Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Cap.1.SISTEMUL DE CONTROL..............................................................5
1.1Sistemul general de control...............................................................5
1.1.1Consideraţii de ordin general.......................................................5
1.1.2.Controlul extern , din afara agentului economic.........................6
1.1.3.Controlul intern propriu al agentului economic..........................7
1.1.4.Condiţii de realizare a controlului...............................................7
1.2.Sistemul de control în România......................................................10
1.2.1.Componentele sistemului de control.........................................10
1.2.2.Curtea de Conturi a României...................................................10
1.2.3.Ministerul Finanţelor.................................................................13

Cap.2.CLASIFICAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR ......................17


2.1.Contabilitate şi fiscalitatea...............................................................17
2.1.1.Delimitări privind fiscalitatea.....................................................17
2.1.2.Structura sistemului fiscal.......................................................…19
2.1.3.Trăsături şi principii privind sistemul fiscal......................….…23
2.1.4.Funcţiile şi rolul fiscalităţii..........................................................27
2.2.Clasificarea impozitelor şi taxelor....................................................30
2.2.1.Clasificarea după natura lor.........................................................30
2.2.2.Clasificarea impozitelor şi taxelor după destinaţia lor.................32
2.2.3.Alte clasificări ale impozitelor şi taxelor.....................................35

Cap.3.PREZENTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR


INDIRECTE .....................................................................................36
3.1.Taxa pe valoarea adăugată................................................................36
3.1.1.Principii şi reglementări privind TVA.......................................36
3.2.Accize...............................................................................................42
3.2.1.Accize pentru alcool etilic rafinat…............................................43
3.2.2.Accizele pentru produsele de tutun..............................................45
3.2.3.Accizele pentru produsele petroliere............................................46
3.2.4.Taxa pentru jocurile de noroc......................................................47
3.2.5.Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă......47
3.2.6.Alte produse şi grupe de produse……………………………….47

3.3.Taxe vamale............................................................................................48
3.3.1.Regimul vamal aplicabil persoanelor juridice.............................48
3.3.2.Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice.................................50
3.4.Impozitul pe spectacoale...................................................................50
3.5.Taxele de timbru................................................................................52
3.6.Alte impozite şi taxe indirecte............................................................53

Cap.4.CONTABILITATEA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR


INDIRECTE..............................................................................54
4.1.Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată.........................................54
4.1.1.Principii......................................................................................54
4.1.2.Cazuri particulare privind TVA .................................................58
4.2.Contabilitatea altor impozite şi taxe indirecte ..................................64
4.2.1.Contabilitatea accizelor................................................................64
4.2.2.Contabilitatea taxelor vamale.......................................................65
4.2.3.Contabilitatea taxelor de timbru şi înregistrare............................66
4.2.4.Contabilitatea impozitului pe spectacole......................................67

Cap. 5.METODOLIGIA PRIVIND CONTROLUL FISCAL AL


IMPOZITELOR INDIRECTE........................................................68
5.1.Control fiscal...................................................................................…68
5.1.1.Conceptul de control fiscal, contribuabil şi inspector fiscal.........68
5.1.2.Procedee, tehnici şi instrumente de control fiscal........................70
5.1.3.Modalităţi de efectuare şi finalizare a controlului fiscal...............71
5.2.Controlul fiscal al taxei pe valoarea adăugată....................................73
5.3.Controlul fiscal privind alte impozite şi taxe indirecte.......................75

Cap.6.STUDIU DE CAZ.............................................................................76
6.1.Prezentarea societăţii comerciale..... .................................................76
6.2.Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cu privire la TVA...........79
6.2.1.TVA la cumpărare- TVA deductibilă........................................79
6.2.2.TVA la vânzare - TVA colectată................................................81
6.2.3.Închiderea TVA la sfârşitul lunii................................................83
6.2.4.Rambursarea TVA......................................................................84
6.3.Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind taxele vamale.....87
6.4.Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind taxele de timbru.88
ANEXE...................................................................................................…90
BIBLIOGRAFIE...................................................................................…95