OLIMPIADA DE MATEMATICA-FAZA PE SECTOR BUCURESTI, 5 FEBRUARIE 2005 CLASA a 5-a

1. a) Aratati ca :1+3+5+……+2005 este patrat perfect. b) Sa se calculeze suma: S= 2005+2004-2003-2002+2001+2000-1999-…..+5+4-3-2+1
Dorela Fainisi

2. Un album de arta are paginile numerotate de la 1 la 80. Pe fiecare pagina care este multiplu de 2 dar nu si de 3 , sunt cate doua desene. Pe paginile care sunt multiplu de 3 dar nu si de 2 sunt 5 desene. In rest paginile sunt ocupate cu texte explicative. a) Cate pagini sunt ocupate de text? b) Cate desene apar in album?
Consuela Voica

3. Sa se determine cel mai mare numar natural catul 8 si restul abd

a cd b

care impartit la

ad a

da

Julietta Georgescu

4. Daca A = {5a + 2,5a + 3,5a + 7,5a + 8 a ∈ N }; B = {a logica a propozitiilor:
A = B; A ⊂ B; A ∩ B = Φ

2

a ∈N } ,

stabiliti valoarea

Stefan Smarandache

Nota. Timp de lucru 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Notarea se face de la 1 la 10 puncte. Fiecare subiect primeste un punct din oficiu.