Sunteți pe pagina 1din 2

DEPEDEŢA ŞI IDEPEDEŢA LIIARĂ A SISTEMELOR DE VECTORI

1. Fie vectorii v = (− 1, 2 , − 1 )t , v = ( 2, - 1, 1 )t , v =
1 2 3 ( 1, 4 , − 1 )t din spaţiul liniar R 3 , R .( )
a ) Să se arate că v , v , v sunt liniar dependenţi.
1 2 3
b ) Să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între cei trei vectori.

c ) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. c b ) − 3v1 − 2v 2 + v3 = 0 ; c ) oricare.

2. a ) Arătaţi că vectorii v1 = (4 , − 1, 1)t , v 2 = (- 1, 2, 3 )t , v3 = (1, 1, − 1)t din spaţiul liniar R 3 , R sunt liniar independenţi. ( )
b ) Stabiliţi dacă v2 se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. R: b ) nu.

3. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate:


( )
a ) v1 = (− 2 , − 1 )t , v 2 = ( 2, 3 )t , v 3 = ( 1, - 1 )t din R 2 , R ; R: sistem de vectori liniar dependent (s.v.l.d.);
( )
b ) v1 = ( 3 , − 1, 1 ) , v 2 = (- 1, 2 , 4 ) din R 3 , R ; R: sistem de vectori liniar independent (s.v.l.i.);
t t

4
(
c ) v1 = ( 1, − 1, 1, 0 )t , v 2 = ( - 1, 0 , 2, 3 )t , v 3 = ( 2 , 1, 0 , - 1 )t , v 4 = (0 , 3 , 1, - 1 )t din R , R ; R: s.v.l.i. )
4. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate:
( )
a ) v1 = ( 1, 2 , 4 )t , v 2 = (1, - 3, 9 )t , v 3 = (1, a , a 2 ) , din R , R , unde a ∈ R ; R: s.v.l.i. dacă a ∈ R \ {− 3, 2} , s.v.l.d. dacă a ∈ {− 3, 2} ;
t 3

( )
b ) g 1 = ( a , − 1, 4 , 0 )t , g 2 = ( 3, a , 3, 1 )t , g 3 = (5 , 1, a − 1, - 2 )t , din R , R , unde a ∈ R . R: s.v.l.i., ∀a ∈ R .
4

5. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate:


a ) g1 = 1 − 2 X , g 2 = 2 X − 3 X
2
, g 3 = 2 − 6 X + 3 X 2 din (R3 [ X ], R ) ; b ) b1 = 3 − 2i , b2 = − 4 + i din (C, R ) ;
c) f1 = sinx, f2 = cosx , în (F , R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]}; d ) 3 -1  1 2  4 - 1 în (M ( R), R ) .
A1 =   , A2 =   , A3 =   2
5 2   − 1 − 4 1 1
R: a ) s.v.l.d.; b ) s.v.l.i.; c ) s.v.l.i.; d ) s.v.l.i.

6. Fie: v = (3 , − 1, 2 )t , v = (1, 2 , 1 )t , v = (2 , − 2 , 1 )t , v = (5 , 1, 4 )t , v = (0 , 0 , 0 )t , v 6 = 3v 2 − 2v3 . Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori şi când


1 2 3 4 5

este posibil scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a) {v1 , v 2 , v3 } ; b) {v1 , v3 , v4 }; c) {v 2 , v3 } ; d ) {v1 , v2 , v3 , v4 }; e) {v2 , v3 , v6 } ; f ) {v3 , v4 , v5 } .
R: a ) s.v.l.i.; b ) s.v.l.d.; c ) s.v.l.i.; d ) s.v.l.d.; e ) s.v.l.d.

7. Să se afle parametrul real m astfel ca vectorii v1 = (3m−1, 2m−1, m+ 2)t , v2 = (m+1, m+1, − 2)t , v3 = (2, 2m−1, m+ 2)t din spaţiul liniar R 3 , R să fie liniar independenţi. ( )
8. Se consideră vectorii din spaţiul liniar (R3 [ X ], R ) : g 1 = 1 − 2 X , g 2 = 2 X − 3 X , g 3 = 3 X − 4 X , g 4 = 1 + 2 X − 6 X . 2 2 3 2

Stabiliţi în care din următoarele sisteme de vectori unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi:
a) {g1 , g2 , g3 }; b) {g1 , g 2 , g3 , g 4 }; c) {g1 , g 2 , g 4 } . Atunci când este posibil, scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi.

( )
9. Fie vectorii v1 = (− 6, 3, - 9)t , v2 = (3,1, a)t , v3 = (4, − 2, 6)t din spaţiul liniar R 3 , R . Să se afle a ∈ R astfei încât v2 să fie o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 .

( )
10. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din spaţiul liniar R 4 , R şi atunci când este posibil să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a
celorlalţi: v1 = (m,1,1,1) t , v 2 = (1, m,1,1) t , v3 = (1,1, m,1) t , v4 = (1,1,1, m) t ; m ∈ R.
11. Fie vectorii: 1 a  1 1 − 1 1  2 1  din spaţiul liniar (M 2 ( R ), R ) , unde a ∈ R. Determinaţi parametrul a astfel încât:
A1 =   , A2 =   , A3 =   , A4 =  
1 4  −1 2   3 0 - 3 a 
a ) cei patru vectori să fie liniar independenţi; b ) vectorul A4 să se poată scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor A1 , A2 , A3 .

12. Se consideră vectorii liniar independenţi f1 , f 2 , f3 din spaţiul vectorial (V , R ) şi următoarele combinaţii liniare ale acestora: g1 = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 ,
g 2 = −2 f1 + f 2 − 3 f 3 , g 3 = − f1 + 3 f 2 − 2 f 3 , g 4 = f1 − f 2 − 2 f 3 . Stabiliţi natura sistemelor de vectori: a) {g1 , g 2 , g 4 }; b) {g1, g 2 , g3 , g 4 }; c) {g 2 , g3 , g 4 }.

1 2 3
( )
13. Se consideră vectorii v = (− 2 , − 4 , 2 )t , v = (1, 3, − 2 )t , v = (3, 6 , − 3 )t din spaţiul liniar R 3 , R . a ) Să se arate că vectorii v1 , v 2 , v3 sunt liniar dependenţi.
b ) Să se determine o relaţie de dependenţă liniară între v1 , v 2 , v3 . c ) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori.

R: b ) 3v1 + 2v3 = 0 ; c ) v1 şi v3 : v1 = 0 v2 − 2 v3 ; v3 = − 3 v1 + 0 v2 .
3 2

14. a ) Să se arate că vectorii v1 = (2 , − 3 , 1 )t , v 2 = (- 2, 5, 1 )t , v 3 = (2 , − 1, 1 )t din spaţiul liniar R 3 , R sunt liniar independenţi. ( )


b ) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. R: b ) nici unul.

15. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: a ) v 1 = (1, 5 )t , v 2 = (- 1, 3 )t , v 3 = (2 , - 1 )t din R 2 , R ; ( )
( )
b ) v 1 = (6 , − 2 , 4 ) , v 2 = (- 9, 3 , - 6 ) din R 3 , R ; c ) v 1 = (− 2 , 2 , 0 , − 1 )t , v 2 = (- 1, 0 , 1, 4 )t , v 3 = (1, 3 , 0 , - 1 )t , v 4 = (0 , 5 , − 1, - 3 )t din R , R .
t t 4
( )
R: a ) s.v.l.d.; b ) s.v.l.d.; c ) s.v.l.i..

16. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate:
(
a ) g1 = 3 − X + X 2 , g 2 = 1 + 2 X + 3 X 2 , g 3 = 1 − 4 X − 5 X 2 din R2 [ X ], R ; b ) b1 = 1 + 3i , ) b 2 = 2 − i , b3 = 7 − 4 i din (C, R ) ;
c) f1 = sin x, f 2 = cos 2 x , în (F, R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]};
d) 2 - 3  3 1  −1 7  în (M ( R), R ) ;
A1 =   , A2 =   , A3 =   2
1 1 − 2 5   -4 3 
e) f1 = e 2x , f 2 = e3x , în (F, R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]};
f ) f1 = cos x, f 2 = cos 3x, f 3 = cos3 x , în (F , R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]};
R: a ) s.v.l.i.; b ) s.v.l.d.; c) s.v.l.i.; d ) s.v.l.d.; e) s.v.l.i.; f ) s.v.l.d.
17. Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile vectoriale indicate şi, atunci când este posibil, scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori:
( )
a ) în R 3 , R : x1 = (2,−1,3) , x 2 = (1,−1,2 ) , x3 = (0,1,−1) ;
t t t

( )
b ) în R , R : x1 = (8,0,3,2 ) , x 2 = (6,0,0,1) , x3 = (5, −7,5,3) ;
4 t t t

c ) în (R 3 , R ): x1 = (3,1,−4 ) , x 2 = (2,−2,1) , x3 = (4,−8,−3) , x 4 = (− 1,1,3) ;


t t t t

d ) în (R 4 , R ) : x1 = (0,1,2,−1)t , x 2 = (1,2,−1,0 )t , x3 = (0,2,−1,1)t , x 4 = (4,6,1,3)t .


R: a ) s.v.l.d.; x1 − 2 x 2 − x3 = 0 ; b ) s.v.l.i.; c ) s.v.l.d.; x1 − 2 x 2 + x3 + 3x 4 = 0 ; d ) s.v.l.i..

18. Să se cerceteze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate, iar în caz de dependenţă liniară să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între
vectori:
a ) v1 = 1, v2 = sin x, v3 = sin x , în (F, R ) , unde
2 F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]};
b) a1 = cos 2 x, a 2 = 15, a3 = sin 2 x , în (F, R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]};
c) f1 = 5 X − X , f 2 = 3 X − 1, f 3 = − X + 1 în (R2 [ X ], R ) ;
2 2

d) z1 = 5 − 7i, z 2 = 1 + i în (C, R ) ;
e)  2 - 8  0 2  2 - 6  în (M ( R), R ) .
A1 =   , A2 =   , A3 =   2
10 6   − 2 − 4  8 2
R: a ) s.v.l.i.; b ) s.v.l.d.; 15 a1 − a 2 + 15 a 3 = 0 ; c ) s.v.l.i.;

d ) s.v.l.i.; e) s.v.l.d.; A1 + A2 − A3 = 0 .
19. Fie spaţiul vectorial (V , K ) . Să se demonstreze că:
a ) sistemul de vectori {x, y, 0} ⊂ V este liniar dependent; b ) sistemul de vectori {x, y, x, z} ⊂ V este liniar dependent; c ) sistemul de vectori
{a + c, b + c, a + b + 2c} ⊂ V este liniar dependent.
R: a ) se arată că se poate scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori (de exemplu, 0 ⋅ x + 0 ⋅ y + α ⋅ 0 = 0 , cu α ∈ K , α ≠ 0 K );
b) α ⋅ x + 0 ⋅ y − α ⋅ y + 0 ⋅ z = 0 , cu α ∈ K , α ≠ 0 K .
20. Să se discute natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate, în funcţie de valorile parametrului real m:
( ) t
( t
) ( ) ( )
t
a ) x1 = 1,1, 3 , x 2 = 1, m, 1 , x3 = 3, 1, 1 , în R 3 , R ;

( t
) ( t
) ( t
) ( )
b ) x1 = 3, 2, 0 , x 2 = 2, 0, m , x3 = 1, m, 0 , în R 3 , R ;

c) a1 = (3,2, m ) , a 2 = (2, m,3) , a3 = (m,3,2 )


t t
(R , R );
t , în 3

d) x1 = (4,− m,−1,2 )t , x 2 = (2,0,−1, m )t , x3 = (m,−2, m,1)t , în (R , R ) . 4

{} {}
R: a ) s.v.l.i. pentru m ∈ R \ 1 ; s.v.l.d. pentru m ∈ 1 ; b ) s.v.l.i. pentru m ∈ R \ 0, 2 ; s.v.l.d. pentru
2 2 3
{ } { 3}
m ∈ 0, 2 ;
c ) s.v.l.i. pentru m ∈ R \ {− 5} ; s.v.l.d. pentru m ∈ {− 5}.
21. În spaţiul vectorial (V , R ) se consideră vectorii liniar independenţi a , b, c . Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori:

a ) {a + b − 2c, − a + 2c, a + 2b − 3c}; b ) {3a − 2b − 2c,−a + 2b, a + 2b − 2c} . R: a ) s.v.l.i.; b ) s.v.l.d..


22. În spaţiul vectorial (V , R ) se consideră vectorii liniar independenţi a , b, c . Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori:

a) {− 2a − c, b + c,3a + 2b − c}; b) {− a − 2b,4a + 2b + c,2a + b − 2c}.


( )
23. În spaţiul liniar R 3 , R se consideră vectorii:
v1 = (2 , − 1 , 4 )t , v2 = (3, 2, 1 ) , v 3 = (1 , 3 , - 2 ) , v 4 =
t t
(5 , 8, - 2) ,
t
v5 = (0 , 0 , 0 )t , v 6 = 4 v 3 − 2 v 4 .
Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori şi, atunci când este posibil, scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a){v1 , v 2 , v3 } ; b){v1 , v3 , v 4 };
c){v2 , v3 }; d ){v1 , v2 , v3 , v4 }; e){v3 , v 4 , v6 }; f ){v3 , v 4 , v5 }. R: a ) s.v.l.i.; b ) s.v.l.d.; c ) s.v.l.i.; d ) s.v.l.d.; e) s.v.l.d.; f ) s.v.l.d..
( 3
)
24. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din spaţiul liniar R , R şi, atunci când este posibil, să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a

celorlalţi: v1 = (2m − 1, m − 2, m + 1) t ; v 2 = ( m − 1, m − 1,− m) t ; v3 = ( 2m − 1, m − 2,2m − 1) t .

25. Se consideră următorii vectori din spaţiul liniar ( R3 [ X ], R) : g 1 = 2 − X , g 2 = 4 X − 3 X 2 , g 3 = X 2 − 3 X 3 , g 4 = 2 + 3 X − 6 X 2 . Stabiliţi în care din
următoarele sisteme unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi: a){g1, g 2 , g3 }; b){g1 , g 2 , g3 , g 4 } ; c){g1, g2 , g4} . Atunci când este posibil,
scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi. R: b ) .

( )
26. În spaţiul liniar R 3 , R se consideră vectorii: v1 = ( −1,1, 2) t , v 2 = ( 2,2, −1) t , v3 = ( 2,3,1) t , v 4 = ( 4, −1,3) t , v5 = (1,3,1) t . Determinaţi k ∈ 1, 5 astfel
încât sistemul de vectori: a ) {v1 , v 2 , v k } să fie liniar dependent; b ) {v 2 , v k , v 4 } să fie liniar independent. R: a ) k ∈ {1, 2, 5}; b ) k ∈ {1, 3, 5} .

27. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate:
a ) v1 = (m, 2, 2, ...., 2 ) , v 2 = (2, m, 2, ...., 2 ) , . . . , v n = (2, 2, 2, ...., m ) din ( R , R ) ; m ∈ R ;
t t t n

b ) f1 = 1 , f 2 = 1 − X , f 3 = (1 − X )2 ,. . . ., f n +1 = (1 − X ) din (Rn [ X ], R ) ,
n n∈ *;
F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]}, n ∈  ;
*
c) g1 = 1 , g 2 = cos x , g 3 = cos 2 x ,…., g n +1 = cos n x din (F , R ) , unde

f1 = e x , f 2 = e 2 x , f 3 = e 3 x ,…., f n = e nx din (F, R ) , unde F = { f : [0,1] → R, f continuă pe [0,1]}, n ∈  .


*
d)
R: a ) s.v.l.i. dacă m ∈ R \ {2 − 2n, 2} ; s.v.l.d. dacă m ∈ {2 − 2n, 2}; b ) s.v.l.i.; c ) s.v.l.i.; d ) s.v.l.i..