Sunteți pe pagina 1din 9

11.02.

2010

Hello world!
 Primul program in C++ afiseaza mesajul “Hello world!”

Limbaj de
programare
(fisier text) Cod masina
compilator
Informatii 001101010…
suplimentare
din fisierele
antet
2

1
11.02.2010

Hello world! (cont)


 #include <iostream>
 Pentru ca programul sa functioneze are nevoie de informatii
suplimentare fata de cele scrise de noi (ex: citiri, scrieri, functii
matematice etc…)
 iostream.h este un fisier care contine declaratiile functiilor ce fac
citiri/scrieri in C++.
 # - directiva preprocesor. Fisierul iostream.h va fi copiat in prima parte
a fisierului sursa inainte ca acesta din urma sa fie compilat.
 Editarea legaturilor – ansamblarea tuturor partilor rezultate in urma
compilarii (fisierul scris de noi <fisierul sursa> si fisierele incluse)
 using namespace std;
 Grupeaza din punct de vedere logic toate functiile si clasele din
libraria standard C++. Mai multe detalii in clasa a X-a.

Hello world! (cont)


 int main(){ }
 Functia main trebuie sa existe in orice program C++. Instructiunile ei sunt
executate cand programul este lansat in executie.
 Intoarce un rezultat de tipul int (un numar intreg – prin conventie 0).
 () – nu are parametri.
 {} – instructiunile ei se trec intre acolade.
 cout<<“Hello world!”<<endl;
 O functie apelata intr-un mod special.
 “Hello world!” – o constanta de tip sir de caractere.
 endl – caracterul sfarsit de linie (end line)
 system(“pause”);
 Instructiune ce determina efectuarea unei pauze pana la apasarea unei taste,
pentru a permite utilizatorului sa citeasca rezultatele afisate de program.
 return 0;
 Instructiune ce precizeaza valoarea intoarsa de program, valoarea zero.

2
11.02.2010

Hello world! (cont)


 Nu au importanta separatorii intre cuvinte (spatiu,
<TAB>, <ENTER>).

Hello world! (cont)


 C++ face diferenta intre literele mari si literele mici. Urmatorul program va da
eroare la compilare

3
11.02.2010

Sintaxa
 Definitie: Reguli de scriere corecta a unui program
astfel incat el sa fie inteles de compilator si tradus in
limbajul masinii (cod masina).
 Exemplu: dupa fiecare instructiune se pune ;

Semantica
 Semnificatia structurilor folosite in program.
 Exemplu: pentru a efectua adunarea a 2 numere se
foloseste semnul ‘+’
 s = a + b;

4
11.02.2010

Vocabularul
 Setul de caractere
 Identificatori
 Cuvinte cheie
 Separatori
 Comentarii

Setul de caractere
 Caractere ce sunt permise a fi folosite intr-un fisier
sursa c++:
 Literele mari ale alfabetului englez: A, B, C, … ,X, Y, Z.
 Literele mici ale alfabetului englez: a, b, c, … , x, y, z.
 Cifrele: 0, 1, 2, … , 8, 9.
 Caractere speciale: +, -, *, /, %, !, ~, |, &, ^, #, ;, ,, ?, :, \, <,
>, =, “, ‘, ), (, ], [, }, {, _ etc…

10

5
11.02.2010

Identificatori
 Sunt folositi pentru a asocia nume la: variabile, constante
simbolice, functii, clase etc…
 Pot fi formati din:
 Litere
 Cifre
 Caracterul de subliniere _
 Primul caracter al unui indentificator nu trebuie sa fie cifra.
 Lungimea maxima …
 Exemple de identificatori scrisi corect: A1, a1, _id, val_max.
 Exemple de identificatori scrisi incorect: A&, 1a, a b, a.b.

11

Cuvinte cheie
 Sunt cuvinte care au un sens bine definit in cadrul
limbajului de programare si nu pot fi folositi ca si
identificatori.
 Exemplu: numele unor instructiuni (for, while, etc…)

12

6
11.02.2010

Separatori
 <space>, <TAB> – separa cuvintele.
 ; – separa instructiunile.
 <ENTER> – separa liniile de text (nu este obligatoriu).
Poti scrie un program pe o singura linie daca il intelegi.
 , – separa elementele unei liste.
 A nu se confunda cu operatorul virgula!

13

Comentarii
 Sunt folosite pentru a face programul mai usor de
inteles de catre altii sau de catre autor peste un timp
mai indelungat.
 // – comentariu pe un rand
 /* */ – comentariu pe mai multe randuri

14

7
11.02.2010

Variabile – introducere
 Programele prelucreaza date
 Definitie: Variabila este un nume atribuit unei locatii de
memorie unde se stocheaza o data.
 O variabila este identificata prin:
 nume (identificator)
 tip
 Tipul variabilei determina:
 Natura informatiei ce poate fi stocata (ex: numere intregi, numere
reale, caractere, structuri de date, etc…).
 Dimensiunea zonei de memorie alocata pentru stocarea datei.
 Felul in care data este reprezentata in memorie (ex: numerele
intregi se reprezinta in format complement fata de 2).
 Operatiile ce pot fi efectuate asupra datei.

15

Variabile – introducere (cont)


 Inainte de a fi folosita in program o variabila trebuie
declarata si eventual initializata cu valoarea
corespunzatoare scopului pentru care este utilizata.
 Forma generala:
tip nume_var1[=val1], nume_var2[=val2], …, nume_varn=[valn];
 Exemplu:
int val, s=0;

16

8
11.02.2010

Citiri si scrieri
 Urmatorul program citeste o valoare intreaga pe care o
stocheaza in variabila a si apoi o afiseaza.
 La rularea programului se scrie valoarea si apoi se
apasa tasta <ENTER>

17

Citiri si scrieri (cont)


 Pentru mai multe citiri:
cin>>var1>>var2>>…>>varn;
 La rularea programului se introduce valoarea pentru
fiecare variabila in parte si apoi se apasa <ENTER>
cout<<var1<<“ “<<var2<<“ “<<…<<varn<<endl;
 Obs: … nu se scriu in program, ci se vor inlocui nu
identificatorii variabilelor ce se doreste a fi citite sau
ale caror valori se doreste a fi afisate.

18