Sunteți pe pagina 1din 1

`

Secretar sef
Secretari

COMITETUL DE PARINłI PE
Adninistrator

CLASA
patrimoniu
Personal
nedidactic

Personal didactic
Informatician

auxiliar

ORGANIGRAMA ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR.39


bibliotecar

Comisie cls.I

SCOLII GENERALE NR.39


ASOCIAłIA DE PARINłI A
Comisie cls.a II-a Comisia

CONSILIU ELEVILOR
Comisie cls.a III-a metodicea
Comisie cls.a IV-a invatamant
părimar

Limba si lit. romana


limbi straine, limba Limba si
latina comunicare

SECTOR 2, BUCUREŞTI
Matematica
DIRECTOR
ADJUNCT

Fizica, Chimie, Biologie,

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ed. Tehnologica

CONSILIU PROFESORAL
Om si societate

COORDONATOR
Arte DIRECTOR
Educatie plastica
Educatie muzicala
DIRECTOR
ADJUNCT

Educatie fiyica si
Educatie fizica si sport spot
Volei fete-baieti

Coordonator
Comisia dirigintilor de programe si
COMISIA PENTRU CURRICULUM

COMISIA PENTRU ASIGURAREA

Activitati extrascolare proiecte


SI EVALUAREA CALITĂłII

Comisii pe
probleme

Comisii pe probleme
instructiv-educative
Comisii pe
probleme

Comisii pe probleme
administrative

Comisii pe probleme
extrascolare
Consiliul clasei

Diriginte
Profesorii clasei
Liderul-elevilor
parinte

Consilier
psihopedagog