Sunteți pe pagina 1din 9

49292002.

xls
ID Proiect 61515

Unitatea de invatamant

Locul de reşedinţă Data includerii în grupul ţintă Data ieşirii din grupul ţintă

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Notă: Dacă persoana înregistrată are dublu statut pe Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria
piaţa muncii, se va selecta statutul relevant pentru Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria "şomeri" sau "angajaţi" sau "persoane inactive", în această Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria
"angajaţi" sau "şomeri", în această coloană se va selecta
proiectul aflat în implementare. Ex. dacă o persoană "persoane inactive", în această coloană se va selecta opţiunea coloană se va selecta opţiunea "nu este cazul". De
opţiunea "nu este cazul". De asemenea, se va selecta
este şi student şi angajat se va selecta categoria "nu este cazul". De asemenea se va selecta opţiunea "nu este asemenea se va selecta opţiunea "nu este cazul"
Vă rugăm să nu completaţi în acest câmp! "persoane inactive" în cazul în care este înscris în cazul" şi în situaţia în care, deşi a fost selectată în coloana 10 şi în situaţia în care, deşi a fost selectată în
opţiunea "nu este cazul" şi în situaţia în care, deşi a fost Vă rugăm să nu completaţi în acest câmp!
selectată în coloana 10 opţiunea "persoane inactive",
proiect în calitate de student şi categoria "angajat" în opţiunea "angajaţi", persoana înregistrată nu face parte din coloana 10 opţiunea "şomeri", persoana
cazul în care în proiect este înscris în calitate de categoria "angajaţi pe cont propriu". înregistrată nu face parte din categoria "şomeri de persoana înregistrată nu face parte din categoriile
incluse în lista predefinită din coloana 13.
angajat lungă durată".

1 COSTEA FLORICA 2570101400470 724492713 costeaflorica@yahoo.com ALEEA SURAIA, NR.4,BL 21B, SC A, Bucureşti feminin RO angajaţi nu este cazul nu este cazul Nu este cazul 45 – 54 ani Nu este cazul ISCED 1 2010 noiembrie 2013 noiembrie finalizarea operaţiunilor finanţate 2
ET.1, AP 9, SECT 3, BUCURESTI prin proiect 0
2 TINTESAN ESTERA 2540306400591 727799595 tintesanestera54@yahoo.com STR.TRAPEZULUI, NR.1, BL.R12. Bucureşti feminin RO angajaţi nu este cazul nu este cazul Nu este cazul 55 – 64 ani Nu este cazul ISCED 1 2010 noiembrie 2013 noiembrie finalizarea operaţiunilor finanţate 0
2
SCB, AP.38 prin proiect 7
0
3 MUSTATA MIHAELA-MARIA 2861201150436 766784250 mustata.mihaela_maria@yah COM RASCAETI, STR.PREOT Dâmboviţa feminin RO angajaţi nu este cazul nu este cazul Nu este cazul 15 – 24 ani Nu este cazul ISCED 1 2010 noiembrie 2013 noiembrie 0
P
oo.com M.CONSTANTINESCU,NR.28 8
e
4 r
P
s
e
o
5 n
P
a
s
e
n
ir
6 e
P
o
s
e
n
o
riP
7 a
a
n
s
re
n
a
o
ire
8 A
c
a
ls
t
n
o
c
te
9 iN
a
a
e
v
u
n
re
c
10 e
2
e
c
u
e
0
a
d
s
c
11 1
a
td
it
n
a
6
u
e
in
oe
s
ig
z
d
n
r
o
e
a
c
e
rib
e d
m
a
c
iin
u b
z
e
u
rilc
u
m
in
al
b
tţţr
e
a
i
ă
it
ţe
e
i

a
i
p
e
ra
f
fm
o
a
ra
c
m
n
e
a
e
rr
n
ite
e
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile
49292002.xls

Detalierea statului pe piaţa muncii - Detalierea statului pe piaţa Detalierea statului pe piaţa muncii - Vârsta/ Persoane aparţinând
Nr. crt. Nume Prenume CNP Telefon E-mail Adresa Judeţ Gen Naţionalitate Statutul pe piaţa muncii Nivelul studiilor Anul Luna Anul Luna Motivul ieşirii din grupul ţintă
categoria angajaţi muncii - categoria şomeri categoria persoane inactive ani grupurilor vulnerabile