Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

CAPITOLUL I
Delimitări şi fundamentări teoretice privind taxa pe valoarea adăugată

I.1. Fundamentarea teoretică a taxei pe valoare adăugată ……………….…3


I.2. Operaţiuni impozabile TVA şi operaţiuni scutite …………………..….7
I.2.1. Operaţiuni impozabile ……………………………………………7
I.2.2. Regimuri de impozitare …………………………………………11
I.2.3. Teritorialitatea …………………………………………………..11
1.2.4. Operaţiuni scutite ……………………………………………….12
I.3. Plătitorii taxei pe valoarea adăugată ………………………………….18
I.4. Faptul generator şi exigibilitatea TVA ……………………………….19
I.5. Baza de impozitare. Cota de impozitare ……………………………...21
I.5.1. Baza de impozitare ……………………………………………...21
I.5.2. Cotele de impozitare şi calcului TVA………………………..….23
I.6. Deducerea TVA. Regimul deducerilor ……………………………….24
I.7. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice circumscrise
În perimetrul aplicării TVA …………………………………………..27

CAPITOUL II
Contabilizarea taxei pe valoarea adăugată. Tratamente de bază

II.1. Mecanismul taxei pe valoarea adăugată ……………………………..30


II.2. Prezentarea întreprinderii luate în studiu …………………………….32
II.2.1. Obiectul de activitate al întreprinderii …………...……………..33
II.2.2. Principalii furnizori şi clienţi …………………………………...35
II.2.3. Organizarea S.C. „CARPAŢI PROIECT” S.A.
în conformitate cu reglementările Legii nr. 31/1990…………...35
II.2.4. Principalele realizări ……………………………………………40
II.2.5. Organizarea contabilităţii ………………………………………43
II.2.5.1. Configuraţia şi prezentarea sistemului informatic …….43
II.2.5.2. Lista situaţiilor financiare……………………………...45
II.3. Documente şi registre de contabilitate privind TVA ………………...46
II.4. Tipuri de operaţii TVA şi contabilizarea lor ………………………...50
II.5. Decontarea TVA. Întocmirea Decontului TVA.
Regularizarea privind TVA ………………………………………….62

CAPITOLUL III
Informaţia financiară şi de raportare privind
taxa pe valoarea adăugată

III.1. Informaţii de bilanţ privind TVA.


Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare ……………………..67
III.2. Analiza creanţelor sau obligaţiilor privind TVA ……………………71
III.3. Controlul fiscal al TVA ……………………………………………..73
III.4. Perfecţionări şi dezvoltări privind contabilizarea,
analiza, raportarea şi decontarea TVA ……………………………...79

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………..….87