INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

tabel.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: ...punct termic central Termoficare .. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare .Numarul sobelor: . SE/V: .... m-1. marimea si tipul cahlelor . Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie...Tipul sobelor. 2.. □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 . Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii.Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS .

... ...Elemente de reglaj termic si hidraulic: .....Debitul nominal de agent termic de incalzire............ ext.. ........Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu.existenta vizei metrologice ... (˚C) Temp..Necesarul de caldura de calcul: .. circuite .. ...........Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp........ mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 ..la nivelul corpurilor statice..Contor de caldura: ..la nivel de racord.....m. .disponibil de presiune (nominal): .Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ..Tip corp static Numar corpuri statice [buc.....la nivelul coloanelor.........anul instalarii . tur (˚C) Qinc..tip contor ... ..........W ..Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite...l/h....diametru nominal: mm ...] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total .

.......diametru nominal:...... Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie.c..m....... cada de baie: ...Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare..... dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3... bucati..: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: .. 4 .....m.Aria planseului incalzitor: m² ......punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a. mm ... bucati........ lavoare: .... .c.....: □ Numărul de obiecte sanitare . buc.… □ Puncte de consum a..m....pe tipuri: - dusuri: .....c.m.. racord unic multiplu: puncte ...tip contor.......necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a.........c.punct termic central Termoficare . Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a.......... cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare ..anul instalării.............. Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj.

..... Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5.... Ştampila şi semnătura 5 ... □ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4.. Auditor energetic pentru clădiri..existenţa vizei metrologice... Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit.. Numele şi prenumele.... Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful