INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

punct termic central Termoficare .. SE/V: . Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii..Numarul sobelor: .Tipul sobelor. marimea si tipul cahlelor . Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie. □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 . 2...tabel.. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare ..Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS ..punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: .. m-1..

....... ............ mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 ... (˚C) Temp..Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp..l/h.Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ... ...Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu.la nivelul coloanelor.diametru nominal: mm .....W ....existenta vizei metrologice .Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite. ... ext.......... tur (˚C) Qinc.... .. ........m..la nivelul corpurilor statice...Tip corp static Numar corpuri statice [buc.. circuite ..disponibil de presiune (nominal): ...tip contor ........la nivel de racord....] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total ..Debitul nominal de agent termic de incalzire...anul instalarii ..............Elemente de reglaj termic si hidraulic: ..Necesarul de caldura de calcul: ..Contor de caldura: .

m...c.......: □ Numărul de obiecte sanitare ... bucati.....diametru nominal:.: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: .anul instalării.......pe tipuri: - dusuri: ...tip contor.m.. Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a.c. racord unic multiplu: puncte ............. lavoare: .c......punct termic central Termoficare ...c... mm ........m........ cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare .. dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3..necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a.punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a... 4 ..... bucati... buc.… □ Puncte de consum a... cada de baie: ....... Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj...m....Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare...........Aria planseului incalzitor: m² ... ....... Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie....

.. Numele şi prenumele.existenţa vizei metrologice. Ştampila şi semnătura 5 ....... Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit.. Auditor energetic pentru clădiri.... Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5.... □ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4.. Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful