P. 1
Sr 4839 - Numarul Anual de Grade-zile - Instalatii de Incalzire

Sr 4839 - Numarul Anual de Grade-zile - Instalatii de Incalzire

|Views: 3,882|Likes:
Published by icagind

More info:

Categories:Types, Research
Published by: icagind on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

ROMAN

INSTALA Til DE iNCALZIRE Numarul anual de grade-zile

Heating. installations

'.... "", '.-'

'Annual humber of degrees-days

Installations de chauffage Nombre annuel de deqres-jours

Aprobat de Directorul General aIIR'S la 16 decembrie 1996 Inlocuieste ST AS 4839-80

CORESPONDENTA

La data aprobarii prezentului standard nu exista nic! un standard international care sa se refere !a acelas: subiect

On the date of this standard approval there is no International Standard dealing with the same sU9ject,

A la dated'approbation de la pr~sef')te norme il n'existe Norme Internationale traitant du m4me sujet

!

DESCRIPTORI TIT

Grade-zile, durata conventionala de lncalzire, temperaturi exterioare medii lunare !?i anuale

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS). J. l. Calderon 13 - 70201, Bucurestl 2, Romanla, 210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401)210.08.33

©IRS Reproducerea sau utilizarea integrala sau pal1ialil a prezentului standard in orice publlcatirs: prin.orlce procedeu. (electronic, mecanic, fotocopiere,microfilmare etc.) este lnterzisa daca nu exista acordul scris al.I,RS.

Ref.: SR 4839:1997

Uni'ltt.:rsltat-cCl T eh nie! Ii.,.! )ll>1,10IECA

in 1959 ~I a fost revizuita in 1971 ~i 1980.

ce prlvesc:

cJimatica K, functie de temperatura exterioara medie anuala. Sa' ~j de momentut trtcepern, respectiv opririi indlzirii;

",yt,,,rln,!:Ir,,, medii lunare ~i anualepentru principalele locallta\1 din Romania; num~ruluianual de grade-zile, N,functie de coeficientul de corelarecllmatlca, K; conventionala de indilzire;

- numarulmediu anual degrade-zile.

Revizulrea standardului s-a facLJtpe baza cercetarnor efectuate de ,fNCERC inanii 1990 - 1995.

SR 4839

1GENERALITAT'

1.1 Prezentul standard stabileste modul de calcul al numarului anual de grade-zile, corespunzator perioadei de incalzire a censtructillor in cuprinsul Romaniei.

Valoarea. numarului de grade-zile serveste la estimarea !iii analiza neeesarului de caldura a cladirilor.

1.2 Numarul de grade-zile reprezlnta 0 caracteristlca a coretatlel eliim'i-microclima pentru construcut, funclie de specificullor !iii de zona elimatidl ~i geografiGA in care sunt arnplasate.

' I, 3 Referlnte

SR 1907-2:1997 -Instala,ii de incalzire. Neeesarul de caldura de caleul. Temperaturi lnterloareeenventlonate de calcul,

2 CAlCULUL NUMARULUI DE GRADE-ZILE

2.1 NurMrui de grade~zile corespunzatorune: anumite penoade de inciHzire, (N), se ealculeaza cu relatia:

x=z

N =: 2)ej,x - Sa,x)

x=1 '

(1)

(2)

in care:

91•x ~ temperatura interioara medie zilnica a inGAperii sau a construc\iei In perioada considerate, conform

2.1.1, in grade Celsius;

ge:x - temperatura exterioara medie zilniGA in perioada considerata, in grade Celsius; z . - numarul zile!or in perioada considerata;

8j - temperatura interi.oara me.die ainGAperii sau constructiei,in penoada considetata, in grade celsius;

x=z

LSI,x

8. ::: x:=1 I Z

(3)

8e -- temperatura exterloara medie, in perloada considerata, conform 2.1.2, in grade Celsius.

2 .. 1.1 Temperatura interioara medie zUnica a ccnstructtel ai,x, exprimata in grade Celsius, se calculead cu relatia:

(4)

in care:

Vj - volurnul fiecareia din incaperile constructiei, in metri cubl;

8j - temperatura interioara medie zilnica a fiecareia din incaperile constructiei, in grade Celsius; n - numarul incaperilor ccnstructiel.

