Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL 1 . Piaţa muncii………………………………………………………………. 1


1.1 Munca………………………………………………………………...………… 1
1.2 Şomajul…………………………………………………………….… 2
1.3 Evoluţia pieţii muncii în România……………………………………...………. 5
1.3.1 Tranziţia la economia de piaţă…………………………….………………… 5
1.3.2 Forţa de muncă în România la sfârşitul anului 2000……………………….. 5

CAPITOLUL 2. Sistemul de salarizare................................................................…………. 9


2.1.Munca şi salariul.....................................................................................……… 9
2.2 Scurt istoric al reglementării în ţara noastră…………………………………… 10
2.3. Definirea unor noţiuni…………………………………………………………. 13
2.4 Izvoarele sistemului de salarizare…………………………….……………….. 14
2.4.1 Contractul colectiv de muncă…………………………….………………… 15
2.4.2 Contractul individual de muncă.............................................……………… 16

CAPITOLUL 3. Componentele sistemului de salarizare.........................…………………. 19


3.1 Principiile salarizării…………………………………………………………… 19
3.2 Ccomponentele salariului……………………………………………………… 23
3.3 Formele de salarizare…………………………………………….……………. 25
3.4 Plata salariului………………………………………………………………… 25
3.5 Reţinerile din salariu…………………………………………………………… 26
3.5.1 Impozitul pe salariu………………………………………………………… 26
3.5.2 Impozitul pe venitul global aferent veniturilor din salarii……………….. . 27
3.5.3 Contribuţia pentru asigurările sociale de stat……………………………… 28
3.5.4 Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate………………………… 28
3.5.5 Contribuţia pentru sistemul asigurărilor de şomaj
şi stimularea forţei de muncă……………………………………………….. 29
3.6 Salarizarea şi protecţia socială………………………………………………… 29
3.6.1 Salariul mimin pe economie………………………………………………. 29
3.6.2 Indexarea şi compensarea salariilor………………………………………. 30
3.6.3 Plaţile compensatorii……………………………………………………… 30
3.6.4 Deducerile personale……………………………………………………… 31
3.6.5 Tichetele de masă…………………………………………………………. 32
3.6.7 Casele de ajutor reciproc………………………………………………….. 32

CAPITOLUL 4. Prezentarea firmei S.C. ASIROM S.A. ………………………………… 33


4.1 Scurt istoric al S.C. ASIROM S.A. …………………………………………. 33
4.2 Profilul activităţii şi obiectivele de activitate ale
unităţii………….…………………………………………………………… 34
4.3 Modul de constituire ……………………………………………….………… 35
4.4 Date de bilanţ la 31.12.2000 ………………………………………………… 36
4.5 Sucursalele S.C. ASIROM S.A. ……………………………………………… 36
4.6 Atribuţiile serviciului contabilitate……………………………………………. 37
4.7 ASIROM şi perspectivele de viitor …………………………………………… 38
CAPITOLUL 5. Contabilitatea remunerării personalului ……………………………….. 40
5.1 Contabilitatea resurselor umane – componentă a
gestiunii firmei…………………………………………………..…………. 40
5.2 Organizarea contabilităţii la S.C. ASIROM S.A. …………………………. 41
5.2.1 Planul de conturi ……………………………………………………….. 41
5.2.2 Sistemul informatic la S.C. ASIROM S.A.
sucursala Slatina…………………………………………………………. 42
5.2.3 Prezentarea programului de salarii………………………………………. 43
5.2.3.1 Principile funcţionării……………………………………………….. 44
5.2.3.2 Organizarea datelor în program……………………………………… 44
5.2.3.3 Situaţiile pe care le generează programul
de personal ……………………………………………………………….. 44
5.3 Hotărâri ale S.C. ASIROM S.A. referitoare la
salarizarea personalului pentru anul 2002………………………………… 45
5.3.1 Salarizarea şi drepturile salariale …………………….…………………. 45
5.3.2 Salarizara personalului şi stimularea activităţii
de contractarea a asigurărilor pentru anul 2002…………………………… 46
5.3.2.1 Salarizarea personalului …………………………………………….. 46
5.3.2.2. Stimularea activităţii de contractare
a asigurărilor (premire) …………………………………………………... 48
5.4 Contabilizarea drepturilor cuvenite personalului şi
agenţilor cu contract de muncă…………………………………………… 49
5.4.1 Consideraţii generale……………………………………………………. 49
5.4.2 Conturile utilizate pentru contabilizarea
drepturilor cuvenite personalului şi agenţilor cu
contract de muncă…………………………………………………………. 50
5.4.3 Reflectarea în contabilitae a principalelor
operaţiuni………………………………………………………..…………. 52
5.5 Contabilizarea contribuţiilor la organismelor de
asigurări şi protecţie socială……………………………………………….. 56
5.5.1 Conturile utilizate în acest scop…………………………..……………… 56
5.5.2 Reflectarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni………………………………………………………………….. 57

CAPITOLUL 6. Concluzii şi propuneri………………………………………………….. 60

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………… 62