Sunteți pe pagina 1din 32

WIND POWER ENERGY

Sisteme de prognoză de producŃie la cheie

18.11.2010
TEME DE DISCUłIE:

ConsorŃiul
Fraunhofer - WPE

Intrebări şi Prognoza,
răspunsuri GeneralităŃi

Sistem la
Sistemul
cheie pentru
IWES-WPE
prognoza

Evaluare
necesitate
DEN
CONSORłIUL

 Format în Ianuarie 2008 pentru Romania

 Implementarea sistemului WPMS la nivelul Romaniei

 Dezvoltarea la nivel local al unui model de prognoză împreună cu ANM


dedicat parcurilor eoliene din Romania

 Implementarea până în 2010 a 5 parcuri eoliene nedispecerizabile

 Implementarea în WPMS a cel putin 2 parcuri dispecerizabile

 90% din proiecte – dezvoltate de MONSSON GROUP


FRAUNHOFER IWES
Itzehoe Rostock
Lübeck
Bremerhaven

Bremen

 Cel mai mare institut de energii regenerabile Hannover


Potsdam
Berlin
Teltow
din Europa Braunschweig
Magdeburg
Cottbus
 Fondat acum 22 ani in Kassel Oberhausen
Dortmund Kassel
Halle
Schkopau Leipzig
Duisburg
 17000 de cercetători, ingineri şi profesori Schmallenberg
St. Augustin Jena
Dresden

Aachen
Euskirchen Chemnitz
 Ingineriie electrică şi dezvoltare sisteme Wachtberg Ilmenau
energetice Darmstadt
Würzburg
Erlangen
 60 de institute în 40 de universităŃi (2009) St. Ingbert Kaiserslautern Fürth
Nürnberg
 Buget cercetare-dezvoltare : 1.750 mil € Saarbrücken Karlsruhe
Pfinztal
Ettlingen
(2009) Stuttgart
Freising
Freiburg München

Holzen Holzkirchen
Efringen-
Kirchen
WIND POWER ENERGY

 Membră a MONSSON GROUP


 Partener local pentru implementare WPMS
 Implementare, service mentenanŃă sistem WPMS

 50 de stâlpi de măsură la nivel naŃional


 2500 MW proiectaŃi (din care 850 MW în construcŃie)
 Dispecerat operare tehnică turbine eoliene
 Monitorizare zgomot, video parcuri eoliene
PROGNOZA DE PRODUCłIE
ŞI SISTEMUL LA CHEIE WPMS
PROGNOZA DE PRODUCłIE
CE INSEAMNĂ ?

Prognoză de InformaŃii parc Model de


vânt eolian prognoză
• Sursa 1 • Modelul turbinei adaptat corect
• Sursa 2 • Curba de putere • Model de prognoza
• LocaŃia turbinelor Fraunhofer IWES
• Sursa N • ProducŃia online • Metoda statistică
• Disponibilitatea performantă
• Mai multe surse dau o parcului online • Bază de date cu reŃele
prognoză mai bună neuronale
• Model Fizic
METODA FIZICĂ
METODA STATISTICĂ
AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ÎNTRE
CELE 2 METODOLOGII

Nu este nevoie de informaţii Poate fi adaptat foarte bine


detaliate din parcul eolian pentru un parc eolian mic/mediu

Calcul rapid al rezultatelor Necesită informaţii foarte detaliate


despre fiecare parc în parte

Sistem stabil integrabil într-un Pentru fiecare parc eolian trebuie


sistem mai mare de parcuri construit un model numeric diferit

Depinde şi de informaţii Se adaptează greu la un parc


istorice cu turbine eoliene diferite

Depinde şi de informaţii
Aceeaşi problemă istorice
O PROGNOZĂ DE PRODUCłIE DE
CALITATE SUPERIOARĂ
SISTEMUL INTEGRAT DE PROGNOZĂ
LA CHEIE

Arhitectura sistemului este simplă, putând fii implementată rapid în orice


dispecerat şi prin orice protocol de comunicare. 3 etape simple de
implementare :
 Integrare şi adaptare sistem prognoză in infrastructura clientului
Instalare server de comunicaţii dispecerat client (opţional)
 Instalare interfaţă operator (opţional)
La furnizor La furnizor

Prognoză
Vânt Interfaţă
Server de
: grafică
prognoză
operator
(Opţional)
Date de
DB producţie

Client Client
DISPECERATE DE PROGNOZĂ
O SOLUłIE IWES-WPE
PROBLEME PE CARE LE ARE OTS
ŞI REZOLVAREA LOR

1. DEN nu este conectat la fiecare parc eolian. Doar la cele dispecerizabile.


- astfel nu există informaţii online despre producţie
- nu se ştie câtă energie este injectată în reţea printr-un nod

2. Parcurile eoliene dispecerizabile folosesc companii diferite de prognoză a


energiei şi astfel eroare totală este mai mare. Parcurile eoliene mici,
nedispecerizabile, nu trebuie să facă prognoză de producţie.
- nu se ştie câtă energie se aşteaptă în fiecare nod de reţea
- nu se poate estima rezerva necesară

SOLUŢIE

Dezvoltarea unui sistem cu algoritmi de extrapolare bazat pe :


a. Informaţia despre unde sunt instalate parcuri eoliene şi capacitatea acestora
b. Informaţii online de la parcurile dispecerizabile disptribuite in reţea.
CUM FUNCłIONEAZĂ SISTEMUL ?
EXRAPOLAREA ÎN ZONE DE CONTROL

1. Zone de control impărţite în


subdiviziuni

2. Puterea instalată în fiecare zonă


de control este cunoscută

3. Prognoza de producţie pentru


parcurile eoliene dispecerizabile
este extrapolată la nivel de zonă
de control

4. Extrapolarea se face in funcţie de


reprezentativitate şi de distanţă

5. Toate subdiviziunile din zonele de


control se însumează
EXEMPLU : GERMANIA
SISTEM INSTALAT LA OTS

Subdiviziuni ale zonelor de control


de capacitate cunoscută
PROGNOZA PENTRU O ZONĂ DE CONTROL
SCHEMA LOGICA
PROGNOZA PE TERMEN SCURT
INTEGRATA IN SISTEMUL WPMS

1. Prognoză de producţie în orizontul 1-8 h


2. Recalculată orar
3. Foloseşte datele din modelul numeric şi date de producţie ale parcului.

Necesitate :

- Securitatea reţelei
- Realizarea şi reevaluarea strategiilor de echilibrare intraday
- Vânzarea de energie pe pieţele intraday
PROGNOZA PE TERMEN SCURT
REZULTATE ŞI CALITATE

4 scenarii diferite au fost evaluate :

1. Folosirea numai de date din modelele de prognoză (NWP)


2. Date din modele de prognoză şi date online de producţie
3. Date din modele de prognoză şi măsurători de vânt
4. Date din modele de prognoză, date de producţie şi măsurători de vânt
PROGNOZA PE TERMEN LUNG
INTEGRATA IN SISTEMUL WPMS

1. Prognoză de producţie până la 96h


2. Recalculată de 4 ori pe zi
3. Foloseşte datele din modelul numeric de prognoză

Necesitate :

- Planificarea curbei de sarcină pentru ziua următoare


- Vânzarea de energie pe piaţa de ziua următoare (PZU)
PROGNOZA PE TERMEN SCURT
REZULTATE ŞI CALITATE

Folosirea de modele multiple de prognoză, imbunăţeşte rezultatele


PROGNOZA PE TERMEN SCURT
REZULTATE ŞI CALITATE

Folosirea de modele multiple de prognoză, imbunăţeşte rezultatele


INTERFATA DE UTILIZATOR
Interfata de utilizator pentru mai multe parcuri eoliene
CLIENTI CARE FOLOSESC ACEST SISTEM

Sistem WPMS

 E.ON Netz
 Vattenfall Europe Transmission
 RWE Transportnetz Strom
 Verbund, Austria
 TERNA, Italy
 National Grid, UK
 WPE, Romania
 Zafarana, Egypt
 CEPRI, China
VĂ MULłUMESC PENTRU ATENłIE !

INTREBĂRI ?
ARHITECTURA SISTEMULUI DE
PROGNOZĂ

Arhitectura sistemului este simplă, putând fii implementată rapid în orice


dispecerat şi prin orice protocol de comunicare. 3 etape simple de
implementare :
 Integrare şi adaptare sistem prognoză in infrastructura clientului
Instalare server de comunicaţii dispecerat client
 Instalare interfaţă operator

Prognoză
Vânt
:
Server de Interfaţă
prognoză grafică
operator
Date de
DB producţie
SISTEMUL DE PROGNOZĂ FUNCłIONAL

WPE a integrat in Romania sistemul de prognoză deja în mai multe


parcuri eoliene din Dobrogea, iar până la sfârşitul anului şi in Banat.