Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al

Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra: Inginerie şi Management în Transport

Lucrare de curs
Marchetingul serviciilor de transport

Tema: Studiu de marketing realizat revistei Avto-mir

A efectuat
ST. Gr. I.M.T. -051
Bocanciu V.

A. verificat
lector superior
Cotruţă I.
Chişinău 2009

Cuprins:

I. Esenta marketugului

-Etape in evoloţia apariţiei marketingului

-Cauzele apariţiei marketingului

-Funcţiile marketingului

II. Studiu de marketing realizat revistei Avto-mir (nr.2, 29.01.2009)

-Prezentarea revistei

-Etapele planificării strategice

III. Concluzii

2
I.Esenţa marketingului
Termenul de “marketing” provine de la participiul prezent (cuprinzând ideea de
acţiune continuă) al verbului “to market”, a vinde, a cumpăra, a desfăsura tranzacţii de
piaţă.
Cea mai frecventa definiţie a marketingului este cea dată de prof. Ph. Kotler,
potrivit careia: acest concept este o activitate umană orientată ăn direcţia satisfacerii
nevoilor şi dorintelor consumatorilor prin intermediul procesului schimbului. Altfel spus,
marketingul se referă la activitatea umană care are loc în legatură cu pieţele.
Definiţiile marketingului pot fi împartite în două mari categorii:
-definiţii clasice, ce se axsează ăn rincipal pe activitatea comercială şi pe miscarea fizică
a bunurilor si serviciilor, ignorând multe categorii puternic influienţate de activitaţile de
marketing (angajatori, sindicate, grupuri de consumatori, agenţii guvernamentale).
-definiţii moderne, acestea extind aria de influenţă a marketingului şi asupra diverselor
organizaţii nonprofit, persoanelor şi liderilor, raportează activitatea înteprinderii la mediu
şi se referă şi la aspecte de natură socială.

Etape în evoluţia aparţiei marketingului


Din momentul apariţiei sale (inceputul sec.xx, in SUA) în evoluţia sa s-au crieonat
2 etape principale.
1.“Marketingul tradiţional” (vechiul concept de mk.) este cel aferent primei jumatăţi a
sec. xx şi are ca punct de plecare produsul. În această concepţie marketingul era văzut
drept un mijloc de promovare şi vânzare a produsului.
2.“Marketingul modern” (noul concept de marketing) este cel aferent celei de-a doua
jumatate a sec. xx şi are ca punct de plecare consumatorul. Producătorii trebuie să
cunoască permanent nevoile, dorinţele şi atitudinile consumatorilor, concepând noile
produse şi servicii în conformitate cu aceste nevoi şi dorinţe.

Cauzele apariţiei marketngului


Apariţia marchetingului a reprezentat un concept economic necesar societaţii noastre
din mai multe cauze importante, două dintre ele fiind urmatoarele:
1.Abundenţa de produse şi servicii caracteristice societaţii de consum au determinat
creonarea unei pieţei a cumparatorului. Altfel spus, cumparatorul decide ce să se producă.
Totodată producatorii sunt obligaţi de a ţine seamş de aceste cerinţe ale cumpărătorilor
riscând astfel succesul de piaţă al produselor pe care le realizează. Pentru aceasta ei sunt
nevoiţi să studieze nevoile, obiceiurile de cumpărare ale potenţialilor consumatori, sa-şi

3
proiecteze noile produse conform acestor nevoi, adică să desfasoare activităţi de
marketing.
2.Dinamismul social-economic ce caracterizează epoca noastră. Marketungul apare ca
o reacţie faţă de procesul economic al separării tot mai pronunţate a producţiei de
consum.

Funcţiile marketingului
Procesul de marketing îndeplineşte o serie de funcţii importate care au un rol
decisiv în procesul de comercializare a produselor de cnsum sau industriale. Cu alte
cuvnte, funcţiile generale ale procesului de marketing sunt:
Cercetarea pietei şi a nevoilor de consum Prin această funcţie se urmăreşte
obţinerea de informaţii referitoare la pieţele prezente şi la cele potenţiale, la ansablul
nevoilor de consum, la comportamentul consumatorilor. Această funcţie este esenţială
pentru că tocmai la piaţă se face adaptarea firmei şi ea are un caracter permanent.
Creşterea adaptabilităţii firmei la cerinţele şi dinamica pieţei Aceasta funcţie
presupune adaptarea firmei la condiţiile externe aflate în permanenţă schimbare,
fructificarea oportunităţilor, dezvoltarea cererii pentru anumite produse şi servicii.
Realizarea acestei funcţii se efectuează prin înnoirea cu frecvenţă ridicată a ofertei de
mărfuri, perfecţionarea canalelor de distribuţie şi diversificarea acţiunilor promoţionale.
Totodată, realizarea acestei funcţii presupune o legătură strânsă între activităţile
manageriale, de cercetare a pieţei şi nivelul resurselor financiare.
Satisfacerea cât mai deplină sau în condiţii superioare a necesităţii de consum
Această funcţie se materializează printr-un ansamblu de măsuri vizând producerea numai
a acelor produse, servicii care sunt necesare pentru consum, distribuirea lor în condiţii
optime, asigurarea unor posibilitaţi de alegere corespunzător tuturor gusturilor şi
preferinţelor consumatorilor.
Cresterea eficienţei activitaţii economice, maximizarea profitului
Realizarea acestei funcţii implică o judicioasă alocare a resurselor, optimizarea
structurilor producţiei în deplină concordanţă cu obiectivele firmei şi desfăşurarea tuturor
proceselor economice (productie, transport, depozitare, comercializare) care alcătuiesc
fluxul complet producţie-consum al produselor (serviciilor).

II. Studiu de marketing realizat revistei Avto-mir (nr.2 29.01.2009)


Studiu de marketing reprezintă culegerea, înregistrarea şi analiza sistematică a
datelor referitoare la aspecte legate de marketingul bunurilor şi serviciilor.
“Punctele forte ale acestei definiţii sunt urmatoarele: clarificarea principalelor
activitati pe care le presupune cercetarea de marketing (culegerea, analiza şi interpretarea
datelor), sublinierea caracterului sistematic pe care trebuie să îl aiba fiecare cercetare şi
precizarea ariei cercetării. Totuşi, definiţia respectivă nu oferă o imagine integrală a
studiului de marketing şi nu indica scopul pentru care este realizată cercetarea.”/1

1.Prezentarea revistei
Revista sau ziarul reprezintă două atribute importante ale marketingului, prin care
se realizează promovarea diferitor teme firme companii sau magazine. Potrivit
dicţionarului explicativ românesc revista reprezintă o publicaţie periodică ce cuprinde
1
www.referate.ro/marketingul_firmei;

4
articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o anumită specialitate,
ăn cazul nostru aceasta cuprinde informaţii cu privire la lumea auto din moldova, oferte şi
noutăţi.
Avto-mir la fel ca toate celelalte reviste, prezintă pe prima pagină o însumare
a tuturor articolelor prezentate în cele 65 de pagini referindu-se exlusiv la automobile. Pe
lângă faptul că actualizeată toate noutăţile vizavi de ultemele modele de maşini apărute
pe piaţă, în aceasta mai întâlnim şi diferite reclame a firmelor în domeniu, cum ar fi spre
exeplu şcoala de şoferi, categoriile A, B, BE, C, CE, D.
Modelul care captează toată atenţia cititorului în numărul doi al revistei Avto-
mir este mercedes-benz clasa E, care reprezintă “o nouă stea ce s-a născut în gama
Mercedes-benz, lansată în cadru NAIAS 2009. Este un fapt cunoscut că datorită
specificaţiilor şi dimensiunilor, acest model este des folosit în cadrul flotelor
taxi(Marcedes oferă încă din fabrică configuraţii speciale pentru taxi) sau al marilor
corporaţii. E-ul are destui clienţi printre cei care îşi doresc o limuzină prestigioasă însă nu
vor neapărat să tragă atenţia şi consideră clasa S prea mare sau ostentativă.[...] În afară de
competenţa în domeniul siguranţei Clasa E a stabilit în primul rândţ standarde referitoare
la confort, noua generaţie ducând progrese în ceea ce priveşte confortul la rulare, al
scaunelor sau cel climatic. Suspensia standard include controlul adaptiv al amortizării,
opţional este disponibil pachetul cu scaune active multicontur preluat de la clasa S, iar
pentru pretenţioşi bancheta din spate poate fi înlocuită cu două scaune independente.
Sistemul de control al climatizării include trei zone distincte – pentru şofer, pasagerul din
dreapta sau pasagerii din spate, precum şi diferite moduri de climatizare, pentru a adapta
temperatura, volumul de aer şi distribuţia lui. Clasa E poate fi dotată cu sistem inteligent
de lumini care se adaptează situaţiilor din trafic, cu Blind Sport Assist „/2
Acest model poate fi personalizat în funcţie de dorinţele clienţilor: se poate alege
între versiunile Elegance, Avantgarde, pachetele AMG sau exlusive, precum şi între şase
tipuri de materiale pentru capitonaje, disponibil în nu mai puţin de cinci culori.
Pe lângă multitudinea de automobile prezentate aici(verde Toyota, Peugeot 3008,
Lancia Delta, Citroen Berligo vs Renault Kangoo, BWW 320 Touring, Audi Q5 3.0 TDI,
Renault Symbol, Volvo S60 Concept, Studio Torino Coupetorino, Rally-Raid dakar
2009,) sunt evidenţiate şi ultimile modele de motociclete, cea mai semnificativă fiind
Streetfighter, prezentat la salonul de la Milano, fiind de asemenea şi primul model din
ceea ce se vrea a fi în viitor o nouă clasă Ducati. Acesta prezintă un „design agresiv,
mecanică pură expusă vederii, sunet putenic şi performanţe dinamice. Fabrica a combinat
excelent puternicul motor de superbike cu şasiul specific italian. Succesul anticipat a fost
confirmat de numărul mare de voturi obţinute la salonul milanes, peste 20.000, la in
sondaj efectuat de revista Motociclismo[…] Chiar după design se poate deduce că acest
model este de fapt un 1098 dezbrăcat de carenele aerodinamice. Forma farurilor şi a
întregii părţi frontale este cu totul nouă. Rezervorul şi poziţia în şa sunt confoartabile,
exect combinaţia între modelele Superbike şi Monster.”3
În cadrul acestui articol este realizată şi o ierarhie a accidentelor ce au însângerat
străzile axându-se în special pe cauzele apariţiei acestora. „Accidentele s-au soldat cu 242

