Sunteți pe pagina 1din 1

Masterat în Publicitate

Perioada de înscriere: 9-15 septembrie a.c.


Perioada de susţinere a eseului: 20-22 septembrie a.c., conform unei planificări care va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
PROBA DE CONCURS APLICAŢIA PRACTICĂ
Examenul la Masteratul în Publicitate constă în redactarea şi susţinerea Aplicaţia practică va consta în prezentarea/descrierea unei campanii de publicitate
unei lucrări. Aceasta poate fi: pentru un brand activ pe piaţa din România, cu comentarii şi analize personale ale
candidatului şi precizarea bibliografiei folosite. Aplicaţia practică va fi realizată în programul
- Eseu sau Microsoft Powerpoint şi va respecta următoarele cerinţe de redactare:
- Aplicaţie practică
Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) 1. Structură generală:
MASTERAT <Publicitate>
şi va respecta următoarele cerinţe:
<Numele candidatei/ului>
1. Structură generală: <Titlul aplicaţiei>
MASTERAT <Publicitate> Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor):
<Numele candidatei/ului> <Secţiunea 1>
<Titlul eseului> <Secţiunea 2>
Cuprins (lista secţiunilor sau părţilor): <Secţiunea n>
<Secţiunea 1> <Secţiunea 1>
<Secţiunea 2> (conţinut)
<Secţiunea n>
<Secţiunea n>
(conţinut)
<Secţiunea 1> Bibliografie
(conţinut) 2. Formatare: Times New Roman, mărimea 18, distanţarea (line spacing) 1.
<Secţiunea n> 3. Dimensiuni: minim 20 slide-uri, maxim 40 (inclusiv bibliografia).
(conţinut) 4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei aplicații practice se vor
Bibliografie folosi minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse
2. Formatare: Times New Roman, mărimea 12, distanţarea (line spacing) 1,5. bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice care nu
3. Dimensiuni: minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). apar în astfel de note vor fi ignorate.
4. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestui eseu se vor folosi Lucrarea (eseu sau aplicaţie practică) va fi predată în perioada de înscriere, în două
minim 10 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse exemplare, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere care vor fi depuse
bibliografice în textul eseului va fi marcată prin note de subsol; sursele bibliografice fără lucrare sau în altă perioadă decât cea anunţată nu vor fi acceptate. Lucrarea va fi susţinută în
care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea care
va fi anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.
TEME PENTRU ESEURI Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru
Masteratul în Publicitate şi pentru tema tratată în eseu sau aplicație practică, precum şi a
1. Tendinţe recente în publicitate; angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual.
2. Folosirea inovativă a media în publicitate;
3. Utilizarea emoţiilor în campaniile publicitare ; BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
4. Rolul publicităţii în comunicarea integrată de marketing; ARENS W., WEIGOLD M., Contemporary Advertising, McGraw Hill, New York, 2008
l
5. Evoluţii recente ale comportamentului consumatorilor. KOTLER Philip, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008.
l
Eseul poate acoperi în întregime o temă, la un nivel general, sau un singur KOTLER Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008
l
subiect din cadrul temei, dar la un nivel aprofundat. Exemplele şi studiile de caz RUSSEL J.T., LANE W.R., Manual de Publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2002.
l
pot fi oferite pe baza experienţei proprii sau, în cazul în care nu există experienţă WEISSBrigitte, Efectele publicităţii, Editura IAA, Bucureşti, 2007.
l
directă, pot fi comentate şi analizate într-o manieră originală. În ambele situaţii, Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În redactarea prezentării, candidaţii sunt încurajaţi să
utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri). 13
Persoane de contact: Conf. univ. dr. Dan Petre, dan.petre@comunicare.ro
Cadru didactic asociat Rareş Mocanu, rares.mocanu@comunicare.ro