Sunteți pe pagina 1din 32

Rugaciunea

Omul nu poate afla Adevărul decât prin destrupare, ori noaptea, când iese puţin din trupul său. “Noi,
duhurile superioare, cunoaştem adevărurile Tatălui, după cum voi cunoaşteţi că cerul e înnorat sau senin, dar nu
le putem spune omului, pentru că am veni în conflict cu ideile lui terestre. Legile Tatălui sunt universale.
Oriunde ne întoarcem privirea nu vedem nici o excepţie, nici o abatere de la legile Sale. Atunci cum o să credeţi
că legea are să fie suspendată, prin faptul că voi vă rugaţi? Dar cu toate acestea, rugăciunea este necesară,
pentru că trăind în neştiinţa vieţii trupeşti, nu cunoaşteţi cauza suferinţei voastre. Constituie o adevărată fericire
faptul că se naşte în om speranţa că Tatăl îi va asculta rugăciunea şi îşi va suspenda legea. Efectul real al acestei
speranţe este că bietul om simte de parcă suferinţa i s-a mai alinat. E o simplă părere sau iluzie, dragul meu
frate, pentru că legea e lege şi cauza trebuie să-şi aibă efectul.
Cum viaţa terestră este plină de spini, presărată mai mult cu zile negre decât cu bucurii, bietul om
neştiutor de legile divine, se roagă şi iar se roagă, ore întregi. Marele nostru Divin, fost Isus, văzând că iudeii
înşiră rugăciuni, rostite mecanic, numai din buze, iar nu din adâncul sufletului, a recomandat apostolilor să facă
cunoscută oamenilor o scurtă şi concisă rugăciune: Tatăl nostru. După plecarea divinului Guvernator solar, la
această simplă rugăciune s-a mai adăugat câte ceva şi astfel ea a fost alterată. Vedeţi de ce nu vă putem
comunica Adevărul? Pentru că venim în conflict cu ideile voastre religioase. Dar vă pot spune, în numele
Adevărului, că au fost create mai târziu, din interes material, multe alte rugăciuni, căci interesul predomină în
toată viaţa omului trupesc.
Astfel, preceptele divine – simple şi clare – au fost înlocuite cu un pomelnic nesfârşit de rugăciuni. Noi
nu am recomandat niciodată asemenea înşiruiri de vorbe fără rost. Lumea duhurilor de pretutindeni nu se roagă
Tatălui ca să-şi suspende legea. Noi nu rostim în rugăciunile noastre cereri, ci aducem Creatorului cuvinte de
laudă şi ne exprimăm adorarea şi fericirea procurată de studiul tainelor Sale. Noi nu îi putem cere nimic,
deoarece atotînţelepciunea Sa ne-a dat totul ca să vieţuim şi să învăţăm.
Prin rugăciune vă înălţaţi sufletul la un înalt nivel vibratoriu, coborând din Cer energii binefăcătoare
prin care restabiliţi pacea şi armonia pe pământ. Rugăciunea este comuniunea omului cu Divinitatea, este o
relaţie intimă a omului cu Creatorul său. Cu cât duhul este mai jos pe scara evoluţiei, cu atât este mai neştiutor
de legile divine. După cum un om nu poate cunoaşte toate legile ţării sale, tot astfel duhul inferior nu poate
cunoaşte toate legile Tatălui, şi încălcându-le din neştiinţă, constată mai apoi că îşi atrage asupra sa, în mod
automat, pedeapsa.
Legea este scrisă în materia-memorie a universului, dar duhul-copil – ignorant – nu ştie să citească în
această pravilă cerească. El încalcă legea, neştiind de urmarea ei – pedeapsa. După mii şi sute de mii de ani,
după o serie nesfârşită de reîntrupări în suferinţe, duhul ajunge să prindă teamă şi respect faţă de Divinitate şi
legile Sale.
Cei mai mari ai noştri le spun: „Copii, siliţi-vă să nu mai greşiţi şi rugaţi-vă Tatălui să vă lumineze
conştiinţa.” Nu li se spune că Divinul Tată a făcut legea, că El nu se mai ocupă de cei ce greşesc şi că pedeapsa
se aplică automat. Duhul trebuie să ştie doar să implore mila Creatorului. Venit în lumea trupească, el repetă
ceea ce a făcut în Cer şi se roagă fierbinte în casele Domnului, ca să-i ierte greşelile. Însă va veni vremea când
conştiinţa îi va spune că oricâte rugăciuni va face, greşeala comisă nu se poate ierta şi că trebuie plătită cândva.

ARHANGHELUL METATRON

Metatron este singurul înger al sferelor celeste care a cunoscut conditia umana. Sub numele de Enoh, a
fost al saptelea patriarh dupa Adam. Sufletul sau a fost toata viata plin de credinta, de iubire pentru oameni si
foarte atent la întelesurile faptelor, nutrind convingerea ca numai acela care învata permanent din ceea ce se
petrece în el si în afara lui este capabil sa-si ajute cu adevarat semenii. Astfel, el a urmat de la sine calea
întelepciunii si a bunatatii inimii. Dupa moartea sa, a fost ridicat la Cer, unde Dumnezeu l-a investit ca
arhanghel.
Arhanghelul Metatron ne ajuta sa descoperim valoarea faptelor noastre; este martorul binelui pe care îl
facem si al iubirii pe care o daruim; ne permite sa ne concretizam capacitatea de a iubi si de a fi iubiti.
Metatron este considerat Arhivarul Cerului, pentru ca este însarcinat sa înregistreze toate faptele
noastre în Cartea Vietii, dar si sa-si aduca sprijinul la împlinirea proiectelor oamenilor. El ne îndeamna
sa învatam din fiecare experienta a vietii, sa acceptam tot ceea ce ni se ofera, sa cautam sa întelegem sensul
profund al fiecarui lucru. Metatron este un fel de punte între Dumnezeu si om, care poate sa-i ceara sprijinul în
cunoasterea valorii faptelor sale. El ne ajuta sa pastram echilibrul între ceea ce dam si ceea ce pastram pentru
noi însine, pentru a ne defini mai bine limitele si pentru a întelege adevaratul sens al propriei fiinte.
Pentru aceasta, este necesar mai întâi sa constientizam ca fiecare om vine pe Pamânt cu un rost, fiecare
are ceva de împlinit, iar acest “ceva” este în acord deplin cu fiinta lui si cu vointa divina. Ne asista în
descoperirea potentialitatilor fiintei noastre si ne creeaza oportunitati prin care sa ni le punem în valoare. Ne
ajuta sa întelegem ca, atunci când ne simtim goi, apatici, tristi sau furiosi, iar problemele se tin lant de noi, nu
1
suntem pe drumul cel bun. Atunci e momentul sa ne oprim si sa-l rugam pe Arhanghelul Metatron sa ne inspire
si sa ne ghideze în gasirea drumului potrivit pentru noi însine. Pentru ca nu exista un drum mai bun sau mai
putin bun, mai greu sau mai usor, ci doar drumul potrivit fiecaruia. Si nu-l vom gasi cautând modele în stânga
si-n dreapta, ci numai în noi însine. Ne ajuta sa ne împlinim menirea în bucurie si sa întelegem ca starea de
împlinire a oricarei fiinte umane este strâns legata de împlinirea menirii.
Metatron ne învata sa gasim masura corecta în iubire, munca, creatie, aducând în viata noastra
echilibru, sanatate, armonie si seninatate. El este, astfel, martorul faptelor noastre bune si al tuturor acelor acte
ale vietii si ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le cunoaste. Nimeni altul în afara lui nu a stocat
evenimente, fapte si întâmplari în memoria Universului (care este, de fapt, Memoria Divina) asa cum a facut el,
astfel încât, ori de câte ori ne este greu, prin rugaciune si prin credinta, noi sa primim de acolo starea
sufleteasca sau ideea care sa ne salveze.
Este alaturi de noi atunci când trebuie sa depunem eforturi importante, în cele mai diverse situatii:
relatii afective, împlinirea unor aspiratii, renuntarea la obiceiuri nocive, aplanarea conflictelor prin întelegerea
cauzelor etc.
Ne rugam Arhanghelului Metatron sa ne încurajeze în întreprinderile noastre si sa ne acorde o viziune
justa asupra a ceea ce avem de îndeplinit. În apelarile noastre sa-i cerem sa ne faca sa stim daca eforturile
noastre sunt suficiente sau daca, dimpotriva, trebuie sa ne intensificam energiile pentru noi însine sau pentru
ceilalti. Sa ne bucuram împreuna de prezenta lui Dumnezeu în fiecare dintre noi!

ARHANGHELUL SANDALPHON

Numele său se trage din cuvântul grec care înseamnă Frate, deoarece se consideră de obicei că
Sandalphon este geamănul angelic al lui Metatron. După cum am văzut în cazul lui Metatron, acesta era
aspectul nemuritor, divin, al profetului Enoh care a fost luat la Dumnezeu şi a fost tranformat în arhanghel.
Asemănător este şi Sandalphon, deoarece se spune că el este profetul Ilie care a fost luat, la fel ca Enoh, înainte
de terminarea vieţii pământeşti, într-un car de foc, fără a cunoaşte moartea.
O legendă spune că heruvimii de aur reprezentaţi pe Chivotul Legământului, păstrătorii numelui divin,
erau Metatron şi Sandalphon, ei fiind mai importanţi decât toţi îngerii deoarece trăiseră vieţi umane.
Sandalphon este prezentat în sursele vechi evreieşti ca fiind un înger extrem de înalt, înfricoşător prin statura
sa. În timpul vizitei legendare a lui Moise în cel de-al treilea cer, se spune că acesta l-a văzut pe Sandalphon.
Condus în cel de-al treilea cer de către îngerul Hadraniel, Moise a rămas siderat şi mut de uimire în faţa focului
divin care era în prezenţa lui Sandalphon. Acesta stătea cu picioarele pe pământ iar capul său atingea culmile
cele mai înalte ale cerurilor. Se spune că faţă de ghidul angelic al lui Moise, el însuşi deosebit de impozant la
cei 3 milioane de kilometri înălţime, Sandalphon era mai înalt cu distanţa unei călătorii de 500 de zile cu
piciorul.
Sandalphon este plasat în cel de-al şaptelea palat ceresc, în apropierea Creatorului, şi se spune că una
dintre datoriile sale este aceea de a împleti coroane pentru Dumnezeu din rugăciunile şi slăvirile oamenilor care
îi sunt aduse de către ceilalţi îngeri. Una dintre cele mai importante atribuţii ale acestui prinţ angelic este
colectarea, cântărirea şi ascultarea rugăciunilor oamenilor. Cu cât acestea sunt mai sincere şi mai pline de
iubire, cu atât strălucesc mai mult, precum aurul. Cu cât rugăciunile oamenilor sunt mai altruiste, mai blânde şi
îndreptate către bunăstarea aproapelui, cu atât sunt acestea mai frumoase în coroanele pe care le face, precum
pietrele preţioase, şi cu cât sunt mai pline de credinţă, cu atât sunt mai tari şi pline de slavă, precum oţelul cel
mai curat, demne de prezenţa Creatorului.
Tradiţiile medievale mai spun că numele lui poate fi chemat atunci când suntem în pericol în pădure,
sau când femeia este în pericol de a pierde sarcina. Celebrul poet H.W.Longfellow i-a compus chiar un poem
care debutează cu strofa: „Citit-aţi în acel Talmud din vechime/ Sau ştiţi voi legenda din spuse rabine/ Despre
acel infinit, preaînalt cer?/ Citit aţi voi oare minunata poveste/ A lui Sandalphon, a Gloriei Veste/ A lui
Sandalphon, Rugăciunii străjer?” Deşi prezentat câteodată deosebit de teribil şi înfricoşător, unii sunt de părere
că Sandalphon reprezintă partea feminină şi blândă, spre deosebire de Metatron care este partea masculină şi
riguroasă. Sandalphon este protectorul omenirii, în special al femeilor şi mamelor, al tuturor celor care se
roagă şi al muzicanţilor.
Pe lângă faptul că este unul dintre Sarim, adică Prinţii cei mai înalţi ai cetelor îngereşti, el mai este şi
Hazzan, adică Şef al Cântărilor Cereşti.Chiar şi trâmbiţele rituale ale noului an iudaic, numite şofar, sunt sub
patronajul său. Cântecul de luptă sfântă, cântecul de laudă, cântecul de credinţă, odele, psalmii, toate sunt sub
aripa sa. El este maestrul vibraţiilor care conform percepţiei umane se manifestă ca sunete, iar toate utilizările
acestor vibraţii, de la muzică şi vindecare până la energia creată cu ajutorul modulaţiilor sonore stau sub ochiul
său atent. Sandalphon ajută omenirea să descopere încetul cu încetul aplicaţiile Legii Vibraţiei, în toate
domeniile, fie că este vorba de rugăciunea interioară sau de tehnologiile prin care sunetul poate modifica
realitatea la nivel atomic.

2
Energia lui Sandalphon este prezentă oriunde o notă muzicală se înalţă pentru slava Divinităţii, fie că
este într-o mănăstire ortodoxă cu psaltirile sale cântate de voci sobre, fie că este în mantrele incantate de
credincioşii vreunui ashram uitat din munţii nepalezi sau fie că este în vocea copilului care se roagă pentru
părinţii săi. Energia lui Sandalphon odată accesată în mod conştient poate crea punţi între planurile realităţii, ne
poate pune în contact cu Divinul Exterior şi cu Divinul Interior şi ne poate face pe noi înşine o punte între
Mama Pământ şi Tatăl Ceresc. Accesând energiile lui Sandalphon, noi înşine vom putea sta cu picioarele ferm
pe pământ şi cu fruntea atingând culmile cerului. Sandalphon este prezent ori de câte ori simţim că suntem
tulburaţi de frumuseţea unui cântec, fie că este Enigma, Vanghelis, Sarah Brightmann sau un cor de copii
cântand colinde. Prezenţa lui este în orice sunet, de la cântecul de leagăn al mamei, până la semnalele pe care
stelele le emit şi pe care oamenii de ştiinţă încă nu ştiu dacă se le numească radiaţii electromagnetice sau
simfonii galactice…Oriunde frumuseţea se manifestă prin vibraţie, Sandalphon este acolo, oriunde un om înalţă
o rugăciune, o cerinţă, sau o mulţumire către înalt, Sandalphon ascultă.
Pentru a chema în mod direct şi conştient prezenţa acestui arhanghel, putem folosi următoarea
invocaţie sacră: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea-Înalt Adonay Melek, te chem, preamărit şi preaputernic
arhanghel Sandalphon, pentru a mă ajuta să comunic din plin cu Divinitatea, Aici şi Acum. Amin!”

Constientizarea, primul pas in vindecare

Constientizarea este primul pas spre vindecare… Contientizarea aseaza emotia, o transforma… iar
acolo, in interior, ceva se schimba! Si nu putem evolua daca nu vrem sa vindecam. Tot ceea ce este acolo bine
ascuns la un moment dat va iesi la suprafata si va trebui sa iei cumva atitudine… Mastile de care ne inconjuram
ascunzand ranile, te asigur ca nu sunt o solutie.
Cand ai pornit pe acest drum de dezvoltare spirituala, ai pornit defapt cu dorinta de a te descoperi, de a
te vindeca, de a evolua. Iar din practica in terapie am constatat cel mai adesea lipsa iubirii care modeleaza in
adanc cele mai interesante destine.
Genograma este o reprezentare grafica a arborelui genealogic, care cuprinde 3 sau mai multe generatii
ale unei familii, si include date despre relatiile, decesele, ocupatiile, si starea de sanatate a membrilor acesteia.
Ce a insemnat acest lucru pentru mine, totul. Mi-am explicat “de ce-ul”! Pentru ce a fost necesar ca cineva sa
schimbe tiparele familei si desi am “imprumutat” din inconstientul familei pana la varsta maturitatii, mi-am
schimbat cu totul destinul. Genograma explica in detaliu de ce ai ales anumite joburi, de ce ai ales anumite
relatii, de ce faci sau nu faci anumite lucruri. M-a pus pe ganduri. M-am simtit la fel ca in momentul primei
intalniri cu Cristina Demetrescu sau cu Dragos Argesanu, ceva s-a schimbat.
Cumva Doamne – Doamne imi raspunde si cum spunea un vechi prieten “daca trebuie sa stii… vei sti”,
cand esti pregatit apare si momentul potrivit pentru a aseza toate piesele de puzzle ale propriului destin.
In continuare va scriu cate ceva despre masti si despre ranile sufletului, extrase din cartea “Cele 5 răni
care ne împiedică să fim noi înşine“ scrisa de Lise Bourbeau pe care v-o recomand cu incredere.
Rana de respingere - Cel care sufera din cauza ei se simte respins in fiinta lui si in dreptul sau de a
exista. Poate fi o rana care sa se formeze chiar din timpul existentei intrauterine, in cazul copiilor nedoriti sau al
celor care s-au incarnat pentru a vindeca aceasta rana de respingere (se vor naste in familii care ii vor respinge,
pentru a le da ocazia sa invete din aceasta experienta).
Respingerea este o rană foarte profundă, deoarece cel care suferă din cauza ei se simte respins în fiinţa
lui şi, mai ales, în dreptul lui de a exista. Cei care ne resping apar în viaţa noastră pentru a ne arăta cât de mult
ne respingem pe noi înşine. Această rană apare foarte devreme în viaţa unei persoane – încă de la naştere sau
chiar înainte de a se naşte. Un astfel de exemplu este copilul care nu este dorit sau copilul care are alt sex decât
doreau părinţii. Rana de respingere este trăită în legătură cu părintele de acelaşi sex. Acest părinte a contribuit
la activarea rănii deja existente. Părintele de acelaşi sex are rolul de a ne învăţa să iubim, să ne iubim şi să
dăruim iubire. Părintele de sex opus ne învaţă să ne lăsăm iubiţi şi să primim iubirea. Dacă ai această rană se
explică dificultăţile pe care le ai în a te accepta şi a te iubi.
Caracteristici:
- suferi de insomnie din cauza unei activitati mentale prea încarcate
- fugi de o situatie evitând locul în care te afli sau plecând în astral (a fi cu capul în nori),
- negi o situatie, nu vrei sa o vezi în realitate. Poti face acest lucru pentru a te convinge ca persoana sau
situatia aceea nu te-a deranjat, emotionat sau atins deloc. Acest gen de control este de obicei inconstient. Este
bine sa îi rugam pe cei apropiati sa ne ajute sa descoperim momentele în care fugim negând realitatea.
- negi veridicitatea unui compliment, crezând ca, daca acea persoana te cunostea cu adevarat, nu ti-ar fi
facut niciodata acel compliment;
- îti este rusine SA FII ceea ce esti si nu vrei sa fii descoperit asa cum esti,
- te închizi în tine, te abtii sa spui sau sa faci ceva de teama ca celalalt nu te mai iubeste, nu te mai
apreciaza.

3
Un lucru important cu privire la· rana de respingere este ca aceasta este întotdeauna activata de o frica
la nivelul lui A FI si nu la nivelul lui A AVEA sau A FACE. De exemplu, daca ai de vorbit sau de facut ceva în
fata unui public, este posibil sa te pregatesti exagerat de mult si sa nu dormi deloc. Frica ta adevarata nu este
aceea ca nu vei face bine lucrurile, ci mai degraba aceea ca vei fi judecat ca fiind nul, daca nu faci prezentarea
perfect, în functie de asteptarile celorlalti si, mai ales conform propriilor tale asteptari, de obicei nerealiste.
Daca faci parte din aceasta categorie, este foarte posibil sa te controlezi în ceea ce faci si în ceea ce spui, mai
ales pentru a fi iubit si pentru a te simti acceptat asa cum esti, în loc sa fii considerat bun de nimic.
Boli sau indipoziţii care se pot manifesta: aritmie, cancer, probl.respiratorii, alergii, vărsături, ameţeli,
comă, agorafobie, hipoglicemie sau diabet, depresii sau sindrom maniaco-depresiv, psihoze.
Rana de respingere este pe cale de vindecare atunci când persoana respectivă se va afirma tot mai mult
şi va îndrăzni să ocupe locul care i se cuvine. Mai mult, dacă i se pare că cineva a uitat de existenţa ei, se poate
simţi foarte bine aşa cum e. Va trăi mult mai puţine situaţii în care îi va fi frică că intră în panică.
În spatele măştii de fugar se ascunde o persoană capabilă să facă foarte multe lucruri, cu o bună
rezistenţă la muncă, descurcăreaţă, dotată cu o mare capacitate de a crea, de a inventa, de a imagina; cu
aptitudini speciale de a lucra sigură; eficientă, se gândeşte la detalii; reacţionează repede; ştie să facă exact ce
trebuie în caz de urgenţă; nu are nevoie de ceilalţi cu orice preţ; poate foarte bine să se retragă şi să fie fericită
singură.
Rana de abandon - Rana trăită în cazul unui abandon se situează de la început la nivelul lui a avea şi
a face, mai degrabă decât la nivelul lui a fi. Rana de abandon este trăită în relaţie cu părintele de sex opus. Cei
care suferă de abandon nu se simt suficient de hrăniţi la nivel afectiv. Este o persoană care dramatizează mult
lucrurile, cel mai mic incident putând lua proporţii imense.
Când un dependent face multe lucruri pentru cineva, o va face sperând să obţină în schimb afecţiune
sau să primească mulţumiri, să se simtă important. Această atitudine îi aduce însă, adeseori, dureri de spate,
deoarece cară în spate responsabilităţi care nu îi aparţin. Dependentul are obiceiul de a se agăţa fizic de
persoana pe care o iubeşte.
Caracteristici:
- te prefaci ca esti vesel, bucuros, fericit, pentru a-i face pe plac partenerului,
- te supui nevoilor celorlalti, crezând ca acest lucru te face fericit,
- plângi pentru a primi atentia cuiva,
- îti exprimi o cerere sau o nemultumire pe un ton plângacios,
- îi deranjezi mereu pe ceilalti pentru a primi atentie,
- faci pe victima, adica atunci când îti atragi inconstient probleme,
- povestesti ceea ce ti se întâmpla într-un mod dramatic, exagerând,
- profiti de o boala pentru a-i manipula pe ceilalti, pentru ca cineva sa se ocupe de tine,
- nu îti asculti nevoile, de teama ca celalalt crede ca îl vei abandona,
- începi ceva si renunti înainte de a-ti fi atins scopul, acuzând pe nedrept pe cei care care, în
acceptiunea ta, ar fi trebuit sa te sustina,
- simti nevoia de a povesti tot ceea ce ti se întâmpla, la telefon sau direct cuiva,
- te crezi incapabil de a face fata la moartea cuiva drag,
- suporti orice, de teama ca vei fi abandonat, de obicei de un partener sau de un copil,
- nu te poti hotarî sa închei o relatie de teama ca vei ramâne singur, chiar daca stii ca va fi mai bine
pentru tine,
- ceri sa fii ajutat, înainte chiar de a verifica daca poti face acel lucru tu însuti,
- întrerupi pe cineva pentru a vorbi de propriile tale probleme,
- crezi ca problemele tale sunt mult mai importante decât ale celorlalti.
Boli de care poate suferi: astmul, bronşitele, probleme cu pancreasul/suprarenalele, miopie, isterie,
depresie, migrene, boli incurabile sau rare.
Rana de abandon este pe cale să se închidă când vă veţi simţi bine chiar dacă sunteţi singuri şi veţi
căuta mai puţin atenţia celorlalţi. Viaţa va deveni mai puţin dramatică. Veţi vrea tot mai mult să începeţi
proiecte şi, chiar dacă nu veţi avea sprijinul celorlalţi, veţi continua să le susţineţi.
În spatele măştii dependentului se ascunde de fapt o persoană abilă, care ştie foarte bine să îşi exprime
cererile; o persoană care ştie ce vrea, tenace, perseverentă în cererile ei, care nu renunţă când este hotărâtă să
obţină ceva, care are talent actoricesc şi ştie să atragă atenţia celorlalţi, veselă, sociabilă, care inspiră bucuria de
a trăi, care are capacitatea de a-i ajuta pe ceilalţi, deoarece se interesează de ei şi ştie ce simt; are calitatea de a-
şi folosi talentele psihice cu un scop bun, atunci când îşi controlează temerile; are adesea talente artistice; deşi
sociabil, are nevoie de momente de singurătate pentru a se regăsi.
Rana de umilire - Daca suferi de rana de umilire, acestea sunt comportamentele de control cele mai
frecvent folosite, atunci când te temi ca vei umili o alta persoana sau ca vei fi umilit sau ca te vei umili tu însuti.
Rana de umilire este cel mai adesea trăită în relaţie cu mama, dar se poate să apară şi în relaţia cu ambii
părinţi. Mama are un rol important în viaţa celui care sufera de rana de umilire, chiar dacă într-un mod
inconştient şi involuntar. Această rană poate fi trăită pe diferite niveluri, în funcţie de ce anume s-a petrecut
4
între vârstele de 1 şi 3 ani.Copilul cu o astfel de rană îşi va crea o mască de masochist. Masochismul este
comportamentul unei persoane care găseşte plăcere şi chiar satisfacţie în suferinţă. Acea persoană caută durerea
şi umilirea, de obicei într-un mod inconştent.
Masochistul este de obicei hipersensibil, iar cel mai mărunt lucru poate să îl afecteze. La rândul lui, ar
face orice ca să nu îi rănească pe ceilalţi. Dintre cele cinci tipologii, masochistul îşi ascultă cel mai puţin
nevoile, deşi uneori este foarte conştient de ceea ce vrea. Îşi provoacă suferinţă neascultându-le, alimentându-şi
rana de suferinţă şi masca. Face orice pentru a se face util. Îi face pe oameni să râdă, însă cea mai mică critică
la adresa lui îl face să se simtă umilit şi neînsemnat.
Este specialist în a se devaloriza pe sine însuşi. Se vede mai puţin important decât este în realitate. Nu
poate să conceapă că ceilalţi îl consideră o persoană specială şi importantă în ochii lor. Tendinţa de a se blama
pentru orice şi chiar de a lua asupra sa vina celorlalţi este foarte mare. Atunci când este învinovăţit de ceva,
rămâne blocat, neştiind ce să spună pentru a se apăra. Poate să sufere într-atât încât să plece din locul respectiv.
Considerându-se vinovat, crede că este de datoria lui să remedieze situaţia.
Caracteristici:
- lasi pe cineva sa te doboare fizic sau psihic, fara sa spui nimic,
- te obligi sa oferi ajutor unei pers. aflate în dificultate, lasând la o parte propriile tale nevoi,
- te abtii sa spui orice lucru negativ despre o alta persoana,
- te acuzi ca esti nedemn,
- te dezgusta propria ta persoana,
- îi faci pe ceilalti sa râda pe seama ta, umilindu-te,
- îi întorci celuilalt un compliment, considerând ca esti nedemn sa îl primesti si, mai ales, ca celalalt
este mai demn, îl merita mai mult decât tine,
- faci totul pentru a parea impecabil în ochii lui Dumnezeu,
- crezi ca trebuie sa alini suferinta celorlalti, a întregii umanitati,
- îi consideri pe ceitalti mai importanti decât tine, crezând ca acestia sufera mai mult,
- te abtii de la placerea fizica, de teama ca vei fi considerata o femeie usoara, de exemplu
- nu îti realizezi o placere fizica, de teama ca vei fi considerat egoist.
Boli de care poate suferi: dureri de spate, senzaţii de greutate în umeri, probleme respiratorii, probleme
la picioare (varice, entorse, fracturi), probleme cu ficatul, dureri de gât, angina, laringite, probleme cu glanda
tiroidă, urticarie, funcţionare proastă a pancreasului, probleme cardiace, intervenţii chirurgicale.
Rana de umilire este pe cale să se vindece atunci când veţi avea timp să vă ascultaţi mai întâi propriile
nevoi înainte de a spune da celorlalţi. Când veţi prelua mai puţine responsabilităţi şi vă veţi simţi mai liber.
Când veţi fi capabili să vă exprimaţi cererile fără să vi se mai pară că sunteţi enervant şi că îi deranjaţi pe
ceilalţi.
În spatele acestei măşti se află o fiinţă îndrăzneaţă, aventurieră, cu multe talente în diverse domenii,
care îşi cunoaşte nevoile şi le respectă, care este sensibilă la nevoile altora; capabilă să respecte libertatea
fiecăruia; mediator bun, conciliant, care reuşeşte să aducă la normal situaţiile dramatice; căreia îi place să se
bucure şi îi face pe ceilalţi să se simtă în largul lor; care este de natură generoasă, altruistă, jovială; care are
talent organizatoric şi ştie să recunoască talentele; senzuală, care ştie să se bucure în iubire; care este foarte
demnă.
Rana de tradare - este cea care te determina cel mai mult sa vrei sa îi controlezi pe ceilalti. Acestea
sunt diferitele mijloace de control utilizate atunci când îti este teama ca vei fi tradat de catre cineva sau ca vei
trada tu pe cineva Sa nu uiti ca ceea ce le faci celorlalti, îti faci de fapt tie însuti. Putem suferi de tradare de
fiecare data când exista o încalcare a încrederii, o minciuna, o promisiune nerespectata, lasitate, o lipsa de
responsabilitate.
În plus, toate aceste forme de control, în acest caz, se manifesta în relatia cu o persoana de sex opus.
Multe persoane care prezintă rana de trădare au suferit datorită faptului că părintele de sex opus nu şi-a
respectat angajamentul conform aşteptărilor pe copilul le avea faţă de părintele ideal.
La nivelul comportamentului şi atitudinilor interioare, forţa este o caracteristică comună tuturor
persoanelor care au o rană de trădare. Ele sunt foarte exigente cu ele însele şi vor să le demonstreze celorlalţi de
ce sunt capabile. Îşi vor reproşa enorm dacă renunţă la un proiect, dacă nu au avut curajul de a merge până la
capăt. Le este foarte greu să accepte laşitatea celorlalţi. Fac tot ce le stă în putinţă pentru a fi persoane
responsabile, puternice, speciale şi importante.
Dintre cele cinci tipologii, aceasta persoana este cel care are cele mai multe aşteptări, deoarece îi place
să prevadă totul şi astfel să controleze. El vrea ca totul să se petreacă exact aşa cum a prevăzut şi este plin de
aşteptări faţă de viitor. Această atitudine îl împiedică să trăiască momentul prezent şi să se bucure de surprize.
Aşteptările faţă de ceilalţi au drept scop verificarea felului în care fac ceea ce au de făcut, dacă o fac
bine sau nu, precum şi verificarea încrederii pe care o poate avea în ei. Este foarte abil în a ghici aşteptările
celorlalţi. Deseori, spune sau face ceva în funcţie de aşteptările celuilalt, fără a avea neapărat intenţia de a face
ceea ce a spus. Are o personalitate puternică. Îşi afirmă convingerile cu forţă şi se aşteaptă ca şi ceilalţi să adere

5
la credinţele lui. Îşi formează foarte repede o părere despre cineva sau despre o situaţie şi este convins că are
dreptate.
Caracteristici:
- vrei sa ai ultimul cuvânt de spus,
- minti,
- îl întrerupi pe celalalt înainte ca acesta sa termine ceea ce are de spus,
- pastrezi ranchiuna si nu mai vrei sa vorbesti cu celalalt,
- vorbesti tare, ocupând tot spatiul când vorbesti cu cineva,
- nu ai încredere în celalalt, deoarece îti este teama,
- faci totul pentru a fi recunoscut ca o persoana speciala, puternica, capabila,
- ai asteptari, fara sa fi existat vreo întelegere în prealabil,
- îti pierzi rabdarea deoarece celalalt nu se grabeste,
- te enervezi pentru ca lucrurile nu se desfasoara asa cum vrei tu,
- insisti ca celalalt sa fie de acord cu tine, sa adere la ideile tale,
- folosesti o forma de seductie pentru a-ti atinge scopurile,
- îl culpabilizezi pe celalalt pentru ca tu ai uitat ceva sau ai facut o greseala,
- îl supraveghezi pe celalalt pentru ca acesta sa-si îndeplineasca sarcinile asa cum vrei tu,
- îi ceri ceva celuilalt si nu ai încredere în el, te îndoiesti în sinea ta ca acesta poate sa faca acel lucru,
- refuzi sa îti iei un angajament fata de celalalt,
- nu îti asumi responsabilitatea, vrei ca celalalt sa îsi asume greseala sau neglijenta ta,
- îl ridiculizezi pe celalalt încercând sa îl schimbi,
- refuzi sistematic sfaturile celorlalti,
- cauti sa îl intimidezi pe celalalt,
- te îmbufnezi pentru a-ti atinge scopurile, pentru a obtine ceea ce vrei,
- tipi sau îl ameninti pe celalalt,
- încerci sa îti impui felul tau de a face lucrurile,
- iei o decizie pentru celalalt, fara sa îi ceri parerea.
Bolile de care poate suferi o persoană din tipologia dominator sunt: agorafobia, dureri articulare (mai
ales la nivelul genunchilor), boli care semnifică pierderea controlului asupra anumitor părţi ale corpului –
hemoragii, impotenţă, etc., paralizie (dacă ajunge într-o situaţie de neputinţă totală), probleme la nivel digestiv
(stomac, ficat), diverse tipuri de inflamaţii, herpes.
Rana de nedreptate - care este traita de catre cei care sunt perfectionisti si care se acuza f. usor.
Urmatoarele mijloace de control sunt folosite fata de sine însusi si fata de persoanele de acelasi sex. Acestea
sunt comportamentele pe care le ai atunci când îti este teama ca cineva va fi nedrept fata de tine sau ca tu vei fi
nedrept (sau imperfect) fata de cineva sau fata de tine însuti.
O persoană care suferă de “rana de nedreptate” este o persoană care nu se simte apreciată la justa ei
valoare, nu se simte respectată sau crede că nu primeşte ceea ce merită. Cineva poate, de asemenea, să sufere de
rana de nedreptate şi când primeşte mai mult decât consideră că merită.
Copilul foarte mic, care s-a simţit respins dintr-un motiv sau altul, va încerca să nu mai fie respins,
fiind cât mai aproape de perfecţiune. Copilul trăieşte această rană mai ales în relaţia cu părintele de acelaşi sex.
După câţiva ani, în ciuda eforturilor lui de a fi perfect, nu se simte iubit şi consideră acest lucru ca fiind nedrept.
În consecinţă, ia hotărârea de a se controla începând din acel moment şi de a deveni perfect, astfel încât nimeni
să nu îl mai respingă vreodată. Astfel îşi blochează sentimentele, lucru care îl ajută să nu se mai simtă respins.
Dintre cele cinci caractere, aceasta persoana are cel mai des tendinţa de a-şi încrucişa braţele şi astfel
îşi blochează energetic regiunea plexului solar. Când un rigid devine emoţionat, nu vrea să arate acest lucru, dar
ne putem da seama după tonul vocii, care devine sec şi inflexibil. Când este întrebat ce mai face, va răspunde
invariabil: foarte bine! Rigidul caută dreptatea şi justeţea cu orice preţ. Devenind un perfecţionist, caută mereu
să fie corect. Pentru el este foarte greu să înţeleagă că, acţionând într-un mod perfect, conform propriilor
criterii, poate fi în acelaşi timp nedrept.
Cel care suferă de nedreptate este mai înclinat să simtă invidie pentru cei care au mai mult decât el şi
care, în opinia lui, nu merită. De asemenea, poate fi convins că ceilalţi îl invidiază când el are mai mult decât ei.
Vrea să se asigure că este demn de ceea ce primeşte. Gelozia este trăită mai mult de către fiinţele din tipologia
dependent sau dominator. Religia poate avea un efect mai mare asupra unui rigid decât asupra celor care
prezintă celelalte răni. Binele şi răul, corect-incorect, sunt noţiuni importante pentru el. Aceste sunt şi
principiile după care îşi ghidează viaţa.
Caracteristici:
- nu îti respecti limitele si ceri prea mult de la tine,
- te prefaci ca totul este bine, desi nu este asa,
- te justifici, deformând adeseori realitatea,
- refuzi sa primesti ajutor, crezând ca te vei descurca mai bine singur,
- nu vrei sa îti dezvalui sentimentele,
6
- îti refulezi lacrimile si îti ascunzi plânsul,
- îl judeci pe celalalt ca fiind prea sensibil,
- revizuiesti de mai multe ori ceea ce ai facut,
- începi de mai multe ori acelasi lucru,
- îl întrerupi pe celalalt, considerând ca ideile lui nu sunt corecte,
- vrei ca ceilalti sa îti spuna ca ceea ce faci tu este perfect,
- vrei sa ai o solutie rapida, imediata, la o anumita problema, înainte sa ai timpul necesar de a o analiza
sau a gasi cauza acelei probleme,
- îl judeci sau îl acuzi pe celalalt ca a actionat nepotrivit,
- vrei sa ai dreptate, crezând ca tu detii raspunsul corect,
- devii furios, într-o situatie pe care o consideri nejustificata,
- te critici foarte sever, crezând ca astfel lucrurile se vor ameliora,
- te autodistrugi sau te subestimezi atunci când realizezi ceva,
- nu vrei sa primesti nimic din partea celuilalt, de teama ca vei ramâne dator acelei persoane,
- spui da, desi vrei sa spui nu, de teama sa nu fi nedrept, insensibil,
- te privezi de o placere, crezând ca nu o meriti,
- te fortezi sa zâmbesti sau sa râzi,
- nu vrei sa te opresti din munca, de teama ca vei fi considerat lenes,
- îti dai dreptate, desi de fapt tu vrei altceva si nu îti asculti inima,
- îl culpabilizezipe celalalt ca nu este responsabil,
- te abtii sa îti arati furia,
- nu îti acorzi dreptul ,de a fi fericit, daca cineva apropiat nu este fericit.
În cazul ultimelor doua rani este posibil sa fie mai dificil sa recunoastem comportamentele de control,
deoarece ego-ul persoanelor dominante sau rigide este mai puternic. Este vorba despre doua tipuri de rani
puternice, care determina reactii mai rapide si mai intense. Cu cât ego-ul nostru este mai puternic, cu atât
puterea lui este mai mare în a ne face sa credem ceea ce vrea el, ca de exemplu, sa ne faca sa credem ca noi
avem dreptate si nu ceilalti.
Bolile de care poate suferi o astfel de persoană: anchilozare, tensiuni musculare, epuizare fizica şi
mentală, tendinite, artrite, bursite, torticolis, constipaţie, hemoroizi, crampe, probleme ale circulaţiei sângelui,
varice, piele uscată, acnee, psoriazis, probleme hepatice, nervozitate, insomnie, probleme de vedere.
Rana de nedreptate este pe cale să fie vindecată dacă vă permiteţi să fiţi mai puţin perfecţionişti, să
faceţi greşeli fără să fiţi furioşi sau critici. Dacă vă acordaţi dreptul de a vă arăta sensibilitatea, de a plânge în
faţa celorlalţi fără să vă pierdeţi controlul şi fără să vă fie teamă de judecata celorlalţi.
În spatele rigidului se ascunde o persoană creativă, care are multă energie şi o mare capacitate de
muncă. Această persoană este ordonată şi excelentă pt. o muncă ce necesită precizie; este atentă, foarte dotată
pt. a se ocupa de detalii; are capacitatea de a simplifica, de a explica foarte clar când predă altora; este foarte
sensibilă, ştie ce simt ceilalţi, verificându-şi propriile sentimente. Ştie ce trebuie să cunoască la momentul
oportun. Găseşte persoana potrivită pentru o anumită sarcină şi cuvintele potrivite când are de comunicat ceva.
Este plină de entuziasm, de viaţă, dinamică. Nu are nevoie de alţii pentru a se simţi bine. La fel ca şi fugarul, în
caz de urgenţă ştie ce să facă şi face acel lucru singură. Reuşeşte să facă faţă situaţiilor dificile.”
Toate acestea sunt informatii menite sa te ajute in constientizare si mai apoi in vindecare.
Este timpul sa te ierti, este timpul sa te vindeci!

Rugaciuni catre Sfanta MARIA

“Cu tot sufletul si simtirea mea ma rog la tine Maica sa ne asculti ruga si sa ne iubesti
Caci la tine sufletul nostru gaseste alinare
Inconjoara-ne cu harul si dragostea ta fara de sfarsit
Si acopera-ne cu preasfantul tau Acoperamant
Binecuvanteaza-ne ochii ca ei sa vada Lumina
Binecuvanteaza-ne gura ca ea sa rosteasca Adevarul
Binecuvanteaza-ne miinile ca ele sa faca Voia Domnului
Preasfanta Maica Pururea Fecioara Maria
Te slavim in vecii vecilor Amin.
Pace, Lumina si Iubire !
Iubiti pe Maica cu tot sufletul!”

“Bucurate Marie, cea plină de har,


Domnul este cu tine,

7
binecuvântată eşti tu între femei,
şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Vindecare prin meditatie

O meditatie minunata pe care o puteti folosi oricand, in orice situatie in care nu va simtiti bine, sunteti
indispusi sau aveti o durere.
Eu, [...NUME...] sunt o fiinta de lumina! Cu fiecare inspiratie aduc in corpul meu si in toate structurile
mele energetice din ce in ce mai multa lumina care ma vindeca, ma protejeaza si indeparteaza de la mine orice
forma de energie negativa. Canalele mele energetice devin din ce in ce mai luminoase si mai curate. Sunt un
canal curat si perfect prin care circula lumina vindecatoare, sunt puritatea pe care Dumnezeu o doreste!
Toate structurile mele energetice lucreaza in rezonanta benefica si in totala simpatie cu cele mai bune
ganduri ale mele; mintea mea este curata si pura; sufletul meu este intreg si luminos. Toate meridianele mele
energetice sunt curate si luminoase, toate chakrele mele devin din ce in ce mai curate si mai stralucitoare astfel
incat schimbul energetic cu mediul inconjurator este optim.
Invoc deasupra mea, acum, o cascada de lumina aurie care ma scalda din cap pana in picioare si ma
lasa curat si pur ca un cristal. Aceasta cascada de lumina imi curata si imi energizeaza integral fiecare celula,
fiecare tesut si fiecare organ, imi curata si imi energizeaza fiecare os si elimina in totalitate orice gand negativ
si orice energie negativa in pamant pentru a fi reciclate.Lumina vindecatoare este in totalitate activata in mine
acum!
Invoc prezenta tuturor ingerilor si tuturor entitatilor de lumina care ma pot ajuta sa vina acum si sa ma
ghideze in toate actiunile mele, sa indeparteze de la mine tot ceea ce este rau, sa ma fereasca de toate
persoanele care nu imi sunt benefice si sa imi manifeste la fiecare pas toate oportunitatile de care am nevoie.
Sunt luminos, sunt fericit, sunt benefic! Ma simt bine, ma simt fericit, ma simt relaxat. Din zi in zi, cu
fiecare clipa, ma simt din ce in ce mai bine din toate punctele de vedere! Sunt vindecat! Am tot ce trebuie ca sa
fac tot ce vreau si am tot ce vreau ca sa fac tot ce trebuie! Sunt vindecat! Sunt vindecat!
PACE, LUMINA, IERTARE, COMPASIUNE, IUBIRE!

Terapia iertarii

Metoda este extraordinar de simpla, atat de simpla incat mintea noastra, fascinata de complex si
maestra in a complica masiv si inutil lucrurile, are impulsul de a o respinge imediat. Pe de alta parte, in ciuda
simplitatii ei, metoda are la baza principiile huna, care sunt destul de greu de acceptat de noi, cei crescuti in
spiritul respectului pentru “rational” si “stiintific”. Lumea este o reflectare a gandurilor noastre.
Asemeni lui Buddha, vechii kahuna considerau ca noi cream lumea prin gandurile noastre. Tot ceea ce
suntem, tot ceea ce se intampla in viata noastra reprezinta o consecinta a gandurilor noastre. In cuvintele lui
Morrnah Simeona, lumea este o reflectare a ceea ce se intampla in interiorul nostru. Daca ne confruntam cu o
problema, trebuie sa cautam cauza in noi insine, nu in factorii exteriori.
• Daca o persoana ne agreseaza, este util sa ne amintim ca ceilalti sunt o oglinda pentru noi si ca
agresivitatea respectivei persoane nu este decat proiectia in exterior a propriei noastre agresivitati refulate.
• Daca seful ne spune ca nu suntem suficient de buni pentru postul pe care il ocupam, atunci vorbele lui
nu sunt decat o reflectare a ceea ce noi insine gandim in sinea noastra despre noi.
• Daca ne imbolnavim, este bine de stiut ca, pentru kahuna, trupul este o casa pentru ganduri: cauza
imbolnavirii rezida in negativitatea unui gand, intr-o eroare de judecata.
“Nu-i nimic in neregula cu erorile de judecata”, declara cu umor dr. Len. “Te pot omori, asta-i tot.”
In viziunea unui kahuna, mintea este asemeni unei gradini, iar gandurile asemeni unor seminte. Ele
incoltesc si dau roade. Trebuie sa avem grija ce ganduri plantam in mintea noastra, caci, inevitabil, vom culege
ceea ce am semanat. Vestea buna este ca orice stres, dezechilibru sau boala pot fi corectate lucrand asupra ta.
Nu este nevoie sa cauti raspunsuri sau ajutor in afara ta. Si nimeni nu iti poate oferi informatii mai relevante
decat cele pe care le poti obtine singur cautand in tine insuti, sustine Morrnah Simeona.
Pentru kahuna, circumstantele exterioare sunt un barometru al nivelului nostru de constiinta. Starea de
sanatate sau de boala, prosperitatea sau pauperitatea, succesul sau esecul nostru ori al celor din jurul nostru
reflecta nivelul de constiinta la care am ajuns. Daca nivelul nostru de constiinta se modifica, circumstantele
exterioare se schimba rapid, iar nivelul de constiinta poate creste semnificativ daca ne asumam

8
responsabilitatea pentru tot ce se intampla in viata noastra, pentru tot ce se intampla in jurul nostru. Vindecarea
ori schimbarea incepe cu asumarea responsabilitatii.
Ce inseamna sa ne asumam 100% responsabilitatea pentru absolut tot ce se intampla in viata noastra?
“Inseamna sa accepti faptul ca tu insuti, nimeni altcineva, esti creatorul a tot ceea ce experimentezi, al tuturor
evenimentelor pe care le traiesti”, afirma dr. Len, constient ca declaratia sa poate fi socanta sau chiar
revoltatoare pentru majoritatea oamenilor. O idee foarte greu de digerat intr-o societate in care ne-am obisnuit
sa ne gasim scuze la tot pasul, sa dam vina pe altii pentru ce nu merge in viata noastra, sa cultivam asiduu o
mentalitate de victima.
Mai mult, aceasta idee este greu de acceptat si de catre persoanele considerate “supraresponsabile”.
Caci una este sa iti asumi responsabilitatea propriilor actiuni si alta este sa iti asumi responsabilitatea pentru
actele violente ale unor oameni cu care nu ai avut nimic de-a face si cu care singura legatura pe care o ai este ca
locuiti impreuna in acelasi oras. Multi psihologi ar spune ca o astfel de gandire nu face decat sa ne
culpabilizeze in mod excesiv.

Terapia iertarii
… Accesul la miracol, si implicit, la supraconstient nu este posibil decat atunci cand reincepem sa
privim lumea prin ochii unui copil. E vorba despre redescoperirea inocentei, nu despre cultivarea infantilitatii.
Problema adultilor este ca si-au pierdut inocenta, dar si-au accentuat infantilitatea prin evitarea sistematica a
asumarii responsabilitatii. Kahuna afirma ca, reinstaurand inocenta – starea in care nu judecam, nu punem
etichete, nu suntem obsedati de castigul personal – viata noastra se poate schimba radical.
“Nu va faceti probleme”. “Inreaga lume este creatia ta si acest lucru trebuie luat ad litteram”, afirma dr.
Len. Actele violente ale acelor criminali bolnavi psihic din Spitalul de Stat din Hawaii erau responsabilitatea lui
doar pt. faptul ca acestia aparusera in viata sa. Problemele lor erau “creatia” sa si de aceea tot ce a trebuit sa
faca pt.a-i vindeca a fost sa lucreze asupra lui insusi, sa stearga el insusi gandurile care au generat acele
probleme.
Exagerare dusa la extrem, am putea spune, chiar daca descoperirile recente din fizica cuantica par a
conduce la aceleasi concluzii. Asta inseamna ca daca copiii nostri au o problema de sanatate, ceva din noi a
produs acea problema; daca partenerul de afaceri ne trage pe sfoara, noi am determinat acel lucru sa se
petreaca; daca sotul ori sotia ne inseala, noi am atras asta. Pare absurd. Totusi, evenimentele din viata noastra
actualizeaza amintiri, tipare de actiune trecute si reactii ciudate. La urma urmei, toti am experimentat reactii
care ne-au surprins si pe noi, si pe cei care ne cunosteau foarte bine, reactii in care “parca nu eram noi insine”,
nu-i asa? Daca te confrunti cu o problema, o situatie-limita, un necaz, o suferinta, intrebarea pe care trebuie sa
ti-o pui automat este: ce anume din ceea ce se intampla in mine a generat sau a atras aceasta problema?
Apoi trebuie sa stergi gandurile care au produs respectiva problema. Dar cum putem sti care ganduri au
creat acea problema? “Nu va faceti probleme”, spuna dr. Len. “O parte din voi stie. Trebuie doar sa-i dati
permisiunea.” Cand judec o persoana, acea persoana devine un “ostatic al gandurilor mele”. Cream lumea prin
gandurile noastre, iar pentru kahuna aceasta nu este o metafora. Este o realitate. In viziunea lor, care este
comuna cu cea a tuturor religiilor, Dumnezeu a creat fiinte perfecte, dar noi nu mai putem sa vedem acest lucru,
fiindca intre ceea ce exista in realitate si ceea ce vedem se interpune gandul.
Noi nu mai vedem ce exista in realitate, noi nu ne vedem decat propriile ganduri. “Lumea este ceea ce
credem ca este”, afirma Serge Kahili King, doctor in psihologie. Psihologia moderna tinde sa ajunga la aceleasi
concluzii, de vreme ce afirma ca oamenii nu reactioneaza la evenimentele in sine, ci la propria lor perceptie
asupra evenimentelor. Mai mult, studiile arata ca oamenii tind sa se conformeze perceptiilor altor oameni.
Altfel spus, daca spunem in mod repetat unui copil ca este rau, el va ajunge sa se comporte ca atare. Daca unui
angajat i se lauda in mod repetat performantele, chiar daca acestea nu sunt tocmai grozave, el va ajunge sa
lucreze din ce in ce mai bine.
In limbajul unui kahuna, acest fenomen se exprima in felul urmator: daca eu gandesc intr-un anumit fel
despre o persoana, acea persoana devine un “ostatic al gandurilor mele”. Asta inseamna ca el tinde sa se
conformeze perceptiei mele si, mai devreme sau mai tarziu, se va comporta in asa fel incat sa-mi confirme
perceptia mea despre el. Prin urmare, actele unei persoane sunt o consecinta a ceea ce gandesc despre acea
persoana si trebuie sa-mi asum responsabilitatea pentru acest lucru. De aceea, a nu judeca este singura atitudine
corecta vizavi de o alta persoana.
Daca este ceva de corectat, spun kahuna, atunci acest ceva reprezinta erorile noastre de gandire. Asa
stand lucrurile, atunci poate ca nu ar trebui sa ne mire foarte mult ca dr. Len si-a vindecat pacientii lucrand doar
asupra lui insusi. Ce a facut exact doctorul Len pentru a-si vindeca pacientii? “Am repetat incontinuu: Imi pare
rau. Te rog, iarta-ma”, a declarat senin dr. Len. “Asta-i tot”. De-a dreptul socant! Banuiesc ca doctorului Len ii
place sa socheze, sa surpinda printr-o lovitura puternica si neasteptata rutina noastra mentala. El spune ca
oamenii, in special vesticii, gandesc prea mult. Mai exact, sunt prinsi in rutina unor programe care ruleaza
inconstient. Contrar a ceea ce gandim noi, el sustine cu tarie ca intelectul nu poate rezolva problemele. Cred ca
Einstein ar fi fost de acord cu el, din moment ce a declarat ca “o problema nu poate fi rezolvata la nivelul de
gandire care a generat-o”.
9
Cere-ti iertare
De aceea, nu trebuie decat sa constientizezi problema pe care o resimti la nivel fizic, emotional, mental
etc., apoi sa incepi sa iti purifici gandirea, care a atras problema, printr-un proces de cainta si iertare. “Imi
pare rau. Te rog, iarta-ma. Imi pare rau pentru ca te-am facut ostatic al
gandurilor mele si fiindca, prin negativismul gandurilor mele, ti-am influentat in
mod distructiv comportamentul.”
Asa este in crestinism: ruga trebuie precedata de cainta si de cererea iertarii. Asta este ceea ce poate
face constientul: sa se caiasca si sa ceara iertare. Restul este treaba supraconstientului, el este armonizatorul,
vindecatorul. Suntem prizonierii propriei minti si nu putem evada folosindu-ne tocmai de minte, temnicerul
insusi.
Cum te poti ajuta in viata de zi cu zi
Acest proces poate fi folosit in cele mai diverse situatii: cand suntem bolnavi, cand cineva apropiat este
bolnav, cand ne confruntam cu probleme profesionale, financiare, sentimentale etc. Daca problema tine de
sanatate, atunci putem spune corpului: “Imi pare rau ca ti-am facut rau prin gandurile mele negative. Te rog,
iarta-ma”. Si repetam acest lucru cu sinceritate pana problema dispare. Daca copilul are probleme la scoala,
putem repeta mental: “Imi pare rau ca ti-am creat aceste probleme prin gandurile mele. Te rog, iarta-ma”. Este
esential ca trairea sa fie autentica, iar cererea de iertare sa fie pe deplin sincera. Consecinta imediata este un
sentiment de iubire, iar dr. Len si Morrnah Simeona declara ca acesta este un semnal ca vindecarea a inceput.
Probabil ca la o prima citire vei respinge aceste lucruri, pe motivul ca sunt prostii, povesti de adormit copiii.
Dar kahuna afirma ca supraconstientul este receptiv tocmai la limbajul de copil, ignorand formularile
savante. Interesant este ca psihanaliza a ajuns la o concluzie asemanatoare: interpretarile pretentioase,
“destepte”, intelectualizate nu ajung la pacienti. Accesul la miracol, si implicit, la supraconstient nu este posibil
decat atunci cand reincepem sa privim lumea prin ochii unui copil. E vorba despre redescoperirea inocentei, nu
despre cultivarea infantilitatii. Problema adultilor este ca si-au pierdut inocenta, dar si-au accentuat
infantilitatea prin evitarea sistematica a asumarii responsabilitatii.
Kahuna afirma ca, reinstaurand inocenta – starea in care nu judecam, nu punem etichete, nu suntem
obsedati de castigul personal – viata noastra se poate schimba radical: renuntam la a ne complica viata inutil si
ne redobandim bucuria de a trai, devenim mai creativi, ne adaptam mai simplu si mai eficient schimbarilor; iar
calitatea relatiilor noastre se imbunatateste semnificativ.
In loc de concluzie : Un medic din Statele Unite ale Americii, dr. Ira Byock, a lucrat foarte mult cu
bolnavi in faza terminala si a descris experientele si concluziile sale in doua carti devenite best-seller-uri. Una
dintre ele se numeste “The Four Things that Matter Most” si se refera la cele mai frecvente declaratii pe care
bolnavii le fac celor apropiati pe patul de moarte. Acestea sunt:
IARTA-MA
TE IERT
MULTUMESC
TE IUBESC
Dr. Ira Bylock considera ca nu trebuie sa ajungem pe patul de moarte pentru a folosi aceste declaratii
care, in opinia sa, au un potential imens in a ne vindeca relatiile si in a ne transforma profund viata.

Tehnici de purificare. Steaua sufletului


Steaua Sufletului se gaseste la aproximativ 15 cm deasupra capului. Ea este vazuta de clarvazatori ca
fiind o scanteie ce radiaza lumina in jurul ei. Cu cat lucram si ne concentram mai mult asupra ei, cu atat ea
devine mai stralucitoare si mai mare in diametru. Ea este unita cu sufletul, mai intai printr-un firicel de lumina
si mai apoi, cu cat lucram mai mult si se realizeaza uniunea personalitatii cu sufletul, printr-un “pod curcubeu”,
o banda larga de energie multicolora ce coboara prin canalul central.
Steaua Sufletului reprezinta un pod intre esenta impersonala si realitatea personala. Steaua Sufletului
lucreaza ca un transformator, pentru a modela vibratia inalta a energiei si informatiilor aduse pe pamant din
planurile spirituale, la un nivel care poate fi asimilat in existenta/dimensiunea noastra fizica. Prin aceasta
chakra se creste vibratia si frecventa celulelor si atomilor corpului.
Activarea Stelei Sufletului ne permite sa intelegem interconexiunea tuturor lucrurilor si ne dezvolta
sentimente de iubire neconditionata si compasiune. Totodata, dupa activarea acesteia, se dezvolta accesul la
Suflet, dar si la o comunicare mai profunda cu acesta.
Primul pas in orice munca spirituala este sa efectuati invocatia sufletului. Mantra Sufletului este un
instrument care va va identifica pe cel ce sunteti cu adevarat, aducand aceasta realitate in taramurile superioare,
celeste dar si cele umane, pamantene in toate campurile (fizic, mental, emotional) ce alcatuiesc personalitatea.
Aceasta este o identificare constienta cu ceea ce reprezentati si cu intentia de a aduce aceasta realitate in
planurie vizibile.

10
Cand folositi Mantra Sufletului, centrati-va atentia pe locul unde se afla aceasta (la 15cm deasupra
capului), apoi rostiti cu voce ferma, in gand afirmatiile. Cu fiecare afirmatie Steaua Sufletului raspunde. Mantra
Sufletului este urmatoarea: ” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina. Eu Sunt lubirea.
Eu sunt Intentia, Eu sunt modelul perfect.”
1. Eu sunt Sufletul – afirmatie care va aduce identificarea cu Sufletul. Steaua Sufletului creste in
marime, stralucire si radiere, iar canalul central incepe sa se umple cu focul curcubeu. Aceasta afirrnatie aduce
identificarea cu Sufletul.
2. Eu sunt Lumina Divina – afirmatia acceseaza supraconstientul, iar focul curcubeu continua sa curga
in canalul central, sa-l umple
3. Eu Sunt lubirea – afirmatia acceseaza iubirea spirituala. O culoare trandafirie, roz se revarsa din
inima Stelei Sufletului inundand canalul central
4. Eu sunt lntentia – acceseaza intentia, vointa spirituala. Culorile rosu aprins (clar, stralucitor), violet,
alb si albastru-indigo, incep sa se reverse si sa umple canalul central
5. Eu sunt modelul perfect – aceasta ultima afirmatie semnifica faptul ca ati venit in viata prezenta cu
un scop precis al sufletului, iar acesta va va fi revelat; Cei sapte centri energetici care se afla de-a lungul
coloanei vertebrale se intensifica. Podul curcubeu, reprezentat de canalul central este un pod, o legatura de
energie si constiinta intre spirit si materie. Este canalul, conducta prin care viata spiritului si constiinta
sufletului circula.
Construirea Canalului Central
1. Centrati-va atentia pe Steaua Sufletului, situata la 15cm deasupra capului dumneavoastra. lmaginati-
va ca aceasta este luminoasa si stralucitoare ca un soare. Cu timpul o sa simtiti cum Steaua Sufletului incepe sa
straluceasca si sa radieze lumina
2. lnvocati Mantra Sufletului de trei ori. ” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina.
Eu Sunt lubirea. Eu sunt lntentia. Eu sunt modelul perfect.” Faceti pauza dupa fiecare afirmatie si incercati sa
simtiti curgerea luminii
3. Mutati acum Steaua Sufletului in fata durnneavoastra la circa 30 cm in fata ochiului al treilea. Apoi
aduceti Steaua Sufletului in centrul capului, in canalul central, si apoi in sus, pana deasupra capului
durnneavoastra, la locul ei initial. Miscarea sa fie foarte inceata deoarece “arde” blocajele ce impiedica
curgerea energiiilor superioare prin canal.
4. Repetati acest proces al crearii triunghiului cu al treilea ochi, de cateva ori.
5. Repetati acest proces cu celelalte chakre principale precum si cu chakrele, genunchilor, talpilor
picioarelor si cu Steaua Parnantului (aflata la aproximativ 10-15 cm sub picioare)
Crearea canalului central trebuie facuta in totalitate. Nu este indicat sa ne oprim pana nu finalizam toate
etapele. Daca ai ajuns de exemplu in zona chakrei plexului solar si te hotarasti sa renunti, energia se va
concentra in acea zona cauzand blocaje energetice. Intreaga meditatie dureaza cam 15-20 min si este indicat sa
se faca zilnic timp de aproximativ 2 luni de zile. Cam atat s-a estimat ca dureaza sa se creeze canalul central, in
functie de evolutia spiritual-energetica a fiecarui practicant. Cand Canalul Central va ajunge sa se dezvolte la
cel putin 2.5 cm in diametru, o cascada de energie de culoare multicolora (curcubeu), va putea fi vizualizata de
clarvazatori in interiorul canalulului central. De aici si numele de “Pod Curcubeu” Portiunea Podului Curcubeu
care incepe cu Ch7 si se termina la Ch1 se numeste Sushumna.

Largirea Canalului Central


1. Spuneti Mantra Sufletului de trei ori .” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina.
Eu Sunt lubirea. Eu sunt lntentia. Eu sunt modelul perfect.”
2. Construiti un triunghi mare mutand Steaua Sufletului in jos, in diagonala, itntr-o pozitie situata la
circa 30 cm in fata Stelei Pamant. Apoi mutati Steaua Sufletului in centrul canalului central.
3. Incepeti sa miscati Steaua Sufletului in sus in sensul acelor de ceasornic (orar), dezvoltand astfel
canalul central pana la diametrul dorit.
4. Se vor realiza 3-5 triunghiuri mari in fiecare sesiune de lucru pentru largirea canalului central
5. Invocati vortexul spiritual timp de 5-10 min (vezi mai jos)
6. Finalizati meditatia rostind Marea lnvocatie : “Din punctul de lumina din mintea lui Dumnezeu, fie
ca Lumina sa se reverse in mintile oamenilor. Lumina sa coboare pe pamant. Din punctul de lubire aflat in
inima lui Dumnezeu, fie ca lubirea sa se reverse in inimile oamenilor. Din centrul unde Voia, lntentia lui
Dumnezeu este cunoscuta, telul divin sa indrume vointa oamenilor, scopul pe care Maestrii il cunosc si-I
slujesc. Din centrul pe care-I numim Umanitate, fie ca planul Iubirii si Luminii sa se realizeze si sa sigileze usa
separarii. Fie ca Lumina, lubirea si Puterea, sa restabileasca Planul Divin pe Parnant”.
Se va executa acesta tehnica de 2 ori pe zi timp de 3-4 saptamani pentru a expanda canalul central pana
la diametrul de 2.5 cm. Dupa largirea Canalului Central se poate trece la etapa a 2-a, etapa curatarii.

Vortexul spiritual

11
Este o unealta a Sufletului ce poate fi invocata ori de cate ori simtiti nevoia de purificare energetica,
protectie si crestere a vibratiei. Intregul proces de creare a Canalului Central prin tehnicile Stelei Sufletului
scoate la suprafata impuritati energetice ce trebuiesc eliminate din aura voastra la finalul fiecarei meditatii.
Vortexul spiritual poate fi folosit si pentru eliminarea din campurile aurei a oricaror energii negative adunate in
timpul zilei. Scopul acestei meditatii este sa elirninati toate deseurile psihice, formele negative de gandire,
energia stagnanta sau blocata din campul dumneavoastra energetic.
1. Spuneti Mantra Sufletului de trei ori :” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina.
Eu Sunt lubirea. Eu sunt lntentia, Eu sunt modelul perfect.”
2. Spuneti mental: “In lntelepciunea sufletului invoc vortexul spiritual”.
3. Vizualizati o tornada de energie alba ce se invarte in sens orar. Acest vortex de energie coboara pe
axul Canalului Central adunand toate impuritatile energetice si curatind canalul de orice reziduu energetic.
4. Vizualizati cum vortexul se misca de sus in jos pana in Pamant, ducand cu el in fundul pamantului
toate impuritatile adunate din aura
Efectuati acest exercitiu circa 4-5 minute sau pana cand simtiti ca aura dumneavoastra este purificata.
Cand este recomandata folosirea acestei metode:
a) La finalul fiecarei sesiuni de lucru cu Steaua Sufletului / canalul central
b) Dupa o sesiune de terapie pe o alta persoana
c) Pentru a invoca acele calitati specifice energiei Sufletului
e) Pentru protectie si curatare
f) La sfarsitul unei zile de munca, dupa ce ati ajuns acasa.
Cand Canalul Central este complet construit si largit la diametrul de 2.5cm, el este folosit imediat de
catre Suflet pentru a canaliza toate energiile si fortele din dimensiunile spirituale superioare.
Exercitiul de centrare, purificare si aliniere zilnica
1. Spuneti Mantra Sufletului de trei ori:” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina. Eu
Sunt lubirea. Eu sunt lntentia. Eu sunt modelul perfect!” Simtiti cum lumina de la Steaua Sufletului coboara in
dumneavoastra, in fiecare celula si atom.
2. Construiti un triunghi mare mutand Steaua Sufletului in diagonala in jos intr-o pozitie situata la circa
30 cm in fata Stelei Pamant. Apoi mutati Steaua Sufletului in centrul canalului central.
3. Incepeti sa miscati Steaua Sufletului in sus, prin canalul central, in sensul acelor de ceasornic (orar),
dezvoltandu-l astfel pana la diametrul dorit si apoi pana la locul Stelei Sufletului.
4. Mutati apoi Steaua Sufletului prin interiorul canalului central direct spre Steaua Pamant. Aduceti
apoi Steaua Sufletului de la Steaua Pamant la locul unde se afla Steaua Sufletului.
5. lnvocati vortexul spiritual, si efectuati tehnica pentru 5 minute: “In lntelepciunea sufletului invoc
vortexul spiritual”.
6. Cereti indrumare zilnica spunand mental: “In intelepciunea sufletului, pentru a servi scopului
acestuia, primesc ceea ce am nevoie de la Sursa Luminii, lubirii si Puterii.”
7. Spuneti mental o mantra, rugaciune sau invocatie pe care o simtiti apropiata caii dumneavoastra
spirituale.

Reprogramarea mentala pozitiva


Draga suflete, in ultimul timp te-am neglijat ocupandu-ma de alte suflete. Stiu, vei spune ca inainte
gaseam timp sa scriu mai des. As vrea sa invat sa stapanesc timpul, caci asa cum spune maestrul meu, atunci
cand spui ca nu ai timp, ajungi intr-adevar sa nu mai ai! Timpul trece diferit in Bucuresti. Ritmul, tiparele,
accentul pus pe ego si nu pe simturi! Si fara sa vrem preluam unii de la ceilalti si bune si rele.
Dragos spunea ca pacientii sunt parti din tine pe care le constientizezi urmand mai apoi sa le
vindeci…. si asa este. Uneori ne cream o cochilie ca sa ne aparam de noi insine. Si ne aparam atat de tare
imprumutand tiparele din jur incat ajungem sa nu mai fim noi. Ajungem sa fim ceea ce vor altii sa fim. Sa
uitam cine suntem si in final sa nu ne mai iubim. Incotro suflete? Viata altora este importanta dar mai
importanta este a ta. Cum poti pretinde iubirea cand tu nu te iubesti indeajuns? Cum poti darui iubire cand tu
nici nu te mai privesti in ochi? Si totusi te amagesti in fiecare zi ca este bine, ca va fi bine. Ei bine, nu!
Astazi vreau sa te hotarasti sa te iubesti pe tine insati inainte de orice ! Vreau sa iti daruiesti iubire in
fiecare zi! Si apoi vei putea iubi lumea cu adevarat! Caci fiind iubire vei primi iubire! Sunt atat de multe
sabloane pe care le-am preluat cu totii incat nu mai suntem nimic din ceea ce am fost cu adevarat. Pierdem
adevarata noastra esenta care este in interior si nu in alta parte! Ceea ce credem ca ESTE e doar ILUZIE!
Fii cu tine, asculta-te, roaga-te, iubeste, miroase florile, asculta vantul si pasarile, lasa-ti fata mangaiata
de soare si fa totul ca si cum ar fi ultima ta zi pe Pamant! Nu e greu! E adevarat, uneori nu poti avea tot ce iti
doresti dar nu trebuie sa fii trist. Asa a oranduit Doamne Doamne in planul sau, ca nimic sa fie intamplator si

12
firesc si ce credem ca ne lipseste mai mult acel ceva sa vina mai greu, pana cand vom invata atasamentele si
iubirea neconditionata.
REPROGRAMARE - Corpul nostru este un biocomputer, gandurile noasre sunt programul, viata
noastra este printarea celor doua. Schimbati programarea, rescrieti sau modificati programul si va schimbati
viata ! Meditatia aduce darul detasarii si devenim martori si creatori, experimentand si traind in cadrul propriei
noastre creatii.
Intrucat corpurile fizic si emotional sunt guvernate de corpurile mentale – mintea inalta si cea joasa- in
fiecare moment de ACUM, programarea eficienta ne elibereaza si, de asemenea, ne ghideaza in viata.
Draga Dumnezeule Creator Mama/Tata, Eu cer ca fiecare moment al fiecarei zile sa se
desfasoare in concordanta totala si perfecta cu Vointa Divina, in perfecta sincronizare Divina, ( Acest
program garanteaza indeplinirea cu succes a tuturor viselor si a viziunilor aliniate si ne opreste sa ne intrebam
in permanenta, daca “ar trebui” sa facem ceva; ne permite sa stim ca, daca ceva nu se manifesta, inseamna ca
nu este in concordanta, sau nu este conform Programarii Divine- deci putem renunta la el ).
Eu cer ca tot ce dau altora in fiecare moment sa fie pt. binele maxim al celorlalti si al meu insumi
Eu cer ca toate campurile energetice ale corpurilor mele : fizic, emotional, mental si spiritual sa
fie aliniate perfect, pt. ca Sinele meu Divin sa se manifeste constient si pe deplin in planul fizic si in toate
planurile existentei, intr-un mod care sa-mi aduca bucurie deplina, liniste, gratie, placere si abundenta.
( Cea mai puternica forta creatoare si de transmutare din intregul univers este cea a Sinelui nostru
Divin- sine superior sau monada EU SUNT-. Cerandu-I sa ne reechilibreze, ea o face cu putere si cu bucurie ).
ACESTA ESTE PROGRAMUL DIRECTOR- este destinat sa ne ajute sa indeplinim ce dorim sa
creem. Dupa reprogramare trebuie sa fim vigilenti cu gandurile noastre.
Daca ne straduim sa ne cunoastem Sinele nostru adevarat, sa experimentam nelimitarea, atunci trebuie
sa ne concentram asupra Sinelui nostru Divin nemarginit – amintindu-ne, in acelasi timp, ca orice lucru asupra
caruia ne concentram creste si devine realitatea noastra.
PROGRAMARE PENTRU NEMARGINIRE
Toate corpurile mele sunt acordate, armonizate, in forma si sanatoase. Ele vibreaza si se exprima in
armonie perfecta si sincronizata cu pulsul lui Dumnezeu Creator Mama /Tata. Acest lucru este adevarat, chiar si
atunci cand mananc, dorm, fac exercitii fizice sau meditez.
UN PROGRAM PENTRU SINCRONIZARE
“Cer sa mi se reveleze clar urmatorul pas/aspect perfect din planul Divin si sa-mi aduca oamenii
perfecti cu care sa realizez crearea si implementarea acestui plan- astfel incat sa se poata manifesta fizic
ACUM.
Dispun ca Sinele meu Superior EU SUNT sa aduca in constiinta mea constienta toate talentele,
darurile si informatiile din toate vietile din trecut, din prezent si din viitor, care imi vor da apoi forta
pentru a-mi indeplini in acest plan fizic, ACUM, partea ce-mi revine din Planul Divin.”
RECREEREA IMAGINII
ACUM, EU comand ca cele 4 corpuri joase ale mele – fizic, emotional, mental si spiritual – sa
manifeste pe deplin, in aceasta realitate fizica, imaginea perfecta a calitatilor Divine ale Sinelui meu
Superior ( EU SUNT ), sau ale Sinelui meu DIVIN !

