Microbiologie Aplicată

Metode şi tehnici de sterilizare
- referat -

Cozma Daniel Specializarea: PFC

Metabolismul microbian se bazează pe 2 . De exemplu o formulare lichidă poate fi sterilizată folosind autoclava sau filtrarea aseptică. fluide de irigare. prin urmare filtrarea pe cale aseptică este singura soluţie. răni ale pielii sau organele interne. deoarece sterilizarea degradează stabilitatea chimică a produsului. Sterilizarea poate fi definită ca un proces ce îndepărtează şi distruge toate microorganismele cu ajutorul unui agent chimic sau un proces fizic. parenteral sau prin răni ale pielii poate avea ca rezultat boli grave sau chiar moartea. preparate oftalmologice. Uneori însă. Alegerea metodei potrivite depinde de tipul de formulare şi de capacitatea acesteia de a rezista la tratametul aplicat prin procedura de sterilizare selectată. soluţii de dializă şi dispozitive medicale implantate în corp. Aşadar cu cât sunt mai puţime microorganisme prezente într-o mostră cu atât durata procesului de sterilizare va fi mai mică. trebuie să fie şi să rămână sterile. Produsele farmaceutice ca injecţii. Eficacitatea tratamentului depinde de timpul cat a fost aplicat mostrei şi de gradul iniţial de contaminare. lichidul este un produs biologic. Câteva dintre cele mai comune proceduri recomandate pentru sterilizarea unui produs sunt următoarele:  Filtrarea  Sterilizarea cu abur  Sterilizarea uscată  Radiaţii ionizante  Sterilizarea cu etilen oxid.Introducere Introducerea microorganismelor în corpul uman prin intermediul unui produs farmaceutic contaminat. întrucât dispozitivele medicale sunt tratate radiaţii ionizante. Totuşi majoritatea medicamentelor sterile sunt fabricate pe cale aseptică. cum ar fi interferonul sau o mică peptidă ce nu pot fi sterilizate. Principalul obiectiv al procesului de sterilizare este distrugerea tuturor microorganismelor prezente într-o mostră dată. sterilizarea este o etapă esenţială în procesul de fabricare al oricărui produs ce ar putea fi injectat sau care vizează suprafeţe mucoase. Prin urmare.

Totuşi. recipiente din plastic. instrumentaţie de laborator. diviziune şi întreţinere. Când se expune o cultură microbiană la un agent de sterilizare inactivarea microorganismelor urmează o curbă exponenţială a morţii acestora. Reacţiile enzimatice sunt esenţiale pentru creşterea microbiană. supravieţuire şi răspândirea în mediu. Ciclurile pentru diferite produse sunt în funcţie de penetrarea căldurii. lângă sau în interiorul sarcinilor va permite determinarea temperaturii şi presiunii în fiecare mostră.utilizarea de compuşi anorganici şi organici pentru a stimula creşterea celulelor. Aceste configuraţii sunt bazate pe diferitele tipuri şi numărul de materiale tratate de orice proces particular de sterilizare. şi anume: Primul îl reprezintă distribuţia căldurii în interiorul camerei. energia termică şi timpul expunerii. tipul. este sterilizat prin procedeul numit sterilizare cu abur. reproducere. Este important ca 3 . Sterilizarea cu abur Când un eşantion este amplasat într-o autoclavă ce utilizează abur saturat şi presiune. sticlărie. şi rezistenţa probelor testate. Aceste sarcini reprezintă tipuri materiale sterilizate zi de zi cum ar fi medii de cultură. distribuţie. în general folosindu-se temperaturi în jur de 121°C şi presiuni de 1-1. şi a deşeurilor biologice. Al doilea parametru este penetrarea căldurii folosind configuraţii cu sarcină reală. Toate procesele de sterilizare inactivează sau interferează cu aceste reacţii enzimatice care susţin metabolismul microbian. Pentru a înlătura mai eficient aerul din cameră şi din interiorul probelor. timpul necesar pentru o sterilizare completă trebuie determinat în timpul procesului de validare a diferitelor configuraţii de încărcare. ciclul de sterilizare poate include mai multe etape de evacuare a aerului şi aburului. şi rezistenţa la procesul de sterilizare. În plus. supravieţuirea microorganismelor este influenţată şi de alţi factori cum ar fi umiditatea.5 bari. Principiul de bază al acestei operaţii este ca aerul din cameră este înlocuit cu abur. Amplasarea de indicatori biologici în autoclava. Acesta urmăreşte uniformitatea şi variabilitatea căldurii în interiorul camerei. Probabilitatea ca o populaţie de microorganisme sa supravieţuiască unui proces de sterilizare este determinată de numărul lor. În timpul validării se urmaresc doi parametri importanţi. pentru a determina punctele “reci”.

Pentru sterilizarea şi depirogenarea sticlăriei se foloseşte un proces continuu. printr-un sistem de suflante cu dispozitive pentru detecţie.temperatura şi presiunea corectă să fie distribuite uniform în toate materialele aflata în cameră pentru o distrugere completă a microorganismelor. similară sterilizării cu abur dar cu modificări unice sterilizatoarelor cu gaz. De asemenea factori critici sunt umiditatea şi concentraţia gazului. Procesul se desfăşoară într-o cameră presurizată. Sterilizarea uscată Această metodă utilizează un cuptor de uscare cu aer filtrat şi încălzit. absenţa creşterii indică sterilizarea completă a tuturor materialelor. Pirogenii sunt bacterii care cauzează febră şi alte stări patogene la om. timpul şi temperatura sunt factori foarte importanţi pentru validarea procesului de sterilizare. După incubarea diferiţilor indicatori biologici. Sterilizarea gazoasă cu etilen oxid Cel mai frecvent agent folosit în sterilizarea gazoasă este etilen oxidul. Intervalul acceptabil de temperatură în camera goală este de +15°C atunci când aceasta operează la nu mai puţin de 250°C. Oxidul de etilenă este foarte inflamabil. pentru validarea metodei trebuie făcute încercări cu anumite concentraţii cunoscute de pirogene. de aceea este foarte important ca acestea să fie complet eliminate de pe materiale şi echipamente. mutagenic şi creşte posibilitatea de a rămâne reziduuri toxice în materialele tratate. Aerul este distribuit în cameră prin convecţie sau radiaţie. 4 . După ce procesul se încheie. Acest tip de sterilizare se foloseşte când proba nu poate rezista la temperatura ridicată utilizată în procedurile de sterilizare cu abur şi cea uscată. camera trebuie degazată pentru a permite monitorizarea microbiană. Deoarece căldura uscată este frecvent folosită pentru a elimina substanţele pirogene de pe sticlărie şi recipiente. Parametri ca difuziunea gazului. monitorizare şi control a parametrilor fizici. Distribuţia probelor în cameră trebuie făcută astfel în cat sa maximizeze difuzia gazului şi sa optimizeze penetrarea acestuia şi moartea microbiană. concentraţia şi conţinutul de umiditate al materialului.

Astfel vata medicală. după ce a fost supus procesului de sterilizare. semnificaţia valorii SAL este acea că sterilitatea unui produs dintr-o mie nu poate fi garantată. caracterizat prin parametrii săi tehnologici. De exemplu SAL = 10-3 înseamnă că 1 produs din 1000 poate fi nesteril. se utilizează însă şi unitatea tolerată rad.Sterilizarea cu radiaţii ionizante Sterilizarea cu radiaţii ionizante constă în expunerea produsului ce se doreşte a fi sterilizat într-un câmp de radiaţii ionizante (radiaţii gamma sau electroni acceleraţi). etc. Desigur. ceea ce înseamnă că se acoperă riscul ca 1 produs dintr-un milion să fie nesteril. care exprimă cantitatea de energie absorbită în unitatea de măsură a materialului iradiat. 1 Gy = 100 rad.) au un SAL mai tolerant. Valoarea SAL se stabileşte în funcţie de scopul în care se utilizează produsul. Efectele radiaţiei ionizante (în particular efectul biocid) pot fi caracterizate prin mărimea fizică denumită doza absorbită (D). ce intru în contact cu fluidele corpului (sânge. plasmă) se impune SAL = 10-6. pentru o perioadă de timp bine determinată. Doza de sterilizare este doza necesară pentru a asigura sterilitatea unui produs la un coeficient de securitate (SAL) dat. D = dE/dm Unitatea de măsură a dozei absorbite în Sistemul Internaţional se numeşte Grey simbol Gy. produse farmaceutice administrate oral sau considerate aditivi alimentari (laxative. În schimb. Unele ţări europene acceptă doar SAL = 10-6 pentru toate produsele medicale indiferent de utilizarea lor. pentru produsele medicale invazive. Este important de conştientizat faptul că expunerea la un proces de sterilizare validat nu este singurul factor implicat în asigurarea atingerii stării de sterilitate potrivite utilizării produsului respectiv. SAL (sterility assurance level) este probabilitatea ca un obiect dintr-un lot să rămână nesteril. aceasta nu însemnă că un produs este mai puţin steril decât altul aparţinând aceluiaşi lot. ceaiuri de plante. Pentru un proces de sterilizare dat. în plan practic. O mare atenţie trebuie acordată: 5 .

Sterilizarea este un exemplu de proces a cărui eficacitate nu poate fi verificată prin inspectarea retrospectivă şi testarea produsului finit. Odată doza de sterilizare stabilită. Pentru determinarea dozei de sterilizare este necesar cunoaşterea numărului şi rezistenţei la radiaţie a populaţiei naturale microbiene de pe produsele manufacturate. Se acceptă de asemeni utilizarea directă a dozei de sterilizare de 25 Gy cu condiţia argumentării oportunităţii acestui tip de selecţie. fără verificarea contaminării iniţiale. Proprietarul iradiatorului este responsabil pentru furnizarea dozei necesare conform specificaţilor unui proces valid şi pentru un produs definit. Fabricantul produsului etichetat „steril” are responsabilitatea ultimă pentru corectitudinea şi adecvarea operaţiunilor de sterilizare şi a controlului de asigurare a calităţii. Înainte de utilizarea sterilizării prin iradiere pentru un produs dat. Cele mai noi standarde intenţionale (ISO 11137/1995) recomandă două metode pentru această selecţie: (1) metoda care presupune cunoaşterea contaminării microbiene iniţiale şi (2) metoda creşterii treptate a dozei. la intervale de aproximativ trei luni se practică reverificarea ei prin detectarea eventualelor modificări ale masei microbiene iniţiale. În următoarea etapă se face selectarea dozei de iradiere capabilă să asigure nivelul de sterilizare impus produsului respectiv. Se stabileşte o doză maximă acceptabilă pentru fiecare tip de produs şi de ambalaj. 6 . Din acest motiv procedurile de alegere a dozelor de iradiere şi control a calităţii procesului au constituit şi constituie o temă predicată a standardelor internaţionale dedicate acestui domeniu de activitate. împachetat şi depozitat.• • • conţinutului microbiologic a materialelor prime şi componentelor proprietăţilor de barieră microbiologică ale ambalajelor controlului mediului în care produsul este manufacturat. asamblat . Ambele metode au ca primă etapă importantă stabilirea dozei pentru care SAL este de 102 definită ca „doză de verificare”. se urmăreşte efectul iradierii asupra materialul din care este confecţionat acesta.

Penetrabilitatea radiaţiilor ionizante permite sterilizarea produselor în ambalajul final. cât şi din punct de vedere al siguranţei şi fiabilităţii procesului de sterilizare. Unul dintre primele avantaje tehnologice sesizate de fabricanţii de produse sterile a fost cel al posibilităţii de sterilizare de volume mari de materiale într-o perioadă scurtă de timp. Acestea sunt nu numai de ordin comercial. sterilizarea cu radiaţii se poate defini ca un proces sigur şi perfect reproductibil. Reproductibilitatea procesului este asigurată prin simplitatea construcţiei iradiatoarelor industriale destinate sterilizării şi numărul mic de parametri ce trebuie controlaţi (practic unul singur . deja asamblate în cazul în care acestea au mai multe componente şi fără precauţii necesare în cazul sterilizării termice sau cu oxid de etilenă pentru expunerea tuturor suprafeţelor la agentul sterilizant. care atrag pe producători în primul rând.Avantajele sterilizării prin iradiere Sterilizarea prin iradiere s-a impus în ultimele decenii pe piaţa produselor medicale sterile datorită avantajelor pe care le oferă. Timpul afectat procesului de sterilizare este scurtat şi prin eliminarea necesităţii folosirii de indicatori biologici. Sterilizarea în ambalajul final reduce considerabil posibilitatea contaminărr post-sterilizare a produsului. Libertatea deplină în ceea ce priveşte design-ul 7 . Efectul letal al radiaţilor este bine cunoscut în acest moment. Din acest punct de vedere. respectiv cantităţii mari de energie cedată materialului iradiat de fascicolul de electroni acceleraţi. Avantajul intrinsec al utilizării sterilizării cu radiaţii ionizante este dat de certitudinea efectului biocid al acestora.timpul). Acest lucru este posibil datorită puterii de penetrare mare a radiaţiei gamma. Avantajul comercial care decurge de aici este evident: un timp de punere pe piaţă a produsului mai scurt faţă de alte metode de sterilizare. Sterilizarea cu radiaţii este eficace pe toate suprafeţele obiectului iradiat indiferent de forma acestuia şi chiar în volumul materialului de constituţie a acestuia.

Sterilizarea cu radiaţii ionizante nu produce radioactivitate în materialul iradiat şi nici reziduuri chimice. utilizarea. respectiv amestecurile în care acesta este utilizat pentru sterilizare. au decis interzicerea utilizării amestecului EtO-CFC. cu toate că alte amestecuri sau folosirea EtO pur prezintă riscuri sporite. ţările dezvoltate au impus deja limitări drastice privind cantitatea de EtO eliminată în atmosferă. Utilizatorii sterilizării cu EtO sunt obligaţi să achiziţioneze instalaţiile necesare pentru neutralizarea gazului înainte de deversarea lui în mediul înconjurător. În plus. Este de menţionat în acest caz avantajul comercial al creşterii suprafeţei de inscripţionabile. care să necesite operaţii suplimentare (aerare) înainte de punerea pe piaţă a produsului. cu cheltuieli financiare deloc de neglijat care se reflectă în preţul final al produsului. Ţările semnatare ale protocolului de la Montreal (dintre care face parte şi România) referitor la substanţele ce conduc la reducerea stratului de ozon. Filtrarea 8 . cu o construcţie mai simplă şi costuri de fabricaţie mai mici. Una dintre cele mai severe limitări în cazul sterilizării cu oxid de etilenă este cea dată de concentraţia maximă de oxid de etilenă (EtO) rezidual în materialul obiectului sterilizat. nu mai este necesar ca cel puţin o porţiune a ambalajului să fie permeabila la agentul sterilizant. avantaj deloc de neglijat ţinând cont de strduinta producătorilor de a ne oferi cât mai multe informaţii scrise pe ambalajul produsului.produsului permite dezvoltarea de produse mai bune. De asemenea sunt evitate problemele legate de manipularea. depozitarea şi nu în ultimul rând tratarea şi eliminarea unui gaz toxic. ştiut fiind că acesta este un produs cancerigen. Sterilizarea în ambalajul final reduce considerabil posibilitatea contaminării poststerilizare a produsului. inflamabil şi exploziv. Spre deosebire de sterilizarea termică sau cu oxid de etilena. Un motiv serios pentru care producătorii renunţă la sterilizarea cu oxid de etilenă sunt reglementările din ce în ce mai drastice promovate de ţările dezvoltate referitoare la eliminarea în mediul înconjurător a oxidului de etilenă..

45 µm sunt capabile să reţină doar microorganismele mai mari de tip Serratia marcescens ATCC 14756. unele studii au demonstrate că acest tip de filtre nu reţin toate microorganismele în orice condiţii. prin îndepărtarea fizică a bacteriilor. Aceste membrane au diametrul porilor de 0. Cunoaşterea numărului de microorganisme din mostră.2 µm.22 µm. înainte şi după filtrare va putea 9 . Alegerea diametrului porilor membranei trebuie făcută astfel încât să se asigure reţinerea tuturor microbilor. Unele tipuri de bacterii au pătruns prin aceste filtre într-un mod mai eficace decât B. Aceste studii recomandă folosirea filtrelor cu pori de 0.7 bari.22 sau 0. în funcţie de producător.1 µm sunt testate folosind tulpini de Mycoplasma la o presiune de o. Eficacitatea unui mediu de filtrare sau a unui substrat depinde de mărimea porilor şi poate depinde de adsorbţia bacteriilor pe suprafaţa sau în interiorul filtrului.4 bari.1 µm. Filtrele de tip membrană cu diametrul porilor de 0. presiunea de testare variind de la 0. De exemplu membranele filtrante de sterilizare sunt capabile să reţină un procent de 100% dintr-o cultură de 107 Brevundimonas diminuta ATCC 19146 pe cm2 de membrană. însă în practica industrială încă se folosesc cele cu pori de 0. Filtrele cu pori de 0. diminuta. Alţi parametri importanţi în validarea procesului de filtrare sunt. Totuşi. un filtru este compus în general dintr-o membrană poroasă sigilată sau prinsă într-o carcasă impermeabilă. la o presiune nu mai mică de 2 bari. după cum urmează:  compatibilitatea produsului  sorbţia  conservanţii şi alţi aditivi  conţinutul de endotoxină al efluentului Determinarea gradului de contaminare al soluţiei ce urmează a fi filtrată este un parametru foarte important pentru determinarea eficacităţii procesului de filtrare. Structural.Filtrarea prin materiale ce reţin microorganisme este frecvent folosită pentru sterilizarea soluţiilor instabile la căldură.33 până la 3.

debitul şi caracteristicile filtrului sunt foarte importante. pentru a demonstra integritatea sistemului. consecvent şi fiabil. Validarea unui proces de 10 . presiunea. Pentru ca procesul să fie reproductibil. Câteva dintre aceste teste sunt următoarele: • • • punctul iniţial de fierbere testul de difuzie testul de presiune Pentru ca procesul să fie validat ar trebui să existe o corelaţie între aceste teste şi retenţia microorganismelor. Filtrele de tip membrană sunt bazate pe materiale cum ar fi: • • • • • • • • • • • Acetat de celuloză Esteri de celuloză Nitrat de celuloză Fluorocarbonat Polimeri acrilici Policarbonat Poliester Policlorură de vinil Vinil Nailon Metal Integritatea unui filtru trebuie testată înainte şi după încheierea procesului.stabilili eficienţa procesului. acesta trebuie validat. De asemenea. Validarea procesului de sterilizare Scopul unui proces de sterilizare este distrugerea completă a tuturor microorganismelor prezente într-o proba de testare.

Tabelul 1. Prin 11 . etc. În tabelul 1 se găsesc diferiţi bioindicatori folosiţi în funcţie de tipul tratamentului de sterilizare. Alţi indicatori ai procesului cum ar fi temperatura.sterilizare constă în a demonstra absenţa dezvoltării bacteriilor şi cunoaşterea parametrilor pentru a ajunge la distrugerea masei microbiene. Bioindicatorii sunt preparate standard de spori bacterieni specifice diferitelor tipuri de sterilizări. niger Bacillus pumilus Bioindicatorii sunt uilizaţi pentru a reda o scară logaritmică reproductibilă a inactivării microorganismelor datorită rezistenţei lor la anumite procese de sterilizare. niger. Aceştia furnizează dovezi directe că s-au atins condiţiile letale necesare sterilizării în timpul tratamentului. Spori bacterieni folosiţi ca bioindicatori pentru diferite tratamente de sterilizare Tipul de sterilizare Umedă Bioindicator Bacillus stearothermophilus Bacillus subtilis Bacillus coagulans Clostridium sporogenes Uscată Bacillus subtilis Bacillus subtilis var. niger Bacillus stearothermophilus Etilen oxid Iradiere Bacillus subtilis var. Sporii bacterieni sunt mai rezistenţi la aceste procese decât bacteriile vegetative. umiditatea. pot fi înregistraţi de către instrumente şi sunt parametri critici în timpul studiilor de validare. presiunea. se foloseşte ca şi bioindicator Bacillus pumilus. Pentru a determina eficacitatea unui proces de sterilizare se folosesc bioindicatori. Bioindicatorii sunt folosiţi în timpul procesului de validare pentru a determina cea mai mică probabilitate de a detecta o unitate nesterilă într-un grup steril. pe când dacă se foloseşte tratamentul cu etilen oxid se alege Bacillus subtilis var. De exemplu dacă o mostră este sterilizată prin iradiere. concentraţia gazului.

Fabricarea produselor farmaceutice prin prelucrare aseptică înseamnă sterilizarea individuală a componenţilor produsului şi apoi asamblarea lor într-un mediu aseptic.). Procesarea aseptică Când sterilizarea nu este posibilă datorită instabilităţii termice a produsului. Coeficientul “Z” este important doar pentru procesele termice de sterilizare. Valoare D reprezintă perioada de timp în minute. concentraţia gazului. pe când la 105 °C va fi de aproape 35 de minute. si alte tipuri de bacterii vegetative vor fi distruse. Dacă se schimbă condiţiile în care se obţine valoarea D (de exemplu dacă temperatura se modifică de la 121 °C la 105 °C) atunci şi numărul D se va modifica. filtrarea sterilă şi procesarea aseptică rămân variantele pentru a produce un medicament steril. dacă sporii sunt incactivaţi. În ştiinţa sterilizării. O pantă a liniei va da valoarea D. Acest coeficient este utilizat pentru a prezice efectul letal al procesului de sterilizare asupra microorganismelor.urmare. deoarece temperatura este principalul factor care influenţează aceste procese. „Z” reprezintă numărul de grade de temperatură necesare pentru a produce o modificare de ordinul 10 valorii “D”. Acest număr este obţinut dintr-un grafic compus din numărul de unităţi formatoare de colonii (pe o scară logaritmică) funcţie de timpul de sterilizare. valoarea D se foloseşte pentru a măsura rata mortalităţii microbiene. Când se folosesc alte tipuri de sterilizare cum ar fi cea gazoasă. În procesele de iradiere coeficientrul D este sensibil la timpul de expunere şi doza radiaţiei. Spre exemplu valoarea D pentru Bacillus stearothermophilus este de aproximativ 2 minute la 121 °C. o mare varietate de produse biologice (cum ar fi interferonul) şi vaccinuri sunt obţinute pe cale aseptică. Spre exemplu. Folosind numărul “Z” putem prezice letalitatea tratamentului la diferite temperaturi la care a fost determinat “D”. Deoarece se urmează mai multe etape există mai multe şanse să apară contaminarea microbiană sau erori umane decât la procesele de sterilizare. în condiţiile specificate. Aceasta înseamnă că produsul final este fabricat în urma unor paşi aseptici ce au rolul de a preveni introducerea microorganismelor în proces. Datorită acestui fapt validarea studiilor pentru procesarea 12 . necesară pentru a reduce numărul microorganismelor viabile cu 90%. numărul D va fi influenţat de alţi factori (umiditate. etc.

folosirea recipientelor defecte. eficienţa sistemului se stabileşte prin utilizarea unor proceduri de monitorizare a mediului. iar recipientele finale cu ajutorul căldurii. Elementele critice în prelucrarea aseptică a unui produs farmaceutic sunt aerul. materie primă. Înainte de a fi utilizată. Spre exemplu. soluţia trebuie sa se verifice daca este propice pentru dezvoltarea microbiană. procesul.aseptică este mai complexă decât validarea sterilizării. şi procesele validate. Principala preocupare o reprezintă mediile microbiene unde aceste componente presterilizate sunt expuse în timpul asamblării pentru obţinerea produsului final. apă şi personal. întrun mediu controlat. Monitorizarea mediului constă în analizarea de mostre din instalaţii. Această simulare se realizează cu scopul de a demonstra că unitatea. După ce recipientele sunt umplute. Pentru a valida si certifica un proces aseptic. urmărind dezvoltarea microbiană. reproductibil şi continuu. şi mediul sunt capabile să obţină un 13 . Contaminarea microbiană a produselor sterile fabricate pe cale aseptică este cauzată în principal de intervenţiile umane. În plus. Dacă se observă creşterea microbiană. echipament. produsul final este testat înainte de a fi livrat. Acest lucru se realizează prin inocularea de diferite tipuri de microorganisme în mediu. care sunt combinate într-o etapă extrem de riguroasă. Întregul proces implică diferiţi paşi de sterilizare pentru componente şi produse. procesul trebuie să fie permanent în control pentru a se dovedi a fi eficient. acestea includ manevrarea neglijentă a etanşărilor din cauciuc. uneori produsele contaminate putând genera infecţii şi chiar moarte. şi prin prelucrarea unor medii de cultură sterile ca şi produs simulat. trebuie să se identifice tipul microorganismelor pentru a determina sursa lor. De asemenea. cea mai mare parte a unui produs este sterilizată prin filtrare. De exemplu. aer. personal şi unitate operaţională. având drept rezultat un produs steril. etc. sunt incubate la 25 sau 32°C pentru minim 14 zile. căderea recipientelor goale pe jos. Lipsa unui control al procesului duce la eşec în siguranţă şi eficacitate. Practic. echipamentele libere de microorganisme. Cel mai des mediu utilizat este soluţia de cazeina din soia. controlul procesului aseptic implică monitorizarea constantă a mediului şi personalului pentru a minimiza şansele de contaminare. personalul instruit şi echipat corespunzător. fiabil. personalul.

evaluarea procesului şi interpretarea rezultatelor.produs pe cale aseptică pe linia de fabricaţie în acel moment. Simulări noi se organizează în momentul când următorii parametri se schimbă: • • • • • noi recipiente produs nou o nouă linie de fabricaţie proces nou personal nou Combinând supravegherea video şi simulările este considerată a fi una din cele mai bune metode pentru monitorizarea. precum şi optimizarea şi testarea unei proceduri sterile. Monitorizarea mediului şi simulările sunt capabile de a detecta toate evenimentele în procesarea aseptică care ar putea compromite calitatea microbiologică a mediului. în timpul diferitelor schimburi de tură. Controlul proceselor asigură continuitatea. Scopul este de a determina posibilele cauze ale contaminării microbiene şi implementarea de măsuri corective pentru a evita această contaminare. Sterilizarea asigură un nivel mai ridicat de sterilitate şi o mai uşoară 14 . Concluzii Atunci când sunt efectuate studii de validare. există mai multe variabile de controlat în pocesarea aseptică decât la procesele de sterilizare. reproductibilitatea. Câţiva parametri de luat în considerare sunt: • • • • • • procedurile timpul de incubare temperatura documentarea interpretarea rezultatelor măsuri corective Procesele de simulare se efectueză de obicei de două ori pe an.

Controlul şi optimizarea procesului constă într-o continuă monitorizare a mediului şi în testarea sterilităţii produselor finite. 15 . Însă controlarea proceselor aseptice este mai riguroasă şi mai complicată faţă de sterilizare. din cauza sensibilităţii la căldură. un mare număr de medicamente se obţin pe cale aseptică. Cu toate acestea.validare şi documentare a procesului.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Massachusetts. Moise V. Pharmaceutical and Medical Packaging. Genomic Profiling Systems. Microbial Contamination Control in the Pharmaceutical Industry. Copenhagen. 16 .Bibliografie 1. 3. 1997.. Luis Jimenez. Marlind T. Utilizarea radiaţiilor ionizante în sterilizarea furniturilor medicale.S.. Comparison of Different Sterilization Methods. Inc.A. 2.. U. Bedford. Denmark. Bucureşti – Măgurele. 1999. Ponta C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful