CARPATII ORIENTALI

.

Se intind de la grani a de nord a rii pana la Valea Prahovei i se împart in trei grupe: .Carpa ii Orientali reprezinta cea mai intinsa regiune muntoasa a arii.

‡ Cuprinde: Mun ii Oa . Gutâi (vulcanici) i Mun ii Rodnei i Maramure ului i Obcinele Bucovinei în sud i est. ‡ Depresiunea Maramure ului este una din cele mai frumoase si mai populate depresiuni. .Grupa nordic : ‡ De la grani a de nord pâna la Depresiunea Dornelor.

.

Grupa central : Se desf oara in continuare pân la Valea Oituzului. Depresiuni: Giurgeului. Ciucului i Harghitei. Ceahl u. Cuprinde mun ii: C limani. H ma . Rar u. Gurghiului. Ciucului . Bistri ei.

.

. Ciuca si Buz ului. a Bra ovului.Grupa sudic Se intind pân la Valea Prahovei. Se mai numesc i Carpa ii de Curbur . Înconjoar în sud i est cea mai larg depresiune. Cupride mun ii: Vrancei.

.

Cea mai adânca pe ter -Izvorul T u oarelor .

Cel mai înalt vârf ± Pitrosul Rodnei .

Bra ov .Cel mai mare ora din Carpa ii Orientali .

Ora ul aflat la cea mai mare altitudine din ar .Predeal .

p duri .p uni ‡ Ale subsolului: c rbuni piatr de construc ii ape minerale .Bog ii Ale solului: .