Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT CATRE MINISTERUL EDUCATIEI

PRIVIND
PUNCTELE TARI SI PUNCTELE SLABE ALE
DOCUMENTELOR CURRICULARE DIN INVATAMANTUL
PRESCOLAR

Intocmit in data de 22.05.2009 de catre Nutu (Mocanu) Mirela Mariana,


studenta in anul II de studiu la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie
si Stiintele Educatiei, Departamentul pentru Pedagogia Invatamantului Primar si
Prescolar

In urma analizei amanuntite a noului curriculum pentru invatamantul prescolar am


identificat urmatoarele puncte tari:
• a) In elaborarea prezentului document s-a tinut cont de tendintele actuale in
pedagogie, de evolutia sistemului de invatamant prescolar inregistrata in ultimii ani, de o serie
de aspecte pozitive, dar si de dificultatile intalnite la grupa de cadrele didactice educatoare.
b) In ultimii ani s-a observat o mai mare deschidere catre abordarea
metodelor proiectelor, a activitatilor integrate, a metodelor interactive de grup, iar noul
curriculum a luat in seama aceste aspecte, concentrandu-se pe efectele pozitive pe care le-au
avut asupra dezoltarii libere, armonioase si integrale a personalitatii copilului.
• Educatia timpurie, pilon de baza al noului curriculum, avantajeaza copiii care
provin din medii socio-economice defavorizate deoarece ii ajuta sa progreseze in plan
intelectual, le dezvolta atitudini pozitive fata de invatare si creste motivatia de a depune in
viitor un efort real in scoala. De asemenea, s-a observat o reducere a comportamentului
delincvent a acestor copii, precum si o rata mai mare a duratei de scolarizare.

1
• Un alt avantaj este stabilirea numarului maxim de copii ca fiind 25 in grupa,
si prezenta a doi adulti in grupele cu mai mult de 25 de copii
• Noul document curricular se remarca prin progresie si continuitate in
interiorul aceluiasi ciclu curricular, si in acelasi timp permite trecere optima de la un nivel de
studiu la altul sau de la o institutie de invatamant la alta.
• Evaluarea este văzută pentru prima oară la nivel individual, urmarind in
special progresul copilului in raport cu el insusi si mai putin raportarea la norme de grup.
• Se insista pe metodele activ-participative care se axeaza pe explorare si pe
independenta copilului.
• a) Rolul familiei in actualul curriculum este acela de partener.
Familia si gradinita nu mai sunt doua institutii care isi manifesta influenta aspura educatiei
copilului oarecum paralel, ci ele trebuie sa colaboreze.
b) Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa ca partenerii au un
fundament comun de actiune si un spirit de reciprocitate care le permit sa se uneasca.
c) Parintii trebuie implicati permanent in activitatea gradinitei si nu doar
cand se ivesc problemele. Totodata, parintilor trebuie sa li se ofere frecvent informatii
referitoare la copil. Ei trebuie sa stie care este scopul programului educativ la care participa
copilul lor, care sunt obiectivele urmarite si sa fie la curent cu politicile educationale ale
gradinitei.
d) Pentru realizarea parteneriatului este esential ca parintii sa fie priviti ca
participanti activi, sa fie atrasi in adoptarea deciziilor, sa se recunoasca si sa se valorifice
informatiile date de ei despre copii. Parintii si educatorii au, in egala masura, raspunderea
eforturilor comune pentru a dezvolta o relatie de colaborare.
• Activitatile integrate sunt propuse de noul Curriculum pentru invatamantul
prescolar pentru ca ele armonizeaza si sintetizeaza informatii din diferite domenii ale
stiintelor, renuntandu-se la logica lor particulara, cu scopul crearii unui tablou integrativ al
realitatii cu care copilul intra in contact.

2
In urma analizei Curriculum-ului in vigoare, am constatat urmatoarele puncte slabe:
• In primul rand cadrele didactice din invatamantul prescolar nu au fost
pregatite profesional pentru aceasta schimbare majora, si anume implementarea unui nou
Curriculum ce contine foarte multe modificari
• Obiectivele de referinta de la unele domenii nu corespund nivelului de
intelegere a copiilor prescolari. De exemplu, la nivelul domeniului limba si comunicare exista
urmatoarele obiective:
1. sa fie capabil sa creeze el insusi (cu ajutor) structuri verbale, rime,
ghicitori, povestiri, mici dramatizari, utilizand intuitiv elementele expresive.
Ghicitorile se pot formula in urma dobadirii unei experiente, altfel ele reprezinta
simple intrebari cu rima.
2. sa gaseasca ideea unui text , urmarind indiciile oferite de imagini. Ideea
unui text se studiaza in clasa a III a, la gradinita nu se poate cere un lucru atat de
complicat.
• Lipsa resurselor financiare reprezinta unul din impedimentele principale
ale aplicarii noului curriculum in gradinitele de stat. Gradinitele de stat nu sunt dotate
suficient pentru ca toate temele sa fie aborbate corespunzator.
• Primul an de aplicare a noului Curriculum este un an experimental, care
poate afecta intr-o masura mai mica sau mai mare procesul instructiv-educativ in ansamblu
sau poate avea repercusiuni asupra copiilor. Este vorba totusi de o generatie de copii, cadrele
didactice nu pot experimenta pur si simplu pe seama copiilor. In document sunt prezentate
numeroase beneficii pentru copii , dar aplicarea practica se face intr-o oarecare masura dupa
felul in care interpreteaza fiecare cadru didactic deoarece nu a fost instruit pentru a face fata
cerintelor aplicarii noului curiculum.

Modalitati de imbunatatire a documentelor curriculare din invatamantul prescolar:


• Noul Curriculum s-a aplicat fara o pregatire in prealabil a cadrelor
didactice din invatamantul prescolar. Ar trebui ca, o data ce documentul a fost implementat,
sa se organizeze cursuri de formare pentru cadrele didactice prin care sa se explice modul de
aplicare.
• O alta forma de imbunatatire a aplicarii noului document poate fi adunarea/
colectarea de catre inspectoratele judetene a nelamuririlor si problemelor cu care se confrunta

3
cadrele didactice educatoare in momentul de fata si trimiterea unor note explicative de catre
minister care sa lamureasca nedumeririle educatoarelor.
• Gradinitele de stat ar trebui sa fie dotate corespunzator cu cerintele
noului Curriculum. Ar trebui alocate fonduri pentru materiale adaptate la cerintele si nevoile
copiilor.
• Obiectivele formulate ar trebui sa fie luate din nou spre analiza si sa fie
adaptate la nivelul de varsta al copilului prescolar.