Cursul BTI – Ms EXCEL 2003 - continuare

Cuprins

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tipuri de funcţii – I (continuare) – s2 Liste – s3 Sortare – s4 Filtrare – s5 Tipuri de funcţii – II – s7 Formatare condiţionată – s9 Creare şi formatare diagrame – s10 Desenare şi introducerea elementelor de grafică – s16 Însumarea datelor într-o listă - Subtotal – s20 Analiza datelor - Pivotare – s24 Referat - s26

1.

verifică dacă o condiţie simplă sau multiplă este adevărată sau falsă
Funcţia And(logical1, logical2,...) Returnează verifică valorile logice şi returnează adevăr dacă toate argumentele sunt adevărate, altfel returnează fals verifică valorile logice şi returnează fals dacă toate argumentele sunt false, altfel returnează adevăr adevăr pentru fals şi invers adevăr fals dacă logical_test este adevărat atunci funcţia returnează valoarea value_if_true altfel value_if_false; Obs: dacă pe value_if_false se testează cu funcţia If atunci vom vorbi despre If imbricat. 2

Tipuri de funcţii – I (continuare) Funcţii logice

Or(logical1,logical2,...) Not(logical) True() False() If(logical_test,value_if_true,value_if_false)

– rândurile dintr-o coloană conţin seturi similare de date.. .Options.2. – coloanele sunt câmpuri.. – Excel recunoaşte automat lista ca bază de date. sortare sau subtotalizarea datelor • Întreţinerea listei folosind machete de date • Liste particularizate: Tools . – celulele de pe aceeaşi coloană conţin date similare. executând operaţii specifice: regăsire.Custom Lists 3 . • Utilizarea listei ca bază de date: – rândurile sunt înregistrări. Liste • Lista – modalitate de a stoca date într-o foaie de calcul – serie etichetată de rânduri care conţin date similare • Caracteristici comune: – primul rând conţine etichete de coloană.

descendentă – Sortarea se anulează cu UNDO 4 .3. Sortare • Sortare = organizează datele dintr-o listă în ordine alfabetică. numerică sau cronologică • Tipuri de sortare: – Data – Sort: simplă. după mai multe criterii – Butoanele de sortare: rapidă – Ascendentă.

• Tipuri de filtrări: – Filtrare automată: Data – Filter – Autofilter  apar la fiecare etichetă de coloană o listă ascunsă de unde se poate alege criteriul după care se face filtrarea  criteriul poate fi simplu sau particularizat (Custom)  se anulează din Data – Filter – Autofilter 5 .4. • Filtrarea nu strică lista (cum face sortarea) ci doar ascunde înregistrările care nu îndeplinesc criteriul solicitat. Filtrare • Filtrare = extrage dintr-o listă un subset de date care îndeplinesc un anumit criteriu.

“=text”) sau calculate 6 . Dacă există mai multe coloane atunci filtarea poate fi de tip OR (criteriile sunt introduse pe rânduri diferite) sau AND (criteriile sunt introduse pe acelaşi rând)  criteriile pot fi de comparare (“>1000”. Filtrare – Filtarea avansată: Data – Filter – Advanced Filter  lista filtrară poate să apară peste sau în alt loc faţă de lista iniţială (Copy to another location)  zonă de criterii cu elemente de legătură etichetele de coloană ale listei iniţiale. în zona de criterii pot exista una sau mai multe coloane în funţie de tipul filtrării.4.

• Elementul căutat în listă va fi valoarea de căutare. valoare de adevăr). • Sintaxa funcţiei VLOOKUP este următoarea: – VLOOKUP(valoare de căutare. ea trebuie să fie sortată după valoarea de căutare şi trebuie să conţină pe prima linie valoarea de căutare. Tipuri de funcţii . • Funcţiile care realizează căutări sunt din categoria Lookup & Reference.5. • Pentru a căuta în listă. tabel.implicit False 7 . • valoare de căutare – valoare pe are o căutam • tabel – tabelul în care se face căutarea • indice coloană .numărul coloanei care conţine datele de returnat • valoare de adevăr . • Vom studia căutarea pe verticală sau pe coloană cu ajutorul funcţiei VLOOKUP. indice coloană.II Funcţii de căutare • Lista poate fi utilizată şi ca un tabel de căutare.

5.II Funcţii de căutare • Căutarea poate fi exactă (de tip text) sau aproximativă (în interval) • Dacă căutarea este exactă atunci valoare de adevăr este TRUE • Dacă căutarea este în interval atunci valoare de adevăr este FALSE 8 . Tipuri de funcţii .

– – – selectare celulelor de formatat lansarea ferestrei de fomatare condiţionată Condition 1 – condiţia de îndepinit • Cell value is: valori din celule selectate • Formula is: se indică formula Format.formatarea propriu-zisă Add – adaugare condiţii Delete –ştergere condiţii – – – • copierea formatării: Format Painter 9 .. .6... • • Formatare condiţionată permite monitorizarea celulelor care îndeplinesc anumite criterii Format – Conditional Formatting..

• Diagrama = reprezentare grafică a datelor într-o fc • Punctele de date (val celulelor) sunt afişate în: Diagrame Diagramă Diagramă Diagrame • Punctele de date sunt grupate în serii de date (diferenţiate prin culori sau modele) • Tipuri de diagrame: – Diagramă încorporată = obiect într-o foaie de calcul – Foaie diagramă • Crearea unei diagrame cu ajutorul expertului diagramă: – Pas 1: stabiliţi fc activă. Next 10 . – – – – Creare şi formatare diagrame de bare (forma implictă a expertului diagramei) de linii de coloane sectoare de cerc... etc. selectaţi zona de date de reprezentat grafic / o celulă din cadrul zonei de date de reprezentat – Pas 2: INSERT – CHART.. buton expert diagramă – Pas 3: stabilire tip grafic – implicit de tip coloană.7.

Next – Pas 5: configurarea componentelor graficului: • • • • • • Tiltul Axe Linii de grilă Legendă Etichete de date Tabel de date. Creare şi formatare diagrame • Crearea unei diagrame cu ajutorul expertului diagramă: – Pas 4: stabilire sursă de date. Next – Pas 7: Finish • Mutare şi dimensionare diagramă încorporată: glisare • Ştergere diagramă încorporată: Delete 11 .7. Next – Pas 6: stabilirea locului de amplasare a diagramei: • Încorporată în fc activă • Foaie de diagramă ca fc nouă.

7. Creare şi formatare diagrame Diagramă tip bară Realizari firm a • Tipuri de diagrame: Diagramă tip coloană Realizari firm a 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1996 1997 ani 1998 1999 1999 1998 Productie Servicii Comert 1996 0 500 1000 1500 2000 ani 1997 Comert Servicii Productie valori Diagramă tip linie Realizari firm a 3000 2500 2000 Comert Servicii Productie Diagramă tip suprafaţă plană Realizari firm a 3000 2500 2000 Comert Servicii Productie valori 1500 1000 500 0 1996 1997 ani 1998 1999 valori 1500 1000 500 0 1996 1997 ani valori 1998 1999 12 .

Creare şi formatare diagrame Diagramă tip structură inelară Realizari firm a • Tipuri de diagrame: Diagramă tip structură radială Realizari firm a 31% 33% 39% 17% 17% 13% 1999 22% 22% 26% 26% 28% 1998 1997 1996 27% 18% Productie 55% Servicii Comert 26% Diagramă tip suprafaţă plană 3-D Realizari firm a Diagramă tip bară 3-D Realizari firm a 3000 2500 2000 350 300 500 1800 600 Comert Servicii 1200 Productie 1997 1999 valori 1500 200 1000 300 500 600 0 1996 300 400 1000 1998 Comert Servicii Productie 1997 ani 1996 1998 1999 0 500 1000 1500 2000 13 .7.

39% Productie. 26% 14 .7. 22% 1997 1998 1999 Productie. 13% 1996 Productie. Creare şi formatare diagrame Diagramă tip linie 3-D Realizari firm a • Tipuri de diagrame: Diagramă tip colonă 3-D Realizari firm a 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 Productie Servicii Comert Comert Servicii Productie 1996 1997 1998 1999 2000 1500 1000 500 0 Productie Servicii Comert Diagramă de structură 3-D Realizari firm a Productie.

.. 15 . Chart Options . Creare şi formatare diagrame • Modificarea diagramei: meniul contextual al ferestrei de diagramă. Format .7... – – – – – – – – – Serii de date Categorii Nume categorii Legenda Axa Marcatorii de date Titluri Linii degrilă Eticheta de date • Stabilirea formatului diagramei: meniul contextual al elementului aferent graficului.

• Crearea şi ştergerea obiectelor desenate – creare: bara de desenare DRAWING Pentru a desena: O linie dreaptă Un pătrat sau un dreptunghi Un cerc sau o elipsă O săgeată O formă automată Faceţi clic pe acest buton: – ştergere: selecţie obiect şi apoi acţionaţi DELETE 16 . fiind inserate pe un start transparent intins pe fc sau pe diagramă şi au formatări independente de fc sau diagramă. Desenare şi introducerea elementelor de grafică • Obiectele grafice nu fac parte efectiv din fc sau din diagramă.8.

8. culoare linie – stil linie. stil linie întreruptă. 90° la st sau dr) 17 . stil săgeată • Redimensionarea obiectelor desenate: glisare pe ghidajul obiectului • Adăugarea umbrei unui obiect desenat: buton Shadow • Aplicarea efectului 3-D obiectelor desenate: butonul 3-D • Gruparea şi degruparea obiectelor desenate: selectare obiecte şi acţionare comandă Group / Ungroup din meniul Draw a barei de desenare DRAWING • Rotirea obiectelor desenate: selectarea obiectului desenat şi aplicarea comenzii de rotire (liberă. Desenare şi introducerea elementelor de grafică • Forme automate: AutoShapes de pe bara DRAWING – curbe şi forme libere  mâzgăleală  formă libere  curbă • Formatarea obiectelor desenate – culoare de umplere.

buton • miniaturi: INSERT – Picture –ClipArt. comanda Flip Horizontal / Vertical din meniul Draw al barei de desenare DRAWING • Mutarea şi poziţionarea obiectelor desenate: – selectare obiect desenat  glisare la noua locaţie  deplasare fină: comanda Nudge a meniului Draw de pe bara DRAWING • Adăugarea unui text sau a unui efect de text – Adăugarea unui text: Casetă de text (Text Box) din DRAWING – Efect de text: WordArt din bara de desenare DRAWING • Lucrul cu imagini şi miniaturi • imagini: INSERT – Picture – From File.8. buton 18 . Desenare şi introducerea elementelor de grafică • Rotirea obiectelor desenate: – liberă – cu 90° la stânga – cu 90° la drepta • Răsturnarea obiectelor desenate: selectarea obiectului desenat.

Desenare şi introducerea elementelor de grafică • Editarea unei imagini: bara de instrumente Picture – – – – – – – – – Inserare imagine Control imagine Butoane control constrastului/luminozitate Trunchiere Rotire imagine Stil linie Comprimare /Recolorare / Formatare imagine Stabilire culoare transparentă Reiniţializare imagine 19 .8.

2. • 1. Însumarea datelor într-o listă . Excel: – – – – – – calculează automat valorile pentru subtotaluri sau totaluri generale inserează rânduri de subtotal etichetează rândurile de subtotal elaborează planul listei (ierarhie) lista trebuie să conţină coloane etichetate lista trebuie sortată după coloanele pentru care se doresc subtotalurile 20 Cerinţe pentru lucrul cu subtotaluri: .9..Subtotal Subtotaluri = cale rapidă de a însuma datele dintr-o listă Totaluri complexe = tabel pivot – tabel creat interactiv din listă Însumarea datelor într-o listă: • Subtotaluri automate Utilizând grupuri de date alese de dvs.

vă poziţionaţi pe o singură celulă din listă c.9. sortare listă după coloană pentru care se calculează subtotalul b.Subtotal  At each change in conţine coloana de subtotal  Use function funcţie agregat  Add subtotal to cutiile selectate pt col ce conţin val pt care se doresc subtotaluri  Replace current subtotals: înlocuire subtotaluri curente  Summary below data: însumare sub date  Remove All: Eliminare subtotaluri Paşii pentru a crea subtotaluri într-o listă: 21 . • Însumarea datelor într-o listă .Subtotal a. Data .

9.Subtotal Subtotaluri imbricate (subtotal în subtotal) sortare listă după câmpurile dorite aplicarea primului subtotal revenire pe o celulă din listă Data –Subtotal At each change in selectaţi următoarea coloană pentru care doriţi subtotal goliţi cutia Replace current subtotals şi apoi OK • Funcţii agregat Utilizaţi funcţia: Sum() Count() Average() Max()/Min() Product() Pentru a rezuma: Suma valorilor dintr-o listă Numărul elementelor dintr-o listă Media aritmedică a valorilor dintr-o listă Cea mai mare/mică valoare dintr-o listă Rezultatul înmulţirii tuturor valorilor dintr-o listă 22 . • – – – – – – Însumarea datelor într-o listă .

9. • Însumarea datelor într-o listă .Countif 23 .Subtotal Ascunderea şi afişarea datelor de detaliu într-o listă cu subtotaluri Pentru a vedea: Datele detaliu dintr-un grup Un anumit nivel într-un plan Toate detaliile dintr-un plan Pentru a ascunde: Faceţi clic pe: Simbolul arată detaliu Simbolul nivel rând sau coloană Simbolul pentru cel mai de jos rând şi coloană Faceţi clic pe: Bara de nivel a rândului Datele detaliu din cadrul unui grup Faceţi clic oriunde în bara de nivel sau pe simbolul ascunde detaliu Un anumit nivel dintr-un plan Toate detaliile dintr-un plan Simbolul nivel sau coloană precedent Simbolul primului nivel • Creare de totaluri complexe: SumIf .

filtrarea. rezumarea şi analizarea interactivă a datelor – e construit pe baza unor surse de date – operează următoarele entităţi:  câmp: categorie de date care derivă dintr-un câmp al listei sursă  articol: subcategorie dintr-un câmp al tabelului pivot  buton de câmp: buton din tabelul pivot care afişează numele câmpului din lista sursă  zona paginii: câmpuri cu care se va construi un criteruiu de filtrare  zona rândurilor: câmpuri ale căror articole vor deveni etichete pt rânduri  zona coloanelor: câmpuri ale căror articole vor deveni etichete pt coloane  zona datelor: câmpuri pentru care se calculează subtotalul 24 . construită într-o fc Excel – operează rapid cantităţi mari de date dintr-o listă sau BD.10. Analiza datelor .Pivotare • Tabel pivot: – o structură totalizatoare interactivă. utilizând formatul şi metodele de calcul alese de utiliziator – instrument foarte util când volumul datelor ce trebuie sintetizate este mare şi greu de prelucrat manual – manipulează date din liste şi tabele: reanjarea.

2. precizare sursă date domeniul de date alegere aspect tabel 25 . 3. În programul expert PivotTable Wizard se vor completa 3 paşi: 1... Analiza datelor .10.Pivotare • – – Crerarea tabelului pivot: poziţionaţi pe o celulă a listei alegeţi: Data – PivotTabel and PivotChartReport.

if cu and/if cu or) 4. countif) 3. Funcţii statistice (max. registru de lucru ce va conţine: . comenzi studiate . Funcţia de căutare vlookup (căutare exacta şi căutare în interval) 5. si prelua capturi din aplicaţia rezolvată in Ms EXCEL) . Filtrare automată Elemente opţionale: subtotal. min.Rezolvarea problemei se va efectua în Ms EXCEL. pivotare 26 .Foaie de calcul cu tabelul sortat . average.Foaie de calcul cu tabelul filtrat Elementele obligatorii in EXCEL sunt: 1.11.Textul problemei si explicarea modului de rezolvare a acesteia.Foaie de calcul cu tabelul sursă ce va conţine: funcţii. if imbricat. formule. Referat Referatul trebuie sa conţină: . Funcţii logice (if simplu.count/counta/countblank. explicitând elementele utilizate (pentru un aspect mai plăcut se poate redacta in MS WORD. Sortare 6. Formule 2.