Sunteți pe pagina 1din 323
Dr. doc. Andrei Athanasiu Elemente psihologie medicala ESI Editura Medicala Bucuresti, 1983 Introducere — 7 Dimensiunile psihologice ale omului bol- nav (1) — 11 Psihicul si evolutia biologic’ — 11 Eficacitatea si eficienta psihicului — 12 Perspectiva biochimicd in psihologie — 15 Perspectiva clberneticd fn psihologie — 16 Valorificdri necesare — 18 Dimensiunile psihologice ale omului bol- av (I) — 20 Obiect si persoand — 20 Inconsientul in structura persoanei — 21 Modele ale persoanei umane — 24 Autenticitatea — 28 Persoana ca sistem deschis — 28 Individualitate si individualizare — 30 ‘Terenul individual — 81 Personalitatea in perspectiva siste- mic — 32 Factorii psihici in dinamica s&natafii si a bolii @) — 34 ‘Terminologie — 34 Viata afectivi — 35 Concomitente endocrine ale starilor afec- tive — 38 Concomitente nervoase ale stirilor afec- tive — 40 Stari afective complexe — 42 wInstinetul" — 43 Despre reflexele conditionate — 45 Factorii psihici in dinamica s&nat&fii sia bolii (11) — 49 Consideratit istorice — 49 Aspectul _corticovisceral_(cerebrovisce- ral) — 51 Sumar Aspectul _viscerocortical bral) — 55 Medicina psihosomaticd — 57 Perspectiva informationalA — 67 Perspectiva etologicd — 68 (viscerocere Constitutie si tip — 70 Despre tipologie — 70 Constitutie si biotipologie — 73 Tipologia lui Kretschmer — 74 Tipologia lui Sheldon — 75 Caracterologiile — 77 Tipuri de activitate nervoasi superioara — al Tipologie si brale — 83 Tipuri spirituale — 84 wAnaliza destinului* la L. Szondi — 86 Constitutie si tipologie in homeopatie asimetria emisferelor cere~ — 87 Retrospectiva — 88 Caracter si reactie la boali — 90 .Perscnalitatile accentuate" si boala — 92 Durere, suferin{, anxietate — 96 Introducere — 96 Durerea — 96 Suferinta — 106 Nelinistea si teama — urzeald_ a psiholo- giel cotidianului in medicin& — 108 Moartea ca problemi a psihologiei medi- cale — 113 Geneza cultural a friell de moarte — 113 Psihologia clipei de moarte — 115 Atitudini fafi de moarte — 118 Sinuciderea — 123 Aspecte legate de virst’ — 126