INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr.....

1. Date privind construcţia: Categoria cladirii : de locuit, individuala camine, internate hoteluri si restaurante cladiri social-culturale alte tipuri de cladiri consumatoare de energie: Numar niveluri: Subsol Parter + .... etaje □ Nr. de apartamente si suprafete locuibile: Tip. ap. Aria unui apartament [m²] 0 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 5 cam. TOTAL □ Volumul util incalzit al cladirii: ............ m3 1 2 Nr. ap. SLoc [m²] 3 Demisol de locuit cu mai multe apartamente (bloc) spitale, policlinici cladiri pentru sport cladiri pentru servicii de comert

□ Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

1

m-1.. Date privind instalaţia de încălzire interioară: Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Sursa proprie.Tip element de constructie 0 PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS . cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare .Numarul sobelor: ..punct termic central Termoficare . marimea si tipul cahlelor . 2..Tipul sobelor... □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice: 2 . SE/V: ....tabel. Total arie exterioara [m²] Rezistenta termica corectata [m²K/W] 1 Aria [m²] 2 □ Indicele de compactitate al cladirii..punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de incalzire: Incalzire locala cu sobe Incalzire centrala cu corpuri statice Incalzire centrala cu aer cald Instalatie centrala cu plansee incalzitoare Instalatie centrala cu plansee incalzitoare si corpuri statice Alt sistem de incalzire: □ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: .

.Racord la sursa locala de energie termica: racord unic multiplu......... ext. tur (˚C) Qinc...m......la nivel de racord....existenta vizei metrologice ............. ..Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite.....Tip corp static Numar corpuri statice [buc.disponibil de presiune (nominal): .......l/h.. .] in spatiul locuit in spatiul comun Total Suprafata echivalenta termic [m²] in spatiul locuit in spatiul comun Total ..W ........Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara superioara mixta ..Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: Temp.........la nivelul coloanelor...Elemente de reglaj termic si hidraulic: ...Necesarul de caldura de calcul: .la nivelul corpurilor statice......Contor de caldura: ....diametru nominal: mm .Debitul nominal de agent termic de incalzire.tip contor ... ..anul instalarii .... ... .. circuite . mediu orar [W] -15 75 -10 77 -5 79 0 82 +5 86 +10 90 mmH2O □ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor: 3 ..... (˚C) Temp......

. lavoare: ..... mm .... dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale 3.diametru nominal:....m. cada de baie: ...: □ Numărul de obiecte sanitare ...m. buc. Preparare locala cu plita Alt sistem de preparare a..tip contor........c....Aria planseului incalzitor: m² ........punct termic central Termoficare . 4 ..m.. Date privind instalaţia de apă caldă de consum:: □ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Sursa proprie.... racord unic multiplu: puncte ......pe tipuri: - dusuri: .anul instalării. .. bucati...necesar de presiune (nominal): mmH2O □ Racord la sursa centralizată cu căldură: □ Conducta de circulatie a a..............Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare......c.. Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale corpurile statice sunt doate cu armaturi de reglaj..m.c...punct termic local Alta sursa sau sursa mixta: □ Tipul sistemului de prepararea apei calde de consum: Din sursă centralizată Centrala termica proprie Boiler cu acumulare Preparare locală cu aparate de tip instant a.........… □ Puncte de consum a. cu combustibil: Centrala termica de cartier Termoficare .............c..... bucati.......: functioneaza nu functioneaza nu exista □ Contor de căldură general: .....

.... Numele şi prenumele...... Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică: 6. Auditor energetic pentru clădiri... Informaţii privind instalaţia de climatizare: 5. Ştampila şi semnătura 5 ... □ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista partial peste tot 4...existenţa vizei metrologice. Informaţii privind instalaţia de iluminat: Întocmit....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful