse ca teritoriu urban de mare utilitate şi diversitate ambientala. - centrul reprezinta o manifestare de cultura. Astfel. odata cu dezvoltarea oraşului industrial. în numele modernizarii. Daca în perioadele anterioare centrele se formau lent. Delimitarea centrului în textura urbana este din ce în ce mai dificila. se poate realiza o evaluare a ponderii acestei zone în raport cu marimea oraşului.centrul rezulta ca o grupare functional-spatiala care reflecta conjugarea intereselor colective şi individuale ale locuitorilor.orice aglomeratie urbana îşi creaza un centru sau mai multe ca urmare a necesitatilor materiale şi spirituale ale convietuirii comune.4-2% sau mai mari în cazul oraşelor a caror importanţă depaseste teritoriul urban aferent. Centrul exprima în esenta oraşul respectiv. gruparea dotarilor cu caracter central impune organizarea unui subsistem al centrului de oraş. se asigura o ordonare a dotarilor şi amenajarilor care au. o acumulare a valorilor şi o sursa informativa de mare interes. În oraşele mari. integrat sistemului urban. psihologice şi civice. acelaşi caracter. Modul de organizare a centrului urban se afla în stransa interdependenta cu marimea oraşului şi evoluţia sa istorica.centrul are o existenta specifica. pe baza evoluţiei vietii economice. în totalitatea lor. cu atât centrul sau rezulta din asocierea unui număr mai mare de dotari amplasate pe o arie mai extinsa. în timp ce noul centru este vizitat foarte putin şi fără interes. urmarindu-se realizarea unui spatiu public reprezentativ. - de comunitate şi se constituie ca o existenta semnificativa. Pentru intelegerea valorii ambientale a centrului trebuie luate în considerare mai multe aspecte: . Cu cât oraşul este mai mare. se pot diferentia câteva tipuri de organizare: a) constructie sau amenajare singulara. fapt care genereaza locuitorilor sentimentul de apartenenta la oraşul respctiv. spirituale şi sociale. Totusi. . fapt exprimat prin densitatea serviciilor. prezenta centrului se dizova în spatiul urban printr-o extindere dificil de controlat. modeste ca dimensiuni dar cu o valoare sociala deosebita în timp ce noile centre au fost respinse.calitatile arhitecturale ale ansamblului. dar care se dispun ierarhizat în cadrul ansamblului. În funcţie de marimea oraşului. În oraşele mici se recomanda gruparea dotarilor principale într-un singur centru. - existenta centrului este legata de istoria oraşului fiind o punte intre trecutul şi viitorul centrul este o realitate fizica avand implicatii etice. cu caracter central. se ajunge la situatia în care vechiul centru rămâne supraaglomerat. exprimand sensul asezarii. . care se produce prîntr-o mare aglomerare de interese atât în interiorul spatiilor aferente cât şi în jurul acestora. delimitarea lor în teritoriul urban fiind evidenta prin conturul unei piete. . Alteori. stabilindu-se valori cuprinse intre 0. În acest mod. destinata uneia sau mai multor activitati specifice.

În cazul organizarii policentrice este necesara ierarhizarea elementelor constitutive. ca scuarurile şi parcurile publice din oraşe. institutii de invatamant superior. Un rol deosebit de important în acest sens. functionala şi estetica. licee. sociale. dobandesc un rol important în cadrul oraşului. Studiile de organizare a centrului de oraş definesc atât principalele relatii interioare cât şi posibilitatile de formare în raport cu intreg teritoriul urban. Conditia de baza a bunei functionalitati a zonei centrale este accesibilitatea fără restrictii şi presupune pe de o parte.b) ansamblu cu caracter central care se constituie prin gruparea unitara a unor constructii şi amenajari. posibilitatea locuitorilor de a ajunge comod din orice punct al oraşului în centru. de a aduce natura în cadrul construit. este cazul unor piete reprezentative. circulatia centrala trebuie sa se inscrie în reţeaua urbana ca o continuitate functionala. . Centrul oraşului este implicat în organizarea generala a oraşului prin crearea unor legături bine stabilite cu ansamblurile de locuit şi cu celelalte zone de interes urban. scoli profesionale. circulatia marfurilor. pot contribui la crearea unor arii de convergenta 88 mai mult sau mai putin intinse. prin definitie. Astfel de legături solicita insa mai mult decat un spatiu convenabil pentru circulatie şi anume o organizare proprie. precum şi cladiri de locuit sau al unor artere magistrale care. prin diversitatea şi amplitudinea lor. etc. cunoscut fiind faptul ca oraşele reprezinta. rezolvarea corecta a traseelor de transport în comun. fluenta traficului local pe artere transversale sau de centura pentru a asigura accesibilitatea din exterior. Functia sociala şi viabilitatea centrelor civice depinde în mare masura de modul în care acestea se integreaza în viaţa economica şi sociala a localitatii precum şi de felul în care colaboreaza cu toate structurile urbane. c) centru orasenesc unic alcatuit dîntr-un ansamblu cu caracter central ce adaposteste cele mai importante cladiri pentru oraş şi teritoriu. fluenta traficului de tranzit pe arterele tangentiale zonei centrale. centre polarizatoare ale multor servicii: social-culturale şi de invatamant (retea de teatre. prin caracterul cladirilor care le marginesc şi prin activitatile publice pe care le adapostesc. turism. incadrate de cladiri care adapostesc dotari administrative. şi pe de alta parte. Zona de spatii verzi Spatiile verzi reprezinta zone sociale. il au serviciile. de a lega zonele urbane de peisaj. Pentru a raspunde acestor necesitati. culturale. ca element fundamental al conceptului de oraş care. În aceasta directe se urmareste: incadrarea centrului în schema stradala şi situarea sa în contact direct cu arterele magistrale. Acest lucru este deosebit de important în intocmirea planurilor de urbanism şi în procesul de modernizare urbana. biblioteci. etc). care au rolul de a imbunatati microclimatul. cluburi. cinematografe. d) sistem policentric urban constituit din gruparea pe un sistem de axe urbane a mai multor ansambluri ce reunesc dotarile cu caracter central. posibilitatea pietonilor de a se deplasa confortabil în interiorul zonei centrale.

parcuri.de a corecta ariditatea şi monotonia compozitiei urbane. revenind în general o suprafata de 125-150 mp de teren/locuitor. balcoanelor şi logiilor. Spatiile plantate din preajma locuintelor cuprind gradinile locuintelor individuale şi spatiile verzi din cuprinsul ansamblurilor de locuinte. Simond nu cuprindea şi plantatiile de aliniament din lungul arterelor majore sau cele de protectie din zonele industriale. La nivelul grupei. respectiv 80 mp în teritoriul periurban incluzand şi alte spatii verzi amenajate destinate agrementului şi turismului de sfarsit de saptamana. spatii verzi pentru consolidarea terenurilor şi de protectie. În ceea ce priveşte ponderea spatiilor verzi. la 40-70 mp zona verde la un vizitator în statiunile turistice. parcuri şi gradini. calculandu-se dupa o norma de 3 mp/locuitor. grupa de locuit. la 50-150 mp la un vizitator în zonele cu paduri. spatii verzi aferente dotarilor de turism şi bazei de tratament. se poate observa ca asigurarea unei suprafete plantate de minimum 40 mp/locuitor devine un deziderat greu de atins. parcuri dendrologice. initiatorul conceptului de "arhitectura a peisajului" propunea o serie de valori minimale de "spatii verzi folosibile" la nivel de locuinta (unifamiliala sau colectiva). Este necesara atât dimensionarea cât şi plasarea unor sisteme constructive pentru jardiniere şi elemente auxiliare care sa permita cultivarea plantelor ornamentale. Gradina sau parcul complexului de locuit cuprinde un teritoriu de 1-20 ha. John Ormsbee Simond. daca noile planuri urbanistice generale ar fi prevazut o extindere controlata a zonelor construite şi realizarea de zone plantate pe terenurile care în 1990 erau înca libere la marginea . În Romania. Functionalitatea spatiilor verzi impune impartirea lor în urmatoarele categorii: spatii verzi limitrofe cailor de comunicatie (plantatii de aliniament). aceasta se situeaza la 20-50 mp zona verde la un locuitor în oraşe. insa. cartier. densitatile în zona construita sunt relativ mari. scuaruri. unde oraşele s-au dezvoltat în ultimii 50 de ani mai mult pe verticala şi în cadrul unor suprafete limitate. gradini botanice. gradini şi parcuri zoologice. În aceste conditii. ca elemente de contact al locuintei cu natura. el propunea 8 mp. complex de locuit. spatii verzi de agrement. În 1961. oraş şi teritoriu. Nu şi imposibil. raza de deservire fiind de 800-1500 m (10-20 minute de mers pe jos). În cazul locuintelor colective. monumentele istorice şi de arhitectura. folosind o ierarhizare a spatiilor urbane consacrata de Charta de la Atena. Gradina locuintei individuale contribuie la sporirea intimitatii vietii private asigurand contactul direct cu natura. zone de sport şi recreere) insumand în final la nivelul oraşului aproimativ 40 mp/locuitor. De mentionat ca în aceste valori. totodata. la care se adauga alti 12 mp la nivelul unitatii de vecinatate şi înca 20 mp la nivelul cartierului prin crearea unor spatii specifice fiecarei trepte amintite (gradini. necesitatea realizarii spatiilor verzi impune o revizuire a modului de proiectare a teraselor. obtinandu-se asa numitele terase-gradina. modelata dupa dorinta omului în timpul sau liber. punand în valoare.

fie prin transformarea lor în maidane neingrijite (zone gri). viaducte. escalatoare. intersectiie. Transportul în comun este organizat tinand cont de urmatoarele elemente: traficul de autoturisme. materiilor prime. parcajele. fie prin concesionarea sau vanzarea unor suprafete pentru alte destinatii functionale. etc. realizarea legaturii intre diferite zone de interes. Deplasarile de persoane se efectueaza atât pietonal. Mijloacele de transport în comun sunt constituite din vehicule cu cai de rulare proprii (metrou. pasaje. Avand în vedere numeroasele probleme legate de circulatia din interiorul oraşelor. un rol deosebit de important revine planificarii urbane şi corelarii traficului cu celelalte functiuni ale oraşului. desfasurandu-se pe cai special amenajate: trotuare. Reteaua stradala dintr-o localitate cuprinde strazile. autobuze. tuneluri de traversare. alei. intersectii. scari. Chiar daca aceste deplasari nu se suprapun în timp. fiecare dintre ele genereaza asa-numitele perioade de varf sau momente de trafic. cale ferata) şi vehicule care folosesc reţeaua stradala (tramvaie. etc. în zonele cu dotari social-culturale. Astfel. pietele. asigurand astfel buna functionare a intregului organism urban. comerciale. decalarea programelor de incepere a lucrului într-o anumita zona pentru aplatizarea varfurilor de trafic. în interiorul oraşelor inregistrandu-se pierderi din suprafata zonelor verzi existente. . locuinta-loc de munca. planuri inclinate. de care trebuie sa se tina seama în organizarea retelelor de transport şi amplasarea noilor zone de locuit. troleibuze. bunurilor materiale. precum şi traficul de tranzit ce consta în vehicule care traverseaza oraşul. uneori chiar prin distrugerea unor zone verzi. microbuze. etc cât şi cu autovehicule pe suprafetele carosabile ale strazilor şi a altor spatii rezervate circulatiei de vehicule: poduri. planurile de urbanism urmaresc includerea rezolvarii problemelor de trafic alaturi de celelalte obiective privind dezvoltarea localitatii pentru evitarea conflictelor posibile. Traficul de persoane are trei componente: alternanta zilnica în dublu-sens. etc). specializarea unor strazi sau zone pentru diferite tipuri de transport. asigurarea relatiilor dintre componentele oraşului.oraşelor. deplasarile în afara orelor de lucru. piete. cand prin dezafectarea unei pepiniere din nordul oraşului s-a facut loc constructiei unui cartier de locuinte costisitoare. Zona de circulatie şi trafic urban Numeroase activitati urbane genereaza nevoi de deplasare a persoanelor. etc. Este graitor în acest sens "semnalul dat chiar de capitala tarii în 1990. turism. etc şi contribuie la ordonarea elementelor urbane. taxiuri. recreatie. tuneluri.Constructiile s-au dezvoltat rapid şi haotic pe terenurile libere. Traficului intern i se suprapune traficul extern care consta în circulatia vehiculelor ce intra în oraş cu anumite destinatii şi il parasesc dupa un timp. marfurilor. pasaje de trecere. iesirile pentru odihna.

.

Totodata. evitarea concentrarilor excesive de trafic. astfel incat sa poata raspunde exigentelor sociale. inzestrare şi infatisare. optimizate ca marime. asigurarea unor conditii ecologice.Acest lucru poate fi realizat prin prevederea unor zone echilibrate ca marimi. adoptarea unor solutii eficiente atât din punct de vedere tehnic cât şi economic prin folosirea la maximum posibil a traseelor strazilor existente. În prezent. în 1967. structura. 5. compus din multiple echipamente ce deservesc cerintele curente ale populaţiei. avand în vedere ca prin simbioza lor organica. studierea fenomenului de deplasare pendulara dinspre oraş spre exterior şi invers (navetismul) şi a cauzelor care-l genereaza şi prevederea unor zone de trafic suplimentare. societatea umană a remodelat cadrul natural creand mediul denumit de către specialisti drept "artificial". pe masura cresterii traficului. denumit în terminologia internationala "mediu uman". asigurarea unei structuri a retelei stradale în sistem organic: artere magistrale orasenesti. Aşadar. prevederea spatiilor pentru largiri de artere. iar acestea din urma cu ramificatii de acces la obiective. genereaza structura functionala a asezarii. localitatile urbane contemporane reprezinta locul de desfasurare a unor extrem de variate activitati care. scurtarea distantelor de parcurs. omogenitate. s-a mai afirmat şi faptul ca societatea contemporana este cauza unui fenomen extrem de periculos. zonificate. Forma cea mai sintetica de concretizare a mediului artificial o reprezinta localitatile. densitati. functiuni. extrem de complexa şi care nu se inscrie de cele mai multe ori într-o schema logica dar care contribuie semnificativ la modificarea spatiului urban.7. acela de transformare a mediului uman . prilej cu care a fost exprimat acordul universal privind necesitatea obiectiva de integrare a celor doua medii aparent contradictorii: mediul natural şi mediul artificial şi de inlaturare a cauzelor ce provoaca raporturile de neconcordanta cu efecte autodistructive pentru societatea umană. Peste aceasta se suprapun relatiile care se desfasoara în viaţa sociala şi economica a locuitorilor. marirea capacitatii de circulatie a strazilor în mod progresiv. intersectii în cazul amplasarii de cladiri în zonele adiacente. devine din ce în ce mai dificil de stabilit o delimitare stricta intre mediul natural şi cel artificial. concentrate în punctele importante de intrare-iesire din oraş. Acest concept a fost adoptat la Congresul al IXlea al Uniunii Internationale a Arhitectilor de la Praga. cu ramificatii de artere în cartiere. amplasate uniform în suprafata oraşului. Prin intermediul planurilor de urbanism se stabilesc şi posibilitatile de restaurare a retelelor stradale existente astfel incat sa se respecte o serie de principii fundamentale: asigurarea cu minim de energie a circulatiei intre toate cartierele şi zonele de munca. Implicatiile concentrarii urbane asupra mediului inconjurator Inca din fazele primare ale dezvoltarii sale. a rezultat un fenomen calitativ nou.

Munchen. concentrarea populaţiei ca număr şi densitate în formatiuni urbane ce depasesc scara umană. • • prime. în Cartierul Garii din Frankfurt. a saraciei şi insecuritatii sociale. contribuind în final la degradarea calitatii vietii şi a mediului. la Marsilia peste 2000 de imigranti traiesc în baracile de la periferia oraşului iar suprafata ocupata de bidonviluri şi structuri marginale ocupa la Madrid peste 16% din suprafata rezidenta a oraşului. etc. Stuttgart acestia detin o pondere de aproximativ 17% ceea ce ce a generat o serie de masuri adoptate de autoritatile locale în directia limitarii atribuirii de locuinte sociale imigrantilor. etc. extinderea functiilor centrale avand loc pe baza . distrugerea terenurilor agricole fertile. strainii reprezinta 74% iar în oraşe ca Berlin. datorita incapacitatii oamenilor de a intelege fenomenele în complexitatea şi globalitatea lor. eroziuni. în Japonia. petrecerea timpului liber. De exemplu. sanatate. educatie. poluarea atmosferei. În marile metropole ale Europei sudice. Graffiti-urile care degradeaza spatiile publice sunt intalnite în marile metropole în metrouri. La Sao Paolo. dezvoltarea haotica a retelelor de comunicatii şi transport care irosesc imense suprafete de teren. Explozia continua a fenomenului urban a generat creşterea costurilor echipamentelor pentru modificari ale raportului intre populatie şi habitat. etc. locuinte. a apei. O alta problema cu care se confrunta marile oraşe este reprezentata de presiunea funciara şi specula imobiliara. a materiilor efectele poluante ale marilor oraşe care se refera la problema deseurilor urbane. circulatie. spatii comerciale. În acest sens. Printre cauzele acestui proces se numara aglomerarea excesiva de industrii perturbatoare ale mediului ambiant. saracia predomina indeosebi în zonele periferice. apelor. creşterea somajului. explozia preturilor funciare se explica prin creşterea densitatii locuitorilor.într-un mediu antiuman. în special a celor neregenerabile. • sporirea maladiilor cardiovasculare. influente asupra faunei. Centrele urbane abandonate ale marilor oraşe americane s-au transformat în ghetouri reprezentand zone insalubre şi nesigure controlate de elemente situate în afara legii. exploatarea fără restrictii a resurselor naturale. a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. Indiscutabil. a masei lemnoase. desecari. etc. Atat la nivelul continentului american cât şi în Europa. poluarea şi efecte asupra starii de sanatate a oamenilor prin creşterea numărului de imbolnaviri mintale. dezvoltarea oraşului are consecinte nefavorabile asupra spatiului şi mediului inconjurator. De exemplu. asupra calitatii vietii oamenilor. imobilele insalubre denumite corticos sunt inchiriate mai multor familii şi adaposteau în 1993 aproape 2 milioane de persoane. degradarea masivelor forestiere. pasaje subterane şi canalizeaza violenta urbana transpunand-o din punct de vedere artistic. saracia şi minoritatile se intalnesc deobicei la marginea oraşului. modificari în climat. gari. degradarea spatiilor verzi. pot fi mentionate: • consumul de spatiu cu impact asupra ecosistemului prin defrisari. în paralel cu amploarea tendintelor de cosmopolitism şi segregare.

managementul deseurilor.amplificarii concurentei intre birouri şi locuinte în utilizarea teritoriului fapt ce a antrenat creşterea preturilor la locuinte urmata de exodul populaţiei către periferie şi accentuarea migratiei populaţiei intre locul de munca şi habitat. - expansiunea spatiala are loc odata cu creşterea populaţiei metropolelor şi deplasarea acestora către marginea oraşelor. masurile legislative adoptate nu reusesc sa determine stoparea fenomenului ci stimuleaza adeseori creşterea surselor de poluare (formarea marilor depozite de deseuri menajere la perifera oraşelor). la nivelul periferiilor din multe oraşe dar şi în interiorul acestora fiind intalnite constructii insalubre ce adapostesc un număr mare de locuitori. - degradarea mediului inconjurator are loc ca urmare a supraconcentrarii locuitorilor dar şi a activităţilor economice ceea ce antreneaza dezechilibre ecologice atât în interiorul metropolelor cât şi în afara acestora. cantitatile mari de poluanti din apa. din cele mai vechi timpuri. adeseori insuficente se manifesta extinderea acestora dincolo de limita confortului minim. se pune problema gasirii unor solutii de atenuare a efectelor concentrarii urbane asupra mediului de natura sa contribuie la afirmarea şi dezvoltarea suburbiilor. În acest caz. În ceea ce priveşte spatiile rezidentiale. gestionarea traficului interurban. crearii unor conditii de viaţa mai bune în mediul rural. Ca urmare. scade densitatea urbana dar apar probleme legate de asigurarea locuintelor. supraaglomerarea continua sa fie prezenta în marile oraşe în conditiile cresterii demografice şi a presiunilor care se exercita asupra utilizarii terenurilor. Avand în vedere toate acestea. elaborarii unor masuri de atenuare a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. Problema centrala a marilor metropole este reprezentata de faptul ca acestea reprezinta un spatiu în care converg forte progresive ce asigura evoluţia societăţii dar şi fenomene care accentueaza. a societatilor de asigurari şi imobiliare. etc. simptomele acesteia putand fi sintetizate astfel: - deformarea zonelor rezidentiale şi a celor industriale prin concentrarea activităţilor bancare. aer şi sol determinand un grad ridicat de imbolnaviri în randul locuitorilor. reducerea surselor de poluare. în . sub limita minima de confort. Se estimeaza ca o treime din populatia tarilor slab dezvoltate traieste la marginea oraşului în locuinte insalubre. a intregului sector tertiar în marile metropole ceea ce antreneaza puternice disproportii regionale. Concentrarea tertiarului în marile metropole este o caracteristica a tarilor dezvoltate iar metropolelor tarilor slab dezvoltate le este proprie concentrarea activităţilor industriale. ca urmare a cresterii explozive a populaţiei şi. societatea s-a confruntat cu problema aşezărilor umane. creşterea surselor de poluare. Asa cum s-a mai aratat în cele prezentate. sporesc degradarea civilizaţiei umane şi a mediului inconjurator manifestandu-se fenomenul de hipertrofie a oraşelor.

un nou impuls modului de intelegere a mecanismelor de organizare şi functionare ale aşezărilor umane. se pune intrebarea daca societatea umană va gasi rezolvarea problemelor generate de urbanizarea excesiva prin limitarea consecintelor nefavorabile ale activitatii economice în ansamblul sau. impunandu-se o abordare a lor din perspectiva marketingului. a zonelor functionale. corespunzator. echilibrata a localitatilor. ca stiinta a organizarii oraşelor.consecinta. Avand în vedere tendintele inregistrate în evoluţia oraşelor. oraşele pot fi gandite ca produse. . imbunatatirea calitatii vietii oamenilor. cu siguranta. diversificarea functiilor şi. ii revine sarcina de a asigura dezvoltarea armonioasa. devine tot mai necesara dezvoltarea lor controlata . Totodata. impactul asupra mediului. necesitand în permanenta noi remodelari urbane. gestiunea responsabila a resurselor materiale şi protectia mediului. În acest context. iar raspunsurile la aceasta problema vor da. utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de marketing în procesul de planificare strategica. urbanismului. Luand în considerare aceste aspecte. a proliferarii marilor aglomeratii. rolul lor în creşterea economica a zonelor. prin raportare la valorificarea lor turistica. Acest lucru presupune o gestionare stiintifica a dinamicii acestora şi totodata.

Continut si obiective In general. rolul regiunilor urbane in economia mondiala devine tot mai important. sociale. cât şi consumatorii. 6. politice si culturale asigurand astfel armonizarea intereselor proprii de dezvoltare cu dinamismul economiei mondiale. strategia de dezvoltare economico-sociala a unei tari trebuie sa fie suficient de flexibila pentru a fi adaptata cu usurinta realitatilor economiei mondiale dar in acelasi timp trebuie sa cuprinda toate aspectele vietii economice. STRATEGIE URBANA In contextul extinderii fenomenului de mondializare. elaborarea strategiilor de dezvoltare economico-sociala trebuie sa raspunda cerintelor de adaptare a sistemelor economice.1. unitare a ansambului economiei nationale.6.1. 6. In conditiile in care cererea pentru inovatie. utilizarii responsabile a resurselor naturale. Aceste preocupari se afla in sfera managementului si a strategiei urbane fiind integrate in obiectivele generale ale dezvoltarii economicosociale inscrise in dinamica urbana. competitive şi inovative. Strategia generala a dezvoltarii economico-sociale . produse si servicii individualizate este in continua crestere. bunurilor. politic si cultural si corelata cu politica de dezvoltare regionala in relatii de complementaritate cu politicile sectoriale si cu procesele de planificare a teritoriului avand la baza intarirea capacitatii institutionale. economic. accentuata de schimbările tehnologice rapide care afectează atât producătorii. serviciilor şi capitalurilor.element de referinta in dimanica urbana In cadrul proceselor ce dau continut gestiunii urbane.1. Totodata. cresterea competivitatii si a calitatii vietii constituind obiective majore ale politicii economice la nivel local si national. strategia de dezvoltare economico-sociala trebuie fundamentata pe evaluarea propriilor resurse si posibilitati in cadrul contextului intern si international. . aparitia de noi piete si competitori precum si cresterea mobilitatii presoanelor. sociale si institutionale la dinamica economiei mondiale in scopul de a promova factorii catalizatori ai schimbarii economice si sociale in directia cresterii economice. materiale si umane in corelatie cu nevoile societatii dar si adaptarii la evolutiile si contextul economiei mondiale dinamice. calitate. elaborarea unui plan strategic de dezvoltare rezida in necesitatea asigurarii unei evolutii coerente. social.

protejarea si cresterea calitatii mediului. In general. etc.Continutul strategiei de dezvoltare economico-sociala este legat de existenta politicilor publice si a sistemului institutional. cresterea economica se realizeaza pe baza cresterii productivitatii prin imbunatatirea eficientei muncii. promovarea unor politici coerente vizand ajustarea structurala a economiei. dezvoltarea cercetarii. Referitor la politicile publice. în echipamente şi tehnologie. acestea trebuie sa asigure stabilitatea si dezvoltarea macroeconomica. a resurselor umane. imbunatatirea sistemului social si a coeziunii sociale. cursului de schimb. a diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia. concomitent cu operaţionalizarea mecanismelor de cooperare interministerială şi de parteneriat guvern . Asigurarea stabilitatii macroeconomice are loc prin promovarea politicilor financiare. asimilarea tehnologiilor informaţiei şi utilizarea unor tehnici moderne de management al afacerilor vor sprijini şi facilita creşterea productivităţii economice şi vor conduce la obţinerea unor randamente mai bune în economie. strategia de dezvoltare economico-sociala cuprinde programe de actiune vizand protejarea si conservarea naturii. Ajustarea structurala a economiei vizeaza consolidarea structurilor economice cu scopul de a asigura un nivel mai inalt al competitivitatii urmarind totodata dezvoltarea mediului de afaceri si cuprinde un ansamblu de politici sectoriale avand drept obiectiv general valorificarea optima a tuturor categoriilor de resurse. cea monetara reuneste evolutiile agregatelor monetare.masuri de natura sa contribuie la cresterea competitivitatii produselor si serviciilor precum si aspecte legate de regimul importurilor si exporturilor. imbunatatirea managementului financiar. In plan institutional.autorităţi locale. un rol important il detine promovarea unor produse si servicii competitive prin investiţii în capitalul productiv. iar cea comerciala . precum şi în capitalul uman. a pietelor financiare si de capital. monetare si comerciale in directia dezvoltarii economice pe termen mediu si lung. In ceea ce priveste protejarea si cresterea calitatii mediului. Totodata. politica financiara cuprinde aspecte legate de dimensiunea si structura bugetului public si sistemul fiscal. dezvoltarea si buna . retehnologizarea şi modernizarea echipamentelor. asigurarea stabilitatii macroeconomice. In ceea ce priveste continutul acestora. consolidarea mediului antreprenorial. strategia de dezvoltare economico-sociala cuprinde un ansamblu de politici care urmaresc obiective legate de : cresterea economica. strategia de dezvoltare economico-sociala cuprinde politici care sa urmareasca intarirea si conturarea rolului administratiei publice in luarea deciziilor si alocarea resurselor precum si corelarea şi integrarea politicilor sectoriale în politicile de coeziune. amenajarea teritoriului si dezvoltarea regional. rezervelor. In contextul unei economii globale. a managementului si a utilizarii capitalului in productie. ale ratelor dobanzilor. Astfel.

creşterea competitivităţii la nivel regional şi a relatiilor intre regiuni. Un alt obiectiv al politicii de dezvoltare regionala il constituie dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale si urbane prin promovarea unor principii de amenajare si dezvoltare urbană policentrică. accentul ar trebui pus pe elaborarea unor masuri de natura sa contribuie la prevenirea degradarii mediului prin dezvoltarea unui sistem de monitoring integrat al mediului care sa cuprinda si evaluarea sistemului de raportare a starii mediului ca instrument esential in fundamentarea deciziilor si indeplinirea obiectivelor politicii nationale de mediu. politicile si practicile puse in aplicare la nivel international. dezvoltarea unui sistem integrat de transport şi comunicaţii ca suport pentru formarea şi expansiunea sistemului urban de tip policentric şi pentru a realiza pe această cale o integrare a zonelor de dezvoltare economică în spaţiul economic şi politic regional precum si in directia conservarii şi dezvoltarii patrimoniului natural si cultural. politicile de dezvoltare spaţială trebuie indreptate catre dezvoltarea echilibrată şi policentrică a sistemului urban. In conditiile in care dezvoltarea teritoriului contribuie la intarirea coeziunii economice şi sociale a localităţilor şi regiunilor. dezvoltarea zonelor urbane şi rurale. realizarea parteneriatului între zonele urbane şi rurale. organizaţii de formare profesională. la creşterea competitivităţii precum şi la conservarea diversităţii culturale şi a capitalului natural. utilizarea resurselor regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.inovare precum si dezvoltarea sectorului informatic.centre de cercetare şi universităţi. in general. Totodata. imbunătăţirea sistemelor şi reţelelor de transport precum si asigurarea calităţii mediului natural. zonelor suburbane şi periurbane aflate in declin in marile oraşe. stimularea productiei si a consumului durabil precum si introducerea si utilizarea instrumentelor economice pentru protejarea mediului.administrare a retelei nationale de arii protejate. un rol important il detine stimularea procesului de cercetare . in acord cu strategiile. intarirea coeziunii sociale si a identitatii locale si regionale. In ceea ce priveste asigurarea competitivitatii regionale. De asemenea. a unor retele de cooperare dintre mediul antreprenorial . Un rol important in cadrul strategiei de dezvoltare economico-sociale revine politicii de dezvoltare regionala care urmareste. . de implementare a strategiilor inovative de regenerare economică şi socială a oraşelor de mărime mică şi medie precum şi a cartierelor. politica de dezvoltare regionala trebuie sa curinda masuri care sa contribuie la modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice. Nu in ultimul rand. aceasta are loc prin crearea serviciilor de sprijin în afaceri. de realizare a unor legaturi de complementaritate intre zona urbana si cea rurala. precum şi finanţării private a cercetării şi utilizării rezultatelor acesteia. in cadrul dezvoltarii regionale. instituţii financiare şi de consultanta în scopul evaluării potenţialului de dezvoltare locală şi regională şi fixării obiectivelor dezvoltării economice şi formării resursei umane.

de distribuţia şi relaţiile spaţiale în care se află acestea faţă de resurse.Referitor la intarirea coeziunii sociale. fiind necesara raportarea permanenta a strategiei urbane la aceste obiective asigurandu-se astfel cea mai eficienta alocare a resurselor. conservarea şi dezvoltarea artei populare şi a tradiţiilor culturale din mediul rural dar si a siturilor istorice din mediul urban. strategia urbana va fi indreptata catre identificarea zonelor de dezvoltare policentrică in scopul dezvoltarii şi extinderii funcţiilor urbane către zonele periferice.parte integranta a stategiei generale de dezvoltare economiosociala Dezvoltarea si modernizarea localitatilor . In ceea ce priveste dimensiunea spatiala a strategiei de dezvoltare economico-sociala. precum şi pentru facilitarea inserţiei sociale şi integrării ocupaţionale a femeilor. strategia urbana trebuie indreptata catre implicarea centrelor urbane în valorificarea potenţialului natural si cultural alcătuind astfel un sistem ierarhizat de poli/zone de dezvoltare prin realizarea unor produse si servicii competitive. intarirea parteneriatului intre zonele urbane si rurale precum si prin conservarea patrimoniului natural si cultural. extinderii programelor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii fizice în oraşele mici şi mijlocii si constituirii unor reţele de cooperare între aceste oraşe. etc. pastrarea identitatii locale şi regionale ar trebui sa constituie o preocupare majora in politica de dezvoltare regionala prin sprijinirea industriilor tradiţionale şi a celor de artizanat. obiectivul strategic general ar trebui axat pe afirmarea identitatii nationale in contextul amplificarii procesului de globalizare prin dezvoltarea echilibrata si policentrica a retelei urbane. aceasta are loc prin promovarea unor politici de combatere a formelor de discriminare şi inegalitate pe piaţa forţei de muncă. De asemenea. Nu in ultimul rand. Totodata. în zonele urbane dependente de o singură ramură economică sau in zonele industriale aflate în declin. minorităţilor. Strategia urbana . persoanelor cu handicap. parteneriatele vor asigura dezvoltarea căilor de transport şi a serviciilor . relaţiile economice de interdependenţă şi pentru a da o dimensiune spatiala si funcţională dezvoltării. In contextul in care creşterea competitivităţii economice depinde atât de activităţile economice desfăşurate cât şi de amplasarea acestora din punct de vedere teritorial. de dotările. periurbane şi localităţile aflate la in apropierea aglomerărilor urbane.se regaseste intre obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale si indirect in cadrul politicii de amenajare a teritoriului si dezvoltare regionala.2. Pentru a stimula competitivitatea.1. asigurarea accesului la infrastructura si resurse.esenta a strategiei urbane . un rol important il vor avea parteneriatele cu sectorul privat in directia diversificarii economiilor locale. de forţa de muncă aferentă. serviciile si pieţele de desfacere. 6.

investitori. imbunătăţirea reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a regulilor de design urban pentru încurajarea utilizării unor materiale cât mai puţin poluante. dincolo de raportarea la obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale. agenti economici. fiind mai mult sau mai putin atractiv pentru locuitori. Nu in ultimul rand. toate acestea corelate cu măsurile de dezvoltare în sistem policentric. In ceea ce priveste conservarea patrimoniului natural si cultural. . a managementului deşeurilor şi a resurselor pentru utilităţi publice (apă. pe aceasta baza. pe care municipalităţile trebuie să le gestioneze în funcţie de interesele comunitatilor locale in conditiile in care competitia intre orase a devenit tot mai puternica. etc. 6. parteneriatele urban-rural vor contribui la dezvoltarea deopotriva a zonelor rurale aflate in imediata vecinatate a oraselor prin prin încurajarea cooperării între autorităţile administraţiei publice locale in ceea ce priveste realizarea de investiţii în infrastructura.Strategie urbana . inclusiv protejarea şi extinderea zonelor naturale şi a spaţiilor verzi în interiorul si in afara centrelor urbane. strategia dezvoltării urbane va avea în vedere elaborarea unor planuri in care vor fi cuprinse obiectivele şi politicile de dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor publice. este necesara si o abordare din perspectiva marketingului argumentata de faptul ca orasul poate fi privit ca un produs avand un ciclu de viata. In acest context.2. asigurarea serviciilor de transport public. 6.. in sens larg. sociale. perspectiva dezvoltării zonelor rezidenţiale şi regulile de design urban aplicabile. elaborarea si respectarea unor reguli bine stabilite in proiectarea si dezvoltarea zonelor rezidentiale dar si a dotarilor edilitare. XX au determinat amplificarea provocărilor economice. organizarea traficului. Realizarea acestora va contribui astfel la crearea unui mediu favorabil dezvoltarii activitatilor economice si sociale si. politice. este necesară sprijinirea centrelor urbane pentru a le permite să acţioneze ca motoare ale creşterii economice contribuind astfel la dezvoltarea teritorială echilibrată. Marketing urban Schimbarile ce au avut loc pe plan mondial la sfarsitul sec. In concluzie. strategia urbana va urmari conservarea biodiversităţii şi aplicarea unor măsuri stricte de protejare a zonelor verzi aflate în interiorul sau in afara oraselor. energie). gaz. la cresterea calitatii vietii si a atractivitatii pentru mediul de afaceri si populatie.1. de utilizarea instrumentelor si tehnicilor de management in gestionarea activitatilor.o abordare din perspectiva marketingului Pornind de la premisa ca.2. resursele dezvoltării economice. strategia urbana se refera la stabilirea unor obiective in dezvoltarea localitatilor din perspectiva sistematizarii si proiectarii de noi asezari umane. vizitatori.publice. protejarea mediului natural si a celui construit. conservarea si refacerea zonelor istorice.

In contextul unor pieţe aflate într-o continuă şi rapidă schimbare. . orasul dispune de resurse ce necesita o utilizare eficienta. dezvoltarea turismului.strategiile trebuie sa contribuie la cresterea atractivitatii prin crearea valorilor estetice. marketingul urban presupune alegerea unor modalităţi adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor pentru satisfacerea nevoilor segmentelor ţintă interesate de dezvoltarea urbană. atragerea de companii. orasul ca mediu ambiant . In prezent. propunandu-se pentru aceasta o oferta adecvata. consolidarea infrastructurii. avand drept finalitate satisfacerea unor cerinte. Viziunea de dezvoltare a oraşului reprezintă evoluţia stabilită conform aspiraţiilor şi nevoilor cetăţenilor. care sporeste şi stimulează competitivitatea oraşului.dezvoltarea serviciilor de baza potrivit cerintelor utilizatorilor.construirea infrastructurii de baza compatibila cu mediul inconjurator. social si institutional. a nivelului pietelor precum si a raporturilor dintre cerere si oferta. forţă de muncă reprezentand „un demers care permite cucerirea unor piete rentabile prin analiza nevoilor potentiale. Astfel. comunităţile trebuie să-şi fundamenteze strategiile de dezvoltarea locală şi din perspectiva marketingului acesta fiind un element indispensabil în cadrul strategiei urbane.In acest context. diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor. dezvoltarea economica reprezentand o solutie de crestere a veniturilor locuitorilor dar si o sursa de colectare directa sau indirectaa resurselor fiscale de natura sa imbunatateasca serviciile publice si calitatea vietii. fapt ce conduce la atragerea de noi companii naţionale sau internaţionale. functionalitatea urbana poate fi asigurata si printr-un proces de marketing bine dirijat care sa includa mai multe faze de actiune. orasul ca loc de divertisment si recreere . in principal ale locuitorilor. • • • De asemenea. turişti.echiparea cu dotari culturale atractive pentru locuitori dar si pentru vizitatori. Pe de alta parte. criteriu de segmentare şi de diferenţiere. pentru a putea fi competitive. orasul ca furnizor de servicii . Dincolo de criteriile de rentabilitate. marketingul urban a devenit o caracteristică proeminentă a strategiei de dezvoltare economică locală fiind utilizat pentru îndeplinirea mai multor obiective economice si sociale dar si pentru crearea unei imagini pozitive pentru comunitate. instituţii. marketingul urban vizeaza toate componentele orasului ca sistem: • orasul ca personaj . rationala. bunastarea comunitatilor urbane trebuie sa constituie principala prioritate in politica urbana. contribuind la stabilirea viziunii de ansamblu a acesteia. prin formularea de scopuri si strategii referitoare la stabilirea relatiilor dintre mediul economic. aceasta influenţând toate acţiunile municipalităţii si contribuind la formarea si promovarea identităţii oraşului ca factor de atractivitate.

livrarea produselor si serviciilor in cadrul localitatii intr-un mod eficient si accesibil. . In al doilea rand. alcatuit din locuitori. investiţii străine şi pieţe de export. investiţii şi vizitatori.stabilirea unor stimulente atragatoare pentru cumparatorii actuali si potentiali dar si pentru utilizatorii bunurilor si serviciilor oferite. firme sau locuitori. pentru a deveni un loc atractiv pentru firmele noi. Pentru aceasta. institutii locale si regionale care sa stabileasca importanta colaborarii dintre sectorul public si cel privat precum si necesitatea implicarii tuturor beneficiarilor in eforturile de modelare si proiectare a locului respectiv. a liderilor. • • obţinerea sprijinului din partea cetăţenilor săi. problemele importante cu care se confrunta precum si cauzele acestora. firmelor şi al vizitatorilor.In esenta. diminuării resurselor financiare. principalele componente ale marketingului urban sunt prezentate in fig. 6. marketingul urban cuprinde urmatoarele activitati: . constituirea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii. acesti factori de marketing pot influenţează şansele de reuşită ale localităţii în atragerea şi satisfacerea celor cinci pieţe-ţintă potenţiale: producătorii de bunuri şi servicii. grupul de planificare va elabora mai intai solutiile de perspectiva fundamentate pe evaluarea resurselor si oportunitatilor de care dispune comunitatea si apoi planul de actiune pe termen lung cuprinzand mai multe etape intermediare. - promovarea valorilor si imaginii locului astfel incat potentialii utilizatori sa fie constienti de In ceea ce priveste desfasurarea acestor activitati. să justifice sprijinul acordat de putere şi de firmele existente şi care să atragă noi investiţii. in conditiile unei conjuncturi economice şi politice instabile. . promovarea caracteristicilor şi condiţiilor de viaţă îmbunătăţite. este organizat initial un grup de planificare avantajele distinctive ale locului.proiectarea combinatiei adecvate de caracteristici si servicii comunitare. Schematic. industria hotelieră şi de cazare şi locuitorii noi.1. sediile centrale de firmă şi birouri regionale. autorităţile locale se confrunta cu noi nevoi şi aşteptări sociale ca rezultat al creşterii competiţiei între comunităţi. este necesara definirea si diagnosticarea stadiului de dezvoltare al comunitatii. scaderii eficienţei modalităţilor tradiţionale de planificare teritorială. Astfel. este evident faptul că instituţiile publice trebuie să joace un rol activ în . instituţiilor existente. Soluţia pe termen lung presupune îmbunătăţirea a patru factori esenţiali de marketing. prezenţi în orice comunitate: • garantarea furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. Asa cum s-a mai aratat. agenti economici. In acest context. printr-un program riguros de imagine şi comunicare.

camere de comert. sprijinirii zonelor urbane defavorizate. autoritatile teritoriale. Gestiunea spatiului urban In prezent. da la autoritatile locale.gestionarea teritoriului printr-un control eficient al dezvoltării si o dezvoltare locală orientată spre piaţă. incurajarii parteneriatului intre sectorul public si cel privat. Astfel.2. consultanti. a concentrarii urbane la scara mondiala. Asadar." 2 Descentralizarea responsabilitatilor. cresterii demografice si legat de aceasta. Aceasta pluralitate a organismelor implicate in administrarea si organizarea spatiilor urbane indica necesitatea coordonarii actiunii publice in plan orizontal si vertical. regionala si locala. democratie si stabilitate politica. Intr-o lume in care participarea intreprinderilor si a societatii civile in procesul de administrare a oraselor devine din ce in ce mai semnificativa. realizarea coerenta a politicilor urbane publice. principala misiune a marketingului urban consta in crearea si dezvoltarea unei legături puternice între politicile publice şi exigenţele consumatorilor in scopul imbunatatirii funcţionarii sistemului urban si a pozitiei competitive a oraşului. reprezentantii agentilor privati (asociatii patronale. politica urbana ar trebui reorientata in directia cresterii initiativei locale. etc. la institute de cercetari. privatizarea unui numar tot mai mare de servicii urbane. In actualele conditii ale mondializarii economiei. De exemplu. problematica gestiunii urbane capata noi dimensiuni. majoritatea avand ca punct de plecare continentul european. mutatiilor tehnologice. Astfel. asigurandu-se astfel o dezvoltare economica si sociala durabila. reprezentanti ai societatii civile.2. sectorul privat si societatea civila. un numar impresionant de orase se confrunta cu o serie de probleme referitoare la dezvoltarea necontrolata a spatiilor construite si la cresterea aglomerarii si a poluarii mediului. de armonizare a intereselor locale cu cele ale organizatiilor si grupurilor sociale si de reprezentare a acestor interese in plan extern. 6. transformarea actiunii publice intr-o forma colectiva de conducere. conceptul de gestiune urbana poate fi inteles drept "capacitatea de integrare. modelul antreprenorial in care orasul este organizat .). o definitie mai cuprinzatoare a notiunii de "gestiune urbana" ar include "ansamblul actiunilor prin care cetatenii orasului isi rezolva problemele in mod colectiv si raspund nevoilor sociale cu sprijinul administratiei publice1". procesul de gestiune urbana antreneaza din ce in ce mai multi participanti. administratiile oraselor nemaiputand face fata acestor presiuni. In plan social. intreprinderile particulare. transferul competentelor si privatizarea impun necesitatea reevaluarii rolului puterii publice la scara nationala. obiective ce dau continut gestiunii urbane. reformele destinate intaririi capacitatii de gestiune publica avand la baza parteneriate intre administratia centrala. In practica sunt intalnite mai multe modele de gestiune urbana. termenul de "administratie publica" devenind insuficient pentru definirea modelelor de organizare si conducere a oraselor si locuitorilor acestora.

globalizarea financiara si cresterea societatilor transnationale are loc adancirea decalajelor intre zonele bogate si cele defavorizate.colectiv are drept scop progresul economic. Venetia. Iata de ce. Este vorba despre cooperarea intre autoritatile locale si cetatenii orasului la realizarea unor proiecte de amenajare a teritoriului. Alte modele au la baza asigurarea dezvoltarii economice concomitent cu mentinerea coeziunii sociale: Lille. data fiind complexitatea si dimensiunea proiectelor de dezvoltare urbana precum si lipsa capacitatilor financiare. intitulat "Imbunatatirea gestiunii in zonele urbane" au fost stabilite cateva principii ale politicii urbane. fiecare oras adaptandu-si propria politica in functie de contextul local si national. O alta problema care se situeaza in centrul preocuparilor pentru introducerea unor noi metode de gestiune urbana reprezinta parteneriatul dintre sectorul public si cel privat in procesul complex de luare a deciziilor. Helsinki. in sensul participarii locuitorilor orasului la infaptuirea politicii urbane prin intermediul unor comisii si asociatii locale. principiul echitatii prin garantarea egalitatii sanselor si inlaturarea discriminarilor. etc. principiul competivitatii prin incurajarea investitiilor si dezvoltarea sociala. cresterea somajului si. etc. Strasbourg. Rennes. principiul subsidiaritatii prin descentralizarea responsabilitatilor si limitarea instrumentelor administratiei centrale. principiul flexibilitatii. Asadar. principiul durabilitatii tinand cont de pastrarea calitatii mediului inconjurator. Cu toate acestea. metodele traditionale de administrare a oraselor au fost inlocuite. principiul specificitatii teritoriului national. etc. sectorul public (autoritatile locale si regionale. Parteneriatul public-privat a aparut in anii '80 in domeniul dezvoltarii urbane fiind considerat un instrument important in dinamica proiectelor urbane in care principalii parteneri sunt: sectorul privat (investitori. transport. acestia din urma avand posibilitatea de a-si exprima propriile interese.). treptat. incapacitatea autoritatilor locale de a interveni in procesul de fragmentare teritoriala si sociala si de a asigura controlul si coeziunea sociala. Copenhaga. elaborarea strategiilor si a mijloacelor de punere in practica a acestora. nu exista un model unic de gestiune urbana. de a delibera si a participa la luarea deciziilor de politica urbana. in Raportul prezentat de Comitetul OECD pentru politica si dezvoltare teritoriala in noiembrie 2000. printre care: principiul coerentei intre participantii la procesul de administrare a oraselor. cu metode noi de gestiune care vizeaza aspecte legate in primul rand de crearea conditiilor pentru o democratie participativa. Manchaster). Roma. prin organizarea de intalniri cu reprezentantii societatii civile. Leeds. Barcelona. comitete ale unor cartiere. fiind necesar ca institutiile sa se poata adapta schimbarilor rapide in ceea ce priveste conjunctura economica. intalnit mai putin in Europa occidentala si mai mult in orasele britanice (Birmingham. Hamburg. Odata cu mondializarea pietelor si a productiei. guvernul) si organizatiile non-guvernamentale. . legat de acestea. principiul satisfacerii nevoilor sociale ale populatiei. comisii extra-municipale. bancheri. principiul coordonarii intre autoritatile locale si organismele regionale in directia asigurarii planificarii trategice.

dezvoltarea locala ofera posibilitatea de a reanaliza gestiunea urbana pornind de la serviciile publice si utilitatea parteneriatului dintre sectorul public si cel privat aflat intr-un stadiu prematur de dezvoltare datorita. Se impune deci gasirea unor modalitati de a imbina instrumentele economice cu reglementarile juridice.1. politica urbana trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea locala. de asigurarea transparentei actiunilor precum si de indeplinirea unor cerinte legate de flexibilitatea si adaptabilitatea proceselor de management. Exista insa si opinii potrivit carora parteneriatul public-privat reprezinta un concept "vag si periculos". grupurile asociative.In zonele urbane. locuinte si utilitati publice. grupurile socio-profesionale. administratia publica si sectorul privat isi pastreaza roluri traditionale in ceea ce priveste programele de investitii in sensul ca administratia locala va asigura planificarea actiunilor. 6. oferind un cadru prin care pot fi utilizate in mod eficient resursele. de gestionarea riguroasa a patrimoniului municipal.cerinta a unei dezvoltari durabile a localitatilor Propunand in esenta dezvoltarea armonioasa a localitatilor. modernizarea lor. in sensul mentinerii unei situatii in care nu exista nici o responsabilitate (de exemplu. lipsei cadrului legislativ care sa reglementeze acest parteneriat dar si crizei institutionale si economice existente. in principal. strategia urbana se circumscrie preocuparilor privind dezvoltarea durabila cautand solutii de dezvoltare economica. populatia locala pe de o parte. Aplicarea politicilor de dezvoltare locala trebuie sa tina seama in primul rand de necesitatea planificarii strategice avand la baza suportul politic si social. realizarea infrastructurii si finantarea unor activitati iar sectorul privat va contracta lucrarile in infrastructura urbana. etc. Camerele de Comert si Industrie. proces fondat pe implicarea tuturor actorilor interesati: alesii locali. statul. 6. imbunatatirea conditiilor de viata. Aspecte generale Dezvoltarea durabila nu este un concept nou ci constituie cea mai recenta exprimare a unei etici .3. promotorii de proiecte. si intreprinderile.3. intr-un cuvant adoptarea unei politici de ecoeficacitate. Nu in ultimul rand. Strategia urbana . create infrastructuri adecvate si noi activitati comerciale care sa le consolideze economia contribuind la mentinerea unei comunitati sanatoase care sa poata sustine atat noua generatie cat si pe cele care urmeaza. cazul distrugerii padurilor din Amazonia ca urmare a parteneriatului dintre guvern si intreprinzatorii articulari). In cadrul actualei situatii a institutiilor publice din tara noastra. managementul terenurilor. pe de alta parte.

Linking Sustainable Community Activities to Pollution Prevention: A Sourcebook. ecosistem sau orice asemenea sistem xistent de a functiona continuu.foarte vechi. organizata sub egida ONU. de mediu si sociale" . in limitele stabilite de ecologie in sensul cel mai larg -prin interdependenta fiintelor umane si slujbelor lor. pot spune ca pamantul apartine fiecarei generatii pe durata existentei sale. intrun viitor nedefinit fara a ajunge la epuizarea resurselor cheie". Rezulta ca protectia mediului si dezvoltarea economica sunt intr-adevar procese antagonice" . culturale si poate spirituale. A Sustainable Community Profile from Places. "Durabilitatea se refera la capacitatea unei societati. care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator si responsabilitatile generatiilor actuale fata de generatiile viitoare. 1789. "Cuvantul durabil (de sustinere) isi are originea in limba latina. schimbul e informatii dintre tari pe probleme de mediu. "Durabilitatea este doctrina de urgenta prin care dezvoltarea si progresul economic trebuie sa aiba loc si sa se mentina de-a lungul timpului. integrate. "Toward a Sustainable World. Presedintele Institutului Context. inspira oamenii sa aiba grija de comunitatea lor. subtenir insemnand «a stavili/retine» sau «a sprijini de jos». Acestea sunt locurile in care durabilitatea are cele mai mari sanse de existenta (mentinere)" .Beth E.. Winter 1995. Dupa Conferinta de la Stockholm. Conferinta asupra mediului de la Stockholm. Avand in vedere continutul foarte larg exprimat de acest punct de vedere dar si semnificatiile pentru dezvoltarea economico-sociala.Robert Gilman. care i se cuvine pe deplin si in intregime." Scientific American.. Acesta se refera la "satisfacerea nevoilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi". Lachman. nici o generatie nu poate face datorii mai mari decat pot fi platite pe durata propriei existente". In anul 1972. Literatura de specialitate dezvolta conceptul de durabilitate luand in considerare o serie de . Principalele probleme dezbatute s-au referit la evaluarea poluarii mediului inconjurator. a lansat pentru prima oara semnale serioase referitoare la mediu si indeosebi la poluarea acestuia. supravegherea factorilor poluanti.Muscoe Martin. Comisia Mondiala asupra Mediului si Dezvoltarii de pe langa ONU a introdus conceptul de dezvoltare durabila. biosferei si legilor fizicii si chimiei care o guverneaza. Ruckelshaus. cresterea demografica. prin combinarea specifica a caracteristicilor fizice. 6 Septembrie. "Un efort de sustinere a comunitatii consta in adoptarea unor sisteme pe termen lung. de dezvoltare si realizare a unei comunitati viabile prin luarea in considerare a problememlor economice. Unele locuri. September 1989. Critical Technologies Institute. conceptul de dezvoltare durabilaa beneficiat de numeroase definitii si abordari: "Prin urmare.William D. O comunitate trebuie sa fie sprijinita de jos de catre locuitorii actuali si viitori.Thomas Jefferson. April 1997.

stiintifice avand multiple cai de comunicatie interne si externe. cerintele minime pentru dezvoltarea durabila a omenirii: redimensionarea cresterii economice. In acelasi timp. indeosebi in regiunile ramase in urma. pentru un oras de numai 1 milion de locuitori sunt necesare zilnic 1000 tone de hrana. migreaza spre oras 20 de milioane de oameni. constructia de motoare cu grad redus de emisii poluante. In 1987. In aceste conditii. In prezent. In acest context. orasele lumii se confrunta cu tendinte comune si situatii similare in ceea ce priveste restructurarea economica. valori deosebite inregistrandu-se dupa cel de-al doilea razboi mondial. cele mai mari valori inregistrandu-se in America de Nord (78%). ceea ce isi pune amprenta asupra necesarului de resurse. evolutia relatiilor institutionale si fiscalitatea excesiva. cresterea controlata a populatiei. salarii mai mari. depoluarea industriala. pentru schimbul de informatii referitoare la poluare si la controlul gradului de poluare. extinderea zonelor verzi. studiile intreprinse demonstrand ca anual. asigurarea unei dezvoltari durabile a oraselor constituie obiective comune in directia promovarii unor strategii urbane menite sa contribuie la cresterea posibilitatilor de infaptuire a politicilor urbane. reciclarea deseurilor. asigurarea materialelor de constructie. 625000 tone de apa. indepartarea substantelor poluante in mediu. modificari tehnologice si reorientari spre alte surse materiale si de energie. Ponderea populatiei urbane a crescut permanent. invatamant si confort. combustibil si energie. invatamant si cultura. servicii medicale. Un astfel de oras produce zilnic 950 tone de substante toxice poluante pentru aer si 500000 tone ape reziduale. s-au accentuat diferentele intre mediul rural si cel urban in ceea ce priveste nivelul de trai precum si dimensiunea consumurilor. participarea mai multor state la luarea deciziilor. totodata. Conform statisticilor ONU. eliminarea saraciei. la Sao Paolo. economisirea resurselor naturale. la Universitatea din New York a fost initiat Proiectul Mega City care a pornit de la ideea ca toate orasele de peste 10 milioane de locuitori au aceleasi porobleme. culturale. administrative. transportul persoanleor si al marfurilor. asigurarea unor conditii civilizate de locuit. si dezvoltarea si modernizarea oraselor trebuie sa se subsumeze acestor preocupari. prosperitatea economica. Valorile ponderii populatiei urbane pe continente sunt diferite. profundele transformari sociale. presiunea asupra mediului inconjurator. industriale. Europa (79%) si America de Sud (77%) iar cele mai mici in Africa (42%) si Asia de Sud (35%)108. Populatia este atrasa de oras prin posibilitatile oferite in gasirea unui loc de munca. 9500 tone de combustibil. Marile orase se confrunta cu numeroase probleme referitoare la aprovizionarea zilnica cu hrana. sociale si culturale si stabileste. zonele urbane reprezinta spatii cu destinatie complexa. apa.aspecte economice. Reducerea poluarii in megaorase este dificil de realizat deoarece zonele industriale aflate initial la marginea oraselor se afla in prezent in apropierea zonelor de locuinte insa in multe tari dezvoltate au fost elaborate masuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. utilizarea . Astazi. indiferent de tara sau continentul de unde fac parte. Reprezentantii megaoraselor au stabilit sa se intalneasca de doua ori pe an. rezidentiale.

Pornind de la considerentele conceptului de dezvoltare durabila. exploatarea eficienta a apelor subterane. Pornind de la principalele nevoi ale oraselor si problemele cu care se confrunta administratiile acestora in gestionarea diferitelor categorii de resurse.vehiculelor electrice. al comunitatilor locale exista numeroase strategii si metode considerate optime de gospodarire a apei utilizate in lupta pentru eficientizarea consumului resurselor de apa. poate contribui la efortul comunitar in directia conservarii energiei. Totodata. reducerea deplasarilor. Acestea pot ajuta guvernele locale si cetatenii sa administreze atat costurile cu energia cat si producerea de emanatii nocive de dioxid de carbon care provoaca incalzirea globala. Un alt obiectiv important al politicilor urbane durabile il constituie adoptarea programelor publice de conservare a energiei. se incurajeaza astfel dezvoltarea initiativei cetatenesti. in conditiile in care consumul mondial de apa a crescut de cel putin doua ori fata de rata de crestere a populatiei in ultimul secol. reducerea pierderilor in sistemul de alimentare. gospodarirea resurselor de apa proaspata pentru adaptarea la cresterea comunitatii este dirijata asupra unor proiecte de pastrare a apei cum ar fi barajele si rezervoarele. gestiunea resurselor si abordarea calitatii vietii intr-un sens mai larg. cum ar fi deversarile de apa de la habitatele de peste si animale salbatice si au favorizat dependenta de reciclarea materialelor. pot fi formulate orientari strategice majore in dezvoltarea acestora. audituri in cazul folosirii apelor subterane. a administratorilor de cladiri. costurile identificarii si tratarii noilor surse de apa au crescut in mod constant. promovarea progresului tehnologic in favoarea unei cresteri in acord cu cerintele mediului. a proprietarilor de locuinte. inclusiv conservarea energiei. In plus. etc. incurajarea utilizarii echipamentelor de transport mai putin poluante trebuie sa . In ceea ce priveste educarea privind energia comunitara si participarea publica. cresterea increderii publice si sprijinirea planului respectiv. Astfel. tarile dezvoltate au elaborat strategii urbane de dezvoltare cu obiective pe termen mediu si lung legate de controlul poluarii. crearea unui cadru institutional si legislativ adecvat. Intre acestea pot fi mentionate: optimizarea raportului conservare/eficienta. audituri pentru utilizarea apei la domiciliu si in institutii. Astfel. La nivelul guvernelor. un program adaptat pentru nevoile specifice ale comunitatii si care implica sprijinul considerabil al opiniei publice va oferi o multime de beneficii suplimentare. a consumatorilor in general. Educarea oamenilor de afaceri. consolidarea economiei locale si crearea de locuri de munca. Dar de multe ori aceste proiecte pe scara larga au avut influente negative. reglementari pentru apele uzate. Strategiile de eficientizare a apei au ca scop introducerea de noi tehnologii impreuna cu practici inovative de gospodarire in timpul furnizarii de servicii catre consumatori la un nivel mai performant. programe de educatie publica. banilor si resurselor.

costul aglomerarii traficului. fiind atat o solutie la problemele speciale legate de constructii cat si un mediu de lucru pentru un viitor durabil. Asa cum industriile din jurul oraselor gasesc mai eficient faptul de a preveni poluarea decat sa o inlature sau sa incerce sa o controleze. Constructiile ecologice au devenit mult mai raspandite. si alte costuri sociale ale transportului. reduc costurile de exploatare si de intretinere si tin cont de aspecte precum conservarea istorica. componente. Programele comunitatii de constructii ecologice ajuta la promovarea acceptarii acestora de catre public precum si a beneficiilor lor. in conditiile in care transporturile auto. cerintele transportului de persoane in viitor vor fi satisfacute de o combinatie de transport pe sine si cu biciclete. la incurajarea constructorilor de a adopta metode ecologice. . au impact negativ asupra mediului si dau nastere unor mari cantitati de deseuri. creeaza o ambianta propice sanatatii si confortabila. Mai mult. constructie si intretinere a cladirilor au un impact considerabil asupra mediului inconjurator si resurelor naturale.constituie o preocupare permanenta a autoritatilor responsabile. cladirile reprezinta o sursa majora de poluare care provoaca probleme privind calitatea aerului din orase. dependenta de automobile a avut ca rezultat cresterea importurilor de petrol la acestea adaugandu-se costurile unei productivitati scazute. mijloacele de transport produc si efecte sonore. Pe langa situatia de a fi mai putin daunatoare mediului inconjurator. In locul dependentei excesive de automobile. In acelasi timp. energie reinnoibila si proiecte de conservare a apei. cum ar fi accidente. Avand in vedere ca procesele de proiectare. consuma mai multe resurse decat le sunt necesare. In ultimii ani. traditionale. accesul la transportul public si alte infrastructuri de sisteme ale comunitatii. o politica de incurajare a constructiilor ecologice ar reduce semnificativ efectele negative in conditiile in care constructiile consuma impreuna o treime din toata energia mondiala consumata si doua treimi din electricitate. In conditiile in care constructiile clasice. cele mai avansate tari in privinta sistemelor de transport biciclete/tren fiind Japonia si Olanda. Ele sunt responsabile pentru 49% din degajarile de dioxid de sulf. feroviare si aeriene emit o serie de poluanti rezultati din arderea combustibililor. ele iau in considerare influentele asupra mediului inconjurator. De asemenea. metodele de constructie ecologice ar putea contribui la conservarea resurselor. decese cauzate de circulatie si poluarea aerului. pentru intregul organism uman. imprejurimile sale si ocupantii sai. fundamentarea dezvoltarii economice si sociale in spatiul urban avand la baza dezvoltarea durabila poate contribui la prevenirea transformarii in dezastre a actiunilor naturale. de asemenea. inclusiv energie eficienta. 25% din degajarile de protoxid de azot si 10% din degajarile specifice care impreuna distrug calitatea aerului din zonele urbane. comunitatile predispuse la calamitati incep sa adopte dezvoltarea durabila ca pe un mijloc de a indeparta sau cel putin de a diminua conflictul lor cu mediul inconjurator. puternic nocive pentru aparatul auditiv si indirect. Metodele traditionale de constructie nu tin seama adeseori de interdependenta dintre constructie. navale.

contaminarea apelor si solului sau raspandirea maladiilor. sunt necesare actiuni concrete care sa permita in acelasi timp integrarea zonelor urbane in dinamica dezvoltarii regionale de ansamblu. cutremurele. inundatiile. durabilitatea comunitatii necesita o tranzitie de la expansiunea urbana necontrolata catre metodele de planificare a utilizarii terenurilor care creeaza si mentin in mod eficient infrastructura. calitatea cladirilor si a infrastructurii necesita eforturi de protejare si conservare. Se impun asadar o serie de masuri referitoare la dezvoltarea transporturilor in comun. izolatia termica precara a cladirilor constituie un factor important de supraconsum al energiei. regionala si mondiala si antreneaza o serie de costuri care afecteaza in egala masura bugetele locale. afectand calitatea vietii locuitorilor. disparitia spatiilor verzi atat in interiorul cat si in exteriorul orasului. de valorizare a patrimoniului cultural indeosebi in centrele istorice ale oraselor. in primul rand. consum de combustibil sporit. utilizarea de tehnologii nepoluante. In acelasi timp. intreprinderile si locuitorii. In acelasi timp. Implicarea participarii comunitatii locale in dezvoltarea proiectelor publice de amenajare a localitatilor ar contribui la garantarea viabilitatii acestora. De asemenea. poluarea excesiva. a materiilor prime neregenerabile. indeosebi a acelor intreprinderi generatoare de locuri de munca . utilizarea bicicletei. Evolutia modelelor de consum si a preferintelor in materie de locuinte a determinat. Totodata. municipalitatile se confrunta si cu o serie de probleme legate de cresterea consumului de energie. acesta are la baza diversificarea economiilor locale. sporirea deseurilor ceea ce influenteaza ecosistemele la scara locala. o parte considerabila a problemelor cu care se confrunta municipalitatile poate fi solutionata prin elaborarea unor strategii de dezvoltare economica si sociala a comunitatii avand la baza principii durabile. La toate acestea se mai adauga si alunecarile de teren. Dupa cum se poate observa din cele prezentate. Totodata. a dependentei de autovehicule individuale ducand la aglomerari ale traficului. date fiind solutiile de consum energetic redus. la reducerea costurilor si cresterea calitatii procesului de planificare accentuand rolul comunitatii in dezvoltarea urbana si a increderii in autoritatile publice. concentrarea urbana a generat cresterea nevoilor de deplasare si implicit. In al doilea rand. pe masura dezvoltarii economice si sociale. Gestiunea defectuoasa a deseurilor contribuie la degradarea peisajelor. locuinta si cumparaturi. asigura relatii stranse intre vecini si constiinta comunitatii si conserva sistemele naturale. poluare sonora. riscurile tehnologice legate de centralele nucleare. Acest fenomen este mai acut acolo unde activitatile cotidiene sunt puternic dispersate existand distante mari intre locul de munca. la reducerea aparitiei litigiilor legate de proprietatea asupra terenurilor si cladirilor. indeosebi pentru familiile cu venituri modeste.crearea acestora cu ajutorul resurselor reciclabile contribuie la cresterea accesibilitatii din punct de vedere financiar. In ceea ce priveste cadrul de actiune al politicilor urbane durabile.

imbunatatirea conditiilor de viata prin renovarea parcului imobiliar. integrarea acestora in contextul social. Exista numeroase orase in care decalajul dintre "bogati" si "saraci" se adanceste pe masura scaderii ajutoarelor sociale oferite. Cauzele excluderii sociale imbraca forme multiple de la un nivel de instruire precara. La aceasta se adauga si faptul ca amplul proces de reabilitare a centrului urban a generat cresterea preturilor terenurilor ducand astfel la deplasarea populatiei cu venituri reduse catre periferia orasului. tendinta de eliminare. . Aceste probleme nu vor fi rezolvate insa prin masuri care sa le vizeze in mod exclusiv1. asigurand accesibilitatea si incurajand schimburile economice dintre diferitele centre economice si sociale. economic si cultural al orasului.(un exemplu in acest sens l-ar putea constitui industriile manufacturiere. furnizarea energiei. Totodata. privat si asociativ. . Aceste fenomene sunt intalnite cu precadere in randul minoritatilor etnice si al emigrantilor. pana la 20% din populatia urbana.cresterea securitatii persoanelor. politie si justitie. cresterea delicventei in randul tinerilor.dezvoltarea comertului si a centrelor de loisir in zonele defavorizate. . prin masuri impotriva poluarii. a retelelor de transport. actiunile intreprinse trebuie sa asigure cresterea calitatii vietii in plan cultural si social precum si stabilirea unor legaturi functionale cu zonele aflate la periferia oraselor. transport si comunicatii. educatie. cresterea ponderii personalului calificat care sa permita inovatia. a vandalismului. S-a mai aratat ca discriminarile sociale adancesc fragmentarea sociala ducand la grave tulburari sociale.incurajarea creatiei locale si a intreprinderilor asociative. locuinta neadecvata sau chiar absenta acesteia. turismul). cu implicatii negative asupra prosperitatii economice si stabilitatii sociale. a tehnologiei informatiilor. acces limitat la serviciile de transport si comunicatii. Studiile intreprinse au aratat ca exista. imbunatatirea infrastructurii in domeniul comunicatiilor. toxicomanie si tulburari mentale. Constrangerile bugetare au redus volumul creditelor disponibile pentru investitii in zonele urbane iar descentralizarea administrativa a determinat preluarea responsabilitatilor . pe de o parte. fenomen ce atinge proportii ingrijoratoare. probleme de sanatate pana la lipsa drepturilor civice. sanatate. O alta problema ce trebuie solutionata in prin politica de dezvoltare urbana pe principii durabile se refera la componenta sociala. prin punerea in valoare a zonelor defavorizate. indeosebi in cadrul sectoarelor economiei bazate pe stiinta si tehnologie. limtarea accesului la politie si justitie. reducerea in viitor a zonelor defavorizate si pe de alta parte. . la nivelul marilor orase. Este nevoie asadar de adoptarea unei politici urbane globale care sa urmareasca. de marginalizare sociala. agravarea tensiunilor rasiale. Actiunile se vor referi la: - accesul liber la serviciile de baza: locuire. Un rol important in elaborarea strategiilor de dezvoltare urbana revine autoritatilor locale a caror structura a cunoscut un profund proces de evolutie in paralel cu adancirea relatiilor dintre sectorul public. serviciile.

Totodata. 6.din ce in ce mai sporite in seama organismelor locale. In cadrul conferintei au fost adoptate doua documente: Declaratia de la Istanbul care promoveaza solidaritatea intre popoare in scopul realizarii dreptului la locuinta si eliminarii discriminarilor si Planul mondial de actiune care cuprinde un ansamblu de linii directoare si programe de actiune cu angajamentul guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuinta. Acest lucru. Turcia. preocuparile referitoare la asezarile urbane au fost . presiunea exercitata asupra cheltuielilor bugetare nu se diminueaza avand in vedere necesitatea solutionarii unor probleme legate de discriminarile sociale. un rol important revenind parteneriatului intre sectorul public si cel privat. Desfasurata din initiativa Consiliului de Administratie al Programului ONU pentru Mediu (PNUM). Principalele documente adoptate au fost: Declaratia de principii. 1996). Tot cu aceasta ocazie a fost creata Comisia Natiunilor Unite asupra asezarilor umane (CNUAU) alcatuita din reprezentanti ai colectivitatilor locale si societatii civile. comunicatii. Rolul principal in domeniul cooperarii la nivel mondial privind asezarile urbane a fost asumat de ONU care a consacrat acestei probleme doua reuniuni interstatale: Habitat I (Vancouver. conferinta Habitat I a reprezentat prima reuniune interguvernamentala pe aceasta tema. In ceea ce priveste spatiul european. Conferinta Habitat II a urmarit promovarea unei "viziuni pozitive" asupra oraselor secolului XXI punand accentul pe rolul autoritatilor locale si al descentralizarii actiunilor. Preocupari actuale privind problematica dezvoltarii urbane durabile Prin dimensiunile si importanta efectelor sale. Acestea fac obiectul unor programe si proiecte elaborate la diferite niveluri decizionale. Recomandari pentru actiuni nationale. dezbatand problemele asezarilor umane in corelatie cu cerintele de protejare a mediului. cresterea economica a zonelor defavorizate.3. la care se adauga si presiunea fiscala a determinat participarea colectivitatilor locale la programele de dezvoltare urbana. problematica asezarilor urbane constituie tot mai mult obiectul reglementarilor referitoare la amenajarea si protejarea zonelor locuite in directia asigurarii dezvoltarii durabile. 1976) si Habitat II (Istanbul. aprovizionarea cu apa. Canada. Cu toate acestea.2. serviciile prestate in mod exclusiv de catre un singur organism public diminuandu-se considerabil. transport. cu implicarea tuturor celor interesati intr-o mai buna gestiune urbana. ea se regaseste in sfera preocuparilor unor organisme internationale sau regionale generand evenimente. imbunatatirea calitatii mediului. Un exemplu in acest sens este oferit de serviciile de invatamant. programe si actiuni specifice. colectarea deseurilor. distributia energiei. Programul de cooperare internationala. fara ca acestea din urma sa dispuna de resursele necesare.

comunicatiilor cu pastrarea - . Angajamentele comunitare decurgand din aderarea la Conventia-cadru privind schimbarile climatice (1992) si Protocolul de la Kyoto (1997) privind reducerea gazelor cu efect de sera. imbunatatirea performantelor ecologice ale intreprinderilor prin gestionarea durabila a acestora. dintre care pot fi mentionate: Tratatul de la Amsterdam (1999) care stabileste dezvoltarea durabila ca un scop al Uniunii Europene si consolideaza probleme legate de integrare a politicilor urbane nationale in strategia comunitara.prin care isi afirma intentia de a examina politicile Uniunii Europene la nivelul zonelor urbane. - Noua reglementare a Fondului Structural (Agenda 2000) care pune accentul pe problematica zonelor urbane aflate in dificultate. etc. in 1997. - - Recomandarile privind ocuparea fortei de munca si planurile nationale privind ocuparea. promovarea unei economii urbane diversificate. utilizarea mijloacelor de transport ecologice. prezentarea de catre Comisia Europeana pentru Habitat a documentului intitulat "Problematica urbana -orientari pentru o dezbatere europeana" . eliminarea presiunilor fiscale excesive. inovare. protejarea mediului urban. restructurarea institutiilor locale in directia adaptarii la dinamica mondiala. Strategiile comunitare vizeaza in principal aspecte legate de: ameliorarea calitatii aerului in zonele urbane. dezvoltarea locala si includerea sociala. adoptata la 20 mai 1983 la Torremolinos (Spania). a fost subliniat faptul ca intreg cadrul de actiune in vederea unei dezvoltari urbane durabile trebuie sa urmareasca asigurarea unui sistem urban echilibrat in actualele conditii ale mondializarii. reducerea deseurilor. Totodata. asigurarea calitatii resurselor de apa. proliferarea ghetourilor si legat de acest fenomen. Scheme de dezvoltare a spatiului comunitar (SDEC/ESDP) care subliniaza necesitatea unei dezvoltari urbane echitabile si policentrice. Un moment de referinta in analiza problematicii urbane l-a constituit. policentric si echilibrat in care un rol deosebit de important il vor detine actiunile de cooperare.materializate prin adoptarea unor importante documente. cu impact direct asupra activitatilor urbane. Cel de-al V-lea Program comunitar de activitate privind mediul (1986-2000) care stipuleaza abordarea integrata a problemelor urbane. Actiunile Uniunii Europene in scopul asigurarii progresului economic al tarilor membre si mai buna utilizare a fortei de munca vizeaza trei obiective majore si anume: - afirmarea rolului oraselor ca centre regionale prin promovarea unui sistem urban european. marginalizarea sociala. ameliorarea mediului artificial si patrimoniului cultural. dezvoltarea turismului. imbunatatirea relatiilor dintre asezarile urbane si imprejurimile rurale. transporturilor. punand accent pe resursele umane. Carta Europeana a amenajarii teritoriului. flexibile si competitive. diminuarea zgomotului.

Principalul instrument pentru realizarea unei gestiuni eficiente a spatiului urban il constituie masurile legislative care sa cuprinda instituirea unor taxe ecologice la care se adauga actiuni de cooperare intre colectivitatile locale si regionale. etc). imbunatatirea rezultatelor economice ale zonelor urbane prin implementarea metodelor moderne de gestiune urbana. Uniunea Europeana a declansat un puternic dispozitiv de lupta impotriva poluarii.Audit (EMAS) care sa creeze conditiile introducerii pe piata a produselor ecologice si a metodelor de gestiune a mediului. statele membre sunt obligate sa reduca la minim poluarea survenita in urma activitatii unitatilor industriale aflate in zonele urbane sau in apropiere. presiunea exercitata asupra zonelor litorale. sistemul de responsabilitati se va extinde si asupra altor elemente ale mediului (apa. 91/689/CEE. dar si intre zonele urbane si cele rurale. din care 46. reabilitarea centrelor istorice si infrastructura urbana. zone rurale. Directiva 85/337/CEE privin evaluarea necesitatii introducerii unor proiecte publice de durabilitate urbana constituie un instrument util pentru intarirea certitudinii existentei consultarii publice inaintea aprobarii viitoarelor planuri de dezvoltare. indeosebi in domeniul serviciilor (turism. asigurari. directivele europene (91/156/CEE. Actiunile de dezvoltare urbana vor face parte integranta din planurile operationale dar nu se vor substitui programelor regionale si vor include un ansamblu de masuri concrete care sa vizeze indeosebi transportul urban. Comisia a propus alocarea a 286. Concepute initial pentru industria manufacturiera. pasari. indeosebi centrele istorice. securitatea . Acestea trebuie sa tina seama de asigurarea unei complementaritati intre diversele zone urbane ale unei regiuni. utilizarea spatiilor verzi. si intre acestea si Comisia Europeana pe de alta parte. Avand la baza principiul "Poluatorul plateste". Potrivit Directivei 96/61/CE. protectia civila.3 miliarde Euro. pe de o parte. animale. alunecarea terenurilor. banci. istoric si arhitectural. aceste reglementari s-au extins si asupra altor sectoare. pe de o parte. Un exemplu in acest sens il constituie problematica deseurilor. 94/62/CEE) se refera la obligativitatea statelor membre de a stabili cantitatea si originea diferitelor tipuri de deseuri precum si metodele de gestionare a acestora. sol. Pentru perioada 2000-2006. Un alt domeniu de interes este reprezentat de introducerea celor doua sisteme comunitare: -EcoLabel si Eco-Management si . incendii. Instrumentul principal de realizare a acestor obiective il constituie Fondurile structurale insa politica urbana legata de utilizarea fortei de munca va apartine in intregime organismelor locale. Programul intitulat "Orasul de maine" propune o serie de masuri referitoare la patrimoniul cultural. etc). Largirea campului de aplicare al sistemului EMAS si asupra administratiilor locale contribuie la imbunatatirea politicii de gestiune urbana si la urmarirea mai riguroasa a respectarii masurilor legislative. De asemenea. paduri.9 miliarde vor fi destinate tarilor candidate la Integrare.mediului inconjurator si crearea unei ambiante urbane atractive. In ceea ce priveste patrimoniul natural si cultural. transporturi. gestiunea rationala a energiei.

coeziunea sociala atat pentru statele membre cat si pentru tarile candidate la integrarea europeana. Tot in sfera preocuparilor legate durabilitatea urbana se inscrie si cea de-A Treia Conferinta Europeana a Municipiilor si Oraselor Durabile desfasurata in perioada 9-12 februarie 2000 la Hanovra care a reunit 250 de lideri municipali din 36 de tari europene si regiuni vecine pentru a evalua progresul realizat in transformarea durabila a municipiilor si oraselor si pentru a cadea de acord asupra directiilor si eforturilor de la inceputul secolului 21 in aceasta directie. implicarea cetatenilor in parteneriate la toate nivelele factorilor guvernamentali si locali. Luandu-se ca punct de orientare Planul de Actiune de la Lisabona.cladirilor. Avand in vedere presiunile crescande exercitate asupra oraselor. intarirea initiativelor locale constituie un factor esential pentru cresterea calitatii vietii in mediul urban. transformarea resursele naturale in bunuri si servicii ce satisfac necesitatile umane si sociale. a fost incredintata autoritatilor locale angajarea in Agenda 21 Locala sau in alte procese de planificare pentru dezvoltarea durabila si alaturarea la Campania Municipiilor si Oraselor Europene Durabile. Consiliul International pentru Initiative Locale de Mediu (ICLEI) si Organizatia Oraselor Unite (UTO) in cooperare cu Comisia Europeana si Grupul ei de Experti in Mediu Urban. 650 de autoritati locale si regionale din 32 de tari din Europa s-au angajat pentru durabilitate locala si pentru Campanie prin semnarea Cartei Aalborg. Prin semnarea Cartei Municipiilor si Oraselor Europene pentru Durabilitate (Carta Aalborg). dintre care pot fi mentionate: - unirea tuturor eforturilor in directia actiunilor pentru mai multa egalitate sociala si dreptate. - - impartirea responsabilitatii pentru dezvoltarea durabila. antrenarea locuitorilor orasului in solutionarea problemelor. Toate aceste obiective urmaresc in esenta progresul economic si reducerea decalajelor regionale. reteaua Municipalitatilor Sanatoase a Organizatiei Mondiala a Sanatatii. promovarea zonelor functionale din interiorul oraselor. Euromunicipalitati. Apare astfel necesitatea coordonarii actiunilor atat in plan vertical intre diferite niveluri de decizie cat si orizontal intre diferitele organisme locale iar obiectivele urmarite vizeaza: o mai buna informare a colectivitatilor locale si a celorlalti responsabili de politica urbana in legatura cu actiunile si reglementarile Uniunii Europene. populatia reprezentata de toti participantii la Campanie depasind 130 de milioane de cetateni europeni. imbunatatirea calitatii in mediul urban. care pana acum era coordonata in comun de Consiliul Municipalitatilor si Regiunilor Europene (CEMR). evitand consumul inutil de resurse neregenerabile. intarirea democratiei locale. au fost elaborate Principii si valori ale Actiunii Locale pentru Durabilitate. impotriva saraciei si excluderii sociale si pentru un mediu sanatos. a parteneriatului intre sectorul public si cel privat. eficiente din punct de vedere social si ecologic. . Cu acest prilej.

aceasta reprezentand o pre-conditie pentru comunitati durabile si o societate pasnica. dezvoltarea fara precedent a tehnologiei si schimbarile rapide cauzate de - inovatia tehnologiei informationale vor afecta profund modul de viata al cetatenilor. Acestea se refera la faptul ca: in citeva tari europene administratia locala este slaba si nu are suficienta autoritate. transportul local si managementul energiei si de asemenea. O atentie deosebita va fi acordata administratiilor locale care au nevoie sa fie intarite in foarte multe tari si carora trebuie sa li se atribuie responsabilitati si putere pe masura. accesul inegal la resurse si putere pe perioada tranzitiei marind considerabil diferentele din interiorul societatii. degradarea terenului si a habitatelor. De asemenea. lupta impotriva somajului. pietele financiare. Subventii inadecvate ofera inca motivatii gresite. inclusiv costurile sociale si de mediu. dezvoltarea compacta a orasului. a excluderii sociale si a saraciei reprezinta domenii cheie ale managementului urban pentru durabilitate. Mediul urban se confrunta in prezent cu o serie de probleme legate de saracie si somaj. sa lupte impotriva oricarei forme de coruptie. diminuarea resurselor de apa potabila la care se adauga cele cu care se confrunta orasele din Europa Centrala si de Est care trebuie sa rezolve si problemele mostenite din trecut. De asemenea. modul in care . care guverneaza circuitul capitalului si investitiile. In acest context. planificarea municipala integrata. reabilitarea zonelor urbane si industriale. poluarea aerului. In schimb. pentru a atinge standardele sociale si de mediu.inclusiv ONG-urilor. cum ar fi dezastre naturale sau perioade de dupa razboi. vor fi monitorizate progresele si se va intocmi un raport al realizarilor. nu sunt controlate in mod democratic. s-a ajuns la o piata interna fara sa se stabileasca preturi care sa reflecte costurile reale. s-a stabilit faptul ca exista numeroase bariere ce limiteaza in prezent eforturile in directia dezvoltarii urbane pe principii durablile. - progresul si succesul sunt inca masurate in termeni de crestere economica in loc de termeni ai durabilitatii. administratia locala ar trebui sa adopte noi scheme de conducere si sa lucreze intr-un mod democratic. se va oferi asistenta municipiilor si oraselor care se afla in situatii exceptionale. utilizarea eficienta a terenului si a altor resurse naturale. participativ si transparent. conditii inadecvate de munca si viata. zgomot si aglomerare. Pe de alta parte. s-a precizat ca largirea Uniunii Europene si politica parteneriatului EuroMediteranean sunt binevenite si s-a ajuns de comun acord la necesitatea sprijinirii integrarii europene pentru a realiza o coeziune economica si sociala pe durata procesului de aderare. Totodata. Liderii municipali europeni prezenti la Conferinta de la Hanovra s-au angajat in introducerea indicatorilor pentru durabilitate locala. primind responsabilitati fara a a avea venituri adecvate. precum si surse de venit adecvate. conform carora vor fi stabilite tinte.

politica de amenajare a teritoriului trebuie sa urmareasca realizarea unui model policentric de crestere si de dezvoltare. dar si a tensiunilor sociale ducand astfel la stabilizarea structurilor democratice. pe lânga impulsurile privind cresterea economica. S-a mai afirmat faptul ca standardul de viata european este atins partial prin exploatarea celor dezavantajati.orasul in sine functioneaza si felul in care cetatenii se identifica cu orasul lor. 6. cu orase de marime variabila. Principiile unei politici de amenajare durabila a teritoriului In contextul integrarii economice si al globalizarii. orasele au nevoie de sporirea influentei lor asupra modului in care micro-economia locala se poate implica in dezvoltarea durabila. care trebuie sa ofere servicii. In acest sens.periferie la scara continentala ar fi distructiva atât pentru centru cât si pentru periferii si nu ar corespunde istoriei dezvoltarii "armaturii urbane". iar alte zone. capacitatea de inovatie si noile tehnologii pot fi o sansa pentru orase ca centre de inovatie si solutii.3. actiunile de amenajare a teritoriului pot genera. sa fie reduse. Propunerea Comisiei Europene de a exista la nivelul comunitatii un cadru de cooperare pentru a promova dezvoltarea (COM [1999] 557 final) reprezinta baza pentru sprijinul continuu al Comisiei pentru Campania Municipiilor si Oraselor Europene Durabile.3. exploatarea fortei de munca ieftina si a naturii in tarile in curs de dezvoltare trebuie sa constituie o problema importanta pentru toate orasele si municipiile europene daca vor ca "amprentele lor ecologice" de exemplu. infrastructura si integrare sociala a populatiei in continua crestere. Simpla reproducere a unui model de centru . existand riscul de a se dezvolta numai insule de crestere în jurul metropolelor. si impacturi negative asupra mediului si asupra coeziunii sociale. O dezvoltare policentrica poate contribui. cererea de resurse din alte parti ale lumii. Acestea ar trebui sa reflecte mai puternic impactul global al actiunilor locale. sa fie deconectate de la procesul de crestere. razboaiele si conflictele civile sunt cauzele migratiei catre orasele Europei. persecutiile politice. degradarea terenului. care ar trebui in continuare coordonata prin asociatii si retele ale autoritatilor locale in cooperare si in parteneriat cu Comisia. indeosebi cele situate la periferie. la reducerea presiunilor asupra mediului. de asemenea. O integrare a acestei armaturi urbane în cadrul unor areale mai largi reprezinta o conditie prealabila pentru noile procese de consolidare a periferiilor ceea ce ar dezvolta pe termen lung . integrarea preocuparilor pentru mediu in toate domeniile in care se elaboreaza politici reprezinta un obiectiv important recunoscut prin concluziile Consiliului European de la Cardiff (1998) si de celui de la Helsinki (1999). In aceste conditii. Cantitatea de cunostinte fara precedent. Intr-o economie duala cu tendinte spre globalizare si regionalizare. La nivel european si national. Distorsiunile economice. cuprinzand mai multe zone de cresteri semnificative.

orasele târguri si orasele culturale). constituie premisa unui model policentric de crestere la scara mondiala. politica amenajarii teritoriului va trebui sa contribuie. sprijinita pe o mai mare integrare cu politica regionala. în relatie mai ales cu modurile de transport mai putin utilizate astazi. in prezent. una dintre sarcinile amenajarii teritoriului constand in furnizarea unei perspective de dezvoltare prospectiva si garantarea unei securitati în termen de amenajare investitorilor privati. "orasele-porti" care asigura legaturile si schimburile inter si intracontinentale (de exemplu orasele portuare si aeroportuare. principiul director trebuie sa fie opolitica de amenajare a spatiului urban orientata catre crestere. Este vorba în special de mai multe tipuri de infrastructuri si de servicii (transporturi. Pe langa metropole. telecomunicatii. În afara de .) dar si de domeniul dezvoltarii locale. sanatate. oportunitatile se contureaza sub efectul noilor coridoare de transport rolul acestora fiind de a asigura legaturi intre spatiile metropolitane. de asemenea. caile ferate de mare viteza si punctele lor nodale. amenajarea urbana contribuind astfel la atenuarea concurentei între colectivitatile locale si. Marile proiecte finantate în sistem privat vor trebui puse în acord cât mai curând posibil cu obiectivele globale ale amenajarii fiecarei regiuni. ca si al serviciilor care le sunt asociate. Pe de alta parte. De exemplu. In aceste conditii. Un rol important in politica de amenajare a spatiului urban revine sectorului privat. pe aceasta baza. la cresterea atractivitatii municipalitatilor si regiunilor pentru investitii private la nivel local si regional. In acest context. alte itinerarii. În vreme ce "orasele-porti" sau dezvoltat în trecut cu deosebire în lungul zonelor de coasta. cu conditia unei amenajari prospective adaptate. forta motrice importanta a dezvoltarii sociale. În plus. centrele de congrese si conferinte pot constitui o importanta dinamica a progresului economic contribuind astfel la o dezvoltare teritoriala echilibrata. la ameliorarea climatului investitional. pe o cooperare mai sustinuta cu sectorul privat si luând în considerare exigentele protectiei mediului prin intermediul unor suficiente studii de impact asupra mediului. importanta investitiilor private în domeniul realizarii obiectivelor dezvoltarii teritoriale ar trebui sa creasca in viitor cu conditia ca parteneriatul public-privat sa fie sustinut în sectoarele care erau în trecut limitate la activitatile publice. aeroporturile. mai ales în domeniul infrastructurilor tehnice si sociale. administratiile implicate trebuie sa asigure obtinerea unor rezultate pozitive din efectul multiplicator al marilor proiecte. sa contribuie la consolidarea schimburilor de informatii si cunostinte intre diverse areale urbane. intensificarea schimburilor între zone foarte îndepartate unele de altele face necesara o reconsiderare a organizarii sistemelor de transport avand in vedere ansamblul posibilitatilor. si în mod egal a dezvoltarii teritoriale.armatura urbana si ar transforma-o intr-un demers competitiv. Ca urmare a insuficientei disponibilitati a finantelor publice de a satisface nevoile societatii. educatie etc. împreuna cu politicile sectoriale adecvate. Dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare ar putea.

împreuna cu renovarea si modernizarea fondului existent. unul dintre sectoarele de investitii cele mai importante ale economiei. a metropolelor dar si a celorlate orase va trebui sa fie îmbunatatita. inclusiv centrele urbane de marime mica si mijlocie trebuie sa fie dezvoltate în asa fel încât accesul regiunilor rurale la functiunile urbane sa fie înlesnite. Avand in vedere aceste considerente. este finantata pe scara foarte larga de sectorul privat.Sistemele urbane si functiile acestora. Aceasta se refera în special la regiunile cu industrie veche si la zonele situate in apropierea marilor orase. În acest scop. elaborarea unor strategii de amenajare durabila a spatiului urban trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii de dezvoltare durabila si echilibrata din punct de vedere teritorial: a) Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si îmbunatatirea competitivitatii . iar cea a zonelor urbane ramase in urma din punct de vedere structural va trebui întarita. care trebuie sa fie în masura sa determine un cadru pentru interesele private si sa însoteasca eficient punerea în practica a proiectelor. atât la nivel local cât si la nivel national si regional. dar si în privinta localizarii teritoriale. municipalitatilor trebuie sa li se dea posibilitatea sa practice o politica activa a amenajarii teritoriului iar conditiile necesare pentru aceasta se refera la existenta colectivitatilor teritoriale si a unui standard ridicat al practicilor administrative si al politicii aplicate. în materie de investitii economice. favorizeaza specializarea si determina .aportul capitalurilor private. ci si la nivel regional si local. O conditie importanta pentru succesul parteneriatelor public-privat rezida în eficacitatea structurilor administrative. un rol deosebit revine sectorului locuirii datorita functiunii sale în cadrul societatii. Constituirea si întarirea retelelor de orase amelioreaza complementaritatea intre orase. volumul de capital privat mobilizat depasind de mai multe ori pe cel al subventiilor. acest parteneriat ar putea permite completarea serviciilor publice care asigura functiuni esentiale.deciziile si investitiile in amenajarea urbana trebuie orientate prin raportare la un model de dezvoltare policentrica. ci si în ceea ce priveste politica de constituire a patrimoniului. b) Incurajarea dezvoltarii functiilor urbane prin îmbunatatirea relatiilor dintre zonele urbane si rurale . contribuie la cresterea economiile de scara si sinergie. Construirea de locuinte care reprezinta. In cadrul unei dezvoltari urbane mai echilibrate si durabile totodata. Aceasta presupune ca atractivitatea. Ajutorul acordat constructiei de locuinte are o importanta nu numai în ceea ce priveste politica locuirii sau politica regionala. nu numai a celor la nivel national. Cresterea economica si evolutia demografica au drept consecinta modificarea cererii în materie de locuinte nu numai cantitativ si calitativ. concomitent cu întarirea implicarii în procesul de amenajare a cetatenilor si a grupurilor societatii. a importantei cantitative si a efectelor sale multiplicatoare asupra economiei si fortei de munca.

institutele de transfer de tehnologie. promovarii sistemelor de transport si de energie care sa favorizeze mai mult mediul ambiental. Toate aceste preocupari vor contribui la imbunatatirea comunicarii interregionale si la asigurarea interconexiunilor acestora cu economia globala. turism etc. eforturile ar trebui indreptate catre îmbunatatirea retelelor de telecomunicatii. f) Valorificarea si protectia resurselor si patrimoniului natural . centre intermodale) si eliminarea disfunctionalitatilor în materie de legaturi intraregionale. c) Promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate — Realizarea unei politici de amenajare urbana echilibrata din punct de vedere regional va asigura o mai buna interconexiune a oraselor mici si mijlocii. autostrazi. În aceasta perspectiva.. porturi. Un exemplu in acest sens l-ar putea constitui luarea în considerare a impactului mai redus asupra mediului al caii ferate. regenerarea mediului din zonele afectate de activitati industriale poluante si de vechile zone militare. promovarea conexiunilor la nivel national si regional între furnizorii de informatie si utilizatorii potentiali. evitând totodata obstacolele. instructiuni. ca si controlului suburbanizarii. al dezvoltarii retelelor de transporturi publice. In contextul cresterii permanente a fluxurilor de trafic.beneficii prin intermediul concurentei economice.Resursele naturale contribuie nu numai la asigurarea echilibrului ecosistemelor. centrele de cercetare si de formare etc. Parteneriatele orassat vor indeplini astfel un rol din ce în ce mai important. al dezvoltarii spatiilor de agrement pentru populatiile urbane. Amenajarea teritoriului are de asemenea . In aceste conditii. al cresterii productivitatii infrastructurilor. cum ar fi parcurile tehnologice. e) Reducerea degradarii mediului . O atentie deosebita trebuie acordata tuturor regiunilor pentru ca accesul la informatie sa nu fie limitat de constrângeri fizice sau de alta natura. aeroporturi. în acelasi timp. ca si a spatiilor rurale la principalele axe si centre de transport (cai ferate. crearea de banci de date regionale în linie (produse.Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficienta a politicilor sectoriale sau din deciziile locale trebuie sa fie anticipate si contracarate. al cailor fluviale si al transportului maritim. este necesara dezvoltarea unor strategii integrate care sa ia în considerare diferitele moduri de transport si. d) Facilitarea accesului la informatie si cunoastere . politica de amenajare urbana trebuie sa acorde o atentie deosebita practicilor agricole si silvice mai putin distrugatoare. sa fie in concordanta cu imperativele amenajarii.). dar si la atractivitatea regiunilor. al protectiei si valorificarii patrimoniului natural si cultural. mai ales în domeniul unei structuri echilibrate a armaturii urbane. la valoarea lor recreativa si la calitatea generala a vietii. al revitalizarii si diversificarii economiei zonelor rurale.Aparitia societatii informationale constituie in prezent fenomenul cel mai semnificativ al remodelarii societatii globale si a structurilor sale teritoriale. regenerarea zonelor urbane degradate si reabilitarea acestora.

reprezentand un factor important de dezvoltare economica care contribuie astfel în mod semnificativ la întarirea identitatii locale.sarcina de a contribui la reconstituirea retelelor ecologice. In acest context. În numeroase tari. trebuie acordata o atentie deosebita spatiilor si suprafetelor sensibile si de mare valoare ecologica. În acest context. trebuie identificate diverse elemente ecologice cum ar fi zonele de proximitate naturala. datorita miscarilor si evenimentelor istorice ca si modificarii frontierelor. Vor trebui promovate. Amenajarea teritoriului va trebui sa contribuie la o gestiune integrata a patrimoniului cultural înteleasa ca un proces evolutiv care protejeaza si conserva patrimoniul luând în considerare nevoile societatii moderne. h) Promovarea unui turism durabil . g) Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare — Respectarea acestui principiu ar putea contribui la cresterea atractivitatii locale si regionale pentru investitori. amenajarea teritoriului trebuie sa contribuie la conservarea si respectarea memoriei tuturor nationalitatilor si grupurilor religioase. In acest sens. mai ales în cazul regiunilor defavorizate.Amenajarea urbana trebuie sa aiba în vedere utilizarea oportunitatilor de dezvoltare care decurg din turism. un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare teritoriala si urbana in care se manifesta necesitatea cunoasterii aprofundate . cu prioritate. apartin patrimoniului nu numai uneia ci mai multor natiuni si grupuri religioase. resursele de apa. Identificarea monumentelor reprezentative pentru diverse scolile si curente artistice constituie un punct de plecare in elaborarea unor concepte comune în materie de conservare. Pentru a atinge acest obiectiv. de restaurare si de utilizare a patrimoniului cultural. pentru turism si populatie. exista o serie de elemente ale patrimoniului cultural si istoric care. forme ale turismului durabil. valorificând patrimoniul cultural specific. climatele terapeutice. zonele industriale dezafectate care trebuie amenajate.

politica de amenajare urbana trebuie sa cuprinda si masuri care sa vizeze dezvoltarea unor strategii adaptate la contextul local tinand cont de consecintele restructurarilor economice. De asemenea.In conditiile in care catastrofele naturale. mai ales prin intermediul furnizarii de servicii. inundatiile. amenajarea de terenuri pentru constructie în apropierea cailor de acces la autostrazi si noduri de autostrazi. limitarea tendintelor de suburbanizare prin afectarea terenurilor pentru constructii în orase. a regiunilor industriale. i) Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale . alunecarile de teren etc. Ca urmare a aplicarii acestor principii in amenajarea urbana. cu deosebire în ceea ce priveste apa. orasele vor deveni mai atractive asigurandu-se astfel un echilibru intre interesele comunitatii si exigentele mediului natural contribuind totodata la integrarea zonelor ramase in urma in dezvoltarea de ansamblu a teritoriului. . un rol important il va avea înfiintarea unor organisme de planificare interregionale pentru coordonarea amenajarii între diferitele orase si municipii.a ecosistemelor si locurilor cu potential turistic in paralel cu utilizarea unor noi instrumente si proceduri de control al traficului turistic. cum ar fi cutremurele de pamânt. In cadrul acestui demers. Masurile de amenajare prevazute pentru zonele urbane trebuie sa se aplice si aici pentru a crea un mediu atractiv pentru investitori iar diversificarea economica va trebui sa fie realizata prin regenerarea mediului în zonele care au fost afectate de activitati industriale poluante. includerea grupurilor sociale în interiorul structurii urbane. energia si deseurile precum si dezvoltarea mijloacelor de transport care sunt în acelasi timp eficiente si nu afecteaza mediul vor contribui la asigurarea unui mediu echilibrat pentru generatiile prezente dar si pentru cele viitoare. dezvoltarea tehnicilor de constructie care economisesc teren. Nu in ultimul rand. Totodata. pentru economie. recalificarea si formarea continua a muncitorilor ramasi fara locuri de munca precum si prin dezvoltarea unor tehnopoli si a unor centre tehnologice cu scopul de a favoriza transferul de tehnologie si crearea de noi întreprinderi care sa foloseasca tehnologiile avansate. politica de dezvoltare a cartierelor centrale ale oraselor trebuie sa urmareasca ameliorarea calitatii vietii locuitorilor inclusiv prin actiuni de conservare a patrimoniului natural si construit precum si prin crearea de noi spatii verzi si ecosisteme existente. uraganele. regenerarea zonelor urbane degradate. sunt cauza unor pagube considerabile cu consecinte grave pentru viata si sanatatea persoanelor. pentru structurile urbane si pentru peisaje. avalansele. mai ales în marile orase unde zonele de excludere sociala sunt tot mai des intalnite. politica de amenajare a spatiului urban trebuie sa includa masuri preventive cu scopul de a limita amploarea pagubelor si a face armatura urbana mai putin vulnerabila. amenajarea urbana are drept sarcina sa reabiliteze mediul vechilor situri industriale si militare si sa le faca disponibile pentru alte utilizari. gestiunea prudenta a ecosistemului urban. In acelasi timp.

Contextul politicii europene care a dus la această iniţiativă este legat de cel de-al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu şi a Acordurilor de la Rio. La Summit-ul de la Rio în 1992.3. împărţirea responsabilităţii pentru monitorizare şi alte acţiuni ce contribuie la dezvoltarea durabilă. la capitolul 28 se stipulează că "până în 1996 autorităţile locale din fiecare ţară trebuie să iniţieze un proces consultativ cu populaţia şi să obţină un consens în ceea ce priveşte Agenda 21 pentru comunităţile lor". Carta de la Aalborg în 1994. cum ar fi lucrul în parteneriat cu alte categorii interesate.4. ONG-urile sau comunitatea de afaceri. la fel de importante. Comisia Europeană s-a dedicat ea însăşi promovării Agendei Locale 21 ca parte integrantă a angajamentelor luate la Rio. la câteva luni după adoptarea celui de al 5lea Program de Acţiune pentru Mediu. Grupul de Experţi privind Mediul Urban a fost înfiinţat de Comisia Europeană în 1991 pentru . Agentiei Europene de Mediu si a Grupului de Experti privind Mediul Urban creat în 1991 de către Comisia Europeană. 6. Asigurarea unui „Profil durabil comunitatilor locale . cultural si teritorial. Acest demers a avut drept scop încurajarea comunitătilor locale europene de a folosi indicatorii comuni pentru a măsura progresele înregistrate in realizarea unei dezvoltări durabile locale si a fost realizat în strânsă colaborare cu autoritătile locale din intreaga Europa. în 1998. Raportul Oraşelor Europene Durabile în 1996 şi Comunicatul Dezvoltării Durabile Urbane în UE: un cadru de acţiune. fiecare indicator reflectând interacţiunea dintre aspectele de mediu şi cele sociale şi este conceput să măsoare progresul spre sau dinspre dezvoltarea durabilă. Această participare ar trebui să se bazeze pe acceptarea faptului că Indicatorii Comuni Europeni sunt concepuţi pentru a fi complementari oricăror indicatori definiţi local sau naţional şi că angajarea în această iniţiativă europeană de monitorizare a dezvoltării durabile nu reprezintă un substitut pentru continuarea altor procese active. concentrându-se asupra schimbării de-a lungul timpului şi asupra identificării tendinţelor şi direcţiilor mai degrabă decât asupra măsurătorilor absolute. în 1992. sistemul se bazează pe un set comun de indicatori integraţi. Autorităţile locale din intreaga Europa sunt încurajate să participe la iniţiativa de monitorizare prin adoptarea Indicatorilor Europeni Comuni şi integrarea lor în sistemele de management municipale existente şi să contribuie activ la dezvoltarea viitoare a acestui set de indicatori. Cu alte cuvinte.Sistemul de Indicatori Economici Comuni Realizarea unui set european comun de indicatori ai dezvoltării durabile locale a pornit de la o initiativă comună a Comisiei Europene.Adoptarea acestor principii in amenajarea zonelor urbane va contribui in mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic. Comunitatea Europeană şi statele membre au semnat protocolul Agendei 21 in care. de exemplu locuitorii acestor oraşe. social.

în timp ce Planul de Acţiune de la Lisabona (1996) menţionează utilizarea indicatorilor dezvoltării durabile pentru descrierea stării actuale şi măsurarea dezvoltarii.a determina modul în care strategiile viitoare de planificare a utilizării terenurilor şi a oraşelor pot încorpora obiective de mediu precum şi pentru a oferi Comisiei o bază pentru a dezvolta dimensiunea mediului urban în cadrul politicii comunitare de mediu. Grupul de Experti împreună cu Comisia Europeană au lansat Proiectul Oraşe Durabile. ceea ce înseamnă necesitatea de a găsi modalităţi de a măsura acest impact şi de a lega reducerea impactului asupra mediului de procesele Agendei Locale 21. În 1993. In paralel cu evoluţia politicii europene. Mai mult decât atât. ca o completare la indicatorii "specifici" legaţi de problemele şi obiectivele locale şi care variază de la o localitate la alta. Carta de la Aalborg subliniază necesitatea de a utiliza indicatorii privind "durabilitatea sistemelor urbane" in cadrul procesului de control şi de elaborare a politicii. ea insăşi o componentă importantă a procesului început la Rio. Carta de la Aalborg (1994) reflectă aceste nevoi cerand autorităţilor locale semnatare să pregătească planuri locale de acţiune în direcţia dezvoltării durabile şi stabilirii sistemelor şi procedurilor de monitorizare şi raportare a progresului înregistrat. Comisia Europeană a semnalat importanţa unei evaluări corespunzătoare a activităţilor existente şi a celor planificate pentru a sprijini dezvoltarea durabilă locală şi nevoia de a explora metodele de monitorizare a progresului în ceea ce priveşte Agenda Locală 21. ca urmare a adoptării Comunicarii privind Dezvoltarea Urbană Durabilă în Uniunea Europeană: un cadru de acţiune (COM(98)605) care sa ofere consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea politicii la nivel european şi a instrumentelor în domeniul de activitate referitor la comunicare. subliniind nevoia de concentrare nu doar asupra indicatorilor dezvoltării durabile fizice ci şi de a lucra pentru obţinerea unor indicatori ai durabilităţii stilului de viaţă care să realizeze o reconciliere între durabilitatea fizică şi bunăstarea socială. Grupul de Experti a fost relansat în 1999. Mai mult. Prin Comunicarea privind Dezvoltarea Durabilă Urbană în UE: un Cadru de Actiune (1998 COM (98)605). de asemenea. subliniat faptul ca o condiţie importanta pentru dezvoltarea durabila este necesitatea măsurarii impactului activităţilor urbane şi monitorizarea progresului către Agenda 21. au apărut solicitări de la nivel local pentru indicatori "standard" care să permită un anumit grad de comparaţie între diferite oraşe şi municipii. A fost. Raportul Oraşelor Europene Durabile (1996) promovează utilizarea indicatorilor pentru a măsura progresul spre dezvoltarea durabilă. Comunicarea a identificat reducerea impactului activităţilor urbane asupra mediului drept un obiectiv al politicii generale. Federaţia Mondială a Oraşelor Unite a facut recent apel la "un .

permiţându-i să îşi recunoască punctele forte şi punctele slabe. care au raspuns la urmatoarele intrebari: Ce reprezintă indicatorii dezvoltării durabile locale?. aspectele sociale şi cele economice. care să permită dezvoltarea de procese şi iniţiative locale de promovare a durabilităţii precum şi o înţelegere a modului în care comunitatea locală evoluează în relaţie cu ceilalţi. De aceea. a oferi informaţii obiective şi comparabile în ceea ce priveşte progresul către o dezvoltare durabilă în întreaga Europă. mai interesante. Pentru dezvoltarea acestei iniţiative de monitorizare au fost utilizate o serie de principii şi ipoteze. Dezvoltarea unui profil al dezvoltării durabile locale si elaborarea unor Indicatori Comuni Europeni reprezintă o iniţiativă de monitorizare pentru a soluţiona nevoile identificate mai sus. privind utilizarea indicatorilor. Mai mult decât atât. s-a considerat de asemenea că definirea indicatorilor trebuie să se facă pe baza . s-a considerat necesar să se identifice cativa indicatori reprezentativi pentru dezvoltarea durabilă locală. indicatori integraţi care să reflecte interacţiunea dintre mediu. de exemplu. fără să reflecte şi legăturile dintre aceste domenii. Pentru a face un progres real spre realizarea de practici de monitorizare mai noi şi mai bune. Dat fiind faptul că acest exerciţiu se realizează pentru a obţine practici de monitorizare mai noi şi mai bune. iniţiativa de monitorizare va duce la creşterea numărului de activităţi şi instrumente utilizate pe plan european pentru sprijinirea şi încurajarea eforturilor de la nivel local si va servi ca un instrument de evaluare pentru iniţiative de genul European Sustainable City Award Scheme (Schema de Premiere a Oraşelor Europene Durabile) şi continuarea acesteia. indicatorii pentru dezvoltare durabilă locală trebuie elaborati dincolo de indicatorii tradiţionali de mediu si se vor situa dincolo de abordarea sectorială.parteneriat vertical" între autorităţile locale pe de o parte şi organisme cum ar fi Comisia Europeană pe de altă parte. permiţând o identificare mai obiectivă a bunelor practici la nivel european. unde indicatorii "dezvoltării durabile" sunt percepuţi ca indicatori separaţi de mediu. de monitorizare. Din perspectiva autorităţilor locale. Ea se adaugă şi consolidează experienţa existentă prin valorificarea rezultatelor altor proiecte relevante. Cum pot fi obţinute practici de monitorizare mai bune? şi Cum se poate realiza comparaţia?. permiţând trecerea la practici noi. Iniţiativa de monitorizare se doreşte a sprijini autorităţile locale în efortul lor către o dezvoltare durabilă. autorităţile locale vor obţine beneficii mai mari de la aceste activităţi şi instrumente. iniţiativa de monitorizare va oferi un instrument practic de cuantificare a progresului realizat către o dezvoltare durabilă. economici şi ai aspectelor sociale. Având la dispoziţie informaţii comparabile care să le permită măsurarea progresului şi identificarea tendinţelor. precum şi a Bazei de Date a Bunelor Practici în Managementul Urban şi Dezvoltarea Durabilă. Principala idee care a stat la baza initierii acestui demers a fost aceea că un oraş durabil este mai mult decât un simplu oraş cu un mediu curat.

noua iniţiativă de monitorizare este concepută pentru a măsura progresul spre o dezvoltare durabilă. ceea ce se compara de fapt este mai curând "progresul făcut" decât "starea de fapt". De asemenea. De aceea. este irelevantă. mobilitatea locală şi transportul pasagerilor. pentru un set comun de indicatori privind dezvoltarea durabilă locală". emisiile de CO2 pe termen lung. fiind elaborata o a doua propunere constand în 20 de indicatori pe care au adresat-o Grupului Autorităţilor Locale. se numara: satisfacţia cetăţenilor faţă de comunitatea locală. Responsabil pentru dezvoltarea acestei iniţiative de monitorizare a fost un grup de lucru al Grupului de Experţi privind Mediul Urban. satisfacţia generală a locuitorilor privind diversele trăsături ale oraşului. Grupul de Lucru a identificat "prima propunere altor proiecte.Indicatori Comuni Europeni" a fost finalizată în Decembrie 1999 pentru lansarea sa oficială şi adoptarea pe baze voluntare de către autorităţile locale europene la cea de a treia Conferinţă Europeană a Oraşelor Durabile ce a avut loc la Hanovra în februarie 2000. Această listă care include 18 indicatori a fost subiectul unei perioade de consultări. De aceea. Iniţiativa de monitorizare "Către un profil al Dezvoltării Durabile Locale . adică în ce masură au avut loc schimbări de-a lungul timpului şi mai degrabă pe identificarea tendinţelor şi direcţiilor decât pe măsuri absolute. - ecologic. indiferent de punctul de unde pornesc şi de aceea lungimea acestui drum. şi nu ca o constrângere de a introduce noi indicatori integraţi. Ceea ce contează este ca acţiunile ce se vor intreprinde să fie in direcţia cea bună. ulterior. Ipoteza de la s-a pornit a fost aceea că toate comunităţile locale şi fiecare în parte pot realiza o dezvoltare durabilă. contribuţia locală la schimbările climatice.dezvoltării actuale şi că în acest fel este posibil să apară necesităţi noi legate de colectarea datelor. Sarcinile acestui grup de lucru au inclus: - analiza indicatorilor urbani şi a metodelor de evaluare a impactului ecologic realizate în cadrul evaluarea lor pentru utilizarea la nivelul întregii Europe şi relevanţa lor pentru dezvoltarea propuneri pentru un set comun de indicatori ai dezvoltării durabile locale corelaţi cu impactul Pornind de la analiza indicatorilor urbani. Comparaţia este percepută ca fiind în principal bazată pe măsuri relative. Printre indicatorii principali (obligatorii) stabiliti cu acest prilej. - durabilă locală. Prin urmare. au fost stabiliti si indicatori aditionali (optionali) referitori la: transportul copiilor la şi de la şcoală. identificarea acestor necesităţi de colectare a informaţiilor a fost percepută ca un pas necesar în procesul de dezvoltare a practicilor curente. într-un anumit sens. distanţele zilnice de transport al pasagerilor şi modalităţile de transport. modalitatea de transport folosită de copii pentru transportul dintre şcoală . existenţa spaţiilor verzi publice şi a serviciilor locale precum si accesul cetăţenilor la spaţiile verzi locale din vecinătate şi serviciile de bază.

de exemplu. numărul de produse organice. - participarea tuturor sectoarelor comunitătii locale la procesul de luare a deciziilor şi de satisfacerea nevoilor locale. inclusiv planificare locală. . Ca urmare a prelucrarii acestor informatii. sănătate. - clădiri. acesti indicatori impreuna cu aspectele pe care le evidentiaza sunt prezentati in tabelul nr. - într-un mod care să pună în pericol cât mai puţin resursele naturale şi mediul. loc de muncă.şi casă. managementul durabil al autorităţilor locale şi economiei locale. refacerea şi protecţia terenului şi a parcelelor în oras. conservarea şi reabilitarea valorilor culturale. adoptarea unei abordări ecosistemice in reducerea utilizării resurselor naturale şi a terenului. calitatea aerului în localitate. locuintă. de la producţie la consum şi deşeuri precum si a celor care nu corelarea nevoilor şi calificărilor locale cu disponibilul de locuri de muncă şi alte facilităţi. utilizarea durabilă a terenului. numărul de zile cu aer de bună calitate şi sănătos. se poate realiza un diagnostic al starii de sanatate a orasului precum si etapa in care acesta se afla in dezvoltarea durabila. educaţie. putand fi evidentiate aspecte legate de: - accesul tuturor locuitorilor la servicii de baza adecvate şi accesibile.6 . istorice şi arhitecturale. protejarea. perfecţionare profesională. monumente precum si întarirea şi protejarea atractivităţii şi funcţionalităţii spaţiilor şi clădirilor. - pot fi realizate pe plan local într-un mod corespunzător cu dezvoltarea durabilă. numarul organizaţiilor publice şi private care adoptă şi utilizează proceduri de management social şi de mediu. numărul populaţiei expuse la un nivel periculos al zgomotului. energie. poluarea sonoră. Sintetizati. eco-etichetate din totalul consumului. produsele care promovează dezvoltarea durabilă.1. conservarea biodiversitătii. - generarea de deşeuri şi emisii poluante. transport (egalitate şi integrare socială).

Indicatori Modalitati de masurare Satisfactia cetatenilor fata de comunitatea Anchete de satisfactie locala Satisfactia locuitorilor privind anumite trasaturi ale orasului Contributia locala la schimbarile climatice locala si transportul Mobilitatea Emisiile de CO2 PRINCIPALI OPTIONALI distantele zilnice de transport modalitatile de Accesul locuitorilor la serviciile de baza transport racordate la reteaua % zonelor publica de alimentare cu apa. gaze naturale.1. O perioadă de testare va începe îndată după lansarea oficială a iniţiativei de monitorizare. Autorităţile locale care au adoptat Indicatorii Comuni Europeni la acest eveniment vor participa la perioada de testare şi vor fi parte a procesului de ajustare a acestui nou . Pe parcursul anilor şi cu avantajul experienţei practice a utilizării acestei "prime generaţii de Indicatori Comuni Europeni pentru dezvoltare durabilă locală". energie. indicatorii se vor dezvolta şi mai mult pe baza unei metodologii comune mult mai avansate şi va rezulta un instrument mult mai echilibrat şi complet pentru monitorizare.Sistemul indicatorilor principali si optionali in dezvoltarea durabila urbana Tabelul 6. telecomunicatii % strazi asfaltate Securitatea cetatenilor Numarul de infractiuni Tipurile Poluarea aerului Nivelul noxelor Numar de zile in care s-au depasit limitele admise Numar zile cu aer de buna calitate Poluarea fonica Poluarea solului Numar decibeli in limitele admise Cantitatea de deseuri/locuitor Nr. echipamente de colectare si reciclare a deseurilor % spatiilor verzi si a parcurilor publice % constructiilor in totalul suprafetei orasului Utilizarea durabila a terenului Iniţiativa nu reprezinta un proiect singular ci începutul unui proces pe termen lung care să îmbunătăţească gradual monitorizarea progresului către dezvoltare durabilă şi care să producă informaţie obiectivă şi comparabilă referitoare la dezvoltarea durabilă locală în toată Europa.

se poate aprecia ca aceşti Indicatori Comuni Europeni sunt concepuţi a fi complementari oricăror indicatori locali sau naţionali. orasele se confrunta cu tendinte comune si situatii similare in ceea ce priveste mondializarea si restructurarea economica. ONG-urile. . asigurarea unei dezvoltari durabile a oraselor constituie obiective comune in directia promovarii unor strategii menite sa contribuie la cresterea posibilitatilor de infaptuire a politicilor urbane. În concluzie. de subliniat importanţa muncii în parteneriat cu alte grupuri implicate cum ar fi cetăţenii. In acest context. In pofida complexitatii si diversitatii lor.instrument de monitorizare. indeosebi in regiunile ramase in urma. profundele transformari sociale. Redefinindu-si rolul lor intro Europa largita. prosperitatea economica. extinderea Uniunii Europene prin aderarea tarilor din Europa Centrala si de Est si politica mediteraneana a Uniunii Europene reprezinta oportunitati actuale majore pentru orasele europene. la fel de importante. de asemenea. vor deveni mult mai durabile si se vor transforma in locuri mai atractive. evolutia relatiilor institutionale si fiscalitatea excesiva. orasele isi vor imbunatati competitivitatea. actionand in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si devenind multi-culturale. mediul de afaceri. Noul instrument de monitorizare va ajuta factorii de decizie locali şi guvernul local în general şi vor demonstra cum pot contribui ariile urbane la dezvoltarea durabilă în Europa. şi că angajarea în această iniţiativă la nivel european de monitorizare a dezvoltării durabile nu reprezintă un substitut pentru continuarea activităţii acestor alte procese. in special. împărţind responsabilitatea în ceea ce priveşte monitorizarea şi alte acţiuni ce contribuie la asigurarea dezvoltării durabile. El va constitui un pas către un sistem de management şi practici mai integrate. In contextul celor prezentate. Este. presiunea asupra mediului inconjurator. Integrarea Europeana.

Brasilia .sporea excesiv populaţia marilor oraşe. culturalism.urma să devină capitala Braziliei. Pentru prima oară. Griffin. fie edificarea unor oraşe sub forma unor salbe (de oraşe grădină) aflate la distanţe mai mari de forţa de atracţie a unui centru polarizator. Au existat şi alte numeroase şi seducătoare propuneri în jurul anilor 70 ai secolului XX. La originea acestor propuneri de amenajare au stat motivaţii directoare ancorate în problematica generală a societăţii maşiniste şi care pot fi reduse.7.000 de locuitori. determinând şi impunând cu imperativitate rezolvări pentru remedierea şi eventual anularea efectelor unui asemenea tip de expansiune. oraşul vertical (format din cartiere independente de circa 30.nu şi-au găsit loc şi aplicabilitate în realitatea complexă căreia îi rămân de soluţionat problemele vizând aşezările umane. .ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL URBANIZĂRII Manifestarea din ce în ce mai pregnantă a tendinţei de concentrare şi centralizare teritorială şi a populaţiei au determinat o creştere haotică. mai apropiate şi aşezate în mijlocul unor spaţii plantate întinse. fiind rupte de fenomenele concrete ale societăţii contemporane. destinat a deveni capitala Australiei a demarat în anul 1913. Aşa stând lucrurile trebuiau găsite soluţii viabile.altfel . volumetric închise în imenşi hiperboloizi susţinuţi de pivoţi centrali de 150 m înălţime) şi oraşul crater (oraş subteran în care urma să se aplice integral procedeul prefabricării). aceste modele s-au dezvăluit a fi puternice instrumente de acţiune: ele au exercitat o influenţă corozivă asupra structurilor urbane stabilite şi au contriubuit la definirea şi instituirea unor norme urbane de bază. Cele mai cunoscute realizări de acest tip sunt cele două capitale moderne: Canberra şi Brasilia. . Abordarea urbanismului în concepţia sistemică este o consecinţă a aplicării acestei teorii . după planurile lui B. naturalism.nu s-au bucurat de succes întrucât problemele au fost abordate de o manieră abstractă. în acelaşi timp raţional şi utopic. La soluţionarea acestor probleme şi-au adus aportul atât specialiştii din diverse domenii cât şi organismele internaţionale şi naţionale de decizie. Prin caracterul lor. pentru ca în anul 1956 Bengt Danielson să-l considere „o duzină de clădiri oficiale.jocuri ale fanteziei . realiste pentru atingerea obiectivelor urmărite. aceste structuri eliberând solul).-a urmărit eliberarea funcţiilor vieţii urbane din strânsoarea aglomerărilor gigantice au vizat fie înfiinţarea în jurul marilor metropole (sau în teritoriu) a unor oraşe satelit.construită după proiectele lui Lucio Costa şi Oscar Niemeyer . vehiculându-se chiar idei fanteziste care presupuneau dilatarea Ecumenei prin invadarea oceanelor şi a spaţiului interplanetar. Ea a reprezentat grandiosul manifest al unei anumite avangarde. aversiune pentru societatea mecanizată şi nostalgie a vechilor comunităţi culturale. suspendată pe piloţi amplasaţi la distanţe mari. credinţă în progres şi în atotputernicia tehnicilor.adevărate exerciţii de imaginaţie . Toate aceste încercări . dar care nu s-au bucurat de succes deoarece au tratat incompatibilitatea dintre perfecţiunea abstractă a lucrărilor de planşetă cu realitatea complexă a vieţii urbane pe care trebuiau să o adăpostească. modele. Construcţia oraşului Canberra . Soluţiile au variat de la ideea dispersării în teritoriu a unei multitudini de centre mici locuite până la aglomerarea în formaţiuni compacte a oraşului federativ. După aceste modele au fost realizate câteva aşezări noi. Ultimele decenii ale secolului trecut au fost marcate de conceperea unor structuri supraurbane. aversiune pentru o lume „denaturalizată" şi nostalgie a unei relaţii formatoare cu natura. fiind edificată după regulile cele mai stricte ale urbanismului progresist. capabile să rezolve problemele unui sfârşit de mileniu confruntat cu numeroase „blocaje". Propunerile . Propunerile prin care s. oraşul a fost obiectul unei critici radicale: după ce ordinea urbană existebnţă a fost calificată ca dezordine. la scară largă a marilor aglomerări urbane. cirezi de vaci şi vile izolate într-o vegetaţie luxuriantă". nefiind însă în nici un fel răspunsul la probleme sociale şi economice precise26. în mod schematic. Astfel au prins contur pe planşetă oraşul spaţial (conceput ca o structură modulată spaţial. câteva mici ansambluri de locuit risipite pe o suprafaţă tot atât de întinsă ca Parisul .având o structură ciorchine. Aceste aşezări aveau menirea de a absorbi surplusul de populaţie dislocată din provincie şi care . s-a încercat să i se opună ordini ideale. la câteva sisteme antagonice: progresism.

potenţialele locale specializate sau în curs de specializare . indiferent dacă aparţin mediului urban sau rural. la rândul său într-un sistem superior de localităţi. integrat. în lucrarea „Teoria generală a sistemelor") în conformitate cu care sistemele sunt complexe de elemente aflate în interacţiune.pot contribui la constituirea unui organism cu o complexitate sporită.(elaborată de către Ludvig von Bartalanffy. În această viziune. cooperare care prezintă interes egal pentru toate părţile asociate indiferent de mărimea şi capacitatea fiecăreia. instituţii social-culturale. fie că vizează laturi necuantificabile. În anul 1964. în simbioză. J. căruia urmează a i se selecta acei parametri care sunt în măsură să furnizeze o eficienţă maximă a eforturilor cheltuite. echipări tehnico-edilitare. între care se menţine delimitarea strictă a perimetrelor şi care conlucrează în vederea echipării complexe a cadrului material. un sistem urban. Aşezările sunt astfel asociate încât seamănă cu celulele morfologice ale unui organism unitar. Astfel se crează premise avantajoase în ceea ce priveşte eficienţa înzestrării complexe cu obiective economice. L. studiul oraşului este abordat în mod asemănător cu cel al unui subsistem creat de om. integrat într-un subsistem natural valorificat şi constituind. amenajări de importanţă centrală care depăşesc cerinţele proprii sau capacitatea de înfăptuire a fiecărei aşezări în parte. Pe principiile care stau la baza funcţionării ca sistem a aşezărilor urbane. ale cărei posibilităţi globale vor depăşi simpla însumare a contribuţiei tuturor participanţilor. fie că acestea se referă la laturi cuantificabile. Evoluţia şi repartiţia în teritoriu a funcţiilor aşezărilor este un proces istoric de care trebuie să se ţină seama în trecerea de la formaţiunile simple la cele mai complexe. În anul 1971. . oraşul este comparat (de către B. sistemul de localităţi se poate constitui prin asocierea liberă a unor localităţi apropiate. Berry) cu un sistem deschis.

a numărului de locuitori în perspectivă. populaţia. • pe plan social-cultural . • pe plan familial . precum şi crearea de noi oraşe. • pe plan erogonomic . POPULAŢIA URBANĂ Planurile de urbanism se bazează pe studiul şi punerea în evidenţă a resurselor umane şi urmăresc conturarea perspectivelor demografice. are loc o delimitare.cunoaşterea situaţiei de fapt. nefiind repartizată uniform pe suprafaţa globului a determinat concentrarea ei în anumite zone). corelarea acestora cu posibilităţile oraşului şi a sistemului de localităţi de a le asigura cazarea. Fenomenele demografice de ordin cantitativ sunt însoţie de o creştere a ritmului de urbanizare pe plan mondial. cu consecinţe resimţite în întreaga structură a mediului uman.prin adaptarea la formele exterioare ale culturii urbane şi asimilarea unor noi forme de petrecere a timpului liber. 8.prin exercitarea unor profesiuni şi ocupaţii noi. Experienţa a demonstrat că aceste mişcări au fost deseori provocatoare de convulsii atât în planul .înregistrează creşteri uneori alarmante: populaţia lumii s-a dublat în repetate rânduri şi la intervale tot mai scurte. cu facilităţile oferite de oraş cu vestimentaţia adecvată acestuia etc. în orice studiu se porneşte de la câteva date: . Dinamica economica şi socială Procesul de urbanizare în România a fost îndirectă legătură cu procesul de industrializare.8. 8. • pe plan fizic . . În conţinutul existenţei sociale a populaţiei se disting următoarele schimbări: • pe plan economic . o renunţare la tradiţie şi adaptarea la condiiţile impuse de noul mod de viaţă.3% locuieşte în oraşe cu peste 100.2.restrângerea familiei la una-două generaţii. în care se manifestă comportamentul „asimilat".000 de locuitori.1.000 de locuitori.7% în oraşe cu un număr de locuitori cuprins între 20.prognoza evoluţiei în perspectiva pe termen lung.stabilirea posibilităţilor de dezvoltare prin dinamizarea forţelor proprii.De aceea. Subaspectul dinamicii sociale el poate fi apreciat ca o restructurare socială ca urmare raportului în producţia de bunuri. asimilarea culturii „urbane" şi participarea la evenimentele „mondene". .trecerea la un cadrul nou de viaţă.2. În România. Creşterea populaţiei urbane se bazează. prin migrarea populaţiei dintre rural spre urban. Evoluţia populaţiei urbane Perioada contemporană se află sub presiunea unor importante schimbări calitative în toate compartimentrele vieţii sociale.000 de locuitori şi 19% în oraşe mici având sub 20. 31. prin impunerea unui alt ritm de utilizare a timpului şi o nouă organizare a acestuia. cu precădere. cu condiţii superioare de locuire. Numărul locuitorilor din mediul urban a înregistrat în ultimele decenii un ritm de creştere mult mai mare în raport cu creşterea numărului total de locuitori.. extinderea oraşelor în teritoriu. Studiile au arătat că unei creşteri de 2% a întregii populaţii a globului îi corespunde o amplificare cu 4% a populaţiei urbane.trecerea la munca retribuită. din totalul populaţiei urbane 49.000 şi 100. locurile de muncă şi serviciile solicitate. pe sporul migrator.evaluarea capacităţii de a răspunde eficient la impulsurile şi cerinţele de nivel teritorial zonal şi naţional. Consecinţele urbanizării în existenţa socială şi culturală a populaţiei 8. S-au produs de asemeni modificări privind numărul şi compoziţia populaţiei ţării prin creşterea semnificativă a populaţiei urbane şi scăderea corelată a populaţiei care trăieşte în mediul rural.1. . având drep consecinţă densificarea oraşelor existente. Creşterile cantitative adesea impresionante nu pot fi nici ele ignorate (numărul locuitorilor -element hotărâtor în aceste prefaceri .

Realizarea marilor ansambluri de locuit. punându-se din ce în ce mai des şi mai acut problema legăturii dintre centrul urban şi zona periurbană. cu tipuri de construcţii şi principii structurale şi compoziţionale asemănătoare. Numărul de locuitori şi mişcarea populaţiei Numărul de locuitori este caracterizat printr-o serie de evenimente demografice -natalitate. şi acestea au suferit modificări importante. .de altfel . Ansamblul de fenomene care determină evoluţia numerică a populaţiei este cunoscut sub denumirea de mişcare a populaţiei. prin formarea unei categorii neasimilate. - 8. transportului şi comunicaţiilor. cât şi în planul existenţei comunitare. Prin structura populaţiei se înţelege gruparea populaţiei în raport cu o serie de criterii: socialeconomice. realizare industrializat. mai ales prin introducerea unor activităţi cu caracter industrial şi complementar.2. Toţi aceşti parametrii au un caracter statistic şi sunt obţinuţi fie prin recensăminte periodice. fenomen . rămânând astfel la marginea grupurilor sociale). Prin acest mod se poate prognoza tipul de dezvoltare a localităţii şi gradul ei de atractivitate.4. preocupările profesionale.deci dificil de pus în legătură elementele spaţiale şi volumetrice specifice fiecărui oraş .2. adevărată perturbatoare a mecanismului vieţii urbane. într-un interval de timp foarte scurt. prin investiţii foarte mari într-un timp relativ scurt. fertilitate. fie prin alte mijloace specifice şi sunt utilizaţi la întocmirea planurilor de urbanism ale localităţilor sau a studiilor şi planurilor de modelare la nivel macroteritorial.uneori dublată .3. Din punct de vedere spaţial. Structura demografică şi social-economică a populaţiei Caracteristicile structurii populaţiei indică sensul posibil al evoluţiei unei localităţi. de la dispersarea activităţilor s-a trecut la concentrarea lor. dezvoltarea urbană este negativ influenţată de persistenţa navetismului. tipul de familie etc. . negând specificul. corelarea acestora cu prevederile de dezvoltare social-economică a oraşelor şi a sistemului general de localităţi. 8.contradictoriu prin efectele sale.a anulat în bună măsură diferenţierea calitativă şi personalitatea centrelor urbane româneşti. În ţara noastră.modificarea funcţiilor de servici. în dezvoltarea oraşelor s-au creat rupturi şi discontinuităţi structurale. de asemene s-a procedat la construirea unor mari ansambluri de locuiţe colective. diferenţa dintre populaţia diurnă şi cea nocturnă a oraşelor determină dotarea suplimentară cu anumite servicii a centrului oraşului şi. mai ales. vârsta şi sexul.la un nivel calitativ superior mediei existente. 8. Datorită unei politici de industrializare forţată. conturarea perspectivelor demografice. a reţelei de transport. şi structura oraşului a suferit modificări: funcţiunile social-economice au fost diversificate. pe amplasamente perimetrale . Modificarea cadrului urban Din punct de vedere funcţional. tradiţia oraşelor existente. neadaptate. . având ca obiectiv punerea în evidenţă a resurselor umane. . autogări etc. mortalitate etc. În ceea ce priveşte circulaţia şi transportul urban.funcţiunea de locuire a cunoscut o creştere accentuată . veniturile.existenţei individuale (unii indivizi manifestând adevărate crize de inadaptare. precum şi a nucleelor de concentrare a navetiştilor: gări. Dincolo de o anumită limită. Ritmul de creştere (evoluţia numerică a populaţiei într-o anumită etapă) este rezultatul a două tipuri de factori: .într-un anumit interval de timp semnificativ (10-20 de ani) şi oferă specialiştilor informaţii privind tendinţele generale ale mişcării populaţiei în perspectivă.modificarea timpului structurii şi volumului circulaţiei.

care pot fi prognozate prin aplicarea unor coeficienţi privind fertilitatea şi. sexul.6 Soluţionarea problemelor ridicate de trafic Deplasările zilnice presupun accesul în timp util şi în condiţii confortabile la zonele de interes aflate în localitate. . deplasărilor în interes de serviciu. constant) Diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor indică mişcarea (sau creşterea) naturală a populaţiei. statistic. cu sau fără schimbarea domiciliului stabil. locul de rezidenţă etc. Mobilitatea definitivă se referă la migrarea unor persoane dintr-o localitate rurală într-una urbană sau dintr-o localitate urbană în altă localitate urbană sau rurală.5. care rezultă din insuficienţa forţei de muncă locale sau zonale.decesele . care să ofere şi un înalt grad de confort. vizitării rudelor etc. 2) mişcarea migratorie. respectiv prin atragerea unei populaţii .prin proiectare şi execuţie . turistice. Mobilitatea zilnică defineşte deplasarea cotidiană sau la intervale de timp mici (două până la şase zile) a forţei de muncă între localitatea de domiciliu şi locul de muncă. Transportul se poate realiza cu ajutorul diferitelor mijloace. prin trecerea dintr-o categorie socială în alta). aprovizionarea sau desfacerea de produse agro-industriale. cât şi pentru rezolvarea amenajărilor şi dotărilor necesare.interesate să se stabilească în oraş.a acestor căi depinde flexibilitatea şi facilitatea deplasărilor. Acest tip de deplasare este urmărit cu atenţie atât pentru implicaţiile sale socio-profesionale. . urmarea unei forme de învăţământ.modernizarea căilor de circulaţie. starea civilă. Mobilitatea populaţiei Mobilitatea populaţiei se referă la o complexitate teritorială: migraţia. flotantă sau zilnică (navetism).asigurarea calităţii infrastructurii.folosirea mijloacelor de transport de mare viteză. prin numărul noilor născuţi. Mobilitatea flotantă este constituită. navetismul sau deplasările populaţiei. Ea presupune două elemente: . Cea mai caracteristică mişcare de acest tip este cea din mediul rural către cel urban şi dinspre oraşele mici către oraşele mari şi foarte mari.corelarea reţelelor de transport intraurban cu cele interurbane. 8. . Mobilitatea teritorială cuprinde totalitatea deplasărilor populaţiei şi a forţei de muncă în teritoriu.care se pot determina prin aplicarea coeficienţilor de mortalitate sau supravieţuire pe vârste şi sexe (numărul lor este. dar şi mobilitatea pe plan socio-profesional (mişcările survenite prin schimbarea profesiei. Pentru evitarea unui consum exagerat de timp şi pentru a asigura eficienţa deplasării se urmăreşte asigurarea izocronelor (limitele în care timpul de transport de la domiciliu la locul de muncă se înscrie în intervalul de valori 30-45 min). Câteva dintre condiţiile realizării unei deplasări optime sunt: . care poate fi în exedent sau în deficit. din deplasări ale populaţiei pentru intervale de timp diferite ca durată. Migraţia sau creşterea mecanică a populaţiei poate determina oscilaţii mari ale numărului de locuitori ai unui oraş sau ai unei zone. Mobilitatea poate fi: definitivă.din diferite motive . în principal. În definirea mobilităţii sociale sunt incluse mişcările realizate într-o diversitate de variabile care definesc poziţia persoanei în societate: gradul de educaţie şi instrucţie şcolară.naşterile . . pe căi rutiere sau căi ferate. . De corecta şi eficienta adaptare .1) mişcarea naturală . în vederea: efectuării de tratamente medicale. de la o localitate la alta. 8. în genenral.

Caracteristica acestui tip de deplasare este supraaglomerarea . nefavorabilă în ceea ce priveşte izocronele şi calitatea transportului. Rezolverea problemei trebuie să se coreleze cu soluţiile propuse la nivel micro şi macroteritorial. 1) . în această conjunctură.Analiza acestor date şi condiţii conduce la rezultate care evidenţiază posibilitatea apariţiei a două situaţii: una favorabilă în ceea ce priveşte izocronele. confortul şi securitatea deplasărilor. studiul sugerând nevoia cazării activilor 29 în localitatea de bază şi impunând. Deplasările cu caracter săptămânal au fost luate mai puţin în calcul până acum. construirea de locuinţe şi dotări specifice. ceea ce conduce la acceptarea menţinerii navetismului. faptt determinat de creşterea bugetului de timp liber.pe căile rutiere care leagă oraşul de zonele de agrement. în special la sfârşitul săptămânii.uneori până la apariţia „gâtuirilor". dar chestiunea lor a devenit din ce în ce mai generatoare de „presiuni" în ceea ce priveşte soluţionarea. 2) o alta. întrucât se poate desfăşura în condiţii avantajoase.

readuse pe direcţiile evolutive normale. având între 100. - mici. alături de cadrul natural geografic i-au conferit trăsături proprii. dintre care: New-York (11.cele care au peste 100.000 de locuitori Oraşe foarte mari . mijlocii. sisteme create în teritoriu şi care au funcţiuni complexe. Paris (8.700. eficiente pentru mediul construit. căutând să instituie şi să afirme soluţii benefice. intelectual. Tokio (11. actualmente chestiunea sa complicat.9. semnificaţii. cu peste 500.000 de locuitori Oraşe plurimilionare . materie. cu o populaţie mai mare de 4. fapt care determină orientarea creaţiei arhitecturale către un mod de gândire şi abordare de tip nou. Buenos Aires (9. utilitate etc.precum cele din „design-ul conceptual" sau „proiectării holistice".000 de locuitori Conurbaţii30 .000.000).000 de locuitori. corectate.Pot fi apreciate ca: Oraşe mici .000 de locuitori Oraşe mari .560.500.000).400. energie. afectiv. În domeniul celor care concep structurile şi al celor care cercetează fenomenele din construcţii şi arhitectură este uşor sesizabilă orientarea către direcţii noi .000).1 Tipologia oraşelor româneşti În ceea ce priveşte tipologia localităţilor urbane din ţara noastră. de fapt. care presupun o abordare şi o viziune globală asupra obiectului arhitectural. de modelare dirijată . procesul de urbanizare s-a înscris în tendinţele generale ale urbanizării pe plan mondial. Moscova (7.000) etc.arhitecţi. din cvasitotalitatea domeniilor existenţiale încearcă. precum coechipierii. „Conceptorii" de azi .000.900.000 de locuitori. ingineri şi alţi specialişti. arhitecturii şi urbanismului într-o concepţie de dezvoltare durabilă33.concentrări suprametropolitane. . dar condiţiile istorice.000 de locuitori Oraşe mijlocii .adesea incompetentă şi iresponsabilă a generat situaţii care trebuie reanalizate. ci constituie o sursă preţioasă de informaţii în ceea ce priveşte prezenţa anumitor trăsături tipologice.000). Dacă până în „Secolul luminilor" creaţia arhitecturală gravita în jurul corelării structurilor cu cerinţele momentului istoric şi cu cele ale ale culturii constructive ale acestuia.000 şi 100. în perspectiva integrării domeniilor de cercetare şi proiectare din domeniul construcţiilor. integraţionist..000 ).000). având un număr mai mic de 20.000). Apare o epistemologie a dezvoltării durabile se impune un alt mod de gândire relaţională. Megapolisuri . surmontând barierele de ordin profesional.350.000 de locuitori. există oraşe - foarte mari. având între 20. Perioada de „planificare".cele cu peste 500. Există 19 asemenea tipuri de aşezări. RheinRuhr (10. să-şi apropie modelele de gândire. mari.000 de locuitori. şi-a diversificat şi multiplicat cerinţele (parametrii).000 şi 500.200. LOCUIREA URBANĂ Cunoaşterea numărului locuitorilor unui oraş nu are relevanţă doar din punct de vedere statistic. regiuni urbane. 9.000 de locuitori şi care sunt. datorită rafinării standardelor de confort fizic şi spiritual prin modificarea relaţiei dintre formă. se acceptă următoarea clasificare: 1) În funcţie de mărime.aşezări cu peste 12.000.care au peste 2. Londra (7.cele care au sub 20. În ceea ce priveşte ţara noastră.000 de locuitori. Shanghai (6.cele care au mai mult de 20.500.

2)În funcţie de rolul în teritoriu, de funcţiunile social-culturale şi de modul de asigurare al serviciilor pentru populaţia din zona de influenţă avem de a face cu: • Oraşe de categoria I - oraşe mari, cu funcţiuni complexe, centre de importanţă republicană, având arii largi de influenţă (de ex. Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Constanţa, Braşov, Galaţi); • Oraşe de categoria a II-a - oraşe mari, cu funcţiuni complexe, centre economice şi social .culturale importante, cu arie de influenţă mai mare decât suprafaţa unui judeţ ( de ex. Ploieşti, Oradea, Sibiu); • Oraşe de categoria a III-a - oraşe cu funcţiuni economice şi social-culturale de importanţă judeţeană (Alba-Iulia, Vaslui, Sf.Gheorghe, Rm.-Vâlcea); • Oraşe de categoria a IV-a - oraşe - centre industriale (Hunedoara, Oneşti, Călăraşi); • Oraşe de categoria a V-a - oraşe cu activităţi economice şi rol de servire social-culturală de importanţă locală (Babadag, Lugoj, Năsăud); • Oraşe de categoria a VI-a - oraşe - staţiuni balneo - climaterice şi turistice ( Sinaia, Buşteni, Călimăneşti, Eforie). 9.2 Locuirea urbană Problemele locuinţei nu mai au un caracter funcţional şi utilitar, ci un pronunţat caracter social şi politic. În perioada contemporană concentrarea populaţiei în oraşe obligă la instituirea unor norme obligatorii privind igiena, funcţionalitatea şi prescripţiile siguranţei construcţiilor. Aceste condiţii fac imposibilă rezolvarea problemei locuinţei de către indivizi şi familii, de către fiecare generaţie în parte. Conlucrarea dintre indivizi, la care se adaugă intervenţia forţei publice, devine singurul mijloc prin care se pot găsi soluţii dacă nu perfect acceptabile, cel puţin operaţionale - întrevăzute ca posibile - pentru o problemă atât de dificilă şi, mai mult, în curs de amplificare (datorită ritmului rapid al urbanizării). Totodată, se pune tot mai acut problema găsirii raportului optim dintre proprietatea individuală (privată) şi cea publică, întrucât "existenţa spaţiului public este condiţionată de existenţa, integritatea şi stabilitatea spaţiului privat. Trebuie să ai spaţiul - insulă al propriei tale locuiri, pentru a putea fi mai întâi un bun vecin şi, abia mai apoi, un bun cetăţean; invers: nu te poţi învecina cu cel al cărui teritoriu locuital se suprapune peste al tău. Inexistenţa teritoriului - insulă al locuirii sau invadarea sistematică a integrităţii, adică a intimităţii acestuia, produc, pe cale de consecinţă, distorsiuni în relaţia public - privat: nici spaţiul privat nu mai este prezent decât ca deziderat, nici cel public nu mai apare decât în ipostaze caricaturale". Găsirea unor rezolvări ale habitatului constituie una dintre "pietrele de încercare" pentru fiecare administraţie naţională, dar dimensiunile procesului de urbanizare contemporană au ridicat şi ridică probleme majore, ce depăşesc graniţele preocupărilor de grup şi capătă caracter global. În cadrul lucrărilor Seminarului ONU referitor la problemele habitatului, desfăşurat la Bucureşti în anul 1971 s-a menţionat că arhitecţii şi urbaniştii trebuie să revizuiască obiectiv şi sistematic ansamblul de noţiuni referitoare la urbanism şi locuire şi să contribuie hotărâtor la conceperea modelelor şi compoziţia ansamblurilor incluzând serviciile colective şi studiul cadrului de viaţă. Nu se poate vorbi despre existenţa unui model unic pentru rezolvarea acestor probleme; totul este apreciat în funcţie de tradiţia istorică şi culturală, dezvoltarea social-economică a fiecărei ţări sau regiuni, de traiectoria exploziei demografice (care poate fi o curbă ascendentă, descendentă sau staţionară), de o serie de factori mai mult sau mai puţin controlabili, care -împreună - constituie specificul evoluţiei fiecărei ţări, zone sau localităţi în parte. Au fost puse în evidenţă şi utilizate, ca şi metode de determinare a parametrilor de referinţă privind locuirea: • Studii şi anchete sociologice al căror obiect îl constituie locuinţele şi ansamblurile de

locuit executate, încercând ca - pe baza stabilirii gradului de satisfacere a cerinţelor să se contureze, prin extrapolare, aspiraţiile populaţiei. • Întocmirea de proiecte cu caracter anticipativ, executate de profesionişti recunoscuţi, privind rezolvarea locuinţelor şi ansamblurilor rezidenţiale pentru etapele viitoare. • Realizări - cu caracter experimental sau de unicat - prilejuită de anumite manifestări (expoziţii universale, olimpiade etc.). • Realizarea unor ansambluri de locuit cu un standard de confort deosebit - în ţările foarte dezvoltate - care pot servi ca modele pentru studii, analize etc. Chiar dacă aceste studii nu pot epuiza problemele, se pot contura însă elementele care trebuie realizate pentru ca ansamblurile rezidenţiale - construite sau remodelate - să asigure un conform urban corespunzător, care în principiu să constea în: H asigurarea pentru fiecare familie, a unei locuinţe în care fiecare membru să beneficieze de propria sa cameră, cu o arie locuibilă/locatar în conformitate cu cuantumul optim apreciat de studiile socio-medicale; H diversificarea locuinţelor după mărime, organizare, dotare, combinaţii posibile, amplasament, respectând limitele impuse de nivelul veniturilor locuitorilor, nuanţate în funcţie de posibilităţile şi cerinţele diverselor categorii de familii; H asigurarea unui plus de locuinţe, care permită permutări ale familiilor în funcţie de modificarea structurii veniturilor, ocupaţiei etc. şi flexibilizarea - în acelaşi scop - a rezolvărilor arhitecturalstructurale; H corelarea gradului de confort al locuinţei şi al ansamblului din care face parte (o vecinătate degradantă, necorespunzătoare scade calitatea celei mai bune clădiri de locuit); H precizarea nivelului optim de densitate pe baza unor complexe studii multidisciplinare; H completarea, amplificarea şi diversificarea reţelei de dotări social-culturale din cadrul ansamblurilor rezidenţiale; H adaptarea fiecărei zone rezidenţiale la specificul arhitectural al oraşului.

10. URBANISMUL DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE
10.1 Noţiuni de amenajare a teritoriului şi urbanism Preocupările şi reglementările din domeniul urbanismului datează din cele mai vechi timpuri. După cum am menţionat în partea destinată prezentării lumii antice, numeroase cerinţe au fost impuse activităţii de construcţie. „Regulamentul oraşului Pergam obliga, de exemplu, constructorii să respecte mai multe norme de igienă şi securitate; în caz de nerespectare a acestora, autorităţile municipale puteau interveni pentru a sancţiona ilegalităţile şi a lua, pe cheltuiala contravenientului, măsuri în vederea conformării construcţiilor cu regulile publice stabilite. În Roma antică se constată existenţa servituţilor de înălţime, de perspectivă, de aliniere, de distanţă între clădiri, de vedere şi de estetică". Până la mijlocul secolului al IX-lea, urbanismul şi domeniul juridicului nu s-au întâlnit decât punctual, în „zona" reglementărilor privind alinierea străzilor şi construcţiilor. Sporadicele reglementări apărute în privinţa spaţiului urban - apărute, uneori, ca şi adevărate constrângeri sociale, nu îndreptăţesc dreptul urbanismului de a guverna în domeniul amenjării teritoriului, respectiv urbanismului. Normele juridice se definesc ca reprezentând acea categorie a normelor sociale, instituite sau sancţionate de stat, obligatoriu de respectat în raporturile subiectelor de drept, sub garanţia aplicării forţei de constrângere a statului în cazul nerespectării lor. Totodată trebuie să subliniem că exercitarea drepturilor subiective peste limitele legii sau în contradicţie cu scopurile acesteia reprezintă un abuz de drept sancţionat de lege. Legea recunoaşte exercitarea drepturilor subiective în scopul satisfacerii intereselor personale, materiale şi culturale în acord cu interesul general şi cu regulile de convieţuire socială39. Una dintre problemele pe care le ridică urbanismul este modul în care se pot compatibiliza principiile care guvernează cele două tipuri de proprietate: cea publică şi cea privată, deoarece în domeniul juridic al urbanismului, atunci când se urmăreşte realizarea proiectelor de urbanism ale colectivităţilor publice, se poate uşor aduce atingere drepturilor proprietarilor solurilor. Codul civil defineşte , la art.410, dreptul de proprietate: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege". Dreptul de proprietate poate să se dovedească incompatibil cu obiectivele de amenajare pe care le au colectivităţile publice, însă obiectivele de interes general trebuiesc atinse, astfel încât a trebuit să se permită acestora să instituie o adevărată poliţie de urbanism, cu ajutorul căreia să reglementeze exerciţiul drepturilor proprietarilor funciari. Regimul juridic al urbanismului s-a dezvoltat pe două planuri. Pe de-o parte, dreptul de proprietate a fost limitat de o manieră din ce în ce mai strictă, astfel încât individul-proprietar a trebuit să cedeze în faţa intereselor obşteşti( dreptul de a construi - ca atribut de proprietate -cunoscând o asemenea evoluţie).Regimul urbanismului nu a impus doar restricţii, ci evoluţia sa a promovat o serie de garanţii pentru cei administraţi. Dezvoltări semnificative au vizat publicitatea deciziilor în materie de urbanism, consultarea administraţilor pe calea anchetelor publice, lupta contra arbitrariului etc. Alături de această manieră de reglementare, şi-au făcut apariţia activităţi de serviciu public care au impus colectivităţilor asumarea activităţii de amenajare a zonelor urbane, salubritatea, estetica urbană şi protecţia mediului. Dreptul urbanismului a fost definit în doctrina franceză ca un ansamblu de reguli şi instituţii privitoare la amenajarea şi dezvoltarea urbană, permiţând încadrarea evoluţiei fizice a localităţilor şi având ca scop realizarea obiectivelor colectivităţilor publice în acest domeniu, cu o finalitate de incontestabil interes general. Legislaţia în domeniu din ţara noastră nu defineşte nici urbanismul, nici activitatea de amenajare a teritoriului, ci privindu-le împreună, precizează conţinutul acestora, trăsăturile specifice, obiectivele lor şi modalităţile de realizare. Astfel, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul42prevede, la art.2 al.(3) că "Gestionarea spaţială a teritoriului se realizează prin

intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale" Amenajarea teritoriului - ca activitate mai largă, mai cuprinzătoare (circumscriind urbanismul ) - trebuie să fie (în conformitate cu prevederile art.3): globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor. a) Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor. c) Normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii (art. 4). Răspunderea pentru activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism revine, potrivit legii (respectiv art. 6), autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Amenajarea teritoriului - al cărei scop îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice , sociale, ecologice şi culturale - se desfăşoară pe întreg teritoriul României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean. Principalele obiective ale acestei activităţi sunt: • dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; • îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; • gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; • utilizarea raţională a teritoriului. Urbanismul are ca scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Activitatea se desfăşoară la nivelul tuturor localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor. Principalele obiective ale activităţii sunt: ■ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; ■ crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap; ■ utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; ■ protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; ■ asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale; ■ protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale . 10.2 Autorităţile cu atribuţii în materie de urbanizare şi documentaţii de urbanism Noţiunea de "administraţie publică" are două sensuri. Într-unul desemnează o anumită activitate, iar în celălalt semnifică organul de stat care realizează această activitate. Pornind de la aceste chestiuni, se poate explica noţiunea de "serviciu public" - de care se legă noţiunea administraţiei publice - acesta

(serviciul public) putând fi înţeles fie ca prestaţie, fie ca organism care realizează această prestaţie. Administraţia publică având menirea de a servi interesului public, prin natura ei are ca obiect realizarea valorilor politice care exprimă interesele generale ale societăţii organizate de către stat. Punerea în executare a legilor aparţine puterii executive, cu ajutorul administraţiei publice. Administraţia publică, atât ca activitate, cât şi ca organizare, depinde de lege, fiind în acelaşi timp expresia şi instrumentul acesteia. Mai mult, administraţia publică deschide perspectiva necesităţii contenciosului administrativ, instituţie menită să asigure respectarea legii de către administraţia publică însăşi. Apariţia şi evoluţia preocupărilor administraţiei în materie de urbanism datează la noi încă de pe vremea Regulamentelor organice(1831), prin care s-au instituit" sfaturile orăşeneşti", având ca şi atribuţii principale administrarea şi gospodărirea oraşelor în componentele sale (pavarea, iluminatul, politica urbanistică de înfrumuseţare etc.). Nevoia acordării de personalitate juridică localităţilor urbane s-a numărat printre obiectivele programelor Revoluţiei de la 1848, idee care avea să fie concretizată prin reglementările timpului. Fără a mai enumera, nici măcar succint, reglementările din domeniul urbanismului, de la aceste forme timpurii până în zilele noastre, ne permitem să le abordăm pe cele aflate în vigoare. La data de 23 mai 2001 a intrat în vigoare Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prin care se stabileşte că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit (art.2, al.2 ) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi orăşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive .În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean (art.22). Consiliul local analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, consiliul local stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local (art.38). Consiliul judeţean, potrivit art.104 al.1 lit.j, stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente, şi urmăreşte modul de realizare a acestora în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti implicate. 10.3 Structura instituţională Organul administraţiei publice centrale de specialitate, care aplică strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale este Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 39 din 28 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.700 din 28 decembrie 2000, denumirea nouă a acestuia este Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei). Atribuţiile sale privesc, printre altele, asigurarea elaborării Planului de amenajare a teritoriului naţional ca sinteză a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, de măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică. Organizează activitatea de cercetare ştiinţifică de interes public în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi pentru creşterea stabilităţii, siguranţei construcţiilor şi protecţiei

antiseismice şi organizează elaborarea , avizarea şi aprobarea normativelor, prescripţiilor şi reglementărilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, organizând şi controlul privind aplicarea acestora. De asemeni, MLPAT exercită controlul de stat din domeniul construcţiilor, lucrărilor publice urbanismului şi amenajării teritoriului privind respectarea regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi aplicarea sistemului calităţii cu privire la proiectarea, executarea, exploatarea şi utilizarea construcţiilor prin intermediul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, aceasta fiind organizată, în cadrul MLPAT ca inspecţie centrală, iar în plan teritorial funcţionând ca servicii publice descentralizate - inspecţii judeţene. Alături de aceste structuri administrative mai există o serie de alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale care concură la promovarea şi realizarea politicilor şi reglementărilor de urbanism ( consilii interministeriale, consilii tehnice; Uniunea Arhitecţilor, Asociaţia Profesională a Urbaniştilor, Uniunea Artiştilor Plastici, alte organizaţii ştiinţifice, profesionale, de creaţie). 10.4 Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism În "litera legii", prin "documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism" se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform legii - art.39 al.(1). Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale.(art.39, al.2). Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt: • Planul de amenajare a teritoriului naţional; • Planul de amenajare a teritoriului zonal; • Planul de amenajare a teritoriului judeţean; Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întreg teritoriul ţării; el este compus din secţiuni specializate: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală (prin lege se pot aproba şi alte secţiuni). Planul de amenajare a teritoriului judeţean, corelat cu celelalte două categorii de planuri, devine obligatoriu, în ceea ce priveşte conţinutul său, pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism pe care le detaliază. Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii (care pot fi intercomunale, interorăşeneşti, interjudeţene, regionale etc.). Documentaţiile de urbanism se referă şa localităţile urbane şi rurale şi reglemeneatză utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii. Ele traspun la nivelul localităţilor propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; având caracter de reglementare specifică, stabilesc reguli care se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Documentaţiile de urbanism sunt următoarele: • Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG); • Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ); • Planul urbanistic de detaliu (PUD). Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească PUG, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Dintre reglementările pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, menţionăm:

stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; - zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; - delimitarea zonei afectate de servituţi publice; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare etc. PUG cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: -evoluţia în perspectivă a localităţii; -direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; -traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică, detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile PUG ale unei zone delimitate din interiorul localităţii. PUZ cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: - organizarea reţelei stradale; - organizarea arhitectural-urbanistică; - modul de utilizare a terenurilor, statutul juridic şi circulaţia acestora; - protejarea monumentelor istorice. Elaborarea PUZ este obligatorie în cazul: zonelor centrale ale localităţilor; zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale etc. Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinătăţile imediate. PUD cuprinde reglementări cu privire la: -asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; -relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; -compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; -regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. Trebuie reţinut, aşadar, că , în raport cu amploarea şi conţinutul lor, elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism incumbă diferenţiat autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. Punerea de acord a documentaţiilor se urmăreşte de către acestea astfel: prevederile planurilor aprobate pentru un teritoriu se preiau şi se detaliază documentaţiile ce se elaborează pentru părţi componente ale teritoriului respectiv; în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se introduc prevederile principale ale documentaţiilor aprobate pentru părţi componente ale acelui teritoriu. După aprobare, PUG, PUZ şi PUD, împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie. Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine colectivităţilor locale, prin autorităţile deliberative şi executive, Guvernului, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate în amenajarea teritoriului şi în dezvoltarea localităţilor. Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat, precum şi de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unor localităţi sau a unor zone din cadrul acestora. Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate (potrivit prevederilor anexei 1 din Legea 350/2001).
-

Participarea populaţiei la aceste activităţi se realizează prin: informarea ei, prin consultare, precum şi prin alte forme de participare prevăzute de lege. Este evident că, în măsura în care cetăţenii au un bagaj de informaţii mai bogat, cu cât îşi fac cunoscute mai bine problemele, impunând forurilor competente soluţionarea lor, cu atât va fi mai utilă şi mai eficientă intervenţia lor la nivelul elaborării şi punerii în aplicare a programelor în domeniu, conducând astfel la rezultate benefice în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă, confortul material, spiritual şi estetic, atât la nivelul habitatului cât şi la locul de muncă. Autorizaţiile de urbanism Ca orice procedură de autorizare administrativă, şi cea de urbanism presupune parcurgerea anumitor etape, finalizate prin elaborarea şi eliberarea anumitor documente, respectiv certificatul de urbanism şi apoi autorizaţia de construire. Regulile de urbanism, cu toate că ar trebui cunoscute pe calea măsurilor publicitare adoptate de autorităţile publice, nu permit proprietarului ori dobânditorului cu orice titlu al unui imobil - prin insuficienţa lor - să cunoască şi, mai ales, să aprecieze anvergura sarcinilor de urbanism care grevează (poartă asupra) bunul(ui) respectiv. De aceea, cu ocazia fiecărei tranzacţii imobiliare, se interoghează administraţia asupra naturii şi conţinutului servituţilor de urbanism aplicabile imobilului care formează obiectul tranzacţiei. Iniţial, răspunsul se concretiza într-o simplă notă informativă care, treptat, s-a transformat în certificatul de urbanism de azi. Acesta a avut, la rându-i, o evoluţie semnificativă (în ceea ce priveşte natura şi rolul îndeplinit), la început fiind doar un simplu instrument de informare individuală asupra servituţilor administrative aplicabile imobilului, pentru ca astăzi să devină un instrument de control al utilizării terenurilor. Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. 350/2001, precum şi de cele ale Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 231/2000. Certificatul de urbanism este (în conformitate cu art. 29 al Legii nr. 350/2000) actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea publică face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. Din această definiţie rezultă că certificatul de urbanism oferă informaţii asupra constructibilităţii unui teren sau în privinţa fezabilităţii unei operaţiuni determinate. Acest act este necesar întocmirii documentaţiei şi dosarului în vederea obţonerii autorizaţiei de construire, dar el nu ţine loc de autorizaţie de construire. Din punct de vedere juridic, certificatul de urbanism are valoarea unui aviz, care, în anumite condiţii, produce efecte obligatorii. Acesta are un rol important, respectiv garantează destinatarului său că, pe parcursul unei anumite perioade, nu i se vor opune modificări care să afecteze regulile pe care certificatul le conţine. Certificatul de urbanism cuprinde date privind: regimul juridic, regimul economic şi regimul tehnic al imobilului. Regimul juridic al imobilului conţine dreptul de proprietate asupra acestuia şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afara lui; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului -zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie etc. Regimul economic al imobilului indică folosinţa actuală, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei. Regimul tehnic indică: procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă. Procedura de obţinere a certificatului de urbanism cuprinde două etape: solicitarea şi, respectiv, instrumentarea şi eliberarea actului. Condiţiile generale de solicitare se referă la faptul că: . - orice cerere de eliberare a unui asemenea document este supusă unei taxe legale; . - în cerere trebuie precizate elementele de identificare a imobilului faţă de care se urmăreşte cunoaşterea regimului de servituţi; . - îndeplinirea unei serii de alte formalităţi administrative.

Pornind de la aprecierile formulate în literatura de specialitate. executarea şi funcţionarea construcţiilor. autorizaţia de construire se poate defini ca fiind actul administraţiei publice locale competente prin care se asigură aplicarea regulilor de urbanism în privinţa amplasării construcţiilor. pot genera efecte poluante mediului şi în ceea ce priveşte construcţiile care prin natura lor. încheiate în formă autentică (conform art. După cum se poate remarca. evidenţiat în cadastrul funciar şi poate fi modificat în condiţiile legii. el urmează a-i fi eliberat solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. nu se pot plasa în intravilan. solicitantul. potrivit competenţelor. coroborate cu reglementările legale în vigoare. este vorba de un control preventiv al utilizării terenurilor.în care construcţiile pot fi amplasate în extravilan. toate acestea urmând să se reflecte în lege şi în aplicarea ei.1 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor). sunt supuse anumitor reguli restrictive. însoţită de dovada achitării taxei. Autorizaţia de construire În ceea ce priveşte regimul general al amplasării construcţiilor se impune precizarea că intravilanul localităţilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990.1 din Legea nr. Cea mai importantă reglementare în sfera regimului constructibilităţii. Autorizaţia (permisul) de construire a cunoscut mai multe definiţii în literatura de specialitate48. ci şi schimbarea mentalităţii prin implementarea unei concepţii progresiste. Ea se eliberează "în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului". Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent. "Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea. Se poate conchide că autorizaţia de construire sancţionează atât regulile de urbanism. eficiente şi ecologice. orice persoană fizică sau juridică. precum şi adăposturile pentru animale. proiectarea. Totodată. art 2)". 2 al.Astfel. emit şi autorizaţiile de construire. de exercitarea unei puteri speciale . depune o cerere (tipizată) la organul competent. cuprinsă în art.prin eliberarea unei autorizaţii prealabile. 50/1991. executarea şi funcţionarea acestora. 9 al. În accepţiunea legiuitorului român (concretizată în conţinutul Legii nr.5. La rândul lor. Ca un corolar al celor prezentate afirmăm că urbanizarea presupune nu numai modificarea stării aşezărilor umane. 10. Certificatul se emite de către aceleaşi autorităţi publice care. . Există câteva derogări: atunci când este vorba de amplasarea unor construcţii care.de poliţie . precum şi a măsurilor legale referitoare la proiectarea. terenurile situate în intravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte între vii. prin natura lor. şi aceste excepţii . în raport cu importanţa zonei şi a investiţiei. 18/1991 privind fondul funciar este aceea că amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul localităţilor. cât şi regulile de construcţie.

Calatoriile si explorarile geografice din acea perioada au favorizat schimburile de idei prin preluarea din Orient si Bizant a acelor forme. sisteme tehnice si elemente decorative exotice. pelerinaje.1. TURISMUL IN SPATIUL URBAN Pornind de la faptul ca dezvoltarea economica si socio-culturala a oraselor s-a reflectat in arhitectura acestora. 11. 11. au constituit tot atatea motivatii de calatorie ale oamenilor inca din cele mai vechi timpuri.11. contribuind astfel la innoirea artei si stiintei. Turismul urban . a edificiilor publice si private. Caracteristice . sunt detinatoarele unor variate atractii determina ca acestea sa constituie destinatie pentru numeroase categorii de vizitatori. a vilelor cu parcuri si belvedere din preajma oraselor cetati.1. Epoca Renasterii se detaseaza prin aparitia proprietatilor aflate la marginea oraselor. Pe masura amplificarii caatoriilor.1. aceasta forma de turism a capatat tot mai mult consistenta beneficiind astazi de caracteristicile unei forme distincte de calatorie cu motivatii foarte diverse. Turismul urban isi are originea inca din antichitate. razboaie sau descoperiri. au aparut si preocupari privind amenajari specifice destinate diferitelor categorii de vizitatori cat si grija pentru armonizarea acestora cu exigentele functionarii in cele mai bune conditii a asezarilor urbane. privite ca centre economice si culturale. si ca orasele. ingrijirea sanatatii si odihna. Dezvoltarea si modernizarea oraselor pe de o parte cat si varietatea ofertelor acestora pe de alta parte au condus in timp la conturarea unei forme specifice de turism . orasul s-a dovedit un reper in desfasurarea calatoriilor in sensul ca fie dotarile acestuia au fost utilizate ca locuri de popas in derularea circuitelor fie prin arhitectura cladirilor si ansamblurilor. Pe masura ce numarul acestora a crescut si s-a conturat o forma distincta de turism. Avand in vedere necesitatea adaptarii orasului la cerintele turistilor. arta peisagistica. monumente. elemente ale artei decorative. Scurt istoric Dorinta de cunoastere a unor locuri noi. detreminantii si evolutia turismului urban dar si evaluarea impactului acestuia asupra vietii economice si sociale si in consecinta a cadrului optim de desfasurare.forma distincta de calatorie De-a lungul timpului. atractiile pe care le adaposteau s-au dovedit a fi ele insele apreciate destinatii turistice.turismul urban. se impune clarificarea catorva aspecte legate de continutul. cunoscuta fiind afluenta calatorilor care frecventau tarmurile Mediteranei si insulele egeene. sculpturi si basoreliefuri utilizate in decorarea pietelor.

elemente ale artei decorative folosite in interiorul si exteriorul edificiilor. Karlsruhe. arta peisagistica. catedrale. cresterii comertului mondial. biserici. Incepand cu secolul al-XVI-lea. obiectivele calatoriilor se diversifica. scrierile din acea perioada mentioneaza elementele urbane apartinand unor orase ca Roma. orasele premoderne au cunoscut o ascensiune mult mai evidenta ca urmare a dezvoltarii economice. Se dezvolta astfel orasele metropola si cele predominant industriale. gradini. orase istorice (Oxford. spatii comerciale. a exploziei demografice. Ulterior. Florenta. transport intern). 11. Henard. alaturi de centrele vechi istorice. Cambridge. scolile de urbanism preocupate de dezvoltarea si modernizarea sistemelor urbane cunoscand o deosebita amploare. J. care imbina unele traditii locale sau regionale cu elementele urbanismului modern. Gerson. iluminat. Venetia. ruine. orase revitalizate (portul vechi si docurile Londrei). palate. New York). In toata aceasta perioada. Dresda. ale caror vestigii se regasesc in Asia Mica si in Persia. pe coastele de nord ale Africii. E. O. pastrand insa in centrul atentiei asezarile urbane si operele arhitecturale. si care se constituiau ca obiective de interes turistic: zidurile si fortificatiile oraselor. R. manastiri. S-a conturat chiar si o tipologie a oraselor culturale care include urmatoarele tipuri de asezari urbane: orase capitala (Paris. In secolele al-XIX-lea si al-XX-lea se inregistreaza cele mai noi cuceriri ale tehnicii pentru modernizarea structurilor edilitare. orase de cultura si arta (Roma. arhitectura cladirilor si ansamblurilor. in Spania sau in Peninsula Balcanica. Edingburg etc. dezvoltandu-se cartiere moderne. Canterbury). gradini-parcuri. Unwin. etc. palate. etc.1. urbanisti si arhitecti de renume ca Le Corbusier. orase industriale traditionale (Bradford). cladiri destinate negustorilor calatori sau pelerinilor. Societatea contemporana se confrunta cu o explozie a spatiului urban mai ales dupa cel de-al doilea razboi mondial. asezarile urbane europene cunosc importante transformari prin realizarea de castele. Londra.pentru zona orientala erau caravanseraiurile. porturi. Paris. Clarificari conceptuale cu privire la turismul urban . Salonic. in multe orase europene. Numerosi arhitecti si urbanisti sunt preocupati de realizarea unor noi stiluri arhitecturale. Punerea in valoare a multor resurse economice va conduce la aparitia oraselor mici si mjlocii. Unii specialisti considera ca turismul urban se poate desfasura si in orasele care au statut de orase balneare. Segovia. Haussman incercand sa schimbe peisajul citadin. Mai tarziu. Avignon). progresului inregistrat in domeniul transporturilor. sculpturi si basoreliefuri utilizate in decorarea pietelor. cu o arhitectura noua. a edificiilor publice si private. indeosebi prin realizarea de noi materiale de constructie mai usoare si fiabile. Leipzig. montane sau de litoral. amenajari de importanta edilitara (pavaje.2. elementul cultural distingandu-se in plan secundar.

demers ce presupune abordarea intercorelata atat a notiunii de oras cu semnificatiile sale cat si a conceptului de turism in spatiul urban. vizitarea unor obiective culturale. incepand cu anii '80. singurul criteriu de delimitare fata de celelalte forme de turism ramane cel demografic. In majoritatea tarilor europene. desi. prin acestea intelegandu-se. avand in vedere distanta de deplasare care. in afara resedintei principale. deplasarile de 1-3 innoptari in afara resedintei. O alta abordare111 se refera si la respectarea conditiilor privind durata si motivul calatoriei. punctele de vedere diferite avand totusi unele elemente comune referitoare la cuprinderea notiunii de turist si excursionist. statistica oficiala indica limita de 2000 de locuitori pentru definirea unei aglomeratii urbane. toate aceste evolutii explicand amploarea crescanda a deplasarilor de scurta durata si cresterea fluxurilor turistice in spatiile urbane sau imprejurimile acestora. avand la baza motivatii dintre cele mai diverse.Clarificarea notiunii de turism urban nu poate fi realizata decat in contextul intelegerii statutului si a functiilor oraselor. Franta). Potrivit opiniei specialistilor110. s-au remarcat o serie de mutatii in practica turistica in sensul diversificarii si internationalizarii destinatiilor turistice. in sfera turismului urban fiind acceptate si deplasarile de o zi. diminuarii duratei sejururilor precum si unui puternic fenomen de fragmentare a concediilor. Asadar. in unele tari (de exemplu. municipalitatile fiind preocupate permanent in organizarea spatiilor de agrement. In prezent. pe de alta parte. pe de o parte cat si la delimitarea spatiului urban. cu conditia ramanerii pentru cel putin o noapte la locul de destinatie cat si la deplasarea excursionistilor pentru mai putin de 24 de ore in spatiul urban. turismul urban reprezinta petrecerea timpului liber in orase. pana la efectuarea de cumparaturi sau vizite la rude si intalniri cu prietenii. Astfel. avand drept caracteristica principala sejururile de scurta durata. Modul de organizare spatiala a oraselor si etapele istorice de evolutie si dezvoltare au condus la extinderea sau suprapunerea unor curente arhitectonice si a unor stiluri artistice care confera acestora statut de orase patrimoniale cu reale valente turistice punandu-si amprenta asadar si asupra turismului. conservare si protejare a obiectivelor turistice in vederea atragerii unui . Intr-o acceptiune foarte larga. literatura de specialitate nu inregistreaza o definitie unanim acceptata pentru turismul urban. spatiul urban reprezinta locul de desfasurare pentru o serie de activitati turistice. potrivit definitiei OMT. se precizeaza ca turismul urban se refera atat la circulatia turistilor in orase sau aglomeratii urbane. Prin organizarea sa functionala. fie ca se refera la vizitarea oraselor sau numai la utilizarea acestora ca locatii pentru alte forme de turism. ar trebui sa fie de cel putin 100 km. potrivit opiniei unor autori. turismul urban se desfasoara in localitati cu cel putin 20000 de locuitori. de la vizionarea de spectacole.

demografici. etc. cresterea mobilitatii persoanelor. Oferta turistica a unui oras este extrem de variata si cuprinde elemente de ordin cultural. dezvoltarea relatiilor sociale interne si internationale. actiuni ce au contribuit la imbunatatirea imaginii si cresterea atractivitatii destinatiilor turistice urbane. Nu in ultimul rand. pe aceasta baza.numar cat mai mare de turisti. juridici si tehnologici. juridici si tehnologici. sociali. protejarea si conservarea patrimoniului national pentru generatiile viitoare. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici. reabilitarii si renovarii cladirilor si locuintelor. cresterea interesului pentru obiective culturale. scaderea varstei de pensionare. urbanizarea. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici. dereglementarea transporturilor aeriene si deschiderea catre noi . a mijloacelor de transport de mare viteza. cresterea duratei medii de viata. un rol important il detine interesul manifestat pentru valorile culturale si istorice. cresterea numarului celibatarilor si a familiilor fara copii. turismul urban reprezinta un camp de interferenta pentru mai multe tipuri majore de turism. sociali. progreselor inregistrate in domeniul transporturilor in sensul cresterii vitezei de deplasare si al reducerii costurilor de calatorie. innoirii echipamentelor urbane. cresterea duratei alocate studiilor. turismul tehnic si stiintific. de mentionat eforturile municipalitatilor in directia revitalizarii centrelor istorice ale oraselor. De-a lungul timpului. a) cresterea timpului liber este determinata de reducerea progresiva a timpului de munca. Factori. cum ar fi: scaderea varstei de pensionare si. un rol deosebit in cresterea sejururilor de scurta durata l-au avut evolutia timpului liber pe baza diminuarii timpului de munca. Dintre acestia. a disponobilitatii persoanelor de varsta a treia. indeosebi ca reactie la amplul proces de modializare si globalizare prin afirmarea identitatilor culturale. demografici. recreativ si uneori balnear acolo unde in perimetrul orasului exista izvoare minerale si infrastructura adecvata (cazul Budapestei). dar si unor factori de natura sociala. a turismului de afaceri. tendinta ce inregistreaza o continua crestere. Asadar. fiind totodata realizata si pe seama dezvoltarii unor servicii care contribuie semnificativ la reducerea timpului alocat activitatilor casnice. Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice au condus la transformarea orasului intr-un adevarat pol de atractie pentru o serie de forme de turism (afaceri si congrese. Treptat. diversificarea produselor turistice. b) sporirea mobilitatii persoanelor se datoreaza in principal. a retelelor rutiere si feroviare. sporirea duratei concediilor. Dintre acestia. la care se adauga o serie de facilitati oferite acestora.. dezvoltarea tehnologiilor. c) dezvoltarea transporturilor. sporirea atractivitatii spatiilor urbane. a informatiilor si a transporturilor. turismul de cumparaturi).

Avand in vedere aceste particularitati. etc. deplasarile de scurta durata sunt realizate de catre turisti pe cont propriu si sunt asociate unor evenimente: expozitii de pictura. festivaluri. acesti factori au contribuit la crestera importantei sejururilor de scurta durata in spatiul urban. pot fi enuntate: lipsa sezonalitatii. in orice moment. imprevizibilitatea. a elementelor cadrului natural si de agrement contribuind la imbunatatirea imaginii in plan extern si la atragerea fluxurilor turistice. turistii efectuand o serie de cheltuieli culturale. o modalitate de crestere a nivelului de trai si a durabilitatii spatiului urban. prelungirii duratei sejurului. Toate aceste neajunsuri pot fi insa corectate prin adoptarea unui sistem omogen si unitar de inregistrare si observare a fenomenului urban. targuri profesionale. . fluxurile urbane au fost neglijate. de asemenea. De-a lungul timpului. a ospitalitatii. concerte. agrement. datorata faptului ca de cele mai multe ori decizia este luata spontan. indiferent de anotimp.destinatii. De aici si faptul ca aceste deplasari antreneaza venituri financiare semnificative. eforturile municipalitatilor de a diversifica agrementul urban prin reamenajarea centrelor istorice. sejururile de scurta durata influenteaza in mod semnificativ cresterea atractivitatii orasului. de mentionat in acest sens. De asemenea. sisteme deosebit de eterogene si care evidentiaza indeosebi sejururile de peste 4 zile in detrimentul sejururilor de scurta durata si a vizitelor ocazionale. introducerea unor tarife tot mai diferentiate contribuie. a posibilitatilor de deplasare si de rezervare a locurilor in spatiile de cazare. Mult timp. d) atractivitatea oraselor detine. fara o planificare anterioara. cresterea calitatii spatiului urban printr-o mai buna dezvoltare a infrastructurii generale si specifice. a centrelor comerciale. a cheltuielilor efectuate in spatiul urban. eforturile realizate in directia promovarii patrimoniului cultural. la cresterea preferintelor pentru sejururile de scurta durata. neexistand nici in momentul de fata statistici care sa permita o analiza comparativa a acestora. Dintre acestea. turismul urban reprezentand un element potential major al dezvoltarii economiei locale si. un rol important in formarea fluxurilor de vizitatori ai spatiului urban. deloc de neglijat pentru cresterea economica a orasului. diversificarii serviciilor turistice. a motivatiilor de calatorie. seri distractive. actiunile intreprinse la nivelul organismelor publice locale vor trebui concentrate in directia dezvoltarii unei oferte turistice globale si coerente. Adesea. permitand astfel identificarea mai riguroasa a segmentelor de consumatori. cumparaturi. de asemenea. amploare manifestata ca urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasarile in orase. pe aceasta baza. deplasarile urbane petrecandu-se pe toata durata anului. Cunoasterea particularitatilor cererii pentru turismul urban reprezinta un demers extrem de dificil datorita sistemelor statistice nationale de inregistrare a numarului de vizitatori in spatiul urban precum si a motivatiilor acestora de calatorie. acest fapt fiind incurajat si de progresele realizate in domeniul tehnologiei informatiei si care dau posibilitatea cunoasterii.

orientata spre dezvoltarea componentelor majore ale produsului turistic oferit. istorie. animatia culturala in aer liber. Olanda (46%). Franta (45%). Astfel de vacante detin ponderea cea mai mare in circulatia turistica urbana (40%) cu valori diferite de la o tara la alta: Germania (31%). vizitarea muzeelor (de arheologie. cu asigurarea unei circulatii fluente. locurile mai putin mediatizate. etc). ansambluri arhitectonice urbane. extinderea zonelor pietonale. urgenta medicala. dans. urmat de intalniri cu familia si prietenii (30%). mai putin poluant. teatru. film. balet. de securitate-pompieri. incercand astfel integrarea in viata culturala a locuitorilor orasului. participarea la evenimente culturale (spectacole de opera. gradini botanice. la conturarea unor forme ale turismului urban. o analiza a comportamentului vizitatorilor in orase conduce la identificarea unor particularitati ale cererii si. edificii religioase. politie. Avand in vedere aceste motivatii. sprijinirea initiativelor culturale care includ . prin asemenea centre in Marea Britanie au fost create programe de actiune pentru dezvoltare turistica care sunt sprijinite de Biroul de Turism Britanic iar in Franta au fost create studii de stabilire a zonelor protejate pentru monumentele istorice.2. a micilor spatii comerciale. cu posibilitati de informare multipla a vizitatorilor. cumparaturile. asigurarea cu echipamente si servicii de primire. a unor lanturi hoteliere. Tot in aceeasi directie se inscriu o serie de actiuni vizand crearea unor centre de interes multiculturale. castele. Anglia (23%). astfel au fost sustinute actiunile de crestere a numarului de taxiuri. fiind incurajat transportul in comun. cartierele istorice cuprinse in ghidurile turistice. etc. prin diversificarea hotelurilor de lux. astfel: a) Turismul cultural reprezinta acele calatorii care se refera la: vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric (vestigii arheologice. a masinilor de inchiriat. participarea la evenimente. etc. in scopul valorificarii durabile a acestora. sarbatori traditionale. diversificarea echipamentelor de alimentatie publica si a gastronomiei. stiinte naturale. Belgia (25%). In acest context. festivaluri de muzica. si anume: dezvoltarea tipurilor de transport intern si extern. muzeele. asigurarea unor servicii publice adecvate care insotesc pe cele turistice: servicii de igiena urbana. in tarile europene cu centre urbane culturale a fost stabilita o politica pentru valorificarea prin turism a bunurilor culturale existente. ponderea cea mai mare o detine turismul cultural si agrementul urban (aproximativ 40%). in general. pinacoteci. monumente. turism industrial si tehnic (vizitarea unor obiective economice. prin intermediul Comitetelor regionale de turism. etc). parcuri zoo. parcuri si gradini. istorice. pe aceasta baza. Studiile intreprinse arata ca turistii care se afla in oras la prima vizita sunt interesati de monumentele. a echipamentelor pentru cazarea tineretului si a celor cu venituri modeste. Italia (51%). spre deosebire de cei care revin si care prefera plimbarile in parcuri.11. accentul fiind pus pe servicii de servire rapida si a unor restaurante traditionale. Motivatia calatoriilor urbane si formele acesteia In privinta motivatiilor de calatorie. constructii specifice. etc). etc). afaceri si motive profesionale (10-15%) la care se mai adauga vizitele gastronomice.

un numar de unsprezece orase au statutul de capitale culturale ale continentului: Paris. in conditiile in care multe din centrele culturale ale acestor atrag un numar impresionant de turisti: Centrul Pompidou cu circa 7-8 milioane turisti anual. alaturi de vizitatorii interesati de obiectivele culturale. Glasgow. Berlin. Dublin. alcatuirea unei baze de date privind politicile culturale apartinand diferitelor natiuni. De mentionat totodata si preocuparile Comisiei Mondiale pentru Cultura si Dezvoltare (CMCD). Copenhaga. Toate aceste preocupari demonstreaza interesul manifestat fata de fenomenul cultural la nivel national. Lisabona. si unele orase din aceste state se vor putea inscrie in randul marilor capitale culturale ale continentului. animatia fiind la baza unor manifestari traditionale din cartiere. Luvru si Versailles din Paris cu 2-3 milioane fiecare. Centrul cultural din Glasgow cu 8-9 milioane. plimbari de seara. incurajarea creativitatii. la imbogatirea patrimoniului cultural si istoric universal printr-o serie de actiuni stabilite cu ocazia Conferintei interguvernamentale de la Stockholm asupra politicilor culturale119: dezvoltarea relatiilor dintre diferitele organisme culturale si regionale. cercetarea clientelei turistice care capata importanta tot mai mare deoarece ea da dimensiunile de dezvoltare si promovare a produsului turistic cultural. o mai buna recunoastere a diversitatii culturale si lingvistice. mai exista si o clientela pentru afaceri. Albert Dock . Madrid. privat si societatea civila. Salonic. gasirea unor solutii de finantare pe baza de parteneriat intre sectorul public. pot fi valorificate anumite activitati traditionale (ateliere de prelucrare a lemnului. Amsterdam. Pe masura cunoasterii mai detaliate ale valorilor culturale si din tari ale Europei Centrale si de Est. sprijinirea atelierelor nationale si regionale de formare privind gestiunea si administrarea institutiilor culturale. regional si mondial in directia elaborarii unor noi politici culturale care sa aiba in vedere largirea accesului la cultura. Atena. festivaluri expozitii temporare. lista ramanand deschisa si pentru alte orase europene. constituita de UNESCO si ONU in 1992 si alcatuita din specialisti reuniti cu scopul de a contribui la intarirea relatiilor culturale dintre tari. Anvers. a fost sustinuta ideea de sprijinere a micilor orase cu forme de cultura alternativa pentru a se reduce fluxul turistic din aceste mari metropole. Luxemburg.Liverpool cu 4-5 milioane. a textilelor.in scopul asigurarii unor servicii urbane de calitate. cu sprijinul Consiliului Europei. si care sporesc durata de sejur in orase. etc. In acest sens.prefecturi si primarii .spectacole. oferirea asistentei intelectuale in vederea elaborarii politicilor si programelor de dezvoltare culturala. jucarii. Din 1990. participarea activa a cetatenilor. care la randul ei poate beneficia de activitatile culturale citadine. astfel. de care beneficiaza si turistii. Ca urmare a suprasolicitarii marilor orase patrimoniale ale Europei. pastrarea si dezvoltarea in permanenta a legaturilor si a colaborarilor cu administratiile publice locale . teatru in aer liber. in ultimul deceniu al secolului XX. etc. produse alimentare) sau . etc. serbari religioase. Festivalul de la Edingburg (3 saptamani) cu aproximativ un milion de vizitatori.

fiind ocupat de parcurile de distractie. 11.000 de companii din peste 100 de tari. UK Marea Britanie Six Flags Magic Mountain SUA Alton Towers Marea Britanie Kennywood Park SUA Lake Compounce Theme Park SUA Valleyfair SUA Hershey Park SUA Sursa: http://www. evenimentelor si formelor oferite de unitati. IAAPA. inclusiv din Statele Unite ale Americii a realizat un clasament international al parcurilor de distractii cu cele mai mari incasari (vezi tabelul nr. carnavalurile. b) O alta forma a turismului urban este reprezentata de agrement definit prin ansamblul mijloacelor. deosebit de apreciate in randul turistilor. 11. parcurile de distractii.).cfm . Clasamentul primelor 10 parcuri de distractii cu cele mai mari incasari in anul 2003 Tabelul nr. sarbatorile religioase constituind tot atatea modalitati de petrecere a timpului liber in spatiul urban. de placere.1.pot fi puse in valoare obiective tehnice deosebite (apeducte. Turismul de agrement detine. reprezentand circa 5. manifestarile traditionale. poduri. de asemenea. unei impliniri. europenii prefera sa-si petreaca din ce in ce mai mult din timpul liber in complexele de agrement. un loc aparte in categoria mijloacelor de agrement. Recent. statiuni sau zone turistice. sa lase o impresie si o amintire favorabile120 . Cedar Point SUA Busch Gardens WilliamsburgSUA SUA Fujikyu Highland Park Japonia Blackpool Pleasure Beach Blackpool. o pondere importanta in deplasarile catre spatiile urbane. aeronautic). sa dea senzatia unei satisfactii. echipamentelor. Potrivit unui studiu realizat de IAAPA (Asociatia Internationala a Parcurilor de Distractie si Atractii).cedarpoint. instalatii tehnice din domeniul naval.1.com/public/inside-park/rides/special. capabile sa asigure individului sau unei grupari sociale o stare de buna dispozitie.

parcurigradini. desfasurate pe strazi. Dat fiind succesul companiei Walt Disney. Unii specialisti francezi au criticat in acea vreme personajele Disney afirmand ca vor "polua ambianta culturala a natiunii". restaurante. colocvii. Futuroscope (Poitiers. 1971). alte categorii (baze de agrement situate in spatii periurbane. parcuri tematice. situri arheologice. Heinz Rico Scherrieb realizeaza cea mai completa prezentare a functiilor parcurilor de loisir si. avand drept scop largirea cunostintelor despre lume si univers. case memoriale. gradini botanice. Blackpool Pleasure Beach (Blackpool. SUA. Preferintele vizitatorilor se indreapta. etc. In ceea ce priveste tipologia parcurilor tematice (de loisir). se asteapta extinderea EPCOT CENTER.5 milioane vizitatori. ansambluri monahale. turistii pot opta pentru spectacole de teatru. iar in 1992 a fost inaugurat. In ultimii ani de o larga audienta se bucura spectacolele de mini teatru si pantomima in aer liber. expozitii de arta. case de cultura. parcuri acvatice (piscine de loisir. tenis. complexuri sportive. pe primul loc se situeaza Disney-World-Epcot (Orlando. seminarii. unitati economice. parcuri de odihna (naturale. ecomuzee. religioasa. Astérix (Franta) cu cate 2-3 milioane de vizitatori fiecare. in 1988. expozitii horticole. etc. Franta) cu 10.4 miliarde $. Dr.). de cele mai multe ori catre spectacolele cu caracter cultural si distractiv in aer liber. parcuri de joaca si sport (gradini pentru copii. forestiere. France). etc. in cartiere originale pentru atmosfera si cumparaturi.). etc. pe aceasta baza. in Anaheim (1960) si Walt Disney World (Orlando. cafenele. safari. Astfel. opera. Disneyland-ul din Tokio a inregistrat un veritabil success. etc.In privinta numarului de vizitatori. acestea reprezentand una din atractiile educationale ale parcurilor Disney. complexurile de loisir urbane sau rurale. De un interes deosebit se bucura spectacolele populare. Totodata. muzee stiintifice si de tehnologie. bai termale si de distractii. parcuri urbane. multe orase au incercat sa copieze modelul parcurilor tematice. plimbari prin oras cu mijloace de locomotie traditionale sau de plimbari in importante parcuri si gradini ale oraselor. astfel: parcuri-eveniment (Disneyland. un centru EPCOT este de regula alcatuit din doua sectiuni: "Future World" ("Lumea viitoare") si "World Showcase" (Vitrina Lumii"). de cele mai multe ori sunt gratuite.). evenimente sportive. c) Turismul de afaceri si activitatile profesionale se refera la congrese. . bulevarde sau in parcuri care. Phantasialand si Europa Park (Germania). SUA) cu aproximativ 22 milioane de vizitatori anual urmat de EuroDisney (Paris. circ. etc. o delimitare a acestora. Moda parcurilor tematice a fost introdusa odata cu Disneyland. viata nocturna. vizitarea unor muzee. Pentru viitor. muzica clasica. SUA) cu 6. este dificil de realizat o clasificare a acestora data fiind diversitatea lor conceptuala si functionala. festivaluri. la 32 de kilometri distanta de Paris.7 milioane vizitatori. pe o suprafata de 2000 ha. Cu toate acestea.).). permitand astfel o larga accesibilitate si libertate de miscare spectatorilor. un Disneyland cu o investitie in valoare de 4. terenuri de golf.

Potrivit statisticilor internationale. sa reprezinte 5% din piata hoteliera a SUA. In prezent. expozitii. etc. reuniuni si intruniri (intalniri. Reusita manifestarilor de acest gen depinde atat de capacitatea organizatorica a organismelor de profil din tara gazda cat si de gradul de dezvoltare a economiei nationale. extrem de dificil de cuantificat. Olanda. congresele si reuniunile organizate pe nave de croaziera atragand anual circa 120000 participanti. organizatorii cauta permanent solutii pentru atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori si expozanti. Belgia Spania si Japonia. simpozioane. In acest context. Germania. ocazie cu care cifra de afaceri a crescut cu peste 20% ajungand ca. congrese.). etc. In acest context. vizitarea centrelor comerciale si animatie traditionala. iar clasamentul pe tari indica pe primul loc SUA urmata de Franta. Elvetia. muzee. in general. colocvii. Chandris Meridian si Horizon Closter Cruises Westward insumeaza peste 5000 de sali de conferinte. "intalnirile pe mare" constituie noutati in domeniu. Targurile si expozitiile inregistreaza anual cheltuieli de peste 27 mld. intalniri cu parteneri de afaceri. cele mai multe congrese si reuniuni au loc in Europa care concentreaza circa 60% din actiuni. targuri si expozitii. peste 130 vase de croaziera dintre care. Referitor la tipologia calatoriilor de afaceri. conferinte. Marea Britanie. Datorita rolului polivalent al targurilor si expozitiilor. turismul de afaceri a devenit o componenta importanta cu rezultate semnificative in economiile multor tari. constatandu-se cresterea preocuparilor pentru manifestari care prezinta noutati intr-un domeniu sau altul si pentru crearea de noi centre expozitionale si de afaceri. stagii de pregatire. dezvoltarea turismului va avea in vedere atat posibilitatile cat si limitele unor tari in gazduirea si organizarea diverselor tipuri de reuniuni in conditiile in care cresterea . calatorii-stimulent oferite anumitor categorii de angajati ca recompensa pentru rezultatele inregistrate in activitatea profesionala. In general. expozitii. inregistrand valori diferite de la o tara la alta. O alta noutate in domeniu o reprezinta conceptul de "BOARDINGHOUSE" reprezentand o combinatie intre o camera de hotel si un apartament drept birou de lucru. preocupari de natura intelectuala. Royal Caraibbean's Nordic Prince. Turismul de afaceri concentreaza in prezent circa 20% din totalul calatoriilor internationale si aproape 1/4 din totalul incasarilor din turism. USD luandu-se in considerare cheltuielile directe ale expozantilor si vizitatorilor. in functie de echipamentele turistice si nivelul general de dezvoltare economica. in SUA acest concept (de dormitor si camera de lucru) a fost introdus la Residence Inn. spre deosebire de acestia. preferintele oamenilor de afaceri se indreapta catre servicii de inalta calitate. reuniuni.targuri. participantii la congrese si reuniuni manifesta interes catre plimbarile in centrele istorice. neincluzand volumul afacerilor inregistrate ca urmare a participarii la astfel de manifestatii si nici cheltuielile indirecte ale agentilor participanti. Exista. conferinte. in prezent. acestea se structureaza in: turism general de afaceri care se refera la activitatea persoanelor care lucreaza in afara locului de munca obisnuit (delegatiile). Embassy. Italia. De exemplu. in prezent.

turneelor de tenis. in domeniul sportului. e) Efectuarea de cumparaturi este considerata. Un alt exemplu il constituie The Mall of America. de alimentatie si hotelarie. Magazinele de desfacere cu amanuntul sunt dispuse in jurul unui parc de distractii care se intinde pe o suprafata de 3 ha (Knott's Camp Snoopy). acestia provenind chiar si de pe continentul asiatic. interesul pentru cumparaturi este insotit si de dorinta de distractie. sportive. sumele alocate pentru derularea in bune conditii a acesteia s-au ridicat la aproximativ 2 mld. neexistand posibilitatea cuantificarii volumului serviciilor comerciale si a marfurilor achizitionate de catre turisti. un teren de minigolf si un acvariu cu o capacitate de peste 4500 mc care prezinta sute de specii marine si un spectacol cu dresura de delfini. in acelasi perimetru. Marile centre comerciale multifunctionale au constituit. in afara scopului cultural si educativ genereaza semnificative fluxuri financiare. Volumul investitional alocat unor astfel de competitii se ridica la sume de ordinul miliardelor USD. ca o importanta sursa generatoare de venituri financiare si se realizeaza. serviciile de agrement se vor constitui in viitor ca . In general. Proprietarii acestui centru comercial se asteapta sa primeasca pana la 40 de milioane de vizitatori anual. firme si corporatii din intraga lume. o sala de box. Acest parc este dotat cu 26 de piste pentru biciclete. in marile centre comerciale. un patinoar. o motivatie importanta a circulatiei turistice urbane. cu ocazia Olimpiadei de la Atlanta. manifestarile de tipul olimpiadelor. d) Turismul sportiv reprezinta. agrement. etc. Unul din aceste magazine (Oshman Supersports USA) are ca puncte de atractie un teren de baschet. multe dintre centrele comerciale oferind si servicii de agrement. situat langa Minneapolis care este format din 4 magazine universale si 800 de magazine specializate 130. Un exemplu in acest sens il constituie West Edmonton Mall din Canada care imbina functiile comerciale cu cele de petrecere a timpului liber prin prezenta a 828 de magazine si spatii destinate serviciilor pe o suprafata de 451 ha. Includerea cumparaturilor in sfera turismului urban este acceptata cu rezerve de catre majoritatea specialistilor. volumul afacerilor derulat cu aceasta ocazie situandu-se la nivelul unor dimensiuni impresionante. De exemplu. Astfel.numarului oamenilor de afaceri este evidenta si are multiple implicatii politice. avand circa 10 milioane de vizitatori anual. de catre unii specialisti. de regula. economice si sociale asupra dezvoltarii generale a destinatiilor gazda. situate fie in centrul orasului fie la periferia acestuia. campionatele mondiale care. de asemenea. adevarate puncte de atractie in peisajul urban prin asocierea activitatilor comerciale. reprezentand un puternic impuls spre dezvoltarea economiilor oraselor in care se desfasoara astfel de activitati. investitie la care au contribuit alaturi de organizatori. incepand cu anii '80. Toate acestea demonstreaza tendinta oamenilor catre agrement si divertisment prin imbinarea activitatilor comerciale cu serviciile destinate petrecerii timpului liber. cele mai multe posibilitati oferindu-le. controversele fiind legate de dificultatea separarii fluxurilor de turisti de cele ale locuitorilor orasului. USD. un poligon pentru tir cu arcul si o partie pentru simularea schiului.

lipsa de confort a sejururilor. pe aceasta baza. un adevarat factor dinamizant al economiilor urbane. turismul urban s-a dezvoltat ca urmare a progresului economic. Treptat. diversificarea ofertei de produse si servicii turistice. amploarea evenimentelor culturale. turismul urban reprezinta circa 30% din totalul calatoriilor si aproximativ 20% in totalul innoptarilor.parte integranta a comertului cu amanuntul. a organismelor publice locale se indreapta catre asigurarea unor modalitati cat mai variate de petrecere a timpului liber contribuind astfel. In acest context. sportive si de afaceri. la deplasarile membrilor familiilor care locuiesc separat. organizarea acestora presupunand consultarea unor specialisti din domeniul culinar. de la vizitarea obiectivelor culturale si istorice pana la efectuarea de cumparaturi. turismul urban s-a confruntat cu o serie de obstacole legate de costul ridicat al transporturilor. In Europa. a accesibilitatii in spatiul urban. asistam la reconsiderarea valorilor urbane ce dau continut atractivitatii turistice si care motiveaza semnificative fluxuri turistice in sensul cresterii ponderii turismului de afaceri. multe dintre orase avand multiple posibilitati de petrecere a timpului liber. activitati sportive si recreative. In prezent. la cresterea atractivitatii destinatiilor urbane si a imprejurimilor acestora. a dezvoltarii stiintei si tehnologiei. preocuparile edililor. nesiguranta si durata calatoriilor. Tot in aceasta categorie sunt incluse si calatoriile efectuate in interes familial care nu presupun un consum turistic si care se refera. degustari de vinuri. in orase diferite sau la vizitele persoanelor de varsta a treia (indeosebi a bunicilor) si care prefera spatiile verzi si locurile linistite pentru odihna si recreere. expozitii. a cresterii nivelului de trai. f) Vacantele gastronomice sunt planificate din timp. neajunsuri care limitau posibilitatile de dezvoltare a circulatiei turistice pentru cele mai multe categorii ale populatiei. Delimitarea acestor componente ale turismului urban. Principalele coordonate ale turismului pe plan mondial Inca de la aparitie. etc. de regula. in prezent. etc. devenind.3. g) Vizitele la rude si prieteni se caracterizeaza printr-o durata mai mare de ramanere in oras (4-5 zile) si sunt practicate de 2-3 ori intr-un an. asociate motivatiilor de calatorie in orase a fost posibila ca urmare a unui context economic si social favorabil referitor la imbunatatirea mijloacelor de transport si. vizite la rude si prieteni. . congrese si reuniuni precum si a calatoriilor destinate cumparaturilor sau petrecerea timpului liber in spatii destinate agrementului si divertismentului. si au ca obiectiv participarea la anumite evenimente din domeniul gastronomic. 11.

pe primul loc se situeaza Danemarca (47%) urmata de Irlanda (41. ca destinatii principale pentru turismul de afaceri si cultural.2. Vittel.192.000 3. Madrid si Berlin. inregistrand valori diferite de la o tara la alta.192.929 3268289 4. Marea Britanie (25%). Finlanda (41%). Orasul Paris Praga Madrid Berlin Dublin Amsterdam Munchen Viena Barcelona Sosiri de turisti 15. etc. principalele criterii de alegere a oraselor ca destinatii de vacanta fiind legate in principale de interesul pentru siturile istorice (32%) si vizitele efectuate la rude si prieteni (18%). In privinta locului de provenienta al turistilor in spatii urbane. Situatia principalilor indicatori ai circulatiei turistice in principalele orase europene in anul 2004 Tabelul nr.wu-wien. orase de talie mijlocie specializate in anumite domenii ale turismului urban.744. vizitarea oraselor concentreaza 25-30% din totalul calatoriilor internationale. cu un pronuntat caracter istoric. cu valori sensibil mai scazute. Belgia (30%).587 Sursa: http://tourmis.989 5781169 6. au fost delimitate trei categorii si anume: marile metropole. se detaseaza capitala Frantei urmata.549.at Dupa cum se poate observa.ac. Praga. In privinta echipamentelor de cazare.) sau cele situate in apropierea unor obiective turistice cu caracter de unicat. 11. Spania (41%).Avand in vedere toate aceste valente ale oraselor turistice. in aceasta categorie fiind incluse si statiunile termale (Vichy. dimensiunea acestora in tarile mentionate mai sus se prezinta astfel: Innoptari 31633273 14781281 12655411 11412925 16898000 7766000 7756152 7701081 7777580 .557 3. orase mici.967 4376000 4.863.5%). Potrivit unui studiu referitor la obiceiurile de vacanta ale europenilor. de Dublin.159. primul loc in totalul sosirilor il ocupa Paris urmat la amre distanta de Berlin iar in privinta innoptarilor. Karlovy Vary.

centrele de afaceri si conferinte precum si de posibilitatile de petrecere a timpului liber.1 zile. Olanda. principalele motivatii de calatorie in aceste tari fiind reprezentate de potentialul cultural si istoric. cu toate acestea. Italia. Belgia (11%). tarile de provenienta ale turistilor fiind Germania (18%). Intre tarile cu traditie in domeniu. Spania (6%). Activitatile practicate sunt. FF reprezentand consumul turistic urban. Referitor la calatoriile non-rezidentilor. axate pe vizitarea muzeelor si calatoriile in aer liber.2 59.6 44. in majoritatea lor.3 55. reprezentand totodata importante destinatii pentru turismul de afaceri dar si pentru activitati de agrement si divertisment. turistii spanioli si italieni inregistrand cea mai mare durata a sejurului. In Franta. 68% din calatoriile rezidentilor au ca motivatie vizitele la rude si prieteni. ocupand locul al doilea dupa turismul rural.at Grad de ocupare 51. turismul urban concentreaza 30% din circulatia turistica si 22% din totalul innoptarilor. culturale. Orasul Numar unitati Numar locuri Berlin 549 64167 Londra 490 128237 Viena 349 40033 Munchen 344 38506 Amsterdam 326 34462 Milano 258 25626 Hamburg 254 27734 Venetia 205 11810 Torino 205 12472 Sursa: http://tourmis.0 84. Marea Britanie. Belgia. cea mai vizitata destinatie urbana este Parisul.0 54. motivatiile de calatorie referindu-se in principal la . inregistreaza o durata medie a sejurului de 4. Marea Britanie (14%). veritabile centre culturale si economice ale Europei se numara Franta. important centru cultural si istoric al Europei.ac.Situatia unitatilor si a locurilor de cazare precum si a gradului de ocupare in principalele orase europene in anul 2004 Tabelul nr. 11. Italia (8%).3. Spania. sosiri. datorita dificultatilor de circulatie si stationare intampinate. mijlocul de transport preferat de francezi fiind automobilul. Durata medie a sejurului este de 5. In privinta particularitatilor cererii turistice in spatiul urban. Germania.Olanda (10%).wu-wien.3 83.3 53.1 zile si un volum al incasarilor de 150 mld.3 68 Este evident faptul ca orasele care concentreaza cea mai mare parte a circulatiei turistice urbane si detin ponderea cea mai mare in privinta numarului de unitati si a locurilor de cazare apartin unor tari cu un bogat patrimoniu cultural si istoric. rezidentii utilizeaza mijloacele de transport in comun. acestea se situeaza la aproximativ 24 mil.

castelele Blois şi Chenonceaux. Asadar. specifice sfârşitului secolului al XIX-lea. însă nu pot fi neglijate ştiinţa şi industria. Muzeul Artelor Decorative. Artele frumoase sunt cel mai bine reprezentate în cadrul lor.100. Franta detinand peste 40000 monumente care inregistreaza anual aproximativ 30 mil. Palatul Descoperirilor. ce par adesea adevărate conservatoare academice. Muzeul Cluny. turism de afaceri (18%). Muzeul de Istorie Naturală. parcuri de distractii (9%). efectuarea de cumparaturi (20%).4. Muzeul Picasso. din care 20 sunt printre cele mai cunoscute în lume.000 vizitatori anual. dinamice. care o plasează pe al patrulea loc în clasamentul mondial. la un secol distanţă. Muzeul de artă modernă Ville de Paris. cu peste 100 de muzee.000 250. de asemenea. O atenţie deosebită merită capitala Franţei. Pe langa muzeele cu tradiţie. Cele mai vizitate monumente aparţinând Direcţiei Patrimoniului. Citadela Ştiinţelor şi Industriei Villette. care beneficiază. studenţi. vizitator. Muzeul Naţional al Artelor şi Tradiţiilor Populare. Aigues-Mortes. Parisul. . se caracterizează prin noi concepţii cum ar fi amplasarea lor în spaţii deschise. unde operele pot "respira" lumina naturală şi unde un public foarte larg (elevi. principala forma a turismului urban practicata o constituie turismul cultural. în anul 2000 au fost următoarele: Clasamentul celor mai vizitate monumente din Franţa în anul 2004 Tabelul nr. şi care atrag un număr de turişti în continuă creştere.000 600. Chaumont. aparţinând anumitor comunităţi locale.000 930. marele public) se poate informa şi cultiva. Palatul Papal de la Avignon.vizitarea monumentelor istorice si muzeelor (23%). Muzeul Omului.000 250.000 350. Monumente Arcul de Triumf Mont Saint-Michel Chambord Haut Koenigsbourg Sainte-Chapelle Azay-le-Rideau Consiergerie Cetatea Carcassonne Notre-Dame Sursa: Direcţia Patrimoniului din Franţa Număr de vizitatori 1.000 600. Muzeul Naţional al Tehnicilor. Franţa detine şi un număr impresionant de muzee (2.000) publice sau private. castelele Angers. ce depăşesc 100.000 Alte monumente istorice celebre sunt Panteonul. de locuri originale şi prezentări foarte didactice: Luvrul. Muzeul de artă modernă al centrului Pompidou. Muzeul Petit-Palais. Pierrefonds. 11. noile muzee. merită amintite: Turnul Eiffel (cu aproape 6 milioane de vizitatori anual).000 200. Dintre monumentele istorice de natură particulară.000 770.

gospodăriile rurale. Aigues-Mortes. berii. Abbaye de Senanque. un parc natural regional. Avoriaz. vizite cu ghid. turismul viticol.). Aurillac. Macon. filmul. Vienne. manifestări artistice şi expresii diverse ale culturilor regionale. Nantes. Evian. Troyes. de cinema la Cannes. Roanne. Orange. edificii diverse şi situri naturale ce condensează civilizaţia uneia sau mai multor provincii. Rhone-ul şi Saone-ul se remarcă prin multitudinea de oraşe ale artei (Tournus. Rouen. săli de proiecţii şi de conferinţe). Besancon. Rhonului şi Saonului. carnavalurile de la Nice. vinului. dansul. marile porturi. festivităţile legate de muncile câmpeneşti (serbările hameiului. o peşteră).). ecomuzeul are o triplă funcţie de cercetare. noile parcuri preistorice adesea integrează un sit (un zăcământ de silex. Într-o egală măsură contribuie la această înnoire şi serviciile de primire şi de restauraţie. programe de animaţie şi marile expoziţii cu caracter temporal.graţie punerii în valoare a operelor corelate cu calitatea informaţiei (panouri explicative. Bailleul. jocurile. librării. Crăciunul provensal. reconstituiri. Annency. Cuprinzând oraşe. Strasbourg. Garonne-ului. vestigiile galo-romane. În aspectele sale cele mai dinamice şi mai neobişnuite. Marile festivaluri de teatru se desfaşoară la Paris. industriale în mediul lor originar. numeroasele sate de pe malul apei. un teren mlăştinos etc. oraşe ale artei ca Le Puy. dansurile şi cântecele tradiţionale (grupuri folclorice. Lyon. sate. artizanale. Vizille. Chartres. Arles). Din aceeaşi categorie. diversitatea caselor rurale. Afluenţii "culturali" ai Senei sunt Yonne-ul (cu oraşele artei Auxerre şi Sens şi podgoriile din Bourgogne) şi Oise-ul (cu Chantilly şi Compiegne). turismul cultural este reprezentat de festivaluri. fie ateliere tradiţionale sau specificul unei comunităţi rurale. Astfel. fie o veche moară sau o fierărie. confruntări acvatice ş. Vassieux). precum şi săli de expoziţie (de exemplu Samara. Dintre manifestările culturale ale diverselor etnii din Franţa reţinem sărbătorile cu caracter religios din Bretagne. biblioteci specializate. în special în Normandia. Vocaţia culturală a văii Loirei se explică prin vestigiile artei romane şi gotice. abaţiile din aval de Rouen. Le Havre). Limoux. celebrele castele vizitate de 2 milioane de turişti pe an.a. Ceea ce îi este caracteristic este faptul că permite expunerea utilajelor sau activităţilor agricole. o treime din ecomuzee prezintă fie un biotop (o pădure. teatrul. Douai). arta medievală omniprezentă. Bordeaux. Gavarnie. conservare şi valorificare a elementelor naturale şi a obiectelor culturale specifice unui mediu şi unei societăţi. folclorul. Bordeaux. Nice. sau din oraşele nordice cu parade ale giganţilor (Dunkerque. cele de muzică la Aix-en-Provence. pliante. Orange. Integrându-se în noua generaţie de muzee.). urmărind diferite aspecte ca muzica. cidrului etc. Loirei. Avignon. lupte cu taurii. un biotop. principalele văi culturale ale Franţei sunt cele ale Senei. Principalele atracţii de pe valea Senei sunt cunoscutele oraşe ale artei (Paris. . podgorii.

restaurante. obiectivele industriale sunt în prezent puse în valoare în cadrul turismului cultural cu valenţe ştiinţifice. turismul religios poate fi considerat deseori un act de cultură. centrale hidroelectrice. al marilor momente ale istoriei. capitala tarii constituind una dintre cele mai vizitate destinatii pe plan mondial. picturi. concursuri. acest tip de turism este valorificat prin intermediul circuitelor tematice. cu dorinţa de cunoaştere. statui. Peşterile sunt adesea percepute ca misterioase şi în acelaşi timp protectoare (Lourdes). Turismul de descoperire a patrimoniului viticol francez este prezent pe întregul teritoriu francez. troiţe. muzee ale vinului. relicve . "Pelerinii gastronomici" (francezi şi străini) sunt atraşi atât de circuitele cu specific. de pelerini anual. vechi drumuri şi mori. ateliere metalurgice. vitralii. Tot parte integrantă a turismului cultural. la uzine ultramoderne. prin varietatea şi creativitatea mereu surprinzatoare a maeştrior culinari. al simbolurilor. Bucătăria franceză se distinge printr-o valorificare deosebită a aromelor naturale a produselor utilizate. spectacole. din Champagne şi până în Provence prin itinerarii organizate de profesioniştii din domeniu. vizitări de crame. aeroporturi futuriste. astfel. . sentimentele de pietate ale pelerinilor. abaţii. pentru care stau mărturie siturile.toate sunt tributare sacrului. De la manufacturi regale. de textile sau de producţie alimentară.situri naturale variate. Germania -mai putin dotata cu resurse turistice naturale. Nu in ultimul rand.dezvolta cu predilectie diverse forme ale turismului urban cum ar fi cel de afaceri si cultural. Gastronomia franceză este renumită pe plan mondial pentru calitatea şi diversitatea preparatelor şi vinurilor sale. Adesea. decor). hanurile şi magazinele locale ce comercializează produse specifice zonei. ocupand astfel locul al patrulea pe plan mondial in domeniul organizarii de congrese si conferinte si avand drept principale centre de afaceri Berlin. peisaje viticole. vârfurile colinelor şi piscurile muntoase par mai aproape de cer (Fourviere la Lyon. Franta reprezinta o destinatie importanta pentru turismul de afaceri. case ale negoţului. Împletind valorile spirituale. Catedrale. mine şi cariere. Mont-Sainte-Odile în Alsacia). monumentele. muzeele. printr-o delicateţe ce ţine cont în acelaşi timp de degustare şi de impresii vizuale (culori. magazine de moda. oras ce detine aproximativ 73000 de locuri in centrele de conferinte si congrese urnat de Strasbourg cu circa 45000 de locuri. La toate acestea se adauga multiple posibilitati de petrecere a timpului liber in mari centre comerciale. turismul istoric este în general turismul evenimentelor. bazilici. poduri. locul al doilea dupa SUA. pădurile şi ţărmurile sunt propice apariţiilor neobişnuite (Domremy. Cele mai multe dintre manifestari au loc la Paris. organizand in fiecare an peste 700 de congrese internationale si ocupand. constituind un veritabil patrimoniu cultural. degustări. atrăgând prin aceasta importante fluxuri turistice inregistrand circa 3-4 mil. credinţa despre sacru. Paray-le-Monial). viaducte. cât şi de restaurantele.

09 1.29 Dresden 1.88 7.96 2. mare parte din patrimonial cultural.6. Cu toate acestea.42 2.76 4.32 2.31 1.dk/dst/665 2003 11. -milOrasul 2001 2002 Berlin 8.83 Sursa: http://www.13 Nürnberg 1.93 0.48 München 6.85 .03 1.12 1.11 1.81 2.77 1. Turismul cultural este relativ modest reprezentat si datorita evenimentelor legate de cel de-al Doilea Razboi Mondial.95 2.07 2.03 Hannover 1.51 4. Dinamica innoptarilor in cele mai importante centre urbane ale Germaniei in perioada 20012003 Tabelul nr.13 1.04 0.07 0. Hamburg.85 0.82 2003 1.15 0. istoric si architectural a fost distrus.dst.13 1.41 2.89 0.98 0. ocazie cu care.34 3.86 0. indeosebi dupa 1990. primind anual 8-9 mil.Karlsruhe.97 0.88 0.47 1.83 0. Frankfurt si Dresda.79 2002 1.10 0.84 4. de vizitatori urmat de Munchen si Dresda.28 Hamburg 4.05 2.96 Düsseldorf 2.41 7.14 Stuttgart 1.04 1.04 1.92 Köln 2.95 Orasul Leipzig Bremen Bonn Münster Rostock Wiesbaden Essen Lübeck Freiburg im Heidelberg 2001 1.81 0.04 1.97 1.88 0.82 0.64 3.91 0. 11.27 9.78 0. Berlinul este cel mai vizitat oras de catre turistii straini.65 Frankfurt am 3. acesta din urma pastrand multe dintre cladirile cu arhitectura baroca si intrand astfel in competitie cu celelalte centre urbane traditionale. Vizitarea oraselor detine in Germania o pondere de 10% in circulatia turistica iar ca motivatii de calatorie se inscriu vizitele la rude si prieteni (aproximativ 28%) si preferintele pentru parcuri de distractie (circa 2%).

org. Principalele centre de congrese sunt reprezentate de Bournemouth (3900 locuri). Bruges (recunoscut port medieval din Flandra ce detine o serie de edificii medievale. Wembley (2600 locuri). in anul 2003 Tabelul nr. Madame Tussaud's.5 mil. Natural History Museum. 11. Liege (fabrici de sticla datand din sec. de importante centre urbane ca Bruxelles. catedrale. Chessington World of Adventure. poduri. istoria milenara si dezvoltarea economica timpurie s-au reflectat intr-o civilizatie si cultura avansata care au imbogatit patrimoniul mondial prin cunoscuti artisti de talie universala (pictorii Van Eyck.In Belgia. Circulatia turistica in principalele orase din Marea Britanie. vizitatori).uk Numar turisti 300000 260000 240000 220000 190000 190000 180000 170000 150000 De asemenea. canale.7. Waterloo (localitate istorica ce gazduieste monumentul inchinat bataliei lui Napoleon). promovarea turismului de afaceri fiind realizata de BECIP (Belgian Convention and Incentive Bureau). Totodata. Queen Elisabeth Conference Center (1100 locuri). Bruxelles reprezinta un important centru de afaceri care. statui). Orasul Numar turisti Orasul London 13150000 Bath Edinburgh 910000 Brighton/Hove Manchester 560000 Cardiff Birmingham 520000 Inverness Glasgow 430000 Liverpool Oxford 410000 Nottingham Cambri dge 370000 Newcastle-upon-Tyne Bristol 360000 Stratford-upon-Avon York 310000 Bournemouth Sursa: www. piete). al doilea oras-gazda pentru reuniuni de afaceri din lume. P. muzee. Bruxelles se situeaza pe locul al treilea in Europa in domeniul organizarilor de congrese. Turismul cultural este astfel reprezentat. Anvers (edificii medievale in stil gotic. etc. fiind gazda a peste 190 de manifestari internationale si detinand 3545 de locuri in palate de congrese. printre cele mai vizitate obiective turistice se numara: Millennium Dome (6. Marea Britanie ocupa locul al treilea pe plan mondial dupa SUA si Franta in domeniul organizarii de congrese internationale totalizand circa 700 de manifestari anual din care peste 100 se deruleaza in Londra. Alton Towers. British Airways London Eye. Legoland Windsor Victoria & Albert Museum. . alaturi de Strasbourg si Luxembourg constituie sediul unor importante institutii europene. pe langa muzeele ce detin colectii de pictura flamanda. New Exhibition Center (NEC). dupa Paris si Londra. Peter Bruegel.staruk. al-XVI-lea). De asemenea. Tower of London. Rubens).

Haga (resedinta regala si administrativa . calatoriile de afaceri se deruleaza la Milano. Marea Britanie si avand drept principale motivatii de calatorie patrimoniul cultural. locul al saselea in ierarhia organizatorilor de congrese si conferinte pe plan mondial. De asemenea. Rijks-Museum cu celebre panze din pictura olandeza. Asissi. Cascia.renumita prin Catedrala Sagrada Familia. peste 35% din monumentele istorice si siturilor arheologice din patrimoniul UNESCO aflandu-se in Italia. Loretto. Vicenza. renumite fiind pelerinajele de la Saint-Jacquesde-Compostelle si Montserrat care reunesc circa 2-3 milioane de pelerini in fiecare an. Windermere Lake Cruises. Austria. de mentionat faptul ca Spania ocupa locul al noualea in clasamentul tarilor organizatoare de congrese si conferinte. istoric si religios. Franta. capitala economica a tarii. de pelerini catolici in cele peste 1700 de situri religioase dintre care cele mai importante sunt Vatican. Venetia si Florenta. cei mai multi dintre acestia provenind din Germania. cu peste 300 de astfel de manifestari anual. turismul religios genereaza importante fluxuri de turisti straini. Canterbury. medievala precum si marturii apartinand celor trei secole care au precedat Renasterea (XIII-XV). IVET-Pellegrinaggi Paolini si Opera Romana Pellegrinaggi. efectuarea de cumparaturi. Elvetia. bizantina. Lambro. Cordoba prin moscheile sale. desfasurate cu predilectie in Madrid care insumeaza peste 150 de reuniuni si circa 3800 de locuri in centre de conferinte si in Barcelona. aceasta din urma dispunand de peste 2000 de locuri in palate de congrese si intalniri profesionale. Barcelona . Cei mai mari "poli culturali" ai Italiei sunt reprezentati de Roma. Italia se inscrie intre primele tari receptoare de turisti. Edinburgh Castle. printre cele mai vizitate orase numarandu-se Madrid unde muzeul Prado atrage peste un million de vizitatori anual. Italia ocupand. cu peste 300 de congrese si reuniuni. Nu in ultimul rand. incasarile obtinute depasind 5 mld. In majoritatea lor. De asemenea. Este cunoscut faptul ca Italia poseda un patrimoniu cultural de exceptie ce pastreaza urmele civilizatiilor Europei in intreaga lor diversitate: activitatea comerciala a fenicienilor. Casa Rembrandt. vizitatori. orase care atrag cea mai mare parte a circulatiei turistice culturale. Olanda este cunoscuta in lume drept "Tara Lalelelor". St Paul's Cathedral care atrag in fiecare an intre 1-3 mil. Padova. Italia primeste anual circa 15 mil. turismul de sanatate si turismul de iarna. turismul urban este motivat in primul rand de patrimonial cultural si religios. Windsor Castle. In Spania. Chester Zoo. Flamingo Land. Datorita unei oferte turistice diversificate. asezarile etrusce. de Lire italiene. Roma clasica. barocul crestin si modernismul. cei mai mari turoperatori specializati in calatorii religioase fiind Eteria Viaggi. Theme Park & Zoo. printre cele mai vizitate orase culturale fiind Amsterdam (Palatul Regal din sec. etc). "Tara Morilor de Vant" sau "Tara de Jos" si se distinge prin zestrea cultural-istorica de o deosebita valoare artistica. Granada si Sevilla cu renumitele destinatii turistice Alhambra si Alcazar.Science Museum. al-XVII-lea.

Astfel. Rotterdam si Utrecht. Evolutia turismului urban in Romania Dincolo de functiile lor sociale. ca urmare a scolii de arhitectura romanesti. economice. Situandu-se pe locul al cincilea pe plan mondial prin organizarea a peste 350 de manifestari internationale. La sfarsitul anului 1989. 11. aproape fara nici o legatura cu trecutul. cel putin 29 de orase au suferit importante interventii cu efecte . arhitectura si arta. administrative. cu un stil neadecvat. In acest sens. bizantine. Elvetia. italian. cartiere. Grecia. religios. Dupa 1950. in multe localitati romanesti. comerciale sau simple locuinte. iar cutremurul din 1997 care a avariat numeroase cladiri. gotice maghiare si germane. eclectismului francez. istoric. romantismului. administrative. Cele mai multe transformari au avut loc in perioada deceniilor sapte si opt. In unele situatii.4. Alaturi de aceste tari care detin un impresionant patrimoniu cultural. orasele Romaniei exprima in mod plastic evolutia arhitecturii romanesti. german. comercial si de afaceri mai pot fi mentionate si altele cum ar fi de exemplu Irlanda. centre de localitati sau localitati in intregime) reprezinta valori specifice pentru o anumita epoca si un anumit spatiu cultural. Aceste zone construite (strazi. etc). renascentiste precum si prezenta barocului german si francez. multe monumente istorice rãmânând izolate. in principalele orase romanesti. promovarea turismului de afaceri fiind realizata de Neederland Congress Bureau (NCB) si Rotterdam Congress Bureau (RCB). nepuse in valoare. musulmane. Utrecht. concentrarea in teritoriu a mai multor monumente si cladiri vechi a condus la aparitia unor zone urbanistice valoroase. Rotterdam. Vechea lege a sistematizarii oraselor si satelor din 1974 a lasat drum liber demolarii pe scara larga a localitatilor romanesti.de stat cu numeroase monumente de istorie. arhitectura traditionala a fost inlocuita treptat cu cladiri colective. Portugalia. Mai tarziu. epoca premoderna precum si cea moderna au adus noi elemente ale clasicismului. constituie destinatii turistice pentru numerosi vizitatori. Olanda concentreaza cea mai mare parte a calatoriilor de afaceri in Amsterdam (cu circa 100 de congrese si reuniuni si peste 4000 de locuri in palate de congrese). a fost considerat un pretext pentru demolarea unui mare numar de monumente civile si religioase. sau acoperite prin noile edificii. prin valorile lor traditionale. Aceste curente s-au intrepatruns si au asimilitat si elemente ale artei traditionale romanesti. tari care. evolutia istorica a provinciilor istorice romanesti a condus la aparitia unor diferenteri in apectul si valoarea obiectivelor turistice prezente. etc. Groningen. Multe din vechile cladiri din principalele orase au devenit sediile unor institutii culturale. unele fiind irecuperabile. Eindhoven. ulterior conturandu-se si un stil national. in arhitectura acestora apar elemente ale artei orientale. Finlanda. Suedia. atelierele Vincent Van Gogh. publice.

Dintre toate centrele urbane ale tarii. Brasov. Timisoara. monumente de arta si arhitectura in stil romanic (Sighisoara. cetatile si vestigiile daco-romane. vestigiile si cetatile medievale.ruinele cetatilor grecesti de la Constanta (Tomis). Husi. dintre care pot fi amintite: Suceava. Alba-Iulia. Roman. Bucuresti. Timisoara. Festivalul de jazz de la Sibiu. Galati. in ultimii ani inregistrandu-se progrese remarcabile in domeniul centrelor de afaceri. De mentionat in acest sens. Pascani. vestigiile fortificatiilor si ansamblurilor voievodale din vechile capitale (Curtea de Arges. In ceea ce priveste oferta Romaniei pentru turismul de afaceri. Deva. asigurand astfel derularea congreselor.). institutii de cultura si arta. Toate aceste evenimente au condus la disparitia unor obiective turistice si mentinerea altora intr-o situatie de continua degradare. etc. etc. Bucuresti. Slatina.ireversibile asupra fondului construit. Mangalia (Callatis).situat in cladirea Palatului Parlamentului. Cluj-Napoca. Istria (Histros). Botosani. Sibiu. al echipamentelor electronice pentru asigurarea unui sistem comunicational si informational operativ precum si patrunderea pe piata romaneasca a unor lanturi hoteliere care pot furniza serviiciile necesare derularii calatoriilor de afaceri. vestigiile antichitatii de mare valoare pentru istoria civiliatiei poporului roman . Targu-Jiu.Brasov. baroc (Oradea. Targu-Mures. etc. etc. Festivalul de Teatru Medieval din Sighisoara. Bucuresti). Giurgiu. Cluj-Napoca. Iasi. In acest sens. Bistrita. Ramnicu Valcea. Reghin). facilitatile necesare fiind pe masura cerintelor internationale amplasate in sali cu 20. Ramnicu-Valcea. gotic si neogotic (Brasov. Barlad. renascentist (Alba Iulia. Centrul International de Conferinte . Bistrita. vestigiile cetatilor din Oradea. Targoviste. Sibiu.. in mare parte restaurate. brancovenesc (Craiova.) precum si o serie de muzee si case memoriale de importanta nationala situate in renumite centre urbane. intre ansamblurile urbane medievale mai bine pastrate fiind cele din Sighisoara. Medias. O analiza a potentialului cultural si istoric al Romaniei demonstreaza existenta unui valoros patrimoniu cu valente culturale deosebite in formarea circulatiei turistice din centrele urbane traditionale. seminariilor. Festivalul de folclor si obiceiuri de iarna-Suceava. cu echipamente de traducere simultana pana la 9 limbi straine. orasul Bucuresti constituie principalul polarizator al turismului de afaceri indeosebi datorita ofertei specifice pentru organizarea de conferinte si reuniuni. elemente de etnografie si folclor. Targoviste. monumentele istorice si de arta medievala. 400 sau 900 de locuri. La toate acestea se adauga o serie de manifestari cultural-educative care atrag.). Arad. in fiecare an. Brasov. etc. Sighisoara.). etc. cu marturii aflate in diferitele muzee din Craiova. deosebit de apreciate sunt vestigiile arheologice preistorice care atesta prezenta omului inca din paleoliticul inferior. Targu-Mures. Miercurea-Ciuc. monumente de arta plastica. Baia Mare. semnificative fluxuri de vizitatori in spatial urban romanesc: Festivalul de muzica usoara . meselor rotunde organizate de . etc. 100.

considerandu-se ca acestea acopera in totalitate zona urbana. la mare distanta de hotelurile cu grad de confort ridicat. Nu in ultimul rand.8. de cele mai multe ori. Datorita neomogenitatii datelor statistice. Sala Polivalenta. absenta instalatiilor de aer conditionat. etc. se contureaza si alte cateva centre importante de afaceri situate in imediata apropiere a unor zone cu un potential economic ridicat (Cluj. Poiana Brasov (Complexul Favorit. Caraiman. Bucuresti. Hilton.Parlament. zona urbana detine circa 29% din totalul locurilor de cazare si 57% din totalul unitatilor deschise in luna decembrie 2004. Timisoara. Iasi. Sala Palatului cu aproape 8000 de locuri. Complexul Hotelier Turist. Lido. Hotel Alpin.). aceasta este concentrata indeosebi pe Valea Prahovei (Sinaia . Centrul de Conferinte Snagov.) si Baile Herculane iar echipamentele destinate intalnirilor si reuniunilor situate pe litoralul Marii Negre sunt concentrate cu precadere in Mamaia. Neptun-Olimp. aceasta zona concentreaza cea mai mare parte a activitatii turistice. a serviciilor de secretariat. reprezentand un grad satisfacator de valorificare turistica. Helvetia. situatie reflectata de nivelul principalilor indicatori. Romexpo. etc. informare rapida etc. Dupa cum se poate observa (vezi tabelul 11. Complexul Turistic Sport-Bradul. orasele resedinta de judet precum si celelalte localitati urbane reprezinta zona de desfasurare a turismului cultural precum si a calatoriilor de afaceri si concentreaza aproape 64% din turistii romani si 36% din cei straini. International. Referitor la valorificarea potentialului turistic al oraselor din Romania. Sibiu. Mangalia. World Trade Center insumand 6 sali de reuniuni modulabile cu o capacitate de pana la 300 de locuri. etc. hotelurile Marriot. Guvern si Presedintie dar si de catre alte organisme internationale sau persoane juridice din Romania. Brasov.Hotelurile Mara. Palace. pentru analiza de fata au fost cumulate informatiile referitoare la baza tehnico-materiala si circulatia turistica pentru zonele Bucuresti. Din punctul de vedere al gradului de inzestrare cu echipamente de cazare. In ceea ce priveste oferta zonei montane pentru turismul de afaceri. arealul constituit din Bucuresti. .).) Nu trebuie insa omise limitele existente referitoare la amplasarea centrelor de afaceri. celelalte resedinte de judet cu cele din alte localitati si trasee turistice. etc. Intercontinental.

2004 * Numarulul de unitati deschise in luna decembrie 2004 *2003 In privinta echipamentelor de cazare. Zona/Indicatori Nr. in functiune Grad de ocupare Total tara 100. in principal.85 22.41 21.87 29. locuri Capac.8.73 15.0 100. O situatie asemanatoare inregistreaza si numarul innoptarilor cu deosebirea ca perioada 19971999 a fost marcata de o scadere continua.01 din care: Straini 18. o crestere semnificativa observandu-se doar in anul 2003 (vezi tabelul 11. numarul innoptarilor si durata medie a sejurului. cea mai mare pondere o detin turistii romani.8 28.0 100. Destinata in principal turismului cultural si de afaceri dar si altor forme de petrecere a timpului liber prin agrement si divertisment. cresterii ponderii calatoriilor de afaceri si a preferintelor pentru centrele istorice si culturale urbane. evolutie datorata.9.02 19.55 Sursa: calculat dupa INS. numarul turistilor cazati in unitatile turistice din zona urbana a cunoscut in perioada analizata o tendinta descrescatoare a turistilor romani ca urmare a deteriorarii nivelului de trai si a calitatii serviciilor si o evolutie ascendenta.).19 11. din care.5 1.6 10. Informatii Statistice Operative. urmata de litoral si statiunile montane si ocupa locul al doilea dupa litoral in ceea ce priveste numarul locurilor de cazare.2 Litoral Delta Dunarii 1. unitati* Nr. Analizat in dinamica.23 0.Distributia pe zone a principalilor indicatori ai activitatii turistice in decembrie 2004 Tabelul nr.86 16. zona urbana detine ponderea cea mai mare in totalul unitatilor.58 0.03 12.9 7005000 Turisti cazati** 12.15 48.84 41. . zona urbana primeste 64% din circulatia turistica totala. a turistilor straini. 11. Breviar Statistic. asociat cu acesta. Indicatorul cel mai reprezentativ pentru caracterizarea dinamicii circulatiei turistice in spatiul urban este numarul turistilor sau al persoanelor cazate in unitatile turistice si.47 42.0 Statiuni montane 31.67 13.33 11. inregistrand ritmuri anuale lente de crestere.38 0.92 14 7.21 41.7 7.22 63.6 Statiuni balneare 9.3 Zona urbana 56.9 32.

13 00Sursa: INS. Aceasta situatie se datoreaza intr-o buna masura gradului de avansat de deteriorare a unor capacitati de cazare si scoaterea lor din circuitul turistic . atat numarul de unitati cat si capacitatea in functiune au inregistrat o evolutie oscilanta. in ceea ce priveste dinamica echipamentelor de cazare existente in zona urbana.29 16420 111.06 08 .75 64153 97.6% apropiata de cea inregistrata pe total tara de 34.9 1. Corelarea analizei circulatiei turistice din zona urbana cu gradul de ocupare al capacitatilor de cazare existente in orase (care inregistreaza in anul 2001 o valoare de 30. alaturi de cazarea in spatii neomologate limiteaza analiza turismului in spatiul urban.26 40685 75. situatie complet diferita fata de turistii straini a caror pondere inregistreaza valori in continua crestere.01 1.49 74 37810 70.03 1. cu toate acestea.44 39554 73. 11.9 2. Anii Numar turisti Numar innoptari Durata medie a sejurului Romani Straini Romani Straini Romani Straini abs dinamic abs dinami abs dinami abs dinamic a ca ca a 1997 28457 100 65556 100 53967 100 1477 100 1.1 1.05 13296 90.99 2.Evolutia principalilor indicatori ai circulatiei turistice in zona urbana Tabelul nr.9 2.57 75020 114.3 89500 129.26 12974 87.99 2000 20638 72. Informatii Statistice Operative 2001 si Breviare statistice 1998-2003 0 0 0 Un alt aspect al circulatiei turistice este ilustrat de durata medie a sejurului care inregistreaza valori de pana la 2 zile pentru turistii romani si intre 1.62 43317 80.22 65305 99.08 2001 19799 69. Valorile prezentate accentueaza amploarea caracterului de tranzit al circulatiei turistice urbane.9.16 2 2.97 2. este dificila separarea fluxurilor turistice de cele de tranzit care. cu usoare cresteri incepand cu 2001.9 2.25 1998 26109 91. o apropiere de tarile europene cu traditie in acest domeniu. In structura. diferita de dinamica numarului de locuri care a inregistrat scaderi continue. Astfel.99 si 2.1 2003 19850 69. analiza circulatiei turistice evidentiaza o scadere continua a ponderii turistilor romani atat in ceea ce priveste numarul de turisti cat si numarul innoptarilor.86 49677 92.92.19 2002 32 19890 69.25 zile pentru turistii straini.52 71627 109.07 1999 22829 80.. situatie comparabila cu cea existenta pe plan mondial. deoarece informatiile statistice nu releva si structura circulatiei turistice pe motivatii de calatorie.39 14898 100.75 89500 136. pe aceasta baza. 11.83 1.52 89500 73.89 2 80300 122.86 1.9%) aduce in discutie aprofundarea analizei comparative a bazei materiale ceea ce va determina conturarea unor solutii si directii de actiune in sensul cresterii importantei ofertei turistice existente in spatiul urban si.

In acest sens.59 2000 1179 105. indeosebi a celor de categorie de confort superioara sau pe linia modernizarii celor existente.99 1999 1326 118. insa evolutiile acestora se inscriu intr-o dinamica descendenta datorata absentei unor planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului care sa permita dezvoltarea unei functii turistice in principalele localitati urbane si a unor politici de management si marketing urban. a unor programe turistice care sa puna in valoare atat orasele mari dar si cele mjlocii care detin valori culturale deosebite.7 20603000 97. colaborarea stransa intre administratie si colectivitatile locale si cele profesionale din domeniul turismului va avea in vedere prezentarea produsului turistic prin programe deosebite si cat mai originale. fapt care solicita o atentie deosebita asupra personalului de primire si a ghizilor animatori precum si asupra distributiei produselor turistice prin intermediul unor turoperatori si agentii de voiaj . Evolutia capacitatii de cazare existente si in functiune in zona urbana Anii Capacitat existenta Capacitatea in functiune ea Numar de unitati Numar de locuri abs dinamica abs dinamica abs dinamica 1997 1118 100 84219 100 21173477 100 1998 1183 105. 11. Din analiza principalilor indicatori ai activitatii turistice in zona urbana se constata ca orasele detin o pondere importanta in cadrul circulatiei turistice totale.72 2001 1330 118.4 7 2004 1327 11 8.96 79505 94.4 21128346 99.69 22630412 106.79 2002 1432 128.3 2003 1535 137.61 81989 97. in privinta gradului de confort. lipsei unor preocupari in directia sporirii numarului de echipamente de primire turistice din orase. Schimbarile socio-economice si politice din ultima vreme demonstreaza faptul ca turismul urban va reprezenta o dominanta majora fata de alte forme de turism cunoscute. au aparut si altele noi din necesitatea completarii ofertei turistice hoteliere cu unitati avand grad superior de confort.3 79635 94 .35 21086241 99.09 79752 94.Tabelul nr. Din analiza unitatilor de cazare pe tipuri de structuri rezulta ca cea mai mare pondere in total o detin hotelurile si hostelurile (32. Din analizele si previziunile efectuate de expertii Organizatiei Mondiale a Turismului pentru urmatorul deceniu se prefigureaza tendinte reale de dezvoltare si amplificare a acestei forme de turism.16 20690883 97.88 Sursa: INS.46 79298 94.81 83144 98.10. cele mai multe dintre unitati continua sa aiba un grad de confort de 2*. situatie datorata absentei unor lucrari de modernizare si imbunatatire a calitatii serviciilor oferite.5 6 21062000 99.33%) urmate de pensiuni turistice urbane (20.57%). Informatii Statistice Operative 2001 si Breviare statistice 1998-2005 Concomitent cu scoaterea unor unitati din circuitul turistic.72 21172668 99.

de actiuni ale oficiilor de turism locale in directia mediatizarii evenimentelor. in mod obisnuit. localitatile de mici dimensiuni incepand sa se dezvolte. Turismul si piata gazduirii manifestarilor de afaceri au fost intotdeauna prezente in strategiile de dezvoltare locala. turismul de evenimente devine din ce in ce mai mult o componenta esentiala a strategiilor de atragere a segmentelor de turisti. proces ce a determinat amplificarea concurentei. conferintele si expozitiile de consum. piata serviciilor de gazduire a activitatilor organizate de firme.5. in cea mai mare parte. Germania. Marele Zid Chinezesc. o serie de transformari in structura obiceiurilor de calatorie dar si a duratei de ramanere la locul de destinatie. de regula. Perspectivele turismului urban In ultima perioada. fie ca beneficiaza sau nu de mai multe optiuni de echilibrare a . Din cele 178 de tari reprezentate in Organizatia Natiunilor Unite. existand o dinamica in dublu sens: interna si externa. eforturile investitionale devenind o preocupare majora in patrunderea pe piata a unor noi atractii turistice sau in modernizarea celor existente. congresele. etc. prin lansarea unui festival sau a unei manifestari-eveniment care sa le consacre identitatea.specializate in astfel de calatorii. Marea Britanie. in ultima perioada. Austria. se intensifica actiunile in directia extinderii spatiului expozitional si de conferinte. festivalurilor si sarbatorilor specifice. 11. Competitia in domeniul serviciilor de gazduire genereaza o adevarata "cursa exponentiala". a spatiilor amenajate si serviciilor reprezinta o conditie de baza pentru crearea magnetismului unei destinatii turistice. sisteme de tranzit. Franta detinand pozitia conducatoare urmata de SUA. Italia. Dinamica interna se refera la extinderea capacitatilor hoteliere pentru a putea satisface cererea potentiala in materie de intruniri si expozitii comerciale. insulele Scotiei. O deosebita amploare o inregistreaza. de cele mai multe ori decisiv pentru viitorul zonelor turistice. turismul reprezinta unul din sectoarele economice cele mai importante. intrunirile. in acest sens. padurile tropicale ale Amazonului. Spania. Aceste eforturi sunt dublate. acest fenomen manifestandu-se. pentru mai mult de jumatate dintre ele. Atunci cand gradul de ocupare a hotelurilor inregistreaza valori mai mici de 60%. Canada si Elvetia Pe piata internationala au avut loc. Exista. pe de o parte. ca metoda de crestere a ocuparii in spatiile de cazare. etc) luand in considerare faptul ca localizarea accesibila prin concentrarea elementelor de atractie. deschiderii unor noi piete de turism si gazduire si extinderii calatoriilor spre locuri de neimaginat cu cateva decenii in urma: Antarctica. precum si asigurarii unei infrastructuri adecvate (stadioane. Totodata. cinci categorii de activitati care definesc piata reuniunilor: expozitiile comerciale. fenomenul turistic a cunoscut o impresionanta evolutie datorata. in ultimii ani. centre de conferinte.

de regula prin cinematografie. orasul Manchaster a utilizat denumirea formatiei Beatles iar Chicago isi promoveaza numele prin baschetbalistul Michael Jordan. Sunt astfel exploatate evenimente. Pot fi enumerate. televiziune si uneori. salubrizarii neadecvate si congestionarii accentuate a traficului. o serie de tendinte legate de sectorul turismcalatorii: - planurile de dezvoltare economica ale oraselor vor pune tot mai mult accentul pe contributia turismului si a sectorului de calatorii. filme. prin muzica. factorii de decizie de la nivelul oraselor vor trebui sa-si indrepte atentia catre auditarea elementelor de atractie ale zonelor turistice si. orasul Atlanta si-a imbunatatit imaginea in urma filmului Pe aripile vantului. pe de o parte si ierarhizarea segmentelor de potentiali turisti si trecerea la elaborarea unor politici de marketing de investitie. actori. In conditiile cresterii fenomenului concurential. Drept urmare. iar marketingul si managementul strategic din domeniul turismului vor detine un rol tot mai important. pe aceasta baza. factorii de mediu nefavorabili si supraaglomeratia. turismul australian a inregistrat cresteri bazandu-se pe imaginea actorului Paul Hogan din Crocodile Dundee. ceea ce va determina orasele-gazda sa adopte un marketing combinat. Un alt aspect al concurentei in turism il reprezinta si intregul proces de formare a imaginii. identificarea pietelor-tinta. vedete sportive. preferintele lor indreptandu-se spre activitatile culturale si de recreere. destinatiile turistice fiind adesea puternic influentate de reprezentarile plastic-imaginare. - calatorii vor combina mai frecvent deplasarea in interes de serviciu cu cea in interes personal. . pe de alta parte. Grecia si Thailanda reprezinta doua exemple clasice unde investitiile in infrastructura au ramas in urma dezvoltarii turismului. atractivitatea unui loc poate fi diminuata de instabilitatea politica. in cadrul unui plan general de dezvoltare economica. rezultatul a fost scaderea numarului de turisti datorita poluarii. Pe de alta parte. - gradul sporit de interes pentru activitatile sportive si de recreere vor antrena eforturi investitionale in amenajarile in aer liber si recreative.strategiilor de gazduire a manifestarilor cu alte tipuri de activitati. o mai buna informare de marketing va avea ca rezultat o mai mare segmentare a pietei. acesta din urma constand in alocarea de fonduri in directia imbunatatirii infrastructurii turistice si "fabricarea" unor elemente care sa atraga noi segmente de consumatori tinand cont de faptul ca preferintele pentru o forma sau alta de turism sunt extrem de variabile in timp. dezastrele naturale. India a inregistrat o crestere cu aproape 50% a numarului de turisti in urma difuzarii filmului Ghandhi. Un exemplu pozitiv in acest sens il constituie Festivalul shakespearian de la Stratford care a demarat ca o mica atractie regionala si a ajuns sa aiba in prezent o anvergura internationala. Compania British Airways l-a angajat pe actorul Robert Morley. in acest sens.

locul de nastere al actorului John Wayne. a ecoturismului si a turismului religios. stimularea interesului pentru tratamente medicale traditionale. etc. existand numeroase exemple de locuri de nastere ale unor personalitati celebre sau pe teritoriul carora s-au desfasurat batalii istorice si care au devenit astfel. In tarile Europei Centrale si de Est precum si in cele in curs de dezvoltare. Cancun. in care investitia statului in infrastructura este dublata de investitia privata in dotari turistice. realizarea sistemelor de tranzit. diversificarea produselor turistice. De exemplu. actiunile de restaurare. Exista insa si incercari de promovare a investitiilor private prin intermediul asocierilor in participatie. Sintetizate. sistematizare. guvernele sunt cele care raspund de planificarea si controlul dezvoltarii turismului. al dreptului de proprietate acordat strainilor precum si al inchirierilor in sistem colectiv (time sharing). evaluarea costurilor precum si realizarea investitiilor de infrastructura. asimilarea unor cunostinte despre istoria si cultura zonelor pe care le viziteaza. locul de origine al primului hamburger gazduieste in luna august a fiecarui an "Zilele Hamburgerului". Seymour (statul Wisconsin). Odata creata o imagine. Las Vegas este si un oras universitar important. este vizitat in medie de 300000 de turisti in fiecare an. Pe de alta parte insa. pentru a stimula interesul turistilor si a transmite o anumita imagine a locului. avand ca principala atractie jocurile de noroc care continua sa detina 60% din economia locala. conservarea istoriei locurilor. expansiunea activitatii turistice fiind dependenta aproape in totalitate de investitiile publice. iar acordarea stimulentelor fiscale pentru investitiile private in turism. O alta preocupare a organismelor publice locale pentru revitalizarea zonelor turistice o constituie dezvoltarea patrimoniului. adesea neadecvate. un centru de servicii de inalta tehnologie care a atras intr-un timp foarte scurt aproape 90 de firme in acest domeniu precum si o atractie pentru sport. principalele tendinte inregistrate in turismul urban se prezinta astfel: - orientarea preferintelor vizitatorilor catre forme ale turismului activ: sport. pe aceasta baza. revin in sarcina administratiilor locale. Un exemplu pozitiv in acest sens il reprezinta statiunile Puerto Vallarta. distractii.etc. a cladirilor si a obiceiurilor. . Winterset (statul Iowa). sporirea interesului catre mentinerea si imbunatatirea starii de sanatate si. In tarile dezvoltate. Un exemplu semnificativ in acest sens il ofera orasul Las Vegas care este vazut drept o "capitala a viciului". finantare si implementare. este deosebit de dificil de modificat. divertisment. recreere si spectacole artistice. aventura. Autoritatile publice se preocupa de eliberarea terenurilor. turismul local se bazeaza tot mai mult pe parteneriatul public-privat in actiunile de planificare. importante atractii turistice. Ixtapa (Noua Riviera Mexicana) prin combinarea cu succes a investitiei mixte in turism. - - fragmentarea vacantelor pe parcursul unui an. cresterea turismului cultural si de aventura.

Astfel. marketingul turistic si al serviciilor de gazduire va trebui integrat in celelalte strategii de marketing urban. extinderea turismului de afaceri. accentuarea problemelor legate de calitatea mediului. In concluzie. atragerea agentilor economici prin politici de marketing integrat determinand atragerea de turisti sositi in scop de afaceri cat si promovarea destinatiei respective ca loc de amplasament pentru o firma sau unitate componenta a unei firme. prin integrarea armonioasa a strategiilor de marketing cu celelate actiuni de dezvoltare se va reusi consacrarea imaginii unui loc si transmiterea mesajelor adecvate. . utilizarea pe scara tot mai larga a instrumentelor moderne de informare si marketing.- cresterea ponderii turistilor experimentati al caror nivel de asteptare este tot mai ridicat.

aceste institutii care se ocupa cu strangerea pastrarea si expunerea obiectelor care reprezinta un interes istoric. spatiul urban este detinatorul unei oferte turistice insemnate ceea ce contribuie la materializarea diferitelor forme ale turismului urban. Valoarea si marimea muzeului este strans corelata cu posibilitatile de colectare. ce concentreza exponate colectate indeosebi din Lucrarile de specialitate. orasele devin tot mai atractive iar preocuparile ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii specifice. evenimentele si ocaziile festive. recreerea si divertismentul. si ghidurile turistice fac prezentari ample ale acestor obiective de perimetrul asezarii gazda. maxima importanta care atrag anual milioane de turisti. stiintific. cladirile. artistic. In multe dintre produsele turistice lansate de . Muzeele . a serviciilor. 12.12. elementele culturale. la afirmarea oraselor ca destinatii de calatorie dar si la conturarea necesitatii de asigurare a unui echilibru intre aceste preocupari si nevoile interne de realizare a unui mediu de viata corespunzator. prezenta obiectivelor turistice devenind astfel sursa de atractie pentru numerosi turisti. Astfel se pot diferentia: a) muzeele nationale ce grupeaza obiecte de patrimoniu national precum si anumite piese din exterior intrate in patrimoiunl tarilor respective. Dintre acestea.prin functia lor. b) muzeele regionale ce dispun de exponate adunate dintr-o regiune data. monumentele si ansamblurile sculpturale precum si frumusetea naturala se situeaza printre preferintele vizitatorilor si constituie elemente definitorii in alegerea destinatiei de calatorie. de dimensiuni mult mai mici. se poate desprinde concluzia ca atractii precum istoria si personajele celebre. Orasul ca centru de receptie turistica Asa cum s-a mai aratat. sistematizare si conservare ale organizatorilor. etc.1. 12. Atractiile turistice ale oraselor Analizand motivatia fluxurilor de calatorii in spatiul urban. TURISM URBAN SI URBANISM TURISTIC In conditiile cresterii fenomenului turistic pe plan mondial.1. se incadreaza in grupa edificiilor culturale.1. c) muzeele locale. conservarea centrelor istorice se situeaza tot mai mult in atentia municipalitatilor ceea ce contribuie pe de o parte. un rol important il au atractiile culturale.

Catedrala Sf Sofia. de exemplu.pastreaza functia culturala initiala care. bisericile si manastirile atrag vizitatori printr-o serie de atribute comune si altor edificii antropice (vechime. Catedrala din Edinburgh. din orasul Salzburg. ulterior. monezi. sinagogile. Valentele turistice ale acestui tip de obiective se materializeaza in fluxurile de vizitatori. manuscrise. Ca exemple edificatoare in acest sens pot fi mentionate: Catedrala Sf. rococo. dar si prin insusiri particulare. antichitati. cu o forma impusa de topografia terenului ( liniare sau curbate). romana etc-. Bazilica San Marco din Venetia. etc. Totodata. neogotic). Alte edificii de natura religioasa si care constituie elemente atractive sunt moscheile ale caror elemente specifice sunt mozaicurile si minaretele. cum ar fi stilul arhitectonic sau decoratiile. museul Ermitage din St Petersburg se desfasoara pe o suprafata de circa 9 ha si este ocupata de 1057 de sali expozitionale. pot fi amintite: casa in care s-a nascut Mozart. Teatrele se impun ca elemente de cultura si civilizatie in majoritatea polisurilor grecesti. De asemenea. vechimea constituie alt element ce transforma aceste institutii in obiective turistice de maxima atractivitate. casa lui El Greco din Toledo. etc. etc avand o larga raspandire in intreaga lume. numeroase imobile care amintesc de locurile unde s-au nascut sau au creat o parte dintre operele lor marii pictori ai lumii: casa lui Rubesn din Anvers. in orasele antice romane. dornici sa cunoasca marturii despre viata si personalitatea celui care sa nascut sau a locuit in acel loc. acestea erau reprezentate de amenajari specifice practicarii actului cultural in aer liber. politice. grandoare). De asemenea. etc. valoarea turistica a acestor obiective sporeste prin insusirile arhitecturii lor. valoarea turistica a edificiilor religioase este data de arhitectura proprie cultelor religioase universale (catedrale si biserici pentru crestini. moschei pentru musulmani. istorie orientala.paleontologie.marii turoperatori se regasesc inserate in programele turistice. Westminter Abbey din Londra. gotic. Teatrele si Operele . etnografie. culturale. Casele memoriale . specifice. personaje din lumea literara: casa natala a marelui dramaturg englez William Shakespreare din Stratford-Upon-Avon. vizite la aceste inedite obiective. clasic. cuprinde 12 sectii . In Antichitate. Petru. prin ea insasi. In unele cazuri. si. greaca . Teatrul Globe al lui Shakespreare cu o capacitate de 1600 de locuri. casa lui Goethe din Frankfurt pe Main. deosebit de interesante sunt vestigiile antice . etc. Domul din Milano. baroc. (British Museum. sinagogi pentru mozaici) si stilul constructiv ( romantic. Reduta din Budapesta construita pentru gazdui concertele si ceremoniiile oficiale in stilul romanic ungar. devine o sursa pentru desfasurarea actului turistic. Catedrala Santiago de Compostella din Spania.pot inmagazina referinte (obiecte si marturii) privind personaje artistice. In ceea ce priveste obiectivele istorice. Renumite in acest sens sunt cladirea Operei din Paris. a carei constructie a inceput in 1861. Dintre casele memoriale vizitate anual de un numar foarte mare de turisti amintim.

noile materiale si metode tehnice. pot exista si alte elemente precum frumusetea cadrului natural.. Marile metropole ale lumii gazduiesc anual asemenea manifestari.1. Astfel de activitati si manifestari umane. arterele comerciale. Osaka. statuile. De asemenea. etc. una dintre prioritatile urmarite in procesul de guvernare/gestiune urbana. dintotdeauna. etc. In categoria obiectivelor istorice pot fi incadrate si monumentele. parcurile si gradinile publice. Cu toate acestea. New York). Templul lui Apolo din Delfi. De asemenea. cresterea concurentei intre orase in directia atragerii unor noi segmente de vizitatori. Insula Rodos). Din perioada Evului Mediu s-au pastrat castelele fortificate. stand la baza aparitiei unor cladiri spectaculoase. cum sunt saloanele auto. Vizitatorii Dezvoltarea economica a reprezentat. un motiv in plus pentru turisti avizati de a alege ca destinatie turistica aceste locuri. marile complexe expozitionale din Hanovra.(Acropola Atenei. capata o pondere importanta in circulatia turistica doar in masura in care acestea sunt completate si cu alte atractii de natura celor prezentate anterior. targurile de turism. tot mai exigente. crenelurile etc. in marile metropole ale lumii se regasesc cladirile impresionante care atrag atentia prin arhitectura si grandoare (sediile BMW din Munchen. vechile cartiere ale oraselor. 12. palatele si castelele regale care sunt intalnite in multe dintre marile metropole ale lumii. Deosebit de interesante sunt. care sa motiveze deplasarea in spatiul urban dar care. institutii finaciare din Paris. targurile si expozitiile. turnurile de aparare. Palatul Regal din Praga. Templul lui Zeus din Olimpia. Acestia din urma. Cladirea a fost constuita in 1997 din blocuri de calcar acoperite cu titaniu iar peretii din sticla. ale cumparatorilor. General Motors din Detroit. sub aspect turistic. O alta atractie a oraselor o constituie realizarile tehnicii contemporane. sunt: carnavalurile. pot proveni. specifice marilor centre urbane. in principiu. resedinte ale seniorilor feudali ale caror elemente de fortificatie (zidurile. stilul constructiv dar mai ales materialele utilizate au facut din muzeul Guggenheim din Bilbao una dintre cele mai vizitate institutii de acest tip.) constituie un potential atractiv ridicat.2. Palatul regal din Madrid etc. Amsterdam. De exemplu. din patru piete-tinta principale: a) . targurile de carte. mausoleele. Londra. festivalurile artistice. Interesante sunt si expozitiile internationale cu specific. Reprezentative sunt: palatul Buckingham din Londra. firme si investitii a determinat reorientarea autoritatilor locale catre dezvoltarea unor politici urbane axate pe elaborarea de strategii care sa conduca la construirea unor piete competitive orientate astfel incat sa raspunda cererilor. Montreal. etc. Manifestarile culturale constituie sursa a interesului turistic doar in anumite intervale ale anului. coloanele ridicate in cinstea unor importante figuri istorice. in cadrul destinatiilor turistice urbane.

in Pennsylvania. aceasta este alcatuita din doua grupuri majore: vizitatorii care calatoresc in interes de afaceri pentru a participa la intruniri si conferinte sau pentru incheierea unor tranzactii si vizitatori fara scopuri de afaceri care pot fi reprezentati de catre turisti sau calatori in tranzit. acestea se prezinta astfel: .vizitatorii. In general. in SUA. Astfel. cresterea ratei infractionalitatii precum si supraaglomerarea destinatiilor turistice indeosebi in perioadele de sezon. De exemplu. pe aceasta baza. Pe de alta parte. O alta directie de actiune urmarita o reprezinta imbunatatirea centrelor si a spatiilor amenajate pentru conferinte si intruniri precum si promovarea acestora in randul firmelor si asociatiilor patronale si profesionale vizate. Una dintre strategiile cel mai adesea intalnite pentru atragerea de vizitatori se refera la infiintarea unor birouri de turism si de organizare a conferintelor. aceste birouri isi disputa fondurile destinate promovarii turismului in regiunea pe care o reprezinta. caracteristici ale clientului si avantaje cautate. b) locuitorii. in practica identificarii de noi piete-tinta se intalnesc urmatoarele variabile de segmentare: elementele de atractie cautate. caracteristicile demografice. de sporire a atractivitatii oraselor pot genera nemultumiri in randul locuitorilor confruntati cu o serie de probleme legate de: deteriorarea mediului inconjurator. toate masurile de atragere a unor noi segmente de vizitatori si. nivelul asteptarilor. Detaliate. c) afaceri si industrie. rezidentii si lucratorii. un numar de 54 de astfel de birouri concureaza pentru alocarea unor subventii in valoare de 7 milioane de dolari. d) piete de export. In ceea ce priveste piata vizitatorilor. frecventa calatoriilor precum si de cuntumul veniturilor. zone de piata sau localizari. Un rol important in rezolvarea acestor probleme il va avea procesul de proiectare urbanistica ce trebuie sa tina seama de profilul vizitatorilor in construirea infrastructurii specifice turismului. In acelasi sens se inscriu si preocuparile de a contura profilul vizitatorilor in functie de zonele de provenienta.

in acest caz. Adaptarea la modificarile inregistrate in stilurile de viata si nevoile consumatorilor reprezinta o preocupare continua la nivelul autoritatilor locale in contextul tendintelor demografice si al mutatiilor produse in materie de venituri dar si al concurentei turistice pe o piata in continua expansiune. 211 Din analiza variabilelor de segmentare pot rezulta mai multe piete-tinta decat sunt estimate si. In final. biroul pentru turism va ierarhiza segmentele potentiale de turisti in ordinea profitabilitatii si va proceda la elaborarea de masuri care sa vizeze segmentele ce ocupa primele locuri in aceasta clasificare.. Haider D. acesta este o variabila in functie de planul de marketing iar costul servirii ia in calcul conditiile de infrastructura. In ceea ce priveste costul atragerii.. schi Frumusete naturala Peisaj salbatic Recreere Vanatoare Cultura/istorie Oameni Evenimente Sporturi Parcuri tematice Capacitati amenajate Produse cu caracter de • • • • • • Strainatate Raza nationala Raza regionala 800 km Raza locala . Rein I.. op.160 km Caracter sezonier Pe toata durata Varsta Venit Familie Celibatari Practicanti unei profesii Stiluri de viata Grup etnic Grup religios Pret Comoditate Calitate Servicii Cantitate Diversitate Capacitati amenajate anului unicat Sursa: Kotler Ph. in conditiile in care profitul potential al unui segment turistic vizat reprezinta diferenta dintre suma pe care segmentul de turisti urmeaza a o cheltui si costul atragerii si servirii acestui segment. cit. mare.. pag. revine sarcina birourilor pentru turism de a stabili profitul pe care l-ar aduce fiecare segment in parte.1 Elemente de atractie cautate Zone/localizari de piata • • • • • • • • • • • • Caracteristici ale clientului • • • • • • • • Avantaje • • • • ai • • • Soare. .Variabile de segmentare pentru piata turistilor Tabelul 12.

orasul croat Dubrovnik sau vechiul oras al dogilor . s-au conturat orase turistice avand o identitate bine definita in functie de patrimoniul cultural universal astfel: Orase muzeu Exista orase care isi datoreaza atractia lor in mod deosebit valorilor artistice. Pe aceasta baza. pot fi amintite orasele mici care gazduiesc mari universitati: Cambridge si Oxford in Marea Britanie. etc. Orase ca Florenta sau Dijon sunt vizitate pentru muzeele lor. in multe cazuri.12. multe dintre orase detin un important potential turistic. extinderea lor. Dintre acestea pot fi exemplificate: Mecca. Orase universitare Dintre acestea. . Monte Carlo. destinatiile urbane devenind tot mai atractive pe masura ce fenomenul turistic capata amploare. In acelasi timp exista si tendinta ca orasele mai mici. Astfel. Reims pentru catedrala. Exemple in acest sens pot fi amintite: Liege. Versailles sau Fontainbleau atrag prin castelele lor. Princetown in SUA. evolutia oraselor. Orasele -festival si orase . Uppsala in Suedia.congrese In aceasta categorie pot fi incluse orasele consacrate pentru organizarea unor manifestari culturale internationale. etc. Exista orase care sunt ele insele adevarate muzee. Aceasta evolutie a condus la conturarea si afirmarea oraselor ca motivatie de calatorie in contextul extinderii functiilor acestora. Vaticanul. turismul contribuie la cresterea atractivitatii oraselor prin politica de amenajare dar totodata. contribuie in mod hotarator la amplificarea calatoriilor turistice.remarcabil prin canalele sale. cum ar fi de exemplu. dar bine amplasate si amenajate sa revendice organizarea manifestarilor internationale de acest tip.factor de dezvoltare a urbanismului Asa cum s-a mai aratat. fapt ce se reflecta in mod direct in dezvoltarea functiei turistice la nivel urban. Cannes. Santiago de Compostella sau celebra Grota a Miracolelor de la Lourdes pentru lumea crestina. universitatea poate constitui un oras in oras.1. orasele detinand spatii generoase special amenajate cu amfiteatre incapatoare.Venetia . Totodata. Forma manifestarilor culturale din ce in ce mai mult este cea a congreselor.3. Medina sau Fatima pentru lumea islamica. Centre de pelerinaj Orase cunoscute ca centre de pelerinaj sunt situate in diverse zone ale lumii si atrag fluxuri importante de vizitatori cu prilejul unor sarbatori religioase. Turismul .

culturale accesibile populatiei. Aceasta inseamna. dar aflat in perimetrul construibil. c) Motivul reevaluarii istorice.12. renovarea. etc.premisa a dezvoltarii urbanismului turistic Planificarea. Procesul de planificare porneste de la existenta unei valori a obiectului si una a . de aceea scopul fundamental de salubrizare este insotit si de incercarea de a dota suplimentar zona cu o serie de servicii. componenta umana si sociala a activitatii de planificare urbana referindu-se la aspecte problematice ale vietii comunitatilor urbane: locuinte -constructia de locuinte.1. dotari pentru petrecerea timpului liber. ocupat de locuinte si amenajari realizate din resurse mai modeste. dezvoltarea urbanismului turistic sa reprezinta o optiune prioritara asigurandu-se in acelasi timp o concordanta intre exigentele impuse de activitatea turistica si satisfacerea nevoilor interne ale locuitorilor. de sanatate. amenajarii urbane si care vizeaza aspecte distincte ale vietii urbane: a) Motivul utilizarii mai eficiente a terenului. constructia. asa cum reiese din cele prezentate. renovarii. artistice si arhitecturale a orasului. Planificare urbana . totodata. este esential ca in cadrul procesului de planificare urbana.2. Aprecierea gradului de eficienta in utilizarea teritoriului unei zone se afla in relatie cu caracterul si problemele cu care se confrunta orasul respectiv. repararea acestora. in acest sens. laturarea tuturor constructiilor si amenajarilor insalubre ce nu pot fi refacute. acoperire teritoriala. trebuie precizate care sunt motivele care stau la baza restructurarii. amenajarea ansamblurilor de locuit. o posibilitate de cunoastere a trecutului istoric.amenajarea. Reflectarea functiei turistice in organizarea si amenajarea oraselor In contextul intensificarii preocuparilor tuturor celor implicati in gestiunea urbana in directia asigurarii unui mediu de viata adecvat locuitorilor. 12. transport . al crearii unui anumit standard de confort in ceea ce priveste fondul construit existent. b) Motivul imbunatatirii conditiilor de viata intr-o anumita zona (salubrizare). infrastructura turistica. Avand in vedere rolul turismului in dezvoltarea comunitatilor locale. servicii de educatie. orasele pot constitui destinatii turistice atractive pentru un segment de vizitatori in continua crestere. drumuri . a surselor de nocivitate din zona si reamenajarea interioara si exterioara a celorlalte dotari astfel incat ele sa-si poata indeplini optim functia pentru care au fost create. a amenaja spatial urban inseamna a regasi la nivelul structurilor teritoriale functionarea si impletirea optima a tuturor acestor aspecte. in special. In acest context. amenajarea spatiului urban sunt preocupari care trebuie sa intre in sfera de interes a municipalitatilor. In conditiile justificarii actiunilor de modelare a orasului. de fapt. Este vorba. Zonele considerate insalubre se caracterizeaza si printr-un deficit de servicii pentru populatie. consolidarea locuintelor degradate. salubritate. planificarea urbana detine un rol central in strategia urbana. Orasul detine o anumita valoare cu caracter istoric iar cadrul de actiune reprezinta. de teritoriul periferic al orasului. modelarea.2.fluidizarea traficului.

conceptul de urbanism turistic reprezinta un ansamblu de principii si metode de amenajare a spatiului urban avand drept obiectiv general dezvoltarea turismului si afirmarea acestuia ca factor de crestere a competitivitatii oraselor turistice. acela al urbanismului turistic. de exemplu. pe determinarea resurselor disponibile pentru atingerea acestor scopuri precum si pe evidentierea constrangerilor ce le blocheaza realizarea. relatiile intre ele. a unor situatii critice din prezent sau de perspectiva (ex: reducerea delincventei urbane. insa. un ansamblu de activitati orientate spre realizarea unei actiuni sociale sau spre rezolvarea unor tensiuni sociale. Avand in vedere aceste aspecte de ordin general-valabil pentru spatiul urban. o constructie noua. Astfel. b) gandirea urbana reprezinta acel ansamblu de idei si doctrine care exprima conceptia modelul urban este reprezentat de organizarea spatiala a formei fizice urbane cu ajutorul careia se despre oras si viata urbana intr-un moment al evolutiei sale. Altfel privind lucrurile. Planificarea urbana nu inseamna. procesele de transformare ale acestora. c) pot studia fenomenele urbane. in sens larg. trebuie sa corespunda necesitatilor actuale. Planificarea urbana reprezinta ansamblul masurilor de dezvoltare controlata a regimului constructiilor si investitiilor in orase. doar amenajare fizica ci si amenajare sociala. despre felul in care trebuie sa arate orasul in acord cu acestea). organizarea serviciilor publice si private pentru varsta a treia. etc). cat si in randul localnicilor si comunitatilor . Adaptat particularitatilor fenomenului turistic. Una dintre trasaturile fundamentale ale urbanismului turistic o reprezinta crearea unei imagini favorabile a orasului atat in randul vizitatorilor. Modelarea unui oras are in vedere conceperea acestuia ca pe o structura fizico-spatiala complexa si concreta prin asamblarea mai multor unitati componente care redau o realitate sociala prin luarea in considerare a urmatoarelor elemente: a) conceptia despre viata si oras a unei societati intr-un moment al evolutiei sale (ansamblu de reprezentari despre societatea urbana si modul in care trebuie sa se desfasoare viata intr-un oras.ansamblului. d) instrumentele de aplicare a modelului urban reprezinta mijloacele prin care se transpune in practica un model urban. pot fi conturate cateva aspecte referitoare la dezvoltarea turismului si implicatiile acesteia in procesul de planificare urbana. sa reflecte posibilitatile de realizare si sa se poata invecina cu cladirile existente. in masura sa solutioneze aspecte legate de amenajarea spatiului urban potrivit exigentelor vizitatorilor dar si ale locuitorilor. procesul de planificare urbana presupune conturarea unui nou concept. cresterea gradului de integrare etnica in comunitatile urbane mixte. Procesul de planificarea urbana este axat in primul rand pe identificarea scopurilor concrete ale orasului.

promovarea evenimentelor. integrarea armonioasa a acestuia in randul celorlalte functii urbane si. de garantarea furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. urbanismul turistic cuprinde un ansamblu de solutii si actiuni specifice care vizeaza organizarea. dezvoltarea si diversificarea infrastructurii turistice. In acest context. amenajarea sau reabilitarea spatiului urban menite sa contribuie la cresterea rolului turismului in economiile locale. inainte de toate. pe de alta parte este mai mult decat necesara.locale in ansamblul lor. urbanismul turistic este in mod direct legat de existenta unei imagini favorabile in randul vizitatorilor fiind rezultatul unui complex de activitati care determina unicitatea destinatiei turistice urbane. crearea unei imagini favorabile este legata. In conditiile in care necesitatea asigurarii unui echilibru intre exigentele turistilor. conceperea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii si promovarea acestora prin programe de imagine si comunicare. Trebuie subliniat faptul că actiunile specifice urbanismului turistic sunt eficiente numai in conditiile in care municipalitatea posedă resurse umane specializate care să gestioneze eficient activităţile în condiţiile unor constrângeri generate de mediul în care se desfăşoară. la sporirea atractivitatii orasului turistic. firmelor şi al vizitatorilor. reabilitarea patrimoniului construit si a centrelor istorice. etc. protejarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui cultural-istoric. actiunile specifice vizeaza amenajarea peisajului natural. urbanismul turistic va urmari imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin asigurarea accesului la servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii. se pot identifica la nivelul municipalităţilor condiţiile prealabile care sprijină dezvoltarea urbanismului turistic ca instrument eficient ce are ca finalitate dezvoltarea turismului si pe aceasta baza. care. pe aceasta baza. Pe de alta parte insa. un rol important revine marketingului urban al carui principal scop trebuie sa fie acela de a crea o legătură puternică între politicile publice şi exigenţele consumatorilor contribuind la stabilirea viziunii de ansamblu a strategiei. In acest context. imbunatatirea imaginii orasului turistic raspunzand intereselor tuturor celor implicate. Având în vedere cele prezentate. In acest context. pe de o parte. infrastructura. creşterea competitivităţii oraşului turistic. Imaginea unui oras turistic cuprinde nu doar elemente legate de potentialul natural si antropic ci este compusa din numerosi alti factori legati de stabilitatea economica. serviciile publice.. realizarea unui parteneriat intre autoritatile locale. utilizarea eficienta a terenurilor in concordanta cu functiile urbanistice ale fiecarei zone. nevoile comunitatilor locale si protejarea mediului. infiintarea unei structuri publice care sa aiba ca principala atributie dezvoltarea . impreuna. contribuie la afirmarea identitatii destinatiei urbane. etc. nivelul de trai al locuitorilor. extinderea controlata a implantarilor turistice. agenti economici si locuitori reprezinta o conditie esentiala. Totodata. fundamentarea design-ului urban pe principii estetice. Asadar. In sens restrans.

pe aceasta baza. cadrul arhitectural pentru turism isi contureaza in final un caracter unitar si dinamic. grafica este inclusa in spatiul arhitectural constituind un element de atractie de natura sa intregeasca imaginea de ansamblu. Astfel de elemente se incorporeaza in masa arhitecturala si. analiza cadrului sau arhitectural si masura in care acesta satisface cerintele actuale si directiile de dezvoltare in viitor. intre principiile de functionalitate si cele de compozitie urbana care sa satisfaca nevoile vizitatorilor.urbanismului turistic ar contribui la promovarea orasului ca destinatie turistica atractiva. Implementarea politicilor urbanismului turistic se va finaliza cu stabilirea unor proceduri de feedback. la care participa intr-o importanta masura si design-ul. control si evaluare a impactului acestora asupra dezvoltarii orasului avand drept rezultat obtinerea unei imagini clare a rezultatelor actiunilor specifice si masura in care acestea contribuie la cresterea atractivitatii si competitivitatii orasului turistic. parcuri de distractii sau mari centre comerciale. in mod coerent. este esentiala si impresia generala vizuala pe care o creeaza vizitatorilor.2. Ca preocupare relativ recenta. de comunicare directa. Relatia dintre arhitectura si turism trebuie privita in dublu sens: arhitectura ca punct de pornire pentru activitatea turistica dar si ca element aflat intr-o continua dinamica urmare a procesului de dezvoltare a urbanismului turistic. muzee si sali de spectacole. Astfel. socialeconomic si estetic se compun cu imaginea de ansamblu. prin imagini care pot fi memorate cu usurinta. 12. In contextul actual al intensificarii calatoriilor turistice. cu cladiri istorice.2. Un aspect esential al planificarii turistice locale este garantarea faptului ca echipamentele . avand ca sfera de preocupare de la conceperea mobilierului urban pana la amenajarea spatiilor publice intervenind in grafica de orientare si publicitate dar si in proiectarea echipamentelor turistice. Pe langa aspectul functional. tot mai mult. indeplinindu-si rolul functional. sali de conferinte. Alteori. design-ul urban isi gaseste necesitatea in cadrul arhitectural al turismului la a carui modelare participa. la informarea corecta a vizitatorilor. In cadrul actiunilor de valorificare a potentialului trebuie sa se tina seama si de relatia turismmonumente de arhitectura in sensul asigurarii unui echilibru intre orientarea vizitatorilor catre obiective de arhitectura si arta si protejarea patrimoniului arhitectural si. arhitectura constituie atat obiectiv major pentru o mare parte a calatoriilor turistice dar si cadrul in care se desfasoara turismul. o pondere semnificativa in structura motivatiilor de calatorie o detine preferinta pentru marile centre urbane care adapostesc valori ale unor vechi civilizatii. Printr-un proces armonios de amenajare a spatiilor urbane. O deosebita importanta in spatiul arhitectural al turismului prezinta grafica de orientare si publicitate care contribuie. Rolul arhitecturii si design-ului in turism Amploarea si trasaturile specifice turismului fac necesara.

evitarea riscurilor de mediu (alunecarile de teren.turistice sunt situate in locuri accesibile si au o arhitectura corespunzatoare. densitate medie prezinta cladirile cu doua etaje iar densitate mare este intalnita la cladirile cu aproximativ patru etaje. dezvoltarea zonelor in apropierea plajelor si a coastelor maritime). b) acoperisurile cladirilor trebuie sa fie de inaltime medie si mica. Referitor la respectarea standardelor de dezvoltare.in multe zone inaltimea maxima este stabilita la patru etaje astfel incat acestea sa fie sub nivelul pomilor cei mai inalti. se exprima prin numarul de camere pe unitatea de suprafata.3. b) controlul inaltimii cladirilor . -mentinerea unor relatii urbanistice adecvate intre cladiri si zonele de recreere. In aceste conditii. Densitate scazuta au cladirile cu un singur etaj si casutele. hotelurile din zona urbana au densitate mare. c) utilizarea materialelor de constructii locale fapt ce ar contribui la respectarea stilurilor arhitecturale si la obtinerea de benficii.mentinerea planurilor si a coridoarelor de vizibilitate catre obiectivele care prezinta atractie vizuala. In ceea ce priveste arhitectura. acestea din urma intrand. c) amplasarea mai retrasa a cladirilor fata de marginile zonei pentru a mentine un spatiu deschis si un peisaj atragator in jurul cladirilor. exercitarea dreptului de proprietate avea loc adesea fara respectarea obiectivelor de amenajare ale colectivitatilor publice. acestea sunt aplicabile si echipamentelor turistice si se refera la: a) densitatea dezvoltarii . deosebit de importanta este planificarea amplasarii cladirilor precum si respectarea unor standarde de dezvoltare. acest proces trebuie sa aiba in vedere localizarea cladirilor ceea ce implica o serie de consideratii de baza: 149. proiectarea turistica trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii de baza: a) utilizarea stilurilor si motivelor traditionale sau cu caracter istoric pentru a pastra unicitatea zonei. 12. Pentru statiunile cu standard inalt de calitate. o acoperire de 20-25% poate fi considerata adecvata permitand un spatiu mai amplu pentru recreere. cladirile sunt amplasate de regula la aproximativ 50 m de plaja. De regula. nu de . d) proiectarea unor holuri de hotel in aer liber pentru ventilatie naturala si vizibilitatea peisajului. cu particularizări în turism Reglementarile juridice privind urbanismul au ca punct de inceput aspectele privind proprietatea asupra pamantului. In cazul statiunilor aflate pe litoral. In sens restrans. Legislatie si reglementari in domeniul urbanismului. In ceea ce priveste planificarea amplasarii. d) standarde referitoare la proportia intre suprafete locuibile si acoperirea cu cladiri adica la raportul intre suprafata totala locuibila si suprafata totala a zonei. . e) asigurarea accesului la serviciile turistice pentru persoanele cu dizabilitati. peisaj si zonele conservate. e) parcarile aflate in jurul hotelurilor trebuie sa fie suficient de mari pentru a permite accesul unui numar mare de autovehicule dar trebuie sa includa si spatii largi pentru autocarele turistice.in ceea ce priveste hotelurile.

se considera ca dreptul urbanismului constituie acea ramura a . fiind vizate si spatiile periurbane si rurale in directia protejarii acestora impotriva exceselor urbanizarii. Literatura juridica de specialitate consemneaza inca din antichitate existenta unor reglementari privind regimul constructiilor. considera ca dreptul urbanismului poate fi definit ca ansamblul regulilor si institutiilor stabilite in vederea reglementarii problemelor spatiului conform obiectivelor de amenajare ale colectivitatilor publice 1 . alinierea. putandu-se totusi identifica si o serie de elemente comune. Avand in vedere toate acestea. reglementarile juridice au cunoscut un amplu proces de multiplicare si diversificare vizand initial doar interiorul oraselor. domeniu al dreptului imobiliar. estetica si distanta intre cladiri. Un alt exemplu in acest sens il constituie Regulamentul orasului Pergam care obliga constructorii sa respecte o serie de norme legate de igiena si securitate.3. Primele referiri la aceasta problematica pot fi intalnite la Aristotel. dreptul urbanismului poate deveni. in caz contrar. mai intai. pentru ca mai apoi sa se extinda si asupra spatiilor periurbane si a zonelor rurale. 12. ca resursa economica. sanatate. Odata cu explozia urbana. loisir. Astfel.1. In perioada ce a urmat pana la cel de-al doilea razboi mondial. Abia in 1840 apar in Europa primele elemente de politica a urbanismului. fiind sanctionati cu demolarea si recladirea lor in conformitate cu regulile publice stabilite si care se refereau la inaltimea. dreptul urbanismului a cunoscut definitii diverse.putine ori. in contradictie cu interesele personale ale proprietarilor de pamant. Locul dreptului urbanismului in sistemul juridic general In literatura de specialitate. cartea V) si Vitruviu ("Cele zece carti de arhitectura"). Reglementarile privind urbanismul au evoluat in paralel cu dreptul. dintr-o asemenea perspectiva. igiena. prof. de la Universitatea Paris I (Pantheon-Sorbone). Dreptul urbanismului este analizat ca un element al dreptului economic atunci cand se acorda prioritate parcelei ca bogatie. mediu. Astfel. educatie. un drept global al concentrarii oamenilor pe un spatiu determinat avand in vedere si celelalte aspecte ale locuirii: securitate. etc. dreptul urbanismului a avut o existenta dispersata. de largirea domeniului interventiei dreptului urbanismului. el tinde sa devina un drept al activitatilor desfasurate in legatura cu acesta. Platon ("Legile". considera ca dreptul urbanismului reprezinta ansamblul regulilor privind afectarea spatiului si amenajarea sa1. fiind lipsit de reglementari specifice. Henri Jacquot. O astfel de definitie tine seama. Jacqueline Morand-Deviller. La randul sau. Evolutiile din ultimii ani confirma necesitatea trecerii de la un urbanism imobiliar la o adevarata politica a vietii in aglomeratii urbane. Conceput initial ca un drept al solului urban. pana la jumatatea secolului al XIX-lea. care se extinde tot mai mult peste limitele cadrului urban. de la Universitatea din Orleans. presedinta Societatii franceze de drept al urbanismului. prof.

in timp ce dreptul . dreptul amenajarii teritoriului are ca finalitate organizarea spatiului national. se stabilesc raporturi foarte stranse. iar dreptul urbanismului amenajarea oraselor. Diferenta dintre cele doua ramuri consta in faptul ca regulile de drept civil privesc apararea intimitatii fiecarui proprietar. In ceea ce priveste particularitatile dreptului urbanismului. servitutea privind distanta si lucrarile intermediare pentru anumite constructii (art. etc. pe langa masuri de prevenire a degradarii mediului. actul de construire intalneste frecvent servitutile legale sau contractuale ale Codului civil: servitutea privind distanta plantatiilor (art. Ca atare. 607-609 Cod civil). Organizarea spatiului urban si conflictele diverse pe care le genereaza (zgomotul. dreptul urbanismului a suferit un amplu proces de "ecologizare" crescanda. prin dezvoltarea reglementarilor referitoare la protectia mediului si conservarea naturii. in conformitate cu cerintele de organizare si dezvoltare durabila a localitatii. aspectul exterior. Desi apartine dreptului public. conservarea si dezvoltarea mediului. In acest sens. poluarea atmosferica. deservirea. implantarea si volumul.sistemului juridic care cuprinde ansamblul reglementarilor juridice privind afectarea si amenajarea spatiului urban. Cu toate acestea. ierarhizarea acestora. de natura sa supuna ansamblul dreptului urbanismului la noile cerinte ale mediului. Astfel. dreptul mediului este mult mai cuprinzator. Astfel. dreptul amenajarii teritoriului si dreptul mediului. 610 Cod civil). realizarea unui mediu urban de calitate presupune. dreptul urbanismului are legaturi stranse cu dreptul privat in general si dreptul civil in mod particular. localizarea unitatilor urbane. intr-o societate atat de urbanizata precum cea actuala. problemele mediului afecteaza puternic si mediul urban. In unele state. etc. comunitatilor locale si nationale2 .) au stat la baza aparitiei miscarii ecologiste. incluzand referiri atat la problematica spatiilor cat si la conservarea factorilor de mediu. a celei mai bune repartitii a populatiei in functie de resursele naturale si activitatile economice. Dreptul constructiei reprezinta ansamblul regulilor si normelor tehnice privind volumul si amenajarea interna a imobilelor si se intersecteaza intr-o anumita masura cu dreptul urbanismului care decide in privinta afectarii terenurilor privind localizarea. De aceea. reglementarile privind protectia mediului au aparut si s-au dezvoltat initial in cadrul unor acte normative vizand urbanismul si amenajarea teritoriului. si reforme mai profunde la nivel general. servitutea de vedere. Amenajarea teritoriului are ca obiectiv cautarea. in cadrul teritoriului national. constituind un element important al politicii de amenajare a teritoriului. intre cele doua ramuri. In mod inevitabil. servitutea de trecere. etc. mai dezvoltata in mediul urban decat in cel rural. Dreptul mediului cuprinde ansamblul normelor juridice si institutiilor aferente vizand protectia. vor fi prezentate in continuare raporturile dintre acesta si ramurile inrudite: dreptul constructiei.

echiparea tehnicoedilitara. sistematizarea localitatilor urbane si rurale urmarea asigurarea dezvoltarii armonioase a localitatilor in corelare cu mediul inconjurator. 125/1996) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea acestora. a spatiilor plantate si de agrement. detaliile de sistematizare si studiile de amplasament. 37/1975 privind sistematizarea. Aceste reglemantari au fost completate cu Legea nr. este in drept a se folosi de subsolul oricarei proprietati imobiliare. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. Legea nr. 169/1997) a fondului funciar. 29/1975 privind organizarea si sistematizarea zonelor si platformelor industriale precum si proiectarea si realizarea obiectivelor de investitii. In privinta proprietatii funciare. Legea nr. Legea nr. evolutia reglementarilor in materie de urbanism este strict legata de ritmul de urbanizare. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor urbane si rurale se urmarea restrangerea perimetrelor construibile ale localitatilor la "strictul necesar si folosirea optima a pamantului". Astfel. imbunatatirea circulatiei si transportului in comun. Adesea. problemele de amenajare a teritoriului si urbanism s-au inscris in cadrul politicii generale de planificare economico-sociala promovata de regimul politic. proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale. 351/2001 privind aprobarea . Constitutia din 1923 a decretat ca autoritatea publica. Legea drumurilor nr.urbanismului are ca scop amenajarea coerenta si armonioasa a unui teritoriu Din punct de vedere istoric. utilizarea completa a terenurilor. amplasarea unitatilor economice. Legea nr. Legea nr. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Avandu-se in vedere dezvoltarea centrelor urbane. dupa ce Constitutia din 1866 limitase cazurile de expropriere. In privinta legilor. Legea nr. stabilirea zonelor functionale. Legea de unificare administrativa din 14 iunie 1925 a impus comunelor intocmirea planurilor de sistematizare care trebuiau sa aiba in vedere satisfacerea tuturor cerintelor de ordin edilitar. restrangerea perimetrelor construibile. a constructiilor de locuit si social-culturale. construirea si amenajarea drumurilor. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea I-Cai de comunicatii. puterile publice au intervenit pentru a face fata problemelor din ce in ce mai complexe aparute in dezvoltarea urbana. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator. 17/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a II-a-Apa. Legea nr. 18/1991 (modificata prin Legea nr. 13/1974 si Legea pentru stabilirea normelor privind proiectarea. pe baza unei legi. precum: Legea nr. acestea reglementeaza direct aspecte care intereseaza afectarea si amenajarea spatiului urban. Dreptul urbanismului nu a cunoscut reglementari semnificative in Romania decat dupa primul razboi mondial. 10/1995 privind calitatea in constructii. 4/1994 si Legea nr. 50/1991 (modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Instrumentele de baza in desfasurarea activitatii de sistematizare erau schitele de sistematizare a localitatilor. Prin Legea nr.

50/1991. Ordonanta nr. modificata si completata prin HGR nr.Planului de amenajare a teritoriului naţional . siturilor si obiectivelor . pot fi mentionate cele referitoare la: organizarea si functionarea ministerului de resort sau a altor structuri cu competente in materie. 525/1996. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii in domeniul turismului). acestea se fundamenteaza pe studii si cercetari si exprima scopurile. pe o perioada determinata. Dintre hotararile guvernamentale care constituie izvor al dreptului urbanismului. volumul si structura potentialului uman in cadrul localitatii. si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona. Referitor la documentatiile de urbanism. 766/1997) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. oferind solutii pentru o dezvoltare echilibrata si pentru prevenirea si eliminarea disfunctionalitatilor. ca de exemplu: Ordinul nr. Ordinul nr. 63/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei. pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. In masura in care reglementeaza aspecte ale amenajarii oraselor. respectiv a zonelor construite sau destinate constructiilor. actiunile si masurile de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare. incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric.este documentatia care stabileste obiectivele. Continutul sau se refera la: delimitarea intravilanului. o contributie importanta o au ordinele si instructiunile ministerelor. repartizarea activitatilor pe ramuri si profile. delimitarea zonelor. HGR nr. 789/1997.Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. pe baza analizei multicriteriale existente. organizarea administrativ-teritoriala (HGR nr. 91/1991 al Departamentului pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care s-au aprobat formularele. Planul urbanistic general constituie documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizarile de construire in teritoriul localitatii respective. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului Bucuresti. 49/1998 al ministrului transporturilor. numarul lor fiind pana in prezent. Planul Urbanistic General (PUG). procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute de Legea nr. Alaturi de aceste acte guvernamentale. mijloacele si etapizarea actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. si ordonantele au calitatea de izvor al dreptului urbanismului. impartirea teritoriului in zone functionale si organizarea relatiilor dintre acestea. aprobat prin HGR nr. Regulamentul general de urbanism. domenii specifice (HGR nr. Acestei documentatii i se asociaza regulamentul de urbanism al localitatii respective. stabilirea reglementarilor spcifice localitatii. 127/1992 pentru aprobarea Statutului cadru orientativ al comunei si orasului). Este vorba de Ordonanta nr. relativ restrans. Un loc aparte il ocupa in acest context. Ordinul MLPAT nr. evidentierea formei de proprietate asupra terenurilor. etc.

2. delimitarea zonelor cu interdictie de construire. 12. si planurile de urbanism si amenajare a teritorilui. b) amplasarea adecvata a obiectivelor social-economice si utilitatilor publice (amplasarea unitatilor industriale. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) . identificarea si eliminarea surselor de poluare. este interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora. dezvoltarea sistemului de retele tehnicoedilitare. detalierea categoriilor de interventii permise in cadrul zonelor protejate. pe de alta parte. Planul Urbanistic de Detaliu (PUD). precizarea solutiilor de echipare tehnico-edilitara.este documentatia prin care se stabilesc conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau mai multor constructii cu destinatie precizata.protejate. a monumentelor istorice. a ariilor protejate si a monumentelor naturii. In acest scop. c) respectarea regimului de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice. a retelelor de canalizare. de-a lungul timpului. mai dezvoltate in orase. tratament si recreere). completarea stradala. Problematica turismului in dreptul urbanismului Organizarea spatiului urban si consecintele negative pe care le genereaza dezvoltarea urbana au determinat. decat in zonele rurale. pe de o parte. epurarea apelor. stradale si industriale fara a prejudicia salubritatea. 137/1995a stabilit doua mari domenii de promovare a principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos: dezvoltarea social-economica a localitatilor. detalierea formei de proprietate asupra terenurilor. Legea nr. eliminarea deseurilor. reabilitarea. a depozitelor de deseuri menajere. infrumusetarea si protectia peisajului. prin care se analizeaza situatia existenta si se precizeaza toate elementeleurbanistice necesare eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire. raspunderea autoritatilor publice locale si a persoanelor fizice si juridice se refera la: a) imbunatatirea microclimatului urban prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora. . stabilirea aliniamentelor constructiilor si a indicilor privind utilizarea terenurilor. cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii si a conditiilor particulare generate de teren. aparitia miscarilor ecologiste.Astfel. a zonelor de interes turistic si de agrement. Obiectul principal al Planului urbanistic zonal se refera la: stabilirea modului de organizare arhitectural-urbanistica a zonei. ambientul. a cailor si mijloacelor de transport. protectia si conservarea mediului. spatiile de odihna.3. a statiilor de epurare. mentinerea curateniei stradale.este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare.

amenajarea. amenajamente peisagistice cu functie ecologica. a fost aprobata Legea nr.Legea muntelui care reglementează principiile şi modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice. parcuri. In sensul dezvoltarii turismului in tara noastra. aceasta este reglementata de HG Nr. OUG Nr. în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural montan. Modul in care documentatiile de urbanism abordeaza problemele mediului este diferit. a arborilor si arbustilor decorativi. 347/2004 .Blue Flag" urmata de Legea Nr.d) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate. intretinerea si dezvoltarea spatiilor naturale (spatii verzi. Referitor la protejarea si conservarea monumentelor istorice. aliniamente de arbori si perdele de protectie stradala. estetica si recreativa). pentru stabilizarea populaţiei şi creşterea puterii economice la nivel local şi naţional. a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri. f) instituirea de masuri obligatorii privind intretinerea si infrumusetarea curtilor si imprejurimilor acestora. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului iar HG Nr. respectând principiile stabilite prin reglementările internaţionale privind dezvoltarea montană durabilă. indeosebi in spatiile de locuit. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice. Tot in aceeasi directie se inscriu si OG Nr. odihnei si agrementului. a fost adoptata HG 335/2002 privind unele măsuri de implementare în România a programului "Steagul Albastru . Ordinul Ministrului Turismului Nr. g) initierea pe plan local a unor proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare si de intretinere si dezvoltare a canalizarii stradale. In ceea ce priveste autorizarea constructiilor in turism. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. . h) informarea si participarea publicului la astfel de activitati. concomitent cu mentinerea. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea. e) gestionarea rationala a traficului prin reglementarea accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor. întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement. 107/1996 stabileste principalele coordonate pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Marii Negre. optimizarea densitatii de locuire. in zonele destinate tratamentului.

hidrofuga si economie de energie. De asemenea. Planul de amenajare a teritoriului interorasenesc sau comunal. sanatatea oamenilor. solicitantul trebuie sa obtina avizul Comisiei Nationale pentru protectia monumentelor. urmareste si reabilitarea. Astfel. refacerea si protectia mediului. protectia si conservarea mediului. istorice. Planul de amenajare a teritoriului zonal care se refera la teritoriile grupate intr-o zona cu caracteristici comune geografice. 10/1995 privind calitatea in constructii s-a instituit sistemul calitatii in constructii "care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. Principalul document care certifica si exprima indeplinirea cerintelor de calitate este cartea tehnica a constructiei care cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si . ansamblurilor si siturilor istorice. 3). rezervatii naturale precum si in celelalte zone protejate de interes national se face cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Transporturilor si Lucrarilor Publice. Continutul Planului de amenajare a teritoriului national vizeaza si valorificarea resurselor naturale ale solului si subsolului. igiena. siguranta in exploatare. Conform art. a societatii si a mediului inconjurator" (art. potrivit Regulamentului general de urbanism. a urmatoarelor cerinte: rezistenta si stabilitate. siguranta la foc. precum si reabilitarea. pe intreaga durata de existenta a constructiilor. prin Ordonanta Guvernului nr. autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale. Prin Legea nr. in scopul protejarii vietii oamenilor. in rezervatiile istorice si de arhitectura. In privinta zonelor naturale protejate. economice sau de alta natura. sau in caul lucrarilor care modifica monumente de orice natura.exprimandu-se specific pentru fiecare categorie de documentatie in parte. 5 din lege. potrivit art. pentru autorizarea constructiilor in zonele protejate. nr. orasenesc sau comunal cuprind o serie de elemente obligatorii referitoare la problematica ecologica. 50/1991. s-a instituit obligativitatea unui aviz special din partea anumitor organisme. astfel: Regulamentul general de urbanism (aprobat prin H. protectia si valorificarea mediului natural si construit. In ceea ce priveste autorizarea constructiilor in zonele protejat. 525/1996) a inclus cerintele protectiei mediului in regulile de baza privind modul de ocupare a terenurilor care cuprind referiri la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. planul de amenajare a teritoriului municipal.G. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national s-au consacrat o serie de principii cu implicatii si asupra regimului patrimoniului arhitectural. armonizarea dezvoltarii asezarilor umane. izolare termica. protectie impotriva zgomotului. pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. 7 din Legea nr. a bunurilor acestora.

exploatarea acesteia. de separare a zonelor de construit de cele protejate. consolidare. reparatii) se face pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmita de un expert tehnic atestat. Dupa cum s-a aratat. Orice interventie la constructiile existente (lucrari de reconstruire. toate documentatiile de urbanism cuprind cerinte legate de valorificarea resurselor materiale. . de conditiile de imbunatatire a calitatii mediului. transformare. extindere.

municipalitatile trebuie sa acorde o mai mare importanta planificarii strategice de piata precum si integrarii conceptului de calitate in programele si serviciile oferite. urmare a dezvoltarii functiei turistice la nivel urban. managementul oraselor trebuie sa raspunda unei arii mai largi de probleme cu care se confrunta acestea. MANAGEMENTUL ORASELOR TURISTICE In contextul cresterii concurentei pe plan mondial in ceea ce priveste sporirea numarului de vizitatori. managementul oraselor turistice poate fi definit ca un ansamblu de . un rol important revine autoritatilor locale de a asigura o politica unitara. In plus. aprecierea performantei si calitatii vietii pe care o asigura un oras rezultand din intreaga politica de gestiune urbana.1. de asigurarea unor conditii optime de viata locuitorilor iar. la cresterea competitivitatii oraselor turistice in context local si regional. pe aceasta baza. ritmul accelerat al schimbarilor ce se produc in contextul global. Un demers important in acest sens il constituie stabilitarea unei conceptii strategice pentru a face fata marilor provocari ale mediului turbulent. In acest sens. politic si tehnologic. si perceptiile comunitatile urbane. pe de o parte. pe de alta parte. de realizarea unui echilibru intre resursele naturale si mediul construit.13. coerenta. intre fluxurile de turisti si circulatia localnicilor. Totodata. Avand drept suport identificarea resurselor. 13. evolutia si degradarea spatiului urban. metode si tehnici de gestiune a resurselor naturale si a mediului construit care sa conduca la o mai buna valorificare a patrimoniului turistic si. economic. un ansamblu de instrumente. In sens larg. multiplicarea numarului de concurenti pe piata ofertei urbane precum si necesitatea valorificarii propriilor resurse locale in fata intensificarii concurentei constituie argumente in cadrul politicii de gestiune a zonelor urbane careia ii revine sarcina de a gasi solutii pentru toate aceste categorii de probleme. integrarea conceptului de calitate in programele si serviciile oferite precum si diversificarea activitatilor economice si crearea de mecanisme de adaptare flexibile la conditiile in permanenta schimbare. aceste aspecte cu caracter general sunt valabile si in cazul oraselor turistice. orasele turistice sunt confruntate cu o serie de probleme legate. Continutul si particularitatile managementului in cazul oraselor turistice In procesul de dezvoltare a oraselor. intre avantajele oferite de turism pentru comunitatile locale si impactul negativ pe care l-ar putea avea turismul asupra mediului in conditiile in care activitatea turistica nu ar fi planificata si dezvoltata in concordanta cu cerintele prezente si viitoare. a oportunitatilor si cunoscand nevoile.

Astfel. In aceste conditii. o tema vizuala care sa aiba ca element central „remodelarea urbanistica" a orasului. la cresterea atractivitatii si competitivitatii acestora. in general. . Principalele probleme cu care se confrunta autoritatile oraselor turistice sunt legate de151: . densitatea cladirilor si controlul traficului rutier.asigurarea coerentei in elaborarea planurilor de actiune. referitoare la: - asigurarea transparentei deciziilor si informatiilor si a accesului tuturor factorilor implicati in dezvoltarea activitatii turistice si participarea acestora la punerea in practica a deciziilor contribuind astfel la cresterea eficientei politicilor. Mai mult decat atat.are in vedere. Cu toate acestea. dincolo de simpla modernizare a spatiului exterior al orasului. . In ultimii ani. In SUA. proiectantii urbanisti au inclus si consideratii de mediu in modul lor de gandire si planificare luand in calcul consecintele de ordin ecologic ale cresterii densitatii si inaltimii cladirilor asupra congestionarii traficului si spatiilor de parcare. proiectarea urbanistica nu include si probleme globale referitoare la refacerea economica a orasului in conditiile in care este foarte posibil ca respectiva comunitate sa nu detina resursele materiale necesare remodelarii spatiului urban.Proiectarea urbanistica . In aceste conditii. In sens restrans. accentuarea imbunatatirii calitatii vietii reprezinta o evolutie pozitiva in dezvoltarea spatiilor urbane. toate aceste preocupari vor putea contribui (vor fi in masura) la stimularea investitilor in turism. spatiile deschise si gradul de utilizare a terenului. S-a adus astfel in prim plan conceptul . strategiilor si programelor turistice. asigurarea infrastructurii generale.stabilirea responsabilitatilor ce revin celor implicati. oraselul cowboy situat langa granita si oraselul de provincie tipic american. pe aceasta baza. si. printre cele mai populare modele urbanistice se numara: oraselul de munte elvetian.are in vedere cresterea atributelor de amenajare turistica a unui loc: arhitectura cladirilor. valorificarea resurselor turistice in concordanta cu cerintele mediului inconjurator dar si elaborarea unor principii si norme de amenajare turistica a spatiului urban. gradul de curatenie si calitatea mediului inconjurator. pe de alta parte. la dezvoltarea armonioasa a oraselor turistice. unii proiectanti urbanisti propun. managementul oraselor turistice cuprinde un ansamblu de strategii legate de planificarea si controlul activitatii turistice. Odata cu aparitia si dezvoltarea pe scara larga a sistematizarii teritoriului se poate vorbi de realizarea unor mutatii importante in gandirea si practica organizarii habitatului. traseele strazilor si circulatia. pe de o parte si nivelul de asteptare (fluxurile de vizitatori) al vizitatorilor. zonarea urbana.instrumente si politici de natura sa contribuie la o mai buna valorificare a resurselor turistice in conditiile asigurarii unui echilibru intre interesele comunitatilor locale. asupra poluarii aerului asupra intregului spatiu urban. aspecte legate de utilizarea terenurilor.Sistematizarea urbana . elaborarea deciziilor legate de politica turistica a unui oras trebuie sa se inscrie in principiile generale ce stau la baza oricarei guvernari. .

capacitatea de dezvoltare economica si infrastructura) si trei factori de infrastructura economica (tehnologie accesibila. Nivele decizionale in elaborarea politicilor turistice In procesul de gestiune urbana. social si cultural". capacitati adecvate de asigurare a serviciilor de invatamant si sanatate punand accentul pe rolul institutiilor publice cu un impact deosebit asupra calitatii vietii.Cresterea economica . nu poate contribui la imbunatatirea viabilitatii unui oras din cel putin trei motive: posibilitatea ca respectivului oras sa-i lipseasca resursele necesare in realizarea investitiilor.in plan economic. regional. Este cunoscuta importanta calitatii vietii intr-o comunitate ca factor de crestere a atractivitatii unui oras insa. educational. Dezvoltarea comunitatii . specialistii in dezvoltare economica se concentreaza pe cresterea competitivitatii unui oras analizand atuurile precum si ocaziile si amenintarile cu care acestea se confrunta din partea fortelor externe. imagine pozitiva si marketing pozitiv. promovandu-se teoria potrivit careia localitatile nu mai constituie entitati singulare in concurenta cu spatiile vecine ci trebuie ca acestea sa fie apreciate ca apartinand unei grupari de asezari invecinate aflate intr-o continua interconditionare. Institutul de cercetare Stanford adopta o viziune mai generala asupra dezvoltarii economice. capital disponibil).2.aceasta are la baza ideea de a creea si dezvolta un mediu corespunzator locuitorilor fiecarei comunitati in parte caracterizat prin siguranta publica sporita. dezvoltarea comunitatii ca proces izolat. nationale sau globale tinand cont de rolul deosebit de important pe care il are exportul pentru orice comunitate. Filosofia dezvoltarii comunitare a avut initial la baza ideea de activism cetatenesc transformandu-se ulterior intr-un concept general valabil dezvoltarii urbane. national sau chiar mondial. este imbinata filosofia dezvoltarii comunitare cu cea specifica dezvoltarii economice. resurse umane calificate. un ansamblu de instrumente. cresterea tensiunilor in randul comunitatilor locale care si-ar putea disputa fondurile de relansare a comunitatii si nu in ultimul rand. un rol important revine autoritatilor centrale si locale de a asigura o politica unitara. Astfel. ignorarea conjuncturii ce caracterizeraza economia mondiala in conditiile in care abordarea dezvoltarii comunitare ar avea loc din interior spre exterior si nu invers. pe de alta parte.abordarii sistemice. coerenta. metode si tehnici de gestiune a resurselor naturale si a mediului construit care sa conduca la o mai buna valorificare a patrimoniului . contribuind astfel la determinarea modalitatii optime de integrare a economiei locale in contextul dinamicii regionale. O abordare corecta ar trebui sa tina seama de integrarea concurentiala in contextul metropolitan. 13.In general. pornind de la premisa ca atractivitatea unui loc depinde de patru factori comunitari (calitatea vietii. motivate si adaptabile. . singular. definita astfel: "Dezvoltarea economica este procesul prin care comunitatea noastra isi va imbunatati capacitatea de crestere si dezvoltare .

numarul regiunilor turistice a ajuns in prezent la 4 fata de 11. au fost create consilii regionale ale caror responsabilitati se refera la planificarea turismului prin coordonarea unor comitete regionale. de mentinere si adancire a cooperarii intre sectorul public si cel privat. impreuna cu Consiliul National al Turismului (CNT).turistic si. incepand cu 1 ianuarie 2005. acestea din urma revenind guvernelor. pe de o parte dar si de la un oras la altul in cadrul aceleiasi regiuni. pe aceasta baza. cu sediul la Paris. Alberta cuprinde in prezent 6 zone turistice fata de 14 cate numara in 1995 iar Ontario 7 zone turistice fata de 12. in afara continentului . in Canada. a avut loc un amplu proces de simplificare administrativa cuprinzand. fuziunea. Cu toate acestea. pe aceasta baza. municipalitatile neavand in nici un fel competente de ordin legislative. Comitetele regionale colaboreaza cu organisme locale de tipul oficiilor de turism care asigura. Este cazul majoritatii tarilor din sudul Europei sau. exista si tari in care managementul turistic este mai degraba centralizat. Pe de alta parte. Totodata. de cele mai multe ori. mai intai. la cresterea competitivitatii ofertei turistice franceze pe piata internationala. Acestea din urma au statutul de asociatii si au rolul pe de o parte. la cresterea competitivitatii oraselor turistice in context local si regional. De exemplu. Agentiei Franceze de Inginerie Turistica (AFIT) cu Observatorul National al Turismului (ONT) si a Serviciului de Studii de Amenajare Turistica a zonei Montane (SEATM) si apoi. regruparea acestora. se manifesta totodata tendinte de regrupare a regiunilor si zonelor turistice turistice. procesul de descentralizare a demarat in 1992 cand au fost stabilite in mod clar competente pe diferite niveluri. opinii contradictorii au fost intalnite indeosebi in demersul de impartire a puterii de decizie si asumarea responsabilitatilor la diferite niveluri in scopul obtinerii unor mai bune performante pe plan national si international. In Franta. Dintre toate acestea. gazduirea si informarea turistilor alaturi de actiuni de marketing turistic local. In Australia. In conditiile in care stabilirea responsabilitatilor ce revin autoritatilor locale si centrale in ceea ce priveste activitatea turistica este adeseori dificila si uneori confuza. pe plan local. comercializarea si promovarea produselor turistice pe plan local. In ceea ce priveste responsabilitatea autoritatii centrale. Inspectia Generala a Tursimului (IGT) si Maison de la France rezultand Maison du Tourisme. metodele de management practicate in arealele turistice urbane difera de la o tara la alta. Este cazul Spaniei. in care competentele administrative si legislative au fost distribuite tinand cont de realitatea culturala si lingvistica din fiecare regiune turistica. Astfel. avand atributii de consultanta si expertiza de natura sa contribuie la descentralizarea deciziilor catre colectivitatile locale si. gasirea unor solutii legate de gestiunea urbana a fost precedata de rezolvarea unor aspecte legate de trecerea de la centralizare la descentralizare. de privatizarea serviciilor publice. in paralel cu eforturile de descentralizare a deciziilor in ceea ce priveste politica turistica. de a pune in practica politica turistica stabilita de consiliile regionale iar pe de alta parte de a contribui la elaborarea.

De exemplu. Fie ca este vorba despre ministere. In Noua Zeelanda. mai mult catre actiuni de marketing si reprezentare si mai putin spre asigurarea si sustinerea (dezvoltarea) functiei turistice a oraselor. economic sau juridic. sunt asigurate de organisme regionale. Camera de Comert si Industrie si Fundatia Barcelona Promocio. managementul turismului este asigurat de Tourisme Barcelona. infiintat in 1993. implicarea sectorului privat in luarea deciziilor asigura o buna cunoastere a particularitatilor pietei turistice insa. deciziile sunt de multe ori orientate mai mult catre dezvoltarea regiunilor in ansamblul lor si mai putin spre sustinerea intereselor municipalitatilor. departamente. municipalitatile indeplinesc un rol activ in elaborarea si dezvoltarea strategiilor si programelor turistice neexistand un cadru formal care sa delimiteze. in Spania. Altfel spus. caracterul lor non-permanent poate conduce la eterogenizarea politicilor si programelor turistice. Un rol important insa in managementul oraselor turistice il au comitetele consultative avand au avantajul de a grupa numerosi experti in activitatea turistica alaturi de ateliere de lucru alcatuite din 5-20 participanti care sunt constituite de regula avand la baza un proiect turistic . nu exista in practica un model unitar. In anumite regiuni. modelele de management adoptate prezinta atat avantaje cat si dezavantaje. In Suedia. avand un statut mixt public-privat. organismele mixte cu statut public-privat par a avea o functionalitate optima in sensul posibilitatilor de luare a deciziilor la orice nivel. politica nationala de cea regionala sau locala. etc si au ca principala misiune elaborarea unei politici turistice coerente in concordanta cu interesele economice. Cu toate acestea. o serie de organisme guvernamentale s-au implicat in mod activ in planificarea. cunoasterea pietei turistice si posibilitatea initierii de parteneriate cu sectorul privat. cazul Japoniei. sport. competentele municipalitatilor in materie de politica a turismului sunt extrem de limitate. planificarea si dezvoltarea turismului. Organizatiile nationale de turism au avantajul de a avea caracter permanent cu consecinta directa asupra deciziilor iar punctele forte se refera la contributia financiara semnificativa. De-a lungul timpului.European. aceste organisme sunt organizate distinct si privesc in mod exclusiv activitatea turistica sau pot functiona alaturi de alte sectoare de activitate: comert. marketingul si gestiunea destinatiilor. Treptat. secretariate de stat. cunoasterii . In aceste tari. de gestiune a oraselor turistice. directii. industrie si resurse. Consiliile consultative sau parteneriatele au mai multa flexibilitate in luarea deciziilor. comun. sociale si institutionale ale reprezentantilor regionali sau locali. pot fi intalnite organizatii locale implicate in dezvoltarea turismului avand sustinere financiara din cadrul comunitatilor sau din partea guvernelor regionale sau gestionate de consilii de administratie la nivel regional. acestea si-au reconsiderat rolul si s-au transformat in structuri mult mai bine adaptate cerintelor pietei turistice. Pe de alta parte. coordonarea activitatilor. Nu in cele din urma. dezvoltarea si gestiunea resurselor si infrastructurii turistice dar si in promovarea destinatiilor turistice. rezultat al parteneriatului intre municipalitatea din Barcelona.

poluare. asigurarea unor conditii de viata generatiilor prezenta si viitoare. al hotelierilor si furnizorilor de servicii de . Un alt aspect al parteneriatului ar consta in gasirea unor solutii de oferire a posibilitatii de actiune tuturor celor implicati in activitatea turistica. degradarea patrimoniului construit. turismul detine un rol important in dezvoltarea economica a multor comunitati locale dar. prin organizarea de intalniri dar si prin sondaje in randul acestora. In ceea ce priveste managementul oraselor turistice. Totodata. vor trebui sa constituie preocupari majore pentru toate structurile administrative locale. absenta eforturilor legate de asigurarea durabilitatii destinatiilor turistice si solutionarea problemelor legate de traficul intens. etc. practicarea necontrolata a activitatilor turistice poate avea un impact negativ asupra mediului natural si social. partajarea riscurilor si a eforturilor investitionale. este necesara elaborarea unei politici unitare si coerente axata pe identificarea strategiilor in vederea dezvoltarii turismului cu respectarea principiilor durabilitatii si care sa reprezinte atat punctele de vedere ale agentilor economici cat si ale populatiei dar care sa asigure in acelasi timp integrarea turismului in functiile manageriale ale autoritatilor locale.mecanismelor de functionare a pietei turistice. de regula. O analiza mai atenta asupra rolului autoritatilor locale in dezvoltarea turismului releva. Pentru aceasta. responsabilitatea conservarii resurselor naturale si a mediului construit. pe de alta parte. Implicarea cetatenilor in elaborarea deciziilor se realizeaza. la nivel global. existand mai degraba eforturi si initiative la nivelul sectorului privat dar si absenta. continua sa se manifeste tendinte de descentralizare in domeniul turismului si de transferare a responsabilitatilor catre administratiile regionale si locale desi acest demers continua sa genereze o serie de tensiuni intre administratiile nationale care cauta sa exercite un control global in vederea mentinerii unei politici turistice coerente si cele locale interesate in pastrarea autonomiei raspunzand mai bine in acest fel nevoilor in plan local. dificultatea elaborarii unor strategii coerente de dezvoltare a oraselor turistice. de cele mai multe ori. autoritatile locale vor trebui sa porneasca de la importanta turismului in cadrul comunitatii dar si de la evaluarea impactului acestuia asupra mediului. pe de o parte. Instrumente utile in acest sens le-ar putea constitui sondajele efectuate in randul agentiilor de turism. In conditiile descentralizarii deciziilor. se impune identificarea unui set de actiuni care sa vizeze intreg domeniul economic si social dar si stabilirea unor structuri eficiente care sa permita colaborarea intre diferiti parteneri implicati in dezvoltarea turismului in scopul identificarii si stabilirii prioritatilor precum si elaborarii planurilor de actiune. In conditiile in care aceste structuri cuprind reprezentanti ai sectorului privat dar si ai populatiei poate fi creat un suport consistent pentru activitatea municipalitatii asigurandu-se astfel o abordare integrata a problematicii turismului. Pe plan mondial insa. Asa cum s-a mai aratat.

instrument ce implica stabilirea de standarde in scopul cresterii calitatii prestatiilor turistice. aceste demersuri au in prezent un caracter limitat la nivelul oraselor turistice.3. in care scara valorilor si a nevoilor este diferita. ambiental si tehnologic. informatiile astfel obtinute legate de satisfactia si nivelul de asteptare al turistilor putand fi transmise managerilor locali. economice si de mediu. denumita ˝Agenda 21 Locala ˝. sistemul de management al mediului cu rol de imbunatatire a performantelor de mediu precum si managementul integrat al calitatii. trebuie ca aceasta sustinere sa fie aplicabila la toate subsistemele ce se circumscriu celor patru dimensiuni ale dezvoltarii durabile. oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale. pot fi utilizate o serie de instrumente legate de planificarea spatiului in sensul organizarii si controlului. capacitatea de primire. printre care si Romania au recunoscut in mod unanim si au cazut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie globala pentru secolul urmator. intelegand prin aceasta numarul maxim de vizitatori pe care il poate accepta o destinatie fara a deteriora mediul si fara a aduce prejudicii comunitatilor locale. 13. Obiectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un echilibru al interactiunii dintre patru sisteme: economic. Ea trebui sa conduca la definirea de obiective.1. Desi extrem de utile. fiecare autoritate locala are sarcina de a elabora propria strategie locala de dezvoltare durabila. Oricare ar fi sistemul institutional ales. aplicarea practica este dificila de realizat.3. Agenda 21 Locala este procesul prin care autoritatile locale lucreaza in parteneriat cu toate sectoarele comunitatii locale. mai ales in ceea ce priveste obiectivele concertate la nivel international. Turismul si Agenda 21 Locala Inca din anul 1992.transport dar si in randul vizitatorilor. managementul oraselor turistice trebuie sa aiba in vedere pe langa punerea in practica a politicii turistice si solutionarea unor aspecte legate de dezvoltarea turismului pe plan local in sensul asigurarii unui echilibru intre gestiunea resurselor turistice si a infrastructurii. intr-un proces functional dinamic si flexibil. pornind de la energie. Cu toate acestea. si interesele prezente si viitoare ale comunitatilor locale. uman. 13. Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltari de lunga durata care poate fi sustinuta de catre cele patru sisteme. a carei principala misiune sa o constituie aplicarea principiilor dezvoltarii durabile. Valorificarea resurselor si asigurarea unei dezvoltari turistice durabile Referitor la dezvoltarea durabila a turismului. in cadrul Conferintei de la Rio. pe de parte. 170 de state. Pentru ca modelul sa fie operational. punand accentul pe participarea comunitatii si pe democratia locala largita. politici si actiuni la nivel local. .

poate fi extrem de utila. consiliul local a introdus si un mod de abordare informal. De asemenea.957 de locuri din cele peste 500 de hoteluri si pensiuni. pot fi luate masuri referitoare la atenuarea sezonalitatii turistice. la nivel local. oferind peste 16. Singura problema de mediu care se impunea a fi rezolvata urgent era legata de cresterea nivelului marii solutionata ulterior prin supradimensionarea digurilor existente. incurajarea parteneriatelor intre diferiti factori implicati in dezvoltarea turismului avand la baza transparenta deciziilor si sustinerea competitivitatii intreprinderilor din sectorul turistic. incurajarea sejururilor lungi in opozitie cu excursiile. turismul detine ponderea cea mai mare in economia orasului. indeosebi pentru cele frecventate in mod intensiv. In ceea ce priveste turismul. incurajarea restaurarii monumentelor istorice prin dezvoltarea unor mecanisme financiare favorabile. se inscriu si eforturile autoritatilor locale din orasul Bournemouth. modernizarea infrastructurii specifice turismului. gestionarea activitatii turistice in scopul reducerii impactului acestuia asupra mediului si promovarea ca statiune ecologica pe piata turistica. In aceasta directie s-au inscris preocuparile de reducere a sezonalitatii prin initiative de marketing. capacitatea de incarcare). se impune elaborarea unor planuri de gestiune a acestora. educarea si informarea populatiei asupra conservarii patrimoniului natural si cultural. cunoscuta prin gradinile ce dateaza de peste doua secole. agricultura. De asemenea. autoritatile locale din Bournemouth au introdus ca obiectiv al politicii locale. promovarea turismului ecologic prin oferirea de alternative in ceea ce priveste transportul turistic. reabilitarea statiunilor turistice aflate in declin. a) In scopul reducerii impactului negativ al turismului asupra mediului. industrie si pana la investitii. Bournemouth primeste anual in jur de 1.5 milioane de turisti care sunt cazati in 21. prin punerea in practica a politicilor nationale de amenajare turistica a spatiului urban. promovarea turismului durabil ca factor de dezvoltare sociala si culturala prin initierea unor programe de educare si informare a localnicilor si imbunatatirea conditiilor de viata. controlul transportului turistic si al impactului negativ al acestuia asupra mediului prin optimizarea volumului deplasarilor turistice si incurajarea utilizarii mijloacelor de transport alternative. Totodata. Agenda 21 Locala cuprinde 4 tipuri de obiective: reducerea impactului turismului asupra mediului prin intermediul strategiilor de planificare si dezvoltare a turismului in plan local precum si prin conservarea patrimoniului natural si cultural. De asemenea. In mod specific.transport. In directia asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea turismului si mediul inconjurator. este cunoscuta pentru practicarea turismului de litoral dar si a celui de conferinte. reabilitarea statiunilor turistice existente si asigurarea durabilitatii investitiilor viitoare. "Environmental Management System" (EMS). care . In acest fel. autoritatile locale contribuie la gestiunea durabila a destinatiilor turistice prin utilizarea instrumentelor de planificare (de exemplu. una dintre cele mai importante statiuni britanice. Totodata. in cazul siturilor istorice si arheologice.000 de locuri de munca. asezari umane si conservarea biodiversitatii.

inregistrand in anul 2002 1. Calvia inregistreaza 42. Avand aproximativ 120000 locuri de cazare din care mai mult de jumatate sunt in hoteluri. b) controlul transportului turistic si al impactului negativ al acestuia asupra mediului se realizeaza prin controlul si dimensionarea fluxurilor turistice. In fiecare an sunt examinate imbunatatirile aduse de implementarea sistemului de management al calitatii mediului asupra calitatii vietii iar rezultatele sunt publicate periodic.000 de rezidenti insa. Aceasta abordare a condus la elaborarea unor metode de lucru mai sistematice si la o mai buna cooperare intre diferitele servicii ale consiliului local.4% din suprafata insulei Majorca (143 kmp) intinzandu-se aproximativ 60 km pe linia coastei. economice si sociale in sistemul de management. Problemele aparute sau datorat indeosebi urbanizarii excesive. adaptarea parcului de autovehicule destinate transportului public de persoane in sensul utilizarii unor surse de energie nepoluante. In lunile iulie si august. fapt ce a avut . Incurajarea dezvoltarii de parteneriate poate astfel contribui la cresterea atractivitatii statiunilor turistice avand la baza gestiunea durabila a resurselor. crearea la marginea orasului a unor parcari pentru autocare si continuarea calatoriei cu mijloace de transport nepoluante. per total. a consumului turistic a contribuit si la scaderea investitiilor in turism precum si a standardului de viata al populatiei. limitarea efectelor negative ale transporturilor precum si prin incurajarea utilizarii unor echipamente alternative. demolarii constructiilor nefolositoare.000 datorita afluxului mare de tineri care lucreaza in sezonul de varf (numarul lucratorilor in turism se ridica la aproximativ 15000) dar si prezentei unui grup consistent alcatuit din persoane de varsta a treia din nordul Europei care isi petrec mare parte din an in aceasta zona. scaderea interesului turistilor. Totodata. capacitatea maxima admisa fiind depasita.6 milioane de turisti. Localizata in partea de sud. Este alcatuita din 16 centre urbane. Un exemplu de realizare a parteneriatelor cu rezultate pozitive il constuituie actiunile promovate de municipalitatea din Calvia (al doilea oras ca marime din Majorca. Importante in acest sens sunt actiunile legate de descentralizarea la nivel local a gestiunii infrastructurii de transport. Spania). incluzand La Villa de Calvia. Dezvoltarea nerationala a turismului si aparitia problemelor legate de degradarea mediului a condus la o scadere a circulatiei turistice de 20% in 1993 fata de 1988. Calvià reprezinta una din cele mai importante destinatii turistice din Insulele Baleare. Calvià ocupa 4. limitarii cresterii numarului de locuri de cazare. agricultura). un renumit centru istoric si cultural. raportul turisti/rezidenti este de 5/1. c) incurajarea parteneriatelor intre diferiti factori implicati in dezvoltarea turismului are la baza transparenta deciziilor si se realizeaza prin elaborarea unor directii de strategie locala atat cu sprijinul sectorului privat implicat in dezvoltarea turismului cat si cu ajutorul altor sectoare de activitate (de exemplu. aceasta cifra creste spre 50.contribuie in mod semnificativ la integrarea problemelor de mediu. Comunitatea Autonoma din Baleare a sprijinit dezvoltarea unor parteneriate cu sectorul privat in scopul restaurarii statiunii si a zonele inconjuratoare.

stimularea producatorilor locali. In concluzie. 13. in multe strategii de planificare locala a spatiului se manifesta necesitatea stabiliri unor limite in ceea ce priveste amenajarea spatiului data fiind presiunea pe care activitatea turistica o manifesta asupra mediului natural si cultural. autoritatile estimand in acest fel incasarea a peste 60 milioane euro reprezentand aproximativ 15% din bugetul comunitatii locale. conservarea si promovarea patromoniului cultural si istoric prin initierea unor proiecte de restaurare. fiecare turist platind cate 1 euro pentru fiecare noapte petrecuta in unitatile de cazare. eforturile autoritatilor locale ar trebui sa se indrepte. dezvoltarea locala bazata pe durabilitate. a calitatii apei. modernizarea si imbunatirea mediului urban. in principal. promovarea plimbarilor si ciclismului. elaborarea unor scheme pentru recliclare. reducerea aglomerarilor in trafic. integrarea turismului in programele de pregatire si formare profesionala. ONG-uri.consecinte grave asupra ecosistemelor aflate pe coasta dar si a celor marine. promovarea transportului durabil prin incurajarea utilizarii mijloacelor de transport mai putin poluante. incurajarea intreprinderilor in utilizarea unor tehnologii nepoluante precum si educarea si informarea localnicilor si a vizitatorilor. asupra structurilor sociale si comunitatilor locale. adaptarea echipamentelor turistice astfel incat sa poata fi utilizate si de catre persoanele cu dizabilitati. etc. Capacitatea de incarcare reprezinta un instrument al politicii de planificare turistica ce poate furniza cadrul general de aplicare a masurilor si actiunilor de amenajare si dezvoltare turistica intr-o . catre controlul dezvoltarii turismului in sensul extinderii sau reabilitarii infrastructurii turistice. Mai mult. renovarea obiectivelor turistice. context in care identificarea capacitatii de incarcare devine o problema prioritara. agentil economici. inlocuirea gradata a autovehiculelor de inchiriat cu vehicule electrice precum si supravegherea si reducerea pe cat posibil a traficului in zonele istorice. d) promovarea turismului durabil ca factor de dezvoltare sociala si culturala are la baza actiuni legate de cresterea contributiei turismului cultural in economiile locale. a fost introdusa in 2002 taxa pentru mediu.3. a zgomotului si problemele care rezulta din acestea. Impreuna cu ceilalti factori implicati in dezvoltarea turismului.garantie a unei dezvoltari turistice durabile Dificultatea elaborarii unor definitii si modele de aplicare a capacitatii de incarcare in gestiunea destinatiilor turistice limiteaza extrem de mult abordarea practica desi. municipalitatea a elaborat o politica de dezvoltare durabila a turismului avand drept obiective: conservarea pamantului si a marii. elaborarea unor norme de etica si conduita in activitatea turistica. dezvoltarea turismului devine tot mai mult un obiectiv central al multor strategii locale de asigurare a durabilitatii. restaurarea.2. Capacitatea de incarcare . Totodata. protejarea mediului prin monitorizarea si imbunatatirea calitatii aerului. dezvoltarea turismului social. Forumul Cetatenilor.

numarul si structura demografica a populatiei. In zonele protejate. stabilirea unor limite in amenajarea turistica a spatiului sau in dimensionarea fluxurilor de vizitatori nu trebuie redusa la un singur numar. dezvoltate intensiv si se adreseaza in principal turismului de masa indeosebi in centrele amenajate pentru practicarea sporturilor de iarna. de regula. literatura de specialitate a identificat trei componente sau dimensiuni fundamentale: o componenta fizica si ecologica. se poate afirma ca ele determina intr-o oarecare masura capacitatea de suport a presiunii exercitate de activitatea turistica. una sociodemograficasi alta politico-economica. In ceea ce priveste continutul capacitatii de incarcare. poluarea apei marine. In aceasta situatie. Zonele turistice montanesunt. determinata atat de tipologia resurselor cat si de motivatia de calatorie a turistilor. capacitatea de incarcare se refera la dimensionarea instalatiilor mecanice si a . Forma de turism practicata. fragilitatea ecosistemelor. influenteaza in mod semnificativ atat comportamentul turistilor cat si relatiile dintre acestia si comunitatile locale. etc. Referitor la particularitatile regiunii. Astfel. ponderea importantei acestora variind in functie de particularitatile regiunii turistice. aceasta poate fi exprimata in dublu sens. dintre dezvoltarea turismului si mediul inconjurator. ca de exemplu numarul de vizitatori ce pot avea acces intr-o zona. este necesara diferentierea abordarii capacitatii de incarcare in functie de tipologia destinatiilor turistice. evidentiate prin tipologia resurselor. atat prin constrangerile generate de presiunea activitatii turistice asupra mediului cat si prin efectele pa care le poate genera degradarea mediului asupra turismului influentand in mod semnificativ modelele de amenajare si gesiune turistica a spatiului dar si ciclul de viata al destinatiilor turistice. In ceea ce priveste relatia cu mediul inconjurator. zonele de litoral sunt asociate turismului de masa si amenajarii intensive a infrastructurii si spatiului iar evaluarea a capacitatii de incarcare va cuprinde aspecte legate de densitatea circulatiei turistice. nivelul de dezvoltare al economiei. gradul de utilizare a plajelor si a infrastructurii turistice. la un moment dat ci se impune stabilirea atat a unor limite maxime cat si a unui nivel minim necesar sustinerii activitatii comunitatilor locale. capacitatea de incarcare vizeaza dimensionarea fluxurilor de vizitatori tinand cont de consecintele circulatiei turistice asupra culturii si economiei locale. In contextul celor mentionate. formele de turism practicate si impactul acestora asupra mediului. de dispersare a echipamentelor tinand cont atat de protejarea mediului natural si functionarea ecosistemelor dar si de gradul de anticipare a nevoilor si obtinerea satisfactiei turistilor. Capacitatea de incarcare trebuie sa aiba in vedere in primul rand dimensionarea fluxurilor turistice dar si alegerea unor solutii optime de concentrare sau. amenajarile turistice sunt supuse unui control sever si unei gestiuni extrem de restrictive.anumita regiune tinand cont de particularitatile fiecarei regiuni in parte. Astfel. dimpotriva. In zonele rurale.

traditii. astfel: Domeniu INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mediu natural si Calitatea aerului Poluarea sonora Energia Apa Deseurile . intensitatea utilizarii infrastructurii de transport si servicii. etc. Asa cum s-a aratat mai sus. evaluarea capacitatii de incarcare poate contribui la dezvoltarea sustinuta a activitatii turistice in plan local prin integrarea acestui concept in gestiunea turistica locala. in acest caz. numarul locurilor de parcare in zone fragile. Importanta acestor indicatori difera in functie de particluaritatile fiecarei regiuni turistice in parte. motivat de existenta unui patrimoniu cultural si istoric. la baza evaluarii capacitatii de incarcare se afla trei componente majore: fizica si ecologica. utilizarea terenurilor. circulatia in centrele istorice. Oricare ar fi forma de turism practicata. Elementele fixe se refera la capacitatea ecologica a sistemelor naturale de a suporta presiunile exercitate de activitatea turistica si asupra carora nu se poate interveni decat in masura stabilirii unor limite de suportabilitate iar elementele flexibile sunt cele care cuprind infrastructura generala si specifica turismului. Indicatori ca nivelul acceptabil al poluarii atmosferice. gestiunea deseurilor. In ceea ce priveste turismul in centrele culturale. mod de viata. pot furniza informatii in stabilirea capacitatii de incarcare avand in vedere componenta fizica si ecologica. etc. gestiunea deseurilor. numarul de turisti pe unitatea de suprafata. toate acestea contribuind la degradarea peisajului natural. marine si sonore avand la baza nivelul de toleranta al ecosistemele locale.partiilor precum si impactul acestora din urma asupra microclimatului indeosebi prin disparitia covorului vegetal si utilizarea zapezii artificiale. nivelul maxim acceptabil de deteriorare a resurselor naturale. muzeelor si se caracterizeaza printr-o durata a sejurului foarte scazuta. energie. evenimente. capacitatea de incarcare va fi stabilita cu luarea in considerare a traficului urban. utilizarea excesiva a serviciilor publice legate de retelele de alimentare cu apa. poate fi privit ca fenomen de masa atunci cand este asociat cu vizitarea monumentelor. sociala si economica. a) Componenta fizica si ecologica include elementele fixe si flexibile ale mediului natural si construit precum si cele ale infrastructurii.

Astfel. . In ceea ce priveste importanta acestor indicatori pe tipuri de destinatii turistice. Athenes. numarul locurilor de cazare la 100 de locuitori. identitatea culturala locala. modul de viata. Rapport Final. Rapport Final. Athenes. etc.Patrimoniul cultural X X X X X X Infrastructura turistica X X X X X X Terenurile X X X X X Peisajul X X X X Transportul si mobilitatea X Sursa:„Definir. tipologia activitatilor turistice de natura sa nu altereze cultura si traditiile locale. numarul de turisti pe uniatea de suprafata. b) Componenta socio-demografica se refera la aspecte sociale importante pentru comunitatile locale. capacitatea de incarcare este utilizata atat pentru stabilirea nivelului de toleranta admis de populatie in ceea ce priveste capacitatea de primire dar si pentru cresterea nivelului de satisfactie al vizitatorilor. mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". aceasta se prezinta astfel: INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice Demografie X X X X Fluxuri turistice X X X X X Forta de munca X X X X Comportament social X X X Sanatate si securitate X X X X Aspecte psihologice X X X Sursa: „Definir. pot fi analizati indicatori ca numarul turistilor care pot avea acces intr-o zona turistica fara a afecta identitatea. legate in mod direct de activitatea turistica (forta de munca disponibila. ceea ce impune o serie de eforturi din partea autoritatilor locale in sensul evaluarii impactului pe care il are turismul asupra mediului natural si cultural precum si asigurarea unui echilibru intre dezvoltarea acestuia si cerintele de ordin economic si social ale locuitorilor. poluarea sonora. activitatile comunitatilor locale. In acest caz. conservarea patrimoniului cultural. utilizarea rationala a terenurilor.). etc. calitatea apei. In acest caz. 2001 Se constata astfel ca zonele urbane si istorice au cele mai multe elemente in comun cu zonele protejate in sensul acordarii unei importante mai mari aspectelor legate de calitatea aerului. 2001 Domeniu c) Componenta politico-economica se refera la impactul turismului atat asupra economiei locale cat si asupra concurentei activitatii turistice cu alte sectoare.

2001 Domeniu Referitor la instrumentele de gestiune ce pot fi utilizate in aplicarea capacitatii de incarcare.in care pot fi dezvoltate anumite activitati turistice si in care transportul vehiculelor este limitat. etc. care permite dezvoltarea infrastructurii turistice. dispersarea fluxurilor de vizitatori. concentrarea sau. ansamblul de masuri economice si stabilirea cadrului organizational. Au fost identificate153 patru tipuri de zone: - zona A . Athenes. mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". Alte instrumente utilizate in cadrul sistemului de reglementari se refera la limitarea accesului - - - vizitatorilor in anumite ore si zile ale saptamanii. organizati in grupuri de mici dimensiuni. un rol important il detine zonarea teritoriului indeosebi in zonele protejate cu regim special de acces al vizitatorilor unde. dimpotriva. In cadrul sistemului de reglementari.evaluarea capacitatii de incarcare cuprinde aspecte legate de nivelul specializarii in turism.caracterizata printr-o fragilitate extrema in care intrarea este permisa doar cercetatorilor. rata ocuparii fortei de munca in turism comparativ cu celelalte activitati. acestea privesc sistemul de reglementari. Rapport Final. migrarea fortei de munca din alte sectoare catre industria turismului. este prezentata importanta acestor indicatori pe tipuri de destinatii turistice: INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice Investitii straine X X X X X Veniturile si cheltuielile X X X X X Politica de dezvoltare X X X X X X a turismului Sursa: „Definir. In continuare. .in care vizitatorii. zborul cu parapanta a fost interzis in anumite parcuri naturale din Franta deoarece perturba zborul pasarilor). sunt insotiti de ghizi specializati. a unor activitati specifice care ar putea afecta mediul local (de exemplu.reprezentand o zona tampon. delimitarea zonelor de vizitare are loc tinand cont de masurile de protejare si conservare a mediului natural. zona D . zona B . zona C . atribuirea de eco-label-uri echipamentelor de cazare. accesul vehiculelor si amenajarea unor parcari pentru stationarea acestora.

autoritatile locale se dovedesc incapabile sa rezolve neajunsurile aparute. acesta cuprinde: sistemele de rezervare. In ceea ce priveste cadrul organizational. este necesara introducerea studiilor asupra capacitatii de incarcare in elaborarea planurilor de dezvoltare locala si regionala precum si asigurarea unui cadru institutional favorabil acestui demers. resursele necesare pentru evaluarea capacitatii de incarcare pot fi insuficiente in conditiile in care. autoritatile responsabile pot contribui la atenuarea impactului negativ pe care l-ar putea avea dezvoltarea turismului.Anasamblul de masuri economice vizeaza politica tarifelor practicate si. vizite la rude si prieteni. colaborarea autoritatilor locale cu prestatorii de servicii turistice in sensul efectuarii unor cercetari calitative s-ar putea dovedi extrem de utila. educarea. indeosebi in centrele urbane. De exemplu. in general. Dupa cum se poate observa. delimitarea incasarilor obtinute in urma unor prestatii turistice. este aproape imposibila. informarea si consultarea populatiei in ceea ce priveste stabilirea capacitatii de incarcare. sistemul de inregistrare a informatiilor cantitative si calitative privind circulatia turistica este adesea inexistent iar fluxurile turistice urbane avand ca motivatie de calatorie efectuarea de cumparaturi. nemultumiri din partea turistilor. practicarea unor tarife atractive la serviciile de cazare in scopul de a atenua efectele sezonalitatii turistice. atat vizitatorii cat si populatia locala ar putea avea disponibilitatea de a-si modifica obiceiurile de consum si comportamentul cu conditia existentei unui set de reglementari in acest sens. etc. in acest sens. pe cont propriu. aceste costuri sunt extrem de ridicate in primele faze de dezvoltare a turismului. Alte instrumente economice sunt legate de introducerea unor taxe cuprinse in pretul de intrare la diferite obiective turistice si care sunt mai departe utilizate in politica de conservare a mediului. vizionarea unor spectacole. gestiunea informatiilor privind traficul turistic in orele de varf. Pentru aceasta. Mai mult. Cu toate acestea. etc. Capacitatea de incarcare reprezinta un instrument flexibil care trebuie sa tina seama de contextul local al dezvoltarii in conditiile in care sistemele sociale si economice se afla intr-o continua schimbare. practicarea unor taxe suplimentare pentru stationarea vehiculelor sau pentru accesul in cadrul unor obiective turistice de interes deosebit s-au dovedit masuri extrem de eficiente pe termen scurt dar care genereaza. analiza dintre costuri si beneficiile obtinute pe parcursul diferitelor faze ale ciclului de viata al unei statiuni. in conditiile unui turism practicat individual. in conditiile in care problemele de mediu depasesc de multe ori granitele unei tari. de multe ori. prin utilizarea unor instrumente de planificare. definirea capacitatii de incarcare reprezinta un demers extrem de dificil in contextul particularitatilor pe care le prezinta fiecare destinatie turistica in parte. In aceste conditii. De asemenea. raman practic necuantificate. Cu toate acestea. . cunoscut fiind faptul ca.

Probleme actuale ale managementului oraselor In conditiile cresterii importantei turismului urban pe plan mondial. Managementul calitatii integrate in destinatiile turistice urbane Demersul de crestere a calitatii destinatiilor urbane presupune stabilirea unui management institutional adecvat.4. national.13. premii. Astfel. definirea obiectivelor si a strategiilor de dezvoltare precum si de analiza mediului inconjurator si a stadiului actual in dezvoltarea durabila. regional. ajutoare. la cresterea satisfactiei turistilor precum si la asigurarea unor conditii economice si sociale mai bune pentru comunitatile locale. 13. strategia de dezvoltare trebuie sa defineasca in primul rand rolul si responsabilitatile fiecarui partener la toate nivelurile managementului calitatii si sa cuprinda identificarea diferitilor parteneri.4. international). ale caror initiative trebuie sa se refere la mediul inconjurator si dezvoltarea durabila (de exemplu reabilitarea resurselor naturale si a infrastructurii turistice). Totodata. realizarea unei viziuni comune asupra dezvoltarii turismului prin consultarea tuturor factorilor implicati in dezvoltarea turismului si stabilirea unui sistem intern pentru circularea informatiei dar si introducerea de masuri pentru promovarea si incurajarea initiativei private in scopul imbunatatirii turismului (reduceri de taxe. implementarea managementului calitatii integrat in turismul urban trebuie sa tina cont de analiza situatiei curente. managementul calitatii destinatiilor urbane poate contribui la dezvoltarea sustinuta a oraselor turistice si. reprezentanti ai autoritatilor politice si administrative la toate nivelurile (local. pozitia si orintarea politicii de dezvoltare a turismului. accesibilitate si mobilitate (traficul. Un rol important in implementarea unui sistem integrat al calitatii revine autoritatilor locale. rezidenti) precum si consultarea si informarea diferitilor parteneri si descrierea metodelor lor de operare. intarirea parteneriatului intre tari cu implicatii la nivel local. Alegerea obiectivelor depinde de factorii care au legatura cu contextul. national si chiar international. . reprezentanti ai societati civile (organizatii non-guvernamentale.) precum si la cresterea sigurantei in spatiul urban. subventii. pe aceasta baza. agenti din sectorul privat. aglomeratia. regional.1. training). informare si promovare. Obiectivele urmarite trebuie sa constituie parte integrata a unei strategii globale de dezvoltare turistica urbana al carei scop este legat de atenuarea impactului socio-economic local al turismului si de imbunatatirea calitatea vietii generatiilor prezente si viitoare.

calitatea mediului natural. in conditiile in care managementul integrat al calitatii destinatiilor turistice urbane va ramane un obiectiv permanent. de cazare si alimentatie (evaluari comparative a sistemelor de clasificare.cresterea calitatii serviciilor de informare turistica (utilizarea unor tehnologii moderne.promovarea evenimentelor si asigurarea accesibilitatii optime atat pentru vizitatori cat si pentru localnici. . implementarea managementului integrat al calitatii oraselor turistice are ca obiectiv central identificarea responsabilitatilor autoritatilor locale legate de initierea unor masuri care sa contribuie la imbunatatirea calitatii serviciilor turistice precum si integrarea acestei abordari in politica de dezvoltare a orasului. prezenta informatiilor in toate punctele de atractie ale destinatiei turistice). elaborarea unor coduri de conduita. . ale comunitatilor locale prin participarea la intalniri si sondaje. promovarea traditiilor culinare). Aceste masurari de evaluare a impactului. Totodata. In concluzie. se impune si evaluarea performantelor sectorului turistic si cuantificarea eforturilor pe care agentii turistici le fac pentru a indeplini standardele si calitatea implementata de profesionisti precum si evaluarea calitatii contractelor de munca si a oportunitatilor in cariera angajatilor in acest sector. periodic. De asemenea. a calitatii serviciilor publice ca rezultat al turismului iar cresterea calitatii acestui demers ramane in continuare un proces necesar in transformarea unui sistem aflat in permanenta schimbare. trebuie evaluata satisfactia turistilor atat pe parcursul sederii (indentificarea profilului si comportamentului turistilor. daca imaginea despre destinatie a fost modificata in timpul vizitei). In acelasi timp. un rol important in implementarea sistemului il are masurarea impactului turismului asupra economiei. este . utilizarea transportului public. Tododata.pregatirea personalului din turism in directia consolidarii cunostintelor si imbunatatirii abilitatile personale (cunoasterea de limbi straine. etc. reabilitarea cladirilor. atitudinea pozitiva fata de turisti precum si prin respectarea regulilor stabilite de autoritatile locale in ceea ce priveste curatenia publica. sprijinul acordat vizitatorilor in organizarea timpului liber. initiative individuale sau colective de crestere a notorietatii destinatiei turistice. a avantajelor si dezavantajelor acestuia. cunoasterea resurselor destinatiei turistice si a evenimentelor. ale prestatorilor de servicii turistice prin indeplinirea cerintelor legate de calitate si standarde. nivelul asteptarilor) cat si la plecare ( evaluarea masurii in care prestatia turistica a fost in concordanta cu asteptarile vizitatorilor. avand la baza indicatori cantitativi si calitativi vor face posibila evaluarea performantelor si luarea celor mai bune decizii de corectare a disfunctionalitatilor.Sistemul specific de masuri adoptate in directia cresterii calitatii prestatiilor turistice cuprinde: . mediului si calitatii vietii cu luarea in considerare a perceptiei localnicilor asupra efectelor turismului. a oportunitatilor in crearea de noi locuri de munca.

necesara constientizarea turistilor in ceea ce priveste respectarea traditiilor culturale ale comunitatii locale si intelegerea si sustinerea eforturilor autoritatilor locale in ceea ce priveste atenuarea impactului turismului asupra mediului natural si istoric. principalii factori de declin sunt legati de aglomerare. a competitivitatii lor (cotei de piata) sau aparitia unor dificultati in asigurarea dezvoltarii durabile. scaderea competitivitatii produselor turistice in raport cu concurenta.4. industria turismului s-a confruntat cu o serie de modificari in structura cererii si indeosebi in ceea ce priveste motivatiile de calatorie si nivelul exigentelor dar si cu variatii semnificative ale fluxurilor turistice.2. epidemii. In ultimul deceniu. De asemenea. Asadar. In orase. ceea ce a determinat reorientari in ceea ce priveste politica turismului in sensul asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea turismului. concurenta reprezinta un important factor de declin al oraselor turistice. Declinul destinatiilor turistice poate aparea acolo unde exista o anumita traditie in practicarea turismului si se caracterizeaza prin inregistrarea unor tendinte negative in ceea ce priveste diminuarea calitatii unor resurse. Astfel. pe aceasta baza. pe de parte si conservarea resurselor naturale si pastrarea identitatii culturale pe de alta parte dar si necesitatea colaborarii intre diferiti factori implicati in activitatea turistica in sensul coordonarii eforturilor si actiunilor acestora. o serie de statiuni termale incearca repozitionarea si practicarea unor strategii de diferentiere in privinta . Factorii care contribuie la declinul unei statiuni turistice pot fi externi (razboaie. Astfel. cutremure. Managementul declinului oraselor turistice Cresterea concurentei oraselor turistice pe plan mondial a condus adeseori la fundamentarea strategiei de dezvoltare a turismului pe oferirea de produse turistice adaptate nevoilor diferitelor segmentelor de consumatori. supraincarcarea si. In ceea ce priveste turismul de sanatate. 13. abordarea declinului doar din perspectiva scaderii numarului de turisti sau a incasarilor poate fi incorecta. la cresterea competitivitatii oraselor turistice pe plan international. cumulate. pe aceasta baza. schimbari climatice sau politice) si interni care se refera la deteriorarea mediului natural si istoric. o serie de destinatii turistice traditionale se confrunta cu dificultati datorate concurentei manifestate de tarile Europei de Est. mobilitatea vizitatorilor. deteriorarea siturilor istorice sau aparitia unor conflicte intre turisti si populatia locala. Statiunile turistice montane si de litoral pot fi afectate de degradarea mediului natural dar si de concurenta mondiala in conditiile scaderii pretului calatoriilor aeriene dar si a existentei unor oferte de pret foarte avantajoase in tari cu activitate turistica mai putin consacrata. toate aceste actiuni vor conduce la cresterea calitatii mediului urban si. depasirea capacitatii optime de primire a statiunii.

). dimpotriva. Curba ciclului de viata este o reprezentare grafica a evolutiei turismului.produselor si serviciilor oferite care sa le permita atragerea unor noi segmente de turisti. investitii in tehnologii moderne. Dintre instrumentele practicate in evaluarea situatiei statiunii. a calitatii produselor turistice). etc). a concentarii sezoniere. scaderea notorietatii statiunii (scaderea cheltuielilor efectuate de turisti. calitatea vietii (sporul natural al populatiei. inovarea si cooperarea (parteneriate cu sectorul privat sau cu alte destinatii turistice. ale ofertei turistice (atractii turistice. utilizarea procedurilor de certificare si elaborarea unor standarde. Declinul statiunilor turistice apare odata cu reducerea fluxurilor de vizitatori (scaderea numarului de sosiri. a duratei medii a sejurului. autoritatile locale trebuie sa aiba in vedere in elaborarea politicilor de dezvoltare. precum si obiceiurile de consum turistic. urmarind tendintele inregistrate inca de la aparitia destinatiei pana la declin. oferta (dezvoltarea de noi atractii turistice. structura cererii turistice. structura cererii. dimensiunile si tipologia echipamentelor. nivelul de satisfactie al vizitatorilor. poluare. costul vietii). optiunile strategice in ceea ce priveste capacitatea de interventie fiind axate in principal pe patru directii: cererea (efectuarea regulata a unor anchete.) Sezonalitatea activitatii turistice indica gradul de concentrare a fluxurilor turistice si poate fi cuantificata cu ajutorul curbei lui Lorenz si a coeficientului Gini. pot fi utilizate: analiza ciclului de viata. particularitatile cererii turistice (ciclul de viata. crearea unor evenimente speciale. rolul turismului asupra comunitatilor locale. etc. fiecare faza caracterizandu-se prin diferite variabile atat in ceea ce priveste cererea dar si oferta (de exemplu. politica locala (planurile de dezvoltare. etc). si a unui sistem155 de urmarire si identificare a factorilor care contribuie la declinul zonelor turistice. etc. etc). protejarea mediului. rezultatele economice sunt cu atat mai importante pe masura ce comportamentul turistilor nu se inscrie in cerintele . campanii de informare si promovare. ponderea turismului in economia locala. siguranta. sau cu inregistrarea unor dificultati in dezvoltarea turismului durabil (aglomerare. acestea exercitand presiuni semnificative si contributie economica limitata. Un astfel de sistem ar trebui sa cuprinda informatii privind vocatia turistica a orasului legata de profilul destinatiei turistice. Structura cererii turistice are in vedere identificarea ponderii deplasarilor de o zi in spatiile urbane. transportul. infrastructura turistica. innoptari. a sezonalitatii. extinderea sau modernizarea echipamentelor de cazare si alimentatie. forta de munca. Monitorizarea atenta a acestor informatii poate contribui la prevenirea declinului orasului turistic. atragerea unor noi segmente de turisti). venituri pe locuitor. cota de piata in structura cererii. evenimente. etc). In ceea ce priveste zona urbana. degradarea infrastructurii). Analiza obiceiurilor de consum conduce la stabilirea masurii in care vizitatorii contribuie la dezvoltarea durabila a destinatiei turistice sau daca. etc).

se poate afirma ca managementul oraselor reprezinta suportul esential in dezvoltarea functiei turistice la nivel urban si in acelasi timp. .dezvoltarii durabile a localitatii. Pe baza resurselor materiale. vor fi sprijinite acele activitati economice si servicii care pastreaza/maresc viabilitatea oraselor. financiare si umane locale. Avand in vedere aspectele prezentate. elementul fundamental in functionarea sistemului urban in ansamblul sau. le asigura mentinerea unei infrastructuri generale si specifice cât mai moderne precum si realizarea unor amenajari care sa contribuie la pastrarea calitatii peisajului urban si a identitatii oraselor precum si la armonizarea cu mediul înconjurator.

autorităţile locale trebuie să se preocupe de integrarea dezvoltării turismului în politica generală de dezvoltare economică locală. forţă de muncă înalt calificată etc). investitori.1.14. veniturile directe ale populaţiei oraşului vor creşte. care va fi astfel capabilă să finanţeze noi programe de dezvoltare. principalele probleme care trebuie soluţionate la nivelul oraşelor se referă la: dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngradit al populaţiei. cele ale administraţiei locale de asemenea. fără a se neglija evoluţiile mediului regional. asigurarea unor sisteme moderne de . 14. STRATEGIA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR ŞI EXIGENŢELE URBANISMULUI TURISTIC În conditiile cresterii concurentei între diferitele oraşe turistice ale lumii ca urmare a mutaţiilor înregistrate în evoluţia turismului internaţional. naţional sau internaţional. creşterea traficului etc). se vor crea mai multe oportunităţi de ocupare a forţei de muncă. constituie un element central în cadrul preocupărilor autorităţilor locale de a asigura propriilor cetaţeni un cadru optim pentru desfaşurarea activităţilor astfel încât cerinţele legate de conservarea resurselor şi protejarea mediului să fie respectate. Dacă oraşul reuşeşte să satisfacă şi nevoile segmentelor din afara sa (turişti. spaţii verzi. aceasta presupune elaborarea unor strategii de conservare şi valorificare a potenţialului natural şi antropic în măsură să contribuie la creşterea dimensiunilor activităţii turistice şi implicit a impactului pozitiv al acesteia. criminalitate. problemele locuitorilor (poluare. ocupând de multe ori un loc secund în preocupările autorităţilor locale. promovarea unor strategii privind îmbunatatirea locuinţelor. consumatorilor industriali şi turiştilor la această infrastructură. rezultatul acestui demers constând în crearea unui mediu economic şi social satisfăcător atât pentru aşteptările vizitatorilor cât şi pentru interesele agentilor economici şi populaţiei locale. Altfel spus. Modernizarea asezarilor umane şi îmbunătăţirea conditiilor de viata -obiective fundamentale ale strategiei dezvoltării urbane Cetăţenii oraşului trebuie să constituie principalul segment ţintă vizat prin stabilirea politicilor de dezvoltare urbană. Există deseori tendinţa de a se concentra eforturile municipalităţilor asupra îmbunătăţirii condiţiilor pentru mediul de afaceri. În cadrul politicii generale de dezvoltare a spaţiului urban. asigurarea infrastructurii de bază şi a serviciilor publice.

asigurarea unor echipamente care să asigure un flux regulat de alimentare cu apă. agenţii economici implicaţi în activitatea turistică pot adopta o serie de măsuri legate de introducerea cartelelor magnetice pentru decuplarea automata a consumatorilor electrici din hoteluri. În industria ospitalitatii. precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi . Cantităţile de resurse consumate sunt influenţate de localizarea implantărilor turistice.1. etc) iar soluţiile care vizează asigurarea calităţii şi reducerea consumurilor pot fi legate de utilizarea filtrelor. Totodată. nivelul precar sau chiar absenta acesteia poate genera disconfort şi nemultumiri din partea vizitatorilor contribuind la promovarea unei imagini negative chiar şi în conditiile în care potenţialul turistic natural şi antropic este deosebit de atractiv. De asemenea. economisirea resurselor energetice trebuie să constituie o prioritate în proiectarea clădirilor şi a amenajarilor urbane. dotările tehnologice ale unităţilor (sisteme de reciclare şi tratare a apei. introducerea unor programe de reducere a consumurilor prin instruirea personalului. spaţii verzi. utilizarea într-o măsură cât mai mare. etc. a iluminatului natural. apă. va fi importantă în special dezvoltarea centrelor urbane ca locaţii atractive pentru mediul de afaceri. combustibili. financiare şi umane. se impune ca la nivelul autorităţilor locale să existe preocupări legate de managementul resurselor. baruri. accesibilitatea la resurse.prioritate în modernizarea oraşelor În conditiile în care existenţa unei infrastructuri de bază nu este suficienta pentru asigurarea competitivităţii unui oraş turistic. Având în vedere aceste probleme. restaurante. investiţii în echipamente cu consumuri reduse de energie. echipamente cu consumuri reduse de energie sau combustibili. materiale. problemele care necesită rezolvare potrivit exigentelor urbanismului turistic se referă la modul de utilizare a resurselor în sensul realizarii unor consumuri reduse de energie. 14.1. protejarea mediului promovarea principiilor dezvoltării durabile. etc. Dincolo de necesitatea asigurarii serviciilor publice şi a infrastructurii. apă constituie una dintre cele mai utilizate resurse (curăţenie. urmarirea şi gestiunea consumurilor în perioadele de varf. ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice. În acest sens.transport şi gestiune a traficului. Un aspect esenţial al investiţiilor în infrastructura de bază este acela de a transmite un semnal de piaţă cu privire la gradul de atractivitate al oraşelor precum şi de a reduce fluxul migratoriu extern al persoanelor aflate în căutarea unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. etc. colectarea deşeurilor. acolo unde este posibil. piscine. grupuri sanitare. etc). Dezvoltarea infrastructurii de bază . introducerea limitatoarelor de debit. nivelul tarifelor utilităţilor publice dar şi de nivelul de educaţie al vizitatorilor.

Totodată. dezvoltarea sectorului turistic. Pentru aceasta. în zonele centrale este recomandată introducerea unor restricţii de . soluţiile de rezolvare a problemelor generate de trafic vor fi adoptate în funcţie de tipul. problemele privind circulaţia şi transportul trebuie incluse în toate studiile şi proiectele de amenajare urbană în condiţiile în care obiectivul prioritar îl reprezintă găsirea celor mai adecvate soluţii de asigurare a accesului populaţiei şi vizitatorilor către toate punctele de interes privind activitatea economică. mărimea şi funcţiile oraşului astfel: - pentru oraşele mici. petrecerea timpului liber şi atracţiile turistice. În aceste conditii. În scopul cresterii atractivitaţii oraşului. Referitor la transportul intraurban. preocupările autorităţilor locale în dezvoltarea sistemelor de transport trebuie să aiba în vedere deopotriva satisfacerea cerinţelor populaţiei şi vizitatorilor în conditiile în care. turistice. cu centre de valoare istorică ce trebuie conservate. De aceea. măsurile adoptate vor avea în vedere analiza frecventei şi a intensitatii traficului precum şi mijloacele de transport cele mai indicate. fiind accesibile doar circulaţiei pietonale. invatamantul.materiale într-un ciclu natural dar şi identificarea nevoilor comunitaţii locale şi a prioritatilor acesteia în concordanta cu aşteptările vizitatorilor. amplasarea gărilor. etc. mijloacele de transport utilizate cu precădere sunt cele rutiere iar dimensionarea acestora se va face în funcţie de două situaţii: oraşul ca punct terminus al traseului şi oraşul ca loc de tranzit. se impune amenajarea zonelor carosabile şi a parcărilor în imediata vecinatate. în general a tuturor zonelor importante generatoare de trafic. organizarea proceselor de producţie. O altă prioritate în dezvoltarea infrastructurii de bază o constituie crearea unor sisteme moderne de transport dar şi creşterea siguranţei traficului ceea ce va conduce la creşterea accesibilităţii şi mobilităţii persoanelor dar şi la dezvoltarea unor poli de creştere economică.. evoluţia demografică. Necesitatea integrarii măsurilor de dezvoltare şi imbunatatire continua a infrastructurii de transport în strategia dezvoltării urbane rezida în presiunea pe care extinderea teritoriala şi creşterea economică o exercita asupra transportului. prezenţa centrelor istorice şi relaţia acestora cu întreg sistemul urban. în acelasi timp. prezenta fluxurilor turistice genereaza adeseori disconfort pentru ambele segmente de consumatori. În ceea ce priveste transportul interurban. aeroporturilor. de regula. Obiectivele astfel urmarite vor avea în vedere relaţiile dintre oraş şi zona înconjuratoare dar şi necesitatea unor dotări specifice de tipul parcărilor şi garajelor situate în apropierea dotărilor turistice. comerciale. obiectivul principal constă în asigurarea accesului către toate punctele de interes ale oraşului luand în considerare amplasarea unităţilor economice. amenajărilor sportive de mare capacitate care necesită asigurarea parcării unui numar mare de autovehicule ceea ce presupune în acelasi timp şi utilizarea unor suprafeţe mai mari. aprovizionarea. ocuparea dispersată a periferiilor urbane argumentează creşterea cererii pentru servicii de transport.

Neincluderea acestor preocupări în strategia de dezvoltare urbană va conduce la situaţia în care traficul să devină incompatibil cu structura şi functiile oraşului generand disconfort.rangul III.Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. asigurarea infrastructurii de bază are loc în funcţie de rangul pe care zona urbană îl detine. În aceste condiţii. . . dimensionarea echipamentelor care asigură accesul către infrastructura de bază se realizează în funcţie de mărimea oraşelor şi importanţa acestora în dezvoltarea regională precum şi în funcţie de priorităţile stabilite în strategia de amenajare a teritoriului.1. organizare. judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi . municipiu de importanţă europeană detine rangul 0.circulaţie şi orientarea traficului greu către traseele de centură ale oraşului. . Luând în considerare aceste aspecte. pot fi conturate câteva elemente ce trebuie realizate pentru ca ansamblurile rezidenţiale să ofere un confort urban corespunzător: . de explozia demografică. municipiile de importanţă naţională. Cu toate acestea. municipiile de importanţă interjudeţeană. planurile de urbanism vor urmări amplasarea activităţilor în funcţie de sistemul de transport.precizarea nivelului optim de densitate a clădirilor. astfel: Bucuresti . se poate afirma că nu există un model unitar pentru rezolvarea problemei locuirii. ceea ce va conduce la scăderea atractivitaţii destinaţiei urbane.asigurarea unui plus de locuinţe care să permită permutări ale familiilor în funcţie de modificarea structurii veniturilor şi a ocupaţiilor.2. dotare. etc. potrivit Legii nr.rangul II şi celelalte oraşe .. cu influenţă potenţială la nivel european . introducerea restricţiilor de circulaţie în zona centrală cu automobilele particulare. este preferabila încurajarea transportului public de persoane şi.corelarea gradului de confort al locuinţei cu ansamblul din care face parte. . de tradiţiile cultural-istorice specifice. Imbunătăţirea condiţiilor de locuit Problema locuirii în spaţiul urban este determinată de dezvoltarea economică a fiecărei ţări şi regiuni. creşterea costurilor zilnice de deplasare.diversificarea locuinţelor după mărime. respectand limitele impuse de veniturile locuitorilor. În Romania. 14. blocaje în circulatie.Capitala României.rangul I. acolo unde este posibil. Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane precum şi nivelul minim de dotare al acestora sunt prezentate în anexe. - pentru oraşele mari. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .

poşta. situarea în raport cu oraşul. Un alt aspect legat de proiectarea locuinţelor se referă la amenajarea de locuri de odihna. apele freatice). sanitare. În nici un caz. clădiri cu destinaţie comercială. constatându-se deseori. biblioteci. relieful.adaptarea fiecărei zone rezidenţiale la specificul arhitectural al oraşului. de prestări servicii. În situaţia în care în zona exista clădiri istorice (din patrimoniul national cultural). fără a afecta proiectul în bază caruia s-a construit. magazine mari. Având în vedere aceste aspecte. şcoli şi infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidenţilor. plantaţiile. Totodată. siguranţa în circulatie. particularităţile terenului (forma. planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată. relaţiile cu principalele zone funcţionale. vecinătatea cu spaţiile plantate. În determinarea necesarului de dotări social-culturale şi a capacităţii acestora se utilizează anchete sociologice în randul viitorilor beneficiari sau sunt aplicate norme de calcul prin determinări pluridisciplinare. etc) vor fi luate în considerare în proiectarea ansamblurilor de locuinţe. poliţie. Totodată.. zone verzi. spaţii pentru joacă şi practicarea de activităţi sportive şi zone verzi. aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate. acestea vor fi asigurate astfel: - unităţile de educaţie şi învăţământ vor fi amplasate izolat asigurandu-se accesul din întreaga zonă. spaţii de agrement. pentru care. dimensionarea se va face în funcţie de frecvenţa de utilizare zilnică a căror rază de servire este de circa 500 m (unităţi pentru educaţie şi învăţamânt. acestea din urmă contribuind între altele la protejarea împotriva poluarii fonice şi atmosferice constituind cadrul adecvat pentru odihnă şi recreere. cu cele civice.) şi periodică a căror rază de servire este de maximum 1500 m. În concluzie. vânturi. vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulatie cu bicicleta. etc). amplasarea optima a clădirilor va tine seama de: caracteristicile generale ale zonei (regim de precipitaţii. parcări. grad de seismicitate. accesul corespunzător la zonele de interes major (zone centrale. În ceea ce priveste amplasarea dotărilor edilitare. (cinematografe. culturale. În acest sens. fenomene de respingere a noilor implantări în structura urbană tradiţională. etc. Pentru aceasta. culturale şi de agrement şi va contine spaţii deschise în forma de scuar. comerciale. dotari tehnico-edilitare. amenajarea zonelor adiacente. etc). structura solului. protecţia faţă de agenţii . zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale. restaurante. aspecte ce ţin de racordarea la sistemul de utilităţi al oraşului. Un rol important în cadrul politicii de locuire îl deţine integrarea clădirilor în sistemul urban. spaţii de verdeaţă sau parcuri iar spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întari relaţiile în cadrul comunitaţii sau comunitaţilor din acea zonă funcţională. acestea vor fi reabilitate (fatada şi interior). un alt aspect important al politicii de locuire îl reprezintă dotările socialculturale. astfel încât să cuprindă clădiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic). dimensiunea solicitărilor. etc.

prestări servicii şi turism vor fi localizate în centrele de complex. prevenirea degradarii spaţiilor verzi reprezinta preocupări fundamentale în definirea strategiei urbane. Protejarea mediului Modernizarea asezarilor umane având la bază respectarea principiilor dezvoltării durabile vizeaza în principal probleme referitoare la protejarea resurselor naturale şi conservarea biodiversitatii. Sintetizate. soluţiile se vor referi la marcarea şi delimitarea acestora. politica de protejare a mediului include o serie de alte măsuri legate de asigurarea calităţii aerului. Dintre acestea. În aceste conditii. În afara acestor preocupări. de aceea. amenajarea unor zone verzi cu rol recreativ. În situatia în care existenta unor arii şi monumente naturale protejate în interiorul sau în afara oraşului impune adoptarea de măsuri în directia conservarii şi gestionarii prudente a acestora. aceasta poate fi realizata prin suplimentarea suprafetelor verzi alocate unui locuitor în mediu urban. a apelor subterane şi de suprafata. managementul ariilor protejate. pe aceasta bază. protejarea apelor subterane şi de suprafata. situate în puncte de maximă circulaţie şi vizibilitate.poluanţi (zgomote. managementul deseurilor. Atât dimensionarea cât şi amplasarea dotărilor social-culturale sunt în strânsă legătură cu evoluţia nivelului de confort urban şi. conservarea arborilor şi a speciilor de interes stiintific şi turistic. se prezinta astfel: .3. mirosuri. 14. alimentaţie publica. politica de amenajare şi conservare a resurselor naturale prezinta o deosebita importanta constituind suport pentru activitatea turistică şi premisa. protejarea atmosferei. cu creşterea calităţii vietii. strategiile de dezvoltare urbană trebuie să urmarească găsirea unor soluţii flexibile care să permită extinderi în condiţiile creşterii presiunii demografice şi a activităţilor turistice. dimensiunea razelor de servire fiind de 600-1500 m. elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru constientizarea publicului şi a vizitatorilor în legatura cu necesitatea protejarii acestor zone. conservarea patrimoniului cultural. protejarea solului. În ceea ce priveste diminuarea degradarii spaţiilor verzi. dezvoltarea unor programe de ecologie urbană. etc. a dezvoltării urbanismului turistic. introducerea unui sistem suplimentar de taxare pentru accesul în incinta acestora. totodată. managementul deseurilor. dezvoltarea unei „centuri verzi" de-a lungul retelelor rutiere. praf. instalarea de panouri de avertizare privind accesul / interzicerea accesului. etc). la intersecţii importante ale căilor de circulaţie carosabilă sau pietonală.1. - dotările de comert. etc. etc. aceste aspecte impreuna cu actiunile ce trebuie intreprinse.

Obiective Protejarea resurselor naturale Protejarea atmosferei Protejarea apelor subterane şi de suprafata Actiuni ce trebuie intreprinse . imbunătăţirii reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a regulilor de design urban. în ceea ce priveste protejarea mediului.limitarea degradarii spaţiilor verzi. Aceasta trebuie să tina seama de respectarea unor cerinţe legate de asigurarea unor sisteme optime de incalzire.conservarea şi gospodarirea rezervelor de apă potabila colectarea eficienta a apelor menajere .asigurarea conditiilor pentru extinderea retelelor de alimentare cu apă în scopul asigurarii cantitatii necesare . În acest sens. strategia de dezvoltare urbană va urmari deopotriva conservarea patrimoniului natural precum şi dezvoltarea şi conservarea diversitatii culturale. principala cauza de disconfort o constituie modul în . a stilului arhitectonic specific privit ca modalitate de expresie şi formare culturală. Managementul deseurilor transportului.incurajarea participarii cetaţenilor în luarea unor decizii privind mediul . iluminat. amenajarea parcurilor şi gradinilor publice . curatenia şi evacuarea deseurilor şi a apelor menajere. În concluzie. Nu în ultimul rand. Un alt aspect important în protejarea şi creşterea calităţii mediului îl reprezinta proiectarea constructiilor. inăspririi regulilor de organizare a traficului rutier în zonele centrale ale aşezărilor urbane. conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.incurajarea formelor de ecoturism .gestionarea eficienta a colectarii. refacerera celor distruse prin introducerea unor reglementări privind reabilitarea urbană care să contribuie la refacerea structurii şi păstrarea exactă a stilului arhitectonic al clădirilor istorice şi al materialelor de construcţie. autorităţile locale vor lua măsuri în directia conservarii şi extinderii spaţiilor verzi. se poate afirma ca prezenta resurselor naturale şi culturale este esentiala oricarei activităţi umane. eliminarea surselor de zgomot.reducerea poluarii industriale . organizării riguroase a managementului deşeurilor în zonele rezidenţiale. pastrarea valorilor culturale locale constituie o preocupare majora în dezvoltarea echilibrata a localitatilor. creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a poluării surselor de apă. proiectarea parcărilor şi aleilor pietonale în concordanta cu nevoile comunitaţii dar şi ale vizitatorilor fara distrugerea chiar şi partiala a spaţiilor verzi.diminuarea noxelor emise de mijloacele de transport motorizate . în măsură în care acest lucru este posibil. depozitarii şi reciclarii deseurilor urbane Informarea şi educarea cetaţenilor .realizarea unor actiuni voluntare privind ecologizarea spaţiului urban Asadar. măsurile promovate se vor indrepta spre conservarea şi reabilitarea zonelor istorice şi. În acest sens. în oraşele mari insa. interzicerii traficului în zonele istorice. etc.

de valorificare a acestor avantaje. acesta trebuie să beneficieze de o serie de transformari. De cele mai multe ori. Totodată. în acelasi timp.1. ca reprezinta centre polarizatoare pentru diverse activităţi şi ca ofera oportunităţi pentru pentru organizarea unei game largi de evenimente. resursele sunt consumate în mod excesiv fara asigurarea unui sistem eficient de gestionare a acestora. o sansa de afirmare pe piata internationala şi o oportunitate demna de luat în considerare. peisajul constituie o resursa importanta în activitatea economică şi sociala a unui oraş. să indeplineasca o funcţie turistică în sensul complex al termenului. să fie o destinatie. reteaua comerciala. inscrierea oraşelor între destinatiile de calatorie devine chiar o necesitate. Pentru ca o asezare umana. Expresie a concretizarii eforturilor pe plan internaţional în directia cresterii calităţii . ale caror preocupări sunt adesea legate de necesitatea asigurarii unei dezvoltari echilibrate tinand cont de promovarea unor relatii echitabile şi armonioase între necesitatile sociale. contribuind la afirmarea identitatii culturale a comunitaţilor locale. în procesul de dezvoltare a activităţilor urbane. politica autorităţilor locale trebuie să se axeze pe conservarea şi utilizarea echilibrata a acestora în scopul asigurarii unor conditii optime de viata locuitorilor şi să ofere. Strategii pentru activitatea turistică Pornind de la premisa ca cele mai multe oraşe adapostesc numeroase atracţii. În acest sens. în speta un oraş. activitatea economică şi protejarea mediului. chiar o necesitate contemporana argumentata de tendintele actuale şi viitoare în dezvoltarea urbană la nivel regional şi global. turismul reprezinta una dintre cele mai eficiente modalitati de antrenare a efectelor pozitive asupra celorlate activităţi conexe: bunuri de larg consum. banci. trebuie subliniat faptul ca în funcţie de mărimea şi functia dominanta a oraşului.2. dezvoltarea turismului constituie una din cele mai eficiente modalitati de exploatare. avându-se în vedere tendintele pe piata turistică actuala. industria usoara. satisfactii vizitatorilor. de amenajari atât sub aspectul infrastructurii specifice cât şi al conditiilor naturale. actiunile intreprinse pot avea şi semnificatii proprii dezvoltării activităţii turistice în conditiile în care la nivelul unei aglomerari urbane.2. 14. etc. 14. transporturi. Având în vedere caracterul general-valabil al aspectelor prezentate.care acestea sunt exploatate şi consumate fara a lua în considerare balanta sistemului natural şi necesitatea asigurarii echilibrului între acestea şi sistemul urban. Amenajarea peisajului urban Componenta de bază a patrimoniului natural şi cultural. comunicatii.

fiecare tara se angajeaza: . sociale şi economice. . tufisuri. flori. chioscuri. arbusti. adoptata la Florenta în anul 2000 a stabilit ca peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie. apă. - să stabilească şi să implementeze politicile peisajului care au ca scop protecţia. managementul şi amenajarea peisajului.peisajelor. Elementele amenajarilor peisajere pot fi clasificate 159 ca fiind naturale (pamant. de urbanism şi în cele managementul şi amenajarea acestuia. prin adoptarea de măsuri specifice menţionate în convenţie. să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg. expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii acesteia. ratificarea Convenţiei europene a peisajului. indiguiri) precum şi elemente constructive şi instalatii aparente (pavilioane.să recunoască juridic peisajele ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie. aceasta are în vedere asigurarea unor . etc) sau artificiale (sisteme de evacuare a apei. Combinarea acestor elemente are loc în funcţie de intreg sistemul urban precum şi de dimensiunea nevoilor functionale şi recreative. autorităţi regionale şi să integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului. - locale. precum şi pentru alţi factori interesaţi la definirea şi implementarea politicilor peisajere. se identifica o diversitate a stilurilor dar care corespund a doua tendinte majore:158 . de mediu. terase.stilul peisajer este specific englez şi este definit prin dispunerea libera şi voit neregulata a respectivelor elemente.stilul geometric este intalnit preponderent în istorie (gradinile de la Versailles) şi este caracterizat prin dispunerea regulata şi ordonata geometric a elementelor de peisaj. În ceea ce priveste amenajarea spaţiilor de habitat. statui. etc). amenajarea peisajului se realizeaza tinand cont de tipul beneficiarului distingandu-se astfel amenajari estetice ale spaţiilor de habitat concepute indeosebi pentru locuitori dar care contin şi elemente atractive pentru dezvoltarea activităţilor turistice şi amenajarile turistice impuse de exigentele vizitatorilor. fantani. - culturale. În ceea ce priveste amenajarea spaţiilor peisajere. Combinarea acestor doua stiluri prin adaugarea gradinilor ca o extensie a clădirilor genereaza stilul mixt. precum şi în alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului. al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani iar politica peisajului. Potrivit acestei conventii. strategii şi linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice având ca scop protejarea. expresia prin care autorităţile publice competente elaboreaza principii generale. În general. agricole.

de la scara locuinţei individuale pana la cea a intregii regiuni urbane cuprinzand: scuaruri. etc. paduri de agrement (acestea sunt de regula amplasate în imediata vecinatate a localitatilor pe o suprafata minima de 100 ha). gradini (publice-pe suprafete de 3-20 ha. botanice. De exemplu. ulterior. Un exemplu de ruta-parc este Blue Ridge Parkway care travesrsaza cateva parcuri nationale din Muntii Apalachi pe o lungime de circa 700 de km. amenajarea acestora se realizeaza tinand cont de dublul rol pe care îl au în intreg sistemul urban.. impunand integrarea spaţiului verde în mediul ambiant. ritmuri. dezvoltarea activităţilor turistice. stabilitate. rezervatii naturale sau peisagistice) intalnite uneori şi în spaţiile periurbane. extinderea zonei urbane.are în vedere concordanta între spaţiile verzi şi o serie de factori economici şi sociali ai momentului proiectarii. Spre deosebire de spaţiile de habitat. Nerespectarea acestui principiu poate contribui la degradarea calitatilor estetice şi la limitarea functionalitatii intregului amplasament b) principiul compatibilitatii se referă la concordanta dintre functionalitate şi obiectivul ce trebuie amenajat. spaţiile verzi cu destinatia de parc sunt motivate initial de existenta unui numar de peste 50000 de locuitori. În acest sens. amenajarile turistice se realizeaza în funcţie de exigentele turiştilor. etc). Referitor la spaţiile verzi. Asemenea amenajari se realizeaza şi în jurul centrelor urbane. . Un alt exemplu este gradina botanica ce are o functionalitate în cadrul asezarii respective sporita de necesitatea dezvoltării zonelor de odihna şi agrement ale oraşului. astfel încât ansamblul construit să creeze turiştilor anumite stari (calm. forta). De exemplu.conditii adecvate de viata pentru populatie şi poate prezenta dimensiuni variabile. zoologice. presiunea demografica pot conduce la necesitatea în continua creştere de recreere impunandu-se adaptarea spaţiilor verzi existente la momentul actual. acela de asigurare a functionalitatii oraşului dar şi un rol estetic de natura să contribuie la creşterea atractivitaţii destinatiei urbane. ca locuri de destindere şi recreere. alpine. Functionalitatea amenajarii se stabileste fie cand proiectarea spaţiului verde se realizeaza concomitent cu proiectarea urbanistica a zonei fie cand aceasta trebuie să se adapteze urbanisticii existente. parcuri publice (peste 20 ha). Toate aceste forme de amenajare pot fi utilizate în valorificarea turistică a spaţiului urban constituind astfel atracţii importante pentru vizitatori. armonia formelor. fiind strabatuta anual de peste 10 milioane de turişti. Alte amenajari peisagistice au drept scop valorificarea imaginilor în cadrul ariilor protejate (parcuri. liniilor şi culorilor. Tehnicile de amenajare sunt elaborate pe bază raporturilor vizuale (geometrice şi cromatice) între elementele decorative şi cadrul natural şi deriva din psihologia formei utilizandu-se notiuni precum axe structurante. proiectarea spaţiilor verzi trebuie să tina seama de respectarea urmatoarelor principii: a) principiul functionalitatii . Un exemplu în acest sens îl constituie amenajarea rutelor-parc (parkways) care sunt destinate turismului practicat cu mijloace rutiere şi care pun în valoare areale de maxima atractivitate.

spaţiile traversate finnd în măsură să imprime sentimente graduate şi să ajunga în faza maxima de intensitate la punctul final al deplasarii iar modularea spaţiului are drept scop armonizarea spaţiului artificial cu cel natural. în prezent. pubele. etc. palatul. Astfel. ziduri. zgomotele alterand integrarea acesteia în respectivul amplasament. c) principiul unităţii presupune o conceptie capabila să cuprinda intr-un tot unitar toate elementele unei amenajari peisagistice. cele mai multe dintre acestea nu ar mai putea reda intreg contextul perioadei în care au fost proiectate. Astfel.de natura să confere amenajarilor noi dimensiuni. jocuri de ape şi lumini.care determina suprapunerea spaţiului verde peste scopul pentru care a fost proiectat şi influenta . şi pot deveni prin includerea în noua conceptie . turnuri sau chiar fundatii ale vechilor constructii pot deveni ansambluri sculpturale subliniate prin jocuri de lumini şi sunet. statutul peisajului s-a modificat de la forma artistica accesibila doar elitelor la cea comerciala destinata publicului larg. borduri.amplasarea unei gradini zoologice în mijlocul unui oraş ar fi incompatibila cu functionalitatea să. centrul compozitional dominant (cladirea. destinate circulatiei. iluminatul public. f) detin o pondere distincta în originalitatea amenajarii: inspiratia . Succesiunea consta într-o suita de perceptii şi trairi care au o continuitate. grupurile statuare. automate urbane. conceptul de design peisagistic fiind intalnit şi la nivelul locuinţelor individuale. statui şi monumente. etc) trebuie să creeze perspective şi altor obiective (vegetatia. vitrine. imprejurimi. amenajarile gradinilor istorice poate influenta conceptia de proiectare în sensul dezvoltării unei noi compozitii insa. fantanile. au generat fluxuri turistice importante. Astfel. chioscuri. În conditiile cresterii interesului pentru petrecerea timpului liber în natura. etc). echipamente de joaca şi odihna. cutii postale. În afara acestora. creşterea nivelului de instruire şi educaţie. ziduri de sprijin. Prezenta în oraş a unor variate forme ale manifestarii expresiei artistice face ca acestea să poata fi integrate în mod armonios în peisajul urban. animalele. e) principiul proportionalitatii are în vedere stabilirea legaturii între dimensiunile principiul originalitatii are la bază implicarea a doua notiuni complet diferite care diferitelor elemente pentru a crea un echilibru estetic. rampe. Dezvoltarea arhitecturii peisagistice este strans legata de transformarile economice şi sociale. d) principiul armoniei are în vedere succesiunea şi modularea spaţiului. Factori precum necesitatea de evadare din mediul poluant. ca mijloc de ambientare stradala şi care cuprinde urmatoarele elemente: 161 pardoseli. fatade. mobilierul urban mai cuprinde fantani. panouri de informare. Un alt element important în ansamblul peisajului îl detine mobilierul urban. copertine. creşterea timpului liber la nivelul unor categorii sociale tot mai numeroase. telefoane publice. scari. adaposturi şi pavilioane. aleile. Unele dintre aceste elemente isi schimba destinatia initiala.

al sunetului. se poate afirma ca amenajarea peisajelor va contribui la afirmarea identitatii oraşelor. localizarea lor ulterioara fiind de natura să genereze neajunsuri. Este de dorit ca proiectarea lor să fie conceputa impreuna cu dotarile functionale şi recreative ale oraşelor. sunt statuile şi monumentele. 14. De asemenea. printr-un joc al luminii şi presiunii jeturilor de apă. pot constitui un decor impresionant în spatiul urban şi caderile de apă naturale sau artificiale care pot reinvia atmosfera unui oraş. Nu în ultimul rand. iluminatul festiv ce insoteste sarbatorile sau alte evenimente importante constituie un prilej de creştere a atractivitaţii centrului urban dar şi o oportunitate de reclama în cazul firmelor. Sunt intalnite tot mai des la intrarile în orse clădiri industriale ecranate de panouri din materiale usoare care ascund privirilor aspectul nu tocmai placut al acestora.2. Desi rolul acestora poate fi acela de a completa amenajarea spaţiului urban. Având în vedere aspectele prezentate. Dintre toate elementele de mobilier urban cu rol decorativ raspandite în spaţiile urbane şi care raman totodată în amintirea vizitatorilor. arta de a pune în valoare pe timpul noptii cladirile şi monumentele importante prin valoarea lor artistica şi istorică. care să ilustreze specificul şi traditia zonei urbane conferind individualitate locurilor respective. Dezvoltarea infrastructurii turistice Având un rol esential în valorificarea unei destinatii turistice. componentele acesteia dand continut prastatiei turistice. Un exemplu în acest sens îl constituie fantanile clasice care. suportul necesar afirmarii functiei turistice în spatiul urban. amplasarea lor poate genera probleme în ceea ce priveste dimensiunile şi integrarea în intreg spatiul. Tot în directia cresterii atractivitaţii spaţiului urban se inscriu şi preocupările legate de amenajarea fatadelor prin impodobirea acestora cu panouri şi reclame luminoase. se poate utiliza metoda gruparii lor în locuri deschise astfel încât să poata fi observate cu usurinta. la crearea unor conditii mai bune de locuire devenind astfel destinatii atractive pentru segmente largi de vizitatori.de amenajare. Proiectarea infrastructurii turistice trebuie să aiba în vedere asigurarea conditiilor optime . mobilier urban sau piese decorative. De asemenea. reprezinta un demers prin care sunt utilizate spoturi şi lumini de ambianta generala cu scopul de a crea un mediu ambiant placut atât pentru vizitatori cât şi pentru locuitori.2. infrastructura reprezinta una dintre premisele dezvoltării urbanismului turistic şi totodată.

O alta preocupare care trebuie să stea în atentia autorităţilor locale o reprezinta incurajarea investitorilor în amenajarea de unităţi de cazare atractive. siguranţa în exploatare şi costuri reduse. în plan geografic sau istoric care să permita prezentarea unor formule originale de gazduire (hoteluri-far în oraşele-porturi. stilul arhitectonic. parametrii de proiectare a clădirilor şi facilitatilor turistice trebuie să indeplineasca criterii estetice. design-ul acestora constituind un element esential atât în afirmarea identitatii culturale a spaţiului urban cât şi ca cerinta de bază în sporirea atractivitaţii destinatiei turistice. protejarea mediului. Un alt aspect important în proiectarea unităţilor de cazare îl reprezinta utilizarea materialele de constructii de pe plan local. accesibilitate. Totodată. amplasarea se va face în zone nepoluate. utilizarea formelor alternative de cazare va contribui la punerea în valoare a patrimoniului construit şi la transformarea vacantei într-o experienta unica. etc. hoteluri din gheata . se va avea în vedere densitatea.de exemplu în Marea Britanie . salubritate. garilor. personal şi acces tehnic de intretinere iar în ceea ce priveste aspectul exterior al clădirilor. Totodată. artere cu trafic greu) asigurandu-se accesul carosabil separat pentru utilizatori. hoteluri pe apă. hoteluri amenajate în foste inchisori sau în clădiri istorice abandonate care au fost restaurate şi redate circuitului turistic . În ceea ce priveste echipamentele de cazare. Oricare ar fi soluţiile adoptate. departe de surse puternice de poluare (zone industriale. potrivit Regulamentului general de urbanism adoptat prin HG 525/1996. În Romania. fiecare destinatie turistică dispunand de atribute specifice. Localizarea spaţiilor de cazare trebuie să aiba în vedere satisfacerea necesitatilor impuse de tranzitul vizitatorilor (în apropierea aeroporturilor. De asemenea. având un design exterior deosebit care să produca vizitatorilor o impresie placuta şi să determine astfel reintoarcerea acestora în aceleasi locuri. accesibilitate. Canada. pentru toate categoriile de constructii turistice vor fi prevazute locuri de parcare. incadrarea în peisaj a clădirilor. porturilor. cu spaţii verzi. norme de igiena şi protejarea mediului. etc) şi care presupune adeseori o singura innoptare dar şi ale turiştilor care calatoresc în interiorul spaţiului urban.scoli victoriene. în funcţie de tipul de cladire şi de categoria de confort.concept lansat în 1989 de guvernul suedez şi preluat ulterior de tari ca Finlanda. .pentru desfaşurarea activităţii turistice prin indeplinirea criteriilor legate respectarea standardelor de incadrare pe categorii de confort. 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare iar procentul de ocupare a terenului cu spaţii verzi trebuie să fie de cel putin 25%. materialele de constructie. biserici. acesta va respecta principiile de volumetrie în concordanta cu aspectul general al zonei precum şi pastrarea stilului arhitectural comparativ cu cladirile invecinate. siguranţa. contribuind astfel la conservarea arhitecturii locale şi la creşterea incasarilor la nivelul comunitaţii. amenajarea acestora trebuie să asigure respectarea standardelor minime de calitate referitoare la confort. etc. inaltimea.

alimentaţia publică trebuie să satisfaca o gma diversificata de necesitati indiferent de particularităţile acestora. tavernele grecesti. etc indeplinind o funcţie cultural-educativa şi distractiva fie în aer liber (gradini publice. sali de concerte. recreerii şi agrementului în aer liber. Cunningham Park din cartierul Queens. Dintre cele mai raspandite unităţi de servire traditionala pot fi amintite pub-ul irlandez.cerinta actuala a vacantelor . iar dinamica ei este influenţată din ce în ce mai mult de evoluţia circulaţiei turistice. Stadt Park (Viena-Austria). în zonele turistice şi de agrement. gradini publice. iar daca acest nu este posibil. unităţile de alimentatie vor fi amplasate în zonele rezidentiale sau de interes comercial. gradinile publice şi parcurile constituie elemente de bază în peisajul urban: Parcul Schlossberg (Graz-Austria). complexe sportive. Totodată. Spatiile de agrement din marile oraşe sunt destinate satisfacerii nevoilor atât ale turiştilor cât şi ale rezidentilor şi corespund nevoilor acestora de destindere şi divertisment. un element de atractie îl constituie şi gradinile botanice din aceasta categorie aminitind Gradinile Exotice din Monaco cu peste . cluburi. Echipamente destinate agrementului Intensificarea preocupărilor pentru realizarea odihnei active a turiştilor . În general. etc) de natura să satisfaca nevoia de destindere şi reconfortare. New-York-ul detine mari parcuri urbane precum Central Park (339 ha) din Manhattan. Datorită faptului că ea reprezintă principala cale de satisfacere a nevoilor cotidiene de hrană pentru anumite categorii de consumatori. etc care indeplinesc atât un rol functional în cadrul localitatii cât şi unul corespunzator asigurarii odihnei. soluţiile tehnice vor avea în vedere izolarea totala a aburului. Un rol important în cadrul agrementului urban îl au spaţiile verzi (parcuri. Gradinile Mirabell (Salzburg). ar fi de evitat amenajarea acestora la parterul locuinţelor. braseria germana. alaturi de unităţile care promoveaza specificul gastronomic national functioneaza şi restaurante specializate în oferirea de preparate culinare specifice altor popoare. stadioane.evidentiaza rolul agrementului ca element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor ceea ce ii confera pozitia de componenta de bază a prestatiei turistice. În ceea ce priveste localizarea. etc. cinematografe. De exemplu. Amenajarea acestora se realizeaza fie în spaţii inchise (sali de teatru.Unitatile de alimentatie În multe dintre oraşele turistice. alimentaţia publică este asociată tot mai frecvent activităţilor de turism. iar în Europa. Phoenix Park din Dublin (cel mai mare parc urban din Irlanda). specificul naţional sau restricţii medicale. restaurantul cu specific italian. mirosului şi zgomotului iar necesarul de locuri de parcare este dimensionat astfel încât să existe un loc de parcare la 5-10 locuri la masa. parcuri de distractii.

destinate să conducă cel mai rapid posibil vizitatorii către parc. tendinta actuala fiind aceea de gestionare a acestora impreuna cu celelalte servicii asigurand astfel un nivel unitar al calităţii prestatiilor şi obtinerea unor incasari suplimentare. Multa vreme. este necesar ca parcul propriu-zis să fie înconjurat de o bandă de teren. cadrul natural şi cel construit şi natura nevoilor umane. Cu toate acestea. Având în vedere ca în general. serviciile de alimentatie erau externalizate. implicând şi proiectarea unor spaţii de gazduire care să apartina parcului de distractii şi care să contribuie la afirmarea acestuia ca destinatie turistică de sinestatatoare. mijloc de locomoţie utilizat de cea mai mare parte a vizitatorilor. este esential pentru un parc de distracţii să fie situat în apropierea unor artere de circulaţie şi să fie uşor accesibil. În ceea ce priveste amenajarea parcurilor de distractii. În scopul reducerii la minim a zgomotului. durată medie de vizitare a unui parc de distracţii de către turiştii individuali sau în grup este de 6 pană la 7 ore pe zi ceea ce permite. În primul rand. gestiune şi comercializare. zonele de destindere şi picnic. şi. standuri de jucarii. calatoria se efectuează în principal cu automobilul propriu. să justifice deplasarea clientelei vizate. demers important pentru fidelizarea clientelei lor şi atragerea de noi vizitatori. aleile pietonale şi punctele de alimentaţie. magazine de suveniruri. pe lângă zonele destinate atracţiilor. Vizitarea unui parc de distracţii constituie adeseori o deplasare impreuna cu familia. numită "zonă tampon". În general. În cadrul echipamentelor destinate agrementului. durata de functionare a unui parc de distracţii în aer liber este dependenta de conditiile climatice. în afara incasarilor realizate pe bază biletului de intrare. şi obtinerea altor surse de venituri din activităţi precum restaurante. etc În procesul de amenajare a spaţiilor verzi. Încă de la început. Investitorii trebuie să poată dispune de rezerve financiare pentru ca. cunosc caracteristici comune de concepţie. semnalizat de numeroase anunţuri. etc. din această cauză. echipare. să poată implanta atracţii suplimentare. multiplicarea atracţiilor va conduce la prelungirea timpului de vizită (devenind superior unei zile). între spatiul verde. multe dintre acestea nefiind deschise publicului decat între aprilie şi sfarsitul lui octombrie. proiectarea acestuia ar trebui să asigure utilizarea partiala a atracţiilor şi în afara sezonului atenuand astfel efectele sezonalitatii turistice. cateva aspecte trebuie amintite. În acest sens. fara a ajunge la o standardizare totală a produsului. . nu au fost elaborate pana în prezent normative la nivel internaţional.7000 de specii de plante. o pozitie importanta o detin parcurile de distractii care. este recomandabil să se prevadă spaţiu şi pentru locurile de parcare. În acest context. principiile de compozitie au drept scop asigurarea unui echilibru între utilitatea şi estetica acestora. ulterior. Gradina Botanica din Tromso (Norvegia) cunoscuta ca cea mai nordica de pe Glob. este necesară existenţa unui spaţiu suficient de intins pentru a cuprinde suficient de multe atracţii astfel încât deschiderea să fie un eveniment.

metroul din New York care are cea mai mare lungime din lume (580 km) şi numarul cel mai mare de statii (483). aerian. spectaculos prin viaductele sale. Pot fi citate în acest sens: London Undergound (cea mai veche retea de metrou din lume. Transportul turistic Ca urmare a modernizarii şi diversificarii mijloacelor de transport. În esenta. etc.De asemenea. adevarate atracţii turistice care şi-au castigat admiratia unor segmente largi de vizitatori datorita atributelor legate de vechimea. metroul parizian. Utilizarea retelei de transport în comun de către turişti permite acestora să-şi stabileasca itinerariul în funcţie de propriile dorintele. se poate evidentia faptul ca multe din elementele infrastructurii de transport urban (mai ales cel subteran) reprezinta. O problema care restrange insa avantajele turismului cu automobilul este legata de supraaglomerarea traseelor urbane şi suburbane precum şi de respectarea limitelor de viteza şi a taxelor suplimentare de poluare (care se regasesc în pretul crescut al carburantilor). Austerliz şi Beroy. în marile metropole ale lumii. Totodată. trebuie adaugat faptul ca acestea. 800 milioane calatori anual. alaturi de autoturismele personale. . şi cele inchiriate pe o perioada de timp turiştilor în sistemul rent-a-car. Pentru aceasta. trasate pe Sena. pantonimă etc. amenajarea parcurilor de distractii trebuie să aiba în vedere indeplinirea a doua obiective principale: fidelizarea clientelei şi atragerea de noi vizitatori. În paralel cu reteaua de transport în comun. inaugurata în 1863) are 273 de statii şi asigura transportul a circa. de exemplu. desfăşurate cu participarea vizitatorilor). sunt puse în legatura cu zonele incojuratoare şi localitatile vecine prîntr-o retea de transport (rutier. modernizarea periodica şi proiectarea de noi atracţii turistice trebuie să se situeze printre prioritatile administratiei centrale a parcului. indiferent de mărimea lor. dansuri. turiştii beneficiaza de existenta retelei de transport urban (de suprafata sau subteran) pentru acesul la principalele obiective turistice. În ceea ce priveste deplasarea în interiorul oraşului.muzică. viteza de deplasare a crecut generand o economie substantiala de timp liber ceea ce confera vizitatorilor unui oraş turistic posibilitatea unui sejur mai indelungat sau vizitarea unui numar mai mare de obiective turistice. din ce în ce mai des întâlnit în componenta ofertei parcurilor de distracţii. îl au evenimentele interactive (spectacole distractive . circ. un rol important. s-a dezvoltat o retea de transport turistic urban adaptata la cerinţele vizitatorilor.. detaliile constructive. naval. dimensiunea. feroviar. după caz). Pentru calatoriile în scop turistic din interiorul spaţiului urban (şi nu numai) pot fi utilizate. În ceea ce priveste transportul din şi spre exteriorul oraşelor. Orasele mari. ele insele.

În consecinta. a cărei pantă nu va trebui să depăşească 5%. cel puţin un dormitor şi o sală de baie special echipate. De asemenea. Amenajari cu caracter special În general. bar la care se poate ajunge cu ajutorul unui scaun cu rotile. iluminatul acestora.constituie adevarate „puncte teminus". Aceste preocupări se inscriu de regula în elaborarea strategiei urbane. coridoare nu mai strâmte de 90 de cm şi lifturi având o latime de cel puţin 80 de cm şi cu uşile deschizându-se cel puţin 120 de cm. etc. va trebui deci prevăzut un acces direct. Totodată. unităţile de cazare trebuie să beneficieze de o platformă de la parcare sau orice alt punct de sosire până la intrarea în hotel. traseele utilizate. Ghişeul de la recepţie trebuie să aibă o parte mai joasă pentru persoanele în scaun cu rotile sau pentru cele care doresc să se sprijine. cel puţin o sală de mese. capete ale marilor autostrazi sau noduri rutiere. Uşile clasice sunt în general greu de utilizat de către persoanele cu mobilitate redusă dar şi de către turiştii cu bagaje. ce poate fi folosită de persoanele imobilizate în scaune cu rotile. informarea. Astfel. transportul. Se vor evita mochetele şi covoarele groase care îngreunează circulaţia cu scaune cu rotile. pe de o parte. este important să se evite obstacolele ce pot împiedica accesul sau pot reprezenta un pericol pentru cei cu probleme vizuale (obstacole aflate la . în toate marile oraşe ale lumii s-au constuit aeroporturi. ca şi a unei rampe de acces. ar fi utilă existenţa unei balustrade. o solutie ar fi instalarea în vecinătatea lui a unui fotoliu. ceea ce face ca petrecerea timpului liber să fie cât mai accesibilă persoanelor cu nevoi speciale. viziunea de dezvoltare şi preocupările unei comunităţi trebuie să-i includă pe toţi membrii săi. În cazul unor clădiri mai vechi. uşi destul de încăpătoare (cu deschiderea nu mai mică de 75 de cm). şi exigentele vizitatorilor pe de alta parte. a caror prezenta a impulsionat creşterea numarului de turişti. Eventualul telefon public instalat în hol va trebui să fie accesibil persoanelor în scaun cu rotile. În acest sens. Referitor la circulaţia în spaţiile publice. amenajarile pentru persoanele cu nevoi speciale contribuie la creşterea atractivitaţii şi standardelor de calitate ale unui oraş. un spaţiu de parcare special rezervat persoanelor cu handicap. restaurant. problemele care se cer a fi soluţionate sunt legate de managementul traficului şi de dimensionarea mijloacelor de transport luand în considerare cerinţele locuitorilor. circulaţia în spaţiile publice. Pentru persoanele cu deficienţe auditive ar fi utilă instalarea unei bucle magnetice în spaţiul de la recepţie. Pentru cei cu deficienţe auditive trebuie să existe posibilitatea instalării unui telefon public cu amplificator. echipamentele turistice trebuie să indeplineasca o serie de cerinţe legate de aspectul exterior al clădirilor şi parcarea în vecinatatea acestora. pentru cei ce doresc să stea jos.

Spre exemplu. Scările vor fi prevăzute cu o balustradă uşor de prins iar capul scărilor va fi indicat cu o bandă antiderapantă de culoare contrastantă. Prima treaptă şi verticala să vor fi mai vizibile dacă vor fi vopsite într-o culoare ce va contrasta cu restul scării. Cifrele de pe butoane trebuie scrise în relief. pentru persoanele cu aparat auditiv. să nu fie alunecoase şi să nu aibă gropi. fiecare companie adoptă propriile sale dispoziţii cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe. El prezintă diferitele mijloace de transport accesibile persoanelor cu nevoi speciale şi face o recapitulare a reducerilor tarifare acordate fiecărei categorii. pentru un preţ echivalent clasei a doua. mulaje şi planuri tactile dar şi explicaţii scrise cu caractere mari sau în braille. cerând Departamentului de Transporturi să elaboreze noi reglementări care să asigure tratamentul fără discriminare al persoanelor cu nevoi speciale. Congresul a votat Actul de Acces la Transportul Aerian. Dacă nu se pot evita. În ceea ce priveşte transportul aerian. iar în ceea ce priveşte semnalizarea se vor folosi contrastele de intensitate. vagoanele sunt dotate cu locuri speciale pentru persoanele ce se deplasează în scaun cu rotile. Multor clienţi le-ar fi util un anunţ sonor al etajelor. Filmele vor fi subtitrate astfel încât să poată fi urmărite şi de către cei cu deficienţă auditivă. reţeaua de transporturi urbane devine accesibilă persoanelor cu deficienţe. Este preferat iluminatul difuz şi indirect. sub patronajul Ministerului însărcinat cu transporturile şi al Comitetului de Colaborare pentru Transportul Persoanelor cu Handicap. De asemenea. În ceea ce priveste traseele utilizate. companiile aeriene sunt obligate să furnizeze anumite facilităţi specifice . Reperele sonore (de exemplu fantani) sunt extrem de utile. putând atrage atenţia şi asupra unei zone de pericol. De asemenea.A. Potrivit acestor reglementări. toaletele publice vor trebui dotate cu instalaţii speciale pentru sprijin şi o manevrare uşoară. stabilindu-se pe cât posibil un cod care va fi utilizat de fiecare dată în aceeaşi situaţie. De exemplu.U. Sălile de spectacol vor fi prevăzute cu locuri speciale destinate scaunelor cu rotile şi vor fi echipate cu o buclă magnetică. drumurile trebuie să fie bine întreţinute. În salile de expozitii pot fi prevazute reprezentări în relief. zonele de pericol trebuie semnalate la sol prîntro schimbare de culoare sau textură. Ascensoarele trebuie să fie destul de încăpătoare pentru a putea fi folosite de către persoanele în scaun cu rotile.30 m. cu caractere mari. în 1986 în S. care nu ies în evidenţă prin contrast şi sunt imposibil de detectat cu bastonul). de aceea este necesară o informare directă.înălţime. comenzile vor fi aşezate la o înălţime maximă de 1. şi dacă este posibil în braille. Importanţa iluminatului rezidă în faptul că el trebuie să contribuie atât la instalarea confortului. Din ce în ce mai mult. Aceste noi reglementări au fost publicate în martie 1990. în Franţa a apărut un "Ghid al transporturilor pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusă". cât şi la asigurarea securităţii. Aceste reduceri se extind şi la nivelul reţelei de căi ferate: persoanele cu deficienţe sunt repartizate la clasa întâi.

Prin dispunerea elementelor de animatie este importanta asigurarea unei legaturi directe cu fiecare zona functionala a oraşului şi să se evite realizarea unor bariere între zonele cu functii dominante. Totodată. animatia stradala (concursuri. 14. concursuri. animatia culturala (concerte.persoanelor cu handicap: parcări în apropiere de terminal. rampe de urcare la nivelul intrării. informare. Cresterea rolului animatiei În viziunea de amenajare turistică a oraşelor. iluminatul .3. teatre. semne care să indice localizarea serviciilor şi facilităţilor specifice. adresate preocupările în directia asigurarii divertismentului. festivalurile. animatia sportiva (competiti. antrenarea populatei în proiectele de organizare a animatiei. conceptia de amenajare turistică a oraşelor va trebui să vizeze dezvoltarea spaţiilor de cazare şi alimentatie concomitent cu proiectarea echipamentelor de animatie. serviciile. etc parcurile tematice.2. Având în vedere diversitatea activităţilor de animatie. Organizarea animatiei în oraşele turistice va tine seama atât de atracţiile locale existente dar şi de exigentele vizitatorilor carora le sunt. În aceste conditii. animatia reprezinta un concept care desemneaza organizarea agrementului în centrele urbane. sisteme vizuale (cu litere şi simboluri luminoase şi în coduri color) şi sisteme auditive de informare. acestea din urma ocupand un rol semnificativ la nivelul destinatiei urbane. lifturi şi alte mijloace de asistare a persoanelor cu deficienţe la urcarea şi coborârea din avion. proiectarea echipamentelor trebuie să aiba în vedere respectare cerinţelor legate de: accesibilitate. adaptările spaţiilor publice vor fi cu atât mai eficiente cu cât personalul va fi sensibilizat la nevoile turiştilor cu handicap şi va fi pregătit să furnizeze servicii de calitate tuturor vizitatorilor. cu precadere. spectacole. etc iar soluţiile adoptate trebuie să raspunda unor cerinţe legate de: respectarea identitatii locale. animatia nocturna (spectacole de sunet şi lumina. carnavalurile. servicii accesibile. În ceea ce priveste tipologia activităţilor de animatie existente la nivel urban se pot distinge: circuitele tematice (de exemplu rutele gastronomice). expozitii). telefoane cu amplificator. intreceri sportive) sarbatorile traditionale (sarbatorile de iarna). transport turistic cu mijloace neconventionale). tatre în aer liber. nocturn al fatadelor). asigurarea surselor de finantare.

valoarea educativa şi de cunoastere cu rol deosebit în formarea personalitatii umane şi progresul . agenţii de turism. restabilirea şi amenajarea curtilor interioare şi a spaţiilor libere.Totodată. în acelasi timp. . colaborarea între autorităţile locale şi agenţii economici implicati în dezvoltarea turismului (hotelieri. reabilitarea şi conservarea centrelor istorice reprezinta o componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială. gradul de conservare precum şi utilizarea actuală.valoarea estetico-sentimentala importanta indeosebi sub aspect turistic şi ambiental. organizatorii vor urmari să furnizeze vizitatorilor multiple posibilitati de distractie dar şi de intelegere a specificului local. protejarea monumentelor. Reabilitarea patrimoniului istoric Patrimoniul istoric constituie o componentă valoroasa a patrimoniului cultural. la nivel naţional şi local. În acest context. refacerea corecta a plasticii arhitecturale şi inscrierea în stilul epocii pe care o reprezinta. şi populatia locală poate avea acces. 14.etc. centrul istoric. urbanistică şi de amenajare a teritoriului. dotarea social-culturala şi comerciala a zonei în raport cu numarul locuitorilor prin modernizarea spaţiilor comerciale şi a serviciilor. . atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă. Trebuie menţionat faptul ca patrimoniul istoric nu include doar monumentele istorice. La nivel urban. din punct de vedere cultural. principalele actiuni de promovare a animatiei sunt legate de: organizarea de programe de animatie care grupeaza mai multe destinatii urbane (festivaluri la nivel regional).valoarea de utilizare pe care o poate avea un bun cultural aflat în folosinta individuala sau a economică având în vedere beneficiile care se pot obtine din valorificarea bunului societatii. Acest demers trebuie să ia în considerare aspecte legate de epoca istorică ce defineşte. etc) pentru punerea în practica a proiectelor de animatie organizate la nivelul intregului oraş sau chiar al regiunii. conceperea unor produse turistice care să includa şi animatia. ci şi ansamblurile şi siturile istorice.2. Acolo unde centrul istoric include şi locuinţe. asanarea spaţiului din jurul clădirilor prin indepartarea tuturor constructiilor parazitare. cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. să se asigure ca nu se va realiza o suprasolicitare a capacitatilor zonei ceea ce ar conduce la degradarea spaţiilor şi disconfort dar ca. Toate actiunile de pastrare şi conservare sunt necesare pentru a se pastra urmatoarele tipuri de valoare pe care le au bunurile culturale: . turistică. sunt necesare măsuri legate de salubrizarea spaţiului interior.3.valoarea cultural. . armonizarea activităţilor culturale şi sportive.

care să aibă în vedere importanţa deosebită a patrimoniului istoric. Astfel. la o anumita istorie. 157/1997. oferind dovada continuitatii vietii comunitare şi sentimentul de apartenenta la un anumit loc. uzura morala ca urmare a modificarii cerinţelor şi conditiilor de ordin functional. aşa cum acesta este definit de Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei. etc. deprecierea monumentelor istorice şi de arhitectura datorita neglijentei ce a dus la degradarea fizica şi datorita inlocuirii fondului vechi cu un fond nou de constructii lipsite de valoare. ci şi a zonei de protecţie a acestuia (prin intermediul unor mecanisme concrete de protecţie fizică a elementelor constitutive ale . utilizarea nerationala a spaţiului. conceptul central de care trebuie ţinut seama este cel al conservării integrate a patrimoniului arhitectural. Este vorba de asigurarea unui echilibru între beneficiile obtinute din turism şi costurile pastrarii acestuia. şi care are două obiective esenţiale: a) conservarea nu doar a monumentului istoric propriu-zis. În ceea ce priveste situatia Romaniei. Printre cauzele obiective ce impun măsuri de reabilitare a patrimoniului istoric. remodelarea centrului istoric detasandu-se ca un obiectiv obligatoriu pentru orice planificare urbană. Pentru pastrarea functionalitatii. se pune tot mai acut problema pastrarii şi conservarii pentru generatiile viitoare a patrimoiului construit cu valoare istorică şi arhitecturala. adoptată la Granada în 985 şi ratificată de România prin Legea nr. pe langa vicisitudinile de conservare ale operei sau monumentului.culturii şi civilizatiei. În general. la care se mai adauga contributiile proprietarilor de edificii şi colectii muzeale. operatiunile de reabilitare constituie un element important în strategia urbană. Actiunile de restaurare şi conservare sunt costisitoare şi sunt suportate prin subventii guvernamentale şi bugetul administratei publice locale. pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului. Având în vedere conditiile actuale de evolutie a sistemelor urbane. toate actiunile de restaurare şi conservare urmaresc reglementarile din Carta Restaurarilor de la nivelul Comisiei Europene pentru Cultura. la o anumita cultura. starea actuala a acestora. natura interventiilor considerate necesare şi cheltuielile oportune. o prezenta culturala de neinlocuit atât prin capacitatea să de a vorbi despre istoria şi forta creatoare a comunitaţii cât şi prin valentele formative etice şi estetice privind generatiile ce se succed cât şi o prezenta afectiva. orice interventie asupra operei sau în vecinatatea acesteia trebuie să fie efectuata în asa fel şi cu astfel de tehnici încât să ofere garantia ca în viitor nu va impiedica o eventuala noua interventie de salvgardare sau restaurare. orice interventie trebuie să fie documentata şi justificata printr-un raport tehnic din care să rezulte. se numara: uzura fizica (insalubritate şi disconfort). social. Având în vedere ca centrul istoric reprezinta o prezenta economic-functionala ca un fond construit cu multiple posibilitati de adaptare la diferite utilităţi. economic.

este aceea de a atrage societatea civilă în procesul de protejare a patrimoniului arhitectural. - să favorizeze. aceleiaşi Convenţii.monumentului şi ale zonei de protecţie. arte. prin: programe de revitalizare a zonelor supuse reabilitarii. Ţinând cont de faptul că această Convenţie. în opinia publică.să promoveze programe de restaurare şi de întreţinere a patrimoniului arhitectural. la nivel regional. atunci când este posibil. prin prisma obligaţiilor asumate la ratificarea viitorul patrimoniului. revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural un element major al politicilor în materie de cultură. b) promovarea unor politici de informare şi de sensibilizare. precum şi prin procese de punere în valoare a monumentului şi a zonei sale de protecţie). îndeosebi prin tehnicile moderne de difuzare a informaţiei. naţional şi european.să includă protecţia patrimoniului arhitectural printre obiectivele esenţiale ale amenajării teritoriului şi ale urbanismului şi să asigure luarea în considerare a acestui imperativ în diversele stadii de elaborare a planurilor de amenajare şi a procedurilor de autorizare a lucrărilor.să facă din conservarea. conservarea şi folosirea clădirilor a căror importanţă nu ar justifica instituirea unui regim legal de protecţie. care a fost ratificată de România. Din această obligaţie derivă alte două direcţii de acţiune. dar care ar prezenta o valoare din punct de vedere al integrării în mediul urban sau rural ori al cadrului de viaţă. care: . de restaurare a structurii urbane. . indispensabile pentru O altă obligaţie care revine României. care trebuie avute în vedere la stabilirea strategiei în domeniu: a) punerea în valoare. cultural şi istoric prin instituirea unor mecanisme de consultare cu colectivităţile locale. a conservării patrimoniului istoric ca element al identităţii culturale şi ca sursă de inspiraţie şi de creativitate pentru generaţiile prezente şi viitoare. urbanişti şi restauratori de monumente istorice. b) integrarea patrimoniului construit în mediul de viaţă al societăţii contemporane. . impune obligaţii statului român. de mediu şi de amenajare a teritoriului. tradiţii populare şi moduri de viaţă. orice strategie în domeniu trebuie să aibă în vedere adoptarea de politici în domeniul conservării integrate. - să favorizeze aplicarea şi dezvoltarea tehnicilor şi materialelor tradiţionale. precum şi punerea în evidenţă a unităţii patrimoniului cultural şi a legăturilor dintre arhitectură. de cooperare între specialiştii în planificarea teritoriului. de dezvoltare locală şi regionala. în cadrul proceselor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. menite să trezească şi să sporească sensibilitatea publicului pentru ocrotirea patrimoniului încă de la vârsta şcolară. în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în valoare a bunurilor istorice. strategia de reabilitare a patrimoniului istoric trebuie să tina seama de faptul ca . precum şi cu instituţiile şi asociaţiile culturale şi politice. În acelasi timp.

de a delimita rolul fiecărui actor şi maniera să de acţiune pentru a-i orienta spre atingerea scopului propus. Multe tari care sunt foarte solicitate din acest punct de vedere incearca noi posibilitati de limitare a numarului de turişti anual. în acest caz putem discuta numai despre produse globale. alţi factori .3. se poate afirma ca obiectivul fundamental în reabilitarea patrimoniului istoric îl constituie asigurarea unui echilibru între centrele istorice vechi şi dezvoltarile urbanistice şi edilitare contemporane mai ales din punct de vedere functional. Implementarea strategiei de marketing urban este un proces dificil. sau în general de folosire. Municipalitatea percepe caracteristicile şi schimbările mediului său ambiant concentrându-se.toate edificiile unui oraş sunt afectate de activitatile industriale şi traficul auto. se remarcă: resursele tehnice şi financiare ale municipalităţii. furtuni puternice). ale cărui componente sunt prezentate în continuare Politica de produs În cazul relaţiilor de schimb din domeniul marketingului urban. 14. definirea conceptului de marketing urban. coordonarea şi controlul activităţii de marketing. Elementele mixului marketingului urban sunt direct influenţate de particularităţile bunurilor publice. alunecari de teren. concentrată în noţiunea de mix de marketing. presupune. Dintre forţele interne care îşi pun amprenta asupra structurii mixului de marketing urban. acte de vandalism. turismul poate determina şi influente negative asupra monumentelor istorice în timp şi daca nu este controlat. Mixul de marketing În literatura de specialitate. ce reflectă viziunea municipalităţii cu privire la modalităţile concrete de atingere a obiectivelor stabilite. care pot să însemne: - spaţiul geografic. ca instituţie organizatoare şi coordonatoare. identificarea unui set coerent de instrumente operative. mentinerea unui aflux intens de turişti. Astfel. de inalta calitate tehnica care să satisfaca dorinta de cunoastere a potentialilor turişti. retea Internet. de asemenea. ce se realizează printr-un complex de acţiuni practice. ca instrument al dezvoltării economice pentru o anumită zonă geografică. metodele şi calitatea managementului public. structura organizatorică a grupurilor de planificare şi implementare. Aceste decizii se materializează în cadrul mixului de marketing. filme. prin realizarea de materiale video. interventiile urbanistice trebuie să degreveze centrele istorice de anumite destinatii functionale. care pot provoca un efect haotic şi degradant asupra acestora. tehnologice. să-şi adapteze cât mai exact deciziile la exigenţele pieţei. activităţile. Astfel. pastrarea sezonalitatii determina influente negative asupra bunurilor culturale mobile şi imobile din oraşele patrimoniale. organizarea. monumentele. Totodată. toate bunurile culturale din oraşe pot suferi şi în urma producerii unor catastrofe naturale (inundatii. pentru creşterea semnificativă a gradului său de competitivitate. de normele sociale generale şi speciale care reglementează activitatea municipalităţii. În concluzie. prin politica de marketing pe care o desfăşoară. care cuprinde: infrastructura. contextul socio-economic. Esenţială este capacitatea municipalităţii. la care se mai pot adauga situatii neprevazute (incendii. în mod obligatoriu. cutremure. furturi). ca reprezentant al intereselor locale şi parte a sistemului administrativ regional şi naţional. obiectul acestora nu este un simplu produs.

- caracteristici specifice comunităţii: serviciile pe care le oferă. servicii comerciale. Produsul în marketingul urban poate reprezenta beneficiul pe care îl percepe comunitatea în urma aplicării ansamblului de politici publice. incluzand atracţiile. complementare sau concurente. Localităţile urbane pot fi considerate produse atât timp cât acestea asigură forţă de muncă.reprezentativi. care au scopuri diferite. dotarile. acesta evidenţiind unicitatea comunităţii locale. ca produs turistic complex. infrastructură de bază pentru activitatea economică. activităţi de agrement şi amenităţi. politicile publice trebuie să acorde atenţie diferitelor interese. de competenţa internă a comunităţii. produse. oferă spaţiu de locuit. acelaşi teritoriu este oferit simultan mai multor categorii de consumatori. În concluzie. propus şi oferit de către municipalitate. să genereze mai multe resurse proprii prin vânzarea de servicii şi să diminueze costurile. ce pot fi asemănătoare. În cazul oraşelor. care contribuie la crearea unei ambianţe sociale pentru locuitorii săi. Teritoriul cuprinde atât bunuri private cât şi publice. această etapă fiind o parte din procesul de modificare a imaginii oraşului Produsul urban are menirea de ca sustine oraşul în competiţia interurbană ce se desfăşoară la nivel global. care constă în armonizarea acestor interese. asigurând un echilibru între acestea. Oraşele sunt nevoite să adopte o veritabilă perspectivă de piaţă în privinţa produselor şi a clienţilor lor. Produsul în marketingul urban îl constituie un pachet complex de produse şi servicii. servicii. etc şi oraşul ca gazda a unor evenimente turistice (culturale. Problema produsului în marketingul urban este generată pe de altă parte de intervenţia factorului politic în determinarea politicilor publice. În sectorul public. Formarea produsului contribuie la modelarea percepţiei publicului asupra oraşului. mediul natural şi resurse. care în general conţine informaţii despre serviciile publice. . fără a omite satisfacerea exigenţelor şi nevoilor cererii. politica de produs a oraşului trebuie să tina seama de segmentele vizate Stabilirea politicilor de produs este un proces anevoios. etc. se poate vorbi de oraş pentru anumite funcţii etc. oraşul este un bun comun. infrastructura pe care o posedă Pornind de la tipologia consacrata a produselor turistice. sportive. oferte de investiţii. activităţi turistice şi culturale etc. dar nu şi calitatea serviciilor. care trebuie dezvoltat prin intermediul unor politici publice prudente şi un management public eficient. Produsul reprezintă o combinaţie de caracteristici ale comunităţii. terenuri. Există diferenţe majore între marketingul urban şi marketingul bunurilor şi serviciilor: produsul (oraşul) în marketingul urban diferă foarte mult de produsele şi serviciile firmelor. în cazul oraşelor. Planificarea şi realizarea produselor/serviciilor urbane se realizează în funcţie de cercetările de piaţă realizate.

efectele asupra celorlalte variabile ale mixului.Politica de pret Strategia de preţ trebuie abordata ca fiind preocuparea municipalităţii de a asigura o anumită poziţie a acesteia în raport cu celelalte oraşe şi corelarea printr-un raport corespunzător cu costurile pe care acestea le generează. În marketingul urban. stabilirea unei politici de preţ eficiente asigură atât atractivitatea comunităţii cât şi dezvoltarea echilibrată a produsului urban global (evitarea apariţiei unor discrepanţe generate de susţinerea financiară a unor elemente ale produsului global în detrimentul altora). rolul promoţional. alte scopuri). variabila preţ se particularizează printr-un caracter deosebit de complex determinat de modul său specific în care reflectă raportul cerere-ofertă. călătorii de afaceri. economice. sistemul de marketing orizontal ce presupune ca două sau mai multe întreprinderi. Pornind de la sistemul de distribuţie convenţional. Politica de preţ este aproape în exclusivitate dependentă de politica de produs. financiare şi umane (sub controlul municipalităţii). relaţii cu produsul urban şi strategiile de dezvoltare economică urbană. pieţele de export (pieţele ţintă pe care se vor comercializa produsele. participarea la convenţii. comerţul şi industria (noi afaceri. De cele mai multe ori. În aceste conditii. transport. oameni de afaceri care să genereze locuri de muncă şi investiţii în comunitate). percepţia să de către segmentele de piaţă vizate etc. Între componentele mixului. Nivelul preţului se poate stabili pentru toate tipurile de bunuri şi servicii pe care oraşul le oferă pieţelor sale actuale sau potenţiale: cazare. instituţii publice din ramuri de activitate diferite să-şi reunească resursele materiale. Politica de distributie Distribuţia în marketingul urban presupune dezvoltarea unor strategii de marketing integrate care vizează toate pieţele comunităţii locale. canalele de distribuţie în marketingul urban pot fi organizate în mai multe tipuri de sisteme de distribuţie complexe (sisteme de marketing): sistemul de marketing vertical. pentru a valorifica o oportunitate de piaţă sau pentru a acoperi mai bine un segement de piaţă. preţul priveşte valoarea de utilizare a terenurilor pentru construcţii de locuinţe sau costurile determinate de localizarea de noi activităţi economice. activitatea de distribuţie în marketing urban presupune crearea unor parteneriate public-privat între municipalitate şi diferite organizaţii specializate în domeniul . ecologice) pentru a susţine un preţ cât mai mic pentru produsul urban sau chiar furnizarea acestuia în mod gratuit. ramuri industriale. locuitorii actuali şi cei potenţiali ai oraşului. În general. agrement etc. educaţionale. Aceste pieţe se pot individualiza astfel: turiştii (odihnă. activităţi culturale. format din municipalitate şi unul sau mai mulţi agenţi economici şi una sau mai multe instituţii publice. care acţionează ca un organism unitar. serviciile oraşului). principala problemă este reprezentată de costurile pe care le suportă municipalitatea\comunitatea (sociale. sportive.

este susţinută de trăsăturile distinctive ale comunităţii urbane (arhitectura oraşului. Insa elementele fizice nu sunt suficiente pentru formarea unei mărci. O bună relaţie cu guvernul central. oportunităţile de diversificare şi dezvoltare a afacerilor. Specialiştii în proiectare urbanistică sunt interesaţi de atributele de amenajare urbanistică . Politica de promovare În general.reprezintă elementele cele mai active şi des utilizate pentru formarea imaginii unui oraş. activităţi de recreere. dacă aceasta. . televiziune. infrastructura aferentă. Concentrarea atenţiei asupra elementelor fizice este mai uşor de realizat. la rândul ei. internaţionale. este esenţială pentru succesul imaginii oraşului. Este o certitudine faptul că localizarea companiilor private este determinată de o serie de factori. elementele vizuale ale oraşului trebuie să reflecte imaginea pe care oraşul doreşte să o comunice. - Politicile municipalităţii . dintre care amintim: calitatea factorilor de viaţă.arhitectura clădirilor. Din acest punct de vedere. ansambluri statuare) constituie elemente de atracţie pentru . cu celelalte oraşe. nici imaginea. finanţare pentru proiecte publice etc. naval.Elementele urbanistice care poartă amprenta evoluţiei istorice (monumente.consumatorii" produselor/serviciilor urbane iar construcţiile. Aceste elemente contribuie la îmbunătăţirea percepţiei imaginii oraşului. Un alt aspect important al distribuţiei în marketingul urban îl constituie crearea facilităţilor necesare pentru creşterea gradului de accesibilitate spre şi dinspre zonele urbane. personalităţi ale vieţii culturale. delimitarea funcţională. ştiinţifice şi sportive.Evenimentele. vestigii istorice . condiţiile de viaţă . rutier). Cu toate acestea.Cultura. telecomunicaţii (telefonie. massmedia. muzee. Printre elementele care contribuie la formarea imaginii oraşului se pot numara: . reţea de agenţii/instituţii care să medieze relaţia dintre municipalitate şi segmentele ţintă. spaţiile deschise şi gradul de utilizare a terenului.. instituţiile locale. infrastructură. servicii poştale).marketingului sau dezvoltării economice. comunitatea locală. agrement etc). comunitatea de afaceri. prin aspectul său. deoarece oraşele şiau axat eforturile asupra clădirilor. festivalurile .modalitatea de stabilire şi implementare a acestor politici are un impact profund asupra relaţiei dintre municipalitate-comunitate-mediu extern. imaginea comunităţii locale de afaceri. spaţii publice. naţionale. traseele străzilor şi circulaţia. gradul de curăţenie şi calitatea mediului înconjurător .ca elemente definitorii pentru produsul urban global. calitatea mediului. personal înalt calificat. - Investiţiile. contribuie la formarea imaginii. simbolurile oraşului. internet. educaţia. nici elementele de atracţie nu pot compensa anumite deficiente. Aceste elemente au un rol esenţial deoarece asigură condiţiile de desfăşurare a relaţiei dintre municipalitate şi . distribuţia reprezintă reuniunea tuturor modalităţilor de transport. fluvial. arhitecturii şi peisajului urban. care asigură accesul la facilităţile urbane: transport (aerian.o strategie clară şi riguroasă de marcă va ajuta municipalitatea să atragă investiţii externe. comunicaţii. starea infrastructurii urbane.

refacerea unor arealuri degradate şi redarea lor în folosinta comunitaţii. pe aceasta bază. . aplicarea politicilor de marketing contribuie la creşterea calităţii vietii în centrele urbane. promovarea participarii la schimburile economice şi culturale de pe piata internationala. creşterea competitivităţii. dezvoltarea pietelor de bunuri şi a zonelor comerciale centrale. În aceste conditii. economic şi institutional. ci şi de ambianta estetica. introducerea muzeelor şi a obiectivelor turistice locale în circuite nationale şi internationale. de viziunea de dezvoltare a oraşului ceea ce contribuie la crearea unei imagini favorabile în exterior şi constituie unul dintre factorii care determina succesul economic şi social şi. ca parte integranta a programului general de sistematizare a teritoriului şi a localitatilor trebuie să raspunda necesitatii elaborarii unor soluţii adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor creand cadrul necesar dezvoltării turismului şi afirmarii acestuia ca factor de creştere a competitivităţii localitatilor. instituţii. În concluzie se poate afirma ca atractivitatea unui oraş turistic este legata de o serie de factori ce tin de creşterea calităţii vietii. prin unele actiuni legate de conservarea cadrului natural. Asa cum s-a mai aratat. atractivitatea unei destinatii turistice este legata nu numai de calitatea resurselor naturale şi a serviciilor oferite. investitori. Astfel.vizitatori. dezvoltarea zonelor de recreere. elaborarea unor strategii coerente şi unitare de amenajare turistică urbană având drept obiectiv integrarea armonioasa a turismului în ansamblul functiilor urbane constituie un obiectiv fundamental în strategia de dezvoltare urbană. De asemenea pot avea o influenţă semnificativă asupra percepţiei consumatorilor de produse/servicii urbane. Pe de alta parte. intelegand prin aceasta personalizarea atracţiilor turistice prin arhitectura şi arta peisagistica. a muzeelor şi a siturilor arheologice. reabilitarea centrelor istorice. a nivelului pietelor. cu echilibrarea raportului dintre cerere şi oferta. şi marketingul urban care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea relatiilor dintre mediul social. functia turistică a asezarilor urbane se sprijina pe doua componente majore: managementul urban care se referă la activitatea administratiei publice privitoare la asigurarea cresterii calităţii vietii în conditiile realizarii unei dezvoltari urbane durabile. urbanismul turistic. Având în vedere aceste aspecte. personalităţi de renume internaţional etc. amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale.

dezvoltarea ulterioara a generat explozia constructiilor urbane moderne. AMENAJAREA SI CONSERVAREA CENTRELOR ISTORICE -DIRECTIE MAJORA DE ACTIUNE IN DEZVOLTAREA TURISMULUI URBAN Desfasurandu-se in variate forme.element de referinta in dezvoltarea oraselor turistice Importanta centrului istoric rezida in functia culturala pe care acesta o indeplineste in cadrul sistemului urban dar si a celei turistice. fie este reprezentat de ansambluri arhitectonice distribuite in intreg spatiul urban. In acest context. Centrul istoric . la nivelul unui cartier. 15. centrele istorice indeplineau toate functiile urbane. a consolidarii rolului centrului istoric in formarea si promovarea oraselor turistice precum si in directia asigurarii integului sistem de utilitati publice si infrastructura generala dar si a dotarilor de infrastructura turistica. are loc dezvoltarea si extinderea oraselor si a functiilor indeplinite de acestea. de a se constitui intr-un element de natura sa contribuie la cresterea atractivitatii orasului. El defineste nu numai existenta fizica a orasului ci mai ales devenirea spirituala a colectivitatii care l-a creat. preocuparile privind amenajarea si conservarea centrelor istorice constituie un factor decisiv in cresterea competitivitatii orasului turistic.15.1.concept si evolutie Abordat in intreaga sa complexitate. Desi centrul istoric reprezinta produsul . Initial. centrul istoric poate fi definit ca o suma de resurse istorice localizate in interiorul unui oras.1. de la cea politica si administrativa la cea sociala si culturala. reevaluarea istoriei arhitecturale si a relatiei dintre centrul istoric si celelalte zone functionale sa conduca la cresterea preocuparilor in directia conservarii resurselor turistice. Exista in prezent numeroase orase turistice in care functia cultural-istorica este dominanta desi. centrele istorice constituind zonele cele mai vechi ale oraselor pentru ca mai apoi. Ulterior. Centrul istoric . Centrul istoric al unui oras reprezinta vechiul nucleu functional care s-a pastrat in teritoriul urban de-a lungul timpului si in care s-a acumulat o importanta cantitate de valori urbane162. activitatea turistica exercita un rol semnificativ asupra dezvoltarii oraselor in timp ce resursele istorice constituie un element esential in formularea strategiilor de dezvoltare a urbanismului turistic. 15.1.

b) Valori social-istorice determinate atat de existenta unor spatii in care s-au desfasurat evenimente importante pentru oras si tara dar si de existenta monumentelor istorice si artistice ce definesc orasul. resursele istorice pot fi grupate rezultand mai multe variante: a) varianta spaniola . cresterea activitatii comerciale precum si expansiunea coloniala au dus la extinderea acestuia in afara zidurilor.in care centrul orasului medieval era ingradit de proprietatile bisericii. d) varianta nord-americana .unde orasul originar reprezinta o entitate bine definita dar care a fost supus ulterior presiunii populatiei in continua expansiune care. fiecare oras include valori istorice avand grade diferite de importanta: a) Valori functionale definite prin situarea punctelor centrale si a zonelor de interes in diferire etape istorice. definind astfel existenta centrului . evidentierea interventiilor survenite in diferite etape ale evolutiei orasului. precizarea si limitarea etapelor de functionalitate. d) Valori ambientale caracterizate prin valoarea arhitecturala si stilistica a cladirilor precum si prin unitatea spatiala si calitatea compozitiei urbane. Planurile de urbanism trebuie sa tina seama de aceste valori. Aceasta clasificare reprezinta o incercare de abordare a relatiilor intre functia istorica si cea comerciala. c) Valori afective care se manifesta prin capacitatea de a-I atrage deopotriva pe vizitatori dar si pe cei mai multi dintre locuitorii orasului.unei experiente istorice unice si reflecta valori culturale specifice.in care delimitarea dintre centrul istoric si orasul modern este mult mai clara. alaturi de fundamentarea planificarii urbane pe baza actiunilor de conservare au condus la separarea spatiala a functiei istorice de cea comerciala. Oricare ar fi modelul structural de organizare. O analiza riguroasa a evolutiei spatiale a centrelor istorice ar presupune cunoasterea intregului context cultural. stabilirea importantei diferitelor zone urbane. b) varianta Ierusalim .. de data mai recenta si cu putine variatii culturale se intrepatrunde cu cea comerciala si administrativa. c) varianta japoneza .unde componenta istorica a orasului. Ulterior. istoric si politic in care aceste centre au aparut si s-au dezvoltat ulterior in intregul ansamblu al functiilor urbane. sistemul feudal administrativ dezvoltand orasul comercial in paralel cu extinderea castelelor de tip "acropole".

c) functia culturala priveste atat valoarea istorica. sunt oferite in egala masura si locuitorilor. In acest context. transport. fiecare in parte o valoare istorica sau arhitecturala deosebita. casele . artistica si estetica a centrelor istorice dar si cultura locala exprimata de atitudinea si comportamentul localnicilor. acestea pot fi adeseori intalnite ca fiind pozitionate central fata de celelalte zone ale orasului ceea ce le confera o accesibilitate sustinuta si de intreg sistemul de utilitati conceput inca de la aparitia lor. Multe orase turistice detin un potential cultural insemnat fapt ce se reflecta in mod direct asupra dezvoltarii functiei culturale prin valorificarea turistica a acesteia. transport. unicitate si originalitate in constructie si dimensiuni. etc. atmosfera generata de existenta centrelor istorice devine un element esential in directia cresterii atractivitatii oraselor turistice atat pentru populatia locala cat si pentru vizitatori. In ceea ce priveste localizarea centrelor istorice. ambele segmente de consumatori alcatuind cererea pentru intreaga piata a serviciilor urbane.istoric. financiar-bancare. agentii de turism. intreg ce include o suma de edificii ce nu au. 15. exceptand cazarea turistica. aspiratiile.1. Are loc in acest fel o intrepatrundere a fluxurilor de turisti cu populatia rezidenta fapt care genereaza preocupari din partea autoritatilor locale de integrare a activitatilor turistice cu realitatea cotidiana asigurand astfel crearea unei atitudini pozitive din partea locuitorilor fata de vizitatori si comportamentul acestora. Pot fi amintite in acest sens muzeele. a aprovizionarii si parcarii ceea ce reduce. religioase sau istorice fiind data de stilul arhitectonic. dar care trebuie conservate pentru a asigura continuitatea formelor de cultura ale vietii citadine.2. traditiile si obiceiurile acestora. atractivitatea multor edificii culturale. Acest fapt genereaza insa o serie de masuri care privesc traficul urban in sensul restrictionarii circulatiei autovehiculelor. Functiile centrelor istorice In prezent. functiile pe care centrele istorice le indeplinesc in dezvoltarea economica si sociala a spatiului urban pot fi grupate astfel: a) functia comerciala detine ponderea cea mai mare in economia locala fiind reprezentata de cumparaturile ocazionale. comertul cu seveniruri. etc. medicale. alimentatia publica si alte servicii conexe oferite vizitatorilor (banci. Este cazul serviciilor de alimentatie publica. limiteaza intr-o anumita masura accesibilitatea.) b) functia turistica se impleteste adeseori cu cea comerciala incasarile din activitatea turistica fiind dificil de cuantificat in conditiile in care vizitatorii centrelor istorice beneficiaza de servicii care. schimb valutar. antichitati si obiecte de arta. Opinia specialistilor este aceea ca valoarea centrelor istorice consta in intregul lor.

Totodata. comunitatea locala percepe interesul vizitatorilor ca pe o agresiune adusa modului lor liniştit de viaţă. Fatima. etc. etc. parcarilor. prezenta turistilor in exces poate suprasolicita retelele de . targuri. aceste probleme sunt solutionate prin acordarea de subventii si scutiri de taxe pentru renovarea cladirilor ramanad insa nerezolvate o serie de aspecte ce tin de impunerea unor constrangeri in amenajarea fatadelor. De multe ori insa. 15. comportamentul turiştilor faţă de localnici este la fel de important ca şi cel al populaţiei locale faţă de acestia. utilizarea panourilor publicitare. Impactul turismului asupra mediului local Valorificarea turistica a centrelor istorice genereaza efecte economice si sociale pentru comunitatile locale in conditiile in care centrele istorice de interfereaza de multe ori cu cele comerciale si de afaceri sau acolo unde in interiorul sau in vecinatatea acestora s-au dezvoltat cartiere de locuinte. cunoasterea comunităţii locale constituind un element central in intelegerea simbolisticii resurselor istorice. Uneori. Pe de alta parte. centrele istorice cunoscute ca locuri de pelerinaj atrag anual fluxuri importante de vizitatori indeosebi cu prilejul unor sarbatori religioase (Mecca. traficului urban.) d) functia de gazduire (locuire) este asigurata deopotriva de locuintele individuale situate in interiorul sau in vecinatatea centrului istoric si de cazarea turistica. Lourdes. modificarea structurii interioare a cladirilor. functia culturala este completata de o serie de activitati si manifestari artistice care pot deveni o importanta atractie turistica materializate prin organizarea de festivaluri. etc. bisericile si manastirile. locuintele. Santiago de Compostella.memoriale. obiceiurile si traditiile pot pune mai bine în valoare zona respectivă devenind atractive pentru turişti. Alaturi de acestea. expozitii. Existenta populatiei rezidente ofera o sursa permanenta pentru servicii comerciale dar genereaza adeseori nemultumiri atat din partea vizitatorilor cat si a locuitorilor ca urmare a aglomerarilor spatiilor comerciale. Adeseori. carnavaluri. In aceste conditii. Magazinele. Adeseori. catedralele. populaţia locală detine in mod indirect un rol semnificativ in comercializarea si promovarea produsului turistic urban. etc.1. obiectele de artizanat confecţionate de aceştia.3. teatrele. Vatican. ocuparea unor cladiri istorice cu locuinte individuale sau sedii administrative determina costuri suplimentare de intretinere si asigurare a functionalitatii acestor spatii prin utilizarea unor materiale si tehnici de conservare si restaurare extrem de costisitoare.

discoteci şi alte surse de distracţie genereaza tulburarea liniştii publice (zgomot. magazinelor specializate în vânzarea de obiecte de arta extrem de appreciate de catre turisti. la Angkor. in eforturile de crestere a incasarilor prin panouri publicitare de mari dimensiuni si reclame sonore ceea ce genereaza de multe ori insatisfactii din partea locuitorilor. De exemplu. afectează traficul local şi limitează libertatea de mişcare a localnicilor. vandalism. aglomereaza locurile de parcare şi restrictioneaza accesul catre serviciile care le sunt necesare iar zgomotul şi poluarea le creeaza disconfort. Un alt efect al dezvoltarii turismului pe plan local il constituie preocuparea catre comercializarea excesivă a mediului de afaceri si indeosebi a agenţiile de publicitate care. baruri.) nevoiti să-şi schimbe locaţia cedând locul magazinelor de suveniruri. taxiuri.1000 localnici vor fi angajaţi în numeroasele centre istorice locale. artisti care ofera spectacole in strada ceea ce starneste iritarea din partea populatiei locale. In masura in care este posibil. destinate împodobirii caselor de oaspeţi sau domeniilor publice. Prezenta turistilor poate atrage totodata o serie de vanzatori ambulanti fara licenta. energie. colectarea deseurilor iar confortul si calitatea vietii rezidentilor poate cunoaşte un uşor declin. fast-food-urilor. etc. autocare. Localnicii pot fi cooptaţi şi în realizarea de obiecte artizanale specifice zonei. alimentare cu apa. contrastul dintre localnici şi turişti poate avea consecinţe grave mai ales printre tineri care încearcă fără succes să imite stilul de viaţă al turiştilor.canalizare. circulatia turistilor. în Cambogia se estimează că circa 800 . Rezolvarea acestor aspecte de catre autoritatile locale consta in gasirea unor solutii de initiere a unor programe educationale de natura sa imprime locuitorilor sentimente de atasament fata de propriile traditii. etc. magazine de electrocasnice. cersetori. Sculptorii locali pot fi implicaţi în crearea de . localnicii fiind nevoiti să suporte creşterea cheltuielilor pentru pază şi protecţie. conservarea si gestionarea centrelor istorice. indecenţă. criminalitate.. Pe langa efectele sale negative. Cresterea notorietatii centrului istoric genereaza intre altele si modificari in profilul afacerilor locale in sensul cresterii chiriilor in spatiile comerciale aferente ceea ce a condus de multe ori la disparitia micilor intreprinzatori care ofereau servicii utile localnicilor (magazine alimentare. Uneori.. Totodata. spălătorii. Creşterea numărului de restaurante. administratorii zonelor turistice confruntandu-se astfel cu dezavantajul creşterii salariale a forţei de muncă implicate în proiectele de conservare si gestionare a siturilor istorice.). fie că este vorba despre autoturisme private. Acest lucru poate fi realizat prin instruirea localnicilor in planificarea. populaţia locală trebuie încurajată să participe activ in dezvoltarea turismului. turismul poate contribui insa si la creşterea nivelului de trai al comunităţii locale.

Selecţionarea produselor artizanale pentru magazinele de suveniruri din perimetrul zonei turistice reprezinta o metodă eficienta de sporire a gradului de conştientizare al populaţiei fata de valorile si cultura locala. 15. al doilea este sectorul public. picturile pot fi utilizate in amenajarea spatiilor interioare. Renovarea centrelor istorice urmareste in principal imbunatatirea calitatii conditiilor de locuit pentru locuitori.2. refacerea strazilor. cu mijloace proprii. birourile. o alta activitate pe care sectorul public o desfasoara este aceea a impunerii nivelului de impozite in cadrul zonelor urbane centrale.primul este cel privat desfasurand activitati industriale si comerciale fiind interesat in zona centrala datorita accesibilitatii (magazinele. Guvernul sau primariile sunt interesate in zonele centrale pentru functiile lor specifice. imbunatatirea serviciilor publice si nu in ultimul rand. ţesăturile. renovarea si conservarea monumentelor. pentru terminale ale diferitelor mijloace transport. iluminatul strazilor. Probleme privind amenajarea pentru turism a centrelor istorice 15. satisfacerea exigentelor impuse de activitatea turistica. toate aceste masuri pot contribui la asigurarea unui echilibru intre nevoile comunitatii locale pe de o parte si asteptarile vizitatorilor pe de alta parte. vanzatorii stradali. Totodata. realizarea de centre de interes public si zone comerciale.1. cel de-al treilea il . In cadrul procesului de renovare sunt implicati trei factori care contribuie. centrele comerciale.2. Insa unul din cele mai puternice atuuri ale sectorului public este aceea ca detine terenuri si cladiri in zona istorica. amenajarea de zone pentru relaxare. toate solicita amplasamanete centrale). parte integranta (expresie) a preocuparilor de elaborare a strategiilor de dezvoltare a urbanismului turistic. elaborarea de metode in dezvoltarea ariilor urbane. hotelurile.obiecte pentru decorarea interioară a hotelurilor iar obiectele din ceramica. Acivitatea sectorului public se exercita si prin rolul sau in planificarea urbana si in managementul terenurilor din zonele centrale prin reglementarile privind zonarea terenului. dezvoltarea modelelor de circulatie care sa faciliteze fluenta trafiului. operatiunile de renovare implica modernizarea cladirilor si a utilitatilor si cuprinde aspecte legate de: renovarea locuintelor. Alaturi de gasirea celor mai bune metode de gestionare a centrelor istorice. pentru spatii verzi sau alte spatii publice si pentru un limitat stoc de locuinte. realizarea de instalatii de canalizare. astfel: . Procesul de conservare si restaurare In general. apa potabila.

programul de relocare al populatiei. sculpturi. locuind in imobile care vor fi reabilitate. arcade. care sa ofere conditii de asigurare a debitelor si rezistenta la . In ceea ce priveste alimentarea cu apa. In ceea ce priveste asigurarea finantarii. la achizitionarea sub pretul pietei de terenuri sau alte forme de capital si la asigurarea de servicii. organizatii de cultura si de invatamant. vitrine. 15. alcatuita dintro retea de conducte care prezinta uzura avansata. rezolvarea problemei consta in realizarea unei retele noi. pasajele. centrele istorice reprezinta zone in care au aparut primele constructii si instalatii pentru asigurarea utilitatilor prin sisteme de centralizare. asociatii nonguvernamentale si organizatii civice. Un rol important il detin subventiile sau diferite alte forme de transfer de la buget si sunt necesare spre a asigura locuirea accesul in aceste zone a populatiei cu venituri modeste. In ceea ce priveste acesul la terenuri sau constructii pot fi folosite preturi diferentiate pentru terenuri sau cladiri care vor fi folosite cu destinatia de locuire si cu alte preturi pentru cele cu functiuni comerciale. mobilier urban. aceasta trebuie sa aiba in vedere programul reconstructiei zonei privind utilitatile si o parte din cladirile existente. fatadele si elementele de decor urban. De asemenea pot fi subventionate persoane sau familiii care. In cadrul acestui parteneriat rolul municipalitatilor este hotarator. determinand continua degradare a parametrilor asigurati. ca vechi sctrucuri estetice cu valoare ambientala. feronerie. scari interioare.). ai diferitelor comapanii implicate in afaceri. bolti. Infrastructura a) infrastructura generala . Datorita vechimii lor. aceste sisteme au capacitati depasite care nu au putut fi corelate cu cresterile de consumuri determinate de modernizarile constructiilor existente si de aparitia unor constructii noi. un rol important in politica de renovare urbana il detine parteneriatul dintre sectorul public si cel privat reunind reprezentanti ai guvernului. dimensionata pe baza capacitatilor de perspectiva si executata din materiale corespunzatoare. ai municipalitatiii.reprezinta locuitorii din zona pentru care problema unei locuinte accesibile din punct de vedere financiar este mai mult decat importanta.2. conservarea monumentelor. doresc sa-si refaca cladirea in conformitate cu planul aprobat de municipalitate. In categoria cladirilor care trebuie conservate si restaurate intra: imobilele clasate ca monumente istorice si de arhitectura si protejate ca atare dar si imprejurimile acestora (spatii verzi. etc. pot fi subventionati producatorii de programe de locuinte la standarde si preturi impuse de autoritatile publice. etc.2. Totodata. ridicarea al standardelor sanitare.in general. in prezent. Totodata.

De asemenea. In al doilea rand. Totodata. localizarea amplasamentelor fiecarui tip de magazin. constituie factori care influenteaza numarul optim de vizitatori la un anumit moment. este necesara determinarea aceesului . Totodata. b) infrastructura specifica turismului In proiectarea infrastructurii specifice turismului. . pozitionarea si structurarea centrelor comerciale. este necesara stabilirea unor conceptii clare privind regulile de urbanism comercial: dimesionarea si structurarea retelei de distributiei. De regula.adica delimitarea zonelor care constituie puncte de interes pentru vizitatori. acesta va fi conceput in mod special pentru a fi in concordanta cu ambianta creata de toate elementele stradale. sa ofere clientelei o diversitate suficienta de marfuri si servicii. In ceea ce priveste mobilierul urban. evitandu-se astfel desele defectiuni generatoare de spargeri de pavaje. sortimentul oferit. In functie de aceste aspecte. masurile de siguranta. formele de vanzare practicate si prin serviciile asigurate. stabilirea amplasamentului. un prim demers il constituie determinarea numarului optim de vizitatori la un moment dat in scopul conceperii unui orar de vizitare pentru grupuri. sa asigure comerciantilor o activitate rentabila. etc. marimea si profilul magazinelor. o reprezinta accesul. amenajate cu pavimente decorative sugerand epoci anteriore. rezolvarea consta in realizarea unei scheme actualizate de canalizare si a unei retele noi din materiale corespunzatoare. In acest sens. conservarea atractiilor. favorizandu-se accesul prin alei cu circulatie pietonala. aceesibilitatea.solicitari. fatadele. a magazinelor generale din zona comerciala respectiva necesita rezolvarea unor probleme legate atat de relatia dintre structura retelei comerciale si celelalte dotari urbanistice cat si de existenta unor restrictii cu privire la regimul de inaltime. Astfel. trebuie subliniat faptul ca vizitarea spatiilor interioare impune rezolvarea unor categorii mai largi de probleme decat cea a spatiilor exterioare. Totodata. si in cazul asigurarii canalizarii in zonele istorice . In privinta dotarilor comerciale. iar pe de alta parte. echiparea comerciala a centrului trebuie sa cuprinda un numar important de magazine care. strazile cu circulatie auto asigura legatura cu restul orasului dar trebuie limitat in interiorul centrului istoric. O alta regula ce se impune a fi respectata este legata de faptul ca oricarei constructii comerciale trebuie sa i se asigure o suprafata de teren suplimentara necesara unor eventuale extinderi si totodata sa dispuna de o importanta suprafata de teren amenajata. prin tipologia lor. dotarile comerciale ale unui oras sau cartier trebuie sa fie astfel situate incat sa ofere maxime proximitate si sa fie prezente indeosebi in zonele frecvent solicitate. o alta problema ce trebuie solutionata in renovarea infrastructurii generale. precautiile de siguranta. destinata parcarii autovehiculelor.

astfel incat sa asigure accesul vizitatorilor la reteaua de utilitati publice.Consideratii privind siguranta Vizitatorii trebuie protejati de conditiile nesigure ale sitului care pot produce vatamari corporale. cutii postale amplasate in apropierea magazinelor de suveniruri. parte a trăsăturilor specifice locatiei. zonele nesigure sau interzise publicului vor fi marcate corespunzator iar colectiile de valoare trebuie protejate cu sisteme de alarma. rezervoarele septice şi câmpurile de drenaj ar trebui localizate într-o zonă unde vizitatorii nu au acces. fie temporar. in afara centrului istoric dar pot constitui. materialele exterioare şi peisajul înconjurător. cu pastrarea carcterului istoric al zonei. Localizarea unitatilor de cazare se va face in exteriorul zonei istorice iar dimensionarea acestora are loc in functie de numărul vizitatorilor şi de capacitatea aşezării de a suporta astfel de constructii. Un alt aspect important il reprezinta asigurarea cu echipamente si servicii medicale de bază. In zonele in care fumatul este permis. acestea vor fi amplasate la intrare sau in vecinătatea serviciilor de alimentaţie publică. In acest sens. pubele construite din material durabil care să fie complementar mediului înconjurător. in acelasi timp. construit utilizand atât designul local cât şi materialele de construcţie autohtone. de asemenea. acestea vor fi prevazute cu extinctoare precum si cu instructiuni de utilizare a acestora. Deosebit de important este locul. este posibila uneori incurajarea . In zonele istorice. În general. volumul. In ceea ce priveste alimentatia publica. creşterea turiştilor interni şi internaţionali poate adeseori crea o situaţie care oferă posibilitatea de a obţine transformarea unor spaţii rezidenţiale şi comerciale în hoteluri şi/sau case de oaspeţi. Desi accesul in zona istorica trebuie realizat doar pietonal. fântânile publice care oferă apă potabilă ar trebui să fie disponibile turiştilor în apropierea intrărilor si identificate cu simboluri grafice internaţionale. Acestea trebuie situate in zone linistite iar designul lor ar trebui sa respecte standarde arhitecturale şi îndrumări asfel încât sa respecte semnificatia centrului isoric. Serviciile si infrastructura turistica In ceea ce priveste cazarea. vizitatorii centrelor istorice trebuie sa beneficieze de astfel servicii asigurate de regula de sectorul privat. vizitatorii trebuie să aibă acces la telefoanele publice. fie pentru o perioadă scurtă. unitatile respective vor fi amplasate. Aceasta insa se va face de asemenea. Aşezările mai mici sau mai puţin vizitate pot găzdui turişti în case de oaspeţi şi hosteluri. De exemplu. înălţimea. Un bun exemplu de astfel de hotel Panak Tingal situate în apropiere de marginea parcului în Borobodur (Indonezia). De asemenea. Centrele istorice trebuie de asemenea amenajate. De asemenea. acolo unde nu exista un sistem de canalizare adecavt.

3. proprietarii. cat si pentru cele destinate transportului grupurilor de turisti. conceperea reţelei de străzi.2. comisiile judetene pentru protectia monumentelor. trenuleţe care contribuie la cresterea atractivitatii centrului istoric. pentru acestea. trebuie amenajate locuri de parcare in numar suficient. patrimoniul istoric existent la nivel urban se confrunta cu o serie de probleme referitoare la degradarea vechilor edificii care. reamenajarea.) iar eforturile financiare pentru protejarea. o hartă din care sa rezulte relaţiile centrului istoric cu zonele care îl înconjoară. imaginea centrului istoric poate fi promovata si prin: realizarea de filme şi casete video care caracterizează zona. Fiecare mijloc de transport utilizat ridică o gama întreagă de probleme. realizarea de vederi şi postere. multe dintre edificii avand un statut incert. fotografii. etc. realizarea unor dotări pentru accesul persoanele în vârstă sau cu handicap. amplasarea unei staţii de debarcare/îmbarcare la o distanţă convenabilă de intrarea în zona turistică. Accesul catre zona istorica se poate realiza si utilizand transportul cu automobilele proprii insa. o listă cu evenimentele organizate. Promovarea In ceea ce priveste promovarea centrelor istorice ca destinatii turistice atractive. de indicatoare şi de semne pe pavaj astfel încât să fie eficientă în direcţionarea vehiculelor. nu se situeaza printre preocuparile organismelor responsabile (administratia publica locala. funiculare. etc. Pentru a funcţiona eficient. sunt necesare masuri de asigurare a igienei şi curăţeniei precum si de îndepărtare a reziduurilor rezultate. desi necesita o atentie sporita si importante investitii.transporturilor speciale ca de exemplu: şarete trase de cai. îmbarcarea/debarcarea călătorilor cât şi zone semnalizate de aşteptare a călătorilor. Totodata. Totodata. De exemplu. în cazul vehiculelor trase de cai. bărci. problemele prioritare de conservare. participarea la targuri si expoziţii intenţionale. etc. sunt utilizate revistele de călătorii care cuprind articole despre emnificaţia istorică şi internaţională a sitului istoric. să controleze numărul operatorilor şi să monitorizeze calitatea serviciilor. 15. De asemenea. maşinuţe electrice speciale pentru terenurile de golf. transporturile speciale necesită amenajarea de perimetre pentru oprire. conservarea si valorificarea centrelor istorice este nesatisfacatoare. se impune includerea aspectelor legate de conservarea si amenajarea centrelor istorice . Autoritatile locale trebuie să impună un sistem de licenţe. Realizari recente in centrele istorice din Romania In prezent. o listă cu programul destinat vizitării. alaturi de necesitatea clarificarii regimului proprietatii. se impune respectarea unor reguli ce tin de semnalizarea prin indicatoare clare de la o oarecare distanţă de zona turistică pentru a direcţiona şoferii spre destinaţia dorită.

Brasov. constituita prin transformari succesive operate de diferite formatiuni social-economice care au lasat amprente caracteristice asupra constructiei urbane (Suceava. spatiul urban romanesc se caracterizeaza prin prezenta mai multor nuclee la nivelul orase din Romania exista de mai multe nuclee istorice. potrivit momentului cristalizarii sale (orasele feudale Cluj-Napoca. Bucuresti. In acest caz. In octombrie 1997. centrul istoric nu trebuie inteles exclusiv ca o configuratie compacta de factura medievala ci ca o succesiune de spatii urbane cu trasaturi influentate de conditii istorice. Braila. etc.). Sighisoara. In acelasi sens. - Separarea completa a centrului actual de centrul istoric. unele castele.etc. Bistrita. Pana in momentul de fata. Craiova. In ceea ce priveste configuratia centrului istoric in structura urbana. Referiror la relatia dintre centrul istoric si zona centrala. Comisia Europeana de la Bruxelles a aprobat pentru prima data acordarea de fonduri PHARE pentru cultura romaneasca. Bistrita. centrul istoric risca sa ramana in afara circuitului de dezvoltare a zonei centrale (Baia Mare. in cadrul uneia sau mai multor incinte succesive pastrate mai mult timp. Targu-Mures. caracteristic acestei configuratii este conservarea unor trasaturi functionale si estetice corespunzatoare unei anumite formatiuni social-economice. Medias. in care centrul istoric este inchis de o centura de ziduri desi in interior spatiile libere au o pondere mare in contrast cu densitatea excesiva a constructiilor). in multe locuri partial restaurat si renovat. In aceste conditii. sociale si economice diferite. palate de cultura. Craiova. Brasov. b) Configuratie rasfirata. Este cazul marilor orase: Bucuresti.) In prezent. mai greu de delimitat. se inscrie si proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. din punct de vedere spatial. Craiova. Oradea. cuprinse in cadrul unei zone istorice sau in afara acesteia. pot fi diferentiate trei situatii caracteristice: - Concordanta intre situl istoric si centrul civic actual: Cluj-Napoca. in afara nucleului central.in cadrul politicii locale de dezvoltare a turismului. având Ministerul Culturii şi Cultelor ca agenţie de execuţie şi fiind implementat cu sprijinul autorităţilor locale intitulat "O Românie Frumoasă" si lansat în luna mai 2003 care .etc. . unde centrul orasului functioneaza in cadrul centrului istoric.Suprapunerea partiala a centrului actual peste centrul istoric: Iasi. incepand din 1992 s-au deschis o serie de santiere pentru lucrari de restaurare a centrelor istorice. Sebes. Oradea. etc. Timisoara. Au fost restaurate indeosebi ansambluri monahale si biserici de exceptie. o serie de orase precum Iasi. aceasta se prezinta sub diferite forme: a) Configuratia compacta si bine delimitata in teritoriul urban. Timisoara. Sibiu. Cluj. etc. Iasi. muzee de interes national. Oradea beneficiind de sume importante pentru restaurari si conservari de patrimoniu.

În acelaşi timp. Vor fi prezentate in continuare eforturile autoritatilor locale din unele orase istorice in directia reabilitarii patrimoniului turistic in scopul asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea urbana locala si politica de conservare a resurselor turistice. Ministerul Transporturilor. să iniţieze un proces de revitalizare a unor zone urbane istorice. cât şi între oraşele implicate în renovarea şi administrarea zonelor protejate.sprijinirea strategiilor de dezvoltare durabilă ale autorităţilor locale. incluzând situri istorice din oraşe. Sintetizate. Reabilitarea a fost conceputa de natura sa creeze un cadru de dezvoltare pentru viitor şi sa asigure atragerea de noi forţe sociale şi economice în zonele urbane. Ministerul Muncii. ecologic. incurajarea dezvoltării turismului cultural urban. Construcţiilor şi Turismului. proiectul a generat realizarea de parteneriate între sectorul public şi sectorul privat. cu reactivarea unor vechi edificii. Intreaga dezvoltare urbanistica ar trebui sa se constituie intr- . In aceste conditii se poate afirma ca in orasele Romaniei patrimoniul cultural urban are nevoie de recunoastere. obiectivele proiectului se refera la: . cultural etc. . consilii judeţene. Lucrările constau în revitalizare urbană. impuse de politica de dezvoltare de tip european. Prin turism. Protecţiei Sociale şi Familiei/Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. .. departe de a corespunde exigentelor de ordin tehnic. Bucuresti Municipiul Bucuresti dispune de rezerve importante de potential. Medias si Braila. fata de lumea exterioara. promovare. economic. Brasov. în acelaşi timp.sprijinirea autoritatilor centrale si locale în procesul de reabilitare a patrimoniului cultural urban. primării. renovarea clădirilor istorice. Principalii parteneri in acest proiect au fost PNUD Romania. a zonelor pietonale şi a locurilor de agrement. Ministerul Culturii şi Cultelor. In acest context. protectie. un capital aflat in stare latenta. Dezvoltarea activitatilor turistice contribuie la realizarea unei politici de refacere urbana mai ales pentru spatiile degradate si abandonate. fara a se depasi limitele de transformare si exploatare.îşi propune să contribuie la crearea de locuri de muncă pentru tinerii post-instituţionalizaţi şi pentru tinerii şomeri şi. reabilitarea parcurilor.instruirea şi crearea de oportunităţi de angajare pentru tineriii defavorizaţi. elementele de cultura si civilizatie sunt cunoscute si apreciate de un numar cat mai mare de persoane. care trebuie valorificat si pus la dispozitia intregii societati. ceea ce confera mai multa incredere si dorinta de pastrare a memoriei culturale din partea populatiei urbane rezidente. fiecare agent economic interesat de turism isi poate realiza numeroase si diverse programe turistice axate pe bunurile culturale prezente in spatiul urban romanesc. insa. dar starea generala este. In toate aceste actiuni de pastrare a viabilitatii si functionalitatii asezarilor urbane romanesti. Orasele incluse in proiect in anul 2003 au fost Alba-Iulia. turismul poate juca un rol deosebit de important in masura in care este bine organizat. estetic. fiind o resursa economica majora.

agenţii guvernamentale. Dintre acestea. agenţii internaţionale. degradate. a derulat impreuna cu U. bisericilor si locuintelor. Zona Centrului Istoric ocupa o suprafata de aproximativ 50 ha.P. fiind considerata un catalizator al dezvoltarii care determina sporirea interesului sectorului privat. politica de trafic.N. politica utilităţilor şi serviciilor publice este prioritara pentru municipalitate. Banca Nationala si sediile diverselor banci comerciale fiind localizate in partea de N . in vederea integrarii lor sociale precum si revitalizarea Centrului istoric al Bucurestiului prin refacerea fatadelor cu semnificatie arhitectonica deosebita si a pavajului strazilor din aceasta zona. cu multe constructii in stare mediocra. str. o mare parte se afla in proprietatea municipalitatii. Caracterul specific al zonei centrului istoric rezultă din valoarea arhitecturala a cladirilor publice. Politicile specifice stabilite se refera la: politicile sectoriale de dezvoltare.D.V a acestei supafete. sustinute de o infrastructura edilitara care necesita imbunatatiri. Strategia de reabilitare urbana porneste de la premisa ca un program coerent de revitalizare a zonei trebuie sustinut prin formularea unor politici specifice şi prin facilitarea şi coordonarea acţiunilor celorlalţi actori importanţi in proces . iar locuintele in toata partea de sud. Functiunile dominante sunt financiar-bancare si comerciale. Zona beneficiaza de studii si proiecte deja elaborate si de programe de finantare a interventiilor in vederea reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare. politica de reabilitare urbana va contribui la cresterea calitatii vietii prin afirmarea valorilor nationale si pastrarea identitatii culturale tinand cont de exigentele dezvoltarii durabile. magazinele in S .o strategie coerenta de transformare a orasului intr-o capitala europeana din punctul de vedere al atractivitatii manifestate atat fata de rezidenti si agentii economici locali cat si fata de vizitatori si potentiali investitori. politica mediului urban si politica de dezvoltare institutionala. calificarea si angajarea temporara a tinerilor iesiti din caminele de copii. sector privat.la sud. Fondul construit are o valoare tehnica inegala. politica de investitii. Corneliu Coposu şi Splaiul Independenţei .V. Hristo Botev . In perioada 2000-2002. bd. Primaria Municipiului Bucuresti. politici zonale si reabilitarea si promovarea centrului istoric. Dintre acestea. in centrul geografic al orasului si este amplasata in perimetrul cuprins intre: bd.comunitate.la vest.la nord. din care 38% sunt inregistrate ca avand valoare semnificativa din punct de vedere arhitectural. care a avut drept obiective pregatirea. zona este foarte bogata in valori de patrimoniu urbanistic si cultural care confera identitate si prestigiu orasului.la est. Elisabeta . (Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite) un proiect numit "Un Bucuresti Frumos". Politica formulată in această direcţie se referă la asigurarea capacităţilor reţelelor edilitare in concordanţă cu . Calea Victoriei . In Zona Istorica sunt prezente aproximativ 520 de cladiri. Totodata. In acest context. Politicile sectoriale de dezvoltare cuprind politica utilitatilor si serviciilor publice.

actualizarea Master Planului pentru Zona Istorica. situată de-a lungul străzii Lipscani. politicile de dezvoltare trebuie să conducă la conservarea caracterului esenţial. Prin operatiuni de restaurare. .Blanari. reabilitarea centrului istoric produce efecte benefice. asupra calitatii vietii rezidentilor sau a altor utilizatori.Patrascu Voda. urmatoarele strazi vor fi destinate strict traficului pietonal: . Zona 10 .C.cu caracter preponderent de recreere. Zona 6 .dezvoltarea turismului. La finalul implementarii proiectului.Stavropoleos. Vor fi reabilitate si amenajate arterele de circulatie publica din zona si pavimentele. 8 şi 9 .zonă cu caracter preponderent comercial.dezvoltarea unui Plan Detaliat pentru Aria Pilot continand strazile ce trebuie restaurate in cadrul acestui proiect. cafenelelor si a altor activitati economice si de birouri. renovare. . restaurantelor. . Reabilitarea centrului istoric va . la renovarea fondului construit existent şi să stimuleze investiţii şi localizarea acelor funcţiuni/activităţi ce-i conferă locului specificitate şi valoare. . Zona 2 . Componenta principala a proiectului consta in reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare. de-a lungul Splaiului Independenţei. Elisabeta şi Carol. din punct de vedere al graficului de realizare.dezvoltări de birouri.Pictor Tonitza. . agrement. cultură. Proiectul de reabilitare a zonei istorice are ca scop refacerea climatului de odinioara (dar cu facilitati moderne).zonă de birouri . Politici zonale . directe sau mediate. . gaz metan. . stimuland activitatile economice si sociale si conservarea unei parti importante din mostenirea arheologica si arhitecturala a Bucurestiului si include: . . -Bacani. Zonele 4 şi 5 . intre investiţiile in infrastructură şi reabilitarea fondului construit. acesta va contribui la: -imbunatatirea mediului stradal si a infrastructurii publice in scopul incurajarii conservarii si restaurarii siturilor din zona.crearea a numeroase locuri de munca atat pe timpul executiei lucrarilor cat si dupa terminarea acestora.cererea consumatorilor si la coordonarea. exprimand dincolo de politica urbana si un set de politici sociale.zonă de birouri. Zona Centrului Istoric este structurată astfel: Zona 1 . iluminat stradal. .Franceza. pasaje pietonale.dezvoltarea unei strategii de restaurare. Zonele 7. de-a lungul bd. electricitate. In ceea ce priveste eficienta economico-sociala a proiectului.centrul financiar.Brătianu. Zona 3 . .din punctul de vedere al formulării unor politici de dezvoltare pe arii de intervenţie. telefonie. reconstructie.cu caracter rezidenţial (vezi anexele) Pentru fiecare zona in parte.Hanul cu tei.Lipscani.impulsionarea restaurarii in zona si stimularea investitiilor de catre proprietarii publici sau privati in modernizarea cladirilor.birouri in zona străzii Hristo Botev şi Căii Moşilor. in scopul cresterii atractivitatii atat pentru locuitori cat si pentru vizitatori prin dezvoltarea suplimentara a magazinelor specializate. . Proiectul prevede si amenajarea citorva parkinguri de suprafata care sa absoarba interdictiile de circulatie auto pe strazile de mai sus. intre str. Smârdan şi bd I.

a pozitiei dominante si a ambiantei geografice. Au fost atestate arheologic: asezarea apartinand epocii bronzului. Sighisoara Complex medieval de arhitectura militara. generatoare de venituri publice sau private. intrucat confera o calitate superioara a vietii urbane. fie la scara redusa. Edificiul reprezentativ aal arhitecturii militare publice exprimata in cele patru sageti ale sale.locuire care cu mici intreruperi depaseste 40000 de ani. de locuri de munca reprezentand astfel suportul necesar pentru cresterea calitatii vietii in spatiul urban. Casa Vlad Dracul a autoritatilor orasului. Arhitectura ecleziastica a fost marcata de cresterea numarului membrilor si a fortei economice a comunitatii: Biserica din Deal si Biserica Manastirii edificate in secolul XIII-XV. Arhitectura a fost influentata de diversi factori. . Principalul punct de atractie al centrului istoric il reprezinta Muzeul de istorie si totodata Turnul cu Ceas care il gazduieste si care este simbol al orasului. evenimente memorabile. simbol al autonomiei jurisdictionale. devin motoare economice si sociale. marturie stau edificiile din piatra din zona centrala: Casa cu cerb a patriciatului. orasul a fost supranumit inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea "Perla Transilvaniei". punctuale si dispersate. ceea ce duce in secolul XVI-XVII la doua supra inaltari ale incintei fortificate. dar si pentru cei cazati temporar ca turisti.regenera calitatea tuturor functiunilor localizate in zona. Intemeierea localitatii conform cronicelor din secolul al XVII-lea este datata la 1191 si 1198. un castru roman pentru paza drumului. determinand cresterea atractivitatii si a prestigiului orasului. Prima atestare documentara a localitatii . turismului.nu marcheaza insa si inceputul locuirii. Planul orasului-cetate este caracteristic oraselor germane intemeiate in evul mediu tarziu. dar si cresterea bunastarii generale prin atragerea investitiilor. atat pe cea rezidentiala pentru locuitorii zonei. Arhitectura civila este influientata de cei instariti. insa fara baza documentara. Casa Venetiana . doua asezari dacice ale epocii fierului din care una a fortificat platoul inferior al Dealului Cetatii. a corpului de paza si pentru oaspeti. Arhitectura militara (zid si turnuri de aparare) a fost conditionata de folosirea masiva a armelor de foc. civila. concentrate. o asezare a dacoromanilor si apoi a urmasilor lor. a amenajarii spatiilor publice reprezinta si o chestiune de interes general. Cresterea calitatii serviciilor. Biserica din Deal este cel mai important monument al orasului si a patra ca importanta intre bisericile gotice ale Transilvaniei.locuinta primarului. generand experiente noi. Toate aceste tipuri de operatiuni. fie de mare amploare pe arii mari.in 1280 . „trairi" ale locului. atat pe teritoriul orasului cat si in zona inconjuratoare din bazunul Mijlociu al Tarnavei Mari . Sighisoara este printre putinele orase-cetate locuite din Europa si singurul conservat in cea mai mare parte dar si locuit din Romania. ecleziastica de valoare europeana. Datorita arhitecturii sale remarcabile.

Autoritatile locale au efectuat o analiza SWOT a situatiei actuale a turismului si au fost desprinse ca puncte tari. dezvoltarea legaturii cu orasele infratite. lispsa unei săli de spectacole şi a unui cinematograf. Dacă în zonele centrale ale cetăţii curaţenia este efectuată în mod regulat. De asemenea. luând în considerare mai multe detalii ca de exemplu: culori.privilegiu detinut de putine orase ale timpului. parţile mai puţin vizitate sunt neglijate (versantii impaduriti). etc. păstrarea cetăţii ca zonă locuită şi evitarea transformării ei într-un complex de hoteluri şi restaurante. ornitologie. buget local insuficient pentru renovarea caselor proprietate de stat şi a turnurilor si zidului cetăţii. unele obiective au fost conservate şi restaurate corespunzător ca de exemplu Biserica din Deal. de artă contemporană. amenajarea unor săli legate de personalităţile oraşului. patrimoniul arhitectural de valoare. expunerea necorespunzătoare a lucrărilor artiştilor amatori. accesibilitate auto si feroviara. care nu necesită o restaurare imediată (Turnul Frângherilor (locuit). Hotelul „Sighisoara". Turnul Fierarilor ş. Alte obiective se află în curs de restaurare sau sunt într-o stare.a. posibilitati de cazare variate.) tradiţional al cetăţii Sighişoara şi a împrejurimilor acesteia. inventarierea şi monitorizarea patrimoniului. Zidul Cetăţii pe versantul nordic. Casa cu Cerb. In ceea ce priveste actiunile viitoare. pozitia geografica. circulaţia vehiculelor în cetate. Centrul Interetnic. ferestre. Turnul Cismarilor ş. In ceea ce priveste oportunitatile in dezvoltarea centrului istoric. posibilităţile de realizare a unor muzee şi expoziţii în cetate. tencuieli de var. acestea se refera la meşteşugurile tradiţionale. cat prin ansamblul de cladiri vechi care. exista pericolul transformarii cetatii intr-un complex de restaurante dar si pierderea aspectului medieval prin modificarile moderne efectuate asupra fatadelor si care vor altera caracterul de unicitate al cetatii. sistem de canalizare învechit care favorizează alunecari de teren. ţigle etc. păstrarea aspectului arhitectural (obloane. internatul şi clasele primare ale Liceului „Joseph Haltrich". etc. porţi. imprejurimile orasului.a. Casa „Wagner". Turnul Cojocarilor şi Turnul Măcelarilor. Totodata au fost identificate si puncte slabe care tin de nerespectarea culorilor originale ale fatadelor si cladirilor. diversificarea ofertei turistice în cetate prin amenajări de expoziţii permanente de etnografie. plasarea zonei industriale in afara orasului. infiinţarea unui punct de informare turistică într-un loc central. cu toate transformarile intervenite isi pastreaza in buna masura caracterul lor initial. au fost identificate ca obiective de prima urgenta in actiunile de conservare: Turnul Cositorarilor. . „ Casa de pe stâncă". Turnul cu Ceas (muzeu). In ceea ce priveste conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. pastrarea aspectului medieval. Liceul „Joseph Haltrich". Turnul Croitorilor (a fost reparat doar acoperişul). lipsa unui birou de informare turistică. iInsuficienta punere în valoare a patrimoniului. unei fântâni în stil medieval. Cetatea se remarca nu atat prin cladiri monumentale.

pastrarea libera a curtilor interioare si a gradinilor de noi constructii si spatii de parcare. iar in latime 93 m. Piata are o lungime maxima de 142 m. constructia si oferta de noi locuinte. dezvoltarea . având un grad înalt de detaliere. care are ca baza proiectul de cooperare româno-german pentru reabilitarea centrului istoric.Latura de sud a pietii este declarata monument arhitectural protejat de UNESCO prin stilul arhitectural unic care este mentinut aici. Aceasta planificare detaliata a programului trebuie sa sprijine îndeosebi transpunerea obiectivelor formulate în "Carta reabilitarii Centrului Istoric al Orasului Sibiu / Hermannstadt". pas cu pas si economice. In evul mediu in aceasta piata (cunoascuta in documente si sub numele de 'circulus parvus') existau casele de locuit si atelierele mestesugarilor sibieni. Piata este legata de Piata Mare si de Piata Huet prin tuneluri inguste si prin stradute pietruite. programul pentru centrul istoric. reprezinta un important punct turistic pentru orice vizitator. renovarea si modernizarea cladirilor prin promovarea de initiative de reabilitare prudente. In ceea ce priveste strategia autoritatilor locale privind conservarea urbana. consolidarea. îmbunatatirea calitatii spatiului înconjurator locuintei prin masuri de amenajare peisagistica a curtilor interioare si gradinilor. fiind una dintre cele mai mari din Transilvania. prin comasarea unor locuinte sau spatii de locuit. gaz. care sa mentina caracterul cladirilor vechi. Piata Huet se desfasoara in jurul Catedralei Evanghelice aici existand prima incinta de fortificatii a orasului. Au fost formulate totodata principalele directii de actiune: Consultanta în domeniul reabilitarii locuintelor. cel mai mare sit medieval din Romania. Programul Urban de Actiune Sibiu descrie toate masurile importante si proiectele de dezvoltare urbana din urmatorii ani realizand diferentierea între masurile adoptate pentru centrul istoric si orasul în ansamblu. Piata Mare a fost prima data mentionata in 1411 ca piata de cereale. Considerata centrul istoric al Sibiului. îmbunatatirea conditiilor de locuit si reducerea densitatii locative prin modernizarea si marirea spatiilor de locuit. precum si crearea de noi oferte de locuit în afara centrului orasului. aflat în derulare. Piata Mica. prin cladirile medievale pastrate in forma originala si prin numeroasele obiective de interes turistic care se gasesc aici. crearea de locuinte care sa satisfaca si necesitatile familiilor cu copii sau cu venituri medii.Sibiu Centrul istoric al Sibiului. electricitate si a instalatiilor sanitare în interiorul cladirilor. implicarea cât mai larga a locuitorilor în masurile de reabilitare si modernizare o pastrarea diversitatii sociale si demografice. modernizarea prioritara a instalatiilor de alimentare cu apa. este grupat in jurul celor 3 piete istorice si este limitat de urmele celei de-a 4 centuri de fortificatii.

precum si integrarea acestora în conceptul turistic general. cladiri publice) vizand îmbunatatirea atractivitatii orasului istoric prin amenajarea corespunzatoare a pietelor publice si strazilor. odihna. crearea de noi oferte de parcare la intrarile în orasul istoric. acolo unde este posibil. accesul la noi surse de finantare pentru investitiile necesare. deschiderea pasajelor pietonale dintre case si dotarea cu zone verzi a centrului. înlocuirea si extinderea retelelor de infrastructura tehnica în vederea evitarii unor noi probleme constructive si pentru asigurarea alimentarii la consumul prognozat. diversificarea ofertei de hoteluri si gastronomie în orasul istoric. tinându-se seama de criteriile severe ale protectiei monumentelor. pentru descongestionarea centrului orasului. intensificarea eforturilor pentru identificarea si eliminarea sparturilor din conducte. îmbunatatirea transportului în comun. comert sau cultura). eliberarea orasului istoric de traficul greu de tranzit si reducerea traficului sau. elaborarea unui concept detaliat de promovare a mestesugurilor si meseriilor traditionale. îmbunatatirea conditiilor oferite vizitatorilor. pentru îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si a vizitatorilor. prin amenajarea spatiilor verzi existente. protejarea copacilor stradali existenti si plantarea altora noi. limitarea parcarilor din unele zone în centrul istoric. configurarea si modificarea racordurilor casnice într-un mod care sa tina seama de caracterul orasului istoric si care sa nu influenteze arhitectura amenajarea spatiilor publice (mobilier urban. prin folosirea unor materiale locale traditionale. eliberarea strazilor importante din punct de vedere arhitectural sau cultural-istoric de traficul motorizat. introducerea unei metode de taxare prin care marimea taxei este în concordanta cu volumul consumului. fortificatii. amenajarea celor mai importante strazi comerciale din centrul orasului ca zone pietonale . de spatii de recreere si odihna. precum si construirea unei retele de cai pietonale si pentru biciclisti. cum ar fi recreere. cu formarea unui inel verde în jurul fostei fortificatii de aparare si legatura acestuia cu pietele din orasul istoric prin spatii verzi stradale. alimentare cu gaz si electricitate) prin reabilitarea. prin amenajarea de trasee turistice suplimentare. precum si crearea unora noi.managementul traficului prin continuarea reducerii sistematice a traficului. zone verzi. precum si printr-o gama larga de informatii turistice. dezvoltarea în . îndepartarea traficului motorizat si stationar din pietele si strazile care confera imaginea orasului.infrastructurii de baza (apa si canalizare. comunicare. precum si alocarea spatiilor publice unor functiuni specifice. salubrizare.diversificarea ofertei turistice prin amenajarea unui centru de informatii pentru turisti. . precum si pentru întarirea importantei orasului ca centru multifunctional. elaborarea unui concept pentru spatiile verzi din orasul istoric.

realizarea unor lucrari de amenajare in zonele protejate construite.monumente istorice clasate în grupele A şi B (monumente.propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural. . ansambluri. distrugerea unor clădiri istorice si construirea in locul lor a unor edificii moderne dar neintegrate in peisajul urban. care cuprind valori de patrimoniu cultural si istoric este reglementata de Legea nr.zone protejate. patrimoniul istoric este ameninţat cu deteriorarea sau distrugerea definitiva datorită pe de o parte uzurii cauzate de trecerea timpului dar si de amploarea schimbărilor economice şi sociale din ultimii ani. -valori de patrimoniu cultural de interes naţional. Acestora li se adauga lipsa de educaţie şi de informare a populatiei. ea trebuie să fie în primul rand bine inteleasă si mediatizata dar fara implicarea autorităţilor locale. Regimul constructiilor In prezent. situri). . a comunităţilor locale şi a cetăţenilor. aceste zone protejate construite pot fi: . Tipurile de zone protejate pot fi determinate de un monument istoric. Elementele construite protejate de legislaţia română sunt. reactiile depasind granitele tarii). . reutilizarea ca material de construcţie a unor monumente istorice abandonate.de interes local . statutul incert al unor cladiri istorice. 15. mentinerea traditiilor si obiceiurilor multiculturale si multiconfesionale.continuare a ofertei culturale multilaterale. adeseori incomplete. un ansamblu sau sit istoric sau de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-o suprafaţă protejată. instabilitatea legislativă şi diminuarea capacităţii de aplicare a legilor.Sectiunea a III-a . . cele mai multe dintre acestea deruland simpozioane si actiuni sporadice ca reactie la unele initiative periculoase pentru integritatea siturilor istorice (de exemplu. în ordinea importanţei: a) monumente istorice (. In acelasi timp. La aceasta au contribuit si lipsa de autoritate a instituţiilor abilitate in protejarea patrimoniului istoric.de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică A ("monumente istorice de valoare naţională şi universală").situri arheologice declarate ca zone de interes naţional. Aspecte legislative In Romania. Proiectul Dracula Park a fost indelung contestat.3. După natura interesului public.înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural. Pentru ca legislaţia să fie aplicată. b) zone construite protejate (de interes national sau arheologic prioritar). neimplicirea autorităţilor locale precum si absenta comunicarii intre organizaţiile care ar trebui să colaboreze pentru păstrarea ci conservarea patrimoniului istoric. organizatiile non-guvernamentale au o capacitate limitata de actiune. între care pot fi mentionate: schimbări în regimul de proprietate al terenurilor şi clădirilor. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national . acest demers este extrem de dificil.

natural şi cultural). Potrivit Planului de amenajare a teritoriului national . de asemenea. trebuie sa cuprinda: . Tot in aceasta directie se inscriu si prevederile Reglementarii tehnice privind "Metodologia de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)" ale caror obiective se refera la evidenţierea rolului acestor zone in dezvoltarea urbană.(dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local"). din donatii sau din alte fonduri alocate de organisme internationale sau din resurse financiare obtinute in baza unor conventii bilaterale ori multilaterale. funcţionale şi spirituale a cadrului construit din localităţi şi stimularea interesului economic şi cultural pentru utilizarea acestuia precum si la protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice. In acest sens. avand la baza documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale. finantarea totala sau partiala a lucrarilor se poate face si de alti investitori. având la bază documentaţii de urbanism. . Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotărâri ale Consiliilor Locale. În cazul în care asupra unei zone protejate.: UNESCO . de 100 metri in municipii si orase. reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrele zonelor respective. prevazute de lege. asigurarea continuităţii fizice.cadru al documentatiilor de urbanism pentru zonele construite protejate. zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural iar lucrarile necesare de cercetare. fără consultarea statelor (ex. a zonelor arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite. raportate la dezvoltările localităţilor în ansamblul lor. trebuie sa delimiteze. conservare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes national se vor executa numai in baza avizelor si aprobarilor autoritatilor administrative si forurilor stiintifice din domeniu. si se finanteaza in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.Lista patrimoniului mondial. organisme internaţionale instituie (la propunerea statului român) o protecţie internaţională. din oficiu. cu sprijinul autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniu. de 200 metri in comune si de 500 metri in afara localitatilor. autoritatile administratiei publice locale. Aceste lucrari vor fi cuprinse in listele de investitii anexate la bugetele locale. protejare. in conditiile stabilite de lege. documentaţiile vor avea în vedere: . restaurare. zona se poate considera de interes internaţional (ex. precum şi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificaţia lor istorică. Protecţia internaţională se poate institui. prin legile bugetare anuale.stabilirea direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare a zonelor luate în considerare.: UNESCO .stabilirea condiţiilor de realizare a construcţiilor şi amenajărilor urbanistice pe ariile respective. In ceea ce priveste continutul . teritorială şi regională. Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a patrimoniului istoric se instituie zone de protectie a monumentelor istorice.Lista monumentelor în pericol). persoane fizice sau persoane juridice. in baza unor studii de specialitate. De asemenea.Sectiunea a III-a .zone protejate.

ierarhizarea valorica a fondului arhitectural-urbanistic în funcţie de calitatea estetico-ambientală. Studiu urbanistic specific cu caracterizarea situatiei zonei si a relatiei dintre aceasta si ansamblul localitatii (incadrarea in intravilanul existent. probleme de echipări edilitare. . semnalizare. mijloacele financiare. volumele construite. 2. înlocuite sau adăugate. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice activitatile si masurile de protejare a acestora se realizeaza in interes public. evidenţierea obiectivelor de interes public. condiţionări diverse .natura ocupării şi utilizării terenului (construcţii existente protejate si neprotejate. . a modului de construire şi a aspectelor derivate (proprietate. scopul şi Delimitarea zonei construite protejate ( justificarea iniţierii demersului de instituire a zonei obiectivele planului urbanistic). 3. 4. construite protejate. spaţii amenajate cu rolul de a proteja. populaţie. Alte studii de fundamentare cuprinzand stabilirea funcţiunilor care pot fi înlăturate. schimbări de utilizare pentru elemente ce tin de trama stradală. de mediu natural sau de mediu construit). date demografice şi socio-economice privind evoluţia populaţiei. rezolvări ale circulaţiilor carosabile. echipare tehnică. resursele umane). activităţi. monumentele istorice sunt . etc. propuneri de racordări ale reţelelor tehnico-edilitare. staţionări şi pavaje.1. protecţii faţă de poluare şi alte riscuri ). securiza. implantarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie. spaţiile libere. punere în valoare. fiscalitate. amenajări. staţionărilor. preţuri de vânzare a imobilelor. aspectul exterior al clădirilor. proiectantul general si colaboratorii. echipare cu reţele tehnico-edilitare. structura demografică şi socio-ocupaţională. mobilitatea populaţiei.posibilităţi maxime de utilizare a terenului Protejarea monumentelor istorice Potrivit Legii nr. beneficiarul. probleme de marketing si management urban) 5. previziuni privind suportul implementării acestor propuneri . delimitarea zonei construite protejate prin stabilirea suprafeţei. construite si proiectate existente. spaţii libere şi plantate. precizarea limitelor zonei construite protejate). probleme de trafic şi aspecte conexe .vestigii arheologice probabile. spaţii neconstruite protejate. documentatia trebuie insotita si de un regulament privind: . In sensul prezentei legi. instituţional. accese şi circulaţii. bilanţ teritorial. Introducere (denumirea lucrarii. izola zona sau subzona faţă de vecinătăţi agresive. completare. studiul istoric zonal cu precizarea valorii elementelor componente. conservare. sinteza etapelor parcurse prin stabilirea atitudinii faţă de elementele componente ale zonei. Totodata. demolare. cadrul legislativ. funcţională şi a potenţialului socio-economic. Propuneri de dezvoltare zonala (protejare. studiul istoric general.pavaj.. disfuncţionalităţi şi constrângeri naturale. tipuri admise si interzise de ocupare şi utilizare. înălţimea construcţiilor. mărimea si dimensiunile parcelelor.condiţii de ocupare a terenului (forma. analiza costuri-beneficii sub aspect economic şi social.cadrul legal. circulaţiilor pietonale. dotări. a condiţiilor de construire (geotehnice.

amenajari peisagistice. consolidarea. . fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea.executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice. constructii de protectie. . turistica. de panouri publicitare. financiar. utilitati anexe.schimbari ale destinatiei monumentelor istorice. semnificative pentru istoria. conservarea. . acestea au loc numai de catre experti si verificatori tehnici atestati de Ministerul Culturii si Cultelor cu respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii. .amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri. Totodata. constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei sau in afara granitelor. precum si cu institutiile publice si organizatiile non-guvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice. restaurarea. se constituie Serviciul monumentelor istorice. restaurare.amenajarea cailor de acces. urbanistica si de amenajare a teritoriului. piese de mobilier fix. cu detinatorii si administratorii acestora. precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice. firme. cu administratia publica locala precum si cu proprietarii monumentelor istorice. exclusiv pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. Atributiile Ministerului Culturii si Cultelor precum si ale institutiilor aflate in subordine in . consolidare. inventarierea. extindere. sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice. clasarea. . Referitor la lucrarile de consolidare a monumentelor istorice.bunuri imobile. inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice. conservare. incadrat cu personal specializat in domeniu iar in cadrul corpului de control al ministrului culturii si cultelor se infiinteaza un compartiment de control si audit. Autoritatea administratiei publice centrale de specialitate este Ministerul Culturii si Cultelor care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice urmarind in acelasi timp si aplicarea lor. indicatoare.stramutarea monumentelor istorice. la nivel national si local iar interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii si Cultelor si se pot referi la: . cercetarea. punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale. inclusiv paza si intretinerea. in cadrul directiilor pentru cultura. reparare. Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala. respectiv a municipiului Bucuresti. cultura si civilizatia nationala si universala iar protejarea acestora cuprinde un ansamblul de masuri cu caracter stiintific. inclusiv reparatiile curente. in vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istorice.lucrarile de cercetare. administrativ. juridic. proprietati ale statului roman. pietonale si carosabile. evidenta. inclusiv schimbarile temporare. Acesta colaboreaza cu institutiile de specialitate aflate in subordine. persoane fizice sau juridice. lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara de siguranta si decorativa. culte si patrimoniul cultural national judetene. construire.

autoritatile locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativteritoriale. coerenta de afirmare si pastrare a identitatii culturale si istorice a oraselor le poate genera.Dincolo de aceste reglementari.directia conservarii si protejarii monumentelor istorice sunt prezentate in anexa nr In ceea ce priveste finantarea protejarii monumentelor istorice. In acest sens. zonale şi locale referitoare la protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului construit in concordanta cu exigentele dezvoltarii durabile ale politicii generale de dezvoltare a spatiului urban avand drept suport eforturile autorităţilor publice centrale si locale. intervenţiile în zonele construite protejate trebuie să vizeze afirmarea interesului cultural naţional prin corelarea politicilor şi strategiilor naţionale. principalii beneficiari ai efectelor economice si sociale pozitive pe care o politica unitara. aceasta are ca sursa principala bugetul de stat prin bugetele locale. organismelor non-guvernamentale si nu in ultimul rand ale locuitorilor centrelor urbane. ale agentilor economici. . precum si de proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori se efectueaza prin cofinantare publica si privata.

Capacitatea de a crea noi venituri este la rândul ei legata de alte aspecte de natura economica si sociala cum ar fi: nivelul serviciilor. nivelul bazei de impozitare.1. regionala sau nationala. aceasta crestere a numarului optiunilor contribuind la o mai mare libertate în alegerea acelor amplasamente care sunt mai putin restrictive. a barierelor si constrângerilor pe care anumite locatii le ridicau pentru demararea si desfasurarea unor activitati economice. independent una de cealalta. 16. iar companiile transnationale nu mai sunt constrânse de obligatiile de natura ideologica. vizitatori si locuitori cu venituri ridicate. Cadrul conceptual de abordare a competitiei si competitivitatii urbane 16. economica. legat de acestea. sociala. În aceste conditii. schimbarile în organizarea industriala au creat noi oportunitati ce vizeaza cresterea flexibilitatii în alegerea locatiei: la nivelul marilor firme. în egala masura. Schimbarile în tehnologiile de productie si. Concepte de baza privind competitia urbana Impactul dezvoltarilor fundamentale si rolul schimbat al orasului au determinat aparitia competitiei urbane. politica. locala.REPERE CONCEPTUALE ÎN ABORDAREA COMPETITIVITATII URBANE 16. Scopul este de a produce noi venituri pentru colectivitatea locala.1. precum si pentru ocuparea unei pozitii favorabile în ierarhia urbana. calitatea vietii si facilitatile de ordin educational si institutional pe care le ofera orasul.1. Factorii care contribuie la cresterea competitiei urbane Exista mai multe motive pentru care competitia dintre orase este în continua crestere: A.1. infrastructura. la dezvoltarea unei arene internationale a deciziilor de investitii. parti diferite ale aceluiasi proces de productie pot fi amplasate în locatii diferite. Schimbarile de ordin tehnologic în domeniul transporturilor si al telecomunicatiilor Schimbarile de ordin tehnologic realizate în domeniul transporturilor si al telecomunicatiilor au condus la înlaturarea. profitând de avantajele specifice pe care le prezinta diverse locatii. aproape în totalitate. Fuziunile si dezvoltarea rapida a companiilor multinationale au contribuit. Aceasta se refera la o întrecere între orase pentru atragerea de activitati economice noi.16.1. . productia dobândeste un caracter global.1.

B. Globalizarea economiei „Recent, o noua paradigma se contureaza, si anume: formarea si dezvoltarea unei economii globale, în care sistemul de productie si de comercializare este globalizat si unde statul nu mai este motorul din spatele economiei, cedând în fata leadershipului corporatiilor multinationale. Diferitele forme ale regionalizarii si integrarii economiilor nationale (precum UE, NAFTA, ASEAN, ADEC, CARICOM si MERCOSUR), pot fi întelese ca mecanisme prin care se institutionalizeaza procesul de globalizare". „Exista o mare controversa asupra semnificatiei globalizarii, a importantei, dinamicii si impactului sau, care conduce adesea la un anume scepticism atât asupra însemnatatii, cât si a implicatiilor ei". În orice caz, trebuie sa acceptam faptul ca, înca de la începutul ultimului deceniu, se manifesta o accentuare a interdependentei componentelor sistemului economic, întelegând prin aceasta consolidarea relatiilor economice, politice si institutionale dintre tari, ce conduc la formarea sistemului global care, conform indicatiilor lui Scott, este mult diversificat. „Factorii responsabili pentru aceasta amplificare de proportii a procesului de globalizare au fost, printre altii, urmatorii:

schimbarile în politicile economice si sociale care au generalizat liberalizarea marfurilor, serviciilor si factorilor de productie; noile strategii în interesul corporatiilor multifunctionale care profita de noile oportunitati de localizare aduse de deschiderea si integrarea sistemelor econo-mice; inovatiile în transporturi si comunicatii care faciliteaza integrarea pietelor si internationalizarea productiei si reduce costurile de productie si de schimb"24.

Globalizarea este un fenomen vechi, asociat cu schimbul international de bunuri si servicii si cu internationalizarea capitalului si a productiei. Totusi, trasatura care caracterizeaza globalizarea astazi are în vedere faptul ca, internationalizarea pietelor si a productiei este strâns legata de cresterea folosirii noilor informatii si tehnologii. Globalizarea este consolidata gratie modelelor din ce în ce mai flexibile ale organizarii si productiei, acordurilor de cooperare dintre firme si aliantelor strategice internationale, care sunt posibile prin crearea retelelor globale. Globalizarea paveaza drumul catre o noua ordine internationala si o noua diviziune internationala a muncii.

„Globalizarea afecteaza sistemul productiv atât al regiunilor dezvoltate, cât si al celor defavorizate si, de asemenea, orasele mari, mici si mijlocii. Îmbunatatirea productivitatii si competitiei în orasele inovative si în regiunile urbane au fost posibile datorita adoptarii unor moduri mai flexibile de organizare a întreprinderilor (crearea firmelor retea, subcontractarea, externalizarea sistemelor de productie), introducerea inovatiei în metodele de productie si de difuzare a cunostintelor, în sistemele productive locale si ameliorarea atractivitatii urbane". În concluzie, „într-o lume globalizata din ce în ce mai puternic, exista orase si regiuni care au de câstigat si altele care au de pierdut, în functie de mai multi factori printre care: structura si competitivitatea sistemului lor de productie, cadrul institutional si gradul de integrare în economia globala etc". C. Piata monetara Un factor important legat de efectul globalizarii este prabusirea partiala a ordinii monetare internationale si cresterea instabilitatii monetare dupa 1980. Aceasta a fost asociata cu „cresterea rapida a conversiilor spatiale, unde amenintarea devalorizarii a condus la dezvoltarea strategiilor de afaceri, create cu scopul de a minimiza timpul de productie si consum" 27. Acest factor global accentueaza importanta acumularilor de capital, în functie de specificitatile locului si ale monedei: investitiile pe termen scurt si schimbarile rapide care se petrec la nivel spatial, evidentiaza importanta diferentelor dintre caracteristicile urbane si traiectoriile de dezvoltare urbana; efectul inertiei spatiale asupra investitiilor este redus semnificativ. Acest factor a asigurat, în continuare, dezvoltarea orasului antreprenorial. Swyngedouw a sugerat ca „aceasta competitie nestapânita între orase […] a intensificat amenintarea devalorizarii care, daca se întâmpla, va transforma actualele zone de crestere urbana în terenurile virane ale zilei de mâine, din punct de vedere social si economic". În timp ce instabilitatea monetara consolideaza instabilitatea economica urbana si competitia dintre orase, asocierea devalorizarii monetare si economice, precum si a consecintelor rezultate, doar cu activitatea antreprenoriala din orase, nu mai pare a fi în totalitate o teorie viabila. D. Declinul social si al mediului înconjurator Procesul continuu de restructurare economica din lume - intensificat recent de globalizarea economiei - a avut ca rezultat o pierdere a activitatilor economice si a locuitorilor si o crestere a somajului în zonele urbane. Somajul apare, în special, în munca necalificata sau slab calificata si este concentrat în centrul urban, deoarece acesta este locul unde locuieste cea mai importanta

parte a persoanelor subprivilegiate. „Centrele oraselor au devenit zone concentrate de probleme sociale (somaj, conditii de locuire necorespunzatoare, criminalitate)". Declinul social al multor zone urbane duce la o segregare sociala, care implica mai departe probleme financiare, fizice si psihologice. În afara declinului social, zonele urbane se confrunta cu declinul mediului înconjurator. Aceste regiuni sunt zone dens construite, cu productie industriala si mult trafic auto. De aici rezulta probleme legate de mediul înconjurator, cum ar fi poluarea aerului, poluarea fonica, lipsa spatiului deschis etc. Traficul intens al autovehiculelor ameninta, de asemenea, accesibilitatea oraselor. E. Dezvoltarea durabila Îmbunatatirea structurii economice este necesara în multe regiuni pentru a juca un rol proeminent în economia globala. Consolidarea functionarii economice pe termen lung este posibila doar când conditiile sociale si de mediu înconjurator se îmbunatatesc. Unul dintre cei mai importanti factori în localizarea deciziilor privind activitatile economice de grad înalt si, de aceea, în competitia urbana este calitatea vietii: un trai si un climat de munca atractiv, sigur, echilibrat social. Cresterea economica pe termen lung poate fi realizata doar daca se da atentie prezervarii mediului înconjurator si coeziunii sociale. De aceea, planificarea integrata si formularea politicilor sunt necesare. Efectele economice, sociale si de mediu, interne si externe, pentru proiecte de mari investitii trebuie calculate, cântarite si egalizate în interiorul strategiilor integrate. F. Factorii institutionali Factorii institutionali joaca, de asemenea, un rol important în cresterea competitiei dintre orase, mai ales în cadrul Uniunii Europene. -Logica ce a stat la baza unei piete unice este aceea a avantajului competitiv, care implica un nivel ridicat al mobilitatii marfurilor si un nivel scazut al mobilitatii factorilor de productie. Orasele încearca sa exploateze propriile avantajele competitive în cursa pentru investitii. "Odata ce piata economica europeana se va dezvolta în afara granitelor pietei unice, principiul avantajului competitiv se va transforma în principiul avantajului absolut 29". În orice caz, aceasta versiune idealizata asupra viitorului trebuie sa fie temperata de o viziune mai realista: mobilitatea fortei de munca va continua sa fie mult mai putin perfecta, acolo unde forta de munca accepta un nivel mai scazut al salariilor sau o rata înalta a somajului, fara a fi sensibila la fenomenul de migratie al fortei de munca.Pot fi enuntate doua limite ale acestei mentineri a fortei de munca: una este migratia, iar

cealalta este reprezentata de conflictele sociale locale, care necesita si provoaca interventia politicilor publice. Cu toate acestea, trecerea de la avantajul competitiv la avantajul absolut nu va fi deloc usoara .În teorie, toate celelalte ramânând constante, un nivel înalt al mobilitatii factorilor de productie va tinde sa elimine diferentele pe care avantajele competitive le confera diferitelor orase. În practica, nu totul ramâne constant, atâta timp cât exista elemente componente ale localitatilor care nu sunt caracterizate de mobilitate si acest lucru se întâmpla mai ales în zonele urbane. Cadrul construit si infrastructura sunt unele dintre elementele care ramân specifice unei anumite zone pentru o lunga perioada de timp. Mai mult decât atât, exista factori specifici unui anumit loc, cum ar fi accesul la informatii, existenta retelelor de informatii si a fluxurilor de marfa, existenta unei industrii inovatoare bazata pe cercetare, toate aceste constituind un anumit tip de regiuni, denumite de catre Andersson30 regiuni inovatoare, iar "elementele cadru oferite de catre acestea sunt specifice din punct de vedere institutional, social si locational si se dezvolta ca urmare a unui ansamblu de interactiuni, fiind caracterizate de o mare imobilitate”. Aceste conditii necesare pentru dezvoltarea unui comportament bazat pe creativitate, inovatie si schimbari tehnologice vor continua sa varieze de la un oras la altul. În acest sens, avantajul competitiv va continua sa existe, chiar si în interiorul unei uniuni economice, în domenii cum ar fi creativitatea, transferul si accesul la informatii, inovatia, schimbarile tehnologice imateriale si infrastructura si, de aceea, dimensiunea urbana reprezinta un factor de mare importanta. Aceasta stabilitate a unor elemente la nivelul unei locatii poate fi contrabalansata, cel putin în parte, de o strategie bazata pe schimbari în tehnologie si în procesul de inovatie, care sa se materializeze în echipamentul achizitionat sau capitalul importat. -Mediul cultural, social, ideologic si cel politic pot afecta dezvoltarea structurii industriale si potentialul de inovare al localitatilor. Acesti factori sunt totodata relativ imobili, asa cum poate fi considerata si aparitia simultana a unor anumite tipuri de relatii sociale si politice, într-un anumit context ideologic si cultural, care pot avea efecte pozitive sau negative asupra dezvoltarii economice. Principalul motiv pentru care acesti factori depasesc un anumit spatiu este reprezentat de necesitatea producerii lor în mod simultan, în timp si spatiu, în scopul crearii unui efect pozitiv; acesta este efectul de sinerg ie care nu poate fi creat cu usurinta în alta locatie. Aceasta teorie a fost dezvoltata de catre Asheim32 care a relationat factorii socio-economici, socioculturali, politici si institutionali de capacitatea tehnologica si inovativa. El prezinta un cadru teoretic care poate fi folosit pentru analiza interdependentelor ce se pot manifesta la nivelul unui anumit spatiu, aplicând aceasta teorie pentru a analiza regiunile industriale. Dar aceasta teorie poate fi aplicata la fel de bine si oraselor, poate chiar mai mult decât zonelor industriale.

-

Avantajele unei uniuni economice depind în mare masura de gradul de mobilitate al

factorilor de productie, în special de mobilitatea fortei de munca. Cresterea mobilitatii factorilor de productie va crea un mediu economic instabil, care va influenta avantajul economic al oraselor. Variabilitatea tot mai mare va încuraja comportamentul antreprenorial al oraselor: ele se vor implica direct în mediul concurential. Aceasta abordare ne ajuta sa explicam aparitia parteneriatelor public-private, care urmaresc diagnosticarea mediului si identificarea unor solutii pentru problemele pe care le ridica existenta unui mediu instabil.
-

Un alt factor institutional este reprezentat de supravegherea sau interventia statului în

relatiile dintre orase si regiuni. "Competentele sunt transferate treptat de la nivel national la nivel regional si local creând, în acest fel, o diferentiere în furnizarea serviciilor publice si în reglementarea activitatii economice, conducând la cresterea competitiei dintre orase". Nivelul local de actiune devine tot mai distinctiv si tocmai aceste diferentieri sunt cele care conteaza pentru investitori. Swyngedouw a identificat cinci mecanisme de diferentiere locala cu rol reglator: capital -forta de mun ca; reglementarile în domenii ca: sanatatea, siguranta, securitatea muncii si salarizarea;

• •

• sistemul de pensii si sistemul de asigurari; • gradul de autonomie financiara al colectivitatilor locale; • privatizarea unor servicii furnizate anterior de catre s ectorul public. - Odata cu dezvoltarea conceptului de integrare europeana, unele orase accepta un rol de poarta de legatura între sistemele urbane nationale si sistemele regionale, creând o legatura întreacestea la nivel international. Aceasta caracteristica reprezinta, pentru orasele în cauza, propriul avantaj competitiv. Orasele mari, de obicei capitalele, reprezinta cai de acces multifunctionale, în timp ce orasele mici pot dobândi acest rol numai la nivelul unor sectoare nationale specifice sau la nivelul anumitor retele de comunicare, transport etc. Odata ce aceste retele se extind, dobândind un caracter international, functiile îndeplinite de aceste orase vor fi modificate si, astfel, avantajul competitiv va disparea. Competitia dintre orasele europene este polistratificata si complexa. Orasele de importanta mondiala, cum sunt Londra si Parisul, concureaza la un singur nivel; alte orase mai mici concureaza în anumite sectoare, definite din ce în ce mai mult prin dotarile lor intangibile. În 1990, Camagni sustinea faptul ca obtinerea succesului într-o competitie urbana este legata de dezvoltarea filierelor specifice unui anumit sector de activitate si anume acela care confera orasului în

cauza avantajul competitiv. Aceasta va consolida avantajul competitiv urban, dar, în acelasi timp, va crea o permanenta inflexibilitate, care va avea efecte negative asupra unui sistem de productie aflat în continua schimbare. Trebuie reamintit faptul ca, în ciuda interesului crescut fata de astfel de probleme, cum ar fi inovatia si creativitatea, multiplicatorul veniturilor si cel al ocuparii, strâns legate de conexiunile interurbane si intraurbane, continua sa joace un rol foarte important în procesul de obtinere a veniturilor în orase. 16.1.1.2. Competitia si succesul urban Competitia presupune existenta învingatorilor si învinsilor, dar ce înseamna în acest context un oras învingator? Argumentarile aduse acestei întrebari au sugerat faptul ca succesul este, în primul rând si mai ales, asigurat de capacitatea orasului de a genera venituri. Dar si în lumina acestei explicatii, notiunea de competitie dintre orase nu este elucidata complet, existând unele probleme.
- În

primul rând, se pune întrebarea daca orasul este într-adevar o entitate aflata efectiv în

competitie, sau aceasta concurenta se manifesta doar între un grup de actori urbani, între care exista, probabil, conflicte de interese si care sustin aceasta lupta competitionala; în ce masura poate un oras sa-si influenteze propriile sanse de obtinere a succesului?
- În

al doilea rând, succesul dobândit ca urmare a cresterii capacitatii de generare a

veniturilor presupune stabilitate pe o perioada mai lunga de timp în care aceasta tendinta de crestere a veniturilor sa fie constanta.
- În

al treilea rând, este evident faptul ca nu ne aflam în prezenta unui joc cu suma zero, în care

nu exista avantaje de nici o parte, sau în care nici una din parti nu are nimic de pierdut; fiecare oras, parte a unei retele de orase, are posibilitatea de a beneficia de pe urma acestei competitii, ceea ce înseamna ca orasele concureaza având în vedere mai mult ratele relative ale nivelului veniturilor, decât ratele absolute ale nivelului veniturilor.
- În

al patrulea rând, factorul care relationeaza atât capacitatea de generare a veniturilor, cât

si stabilitatea acestora este reprezentat de putere si, în primul rând, de puterea de decizie si de capacitatea de a determina comportamentul altor actori. Orasele învingatoare sunt orase puternice, dar puterea fiecarui oras este foarte dificil de masurat.
- În

al cincilea rând, se are în vedere faptul ca, fiecare oras este amplasat într-un sistem de

orase, iar capacitatea de generare a veniturilor nu produce efecte numai la nivelul ariei administrative a localitatii în cauza, ci aceste efecte, indirecte sau induse, produc un efect de difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor învecinate.

- În

al saselea rând, capacitatea de sporire a veniturilor implica si cresterea capacitatii de

creare a locurilor de munca, dar acest lucru nu este neaparat necesar, atâta timp cât procesul continuu de inovatie are ca rezultat o cerere mai mica de forta de munca. Daca productia totala a orasului creste mai repede decât productivitatea, gradul de ocupare va creste, iar în conditii contrare va cunoaste o diminuare. Se poate afirma ca succesul unui oras, exprimat ca fiind capacitatea de generare a veniturilor, nu îmbunatateste, în mod necesar, calitatea vietii locuitorilor sai. Exista si alte dimensiuni ale succesului care implica, printre altele, probleme legate de distributia veniturilor, externalitatile negative produse ca urmare a cresterii capacitatii de generare a veniturilor, precum si succesul înregistrat în acest context de autoritatile locale privite ca o unitate economica. Cresterea capacitatii de generarea a veniturilor, este o conditie necesara, dar nu suficienta pentru asigurarea succesului competitional. Capacitatea de generare a veniturilor pe termen lung si gradul de stabilitate al acesteia sunt factorii care determina succesul competitional al unui oras în cadrul unui sistem de orase. Acest fapt presupune ca orasul este vazut ca un actor, în cadrul unui sistem de productie, pentru ca poate influenta dezvoltarea sistemului de productie si este, la rândul sau, influentat de dezvoltarea sistemului. Evaluarea succesului atins de catre orase implica, totodata, capacitatea orasului de a previziona directiile viitoare de dezvoltare ale sistemului de productie si abilitatea de interactiune, de urmarire a acestor directii. Exista putine puncte de vedere comune asupra directiilor viitoare de dezvoltare, ce au la baza mai multe motive, dintre care cel mai important este acela ca, directiile de dezvoltare propuse depind de interactiunile care au loc la nivelul schimbului de informatii, tehnologiilor si formelor organizationale. Acesti factori au evolutii putin previzibile, fiind numeroase modificarile care pot interveni, iar prezicerea modului de evolutie al acestora si, mai ales, impactul pe care interactiunea dintre ei îl va avea asupra directiilor viitoare de dezvoltare este cu mult mai greu de prevazut. În timp ce mecanismele cauzale care conduc la obtinerea succesului unui oras sunt tot mai greu de identificat, se observa obtinerea unui consens în ceea ce priveste corelatiile dintre elemente diverse, pe care acest succes le presupune. Un oras prosper este cel care îndeplineste o parte sau toate caracteristicile urmatoare:

Structura sectoriala. „Schimbarile care au avut loc în societatea vestica, atât în domeniul

productiei, cât si al ocuparii, trecându-se de la sectorul industrial la cel al serviciilor, sunt mult mai vizibile în cazul ariilor urbane"35.

Tipul activitatilor din sectorul tertiar. În cadrul sectorului serviciilor, cresterea valorii

adaugate creata de asa-numitele subsectoare, cum este cazul serviciilor financiare si a celor de consultanta, reprezinta un indicator al prosperitatii orasului. "Cresterea numarului serviciilor destinate producatorilor este legata de dezvoltarea unor sisteme de productie flexibile" 36 si de aparitia de noi tehnologii, în mod special, în domeniul tehnologiei comunicatiilor. Acestea au o vizibila orientare urbana.

Schimbarile în domeniul tehnologic si cel al inovarii. Procesul de inovatie si, în mod

particular, produsul acestui proces se confrunta cu mari diferente de la o regiune la alta. Totodata, acest proces reprezinta o importanta componenta urbana, datorita costului scazut al tranzactiilor si al externalitatilor pozitive rezultate în urma acestui proces, cu impact asupra firmelor mici si mijlocii care activeaza în acest domeniu. În 1986, Amin si Goddard au evidentiat faptul ca rolul oraselor de provincie este în crestere, acestea fiind vazute ca noi centre inovationale. Inovatia este strâns legata de schimbarile tehnologice si de expansiunea firmelor de înalta tehnologie în zonele urbane. În mod fundamental, inovatia depinde de accesul la informatii si la cunostinte, acestea fiind disponibile cu prioritate în mediul urban. Orasele prospere sunt caracterizate de o activitate mai intensa în domeniul inovarii si au o rata de crestere economica în industria de înalta tehnologie mai ridicata decât orasele mai putin prospere, iar rata medie a contributiei acestor firme de înalta tehnologie la crearea de noi locuri de munca, precum si cresterea procentuala a cifrei de afaceri sunt superioare celorlalte tipuri de firme. • Puterea de decizie. Schimbarile care au avut loc în procesul de organizare a productiei, de cele mai multe ori, s-au produs ca urmare a repartitiei spatiale si functionale a procesului de productie. În 1984, Massey a demonstrat ca decizia, managementul strategic si alte functii similare au tendinta de a fi localizate în ariile urbane importante, în timp ce functiile de rutina ale productiei sunt localizate în ariile periferice, iar functiile specializate ale productiei sunt localizate în zone industriale traditionale. "Concentrarea puterii de decizie în ariile urbane pare a fi un indicator al succesului". Desigur aceasta afirmatie este legata de faptul ca, pentru firmele mari sau multinationale, partea din valoarea adaugata creata, care se regaseste în profitul lor, este atribuita de cele mai multe ori zonelor în care sunt amplasate sediile centrale.

Productia bazata pe accesul la cunostinte. Strâns legat de procesul de inovatie este faptul

ca, "localitatile cu acces superior la informatii si cunostinte de specialitate vor juca pe viitor un rol important în procesul de generare a veniturilor".

totodata. Schimbarile în sistemul de productie. o anumita calitate a mediului si a serviciilor. Pugela demonstrat atât important dotarilor cu capital uman. calitatea vietii. cât si interactiunile dintre aceste variabile si cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare. ce implica solutii alternative care trebuie concepute atât la nivel specific. • Confortul. prin gasirea unor solutii ce au în vedere redistributia pe scara larga a veniturilor. Managementul adecvat al acestor conflicte reprezinta un criteriu al succesului. . cât si la nivel general. Orasele prospere sunt acelea care au capacitatea de a raspunde acestor nevoi • Structura claselor sociale. Se remarca un fenomen de polarizare sociala în crestere. schimbari ale pietei imobiliare si în localizarea grupurilor marginalizate. cât si absoluti.• În 1992.se observa o crestere rapida a clasei de mijloc. mediul înconjurator si alte valori non-materiale. atât în termeni relativi.numarul persoanelor necalificate si a celor marginalizate social este în crestere. Se pare ca exista o traditie în societatea vestica privind modificarile în structura fortei de munca. de cresterea nivelului de calificare. joaca un rol important în asigurarea prosperitatii unui oras. aceasta crestere este reflectata în sporirea cererii. manifestându-se sub forma aparitiei si cresterii consumului de droguri si de alcool. precum si a cresterii nivelului criminalitatii. preocupata. astfel ca în orasele prospere are loc o extindere spectaculoasa a acestei clase sociale. Ca urmare a schimbarilor economice si sociale. a manifestatiilor. • Managementul conflictelor. bazat pe relatia dintre nivelul calificarii si functiile postului. În mod clar. Grupul muncitorilor calificati este în scadere. în principal. se remarca o crestere a importantei valorilor non-materiale în cadrul societatilor europene. cresterii nivelului relativ al bunastarii. pentru a argumenta diferentele dintre ratele nationale de crestere economica. diminuarea sau desfiintarea unor locuri de munca ocupate în industrie. mentionate anterior. Ca urmare a cresterii ponderii clasei mijlocii în cadrul oraselor si. Munca de înalta calificare confera o putere de piata considerabila si presupune satisfacerea unor nevoi specifice. gradul de aprovizionare al menaj elor. sunt legate de schimbarile în structura claselor sociale în cadrul zonelor urbane. prin politici într-un anumit domeniu. exprimata de catre . acest fapt este legat de schimbarile în structura calificarii fortei de munca. ce au în vedere anumite aspiratii. în mare parte datorita faptului ca o parte a sarcinilor îndeplinite de catre acestia sunt preluate de catre mijloacele automatizate de productie. au aparut conflicte si tensiuni sociale în cadrul orasului. • În contextul urban. cum ar fi imigrantii. care se manifesta între personalul tehnic o-administrativ si cel necalificat. Acest fapt are o serie de consecinte: .

în termeni economici. un mediu ecologic si servicii culturale si de recreere de înalta calitate. Unul dintre rezultatele procesului descris mai sus este ca. Orasele prospere pot fi apreciate ca fiind cele în care egalitatea dintre costul marginal individual si cel marginal social este restabilita.1. cresterea bazei de impozitare. în timp ce ameliorarea sistemului de comunicatii si transport conduc la cresterea competitiei între ariile urbane.populatia apartinând clasei mijlocii. în acelasi timp. orasele prospere vor avea un nivel al produsului intern brut pe locuitor ridicat. congestia si poluarea sunt doua tipuri de externalitati negative. în multe tari.2. se practica o politica interregionala puternica de redistributie a veniturilor. Nivelul si caracteristicile relatiilor externe reprezinta indicatori clari ai succesului. Elemente definitorii ale competitivitatii urbane . al proprietarilor de automobile. Cresterea veniturilor implica. desi nu este absolut necesar în toate cazurile. conducând la cresterea consumului pentru bunuri provenind din activitatea de productie. atât pe cale rutiera. În cazul oraselor. numarul angajatilor. o parte a sectorului tertiar cunoaste o crestere importanta a nivelului productivitatii. Nivelul mai ridicat al veniturilor este posibil ca urmare a cresterii productiei. schimbul de informatii. • Legaturile cu exteriorul. Acesta constituie unul din indicatorii gradului de prosperitate al unui oras: gradul în care orasul este legat de exterior. în general. legata. Acesta este unul dintre motivele pentru care "gradul de acces la arta si cultura a devenit unul dintre indicatorii principali ai prosperitatii orasului. În mod clar acest lucru va afecta gradul de ocupare al locuitorilor. la rândul ei. pentru ca. cum ar fi fluxul de pasageri. ele se confrunta mai putin cu problema congestiilor si cea a poluarii ceea ce. numarul si frecventa deplasarilor. • Nivelul veniturilor si gradul de ocupare. Asa cum s-a mentionat mai sus. Internationalizarea sistemului de productie conduce la cresterea exporturilor si a intensitatii transportului international. pentru un confort superior. Venitul disponibil este un indicator mai putin elocvent. de asemenea. 16. cresterea numarului deplasarilor si. dezvoltarea retelelor de comunicatii si a aliantelor strategice. dar si dezvoltarea infrastructurii si îmbunatatirea calitatii serviciilor publice. cât si aeriana. micsorând. grad ce poate fi exprimat prin mai multi indicatori. totodata. aceasta implica o crestere a gradului de ocupare. Aceasta crestere a productiei si consumului duce la aparitia externalitatilor negative unde costurile marginale individuale nu mai sunt egale cu costurile marginale sociale. înseamna ca sunt mai eficiente. prin diverse mijloace. • Externalitatile negative. de dezvoltarea unui mediu economico -cultural competitiv". al cererii tot mai mari pentru surse de energie. De exemplu.

Competitivitatea urbana reprezinta suma competitivitatii antreprenoriale dintr-o arie specifica. impusa acestora. conceptia si îmbunatatirea . Deci nu orasul în sine se afla în competitie: el poate fi definit drept competitiv când gazduieste mai multe companii competitive. în mod direct. Cerinta actuala.asemeni disparitiei granitelor. precum Krugmann. de asemenea. În circumstantele date. este cea de a realiza si spori competitivitatea ca si orase antreprenoriale. Globalizarea aduce sansa specializarii într-un domeniu specific de activitate.Competitivitatea urbana reprezinta capacitatea zonelor urbane de a produce si vinde o gama variata de produse (bunuri si servicii). sustine industria exportatoare a orasului. fiind autonomi. Competitia exista exclusiv numai între cei implicati în fenomen si care. precum valoarea bruta adaugata. Produsele care nu fac obiectul comertului (de exemplu. Înfruntând aceasta presiune sporita indusa de competitia oraselor.disparitia barierelor si protectiilor . serviciile locale) sunt incluse. sustin teoria conform careia competitivitatea reprezinta numai atributul companiilor economice independente si nu al oraselor. conduce la cresterea competitivitatii si. capabile sa produca valoare adaugata (nu neaparat la cel mai scazut pret) în comparatie cu produsele asemanatoare ale altor zone urbane. Noua economie politica impune un mod de abordare diferit: împreuna cu cresterea numarului de companii mai flexibile si mai mobile care contribuie la performanta economica si bunastarea unui oras. în ecuatia competitivitatii. O economie urbana. regiunilor sau statelor. fiind masurata prin factorii cantitativi. se extinde se întrevad noi posibilitati de dezvoltare. Unii economisti. la cresterea calitatii vietii si a standardului de viata al populatiei rezidente în acea zona urbana. În aceste conditii. Aceasta chiar promoveaza o mai puternica competitie între centrele nationale care au avut un cvasi-monopol pentru sectoarele de productie si domeniile de competitivitate la nivel national. care produce bunuri si servicii pentru populatia locala la o valoare mai mare decât pretul relativ al acestora. Pe masura ce zona înconjuratoare a orasului. • Orasele cu caracter special din regiunile învecinate fostelor granite confruntate cu transformari considerabile . competitivitatea orasului reprezinta în primul rând efortul depus pentru pozitionarea regiunii respective în cel mai atractiv mod posibil. daca orasele urmeaza sa obtina avantaje competitive ele trebuie sa-si surclaseze competitorii în lupta dusa pentru atragerea de investitii în sectoarele de conducere ale noii economii globalizate. dar poate provoca pierderea unui numar sporit de activitati economice în competitia cu alte orase. dependenta economic de acesta. presiunea competitiei urbane creste îndeosebi pentru urmatoarele tipuri de orase: • Capitalele si principalele orase sunt expuse în mod accentuat competitiei globale. respecta o structura bine definita de obiective.

deoarece conditiile pietei si investitiile se schimba foarte repede si expun orasele la un potential impact economic negativ . dezvoltarea resurselor umane. în special la piata muncii si a capitalului. competitivitatea reprezinta abilitatea unei economii de a atrage si mentine firme cu actiuni stabile sau în crestere pe piata bursiera angajate într-o activitate. Orasul antreprenorial se evidentiaza ca un oras proactiv. În multe zone urbane.competitivitatii urbane au început sa joace un rol crucial în politica urbana a ultimilor ani. tarifarea. Prin contrast. provocarile industriale). managementul aeroporturilor) sunt controlate acum de catre actorii locali.3. care este în masura sa mobilizeze resursele locale. aflate înainte sub control central (de exemplu. Competitivitatea oraselor nu are de-a face doar cu venitul obtinut de firme. pregatirea tehnica. Dar zonele urbane nu controleaza decât o parte din factorii care determina competitivitatea: cadrul politic national. parteneriatul public-privat sau sectoarele private locale) au o influenta considerabila asupra infrastructurii locale si a gradului de accesibilitate a acesteia. În opinia mea. alte functii importante ale competitivitatii. Evaluarea competitivitatii zonelor urbane Multe studii au aratat ca "zonele urbane sunt expuse din ce în ce mai mult fortelor globale. Competitivitatea este diferita de competitie. factorii nationali si-au redus importanta datorita fortelor globale (liberalizarea comertului nu mai pune accentul pe politica de tarifare) sau schimburilor interne (descentralizarea poate determina diminuarea responsabilitatii pentru anumiti factori critici care determina competitivitatea. toate orasele îsi pot mari competitivitatea în acelasi timp astfel încât toate orasele si economia nationala pot creste si pot avea beneficii simultan. macroeconomia.orasele au o marja mai mare de manevra pentru a-si dezvolta propriile strategii ale competitivitatii si a accede la pietele mondiale. ci si cu modul în care acest venit se împarte la rezidenti. . Aceste realitati reprezinta atât o amenintare . stabilitatea politica nationala . Competitia reprezinta un scor de zero la unu în care daca un oras câstiga altul pierde. conditiile socio-economice (de exemplu. 16. ca de exemplu pregatirea personalului tehnic la nivel local).1. pe masura ce statele sunt mai deschise schimburilor comerciale si de capital".cât si o oportunitate . în multe tari. sistemul national de taxe. mentinând în acelasi timp un standard stabil sau crescut de viata pentru cei care participa la ea. Zonele urbane (prin administratia publica locala. socio-politice si economice într-un cadru institutional coerent pentru dezvoltarea si sustinerea pe termen lung a unei strategii economice de dezvoltare clare. Cu toate acestea.

cât si tehnic) pentru a implementa politici care sa determine cresterea competitivitatii si evaluarea fiabila a acesteia. prin ele. se observa o tendinta de dezindustrializare a marilor orase. Bangkok si Kuala Lumpur în productia de automobile etc. În acest context. acesta nu este întotdeauna bine înteles de catre actorii locali. Hong Kong si Singapore concureaza în domeniul finantelor.atât în domeniul manufacturier. servicii destinate beneficiarilor). ceea ce înseamna ca actuala structura a activitatii economice si de ocupare a fortei de munca nu va putea sustine în viitor. - În al doilea rând. avantajul competitiv. în aceeasi masura. - În primul rând. turism.proceduri pentru evaluarea competitivitatii si nici nu actioneaza într-o maniera strategica si coordonata bazata pe informatiile oferite de catre acest proces.Asupra activitatilor. fapt care impune o schimbare a modurilor de evaluare. în prezent.Aspectele mentionate mai sus demonstreaza ca este necesara acum mai mult decât oricând întarirea competentelor de la nivel local (atât din punct de vedere institutional. pentru ca. cât si în servicii . acum. cât si asupra locului.). Pentru a putea evalua competitivitatea. Dar si orasele în dezvoltare se schimba rapid. resursele naturale si mediile institutionale) sunt foarte importante pentru localizarea. . la nivel global.Asupra spatiului. pe masura ce acestea se orienteaza tot mai mult spre activitatile de servicii (în special financiare. turism. rolul sectorului tertiar). însa trebuie revizuite si modurile în care se realizeaza procesul de evaluare. Chiar daca toate zonele urbane în dezvoltare se bucura de anumite forme ale avantajului competitiv. de afaceri. extinderea sau reducerea activitatilor. orasul concureaza în lumea reala (de exemplu. este necesar ca analiza sa se concentreze atât asupra activitatilor (de exemplu. economia orasului se bazeaza pe aceste roluri si de aceea regiunea a devenit centrul tehnologic al Internetului. majoritatea zonelor urbane care se afla într-un proces de dezvoltare nu au elaborat . . productia de computere. schimbarea . Regiunea Extinsa Bangkok a devenit „cartierul" productiei de automobile din Asia de Sud Est. acum câtiva ani.nici la nivel formal si nici la cel informal . finante. De exemplu.a devenit din ce în ce mai rapida. Silicon Valley era cunoscuta pentru productia de computere si nu pentru cea de semi-conductori. pentru ca resursele care nu fac obiectul schimbului (de exemplu. . încaltaminte si alte produse înrudite. Din nefericire. se impune o schimbare a relatiei care exista între nivelul national si cel local si transferarea responsabilitatilor de la nivelul central catre cele locale. factorul uman. Bangkok (Thailanda) era cunoscut pentru textile.

• Resursele umane se refera la gradul de specializare. revitalizarea zonei Singapore s-a bazat pe investitii directe ale companiilor multinationale (si înca se sprijina pe acestea). un proces bazat pe sinergie poate contribui la stabilirea unor parteneriate între firme. dar toate cele trei regiuni urbane s-au bucurat de o stare economica buna. 16. chiar daca exista un set initial de factori similari. output-ul si valoarea adaugata. De exemplu. ca de exemplu localizarea. factorul cel mai important al elementele cheie analizate cel mai frecvent fiind pozitia economica. confortul. Un alt aspect complex al evaluarii competitivitatii îl reprezinta varietatea modalitatilor de a reusi/ esua. Tipuri si metode de evaluare a competitivitatii urbane A. administratia locala si institutii de asistenta (de exemplu. afacerile si imaginea regiunii urbane.3. Calitatea . asa cum aceeasi planta va creste diferit în functie de soluri diferite. organizatii industriale) pentru a creste valoarea economica a zonei. Dezvoltarea resurselor umane trebuie sa se suprapuna economiei în procesul dezvoltarii daca se vrea ca acestea sa reprezinte evaluarea competitivitatii. pentru realizarea comp etitiei pe piata fortei de munca si pentru a transforma comunitatea într-un actor activ. evaluarii competitivitatii. asociate unui spatiu dat.1. costul vietii. disponibilitatea si costurile salariale pe care factorul uman le implica. precum si investitiile straine si nationale. manifestata prin mentinerea constanta a lantului valorii. • Dotarile teritoriale se refera la produsele care nu sunt supuse vânzarii. Tipuri de evaluare a competitivitatii urbane Figura nr. A devenit din ce în ce mai clar faptul ca valoarea resurselor umane este strâns legata de mediul în care se afla. productivitatea.1. scoli tehnice.Pe de alta parte.prezinta cele patru tipuri de evaluare ale competitivitatii urbane: • Structura economica reprezinta. în mod traditional.4. resursele naturale. infrastructura.Capacitatea de a atrage investitii straine directe se poate realiza în mai multe feluri Ea poate avea ca rezultat: • o dependenta periculoasa a industriei. 16. Resursele umane sunt factorul care determina extinderea activitatilor care pot influenta ascendent lantul valorii. în timp ce Seul si Taipei (bazate pe politici nationale si consens) au evitat sa apeleze la investitiile straine. lasând posibilitatea de a cauta forta de munca mai ieftina în alta parte.

Figura nr. acestea reeaza capital social. • analiza SWOT. industria otelului. • Mediul institutional si cultural se refera la cultura afacerilor. în mod traditional.Tipuri de evaluare B. Metode de evaluare a competitivitatii urbane Trei metode de evaluare sunt prezentate în continuare. ceea ce înseamna ca diferentele în cost sunt foarte importante în adoptarea deciziilor de localizare). De asemenea. aceasta tehnica se utilizeaza în evaluarea competitivitatii pentru industriile traditionale (de exemplu.pregatirii este la fel de importanta ca si numarul de absolventi. iar. 16. Economia regionala se concentreaza asupra analizei cantitative a economiei unui oras. în care produsele sunt asemanatoare. o Economia regionala Economia regionala este metoda care a dominat. evaluarea competitivitatii zonelor urbane. • benchmarkingul. Este foarte clar faptul a dezvoltarea si competitivitatea sunt rezultatele lucrului în echipa. si anume: • economia regionala. cadrul guvernarii si al politicilor. pe de alta parte. . Variabilele cheie în analiza economiei regionale sunt structura economica si costurile de productie în diferite localizari. cu accent pe costurile de transport si ale fortei de munca. setul de tehnici referitoare la economia regionala sunt de ajutor în evaluarea competitivitatii în .3. precum si la aspectele referitoare la comportamentele colective. Avantajele utilizarii acestei metode: • În primul rând.

apelând la aceasta analiza. • • . Ea: • tinde sa puna mai mult accentul pe costurile de productie si distributie decât pe factorii ignora anumiti factori importanti. Acest dinamism este relevant în conditiile în care economia globala se schimba foarte rapid.cazul industriilor care folosesc munca intensiva (de exemplu. • În al doilea rând. politicile economice si utilizeaza date care nu includ activitatile/contributiile sectorului tertiar. pentru care costul fortei de munca joaca un rol foarte important). asistenta în deciziile de programare si alocare. dezvoltarea indicatorilor care masoara progresul pentru atingerea starii dorite. cum ar fi stabilitatea politica. ceea ce face ca eminamente competitivi în conditiile globalizarii. & Benchmarkingul Spre deosebire de metoda economiei regionale (care identifica seturi ideale sau optime de activitati) benchmarkingul se bazeaza pe identificarea oraselor compara-bile considerate mentori. Tehnica identifica ariile în care o zona urbana beneficiaza de avantaj competitiv în termeni economici (cu referire în special de cost). indicatorilor si rezultatelor. Procesul de benchmarking presupune : • • • • • o focalizare asupra obiectivelor. încurajarea abordarilor vizionare. scopurilor. Este foarte importanta identificarea acelor orase-mentor care stimuleaza dezvoltarea si nu a acelora a caror traiectorie de dezvoltare este atât de îndepartata încât nici nu pot oferi o tinta rezonabila si nici nu pot oferi o directie viabila. industria aparaturii. stabilirea unei legaturi între performanta si benchmarking. • aceasta metoda sa nu poata fi utilizata în orasele mici. se pot identifica ariile în care este necesar factorul pret. monitorizarea performantelor. identificarea factorilor care determina performanta. nou . Dezavantajele au în vedere trei aspecte legate de aceasta tehnica. Dificultatea tehnicii rezulta din necesitatea de a identifica acele orase care sunt cele mai potrivite pentru a fi considerate modele. Avantajele acestei abordari au în vedere: • dinamismul (orasele-mentor se afla într-un continuu proces de schimbare). inovatiei si flexibilitatii.aparute. ceea ce necesita formularea unei viziuni sau a unei imagini a viitorului dorit pentru orasele supuse evaluarii. • productivitatea muncii.

6). ci încurajeaza modul de gândire la nivel global/dincolo de cadrul dat. utilizeaza mai multe tipuri de informatii. Analiza SWOT este perceputa mai mult ca o activitate realizata în mod frecvent de catre companiile de consultanta. 16. analiza SWOT este mult mai eficienta atunci când este abordata ca un proces autonom. altele decât observarea relatiilor între care exista legaturi cauzale (ce sunt greu de identificat) între politici. Punctul sau slab este atentia insuficienta acordata identificarii mijloacelor pentru atingerea rezultatelor dorite. Etapele procesului de evaluare a competitivitatii urbane Exista mai multi pasi pentru determinarea competitivitatii urbane (tabelul nr.1. 16. Însa. comportamente si rezultatele oraselor-mentor. . rezultatele obtinute în urma discutiilor cu reprezentantii grupurilor tinta si a interviurilor de informare. Ea presupune: • identificarea si evaluarea punctelor forte si slabe ale sistemul urban existent. ca de exemplu rapoartele media. • Analiza SWOT Analiza SWOT este utilizata frecvent în contextul planificarii strategice.3.Abordarea îsi dovedeste utilitatea si în cazul alocarii resurselor la modul general si al monitorizarii rezultatelor efective ale initiativelor si în ajutorul dat definirii a ceea ce înseamna sa fii competitiv. Avantajele analizei: • aceasta nu pleaca de la obiective fixe. • identificarea si evaluarea oportunitatilor si amenintarilor nationale. calitatea rezultatelor depinzând considerabil de cei care realizeaza analiza. dar si date conventionale economico-sociale secundare. Procesul încorporeaza o analiza a zonei urbane si dezvolta o strategie a competitivitatii bazata pe aceasta evaluare.2. regionale si globale. • Dezavantajul abordarii îl constituie faptul ca este mai mult o abordare empirica decât una stiintifica. • monitorizarea schimbarilor aparute în conditiile prezentate anterior.

un al doilea pas ar putea fi constituirea unor grupuri de lucru pe tema competitivitatii. în timp ce unele orase vor fi interesate mai mult în mentinerea/dezvoltarea industriei manufacturiere. & PASUL 2: Organizarea unor grupuri de lucru pe tema competitivitatii (optional) Pentru anumite orase. focalizându-se asupra: . . costuri de • Elaborarea benchmarkingului. clustere. a indicatorilor politicilor si monitorizarea & PASUL 1: Identificarea problemei Primul pas în evaluarea competitivitatii este identificarea problemelor si aspectelor din zona urbana considerata care sunt relevante pentru atingerea competitivitatii. De asemenea. • Identificarea punctelor forte si slabe în mod realist pentru obtinerea • Dezvoltarea unor strategii de crestere a competitivitatii (de exemplu. fortei de munca. De exemplu.Tabelul nr. locatie. reprezentanti ai IMM-urilor. specializarii. investitiilor • Utilizarea unor date secundare • Stabilirea termenelor • Revederea unor rapoarte despre • Identificarea unor orase comparabile în vederea realizarii sectorul tertiar • Elaborarea unor analize asupra înzestrarilor locale (de exemplu. regiuni axate pe procesul de învatare. 16. regional si global retelelor de forta de munca. de sustinatori • Identificarea instrumentele pe care le controleaza orasul • Elaborarea de rapoarte. infrastructura) • puterii economice (specializare. clustere) • Identificarea pilonilor Comparatii cu orasele competitive • Evaluarea aspectelor externe care afecteaza orasul: oportunitati si amenintari • Formularea unor scenarii • Evaluarea punctelor forte si slabe (la nivel intern) • Stabilirea (optional) • Evaluarea la nivel local. anumite orase si-au stabilit anumite obiective care le pot ajuta în urmarirea procesului de evaluare a competitivitatii. Membri acestor grupuri sunt actorii locali: reprezentanti cheie ai firmelor ajunse deja la maturitate.firmelor cheie (ajunse deja la maturitate sau PASUL 4 PASUL 5 PASUL 6 PASUL 7 PASUL 8 PASUL 9 PASUL 10 PASUL 11 care se afla la început) si institutiilor (în special de pregatire tehnica). pentru anumite orase echitatea va prezenta mai multa importanta decât pentru altele. dar si ai firmelor care se dezvolta rapid.6. de institutii. -Pasii care trebuie parcursi pentru determinarea competitivitatii urbane PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3 • Determinarea problemelor si aspectelor relevante legate de Organizarea de Exista de lucru competitivitatii? • competitivitate • grupuri un obiectiv alcu principalii actori economici în legatura cu competitivitatea orasului (optional) • • Elaborarea unor modele de analiza a structurii economice.

Analistii trebuie sa fie constienti de faptul ca foarte multe date nu se refera la sectorul tertiar chiar daca influenta acestuia este reflectata în costul vietii. expertii din domeniile în care orasul se specializeaza sau spre care se tinde. agentiile internationale de dezvoltare sau ONG -uri trebuie sa completeze datele oficiale care. & PASUL 3: Analiza structurii economice Urmatorul pas ia în considerare analiza datelor secundare referitoare la economia zonei urbane. autoritatile locale. Este foarte important ca stabilirea termenelor sa fie folosita în scopul determinarii traiectoriei zonei urbane supuse analizei. infrastructura). ca de exemplu rapoartele referitoare la sectorul serviciilor. este de preferat ca ele sa posede caracteristici institutionale si culturale similare si relatii comparabile între stat . ASEAN. coeficientul de localizare în locul analizei input . fie între cele puternice). Rezultatul se poate concretiza în elaborarea unei traiectorii probabile de care se va tine cont în viitoarele analize. orasele comparabile trebuie identificate si aceasta pentru ca analiza dotarilor locale (urmatorul pas) se întelege mai bine daca se utilizeaza baze comparabile. Analiza structurii economice se poate aplica rapid si la un cost redus. Alegerea acestor orase creste probabilitatea ca mijloacele prin care au atins rezultatele dorite sa se dovedeasca reale si acceptabile pentru orasele supuse evaluarii competitivitatii. & PASUL 4: Identificarea oraselor supuse benchmarkingului În acest moment. & PASUL 5: Analiza dotarilor locale Urmatorul pas presupune analiza dotarilor locale. Atunci când se aleg orasele comparabile. rezerva de forta de munca. daca datele sunt prelucrate de analisti cu experienta. institutiile de prestigiu din domeniul educatiei/pregatirii tehnice. elemente caracteristice oraselor eminamente orientate catre produsele care nu se pot comercializa sau care au o anumita amplasare (de exemplu. nu iau în considerare acest sector. furnizate de catre guvern.bancherii. forta de munca si modelele investitionale utilizând tehnici conventionale care pot fi puse în aplicare rapid (de exemplu. structura industriei si în alti indicatori. gruparea se poate face fie între statele slab dezvoltate. Alte surse de informare.societate (de exemplu. Dar vor exista întotdeauna orase care apartin unor organizatii supranationale în zona analizata (de exemplu. Cea mai buna modalitate de a evalua competitivitatea unui oras din . de obicei. MERCOSUR).output).

Acestea sunt activitatile în care se specializeaza orasele (asa cum au fost determinate prin coeficientul de localizare .punct de vedere al dotarii este comparatia cu orasele similare. doar daca exista o probabilitate semnificativa ca aceste jurisdictii sa coopereze.prezentat în pasul 4). deoarece forta de munca este mult mai ieftina. evaluarea competitivitatii ar trebui sa se axeze pe factori ca: sistemul local de taxe. capacitatea administratiei publice locale. & PASUL 8: Evaluarea punctelor forte si slabe (la nivel intern) Punctele forte si slabe specifice zonei urbane trebuie urmarite deoarece identifica factorii care sunt supusi controlului local. & PASUL 6: Identificarea pilonilor economici ce determina punctele forte Pasul urmator are în vedere identificarea si evaluarea pilonilor econo mici ce determina punctele forte. sunt cunoscute sau care se dezvolta foarte rapid (mult mai rapid decât în alte orase comparabile de la nivel national sau global). Prea putin conteaza nivelul international. Chiar daca rapoartele sunt limitate datorita nivelului resurselor. care implica parti situate în afara sferei controlului local. Aceasta este o activitate focalizata asupra industriilor cheie. firmelor (ajunse deja la maturitate si care ocupa un loc central în economia urbana) si clusterelor. pe rapoarte si interviuri de informare. orasele care se dezvolta se bucura de un avantaj în acest sens. . educatia publica etc. De aceea. infrastructura. mediul de afaceri. Analiza interna trebuie sa se bazeze. & PASUL 7: Evaluarea oportunitatilor si a amenintarilor din mediul extern Urmatorul pas este evaluarea dinamicii externe care influenteaza un oras si identificarea oportunitatilor si amenintarilor. Aceasta operatie se realizeaza prin pasii 4-8. Rapoartele trebuie focalizate pe firmele cheie si pe institutiile si persoanele care vor avea o contributie hotarâtoare în cresterea competitivitatii orasului. Evaluarea trebuie sa se focalizeze cel putin asupra a doua scari spatiale diferite: dinamica internationala (acordurile comerciale) si cea nationala (politicile macroeconomice. în mod semnificativ. Scopul analizei este identificarea punctelor economice forte care pot fi incluse în strategiile de crestere a competitivitatii urbane. stabilitatea macroeconomica si etnica).

Aceasta strategie se va concentra asupra unei misiuni (de exemplu.1. a populatiei) si a investitiilor (interne si externe). Elaborarea unei liste presupune si reconsiderarea actorilor cheie care fac parte din grupurile de lucru organizate pe tema competitivitatii. resursele umane si mediul institutional si cultural. proiecte).& PASUL 9: Evaluarea punctelor forte si slabe din perspectiva competitivitatii Fundamentându-se pe analiza de la punctul 8. se va elabora o strategie de crestere a competitivitatii. Sistemul de monitorizare trebuie conceput si aplicat astfel încât sa poata fi oricând actualizat si întretinut. Tehnici de evaluare a competitivitatii urbane Tehnicile care pot fi folosite în implementarea procesului de evaluare a competitivitatii sunt prezentate în ordinea în care au fost explicate cele 4 tipuri de evaluare (subcapitolul 1. dotarile teritoriale. Fiecare element cheie al strategiei competitivitatii trebuie conectat la un sistem de indicatori si fiecare indicator trebuie raportat la actiuni bine determinate prin strategie (politica. diminuarea costurilor de productie.3. dar si de oportunitatile si amenintarile asociate acestora. a gradului de ocupare (în industrie. punctele forte si slabe cheie se pot identifica în mod realist. instrumente.1. cresterea investitiilor orientate catre export).). Structura economica Cele mai bune rezultate în evaluarea structurii economice se pot obtine din analiza outputurilor (productia economica. crearea unor clustere de productie specializate. transformarea zonei într-un lider în domeniul educatiei. & PASUL 11: Stabilirea unor indicatori de politica economica si a unui sistem de monitorizare O strategie de crestere a competitivitatii îsi dovedeste utilitatea doar daca progresul este monitorizat în permanenta.3. Pornind de la evaluarea competitivitatii.3. Obiectivele intermediare trebuie sa se bazeze pe gradul de performanta al bugetelor zonei urbane.2. Analiza tre buie sa se axeze pe tendintele înregistrate în dezvoltarea diferitelor activitati si a diferitelor arii geografice din zona urbana . & PASUL 10: Formularea strategiilor de crestere a competitivitatii urbane Competitivitatea este determinata de stabilirea unei legaturi între punctele forte si slabe identificate pe plan local si fortele conjuncturale viitoare. valoarea adaugata etc). si anume: structura economica. 16. A.

schimbarile în mixul activitatilor dintr-o regiune (de obicei masurata în termenii gradului de ocupare) raportat la schimbarea în termeni comparabili la nivel macrospatial (de exemplu. Unul din avantajele folosirii acestui coeficient este usurinta cu care se calculeaza datele disponibile. Aceste tipuri de informatii sunt disponibile. finalitatea tehnicii consta în faptul ca arata daca zona se îndreapta catre o crestere complexa mai lenta sau mai rapida. & Analiza shift .share Acest tip de analiza masoara cresterea gradului de ocupare într-o zona urbana prin raportare la economia nationala sau la economia regionala. economia urbana nationala). Activitatile secundare se refera la activitatile de servicii. • Dezavantajele acestei tehnici au în vedere: • analiza este descriptiva . orasele mici se confrunta cu dificultati determinate de faptul ca economia acestora reprezinta o parte din economia provinciei sau a statului. bazata pe norme comparabile.extinsa. Avantajele acestei tehnici au în vedere: • aceasta analiza ofera mijloace necostisitoare de obtinere a unei imagini de ansamblu a economiei unei zone urbane. comparând -o cu activitatile de la nivel national sau cu a altor unitati similare. la nivelul oraselor mari. activitatile importante la nivel global îsi pierd din dinamism la un moment dat. & Analiza bazei economice În cadrul acestui tip de analiza. Datele obtinute releva schimbarea în nivelul de specializare. . de asemenea. fiind înlocuite de alte activitati.and . activitatea de export este activitatea de baza si reprezinta motorul economiei urbane. Poate masura. • activitatile care se dezvolta foarte rapid nu se integreaza în economia zonei urbane si de aceea ele trebuie tratate cu foarte mare atentie (acest fenomen se poate explica cel mai bine prin analogie cu domeniul culturilor: numai anumite tipuri de soluri pot sustine anumite recolte). de obicei.nu explica ce determina cresterea. a> Coeficientul de localizare Coeficientul de localizare masoara specializarea unei zone urbane într-o activitate economica data. Activitatile care se dezvolta rapid în acest moment pot avea sau nu aceeasi traiectorie în viitor.

• ofera asistenta în stabilirea multiplicatorilor pentru evaluarea impactului economic. indicând gradul de ocupare. a> Analiza productivitatii Productivitatea reprezinta un indicator-cheie al performantei economice. computere. în alocarea efectiva a capitalului (astfel încât sa se evite scurgerile de capital) si în folosirea efectiva a tehnologiei (de exemplu. De exemplu. standardele de viata de la nivel urban nu pot fi îmbunatatite fara cresterea productivitatii. procese de munca). Acesta: • nu include munca neremunerata si sectorul tertiar. În general. activitatile noi ar putea justifica dezvoltarea plecând numai de la deservirea acestei populatii. un multiplicator este derivat direct. & Indicatorii veniturilor Datele referitoare la indicatorii veniturilor zonei urbane sunt cele mai folosite în evaluarea competitivitatii economiei urbane. cresterea productivitatii se observa în cresterea investitiilor pentru dezvoltarea resurselor umane. raportul se poate calcula cu ajutorul coeficientului de localizare sau prin intermediul rapoartelor industriale care identifica output-ul exportat de zona urbana. Tehnica se dovedeste utila în calcularea datelor privind exportul. Metoda pleaca de la premisa ca întreprinderile exportatoare sunt superioare celor care furnizeaza servicii. regiunea Shanghai are o populatie de aproximativ 60 de milioane de locuitori. O zona urbana va beneficia de avantaj competitiv în acele activitati în care productivitatea este mai mare în comparatie cu activitatile similare din alte zone urbane si va actiona în sensul mentinerii acestui avantaj. identificând sectoarele de export care se dezvolta foarte rapid.Modalitatile de calcul ale raportului dintre activitatile de baza si cele secundare sunt numeroase si ele sunt prezentate de catre Richardson: • • raportul se poate calcula cu ajutorul datelor referitoare la gradul de ocupare al populatiei. sisteme Internet. În general. Odata ce este determinat raportul dintre activitatile de baza si cele secundare. • nu reflecta puterea paritara atunci când se compara zone urbane din diferite state sau chiar . se face referire la produsul intern brut local. Pe perioade mari. Aceasta afirmatie poate sa nu fie adevarata în cazul unor zone urbane foarte mari. Importanta tehnicii este data de faptul ca: • ofera un indicator foarte puternic al valorii de export a economiei unei zone urbane.

capitalul obtinut din economiile familiilor. în asemenea cazuri. Este imposibil ca o zona urbana sa se poata extinde fara investitii majore. sunt un factor important al cresterii competitivitatii. aceiasi indicatori . înlaturarea efectelor mareelor negre provocate de scurgerile de petrol) si nici implicarea si modul de aplicare a programelor sociale ale sectorului public.din diferite regiuni (cauza fiind diferentele referitoare la costul vietii). interne si externe. tehnica defineste legaturile urbane si regionale si presupune ca cererea este exogena. Avantajul analizei input-output este ca poate oferi informatii de valo are în legatura cu furnizorii urbani si regionali si în domeniul legaturilor dintre industrii. se impune colaborarea dintre casele de economii si consemnatiuni si agentiile de tipul organizatiilor de microcredite pentru a estima valoarea creditelor care circula prin canalele informale (familii. În ariile urbane foarte sarace (majoritatea oraselor africane) investitiile straine directe si investitiile sectorului tertiar (de exemplu.output Acest tip de analiza stabileste legatura între diferitele industrii dintr-o zona urbana si arata ca fiecare unitate de vânzari de bunuri/servicii urbane conduce la venituri mai mari sau mai mici. În aceasta situatie. Astfel se justifica importanta monitorizarii volumului investitiilor dintr-o zona urbana. Având în vedere ca majoritatea investitiilor din productie sunt directionate catre ariile suburbane sau periurbane.în special investitiile straine directe . Dezavantajele acestei metode au în vedere: • elaborarea unui model input-output la scara urbana în tarile în curs de dezvoltare nu reflecta o utilizare adecvata a resurselor. din fondurile de depunere sau din microcredite pot juca un rol mult mai important decât în zonele dezvoltate. • nu reflecta nici distributia veniturilor. bancile comerciale) sunt reduse. Mai concret. Indicatorii investitiilor ofera informatii referitoare la eventualele schimbari în domeniul exporturilor. clasa de mijloc) si cele de microcredite. & Analiza input . indicatorii investitiilor sunt foarte importanti în evaluarea competitivitatii zonelor urbane si pentru dezvoltarea viitoare a ariilor peri si suburbane. . nici valoarea resurselor folosite pentru reducerea externalitatilor negative (de exemplu.fac o zona urbana atractiva sau nu pentru comunitatea de afaceri. & Indicatorii investitiilor Investitiile. • este folosit în evaluarea performantelor relative ale zonelor urbane în timp.

furnizori. o . regionali sau externi (de exemplu. • Rapoartele industriale pot fi utile în stabilirea complementaritatii unor forme de analiza statice. deplasarea productiei în interiorul sau exteriorul zonei urbane). se pot contura relatii cu ceilalti actori-cheie: urbani. modificarile semnificative în datele publicate nu ofera o imagine adecvata a situatiei prezentate. firmele dominante sunt foarte atente la întrebarile cu implicatii semnificative. interviurile cu liderii comunitatii de afaceri au relevat posibilitatea aparitiei unei recesiuni economice. În termenii economiei urbane ca întreg. Fundamentându-se pe datele obtinute din rapoartele industriale.• un tabel input-output este foarte costisitor de realizat. De exemplu. necesita actualizari la intervale regulate. Rapoartele industriale trebuie interpretate ca: ■ factori exogeni care influenteaza industria (de exemplu. rapoartele asupra firmelor-cheie (de exemplu. de aceea fezabilitatea acestei tehnici pentru o zona urbana în curs de dezvoltare este limitata. ■ schimbari în structura industriilor (de exemplu. firmele ajunse la maturitate si cele în plin proces de dezvoltare) sunt foarte importante. • & Rapoartele asupra structurilor industriale Firmele existente într-o zona urbana se pot extinde sau reduce ca numar si. fuziuni care determina modificari în structura si sediul/amplasamentul firmelor). care au importanta redusa în avertizarea actionarilor-cheie asupra posibilelor socuri sau schimbari rapide. planurilor de investitii din zona urbana pentru o perioada de cel putin trei ani. a> Gradul de concentrare si diversitatea economica Este foarte important sa se evalueze gradul de concentrare al industriei într-o zona urbana si gradul de diversificare a întregii industrii din respectiva zona urbana. aceste date au fost ignorate. iar pentru a fi aplicat. ceea ce îi permite acesteia sa adopte masuri de protectie. • Tehnica poate fi valoroasa în cazurile în care un numar redus de firme domina economia unei zone urbane. din nefericire. înlocuirea otelului cu aluminiul pentru caroseria automobilelor). în cazul regiunii Bangkok. concurenti. de aceea. ■ schimbari în strategia firmelor (de exemplu. asociatii comerciale. Avantajele acestei metode au în vedere: • Pe terme n scurt analiza activitatii industriale poate oferi o anumita perspectiva asupra intentiilor firmelor. • Poate avertiza o zona urbana asupra socurilor viitoare posibile. clienti). în asemenea cazuri.

Însa. trebuie spus ca. De exemplu. de transport aerian) sunt importante frecventa si gradul de sustinere a serviciilor proiectate. a> Localizarea si accesul Este foarte important sa se ia în considerare facilitatile pe care le ofera accesul la transport în/din zona urbana si aici sunt incluse aeroporturile. retelele feroviare si rutiere. Dotarile teritoriale Dotarile teritoriale se refera la evaluarea spatiului/locului si sunt întelese mai bine în contextul comparatiei cu zonele urbane concurente. Cum nu toate dotarile teritoriale pot fi inventariate. Daca industriile ajung la maturitate sau fac fata concurente i externe. oricare ar fi orientarea ariei urbane (zona maritima. puterea lor si distributia veniturilor. o Pietele Pietele locale sunt importante pentru ca sunt usor accesibile. chiar daca se tinde tot mai mult spre ceea ce s -a numit eliminarea distantei. & Detinerea pozitiei de lider Evaluarea pozitiei de lider este foarte importanta în analiza competitivitatii si aceasta se poate determina prin masurarea importantei firmelor din cadrul unei zone urbane în procesul global de productie din activitatile-cheie. B. În evaluarea retelelor. sa se substituie unei piete locale sofisticate si daca consumatorii externi sunt exigenti pot îmbunatatii. calitatea productiei locale. ceea ce devine un impediment pentru firmele care doresc sa penetreze aria urbana. Caracteristicile pietelor care trebuie luate în considerare sunt marimea.economie dominata de una sau un numar redus de industrii poate influenta ocuparea si alte input-uri. Transportul este un element important al competitivitatii. datorita uniunilor între ramuri. care îi propulseaza pe un loc avantajos pe piata de export. Costul transportului din zona urbana analizata (costul final si pe kilometru) este o variabila importanta în întelegerea evaluarii competitivitatii. pe scara larga. dar mult mai importanta este calitatea acestor piete. rutiera. a detine pozitia centrala în domeniul productiei nu ofera si siguranta ca firma va ramâne în zona urbana. economia urbana se afla într-un grad ridicat de risc. Pietele cu cerere sofisticata incita producatorii sa-si dezvolte si sa-si vânda produsele si bunurile de calitate superioara. Rapiditatea raspunsului este mult mai importanta . culturii bancare (care poate favoriza împrumuturile mari). costului pamântului. porturile. analiza presupune selectarea si observarea acelor caracteristici ale unui oras care sunt importante pentru ca acesta sa ajunga la nivelul de dezvoltare al zonelor urbane concurente. în foarte mare masura. Statisticile recente indica faptul ca lanturile de piete pot. faptul ca producatorii mexicani de componente electronice se afla în aceeasi zona (sau în zone apropiate sub raportul timpului) si la numai câteva ore de producatorii americani le confera un avantaj fata de orasele asiatice si aceasta în conditiile în care raspunsurile rapide au devenit foarte importante în era productiei just-in-time.

corporatiile industriale de finantare si programele de creditare pentru IMM-uri) si cultura bancara locala sunt foarte importante în îmbunatatirea competitivitatii unei zone urbane. numar de pasageri transportati prin intermediul mijloacelor rapide de transport). Elementele importante ale costurilor structurale dintr-un oras care pot prezenta interes pentru investitorii potentiali sunt pamântul. disponibilitatea capitalului pentru fuziuni poate fi un factor al competitivitatii. & Factorii de sustinere Factorii de sustinere sunt foarte importanti în atragerea investitorilor. costul fortei de munca.000 de locuitori) a caror importanta a crescut rapid. & Capitalul si finantele Disponibilitatea capitalului local detinut este un factor important al competitivitatii.000 de locuitori. Turismul este o activitate importanta care contribuie semnificativ la dezvoltarea economica a unei zone urbane. infrastructura mediului. costul vietii. numar gazde Internet la 1. pietele. Elementele importante ale acestei tehnici includ mediul urban si calitatea vietii (nivelul poluarii. În zonele urbane care încurajeaza activitatile orientate spre inovare. facilitatile educationale. constructiile. consultanti. în retinerea firmelor si extinderea celor existente. sistemul de electricitate si de furnizare a apei. cultura de viata (de exemplu. care se masoara prin timpul mediu necesar deplasarii de acasa la serviciu. Rata dobânzii este foarte importanta pentru investitori. În evaluarea costurilor structurale este important sa se tina cont de faptul ca un oras cu cele mai . O alta componenta a accesului o reprezinta accesibilitatea lucratorilor. kilometri de autostrada. impozitele directe si indirecte si ratele de schimb. gastronomia si spectacolele) si aspectele estetice. siguranta publica). Numarul turistilor si perioada medie de cazare sunt indicatori importanti ai stabilirii nivelului factorilor de sustinere dintr-o zona urbana. agentiile de investitii. & Costurile structurale Informatiile referitoare la costurile structurale sunt relativ usor de obtinut de la sursele locale.decât costul transportului în/din zona urbana. recreative si culturale (de tipul terenurilor de golf si muzeelor). în special pentru IMM-uri. De asemenea. agentiile internationale de rating. de sanatate. existenta institutiilor intermediare de creditare (de exemplu. sisteme de telecomunicatii (numar de persoane care detin telefoane mobile si liniile telefonice principale la 1. în special în zonele urbane de dimensiuni medii si mari. clima. a> Infrastructura Evaluarea competitivitatii se bazeaza si pe luarea în considerare a infrastructurii zonei urbane care include: sistemul de transport (de exemplu. companiile de management.

Profilul proiectat în exterior de un oras se poate masura prin analiza Imaginea unui oras influenteaza foarte publicatiilor internationale. trebuie acceptat faptul ca productivitatea individuala este determinata de factorii externi. Mult mai important. numarul mediu de ore lucratoare pe saptamâna. mai concret. orasul are nevoie de marketing si promovare. perfectionarii. În întelegerea evaluarii competitivitatii este importanta evaluarea nu numai în termenii educatiei. turistii sunt atrasi de un oras cu o imagine puternica si pozitiva (turismul este cea mai dezvoltata industrie la nivel mondial si cu o anumita tendinta crescuta de concentrare în perimetrul urban). Resursele umane Resursele umane sunt. Imaginea se refera la profilul unui oras si poate fi esentiala pentru orasele mici care nu sunt incluse în schemele de investitii. & Programa curriculara Aceste aspecte includ identificarea numarului de studenti înscrisi în domeniile tehnice-cheie si schimbarile în numarul de înscrieri. mult comportamentul investitorilor care. marketingul urban este folosit din ce în ce mai mult în elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare urbana. iau în considerare numai anumite aspecte în fundamentarea deciziei de investire si. probabil. În prezent. C. creativitatea si toleranta la risc. În mod similar. Potentialul latent al individului se poate dezvolta atunci când persoana respectiva se deplaseaza în alt mediu care ofera conditii mai bune si oportunitati mai multe. nu costul cel mai mic. Ca sa obtina o imagine la scara internationala. dar foarte greu de evaluat. muncii si vietii. Investitorii cauta valoarea. ca relatiile antreprenoriale. abilitatilor si experientei în munca. raportul dependentei. supraocuparea. aria urbana trebuie sa apara pe ecranele radarelor locale. de cele mai multe ori. Abilitatea unei arii urbane de a deplasa în sus lantul valoric este strâns legata de capabilitatea resurselor umane. ci si în termenii altor atribute. somajul. acesta este un indicator al valorii ridicate a orasului în ceea ce priveste productia si/sau calitatea vietii. Hong Kong si Dubai sunt exemple de regiuni care au apelat la un marketing agresiv .reduse costuri nu este si cel mai competitiv. este calitatea . mai dificil de masurat. de aceea. În al doilea rând. cel mai important factor care determina competitivitatea unei zone urbane. & Participarea fortei de munca Analiza participarii fortei de munca se afla în centrul fiecarei evaluari a resurselor umane locale si aici se includ evaluarea numarului fortei de munca. & Imaginea Imaginea reprezinta un element foarte important al determinarii competitivitatii unui oras. daca investitorii si populatia rezidenta sunt dispusi sa plateasca un cost mai mare în domeniul afacerilor.

Pe masura ce într-o zona urbana se realizeaza cercetari amanuntite în anumite activitati economice. trebuie cuantificate numarul de slujbe devenite vacante în urma pensionarii. conventiilor de afaceri. astfel. se propun diferite masuri. care pot îmbunatati eficienta unei societati prin facilitarea unor actiuni coordonate. întarind competitivitatea zonei urbane. mai ales pentru or asele mari. Existenta unei elite sau a institutelor de cercetare/educatie a liderilor pot contribui. competitia viguroasa si cresterea sustinuta.Porter. Accentul analizei ar trebui pus pe evaluarea calitativa a capabilitatii sectorului public local.programelor de educatie tehnica. la cresterea competitivitatii unei zone urbane. climatului investitional. în special în majoritatea economiilor dezvoltate. În anumite cazuri. probabilitatea ca firmele mari sa se localizeze aici este foarte mare. precum încrederea. stimulente si norme care încurajeaza investitia. trebuie identificate asociatiile tehnice si profesionale ca si numarul membrilor acestora. se explica numarul redus de tehnicieni din acest domeniu. De asemenea.Capitalul social are în vedere trasaturile organizatiei sociale. Aceasta legatura între cele doua elemente se poate masura prin indicatori de tipul raportului dintre someri si locurile de munca vacante. În functie de aspectul considerat a fi cel mai important. Pentru investitori prezinta importanta si aspectele referitoare la existenta sindicatelor. Mediul institutional si cultural În literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca mediul institutional este factorul-cheie în explicarea competitivitatii unor zone urbane. pune accent pe reguli. a> Structura industriei si gasirea unei forte de munca adecvate Stabilirea unei structuri adecvate între forta de munca si structura economiei urbane a devenit foarte importanta si aceasta pentru ca odata realizata aceasta legatura între forta de munca si structura economica se poate tinde catre competitivitate. precum si rata ocuparii fortei de munca în diferite activitati economice. ca si programele educationale pentru adulti. Numerosi analisti acorda importanta diferitelor aspecte ale mediului institutional pentru crearea conditiilor de impulsionare a competitivitatii si. în mod substantial. normele si retelele. . evolutia relatiilor sindicatelor în zona urbana. . retelelor si parteneriatelor public-private. pot fi disponibile studii industriale independente care calculeaza indicii climatului . asemenea organizatii sunt importante deoarece contribuie la dezvoltarea retelelor de munca. De asemenea. Mediul institutional reprezinta legatura cu ceea ce Putnam denumea "capital social" s\ iar Porter "context pentru strategia firmei si pentru concurenta". D. în analiza sa asupra avantajului competitiv. & Veniturile si forta de munca Orice analiza fundamentata a competitivitatii trebuie sa contina informatii despre venitul minim din zona urbana. procentul fortei de munca organizate în sindicate pe sectoare.

Daca ne raportam la evaluarea competitivitatii urbane. influenteaza în mare masura modalitatile în care companiile concureaza pentru localizare. corporatiilor si legilor antitrust (este un aspect important daca se doreste trecerea de la competitia bazata pe costuri reduse la cea bazata pe inovare si miscare ascendenta). dimensiunea institutiei si a procesului politicilor. Camerele de Comert si asociatiile de comert reprezinta o alta sursa valoroasa de informatii. eficienta operationala prin care se evalueaza raportul cerere-eficienta si calitatea serviciilor.investitional. ratingul guvernamental evalueaza stabilitatea si atractivitatea micromediului de afaceri. În multe rapoarte ale mediului de afaceri international. Acest factor ar putea include evaluarea disponibilitatii si a accelerarii programelor care promoveaza activitati economice si de dezvoltate. Atât guvernul national. de la management la structura taxelor locale de aceea competitivitatea autoritatilor se poate masura prin indicatori ponderati. daca facem referire la factorii majori care influenteaza deciziile privind investitiile. care. • capacitatea administratiei publice locale care se refera la abilitatea aparatului propriu al administratiei de a implementa politici. Studii ale industriilor locale. Autoritatile locale joaca un rol important în determinarea calitatii mediului microeconomic deoarece controleaza numerosi factori. autorizatii. politicile nationale ar trebui tratate ca factori externi din moment ce se afla în afara controlului zonei urbane si nu ofera decât cadrul mediului în care activitatile economice dintr-o arie urbana trebuie sa existe. • masura în care activitatea de acordare de licente. cât si administratia publica locala joaca un rol fundamental în crearea unui mediu investitional pozitiv. legate de activitatea comerciala. se deruleaza în mod sustinut. administratia publica locala se plaseaza deasupra infrastructurii. permise. dupa Porter. Exista trei factori importanti care trebuie evaluati: • politica macroeconomica si stabilitatea politica (este un factor important în concurenta oraselor din diferite tari pentru atragerea investitorilor internationali). de a furniza servicii si a oferi consultanta organelor care adopta decizii". - . & Administratia publica locala În general. • existenta si întarirea proprietatii intelectuale. precum programele de credit pentru întreprinderile mici si mijlocii. si anume: • echivalentul local al politicii fiscale nationale: impozitele locale si structura taxelor pentru comunitatea de afaceri. Un raport elaborat recent de Banca Mondiala referitor la indicatorii capacitatii administratiei publice locale a stabilit existenta a trei subfactori: capacitatea politica prin care se evalueaza informatiile colectate despre evaluarea personalului. • structura taxelor impuse asupra persoanelor fizice si juridice.

organizatii bazate pe parteneriatul public privat)56. indica prezenta capitalului socialcare reprezinta o baza importanta pentru colaborare si schimbari economice"55. Campionii pot juca un rol fundamental în implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare.Participarea la programe si parteneriate de sustinere a programelor de afaceri. creând astfel un climat de încredere."Retelele sociale. masuratorile administratiei publice locale sunt o componenta importanta a evaluarii punctelor forte si slabe ale zonei urbane. Deoarece acesti trei factori sunt supusi controlului local. Un campion al orasului poate fi primarul. prin împiedicarea risipei de resurse sau a divizarii obiectivelor catre alti actori. în general. retele profesionale informale. Campionii sunt persoanele sau agentiile care au disponibilitati si motivare pentru actiuni si schimbari pozitive si se conduc dupa principiul ca dezvoltarea relatiilor personale faciliteaza legaturile si comunicarea deschisa. De asemenea. asociatii profesionale si tehnice.autoritatea de implementare prin care se evalueaza gradul de realizare a activitatilor din domeniile socio-economice considerate domenii cheie. demonstrându-si utilitatea în crearea reputatiei unui oras si în concentrarea fortelor si resurselor întro actiune.nivelul relatiilor dintre membri apartinând cluburilor si asociatiilor (de exemplu. o agentie de promovare a dezvoltarii sau o personalitate din localitatea respectiva. . initiativa si cunostintele industriale sunt descentralizate si distribuite pe scara larga". Ei pot juca si un rol decisiv în faza de implementare a programelor-cheie prin asigurarea suportul politic si a resurselor. Un indicator al retelelor sociale este gradul de asociere . & Campionii Autoritatile locale si/sau sectorul privat pot sustine competitivitatea în numeroase moduri. . "Un mediu economic unde exista colaborare între cele doua sectoare (public si privat) sugereaza ca informatia. punctajul obtinut de o arie urbana va reflecta capacitatea autoritatilor locale de a implementa cu succes o strategie de crestere a competitivitatii. o firma recunoscuta. chiar daca în dezvoltarea unui climat de încredere este foarte importanta perceptia de actor neutru. Participarea la grupurile civice . asociatii industriale si comerciale. a celor de creare de incubatoare pentru IMM-uri si a celor de fuziune masoara gradul de colaborare dintre sectorul public si cel privat. Un punct important al acestei analize îl reprezinta asociatiile legate de sau care sustin clusterele industriale. Un rol important îl joaca agentiile locale si regionale de dezvoltare care sunt mandatate si au experienta în elaborarea si implementarea programelor de actiune economica. a> Retelele sociale si relatiile institutionale Dimensiunea si densitatea relatiilor institutionale si a retelelor sociale sunt o alta modalitate de masurare a calitatii mediului institutional. pe de alta parte.

Pe masura ce la nivel global se pune accentul pe liberalizarea comertului.dezvoltarea si concurenta activa. & Norme si conventii Normele si conventiile se refera la elementele de rutina. . promovarea angajamentelor pe perioade scurte sau concurenta slaba reduce competitia locala si este predispusa riscului de a întârzia inovarea. Medierea se refera la tipurile tranzactiilor care frecvent includ actori locali si externi. Doua masuri finale ale normelor si obiceiurilor culturale sunt relatiile si medierea dintre mediul local si cel extern. legaturi transpuse în programe sau politici nationale de sustinere a dezvoltarii economice urbane sau de cooperare între guvern si administratia publica locala. Regiunile competitive sunt acelea în care firmele sunt preocupate de îmbunatatirea abilitatilor lucratorilor si încurajeaza deciziile si initiativele de la nivelul de baza al ierarhiei organizationale. Culturile caracterizate prin spirit întreprinzator au o performanta economica mai mare. dar si ca se poate participa pe scara larga la strategia de dezvoltare locala. politicile industriale .reprezinta un semn ca se pot dezvolta colaborari între firme si fluxurile de informatii. cheltuielile cu cercetarea. tehnologie si specializare). administratia publica locala si institutiile de învatamânt indica puterea si densitatea acestor retele. Mai mult.în care . guvern si alte institutii. . • Atitudinea locala fata de antreprenoriat se poate masura prin numarul de firme nou aparute si prin rata falimentului. care are în vedere legaturile dintre nivelul national si cel local. Medierea este data de numarul si categoria expozitiilor si a târgurilor. • Cheltuielile cu cercetarea . a gradului de difuzare a cunostintelor între organizatii si a capacitatii de a colabora în domeniile cheie astfel încât sa se îmbunatateasca eficienta si productivitatea unui oras. Alti factori care influenteaza inovarea si perfectionarea sunt practicile de instruire a angajatilor si structurile organizationale. masurata prin numarul firmelor dintr-un sector dat. O cultura de afaceri orientata spre neasumarea riscului. organizatiile care manifesta un interes deosebit pentru retelele sociale sau institutionale sunt mult mai deschise în adoptarea rolului de facilitator al leadership-ului într-o strategie economica. Acesti indicatori sunt utili pentru evaluarea circuitului informatiilor (piata. Conventiile care favorizeaza productivitatea si inovarea sunt date de catre cultura antreprenoriala. practicile si asteptarile comportamentale care orienteaza actiunile si relatiile dintre firme. Mai precis.O harta a relatiilor dintre membri asociatiilor mentionate anterior.dezvoltarea sau dobânzile platite pentru creditele în acest domeniu sunt un indiciu al dezvoltarii si inovarii. creeaza presiuni asupra firmelor în sensul dezvoltarii. a relatiilor directe între firme.Un ultim indicator este gradul de cooperare inter-jurisdictionala. precum si de numarul riscurilor c omune. rivalitatea locala viguroasa.

pentru economiile industriale.statele creeaza învingatori prin subventii si masuri de protectie a comertului . în special. . 16. în special în zonele periferice. B. din aceasta perspectiva. Costul foarte redus al fortei de munca poate fi un avantaj în comparatie cu capitalul.3. Având în vedere valoarea foarte redusa a serviciilor si faptul ca aceste servicii sunt furnizate în mare masura de sectorul tertiar. în special în ariile centrale unde îsi au sediile marile companii.devin o strategie din ce în ce mai putin eficienta de obtin ere a avantajului competitiv. în acest caz. o preocupare principala este aceea de a stabili în ce masura economia determina cresterea lantului valoric si. în timp ce. conditiile competitivitatii variaza de la o arie la alta în cadrul aceleiasi zone. dar si câstiga avantaj competitiv. resursele naturale constituie . infrastructura transportului. dar fiecare caz este unic si abordarea evaluarii competitivitatii trebuie adaptata corespunzator. oferind o gama diversificata si specializata de bunuri si servicii. dar o forta de munca mai bine pregatita creeaza oportunitati de dezvoltare.1.Orasele de dimensiuni mici sunt mult mai specializate din punct de vedere functional si. orasul nu numai ca îsi mentine. de aceea. infrastructura telecomunicatiilor si dotarile sunt metode mult mai importante.Caracteristica oraselor sarace este productia redusa si slaba educatie. Zonele urbane de dimensiuni meci versus zonele urbane mari . productiei traditionale si oraselor în care ritmul schimbarilor este lent. mult mai vulnerabile din punct de vedere economic. Economia preindustriala versus economia industriala versus cunostinte Masuratorile conventionale ale analizei structurii economice sunt aplicabile. A. . Ele functioneaza dupa mecanisme complexe. Evaluarea competitivitatii prin prisma tipurilor de zone urbane Tehnicile de evaluare prezentate anterior trebuie selectate si modificate în functie de diferitele tipuri de orase. conceptul de suprematie detine locul principal.4. Frecvent.Zonele urbane mari se diferentiaza mult mai mult din punct de vedere spatial si. este foarte importanta. Zonele urbane orientate spre servicii si educatie sunt mult mai sensibile la mediul institutional si la factorul uman ca elemente determinante ale competitivitatii. agricultura. pentru economiile orientate spre servicii. Este necesar ca orasele sa creeze conditii pentru dezvoltarea industriilor competitive. cadrul guvernamental sunt foarte importante. Daca normele si conventiile unei economii locale sustin învatarea si experimentarea si sunt deschise ideilor noi si concurentei. . capitalul. În acest subcapitol voi prezenta posibilele directii de modificare. serviciile adresate persoanelor. În termenii dotarilor teritoriale. se justifica importanta analizei acestui sector. de aceea.În orasele industriale.

De aceea. în acest caz se recomanda evaluarea punctelor forte si slabe interne. de aceea. competitivitatea nationala sau între regiuni este mult mai importanta decât competitivitatea mondiala si de aceea trebuie considerat un cadru de referinta adecvat în evaluarea economiei urbane pentru orasele mici în curs de dezvoltare. de aceea. • • infrastructura telecomunicatiilor poate fi un obstacol în calea competitivitatii. au economii cu grad ridicat de specializare si. creste disponibilitatea la schimbare. în evaluarea competitivitatii oraselor mici este foarte importanta evaluarea serviciilor de telecomunicatii. orasele mici atrag un numar mare de turisti. de aceea se încearca promovarea unei imagini si a unui profil. • C. D. Orasele care se confrunta cu situatii de criza Atunci când orasele sunt confruntate cu situatii de criza. Tinând cont de acest aspect. având în vedere ca serverele pentru Internet ofera o gama mai restrânsa de servicii decât în orasele mari. În anumite cazuri. în special daca economiile lor sunt orientate catre turism sau agricultura. potentialul competitivitatii se modifica foarte rapid în functie de gradul de adaptare a zonei urbane. Data fiind preocuparea de monitorizare a schimbarii pentru a folosi instrumente adecvate se . aceste orase (majoritatea oraselor din Europa de Est) prezinta o valoare ridicata a raportului dintre nivelul abilitatilor fortei de munca si cel al salariilor. Plecând de la premisa ca orasele mici sunt mult mai vulnerabile din punct de vedere economic. Cultura în domeniul afacerilor si în domeniul bancar si existenta unor reglementari contractuale adecvate reprezinta variabile importante ale competitivi-tatii. Adesea. aceste activitati au fost punctul de pornire în cresterea valorii adaugate si în reducerea activitatilor ineficiente.international. rapoartele actorilor-cheie sunt foarte importante. Orasele în tranzitie În economia oraselor în tranzitie.national . anonimatul.factori-cheie ai dezvoltarii. contribuind astfel la dezvoltarea unei economii bazate pe servicii de turism. la aceasta se adauga si abilitatea de mediere la nivel local. Caracteristicile oraselor de dimensiuni mici sunt: • au un grad redus de autonomie politica. nu dispun de instrumente suficiente pentru a implementa strategii competitive. deoarece în aceste orase este mult mai usor sa se identifice agenti economici si sa se obtina informatii de la acestia. administrativa si fiscala si. pentru ca numarul lor este mic. forta de munca calificata este mult mai importanta decât pentru orasele mari. În numeroase cazuri. progresul în procesul dezvoltarii este un factor cheie al competitivitatii.

În final. .În primul rând. În ultimele decenii.1. ofera un grad ridicat de calificare fortei de munca. scepticism alimentat de faptul ca înca nu sunt pe deplin întelese si sunt înca subiect de discutii modalitatile si dinamismul competitivitatii zonelor urbane. Modul de abordare si tehnicile se afla înca în faza de elaborare. . atenueaza efectele presiunilor. Orasele aflate în situatii de criza îsi modifica pozitia în cadrul sistemului urban. imixtiunea factorului politic. companiile de consultanta. la nivel global. 16. exista o nevoie de revizuire a analizei competitivitatii în cadrul unitatilor subnationale. agentiile internationale de dezvoltare si institutiile de învatamânt superior folosesc metodologii diferite pentru a face comparatii. taxele. gradul de deschidere economica. luând în considerare variabilele-cheie ca guvernul.3. întârzierea în aplicarea rapida a strategiilor de crestere a competitivitatii este determinata si de gradul redus de importanta acordat în elaborarea acestui tip . analiza competitivitatii s-a concentrat asupra statelor57. Pornind de la aceste considerente se afirma necesitatea elaborarii unor principii directoare. politice sau sociale. manuale si lucrari practice pentru evaluarea economiei urbane. Orasele. aceste caracteristici urbane sunt greu de masurat.O alta problema majora a evaluarii competitivitatii o constituie lipsa tehnicilor operationale de evaluare a mediului institutional si cultural. Concluzia care se desprinde este ca factorii cei mai importanti pentru ca o zona urbana sa fie competitiva si sa se dezvolte armonios din punct de vedere economic sunt si cei mai greu de cuantificat. Presiunea asupra economiei poate determina aparitia altor crize care accentueaza criza economica si care fac zona urbana neatractiva pentru investitori.O alta problema este scepticismul cu care este privita utilitatea strategiilor de crestere a competitivitatii. . . frecvent.O alta posibila problema are în vedere lipsa unor baze comparabile între studii si procese. Exista abordari si tehnologii conventionale care au esuat în evaluarea adecvata a competitivitatii sectorului tertiar. . dar nu în cele din urma. costul fortei de munca este redus. Nu toate schimbarile determinate de situatii de criza sunt pozitive. ceea ce îngreuneaza procesul de învatare. perceptia din exterior se schimba foarte rapid. aceste contributii sunt ignorate sau subevaluate în metodologiile competitivitatii. fluctuatia capitalului este destul de mare. Acest sector contribuie semnificativ la competitivitatea unei zone urbane prin faptul ca furnizeaza servicii cu valoare adaugata mare. Desi expertii în domeniul dezvoltarii urbane au ajuns la un consens asupra importantei capitalului social. coruptia.O alta provocare o constituie existenta unui sector tertiar extins în numeroase zone urbane. Probleme în evaluarea competitivitatii urbane Capcanele care pot aparea în evaluarea competitivitatii zonelor urbane au în vedere: .aloca numeroase resurse pentru realizarea rapoartelor asupra conditiilor socio-economice. Evaluarea competitivitatii trebuie sa reflecte aceste schimbari rapide determinate de crizele economice.5.

din cauza ca aceasta functie nu a fost institutionalizata în majoritatea zonelor urbane.de strategie si în crearea unui profil al competitivitatii. La aceasta stare de fapt se adauga si limitarea aplicarii acestei strategii . ceea ce încetineste dezvoltarea de metodologii. 17.ROLUL MARKETINGULUI ÎN MANAGEMENTUL URBAN .

O politica de marketing de succes poate îmbunatati pozitia competitiva a zonei urbane. prin coordonatele conceptuale si de abordare generala a acestuia. în Statele Unite.Scopul principal al aplicarii tehnicilor de marketing asupra spatiului urban este acela de a realiza o concordanta între cererea si oferta de produse urbane. 17. Filozofia marketingului nu este reprezentata prin procedurile de marketing si aspectele privind aplicarea acestora. spatii de birouri si alte elemente necesare derularii afacerilor. în primul rând. târguri. se datoreaza aparitiei unei piete nu numai la nivel local. ci. o piata pe care orasele cu excedent teritorial concurau în atragerea capitalului de pe pietele financiare. • vizitatorii. ci si la nivel national si international în Europa.Consideratii generale privind marketingul urban Aparitia marketingului urban Din analiza lucrarilor de specialitate referitoare la marketingul urban se poate spune ca la baza dezvoltarii acestuia pot sta mai multe explicatii: • unii considera ca marketingul urban a cunoscut o dezvoltare mai mare în practica decât în teorie din momentul în care autoritatile locale si planificarea teritoriala si-au îndreptat atentia de la controlul cresterii si a externalitatilor negative la inducerea unor procese de dezvoltare în masura sa sustina si sa revigoreze economiile în declin si pe cei aflati într-o stare precara. expozitii) sau din motive turistice. ca instrumente ale politicii teritoriale. fie ca sosesc din motive de afaceri (congrese. începând cu anii `70 si. beneficiaza de îmbunatatiri generale si vad orasul mai atragator. . mai degraba. Actorii urbani pot obtine beneficii: • • rezidentii se bucura de locuinte mai bune. agentii economici beneficiaza de produse imobiliare bine echipate cu utilitati.1. • altii accentueaza faptul ca introducerea tehnicilor de marketing. de produse si servicii.

au tendinta de a împinge municipalitatile spre politici mult mai orientate spre piata. În cele mai multe cazuri. în general. printre orasele din Regatul Unit în timpul primei revolutii industriale sau prin tre orasele-state din Europa de Nord sau Italia atunci când comertul (negustorilor) cunostea o înflorire deosebita. Orasele europene depind. mai ales în Statele Unite. municipalitatile americane se apropie de o atitudine comerciala deoarece ele trebuie sa asigure o parte importanta a veniturilor proprii si. care acum intra în sfera de cuprindere a marketingului urban erau deja practicate de câtva timp. în opinia lor. activitatile. spre finalitatea si profitabilitatea cheltuielilor si spre cautarea de noi structuri de colaborare cu sectorul privat în domeniul proprietatilor imobiliare. . ele apartineau (cum este cazul parteneriatelor public . în trecut. Pe de alta parte. Florida. În 1918 municipalitatea orasului St. mai mult de finantarile statului si au posibilitati limitate de a-si îmbunatati veniturile. • o alta posibila explicatie ce trebuie luata în considerare se refera la insatisfactia generala cu privire la politicile teritoriale si cele cu privire la cheltuieli aplicate în anii `60 si `70 si incapacitatea acestor politici de a face fata schimbarilor economice si politice cauzate de modificarile în structura productiei mai multor orase europene.• se pune dezvoltarea marketingului urban pe seama efectelor combinate rezultate în urma reducerii drastice a transferurilor destinate oraselor si dezvoltarii autonomiei administratiei locale. a angajat un agent de presa a carui sarcina era sa promoveze atractiile orasului. • Originile actiunilor marketingului urban se afla chiar mai departe. Totusi. este mult mai probabil sa aiba un profit direct în urma unui management de succes. De fapt. 17. care.private) fenomenelor intrate în rutina asociate cu „orasul antreprenorial" si aveau o natura pur comerciala. Nemultumirile si deficientele sugerau nevoia înlocuirii acestora cu noi instrumente în ceea ce priveste planificarea teritoriala. Unele orase europene au avut o abordare mai larga. Pe de-o parte. Petersburg.2. în scopul vitalizarii oraselor sau a unor parti ale acestora. incluzând în marketingul urban promovarea tuturor aspectelor bunastarii societatii. exista un risc în a spune ca toate politicile economice aplicate de orase pot fi definite ca actiuni ale marketingului urban. prin urmare. Exemple similare pot exista chiar si în trecutul mai îndepartat. abordarile diferite reflecta varietatea culturilor urbane.Clarificarea notiunii de marketing urban si semnificatiile acesteia Termenul de marketing urban a aparut în literatura europeana în anii `80.

vizitatori). termenul de marketing urban este folosit cu diferite întelesuri si conotatii: • Marketingul urban ca mijloc de promovare a orasului. • „Marketingul urban poate fi descris ca un set de activitati directionate spre optimizarea relatiei dintre oferta de functii urbane si cererea din partea locuitorilor. • Marketingul urban ca instrument de reorganizare pe scara larga a administratiei orasului si a procedurilor de planificare ale acesteia. turistilor . din momentul conceperii pâna la implementare. Desi aceasta abordare este criticata în unanimitate în teorie.În literatura de specialitate. tot ce trebuie este sa fie „ambalat" de o maniera cât mai eficace. îndreptându-se spre un model în care relatiile dintre actorii din interiorul orasului sunt bazate pe negociere si comunicare si nu pe regulamente si conflict. care se concentreaza mai mult asupra „clientului" orasului vazut ca „produs" (cetateni. întreprinderi. considerata a fi forta din spatele bunastarii orasului. în masura sa atraga investitii si vizitatori din exterior. la cerintele actorilor economici locali si la asteptarile actorilor externi pentru ca acestia sa fie atrasi în promovarea economiei locale. institutii. ea corespunde destul de bine multor actiuni efectuate pâna acum în numele marketingului urban. investitori externi. cu caracteristicile si perspectivele sale. companiilor. Produsul este finit. • Marketingul urban ca modalitate de aliniere a politicilor de dezvoltare urbana.

împreuna cu. Verificarea progresului si feedback-urile facute pentru a evalua eficacitatea cheltuielilor sunt elemente cheie ale marketingului general si ar trebui sa joace.sau altor vizitatori. numai un oras care îsi satisface rezidentii poate atrage noi actori. actionând în asa fel încât sa puna în valoare ceea ce exista deja. În competitia dintre orase. iar baza economica existenta nu este data numai de aspectele economice si de punctele sale forte. în principiu. putem spune ca toate interpretarile date marketingului urban sunt bazate pe doua concepte care difera în functie de punctul în care este localizat centrul de greutate al actiunii marketingului: • Marketingul urban este principalul instrument cu ajutorul caruia orasele se pregatesc sa faca fata competitiei la o scara supra-locala: un proces în care orasul trebuie sa-si proiecteze centrul de gravitate al propriilor actiuni politice catre exterior. Marketingul urban ar trebui sa fie un concept important în teoria si practica sectorului public. de asemenea. realizare si „vânzare" a imaginii unui oras pentru ca acesta sa devina atractiv pentru . politica locurilor de munca si planificarea spatiala. Primul lucru care trebuie luat în considerare este acela ca asa cum marketingul este doar unul din aspectele strategiei generale a unei companii si marketingul urban trebuie sa fie un aspect al politicii urbane generale. de exemplu. esentiale marketingului urban. El se refera la procesul de construire. principala resursa a unui oras este data de specificul sau. Anumite elemente par a fi esentiale marketingului urban. Elementele care sunt esentiale marketingului general (cum sunt investigarea pietei. marketingul urban permite reorganizarea efectiva a politicilor urbane. asadar. analiza grupurilor tinta si a competitorilor. elaborarea unui plan de marketing si organizarea unor campanii de promovare) vor fi. acelasi rol si în marketingul urban". stabilirea centrului de greutate în interiorul orasului. sa fie în masura sa atraga noi actori capabili sa sprijine dezvoltarea economiei locale. Cu alte cuvinte.

turisti si rezidenti. culturi care formeaza un oras. • Marketingul este urban în sensul ca este "realizat de catre oras": orasul îndeplineste. Cele trei metafore ale orasului. exista. spatii. cât si asupra distorsiunilor si imperfectiunilor pietei ca instrument regulator.investitori. • Marketingul este urban pentru ca reprezinta "comertul orasului": orasul este un termen al actiunii comerciale: orasul este o marfa care poate fi comercializata. marfa si întreprindere. si civitas: comunitate. problema comunicarii devine vitala. ci ele sunt tot atâtea posibile metafore pentru oras. încheierii de afaceri între actorii care actioneaza pe piata. ca piata. civilizatie. Se întelege de la sine ca orasul nu este nici o piata. nici o întreprindere în adevaratul sens al cuvântului. ca subiect. nici o marfa. formarea unui set de valori si a unor mecanisme specifice schimbului. o actiune de piata. el opereaza ca un actor pe piata potrivit unei filozofii de piata: orasul este o întreprindere. în special ca loc al negocierii si încheierii de afaceri. însa. Nici unul dintre acesti termeni nu cuprinde complexul de locuri. În marketingul urban. cultura. un risc inerent de a uita ca orasul reprezinta. . Cu toate aceste analogii. Orasul ca o Piata Expresia "marketing" ne concentreaza atentia asupra pietei orasului. ne vor îndrepta atentia atât asupra negocierii. a limitarilor inerente existente în definitia mult prea restrictiva a termenelor de „marfa" si de „întreprindere". A. iar teritoriul este acoperit de un sistem de piata: orasul este o piata. relatii. de asemenea. Expresia marketing urban poate avea trei întelesuri diferite: • Marketingul este urban în sensul ca „are loc în oras": orasul este locul în care sunt comercializate marfurile.

se poate crea o potentiala arie de obstructie. considera ca stie atât sa-sifaca auzita opinia. cladirilor. niciodata rezolvate definitiv. a existat din totdeauna sau exista de mult timp si care este numai în parte produsa. un produs în continua transformare. De aceea. orasul este o marfa care. neinterventia viitorilor consumatori. Comunicarea înseamna ca fiecare participant: îsi stabileste clar propriile prioritati. Locurile sunt rezultatul actiunilor rezidentilor sau institutiilor. serviciilor pot fi vândute si cumparate nu fac din oras o marfa în întelesul cuvântului dat de catre marketingul urban: marketingul urban propune însasi orasul cape o marfa oferita pe piata. sociale. ci si în sensul comunicarii acestora spre exterior. cel putin. capabila sa submineze întregul proces. este o marfa care. mai degraba. sunt parte integranta într-o matrice a relatiilor politice. solicita contributii externe pietei: interventia reglementarilor publice. este întotdeauna un agregat de marfuri caracterizate prin interactiune si schimburi reciproce. este necesar sa fie consumata la locul productiei. o marfa complexa cuprinsa într-un „câmp de forte" multidimensional decât o marfa stabila aflata pe o piata echilibrata. sunt organic legate de modelul relatiilor sociale. este capabil si îi este permis sa-si spuna parerea. nevoile si asteptarile unor actori. Daca sunt neglijate interesele. asa cum sunt si relatiile sociale. Orasul este o marfa pe termen lung care este consumata numai partial. orasul va fi. Locul-marfa reprezinta o marfa complexa. cât si sa asculte: el are în vedere si punctele de vedere si ob iectivele celorlalti negociator. Un loc este mai mult un produs al relatiilor sociale decât al naturii. culturale care este la fel de importanta ca si locatia fizica sau configuratia topografica. Orasul ca o Marfa Faptul ca anumite parti ale orasului. geometriei spatiale sau pietelor independente.Comunicarea nu intereseaza marketingul urban numai în sensul promovarii politicilor urbane. într-o oarecare masura. cooperarea sau. În particular. locul în care se desfasoara conflictele sociale. scopuri si interese. este componenta de baza a marketingului urban în care o actiune care ar fi eficienta pe termen lung trebuie sa întruneasca consensul tuturor celor implicati si sa se bazeze pe transparenta intereselor implicate. care nu poate fi izolata. . daca este promovata eficient pe piata. B.

în principal. exista dezavantaje inerente. se pune problema la ce pret poate fi vândut orasul-marfa de catre orasul-întreprindere? Riscul de a subestima o locatie fata de o alta este o practica întâlnita frecvent în Statele Unite unde exista o competitie în care pot fi subminate orice interese care ar putea reprezenta o piedica în calea investitiilor externe si a promovarii proprietatii. în mod neaparat. sa conduca la îmbunatatirea conditiilor de ocupare a fortei de munca pentru cei mai putin norocosi..orasele concureaza.. subliniata. promovarea realizarilor sale trebuie sa fie asociate cu existenta unor grupuri de elita care sprijina dezvoltarea. . . Exista tendinta de a se spune ca: „orasele actioneaza. asa cum pot fi întreprinderile. deoarece exista cazuri în care orase si state aflate pe o pozitie inferioara în topul preferintelor au reusit sa faca concesiuni în favoarea rezidentilor si angajatilor locali fara a pierde oportunitatile de dezvoltare locala. cresterea economica trebuie. un mecanism al dezvoltarii. a unor coalitii pro-dezvoltare urbana care. precum si o distribuire a avantajelor si dezavantajelor. Oare nu tinde acest lucru sa ascunda conflictele cu care are de-a face un oras? Cautarea activa a atragerii investitiilor în oras. indiferent de cât de strânsa e competitia. „Construieste viitorul!": în acest sens. ori. în cazul în care întelegerea este ca orasul sa fie un tot unitar. negociata. C. în mod eronat ca orasele pot fi comparate cu subiecte unitare. Chiar si în Statele Unite s-a vazut ca puterea de negociere a oraselor cu privire la investitori si proprietari e insuficienta atâta timp cât e luata ca atare. termenul „întreprindere" pe care marketingul urban îl asociaza cu orasul presupune. De fapt. în fiecare dezvoltare. Necesitatea aplicarii marketingului urban Se pune întrebarea "De ce municipalitatile si regiunile sunt atrase de marketingul .. Spre exemplu. de asemenea..Daca orasul poate fi vazut ca o marfa. sensul de „organism" care coordoneaza procesele de munca si aloca mijloacele necesare atingerii scopurilor economice. în anumite cazuri s-a demonstrat ca decizia de a concentra resursele în doua sau trei proiecte spectaculoase a facut ca restul orasului sa le abandoneze. Ca urmare. redistribuirea efectelor actiunii marketingului urban trebuie analizata.orasele cresc". Orasul ca Întreprindere În marketingul urban se presupune adesea. au ca interes comun promovarea cresterii economice: pentru acestia orasul este.

Factorii care ar putea influenta dezvoltarea economica si sociala în viitor sunt: inovatiile tehnologice în informatica si telecomunicatii si influenta lor asupra transportului si distributiei. precum si de inter-relationarile acestor schimbari. schimbarii preferintelor de localizare.urban?" Raspunsul este: din necesitate. la rândul sau. Dinamica urbana este o reflectie a dinamicii societatii care. a fost natural. Schimbarea locatiei firmelor nu poate fi exclusa dintre consecintele cresterii investitiilor mobile. schimbarii potentialului pietei si libertatii crescânde a alegerii localizarii. Unele municipalitati au început sa caute moduri de utilizare a terenului care sa fie înca cerute. este afectata de schimbari economice. Speranta ca expansiunea industriala postbelica si cererea de terenuri industriale ce a urmat în anii '60 vor continua. Acest argument îsi gaseste substanta în succesul unor orase care au reusit sa determine mari întreprinderi sa se localizeze pe teritoriul lor. internationalizarea si globalizarea întreprinderilor private. Dezvoltarea marketingul urban în Europa depinde de tendintele în dezvoltarea urbana. Faptul ca si-au manifestat un interes crescut pentru cererile diferitelor segmente de piata cu intentia de a-si adapta produsul "terenuri industriale" conform acestor cereri. Poate ca cel mai obisnuit. dar. vânzarile de teren au început sa scada. Atitudinea competitiva a regiunilor metropolitane din Europa este de asteptat sa creasca. în scopul de a atrage firme si institutii internationale sau de a îsi pastra companiile locale. nu cel mai putin important argument pentru marketingul urban este dorinta de a fi la fel ca vecinii. municipalitatile au ramas în posesia unui stoc imens de teren industrial nevândut si neînchiriat. Toate aceste schimbari au consecinte directe sau indirecte asupra dezvoltarii urbane. La fel cum filozofia marketingului a luat nastere din nevoia de a vinde produse pe o piata deja inundata si marketingul urban s-a dezvoltat din nevoia de a gasi clienti pentru o abundenta de terenuri si cladiri industriale într-un moment de micsorare semnificativa a cererii. Pentru a remedia situatia era imperativa actiunea inovativa. politice. Când dezvoltarea economica a stagnat dupa crizele de energie (1937 si 1978). succese care sunt mai apoi exploatate prin reclame si alte canale publicitare. sa dovedit a fi mai mult decât optimista. . Prin urmare. tehnologice. schimbarile politice si economice din Europa de Est si crescânda prioritate politica de a pastra sau îmbunatati calitatea mediului înconjurator. demografice. în mod sigur. integrarea economica în Europa. iar dobânda pe capitalul pe care îl investisera reprezenta pentru ele o imensa povara financiara.

Totusi. În final. Serviciile de înalta calitate faciliteaza atragerea de companii.) si a mediului natural. accesibilitatea nu este unicul factor de localizare. bineînteles. cultural. conferinte si a turismului urban în general si. Este limpede pentru toata lumea ca aspectele ce privesc calitatea unei localitati sunt din ce în ce mai importante. dar si din punct de vedere operational si functional. În concluzie. gradul de dinamism industrial.Ca o consecinta a internationalizarii. atât pentru afaceri. dar nu mai putin important. personalul cu înalta calificare prefera orasele cu o buna calitate a vietii. nu numai ca mod de a gândi dezvoltarea urbana strategica. calitatea pietei de forta de munca (gradul de intensitate a cunostintelor fortei de munca). o orientare manageriala la nivel urban mai asemanatoare cu cea a sectorului privat pare a fi inevitabila. nu numai în privinta climatului general de afaceri si a mediului de localizare a industriilor. dar si în ceea ce priveste calitatea vietii în general. Calitatea este importanta. Prin urmare. cât si din motive sociale sa se intensifice. 17. Parteneriatele public-private. eforturile de a aborda produsele urbane într-un sistem de marketing. functia economica dominanta. educational. prezenta institutiilor stiintifice si de cercetare. care au nevoie de personal de înalta calificare. În situatia în care competitia economica dintre orase creste. Prin urmare. a serviciilor si facilitatilor regionale si urbane (în domeniul medical. Calitatea vietii este determinata de calitatea functiei rezidentiale. initiativele locale. cum ar fi: compozitia structurii economice. puterea organizationala locala sau regionala de a crea si a stimula dezvoltarile dorite este un factor de importanta crescânda. integrarii europene si modernizarii retelei europene de cale ferata. trebuie spus ca multe orase încearca sa îsi mentina sau sa îsi îmbunatateasca pozitia relativa în contextul international. este de asteptat ca marketingul urban sa creasca în importanta. Alte elemente joaca un rolul important în determinarea atractivitatii orasului ca mediu de afaceri.3. recreational etc. importanta functiei întâlnirilor în târguri. Orasele cu o buna accesibilitate internationala pe piata europeana au o pozitie care favorizeaza atragerea de investitii în afaceri.Complexitatea marketingului urban . este de asteptat ca interactiunea spatiala în ceea ce priveste bunurile si persoanele. accesibilitatea locatiilor potrivite de afaceri care pot satisface cererea acum si în viitor. construirea imaginii orasului au o importanta din ce în ce mai mare pentru un management cu o orientare antreprenoriala.

în acelasi timp. în toate domeniile nu este de ajutor planificarii integrale în marketing. ci chiar orasul ca întreg poate fi privit ca produs. Produsul "oras" este obiectul principal al activitatilor de promovare si de construire de imagine. Un oras industrial prin excelenta poate fi atractiv pentru antreprenorii industriali. Pentru a avea succes. ca si în turism. astfel de campanii de promovare trebuie sa fie oneste si bazate pe situatii reale. În cel mai bun caz ele sunt co-manageri. instrumentele. Evident. redusa la a asigura serviciile publice si infrastructura necesare pentru a crea conditiile adecvate de dezvoltare. marketingul urban nu poate fi comparat fara restrictii cu alte forme de marketing. Produsele individuale pot fi rar izolate de mediul lor.. Faptul ca influenta administratiei locale este simtita. flexibila si consecventa. Comple xitatea marketingului urban este data de numarul si marea diversitate de produse urbane eligibile pentru acesta." sau "vizitati. Influenta poate fi pozitiva sau negativa. Un alt element de complexitate este acela ca nu numai produsele identificabile. asa cum . conceptul de marketing urban este aplicabil productiei si distributiei de bunuri si servicii si poate fi operat efectiv de organizatii non-profit si de întreprinderi comerciale. în functie de produsul în cauza si de dorintele cumparatorilor potentiali. nu exista nici un fel de relatie directa. sa realizeze obiectivele antreprenoriale. un concept de marketing depinde de planificarea strategica. planificate si controlate cu scopul de a satisface nevoile diferitelor grupuri de clienti si. responsabilitatea municipalitatii fiind.. fara îndoiala. Calitatile orasului si mediul sau influenteaza produsele individuale.". câteodata. În plus. Cu putin efort de imaginatie se poate vedea cum si produsele urbane pot fi subiect pentru planificarea strategica de marketing. pentru a fi întelese ca "stabiliti-va în. deoarece orasele si elementele sale difera considerabil de bunurile si serviciile obisnuite.. O alta dificultate este aceea ca orasele sau regiunile sunt arareori manageri absoluti ai produselor "proprii". În principiu. rolul de manager nu poate fi jucat decât daca administratia adopta o atitudine antreprenoriala.Practicarea marketingului implica organizarea productiei si vânzarilor din punctul de vedere al clientului. în general. alaturi de categorii diverse de companii si institutii. Promovarea pune în lumina calitati speciale ale municipalitatii si regiunii pentru a le creste profitul. dar poate avea o imagine negativa în ceea ce priveste activitatile de clasa sau calitatea vietii.. Dar. activitatile si bugetele trebuie sa fie organizate. cu alte cuvinte strategiile. Numarul si diversitatea variaza în functie de marimea orasului si de functia sa economica dominanta. orientata spre client. Atitudinea antreprenoriala a municipalitatii nu are întotdeauna calitatile pe care le are în sectorul de afaceri: identificabila.

Trebuie sa nu se uite totusi faptului ca marketingul implica luarea în considerare si a nevoilor si dorintelor clientilor. Acest aspect conduce la dificultati în aplicarea marketingului urban de catre orase. Spre deosebire de managementul unui concern comercial. Managerii urbani au nevoie sa tina seama atât de valorile si normele morale si politice. obiectivele lor antreprenoriale nu pot decât sa fie diferite de cele ale omologilor lor comerciali. Din punct de vedere politic. O întreprindere produce bunuri "fizice" pe care le vinde menajelor. lipsa unei definitii clare a produsului furnizat nu a constituit un obstacol în utilizarea marketingului. serviciilor publice etc. ci promovarea locurilor de munca. autoritatile locale nu îsi pot permite sa fie în acord complet cu dorintele cumparatorilor sau utilizatorilor unuia sau câtorva produse. precum si ideii potrivit careia orasul era considerat un produs.4. de ce ar . Compunerea si realizarea pachetului de marketing pentru un oras sau o regiune ridica probleme în câteva directii: • Produsele sau serviciile urbane În ce mod satisfac orasele nevoile grupurilor tinta? Altfel spus. cu scopul de a asigura prosperitatea rezidentilor întregii regiuni urbane. lucru ce nu se poate spune în cazul oraselor. Companiile care actioneaza în acest domeniu furnizeaza anumite activitati si/sau informatii "personalizate" în functie de nevoile clientilor. În cazul sectorului privind serviciile este dificil de definit un produs. În aceste conditii. cât si de consecintele financiare. grija principala fiind nu profitabilitatea. Finalitatea marketingului urban trebuie sa fie administrarea orasului în interesul locuitorilor sai. responsabilitatea conducerii administratiei este de a face ca un obiectiv sa balanseze între grupuri de interese foarte diferite. Este orasul un produs? E posibil sa vinzi un oras si cui ai putea sa-l vinzi? În încercarea de a se gasi un raspuns la aceasta întrebare se poate afirma ca firmele îsi desfasoara activitatea având clar definite produsele pe care le vor crea si furniza. 17. companiilor sau autoritatilor locale pentru a realiza profit.Instrumentele marketingului urban Pachetul de marketing reprezinta un set specific de variabile care ar trebui sa asigure cea mai eficienta abordare a pietelor vizate. Prin urmare. punctul de referinta în întelegerea marketingului urban îl reprezinta literatura de specialitate din domeniul marketingului industrial. a mediului de viata. calitatii mediului de locuit.este de dorit în cazul unei viziuni de marketing. iar multe dintre aceste "produsepersonalizate" sunt dezvoltate pe parcurs. În cazul acestor companii. Adesea. ce se întelege prin produsele furnizate de un oras? În trecut se acorda o mare atentie caracteristicilor specifice ale produselor urbane..

Mai mult. un mare numar de produse urbane sunt compatibile cu utilizarea marketingului. în putine situatii aceste produse pot fi izolate de mediul lor. în functie de diversele grupuri tinta. foarte importanta: atractia turistica si o a doua categorie care include produse. Modificarile în mediul construit si în infrastructura consuma mult timp si. turismul urban si facilitatile oferite în acest sens de un oras-port). specialistii fac distinctie între o prima categorie de produse. prin urmare sunt si numerosi producatori. precum: Este situat orasul în apropierea principalelor autostrazi? Se gasesc în acest oras scoli potrivite pentru copiii angajatilor companiei? Influenta diferitelor produse urbane poate fi pozitiva sau negativa. un centru comercial. care sunt dificil de izolat de mediul ce le-a creat si care se gasesc totodata într-o strânsa interdependenta. precum asigurarea accesibilitatii turistilor în respectivul oras. Nu este vorba numai daca orasul poate oferi spatii pentru birouri. de exemplu. Caracteristicile unui oras sau ale unei regiuni se schimba foarte încet. Se disting trei nivelurila care marketingul urban se manifesta: • nivelul produselor sau serviciilor urbane vazute într-o maniera individuala: marketingul unei anumite locatii. o proprietate industriala. În general. • nivelul grupurilor de servicii urbane aflate în legatura unele cu celelalte: acele grupuri/game de produse si servicii urbane aflate în legatura (de exemplu.constitui un obstacol pentru orase? De fapt. de cele mai multe ori. Un muzeu atrage mai multi vizitatori daca în apropierea sa se gasesc restaurante si magazine. Abilitatea de a se adapta la schimbarile preferintelor depinde de flexibilitatea planurilor sale. produsele urbane se caracterizeaza printr-o lipsa de flexibilitate si longevitate. Atunci când o companie este în cautarea unui oras unde sa îsi poata stabili sediul aceasta trebuie sa ia în considerare o întreaga gama de atribute ale produselor urbane oferite de respectivul oras. În cazul turismului urban. dar la fel de bine poate fi folosit si pentru un muzeu. Adevarul este ca orasele furnizeaza o întreaga gama de servicii. . serviciu etc. un festival de arta sau pentru o competitie sportiva. trebuie sa aiba o natura durabila. Termenul de "produs" ar putea fi folosit pentru un spatiu pentru birouri. ci se are în vedere si o serie de alte aspecte/întrebari.

dezirabilitate politica sau nevoia de fonduri generale. Rareori valoarea serviciilor joaca vreun rol. Tocmai de aceea cel de-al treilea nivel se refera cu precadere la identitatea ora sului. locuintele etc. Prin intermediul acestor asocieri se creeaza imaginea urbana. Aceasta este determinata de toate sistemele si retelele de trafic care sunt disponibile: legaturi cu drumuri internationale. • Pretul Pretul produselor urbane se formeaza diferit de pretul produselor comerciale. Preturile serviciilor municipale tind sa fie bazate pe cost. magazinele. nu numai la nivelul acestuia se desfasoara cele mai importante activitati. telecomunicatii moderne. la crearea unei imagini a acestuia. În cazul marketingului urban. Constanta extindere a razei de actiune a regiunilor urbane functionale releva faptul ca nu numai orasul central este important. pret si prezenta unor bunuri specifice. Autoritatile locale pot raspunde acestor preferinte printr-o . rute navale si retele de navigatie. Formarea pretului se aplica unor bunuri cum sunt terenurile pentru utilizare industriala. ci si la nivelul întregii aglomeratii urbane. cai ferate. • Distributia Distributia în economia de afaceri este instrumentul care serveste pentru a transporta produsul la client.• nivelul aglomeratiei urbane/orasului ca întreg: produsul "oras" lasa loc pentru numeroase interpretari deoarece el nu este un produs prea bine definit. distributia serveste la a transporta cumparatorul la produs în maniera cea mai potrivita. birourile. Consumatorii potentiali au tendinta sa aiba preferinte divergente cu privire la situatie. În acest sens. iar municipalitatile nu sunt familiarizate cu ideea de compunere a pretului. ceea ce influenteaza foarte mult deciziile acestora cu privire la stabilirea în respectivul oras sau doar vizitarea acestuia. calitate. Este clar însa ca numeroasele grupuri tinta asociaza produsul "oras" cu diverse lucruri. accesibilitatea joaca un rol foarte important.

Activitatile promotionale s-au extins si îmbunatatit mult în decursul timpului si au devenit foarte apreciate. Scopul lor principal este acela de a încuraja localizarea prin oferirea unei imagini atragatoare utilizatorilor potentiali. În concluzie. o actiune de marketing urban reclama definirea unei strategii de marketing a orasului. Alt argument ar fi acela ca marketingul urban nu poate avea succes daca personalul nu este convins ca trebuie sa se transforme din birocrati obisnuiti cu rutina în functionari publici orientati spre client. asupra antreprenorilor locali si a populatiei. Faima si buna reputatie a orasului sau regiunii se reflecta. Producatorul produselor urbane nu poate fi întotdeauna identificat cu mare precizie. • Promovarea Aspectul promovarii în marketing este deseori identificat în mod eronat cu marketingul urban. Politicienii trebuie sa fie convinsi de utilitatea unei strategii de marketing.5. . Marketingul înseamna mai mult decât publicitatea sau încercarea de a construi o imagine pozitiva. Aceasta pentru ca strategia de marketing trebuie subordonata prioritatilor politice. pe de alta parte. deoarece ei poseda o vedere din interior asupra preferintelor si evaluarilor predominante printre clientii potentiali. Pe de -o parte. Celor patru instrumente clasice ale pachetului de marketing li se adauga politicile si personalul.furnizare orientata pe grupuri tinta si printr-o politica de preturi functionala.Planificarea strategica a marketingului urban Strategia de marketing Trecerea de la o politica a orasului orientata spre oferta la o politica orientata spre cerere nu poate fi limitata numai la masuri partiale în ceea ce priveste suportul economic pentru dezvoltare sau pentru încurajarea descoperirii unor noi activitati. Oricum. produsul urban difera de produsele obisnuite ale marketingului prin complexitate. de asemenea. exista circumstante care o împiedica sa adopte o directie de actiune orientata exclusiv catre piata. lipsa de flexibilitate si relativa longevitate. În masura în care municipalitatea poate fi privita ca manager. obiectivele „palpabile" sunt aproape în totalitate absente. Pentru a produce rezultate pe termen lung. birocratia a aratat aproape invariabil o atitudine opusa unei orientari spre piata a organizatiei. 17. succesul va fi de scurta durata daca imaginea promovata nu va fi conforma cu realitatea.

„Planificarea strategica poate fi definita ca un proces de management orientat spre dezvoltarea si mentinerea unei relatii efective între obiectivele si resursele organizatiei si oportunitatile oferite de mediul în care aceasta actioneaza". Planificarea strategica implica o schimbare spre un model de interactiune a sistemului cu mediul în care actioneaza. sunt formulate combinatii produs-piata. Alegerile si prioritatile vor rezulta din urmatoarele considerente: cunostinte le si informatiile obtinute despre dorintele si nevoile grupului de piata selectate. Sunt de luat în considerare segmentarile pietei si selectarea celor mai semnificative segmente ale acesteia care. implementarea strategiei si feedback-ul. stabilirea prioritatilor pentru activitatile care vor fi întreprinse. Un plan strategic de marketing cuprinde. în general. rolul factorului politic. Din inventar si din analiza pietei pot rezulta avantajele competitive si dezavantajele pe care orasul sau regiunea le au în raport cu competitorii lor. un model nu numai reactiv. probabil. al dezvoltarilor anterioare. alegerea unei strategii eficiente pentru vânzarea produselor. vor necesita o abordare specifica. ceea ce poate fi realizat (potentialul) si ceea ce strategiile implica. Odata aflat în posesia informatiei de piata necesare. al punctelor tari si punctelor slabe actuale. pe baza a ceea ce este vazut ca promitator pentru viitoarea dezvoltare a orasului sau regiunii si a conceptului spatial care pare sa ofere cele mai favorabile conditii pentru acea dezvoltare. formularea strategiei. manage rul urban are câteva alegeri de facut: alegerea combinatiei potrivite produs/piata. În faza analitica. ci unul activ. O analiza a pietei este o parte importanta a analizei situatiei existente. al oportunitatilor si amenintarilor asteptate în viitor. urmatorii pasi analiza. activitatea economica deja stabilita în regiune sau oras si potentialul de dezvoltare al unor . Acest proces începe cu o viziune clara asupra a ceea ce se doreste (ambitiile). În faza strategica. trebuie facut un inventar al informatiei disponibile.

obiectivele pe termen scurt si mediu se pot adapta la variatiile datorate unor cauze externe. la rândul sau. a satisfacerii asteptarilor si necesitatilor grupurilor tinta. obiectivele initiale ale marketingului urban (ca obiective majore ale managementului urban) au fost de fapt operationalizate. procesul de verificare a rezultatelor si de stabilire a obiectivelor este ciclic si orientat într-o singura directie: stabilirea rezultatelor. adevaratul „spatiu". atât calitativa. ca evaluare. într-un mod favorabil. a succesului actiunilor întreprinse. mediul modifica sistemul. Odata ce strategiile au fost decise si prioritatile stabilite. de asemenea. fara a fi legate de acestea printr-o constrângere. iar pe aceasta baza sunt determinate nevoile în ceea ce priveste personalul. la rândul lui. cât si cantitativa. mai important chiar decât spatiul fizic al orasului în care se desfasoara actiunile marketingului urban. fara a face nici o încercare de a regulariza transformarile . sansa implementarii cu succes a strategiei. bugetul etc. în asa fel încât sa nu reprezinte o derivatie. În planificarea strategica. Timpul care se scurge între conceperea si punerea în aplicare a strategiei nu este numai un decalaj care trebuie recuperat cât mai repede cu putinta. Planificarea strategica înseamna. dar reprezinta principala dimensiune. În final. Ordinea în care activitatile se vor desfasura este deja planificata. Se pune întrebarea daca adaptarea politicilor guvernamentale ale orasului la o filozofie a pietei înseamna sa se abandoneze complet planificarea teritoriala. Feedback-ul la sistemul de obiective garanteaza adaptarea continua la schimbarile ce au loc pe parcursul desfasurarii procesului. În planificarea strategica. Acest fapt marcheaza punctul de plecare al fazei de executie. o privire panoramica asupra contextului în care se desfasoara actiunea. ci din punct de vedere al cererii. vor trebui fixate momentele de masurare si dezvoltate procedurile corectionale pentru a monitoriza progresul si pentru a corecta de câte ori este nevoie obiectivele sau modul de utilizare a instrumentelor. actiunea planificata se desfasoara într-un context aflat într-o evolutie permanenta. În planificarea strategica. dar si el. Dar relatia dintre sistem si mediu nu este doar una de adaptare a sistemului la mediu. stabilirea nivelului raspunsului mediului înconjurator. de catre rezultatele actiunii. este modificat de schimbarile ce au loc în cadrul sistemului.Pentru fiecare combinatie produs/piata au fost identificate instrumentele pachetului de marketing. Cu alte cuvinte. ci o interpretare a liniilor stabilite pe termen lung. Succesul nu este evaluat din punct de vedere al ofertei.sectoare. context care va fi modificat.

Consensul politic asupra obiectivelor. ca „oras muncitoresc". 17. C. ca singur instrument de planificare. Fara o astfel de viziune. ci numai ca vor aparea noi tipuri de planificare. nu înseamna ca vor disparea toate tipurile de planificare. Conceptul spatial Pentru consecventa managementului. autoritatile locale trebuie sa decida asupra unei strategii de dezvoltare pentru structura spatiala preferata. În termeni concreti: sa ia în considerare care structura spatiala ar fi cea mai potrivita pentru a atinge principalele obiective politice. un program însotit de dorinta si abilitatea de a promova si negocia. ca si asupra metodelor utilizate pentru a le atinge.orasului si sa se limiteze totul doar la recunoasterea efectelor spontane care apar.6. Mai mult decât un „plan general" este nevoie de un program de transformare. obiectivele. sectoarele si punctele în care planul intentioneaza sa actioneze. elementele politicii ar putea ramâne necoordonate. B. Un plan urbanistic general transparent si usor de înteles este o conditie importanta pentru succesul marketingului urban. aducând instrumente inovatoare acolo unde este cazul. Produsele urbane . Natura specifica a marketingului urban strategic cere ca urmatoarele aspecte sa fie absolut clare: A. ca de exemplu: orasul vazut ca „centru de servicii". chiar contradictorii. este fundamental pentru succesul marketingului urban strategic. Fiecare concept în parte corespunde unei forme speciale a marketingului urban. un program politic care defineste concret scopurile. Raspunsul este clar: abandonarea planului general. coexistenta mai multor genuri de planificare. Sunt sugerate câteva variante. Acest lucru implica o multitudine de politici si planuri.Factori de succes în planificarea marketingului urban Anumiti factori au un rol fundamental pentru marketingul urban strategic. Obiectivele principale ale politicii urbane Succesul planificarii si al politicii urbane necesita o viziune detaliata si usor de înteles a dezvoltarii viitoare a zonei urbane. ca „oras armonios". capabile sa înlocuiasca formele de planificare depasite .

Sol fertil pentru companiile de înalta performanta". Orasul este deschis afacerilor". o mica diferenta în functie de „obiectul" promovat . tipurile de metode traditionale. determinata istoric. prin imagine sunt puse în valoare catre exterior caracteristicile identitatii locale prin evidentierea . Trebuie sa fim capabili sa fabricam imagini. sa fim capabili sa comunicam efectiv cu ceilalti. Pentru aceasta. experiente si fundaluri psihologice. care reprezenta efortul de a îmbunatatii reputatia si imaginea orasului si de a achizitiona pentru a vinde loturi industriale. de cercetare a noilor cerinte. În contextul marketingului urban. în parte. o generoasa oferta de loturi de dimensiuni si preturi variate si împrejurimi placute pentru locuinte".daca este un oras. dorintele celor care sunt interesati în transformarea orasului. „Potrivita pentru afaceri. o regiune sau un stat. marketingul urban a fost limitat la promovarea urbana.În trecut. Imaginea unui oras se naste dintr-o multitudine de factori si parti si este. Noi o facem profitabila. Construirea imaginii este unul din atuurile actiunii marketingului urban. însa. strategiile de marketing propuse sunt asemanatoare datorita esecului de concentrare asupra caracteristicilor specifice orasului pentru care sunt realizate. aproape toate municipalitatile s-au mândrit cu: "o situatie centrala favorabila. În general. adesea. Iata câteva din reclamele întâlnite în periodicele economice americane: • • • • • • „Natura a facut-o perfecta. trebuie sa fie asociate cu tipurile de instrumente calitative necesare pentru a defini asteptarile. de afacerile lor sau de caracteristici personale. „New York. „Afacerile dumneavoastra au un prieten în Pennsylvania". „New England. orasul ca produs poate fi interpretat în mai multe feluri si invoca o asociere diferita de produse cu oameni diferiti. Partenerul dumneavoastra financiar". De fapt. indivizii construiesc imaginea unui oras din informatiile provenind din impresii. Alabama". În publicitatea pe care siau facut-o. Asocierile facute de catre antreprenori sau de catre persoanele fizice pot depinde. Exista. Louisiana". analitic -cantitative. În multe cazuri. „Bavaria.

Marketingul urban versus marketingul regiunii În urma cu câtiva ani dinamica sistemelor urbane a facut obiectul multor cercetari. crearea unui nivel suplimentar în administratia regionala trebuie sa fie considerata o optiune nerealista. Deoarece diferite elemente ale unei aglomerari depind unul de altul si se completeaza reciproc. locuintele. facilitatile pentru educatie. lipsa de coerenta (spatiala si functionala) dintre elementele turistice. mediului. toate acestea împiedica îmbunatatirea atractivitatii orasului si sunt probleme care nu stimuleaza în nici un fel turismul. culturale care fac ca acest loc sa fie unic. Numai daca nu se poate construi o cu totul noua ierarhie bazata pe relatii functionale si spatiale. deseori.aspectelor specifice locului. lipsa unor facilitati specifice unor congrese importante. asa ar trebui sa se întâmple în domeniul economic. de nedorit si ineficienta din cauza pericolului cresterii birocratie i si a problemelor de coordonare între stat. regiune . însa. terenurile industriale. Evident. obiective în jurul carora graviteaza consimtamântul si dorinta de a coopera. trebuie. trasaturilor economice. D. eforturile de marketing ar trebui sa includa nu numai municipalitatea centrala. unde strategia principala este de a profita de pozitia avantajului competitiv deja obtinut. Ore nepotrivite de functionare a magazinelor. taxiurilor si altor elemente de importanta generala. magazinele. spatiul în care activitatile urbane cum sunt locuirea. Întrebarea care se ridica este care este modalitatea cea mai buna de a realiza o astfel de politica. Aparent. ale carui efecte se transmit si asupra locurilor de munca din sectoarele afaceri sau creatie. trebuie sa atinga un nivel la care ele sa contribuie substantial la realizarea unui climat turistic acceptabil. facilitatile portuare. sa stim cum sa construim imagini care sa exprime identitatea colectiva: „viziuni" ale viitorului orasului care are tinte. cum sunt spatiile pentru birouri. munca. în literatura se fac referiri ca „regiune urbana functionala" sau „aglomeratie") este în expansiune. În cadrul orasului. a imaginii orasului. Nici un organism nu este capabil sa faca singur schimbarile fara cooperare din partea altor actori implicati. Dinamica spatiala a multor regiuni urbane a dus la absorbirea de catre acestea a unui numar crescut de municipalitati. ci întreaga aglomerare. zonele culturale sau recreative. Imaginea influenteaza atractivitatea unor produse urbane identificabile independent. regiune. a hotelurilor. De exemplu. oportunitati nefructificate de a încorpora elemente urbane atractive. Puterea organizatorica la nivel regional sau municipal este foarte importanta în acest sens. produsul urban „turism" (inclusiv turismul de afaceri) a devenit un sector economic de mare importanta. cumparaturile. recreerea etc au loc (la care. provincie. Calitatea si atractivitatea magazinelor principale. pentru a îmbunatati toate aceste aspecte trebuie implicate mai multe canale de decizie. poluarea fonica si a aerului în principala zona comerciala. obiective turistice etc.

autoritatile locale vor trebui sa stabileasca o atmosfera de încredere si. O abordare regionala necesita în plus cooperarea dintre orasul central si municipalitatile suburbane. sau în activitati de promovare. de exemplu prin identificarea combinatiilor produs/piata potrivite urmaririi obiectivelor politicii. mediul de viata. indispensabila . dezvoltarea unei politici de marketing eficiente e conditionata de încorporarea municipalitatilor (sau a conducerii acestora) în retele nationale si internationale care sa stimuleze si sa dea substanta inovatiei. de asemenea. Pe masura ce orasele se manifesta din ce în ce mai mult ca organisme publice întreprinzatoare . încercând sa convinga de avantajul net pe care îl au pentru oras. Analiza SWOT O analiza a punctelor forte si slabe. elaborând o filozofie comuna în ceea ce priveste conceptul ales pentru oras. activitatile de recreere si spatiile de birouri se recomanda singure ca subiecte pentru marketingul urban. Cooperarea si sprijinul social Pentru ca o politica de marketing urban sa aiba succes. sa gaseasca noi subdomenii în care cooperarea sa aiba substanta. O relatie de buna calitate si durabila cu întreprinderile private este.În orice caz. în consecinta. pare a fi mai eficient sa se identifice oportunitati pentru eforturi comune în proiecte sau subdomenii. ca si a oportunitatilor si amenintarilor ajuta la stabilirea pozitiei competitive a regiunii urbane sau a orasului. cooperarea adecvata cu agentii private sau publice din interiorul sau exteriorul orasului nu este suficienta: politica care trebuie adoptata ar trebui sa aiba un sprijin politic si social sanatos. Prin atitudini prudente si chibzuite. E. O alta problema este aceea ca avantajele si dezavantajele tind sa fie neuniform distribuite între locuitorii orasului. Pentru a câstiga suport social suficient. agentiile municipale si companiile publice ar trebui sa îsi inter-relationeze actiunile.metropolitana si municipalitati. actorii care determina direct sau indirect calitatea mediului urban pentru locuire sau localizarea de afaceri ar trebui sa colaboreze. Pe baza rezultatului analizei poate fi formulata o strategie care sa îmbunatateasca aceasta pozitie. Locuirea. În oras sau în regiunea urbana. Daca un nou sistem ierarhic nu pare a fi fezabil. F. municipalitatea ar trebui sa informeze pe larg toate grupurile interesate despre proiectele planificate. Dar astfel de forme de cooperare nu se pot realiza în lipsa unei atmosfere de încredere între municipalitatile care vor sa coopereze. La nivel mai general.

7. H. de la complezenta birocratica cu reguli care stabilesc eficienta activitatilor la cooperare. Motivatia personalului este de o importanta cruciala în implementarea conceptelor de marketing. Schimbarea începe din interiorul administratiei. se pune problema care este relatia în interiorul administratiei. Exemple pozitive în acest sens sunt formele de parteneriat public -privat (mai ales cele în care este împartit riscul unor operatiuni sau contractarea unor proiecte de dezvoltare). mai restrânse. a carui folosire cu succes depinde în mare masura de transparenta strategiei/planului. Structura organizationala si filozofia de afaceri O municipalitate cu orientare antreprenoriala ar trebui sa aiba si o structura potrivita. „orientarea si acomodarea fata de utilizatori si cumparatori".orientate spre piata. 17. Comunicarea în marketing Orasele sau regiunile. ca furnizori de servicii si produse. Comunicarea trebuie sa se dezvolte nu atât în interiorul administratiei. Nu numai organizarea interna. cât dinspre si înspre exterior. Comunicarea este nu un obiectiv în sine. Eforturile de a face operational conceptul de marketing sunt condamnate la esec daca responsabilii cu implementarea sunt insuficient motivati. ci si atitudinea catre „întreprinderile private" are nevoie de revizuire. între adoptarea deciziei politice si managementul administrativ? Pentru ca . pot comunica în multe feluri cu consumatorii. interesul populatiei este din ce în ce mai mult în pericol de a fi subordonat „pietei". G. Pentru a mari sansele de succes. „tip flexibil de organizare". de angajamentul partenerilor. „dezvoltarea managementului". nu se simt convinsi sau sunt înclinati sa opuna rezistenta la orice schimbare în structurile organizationale. de coerenta interna.Schimbarile introduse de marketingul urban A. sa treaca înaintea interesului general si sa opreasca realizarea unor proiecte de importanta regionala sau nationala. Trecerea de la birocratie la initiativa Administratia publica îsi schimba modul de a gândi: de la „produs" catre "client". În acelasi context îsi au locul expresii cum ar fi „eliminarea birocratiei". dezvoltându-si propria identitate colectiva. În acest cadru nou. permitând managementului sa controleze instrumentele si activitatile. trebuie recunoscut faptul ca serviciile supra-locale necesita un sprijin supra-local pentru a împiedica interesele locale. ci un instrument.

Realizarea conducerii „Sectorul privat. C. nu se poate astepta sa preia rolul de conducere în promovarea bunastarii populatiei în totalitatea ei. . acceptarea de etaloane diferite din partea celor care se gasesc în competitia pietei. însa problema daca sunt întreprinderile private capabile sa participe la o strategie mai cuprinzatoare decât interesele lor imediate? Oare actorii economici importanti accepta limitele impuse de un proces de negociere? Exista oare un conflict între transparenta intereselor si discretia unei întreprinderi? D. dar. Trecerea de la cetateanul-utilizator la cetateanul . ci un „client" al „orasului -întreprindere". sa gaseasca noi forme de comunicare si interventie. dar. cu autonomie financiara în raport cu puterea politica. A permite diviziunilor sociale sa se extinda. administratia locala trebuie sa fie înzestrata cu o autonomie reala în ceea ce priveste adoptarea deciziilor. Se pune. un actor al carui consimtamânt este necesar pentru succesul pe termen lung al unei activitati de marketing urban. Negocierea si atentia la solicitari deschid noi modalitati de interventie a cetatenilor. B. este un argument atât economic. Aparitia întreprinderii constiente Participarea întreprinderilor private la formularea strategiilor de transformare urbana deschide un nou câmp de actiune. Dezvoltarea economica locala. asociatiilor în procesul de adoptare a deciziilor. solicita participarea într-un sistem de obiective mult mai vast decât cel reprezentat de indicatorii bugetari. în special. totodata.schimbarea de la birocratie la initiativa sa fie cu adevarat posibila. ignorând dezavantajele si neglijând serviciile publice de care depind poate primejdui renasterea economica". dar.client Cetateanul nu mai este un utilizator tipic al unei parti a serviciilor. cu atât mai putin în usurarea suferintei si saraciei. precum si noi cai de comunicare pentru a se face întelesi. Ca urmare. cât si social în favoarea strategiei de conducere a sectorului public. un client ale carui nevoi trebuie sa fie satisfacute. autoritatile locale trebuie sa garanteze exprimarea deplina a intereselor si asteptarilor cetatenilor. totodata. desi poate exercita un rol important de responsabilizare sociala. grupurilor.

legata de marimea acestuia. la relatii de piata schimbate si au început sa utilizeze marketingul urban. sau de arii regionale. Cu toate acestea. Pentru a-i face fata. Olanda Odata cuglobalizarea economiei si integrarea europeana.8. în anumite situatii.000 . . exista cazuri în care s-a demonstrat ca. competitia dintre regiunile urbane s-a intensificat. care nu mai sunt locale. Totodata autoritatile locale trebuie sa mentina echitatea în distributia resurselor si sa dovedeasca eficienta. decât de orasele mari.Particularitatile marketingului urban în statele din Europa. iar altele restrânse. Reteaua relatiilor care formeaza caracteristicile unui oras tinde sa coincida din ce în ce mai putin cu locul în care orasul se afla efectiv ca un spatiu urban construit. Marile orase olandeze s-au adaptat. Autoritatile locale au responsabilitati crescânde. ceea ce demonstreaza ca unele parti ale orasului apartin unor retele diferite de relatii.000 de locuitori).E. ci doar spatiale. aplicarea unei filozofii de marketing în cadrul unui oras nu este. Particularitatile marketingului urban în tarile Uniunii Europene „Competitia între arii urbane exista în mod real si este accentuata de tendintele catre o piata europeana comuna. nu doar în cheltuieli sau colectarea taxelor. dimpotriva. de asemenea. A. de fapt.200. Teritoriul marketingului urban Atentia acordata competitiei economice dintre ariile urbane la scala europeana conduce adesea la ideea conform careia marketingul urban este aplicabil doar în orasele mari. dintre care unele au efecte extinse. 17. în timp ce guvernele centrale cer oraselor sa devina independente din punct de vedere financiar. aceste regiuni au adoptat o politica mai apropiata de cea a firmelor private. Acest lucru este confirmat de cazurile în care dezvoltarea nu a reusit sa se extinda în întregul oras. actiunea de marketing urban a fost implementata mai eficient de catre orasele mici si mijlocii (50. Europa se afla într-o faza de tranzitie catre o societate culturala si catre o reevaluare a meritelor oraselor. dar si într-o activitate ce nu le era proprie mai înainte -adoptarea unei initiative antreprenoriale în generarea de venituri suplimentare pentru managementul si dezvoltarea orasului". de grupuri de orase.

însa. Aceste municipalitati au fost întrebate daca în perioada 1980-1986 au întreprins activitati ce pot intra în sfera marketingului urban si ce buget a fost alocat acestei activitati. Din raspunsurile primite (121 municipalitati .61%).În 1987. • se acorda prea putina atentie orientarii spre piata.000 de locuitori. s-a constatat ca. O serie de concluzii au rezultat. cum ar fi analizele SWOT utilizate pentruconstruirea imaginii unui oras. cei mai folositi fiind: . Practica marketingului urban a fost studiata în repetate rânduri la nivelul municipalitatilor. patru din cinci municipalitati aveau angajat un functionar pentru contactul cu întreprinderile si investitorii si într-o treime din municipalitati exista un functionar angajat pentru atragerea de companii. ajungând pâna la 52.000 de guldeni12 în medie pe municipalitate. Unele studii s-au concentrat pe produse izolate. de asemenea. Exista. Aproape trei sferturi din buget a fost cheltuit pentru reclama. dar nu trebuie folosit doar ca instrument de promovare a imaginii. bugetul mediu a fost de 150. altele se refereau la segmente ale marketingului urban. o relatie între marimea municipalitatii si aria geografica careia i se adreseaza activitatile de promovare a imaginii. cheltuielile aferente acestei politici crescusera. Foarte putine se prezentau si pe plan international si. Bartels a selectat 198 de municipalitati care aveau cel putin 10 ha de zona industriala disponibila pentru localizarea întreprinderilor. cum ar fi turismul sau zonele industriale. factorii de localizare mentionati arata o regretabila lipsa de originalitate. Pentru municipalitatile cu peste 50. în cooperare cu Ministerul Economiei. atunci când imaginea orasului este folosita pentru atingerea unui profil sau pozitie. din toate aceste tipuri de investigatii în legatura cu marketingul practicat în orasele olandeze : • marketingul urban este un instrument folositor. aproape întotdeauna. • • activitatile de marketing tind sa se refere doar la zonele industriale. Ca forta de munca. în perioada respectiva. tendinta fiind aceea de a localiza toate argumentele asupra unui produs unic al municipalitatii.000 de guldeni. material publicitar si participari la târguri.

în contextul competitiei urbane generate de piata unica europeana. • marketingul urban este o actiune punctuala. Franta Marketingul urban în Franta a trecut prin trei faze succesive de dezvoltare lenta pâna sa devina în anii '90 un concept autonom . dar ar trebui sa se constituie ca un flux continuu de activitati integrate în organizatia municipala. preturi scazute la terenuri. a doua faza (începutul anilor `80) l-a legat de un management inovativ ca rezultat al procesului de descentralizare. transformându-lîn a treia etapa în marketing strategic. • • atitudinea municipalitatilor tinde sa semene cu cea a întreprinzatorilor privati. pe termen lung. în anii '90. la dimensiunea demografica.În prima etapa (197 4 . a fost urmata de definirea. Campaniile publicitare ale unor orase mici si mijlocii .1980) marketingul urban a fost restrâns la ideea de publicitate. municipalitatile se adreseaza cu precadere companiilor din afara orasului.- situatia favorabila. orasele au înteles ca ambitiile lor de planificare urbana trebuie adaptate la mijloace si. în termeni reali si figurativi. ignorând segmen tul întreprinderilor locale care s-ar putea extinde. climat antreprenorial. Autonomizarea conceptului. identificându-si aria urbana ca domeniu principal pentru actiuni promotionale. mediu de viata placut. a teritoriului de referinta .parte a planificarii urbane. proportional. Cu ajutorul profesionistilor. B. ca tel strategic.

raportul de venituri si cheltuieli al acesteia are sens doar în lumina propriei strategii. • o alternativa strategica. actiunile promotionale trebuie facute de la caz la caz si rezultatele monitorizate la fel. însa. pot fi formulate astfel: • Punctul tare consta în aderenta crescânda la comunicatia financiara. O comunicatie financiara urbana trebuie sa poata sa dea statistici pentru un proiect global. pe o imagine deja populara. consta în alianta cu un oras vecin.dovedesc posibilitatea alegerii între doua strategii: • un tip de strategie pe cont propriu. de profilul si domeniul de activitate al firmelor. atentia insuficienta acordata mijloacelor de creare si diseminare a imaginii publice a oraselor. Concluziile legate de punctele tari si punctele slabe ale marketingului urban în Franta. bazata pe un potential cert de dezvoltare locala. pentru a juca împreuna jocul parteneriatului de marketing. care. în functie de sectoarele economice. ce trebuie sa fie imediat înteles si credibil. Comparatia cu o firma este de baza . Pe piata localizarii firmelor. aceasta imagine fiind adesea formata din clisee scoase din enciclopedii. pe un argument decisiv. • Punctele slabeau în vedere: viziunea universala a autoritatilor locale asupra criteriilor de localizare a firmelor în oras. ghiduri . în absenta unei tinte credibile si precis definite. Aceste criterii variaza.

este necesara localizarea orientarilor si cerintelor cetatenilor ca grup cu scopul de a directiona structura ofertei publice catre o tinta bine identificata si în mod efectiv. redistribuirea subventiilor în favoarea zonelor estice. . De aceea. Germania Începând cu mijlocul anilor `80. • Înrautatirea situatiei bugetelor. calitatea mediului. C. Sub-urbanizarea. precum si cresterea în importanta a factorilor locali (aspectul orasului. Extinderea pietelor. reclama un management mai bun al resurselor si o orientare catre potentialul pietei. relationat la oferta oraselor fata de cetateni din punctul de vedere al atractivitatii ca loc de viata sau ca zona economica pentru întreprinderi. într-un proiect de marketing pentru Schweinfurt. ca o consecinta a pietei unice. marketingului urban a fost discutat în literatura germana de specialitate si a fost pus în practica pentru prima oara în 1986.turistice sau manuale de geografie. Motivele care au condus apoi la introducerea conceptului în politica consiliilor locale. facilitatile de petrecere a timpului liber etc) sporesc competitia. realizat de un consultant privat. obisnuita confuzie care exista între marketingul urban si marketingul politic ce îl genereaza. au fost studiate într-un numar considerabil de cercetari si se refera la urmatoarele aspecte: • Competitia crescânda dintre orase lanseaza conceptul competitivitatii. importanta culturii nationale fiind de necontestat în formularea unui concept publicitar de promovare a imaginii unui oras. • Complexitatea si diferentierea sarcinilor consiliilor este în crestere.

• Cererea tot mai mare pentru participarea cetateneasca duce în multe orase la recunoasterea nevoii de întarire a propriei imagini. catre beneficiarii politicilor urbane. Caracteristicile esentiale ale marketingului urban sunt: • orientarea catre client. se subliniaza convingerea ca atât subiectele legate de functiile orasului (administratia. În completarea gândirii în grupuri tinta. aspect ce ridica probleme specifice. • gândirea în grupuri tinta . cât si cetatenii sunt parte a dezvoltarii urbane. Cercetarea pietei si analiza sunt trasaturi cheie. economia etc). din interiorul si exteriorul orasului.considerând întreprinzatorii ca un grup. administratori. Actorii urbani. de la oameni politici. Legaturile dintre obiective devin tot mai complicate. cerând noi principii de actiune. Cu aceasta.sentimentul de implicare. în special în sectorul industrial si comercial. • o premiza a comportamentului orientat catre client si cetatean este informatia asupra nevoilor si problemelor. iar activitatea economica stimulent în turism si initiativa cetatenilor. e necesar un proces de planificare coordonata. dau o imagine asupra continutului politicilor de dezvoltare urbana.pierderea functiunilor din anumite zone. Structura unei identitati comune . sectorul industrial sau persoane . decaderea infrastructurii de transport si problemele ecologice cu consecinte greu de evaluat. este folosita ca tel în multe regiuni.

în special la nivelul urmatoarelor politici: • • • • politica produsului (configuratia produsului oras). Adesea birouri private studiaza proiecte de marketing ce se realizeaza în colaborare cu orasul. comunicatii. iar ideile si interesele divergente complica procesul formularii deciziilor. grupuri de lucru sau unitati guvernamentale noi pentru manageri urbani. ca si implementare. Configuratia organizationala a marketingului urban tine de decizia fiecarui consiliu local.particulare. „Marketingul urban trebuie conceput ca un principiu general focalizat pe subiectul dezvoltarii orasului. politica distributiei (cum ajunge clientul la produsul oras). consiliile locale nu aplica direct instrumentele de marketing. Principiul marketingului urban este sa se gaseasca în procesul de planificare. Criteriul decisiv pentru organizarea procesului de marketing urban este acela al crearii unei baze de colaborare între grupurile de interese publice si private de la nivelul orasului. subventii). definirea propriului nivel de competitivitate. De aceea problema nu este aceea a vânzarii orasului ca un produs. Este. principiul succesului fiind dat de o structura organizationala flexibila si creativa. analiza punctelor tari si a celor slabe. formeaza fatete diferite ale produsului urban. proiectele concrete si operatiile realizate de vectori publici sau privati. locuri de munca. . De aceea. ci punerea laolalta a creativitatii si ideilor actorilor într-un proiect pe termen lung. În Germania. monitorizare. caracterizat de un proces de planificare care include toate stagiile formularii sarcinilor. procesul de restructurare are loc si prin intermediul grupurilor de studiu guvernamentale. marketingul urban în Germania cuprinde ansamblul instrumentelor marketingului din sectorul privat. publicitate. politica de comunicare (relatii cu publicul. politica preturilor (rate. ci le înglobeaza în procesul formularii politicilor si al adoptarii deciziilor. analiza situatiei existente. îmbunatatirea imaginii ca întreg trebuie sa reprezinte rezultatul atins de procesul de marketing urban". mediu. campanii de promovare a imaginii). evaluare. Toate acestea trebuie sa conduca la o viziune asupra orasului si sarcini pentru toti actorii implicati. deci pe probleme legate de locuire. de asemenea. facilitati. Dezvoltarea bazata pe potentialul local. adaptate la posibilitatile pe care le ofera sistemul social al orasului. Astfel.

orasele central si est-europene nu ocupa aceeasi pozitie cu cele vestice. cât si sub aspectul sectorului public. Companiile pot alege acum din mai multe posibile alternative de localizare. reprezentat în tarile cu economie în tranzitie. deoarece orasele din est nu au un sector economic privat suficient de dezvoltat. marketingul urban poate fi definit luând în considerare doua puncte de vedere : climatul economic international si capabilitatea sectorului privat de a participa la implementarea proiectelor orasului. O alta conditie pentru un marketing urban de succes este de natura structurala. Un numar din ce în ce mai mare de firme pot alege între diferite orase din lume un amplasament pentru un proiect de dezvoltare. Este limpede ca aceste tari trebuie sa caute modalitati de a se adapta la noile conditii ale pietei mondiale. acesta fiind mult mai slab. Aceasta reclama un parteneriat public-privat consistent la nivelul orasului. în acest scop. aceasta reprezentând o problema pentru integrarea europeana". iar. „Orasele intra în competitie pentru locuri de munca si se leaga în noi coalitii strategice ce se extind dincolo de granitele nationale. iar atitudinea organizatiilor statului nu este înca orientata catre mecanismele pietei. marketingul urban este perceput ca un raspuns local la schimbarile economice si tehnologice de la nivel global. Competitia dintre orasele din estul si din vestul Europei nu se realizeaza în termeni de egalitate. în ciuda existentei unei forte de munca de calitate sau a altor avantaje legate de traditie si civilizatie. este necesara sustinerea internationala pentru accelerarea restructurarii economice si a institutiilor administratiei publice. În concluzie. Incapacitatea de a concura în termeni egali poate împinge Europa de Est într-o situatie periferica. dar în competitia pentru proiecte internationale. Asistenta vest-europeana în pregatirea oraselor pentru o competitie mai echitabila pe piata mondiala pentru . acesta având o cu totul atitudine în aceste tari. iar diferenta de baza dintre cele doua parti ale Europei consta tocmai în aceasta capabilitate.Particularitatile marketingului urban în tarile din Centrul si Estul Europei În cazul tarilor din Europa Centrala si de Est. Dezvoltarea corporatiilor multinationale si procesul integrarii europene contribuie la cresterea flexibilitatii firmelor si la crearea unei noi diviziuni internationale a muncii. Diferenta este evidenta atât sub aspectul sectorului privat. Conceptul poate fi definit totodata ca o tentativa a administratiei locale de a se adapta la noile conditii din industria si comertul mondial în care dezvoltarea noilor tehnologii în computere si telecomunicatii influenteaza decizia de localizare a activitatilor economice.

se încadreaza în sfera de influenta a autoritatilor locale si reprezinta un punct de începere a activitatilor de îmbunatatire a competitivitatii orasului. ca si competenta institutiilor abilitate. cum îsi realizeaza si administreaza programele. felul în care cei responsabili se organizeaza.depinde de o varietate de factori care pot fi grupati în trei mari categorii: • Prima categorie include factorii situationali economici. mediul de viata sau patrimoniul cultural si istoric Felul în care orasele actioneaza în cadrul actual de schimbari economice . de privatizare si de stimulare a investitiei straine si cu zestrea locala data de conectarea la retele de comunicatie. • A treia categorie se refera la raspunsul pe plan local la evolutia situatiei. Ultimul aspect. trebuie cuplata cu strategii interne potrivite. orasele intra cu avantajele pe care le au din politica nationala de reforma economica. Iar aceste strategii ar trebui sa înceapa cu un management corect al averii municipale. formularea si imple mentarea politicilor urbane.prin actiune întelegând nivelul de investitii publice si private într-un anumit oras . sfera de activitati. Acesti factori influenteaza impactul fortelor din exterior. în special managementul terenurilor si cu întelegerea corecta a rolului pe care sectorul privat îl poate juca în dezvoltarea urbana. Acestia sunt în mare parte în afara sferei de influenta a autoritatilor publice. la nivel local si national. • A doua categorie cuprinde configuratia locala.proiecte de dezvoltare. 18. politici si sociali. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PREZENT . La rândul ei. În aceasta competitie. competitia dintre orasele est-europene se manifesta la nivelul atragerii acestei asistente si atragerii de investitii straine. felul în care acestea afecteaza orasul. infrastructura fizica si sociala si alte puncte tari sau slabe ale orasului.

1866 -1883: Ministerul Agriculturii. Pe data de 10 august 1862. respectiv Ministerul Lucrărilor Publice. 1990: Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL) din 2001. Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul 25 de formare a primului minister unic al României iar la 27 ianuarie 1862 a fost numit primul ministru al Lucrărilor publice. urbanism şi amenajarea teritoriului) -şi a inspecţiilor sale judeţene.Comerţului si Lucrărilor Publice. 1975: Ministerul ConstrucţiilorIndustriale.1946: Ministerul Lucrărilor Publice si Comunicaţiilor. 1944 . domnitorul I. care cuprinde un departament de specialitate pentru AT şi U. Activitatea ministerului este susţinută la nivel teritorial prin intermediul ICLPUAT (inspectorate pentru construcţii. Construcţiilor şi Turismului (MTCT). La 22 ianuarie 1862. . Transporturilor si Amenajării Teritoriului).1864. 1929 . 1883 .1929. denumirea si forma de organizare a Ministerului Lucrărilor Publice (MLP) au trecut prin mai multe transformări si a funcţionat fie ca minister de sine stătător (1862 . 1965:Ministerul Industriei Construcţiilor.1944. Cuza semnează Decretul 627 de organizare a Ministerului Lucrărilor Publice. ulterior MLPTL. Din iulie 2003 activitatea de AT şi U a fost preluată de Ministerul Transporturilor.1866: Ministerul de Interne. lucrări publice. 1946 1949) fie preluând si alte activităţi complementare. aflate în subordinea MLPAT. Activitatea de construcţii a început sa fie reglementată in România prin norme de calitate cu 150 de ani in urma. A. Agricultura si Lucrările Publice. potrivit evoluţiei societăţii româneşti (1864 . 1957: Ministerul Construcţiilor si Materialelor de Construcţii.Cadrul instituţional La nivel central se realizează coordonarea şi reglementarea activităţii de AT prin instituţii specializate precum Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT) până în anul 2000. De-a lungul timpului. 1945 . MTCT.1945: Ministerul Lucrărilor Publice si Refacerii.

urmărind armonizarea lor. MTCT funcţionează în baza HG 740 2003 şi are atribuţii complexe în domeniile transporturilor. lucrărilor publice. • avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice. conform legii. locuinţei. precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului. amenajării teritoriului. ministerul a purtat denumirea MLPAT. • asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile transporturilor. construcţiilor şi turismului. prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii. . locuinţei şi turismului. potrivit legii. Între 2000 şi 2003 de MLPTL şi apoi MTCT din iulie 2003. amenajării teritoriului. Dintre atribuţiile specifice domeniilor amenajării teritoriului şi urbanismului amintim: • elaborează şi implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul lucrărilor publice. după aprobare.Din 1991 până în 2000. verifică respectarea prevederilor acestuia. siguranţa construcţiilor şi turism. urbanism. ca sinteză a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului. • asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.

• colaborează cu coordonatorii cadastrului general.edilitare. . precum şi documentarea specialiştilor. • sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia. monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbană. cu participarea specialiştilor din cercetare. care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competentă locală. reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală. în condiţiile legii. la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico. prin reglementări tehnice şi economice. proiectare. asigură directivarea şi asistenţa tehnică pentru implementarea calităţii în construcţii.• colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbană şi rurală.edilitar. participă la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot. • organizează elaborarea. în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii. avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate. stabiliţi prin lege. pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar.

• asigură secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat). precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului. Funcţionează în conformitate cu statutul stabilit prin HG 1233 1996.învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate. 215 2001 (care înlocuieşte legea 69 din . conform legii. sau Guvern37. La nivel local realizarea planurilor de interes judeţean şi local şi punerea lor în practică este responsabilitatea Consiliilor Judeţene. • asigură fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe. Elaborează PATN şi alte planuri de interes naţional solicitate de minister. Trebuie semnalat că până în anul 2000 atribuţiile ministerului de resort MLPAT (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului) în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului erau mai bine precizate! Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului "URBANPROIECT" funcţionează sub autoritatea MTCT şi asigură fundamentarea ştiinţifică a propunerilor legislative în domeniul AT şi U. organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice. • asigură concepţia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Consiliilor Locale conform prevederilor legii administraţiei publice locale nr. • avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice.

activităţi de AT şi U Capitolul III .art.Documentaţii de AT . 39-62 Secţiunea 1 .atribuţiile AP centrale Secţiunea 2 . 17-38 Secţiunea 1 . prin Legea 50 1991 "privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri în domeniul locuinţelor" şi Ordinul 91 din 1991.art. iar gestiunea teritoriului o activitate continuă şi de perspectivă. legile de aprobare a secţiunilor PATN ş. În 2001 a fost promulgată "Legea Amenajării teritoriului şi urbanismului" (LATU).a. de interes comunitar şi importantă în perspectiva integrării în UE.atribuţiile AP locale Secţiunea 4 .structura instituţionalăCapitolul IV . Cadrul legislativ Cadrul legislativ în domeniul AT şi U a fost susţinut până în anul 2001. PUBLICE (AP) .DISPOZIŢII GENERALE (principii) . Legea defineşte AT şi U drept activităţi complexe de interes general. 1-6 Capitolul II -DOMENIUL DE ACTIVITATE art.ATRIBUŢII ALE ADM.atribuţiile AP judeţene Secţiunea 3 . Capitolul I .1991 republicată în 1996). Această lege este prima lege post-decembristă care reglementează în mod cuprinzător activitatea specifică a domeniului AT şi U.Definiţii şi scop Secţiunea 2 . 7-16 Secţiunea 1 . (a se vedea anexa).DOCUMENTAŢII DE AT ŞI U (DATU) . nr.certificatul de urbanism Secţiunea 5 .urbanismul (U) Secţiunea 3 . care cuprinde conţinutul cadru al documentaţiilor de AT şi U precum şi lista semnelor convenţionale utilizate în cadrul acestora). 350 2001.art. din 1994. Alte legi importante pentru domeniul AT şi U sunt Legea 18 din 1991 (republicată în 1998) şi Legea 33 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.amenajarea teritoriului (AT) Secţiunea 2 .

2) AT este globală (coordonare).competenţe de avizare şi aprobareAnexa 2 Definire termeni Conform LATU activităţile ATU constituie transpunerea STRATEGIILOR. 1) Echitatea cu privire la utilizarea teritoriului (art.Participarea populaţiei la activităţile de AT şi U Secţiunea 7 . 2. funcţională. 65- 68Anexa 1 .Documentaţii de U Secţiunea 4 .Sancţiuni art. impact) şi democratică (implică participarea populaţiei) Respectarea autonomiei locale respectiv: parteneriat. prospectivă (evaluează tendinţe. participarea populaţiei (la decizie) şi Dezvoltarea durabilă .Urmărirea aplicării DATU aprobate Capitolul V .Avizarea şi aprobarea DATU Secţiunea 6 . Legea se sprijină pe o serie de principii şi urmăreşte îndeplinirea unor obiective: Principii: Dezvoltarea durabilă (art. POLITICILOR şi PROGRAMELOR de dezvoltare durabilă în profil spaţial şi urmărirea lor conform documentaţiilor. descentralizare servicii publice.Secţiunea 3 . iar în particular Urbanismul urmăreşte aplicarea strategiilor pe termen scurt. mediu şi lung şi stabileşte direcţii de dezvoltare spaţial conform potenţialului şi aspiraţiilor comunităţilor locale. 63-64Capitolul VI .art.Categorii de DATU .Iniţierea şi finanţarea activităţilor Secţiunea 5 . transparenţă.Dispoziţii finale (termene de aplicare) .

Obiective: Dezvoltare echilibrată Protecţia patrimoniului natural şi construit Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale Armonizarea politicilor economice. CM. sociale. RGU Acte normative Asigură colaborarea orizontală pentru fundamentarea de strategii şi programe şi colaborarea verticală cu CDR. CL . CJ. Arhitectul . ecologice şi culturale În scopul creşterii coeziunii economice şi sociale se urmăreşte la nivel naţional. asigurarea coeziunii şi integrării spaţiale. Alte obiective stabilite prin legea 350 sunt: Dezvoltare economică şi socială echilibrată Îmbunătăţirea calităţii vieţii (individuale şi colective) Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului Utilizarea raţională a teritoriului Atribuţiile administraţiei publice (AP) sunt stabilite în cadrul legii după cum urmează: Structură instituţională: MLPTL MTCT.şef la CJ. la nivel central. PATR. regional şi judeţean o dezvoltare ierarhizată. funcţionar public local la CC (cu pregătire de specialitate) Atribuţiile administraţiei publice centrale (APC) Elaborează PATN. CO.

APL sunt obligate să prevadă fonduri în bugetul local. SECŢIUNI există 5 secţiuni aprobate prin lege Secţiunea I . înscrişi în Registrul urbaniştilor Documentaţiile de AT şi U (DATU) sunt planurile şi RLU + avize şi aprobări Documentaţiile de AT au caracter DIRECTOR. Documentaţiile de U au caracter OPERAŢIONAL.Căi de comunicaţii Secţiunea II . Finanţarea se asigură din bugete locale şi din bugetul central precum şi prin contribuţia unor persoane fizice şi juridice interesate. Elaboratori: profesionişti cu licenţă sau studii postuniversitare în domeniu.Turism şi 1 în curs de elaborare a studiilor de fundamentare privind reţeaua de echipamente sociale PATZ INTERCOMUNALE (PATIC) INTERJUDEŢENE (PATIJ) REGIONALE (PATR) PATJ Reprezintă expresia a programelor de dezvoltare socio -economică Iniţierea documentaţiilor aparţine comunităţilor locale.Zone de risc natural 1 în curs de aprobare. Secţiunea VI .Asigură avizarea potrivit competenţelor MLPTL CPJ Asigură coordonarea la nivel judeţean CPL Atribuţii în domeniul Urbanismului.Apa Secţiunea III . respectiv preluarea prevederilor de AT şi U din documentaţiile de nivel superior. . În vederea realizării unor lucrări de amploare ce necesită strategii şi planuri comune CL şi CJ se pot asocia în vederea elaborării documentaţiilor specifice.Reţeaua de localităţi Secţiunea V .Zone protejate Secţiunea IV .

deci nu se pot elibera autorizaţii de construcţie în lipsa acestor documentaţii de AT şi U. Conform Art. programe şi operaţiuni de AT şi U. 56. ALTE FORME care urmează a fi reglementate de către MLPTL prin ordin sau HG. Corelarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului este o problemă majoră a forurilor tehnice de avizare şi a structurilor care aprobă. avizare şi aprobare documentaţii. constituirea şi utilizarea de bănci de date. AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM . CONSULTARE. 15) sunt cele de cercetare. elaborare acte normative. Participarea populaţiei se realizează prin proceduri de INFORMARE. 3. monitorizare şi control pentru implementare strategii. politici.Avizarea documentaţiilor de AT este scutită de taxe conform prevederilor art. 65 în lipsa PATJ şi PUG aprobate nu se pot realiza investiţii. elaborare strategii şi politici. Competenţele de avizare stabilite prin LATU sunt următoarele: Plan Avizare Aprobare PATN GuvernParlament PATZ MLPTL + ministere şi agenţii teritoriale PATJ MLPTL + ministere şi agenţii teritoriale Consilii judeţene şi locale Consilii judeţene şi locale Activităţi conexe ale AT (art.

servicii. În prima parte ne referim la aspecte specifice unui plan de amenajare a unui teritoriu judeţean.DOMENII DE ANALIZĂ SPECIFICE DOCUMENTAŢIILOR În acest capitol sunt prezentate succint principalele aspecte care fac obiectul analizelor de potenţial pentru un anumit teritoriu. Principalele funcţii economice sunt analizate prin indici şi indicatori specifici referitori la: • Sectoarele economice şi structura acestora. investiţiile străine Potenţialul de dezvoltare economică este analizat la diferite niveluri teritoriale. construcţii. Analiza multi-criterială şi . Nu este scopul acestui manual de a descrie în detaliu aceste aspecte. deoarece nu se adresează unor potenţiali elaboratori sau utilizatori de asemenea documentaţii. producţia. PIB. forţa de muncă. productivitatea. calitative. DIAGNOZA ŞI PROPUNERILE DE DEZVOL TARE. gaze naturale etc. agricultură). intercomunal sau metropolitan. dinamica acestora • Avantajele comparative. interjudeţean. resurse de apă potabilă. dezvoltarea sectorului IMM (industrie. exploatabile sau nu. Este de asemenea nevoie de o bogată gamă de indicatori şi informaţii specializate. Informaţiile de mai jos constituie o simplă informare în domeniu şi ilustrează complexitatea procesului de planificare . Trebuie subliniat că orice documentaţie de AT şi U cuprinde 3 părţi: ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE. Potenţialul natural şi funcţiile economice Evaluarea potenţialului natural şi a principalelor resurse naturale se referă la: • • Utilizarea terenurilor: categorii funciare calitatea solurilor Resurse minerale zăcăminte: elemente cantitative. Elaborarea acestor părţi este un proces laborios şi de ECHIPĂ.

etnică şi confesională a României este cel din 1930. sau al UAT componente ale teritoriului studiat. • • • • • Datele generale privitoare la populaţie se referă la: Populaţie totală. cartogramele şi diagramele. . structura pe gospodării Distribuţia şi structura populaţiei sunt urmărite şi în dinamica lor.5 ani. venituri sărăcie Capitalul uman. În conformitate cu prevederile Ordinului MLPAT 91 199138 se întocmeşte o planşă de sinteză privitoare la "zonificarea teritoriului şi funcţiunile economice". zone afectate de poluare şi alte zone caracteristice Activităţile industriale şi serviciile sunt identificate şi localizate la nivelul localităţilor. Metodele de reprezentare frecvent folosite sunt graficele. Populaţia şi potenţialul demografic Populaţia unui teritoriu este analizată sub aspectul distribuţiei şi al caracteristicilor demografice. care cuprinde: • • Elemente de cadru natural şi potenţial natural al solului şi subsolului Activităţile economice de valorificare a potenţialului şi centrele de localizare a activităţilor productive • Potenţialul turistic. la o scară convenabilă. după educaţie.analiza comparativă sunt metode utilizate în practica curentă. pe vârste.15 ani) sau pe intervale de 3 . din care în mediul urban şi în mediul rural Densitatea populaţiei în teritoriul administrativ Structura populaţiei: pe sexe. Primul recensământ care oferă informaţii cuprinzătoare despre structura pe vârste. respectiv al evoluţiei la recensăminte (intervale de 10 . Cele mai recente datează din ianuarie 1992 şi martie 2002.

al sporului migratoriu (migraţie internă . coridoare principale. funcţionari etc.natalitate). autostrăzi.externă). la o scară convenabilă.vârstnici). ponderea femeilor. al vitalităţii populaţiei (raport tineri . Metodele de reprezentare frecvent folosite sunt graficele. şi cu şomajul şi structura acestuia: şomaj de lungă durată. În conformitate cu prevederile Ordinului MLPAT 91 1991 se întocmeşte o planşă de sinteză privitoare la "populaţie şi reţeaua de localităţi". care cuprinde: • • 20 ani • Mobilitatea populaţiei şi gradul de ocupare a forţei de muncă Repartiţia în teritoriu a populaţiei şi localităţilor Evoluţia demografică şi socio-profesională a populaţiei într-un interval de 10- Analiza problemelor privitoare la populaţie. intelectuali. Infrastructura majoră a teritoriului Echiparea tehnică a teritoriului este analizată prin abordarea distinctă a următoarelor componente: Căi de comunicaţie şi transport: • Rutiere: densitate. judeţene.Potenţialul demografic este analizat din punct de vedre al sporului natural (mortalitate . a tinerilor sau a categoriilor profesionale principale (muncitori. al populaţiei apte de muncă (ponderea populaţiei de 16-59 ani) şi al raportului de dependenţă (între populaţia aptă de muncă şi tineri + vârstnici). drumuri modernizate. conduce la concluzii specifice şi permite formularea de scenarii cu ajutorul metodelor specifice de prognoză demografică. activă ocupată şi salarială.). autogări . cartogramele şi diagramele. comunale). Forţa de muncă este analizată în raport cu populaţia activă. lungimi pe categorii (naţionale.

apă industrială. gări. număr instalaţii portuare. regularizări. Navale: lungime. lungimi. aeroporturi. poldere. canale Lucrări hidro-edilitare: captări de suprafaţă şi de adâncime.• • • Feroviare: densitate. din care pentru populaţie. staţii de epurare Localităţi (număr) care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi de staţii de apă epurată etc. coridoare principale. Supravegherea calităţii apei. gazoducte. îndiguiri. sisteme de alimentare cu apă şi canalizare • • epurare • Volum de apă potabilă distribuită. porturi Aeriene: linii.sistemul naţional şi regional Localităţi (număr) care dispun de alimentare cu gaze naturale . oleoducte Volumul gazelor naturale distribuite. halte etc. aducţiuni. trafic Gospodărirea complexă a apelor şi alimentările cu apă: • • Amenajări hidro-tehnice: acumulări. Echipamente energetice şi telecomunicaţii: • • • • Gaze naturale. din care pentru populaţie Energie electrică: CET . electrificate.

care cuprinde toate domeniile susmenţionate. Principalii indicatori utilizaţi se referă la • • • densitatea oraşelor şi satelor. mărimea acestora şi a UAT. Principalele aspecte analizate cuprind: • • structura şi ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale. Reţeaua de localităţi Analiza reţelei de localităţi urmăreşte distribuţia localităţilor în teritoriu şi nivelul de echipare tehnică şi socială a acestora. nivelul serviciilor de salubritate şi de gospodărie comunală . abonamente. încălzirea locuinţelor (în sistem centralizat sau individual). raportul dintre numărul de oraşe şi sate.reţele optice. centrale digitale şi analogice. zonele de influenţă ale oraşelor şi municipiilor. telefonia. calitatea străzilor şi a spaţiilor plantate. telefonie mobilă • Energii neconvenţionale Analiza echipării energetice presupune analiză distinctă a ui de producere a energiei. Echiparea tehnică a teritoriului este ilustrată printr-o planşă specifică. de transport şi de distribuţie a acesteia.• • Gospodării localităţi neracordate la sistemul energetic naţional Telecomunicaţiile . alimentarea cu gaze. alimentarea cu apă şi canalizarea. De o mare importanţă este analiza nivelului de echipare tehnică şi socială a localităţilor respectiv.

Dintre domeniile de analiză prezentate. a serviciilor pentru populaţie în general.1% din suprafaţa ţării). 12 parcuri naţionale. PATN (Planul de amenajare a teritoriului naţional) cuprinde secţiuni pentru: • • căi de comunicaţie (infrastructură).632. În total cca. În România există (conf. vegetaţie.în general. Sunt analizate toate formele de învăţământ şi serviciile de sănătate. Echipamentele sociale la nivelul localităţilor privesc în primul rând cele de interes public major. 231 de monumente ale naturii şi 543 de rezervaţii naturale însumând 14. sectorul financiar-bancar sunt relevante în cazul localităţilor urbane. 4 parcuri naturale. viaţă sălbatică. a sectorului de cercetare. sau de fenomene de degradare precum şi a cauzelor acestor fenomene: sursele de poluare. De o deosebită importanţă este analiza dezvoltării serviciilor comerciale. AS 2002) 3 rezervaţii ale biosferei. Problemele specifice ale reţelei de localităţi sunt ilustrate grafic în planşa privitoare la populaţie şi reţeaua de localităţi. . 35% din teritoriul naţional constituie zone valoroase de mediu. Alte zone cu valoare ambientală sunt prevăzute în legea 5 2000 pentru aprobarea Secţiunii III a PATN. ca zone în care trebuie instituit un regim de zonă protejată. Se urmăreşte identificarea ariilor afectate de poluare. Instituţiile administrative. care sunt ilustrate de regulă în cadrul unei planşe tematice. protecţie şi conservare a mediului natural şi construit. 53 de rezervaţii ştiinţifice. Pe baza concluziilor analizelor şi în conformitate cu cerinţele unei dezvoltări teritoriale durabile se fac propuneri de reabilitare. aer. Protecţia şi reabilitarea mediului În cadrul acestui capitol este analizată starea mediului. în domeniul educaţiei şi sănătăţii.5 kmp (6. specifice. sol. De asemenea se urmăreşte identificarea zonelor valoroase şi a ariilor protejate specifice. pentru turism. respectiv a principalilor factori: apă. apa ca resursă (mediu şi infrastructură).

Pentru a fi utile în procesul de planificare. dezvoltare rurală. zonele de risc (mediu) şi turism (mediu şi potenţial economic secţiune în curs de aprobare de Parlamentul României). În continuare se prezintă o clasificare a STUF pentru PUG: 1. . ca suport al procesului de planificare sunt necesare studii de fundamentare. studiile de fundamentare (STUF) trebuie să prezinte date şi concluzii recente (nu mai vechi de 2 ani). Aceste studii se referă la aspecte ECONOMICE. studiu privind condiţiile geotehnice şi hidrogeologice. echipamente sociale există sau sunt în curs de elaborare studii de fundamentare. Pot fi totuşi folosite studii. DE MEDIU. care asigura cunoaşterea situaţiei din anumite domenii. cercetări şi proiecte anterioare dacă informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea. DE PATRIMONIU CONSTRUIT etc. SOCIALE.• • • • zonele protejate naturale şi construite (mediu şi reţea de localităţi). urbanistic-arhitectural. etnografic. protecţia şi conservarea mediului. sau a problemelor specifice unor domenii sau teritorii. studii privind reabilitarea. Studiile de fundamentare cu caracter analitic. Pentru energie. • • • studiu de organizare a circulaţiei şi transporturilor. reţeaua de localităţi (reţea de localităţi). DE INFRASTRUCTURĂ. studiu istoric: evoluţia localităţii. În procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. care privesc evoluţia localităţii şi caracteristicile sale: • • studii topo şi aducerea la zi a suportului topograficcadastral. sub aspect istorico-cultural.

evoluţia mişcării în teritoriu mobilitatea etc. studii privind valorificarea potenţialului turistic sau balnear. 3.• studii pentru stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală.edilitară. studii privind echiparea tehnico . Studiile de fundamentare cu caracter consultativ privesc evidenţierea unor cerinţe şi opţiuni ale populaţiei. specialiştilor şi a instituţiilor. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare. . arhitectural-urbanistică etc. privind evoluţia populaţiei.). istorică. legate de dezvoltarea urbanistică. analiza critică a situaţiei existente. 2. Ele se pot elabora în baza sondajelor şi anchetelor socio-urbanistice efectuate în rândurile populaţiei. demersul elaborării urmăreşte: • • • delimitarea obiectului studiat. evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţilor de intervenţie. evoluţia activităţilor economice. Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea unor prognoze pentru diferitele domenii sectoriale. • • • studiu cadastral: tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor.

• propuneri de eliminare diminuare a disfuncţionalităţilor. al legăturilor reciproce cu alte fenomene etc. În continuare sunt prezentate o serie de termeni şi definiţii legate de informaţie… … Informaţia statistică în amenajarea teritoriului şi urbanism Unele definiţii privind indicatorii: Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social . Zamfir. Un aspect important în procesul de elaborare a planurilor de AT şi U este legat de colectarea şi utilizarea informaţiei specifice. Vlăsceanu) (densităţi.economic din punct de vedere al structurii. axată în principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de eliminare sau diminuare a acestora. locuinţe etc. migraţiune. populaţie. prognoze. schimbării în timp.) Indicatori complecşi multidimensionali (Dicţionar de sociologie. 2000) Sistem de informaţii în planificarea şi aplicarea politicilor de AT pentru descrierea stărilor şi evoluţiilor în cadrul UTR (UP-INCD) Categorii de indicatori: Indicatori simpli unidimensionali (suprafeţe. Dacă studiile de fundamentare oferă o bună parte din această informaţie. . scenarii de dezvoltare a localităţii. 1987) Sistem de descriere al unităţilor spaţiale prin care se pun în evidenţă aspecte structurale şi procese cu efect spaţial (UP-INCD. Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză. datele de statistică teritorială sunt de asemenea o sursă frecvent utilizată. (DELR.

sănătate. Se exprimă în procente. Ele asigură un proces complex de supraveghere a teritoriului. demografici. QLIFE etc. indicatori statistici. educaţie.) Indicatori cantitativi calitativi.ponderi etc. de echipare.interpretarea lor presupune un nivel de pregătire de specialitate • • • determină stabilirea de obiective şi asumarea de programe determină anumite măsuri organizatorice adecvate rezolvării unei probleme contribuie la constituirea băncilor de date locale Băncile de date sunt sisteme de informaţii cuprinzând date de bază şi sistemul de gestiune a acestora (întreţinere. Băncile de date urbane şi teritoriale moderne sunt integrate în astfel de sisteme informaţionale. acces).) Indicatori agregaţi (IDU. standard de viaţă etc Indicele este raportul a două niveluri diferite ale unui indicator. REGDEV. care asigură legarea datelor alfa-numerice de un plan topografic construit în sisteme de coordonate corelate. financiari. anchete. Rolul indicatorilor în planificarea : • • • • instrument real de influenţare a deciziei în dezvoltarea teritorială element obiectiv de comparaţie factor de conştientizare a anumitor fenomene factor formator educativ . Poate fi cu bază fixă sau în lanţ. . sau de un plan cadastral. medii etc. În prezent băncile de date sunt utilizate în cadrul SIG (Sisteme Informatice Geografice). măsurători specifice. consum. capital uman. economici. reflectând variaţia acestuia în timp sau în spaţiu (dinamica). actualizare.

în monitorizarea implementării acestora. Se realizează la nivel naţional. pepiniere Livezi Păduri Ape.0 2.4 3. judeţean.Aspectele practice privitoare la indicatori sunt legate de promovarea.7 4. drumuri. a disparităţilor regionale etc. Bilanţul teritorial reprezintă o ilustrare cantitativă.3 93. zonal regional. c.2 1. de utilizarea lor în strategii şi programe.0 34. dar şi a proceselor de dezvoltare.9 9.5 147.0 10. Altele (cariere. Exemplu de bilanţ teritorial: România .1 % 100 62 63 23 10 2 2 28.. neproductive) 4.f. adaptarea.8 67.0 15. sintetică a structurii de folosinţă a terenurilor din cadrul unui teritoriu analizat. local.7 Construcţii.0 3.teritoriul naţional (cifrele sunt rotunjite) Mii kmp Suprafaţă totală Suprafaţă agricolă Arabil Fâneţe Păşuni Vii. bălţi % 238. eliminarea înlocuirea acestora.2 .

dar şi electorale.Surse de obţinere a informaţiilorSursele de informaţii pentru urbanism şi amenajarea teritoriului pot fi: instituţii specializate. Anuarul statistic este principala publicaţie a INS şi cuprinde date statistice economice. registre şi sondaje în întreprinderi DG de statistică a comerţului şi serviciilor de piaţă DG de coordonare sistem statistic naţional şi teritorial DG de statistică socială DG de populaţie şi recensăminte INS este conform HG 765 2003 organizat ca instituţie publică în sub-ordinea Guvernului şi sub coordonarea Primului Ministru şi are în structura sa 8 direcţii regionale şi 34 direcţii judeţene de statistică. Forţă de muncă Venituri. judeţean şi local ("Fişa localităţii") şi cuprinde următoarele direcţii generale (DG) principale: • • • • • • • • DG conturi naţionale şi analiză statistică DG statistici agricole şi de mediu DG a statisticii industriei şi construcţiilor DG de statistică a anchetelor structurale. locuinţe Educaţie. resurse. cercetare . media Institutul de statistică (INS) este responsabil de întocmirea statisticii generale la nivel naţional. sănătate. Principalele domenii abordate sunt:Geografie. organizare administrativă • • • Populaţie. demografice. cercetări şi studii de specialitate. regional.

. transporturi. În afara instituţiilor din sistemul statisticii naţionale există şi alte instituţii care colectează şi oferă informaţii statistice specializate: • Registrul Comerţului şi Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene cu privire la agenţii economici. finanţe publice Statistică internaţională În cadrul INS sunt prelucrate şi publicate şi informaţii: despre întreprinderi (REGIS). servicii de gospodărie comunală.• • • Conturi naţionale. investiţii Industrie. comerţ. anchete asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). MMSSF prin ANOFM (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă) şi genţiile judeţene şi zonale din subordine. În afara acestuia şi a altor anuare specializate trebuie amintite rapoartele PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) privind Dezvoltarea . • • MTCT (fost MLPTL) cu privire la transporturi şi locuinţe. • Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi ministerele de resort (în prezent MAPDR şi MMGA) cu privire la agricultură. INS se bazează pe o structură teritorială de colectare a datelor. servicii Preţuri. cu privire la ocuparea forţei de muncă etc. datele de la recensămintele populaţiei etc. agricultură. silvicultură. respectiv Direcţiile judeţene şi regionale de statistică precum şi pe un sistem teritorial de eşantionare. starea factorilor de mediu. turism. Principala publicaţie statistică este "Anuarul statistic" al INS.

Acesta implică o serie întreagă de aspecte organizatorice şi instituţionale. fundaţii şi instituţii private. Adevărul economic. sau comportamente sociale conjuncturale. care se regăsesc în forme asemănătoare şi în ţările UE sunt un instrument esenţial al proceselor de planificare. Informaţia de tip statistic poate fi completată de informaţia oferită de anchete.Umană. Bursa. managementul urban şi planificarea strategică. sondaje. . ale Băncii Mondiale cu privire la sărăcie precum şi studiile şi cercetările economice.Pot fi consultate şi preluate cu o anumită precauţie informaţiile publicate în presă. care pun în evidenţă anumite stări. sociale. dar nu şi întregul proces. demografice. Cunoaşterea conţinutului şi problematicii pe care o abordează documentaţiile de AT şi U reprezintă un aspect important al procesului de planificare . legate de etapele de luare a deciziilorşi de implementare a strategiilor şi programelor. dar ele nu sunt decât o reprezentare a strategiilor de dezvoltare şi un cadru pentru acţiunile concrete de implementare a programelor şi proiectelor. dar şi de asociaţii profesionale. care oferă instrumente adecvate şi constituie la nivelul UE un model de aplicare a principiilor planificării strategice pentru dezvoltare economică. socială şi urbană. atitudini.). În continuarea acestui manual sunt prezentate succint o serie de definiţii şi teme privind planificarea . Economistul etc. de AT şi U elaborate de institute de cercetare precum cele ale Academiei Române. Ziarul Financiar. Documentaţiile de AT şu U. urmând ca în final să fie prezentat domeniul politicii de dezvoltare regională. barometre de opinie. cu precădere cele din revistele de specialitate cu caracter economic şi financiar (Capital.

Ghidul pentru "strategie" propus de "The Economist Books" defineşte noţiunea de strategie drept o "politică generală pentru atingerea unui număr de obiective specifice. ca şi cel de "sistematizare". cuvântul strategie are conotaţii în lumea Greciei antice. i-au conferit-o. Succesul de care se bucură astăzi metodele de planificare în domeniile economico-sociale şi ale dezvoltării spaţiale este puternic legat de ideile de parteneriat şi participativitate. De origine latină. În prezent termenul păstrează încă o semnificaţie militară. De altfel. de la activitatea curentă a unei persoane care îşi "planifică" cheltuielile de concediu sau pentru piaţa de sâmbătă dimineaţa şi până la planificarea cheltuielilor şi activităţilor anuale pe care le desfăşoară o întreprindere sau o instituţie publică. Această noţiune nu poate fi separată definitiv de semnificaţia pe care deceniile de comunism din Europa răsăriteană. care precede orice tip de acţiune. În activităţile de tip militar. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE URBANĂ În cele ce urmează sunt prezentate acele aspecte ale planificării care sunt interesante şi importante din perspectiva dezvoltării regionale şi planificării spaţiale şi al rolului pe care administraţiile îl au în aceste domenii… Noţiunea de planificare poate avea un sens extrem de larg. termenul de planificare apare în numeroase acte normative şi în documente care privesc procesul de integrare în structurile UE. fiind legat de termenul de "strategi" care desemna pe comandanţii militari ai unei cetăţi. extinzându-şi însă sfera de aplicabilitate la un număr extrem de mare de domenii ale vieţii sociale şi economice. la începutul anilor '90. Procesul de apropiere economică de Uniunea Europeană. termenul "planificare" părea la fel de tare compromis în conştiinţa colectivă românească. . după 1993 şi declanşarea negocierilor pentru aderare. Ultimele decenii au arătat un interes crescut al administraţiilor publice locale şi centrale pentru ideea de planificare. Importanţa pe care instituţiile UE o acordă planificării şi programării financiare a impus deschiderea unei dezbateri care să clarifice sensurile "noi" ale acestor termeni în contextul economiei libere de piaţă şi societăţii democratice de după 1990.19. noţiunea de planificare are o semnificaţie profundă şi reprezintă în general o condiţie sinequa-non. câştiguri indiscutabile ale ultimelor două decenii în ţările democratice. după 1998 a readus în prim plan un termen ce părea a nu mai avea viitor în România. În ultimii ani.

strategic. În acest context planificarea strategică la nivel regional teritorial presupune identificarea acelor elemente de complexitate specifică acestui nivel. principiile şi tehnica "planificării strategice" au fost adoptate şi de către acestea. Totuşi acestea nu pot fi asimilate unor simple ONG-uri. John Friedman afirmă că utilizarea izolată a termenului de planificare este lipsită de sens şi că ceea ce este extrem de important de reţinut sunt două aspecte: planificarea implică decizii şi presupune (de obicei). pregăti anumite acţiuni într-o anumită perspectivă. previziona. în prezent. cărui consumator. dar şi cu nivelul responsabilităţilor pe care le îndeplinesc faţă de largi colectivităţi umane. alocarea de resurse. neguvernamentale. Principiile generale ale planificării strategice (PST) sunt valabile însă şi în acest context: PST are caracter cuprinzător. teritorial. a unui program". în ce loc şi la ce preţ" (The Economist Books). managementul companiilor a fost extins la nivelul administraţiilor urbane şi teritoriale. dar şi de conducere şi organizare a activităţilor pe bază de plan. spaţial etc. dar şi de specificitate de unicat (procesul fiind valabil pentru o anumită organizaţie structură. de acţiune. într-o anumită conjunctură şi pe o anumită perioadă de timp). pe termen scurt. Dicţionarele definesc planificarea drept un proces de "întocmire a unui plan. global. fie şi numai în raport cu complexitatea atribuţiilor şi activităţilor pe care le derulează. În măsura în care. incluzând şi o anumită succesiune etapizare a unor faze ale planului. dar şi al organizaţiilor non-profit. planificarea strategică este definită drept un "proces de schiţare a hărţii strategice a companiei. Planificarea este văzută drept acţiunea de a planifica. (Friedman). calea prin care se stabileşte ce produs să fie oferit. Specificul administraţiilor urbane şi teritoriale este mai degrabă apropiat unor organizaţii non-profit. a factorilor care sunt implicaţi în procesul de decizie şi a categoriilor de resurse care pot fi mobilizate. dar şi de a anticipa. Planificarea strategică este o sintagmă obţinută din asocierea celor doi termeni de mai sus şi care tinde să capete sensuri tot mai profunde şi utilizări concrete în multiple domenii şi procese.Noţiunea de planificare este strâns legată de cea de plan. dar şi urban. a mecanismelor suport pentru procesul în sine. global. în ultimele decenii ale secolului XX. mediu sau lung. . decât al unor societăţi comerciale. Părintele planificării strategice este considerat Igor Ansoff44. de interes public. Termenul de planificare capătă sens în asociere cu alţi termeni precum: participativ. Aplicată la nevoile dezvoltării companiilor.

zone urbane sau metropolitane. Bryson identifică cel puţin 12 motivaţii pentru care o organizaţie se angajează în procesul de planificare strategică. comitat etc. prima este relevantă şi pentru problematica dezvoltării spaţiale: "ne confruntăm cu atât de multe cerinţe opuse încât avem nevoie de un proces prin care să ne stabilim priorităţile ". state. PST este un proces prin care se alocă resursele necesare unei organizaţii în vederea împlinirii misiunii şi obiectivelor asumate.) organizaţii fără scop lucrativ care oferă servicii publice sau servicii specifice (transport. ca răspuns la nevoile mediului intern şi la cerinţele dinamicii mediului extern. care ajută o organizaţie să lucreze într-un mediu dinamic şi în continuă schimbare. J. în viziunea lui Bryson. sunt general valabile şi pot fi ierarhizate astfel: . PST este un proces care orientează şi susţine dezvoltarea şi schimbarea. Bryson consideră că planificarea strategică poate fi aplicată cu succes în cadrul următoarelor categorii de organizaţii46: • • • agenţii publice şi departamente ale acestora puterea executivă în general (a unui oraş. Utilizarea planificării strategice la nivelul organizaţiilor publice şi non-profit s-a extins considerabil în ultimele 2 decenii. proceduri şi instrumente. regiuni. sănătate.PST stabileşte obiective fundamentale şi direcţii de acţiune care vor ghida o organizaţie în activitatea sa în urma unui efort disciplinat. PST cuprinde un set de concepte. educaţie) • • reţele inter-organizaţionale în sectorul public şi sectorul fără scop lucrativ comunităţi întregi. Beneficiile planificării strategice. Dintre acestea.

lipsa unor utilităţi minimale în zonele rurale etc. în sensul susţinerii strategiei. ajutând factorii de decizie să ia cele mai bune hotărâri. clarificarea direcţiei de perspectivă şi stabilirea priorităţilor de acţiune ale acesteia. au contribuit la completarea cadrului normativ şi procedural. ca urmare a clarificării problemelor organizaţionale şi stabilirii priorităţilor acesteia. Banca Monidală etc. Crearea unei responsabilităţi şi eficienţe sporite a organizaţiei. în final că planificarea strategică. . în sensul că factorii de decizie îşi îndeplinesc mai bine rolul şi se achită de responsabilităţi. În primul deceniu al tranziţiei. deşi este un demers benefic. iar munca de echipă şi nivelul de expertiză al membrilor acesteia se îmbunătăţeşte.Promovarea gândirii şi acţiunii strategice. Crearea structurilor regionale şi amplificarea sprijinului extern (UE. dezvoltat. care poate contribui cu succes la implementarea unor programe şi strategii. perfecţionat şi adaptat. stringenţa rezolvării unor situaţii de gravitate extremă (poluare acută. la cerinţele procesului de integrare europeană. în România. deoarece planificarea strategică se concentrează întotdeauna asupra problemelor şi a dificultăţilor majore. un nou cadru legislativ şi instituţional în domeniul gestiunii aşezărilor şi teritoriului. intervenţii după un cataclism natural) demersul strategic nu se justifică. a fost iniţiat. În răstimp de mai bine de un deceniu. care conduce la obţinerea de informaţii într-un mod sistematic cu privire la mediul intern şi extern. În situaţii de criză. la interesele diferiţilor actori precum şi la o atenţie sporită faţă de educaţia organizaţională. În cele din urmă există un beneficiu direct al membrilor organizaţiei. în ultima perioadă a intervalului. inconsistenţa şi lipsa de experienţă a administraţiilor locale şi centrale nu au oferit un cadru propice adoptării şi utilizării planificării strategice ca instrument de gestiune a aşezărilor şi teritoriului. nu este un panaceu universal şi nici nu este aplicabilă oriunde şi oricum. la definirea mai precisă a responsabilităţilor diferitelor niveluri de administrare şi la necesitatea unei mai bune coordonări între acestea.). atunci când rezolvarea anumitor probleme apare în mod vădit şi nu există opţiuni de moment (de ex. Este important de precizat. De asemenea un astfel de demers nu merită lansat dacă strategia propusă nu are şanse de implementare. beneficii care decurg din primele două. sau dacă nu există voinţa politică exprimată. statutul proprietăţii. gravitatea anumitor probleme. Îmbunătăţirea procesului de decizie.).

1991 . Modele de inspiraţie europeană Dezvoltarea aşezărilor regiunilor teritoriilor se realizează în general printr-o eficientă conjugare a procesului de planificare cu cel de planificare strategică. În UE. Sub aspect normativ. Bruce Millan. măsuri fiscale şisau de altă natură (s.a) ".) • nevoia de mai bună coordonare a investiţiilor publice (vezi Fondurile . se pot anticipa schimbări relevante. economice şi spaţiale. planificare şi planificare strategică. instrumentele tehnice de gestiune a aşezărilor şi teritoriului au fost planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului. După 2001. sau modificarea celor existente precum şi operaţiuni inginereşti ample. În acelaşi spirit sunt definite planificarea (PSP). drept schimbarea distribuţiei activităţilor în spaţiu şi a legăturilor dintre ele prin conversia formelor de utilizare a terenurilor şi proprietăţilor şi planificarea strategică (PST) drept: pregătirea unui cadru strategic. anii '90 aduc o recunoaştere oficială a rolului important pe care planificarea îl are în realizarea coeziunii economice şi sociale a Uniunii Europene (conf. Principalii termeni care trebuie definiţi sunt dezvoltare.2001. conţinutul acestora a suferit modificări nesemnificative. Dezvoltarea este definită de Comisia Europeană drept "o conversie a formei terenului şi proprietăţii sau a utilizării acestuia prin instrumente de planificare şi presupune în general realizarea de noi construcţii. chiar dacă practica elaborării lor a adus importante elemente inovatoare.Comisar pentru politica regională) ţinându-se cont de următoarele aspecte: • • efectele dezvoltării spaţiale depăşesc graniţele unei ţări sau regiuni necesitatea maximizării potenţialului economic al SEM (Single European Market) prin minimizarea slăbiciunilor decalajelor (infrastructură.În perioada 1991 . odată cu adoptarea legii 350 a legii 453 şi a altor reglementări subsecvente. identificarea modelelor generale de creştere pe baza evaluării comprehensive a tendinţelor pe termen lung ale dezvoltării sociale. În acest sens planurile ca instrumente sunt mijloace de exprimare a unei politici de planificare a dezvoltării şi includ pe lângă reprezentări grafice şi documente scrise. reţele urbane etc. în decurs de 10 ani.

FP5.coeziune economică . Cu toate acestea există diferenţe de accent. trans-frontalieră şi inter-state. unele ţări pun accentul pe planificarea economică (Franţa). Cel puţin prima şi a treia dimensiune a cooperării au coordonate SPAŢIALE. 130S) formarea Comitetului pentru dezvoltare . priorităţi şi instrumente.ESDP (PDSE) adoptarea de instrumente financiare: INTERREG. altele pe utilizarea eficientă a terenului (Olanda) sau pe sistemele de reglementare (Marea Britanie). Planificarea în ţările UE are o semnificaţie unanim acceptată: ansamblu de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura o organizare raţională a teritoriului. protecţia mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale (în echilibru. • • • • studii pilot la nivel macro-regional (VASB52. Vision Planet etc) includerea "AT" în relaţie cu protecţia mediului în TUE53. Astfel. intersectorială. LEADER. În unele cazuri o importanţă deosebită se acordă aspectelor de design urban . FP6. conform principiilor dezvoltării durabile). Din acest motiv UE a întreprins acţiuni semnificative în ultimii 10-15 ani reflectate în:rapoartele 2000 şi 2000+ (1991 -1994) privind amenajarea teritoriului european.Structurale) şi de maximizare a contribuţiei politicilor comunitare (vezi Fondul de Coeziune creat în 1993) • • creşterea oportunităţilor de cooperare transfrontalieră rolul planificării spaţiale în promovarea dezvoltării durabile priechilibrul dintre creşterea economică şi protecţia mediului şi patrimoniului • implicaţiile integrării ţărilor CEE şi a celor din sudul şi estul MediteraneiDupă 1990 coeziunea Uniunii Europene a fost constant reprezentată prin triada: coeziune socială . în 1993( art.coeziune teritorială Pentru a asigura coeziunea UE pune accentul pe cooperare eficientă între nivelurile administrative. URBAN.

identifică modele de dezvoltare la niveluri sub-naţionale (pot fi unul sau două niveluri). cele regionale (putere partajată între centru şi regiuni conform constituţiei: Italia. În Belgie există o autonomie totală în ceea ce priveşte reglementarea dezvoltării spaţiale (nu există o lege federală).identifică politici naţionale. Spania).. se referă la unităţile administrative cele mai mici şi pot fi implementate şi prin instrumente mai detaliate • Reglementări . Marea Britanie .parţial). Sistemul de planificare depinde foarte mult şi de sistemele de guvernare. siluetă urbană (Italia).Categorii de instrumente spaţiale pot fi şi ele variate de la ţară la ţară. În UE întâlnim 3 forme principale de astfel de sisteme: cele unitare (putere la nivel central cu delegări de responsabilităţi: Franţa. comună). Belgia. sunt implementate prin alte instrumente "locale" • Planuri cadru . Unele ţări au o abordare cuprinzătoare şi integrată (Danemarca) . dar pot fi încadrate în următoarele 4 categorii: • Politici naţionale. pot fi orientative sau programatice. În România se poate aprecia că există toate cele 4 . Olanda). toate aceste categorii. Germania. existând state europene cu o lege unică privind planificarea sau cu legi federale şi legi regionale (Austria. Spania) şi federale (putere partajată între centru şi regiuni cu autonomie în anumite domenii şi abilitare normativă: Austria. criterii de performanţă etc.identifică cadrul general de dezvoltare şi criterii de reglementare a utilizării terenurilor (pot fi opozabile în justiţie).identifică şi reglementează dezvoltarea la nivel de parcele de teren (regulamente.control al intervenţiei. Germania. strategii. Ca urmare şi legislaţia în domeniu poate fi diferită. perspective . orientări. mecanisme de implementare) Nu regăsim prezente în toate ţările. control. cuprind tot teritoriul sau părţi semnificative ale acestuia • Strategii . dar superioare nivelului local (municipalitate.

transport local. sunt revizuite la 4 ani. protecţia cadrului natural. turism etc. infrastructuri majore. mediul rural. patrimoniu. ghiduri informative etc. zone turistice etc. regimul construcţiilor şi caracteristici arhitecturale. puteri specifice (intervenţii). PUZ. PA TJşi PUG. (caracter demonstrativ!!!) PLANURI REGIONALE (14 provincii comitate): cuprind orientări pentru 12 ani (revizuit la 4 ani) în ceea ce priveşte: dezvoltarea urbană. împreună cu planuri sectoriale şi financiare . • EIA (environmental impact assessment) şi obligativitate pentru planurile locale.nivele: • • • • Politicile naţionale sunt reprezentate prin PA TN Strategiile prin planurile de dezvoltare regională Planurile .).cadru sunt PA TZ. fundamentează politicile municipale PLANURI LOCALE: reglementează utilizări de terenuri. obligatorii pentru anumite categorii de proiecte (consultarea publicului este obligatorie) . accent pe rural PLANURI MUNICIPALE (275) . iar Reglementările se regăsesc la nivel de PUG. • exemple de PP: reţele urbane.bază pentru planurile de acţiune. anchete şi informaţii. prevederi cadru obligatorii (zone urbane.au caracter predominant director. STRUCTURI IERARHICE ALE PLANURILOR STATUTARE ÎN UE Exemplu: DANEMARCA PLAN NAŢIONAL: cuprinde directive generale. proiecte pilot (PP). zone centrale. peisaje.

8. 10. 2. 9. 4. 6. existenţa unei legislaţii specifice responsabilităţi la toate nivelurile administrative competenţe diferenţiate relaţii ierarhizate între nivelurile teritoriale existenţa de planuri structurale directoare şi planuri obligatorii reglementatoare existenţa unei corespondenţe a planurilor procedură de actualizare ciclică a planurilor participarea populaţiei planurile ca instrument şi suport al politicilor specifice integrarea economică. Dezvoltarea comerţului Dezvoltarea economică Gestiunea mediului . 7. 3. ecologică şi Politicile specifice în planificarea europeană sunt: 1. socială. 5.Caracteristici generale ale planificării spaţiale europene pot fi rezumate astfel: 1. 3. 2.

de construcţii publice şi de echipare tehnică majoră. 7. cât şi din participarea efectivă a unor reprezentanţi ai diferitelor instituţii beneficiare ale strategiei şi care se pot implica în implementarea . Abordările europene ilustrează preferinţa pentru o anumită selectivitate a domeniilor analizate şi maximizarea efortului în zona de definire. 5.diagnoză sintetizat de regulă prin analiza de tip SWOT. Acestea derivă atât din procesul de analiză . 8. respectiv rolul transferului tehnologic. pun accentul pe tendinţe şi fixează obiective care trebuie atinse prin variate programe. al forţei de muncă şi al infrastructurii fizice. Patrimoniul Locuirea Dezvoltarea industrială Turismul şi recreerea Resursele naturale Transportul Gestiunea deşeurilor şi poluarea Abordări europene recente evidenţiază prezenţa simultană a triadei: social. ale autorităţilor locale. accentuând în mod special şi rolul sectorului IMM. 6. 9. Relaţiile parteneriale şi instituţionale şi etapele de implementare. economic şi mediu55 şi necesitatea promovării acelor măsuri care asigură implementarea a cât mai multe obiective (maximizarea efectului de sinergie). al transporturilor şi serviciilor. Aceste programe corespund unor politici urbane şi teritoriale. al cooperării instituţionale. dintre care merită subliniate: programele de ocupare a terenurilor. 10. Strategiile de dezvoltare din ultimele decenii aduc în prim plan o serie de elemente inedite pentru documentaţiile specifice de AT elaborate în România. de achiziţii publice. În cadrul acestor modele de abordare a dezvoltării spaţiale este relevant demersul participativ şi procesul inter-activ de formulare a obiectivelor strategice. monitorizare a procesului de implementare precum şi de accesare şi mobilizare a resurselor necesare sunt aspecte prezente în procesul de planificare . Planurile de dezvoltare elaborate în ţările vest-europene.4. formulare şi structurare a obiectivelor. de amenajare.

care concură şi realizează obiective fundamentate de analize -diagnoze elaborate de specialişti. acest proces implică o serie de responsabilităţi care revin administraţiilor publice. PS include: utilizarea terenurilor şi politica regională. Instrumente de planificare: mijloace prin care se exprimă şi aplică politicile de planificare. acţiune. local.). regional. strategică. Următoarea schemă simplă arată corelarea dintre etapele principale ale PST.obiectivelor şi programelor formulate. Dezvoltare : schimbări ale distribuţiei activităţilor în spaţiu şi a relaţiilor dintre acestea prin conversia terenurilor şi proprietăţi lor. rapoarte. Trebuie subliniată importanţa acordată resurselor disponibile şi perioadei de timp în care se pun în aplicare programele şi proiectele identificate. naţional. G. Planificare: Un proces referitor la evaluarea conştientă a politicilor şi deciziilor înainte de a fi puse în practică (Benveniste. respectiv: planuri. J. termen scurt sau dezvoltare (Friedmann. Planificare: Un proces prin care cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice sunt puse în relaţie cu acţiuni organizate. Termenul planificare capătă mai mult înţeles numai atunci când este însoţit de un alt termen care să îl descrie cum sunt participativă. măsuri fiscale etc. niveluri de abordare sunt: supra-naţional (UE). sau schimbarea utilizării terenurilor sau a proprietăţilor şi prin care se identifică localizarea precisă pentru dezvoltare şi sunt (în general) opozabile în justiţie. Plan de reglementare: instrument prin care se reglementează şi se implementează dezvoltarea terenurilor. Planificare regională: planificare la nivel regional pentru regiune.). realizată de autorităţi regionale sau naţionale sau prin cooperarea autorităţilor locale. actorii principali şi resursele care trebuie accesate: DEFINIŢII: Dezvoltarea urbană: proiectarea şi executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu conversia terenului agricol (liber) în teren urbanizat. PST reprezintă în esenţă un mecanism prin care sunt mobilizate resurse şi sunt implicaţi "actori". clădirilor.Instrument plan cadru: instrument prin care se prevede un cadru spaţial general pentru un oraş sau o unitate teritorială şi care este pus în aplicare prin instrumente de reglementare (ex: planul urbanistic general master plan). globală. .Planificare : politici şi acţiuni publice menite să influenţeze distribuţia activităţilor în spaţiu şi legăturile dintre acestea.

consultare publică. Germania 2000). recreerea.Principii de amenajarea teritoriului: enunţuri cu caracter general asupra organizării şi dezvoltării teritoriului. Sistem de planificare: ansamblu de legii. decizii finale (FKPD) Teme majore: locuirea. economice şi spaţiale). poziţie. planificării spaţiale şi mediului Instrumente de planificare: Rapoarte privind politica naţională a dezvoltării spaţiale • • mediu În 2000 a fost aprobat al V-lea raport naţional: 2000 . conţinute în acte normative din domeniu. să împărţim spaţiul (utilizare multiplă)" Principiu moto: "centralizare unde e necesar.2020 cu perspectivă 2030 • • • • Denumirea raportului: "să creăm spaţiu. principiile trebuie să fie recunoscute şi aplicate de către autorităţile publice şi toţi actorii implicaţi în amenajarea teritoriului atât în planificare. descentralizare unde eposibil" Procedură: propunere (DKPD). locurile de muncă.nivelul naţional de planificare Instituţie responsabilă la nivel naţional: Ministerul locuirii.1974) pun accent pe dezvoltare Raportul 4 (‘90) + suplimentul (‘91-VINEX) pune accent pe dezvoltare + calitate spaţiu şi . instituţii şi alte elemente stabilite la nivelde regiunepentru planificare . este cuprinzătoare şi pe termen lung (în general) şi integratoare (aspecte sociale.Planificare strategică: pregătirea unui cadru sau a unei strategii în termeni generali. fără localizarea intervenţiilor. stat sau OLANDA . apa şi Primele 3 rapoarte (1956. infrastructura.Politica regională: politică prin care se promovează măsuri de reducere a decalajelor disparităţilor economice şi sociale. cât şi în măsurile adoptate (raportul planificării spaţiale.1966.

agricultura. de transport. economice. recreere . zone tampon. echitate socială i.plus. protecţia peisajelor (Green Areas Structure Plan) şi patrimoniului • Abordarea se face în straturi: primar (fizic).natura.sport.) • • Raportul pune accent crescut pe calitate şi diversificare urban rural Paradigmele schimbării sunt: locuirea. centre de creştere urbană. diversitate iii. timpul liber. vest . tendenţială. minorităţile etnice şi culturale • Cuprinde şi politici ecologice. sistemul ABC în transporturi etc. apă. Inima Verde. ocupaţional (rural - urban) + Marea Nordului = PEISAJUL OLANDEZ • Evaluarea nevoilor de spaţiu: locuire. Marea Nordului • • Distribuţia regională: 4 regiuni. diversitate culturală . funcţionalitate economică şi socială iv.minus) Sunt identificate 7 criterii pentru calitate : ii. inechitatea socială. agricultura. locuri de muncă. economia. agricultură. 3 variante (vest . relaţiile trans-frontaliere • • Prezentarea hărţilor: digitală şi transnaţională + Marea Nordului Cuprinde noi concepte (vechile concepte erau: Randstad. reţeaua (comunicaţiile).

includerea apei în procesul de planificare • Efecte regionale obiective specifice: nordul rural.Calitate în oraşe şi sate (24).v.rural urban. durabilitate vi.Reţele urbane (12).POLITICI SPECIFICE • Implementarea: legislaţie. estul intermediar.roşu verde Reţelele urbane: 6 internaţionale (responsabilitate naţională pentru infrastructură) şi 8 reţele regionale • Protejarea surselor de apă: combinarea funcţiunilor. 5. 3."proiecte cheie". sudul sub presiune . 2.Apă (19). scara umană • • • • • Olanda ca regiune a Europei . instrumente financiare .Implementare (1) . reţelele de transport Proiectul "DELTA METROPOLIS" Accentuarea caracteristicilor zonelor urbane vs. vestul urban.Olanda în Europa (8). 4. atractivitate vii. coordonare şi comunicare + METODOLOGIE ŞI ACORDURI • 64 decizii cheie pe 5 categorii: 1. zone rurale şi Politica "limitei" .monitorizare rapoarte bi-anuale .

pentru a formula şi implementa o strategie de dezvoltare. dar şi domeniul exploatării şi întreţinerii. programării. • Marketingul urban reprezintă alinierea politicilor urbane la cererile factorilor deja existenţi în economia locală şi la speranţele şi aşteptările celor ce operează în afara acesteia. cu scopul de a identifica. Instrumentele MU sunt marketingul urban. cu scopul promovării economiei locale (Corsico. planificarea strategică şi finanţarea avansată.şi orientarea tuturor acţiunilor la nivel urban către piaţă. cu ajutorul actorilor urbani relevanţi. în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a oraşului (Davidson. Abordarea dezvoltării urbane din perspectiva conceptului de marketing presupune o suprapunere a celor două elemente . 1994). în cadrul politicilor naţionale de dezvoltare. întocmirii bugetelor şi implementării.oraşul şi piaţa . folosind instrumentele care-i stau la dispoziţie. în concordanţă cu interesul public şi ţelurile sectorului privat. van Klink. 1996). • Planificarea strategică poate fi definită ca procesul managerial ce are ca scop dezvoltarea şi menţinerea unei corespondenţe reale între obiectivele şi resursele . coordonare şi evaluare a strategiilor integrate. 1994). Managementul urban este activitatea prin care se încearcă mobilizarea diverselor resurse pentru a le face să acţioneze într-o manieră cooperantă în domeniul planificării. Comun acestor definiţii este faptul că managementul urban (MU) presupune un nivel de decizie şi o structură organizaţională care să poată coordona actorii urbani relevanţi. execuţie.Planificarea strategică componentă a managementului urban Managementul urban se defineşte ca procesul de dezvoltare. de a crea şi exploata potenţialul urban în vederea unei dezvoltări economice durabile (Bramezza.

politic. pentru a atinge obiective strategice stabilite de principalii factori implicaţi şi include aspecte fizice. social. macro-economic. Câteva consideraţii privitoare la MU: MU este inspirat din managementul firmei. 1994). • Finanţarea avansată reprezintă mecanisme de management financiar menite să asigure implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare urbană. financiare şi instituţionale. Ea reprezintă un proces participativ de dezvoltare a unui plan pe termen mediu sau lung. sau parteneriate cu sectorul privat. În MU administraţia trebuie să se sprijine pe alţi actori parteneri din comunitate MU presupune metode şi tehnici de lucru şi implică cunoaşterea aprofundată a teritoriului de administrat precum şi a contextului general. dar administraţia singură nu poate rezolva problemele oraşului. dar diferă fundamental de managementul firmei deoarece nu se aplică în folosul privat individual ci în folosul comun public. dar şi a unui LIDER.bugete pe programe. Simplu spus: MU reprezintă o tehnică de administrare a problemelor oraşului. Rolul administraţiei este major. În MU rolul liderului este important. MU trebuie aplicat "şi la bine…şi la rău" (nu doar în cazul oraşelor în creştere ci şi mai ales în cazul oraşelor în declin).oraşului şi oportunităţile din mediul înconjurător acestuia (Corsico. fonduri internaţionale nerambursabile. Pentru aceasta este necesară existenţa unei ECHIPE. dar la fel este şi profesionalismul echipei. până la credite municipale. Mecanismele de finanţare pot merge de la finanţări locale . .

să reglementeze activităţile private. Pentru aceasta. Se poate concluziona că: MU este orientat către satisfacerea nevoilor locuitorilor şi firmelor. îmbunătăţirii productivităţii şi creşterii standardului de viaţă al locuitorilor.să asigure serviciile necesare dezvoltării resurselor umane. care afectează bunăstarea. o serie de condiţii trebuie însă îndeplinite: • marketingul urban să fie un element permanent al gestiunii oraşului şi să stea la baza formulării politicilor de dezvoltare locală • gândirea procedurală trebuie să facă loc gândirii conceptuale. reprezintă o modalitate eficientă de a ghida dezvoltarea urbană în direcţia dorită. fără a neglija cerinţele de protecţie a cadrului natural. sănătatea şi securitatea populaţiei urbane. rezultând într-o mai bună comunicare între autoritatea locală ca ofertant şi grupurile de piaţă. când. iar planificarea analitică să facă loc planificării strategice • sectorul privat trebuie înţeles ca un aliat partener activ în realizarea proiectelor de dezvoltare urbană • administraţia trebuie reorganizată către o ofertă flexibilă şi acţiuni . să asigure servicii şi facilităţi.Cheia MU este în a crea un mediu propice pentru dezvoltare economică locală (DEL). MU presupune a şti unde. ca cerere de produse urbane. care susţin activităţile productive şi permit firmelor private să acţioneze eficient în ariile urbane Managementul urban. Sarcinile autorităţilor locale (Rondinelli) să asigure infrastructura de bază pentru funcţionarea eficientă a oraşului . cu alte cuvinte de a crea condiţii optime de dezvoltare sectorului privat şi un mediu atractiv şi de calitate pentru locuitori (deci servicii corespunzătoare). cum şi cât trebuie să intervină sectorul public în asigurarea şi producerea de servicii şi terenuri pentru dezvoltare.

dezvoltarea economică. organizaţii şi proceduri administrative. al. Acesta se bazează pe principii. care pleacă de la probleme şi este orientat către rezultat şi care foloseşte cele trei instrumente amintite anterior. oferind un . ambiţioase dar şablonarde. MP nu au asigurat corelarea cu investiţiile publice şi cu procesul de planificare bugetară al autorităţilor locale. care creează cadrul de desfăşurare al unor activităţi şi nici cu managementul de firmă. Nu în ultimul rând MP s-a dovedit a fi un instrument greu comunicabil publicului larg şi dominat de aspectele spaţiale (după Lakshmanan et. În MU orientarea spre pragmatism este dominantă. ipotetice şi ideale. MU este ferit de riscul fetişizării şi creării de imagini iconice. Richardson. programarea proiectelor. planificarea . 1986). dialog şi negociere. evolutiv. Eşecul a fost determinat de aspecte lipsa de eficienţă în aplicare şi de distanţarea faţă de realitate. fără a-i conferi un rol determinant şi reduce implicarea emoţională specifică procesului de elaborare a MP-ului. MP au reprezentat în general scheme globale.orientate spre piaţă. iar atitudinea funcţionarului public trebuie orientată către client. (Sivaramakrishnan & Green. ciclic. adaptabil şi care implică pe lângă competenţă şi calităţi de interpretare. asigurarea resurselor financiare etc. DE CE A APĂRUT MU? Pe fondul eşecului abordării tradiţionale marcată de SINDROMUL "MASTER PLANULUI" al deceniilor postbelice56. inventivitate. Clarke). Obiectivele managementului urban sunt dezvoltare integrată prin cunoaşterea problemelor critice ale aşezării şi orientarea acţiunilor în mod corelat către aspectele economice. rigide şi statice. iar prognozele de populaţie şi utilizare a terenurilor. sociale sau organizaţionale ale dezvoltării. MU include planificarea . Managementul urban este un management public pentru oraş şi nu trebuie confundat cu managementul macro-economic sau macro-sectorial. dar ideale. perfectibil. Managementul urban este un proces. Sarcinile majore ale managementului urban trebuie orientate către: asigurarea serviciilor. legi. de la care totuşi preia anumite principii şi conduite. spaţiale. AVANTAJELE MU FAŢĂ DE MP: MU este un proces continuu. erau mult diferite de realitate.

Dawey.edilitare întreţinerea spaţiilor plantate asigurarea serviciilor publice: apă. transport în comun etc. fondul de rezervă distribuţia echipamentelor sociale (a OUP = obiective de utilitate publică) protecţia patrimoniului construit şi natural (peisajul cultural) . CARE SUNT PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI URBAN? • • • • • • • • competenţă tehnică utilizarea eficace a resurselor viabilitate financiară reacţie eficientă la nevoile crescânde ale dezvoltării urbane ierarhizarea problemelor şi stabilirea priorităţilor preocupare pentru dezvoltare durabilă şi mediu organizarea instituţională responsabilităţi largi.sistem integrat pentru decizie şi intervenţie (după Turner. Davidson). gaze. salubritate. complexe CARE SUNT OBIECTIVELE MU? • • • • • • întreţinerea căilor de comunicaţie şi a reţelelor tehnico . locuinţele sociale. calitatea locuirii. MU asigură o direcţie generală de dezvoltare în corelare cu acţiuni concrete.

planul de acţiune programarea construcţia instituţională . marketing urban. construcţii) umane .• • • • circulaţia terenurilor şi piaţa imobiliară cadastrul şi băncile de date locale (noile tehnologii . • • • • • • • • evaluarea şi analiza stării de fapt stabilirea priorităţilor şi obiectivelor planificarea strategică . socială şi CARE SUNT ETAPELE MANAGEMENTULUI URBAN? Master Planul este o denumire căreia îi corespund noţiunile de schiţă de sistematizare şi după 1990 planul de urbanism general.SIG) promovare.integrare planificarea tactică . imagine strategia de dezvoltare economică.parteneriatul punerea în practică monitorizarea şi corectarea strategiei şi programelor CARE SUNT RESURSELE MU? • • materiale (terenuri.

. asociaţii de proprietari etc. fundaţii. grupuri profesionale. 2000). van Klink. ONG-uri finanţatori externi alţii (sindicate. religioase.• • • • • • • • • • • financiare legale tehnologiceCARE SUNT ACTORII URBANI? autorităţile publice au un rol principal instituţii diverse cu caracter şi de interes public sectorul privat (economic) comunitatea locală comunităţi speciale (etnice. Managementul urban implică crearea unei capacităţi organizaţionale apte să contureze configuraţia factorilor de localizare. concentrându-se asupra funcţiunilor urbane care sunt cele mai profitabile pentru societate în ansamblu (Bramezza. să identifice şi să exploateze potenţialul urban în mod strategic. organizării. integrat şi eficient. conducerii şi controlului dezvoltării urbane (Ianăşi.) ÎN CONCLUZIE: MANAGEMENTUL URBAN reprezintă utilizarea resurselor unei organizaţii în scopul planificării. 1994). grupuri sociale…) societatea civilă reprezentată prin asociaţii.

care implică factorii de decizie.viziune şi obiective strategice şi etapa III -politici de dezvoltare. clară. dar şi organizare de mese rotunde ateliere de lucru. valorile comune şi să se prognozeze corect schimbările viitoare. (IV) planul de acţiune şi (V) monitorizarea şi controlul implementării (Kotler. pentru diverse grupuri de populaţie. cu formularea unor întrebări legate de valorile şi viitorul comunităţii.Prin intermediul planificării strategice. 1999). Despre viziune şi obiective strategice Viziunea dezvoltării reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune. care să ofere comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. ale cărei etape sunt: (I) auditul. acest proces se materializează într-un document ce conţine o formulare succintă. metoda de lucru cuprinde chestionare şi sau interviuri. În general. Pentru a formula o viziune de dezvoltare teritorial . ce cuprinde aspecte spaţiale şi ne-spaţiale. credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraşului regiunii teritoriului. distinctă a ceea ce comunitatea consideră relevant. oamenii de afaceri. Etapele care sunt în mai strânsă legătură cu procesul de planificare şi care conduc la formularea strategiei propriu-zise sunt: etapa II . Acest deziderat reprezintă un concept strategic de dezvoltare. . istoric. Adoptarea acestui document de către autorităţi reprezintă un angajament al acesteia faţă de comunitate şi element de referinţă pentru obiectivele strategice de dezvoltare. (II) formularea viziunii şi obiectivelor strategice. pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective. la baza dezvoltării zonei. (III) formularea politicilor de dezvoltare. Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ. important. Fiind un proces participativ. managementul conduce la formularea şi implementarea unei strategii de dezvoltare. Etapele IV şi V sunt etape care sunt direct legate de procesul de implementare şi control al planurilor şi depăşesc sfera de interes a prezentei cercetări. Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin obiective. populaţia. calitative şi cantitative ale dezvoltării.realistă devine esenţial să se identifice componentele care au stat.

Documentul cuprinde enunţuri. Planurile de dezvoltare la nivel de regiune judeţ (district) comună oraş (adică PATZ. într-o serie de sectoare-cheie de activitate. Formularea politicilor de dezvoltare Odată definită viziunea şi obiectivele strategice. eliminarea disfuncţionalităţilor existente. care reprezintă. în cadrul cărora trebuie ţinute în echilibru diferitele grupuri de interese. Formularea politicilor de dezvoltare are ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente. chemate să rezolve clase identificabile de probleme existente în cadrul zonei. pe diferitele direcţii de dezvoltare. într-o formulare concisă. Pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor propuse este esenţial ca autoritatea locală să-şi stabilească un set de politici publice prin care activitatea acesteia să fie orientată canalizată pe direcţiile majore prioritare stabilite. pe diverse capitole de intervenţie. a locuinţelor. În funcţie de modalităţile în care fiecare oraş regiune teritoriu îşi defineşte problematica. cu alte cuvinte ale strategiei şi să beneficieze de instrumente financiare şi cadru instituţional precum şi proceduri de implementare. responsabilitatea autorităţilor locale este aceea de a formula direcţii şi principii de acţiune. ele acoperă următoarele domenii: dezvoltarea terenurilor. PATJ sau PUG) ar trebui să fie o expresie a viziunii şi obiectivelor strategice. urbane teritoriale. Obiectivele strategice trebuie să aparţină unor scenarii active a căror realizare să fie condiţionată de întreprinderea de acţiuni. Din punctul de vedere al domeniilor acoperite de politicile de dezvoltare urbană regională teritorială.Viziunea se descompune în obiective strategice de dezvoltare. la nivel de programe şi proiecte. Aceste sectoare diferă adesea de la un caz la altul. în etapa ulterioară de planificare. Acestea sunt detaliate explicitate. ce indică direcţia în care vor fi formulate programele si proiectele sectoriale. echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare. a serviciilor . utilităţi şi servicii publice. decizia politică la nivelul oraşului regiunii teritoriului trebuie să arate căile de urmat. direcţiile sectoriale şi spaţiale de dezvoltare încorporând combinaţia optimă de factori de atracţie (aspecte socio-economice. de mediu şi de resurse umane). cultural-istorice. Pachetul politicilor de dezvoltare reprezintă documentul rezultat din coordonarea unor argumente inter-personale sau organizaţionale.

publice. socio-economică. sau privată). de protecţie şi reabilitare a mediului şi a fondului construit. de revitalizare urbană. al acestora către servicii. În prezent politica de mediu la orice nivel teritorial trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile. urmăreşte să asigure atât nevoile de protecţie şi reabilitare a mediului natural şi construit cât şi tendinţele de creştere dezvoltare ce se manifestă în teritoriu. • Politica privind terenurile. precum şi introducerea tehnologiilor contemporane. • Politica socio-economică urmăreşte cu precădere două aspecte importante: orientarea industriei către întreprinderi mici şi mijlocii şi. • Politica de mediu. turişti. investitorilor. care să faciliteze oferta de terenuri în concordanţă cu obiectivele dezvoltării vizând maximizarea social-economică a folosinţei terenului. • Politica privind locuirea trebuie să asigure rezolvarea echitabilă a nevoilor şi intereselor cetăţenilor. constructorilor şi autorităţilor locale. • Politica serviciilor publice vizează. în viitorul apropiat. Gradul de dotare al unei regiuni teritoriu cu servicii şi utilităţi publice (fie ofertă publică. urmăreşte măsuri. influenţează atractivitatea acesteia pentru firme. aspecte legate de eficienţa şi echitatea ofertei. locuitori. .

Revitalizarea urbană poate reduce stopa fenomenele de dezurbanizare (van den Berg. pentru a nu prejudicia interesele comunităţii pe termen lung. . sau de diminuare a riscurilor naturale şi antropice. • politici bazate pe oportunităţi ce permit contracararea puntelor slabe - combinaţii care sprijină strategiile orientate către schimbare (2).combinaţii care sprijină strategiile ofensive (1).combinaţii care sprijină strategiile diversificate (4). de amenajări hidrotehnice. de echilibrare a polilor de dezvoltare. plecând de la rezultatele analizei SWOT61. Cum se poate însă trece de la obiective la stabilirea politicilor şi programelor de dezvoltare? În funcţie de situaţia specifică fiecărui oraş regiune teritoriu. La nivelul unor teritorii mai mari pot fi intervin şi alte politici precum cele de localizare a activităţilor economice. aceste politici pot fi formulate pe baza următoarelor combinaţii: • politici bazate pe oportunităţi ce susţin punctele tari . de dezvoltare a căilor de comunicaţie majore sau şi a nodurilor platformelor intermodale60. vizitatori. 1987). companii.combinaţii care sprijină strategiile defensive (3). investitori). • politici bazate pe puncte slabe şi ameninţări . Orientarea către piaţă trebuie să menţină un echilibru între toate segmentele acesteia.• Politica de revitalizare are drept scop creşterea atractivităţii oraşelor regiunilor pentru anumite segmente ale pieţei (locuitori. • politici bazate pe punctele tari şi ameninţări .

regionale şi cele specializate. profesionişti şi public. 1995). revitalizarea zonelor industriale. la implementarea politicilor de dezvoltare şi implicita a obiectivelor strategice. sau transportul. asupra definirii şi ordonării priorităţilor sunt de obicei un motiv al acestor nereuşite (Lawrence. prin intermediul etapei planului de acţiune. În acest scop este necesară definirea unui concept spaţial de dezvoltare. dar cu preţul unor neaşteptate consecinţe la nivelul impactului asupra mediului urban. trebuie luat în considerare şi faptul că o serie de problemele complexe de dezvoltare (infrastructuri majore. Managementul urban şi planificarea strategică pot susţine planificarea cu succes. Formularea şi implementarea abordărilor sectoriale tradiţionale în domeniul politicilor urbane nu conduc întotdeauna la rezultate optime. Pentru fiecare din politicile sectoriale menţionate anterior se stabilesc programe de dezvoltare. lista programelor propuse pentru fiecare politică şi proiectele aferente fiecărui program fac parte din strategia de dezvoltare. mediu. care se concretizează prin grupuri de proiecte. Politicile. al creşterii economice sau bunăstării cetăţenilor. pot fi obţinute uneori. cu precizarea impactului fiecărei politici asupra dezvoltării generale şi ierarhizarea acestor politici din punct de vedere al importanţei. loisirul etc. să vorbim în final despre un instrument foarte eficient pentru dezvoltare (inclusiv ) şi anume… dezvoltarea regională aşa cum este ea înţeleasă în Uniunea Europeană.Formularea politicilor de dezvoltare urbană şi teritoriale trebuie să răspundă la cerinţele factorilor economici locali şi la speranţele şi aşteptările factorilor externi ce trebuie atraşi. .) necesită cooperarea dintre administraţiile locale. Lipsa unor viziuni strategice şi a unor ţeluri comune pentru societate. cum ar fi locuirea. La niveluri teritoriale superioare aşezării urbane. de exemplu. Cum aceasta reprezintă un cadru pentru dezvoltare. împărtăşite de politicieni. Programele sunt încă formulări generale. care conduc. Îmbunătăţiri ale unor sectoare.

sau în plin avânt economic (SUA. Se poate vorbi aşadar. Coreea de Sud etc. atât în rândul specialiştilor cât şi al publicului larg. La nivelul UE. Această din urmă abordare este specifică mai ales ţărilor puternic dezvoltate. de tendinţa de a "spori rolul nivelului sub-naţional. La nivelul UE cât şi al statelor membre politica de dezvoltare regională. Japonia. controverse şi nedumeriri. "ansamblul de măsuri pe care autorităţile guvernamentale centrale. O definire a politicii de dezvoltare regională (PDR) trebuie văzută din perspectiva ui în care aceasta este utilizată la nivelul Uniunii Europene. le iau în favoarea dezvoltării socio economice a regiunilor defavorizate".). fiind în prezent adoptată şi în România şi strâns legată de procesului de integrare. obiectivele şi instrumentele specifice acestei politici au cunoscut numeroase modificări. ţinând cont de importantele disparităţi existente dintre statele membre şi dintre cele aproape 200 de regiuni (NUTS II63) componente (de ex: regiunea Hamburg are un nivel al PIB de 3-4 ori mai mare decât unele regiuni din Portugalia. la cel de a permite fiecărei regiuni să contribuie la creşterea economică a ţării respective. pentru care prioritară este stimularea creşterii competitivităţii62. Această perspectivă este importantă deoarece problema dezvoltării regionale este destul de controversată la nivel mondial şi poate căpăta forme şi sensuri diferite în raport cu nivelul general de dezvoltare al unei ţări şi cu interesele majore imediate ale acesteia. . În ultimele 2 decade. cea mai importantă tendinţă care se manifestă pe plan internaţional este aceea de trecere de la obiectivul unei bune redistribuţii teritoriale a creşterii economic. Spania sau landuri ale fostei RDG) şi având în vedere că aceste disparităţi cresc odată cu extinderea UE (majoritatea ţărilor recent integrate au un PIB care se află între 20% şi 50% din valoarea PIB mediu al UE) predomină conceptul de "echilibrare" a dezvoltării. şi ca orice noutate a generat comentarii speculative. în cadrul procesului de dezvoltare economică" şi "de a acorda importanţă sporită dezvoltării regionale autohtone". reprezintă în general. să fie corect înţeles de la bun început. În ţările Europei Occidentale de-a lungul unei perioade de 40 de ani.20. Este extrem de important ca acest concept al dezvoltării regionale. DEZVOLTAREA REGIONALĂ Aspecte generale Sintagma "politica de dezvoltare regională" este nouă în vocabularul românesc.

i. POLITICA REGIONALĂ LA NIVEL SUPRA . precum şi • ariile eligibile pentru obiectivul 6. Zonele "Obiectiv 1" cuprind teritorii. au beneficiat de cca. care includ cca. . În ţările din vestul Europei există "o multitudine de ţeluri şi obiective variate. a fost orientată către reducerea disparităţilor dintre statele membre. arhipeleagurile Azore. în perioada 1995-1999. (ii) naţional şi (iii) regional."Dezvoltarea regională" în sine este EFECTUL politicii de dezvoltare regională şi trebuie să corespundă unui set de obiective specifice. fiecare obiectiv fiind focalizat pe o problemă majoră de dezvoltare. ca urmare a Protocolului nr. Pentru a spori concentrării asistenţei acordate prin FS. 6 din Actul de aderare a Finlandei şi a Suediei.NAŢIONAL (UE) Până în anul 2000 politica de dezvoltare regională a Comisiei Uniunii Europene. Madeira sau insulele Canare. pot fi discutate la 3 niveluri teritoriale: (i) supra-naţional. Aceste obiective sunt realizate practic cu ajutorul Fondurilor Structurale (FS) şi ale Fondului de Coeziune (FC)64. cele stabilite în final fiind următoarele: OBIECTIVUL 1 urmărind promovarea dezvoltării şi ajustări structurale ale regiunilor rămase în urmă sub aspectul dezvoltării socio-economice. conform unui set de 6 obiective prioritare. teritoriilor periferice. respectiv principalele aspecte ale unei politici de dezvoltare regională coerente şi direcţionate. statutul de "obiectiv 1" pentru perioada 2000 -2006 este conferit următoarelor regiuni: • • regiuni nivel NUTS II. locurilor de muncă şi infrastructurii la nivel teritorial. cu ocazia întâlnirii la nivel înalt a reprezentanţilor ţărilor UE. al căror PIB este inferior valorii de 75% din media comunitară. 51% din populaţia UE şi utilizează peste 23 din totalul alocaţiilor pentru FS destinate ţărilor din UE. s-a decis încă din 1998 o reducere substanţială a numărului de Obiective. Obiectivele dezvoltării regionale. de la Berlin s-a decis reducerea criteriilor de eligibilitate la 3 şi implicit o modificare a acestora. precum departamentele de peste mări ale Franţei. în Europa. numite "Obiectivele 1-6". La sfârşitul lunii martie 1999. regiunile asistate. În perioada 1994-1999. care pot fi luate în discuţie şi corelate cu două tipuri de obiective: eficientizare printr-o mai bună alocare a resurselor regionale urmărind să maximizeze beneficiul net la nivel naţional şi echitate interregională printr-o mai bună distribuţie a veniturilor.

începând cu cel de-al 6-lea deceniu al secolului XX. acesta fiind văzut drept un actor principal în procesul de redistribuire a activităţilor economice prin asigurarea investiţiilor în infrastructură. Acestea cuprind arii unde au loc schimbări de ordin economic şi social în sectoarele industriale şi de servicii. formare profesională şi a celor care privesc pregătirea şi utilizarea forţei de muncă. Valoarea asistenţei financiare pe locuitor în zonele Obiectiv 3. se stabileşte în funcţie de priorităţile acordate celor trei domenii mai sus menţionate. care au avut drept obiectiv reabilitarea ariilor industriale afectate de nivele ridicate ale şomajului. definite conform criteriilor de "arii -obiective" precizate în articole de lege. A dezvolta regiunile . Totuşi cele mai multe dintre politicile naţionale de dezvoltare regională sunt o creaţie a perioadei postbelice. sau necuprinse în nici una din primele două categorii. În perioada respectivă rolul guvernului naţional era considerat a fi foarte important. fiind înlocuită cu politici de liberalizare economică. Începând cu anii ’70. odată cu Legile pentru Zonele Speciale. climatul politicii regionale s-a modificat substanţial în sensul că intervenţia statului a început a fi redusă gradual. arii urbane aflate în dificultate şi arii în regres dependente de activitatea piscicolă. Timp de două decade această abordare a condus la rezultate pozitive considerabile. ii. deregelementări şi privatizare. OBIECTIVUL 2 urmărind să sprijine reconversia socio-economică din zonele care se confruntă cu dificultăţi de ordin structural.problemă a constituit un obiectiv major al acelei perioade. OBIECTIVUL 3 orientat către acordarea de sprijin adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie. POLITICA REGIONALĂ LA NIVEL NAŢIONAL (în ţările europene) Politica de dezvoltare regională în ţările din vestul Europei are o tradiţie mai îndelungată decât cea comunitară. Acest obiectiv poate fi aplicabil în afara ariilor cuprinse în Obiectivul 1. Începutul unei politici de dezvoltare regională poate fi datat cu cca 65-70 de ani în urmă. în Marea Britanie. arii rurale care cunosc un declin important. din 1934 şi 1937. Sprijinul . dar posibil în arii încadrate în Obiectivul 2. Se apreciază că zonele din Obiectivul 2 cuprind maximum 18% din totalul populaţiei Uniunii Europene.100 de EURO persoană din cadrul FS.

grupuri de lucru constituite pentru obiective specifice etc. Principalele categorii de politici naţionale de dezvoltare regională în ţările UE sunt: acordarea de granturi pentru investiţii. controlul dezvoltării şi sprijinul acordat micilor firme pentru adaptare la mediul economic. agenţii regionale. cu reduceri ale nivelelor taxelor şi cu asistenţă în formarea profesională (training). În prezent că politicile de dezvoltare regională la nivel naţional. Aceste măsuri sunt legate de ideea creării unui mediu economic cât mai competitiv. iii. un proces de adoptare şi implementare a unei politici de dezvoltare regională proprii fiecărui stat în parte. cu servicii de consultanţă şi stimulare a gândirii inovative. . încurajarea mobilităţii forţei de muncă şi a iniţiativelor tehnologice. de restructurare a producţiei şi de creştere a competitivităţii. Astfel de structuri de reţele flexibile şi adaptabile de întreprinderi mici şi mijlocii constituie o premisă posibilă a dezvoltării regionale bazată pe resurse interne proprii.). caracteristice cerinţelor specifice şi în permanentă schimbare. scutiri sau reduceri de taxe. corespund unei anumite dinamici. într-o arie puternic populată şi pe maximizarea valorificării resurselor locale tradiţionale a cunoscut un succes deosebit. infrastructuri etc. România şi Bulgaria. În ţările din fostul bloc comunist a avut loc în ultimii 10 ani. relocarea anumitor activităţi prin stimulente indirecte şi încurajarea dezvoltării de reţele de cooperare. la nivel local şi regional. bazat pe utilizarea unei reţele dense de IMM-uri. Modelul de dezvoltare promovat în cursul anilor ’70. în această perioadă de state precum Polonia şi Ungaria. clădiri. Este foarte importantă şi punerea în valoare a resurselor materiale disponibile pe plan regional precum cele privitoare la terenuri. Acest proces se află în stadii variate de dezvoltare. sub aspectul structurilor instituţionale şi al mecanismelor financiare. '80. Dezvoltarea endogenă trebuie însă susţinută şi prin mijloace şi structuri instituţionale adecvate la nivelul regiunii (guverne regionale. aflate în "cursa" pentru integrare se află de asemenea în stadii relativ avansate de implementare a PDR.direct acordat întreprinderilor a fost treptat înlocuit cu forme indirecte de asistenţă. DEZVOLTAREA REGIONALĂ AUTOHTONĂ Conceptul de dezvoltare autohtonă (endogenă) a fost stimulat de exemplul italian al regiunii de Nord-estcentru numită în literatura de specialitate şi "A Treia Italie". Progrese semnificative au fost înregistrate.

Chiar dacă nu există reguli în această privinţă. regiuni istorice.0 milioane locuitori. Mărimea medie a acestuia este de cca.teritorială este judeţul. Din raţiuni statistice şi de colectare a informaţiei. Numărul de criterii care pot contribui la delimitarea unei regiuni este nesfârşit: atribute fizice. respectiv 5600 kmp. caracteristici socio . la nivelul UE a fost creat un sistem unitar teritorial numit NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice) şi care este organizat în prezent în 5 "trepte" de la unităţile cele mai mari până la cele mai mici. şi tot nesfârşit poate fi numărul de tipuri de regiuni: regiuni aglomerate. regiuni de planificare. cu peste 80 de milioane de locuitori. experienţa arată că o politica de dezvoltare regională nu este eficientă dacă se aplică pe o structură teritorială foarte fragmentată. regiuni geografice. geografice sau administrative. Primele 3 nivele sunt cele mai importante şi servesc drept bază pentru programe şi strategii de dezvoltare. "Regiunea" aşa cum se vede din perspectiva dezvoltării regionale poate fi definită într-un mod specific. conceptul de regionalizare consideră regiunea drept una dintre cele mai bune forme de organizare a informaţiei. are un număr de 40 de regiuni NUTS II. 2. 540. respectiv 13. În România. regiuni subdezvoltate etc. regiunile NUTS II au un statut administrativ. cea mai mare unitate administrativ . Experienţa poloneză din anii '90 . politica de dezvoltare regională se realizează la nivelul NUTS II. aşadar mult mai mică decât mediile comunitare pentru NUTS II. Numărul mediu de unităţi NUTS II pe ţară este 15.000 kmp. ţara cea mai populată. Mărimea medie a regiunilor situate în acest nivel este de cca. şi care îi conferă o anumită unitate semnificativă şi care o disting pe de altă parte de alte zone învecinate. regiuni în declin. structuri instituţionale adecvate pot rezolva eficient problemele sociale şi economice specifice. În cadrul UE. care nu este întotdeauna similar cu sensurile tradiţionale. cu unităţi mici şi insuficient de puternice pentru a putea atrage şi derula programe complexe de dezvoltare. care se dau acesteia. Din punct de vedere analitic. Germania. Nu în toate cazurile.economice de limbă etc. În principiu: o "regiune de dezvoltare" este un nivel teritorial optim la care. iar regiunile funcţionale sunt socotite de importanţă majoră pentru procesul şi obiectivele planificării dezvoltării.Regiunile de dezvoltare şi problemele lor Regiunile pot avea înţelesuri diverse: o regiune poate fi definită ca o zonă de teritoriu cu un ansamblu de caracteristici interne (proprii) distincte şi consistente. regiuni naturale.000 locuitori. fie ele fizice sau umane.

a demonstrat că există anumite dificultăţi în condiţiile unei asemenea abordări. social şi economic". uman. de declinul demografic. Politica de dezvoltare regională urmăreşte să utilizeze la maximum acest potenţial. la nivel naţional şi internaţional. pot fi identificate câteva categorii mari de probleme determinate în general de o serie de factori macro-economici. fie el natural. şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural. în care populaţia posedă anumite elemente comune şi doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată. Principalele probleme ale dezvoltării regionale sunt legate de: • • • • subdezvoltarea (rămânerea în urmă) a anumitor regiuni.bazată pe fundamentarea politicii de dezvoltare regională pe structura celor 62 de voievodate. poluarea şi degradarea mediului înconjurător Problemele regionale necesită un sistem de indicatori de evaluare suficient de corect şi care să permită totodată comparaţii cu alte regiuni. care răspund nevoilor de a constitui structuri instituţionale eficace. în raport anumite interese şi obiective specifice. regiunile se pot confrunta cu o mare varietate de probleme şi pot să le facă faţă în funcţie de potenţialul (resursele) şi capacitatea lor de a se adapta la schimbări. o unitate netă. Ţinând cont de experienţa din ultimele decenii a ţărilor europene. astfel încât să devină componente ale unor programe şi politici coerente de asistenţă şi intervenţie. În acest sens. În ceea ce priveşte tendinţele economico-sociale. cultural sau tehnic. problemele de dezvoltare pot fi grupate şi clasificate în mod sistematic. sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate. Poate fi rezultatul unei agregări complexe de factori şi criterii. structura şi funcţiile sale sunt adecvate. Indiferent de diversitatea lor. Poate fi desigur şi o regiune administrativă dacă mărimea. O regiune de dezvoltare poate fi definită şi delimitată în spaţiu. din punct de vedre geografic. declinul industrial determinat de schimbările tehnologice şi în procesul de producţie. dificultăţile de adaptare a forţei de muncă şi de constituire a unei pieţe a muncii eficace. de evoluţia pieţelor financiare la nivel mondial etc. pentru descrierea succintă a problemelor majore ale unei . O definiţie a Parlamentul European arată că: "prin regiune de dezvoltare se înţelege un teritoriu care formează.

. care au fost create şi perfecţionate într-un interval de peste 4 decenii. Graficul de mai jos indică decalaje semnificative între ţările membre ale UE şi cele 12 state din primul val de extindere. Alte instrumente mai puţin importante sunt: Iniţiativele Comunitare şi Fondul de Solidaritate. un nivel ridicat al migraţiei în afara regiunii un nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii Desigur atât problemele cât şi de evaluare a acestora necesită analize şi cercetări aprofundate. care să permită mai ales identificarea cauzelor fenomenelor şi implicit a măsurilor şi politicilor adecvate de intervenţie. Acestea sunt: • • Fondul social european (FSE). un nivelul scăzut al venitului pe locuitor. care reprezintă tot atâtea instrumente financiare de sprijin pentru dezvoltare şi care acţionează concertat în diferitele regiuni sau sectoare economice şi sociale din cadrul statelor membre ale UE.regiunii sau alteia pot fi relevanţi următorii: • • • • un nivelul ridicat al şomajului. În continuare sunt prezentate pe scurt principalele IS: Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune. Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune în UE FS integrează în prezent 4 fonduri distincte. care reprezintă peste 90% din ajutorul de tip structural. Şi în prezent formele de sprijin financiar se diversifică şi se adaptează cerinţelor extinderii UE şi dinamicii proceselor economice şi sociale. creat în 1960 Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultură (FEOGA). În UE politica de dezvoltare regională urmăreşte reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni prin intermediul aşa numitelor Instrumente Structurale.

Cel mai cunoscut dintre acestea este pactul din regiunea de vest a Brabantului. De asemenea un obiectiv recent al fondului îl reprezintă sprijinul pentru folosirea optimă a potenţialului pe care îl oferă azi societatea informaţională. În acest sens un rol important îl au aşa numitele "Pactele teritoriale de ocupare a forţei de muncă" . pentru: • • • • • politici active pe piaţa forţei de muncă crearea de oportunităţi egale politica învăţării şi formării profesionale continue instruire pentru inovare şi adaptabilitate la organizaţiile muncii îmbunătăţirea accesului şi a participării femeilor la piaţa forţei de muncă O atenţie deosebită este acordată măsurilor care încurajează ocuparea forţei de muncă pe plan local. Domeniile de intervenţie se regăsesc în sprijinul acordat pentru Planurile Naţionale Multi-anuale de Acţiune. creată în 196266 • • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). inclusiv prin sprijinirea acţiunilor de formare a formatorilor. calificarea profesională şi crearea de locuri de muncă. Obiectivul major al FSE este prevenirea şi combaterea şomajului prin promovarea de măsuri care să faciliteze accesul la piaţa muncii. sindicate etc. FSE constituie principalul instrument al politicii sociale a UE. care cuprind peste 10% din populaţia statelor membre. pentru dezvoltarea şi diversificarea pieţei muncii. creat în 1975 Instrumentul financiar de orientare piscicolă (IFOP).secţiunea Orientare. creat în 1993. .acorduri complexe de tip partenerial între principalii actori regionali (administraţie. să asigure egalitatea şanselor.) pentru dezvoltarea pieţei de muncă. Fondul poate încuraja şi dezvoltarea profesională. patronat. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Creat în 1960. În prezent în cadrul UE funcţionează 89 de astfel de pacte.

Sprijinul comunitar poate acoperi până la 80 . FONDUL DE COEZIUNE Acest fond reprezintă un instrument de dată recentă. Comunitatea Europeană s-a extins odată cu aderarea Danemarcei. creat în 1993 şi destinat finanţării proiectelor din domeniul protecţiei mediului şi al reţelelor transeuropene asociate infrastructurilor de transport. dezvoltarea potenţialului intern al regiunilor prin stimularea proiectelor de dezvoltare locală şi a IMM-urile.85% din . prin stimularea acţiunilor inovative şi a turismului • acordarea de asistenţă tehnică în vederea implementării eficiente a măsurilor de sprijin comunitar Obiectivul FEDR este promovarea coeziunii economice şi sociale prin corectarea principalelor dezechilibre şi prin participarea la dezvoltarea şi transformarea regiunilor. Acţiunea fondului este menită să atenueze efectele pe care integrarea economică le poate avea asupra unor sectoare economice sau categorii socioprofesionale şi care pot adânci decalajele dintre regiunile prospere şi cele mai puţin dezvoltate. inclusiv prin acţiuni în domeniul cercetării . Domeniile de intervenţie specifice acestui fond sunt: • • • investiţiile productive în vederea creării şi menţinerii unor locuri de muncă durabile. Irlanda. Portugalia şi Spania. Acutizarea acestei nevoi a fost generată atât de creşterea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile componente ale comunităţii cât şi de găsirea unor sisteme compensatorii la deja complicata politică agrară. Obiectivul enunţat al acestui fond îl reprezintă consolidarea coeziunii economice şi sociale prin ajutor acordat statelor cel mai puţin prospere (al căror PIB este sub 90% faţă de media pe Comunitate) pentru a participa la uniunea economică şi monetară. respectiv: Grecia. sănătate etc. FC este alocat exclusiv celor mai sărace state membre ale UE. când este definită o politică regională la nivel comunitar şi devine în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural. educaţie. FEDR a fost creat în 1975.FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ După ce la 1 ianuarie 1973.dezvoltării. Irlandei şi Marii Britanii s-a simţit tot mai acut nevoia unui instrument specific de sprijin în domeniul dezvoltării regionale.). investiţiile în infrastructura necesară dezvoltării economiei (reţele.

Experienţa altor ţări est-europene precum Polonia şi Ungaria ilustrează marile dificultăţi şi timpul relativ lung pe care le presupune implementarea acestei politici. din martie 1999. . Procesul este şi necesită în continuare asistenţă tehnică externă. iar o politică de dezvoltare regională poate fi un mijloc deosebit de eficient. EURO pentru perioada 20002006. spre a le ţine sub control. De aceea. a putut fi remarcat un anumit progres în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare în cele 4 ţări sus-amintite. cu ocazia summit-ului de la Berlin. care de la un PIB de sub 60% din media UE în momentul aderării (1973) a ajuns să depăşească această medie la sfârşitul anilor '90. 35%) din bugetul Comunitar. După o perioadă de 6 ani de derulare. Pe fondul accelerării reformei economice. Efectul COMPENSATORIU sau de ECHILIBRARE al FS şi FC a fost demonstrat prin analiza impactului pe care utilizarea acestora l-a avut asupra dezvoltării unor regiuni sau state ale UE. valorarea produsului naţional brut pe cap de locuitor68 şi suprafaţa. aflat la îndemâna Guvernului şi a Autorităţilor Locale. a cărei consolidare este socotită a fi un fundament al procesului de integrare totală a statelor membre. Consiliul European a decis alocarea a 18 mlrd. Acest buget este alcătuit din contribuţiile diferenţiate ale statelor membre. Fondurile Structurale sunt în ultima instanţă o alocaţie semnificativă (cca. Dezvoltarea regională în România Procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în România a început prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislativ necesar. exemplul cel mai relevant fiind al IRLANDEI. funcţionarea noului sistem este cu atât mai necesară şi mai urgentă cu cât este de aşteptat ca disparităţile regionale să crească în perioada următoare.totalul cheltuielilor publice sau echivalentul acestora. în care funcţionează sistemul FS ca principal instrument al politicii de dezvoltare regională reprezintă o ilustrare elocventă a acestei idei. realizate de statul membru. fără însă a fi depăşit pragul stabilit. Distribuţia resurselor alocate. între cele 4 ţări se face în raport cu mărimea populaţiei. contribuţii care sunt corelate cu mărimea şi puterea economică a acestora. Repartizarea Fondului de Coeziune pe ţări: Politica de dezvoltare regională a UE este o expresie a ideii de solidaritate socială şi economică.

în timp ce zonele marginale cu profil agricol şisau cu facilităţi de comunicaţii mai slabe cunosc o tot mai accentuată marginalizare. demografice.O politică de dezvoltare regională. aduce României următoarele beneficii: • un sistem capabil să evite accentuarea disparităţilor în procesul dezvoltării. după aderare. Unele centre industriale sau zone de servire au tendinţa să se dezvolte mai rapid. Legea a urmat îndeaproape abordarea din Carta Verde. Politica de dezvoltare regională este în prezent o componentă importantă a reformei economice şi sociale din România. "Documentul de Poziţie" pentru Capitolul 21 referitor la politica regională şi coordonarea instrumentelor . În perioada 1999 . sociale.2003 s-au constituit structurile de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional şi s-au perfecţionat mecanismele de implementare a PDR. Fundamentarea acestei politici s-a făcut în perioada 1996-1998. 151 16 iulie 1998). Guvernul României a trimis CE. tehnologice. care a stabilit cadrul instituţional şi obiectivele Politicii de Dezvoltare Regională (PDR). asigurând cooperarea voluntară a judeţelor în cadrul unor regiuni de dezvoltare. Aceasta sublinia că (p. odată cu promovarea Legii privind Dezvoltarea Regională (legea nr." Cadrul legal al dezvoltării regionale şi coeziunii sociale în România a fost creat în 1998. politice şi culturale) care le-au influenţat dezvoltarea de-a lungul istoriei[…] Forţele pieţei favorizează amplificarea disparităţilor existente. iar documentul principal care a enunţat obiectivele acestei politici şi care a influenţat construcţia instituţională şi legislativă a fost Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România. În decembrie 2001. 31): "disparităţile în nivelul dezvoltării diverselor regiuni sunt rezultatul atât al potenţialului acestora din punct de vedere al resurselor naturale şi umane cât şi al modelelor (economice. care să permită o intervenţie rapidă şi eficace în zonele afectate de declin sau criză economică şi • eligibilitate pentru utilizarea Instrumentelor Structurale (Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune) ale Uniunii Europeane.

în România existând în prezent un cadru legislativ şi instituţional adecvat şi funcţional. b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale. care promovează dezvoltarea economico. care fixează noile obiective şi stabileşte atribuţiile şi instrumentele specifice pentru următoarea perioadă de timp. c) stimularea cooperării interregionale. În 2004 legea 151.1998 a fost înlocuită cu legea 315 (vezi anexa). adiţionalităţii şi managementului financiar. al programării. Recent. Pe baza acestui document. interne şi internaţionale. sociale. în domeniile legislativ. în scopul realizării unor proiecte de interes comun. instituţional. economice. în scopul dezvoltării economicosociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora. recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate. geografice. în care România va deveni stat membru al UE.socială şi instituţională a acestora. Capitolul 21 a fost deschis pentru negocieri în martie 2002. în septembrie 2004. inclusiv în cadrul euroregiunilor. politice. acest capitol de negociere a fost închis. precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre. cuprinzând principalele acţiuni care trebuie întreprinse în vederea integrării. precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene. Noile obiective sunt: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate.structurale. parteneriatului. în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte. transfrontaliere. . ca urmare a unor condiţii istorice.

Planul naţional de dezvoltare fundamentează accesul României. subordonate CDR şi Departamente şi direcţii specializate din cadrul Ministerului Integrării Europene şi al Ministerului Finanţelor Publice. Atribuţiile specifice structurilor implicate în dezvoltarea regională sunt precizate în legea 315 (vezi anexa). care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a României pentru atingerea obiectivului UE de realizare a coeziunii economice şi sociale. Este avizat de către CNDR şi aprobat de Guvernul României. după integrarea în structurile UE. O prezentare detaliată a cadrului instituţional actual este făcută în capitolul următor. Instrumente specifice procesului de planificare regională şi unele definiţii Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională: instrument de finanţare al politicii de dezvoltare regională Fondul pentru Dezvoltare Regională: instrument financiar folosit pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în cadrul regiunii. . la nivel naţional Structurile cu rol executiv sunt: • • Agenţiile de Dezvoltare Regională la nivel regional. Planul Naţional de Dezvoltare: document de planificare strategică şi programare financiară. Structurile deliberative sunt: • • Consiliile de Dezvoltare Regională la nivel regional (CDR) şi Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională (CNDR). Ele vor sta la baza Programelor Operaţionale regionale. la FS.Structurile instituţionale stabilite la nivel naţional şi regional sunt de două categorii: structuri deliberative şi structuri executive. în calitate de stat membru al UE. Planurile de Dezvoltare Regională: documentestrategice şi de programare elaborate la nivel regional de către ADR şi aprobate de CDR.

dar integrat în planul naţional şi articulat cu alte planuri regionale.1998: se desfăşoară primul Program PHARE pentru politica de dezvoltare regională 1996 . elaborat autonom.1997: publicarea raportului "Disparităţi Regionale în România . Scurt istoric al procesului de dezvoltare regională în România ■ 1994 . controlat de actorii locali.Planificarea Regională: proiect global al unui ansamblu teritorial aflat în administrarea unei colectivităţi ce urmăreşte să-şi satisfacă nevoile. pentru adoptarea principiilor politicii de dezvoltare regională în România ■ iunie 1997: iunie 1998 . 151 privind dezvoltarea regională în România octombrie 1998: apare OUG 24 privind regimul zonelor defavorizate în România octombrie 1998: apare HG privind normele metodologice de aplicare a legii 151 1998 decembrie 1998: apar HG-uri pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Regională (ANDR) care va gestiona dezvoltarea regională la nivel naţional până în ianuarie 2001 şi .1997: Programul Naţional Indicativ convenit între România şi UE stabileşte 4 priorităţi printre care dezvoltarea sectorului IMM şi dezvoltarea regională ■ ■ 1996 .19901994" şi publicarea "Cartei Verzi privind dezvoltarea regională în România" ■ mai 1997: Conferinţă Internaţională la Bucureşti. punând în practică un plan de dezvoltare economică şi socială.elaborarea proiectelor de lege pentru dezvoltare regională în România precum şi pentru zonele defavorizate ■ ■ ■ ■ iulie 1998: apare Legea nr.

2004: se elaborează noi variante ale planurilor de dezvoltare regionale.2000: derularea primelor proiecte de dezvoltare regională în România (prin Programul Phare '98) ■ aprilie .ianuarie 2000: programe de formare profesională pentru personalul din cadrul ADR şi ANDR ■ 1999 . ultima variantă a PND este finalizată în 2003 şi se referă la perioada 2003-2005decembrie 2001 - . mediu şi resurse umane ■ 2001 . infrastructuri.desemnarea componenţei CNDR ■ ■ ■ decembrie 1998 .februarie 1999: formarea celor 8 Consilii de Dezvoltare Regională decembrie 1998 .elaborarea primei variante a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi a Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR) ■ 2000: programe speciale pentru Zonele Defavorizate (dezvoltarea afacerilor.mai 1999: formarea celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR) iunie 1999 . sprijinirea investiţiilor şi sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural) ■ 2001: înfiinţarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei (MDP).noiembrie 1999 . care va gestiona politica regională în România până în 20032001 .2004: programul Phare susţine dezvoltarea regională prin fonduri nerambursabile destinate pentru investiţii în dezvoltarea IMM.

2002: apar OG 65 2001 pentru constituirea de parcuri industriale (legea 490 2002). implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structuraleîn 2004: actualizarea cadrului legislativ prin promovarea legii 315 privind dezvoltarea regională în România şi înlocuirea HG 1323 şi HG 1555 cu noile HG 1115 şi respectiv 497septembrie 2004: închiderea capitolului de negociere 21 privind "politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale"Organizare teritoriului în Regiuni de Dezvoltare . OG 14 2002 pentru constituirea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice. este înfiinţată ARIS (prin legea 390 2002) ■ ■ martie 2002 .depunerea documentului de poziţie a GR privind capitolul 21 ■ 2001 . este acreditată Agenţia Naţională SAPARD şi birourilor regionale aferente.deschiderea capitolului de negociere privind dezvoltarea regională în 2002 apar strategii privitoare la ocupare şi sărăcie: HG 759 2002 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi HG 829 2002 pentru aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc)în 2002 apar HG 1323 privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare şi crearea structurilor corespunzătoare (CIP la nivel naţional şi CRP la nivel regional) şi HG 1555 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea.

deltă etc. Alba-Iulia şi Bucureşti. Braşov. Galaţi. Cluj. Acesta a fost şi unul dintre criteriile urmărite la agregarea judeţelor în regiuni. Craiova. Călăraşi. Ialomiţa. Mehedinţi. în contextul unei dezvoltării economice generale reduse.Teritoriul României este împărţit în 8 "Regiuni de Dezvoltare" (vezi anexa) . pe bază de convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi anume: Denumire regiune Judeţe componente NORD-EST Bacău. Ilfov BUCUREŞTI . Disparităţile regionale sunt numeroase şi de multe feluri. a fost prezentată în Carta Verde a Dezvoltării Regionale din 1997. intra-regionale. Teleorman Dolj. Sălaj. Cele 8 regiuni cuprind judeţe cu niveluri de dezvoltare diferite şi economii complementare. Sibiu Bucureşti.ILFOV La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare funcţionează a Agenţie de dezvoltare. Covasna. Tulcea. "Existenţa71 dezechilibrelor regionale în România reprezintă o moştenire a perioadei interbelice când. Hunedoara. între urban şi rural. Astfel ele pot fi: interregionale. Brăila. Caraş-Severin. Constanta. între marile oraşe şi localităţile mici. între ariile periurbane şi cele izolate (montane. Vaslui SUD-EST Brăila. Călăraşi. Gorj. O primă măsurare a disparităţilor specifice din România. Dâmboviţa. Botoşani. Vrancea Argeş. Prahova. Satu-Mare CENTRU Alba.zone ce corespund unor grupări de judeţe constituite prin asocierea voluntară a acestora.25 de persoane şi având birouri de lucru în fiecare dintre judeţele componente. Maramureş. Harghita. Timişoara. activitatea industrială a fost concentrată într-un . Suceava. Mureş. Iaşi. Buzău. după 1990. Vâlcea SUD-MUNTENIA SUD-VEST OLTENIA VEST-ROMÂNIA Arad.). Giurgiu. Timis NORD-VEST Bihor. Olt. Neamţ. Cluj-Napoca. formată din 20 . Bistriţa-Năsăud. Sediile ADR se află în următoarele municipii: Piatra-Neamţ.

Rezultatele acestei politici au fost dezvoltarea rapidă a unor zone înapoiate (în special nord-estul şi sud-estul României). cele mai puţin dezvoltate zone din România continuă să fie Moldova şi sud estul Câmpiei Române. O asemenea atitudine poate conduce la o abordare greşită în structurarea unei politici de coeziune socială şi economică şi a unei politici regionale raţionale şi eficiente. după 45 de ani de comunism. Perioada comunistă s-a caracterizat printr-o politică economică centralizată având drept scop echilibrarea dezvoltării teritoriale printr-un proces de "industrializare şi urbanizare forţată". Astfel. Valea Prahovei. disparităţile economice regionale au crescut. cu o localizare favorabilă din perspectiva căilor importante de transport (Bucureşti. iar cele mai dezvoltate rămân în afară de Bucureşti şi Constanţa. un număr mare de indicatori măsoară disparităţile la acest nivel.număr mic de zone. Constanţa). Reşiţa. în special în privinţa ocupării forţei de muncă şi a producţiei industriale. Valea Jiului. serviciile publice locale etc. îngrijirea medicală. mai mult sau mai puţin. . regiunile din vestul şi centrul ţării (Transilvania şi Banat) care au fost mai avansate ca nivel economic şi urbanizare şi înainte de 1948. Aceasta conduce la opinia generală conform căreia nivelul disparităţilor în România nu este unul prea ridicat şi că. Hunedoara. Din momentul creării regiunilor în 1998. Deoarece cele 8 regiuni grupează judeţe şi arii cu niveluri de dezvoltare mai scăzute sau mai ridicate. După 1989 aceste zone dezvoltate în mod artificial au fost primele afectate de