INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

SE/V: .. 2... Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii. marimea si tipul cahlelor ... Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie.. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare . m-1.Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS .Tipul sobelor. □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 .punct termic central Termoficare ..punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: .tabel..Numarul sobelor: ..

....Debitul nominal de agent termic de incalzire......Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ................m....Tip corp static Numar corpuri statice [buc.la nivelul coloanelor. ..la nivel de racord...... mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 .l/h....tip contor .. ext... tur (˚C) Qinc..existenta vizei metrologice .....Elemente de reglaj termic si hidraulic: . (˚C) Temp.............. ....diametru nominal: mm .Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite...] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total .Necesarul de caldura de calcul: ..anul instalarii . circuite ..W . ........... ......Contor de caldura: ... .la nivelul corpurilor statice........disponibil de presiune (nominal): .Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp..Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu..

........... Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a.m......necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a.. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare . bucati. lavoare: ....Aria planseului incalzitor: m² ...punct termic central Termoficare . racord unic multiplu: puncte ..Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare.: □ Numărul de obiecte sanitare ......... bucati.m.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a... cada de baie: ..diametru nominal:. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie.......… □ Puncte de consum a.......c....pe tipuri: - dusuri: ................. dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3... ...m.. 4 ... Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj.c........tip contor..c...... mm .m..: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: ........anul instalării..... buc...c....

Auditor energetic pentru clădiri..... □ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4. Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5... Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit..... Numele şi prenumele.existenţa vizei metrologice.. Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6.... Ştampila şi semnătura 5 .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful