Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

Introducere ……………………………………………………………………….. 3
CAP.1. Banca Comercială Română în sistemul bancar românesc……. 5
1.1. Rolul băncilor şi importanţa creditului în economie…………………. 5
1.2. Cadrul legislativ de reglementare a activităţii bancare……………….. 6
1.3. Banca Comercială Română- verigă a sistemului bancar……………… 8
1.3.1. Scurt istoric. Evoluţie. Rezultate………………………………….. 8
1.3.2. Promovarea creditelor – funcţie strategică la BCR ………………. 9
1.3.3. BCR în sistemul bancar internaţional……………………………… 10
1.3.4. Perspective………………………………………………………… 10
CAP.2. Controlul bancar la acordarea creditelor……………………….. 13
2.1. Principii şi reguli generale privind creditare…………………………. 13
2.2. Modalităţi de creditare………………………………………………… 15
2.2.1. Creditarea cheltuelilor de exploatare………………………………. 15
2.2.2. Creditarea necesităţilor de capital fix…………………………….. 19
2.3. Analiza aspectelor nefinanciare………………………………………. 21
2.4. Analiza aspectelor financiare…………………………………………. 22
2.5. Bonitatea agenţilor economici………………………………………… 25
2.5.1. Indicatori de nivel şi structură……………………………………. 25
2.5.2. Indicatori de performanţă…………………………………………. 26
2.6. Încadrarea creditului. Metoda credit-scoring……………………………. 28
2.7. Garantarea creditului…………………………………………………. 30
2.8. Contractul de credit………………………………………………….. 34
CAP.3. Controlul bancar ulterior acordării creditului………………… 36
3.1. Riscul în activitatea de creditare……………………………………… 36
3.2. Controlul asupra utilizării şi garanţiei creditului……………………… 38
3.3. Lichidarea garanţiilor…………………………………………………. 41
3.4. Rolul controlului în optimizarea performanţelor bancare……………. 43
ANEXE………………………………………………………………………….. 47
Bibliografie……………………………………………………………………… 65

1
2