Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS:

Capitolul I:
Concepte de baza ale asigurărilor:
1.1 Scurt istoric al asigurărilor.
1.2 Definirea noţiunii de risc şi incertitudine.
1.3 Primele apariţii ale conceptului „asigurare”.
1.4 Apariţia primelor societăţi de asigurare.
1.5 Asigurarea – un domeniu economico-juridic specific.
1.6 Principiile fundamentale ale asigurării.
1.7 Clasificarea asigurărilor.
1.8 Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare.
1.9 Drepturile şi obligaţiile părtilor în contactele de asigurare.
1.10 Încetarea efectelor juridice ale contractului de asigurare.
Autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare:
2.1 Ce reprezintă brokerul de asigurare ?
2.2 Autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare.
2.3 Organul competent în autorizarea şi funcţionarea brokerilor de
asigurare.
2.4 Activitatea brokerilor de asigurare.

Capitolul III:
Studiu de caz întocmit la SC EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL:

3.1 Prezentarea generală a societăţii EXPERT ASIG BROKER DE


ASIGURARE REASIGURARE SRL.
3.2 Istoricul societăţii EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL.
3.3 Structura organizatorică.
3.4 Organigrama societăţii EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL.
3.4.1 Descrierea atribuţiilor fiecărui serviciu.
3.5 Registrele societăţii EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL.
3.6 Documentele cu regim special ale SC EXPERT ASIG BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE SRL.
3.7 Prezentarea detaliată a activităţii SC EXPERT ASIG BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE SRL.
3.8 Principalele realizări ale SC EXPERT ASIG BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE SRL pe parcursul derulării activităţii.
3.9 Prezentarea situaţiei contabile a societăţii EXPERT ASIG BROKER
DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.
3.9.1 Structura activului net total al societăţii comerciale analizate.
3.9.2 Pasivul bilanţului.
3.10 Politica salarială a SC EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL.

Capitolul IV:
Etapele parcurse de SC EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL în vederea obţinerii veniturilor din prestări servicii în domeniul
asigurărilor:

4.1 Concepte de bază ale activităţii de marketing.


4.2 Definirea şi stabilirea planului de marketing.
4.3 Planificarea marketingului :
4.3.1 Planificarea orientată funcţional.
4.3.2 Planificarea orientată spre produs.
4.4 Cercetarea de marketing.
4.5 Piaţa de desfacere şi beneficiarii (clienţii) societăţii EXPERT ASIG
BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.
4.6 Concurenţa.
4.7 Sistemul logistic al SC EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE SRL.
4.8 Derularea propriu-zisă a activităţii societăţii EXPERT ASIG
BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.
4.9 Înregistrarea în contabilitate a veniturilor obţinute din încheierea
contractelor de asigurare.

Capitolul V:
Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii SC EXPERT ASIG BROKER
DE ASIGURARE REASIGURARE SRL.

Bibliografie.