Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

PREFAŢĂ 5

TEMEIURI PSIHOLOGICE ALE INSTRUIRII

1. Consideraţii generale 7

2. Perspective psihologice ale învăţării8

3. Procesele cognitive implicate în învăţarea complexă 9

3.1. Memoria 9

3.2. Gândirea şi limbajul 21

3.3. Rolul imaginaţiei şi atenţiei 27

4. Rolul motivaţiei şi afectivităţii în instruire 29

5. Aspecte ale medierii instruirii 34

Bibliografie 39

PROCESE AFECTIVE IMPLICATE ÎN ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ

1. Definirea şi caracteristici ale proceselor afectiv-emoţionale 41

1.1. Definiţii ale afectivităţii 41

1.2. Caracteristici ale proceselor afectiv-emoţionale 45

2. Rolul structurilor afective în activitatea educaţională 50

2.1. Rolul structurilor afective primare şi complexe 50

2.2. Implicaţiile proceselor afective superioare în activitatea educaţională 56

2.2.1. Rolul sentimentelor în activitatea educaţională 56

2.2.2. Pasiunile 65

3. Dimensiunile procesului emoţional 69

4. Inteligenţa emoţională 76

4.1. Importanţa emoţiilor 77

4.2. Definirea şi caracterizarea inteligenţei emoţionale 79

4.3. Teste de stabilire a nivelului de dezvoltare a inteligenţei emoţionale 83

4.4. Niveluri şi direcţii ale educării inteligenţei emoţionale 85

5. Dezvoltarea afectivităţii 91

ANEXĂ - TEST PENTRU INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 96

Pagina 3 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie 103

IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE CREATIVITĂŢII ÎN

ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ

1. Definiţii şi delimitări conceptuale 106

2. Structura creativităţii - modelul bifactorial. Factorii creativităţii 115

2.1. Structura creativităţii 115

2.2. Factorii creativităţii 117

2.2.1. Factori intelectuali (inteligenţa, memoria, imaginaţia) 117

2.2.2. Factori aptitudinali 21

2.2.3. Factori caracteriali (de personalitate); 22

2.2.4. Factori de mediu (istorico-sociali şi educativi). 123

3. Nivelurile creativităţii 124

4. Educarea creativităţii 126

4.1. Depistarea/ identificarea potenţialului creativ al elevilor 126

4.2. Stimularea şi educarea creativităţii în şcoală 127

4.3. Învăţarea creativă – modele şi metode 134

4.4. Creativitatea individuală şi de grup 137

Anexă - CHESTIONAR DE ATITUDINI CREATIVE 139

Bibliografie 144

Pagina 4 din 2