Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
Pag.

CUPRINS 1

CAPITOLUL .1. CONTROL FINANCIAR 3

1.1.1. NOŢIUNI GENERALE 3


1.1.2. FORMELE CONTROLULUI SOCIAL-ECONOMIC 4
1.1.3. NECESITATEA,CARACTERISTICILE,ROLUL SI 6
SARCINILE CONTROLULUI ECONOMICO-FINANCIAR
1.1.3.1. NECESITATEA SI CARACTERISTICILE 6
CONTROLULUI ECONOMICO-FINANCIAR
1.1.3.2. ROLUL SI SARCINILE CONTROLULUI 7
ECONOMICO-FINACIAR
1.1.4. OBIECTUL SI FORMELE CONTROLULUI
ECONOMICO-FINACIAR
1.1.4.1. CONTROL FINANCIAR 9
1.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI ACTIVITĂŢII 13
ECONOMICO - FINANCIARE
1.2.1. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALE SISTEMULUI DE 13
CONTROL
1.2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CONTROLULUI 15
1.2.3. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR EXERCITAT 19
DE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
1.2.3.1. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 19
1.2.3.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI DE STAT 20
1.2.3.3. DIRECŢIA CONTROLULUI FISCAL 21
1.3. ATRIBUŢIILE ORGANELOR CARE EXERCITĂ CONTROLUL 30
1.4. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ORGANELOR DE CONTROL 31

CAPITOLUL.2 VENITURILE FISCALE DIRECTE 33


2.1. IMPOZIT PE PROFIT 34
2.1.1. CONCEPT,TRASĂTURI,CARACTERISTICI 34
2.1.2. DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL 35
2.1.3. PLATA SI CONTROLUL IMPOZITULUI PE PROFIT 43
2.2. IMPOZIT PE VENIT- IMPOZIT PE VENIT DE NATURĂ 44
SALARIALĂ
2.2.1. CONCEPT,TRASĂTURI,CARACTERISTICI 44
2.2.2. IMPOZIT PE VENITURI DE NATURĂ SALARIALĂ 48
2.2.2.1. OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR DE VENITURI SI ALE 50
CONTRIBUABILILOR

CAPITOLUL.3 STUDIU DE CAZ 53


3.1. CONTROLUL IMPOZITELOR FISCALE DIRECTE 53
3.2. ACTELE DE CONTROL ÎNTOCMITE DE ORGANELE DE 54
CONTROL A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE

CAPITOLUL.4 CONCLUZII SI PROPUNERI 62

BIBLIOGRAFIE 64