Sunteți pe pagina 1din 8

Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

REZUMAT

Scopul prezentului studiu îl constituie depistarea efectelor asupra stării de sanătate umane
a undelor electromagmetice emise de telefoanele mobile in unele judeţe cum sunt Braşov şi
Harghita . În vederea susţinerii acestor ipoteze au fost realizate evalaluări ale stării de sănatate a
populaţei din aceste zone, în special urmărindu-se incidenţa morbidităţii cauzată de boli ce au
avut ca şi cauză expunerea pe o perioadă mai lungă la radiaţiele electromagnetice REM.
Pentru aceasta, s-a urmărit incidenţa cu care unele organe umane sau sisteme au fost
afectate în urma unei expuneri mai îndelungate ( expunere peste 2 ani, 2004-2006), riscul
populaţiei şi stabilirea relaţiilor intre această expunere şi morbiditatea specifică.
Datele utilzate pentru acest studiu au fost suplimentate de Agenţiile publice de sănătae din
cele două judeţe. Modelul statistic utilizat nu a demonstrat o lipsă de concordanţă pentru
variabilele specifice expunerii ( model cu un numar de 13 observatii grupate Hosmer-
Lameshow).
Putem concluziona că în relaţia expunere-efect apariţia probabilităţii unor riscuri
semnificative pentru starea de sănătate a populaţiei umane expusă la radiaţiile REM cauzate de
antenele telefoanelor mobile este foarte scăzută la nivelul populaţiei in general, lucru demosntrat
şi în literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: telefonie mobilă, radiaţii electromagnetice

1
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

INTRODUCERE

Ce sunt radiaţiile electromagnetice?

Radiaţilie sunt factori fizici ai mediului, necesari vieţii cu o complexitate mai joasă decât
aerul, apa sau alimentele, majoritatea radiaţiilor neionizate sunt formate de către un câmp care se
dispersează în unde transversale, cu amplitutdini variabile în funcţie de natura lor.
Diferenţa dintre aceste radiaţii normale, şi radiaţiile electromagnetice este foarte mare. De
aceea, în contrast cu radiaţiile normale, lungimea de undă a radiaţiilor frecvenţelor electrice radio
sunt extinse asupra unor categorii vaste de dimensiuni, de unde reziduă şi infinitele acţiuni
nefavorabile pe care le pot avea asupra corpului uman.

Care este scopul acestui studiu?

Scopul acestui studiu este analizarea efectelor radiaţiilor asupra omului, şi influenţa pe
care o au asupra stării generale de sănătate a omului. Populaţia cu maxim interes în acest studiu
este constituită din cea care locuieşte în vecinătăţiile antenelor telefonice plasate pe clădirile
ROMTELECOM din Braşov. Aceste persoane sunt expuse radiaţiilor electromagnetice generate
de aceste antene de o lunga perioadă de timp.
Noul sistem al telefoanelor mobile operează acum cu un sistem radio având frecvenţe de
aproximativ 900 MHz (GSM) şi 1800 MHz, frecvenţe care corespund undelor de o lungime de 30
cm, respectiv 15 cm. Întreaga putere generată poate poate atinge până la maximum 1000W.
Din larga scară a undelor hertz ( având lungimi de undă de la 1mm până la câţiva km), din punct
de vedere biologic, o importanţă practică o au acele radiaţii cu lungimi de undă cuprinse între
1mm şi 1m care se aplică frecvenţelor cuprinse între 3 Ghz şi 300 MHz. Acestea sunt numite
radiaţii cu hiperfrecvenţe, microunde (MW), şi curente de înaltă frecvenţă ( HFC). O influenţă
mai minoră o au radiaţiile cu frecvenţă radio-electrică de 100-300 MHz.

Care sunt organizaţiile care studiază influenţa radiaţiilor REM asupra corpului uman?

2
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

Numeroase organizaţii guvernamentale precum şi neguvernamentale, studiază influenţa


acestor radiaţii asupra corpului uman, - un domeniu încă vag cunoscut.Dintre aceste organizaţii,
cele mai semnificative sunt:
 Biroul comisie federale al comunicaţiilor de inginerie şi tehnologii
 Agenţia internaţională pentru cercetarea cancerului- IACR
 Comisia Internaţională asupra radiaţiilor Neionizante
 Biroul Internaţional al Muncii - ILO
 NATO
În ceea ce priveşte promovarea programeor de cercetare la nivel naţional şi internaţional,
acestea sunt in plină vogă, dintre acestea cel mai important este de departe Proiectul Internaţional
EMF.

Care sunt efectele radiaţiilor REM asupra corpului uman?

Cu privire la studiul de faţă, şi anume influenţa radiaţiilor REM asupra corpului uman,
vom lista principalele efecte momentan cunoscute asupra sănătăţii populaţiei, precum şi
categoriile de populaţie expuse şi câteva din simptomele clinice şi paraclinice manifestate de cei
bolnavi.
Pentru acesta , se vor utiliza datele conţinute într-un report al Agenţiei Internaţionale
pentru Studiul Cancerului, cu privire la slujbe cu expunere cronică la câmpurile elecromagneice
şi boli incurabile.

Autor/dată Loc de muncă Intensitatea/frecvenţa Efecte


câmpului ELM Tipuri de boli
Milham 1979 Muncitor – industria Peste 100 gauss - cancer pulmonar
aluminiului -cancer limfatic
- leucocitemie
- tumoare canceroasa
benignă
Marina US 1983 Asamblator electronic 50-70 Hz -creşterea
trigliceridelor
- boli ale sângelui

Milham 1982 Lucrător - impletituri Peste 60 Hz - Cancer pulmonar

3
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

electrice - cancer limfatic


Care sunt factorii care influenţează radiaţiile REM?

Aceste informaţii sunt prezentate ca şi rezultat al unui studiu efectuat în perioada 1996-
2000. Este foarte bine cunoscut că cei mai importanţi factori în acest studiu al influneţelor
radiaţiilor REM asupra corpului uman sunt :
 distanţa faţă de sursă
 Perioada de expunere
 Intensitatea câmpului electroagentic
 Capacitatea de absorbţie a diferitelor ţesute şi organe

Care sunt efectele biologice ale acestor radiaţii şi cum se manifestă acestea ?

Efectele biologice ale acestor radiaţii sunt de două feluri:


• Termale
• Non-termale
În ceea ce priveşte efectele termale, acestea sunt exercitate în principal asupra organelor
sensibile cum ar fi lentilele cristaline, testiculele, ovarele şi sisteul nervos.Efectele non-termale
sunt datorate câmpurilor electroagentice şi din aceastp cauză îşi exercită acţiunea asupra acelor
organeîn care este prezentă o activitate electrică. Fenomenul posibil este deodularea , evidenţiată
de modificările constante în activitatea electrică.
Persoanele care poartă ochelari sunt mult mai expuse acestor radiaţii, datorită
fenomenelor de reflecţie şi focalizare.Au fost descrise leziunidiscrete la nivelul cristalinului,care
pot fi considerate ca fiind un efect secundar datorat îmbătrânirii premature a cristalinului, ducând
în final la pierderea acurateţei vizuale. Unele studii arată în mod simultan şi degradarea retinei
datorată ciruculaţiei proaste a sângelui in ochi.Aceste efecte, după cum sunt exemplificate şi în
literatura de specialitate, sunt cauzele unei expuneri mai îndelungate.
Toţi aceşti facori au condus la necesitatea investigării unui mediu expus unui astfel de
stres, scopul primar fiind observarea riscurilor eventuale, precum şi promovarea măsurilor de
investiare preventivă( electrocardiogramă, electroencefalogram). De asemenea, o atenţie specială
ar trebui acordată efectelor psihologice. În literatura de specialitate apare deseori un concept nou ,

4
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

si anume electrostresul, de aceea nu ar trebui uitate efectele ale acestuia asupra corpului uman.
Dintre cele mai importante efecte biologice, amintim:
 Hipertemia - creşterea temperarurii corpului
 Efecte oculare - creşterea temperaturii la ochi, cataractă, opagificarea cristalinului
 Efecte neuro-endocrine - afecţiuni ale hipotalamusului care cauzează dereglări
homeostatice
 Efecte asupra sistemului nervos şi schimbări de comportament - s-a demonstrat că acestea
sunt cauzate de o expunere la o densitatea joasă a radiaţiilor REM pentru o perioadă mai
lungă de timp
 Efecte hematopeice şi afectarea imunităţii organismului, de exemplu stimularea limfatică
 Efecte genetice - aberaţii cromozoniale, şi alterarea mitozei au fost observate în timpul
unei expunei la radiaţii REM cu o densitate mai mare de 10 mW/cmp.
 Efecte asupra reproducţiei, alternarea spermatogenezei, leziuni la nivelul testiculelor
Persoanele care poartă ochelari sunt mult mai expuse acestor radiaţi datorită fenomenelor
de reflecţie şi focalizare. Au fost descrise leziuni cristaline discrete care pot fi considerate ca fiind
efecte secundare după modul de îmbătrânire a cristalinului ce duce la pierderea acurateţei vizuale.

II. MATERIALE ŞI METODE

Cum s-a realizat acest studiu?