- 1 -

SF~ 4839

2.1.2 Temperatura exterioara rnedle In penosda rcratia

expnrnata In grade

)(_o,,,-Z

\1)

L...1 ' c.x

(5)

z

~, Z au senuuficatiite antertoare.

2.2 Dup~ natura ternperaturilor interioare ~ci exterioare considerate In calcutut hurnarului de grade·lile. se «leosebesc coua calegorii de grade-zile:

- grade··zile de calcul, stabillte cu valortle ternoeraturilor interioare convennonate de calcut, conform SR1907-2 §ii cu valorile ternperaturii exterioare medii zilnlce, corespunzatoare pertoadei considerate, conform datelor din tabelul t ; qradele-zile de calcul servesc 18 evaluarea necesarului de caldufl3:

.- qrade-zile efective, calculate ell valorue etectiv realizate ale ternperaturilsr. interioarec.~i extencare: grade!ezile efective servesc pentru postcalculut consumului de G8ldura.

Tabelult

1'"'1-'------0 ----

INr./

crt.,

I

I I t.unne ~III·

!A~titU- -r-r- I ,. • ea

I dilled:' :.1 ',,'I iv : 'V ! VI I \fjf v;

,,'. ' •• J I I ,... , L:_ "

------

[m] I rOC} "

J c. . • J Ternperaturl medii lunare _

~F.,exan_CI_na_. ~+! _1_'5_'+'1'''_-2_~'''_1 't-_1 .. Els.o]]i 51F~1=6_=9=rl=~0=o.=~"F2=2=.5==r"'2=1=.9=r=1=7==99". =11=.=S'f""'=S=.2=r="=O.=1=F=10=7

Adamclis! 1158 -1.2\ 0.514.4110.31158 197 21.0 21.0 17.2 11.5 6.7 1.5 10.8

'3 I Arad 117 i -1.8 i 0 8 r@1O~! 16.0 19.0 20,8 20.2 16.3 10.75.3 flo 10.4

~_~_acau 184 -cl-i 9T2.7 I 9.6 15.2 18.6 20.0 19.4 15.2 9.4 4.0 ·0.9 9.0

5 Baia Mare 216 I -2.7 I 0.0 47 10.5 15 4 1t5.219.7 19.015.1 '10.0 -0_2 r-9~-

.. 6 Bistnta 366 .. 5.0 1.:21 ! 3.1 I 91 14.3 17.0 18.3,17.6 13.5 8.0 3.2-::1~8 i 7.9

__ . -I __ 1-_12-+_-3_._3+·_-1_._5)3.2 °IJ~iIr!_~.9· '19.2 20.7 20:! 16.2 "10.3 4.5 -O.5.G..I:

_____ -+-3_3_4-1_-_4_.O_~.~~~23ii~2 17.6 19.1 18.715.1 9.3 3.8_ '" U Is. 9 ~ 161 -3.8 -2.0 2.7 I 9.7 '15.418.6119.9 19.2 15.2 9.6 4.0 -0.8 9.0 534 -4.9 -2.5 2.6 8.51'13.3 '16.1 17.5 17.0 13.4 7.9 2.8 1-1.9 7.5

f---I- --I:-1_5-+_-1_.4_+I'_-O __ .5_ 4.8 11..19116.9 20.4 21.9 21.1 17.1 11.0 4.7 -0.7 10.5

92 -2.41-0.1 I 4.8 111.316.7 20.2 22.0 21.2 16.9 10.8 52 0.2 10.6

Localitatea

96 -2.0 I 0.1 4.5 11.1 116.7 20.3 22.0 21.4 17.5 11.3 5.4 0.6 ~

1-_-I- --I1-6_6-+_-1 __ . 8-+ __ 0:..... 9_~5~ . .: 7 112.1 J 'l7.4 20.8 22.8 22.1 18.1 11.7 5.8 1.1 , 11.4 I

J--+- . __ -I-_1_12--+_-2._.3--+_0 __ .1~:.? ]~f71-:I"l'.l 20.5 22.5, 21 :8 17.8 11.4 5.3 0.2 1D.9l

16 Carar.sebe~ 292 -1.3 1:0 I 5.2 11O.S1154l·18.2 19.8 19.4 15.9 10.9 5.7 0.9 J.QJ._j

-1-7 Calara?i 19 -1.4 O.7r5~31i'1.8 17.0120.8 22.5 21.7 17.5 11.6 6.2 1.3 11.2

18 camplna ! 461 -2.1 -0.71 3.2 JE 14.2117.5 '19.0 18.3 14.5 9.0 4.4 0.1 8.9

19 carnpulunq Moloovenesc 659 ~l 0.8 \_6.5 11.9 15.0 16.4 15.6 '12.1 7.0 2.1 -2.2 6.5 20 J Campulung Muscel 680 -2.61-1.2 2.5; 8.1 12.8 15.9 17.6 17.0 13.4 8.4 3.7 -0.6 7.9

--------r----I---4---~----~---~ ~-+--~--~~~--~---~---+-.--- -----

21 Cluj 410 -3.6 -1.2 4.0 9.1 14.2 16.7 18,3 17.7 14.1 8.5 2.9 -1.2 8.3

r-+-~------------~~--+-~+-~+-~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-

22 Constanta i 13 10.5 1.6 4.6 9.9 15.5 20.0 22.0 21.8 18.3 13.1 8.0 3.2 11.5

23 Craiova 195 -2.3 -0'.1 4.7 '11.1 16.6 '19.8 21.9 21.3 17.4 11.1 5.0 0.1 10.6

r-2--4+-c-u-rte-a-d-e-A-r-g-e~~---+-4·4-8-+I--2-.6-1 -0.8 3.5 9.4 114.4117.5. 19.~1 18.4 ,14.5 8.7 4.0, ·0.4 8.8'

- 2 -

ell

SR 4839

Tabelul 1 (continuare)

,-~- ----_._- ~
Nr. Altitu- Lunile
crt. Localitatea dinea I II Itl .rwrv I VI [ VII ! VII! I IX I X XI XII
I
[m] Temperaturi medii lunare [cC]
f- "-- 19.7 19.2 15.5 9.8
25 Deva 230 -2.8 0.3 5.2 iDA 15.1 18.0 4.5 -0.1 9.6
-
26 Dorohoi 240 -4.3 -2.6 1.9 9.0 15.0 18.0 19.4 18.7 14.9 9.2 3.5 -1.4 8.4
27 Draga~ani 280 -1.5 0.3 5.0 11.3 16.3 19.5 21.6 21.1 17.5 11.6 5.6 0.7 10.8
28 Fagara~ 428 -5.0 -2.3 3.0 8.7 13.8 16.6 18.1 17.4 13.6 7.9 2.7 -2.0 7.7 I
29 Galati 71 -2.5 -0.6 4.0 10.8 16.6 20.2 22.0 21.4 17.2 11.1 5.3 0.3 \ 10.5
30 Giurgiu 24 -2.3 0.1 5.4 12.1 17.5 20.9 22.7 21.9 17.6 11.5 5.6 0.5 11 .1
31 Gura Hont (jud. Arad) 177 -2.0 0.9 5.4 10.3 15.4 18.2 19.8 18.8 15.4 10.2 4.9 0.6 9.8
32 Griviia (jud. lalornlta) 51 -2.6 -0.5 4.3 11.0 16.8 20.3 21.9 21.1 16.9 10.9 5.1 '0.2 10.5
33 Husi 97 -3.2 -1.5 3.1 10.4 16.4 19.7 21.2 20.6 16.1 10.0 4.4 -0.3 9.7
'--- ~.
34 las] 102 -3.7 -1.8 3.0 10.3 16.1 19.2 20.5 19.9 15.9 10.0 4.3 -0.6 9.4
35 Joseni 750 -8.4 -5.7 -0.6 6.0 11.3 14.3 15.7 14.9 11.2 5.4 0.2 I -5.0 4.9
36 Lugoj 123 -1.4 1.3 5.6 10.9 15.8 18.7 20.4 19.8 15.9 10.8 5.8 1.0 10.4
371 Mangalia 6 0.9 1.8 4.5 9.5 14.9 19.4 21.5 21.4 18.0 13.0 8.2 3.6 11.4
38 Oradea 137 -2.0 0.6 5.2 10.8 15.8 18.7 20.5 19.9 16.1 10.6 5.2 0.4 10.2
39 Odorheiul Secuiesc 525 -4.1 -1.6 -2.9 8.6 13.6 15.8 17.7 16.6 12.9 7.9 3.1 -1.6 7.7
40 Oravita 20 -0.3 1.8 6.0 I 11.1 15.9 18.7 20.4 20.3 17.0 12.0 6.6 1.8 10.9
41 Paltini~ Sibiu 1454 -4.4 -3.9 -1.0 3.4 8.3 11.1 12.8 12.8 9.8 5.9 1.4 -2.4 4.5
42 Petrcsani 607 -3.0 -0.8 2.8 7.8 112.6 15.4 17.0 16.4 12.9 8.1 3.4 -0.9 7.6
43 Piatra Nearnt 314 -3.4 -1.8 2.4 9.1 14.6 17.8 19.2 18.7 15.0 9.5 4.0 -0.7 8.7
44 Pite~ti 306 -1.9 -0.3 4.1 10.1 15.2 18.6 20.3 19.6 15.9 10.1 4.9 0.3 9.7
45 Ploje~ti 177 -2.5 -0.5 4.2 10.6. 16.0 19.4 21.1 20.6 16.6' 10.5 4.9 0.0 10.1
. 46 'Predea! 1090 -5.2 -4.1 -0.8 4.5 9.6 12.7 14.2 13.6 10.2 5.4 1.1 -3.1 4.8
47 Poi ana Stampei 820 -7.4 -5.2 -1.3 4.3 9.7 12.6 14.0 13.5 9.8 4.7 -1.4 -4.9 4.0
48 Ramnicu S~irat 152 -1.8 -0.1 4.3 , 11.0 16.6 20.1 21.7 21,1 17 .. 0 11.0 5.6 0.8 10.6
49 Rarnnlcu Viilcea 243 -1.7 0.5 5.1 11.0 15.8 19.1 20.9 20.1 16 .. 3 10.5 5.3 0.5 10.3
50 Satu Mare 123 -3.2 -0.5 4.5 10.2 15.4 18.4 19.9 19.1 1S.1 9.5 4.3 -0.3 9.4
51 Sibiu 443 -4.0 -1.1 3.8 9.4 14.2 17.1 18.7 18.1 14.4 8.9 3.7 -1.1 8.5
-
52 Sinaia 1500 1500 -5.4 -5.2 -2.2 2.7 7.6 10.6 12.3 12.1 9.2 4.8 0.5 -3.3 3.6
53 Sueeava 350 -4.7 -3.1 1.2 8.0 13.7 16.7 18.1 17.5 13.8 8.3 2.9 -2.0 7.5
54 Sebe~ 253 -3.6 -0.5 4.5 10.0 14.9 17.9 19.5 18.9 15.1 8.9 3.8 -0.8 9.1
55 Tlrnisoara 86 -1.6 1.2 5.8 11.2 16.3 19.4 21.1 ! 20.4 16.5 11.0 5.6 0.8 10,6
56 rargovi~te 296 -2.1 -0.3 4.0 10.2 15.4 '18.8 20.6 19.8 15.9 13.5 4.8 0.8 10.1
57 Tiirgu Jiu 203 -2.3 0.2 5.0 11.0 16.0 19.1 21.0 20.2 16.1 10.1 4.7 -0.2 10.1
58 Targu Mure!? 308 -4.4 -1.4 4.2 10.0 15.0 17.9 19.3 18.7 14.8 9.0 3.8 -1.2 8.8
59 Targu Oena 243 -2.7 -1.0 3.3 9.8 15.1 18.3 19.8 19.2 15.4 9.8 4.6 -0.1 9.3
60 Targu Secuiesc 569 -5.8 -3.5 1.4 7.6 12.8 15.7 17.1 16.6 12.9 7.3 2.1 -2.9 6,8
61 Turnu Magurele 31 -2.2 0.3 5.5 12.3 17.6 21.0 22.9 42.0 17.8 11.4 5.4 0.5 11.2
62 Turnu Severin 70 -0.9 1.3 5.9 12.0 17.2 20.6 22.6 22.2 18.2 12.0 6.2 1.5 11.6
63 Tecuci 57 -3.1 -1.1 3.6 10.5 16.2 19.7 21.2 20.4 16.2 10.2 4 .. 6 -0.3 9.8
64 Tulcea 41 -0.9 0.6 4.4 10.8 16.6 20.6 22.2 21.4 17.0 11.3 6.4 1.7 11.0
65 Turda 424 -4.1 -1.1 3.9 9.5 14.7117.4 19.0 18.6 15.0 9.4 3.4 -1.5 $,7
66 Urziceni 55 -2.4 -0.4 4.5 11'.2 16.9 20.4 22.1 21.3 17.2 10.9 5.1 0.2 10.6
67 Zalau 295 -2.4 -0.2 4.8 10.2 15.1 17.9 19.6 19.0 15.3 10.2 4.8 -0.1 9.5 - 3 -

SR 4839

2.3 Nurnarul anual de qrade-zite de

o anumita localitate se determina pentru perioada in care

temperaturile exterioare medii zllnice nu depasesc 0 valoare data, Beo• care rnarcneaza momentul lncepenl, respectiv opririt incalzirii.

Valoarea Oeo este de 12"C, eu exceptia urmatoarelor tipur! de constructii:

- spitale, crese, gradini\e de copii inealzite cu sobe sau eu instalatii de inealzire centrala proprie, pentru care Oen::: 14°C;

- indperi de prccuctle industriala eu central a de Incalzire proprie. pentru care valoarea 8eo este eu S·C sub valoarea temperaturil interioare conventionale de catcut, in cazul haletor ~i atellerelor in care se presteaza activitaii Cll specific de rnunca usoara ~i rnedle, respectiv cu 4'C sub valoarea acestei temperaturi, in cazut halelor cu specific de rnunea grea.

2.4 Numarllf anual de grade-zile de ealcul (N~i ) se stabileste cu retatla:

(6)

in core

8i - temperatura interloara medie anuala a indiperii sau a constructlet, determinate conform 2.1;

N~~o - nurnaru! de grade-zile de calcul;

of)e~ - durata eonvenlionala a perioadei de rncalzire. in zile.

2.4.1 Numaru! anual de grade-zile de calcul se stablleste in modul urmator:

. - se determina temperatura medie anuala (Oa) pentru localitatea respeetlva, eu relatla:

(7)

in care:

9ao temperatura axterioara medie anuata coreetata pentru nivelul marii. pefltru localitatea resoecttva conform figurii 1 in grade Celsius;

h - aftitudinea localiHi1ii eonsrderata in metri.

- se deterrnina valoarea eoeficientului de corel are cllrnatlca K in functie de 8a l?i Boo. conform diagramei din figura 2;

- se incaoreaza localitatea Intr-una din cele doua zone de corelatie (K. N!o ) din figura 3 in functle de pozitia

I veo •

ei geografiea.

2.4.2 Valortle numarulu! anual de grade-zile de calcul, ~~o • se iau dintr-una din diagramele din figura 4,

eo

figura 5a sau figura 5b in functie de vafoarea ,coefieientului de eorelare climatica. K. ~i de zona de corelatle.

2.4.3 Durata conventronala a perioadei de incalzire. De . se ia din diagrama din figura 6 in funclie de valoarea

eo

eoefieientului K.

2.4.4 catcunn numarului de' qrade-zile pentru perioade mai scurte decat un sezon de incalzire se face cu ajutorul relatiei de la 2.1 ;;i a datelor din tabelul 1.

2.4.5 Tntabe!ul 2 se indica numarul anuai de grade-zile de calcul, pentru 0 serie de locafitdti, calculat pentru temperatura tntertoara conventionala de 20°C ~j pentru 8~o = 12°C.

-4-

I. ~

~~~+---~~~tr~~~~-t~~~~~r1~ .

..

tl--++-i~n-'-.-'-....".."",,,,,,",\O:.-,'V?,,,,",,,,,, ~~""~

u u u ~ u
0 0 0 0
M CO M CO M
~- .... - 0- 0 ~
en 0'1
~ ~ ..... .- - 5 -

SR 4839

• <Q

!'\J

SR 4839

K 1,8

I
~
I /
/
V V
j_ /
L L L
V V' V L
J I J
o~1 VI V lL
~.y .:{, -&"{, 'Vi / tl' /
/'//~L
I ~ VI/[Y "'~ ,lAo~~_
,
~ ./ ~V~~~~~
"'"
~ r- / V ~ r- 7 7 v
»:
% ~ ~ ~ r- V /"
...",. ,..
~ ~ ~ ___.. --
_:_
~ v
, 1,5

I

13

,

1,0

09

,

07

,

0,6

0,5

0,2

0,1

0,0 fro t-c 1

o 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 11 12 13 14

Figura 2 - Diagrama de variatie a coeficientului de corelare clfrnatica K in functle de temperatura medie anuata, 9a .

- 6-

I,

..

R!H-~---

- 7 •

SR 4839

SR 4839

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

~ \ I
\\' \\ \ !
\' ~\\ 1\\ )
\\\ ~\ t\\ \.
\\ l\\ f\\ ~ ,," ......
&e.~~~ \ ~\~ ~" r-,
I 0 1Soc,Y40~ ~3~\ "-." " '
,,~
12°C " "' '"'''- "
11°C 100C ........
I .. .... '<; ~I
goC
1 I e,°C
I 2400 K

0,3. 0.4 D,S 0,6 0,1 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6 1,1 \8

Figura 4 - Diagram~ pentru determmarea valorti N!O in zona I.

eo

- 8-

4600

4400

4 :zOO

4 000

3800

3600

:3 400

3200

3000

2800

2600

2400

SR 4839

-
--\
~ \ .
\\\
1\ \\ 1\\ !\ \
\\ ~ \\ \\ \ •
\' \\ \ \\ ~\ \ ,,\
\ ~ 1\\ '\' ~\ -,
1\\ ~\ \ -: \~ ~ ~! I
4)6~~\\\''''' ~~
4°C """ ,"'~ ~~
13°C r-,
12°C '" "'- <, "~ <,
I 11°C <, I
10°C ... ,
I·'· goC
~

I' 2200 K

0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 0,8 0,9 1.0 ',' 1/2 1,3 1,41,5 1,6 1,7 1,8

Figura 5a - Diagrama pentru deterrnmarea valorii N~o In zona II (altitudine < 650 m).

"eo

- 9 -

SR 4839

6200

6 000

5800

5600

5400

5200

5000

4800

4 500

4400

4200

4 000

3800

3600

3400

3200

3000 0,2

<, ~ t-,
\ ~ ~
\ ~
\' ~.
1\ ~ ~ I
1 \ \\ ~I
~ \ \' '\ ~ r-,
[\
I 1\ \ ' ~ \ \\ \ \ i'\ r-,
\ ' ~\ 1\ ~ \~ ~ " [\ ~
Be;161Je \ r\1 \ '\ \ \ \ '1\
15°C, r
Hoe \ ~, \
13°C \ -,
1120e '\ -, ~" -,
11°e
i
! 100e '~ <,
goe "'-
I ""'- r--.
8~
j 0,3

0,4

0,9

1,0

0,7

0,5

o,e

K

Figura 5b - Diaqrarna pentru deterrninarea valorii N~~ in zona II (altitudine ~ 650 m).

- 10-

v~ 330
320
310
300
290
280
270
260
250
21.0
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130 SR 4839

-
I
- .t.; I
!
t I
I
I
~+J ,
\ -

I
[\ .~
1\ b --r
I
1 I
\1- I I
K _.
-- \ I
I ~ t t I
~ 1 -+-
i 1
... l~
t
~' I -
l-: "\ ~
Dobrogea iii Delta Dunarii
I ) '~ I 1 I-
I
,.-
I "- ~
<, Celel alte regiuni
.L
I I t ~ ~
I r-,
~~ ~ ~
I I -..........
I "'-.
I K

0,2 0,3

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1,3

1,2

1,1

1,4

1,5

18

I

1,0

Figura 6 - Diagrama pentru determinarea duratei conventionale a perioadei de Incalzire, OOeo' in functie de coeficientul de corelare climatica K.

- 11 -

SR 4839

Nurnaru! anual de grade.-zile de calcul N~~

TI:lbelul2

Nr. Localitatea 1'420
crt. 12
1 Alba tulla 3460
2 Alexandria 3150
3 Adarnclisi 3120
4 Arad 3020
5 BacBu 3630
6 Bala Mare 3350
7 Bistrlta 3850
8 Barlad 3460
9 Blaj 3530
10 Botosani 3630
11 Bra§ov 4030
12 Bnlila 3170
13 Bucuresti-Baneasa 3170
14 BUZ8U 3150
.....:..
15 Calatat 2980
16 Caracal 3100
17 caransebes 3180
18 Calara~i 3010
19 Campina 3530
20 Campulung Moldovanase I 4270
21 Campulung Muscal 3820
22 Cluj 3730
23 Constanla 2840
24 Craiova 3170
25 curtea de. Argell 3540
26 Deva 3300
27 Doroho! 3850
2.8 Draga!iiani 3120
29 Fagara~ 3930
30 Focsanl 3350
31 Galati 3190
32 Giurgiu 3030
33 Gura Hont Gud. Arad) 3290
34 Grivi\a Gud. lalomita) 3190
35 Hu§i 3420
36 .Ia§i 3510
37 Joseni 4960
38 Lug oj 3100
39 Mangalia 2880
40 Medgidia 2960 - 12 -

Tabalul 2 (continuers)

Nr. Localitatea NZ:-:l
crt. 12 :
i
~
41 Miercurea Ciue 4250 1
42 Oradea 3150 t
!
43 Odorheiul seculesc 3940 1
44 Oravita 300~
45 PaJtini~ Sibiu 5170
46 Petrosanl 3960
47 Piatra Nearnt 3560
48 Pite!_?ti 3420
49 Ploie!_?ti 3390
50 Predeal 5090
51 Poiana Stampei 5290
52 Ramnicu Sarat 3170
53 Ramnicu Valcea 3120
54 Re~ita 3130
55 Roman 3700 I
56 Satu Mare 3370 ~
57 Sibiu 3660
58 Sighi~oara 3640
59 Sinaia 1500 5650
60 Slatin8 3200 I
61 Siobozia 3150
62 Suceava 4080
63 $(jUna 3000
64 Sebel} 3470
65 Timi§oara 3180
66 Targovi!_?te 3390
67 Targu Jiu 3390 I
68 Targu Mure~ 3540 I
69 Targu Ocna 3410 ,
70 Targu Secuiesc 4370
71 Turnu Magurele 3010
72 Turnu Severin 2810
73 Tecuci 3390
74 Tulcea 3070
75 Turda 3560
76 Urziceni 3170
77 Vaslui 3570
78 Vatra Dornei 4580
79 Za!au 3300 SR 4839

ANEXAA

EXEMPLU DE CALCUL

A.1 Sa se determine nurnarutmedlu anual de grade"zile de calcut pentru 0 constructie de loculnte din ora9ul Alba iuna. aititudine 281 m.

A2 Modul de efectuare slsuccasiunea operatluor:

- se deterrnlna temperatura media anuala (Oa) cu relaiia (7)

0'1 '" Oao ··0,005 h

In care:

h =281 m

8ao = 10,3°C conform figurii 1

o, = 10,3-0.005'28'1= 8,9~C

-" sa deterrninf valcarea coeflclentulul de corelare ctirnatica K, conform diagramei din figura 2. Conform 2.3, o., = 12'C.

Rezul1a K = 0,69.

- Din harta prezentata in. figura 3 rezulta ca orasul Alba tulia S0 incadreaza In zona II de corelare climatica . (K' N20 )

r Aeo

- Din figura Sa rezulta pentru K = 0,69 9! O"fJ = 12"C

- Din figura 6 rezulta pentru K = 0,69

Dfl := 208 zile

I?P

- 13 "

SR 4839

Mernbrii Cornitetului Tehnic 302 - lnstalatii de tncatzire. care au participat la elaborarea prezentului standard:

Pre$edinte:

Secretar:

Reprezentant IRS:

Membrii:

dl Dan Constantinescu dna Laura Udroiu

dna Sanda Dicu

dl Costica Bandrabur dl Mihai Ilina

dl Liviu Dumitrescu dl Dan Berbecaru

dl Alexandru 8olsacov

-INCERC

-INCERC

.... UTCS -UTCS

-PRODOMUS

-IPCTSA

- iPS SA

Un standard roman nu coniine neaparat totalltatea prevederilcr neeesare pentru contractare. Utilizatorii standardului sum raspunzatorl de apliearea co recta a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor rornene sa se asigure ca sunt In posesiaultimei edi1H ~ia tuturor rnodificartlor.

lntormatiile referitoare la standardele rornane (termenut de incepere a apllcaril, modificarii etc.) sunt publicate ill Catalogul standardelor romans §ii in Buletlnul Standardizikii.

Modificari dupa publicare

Nr. mod ifidiri i Buletinul Standardizarii nr.lan Punctele modificate

I LEI 1280

- 14 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->