INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: .. SE/V: ......punct termic central Termoficare .. □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 .Tipul sobelor. Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare . 2..Numarul sobelor: .Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS . Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie. m-1. marimea si tipul cahlelor ..tabel.

la nivelul coloanelor. tur (˚C) Qinc.. ........... (˚C) Temp.Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp......la nivelul corpurilor statice.....diametru nominal: mm ...Tip corp static Numar corpuri statice [buc.la nivel de racord. circuite .............disponibil de presiune (nominal): ..tip contor .Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu....l/h.....Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite..... ...Elemente de reglaj termic si hidraulic: .anul instalarii ........Debitul nominal de agent termic de incalzire.Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ..W ..... .. ..... mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 ......Necesarul de caldura de calcul: ...existenta vizei metrologice ...m.... ext...] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total ....Contor de caldura: . .........

...... Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj.................c.....m............m.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a........... ..c... buc... 4 .. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare ...anul instalării..tip contor.. cada de baie: .....m.: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: ....... dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3. Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a.diametru nominal:........... lavoare: ..: □ Numărul de obiecte sanitare ......m..necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a. bucati. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie...Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare...c.… □ Puncte de consum a.c. racord unic multiplu: puncte ...Aria planseului incalzitor: m² .........pe tipuri: - dusuri: ..... mm .punct termic central Termoficare . bucati.

Ştampila şi semnătura 5 ......... Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5... Numele şi prenumele...existenţa vizei metrologice.... Auditor energetic pentru clădiri. □ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4.. Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6. Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful