P. 1
Cerere Unica Plata Suprafata 2010

Cerere Unica Plata Suprafata 2010

|Views: 138|Likes:
Published by al3x_dizzy1

More info:

Published by: al3x_dizzy1 on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .II.2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .

© Semnatura titular cerere/ reprezentant. înregistr. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . sunt conforme cu realitatea.PNDC 1 . 1b.in pentru fibră .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. Plăţi naţionale directe complementare: . Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.PNDC 3 .culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.1 / ________ împuternicit (şi ştampila. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi.ha Cod Pachet 1a.PNDC 2 . administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 . 1c .Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1. Har tă Nr.cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - . bon fiscal) . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. 1dNr.Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. factură fiscală.

arbuştilor fructiferi..1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul ... -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă. Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe..... Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv. cultivat cu plante prăşitoare.... reglementate prin legislaţia naţională...... Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului.3 ha........... 1122/2009).. Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie.. factură fiscală.... 3 III.... pepinierelor viticole.ZMD 6.. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.tutun 3....... 55 din Regulamentul CE nr. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil..... Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6. III. livezilor. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0.... Sprijin pentru zona montană defavorizată .. -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).... declar următoarele: 1........ conform reglementărilor naţionale şi europene.. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1.. GAEC 3.... indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite... pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR ... IV..... GAEC 5...sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare..PNDC 4 ..... terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei... Schema separată pentru zahăr 4.Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată... Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%...... II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4....... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha.... se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.. Pe timpul iernii. GAEC 2.. În cazul viilor. după caz) 5.... Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7..PNDC 5 .. pe care mă angajez să le respect. -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez.. nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art. după cum urmează: I. după caz. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 .PNDC 6 . pepinierelor pomicole.... culturilor de hamei.... bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR . Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia ............. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.. CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie.......1 ha..

.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. după caz. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. în orice moment. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde..GAEC 7...  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata. etc. arendaşi. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă.73/2009). Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale.. 25 din Regulamentul CE nr... GAEC 8. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. 2.. alin.. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. în scris.. GAEC 10.. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. V. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură... atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală.. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.. GAEC 9. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11..  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă.    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol.  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. . în termen de 10 zile.. 31 din Regulamentul CE nr.. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale. raportul de control pe teren. complete şi perfect valabile. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS. administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire. registrele contabile./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 .. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune.1122/2009. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.. locatari sau altele asemenea. aprobarea unei rente agricole viagere. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli. cererea unică va fi respinsă de la plată . inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe. Semnătura titular cerere/ reprezentant. decesul agricultorului..1122/2009 şi art.. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.. concesionari..   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create... concesionat şi/sau închiriat.alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului... complete. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei.. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. corecte.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe.75. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.  În conformitate cu art.. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.. Arendatorul.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului. în calitate de proprietari. Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. 3. după caz....2 din Regulamentul CE nr.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

............... Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea... pe suprafeţele pentru care aplic..utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg.... .... .. Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***). ......... Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie.... pachetul 1) .....cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia...... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul... Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.....masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.... Data: Semnătură...... Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3.. ..o bandă necosită sau nepăşunată......... . . lupinul.......nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental...... . ...................... ................ lată de 3 metri. N s........... Data: Semnătura.... muştarul.. ..păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar...... Data: Semnătura. permise pe suprafaţa pajiştilor aflate .....utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă..... .... Data: Semnătură.... .7 UVM pe hectar........... . Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren...... Data: Semnătura.. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie...păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament....... dar cu condiţia menţinerii valorii 7 ... sub angajament... sulfina..........cositul poate începe doar după data de 1 iulie.utilizarea pesticidelor este interzisă. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental..../ha..........lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt ........ va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.......cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie....... 2.. măzărichea.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor... .....III...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament... rapiţa. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: ....1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3... ........ ..............2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la ..aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme......... 3.............păşunatul se va efectua cu maximum 0.... ...doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi..a.. combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren... Angajamente 1....utilizarea fertilizanţilor este interzisă.. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura... -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune........lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ...... . Semnătura...masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului.......... .....nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă...utilizarea pesticidelor este interzisă.1 Crex Crex Cerinţe de management: ....MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**)...... ........

Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului.... deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI).. sat/stradă (15).. Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA.. I. 139/2007 (art. modificată prin Legea nr.. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi..... conform Legii nr. Conform OUG nr... 36/1991. pentru a beneficia de sprijin.. .. conform tabelului nr..A.. generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe..2) Cerinţe de management: . Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare.. *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an. completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură.păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar...utilizarea pesticidelor este interzisă.. ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar..Varianta 3.. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii... În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal... 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. e-mail (23). Agroind S.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani.. acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. dar care utilizează teren agricol în România. . administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01).utilizarea fertilizanţilor este interzisă. fără personalitate juridică. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08). 04. prenume (02) şi CNP (03).. PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. persoanele fizice autorizate-PFA. număr (16). administratorul/reprezentantul desemnat. 02. ci prin intermediul unui împuternicit. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată. De asemenea. 8 .. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. prenume (10) şi CNP (11) lor. cod poştal (17).cositul se va efectua în etape. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. bloc (18). ... data primirii..... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă.1. ci prin intermediul unui împuternicit..... fiind un număr unic pentru fiecare fermier....Cerere prelucrată”... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. centrul local/centrul judeţean.. scara (19)... după verificarea cererii.. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. Data: Semnătura. . 3 din Anexa la Instrucţiuni.cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie..masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.... pentru forma de asociere/organizare simplă.. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13). Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03). DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.2). va completa formularul în alb.. astfel: codul ţării din care provine (ex... operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .o bandă necosită sau nepăşuntă. . precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). CNP (11). .... Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular. telefon(fix/mobil) (21). .nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. prenume (10). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă..... INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul... Funcţionarul APIA..păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor. întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică.. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. 44/2008. ... precum şi numele (09). înregistrare cerere/data. nr.C...Germania–DE). Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară. . urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. .. apartament (20)....2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. localitatea (14).. 03... De asemenea. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale... lată de 3 metri. acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. fax (22). PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S.

Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. pepiniere viticole.2. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. Astfel. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . etc. arbuşti fructiferi. Dacă solicitantul deţine animale (30). 1122/2009. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. Semnătura titularului de cerere. PPn. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. VII (vii) . solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. altele decât pajiştile permanente.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26).. culturi de hamei. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. alin. în hectare cu două zecimale. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25).. 2). III. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). În caz de împuternicire. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. 124. CPn. cu două zecimale. chiar dacă aceasta cuprinde vii. Gn). -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. în acest sens. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. 73/2009. Total suprafaţă agricolă utilizată . PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data. după caz. (livezi. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. 1b. 1c. Pentru această categorie de folosinţă.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9). Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. pentru a actualiza.1 din Regulamentul CE nr. pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). suprafaţa eligibilă este de 0. pepiniere pomicole. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi.se va prelua din materialul grafic ataşat. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). Gn. completa. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. În lipsa bifei. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. Nr. 4 din Anexa la instrucţiuni. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. plăţi naţionale directe complementare (PNDC). suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. Măsuri de agro-mediu . astfel: TAn. VIn. II.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. alin. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. La centrul APIA fermierul primeşte.după caz se semneză de persoana aferentă. pomi fructiferi.). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. orz. care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. solicitantul va bifa DA sau NU. semna şi data. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. conform cu art. schema separată pentru zahăr. blocului fizic este identic cu nr.format din 4 până la 7 cifre .3 ha pe parcela agricolă. respectiv minim 0. Terenul necultivat. în format hârtie sau electronic. totuşi..iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). este eligibil pentru plata SAPS.1 din Regulamentul CE nr. arbuşti fructiferi. VIn. utilizand aplicatia IPAonline. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. codul SIRSUP. hamei. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. după caz. PPn. CPn.. codul 970. în număr de hectare. de hartă NR_BLOC (vechi). iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. . Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 .1 din Anexa la prezentele instrucţiuni.3 ha. filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29).

etc. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. etc. aceasta este digitizată la final. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. 1b. Dacă spaţiul nu permite. Totuşi. 3 din Anexa la Instrucţiuni. alin. judeţ. loc. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. cultură. 11. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. accesând adresa http://lpis. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. după caz. suprafaţă. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. cod siruta 161829. după caz şi datează cererea unică de plată. în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. 11. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. fermierul primeşte şi hărţile PDF. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. fiind prea mici. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. cu blocurile fizice. ştampilează. în mai multe localităţi. 23. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). fără sirsup NR_BLOC (vechi). 3. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. nr. fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. etc. alin. Câmpurile 2. în format A3. Pe hartă. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon.000). înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. De asemenea.online. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009.).5ha-TA şi 1c-cartof-0. fiind respinse de la plată conform art. 2. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). alin. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. pentru formele/tipurile de organizare 10. 1b-porumb-0. 1 din Regulamentul CE nr. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. bloc fizic 161829-21). după caz şi datată de fermier. 1c. 1. în numele membrilor asociaţiei. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. va semna şi data în dreptul lor. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. (numai cu litere mici). 4. Huşi. bloc fizic). De asemenea. notându-se alături numărul parcelei agricole.org. din Regulamentul CE nr. o/le va tăia cu o linie. 1122/2009. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. 1. culturile. prenumele în clar.apia. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. după caz. semnată/ştampilată. alin. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). 1122/2009).Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. pentru harta/planşa nr. cod sirsup. 22. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . să semneze (şi ştampileze. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. acestea se vor localiza printr-o linie. nr. În acest sens. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. la orice calculator care este conectat la internet. 1122/2009. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. la scara 1:2. nr. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. apoi semnează. cod cultură. după caz) şi să dateze.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. În cazul în care. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). 161829-21 din judeţul Vaslui. cod sirsup. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. obştii. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic.5ha-TA. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. 23. primind în continuare. ele fiind disponibile electronic in IACS. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. care va fi printată. de bloc). De asemenea. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. art. hartă.11 prevăzute în tabelul nr. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor).ro.000/1:10. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. paragraful 1 din Regulamentul CE nr.

flori şi plante ornamentale.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). pepeni. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră . bob şi linte. 91/2008. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. ovăz.până la 1 septembrie. PNDC 5-hamei. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.2-Lanius minor. . -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. bon fiscal sau alte documente) de in. . 1122/2009) în cadrul unei campanii. lupin. rădăcinoase (cartofi. alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. comodat. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. plante medicinale. 1. soia. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. pajiştile permanente. năut). triticale. porumb zaharat. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR).pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). . Pachetul 4-Culturi verzi . în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). loturi semincere. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. pepinierelor viticole.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. -Schema de plată separată la zahăr (art.1 ha. la nivelul întregii ţări.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. . denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. orzoaică. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. arendare. rapiţă. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. in pentru ulei. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. porumb. cu penalităţi. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. În cazul viilor. tomate-15 iulie fără penalităţi. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. orz. . PNDC 4-tutun. 122-124 din Regulamentul CE nr. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală .copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. hrişcă). cu penalităţi. plante industriale (floarea soarelui. grâu dur. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. factură fiscală. culturilor de hamei. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. . In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. cu penalităţi. concesionare. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. alte plante industriale).-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: . 4. . Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. respectiv pasuni comunale. cânepă . conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). gestionat de APIA. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). arbuştilor fructiferi. . întocmit de reprezentantul DADR. conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). secară. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. legume proaspete. denumire populară-Vânturelul de seară). Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. 132 din Regulamentul CE nr.3 ha. Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . fasole pentru boabe. PNDC 6-sfeclă de zahăr. plătibilă o dată pe an. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. PNDC 3-cânepă pentru fibră. Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. 2. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. mei. . PNDC 2-in pentru fibră. culturi proteice (mazăre pentru boabe. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art.1-Crex crex. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. 126 din Regulamentul CE nr. sfeclă furajeră. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. plante de nutreţ.până la 1 septembrie. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. orez. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. sorg. pajişti temporare. pepinierelor pomicole. fara penalitati si 27 mai cu penalitati.anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. tutun. fermierul care preia 11 .pachet disponibil pentru terenul arabil. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. donaţie. in şi cânepă pentru fibră. livezilor. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. 82 din Regulamentul CE nr. hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. 3.

Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia. 44. păstrându-se însă totalul parcelei. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Agro-mediu). acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. 75 din Regulamentul CE nr. fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. acte de identitate ale moştenitorilor. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). alături de Înştiinţare. În conformitate cu art. Fermierii. În cazul schimbării formei de organizare. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. 17 din HG 224/2008. ZSD. printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA.. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.. dovada contului bancar.). codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată.. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 1974/2006 şi art. alin. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. ZDS. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . fermierul va anunţa modificarea statutului său. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat.. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. 723/2007. pentru 5 ani.. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. Pentru culturile modificate. 12 .. 2.RO. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA. pentru care nu există un act normativ. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial.. după caz). inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD.. a modificărilor.. alin. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare..”.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. fiecare zi lucrătoare de întârziere. Fermierii. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art.. certificat de moştenitor eliberat de notarul public.. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente.. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.... Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor. numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). Pe aceasta. în scris. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. după caz.. care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ... Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia.. 73/2009 şi art. 14... Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul... În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). în cazul în care există mai mulţi moştenitori. inundaţii. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat).. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a.... va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris.. secetă. În momentul depunerii Cererii de transfer. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract. 1122/2009. vor prezenta ca dovezi. 1122/2009. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2.... în afara Înştiinţării. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal.. etc. se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). 723/2007. tornade. pe parcela. 1 din Regulamentul CE nr. Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi... a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale. fără aplicarea de penalităţi conform art. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces).. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului. După această dată. acest aspect printr-o Înştiinţare. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu.. 31 din Regulamentul CE nr.. distincte de cele din declaraţia iniţială. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. în copie şi original. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată... 14 din Regulamentul CE nr.. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată).2 din Regulamentul CE nr. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare.

. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art.... 2 din Regulamentul CE nr. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. prin acestea. b... nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă... 1 Denumire cultură I.ro sau la centrele judeţene/locale APIA.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II.. 25 din Regulamentul CE nr.... dar sunt primite şi înregistrate.. 1122/2009. fermierul B va înscrie:.. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. pe parcela.. arendare. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr. trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. 6. apia.) Pentru mai multe informaţii. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B.. 4. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.. Cu toate acestea. 5. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale..org.. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment.. NUCI. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. În acest caz.. 23... Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate.. 1122/2009... şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. CULTURĂ PERMANENTĂ.. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 .Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul.. Solicitarea este luată în considerare oricând... a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.RO.. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2.. fără i a se modifica CUI-ul.până pe data de 11 iunie 2010. concesionare..... pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Incepand cu 12 iunie 2010.”.. (se va specifica clar motivul retragerii)... vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www. alin.. etc.. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare. TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I..CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. până în data de 11 iunie 2010. etc. Din iniţiativa autorităţii. Dacă în timpul campaniei. 3.

2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr.1 P3.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională). în zonele protejate. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. etc. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. 3 4 5 6 14 . Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. De asemenea. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. în zonele de protecţie sanitară. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. zonele de protecţie ecologică.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. composesorate.2 P3.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. obşti de cumpãrare.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. cooperative. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.

............. pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)........2........ Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă.. în numele Consiliului..... sau în cazul neutilizării în scopuri productive.. 73/2009... 18 din Legea 72/2002...... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ........ Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. închiriere*....... Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010............. c...... Anexa Nr...... În apropierea staţiilor de captare a apei potabile...... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III... c.. art........ am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri........ Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1... să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010. b............... da nu 2. 2 din Regulamentul (CE) nr.....7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă...1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal ..... iar pentru pachetul nr...... .. concesiune. chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 .. nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă. Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă..... 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1..... Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform........ nu au fost încheiate contracte de arendă... suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri........... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare........... art............ îndeplinim simultan următoarele condiţii: a...... 13... 6 până la nr.. 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr.......... Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare......... vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local...

..... de la Consiliul local.. întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii................................. 73/2009........................................... Ştampila.............. de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr................................ pentru păşunatul acestora....................şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010....2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul......................... 292 din Codul Penal republicat.. Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr....... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0................ concesiune.ha...... nr.......... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art........... 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional....... complete........................ nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul.............. este obţinut în baza contractului de concesiune nr... 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr................ C........... d............3 UVM / ha păşune........... acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.. am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin. ministrul administraţiei şi internelor nr... art.....................sunt încheiate contracte de arendă.. 2 din Regulamentul (CE) nr.. declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate..... corecte.. data........... Nr............ determină neeligibilitatea acestora – conform lit... ..... 541/210/2009.................. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului.......... 16 ....... pe termen mediu şi lung.......... cu suprafaţa totală de .......data............ aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii..hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare.............. Ştampila....... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ............ declar ca datele sunt reale............. 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr.. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr...... Avizat consiliul local Semnătura .................. pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale........ închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat... Declar că......... în conformitate cu tabelul de mai jos. Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ....................... da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole..... inchiriere........ Anexa Nr............... concesiune......... BF... crt........ nr.......................................

mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. 7.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. 541/210/2009. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha. De asemenea.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. 541/210/2009). Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri.15 Caprine 0. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr.0 Cabaline de peste şase luni 1.0 0. 292 din Codul Penal republicat. corecte. complete.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. 17 .. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM. declar că datele sunt reale. litera i) din OUG 125/2006. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->