Sunteți pe pagina 1din 4

Suport a doua zi de curs

1. Elaborarea Structurii de descompunere a proiectului WBS;


2. Graficul Gantt;
3. Estimarea resurselor si costurilor proiectului

1. WORK BREAKDOWN STRUCTURE

• Defalcarea/spargerea ierarhică a proiectului în activităţi cât mai mici şi distincte


• pe baza WBS se definesc lucrările ce vor fi realizate, responsabilităţile pentru
fiecare parte de lucrare, şi se stabilesc datele şi bugetul pentru acestea.
• Reprezintă baza pentru metodele de planificare şi control.

Reguli de elaborare:

• Fiecare element va fi introdus doar o data


 Pasul 1: Introduceti numele proiectului
 Pasul 2: Descompuneti proiectul in activitati si introduceti-le pe nivelul al
doilea
 Pasul 3: Descompuneţi fiecare componentă în elementele sale, şi aşa mai
departe pentru nivelele mai detaliate
Pasul 1: Introduceti
numele proiectului

Pasul 2: Descompuneti PROIECT/Scop


proiectul in activitati 1
si introduceti-le pe nivelul
al doilea

Activitatea Activitatea
ETC.
1.1. 1.2.
Pasul 3.
Descompuneti
fiecare com-
ponenta in
elementele Subactivitate Subactivitate Subactivitate
sale, si asa mai 1.2.1 1.2.2 1.2.3.
departe pentru
nivelele mai
detaliate
Organizare
Conferinţă 1.1

Planificare si Organizare masă


Locaþie Invitati
monitorizare festivã
1.1.3. 1.1.4.
1.1.1. 1.1.2.

Formare echipa Intocmire lista


Alegere locatie Întocmire lista invitati
Proiect Cumparaturi
1.1.3.1. 1.1.4.1.
1.1.1.1 1.1.2.1.

Planificare Cumparare
Decorare salã Tiparire invitaþii
activitati produse
1.1.3.2 1.1.4.2.
1.1.1.2. 1.1.2.2.

Elaborare
Stabilire menu Instalare echipamente Transmitere invitatii
Buget
1.1.2.3 1.1.3.3. 1.1.4.3.
1.1.1.3.

Intocmire Pregatire
RSVP
rapoarte mancare
1.1.4.4.
1.1.1.4. 1.1.2.4

Transport
1.1.4.5.

Intocmire scrisori
multumire
1.1.4.6.

2. GRAFICUL GANTT:
• Scop:
- Stabilirea duratei şi desfăşurării în timp a proiectului

• Descriere:
- Afişarea grafică a informaţiilor privind desfăşurarea în timp a proiectului
- Include relaţiile de interdependenţă şi evenimentele importante din viaţa proiectului
(milestones)

• Instrumente ajutătoare:
- Program Evaluation & Review Technique (PERT)
- Analiza Drumului Critic (ADC)
- Aplicaţii/Programe de Management de Proiect (ex: Primavera, Microsoft Project)
 Pasul 1: Stabiliţi lista de activităţi/subactivităţi
 Pasul 2: Stabiliţi cea mai potrivită unitate de timp (ex: zile, luni, trimestru)
 Pasul 3: Stabiliti durata fiecărei activităţi şi desenaţi barele pentru fiecare
activitate. Reprezentaţi momentul de început şi de sfârşit
 Pasul 4: Marcaţi relaţiile critice dintre activităţi utilizând săgeţi
 Pasul 5: Marcaţi evenimentele importante cu triunghiuri

Pasul 3:
Pasul 2: Stabiliti cea mai Stabiliti durata fiecarei
activitati si desenati
potrivita unitate de timp (ex: barele activitate.
Pasul 1:
zile, luni, trimestru) Reprezentati momentul
Stabiliti lista de
activitati/ de inceput si sfarsit
subactivitati
Durat Unitate de Timp
Activitati a 1. 2. 3. Etc
Pasul 5:
1. Afisati
Pasul 4: evenimentel
2. e
Afisati relatiile
critice dintre 3. importante
activitati cu
4. triunghiuri
utilizand sageti

Estimarea duratei activităţii

Abordarea Determinista

• Durata activitatilor este direct proportionata cu cantitatea de lucrare si implicit cu


volumul de munca si invers proportionala cu numarul de muncitori din formatia
de lucru
• Unitatea de masura este unica pentru toate activitatile: ora, ziua, saptamana, luna
• Durata activitatilor se alege totdeauna ca numar intreg de unitati de timp

Abordarea Probabilista

• Ia in considerare caracterul aleator al duratelor activitatilor


• Durata unei activitati este o variabila aleatoare a carei functie de repartitie se
aproximeaza cu o repartitie.
• Se stabilesc trei estimari:

 Durata optimista – durata minima de executie


 Durata Pesimista – durata maxima de realizare
 Durata Cea Mai Probabila – estimarea cu cea mai mare sansa de realizare

3. ESTIMAREA RESURSELOR SI COSTURILOR PROIECTULUI

Tipuri de bugete
• buget pe categorii de cheltuieli - grupeazã veniturile şi cheltuielile pe categorii.
• buget pe categorii de cheltuieli şi pe activitãţi - grupeazã cheltuielile pe categorii
şi pe activitãţi, în cadrul acelui proiect.
• buget pe surse - grupeazã cheltuielile pe categorii şi pe surse de finanţare care
participã cu fonduri.

 acest tip de buget reprezintã, de obicei, forma sub care bugetul i se


prezintã finanţatorului cãruia i se solicita fonduri, având în vedere faptul
cã orice finanţator doreşte să ştie cine mai susţine din punct de vedere
financiar proiectul respectiv şi în ce mãsură