Priveste-ti Sufletul
Schimbarea in sine nu este dureroasa. Ceea ce produce durerea este rezistenta la schimbare. Numai
traind in Prezent putem percepe Prezenta Vie, care nu se afla in exterior, undeva, unde nu putem ajunge, ci
chiar in noi, in fiecare moment al unui vesnic Acum.
Priviti atent in oglinda. Ce vedeti?
O oglinda reflectind alta oglinda? Particule reflectind lumina?
Lumina ce reflecta culori? Orice culori ce reflecta sunet? Sunete ce devin obiecte?
Obiecte ce sint oglindite… ce devin prafuite… ce devin praf… praf ce reflecta lumina.
Priviti-va atent in ochi in oglinda. Priviti atent ochii din oglinda care, la rindul lor, va privesc.
Ceea ce vedeti sint ochii, dar ce vad acest ochi? Notati ceea ce vad acesti ochi.
Atingeti-va mina. Simtiti acea senzatie a miinii ce atinge alta mina. Incercati sa percepeti ceea ce simte
mina care este atinsa. Ce simte acea mina? Descrieti acele senzatii in scris.
Treceti-va limba peste buze. Incercati sa percepeti trecerea limbii peste buze. Ce gust simtiti? Descrieti
acest gust in scris.
Respirati adinc. Aerul va introduce in piept propriul miros, de fiecare data cind respirati. Ce miros
simtiti? Dati-i un nume. Scrie-ti acel nume pe hartie.

13
Soptiti-va usor numele. Ascultati sunetul produs de literele numelui. Auziti-va vocea rostindu-le. Ce
auziti? Ce va spune propriul nume despre propria persoana? Scrieti aceste lucruri in carnetel.
Uitati-va, din nou, in oglinda. Priviti in adincul ochilor pe care-i vedeti – proprii ochi.
Atingeti-va mina. Simtiti-va gustul buzelor. Simtiti-va mirosul. Auziti-va numele rostit sonor. Sinteti
vederea, atingerea, gustul, mirosul si sunetul Universului, atunci cind va folositi Intreaga fiinta. Observati- va
cu grija Intregul, deoarece atunci cind va folositi intreaga fiinta, veti gasi Marele Intreg si veti ajunge sa
cunoasteti Intregul Care Exista.
Sufletul isi exprima natura prin intermediul corpului fizic si prin intermediul psihicului, si, ca rezultat
al experientelor lumii pamintene percepute si reinmagazinate in el prin intermediul corpului si psihicului,
Sufletul primeste impresii, care ii vor facilita dezvoltarea propriei naturi individuale. Astfel, cunostintele
invatate in urma trairii experientelor pamintene, isi lasa amprenta asupra sufletului si se imprima adinc in
Spirit.

Meditatia zambetului launtric


Asezati-va cu spatele drept, ori pe un scaun cu spatar drept, ori pe covor, cum preferati. Important este
sa fiti capabil sa stai relaxat, insa in stare de alerta, fara a fi distrasi de un eventual discomfort al corpului.
Inchideti ochii pentru a indeparta orice imagine vizuala care v-ar putea distrage si expirati normal.
Relaxati-va gura. lasand-o incet sa ia forma unui zambet. Ca sa faceti asta poate fi de ajutor aducerea in minte a
unei exeriente placute, traite recent, sau o persoana a carei companie va face placere, ori un loc anume in care,
daca v-ati afla, acest lucru v-ar produce o stare benefica. Surasul va va fi astfel, mai mult decat o expresie
faciala, deoarece acesta va fi capatat forta energiei agreabile si vindecatoare pe care v-ati generat-o singur.
Acum respirati adanc, incet si incercati sa traiti pe deplin experienta inhalarii fluxului de energie calda,
delicata, care este continut de in surasul dumneavoastra. Fara tensiune, fara pauza si tinandu-va respiratia
pentru cateva momente, pentru a percepe in profunzime stralucirea acelui suras. Apoi expirati usor si lasati-va
invaluit de senzatia oferita de curgerea energiei prin tot corpul dumneavoastra.
Repetati de cateva ori aceasta serie de actiuni. Acum, indreptati-va acel suras cald, insorit, catre fiecare
particica din corpul dumneavoastra, pe rand. Zambiti creierului si celui de-al treilea ochi din spatele centrului
fruntii. Suradeti ochilor. Suradeti glandei tiroide din gat. Zambiti inimii si plamanilor. Zambiti stomacului,
ficatului si rinichilor. Suradeti splinii si vezicii biliare. Organelor sexuale. Coapselor, genunchilor, picioarelor
si talpilor. In acest fel, va veti percepe fiecare parte din corp si-i veti trimite ganduri pline de afectiune.
Surazand aceste ganduri frumoase si trimitandu-le catre interiorul corpului va exprimati iubirea fata de corpul
pe care l-ati neglijat atat de mult timp.
Iubiti-va corpul. Va apartine. Este al dumneavoastra. Este un corp minunat, frumos care va da
posibilitatea de a trai in lumea fizica in moduri care, in final va sunt de interes. Deci, recunoasteti-va corpul.
Respectati-l. Stimati-l. Iubiti-l. Deoarece atunci cand va exprimati iubirea traiti o calitate a vietii. Fiti
indragostit de corpul dumneavoastra.
A fi indragostit semnifica trairea miscarii energiei vietii, element fundamental pentru propia
natura. Avem nevoie de iubire, iar aceasta iubire poate fi generata din miezul fiintei noaste si activata
prin intermediul unui simplu suras. Nu va grabiti cand efectuati aceasta experienta. Faceti-o incet, cu
delicatete.
Cand ati terminat respirati la fel de adanc de cateva ori, intindeti-va bratele si picioarele si plimbati-va
pentru cateva minute mai inainte de a va relua activitatile normale. Faceti aceasta experienta in mod regulat si
rezultatul va fi acela ca nu numai ca veti ajunge in acord mai accentuat cu corpul dumneavoastra fizic si
energetic, dar veti revitaliza, in acelasi timp, fiecare organ, fiecare chakra, fiecare celula, cu fiecare radiatie a
energiei iubirii pe care ati generat-o.
Si cu cat generati mai multa energie a iubirii, cu atat mai multa iubire isi va face simtita prezenta in
viata dumneavoastra. Va va ajuta de asemenea, sa va recunoasteti valoarea si sa va reconsiderati meritele ca
fiinta constienta de sine insasi iar prin crearea autoaprecierii, va veti onora propiile calitati unice si potentialul
lor de a duce mai departe bunatatea pe Pamant.”

Meditatie pentru taierea legaturilor psihice si protective


“Sunt Mihail. O persoana a intrebat astazi ce se poate face pentru a dezlega conexiunile nedorite create
intre oameni. Conexiuni prin care energia curge inainte si inapoi. Cativa dintre voi sunt familiarizati cu lectiile
pe care le-am dat si cu alte ocazii despre cum se taie aceste legaturi.
Taierea legaturilor psihice este una din slujirile mele fata de umanitate. Este un serviciu pe care il ofer
cu mare bucurie si placere. Cand ceri taierea tuturor legaturilor psihice trebuie sa stii ca aceste legaturi sunt
strans legate intre ele si ca fiecare in parte te leaga de evenimente, timpuri si locuri trecute.

14
Cand afirmi ca vrei ca toate legaturile psihice sa fie taiate, toate vor fi taiate. Este inutil sa ceri ca
numai anumite legaturi sa fie taiate iar celelalte sa ramana intacte. Prin lucrarea pe care eu o fac, toate legaturile
psihice pe care le-ai putea avea cu anumite persoane vor fi taiate. Acesta te va elibera de sub legea cauzei si a
efectului si a legii karmei. Taierea tututror legaturilor psihice te va elibera de oameni individuali, grupuri de
oameni, locuri, tari. Te va elibera de efecte care isi au cauza in vieti trecute. Te poate elibera de toate efectele
nedorite ale actiunilor si gandurilor tale din toate vietile tale anterioare. Ceea ce pot sa va ofer este libertatea
caci este ceea ce toti meritati.
Cum este acesta lucrare savarsita? O savarsesc cu sabia mea caci eu sunt arhanghelul Mihail, iar sabia
mea este de culoare albastru electric. Ma puteti imagina ca pe un cavaler medieval imbracat in armura, care in
loc sa fie argintie emanand lumina alba – este albastra electric, emanand lumina albastra-electric.
Pot sa savarsesc lucrarea oricand simti ca iti este necesar. Trebuie numai sa afirmi ca vrei acesta lucrare
sa fie facuta in numele tau (vostru). Daca nu faci afirmatia ca vrei acest serviciu – eu nu voi interveni pentru ca
nu am invoire de la Stapanii Karmei si de la alte puteri ceresti ca sa intervin in viata voastra fara sa fiu invitat.
Astept ca voi sa ma invitati sa intervin in vietile voastre intr-un mod pozitiv. Pot nu numai sa tai
legaturile psihice care te tin legat ci si sa te protejez cu coloane de lumina cosmica. Acesta protectie va va feri
de tot ce nu este al Luminii si tot ce nu lucreaza in concordanta cu Vointa Divina. Sunt momente in cursul unei
zile, fie ca dormiti sau sunteti treji, cand puteti utiliza acesta protectie a coloanei de lumina. Acesta inseamna
ca puteti trai in interiorul acestui tub de protectie care isi are originile in Dumnezeu Insusi.
Cum cereti acest serviciu? Nu este greu pentru ca Arhanghelul Mihail este mereu disponibil celor care
au nevoie de ajutorul sau. Nu este deloc vorba de a apela la serviciile preotilor, a fi religios, ceremonial sau
pios. Este numai nevoie de o simpla cerere, de o afirmatie. Este necesar sa afirmati ca doriti ca Arhanghelul
Mihail sa va taie toate legaturile psihice pe care le aveti cu persoane incarnate sau nu. Trebuie sa stiti ca orice
relatie pe care ati avut-o, toate schimburile de energie cu fiinte din lumea acesta sau din lumea de dincolo au
creat fire invizibile care va leaga de acele fiinte cu care ati interactionat.
Aceste fire sunt ca niste conducte ale energiei Karmei care astfel se revarsa din trecut in viata noastra
actuala. Aceste fire psihice va fac sa deveniti propriile voastre victime. Victime ale propriilor voastre actiuni,
vorbe, a propriilor voastre fapte. A devenit posibil acum ca sa preschimbati aceste energii in energia luminii
spirituale, energia iubirii.
Puteti gandi: “Nu am fost niciodata rau!” si asa poate fi, nu ati facut niciodata fapte rele. Tineti cont ca
nu exista asa ceva ca bun sau rau si nici judecata a ceea ce este bun sau rau pentru ca prin compasiune si iubire
nu exista nimic altceva decat “a fi”! Trebuie de asemenea sa intelegeti ca multi dintre voi ati facut in vieti
precedente fapte bune, prin care v-ati pus in serviciul umanitatii si, credeti voi, ati acumulat karma buna in loc
de karma de rea. Eu va marturisesc ca tot ceea ce reprezinta karma este o incarcatura nedorita, ca orice
reprezinta karma trebuie echilibrat (anihilat). Solutia la karma este taierea legaturilor psihice cu trecutul, ceea
ce este foarte simplu.
Afirmati “Arhanghele Mihail, afirm ca doresc ca tu sa tai toate legaturile mele psihice cu toate
fiintele umane, atat incarnate cat si dezincarnate”. Multi vor simti ca nu vor sa-si taie legaturile psihice cu
fiinta iubita, cu sotul sau sotia, copii si familia. Dragostea trebuie sa fie neconditionata, pentru ca daca
dragostea ta este neconditionata, ea nu are nevoie de legaturi psihice cu cei dragi pentru ca legaturile
psihice te ataseaza nu te elibereaza. Fiti numai convins ca iubirea exista. Nu puteti pune conditii in iubire
ca spre exemplu: “Daca faci asta pentru mine, eu am sa te iubesc”. Dragostea adevarata este neconditionata,
prin urmare, nu conteaza daca sunteti legat psihic sau nu. A venit timpul libertatii, a venit vremea ca sa va
asumati propria putere cu fermitate, candoare si compasiune. Nu va dati puterea altuia, nici celor dragi voua,
nici sotiei, nici sotului sau familiei, preotilor sau alte sisteme de control. Faceti-va datoria acolo unde sunteti cu
raspundere dar faceti-o cu compasiune si dragoste neconditionata.
Repetati dupa mine: “Arhanghele Mihail, afirm ca tu vreau sa tai toate legaturile mele psihice cu
toate fiintele umane atat incarnate cat si dezincarnate”. Folosind acesta afirmatie, ea va va face liber. Veti
simti o usurare atunci cand o veti folosi. E ca si cum ati fi purtat pantofii grei de ciment pentru multa vreme iar
acum va simtiti eliberat. Pantofii grei de ciment v-au tinut legati de energiile karmei voastre. Acum ca ati cerut
taierea legaturilor psihice va simtiti fericit usor si liber. Pentru multi oameni este dificil ca sa isi pastreze acel
nivel de constiinta care ii fereste de a mai crea noi legaturi psihice. Nu spun acesta ca sa va critic ci doar ca sa
va indemn sa folositi acesta afirmatie in fiecare seara inainte de culcare. Afirmatia taierii legaturilor psihice
spusa zilnic va va ajuta sa dobanditi libertate, libertatetea de spirit.
Un alt lucru pe care vreau sa vi-l daruiesc este “stalpul de lumina”. Va repet din nou ca este foarte usor
sa il obtineti. Trebuie doar sa afirmati “Arhanghele Mihail afirm ca doresc un stalp de lumina”. Sa stiti ca
pana nu afirmati ca doriti ajutorul nostru, noi nu avem voie sa intervenim asupra cursului vietii voastre.
Dupa ce ati facut aceste doua afirmatii in diferite ocazii noi vom intelege ca ne dati voie sa intervenim
si atunci totul se va face automat doar spunand : “Mihail stalp de lumina” si veti avea stalpul de lumina.
E de la sine inteles ca nu fac acesta lucrare de unul singur. Am la dispozitia mea o armata de ingeri de
lumina. Ei au fost destinati sa ma ajute inca din momentul Creatiei asa ca eu am fost destinat de catre Creator
ca sa fiu protectorul tuturor raselor umane. Nici nu se poate pune problema ca ma puteti deranja “Nu-l pot bate
15
la cap pe Mihail care este satul de nenumaratele mele cereri zilnice pentru protectie.” Credeti-ma ca ma bucura
sa va vad lucrand pentru sinele vostru spiritual iar somnul si odihna sunt ultimele lucruri de care avem nevoie.
Daca aveti probleme cu somnul din cauza cosmarelor sau a altor interferente in timpul somnului, daca
sunteti confruntat cu influente venind de la acei frati ai nostrii care au trecut de partea intunericului sau de fiinte
extraterestre care nu servesc Lumina, puteti sa ma chemati ca sa va apar in orice situatie ati fi, oricat de
periculoasa.
Este un lucru pe care vreau sa il clarific. Multi oameni vorbesc de frati si surori veniti din spatiu, de
extraterestrii. Dragii mei prieteni, inainte de a va apropia sau urca pe orice nava spatiala materializata intrebati-i
pe ocupantii ei “daca lucreaza cu Lumina si daca sunt una cu Lumina”. Insistati ca sa vi se raspunda la
aceste intrebari, pentru ca daca ei lucreaza cu Lumina vor raspunde numaidecat “sunt una cu Lumina”. Daca
ei nu lucreaza cu Lumina le va fi imposibil sa foloseasca aceste cuvinte pentru ca atunci cand faci afirmatia
“Sunt una cu Lumina” esti Lumina. Ei se pot eschiva spunand “Nu vezi ca sunt Lumina?”sau sa incerce alte
strategii. Este posibil ca ei sa se deghizeze aparand ca si fratii nostrii de Lumina. Daca nu iti raspund curat
“Sunt al Luminii” sau “Sunt una cu Lumina”, atunci cheama-ma pe mine si legiunile mele ingeresti si vei
avea protectie totala. Fratii intunecati nu vor putea face altceva decat sa plece.
Dragi prieteni va las acum, nu cu un gand care sa va ingrijoreze ci cu unul care sa va dea de gandit si
care sa va dea incredere si fericire. Sunt Mihail Arhanghelul . Va iubesc pe toti.

Meditatia Iubirii
Pt. meditaţie găseşte un loc confortabil şi relativ liniştit,dacă este posibil.Totuşi zgomotul nu este o
barieră pt. meditaţie şi se poate medita oriunde.Oamenii pot găsi liniştea benefică la lumina lumânării,sau
printr-o rugăciune înainte de meditaţie,deoarece această lumină semnifică “conducerea în lumina lui
Dumnezeu”.
Stai confortabil şi respiră adânc şi echilibrat, înainte de starea de relaxare a minţii. Ia greutăţile vieţii,
stresurile zilnice şi plasează-le în afara ta. Pentru următoarele 9-18 minute lasă toate lucrurile în plus să curgă
(pe lângă tine) şi concentrează-te numai asupra ta însuţi. Acordă-ţi suficientă iubire de sine de-alungul acestei
perioade de timp (9-18 min.) pentru înălţarea spirituală şi lărgirea conştiinţei de sine.
Când eşti relaxat, foloseşte rugăciunea ta personală, ca să începi meditaţia. Acum după ce tu spui
rugăciunea ta personală, tu poti simţi starea de Iubire necondiţionată împrejurul conştiinţei, umplând întregul
tău corp fizic. Acum vizualizează norul luminii purpuriu–rozalie cuprinzându-te. Această ceaţă (nor) de lumină
purpuriu–rozalie este manifestarea în spectrul nostru de lumină vizibilă a Iubirii Necondiţionate şi când inspiri,
trupul tău se umple cu Iubire Necondiţionată. Şi când expiri tu scoţi afară orice disconfort sau orice stresuri ale
vieţii care au fost stocate în interiorul tău.
Tu inspiri Iubire Necondiţionată şi expiri toxinele incidentelor vechi neplăcute.(Opţional, există partea
vindecătoare a meditaţiei Iubirii, care se face astfel: în timp ce tu inspiri, focalizează porţiuni din norul
purpuriu-rozaliu în orice zonă a corpului tău care are nevoie (de vindecare). Permite acestui nor de Iubire
Necondiţionată să vindece orice disconfort din corpul tău fizic.)
Când respiraţia revine la normal şi respiri din nou adânc şi liniştit vizualizezi norul de lumină purpuriu-
rozalie din nou. Acum în timp ce vizualizezi această lumina purpuriu-rozalie, începi să repeţi în şoaptă cuvântul
“IUBIRE”. Repetând cuvântul Iubire creezi o MANTRA de meditaţie.
Repetarea (mantrei) cuvântului Iubire, Iubire, Iubire, Iubire……. permite câmpului tău energetic
spiritual (persoana care meditează) să se extindă până la Iubirea Necondiţionată a lui Dumnezeu. Această
infuzie de Iubire Necondiţionată măreşte dimensiunea şi strălucirea câmpului tău energetic (al persoanei). Acest
proces se poate translata într-o experienţă vizuală sau stare de bine.
Această meditaţie este un proces uşor, care se realizează numai prin repetarea cuvântului “Iubire” şi
reântoarcerea la el (când îţi dai seama că cineva nu repetă cuvantul “Iubire” te poţi reintoarce la el).
De fiecare dată când începi să-ţi dai seama că ei nu spun “Iubire” este uşor să te întorci pur şi simplu la
repetarea cuvantului.
Când ai senzaţia că conştiinţa ta este perturbată şi Mantra “Iubire” este tulburată de o idee anume foarte
simplu te adresezi gândului respectiv spunând “mă voi ocupa (ne vom ocupa) de această idee mai târziu, dar
momentan trebuie să mă concentrez pe meditaţie. Apoi uşor te “întorci la repetarea cuvântului Iubire, Iubire,
Iubire…” şi permite gândului să dispară. Repeţi multiplu de 9 minute.
Tu poţi să repeţi cuvântul “Iubire” în timpul meditaţiei, timp de 9, 18 sau chiar 27 minute. Când decizi
să ieşi din meditaţie, ieşi treptat, încet. Când foloseşti orice tehnică de antrenament multidimensional
întotdeauna să-ţi acorzi cel puţin un minut sau mai mult să ieşi din meditaţie.
Dacă te întorci la realitate prea repede atunci poate apare starea de dezorientare. Această dezorientare
se poate manifesta în mai multe moduri: de la o senzaţie de ameţeală la o senzaţie de plutire aeriană sau chiar
dureri de cap. Deci lasă-ţi timp ca să ieşi din meditaţiile multidimensionale.
16
Dacă apare orice disconfort concentrează-ţi atenţia în acea zonă a corpului unde apare disconfortul şi
vizualizează norul de lumină purpuriu-rozalie peste zona afectată până când disconfortul dispare.
Mulţi oameni încep meditaţia lor sacră de tehnică Merkaba cu rugăciunea mea personală (acea
rugăciune personală a lui Gary Smith, “Ehyeh Asher Ehyeh” (Eea Aşa Eea)). Rugăciunile pot fi făcute fără
meditaţie şi meditaţia poate fi făcută fără rugăciune. Totuşi prin combinarea rugăciunii cu meditaţia, poţi trăi
experienţa unor noi aventuri palpitante ale conştiinţei sau o creştere spirituală rapidă sau, cu alte cuvinte,
aceeaşi combinaţie poate să ducă la dezvoltarea completă a potenţialului tău, pentru toţi oamenii.
Rugăciunea Ehyeh Asher Ehyeh x 3, numele persoanei , Ehyeh Asher Ehyeh x 4.
Oh, Dumnezeule Mamă şi Tată, creator a tot ce există, îţi mulţumesc pentru toate experienţele
binecuvântate, pt. binefaceri, şi cer să fiu o conduită pură a Iubirii tale şi a Luminii tale. Blessons. (Binefaceri).
La nivel de conştiinţă superioară se ştie că nu există Binecuvântări sau Lecţii (pedepse), ele, şi una şi
cealaltă, sunt exprimate într-un termen comun de “Binefacere”. Eea Aşa Eea – aceste cuvinte dintr-o limbă
străveche, au fost traduse în multe feluri şi în multe afirmaţii. Traducerea comună a fost “Eu sunt ceea ce Eu
sunt”. Când ele sunt folosite în contextul rugăciunii înseamnă „Ceea ce Eu am fost, Eu nu mai sunt, Ceea ce Eu
sunt, Eu devin”, „Eu (numele) activez corpul meu de lumină cu intenţia mea. Acum! ”(x3).

Momentul iertarii

Iertarea reprezinta un pas in procesul evolutiei, un pas important in comunicarea cu Sinele. Iertarea
schimba vieti, iertarea este poarta catre dragoste, poarta catre Tine! ”MEDITATIA IERTARII ” ajuta f. mult …
”Incepe prin a-ti gasi o pozitie confortabila si inchide ochii. Petrece cateva momente creand o
atmosfera de Recunostinta in interiorul fiintei tale….
Apoi concentreaza-ti atentia asupra respiratiei urmarindu-i ritmul; urmarind cum intra si cum apoi iti
paraseste trupul. Concentreaza-te pe zona inimii. Cu fiecare expiratie simti cum tensiunea si stresul iti parasesc
fiinta. Le scoti din tine cu fiecare val de aer pe care il elimini pe nas.
Cu fiecare inspiratie simti cum linistea si pacea te cuprind tot mai mult. Simti cum linistea si acceptarea
cresc si se extind inlauntrul fiintei tale. Relaxeaza-te treptat, treptat si simte cum inima ta se inmoaie tot mai
mult devenind extrem de gingasa. Apoi proiecteaza in zona inimii tale gandul despre tine, despre persoana ta.
Vizualizeaza-te acolo si imbratiseaza-te cu tandrete.
In timp ce te imbratisezi cu caldura concentreaza-te asupra iertarii, sentimentului de iertare si simte
cum iti oferi tie insati iertare.
In soapta, incet repeta dupa mine cuvintele: Ma iert. Ma iert. Pentru orice suferinta am cauzat, pentru
orice durere am cauzat, fie ca a fost prin cuvant ori prin actiunea mea, ma iert pe mine insami.
S-ar putea ca spunand aceasta afirmatie sa simti ca ceva din tine se opune, se lupta, nu accepta. S-ar
putea ca sa-ti treaca prin fata ochilor multe motive pt. care nu ai merita iertarea. Este vorba de lucrurile
rusinoase pe care poate le-ai facut. Este vorba si de toate sentimentele de rusine asociate cu acele fapte. Accepta
tot ce ai faptuit si tot ce ai simtit. Simte cum cu expiratia le scoti afara din trupul tau si le elimini. Inspira si
expira. Orice gand ar aparea in mintea ta acum nu te speria, repeta cuvintele de iertare si imagineaza-ti ca orice
gand rebel se elimina prin expiratie. Concentreaza-te pe iertare care-ti intra in inima prin intermediul aerului pe
care il inspiri in plamani.
Lasa ca iertarea sa iti umple fiinta. Leagana-te pe tine insuti, imbratisandu-te in inima ta, asa cum o
mama si-ar imbratisa pruncul. Imbratiseaza-te cu tandrete si gingasie acceptandu-te deplin pe tine insuti. Simte
cum iertarea iti inunda intreaga fiinta. Repeta de mai multe ori: Ma iert. Ma iert. Ramai cu aceste cuvinte in
gand pentru cateva minute…
Acum adu-ti in inima pe cineva care are nevoie de iertarea ta, pe cineva pe care tu ai vrea sa-l ierti.
Imbratiseaza aceasta persoana in inima ta. Simte-i prezenta. Expulzeaza prin expiratie orice sentiment ce se
opune iertarii acestei persoane. Expira orice sentiment de furie, de suferinta sau frica si inspira iertare.
Relaxeaza-ti, inmoaie-ti pantecele, abandoneaza orice rezistenta.
In soapta spune acestei persoane: te iert, te iert pentru orice durere mi-ai cauzat, pentru price suferinta
mi-ai creat prin cuvantul sau prin actiunea ta. Te iert.
La inceput poate fi greu sa ierti, dar orice pas spre iertare este un pas facut spre vindecare spirituala. Ai
rabdare cu tine, repeta cuvintele. Inspira cuvintele de iertare in inima. Incearca sa intelegi ce te opreste ca sa
ierti cu fiecare inspiratie. Expira toate motivele pentru care aceasta persoana nu ar merita iertarea, toate
momentele in care aceasta persoana te-a ranit.
Inspira iertare. Simte cum in procesul iertarii granitele dintre tine si acea persoana se dizolva.
Imbratiseaza aceasta persoana in inima ta, simte iertarea pe care o simti pentru aceasta persoana. Imbratiseaza
aceasta persoana cu dragoste. Repeta in soapta: Te iert. Mentine acest gand in mintea ta pentru cateva minute.
Acum adu-ti in inima pe cineva de la care ai vrea sa-ti ceri iertare, pe cineva fata de care ai gresit sau
pe cineva care a suferit din cauza ta si care si-a inchis inima fata de tine. Adu acea persoana in inima ta si
imbratiseaza acolo cu dragoste si iertare.
17
In soapta repeta cuvintele: cer iertare de la tine, cer iertare de la tine. Daca te-am ranit sau daca ti-am
cauzat suferinta prin gandurile mele sau prin faptele mele, te rog sa ma ierti.
Expira orice rezistenta ai putea simti inlauntrul tau. Expira resentimentele, suferinta si durerea. Scoate-
le afara. Repeta cuvintele de iertare. Simte cum iertarea creste, lasa iertarea sa te cuprinda. Simte inima cum se
deschide pentru a primi iertarea . Crede ca ai fost iertat, ca iertarea ti-a fost oferita. Accepta aceasta iertare.
Repeta „Sunt iertata”. Stai cu aceste ganduri pentru cateva minute…
Acum revin-o la imaginea ta in inima. Simte fericirea iertarii cu toate particelele fiintei tale. Esti
iertat/a, ai iertat, ai fost iertat/a.
Simte cum usurarea si recunostinta curg prin tine, umplandu-te. Lasa iubirea care salasuieste in tine sa
radieze intreaga ta fiinta. Bucura-te in iertare.
Fie ca toate fiintele sa vietuiasca in iubire. Inspira adanc recunostinta, absoarbe recunostinta in fiinta ta
inainte de a incheia aceasta meditatie.”

Initiere in Flacara Protectiei Psihice

Arhanghelul Mihail ne ofera aceasta energie care sa ne protejeze impotriva atacurilor psihice. Aceasta
fiind foarte importanta, mai ales in ziua de azi cand suntem bombardati cu energii exterioare in permanenta.
Atacurile psihice sunt mai frecvente decat noi oamenii realizam acest lucru.. Ele se intampla tot timpul.
Suntem nascuti cu o defensiva naturala impotriva atacurilor psihice, un sistem imunitar spiritual, care in mod
normal iti asigura protectie impotriva atacurilor psihice comune, zilnice.
Cateodata, sistemul imunitar spiritual este compromis si nu corespunde unui atac psihic intens. Cand
acestea se intampla individul devine foarte vulnerabil la atacuri psihice, mult mai vulnerabil decat in mod usual.
Cateodata, chiar si o persoana cu sistem imunitar spiritual foarte puternic, poate sa cada prada unui atac psihic,
daca este in special vicios, iar atacul este persistent, savirsit de un grup mare.
In mod special vindecatorii si lucratorii cu Lumina sunt vulnerabili la atacurile psihice, deoarece ei
sunt deseori in contact cu energiile intunericului, energii negative. Mai mult clientii care au nevoie de
vindecare deseori sunt incarcati excesiv cu energii negative. Astfel este foarte important pentru orice
vindecator, terapeut sa se protejeze regulat. De aceea Protectia Psihica este CRITICA.
Flacara Protectiei Psihice este astfel conceputa nu numai sa protejeze individual, dar sa si repare
sistemul imunitar spiritual de fiecare data cand Flacara este activata. In acest sens Flacara Protectiei Psihice
ofera un ajutor imediat atat pentru atacurile psihice curente cat si o protectie de lunga durata datorita
consolidarii sistemului imunitar spiritual.
Despre Atacurile Psihice - Atacul psihic este atunci cand cineva incearca sa faca rau altei persoane la
nivel spiritual folosind energiile psihice. Exista trei tipuri de baza ale atacului psihic:
-Asaltul psihic cand cineva in mod activ si intentionat ataca campul energetic al altei persoane cu
intentii negative. De exemplu cand cineva trimite ura catre alta persoana, permanente previziuni ale esecului
altei persoane, distribuirea-transmiterea de farmece, vrajitorii catre alta persoana.
-Vampirismul psihic este atunci cand cineva absoarbe energiile din cimpul energetic al altei persoane si
poate fi: constient si facut permanent cu intentii negative sau facut inconstient fara intentii negative.
Vampirismul psihic inconstient este foarte frecvent. Este ceea ce se intampla cand cineva este la nevoie si trage
“lumina” de la alta persoana din sistemul campului energetic.
-Contaminarea psihica se intampla cand un sistem energetic vulnerabil este expus unei energii negative.
Chiar si o persoana care nu are intentii negative poate contamina sistemul energetic, daca ele poarta in jurul lor
energii negative..
Daca constatati ca in permanenta sunteti iritabili in jurul altei persoane sau grup de persoane, va
enervati sau deveniti furiosi si luati o atitudine de aparare fata de acele persoane care in mod normal
dumneavoastra nu o doriti, ele probabil au energii negative care nu respecta sistemul energetic personal.
In general este o buna idee sa va protejati energetic atata timp cat aveti in jur persoane cu energii
negative sau care se alimenteaza cu energia sistemului dumneavoastra, dar trebuie in acelasi timp sa limitati
interactiunea cu acesti oameni cat de mult este posibil.
In timp ce nu puteti alege familia, puteti alege prietenii, slujba, iubitul, iubita, etc. Alegeti sa traiti langa
oameni care va inalta spiritul, nu langa aceia care il distrug.
Atacurile psihice pot fii foarte devastatoare si pot lasa urme necontrolabile ca de exemplu: depresia,
anxietatea, boli, lipsa norocului, predispozitia la accidente, pierderea serviciului, probleme banesti, etc.
In cazurile bolilor, atacurile psihice pot deschide recipientul campului energetic personal pentru
contaminare energetica. Contaminarea profunda inseamna boli de lunga durata cronice ca de ex.: sindromul
oboselii cornice, fibromialgia (dureri in tot corpul, oboseala, tulburari de somn), scleroza multipla. Nu toate
bolile sunt cauzate de atacurile psihice. Cancerul este rezultatul atacului psihic personal al celui bolnav.
Mod de utilizare

18
Odata initiat puteti invoca Flacara protectiei psihice pentru a ridica un scut de protectie si energia
curcubeului vindecator in jurul dumneavoastra.
Mai jos este modul de a invoca Flacara de protectie psihica:
“Sfinte Arhanghele Mihail te rog inconjoara-ma cu Flacara Protectiei Psihice”
(puteti schimba aceasta formula de invocare dar trebuie sa contina cuvintele Sfinte Arhanghele Mihail
si Flacara Protectiei Psihice)
Pentru a proteja o proprietate, un proiect, o situatie se va face urmatoarea invocare:
“Sfinte Arhanghele Mihail te rog invaluie ”proprietatea mea sau proiectul meu sau situatia
mea” (o denumesti) cu Flacara Protectiei Psihice.”
Flacara Protectiei Psihice nu numai ca va va proteja pe dumneavoastra sau pe orice altceva doriti sa
protejati, dar va va bloca sa trimiteti in exterior orice atac psihic personal (pentru ca daca mai aveti inca
intentii negative, ex. ganduri, indoieli, etc, acestea nu vor trece prin scutul de protectie al Flacarii)
Flacara Protectiei Psihice va trebui invocata in fiecare zi o data la plecarea din casa si odata inainte de
culcare. De asemenea Flacara Protectiei Psihice trebuie invocata de cite ori intram in contact cu situatii sau
persoane negative. Aveti grija ca de multe ori persoane care par a fii dragute nu sunt ceea ce par. Aveti
incredere in intuitia si instictul dumneavostra. Ingerii si ghizii nostri spirituali, nu vor ca noi sa ne ranim, asa ca
folositi aceasta metoda ori de cate ori simtiti nevoia.
Pentru ca sistemul imunitar spiritual sa devina puternic, sa invocam Flacara Protectiei Psihice cat mai
des. Chiar si persoane cu sistemul imunitar spiritual foarte puternic pot suferi atacuri serioase.
Daca acest lucru vi se intimpla dumneavoastra invocati Flacara Protectiei Psihice imediat si pe
parcursul intregii zile, si reluati un program strict de protectie pana cand criza se termina.
Initierea - Aceasta energie poate fii impartasita liber si gratuit cu orice alta persoana .
Cum primiti initierea - Initierea poate fii trimisa la distanta si in timp, asa ca aceasta initiere este
acolo gata oricind va este convenabil sa o primiti!
Pentru a primi initierea stati aproximativ 30-45 minute in meditatie si pur si simplu chemati
Arhanghelul Mihail sa va initieze cu Flacara Protectiei Psihice trimisa de mine!
Va puteti initia sau reinitia pe dumneavoastra insiva sau alte persoane in orice moment invocind
Arhanghelul Mihail: Sfinte Arhanghel Mihail te rog initiaza-ma in Flacara Protectiei Psihice!
Pentru a amplifica efectul acestei experiente puteti sa ardeti o lumanare sau uleiuri aromate sau orice
altceva ce va va ajuta sa va creati spatiul sacru al dumneavoastra.
Va daruiesc acesta initiere dupa Voia lui Dumnezeu si in acord cu Legile Divine pentru ca Pacea si
Lumina sa mereu fie cu voi!
Daca doriti, puteti adauga la aceasta initiere si alte energii sau previziuni invaluind cu flacara de
curcubeu persoana care primeste initierea. De asemenea puteti folosi orice alta metoda de initiere cu care deja
sunteti familiarizati, dar Sfantul Arhanghel Mihail trebuie invocat de fiecare data. Nu exista limitari pentru
numarul de reinitieri asa cum nu exista limita de timp pentru initieri.
Nu uitati si de beneficitatea Rugaciunii de protectie, meditatia de impamantare foarte buna pentru
inlaturarea manipularilor.

Meditatia curatarii Karmei

Această meditaţie condusă va permite multe curăţări şi vindecări în trupul tău fizic şi în câmpul tău de
energie subtilă. Această meditaţie va curăţa şi va vindeca trupul tău fizic în multe feluri, şi în acelaşi timp va
îmbunătăţi capacităţile tale mentale. Vor avea loc expansiuni de conştienţă pentru a scoate teama din sistemul
vostru nervos, care vă vor permite să eliminaţi furia care poate că este depozitată înlăuntrul tău. Această
meditaţie îndepărtează de asemenea jurămintele de sărăcie pe care poate că le-ai făcut cu mult timp în urmă,
permiţând ca abundenţa şi fericirea să curgă acum cu uşurinţă în viaţa ta.
La începutul acestei meditaţii, legăturile tale karmice cu evenimente trecute vor fi tăiate, astfel că vei fi
total renăscut sau, cu alte cuvinte, nou născuţi într-un nivel nou şi extins de conştienţă. În plus, „implanturile”
sau blocajele de energie vor fi date la o parte astfel că talentele tale latente şi capacităţile se pot desfăşura şi se
pot reîntoarce amintirile. La începutul acestei meditaţii, ne extindem conştienţa şi accesăm acea stare de
conştienţă pe care o cunoaştem ca Iubire Necondiţionată.
Rugăciunea şi meditaţia extind percepţia conştientă la diferite nivele de conştienţă ale Stării de Iubire
Necondiţionată. Prin combinarea atât a rugăciunii cât şi a meditaţiei, suntem capabili să ajungem la starea de
conştiinţă a Iubirii Necondiţionate. În consecinţă, ne începem meditaţia condusă cu o rugăciune.
Termenul „Ehyeh Asher Ehyeh” este inclus în această rugăciune. Aceste cuvinte provin dintr-o limbă
străveche şi când sunt folosite în contextul rugăciunii noastre, ele înseamnă „Cel care eram, nu mai sunt. Cel
care sunt, eu devin”. La începutul acestei rugăciuni, voi afirma de asemenea numele meu spiritual de patru ori,
astfel că vei simţi prezenţa mea în timpul acestei meditaţii.

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh,


19
So-Me-Mi-Ma-Ma-Me-Shi-Vy-Bu-Sa-Wa-Ya
(Sou,Mi,Mai,Mei,Mei,Mi,Schi,Vai,Biu,Sei,Wai,Ya)
So-Me-Mi-Ma-Ma-Me-Shi-Vy-Bu-Sa-Wa-Ya
So-Me-Mi-Ma-Ma-Me-Shi-Vy-Bu-Sa-Wa-Ya
So-Me-Mi-Ma-Ma-Me-Shi-Vy-Bu-Sa-Wa-Ya
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehey Asher
Ehyeh
O Mamă, Tată Creator Dumnezeu a Toate Câte Sunt, Eu Îţi mulţumesc
pentru toate Lecţiile Mele Binecuvântate. Cer să fiu un Vas Pur al Iubirii Tale şi
al Luminii Tale.
Mamă, Tată Creator Dumnezeu ale Toate Câte Sunt şi Fiinţe Celeste de
peste tot, cer prezenţa Iubirii Voastre şi a Luminii Voastre.
Cer să apară Arhanghelul Mihail.
Cer să apară Vindecătorii Cereşti.
Cer să apară Sanat Kumara.
Cer să apară Helios.
Cer să apară Vesta.
Cer ca toate Fiinţele Celeste care doresc să asiste la aceste curăţiri şi vindecări să ni se alăture în acest
timp.
Acum cer ca Toate Fiinţele Celeste de Iubire şi Lumină care s-au adunat aici să transforme în Lumină
toate energiile discordante şi/sau dezechilibrate care sunt eliberate în timpul oricăreia dintre curăţările şi
vindecările noastre.
În această parte a meditaţiei noastre, vom tăia şi curăţa legăturile karmice care sunt ataşate de tine din
experienţele din trecut. Aceste legături karmice te leagă încă de consecinţele şi responsabilităţile acţiunilor tale
trecute. Aceste legături karmice te leagă de asemenea cu „încărcăturile” emoţionale conţinute în amintirile
acelor evenimente din trecutul tău. Legăturile karmice rezultă din acţiuni, atât din această viaţă, cât şi din vieţile
anterioare. Acum, legăturile karmice sunt doar atunci tăiate, când cineva este cu adevărat „pregătit” pentru a
tăia legăturile sale cu trecutul. A fi „pregătit” înseamnă că eşti acum la o stare de conştienţă în care vrei să
mergi înainte înspre restul vieţii tale, neîngrădit de bagajul şi de consecinţele acţiunilor tale trecute.
Acum eşti într-o stare de conştiinţă de Iubire Necondiţionată. Ai ajuns la această Stare de conştiinţă de
Iubire Necondiţionată în timpul rugăciunii de la începutul acestei meditaţii. Acum, în starea ta actuală de Iubire
Necondiţionată, ţi se dă ocazia incredibilă de a tăia toate legăturile tale karmice cu toate evenimentele tale
trecute. Aceasta este o ocazie minunată, pentru tine, de a fi cu adevărat renăscut sau nou născut, pentru că
această meditaţie îţi permite să fii complet renăscut în trupul tău fizic actual. De asemenea, vei avea capacitatea
de a transforma în Lumină toate bagajele cu încărcătură emoţională din trecutul tău, care te-au împiedicat până
în prezent. Nu-ţi fă griji pentru trăirea tuturor legăturilor tale karmice. Orice bagaj sau legături karmice din
trecut pe care doreşti să le păstrezi, pot fi uşor reataşate. Tot ce ai de făcut, este să te gândeşti la şi să nutreşti
gânduri despre aceste evenimente pline de karma din trecutul tău. Totuşi, să realizezi că această tăiere a tuturor
legăturilor tale karmice cu evenimentele tale preistorice personale nu îţi afectează nivelul actual de conştiinţă,
ci doar răspunderile karmice faţă de acele acţiuni trecute.
De asemenea, tăierea legăturilor karmice nu înseamnă că experienţele tale sunt uitate, ci înseamnă că
acele amintiri ale trecutului nu te vor mai afecta emoţional în prezent. Sentimentele cu „încărcătură” emoţională
care au legătură cu amintirile tale karmice trecute, vor fi îndepărtate, dar nu şi amintirile însăşi. Vrei să menţii
amintirile, pt.că toate acele experienţe au fost necesare pt. ca să ajungi cel care eşti acum. Pt. că tu eşti suma
tuturor experienţelor tale. Cu toate acestea vrei să îndepărtezi toate „sarcinile” emoţionale conţinute în acele
amintiri. Astfel că atunci când vei ieşi din această meditaţie, vei fi curăţat de toate răspunderile tale karmice şi
de asemenea de sarcinile emoţionale legate de acţiunile tale trecute şi vei fi în continuare capabil să îţi păstrezi
toate amintirile.
Să înţelegi: karma nu este o răsplată sau o pedeapsă, este o consecinţă a acţiunii. Karma „proastă” este
un indicator că o anumită stare de conştienţă a lipsit în timpul acţiunilor din anumite situaţii din trecut. Karma a
fost folosită de milenii ca o unealtă de învăţare pentru a asista oamenii în realizarea de avansări spirituale sau
de salturi în conştienţă. Cu toate acestea, când cineva avansează din spiritual dincolo de un nivel de conştienţă,
responsabilităţile karmice, consecinţele karmice legate de acel nivel anterior de conştienţă nu mai e nevoie să
aibă loc. Nivelul tău actual de conştienţă este mult peste nivelul conştinţei pe care ai avut-o în acele timpuri de
exerciţii spirituale eşuate din trecut. Conştiinţa ta a crescut sau s-a extins, iar la nivelul tău nou de conştiinţă,
acele consecinţe karmice din acţiunile tale trecute nu mai trebuie să fie aplicate asupra vieţii tale din prezent.
Prin participarea la această meditaţie, indici faptul că saltul său în conştiinţă a fost făcut sau va fi făcut
în timpul acestei meditaţii. Participând la această meditaţie, înseamnă că afirmi că acum eşti gata şi capabil să
preiei întreaga răspundere pentru toate acţiunile tale curente şi viitoare. Aceasta este auto-împuternicire la
nivelul cel mai înalt, unde îţi asumi întreaga răspundere pentru toate acţiunile tale, indiferent care sunt

20
circumstanţele înconjurătoare ale unei situaţii. Nu eşti responsabil pentru acţiunile altuia, ci eşti responsabil
pentru toate acţiunile tale. Când legăturile tale karmice sunt tăiate, începi literalmente o viaţă nouă.
În această meditaţie, când toate legăturile karmice au fost tăiate, eşti cu totul renăscut sau nou născut în
trupul actual. Devii o persoană cu totul nouă, una care este cu totul reîmprospătată şi cu totul curăţată de
bagajul „încărcat” emoţional al acţiunilor trecute.
Acum, la acest nivel de conştienţă, unde are loc toată tăierea karmei, vei avea nevoie să te ierţi pe tine
şi pe toţi ceilalţi. Vei avea de asemenea nevoie să îţi ceri ţie şi tuturor celorlalţi să te ierte. Această cerere
trebuie făcută cu toată sinceritatea şi cu o inimă deschisă. Această cerere trebuie să vină din acea Stare de
conştienţă de Iubire Necondiţionată. Nu poate fi rostită doar cu buzele.
Pentru că, oare cum poate cineva să se aştepte să fie eliberat de toate răspunderile karmice, de toate
acţiunile trecute, dacă nu doreşte să-i elibereze pe toţi ceilalţi de toate răspunderile lor karmice. Şi astfel,
începem această eliberare karmică de consecinţele acţiunilor tale trecute, prin realizarea următoarei cereri către
Arhanghelul Mihail.
Acum, această cerere poate fi repetată atât verbal, cât şi tăcut în interior. Eu voi spune întreaga cerere
întâi de unul singur, astfel că vei putea auzi întreaga rugăminte. Apoi voi repeta cererea a doua oară, şi
împreună vom cere Arhanghelului Mihail Curăţirea Karmică arhanghelică.
„Arhanghel Mihail, prin aceasta mă iert şi îi iert pe toţi ceilalţi pentru tot şi toate relele făcute mie în
această viaţă şi în orice altă viaţă. De asemenea cer iertare de la mine şi de la toţi ceilalţi pentru orice rău mi l-
am făcut mie sau altora în această viaţă şi în orice altă viaţă. Cer o renaştere completă din toată karma legată de
această viaţă sau orice altă viaţă. Eu aduc Mulţumiri pentru toate Lecţiile mele binecuvântate şi pot spune că
am învăţat din Lecţiile mele binecuvântate. Acum, în această Stare de Iubire Necondiţionată, cer Arhanghelului
Mihail să taie toate legăturile mele karmice cu evenimente trecute.” Aşa, acum tare sau în gând, faci această
cerere de la nivelul tău actual de conştiinţă din cadrul Iubirii Necondiţionate. Şi când faci această cerere către
Arhanghelul Mihail cu o inimă deschisă, el îţi va da Curăţirea de Karmă arhanghelică minunat de efectivă.
Aşa, acum împreună repetă după mine: „Arhanghel Mihail, prin aceasta mă iert şi îi iert pe toţi ceilalţi
pentru tot şi toate relele făcute mie în această viaţă şi în orice altă viaţă. De asemenea cer iertare de la mine şi
de la toţi ceilalţi pt. orice rău mi l-am făcut mie sau altora în această viaţă şi în orice altă viaţă. Cer o renaştere
completă din toată karma legată de această viaţă sau orice altă viaţă. Eu aduc Mulţumiri pentru toate Lecţiile
mele binecuvântate şi pot spune că am învăţat din Lecţiile mele binecuvântate. Acum, în această Stare de Iubire
Necondiţionată, cer Arhanghelului Mihail să taie toate legăturile mele karmice cu evenimente trecute.”
Acum vezi, vizualizează, simte o creştere incredibil de strălucitoare de energie albastră pură care apare
dintr-o dată vibrând în faţa ta. Acesta este Arhanghelul Mihail iar el apare acum în forma sa direct în faţa ta. El
ţine sabia sa albastră şi vibrantă de energie pură. Apropierea de energiile sale generează o emoţie pe care o poţi
simţi prin întregul tău trup. Energiile de Iubire, Lumină şi Protecţie ale lui Mihail radiază în afară în toate
direcţiile iar aceste energii te învăluie cu totul. Te simţi cu totul în siguranţă în prezenţa Arhanghelului Mihail
şi eşti cu totul în siguranţă în prezenţa sa. Eşti cu totul în siguranţă acum. Acum poţi să te relaxezi cu totul şi
întru totul. Şi acum, Arhanghelul Mihail te priveşte în ochi şi apoi mai adânc, în fiinţa ta interioară. Te vede că
eşti în Starea de conştiinţă de Iubire Necondiţionată şi eşti pregătit să primeşti Curăţirea sa Arhanghelică de
karmă. El zâmbeşte indicându-ţi că eşti gata să ţi se taie toate legăturile tale karmice.
Apoi Arhanghelul Mihail îşi ridică sabia de energie albastră pură şi cu o mişcare fluidă taie cu uşurinţă
toate legăturile tale karmice, noduri şi coarde ale evenimentelor trecute care au fost ataşate şi care ieşeau din
partea ta din faţă. Acum Mihail se mişcă în jurul tău spre dreapta ta şi cu o mişcare iute taie prin toate şi orice
legături, noduri şi coarde karmice ataşate părţii tale din dreapta. Apoi, Arhanghelul Mihail merge înapoia ta şi
din nou îşi ridică sabia sa de energie albastră. Când îşi coboară de data aceasta sabia, el taie toate legăturile tale
cu trecutul care ieşeau din spatele tău. Arhanghelul Mihail acum trece spre partea ta stângă şi taie toate
nodurile, coardele şi legăturile tale karmice care ies din partea ta stângă. Poţi vedea, simţi, vizualiza, imagina
toate aceste legături, noduri şi coarde karmice cum sunt tăiate. Toate aceste ataşamente de trecutul tău care te-
au reţinut atât de mult timp, cad de la tine. Eşti eliberat de răspunderile şi consecinţele legate de acţiuni făcute
cu mult timp în urmă la nivele mai scăzute de conştienţă. Legăturile karmice, care te-au reţinut atât de mult
timp de la extinderea la potenţialul tău maxim, sunt toate tăiate. Acele legături karmice care te-au reţinut de la
completarea atâtor proiecte şi toate aceste vechi bagaje din trecutul tău sunt tăiate şi îndepărtate de Arh. Mihail.
După ce a completat acest cerc în jurul tău, Mihail stă din nou în faţa ta. El îşi ridică sabia albastră de
energie pură şi apoi o coboară, tăind cu uşurinţă prin toate şi tot felul de legături karmice care au fost ataşate
deasupra capului tău. Apoi Mihail întoarce sabia de energie albastră şi cu o mişcare de tăiere în jos taie orice
legătură karmică ce a emanat din josul picioarelor tale. Acum vedem alte Fiinţe Celeste care îl ajută pe Mihail
în Curăţarea sa Arhanghelică de Karmă. Ele îşi folosesc energiile de Iubire Necondiţionată şi Lumină pentru a
cauteriza coardele karmice tăiate care ne-au legat înainte de alţii. Cauterizarea ne permite o eliberare uşoară de
„încărcăturile emoţionale” ale acelor amintiri vechi şi dureroase, pentru noi şi toţi cei implicaţi în orice astfel de
incidente din trecut. Acest proces de cauterizare transformă energiile nesănătoase din situaţiile trecute, în
energii de Lumină. Acest proces transformă în Lumină acele particule subatomice care s-au manifestat în trupul
tău fizic ca şi „încărcături emoţionale” din cauza unor incidente traumatice din trecutul tău.
21
Acum realizează şi înţelege că experienţele tale ale acelor evenimente trecute vor continua să fie
accesibile prin memorie. Cu toate acestea, toate acele amintiri ale situaţiilor tale karmice trecute sunt curăţate
acum de „încărcăturile emoţionale” sau particulele subatomice, asociate cu acele incidente din trecut. Această
transformare în Lumină permite să vezi incidentele care înainte erau „încărcate”, de la un nivel mai înalt de
conştienţă. Acolo vezi că aceste evenimente au fost de fapt exerciţii de antrenament ale conştienţei. În
dimensiunile mai înalte, sau am putea spune în conştienţa extinsă, toate experienţele sunt considerate a fi
exerciţii de antrenament ale conştienţei.
Acestea sunt „lecţiile binecuvântate” din viaţă. Nu există „binecuvântări”. Nu există „lecţii”. Există
doar „lecţiile binecuvântate” ale vieţii, care sunt de fapt exerciţii de antrenament ale conştienţei pentru a trăi
viaţa în stările mai înalte de conştienţă. Conştienţa extinsă nu este un drept. Conştienţa extinsă este un
privilegiu. Conştienţa este extinsă prin meditaţie şi/sau rugăciune zilnică, prin curăţarea şi vindecare de sine şi
prin trecerea prin exerciţiile de antrenare a conştiinţei sau lecţiile binecuvântate.
Şi astfel, acum, putem vedea, simţi, imagina, vizualiza cantităţi imense de Iubire şi Lumină
Necondiţionată care sunt trimise în ambele direcţii ale fiecărei legături karmice pe care Arhanghelul Mihail le-a
tăiat cu sabia sa de energie albastră. Cantităţi enorme de Iubire şi Lumină Necondiţionată sunt trimise către
fiecare din cei implicaţi în şi ataşaţi de aceste evenimente karmice trecute. Această Iubire şi Lumină este trimisă
de multele Fiinţe Celeste care ajută în procesul Arhanghelului Mihail de Curăţare a Karmei. Energia Iubirii şi a
Luminii din sabia lui Mihail, legată de Iubire şi Lumina pusă la dispoziţie de acele multe Fiinţe Celeste
prezente, dizolvă şi vindecă toate incidentele din trecut, pentru toate persoanele legate de acele situaţii karmice
din trecut.
Legăturile karmice au fost tăiate iar efectele emoţionale legate de aceste incidente trecute au trecut prin
procesul de cauterizare al Iubirii şi Luminii, iar acum fiecare din cei implicaţi în incidentele anterioare a fost
vindecat. Aşa că acum Mihail a terminat tăierea karmei şi stă în faţa ta, în toată lumina sa. Mihail zâmbeşte
când vede câmpurile tale de energie ce sunt acum pline de strălucire a energiilor înălţate. Bagajul din trecutul
tău a fost îndepărtat, eliberat şi transformat prin Iubirea Necondiţionată în Lumină Pură de către tine,
Arhanghelul Mihail, şi multele Fiinţe Celeste adunate aici în acest timp. Totuşi, stând în faţa ta, Arhanghelul
Mihail simte mica ta îngrijorare, că poate, într-un fel, cumva, rămâne vreo legătură karmică. Mihail zâmbeşte şi
pentru a te reasigura, trece cu iuţeală sabia de energie albastră peste toate părţile trupului tău într-o mişcare
ameţitoare. Apoi repede se termină. Mihail stă acum înaintea ta, zâmbind din nou, pentru că este cu adevărat
completă Curăţarea sa Arhanghelică de Karmă.
Consecinţele acţiunilor tale trecute au fost îndepărtate. Ai fost eliberat de tot bagajul emoţional care a
venit din acţiunile tale karmice trecute. Particulele subatomice sau „încărcăturile emoţionale” care te-au ataşat
de acele evenimente trecute au fost transformate în Lumină. Acum eşti curăţat. Poţi pleca de aici complet
renăscut şi cu totul nou născut. Acum eşti detaşat de emoţiile şi consecinţele legate de acţiunile tale trecute.
Dar, numai o mică luare aminte în acest punct a faptului că, prin trecerea prin această meditaţie ar fi
înţelept să nu repeţi anumite acţiuni. Pentru că acum eşti curăţat şi poţi pleca de aici cu adevărată pace
interioară. Ai învăţat din greşelile tale din trecut şi ai fost vindecat de consecinţe şi de legăturile karmice legate
de acele incidente. Da, desigur că mai există amintiri ale acelor incidente.
Dar „încărcăturile emoţionale”, particulele subatomice care te-au legat de asemenea incidente din trecut
şi care te-au afectat atâţia ani au fost şi sunt transformate în Lumină. Aşa, acum ia toate experienţele legate de
acele evenimente karmice vindecate şi înmagazinează-le într-unul din cuferele tale de memorare. Pur şi simplu
îndosariază amintirile legate de toate problemele tale karmice curăţate, în acelaşi cufăr de memorie în care îţi
înmagazinezi amintirile de a duce afară gunoiul. Da, sună ciudat, dar adu-ţi aminte că ai amintiri ale fiecărui loc
în care ai trăit vreodată în această viaţă. Sună ciudat, dar o reflectare scurtă înlăuntrul tău arată că acele amintiri
de dus gunoiul îţi mai sunt disponibile. Aşa că ceea ce avem de făcut este să punem toate aceste benzi de
memorie ale tuturor incidentelor tale karmice curăţate şi să le aşezăm în acelaşi cufăr cu toateamintirile de dus
gunoiul. Şi aşa este făcut.
Nivelul nostru dimensional de acum permite ca gândurile să se manifeste repede în vieţile noastre.
Există două motive importante pentru aceasta. Unul este, bineînţeles, faptul că nivelul nostru dimensional
ridicat permite să se manifeste gânduri puternic energetice. Al doilea este că gândurile noastre înseşi,
întotdeauna puternice, sunt acum capabile de manifestare instantanee, din cauza nivelului nostru ridicat de
conştienţă. Gândurile tale sunt acum extrem de puternice şi pot repede crea viitorul. Astfel, dacă acum permiţi
ca amintirile unor incidente trecute să îţi obtureze imaginea situaţiilor prezente, atunci poţi într-adevăr să creezi
evenimente pe care nu le doreşti.
Dacă ceva începe să se petreacă, ce apare a fi asemănător cu o „lecţie binecuvântată” din trecut, pe care
nu vrei s-o repeţi în viaţă, atunci fii atent la gândurile tale. Dacă auzi un sunet legat de o „lecţie binecuvântată”
de care te temi, spune-ţi în sinea ta: „Nu, aceasta nu este o/un (orice), este un prieten sau vecin care face (una
sau alta)”. Cu alte cuvinte, foloseşte puterea gândurilor tale pentru a afecta situaţia înspre ceva plăcut, mai
degrabă decât pentru a crea ceva plin de disconfort în viaţa ta. Când gândurile tale despre o situaţie curentă
încep să îţi aducă aminte sau să te facă să vizualizezi scenarii neplăcute din trecut, spune imediat ”Opreşte,
opreşte, opreşte.”. Asta te va ajuta să nu manifeşti acel eveniment neplăcut din trecut în viaţa ta de acum.
22
Acum, putem fie să ne relaxăm şi să privim un rezultat sau desfăşurarea unei experienţe; sau putem să
ne folosim puterea gândurilor pentru a influenţa şi a crea un rezultat mai plăcut pentru sine. Este alegerea ta,
dar din cauza tuturor posibilelor ramificaţii ale manifestărilor gândului, eu observ de obicei că se desfăşoară
rezultate, mai degrabă decât să le influenţez eu. Aşa că în viitor, când întâlneşti incidente care ţi-ar putea aduce
aminte de situaţii karmice din trecut curăţate, realizează că această situaţie nouă ar putea fi gunoi de o natură
similară cu acel eveniment din trecut, sau poate ar putea fi începutul unei noi aventuri incitante pentru tine.
Decizia este întotdeauna a ta, dar aş recomanda păstrarea de amintiri ale trecutului separat de activităţile tale
curente, astfel încât să nu interfereze cu viaţa ta din prezent. Dacă rezultatul unui eveniment este o aventură,
atunci bucură-te de el. Dacă rezultatul este mai mult gunoi, atunci du noul gunoi la cufărul cu depozit de gunoi
şi scapă de el.
Realizează că acum suntem în prezent, iar amintirile sunt doar ale lucrurilor din trecut. Problemele tale
karmice au fost rezolvate şi nu te mai reţin.
Viitorul este deschis către tine, fără bagajul acţiunilor tale trecute. Amintiri ale evenimentelor trecute
vor rămâne în tine, dar orice incidente noi pot fi trăite pe baza noului tău nivel de conştienţă. Conştienţa ta
nouă, extinsă, de acum, este mult diferită decât nivelul tău anterior de conştienţă, în timpul oricăruia dintre
evenimentele din trecut. Acesta este timpul prezent, acelea s-au întâmplat atunci, iar nimic altceva nu s-a
întâmplat încă şi deci nu poate să se întâmple deloc. Aşa că relaxează-te. Bucură-te de viaţă, pentru că acest
moment din viaţă este tot ce ai. Deci fii aici acum şi nu acolo atunci. Acum, când încheiem această parte a
meditaţiei, îi mulţumim Arhanghelului Mihail pentru ajutorul lui. De asemenea le mulţumim Fiinţelor Celeste
care ne-au asistat în timpul Curăţării de Karmă a Arhanghelului Mihail.
Din nou, te rog să-ţi aminteşti că gândurile tale sunt destul de puternice pentru a relega legături karmice
cu trecutul. Aşa că dacă gândeşti şi nutreşti gânduri despre incidente din trecut, acele legături karmice ar putea
fi reconectate. Dacă relegarea de evenimente karmice are loc, atunci te rog să faci din nou această meditaţie.
Acum, în următoarea parte a acestei meditaţii vom trece la una din fazele de vindecare. Aşa că în acest
moment facem o pauză ca să cerem prezenţa Fiinţelor Celeste care sunt specializate în anumite feluri de
vindecare. Cerem să apară Isus Cristos şi Fecioara Maria. Cerem să apară Gautama Buddha şi Quan Yin.
Cerem să apară Shiva şi Kali. Cerem să apară Thoth şi Isis. Cerem să apară Quetzlcoatal şi White Buffalo Calf
Woman.
Cerem să ni se alăture acum Fraţii şi Surorile noastre Stelare Arcturieni, împreună cu Fraţii şi Surorile
noastre Telosieni care trăiesc în lăuntrul pământului nostru din Muntele Shasta. De asemenea cerem în acest
moment ca Tot Ce Este şi Mama Tatăl Creator Dumnezeu al Tot Ce Este să îşi facă cunoscute prezenţele prin
creşterea nivelurilor de Iubire şi Lumină în toţi din noi, cei adunaţi aici în acest timp.
Şi acum, toţi care sunt adunaţi aici împreună, putem simţi energiile crescătoare de Iubire şi Lumină.
Fiecare dintre noi, oameni, Maeştri
Ascensionaţi şi Fiinţe Celeste, simt Prezenţa Iubitoare a Tot Ce Este şi a Mamei Tatălui Creator
Dumnezeu a Tot Ce Este. Energiile lor de Iubire şi Lumină îi umplu pe toţi, pe toate prezente, cuprinzând
întreaga noastră zonă, care acum luminează în Lumină Purpuriu Rozalie. Această Lumină Purpuriu Rozalie este
manifestarea vizibilă a Iubirii Necondiţionate în spectrul nostru de lumină vizibilă. Aşa, acum vezi, simţi,
imaginează, vizualizează aceşti nori de Lumină Purpuriu Rozalie care acum umplu întreaga noastră zonă. Şi pe
când respirăm, inspirăm aceste energii Purpurii Rozalii de Iubire Necondiţionată Pură. Şi când expirăm,
expirăm rezidurile emoţionale, acele energii discordante eliberate în timpul Curăţării Karmice a Arhanghelului
Mihail.
Reziduurile energetice au fost eliberate în trupul tău fizic în timpul acestei curăţări. Realizează că unele
dintre aceste reziduuri de energie din eliberarea particulelor subatomice vor lua forme de toxine. Aceste toxine
vor avea nevoie să fie eliberate de trupul rău fizic, aşa că te rog să măreşti hrănirea cu apă. Prin mărirea hrănirii
cu apă, aceste toxine vor fi eliberate prin urinare.
Un alt fel prin care aceste toxine sunt eliberate, este prin febre, care ard şi înlătură toxinele. Acum vom
folosi unele tehnici speciale de respiraţie şi vizualizare pentru a transforma în Lumină toate energiile
discordante eliberate de Curăţarea de Karmă. Astfel, la acest punct din meditaţie vrem să te relaxezi şi mai mult
decât acum.
Vrem să mergi mai profund în tine şi apoi şi mai profund şi mai profund. Chiar şi inspiraţiile şi
expiraţiile tale devin mai lente şi mai profunde. Respiraţii încete, profunde, regulate, respiraţii care permit
trupurilor tale fizice să intre într-o stare de relaxare şi mai profundă. Această stare şi mai profundă de relaxare îi
ajută conştiinţei noastre să se extindă şi să ne asiste în vindecările noastre ulterioare. Aşa că acum, când
continuăm să inspirăm profund şi încet, inhalăm cantităţi mari din norii Purpuriu Rozalii ai Iubirii
Necondiţionate şi începem să transformăm orice energii discordante care au fost eliberate în timpul Curăţării
Karmice. Pe măsură ce continuăm respiraţia noastră profundă, înceată, inspiraţia şi expiraţia acestor nori
Purpurii Rozalii de Iubire Necondiţionată, are loc o vindecare suplimentară înlăuntrul nostru. Trupurile noastre
fizice au acumulat cantităţi mari de stresuri şi tensiuni din evenimente karmice trecute, din această viaţă fizică,
care au fost stocate în trupurile noastre fizice ca şi particule subatomice. Acele energii au fost eliberate prin
Curăţarea Karmei. Acum, aceste stresuri şi tensiuni, aceste particule subatomice sunt curăţate din sistemul tău
23
nervos de către aceşti nori de Iubire Necondiţionată. Vezi, simte, imaginează, vizualizează nori de Lumină
Purpuriu Rozalie care sunt inhalaţi înăuntrul tău. Iar acum vezi, simţi, imaginează, vizualizează că vapori
întunecaţi sunt eliberaţi din lăuntrul tău, cu fiecare din expiraţiile tale. Când iubirea Necondiţionată este
inspirată, aceşti nori înconjoară energiile discordante şi ele sunt scoase din trupul tău prin expiraţiile tale.
Această inspirare specială de Lumină Purpuriu Rozalie de Iubire Necondiţionată îţi curăţă trupul fizic şi
câmpurile de energie subtilă de orice energii discordante care au rămas, rezultate din tăierea legăturilor
karmice. Astfel că, atu ci când inspiri, inspiri Luminozitatea Iubirii Necondiţionate şi când expiri, expiri
întunecimea dezacordurilor. Acum, când continui cu această curăţare, energii discordante toxice întunecate ies
din trupul tău fizic cu fiecare din expirările tale. În curând un mic nor de întunecime începe să crească înaintea
ta, pe măsură ce tot mai multe din aceste energii discordante ale trecutului tău s nt eliberate de expirările tale.
Dintr-o dată, marginile exterioare ale norilor Purpuriu Rozalii ale Iubirii Necondiţionate din jurul tău încep să
crească în strălucire şi vibraţie. Această creştere în Lumină continuă rapid, până ce o sferă se formează de jur
împrejurul tău. Întreaga margine exterioară a norului Purpuriu Rozaliu de Iubire a fost transformată în Lumină
Aurie, Lumină Pură Aurie. Iar acum poţi vedea sau simţi această Sferă Aurie uriaşă şi translucidă care te
învăluie acum complet. Poţi vedea, simţi, imagina, vizualiza această uriaşă sferă transparentă de Lumină Aurie
care te înconjoară. Şi eşti în central acestei sfere, această Sferă de Aur care este plină cu nori de Lumină
Purpuriu Rozalie. Am nteşte-ţi că această Lumină Purpuriu Rozalie este manifestarea în spectrul nostru de
lumină vizibilă a energiilor vindecătoare ale Iubirii Necondiţionate. Şi astfel acum, aceste energii elevate de
Iubire Necondiţionată continuă să elibereze orice stresuri şi tensiuni care au rămas, orice particule subatomice
de energie discordantă care sunt blocate în orice parte a trupului tău.
Si vezi, simte, vizualizează, imaginează orice stresuri sau tensiuni rămase aşezate în orice parte a
trupului tău. Orice energii discordante rezultate din eliberările karmice, care acum sunt transformate în Lumină
de către aceşti nori Purpurii Rozalii de Iubire Necondiţionată. Această manifestare vizibilă a stării de conştiinţă
de Iubire Necondiţionată se mişcă acum prin fiecare parte a întregului tău trup. Studiază, observă, simte,
percepe toate energiile discordante, chiar şi cele de la nivel celular, care sunt acum transformate în Lumină şi
făcute sănătoase. Celulele aflate în disconfort şi cele deformate, celulele nesănătoase de orice fel sunt făcute din
nou întregi, pe măsură ce norul Purpuriu Rozaliu de Iubire Necondiţionată intră prin ţesuturile din întregul tău
trup fizic. Toate celulele tale sunt reparate acum. Toate stresurile, tensiunile şi energiile discordante sunt
transformate acum. Şi pe măsură ce aceste energii, aceste energii discordante ale evenimentelor trecute sunt
eliberate din celule, ele pot fi văzute ca nori de energie întunecaţi. Şi as fel poţi vedea, simţi, imagina, vizualiza,
aceşti nori întunecaţi de energie discordantă, legaţi de incidente din trecutul tău, ieşind din trupul tău fizic cu
fiecare din expiraţiile tale.
Când inspiri, inspiri Lumina Purpuriu Rozalie a Iubirii Necondiţionate în toate părţile trupului tău. Şi
când expiri, expiri nori întunecaţi de energii discordante. Poţi vedea şi simţi aceste energii pe măsură ce ies din
trupul tău. Iar acum, când aceste energii discordante ies din trupul tău, raze de Lumină Aurie se unesc asupra
acelor nori întunecaţi de energie care au fost eliberaţi de expiraţiile tale. Aceste Raze Aurii emană din toate
secţiunile Sferei Uriaşe de Aur din jurul tău. Razele de Aur transformă toate energiile discordante eliberate de
trupurile tale fizice şi de Lumină în nori de Lumină Aurie. Şi astfel, toate energiile discordante conţinute de
expiraţiile tale sunt acum transformate în Lumină de Aur. În curând întunecarea expiraţiilor tale descreşte.
Expiraţiile tale devin limpezi şi revin la normal. Razele Aurii de Lumină din Sfera Aurie din jurul tău au
transformat acum tot disconfortul rămas, expirat de trupul tău, în Lumină de Aur. Odată ce tot dezacordul din
afara trupului tău a fost transformat în Lumină de Aur iar respiraţia ta a revenit la normal, amândouă aceste
energii ale Iubirii Necondiţionate se întrepătrund şi intră în trupul tău.
Energiile combinate de Lumină Purpuriu Rozalie şi Lumină Aurie caută apoi toate zonele din lăuntrul
tău care tocmai au fost vindecate de Curăţarea Karmică. Odată ce aceste energii combinate de Iubire
Necondiţionată converg pe arii tocmai vindecate, apar străfulgerări de Lumină, scânteieri lucitoare de Iubire şi
Lumină care pătrund în toate zonele proaspăt curăţate şi vindecate.
Aceste minunate iluminări de Iubire Necondiţionată transformă şi vindecă imediat toate celulele din
zonă. Şi astfel, toate celulele din acele zone au fost vindecate acum şi transformate în celule de nivel
dimensional mai înalt. Pentru că aceste celule vindecate nu numai că funcţionează optim la acest nivel
dimensional dar, de asemenea, unele dintre aceste celule au fost activate acum în Lumină, pentru a pregăti
viitoarea ta Ascensiune.
Acum, la acest punct din meditaţie, toată karma trecută a fost îndepărtată. Toate zonele din trupul tău
fizic şi câmpurile de energie subtilă care au fost afectate înainte de aceste incidente karmice au fost curăţate şi
vindecate.
Astfel, acum vom continua cu ajutorul tuturor Fiinţelor Celeste care ni sau alăturat şi ne vom curăţa de
acorduri nepotrivite. Aceste acorduri nepotrivite sunt legate de vieţi anterioare şi nivele anterioare de conştiinţă.
Astfel de acorduri nu mai sunt potrivite acum la nivelul nostru evoluat de conştiinţă. Unele dintre aceste
acorduri şi jurăminte sunt făcute cu mult timp în urmă în vieţi anterioare, acorduri vechi şi jurăminte care nu au
fost încă eliminate.

24
Aceste acorduri vechi şi jurăminte din trecutul rău te reţin acum în prezent de la dsfăşurarea în întregul
tău potenţial. Multe limitări, care te reţin astăzi, au fost purtate până aici din vieţi anterioare în viaţa ta prezentă.
Acestea includ toate acele acorduri care limitează puterile prin blocaje de energie, sau, cum le spun unii
oameni, „implanturi”. Să înţelegi că blocajele de energie sau „implanturile” sunt cu mult diferite faţă de cum ar
crede mulţi oameni.
„Implanturile” sunt cu adevărat blocaje de energie şi ele nu vin din partea altora. Ele nu sunt de natură
tehnologică. „Implanturile” sunt blocaje de energie din celulele creierului tău. Blocajele care îţi limitează
capacităţile, cu care ai fost de acord şi chiar ai cerut să fie instalate înainte de a veni în această viaţă. Ai cerut
aceste „implanturi” sau blocaje energetice pentru că ai folosit greşit anumite puteri şi capacităţi în trecut. Mai
există de asemenea alte acorduri din trecut care încă mai împiedică oamenii astăzi, iar acestea includ jurăminte
religioase făcute cu multe, multe vieţi în urmă. Acele timpuri când era potrivit pentru evoluţia noastră
spirituală, în tipul acelui timp specific, să trăieşti o viaţă de sărăcie. Dar asta a fost atunci, iar aceasta este acum.
Toate acele acorduri care te reţin acum în prezent pot fi îndepărtate acum. Te-ai extins la un nou nivel de
conştienţă. De aceea este timpul să ai o viaţă nouă, nerestricţionată de toate acele acorduri făcute cu mult timp
în urmă în vieţi îndepărtate, la nivele mai scăzute de conştiinţă.
La acest moment din meditaţie, avem nevoie să cerem ajutorul unor echipe Celeste de Vindecare
suplimentare. Aceste Fiinţe Celeste ne vor asista în curăţarea specială şi vindecarea de acorduri vechi
nepotrivite din vieţi trecute. Şi astfel, cerem ca Maeştrii Ascensionaţi sau Sfinţii din toate religiile să vină şi să
ne ajute. De asemenea cerem ca Maeştrii Ascensionaţi sau Sfinţii tuturor oamenilor indigeni să vină şi să ne
ajute, de la Preoţii Shamani Ascesionaţi din Siberia, la Preoţii Shamani Zulz Ascensionaţi din Africa, de la
Maeştrii Anasazi Ascensionaţi, la Maeştrii Aborigeni Ascensionaţi, de la Maeştrii Mayaşi Ascensionaţi, la
Maeştrii Celţi Ascensionaţi.
Cerem ajutorul atât de multora, pentru că în multele noastre vieţi am trecut pe multe căi în multe ţări. În
timp ce putem fi conştienţi de câteva vieţi experienţele mult mai multora rezidează în întreaga noastră
conştiinţă. De ceea, în timp ce avem nevoie să ne reţinem experienţele, vrem să vindecăm toate problemele
nerezolvate, legate de amintiri din multele şi variatele noastre vieţi. De asemenea dorim să anulăm toate
acordurile care nu mai sunt potrivite la nivelul actual de conştiinţă. Şi astfel, pentru a vindeca aceste amintiri
antice, pentru a goli aceste acorduri vechi şi a îndepărta blocaje de energie sau „implanturi”, cerem ajutorul
Fiinţelor Celeste pe care le-am chemat să vină. Şi acum ne luăm un moment pentru a cere asistenţa oricăror alte
Fiinţe Celeste care ar dori să ajute. Cerem ca toate Fiinţele Celeste care doresc să ne ajute să vină acum în
Iubirea şi Lumina acestei întâlniri şi să ne ajute la aceste vindecări, rezoluţii şi îndepărtări. Cerem ca Fiinţele
Celeste care ajută la îndepărtarea blocajelor de energie sau a „implanturilor” să vină acum. Cerem asistenţa
tuturor Fiinţelor Celeste în aceste curăţări, vindecări şi îndepărtări specializate.
Acum, un lucru este de înţeles înainte de a începe această parte a meditaţiei, este că „implanturile” sunt
blocaje de energie din celulele creierului, blocaje pe care le-ai creat pentru a bloca activarea unor celule
cerebrale. Aceste blocaje te reţin de la folosirea anumitor puteri şi capacităţi, până când eşti pregătit.
Astfel, înainte de a-ţi redobândi abilităţile şi puterile latente, trebuie să fii la un nivel de conştiinţă şi
percepţie, în care poţi să asişti la îndepărtarea acestor blocaje şi la activarea acestor celule cerebrale. O anumită
extindere a conştiinţei este necesară pentru a deschide aceste blocaje şi a activa aceste celule. Trebuie să poţi
folosi puteri cu un nivel înalt de percepţie conştientă înainte de a ţi se putea acorda din nou accesul la anumite
puteri. Trebuie să înţelegi că folosirea ta greşită de anumite puteri din trecut a dus la acordul şi dorinţa de a
avea unele abilităţi şi puteri „scoase din circuit” sau la care e „interzis accesul”, prin aceste blocaje de energie
din celulele tale cerebrale. Aceste blocaje sunt preprogramate la nivel celular, pentru a rămâne până ce atingi o
stare specifică de conştiinţă.
Acum ai ajuns la acel nivel specific de conştiinţă din cadrul stării de conştiinţă a Iubirii Necondiţionate
şi acele blocaje de celule cerebrale care îţi limitează acum abilităţile pot fi îndepărtate. Puterile şi abilităţile pe
care fiecare persoană le va activa acum şi le va manifesta în viaţa lor după această meditaţie, depind de propriul
ei nivel de conştienţă. Toate puterile şi abilităţile se vor manifesta când este timpul potrivit. Cu toate acestea,
timpul pentru desfăşurarea deplină a puterilor cuiva şi a abilităţilor se bazează pe nivele de conştiinţă şi
percepţie, nu se bazează pe ceasuri şi calendare.
Primul pas înspre accesarea capacităţilor latente şi a puterilor este să ceri să ţi se dea acces la ele.
Acum, această cerere de a accesa capacităţile tale poate fi spusă verbal sau în tăcere înlăuntru, dar trebuie să
faci cererea înainte ca aceste blocaje de energie din celulele tale cerebrale să poată fi îndepărtate. Odată ce
aceste blocaje sunt îndepărtate, pot avea loc alte vindecări. Acum, ca şi înainte, voi spune această cerere de
două ori. O dată, ca să o auzi în întregime, şi a doua oară o vom repeta împreună.
Această cerere este după cum urmează: „Eu acum cer, pe baza nivelului meu actual de conştiinţă, ca
toate puterile şicapacităţile mele, legate de abundenţă, sănătate şi fericire să fie eliberate pentru mine. Cer ca
toate „implanturile” sau blocajele energetice ale acelor capacităţi din creierul meu să fie îndepărtate. Cer ca
acele puteri şi capacităţi să fie eliberate pentru mine. Cer deasemenea ca să fie deschise clarvederea, clarauzirea
mea şi alte abilităţi similare, în cea mai mare măsură posibil, pornind de la nivelul meu actual de conştiinţă. Eu
îmi asum acum întreaga responsabilitate pentru toate rezultatele tuturor acţiunilor mele. Eu promit de asemenea
25
să îmi folosesc capacităţile doar pentru binele tuturor şi ajutând în răspândirea de Iubire şi Lumină către mine şi
către alţii. Şi astfel, acum le cer Fiinţelor Celeste care ajută la îndepărtarea blocajelor de energie sau a
„implanturilor” să vină şi să mă asiste în acest timp.”
Si acum repetăm împreună: „Eu acum cer, pe baza nivelului meu actual de conştiinţă, ca toate puterile
şi capacităţile mele, legate de abundenţă, sănătate şi fericire să fie eliberate pentru mine. Cer ca toate
„implanturile” sau blocajele energetice ale acelor capacităţi din creierul meu să fie îndepărtate. Cer ca acele
puteri şi capacităţi să fie eliberate pentru mine. Cer de asemenea ca să fie deschise clarvederea, clarauzirea mea
şi alte abilităţi similare, în cea mai mare măsură posibil, pornind de la nivelul meu actual de conştiinţă. Eu îmi
asum acum întreaga responsabilitate pentru toate rezultatele tuturor acţiunilor mele. Eu promit de asemenea să
îmi folosesc capacităţile doar pentru binele tuturor şi ajutând în răspândirea de Iubire şi Lumină către mine şi
către alţii. Şi astfel, acum le cer Fiinţelor Celeste care ajută la îndepărtarea blocajelor de energie sau a
„implanturilor” să vină şi să mă asiste în acest timp.”
Precum am cerut, Fiinţele Celeste care ajută la îndepărtarea blocajelor de energie sau, cum spun unii, a
„implanturilor”, stau acum în faţa ta. Acestea sunt Fiinţele Celeste care vor lucra de fapt cu tine pentru a
deschide blocajele celulare din celulele tale cerebrale, astfel ca să îţi poţi folosi abilităţile şi puterile latente.
Aceste fiinţe Celeste văd acum că te-ai curăţat şi vindecat de bagajul care te-a împiedicat să foloseşti aceste
puteri şi capacităţi în trecut. Şi astfel ele concurează ca tu să ajungi la acel nivel de conştiinţă consimţit, unde
anumite abilităţi şi puteri pot din nou să fie activate şi date ţie. În acest moment, Fiinţele Celeste care vor lucra
cu noi îşi micşorează o parte din conştiinţa lor la nivel subatomic. Această mărime subatomică este necesară
pentru ca să poată intra în trupul tău fizic şi să facă vindecarea optimă. Aceste Fiinţe Celeste vor rezolva de
asemenea problemele vechi şi vor îndepărta energiile nedorite. Apoi, ele vor deschide blocajele celulare din
acele celule cerebrale care împiedică acum folosirea capacităţilor şi puterilor tale latente.
Şi astfel noi, noi înşine ne vom micşora de asemenea percepţia şi vom călători înlăuntru. Astfel,
începem să condensăm sau să micşorăm porţia noastră conştientă de percepţie din ce în ce mai mult. S-o
micşorăm până ce suntem mai mici decât nivelul celular. Prin micşorarea percepţiei noastre, a percepţiei
noastre conştiente la nivel subatomic, vom fi capabili să ne mişcăm înlăuntru şi să ne vindecăm oriunde în
trupul nostru fizic. Şi astfel, ne vedem, simţim, imaginăm, vizualizăm mişcorându-ne tot mai mult, până suntem
atât de mici încât acum suntem capabili să ne mişcăm cu uşurinţă printre celulele creierului nostru. Acum
putem de asemenea să vedem Fiinţele Celeste care ne ajută, pentru că şi ele s-au micşorat la mărimea noastră
subatomică. Acum noi împreună cu Fiinţele Celeste căutăm toate celulele cerebrale care au blocaje energetice,
la care alţii se referă ca „implanturi”. De asemenea căutăm toate celulele cerebrale cu energii discordante sau
celule în disconfort. Odată ce astfel de celule cerebrale sunt găsite, vine o rază de Lumină Purpuriu Rozalie care
este urmată repede de o izbucnire legătoare de Lumină puternică Aurie.
Aceste Lumini strălucitoare irump de fiecare dată când o Fiinţă Celestă localizează o celulă cerebrală
care conţine blocaje de energii discordante. Odată ce o Fiinţă Celestă luminează o astfel de celulă cerebrală cu
Luminile Aurii şi Purpuriu Rozalii, aceste celule cerebrale sunt imediat vindecate şi transformate. Celulele sunt
mai întâi vindecate de către Lumina Purpuriu Rozalie a Iubirii Necondiţionate, de orice blocaje sau energii
discordante, de disconfort. Apoi, aceleaşi celule cerebrale sunt transformate în Lumină Pură de către Lumina
Aurie a Iubirii Necondiţionate. Puterile Iubirii Necondiţionate au vindecat cu totul toate aceste celule cerebrale
care au fost înainte blocate sau care au conţinut energii discordante, de disconfort, iar toate aceste celule
pulsează acum cu Lumină Aurie. Aceste celule au fost vindecate acum şi au fost de asemenea transformate sau
activate în celule cerebrale care operează la un nivel dimensional mai înalt. Simplu spus, asta înseamnă că acele
celule cerebrale operează acum optim la acest nivel dimensional şi chiar mai bine la următorul nivel
dimensional.
Acum, toate aceste vindecări şi curăţiri pe care tocmai le-ai primit, vor permite din acest moment să fie
dezvoltate înlăuntrul tău puteri şi capacităţi latente. Gândurile şi acţiunile tale vor fi mai puternice şi vor începe
de asemenea să reflecte atribute dimensionale mai înalte. Curăţirea noastră de aceste acorduri vechi care ne-au
limitat capacităţile şi puterile, ne dă acum oportunitatea de ne curăţa de frică şi furie. Această curăţare de frică
şi furie va cuprinde o reasigurare către acele celule responsabile cu siguranţa noastră fizică şi emoţională.
Înmagazinate într-o porţiune a creierului nostru sunt toate amintirile noastre, toate amintirile noastre
personale ale fiecărei loviri pe care ai suferit-o vreodată, împreună cu amintirile fiecărei loviri pe care ai cauzat-
o vreodată. Acum, la mărimea ta actuală subatomică, putem comunica uşor cu celulele creierului. Doar la nivel
celular pot avea loc aceste comunicări, vindecări şi curăţări. Şi astfel, cu ajutorul Fiinţelor Celeste care sunt cu
noi, imediat localizăm acea porţiune din creier care este răspunzătoare pentru siguranţa noastră.
Celulele din această porţiune din creier stochează amintiri ale fiecărui incident care s-a întâmplat
vreodată în întreaga noastră viaţă. Această arie, de asemenea stochează benzile de memorie ale fiecărui
avertisment pe care l-am primit vreodată de la orice învăţător, superior sau adult, începând cu naşterea. Acum,
la acest moment din viaţa noastră, majoritatea acestor benzi de memorie nu se mai aplică nici măcar la noi, mai
ales la nivelul nostru actual de conştiinţă. Astfel, la acest nivel celular din trupul nostru fizic, vom comunica
direct cu acele celule cerebrale răspunzătoare de siguranţa noastră. În comunicările noastre avem de gând să
reasigurăm acele celule cerebrale că suntem adulţi acum şi la o stare de conştiinţă în care putem cu siguranţă să
26
mânuim situaţii de urgenţă. Conştiinţa noastră a fost extinsă şi astfel, emoţiile de teamă şi furia care rezultă şi
adrenalina care obişnuia să fie eliberată când revedeam aceste memorii din trecut, nu mai sunt necesare pentru
siguranţa noastră. Mulţumim acestei arii din creierul nostru pentru toată munca pe care a făcut-o în viaţa
noastră. Pentru că aceste celule cerebrale au lucrat din greu să ne menţină în siguranţă de-a lungul anilor.
Explicăm că preţuim menţinerea grijulie a tuturor benzilor de memorie care ne-au ajutat să acţionăm în
trecut. Oricum, când am fost tineri, aceste benzi ne-au ajutat imens. A fost modul în care am învăţat să mergem,
să nu atingem focul, să mergem cu bicicleta etc. Această uriaşă bibliotecă de benzi de memorie a fost menţinută
de celulele noastre cerebrale pentru a produce amintiri şi situaţii din trecut pentru a ne avertiza când o situaţie
similară s-ar putea să fie pe cale să aibă loc în vieţile noastre. Cu toate acestea, acele incidente au fost atunci,
iar acum este acum. Astfel explicăm că la nivelul nostru actual de conştiinţă, gândurile noastre se manifestă
repede, iar la acest nivel de conştiinţă, vederea acelor vechi benzi de memorie, ale unor incidente din trecut
„încărcate”, creşte probabilitatea de a putea manifesta o situaţie dureroasă din trecut în realitatea noastră
curentă. Mulţumim acestei secţiuni a creierului nostru încă o dată şi apoi explicăm că nu vrem sau avem nevoie
să manifestăm din nouaceste evenimente. Un salt de conştiinţă a avut loc şi nu mai sunt nevoie viitoare revederi
ale unor „lecţii binecuvântate” din trecut.
Şi acum, pentru a ne ajuta să îndepărtăm toată frica şi teama care provine din frică, cerem Fiinţelor
Celeste să lumineze toate benzile noastre de memorie cu o rază de Lumină Aurie şi apoi cu o rază de Lumină
Purpuriu Rozalie.
Acest proces curăţă şi vindecă toate amintirile noastre vechi. Şi aşa este spus. Şi aşa este făcut. Şi acum
amintirile noastre pot fi accesate fără să genereze emoţiile, reacţiile şi gândurile legate de frica sau furia care s-
a ridicat înainte din aceste amintiri. Lumina Aurie generată de Fiinţele Celeste a preluat
„încărcătura”emoţională din sumarele benzilor noastre vechi de memorie. Apoi Lumina Purpuriu Rozalie de la
Fiinţele Celeste a vindecat aceleaşi amintiri cu puterile de vindecare ale Iubirii Necondiţionate.
Acum le cerem Fiinţelor Celeste să lucreze pe chakrele noastre activate. Numărul chakrelor pe care
fiecare persoană le-a activat va varia de la individ la individ. Unii dintre voi aveţi activate mai multe chakre
decât alţii. Cu toate acestea, toţi dintre voi, la acest nivel dimensional, aveţi activate cel puţin 7 chakre. Sperăm
că până acum unii dintre voi aţi activat toate cele 13 chakre care se află în câmpul de energie al Tetraedrului
vostru Stelar. Astfel, acum le cerem Fiinţelor Celeste să călătorească prin toate chakrele noastre activate şi să
vindece orice amintiri ale evenimentelor trecute, care sunt stocate în orice chakră. De asemenea, le cerem
Fiinţelor Celeste să vindece orice energii discordante posibile, de disconfort, care ar putea fi în orice chakră.
Şi astfel Fiinţele Celeste care au deschis blocaje şi au vindecat celule cerebrale, acum trimit luminos
puterile vindecătoare de Lumină Purpuriu Rozalie şi Lumina Aurie asupra fiecăreia din chakrele tale activate.
Acum toate chakrele tale activate luminează cu puterile vindecătoare ale Luminii Purpuriu Rozalii şi Luminii
Aurii a Iubirii Necondiţionate. Şi acum le mulţumim tuturor prietenilor noştri Celeşti, tuturor acestor minunate,
frumoase Fiinţe Celeste care ne-au ajutat în această parte a vindecărilor şi curăţărilor. Acum, când aceste
minunate Fiinţe Celeste părăsesc trupul nostru, începem de asemenea să creştem percepţia noastră conştientă,
înapoi la mărimea sa totală. Şi astfel creştem mai mari şi mai mari. Continuăm să creştem din ce în ce mai mult,
mai mult şi mai mult, până ce am ajuns la nivelul percepţiei noastre pe deplin conştiente. La întoarcerea la
întreaga noastră conştiinţă, aflăm că percepţia noastră întreagă conştientă a fost acum puternic extinsă. Ne
simţim curaţi, împrospătaţi şi extinşi.
Şi acum începem următoarea penultimă parte a curăţărilor şi vindecărilor noastre, partea în care ne vom
îndepărta orice ataşament la sau prezenţă a oricărei fiinţe sau entităţi. Acum să înţelegi că există mici paraziţi
de energie care sunt prezenţi în lumea noastră. Aceşti paraziţi de energie sunt rezultatul unui experiment
tehnologic de merkaba, de acum mult timp. Mulţi oameni îi au. În plus, unii dintre noi au făcut anumite
acorduri cu vieţi în urmă pentru a împărtăşi experienţe, până ce am ajuns la un nivel anumit de conştiinţă. Acel
nivel de conştiinţă a fost atins acum. Astfel că noi, în această parte a meditaţiei, le cerem Fiinţelor Celeste
prezente să îndepărteze toate ataşamentele de orice alte fiinţe din toate trupurile noastre fizice, trupurile noastre
de Lumină, trupurile noastre subtile şi câmpurile noastre de energie subtilă. Aşa este spus şi aşa este făcut.
Într-o lucire de Lumină Purpuriu Rozalie şi Aurie, toate astfel de ataşamente sunt îndepărtate. Apoi
toate ataşamentele separate sunt transformate imediat în Lumină de către Fiinţele Celeste care sunt prezente. Şi
acum este timp pentru o vindecare finală a tot ceea ce a avut loc în timpul acestei meditaţii. Din nou
vizualizează Sfera Aurie plină cu Lumină Purpuriu Rozalie care te înconjoară şi te învăluie. Vezi, simte,
imaginează, vizualizează această sferă transparentă de Lumină Aurie cu tine în centrul ei. Această Sferă Aurie
este plină cu nori de Lumină Purpuriu Rozalie. Această manifestare în spectrul nostru de lumină vizibilă a
Luminii Purpuriu Rozalii de Iubire Necondiţionată din timpul acestei vindecări finale, permite recuperarea
deplină a întregului tău trup fizic. Acum vrem să vedem, simţim, vizualizăm, imaginăm vindecarea oricărei
secţiuni din trupul nostru care are vreun dezacord. Astfel, acum caută prin întregul tău trup şi simţi oriunde ar
putea fi vreun dezacord rămas şi vezi cum sunt vindecate acele arii de nori Purpuriu Rozalii de Iubire
Necondiţionata. Studiază, observă, simte, percepe orice energii rămase, chiar şi puţin discordante, la nivel
celular, cum sunt transformate acum în Iubire şi făcute sănătoase. Celulele în disconfort şi cele deformate,
nesănătoase de orice tip sunt acum făcute din nou întregi, când norii Purpuriu Rozalii de Iubire Pură
27
Necondiţionată intră în ţesuturile din întregul tău trup fizic. Toate celulele tale sunt reparate acum. Toate
stresurile, tensiunile şi energiile discordante sunt acum transformate. Şi, pe măsură ce aceste energii, aceste
energii discordante ale evenimentelor trecute, sunt eliberate din celulele tale, ele pot fi văzute ca şi nori de
energie întunecată. Şi astfel poţi vedea, simţi, imagina, vizualiza aceşti nori întunecaţi de energie discordantă,
toţi legaţi de incidente din trecutul tău, care ies din trupul tău fizic cu fiecare din respiraţiile tale.
Când inspiri, inspiri Lumina Purpuriu Rozalie a Iubirii Necondiţionate, în toate părţile trupului tău. Şi
când expiri, expiri nori întunecaţi de energii discordante. Poţi vedea şi simţi aceste energii când ies din trupul
tău. Şi acum, când aceste energii discordante părăsesc trupul tău, raze de Lumină Aurie converg asupra acelor
nori întunecaţi de energie care au fost eliberaţi de expiraţiile tale. Aceste Raze Aurii emană din toate secţiunile
uriaşei Sfere Aurii din jurul tău. Razele Aurii transformă toate energiile discordante eliberate de trupurile tale
fizice şi de Lumină, în nori de Lumină Aurie. Iar astfel toate energiile discordante conţinute în expiraţiile tale
sunt acum transformate în Lumină Aurie. În curând, întunericul expiraţiilor tale se micşorează. Expiraţiile tale
devin limpezi şi se întorc la normal. Razele Aurii de Lumină din Sfera Aurie din jurul tău au transformat tot
dezacordul expirat de trupul tău în Lumină Aurie. Odată ce tot dezacordul din afara trupului a fost transformat
în Lumină Aurie şi respiraţia ta s-a întors la normal, ambele aceste energii de Iubire Necondiţionată se
întrepătrund şi intră în trupul tău.
Energiile combinate ale Luminii Purpuriu Rozalii şi a Luminii Aurii caută toate ariile din lăuntrul tău
care au fost tocmai vindecate de Curăţarea Karmei. Odată ce aceste energii combinate de Iubire Necondiţionată
converg asupra unor arii proaspăt vindecate, apar raze de Lumină, raze strălucitoare de Iubire şi Lumină care
permeează toate ariile proaspăt curăţate şi vindecate. Aceste raze minunate de Iubire Necondiţionată transformă
imediat şi vindecă toate celulele din zonă. Şi astfel, toate celulele din acele zone au fost vindecate acum şi
transformate în celule de nivel dimensional mai înalt. Pentru că aceste celule vindecate, nu doar că funcţionează
optim la acest nivel dimensional, ci unele din aceste celule au fost acum activate în Lumină, pregătind viitoarea
ta Ascensiune. Acum continuă să inspiri aceşti nori Purpurii Rozalii de Iubire Necondiţionată un timp. Adu-ţi
aminte când ieşi din această meditaţie, toţi aceşti nori de Iubire Necondiţionată şi energiile lor vindecătoare vor
fi în jurul tău şi la dispoziţia ta pentru următoarele 72 de ore. Dacă vei simţi nevoia, în orice moment în timpul
următoarelor 3 zile, când de exemplu ceva nu este în echilibru, atunci ia-ţi un moment şi inspiră această Lumină
Purpuriu Rozalie de Iubire Necondiţionată şi expiră orice disconfort.
Şi acum te rog să îţi iei câteva minute pentru a te întoarce la percepţia conştientă a trupului tău fizic.
Doar respiră normal un timp. Aşa, doar continuă să respiri încet şi uşor. Şi când respiraţia ta este normală şi tot
disconfortul a fost îndepărtat, vei putea începe încet să ieşi din această meditaţie. Nu vrei să ieşi din această
meditaţie prea repede. Ai călătorit multidimensional şi conştiinţa ta este acum mult extinsă. Mult a fost curăţat
şi vindecat, aşa că ceva timp este necesar pentru a integra aceste vindecări şi această extindere a conştiinţei în
viaţa ta activă. Dacă ieşi din această meditaţie prea repede, ar putea avea loc o dezorientare. Aşa că atunci când
ieşi din această meditaţie, vei vrea să o faci foarte încet.
Multe vindecări şi curăţări au avut loc în trupul tău fizic şi în câmpurile tale de energie subtilă. Poate
unele reţele noi de energie şi circuite tot mai au nevoie să fie conectate în lăuntrul trupului tău fizic. Aşa că
ţine-ţi ochii închişi şi continuă să respiri încet o vreme, înainte de a începe să ieşi din această meditaţie. Ia-ţi
câteva minute înainte de a-ţi deschide ochii. Acum, când ieşi din meditaţie, fă-o încet. Foarte încet mişcă-ţi
mâinile, picioarele şi capul. Începe cu nişte mişcări încete şi apoi poate nişte întinderi. Apoi continuă cu mai
multe mişcări şi întinderi o vreme. După ce a trecut un timp, deschide încet ochii. Ia-ţi timp să ieşi din această
meditaţie, pentru că vei afla că a fost destul de profundă. În concluzie, rezultatele acestei meditaţii vor continua
să se desfăşoare pentru tine în următoarele săptămâni şi luni.

Initiere in Flacara Violet

Flacara Violeta este un dar din inima Dumnezeului nostru Mama-Tata. Scopul Divin al acestui dar este
de a ajuta Omenirea sa transmute în lumina atrocitatile create de noi inconstient prin folosirea gresita a
gândurilor si sentimentelor. Aceasta include orice exista în planul fizic si nu reflecta iubirea, armonia si
echilibrul Raiului pe Pamânt.
Flacara Violeta reprezinta echilibrul perfect al Expiratiei Dumnezeului Tata – Flacara masculina de
culoare albastru-safir a Vointei, Puterii si Autoritatii Divine – si a Inspiratiei, a Dumnezeului Mama – Flacara
cristalina de culoare roz a Iubirii Divine Transfigurante, Adorarii si Venerarii Vietii. Când Expiratia si

28
Inspiratia Parintilor nostri Dumnezei se unesc într-o unica pulsatie ritmica, se materializeaza o Flacara Violeta
de o forta si o putere inimaginabile. Acest dar sacru al Focului sacru detine puterea de a transmuta în Lumina
orice boala prezenta pe Pamânt si fiecare electron de energie pe care Omenirea l-a modificat vreodata.
Stiu ca pentru constiinta mintilor noastre finite aceasta pare prea minunat pentru a fi adevarat, însa
realitatea este ca aceasta afirmatie nici macar nu poate insinua ajutorul incomparabil pe care îl detine acest dar
din partea Dumnezeului Mama-Tata. Preaiubitul Maestru Înaltat Saint Germain a ajutat mult la aducerea la
cunostinta a Flacarii Violete mintilor constiente ale Omenirii. În Tarâmurile Ceresti, el este cunoscut ca Fiul
Libertatii si s-a oferit sa sustina Flacara Violeta pe Pamânt pentru binele întregii vieti ce se dezvolta aici. În
serviciul sau solemn din Inima Dumnezeului Mama-Tata omniscient, omnipotent si omniprezent – Tot Ceea Ce
Exista – el este Pastratorul Flacarii Violete. În aceasta octava de Serviciu Divin, Saint Germain sustine darul
din partea Dumnezeului Mama-Tata pentru toate Fiicele si toti Fiii lui Dumnezeu din Univers.
În timpul acestei perioade importante de pe Planeta Pamânt, Saint Germain lucreaza fiind asistat de
întreaga Companie Cereasca. Fiecare Initiat, Avatar, Buddha, Sfânt si Fiinta Christica care a pasit vreodata pe
Pamânt îl ajuta pe Saint Germain în încercarea sa de a o asista pe Mama Pamânt si întreaga Viata ce se dezvolta
aici sa se Înalte în frecventele penta-dimensionale de perfectiune fizica nelimitata. Pe lânga aceasta interventie
divina, Legiunile de Lumina din Sori dincolo de Sori si din Galaxii dincolo de Galaxii din întreaga Creatie îsi
concentreaza Iubirea si ajutorul asupra acestei planete binecuvântate. Niciodata nu au mai primit Copiii lui
Dumnezeu atât de mult ajutor De Sus, asa cum primim în timpul acestui Moment Cosmic.
Acum a venit vremea sa dam ceva înapoi Universului ca semn de recunostinta pentru darul imens de
Iubire ce ne este dat tuturor.
In 1936, Saint Germain a început sa dezvaluie informatii despre Flacara Violeta pentru a trezi
Omenirea. La acea vreme, pâna si Lucratorii întru Lumina puteau rezista doar frecventelor celor mai blânde ale
acestui Foc Sacru. Saint Germain a început prin a-i învata pe Lucratorii întru Lumina cum sa foloseasca
calitatile gingase de mila, compasiune, si iertare ale Flacarii Violete. Odata cu trecerea timpului, Lucratorii
întru Lumina au învatat sa foloseasca frecventele transmutarii si ale purificarii. Apoi, frecventele Flacarii Violet
de dreptate, libertate, sansa si victorie ne-au devenit cunoscute. Pe masura ce am dezvoltat capacitatea de a
rezista unei Lumini mai puternice, am învatat cum sa folosim Ritmul si Ceremonia Divina a Flacarii Violete.
Cu cât Lucratorii întru Lumina deveneau mai priceputi în folosirea darurilor Flacarii Violete, cu atât
Saint Germain si Fiintele de lumina asociate cu acest Foc Sacru au putut ajuta Omenirea sa se ridice deasupra
propriilor creatii. Acestea reprezentau valul de întuneric ce ne deconecta de Sinele nostru Divin si ne
împiedicau sa comunicam cu Fiintele de Lumina din Tarâmurile Adevarului Iluminat. Timp de sapte decenii,
Lucratorii de Lumina din întreaga lume au invocat Flacara Violeta, pregatind încet si ferm drumul pentru
trezirea ce are loc acum în inimile si mintile oamenilor de pretutindeni.
Acum, la aniversarea de 70 de ani de la prima experimentare concreta a Omenirii a Flacarii Violete,
Saint Germain si Legiunile de Lumina asociate cu acest dar de la Dumnezeul Mama-Tata se ofera sa fie Usa
Deschisa pentru o activitate penta-dimensionala fara precedent a Flacarii Violete care va ajuta foarte mult
Omenirea în procesul sau de Înaltare. Datorita schimbarilor uimitoare care au avut loc cu succes în corpurile
pamântesti ale oamenilor din ultimii câtiva ani si influxului de Constiinta Divina ce a scaldat Omenirea înca de
la primul impuls al Trecerii de la o era la alta, putem asimila frecventele superioare ale Flacarii Violete.
Dumnezeul nostru Mama-Tata ne-a confirmat ca aceasta activitate a Luminii va extinde exponential puterea
Flacarii Violete pe Pamânt si ne va ajuta sa transmutam rapid negativitatea ce este împinsa spre suprafata
pentru a fi vindecata, atât în vietile noastre individuale, cât si peste tot în lume.
Aceasta frecventa penta-dimensionala extrem de puternica a Flacarii Violete va accelera trezirea ce are
loc pe planeta si va propulsa în sus Omenirea pe Spirala Evolutiei, în frecvente de armonie si echilibru dincolo
de orice am experimentat de la caderea noastra din gratie cu milioane de ani în urma. Actul altruist de
interventie Divina facut de Saint Germain si reprezentatii Flacarii Violete va ajuta Omenirea mai presus de
orice ne-am putea imagina. Pentru a avea o idee a semnificatiei pe care ar putea-o avea în viata noastra zilnica,
trebuie sa întelegem felul în care lucreaza Flacara Violeta.

Cum lucreaza flacara violeta?


Flacara Violeta sta la dispozitia oricarui barbat, oricarei femei si oricarui copil. Tot ce trebuie sa facem
pentru a profita de acest dar uimitor de la Dumnezeul Mama-Tata este sa-l invocam în viata prin Prezenta
noastra EU SUNT. Ca în toate cazurile de ajutor primit din Tarâmurile Ceresti, trebuie sa cerem înainte de a
putea primi. Aceasta unealta uimitoare nu va interfera cu liberul nostru arbitru, dar, de îndata ce cerem ca
Flacara Violeta sa intervina în experientele noastre pamântesti, stavilarele Raiului se deschid, iar Flacara
Violeta ne va urma ordinul si va realiza orice îi cerem sa faca. Când Prezenta EU SUNT invoca Flacara
Violeta, ceea ce-i da permisiunea de a patrunde în vietile noastre, Focul Violet curge prin Cordonul nostru de
Argint în Chakra Coroanei, iar apoi coboara spre Flacara Inimii. Când Flacara Violet patrunde în Flacara
Inimii, este imprimata cu modelul nostru electronic individual. Dupa toate acestea, asteapta sa primeasca
instructiuni din partea Prezentei EU SUNT, pentru a-si îndeplini misiunea.

29
De exemplu, daca vrem sa transmutam vechile tipare ale constiintei saraciei pe care le-am dezvoltat de-
a lungul multor vieti prin intermediul credintei noastre în realitatea lipsei si limitarii, îi cerem pur si simplu
Flacarii violete sa realizeze acest lucru. Aceasta se poate face prin urmatoarea invocatie simpla.
„EU SUNT Preaiubita mea Prezenta EU SUNT si invoc puterea totala a Flacarii Violete pentru a
transmuta: cauza, esenta, efectul, înregistrarea fiecarui gând, sentiment, cuvânt sau actiune pe care le-
am exprimat în orice cadru sau dimensiune, cunoscute si necunoscute, ce reflecta constiinta saraciei sau
lipsa si limitarea de orice fel.”
Cu aceasta invocare, Flacara Violeta intra imediat în actiune. Tâsneste din Flacara Inimii, imprimata cu
modelul nostru electronic. Calatoreste prin atmosfera pamântului si se extinde în Univers. În aceasta calatorie,
cauta si magnetizeaza fiecare electron de energie ce vibreaza la frecventa saraciei, lipsei sau limitarii imprimat
cu modelul nostru electronic. Indiferent de cât de densa este frecventa saraciei, ce ascunde energia pe care am
întrebuintat-o gresit în timpul multelor noastre vieti, exista înca un miez de puritate în fiecare electron ce
contine Potentialul sau Divin initial. Asta înseamna ca în cadrul fiecarui electron ce manifesta saracia exista
înca, pulsând în centrul sau, Potentialul Divin al Abundentei Nelimitate a lui Dumnezeu. În fiecare electron ce
se manifesta ca ura, exista înca Potentialul Divin al Iubirii Divine a lui Dumnezeu. În fiecare electron al
razboiului, exista înca Potentialul Divin al Pacii Eterne. În fiecare electron al bolii, exista înca Potentialul Divin
al Sanatatii Vibrante.
De îndata ce Flacara Violeta cuprinde aceasta energie imprimata cu modelul nostru electronic, patrunde
în miezul de puritate al fiecarui electron si activeaza Potentialul Divin codificat acolo. Pe masura ce Potentialul
Divin al Abundentei Nelimitate a lui Dumnezeu este activat în fiecare electron din constiinta saraciei,
particulele atomice si subatomice si undele din acesti electroni încep sa se roteasca mai rapid în jurul axei lor.
Forta centrifugala a acestei accelerari arunca frecventele întunecate ale saraciei, lipsei si limitarii în Flacara
Violeta. Focul Violet consuma imediat frecventele saraciei si le transmuta înapoi în Lumina.
Când procesul de transmutare este pe terminate, trebuie sa-i cerem Prezentei EU SUNT sa umple vidul
în care au fost frecventele saraciei, cu Lumina Aurie a Abundentei Nelimitate a lui Dumnezeu.
Este important sa ne gândim pentru o clipa pentru a întelege magnitudinea semnificatiei pe care o are
acest dar de compasiune din partea Dumnezeului Mama-Tata. Prin folosirea constanta a Flacarii Violete, ne
putem transmuta gândurile, sentimentele, cuvintele si actiunile negative din toate încarnarile anterioare, înainte
ca Legea Cercului sa ni le readuca în viata, creându-ne tot felul de probleme.
Flacara Violeta este Legea Iertarii si este un dar al Gratiei Divine creat sa ne ajute sa transmutam mii
de vieti, în doar câteva clipe.
Flacara Violeta poate transmuta orice vrem sa vindecam sau sa transformam în vietile noastre
individuale sau pe planeta. Poate transmuta înapoi în lumina orice nu reflecta iubirea, armonia si echilibrul
Raiului pe Pamânt. Tot ce trebuie sa facem este sa invocam Flacara Violeta prin Prezenta noastra EU SUNT,
pentru a intra în actiune. Când invocam Flacara Violeta, putem lucra asupra unor chestiuni specifice din viata
noastra sau sa ne ocupam de anumite probleme globale, sau putem crea o invocatie ce acopera toate problemele
ce au loc pe Pamânt. În acest caz, putem folosi invocatia pe post de mantra si sa fim un instrument al Flacarii
Violete, oricând si oriunde. De exemplu, ar putea suna astfel:
„EU SUNT Preaiubita mea Prezenta EU SUNT si invoc puterea totala a Flacarii Violete pentru a
transmuta: cauza, esenta, efectul, înregistrarea fiecarui gând, sentiment, cuvânt sau actiune pe care
Omenirea le-a exprimat vreodata în orice cadru sau dimensiune, cunoscute si necunoscute, ce reflecta
orice este mai prejos de perfectiunea nelimitata a lui Dumnezeu.”
Prin memorarea unei simple afirmatii precum cea de fata, o putem repeta pe parcursul zilei. Atunci
vom deveni o forta constanta a Flacarii Violete, oriunde ne-am afla si orice am face. Din când în când, oamenii
invoca Flacara Violeta fara sa vada rezultatele în lumea exterioara pe care si-ar dori sa le vada. Aceasta îi face
sa creada ca Flacara Violeta nu lucreaza, dar nu este adevarat.
FLACARA VIOLETA ESTE UN DAR DE LUMINA DIVINA CE LUCREAZA PRECIS SI
STIINTIFIC DE FIECARE DATA CÂND ESTE INVOCATA DE CATRE PREZENTA EU SUNT.
Dar exista un factor ce determina rapiditatea cu care se vor materializa rezultatele în lumea formei,
atunci când folosim Flacara Violeta. Asta numim noi atingerea masei critice. Este important sa întelegem felul
în care atingerea masei critice ne afecteaza efortul de a ne transforma vietile.

Atingerea masei critice


Un scenariu foarte cunoscut este ca atunci când ne trezim, devenim constienti de puterea capacitatilor
noastre creatoare si de darul Flacarii Violete. Aceasta constientizare ne îndemna sa lucram asupra controlarii
propriilor gânduri si sentimente si ne inspira sa folosim Flacara Violeta.
Depunem efortul de a gândi pozitiv si de a ne controla emotiile si ne concentram atentia pe ceea ce
vrem sa materializam în vietile noastre. Invocam Flacara Violeta pentru a ne transmuta gândurile si
sentimentele gresite din trecut si ne întarim eforturile prin vizualizari si afirmatii zilnice. Adeseori, dupa ce pare
a fi un efort plin de curaj, continuam sa experimentam o parte din vechile noastre probleme. Aceasta ne face sa
ne descurajam si sa ne pierdem încrederea în capacitatea de a ne schimba vietile. Simtim ca încercarile noastre
30
au fost în zadar si, de obicei, renuntam la a mai încerca sa îmbunatatim situatia. Nu mai invocam Flacara
Violeta si renuntam la viziunile noastre.
Aceasta ne face sa regresam în vechile tipare comportamentale negative. Începem sa traim cu aceste
frici, probleme si dificultati, în loc sa ne folosim gândurile si sentimentele pentru a ne potenta scopurile,
sperantele si visurile. Ca rezultat al acestei recidive, lucrurile se înrautatesc, iar situatia noastra ne apare si mai
deznadajduita. Legea Naturala ce implica masa critica este responsabila de acest fenomen. Daca întelegem felul
în care functioneaza masa critica, vom gasi curajul de a persevera, chiar si în fata esecului aparent, pâna când
telurile noastre se vor materializa concret în planul fizic. Totul este format din energie, vibratie si constiinta.
Când exploram o portiune din vasta stiinta a fizicii cuantice, aflam ca în clipa în care ceva atinge masa critica,
are loc o MODIFICARE IREVERSIBILA. De exemplu, când un electron creste în vibratie, în clipa în care
atinge masa critica, acesta este absorbit în frecventele superioare si nimic nu poate opri aceasta modificare.
Masa critica reprezinta 51% din energia, vibratia si constiinta a orice luam în calcul. Când 51% dintr-
un electron vibreaza la o frecventa superioara, restul de 49 de procente sunt absorbite instantaneu în noua
vibratie. Asadar, cum afecteaza aceasta fateta a fizicii cuantice Flacara Violeta si capacitatea noastra de a ne
transforma vietile?
Când folosim Flacara Violeta, se aplica aceleasi legi ale fizicii cuantice. Daca vrem sa transmutam
constiinta saraciei, de exemplu, invocam Flacara Violeta si cerem ca fiecare electron al constiintei saraciei pe
care l-am exprimat vreodata sa fie transmutat înapoi în Potentialul sau Divin, care este Abundenta nelimitata a
lui Dumnezeu. In clipa în care 51% din energia, vibratia si constiinta noastra raspund la frecvente ale
Abundentei Nelimitate a lui Dumnezeu si nu la saracie, lipsa si limitare, vom fi atins masa critica a constiintei
saraciei. Când se întâmpla asta, nimic nu mai poate opri ca abundenta sa se materializeze în vietile noastre.
Problema este ca nu stim niciodata când vom atinge acea clipa magica a masei critice. Adesea nu exista
semne din alte lumi si poate parea chiar ca ne aflam foarte departe de acel moment de transformare subit.
Aceasta este clipa în care, de obicei, consideram ca eforturile noastre au esuat si avem tendinta de a ne lasa
pagubasi. Uneori, ne putem afla foarte aproape de atingerea masei critice, dar nu constientizam acest lucru,
astfel încât ne descurajam si încetam sa mai facem încercari. Asta face sa nu ne atingem niciodata telul. Cheia
succesului nostru este ca trebuie sa continuam, chiar si în fata dificultatilor. Este foarte important sa întelegem
ca Flacara Violeta este infinit mai puternica decât orice atrocitate omeneasca pe care am creat-o fara sa ne dam
seama. Saracia nu are nici o putere asupra Abundentei Nelimitate a lui Dumnezeu. Potentialul nostru Divin este
infinit mai puternic decât boala, esecul, relatiile disfunctionale, ura, lacomia, coruptia, razboiul sau orice
anomalii create de om, ce apar pe ecranul vietii.
Atâta vreme cât alegem sa folosim consecvent Flacara Violeta si ne consacram gândurile si
sentimentele pentru a potenta doar experientele pozitive pe care vrem sa le cream în viata, si nu pe cele
negative pe care nu ni le dorim, ne vom materializa viziunile si visurile si ne vom transforma vietile în ceea ce
vrem sa fie, mai rapid decât ne putem imagina.
Aceasta informatie este repetata de catre Fiintele de Lumina din Tarâmurile Adevarului Iluminat, în
timpul acestei perioade importante de pe Pamânt, pentru a ne ajuta sa ne amintim ca, daca nu ne place ce se
întâmpla în vietile noastre sau în lume, avem o optiune si capacitatea de a face ceva în legatura cu asta. Acest
lucru este valabil pentru fiecare dintre noi, la nivel individual, dar si colectiv, în calitate de familie globala.
A venit vremea de a ne asuma responsabilitatea pentru transformarea propriilor vieti. A venit timpul sa
invocam asistenta Companiei Ceresti si a Flacarii Violete pentru a ne ajuta sa transmutam ceea ce am creat în
trecut. A venit timpul sa ne concentram asupra co-crearii celui mai înalt Potential Divin. Facând acestea,
eforturile noastre vor fi întarite de catre Lumina Prezentei noastre EU SUNT, iar succesul nostru este garantat.
Nu trebuie sa credem în diversele Legi Universale pentru a exista pe Pamânt, dar, având în vedere ca
TOTI suntem supusi lor, este absolut firesc sa încercam sa le acceptam. Nu trebuie sa credem ca fiecare gând,
cuvânt, actiune si sentiment pe care îl avem va fi emis în exterior si va afecta lumea, iar apoi se va întoarce si
ne va afecta vietile personale, dar acest lucru se întâmpla stiintific, literalmente, indiferent daca noi credem ca
are loc sau nu.
Nu conteaza daca suntem de parere ca reîncarnarea este reala, sau daca întelegem ca detinem o
acumulare de experiente din alte cadre temporale si dimensiuni, care ne influenteaza vietile din prezent; ea are
loc indiferent de ce credem noi. Daca încetam de a mai opune rezistenta acestui Adevar si doar îl acceptam ca
pe o posibilitate, cu siguranta va fi în avantajul nostru. Vom experimenta o modificare pozitiva în viata noastra,
chiar si daca ne spunem: „Poate e adevarat. Poate chiar îmi pot transforma viata prin acceptarea Legii Cercului
si prin a lucra cu acest principiu, decât sa ma opun lui”. Când suntem dispusi sa facem acest prim pas si de a
depune cu autenticitate efortul de a ne transmuta trecutul prin Flacara Violeta si de a ne îndrepta
comportamentul prin schimbarea felului în care gândim, stavilarele Raiului se vor deschide, pentru a ne ajuta sa
ne atingem telurile.
Timp de saptezeci de ani, Saint German si Legiunile de Lumina asociate cu Flacara Violeta au revelat
minunile Focului Sacru. În 2005, Lucratorii întru Lumina ce foloseau acest instrument valoros au facut un
progres fara precedent în înaltarea energiei, vibratiei si constiintei întregii Vieti

31
de pe aceasta planeta. Acum, din cauza nevoii urgente actuale, în 2006 Dumnezeu Tata-mama va
potenta enorm Flacara Violeta. Acesta este un dar pentru Omenire.
Concluzii
Scopul Divin al acestui Dar din partea Parintilor nostri Dumnezei este de a ne ajuta pe fiecare dintre noi
sa ne transmutam si sa transformam rapid tiparele imperfectiunii, ce sunt împinse spre suprafata pentru a fi
vindecate, peste tot în lume. Aici sunt incluse si încercarile prin care trecem în viata personala, dar si
negativitatea ce se manifesta în guverne, corporatii, institutii financiare, scoli, organizatii medicale si
farmaceutice, printre extremistii diverselor religii si în orice alt dezechilibru ce implica Omenirea si Pamântul.
Implica, de asemenea, purificarea intensa ce are loc pe întreaga planeta prin interventia Mamei Naturi.
Niciodata înainte nu au primit Fii si Fiicele lui Dumnezeu un astfel de ajutor din Ceruri. Noile
frecvente ale Flacarii Violete sunt un Dar al Milei si Gratiei Divine, ce are o semnificatie monumentala.
Dumnezeu sa va binecuvânteze pentru Lumina pe care o aduceti în lume.

32