Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Capitolul I – Prezentarea societăţii

1.1 – Scurt istoric .......................................................................................pag. 4


1.2 – Profilul societăţii ...............................................................................pag. 5
1.3 – Principalii clienţi şi furnizori ............................................................pag. 5
1.4 – Tehnologii aplicate ........................................................................... pag. 6
1.5 – Evoluţia principalilor indicatori ....................................................... pag. 6
1.6 – Personal .............................................................................................pag. 7
1.7 – Conducerea societăţii ........................................................................pag. 7

Capitolul II – Determinarea rezultatului exerciţiului

2.1 – Principiile rezultatului exerciţiului ...................................................pag. 11


2.1.1 - Principiile rezultatului exerciţiului .................................................pag. 11
2.1.2 – Principiul recunoaşterii rezultatelor .............................................. pag. 12
2.1.3 – Principiul recunoaşterii veniturilor ................................................pag. 12
2.1.4 – Principiul conectării cheltuielilor cu veniturile ..............................pag. 14
2.2. – Ecuaţii privind calculul rezultatului .................................................pag. 15
2.2.1. – Determinarea globală a rezultatului exerciţiului ...........................pag. 16
2.2.2 – Determinarea în cascadă a rezultatului ..........................................pag. 17

Capitolul III – Organizarea şi conducerea contabilităţii rezultatului


financiar la S.C. EUROCONF S.A. SIBIU

3.1. – Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de cheltuieli


şi venituri ....................................................................................pag. 19
3.2 – Modul de prezentare a contului de profit şi pierdere ........................pag. 37
3.3 – Reflectarea în contabilitate a repartizării profitului ..........................pag. 39

Capitolul IV – Contabilitaea fondurilor la S.C. EUROCONF S.A. SIBIU


4.1 – Considerente generale .......................................................................pag. 43
4.2. – Fondul de participare la profit ..........................................................pag. 44
4.3. – Alte fonduri ......................................................................................pag. 45

Capitolul V – Analiza financiară a rezultatelor la S.C. EUROCONF S.A. SIBIU

5.1 – Importanţa introducerii analizei financiare în practica


financiar – contabilă ...................................................................pag. 47
5.2. – Analiza rezultatelor .........................................................................pag. 48
5.2.1 – Analiza formării rezultatelor .........................................................pag. 49
5.2.2 – Analiza repartizării rezultatelor .....................................................pag. 51
5.3 – Capacitatea de autofinanţare a întreprinderii ....................................pag. 53
5.4. – Calculul soldurilor intermediare de gestiune şi a capacităţii de
autofinanţare la S.C. EUROCONF S.A. SIBIU ........................pag. 54

Capitolul VI – Concluzii şi propuneri

Bibliografie