Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

1. Autorităţile administraţiei publice locale în lumina noii legi a administraţiei.......1


1.1. Funcţiile administraţiei publice....................................................................................1
1.2. Structura consiliilor locale şi atribuţiile acestora.......................................................3
1.3. Atribuţiile compartimentului Finanţe - Contabilitate şi diagrama de relaţii cu celelalte
compartimente................................................................................................................7

2. Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.....................................8


2.1. Fundamentarea părţii de venituri a bugetului local.......................................................9
2.2 . Fundamentarea părţii de cheltuieli a bugetului local...................................................12
2.3. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002..........................................17

3. Organizarea contabilităţii la primăria orăşenească.................................................19


3.1. Modalitatea de finanţare la bugetul local.......................................................................19
3.2. Contabilitatea creditelor bugetare la primăria orăşenească..........................................21
3.3. Contabilitatea alimentării cu fonduri şi a plăţilor de casă prin trezoreria statului........22
3.4. Contabilitatea cheltuielilor bugetare efective...............................................................24
3.5. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului şi indemnizaţia consilierilor.......28
3.6. Contabilitatea cheltuielilor cu obiecte de inventar şi cu materiale de întreţinere şi
reparaţii.............................................................................................................................32
3.7. Contabilitatea patrimoniului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
unităţii administrativ-teritoriale.........................................................................................................35
3.8. Contabilitatea cheltuielilor de investiţii..........................................................................36
3.9. Contabilitatea veniturilor proprii....................................................................................38
3.10. Contabilitatea veniturilor de echilibrare (cote defalcate şi subvenţii pentru energia
termică)...............................................................................................................................................40
3.11. Contabilitatea veniturilor din activitatea extrabugetară ..............................................42
3.12. Monografie contabilă cu principalele operaţiuni pe luna martie 2002.........................43

Cap.4. Analizarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I.2002..............................44


4.1. Întocmirea balanţei de verificare ...................................................................................44
4.2. Intocmirea situaţiei financiare şi a conturilor de execuţie asupra execuţiei
bugetare..............................................................................................................................................46
4.3. Analizarea execuţiei părţii de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I. 2002.......................47
ANEXA 1...........................................................................................................................................48
ANEXA 2...........................................................................................................................................50
ANEXA 3...........................................................................................................................................53
ANEXA 4...........................................................................................................................................55
ANEXA 5..........................................................................................................................................59
ANEXA 6...........................................................................................................................................61