CARPATII ORIENTALI

.

Carpa ii Orientali reprezinta cea mai intinsa regiune muntoasa a arii. Se intind de la grani a de nord a rii pana la Valea Prahovei i se împart in trei grupe: .

Gutâi (vulcanici) i Mun ii Rodnei i Maramure ului i Obcinele Bucovinei în sud i est. ‡ Cuprinde: Mun ii Oa . . ‡ Depresiunea Maramure ului este una din cele mai frumoase si mai populate depresiuni.Grupa nordic : ‡ De la grani a de nord pâna la Depresiunea Dornelor.

.

Ciucului . Bistri ei. Gurghiului. Rar u. Ceahl u. H ma . Depresiuni: Giurgeului. Cuprinde mun ii: C limani. Ciucului i Harghitei.Grupa central : Se desf oara in continuare pân la Valea Oituzului.

.

Cupride mun ii: Vrancei.Grupa sudic Se intind pân la Valea Prahovei. Ciuca si Buz ului. Se mai numesc i Carpa ii de Curbur . . Înconjoar în sud i est cea mai larg depresiune. a Bra ovului.

.

Cea mai adânca pe ter -Izvorul T u oarelor .

Cel mai înalt vârf ± Pitrosul Rodnei .

Bra ov .Cel mai mare ora din Carpa ii Orientali .

Ora ul aflat la cea mai mare altitudine din ar .Predeal .

p duri .p uni ‡ Ale subsolului: c rbuni piatr de construc ii ape minerale .Bog ii Ale solului: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful