CARPATII ORIENTALI

.

Se intind de la grani a de nord a rii pana la Valea Prahovei i se împart in trei grupe: .Carpa ii Orientali reprezinta cea mai intinsa regiune muntoasa a arii.

Gutâi (vulcanici) i Mun ii Rodnei i Maramure ului i Obcinele Bucovinei în sud i est. ‡ Cuprinde: Mun ii Oa . .Grupa nordic : ‡ De la grani a de nord pâna la Depresiunea Dornelor. ‡ Depresiunea Maramure ului este una din cele mai frumoase si mai populate depresiuni.

.

H ma . Bistri ei.Grupa central : Se desf oara in continuare pân la Valea Oituzului. Ciucului . Depresiuni: Giurgeului. Cuprinde mun ii: C limani. Rar u. Ciucului i Harghitei. Ceahl u. Gurghiului.

.

a Bra ovului. Înconjoar în sud i est cea mai larg depresiune. Cupride mun ii: Vrancei.Grupa sudic Se intind pân la Valea Prahovei. Ciuca si Buz ului. Se mai numesc i Carpa ii de Curbur . .

.

Cea mai adânca pe ter -Izvorul T u oarelor .

Cel mai înalt vârf ± Pitrosul Rodnei .

Cel mai mare ora din Carpa ii Orientali .Bra ov .

Ora ul aflat la cea mai mare altitudine din ar .Predeal .

Bog ii Ale solului: .p duri .p uni ‡ Ale subsolului: c rbuni piatr de construc ii ape minerale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful