INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

marimea si tipul cahlelor .. Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie....Tipul sobelor.....Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS .punct termic central Termoficare . SE/V: . 2.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: .tabel.. Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare . □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 .Numarul sobelor: . m-1.

.............disponibil de presiune (nominal): ...Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ........ ..tip contor .. circuite .Debitul nominal de agent termic de incalzire... ext....... (˚C) Temp...Contor de caldura: . ............ ....la nivelul corpurilor statice..] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total ..Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu.....diametru nominal: mm .....la nivel de racord.. tur (˚C) Qinc..Elemente de reglaj termic si hidraulic: ..la nivelul coloanelor.Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp........m.Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite...existenta vizei metrologice .. mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 .l/h.....anul instalarii ... ...........W ..Necesarul de caldura de calcul: .Tip corp static Numar corpuri statice [buc.. ..

. dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a........... Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj. buc.: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: .....diametru nominal:.m.Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare.. bucati................c..m..... Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie.....c... . cada de baie: .necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a.....m...c..c....m......… □ Puncte de consum a. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare ........punct termic central Termoficare .........anul instalării....pe tipuri: - dusuri: . bucati....... Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a...... mm ...... racord unic multiplu: puncte .. 4 .... lavoare: .: □ Numărul de obiecte sanitare ...tip contor..Aria planseului incalzitor: m² .....

□ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4. Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit... Ştampila şi semnătura 5 .... Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5..... Numele şi prenumele...... Auditor energetic pentru clădiri...existenţa vizei metrologice.. Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6..