În vederea realizăriii acestui studiu s-a utilizat un studiu retrospectiv (2002-2006) a


evoluţiei stării de sănătate a populaţiei cu un risc ridicat din Braşov. Analiza implica o estimare
comparativă a incidenţei bolilor clasificate în sisteme umane care pot fi afectate datorită
expunerii pe termen lung la radiaţiile REM.
Pentru evaluarea starii de sănătate a populaţei expuse s-a recurs la un studiu al incidenţei
principalelor boli care pot aparea în urma expunerii la radiaţiile REM, pentru o perioadă mai
lungă de timp. Datele utilizate au fost raportate de cabinetele medicale unde multe din persoanele
studiate au fost înregistrate. În vederea procesării statistice s-a utilizat ipoteza că o expunere

5
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

complementară la radiaţiile electromagnetice generate de antenele telefoanelor mobile nu va pune


în pericol sănătatea umană.
În acest concept au fost creeate noi variabile, dintre care amintim variabila „expunere”.
Aceasta a fost utilizată în calculele statistice în concordanţă cu frecvenţa radiaţiilor
electromagnetice şi nivelul de dBm al telefoanlor mobile ( afară, înăuntru, maşină, suburban, arie
geografică). Au fost utilizate date speciale referitoare la indicele morbidităţii din 1996 ( înaintea
apariţiei reţelei CONEX) şi din anii 2004 şi 2006. Datele din anul 1996 au fost folosite ca şi
informaţii de bază , pe cînd cele din 2004-2006 au fost folosite pentru prezicerea indicatorilor
urmăriţi. Modelul statistic nu a aratat o lipsă e concordanţă evidentă în ceeea ce priveşte
procesarea variabilelor specifice la expunere( mode cu 13 observaţii grupate, un Hosmer-
lemshovy) cu X²= 0, 64 şi probabilitatea mai mare ca X²=0, 4253 ). Limita stabilă de 0.5 a
rezultat o specificitate de 50% şi o sensibilitate de 61,54, cu o clasificare corectă a modelului de
65%.

III. REZULTATE

Rezultatele obţinute sunt evidenţiate în graficul nr 1. Valoarea


incidenţei (număr de cazuri noi la 10000 de persoane) diferitelor tipuri de boli
pentru anii 2002 şi 2006 este:

6
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

Figura de mai sus arată incidenţa bolilor care pot apărea în urma unei
expueri îndelungate la câmpul electromagnetic. Graficul face o comparaţie,
într anii 2002 şi 2006. După procesarea acestor date se poate observa că
valorile cele mai semnificative sunt pentru boli ca şi cele ale ochilor,
hipertensiune arterială, angină pectorală. De asemenea, se poate observa o
creştere a acestor boli în anul 2006, faţă de anul 2002.Valoarea variabilelor
ca şi frecvenţele radiaţiilor electromagnetice în nivelul antenelor precum şi
aria telefonului sunt caracterizate de o distribuţie uniformă.
Procesul mai avansat cu privire la posibila influenţă negativă a
radiaţiilor electromagetice transmise prin antenele GSM asupra unor
indiatorii specifici, nu a obţinut corelaţii statistice importante şi
semnificative .Interpretarea statistică utilizată pentru variabilele specifice
pentru expunere, nu a arătat note de discordanţă.

7
Aspecte privind impactului cauzat de emisiile telefoanelor mobile asupra starii de sanatate a populaţiei

4. CONCLUZII

Ce concluzii putem trage ?

Pe baza informaţiilor existente putem spune că posibilitatea existenţei unui risc


semnificativ cu privire la sănătaea omului asociat cu expunerea la radiaţiile electromagnetice
generate de frecvenţele radio emise de antene este scăzut, în ceea ce priveşte grupul de interes
luat în discuţie.
Ca şi rezultat dedus în urma acestui studiu, cele mai importante categorii de boli asociate
cu acest tip de expunere sunt: boli ale sângelui, boli ale imunităţii organismului, dar mai ales
bolile corelate cu probleme ale vederii şi afecţiuni ale ochilor
Cu toate acestea, nu s-a putut realiza o analogie între bolile menţionate şi expunerea la
câmpul electric.Toate aceste concluzii ne fac să confirmăm lipsa de cunoştinţe în ceea ce priveşte
relaţia cauză-efect, a expunerii la REM non-ionizante. Aşadar, este o obligaţie să studiem şi să
monitorizăm starea de sănătate a celor expuşi, ca de asemenea, să adaptăm măsurile profilactice
generale şi specifice .
Este foarte important să evaluăm percepţia populaţiei, asociată cu expunerea la radiaţiile
electromagentice datorită telefoniei mobile în vederea elaborării unei strategii de comunicare.
Scopul primar este demonstrarea faptului că acest tip de expunere este inclus in limitele riscurilor
acceptate pentru sănătatea umană. Pentru acest scop, una din strategii este asocierea
marketingului social,, şi prin aceasta aducerea în lumină a conceptul unei eductaţii cu privire la
menţinerea une stări de sănătate adecvată.