CARPATII ORIENTALI

.

Se intind de la grani a de nord a rii pana la Valea Prahovei i se împart in trei grupe: .Carpa ii Orientali reprezinta cea mai intinsa regiune muntoasa a arii.

. ‡ Depresiunea Maramure ului este una din cele mai frumoase si mai populate depresiuni. ‡ Cuprinde: Mun ii Oa .Grupa nordic : ‡ De la grani a de nord pâna la Depresiunea Dornelor. Gutâi (vulcanici) i Mun ii Rodnei i Maramure ului i Obcinele Bucovinei în sud i est.

.

Gurghiului. H ma . Cuprinde mun ii: C limani.Grupa central : Se desf oara in continuare pân la Valea Oituzului. Ciucului . Depresiuni: Giurgeului. Ceahl u. Bistri ei. Ciucului i Harghitei. Rar u.

.

Înconjoar în sud i est cea mai larg depresiune. . Ciuca si Buz ului. Cupride mun ii: Vrancei. a Bra ovului. Se mai numesc i Carpa ii de Curbur .Grupa sudic Se intind pân la Valea Prahovei.

.

Cea mai adânca pe ter -Izvorul T u oarelor .

Cel mai înalt vârf ± Pitrosul Rodnei .

Bra ov .Cel mai mare ora din Carpa ii Orientali .

Ora ul aflat la cea mai mare altitudine din ar .Predeal .

Bog ii Ale solului: .p duri .p uni ‡ Ale subsolului: c rbuni piatr de construc ii ape minerale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful