Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la 2

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Introducere......................................................................................................................
Cap.1. Cadrul juridic al constituirii şi funcţionării SC HERA SRL .............................. 3
1.1. Cadrul legislativ al formării şi funcţionării SC HERA SRL ........................ 3
1.2. Specificul activităţii SC HERA SRL şi al structurii organizaţionale şi
implicaţiile asupra organizării şi conducerii ............................................... 4
1.3. Analiza de dinamică a principalilor indicatori economico-financiari............ 5
Cap.2. Noţiuni, principii şi concepţii legate de venit ................................................... 9
2.1. Noţiunea de venit.......................................................................................... 9
2.2. Principii legate de venit................................................................................ 10
2.2.1. Principiul necompensării ................................................................. 10
2.2.2. Principiul recunoaşterii veniturilor................................................... 10
2.2.3. Principiul conectării veniturilor cu cheltuielile................................ 11
2.3 Conceptul de venit conform IAS 18 şi OMF 94/2001.................................. 12
Cap.3. Contabilitatea veniturilor ................................................................................... 16
3.1. Venituri la SC HERA şi sfera de cuprindere a acestora ............................... 17
3.2. Organizarea contabilităţii veniturilor ............................................................ 18
3.3. Contabilitatea sintetică a veniturilor ............................................................. 24
3.3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare ................................................ 25
3.3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor ........................ 26
3.3.1.2. Contabilitatea altor venituri incluse în cifra de afaceri .................. 27
3.3.1.3 Contabilitatea veniturilor din producţia stocată şi producţia de
imobilizări...................................................................................... 29
3.3.2. Contabilitatea veniturilor financiare ....................................................... 30
3.3.2.1. Contabilitatea veniturilor din titluri de participare ........................ 30
3.3.2.2. Contabilitatea veniturilor din dobânzi ........................................... 30
3.3.3. Contabilitatea veniturilor excepţionale ................................................... 31
Cap.4. Contabilitatea operaţiilor privind stabilirea rezultatelor financiare anuale ........ 33
4.1. Delimitarea în timp şi decontarea veniturilor................................................ 33
4.2. Impozitarea profitului.................................................................................... 35
4.3. Soldurile intermediare de gestiune şi clasificări impuse de acesta ............... 37
Cap.5. Contabilitatea rezultatului exerciţiului şi a repartizări profitului ....................... 48
5.1. Contabilitatea rezultatului exerciţiului .......................................................... 48
5.2. Contabilitatea repartizării profitului .............................................................. 51
5.3. Contabilitatea fondurilor constituite din profitul realizat.............................. 55
5.3.1. Contabilitatea fondului de participare a personalului la profit ............... 55
5.3.2. Contabilitatea altor fonduri ..................................................................... 56
5.3.3. Contabilitatea decontării obligaţiilor privind dividendele....................... 57
5.4. Contabilitatea acoperirii pierderilor ............................................................. 57
Cap.6. Valorificarea informaţiei privind veniturile şi rezultatele.................................. 59
6.1. Utilizatorii de informaţii privind veniturile şi rezultatele ............................. 59
6.2. Modalităţi de valorificare a informaţiilor privind veniturile şi rezultatele ... 60
Concluzii ....................................................................................................................... 62
Bibliografie .................................................................................................................... 65