2
Revista auto show., nr.217/anul X, 29.01.2009., pag.,16
3
Revista auto show., nr,217/anul X, 29.01.2009., pag.,44

5
de răniţi grav – 99 mai multe persoane comparativ cu 2007 – şi 19 morţi, faţă de 22 cu un
an an urmă. Printre principalele cauze se numără viteza neadaptată la condiţiile de drum,
neasigurarea la schimbarea benzilor, neacordarea de prioritate, dar şi nerespectarea
culorilor semaforului sau a distanţei regulamentare între vehicule. Alte motive au fost
rularea pe contrasens sau conducerea imprudentă.”/4
Unul din cele mai interesante articole care captează atenţia oricărui cititor este
acela care se referă la „Ce posturi de radio se ascultă în maşină” din care reese un rezultat
neaşteptat şi anume că posturile cele mai ascultate nu sunt cele care difuzează mai multe
informaţii din trafic ci cele ce vin din partea staţiilor de distracţie.Explicaţia vine din
partea directorului executiv al Asociaţiei pentru radio Audienţă „pentru că oamenii petrec
din ce în ce mai mult timp în trafic, aceştia caută modalităţi de relaxare pun accent pe
muzică şi într-o mai mică măsură pe informaţii la care au acces de la TV sau din altă
parte.”

2.Etapele planificării strategice


Planificarea de marketing este un proces continuu şi finalizarea lui impune
implementarea programului de marketing, controlul rezultatelor parţiale şi stabilirea
eventualelor corecţii ce trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivelor de marketing ale
întreprinderii. Procesul planificării de marketing se desfăşoară în timp în mai multe etape:
-Stabilirea ţelului;
-Analiza situaţiei existente;
-Formularea strategiilor de marketing;
-Elaborarea programului de marketing, controlul, evaluarea şi eventualele
corecţii;

Stabilirea ţelului
Această etapă stabileşte misiunea şi obiectivele revistei, respectiv tipul de
activitate desfăşurat, în ce zone anume, la ce nivel al investiţiilor, gradul de
competitivitate. La acest nivel al analizei trebuie luate în calcul următoarele considerente:
Ocupaţia de baza a reviste Avto-mir i– Revista adusă în discuţie promovează
în special lumea auto, încercâdu-se prin intermediul acesteia sa se realizeze o imagine
corectă vizavi de modelele noi apărute pe piaţă. În arsenalul ei de articole întâlnim maşini
de toate mărimile şi după toate gusturile, în special modele noi.
Cititorii revistei - Această revistă aparută acum 10 ani are o întindere
internaţională producătorul ei fiind în România. Atât în România cât şi în Moldova
aceasta se bazează în special pe clienţii tineri si cei de vârstî mijlocie care îşi piermit un
model prezentat sau care sunt pasionaţi de automobile.
Imaginea revistei în prezent- Imaginea unei societăţi comerciale, a unui produs,
sau a oricărui alt lucru, reprezintă opinia sau părerea clinţilor despre acestea. Cu alte
cuvnte imaginea revistei este realizată din prizma cititorilor. La momentul actual Avto-
mir este una din cele mai citite reviste promovatoare de maşini din lume, deci imaginea
acesteia este una din cele mai bune.
Imaginea revistei pe viitor- La momentul actual aceasta are o baza financiară şi un
număr de cititori foarte mare. Având în vedere aceste considerente deducem faptul că pe
4
Revista auto show., nr. 217/anul X, 29.01.2009., pag.,46

6
viitor Avto-mir nu poate avea pare decât de un succes şi mai mare. Criza economică
din prezent a afectat-o într-o oarecare msură, diminuindu-i vânzările, dar de aici nu
rezultă că imaginea acesteia este alta, sau tinde a se înrăutăţi.

Analiza situaţiei existente


Analiza situaţiei existente reprezintă punctul de plecare în procesul de planificare
în marketing şi presupune realizarea unei analize a mediului intern şi extern al reviste în
sine, denumită audit de marketing care este la rândul lui de două feluri audit extern şi
audit intern.
Auditul extern se ocupă în special cu studierea: pieţei, concurenţei şi analiza
PEST.
Piaţa- reprzintă un asamblu de activităţi prin care se realizează procesul de
vânzare-cumpărare, precum şi spaţiul în care acesta are loc. Acest instrument al
comerţului reprezintă locul în care se intîlneşte cererea cu oferta, fiind alcătuită din
producător, consumator şi produse comerciale.
Piaţa revistei Mercedes-benz este una de dimensiuni foarte mari cuprinzând
suprafeţe întinse şi îndepărtate, se desfăsoară atât la nivel naţional cât şi la nivel
internaţional adresându-se în special tinerilor şi persoanelor de vârstă medie.
Din punct de vedere al procesului de comerţ al reviste Avto-mir i, vânzarea
este de mai multe tipuri şi anume:
-Vânzare directă ce are loc direct de la producător la consumator, ignorând
intermediarii, detailiştii şi angrosiştii.
-Vânzare elecronică ce se realizează prin intermediul internetului, televizorului,
radioului, etc.
-Vânzare clasică sau vânzarea prin magazin sau chioşcuri special amenajate.
Pentru a se face vîdută şi penru a promova produsele diferitelor companii adusă se
adoptă o serie de metode de marketing pentru ca acesta să fie cunoscută de cât mai multe
persoane.
Concurenţa- este reprezentată de orice altă revistă, companie sau persoană care
oferă consumatorilor produse sau servicii din aeeaşi sferă comercială. Concurenţa poate fi
de mai multe feluri: formală(de soluţii), generică, la nivel de produs şi la nivel de marcă.
Aceşti factori pot afecta evoluţia revistei, dar sunt în afara controlului ei. Odată
identificaţi, ei vor fi analizaţi în relaţie cu necesităţile revistei într-o anumită ordine,
având drept criteriu gradul în care pot influenţa activitatea acesteia.
Auditul intern- vizează variabilile operaţionale ale marketingului, analizând
stuaţia actuală a revistei Avto-mir. Printre aceste variabile putem enumera: vânzările
(vinzări totale, dupa zona geografică, după client, după produs, după modalitatea de
vânzare-rate, leasing, cash); cote de piaţă; costuri şi marje de profit; informaţii şi
cercetări de marketing: produs, preţ, distribuţie, promovare, operaţiuni şi resurse
necesare.
Auditul de marketing nu trebuie realizat pentru a diagnostica o problema cu care
se confruntă revista ci se recomandă a fi utilizat la începutul fiecarui ciclu de planificare.
Rezultatele auditului de marketing este bine să se concretizeze în analiza SWOT, un
rezumat al auditului. Această analiză are ca scop studierea caracteristicilor esenţiale ale
revistei ce îi dau identitate şi o pot avantaja în activităţile vitoare.

7
Analiza SWOT are în vedere studierea caracteristicilor sit-ului cu scopul de a
detecta lucrurile realizate calitativ şi cele realizate mai puţin calitativ.
Pentru concretizarea acestui fapt se vor pune faţă în faţă punctele tari ale revistei
şi punctele slabe ale acesteia, respectiv ameninţările cu oportunităţile. Avto-mir este
organizată foarte bine şi foarte calitativ dar totuşi sau găsit şi puncte slabe a acestuia
foarte importante(Lipsa abonării gratuite a doritorilor, la primirea fiecărei modificare a
revistei. Lipsa ideilor noi ce generează un numar mic de cititori; Cresc cheltuielile;
Datorită veniturilor mici se inregistrează o stagnare a înnoirii tehnologiilor;), precum şi
ameninţări(-Scăderea numărulu de cititori ai revistei; Apare concurenţa pe piaţă;
Scăderea nivelului calităţii imagininilor; Imposibilitatea atragerii de clienţi noi;).
Tabelul ce urmeză surprinde cel mai bine ideea enunţată mai sus accentuînd
totodată rezultatul care trebuie să se producă în urma realizării acestui studiu de
marketing.

Analiza SWOT al revistei Avto-mir:


Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări

-Se pozitionează pe -Lipsa abonării gratuite a -Posibilitatea -Scăderea numărului de


primele locuri de pe doritorilor, la premirea cumpărării revistei cititori;
piaţă; fiecarei modificare a sit- de câte mai multe
ului. persoane. -Apare concurenţa pe
-revista poate fi piaţă;
achiziţionată în mai -Lipsa ideilor noi -Promovarea ei la
multe ţări; generează un numar mic nivel internaţional; -Scăderea nivelului
de vizitatori; calităţii imaginii
-Imaginea acesteia -Înlăturarea revistei;
este foarte bună; -Cresc cheleuielile concurenţei tari;
-Imposibilitatea
-Personalul este -Datorită veniturilor mici -Dezvoltarea în atragerii de clienţi noi;
bine pregătit; se inregistrează o amonte a acesteia;
stagnare a înnoirii
tehnologiilor;

Fiecare revistă are ca scop transformarea ameninţărilor în oprtunităţi pentru a-ţi


asigura statutul stabil pe piaţa mondială şi naţională.

Formularea strategiilor de marketing


Atât firmele cât şi revistele moderne acţionează într-un mediu dinamic, cu
multiple schimbări, la care acestea sunt obligate să se adapteze şi în acest sens, trebuie să
integreze toate acţiunile sale într-o conduită cu trăsături durabile, subordonate unor
obiective pe termen lung, adică să elaboreze o politică unitară, coerentă, care este poitica
de marketing bazată în special pe promovarea produselor prin intermediul lor..

8
Unii specialişti apreciează că etapa actuală este cea a unui marketing strategic,
adică politica de marketing. trebuie să încorporeze un set de strategii adecvate contdiţiilor
în care revista îşi desfăsoară activitatea şi potrivit opţiunilor acesteia.
Cele 2 mari componente ale politicii de marketing sunt:
Strategia de marketing ce desemneaza liniile definitorii ale atitudinii conduitei
întreprinderii în vederea atingerii anumitor obiective. În funcţie de elementul vizat,
strategia de marketing poate lua diverse forme:
-strategia de piaţă
-strategia de produs
-strategia de preţ
-strategia de distribuţie
-strategia de promovare.
Modalitatea de punere în aplicare a strategiei este domeniul tacticii de marketing.
Între strategii şi tacticile eferente trebuie să existe o corespondenţă; de fapt tacticile se
află în relaţiile de subordonare faţă de strategii.
Strategia de piaţă ocupă o pozitie centrală, dominantă, în raport cu celelalte
componente, ea reprezintă nucleul politicii de marketing. Ca nucleu al politicii de
marketing, aceasta constitue punctul de plecare şi elementul de referinţă pentru toate
celelalte strategii (de produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare).
Strategia de piaţă vizează însăşi finalitatea activităţii revistei privite în întregul ei.
Numai în funcţie de piaţa aleasă drept câmp de acţiune, numită şi piaţa ţintă, de atitudinea
adoptată de revistă faţă de această piaţă şi de obiectivele vizate, se pot stabili diferite
laturi concrete ale activitaţii acesteia şi orientarea strategică a lor.
Drept termeni de referinţă în fundamentarea corectă a acesteia servesc
urmatoarele 2 categorii de factori:
-Factori endogeni (factori interni) - resursele revistei: umane, materiale şi
financiare.
-Factori exogeni (factori externi) - piaţa ocupând locul principal.
Din punct de vedere al poziţiei revistei Avto-mir faţă de dinamica pieţei se are
în vedere strategia de crestere şi dezvoltare al activităţii de piaţă. Se observă acest lucru,
datorită faptului că revista functionează pe o piaţă dinamică şi într-o continuă crestere.
Piaţa este realizată de ea însăşi, nu de concurenţii acesteia.
După poziţia acesteia faţă de structura pieţei, sit-ul adus în discţie funcţionează
folosind strategia concentrată, raportindu-se la un singur segment sau la un număr
restrâns de segmente, adaptându-se specificului acestora. Este cazul revistelor care îşi
concentrează atenţia asupra acelor zone ale pieţei în care au şanse maxime de fructificare
a potenţialului lor.
După poziţia revistei în funcţie de schimbările apărute pe piaţă, Avto-mir
foloseste ca instrument strategia activă, ce are în vedere atitudinea revistelor moderne,
puternice, preocupate permanent de înnoire şi perfecţionare. În acest caz acestea nu se
mulţumesc să se adapteze schimbărilor pieţei, ci intervin efectiv pentru influenţarea sau
chiar modelarea pieţei, pentru provocarea în cadrul acesteia a unor asemenea schimbări
care să raspundă propriilor interese. Compania Mercedes-benz influientează foarte mult
pieţa-auto atât în ţară cât şi peste hotare, prin aporturi de produse noi şi ingenioase. Acest
lucru este posibil datorită faptului că revista apreciază foarte mult ideea, muncitorii
nefiind simpli funcţionari în domeniu, ci nişte generatori de idei.

9
După poziţia revistei în funcţie de exigentele pieţei, sit-ul functionează în
conformitate cu strategia exigenţei ridicate satisfăcând la un nivel cât mai ridicat
exigenţele pieţei, uneori chiar depăşirea acestora. Prin Avto-mir se încearciarcă o
promovare şi o prezentare cât mai exactă a calităţii şi exigenţelor revistelor promovatoare
de maşini a cărui analiză se realizează.
Din punct de vedere al poziţiei revistei faţă de nivelul concurenţei, aceasta
vizează utilizarea strategiei ofensive uneori chiar agresivă, urmată de revistele puternice,
cu poziţii consolidate în cadrul pieţei sau de cele “nou venite”, care dispun de un avantaj
competitiv deosebit. De fapt prin această strategie se promovează strategia cresterii de
piaţă a întreprinderii respective.
Revista îşi poate shimba de la o perioadă la alta cursul activitaţii sale, deci aceasta
îşi poate shimba şi strategia de piaţă. Acest lucru este posibil nu numai după ce
obiectivele strategiei stabilite anterior au fost atinse, dar chiar şi în cursul aplicării unei
strategii, dacă situaţia o cere. Cu alte cuvinte fiecare revistă îşi coordonează activitatea în
fncţie de obiectivele propuse şi în funcţie de necesităţile ititorului ce reprezintă punctul
central de ţintire a unui procucător.
Strategie de produs are în vedere opţiunile privitoare la dimensiunile, structura şi
dinamica gamei de produse pe care le promovează o revistă. Strategia de produs va fi
subordonată strategiei de piaţă şi corelată cu strategiile de preţ, de distribuţie şi de
promovare.
Principalele obiective ale strategiei de produs sunt următoarele:
-consolidarea poziţiei revistei în cadrul actualelor segmente de ctitori;
-cresterea gradului de pătrundere în consum a unui anumit produs promovat;
-sporirea gradului de răspândire pe piaţă a produsulor prin atragerea de noi segmente de
utilizare;
-diferenţierea faţă de produsele similare sau apropiate ale altor producatori(distribuitori);
-o mai bună poziţionare în cadrul gamei a respectivului produs şi cresterea cotei sale de
piaţă.
Tipul şi complexitatea strategiei de produs sunt influenţate de nivelul resurselor
economice ale revistei, de natura produselor ce fac obiectul acestor strategii promovate,
de pozitia deţinută pe piaţă,etc.
Urmărind obiectivele ce vizează strategia de produs, menţionate mai sus, ajungem
la următoarele observaţii vizavi de revista Avto-mir:
-Produsele firmelor promovate prin intermediul revistei Avto-mir, sunt
adresate în special persoanelor de vârstă medie sau celor ce au împlinit 18 ani, având în
vedere că doar la această vârstă se poate obţine carnetul de conducere. Din punct de
vedere al averii economisite, produsele se adresează persoanelor cu un venit mediu care
tinde să crească accentuând faptul că compania pune accent în special pe calitate şi nu pe
preţ.
În concluzie, potrivit acestei strategii revista trebuie să aibă ca obiectiv produsul
promovat şi anume imaginea acestuia.
Strategia de preţ se referă în specal la dimamica şi structura preţurilor, ţinându-
se cont şi de raportul calitate/preţ. Preţul este unul dintre cei 4 piloni ai mixului de
marketing, fiind totodată unul dintre elementele acorporale importante ale produsului. El
joacă adesea un rol decisiv în opţiunea cumpărătorului, în realizarea actului de vânzare-

10
cumpărare şi prin urmare în soarta mărfurilor pe piaţă. Preţul intervine ca element de
contact şi de armonizare între produs şi mediul căruia i se adresează, între oferta şi
cererea de mărfuri.
Preţul este o variabilă mixtă în contextul mixului de marketing, adică este atât o
variabilă endogenă(internă) cât şi o variabilă exogenă(externă):
-latura endogenă a sa se reflectă în nivelul inferior al preţului, adică acoperirea costurilor
de producţie şi realizarea unui profit net pe o unitate de produs, ceea ce reflecta condiţiile
interne ale firmei de gestionare a resurselor sale economice.
-este o variabilă exogenă prin nivelul său superior care este dictate de condiţiile pieţei,
adică de condiţiile externe firmei, un rol important jucând numărul competitorilor şi
intensitatea concurenţei.
Strategiile de preţuri folosite de revista Avto-mir reprezintă gradul ridicat al
calităţii produselor promovate în aceasta.
Din punct de vedere al nivelului preţurilor promovarea revistei respective se
realizează prin intermedul strategiei cu preţuri înalte, prin care se încearcă o accentuare a
calităţii şi confortului oferit de către produsele promovate. Revista a realizat cercetări din
punct de vedere al: costurilor, al concurenţei, al cerei, pentru a stabili folosirea corectă şi
raţională a strategiei menţionate mai sus.
Din punct de vedere al gradului de divesifiacare a preţurilor practicate în cadrul
activităţii revistei aduse în dicuţie se foloseste strategia concentrării în mai puţine trepte a
preţului care este o practică destul de răspândită, mai ales atunci când diferenţele dintre
costurile unor sortimente sunt de mai mică importanţă. Revista a ales această metodă de
comercializare datorită gamei foarte largi de produse a căror preţuri nu inregistrează
diferenţe foarte mari, pentru că fiecare produs este realizat la aceleşi nivel de calitate şi
serizitate.
Potrivit gradului de mobilitate a preţului în timp se foloseste în special strategia
preţurlor psihologice ce se acsează pe sensibilitatea diferită a cititorilor faţă de preţurile
produselor, pe componentele raţionale şi iraţionale ale comportamentului acestora. Din
categoria acestor preţuri putem menţiona: preţuri de prestigiu, preţuri de leader, preţuri
momeala (bait prices), preţuri magice (terminate cu cifra 9).
Strategia de distibuţie vizează deopotrivă canalele de distribuţie, circulaţia
economică a mărfurilor, selectarea partenerilor şi raportul dintre ei, etc. Toate aceste
elemente proiectate pe fundalul strategiei globale de piaţă a revistei şi corelată cu
celalalte compartimente ale mixului de marketing (produs, preţ, promovare).
Sediul principal al strategiei de distribuţie este la firma producătoare. O strategie
de distribuţie corect stabilită are ca punct de plecare consumatorul produselor promovate
şi în special cititorul, ea urmând să asigure cea mai adecvată conectare a acestora la
canalele de distribuţie pentru satisfacerea propriilor sale nevoi. Strategia se proiectează
asupra întregului circuit al modelelor promovate, privite însă în sens invers (adică
pornind de la consumator) fenomen ce se numeste movind backword.
Alegerea strategiei optime de distribuţie este un process complex care se
deplasează pe un întreg sistem de criterii cum ar fi: volumul vanzărilor, costul
distribuţiei, imaginea revistei, viteza de deplasare a mărfurilor prezentate la consumatori.
Din punct de vedere al dimensiunii canalului de distribuţie revista reprezintă o
modalitate de distribuţie directă, deoarece se înregistreză impactul direct al
consumatorului(cititorului) cu producătorul, ignoraţi fiind toţi angrosiştii şi detailiştii.

11
Acest lucru este foarte important pentru oricare revistă, deoarece aceasta are posibilitatea
menţinerii legăturii permanente cu consumatorul, poate oferi servicii suplimentare, îşi
menţine originalitatea mărcii de comert, costurile de distribuţie sunt mai reduse dar şi
preţurile mai mici, cea ce determină un avantaj pentru utilizator.
În funcţie de amploarea distribuţiei, adică ţinându-se cont de lăţimea canalului,
respectiv de numărul punctelor de distribuţie; revista adusă în discuţie a adoptat strategia
distribuţiei extensive, cu alte cuvinte, o difuzare largă a produselor, prin cele mai diverse
tipuri de magzine sau intermediari.
Strategia de promovare presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali
şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumparare şi
consum, precum si acţiuni de sprijinire a procesului de vânzare.
“Promovarea este considerată a fi una dintre cele mai costisitoare componente ale
procesului de marketing. În absenţa promovării pot apărea dificultăţi în desfăşurarea
normală a relaşiei firmă-piaţă. Sistemul de comunicatie al firmei moderne implică
utilizarea, pe de o parte, a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor,
menite să prezinte firma şi produsele sale, dar şi să provoace o serie de modificări
favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora, iar pe de altă parte va
stabili comunicaţii efective cu proprii ei salariaţi, cu acţionarii şi furnizorii săi, cu mediile
financiare şi cele ale puterii publice”/5.
Prin politica de comunicaţie revista urmăreste o difuzare cât mai amplă a unor
informaţii despre activitatea şi produsele firmelor promovate, dar şi recepţionarea
modului în care acestea sunt privite şi apreciate de consumatori. Structura sistemului de
comunicare al revistei ce este unul modern şi realizat după toate condiţiile contemporane,
este format din urmatoarele elemente:
-emiţătorul-sursa de informaţie - firmele ce sunt promovate de revista respectivă;
-un mesaj - informaţia care trebuie difuzată prin intermeduiul revistei;
-un canal de difuzare - mediile de transmitere a informaţiilor;
-receptorul- destinatar – consumatorul(cititorul) sau piaţa(in general);
-feed back - are rolul de a controla buna funcţionare a sistemului;
Structura activităţii promoţionale, după criteriul naturii şi a rolului pe care îl joacă
în sistemul de comunicaţie al revistei Avto-mir, este următoarea:

Componentel
e structurii Caracteristici generale Rezultatele utilizării acestora în cadrul
activităţii www.Mercedes-benz.ro
promoţionale
Este o variabilă calitativă, de natură Publicitatea este prezentă în cadrul
Publicitatea psihologică cu acţiune pe termen lung şi revistei, prin imaginile postate, diferitele
care este greu de măsurat cantitativ în sloganuri reprezentative, ofertele
privinţa efectelor economice pe care le propuse, modelele prezentate, reclamele
generează. fcaute, etc.

5
Minica Mirela, Capitalul uman si cresterea economica in Romania, Editura Mirton, Timisoare 2005,
/pag.,136.

12
Este o variabilă cantitativă şi cu acţiune Promovarea este prezentă prin însăşi
pe termen scurt. Tehnicile cuprinse în publicitatea care are un rol decisiv în
Promovarea această grupă aduc consumatorului dezvoltarea acesteia. Deasemenea în
vanzărilor avantaje economice şi materiale structura ei sunt incluse preţurile,
immediate usor măsurabile cantitativ, iar promoţii ce au rolul de a atrage
firmei îi oferă posibilitatea exercitarii cumpărătorii, noutăţile, etc
unui control riguros al activităţii
desfăsurate.
Grupează o serie de acţiuni şi efecte pe Relaţiile publice înglobează toate
Relaţiile plan psihologic şi pe termen lung, de acţiunile prin care utilizatorul intră în
publice asemenea greu de măsurat în termeni contact direct cu producătorul. Acest
economici. lucru se realizează prin intermediul
revistei, analizând astfel dorinţele,
necesităţile, preferinţele şi obiectivele
consumatorului(cititorului).
Este o variabilă atât calitativă, cât şi Manifestările promoţionale apar în
Manifestările cantitativă, presupune utilizarea pe special în timpul sărbătorilor de iarnă
promoţionale perioade de timp determinate a întregii sau primavara. Perioade în care
game de tehnici şi acţiuni cu efecte produsele capătă preţuri mai mici
economice imediate, dar şi pe termen generând astfel o crestere a vânzărilor şi
lung. o scădere a stocurilor.

Realizează o serie de activităţi cum ar fi: Forţele de vânzare des întâlnite la acestă
Forţele de prospectarea pieţei, demonstrarea, revistă sunt cele manuale sau clasice
vânzare argumentarea, negocierea, încheierea de (prin intermediul revistei, etc),
contracte, vânzarea; vizând obiective deasemenea o forţă semnificativă poate
cantitative (exprimate în cresteri ale fi menţionată şi vânzaea prin credite.
volumului de vânzări sau a cifrei de
afaceri), dar şi obiective calitative.

O politică promoţională activă şi eficientă a unei reviste moderne implică


folosirea tuturor acestor activităţi promoţionale, contribuind astfel la realizarea
obiectivelor de marketing fixate de firmă.
În acelai timp eficienţa utilizării activităţii promoţionale depinde în mare măsură
de modul în care acestea sunt întegrate în politica generală de marketing a firmei, precum
şi de maniera în care se realizează corelarea activităţii promoţionale cu celelalte elemente
ale mixului de marketing.

Elaborarea programului de marketing, controlul, evaluarea şi eventualele corecţii;


În cadrul acestei etape se realizeaza programul de marketing în vederea realizării
biectivelor, se stabilesc responsabilităţile, temele de realizare şi bugetul corespunzător,
iar în fnal se efectuiază contolul şi evaluarea rezultatelor planificării de marketing.
Procesul de planificare se concretizează în planul de marketing ce cupirnde în esenţă
obictivele şi strategiile unei instituţii pentru perioade de timp medii sau lungi.

13
Cu alte cuvinte această atapa reprezintă o însumare a celorlalte etape menţionate
mai sus, prin care este realizat însăşi programul de marketing. În urma studiului reliazat
de către noi, s-a constat faptul că prin intermediul revistei Avto-mir se încearcă o
promovare a următoarelor obiective ce au ca rol principal îmbunătăţirea calităţii acesteia:
-Satisfacerea nevoilor, cerinţelor şi dorinţelor consumatorilor;
-Îmbunătăţirea calităţii produselor propuse spre comercializare;
-Atragerea de noi consumatori prin realizare de publicitate;
-Oferirea de oferte promoţionale in funcţie de sezon sau perioadă a anului;
-Desfăşurarea comerţului în cât mai multe puncte de desfacere, atât din ţară cât şi
de peste hotare:
-Înoirea tehnologiilor de producţie;
-Oferrea de facilităţi sau beneficii celor ce cumpără şi citesc revista Avto-mir;
-Îmbunătăţirea calităţii produselor şi realizarea unui raport optim, calitate/preţ;
-Îmbunătăţirea gamei de produse prin introducerea a noi idei şi tehnologii;
-Perfecţionarea potenţialului personalului, prin participarea acestuia la diferite
cursuri de specializare;
-Introducerea de noi norme vizind citirea revistei;
-Realizarea de rubrici speciale pentru persoanele de până la 18 ani:
Acestea şi multe alte obiective reprezintă arma indispensabilă a revistei de a-şi
învinge concurenţii, prin perfecţionarea atât pe plan economic cât şi cultural. Faptul că
firma foloseşte în dezvoltarea ei resursele proprii şi se acseză în special pe politica de
produs, politica de preţ, politica de distribuţie şi politica de promovare, înseamnă că
acesta şi-a organizat activitatea pe baza marketingului mix.
“Prin conceptul de marketing mix se poate intelege orientarea activitatii de
marketing a intreprinderii/revistei în funcţie de resursele interne şi de condiţiile pieţei
prin combinarea ţntr-un tot unitar coerent sub forma unor programe a elementelor
politicii de produs”./6

III.Concluzii

Bibliografie
6
Ildiko Fekete, Curs de Marketing pentru anul II specialitatea Economia, Comerţului, Turismului şi
Serviciilor, 2008/pag.,34.

14
1.Ildiko Fekete, Curs de Marketing pentru anul II specialitatea Economia,
Comerţului, Turismului şi Serviciilor, 2008.

2.Minica Mirela, Capitalul uman si cresterea economica in Romania, Editura


Mirton, Timisoare 2005.

3.Revista auto show., nr.217/anul X, 29.01.2009.

15