CARPATII ORIENTALI

.

Se intind de la grani a de nord a rii pana la Valea Prahovei i se împart in trei grupe: .Carpa ii Orientali reprezinta cea mai intinsa regiune muntoasa a arii.

‡ Depresiunea Maramure ului este una din cele mai frumoase si mai populate depresiuni. Gutâi (vulcanici) i Mun ii Rodnei i Maramure ului i Obcinele Bucovinei în sud i est. .Grupa nordic : ‡ De la grani a de nord pâna la Depresiunea Dornelor. ‡ Cuprinde: Mun ii Oa .

.

H ma . Rar u.Grupa central : Se desf oara in continuare pân la Valea Oituzului. Ciucului i Harghitei. Depresiuni: Giurgeului. Cuprinde mun ii: C limani. Bistri ei. Ciucului . Gurghiului. Ceahl u.

.

a Bra ovului.Grupa sudic Se intind pân la Valea Prahovei. Se mai numesc i Carpa ii de Curbur . Ciuca si Buz ului. Cupride mun ii: Vrancei. . Înconjoar în sud i est cea mai larg depresiune.

.

Cea mai adânca pe ter -Izvorul T u oarelor .

Cel mai înalt vârf ± Pitrosul Rodnei .

Cel mai mare ora din Carpa ii Orientali .Bra ov .

Ora ul aflat la cea mai mare altitudine din ar .Predeal .

p duri .p uni ‡ Ale subsolului: c rbuni piatr de construc ii ape minerale .Bog ii Ale solului: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful